Szakmai ajánlás A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008.

1

.. 7 6............ ...................3 2.............. Partiszervíz ...1....................... Megkereső munka.....................................4................. Fogalmi megközelítés ..... A minőségi szolgáltatás biztosításának elsődleges feltételei .....................és fecskendőcsere szolgáltatások ...................................................... Az alacsonyküszöbű szolgáltatás célja........... lényege ................................ Partiszervíz.....5 6................ Az alacsonyküszöbű intézmények........................ Dokumentáció ........ Információs.................2............ .................................... 7 6......... .....................................6...................Tartalom 1.......... Drop In .................... információs vonal fenntartása ................ 6 6.....................3.............. Pszicho-szociális intervenciók........................................ ......................1........................... Telefonos.................................................6 6.........4................... Megkereső munka ...................................... 10 6............4 5.................................................. Tű....... Alacsonyküszöbű tevékenységi formák: ........ 4 4.. 11 7................................5..4........ valamint felvilágosító szolgáltatások .... ... 13 8..................................... mint speciális információs központ... 5 6........... Az alacsony küszöbű intézmény................14 ....... A szolgáltatás vezérelve..... 9 6...................... 7 6....2.....................3 3.......... szolgáltatások általános jellemzői ..........

Az alacsonyküszöbű intézmények. közvetlen szociális környezetük szolgáltatásban részesül. és pszichoszociális támogatást. megkönnyítése a szenvedélybetegek. a változás elindítása és segítése. hogy a szolgáltatást végzők nem támasztanak magas követelményeket az igénybe vevőkkel szemben a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁS CÉLJA. a változás elindítása és segítése. a szolgáltatást igénybevevő akár nevének közlése nélkül is kaphat segítséget. az addiktológiai problémával küzdők és közvetlen környezetük elérése. LÉNYEGE Az alacsonyküszöbű szolgáltatás célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése. aktuális problémájuk kezelése. 2. A küszöb alacsonyra helyezése egyrészt abban nyilvánul meg. más szolgáltatásoktól eltérően ezek a szerhasználat/szerfüggés/viselkedéses problémák ártalmait csökkentő. melyek térítés nélkül. az életvitelbeli változás ösztönzése. 3 . nem feltétel a betegbiztosítás (TAJ-kártya). addiktológiai problémával küzdők. a szerhasználatnak. illetve azok igényeihez igazítják telephelyük és nyitva tartási idejük kiválasztását – vagyis magukat könnyen. Speciális módon. A szolgáltatások célja a szenvedélybetegek. vagy a más egészségügyi és szociális ellátásokban nem részesülő célcsoportok megtalálásában. addiktológiai problémával küzdő populációk számára. szolgáltatások sajátos módszerei. a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése. ahol a változást igénylő szenvedélybetegek. aktuális állapotának szinten tartása. könnyen elérhetőek. a szolgáltatásokba történő bevonásában. fogadása. hozzátartozóik. kortársaik. a nehezen elérhető és magas kockázatú csoportok. eljárásai alkalmasak lehetnek az igénybevevő súlyosabb testi lelki károsodásainak. bárki számára elérhetővé teszik. Az előzőekben leírtakkal együtt az alacsonyküszöbű szolgáltatás lényege az egészségügyi és szociális szolgáltatások megismertetése. javítására. nem követelmény az absztinencia.1. életviteli tanácsadást nyújtó programok. Célcsoportjaik között egyaránt megtalálhatóak a deviáns életvitelű fiatalok. Az ellátás során nincsenek szigorú elvárások. további szolgáltatások igénybevételének motiválására. szolgáltatások. Az alacsonyküszöbű intézmények. szociális és egyéb veszteségeinek megelőzésére. szolgáltatások kiemelt szerepet játszanak a nehezen elérhető. használatuk ösztönzése. mobilizálásával is sokak által igénybe vehetők. akár a szolgáltatás kihelyezésével. hogy a szolgáltató szervezetek a célcsoportokhoz. FOGALMI MEGKÖZELÍTÉS Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal. valamint járulékos ártalmainak a csökkentése. eszközei. Az alacsonyküszöbű intézmény az. fogadása és ellátása. terápiás szerződések.

A kliens felé nem elvárás az absztinencia. hogy irányítsák életüket és változtassanak szokásaikon. magasabb küszöbű szolgáltatások felé való kisérés. lakóhelyhez nem kötött: ezáltal is biztosítva. A SZOLGÁLTATÁS VEZÉRELVE Az absztinencia elérése nem elsődleges cél.Tevékenységük egyik része a szenvedélyproblémás kliensek megtalálása. A tevékenységek adminisztrálása során biztosítani kell az anonimitást.és környezete körülményeinek rendszerét (lehetőségeit. melyre egy kódrendszert érdemes kialakítani. térítésmentes: a segítséget kérők ingyen. az állapota miatt szolgáltatást nem lehet megtagadni. 3. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás ingyenes. vagy megszólítási nevét. AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI INTÉZMÉNYEK. A szerhatás alatt lévő klienstől. ahol a rászorulók vannak. sem lakóhelyi korlátozás nincs. a szolgáltatások kialakításában a kliensek igényeire szükséges alapozni. 4 . Nem absztinencia központú. hogy minél szélesebb körben elérhető legyen. mind csoportosan – képesek arra. ahol igény mutatkozik a szolgáltatásra az addiktológiai problémákkal küzdők – mind egyénileg. A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe vesszük az egyén. Számára az állapotának megfelelő segítési módok kerülnek megajánlásra. mentes a bürokráciától. Az anonimitást a kliens oldhatja fel írásban. ügyintézés alkalmával szükségessé válhat a személyes adatok megadása. és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a különböző alacsonyküszöbű szolgáltatásokat Életkorhoz. A dokumentációnak a végzett tevékenységhez kell igazodnia. A segítői folyamat célja a túlélés biztosításán túl az absztinenciára való motiválás. Az anonimitásból adódóan sem életkori. és igénybevételének nem feltétele a szolgáltatást igénybe vevő absztinenciája. és a biztonságos droghasználattal kapcsolatos üzenetek terjesztésének. Az igénybevétel formája: önkéntes. másrészt a túléléshez szükséges szolgáltatások biztosítása és a kliensek további kezelések felé terelése. de bizonyos szolgáltatások és módszerek természetes célja (egyben eszköze) az absztinencia elérése. a szolgáltatások igénybevételére ösztönzése. és ennek kell alárendelni minden dokumentációt. Másintézményekkel való kapcsolatfelvétel. korlátait) 4. A szolgáltatást ott kell végezni. azokon a színtereken. Az alacsonyküszöbű intézmények szintén kiemelt színterei az egészséggel kapcsolatos információk. Ingyenes. SZOLGÁLTATÁSOK Anonimitás. a szolgáltatás igénybevételéhez elégendő a segítséget kérőnek megadnia a keresztnevét.

5 . HCV. tevékenységére. egymást kiegészítve is végezhetők. – rendszeres és kiszámítható elérhetőség / nyitva tartás – az alapszolgáltatások rendszeres és kiszámítható biztosítása 6. 5. információs vonal fenntartása – Megkereső munka – Drop In – Tű. A kliens állapotához és helyzetéhez igazítja a viszonylag könnyen teljesíthető elvárásokat. A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK ELSŐDLEGES FELTÉTELEI – szupervízió és kiégés elleni tréning rendszeres biztosítása a munkatársak részére – a szolgáltatás éves evaluációja – belső működési szabályzat megléte – rendszeres team – megbeszélések – intézményen belüli kommunikációs csatornák kiépítése (például ügyeleti napló) – rendszeres kommunikáció hazai és külföldi társintézményekkel a tágabb szakterületről – szakmai továbbképzés biztosítása munkatársak részére – egészséges munkakörülmények biztosítása a tevékenységi kör / körök igényeinek megfelelően – a forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése – a működési mód részletes leírása. ALACSONYKÜSZÖBŰ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK: – Pszicho-szociális intervenciók – Információs.szűrésekben való részvételre. Célszerű. Az egészségügyi ellátórendszerrel való együttműködés: A problémák igény szerinti menedzselése.Önkéntes segítők tevékenysége: a professzionális segítők mellett nagyban támaszkodhatnak az alacsonyküszöbű szolgáltatók önkéntesek-. ha a szolgáltatást nyújtók mindegyke egyszerre több tevékenység végzésére is alkalmas.és fecskendőcsere szolgáltatások A különböző alacsonyküszöbű tevékenységi formák nem csak önállóan. egymásnak szakmai segítséget nyújtva végzik munkájukat. Motiválás az egészségügyi .elsősorban HIV. Struktúrája rugalmas: könnyen reagál a környezetben megjelenő problémákra. HVB . A szolgáltatásokat nyújtó szakemberek. valamint felvilágosító szolgáltatások – Telefonos. hanem egymás mellett. akár újabb szolgáltatások kialakításával is. amelyek elindíthatják a változást. önkéntesek mindenkor párban.

az életvitel. hogy segítse kliensét eldöntendő problémáinak megértésében és megoldásában. amelyben a segítő arra törekszik. 6. kapcsolatrendszerek megváltoztatása. keretben működik. Rendszeres. A konzultáció során a kliens megtanulhatja. Információs. családtag. Elérhetőség: a nyitvatartási időben folyamatosan elérhető szolgáltatás. A segítségkérő nem feltétlenül a szenvedélybeteg vagy az addiktológiai problémával küzdő. de a segítés során a szociális kontextus figyelembevétele kiemelt hangsúlyt kap. Személyi feltétel: az intézmény hivatalos nyitva tartási idejében legalább két munkatárs biztosítása. hanem lehet hozzátartozó (barát.6. Személyi feltétel: felsőfokú szociális alapvégzettség. indulatait. valamint felvilágosító szolgáltatások Az alapvető információkhoz való hozzáférést minden érdeklődő számára biztosítani kell. hogyan alakítsa viselkedését. Szupervízió: a tevékenységet szakmai szupervízió kísérje. irodai eszközök PC. Klubszerű szolgáltatás: az intézmény célkitűzéseinek megfelelően kliensforgalma. A segítő a kliensek fejlődési és szituatív problémáinak megoldásában nyújt segítséget.1. Tárgyi feltétel: 1 db berendezett helyiség (fotelok. rögzített időpontban. az erőforrások feltárása. hogy hogyan hozzon döntéseket. a kapcsolatok. Az intézmény elsősorban a kereteket és a feltételeket biztosítja. A pszicho-szociális tanácsadás használja a konzultáció eszközeit. személyes tanácsadás vagy telefonos tanácsadás keretében.2. asztal). tanácsadás – Életvezetés segítése – Jogi információadás (jogi.. a magatartás.) is. munkatárs stb. 6 . A pszichoszociális tanácsadás célja ismeretek átadása. A pszicho-szociális segítő intervenció rendszerszemléletű megközelítésben foglalkozik a segítségkérővel. szakirányú szakképzettség – szociális munkás. nyomtató). valamint a felmerülő igények alakíthatják. de inkább 3 fő). addiktológiai konzultáns – szociálpedagógus. Pszicho-szociális intervenciók – Konzultáció. hogyan kezelje érzelmeit. mentálhigiénikus (minimum 2. időtartamban nyílt. az önértékelés erősítése. álláskeresési tanácsadás – Klubszerű szolgáltatás A konzultáció olyan kapcsolat.társadalombiztosítási tanácsadás) – Szociális/Egészségügyi ellátáshoz való juttatás segítése – Álláskeresés segítése.

A segítségnyújtónak kompetensnek kell lennie abban. tájékoztatás. személyes találkozás megajánlása. Feladat: szociális. Az információnyújtás elsődleges módszere a kliensirányítás. annak érdekében. segítőként dolgozó absztinens szenvedélybetegek. hogy a krízisbe jutott kliens számára lehetővé tegye az önerőből való segítség formájának és tartalmának a felfedezését. közösségekkel történő – kapcsolatfelvétel. ügyeletenként 2 fő. kapcsolatépítés és kapcsolattartás az erre kijelölt személlyel 7 . információs anyagok gyűjtése 6. Megkereső munka A megkereső munka olyan segítő tevékenység. információs vonal fenntartása Lehetőleg olyan helyiségben történjen a hívásfogadás. a stábbal ellenőrzött szakmai kapcsolatban lévő önkéntesek. Tárgyi feltétel: vonalas telefon fenntartása. amelynek célja az ellátási területen élő.4.Végzettség: szakképesítéssel rendelkező szociális. az igénybe vehető szolgáltatások ajánlása.és egészségügyi szakemberek. hogy felmérhetőek legyenek a szükségleteik. vagy ott életvitelszerűen tartózkodó. hogy meg tudja állapítani a krízis formáját és intenzitását. egészségügyi információk napra kész gyűjtése. segítőként dolgozó absztinens szenvedélybetegek. A krízisben lévők esetében fontos a segítségnyújtás azonnali megkezdése. Telefonos. berendezett ügyeleti szoba. továbbá veszélyeztető helyzetben segítenie kell a krízisben levő mielőbbi megfelelő intézményi ellátáshoz jutását. a stábbal ellenőrzött szakmai kapcsolatban lévő önkéntesek. „rejtőzködő” – segítő intézménnyel kapcsolatot nem tartó droghasználó egyénekkel.4. hogy az általános emberi. Segítő beszélgetés folytatására nem alkalmas. Tárgyi feltétel: bázisintézmény (berendezés. a hívóra figyelve lehet beszélni. A szolgáltatást nyújtóknak célszerű akkreditált. 6. Alapelv. vagy az ellátási területen meghatározott céllal megjelenő.1. A megkereső tevékenység leggyakoribb módjai: – közvetett – oktatási intézményekben szórólapok elhelyezése. és meghatározhatóak legyenek az e szükségletekre adható segítői válaszok. A kapcsolatfelvétel célja a nehezebben elérhető csoportok ellátása. adatrögzítés). lelki segítségnyújtást gyakorlati segítség egészítse ki. A cél mindig az. speciális telefonos képzésen részt venniük.3. csoportokkal. Partiszerviz 6. ahol nyugodt körülmények között. Megkereső munka. Személyi feltétel: szakképesítéssel rendelkező szociális.és egészségügyi szakemberek.

Fontos. az alkalmazásban álló munkatársak felügyelete és kontrollja mellett. – krízisintervenció. a lehetséges együttműködés területeinek meghatározása. szociális intézmények szolgáltatásairól. A többi munkatársnál a munkakör betöltéséhez speciális iskolai végzettség nem kötelező. aki ellátja a megkereső tevékenység koordinációs feladatait. a szolgáltatások elérhetőségeiről. hogy egy intézményt képviselnek. amely ellátási területén ezt a szolgáltatást biztosítja (helyiség. hogy az utcán dolgozó munkatársak szükség esetén igazolni tudják.– az ellátási terület – droghasználók által gyakorta látogatott intézményeinek – felkeresése. egyéb ártalomcsökkentő eszközökkel (pl. számítógép. eljuttatása az érintettekhez – a célcsoport ellátása a droghasználat ártalmait csökkentő információs anyagokkal. egy helyen legalább 2 munkatárs tartózkodjon. vitamin. telefon.) A megkereső tevékenységet folytató szolgálatnál legalább 1 főnél szükséges a felsőfokú szociális alapvégzettség. irodai eszközök) mobiltelefon biztosítása a 8 .) – veszélyeztetettek egyéb személyes környezete A megkereső tevékenység személyi feltételei: A megkereső tevékenység ellátásához egy időben minimum 2 fő szükséges. stb. létrehozása – információ eljuttatása a médiák segítségével (nyomtatott és elektronikus sajtó. elsősegélynyújtás (ez utóbbihoz célszerű akkreditált tanfolyami képesítéssel rendelkezni vagy a szolgálaton belül – 1 mentőorvossal – évenként belső képzést szervezni). A célcsoport nagyságától és az elvégzendő feladatok mennyiségétől függően természetesen több munkatárs is alkalmazható. A megkereső tevékenység bizonyos feladatainak ellátására önkéntes munkatársak akár a célcsoport tagjai. A közvetlen megkereső tevékenység lehetséges színterei: – az ellátási terület utcái. tájékoztatása a problémáikkal foglalkozó egészségügyi. bevásárlóközpontok. chat) – közvetlen – bizalmi kapcsolat kialakítása és fenntartása a célcsoporttal vagy a célcsoport egyes meghatározó tagjaival – a célcsoport szükségletei szerinti. – szükség szerint az intézményi szolgáltatások elérésének elősegítése. (Egy időben. közterületei – az ellátási területen fellelhető szórakozóhelyek – szolgáltató központok (például: művelődési házak. igénybevételének lehetőségeiről. akik szükség esetén segíteni tudnak egymásnak. a droghasználat ártalmait csökkentő információk megadása. óvszer) – a célcsoport tagjainak informálása.is bevonhatók. szórólapok elhelyezése – társintézményekkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. honlapok. reklámok. de az intézmény feléjük irányuló elvárásainak meg kell tudni felelni. A megkereső tevékenység tárgyi feltételei: Bázis/intézmény és annak infrastruktúrája.

keksz) – a célcsoport tagjainak informálása. partik A partiszerviz személyi feltételei: A partiszerviz tevékenység ellátásához egy időben minimum 4 fő szükséges.2. legalább akkor. A partiszerviz színterei: elektronikus zenei rendezvények. a szolgáltatások elérhetőségeiről. tájékoztatása a problémáikkal foglalkozó egészségügyi. A partiszerviz legfőbb szolgáltatásai: – biztonságos szórakozás szemléletmódjának átadása – pihenési lehetőség biztosítása – a célcsoport szükségletei szerinti.4. elsősegélynyújtás (ez utóbbihoz célszerű akkreditált tanfolyami képesítéssel rendelkezni vagy a szolgálaton belül – 1 mentőorvossal – évenként belső képzést szervezni). a szükséges eszközök szállítását szolgáló gépjármű. A többi munkatársnál a munkakör betöltéséhez speciális iskolai végzettség nem kötelező.megkereső tevékenységet folytató munkatársak számára. – szükség szerint az intézményi szolgáltatások elérésének elősegítése. óvszer. szociális intézmények szolgáltatásairól. Partiszerviz A partiszerviz olyan segítő tevékenység. A megkereső tevékenység bizonyos feladatainak ellátására önkéntes munkatársak akár a célcsoport tagjai. A partiszerviz szolgáltatásai a szermentes. alkalmi és rekreációs használó egyéneket és csoportokat egyaránt célozzák. A célcsoport nagyságától és az elvégzendő feladatok mennyiségétől függően természetesen több munkatárs is alkalmazható. akik szükség esetén segíteni tudnak egymásnak. amikor az ellátási területen a munkájukat végzik igény szerint a tevékenység helyszínének megközelítését.) A tevékenységet folytató szolgálatnál legalább 1 főnél szükséges a felsőfokú szociális alapvégzettség.: ásványvíz. – krízisintervenció. igénybevételének lehetőségeiről. egy szűkebb helyszínen legalább 2 munkatárs tartózkodjon. amelynek célja a biztonságos szórakozás és a biztonságos táncolás elősegítése az elektronikus zenei partikon. szőlőcukor. egyéb ártalomcsökkentő eszközökkel (pl. a szereket kipróbáló. de az intézmény feléjük irányuló elvárásainak meg kell tudni felelni. aki ellátja a megkereső tevékenység koordinációs feladatait. 6.is bevonhatók. vitamin. az alkalmazásban álló munkatársak felügyelete 9 . (Egy időben. eljuttatása az érintettekhez – a célcsoport ellátása a droghasználat ártalmait csökkentő információs anyagokkal. A szolgáltatások elsősorban a droghasználatból adódó fizikai és pszicho-szociális ártalmak csökkentésére irányulnak. a droghasználat ártalmait csökkentő információk megadása.

addiktológiai konzultáns. amely a tevékenység koordinációs hátterét biztosítja (helyiség. A tevékenység tárgyi feltételei: – Bázis/intézmény és annak infrastruktúrája. józanodási lehetőséget. hogy egy intézményt képviselnek. szociális szervező – szociálpedagógus. telefon. hogy munkatársak szükség esetén igazolni tudják. internet használat – sajtótermékek. szabadidős programok szervezése – fürdési. számítógép. mentálhigiénikus 1 fő Szociális munkás Szakirányú szakképzettség – szociális munkás. legalább akkor. pihenő funkció – intoxikált kliensek számára józanodási lehetőség biztosítása – elsősegély (lásd a megkereső munkánál leírtakat!) – testi/lelki krízis-menedzselés – információnyújtás (segítő intézményekről) – szociális segítés A szolgáltatás kiegészülhet: – ingyenes hideg élelem – telefon.és kontrollja mellett. irodai eszközök) – mobiltelefon biztosítása a tevékenységet folytató munkatársak számára. A szolgáltatás tartalma: – melegedő. a szükséges eszközök szállítását szolgáló gépjármű 6. rádió) biztosítása. tisztálkodási lehetőség biztosításával – személyes ruházat tisztításának lehetősége biztosításával A szolgáltatás személyi feltételei: 1 fő intézményvezető Szakirányú szakképzettség – szociális munkás. – szociálpedagógus. Drop In A Drop In (megpihenő klub/ kontaktklub) elsősorban szerhasználó szenvedélybetegek számára minimális elvárások mellett biztosít pihenési. mentálhigiénés asszisztens 2 fő Szociális segítő 10 . könyvek tömegkommunikációs eszközök (tv. Fontos.5. A Drop In programjai kiegészülhetnek a pszichoaktív anyag-használat ártalmainak mérséklésére irányuló további szolgáltatásokkal. amikor az ellátási területen a munkájukat végzik – igény szerint a tevékenység helyszínének megközelítését.

hogy a kiadott steril tű és a használt tű becserélési aránya minél magasabb legyen. nyilvános szemetesekben. fürdési lehetőséggel: – A személyi tisztálkodásra szolgáló helyiséggel (legalább egy tusoló) – A személyes ruházat tisztítására szolgáló helyiséggel (mosókonyha) Tárgyi feltételek: – számítógép személyzet részére és az ellátást igénybe vevők részére (egyéb irodai eszközök) – telefon. injekciós droghasználók számára. ezért generált kódrendszert célszerű bevezetni 6. szűrő. gazdasági szabályzatok stb. kupak. Tű.– szociális asszisztens. hogy az injekciózás során használt eszközeiket (tű. gondozó. leginkább a Hepatitisz és HIV vírussal való fertőződés. fürdési lehetőség biztosítása esetén) A szolgáltatás egyéb feltételei: – Biztosítani kell az intézmény minimum 6 óra/nap nyitva tartását – A nyitvatartási időt. továbbá e szolgáltatásokkal csökkenthetők a társadalom tagjaira leselkedő – a köztereken. amelyek lehetőséget adnak az intravénás.) steril eszközökre cseréljék. okiratok megléte (alapító okirat. gyógypedagógiai asszisztens. játszótereken. injektor. lehetőleg az ellátást igénybevevők igénye szerinti napszakhoz lehessen igazítani.6. akkor nem szükséges külön helységet biztosítani) – Továbbá a személyzet tartózkodására szolgáló iroda helyiséggel – Az ÁNTSZ előírásainak megfelelő számú WC-vel Amennyiben a szolgáltatás kiegészül mosási. fecskendő. rádió – mosó és szükség esetén szárítógép (mosási. Így megelőzhetőek a közös eszközhasználattal járó kockázatok. szociális ápoló. ápolási asszisztens A szolgáltatást olyan épületben lehet nyújtani. pedagógiai asszisztens. amely rendelkezik: – A közösségi együttlétre szolgáló helyiséggel – A pihenésre.) – A dokumentációt az anonimitáshoz kell igazítani. parkokban eldobott használt fecskendők és egyéb eszközök által okozott – veszélyek. például 15 órától 21 óráig.és fecskendőcsere szolgáltatások Tű és fecskendőcsere szolgáltatásoknak nevezzük azokat az ártalomcsökkentő segítő tevékenységeket. 11 . kanál stb. józanodásra szolgáló helységgel (intoxikált kliensek részére) – Étel tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiséggel (ha közösségi térben megoldható az étel elfogyasztása. A szolgáltatás adminisztrációs feltételei: – Az engedélyezés kapcsán a szakokosított intézményekben kötelező szabályzatok. működési-. internet elérés a személyzet és az ellátást igénybe vevők részére – TV. A szolgáltatónak törekednie kell arra.

és a segítő-kliens személyes kapcsolata révén az ártalomcsökkentő információk. a tűcsere szolgáltatásban dolgozó intézményi munkatársak személyesen végzik a használt eszközök cseréjét. Személyi feltételek: A szolgáltatásra beállított munkaidőben legalább 2 munkatárs egyidejű alkalmazása. Az új/steril eszközök tárolására alkalmas szekrény. gumikesztyű). A munkakör betöltése iskolai végzettséghez nem kötött. naponta „felügyeli” az automatát. számítógép. Tűcsere automata kihelyezése Személyi feltétel: Egy intézményi munkatárs. A munkakör betöltése iskolai végzettséghez nem kötött. Mindezeken felül az ellátási területen megtalálható vagy ahhoz legközelebb lévő. Személyi feltételek: A tűcserére lehetőséget adó ügyeleti időben legalább 2 munkatárs egyidejű alkalmazása. Foglalkoztatásuk történhet részmunkaidőben. tartózkodási helyén valósul meg. irodai eszközök). 6. de akár főállásban is. jellemzői. 12 . A használt eszközök tárolására alkalmas speciális gyűjtőedény (és annak tartalmának kezelése a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás értelmében). megsemmisíti. de akár főállásban is. pótolja az elfogyott készletet. Kiegészítő eszközök (csipesz. 3 Tűcsere szolgáltatás biztosítása megkereső tevékenység révén Ebben az esetben. gondoskodik az automata hibáinak elhárításáról. személyi és tárgyi feltételei: 6. ott életvitelszerűen tartózkodó vagy időszakosan megjelenő intravénás droghasználókkal. Foglalkoztatásuk történhet részmunkaidőben. Tárgyi feltételek: A tűcserére alkalmas helyiség (telefon. ha erre igény vagy szükség van. de másodlagos célként megjelenik a szolgáltatásban résztvevő kliensek tájékoztatása. módozatairól. de a munkatársaknak az intézmény feléjük irányuló belső elvárásainak meg kell tudni felelni. arra alkalmas.A szolgáltatás nyújtásának lehetséges formái. a tűcsere szolgáltatásban dolgozó intézményi munkatársak megkereső tevékenység révén veszik fel a kapcsolatot az ellátási területen élő. 1. Ilyenkor a tűcsere közterületen vagy éppen a kliens lakásán. 6. az intézmény vagy más segítő intézmények egyéb segítő szolgáltatásairól. hogy elérhetők a rejtőzködő vagy bizalmatlan intravénás droghasználó kliensek is. Tárgyi feltétel: tűcsere automata. de a munkatársaknak az intézmény feléjük irányuló elvárásainak meg kell tudni felelni. szennyező anyagokat megsemmisítő céggel szerződni kell. instrukciók is átadhatók. ha erre igény van. eszköz-egységcsomagok Tűcsere-központ (személyes tűcsere lehetőségének biztosítása az intézmény falain belül): Ebben az esetben. 6. E szolgáltatási forma előnye. informálása az ártalomcsökkentés további lehetőségeiről. Itt a tevékenység elsődleges célja továbbra is a tűcsere. amely az összegyűjtött használt eszközöket átveszi.

Foglalkoztatásuk történhet részmunkaidőben. Tárgyi feltételek: Bázisintézmény (akárcsak raktár jelleggel). illetve legalább egy munkatársnak jogosítvánnyal és vezetési gyakorlattal kell rendelkeznie. de akár főállásban is. irodai eszközök). esetleg fényképes igazolvány a munkatársak részére. instrukciók is átadhatók. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) feladata. Személyi feltételek: A szolgáltatásra beállított munkaidőben legalább 2 munkatárs egyidejű alkalmazása. amely ellátási területén ezt a szolgáltatást biztosítja (helyiség. gumikesztyű. megsemmisíti. A használt eszközök tárolására alkalmas gyűjtőedény. Ezen felül fontos. DOKUMENTÁCIÓ Az ellátás szóbeli megállapodás útján történik. A munkakör betöltése iskolai végzettséghez nem kötött. Mindezeken felül az ellátási területen megtalálható vagy ahhoz legközelebb lévő. 7. Mindezeken felül az ellátási területen megtalálható vagy ahhoz legközelebb lévő. gumikesztyű. frekventált helyein rendszeresen megálló és ott bizonyos időt eltöltő gépjárműben – leginkább erre a célra átalakított kisbuszban – végzik munkájukat. de a munkatársaknak az intézmény feléjük irányuló belső elvárásainak meg kell tudni felelni. a tűcsere szolgáltatásban dolgozó intézményi munkatársak az ellátási terület intravénás droghasználók által kedvelt. megsemmisíti. számítógép. amely az összegyűjtött használt eszközöket átveszi. csipesz. és a segítő-kliens személyes kapcsolata révén az ártalomcsökkentő információk. Az új/steril eszközök tárolására alkalmas szekrény. 4 Tűcsere szolgáltatás biztosítása „tűcsere busz” révén Ebben az esetben. A használt eszközök tárolására alkalmas gyűjtőedény. Erre a célra átalakított gépjármű. arra alkalmas céggel/intézménnyel szerződni kell. 6. ha erre igény vagy szükség van. csipesz.Személyre szóló. telefon. arra alkalmas céggel/intézménnyel szerződni kell. hanem védett környezetben. A szolgáltatás nyújtása során rögzíteni kell: – A szolgáltatás napját – Szűkebb helyszínét – A szolgáltatást végző szakemberek nevét – A kliens által igénybe vett szolgáltatás típusát/típusait 13 . Tárgyi feltételek: Bázisintézmény és annak infrastruktúrája. E szolgáltatási forma előnye. 6. Szükséges engedélyek: Az intézmény számára történő engedélyezés a hatályos. amely az összegyűjtött használt eszközöket átveszi. tűcsere busz. idevonatkozó jogszabályok alapján. hogy az eszközök cseréje mégsem közvetlenül az utcán vagy parkokban történik. hogy elérhetők a rejtőzködő vagy bizalmatlan intravénás droghasználó kliensek is.

új kliens) – A kliens nemét – A szolgáltatás időtartamát – A kliens „kódját” – Külföldi állampolgár esetén állampolgárságát Alacsonyküszöbű tevékenységi formák legfőbb mérőszámai: – kliensek nemek szerinti megoszlása – a kliensek életkori megoszlása – kliensforgalom – a nyújtott szolgáltatások százalékos megoszlása – a szolgáltatások időtartama – a szolgáltatás részeként nyújtott. és kapcsolati térkép. mely tartalmazza az alacsonyküszöbű intézménnyel kapcsolatba kerülő kliensek életkorát.– Amennyiben beazonosítható a kliens státuszát (régi. AZ ALACSONY KÜSZÖBŰ INTÉZMÉNY. vagy begyűjtött eszközök darabszáma (például injektor) – szolgáltatási napok száma – a szolgáltatás napi időtartama – az egyszerre jelenlévő szakemberek száma A működés során vezetni kell: – ügyeleti naplót. 14 . az esetmenedzselés során kapcsolódó intézményeket. mely a napi események rögzítésére szolgál – forgalmi naplót – kapcsolattartó lapot – „képalkotó” lapot 8.és képzőrendszernek. hogy váljon a helyi addiktológiai ellátó. problémáinak. amelynek egyik eszköze és módszere az ellátási. igényeinek típusát. általuk igénybe vett szolgáltatásokat. MINT SPECIÁLIS INFORMÁCIÓS KÖZPONT Az alacsonyküszöbű ellátórendszer meghatározó szereplőjévé és alakítójává kell.

Készítették: Dr. Szemelyácz János Bódy Éva Csákiné Király Lívia Fehér Otília Kály-Kullai Károly Kun Gábor Lencse Menyhért Márton Andrea Máté Zsolt 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful