You are on page 1of 2

UNIVERSITETI I PRISHTINS

FAKULTETI I INXHINIERIS ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE Departamenti: Telekomunikacion

PUNIM DIPLOME
Tema:

Aplikacioni Pr Udhheqje t Procesit T Projektimit t Sistemeve t Ngrohjes Qendrore

Studenti: Jasemina Bekteshi

Mentori: Prof. Dr. Agni Dika