You are on page 1of 15

Motor na enosmerno napetost

Pripravil: Damjan Jamnik Avgust Kali nik

Enosmerni motor

Delovanje motorja
Za delovanje motorja potrebujemo magnetno polje, za kar lahko uporabimo trajni magnet.

Delovanje motorja
Magnetno polje tuljave Ko po vodniku ste e elektri ni tok se okoli vodnika ustvari magnetno polje.

Delovanje motorja
Tuljava v magnetnem polju Ko vodnik po katerem te e tok postavimo v magnetno polje, se zaradi magnetnih sil med vodnikom in magnetnim poljem ustvari sila, ki povzro i vrtenje vodnika.

Vodnik v magnetnem polju

Princip delovanja komutatorja


Naloga komutatorja je da obrne tok v zanki, tako da se lahko rotor vrti v magnetnem polju.

Princip delovanja komutatorja

Deli motorja
Rotor z navitjem in komutatorjem Ohi je z trajnimi magneti etke komutatorja

Rotor
Rotor ima elezno jedro, da oja a magnetno polje. Na elezno jedro so navite tiri tuljave, ki so povezane z bakrenim komutatorjem, ki ima v tem primeru osem odsekov.

Stator
Na stator sta pritrjena trajna magneta ki ustvarjata magnetno polje.

etke komutatorja
etke komutatorja skrbijo da se elektri ni tok skozi tuljave obrne

Elektromotorju lahko pove amo mo


Na jedro navijemo veliko ovojev. Uporabimo jedro iz eleza, da postane magnetno polje mo nej e. Namesto trajnega magneta uporabimo mo nej i elektromagnet. (Tak motor lahko priklju imo tudi na izmeni no napetost.) Na rotor navijemo ve tuljav to pa pomeni da potrebujemo komutator z ve kot dvema deloma.

Enosmerni motor
Prednosti: enostavno vodenje, zato se zelo pogosto uporablja v servopogonih, mo no je vzporedno delovanje ve pogonov, enostavno vezje za vodenje. Slabosti: uporaba etk za komutacijo (umazanija in obraba), te ki in dragi (komutator in magnetni materiali), nizke hitrosti, slab izkoristek, tudi pri izklopljenem pretvorniku lahko blokirajo (kratek stik).

Enosmerni motor
Podro ja uporabe:
avtomatizacija v tovarnah robotika orodni stroji pisarni ka oprema avtomobilska industrija gospodinjski aparati ro na orodja