You are on page 1of 2

I.

Kho st v h thng qun tr ngun nhn lc (HRM) 1. t vn Cc doanh nghip lun hot ng trn th trng vi mc tiu hng u l tm kim li nhun. Tuy nhin, cha bao gi l mt mc tiu d dng. Trong mt nn kinh t lun thay i v bin ng khng ngng, c th ng vng trc sc p cnh tranh v tm kim c hi pht trin i hi doanh nghip phi thay i thch nghi v lin tc lm mi mnh. iu ny i hi doanh nghip phi m rng, tng cng sn xut, cung ng sn phm vi cht lng tt, quan tm nhiu hn n dch v chm sc khch hng v cc chin lc maketing hiu qu.. lm tt c nhng vic , yu cu doanh nghip cn bit tn dng mt cch tt nht cc ngun lc sn c ca mnh. Cc ngun lc ca doanh nghip c th k n nh: ti chnh (Money), my mc (Machine), nguyn vt liu (Materia), kh nng qun l (Management) v ngun nhn lc (Man). Ngun nhn lc c mt vai tr rt quan trng i vi doanh nghip. Khc vi cc ngun lc khc, s d dng b cn kit khi khai thc qu mc, ngun nhn lc c th coi l v tn, cng khai thc cng c kh nng ti sinh. Hn na, ch khi doanh nghip khai thc ngun nhn lc mi c th pht huy hiu qu c cc ngun lc khc. qun tr ngun nhn lc mt cch c hiu qu, cn thit phi c mt chng trnh ng dng khoa hc cng ngh vo qun l, gip doanh nghip trt b gnh nng phi ghi nh qu nhiu th cng nh d dng bo mt hoc truy xut thng tin cn thit t c s d liu.. HRM chnh l mt gii php gip nng cao s chuyn nghip trong qun tr ngun nhn lc ca doanh nghip. 2. Gii thiu v HRMS 2.1 Cc khi nim HRM (Human resource management) l s qun l ngun nhn lc ca t chc doanh nghip. N chu trch nhim trc vic tuyn chn, o to, qun l cng nh tnh ton lng, thng .. cho nhn vin cng ty ph hp vi cc yu cu ca lnh o doanh nghip cng nh vn ha ca t chc. Ngoi ra s qun l trn cng phi tun theo lut php ca nc s ti. HRMS (Human resource management system) hay HRIS (Human resource information system) l mt h thng c thit k nhm m bo ngun nhn lc ca t chc, doanh nghip s c s dng mt cch hiu qu nht gip t chc, doanh nghip t c mc tiu ca mnh. HRMS l mt h thng c kt hp bi cc hot ng qun l ngun lc con ngi (HRM) da trn khoa hc cng ngh (IS). 2.2 Mc tiu ca h thng HRMS l mt chng trnh mnh m gip t ng ha vic x l cc thng tin lin quan n ngun nhn lc ca t chc. ng dng s qun l d liu vi s gip ca mt h c s d liu (CSDL). Qua , d liu s c tp trung, lu tr ti CSDL, gip cho vic an ton bo mt thng tin d dng hn, v cng h tr cho vic phn tch hay khi phc d liu sau ny. Nh HRMS, doanh nghip s

gim ng k thi gian x l cng vic do loi b hu ht nhng cng vic th cng, vt vnh v tng ng k hiu sut ca mnh. 2.3 Phm vi ca h thng Mt khi c p dng, h thng s lm thay i cng vic qun l ngun nhn lc trc y ca doanh nghip. H thng s em li nhng gi tr mi cho doanh nghip thng qua cch thc x l cng vic chuyn nghip vi: tin cy, tc , hiu qu, & s nht qun. Mt h thng HRMS thng thng c nhiu m-un, mi m-un s lm cc cng vic khc nhau v thao tc vi cc loi d liu khc nhau. Mi h thng HRMS c thit k dng cho cc doanh nghip khc nhau s c cc thnh phn khc nhau. Tuy nhin, ta c th nu ra mt s m-un thng thng s c s dng nh sau: 1. Chc nng qun l h thng: Gip qun l cc danh mc dng chung ca h thng cng nh vic phn quyn ngi dng s dng ti nguyn ca h thng.. 2. Chc nng qun l h s nhn s: L mt trong nhng thnh phn ct li ca mi h thng HMRS, s gip ta qun l cc thng tin v tuyn dng lao ng, thng tin v h s l lch nhn vin trong cng ty v cc thng tin v qun l chnh sch tuyn dng lao ng khc .. 3. Chc nng qun l lng, thng: T ng cp nht thng tin lng thng c lin quan ca nhn vin, chm cng cho nhn vin, tnh nhng ngy nhn vin ngh l, tt, ngh m.. Ngoi ra chc nng cng c th tnh ton, cp nht cc khon thng, pht, thu ca nhn vin tnh lng sau cng. 4. Chc nng thng k, bo co: Lp ra cc bo co, thng k v nhn s, v tin lng ca nhn vin gi n ban lnh o cc cp, h tr lnh o theo di v a ra cc mc tiu chin thut, chin lc cho doanh nghip. 3. Kho st vi phn mm HRMS 3.1 Gii thiu v Misa HRM.NET 2012 Phn mm Qun tr ngun nhn lc MISA HRM.NET 2012 c thit k vi mc tiu gip t ng ha t khu hoch nh ngun nhn lc, qun l tuyn dng, qun l h s nhn s, o to, nh gi n cng tc chm cng, thanh ton lng, thu, bo him v lp bo co. MISA HRM.NET 2012 p ng nhiu loi hnh nh: Doanh nghip t nhn, TNHH, Cng ty c phn v Tp on kinh t c quy m t nh n ln. L sn phm 100% chy trn nn tng web v d liu c qun l tp trung ti mt ni, nn cc n v c th qun l hiu qu ngun ti nguyn qu gi nht - l con ngi. 3.2 Gii thiu v OrangeHRM