‫‪File: Samsung GT-S5660_UG | Colors: PANTONE 286 C + Black | Size: 140x76 | Pages: 120 | Binding: RTL‬‬

‫שימוש במדריך זה‬
‫אנו מודים לכם על רכישת מכשיר טלפון נייד זה מתוצרת‬
‫סמסונג‪ .‬מכשיר זה יספק לכם תקשורת ובידור באיכות‬
‫גבוהה‪ ,‬בהתבסס על הטכנולוגיה הייחודית והסטנדרטים‬
‫הגבוהים של סמסונג‪.‬‬
‫מדריך משתמש זה עוצב במיוחד על–מנת להדריך אתכם‬
‫באופן השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם‪.‬‬

‫קיראו זאת תחילה‬
‫ •הנכם מתבקשים לקרוא את כל אזהרות הבטיחות ואת‬
‫מדריך זה בעיון לפני השימוש במכשיר שלכם על–מנת‬
‫להבטיח שימוש בטוח ונכון‪.‬‬
‫ •התיאורים במדריך משתמש זה מבוססים על הגדרות‬
‫ברירת המחדל של המכשיר שלכם‪.‬‬
‫ •תמונות וצילומי מסך המשמשים במדריך משתמש זה‬
‫עשויים להיות שונים במראה מהמוצר האמיתי‪.‬‬

‫ •תכנים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים מהמוצר‪,‬‬
‫או מהתוכנה המסופקת על–ידי ספקי השירות או התשתית‪,‬‬
‫והינם ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‪ .‬פנו לכתובת‬
‫‪ www.samsungmoblie.co.il‬על–מנת להתעדכן בגירסתו‬
‫האחרונה של מדריך משתמש זה‪.‬‬
‫ •התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות‬
‫בהתאם למכשיר‪ ,‬לתוכנה‪ ,‬או לספק השירות‪.‬‬
‫ •העיצוב וההעברה של מדריך משתמש זה מבוסס על‬
‫מערכות ההפעלה ‪ Google Android‬ועשוי להשתנות‬
‫בהתאם למערכת ההפעלה של המשתמש‪.‬‬
‫ •יישומים ותכונותיהם עשויים להשתנות על–פי מדינה‪ ,‬אזור‪,‬‬
‫או נתוני חומרה‪ .‬סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים‬
‫שיגרמו על–ידי יישומי צד שלישי‪.‬‬
‫ •סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים או חוסר תאימות‬
‫שיגרמו על–ידי עריכה שיבצע המשתמש להגדרות הרישום‪.‬‬
‫ •קבצי קול‪ ,‬תמונות רקע ותמונות המסופקים במכשיר זה‬
‫נמצאים תחת רישיון שימוש מוגבל בין סמסונג ובעליהם‪.‬‬
‫חילוץ ושימוש בחומרים אלה למטרות מסחריות או אחרות‬
‫מהווים הפרה של חוקי זכויות היוצרים‪ .‬סמסונג אינה‬
‫אחראית על הפרות זכויות יוצרים שיבצע המשתמש‪.‬‬
‫שימוש במדריך זה ‪3‬‬

‫ •שימרו על מדריך משתמש זה כמקור לקבלת מידע בעתיד‪.‬‬

‫◄ הפנייה אל — עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף;‬
‫לדוגמה‪ ◄ :‬ע‪) 12 .‬מייצג "ראו בעמוד ‪("12‬‬

‫לפני שתתחילו‪ ,‬עירכו הכרות עם הסמלים שיוצגו במדריך זה‪:‬‬
‫אזהרה — מצבים אשר עשויים לגרום לפציעה שלכם‬
‫או של אחרים‬

‫‪ ‬הבא אחריו — סדר האפשרויות או התפריטים‬
‫שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה‪ :‬במצב תפריט‪,‬‬
‫בחרו הגדרות ‪ ‬אודות הטלפון )מייצג בחירה‬
‫בהגדרות‪ ,‬ולאחר מכן בחירה באפשרות אודות‬
‫הטלפון(‬

‫סמלי הוראות‬

‫זהירות — מצבים אשר עשויים לגרום נזק למכשיר‬
‫הטלפון שלכם או לציוד אחר‬
‫הערה — הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬

‫‪4‬‬

‫שימוש במדריך זה‬

‫] [ סוגריים מרובעים — מקשי המכשיר; לדוגמה‪[ ] :‬‬
‫)מייצג את מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪/‬נעילה(‬

‫זכויות יוצרים‬
‫זכויות יוצרים © ‪ 2011‬סמסונג אלקטרוניקה‬
‫מדריך משתמש זה מוגן על–ידי חוקי זכויות היוצרים‬
‫הבינלאומיים‪.‬‬
‫אין להפיק מחדש‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם‪ ,‬או לשדר כל חלק ממדריך‬
‫משתמש זה בכל צורה או בכל אמצאי‪ ,‬אלקטרוני או מכני‪,‬‬
‫כולל העתקת מסמכים‪ ,‬הקלטה‪ ,‬או שמירה במערכות‬
‫איחסון ואיחזור מידע‪ ,‬מבלי לקבל על כך אישור כתוב מראש‬
‫מסמסונג אלקטרוניקה‪.‬‬

‫ •®‪ Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪Bluetooth SIG, Inc.‬‬

‫ברחבי העולם‪.‬‬

‫זיהוי ‪B016289 :Bluetooth QD‬‬

‫הם סמלים מסחריים של ‪.SRS Labs, Inc.‬‬
‫ •‬
‫ו‪-‬‬
‫טכנולוגיות ‪ CS Headphone‬ו‪ WOW HD-‬משולבות תחת‬
‫רישיון מאת ‪.SRS Labs, Inc.‬‬
‫ •®‪ ,Wi-Fi‬סמל אישור התאימות ל‪ Wi-Fi-‬וסמל ה‪ Wi-Fi-‬הם‬
‫סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫ •כל שאר הסמלים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם‬
‫של בעליהם החוקיים‪.‬‬

‫סמלים מסחריים‬
‫ •סמסונג )‪ (SAMSUNG‬ולוגו סמסונג הם סמלים מסחריים‬
‫רשומים של סמסונג אלקטרוניקה‪.‬‬
‫ •לוגו האנדרויד )‪,Google Maps™ ,Google Search™ ,(Android‬‬
‫™‪ Android Market™ ,YouTube™ ,Google Mail‬ו‪Google-‬‬
‫™‪ Talk‬הם סמלים רשומים של ‪.Google, Inc.‬‬
‫שימוש במדריך זה ‪5‬‬

‫תוכן העניינים‬
‫הרכבה ‪10 .............................................................‬‬
‫פתיחת האריזה ‪10 ............................................................‬‬
‫התקנת כרטיס ה‪ USIM-‬והסוללה ‪10 ........................‬‬
‫טעינת הסוללה ‪12 .............................................................‬‬
‫הכנסת כרטיס הזיכרון ‪14 ..............................................‬‬
‫צעדים ראשונים ‪17 ...........................................‬‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם ‪17 ......................‬‬
‫הכרת המכשיר שלכם ‪17 ..............................................‬‬
‫שימוש במסך המגע ‪20 ...................................................‬‬
‫נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים ‪21 ........‬‬
‫‪6‬‬

‫תוכן העניינים‬

‫הכרת מסך ההמתנה ‪22 ................................................‬‬
‫גישה ליישומים ‪24 .............................................................‬‬
‫התאמה אישית של המכשיר שלכם ‪25 ...................‬‬
‫הזנת מלל ‪29 .......................................................................‬‬
‫הורדת יישומים מה‪32 .................... Android Market-‬‬

‫הורדת קבצים מהרשת ‪33 ............................................‬‬
‫סנכרון מידע ‪33 ..................................................................‬‬
‫תקשורת ‪35 ..........................................................‬‬
‫חיוג ‪35 ....................................................................................‬‬
‫הודעות ‪39 ............................................................................‬‬

‫‪40 ................................................................................ Gmail‬‬
‫דואר אלקטרוני ‪42 ............................................................‬‬
‫‪44 .................................................................................... Talk‬‬
‫רשתות חברתיות ‪45 ........................................................‬‬
‫בידור ‪46 .................................................................‬‬
‫מצלמה ‪46 ............................................................................‬‬
‫גלריה ‪53 ...............................................................................‬‬
‫מוסיקה ‪54 ............................................................................‬‬
‫רדיו ‪57 ............................................................................ FM‬‬
‫מידע אישי ‪60 .......................................................‬‬
‫אנשי קשר ‪60 ......................................................................‬‬

‫לוח שנה ‪63 ..........................................................................‬‬
‫תזכיר ‪64 ...............................................................................‬‬
‫תזכורת קולית ‪65 ..............................................................‬‬
‫רשת ‪66 ..................................................................‬‬
‫אינטרנט ‪66 ..........................................................................‬‬
‫מפות ‪69 ................................................................................‬‬
‫חיפוש ‪72 ............................................................... Google‬‬
‫‪72 .......................................................................... YouTube‬‬
‫חדשות ומזג אוויר ‪74 .......................................................‬‬
‫‪74 .............................................................. Samsung Apps‬‬
‫‪75 ............................................................................. Market‬‬

‫תוכן העניינים ‪7‬‬

‫קישוריות ‪76 ..........................................................‬‬
‫‪76 ........................................................................ Bluetooth‬‬
‫‪78 .................................................................................. Wi-Fi‬‬
‫‪79 ........................................................................... AllShare‬‬
‫שימוש כמודם סלולרי ‪81 ...............................................‬‬
‫חיבור למחשב ‪82 ..............................................................‬‬
‫חיבורי ‪83 ..................................................................... VPN‬‬
‫כלים ‪86 ..................................................................‬‬
‫שעון ‪86 ..................................................................................‬‬
‫מחשבון ‪87 ...........................................................................‬‬
‫הקבצים שלי ‪87 .................................................................‬‬
‫לוח שנה עברי ‪88 ..............................................................‬‬
‫‪8‬‬

‫תוכן העניינים‬

‫‪88 ...................................................................... SIM Toolkit‬‬
‫מנהל היישומים ‪88 ...........................................................‬‬
‫‪Voice Search‬‬

‫‪89 ...................................................................‬‬

‫הגדרות ‪90 .............................................................‬‬
‫גישה לתפריט ההגדרות ‪90 ...........................................‬‬
‫הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪90 .....................................‬‬
‫הגדרות שיחה ‪92 ...............................................................‬‬
‫צליל ‪92 ..................................................................................‬‬
‫תצוגה ‪93 ..............................................................................‬‬
‫הגדרות אבטחה ומיקום ‪94 ...........................................‬‬
‫הגדרות יישומים ומקורות ‪95 ........................................‬‬
‫הגדרות סנכרון מידע ‪95 .................................................‬‬

‬‬ ‫‪101 ..........................................................................................................................................................................‫הגדרות פרטיות ‪96 ...........‬‬ ‫נתונים טכניים‬ ‫פתרון תקלות ‪102 ........................................................................‬‬ ‫כרטיס ‪ SD‬ואחסון בטלפון ‪96 ........‬‬ ‫תוכן העניינים ‪9‬‬ .....................................................‬‬ ‫קלט ופלט קולי ‪98 ....................................................................................................‬‬ ‫הגדרות שפה ומקלדת ‪97 ............‬‬ ‫אודות הטלפון ‪100 ..‬‬ ‫הנחיות בטיחות ‪107 .........................................................................‬‬ ‫מפתח ערכים ‪119 ..................‬‬ ‫הגדרות חיפוש ‪96 ..................................‬‬ ‫הגדרות נגישות ‪99 ......................................‬‬ ‫הגדרות תאריך ושעה ‪99 ............................

‬כמו מספר הזיהוי האישי שלכם )‪ (PIN‬ושירותים‬ ‫אופציונאליים‪.‬‬ .‬‬ ‫‪10‬‬ ‫הרכבה‬ ‫ •הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים‬ ‫להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים‬ ‫באזורכם או שמוצעים על–ידי ספק השירות שלכם‪.‬‬ ‫ •האביזרים המסופקים בחבילה מספקים תפעול‬ ‫מיטבי של הטלפון שלכם‪.‬‬ ‫ •אביזרים אחרים מאלו המסופקים עשויים שלא‬ ‫להיות תואמים למכשיר שלכם‪.‬‬ ‫ •ניתן להשיג אביזרים נוספים ממפיץ הסמסונג‬ ‫המקומי שלכם‪.‬תקבלו‬ ‫כרטיס ‪ (Universal Subscriber Identity Module) USIM‬בצירוף‬ ‫פרטי המנוי‪ .‬‬ ‫התקנת כרטיס ה‪ USIM-‬והסוללה‬ ‫כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית‪ .‫הרכבה‬ ‫פתיחת האריזה‬ ‫בידקו שאריזת המוצר שלכם מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬ ‫ •מכשיר טלפון נייד‬ ‫ •סוללה‬ ‫ •מטען נייד‬ ‫ •אוזנייה אישית‬ ‫ •מדריך למשתמש‬ ‫השתמשו אך ורק בתוכנה מאושרת על–ידי סמסונג‪.‬‬ ‫תוכנות לא חוקיות עשויות לגרום לנזק או לתפקוד לקוי‬ ‫שאינם מכוסים על–ידי אחריות היצרן‪.

‬‬ ‫‪ 1‬במידה והטלפון פועל‪ .‫להתקנת כרטיס ה‪ USIM-‬והסוללה‪.‬לחצו והחזיקו ] [ ובחרו כיבוי‬ ‫על–מנת לכבות אותו‪.‬‬ ‫הזהרו שלא לגרום נזק לציפורניים שלכם במהלך‬ ‫הסרת כיסוי הגב‬ ‫‪3‬‬ ‫הכניסו את כרטיס ה‪.‬‬ ‫ •במידה ולא תכניסו כרטיס ‪ .‬‬ ‫הרכבה ‪11‬‬ .USIM‬יוגבל השימוש‬ ‫רק לתכונות המכשיר שלכם שאינן דורשות חיבור‬ ‫לרשת התקשורת ובמספר תפריטים‪.USIM-‬‬ ‫ •הכניסו את כרטיס ה‪ USIM-‬למכשיר כאשר המגעים‬ ‫המוזהבים כלפי מטה‪.‬‬ ‫‪ 2‬הסירו את כיסוי הגב‪.

‬‬ ‫טעינת הסוללה‬ ‫לפני שתשתמשו במכשיר בפעם הראשונה‪ .‬‬ ‫‪12‬‬ ‫הרכבה‬ .‬במידה וטעינת הסוללה‬ ‫תרד לרמה נמוכה מידי‪ .‬‬ ‫כאשר טעינת הסוללה שלכם נמוכה‪ .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫החזירו את כיסוי הגב למקומו‪.‬יכבה המכשיר אוטומטית‪.‫‪4‬‬ ‫הכניסו את הסוללה‪.‬‬ ‫להמשך שימוש במכשיר‪ .‬סמל הסוללה‬ ‫יוצג ריק ויהפוך לאדום‪ .‬‬ ‫השתמשו אך ורק במטענים וכבלים המאושרים‬ ‫לשימוש על–ידי סמסונג‪ .‬‬ ‫ניתן לטעון את המכשיר באמצעות המטען הנייד שמסופק‬ ‫עימו או על–ידי חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל‬ ‫הנתונים‪.‬מטענים וכבלים שאינם‬ ‫מאושרים לשימוש עשויים לגרום לסוללה להתפוצץ או‬ ‫להזיק למכשיר שלכם‪.‬עליכם לטעון את‬ ‫הסוללה‪.‬טענו את הסוללה שלכם‪.‬ישמיע המכשיר‬ ‫צליל אזהרה ויציג הודעת סוללה חלשה‪ .

‬במקרה כזה‪ .‬מצב זה‬ ‫הינו רגיל ואינו אמור להשפיע על אורך חייו או ביצועיו‬ ‫של המכשיר שלכם‪.‬פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר‪.‫› טעינה באמצעות המטען הנייד‬ ‫‪1‬‬ ‫חברו את קצהו הקטן של המטען הנייד למחבר‬ ‫הרב–שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה‬ ‫כלפי מעלה‪.‬‬ ‫ •במהלך הטעינה‪ .‬המכשיר עשוי להתחמם‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ •ניתן להשתמש במכשיר במהלך הטעינה‪ .‬‬ ‫ •במהלך הטעינה‪ .‬נתקו את‬ ‫המטען מהמכשיר‪.‬אך הדבר‬ ‫עלול להאריך את משך הזמן הנדרש לטעינה מלאה‬ ‫של הסוללה‪.‬‬ ‫כאשר הסוללה טעונה במלואה )תצוגת סמל הסוללה‬ ‫כבר אינו משתנה(‪ .‬הביאו‬ ‫את המכשיר שלכם ואת המטען למרכז שירות של‬ ‫סמסונג‪.‬‬ ‫הרכבה ‪13‬‬ .‬אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם‬ ‫כתוצאה משימוש לא נכון‪.‬‬ ‫אל תסירו את הסוללה לפני שתנתקו תחילה את‬ ‫המטען הנייד‪ .‬יתכן ומסך המגע לא יפעל כתוצאה‬ ‫מאספקת מתח לא יציבה‪ .‬‬ ‫חברו את המטען הנייד לשקע החשמל‪.‬‬ ‫ •במידה והמכשיר שלכם אינו נטען כיאות‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור‬ ‫לטלפון‪ .‬נתקו את המטען הנייד משקע‬ ‫החשמל‪.

‬במידה ותכניסו כרטיס אשר‬ ‫אותחל באמצעות תבנית קבצים שונה‪ .‬נתקו את כבל העברת הנתונים‬ ‫מהמכשיר ולאחר מכן מהמחשב‪.‬‬ ‫ •המכשיר שלכם תומך אך ורק בתבנית הקבצים ‪FAT‬‬ ‫עבור כרטיסי זיכרון‪ .‬‬ ‫סמסונג משתמשת בתקני התעשייה המאושרים‬ ‫לכרטיסי זיכרון‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ 1‬חברו קצה אחד )‪ (micro USB‬של כבל העברת הנתונים‬ ‫למחבר הרב–שימושי‪.‬‬ ‫ •כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות מקצרת‬ ‫את חייהם של כרטיסי זיכרון‪.‬שימוש בכרטיס זיכרון שאינו תואם עשוי‬ ‫לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון ולגרום לאובדן‬ ‫מידע אשר מאוחסן בכרטיס הזיכרון‪.‬המטען אינו מצוייד במתג הפעלה‪ .‬תחילת הטעינה עשויה להתעכב מעט‪.‬למרות זאת‪ .‬וודאו שהמחשב שלכם פועל‪.‬יבקש מכם‬ ‫המכשיר לאתחל את כרטיס הזיכרון‪.‬יש להשאיר את המטען בסמוך‬ ‫לשקע כאשר הוא בשימוש‪.‬הטלפון שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון מסוג‬ ‫™‪ microSD‬או ™‪ microSDHC‬בנפח של עד ‪) 32 GB‬בהתאם‬ ‫ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו(‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫בהתאם לסוג כבל העברת הנתונים שבו אתם‬ ‫משתמשים‪ .‬‬ ‫כאשר הסוללה טעונה במלואה )תצוגת סמל הסוללה‬ ‫כבר אינו משתנה(‪ .‬עליכם להתקין כרטיס‬ ‫זיכרון‪ .‬‬ ‫› טעינה באמצעות כבל חיבור למחשב‬ ‫לפני הטעינה‪ .‬מספר דגמים של‬ ‫כרטיסים עשויים שלא להיות תואמים במלואם‬ ‫למכשיר‪ .‬נתקו את המטען כאשר אינו‬ ‫בשימוש‪ .‬כך‬ ‫שעליכם לנתק את המטען מהשקע על–מנת להפסיק‬ ‫את אספקת המתח‪ .‬‬ ‫הרכבה‬ ‫הכנסת כרטיס הזיכרון‬ ‫על–מנת לאחסן קבצי מולטימדיה‪ .‫לחיסכון באנרגיה‪ .‬‬ ‫‪ 2‬חברו את קצהו השני של כבל העברת הנתונים למחבר‬ ‫‪ USB‬במחשב‪.

‬‬ ‫‪2‬‬ ‫› הסרת כרטיס הזיכרון‬ ‫לפני הוצאת כרטיס הזיכרון‪ .‬‬ ‫‪ ‬הגדרות ‪ ‬כרטיס ‪SD‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫הרכבה ‪15‬‬ .‫‪1‬‬ ‫פיתחו את כיסוי פתח כרטיס הזיכרון שבצידו של‬ ‫המכשיר‪.‬‬ ‫הכניסו כרטיס זיכרון כאשר המגעים המוזהבים כלפי‬ ‫מטה‪.‬‬ ‫אל תסירו את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר מעביר‬ ‫אליו מידע או ניגש למידע ששמור בו‪ .‬‬ ‫‪ 5‬סיגרו את פתח כרטיס הזיכרון‪.‬‬ ‫‪ 3‬דחפו קלות את כרטיס הזיכרון פנימה עד שישוחרר‬ ‫מנעילתו במכשיר‪.‬הסירו אותו לצורך הוצאה‬ ‫בטוחה‪.‬בחרו‬ ‫ואחסון בטלפון ‪ ‬בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה‪SD-‬‬ ‫‪ ‬אישור‪.‬‬ ‫‪ 2‬פיתחו את פתח כרטיס הזיכרון שבצידו של המכשיר‪.‬‬ ‫סיגרו את כיסוי פתח כרטיס הזיכרון‪.‬פעולה זו עשויה‬ ‫לגרום אבדן מידע או נזק לכרטיס הזיכרון או למכשיר‪.‬‬ ‫‪ 4‬מישכו את כרטיס הזיכרון מתושבת הכרטיס‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫דחפו את כרטיס הזיכרון לתוך הפתח עד שינעל במקומו‪.

‬‬ .‫› איתחול כרטיס הזיכרון‬ ‫איתחול כרטיס הזיכרון שלכם באמצעות מחשב עשוי לגרום‬ ‫לאי–תאימות שלו עם המכשיר שלכם‪ .‬‬ ‫‪ 2‬בחרו פרמט כרטיס ‪  SD‬פרמט כרטיס ‪  SD‬מחק‬ ‫הכל‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫החזירו את כיסוי הסוללה למקומו‪.‬‬ ‫לפני שתאתחלו את כרטיס הזיכרון‪ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 2‬השחילו את רצועת הנשיאה דרך הפתח ועגנו אותה על‬ ‫הזיז הקטן‪.‬אתחלו את כרטיס‬ ‫הזיכרון אך ורק באמצעות המכשיר‪.‬‬ ‫אחריות היצרן אינה מכסה אובדן מידע כתוצאה‬ ‫מפעולה שביצע המשתמש‪.‬זיכרו לבצע גיבוי‬ ‫של כל המידע החשוב שמאוחסן במכשיר שלכם‪.‬בחרו ‪ ‬הגדרות ‪ ‬הגדרות כרטיס‬ ‫‪ SD‬ואחסון בטלפון ‪ ‬בצע ניתוק בטוח לכרטיס‬ ‫ה‪  SD-‬אישור‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫הרכבה‬ ‫› חיבור רצועת נשיאה )אופציונאלי(‬ ‫‪ 1‬הסירו את כיסוי הסוללה‪.

‬‬ ‫ •כאשר אתם באזורים שבהם השימוש במכשירים‬ ‫אלחוטיים מוגבל‪ .‬‬ ‫‪ 1‬לחצו והחזיקו ] [‪.‬‬ ‫‪ 2‬במידה ואתם מפעילים את המכשיר בפעם הראשונה‪.‬‬ ‫הכרת המכשיר שלכם‬ ‫› מבנה המכשיר‬ ‫אפרכסת‬ ‫חיישן קירבה‬ ‫מסך מגע‬ ‫לחצן עוצמת שמע‬ ‫לחצן בית‬ ‫לחצן חזרה‬ ‫לחצן אפשרויות‬ ‫מחבר רב–שימושי‬ ‫מיקרופון‬ ‫צעדים ראשונים ‪17‬‬ .‬‬ ‫מלאו אחר כל האזהרות המוצגות וההנחיות שינתנו‬ ‫על–ידי אנשי סגל המקום‪.‬לחצו והחזיקו‬ ‫] [ ובחרו מצב טיסה‪.‬‬ ‫עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר שלכם‪.‬כמו במטוסים או בבתי–חולים‪.‬‬ ‫ •על–מנת להשתמש אך ורק בתכונות המכשיר שאינן‬ ‫דורשות תקשורת‪ .‬לחצו והחזיקו ] [ ובחרו כיבוי‪.‫צעדים ראשונים‬ ‫הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם‬ ‫להפעלת המכשיר שלכם‪.‬עיברו למצב טיסה‪ .‬‬ ‫לכיבוי המכשיר‪ .

‬‬ ‫תפריט‬ ‫הצגת רשימת אפשרויות זמינות‬ ‫למסך הנוכחי‪.‬‬ .‬‬ ‫חזרה‬ ‫חזרה אל המסך הקודם‪.‫› לחצנים‬ ‫לחצן‬ ‫שקע אוזניות‬ ‫רמקול‬ ‫עדשת מצלמה‬ ‫כיסוי הגב‬ ‫לחצן הפעלה‪/‬‬ ‫נעילה‬ ‫פתח כרטיס‬ ‫הזיכרון‬ ‫אנטנה פנימית‬ ‫‪18‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ ‫הפעלה‪/‬‬ ‫כיבוי‪/‬‬ ‫נעילה‬ ‫פעולה‬ ‫הפעלת המכשיר )לחצו והחזיקו(.‬‬ ‫עוצמת‬ ‫שמע‬ ‫התאמת עוצמת השמע של המכשיר‪. מציג רשימה‬ ‫של יישומים אחרונים )לחצו והחזיקו(‪. נעילת מסך המגע‪.‬‬ ‫בית‬ ‫מחזיר למסך ההמתנה.‬ ‫גישה לתפריטים מהירים )לחצו‬ ‫והחזיקו(.

‬‬ ‫סמל‬ ‫תיאור‬ ‫ללא שירות‬ ‫עוצמת אות הקליטה‬ ‫מחובר לרשת ‪GPRS‬‬ ‫מחובר לרשת ‪UMTS‬‬ ‫‪ Wi-Fi‬מופעל‬ ‫‪ Bluetooth‬מופעל‬ ‫מחובר לדיבורית ‪ Bluetooth‬אישית או רכב‬ ‫‪ GPS‬מופעל‬ ‫שיחת טלפון פעילה‬ ‫סמל‬ ‫תיאור‬ ‫שיחה בהמתנה‬ ‫רמקול מופעל‬ ‫שיחה שלא נענתה‬ ‫מבצע סנכרון עם הרשת‬ ‫מעלה מידע‬ ‫מוריד מידע‬ ‫הפניית שיחה פעילה‬ ‫מחובר למחשב‬ ‫שיתוף ‪ USB‬מופעל‬ ‫נקודת גישה לרשת אלחוטית )‪ (WLAN‬פעילה‬ ‫ללא כרטיס ‪ SIM‬או ‪USIM‬‬ ‫הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה‬ ‫צעדים ראשונים ‪19‬‬ .‫› סמלי חיווי‬ ‫הסמלים המוצגים במסך עשויים להשתנות בהתאם‬ ‫לאזורכם או לספק השירות שלכם‪.

‬‬ ‫ •אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מים‪ .‬‬ ‫ •אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מכשירים‬ ‫אלקטרוניים אחרים‪ .‬‬ .‬זרמים אלקטרוסטטיים יכולים‬ ‫לגרום למסך המגע שלא לתפקד כראוי‪.‬המנעו‬ ‫מלהשתמש בכלים חדים‪.‬לימדו פעולות בסיסיות לשימוש‬ ‫במסך המגע‪.‬‬ ‫מצב שקט פעיל‬ ‫מצב מטוס פעיל‬ ‫מצב רטט פעיל‬ ‫השמעת מוסיקה פעילה‬ ‫השמעת מוסיקה מושהה‬ ‫רדיו ‪ FM‬מופעל ברקע‬ ‫ארעה שגיאה או יש לנהוג בזהירות‬ ‫‪20‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ ‫ •על–מנת לא לשרוט את מסך המגע‪ .‫סמל‬ ‫תיאור‬ ‫הודעת דואר אלקטרוני חדשה‬ ‫הודעה קולית חדשה‬ ‫תיאור‬ ‫עוצמת סוללה‬ ‫סמל‬ ‫‪10:00‬‬ ‫שעה נוכחית‬ ‫נקבעה התראה‬ ‫התראת אירוע‬ ‫שימוש במסך המגע‬ ‫נדידה )מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת(‬ ‫מסך המגע של המכשיר שלכם מאפשר לכם לבחור פריטים‬ ‫או לבצע פעולות בקלות‪ .‬מסך‬ ‫המגע עשוי שלא לפעול כראוי בתנאי לחות או כאשר‬ ‫הוא נחשף למים‪.

‬מטה‪ .‬‬ ‫ •גרירה‪ :‬לחצו וגררו את האצבע מעלה‪ .‬‬ ‫ •לחיצה כפולה‪ :‬לחצו פעמיים במהירות באמצעות האצבע‬ ‫להגדלה או הקטנה של התצוגה במהלך צפייה בתמונות או‬ ‫אתרי אינטרנט‪.‬הסירו את כיסוי ההגנה‬ ‫הפלסטי של המסך לפני השימוש במכשיר‪.‬‬ ‫ •המכשיר שלכם מכבה את מסך המגע כאשר לא‬ ‫עשיתם שימוש במכשיר למשך זמן מוגדר‪ .‬‬ ‫צעדים ראשונים ‪21‬‬ .‬לחצו על מסך המגע בקצה‬ ‫האצבע‪ .‬מסך המגע לא יגיב למגע של עצמים חדים‪.‬‬ ‫נעילה ושחרור של מסך המגע‬ ‫והלחצנים‬ ‫ניתן לנעול את מסך המגע והלחצנים למניעת תפעול בלתי‬ ‫רצוי של המכשיר‪.‬‬ ‫ •תוכלו גם להתאים את משך תאורת המסך‪ .‬בחרו ‪ ‬הגדרות ‪ ‬תצוגה ‪ ‬כיבוי‬ ‫מסך אוטומטי‪.‬‬ ‫ •גרירה והשלכה‪ :‬לחצו והחזיקו באמצעות האצבע על פריט‪.‬להפעלת‬ ‫המסך‪ .‬אפשרות‪ .‬‬ ‫כמו עט‪.‬במצב‬ ‫המתנה‪ .‬הפעילו את‬ ‫המסך וגררו את ימינה עד שיגיע אל הנקודה‪.‬‬ ‫על–מנת לנעול‪ .‫ •לשימוש מיטבי במסך המגע‪ .‬‬ ‫ •לחצו והחזיקו‪ :‬לחצו על פריט והחזיקו עליו למשך יותר‬ ‫משתי שניות להצגת תפריט אפשרויות מקומי‪.‬‬ ‫שילטו במסך המגע שלכם באמצעות הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ •לחיצה‪ :‬לחצו פעם אחת באמצעות האצבע לבחירה או‬ ‫הפעלה של תפריט‪ .‬‬ ‫ •למסך המגע שלכם שיכבה אשר מזהה מתחים‬ ‫חשמליים קטנים המופקים על–ידי גוף האדם‪.‬לחצו על כל לחצן‪.‬שמאלה או‬ ‫ימינה על–מנת לעבור לפריטים ברשימה‪.‬לשחרור הנעילה‪ .‬או יישום‪.‬לחצו ] [‪ .‬‬ ‫ולאחר מכן גררו את האצבע להזזת הפריט‪.‬‬ ‫לביצועים מיטביים‪ .

‬ווידג'טים הם יישומים‬ ‫זעירים שמספקים תפעול נוח והצגת מידע במסך‬ ‫הבית שלכם‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחרו בקטגוריית פריטים ‪ ‬פריט‪:‬‬ ‫ •ווידג'טים‪ :‬הוסיפו ווידג'טים‪ .‬‬ ‫גררו את הפריט אל הפח‪.‬‬ ‫› הסרת פריטים ממסך ההמתנה‬ ‫‪ 1‬לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להסיר‪.‫ •קיצורי דרך‪ :‬הוסיפו קיצורי דרך אל פריטים‪ .‬מסך‬ ‫ההמתנה יציג את מצב המכשיר שלכם ויאפשר לכם גישה‬ ‫ליישומים‪.‬סימניות ואנשי קשר‪.‬כמו‬ ‫יישומים‪ .‬יוצג מסך ההמתנה‪ .‬דפדפו שמאלה‬ ‫או ימינה אל מקטע של מסך ההמתנה‪.‬‬ ‫מסך ההמתנה מורכב ממספר מקטעי תצוגה‪ .‬‬ ‫‪22‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ ‫הפריטים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם למצבו‬ ‫הנוכחי של מסך ההמתנה‪.‬‬ ‫הכרת מסך ההמתנה‬ ‫כאשר המכשיר במצב המתנה‪ .‬ווידג'טים‪ .‬על–מנת‬ ‫להוסיף פריטים למסך ההמתנה‪:‬‬ ‫‪ 1‬לחצו ] [ ‪ ‬הוספה או לחצו והחזיקו באיזור ריק של‬ ‫מסך ההמתנה‪.‬‬ ‫› הזזת פריטים במסך ההמתנה‬ ‫‪ 1‬לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להזיז עד שיוצג‬ ‫‪2‬‬ ‫באפור‪.‬או תיקיות‪ .‬‬ ‫גררו את הפריט אל המיקום המבוקש‪.‬‬ ‫ •תיקיות‪ :‬צרו תיקייה חדשה והוסיפו תיקיות של אנשי‬ ‫הקשר שלכם‪.‬‬ ‫› הוספת פריטים למסך ההמתנה‬ ‫ניתן להתאים את מסך ההמתנה על–ידי הוספת קיצורי דרך‬ ‫ליישומים או פריטים בישומים‪ .‬‬ .‬‬ ‫ •טפטים‪ :‬הגדירו תמונת רקע‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פח האשפה יוצג בחלקו התחתון של מסך ההמתנה‪.

‬אירועים או מצב עיבוד‪ .‬על–מנת להסתיר את‬ ‫הרשימה‪ .GPS-‬‬ ‫ •צליל‪ :‬הפעלה או כיבוי של מצב שקט‪.‬כמו‬ ‫הודעות‪ .‬‬ ‫צעדים ראשונים ‪23‬‬ .‬‬ ‫ •‪ :Bluetooth‬הפעלה וכיבוי של תכונת תקשורת‬ ‫ה‪ Bluetooth-‬האלחוטית‪ ◄ .‬‬ ‫ניתן גם לעבור למצב עריכה על–ידי הצבת שתי אצבעות‬ ‫על המסך וצביטה‪.‬לחצו והחזיקו על תמונת המקטע וגררו‬ ‫אותה אל הפח שבתחתית המסך‪.‬‬ ‫› הוספה והסרה של מקטעי מסך המתנה‬ ‫ניתן להוסיף או להסיר מקטעים של מסך ההמתנה על–מנת‬ ‫לסדר את הווידג'טים שלכם בהתאם להעדפותיכם וצרכיכם‪.‬‬ ‫ •‪ :GPS‬הפעלה או כיבוי של תכונת ה‪.‬‬ ‫› שימוש בשורת המצב‬ ‫במצב המתנה או במהלך שימוש ביישום‪ .‬‬ ‫ •להוספת מקטע חדש‪ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬לחצו על ‪.‬‬ ‫ •סיבוב אוטומטי‪ :‬הפעלה או כיבוי של הסיבוב האוטומטי‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬עריכה‪.‬‬ ‫‪ 2‬הוסיפו או הסירו מקטעים באמצעות התכונות הבאות‪:‬‬ ‫ •להסרת מקטע‪ .‬לחצו על שורת‬ ‫המצב שבחלקו העליון של המסך וגררו אותה מטה להצגת‬ ‫סרגל קיצורי הדרך‪ .‬‬ ‫ע‪78 .‬גררו את תחתית הרשימה מעלה‪.‬‬ ‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם‬ ‫לאזורכם ולספק השירות שלכם‪.‬לחצו ] [‪.‬תוכלו להפעיל או לכבות את תכונות‬ ‫התקשורת האלחוטית ולהציג את רשימת ההתראות‪ .‬שחררו אותו‪.‫‪3‬‬ ‫כאשר הפריט הופך לאדום‪ .‬‬ ‫סרגל קיצורי הדרך יאפשר לכם להשתמש באפשרויות‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫ •‪ :Wi-Fi‬הפעלה וכיבוי של תכונת התקשורת האלחוטית‪◄ .‬‬ ‫‪ 3‬לאחר שסיימתם‪ .‬‬ ‫ •על–מנת לשנות את סדר המקטעים‪ .‬שיחות‪ .‬לחצו והחזיקו על‬ ‫תמונת המקטע וגררו אותו אל המיקום המבוקש‪.‬ע‪76 .

‬‬ .‬‬ ‫ •ניתן להוסיף קיצור דרך ליישום על–ידי לחיצה‬ ‫והחזקה על סמל היישום שברשימת היישומים‪ .‬אם תסובבו את המכשיר במהלך שימוש‬ ‫בתכונות מסויימות‪ .Google‬עליכם להיות בעלי חשבון ‪ .‫גישה ליישומים‬ ‫לגישה לתפריטי המכשיר‪.Google‬הרשמו לשירות‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחרו ביישום‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬ניתן‬ ‫להזיז את הסמל אל המיקום הרצוי במסך ההמתנה‪.‬על–מנת להגדיר לממשק לשמור על כיוון‬ ‫התצוגה כאשר אתם מסובבים את המכשיר‪ .Google‬במידה‬ ‫ואין לכם חשבון ‪ .‬‬ ‫ניתן להעביר את סמל היישום למסך אחר של התפריט‬ ‫הראשי‪.‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ ‫המכשיר שלכם כולל חיישן תנועה מובנה המזהה‬ ‫את כיוונו‪ .‬‬ ‫› סידור יישומים‬ ‫ניתן לארגן מחדש את היישומים במצב תפריט על–ידי שינוי‬ ‫הסידור שלהם או איסוף שלהם על–פי קטגוריות כך שיתאימו‬ ‫להעדפותיכם או צרכיכם‪. לחצו על‬ ‫לחצן הבית על–מנת לחזור למסך ההמתנה‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬עריכה‪.‬בחרו להצגת רשימת היישומים‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחצו ] [ ‪ ‬שמירה‪.‬‬ ‫‪ 2‬דפדפו שמאלה או ימינה למסך יישומים אחר‪.‬‬ ‫לחצו ] [ על–מנת לחזור אל המסך הקודם.‬בחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬תצוגה ‪ ‬חיישן תנועה‪.‬‬ ‫‪ 3‬גררו את סמל היישום אל המיקום הרצוי‪.‬‬ ‫‪ 1‬ברשימת היישומים‪ .‬ישתנה ממשק המכשיר אוטומטית‬ ‫למצב רוחב‪ .‬‬ ‫‪ 2‬לחצו והחזיקו על יישום‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ •כאשר אתם עושים שימוש ביישום שמסופק על–ידי‬ ‫‪ .

‬ריבוי משימות‬ ‫יכול לגרום לניתוקים‪ .‬סיימו יישומים לא‬ ‫נחוצים באמצעות מנהל המשימות‪.‬‬ ‫בחרו ביישום שאליו ברצונכם לגשת‪.‬‬ ‫צעדים ראשונים ‪25‬‬ .‬‬ ‫‪ 2‬לחצו והחזיקו על תמונת המסך וגררו אותו אל המיקום‬ ‫המבוקש‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫לסגירת יישום‪ .‬‬ ‫‪ 1‬ברשימת היישומים‪ .‬או צריכת כוח‬ ‫נוספת‪ .‫על–מנת לשנות את סדר מסכי התפריט הראשי‪.‬‬ ‫קיבעו את התאריך והשעה ושנו הגדרות אחרות‪.‬‬ ‫לסגירת כל היישומים הפעילים‪ .‬‬ ‫› הגדרת שעה ותאריך נוכחיים‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬הציבו שתי אצבעות על המסך‬ ‫וציבטו‪.‬למרות זאת‪ .‬‬ ‫› גישה לרשימת היישומים האחרונים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לחצו והחזיקו את לחצן הבית על–מנת להציג את רשימת‬ ‫היישומים שבהם השתמשתם לאחרונה‪.‬‬ ‫התאמה אישית של המכשיר שלכם‬ ‫קבלו יותר מהמכשיר שלכם על–ידי התאמתו להעדפותיכם‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו מנהל‬ ‫משימות ‪ ‬פעילים‪.‬הוא מאפשר הפעלה‬ ‫של יותר מיישום אחד בו–זמנית‪ .‬‬ ‫› שימוש במנהל היישומים‬ ‫המכשיר שלכם מאפשר ריבוי משימות‪ .‬קפיאות‪ .‬בעיות זיכרון‪ .‬בחרו סיים‪.‬על–מנת להמנע מבעיות אלו‪ .‬בחרו סי' הכל‪.‬‬ ‫תוצג רשימת היישומים הפעילים במכשיר‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪2‬‬ ‫הגדרות ‪ ‬תאריך ושעה‪.

‬ולאחר מכן לחצו והחזיקו על ‪.‫› הפעלה וכיבוי של צליל המגע‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 2‬בחרו בתמונה‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ .‬‬ ‫ •לחצו והחזיקו ] [ ובחרו מצב שקט‪.‬בצעו אחת‬ ‫מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ •במצב המתנה‪ .‬‬ ‫› מעבר לפרופיל שקט‬ ‫במצב המתנה‪ .‬לחצו ] [ ‪ ‬טפט ‪ ‬אפשרות‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות‬ ‫‪ ‬צליל ‪ ‬הפעלת צלילי מסך מגע‪.‬‬ ‫ •הציגו את סרגל קיצורי הדרך מחלקו העליון של המסך‬ ‫ובחרו צליל‪.‬‬ ‫סמסונג אינה אחראית לכל שימוש בתמונות ברירת‬ ‫המחדל או בטפטים שמסופקים עם המכשיר‪.‬‬ ‫לחצו על לחצן עוצמת השמע מעלה או מטה לשינוי עוצמת‬ ‫צליל הצלצול‪.‬‬ ‫› בחירת תמונת רקע למסך ההמתנה‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות ‪‬‬ ‫תצוגה ‪ ‬הנפשה ‪ ‬מספר הנפשות או כל ההנפשות‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪‬‬ ‫לוח מקשים‪ .‬‬ ‫› התאמת עוצמת צליל הצלצול‬ ‫› שינוי צליל הצלצול‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 3‬בחרו שמור או הגדר טפט‪.‬‬ ‫› הפעלת אנימציית המעבר בין חלונות‬ ‫להשתקה ולביטול ההשתקה של המכשיר‪ .‬‬ ‫בחרו בצלצול מהרשימה ובחרו אישור‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬צליל ‪ ‬צלצול טלפון‪.

‬‬ ‫עיינו בהוראות המוצגות ובתבניות הדוגמא ובחרו הבא‬ ‫)במידה ונדרש(‪.‬‬ ‫הגדרת תבנית שחרור נעילה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות אבטחה ומיקום ‪ ‬הגדרות‬ ‫נעילת מסך ‪ ‬צורה‪.‬או נזקים אחרים שיגרמו כתוצאה‬ ‫משימוש בתוכנה לא חוקית‪.‬יחייב המכשיר‬ ‫שלכם הזנה של קוד שחרור הנעילה בכל פעם‬ ‫שתפעילו אותו או תשחררו את מסך המגע‪.‬‬ ‫ציירו את התבנית על–ידי גרירת האצבע לחיבור של‬ ‫לפחות ‪ 4‬נקודות‪.‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‫› התאמת בהירות המסך‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ •לאחר שהגדרתם נעילה של המסך‪ .‬‬ ‫ •במידה ושכחתם את הסיסמא‪ .‬‬ ‫ •סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמאות‬ ‫או מידע אישי‪ .‬‬ ‫בחרו אישור‪.‬‬ ‫צעדים ראשונים ‪27‬‬ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬תצוגה ‪ ‬בהירות‪.‬הביאו את המכשיר‬ ‫שלכם למרכז שירות על–מנת לאפס אותו‪.‬‬ ‫גררו את הבורר להגדרת בהירות המסך‪.‬‬ ‫› הגדרת נעילת המסך‬ ‫ניתן לנעול את מסך המגע באמצעות תבנית שחרור נעילה‬ ‫או סיסמה על–מנת למנוע מאנשים שאינם מורשים לעשות‬ ‫שימוש במכשיר ללא רשותכם‪.‬‬ ‫בחרו המשך‪.‬‬ ‫לרמת בהירות המסך השפעה על קצב צריכת הסוללה‬ ‫של המכשיר‪.

‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫יהיה עליכם להזין את קוד הסרת החסימה )‪.‬יהיה עליכם להזין את קוד‬ ‫הזיהוי )‪ (PIN‬בכל פעם שתפעילו את המכשיר‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות אבטחה ומיקום ‪ ‬הגדרות‬ ‫נעילת מסך ‪.‬‬ ‫הזינו סיסמה חדשה )אותיות ומספרים( ובחרו המשך‪.‬ייחסם‬ ‫כרטיס ה‪ USIM-‬שלכם‪ .‬‬ ‫הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו אישור‪.‬‬ ‫הגדרת סיסמת שחרור נעילה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪28‬‬ ‫במצב המתנה‪ .SIM‬‬ ‫‪ 2‬הזינו את קוד הזיהוי )‪ (PIN‬שלכם ובחרו אישור‪.‬‬ ‫ •במידה ותזינו קוד זיהוי שגוי יותר מדי פעמים‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות אבטחה ומיקום ‪ ‬הגדרות‬ ‫נעילת מסך ‪ ‬סיסמה‪.‬לשחרור חסימת הכרטיס‪.‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ציירו שוב את התבנית לצורך אימות‪.PIN ‬‬ ‫הזינו קוד זיהוי חדש )מספרי( ובחרו המשך‪.‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ ‫›‬ ‫נעילת כרטיס ה‪USIM-‬‬ ‫ניתן לנעול את המכשיר שלכם על–ידי הפעלת קוד הזיהוי‬ ‫האישי )‪ (PIN‬שסופק עם כרטיס ה‪ USIM-‬שלכם‪.‬‬ ‫בחרו אשר‪.‬הביאו את הכרטיס‬ ‫לספק השירות שלכם לצורך שחרור החסימה‪.‬‬ ‫הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו אישור‪.(PUK‬‬ ‫ •במידה וחסמתם את כרטיס ה‪ USIM-‬שלכם על–ידי‬ ‫הזנת קוד הסרת חסימה שגוי‪ .‬‬ .‬‬ ‫הגדרת קוד שחרור נעילה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות אבטחה ומיקום ‪ ‬הגדר נעילה‬ ‫של כרטיס ‪.‬‬ ‫לאחר שנעילת קוד הזיהוי הופעלה‪ .

‬עליכם לשנות את שפת הכתיבה לאחת‬ ‫מהשפות הנתמכות‪ ◄ .‬‬ ‫לחצו והחזיקו על כל מקש להזנת תווים נוספים‪.‬המילה תוזן‬ ‫בשדה הזנת הטקסט‪.‬על–מנת‬ ‫להזין טקסט‪ .‫הזנת מלל‬ ‫‪3‬‬ ‫המשיכו עד שתשלימו את המילה‪.‬לחצו והחזיקו על אזור הזנת‬ ‫הטקסט ובחרו שיטת הזנה ‪ ‬בחרו סוג מקלדת )‪ Swype‬או‬ ‫מקלדת ‪.‬‬ ‫ניתן להזין טקסט על–ידי בחירת תווים בלוח המקשים‬ ‫הוירטואלי או על–ידי הזנה בכתב–יד על המסך‪.‬‬ ‫לא ניתן להזין טקסט בשפות מסויימות‪ .‬‬ ‫צעדים ראשונים ‪29‬‬ .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שחררו את האצבע על האות האחרונה‪ .‬‬ ‫המתינו על האות השניה לזמן קצר וגררו את האצבע אל‬ ‫האות הבאה‪.‬ע‪97 .‬‬ ‫חיזרו על שלבים ‪ 1-4‬להשלמת הזנת הטקסט‪.(Samsung‬‬ ‫›‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הזנת טקסט באמצעות מקלדת ‪Swype‬‬ ‫בחרו את האות הראשונה של המילה וגררו את האצבע‬ ‫אל האות השניה מבלי לשחרר אותה מהמסך‪.‬‬ ‫› שינוי סוג המקלדת‬ ‫ניתן לשנות את סוג המקלדת‪ .

Swype‬‬ ‫לחצו והחזיקו על ‪.‬תכונה‬ ‫זו עשויה שלא להיות זמינה‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הזנת רווח‪.Swype‬לחצו ] [‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫התחלת שורה חדשה‪.‬‬ ‫ •להסתרת מקלדת ‪ .‬‬ ‫ניתן לבחור באחד ממצבי הזנת המקשים )‪ Querty‬או לוח‬ ‫מקשים( או בשיטות ההזנה באמצעות כתב–יד‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחיקת ההזנה‪.‬‬ ‫›‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ ‫פעולה‬ ‫הזנת טקסט קולית.‬‬ ‫הזינו את הטקסט על–ידי בחירת המקשים המתאימים או‬ ‫כתיבה על המסך‪.‬‬ ‫פעולה‬ ‫שינוי הזנת אות לועזית גדולה‪/‬קטנה‪.‫ניתן גם להשתמש במקשים הבאים‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מספר‬ ‫‪1‬‬ ‫מספר‬ ‫‪6‬‬ ‫בהתאם לשפת ההזנה שנבחרה‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מעבר בין מצבי סמלים לאותיות‪/‬מספרים‪.‬‬ . סמל זה זמין רק לאחר‬ ‫שהפעלתם את תכונת ההזנה הקולית עבור‬ ‫מקלדת ‪.Samsung‬‬ ‫הזנת טקסט באמצעות מקלדת ‪Samsung‬‬ ‫בחרו ‪ ‬בחר מקלדת ובחרו בשיטת הזנת הטקסט‪.‬‬ ‫ •להצגת עזרה על אופן השימוש במקלדת ‪.

‬תוכלו‬ ‫לשנות את את סוג המקלדת‪ . שינוי‬ ‫שפת ההזנה )גלילה שמאלה או ימינה(‪. הזנת נקודה )הקשה כפולה(.‬‬ ‫במידה והורדתם מקלדות הזנת טקסט מהרשת‪ .‬‬ ‫› העתקה והדבקה של טקסט‬ ‫במהלך הזנת טקסט‪ .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫פעולה‬ ‫התחלת שורה חדשה‪. שינוי מצב הזנת‬ ‫הטקסט )לחצו והחזיקו(‪.‬‬ ‫הזנת רווח.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫פעולת מקש זה עשויות להשתנות‬ ‫בהתאם לספק השירות שלכם‪.‫ניתן גם להשתמש במקשים הבאים‪:‬‬ ‫מספר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מספר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫פעולה‬ ‫שינוי הזנת אות לועזית גדולה‪/‬קטנה‪. סמל זה זמין רק לאחר‬ ‫שהפעלתם את תכונת ההזנה הקולית עבור‬ ‫מקלדת ‪.‬תכונה‬ ‫זו עשויה שלא להיות זמינה‪.‬‬ ‫מחיקת ההזנה‪.‬‬ ‫צעדים ראשונים ‪31‬‬ .Samsung‬‬ ‫בהתאם לשפת ההזנה שנבחרה‪ .‬‬ ‫מעבר בין מצב סמלים‪/‬מספרים למצב אותיות‪.‬‬ ‫הזנת טקסט קולית.‬לחצו והחזיקו על שדה‬ ‫הזנת הטקסט ובחרו שיטת הזנה ‪ ‬סוג מקלדת‪.‬ניתן להשתמש בתכונת ההעתקה‬ ‫וההדבקה לצורך שימוש בטקסט מיישומים אחרים‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל‪.‬‬ ‫גישה להגדרות המקלדת.‬‬ ‫‪ 1‬מקמו את הסמן במיקום שממנו ברצונכם להתחיל‪.

‬ניתן להרחיב‬ ‫את יכולותיו של המכשיר שלכם על–ידי התקנת יישומים‬ ‫נוספים‪ .‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בחרו בחר טקסט מרשימת האפשרויות‪.Market‬‬ ‫כאשר יוצגו תנאי השימוש‪ .Accept‬‬ ‫בחרו בקטגוריית פריטים ‪ ‬פריט‪.Buy‬יהיה עליכם להזין את פרטי כרטיס‬ ‫האשראי שלכם‪ .‬‬ ‫לחצו והחזיקו על הטקסט המסומן‪.‬או גזור על–מנת לגזור את‬ ‫הטקסט שסומן לזיכרון המכשיר‪.‬‬ ‫הורדת יישומים מה‪Android Market-‬‬ ‫כמכשיר המבוסס על פלטפורמת האנדרויד‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪.‬‬ .‬‬ ‫ •המכשיר שלכם ישמור קבצי משתמש מהיישומים‬ ‫שהורדו בזיכרון הפנימי‪.‬‬ ‫ביישום אחר‪ .‬בחרו ‪.‬‬ ‫בחרו העתק להעתקה‪ .‬‬ ‫‪32‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ ‫ •תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם‬ ‫ולספק השירות שלכם‪.‬עיקבו אחר ההודעות המוצגות‪.‬‬ ‫לחצו במיקום שבו ברצונכם לסיים‪.‬‬ ‫בחרו הדבק על–מנת להכניס את הטקסט שבזיכרון‬ ‫המכשיר לנקודת ההזנה הנוכחית בשדה ההזנה‪.‬לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל‪.‬‬ ‫במידה ובחרתם ‪ .‬ה‪ Andriod Market-‬מספק דרך קלה ומהירה לרכישת‬ ‫משחקים ויישומים ניידים‪.‬‬ ‫› התקנת יישום‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫בחרו ‪) Install‬עבור פריט ללא עלות( או ‪.Buy‬‬ ‫במידה ובחרתם ‪ .Install‬בחרו ‪ OK‬על–מנת לבצע הורדה‬ ‫מיידית של הפריט‪.

‬‬ ‫סנכרון מידע‬ ‫ניתן לסנכרן מידע עם שרתי רשת שונים ולגבות או לאחזר‬ ‫את המידע שלכם‪.‬הורידו קבצים רק‬ ‫ממקורות שאתם סומכים עליהם‪.‬‬ ‫להורדת קבצים מהרשת‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫פורטל‪.‬עדכון‪ .‫› הסרת יישום‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ממסך הבית של ה‪ .‬‬ ‫תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם למיקומכם‬ ‫ולספק השירות שלכם‪.‬או העברה של כמה‬ ‫קבצים‪.‬‬ ‫צעדים ראשונים ‪33‬‬ .Android Market-‬לחצו ]‬ ‫‪.‬במידה ויבוצע שינוי במידע שברשת‪ .‬‬ ‫‪ 2‬חפשו אחר קובץ או יישום והורידו אותם‪.‬‬ ‫כמה קבצי מדיה כוללים ניהול זכויות דיגיטלי על–מנת‬ ‫להגן על זכויות היוצרים‪ .Android Market‬עליכם לבחור הגדרות ‪ ‬הגדרות‬ ‫יישומים ומקורות ‪ ‬יישומים לא מוכרים‪.‬העתקה‪ .‬ישאר המכשיר שלכם מחובר‬ ‫לרשת‪ .‬הגנה זו עשויה למנוע מכם‬ ‫לבצע הורדה‪ .‬יוצג המידע‬ ‫המעודכן במכשיר שלכם ויתבצע סנכרון אוטומטי‪ .‬‬ ‫לאחר שהושלם הסנכרון‪ .‬ולהיפך‪.‬‬ ‫על–מנת להתקין יישומים שהורדו מאתרי אינטרנט אחרים‬ ‫מאשר ‪ .Apps‬‬ ‫בחרו בפריט שברצונכם למחוק‪.‬‬ ‫בחרו ‪OK  Uninstall‬‬ ‫[ ‪My ‬‬ ‫הורדת קבצים מהרשת‬ ‫כאשר אתם מורידים קבצים או יישומי רשת מהרשת‪ .‬‬ ‫קבצים שתורידו מהרשת יכולים להכיל וירוסים שיפגעו‬ ‫במכשיר שלכם‪ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬לצימצום הסיכון‪ .‬שומר‬ ‫אותם המכשיר שלכם בכרטיס הזיכרון‪.

‬‬ ‫› סנכרון מידע ידני‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫צעדים ראשונים‬ ‫על–מנת לבטל יישומים מהסנכרון האוטומטי‪ .‬‬ ‫בחרו את היישום שברצונכם לסנכרן‪.‬‬ ‫עיקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבון‪.‬‬ ‫› הפעלת סנכרון אוטומטי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬בטלו את‬ ‫הסימון בתיבת הבחירה שלצד היישום המבוקש‪.‬‬ ‫בחרו בחשבון‪.‬‬ ‫לשירותי קהילות חברתיות‪ .‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬סנכרן כעת‪ .‬‬ .‬‬ ‫בחרו בחשבון‪.‬המכשיר שלכם יתחיל‬ ‫בסנכרון המידע שהגדרתם לסנכרון‪.‬‬ ‫בחרו סנכרון אוטומטי‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות סנכרון מידע‪.‫› הגדרת חשבון החיבור לשרת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .MySpace‬‬ ‫הזינו את שם המשתמש והסיסמה שלכם ובחרו היכנס‪.‬‬ ‫בחרו הוסף חשבונות ‪ ‬סוג חשבון‪.‬כמו ‪ Facebook‬או ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות סנכרון מידע‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות סנכרון מידע‪.

‬‬ ‫או התאמה ושימוש בתכונות הנוגעות לשיחה‪.‬‬ ‫לסיום השיחה‪ .‬‬ ‫ •לגישה מהירה ליומן השיחות לחיוג חוזר אל מספרי‬ ‫טלפון שאליהם חייגתם לאחרונה‪ .‬‬ ‫לסיום השיחה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫לוח מקשים והזינו אזור חיוג ומספר טלפון‪.‬‬ ‫› חיוג ומענה לשיחה‬ ‫ניתן להשתמש בכפתורים או במסך המגע כאשר אתם‬ ‫מחייגים‪ .‬המכשיר שלכם נועל אוטומטית‬ ‫את מסך המגע למניעת הזנה לא רצויה‪.‬לחצו על לחצן עוצמת השמע‬ ‫להשתקת הצלצול‪.‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬גררו את‬ ‫‪2‬‬ ‫כאשר המכשיר מצלצל‪ .‬‬ ‫ימינה עד לנקודה‪.‬‬ ‫חיוג שיחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ •השתמשו בספר הטלפונים לשמירת מספרים‬ ‫שאליהם אתם מחייגים בקביעות‪ ◄ .‬בחרו ‪ ‬יומן‬ ‫שיחות‪.‬‬ ‫תקשורת ‪35‬‬ .‬בחרו סיים‪.‬מקבלים‪ .‬‬ ‫כאשר אתם מחזיקים את המכשיר בקרבת הפנים‬ ‫במהלך שיחת טלפון‪ .‬בחרו סיים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מענה לשיחה‬ ‫‪1‬‬ ‫כאשר מתקבלת שיחה‪ .‬שימוש באפשרויות הזמינות במהלך שיחה‪.‬כמו חיוג‬ ‫ומענה לשיחות‪ .‬‬ ‫בחרו לחיוג‪.‫תקשורת‬ ‫חיוג‬ ‫לימדו להשתמש בתכונות השיחה של המכשיר‪ .‬ע‪60 .‬מסיימים או דוחים שיחות‪.

‫דחיית שיחה‬
‫שמאלה עד לנקודה‪.‬‬
‫כאשר מתקבלת שיחה‪ ,‬גררו את‬
‫יוזם השיחה ישמע צליל תפוס או יופנה לתא הקולי‪.‬‬

‫חיוג למספר טלפון בינלאומי‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫במצב המתנה‪ ,‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬
‫‪ ‬לוח מקשים ולחצו והחזיקו את מקש ה‪ 0-‬להזנת תו‬
‫החיוג הבינלאומי "‪."+‬‬
‫הזינו את מספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג )קידומת‬
‫מדינה‪ ,‬קידומת אזור ומספר טלפון(‪ ,‬ובחרו לחיוג‬
‫המספר‪.‬‬

‫› שימוש בדיבורית אישית‬

‫על–ידי חיבור הדיבורית האישית שמצורפת למכשיר‪ ,‬תוכלו‬
‫לחייג ולענות לשיחות‪:‬‬
‫ •על–מנת לענות לשיחה‪ ,‬לחצו על כפתור הדיבורית‪.‬‬
‫ •על–מנת לדחות שיחה‪ ,‬לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית‪.‬‬
‫‪36‬‬

‫תקשורת‬

‫ •להעברת שיחה להמתנה או להחזרת שיחה מוחזקת‬
‫במהלך שיחה‪ ,‬לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית‪.‬‬
‫ •לסיום שיחה‪ ,‬לחצו על כפתור הדיבורית‪.‬‬

‫› שימוש באפשרויות במהלך שיחת טלפון‬

‫במהלך שיחת טלפון‪ ,‬ניתן להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ •לשינוי עוצמת שמע השיחה‪ ,‬לחצו מעלה או מטה על לחצן‬
‫עוצמת השמע‪.‬‬
‫ •להעברת השיחה להמתנה‪ ,‬בחרו החזק‪ .‬לחזרה אל‬
‫השיחה שבהמתנה‪ ,‬בחרו בטל החזקה‪.‬‬
‫ •לחיוג שיחה שניה‪ ,‬בחרו הוסף שיחה וחייגו למספר טלפון‬
‫חדש‪.‬‬
‫ימינה עד לנקודה כאשר‬
‫ •למענה לשיחה שניה‪ ,‬גררו את‬
‫נשמע צליל שיחה ממתינה‪ .‬המכשיר ישאל האם לסיים‬
‫את השיחה הנוכחית או להעביר אותה להמתנה‪ .‬לשימוש‬
‫בתכונה זו עליכם להיות מנויים לשירות שיחה ממתינה‪.‬‬
‫ •להצגת מסך חיוג‪ ,‬בחרו לוח חיוג‪.‬‬

‫ •על–מנת לשוחח עם המשתתף השני בשיחה באמצעות‬
‫דיבורית ‪ ,Bluetooth‬בחרו אוזנייה‪.‬‬
‫ •לכיבוי המיקרופון כך שהמשתתף השני בשיחה לא יוכל‬
‫לשמוע אתכם‪ ,‬בחרו השתק‪.‬‬
‫ •להפעלת תכונת רמקול השיחה‪ ,‬בחרו רמקול‪.‬‬
‫בסביבה רועשת‪ ,‬יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות‬
‫באמצעות הרמקול הפנימי‪ .‬לקבלת שמע איכותי יותר‪,‬‬
‫עיברו למצב שיחה רגיל‪.‬‬
‫ •למעבר בין שתי השיחות‪ ,‬בחרו החלף‪.‬‬
‫ •לקיום שיחה מרובת משתתפים )שיחת ועידה(‪ ,‬חייגו או ענו‬
‫לשיחה שניה ובחרו מזג כאשר התחברתם אל המשתתף‬
‫השני‪ .‬חיזרו על התהליך להוספת משתתפים נוספים‪.‬‬
‫לשימוש בתכונה זו‪ ,‬עליכם להיות מנויים לתכונת שיחת‬
‫ועידה‪.‬‬

‫› הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו‬

‫המכשיר שלכם יציג שיחות שלא נענו‪ .‬על–מנת לחייג למספר‬
‫הטלפון של שיחה שלא נענתה‪ ,‬הציגו את שורת המצב ובחרו‬
‫בשיחה‪.‬‬

‫› שימוש בתכונות נוספות‬

‫ניתן להשתמש במגוון תכונות שיחה אחרות‪ ,‬כמו מצב מספרי‬
‫חיוג קבוע )‪ ,(FDN‬או הפניית שיחות‪.‬‬

‫שימוש במצב מספרי חיוג קבועים )‪(FDN‬‬
‫במצב מספרי חיוג קבועים )‪ (FDN‬יגביל המכשיר שלכם‬
‫את השיחות היוצאות‪ ,‬מלבד מספרי הטלפון המאוחסנים‬
‫ברשימת ה‪ FDN-‬שלכם‪ .‬על–מנת להפעיל את מצב מספרי‬
‫חיוג קבועים עליכם להגדיר אותם תחילה‪,‬‬
‫‪ 1‬במצב המתנה‪ ,‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬
‫תפריט ‪ ‬הגדרות ‪ ‬הגדרות שיחה ‪ ‬מספרי חיוג‬
‫קבוע ‪ FDN ‬כבוי‪.‬‬
‫תקשורת ‪37‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫הזינו את קוד הזיהוי המשני )‪ (PIN2‬שסופק עם כרטיס‬
‫ה‪ USIM-‬שלכם ובחרו אישור‪.‬‬
‫בחרו רשימת ‪ FDN‬והוסיפו אנשי קשר שישמשו במצב‬
‫‪.FDN‬‬

‫הגדרת הפניית שיחה‬
‫הפניית שיחות היא שירות רשת להעברת שיחות נכנסות אל‬
‫מספר טלפון אחר שהגדרתם‪ .‬ניתן להגדיר תכונה זו בנפרד‬
‫עבור מספר תנאים כאשר אינכם יכולים לענות לשיחות‪ ,‬כמו‬
‫למשל כאשר אתם כבר במהלך שיחה פעילה או כאשר אתם‬
‫מחוץ לאזור השירות‪.‬‬
‫על–מנת להגדיר הפניית שיחות עבור שיחות טלפון‪,‬‬
‫‪ 1‬במצב המתנה‪ ,‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬
‫הגדרות ‪ ‬הגדרות שיחה ‪ ‬הפניית שיחות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו תנאי‪.‬‬
‫‪ 3‬הזינו מספר טלפון שאליו יופנו השיחות ובחרו הפעל‪.‬‬
‫ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת‪.‬‬
‫‪38‬‬

‫תקשורת‬

‫הגדרת שיחה ממתינה‬
‫שיחה ממתינה היא שירות רשת שנועד להתריע בפניכם על‬
‫שיחה נכנסת כאשר אתם במהלך שיחה פעילה‪.‬‬
‫במצב המתנה‪ ,‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬
‫הגדרות ‪ ‬הגדרות שיחה ‪ ‬הגדרות נוספות ‪‬‬
‫שיחה ממתינה‪.‬‬
‫ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת‪.‬‬

‫› הצגת יומני שיחות‬

‫ניתן להציג את יומני השיחות וההודעות ממויינים על–פי‬
‫סוגיהם‪.‬‬
‫‪ 1‬במצב המתנה‪ ,‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪‬‬
‫יומן שיחות‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬הצג לפי ‪ ‬אפשרות מיון יומני שיחות‪.‬‬
‫מיומני השיחות‪ ,‬ניתן לחייג שיחות או לשלוח הודעות‬
‫ישירות לאיש קשר על–ידי החלקה מהירה לימין או‬
‫לשמאל על איש הקשר‪.‬‬

‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫צור הודעה‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫צור הודעה‪.‬בחרו קבוצה‪.‬‬ ‫› שליחת הודעת מולטימדיה‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬לחצו ] [ ‪ ‬הוסף סמיילי‪.‬‬ ‫הודעות‬ ‫‪5‬‬ ‫לימדו ליצור ולשלוח הודעות טקסט )‪ (SMS‬או מולטימדיה‬ ‫)‪ .‬בחרו קבוצה‪.‬‬ ‫סמנו את תיבת הבחירה שלצד איש הקשר ובחרו‬ ‫הוספה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ .‬לשלוח הודעה או להוסיף את המספר לספר‬ ‫הטלפונים‪.‬‬ ‫סמנו את תיבת הבחירה שלצד איש הקשר ובחרו הוספה‪.‬ניתן לחייג אל מספר‬ ‫הטלפון‪ .‬‬ ‫מרשימת אנשי הקשר או מיומן השיחות‪.‬‬ ‫› שליחת הודעת טקסט‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‫‪3‬‬ ‫בחרו ברשומת שיחה על–מנת להציג את פרטיה‪.‬‬ ‫בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה‪.‬‬ ‫בחרו בשדה הנמענים )בחלקו העליון של המסך( והזינו‬ ‫את מספר הטלפון או את שמו של הנמען‪ .‬‬ ‫מרשימת אנשי הקשר או מיומן השיחות‪.‬‬ ‫לשילוב סמל רגש‪ .‬‬ ‫בחרו שלח לשליחת ההודעה‪.‬‬ ‫תקשורת ‪39‬‬ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אנשי קשר או אחרונים לבחירת נמען מהקבוצות‪.‬‬ ‫אנשי קשר או אחרונים לבחירת נמען מהקבוצות‪.‬עשוי השימוש‬ ‫בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪.(MMS‬ולהציג או לנהל הודעות ששלחתם או קיבלתם‪.‬‬ ‫בחרו בשדה הנמענים )בחלקו העליון של המסך( והזינו‬ ‫את מספר הטלפון או את שמו של הנמען‪ .‬‬ ‫במצב תצוגת פרטי היומן‪ .

‬‬ ‫› האזנה להודעות תא קולי‬ ‫במידה והגדרתם ששיחות שלא נענו יופנו לשרת התא הקולי‪.‬על–מנת‬ ‫לגשת לתא הקולי שלכם ולהאזין להודעות הקוליות‪.‬ולאחר מכן לחצו והחזיקו על ‪.‬כאשר אתם ניגשים ליישום‬ ‫‪40‬‬ ‫תקשורת‬ .‬‬ ‫ההודעות שלכם מקובצות כשרשור שיחה של הודעות‬ ‫על–פי אנשי קשר‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בחרו בהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה משרשור‬ ‫ההודעות‪.‬‬ ‫‪ ‬בחרו באחת האפשרויות והוסיפו פריט‪.‬‬ ‫בחרו באיש קשר‪.‬כמו בתוכנת מסרים מהירים‪.‬‬ ‫בחרו שלח לשליחת ההודעה‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬הוסף סמיילי‪.‬‬ ‫‪Gmail‬‬ ‫ניתן למשוך הודעות דואר אלקטרוני חדשות מ‪Gmail™-‬‬ ‫לתיבת הדואר הנכנס שלכם‪ .‬‬ ‫עשויים מתקשרים להשאיר לכם הודעות קוליות‪ .‬את המספר תוכלו לקבל מספק‬ ‫השירות שלכם‪.‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬הוסף נושא והוסיפו נושא להודעה‪.1‬‬ ‫‪ 2‬עיקבו אחר ההוראות שיתקבלו משרת התא הקולי‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪‬‬ ‫לוח מקשים‪ .‬‬ ‫להקליט סרטון וידאו‪ .‬‬ ‫לשילוב סמל רגש‪ .‬‬ ‫עליכם להגדיר את מספר הטלפון של שרת התא הקולי‬ ‫לפני גישה לשרת‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫לחצו‬ ‫ניתן לבחור קובץ מרשימת הקבצים או לצלם תמונה‪.‬‬ ‫› הצגת הודעת טקסט או הודעת‬ ‫מולטימדיה‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה‪.‬או להקליט קובץ שמע‪.

‬עשוי‬ ‫השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪.Reply to All ‬‬ ‫ •להפניית ההודעה לכתובת אחרת‪ .‬בחרו ‪.‬השתמשו באפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הזינו נושא ואת תוכן ההודעה‪.‬בחרו ‪.‬בחרו‬ ‫ •למענה לכל מקבלי ההודעה‪ .‬בחרו ] [ ‪ .‬‬ ‫או‬ ‫ •להצגת הודעה קודמת או הבאה‪ .‬שורת הכותרת תציג את‬ ‫מספר ההודעות שלא נקראו וההודעות שלא נקראו יוצגו‬ ‫מודגשות‪ .‬לחצו ] [ ‪  Attach ‬בחרו‬ ‫קובץ‪.‬בחרו ‪.Archive‬‬ ‫ •למחיקת ההודעה‪ .‬במידה והענקתם תווית להודעה‪ .‬בחרו ‪.Send ‬או לחצו על‬ ‫סמל השליחה שבחלקו העליון של המסך‬ ‫› הצגת הודעות דואר אלקטרוני‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬יוצג מסך תיבת הדואר הנכנס‪ .‬‬ ‫ •תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם‪.Delete‬‬ ‫‪.‬בחרו ‪.‬בחרו‬ ‫תקשורת ‪41‬‬ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.Download‬‬ ‫ •לשמירת ההודעה‪ .Gmail‬‬ ‫לחצו ] [ ‪.‬‬ ‫› שליחת הודעת דואר אלקטרוני‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬בחרו ‪.Compose ‬‬ ‫בשדה הנמען‪ .‬‬ ‫לשמירת הפריט המצורף במכשיר‪ .‬בחרו ‪ Preview‬לצד הפריט המצורף‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬‬ ‫ •להצגת קובץ מצורף‪ .‬‬ ‫לצירוף קובץ תמונה‪ .‬הזינו שם או כתובת‪.‬‬ ‫כאשר ההודעה מוצגת‪ .Forward ‬‬ ‫ •להוספת כוכב להודעה‪ .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לשליחת ההודעה‪ .Gmail‬‬ ‫‪ 2‬בחרו בהודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬ ‫ •למענה להודעה‪ .‫זה‪ .‬תוצג התווית‬ ‫בריבוע צבעוני על ההודעה‪.‬‬ ‫ •בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ .

Go to labels ‬‬ ‫בחרו בתווית ההודעה שברצונכם להציג‪.‬‬ ‫בחרו ‪ .Add star‬סמל הכוכב שלצד ההודעה יופעל‪.‬‬ ‫בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ .‬‬ ‫הוספת כוכב להודעה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ממסך תיבת הדואר הנכנס‪ .‫› סינון הודעות דואר אלקטרוני על–פי‬ ‫תוויות‬ ‫ניתן לארגן את הודעות הדואר האלקטרוני שלכם על–ידי‬ ‫הענקת תוויות להודעות או הוספת כוכבים לסימון הודעות‬ ‫חשובות‪ .‬לחצו והחזיקו על הודעה‪.‬לחצו והחזיקו על הודעה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו דוא"ל‪.‬עשוי השימוש‬ ‫בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪.‬‬ ‫הוספת תווית להודעה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ממסך תיבת הדואר הנכנס‪ .‬‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות‬ ‫חשבון הדואר האלקטרוני האישי שלכם או של החברה שבה‬ ‫אתם עובדים‪.‬‬ ‫‪ 2‬הזינו את שם המשתמש והסיסמא שלכם‪.Change labels‬‬ ‫בחרו בתווית שברצונכם להעניק להודעה ובחרו אישור‪.‬‬ ‫בחרו ‪.‬‬ ‫› הגדרת חשבון דואר אלקטרוני‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 3‬בחרו הבא )עבור שירותי דואר אלקטרוני כלליים( או‬ ‫הגדרות ידניות )עבור חשבונות דואר אלקטרוני(‬ ‫‪42‬‬ ‫תקשורת‬ .‬ניתן לסנן הודעות על–פי התוויות שהענקתם להן‪.‬‬ ‫סינון הודעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ממסך תיבת הדואר הנכנס‪ .‬לחצו ] [ ‪.

‬‬ ‫יורדו הודעות הדואר האלקטרוני אל המכשיר שלכם‪ .‬בחרו אנשי קשר‪.‬‬ ‫במידה ואינכם מחוברים לרשת או מחוץ לאזור‬ ‫השירות של הרשת‪ .‬ניתן להציג אותן‬ ‫כאשר אינכם מחוברים לרשת‪. לחצו ] [ ‪ ‬חשבונות ובחרו בחשבון שממנו‬ ‫ברצונכם למשוך הודעות‪.‬ההודעה תוחזק ברשימת שרשור‬ ‫ההודעות עד שתתחברו ותהיו בתחום השירות של‬ ‫הרשת‪.‬‬ ‫לאחר שמשכתם הודעות דואר אלקטרוני‪ .‬‬ ‫בחרו בשדה ‪ Cc/Bcc‬להוספת נמענים נוספים‪.‬ניתן להציג‬ ‫הודעות שנמשכו בעבר כאשר אינכם מחוברים לרשת‪ .‫‪ 4‬עיקבו אחר ההוראות המוצגות‪.‬‬ ‫לאחר שסיימתם להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני‪.‬מיומן השיחות או מהקבוצות‪.‬במידה‬ ‫ויצרתם יותר משני חשבונות‪ .‬‬ ‫› שליחת הודעת דואר אלקטרוני‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫בחרו הוסף קובץ מצורף וצרפו קובץ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪‬‬ ‫דוא"ל ‪ ‬חשבון דואר אלקטרוני‪.‬ניתן לעבור בין חשבונות דואר‬ ‫אלקטרוני.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בחרו בשדה הזנת הטקסט להזנת תוכן ההודעה‪.‬‬ ‫ניתן לבחור תמונה‪ .‬או‬ ‫להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני להצגת הודעות חדשות‪.‬‬ ‫אחרונים או קבוצה לבחירת נמען מרשימת אנשי‬ ‫הקשר‪ .‬‬ ‫בחרו בשדה הנושא להזנת נושא‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪‬‬ ‫דוא"ל ‪ ‬חשבון דואר אלקטרוני‪.‬סרטון וידאו או קובץ שמע‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫בחרו שלח לשליחת ההודעה‪.‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬צור הודעה‪.‬‬ ‫תקשורת ‪43‬‬ .‬‬ ‫› קריאת הודעת דואר אלקטרוני‬ ‫כאשר אתם פותחים חשבון דואר אלקטרוני‪ .‬‬ ‫בחרו בשדה הנמענים והזינו את כתובת הדואר‬ ‫האלקטרוני או את שמו של הנמען‪ .

Add friend ‬‬ ‫‪ 3‬הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של החבר ובחרו‬ ‫‪.‬‬ ‫ •למחיקת הודעה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬השב‪.‬פנו אל ספק השירות‬ ‫שלכם‪.‬‬ ‫ •להעברת ההודעה לתיקייה אחרת‪ .‬לחצו ] [ ‪ ‬העבר‬ ‫אל‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪Talk‬‬ ‫לימדו לשוחח עם חברים וקרובי משפחה באמצעות ‪Google‬‬ ‫™‪.‬הוא יתווסף לרשימת‬ ‫החברים שלכם‪.‬בחרו בקובץ המצורף‪ .Google Talk-‬‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪.‬בחרו ‪.‬‬ ‫ •לטעינת תמונות שבהודעה‪ .‬לחצו ] [ ‪ ‬העבר‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬הצג תמונות‪.Send invitation‬‬ ‫כאשר חברכם יאשר את ההזמנה‪ .Talk‬‬ ‫שליחה או קבלה של מסרים מהירים עשויה לשאת‬ ‫בעלויות נוספות‪ .‬‬ ‫‪ 3‬בחרו הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬ .‬השתמשו באפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ •למענה להודעה‪ .‬‬ ‫ •להצגת קבצים מצורפים‪ .Talk‬‬ ‫רשימת החברים מציגה את כל אנשי הקשר שלכם‬ ‫ב‪.‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬רענון לעדכון רשימת ההודעות‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬מחק‪.‬לפרטים נוספים‪ .‬לשמירת‬ ‫הקובץ במכשיר שלכם‪ .‬‬ ‫› הוספת חברים לרשימת החברים שלכם‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫ •להפניית ההודעה לכתובות אחרות‪ .‬‬ ‫כאשר ההודעה מוצגת‪ .

‫› התחלת שיחה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫במצב המתנה‪ ,‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.Talk‬‬
‫בחרו בחבר מרשימת החברים‪ .‬יוצג מסך השיחה‪.‬‬
‫הזינו את ההודעה שלכם ובחרו ‪.Send‬‬
‫[ ‪Insert  More ‬‬
‫להכנסת סמל רגש‪ ,‬לחצו ]‬
‫‪.smiley‬‬
‫על–מנת לעבור בין שיחות פעילות‪ ,‬לחצו ] [ ‪‬‬
‫‪.Switch chats‬‬
‫לסיום שיחה‪ ,‬לחצו ] [ ‪.End chat ‬‬

‫לימדו לגשת ל‪ ,Social Hub™-‬תוכנת התקשורת המשולבת‬
‫עבור דואר אלקטרוני‪ ,‬הודעות‪ ,‬מסרים מהירים‪ ,‬אנשי קשר או‬
‫מידע לוח שנה‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬בקרו בכתובת‬
‫‪.http://socialhub.samsungmobile.com‬‬
‫‪ 1‬במצב המתנה‪ ,‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪Social‬‬
‫‪.Hub‬‬
‫‪ 2‬בידקו והשתמשו בתכנים שהועברו מ‪.Social Hub-‬‬

‫רשתות חברתיות‬
‫בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ ,‬עשוי השימוש‬
‫בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪.‬‬

‫תקשורת ‪45‬‬

‫בידור‬
‫מצלמה‬
‫לימדו כיצד לצלם ולהציג תמונות וסרטוני וידאו‪ .‬ניתן לצלם‬
‫תמונות באיכויות של עד ‪ 2048 x 1536‬פיקסלים )‪ 3.2‬מגה‬
‫פיקסל( וסרטוני וידאו באיכויות של עד ‪ 320 x 240‬פיקסלים‪.‬‬
‫על–מנת להשתמש במצלמה עליכם תחילה להכניס כרטיס‬
‫זיכרון‪.‬‬
‫ •ממשק המצלמה מוצג רק במצב תצוגה אופקי‪.‬‬
‫ •געו במסך להסתרה או הצגה של הסמלים במסך‬
‫הצפייה‪.‬‬
‫ •המצלמה מכבה את עצמה אוטומטית במידה ולא‬
‫השתמשתם בה במשך זמן מוגדר‪.‬‬
‫ •קיבולת הזיכרון עשויה להשתנות בהתאם לשיטת‬
‫הצילום או תנאי הצילום‪.‬‬
‫‪46‬‬

‫בידור‬

‫› צילום תמונה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫במצב המתנה‪ ,‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬
‫מצלמה‪.‬‬
‫סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‬‬
‫כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את‬
‫ההתאמות הנדרשות‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫מספר‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫פעולה‬
‫מצב המצלמה וההגדרות‪.‬‬
‫ • ‪ :‬רזולוציה‬
‫ • ‪ :‬סוג מד חשיפה‬
‫ • ‪ :‬מספר התמונות שניתן לצלם )בהתאם‬
‫לנפח הזיכרון הפנוי(‬
‫ • ‪ :‬מיקום השמירה‬
‫שינוי מצב הצילום‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫שינוי מצב הסצנה‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫התאמת הבהירות‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫שינוי הגדרות המצלמה‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫מעבר למצלמת וידאו‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫צילום תמונה‪.‬‬
‫הצגת התמונה או סרטון הוידאו האחרונים‬
‫שצילמתם‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫לחצו על לחצן עוצמת השמע להגדלה או הקטנה )זום(‪.‬‬
‫לצילום התמונה‪.‬‬
‫בחרו‬
‫התמונה תשמר אוטומטית‪.‬‬

‫לאחר צילום תמונות‪ ,‬בחרו לצפייה בתמונות שצולמו‪.‬‬
‫ •להצגת תמונות נוספות‪ ,‬דפדפו שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫ •להגדלה או הקטנה של התצוגה‪ ,‬בחרו או ‪ .‬ניתן גם‬
‫להגדיל או להקטין את התצוגה באמצעות הקשה כפולה על‬
‫המסך‪ ,‬או על–ידי קירוב והרחקת שתי אצבעות על המסך‪.‬‬
‫ •לשליחת התמונה לאחרים‪ ,‬בחרו שתף‪.‬‬
‫ •להגדרת התמונה כתמונת רקע או כתמונת זיהוי מתקשר‬
‫של איש קשר‪ ,‬בחרו הגדר כ‪.‬‬
‫ •למחיקת תמונה‪ ,‬בחרו מחק‪.‬‬

‫בידור ‪47‬‬

‬‬ ‫‪ 3‬בחרו‬ ‫‪ 4‬בצעו את ההתאמות הדרושות‪.‬‬ ‫‪ 2‬סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‬‬ ‫לדוגמה‪ .‬‬ ‫לצילום התמונה‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחרו‬ ‫‪ 4‬בצעו את ההתאמות הדרושות‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫כאשר הנושא המצולם יחייך‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫מצלמה‪.‬‬ ‫המכשיר שלכם יזהה אנשים בתמונה ואת החיוך שלהם‪.‬‬ ‫‪ ‬סצנה‪.‬בחרו במצב‬ ‫הלילה שעושה שימוש בחשיפה מוגברת‪.‫› צילום תמונה על–ידי שימוש באפשרויות‬ ‫הגדרה לסצנות שונות‬ ‫המצלמה שלכם מספקת הגדרות קבועות מראש לסצנות‬ ‫צילום שונות‪ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫מצלמה‪.‬‬ ‫‪ ‬צילום חיוך‪.‬‬ ‫‪ 2‬סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‬‬ ‫‪ 6‬כוונו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם‪.‬‬ ‫‪ 5‬בחרו ‪.‬‬ ‫‪ 5‬בחרו‬ ‫‪48‬‬ ‫בידור‬ ‫› צילום תמונה במצב חיוך‬ ‫המצלמה שלכם יכולה לזהות פנים של בני–אדם ולסייע לכם‬ ‫לצלם תמונות של פרצופם המחייך‪.‬‬ .‬המכשיר יצלם אוטומטית‬ ‫את התמונה‪.‬כאשר אתם מצלמים תמונות בלילה‪ .‬ניתן לבחור בקלות במצב המתאים לתנאי‬ ‫הצילום שלכם ולנושאים המצולמים‪.

‬‬ ‫‪ ‬פנורמה‪.‬‬ ‫› צילום תמונת פנורמה‬ ‫ניתן לצלם תמונות פנורמיות רחבות באמצעות מצב הצילום‬ ‫פנורמה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫מצלמה‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‬‬ ‫בידור ‪49‬‬ .‬‬ ‫‪ ‬ריבוי תצלומים‪.‬המצלמה תמשיך לצלם תמונות עד‬ ‫שתשחררו את הלחיצה‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחרו‬ ‫‪ 4‬בצעו את ההתאמות הדרושות‪.‬‬ ‫‪ 2‬סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‫› צילום סדרת תמונות‬ ‫ניתן לצלם סדרת תמונות של עצמים נעים בקלות‪ .‬‬ ‫בחרו‬ ‫הזיזו את המצלמה באיטיות לכל כיוון ויישרו את המסגרת‬ ‫הירוקה עם חלונית הצפייה‪.‬‬ ‫לצילום התמונה הראשונה‪.‬בחרו‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫פעולה‬ ‫אפשרות‬ ‫מצב מיקוד צילום תמונות תקריב או הגדירו שהמצלמה‬ ‫תתמקד על הנושא המצולם‪.‬‬ ‫חיזרו על שלב ‪ 6‬להשלמת התמונה הפנורמית‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫לאחר שיישרתם את המסגרת הירוקה וחלונית הצפייה‪.‬‬ ‫בחרו‬ ‫בצעו את ההתאמות הדרושות‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחצו והחזיקו ‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫מצלמה‪.‬מצב זה נוח עבור צילום נופים‪.‬דבר זה‬ ‫יעיל כאשר אתם מצלמים ילדים משחקים או אירוע ספורט‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫המצלמה תצלם אוטומטית את התמונה הבאה‪.‬‬ ‫› התאמת הגדרות המצלמה‬ ‫‪‬‬ ‫לגישה לאפשרויות‬ ‫לפני צילום תמונה‪ .

‬בחרו‬ ‫‪‬‬ ‫לגישה להגדרות הבאות‪:‬‬ ‫פעולה‬ ‫הגדרה‬ ‫קווים מנחים הצגת קווים מנחים על המסך בעת הצילום‪.‬‬ ‫התאמה‬ ‫לפני צילום תמונה‪ .‬‬ ‫צליל צמצם קביעת צליל צמצם המצלמה בעת צילום‬ ‫התמונה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫מצלמה‪.‬כמו 'חום כהה' או‬ ‫אפקטים‬ ‫'שחור לבן'‪.‬‬ ‫איכות‬ ‫קובעת את איכות התמונות‪.‬‬ ‫על–מנת לעבור למצלמת וידאו‪.‬‬ ‫סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‬רוויה וחדות‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫בידור‬ ‫פעולה‬ ‫› הקלטת סרטון וידאו‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫סקירה‬ ‫הגדירו שהמצלמה תכלול מידע מיקום‬ ‫‪GPS‬‬ ‫בתמונות שלכם‪.‬‬ ‫בחרו‬ ‫כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את‬ ‫ההתאמות הדרושות‪.‬‬ ‫מדד חשיפה בחירת סוג מד החשיפה‪.‬‬ ‫תמונה‬ ‫התאמת ניגודיות‪ .‬‬ .‬‬ ‫החלת אפקט מיוחד‪ .‬‬ ‫איפוס תפריטים ואפשרויות צילום‪.‫אפשרות‬ ‫פעולה‬ ‫הגדרה‬ ‫טיימר‬ ‫בחירת משך ההשהייה לפני צילום התמונה‪.‬‬ ‫הצגה של התמונה שצולמה‪.‬‬ ‫רזולוציה‬ ‫התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי‬ ‫איזון לבן‬ ‫התאורה‪.‬‬ ‫איפוס‬ ‫שינוי אפשרות הרזולוציה‪.

‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הקלטת סרטון וידאו‪.‬‬ ‫התאמת הבהירות‪.‬‬ ‫המצלמה עשויה שלא להקליט כראוי סרטוני וידאו‬ ‫לכרטיסי זיכרון בעלי מהירות העברה איטית‪.‬‬ ‫הצגת התמונה או סרטון הוידאו האחרונים‬ ‫שצילמתם‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מספר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫פעולה‬ ‫מצב מצלמת הוידאו וההגדרות‪.‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מספר‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שינוי הגדרות מצלמת הוידאו‪.‬‬ ‫בחרו על–מנת להתחיל להקליט‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מעבר למצלמה‪.‬‬ ‫בחרו לעצירת ההקלטה‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫פעולה‬ ‫לחצו על לחצן עוצמת השמע להגדלה או הקטנה )זום(‪.‬‬ ‫ • ‪ :‬רזולוציה‬ ‫‪ :‬אורך סרטון הוידאו שניתן להקליט‬ ‫ •‬ ‫)בהתאם לנפח הזיכרון הפנוי(‬ ‫ • ‪ :‬מיקום השמירה‬ ‫שינוי מצב ההקלטה )לצירוף בהודעת‬ ‫מולטימדיה או לשמירה רגילה(‪.‬‬ ‫סרטון הוידאו יישמר אוטומטית‪.‬‬ ‫בידור ‪51‬‬ .

‬‬ ‫לפני הקלטת סרטון וידאו‪ .‬‬ ‫ •למחיקת סרטון וידאו‪ .‬בחרו מחק‪.‬רוויה וחדות‪.‬דפדפו שמאלה או ימינה‪.‬‬ .‬‬ ‫שינוי אפשרות הרזולוציה‪.‬‬ ‫איכות וידאו קובעת את איכות סרטון הוידאו‪.‬בחרו הפעל‪.‫לאחר הקלטת סרטון וידאו‪ .‬‬ ‫שמע‬ ‫הצגה של סרטון הוידאו שצולם‪.‬כמו 'חום כהה' או‬ ‫אפקטים‬ ‫'שחור לבן'‪.‬‬ ‫התאמה‬ ‫התאמת ניגודיות‪ .‬בחרו‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫לגישה להגדרות‬ ‫פעולה‬ ‫הגדרה‬ ‫קווים מנחים הצגת קווים מנחים על המסך בעת הצילום‪.‬בחרו‬ ‫לאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫אפשרות‬ ‫טיימר‬ ‫רזולוציה‬ ‫איזון לבן‬ ‫‪52‬‬ ‫בידור‬ ‫‪‬‬ ‫לגישה‬ ‫פעולה‬ ‫בחירת משך ההשהייה לפני הקלטת סרטון‬ ‫הוידאו‪.‬בחרו שתף‪.‬‬ ‫ •לשליחת סרטון הוידאו לאחרים‪ .‬‬ ‫התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי‬ ‫התאורה‪.‬‬ ‫פעולה‬ ‫אפשרות‬ ‫החלת אפקט מיוחד‪ .‬‬ ‫סקירה‬ ‫איפוס‬ ‫איפוס תפריטים ואפשרויות צילום‪.‬‬ ‫ •להצגת סרטון וידאו‪ .‬‬ ‫להצגת הסרטון‬ ‫› התאמת הגדרות מצלמת הוידאו‬ ‫לפני הקלטת סרטון וידאו‪ .‬בחרו‬ ‫שהוקלט‪.‬‬ ‫הקלטת‬ ‫הפעלה וכיבוי של השמע‪.‬‬ ‫ •להצגת סרטוני וידאו נוספים‪ .

‬בחרו או ‪ .‬‬ ‫› צפייה בסרטון וידאו‬ ‫‪1‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו גלריה‪.‬דפדפו שמאלה או ימינה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו גלריה‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחרו תיקייה‪.‬קיימות מספר‬ ‫תבניות קובץ שאינן נתמכות‪.3gp :‬‬ ‫קידודים‪H.264 .‬‬ ‫ •במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי‪ .bmp :‬‬ ‫סיומות‪mp4 .‬‬ ‫› תבניות קבצים נתמכות‬ ‫סוג‬ ‫תמונה‬ ‫וידאו‬ ‫תבניות קבצים‬ ‫סיומות‪agif .H.‬יתכן‬ ‫ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ‪.‬‬ ‫‪ 4‬בחרו תמונה על–מנת להציג אותה‪.MPEG4 :‬‬ ‫ •בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון‪ .gif .‬‬ ‫במהלך ההצגה של תמונה‪ .jpg .263 .‬להגדלת‬ ‫התצוגה‪ .‬‬ ‫ •להתחלת מצגת של תמונות בתיקייה שנבחרה‪ .‬ניתן גם לגעת במסך עם שתי אצבעות ולהרחיק‬ ‫אותן זו מזו )קרבו את האצבעות להקטנת התצוגה(‪.‬‬ ‫ •להגדלה או הקטנה של התצוגה‪ .‬‬ ‫או‬ ‫‪ 3‬על–מנת לשנות את מצב התצוגה‪ .‬לחצו על המסך‪.wbmp .‬בחרו‬ ‫בפינה הימנית העליונה של המסך‪.‬השתמשו באפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ •להצגת תמונות נוספות‪ .‬‬ ‫בידור ‪53‬‬ .‬לעצירת המצגת‪ .‫› הצגת תמונה‬ ‫גלריה‬ ‫לימדו להציג תמונות ולנגן סרטוני וידאו ששמורים בכרטיס‬ ‫הזיכרון‪.png .‬בחרו‬ ‫הצגת שקופיות‪ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .

mid :‬‬ ‫‪ wav .‬‬ ‫סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‬‬ ‫שילטו על הנגינה באמצעות המקשים הוירטואליים‪.‬יתכן‬ ‫ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ‪.aac-‬‬ ‫‪54‬‬ ‫בידור‬ ‫על–מנת להשתמש בנגן המוסיקה‪ .‬‬ ‫› הוספת קבצי מוסיקה למכשיר שלכם‬ ‫התחילו בהעברת קבצים לכרטיס הזיכרון‪:‬‬ ‫ •הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית‪ ◄ .‬ע‪66 .‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫בחרו בסרטון וידאו )עם הסמל ( שברצונכם לנגן‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו גלריה‪.amr .‬נגן המוסיקה תומך בפורמטים‬ ‫הבאים‪ ogg .rtttl .‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬שתף ‪ ‬בחרו באפשרות השיתוף‬ ‫הרצוייה‪.rtx .‬‬ ‫ •תוכלו גם להשמיע קבצי מוסיקה בפורמטים הבאים‬ ‫אם תפתחו אותם מתוך הקבצים שלי‪ .‬‬ ‫ •קבלו בתקשורת ‪ ◄ .‬ע‪82 .ota .‬הודעות‬ ‫מולטימדיה‪ .Samsung Kies‬ע‪82 .mxmf-‬‬ ‫ •בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון‪ .‬עליכם תחילה להכניס‬ ‫כרטיס זיכרון‪.Bluetooth‬ע‪77 .‬או בדפדפן האינטרנט‪.‬‬ ‫ •העתיקו לכרטיס הזיכרון‪ ◄ .‬קיימים מספר‬ ‫פורמטים שאינם נתמכים‪.‬‬ ‫› שיתוף תמונות וסרטוני וידאו‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .xmf .mp3 :‬ו‪.‬‬ .‬‬ ‫בחרו תיקייה‪.‬‬ ‫מוסיקה‬ ‫האזינו למוסיקה החביבה עליכם כאשר אתם בדרכים‬ ‫באמצעות נגן המוסיקה‪ .‬‬ ‫ •במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי‪ .‬‬ ‫ •העבירו ממחשב באמצעות התוכנה האופציונאלית‬ ‫‪ ◄ .imy‬ו‪.‬‬ ‫בחרו תמונה או סרטון וידאו‪.

‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הפעלת מצב השמעה אקראית‪.‬‬ ‫דילוג לאחור.‬‬ ‫‪ 2‬בחרו בקטגוריית מוסיקה ‪ ‬קובץ מוסיקה‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬חזרה על קובץ‬ ‫אחד‪ . סריקה לאחור בקובץ )לחצו‬ ‫והחזיקו(‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הצגת רשימת ההשמעה‪.‬חזרה על כל הקבצים(‪.‬‬ ‫דילוג קדימה.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו נגן‬ ‫המוסיקה‪.‬‬ ‫שינוי מצב החזרה )כבוי‪ . בחרו ◄ להמשך השמעה‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בידור ‪55‬‬ . סריקה קדימה בקובץ )לחצו‬ ‫והחזיקו(‪.‬‬ ‫מעבר למיקום בקובץ על–ידי גרירת הבורר‪.‬‬ ‫‪ 3‬שילטו בהשמעת המוסיקה באמצעות הסמלים הבאים‪:‬‬ ‫פעולה‬ ‫‪1‬‬ ‫השהיית השמעה.‫› השמעת מוסיקה‬ ‫מספר‬ ‫לאחר שהעברתם קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון‪.

‬‬ ‫› שימוש בתכונת מיקס המסיבות‬ ‫כאשר אתם מפעילים את תכונת מיקס המסיבות‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫מוסיקה‪.DVD‬‬ ‫ •™‪ WOW HD‬משפרת מאד את איכות ההשמעה של‬ ‫קבצי קול‪ .‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬הוסף לרשימת השמעה ‪ ‬חדש‪.‬כמו סרטי ‪.‬להפעלת‬ ‫נגן המוסיקה‪ .‬לחצו ]‬ ‫‪ ‬הפעלה אקראית למסיבות מבוטלת‪.‬לחצו והחזיקו את לחצן האוזניות‪.‬‬ ‫הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ובחרו שמור‪.‫ •ניתן לשלוט על ההשמעה מהאוזניות‪ :‬לחצו על לחצן‬ ‫האוזניות להשמעה או השהיית ההשמעה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו נגן‬ ‫המוסיקה‪.‬בהעברת חוויית בידור תלת מימדית‬ ‫דינאמית עם צלילות בתדרי בס ובתדרים הגבוהים‬ ‫להשמעה מושלמת‪.‬‬ ‫ •™‪ SRS CS Headphone‬מעבירות את חוויית השמע‬ ‫ההקפי )סראונד( ‪ 5.1‬עבור אוזניות רגילות כאשר‬ ‫מאזינים לתכנים מרובי ערוצים‪ .‬בוחר‬ ‫המכשיר שלכם ומשמיע קבצי קול באופן אקראי‪.‬השמיעו את‬ ‫השיר ולחצו ] [ ‪ ‬הוסף לרשימת השמעה‪.‬‬ ‫בידור‬ ‫‪5‬‬ ‫להוספת קבצי מוסיקה לרשימת ההשמעה‪ .‬‬ ‫בחרו בקטגוריית מוסיקה ‪ ‬קובץ מוסיקה‪.‬‬ ‫[‬ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫› התאמת הגדרות נגן המוסיקה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫› יצירת רשימת השמעה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪56‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו נגן‬ ‫המוסיקה‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬הפעלה אקראית למסיבות‪.‬‬ ‫‪ 3‬על–מנת לכבות את תכונת מיקס המסיבות‪ .‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬הגדרות‪.

FM‬על–מנת‬ ‫להאזין לרדיו ‪ .‬המשמשות כאנטנה של הרדיו‪.‬‬ ‫›‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫האזנה לרדיו ‪FM‬‬ ‫חברו את האוזניות המצורפות למכשיר‪.FM‬תתבקשו‬ ‫לאשר ביצוע של סריקה אוטומטית‪.‬‬ ‫בחרו את סוג אקולייזר ברירת המחדל‪.FM‬‬ ‫‪4‬‬ ‫בידור ‪57‬‬ .1‬כאשר האוזניות מחוברות‪.FM‬עליכם תחילה לחבר את האוזניות‬ ‫המצורפות‪ .‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו רדיו‬ ‫‪.1‬‬ ‫אקוולייזר‬ ‫פעולה‬ ‫קיבעו האם להפעיל את התכונה‬ ‫הוירטואלית של מערכת צליל ההיקפי‬ ‫בערוצי ‪ 5.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בפעם הראשונה שתפעילו את רדיו ‪ .‬‬ ‫הרדיו יבצע סריקה אוטומטית ושמירה של תחנות הרדיו‬ ‫הזמינות‪.‬‬ ‫שילטו ברדיו ‪ FM‬באמצעות המקשים הבאים‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רדיו ‪FM‬‬ ‫לימדו להאזין למוסיקה וחדשות באמצעות רדיו ‪ .‫‪3‬‬ ‫שנו את ההגדרות הבאות להתאמה אישית של נגן‬ ‫המוסיקה שלכם‪:‬‬ ‫אפשרות‬ ‫ערוצי ‪5.

‬‬ ‫להפעלת רדיו ‪.FM‬‬ ‫בחרו‬ ‫דפדפו אל תחנת הרדיו המבוקשת‪.‬‬ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו רדיו‬ ‫‪.‬‬ ‫בידור‬ ‫› הוספת תחנת רדיו לרשימת המועדפים‬ ‫‪ 1‬חברו את האוזניות המצורפות למכשיר‪.FM‬בחרו‬ ‫שנוי התדר‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שינוי עוצמת השמע‪.‬‬ ‫הרדיו יסרוק וישמור אוטומטית תחנות רדיו זמינות‪.FM‬‬ ‫להפעלת רדיו ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הוספת תחנת הרדיו הנוכחית לרשימת המועדפים‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו רדיו‬ ‫‪3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪.FM‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬סרוק ‪ ‬אפשרות סריקה‪.‬‬ ‫› שמירה אוטומטית של תחנת רדיו‬ ‫‪ 1‬חברו את האוזניות המצורפות למכשיר‪.‬‬ ‫›‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫התאמה אישית של הגדרות רדיו ‪FM‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 2‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫להוספה לרשימת המועדפים‪.‬ ‫לחצו והחזיקו על תחנת רדיו שברשימת המועדפים‬ ‫ובחרו הסר או שנה שם‪.FM‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חיפוש אחר תחנת רדיו זמינה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו רדיו‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.FM‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 2‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫בחרו‬ ‫ניתן להוסיף שם לתחנת רדיו או להסיר תחנת רדיו.‫מספר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פעולה‬ ‫כיבוי רדיו ‪ .

‬‬ ‫קיבעו האם יהיה אפשרי להפעיל‬ ‫את רדיו ‪ FM‬ברקע‪ .‬במידה ותכונה‬ ‫זו פעילה‪ .FM‬זיהוי תחנה זמין רק‬ ‫עבור תחנות שמספקות מידע זה‪.‬‬ ‫קיבעו האם ינסה רדיו ‪ FM‬לבצע‬ ‫התאמת כיוונון של תחנת רדיו כאשר‬ ‫האות חלש‪.‫‪3‬‬ ‫שנו את ההגדרות הבאות על–מנת להתאים אישית את‬ ‫רדיו ‪:FM‬‬ ‫אפשרות‬ ‫אזור‬ ‫הפעלה ברקע‬ ‫הצג מזהה‬ ‫תחנה‬ ‫תדר חלופי‬ ‫כיבוי רדיו ‪FM‬‬ ‫אוטומטי‬ ‫פעולה‬ ‫קיבעו את אזורכם‪.‬‬ ‫בידור ‪59‬‬ .‬‬ ‫קיבעו שרדיו ‪ FM‬יכבה אוטומטית‬ ‫כעבור משך זמן מוגדר‪.‬במהלך השימוש‬ ‫בישומים אחרים‪ .‬‬ ‫קיבעו האם להציג את זיהוי התחנה‬ ‫במסך רדיו ‪ .‬ניתן לשלוט ברדיו ‪FM‬‬ ‫משורת המצב‪.

‬בחרו בחשבון שאליו‬ ‫ברצונכם להוסיף את איש הקשר‪.‬כתובות דואר‬ ‫אלקטרוני‪ .‬‬ ‫‪ 6‬בחרו שמור להוספת איש הקשר לזיכרון‪.‬או בחרו‬ ‫חפש איש קשר והזינו את האותיות הראשונות של השם‬ ‫המבוקש‪.‬‬ ‫‪ 5‬בחרו שמור להוספת איש הקשר לזיכרון‪.‬‬ ‫מספרי טלפונים ניידים‪ .‬מספרי טלפון בבית‪ .‬‬ .‬‬ ‫בחרו במיקום שמירה‪.‬‬ ‫› חיפוש איש קשר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬‬ ‫› הגדרת איש קשר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬בחרו ‪ ‬לוח מקשים‪.USIM-‬רשומות אנשי הקשר שלכם יכולות לאחסן שמות‪.‬‬ ‫‪ 2‬הזינו מספר טלפון‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחרו הוסף לאנשי קשר ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫בחרו ‪.‫מידע אישי‬ ‫אנשי קשר‬ ‫לימדו ליצור ולנהל את רשימת אנשי הקשר האישית או‬ ‫העסקית שלכם השמורה בזיכרון המכשיר או בכרטיס‬ ‫ה‪ .‬‬ ‫‪60‬‬ ‫מידע אישי‬ ‫‪.‬‬ ‫דפדפו מעלה או מטה ברשימת אנשי הקשר‪ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד‪ . ‬‬ ‫‪ 4‬בחרו במיקום שמירה‪.‬‬ ‫‪ 4‬הזינו את פרטי איש הקשר‪.‬‬ ‫‪ 5‬הזינו את פרטי איש הקשר‪.‬‬ ‫ניתן גם ליצור איש קשר ממסך החיוג‪.‬ימי הולדת ועוד‪.

‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬הפרופיל שלי‪.‬‬ ‫בחרו במספר חיוג מהיר ‪ ‬רשומת איש קשר‪.‫‪ 3‬בחרו את שם איש הקשר מהרשימה‪.‬תוכלו‪:‬‬ ‫ •לחייג אל איש הקשר על–ידי לחיצה על מספר טלפון‬ ‫מהרשומה‪.‬‬ ‫מידע אישי ‪61‬‬ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ •לערוך את רשומת איש הקשר בלחיצה על ] [ ‪‬‬ ‫עריכה‪.‬או להעביר אותו‬ ‫בתקשורת ‪ Bluetooth‬אלחוטית‪.‬‬ ‫הזינו את הפרטים האישיים שלכם‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫לאחר שמצאתם איש קשר‪ .‬‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬מצא חברים‪.‬‬ ‫ •לשלוח הודעת דואר אלקטרוני על–ידי בחירת כתובת דואר‬ ‫אלקטרוני‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫› הוספת אנשי קשר מחשבונות הרשתות‬ ‫החברתיות שלכם‬ ‫ניתן להציג רשימה של חשבונות הרשתות חברתיות ולבחור‬ ‫בחשבון על–מנת להוסיף איש קשר מהרשת החברתית‬ ‫לרשימת אנשי הקשר של המכשיר‪.‬‬ ‫› הגדרת הכרטיס האישי שלכם‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫› הגדרת מספר חיוג מהיר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫בחרו שמור‪.‬‬ ‫ניתן לשלוח את כרטיס השם שלכם על–ידי צירופו‬ ‫להודעה או לדואר אלקטרוני‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬עוד ‪ ‬חיוג מהיר‪.‬‬ ‫ •לשלוח הודעה על–ידי בחירת הודעה‪.‬‬ ‫ניתן לבצע חיוג מהיר לאיש קשר זה על–ידי לחיצה‬ ‫ארוכה על ספרת החיוג המהיר דרך מסך לוח המקשים‪.

‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪‬‬ ‫קבוצות‪.‫‪3‬‬ ‫בחרו בחשבון או הוסיפו חשבון חדש‪.‬‬ ‫במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד‪ .‬בחרו בחשבון שאליו‬ ‫ברצונכם להוסיף את איש הקשר‪.‬מספר‬ ‫קבצי אנשי קשר‪ .‬‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬ייבוא‪/‬ייצוא ‪ ‬יבא מכרטיס ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .SIM‬‬ ‫‪ 3‬בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו יצא‪.USIM-‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬ייבוא‪/‬ייצוא ‪ ‬יצא לכרטיס ‪.‬ובחרו‬ ‫אישור‪.SIM‬‬ ‫‪ 3‬בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו יבא‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫מידע אישי‬ ‫להעתקת אנשי קשר מהמכשיר שלכם אל כרטיס ה‪.‬או את כל קבצי אנשי הקשר‪ .‬ניתן לנהל מספר אנשי‬ ‫קשר ולשלוח הודעות או דואר אלקטרוני לכל הקבוצה‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫› הגדרת קבוצת אנשי קשר‬ ‫על–ידי יצירת קבוצות של אנשי קשר‪ .‬‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬ייבוא‪/‬ייצוא ‪ ‬יבא מכרטיס ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ 4‬בחרו באפשרות לייבא קובץ איש קשר בודד‪ .‬‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬צור‪.SD‬‬ ‫‪ 3‬בחרו מיקום זיכרון‪.‬‬ ‫‪ 3‬הזינו שם ובחרו בצלצול לקבוצה‪.‬‬ ‫› העתקת אנשי קשר‬ ‫להעתקת אנשי קשר מכרטיס ה‪ USIM-‬למכשיר שלכם‪.‬‬ ‫‪ 4‬בחרו שמור‪.‬‬ ‫› ייבוא או ייצוא אנשי קשר‬ ‫לייבוא רשומות אנשי קשר )בתבנית ‪ (vcf‬מכרטיס הזיכרון‬ ‫למכשיר שלכם‪.

‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬עוד ‪ ‬צור‪.SNS‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ ‬ייבוא‪/‬ייצוא ‪ ‬יצא לכרטיס ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫› הגדרת אירוע‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫› הצגת יומן שיחות‬ ‫ביומן השיחות ניתן להציג שיחות‪ .SD‬‬ ‫‪ 3‬בחרו כן לאישור‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו לוח‬ ‫שנה‪.‬הודעות‪ .‬שבועי או חודשי‪.‬‬ ‫בחרו בפריט שברצונכם להציג‪.‬‬ ‫הזינו את פרטי האירוע‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו לוח‬ ‫שנה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫פעילויות‪.‫לייצוא אנשי קשר מהמכשיר שלכם אל כרטיס הזיכרון‪.‬‬ ‫› הצגת פעילות ברשתות חברתיות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫ולהגדיר התראות על–מנת להזכיר לעצמכם על אירועים‬ ‫חשובים‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחרו ברשומת היומן שברצונכם להציג‪.‬‬ ‫לוח שנה‬ ‫‪.‬‬ ‫בחרו שמור‪.‬‬ ‫לימדו להגדיר ולנהל אירועים על בסיס יומי‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪‬‬ ‫היסטוריה‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫מידע אישי ‪63‬‬ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫› הצגת אירועים‬ ‫על–מנת לשנות את תצוגת לוח השנה‪.‬דואר אלקטרוני או‬ ‫שירשורי ‪.

‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו לוח‬ ‫שנה‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחרו בתאריך בלוח השנה‪.‬‬ ‫בחרו ] [ להסתרת המקלדת‪.‬‬ ‫להצגת אירועים עבור תאריך מסויים‪.‬‬ ‫בחרו בצבע על–מנת לשנות את צבע הרקע של התזכיר‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 1‬גללו מטה את שורת המצב מחלקו העליון של המסך‪.‬‬ ‫בחרו שמירה‪.‬יוצג סמל‬ ‫ההתראה במועד שנקבע‪.‬‬ ‫בתצוגה חודשית‪ .‬‬ ‫הזינו את תוכן התזכיר‪.‫‪ 2‬לחצו ] [ ובחרו יום‪ .‬‬ ‫תזכיר‬ ‫לימדו להזין מידע חשוב לצורך שמירה והצגה במועד מאוחר‬ ‫יותר‪.‬מצויינים ימים שנקבעו בהם אירועים‬ ‫באמצעות פס כחול‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו תזכיר‪.‬‬ .‬בחרו הפעל‬ ‫נודניק להכל או התעלם מהכל‪.‬‬ ‫לבחירת תאריך היום הנוכחי‪ .‬‬ ‫› הפסקת התראת אירוע‬ ‫במידה וקבעתם התראה לאירוע לוח שנה‪ .‬‬ ‫בחרו צור תזכיר או לחצו ] [ ‪ ‬צור‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬היום‪.‬שבוע‪ .‬‬ ‫‪ 2‬בחרו בתזכורת על–מנת להציג את פרטי האירוע‪.‬‬ ‫› הגדרת תזכיר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪ 3‬בחרו באירוע על–מנת להציג את פרטיו‪.‬או חודש‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫מידע אישי‬ ‫‪3‬‬ ‫על–מנת להשהות או להפסיק את התזכורת‪ .

‬‬ ‫התזכורת הקולית שהוקלטה תישמר אוטומטית‪.‬‬ ‫ניתן לשלוח את התזכיר לאחרים בלחיצה ארוכה על‬ ‫תזכיר ובחירת האפשרות שלח באמצעות‪.‬‬ ‫להקלטת תזכורות קוליות נוספות‪ .‬‬ ‫ניתן לשלוח את התזכורת הקולית לאחרים בלחיצה‬ ‫על ] [ ‪ ‬שתף‪.‬‬ ‫› השמעת תזכורת קולית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬בחרו עצור‪.‬‬ ‫› הקלטת תזכורת קולית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‫› הצגת תזכירים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫בחרו בתזכיר על–מנת להציג את תוכנו‪.‬‬ ‫בחרו בתזכורת קולית להשמעה‪.‬‬ ‫בחרו הקלטה על–מנת להתחיל להקליט‪.‬בחרו הקלט בחלקו‬ ‫התחתון של המסך‪.‬עליכם תחילה להכניס‬ ‫כרטיס זיכרון‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו תזכיר‪.‬‬ ‫על–מנת להשתמש ביישום התזכורן‪ .‬‬ ‫תזכורת קולית‬ ‫לימדו להשתמש ביישום התזכורן של המכשיר שלכם‪.‬‬ ‫בחרו קטעי קול‪.‬‬ ‫לאחר שסיימתם להקליט את התזכורת‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫תזכורן‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫דברו אל תוך המקרופון‪.‬‬ ‫מידע אישי ‪65‬‬ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫תזכורן‪.

‬‬ ‫אינטרנט‬ ‫לימדו כיצד לגשת לאתרי אינטרנט ולהגדיר סימניות לאתרי‬ ‫האינטרנט המועדפים שלכם‪.(URL‬ובחרו‬ ‫‪.‬הזינו את כתובת עמוד האינטרנט )‪ .‬‬ ‫ •בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ .‬‬ ‫ •הסמלים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם‬ ‫לאזורכם‪.‬עשוי‬ ‫השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪.‫רשת‬ ‫שירותי רשת מחייבים תקשורת נתונים‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו פורטל‬ ‫להצגת עמוד הבית שהוגדר‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫רשת‬ ‫› גלישה באינטרנט‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫על–מנת לגלוש לעמוד מסויים‪ .‬‬ ‫ •האפשרויות בתפריט דפדפן האינטרנט עשויות‬ ‫להיקרא אחרת בהתאם לספק השירות שלכם‪.‬צרו קשר עם ספק‬ ‫השירות שלכם לבחירת חבילת הנתונים המתאימה לכם‪.‬בחרו את שדה הזנת‬ ‫הכתובת‪ .‬‬ ‫נווטו בעמודי אינטרנט באמצעות המקשים הבאים‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ .

‬לחצו‬ ‫] [ ‪ ‬קדימה‪.‬‬ ‫ •להוספת קיצור דרך על מסך ההמתנה‪ .‬‬ ‫ •להצגת החלונות הפעילים הנוכחיים‪ .‬לחצו ] [ ‪ ‬רענון‪.‬השתמשו באפשרויות‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫ •להגדלה או הקטנה של התצוגה‪ .(URL‬‬ ‫הצגת רשימה של סימניות שמורות‪ .RSS‬‬ ‫ •לחיפוש אחר טקסט בעמוד הנוכחי‪ .‬‬ ‫המסך עשוי להיראות אחרת בהתאם לאזורכם ולספק‬ ‫השירות שלכם‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬עוד ‪‬‬ ‫הורדות‪.‬‬ ‫ •להתאמת הגדרות הדפדפן‪ .‫מספר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פעולה‬ ‫הזנת כתובת עמוד אינטרנט )‪.RSS‬לחצו ] [ ‪ ‬עוד ‪ ‬הוסף הזנות‬ ‫‪.‬לחצו ] [ ‪‬‬ ‫חלונות‪ .‬ ‫הציבו שתי אצבעות על המסך והקטינו או הגדילו את‬ ‫המרחק ביניהן‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬עוד ‪‬‬ ‫פרטי דף‪.‬‬ ‫ •לשליחת כתובת האינטרנט )‪ (URL‬של העמוד הנוכחי‬ ‫לאחרים‪ .‬‬ ‫ •להצגת היסטוריית ההורדות‪ ..‬‬ ‫ •על–מנת לעבור לעמוד הבא בהיסטוריית הגלישה‪ .‬לחצו ] [ ‪ ‬עוד ‪ ‬שתף דף‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬חלון חדש‪.‬הקישו פעמיים על המסך‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬עוד‬ ‫‪ ‬הוסף קיצור דרך לבית‪.‬‬ ‫במהלך הגלישה בעמוד אינטרנט‪ .‬ניתן להציג מספר עמודים ולעבור ביניהם‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬עוד ‪‬‬ ‫חפש בדף‪.‬‬ ‫ •על–מנת ליצור סימנייה של העמוד הנוכחי‪ .‬‬ ‫ •להצגת פרטי עמוד האינטרנט‪ .‬‬ ‫ •לטעינה חוזרת של העמוד הנוכחי‪ .‬‬ ‫ •לפתיחת חלון חדש‪ .‬‬ ‫ •להוספת הזנת ‪ .‬לחצו ] [ ‪‬‬ ‫הוסף סימנייה‪.‬‬ ‫ניתן גם לשנות את גודל התצוגה באמצעות שתי אצבעות.‬‬ ‫רשת ‪67‬‬ .‬עמודים‬ ‫שבהם אתם מבקרים לעיתים קרובות והיסטוריית‬ ‫גלישה אחרונה‪.‬לחצו ] [ ‪ ‬עוד ‪‬‬ ‫הגדרות‪.

‬בחרו‬ ‫העתק קישור ‪.‬בחרו מחק סימנייה‪.‬‬ ‫בחרו שתף קישור‪.‬‬ ‫ •להעתקת כתובת האינטרנט )‪ (URL‬של העמוד‪ .‬בחרו פתח בחלון‬ ‫חדש‪.‬בחרו‬ ‫הוסף קיצור דרך לבית‪.‬‬ ‫מרשימת הסימניות‪ .‫› הגדרת סימניות לעמודי האינטרנט‬ ‫המועדפים שלכם‬ ‫במידה ואתם יודעים את כתובת האינטרנט של העמוד‪ .‬‬ ‫‪ 2‬בחרו ‪ ‬אתרים או היסטוריה‪.‬בחרו תפריט ‪ ‬דפדפן‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחרו בעמוד האינטרנט שברצונכם להציג‪.‬‬ ‫ •לעריכת פרטי הסימנייה‪ .‬‬ ‫‪ 2‬בחרו ‪ ‬סימניות‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחרו הוספה‪ .‬‬ ‫‪ 4‬הזינו כותרת עמוד וכתובת אינטרנט )‪.‬או לחצו ] [ ‪ ‬סמן את הדף האחרון‬ ‫שהוצג בסימניה‪.‬‬ .URL‬‬ ‫ •למחיקת סימנייה‪ .‬‬ ‫‪68‬‬ ‫רשת‬ ‫ •להוספת קיצור דרך של סימנייה למסך ההמתנה‪ .‬ניתן‬ ‫לבצע הוספה ידנית של סימנייה‪ .‬‬ ‫ •לשליחת כתובת האינטרנט )‪ (URL‬של העמוד לאחרים‪.‬בחרו הגדר כדף הבית‪.‬בחרו ערוך סימנייה‪.‬להוספת סימנייה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו דפדפן‪.‬‬ ‫ •על–מנת להגדיר את העמוד כעמוד הבית של הדפדפן‬ ‫שלכם‪ .‬‬ ‫› הצגת עמודים שבהם אתם מבקרים‬ ‫לעיתים קרובות והיסטוריית גלישה‬ ‫אחרונה‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬לחצו והחזיקו על סימנייה והשתמשו‬ ‫באפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ •להצגת עמוד האינטרנט בחלון חדש‪ .(URL‬‬ ‫‪ 5‬בחרו אישור‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .

‬עשוי‬ ‫השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪.‬במנהרות או במעברים תת–קרקעיים‪ .‬‬ ‫מפות‬ ‫לימדו להשתמש ביישום ™‪ Google Maps‬למציאת מיקומים‪.‬המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם‬ ‫בתנאים הבאים‪:‬‬ ‫ •בין בניינים‪ .‬‬ ‫לקליטת ‪ GPS‬טובה יותר‪ .GPS-‬‬ ‫ •ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם‪.‬‬ ‫אלחוטית‬ ‫הגדירו שימוש בלווייני ה‪ GPS-‬לאיתור‬ ‫השתמש‬ ‫מיקומכם‪.‬‬ ‫ •תחת שדות מתח או שדות אלקטרומגנטיים חזקים‪.‬‬ ‫› הפעלת שירותי המיקום לשימוש עם‬ ‫‪Google Maps‬‬ ‫עליכם להפעיל את שירותי המיקום על–מנת למצוא את‬ ‫מיקומכם ולחיפוש במפה‪.‫ניתן להוסיף עמוד אינטרנט לרשימת הסימניות על–ידי‬ ‫בחירת סמל הכוכב שמימינו‪.‬‬ ‫ •בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ .‬או בתוך‬ ‫בניינים‪.‬‬ ‫חיפוש רחובות‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות אבטחה ומיקום‪.‬‬ ‫בלווייני ‪GPS‬‬ ‫רשת ‪69‬‬ .‬או מדינות במפות המקוונות וקבלת‬ ‫הכוונה‪.‬‬ ‫אל תגעו באזור האנטנה הפנימית או תכסו אזור זה‬ ‫באמצעות הידיים או עצמים אחרים במהלך השימוש‬ ‫בתכונת ה‪.‬‬ ‫‪ 2‬התאימו את ההגדרות הבאות להפעלת שירותי המיקום‪:‬‬ ‫פעולה‬ ‫אפשרות‬ ‫שימוש ברשת הגדירו את הרשת האלחוטית ו‪/‬או‬ ‫הרשתות הניידות לאיתור מיקומכם‪.‬‬ ‫ •בתנאי מזג אוויר גרועים‪.‬ערים‪ .‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .

‬‬ ‫בחרו ‪.Maps‬‬ ‫המפה תציג את מיקומכם הנוכחי‪.‬בחרו ‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫רשת‬ ‫› קבלת הכוונה ליעד מסויים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫הזינו טקסט לחיפוש ובחרו ‪:‬‬ ‫ •לחיפוש מיקום באמצעות פקודה קולית‪ .‬‬ ‫‪.‫› חיפוש אחר מיקום מסויים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫ •להצגת מיקומכם הנוכחי‪ .‬‬ ‫להזנת כתובת מרשימת אנשי הקשר שלכם או לסימון‬ ‫‪ Contacts ‬או ‪Point on‬‬ ‫המיקום על המפה‪ .‬‬ ‫או‬ ‫ •להגדלה או הקטנה של התצוגה‪ .‬בחרו‬ ‫‪.Go‬‬ ‫בחרו מסלול על–מנת להציג את פירוט המסלול )במידה‬ ‫ונדרש(‪.Maps‬‬ ‫לחצו ] [ ‪.‬בחרו ‪.‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ Search ‬או בחרו ‪.Clear Map ‬‬ .Directions ‬‬ ‫הזינו את כתובות נקודת המוצא ונקודת הסיום‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬‬ ‫במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה‪.map‬‬ ‫בחרו באופן ההתניידות )רכב‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬‬ ‫להוספת כוכב למיקום‪ .‬אוטובוס‪ .‬בחרו בסמן שם המיקום ‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫לחצו ‪ OK‬לאישור‪.‬בחרו‬ ‫ •להוספת שכבות למפה‪ .‬בחרו ‪.Show on map‬‬ ‫לאחר שסיימתם‪ .‬או הליכה( ובחרו‬ ‫‪.‬לחצו ] [ ‪.

‬‬ ‫‪ 4‬לחצו ] [ ‪.‬‬ ‫להצגת המקום במפה‪ .Google Latitudes‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .Latitude-‬‬ ‫‪ 2‬לחצו ] [ ‪ Select from Contacts  Add Friends ‬או‬ ‫‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪.‫›‬ ‫שיתוף מיקומכם באמצעות ‪Google‬‬ ‫‪Latitude‬‬ ‫לימדו לשתף את מיקומכם עם חברים ולראות את מיקומם‬ ‫של חבריכם באמצעות ™‪.‬‬ ‫› ניווט ליעדכם‬ ‫לימדו להשתמש במערכת הניווט של ה‪ GPS-‬על–מנת למצוא‬ ‫ולהציג את היעד שלכם באמצעות הנחייה קולית‪.‬‬ ‫ניתן לשתף עימו את המיקום‪.‬‬ ‫בחרו בשמו של מקום על–מנת להציג את פרטיו‪.‬בחרו ‪.See map ‬‬ ‫מיקומי חבריכם יסומנו במפה עם תמונתם‪.‬‬ ‫תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם‬ ‫ולספק השירות שלכם‪.Yes  Add Friends‬‬ ‫כאשר החבר שלכם מאשר את ההזמנה שקיבל מכם‪.Add via email address‬‬ ‫‪ 3‬בחרו בחברים שברצונכם להוסיף או הזינו כתובות דואר‬ ‫אלקטרוני ובחרו ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪.‬‬ ‫› חיפוש אחר מקומות בסביבתכם‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם‬ ‫ולספק השירות שלכם‪.‬‬ ‫המכשיר שלכם יחפש אחר מקומות בסביבת מיקומכם‬ ‫הנוכחי המשוייכים לקטגוריה זו‪.Latitude‬‬ ‫המכשיר יצטרף אוטומטית ל‪.Places‬‬ ‫בחרו בקטגוריה‪.‬‬ ‫רשת ‪71‬‬ .‬‬ ‫במצב המתנה‪ .

YouTube‬‬ ‫ •תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם‪.‬‬ ..Google Search‬‬ ‫‪ 2‬הזינו אות או מילה מהמידע שאותו אתם מחפשים‪..‬לחצו ] [ ‪ ‬יציאה מניווט‪.‬‬ ‫רשת‬ ‫חיפוש ‪Google‬‬ ‫ניתן לחפש אחר יישומים במכשיר שלכם ומידע מסויים‬ ‫ברשת‪.‬‬ ‫על–מנת לסיים את הניווט‪ .‬‬ ‫ •בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ .‬‬ ‫במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה‪.‬‬ ‫הזינו את היעד באחת מהשיטות הבאות‪:‬‬ ‫ •אמור יעד‪ :‬אימרו את היעד כמו למשל "נווט אל‪.‬‬ ‫ •אנשי קשר‪ :‬בחרו את היעד שלכם מהכתובות של‬ ‫אנשי הקשר‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחרו בשם הפריט שאליו ברצונכם לגשת‪.‬‬ ‫ •מקומות המסומנים בכוכבים‪ :‬בחרו את היעד שלכם‬ ‫מרשימת המקומות שסימנתם בכוכבים‪.‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪72‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪YouTube‬‬ ‫לימדו להציג ולהעלות סרטוני וידאו באמצעות ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪.‬‬ ‫בחרו קבל לאישור‪.‬‬ ‫בחרו התקן לשימוש בניווט קולי מונחה‪.".‬‬ ‫ •הקלד יעד‪ :‬הזינו את היעד באמצעות לוח המקשים‬ ‫הוירטואלי‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ניווט‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬עשוי‬ ‫השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪.

‫› צפייה בסרטוני וידאו‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מספר‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫בחרו בסרטון וידאו מהרשימה‪.‬‬ ‫רשת ‪73‬‬ .‬‬ ‫סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‬‬ ‫כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את‬ ‫ההתאמות הנדרשות‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪.‬‬ ‫במידה וברצונכם להעלות סרטון וידאו חדש‪ .‬‬ ‫שינוי איכות התצוגה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫במצב המתנה‪ .YouTube‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ Upload ‬ובחרו סרטון וידאו‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪.‬בחרו‬ ‫על–מנת להפעיל את המצלמה‪.‬‬ ‫בחרו ‪ Accept‬לאישור‪.YouTube‬‬ ‫במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה‪.‬‬ ‫שילטו בצפייה באמצעות הלחצנים הבאים‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫› טעינת סרטוני וידאו‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫פעולה‬ ‫מעבר לנקודת זמן בסרטון הוידאו על–ידי גרירת‬ ‫הסמן לאורך סרגל הזמן‪.‬‬ ‫סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי‪.‬‬ ‫בחרו על–מנת להתחיל להקליט‪.

‬‬ ‫הזינו את שם המשתמש ואת הסיסמה שלכם ובחרו‬ ‫היכנס‪.‬‬ ‫› הצגת תחזית מזג האוויר‬ ‫‪1‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬לחצו ] [ ‪ Settings ‬‬ ‫‪ Weather settings‬ובטלו את הסימון שלצד ‪Use my‬‬ ‫‪ .& Weather‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪74‬‬ ‫בחרו מזג אויר בחלקו העליון של המסך‪.‬לחצו ] [ ‪ Settings ‬‬ ‫‪.Set location‬‬ ‫› קריאת מאמרי חדשות‬ ‫‪1‬‬ ‫במצב המתנה‪ .Select news topics  News settings‬‬ ‫‪Samsung Apps‬‬ ‫יישומי סמסונג מאפשרים לכם להוריד בפשטות ובקלות מגוון‬ ‫עצום של יישומים שימושיים למכשיר שלכם‪ .‬‬ ‫להוספת נושאי חדשות‪ .‬תוכלו למצוא‬ .location‬לאחר מכן בחרו במיקום תחת ‪.& Weather‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בחרו בנושא חדשות מהלשוניות שבחלקו העליון של‬ ‫המסך‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪News‬‬ ‫‪.‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בחרו לעצירת ההקלטה‪.‬‬ ‫בחרו במאמר שברצונכם לפתוח‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪News‬‬ ‫‪.‬‬ ‫המכשיר שלכם יחפש אחר מיקומכם הנוכחי ומציג את‬ ‫תחזית מזג האוויר‪.‬‬ ‫בחרו שמור על–מנת להעלות את סרטון הוידאו‬ ‫שהקלטתם‪.‬‬ ‫חדשות ומזג אוויר‬ ‫לימדו כיצד לקבל תחזית מזג אוויר ולקרוא את החדשות‬ ‫האחרונות וכתבות אחרות‪.‬‬ ‫רשת‬ ‫ניתן לשנות את המיקום על–מנת להציג את תחזית‬ ‫מזג האוויר באזור אחר‪ .

‬חדשות‪ .‬‬ ‫ווידג'טים‪ .‬בקרו בכתובת ‪.samsungapps.‬יישומים בנושאי בריאות ועוד‪ .‫מגוון עשיר של משחקים‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪.‬צלצולים‪ .‬עשוי‬ ‫השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪ .‬או יישומים אחרים‬ ‫מה‪.‬עשוי‬ ‫השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות‪.‬‬ ‫רשת ‪75‬‬ .‬שיעניקו לכם גישה‬ ‫מיידית למבחר עצום של חוויות ניידות‪.‬‬ ‫‪Market‬‬ ‫ניתן להוריד משחקים‪ .‬תכונה זו‬ ‫עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק‬ ‫השירות שלכם‪.Market‬‬ ‫חפשו אחר קובץ והורידו אותו למכשיר‪ ◄ .Android Market-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ •תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ •בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ .‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪.‬‬ ‫ •בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי‪ .‬‬ ‫המכשיר שלכם הופך לחכם יותר עם יישומים בעלי תאימות‬ ‫מלאה מ‪ .‬ע‪32 .Samsung Apps‬‬ ‫חפשו והורידו יישומים או ווידג'טים בהתאם לצורך‪.www.com‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הפניות‪ .‬רשתות חברתיות‪.‬‬ ‫ •לפרטים‪ .Samsung Apps-‬חיקרו יישומים מדהימים והיפכו את‬ ‫החיים שלכם לטובים יותר‪.

Bluetooth‬‬ ‫בחרו ‪ Bluetooth‬להפעלת תכונת ה‪.‬‬ ‫ •סמסונג אינה אחראית לאובדן או שימוש לא ראוי‬ ‫במידע שנשלח או התקבל באמצעות תקשורת‬ ‫‪ Bluetooth‬אלחוטית‪.‬‬ ‫אין צורך ליישר את המכשירים זה מול זה על–מנת להעביר‬ ‫מידע באמצעות ‪ .‬במרבית המקרים אלו שלא‬ ‫נבחנו ואושרו על–ידי ‪ .‬‬ ‫הזינו את קוד הזיהוי )‪ (PIN‬של התקן ה‪Bluetooth-‬‬ ‫האלחוטי או את קוד זיהוי ה‪ Bluetooth-‬של המכשיר‬ ‫השני‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬הגדרות‬ ‫‪  Bluetooth‬אתר התקנים‪.‬במידה ויש לו כזה‪ .‬ניתן לבצע החלפת מידע ביניהם גם כאשר‬ ‫הם ממוקמים בחדרים נפרדים‪.‬ובחרו אישור‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪2‬‬ ‫›‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬הגדרות‬ ‫‪.‬‬ ‫ •וודאו תמיד שאתם משתפים ומקבלים מידע עם‬ ‫מכשירים שניתן לסמוך עליהם ושהינם מאובטחים‬ ‫כיאות‪.Bluetooth SIG‬עשויים לא‬ ‫להיות תואמים למכשיר שלכם‪.‬‬ ‫בחרו התקן‪.‬בחרו‬ .‬‬ ‫‪76‬‬ ‫קישוריות‬ ‫ •חלק מהמכשירים‪ .Bluetooth-‬‬ ‫איתור וצימוד להתקני ‪Bluetooth‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬לחלופין‪ .‫קישוריות‬ ‫‪Bluetooth‬‬ ‫‪ Bluetooth‬היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווחים קצרים‬ ‫בעלת יכולת העברה של מידע למרחק של כ‪ 10-‬מטרים )‪30‬‬ ‫רגל( ללא צורך בחיבור פיזי‪.‬‬ ‫› הפעלת תקשורת ‪ Bluetooth‬אלחוטית‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .Bluetooth‬אם המכשירים נמצאים בטווח‬ ‫הנדרש זה מזה‪ .

‬עליכם להזין אותו‪.‬משימה‪ .‬במידה והצימוד‬ ‫הוגדר בהצלחה‪ .‬או קובץ מדיה‪ .‬כמו למשל ‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫מספר מכשירים‪ .Bluetooth‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬הגדרות‬ ‫‪  Bluetooth‬ניתן לגילוי‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תזכיר‪ .‬יושלם הצימוד‪ .‬במיוחד דיבוריות אישיות או מערכות‬ ‫דיבורית לרכב‪ .‬שלח דרך‪ .‬‬ ‫כאשר בעליו של המכשיר האחר יזין את אותו קוד זיהוי‬ ‫או יאשר את החיבור‪ .‬כמו איש קשר‪ .‬אירוע לוח שנה‪.‬המכשיר יחפש אוטומטית אחר שירותים‬ ‫זמינים‪.‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬שתף‪ .‬מהיישום המתאים או‬ ‫מהקבצים שלי‪.‬‬ ‫המידע המתקבל נשמר בתיקיית ‪ Bluetooth‬הנמצאת‬ ‫בהקבצים שלי‪.‫קבל על–מנת להתאים את קוד הזיהוי האוטומטי בין‬ ‫המכשיר שלכם וההתקן‪.‬הזינו את קוד הזיהוי ) ‪ (PIN‬של התקן‬ ‫ה‪ Bluetooth-‬האלחוטי ובחרו אישור )במידה ונדרש(‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫› קבלת מידע באמצעות תקשורת‬ ‫‪ Bluetooth‬אלחוטית‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .0000‬במידה ולמכשיר האחר יש‬ ‫קוד זיהוי‪ .‬‬ ‫› שליחת מידע באמצעות תקשורת‬ ‫‪ Bluetooth‬אלחוטית‬ ‫‪ 1‬בחרו קובץ או פריט‪ .‬‬ ‫המכשיר שלכם יהיה גלוי להתקני ‪ Bluetooth‬אחרים‬ ‫למשך ‪ 120‬שניות‪.‬‬ ‫כאשר תתבקשו‪ .‬‬ ‫קישוריות ‪77‬‬ .‬‬ ‫בחרו קבל על–מנת לאשר שאתם מסכימים לקבל מידע‬ ‫מהמכשיר )במידה ונדרש(‪.Bluetooth ‬‬ ‫חפשו אחר התקן ובצעו צימוד עם התקן ‪.‬עשויים להיות בעלי קוד זיהוי ‪Bluetooth‬‬ ‫קבוע‪ .‬או שלח כרטיס ביקור‬ ‫באמצעות ‪.

Wi-Fi  Wi-Fi‬‬ ‫‪78‬‬ ‫קישוריות‬ ‫שימוש ברשת האלחוטית צורך כוח רב מהסוללה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬הגדרות‬ ‫‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות‬ ‫‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬הגדרות ‪.11 b/g/n‬‬ ‫ניתן להתחבר לאינטרנט או התקני רשת אחרים בכל מקום‬ ‫שבו קיימת נקודת גישה )‪ (Access Point‬או נקודת חיבור‬ ‫אלחוטית )‪.‬‬ ‫› הפעלת הרשת האלחוטית‬ ‫במצב המתנה‪ .Wi-Fi‬‬ ‫הזינו את סיסמת ההתחברות לרשת )במידה ונדרש(‪.‬הפעילו את הרשת האלחוטית‬ ‫רק כאשר אתם זקוקים לה‪.‬‬ ‫לחיסכון בכוח סוללה‪ .‬‬ ‫› איתור והתחברות לרשתות אלחוטיות‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬השימוש ברשת‬ ‫תקשורת אלחוטית מקומית )‪ (WLAN‬במדינות האיחוד‬ ‫האירופי מותר ללא כל מגבלה בתוך מבנים‪ .IEEE 802.‬אך הוא‬ ‫אסור לשימוש מחוץ למבנים בצרפת‪.‬‬ ‫בחרו התחבר‪.‬‬ .(Hotspot‬‬ ‫המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא–הרמוני ומיועד‬ ‫לשימוש בכל המדינות באירופה‪ .Wi-Fi‬‬ ‫לאחר הפעלת היישום המכשיר יחפש אוטומטית אחר‬ ‫רשתות אלחוטית זמינות‪.‫‪Wi-Fi‬‬ ‫לימדו להשתמש ביכולות הרשת האלחוטית של המכשיר‬ ‫שלכם להפעלה והתחברות לכל רשת אלחוטית מקומית‬ ‫)‪ (WLAN‬התואמת לתקני ‪.‬‬ ‫בחרו ברשת מרשימת רשתות ‪.

DLNA‬‬ ‫קישוריות ‪79‬‬ .‬‬ ‫‪AllShare‬‬ ‫לימדו להשתמש בשירות ‪Digital Living Network Alliance‬‬ ‫)‪ (DLNA‬המאפשר לכם לשתף קבצי מדיה בין מכשירים בעלי‬ ‫יכולת ‪ DLNA‬שבביתכם באמצעות רשת תקשורת אלחוטית‪.AllShare‬‬ ‫בחרו הגדרות‪.‫› הוספה ידנית של רשת אלחוטית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ייתכן ומספר קבצים לא יהיו ניתנים לנגינה באמצעות‬ ‫מכשירים בעלי יכולת ‪ DLNA‬בהתאם למכשיר‪.‬‬ ‫עליכם להפעיל תחילה את תכונת רשת התקשורת‬ ‫האלחוטית ולהוסיף פרופיל תקשורת אלחוטית‪ ◄ .‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬‬ ‫שתף מדיה‬ ‫בחרו בסוגי המדיה שישותפו עם מכשירים‬ ‫אחרים בעלי יכולת ‪.‬‬ ‫עירכו את ההגדרות הבאות על–מנת להתאים אישית את‬ ‫תכונת ה‪:DLNA-‬‬ ‫פעולה‬ ‫אפשרות‬ ‫שם שרת‬ ‫מדיה‬ ‫הזינו שם למכשיר שלכם כשרת מדיה‪.‬ע‪78 .‬עליכם להפעיל את שיתוף המדיה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬הגדרות‬ ‫‪  Wi-Fi‬הוסף רשת ‪.Wi-Fi‬‬ ‫הזינו את שם הרשת )‪ (SSID‬ובחרו בסוג האבטחה‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪.‬‬ ‫קיבעו את הגדרות האבטחה בהתאם לסוג האבטחה‬ ‫שנבחר‪.‬‬ ‫›‬ ‫התאמה אישית של הגדרות ‪DLNA‬‬ ‫לשיתוף קבצי מדיה‬ ‫על–מנת לאפשר למכשירים בעלי יכולת ‪ DLNA‬גישה לקבצי‬ ‫מדיה במכשיר שלכם‪ .‬‬ ‫בחרו שמור‪.

‬‬ ‫בחרו הוסף לרשימת השמעה‪.‫פעולה‬ ‫אפשרות‬ ‫רשת נקודת בחרו בפרופיל חיבור שישמש עבור חיבורי‬ ‫‪.‬‬ ‫בחרו קטגוריית מדיה ובקבצים שברצונכם לנגן‪.‬הנגינה תתחיל בנגן‬ ‫שנבחר‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ייתכן שהנגינה תתבצע באמצעות חיץ טעינה )‪.AllShare‬‬ ‫בחרו הפעל קובץ מהשרת על נגן אחר דרך הטלפון‬ ‫שלי‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫בחרו בקטגוריית מדיה ‪ ‬קובץ‪.‬‬ ‫› הפעלת קבצים של מכשיר אחד‬ ‫במכשיר אחר‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .DLNA‬‬ ‫בחרו מכשיר שישמש כשרת המדיה ‪ -‬זה שבו נמצאים‬ ‫קבצי המדיה‪.DLNA‬‬ ‫גישה‬ ‫טען מהתקנים קיבעו האם לאפשר או לא לאפשר קבלת‬ ‫העלאת קבצים ממכשירים אחרים‪.‬‬ ‫בחרו נגן ‪ -‬זה שינגן את קובץ המדיה‪ .‬‬ .‬‬ ‫אחרים‬ ‫› הפעלת הקבצים שלכם על מכשיר אחר‬ ‫בעל יכולת ‪DLNA‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫קישוריות‬ ‫‪6‬‬ ‫שילטו בנגינה באמצעות הסמלים שבמכשיר שלכם‪.AllShare‬‬ ‫בחרו הפעל קובץ מהטלפון שלי על נגן אחר‪.‬‬ ‫בחרו הוסף לרשימת השמעה‪.‬‬ ‫המכשיר שלכם יבצע חיפוש אוטומטי אחר מכשירים‬ ‫בעלי יכולת ‪.(Buffer‬‬ ‫בהתאם לחיבור הרשת והשרת המחובר‪.

‬‬ ‫בחרו שימוש כמודם סלולרי ‪ USB‬על–מנת להפעיל את‬ ‫תכונת שיתוף האינטרנט‪.‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫בחרו נגן ‪ -‬זה שינגן את קובץ המדיה‪ .‬‬ ‫› שיתוף הרשת הניידת של המכשיר‬ ‫שלכם באמצעות רשת אלחוטית‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫המכשיר שלכם ישתף את חיבור הרשת הניידת עם‬ ‫המחשב שלכם‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫‪2‬‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬שימוש‬ ‫כמודם סלולרי‪.‬‬ ‫שילטו בנגינה באמצעות הסמלים שבמכשיר שלכם‪.‬‬ ‫› שיתוף הרשת הניידת של המכשיר‬ ‫שלכם באמצעות ‪USB‬‬ ‫‪ 1‬באמצעות כבל הנתונים למחשב‪ .‬‬ ‫קישוריות ‪81‬‬ .‬בטלו‬ ‫את הסימון שלצד שימוש כמודם סלולרי ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬שימוש‬ ‫כמודם סלולרי‪.‬‬ ‫בחרו ‪ Mobile AP‬על–מנת להפעיל נקודת הגישה‬ ‫האלחוטית‪.USB‬‬ ‫שיטת השיתוף של חיבור הרשת עשויה להיות שונה‬ ‫בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב‪.‬‬ ‫על–מנת לעצור את שיתוף חיבור הרשת הניידת‪ .‬הנגינה תתחיל בנגן‬ ‫שנבחר‪.‬ולשתף את חיבור‬ ‫התקשורת הנייד של המכשיר שלכם‪.‬חברו את המחבר‬ ‫‪2‬‬ ‫הרב–שימושי שבמכשיר שלכם למחשב‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שימוש כמודם סלולרי‬ ‫לימדו להגדיר את המכשיר כמודם אלחוטי או נקודת גישה‬ ‫אלחוטית עבור מחשבים ומכשירים אחרים‪ .

‬‬ ‫בצעו הקשה כפולה על סמל התוכנה במחשב שלכם‪.‬‬ ‫במידה ותוכנת ‪ Samsung Kies‬אינה מופעלת אוטומטית‪.‬‬ .Samsung Kies‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ •שימוש במכשיר כזיכרון נייד מחייב התקנה של‬ ‫תוכנת ‪.il‬‬ ‫‪ 1‬באמצעות כבל הנתונים למחשב‪ .‫‪3‬‬ ‫ממכשיר אחר‪ .‬‬ ‫ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט של סמסונג‬ ‫)‪.USB‬על–ידי חיבור‬ ‫המכשיר שלכם למחשב‪ .‬ניתן להעביר מידע ישירות אל‬ ‫ומהמכשיר שלכם‪ .‬רק במידה והתקנתם כרטיס זיכרון‬ ‫במכשיר‪.‬פנו לקבצי העזרה של ‪.‬הכניסו כרטיס זיכרון למכשיר‪.‬‬ ‫למידע נוסף‪ .‬להשתמש בתוכנת ‪.‬‬ ‫במידה ואתם רוצים להעביר קבצים אל כרטיס הזיכרון או‬ ‫ממנו‪ .‬אתרו את שם המכשיר ברשימת‬ ‫החיבורים הזמינים והתחברו לרשת‪.‬‬ ‫חיבור באמצעות ‪Samsung Kies‬‬ ‫וודאו שתוכנת ‪ Samsung Kies‬מותקנת במחשב שלכם‪.samsungmobile.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קישוריות‬ ‫תוכנת ‪ Samsung Kies‬תופעל אוטומטית‪.‬חברו את המחבר‬ ‫הרב–שימושי שבמכשיר שלכם למחשב‪.Samsung Kies‬‬ ‫ •ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון תוצג ככונן ניתן‬ ‫להסרה‪ .Samsung Kies‬‬ ‫›‬ ‫› חיבור כזיכרון נייד‬ ‫ניתן לחבר את המכשיר שלכם למחשב כזיכרון נייד ולגשת‬ ‫לתיקיות הקבצים‪ .(www.‬בנפרד מהזיכרון הפנימי‪.‬‬ ‫חיבור למחשב‬ ‫לימדו ֹלחבר את המכשיר שלכם למחשב באמצעות כבל‬ ‫הנתונים המצורף במגוון מצבי חיבור ‪ .co.‬‬ ‫המכשיר שלכם משתף את חיבור הרשת הניידת עם‬ ‫מכשיר אחר‪.‬‬ ‫העתיקו קבצים מהמחשב אל המכשיר שלכם‪.

‬בחרו נתק‪.‬‬ ‫קישוריות ‪83‬‬ .‬‬ ‫פיתחו תיקייה להצגת הקבצים‪.‬‬ ‫המכשיר שלכם אמור כבר להיות מוגדר לגישה‬ ‫לאינטרנט‪ .‬אחרת‪.‬‬ ‫גללו מטה את שורת המצב‪.‬במידה ויש לכם בעיה להתחבר לאינטרנט‪.‬‬ ‫עליכם לערוך את החיבורים‪ .‬‬ ‫בחרו ‪ USB‬מחובר ‪ ‬טען ‪ ‬אישור‪.‬‬ ‫לאחר מכן‪ .‬לחצו על סמל מכשיר‬ ‫ה‪ USB-‬בסרגל המשימות של מערכת ההפעלה ולחצו‬ ‫על אפשרות ההסרה הבטוחה של מכשיר איחסון‪.‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫באמצעות כבל הנתונים למחשב‪ .‬נתקו את כבל הנתונים מהמחשב‪ .‬‬ ‫אתם עלולים לאבד מידע שמאוחסן בכרטיס הזיכרון‬ ‫או לגרום נזק לכרטיס הזיכרון‪.‬שאלו את ספק השירות‬ ‫שלכם‪.‬חברו את המחבר‬ ‫הרב–שימושי שבמכשיר שלכם למחשב‪.VPN‬‬ ‫בחרו בסוג ה‪.‬‬ ‫לאחר שסיימתם‪ .‬‬ ‫לניתוק המכשיר מהמחשב‪ .‬‬ ‫חיבורי ‪VPN‬‬ ‫ניתן ליצור רשתות וירטואליות פרטיות )‪ (VPN‬ולהתחבר‬ ‫לרשת הפרטית שלכם דרך רשת ציבורית‪ .‬כמו למשל‬ ‫מהאינטרנט‪.‬‬ ‫העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון‪.‬‬ ‫›‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הגדרת חיבורי ‪VPN‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬הגדרות‬ ‫‪  VPN‬הוספת ‪.‬במידה ואינכם בטוחים‬ ‫אילו נתוני התחברות להזין‪ .VPN-‬‬ ‫התאימו את נתוני החיבור‪.

VPN-‬‬ ‫הגדר מפתח‬ ‫‪ IPsec‬משותף הזינו את מפתח קדם השיתוף‪.‬ניתן לייבא אשרות משרת‬ ‫ה‪ VPN-‬או להוריד אותן מהאינטרנט‪.‬‬ ‫ניתן לייבא אשרות משרת ה‪ VPN-‬או‬ ‫משתמש‬ ‫להוריד אותן מהאינטרנט‪.VPN-‬‬ ‫פעולה‬ ‫אפשרות‬ ‫הזינו שם עבור שרת ה‪.‬‬ ‫בחרו את אשרת רשות ההרשאה‬ ‫הגדרת אישור )‪ (CA‬שמשמשת את שרת ה‪VPN-‬‬ ‫‪CA‬‬ ‫לזיהויכם‪ .VPN-‬‬ ‫שם ‪VPN‬‬ ‫הגדרת שרת הזינו את כתובת ה‪ IP-‬של שרת‬ ‫‪VPN‬‬ ‫ה‪.‬‬ .(DNS‬‬ ‫של ‪DNS‬‬ ‫› חיבור לרשת פרטית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪84‬‬ ‫קישוריות‬ ‫במצב המתנה‪ .VPN‬‬ ‫בחרו ברשת הפרטית שאליה ברצונכם להתחבר‪.‬‬ ‫מראש‬ ‫הפעל את סוד קיבעו להשתמש בסיסמה הסודית‬ ‫‪L2TP‬‬ ‫עבור ‪.L2TP‬‬ ‫‪L2TP‬‬ ‫פעולה‬ ‫אפשרות‬ ‫בחרו את אשרת המשתמש‬ ‫הגדרת אישור שמשמשת את שרת ה‪ VPN-‬לזיהויכם‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות ‪ ‬הגדרות חיבורים אלחוטיים ‪ ‬הגדרות‬ ‫‪.L2TP‬‬ ‫הגדרת סוד‬ ‫הזינו את הסיסמה הסודית של ‪.VPN-‬‬ ‫הפעל הצפנה קיבעו הצפנה של שרת ה‪.‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לסוג‬ ‫ה‪.‬‬ ‫תחומי חיפוש הזינו את כתובת שרת שם התחום‬ ‫)‪.

‫‪3‬‬ ‫הזינו את שם המשתמש ואת הסיסמה ובחרו התחבר‪.‬‬ ‫קישוריות ‪85‬‬ .

‬‬ ‫במהלך השימוש בתצוגת השעון‪ .‬בחרו סיום‪.‬‬ ‫לאחר שסיימתם‪ .‫כלים‬ ‫שעון‬ ‫לימדו להגדיר ולשלוט על התראות‪.‬‬ ‫קיבעו את פרטי ההתראה‪.‬‬ ‫ •לגישה לגלריה‪ .‬השתמשו בתכונות‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫ •להגדרה או מחיקה של התראה‪ .‬‬ ‫ •להפעלת נגן המוסיקה‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו שעון‪.‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬הוסף התראה‪.‬בחרו ‪.‬‬ ‫ •בחרו בטל לעצירת ההתראה‪.‬‬ ‫ •לחזרה למסך ההמתנה‪ .‬‬ ‫› שימוש בתצוגת השעון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬בחרו ‪.‬‬ ‫› הפסקת התראה‬ ‫כאשר ההתראה מושמעת‪.‬בחרו ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו שעון‪.‬בחרו ‪.‬‬ .‬‬ ‫ •בחרו נודניק על–מנת לחזור על ההתראה כעבור משך‬ ‫הזמן שנקבע‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫כלים‬ ‫› הגדרת התראה חדשה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫במצב המתנה‪ .

‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הקבצים שלי‪.‬‬ ‫ •על–מנת לעלות מעלה רמה אחת בסיפריית הקבצים‪.‬בחרו עוד‪.‬סרטוני הוידאו‪.‬‬ ‫ •לשימוש בתכונות נוספות עבור קובץ‪ .‬‬ ‫‪ 2‬בחרו תיקייה‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫ •על–מנת לחזור לתיקיית הבית‪ .‬‬ ‫בחרו מעלה‪.‬בחרו שתף‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫בתיקייה‪ .‬העתקה‪.‬‬ ‫‪ 2‬השתמשו במקשי תצוגת המחשבון לביצוע פעולות חישוב‬ ‫בסיסיות‪.‬‬ ‫ •ליצירת תיקייה חדשה‪ .‬‬ ‫ •לשינוי מצב התצוגה‪ .‬‬ ‫ •למיון קבצים או תיקיות‪ .‬‬ ‫‪ 3‬בחרו בקובץ שתרצו לפתוח‪.‬‬ ‫או שינוי שם‪ .‬דואר‬ ‫אלקטרוני או תקשורת ‪ Bluetooth‬אלחוטית‪ .‬‬ ‫לחצו ] [ ‪ ‬מחשבון מדעי לשימוש במחשבון מדעי‪.‬בחרו מיין לפי‪.‬‬ ‫ •למחיקת קבצים או תיקיות בחרו מחק‪.‫מחשבון‬ ‫לימדו לבצע פעולות חישוב ישירות במכשיר שלכם כמו‬ ‫במחשבון יד או מחשבון שולחני‪.‬בחרו בית‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫מחשבון‪.‬בחרו הצג לפי‪.‬‬ ‫קבצי המוסיקה‪ .‬‬ ‫כלים ‪87‬‬ .‬‬ ‫הקבצים שלי‬ ‫לימדו לגשת במהירות ובקלות לכל התמונות‪ .‬בחרו צור תיקייה‪.‬כמו העברה‪ .‬לחצו ] [ על–מנת להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ •לשליחת קובץ לאחרים באמצעות הודעת מולטימדיה‪ .‬קבצי הקול וסוגי קבצים אחרים ששמורים‬ ‫בכרטיס הזיכרון‪.

‬‬ ‫תפריט זה עשוי להיות זמין אך בעל שם אחר‪.‬‬ ‫באמצעות מנהל המשימות ניתן להציג את המשימות‬ ‫הפעילות‪ .‬בהתאם לכרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלכם‪.‬את גודל של חבילת יישומים‪ .‬‬ ‫‪ 2‬לחצו על ‪ ‬או ‪ ‬לדפדוף ברשימת השנים‪.‬‬ ‫‪ 2‬השתמשו באפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ •פעילים‪ :‬הציגו את רשימת כל היישומים הפעילים‬ ‫במכשיר‪.‬‬ ‫‪ 4‬בחרו ביום‪ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו מנהל‬ ‫יישומים‪.‬‬ ‫‪SIM Toolkit‬‬ ‫השתמשו במגוון של שירותים נוספים שמוצעים על–ידי ספק‬ ‫השירות שלכם‪ .‬‬ ‫ •זיכרון‪ :‬הציגו את הזיכרון שבשימוש והזיכרון הפעיל‬ ‫במכשיר שלכם ובכרטיס הזיכרון‪.RAM-‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‫לוח שנה עברי‬ ‫מנהל היישומים‬ ‫יישום לוח השנה העברי שמותקן במכשיר שלכם מאפשר‬ ‫הצגת חגים ומועדים על פי לוח השנה העברי‪.‬‬ ‫‪ 1‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫ •יישומים‪ :‬הציגו את גודל חבילת היישומים המותקנים‬ ‫במכשיר‪.Toolkit‬‬ ‫‪88‬‬ ‫כלים‬ .‬‬ ‫ •‪ :RAM‬בידקו ונהלו את את זיכרון ה‪ RAM-‬של המכשיר‪.‬נתוני זיכרון ולפקח על‬ ‫זיכרון ה‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחצו על ‪ ‬או ‪ ‬לדפדוף ברשימת החודשים‪.‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‬המידע עבור היום שנבחר יוצג בחלקו‬ ‫התחתון של המסך‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪SIM‬‬ ‫‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו לוח‬ ‫שנה עברי‪.

‬‬ ‫במצב המתנה‪ .‫‪Voice Search‬‬ ‫לימדו להשתמש בתכונת הפקודות הקוליות לחיוג מספר‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם‬ ‫ולספק השירות שלכם‪.Speak now‬‬ ‫אימרו את מילת הקוד למיקרופון‪.Search‬‬ ‫בחרו ‪.‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו ‪Voice‬‬ ‫‪.‬‬ ‫כלים ‪89‬‬ .‬‬ ‫שליחת הודעה‪ .‬או לחפש אחר מיקומים ומידע באמצעות קול‪.

‬ניתן‬ ‫להשתמש רק בשירותים שאינם מבוססי רשת‪.‬‬ ‫הגדרות חיבורים אלחוטיים‬ ‫שנו את הגדרות חיבורי הרשת האלחוטיים‪.‬‬ ‫ •שם התקן‪ :‬הגדרת שם ה‪ Bluetooth-‬של המכשיר שלכם‪.‬‬ ‫ •ניתן לגילוי‪ :‬קיבעו שהמכשיר שלכם יהיה גלוי עבור‬ ‫מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים למשך ‪ 120‬שניות‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫הגדרות‬ ‫›‬ ‫הגדרות ‪Wi-Fi‬‬ ‫ •‪ :Wi-Fi‬הפעלה וכיבוי של התקן התקשורת האלחוטית‬ ‫)‪ ◄ .‬הציגו את רשימת היישומים ובחרו‬ ‫הגדרות‪.‬‬ ‫ •אתר התקנים‪ :‬חפשו אחר מכשירי ‪ Bluetooth‬זמינים‪.‬‬ .‬‬ ‫ •הוסף רשת ‪ :Wi-Fi‬הוספה ידנית של נקודות גישה לרשת‬ ‫תקשורת אלחוטית‪.(WLAN‬ע‪78 .‬‬ ‫ •התראה על רשת‪ :‬קיבעו שהמכשיר יודיע לכם כאשר‬ ‫קיימת רשת פתוחה זמינה‪.‬‬ ‫›‬ ‫הגדרות ‪Bluetooth‬‬ ‫ •‪ :Bluetooth‬הפעלה וכיבוי של התקן ה‪ ◄ .Bluetooth-‬ע‪76 .‬‬ ‫בחרו בקטגוריית הגדרות ובחרו אפשרות‪.‬‬ ‫› מצב טיסה‬ ‫בטלו את כל התכונות האלחוטיות של המכשיר שלכם‪ .‫הגדרות‬ ‫גישה לתפריט ההגדרות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫במצב המתנה‪ .

‬‬ ‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם‬ ‫לאזורכם ולספק השירות שלכם‪.‬‬ ‫ •שמות נקודת גישה‪ :‬הגדירו שמות נקודות גישה )‪.‬ע‪81 .(WLAN‬ע‪81 .‬‬ ‫ •מפעילי רשת‪ :‬חפשו רשתות זמינות ובחרו רשת לנדידה‪.‬‬ ‫הגדירו והתחברו לרשתות וירטואליות פרטיות )‪ ◄ .‬‬ ‫ •נדידת נתונים‪ :‬קיבעו שהמכשיר יתחבר לרשת אחרת‬ ‫כאשר אתם נודדים או כאשר הרשת הביתית שלכם אינה‬ ‫זמינה‪.‫› שימוש כמודם סלולרי‬ ‫ •שימוש כמודם סלולרי ‪ :USB‬הפעילו את תכונת שיתוף‬ ‫האינטרנט באמצעות ‪ USB‬על–מנת לשתף את רשת‬ ‫התקשורת הניידת של המכשיר שלכם עם מחשבים‬ ‫בחיבור ‪ .‬‬ ‫‪83‬‬ ‫הגדרות ‪91‬‬ .(VPN‬ע‪.USB‬בעת חיבור למחשב‪ .(APNs‬‬ ‫ •השתמש ברשתות ‪ 2G‬בלבד‪ :‬קיבעו שהמכשיר יתחבר‬ ‫לרשתות דור שני בלבד‪.‬‬ ‫ •‪ :Mobile AP‬הפעילו את תכונת נקודת הגישה הניידת‬ ‫על–מנת לשתף את רשת התקשורת הניידת של המכשיר‬ ‫שלכם עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות תכונת‬ ‫רשת התקשורת האלחוטית )‪ ◄ .‬‬ ‫›‬ ‫הגדרות ‪VPN‬‬ ‫› רשתות תקשורת סלולרית‬ ‫ •גלישה סלולרית‪ :‬קיבעו את יכולת המכשיר להתחבר‬ ‫לאינטרנט באמצעות תקשורת סלולרית‪.‬‬ ‫ •הגדרות ‪ :Mobile AP‬קיבעו את הגדרות הרשת עבור נקודת‬ ‫הגישה הניידת שלכם‪.‬משמש המכשיר שלכם‬ ‫כמודם אלחוטי למחשב‪ ◄ .

‬‬ ‫› הפניית שיחות‬ ‫הפנו שיחות נכנסות למספר טלפון אחר‪.‬‬ .‬‬ ‫צליל‬ ‫שנו את הגדרות הצלילים השונות של המכשיר שלכם‪.FDN-‬עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני )‪ (PIN2‬שסופק‬ ‫עם כרטיס ה‪ USIM-‬שלכם ולאתחל את המכשיר‪.‬‬ ‫› הגדרות נוספות‬ ‫ •שיחה מזוהה‪ :‬הצגת מספר הטלפון שלכם בשיחות יוצאות‪.‫הגדרות שיחה‬ ‫התאימו את ההגדרות עבור תכונות השיחה‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫הגדרות‬ ‫› מספר דואר קולי‬ ‫הזינו את מספר הטלפון לחיוג אל שירות הדואר הקולי‪ .‬ניתן‬ ‫גם לבחור שירותי תא קולי אחרים במדה ותוכלו להוריד‬ ‫יישומים שיתמכו בהם‪.‬‬ ‫› שירות דואר קולי‬ ‫בחרו את שירות התא הקולי של ספק השירות שלכם‪ .‬‬ ‫ •שיחה ממתינה‪ :‬הגדירו אפשרויות לקבלה או דחיית שיחה‬ ‫נכנסת כאשר אתם כבר בשיחה פעילה‪.‬‬ ‫› מספרי חיוג קבוע‬ ‫ •‪ FDN‬כבוי‪ :‬הפעילו או כבו את מצב מספרי חיוג קבועים‬ ‫על–מנת להגביל חיוג שיחות למספרי טלפון ברשימת‬ ‫ה‪ .‬ניתן‬ ‫לקבל מספר זה מספק השירות שלכם‪.‬‬ ‫ •רשימת ‪ :FDN‬הגדירו את רשימת אנשי הקשר עבור מצב‬ ‫מספרי חיוג קבוע‪.‬‬ ‫ •שנה ‪ :PIN2‬שינוי קוד הזיהוי המשני )‪ (PIN2‬אשר משמש‬ ‫להגנה על קוד הזיהוי הראשי‪.‬‬ ‫ •מצב שקט‪ :‬הפעילו את המצב השקט על–מנת להשתיק‬ ‫את כל הצלילים מלבד צלילי מדיה וצלילי התראה‪.

‬כמו קבלת הודעות‪ .‬‬ ‫ •צלצול טלפון‪ :‬בחרו בצלצול ההתראה על שיחה נכנסת‪.‫ •רטט טלפון‪ :‬קיבעו שהמכשיר ירטוט כהתראה על שיחות‬ ‫נכנסות‪.‬‬ ‫ •הנפשה‪ :‬קיבעו שהמכשיר יציג הנפשה בעת המעבר בין‬ ‫חלונות‪.‬‬ ‫תצוגה‬ ‫ הטפט של מסך הבית‪ :‬בחרו את תמונת הרקע של מסך‬‫ההמתנה‪.‬‬ ‫ •הגדרת צליל התראות‪ :‬בחרו בצליל ההתראה על‬ ‫אירועים‪ .‬‬ ‫ •חיישן תנועה‪ :‬קיבעו האם לסובב אוטומטית את התצוגה‬ ‫או לא כאשר מסובבים את המכשיר‪.‬‬ ‫ •הפעלת צלילי מסך מגע‪ :‬קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל‬ ‫כאשר אתם בוחרים יישום או אפשרות במסך המגע‪.‬‬ ‫ •טפטים‪:‬‬ ‫הגדרות ‪93‬‬ .‬‬ ‫שנו את הגדרות התצוגה השונות של המכשיר שלכם‪.‬שיחות שלא נענו והתראות‪.‬‬ ‫ •צלילי נעילת מסך‪ :‬קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר‬ ‫אתם נועלים או משחררים את המסך‪.‬‬ ‫ •כיול אופקי‪ :‬כיילו את המכשיר שלכם על–ידי מד תאוצה‪.‬‬ ‫ •סגנון גופן‪ :‬שנו את סוג הגופן עבור תצוגת הטקסט‪ .‬‬ ‫ •בהירות‪ :‬קיבעו את בהירות המסך‪.‬‬ ‫ נעל את הטפט של המסך‪ :‬בחרו את תמונת הרקע של‬‫מסך הנעילה‪.‬‬ ‫ •השמעת צליל מקשי חיוג‪ :‬קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל‬ ‫כאשר אתם לוחצים על המקשים במסך החיוג‪.‬‬ ‫ •עוצמת צלצול‪ :‬התאימו את עוצמת השמע עבור צלצול‬ ‫שיחה וצלילי התראה‪.‬ניתן‬ ‫להוריד פונטים מה‪ Android Market-‬על–ידי בחירת רכוש‬ ‫גופנים באינטרנט‪.‬‬ ‫ •כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬קיבעו את משך הזמן שהמכשיר‬ ‫ממתין לפני כיבוי תאורת המסך‪.

‬‬ ‫ •הגדר נעילה של כרטיס ‪:SIM‬‬ ‫ נעילת ‪ :SIM‬הפעלה או כיבוי של תכונת הנעילה‬‫באמצעות קוד זיהוי אשר מחייבת הזנה של קוד הזיהוי‬ ‫)‪ (PIN‬לפני השימוש במכשיר‪.‬‬‫ צורה‪ :‬הגדירו תבנית לשחרור נעילת המסך‪.‬במידה ותכונה זו‬ ‫נתמכת על–ידי היישום‪.‬‬ ‫ אין‪ :‬ביטול נעילת המסך‪.‬‬ ‫ שנה ‪ PIN‬של ‪ :SIM‬שנו את קוד הזיהוי שמשמש עבור‬‫גישה למידע שבכרטיס ה‪.‬‬ ‫ •הגדר נעילת מסך‪ :‬קיבעו את קוד שחרור הנעילה‪ .‬‬ ‫ •התקנת אישורים מוצפנים‪ :‬התקינו תעודות הרשאה‬ ‫מוצפנות השמורות בכרטיס הזיכרון שלכם‪.‬‬‫ סיסמה‪ :‬הגדירו סיסמה )אלפא–נומרית( לשחרור נעילת‬‫המסך‪.‬‬ ‫ •הרשאות אבטחה‪ :‬השתמשו בתעודות הרשאה על–מנת‬ ‫להבטיח שימוש בטוח ביישומים‪.‬במידה ונתמך על–ידי היישום‪ .‬‬ ‫ •השתמש במשוב רטט‪ :‬קיבעו שהמכשיר ירטוט כאשר‬ ‫אתם נוגעים ומציירים את תבנית שחרור הנעילה‪.‬לאחר‬ ‫שהגדרתם את קוד האבטחה שלכם‪ .‬‬ ‫ •השתמש בלווייני ‪ :GPS‬אפשרו שימוש ב‪ GPS-‬לצורך‬ ‫בדיקת מיקומים‪ .‬‬ .USIM-‬‬ ‫ •סיסמאות גלויות‪ :‬כברירת מחדל‪ .‬‬ ‫ •בחר מנהלי התקנים‪ :‬הוסיפו או הסירו מנהלי התקנים‪.‬‬‫ ‪ :PIN‬הגדירו קוד זיהוי )‪ (PIN‬לשחרור נעילת המסך‪.‬השימוש‬ ‫ב‪ GPS-‬מאפשר להציג מיקומים ברמת דיוק של רחוב‪.‬קיבעו‬ ‫שהמכשיר יציג את הסיסמאות שלכם בעת ההזנה‪.‬אפשרות זו תשתנה‬ ‫לשנה את מנעול המסך‪.GPS-‬‬ ‫ •שימוש ברשת אלחוטית‪ :‬קיבעו שהמכשיר ישתמש‬ ‫ברשתות אלחוטיות לבדיקת מיקום‪ .‬של כרטיס‬ ‫ה‪ USIM-‬ושל יכולות ה‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫הגדרות‬ ‫ •השתמש בתבנית גלויה‪ :‬קיבעו שתבנית שחרור הנעילה‬ ‫תהיה מוצגת או מוסתרת כאשר אתם מציירים אותה‪.‬מציג המכשיר את‬ ‫הסיסמאות שלכם כנקודות לצורך אבטחה‪ .‫הגדרות אבטחה ומיקום‬ ‫שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר שלכם‪ .

‬‬ ‫ •נקה אחסון‪ :‬מחקו את ההרשאות מהמכשיר ואפסו את‬ ‫הסיסמא‪.‬‬ ‫ •יישומים לא מוכרים‪ :‬בחרו על–מנת להוריד יישומים מכל‬ ‫מקור‪ .‬בחרו מהאפשרויות‬ ‫שבחלקו העליון של המסך‪.‬הסנכרון האוטומטי ירוץ ברקע מבלי להפעיל‬ ‫יישומים ויסנכן מידע‪.‬נדרש לצורך פיתוח יישומים‪.Android Market-‬‬ ‫ •נהל יישומים‪ :‬הציגו את רשימת היישומים המותקנים‬ ‫במכשיר ובידקו את פרטי היישום‪ .‬‬ ‫הגדרות ‪95‬‬ .‬‬ ‫ •נתוני רקע‪ :‬בחרו הגדרה זו לשימוש בתכונת הסנכרון‬ ‫האוטומטי‪ .‬‬ ‫ הישאר פעיל‪ :‬קיבעו שמסך המכשיר ישאר דולק במהלך‬‫טעינת הסוללה‪.‬‬ ‫הגדרות סנכרון מידע‬ ‫שנו את ההגדרות עבור תכונת הסנכרון האוטומטי או נהלו‬ ‫חשבונות עבור סנכרון‪.‬‬ ‫ •שירותים פועלים‪ :‬הציגו את השירותים שבהם אתם‬ ‫משתמשים וגשו אליהם לצורך ניהול‪.Samsung Apps-‬‬ ‫ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם‬ ‫וספק השירות‪.‬במידה ולא תבחרו אפשרות זו ניתן להוריד יישומים‬ ‫רק מה‪.‬להצגת היישומים‬ ‫הפעילים או יישומי צד שלישי מותקנים‪ .‬‬ ‫ אפשר מיקומים מלאכותיים‪ :‬אפשרו מיקומים ומידע‬‫שירות מדומים ישלחו לשירות מנהל המיקום לצורך‬ ‫בדיקה‪ .‬‬ ‫ •פיתוח‪:‬‬ ‫ איתור באגים של ‪ :USB‬בחרו בחיבור המכשיר למחשב‬‫באמצעות כבל נתונים‪ .‬‬ ‫הגדרות יישומים ומקורות‬ ‫שנו את ההגדרות לניהול היישומים המותקנים‪.‫ •הגדר סיסמה‪ :‬צרו ואשרו סיסמה לצורך גישה להרשאות‪.‬‬ ‫ •‪ :Samsung Apps‬בחרו את חיבור הרשת )רשת ‪ Wi-Fi‬או‬ ‫תעבורת נתונים( על–מנת לקבל איזכורים עבור יישומים‬ ‫חדשים מ‪.‬נדרש לצורך פיתוח יישומים‪.

Google‬‬ ‫ ‪ :Search history‬קיבעו שהמכשיר יציג את היסטוריית‬‫החיפוש של חשבון ה‪ Google-‬שלכם‪.‬‬ ‫ •איפוס לנתוני יצרן‪ :‬אפסו את ההגדרות שלכם לערכי‬ ‫ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬ ‫ •‪ :Clear shortcuts‬נקו את מידע החיפושים האחרונים‪.‬‬ ‫הגדרות פרטיות‬ ‫כרטיס ‪ SD‬ואחסון בטלפון‬ ‫בידקו נתוני זיכרון של כרטיס הזיכרון והמכשיר שלכם‪.‬‬ ‫ •‪ :Searchable items‬בחרו את סוגי הפריטים שיכללו בחיפוש‬ ‫שלכם‪.‬אירועי לוח שנה והודעות דואר אלקטרוני‪.‬‬ ‫ ‪ :Manage search history‬נהלו את היסטוריית החיפוש של‬‫חשבון ה‪ Google-‬שלכם‪.‬‬ ‫ ‪ :Use My Location‬קיבעו שהמכשיר יעשה שימוש‬‫בהגדרות המיקום שלכם עבור שירותי ‪.Google‬‬ ‫ •‪:Google search‬‬ ‫ ‪ :Show web suggestions‬קיבעו שהמכשיר יציג הצעות‬‫תוך כדי הזנת טקסט לחיפוש‪.‬‬ ‫ •שחזר אוטומטית‪ :‬קיבעו שיחזור אוטומטי של ההגדרות‬ ‫ו‪/‬או נתוני היישום במקרה של התקנה מחדש של יישום‪.‫ •סנכרון אוטומטי‪ :‬קיבעו שהמכשיר יסנכרן אוטומטית אנשי‬ ‫קשר‪ .‬‬ ‫ •גבה את הנתונים שלי‪ :‬בצעו גיבוי של הגדרות המכשיר‬ ‫ונתוני היישומים שלכם‪.‬‬ ‫הגדרות חיפוש‬ ‫שנו את הגדרות הניהול והמידע שלכם‪.‬‬ ‫ואתחלו את הזיכרון החיצוני או הפנימי‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫הגדרות‬ .‬‬ ‫שנו את הגדרות החיפוש של ‪.

‬תיבת כתיבה‪.Swype‬‬ ‫ •אפשר מחוון טיפים‪ :‬הפעילו את החיווי עבור עזרה מהירה‪.‬‬ ‫ •ריווח אוטומטי‪ :‬קיבעו שהמכשיר יזין אוטומטית רווח בין‬ ‫מילים‪.‬‬ ‫כמו מקלדת ‪ .‬‬ ‫ •חלון בחירת מילה‪ :‬קיבעו באיזו תכיפות תוצג רשימת‬ ‫המילים‪.Swype‬‬ ‫ •גרסה‪ :‬הציגו מספר גירסה‪.‬‬ ‫ •חיזוי מילים‪ :‬קיבעו שהמכשיר יחזה מילים בהתאם להזנה‬ ‫שביצעתם ויציע מילים בהתאם‪.QWERTY‬לוח מקשים‪ .‬‬ ‫לא ניתן להזין טקסט במספר שפות‪ .‬‬ ‫ •מהירות לעומת דיוק‪ :‬קיבעו את האיזון בין מהירות ודיוק‪.‬‬ ‫› בחירת שפת המכשיר‬ ‫בחרו בשפת התצוגה של כל התפריטים והיישומים‪.‬‬ ‫ •רישיות אוטומטית‪ :‬קיבעו שהמכשיר ישנה אוטומטית אות‬ ‫לועזית בתחילת משפט לאות גדולה‪.‬‬ ‫ •עזרה של ‪ :Swype‬הציגו עזרה על אופן השימוש במקלדת‬ ‫‪.‬‬ ‫הגדרות ‪97‬‬ .‬‬ ‫›‬ ‫‪Swype‬‬ ‫ •שפה‪ :‬בחרו בשפת הזנת הטקסט‪.‫הגדרות שפה ומקלדת‬ ‫שנו את הגדרות הזנת הטקסט‪.‬‬ ‫עליכם להחליף את שפת ההזנה לאחת מהשפות‬ ‫הנתמכות‪.‬‬ ‫ •משוב קולי‪ :‬הפעילו או כבו את המשוב הקולי עבור‬ ‫מקלדת ‪.‬‬ ‫ •הצג נתיב מלא‪ :‬קיבעו את משך התצוגה של המעקב אחר‬ ‫הגרירה על–פני המקלדת‪.‬‬ ‫›‬ ‫מקלדת ‪Samsung‬‬ ‫ •בחר מקלדת‪ :‬בחרו את ברירת המחדל של שיטת ההזנה‪.Swype‬‬ ‫ •הדרכה‪ :‬לימדו כיצד להזין טקסט במהירות באמצעות‬ ‫מקלדת ‪.‬להזנת טקסט‪.

‬והגדירו את רשימת המילים הפרטית‬ ‫שלכם‪.Google-‬‬ .‬ניתן לעבור בין מצבי‬ ‫הזנה על–ידי גלילה שמאלה או ימינה על לוח המקשים‪.‬‬ ‫ •הסטת מקלדת‪ :‬הפעילו או כבו את תכונת החלפת‬ ‫המקלדת עבור מצב הזנת הטקסט‪ .‬תיקון אטומטי או‬ ‫החלפה אוטומטית‪ .‬‬ ‫ •רישיות אוטומטית‪ :‬קיבעו שהמכשיר ישנה אוטומטית אות‬ ‫לועזית בתחילת משפט לאות גדולה‪.XT9‬כמו השלמה אוטומטית‪ .‬‬ ‫ •‪ :SafeSearch‬קיבעו את האפשרות המתאימה לכם לצורך‬ ‫חיפוש קולי ב‪.Samsung‬‬ ‫קלט ופלט קולי‬ ‫שנו את ההגדרות עבור תכונת הקלט והפלט הקולי‬ ‫שמאפשרת הקראה קולית של טקסט מהודעות או יישומים‬ ‫שתומכים בתכונה זו‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫הגדרות‬ ‫ •קלט קולי‪ :‬הפעילו את אפשרות ההכתבה הקולית של‬ ‫טקסט בשפה שנבחרה‪.‬‬ ‫לא ניתן להזין טקסט במספר שפות‪ .‬‬ ‫ •‪ :XT9‬הפעילו את מצב ‪ XT9‬להזנת טקסט באמצעות מצב‬ ‫השלמת מילים‪.‬‬ ‫ •משך אוטומטי‪ :‬קיבעו שהמכשיר יזין נקודה בהקשה‬ ‫כפולה על מקש הרווח‪.‬‬ ‫ •הגדרות כתב‪-‬יד‪ :‬התאימו את משך הזיהוי במצב כתיבה‬ ‫ביד חופשית‪.‬‬ ‫› הגדרות מזהה קול‬ ‫ •‪ :Language‬קיבעו את השפה שתשתמש אתכם בעת דיבור‬ ‫למכשיר‪.‬להזנת טקסט‪.‬‬ ‫ •הגדרות ‪ XT9‬מתקדמות‪ :‬הפעילו את התכונות המתקדמות‬ ‫של מצב ‪ .‬‬ ‫ •ערכת לימוד‪ :‬לימדו כיצד להזין טקסט באמצעות מקלדת‬ ‫‪.‫ •שפת כתיבה‪ :‬בחרו בשפת הזנת הטקסט‪.‬‬ ‫עליכם להחליף את שפת ההזנה לאחת מהשפות‬ ‫הנתמכות‪.

‬‬ ‫השירות הינו תלוי מפעיל ועשוי להשתנות בהתאם‬ ‫להחלטות המפעיל‪.‬‬ ‫› הגדרות טקסט לדיבור‬ ‫ •האזן לדוגמה‪ :‬האזינו לדוגמת הקראת טקסט‪ .‬ניתן להתקין‬ ‫יישומי נגישות מהרשת‪ .‬‬ ‫ •התקן נתוני קול‪ :‬הורידו והתקינו נתוני קול עבור תכונת‬ ‫'טקסט לדיבור'‪.‬‬ ‫הגדרות נגישות‬ ‫הגדירו סוג או עוצמה של רטט בהתאם לצורך‪ .‬‬ ‫ •הגדר תאריך‪ :‬קיבעו את התאריך הנוכחי ידנית‪.‬כדוגמת ‪ Talkback‬או ‪.‫ •‪ :Block offensive words‬הגדירו זיהוי וחסימה של תוצאות‬ ‫המכילות מילים בוטות‪.‬‬ ‫ •מנוע ברירת המחדל‪ :‬הגדירו את מנוע סינתוז הקול‬ ‫שישמש את תכונת 'טקסט לדיבור'‪.‬‬ ‫ •הגדר שעה‪ :‬קיבעו את השעה הנוכחית ידנית‪.‬‬ ‫ •בחר אזור זמן‪ :‬קיבעו את אזור הזמן שלכם‪.‬‬ ‫ •השתמש בתבנית ‪ 24‬שעות‪ :‬קיבעו שהשעה תוצג‬ ‫בתבנית של ‪ 24‬שעות‪.‬‬ ‫ •אוטומטי‪ :‬עדכון אוטומטי של השעה‪ .‬‬ ‫הגדרות ‪99‬‬ .‬‬ ‫ •‪ :Show hints‬הגדירו הצגה של תוצאות תואמות בשדה‬ ‫החיפוש בעת הזנת החיפוש‪.Kickback‬‬ ‫הגדרות תאריך ושעה‬ ‫היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לשליטה על אופן התצוגה‬ ‫של השעה והתאריך במכשיר שלכם‪.‬התקינו נתוני‬ ‫קול לשימוש בתכונת 'טקסט לדיבור'‪.‬‬ ‫ •שפה‪ :‬בחרו בשפה עבור תכונת 'טקסט לדיבור'‪.‬‬ ‫ •השתמש תמיד בהגדרות שלי‪ :‬קיבעו שהמכשיר יעשה‬ ‫שימוש בהגדרות שאתם קבעתם מאשר שימוש הגדרות‬ ‫ברירת המחדל‪.‬‬ ‫ •קצב דיבור‪ :‬בחרו במהירות עבור תכונת 'טקסט לדיבור'‪.‬כאשר אתם עוברים‬ ‫בין איזורי זמן‪.

‬‬ ‫אודות הטלפון‬ ‫גישה למידע אודות המכשיר שלכם‪ .‬בידקו את מצב המכשיר‬ ‫ולימדו כיצד להשתמש במכשיר שלכם‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫הגדרות‬ .‫ •בחר בתבנית תאריך‪ :‬בחרו את תבנית התצוגה של‬ ‫התאריך‪.

2 x 12.‬‬ ‫נתונים טכניים ‪101‬‬ .‫נתונים טכניים‬ ‫משקלים ומידות‬ ‫משקל )עם סוללה(‬ ‫מידות )מ"מ(‬ ‫זמני טעינה‬ ‫סוג הסוללה‬ ‫מטען נייד‬ ‫‪1350 mAh‬‬ ‫כ‪ 4-‬שעות‬ ‫‪ 102‬גרם‬ ‫‪57.5 x 110.15‬‬ ‫זמני שיחה והמתנה‬ ‫סוג הסוללה‬ ‫‪1350 mAh‬‬ ‫כ‪ 350-‬דקות‬ ‫זמן שיחה‬ ‫כ‪ 300-‬שעות‬ ‫זמן המתנה‬ ‫זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם‬ ‫עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה‪.

‬עליכם‬ ‫להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס‬ ‫ה‪ .‬‬ ‫ •לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי‪ .‬לרוב‬ ‫כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי‬ ‫שלכם )‪ (PIN‬מספר פעמים‪ .USIM-‬‬ ‫כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד‬ ‫זיהוי משני )‪ .(PIN2‬עליכם להזין את קוד‬ ‫הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה‪.‬אתם עלולים לאבד קליטה‪ .‬צרו קשר‬ ‫עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים‪.USIM-‬תוכלו לבטל תכונה זו על–ידי‬ ‫שימוש בתפריט נעילת ‪.‬עליכם להזין‬ ‫קוד שחרור חסימה )‪ (PUK‬שיסופק על–ידי‬ ‫ספק השירות עם כרטיס ה‪.‬תתבקשו להזין את‬ ‫אחד מהקודים הבאים‪:‬‬ ‫קוד‬ ‫סיסמה‬ ‫קוד זיהוי‬ ‫‪102‬‬ ‫פתרון תקלות‬ ‫נסו זאת על–מנת לפתור את הבעיה‪:‬‬ ‫כאשר תכונת הנעילה של המכשיר‬ ‫פעילה‪ .USIM-‬‬ ‫לפרטים‪ .‬‬ ‫המכשיר שלכם מציג הודעת "שירות לא זמין" או‬ ‫"ללא שירות"‬ ‫ •כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה‬ ‫חלשה‪ .‬עברו לאזור אחר ונסו שוב‪.‫פתרון תקלות‬ ‫כאשר אתם מפעילים את הטלפון שלכם או‬ ‫במהלך השימוש בטלפון‪ .‬‬ ‫כאשר אתם משתמשים במכשיר‬ ‫לראשונה או כאשר דרישת ההזנה‬ ‫של קוד הזיהוי )‪ (PIN‬מופעלת‪ .‬עליכם להזין את הסיסמה‬ ‫שקבעתם עבור המכשיר‪.SIM‬‬ ‫קוד‬ ‫נעילת ‪PUK‬‬ ‫נעילת ‪PIN2‬‬ ‫נסו זאת על–מנת לפתור את הבעיה‪:‬‬ ‫כרטיס ה‪ USIM-‬שלכם חסום‪ .‬צרו קשר עם ספק השירות‪.‬‬ .

‬‬ ‫ •אתחלו את המכשיר שלכם על–מנת לנקות תקלות תוכנה‬ ‫זמניות‪.‬‬ ‫פתרון תקלות ‪103‬‬ .‬במידה והמכשיר שלכם נתקע ואינו מגיב‪ .‬‬ ‫ •וודאו שהידיים שלכם נקיות ויבשות כאשר אתם מקישים על‬ ‫מסך המגע‪.‬‬ ‫המכשיר שלכם נתקע או סובל משגיאות חמורות‬ ‫במידה והמכשיר שלכם קופא או נתקע‪ .‬במצב המתנה‪ .‬‬ ‫ •במידה ומסך המגע שרוט או פגום‪ .‬יתכן ויהיה עליכם‬ ‫לסגור יישומים או לאתחל את המכשיר על–מנת להחזירו‬ ‫לשימוש‪ .‬המכשיר יאותחל אוטומטית‪.‬הציגו את רשימת‬ ‫היישומים ובחרו הגדרות ‪ ‬הגדרות פרטיות ‪ ‬איפוס‬ ‫לנתוני יצרן ‪ ‬אפס טלפון ‪ ‬מחק הכל‪.‬‬ ‫נסו לבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ •הסירו כל כיסוי הגנה ממסך המגע‪ .‬‬ ‫שיחות מתנתקות‬ ‫כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה‬ ‫חלשה‪ .‬אתם עלולים לאבד קליטה‪ .‬עברו לאזור אחר ונסו‬ ‫שוב‪.‬קחו אותו למרכז שירות‬ ‫הלקוחות‪.‬‬ ‫ •וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה‪.‬כיסויי הגנה עשויים למנוע‬ ‫מהמכשיר שלכם לזהות את ההזנות שביצעתם והם אינם‬ ‫מומלצים למכשירים בעלי מסך מגע‪.‬‬ ‫שיחות יוצאות אינן מתחברות‬ ‫ •וודאו שלחצתם על לחצן החיוג‪.‬‬ ‫במידה והבעיה אינה נפתרת‪ .‬בצעו איפוס נתונים לברירת‬ ‫המחדל של היצרן‪ .‫מסך המגע מגיב באיטיות או בצורה לא תקינה‬ ‫במידה ולמכשיר שלכם יש מסך מגע והוא אינו מגיב כיאות‪.‬‬ ‫ •וודאו שתוכנת המכשיר שלכם מעודכנת לגירסה האחרונה‪.‬‬ ‫ •וודאו שלא הגדרתם הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון‬ ‫שאליו אתם מתקשרים‪.‬לחצו‬ ‫והחזיקו ] [ למשך ‪ 8-10‬שניות‪ .

‬הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר‪.‬אתם עלולים לאבד‬ ‫קליטה‪ .‬השליכו את‬ ‫הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה )פנו‬ ‫לרשויות המקומיות לקבלת הוראות על השלכה נכונה(‪.‬טענו או החליפו את הסוללה על–מנת‬ ‫להמשיך להשתמש בטלפון‪.‬נגבו את שני הקטבים‬ ‫המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה‪.‫שיחות נכנסות אינן מתחברות‬ ‫ •וודאו שהטלפון שלכם מופעל‪.‬וודאו שהיא‬ ‫מחוברת כראוי‪.‬‬ ‫ •במידת הצורך‪ .‬‬ ‫ •כאשר אתם באזור קליטה נמוכה‪ .‬‬ ‫המכשיר מצפצף וסמל הסוללה מהבהב‬ ‫עוצמת הסוללה נמוכה‪ .‬‬ ‫הסוללה אינה נטענת כראוי או שהמכשיר שלכם‬ ‫מכבה את עצמו‬ ‫ •ייתכן שקוטבי הסוללה מלוכלכים‪ .‬‬ ‫איכות שמע השיחה נמוכה‬ ‫ •וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית‬ ‫המכשיר‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫פתרון תקלות‬ ‫בחיוג מרשימת אנשי הקשר‪ .‬‬ ‫שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם‬ ‫ •וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר‪.‬‬ ‫ •וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה‪.‬השיחה אינה‬ ‫מתחברת‬ ‫ •וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשומת איש הקשר‪.‬‬ ‫ •וודאו שלא הגדרתם הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון של‬ ‫איש הקשר‪.‬‬ .‬‬ ‫ •במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית‪ .‬‬ ‫ •וודאו שלא הגדרתם דחיית שיחות עבור מספר הטלפון של‬ ‫השיחה הנכנסת‪.‬‬ ‫ •במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה‪ .‬‬ ‫ •וודאו שהמיקרופון המובנה קרוב לפיכם‪.‬עברו לאזור אחר ונסו שוב‪.

‬‬ ‫במידה ואתם עדיין חווים בעיות עם יישום המצלמה אחרי‬ ‫שניסיתם את שלושת העצות הללו‪ .FM‬נסו לגשת לתחנת הרדיו המבוקשת‬ ‫ממקלט רדיו אחר‪ .‬בשלב הבא‪ .‬‬ ‫פתרון תקלות ‪105‬‬ .‬נסו לבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ •פנו מקום בזיכרון על–ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת‬ ‫קבצים מהמכשיר‪.FM‬‬ ‫וודאו תחילה שהאוזניות מחוברות כראוי‪ .‬עשוי‬ ‫המכשיר שלכם להרגיש חם למגע‪ .‬על–מנת להשתמש ברדיו ‪.‬‬ ‫במידה ואחרי ביצוע שלבים אלו עדיין אינכם יכולים‬ ‫להשתמש ברדיו ‪ .‬סירקו‬ ‫ושימרו תחנות רדיו זמינות‪.‬‬ ‫הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת רדיו ‪FM‬‬ ‫יישום רדיו ‪ FM‬במכשיר הסמסונג הנייד שלכם משתמש‬ ‫בכבל האוזניות כאנטנה‪ .‬נסו לבצע‬ ‫את הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ •טענו את הסוללה או החליפו אותה בסוללה טעונה במלואה‪.‬במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך פתיחת‬ ‫קובץ מוסיקה במכשיר‪ .‬צרו קשר עם מרכז שירות‬ ‫הלקוחות‪.‬‬ ‫הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת המצלמה‬ ‫מכשיר הסמסונג הנייד שלכם חייב מספיק זיכרון פנוי‬ ‫וכוח סוללה על–מנת להפעיל את יישום המצלמה‪ .‬יתכן והמכשיר שלכם זקוק לתיקון‪.‬‬ ‫צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות‪.‬‬ ‫הודעת שגיאה מוצגת במהלך פתיחת קובץ‬ ‫מוסיקה‬ ‫מספר קבצי מוסיקה לא ינוגנו על מכשיר הסמסונג שלכם‬ ‫ממגוון סיבות‪ .‬במידה והצלחתם לשמוע את תחנת הרדיו‬ ‫באמצעות מקלט אחר‪ .‬ללא אוזניות מחוברות‪ .‬‬ ‫ •אתחלו את המכשיר‪.‫המכשיר שלכם חם למגע‬ ‫כאשר אתם עושים שימוש ביישומים שדורשים יותר כוח‬ ‫או משתמשים ביישומים במכשיר למשך זמן ממושך‪ .‬רדיו ‪FM‬‬ ‫אינו יכול לקלוט תחנות רדיו‪ .‬במידה‬ ‫וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך הפעלת המצלמה‪ .‬‬ ‫ •פנו מקום בזיכרון על–ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת‬ ‫קבצים מהמכשיר‪.‬מצב זה הוא רגיל ולא‬ ‫אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם‬ ‫וביצועיו‪.

‫ •וודאו שקובץ המוסיקה אינו מוגן באמצעות ניהול הרשאות‬ ‫דיגיטלי )‪ .(DRM‬במידה והקובץ מוגן ‪ .‬‬ ‫במידה והעצות הללו אינן פותרות את הבעיה‪ .‬‬ ‫‪106‬‬ ‫פתרון תקלות‬ ‫לא נוצר חיבור כאשר אתם מחברים את‬ ‫המכשיר למחשב‬ ‫ •וודאו שכבל הנתונים שבו אתם משתמשים תואם למכשיר‬ ‫שלכם‪.‬‬ ‫ •וודאו שהתקן ה‪ Bluetooth-‬האלחוטי מופעל במכשיר שאליו‬ ‫אתם מבקשים להתחבר‪.‬‬ ‫ •וודאו שהדרייברים )‪ (Drivers‬המתאימים מותקנים במחשב‬ ‫שלכם ומעודכנים‪.‬‬ ‫ •וודאו שהמכשיר שלכם ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬האחר‬ ‫נמצאים בתחום הטווח המירבי של תקשורת ‪10) Bluetooth‬‬ ‫מטרים‪ 30/‬רגל(‪.DRM‬וודאו שברשותכם‬ ‫הרישיון או המפתח המתאים להשמעת הקובץ‪.‬‬ ‫לא ניתן לאתר התקן ‪ Bluetooth‬אחר‬ ‫ •וודאו שהתקן ה‪ Bluetooth-‬האלחוטי מופעל במכשיר שלכם‪.‬‬ ‫ •וודאו שהמכשיר שלכם תומך בסוג הקובץ‪.‬‬ .‬צרו קשר עם‬ ‫מרכז שירות הלקוחות‪.

‬או תנורי חימום‪ .‬לאחרים או למכשיר‪ .‬שריפה ופיצוץ‬ ‫אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעים פגומים‪ .‬‬ ‫אזהרה‪ :‬למניעת התחשמלות‪ .‬חימום יתר‬ ‫עשוי לגרום לסוללות להתפוצץ‪.‬סוללות ומטענים שאינם‬ ‫תואמים עשויים לגרום לפציעה חמורה או לנזק למכשיר‬ ‫שלכם‪.‫הנחיות בטיחות‬ ‫למניעת פציעה ונזקים לעצמכם‪ .‬או בשקעי‬ ‫חשמל משוחררים‬ ‫אל תגעו במכשיר שלכם או בכבל החשמל בידיים רטובות‬ ‫אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל‬ ‫אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך טעינה ואל תנתקו‬ ‫את המטען על–ידי משיכת הכבל‬ ‫אל תגרמו לקצר במטען או בסוללה‬ ‫אל תפילו או תגרמו לחבטה במטען או בסוללה‬ ‫אל תטענו את הסוללה באמצעות מטענים שאינם‬ ‫מאושרים על–ידי היצרן‬ ‫אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך סערת רעמים‬ ‫המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי וסכנת ההתחשמלות‬ ‫גדלה‪.‬‬ ‫אל תטפלו בסוללת ליטיום איון )‪ (Li-Ion‬פגומה או דולפת‬ ‫להשלכה בטוחה של סוללות הליטיום‪-‬איון שלכם‪ .‬מלאו אחר כל‬ ‫התקנות המקומיות בהשלכת סוללות ומכשירים משומשים‪.‬‬ ‫טפלו והשליכו סוללות ומטענים בזהירות‬ ‫ •השתמשו רק בסוללות ובמטענים המאושרים על–ידי סמסונג‬ ‫ונועדו במיוחד למכשיר שלכם‪ .‬קיראו‬ ‫את כל המידע שלהלן לפני השימוש במכשיר שלכם‪.‬‬ ‫כמו תנורי מיקרוגל‪ .‬תנורי אפייה‪ .‬‬ ‫ •לעולם אל תשרפו סוללות או מכשירים‪ .‬‬ ‫ •לעולם אל תניחו סולולות או מכשירים על מכשירי חימום‪.‬‬ ‫הנחיות בטיחות ‪107‬‬ .‬צרו קשר‬ ‫עם מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם‪.

‬‬ ‫ •מינעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים‪.‬החזיקו‬ ‫אותו במרחק של לפחות ‪ 15‬ס"מ מקוצב–הלב‪.‬מכיוון שהמכשיר שלכם יכול לגרום‬ ‫הפרעה לקוצב–הלב‪.‬‬ ‫ •טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרום עיוותים למכשיר‬ ‫ולצמצם את קיבולת הטעינה ואורך החיים של המכשיר‬ ‫שלכם ושל הסוללות‪.‬‬ .‬‬ ‫דבר שעשוי ליצור חיבור בין הקטבים החיובי והשלילי של‬ ‫הסוללות שלכם ולגרום נזק זמני או קבוע לסוללה‪.‬‬ ‫ •במידה ואתם חייבים להשתמש במכשיר שלכם‪ .‬‬ ‫הגנו על המכשיר‪ .‬המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעה למכשירים‬ ‫אלקטרוניים אחרים‪.‬הסוללות והמטענים מפני פגיעה‬ ‫ •המנעו מלחשוף את המכשיר שלכם והסוללות לטמפרטורות‬ ‫נמוכות מידי או גבוהות מידי‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫הנחיות בטיחות‬ ‫אזהרה‪ :‬בעת שימוש במכשיר שלכם באזורים‬ ‫מוגבלים‪ .‬‬ ‫ •לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים‪.‬המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם בטווח‬ ‫של ‪ 15‬ס"מ מקוצב–לב‪ .‬‬ ‫אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת קוצב–לב‬ ‫ •במידת האפשר‪ .‬‬ ‫אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים‬ ‫אלקטרוניים אחרים‬ ‫מרבית המכשירים האלקטרוניים עושים שימוש באותות‬ ‫תדר רדיו‪ .‬מלאו אחר כל האזהרות ותקנות‬ ‫הבטיחות‬ ‫כבו את המכשיר שלכם במקום שהשימוש בו אסור‬ ‫צייתו לכל התקנות אשר מגבילות את השימוש במכשירים‬ ‫ניידים באזור מסויים‪.‬המנעו מלחשוף‬ ‫את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים‪ .‬אשר עשויים לגרום‬ ‫לקצר פנימי ולהתחממות יתר‪.‫ •לעולם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה‪ .

‬או חומרים נפיצים‬ ‫באותו תא איחסון עם המכשיר‪ .‬ובאזורים שבהם מתבצעים‬ ‫פיצוצים‪.‬‬ ‫מכשירים אלקטרוניים ברכב עשויים שלא לפעול כראוי‬ ‫כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם‬ ‫מכשירים אלקטרוניים ברכב שלכם עשויים שלא לפעול‬ ‫כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם‪ .‬גזים‪ .‬צרו קשר‬ ‫עם יצרן הציוד על–מנת לוודא את בטיחות הציוד שלכם מגלי‬ ‫רדיו‪.‬‬ ‫כבו את הטלפון בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ‬ ‫ •במקום להסיר את הסוללה‪ .‬חלקיו‪ .‬המכשיר‬ ‫שלכם עשוי לגרום הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניים‬ ‫של המטוס‪.‬למידע נוסף‪.‬‬ ‫כבו את המכשיר שלכם כאשר אתם במטוס‬ ‫השימוש במכשיר שלכם בתוך מטוס מנוגד לחוק‪ .‬‬ ‫הנחיות בטיחות ‪109‬‬ .‬‬ ‫צרו קשר עם היצרן‪.‬כבו את המכשיר שלכם‬ ‫בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ‪.‬‬ ‫ •אל תאחסנו או תשאו נוזלים דליקים‪ .‬להוראות ולשילוט בסביבות שקיימת‬ ‫בהן סכנת פיצוץ‪.‬‬ ‫ •הקפידו לציית לתקנות‪ .‬או אביזריו הנלווים‪.‬השתמשו‬ ‫במכשיר שלכם בצידו המנוגד של גופכם מקוצב–הלב‪.‬צרו קשר עם היצרן על–מנת לוודא‬ ‫את בטיחותו של מכשיר השמיעה שלכם‪.‬‬ ‫ •אל תשמשו במכשיר שלכם בנקודות תידלוק )תחנות דלק(‪.‫ •על–מנת להקטין את הסיכוי להפרעה לקוצב–הלב‪ .‬‬ ‫בקרבת דלקים או כימיקלים‪ .‬‬ ‫במידה ואתם משתמשים במכשיר שמיעה‪ .‬צרו קשר עם‬ ‫היצרן לקבלת מידע על הפרעות גלי רדיו‬ ‫כמה מכשירי שמיעה עלולים להיות מופרעים על–ידי גלי‬ ‫הרדיו של המכשיר שלכם‪ .‬‬ ‫אל תשתמשו במכשיר בבית חולים או בקרבת ציוד רפואי‬ ‫שיכולה להגרם לו הפרעה מגלי רדיו‬ ‫במידה ובאופן אישי אתם משתמשים בציוד רפואי‪ .

‬או מקרי‬ ‫חירום רפואיים‪.‬אפשרו לתא‬ ‫הקולי לענות עליה עבורכם‪.‬במידה‬ ‫ואתם מקבלים שיחה נכנסת במועד שאינו נוח‪ .‬השהו‬ ‫שיחות בעומסי תנועה או בתנאי מזג אוויר מסוכנים‪ .‬תכונות אלה יסייעו לכם לצמצם‬ ‫את הזמן הדרוש לחיוג או קבלת שיחות במכשיר הנייד‬ ‫שלכם‪.‬פשע במהלך‬ ‫התרחשותו‪ .‬‬ ‫ •השתמשו במכשיר שלכם לצורך חיוג לעזרה‪ .‬‬ .‬‬ ‫ •לימדו להכיר את המכשיר שלכם ואת תכונות הנוחות שלו‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫הנחיות בטיחות‬ ‫ •יידעו את האדם שעימו אתם משוחחים שאתם נוהגים‪ .‬ולאחר מכן המשיכו‪.‬האחריות הראשונה שמוטלת עליכם היא‬ ‫תפעול בטוח של הרכב‪ .‬שלג‪ .‬חייגו למספר החירום המקומי‪.‬‬ ‫כמו חיוג מהיר וחיוג חוזר‪ .‬נסו לתכנן שיחות‬ ‫כאשר המכונית שלכם נייחת‪ .‬לבטיחותכם ולבטיחותם של אחרים‪ .‬במידה והדבר אסור על–פי‬ ‫החוק‪ .‬במידה ועליכם לחייג שיחה‪.‬חייגו את השיחה כאשר‬ ‫אינכם בתנועה או לפני הכניסה לתנועה‪ .‬נהגו בשיקול דעת‬ ‫וזיכרו את העצות הבאות‪:‬‬ ‫ •השתמשו במכשירי דיבורית‪.‬‬ ‫ •השתמשו במכשיר שלכם על–מנת לסייע לאחרים במקרי‬ ‫חירום‪ .‬גשם‪.‬‬ ‫בוץ‪ .‬לעולם אל תשתמשו במכשיר‬ ‫הסלולרי שלכם במהלך נהיגה‪ .‬תאונת דרכים‪ .‬‬ ‫ •מקמו את המכשיר בטווח השגה‪ .‬‬ ‫ •חייגו בהיגיון והשתלבו בתנועה‪ .‬‬ ‫חייגו רק כמה מספרים‪ .‬‬ ‫ •אל תרשמו הודעות או תחפשו מספרי טלפון‪ .‫צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא‬ ‫שימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה‬ ‫במהלך נהיגה‪ .‬במידה ואתם רואים תאונת דרכים‪ .‬קרח ועומסי תנועה יכולים להיות מסוכנים‪.‬או מקרה חירום חמור שבו בקיים סיכון לחיי‬ ‫אדם‪ .‬חייגו למספר‬ ‫החירום המקומי במקרה של שריפה‪ .‬בידקו את הדרך ואת המראות‬ ‫שלכם‪ .‬אפשרו גישה אל המכשיר‬ ‫האלחוטי שלכם מבלי להסיר את עיניכם מהדרך‪ .‬דפדפוף‬ ‫ברשימת מטלות או בספר הטלפונים שלכם יסיח את‬ ‫דעתכם מהאחריות הראשונה שלכם לנהוג בביטחה‪.

‬מכיוון שהטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע עד‬ ‫ל‪.‬יבשו את המכשיר שלכם באמצעות מגבת‬ ‫והביאו אותו למרכז השירות‪.‬נזקי מים למכשיר שלכם עשויים להוות‬ ‫הפרה של אחריות היצרן‪.‬שילוט דרכים שבור‪ .‬‬ ‫השתמשו במכשיר שלכם בין ‪ -20°C‬ל‪40°C-‬‬ ‫ •המכשרי שלכם עלול להתפוצץ במידה ויושאר בתוך רכב‬ ‫סגור‪ .‬חייגו למוקד סיוע בדרכים או מספר‬ ‫טלפון אחר לסיוע שאינו בחירום‪.‬חייגו למוקד סיוע בדרכים או למספר סיוע‬ ‫שלא בחירום‪ .‬‬ ‫אל תאחסנו את המכשיר שלכם בשיפועים‬ ‫במידה והמכשיר שלכם נופל‪ .‬תאונת דרכים קלה ללא‬ ‫נפגעים‪ .‬הוציאו את הסוללה מבלי להפעיל את‬ ‫המכשיר שלכם‪ .‬‬ ‫אל תאחסנו את המכשיר באזורים חמים או קרים‪.‬‬ ‫ •כאשר הוא רטוב‪ .‬‬ ‫הנחיות בטיחות ‪111‬‬ .‬‬ ‫ •אחסנו את הסוללה ב‪ 0°C-‬עד ‪.40°C‬‬ ‫אל תאחסנו את המכשיר שלכם עם עצמים מתכתיים כמו‬ ‫מטבעות‪ .‬או רכב גנוב‪ .80°C-‬‬ ‫ •אל תחשפו את המכשיר שלכם לאור שמש ישיר למשכי זמן‬ ‫ארוכים )כמו על לוח המכוונים של הרכב(‪.‫ •במידת הצורך‪ .‬‬ ‫טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכם‬ ‫ •שימרו את המכשיר שלכם יבש‬ ‫ •לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להזיק לחלקי מכשיר או‬ ‫מעגלים אלקטרוניים‪.‬‬ ‫ •נוזלים ישנו את צבע התווית שמספקת חיווי על נזקי מים‬ ‫בתוך המכשיר‪ .‬‬ ‫אל תשתמשו או תאחסנו את המכשיר שלכם באזורים‬ ‫מאובקים או מלוכלכים‬ ‫אבק יכול לגרום למכשיר שלכם שלא לפעול ראוי‪.‬במידה ואתם רואים רכב תקוע שאינו מהווה‬ ‫כל סיכון‪ .‬עלול להגרם לו נזק‪.‬מפתחות ומחרוזות‬ ‫ •המכשיר שלכם עלול להתעוות או שלא לפעול כראוי‪.

‬ציוד בישול חם‪ .‬או מיכלי לחץ גבוה‬ ‫ •הסוללה עלולה לדלוף‪.‬כרטיסי חיוג‪.‬‬ ‫אל תפילו את המכשיר או תגרמו לו להחבט‬ ‫ •מסך המכשיר שלכם עלול להנזק‪.‬‬ ‫ •נתקו את המטען ממקור המתח כאשר הוא אינו בשימוש‪.‬תנורי מיקרוגל‪ .‬‬ ‫ •המכשיר שלכם עלול להתחמם ולגרום לשריפה‪.‬מכיוון שטעינת‬ ‫יתר עשויה לקצר את חיי הסוללה‪.‬‬ ‫כרטיסי מעבר ואשרות עליה עשויים להנזק כתוצאה משדות‬ ‫מגנטיים‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫הנחיות בטיחות‬ ‫הבטיחו אורך חיים מירבי של הסוללה והמטען‬ ‫ •המנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע‪ .‬כולל כרטיסי אשראי‪ .‬‬ ‫הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬ ‫ •אל תשתמשו בתיקי נשיאה או אביזרים בעלי סגרים מגנטיים‬ ‫או תאפשרו למכשיר שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים‬ ‫למשכי זמן ארוכים‪.‬המכשיר שלכם עשוי להנזק או‬ ‫שחלקים ממנו לא יפעלו כראוי‪.‬‬ .‫ •במידה וקטבי הסוללה באים במגע עם עצמים מתכתיים‪.‬ייפרקו סוללות שאינן בשימוש ויהיה צורך‬ ‫לטעון אותן מחדש לפני השימוש‪.‬‬ ‫אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת או בתוך תנורי‬ ‫חימום‪ .‬‬ ‫ •כרטיסים מגנטיים‪ .‬‬ ‫השתמשו בסוללות‪ .‬מטענים‪ .‬אביזרים ופריטים מסופקים‬ ‫המאושרים על–ידי היצרן‬ ‫ •שימוש בסוללות או מטענים כלליים עשוי לקצר את חיי‬ ‫המכשיר שלכם או לגרום לגרום למכשיר שלא לפעול כיאות‪.‬‬ ‫אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת שדות מגנטיים‬ ‫ •המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת הסוללה‬ ‫תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיים‪.‬‬ ‫ •השתמשו בסוללות אך ורק למטרה שלה נועדו‪.‬‬ ‫ •במהלך הזמן‪ .‬‬ ‫אל תשתמשו במבזק בקרבת עיניהם של אנשים וחיות‬ ‫שימוש במבזק בקרבת העיניים עשוי לגרום לאבדן זמני של‬ ‫הראיה או נזק לעיניים‪.‬‬ ‫ •במידה ויתקפל או יתעוות‪ .

‬‬ ‫נגיעה באנטנה עשויה לפגוע באיכות השיחה או לגרום‬ ‫למכשיר לשדר בעוצמת גלי רדיו גבוהה יותר מהנדרש‪.‬‬ ‫אל תישאו את המכשיר שלכם בכיסכם האחורי או סביב‬ ‫המותניים‬ ‫אתם עלולים להפצע או לגרום נזק למכשיר במידה ותיפלו‪.‬ובצעו הפסקות מידי פעם‪.‬‬ ‫ •הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור‬ ‫האוזניות למקור שמע ולהשתמש בקביעת‬ ‫העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה‬ ‫לשיחות או מוסיקה‪.‬‬ ‫נהגו בזהירות כאשר אתם משתמשים במכשיר בזמן‬ ‫הליכה או תנועה‬ ‫הקפידו להיות ערים למתרחש סביבכם על–מנת שלא לפצוע‬ ‫את עצמכם או אחרים‪.‫ •סמסונג אינה נושאת באחריות לבטיחותו של המשתמש‬ ‫בעת שימוש באביזרים או פריטים מסופקים שאינם‬ ‫מסופקים על–ידי סמסונג‪.‬לחצו על המקשים‬ ‫בקלילות‪ .‬‬ ‫ •המנעו ממגע עם האנטנה הפנימית של המכשיר שלכם‪.‬‬ ‫הגנו על השמיעה שלכם‬ ‫ •חשיפה ארוכה לעוצמות קול גבוהות עשויה‬ ‫לגרום לנזקי שמיעה‪.‬כפי שמחזיקים טלפון רגיל‪.‬השתמשו בתכונות מיוחדות שמצמצמות את‬ ‫מספר המקשים שיהיה עליכם ללחוץ )כמו תבניות וטקסט‬ ‫חזוי(‪ .‬‬ ‫ •דברו ישירות לתוך המיקרופון‪.‬‬ ‫ •חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהלך נהיגה‬ ‫עשויה להסיח את דעתכם ולגרום לתאונה‪.‬‬ ‫בעת דיבור במכשיר‪:‬‬ ‫ •החזיקו את המכשיר ישר‪ .‬‬ ‫ •החזיקו את המכשיר באחיזה רפויה‪ .‬‬ ‫הנחיות בטיחות ‪113‬‬ .

‬או לחייג שיחה שתעלה את החיוב שלכם‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫הנחיות בטיחות‬ ‫אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור‬ ‫זכוכית או פלסטיק שבורים עשויים לפצוע את ידיכם או‬ ‫פניכם‪ .‬במידה ואתם אלרגיים לצבע או לחלקי המתכת של‬ ‫המוצר‪ .‬הפסיקו להשתמש במוצר והיוועצו‬ ‫ברופא שלכם‪.‬‬ ‫ •המנעו מלהציב את הטלפון שלכם והאביזרים בסמוך או‬ ‫בתחום ההתנפחות של כריות אוויר‪ .‬‬ ‫ •אל תשתמשו בחומרים כימיים או תמיסות ניקוי‪.‬הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג על–מנת‬ ‫לטפל בו‪.‬קחו את המכשיר שלכם למרכז‬ ‫השירות של ספק השירות שלכם‪.‬או תתקנו את המכשיר‬ ‫ •כל שינוי או עדכון של המכשיר שלכם עשוי להפר את‬ ‫אחריות היצרן‪ .‬‬ ‫ •אל תפרקו או תנקבו את הסוללה‪ .‬במקרה כזה‪ .‬‬ ‫הקפידו על התקנה נאותה של מכשירים ניידים וציוד נלווה‬ ‫ •וודאו שטלפונים ניידים או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב‬ ‫שלכם הורכבו באופן בטוח‪.‬אקזמה‪ .‬או התנפחות‬ ‫של העור‪ .‬לשירות‪ .‬‬ ‫אל תצבעו את המכשיר שלכם או תדביקו עליו מדבקות‬ ‫צבע ומדבקות עשויים לחסום חלקים נעים ולמנוע פעולה‬ ‫נכונה‪ .‬תשנו‪ .‬אתם עלולים לסבול מגירודים‪ .‬דבר זה עשוי לגרום‬ ‫לפיצוץ או שריפה‪.‬ציוד אלחוטי שלא הותקן‬ .‬לגרום נזק‬ ‫למכשיר‪ .‫אל תפרקו‪ .‬‬ ‫ •נקו את קוטבי הסוללה באמצעות כדור כותנה או מגבת‪.‬‬ ‫בעת ניקוי המכשיר שלכם‪:‬‬ ‫ •נגבו את המכשיר או המטען שלכם באמצעות מגבת‪.‬אל תאפשרו לילדים לשחק‬ ‫בו מכיוון שהם יכולים לפגוע בעצמם ובאחרים‪ .‬‬ ‫אל תשתמשו במכשיר לשימוש אחר מזה שלו הוא נועד‬ ‫המנעו מלהפריע לאחרים כאשר אתם משתמשים‬ ‫במכשיר בציבור‬ ‫אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר‬ ‫המכשיר שלכם אינו צעצוע‪ .

‬‬ ‫וודאו גישה לשירותי חירום‬ ‫יתכן שלא ניתן יהיה לבצע שיחות חירום מהטלפון שלכם‬ ‫באזורים או מצבים מסויימים‪ .‬‬ ‫הקפידו לגבות מידע חשוב‬ ‫סמסונג אינה אחראית לאבדן מידע‪.‬במידה והם מלוכלכים‪ .‬תכננו דרך חלופית ליצירת‬ ‫קשר עם שירותי החירום‪.‫כיאות יכול לגרום לפציעה חמורה כתוצאה מהתנפחותן‬ ‫המהירה של כריות האוויר‪.‬פעולה זו עשויה‬ ‫להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים‪ .‬‬ ‫טפלו בכרטיסי ‪ SIM‬וכרטיסי זיכרון בזהירות‬ ‫ •אל תסירו כרטיס כאשר הטלפון מבצע העברה או גישה‬ ‫למידע שבו‪ .‬מצב שעשוי להביא לאבדן מידע‪ .‬‬ ‫אל תפיצו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים‬ ‫אל תפיצו לאחרים חומרים שהקלטתם המוגנים בזכויות‬ ‫יוצרים ללא רשותם של בעלי התכנים‪ .‬נגבו את הכרטיס‬ ‫באמצעות מטלית רכה‪.‬‬ ‫והפרעות אלקטרוניות ממכשירים אחרים‪.‬היצרן אינו אחראי לכל‬ ‫עניין של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של‬ ‫המשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים‪.‬ו‪/‬או נזק‬ ‫לכרטיס או לטלפון‪.‬לפני שאתם יוצאים לנוע‬ ‫הנחיות בטיחות ‪115‬‬ .‬‬ ‫ •הגנו על הכרטיסים מפני זרם חשמלי גבוה‪ .‬‬ ‫ •אל תגעו במגעים המוזהבים באצבעות חשופות או עם‬ ‫עצמים מתכתיים‪ .‬חשמל סטטי‪.‬‬ ‫אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם‬ ‫טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על–ידי טכנאי שאינו מורשה‬ ‫עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות היצרן‪.‬‬ ‫באזורים מרוחקים ולא מפותחים‪ .

‫מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת )‪(SAR‬‬ ‫הטלפון שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי )‪ (EU‬שמגבילים‬ ‫את רמת החשיפה של בני–אדם לקרינת גלי–רדיו )‪(RF‬‬ ‫הנפלטת על–ידי ציוד רדיו ותקשורת‪ .‬תקנים אלו מונעים את‬ ‫מכירתם של טלפונים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה‬ ‫המירבית )המוכרת כ‪ .‬נא הפרידו מוצר זה‬ ‫מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותו בהתאם לקידום השימוש‬ ‫מחדש בחומרים ומשאבים‪.‬או עם משרד השלטון המקומי‪ .‬למידע על היכן וכיצד‬ ‫עליהם לביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫הנחיות בטיחות‬ ‫השלכה נכונה של מוצר זה‬ ‫)פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני(‬ ‫)יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות‬ ‫אחרות בעלות מערכות איסוף ניפרדות(‬ ‫סימון זה המוצג על המוצר‪ .(R&TTE‬למידע נוסף על ערך ה‪SAR-‬‬ ‫ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר‪ .‬אין לערבב מוצר‬ ‫זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה‪.‬אוזניות‪ .‬‬ ‫מציין כי אין להשליך את המוצר והאביזרים‬ ‫האלקטרוניים שלו )כמו מטען‪ .Specific Absorption Rate-‬או ‪ (SAR‬של‬ ‫‪ 2.‬‬ .‬בקרו באתר האינטרנט‬ ‫של טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג‪.‬‬ ‫למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני–אדם‬ ‫כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת‪ .0‬וואט לקילוגרם‪.‬‬ ‫על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק‬ ‫את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה‪ .‬‬ ‫על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש‬ ‫המוצר‪ .‬‬ ‫הצהרת התאימות המצורפת לטלפון זה ממחישה את עמידתו‬ ‫של הטלפון שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי‬ ‫תקשורת טלפונית )‪ .‬כבל ‪(USB‬‬ ‫עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים‪.‬אביזרים או ספרות‪.

Cd‬או ‪Pb‬‬ ‫מציינים שהסוללה מכילה כספית‪ .‬הסימונים הכימיים ‪ Hg.‬סמסונג‬ ‫אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך‪ .‬עשויים חומרים אלה לגרום נזק‬ ‫לבריאותם של בני–אדם או לסביבה‪.‬או להפיץ בכל אופן או‬ ‫מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה‪.‬להפיץ‪.‬או שלמותו של כל תוכן‬ ‫הנחיות בטיחות ‪117‬‬ .‬‬ ‫הצהרה על הסרת אחריות‬ ‫מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה‬ ‫שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים על–ידי זכויות יוצרים‪.‬‬ ‫להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים‪ .‬מציין כי אין להשליך את הסוללות‬ ‫שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת‬ ‫השימוש בהן‪ .‬חל איסור לשנות‪ .‬‬ ‫אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר‬ ‫על–ידי בעלי התכנים או ספק השירות‪ .‬‬ ‫סימון זה על הסוללה‪ .‬כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או‬ ‫ההתאמה למטרות מסוימות‪ .‬‬ ‫סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות‬ ‫מרומזת‪ .(RoHS‬‬ ‫השלכה נכונה של סוללות במוצר זה‬ ‫)יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות‬ ‫מערכות החזרת סוללות‪(.‬תקפותו‪ .‬למכור‪ .‬חוקיותו‪ .‬דייקנותו‪ .‬סמלים מסחריים ו‪/‬או חוקי קניין רוחני אחרים‪ .‬‬ ‫פטנטים‪ .‬‬ ‫"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם"‪ .‬אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי‬ ‫התוכן או ספק השירות‪ .‬‬ ‫להעלות‪ .‬להעביר‪ .‬לתרגם‪ .‫ציוד אלקטרוני וחשמלי זה )‪ (EEE‬עומד במגבלות על‬ ‫חומרים מסוכנים )‪.‬מבלי להטיל הגבלות‬ ‫עתידיות‪ .‬להעתיק‪ .‬מדריך המשתמש או‬ ‫האריזה‪ .‬הפרידו‬ ‫סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת‬ ‫החזרת הסוללות המקומית‪.‬לפרסם‪ .EC 2006/66‬במידה והשמדת‬ ‫הסוללות לא תתבצע כיאות‪ .‬בין‬ ‫אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא‪.‬לנצל לרעה‪ .‬סמסונג אינה מתחייבת על‬ ‫דיוקו‪ .‬תכנים‬ ‫ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי‪.‬להשתמש לצורך‬ ‫עבודה שלא ברישיון‪ .‬קדמיום או עופרת מעל‬ ‫לערכים המוגדרים במדריך ‪ .

‬מיוחד או בעל‬ ‫חשיבות מיוחדת‪ .‬סמסונג מסירה מעליה‬ ‫במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של‬ ‫כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה‪.‬לכל נזק עקיף‪ .‬הוצאות עורכי–דין‪ .‬או בהקשר עם‪ .‬ובשום מקרה‪.‬בין אם בחוזה או‬ ‫כתוצאה מגרימת עוולה‪ .‬תכנים ושירותים‬ ‫מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת‬ ‫שאין לסמסונג כל שליטה עליהם‪ .‬‬ ‫כולל רשלנות‪ .‬וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל‬ ‫שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן‪ .‬‬ ‫ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל‬ ‫עת‪ .‫או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה‪ .‬‬ ‫סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות‬ ‫הנוגעים לתוכן ולשירותים‪ .‬מקרי‪ .‬גם אם נתקבל‬ ‫ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה‪".‬מבלי להגביל את כלליותה‬ ‫של הצהרת הסרת אחריות זו‪ .‬כל שאלה או בקשת שירות‬ ‫בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן‬ ‫והשירות המתאימים‪.‬או כל נזק אחר שנגרמו‬ ‫מתוך‪ .‬או כתוצאה מהשימוש‬ ‫בכל תוכן או שירות על–ידכם או כל צד שלישי‪ .‬כל מידע כלול‪ .‬לא תשא סמסונג באחריות‪ .‬‬ ‫‪118‬‬ ‫הנחיות בטיחות‬ .

66‬‬ ‫ראה גם דפדפן אינטרנט‬ ‫אנשי קשר‬ ‫הגדרה ‪60‬‬ ‫הגדרת כרטיס האישי ‪61‬‬ ‫הגדרת מספר חיוג מהיר ‪61‬‬ ‫הגדרת קבוצות ‪62‬‬ ‫העתקה ‪62‬‬ ‫חיפוש ‪60‬‬ ‫ייבוא ‪62‬‬ ‫ייצוא ‪62‬‬ ‫בהירות מסך ‪27‬‬ ‫גלריה‬ ‫הצגת תמונה ‪53‬‬ ‫צפייה בסרטון וידאו ‪53‬‬ ‫תבניות קבצים ‪53‬‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫הגדרת חשבון ‪42‬‬ ‫קריאה ‪43‬‬ ‫שליחה ‪43‬‬ ‫דפדפן אינטרנט‬ ‫גלישה ‪66‬‬ ‫הגדרת סימניות ‪68‬‬ ‫הצגת עמודים מועדפים ‪68‬‬ ‫הגדרות‬ ‫אבטחה ומיקום ‪94‬‬ ‫אודות הטלפון ‪100‬‬ ‫חיבורים אלחוטיים ‪90‬‬ ‫חיפוש ‪96‬‬ ‫יישומים ומקורות ‪95‬‬ ‫כרטיס ‪ SD‬ואחסון בטלפון ‪96‬‬ ‫נגישות ‪99‬‬ ‫סנכרון מידע ‪95‬‬ ‫פרטיות ‪96‬‬ ‫צליל ‪92‬‬ ‫קלט ופלט קולי ‪98‬‬ ‫שיחה ‪92‬‬ ‫שפה ומקלדת ‪97‬‬ ‫תאריך ושעה ‪99‬‬ ‫תצוגה ‪93‬‬ ‫הגדרת שעה ותאריך ‪25‬‬ ‫הודעות‬ ‫הגדרת חשבון דואר אלקטרוני ‪42‬‬ ‫חיוג לתא קולי ‪40‬‬ ‫שליחת הודעת דואר אלקטרוני ‪41‬‬ ‫שליחת הודעת טקסט ‪39‬‬ ‫שליחת הודעת מולטימדיה ‪39‬‬ ‫מפתח ערכים ‪119‬‬ .‫מפתח ערכים‬ ‫אינטרנט ‪.

‫הודעות טקסט‬ ‫הצגה ‪40‬‬ ‫שליחה ‪39‬‬ ‫הודעת מולטימדיה‬ ‫הצגה ‪40‬‬ ‫שליחה ‪39‬‬ ‫הורדה‬ ‫יישומים ‪32‬‬ ‫קבצים ‪33‬‬ ‫הזנת מלל ‪29‬‬ ‫הקבצים שלי ‪87‬‬ ‫התראות‬ ‫הגדרה ‪86‬‬ ‫הפסקה ‪86‬‬ ‫חדשות ומזג אוויר ‪74‬‬ ‫חיבורי ‪VPN‬‬ ‫הגדרה ‪83‬‬ ‫התחברות ‪84‬‬ ‫‪120‬‬ ‫מפתח ערכים‬ ‫חיבור למחשב‬ ‫חיבור באמצעות ‪82 Samsung Kies‬‬ ‫חיבור כזיכרון נייד ‪82‬‬ ‫חיפוש ‪72 Google‬‬ ‫יומני שיחות ‪38‬‬ ‫כרטיס ‪USIM‬‬ ‫התקנה ‪10‬‬ ‫נעילה ‪28‬‬ ‫כרטיס זיכרון‬ ‫איתחול ‪16‬‬ ‫הכנסה ‪14‬‬ ‫הסרה ‪15‬‬ ‫לוח שנה‬ ‫הגדרת אירועים ‪63‬‬ ‫הצגת אירועים ‪63‬‬ ‫מונה ספירה לאחור‪.‬‬ ‫ראה טיימר‬ ‫מחשבון ‪87‬‬ ‫מכשיר‬ ‫הגדרות ‪90‬‬ ‫הפעלה או כיבוי ‪17‬‬ ‫התאמה אישית ‪25‬‬ ‫לחצנים ‪18‬‬ ‫מבנה ‪17‬‬ ‫סמלי חיווי ‪19‬‬ ‫מנהל היישומים ‪88‬‬ ‫מסך ההמתנה‬ ‫הוספת מקטעים ‪23‬‬ ‫הוספת פריטים ‪22‬‬ ‫הסרת מקטעים ‪23‬‬ ‫הסרת פריטים ‪22‬‬ ‫סרגל קיצורי הדרך ‪23‬‬ ‫שורת המצב ‪23‬‬ ‫מסך המגע‬ ‫נעילה ‪21‬‬ ‫שימוש ‪20‬‬ .

‬‬ ‫ראה אנשי קשר‬ ‫סרטון וידאו‬ ‫הקלטה ‪50‬‬ ‫צפייה ‪53‬‬ ‫פניית שיחה ‪38‬‬ ‫פרופיל שקט ‪26‬‬ ‫פתיחת האריזה ‪10‬‬ ‫קישוריות‬ ‫‪76 Bluetooth‬‬ ‫‪80 DLNA‬‬ ‫חיבור למחשב ‪82‬‬ ‫רשת אלחוטית )‪78 (WLAN‬‬ ‫רדיו ‪FM‬‬ ‫האזנה ‪57‬‬ ‫שמירת תחנת רדיו ‪58‬‬ ‫רשת אלחוטית‬ ‫איתור והתחברות ‪78‬‬ ‫הוספה ידנית ‪79‬‬ ‫הפעלה ‪78‬‬ ‫רשתות חברתיות ‪45‬‬ ‫שיחה‬ ‫אפשרויות במהלך שיחה ‪36‬‬ ‫דחייה ‪36‬‬ ‫דיבורית אישית ‪36‬‬ ‫הפנייה ‪38‬‬ ‫חיוג ‪35‬‬ ‫חיוג מספר טלפון בינלאומי ‪36‬‬ ‫ממתינה ‪38‬‬ ‫מענה ‪35‬‬ ‫שלא נענתה ‪37‬‬ ‫מפתח ערכים ‪121‬‬ .‫מסך התפריט‬ ‫גישה ‪24‬‬ ‫סידור יישומים ‪24‬‬ ‫מפות ‪69‬‬ ‫מצב טיסה ‪17‬‬ ‫מצב מספרי חיוג קבועים )‪37 (FDN‬‬ ‫מצלמה‬ ‫הקלטת סרטון וידאו ‪50‬‬ ‫התאמת הגדרות המצלמה ‪49‬‬ ‫התאמת הגדרות מצלמת הוידאו ‪52‬‬ ‫צילום תמונה ‪46‬‬ ‫נגן וידאו ‪53‬‬ ‫נגן מוסיקה‬ ‫הוספת קבצים ‪54‬‬ ‫השמעת מוסיקה ‪55‬‬ ‫יצירת רשימת השמעה ‪56‬‬ ‫נעילה בקוד זיהוי אישי ‪28‬‬ ‫סוללה‬ ‫התקנה ‪10‬‬ ‫טעינה ‪12‬‬ ‫סנכרון‬ ‫עם חשבונות רשת ‪33‬‬ ‫ספר טלפונים‪.

Google Maps‬‬ ‫ראה מפות‬ ‫‪.Google Search‬‬ ‫ראה חיפוש ‪Google‬‬ ‫‪44 Google Talk‬‬ ‫‪74 Samsung Apps‬‬ ‫‪82 Samsung Kies‬‬ ‫‪YouTube‬‬ ‫טעינת סרטוני וידאו ‪73‬‬ ‫צפייה בסרטוני וידאו ‪73‬‬ .‫שיחה ממתינה‪.DLNA‬‬ ‫ראה ‪AllShare‬‬ ‫‪40 Gmail‬‬ ‫‪71 Google Latitude‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ראה שיחה‪ :‬ממתינה‬ ‫תא קולי ‪40‬‬ ‫תזכורת קולית‬ ‫הקלטה ‪65‬‬ ‫השמעה ‪65‬‬ ‫תזכיר‬ ‫הגדרה ‪64‬‬ ‫הצגה ‪65‬‬ ‫תמונות‬ ‫הצגה ‪53‬‬ ‫צילום ‪46‬‬ ‫צילום במצב חיוך ‪48‬‬ ‫צילום לפי סצנה ‪48‬‬ ‫צילום סדרה ‪49‬‬ ‫צילום פנורמה ‪49‬‬ ‫‪79 AllShare‬‬ ‫‪122‬‬ ‫מפתח ערכים‬ ‫‪Bluetooth‬‬ ‫איתור וצימוד להתקנים ‪76‬‬ ‫הפעלה ‪76‬‬ ‫קבלת מידע ‪77‬‬ ‫שליחת מידע ‪77‬‬ ‫‪.