PRIMENA ULTRAVIOLETNOG ZRAČENJA U MEDICINI

Ultraljubičasto zračenje (skraćeno UV prema engl. ultraviolet) obuhvata elektromagnetno zračenje sa talasnim dužinama manjim od vidljivog zračenja, ali većim od onih koje imaju meki X-zraci. Deli se na blisko (380-200 nm, NUV), daleko ili vakuumsko (200-10 nm, skraćenica FUV ili VUV) i ekstremno (1-31 nm, skraćenica EUV ili XUV) ultraljubičasto zračenje. Kada se ispituje njegovo delovanje na ljudsko zdravlje i okolinu, ultraljubičasto zračenje se obično deli na UVA (400-315 nm) ili dugotalasno, UVB (315-280 nm) ili srednjetalasno i UVC (<-280 nm) ili kratkotalasno (germicidno).U spektru Sunčevog zračenja na ultraljubičasto zračenje otpada samo 10% energije. UVC-zraci ne prodiru do površine Zemlje, pa tako ni do naše kože, jer se apsorbuju u ozonskom sloju atmosfere. UVA i UVB zraci prodiru kroz spoljni sloj kože i izazivaju oštećenja: opekotiine, rak kože, alergiju i sl. Oštećenju ćeliju kože naročito su izloženi ljudi svetle puti. Crno svetlo je (UV svetlo, ultraljubičasta svetlo) je lampa koja emituje ultraljubičasto zračenje u bliskom UV opsegu. Ultraljubičasta svetlost je deo EM spektra koji je po frekvenciji iznad spektra vidljive svetlosti a ispod rendgenskog zračenja. Područje ultraljubičastog spektra obuhvata talasne dužine od nekoliko nm do par stotina nm (nanometara) odnosno red frekvencija od 1014 Hz do 1017 Hz. Kao i kod ostalih delova spektra, oštre granice ne postoje. Zraci ultraljubičaste svetlosti su fotoni visoke energije. Drugi tipovi ultraljubičastih lampi emituju velike količine vidljive svetlosti zajedno sa ultraljubičastom. Crno svetlo se obično odnosi na lampe koje imaju tamno plavi optički filter u staklu sijalice koji blokira najveći deo vidljive svetlosti, tako da lampa emituje uglavnom ultraljubičastu svetlost. Ultraljubičasta radijacija je nevidljiva, ali mali deo vidljive svetlosti prolazi kroz filtracioni materijal, sa talasnim dužinama i opsegu 400-410 nm, i posledica toga je ljubičasta boja lampe. Vudovo staklo je tip filteracionog materijala koji se koristi za formiranje crnog svetla. Ultraljubičasto svetlo se deli na tri podoblasti (UV-A, UV-B i UV-C) koje se razlikuju po frekvenciji, odnosno talasnoj dužini, a što posredno znači i po energiji (Plankova formula). Glavni (najveći) izvor tog zračenja u prirodi je Sunce.UV svetlo se danas koristi kao sterilizator, što znači da uništava bakterije (medicina, prehrambena industrija) i u naučne svrhe. Istorija: Fridrih Vilijam Herscel je nemački astronom koji je koristio staklene prizme sa različitim bojama svetlosti da eksperimentišete sa sunčevom svetlošću. 1800. on je otkrio nevidljivu svetlost koju je nazvao "ultra-crvenom bojom." Johan Vilhelm Riter je vršio eksperiment 1801. On je našao formu svetlosti iza ljubičaste. On je tu svetlost smatrao hemijskim zracima, ali je kasnije nazvana ultraljubičasta svetlost. Činjenice: Medicinske koristi od ultraljubičastog svetla su dezinfekcija i sterilizacija bez upotrebe hemikalija. Ultraljubičasto svetlo se takođe koristi da uništi bakterije i viruse. Godine 1877. Dva engleska naučnika Dauns i Blant, otkrili su da je bakterija umrla na sunčevoj svetlosti. 1892. Maršal Vord je pokazao da baktericidno dejstvo potiče iz ultraljubičastog dela spektra. Ultraljubičasto svetlo se takođe koristi kao siguran medicinski tretman. Ona stimuliše imunološki sistem i pokazuje dobre rezultate u ubistvu krvnih patogena. Prednosti: Ultraljubičasto svetlo je ekološko što ga čini idealnim za upotrebu u medicinskim krugovima. Ono deaktivira DNK patogena i sprečava njihovo razmnožavanje. Neki mikroorganizmi koje je

koji su inače neotporni na visoke tempretaure. pribora i manjih količina vode. Dr Stalone u Arizoni koristi ozon ili vodonik peroksida u kombinaciji sa svetlosnom terapijom da povrati oksidativni metabolizam. Upotrebljavaju se u zdravstvu. delova opreme i ambalaže. ugostiteljstvu i svim ostalim mestima i prilikama gde se zahteva velika brzina sterilizacije (dezinfekcije) spoljašnjih površina kako metalnih i staklenih tako i plastičnih i gumenih instrumenata. koje uništava UV zračenje ove talasne dužine: . Princip rada ovih uređaja se zasniva na činjenici da su mikroorganizmi veoma neotpornina ultravioletno zračenje talasne dužine 253. E. kozmetici. veterini. Ovde ćemo navesti neke od mikroorganizama. koli.moguće uništiti pomoću ultraljubičaste svetlosti su bacilus antracis.7 nm. hepatitisa i influence… Ultraljubičasto svetlo može da se kombinuje sa drugim terapijama. Ovo leči hronične bolesti. farmaciji. prehrambenoj industriji. laboratorijama. pribora. salmonela. šigela. Sledeći oboljenja mogu imati koristi od UV ozračivanja krvi: • Rak • virusne infekcije • bakterijske infekcije • hroničnog umora • Loša snabdevenost kiseonikom • Toksičnost • Loša funkcija imunog sistema • Artritis • gljivičnih infekcija • trovanja krvi • slaba cirkulacija • Alergije • Astma • Dijabetes • reumatoloških oboljenja UV STERILIZATORI Za detaljnije karakteristike i opis kliknite na fotografiju proizvoda UVS1015 (1 izvor UV zračenja) UVS2015 (2 izvora UV zračenja) UV sterilizatori koriste se za sterilizaciju (dezinfekciju) i čuvanje instrumenata.

Kućište uređaja je izrađeno od čeličnog dekapiranog lima zaštićenog kvalitetnom plastifikacijom. Ugrađeni su kvalitetni izvori UV zračenja nove generacije od poznatih svetskih proizvođača. Fototerapija se deli na: Terapiju infracrvenim zracima Terapiju ultravioletnim zracima Terapiju laserom male snage . izvedena je naročitom konstrukcijom uređaja. Optimalno vreme sterilizacije (dezinfekcije) je 15 minuta. Zaštita od direktnog UV zračenja koje je veoma štetno za kožu i oči. FOTOTERAPIJA Primena svetlosne energije u fizikalnoj medicini naziva se fototerapija. koji isključuje izvore UV zračenja pri otvaranju vrata dok je postupak sterilizacije (dezinfekcije) u toku. Svetlost zauzima dijapazon elektromagnetnog zračenja izmedju mikrotalasa i rendgenskih zraka. ugradnjom vrata od filter akrilnog stakla i senzorom.UV zraci koji se emituju iz izvora UV zračenja smeštenih unutar sterilizatora sterilišu (dezinfikuju) unutrašnji prostor uređaja i spoljašnje površine predmeta poređanih na hromiranoj rešetci unutar sterilizatora. čiji je radni vek 8000h.

Fiziološki efekti ovakvog promena ispoljavaju se:  kao upalna reakcija (eritematozna reakcija i reda-fotodermatitis) usled destrukcije spinoznog sloja sa hiperemijom i zaštitnom reakcijom u vidu pojačane pigmentacije (tamnjenje) i zadebljanja kože. UVB UBC). terapija vidljivom svetlošču i polihromatskim svetlosnim diodama male snage. hromatoterapija. Prodiru do 1mm. terapija polarizovanim svetlom. Veštački izvori su živine lampe (kvarcne lampe) i fluoresentne lampe. promenu jonske koncentracije i promene akcionog potencijala.  analgezija. Klasična podela fototerapija:  Ultravioletno zračenje je visoko energetsko zračenje iz dela elektromagnetnog spektra od 10nm do 380nm odnosno izmedju vidljive svetlosti i X zraka (UVA. . Biološka delovanja Nakon absorpcije energije fotona dolazi do fotofizičkih i fotohemijskih reakcija u tkivu koje imaju za posledicu iniciranje procesa biosinteze.U oblast fototerapije spadaju i helioterapija.

eritemno 1-5MED. rezultati se čitaju za 24h Indikacije i kontraindikacije:  Indikacije: rahitis. fotodermatoze (porfirija. usporeno zarastanje rana i kalusa osteomijelitis.  baktericidno delovanje  povoljni efekti u psorijazi i drugim kožnim oboljenjima nepoznatog mehanizma delovanja uz fotosenzibilizator (PUVA) ili kombinacija UVA i UVB Neželjene reakcije  Neželjene reakcije su česte i opasne:  fototoksična solarni dermatitis (opekotine do opekotinskog šoka)  fotoalergijska reakcija. keratosis follikularis xeroderma pigmentosum. hemoragijski sindrom. kožna oboljenja (psorijaza. Primenjuje se uz obavezne mere zaštite  1 biodoza je najmanje trajanje zračenja (min) sa određenom kvarcnom svetiljkom i sa određenog rastojanja (30 ili 50cm) koje izaziva pragovni (najslabiji) eritem jasnih granica  Biodozimetar je komad materijala 20x5cm sa 6 pravouglih otvora veličine 0. transformacija vitamina D u D1 formu iz 7 dehidrosterola u koži  promena imunološke reaktivnosti (imunosupresija-supresija supresornih Tlimfocita). katarakta Tehnika primene  Dozira se pažljivo (zbog mnogobrojnih neželjnih efekata)i individualno postupkom koji se naziva odredjivanje biodoze ili minimalne eritemne doze (MED) uz pomoć biodozimetra. pemfiogus) imunosupresija.  solarna elastoza i keratoza. i hipereritemno zračenje.  fotokeratitis. hydro aestivalis. carcinom kože. koji se postavi na volarnoj strani podlaktice ili na regiji na kojoj će se primeniti zračenje i postupno izlaže UV zračenju. Doze mogu biti: suberitemne do 1MED. alopecija.sl.  Kontraindikacije su brojne: malignitet ili malignitet kožni u porodici.) hiperbilirubinemija kod dece. SLE. vitiligo. acnae i. preko 5MED. bolna stanja u reumatologiji i neurologiji. .5x1.5cm).

veću efikasnost i manje neželjenih efekata pokazala je takozvana “uskotalasna UVB fototerapija” (talasna dužina od 311 nanometara). pojava neželjenih efekata zavisi od ukupne doze zračenja. oboljenje u čijem formiranju učestvuju nepoznati i različiti provocirajuci faktori: psihološka trauma. U dosadašnjoj praksi. genetski uslovljeno. a može da se pojavi i zajedno s nekim drugim bolestima) i parapsorijaze (grupa kožnih oboljenja koja klinički. hipertireoidizam. . Početna doza zračenja zavisi od fototipa kože pacijenta i primenjuje se do one doze zraka (količine energije) koja izaziva jedva primetno crvenilo kože. dermatitisa (ekcema). . Oko 3 posto populacije boluje od psorijaze i koliko god postoje dobre terapije za ovo oboljenje pacijenti su najčešce nezadovoljni zbog izuzetnog estetskog uticaja na njihov život.Psorijaza je veoma često. Fototerapija UVB zracima primenjuje se 2-5 puta nedeljno. najbolje rezultate. po nekim osobinama mogu da liče na psorijazu). ograničena depigmentacija kože koja je sklona širenju. katarakta neurovegetativna distonija Najčešće. lihen planusa (hroničnog upalnog oboljenja koje je “udruženo” sa emocionalnom napetošću i stresom). infekcija ili lekovi. svrab i suva koža) i hronični (ispoljavaju se starenjem kože i povećanim rizikom od razvoja karcinoma kože). pretpostavlja se da osoba mora biti fenotipski predisponirana. UVB fototerapija se primenjuje za lečenje psorijaze. Međutim.Neželjeni efekti UVB fototerapije mogu da budu akutni (kao što su opekotine. pruritusa (svraba kože). vitiliga (stečena.Ove parametre pre početka fototerapije određuje dermatolog. Tip nasledja nije u potpunosti razjašnjen. doza zračenja se postepeno povećava do izlečenja oboljenja ili do pojave neštetnih neželjenih efekata.uremični i hepatični sindrom.

zbog cega se smanjuje količina T limfocita u koži. U terapiji opsežnih oblika psorijaze i oblika psorijaze praćenih upalom zglobova koriste se lekovi koji spadaju u grupu citostatika ( Metotrexat ). sa ili bez dodatka supstanci koje intenzivnije vezuju UV zrake . U ovom tipu terapije je iskorišćeno povoljno dejstvo sunčevih zraka na osobe koje boluju od psorijaze. Tretmani su izuzetno skupi i izbor su za pacijente koji imaju psorijazni artritis upalu zglobova ili neku kontraindikaciju za do sada navedene tipove terapija. sa ili bez salicilne kiseline. uvek sa zaštitnim faktorom 20 ili 30.Terapijski pristup mora biti različit za svakog pacijenta u zavisnosti od oblika i rasprostranjenosti oboljenja.Acitretini. Dugo i uspešno korišćeni produkti katrana najčešće se koriste kod manjeg uspeha navedenih susptanci. su preporučljivi kod psorijaze dlanova i tabana praćenih gnojanicama. obolelim pacijentima se savetuje dozirano izlaganje suncu. Kortikosteroidni kremovi. UVA i UVB zračenja su vrlo uspešna u tretmanu psorijaze. Izomeri sintetičkog vitamina A . Morska voda sa mnoštvom minerala i sunce ( UV zracenje) rezultiraju povlačenjem blagih oblika psorijaze. posebno na pregibima ekstremiteta i genitalijama. Apliciranje leka pod najlonom značajno pojačava njegovo dejstvo. ali koji se daju u tako malim dozama da imaju imonomodulatorno dejstvo . Sa navedenim dejtvom smanjuju se i psorijatični pečati nastali umnožavanjem ćelija kože i nakupljanje belih krvnih zrnaca i medijatora upale. Često kortikosteroidni kremovi kombinuju sa kremovima koji sadrže Vitamin D3 ( Kalcipotriol) ili sintetički vitamin A ( tazaroten). . UVA i UVB zračenja imaju imunomodulatorno dejstvo na kožu. Biološki tretman je novi vid terapije koji prevashodno deluje na T limfocite.psoraleni. Obzirom da se istovremeno snižava imunitet kože i od drugih štetnih faktora.ne citostatsko. najčešće su prva terapijska linija blage i lokalizovane psorijaze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful