Nieuwe Media & Populaire Cultuur: Game Cultuur

200500202

Wat gaan we doen?
   

Praktische zaken Bespreken opzet werkcollege Vooruitblikken op volgende week Voorstellen

Docent

Teun Dubbelman, JK 13, kamer 1.09 gamecultuur@gmail.com

Computer games & politiek

Computer Games & kunst

Computer Games & geschiedenis

Computer games & verhalen

Praktische zaken
 

100% Aanwezigheidsplicht 100% Blog-plicht : http://gamecultuur2008.blogspot.com

Opdrachten gedurende de cursus

Leesvragen individueel (HC) Paperopdrachten individueel (presenteren in groepsverband WC) Helft werkcollege verzorgen in groepsverband WC Eindpaper individueel

Literatuur: opzet

Uit welke elementen bestaat een goede opzet?

Onderzoeksopzet
Uit welke elementen bestaat een goede opzet? -Korte spannende introductie (aanleiding & objectafbakening) -Probleemstelling: open of gesloten. (vermijd feitgerelateerde, speculatieve en geisoleerde vragen). -Situering in het veld: plaats van onderzoek in een groter geheel (theoretisch kader), motivering van de beperking. -Methode van onderzoek (zie Aarseth “Playing Research”) met een verantwoording van de structuur van de paper (in welk hoofdstuk/segment komt wat aan de orde?) -Belang van het onderzoek

Volgende week
Opdracht week 2:

Schrijf een voorlopige onderzoeksopzet (zie format op blog, 1500 woorden) met daarin aanleiding, objectkeuze en formulering(en) van mogelijke vraagstellingen en toelichting op belang van het onderzoek. De vraagstelling moet duidelijk maken hoe de casus onderzocht gaat worden. Ideeën voor een casus:  - Een spel en het eigen gebruik van een spel/ observatie van andere speler(s)  - Fansite en het gebruik van de fansite  - Bezoek aan een gamedag  - Bezoek aan een LAN party  - Bezoek aan een spelhal Zoek minstens drie bronnen op Internet (of daarbuiten) waar je academisch relevante informatie kunt vinden over games en game research. Het kan gaan om blogs, websites, journals etc. Post deze bevindingen, inclusief links (indien mogelijk), op je blog. Gebruik hierbij een consistente bibliografische stijl, en beschrijf van elke bron kort waarom je ervoor gekozen hebt en hoe je hem zou kunnen gebruiken.

Deadline: woensdagmiddag 14u. op blog, print paperopdracht mee naar WG

Leesvragen (in tweevoud tijdens HC), presentatie groep A (eerste helft college) en groepen D,B,F (tweede helft college)

Indelen presentatiegroepen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful