P. 1
Modernism

Modernism

|Views: 41|Likes:
Published by Monica Ciornei

More info:

Published by: Monica Ciornei on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

Modernismul reprezinta o miscare ampla ce se manifesta in literatura si arta in spatiul cultural european, caracterizata de negarea traditiei si impunerea de principii noi. € Aceasta orientare a aparut la inceputul secolului al XX-lea ,in contradictie cu traditionalismul.
€

preocuparea pentru marile probleme ale cunoa terii € preferin a pentru universul citadin, pentru complexitatea acestuia € cultivarea lucidit ii în actul de crea ie liric € noul limbaj poetic se caracterizeaz printr-un vocabular insolit, prin ambiguitate semantic , prin sintax eliptic , prin înnoirea metaforei
€

stilistica si de viziune. poezia romana se innoieste si cunoaste o diversitate tematica. .cultivarea prozei obiective € cultivarea romanului analitic si a autenticitatii € Intelectualizarea prozei si poeziei € Ca urmare a tensiunii intre originalitatea spiritului creator al unei generatii de poeti valorosi si orientarile literare/culturale dominante in epoca.

Tudor Arghezi : € € € € € € € Divinitatea .între credin i t gad Erotica Lirica social Ludicul Estetica urâtului Moartea Crea ia l sat ca mo tenire unui fiu spiritual .

Lucian Blaga : € € € € € € € € € € € imposibilitatea comunic rii alienarea cunoa terea metafizica transcendentul lumina mitul satul esen ial metafizic iubirea moartea natura str in .

mijloc de cunoa tere € absolutul € dualitatea apolinic .dionisiac € iubirea € poezia € ideile pure € .Ion Barbu : jocul .

Å Dumnezeuµ . Å icoaneµ. regionalisme Ågr m diiµ.Tudor Arghezi : € varietate lexical . Åviteµ. Å râpiµ. Å pl vaniµ. arhaisme Åhristovµ. Å pe brânciµ. termeni religio i Å cu credin µ. neologisme Åobscurµ. limbaj ocant rezultat al unor asocieri nea teptate de termeni argotici : ÅDin graiul lor cu-ndemnuri pentru vite/ Eu am ivit cuvinte potrivite/ i leag ne urma ilor st pâniµ. Å izb ve teµ . Å zdren eµ. expresii i cuvinte populare Ågropiµ.

Å am pref cutµ. Å cuvinte potriviteµ . Å slov µ. Å am adunatµ. elementele de recuren : Åcarteµ. Å am iscatµ desemneaz transfigurarea artistic . Å hristovul cel dintâiµ. în timp ce Ågr m diiµ. Å treapt µ.€ limbajul se caracterizeaz prin ambiguitate i expresivitate.verbele care definesc procesul creator Åam ivitµ. Åam preschimbatµ sugereaz valorificarea elementelor i sintetizarea lor.

€ € € estetica urâtului ÅDin bube. creând un nou limbaj poetic Å i dând în vârf. îmbinarea unor elemente ale prozodiei clasice cu elemente moderne: strofe inegale ca num r de versuri i ritm variabil. ca un ciorchin de negi / Rodul durerii de vecii întregiµ înnoirea prozodic (cultivarea versului liber. în func ie de intensitatea sentimentelor exprimate. dar se conserv rima împerecheat ) . mucegaiuri i noroi / Iscat-am frumuse i i pre uri noiµ sparge tiparele topice i sintactice.

Å Am luat cenu a mor ilor din vatr i am f cut-o Dumnezeu de piatr µ. întâia oar . Å ciorchin de negiµ . acum. Å o singur vioar µ. Å hotar înaltµ.€ asocieri semantice inedite ÅCa s schimb m. Å cenu a mor ilor din vatr µ./ Sapa-n condei i brazda-n c limar µ. ÅF cui din zdren e muguri i coroaneµ. fantezie metaforic ÅSlova de foc i slova f urit µ. Å biciul r bdatµ.

Åsporescµ( Å a lumii tain ) Åm re teµ.sugrum µ (vraja). nu îmbog e te.. care are rolul de a intelectualiza emo iile: opozi ia dintre metafora Ålumina altoraµ( cunoa terea paradisiac ) i Ålumina meaµ( cunoa terea luciferic ) * .mic oreaz µ. nu iube te). .. * Ålumina meaµ. Å nu strivescµ.. abstractizant. Å îmbog escµ. ucide( nu spore te .lumina altoraµ ² . adic . Å nu ucidµ) ..Lucian Blaga : € limbajul metaforic. Åiubescµ( Ånu sugrumµ.strive teµ.

I Åeuµ. al unui ritm interior care exprim frenezia tr irii eului liric i drumul sinuos al gândurilor polisindetonul (enumerarea prin Å iµ: Å i flori i ochi i buze i morminteµ ) .€ € € subiectivismul expresiei lirice datorat influen elor expresioniste concretizat prin prezen a m rcilor eului liric (forme pronominale i verbale de pers.înnoirea prozodic : cultivarea versului liber (cu metrica variabil ). Åmeiµ) . Å meaµ.

Figuri literare) Å corola de minuni a lumiiµ .€ imagismul puternic: imaginea este realizat prin compara ia elementului abstract cu unul concret (tehnica poetic original bazat pe construc ia stereotip a mesajului liric: Åo ampl compara ie. cu un termen concret de puternic imagism i un termen spiritual de transparent în elegereµ) (Pompiliu Constantinescu.

Åochiµ i Åbuzeµ semnific puterea descoperirii senzoriale a exteriorit ii. dar i a senzualit ii.€ . Åmorminteµ este o conota ie a mor ii. a destinului implacabil . iubirea. primul nivel de în elegere.resemantizarea cuvintelor.cuvintele cap t o aureol de sensuri ca i cum sensul ar încerca s dep easc forma cuvântului Åfloriµ simbolizeaz vegetalul.

Åne-n elesuri i mai mariµ) care prezint un spor axiologic fa de cele «plasticizante» (Ålun µ.€ la nivelul imaginilor. Åmisterµ)datorit faptului c pun în lumin o «latur ascuns » a obiectului . Å întunecata zareµ. Åsfant misterµ. Å noapteµ. Å zareµ. Å a lumii tain µ. Å nen elesµ. Ånep trunsul ascunsµ. poezia se va bizui pe metaforele «revelatoare» (Åtaineleµ. Å fioriµ.

. cirezilor agresteµ. obscure: Å adâncul acestei calme cresteµ. Å nadirµ...Ion Barbu : lexic abstract. Å latentµ. bogat în termeni tiin ifici: Å dedusµ. ermetic. Å harfe rasfirateµ € . . nadir latentµ. Åînsumareaµ € libertate de expresie € ambiguitatea € cultivarea metaforelor complicate.

ideile poetice îmbr cându-se în sensuri ascunse creaz iluzii ÅMeduzele cum plimb sub clopotele verziµ eliberarea lirismului de anecdotic .€ reflectarea subiectului în obiect . un joc desf urat pe un plan izolat de via .lirismul obiectiv (în concep ia lui Ion Barbu Å prin oglind lumea intr în mântuit azurµ. sentimentalism. moral (Poezia este pentru Barbu nega ia lumii. mai purµ) € . sublimarea ei în idee. Å un joc secund. retoric .

Å însumareaµ sugerând ie irea din limitata lume senzorial ) anormalitatea sintaxei (dislocarea sintactic . elipsa.desemneaz ideile artistice care exist i care a teapt s fie recompunse în muzicalitatea crea iei .€ preexisten a abstract (ÅNadir latent! Poetul ridic însumarea/ De harfe r sfirate ce-n zbor invers le pierziµ. contragerea): ambele strofe se reduc fiecare la câte o singur fraz . pe când a doua include coordon ri i subordon ri de propozi ii € . prima strof este eliptic de predicat.

iar sublimarea realit ii inspiratoare preuspune atingerea esen elor i des vâr irea spiritual Å i cântec istove te ascuns. cum numai marea.µ .€ remodelarea realului(reflectarea realit ii presupune purficare artistic Åintrat prin oglind în mântuit azurµ./ Meduzele când plimb sub clopotele verzi.

µ(Tudor Arghezi) € .Tudor Arghezi : € viziunea poetic este nou : poezia este o sublimare. e umbra i lumina care catifeleaz i d omului senza ia c tr ie te cu planetele în cer. o metamorfoz a unei realit i materiale într-una spiritual ÅPoezia este îns i via a.

µ Crezul artistic arghezian reprezint îmbinarea talentului artistic cu truda creatoare ÅSlova de foc i slova f urit / Împerecheate-carte se m rit .€ Åpoetul este un rob./ F r-a cunoa te c -n adâncul ei/ Zace mânia bunilor mei.µ € . Domnul o cite te. Baudelaire) El ofer cartea cititorului. un me te ugar care transform urâtul în frumos .preferin a pentru estetica urâtuluiµ (Ch. carte care îl reprezint pe el i pe înainta i Å Robul a scris-o.

este un mijloc de revelare a tainelor.Lucian Blaga : în lirica sa exist un plan filozofic.µ(Lucian Blaga) € . secundar ( actul poetic are rolul de a poten a misterele lumii.Å Poezia este un ve tmânt în care ne îmbr c m iubirea i moartea. accentul fiind pus în mod special pe participarea subiectiv a eului la misterele lumii) € vede poezia ca pe un spa iu al experien elor esen iale.

Valerian. poezia este o prelungire a geometriei. rezultat al unei transcederi a realului i nu lumea real (contingentul) Åexist undeva. sublimat . Barbu) . (I. ea trebuia s aib ca obiect lumea esen ial . De vorb cu I.€ viziunea filozofic se concretizeaz la nivelul poeziei prin valorificarea conceptelor: cunoa tere luciferic i paradisiac Ion Barbu : € poezia este expresia unor tr iri esen iale. pur . n-am p r sit niciodat domeniul divin al geometrieiµ. a a c r mânând poet. în domeniul înalt al geometrieiµ un loc luminos unde se întâlne te cu poezia: Å Pentru mine.

Tudor Arghezi : € € Poeziile sale sunt o expresie a modernismului eclectic. rezultat al amestecului ideologiei tradi ionaliste cu cea modernist Opera se caracterizeaz printr-un proteism tematic i prin spectaculos stilistic ce rezult din varia ia registrelor stilistice (religios i popular. înalt i argotic) .

dar nu o adopt în totalitate ci îi d o form original de expresionism cu tent tradi ionalist .Lucian Blaga : € € Crea ia sa ilustreaz o alt fa et a modernismului ²modernismul. îndeosebi german .expresionist Poetul se sincronizeaz cu mi carea expresionist european . de la începutul sec. al XX-lea.

îmbog e te limbajul poetic cu noi domenii ale lexicului € . realizând astfel o poezie de cunoa tere € exerseaz versul liber. înl tur rigoarea canoanelor prozodiei clasice. stilizeaz ritmuri folclorice.lirica este dominat de subiectivism i de vitalism. de dorin a de a se raporta la absolut.

Ion Barbu : € € este creatorul poeziei ermetice. care î i are originea în poezia pur a lui St. încifrate. ermetismul este deci. simbolul dup modelul lui Mallarmé pentru care Åa numi un obiect înseamn a suprima trei sferturi din bucuria poemuluiµ . marca distinctiv a poeziei lui Barbu i const în abstractizarea limbajului folose te sugestia. Mallarmé.

originale: parnasiene definite prin dualismul apolinic . Årefuzat de Ideeµ i de aceea concepe o poezie nou . baladesc . este specific dislocarea sintactic .dionisiac.€ € poetul ur te Åpoezia lene µ. filosofiei.orientale pentru transfigurarea modelului folcloric i ermetic lexicul cunoa te inova ii din domeniul matematicii. de cunoa tere pur pentru care adopt formule noi.

Proiect realizat de : ¾ Lungu Raluca ¾ Iosub Stefana x cl. a XII-a A .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->