NAZIV KOLEGIJA: Talijanska književnost II; MODUL 4: Veliki autori u potrazi za epohom NOSITELJ KOLEGIJA: Doc. dr. sc.

Nedjeljka Balić-Nižić IZVODITELJ KOLEGIJA: Nikolina Gunjević, prof., asistentica
Odjel: Odjel za talijanistiku; Godina: 2 ; Broj tjedana po semestru/ broj sati tjedno: 15 tjedana, 2 sata tjedno; ECTS bodovi: 3; Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja i seminar; Nastavni jezik: talijanski; Obaveze studenata: seminar, usmeni ispit; Praćenje nastave i ocjenjivanje: seminar, usmeni ispit

Kompetencije: U okviru ovog modula studenti stječu kompetencije koje im omogućavaju da na primjerima različitih autora talijanske književnosti u razdoblju od kraja 17. st. do početka 20. st. sagledaju problem klasifikacije u povijesti proučavanja književnosti kao problem određivanja pojmova epoha i razdoblja. Studenti stječu uvid u kulturnu i književnu aktivnost dotičnog razdoblja te u stvaralački opus velikih autora kao i onih tzv. minornih autora. Opis modula: Pojava i uloga Arkadije; prosvjetiteljstvo i pojava časopisa; reforma melodrame i intervencija P. Metastasija; Goldoni i reforma teatra; satirični angažman G. Parinija i kapitalno djelo Il Giorno; V. Alfieri i tragedija; U. Foscolo između klasicizma i romantizma; G. Leopardi od povijesnog i kozmičkog pesimizma prema milosrđu i titanizmu; A. Manzoni i roman I promessi sposi; G. Carducci i moderni klasicizam; verizam i novo poimanje književnosti, Giovanni Verga i ostali veristi. 1. tjedan – Predavanje: Nastanak akademija u Italiji i njihova uloga krajem 17. stoljeća. Događanja u prvoj polovici 18. st. Pojava i značaj Arkadije: predstavnici i njihovo književno stvaranje. Političko-književna situacija u drugoj polovici stoljeća: odraz prosvjetiteljskih ideja na talijansku kulturu i književnost (C. Beccaria, M. Cesarotti, S. Bettinelli, itd.). Značaj prvih časopisa (braća Verri, F. Algarotti, G. Baretti, G. Gozzi). 2. tjedan – Predavanje: Pietro Metastasio i procvat melodrame. Carlo Goldoni i reforma teatra. 3. tjedan – Seminar: Analiza reforme melodrame na primjeru Didone Abbandonata Pietra Metastasia. 4. tjedan – Seminar: Analiza komedije Carla Goldonija – La Dalmatina. 5. tjedan – Predavanje: Satirički angažman Giuseppea Parinija. Vittorio Alfieri i tragedija. 1

dramaturg i pisac romana I promessi sposi. 15. culture. 5. Alessandro Manzoni: I promessi sposi (Introduzione. tjedan – Predavanje: Romantizam: pojava i klasicističkoromantička polemika. 2001. Obavezna lektira: 1. tjedan – Seminar: Predstavljanje i rasprava o romanu I Malavoglia (analiza određenih poglavlja). Patriotska i memorijalistička proza. A Zacinto. La quiete dopo la tempesta. 3. Segre. Foscolo. Capitolo IX. Il Mezzogiorno: La vergine cuccia) 4. pjesnik. tjedan – Predavanje: Alessandro Manzoni. Ugo Foscolo: Soneti: Alla sera. 12. Giosué Carducci: Il bove. Pianto antico. Capitolo X) 8. tjedan – Predavanje : Odjeci francuske revolucije u Italiji. I Sepolcri (Esordio. A. Giovanardi. predstavljanje. Leggere il mondo. San Martino 14. Capitolo I) Literatura: Antologije: 1. Pianto antico. Giosuè Carducci: Il bove. Purizam i neoklasicizam. In morte di fratello Giovanni). Pindemonte. tjedan – Seminar: Analiza tragedije Mirra. Traversando la Maremma toscana. Giosuè Carducci i moderni klasicizam. S. G. I testi della letteratura italiana. letteratura. 1994 (Dal Cinquecento al Settecento. A Silvia. S. tjedan – Seminar: Giacomo Leopardi. Le ultime lettere di Jacopo Ortis 6. testi. tjedan – Seminar: Analiza stihova iz satiričke poeme Il Giorno (Il Mattino: proposizione. San Martino 9. Principato. Milano. C. tjedan – Predavanje: Verizam i novo poimanje književnosti. Milano. Einaudi. 7. Carlo Goldoni: La Dalmatina 3. Il Mezzogiorno: La vergine cuccia). 10.6. il Risveglio del Giovin Signore. D'anna. Storia intertestuale della letteratura italiana. Ragioni morali e civili). C. Il sabato del vilaggio. Giacomo Leopardi: I Canti (l'Infinito. Il sistema letterario – Guida alla storia letteraria e all'analisi testuale. Messina-firenze. In morte del fratello Giovanni. Risorgimento i njegov značaj. Marchese. 13. A Zacinto. 8. L'Ottocento) 2. a cura di V. A Silvia. 9. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Capitolo I. 11. Casa editrice. H. Giovanni Verga: I Malavoglia (Prefazione. Giuseppe Parini: Il Giorno (Il Mattino: Proemio-dedica. tjedan – Seminar: Predstavljanje i rasprava o romanu I promessi sposi (čitanje i analiza određenih poglavlja). La Ginestra) 7. il Risveglio del Giovin Signore. Martignoni. Grosser. Vittorio Alfieri: Mirra 5. De Caprio. Monti. Traversando la Maremma toscana. 1987 2 . 4. Giacomo Leopardi i njegova lirika. 2000 (Dal Cinquecento al Settecento) 4. La quiete dopo la tempesta). tjedan – Seminar: Ugo Foscolo: obrada 3 soneta (Alla sera. analiza 3 sastavka iz zbirke i Canti (l'Infinito. Vol. Pietro Metastasio: Didone Abbandonata 2. Giovanni Verga i manji veristi. analiza i diskusija o romanu Le ultime lettere di Jacopo Ortis –čitanje odabranih pisama. Guglielmino.

G. Petronio: L'attività letteraria in Italia. G.Teorija: 1. Paravia. Storia della letteratura italiana. Per studiare la letteratura italiana. Dall'Ottocento al Novecento) 2. Einaudi Scuola. Ferroni. Torino. Palumbo. 1999 Povijest književnosti: 1. Benussi. Palermo. C. Strumenti e metodi. 2004 (Dal Cinquecento al Settecento. 1968 3 . Zaccharia. Torino. G.