You are on page 1of 4

cng mang tnh tham kho, cha hiu chnh v b sung ln cui!!!

Nhm k nng t duy ph phn 51 MT HTL : Vn, Quang, Ngoan.

Bin i kh hu Him ha cn k
Thm ha ng t, sng thn xy ra Nht Bn ngy 11/3 va qua cho thy sc tn ph gh gm! Theo cc nh khoa hc, tnh trng bin i kh hu l nguyn nhn dn n nhng cn thnh n nh vy ca thin nhin. "Cn cung n" ca thin nhin ng t v sng thn khng do nguyn nhn trc tip t bin i kh hu, nhng hu ht nhng thm ha thin tai nh bo l, nc bin dng, sa mc hau c nguyn nhn t tnh trng bin i kh hu do chnh con ngi gy nn, lm nh hng ln n hu khp cc lnh vc kinh t, an sinh x hi ca cc nc trn th gii v Vit Nam cng khng phi l ngai l. nc ta, bin i kh hu th hin r nht s gia tng cc hin tng thi tit cc oan v thin tai, c v s lng ln cng . Trong khi tnh trng nng nng gay gt ko di vo ma h ko theo hn hn d di trn din rng, th trong nhng nm gn y s cn bo c cng mnh cng xut hin nhiu hn. Nhiu cn bo c qu o di chuyn bt thng, phc tp, kh d on v ma ma bo cng kt thc mun hn. Cng vi s nng ln ca b mt tri t, nhit trung bnh ca cc khu vc nc ta cng tng ln. Theo cc chuyn gia thi tit, nhit b mt tri t tng t 0,3-0,5 C trong nm 2010, t 1-2 C vo nm 2020. ng ch l nhng vng hay xy ra hn hn nh Bc Trung B v Trung Trung B, hn hn c th cn tng ln c v cng v din tch. Hin tng bin i kh hu nc ta v ang tc ng, nh hng tiu cc n mi lnh vc lin quan n i sng con ngi. Trc ht l vn sc khe, nhit tng lm tng tc ng xu i vi sc khe con ngi. khu vc pha Bc v Bc Trung b, ma ng s m dn ln, dn ti nhng thay i c tnh trong nhp sinh hc ca con ngi. Cc cn bnh truyn nhim nh: st rt, st xut huyt c nguy c bng pht thng qua s pht trin ca cc loi vi khun, cc cn trng v vt mang bnh ng thi khin cho cc bnh nhim khun d ly lan ra cng ng. Nhng i tng d b tn thng hn c l ngi ngho, ngi gi, ph n, tr em, ngi dn cc vng min ni, vng su, vng xa.

Bin i kh hu cng gy ra nhng tc ng xu i vi sn xut nng nghip v dn n nhng quan ngi v an ninh lng thc. S nng ln trn phm vi ton lnh th, tc ng n sinh trng, thi v, nng sut cy trng, lm tng nguy c ly lan bnh. Nhit c xu hng tng cng nh hng n cht lng sinh sn, qu trnh sinh trng ca gia sc, gia cm, lm tng kh nng sinh bnh, truyn dch ca chng. Ngnh nng nghip i mt vi nguy c thiu ht v ging cy trng, vt nui. Bin i kh hu cng c kh nng lm tng tn s, cng v tnh cc oan ca cc hin tng thi tit nguy him nh: bo, lt, t, lc, hn hn, rt hi lm vt nui chm pht trin, ma mng tht bt tt yu lm nh hng n vn an ninh lng thc. Nc ta c b bin di 3.260 km, hn 1 triu km2 lnh hi, trn 3.000 o gn b v hai qun o xa b.. Hin tng bin i kh hu vi tnh trng nc bin dng lm tng din tch t lin b ngp lt, gy kh khn cho thot nc, tng uy hip s an ton ca nhng vng c bin, lm xi l b bin v nhim mn ngun nc, nh hng n sn xut nng nghip v sinh hot ca dn c vng ven bin, gy nguy c i vi cc hot ng khai thc v nui trng, nh bt thy sn ca ng dn ven bin. Cc ngnh cng nghip, thng mi, du lch, dch v u chu nhng tc ng tiu cc t hin tng bin i kh hu gy ra. Cc khu cng nghip thng c xy dng nhiu cc vng ng bng, ni c iu kin giao thng thun li, s phi i mt nhiu hn vi nguy c ngp lt v thch thc trong thot nc do l t sng v nc bin dng. Cc iu kin kh hu cc oan v thin tai gia tng cng gy kh khn trong vic cung cp nguyn, vt liu cho cc ngnh cng nghip, ng thi lm gim tui th ca cc cng trnh, linh kin, my mc, thit b. Ch ng i ph Bn cnh , bin i kh hu cng c tc ng trc tip v gin tip n cc hat ng vn ha, du lch, thng mi, dch v. Chng hn lnh vc du lch, nc bin dng nh hng n cc bi tm ven bin, nhiu bi tm p c th b mt i, mt s khc b y su hn vo t lin, nh hng n vic khai thc. Cc khu du lch sinh thi v cc cng trnh h tng lin quan cc vng thp ven bin c th b ngp, buc phi di chuyn, hot ng kinh doanh b ngng tr. Theo mt bo co mi nht ca t chc LHQ, nguyn nhn ca hin tng bin i kh hu 90% do con ngi gy ra, ch c 10% l do t nhin. Cc chuyn gia trn

cc lnh vc mi trng v kh tng thy vn cng nhn nh: nguyn nhn chnh lm bin i kh hu tri t l do s gia tng cc hot ng to ra cc cht thi kh nh knh. Theo cc nh khoa hc, kh hu l mc trung bnh ca thi tit trong mt khong thi gian v khng gian nht nh. Trong khong 1.000 nm trc, nhit b mt ca tri t c tng, c gim nhng khng ng k, c th ni l n nh. Tuy nhin, cc bo co ca IPCC v nhiu trung tm nghin cu c uy tn hng u trn th gii cng b trong thi gian gn y cung cp cho chng ta nhiu thng tin v d bo quan trng. Theo , nhit trung bnh trn b mt a cu m ln gn 1C trong vng 80 nm (t 1920 n 2005) v tng rt nhanh trong khong 25 nm nay (t 1980 n 2005) khi cng nghip ha pht trin, nhn loi bt u khai thc than , du la, s dng trit cc ngun nng lng t cc nhin liu ha thch, cng vi cc hat ng cng nghip tng ln, bt u pht thi vo bu kh quyn mt lng kh CO2, Nit xit, Mtan khin cho nhit b mt tri t nng ln. Mi y, ng Mark Lowcok, quan chc ca B Pht trin Quc t Anh n thm Vit Nam v c bui thuyt trnh v Bo co Stern do cc nh khoa hc Anh xy dng, c chnh ph Anh cng b v vn bin i kh hu ton cu. Bo co cho rng nu khng thc hin c chng trnh hnh ng gim kh thi gy hiu ng nh knh theo Ngh nh th Kyoto, n nm 2035 nhit b mt a cu s tng thm 2C. V di hn, c hn 50% kh nng nhit tng thm 5C Bin i kh hu c tc ng trc tip n cuc sng ca mi con ngi. ngn chn hin tng ny theo cc chuyn gia mi trng, c hai vn cn t ra l: gim tc ng bin i kh hu v thch ng vi bin i. lm gim tc ca bin i kh hu khng cn cch no hn con ngi phi tit kim nng lng, thay i nhn thc v s dng nhin liu, a cc dng nng lng khc: nng lng nhin liu sinh hc, nng lng gi, nng lng mt tri vo thay th cc nhin liu ha thch nh: than , du la. Bi vic lm dng cc loi nhin liu ny ang lm pht thi ra khng kh mt lng kh cacbon gy hiu ng nh knh.Trong nng nghip v lm nghip, cn ngn chn c hiu qu nn cht ph rng, s dng phn bn hu c ngn chn qu trnh thi kh Mtan vo khng kh. Mt khc, cn phi tch cc trin khai nhng bin php thch ng, nng cao nhn thc v bin i kh hu v ch ng i ph vi bin i kh hu trnh nhng thit hi c th xy ra. y, cc phng tin truyn thng, thng tin c mt vai tr ht sc quan trng. Bin i kh hu khng cn l li cnh bo m tr thnh nhng him ha nhn thy tn mt. Bn cnh s din bin bt thng ca thi tit, bo l vi tn sut

ngy cng tng vi cng ngy cng mnh; nc bin thm nhp ngy cng su vo t linl nhng tc ng rt xu i vi i sng con ngi. Vit Nam ta l mt trong nhng nc chu tc ng nng n bi bin i khi hu cho nn cng cn thc hin nhng gii php ng b, va gp phn lm gim bin i kh hu va c nhng bin php thch ng vi tnh trng bin i kh hu. T k hoch tng th nhm mc tiu pht trin bn vng n nhng bin php c th ca cc a phng, nhm i ph vi tnh trng xm nhp mn ca cc tnh ven bin, i ph vi bo l bt thng v st l t cc tnh mim ni. Mi ngi dn cn tch cc p dng mi bin php tit kim s dng nng lng, nht l in nng v xng du va gp phn gim chi tiu trong gia nh, va ng gp ng k vo vic lm gim bt nguy c ca tnh trng bin i kh hu. R rng vn t ra va c yu cu bc xc trc mt, va c tm quan trng chin lc lu di, cn c s bo ng v hnh ng trc khi qu mun. Cc ngun ti liu tham kho tm thi * Hip nh khung v Chng trnh hnh ng quc t - ICPP Rio de Janeiro 1992 * Tuyn ngn Thin nin k ca Lin hip quc nm 2000 * Ngh nh th Kyoto (cc cnh bo v tiu chun) * Ngh nh th Montreal v gim kh thi CFCs * Bo co A guide to facts and fiction about climate changeca y ban Lin chnh ph v Thay i kh hu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) * Thng tin chuyn ngnh t B ti nguyn v mi trng http://www.monre.gov.vn * Wikipedia VN http://vi.wikipedia.org/wiki/Vit_Nam * Gio trnh Thy Vn Mi Trng HTL 2010 cng mang tnh tham kho, cha hiu chnh v b sung ln cui!!! Nhm k nng t duy ph phn 51 MT HTL : Vn, Quang, Ngoan.