You are on page 1of 1
LIMIS LIMIS doo doo progeCAD progeCAD 2011 2011 cenovnik cenovnik   Nove licence Cena [EUR]
LIMIS LIMIS doo doo progeCAD progeCAD 2011 2011 cenovnik cenovnik   Nove licence Cena [EUR]
LIMIS LIMIS doo doo progeCAD progeCAD 2011 2011 cenovnik cenovnik   Nove licence Cena [EUR]
LIMIS LIMIS doo doo progeCAD progeCAD 2011 2011 cenovnik cenovnik   Nove licence Cena [EUR]
LIMIS LIMIS doo doo progeCAD progeCAD 2011 2011 cenovnik cenovnik   Nove licence Cena [EUR]
LIMIS LIMIS doo doo progeCAD progeCAD 2011 2011 cenovnik cenovnik   Nove licence Cena [EUR]

LIMISLIMIS doodoo progeCADprogeCAD 20112011 cenovnikcenovnik

 

Nove licence

Cena [EUR]

progeCAD 2011 Standard

139.00

progeCAD 2011 Professional

245.00

progeCAD 2010 Professional SRL - Srpska verzija

245.00

progeCAD 2011 Professional NLM

377.00

progeCAD 2011 Professional Corporate One Site

8,190.00

progeCAD 2011 Professional Corporate Country

30,240.00

 

Nadogradnje

 

progeCAD 2011 Standard - nadogradnja sa progeCAD-a 2010 Standard

90.00

progeCAD 2011 Professional - nadogradnja sa progeCAD-a 2010 Professional

189.00

progeCAD 2011 Professional - nadogradnja sa bilo kog CAD programa (progeCAD

205.00

2007/2008/2009, Brics, AutoCAD

)

progeCAD 2011 Professional NLM - nadogradnja sa 2010 Professional NLM

189.00

progeCAD 2011 Professional NLM - nadogradnja sa bilo kog CAD programa (progeCAD 2007/2008/2009, Brics, AutoCAD)

215.00

progeCAD 2011 Professional Corporate One Site - nadogradnja sa 2010 Corporate One Site

4,600.00

progeCAD 2011 Professional Corporate Country - nadogradnja sa 2010 Corporate Country

17,200.00

 

Podrška

 

iCARE godišnje održavanje - besplatne nadogradnje na nove verzije i proširena tehnička podrška

170.00

iCARE podrška kada se kupuje u kompletu sa progeCAD-om 2011

140.00

iCARE za Corporate licence (besplatne nadogradnje na nove verzije i tehnička podrška)

Nazovite nas

Sve cene su date bez uračunatog PDV-a! Nudimo Vam i povoljne količinske popuste*:

Broj licenci

Popust

3-4 licence

5 %

5-9 licenci

10

%

10-19 licenci

15

%

preko 20 licenci

nazovite nas

*popust vaši isključivo za kupovinu većeg broja istih licenci

vaši isključivo za kupovinu većeg broja istih licenci LIMIS doo - Ovlaš ć eni progeCAD distributer

LIMIS doo - Ovlašćeni progeCAD distributer za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i BIH

progeCAD distributer za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i BIH www.progesoft.rs | www.limis.rs | office@limis.rs |

www.progesoft.rs

|

www.limis.rs

|

office@limis.rs

|

Tel./fax: +381 (0)22 478 514

|

Mob: +381 (0)64 248 44 88