KELAB DAN PERSATUAN

Latihan 1 Maklumat berikut diambil daripada buku Kelab Reka Cipta Watan pada 1 Januari 2007. RM Bank 16,530 Bangunan 120,000 Penghutang 8,795 Yuran tertunggak 650 Stok 6,550 Ringkasan Akaun Bank pada 31 Disember 1997 adalah seperti berikut; Akaun Bank Baki b/b Penghutang Yuran ahli Derma Jualan RM 16,530 Belian 41,849 Upah pekerja kedai 14,500 Gaji kerani pejabat 8,000 Air dan elektrik kelab 10,200 Insurans kelab Kursus motivasi Pertandingan reka cipta Lawatan sambil belajar Minuman dan mesyuarat Komputer RM 37,360 3,600 4,400 647 480 3,560 4,335 2,594 3,470 6,000

Maklumat tambahan: i. ii. iii. iv. v. Stok pada 31 Disember 2007 bernilai RM5,845. Penghutang pada 31 Disember 2007 RM7,546. Insurans dibayar adalah untuk setahun bermula pada 1 Jun 2007. Yuran ahli RM1,200 untuk tahun 2007 belum diterima. Bangunan disusutnilaikan 5% setahun mengikut kaedah garis lurus.

Anda dikehendaki menyediakan; a. Akaun Kawalan Penghutang b. Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2007. c. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2007.

770 1. Perabot dan alatan sukan disusutnilaikan 20% setahun atas kos.460 9.730 ii) Penerimaan sepanjang tahun 2007 Yuran ahli Sewa Jualan minuman Yuran masuk iii) Pembayaran sepanjang tahun 2007 Belanja penyelenggaraan Pemiutang minuman Akhbar dan majalah Belanja perkhemahan Kelanja kursus Perabot baru Gaji Kadar bayaran Maklumat tambahan: i) ii) iii) Yuran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil.920 480 230 8.750 6.420 26.Latihan 2 Kelab Santubong.000 2.000 daripada gaji adalah gaji pekerja bahagian minuman.860 Yuran ahli tertunggak 2.695 11. RM 23.290 6. Sebanyak RM12. i) Baki 1 Januari 2007 RM Bangunan kelab (kos) 800. 31 Disember 2007 RM 800.550 RM 75. Maklumat perakaunan bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 adalah seperti berikut.000 6.400 Anda dikehendaki menyediakan: a) Akaun Yuran Ahli b) Akaun Perdagangan Minuman bagi tahun berakhir 31 Disember 2007. c) Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2007.690 1. menjual minuman untuk menambah pendapatan kelab.000 48.000 29.000 Perabot dan alatan sukan (kos) Pemiutang minuman 2.490 2.920 Stok minuman 1.825 .420 Yuran ahli terdahulu Akhbar dan majalah belum bayar 120 Bank 25.280 46. sebuah kelab rekreasi.430 29.

940 RM 80. a.960 15.000 15.500 Maklumat tambahan: i. Yuran tahunan setiap ahli RM75.760 300 21.743 850 Ringkasan Buku Tunai kelab bagi tahun berakhir 31 Disember 2007: RM Penerimaan : Bayaran masuk Yuran ahli Sewa kabinet dan troli Yuran pertandingan 500 26. Belanja mesyuarat terakru RM120. iii. Pembayaran : Penyelenggaraan padang 2. ii.400 Belanja pos 174 Kadar bayaran 3.120 Alat tulis 130 Anda dikehendaki menyediakan.010 718 7.400 Mesin rumput 1. Semua mesin rumput disusutnilaikan 20% setahun atas kos.622 Elaun kehormat 8. iv. Akaun Yuran Ahli. RM Bangunan (kos) Perabot dan Lengkapan (kos) Mesin rumput (kos) (-) Peruntukan susut nilai Yuran ahli terdahulu Bank Alat tulis 19. Bendahari Kehormat telah member maklumat kewangan kelabnya seperti berikut. Alat tulis belum digunakan RM370.850 Majalah dan akhbar 1. Penyata Dana Terkumpul pada 1 Januari 2007. Bilangan ahli berdaftar seramai 354 orang. Yuran ahli tertunggak pada 31 Disember 2007 berjumlah RM240.700 3.Latihan 3 Kelab Sukan Kulim telah ditubuhkan 5 tahun yang lalu. c. Encik Ikram. .300 Belanja mesyuarat 480 Hadiah pertandingan dan jamuan 3. Aset dan liabiliti pada 1 Januari 2007. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2007. b.