SEPSI ÁRPÁD, KOHL ISTV ÁN

A KÁRPÁTI BARNA MEDVÉRŐL

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA Kolozsvár,1997

2

SEPSI ÁRPÁD, KOHL ISTV ÁN

A KÁRPÁTI BARNA MEDVÉRŐL

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA Kolozsvár,1997

Marosvásárhelyen .2 Megjelent A magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium Támogatásával Lektorálták: Nagy-Tóth Ferenc Sárkány-Kiss Endre Szabó Zsigmond ISBN 973-98092-0-0 Felelős kiadó: Sipos Gábor A könyv szerkesztője: Kürti Miklós Számítógépes szedés: Vargháné Nagy Erzsébet Számítógépes tördelés: Venczel Géza Készült a LYRA Könyvnyomda Kft nyomdájában.

hatalmas tömegű barlangi medve csontmaradványai alapján sokkal jobban ismerjük ennek a fajnak a csontozatát. pedig a szakemberek még mindig nem tudnak megegyezni a különféle változatok rendszertani besorolásában. a felnőttek is jóindulatúnak. amelyek szerint a többféle barnamedve fenotípust különböző genotípusba sorolja a szakirodalom. örvös-. fekete-. Az utóbbi négy évtizedben a szászrégeni preparátorműhelyben megfordult 144 medvetrófea. valamint OLVEDI Gyulának a fényképek elkészítéséért. Köszönetet mondunk Horia ALMAŞAN (Bukarest). ugyanúgy mint a tudományos munkánál.és növényevő medvetípusokat. hosszúkoponyájú. korántsem monográfiai szinten. szakembernek. 1994. a ragadozók április–május közepén párzanak. A rendkívül nagy változatosságot mutató szín. alak-. milyen valójában egy állat. és okoz még ma is. Azokat a kétségeket szeretnénk eloszlatni. LINDEMANN annyira elkülöníthetőnek tartotta a vér. nehezítik a faj megismerését. a meséskönyvek dörmögő medveapóját vagy buta. medve elnevezések nagyon bonyolítják. Ahhoz. mint a közönséges barnamedvénkéét.3 ELŐSZÓ A gyermekkori játékmackót. a megfigyelt területről gyűjtött adatok mellett szólunk az 1993– 1994-ben „Lisztesen” (Ratosnya) látott különlegesen érdekes medvefákról. kedélyesnek tartják. szigorúan a puszta tényekre kell szorítkoznunk. viselkedés. Sergiu HAIMOVICI (Iaşi) és Rudolf RÖSLER (Regensburg) uraknak a rendelkezésünkre bocsátott szakdolgozataikért. Dolgozatunk célja közelebb jutni ennek a nálunk annyira közönséges nagyvadnak a megismeréséhez. A barnamedvét mindenki ismerni véli. A méret-. megfigyelésből általánosított vadászelbeszélésekre alapozó túlbuzgóság feleslegesen terheli a szakirodalomban tájékozódni akarót. szín-. A szerzők . a rajzfilmek kedves medvebocsát. az állatkertekben vidáman játszadozó szőrgombócszerű medvebocsokat nem csak a gyerekek. becsapható tenyeres-talpas állatát. ugyanannyi medvekoponya méreteinek feldolgozása késztetett a dolgozat megírására. Ugyanakkor szeretnénk rávilágítani a túlszaporodott medveállományban rejlő magatartásváltozás veszélyeire. Szerinte a növényevő medvék július – augusztus elején. hogy többek között a párzási és szaporodási periódusukat is élesen elhatárolhatónak vélte. hogy megismerjük. a megfigyelések rendszerezését. A bőrök szemrevételezése.és étrendbeli sokféleséget szeretnénk bemutatni az áttanulmányozott nagyszámú dolgozat és a saját anyagunk. barna-. Az évezredek alatt felhalmozódott. amely esetlenségével csak mulatságára van az embereknek. A kevés anyagból. vér-. A hangyász-. testalkat. koponyaforma és méret. olyan állatnak. viselkedés. rövidkoponyájú stb. Szászrégen. július 30. valamint étrend nagyon sok fejtörést okozott vadásznak. megfigyeléseink alapján. SZÁSZ Adélnak és SEPSI István Árpádnak a profilpoligonok számítógépes megszerkesztéséért. A koponyákról felvett méretek statisztikai feldolgozása mellett 35 – nem kiválasztott – koponyáról profilpoligont szerkesztettünk a variabilitás jobb illusztrálhatósága végett.

Vestfália és Münster környékén 1445–1446-ban tűnik el. foka között él. Landeck és Schmalkaden környékén 1789-ben láttak utoljára. Ma az északi szélesség 22. de az utóbbi évszázadok irtóhadjáratainak következtében ma csak szigetekben található a kontinensen (1. a francia Alpokban 1912-ben és 1921-ben láttak utoljára medvét. ábra. Franciaország déli részén a Pireneusokban még ma is él. Dánia és Belgium területén is véglegesen kipusztul. Franciaország északi részéről a múlt század elején tűnik el. Poroszország keleti részén 1804-ben. és 75.4 A BARNAMEDVE FÖLDRAJZI ELTERJEDÉSE Az Ursus arctos faj mindig az északi féltekét lakta. A XVII. században megkezdődik a mai Németországban és szomszédságában a medve kipusztulása. 1. ábra). Nagy Frigyes 1772-ben elrendeli országában a farkas és a medve teljes kiirtását. Németország délnyugati részén 1600 körül. A barnamedve földrajzi elterjedése és elszaporodása 1950 és 1990 között Angliában már a XI. Három évezreddel ezelőtt egész Európa területén elterjedt volt. Felső–Bajo- . Hollandia. Sziléziában 1662-ben. században kiirtják a medvét.

Franciaországban 30. Romániában 5700. Spanyolországban 60. Az Ó-Királyság területén Gorj. de a hetvenes években épült modern autópálya úgy látszik. Moldvában nagyobb számban Putna környékén. ami már kívül esik a medve életterének szélső határán. Romániában 1000. kisebb számban pedig Roman. ahol megfelelő életkörülményeket talál magának. Csehszlovákiában 80. Muşcel körül. Norvégiában 100. A volt Szovjetunió európai és ázsiai részén. Csík és Háromszék megyékben volt található. Prahova. Jugoszláviában 2600. Franciaországban 70. A huszadik század elején Romániában a legtöbb medve a Görgényi-havasokban. Spanyolországban 100. természetesen nem egyenletes eloszlásban. Ez az állomány 1979-re a következőképpen alakult: Bulgáriában 40. figyelembe véve az ezer hektár erdőre eső egyedszámot. A második. Svédországban. 1942). olyan tengerszint feletti alacsony területeken is találkozunk vele. Olaszországban 100. akadályt jelent részükre. Svédországban 280 medve élt. a túlszaporodás következtében. Kevesebb számban Vajdahunyad környékén és a Bánságban. Bacău és Neamţ megyékben (NEDICI. Svédországban 600 medve. Észak-Európában: Norvégiában. a Fogarasi-havasokban. amelyeken az egyedsűrűség 2–3. Jugoszláviában 700. mert az utóbbi években nem észlelték jelenlétüket. amelyeken három vagy annál több medve él 1000 hektáron. Olaszországban 180. 1–2 vagy 1 alatt van 1000 hektáron. Sőt. Sebes környékén. Norvégiában 50. Csehszlovákiában 400. az olasz Alpokban. Lengyelországban 10. Argeş. Élelemszerzés céljából olyan mezőgazdasági területeket látogat. de megtalálható Dîmboviţa. Szentpétervár környékéről 1900 körül. A mai Románia területén a Kárpátok mindkét oldalán elterjedt. A szakemberek. Vîlcea. Az első kategóriában olyan területek tartoznak. Máramarosban. Asztúriában. Görögországban 30. kb. ahol a század elejétől nem találkoztak vele. A Kárpátok erdős területének 44%-án fordul elő. Finnországban 400. 3 100 000 hektáron. Naszód hegyeiben. Abruzziában. valamint Észak-Amerikában. négy különböző egyedsűrűségű területet különítettek el. Úgyszintén Thaiföld és Japán területén. Lengyelországban 40.5 rországban 1835-ben lövik ki az utolsó példányokat. Finnországban. . Egy 1952-es felmérés szerint Bulgáriában 1300. a Himalájától északra. a Balkánon és a Kárpátok teljes vonulatán végig. később Magyarország területén is kipusztul. Rîmnicul-Sărat környékén is. Finnországban 400. Görögországban 100. harmadik és negyedik kategóriába pedig azok a területek. Ausztriában Szlovénia területéről jártak át medvék évszakonként. Napjainkban a barnamedve megtalálható a Pireneusokban.

Majd Beregszói Hagymási Kristóf tanácsosé. Nélküle nem lehetett társadalmi összejövetel. Bethlen Gáboré. akinek halála után Teleki Sámuel birtokolja. Később Báthori Zsófiáé. A görgényszentimrei vár és uradalom első okleveles említése 1248. felszínben. Bocskai Miklósé. Bocskai Istváné. kinek idejében a várhoz 22 falu tartozott. Tulajdonosai 1443-tól a következőképpen váltogatják egymást: Hunyadi János. az Avas–Gutin–Cibles–Kelemen–Hargita vonulatnak.9°C. kinek halála után kincstári birtok marad a vár és uradalom. A minimális mennyiség 600 mm. Tulajdonjogilag eleinte Árpád-házi vár. különösen fontos vadászterületnek nyilvánították. Ők alakítják ki a kastély körül a ma is látható dendrológiai parkot. egyike volt Erdély legjobban kihasznált és legjobban gondozott vadaskertjének. A történelem eseményei nem kerülték el. IV.és erdőgazdálkodási szempontból a XIII–XIV. északon a Nagy-Szamos határolja. Telegdy Zsófiáé.3 mm. Teleki Mihály szerzi meg a birtok javai nagy részét. csökkentették a fakitermelést. Hegyeinek magassága 377–1777 m között váltakozik. A Kelemen. amelyről a feldolgozott anyag származik és amely megfigyeléseink tárgyát képezi. legnagyobb öröme.5 mm. A Görgény völgye 55 km hosszú. Elöljártak ebben a fejedelmek. Rákóczi Györgyé. Rákóczi Györgyé. Rudolf trónörökösé lesz. később vegyes uralkodóházi. sekély vizű folyásával. ábra) A Görgényi. kissé széles. A Görgényi-havasok. A második világháború után szintén gondozott vadászterület marad. A hatvanas évek végéig nagyméretű fakitermelés folyt a Görgény völgyében. II. a völgyet pedig elzárták a kirándulók és általában a forgalom elől. az európai főrangúak őszi vadászatának kedvelt területe volt.2 mm-t. éghajlatban és élővilágban. Rákóczi Ferencé. azután Kovacsóczy Farkas kancelláré. majd székely ispáni birtok. 931. Kovacsóczy Istváné. majd újra kincstári tulajdonban kerül. ezelőtt 1. Következik Békés Gáspár.8–5 millió évvel történt.és Kelemen-havasokat a Maros völgye szeli ketté. környékén helyenként magasabb. faszállító kisvasúttal. Ekkor a kisvasutat felszámolták. (2. Kialakulása az újharmadkorban. február 23-án keltezett. Ignácé és Jánosé. kitől a kincstárra száll a tulajdonjog.6 A TANULMÁNYOZOTT TERÜLET A terület. A Görgényi-havasok 900 négyzetkilométer területen fekszik a Maros völgye és a Nagy-Küküllő forrásvidéke között. de a Fancsal környéki maximum eléri az 1244. geológiai összetételben. Csendzónának. majd János Zsigmondé. Délen a Maros. míg a Kelemen. 8–10 fokos átlagemelkedéssel 100 méterenként. 1918-tól román királyi kincstári vadászterület. Görgényszentimrén 732. Béla idejében. Thököly Imréé. magasságban. Az ország erdeinek 0. Az évi csapadékmennyiség az országos átlag fölött van. amely 160 km hosszú és átlagban 40 km széles. Közbelső része Európa legnagyobb vulkáni eredetű hegyláncának.és Borgói-havasok két különálló egységet képeznek.7°C. Erdély leggazdagabb vadászterülete. vad. mint vadászterület és vadgazdálkodás. A görgényi híres vadászatok közismertek. kik a Bornemisza előnevet viselik. századtól az érdeklődés középpontjában állt Erdélyben. Báthori Zsigmondé. Barcsai Ákosé. Petki Istvánnéé. Az erdélyi urak legszenvedélyesebb időtöltése.és Borgói-havasok nagy része a marosvécsi várhoz és annak tulajdonosaihoz tartozott. A Görgényi-havasok nagy része a ma is álló görgényszentimrei várhoz és annak birtokosaihoz. A januári átlag -4. majd nemzeti-fejedelmi. Izabella királyné menyasszonyi ajándéka. azután Kendi Ferencné. Az évi átlaghőmérséklet +6°C és +8. A Keleti-Kárpátok belső vonulata mentén határos a . Azután kilencvenkilenc évre Kászoni János Józsefé és fiaié. kiváltságos szórakozása a vadászat volt. A feljegyzések szerint.4°C között van. ünnepség. a júliusi +19. I. Különböznek korban.59%-a található itt.

A tanulmányozott terület . mint a Görgényi-havasok. Az Avas–Gutin–Cibles–Ke- 2. A Kelemen-havasok szintén újharmadkori eredetűek. ábra. kőtörmelék és vulkáni tufa felváltva képezi geológiai rétegeit. amelyek az Erdélyi. Láva.7 rátolódás folytán kialakult hegyekkel.és Pannóniai-medence süllyedése következtében jöttek létre.

Legmagasabb csúcsa a Pietrosz (2102 m). A magas hegyekre jellemző éghajlattól az alacsony hegyekre jellemzőig mindenféle átmenetet megtalálunk itt. amit vulkáni tufa borít.és Borgói-havasok egységessége rányomta bélyegét az éghajlati körülményekre.és Kelemen-havasok magas hegyei közötti Borgó– Vátra Dorna– Cîmpulung depresszionális folyosó Erdélyi-medence felőli része. Fontos ponton épült. augusztus elején még találunk havat. A Kelemen-havasok északnyugati – délkeleti irányban vonulnak. átlagban 200–400 m-rel magasodik a Borgói-hegység és a Görgényi-havasok fölé. Van itt 10 km átmérőjű is. hóhegyek alakulnak ki. Délnyugaton a Dornamedence és a Borgó-hegység határolják. Ekkor Kacsics Simon tulajdona. A keleti lépcsőzet homokkőből. sokan versengtek birtoklásáért. A középső lépcsőzet homokkőből és agyagos palából áll. Kőzeteinek egynegyedét andezit képezi vízszintes. Werbőczi Istvánnak ajándékozza. Kendi Ferencé lesz a vár. mély völgyeiben július végén. melyek az erózió következtében részben beomlottak. A Losonczi Bánffyak kezén közel másfélszáz évet volt. Ő pártfogolta az 1926-ban itt megalakult és évi összejöveteleit tartó Erdélyi Helikon Társaságot. Északos. majd Dénes királyi kincstári felügyelőé. párhuzamos rétegekben. A hozzátartozó uradalom állami tulajdonba került. majd Ongor János udvari vitézé. A nyugati lépcsőzetre megdőlt homokkő és agyagos palarétegek jellemzőek. . Bethlen Gáboré. de vihar esetén 40–50 m/s is lehet. terméskén és a borvízforrások. Állítólag itt születik meg a Hármaskönyv. melyhez tartozott az említett hegyek erdőségeinek nagy része. Endre (1205– 1235) idejében az egyik országkaput biztosító végvár. A Kelemen. Felszínére a különböző magasságokban elhelyezkedő fennsíkok jellemzőek. a későbbi fejedelemnek adományozza birtokostól. Bocskai Istváné.8 lemen–Hargita lánc itt a legszélesebb. vulkáni lávával átitatva vagy betakarva. a havasok lábánál fekszik Marosvécs vára. aki Kemény Jánosnak. Tulajdonképpen a legmagasabb vulkanikus hegység Romániában. átitatva vagy helyenként betakarva vulkáni lávával. Formája téglalap alakú. A második világháború után a vár javítóintézetté. Délen 30 km hosszúságban a Maros a Görgényi-havasoktól választja el. kialakulásuk a masszív lávaömléssel magyarázható. II. nummuliteszes mészkőből. Később Hagymási Kristóf tanácsosé. A legmagasabb csúcsok évi átlaghőmérséklete 0°C és -2°C között van. Rákóczi Györgyé. széles területeken uralkodott. Javarészt üledékes kőzetek alkotják. Ettől kezdve Marosvécs vára és a hozzá tartozó birtok közel 300 évig a Kemény család tulajdona. majd szellemi fogyatékos gyerekek otthonává lett. A Maros Kelemen-havasok felőli oldalán. Első írásos említése 1228-ból való. Télen nem ritka a 6–8 méteres hóréteg. Utóvulkanikus képződmények a limonit. A Radnai. míg az alacsony dombvidéken az évi átlag +10°C és +18°C között ingadozik. Területe 2000 négyzetkilométer. Rákóczi Györgyé. 30 km széles. Bélbor. A Borgói-hegységnél három lépcsőzetes magasságszintet különböztethetünk meg. nedves időjárás következtében az év hat hónapjában az átlaghőmérséklet nem emelkedik 0°C fölé. A csúcsokon a nyári szélsebesség 5 m/s-ról februárban eléri a 9 m/s-ot. Kemény János – az író – az első világháború után örökölte nagybátyjától. nyugaton az Erdélyi-medencével határos. Báthori Zsigmondé. aki titkárának. Az óharmadkorban (paleogén) alakultak ki feltüremkedett földrétegekből. akit a Bánffyak ősének tartanak. Keleti oldalon a Păltiniş-. A csapadék mennyisége meghaladja az 1200–1400 mm átlagot. Hófúvásban egész dombok. Marosvécs II. A Borgói-hegység alacsonyabb. kisebb területet foglal el. Drăgoiasa-. I. A magas hegyekben a hideg. eléri az 50 km-t. 60 km hosszú. Számos kráter tarkítja. kinek halála után kincstári tulajdonba kerül. agyagos palából áll. Azután Szóbi Mihályé.és Szék-medence választja el a Besztercei-hegységtől. de régebbi eredetű.

G. Farkas Izsák. Mindhárom havas erdőrengetegeit nagykiterjedésű havasi legelők. Bánffy család. Teplánszki család. a duzzasztógát építése miatt. A második világháború után itt zavartalanul folyt és folyik a fakitermelés. a Maros közvetlen közelében úrbéreseké volt a terület.. . Schwarz Mendel. A legalacsonyabb dombos részek tölgyerdői felett a tölgy-bükk. Schwartz N.9 A két világháború között a Bisztrától Hévízig a Maros két oldalán elterülő erdőségek tulajdonosai a „Besitz der Waldindustrie A. kivéve a Ratosnya patak völgyét. Éltető család.” és magánszemélyek között oszlott meg. Fritsch család. Urmánczi család. Mint például: Farkas Mendel. majd a bükk-fenyő és a magas részek fenyőerdői helyezkednek el. báró Kemény Kálmán. forrásokban gazdag völgyek tarkítják.” 1922-ben szerkesztett térképe szerint a következők voltak: Ratosnyától Hévízig szélesedő ékalakban. míg a tulajdonképpeni erdőrengeteg a „Waldindustrie A. Farkas Lajos. ahol az utóbbi években számolták fel a kisvasutat. Az erdőzónában jól elkülöníthető öt emelet. felette a hegyvidéki bükkös. Schobel. G.

tölgyerdőkkel határos. szaporodás. ahol biztosított számára a csend. Ismételt. Szászrégen mellett. gyümölcsösökbe. az emberjárta helyektől. amit ökológiai tényezők. amelyeket sziklás részek. Alapjában véve úgy képzelhetjük el a különböző egyedekhez tartozó területet. ugyancsak 600 m alatt. ahol könynyebben. A bocsos. málnások. elhagyják előbbi területüket és lehetőleg megfelelőbbet választanak. a változatos élelemszerzési lehetőség. Az egyedsűrűség és az elfoglalt territórium ugyanaz egész évben. biztonságosabban kielégítheti fiziológiai szükségleteit. a szálláshely. a temperamentum. amikor nem jellegzetes élőhelyeken is nagy számban jelennek meg. akaratlagos zaklatásnak kitéve 5–7 km távolságra is elmennek. alacsonyan fekvő tölgyerdőkben. óvatossága megfigyelhetően módosult. hónapok múlva térnek vissza. hogy két különböző vegetációs zóna ugyanabban az időben könnyebben kielégíti életszükségletét. A Szászrégen–Dedrád között vezető országúton a várostól 3 km-re a nyolcvanas években őszszel az út melletti gémeskútból a tűzoltók szedtek ki egy fiatal medvét. kivéve az őszi élelem utáni vándorlásokat. Az itt található legelő tengerszint feletti magassága 450 m. völgyeket. Az elfoglalt terület nagysága a nem.10 ADATOK A BARNAMEDVE BIOLÓGIÁJÁHOZ Biotop. csendhiány váltanak ki. csaknem 100 km távolságra a legközelebbi specifikus medveélettértől. Ugyanakkor feltétlenül figyelembe kell venni a napi vagy az évszakhoz kötött tevékenységéhez szükséges területváltoztatási belső késztetését. mint az egyedül élő hímeké. hogy betartanák a „kötelező távolságot”. Újbóli zaklatásnak kitéve. territórium A Kárpátokban a barnamedve kedveli a nagy erdőségeket. Természetes. ültetvényekre való vándorláskor figyelhető meg. havasi legelők. menekülésre készteti őket. nagy számban gyűlnek össze időlegesen. amelyeknek egy bizonyos hányada közös. patakok váltanak fel. Több tíz kilométert vándorolnak. körülbelül 600–2000 m tergerszint feletti magasságig. és aránylag kis helyen. Ennek a szükségletnek kielégítése határozza meg a medve mobilitását. a zaklatosság függvénye. összezárt medvék ezért tűrik el egymást? A dögre szoktatott. lehetőleg távol az emberi településektől. Lehetőleg két különböző biotop határához közel választja egyedi területét. mint egy. a Görgényi-havasok lábánál elhelyezkedő „Mocsár-erdőben” gyakran lehet találkozni vele. mint egymást metsző köröket. Használ- . Gyakran találkozhatunk medvével 600 m alatt is gabonaföldeken. tompult. a medvénél 400–500 m. szoptatós anyamedvének. élelembiztosítottság lenne? És a fogságban tartott. mint a széldöntéses területeket. Átlagban 600–1000 hektár területet igényelnek. a sűrű erdőt ugyanúgy. Magától adódik a kérdés: a medvéknél kialakult territoriális szolitarizmus alapja kizárólag vagy főleg az élelemszerzés. ha nagyobb mennyiségű élelemre is van szüksége. az élelem. Elkerülik a vegetációszegény gerinceket. A zajforrástól legkisebb távolság – amit még eltűrnek – a hiúznál 2000 m. eredeti helyükre esetleg hetek. a zajtól ingerlékennyé válnak. a mozgásterük sokkal kisebb. és főleg ősszel a bükk és tölgyerdők gazdag makktermésére. nem zaklatják egymást. Bukarest környékén 1978 őszén 100 m tengerszint feletti erdős részen láttak medvét. Az évszakhoz kötött mozgástérváltoztatás a párzáskor. nehezen tűrik a közeli magas zajszintet. Szeretik a csendet. változatosabban. Az évi mozgásterük több tíz kilométer. a farkasnál 1000 m. Az elfoglalt és védelmezett territórium a medvénél háboríthatatlan birtokot jelent fajtársaival szemben. Az olyan életteret szereti. élelem. gyümölcsösökben. a szeméttelepre járó vagy kéregető medvék távolságtartó ösztöne. évszakhoz kötött vándorlásokkal. Anélkül.

gyümölcsösöket. hogy szürkülettől virradatig. a sötét eldugott erdőrészeket. Az egyed izoláltságából. Kedvező környezeti feltételek mellett kisebb. hogy konfliktushelyzetbe kerülnének. Tavasszal és késő ősszel gyakran lehet látni a fenyőzóna felső határán vagy azonfelül. a vaddisznót. mert változatosságot mutat a fajon belül. viszont a tartós. állandóan változnak az egyedek közötti egyensúly arányában. A medvének ugyanazon az élőhelyen élő más állatfajokhoz való viszonya változó. friss vágottasok. sem a téli pihenőhelyet. és ezért közel egyenlő nagyságú területeket sajátítanak ki. ivó-. Mivel a territórium mérete meghatározott minimum alá nem csökkenhet. . forrást. anélkül. Egyedül az ember közelsége késztetheti elvándorlásra. Ilyenkor a környéken választja nappali pihenőhelyét. A medve távolságtartó viselkedése teszi lehetővé a területnek és a tápláléknak ésszerű elosztását. ha nem zavarják. őr-. odú.11 hatják – de nem egyszerre – ugyanazt az erdei utat. bár nem mindig kerül ki győztesen a párharcból. védelmezi az egyedek összességét. A fennmaradás valószínűségét növelve. Kora tavasszal a barlang elhagyása után a medvék legkedveltebb élőhelye a fenyő. helyhez kötöttségéből következik a betolakodó fajtárssal szembeni agresszivitás. Málnaéréskor ugyanabban a málnásban vagy a közelében választja nappali pihenőhelyét. Minél rohamosabban szaporodik a megengedhető egyedsűrűségen felül egy populáció. Nyáron a hűvösebb. vegetációdús helyeket kedveli. gyümölcsöst. az adott élelemmennyiség ésszerű felhasználásán túl gátlóan hat a szaporodásra. málnást. ami biztosítja szabad mozgásukat. nagy hideg és a sok csapadék megtizedelheti a pár hetes. félreeső helyeken nappal is aktív. mostoha ökológiai körülmények között nagyobb területet sajátítanak ki. a szaporodási körülményeket nem biztosítják számukra. táplálékukat. sziklafedezék. vakaródzó-. a kopasz hegyhátakon. A kisajátított terület csak megközelítőleg egyenlő nagyságú. amelynek határai között zajlik le az állat élete. Megtámadja a szarvast. Az erőviszony jelöli ki a tulajdonképpeni határokat. A határok rugalmasak. küszöböli ki a túlnépesedést. gyakran elragadják tőle. Egy terület medvepopulációjában számszerű csökkenést egyetlen állatfajta sem képes előidézni. Igaz. a természeti körülményektől. Ősszel többet vándorol nagyobb távolságokra. élelem után kutatva. rejtekhelyeiket és szaporodásukat. kikerülve a fizikai és biotikus akadályokat. A terjeszkedésnek tulajdonképpen az erdőzóna szélén meg kell állnia. és ezáltal térbeli eloszlásuk viszonylag egyenletessé válik. bolyongjon. szabályozza az egyedek sűrűségét. a létfeltételekért folyó versengés az egyedeket egymástól eltávolítja. Az anyamedve a farkascsorda ellen nem mindig tudja sikeresen védeni bocsait. makkost. Ez lehet barlang. fürdőző-. A territórium biztosításáért folyó harc különösen erős élelem hiányában és párosodás előtt. egyedsűrűségtől. menedék-. mert táplálékért meglátogatják ugyan a megművelt földeket. a perem felé halad. hónapos bocsokat. nagy sűrűségek. Ellensége – az emberen kívül – nincs. A területkisajátító viselkedésnek rendkívül fontos szerepe van az állatok életében. kortól és nemtől függően. A territoriális viselkedés olyan fiziológiai folyamat. de ezek a területek sem a napi. A határokon belül van alvó-. szaporodó. előkészíteni téli szálláshelyét. csak szorultságában vagy vegetáció hiányában vetemedik ilyen élelemszerzésre. Napközben inkább alszik választott pihenőhelyén. amely megelőzi a túlnépesedést. kidöntött fatörzs. ha éhes. más élőhely keresésére. ennek a populáció szabályozásában is szerepe van. Ez a viselkedés csak adott területre korlátozódik. annál több territóriumot kereső egyed szorul a fajra specificus élettér peremére. A populáció terjeszkedése mindig a legkisebb ellenállás.vagy vegyeserdők. majd a szezon lejárta után visszavándorol saját területére megválasztani. táplálkozó-.és búvóhelye. az évszaktól. elhatárolja. Nagyon csendes. ághalom.

a fiatalok akárcsak háromszáz méterre készíthetnek pihenőhelyet. A konfliktushelyzetek csak a területek kialakulásakor és a betolakodókkal szemben vannak napirenden. Találkozáskor óvatosak. amelyeket összekötő utak kapcsolnak egybe. patakmedreket vagy kiépített utat is használnak. Egyetlen nap alatt a legtöbb. pihennek és figyelnek. A fiatalok kétlábra . A medve nem tűri el. a védelem nem szül állandó nézeteltéréseket az egyedek között. P. figyelmesebbek. A territórium birtoklása. a betolakodóval szemben harci viselkedést vált ki. hogy bizonyos ponton túl a saját fajtársai vagy más fajok egyedei megközelítsék. a nemi riválisok közötti harcnak kettős jellegű szelekciós értéket biztosít. gyávábbak. 12 medve elcammogását ugyanazon az útszakaszon. 1989) a Hargita nyugati részén. hogy az újonnan jött példányok figyelnek más ürülékére. A territórium határain túl vannak olyan meghatározott és rögzített pontjai. Célja és eredménye a szaporodáshoz nélkülözhetetlen tényező. amely után betartottak egy laza rangsort. Az útjukba akadt sűrűségben néha húsz percet is ülnek. pihenőhelyeken a kedvező környezeti adottságok hozzák létre az időleges tömörülést. mint a fajfenntartás fontos eszköze. nehezen járható utakat. testápoló helyek. akkor a védelme nem is kötelező. ha azt jól ismerik.és ivóhelytől távolabb – egészen 2 km-ig –. A területkisajátító viselkedés az egyedek megfelelő területi eloszlásával kizárja a túlnépesedést. A medvéknek nem mindig sikerül elkerülniük egymást.12 A territóriumak csak abban az esetben van fajfenntartó értéke. kétszázötvenkét (52. ivóhelyeken. Szerinte nem lehet területjelzés az ürülék. váltja ki az egyedek között a konfliktusokat és a harcias viselkedést. fürdőző. WEBER (1988. Sok kép.és hangfelvételt készített. és attól eltávolodva. felmérik egymást. Ilyen pontok az éjszakázó. Ha nem a saját területükön vannak.4%) esetben különböző erősségű harciasságot mutattak. Megfigyelte. Forgalmas csapákon nem egyszer naponta több medvét figyelt meg. és ha találkoznak. hogy a sűrűségből előóvatoskodó medve mielőtt folytatná útját. görbe. makkosokban. szintvonalak mentén haladnak. Ugyanakkor időlegesen – akár hosszabb ideig – egy revier az egyed vagy anyacsalád részére biztosít táplálkozási lehetőséget. Főleg az őszi gyümölcsösökben. hirtelen megállnak. hogy az egyedek között társulási vonzalom vagy fokozottabb agresszivitás jönne létre. A 478 medve-medve találkozásnál kétszázhuszonhat (47. Weber megfigyelte. A csapákon a medvéket a nap meghatározott időpontjában mindig meg lehet találni. figyelnek.6%) esetben közömbösek voltak a medvék egymással szemben. s ha már elismerték. a Görgényi-havasokban és a NagyKüküllő forrásvidékén 1979–1988 között 400 négyzetkilométeres területen figyelte szisztematikusan a medvéket. Az egyedi távolság átlépése hozza létre. ami arányosan csökken a legbiztosabb zónától való távolsággal. elasztikus. amit látott. kanyargós utak mentén közlekednek. táplálkozó. elkerülve a meredek. mivel a más állat által frissen lerakott ürülék mellett legtöbbször közömbösen mennek el. Hajlatokat. A személyi terület dinamikus. arra könnyen vissza is találnak. többször megállnak. 200–300 méterről is felismerik egymást. Kihasználva a terepadta fedezékeket. mert a szomszédok nem váltanak ki vehemens harci viselkedést a területtulajdonosok részéről. a kisebbek összehúzódva visszaugranak. hogy az öreg medvék a táplálék. anélkül. hallási és szagingerek tulajdonságai határozzák meg. Negruţiu véleménye. Kölcsönösen szimatolnak. spontánul ürít. P. A fiatal példányok óvatosabban haladnak. nagyságbeli és más tulajdonságait a betolakodótól származó látási. idegesebbek. A főcsapák rendesen ki vannak taposva. Az egyedek el is ismerik egymás jogait a személyi területen belül. az ivari partner megszerzése a szaporodási időszakra és a megfelelő mennyiségű táplálék biztosítása az egyed és utódai számára. A szemvonalnál magasabbra emelt orral szippantják a szelet gyors fülmozgatás kíséretében. felemelt fejjel figyelnek.

hogy a Kárpátokéról. és kevésbé látogatottak. számbeli fejlődésének egységességét. Populációdinamika A populáció nem más. szembetámadás galoppban.6 szoros növekedést. egymásra figyeltek. de állománybecslésre még hozzávetőlegesen sem alkalmasak. A megadási mozgások: a fej leeresztése. Figyelembe véve a populáció ökológiai. Jelen dolgozatban barnamedve-populáción Románia egész területén található barnamedvék összességét értjük. ami a fajtárs felől hozza a szagot. A medveállomány pontos nagyságára az 1950-es évekig nem rendelkezünk adatokkal. Például 1950–1979 között a barnamedve-állomány kb. a test első részének felemelése. de az 1969–70-es évben. mint vadász. szaporodási. olyan helyeken. Az optimális . öt-tíz másodpercet vagy többet. Ezek a vadászatok legtöbbször ősszel történtek. hogy minél több szagmintát vehessenek. néha a maximális egyedszám.13 állnak. A ragadozoknál olyan jól ismert szaggal való területelhatárolás a medvéknél nem figyelhető meg. 860-ról 5700-ra növekedett. a kilőtt vagy elpusztult állatokon kívül. természetesen – az ember orra számára is érezhető – jellegzetes állatszaga van. Állatkerti medvéknél. kiragadott állomány. Ismerve a Kárpátok hosszúságát. visszavonulás lassú lépésben. 1979). s ha figyelembe vesszük az embertényezőt. amelyek távol esnek az emberi településektől. Bizonyára felismerték egymást. A közel 3 100 000 hektár medveélőhelyre alkalmas erdős részen az 1980-as évek végéig 8000 medvét számláló populáció élt. mint egy faj összes egyedeinek száma egy adott időben. Tulajdonképpen az ország medvepopulációjáról van szó. Egy panmiktikus populációban a tagok egymás között állandóan géneket cserélnek. ami 6. de közben ordíthatnak is. élelemben gazdag erdős területeken. vadgazdálkodó. A 252 harcias magatartást kiváltó találkozáskor ijesztőmozgást vagy alárendeltségi viselkedést tanúsítottak. egy-két lépés után menekülés. Ijesztő mozdulatok: fejfelemelés. az 5–8 medve is megél 1000 hektáron. és még nem is állíthatjuk. majd újrakezdték régi elfoglaltságukat. félrenézés. szűkebb értelemben beszélünk a tanulmányozott terület populációjáról. De. csendesek. Tudjuk. vadorzó. A 226 békés találkozáskor megszüntették előző tevékenységüket. s így az évi állománygyarapodás csak 3% volt (NEACŞU. mivel a hegyvonulat folytatódik a határokon túl is. azaz 7%-os évi átlagnövekedést jelent. más évekhez viszonyítva. amely kis része az egésznek. hát kidomborítása. genetikai. nagyon sok medvét lőttek ki. egy biocönózisban. frontális lassú közeledés. emberi munkálatoktól. Elméleti számítások szerint egy nőstény barnamedve élete során átlag 17–25 utódot hozhat létre. hogy messzebbre lássanak. ahol a medvék élelemgazdagság miatt tömörültek. Az olyan. akkor csak hosszú távon érdemes populációdinamikai számításokat végezni. Az utóbbi évszázadok és a huszadik század elején rendezett vadászatok alkalmával vagy egyes évek alatt kilőtt medvék számáról a vadászirodalomban találunk feljegyzéseket. többször perceken át figyelik a másikat. A természetben ez másképp alakul. nem állíthatjuk. hogy az optimális egyedsűrűség a lakott terület kedvezőségének függvénye. Félkörben kerülik meg egymást. A riasztó nézés fúvással egybekötött. mesterségesen tűnik az országhatárokon belül leválasztott. amit ők egymás között nagyon jól éreznek. a körülmények függvényében. nyakszőrzet felborzolása. fakitermelő. hogy a géncsere az országhatárokon lezárulna. hogy kedvező szelet kapjanak. Igen ám. a hátsó lábak behajlítása. Az idősebbek úgy közelednek egymáshoz. amelyek utalnak az egyes területeken található medvék gyakoriságára. nincsenek szagmirigyeik. brummogás. a szám nagyobb.

hogy a fajra nem specifikus életmódot folytassanak.14 élőhely szélén lehet 1/1000 hektáronként vagy ennél kevesebb. szaporodás után a szociobiológiailag megváltozott anyamedvék ebben a környezetben nevelik utódaikat. Ha az ember nem avatkozik közbe. A hímek kevesebb spermiumot termelnek. Belső szervi elváltozások következnek be. az expanzió és az ökológiai korlát vagy egyensúlyban tudja tartani a populációt. túlnépesedett állomány másik fontos problémája a gyakori találkozások. Példa erre a Rîuşor-on felnevelt medvebocsok. A 8000-es medveállomány 2. vagy a kiszorított egyedek arra kényszerülnek. ami végül is az emberi lakóhelyek körüli kéregetéshez. minél többször találkozik az állat a zsúfoltságban fajtársaival. Kitelepítés után nem tudtak beilleszkedni a normális medvepopuláció társadalmába. az izmok vérellátása fokozódik és a reakciósebesség emelkedik. a terjeszkedési nyomás az élőhely szélei felé. és csökken a peték termékenyíthetősége is. gyorsul a fehérje átalakítása szénhidráttá. Nagyon sok megtermékenyült pete még az anyában elhal és abortálodik. 5000 medve. irányát és határait irányítják. A 3 1000 000 ha-ra számítva kb. A terjeszkedési és ökológiai korlátok jellemzője a változatosság időben és térben. és még akkor is csökken a szaporodási képesség. Ha az utódok megszület- . A kárpáti barnamedve túlnépesedéséből adódó problémák nemcsak az élelemszerzésre. a mellékvese hipertrófizál – lehet. elsősorban a fehérje-anyagcsere változik. aminek következtében a szívverés meggyorsul. Természetes körülmények között funkcióba lép az ökológiai sorompó (korlát) mint fékező faktor. téli szálláshely biztosítására stb. De nem feltétlenül szükséges a közvetlen találkozás. hogy az utóbbi évtizedek túlzott védelme a barnamedvéknél potenciálisan növelte a populáció túlszaporodását. állandó stresszállapothoz vezetnek. elegendő a fajtárs hátrahagyott szagának a megérzése is. párválasztásra. amelyek egy populáció terjeszkedésének sebességét. A terjeszkedés ritmusának növekedésével – az interspecifikus versengés az élelemért. barlangért. Ha a medvék térben való elhelyezkedési lehetősége csökken – szűkül a territóriumuk –. az élelem biztosítottsága. a faj mobilitása és az ökológiai korlátok. Az agresszió növekedése szétrombolja a szociális struktúrát. az itt fellelhető élelembőség és főleg a túlszaporodott medveállományon belül felerősődött kannibalizmus miatt. Nyilvánvaló. a háziállatok – mint könnyű zsákmány – zaklatásához. mert a szeméttelepek télen is biztosítják a szükséges élelemmennyiséget. hanem a téli álomra való hajlam is. A medve szaporodási képessége és mobilitása viszonylag állandó. A legkedvezőbb egyedsűrűség 1. amelyek feszültséget váltanak ki. Ivarérettség. hogy ennek következtében csökken a termékenység is – és egyidejűleg csökken a csecsemőmirigy súlya. Az anyagcsere. Az emberi település közelsége nagyobb biztonságot nyújt a bocsaik fajtestvéreitől – elsősorban az erős kanoktól – féltő anyamedve számára. a biotóp szélei felé mutató expanziós nyomást. A gyakori stresszhelyzet a mellékvesét fokozott adrenalin-termelésre készteti. kéregetnek. ami már veszélyezteti a terület tűrőképességét.56 egyedsűrűséget jelent 1000 ha-ra. hogy a gyakori stresszállapot (készenléti helyzet) annál gyakrabban következik be. Emellett az ember közelségének megszokása. összehúzódása erőteljesebbé válik. ha az agresszióval együtt a nemi aktivitás nő. Kísérleti feltételek között mutatták ki.6 medve/1000 ha erdő. Azok a tényezők. marakodások. az ökológiai korlátok közé szorított. együtt guberálnak. a következők: a faj szaporasága (szaporodási képessége). a perifériára szorultak. Ilyenkor az állatok között az agresszió fokozódik. az új nemzedék neveléséhez szükséges térért – leszűkült az egyedre jutó biotikus élettér. Túlnyomórészt a bocsos anyák látogatják a szeméttelepeket. Ugyanakkor megfigyelhető a pajzsmirigy és a nemi hormonok termelésének csökkenése. egy bizonyos határon túl az állat kondíciója romlik és magatartása megváltozik. a szeméttelepi guberáláshoz vezetett. Nem csak az embertől való félelem módosul. vonatkoznak. ami maga után vonta a terjeszkedés szükségességét.

kutatja a táplálékot. a glükóz. a tétlenség és a táplálékkal szembeni közöny kerül. A két táplálkozási periódus között eltelt időt különböző tényezők – testsúly. halászás. A téli álom idején egyes példányok egyáltalán nem vagy csak időközökben esznek. Amilyen gátlástalan a medve ragadozás közben. A megszerzett táplálékot sajátos táplálékbirtoklási viselkedésével igyekszik megóvni más állattól. tejük nem termelődik. ami jellegzetes és sajátságos viselkedést vált ki. viszont első vagy hátsó lábával a fagyökeret. Azt a következtetést vonhatjuk le. és vak merészség jellemzi az éhes állatot. A táplálékfelvételt megelőző kutató. amelyik szabályosan rázta a fákat és a lepotyogó cserebogarakat előszeretettel szedegette össze. Fokozódik a helyváltoztatási készség. hanem a fiatal vagy gyengébb állatok felé mutató kannibalizmusban is. A beteg állat táplálékfogyasztása nullára is csökkenhet. 1978. meglehetősen szabályos időközökben jelentkező. olyan óvatosan közelíti meg az általa elásott dögöt.) Valószínűleg a csecsemőmirigy súlyának csökkenésével és a mellékvese súlyának növekedésével egyidejűleg előtérbe lép az immunanyagok termelődésének hiánya. fajtársaitól. elrejtése emlékezőtehetség. A táplálkozási ciklusokat mindig nyugalmi. akkor az anyák nem táplálják őket. Minél változatosabb egy állat étrendje. Ezek a központok a látótelep alatti területen foglalnak helyet. HAMAR. tápláltsági fok. A táplálékfelvétel a legalapvetőbb életjelenségek egyike. Táplálkozás Az éhség érzete mint kielégítésre irányuló belső szükséglet jelentkezik és kiváltja az élelem keresését. A pillanatnyilag szükségen felüli mennyiségű táplálékot veleszületett.és hormonkoncentrációk ingadozására. A szürkülettől hajnalig aktív medve megfelelő mennyiségű táplálék elfogyasztása után átlustálkodja a napot. a testhőmérséklet csökkenésére és a vízfelszabadulás . hogy minél kevesebb kellemetlensége legyen. követ el kell mozdítani. összeférhetetlenség és a támadási hajlam növekedése. ellenállhatatlan veleszületett viselkedése minden állatnak. (Gyakori eset állatkerti medvéknél. amíg eszik. úgy kell megszereznie a mézet. időszakok követik. BERGER (1914) egy fiatal medvét figyelt meg. CSABA. és helyükbe a nyugodtság. A táplálkozás térhez és időhöz kötött. annál több tapasztalatra van szüksége a tevékenység fokozottabb eredményességéért. hőmérséklet stb. mert napokig. a vadászati kedv fokozódása. A teltségi állapot – jóllakottság – esetén a fenti jellemzők eltűnnek. az állat keresi. a megelégedettség. sajátságos mozgásformák kíséretében saját és ivadékai részére tárolja. a felhalmozott anyagcseretermékek koncentrációja. 1982. A táplálékszerzés és -felvétel ösztönös cselekvéssort alkot. A. készség kérdése. ragadozás. – határozzák meg. A hangyaboly kirablásához nem kell különösebb elővigyázatosság. 1979). a gátlások megszűnése. A táplálkozási és jóllakottsági központok reagálnak a bennük keringő vérnek az összetételére. helyváltoztatásban megnyilvánuló appetitív fázis beindítását az agyvelő táplálkozási (éhezési) és jóllakottsági központjai végzik. Az éhség táplálékszerzésre késztet. A felesleges hús elásása.15 nek. esetleg tartani. pihenési ciklusok. az elővigyázatosság tompulása. (REMANE. Nem állandó. A téli álomra készülő medvék fokozott mértékben táplálkoznak. amit belső és külső késztető tényezők együttesen váltanak ki. Bonyolult cselekvéssor elsajátítását igényli a gyümölcsszedés. A mézet rabló medve óvatosabb. ritmikus tevékenység. A szociális struktúra szétrombolása nemcsak agresszióban mutatkozik meg. kereső mozgásban. Nyugtalanság. hetekig képesek visszaemlékezni a helyre. hogy a túlnépesedett populáció a degenerálódás felé halad.

fürkésző. az gátlás alá helyezi a táplálkozási agyközpontot. Igyekszik viselkedésén keresztül táplálékszerzését úgy megoldani. Minden medve válogat a rendelkezésére álló táplálék között. A belső és külső késztető tényezők által kiváltott táplálkozási viselkedés időtartama az éhezés és jóllakottság arányától függ. A táplálék minőségétől függő ingerek meghatározó jellegűek. indítják be a táplálkozási viselkedést. hogy ő minél kevesebb sérüléssel ússza meg. A táplálék felvétele. kereső mozgással. majd erőszakosan megtámadja. megtalálása után maga a táplálék. ha zsákmányszerzésre. Az erős éhség – hoszszabb éhség – a medvét. A külső ingerek gátlólag is hathatnak a táplálkozási viselkedésére. felderíti. Megfelelő terület. a szaporodáshoz nélkülözhetetlen tényezők és az ivari partner nélkül úgy-ahogy minden állat megélhet. de megfelelő táplálék hiányában létre veszélyeztetve van. mivel a környezetében található táplálékkészlet mennyisége és minősége állandó változásnak van kitéve. Közösen váltják ki. jól tájékozottnak kell lennie az élettérben pillanatnyilag fellelhető és számára fontos táplálékkészletről. A táplálkozni kívánkozó medvének. valamint a táplálék tulajdonságai határozzák meg. A bekebelezés módját az állat struktúrája. és célja a tájékozódás a táplálékforrásokat illetően. leállíthatják azt. A megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék megszerzésének a biztosítása talán a legfontosabb célja és eredménye a harcias viselkedésnek. Jóllakott állatnál a kedvenc táplálék sem váltja ki a táplálkozási reakciót. éhes állatnál viszont csak a legerősebb ingerek érhetik el ugyanazt a hatást. mert többféle táplálékot találhat magának. A jóllakottsághoz közelálló egyed gyenge ingerek hatására abbahagyhatja a táplálkozást. a konszummatív fázis alkotja. Jóllakottság esetén a külső késztetések hatása hiába maximális. Ez a viselkedési minta a jóllakottság állapotának a bekövetkezésével ér véget. Zsákmányát úgy gyűri le. a táplálék minőségi és mennyiségi jellemzőitől függően. A zsákmányállatot felkutatja. ragadozásra készteti. megtalálása. Táplálékszerzési igyekezetében a medve fajtársaival és más fajok egyedeivel állandó versengésben van. A zsákmányszerzéskor nem használja a fenyegetést. annak mechanizmusa ösztönös és kifejezetten fajspecifikus. mert veleszületetten mindig arra fordítja a figyelmét. ami bőségesen fordul elő. mert ha ezt tenné.16 arányára a szervezetben. ellenőrzése és előkészítése a gyomorba való juttatásra. Az éhség érzete – mint belső tényező – mellett a táplálkozásnál figyelembe kell venni a külső tényezőket is. elmenekülne. A viselkedési minta második fázisát a végcselekvés megvalósítása. a táplálék keresése. Mindenevő lévén – a medve – előnyösebb helyzetben van a ragadozók között. Állandóan igazodnia kell a táplálék mennyiségéhez és minőségéhez. fürkészi. Hatékonyságuk függ az állat jóllakottsági állapotától. hogy messzire elhallatszik. A jóllakottság érzését előidéző gyomorba jutott táplálék és a gyomor telítettségi fokának az eredményeképpen a vérben megnövekedik a cukorszint. Az apetitív fázis a kutató. a legmegfelelőbb élelmet fogyasztja vagy azok iránt is közömbös. és ezek közösen aktiválják a jóllakottsági agyközpontot. elsősorban a száj és szájszervek jellegzetességei. aminek hatására megszűnik a táplálkozást kiváltó késztetés. a táplálékot hosszú ideig és oly módon veszi magához. helyváltoztatással indul be. mint külső késztető tényező válik a táplálkozási viselkedés kiváltó késztetőjévé és elősegíti vagy gátolja a táplálkozást. Ennek során a medve a táplálékot bekebelezi és nyelés útján a gyomorba juttatja. hogy a testi sérüléseket lehetőleg elkerülje. szabványosított és fajlagos formája a támadási . de hosszan tartó éhezés után nem specifikus ingerek is elégségesek lehetnek. emelkedik a testhőmérséklet. A zsákmányszerzési viselkedés veleszületett. a zsákmányállat elrejtőzne. ami állandóan szüli a nézeteltéréseket. A táplálék meglátása. ilyenkor az állat válogat.

látásának jó a mélységélessége. fejlett érzékszervein. g– Felis sp. hogy a vadászó állat zsákmányát idő előtt ne késztesse menekülésre. a bonyolultság és az az ismeretlen valami. hogy a kínálkozó alkalmat el ne szalassza. ezért aktív felderítésre (explorációra). szaglászik. ami a vadászó állatban két ellentétes irányú viselkedést hív életre. ami hathatósan elősegíti sikeres vadászatát.. . Weber szerint. Mivel a zsákmányszerzési viselkedést előre időzíteni nem lehet – mert a találkozás majdnem véletlenszerű –. elmozdít köveket. Látásélessége közelre vonatkozik.. A zsákmány felderítését. Egyfelől a vizsgálódást. minek eredményeképpen a bocsot kereső anyamedve az emberre támadhat. támadásra alkalmas fegyverein kívül igen jól fejlett megfigyelőképessége van.. b– Ursus sp. Éberen figyelve bejárja környezetét vagy környezete bizonyos részeit.. a vadászó állatnak állandóan résen kell lennie.. A medve szemének panorámaszerű látótere között nagy az átfedés. Ebben a viselkedésben alapvetően fontos. e– Herpestes rek váltják ki a támadási sp. helyváltoztatásra van szüksége. a távoli tárgyakat mozgásukban veszi észre. fejletlen veszélyérzetük következtében az emberre is rácsodálkoznak. életmódhoz igazodó érzékszervrendszerei. Általános jelenség az állatvilágban az újdonság. A medvének környezetébe olvadó küllemén. bonyolultság és az ismeretlen valami előli menekülés.17 vagy harci viselkedésnek. hogy a vadászó állat zsákmányát idejében felismerje. Az evolúció során alakultak ki. felismerését segítik elő a medve egy bizonyos élettérhez. d– Meles sp. felemel fatörzset. Kíváncsiságuk elcsatangolásra készteti. c– Martes sp. A harci viselkedés kiváltója mindig az újdonság. Messziről nagyon fejlett szaglásával és hallásával észleli áldozatát. ábra. Nyugalmi vagy leshelyéről egyszerre a környezetnek csak kis részét tarthatja figyelemmel érzékszerveivel.lattól származó külső ingezónál: a– Canis sp. másfelől a félelmet és menekülést. Nem úgy a bocsok esetében. A felső előzápfogak és zápfogak összehasonlítása néhány ragado. f– Hiaena sp. ami lehetővé teszi a zsákmány térbeli helyzetének pontos meghatározását. még mielőtt az észrevenné. vizsgál. hogy életére törnek. Az esetleg megtalált zsákmányál3.. kíváncsiságot. (M. és mind azt a célt szolgálják. Dornescu&Nekrasovnál) viselkedést.

Szarvassal és vaddisznóval nehezebben bánik el. és így megtörténik. I..és káposztaföldek dézsmálására. Az élettani tartalékolás – a készletraktározásnak formája. rovar-. különböző gyümölcsök: alma. kotló madarat elfogyaszt. málna-. de legtöbbször fejletlen állapotban jelen van (4. Az anyamedve bemutatóvadászatokat rendez bocsai okulására. burgonya-. I. vackor a székletben egészben található. Olyan területeken. de nem veti meg a békákat.–II.–III. fű. ültetvények felkeresésére ösztönzi a medvét. Kutyamódra lefetyeli a vizet.–II.–III.–0–III. A hangyák és tojásaik. Tépőfogai kevésbé fejlettek. gyakran következtetni lehet a medve étrendjére. messzire elhallatszik. kökény. 1.–III. hogy a mohón. I. csigákat. szilvamagot találhatunk.–II. Az idősebb medvék szemfogai – ha mutatnak is jelentősebb kopást – sokkal fejlettebbek mint a fiataloknál. hal-. A kutyát és az embert nem eszik meg. egészben lenyelt vadalma. ábra). I. valamint az alsó első előzápfog hiányozhat. testhelyzetek és viselkedések kísérik. szeder. I.–0–3–IV. háziállatokat ejt el. Vannak medvék.–0 I —————— + C — + Pm —————— + M ———— I. I. vörösáfonya. arctos elméleti fogképlete: I.–III. Az Ursus a. A felnőtt medve 20– 22 méter hosszú bélcsatornáján a növényi rostok emésztetlenül mennek át. Érés idején előszeretettel látogatja a szőlőket. A cellulózt nem emészti meg.és tölgymakk. a benne található meg nem emésztett részekből.és tölgyerdők.–IV. Az útjába kerülő földön fészkelő madarak fészkét kirabolja.–II. gesztenye.–III. főleg kérödzőket és elcsatangolt háziállatokat mancsának egyetlen ütésével letaglóz. ahol lehetősége nyílik zab-. A sértetlen cellulózhéj megvédi az emésztőnedvektől. mint a többi húsevő állatnál (3. erdei bogyók.–III. Apróemlősök után is kutat. I.és magyoróhéjat. I. A nagyobb állatokat. hüllőket.–IV. amikor az állat zsír és glikogén formájában halmoz fel szervezetében táplálékot a tél átvészelése céljából. Jóllakás után szomját oltja. berkenye. Az összecsípett medve feje néha nagyra dagad. dió. moha. dió. Szereti a halat. darazsak mézét és lárváit nagyon szereti. Az emészthetetlen táplálékrészeket és az anyagcsere oldott melléktermékeinek az eltávolítása székelés és vizelés útján történik. A zsákmánytól származó karom. s e tevékenységeket jellegzetes mozgásmódok. hús-. fiatal csalán. míg máshol nagyobb vadakat. Ezt a szemfogak mutatják. mézevők. rovarok és lárváik mellett a méhek. Egyes helyeken kizárólag növényi táplálékon él. nedvdús levélnyelek. a felső első és harmadik. Tojást. Tehát a fogazat a következő képlet szerint alakul: I. cirbolyafenyőmag.–II. zsenge kukorica-. I. gyümölcsösök. körte. A gyakorlatban a második felső és alsó. . Növényi tápláléklistája nagyon gazdag: zsenge fű.–III. szilva. rákokat sem. gyümölcsöskerteket.–II. fiókát. szeder-. ábra). sajátos módon. dinynye-.–IV.–III. egyenesen károssá válhat. Ilyenkor a húst még esetleg nem fogyasztó bocsok előszeretettel nyalogatják az áldozat vérét. 5. valamint a harmadik alsó előzápfog majdnem mindig. bükk. áfonya.–III.–II. I.–II.(vagy más növény). málna. mogyoró. Fogazatának típusa multituberkuláris szekodont.–II. répa. gombák.18 Mindenevő táplálkozási módja nem degenerálódás. de nem riad vissza tőlük. Az ökológiai tényezőknek megfelelően az egyedek táplálkozása igen különböző. szőr és csontmaradványok mellett makk. a fájdalomtól üvölt és tör-zúz maga körül. fenyőháncsot. I.–0 I —————— + C — + Pm —————— + M ———— I. Az ürülékből. amelyek túlsúlyban gyümölcs-. A késztetés az energiatartalék megszerzésére ősszel a táplálékban bővelkedő bükk.

1954) .19 4. ábra A felső állkapocs fogai a barnamedvénél (Couturier.

ábra Az alsó állkapocs fogai a barnamedvénél (Couturier.20 5. 1954) .

Gyakorlatilag ez is történik – kissé módosulva –. A túlságosan fiatal korban való szaporodásnak hátránya – például a még az anyamedvével járó bocsok esetén – a lehetséges szülő és utód vagy testvérek kö- . amelytől kezdve a szaporodás a túlélő utódok és a rokonok maximális számát produkálja. A legdöntőbb tényezőnek a fiatalok rendelkezésére álló táplálék bősége látszik. értelmezhető mint evolúciós stratégia. Együttesen befolyásolják a teljes szaporodási alkalmatosságot. a szelekció eredményeként kialakult az a legkorábbi életkor. a szoptatás pontos időzítésétől függ az utódok életben maradása. egybehangolt. A hajlam serkentését. A partnerek térbeli és időbeli találkozása a szaporodás elengedhetetlen feltétele. mert a fenntartó tevékenységek: táplálkozás. Az ivari viselkedések ösztöncselekvések. Az egybehangolt és megvalósított találkozással a partnerek nem készek a párzásra. Ha az állat valamit önszántából csinál. hogy a két nem ivarzási hajlama. A tényezőknek úgy kell hatniuk. A megtermékenyítés. udvarlásra. A párzás örökletesen meghatározott módon zajlik le. a vemhesség. Az állatok arra szelektálódnak. hogy szinkronizált. amennyiben szükségesek. területvédelemre. ürítés. mint a sikertelenek. Ebből a szempontból eredményes adaptáció a korai ellés. egybehangolását a násztevékenységek. mivel serkentik a nemi hormonok termelését. Ezt is teszik. Szaporodási tevékenységüknek olyan szintje jön létre a szelekció által. a faj életképessége. Ezek a hormonok szabályozzák a szexuális viselkedést is. melyek növelik alkalmasságukat.21 Szaporodás A fajfenntartás szempontjából az élőlényeknek teljesen a szaporodásnak kellene szentelniük magukat. több életképes utódot hagytak maguk után. Közvetlenül érvényes a viselkedési tevékenységre. pihenés. legyen időzített. ha a lehető legfiatalabb korban kezdenek szaporodni. küzdelemre. A párzási időszak kezdetét az ivarmirigyek szerkezeti és fiziológiai állapotának változásai jelzik. ivari tevékenységének felkészülési foka egybeessen. ami végül alkalmatossága növelését szolgálja. a szaporodási időszakban teljes mértékben uralják az állatot és döntő módon befolyásolják egész tevékenységét. A változást az agyalapi mirigy ivarmirigyekre ható (gonadotrop) hormonjai idézik elő. Az adaptációs összefüggések nem véletlenszerűek. fennmaradása. kényelmi mozgások végső soron csak annyiban fontosak. hogy utódaik maximális táplálékigénye a legnagyobb táplálékbőség idejére essék. A párzás előtti viselkedés-szekvenciák apetitívek. tompítaniuk kell a harcias viselkedés élességét. az udvarlás fajlagos cselekvéssorozata segíti elő. Szociobiológiai szempontból minden állat számára az a legelőnyösebb. A medvék úgy párzanak. A medvéknél az udvarlást a hím végzi. sztereotíp viselkedésmintákból épül fel. A szexuális tevékenységet és sikeres szaporodást többféle tényező határozza meg. Önzetlenségnek nincs helye a biológia világában. még le kell küzdeniük a távolságtartási ösztönüket. a fajfenntartás szolgálatában állnak. a párzás a konszummatív fázis. összefonódó események egész sorának bekövetkezését idézzék elő. hogy helyzeteket keressenek. mert a korai kezdés maximalizálná az utódok számát. így aztán a faj egyre inkább sikeres utódokból áll. Szükséges. A szaporodás időzítésének kérdése a környezeti feltételekkel kapcsolatban egyszerűbb. Barnamedvénk evolúciója során a szaporodási stratégia minden összetevője kiállta a természetes szelekció próbáját. az ellés. és viszonylag merev. A sikeres stratégiát alkalmazó egyedek jobban alkalmazkodtak. amely az egyed alkalmasságát maximalizálja szaporodóképes korában.

Kutyamódra történik. Fogságban megfigyeltek kétéves párzó – vagy párzást imitáló – hímet (COUTURIER. ábra Peniszcsontok . maga körül forogva. ahol a pár meglelése várható. a korábbi szaporodás előnyei felülmúlják az élettani károsodást. Így mindig az erőteljesebb hímek termékenyíthetnek meg. Ez pedig az utódok alkalmasságának csökkenését vonja maga után. De nem ez tapasztalható. a találkozás legtöbbször a betolakodó visszavonulásával ér véget. de a párért való versengésben párzáshoz legtöbbször csak egy-három év múlva jutnak. 1954). fenntartás és meggyőződés nélkül folyik. ábra). Jobb tehát a szaporodás késleltetése addig. A kopuláció nagyon diszkrét. Nincs tudomásunk olyan hímek közötti viadalról. aminek eredményeként áprilisi bocsok születtek. A hím és a nőstény között a verekedés ritka. eldugott helyeken. 6. A nőstény legfennebb minden második évben párosodik. tarkóját. az optimális stratégia az. harapdálja a pofáját. Legelés közben a hím gyakran bökdösi orrával a nőstényt. mint a hímek. A nőstény medve még nem érte el a legnagyobb testi fejlettségi fokot az első elléskor. Monogámiájuk nem tökéletes a nemek közötti arány és az ellések közötti távolság következtében. anélkül. ha a versengést elkerülik. A párzási viselkedésnek nagy része erőteljes belső ösztönzés vagy késztetés hatására történik. hanem a fogva tartott. s így azoknak a szülőknek az alkalmasságát csökkenti. bizonyos régiót. amelyek még a szétszéledés előtt párzanak. környezetet jár be. ami végzetes lett volna valamelyik számára. így adva tudtára szándékát. nyalja a nyakát. leeresztett fejjel fejezi ki izgalmát. Ha egy idegen hím jelenik meg párzáskor a területen. tapasztaltabb vetélytárssal szemben. és amit az év többi periódusában elkerül (LORENZ. hangtalanul tűri az udvarlást. amíg életkoruk. Autoerotizmus nem csak a bocsoknál figyelhető meg játszás közben. de néha az első gesztáció eltolódik egy-két évvel. valószínű. A kopuláció átlagban több mint 10 percet tart. Az állat cselekvően valamely inger vagy ingersorozat keresésére indul. Várható lenne. amíg az állat elég fejlett és optimálisan viseli el a terheket. Egyik felemelt hátsó lábával. A harcot igyekeznek elkerülni. megnöveli a halálozási arányt.22 zötti párzás veszélye lenne. a már bepárosodott nőstény az idegen udvarló hímet elűzi (6. ráncolt homlokkal. Másfelől a korai szaporodás élettani stressz. a hím így több nőstényt is megtermékenyíthet. hátát. esetleg elégedetlenségét fejezi ki a háborgatásért. A párzást hosszabb udvarlási idő előzi meg. Ha a még éretlen hímek a szexuális versengésben veszítenek az erőteljesebb. nagyon felháborítja a tulajdonost. elkülönített állatoknál is. csendben történik az erdő mélyén. a kevésbé impozánsak kizáródnak az aktusból. termetük és tapasztaltságuk a sikert valószínűsíti. a hím utána cammog. A nőstény eleinte közömbös. Megfigyeltek későbbi – július–augusztus elején – párosodást. A hímek ugyanabban a korban ivarértettek. Ő megy elöl. hogy a fajon belül a nőstények későbbi szaporodásra szelektálódnának. Majd hátrafelé lapított fülekkel. 1970). A nőstény medve három és fél éves korára ivarérett. hogy valamilyen környezeti inger egymagában aktiválná. A Kárpátokban a barnamedve május–június hónapban párosodik. ami a penis-csont jelenlétével magyarázható. A versengés a hímek között nem ritka. tehát alkalmi poligám. a gyengébbek. szokatlan vadászterületet látogat meg.

. kinek lábai és egyébb tagjai alig tetszenek meg. 1954). A pete beágyazása késlekedik. Állatkerti példányoknál tapasztalták. Pontos meghatározás több száz. esetleg február elején jönnek világra a bocsok. elméletileg kevesebb hím is elegendő. a betegségek a lehetséges utódszám csökkenését módosíthatják. a kutyánál 1/45. Az anyamedvét fel lehet ismerni bocsairól.” Az egyedül született bocs sem éri el az anya súlyának 600-ad részét. vékony ágakkal. a sterilitás. A 4 éves kortól számított kétévenkénti ellés az állatkertekben megfigyelt 30 éves kori nemzőképességig elég sok utódot jelent. kettő vagy három. fejlődése kezdetének pillanatát szabályozó mechanizmust. A barlangban levő bocsok nemének megállapítása után sem vonhatunk le messzemenő következtetéseket a megfigyelések kevés száma miatt. A későn született bocsok – ha át is vészelik első telüket – visszamaradt fejlettségűek lesznek. A genitális konformáció fragilis volta. A nemek közötti arányra vonatkozó megfigyelések nagyon ellentmondóak. a kiváltott harci viselkedés levezetésének része. A megadó viselkedés egyik formája. A bocs fejjel előre jön világra. Nehéz megállapítani a fiziológiai nyugalmi állapot hosszát. Egyes megfigyelések szerint kétszer annyi nősténybocs van mint hím. az egérnél nagyobbat. a természetben ha elhal a bocs. (Az embernél 1/22. Hasonló a helyzet a fogságban lévő medvéknél. újra párosodhatnak. Az anyamedve kuporgó pozíciót vesz fel elléskor.23 Ebből arra következtetnek. mert a bocs kicsi. Homoszexualitásról is vannak megfigyelések. nehézség nélkül megy végbe. az anyamedve tisztára nyaldossa a bocsot. lapival. A bocsok száma leggyakrabban egy. minekutána az agresszivitás a részéről is megszűnik. Monogámiájából kifolyólag az egy az egyhez arány közel lehetne. hogy a betolakodó megadó viselkedése váltja ki az erősebb részéről a párosodást imitáló mozdulatokat. Hasonlóan. bizonyára a felfalástól védi az újszülöttet. az előző kölykeit sem engedi magával egy barlangban telelni. Valószínű a magasabb rendű emlősök. tudniilik a macskánál küsebbet. Mindig egyedül van a barlangban. A folyamat kevés vérveszteséggel jár. mohával béleli fekvőhelyét. A szűk környezetben egymást elviselni kénytelen összezárt medvék a dominancia-elv alapján agreszszivitásuk levezetésekor pótcselekvésre kényszerülnek. Egy nőstény élete folyamán 17–25 bocsot hozhat világra. Az ellés különösebb fájdalom. Szénával. hogy a hím nem csak egy bizonyos periódusban nemzőképes évente. A rîuşori neveldében begyűjtött bocsok neme közötti arány 53% hím és 47% nőstény. ha elveszik a bocsokat. Apáczai Csere János „Magyar Encyclopaedia” című művében a medvebocs kicsi méretéről így vélekedik: „A medve magához képest igen kicsid magzatot nemz. sőt egyes főemlős-csoportnál is megfigyelhető dominancia-viselkedésnek. Ettől függetlenül – tavasszal – visszafogadhatja a nagyobb bocsokat is. A faj fekundítása méretéhez viszonyítva jó. a tehénnél 1/13 az arány). mások szerint pont fordítva. minden évben párosodhatnak a nőstény medvék. Ez természetesen számos körülménytől függ. a spontán vetélések. de ha figyelembe vesszük a nőstények kétévenkénti párosodását. sőt hatbocsos medvét is (COUTURIER. amikor a felkínált nemiszerv a másikban hágási viselkedést vált ki. sőt áprilisban is figyeltek meg medve-ellést. miáltal a figyelem elterelődik a tulajdonképpeni harcról. Említenek öt-.1954). sőt több ezer példány megszámlálása után lenne lehetséges. Ezt osztán nyalogatásával készitdegeli el. A téli álomra készülő vemhes medve hamarabb vonul barlangba. a többi medve nemének megállapítása tisztes távolságból nem ad megbízható eredményt. mely annak felette mezítelen és vak. fejlődése csak a beágyazódás pillanatától indul meg. Erre abból következtethetünk. egymás utáni évben hozva létre utódokat. Ritkábban december végén vagy márciusban. a placentát felfalja. Az első elléskor és öregkorban gyakran csak egy. és két generáció utóddal láthatjuk ilyenkor. A gesztáció 7–8 és fél hónap között van (COUTURIER. Januárban.

és részben érvényesek rá a társas viselkedés szabályai. az anyamajom. követik anyjukat bárhová. leheletével is melegíti a bocsokat. kihasználva az alkalmat.24 Ivadékgondozás Az ivadékgondozás ösztönös viselkedés. Eleinte a sűrű. közel az emlőkhöz. Az anyamedve már első fialáskor tudja. veleszületett kiváltó mechanizmusok hatására lép működésbe. nevelését és oktatását szolgáló viselkedéseket. A gondozók nem hagynak sok időt erre. A fogságban nevelkedett medvék szabadon engedés után nem képesek beilleszkedni a medvetársadalomba. hogy a majom a későbbiekben is ahhoz a pótanyához ragaszkodik. Fokozatok vannak. jelenléte biztonságot ad számára a veszélyekkel szemben. Az élelemszerzésre való késztetés tompítja az óvatosságát. A rácsok között az anyamedvének kevés lehetősége nyílik bocsait nevelni. Megállapították. szárazra nyalja a bocsokat. és ezt jellegzetes viselkedéssel az anya tudomására hozzák nyüszítéssel. Sajnos a szélnek eresztett bocsok nagy része aszociálissá. legtöbbször különválasztják őket. farkas. nem tudnak mit kezdeni magukkal. amelyben az anyát drótra csavart szőr. de a csupasz drót nem. és saját kulcsingerek által aktivált. elragadják a bocsokat. a drótanyán nevelkedő azonban kifejezetten antiszociálissá válik. táplálék után nézzen. Felépítettek egy kísérleti rendszert. A váratlan szabadságtól kiütközik rajtuk a tanácstalanság. Az anya nélkül nevelkedett bocsok megfigyelését a rîuşori neveldében figyelték meg közelebbről. belső késztetésnek engedve. Ilyenformán az ivadékgondozási viselkedés egyben társas viselkedési forma is. s ez az anyamedvét arra készteti. azok igénylik. A szőranyát hónapok múlva is felismeri. még akkor sem. hogy a köldökzsinórt el kell harapnia. vadmacska. mert abban nem tud megkapaszkodni. A védelem és táplálkozáson kívül az ivadékgondozás – mint viselkedés – új viszonykapcsolat kialakulásának a kezdetét is jelenti az utód és szülőállat között. mint később. Ez alatt az idő alatt a róka. de akárhány bocsot hoz világra. borz. a megszületett utód pedig már új fajtárs. hogyha az anyát a szőranya helyettesítette. Hosszú szőre közé bújtatja. antiszociálissá vált a medvepopuláció és az emberi társadalom számára. a családkötelék jön létre. Ha nem szopnak. megfelelő testhelyzetet vesz fel. illetve szőrmentes drótváz helyettesítette. Az újszülött és a csecsemő csimpánz erős ölelő és kapaszkodó reflexszel rendelkezik. A nőstény medvének hat emlője van. a bocs nem passzív fél. Ennek illusztrálására egy. Hozzábújnak. Erre függesztették a tejesüveget. Az anyaállat részéről a gondoskodási viselkedés egyike a legerősebb veleszületett viselkedéseknek. Nagyobb korukban. Az anya nélkül felnőtt fejlődő majom soha nem lesz teljes értékű közösségi lény. hogy a barlangban hagyja a két-három hónapos bocsokat. Az anya-kölyök kapcsolata kétoldalú. amelyiken első kapaszkodó és átölelő reflexeit gyakorolta. Nem szabad összetéveszteni az egyszerű felnevelést. táplálását szolgálja. éspedig: a szőranyán nevelkedő majom aszociális lény lesz. magában foglalja többek között az utódok tisztogatását. keresik a gondoskodást. alusznak vagy dorombolva nyaldossák. szopják talpukat. hisz . a csimpánzokkal végzett kísérletet hoznánk fel. amiből a kismajom táplálkozott. felugrálnak rá később. vinnyogással. csak az első kettő termel tejet. Később növekedik a szükséglete. Közte és az őt gondozó szülőállat között a társas élet egyik egyszerű formája. amikor veszedelmesen védelmezi azokat. az utódok védelmét. Ez lehet a szőranya. kérik. zsíros tejből körülbelül összesen 20 grammot szív naponta a bocs. A fejlődésnek indult pete már új egyednek számít. híranyagot és tapasztalatot sajátítanak el. az anyját átölelve szőrébe kapaszkodik. A néphiedelem szerint még nem szereti annyira a bocsait. Az anya gondozza a kicsiket. Az újszülött gyámoltalan bocsokat hason fekve mancsai között melengeti. hiúz. táplálást az anyamedve gondoskodó tanításával. hogy a bocsok ugyancsak örökletes kereső mozdulatokkal megtalálják a tejforrást.

Az anyává vált medvék itt nevelik bocsaikat nem ragadozásra. Az utódok viszont csak fele annyira törődnek a szülő veszteségével. A Rîuşoron felnevelt bocsok a természetben hovatartozás-tudatuk hiányában a kéregetés. Ahogy a kicsi növekszik. a bocs is szopni akar. hogy el kell térítenie utódait az olyan viselkedéstől. Az anyának akkor kell leválasztania utódját. A szopós kis állat azonban a további szopás révén növelhetné alkalmasságát. Ezen a ponton túl a bocs teljes alkalmasságát csökkenti. esetleg utódnemzésre. Az anya annyit kíván az utódra fordítani. hogy a ráfordítás átruházódik. hogy az utód és a szülő összeütközésbe kerül. s nem szívesen látja. Bocsostól keresik fel télen is a szeméttelepeket. az anyamedve vesztesége is kicsi. Az anyamedve szoptatja a bocsát. 1979). Az anya arra szelektálódik. Az anya számára egy bizonyos ponton túl ésszerűbb az új utód létrehozása. mint maga a szülő. akkor várható. Az anyamedve egyforma rokonságban van minden utódjával. egyre több ráfordítást igényel. hogy a kritikus periódusban megalapozott normális kapcsolatok bevésődése és az ekkor kialakított szerepek tartósak. amellyel ugyanolyan arányban (1/2) osztja meg génjeit. amíg érdekeik ismét találkoznak. hanem a ráfordítás mértékében is eltérőek az érdekek. amikor a saját teljes alkalmassága diktálja. utóda alkalmasságának növelésével. hogy bátorítsa a testvérek egymással szembeni minden olyan önzetlen viselkedését. ami növeli az utódok fennmaradásának valószínűségét a szülőnek a jövőbeni utódaira irányuló befektetései terhére. amelynél a kedvezményezett fél nyeresége nagyobb mint a kezdeményező vesztesége. Az anya szoptatni akar. amikor ennek haszna – az anya számára – felülmúlja a leválasztással járó hátrányokat. Nevezetesen. A bocs saját későbbi szaporodási sikerében sokkal érdekeltebb mint testvéréében. mint amennyire a másiknak használ. s mindkettőjük haszna nagy. ha mesterséges körülmények között nevelik őket. Arra szelektálódik. A majmoknál az anya hiánya alkalmatlanná teszi az utódot tartós érzelmi kapcsolatok kialakítására. Az így nevelkedő új generáció még jobban eltávolodik a normális populációtól. ami az egyik utódnak jobban árt. hogy bizonyos ponton abbahagyja a szoptatást és újabb utódba fektessen. Tehát. ha a saját jövendő testvérére fordítandó energia továbbra is elvész. guberálásra. A szülő és utód nemcsak abban nem jut egyetértésre. A bocs közvetlenül húz hasznot a dologból. a szeméttelepi guberálást választják táplálékszerzési formának. Az elválasztással az anya és bocs ellentétben kerül addig. barlangkeresést stb. A ráfordítás mindenkori mennyisége szintén összeütközést idéz elő. saját családi élet képzésére és az utódnevelésre. Amíg a bocs kicsi. hisz a táplálékszerzést kitől tanulhatná meg. amikor a szülő azt már abba akarja hagyni.25 kitől tanulta volna a viselkedés bonyolult formáit (CSABA. pozitív szelekció van arra. A vizsgálatok arra utalnak. Ebben az értelemben minden utódja sikerességében egyenlő mértékben érdekelt. hogy mikor kell befejezni a gondoskodást. az anya közvetve. Bizonyos ponton az anya érdeke már egy következő utódhoz fűződik. amennyiben az utód a saját személyes alkalmatosságának maximalizálására irányuló törekvéseivel csökkenti az anya lehetőségét arra. A „szülői ráfordítás” fogalma a minden olyan utódra irányuló viselkedés. hogy újabb utód létrehozásával és gondozásával maximalizálja saját alkalmasságát. minthogy rokonsági fokuk 1/2. nem tanulhatják meg a bocsok a télre való felkészülést. A ragadozóknál még nagyobb hátrányt jelent. s ezzel mindketten jól járnak. A bocs akkor is igényli a maga részéről a szülői gondoskodást. hogy maximalizálja a nyereség és veszteség közötti különbséget. amikor a további anyai befektetéssel járó hátrány több mint kétszerese az ágáló utód hasznának. hogy a megtérülés maximális legyen. Ebből következik. Csak akkor kell belenyugodni a szülői ráfordítás megszüntetésébe. Az utód szempontjából viszont az önzetlenség .

A kicsi emlőkből kevés. Az utódok hajlamosak a testvérek hátrányára cselekedni mindaddig. ha ellenáll a szülőnek. Elképzelni is nehéz a téli párzást. Hosszúk 20–25 cm. valamint a harmadik és negyedik alsó előzápfog. Füleik kicsik. hallják az anya hangját. a VIII. Fejlődés A bocs születésekor alig 400–500 g. Ez a viselkedés azonban csökkenti a szülői alkalmasságot. Ha fázik. Mire a szemük kinyílik – 28–35 napos korukra – a szőrük is kinő és a harcias viselkedés jeleit is hamar mutatják. a XIII. aki a testvérek segítségére serkenti. támogatnia kell az együttműködést és az osztozást (BARASH. 1980). önállóan táplálkozni. A harmadik zápfog későn. mászik. a második évben nő ki (Couturier. A bocsok első fogképlete a következő: 1-2-3 1 1-2-3-4 I ——— + c — + m ———— 1-2-3 1 1-2-3-4 Háromhónapos korában a tejfogak és az első zápfog készek (7. Hátára fektetve visszafordul. Körülbelül háromhónapos korára nőnek ki tejfogai. ha a szóban forgó testvér nyeresége több az önzetlen testvér veszteségének kétszeresénél. füleik reagálnak a zajokra. hónapban a harmadik felső metszőfog. kevés szőrzettel. nincsenek magasabb agyfunkciói. addig táplálkozni sem képes. hónapban a negyedik felső előzápfog. de dús tejet szophatnak. ide-oda kúszik. valamint a szemfogak előtt. ezzel a mozgással igyekezik a tejet adó emlőt megtalálni. a XVI. Vakok és nincsenek fogaik. hónapban az első felső metszőfog. Az újszülött életszakaszban a kölyök reflexállat. vinynyog. SPIESS (1933) írása a Görgényi-havasokban szeptember végén látott egyhónapos medvebocsról. A bocs gyomrában darázslárvákat talált. amiből 5 cm a fej. Orrát érintve a fejét jobbra-balra forgatja. hónapban a második alsó zápfog. . Fölötte érdekes A. a VII. Háromhónapos korukig kizárólag tejjel táplálkoznak. bőrük világos színű. a XII. hónapban a harmadik alsó metszőfog. szőrtelenek. minek eredményeként augusztusban születhetett ez a bocs. az V. Erre az átmeneti életszakaszra az idegrendszeri és érzékszervi érés jellemző. Kinyílik a szemük. hónapban az első alsó metszőfog. míg a veszteség nem éri el a kezdeményező hasznának kétszeresét. Megpróbálják füleiket hegyezni és próbálkoznak felállni. Többnyire vak vagy alig nyílt ki a szeme. Az utód tehát jobban teszi.26 csak akkor hasznos. de nem képes lábra állni. 1954). A szülőnek közbe kell lépnie és el kell utasítania az utódok túlzott egoizmusát – testvérekkel szembeni önzését –. ábra). valamint a felső második zápfog. A következő sorrendben jelennek meg a végleges fogak: a IV. minek kárát a medvebocsok életének fenyegetettsége sínyli meg. A karmaik – főleg az első lábakon – fejlettek. Az egyhónapos bocs nem képes az anyját követni. több bocs esetén egyenként nem haladják meg a 250–300 g-ot. Az egyre növekvő tejmennyiség-szükséglet és az anyai féltés között az előbbi késztetése a nagyobb. amit a farkasok téptek szét. hónapban a második alsó és felső metszőfogak. Emlőkereső viselkedése a legfejlettebb. A bocs egyhónapos korára kezd hasonlítani medvéhez. A friss vegetáció megjelenésével gyakran magukra maradnak míg az anyamedve táplálékot keres. Az anyamedve fáradhatatlanul nyalogatja és első mancsai között tartja őket. Az anyamedve ebben a korban legfennebb a bocs fejét a szájában fogva viszi egyik helyről a másikra.

27 7. 1954) A harmadik életszakaszt. ábra Háromhónapos medvebocs fogazatának alakulása (COUTURIER. bár egyensúlyozó képességük még nem tökéletes. Kezd kialakulni a tájékozódási képességük. A játékos hancúro- . a beilleszkedési vagy szocializálódási szakaszt a mozgástevékenység rohamos fejlődése jellemzi. A bocsok sokat mászkálnak.

A tizenöt hónapos bocs vakmerő. A következő tavasszal egymástól elválnak. A normális fejlődésükhöz ásványi sókra és főleg kalciumra lenne szükségük. hogy a csont formáját és funkcionális szerepét megváltoztatná. de nem áll meg. nyolc-tíz kilogramm súlyúak. amikor veszedelmesekké válnak. tejtermeléshez szükséges kalcium a csontrendszer kalciummennyiségéből fedeződik (DORNESCU–NECRASOV. ábra). biztosítva a fejlődés folyamatosságát. melynek ideje alatt a bocsok magukra maradnak. harcok eredményeképpen a hatalmi rangsor kialakulófélben van. Az ivarérett életszakaszban kihangsúlyozódik a fajfenntartással kapcsolatos viselkedés. Már az első telet a felhalmozott energiakészletük segítségével vészelik át. Különféle mutatványokra idomíthatók. Az öt-hathónapos bocsok tetszetős külsejűek. Képesek halálosan megsebesíteni kecskét. Megszerzett tárgyaikat védelmezik. A felnőttek súlyát negyvennyolc hónapos korukban közelítik meg. és az állatok viselkedésében egyre több tapasztalat útján elsajátított elem figyelhető meg. mert három-négyhónapos koruktól anyjuk magával viszi a barlang közvetlen közelében a szabadba és táplálkoni tanítja őket. A bocsok fejlődése sajátos a téli álom ideje alatt. ha egyneműek. Hat-héthónapos korukig még szopnak. ebből a viselkedésből alakul ki később a birtoklási. ha csökkentett formában is. Ekkor már a párzásra készül. lárvát. Ugyanez a folyamat játszódik le a gesztáció vége felé. A húsz-húszonkét hónapos bocsok gyakran együtt keresnek barlangot a régi közelében. gilisztát. részt vesznek a zsákmányszerzésben. A szocializálódási szakasztól az ivarérett szakaszig a bocsok a fiatalkori életszakaszon mennek át. amikor a nősténymedve már nem táplálkozik. Legfennebb szilárdsága csökken. de már füvet. legfontosabb szaporodásbiológiai és fajfenntartási szempontból. játszani lehet velük. területkisajátító viselkedésük. A veleszületett viselkedési formák tapasztalatokkal gazdagodnak. veszélyes a háziállatokra nézve. a növekedési zónákban található porcrészekbe. Az egész évet egyedül töltik. A nyolc-tízhónapos boccsal az ember nem tud megbirkózni és nem is ússza meg sérülés nélkül. Ebben a szakaszban fokozottan érdeklődnek a környezet iránt és már képesek megkülönböztetni a számukra kellemes és kellemetlen ingereket. Mondhatnánk. juhot. bogarakat. bízik erejükben. ha az még megtűri maga mellett. 1968). második év végére érik el a 80– 120 kilót. ez az életszakasz a leggazdaságosabb vadászati. Az anya többet hagyja magukra. de később csatlakoznak anyjukhoz. Szükség esetén kioldódhat egy része. nem félti úgy őket. Az így mozgósított kalciummennyiség épül be a sokkal kevesebb mennyiséget igénylő. Megjelenik az önmutogató és behódoló viselkedés. bizonyos fokig meg is szelídülnek. annál hamarabb. . Szükséges a mozgástevékenység tökéletesedése. Első év őszére 25–50 kilósak. Az embrió fejlődéséhez és később a szoptatáshoz. anélkül. mert a növekedési folyamat lelassul. Úgy táplálkoznak mint az anyjuk. Meg lehet őket simogatni. de sohasem mutatnak ragaszkodást. mint az előző évben.28 zások. A fogságban tartott – télen is táplálkozó – medvebocs és vadon élő társaik súlybeli gyarapodásának összehasonlítását jól megfigyelhetjük a mellékelt grafikonon (8. A csontrendszerbe a kalciummennyiség nem véglegesen épül be egyszer s mindenkorra. A következő (harmadik) tél beálltával egyedül vonulnak barlangba. ami zsírokból és glikogénből áll. csigákat esznek és előszeretettel nyalogatják az elejtett állatok vérét míg anyjuk lakmározik. ritkán kísérik anyjukat. de később jelentkezik veleszületett vadságuk. gyökereket.

SETON (COMŞIA. tizenhárom– tizennégy éves korig megbarnulnak és a kopás jelei jól kezdenek látszani. hogy a bocsok korának megítélése lehetséges a fogazatuk fejlettsége után. Láttuk a fogazat kialakulásának tárgyalásakor. Ettől a kortól meg- . amelyik négyéves korától huszonöt éves koráig minden évben ellett és összesen 68 utódot hozott világra.29 8. Minden évben elvették anyjuktól a bocsokat. 1961) ⎯ ⎯ --- a szabadon élő bocs fejlődése a fogságban élő bocs fejlődése a barlangba húzódás ideje a barlang elhagyása ellés különválás az anyamedvétől A –„hangyászmedvé”-nek nevezett fiatal egyed B – párzási időszak C –első ellés ⏐ Az öregkori életszakaszban az aktivitás minden formája csökkenő irányzatot mutat. mert a fogak színezete. A vadon élő állatok csak ritkán érik el az élettani öregedés állapotát. sőt harminc éven felüli nőstények is hoztak világra bocsokat. ábra A fogságban tartott és a szabadban élő medvebocs fejlődésének összehasonlítása (COMŞIA. keménysége. ami több mint hármat jelent átlagban évente. Későbbi korban a fogazat kopása adhat nagyon hozzávetőleges kormeghatározást. Ugyancsak állatkerti megfigyelések szerint harminc. A szaporodásképes maximális életkornak van olyan populációdinamikai jelentősége mint a minimálisnak. Az állatkerti megfigyelések pontosabbak ugyan. 1961) tesz említést egy állatkerti nősténymedvéről. Körülbelül nyolc–kilenc éves korig a fogak fehérek. A természetbeni maximális szaporodási életkor megállapításához a medve korának pontos meghatározása lenne szükséges. kopása nagymértékben változik az élelem és a fiziológiai állapot függvényében. A szakemberek sokkal többet foglalkoznak az alsó határral mint a felsővel. Hozzávetőlegeset. az érzékszervi teljesítmény csökkenésével párhuzamosan. de közel sem tükrözik a természetbeni valóságot.

Martin völgyben a lejtőn köveket gurító medvét látott. Az is bizonyos. szexuális stb. amikor a bocsok egymás között marakodnak. mozgáskorlátozott egyedei túlhaladhatják súlyban a vadon élő társaikat. hogy enyhe lejtőn behúzott lábbal. Mászkálnak fekvő anyjukon. hogy az anyamedve állandóan beléjük botlik. mert a bocsok félnek a környezetből rájuk zúduló ingerek sokaságától. Miután galoppban visszamentek a tetőre. gyakran szórakoztatják a látogatókat játékos kedvükkel. 1942). birkóznak. akkor a 20–25 éves medve májának ugyanannyi lebenye kellene legyen. Egyes vadászok szerint a májlebenyek száma megfelel a medve életkorának. farönköket gurítanak vagy húzogatják azt. hintáznak. A St. összekucorodva mint a labda gurultak lefelé 10–25 métert. Ilyenkor az egyik a támadó. hogy az állatkertek jól táplált. gurulnak néha több métert.30 nnégy éves korig megbarnulnak és a kopás jelei jól kezdenek látszani. tanulás A bocsok – főleg az első életévükben – nagyon sokat játszanak. kicsik és nagyok – külön vagy együtt –. jóval többre becsülik. A felnőtt medve koponyamérete ha nem is mutat korbeli differenciálódást. a koponyacsontok varratainak elcsontosodása. Feltétlenül meg kell tanulniuk szelektálni és legyőzni ezeket az ingereket a saját érdekükben. A támadások igazi előjátéka. Fontos előjáték a későbbi rangsor kialakulásához. amelyben az egyedi élet folyamán szerzett vagy tanult viselkedésformák épülnek be. a környezetnek az egyedhez való adaptálásában. hallási és szaglási ingerek alapján felderíti a környezetét. tapintási. A szülői magatartás leképezhető. Rendszerint a kifejlődött medvék súlyát eltúlozzák. Kicsit sok. e csontok kontúrjainak egybeolvadása kétségkívül az öregedés jelét mutatja. kergetőznek vagy az itatóban pancsolnak mint a vásott kölykök. Az utód látási. kezdték elölről. pofozkodnak. A medvék később is szeretnek játszani. és a még kiforratlan magatartású utódok számára példaként szolgál. viselkedések előjátékai. Ezek az új elemek a veleszületett viselkedésminták kiválthatóságának és egymásutániságának időleges vagy állandó módosulását eredményezik. támadási. a tanulás teszi lehetővé. COUTURIER (1954) figyelte meg. és a szoros követés révén igyekeznek az inger erősségét állandó szinten tartani. annyira simulnak hozzá. ölelkeznek. A ragadozók viselkedésének az öröklött magatartási formák csupán a vázát képezik. bukfenceznek. a medve közel jár a harmincadik életévéhez (NEDICI. a megváltozott helyzetekhez való alkalmazkodást a személyes tapasztalatszerzés. és összefüggésbe hozzák a termetet a korral. ALMĂŞAN–VASILIU (1967) 33 hímnél a maximális súlyt 440 kg-nak. Ha igaz. Képesek 15–30 percet így szórakozni. A medvéknél ennél pontosabb kormeghatározásról nem tudunk. a barlang elhagyása után a bocsok szorosan követik anyjukat. harapdálják egymást és anyjukat. Ha tövig koptak és a zápfogakból már el is hullottak. Állatkerti medvék. Azért van. A fiatalkori játék „didaktikai” jelentősége – bizonyos cselekedetek begyakorlásának a mechanizmusa – a későbbi táplálékszerzési. Alapvető jelentősége van az egyednek a környezethez való adaptációjában – és főleg a ragadozók esetén –. védekezési. ágakat. 12 nősténynél pedig 303 kg-nak találta. és cselekvését ettől az eredménytől teszi függővé. kergetőznek mint a kiskutyák. Játék. a másik az áldozat szerepét játssza. A változó környezeti feltételekhez. egy adott tárgyat vagy élőlényt. Ettől a kortól megsötétednek és egyre inkább lekopnak. köveket. Minden állat idomítása – mint tanítás – kivétel nélkül a feltételes reflexen . Másznak. Megfigyelhető.

a siker véletlenszerűen következik be. megszokja. hogy a kellemes esemény megismétlődjön. ami tulajdonképpen egy negatív tanulási forma. és így ismeri meg saját testét. sokat játszanak. de az egyedi élet folyamán kell tapasztalnia. Több próbálkozás után az állat megtalálja a helyes megoldást. Az ágropogást. Vagyis társítja. ezért nevezik „próbaszerencse” módszernek is. hallható akusztikai vagy erős szaginger – ha új inger – a medvében önvédelmi. hogy azokra később már egyszerűen nem válaszol. az egyéniség kialakulására irányuló ismeretek elsajátítása nem szükségszerű. meghatározója pedig a tanulási hajlam. Ennek a tapasztalatszerzési módnak az a jellegzetessége. A bocsokban a fürkészést. átrendeződnek. Ha nem szokna hozzá és nem tudna különbséget tenni a veszedelmes és ártatlan ingerek között. amely egyaránt jelentheti a játék folytatását vagy annak befejezését. menekülési viselkedést vált ki. szagot az ellenség vagy zsákmány közeledtével azonosítja. az új iránti vonzódás pedig a kiváncsiságot vezérli. A pozitív élményt az állat újra keresni fogja. A környezetéből jővő valamennyi ingerre nem tud válaszolni. amelyeknek nincs lehetőségük a játékra. A megszokásnak fajfenntartási értéke van az állatok életében és viselkedésében. sem rossz” következményekkel járó késztető tényezőket úgy szokja meg. A ragadozáskészség a ragadozónak veleszületett tulajdonsága. de az egyedi viselkedési szabadság alapját képezik. A bocsok szemmel láthatóan keresik az alkalmat a játékra. eredményes dolgokat jegyzi meg. hogy milyen környezeti ingerekre ne válaszoljon. keresést vagy vizsgálódást a kíváncsiság váltja ki. Azok az utódok. feltűnő és nagyon jellegzetes. később abnormális viselkedést mutatnak. Genetikailag adott tapasztalatszerzési képessége és készsége mellett az állatnak környezetéből és környezetéről mindjárt megszületése után híranyagot kell gyűjtenie. A természetben a próbálkozások lehetnek eredményesek és eredménytelenek. A kiválasztott helyes megoldás erőssége. összehangolja a kellemes vagy kellemetlen élményekkel kapcsolatos tapasztalatokat. A bocsok játékának apetitív fázisa a fürkészés. látható optikai. hogy hogyan is kell legbiztosabban megragadni és halálos harapással megölni vagy leütni a zsákmányt. hogy konkrét esetekben azt fel is tudja használni fennmaradása érdekében. a már egyszer vagy többször átélt folyamatot. A céltalannak tűnő játékokon keresztül szerez tapasztalatokat környezetéről. Sok időt fordítanak a látszólag céltalan ismerkedésre.31 alapul. annak teljesítőképességét. mozgékonyságát. Minden hirtelen mozgó tárgy. Az egyedi viselkedés. hogy az elsajátított tapasztalatokra vonatkozóan az állat nem nyer betekintést a dolgok közötti összefüggésekbe. tűrőképességét. játékos mozdulataik szabadon kombinálódnak. mint egy edzés a faj későbbi és komolyabb viselkedésére nézve. mert megkíméli őket a rájuk zúduló közömbös ingerek tömegétől. . fajtestvéreiről. úgy képzelhető el. állandósága egyenesen arányos az ismételt gyakorlással. meg kell tanulnia kiszűrni azokat az ingereket. Emlékezetében megmaradnak bizonyos mozzanatok. Bármikor átválthatnak egy másik cselekvésláncolatra. Minél fejlettebb idegrendszerrel rendelkezik egy állat. A környezetből ismételten fellépő „sem jó. annál nagyobb mértékben képes asszociálni. azt el kell tudja tárolni és szükség esetén fel idézni. Az állat megszokja. zajt. Mivel a játék szorosan kapcsolódik a fürkészéshez. mert különben elpusztul. hanem csak a véletlenül sikerült. amelyek közömbösek számára. Az ilyen tanulás próbálkozás és tévedés alapján történik. melyek később – és hasonló körülmények között – felidézik az egész. A környezet bizonyos jellegzetes ingereit társítani tudja. A legfontosabb életfolyamatok fenntartását szolgáló ismeretek elsajátítását szükségszerűen meg kell tanulnia az állatnak. akkor egész életét állandó meneküléssel tölthetné. mindent megtesz. felderítést.

Hallása jó. hogy észrevegye a létét biztosító vagy veszélyeztető változásait környezetének. arról. a talaj szilárdságától. a szülői cselekvések utánzása. menekülési lehetőségeket. visszavonulási. a kíváncsiság vezérli nemcsak a bocsoknál. A fürkészést nagyrészt külső ingerek váltják ki. a megfélemlítés és büntetés nagyban hozzájárulnak a bocsok tapasztalatszerzési képességének a megalapozásához és fokozásához. az ágropogást. fülelni kezdenek. s főleg az őszi élelem utáni vándorlásakor bizonyítja be. de annál nagyobb inyencsége. új tárgyak megjelenése a medvét fürkészésre. Mielőtt elfoglalna akár egy ideiglenes pihenőhelyet. mert például a lépés keltette zaj függ a testsúlyától. a járás rugalmasságától.és energiaforgalmat. az erdő zajai miatt hallásának kevesebb hasznát veszi mint a légáramlatokból felismerhető szagoknak. A váratlan hang. körülbelűl 80–100 m-ig nagyon jól észleli környezetét. a tárgyak elmozdítására. mozgás Az állat élő és élettelen környezetével állandó – számára létfontosságú – anyag. ahol a sűrű növényzet miatt látásának. Olyan élőhely van. a támadás és védekezés módjának megtanítását is lehetővé teszi. felderítést végez. kiismerje magát. manipulálására készíti. de már 300 m-ről nem látja az embert. a cipőtalp milyenségétől. a medve explorációs tevékenysége sosem csökken nullára. A változatos étrend biztosításáért kisebb-nagyobb távolságokat képes megtenni. sebességtől. a felnőtt medvéknél is. a bátorítás. A környezettel való kölcsönhatás megköveteli.32 A szülői példaadás. megszokott környezetében időnként vizsgálódik. Szükség van az érzékszervek. amelyek révén a környezetéhez való viszonyát. Az anyamedve agressziója az idősebb nemzedék tapasztalatainak átadását is szolgálja. helyzetét szabályozni képes. tárgyakat. éleslátása közepes. sokféle lehet. mint a fajfenntartás egyik legjelentősebb tényezője. abbahagyják az előzőleg végzett tevékenységet. figyelni. mivel a fiatal nemzedék védelmét. hogy milyen távolról hallja meg a lépéseket. Legfejlettebb a szaglása – az ember szagát 24 óra múlva is megérzi – a tájékozódásban. Számos – vadászok által megfigyelt – adat került a szakirodalomba a medve hallási képességéről. Kevésbé távollátó. idegen tárgyakat. Az észlelés és környezetfelderítés a belső késztetések közé tartoznak. Szagérzékenységéről is számos adattal szolgál a szakirodalom. Klasszikus példa a fűben elrejtett mézeskenyér. Falánksága közmondásszámban megy. mi minden befolyásolhatja a . Relatív adatok. tanulmányozza a tájékozódási. Ismeretlen területen vaktában vagy szisztematikusan végigpásztázzák az új terepet míg ismerős kulcsingert találnak. Saját élőhelyükön ismerős terepjelek alapján tájékozódnak. Azt a viselkedést az új iránti vonzódás. élelemszerzésben legfontosabb a szerepe. Az élőhelyükön bekövetkezett változások. Az ágropogás és fegyvertöltés keltette zaj is sok mindentől függ. holott közvetlen környezetében valamilyen növényi eledel mindig akad. tájékozódni tudjon abban. Tájékozódás. A széles skálájú étrend fogyasztása ugyanolyan széles skálájú ízmegkülönböztetést. fegyvertöltést stb. A túl erős ingerek menekülésre késztethetik. ízfelismerést igényel. A tájékozódási viselkedés úgy jelenik meg az állatok törzsfejlődésében. emlékezetükbe vésnek bizonyos útvonalakat. Mindezek mellett figyelembe kell venni az erdő háttérzajszintjétés – talán a legfontosabbat – a medve pillanatnyi éberségét. A mozgás az ami a figyelmét felkelti. Nézzük csak. híranyagcserét bonyolít le. növényzettől stb. az idegközpont és a mozgásszervek összehangolt működésére. Megközelítik és vizsgálgatják az új. Bármennyire ismert is a környezet.és fényingerek riadalmat váltanak ki. az erdő hangjai közül ki tudja szűrni az idegen hangokat. A medve tájékozódási képességét a kora tavaszi.

törtvonalban megy. egyenesen arányos a környezet hőmérsékletével. Az ilyen helyváltoztatás lassú de biztos. Bármilyen lokomociós mozgásnál a mozdulatok sorrendje meghatározott. Először is a méz illatának erőssége függ a méz milyenségétől. Ügetésben ugyanúgy lép mint rendes menéskor. Lassú mozgásnál ellenkező lábbal lép. Mikor ételt keres. A túl nagy test a mozgékonyság rovására megy. de mintha üres ütem lenne a két diagonális lépés között. Párosodás idején együtt látjuk a párokat. anélkül. Járása nehézkes. lábheggyel kifelé lép. napsütéskor a felfelé szálló meleg levegő keltette légörvénytől stb. szedrészés közben. illetve telítettsége. Lefelé szaladva néha orra bukik és gurul. Egy-egy elrugaszkodás négy méter is lehet és kb. mert tudjuk. Ez egy kétütemű járás. hogy elesne. a mézeskenyér és medve között található növényzet milyenségétől mint akadály és illatforrás stb. megsebezték vagy az őt megsebzőre támad. Ilyenkor hasonlít a pattanó labdához. majd a bal első és a jobb hátsó következik. és csak rövid távon. az elsőkkel kacsázik. karmai is nagyobbak. míg az izmok ereje keresztmetszetük négyzetével arányos. Járásának ez az átlós jellege lehetővé teszi. Rendes járásnál a jobb első láb előrelendülését a bal hátsó láb követi. amelyek poroszkálva is tudnak járni. szétszórt. felfelé jobban halad. A lokomoció az önfenntartást és a fajfenntartást egyaránt szolgálja. És a legfontosabb a medve pillanatnyi éberségi foka. Első lábai fejlettebben. amikor a test súlypontja a másik három láb által meghatározott háromszögben van. málnászás. mint ahogy a mozgásban lévő földet érne. miután a hátsó lábak teljes kinyújtásával újra elrugaszkodik a földtől. nagyon távol áll a ló galoppjától és gyakran csúszással párosul. A négy láb a lehető legkisebb helyen ér talajt. A mozgásszervek felépítésében a testméretnek meghatározó szerepe van. mintha csípőficama lenne. egyszerre lép az ugyanazon oldalon levő lábaival. Terjedése a légáramlat irányától – az állat felé. A felszín sík vagy egyenetlen voltától. lassú cammogással vagy. hogy bármelyik láb akkor emelkedjen fel a földről. ami lehetővé teszik nemcsak a két lábra való állást. mert a testsúly egyenes arányban nő a testhossz harmadik hatványával. Erejének és karmainak köszönhetően könnyen kapaszkodik két és fél méteres szikla- . hogy a jóllakott medve nem válaszol az új élelemingerekre. mivel a soron következő láb hamarabb emelkedik fel. Fiziológiai adottságainak következtében a medve galoppja szabálytalan. amelyet hosszabb távon tud végezni. gyors galoppban nagy területeket járnak be táplálék után kutatva. Úgy tűnik. a talp a hirtelen ránehezedő súlytól jobban szétlapul. Futásnál a karmok közötti távolság nő. hajlékony. hanem a két lábon való járást és a mászást is. A medve gerincoszlopát harminckét csigolya alkotja – hét cervikális. lassú járásával ellentétben meglepő ügyességgel halad hegyi sziklás vidékeken. erősebbek mint a hátsók. A hátsó láb az első után ér talajt. Ugyanez a magyarázata annak. nedvességtartalmával. A medvék általában magányosan járnak. első lábai segítségével kapaszkodik. hogy az éberségéről híres medve számtalanszor pár tíz méterről veszi észre az embert gombászás. Ezt a mozgási formát ritkán használja. illetve ellenkező irányba terjedő szagok –. de ahogy gyorsul a mozgás. Menéskor egész talppal éri a földet. Könnyed. Ha ezek a mozdulatok gyorsulnak. Az anyamedvét állandóan kísérik bocsai. 60 cm magas. mert az állat bármelyik pillanatban megállhat. gyors. egy bizonyos sebesség elérésekor csupán két láb érinti egyszerre a talajt. úgy kerül egyre előbbre. hat lombáris. hintázó mozgás. Ez a legnagyobb sebessége. Azon ritka emlősök közé tartozik. ha szükséges. öt szakrális – olyanféleképpen kapcsolódva végtagjaival. 14 dorzális (tizennégy bordával). Leeresztett fejjel nézi a földet és jobbra-balra les. Futásnál az első láb elé kerül a hátsó láb nyoma.33 kísérletet. Nehézkes. ha megriad. össze-vissza kutat.

módon és testtartás mellett rendszerint végtag. mert a friss havon viszszacsúszás vagy kapaszkodás nyoma nem látszott. a kisebb gyümölcsfákat választja. A betonfal tövében hatvan-hetven cm mély a víz. vagy ha valamilyen – főleg ember – szagot érez. A filmről könnyen kiszámítható bizonyos mozgásformák nagysága és gyorsasága.5-6 km/ óra. a felnőtt élelemszerzés céljából mászik fára. vagy pár száz méter távolságból. Az öntisztogatás vakarózás. amelyre felkapaszkodott.8-12 km/óra sebességgel halad. majd nyalogatással mancsait is szárazzá teszi. étkezés vagy sétálás előtt általában meg-megrázza magát. figyel. hegyes karmainak nagy hasznát veszi. Három-négy méternél magasabbra nem mászik. Négy lábbal körbe fogja. közben meg-megáll. A közepes nagyságú medve gyaloglási sebessége 5. Felváltva teszi az első lábait. a túlsó oldalon pedig betonfallal megerősített part felett vezet a hegyi út. hol másikra. végtagjaikat. ágakat. megöleli a fát és úgy mászik fel mint az ember. nyelv. P. nincs összefüggésben a táplálkozással. kérget stb. Testfelületüket. olyanszerűen mint a villanyoszlopra kapaszkodó villanyszerelő a mászókampójának.9 km/ óra sebességet pár tíz méter távon. A vízből kellett felszöknie az útra. A vízből kilépő vagy megázott medve rázogatással távolítja el testfelületéről a víz nagy részét. menetrendszerűen pár perc.9 km/ óra sebességet ér el rövid távon. ha útjukba akad. Számára kellemes következményekkel jár. A mászásra alkalmas végtagnak a tér mindhárom irányába irányíthatónak kell lennie. A fáramászás fiatal egyedeknél gyakori. A testfelület egyes részeinek tisztogatása sajátos mozgásformákból áll. az elsőket előre nyújtja és ráhajtja a fejét. Napirendjüket pontosan betartják. Ebben az esetben a rázogatásnak jelzés értelme van: tudatja . Nemcsak a bocsok szeretnek a vízben pancsolni. Meghatározott helyen. 34 m távolságot 2. Alvás után. por vagy egyéb szennyeződés eltávolítását szolgálják. 1. de állatkertben néha így is lustálkodnak.3-50. Galoppban – ugrásokkal váltakozva – 22. Mikor fát hánt. Több medve használja ugyanazokat a csapákat.6-2. Megtorpanás nélkül szelik át a vizet. felállva szaglász körbe. valamilyen belső feszültség feloldása. Trappoláskor 200-400 m-en 10. felszinétől kb. rendre támaszkodva hol egyikre. de a természetben ez a mozgásijárási forma nem jellegzetes és nem olyan gyakori mint a fogságban tartottaknál. ha a szükség úgy kívánja. fej vagy karmok segítségével történik. többször is. Nyáron naponta felkeresik a közeli mélyebb vizeket. A bocsoknál játéknak. A kapaszkodásban erős. megtisztítják.5 m magas volt a betonfal. Ratosnyán 1987-ben a november végi hóban a nyomokat követve láttuk.34 falon is. A sebek nyalogatása azok tisztántartását és gyógyulását szolgálják. fog. A medve úgy ül le mint a kutyák. Pihenő pozició is.9 m-es ugrásokkal 5. Az anyamedve a bocsokat szájában szállítja a túlsó partra a fejüktől vagy nagyobb korukban a tarkójuktól fogva. WEBER (1989) a Hargitában és Görgényi-havasokban végzett megfigyelései alkalmával többször filmezte a medvék mozgását. de gyakran így eszik friss hajtást. láb. a szennyeződéseket eltávolítják. A medvét előszeretettel nyalogatják talpaikat. a célja bizonyos élettani folyamatok szabályozása. így szokták tisztítani. a hátsó lábait maga alá húzva. A bocsok és fiatal egyedek játszás közben gyakran két lábon járnak. bundájukat naponta egyszer. A környezet fürkészésekor. Zsákmányára felágaskodva szökik rá. érzékszerveiket. tavakat. vakargatni hátukat. A megzavart medve elérte az 50. kíváncsiskodáskor. testrázás – és tágabb értelemben ide sorolják a nyújtózkodást és ásítást is – mind ebbe a kategóriába tartoznak. A két lábra állás nem ritka a medvéknél.37" alatt tett meg. a nagyok is rendszeresen fürödnek. tüzet érez és játék közben szintén feláll. tornának számít a mászás. A téli álom alatt oldalán fekszik vagy hason. Ritkán lehet látni hátára feküdt medvét. hogy azok a patakon vezetnek át. A rázó mozdulatok a test felületére tapadó víz. A medve kényelmi mozgásai közé tartozik a testápolás.

védekezésről és az ezekhez szorosan kötődő viselkedési formákról szeretnénk szólni. Kora tavasszal élelemért nagyobb területeket barangolnak be naponta. bizonyos körülmények között. főként azért. Magatartás A táplálkozásról. hogy valami kellemes következik. de nagymértékben befolyásolják a különböző tapasztalati tényezők – különösen a korai tapasztalatok – és a szociális környezet. hogy . amikor ösztöneit és gátlásait kialakította. Ebben a periódusban a vándorlás fontos tényező a konszangvinitás elkerüléséért. s gerincük tekergetésével kígyózó mozgást végeznek. Hátuk tisztítása. amely alkalmas arra. ivadékgondozásról. gyümölcsösökben. mozgásról. viszont a párzással kapcsolatos agresszív vetélkedés idényszerű. Késő tavasszal megindul a társkeresés. Málnaéréskor a málnásokban. hogy olyan helyzetekben nyilvánuljon meg. területbirtoklásról szóló fejezetekben részleteztük az ezekkel az életfolyamatokkal kapcsolatos viselkedési formákat. Ebben a fejezetben a társas viselkedésről. A táplálkozás igen gyakran ad okot agresszióra. a rangsorról. Az állatok nem számolják ki. egy éjszaka több kilométert gyalogol egyik erdőből a másikba. Élőhelyén belül nomád életmódot folytat. Természetesen az egyedi élőhelyén belül mindez a táplálékgazdaság nem található meg. Az agresszióra való hajlam öröklődik. bizonyos viselkedési módok szelektálódnak. Az évszakhoz kötött vándorlását a nagyobb élelemmennyiség. Például: a medve törzsfejlődése során kifejlesztett egy olyan fegyvert. Másik jellegzetes mozgásformája a medvének az élelem utáni vándorlás. ezért nagyobb vándorlásokra kényszerül. szaporodásról. amikor a tapasztalat és az agresszív viselkedés korrelációja önmagában is adaptív. vagy fákhoz. dacára a változékonyságnak. hogy egyetlen csapással megölhessen egy nagyobb állatot. makkéréskor a tölgyesekben. mert a testi felépítésnek és fajspecifikus viselkedési forma megvalósításának alapsémája egy és ugyanaz. amely a fegyver használatát megakadályozza abban az esetben. A hímek nyilvánvalóan azzal maximalizálják alkalmasságukat. mivel a társ értéke a medvéknél csak a párzási időszakban jelentős. a harcias viselkedésről. tárgyakhoz dörgölőznek. bükkösökben vagy azok szomszédságában veri fel tanyáját. miként járnak jobban és azután eszerint viselkednek. a természetes szelekció – mint minden fejlődés rugója – az adott fajon belül (a környezet állandósága mellett) kénytelen fenntartani az állati viselkedésben az egységességet. Ezért van az. Az őszi vándorlások idején lehet 120–150 km (P. Az alkalmi vándorlások élelem után átlagban 12–17 kilométer nagyságúak légvonalban. a maximális hasznot biztosító viselkedésű egyedekre pozitív szelekció hat. mert folyamatos jelentősége van. ősszel a szántóföldeken. WEBER. játékról. A fiatalok aktivitási területe kisebb. A törzsfejlődésnek ugyanabban a folyamatában nyerte el fegyverét. vakarása céljából hanyatt fekszik. 1989). Paradox módon. sőt szálláshelyét is átteszi a gazdagabb élelemlelőhely közelébe. amit a fajfenntartás ösztöne diktál. akik hamarabb is otthagyják a táplálkozási helyeket. amelyek mindegyike úgy viselkedik. mintha tisztában volna érdekeivel. Nem maguknak kell a számításokat elvégezniük. bioritmusról. kevés erőbefektetéssel gazdaságosabb táplálkozási lehetőség magyarázza. Az első évben az anyamedve korlátozott mozgásában – a bocsok miatt. és ők azok. akkor a fegyver kifejlesztésével párhuzamosan ki kellett fejlesztenie azt a szociális gátlást. A számításokat a természetes szelekció végzi.35 környezetével. szabványosítottságot. hogy a faj olyan egyedekből áll. Nagyobb vándorlásokat a nagy hímek tesznek. amikor az a faj fennmaradását veszélyezteti. Adaptív jellege biztosítja.

Ritkán – erős felindultság esetén – a rövid távon való üldözésig. Abban nyilvánulnak meg. Ritka a galoppban való támadás. A medve távolságtartó viselkedése a társulási vonzalom ellen hat. A társas egység a nőstényből és ivadékaiból áll. a szülés által meghatározott helye nincs. a túlnépesedést pszichikai természetű jelenségek kísérik. többször megismételt ugrás. ha az előnyökkel jár. fürdőhelyeknél. A középkorúak csak egyszerű ránézéssel a kicsiket 10–15 m-re elzavarják. amennyiben megértette az elfoglalt területről jövő fenyegetéseket. de megelőzi az első lábbal való dobbantás. brummogások közepette döntik el a felsőbbséget. a territoriális viselkedés és a reprodukcióval kapcsolatos magatartásformák. a hímnek pedig a nőstény félénkségét. A medvék közötti agresszió ritkán vezet valamelyik állat pusztulásához. A népesség növekedése erőteljesen hat az agresszióra. Támadó a hím magatartása. mind az egész közösségre nézve. legalábbis egy ideig. amikor a nősténynek le kell győznie a hím agresszivitását. defenzív a másik hím magatartása. mint például a bocsok megvédésekor nincsenek tekintettel fajtársra. még ha morgással is adnak kifejezést nemtetszésüknek. A hangoskodás fenyegető pózok után legfennebb a pofozkodásig jutnak el. Hatékony viselkedésformái vannak. Az inger fajtájától függően lehet offenzív vagy defenzív. A rangsor fogalmának szemléltetéséhez elég két medve találkozása ugyanazon a csapán. hogy a másik felnőtt megbékítését szolgáló viselkedésformák gyakran a kicsik viselkedésének utánzatai. kevésbé agresszív. Testi harcra ritkán kerül sor. súly a döntő. kivétel az anyamedve. és passzív a magatartás. A beérkező idegen egyednek a legalacsonyabb státust kell elfoglalnia. aktív vagy passzív. s ezek lehetővé teszik. A populáció keretén belül a rang nem állandó. A rangsorban elhelyezkedő középréteg a legagresszívebb. A rangsor megfigyelhető az etetőknél. Jellemző az agresszivitás és a meghódolás. Az ilyen viselkedés különösen gyakori a felnőttek között az udvarlás időszakában. mert minden irányba agresszív. A medvék még túlsűrűség esetén sem mutatnak tendenciát a társas életre. a rangsor. Néha két lábra állva egymás nyakára irányuló harapdálások. Az egyednek semmiféle. táplálékért és a reprodukciós lehetőségekért folyik. hogy megváltoztatják az egyedek egymásra gyakorolt kölcsönhatását. A nőstények agressziója sokkal kisebb haszonnal járna a fajfenntartás szempontjából. illetve ambivalens. a tér csökkenésével megnöveli a találkozások gyakoriságát. el is . agresszívebb fenyegetései elől kitér a gyengébb. a csapák használatánál stb. nincs bennük nyájszellem. és a távolság be nem tartása az egyedek közötti konfliktusokhoz vezet. Aktív a magatartás ha az inger hatására tevékenység indul meg. az egyednek a fajtársakhoz való viszonyát. ha semmilyen válaszreakciót nem vált ki. Hamarabb a fiatal egyedek jelennek meg és odébbállnak mikor rendre a rangsor magasabb fokán állok jönnek. A felnőtt nőstények szintén agresszívek. kisebb jelentősége van a temperamentumnak.36 agresszívek a többi hímmel szemben. A felnőtt állatokban a bocsok megtámadása adaptív gátlás alatt áll. Külön kell értékelni a magatartás lehetséges formáit. és lényegében az elfoglalt pozícióját a populáció keretén belül a versengés határozza meg. hogy a küzdelem lehetőleg fizikai sérülés nélkül fejeződjék be. időről-időre az állatok kondíciójától. A rangpozíció eldöntésénél a testnagyság. Az egyedi távolság szokatlan leszűkítését. Ezek a konfliktusok ebben az esetben hasznosak a faj szempontjából és a fajfenntartást szolgálják. ha idegen hím jelenik meg az általa birtokolt területen. képességeinek fejlődésétől vagy csökkenésétől és a körülményektől függően változik. A bocsos medve igen veszélyes ellenfél. Gyakran tapasztalható. sem emberre. Az erősebb. A versengés az élettérért. A nemnek nincs különösebb jelentősége. amelyek károsak mind az egyedek. más állatra.

szabad területet biztosít magának. A rangsorban fentről-lefelé fenyegetéssel félemlítenek. Veszélyt jelző ingerek hatására. annál kevésbé agresszív. Az alá. hogy további konfliktusok alakuljanak ki (KORÓDI. A harcias viselkedés segítségével biztosítják egymás között a kötelező távolságot. belenyugszik kiérdemelt rangjába. és ilyenformán elejét veszi. A behódoló viselkedés a fenyegetési viselkedés ellenpólusa. vagy ha a szociális státusról. tapasztalat.37 kerülik ezért. mérsékeli az egyedek egymás iránti harcias viselkedését. hogy az agresszív és a behódoló viselkedés ütközik egymással az állatban. az anyamedvék elűzik felnőtt bocsaikat. ezáltal elkerülik a túlnépesedés veszélyét. Agresszivitásra minden állatnak feltétlenül szüksége van. Ez a viselkedési forma legalább négy konfliktushelyzetet old meg: elősegíti az alá. agresszívvé válik. Az állat ereje és nagysága fordított arányban befolyásolja az agresszivitást. ha nem menekül. a harc káros hatásait. csökkentik a rokonok közötti párosodási lehetőséget. ha a bocsairól van szó. hallási. annál inkább biztonságban érezheti magát – kevesebb a támadója –. amikor elkergeti társait. illetve az utódok féltéséről van szó. amikor az állat teljesen megmerevedik. Harcra akkor kerül sor. felnevelésére. mozdulatlanná válik és nem tudja mitévő legyen. behódoló. viszont alulról felfelé ki kell harcolni a jogokat (P. biztosítják az anyaállat nyugalmát ellés alatt. A bocsokkal szemben a leggyöngédebb anyai gondoskodást mutatja. Főbb céljuk a tényleges harc megelőzése és az. Minél nagyobb az állat. A felesleges harcok elkerülése érdekében alakultak ki bizonyos fenyegetési viselkedések. a harcot akadályozza meg gátló hatásokkal. A környezetben bekövetkező hirtelen változások az állatoknál erős izgalmi állapotot hozhatnak létre. Egyszerű típusát a távolságtartó állatoknál találjuk. védik érdekeiket és szabadulnak meg a betolakodók jelenlététől. A megtámadott . a táplálékforrások idő előtti kimerülését. és neurotikus jelenségek mutatkoznak. Lehet alkalmazkodás. Az átirányított viselkedések ellensúlyozzák a harcias viselkedést. az agresszív egyednek kevés ideje és lehetősége marad az utódok létrehozására. A hatalmi rangsor szabványosított fenyegetési és alárendeltséget kifejező. A szükségtelen küzdelem valószínűsége egyenes arányban csökken a találkozások számának csökkenésével. létrehozza az egyedek között a nyugalmat. WEBER. Ugyancsak gátlás akadályozza meg az anyamedve mindenki felé irányuló harcias viselkedését. és nem irányul a fajtárs értelmetlen pusztítására. 1988). körültekintés. mivel alapvetően védelmező jellegű. ami levezetést követel. Biztosítja az egyedek számára a fennmaradást. A konfliktusok eredménye értékének megfelelő helyet foglal el minden egyed. A reprodukció és az utódnevelés gátlása csökkenti a dominánsan agresszív génekkel rendelkező egyedek utódszámát (CSABA. Az agresszivitás időigényes folyamat.és felérendeltségi viszonyok kialakulását. 1979). a kiváltó tárgyról másfelé terelik a figyelmet. távoltartják a táplálékért versengő fajtársakat és ezzel biztosítják az utódok felnevelésére szükséges táplálékmennyiséget. Nem fékezik meg – a fenyegetési viselkedésekhez hasonlóan –. ha a rizikó kicsi. megadó viselkedésekből jön létre. Előfordul.és fölérendeltségi viszonykapcsolat a köztük kialakult konfliktusok eredményeképpen következik be. A rangsor kialakulása után az egyedek nem egyenlő jogúak. ami tulajdonképpen a menekülési vagy kikerülési viselkedés elfojtása. Ha a medve kerüli a szükségtelen veszélyt. Hasonlóan ítélendő meg a bátorság. az nem a gyávaság jele. hogy a gyengébb egyednek lehetőséget és esélyt adjanak a behódolásra vagy menekülésre. Ennek jellegzetes példája. szaglási és érintési ingerek mérséklik vagy gátolják harcias viselkedését ebben az esetben. és elnyomja. 1984). és a rangsorban betöltött helyének megfelelően irányítja viselkedését. hozzájárulva az egyedek egyenletes eloszlásához. A látási.

6 cm átmérőjűek. Az alak. dühödten rohanja meg.38 egyedek az agresszió ellen különböző módon védekeznek. hihetetlen sebességgel. mintha lábait kiütnék alóla. Az egyik elősegíti. előtte megiramodott vadászt. pontosabban az oldalsó és alsó-középső részen található. hogy néha az egyik lábát fölemelve. a másik mérsékli. semmire se ügyelve. Az agresszivitást a fajon belüli kapcsolatformaként értelmezik. gátolja vagy kioltja azt. a másik nagyon megfontolva. hogy legkevésbé is érve lenne. izmos talpai terhe alatt nagy ropogással zúzza össze a vastag fagallyakat. de van száz éven felüli is. s ezen nagy tömeg azt bizonyítja. serkenti az említett viselkedés kiváltását és lefolyását. életmód és főleg véralkatra olyan nagy variációt mutató barnamedvénket ÚJFALVI Sándor (1990) nagyon találóan jellemezte még a múlt században: „Az egyik mogorva. Többnyire a luc. csökkenti a konfliktus megoldásában alkalmazott erőszakot.. mint a fajtársak ellen irányuló ösztönös harckészség megnyilvánulását. azoknak pokoli rivalgásai közben nagy flegmával ballag. Az egyik sebes szökésekben tör előre. menekülhessen. egyszerre minden nesz nélkül tűnik fel a készületlen vadász előtt. A Görgényi. láthatatlan. s oly halkan lépdegél. hogy legkisebb recsegés nélkül mehessen. és ijedtében akkorát ganélik. midőn a másik a lobogó tűz körül hangosan beszélgető vadászok közé is vakon rohan. de nem mintha bántani akarna.és Gyergyói-havasok területén öt év alatt megfigyelt negyvenkét lehántott fenyő középkorú. Ez felel az éberségért. anélkül pedig. az 1. Ezután pedig hanyatt-homlok fut árkon-bokron.és a középagy kamra körüli idegi szerkezeteit foglalja magában. A harcias viselkedést mérséklő rendszer a közti. hanem. az útjába eső gallyakat s faleveleket félre húzogatja. mintha a legnagyobb veszedelem környékezné. nem hatásos védekezési eszköz. Ez az idegi mechanizmus felel és szabályozza az állatok visszavonuló. borzasztó robajjal halad át a sűrűségen.” A barnamedvék egyik furcsa szokása. A veszély elkerülésének legbiztosabb módja a menekülési távolság betartása. Némelyik egy kis pipafüstszag vagy legkisebb kézmozdulatra hirtelen visszaszökik. hogy ijedtében minden gyomrában levő emésztést fenékig ürit. mely bivalmarhától is sok lenne. hogy keresztül-kasul szökdösve rajtuk.20 m magasságban 31.és jegenyefenyő kérgét tépik le lentről-felfelé vagy fentről-lefelé.7 cm. midőn a másik a leggondosabb meglyuggatás után is mellőzi az élhetetlen. hogy szorult helyzetéből meneküljön. valóban mintha finom női cipőben sétálna. Az egyik legkisebb ok vagy kihívás nélkül. s minden kitehetőt elkövet. a fa kérgét lehúzva. szívogatják. amint megpillantja a vadászt. minden botlás vagy sikamlás nélkül. sűrűség és kőszállak közt. míg a másik a hajtás végin éppen a hajtók közt. A harcias viselkedést serkentő és elősegítő rendszer a látótelep alatt. appetenciát fejleszt ki a környezeti ingerekkel szemben. A védekezési viselkedés azoknak a mechanizmusoknak az összességét öleli fel. A konfliktusba bonyolódás utáni hirtelen menekülés általában fokozza a támadó agresszivitását. eszeveszetten tőr előre. Néha a háncsot megrágják és lenyelik. többnyire haragos. a másik túlságosan félénk. mihelyt kürtöt hall. Beakasztják kar- .. legkisebb neszre bátorságát veszti. menekülő viselkedését kiváltó környezeti ingereket. forma. Máskor pedig a fegyverropogásra.” „Többször láttam izmos medvét egy rongyos kis kopó előtt a félelem minden jeleivel hanyatt-homlok nyargalni. Talaj mentén átlagban 38. birtokában tartani. úgy összerogyik. Az egyik. mintha megrakott szekér zörögne végig az erdőn. valamint más fajok egyedeivel szemben igyekszik védelmezni. és mérsékli vagy gátolja a harcias viselkedést. amelyek révén az állat önmagát és a harci viselkedésen keresztül szerzett tulajdonait saját. Ezért gyakoribb a megadó magatartás – lefegyverzi a támadót –. annak nedvét nyalják. Két ellentétes irányú és működésű idegrendszer szabályozza és biztosítja a harcias viselkedést.

más szőrcsomók bizonyítanak. mikor a kambium-szövetet összegyűjtötték fenntröl-lefele. harapások nyomait. mérgesség levezetésével. Az egymásutáni megfigyelések lehetővé tették a kéregrongálások időbeni elkülönítését. A következő napokban tompul sárga fénye. formája kölönbözött a fa hosszanti és kerületi irányában. más karomnyomok. sz. sárgán virít a sötét erdőben. június 13-án a ratosnyai Lisztesen – 650–670 m t. A megfigyelt erdőrészben a lehántott fenyőknél fiatalabb juhar. f. egy hét után szürkés gyanta jelenik meg a törzsön. Június 19-én ugyanott még több sárgán virító törzsű. 25–50 éves lucfenyők. Többször láttunk lehántott kérgű fenyőket elszórtan.70 m-ig felhasított kérget. elég gyakran két méter feletti magasságig. nedvesen. amit a különböző magasságú hántások. Magyarázzák fogés karomkoptatás szükségességével. hogy a fán lógott. . (JAKUBIEC. míg máshol elvétve talált csak hántott fákat.és jegenyefenyőt találtunk egy régebbi. emésztési zavarokkal való küszködéssel. területelhatárolással. POP (1964) véleménye. Az egy-két napos kéregtelenített fa fényesen. Régi csapákon lehet látni. Egyes fákon egy-egy csík kéreg volt fentről-lefele vagy lentről-felfelé hasítva úgy. koruk kb. I. A fenyők 31%-a teljesen kiszáradt a hámozás következtében (ALMĂŞAN et col. de általában újakat választanak. egy-két hetes hántásokat. rövidebb-szélesebb rész. többé-kevésbé lehántott fa volt. Több medve is meghánthatja ugyanazt a fát egy évben. de találtunk 2. hogy a legrégebbi fákat esetleg május utolsó napjaiban vagy június elején sértették meg. 1993. Ugyanaz a fa lehet tépett és harapott különböző évekből. Jól meg lehetett különböztetni a pár napos. vagy nevezik ivari értesítő jeleknek. A lehántott részek nagysága. többnyire eltakarva a karom és harapások nyomait. jól kirajzolva a karmolások. A 600´50 m területen kívül is voltak elszórtan meghántott fák kisebb számban. A szemfogak nyomai a fatörzsön tompaélű kisbalta-hagyta nyomokhoz hasonlított.60–2. A lehántott rész lehet hosszú-vékony sáv. Július 4-én és 11-én egy-egy kis helyen frissen letépett kéregdarabot találtunk (9. WEBER (1980) egyes helyeken gyakrabban látott. Ezekből a megfigyelésekből következtethetünk arra. a hím erősségi mércéjének. ritkán egynél többet ugyanazon a helyen. ábra). 50 m mélyen az erdőben 133 hántott fenyőt számoltunk össze. amelyek 2–2. A fák 8–10%-a legalább félig vagy egészen körben kéreg nélkül voltak. s nem csak a kéregben tesz kárt. Jól látszik a fás részen a karmok helye. Másoknál látszottak a harapás nyomai különböző magasságban és szélességben. 1993). mert látszik az ürülékükben. vagy körbefuthat a fatörzs körül. P. 50 év vagy annál több. Szemfogaival fadarabokat harap ki.39 maikat és le-fel vagy oldalt tépik csíkokban a kérget.és Görgényi-havasokban szerinte gyakori a lehántott lucfenyő és égerfa tavasszal. 1963) R.30–1 m-ig lefelé nem sima hántásokat mutatnak. JACOBI (1957) saját megfigyelései szerint gerinceken találhatók ezek a fák. hogy a fiatal medvék – és nem mindegyik – hántják a fákat. A háncsot megeszik. de friss tépések csak tavasszal találhatók. és medveszőr csomókat. használaton kívüli erdőkitermelési út mentén.5 m magasról 1. hanem őrzik a harapások nyomait is. A Hargitai. Két-három hét után az egész sértett felületet ellepi a gyanta. Az úttal párhuzamosan 600 m hosszúságban és kb. A pásztorok és egyes vadászok szerint több oka lehet a fahántásnak. A fák talajmenti átmérője 30 cm körüli. magasságban – több tucat frissen lehántott luc.és bükkfák érintetlenek voltak.

40 9. ábra Medvehántotta fenyők .

de kétségtelenül a friss nedvből és a kambium-szövetből fogyaszt. ahol biztonságban érzik magukat. szaporodásában. Minden egyed sajátja. Aszinkron ritmus áll be a receptorérzékenység maximuma és a hormonszekréció maximuma között. a populációs változások alakulásában. A kis területen ilyen nagy számú fa megrongálása kizárja azoknak az állításoknak a hihetőségét. Az évi ritmus és ennek szezonális változata jelentős szerepet játszik az állatok párosodásában. A biológiai órának két fontos jellemzője: a belső hajtóerő (cselekvésre késztetés) és a külső ciklus (hőmérsékletváltozás. fény befolyásolják. csapadék stb. Néha napközben. reggel vagy késő délután is lehet látni sétáló vagy legelő medvéket. de a május végi júliusi gazdag vegetáció nem indokolhatja az élelemhiányt. napkelte. teljes izolációban is fennmarad és pontosan működik. Mivel kb. A központi biológiai óra ha nem jár együtt a perifériás sejtbeli órákkal.és karomkoptatás szükségességével magyarázható lehetne. Vezeti a környezetbe való helyes beilleszkedésben. a táplálkozással. éhességet. téli álommal stb. napnyugta. óra szerint mennek végbe. hogy a télutói-kora tavaszi élelemhiány miatt történik. szaporodással. egyrészt a ritmusrendszere az állat belső életfolyamatait szabályozza időben. amit el is fogyaszt. Véleményünk szerint közelebb áll a valósághoz ez a feltevés. olyan helyen. lekapar kambium-szövetet. Emésztési zavarainak orvoslására ennyi fakéreg letépése kicsit túlzás. méretéből legfennebb közepes nagyságú vagy fiatal egyedre gyanakodhatunk. idegfeszültségének levezetése. alkonyatkor és virradatkor aktívabb. fény.41 1994-ben ugyanezen a területen kevésbé gyakori. A letépett kérget nem fogyasztja el. legfennebb – az általunk megfigyelt esetben – emésztési zavarok okozója lehet. intenzív hőmérsékletváltozások. Viszont mérgességének. de szintén számos fa kérge volt többékevésbé megrongálva. Létét és tevékenységét belső biológiai ritmusok szabályozzák. Ezek szorosan összefüggnek a viselkedésben fellelhető ritmusossággal. életfolyamatai pontosan meghatározott időben. Napközben olyan bozótos . párzási hely megjelölése lenne. a párzási időszakot fedi az általunk megfigyelt kéregrongálás. Fog. téli álomban. A környezet ritmikus változása a belső hatóerőt a saját maga időciklusaira állította be a törzsfejlődése folyamán. legfennebb az ínyencséget. ami kóros állapothoz vezet. Ugyancsak 1994-ben Ratosnyán egy 35–40 cm átmérőjű bükkfán figyeltünk meg hántási nyomokat. védekezési reakcióikban. másrészt a szinkronizáló rendszer a belső életfolyamatokat vagy ritmusokat a külvilági ritmusaival hangolja össze. hogyha nem a legpuhább fát választaná a vegyes erdőből. ami nélkül nem volna képes életben maradni. A napi ritmus endogén jellegű. az utódok nevelésében. ivari értesítő jelek. Az év tavaszán medvelest építettek a közeli tisztásra. Bioritmus A medve – mint az élővilág része – sem kivétel a biológiai ritmus egyedre jellemző és egyedenként csak minimális eltérést mutató periodicitása alól. A medve – valószínű üldöztetése következtében – éjjeli életmódot folytat. Az elég gyakori ürülék mennyiségétől. ritmusváltás áll be a két óra egymáshoz való viszonyában. Kétségtelenül a lehántott törzsekről leharap. illetve reflexeiben. sokrétű szerepet tölt be. mégsem zavartatta magát a medve. A biológiai órának két alapeleme. hímerősségi mérce. pótcselekvés lehet. amelyek szerint ezek területelhatárolások. Bonyolult és eredménydús életében a biológiai óra rendkívül fontos. nem érthetünk egyet azzal az állítással.) szoros összefüggésben áll. és emésztetlenül ürít.

különösebb fáradság nélkül egy éjjel több tíz kilométert tesznek meg. Nagyritkán lehet barlangban ürüléket találni. ébrenléttel váltakoznak. Minden felesleges mozgást. Bár kedvelik a keleti és déli fekvésű barlangokat. vagy keresnek újat. A medve évi biológiai ritmusának egyik sajátossága a téli álom. és amelyet sajátos testhelyzet (póz) felvétele követ. azok melegebbek. A nőstény januárban a barlangban elli bo- . azok kimerülését meg kell akadályozni a mozgások minimumra való csökkentésével. MANTEUFEL 1948-ban egy medvebarlang bejáratától 170 cm-re plusz 2 Cfokot mért. az eső közömbös számukra. álcázzák. A nagy hó beálltával téli szállására vonul vissza. megközelíthetetlen helyeken. gallyakra fekszik. Rendszerint az évszaknak megfelelő táplálkozási hely közelében tanyáznak. gyökerek gödrébe összehordott és beépített. energiapazarlást megszüntet. hogy észre ne vegye a közeledőt. A medve terpesztett hasfekvésben alszik legtöbbször. néha kidőlt fa mellé. hogyan fér be egy nagytestű állat azon. nagyobbításakor. Alvás előtt. de annak inkább többszöröse. A túl nagy sziklabarlangot nem szeretik. ugyanakkor a külső hőmérséklet mínusz 14°C volt (COMŞIA. Néha olyannyira szűk a bejáratuk. főleg hím medvéket. hosszabb alvások kisebb szünetekkel. amit majdnem kunyhószerűen képeznek ki. Téli szállásravonulás előtt pár nappal nem esznek. a táplálékhiány és a táplálék megszerzésének nehézsége a nagy hóban késztetik a barlangba vonulásra. Az alvás és pihenés ritmikus. Nagyon éhes kell legyen. A téli álom nem letargikus állapot. Ha nem száraz a talaj. kóborolva. őrzik fajtársaiktól. Nem a hideg. Többé-kevésbé mély (60–70 cm) megtisztított lyuk a fekvőhely. amit bentről kotort ki a barlang szélesítése. sűrű fenyvesek. avarral bélelt fekvőhelyen telnek. ragadozással tölti napjait. Az anyamedvék a bocsok ürülékét eltüntetik. nagyobb területeket járnak be élelemért. A túl nagy bejáratot eltorlaszolják. Az erdei utaktól 600–800 m-re van legfennebb. A szervezet számára az energiaforrások nem kimeríthetetlenek. el sem hinnénk. de a hideg. hogy napközben keresse magának az élelmet. lehetőleg száraz sziklaüreget keresnek. A felvett testhelyzetet az anatómiai sajátosságok határozzák meg. Éjjel sohasem lustálkodnak. s ha több napig használja ugyanazt a fekvőhelyet. fenyőággal. száraz fűvel készíti elő fekvőhelyét. Figyelik. alvással. amely pihenőhely (alvóhely) keresésével kezdődik. 1961). Szájában hordja rendre a barlangba és rendezi el. Késő ősszel. A kicsik fekvőhelye két-három méterre található az anyjukétól. Néha földkupacot láthatunk a bejáratnál. ha nagy a hó. A napot kerülik. A biotóp felső határához közel. nyújtózkodik. hogy tulajdonosa kint járt a tél folyamán. pihenéssel. A hímek nem sokat adnak a komfortra. ritkán használják több nap ugyanazt. mélysége és időtartama van. nem lehet úgy megközelíteni. A pihenésnek – alvási viselkedésnek – különböző fokozatai. Napi és évszakos változásokat mutat. de néha 5–15 m-re is bevár. P. de máskor is találunk télen kószáló. kutatják. A barlangjából megzavart medve ritkán tér vissza oda. Nincs hosszabb időre napi pihenőhelyük. Enyhe télen gyakorta. hetekkel a nagy havazások előtt keresik fel a régi barlangot. a szél. A nőstény medve már december elején visszavonul. ahol 60–80 napot nagyobbrészt alvással tölt. ahol nem lehet észrevétlenül megközelíteni. végül az ürülék felgyülemlése készteti továbbállásra. A test életfolyamatainak fenntartására a különböző tevékenységek végzése közben nagy mennyiségű energiát fogyaszt. tálplálkozott. Nem ragaszkodnak okvetlenül sziklabarlanghoz.42 helyeken alszik. WEBER (1989) két hektár fenyvesben 20–50 m-re egymástól három példányt figyelt meg. sziklás. inkább sziklaüreget választanak. sokkal jobban ragaszkodnak a barlang biztonságosságához. után és közben ásít. Ugyanazokat a csapákat használva. és később is hagyja el a barlangot mint a hím. ha nem érez közvetlen veszélyt. ami arral utal. fajspecifikus ösztöncselekvés. bélcsatornájuk kiürül. Ugyanolyan éber alvás közben mint a nyári mindennapi alváskor. A fialni készülő vagy bocsos nőstény mohával.

Jól alkalmazható törvény a medvékre. A téli táplálékfelvétel hiányában a zsírok és gliceridek elégetésére szorul a szervezet. Fogságban és megfelelő táplálékmennyiség biztosítása esetén nem alusznak téli álmot. pajzsmirigy.és kortikoid-hormonoknak. Az anyamedve első éves bocsaival egy barlangba húzódik meg.43 csait. Elviselését idegi és hormonális rendszer szabályozza. A téli álom alatt testsúlyának 10–15%-át veszíti. pilomotricitásra („szőrállás”) vonatkozóan. Az őszi bőséges táplálkozás következtében felhízott medve felhalmozott zsírmennyisége energiaforrás és hőszigetelő réteg télen. A hőszabályozás központja a hipotalamusz. ellésre készűlök szintén. A felhízott egyedek zsírja 40 kg-nál több is lehet. komplex lipidek esetén más összetevőkre is. ami a 60–80 nap koplalás után nem is olyan sok. plusz 2 C-fokon keményszik meg. a meduloszuprarenális-.és monogliceridek és a koleszterin kis mennyiségben vannak jelen. 202 mg kálium-hidroxid kell egy gramm zsír szaponifikálásához (COUTURIER. de kevesebb a zsír felének. A kutyafélék és a medve izzadságmirigyei közül csak a lábujjak közöttiek működnek. elégséges hőszigetelő zsírréteg tavasszal. viszont az aktivitásban lévőknél valamivel alacsonyabb. majd szoptatja. amelyből a szervezet normálisan többet éget el mint a másik kettőből. A hideg átvészeléséhez való alkalmazkodásnak csak egyik része a zsírlerakodás. ugyanis a mérsékelt égővtől a sark felé a medvék mérete nő. Rendes körülmények között a szénhidrátok. ammónia alakjában küszöböli ki). gondozza őket. Fiziológiás hőértéke egyenlő a fehérjéével (a fehérjék fiziológiás hőértéke azért lényegesen alacsonyabb a fizikaiénál. a párologtatás és hőleadás lihegéssel történik. A zsírsavakból és az ugyancsak magas hőértékű glicerinből felépült zsírok a szervezet legkoncentráltabb. és legtöbbször a testvérek együtt töltik a telet. légzési ritmusa a nyári alváshoz lépest nem csökken. az . szívverése. A tartalékzsírokat legnagyobbrészt trigliceridek alkotják. A tartalékzsírok raktározásának specifikus helye a zsírszövet. Visszakapcsolásos rendszer alapján működik. A zsírok lebontása hidrolízissel történik zsírsavakra és glicerinre. Olvadási pontja 110 C-fok. 1970). tavasszal válnak el. ellenkező esetben ezek csökkenése. melynek hátsó része a hőtermelésé. mert nitrogénjüket a szervezet oxidálatlanul. A szabaddá vált zsírsavak oxidációja történhet többféleképpen. első része a hűtésé (hőleadásé). raktározásra legalkalmasabb energiahordozói. A hőszabályozásban fontos szerepe van a hormonális rendszernek is. fehérjék. zsírok közül az oxidáció számára legkönnyebben hozzáférhető a szőlőcukor. csökkentve a viszonyított hőveszteséget.9161. Fontos szerep hárul az ortoszimpatikus idegrendszerre és a noradrenalin-hormonokra is (ŞANTA–JITARIU. a testméret és hőháztartás közötti összefüggés alapján minél nagyobb egy test mérete. di. annál kevesebb a viszonyított hővesztesége. Perifériásan az idegrendszer biztosítja a hőháztartás egyensúlyát az izomzatra. A kétéves bocsok az anyjuktól nem messze keresnek barlangot. Ennek az adaptációnak egyik formájaként jelentkezik a pajzsmirigy és mellékvesék működésének fokozódása. vérkeringésre. a barlang elhagyásakor is van a bunda alatt. A medvezsír 86 %-a zsírsav. Kevés sztearinsavtartalma miatt félcseppfolyós állapotban van plusz 35 C-fokon. Életfolyamatainak energiaszükségletére csak egy részét használja el. erekre. élelemhiányban a meglevő energiamennyiséggel kell a leggazdaságosabban bánni. fajsúlya plusz 15 C-fokon 0. Az öreg nőstények és a fiatal. Hogy is lehetne letargikus állapotban ilyenkor? Testhőmérséklete. A hideg elviseléséhez sok energiára van szükség. A törzsfejlődés folyamán kialakult adaptáció. A hímek mindig egyedül vonulnak barlangba. 1954).

sarokba szorított állat félelmetesen üvölt. a kifejező mozdulatokkal. A megmaradt glicerin lebontása két úton történik: cukrokká vagy vízzé és szén-dioxiddá való oxidálással. mint az etetőedény kitolása a rácson – ha éhes –. mintha indulatszavakat használnának. ellenkezés jelével találkozunk. A medvék köhögnek. Ha félelmükben morognak. táskát. Fogság A felnőtt medve nehezen tűri a fogságot. Nem szabad a ketrechez közel menni. szándékaikat fejezik ki. fogaikat is szokták mutogatni. nem egyszer komoly balesetet okozva. párzásra vagy játékra szólítanak fel. A társas kommunikációban a póznyelv. jóindulatúnak látszó medvénél. sapkát.). mint a kutyakölykök. hogy sokat verekednek. és egyéb mutatványokra. így fejezve ki fájdalmukat. Egyik pillanatban apró szemei barátságosan csillognak. Az idomítás kezdetén ki szokták törni a szemfogaikat a balesetek megelőzése végett. A rangsor hamar kialakul közöttük. susogó bocsok az álmosságukat. A medvetáncoltatók az állatokat kis koruktól kizárólagosan növényi táplálékkal etetik. de hasonló hangon hívja az anya a bocsokat és a bocsok az anyjukat. fiziológiai állapotukat. néha rendesen lemosakodnak (10. nyögdécselnek. félelmet. A fogságban tartott medvére jellemző. éhségüket. A doromboló. és kihasználva az alkalmat. A lihegés és morgás között minden erősségben tompán hallatják hangjukat. közepes fájdalmat jeleznek. testtartásukkal. A medvék kedélyállapotuknak megfelelő. Ezt a tulajdonságát használják ki az állatidomítók cirkuszi mutatványok elvégeztetésére. Az óvatlan látogatóktól fényképezőgépet. megelégedettségüket juttatják kifejezésre. ásítanak. félelmet fejeznek ki. ábra. A szopós bocsok úgy vakkantanak. A kommunikáció másik formája a jelbeszéd. Egyértelműen a fajtársak tudomására hoznak valamit: fenyegetést. A jelbeszédrendszert emocionális nyelvnek is nevezik. csodálkozás. félre nem érthető közlésekre szorítkoznak. A megsebesített. Megfigyelhetjük. hogy a mutatványok alatt a medvéken mindig szájkosár van. Az állatok tömör és precíz. A szabadban a pihenőhelye. különféle hangokkal adnak kifejezést. mert pillanatok alatt kinyúl a rácson. és a medvetáncoltatók úgyszintén. egy másodperc figyelmetlenség. fajra jellemző.44 összes közül a legfontosabb a szervezet számára a beta-oxidáció. Kommunikáció A társas kommunikáció ösztönös. fogságban viszont igen. meglepetést. s ezt legtöbbször szigorúan be is tartják. Szeretnek a vízben pancsolni. s amit elér. Nagyon agresszívvé válnak. nem úgy mint más nagy ragadozókon. arckifejezésükkel való közlés fontos helyet foglal el. a macskaféle nagy ragadozók viselkedéséhez hasonlóan. Mikor orrukon keresztül erőteljesen fújják ki a levegőt – huhogó hangot hallatva – a meglepettség. hirtelen odacsap. Dörmögéssel ellenségeskedést. tüsszentenek. barlangja tisztaságára kényes medve az állatkerti szűk környezetben gyakoribb tisztálkodásra szorul. . néhány pofon elcsattanásával. Állatkerti gondozók véleménye szerint nincs kiszámíthatatlanabb a kedélyesnek. A természetben nagyon ritkán támadják meg az embert. elkapja és szétszaggatja. Ennek segítségével az egyedek a létfenntartással kapcsolatos alapvető szükségleteiket és törekvéseiket. A makogás a tanácstalanság jele. hangulatukat. és annak visszahúzása. néha el kell különíteni egymástól őket. Kicsi koruktól könnyen megtaníthatók bizonyos műveletekre. felhívják a figyelmet a külvilág valamely jelenségére. s ha a gondozó feléjük irányítja a vízsugarat.

olykor túlságosan is azok. Néha annyira túlbuzog az anyai szeretet. Olyan eseteket is említenek. amikor az anyamedve nem tudja szoptatni a bocsait. Lévén szőrtelenek. és ekkor a melengetésükkel sem foglalkozik. ha a gondozók idejéban el nem . amikor a bocs lábait nyalogatta olyan erősen. ábra Medvék a marosvásárhelyi állatkertben A nőstények gondos anyák. Felnőtt korára elviselhetetlenné vált a gondozóival szemben.45 10. állandóan fogait használta (PALUGYAI. nagyon hamar elpusztulnának. egyszerűen nincs teje. Egy ilyen elvett és felnevelt bocs felnőtt korára nyomorék maradt csonkolt lábára. még a karmai sem nőttek ki. hogy a köldökzsínor elszakítását célzó cselekvéssor kisiklása révén bocsait a szülés után a köldöküknél sebesre nyaldossák. 1990). Említenek olyan esetet. és némelyik az utódok közül elvérzik. hogy az bele is pusztult.

A pár hetes bocs nehezen táplálható. Az anya erős nyelvét. gyümölcslével lehet etetni. ahol a fáradság éri őket.és reakció-normák beláthatatlan kieséseit és zavarait mutatja. szánalomból kényezteti a bezárt állatot. illetve kiváltó ingereik ingerküszöbe megnő. szekrénybe. mintha mi sem történt volna. Táplálkozásuk után ellustulnak. a tárgy nélkül lefolyó üresjárati reakciónak a rendes. A spontán módon fellépő. Az állatkertek hasznossága mellett szól többféle rendeltetése. Ugyancsak fontos biológiai rendeltetése a tudományos megfigyelések lehetősége. mindenhova. szinte fotográfiai azonossága bizonyítja. a természetbe való visszajuttatás céljából. Másik fontos rendeltetése a kipusztulóban lévő fajok védelem alatti szaporításának kísérlete. kényelmük. Tejjel. Ilyenkor teljes szabadságot kell biztosítani nekik. A hat hónapos befogott bocs már nehezen szokja meg az ember közelségét. Az állatok és életkörülményeik megismerésével a vadállatokkal szembeni felfogásmód változhat meg. s ami egyszer szétszedhető. Normális körülmények között 10–11 hetes korukban választják el a bocsokat. és úgy kezelni őket mint a háziállatokat Minél zártabbnak érzik magukat. Félénkekké. Szerepe van az esztétikai. de általános következtetéseket nem lehet levonni belőlük. LORENZ (1977) szerint a külső feltételek hiányában értelmetlen ösztöncselekvés határesetének. Az ösztönös mozgások intenzitásának csökkenését és a szociális gátlások fogyatékosságait . letisztítják az ételmaradékot. kiütközik egyéniségük. mozgáskoordináció a legkisebb részletekig öröklötten rögzítettek. rágcsálnivalót. annál irritáltabbak. természetes körülményeikhez közel álló kondíciók biztosításáért. fogságban tartott állatoknál az ösztöncselekvést színtiszta voltában tanulmányozhassuk. dacára annak. gabonalisztes tejjel. dorombolva nyálazzák. tovább mesterségesen etetik őket. óvatoskodókká vagy kötekedőkké válnak. A veleszületett kiváltó mechanizmusok gyakran elveszítik rendes szelektivitásukat. amikkel legtöbb ember élete folyamán nem találkozhatna. örökletesen koordonált mozgások nagyon könnyen veszítenek intenzitásukból. hogy az ösztöncselekvés. amit nem lehet a tanulás elmaradására visszavezetni. a cselekvés biológiai értelmét betöltő lefolyása során végzett mozgásokkal mutatott. nedves ronggyal pótolják. felizgatva azokat. érzelmi nevelésben.szívogatják egymás fülét. hogy a lehető legtöbbet megtesznek az ápolók az élelmezésük. Kiütközik rajtuk az elviselhetetlenségig menő kötődékenység. s utána folytatja tevékenységét. Az üresjárati reakció lehetővé teszi. Természetesen nem minden látogató éri el a minimális civilizációs nívót. művészeti. Evés után a testvérek egymás szájkörüli részét lenyalogatják. A kiskorától fogságban nevelt állat a filogenetikus alkalmazkodás eredményeként létrejött akció. a gátlások elmaradásának példája a húsevő és mindenevő állatoknál az újszülött gyakori felfalása. mellyel rendszeresen tisztogatja bundájukat. Laikus szemmel nézve az állatkertben tartott állatok állatkínzásnak vannak kitéve. A fogságban születettek hat hónapos koruktól fokozatosan kezdenek önállóak lenni. cukrozott tejjel. A szociális gátlászavar. A ketrecben dúló-fúló vagy fel-le sétáló medve elfogadja a bedobott édességet. szereti az édességet. A legtöbb látogató sajnálatból. Sokan a társadalomban elszenvedett sérelmeiket kívánják megtorolni a bezárt – tehát számukra ártalmatlan – állatokon. szomorú. Gyerektől-felnőttig mindenkinek kellemes időtöltés az állatkerti látogatás. Ismeretterjesztő. Kamrába. szemeteskosárba kotorásznak. mert olyan fajokkal ismerkedhetünk meg. Amint elég bátrakká válnak.46 veszik őket. Az elválasztott bocsok szívesen követik ápolójukat a látogatók között szálláshelyükre. A medve egész életében falánk. Ott heverednek le. sok bosszúságot okozva az ápolóknak. A szociális gátlások szintén veszíthetnek erejükből vagy eltűnnek. mancsaikat. azt szét is szedik. nem olyan játékos mint a fogságban született társai. ami az állatokkal szembeni viselkedését illeti. a fokozott éberség. sziesztáznak. hogy az elszigetelten felnevelt. Az így szerzett adatok nem nélkülözik a tudományosságot.

Kisebb csoportokban. 1977). Játszás közben is megfigyelhető volt ez a jelenség. amit többékevésbé be is tartottak végig. kórusban követelték az ételt. vagy gyülekeztek a fákon. 1989). Egységes élelmezésükre napközben naponta háromszor került sor. Az előkészített pihenőhelyeket éjszaka használták. ahol az egyedsűrűség kisebb. Az éjszakát átaludták. nehezen széledtek szét. Hangos zajra riadalom ütött ki. szakember kezében még kevésbé. Egy 2000 négyzetméteres téglalap alakú elkerített részen hat év alatt több mint 300 bocsot neveltek fel és engedtek szabadon. megfigyelésének a hiánya szabadon bocsátásuk után. Súlyuk begyűjtéskor 10–30 kg között váltakozott (GEORGESCU. Néha a 15–20 m magasról lepottyanó bocsok szerencsétlenül értek földet. A testvérbocsok végig egymás mellett maradtak a fogságban. vagy foglalták el a jobb fekvőhelyeket. hat–tíz bocsot telepítettek ki egy-egy helyre. Ezek a bocsnevelési kísérletek igazolják. Haláleset elvétve előfordult. Betegségek A vadon élő állatok a megbetegedésekkel szemben jóval ellenállóbbak mint a fogságban tartott társaik. Tavasszal a mohón elfogyasztott bő növényi táplálék gyakran szokott hasmenést okozni. Teljesen áttértek nappali élelemfelvételre. Törés. a tanulás ezeket nem egyenlíti ki. hogy meg is találják. Az étkezés után szükségét érezték a napon való lustálkodásnak. Állatkerti megfigyelések szerint a medvéknél gyakori a fertőző takonykór és a . hogy a felnőtt egyed a medvetársadalom teljes értékű tagjává válhasson. Megfigyelték. az étkezési idő eljövetelével hangosan. vagy elbújva a fák lombjában. tevékenységük kizárólagosan nappali volt. részben pedig azzal. s mint a háziállatok. Az első napokban összetartottak. hogy már a begyűjtés után kialakult egy bizonyos rangsor. 1949-ben a berni állatkertben két négyhónapos bocs májelégtelenségben pusztult el (COUTURIER. Részben ezzel magyarázható az erre vonatkozó adatok kevéssége. elűzve társaikat (ALMĂŞAN & ILIE. A feljegyzések arról nem szólnak. viszont a paraziták ellen kezelték őket. Ha ez a természetben történik – és biztos ott is megtörténhet – minimális a valószínűsége. Órák hosszat pihentek elnyúlva mozdulatlanul. A hat évi kísérlet alatt fertőző betegséget nem észleltek a bocsok között.47 semmiképp sem szabad összetéveszteni az ingermegvonással előidézett zavarokkal. ilyenkor menekültek a mesterséges barlangokba. Sajnos néhány napnál tovább nem követték őket. hogy azokat a következő év tavaszán olyan helyeken engedjék szabadon. hogy mennyire feltétlen szükséges a medvebocsok neveléséhez az anya-utód közötti fajspecifikus kommunikációs nyelv használata ahhoz. Szabadonbocsátásukkor átlagban 80 kilósak voltak. a lehető legserényebben. A hetvenes évek második felében Rîuşor helységben (Aninoasa erdészeti hivatal területe) éveken át gyűjtötték be tavasszal a 3–6 hónapos bocsokat. A fogságban lévő állatoknál ez gyakoribb és súlyosabb. A kísérletnek egyik nagy fogyatékossága a bocsok követése. Télen legfennebb a nyers zöldségeket utasították vissza. Egész fogságuk alatt növényi táplálékon éltek. hogy a szabadbann a nappali étkezési rend maradt vagy sem. ficam és néha haláleset lett az eredmény. A domináns egyedek igyekeztek elfoglalni a környéket. hogy az elhullott vad ritkán kerül emberi szem elé. A télen is folytatott napi három étkezés következtében nem vonultak téli álomra. A domináns példányok gyakran zavarták el az ételtől társaikat. Elbocsátásuk előtt egy hónappal természetes táplálékkal etették őket a könnyebb beilleszkedésre való tekintettel. 1954).

a Pulex ursi. Egy-egy esetben Dicrocelium lanceolatum. A vadhúsfeldolgozó üzemektől kapott adatok szerint az 1970–1977 között megvizsgált 794 medve Trichinella spiralis-szal való fertőzése 14–25. a Trichodectes pinguis található meg a medvéknél (COUTURIER. az elszigetelt életmódnak tulajdonítható.48 tbc. mikoris ürülékükkel a talajt befertőzik. elősegítve a paraziták terjedését. levertséget. Az ízeltlábúak közül az atkák (Acerina) rendjéből az Ixodes ricinus . A roşiori bocsneveldében az ürülékekben nagyon sok T. a Dermacentor tuberculiceps. A fertőző betegségeknél sokkal gyakoribbak az élősködők. NESTEROV– ALMĂŞAN–CIOLOFAN (1979) három parazitafajt találnak. de lehetséges a veszett medve. A rágcsálok vagy fertőzött dögök fogyasztása a legfőbb forrása ennek a betegségnek a terjesztésében. a kolumbácsi légy (Simulia columbacensis) által terjesztett kétajkú fonálférgekhez (Spirulina) tartozó gomolyfilária (Onchocerca vulvulus) okozta halálukat (BREHM. . Az egysejtű állatok közül a Coccidia és Ciliata rendbe tartozók okozhatnak hasmenést.5%-os évi átlaggal. Az ország különböző megyéiben 1970–77 között lőtt medvéket vizsgálva. a Trichinella spiralis. indiszpozíciót. Toxacara nystax. Taenia solium (borsókája a Cysticersus cellulosae néven ismert) és a Diphillobothrium latum. hogy a medve fogékony a tífuszvírussal szemben (COUTURIER. spiralist-t. 1954).8% között mozgott. Az állatokat Thibensollal sikerült kikezelni. A galandférgek (Cestoda) osztályába tartozó élősködők közül a Bothriocephalus ursi. összesen tíznél talált. a medvénél aránylag kevés endoparazita található. transfuga 6–230 darab volt található egy-egy állatban. RÖSLER (1984) a Beszterce környékén 1968–1974 között lőtt 244 medvét vizsgálta meg. Mallász József dévai múzeumigazgató a Retyezát északi lejtőjén 1923-ban egy hét kilométeres szakaszon hét medve hulláját találta. A laposférgek közül a Toxascaris transfuga. Az állatkertekben elhullott vagy lőtt medvék kizsigerelésekor számos élősködőt határoztak meg. RÖSLER (1984) 1961 és 1976 között a besztercei részen szintén egyet-egyet. a Toxacara canis. A hideg. Mint utólag megállapították. Taenia ursina. Ezzel a parazitával való fertőzés jelentősen csökkenti a testfejlődést. T. Bár ritka. nedves betonkifutók artritiszt okoznak. WOLF (1978) 1976-ban talál Ratosnyán egyet. 1929). 1954). a Trichopsylla (Chaetopsylla) strandi. A mégsem elhanyagolható fertőzési arányszámot megmagyarázni főleg az őszi összetömörülésekkel lehetséges. A párizsi állatkertben figyelték meg. 18. illetve Gongylonema pulchrum és 12 esetben Toxascaris transfuga került elő a zsigerekből. transfuga-t találtak. ami az általa elfoglalt élőhelynek. contortum) főleg bélben és a nyelőcsőben. T. BRIOL egy elejtett felnőtt nősténymedvénél köldöksérvet állapított meg (COUTURIER. Viszonyítva a többi vadállathoz. 1954). Gongylonema ursi (=G.

Feltehető. A mérsékelt égővben – Angliától az Urálig – oly nagy számban élt medve Nyugat Európában egész csonttemetőket képez. Kihaltak anélkül. hogy egy fosszilis állatfaj kövületei méretben nagy variációt mutatnak. ezek után a földtörténeti negyedkorban jelenik meg két nagyméretű faj: a kevésbé ismert U. menyétfélék (Mustelidae). nemre. A barlangi medve nagyságát legtöbbször eltúlozzák. spelaeusé. ami a leletek ritkaságát is magyarázza az előzőhöz viszonyítva. kb. formicatus minutust írja le (COUTURIER. ami arra késztette GAUDRYt. és főleg. az Ursus boekhi fajjal. Ez képezte a fejlődés egyik ágát. és az U. Az első szűkebb értelemben vett ragadozók a koponya. etruscus megjelenése előtt (COUTURIER. 20 000 évvel ezelőttig (MACAROVICI. sok eltérést találunk. . fejletlen vagy nőstény barlangi medve. priscus főágából vált le az U. mint egy fiatal.és medveféléknek. medvefélék (Ursidae). Ezek a családok képezik – mint önálló fejlődési vonalak – a szárazföldi ragadozók rendjét (Frissipeda) (PETZSCH. arctos méretre lehet nagyobb. A felső pliocéntől az alsó pleisztocénig az Ursus-nem folytonosságában űr van. vagy nem azokéit találták meg a kutatók kizárólagosan. Egy másik ág az észak-amerikai U. hogy az U. ami a barlangi medvének viszont nem (COUTURIER. arctos var. a villafrankiumban jelent meg. amely egymillióhétszázezer évvel ezelőtt élt. Eurázsiában egy időben éltek a pattintott kőkorszak emberével és a mamuttal. vége felé pedig az Ursus prmaevus-szal. 1954). mert az állatok korra. 1969). SCHMERLINGet. priscusnak neveztek el. Az ázsiai Helarctos malayanus és Selenarctos thibetanus az U. Az U. hogy újabb fajok alakultak volna ki belőlük. hogy egy „minor” formát. arctos a közepes termetű. hogy töredékes állományok fenntartották magukat még a holocén első évezredeiben is. Tizenöt-húszmillió évvel ezelőtt. közös őse a hiéna. egy kisebb formával Magyarország és Erdély területén. Kihalásának pontos idejét nem ismerjük. Boule által elnevezett U. mint a fosszilis barnamedve. a harmadik az U. arvernensis követ. Egy fejletebb hím U. hogy nem a legreprezentánsabb egyedek maradványai maradtak fenn csak. M. fogazat és lábak kialakulásában a mai kutyaszerűek felé vezető fejlődési irányt jelzik. priscus néven is ismert. amelyet az U. A tulajdonképpeni Ursus nem az alsó pliocénben jelenik meg a Creodontákból. és amit később U. Az alsó pleisztocén különböző medvemaradványaik között találták a kisméretű U. amely az U. A tulajdonképpeni kutyafélék (Canidae). arctos fajig. a miocén kezdetén jelenik meg a Hemicyon. etruscus tekinthető a ma élő barnamedvék ősének. larteti és U. faidherbi (É-Afrika). 1954). mert néha kisebb formákat is találtak. Az U. prearctosból ered a közép pleisztocénből. priscus ágából a felső pleisztocénbe egyenes ág vezet a mai U. A középpleisztocén U.49 A BARNAMEDVE RENDSZERTANA Paleontológia Harmincmillió évvel ezelőtt az oligocénben a Miacidákból alakult ki a ma élő ragadozók zöme. A barlangi medvéket a fosszilis barnamedve maradványokkal összehasonlítva. Logikus. spelaeus. Az U. deningeri és az azt követő elterjedt U. Mind a négy előzápfoga meg volt. hiénafélék (Hyaenidae) és macskafélék (Felidae) később bontakoznak ki. 1968). méretre való tekintet nélkül pusztulnak el. arvernensis leszármazottja. 1954). arctos csontmaradványok vékonyabbak. A miocén közepén találkozunk először az Ursavus nemmel. törékenyebbek mint az U. mosómedvefélék (Procynonidae). etruscust. cibetmacskafélék (Viverridae). horribilis.

nemúgy mint a barnamedve őse. A barlangi medve maradványai többnyire barlangokból kerülnek elő. Ugyanakkor. aminek okát a táplálékmegváltozással magyarázták. Ez a tény a következő feltételezésre késztette F. és hoszszú orra tömpe bulldogorrá rövidült. a barnamedve ősénél rövidebbek és fejletlenebbek a hátsóknál. Az általunk mért barnamedve koponya megfelelő szöge: ♂♂ m = 142°50'. miután bizonyos ideig kortársa a barnamedve ősének (MIHĂILESCU. a felső és alsó három előzápfog teljesen hiányzott. Az alsó állkapocs beszorult szemfoga teljesen lehetetlené tette az állkapocs oldalsó irányba való mozgását. viszont kevésbé jó mászó. Az egész fogazat inkább vegetáriánus életmódra vall (HAIMOVICI. ez a fog arányosan kisebb lett 2 %-kal.50 Az U. 1970). ABEL ebből a rengeteg anyagból állapítja meg. Az ilyen fogazatú barlangi medvék csak merőleges irányba tudták állkapcsukat mozgatni. hogy növényevésre tért át. Példának említjük a németországi Sirgenstein hely- . Míg a barlangi medvénél az első lábak rendszerint erősebbek mint a hátsók. M = 179°20'. és az alsó negyedik előzápfog is eltérő volt. egyharmaddal nagyobb termetű. a ma élő barnamedvénél 175°. széles homlokú volt. Fogai erőteljesebbek voltak. Az ilyen rendellenes állkapcsi készülék maga után vonta az egész koponya alkatának a megváltozását és különös fiziognómiai jelleget kölcsönzött egyes egyedeknek (LAMBRECHT. ha barlanglakó is volt. x = 171°48' (n = 9). s így harapáskor az alsó szemfog a felső szemfog és a felső metszőfog közé szorult. s így lehetetlenné vált a zápfogaknak a növényi táplálék szétmorzsolásánál elengedhetetlenül fontos örlő mozgása. az erdősáv alsó határán élt. spelaeus a mai barnamedvénél kb. A Bruck és Graz közötti Drachenhöhle barlangból előkerült 150 tonna csont közül 2000 barlangi medve szemfog és egyéb medvecsontok kerültek elő – az embrionális alakoktól az újszülötteken át a fiatal és teljesen felnőtt példányokig. legelő és túró. M. impozánsabb volt mint utóda. Az istállóskői leletanyagban ezt a folyamatot – egy viszonylag rövid földtörténeti idő alatt – számszerűleg ki lehetett mutatni. Nagyobb. Eközben az első zápfog kisebbedett. x = 167°47' (n = 25) és a nőstényeknél a m = 163°40'. hogy az alsó szemfog tengelye kifelé hajlott és a felső állkapcsi metszőfog és szemfog kissé eltolódott. KOLBYt (1951): A barlangi medve jobb gyalogló. a paleolitikumban tért hódít. bulldogosodását. A mértékcsökkenés nem állt arányban a barlangi medve általános testméreteinek megváltozásával. jól elkülöníthető a kövületek rétegződéseiből. A pleisztocénben a barnamedve vitalitása szembetűnő. M = 177°30'. A két vizsgált réteg közötti tízezer év alatt a második zápfog nem változott meg mérhető mértékben. 1965). vájkáló volt. tehát a Bergmann-törvény szerint a barlangi medvéknek növekedniük kellett. VÉRTES (1957) az arckoponya eképpeni alakulását bulldogosodásnak nevezi. ami a medve arcorrának és fogsorának rövidüléséből származott. A szögek változatossága nagyon jól megfigyelhető a mellékelt koponyafényképeken és a róluk készült profilpoligonokon. 1926). fokozatosan elvesztette ragadozó jellegét. GEORGESCU (1970) szerint a barlangi medvénél a rhinion-sagnasimax-nasion (2-3-4 sz. Az első zápfog méretei azonban megváltoztak. és nem viselik az „emberi konyha” nyomait. Ezek alapján EHRENBERG rekonstruálta e faj intogenézisét.) által bezárt szög 140°. E vizsgálat előtt is megfigyelték a medvék fogsorának a rövidülését. Az istállóskői barlang két különböző rétegében talált közel 3000 barlangi medvefog alsó első és második örlőfogát vizsgálták. A csak medve lakta barlangok rétegmaradványaiban a kövületek másként helyezkednek el. Valamennyi istállóskői megfigyelés értelmében ez idő alatt az éghajlat mostohább lett. míg a neolitikumban mindenhol megtalálható. viszont a mainak fejlettebb a koponya occipitális része. koponyája erősen magasodó. a felső fogak mély barázdákat véstek az alsó állkapocsba és az alsó állkapcsi fogak alapi részébe. Számos barlangot felváltva lakott a medve és az ember. Azáltal. Valamikor a jégkorszak végén tűnik el.

Cioclovina. mert a kis hangyászmedve megnő és idősebb lesz. Băile Herculane helységekben (NEDICI. hogy jelentős morfológiai variációt mutatott e faj. Elterjedése sokkal egyenletesebb volt mint ma. A barnamedvékhez viszonyítva a barlangi medve maradványok sokkal gyakoribbak a barlangokban. Nandru. Fînaţe. örvösmedve. az aradi Moneasa.2%-a. mert az Olteţul és Galbenul patakok által a mészkőbe vájt barlangok jó lakóhelyet biztosítottak ezeknek az állatoknak. valószínű a hegyvidéki és a síksági medvék különböző ökológiai típusokat mutattak. ott éltek és pusztultak el. miként tanúsítja a Taubach-rétegben talált maradványok 21. Taxonómia A medve Európa legnagyobb ragadozója. a fogarasi Peştere. a Torda melletti Sohodul. Guşteriţa. Románia területén a holocénben a barnamedve elterjedt volt az alacsonyan fekvő tölgyzónában. Cărpiniş. Cheile Turzii. Ezek a barlangban laktak évezredeken át. Számos dolgozat foglalkozik a barnamedve . A Szamos melléki Poiana Botiz. a ragadozó elnevezés inkább csak az állatvilágban elfoglalt helyét jelöli.. HAIMOVICI 1963-ban megjelent dolgozatában 14 extrakárpátikus helységet jelöl meg – dombos-sík vidéket és folyók árterületét – ahol holocéni barnamedve maradványokat találtak. a hunyadi Binţinţ. Ugyanúgy Moldván keresztül Ázsia felé sem határolódott el (HAIMOVICI. a cseh Jachymka és Joachimstal barlangokban pedig túlsúlyban barnamedve csontmaradványok találhatók (NEDICI. a csíki Techereu. Jelenléte a Duna árterületén következtetni enged arra a feltevésre. A Baia de Fier környékén talált mousteriani csontmaradványok 90%-a medve. Reşiţa Română. A brassói Peştera Mare barlang aurignacian (felső paleolitikum) rétegeiben Ursus arctos és Ursus spelaeus maradványok találhatók (NANIA. A bihari Oncsásza. Ugyanilyen eredetre vall a moráviai Sipka-barlang összetört csontjai. Lorău. a bihari Budmeasa. (NICOLITS.51 ségben a középpaleolitikumból (a mousteriani réteg) származó barlangi medve csontokat. vérmedve stb. Udvarhely melléki Mereşti. időszámításunk előtt az V–III. Az itt található Peştera Muierilor barlang lakói a felső paleolitikumban barlangi medvére vadásztak a maradványok szerint. hogy van kistermetű hangyászmedve. Crăciuneşti. 1992-ben írt dolgozatában (kézirat) pedig 32 helységről tesz említést. Erdélyben a mousteriani rétegben barnamedvét a brassói Peştera-barlangban találtak. évszázadban. Ellene szól az ősember ittlétének a növényevők csontmaradványainak teljes hiánya. Ehringsdorf-ban 10%. könnyebb zsákmányt jelentett az ősembernek. 1940). a krassói Reşiţa. Azok a nálunk használatos népies megjelölések. 1941–42). az örvösmedve öreg korára elvesztheti örvét és a vérmedve is szívesen megeszi az erdei gyümölcsöt és más növényi táplálékot. Elvégre az ember mindenkor könnyebben zsákmányolt a növényevők közül. A mai szűkebb körű elterjedése az ember-faktor következtében alakult ki. és szívesebben is fogyasztotta azok húsát. 1965). A neolitikumi maradványokból kitűnik. de miután elsősorban növényi táplálékon él. hogy nem határolódott el a Balkán-félsziget felé. 1977). nem is olyan régen. 1963. 1940).és Igric-barlangok negyedkori rétegei szintén tartalmaznak barlangi medve csontvázakat. A mousteriani barnamedve kisebb lévén. minden tudományos alapot nélkülöznek. a Tisza melléki leletek pedig. Federi (öt barlang). Peştere. Ponor. Egyes helyeken a legkedveltebb vadászzsákmánynak számított. barlangi medvéket pedig számos helyen: a Szeben melletti Apusdorf. Kis Küküllő menti Hărănglab. a Fehér megyei Bedeleu. Steierdorf Anina. Az Igric-barlangban sok száz barlangi medve és más ragadozó csontjai halmozódott fel a jégkorszak folyamán. hogy a magyar pusztán át egész Európa szerte összefüggő medvepopuláció élt.

megindokolni minden egyes elnevezést névadója szerint még nehezebb. hogy mennyire megtévesztő a medvekoponya polimorfizmusa. A fenotípia kevésbé fontos. megfigyelésből sokkal egyszerűbb messzemenű következtetéseket levonni. beépül a populáció közös genetikai alapjába. temperamentumú. Képzeljünk el egy kevesebb mint 100 egyedet számláló pireneusi barnamedve populációszigetet. Ha az említett élelem mennyisége annyira csökken. Földrajzi korlátok gátolják e populáció és más medvepopulációk között a génáramlást. szomatikus méreteket. MERRIAM zoológus 17 fajnak nyilványította. alapul véve a koponya hossza és szélessége. amelyeket azután a természetes kiválasztás előnyben részesít. átmeneti formát megtalálunk az említett végletek között. A pleisztocén vége felé az összefüggő barnamedve-populáció kisebb egységekre oszlott területileg és a különböző irányú szelekció eredményeként az Ursus arctos faj ma élő alfajainak kialakulásához vezetett. formákat. határozott különbség. amelyek ugyanazokat a géneket hordozzák kromoszómáikban. hogy keresgélése nem rentabilis az energiaszükséglet kielégítésére. bundaszínezetet. A kárpáti barnamedve zoogeográfiailag jól elhatárolt populációban él. mert mindenféle köztes. koponyaforma és szőrszín. testalkat. temperamentumot. COUTURIER (1954) 275 tudományos elnevezését számolja össze a barnamedvének. amikor nem- . kevés anyagból vonnak le tudományos következtetéseket. A fenotípusos jellegeknek nincs taxonómiai jelentőségük. a fogazat mind a „szóma” része. más élelemmel cserélik fel. nem örökletes. Ugyanez a helyzet a bunda színezetével. Még felsorolni is hosszú lenne. táplálkozási szokásokat. méret. Ha veszük egy aránylag széles. Ezeknek a dolgozatoknak egyik hiányossága. Összehasonlításokat végeztek a koponyaforma és táplálkozás. Az ökológiai faktorok ráhatása eredményeként végtelen variációt hozhat létre: a szőr hossza és színe. testméret és koponyaméret között. többféle lehetőséget biztosítva a fennmaradásra. A földrajzi elszigeteltségnek fontos szerepe van a speciáció mechanizmusában. táplálkozású egyedek különbözőképpen válaszolnak a környezet biotikus és abiotikus hatásaira. táplálkozás és szőrszín. De a földrajzi elszigeteltség csak annyiban fajképző tényező. Kevés méretből. Panmiktikus populáción belül bármely mutáns gént hordozó egyed partnerként normális géneket hordozó egyedet kap. amelyben ugyanabban az élettérben 17 medvefaj él. és amit ők gyakrabban fogyasztanak mint más élelmet. COUTURIER (1954) annak illusztrálására. nagyobb adaptációs készségét tükrözi az etológiai polimorfizmus a barnamedvéknél. frontális magassága közötti arányokat. A sokféleség számtalan fenotípusos variációban nyilvánul meg. Ezeket el kell különíteni a genotípusos jellegektől. A faj plaszticitását. hogy kevés megfigyelésen alapulnak. s e változékonyság lehetővé teszi az új formák megjelenését.52 rendszertani felosztásával. nyilvánvaló a különbség. annál inkább elmosódik a nyilvánvalónak vélt. amennyiben a szervezetek változékonyak. Az elnevezések nagy számánál jobban semmi sem tükrözi a barnamedve polimorfizmusát. példának a saját gyűjteményében található 17 pireneusi koponyát hozza fel. Így a mutációt kifejező fenotípus – nem lévén dominánsan örökletes tulajdonság – látszólag eltűnik. A medvepopulációk földrajzi diszkontinuitása nem enged természetbeni megfigyeléseket végezni az alfajok egymásközötti kereszteződését illetően. a váz. Klasszikus példa erre a BOLKAY által leírt Ursus arctos bosniensis egyetlen koponya alapján. egy hosszú és egy magas koponyát. rezervátumi megfigyelések beszámolnak olyan esetekről. Egy genotípiába tartoznak azok az egyedek. viszont az állatkerti. mert különböző környezetekhez való alkalmazkodás különböző irányba tereli a természetes szelekciót. Különböző viselkedésű. A fakóbarnától a feketéig minden változatot megtalálunk ugyanabban az életsávban. Minél több koponyát figyelünk meg. amit az adott körülmények nyújtanak. A mindenevőknek van egy-két kedveltebb élelemfélesége. nagyon plasztikus és megfelel a szomatikus variációnak.

valamint 4 olyan. LINDEMANN. Örményország). Ezt az állítást manapság a legtöbb szakember elfogadja. Fissipeda rend. csupán 8 darab a Déli-Kárpátokból. 50 ♀♀. kolymensis (Kolyma-medence) (COUTURIER. rendszertani helyzete csak kevésbé tisztázott és inkább az utóbbi időben került a kutatások előterébe. Ursus a. K.és jegesmedvék kereszteződésével kapcsolatban. Mi sem bizonyítja jobban a közös genetikai alapot. 1952 stb). 1983. 1942. melyeket viszont az átfogóbb vizsgálatok nem igazoltak. 10 – az öreglyuk harántmérete. 3 – basalis-hossz. Ursus a. Ursus a. Canoidea főcsalád. 1916. A közel négy évtízed során összesen 144 koponya állt rendelkezésünkre.. Mivel nem minden koponyán tudtunk minden adatot felvenni. COUTUREIR (1954) kutatásai alapján – a többi. 6 – legnagyobb frontális-szélesség. 1984). hogy több „típust” különböztessenek meg egyes szakemberek (BOTEZAT. 8 – a felső szemfogak közötti távolság. 11 – a condylus occipitalis legnagyobb szélessége. Később az alaposabb és nagyobb anyagon végzett vizsgálatok ezeket a típusokat nem támasztják alá (ALMĂŞAN–VASILIU. DK. RÖSLER. Európában előforduló medvepopulációval együtt – a kárpáti barnamedve az Ursus arctos arctos nominát alfajhoz tartozik. arctos (Európa). bár gyakori és jól ismert állat. PROCA. 1967. éspedig 90 ♂♂.-Szibéria). 4 – koponyamagasság az occipitalis alsó felétől a fronto-parietalis varratig. KOHL–STUGREN. A barnamedve az emlősök (Mammalia) osztályának Theria alosztálya. CRANDELL. Ursus a. 1950 in COUTURIER. A koponyák nagy része a Kelemen. A medvekoponya változékonysága – ami úgy a méretekben. ábra): 1 – a koponya legnagyobb hossza. 1954). Ursus a. melynek ivarát nem ismertük. Kraniológia A kárpáti barnamedve. 7 – posztorbitális szélesség. 1967). 5 – bizygomatikus-szélesség. Az Ursus nemet OGNEV (1931) öt fajra osztja: Ursus arctos. Ursus pamirensis (Pamírhegység). 2 – condylobasalis-hossz. baikalensis (Bajkál vidéke). egyes méretek csak kisebb számban fordulnak elő. Ursus pruinosus (Tibet.53 csak hibrid jön létre az ilyen párosodásból. mint az alakban is kifejezésre jut – okot szolgáltatott arra. BREHM (1929) HILZHEIMERT idézi a barna. 12 – legkisebb interorbitális szélesség.-Szibéria). 1942. NEDICI. Úgy a színezet. Ursidae családjában tartozik (FEIDER et all. mint a koponya alapján több változatot. Carnivora főrend. típust írtak le. Ursus mandchuricus (Mandzsúria. 1942. Ursus piscator (Kamcsatka). caucasicus (Kaukázus). A következő méreteket vettük fel (11. 1954). Az Ursus arctos fajnak geográfiailag hat elkülöníthető alfaja van: Ursus a.és Görgényi-havasokból származott. meridionalis (Batumi. . Ezek az utódok további szaporodásra is képesek voltak. hanem a konszangvinizáció ellenére a hibridek is egymás között életképes egyedeket hoztak létre (TROUESSART. yeniseensis (Jenyiszeji-medence). 9 – mastoid-szélesség.

54 11. ábra Barnamedvekoponya a rajta eszközölt mérésekkel: a – dorsalis-. . A számok megfelelnek a szövegben ismertetettekkel. b – ventralis-. c – a mandibula lateralisés d – a mandibula belső nézetből.

61 12. 25 – a sagittalis taraj hossza.69 73.48 158. 15 – rostralis-szélesség.6 109 89.58 44.3 106.81 19. az irányadó eltérést a számtani középértéktől (s).41 .50 328. 21 – az akrokranion és az öreglyuk felső széle közötti távolság.20 205.7 64 x m max.5 s 27.06 5.49 3.60 3. 2. 22 – a rhinion és a prosthion közötti távolság.97 11. 17 – az orrcsontok alsó szélessége.68±1.81 13. 27 – acranic-faciális szög nagysága. C.28 4. 1.86 3. 403 378 360 110 253 134. a méretek legkisebb (min.56 9.58 8.3 88 51.) és feltüntettük a lemért koponyák számát (n).82 6. 24 – a mandibula szélessége a codylusok külső szélei között.46 72.05 8.07 11.06 356.04 4.87±0.52 6. 18 – az interfrontális varrat hossza. 26 – a koponya űrmérete.6 61.59 75.43 4.74 94.. 14 – a koponya szélessége a temporo-parietális varratnál.55 13 – a felső és alsó posztorbitális apophisisek közötti távolság.) és legnagyobb (max) értékeit (1.60 12.C.5 86.61 8. 20 – a fronto-parietális varrat és az akrokranion közötti távolság.61 6.52 28.97±1. táblázat).57±2.3 90.72 8.3 35 122 27.00±0.39 100.8 58 18.16±0. 16 – az orrcsont hossza.55 105. Az egyes méreteknél kiszámítottuk a számtani középértéket ( x ) és ennek középhibáját (m).16±0. 19 – az orrcsont elülső szélétől a fronto-parietális varratig mért távolság.45±1.07±2.31 8.36 33.17±3.49 23.11±0.69 8.26±0.53±3.14 9.5 204 39.88 7.88 10.64±0.78 87.10 322. 272 260 257 78 155 81 63.3 58. 23 – a mandibula hossza.28±3.80±0.67 V.2 98 35.77 75. 7. a variációs koefficienst (V.10 9. táblázat A koponyák paraméterei ♂♂ Méretek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n 62 87 62 50 87 62 63 62 35 45 58 61 62 62 61 47 min.95 21.96 29.

00±11.5 24.50±0.66±0. max.56 Méretek Méretek 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 n n 55 45 35 47 59 61 63 62 62 14 50 min.57 6.86±2.5 22.74 78.4 s 22.02 64.11 12.74 .85 376.40 42.24 16.84 4.C.8 76.72±1.4 92.72 9.52 3.12 177.5 141.92 71.12 29.35 - V.65 21.86±2.42±0.5 51 189 134 42 295 23°13' x x m m max.96 7.09 13.55±2.64 11.80 10.94 194.8 x m max.24 68.34±2.1 92 57.26 - 35.44±0.27 6.62 6.45 6.40 22.5 33.35 20.6 68.91 241.26 19.65±3.59 66.30 89.54 7.72±3.5 84 83 272 215 149.59 11. 7.90±1.5 110.3 32.00±1.59 9.26 27.50 7. táblázat A koponyák méretei ♀♀ Méretek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 n 34 46 29 22 50 32 32 32 21 15 25 32 31 32 33 30 31 min. V.3 39.71±2. min.85±0.35 7.58 62.30±1.80 18.24 10.08 7.58 6.42 97.23±1.5 80 45.64 82.86 9.14 2.8 73.5 86.14 16.8 234.53 65.08 6.97 119.95 10. 11.55 10.4 105 76.01 17. 43 138. 25 86.63 31.10 V.81±0.6 40.10 15.36 7. 355 335 328 96 203 104.83 9.43 12.91±1.34 108.54 3. 257 240 238 72 133 72 65.88 280.5 157.14 281.5 28 60 49.42 7.03 9.20±0.11 4.26 10.23±0.32 3.C.4 153 35.74 13.43±2.C.16±1.18±0.25±1.36 4.76 307.57±3.99 8.04 2.33 172.55 111.37 6.5 443 32°28' s s 4.32 27°21'±18' 2.04 5.80 39.55 125.

csak LINDEMANN (1953) és ALMĂŞAN–VASILIU (1962) adataival vethetők össze a mi adataink.63 9.82±1. Neki 39 koponya állt rendelkezésére és ezeknek a posztorbitális-szélessége és a condylobasalis-hossza arányából következtetett a két típusra. a nőstényeknél viszont mindig e varrat mögött helyezkedik el és egy tompább szöget zár be (COUTURIER. A koponyák alaki változatossága odavezetett. valamint a két méret korrelációját. VASILIU–STĂNESCU.19 27°4'±22' Kiszámítottuk a legnagyobb hossz és a bizygomatikus szélesség indexét. hogy két faj különböztethető meg: 1 – Ursus arctos cadaverinus. a méretek szélső értékei kissé kitolódnak. Ursus a. 1954). 1983. A taraj szétágazása a hímeknél a frontoparietális varraton vagy az előtt van.27 17.06 173.69 104. brachycephalust és Ursus a.06 - 94. a sagittalistaraj alakja nagyjából megkülönbözteti a két ivart. 2 – Ursus formicarius vegetarianus. vagy egy kisebb és egy nagyobb kárpáti medvét (PROCA. Bár a hímek és nőstények koponyaméretei bizonyos fokú átfedést mutatnak.0.39±1. míg a nőstények a „növényevő” típus 64. x = 56. 1942). Hasonló véleményen van LINDEMANN (1953). NEDICI (1942) azon véleményének adott kifejezést. 1983. 73 153 88.43 8.18%-a tartozik.96 9.3 12.30 10.86 - V.83 148.30 212.23-ig terjed. ♀♀ min. A mi anyagunkon elvégzett hasonló számítások nem igazolták LINDEMANN feltevését (KOHL–STUGREN.54 7. aki a kárpáti medvéket „ragadozó” és „növényevő” csoportra osztja. amelyek alapján a nemzetközi vadászkiállításokon a koponyákat díjazzák (teljes hossz + teljes szélesség cmben).45 16. Megadjuk a C.5 74 245 169.90 51.99 7. a következő adatokat találtuk: ♂♂ min.8 127.71%-át teszik ki. 1983).57 Méretek 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 n 30 22 30 28 33 33 30 32 11 21 min. 39.3 376 30°44' s 11. magas homlokkal és hosszú pofával. max. 117 220 124 67. 1942). LINDEMANN szerint ez az index a „ragadozó” típusnál 0. mig a „növényevők”nél 0. hogy a mi anyagunk nagyobb.6 32 298 24°00' x m max.48 23.49. KOHL–STUGREN.27 338. C. longicephalust (BOTEZAT. 65. hogy „ragadozó” és „növényevő” típust különítsenek el. RÖSLER. I.68±3. amely a díjazások alapját képezi (legnagyobb hossz + bizygomatikus szélesség). max.80±2.23 13. Amint a táblázatokból kitűnik az általunk megadott értékek nem különböznek lényegesen a már ismert értéktől (ALMĂŞAN–VASILIU. Ha figyelembe vesszük. Az általa vizsgált anyagban a „ragadozó” típushoz a hímek 68.27 48. x = 48.70 59.77 35. lapos homlokkal és rövid pofával.96 17. RÖSLER. által elfogadott értéket.2 36 47.89 9. Azáltal. 1984).7. 1972. 54.26-on felülre tevődik. a középértékek pedig kisebb mértékben módosulnak.56±6. 11.82±2.09±7.0. 95 koponyán (61 ♂♂ és 34 ♀♀) kiszámítottuk azokat az értékeket is. 1962.C.05 cm.60±2.70±1. Mivel nem minden esetben tárgyalták a két ivart elkülönítve.51 72. 42.89 7.3 179 121. hogy minden olyan koponya amelyik .3.

58 50. A 34 nőstény koponya közül 12 eléri az aranyérem és 16 az ezüstérem pontszámát. L ahol B = a bizygomatikus szélességgel. hogy 12. öreg egyedekből áll.89.21) egy nőstényt.66) egy hím koponyát illet.65 középértékét mutat a mi anyagunkban.0 ponton felüli aranyérmesnek számít. akkor a 61 hím közül csak 6 nem éri el ezt a pontszámot. L = a koponya legnagyobb hosszával) a hímeknél 58. ábra Koponyahossz és legnagyobb szélesség közötti korreláció . míg a legnagyobb érték (65. a nőstényeknél pedig nyúltabb koponyaformát jelentene. Ezek az adatok egyben azt is tükrözik. Ez a hímeknél szélesebb. A Rösler (1984) által is alkalmazott formafaktor R = B⋅100 . A teljes koponyahossz és a bizygomatikus szélesség közötti korreláció azt mutatja. a nőstényeknél 56. hogy az általunk vizsgált anyag többnyire kifejlődött.A legkisebb ilyen érték (51.

A fajok mindenike taxonomiailag fontos értékmérő tulajdonságokat hordoz. A kialakult adult koponyaforma a már befejeződött ontogenetikus formaképződés eredménye. nem automata gépen előállított szabvány szériapéldány. indexek. amelyeknek szerzői a mérések számtömegével. áttekinthető grafikai ábrázolási módszert. ábra A biológiai egyed élőlény. mivel az r-érték (r = 0. biostatisztikai görbék. hosszadalmassá teszik. amit profilpoligonnak nevezett el. REMÉNYI (1954) kidolgozott egy koponyamérési és egyszerű.70) elég közel áll az eszményi értékhez (r = +1).és szöveghalmazt. Egy populáció tagjainak morfológiai sajátosságai még azonos viszonyok között is különbözőek. Az y egyenes az x' tengellyel egy 29°15'-es szöget zár be (12. ábrán töntettük fel. és e tekintetben a koponya kiemelkedő helyet foglal el. Az általunk megszerkeztett profilpoligonok mérési pontjait a 13. az ábrázolt jellegek közötti különbségeket jobban érzékeljük. mint a szám. hogy az ábrázolást jobban memorizáljuk. 13. ábra). Általános emberi tulajdonság. százalékszámítások segítségével végeznek összehasonlító munkát. nagyszámú táblázatok. . A koponya változatosságát a megszerkesztett profilpoligonok is igazolják.59 a két méret között egy pozitív összefüggés létezik. és nem egyszer kevésbé áttekinthetővé. az adatok felhasználását nehézkessé. Ennek értelmében az olyan rendszertani tanulmányok.

76 171°48' Rövidítések: P. 4.67 157.55 272. 4.55 120. 0–1 1–10 0–2 1–2 0–3 1–3 0–4 1–4 0–5 1–5 0–6 1–6 0–7 10–7 0–8 10–8 0–9 10–9 2–3–4 n 25 25 25 25 24 24 25 25 25 25 26 26 24 24 24 24 25 25 25 m 151 270 116 58 84 95 80 131 84 154 107 222 159 75 148 87 133 24 142°50' M 203 351 162 81 124 143 110 187 113 208 146 297 211 108 206 115 164 37 179°20' ♀=9 x 178.37 137.11 212.6 163°40' M 163 286 130 63 98 115 87 147 89 169 115 243 174 86 163 91 143 29.00 158.67 125.84 109.83 90.00 82.80 33.56 71.40 83.12 116.11 90.36 159.08 315.k.68 n 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 m 122 21 115 40 74 87 82 188 108 60 120 23 M 149 27 137 54 86 107 109 220 132 78 150 36 x 139. A nyilvánvaló formabeli különbségek.t. Célunk párhuzamosan bemutatni a koponyákról megszerkesztett profilpoligonokat és a róluk készült fényképfelvételeket a jobb összehasonlíthatóság kedvéért.00 83.89 142.22 76.k.36 90.66 103.00 106.78 58. Ezért foglalkozunk csak a felnőtt barnamedve-koponyák egyes jellegeinek fajon belüli variabilitásával.t.28 143. táblázat Baziláris profil ♂ = 26 P.04 138.60 Az ontogenézis során a koponya kialakulási törvényszerűségeinek taglalásához több.96 264.68 26.36 99.04 127.28 143. 2–3–4 = e pontok által bezárt szög.33 23. sz.33 95.(3.28 101.33 97.4 177°30' x 154.76 52.60 30.k.55 134.11 130. de ugyanakkor a maximális és minimális véglet között számos átmeneti forma és méret található. a számszerű adatokkal kifejezhető méretbeli eltérések szembetűnőek.96 122. táblázat) 3.55 99.00 26.38 190.62 29.12 69.33 81.00 ..t = pontok közötti távolság mm-ben.55 79.33 227.22 120.46 96. táblázat Sagittalis profil ♂ = 26 P.33 46. fejlődésében követhető fiatal példány megfigyelésére lett volna szükségünk.75 150.88 181.83 180.89 148.50 167°47' n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 9 m 141 246 112 51 83 85 77 122 75 143 96 201 136 66 127 72 113 24. 0–11 1–11 0–12 1–12 0–13 1–13 0–14 1–14 0–15 10–15 0–16 10–16 n 25 25 25 25 26 25 26 25 25 25 25 25 m 137 22 121 40 77 92 101 207 106 65 137 29 M 184 31 176 73 105 121 137 277 162 103 172 41 ♀=9 x 161.92 243.

53 205.50 ±2.k.07 343.30 134. basiláris. Kárpát Szlov.21 ±5.44 160. Nem jelentős méretbeli különbségeket mutat a statisztikai feldolgozás a romániai és szlovákiai Kárpátok medvéinél.t. 1–21 (=1–8) 1–17 21–17 1–18 21–18 1–19 21–19 1–20 21–20 n 23 25 23 25 24 24 23 25 24 m 310 114 203 155 170 177 113 241 85 M 403 151 266 205 239 253 180 309 112 ♀=9 x 361.61 max.09 328.82 183. Kárpát Pireneusok Méret 1 5 1 5 1 5 n 62 87 21 23 8 8 min.88 m ±3.22 126. Ha COUTURIER monográfiájában a poligonok megszerkesztéséhez szükséges méretek szerepelnének.48 97. (Lásd a 14. brachycephalus – közötti élesen elhatárolhatónak vélt különbségek leírása a koponya formáján és méretein alapszik.k. A profilok megszerkesztéséhez a koponyaforma kirajzolásához szükséges kiugró vagy jellegzetes pontok közötti távolságokat mértük.11 169. frontális –.55 Rövidítések: P. a–h ábrákat: a medvekoponyákról készült fényképeket és a megfelelő profilpoligonokat. összehasonlíthatnánk a saját anyagunkkal. A romániai kárpáti barnamedvédknél a számos szerző által megkülönböztetett két alfaj – az Ursus a.72 ±5. egyenként külön síkban felvett profil egyetlen síkban való ábrázolhatóságának lehetségessége.63 186.55 ±3.t = pontok közötti távolság mm-ben.33 83. 403 253 376 231 351 217 .67 n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 m 271 109 175 143 148 174 110 217 74 M 325 127 216 170 181 200 140 255 90 x 306. Valamivel jelentősebb eltérés mutatkozik a kárpáti és pireneusi barnamedvék méretei között: 00 Rom. 272 155 311 165 295 157 x 356.87 153.96 203.55 188. További tanulmány alapján képezhetné az egész Kárpátvonulat különböző pontjairól begyűjtött koponyák profilpoligonos összehasonlítása. longicephalus és az Ursus a.68 ±4.33 117. A koponyaméretek profilpoligonos ábrázolása nyilvánvalóbbá teszi a koponyák formabeli nagy variabilitását és ugyanakkor lehetetlenné a feltételezett két koponyaforma éles elkülönítésének lehetőségét.61 ♂ = 26 P. a három – sagittális.87 282.k.36 243.14 202.) A módszer előnye: a fajon belüli formabeli különbségek változékonyságának grafikus ábrázolhatósága.78 201.t.22 243. A profilpoligonok megszerkesztéséhez felvett méretek nem adnak pontos képet az egyes koponyacsontok számszerű nagyságára vonatkozóan. n m M ♀=9 x n m M x Frontális profil ♂ =26 P.87 215.

62 14. a. ábra .

b. ábra .63 14.

64 14. c. ábra .

ábra .65 14. d.

66 14. e. ábra .

67

14. f. ábra

68

14. g. ábra

69

14. h. ábra

és már az elemista gyerekeket is erre tanítják. második helyen a medve. s főleg a ragadozókkal. Ugyanazokat a fajokat vadászták. Az emberi települések fejlődése. a mezőgazdaság térhódítása az erdők által elfoglalt területek kárára. II. nehézkes állat. Az utolsó glaciációtól a X. minek következtében szükségessé válik bizonyos területeken vadászati korlátozásokat érvénybe léptetni. táplálkozási szokásai más és más természetű lehet. század óta léteznek. Ettől az időszaktól fokozatosan körvonalazódnak az első vadvédelmi és vadgazdálkodási szabályozások. a birtoklevéllel járt a vadászati jog. ahonnan a X. század között a vadászat szabad volt. meg sportból. valamint a lőfegyverek tökéletesítése a nagyvadak életterét fokozatosan összeszűkíti. Nem volt vadásztörvény még a középkorban sem. A medvéket a gyűjtögető ősünk számtalanszor követte útján az új élelemforrás vagy friss víz reményében. hogy elfoglalhassa a barlangját. és ma is az. Valószínűleg lesből. míg harmadik helyre a többi nagyvad. Szent István idejéből maradt fenn egyetlen. századig az európai állatvilág nem szenvedett különösebb változást. adatokat közölnek a vadászszabályokról. kisvad és madár szorul. Írásos dokumentumok. szikladarabokkal dobálva ölték meg. számuk növekedése. és tükrözik az akkori vadászfelfogásokat. ötletesebb taktikával. Fontossági szerepe csökken. kivéve Erdélyt. és kevesebb szüksége is van rá. sokkal eredményesebben. A pattintott kőkorban (paleolitikum) a vadászat fő célja a hússzerzés. (NEDICI. annak figyelmét nem kerülheti el az az igazság. Egyetlen állatfajról sem lehet elmondani. botok – használta. Fizikai alacsonyabbrendűsége a nagy vadakkal. csontmaradványainak számából. állati fehérjékre is. Az ősember mielőtt felfedezte a tüzet és a fémekben rejlő erőt. információk a medve vadászatáról a mai Románia területén a rómaiak visszavonulása és a középkor között nincsenek. A vad elejtése csak véletlenszerű lehetett életmódja ismeretének hiányában. A X–XVI. melyek nyilvánvalóan viselik az ősember kezenyomát. 1940). hanem az életkörülmények változatossága miatt különböző vidékeken élő medvék viselkedése. Ekkor már inkább bőréért vadászszák. beterelt medvéket kövekkel. szeptember 3-án kiadott rendelkezésében Erdély egyes gazdaságaira adóként . medvékkel szemben fokozott ügyeskedésre késztette. Első helyen az Elephas antiquus és Rhinoceros merckii. de szüksége van. Az ősember élelem. nagyjából ugyanazt az összetételt mutatta. mint a beszolgáltatási kötelezettségek egyik tárgyát. szenvedéllyé válik fokozatosan. Pl. az állatszelídítéssel kevesebb ideje jut vadászatra. Ezek a szabályok egyformán érvényesültek Magyarország és Erdély területén 1526-ig. minek következtében az igazi ragadozókra jellemző gyorsaság hiányában inkább megelégszik növényi táplálékkal. hogy nemcsak egyes egyedek természete lehet nagyon különböző. Az utóbbi két szokás napjainkig fennmaradt. sátorépítésre. jellege megváltozik. vadászatokról. amely szerint a vasárnap vadászónak elveszik a lovát és kutyáit. Aki véleményt akar alkotni a medvék jelleméről. Béla 1138. A későbbiekben. vagy szakadékokba. Szokássá. Azoknak az elejtett nagyvadak kövületeinek. hogy csak hasznos vagy csak káros. A feudalizmusnak ebben a korszakában számos dokumentum említi a medvebőrt. meg azért. gödrökbe becsalt.és öltözetszerzés céljából ölte a medvét. a földművelés kezdetével. következtetni lehet egy bizonyos preferenciális sorrendre. de már hatékonyabb felszereléssel.70 A BARNAMEDVE VADÁSZATA Az ember szemszögéből hasznos és káros állatokat különböztetnek meg. A történelmi idők elején ruházkodásra. A barnamedve lomha. a rendelkezésére álló fegyvereket – kövek. vallásos jellegű korlátozás. szokásairól. takarónak vagy szőnyegnek leterítve használják.

71 nyestbőrt, medvebőrt, bőrövet és bölényszarvat ró ki. Az árpádházi királyok minden évben nagy bölény- és medvevadászatokat rendeztek Erdély északi részén. Egy dokumentum szerint 1130-ban vadászat alkalmával II. Istvánt támadta meg egy felbőszült medve. A mármarosi királyi vadászterületen (1199-es évi dokumentum) Imre király vadászat közben szinte itt lelte halálát. Egy másik dokumentum szerint IV. Béla 1255-ben Besztercének számos területet adományozott, amiért cserébe jogot nyert az ezeken a területeken rendezendő vadászatokhoz. Ebből az időszakból származik (1200 körül) egy, a bánsági Păuleaşan talált medvecsontváz, melynek egyik hátcsigolyájában vasból való nyílhegy található (NEDICI, 1940) Pontosabb adataink a XVIII. század végétől vannak Újfalvi Sándor (1990) írásaiból. Wesselényi Miklós, Bornemisza József és Lipót, Béldi Vencel, Bánffy Elek és János nagybirtokos főurak arisztokráciai fényűzéssel rendezett nagyszerű vadászatairól tudunk meg részleteket: „Wesselényi Miklós 1798-ban a Hugyin torkolatán medvére vadászott, ahol Opris János vadászát egy megsebesített medve halálra kopasztá. Mire a vadászatot megszakasztva, a havasalji helységekből tíz román pópát hozatott fel a havasra, s minden vallásos ceremóniákkal eltemettette azon a helyen, ahol a medve elütötte. Zsibóról egy márvány keresztett szállíttatott sírja felébe, melynek maradványai a későbbi időkben is láthatók valának” – írja Újfalvi Sándor. Ugyancsak ezekben az írásokban találunk adatokat Bornemisza Józsefről, „hazájának legnagyobb vadászáról”, aki nyolcvan kopó, 25 pár agár és 20 kürtös kíséretében vadászta a Görgényi-, Vécsi- és Fancsali-havasokat. Sajátos őszi utazásáról: Abafájáról (Szászrégen) indult Szamosudvarhelyre szüretre, a három napi utat három hét alatt tette meg vadászgatva. Moldvában és Havasalföldön a XVII–XVIII. században érvényes törvények (Matei Basarab és Vasile Lupu-félék) nem említik egyáltalán a vadászati jogot. A XVIII. században Dimitrie Cantemir utal egyik írásában az uralkodónak egyedüli és kizárólagos jogára, bármikor és bárhol vadászhat. Ebből az időszakból idézzük Andreas Wolfot (1780–1805), ugyanis a Moldvában töltött hosszabb idő alatt azt a következtetést vonja le, hogy itt nem rendeznek nagy vadászpartikat, mintha ebből a szempontból nem lennének igazi utódai a rómaiaknak. Mindkét fejedelemségben vérdíjat fizettek a medvéért egészen a XX. század elejéig. Kötelezettségnek számított felajánlani a medve fejét és jobb első lábát a vadászbirtok urának (NEDICI, 1940) A XIX. század elején Magyarország és Erdély jelesebb személyiségei évenként háromnégy ízben, rendesen négy napig tartó nagyszerű és jól rendezett vadászatokat tartottak, amelyből a kormány emberei és a katonák ki voltak zárva. Zsibó után a Görgényihavasokban volt a legrendezettebb a vadászat. Sorrendben első helyen a szarvas, második fontossági helyen a medve állt. Itt 1855 őszén 26 medvét lőttek, Erdély-szerte 181-et. Egy 1854-es hivatalos kormánylap szerint 1853-ban az erdélyi törvényhatóságokban több mint 600 medvét lőttek ki. 1859-ben pedig 300-at. Csak Máramarosban 1865-ben 88-at, 1866ban 89-et. Erdélyben 1909-ben 105 medvét lőttek még mindig. Ezekből a számokból következtethetünk az illető vadászterületek vadgazdagságára. Az 1868. december 25-én Bukarestben megjelent B.T.K. ír elő először szabályozást a vadászszezonra vonatkozóan, mely szerint nyolc hónapig szabad vadászni, de április 1. és augusztus 1. között minden vadászat tiltott, kivéve a vándormadarakat, kárt okozó állatokat: medve, farkas, vaddisznó stb. 1891. november 2-án megjelent újabb vadásztörvény szintén kivételt tesz a ragadozó emlősökre és madarakra vonatkozóan.

72 Az 1906. március 28-i vadásztörvény értelmében kötelező a vadászengedély kiváltása, a XIX. cikkelyben például megszabják a káros madarak és emlősök pusztításáért fizetendő díjakat. Egy medvéért 50 lejt fizettek. Az első világháború előtti, és a két világháború közötti időszakban jelennek meg az első szigorúbb határozatok a vadgazdálkodás és vadászat terén, de mint minden háborús időszak idején, a vadorzók felelősségrevonása elmarad. Az 1921. október 27-én megjelent 167-es Hivatalos közlönyben új vadásztörvény jelenik meg, benne foglaltatnak kezdeményezések a vadállomány felbecsülésére, vadvédelem és különböző statisztikák terén. Ezek a vadásztörvények érvényesek voltak a második világháborúig. Az 1948-as év őszén térképezték fel először Romániában a vadászterületeket, majd 1952-ben, 1960-ban ezeket újra felosztották. Tulajdonképpeni tervszerű vadgazdálkodás ettől az időtől számítható. Az 1952-es vadászati területfelosztást követően, 1953-tól az Erdészeti Minisztérium veszi át és foglalkozik a vadállománnyal. Ezzel kezdődően egy évszázadokon keresztül kifejlődött vadászetika szűnik meg. Már a fajkutya tartása is burzsoá szokásnak nyilváníttatik. Az új funkciókkal jár a vadásztátus. Nem részletezzük a vadászati módokat, a vadászfegyverek tökéletesítését. A lőfegyverek elterjedéséig a magyar történetírásban szó esik a ládzsa, nyíl, kard, árkány, karikás, parittya, buzogány, bárd, kopja, dákos és háló használatáról a vadászatban. Röviden összefoglalnánk a régebbi és a ma is használatos medvevadászati módszereket. Ilyen módszerek: lesből, követve becserkészéssel, etetőhelyeken beetetéssel, hajtókkal, kutyákkal, téli barlangban, beállított lőfegyverrel átjáróhelyeken, csapdákkal stb. Számos századeleji vadászfolyóiratban találunk leírást a medve barlangi vadászatáról. Fáklyával vagy a puskacsövére tett égő gyertyával másznak be a vadászok, nem egyszer anyamedvét lőni és a bocsait elvenni, vagy azokat is lepuffantani. Elképzelhetetlen mi történik, ha a fáklya vagy a gyertya kialszik a lövéstől – ember és medve sötétben marad. Sikeres vadászat esetén – ha az anyamedve az áldozat – marad a bocsok problémája. Az orvvadászok „kikötött puskával” is szoktak medvét ölni. A puskát a medve által járt csapás irányára derékszögben egy fára kikötik, úgy, hogy a csőtorkolat a cammogó medve szügymagasságában álljon. A felhúzott ravaszhoz hosszú spárgát kötnek rugóval, a spárgával megkerülik a fát amelyre a puska van erősítva és áthúzzák a csapás túlsó felén levő fához. A spárgának ment medve idézi elő a puska elsülését. De ha nem medve, hanem más vad vagy arra járó figyelmetlen ember, gyerek indítja meg a mechanizmust? (MOLNÁR, 1955). A csapdával való medveejtést ma már legfennebb a vadorzók használják. Erdélyben a múlt század második felében annyira elszaporodtak a medvék, hogy nemcsak puskával pusztították, hanem az akkori vadászhivataloknak csapdákat osztottak szét a medvék irtására. Még a század elején is használatos vadászati eljárás volt. NICOLITS (1941–42) „Vadászati Útmutató”-jában részletes leírást találunk a csapdák milyenségéről, használatáról, készítéséről. Ilyen használatos csapdák voltak: csapóvas-csapda, dorogcsapda, zúzócsapda, zúzó-dorong csapda, csapóketrec stb. A székelyek akkora „kaptán”-okat készítettek, amit két ember vitt a felállítás helyére. Ennek a szétfeszített két fogas kávája közötti „nyelves lappancs”-ára kellett a medvének lépnie ahhoz, hogy lecsapodjon (MOLNÁR, 1955). Ami a méreg használatát illeti, nemcsak az orvvadászok használták mindig. Akarvaakaratlan a hivatalos szervek, vadászhivatalok időnként más ragadozó vagy ragadozó madarak pusztítására kitett mérgek által mérgezték a medvét. Természetesen a kisebb ragadozóknak kitett méreg mennyisége nem elegendő egy nagytestű medvének, de fiatal bocsnak igen. Másfelől kiszámíthatatlan a szervezet reagálá-

73 sa a letális dózisnál kisebb mennyiségű méreg szervezetbe jutásakor. A ragadozók sztrichninnel való mérgezésekor gyakran a ragadozómadarak száma csökkent jenetősen. Hihetetlennek tűnik, de valóság, hogy a húszadik század végén lassan ölő méreggel vagy gombostűvel etetik, árammal üttetik, söréttel lövöldöznek medvére. Kisgazdák, egyszerű emberek cselekszik a természettől elrugaszkodott, elszemtelenkedett medveközösség riogatására (BEIER, 1992). A modern vadászati törvények szerves részei a tudományos alapokon fekvő vadgazdálkodásnak, azokat a vadászati módszereket engedélyezik, amelyek lehetővé teszik egy egészséges, fejlődőképes populáció fenntartását. Ezeknek a módszereknek szem előtt kell tartaniuk a vad szelektálhatóságát. A célnak legjobban a „lesből” vagy a „becserkészéssel” módozat felel meg. Mindkettő lehetővé teszi pontosabb megfigyelést és kizárja vagy csökkenti a tévedési lehetőséget. Nyugodt célzás esetén kevesebb baleset, kevesebb felesleges megsebesítés, anyamedvekilővés stb. történik. Ami az etetőhelyen való vadászat praktikusságát illeti, a vélemények megoszlanak. Abban az esetben, ha a háziállat-állományban kárt okozó medvét csalogatnak a dögre, idokolt az eljárás, bár nem mindig a tettest sikerült ilyenkor kilőni. Legnagyobb hátránya, hogy húsra – s mivel rendszerint elhullott háziállat a kitett dög –, háziállat húsára szoktatja a medvét. Nem indokolt az az állítás, miszerint, ha régi a dög, a medve úgysem különbözteti meg más hústól. A medveetetésnek Romániában az 1970-es évekig nem volt hagyománya. Ettől kezdődően a „medvés erdők” megteltek etetőállványokkal és magaslesekkel. Az etetés szinte csak háziállatok tetemével történt. Ceauşescu egy elkövetkező vadászatának hírére öt-hat megyében kb. 20–30 helyen kezdtek el etetni, de vadászat csak egy-két helyen ha volt. Lótetem és marhadög nem mindennapra jutott az egy etetőhöz sereglő 10–15 medvének. Nem nehéz kitalálni, hogy a heteken keresztül háziállatok húsával etetett medvék hada mit tesz az etetés elmaradása után (BEIER, 1992). A régebbi nagy felhajtással – kürttel, dobbal, hajtókkal, kutyákkal – való medvevadászatok más változatát űzték az utóbbi évtízedekben: csak hajtókkal és kutyákkal, meg egy sereg testőrrel. Sajnos ezeken a vadászatokon rendes mészárlás folyt, mindenre lőttek, ami mozgott. Nem számított, hogy medve volt, anyamedve, bocs vagy éppenséggel más vad. Ha nem menekült el idejében, pusztulnia kellett. Az 1965-ös évtől kezdődően eleinte pártfőtitkári, majd elnöki rendeletek szabályozták a medve vadászatát. A 60-as évek végén, 70-es évek elején, ha nehezen is, de hozzá lehetett jutni a medvekilővési engedélyhez, s a külföldi vadászok is jöhettek medvére vadászni. Az 1976-os vadásztörvény értelmében egy medve elpusztítása négyévi szabadságvesztést és tízezer lej pénzbüntetést helyezett kilátásba. Lelőni csak kárt okozó medvéket lehetett, s az engedélyek kiadását Ceauşescu személyesen ellenőrizte. Például 1988-ban a nyár derekáig egyetlen engedélyt sem bocsájtottak ki (RÖSLER, 1990). A túlszaporodott állomány élelemkeresése átok volt az erdészetnek, mezőgazdaságnak, embernek egyaránt.

A trófea
Az egyedfejlődés folyamán a bunda sűrűsége, jellegzetessége, színezete változik a test felületének növekedésével a felnőtt korig. Ezután ritmikus, évszakhoz kötött változás áll be. A vedlés természetesen energiaráfordítást igényel. Egy bizonyos része a bocsok élemezéséből a bunda kialakulására fordítódik. Bármilyen betegség, hiányos táplálkozás zavart okozhat a megfelelő időre való új bunda kialakulásában. A bocsok megsinylik, ha nem

ezüsttel versenyző (ÚJFALVI. Még a testvérbocsok színe sem mindig egyforma. A következő évi csoporttal ezt úgy probálták elkerülni. mint a frissen nyírt juhok. A 4–6 cm-es hosszúságú nyári szőrzet télen eléri a háton a 8–9 cm-t. megtört szálak kicserélődését szolgálja. A felnőtt medvéknél a szőrcsere részben a lekopott. A genetikailag beprogramozott ritmikus szőrzetcserében hiba csúszott. nem a meleg barlangban az anyjuk mellett. kis hangyász. sokszor késő öreg korig megmarad vagy kiújul. főleg a fejükön. hollófekete. A medvekoponya és bőr együttesen alkotja a trófeát. Az idősebb példányok őszülnek. mint ahogy nem sikerült összefüggéseket találni a koponyaforma. A bunda színe változik a vöröses fakéreg színtől a sötétbarna. Másrészt ugyanúgy. Lehetővé teszi a téli álom idején a csökkentett energiaháztartás mellett – kevés energiaráfordítással – a testhőmérséklet normális szinten való tartását.(15. testméret. hogy sokkal reálisabb a koponyaméreteket pontozni. a mar környékén a 10–12 cm-t is. nagy szürke. hogy kaloriaszegényebb táplálékkal etették őket ebben a periódusban. mint a bőr szépségét és méreteit. A Rîuşoron nevelt bocsoknak december–januárban szép hosszúszőrű bundájuk volt. A legszebb bundát április–májusban hordják. 1990). fekete örvös. mivel a kikészítésnél sokat lehet nyújtani a bőrt. ivar és színezet között. 1984). majdnem feketéig. Elméletileg megmagyarázhatná a széles színvariációs skálát. A bőr pontszámánál összeszorozzák a centiméterben mért legnagyobb hosszat a legkisebb szélességgel és az eredményt osztják százzal. ábra. a szabadban voltak. Minden cemtiméter egy pontnak számít. mint a második tizedesnyi pontosságig centiméterben mért teljes koponyahossza és a legnagyobb koponyaszélesség összege.) A koponyáért ítélt pontszám nem más. Egy rövidebb. 1967. február végére be is fejezték a vedlést. A későbbi kiállítások szervezői továbbá is engedélyezték a bőrök részvételét a kiállításokon. és ez tükröződjön a pontozásban is. 1977). közönséges kis szürke. hogy január derekán kezdték hullatni hosszú szőrűket. amely összeolvadt (RÖSLER. a nyaki részen. Ez azután a téli hidegek beállta előtt megnő és megsűrűsödik. Az 1975–1980 között Rîuşoron végzett kísérletek érdekes megfigyelésre adtak alkalmat. Rendes körülmények között a medve május-június között veti le hosszú téli szőrzetét. A fiatalabb példányokon gyakran látható világos nyakörv. Egyes szerzők szerint az 1300-as évekig lehetett egy barna és egy fekete alfaj. Az lett az eredménye. hogy utána a gyérebb nyári bundát öltse magára. nem pedig a bőr. A kifejlett példányok bundájában jól elkülöníthető kétféle szőr. a fejlődésben elmaradnak. hanem nehezebb is. selymesebb és egy hosszabb. két héttel eltolni a szőrhullatás kezdetét (ALMĂŞAN & ILIE. A szőrzet a lenyúzott nyers bőrrel együtt a testsúly 15 %-át teszi ki hozzávetőlegesen. és sikerült kb. gazdaságosabb hőszigetelő. A téli bunda nemcsak hosszabb és sűrűbb szálakból áll. mint a felhalmozott zsírréteg. A múlt századi vadászmegfigyelések szerint Erdélyben hétféle medve különíthető el a színezet és méret után: nagy fekete. hogy a koponya legyen a trófea fő része. de tudományosan nem bizonyított. A barnamedve rendkívül sok színváltozatot mutat. (BODEA. fontos része a szervezet hőszabályozásának. 1952-ig a pontozásoknál csak a bőr méreteit vették figyelemben. jobb. Itt a bocsok télen is rendszeresen táplálkoztak. Ehhez . durvább. s a tél derekán úgy néztek ki. sőt díjazták is ezeket. Az 1964-es firenzei Nemzetközi Kiállítás alkalmával határozták el.) Azóta párhuzamosan pontozzák úgy a koponya méreteit. A téli bunda dús. a hason és a végtagok hátsó részén hosszabb mint máshol.74 sikerül időben bundát cserélniök és megfelelő zsírréteget felhalmozniok. a testalak. Ebben az évben a Nemzetközi Vadásztársaság Konferenciáján vetették fel a kérdést.

vadakat.55. azaz 0. Az 1950-es évek előtti vadgazdálkodási elgondolások. vadaskerteket létesítettek (NEDICI.19 pont. szabályosságáért. A trófeagyűjteményt Scroviştean (Ilfov megye) őrzik. Apafi Mihály (1632– 1690) uralkodása (1661–1690) idején a leggazdagabb vadászterület a Görgényi-havasokban volt. 2. Minden fajra jellemző egy bizonyos szabvány. Egyetlen év alatt több mint 100 medvét lőttek ki. 4000 példány. tervek elenyészőek. A budapesti 65. A Plovdivban kiállított 129 bőr közül 33 romániai és 13 jugoszláviai bőr pontszáma 400–646. A Budapesten kiállított 34 medvebőr maximális pontszáma 398. mint az életképtelen egyedek kiküszöbölése vagy a hátrányos helyzetű utódok létrehozásának megelőzése.15. Vadgazdálkodás Vadgazdálkodáson értjük bármely faj ésszerű számbeli gyarapodását a populáción belül. 1940). mert Apafi vadőrökkel védette az erdőket. megtartva a lehető legmagasabb fokon az egyedek életképességét. Közvetlenül 1971 után ebben a két országban úgy látszik. Budapesten 1971-ben a legnagyobb koponyapontszám 65.40 ponttal több. rendszerint valamely uradalom területére szorítkoznak és a tulajdonos felvilágosulságát.75. fényességéért és sűrűségéért – összesen. Plovdivban pedig 646.75-ös pontszámnál csak két koponya volt nagyobb Plovdivban. A bizottságok ugyana15. ábra Készülő medvetrófea zon szabályok szerint pontoztak. Összehasonlítva az 1971-es budapesti kiállítás anyagát az 1981-es plovdivi kiállításáéval. előrelátását tükrözik. hogy a koponyájuk is nőtt volna. Vagyis a vad vitalitása nem más. megállapíthatjuk a következőket: 1.75 hozzáadnak még maximum 30 pontot. mint a legtökéletesebb beilleszkedés a környezetbe. vadászatát .74 között van. itt számos értékes elfekvő adat vár feldolgozásra. Plovdivban 1981ben 66. amit a bizottság ítél meg az szőr hosszúságáért. Azért volt lehetséges. A Budapesten díjazott és Plovdivban is kiállított trófeák ugyanazzal a pontszámmal jelennek meg a katalógusban. és megtiltotta a bocsok befogását.74. Az erdélyi uralkodók és gazdagabb nemesek a középkorban nyugati mintára gondozott vadászparkokat. mely sajátos – az ember által nem befolyásolt – élettérben megy végbe. A katalógus szerint ezek közül mindenik medvét a budapesti kiállítás (1971) után lőtték. hirtelen megnőttek a medvék anélkül. különböző irányban és különféleképpen old meg olyan populációs problémákat. a ma élő medvepopulációnak felével egyenlő. Vagy a koponyát még nem tudják nyújtani? RÖSLER (1990) szerint Ceauşescu 24 év alatt átlagban 167 medvét lőtt évente. Ez kb. a kettő közötti különbség 248.

. lakóteleprendezéssel. fejlődőképes populáció stabilitásához. Ebben a fázisban jól elkülöníthetőek súlyban a nemek. Fontos szerep hárul a vadgazdálkodásra a nemek közötti optimális számaránynak a biztosításában. A már megérkezett fiatal medvék valoszínű az állatkertek állományát gyarapították (RÖSLER. táplálékszerzés. Hozzájárult a túlszaporodott medvepopulációban amúgy is perifériára szoruló számos egyed számának növeléséhez.. 1893-tól Erdészeti Szakiskola létesült Görgényszentimrén a következő céllal: „. nevelés stb. az erdőterület vadállományának felelősségteljes vadászati kihasználásáról lehetett volna szó. Nemcsak a díjazásra érdemes példányokra kell figyelemmel lenni. A romániai 4-5000 példányszámot elbíró erdőterületen napjainkban kb. 1992). A fejlődési időszakban van szükség a legnagyobb idő. gyakran a nősténymedve agyonlövésének árán. 8000 medve él. zárt rendszerű tudományág. 1990). Szerencsére a szakembereknek sikerült idejében. karbantartása. Az első szakasz a sexuális érettségi korig tart. téli álom stb.76 (GOANŢA. Két – normális vadgazdálkodástól idegen – kísérletre hívnánk fel a figyelmet.. ha a tervezés és döntéshozatal a szakemberek kezében marad. A szakszerű vadgazdálkodás három szakaszra osztja az egyed életét: fejlődési.. Ez Európa legnagyobb medvepopulációja. A másik kísérlet értelmében a kárpáti barnamedvét kellett volna keresztezni észak–amerikai nagymedvékkel a trófeák méreteinek növelése céljából. holott a bocsokat elszedték az anyjuktól. az ember által előidézett.”.és energiaráfordításra. elszabotálni a keresztezést. Megváltozott összetételű. permetezése betegségek és kártevők ellen. Ez a medveprogram a világ közvéleményét az erdőben árván kallódó bocsok begyűjtésével áltatta. átalakult etológiai tartalmú. A szaporodóképesség érettségi fokának elérésétől az öregkori szakaszig tart.. vérmedve – több gyökértelen medvenemzedék. Szoros kapcsolatot kell fenntartania a mezőgazdasággal. jól meghatározható identitászavarba keveredett. érett és öregkori szakaszra.. de szem előtt kell tartani a korosztályok közötti arányt. – nem tudták megtanulni. mert ez a szakasz rejt magában a legtöbb veszélyt a bocsok normális. túlzott etetés miatt nem érvényesülhetett. Az öregkornak nincs jelentősége gazdasági szempontból. ésszerűtlen vadászat. legelők gondozása. hogy a vadászat – mint az erdészet körébe vágó egyik művelési ág – szakértelemmel műveltessék” (BIRÓ. A vadászokat a medve életének második szakasza érdekli. A második szakaszra a fajfenntartással kapcsolatos fontosabb viselkedési formák jellemzőek. hogy az erdélyi birtokviszonyokból eredő terhes erdőgazdasági állapotokon lehetőleg javítson. turisztikával.) kapcsolatos cselekvéseket. a vadállatok betegségmegelőzése és számos más vadgazdálkodási művelet elvégzése egységes. a földműveléssel és erdészettel foglalkozó gazdaközösség a modern kívánalmaknak megfelelő munkáskezeket nyerjen”. Továbbá pedig: „. guberáló medve. Az államosított erdő és földterületek. védelem. a sózás. (BEIER. a fejlődőképességet és az életképesség kialakulását.. és gazdasági értéke van. még terv formájában. magában foglalja az utódgondozással (táplálás.. A szelekció a túlzott védelem. Az egyik Rîuşoron 1975–1980 között növényi táplálékon felnevelt több mint 300 bocs. . Az emberi oltalom alatt nevelkedett vályúból etetett medvelelencek a túlélésükhöz szükséges tudnivalókat – az embertől való félelem. 1942). megelőzendő az utánpótláshiányt vagy túlszaporodást és az állomány elöregedését. 1993). A vadgazdálkodás nem szűkkörű. „. Az 1950-es évektől a tudományosan tervezett vadgazdálkodásnak látványos eredményeket kellett volna felmutatnia. Lett kéregető medve. Összefüggő erdőségeket a bükk-fenyő és fenyő-zónában találunk. összefüggő területen sokkal eredményesebb. fajspecifikus jellegeinek kialakulására. Szükséges az egészséges. A vadőrképzésnek itt hagyománya van. erdőgazdálkodással.

Egy éjjel kb. 6 vármegyei tarack és 86 kopó. Az 1989-es évvel lezárult egy politikai korszak. görgényi. A nyolc-tíz éves fiúkat és lányokat lovaglásra és fegyverrel való bánni tudásra ösztökélték. ruházkodás. Egyes ágazatokban látványosan. magára adó vadász etikettszerűen igyekezett betartani. hogy merre irányul ennek a medvepopulációnak a fejlődése. a főispáni vadászaton 63 illusztris vendég 11 hajtáson vett részt. akkor megérdemelte a sorsát. hogy fogalmat alkothassunk az akkori vadászdivatról. Ez a kísérlet elrettentő pálda kell legyen. Az eltelt idő alatt intézkedés nem született a medvék sorsát illetően. milyen zajjal. Elgondolhatjuk. amit ő jónak lát. A szolgabíró 100 fejszés emberrel mindig elöl járt éji tanyát állítani. mint egy esetleges nagyobb pontszámú trófea. a múlt század végén (1881) a görgényszentimrei kastély udvarán tartott „medvetoron” Rudolf trónörökös és kísérete tiszteletére a zöldgally-ravatalon elhelyezett elejtett medvéket égő fáklyákkal állták körül. fancsali vadászatokról. Tizenöt-tizenhat éves korban vaddisznóra. szigorúan tudományos alapokra kell helyezni. Kétség kívül. Ez a szokás századunkig dívott. és átalakul vadász–ragadozó kapcsolattá. A vadászat harmadik napján 1600 hajtó. vécsi. példa arra. hanem hagyományokra épülő rituális. ha ettől a zenebonától nem menekült el.77 bányászattal stb. A trófeamánia-felfogást el kell vetni a vadgazdálkodásban. változásoknak kell jönniük a társadalom és tudomány minden terén. sport jelleget kezd ölteni. medvére és más vadak vadászatára tanították őket. A vadászetika kialakulása hozzájárult a vadászszenvedély nemesebbé válásához. 24 kürtös. Például. zenekar kísérete mellett ünnepeltek. kötelezően betartandó sportszerűséget. téli álmot alvó medvék barlangi vadászatát. hogy puska nélkül is tud az ember kárt okozni a vadállományban. Megtiltja a várandós – szoptatós – bocsokat nevelő nősténymedvék. Ettől kezdve az újdonsült vadász gyűjtőtte a trófeákat. az ember-medve viszony fokozatosan időtöltés. A sportot pedig mindenkor szertartásosság. A felszalagozott. Az utóbbi évtizedek vadászpolitikája ilyen negatív eredményre vezetett a medvéknél. amit minden valamirevaló. komoly veszteséggel kell majd számolni a természetvédelem terén. Sok mindentől függ. A nemesség és arisztokrácia nyugat-európai mintára sok időt töltött vadászattal. A gyerekek nevelésének fontos részét képezte a lovaglásra és vadászatra való felkészítés. át kell értékelni vadgazdálkodási politikánkat. szemmel láthatóan változnak a folyamatok. Az óvatos nagyvad. Ha nem avatkoznak be hatékonyan és idejében. és amely nem más. Természetesen a ceremóniamesterek vigyáztak nemcsak a javakra. Vadászszokások. vagyis gazdasági megfontolásból vadászta. vadászetika Amikortól az ember a medvét nem élelemszerzés. 200 szekér fát égettek el tábortűznek. bizonyos szabályok betartása jellemezte. és nem szabad csak a vadászra bíznia. mutogatták. A szolgasereg ajándékot kapott. 12 pisztolyos. Olyan íratlan törvények betartására kötelezte a vadászt. 800 hajtó és 341 lövész jelenlétében. zöld ágakon fekvő nagyvadat zeneszó mellett hordozták körbe. meg a cselédek hada jelenlétében vadásztak. divatszerűen űzték ezt a sportot. Az első vadászsiker családi ünnepnek számított. hogy ő döntse el azt a „genetikai vonalat”. A Ciblesen. bocsok kilövését. A középkortól a vadászmódszerekben nem a nagyvad ártalmatlanná tételét kell látni. Egy 1849 utáni főispáni vadászatot említsünk meg ÚJFALVI (1990) munkáiból. másoknál időre van szükség. hanem a szokások betartására is. Szóltunk a Wesselényi birtokon. felhajtással járt egy ilyen vadászat. hajtóvadászatok alkalmával a könyörtelenül minden mozgó állatra való puffogtatást stb. . mint a sebzett vad követése és szenvedésének megrövidítése.

ahonnan a lőtt vad követése kezdődik. Ezek a szokások megtalálhatók a németeknél. Illemtelenségnek tartják rátaposni. A mesterlövészek csak egyszer lőttek és készenlétben álltak. nem vágni. akár nem. A birtokbavételi gallyat töretnek nevezik. Egy másik eset. Ceauşescu és tőle hátrább a két mesterlövész egyszerre lőtt. amik nem maga a vadászat részei. akik a trófea és a hús miatt pusztítják a vadat. és nem szabad meghámozni. szervező. Az új funkciókba jutott középszerűség. Hím állat esetében a lefektetett gally hegyes fele mutatja az irányt. amikor meg lehet jelölni a helyet. Ha ellenkező irányba futott a vad. de az irány ismeretlen. ahol a lövést kapta. és tisztelnie kell a legyőzött ellenfelet. Az ember-vad közötti párharc végeztével a győztesnek méltónak kell mutatkoznia. dönteni a vadállomány jővőjéről. cserefa és égerfa ága. . meghívott stb. A helyet. Az évszázadokon keresztül kialakult vadászetika az utóbbi pár évtízed alatt megszűnt. cseheknél. a volt Osztrák-Magyar monarchia népeinél. amelyik hódol ennek a kultusznak. Az ágat törni kell. a függőlegesen beszúrt ág mögé szúrnak egy kisebbet. míg egyesekre nem vonatkoztak ezek a törvények. hanem az ezt követő zsákmány birtokbavételével kapcsolatosak.78 A továbbiakban szeretnénk idézni Walter Frevert 1957-ben megjelent munkájából (COTTA–BODEA. 10–20 kutya. akár látszik azon a helyen a nyoma. állítólag.magasleseken képernyőn jelentek meg a lelövendő medvék (RÖSLER. amit szintén egy ággal jelölnek. nőstény esetén ellenkezőleg teszik az ágat. értékelni tudja a vadászat szépségét. ahol a nagyvad állt a lövés eldördülésének pillanatában. hogy megjelölik az ággal azt a helyet. A medvével kapcsolatos vadász. ráülni a lelőtt vadra. A vadászoknak az a hányada. de alkalmasnak igen. SIEGERIST (1991) szerint a medvéket előzőleg. jegenyefenyő. medve) a töretet a vadászmester vagy a vadászat szervezője nyújtja át az illető vadásznak. a varázs megfosztását látja ezek be nem tartásában. kifejezések gazdag leltárát dolgozta fel részletességgel RÖSLER (1991). de nem szabad használni a bükk és egzotikus fák ágait. kíséret. Gyakorlati értelme. míg Ceauşescu egymásután durrogtatott még a földön elterült medvére is. Szeretett legalább tízet legyilkolni egy alkalommal.és szakelnevezések. éspedig a beszúrt ág mellé lefektetve. egy 35–40 cm-es. ha nem is vallotta magát hozzáértőnek. Elhatárolják magukat azoktól a vadászoktól. függőlegesen a földbe szúrt fenyőággal jelölik meg. Használható a lucfenyő. még egy ágat tesznek. szlovákoknál. megszámlálhatatlan erdész és erdésznek öltözött biztonsági személy. Kérődzők és fajdkakas esetén a vadásznak nyújtják át balkézzel tőrkésre vagy kalapra téve a megtalált vad vérébe mártott zöld gallyat. vett részt. 1990). megállapítható az eltávolodási irány. Mutatva az irányt. Ezeken a vadászatokon 50–60 hajtó. az új vadásztörvények nem pótolják a régebbi vadászatok sportszerűségének felemelő voltát. lengyeleknél. 1969) olyan szokásokat. Minden egyes használatos ágat törni kell és nem vágni. akkor a beszúrt ág mellé keresztbe két ágat fektetnek. elkábították. Nem szabad átlépni vagy csúfot űzni belőle. Csoportos vadászatokkor (vaddisznó. A romániai 40 000 vadásznak szigorú törvények szabták meg a vadászatot. és a szépség. A luxus. Ha a nyomok látszanak.

IX. turisztikai törekvéseit. hogy száz birkából csak kilencven az övék. kalandról és a medvék okozta kárról tudósít. A Tihu völgyében (Ratosnya) 1976-ban egy este a munkásszállásra az ablakon tört be. addig Romániában a túlszaporodás következtében elszemtelenedtek. Könnyebb a medvére fogni a kárt.) egy kétéves bocsot értek tetten a szilvafán. IX. hogy szerszámaikkal agyonütötték a medvét. mint zavaró körülményeket. állandó zaklatásokat. hogy a medve veszett volt. miután jóllaktak szilvával a kertből. A modern erdőgazdálkodás. hogy bőséges vagy szegényes táplálékmennyiség áll rendelkezésére. s így jól megfértek egymással. a szokványos viselkedésformáktól eltérő magatartást tanúsít. vagy egyszerre több lóban tesz kárt. A Ratosnya völgyében a falutól távol fakitermelő munkásszállások vannak vontatóló-istállóval. sőt a favágók közeledtére sem menekült el. ruházkodási – kapcsolat volt. Ugyancsak Ratosnyán 1991 júliusában a munkástelep (volt úttörő tábor) melletti ólak közül az egyikből egyetlen éjszaka két 50–60 kilós süldőt vitt el a medve. A barnamedve aszerint. de a túlszaporodott. 8000 medve már nagy számuk miatt is összeférhetetlen konfliktushelyzetet teremtett. Az állategészségügyi vizsgálat kiderítette. rönkszállítás sokkal nagyobb zajszintet idéz elő. hogy mennyire üldözik. csendes zóna marad a medvék részére. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az ember gazdasági. arról a pásztorok nagyon sokat tudnak mesélni. Hogy a havason legelő háziállatállományban mennyi kárt tesz. Vagy próbálja megszokni a fokozott zajt. A turizmus növekedésével. hogy a végére érnénk. míg a Kárpátokban ma élő kb. lóval vontatás stb. Csak egy pár különlegesebb esetet jegyeznénk le az általunk tanulmányozott területről. egyiket éjféltájban. mint a fejszével való favágás. A régebbi és újabb vadászszakirodalom számtalan medvével való találkozásról. A Ratosnya-patak völgyében épülő duzzasztógát munkálatainál a zaj korántsem illik bele a tájba. Az egyedre jutó élettér csökkenésével konfliktushelyzetbe kerülnek fajtársaikkal. a többi a ragadozóké. mert normális egyedsűrűség mellett a háziállatállományban fokozott kár nem jelentős. majd fokozatosan szociobiológiai problémává vált. így kevesebb nyugodt. Természetesen az elkóborolt vagy . a másikat hajnal felé ugyanabból az ólból. a kertben. ahova még kevésbé jutott el a civilizáció. mint utánajárni az elveszett jószágnak. vagy olyan helyet keres. anélkül. A mindenkori pásztorok természetesnek tartották. Sajnos az igazságot nem mindig sikerül kideríteni. 1992 nyarán többször figyeltek meg nappal a munkások egy kétbocsos anyamedvét. E kapcsolat több évezredes eredménye a jószomszédsági viszony. Ratosnyán (1960. Több kötetre való kalandos történetet lehetne elmesélni. amelyik különösebben nem reagált a zajra. vagy mennyire szűkül élettere. 20) az istállóban talált rá a gazda az anyamedvére és két boccsára reggel. csak óvatosan legelészve továbbvonult. a turistautak kiépítésével mindenhova könnyebben és nagyobb számban jut el az ember. behúzódtak az istállóba. heterogén viselkedésformát mutató populáció esetében az okozott kár is fokozottabb. Télen gyakran akad olyan istálló. Visszájára fordult egy ragadozóval szembeni tolerancia. 26. s az ablak alatt alvó munkást csak úgy tudták kimenekíteni a karmaiból. kitermelés. A hétvégi hazamenetelkor a lovakat bezárva hagyják. Libánfalván (1959. amit a medve tőr fel és a menekülni nem tudó lovat szétmarcangolja. Az ember-medve viszony kezdeti szakasza kizárólagos gazdasági – élelmezési.79 AZ EMBER–MEDVE VISZONY Az ember-medve viszony megértéséhez feltétlenül szükséges tudni a medve viselkedésformáiról. ahol kis számban még megtalálhatók. Míg az állandóan üldözött medvék a fennmaradásukhoz feltétlenül félénkekké kellett váljanak azokban az európai államokban. utak építése és karbantartása.

szeles. mivel erős. vagy gyorsan feléje üget. hirtelen támadott meg”. Megtörténhet. hogy szabaduljon tőle.80 nem őrzött háziállatok a ragadozók – nem mindig a medve – áldozatául esnek.” Bizalmatlanságát sohasem veszti el. hogy favágókat. ábra A medve által megcsúfolt „Drugău” DALMADY (1908) írja a század elején: „. főleg sötét. Támadása többnyire nagyon gyors és hirtelen. mikor sem a kutyák. Rudolf trónörökös a Görgényi. s ennek kifejezést is ad. 16. mégis jobb csak elméletben kedélyeskedni vele. X. a medve nem szokott támadni. merev karmaival az ember feje irányába kap.. sem gazdáik nem bújnak elő. ez a legjellemzőbb . hogy ellenségesen lép fel. hogy nem hajlandó ragadozásra. zivataros időben.. hogy a találkozás nincs ínyére. azután elfut. BREHMnél (1929) olvashatjuk. hogy mikor milyen hangulatban van az öreg.. goromba és bárdolatlan. Néha harap is. s ha támad. elmenekül. Bizony nem igen lehet tudni.. ha az ember nem sebesíti meg. szénégetőket valósággal belopott s váratlanul. közvetlen közelében hirtelen felágaskodik s első lábának heves lökésével törekszik a földre teríteni áldozatát.) 17.). akkor is csak azért. Rudolf trónörökös egyik görgényi vadászatán egy fiatal hajtót skalpolt meg a medve és tette munkaképtelenné egész életére (16. többet is elhurcol és elássa őket. Oda-oda csap. hogy nem őrzik a nyájat. a medve ostoba. 2. ábra.havasokban lőtt első medvéjével (1884. s hogy esetlensége tán komikus. Igaz. Az embert elkerüli. s megtörténhetik. Ha észreveszi. Áprily Lajos találkozott az öreg „Drugău”-val a század elején és elbeszélésben (1965) örökítette meg. de előfordul. hogy elvesz egy juhot a nyájból és elviszi. Egyik elülső lábának gyors oldalcsapásával igyekszik zsákmányát leütni. Az emberáldozat mellett nem sokat időzik. hogy: „. ábra. Gyakoriak a skalpolások. leteperi a földre. Megtörténik.

hogy jelen esetben nem „egy emberre” hanem „az emberre” – mint a csoportnak a része – irányul az ellenségeskedés. A támadásra induló medvék rendszerint félelmetesen morognak vagy velőtrázóan üvöltenek. és hogy vadászatának a legnagyobb óvatosságra van szükség. hogy nem fenyegeti veszély. A rîuşori bocs- . hogy a fajon belüli bántalmazás – gondoljunk a rangsor kialakulásakor való versengésre – nem vonja maga után a huzamosabb ellenségeskedést. A sebeiből kigyógyult medve nem felejti el megbosszulni a rajta esett sérelmeket. s csak akkor tér vissza tanyájára. leginkább bogyó. Elismerik a fajtárs erősségét. üvölt. hogy köszönt a medve és elment. KREMENTZt idézzük (Brehm után): „Aki valaha szabadon élő medvét figyelt. Tulajdonképpen része a „tapasztalat útján” való tanulásnak. tisztelik és nem felejtik el. de bizonyos körülmények között nem számítható ki előre a válaszreakciója.és gombaszedőkkel vagy favágokkal való találkozása majdnem mindig békés szokott lenni. Ha evés közben zavarják. neheztelést. és a medvéknél évekre elevenen megmaradhat. nem olvasható le róla szándékuk.81 vonása és ez irányítja minden cselekedetét. Gyakran előforduló eset. Egy Piteşti mellett elengedett Rîuşoron nevelt medvét 150 km-re egy gyümölcslerakatban ütöttek agyon. ha a kutyák támadták meg. mindig úgy iparkodik. vagy az ijedség jeleit mutatják. hogy soha teljesen meg nem szelídíthető. nem félnek megközelíteni az emberi településeket sem. az embert ellenségének fogja tekinteni. szikla. sokszor csak „egy csoport” rögzítődik. A meglepett medve „huhh” prüszköléssel menekül. Az anyamedvének ha csak a gyanúja is feltámad. mert természetes félénkségük – mint gátló tényező – nem működik. nincs fogékony időszakhoz kötve. farönk mögé bújva várja be az őt követő vadászt. Az ellenség bevésődését valamilyen lényre vagy személyre irányuló egyetlen cselekedet is kiválthatja. ahol az öröklött adottságok nem határozzák meg a cselekvés tárgyát. mert bármikor bekövetkezhet az egyed életében. Ebben keresendő annak oka is. A vadorzás vagy vadászat közben megsebzett medvék a legveszedelmesebbek. nem támad. ha idejében nem veszi észre a rá leselkedő medvét. és hogy látszólag egykedvűen. de a valóságban gyanús szemmel követi az ember minden lépését és ha feléje közeledik valaki. s jaj annak. A természetes körülmények között felnőtt medvékhez viszonyítva a félig-meddig megszelídített vagy felnevelt egyedek sokkal nagyobb területeket kóborolnak be. hanem csak egy bizonyos reakciószélességet. hogy oldalt vagy hátrafelé kitérhessen. és sokkal agresszívebbekké válnak. Bokor. félénksége dominálja agresszivitását. Legtöbb esetben a medve menekül el”. A medvének emberekkel. A bevésődési folyamat nem tökéletes. vagy aki medvét nevelt és vele sokat foglalkozott. Inkább elmenekül. támadásuk egészen váratlannak. erősen morog. hogy a medve a szállása körül megforduló erdőkerülőt addig követi nyomon. de nem mutatnak folytonos agresszivitást. hogy milyen bizalmatlanul ügyel minden cselekedetet és mozgást. és a továbbiakban a tapasztalatnak megfelelően meghatározzák az állat cselekedeteit. még az izgalom felhalmozódását sem. nem pedig egy meghatározott személy. míg biztos benne. A medve „arca” teljesen kifejezéstelen és természetes alkatánál fogva érzelmek kifejezésére nem is alkalmas. Érdekes. azonnal támad. Óvatossága. biztonságában háborgatott medve veszélyes. A medve cselekedetei éppen bizalmatlan természete miatt kiszámíthatatlanok. annak figyelmét nem kerülhette el. Az ellenség bevésődése a bevésődés negatív formája és. Támad minden olyan alkalommal. amikor közvetlen veszélyeztetve érzi magát. Az erdőt járó emberek azt mondják. vagy legrosszabb esetben néhány kevésbé gyengéd pofonnal intéződik el. állandó veszélyt jelenthetnek. ezért is tűnik ellenkezésük. Ha nem sikerül idejében ártalmatlanná tenni. legfeljebb egy dörmögéssel. Innen adódik. A csendjében. hogy a bocsok veszélyben vannak.

Rangsor szerinti sorrendben váltják egymást az etetőknél. A bocsok a biztonságos hátteret nyújtó anyamedve közelében általában semmitől sem félnek. mint a fajtestvérei között. mert akadályozta a forgalmat a transzfogarasi turistaútvonalon. szeméttelepektől guberálva. El is nevezték a kirándulók „forgalmistá”-nak. botról. A rangsorban felettük álló sajátítja ki a tetemet. mert az ember működési területe sok esetben átfedi a túlszaporodott medveállomány életterét. ugyanúgy mint az életteréből kiszorult. izgága egyedeket. amit ők elfogadnak. éjszakánként néha hihetetlen számban lepik el a szeméttelepeket a medvék. (1992). már nem az elmenekülést választja. Ha megijednek a bocsok. kézből kinálnak élelmet a várakozó medvéknek. de mivel ebben az esetben nincs szó territoriális viselkedésről. Ilyenkor „vérmedvének” nevezik. a medve csak hátra. hanem támad. . egy másikat az erdőben. Az utóbbi állandóan jelen volt az autópályán az autók között és a turistáktól élelmet koldult. ólakba betörve vagy éppenséggel élelmet kéregetve tengette életét felnőtt koráig. Az identitászavarban került medvék egy része a neveldéből való. amelyek az erdei élet helyett a kéregetést. néha felesleges öldöklésbe fog. üdülőtelepek medvéiről írt BEIER L. Egyet dögölve találtak. Néha. és megközelítik. Ennek a csoportnak és az utánuk következőknek a szabadonengedés utáni megfigyelése számos későbbi megbotránkoztató viselkedésre magyarázatot adhatott volna. de elég ha észre veszi az anyamedve a bocs és ember közötti veszélyes távolságot.82 nevelési kísérletek eredményeként könyvelhető el a Kárpátok kanyarulatában és környékén kialakult – az utóbbi évekig nálunk nem észlelt – medveviselkedési forma. A bocsokat nem hagyja magukra. nem térnek vissza a zsákmányhoz. s még azután is. ALMĂŞAN & ILIE (1970) szerint az első kitelepített csoportból már az első hónapokban 10% volt az elhullás. Az anyamedve nehezebben kerülheti el a találkozást. és itt is kialakul a rangsorolás. nagyobb része viszont ezeknek a gyökérteleneknek a leszármazottai. kukaborítgatást választják. A „vérmedvék” ritkán érhetők tetten. mint a cirkuszban. egyet egy raktárban öltek meg. még az embertől sem. és a vadpopulációval való keveredés termékei. A turisták által az erdőszélen felhalmozott táplálékra szintén rászoktak azok a medvék. az erdő felé figyel a fajtárs közeledtére. Az anyamedve a túlszaporodott medveállományon belül felerősödött kannibalizmus következtében az emberi település közelében nagyobb biztonságban érzi magát a bocsaival. gyenge fizikumú. A kitelepített bocsok egy része továbbra is az emberek közelségét kereste lakótelepek körül bolyongva. a nagyediket kilőtték. Az anyamedve a bocsok okulására nemritkán demonstratív. bár többszáz turista nézi az etetést nagy lármával. a rangsorolás lazább. s rendszerint ő veszít rajta. Alkonyattájt. Az életterükből kitaszított medvék ezeken a rájuk nem jellemző helyeken összeverődnek. A Kárpát-kanyar városszéli szeméttelepek. vagy lassú iramban kénytelen menekülni. Az anyamedve okozta balesetek száma azért is nő. vagy felparancsolja őket egy közeli fára és ő támadásba lendül. csökkentett lévén a mozgási sebessége.

állatkertben.”. „A medvét sok kutya megugatja. istentelen szülők gyerekei gúnyolják..17:34–36. cerkófmajom. 1954) szerint a medve intelligencia szempontjából a hatodik helyet foglalja el az ember után. hidegvér. Vannak vidámabb és morcosabb. az előre ki nem számítható reagálással. MEDVEÁBRÁZOLÁSOK Minden nép. sohasem szabad megbízni benne. Meglehetősen nagy különbség van a különböző medvefajok viselkedése között. hogy medve vérmérsékletű. s még humorérzéke is van. és medve bukkana rá. Hiába indul a bátor vadász medvét lőni. A vérmes. és kígyó marná meg” (Ámos 5:18–20). csimpánz. Az anyamedve bátorság szempontjából ellentéte az anyafarkasnak. Éhik Gyula szerint értelem dolgában meglehetősen alacsony fokon áll. mertékletességéről Ézsiás könyvében (11:7) olvashatjuk: „A tehén és medve legelnek. saját életkörülményei között. élénk. bosszúálló (bosszút végrehajtó) medvével a Királyok könyvében (2:23–25) találkozunk. tenyeres-talpas nagy test nem mindig a butaság jele. mert kettőn áll a vásár. játékosság. hanem saját környezetében. az árvák védelmezőjeként tartja számon. . vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná. A „nem szabad előre inni a medve bőrére” mondás bátorságára és kiszámíthatatlanságára vonatkozik.. (HERCZEGH–VOJNITS. Viszont a mogorva természet gyakran a kötekedésre való hajlammal párosul. Anthony (COUTURIER. csak ne a bolond az ő bolondságában”. akire rámondják. A mogorva. galléros pávián. indiai elefánt. ostoba. A nép körében elterjedt szokás butának hinni a medvét. akik nem láttak még tehénfejést. gyorsabb felfogású és butácska egyedek. cirkuszban biztos csodáltak medvét. Brehm a medvét „ostoba fajankó”-nak nevezi. Leslie ellenkező véleményen van: Gyors felfogású. elkeseredett szívéhez. különböző arculatát ismerhetjük meg. 2. az egy fajhoz tartozó példányok is eltérő természetűek. Frigyes császár ismeretes meséje). de kevés meri megharapni” – szokták mondani. sértésnek veszi.17:8) a kölykeitől megfosztott medve erősségéhez. ami pedig jellemző a medvére. A harcosok vitézségét. a következő sorrendben: ember. Jellemzője a megítélőképesség. R. A Biblia több részében találkozunk a medvével. közömbös és lomha..83 A MEDVÉVEL KAPOCSOLATOS MONDÁK ÉS SZOKÁSOK. A ógörög mitológia a nősténymedvét az anyai önfeláldozás szimbólumaként. Nem a kutya bátortalanságára vonatkozik. R. és a Példabeszédekben (17:12): „Találjon valakire a fiától megfosztott medve. 1981). a bűnös hiába próbál elbújni előle: „. A medve butaságát hasonlítja össze a róka csalafintaságával az osztozkodó medvékről vagy a medve farkának rövidségéről szóló mese. Vannak városi gyerekek. cselekvőképesség. ahol medve él vagy egykor élt. Mintha valaki oroszlán elől szaladna. Bár jóindulatú. bátorságát hasonlította Sámuel (1. a medve nem egykönnyen adja a bőrét (III. asszociálóképesség. Persze. nem emberi nézőpontból. Az Úr mindenhol jelen van. szeretetre méltó vad. mire két anyamedve jött elő az erdőből és negyvenkét gyereket tépett szét. a Jerikóból Bethelbe hazatérő Elizeust. Elizeus az Úrhoz imádkozott és büntetést kért a csúfolódó gyerekekre. számos legendát szőtt alakja köré. F. Jámborságáról. azonnali válaszreakció. és együtt feküsznek fiaik. de ha nem is láttak medvetáncoltatókat. amelyik gyáva. Isten profétáját gonosz.. medve. Méghozzá az Isten népének fiai közül valók. és átvitt értelemben. memória.

arcraborulásnak engednek és kegyelmeznek. hogy a medve megragadja áldozatát. s az állat télen ebből él. annál többet él. Az anyamedve a bocsokat – ha közvetlen veszély fenyegeti és menekülésre nincs mód – felparancsolja a fára. regenerálódik. de az alázatos könyörgésnek. nemcsak a néphagyomány. A medve mellső mancsával öl. hogy a reális életkor nem más. hogy valamely állat anya legyen. Régebben pálforduló (I. és támadása villámgyors. A medve maximális életkorának találgatására számos írásban találunk adatokat. Flourens olyan állandónak látta a fejlődés ideje és az életkor közötti kapcsolatot. quod reconditum vult natura). Pedig nem így van! Viszont az emberáldozat mellett nem időzik sokat. hogy őket valaki erre késztetné. de nem mászik utána. . 1908). és minél hosszabb jégcsapok lógnak e napon az ereszről. mozdulatlanul. rókáról. az meg lehet győzödve. mint a szaporodás és veszélyezettség arányának függvénye. Cardanus írja 1546-ban: „mi lassan nő. amely olyan hatalmas csapást tud mérni mancsaival. majd felfalja. A bocsok a felnőtt kort később érik el. Ez alatt az idő alatt vagy a fájdalom. medvéről szokták mondani. A támadó medve kutyamódra ugrik négy lábon. hogy »az ő két első láboknak édes nedvességében azért a medvék felette igen gyönyörködnek és híznak tőle«. még sokáig fűteni kell. A megvastagodott és összerepedezett talpbőr január-februárban cserélődik. hogy a medve nem eszik dögöt. Játszadozás közben szívesen másznak fára még a fogságban tartott medvebocsok is. Ennek alapja az népi hiedelem lehet. kijött-e a mackó a barlangjából? Úgy vélik. 25. hogy ha már szemtőlszembe áll. de szívesen csak fiatal korukban másznak fára. inkább csak nézelődik. hogy így sohasem fog valakit megrohanni. hogy az arányt is megállapíthatónak vélte. ha február másodikán jó idő van. ha vetkőzni kezdenek előtte (si mulier sublatis vestimentis. mint a többi. Aki látta medvetáncoltatáskor vagy a cirkuszi mutatványok alkalmával. vagy a viszketegség miatt nyalja. Amikor a medve a két hátsó lábára feláll. A télire visszavonult medve nem eszik és nem iszik. s néha cuppogtat. akkor későre tavaszodik.2) napján érdekel mindenkit. talpait szorgalmasan nyalogatja. Az lehetséges.84 A csapdában esett farkasról. Plinius írja. hogy messzire lehet hallani. Nincs az állatvilágnak még egy faja. Ez mendemonda. Mesében olvahatjuk. de néha a karmait és fogait is használja. Természetesen adottságuktól fogva végtagjaik alkalmasak a mászásra. anélkül. Így tudja az írók hosszú sora. hogyha az ember földre veti magát. Ma tudjuk. milyen nehézkesen mozog kétlábra állva. hogy a „medve talpai sok zsírt izzadnak”. az életkort a fejlődés tartama ötszörösének mondja. annál hosszabb az élettartam. ha öleléssel próbálna ölni. Ma is hallja az ember. hogy a medve kegyelmez a nőknek. lélegzetét viszszafojtva halottnak tetteti magát. Élettani abszurdum” (DALMADY. Ezt különben megteszi nyáron is. Plinius föltételezi. sokáig él” (qui tarde crescunt. nálunk élő ragadozó. nedvesíti talpait halk morgások közepette – így csökkentve a kellemetlen érzést. felágaskodva fog mancsaival odaütni. s híres „medveölelésével” halálra szorítja. tájékozódik. Sokszor olvashatjuk. sunt diuturnioris vitae). A prémvadászok nem támasztják alá ezt az állítást. azaz minél hosszabb idő kell ahhoz. Egyetlen csapással letaglóz egy marhát. ma már csak az Gyertyaszentelő Boldogasszony (II.) napján is. későbbi esetlenségük ügyetlenekké teszi erre a cselekedetre. mint a medve. nyilvánvalóan nevetségesen hatna. Arisztotelész szerint minél nagyobb az állat. hogy elrágja a lábát és úgy menekül. annál hosszabb kukoricacsövek teremnek majd. Középkori feljegyzések szerint az erdélyi barnamedvék nőket rabolnak el és tartanak maguknál. hogy a téli álmot alvó állat pihenés alatt meghízik. A fára menekült embert – ha olyan hangulatban van – megprobálja lezavarni. Mégcsak nem is támad két lábon járva. Dalmády írja: „Miskolczi Gáspár még úgy tudja. ostendit id. a medve nem bántja.

. mint a kutya. Ha nagy hidegben fürdenek. egy bizonyos nagyság elérésekor elfogyasztották. hogy melyikük únja meg hamarabb a passzív ellenállást: ő-e vagy a tél?/ Rendszerint a tél türelme szokott rövidebb lenni. megrázza bundáját. Helységről-helységre vándorolva láncravert medvével és annak mutatványaival szórakoztatták a kapuk elé sereglő gyerekeket. Ha voltak is az ősembernek a medve háziasítására való törekvései. mert fáznak. Az Új földesúr-ban írja: „A medve igen nagy filozófus. megtörli szemeit és kint marad. ha még ma is vadon él. A székelyeknél a medve ünnepét Elek és Illés napján tartották teljes munkaszünettel. melyek ők megfogulnak. pedig lép lesz abból.85 Enyhe teleken csak pár hétig tartózkodik téli szállásán. a hó olvad. ostoba cinkék elhamarkodott himnuszokat cincognak a képzelt tavasznak. Az idomításnak egyik változata volt a medvetáncoltatás. mert az rendesen elmúlik magától. nem is megy rabolni az erdőbe. gonoszűző. tél derekán. az bizonyos. játékok nemcsak a szórakozást. hogy gyertyaszentelő napján a medve elhagyja odúját. termésvarázsló. i. ha nem tudták beidomítani. Huzamosan tartó hidegben.” A Volga középső folyásánál élő cseremiszek azt hiszik. hanem behúzza magát egy csendes. hanem nekiindul elszánt jókedvvel az erdőnek. felnőtteket. mert különben a csorda összetartását veszélyeztették volna (Székelység f. Kétségkívül a lakosság. /Míg derültek az élet napjai. Az ember-medve viszony egyik része a medve megszelídítésére. néhány nap múlva enyhülés következik be az időjárásban. talpa közé dugja az orrát s még nagyven napot aluszik tovább. Van aztán egy napja a télnek. 1932). hogy ők próbálják megmenteni a medvék időjós hírét. Ha enyhe időben fürdenek. nem megy szolgálni. mert az ünnep megszegőjének marháin a medve kérlelhetetlenül bosszút vett volna.Honnét vette a medve a természettudományi. hanem hogy a magyar időjárási észleletek között az rég fel van jegyezve. – mert az még csak a tél kacérkodása. Miről tudja meg a medve e nap feltűnését a naptárban? Ez még a természetbúvárok felfedezésére váró titok. /Ha azonban gyertyaszentelő napján azt látja a medve.. hogy télen csak ritkán fürdenek. Elég az hozzá. hogy rút. s lombnak nézik a fán a fagyöngyöt. Ennek a hiedelemnek gyökereit Erdélyből származtatták sokáig... Lehet. . addig élvezi azokat. ezek csődöt kellett mondjanak. míg havon fagyott medvét még senki nem látott. . mint a gólya. idomítására való törekvés. hogy szép. hideg tél lesz. enyhe tél fog következni. s főleg a pásztorok által befogott bocsokat. nem megy többet vissza odújába. előre kiszemelt odúba. Ollót. hanem az egyén és a közösség életének sikerét igyekeztek befolyásolni mágikus úton. Mások szerint Jókai Mór fantáziájában született meg az időjós medve máig élő alakja. pihent oldalára fekszik.. bölcsészeti contemplatív irányeszméket? azt nem tudjuk megmondani. Az elkövetkező telet. ha lágy hízelgő szellők lengedeznek. verőfényes nap van. mint a farkas. akkor a medve visszamegy odújába. nem keres idegen hazát. s nem a tavaszt jósolják. az év tavaszodik.. A farsangi köszöntők. biztosan lehűl az idő. ott összekuporodik s nagy nyugvással várja. A jegesmedvék állatkertekben a mérsékelt égövön annyira akklimatizálódtak. A farsangi napokat szerencsejóslásra használták. s ha zordulni kezdenek. kést nem volt szabad kezükbe venniük ezen a napon.. olykor előjön. adománygyűjtést szolgálták. aminek »gyertyaszentelő« a neve. De ha Pokrov ünnepe után a hóban medvelábnyomokat látnak. hogyha a medve Pokrov ünnepén barlangjába megy. időjósló és bizonyos munkákat tiltó napok voltak. zimakos förgeteg van. A farsang ideje alatt a dramatikus szokásokhoz gyakran medvemaszkokat is viseltek. Kár február másodikán csak kíváncsiságból állatkertbe menni. ritkán hagyja el nyugvóhelyét. kijön széttekinteni a világban…Ha azt látja. Egészen a huszadik század derekáig lehetett látni ilyen medvetáncoltatókat Erdélyben.

A legtöbb északi népnél megfigyelték a medvekultuszt vagy legalábbis maradványait. Az ókorban nem indultak vadászatra. Az elejtett medveisten tiszteletére napokig tartó ünnepi tort ülnek. bicikliznek. Az obi-ugor nyelvrokonaink . szent fák agvilláiba. Párizsban még a múlt század elején is összeuszítottak leláncolt medvéket kutyákkal. és éppen ezért a nagyvadakat megtisztelik azzal. az állatnak az a szerepe. a Nagy Medvecsillag vállán jött világra. Diana ünnepén marhát vettek a pénzen. Már a régi Rómában a medvék részt vettek a cirkuszi játékokban. míg egyik medve megölt egy őt ingerlő lovászt. A XVIII. VITA ZSIGMOND (1992) írja. Megvolt a régi finneknél. és érezze jól magát. Tacitus írja. amiket felnevelésük után hasonló ceremónia közepette áldoznak fel. azután a koponyát szertartásosan szent helyre teszik: templomkunyhó padkájára. a Hold mellett. mint az ember. Az ainók a medvét istenükként tisztelik. hogy a marosvécsi vár körüli sáncban medvéket tartottak. mondáik bizonysága szerint a medve istenek szülötte és kedvence. Vadászatát ceremóniákhoz kötik. lábat vagy fejet. valamennyien tőle származnak. bosszút áll a gonoszokon. drága selymekbe burkolják. a rómaiaknál Diana testesítette meg az erdők és vadászok védelmét. Nem győznek előtte siránkozni. Nekik tulajdonították a vadászat és vadászfegyverek feltalálását. amelyik élve és holtában is szerencsét hoz. imádkoztak. bukfenceznek. Annyira megbízhatatlanok. A „medveleány” segíti a jókat. Gyakran fognak bocsokat. azzal táncolják körbe a medvét. hogy az ardenneki hegyekben kötelező szokásként tartottak gyűjteni egy közös alapba minden lelövendő állatért. Lélegzetvisszafolytva nézzük a nagyragadozók nagyra tátott szájába tett kezet. szidják a gaz tungúzokat. A megölt medve fejét és bundáját a falu központi terén helyezik el. bocsássa meg nekik a gyilkosságot. míg az istenek akaratát ki nem fürkészték. a Nap körül. Nem lehet tudni. A jelenlevők nyírkéreg-álarcot viselnek. hogy keresik a szellemük kiengesztelését. segítené meg őket a vadászatban. kérlelik tetemét. A szibériai jakutok az elejtett medve mellett óbégatva vádolják. Előjelekből való jóslásokba bocsátkoztak. ezért kérik. ahol az arra érdemes vadászkutyákat szintén megünnepelték. amit nagy ünnepélyeséggel. Az osztjákok és vogulok a medvében fogolyistenséget tisztelnek. Utána lakoma következett. rájuk hárítják a gyilkosságot. A görögöknél Artemisz. Madridban olykor bikamedve küzdelmekben gyönyörködtek. ezüsttel feldíszítik.86 A cirkuszi mutatványoknál gyakran láthatunk idomított medvéket. ajándékokkal halmozva el őket a zsákmányból. Áldozatokat mutattak be előtte és utána. Az észak-ázsiai népek nemrég még űzték a medvevadászat rituális kultuszát. szent állatnak tartják és félnek tőle. Mondáik szerint népüknek ősatyja volt. Az ünneplő közösség gazdag áldozati ajándékokkal halmozza el a medvét. hintáznak és egyéb mutatványokat visznek véghez. megelőzve ezzel a bosszúját az elkövetkező vadászatokon. az emberiség szellemi fejlődése szolgálatára. hogy ő is részt vesz a szertartáson. rajuk zúdítják a medveős bosszúját. hogy a legbátrabb állatidomító sem reszkírozza meg szájkosár nélkül a medvemutatványt. század elején fejedelmi szórakozás volt a fogoly medvék és a nagy kutyák között rendezett viadal. mi célból tartották őket. szertartásossággal minden adakozó jelenlétében feláldoztak. hogy megvédje a gazdáját a megölt medve bosszújától. hogy az eljövendőben is hozzon szerencsét a vadászaton. Első Gordianus császár egy nap alatt 1000 medvét hozatott a küzdőtérre. de mindig felcsatolt szájkosárral. miközben nem szabad a medve nevét kiejteni. abban a hitben. így készítik elő a 4–5 napos ünnepi torra. az asszonyok jajgatásával kísérve. Kötelen mászkálnak. kérték az isteneket. de az állat sohasem a medve. Szerintünk minden állat úgy érez és gondolkozik. alvósátrak szentelt zugába vagy barlangok mélyére.

század elején ősi medvekultusz érdekes bizonyítékait fedezték fel Svájc és Ausztria barlangjaiban. Néha 6 cm hosszú és 1. Ezeket a fogakat valószínű a nyersbőr tisztításánál a zsírréteg lekaparásakor kaparónak használták. ha bennszülött találkozott medvével. Nem ritka a háromlyukú medvecsont-fuvola. elszenesedett búzát és bizonyára valamikor bort tartalmazó cserépedényeket találtak. A késői római korból Romula és Sucidava mellől cserépedényeket ástak ki. a medvekultusz legősibb bizonyítékai. annyira finoman lecsíszolva. medvevadászati jelenetekről. amikről feltételezik. Armăşoaia (Vaslui megye) mellett találtak olyan szkíta mintára készült bronzplakettet. a szerszám viseli készítőjének a környezetéhez. medvék.és szemfogai alkalmasak voltak bizonyos munkálatok elvégzésére. a csúf és az ijedség elűzésére a pásztorok kilyukasztott. A kezdetleges művész az önmaga alkotta képzeletvilágban véli megtalálni mindazt az erőt. 1957. A római korból Poiana Tecuci helységben olyan kilyukasztott ezüstlemezbe foglalt. felfordítottak. A medvevadászat fokozatosan elveszítette kultikus értelmét. hogy mágikus erejű dísztárgyak voltak. A késői neolitikumból Cetăţeni helység mellett olyan temetkezési helyeket tártak fel. Valószínű. amelyeknél a medvekoponya-temetkezést és a medvekultuszt találjuk. amelyeket a jégkorszaki ősember szerszám gyanánt használt. felfűzött medve és farkasfogakat hordtak. A XVII-században Kamcsatkában szokás volt. lefekvés előtt medve vagy farkas szőrével kell befüstölni. hogy tolvaj módjára törtek be a házakba és mindent átkutattak. amelynek hiányát a valóságban érezte. A szerszám segítségével az ember létfenntartása alapvető szükségleteit elégíti ki. melyeken virágmotívumok között számos állatrajz található. amelyekben medvecsontokat.és medvefogakat találtak. Feltűnő. szívós metsző. főleg vaddisznó. NANIA (1977) Argeş környéki szokásokat ír le a medvével kapocsolatban. hogy tartsanak barátságot. 1993). annak legyőzendő erőihez való viszonyát. az ismeretlennel szembeni gyengeséget fejezi ki. segélykérést a tudatlanságból fakadó erőtlenségben. Az ősember tűzhelyei körül talált feltört csontok. A megijesztett gyereket este. HAJDÚ–MOHAROS. de praktikusságát nem. hogy éppen azok az őskőkori csoportok készítették fuvoláikat barlangi medvecsontokból. barlangi medvebocs combcsontjából. mert ezek olyan szemtelenek voltak.87 napjainkban is rendeznek medveünnep-fesztiválokat. öltözködésre. amelyben a több zoomorf forma között jól kivehető három medvefej. Európa-szerte számos barlangrajz tanúskodik medveábrázolásról. a megmaradt rész teljesen beleesik az ököl ütési irányába. mindig ugyanazt a részt fordítva befelé. Romániában számos helyen találtak ilyen fogakat paleolitikumi és neolitikumi rétegekben. A XX. messziről megszólította és rábeszélte. Szükségét érezték a medve barátságának. mint például: madarak. gyakran egészen a fog közepéig bevágódva két cm szélességben. A fog elhajló hegyét letörve – sok mixnitzi medvefogon látható –. Apor Ta- . Más fogak tengelyére haránt irányban húzódó mély barázdák vannak éles széllel. A bátorságért. hogy a fog az asztallapján megállítható a lekoptatott részen. Legrégibb nyomai az ember vallási elképzeléseinek. A kép az ősember félelmeit. a medvecsont-hangszerek a medvekultusz szolgálatában állottak. (VÉRTES. Az utóbbi évszázadokban még használták a medvebőrt lakásdíszítésre. kövekből rakott sírkamrába zárt medvekoponyákat találtak. Magyarországon az istállóskői barlangban találtak sziklahasadékokba erőszakkal bepréselt medvekoponyákat. A barlangi medve kemény.5 cm széles teljesen simára csíszolt kopási felületeket találtak szemfogakon. A mixnitzi barlangban olyan medvefogakat találtak. eszközök mellett szabályosan eltemetett. szarvasok.

zöld dombon álló természetes színű medvéből áll.. A protestanizmust ábrázoló medve Bernből származik. Az idős görgényvölgyi „Drugău”-t Áprily Lajos. -karmokat. és találhatunk színezett szemű. A vadászati rituálé szellemi kapcsolata az istenséggel a művészetben és az irodalomban a későbbi korokban megmaradt. erő jelképeként tisztelték. szív és korona körül csillagokat láthatunk. szív és korona páncélos karban. hollandoknál. míg az Ágota helységében a kétlábon álló medve botra támaszkodik. A székelyudvarhelyi címerben a páncélos karban lévő kardra szúrt medvefej. A vargyasi Máthé család címerén a kék pajzsban álló medve jobbjában egyenes kard. amely 1836-ban „Albert Aranymedve Rend”-dé alakul. nyelvű vagy karmú medvéket. Azonkívül kacagány. kalpag. olaszoknál. Bruges címerében találhatunk medvét. rómaiaknál. jobbjában karddal. (SZÉLL. Számos érme és bélyeg visel medvefigurát a görögöknél. Bern. A medve baljával. Máramaros címerében két lábon ágaskodó medve van. A Th. számos családi címeren és mint ornamentáció ex libris-eken gyakran szerepel. . a fenyőt jobbra-balra lengető medve a katolicizmust űzi. pisztolytok s a téli gúnya is abból készíttetett”. A körösi Ferencz család sisakdíszén korona van. városi. a vitéz pedig jobb kezével egy dárdára támaszkodnak. 1990) írja: „. előtte magyar vitéz áll. a görgényi „öreg Vasile” medvevadászt Petelei István az irodalomban örökítette meg. A magyar Helységszótár (1913) tíz magyar helységnevet sorol fel. 1941). az úri házi bútorok és szobapadlózat bölény –. spanyoloknál. Ungvár. de Renesse által 1895-ben kiadott „Dictionnaire des Figures Héraldiques” nyomán 825 európai híres ember vagy úri család címerében találunk medvéket. A medvezsírt a gyógyászatban használták. nyeregtartó.88 más (ÚJFALVI. Láthatunk négy vagy két lábon álló medvét. A sófalvi Illyés család címerében kék pajzsban álló medve van. lovagrendi. Kelet–Karélia. baljában korona van. 1900. Az utóbbit Venceslav Milka festette meg. vitatkozó alakjai töltik ki (MOLNÁR. az elfoglalt helyének fontosságára utal. belgáknál. Madrid. vadászélmény zoomorf figurái között találunk medvét. A csíktusnádi Betegh család címere: kék pajzsban. Egy 1682-ből való csíkszeredai lőporszarun tréfás vadászjelenetet ábrázoló. Medvealak számos kézművesedényen. oroszoknál. -mancsot. Egy ExLibris-en találták meg a Stîrcea család címerét. Számos használati tárgyra vésett. Németországban 1382-ben Zsigmond herceg „Aranymedve Rend”-et alapít. Nemzeti. franciáknál. első lábbal támaszkodó medve áll egymással szemben. csak medvefejet. amelyben előfordul a medvenév.. Frigyes német császár „Saint–Gall Rend”-je szintén medvét ábrázol. Csak a német helységnevek közül 88-ban találunk. A makfalvi Albert család címere kék pajzsban. II. zöld téren vörös öltönyű vitéz által keresztülszúrt álló medve. Európa-szerte számos helységnévbe beolvadt. Marosvásárhely részére Bethlen Gábor a székely nemzet régebbi címerét adományozta: kék pajzsmezőben kivont kardra szúrt medvefej. természeti elemekből alkotott figurális kompozíciót láthatunk. A medve ábrázolásának sokfélesége a kompozícióban. galloknál. melyből félmedve és féloroszlán emelkedik ki (PÁLMAY. egyenes háttal ülőt. medvefejet. fertilitás. az első két lábára támaszkodva ülőt. svájciaknál. kelyhen található. 1904). medvét. 1975). németeknél. Berlin. karcolt vagy rajzolt mágikus jel. melyen két kétlábon álló. A heraldika szerint a medvét az előrelátás. klérusi. Az „úri” lőportartók sorába tartozó porszarun a díszített mező legnagyobb részét egy vadász és a hátsó lábain álló medve szembenéző. de gyakrabban medvebőr szőnyeggel boríttatott.

Unsere Arbeit stützt sich auf ein reiches Material von Jagdtrophäen (über 140 Exemplaren). die in Rîuşori aufgezogenen und in die Wildbahn ausgesetzte Jungbären und deren Nachkommenschaft.6/ 1000 ha bis 2. Der größte Teil hält keinen Winterschlaf.56/ 1000 ha.und Nadelwälder bis zu den Alpenmatten. die Dauer der Trägigkeit beträgt 7–8 1/2 Monate. Die Individuendichte und das besiedelte Territorium ist während des ganzen Jahres dasselbe. rauben Haustiere. besuchen Getreidefelder und Obstgärten. wird Europa nur durch den Braunbären besiedelt. betteln sogar an Landstraßen. abgesehn vom Herbst. wenn oft Wanderungen von mehreren Kilometern unternommen werden. Die Zerstörung der Populationsstruktur zeigt sich nicht nur in der Aggressivität. Die Muttertiere leben nahe den männschlichen Siedlungen zusammen mit den Jungen in größerer Sicherheit als zwischen Artgenossen.und Căliman-Gebirge – können wir feststellen. Obstgärten und Plantagen wo dann die Fluchtdistanz nicht mehr eingehalten wird. besuchen in der männschlichen Umgebung Mülltonnen. wenn auch auf die nördlichsten Teile des Kontinentes auf Treibeis gelegentlich Eisbären verschleppt werden. daß der Bär auch für ihn nicht spezifische Lebensräume besiedelt. Zu dieser Zeit besuchen sie Wälder mit reichen Erträgen von Eicheln und Bucheckern. sondern auch im Kannibalismus der Jungen und schwächeren Artgenossen gegenüber. Die Ernährung gibt dann oft Anlass zur Aggression. das hier der Bär Lebensräume zwischen 300 und 2000 m ü. . Bei Bären die Luderplätze und Mülldeponien besuchen ändert sich die Fluchtdistanz in eine Vorsichtsäusserung um. Schon 1979 stand Rumänien mit 5700 Tieren an erster Stelle. Die nötige Menge und Qualität der Nahrung bestimmen die Größe des besetzten Gebietes und zugleich auch das agressive Verhalten. auf Beobachtungen und auf die uns zugängliche Fachliteratur. was wieder zu einer Identitätstörung führen kann. Der stark angewachsene Bärenbestand. Die Monogamie der Bären ist nicht eine vollständige. Wenn wir das untersuchte Gebiet betrachten – daß besonders einen Teil der Ostkarpaten umfasst: Gurghiu. Misch. Die Siedlungsdichte schwankt zwischen 1. M. Aus dieser Übervölkerung geht hervor. da sie ständig wichtig ist. bewohnt. Der allzustarke Schutz des Bestandes kam nach dem Jahre 1989 in eine fast vollkommene Verweisung. Die hier aufgewachsenen Nachkömmlinge führen die erworbenen und veränderten Verhaltungsweisen weiter.89 ÜBER DEN KARPATISCHEN BRAUNBÄR Zusammenfassung Der Braunbär ist das größte Raubtier Europas. Sie fürchten sich nicht den Menschen. Die Begattung erfolgt im Mai–Juni. die schon Zeichen einer Wurzellosigkeit zeigen. Das Männchen ist gelegentlich Polygam. wegen dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern und eine zeitliche Verschiebung der Geburte vorkommen kann. Diese breite Zone umfasst Eichen-. Das Weibchen wird mit drei ein halb Jahren Geschlechtsreif und zu einer Begattung kann es nur jedes zweite Jahr kommen. Die ungefähr aus 8000 Tieren bestehende karpatische Population aus Rumänien stellt bezüglich der Nahrunganschaffung einige Probleme. Der Bär ist in erster Reihe Pflanzenfresser und die Bezeichnung „Raubtier” beziecht sich eher auf seine Stellung im Tierreich. Diese Schwierigkeit wird noch durch das einstellen der Futterstellen erhöht. Noch im Jahre 1952 wurde Bulgarien mit 1200 Exemplaren als dichtestes Gebiet angegeben und Rumänien stand mit 1000 Bären an zweiter Stelle. haben zu einer Schichte innerhalb der Population beigetragen.

weicht der schwächere weniger aggressive aus. Am besten ausgebildet ist der Geruchsinn. Mit dem Muttertier verständigt sich das Junge durch muksende Laute. Es ist ja bekannt. Auf einer Strecke von einigen zehn Metern können sie eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreichen. bergauwärts bewegen sie sich besser und abwärts rollen sie manchmal einfach hinunter. auch Tollwut. Damit es nicht zu unnützen Kämpfen kommt.und Morgendämmerung am aktivsten. Um ihre Rangordnung kennen zu lernen genügt wenn man die Begegnung von zwei Bären beobachtet. spinnen später wenn sie schon groß sind brummen sie und heulen. sie werden in die Nahrungssuche eingeführt. Verdauungsstörungen. Wachseinperioden.90 Die Jungenaufzucht erfolgt ausschließlich durch die Bärin. da die junge Generation dadurch den Schutz genießt und trägt zum erlernen des Angriffes oder der Verteidigung bei. Bären orientieren sich nach bekannten Gelendemerkmalen. können aber auch gut galoppieren. nehmen aber inzwischen auch andere Nahrung zu sich. Orientierung und Kenntnis der Umgebung wird ihnen vermittelt. sondern es wechseln längere Schlafperioden mit kürzeren Pausen. All diese Stimmäusserungen geben eine Kommunikation oder eine seelische Lage wieder. noch um Stärkedemonstrierung der Männchen oder Verständigung zwischen den Geschlechtern handelt. Bei Răstoliţa am „Lisztes” fanden wir auf einer nicht großen Fläche (600 ´ 50 m) 133 „Bärenbäume”. Das neugeborene Junge hat ein Gewicht von 4–500 g. Die Jungen spielen sehr viel neben dem Muttertier. der aber kein letargischer Zustand ist. den aggressiven Drohungen. dann sogar weniger. ähnlich wie junge Hunde. Bis zum Herbst erreichen die Jungen ein Gewicht von 25–50 kg. Auch sind viele Parasiten bekannt. so schwer und unzuverlässig sind sie später. daß das Körpergewicht um 10–15% sich verringert. haben sich gewisse Drohverhaltungen ausgebildet. Die Aggressivität des Muttertieres dient zur Weitergabe der Erfahrungen. wenn es mehrere sind. Merkwürdig und oft disputiert wurden die sogenannten „Bärenbäume”. Der Bär führt ein nächtliches Leben ist so in der Abend. sie sind fähig aus den Geräuschen des Waldes. sondern um eine Beruhigung der . Das Fasten von 60–80 Tagen bringt mit sich. Dem stärkeren. daß es sich hier nicht um Krallenwetzen. Es ist anzunehmen. zwingen die Bären zum Winterschlaf. die fremden Stimmen abzusondern. am Ende des zweiten Jahres können sie 80–120 kg wiegen. Revierabgrenzung. weniger das Sehen und das Gehöhr ist auch gut. auf Gefahren aufmerksam gemacht. Jungbäre aber sind dressierbar. Auf Bäume klettern sie gut (besonders die Jungtiere). Im Trab setzen sie ihre Beine entgegengestzt. manchmal erheben sie sich auf zwei Beine und schreiten so vorwärts. daß Bären bei Zirkusvorstellungen fast immer einen Maulkorb tragen. Die Aggressivität ist eine zeitaufwändige Sache und dem aggressiven Individ bleibt nur wenig Zeit und Gelegenheit für die Arterhaltung. Wie leicht Jungtiere zu behandeln sind. B. Gewöhnlich zotteln sie langsam einher. Meist sind es Fichten die zur Paarungszeit starke Kratzspuren und abgerissene Rindenstücke aufweisen. In der Fachliteratur sind mehrere Krankheiten erwähnt die den Bären belasten können z. Der Braunbär verträgt die Gefangenschaft schwer. Ihr Gang erfolgt mit entgegengesetzten Beinen. In der ersten Zeit winseln die Jungen. Während des Winterschlafes verlangsamert sich die Entwicklung. Das Fehlen der Nahrungsmenge und die Schwierigkeit der Anschaffung bei hohem Schnee. Sechs–sieben Monate lang werden sie gesäugt.

Da aber unser Material reicher ist. Man muß in Betracht nehmen auch das Verhältnis zwischen den Altersklassen. Für die statistische Auswertung konnten 27 Maße von einem Schädel genommen werden. der im unteren Pleistozen auftretendem Ursus-Gattung sich ablöste. der Vorsicht und der Kraft benützt. Nur verwundete. Kultische und heilende Eigenschaften werden den Bärenzähnen. die Mittelwerte hingegen nur recht wenig. Der Schaden den der Bär in Haustieren. Unter den vielen Jagdtrophäen waren viele „Goldmedailler Bären” vertreten. Unter den vielen Jagdmethoden wird jetz die Treibjagd und der Anstand am meisten praktiziert. also Nahrungsund Kleidungsbedürfnis und wurde erst später ein sozio-biologisches Problem. Kohl– Stugren (1983). Diese Profilpolygone wurden am Computer ausgearbeitet. Unsere Werte zeigen keine wesentliche Unterschiede gegenüber denen die von Almăşan–Vasiliu (1962).oder am Luderplatz ausgeübt. Rösler (1972). In der Jagd. Am häufigsten wird die Jagd am Köder. Wirtschaften verursacht. ritterlichen. In der Heraldik wurde der Bär als Vorbild der Fertilität. Wir konnten Schädel von 90 Männchen und 50 Weibchen vermessen. angeschossene. als auch in der Form sich zeigen. Der Braunbär stammt vom Ursus etruscus ab. Es wurde der Mittelwert und dessen Mittlerer Fehler. klerikalischen und FamilienWappen oder an Ex Libris können wir die Figur des Bären entdecken. der Variationskoeffizient als auch der kleinste und größte Wert angegeben. die Streuung. .91 stark beanspruchtem Nervensystems. verschieben sich etwas die Grenzwerte. verschiedenen Knochen. als auch der Verälterung der Population. basilar und frontal – Ansichten in einer einzigen Ebene gezeigt sind. als auch dem Schmalz vermutet. Schädeln. Vasiliu–Stănescu (1983) und Rösler (1984) angegeben wurden. was die Stabilität der Population sichert. Auch im Frühjahr 1994 fanden wir ab der selben Stelle wieder viele „Bärenbäume” doch viel wenigere als im Vorjahr. Die Übergänge die sowohl in den Maßen. als auch in ritualen Bärenfeste – die bis kurz bei den Seklern bekannt war – ist der Bär anwesend. vorbeugen der Übervermehrung. kann auf die starke Vermehrung des Bärenbestandes zurückgeführt werden. Als Trophäe wird die Decke und der Schädel angesehen und seit 1964 wird an erste Stelle der Schädel gesetzt. daß auch ohne Waffen dem Wildbestand Schaden beigefügt werden kann. Das Verhältnis Mensch – Bär war zuerst nur ein rein wirtschaftliches. Sowohl die Legenden. In zahlreichen nationalen städtischen. Aus der Volkstradition und Bräuchen geht eine gewisse Verehrung des Bären hervor. Von den untersuchten Schädeln (69 ♂♂ und 34 ♀♀) erreichten (73 55 ♂♂ und 18 ♀♀) die Werte einer Goldmedaille und dies beweist. daß die angegebenen Werte in den weit meisten Fällen von ausgewachsenen. Die letzten Jahrzehnten bewiesen die negative Auswirkung auch auf diesem Gebiete und bieten ein Beispiel dafür. Diese Methode erlaubt die Variation graphisch darzustellen. in die Enge getriebene Bären wurden dem Menschen gefährlich. lassen eine Trennung in mehrere Typen nicht zu. oder die Bärin die ihre Jungen führte. wo wir auch die Bilder der Schädel beifügten.und Wildwirtschaft müßte man die Trophäenmanie auch etwas absetzen. Für die Jagdwirtschaft ist es von großer Wichtigkeit das optimale Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Die Verschiedenheit der Schädel innerhalb der Art. konnten wir durch die von Reményi (1954) angewandten Profilpolygone demonstrieren. da die drei – sagittal. Aus Rumänien sind von 32 Ortschaften Bärenreste aus verschiedenen Schichten durch Paläontologen entdeckt worden. adulten Tieren stammten.

S. Bucureşti. A. (1953): Zoogeografia. XXXVIII. (1961): Principalele specii de vînat din R. C. (1960): Érdekességek az állatvilágban.–VASILIU. Budapest. 2. marsicanus). Naturw. (1967): Zur Kenntnis des rumänischen Karpatenbären. H. Fecskék. (1960): Ursul. H.P.92 IRODALOM ALMĂŞAN. 4. vol. XLI. (1988): Bonitatea fondurilor de vînătoare şi efectivele optime la principalele specii de vînat din R. A. A. o problemă vînătorească şi ştiinţifică. A. animal insuficient cunoscut. Acta Theriologica vol. C. Silviculturii. (1942): Ursul carpatin. (1967): Recoltarea şi valorificarea vînatului. Ed. Did. Elbeszélések. H. Agro–Silvică. Bukarest. Könyvkiadó. (1942): În jurul nutriţiunei. V. (1992): A marosvécsi vár és gazdái.–BALUŢIA. V. D. 11. ALMĂŞAN. Natura.P. Budapest. H. genetică şi ameliorare.România. 4.–ILIE. BREHM. H. A. 1.) în România. vol. (1980): Atlas zoologic. D. Ed. Ed. Gh. BACHOFEN von ECHT (1939): Der Bär. f. „Ursul brun” (Ursus arctos). O. (1965).R. zu Hermannstadt. (1977): Fenomene biologice legate de popularea suplimentară a unor terenuri cu urs (Ursus arctos arctos L.) în Carpaţi. – SCĂRLĂTESCU. sieb. (1969): Biologie generelă. A.P. H. ALMĂŞAN. „Ursul brun” (Ursus arctos). (1888): Die Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens nach ihrem jetzigen Bestande. Simp. Bucureşti. 7. Verh. Carpaţii. BOTEZAT. P. Bucureşti. (1980): Szociobiológia és viselkedés. Tud. – STUGREN. f. AXENTE. V. H. Leipzig. XII. şi Ped. (1967): Ursul–obiectiv vînătoresc. Budapest. T. Bukarest. vol. Did. Bucureşti. . A. Intern. BOTEZAT. BUICAN. A. L. (1979): Bonitatea terenurilor de vînătoare pentru ursul brun (Ursus arctos L. 10. C. E.) în R. APÁCZAI CSERE J. Budapest. S. (1992): Egy urbanizálódó medvepopuláció. (1914): Die Fauna der höheren Wirbeltiere Siebenbürgens in den letzten 40 Jahren. ÁPRILY L. (1942): Et in arcadia ego sau pe romăneşte: m-am întîlnit şi eu cu ursul. Braşov. A. Studii şi Cerc. A. C.S. őzek. E. V. Mitteil. Művelődés. XXIII. BOGOESCU. BOBRINSCHI.. 1. Studii şi Cerc. Művelődés. Naturw. Kriterion. Ver. sieb Ver. E. A természet XLIII. BODEA. ALMĂŞAN. a reproducerii şi a ibernării ursului. BERGER. BEIER. H. ALMĂŞAN. XXXV. (1979): Ursul brun în Abruzzi (Ursus a. Kolozsvár.. Carpaţii. ALMĂŞAN. E. LXIV.R. 5. AL. M. Carpaţii. Intern. Móra Ferenc. BRELAND. – SANIELEVICI.S. ALMĂŞAN. (1977): Magyar Encyclopedia. D. BARASH.–POPESCU. Agro-Silvică. BIELZ. (1929): Az állatok világa. BĂNĂRESCU.–POPESCU. Agro–Silvică. Bucureşti. Budapest. Natura. (1963): Contribuţii la cunoaşterea răspîndirii şi biologiei ursului (Ursus arctos L. Bucureşti. E. N. zu Hermannstadt. Ed. (1993): Görgényszentimre nevezetességei. C. Simp. P. farkasok.–COTTA. ALMĂŞAN. B. (1966): Az élőlények fejlődése. şi Ped. Min. Mitteil. E. BIRÓ D. BRUGNOLI. Verh. BIRÓ D. Bucureşti.P. Braşov. Ed. 7. P. – DABIJA. G.

Agro–Silvică. Ver Neumann. (1989): Mamiferele sălbatice din România. GEORGESCU. M. II. (1963): Contribution ŕ l'étude morphologique et zoogéographique de l'ours brun dans le néolithique Roumain. P. Ed. M. COMSIA. Ed. (1979): Capturarea şi creşterea în captivitate a puilor de urs în vederea populării fondurilor de vînătoare. A. Ed. – LATES. (1942): Cum urmăreşti ursul? Carpaţii.–GYURKÓ. 10 GEORGESCU. (1942): Urşii. FLORSTEDT. A. M. G. 2. V. M. şi Encicl. CYRANO (1922): Egy párbaj a rengetegben. Acad. I. (1928): In den Hochgebirgen Asiens und Siebenbürgens. – BODEA. Bucureşti. 5. (1908): Mendemondák a természettudomány köréből. Das Tier. T. J. S. Simp. V. D. biologie. CHINDREA. Intern. GOANTA. N. Carpaţii. R. Bucureşti. P. (1970): Ursul şi lupul în Carpaţii noştri. (1956): Geografia animalelor. D. O. Bucureşti. (1979): Orvosi biológia. P. FREIDER. (1964): Le gibier des montagnes françaises. S. Budapest DANETI. Simp. Ş. J. „Gr. P. Wien. GEORGESCU. (1955): Traité de zoologie-anatomie systématique. I. Wild und Hund. Trav. Tg. Budapest. Intern. (1942): Ursul Carpatin. XIX. M. V. P. Ed. München. V. (1967): Drumuri de toamnă ale ursului. 3. XVII. vol. GRASSÉ. CSABA GY. fasc. Mus. Basel. Agro–Silvică. GOTIA.). (1969): Economia vînatului şi salmonicultura. E H L (1990): Gute Bären. Carpaţii. Medicina Könyvkiadó. A. (1969): Vînatul României. DALMADY. Dacia Könyvkiadó. Bucureşti. V. (1971): Monografia Gurghiului. (1968): Anatomia comparată a vertebratelor. N. V.und Schwarzwildbestände. I. M. Vadász Újság.P. Cuza” Iaşi. „Al.P. Tom. Z. (1976): A biokémia alapjai. COTTA. V. Nat. S. A. A. V. P. GEORGESCU. D. Stuttgart/Bern. IX. COTTA. (1963): Studiul resturilor osoase de carnivore descoperite în aşezarea de la Stînceşti. R. .93 CĂLINESCU.R.–NECRASOV. A. 2. C. Kolozsvár. (1954): L'ours brun (Ursus arctos L. Ştiinţ. A. Braşov. (1967): Radiobeobachtungen an Grislybären. Bucureşti. HAIMOVICI. HAIMOVICI. P. 3. Ed. Atheneum Kiadó. T. CRAINGHEAD FRANK. FENGEWISCH. Anal. G. 2. P. (1979): Raport asupra urşilor din Pyreneii francezi. (1970): Ursul în Sud-estul podişului Transilvaniei. „Ursul brun” (Ursus arctos). Arthaud. (1967): Zoologia vertebratelor. V. Grenoble. CERNOVODEANU. 1.–ÁBRAHÁM S. (1961): Biologia şi principiile culturii vînatului. GILBERT. M. J. IV. Mammifčres. Bucureşti.–POP. Univ. 12. Z. DORNESCU. COUTURIER. Tom. Braşov. (1968): Grossraubwild in Europas Revieren. Ed. M. J. Antipa” vol. (1977): Ştiinţa şi arta heraldică în România.. Ştiinţ. FLORSTEDT. Ed.S. M. B.–GROSSU. FELSZEGHY Ö. Bucureşti. H. (1980): Ursul din Carpaţii României. Albatros. Neudamm. Mureş. Bucureşti. S. S. COUTURIER. „Ursul brun” (Ursus arctos). d'hist. GEORGESCU. L. M.

Univ. – CONNELL. I. (1968): Geologia cuaternarului. 12. – pe teritoriul R. Simp. 12 MÁRKOS GY. (1984): Az állatok viselkedéséről. Mus. Tom. T. R. J. Sofia. (Ursul brun (Ursus arctos). KATALOG der Jagdtrophäen. Heft 2. Budapest–Uzsgorod–Bratislava. Z. (1981): Új földesúr. H. Budapest. Nat. XVI. Budapest. W. LEUNIS. Évkönyve. KORODI – GAAL J. Säugetierk. 1758. A. Búvár. Természet Világa. A. K. Leipzig/Jena. 38. Ed. LAMBRECHT. MACAROVICI. P. HOCHSTRASSER. Tierkunde Dresden. I. Kriterion. Ed. G. (1968): Vertebratele din România. (1970): Rádiomegfigyelések grizzlimedvéken. KOHL. „Al. Creangă Kiadó. (1957): Bären und Bärenbäume. JAKUBIEC. NAUM. 10. (1981) Plovdiv. Intern. (1955): Népi vadfogási módok az Ivópatak környékén. R. S. Mitteil. Ed. München. (1942): Cum atacă ursul. (1982): Viselkedések az állatvilágban. 40 Jahrg. (1970): Ursus spelaeus şi vînătoarea preistorică. (1953): Zur Rassenfrage und Fortpflanzungsbiologie des karpatischen Braunbären. (1983): Kraniometrische Untersuchungen an Braunbären (Ursus arctos L. H. (1990): A fejlődés regénye. 254–300. (1977): Válogatott tanulmányok. (1975): Csontkarcolatok. Budapest. P.R. (1991): Szent Biblia. N. Ed. P. Bucureşti.Ştiinţ. (1965): Răspîndirea geografică a ursului brun Ursus (Ursus) arctos L. MANIŢIU. (1979): O contribuţie privind efectivul de urşi în Slovacia. Carpaţii. S. pt. Hannover. 5. V. (XV). Tud. (1963): Amănunte despre urşii din Făgăraş. Bukarest. Gondolat. Bucureşti. 10. Säugetierk. (1979): A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. JERGUS. „Ursul brun” (Ursus arctos) Braşov. Cons. Bukarest.. XI. 11. IONESCU. Aula–Verlag Wiesbaden.–BUTNARU. Budapest. ed. ST. (1993): Utazás obi-ugor nyelvrokonainkhoz. V. HAMAR M. MOLNÁR I. JACOBI. MacARTHUR. porszaruk rajzai. Dante Kiadó. I. Bd. J. (1970): Biologia populaţiilor. Mitteil. Braşov. K. Marosvásárhely. S. S. Bukarest. O. LORENZ. MICLEA. JABLOKOV. 5. Bucureşti. E. (1969): Căliman–Bîrgău.94 HAIMOVICI. S. Ceres. Múz. HAJDU–MOHAROS J.S.) aus Rumänien. LADO. I. MANIŢIU. LORENZ. XXV. Bucureşti. Bucureşti. Zool. V. JÓKAI M. Budapest. – STUGREN. MOLNÁR I. 6. (1979): Dare de seamă asupra urşilor din Slovenia. . 1758. sp. R. Csíkszereda. (1926): Az ősember. Kiadó. Acad. Urania. Móra Kiadó–Kárpáti Kiadó–Madách Kiadó. Sepsiszentgyörgyi Tart. (1977): Istoria vînătorilor din România. 2. Könyvkiadó. Anal. Gondolat. (1960): Contribuţii la biologia ursului din Carpaţii Meridionali. Stuttgart. fiz. Simp. – in Handbuch der Säugetiere Europas. Staatl. Intern. LINDEMANN. S. Akad. XXII. ST. p. V. România în holocen. KÁROLI G. P. O. NANIA. MIHĂILESCU. és Encikl. Şiinţ. 24. Ursus arctos arctos Linné. (1860): Synopsis der Naturgeschichte des Thierreiches. JÁNOSSY D. (1970): Salamon király gyűrűje. K. (1993): Ursus arctos Linnarus. XIII. (1976): Beitrag zur Kenntnis der Milchmolaren der Untergattung Ursus Linné. f. B. Cuza” din Iaşi. Abhand. 1758 – Braunbär.

Braşov. ) recoltate în Judeţul Bistriţa–Năsăud. NEGRUŢIU. L. (1942): O ipoteză referitor la două specii ale ursului carpatin. „Ursul brun” (Ursus arctos). (1940): Istoria vînătoarei. „Ursul brun” (Ursus arctos). Carpaţii. V. Budapest VI. „Ursul brun” (Ursus arctos). Braşov. Tip.) în România. (1942). Wild und Hund. Carpaţii. Studii şi Cerc. Budapest. Carpaţii. NEMESKÉRI KISS G. R. (1991): Offizielles zur Jagd in der Ceauşescu–Ära. Ştiinţ. 6. REMANE. Simp. A. C.R. R. II. R. I.– GLOSER. (1990): Zu viele Karpaten–Bären! Jagdparadies Rumänien quo vadis? Wild und Hund. V. R.) din Carpaţii României. Bucureşti. H. P. RÖSLER. XII. (1942): Ursul. Köln/Wien. (1991): Zu viele Bären. REMÉNYI K. RÖSLER. I. POPESCU. Bucuresti. Budapest. A. Pannon Könyvkiadó. Atacul mascat al unui urs. V. Inter. Vadászati útmutató.vármegye nemes családjai.95 NAUM. (1964): Instantanee din viaţa animalelor. NIKOLITS Gy. PÁLMAY J. Braşov. (1972). 9. PÁLMAY J. R. R.–ALMĂŞAN. Böhlau Verlag. (1989): Munţii Căliman. Közl. XXII. NEGRILA. D. Intern. kötet. Ed. „Ursul brun” (Ursus arctos). (1942): Timpul de imperechere al urşilor din Munţii României.–BUTNARU. Budapest. Carpaţii. Z. (1953): Din viaţa ursului brun. S. H. Natura. egy új koponyamérési eljárás. (1904): Marostorda.–SCĂRLĂTESCU. A. (1990): Ott. Braşov. 7. A. Ed. (1942): Sfatul ursului. Intern. (1969): Uránia állatvilága. PROCA. Wild und Hund. 12. (1979): Referat asupra ursului brun din Spania. 12. (1900): Udvarhely vármegye nemes családjai. Ştiinţ. RAPAIČ. V. Band 18. . Székelyudvarhely. Ed. P. NESTEROV. H. 2. (1979): Contribuţii la cunoaşterea Helmintofaunei ursului brun (Ursus arctos L. RÖSLER.–CIOLOFAN. 4. – FELIX. (1961): Criterii provizorii pentru determinarea bonităţii fondurilor de vînătoare din R. 8. Dacia Könyvkiadó. 5. Consideraţii asupra unor cranii de urs (Ursus arctos L. T. 1–2. I. (1954): Profilpoligon. Braşov. 1. A.–COTTA. Carpaţii. (1979): Consideraţii privind ecologia şi capturarea ursului brun în Carpaţi. H. RÖSLER.P. Wild und Hund. RADU. V. Művelődés.–NESTEROV. POPOVICI. (1978): Az állatok társas viselkedése. Bucureşti. (1942): A hivatásos vadász. Pădurilor. „Universul” Bucureşti. Simp. E. RÖSLER. (1959): Din fauna noastră. 1758) der rumänischen Karpaten. G. D. POP. magatartás az állatvilágban. A. R. Carpaţii. PETZSCH. Budapest. PALUGYAI I. Gondolat Kiadó. Gh. 87. Kolozsvár NÉPRAJZI KALENDÁRIUM (1993). (1942): O vînătoare de urşi. PIPER.–ALMĂŞAN. I. NÉMETH J. Simp. (1983): Viselkedés. Sp. POP. 2. „Ursul brun” (Ursus arctos). POP. – CAZACU. NOTARIO. Biol. (1979): Ursul brun (Ursus arctos L. RÖSLER. (1984): Beiträge zur Kenntnis des Braunbären (Ursus arctos L. (1990): Bedauerliche „Rekorde”. E. (1979): Relaţii dintre om şi urs în Bosnia şi Herţegovina. 8. Rev. 4. Simp. Marosvásárhely. (1941–42). I. Turism. Siebenbürgisches Archiv. I. Simp. NEDICI. túl a rácson. Intern. ziar. C. NEDICI. Gh. NEACŞU. Intern.

Biologia. J. Lynx. I. Praha. N.R. kígyó-ünnepe a székelyeknél. Braşov. Feider. (1941): Városaink neve. STUGREN. Bucureşti. Bucureşti. Agrártud. Budapest. von A. 9. A. Drotleff A. Tud. et col.–JITARU. Kézirat a görgényszentimrei ref. egyház könyvtárában. címere és lobogója. STUGREN. Fischer Verlag. (1982): Probleme moderne de ecologie. (1967): Momente de vînătoare. şi Encicl. 40 (4): 333–342. STURDZA–SĂUCEŞTI. (1962): Mamiferele carnivore din R. A. II. SLADEK. Univ. M. 26. Ed. Lucrare de diplomă. STOICA. „Al. Simp. şi Ped. (1967): Geologie istorică. Poligr. Bratislava. Irányító Prof. (1972): Date asupra caracterelor şi densitatea urşilor (Ursus arctos L. I. Ért. de diplomă. (1873): Görgényszentimre leírása. Hermannstadt. TANKO. SEPSI. 12 STAVROS. Bucureşti. Lucr. Slov. Nat. Z.P. SLADEK. Ed. Did. G. Rer. Bratislava. Cuza” Iaşi. Ed. Deutsche Bibelgesellschaft. SIMIONESCU. Hamburg. (1970): Fiziologia animalelor şi a omului. Bucureşti. Folia zoologica. (1965): Poznamky k rozsiremin a taxonometrii mäsozravkov (Carnivora) na severozapodnum Slovensku. 2. (1965): Ecologie generală. Ed. (1983): Fauna României. . Carpaţii. STOLLMANN. STUGREN. „Ursul brun” (Ursus arctos). 40 (3): 215–229. Mus. „Al. B. Folia Zoologica. (1974): Heraldika. Albatros. J. P. Ed. şi importanţa lor. (1961): Ursul carpatin – Contribuţii la cunoaşterea biologiei lui. D. vol. Ştiinţ. (1933): Ursul. P.) din Munţii Gurghiului. (1986): Grunlagen der allgemeinen Ökologie. J. Nat. SCHOUTEN van der VELDEN. évf. (1973): Variabilitás és allometriás vizsgálatok hazai Mustelidae-fajok koponyáin. SZÉKY P. (1986): Gyaloglat Erdélyben. Budapest. Tud. (1968): Bemerkungen zur kraniometrischen Charakteristik der westkarpatischen Braunbären – Ursus arctos Linné. (1982): Bazele ecologiei generale. (1992): Tierwelt der Bibel. SZÉKELY F. g. TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON (1969): Akad. SZÉLL S. şi Encicl. XI. Székelység.. (1991): Der rote Vampir. Bucureşti. Doc. SPIESS. Bucureşti. A. V. Ac. von A. Ed. J. (1991): Kraniometrische Charakteristik der westkarpatischen Population des Braunbären (Ursus arctos) und Hinweise zu ihrer Subspezifischen Stellung. (1979): Urşii mari ai lumii. Ştiinţ.P. S. Krafft Co. SZÉKELY NÉPRAJZ (1932): A medve-. STOLLMANN. V. B. farkas-. B. I: Cuza” Iaşi. Natur. (1933): Die Wildkammern des Retezatmassivs. (1971): Prispevok ku kraniometrii medveda hnedého (Ursus arctos) v Karpatoch. W. 3–4. Kiadó. SPIESS. Inst. Budapest. Jena. Bucureşti. Ed. Did. A. Ştiinţ. B. SLADEK. A. Intern. Dr. Európa Könyvkiadó.96 ŞANTA. Gödöllő. Bucureşti. Şt. Stuttgart. Univ. SIEGERIST. N. STUGREN. Mus. şi Ped. TRENSE. SAULEA. E. (1991): Wachstumbedingte Veränderungen Kraniologischer Masse des Braunbären (Ursus arctos) und Möglichkeiten ihrer Verwendung zur Bestimmung von Alter und Geschlecht. XIV. SZENTIVÁNI M. Egyetem.

Carpaţii. (1942): Ursoaica în bîrlog de iarnă. D. P. Studii şi Comunicări. Bacău. – STĂNESCU. Fischer Verlag. (1942): Ursul carpatin şi vînarea lui. VITA ZS. Jena. VULCU. (1957): Medveemberek krónikája. Brukenthal. Stud. Muz. WITTING. (1939): Frate Nicolae. D. S. Budapest. Bukarest. Säugetierkd. ÚJFALVI S. Budapest. WEBER. Gondolat Kiadó. (1990): Emlékiratok. E. Wien. Conf. (1988): Observations of Brown Bear Movements in the Hargita Mountains /Romania. Budapest. WEBER. Hamburg und Berlin. D. (1983): Biometrische Untersuchung der Bärenschädel (Ursus arctos L. VERTES L. Budapest. URANIA (1969): Állatvilág (Emlősök).97 TRÓFEA KATALÓGUS (1971) Vadászati Világkiállítás. VÁSÁRHELYI I. (1989): Beobachtungen zu Tagesruheplätzen und zum Ortswechsel einer individuell bekannten Population des Braunbären (Ursus arctos). Sibiu. WEBER. WEBER. VASILIU. (1958): Hasznos és káros vademlősök. G. 1. . Com. P. Kriterion. 37. WITTING. Folia zoologica. (1988): Beobachtungen zu gegenseitigen Begegnungen von Bären innerhalb einer individuell bekannten Population. G. 5.) aus den Sammlungen des Jagdmuseums in Sibiu. 6. Könyvkiadó. VASILIU. (1957): Grundriss der biologischen Statistik. Postdam. Művelődés. Carpaţii. Inf. Gondolat Kiadó. Gondolat Kiadó. WEIDWERK Der Gegenwart (1971). Int. – SOVA. Jena. P. ÚJFALVI S. E. Ungarn auf der ersten Wiener Internationalen Jagdausstellung im Jahre 1910. 7. C. Muz. Budapest. Szépirod. 7. 3. G. (1992): Falusi leányok nevelése a régi vécsi várban (Báró kemény Anna családi feljegyzései). E. and Manage. (1990): Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak. (1968): Fauna vertebratica Romaniae. Bear Res.

98 .

.................. 30 Orientierung.................... 89 Literatur.......................... Bewegung .. 70 Die Trophäe .................. 79 Bärengeschichten und -bräuche................. 44 Gefangenschaft ......... 24 Wachstum ...................................... 47 Die Systematik des Braunbären .............. 44 Krankheiten............... 10 Populationdynamik ............................................. 92 ......... Jagdethik ....................................................................................................... 15 Fortpflanzung......................................................................... 49 Paläontologie................................. 75 Jagdbrauchtum........................................ 21 Jugendaufzucht .... medveábrázolások Németnyelvű összefoglaló Irodalom Vorwort .....................99 TARTALOM – INHALT Előszó A barnamedve földrajzi elterjedése A tanulmányozott terület Adatok a barnamedve biológiájához Biotop............................................ 10 Biotop. 35 Biorhythmus.... 73 Wildwirtschaft............... 32 Verhalten................................................................................................................................... territorium .............................................. 53 Jagd auf den Braunbären .................. mozgás Magatartás Bioritmus Kommunikáció Fogság Betegség A barnamedve rendszertana Paleontológia Taxonómia Kraniológia A barnamedve vadászata A trófea Vadgazdálkodás Vadászszokások................................................................................................................................................. 6 Angaben zur Biologie des Braunbären.................................... 51 Kraniologie .............................................................. territorium Populáciodinamika Táplálkozás Szaporodás Ivadékgondozás Fejlődés Játék............................................................... 83 Deutsche Zusammenfassung ....................................................................... tanulás Tájékozódás................................................................................................................................................... Lernen ...... 77 Mensch-Bär Verhältnis ............................................................. 26 Spiel............................................................................... 4 Das Untersuchungsgebiet ............ 3 Die geographische Verbreitung des Braunbären ........................................ 49 Taxonomie ...... vadászetika Az ember-medve viszony A medvékkel kapcsolatos mondák és szokások....... Bärdarstellungen................ 13 Ernährung.................................................. 41 Kommunikation ..............................

100 .

100 .

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful