You are on page 1of 198
HORIA GH. ZAROJANU GABRIEL D. BULGARU Lannea fp q } | | | Editura Societatii Academice “MATE! -TEIU BOTEZ" Referenti stintfci Prof. univ. dr. ing. Constantin lonescu Prof. univ. dr. ing. Nicolae Taranu Universitatea Tehnica .Gh. Asachi’, lasi Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei ZAROJANU, HORIA GH. : ‘Aeroporturi / Horia Gh. Zarojanu, Gabriel D. Bulgaru. - lasi : Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", 2010 Bibliogr. ISBN 978-973-8955-81-3, |. Bulgaru, Gabriel D. (656.71 $$ _______—__! ‘Tehnoredactare computerizata si coperta: SC IPTANA SA Eaitura Societai Academice "Matel - Teiu Botez” B-dul Dumitru Mangeron nr. 43, Director: Prof.univ.dr. ing. Constantin Ionescu, e-mailcionescu@ce.tuiasi.ro PREFATA Manualul universitar ,Aeroporturi” trateazA ansamblul problematicii infrastructurii aeroportuare, de la planul de masa/elemente geometrice pana la dimensionarea/ atestarea capacitatii portante/ ranforsarea structurilor rutiere si interactiunea cu mediul. Prin modul de structurare si gradul de detaliere, manualul asigura materialul didactic de specialitate pentru disciplina de profil din planurile de invatémant ale sectiilor CFDP (Cai ferate, Drumuri, Poduri), IU (Ingineria urbana) si RIT (Reabilitarea infrastructurilor rutiere - master) si, in egala masura, se adreseazA inginerilor / specialistiior din proiectare / executie in domeniul rutier / aeronautic. Manualul asigura 0 sintezé a normelor/ recomandarilor Organizatiei Civile Internationale (OACI/ICAO), sintez& completata cu date din literatura tehnica de specialitate, atestate prin practica internationala. Elementele de detaliu privind constructiile civile/industriale si instalatiile aferente nu fac obiectul prezentului manual, fiind cuprinse in programele disciplinelor de profil, Autorii exprima vii_multumiri_domnului dr. ing. Cornel Martincu, Director General S.C. IPTANA S.A., pentru. sprijinul acordat in elaborarea si publicarea acestui manual. Autorii Cap. 1. Scurt istoric al transporturilor aeriene 1.1. Incepand ou ultimele decenii ale secolului XVIII s-au realizat si au cunoscut perfectionari insemnate aeronavele a caror ascensiune era bazata pe principiul lui Arhimede aplicat la gaze. 1.2, Prima desprindere de la sol a unei masini mai grele decat aerul a fost realizaté de Traian Vuia, la 18 martie 1906. Decolarea a avut loc de pe o sosea. La 13 noiembrie 1907 s-a experimentat primul elicopter, de c&tre Paul Cornu. Tncepand din anul 1908, avionul cunoaste perfectionari, care permit utilizar, chiar daca limitate, pentru diverse categorii de servici: posta aeriand, transport de pasageri si marfa. Pana la sfarsitul primului rézboi mondial preocuparea principala a fost ins pentru folosirea avionului in scopuri militare. In anul 1910, Henri Coanda stabileste principiul motorului cu reactie. 1.3. Aerodromurile au aparut necesare o daté cu perfectionarea_aeronavelor._ Dezvoltarea —_aerodromurilor, concretizata si in aparitia aeroporturilor, se inregistreaza incepand cu anul 1919, o data cu infiintarea primelor companii aeriene. 1.4. Dintre momentele mai importante in dezvoltarea transportului aerian se pot mentiona urmatoarele: * februarie-mai 1919: primele linii interne in Germania, Franta si Anglia; februarie 1919: prima linie international Paris - Bruxelles; * iulie 1919: primul serviciu international de post intre Franta si Maroc; august 1919: prima linie comerciala Paris - Londra; 1925 in SUA: prima linie comercialé regulaté, deschisa publicului in tot timpul anului; * 1925: primul avion de transport evadrimotor (Farman F 3-x); * 1926: prima linie interna in Romania (Bucuresti - Galati); 1