206

1

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

‫رياض الصالحين‬
‫جزء ألاخير‬
RIYADHUS SoLeHIN
juzuk AKHIR
Taman Orang-Orang Soleh
JILID YANG KEDUA

gambar Raudhatul Jannah atau Taman-Taman Syurga sebagaimana yang disabdakan Nabi s.a.w

dikarang dan disusun oleh :

IMAM NAWAWI AL-BANTANI

diterbitkan oleh :

DEWAN ULAMA’ PAS PERAK
* Peringatan: kitab ini masih dalam semakan. Jika terdapat sebarang pembetulan, dari segi
baris, ayat dan nama perawi hadis, sila maklumkan kepada kami untuk di buat pembetulan.
Sekian terima kasih.

2

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KANDUNGAN
KITAB PAKAIAN
Bab 117 Sunnahnya Memakai Pakaian Putih Dan Bolehnya Memakai Pakaian………...............…..11
Berwarna Merah, Hijau, Kuning, Hitam, Juga Bolehnya Mengambil Pakaian Dari Kapas,
Sintetik, Rambut, Bulu Dan Lain-lain Lagi Kecuali Sutera
Bab 118 Sunnahnya Memakai Baju Jubah..........................................................................................14
Bab 119 Sifat Panjangnya Jubah, Lubang Tangan Baju, Kain Sarung, Hujung Serban.....................15
Dan Haramnya Melabuhkan Sesuatu Dari Yang Tersebut Di Atas Kerana Maksud Kesombongan
Dan Makruh Jikalau Bukan Kerana Maksud Kesombongan
Bab 120 Sunnahnya Meninggalkan Yang Berlebih-lebihan - Yakni Yang Terlampau......................19
Cantik - Dalam Hal Berpakaian Kerana Maksud Merendahkan Diri
Bab 121 Sunnahnya Bersikap Sedang - Sederhana - Dalam Berpakaian Dan Jangan.........................20
Merasa Lega Dengan Apa Yang Menyebabkan Buruknya Yang Tidak Ada Kepentingan
Atau Tidak Ada Tujuan Syara' Untuknya
Bab 122 Haramnya Berpakaian Sutera Untuk Kaum Lelaki, Haramnya Duduk.................................21
Di Atasnya Atau Bersandar Padanya Dan Bolehnya Dipakai Untuk Kaum Wanita
Bab 123 Bolehnya Memakai Pakaian Sutera Untuk Orang Yang Berpenyakit Gatal-gatal...............22
Bab 124 Larangan Duduk Di Atas Kulit Harimau Dan Naik Di Atas Harimau……………………..23
Bab 125 Apa Yang Perlu Disebut Jikalau Memakai Pakaian Baru, Kasut Dan Sebagainya………..24
Bab 126 Sunnahnya Memulakan Dengan Anggota Kanan Dalam Memakai Pakaian………..……..25
KITAB ADAB-ADAB TIDUR
Bab 127 Adab-adab Kesopanan Tidur Dan Berbaring……………………………………………....26
Bab 128 Bolehnya Bertelentang Atas Tengkuk Leher, Juga Meletakkan Salah Satu Dari…………..28
Kedua Kaki Jikalau Tidak Dibimbangkan Terbukanya Aurat Dan Bolehnya Duduk Dengan
Bersila Dan Duduk Ihtiba' - Yakni Duduk Memangku Tangan Sambil Membelitkan Sesuatu
Dari Pinggang Ke Lutut Atau Tangannya Memeluk Lutut
Bab 129 Adab-adab Kesopanan Dalam Majlis Dan Teman Seduduk…………………………….....29
Bab 130 Mimpi Dan Apa-apa Yang Berhubungan Dengan Mimpi Itu………………………...……32
KITAB BERSALAM
Bab 131 Keutamaan Mengucapkan Salam Dan Perintah Untuk Menyebarkannya.............................34
Bab 132 Kaifiyat - Cara - Bersalam....................................................................................................36
Bab 133 Adab-adab Kesopanan Bersalam..........................................................................................38
Bab 134 Sunnahnya Mengulangi Salam Kepada Orang Yang Berulang Kali Pula Bertemu.............39
Dengannya Sekali pun Dalam Waktu Dekat, Seperti Ia Masuk Lalu Keluar Lalu Masuk Lagi
Dalam Masa Yang Sama Atau pun Terhalang Oleh Pohon Dan Sebagainya Antara Kedua Orang Itu
Bab 135 Sunnahnya Mengucapkan Salam Jikalau Memasuki Rumah................................................40
Bab 136 Mengucapkan Salam Kepada Kanak-kanak.........................................................................41
Bab 137 Salamnya Orang Lelaki Kepada Isterinya Dan Wanita Yang Menjadi Mahramnya............42
Atau Kepada Orang Lain - Yakni Bukan Isteri Atau Mahram, Seorang Atau Ramai
Yang Tidak Dibimbangkan Timbulnya Fitnah Dengan Mereka Itu. Demikian Pula Salam Kaum
Wanita Itu Pada Lelaki Dengan Syarat Tidak Menimbulkan Fitnah
Bab 138 Haramnya Kita Memberi Salam Kepada Orang-orang Kafir Dan Cara Menjawab..............43
Salam Dari Mereka Dan Sunnahnya Mengucapkan Salam Kepada Orang-orang Yang Ada
Di Dalam Majlis Yang Di Antara Mereka Ada Kaum Muslimin Dan Kaum Kafirin
Bab 139 Sunnahnya Memberikan Salam Jikalau Berdiri Meninggalkan Majlis Dan.........................44
Memisahkan Diri Daripada Kawan-kawannya Duduk, Ramai Atau pun Seorang
Bab 140 Meminta Izin Dan Adab-adab kesopanannya.......................................................................45
Bab 141 Menerangkan Bahawa Sunnah Hukumnya Apabila Kepada Orang Yang Meminta............46
Izin Ditanyakan: "Siapakah Engkau? Supaya Mengatakan "Fulan" Dengan Menyebut Nama Dirinya
Yang Mudah Diketahui, Baik Nama Sendiri Atau Nama Samarannya Dan Makruhnya Mengatakan:
"Aku" Dan Yang Seumpamanya
Bab 142 Sunnahnya Mentasymitkan - Mendoakan Agar Dikurniakan Rahmat Oleh Allah................47
Dengan Mengucapkan: Yarhamukallah - Kepada Orang Yang Bersin, Jikalau Ia Memuji
Allah Ta'ala - Yakni Membaca Alhamdulillah - Dan Makruh Mentasymitkannya Jikalau
Ia Tidak Memuji Kepada Allah Ta'ala, Begitu Juga Huraian Tentang Adab-adab Kesopanan
Bertasymit, Bersin Dan Menguap
Bab 143
Sunnahnya Berjabat Tangan Ketika Bertemu Dan Menunjukkan Muka Yang...................49
Manis, Juga Mencium Tangan Orang Soleh Dan Mencium Anaknya, Serta Memeluk Orang
Yang Baru Datang Dari Berjalan Dan Makruhnya Membongkokkan Badan - Semasa Memberi
Penghormatan
KITAB PERIHAL MENZIARAHI ORANG SAKIT, MENGHANTAR JENAZAH,
MENYEMBAHYANGINYA, MENGHADIRI PENGKEBUMIANNYA, DUDUK
SEBENTAR DI SISI KUBURNYA SELEPAS DIKEBUMIKAN
Bab 144
Menziarahi Orang Sakit......................................................................................................51
Bab 145
Ucapan Yang Perlu Diberikan Untuk Mendoakan Orang Sakit..........................................53
Bab 146
Sunnahnya Menanyakan Kepada Keluarga Orang Yang Sakit Tentang Keadaannya........55
Bab 147
Apa Yang Dibacakan Oleh Orang Yang Sudah Putus Harapan Dari Hidupnya.................56
- Kerana Sakitnya Sudah Kritikal Dan Tidak Ada Harapan Untuk Sembuh
3

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 148
Sunnahnya Berpesan Kepada Keluarga Orang Yang Sakit Dan Orang Yang.....................57
Melayani Orang Sakit Itu Supaya Berbuat Baik Padanya, Menahan Sabar Pada Apa Yang
Dideritainya, Juga Berpesan Untuk Kepentingan Orang Yang Sudah Hampir Saat Kematiannya
Dengan Adanya Hudud Atau Qishash Dan Sebagainya
Bab 149
Bolehnya Seseorang Yang Sakit Mengatakan: "Aku Sakit" Atau "Sangat Sakit".............58
Atau "Panas" Atau "Aduh Kepalaku" Dan Sebagainya Dan Huraian Bahawasanya Tidak Ada
Kemakruhan Mengatakan Sedemikian Tadi, Asalkan Tidak Kerana Timbulnya Kemarahan
Dan Menunjukkan Keluh Kesah - Sebab Sakitnya Itu
Bab 150
Mengajar Orang Yang Sudah Hampir Didatangi Oleh Ajal Kematiannya Dengan............59
La Ilaha Ill Allah
Bab 151
Apa Yang Dibacakan Ketika Memejamkan Mata orang Mati............................................60
Bab 152
Apa Yang Dibacakan Di Sisi Mayat Dan Apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang...........61
Ditinggalkan Oleh Mayat
Bab 153
Bolehnya Menangisi Orang Mati Tanpa Nadab - Menyebut-nyebut Kebaikan..................63
Mayat - Juga Tanpa Suara Yang Kuat Dalam Tangisannya Itu Menahan - Tidak Menghebahkan
- Sesuatu Yang Tidak Baik
Bab 154
Menahan - Tidak Menyiar-nyiarkan - Sesuatu Yang Tidak Baik Yang..............................64
Diketahui Dari Seseorang Mayat
Bab 155
Menyembahyangkan Mayat, Menghantarkannya - Ke Kubur, Menghadiri.......................65
Pengkebumiannya Dan Makruhnya Kaum Wanita Ikut Menghantarkan Jenazah-jenazah
Bab 156
Sunnahnya Meramaikan Orang Yang Menyembahyangkan Jenazah Dan Membuat..........66
Barisan-barisan Orang-orang Yang Menyembahyangkan Itu Menjadi Tiga Deretan Atau Lebih
Bab 157
Apa-apa Yang Dibaca Dalam Solat Jenazah…...............................................................…67
Bab 158
Menyegerakan Pengkebumian Jenazah...............................................................................69
Bab 159
Menyegerakan Mengembalikan Hutangnya Mayat Dan Menyegerakan Dalam.................70
Menguruskannya, Kecuali Kalau Mati Secara Mendadak, Maka Perlu Dibiarkan Dulu Sehingga Dapat
Diyakini Kematiannya
Bab 160
Memberikan Nasihat Di Kubur...........................................................................................71
Bab 161
Berdoa Untuk Mayat Selepas Dikebumikan Dan Duduk Di Sisi Kuburnya Sebentar.......72
Untuk Mendoakannya Serta Memohonkan Pengampunan Untuknya Dan Untuk Membaca Al-Quran
Bab 162
Sedekah Untuk Mayat Dan Mendoakannya........................................................................73
Bab 163
Puji-pujian Qrang-orang Yang Berziarah Pada Mayat........................................................74
Bab 164
Keutamaan Orang Yang Mati Yang Meninggalkan Anak-anaknya Yang Masih Kecil.....75
Bab 165
Menangis Serta Takut Di Waktu Melalui Kubur-kubur Orang-orang Yang.......................76
Menzalimi - Dirinya Kerana Enggan Mengikuti Kebenaran - Dan Tempat Turunnya Siksa Pada
Mereka Itu Serta Menunjukkan Iftiqar Kita Kepada Allah - Yakni Bahawa Kita Amat Memerlukan
Bantuan Dan PertolonganNya - Dan Juga Ancaman Dari Melalaikan Yang Tersebut Di Atas
KITAB ADAB-ADAB KESOPANAN BERMUSAFIR
Bab 166 Sunnahnya Keluar Pada Hari Khamis Dan Sunnahnya Bertolak Di Awal Siang Hari..........77
Bab 167 Sunnahnya Mencari Kawan - Dalam Bermusafir - Dan Melantik Seorang..........................78
Di Antara Yang Sama-sama Pergi Itu Sebagai Ketua Mereka Yang Mesti Diikuti Oleh
Peserta-peserta Yang Menyertai Perjalanan Itu
Bab 168 Adab-adab Kesopanan Perjalanan, Turun, Menginap Dan Tidur Dalam Bermusafir,..........79
Juga Sunnahnya Berjalan Malam, Belas-kasihan Pada Binatang-binatang
Menjaga Permasalahan Binatang-binatang Tersebut Serta Menyuruh Orang Yang Lalai
Memberikan Hak Binatang-binatang Tersebut Supaya Memberikan Haknya Dan
Bolehnya Menunggang Di Belakang Di Atas Binatang Kenderaan, Jikalau Binatang Itu
Kuat Untuk Ditunggangi - Sampai Dua Orang
Bab 169 Menolong Kawan.................................................................................................................81
Bab 170 Apa-apa Yang Dibacakan Apabila Seseorang Itu Menaiki Kendaraannya...........................82
Untuk Berjalan
Bab 171 Takbirnya Seorang Musafir Jikalau Menaiki Tempat Tinggi -.............................................84
Gunung-gunung - Dan Sebagainya Dan Bertasbih Jikalau Turun Ke Jurang Dan Sebagainya
Serta Larangan Terlampau Sangat Dalam Menguatkan Suara Takbir Dan Lain-lain
Bab 172 Sunnahnya Berdoa Dalam Bermusafir..................................................................................85
Bab 173 Apa Yang Dibacakan Sebagai Doa Apabila Seseorang Itu Takut Kepada...........................86
Orang Jahat Dan Sebagainya
Bab 174 Apa Yang Dibacakan Jikalau Seseorang Itu Sampai Ke Suatu Tempat Penginapan............87
Bab 175 Sunnahnya Mempercepatkan Perjalanan Seorang Musafir Untuk Pulang Ke......................88
Tempat Keluarganya, Jikalau Sudah Diselesaikan Keperluannya
Bab 176 Sunnahnya Tiba Di Tempat Keluarganya Di Waktu Siang Dan Makruhnya.......................89
Tiba Di Waktu Malam, Jikalau Tidak Ada Keperluan Penting
Bab 177 Apa Yang Dibacakan Apabila Seseorang Musafir Itu Telah Kembali.................................90
Dan Apabila Telah Melihat Negerinya
Bab 178 Sunnahnya Orang Yang Baru Datang - Dari Bermusafir - Supaya Masuk Masjid..............91
Yang Berdekatan Dengan Tempatnya Lalu Bersembahyang Dua Rakaat Di Dalam Masjid Itu
Bab 179 Haramnya Wanita Berjalan Bersendirian.............................................................................92
KITAB FADHAIL (BERBAGAI KELEBIHAN ATAU KEUTAMAAN)
Bab 180 Keutamaan Membaca Al-Quran...........................................................................................93
Bab 181 Perintah Berta'ahud Dengan Al-Quran - Memelihara Dan Membacanya.............................95
Secara Tetap - Dan Amaran Berpaling Daripadanya Kerana Kelupaan

4

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 182 Sunnahnya Memerdukan Suara Dalam Membaca Al-Quran Dan Meminta.........................96
Untuk Membacanya Dari Orang Yang Pandai Serta Merdu Suaranya Dan
Memperdengarkan Bacaannya
Bab 183 Galakan Membaca Surah-surah Atau Ayat-ayat Yang Tertentu...........................................98
Bab 184 Sunnahnya Berjama'ah Untuk Membaca - Al-Quran.........................................................102
Bab 185 Keutamaan Berwudhu'........................................................................................................103
Bab 186 Keutamaan Melaungkan Azan............................................................................................106
Bab 187 Keutamaan Solat.................................................................................................................108
Bab 188 Keutamaan Solat Subuh Dan Asar......................................................................................109
Bab 189 Keutamaan Berjalan Ke Masjid..........................................................................................110
Bab 190 Keutamaan Menunggu Waktu Solat...................................................................................112
Bab 191 Keutamaan Solat Jamaah....................................................................................................113
Bab 192 Galakan Datang Ke Surau dan Masjid Untuk Solat Jamaah Subuh Dan Isya'....................115
Bab 193 Perintah Menjaga Solat-Solat Wajib Dan Larangan Keras Serta Ancaman.......................116
Hebat Dalam Meninggalkannya
Bab 194 Keutamaan Saf Pertama Dan Perintah Menyempurnakan Saf-saf Yang............................118
Permulaan Yakni Jangan Berdiri Di Saf Kedua Sebelum Sempurna Saf Pertama
Dan Jangan Berdiri Di Saf Ketiga Sebelum Sempurna Saf Kedua Dan Seterusnya,
Serta Meratakan Saf-saf Dan Merapatkannya
Bab 195 Keutamaan Solat-Solat Sunat Rawaatib Yang Mengiringi Solat-Solat................................121
Fardhu Dan Huraian Seringkas-ringkas Rakaatnya, Sesempurna-sempurnanya
Dan Yang Pertengahan Antara Kedua-duanya
Bab 196 Mengukuhkan Sunatnya Dua Rakaat Subuh .......................................................................122
Bab 197 Meringankan Dua Rakaat Fajar - Sunat Sebelum Subuh, Huraian Apa...............................123
Yang Dibaca Dalam Kedua Rakaat Itu Serta Huraian Perihal Waktunya
Bab 198 Sunnahnya Berbaring Selepas Mengerjakan Solat Sunat Dua Rakaat Fajar........................124
- Sebelum Subuh - Pada Lambung Kanan Dan Galakan Untuk Melakukannya,
Mahu pun Pada Malam Harinya Bersembahyang Tahajjud Atau Tidak
Bab 199 Solat Sunat Zuhur...............................................................................................................125
Bab 200 Solat Sunat Asar.................................................................................................................126
Bab 201 Solat Sunat Maghrib, Selepas Dan Sebelumnya.................................................................127
Bab 202 Solat Sunat Isya' Selepas Dan Sebelumnya........................................................................128
Bab 203 Solat Sunat Juma'at.............................................................................................................129
Bab 204 Sunnahnya Mengerjakan Solat-Solat Sunat Di Rumah, Baik pun Sunat............................130
Rawaatib Atau Lain-lainnya Dan Perintah Berpindah Untuk Bersembahyang
Sunat Dari Tempat Yang Digunakan Bersembahyang Wajib Atau Memisahkan
Antara Kedua Solat Itu Dengan Percakapan
Bab 205 Galakan Melakukan Solat Witir Dan Huraian Bahawa Solat Ini........................................131
Adalah Solat Sunat Yang Dikukuhkan Serta Huraian Mengenai Waktunya
Bab 206 Keutamaan Solat Dhuha Dan Huraian Perihal Paling Ringkasnya.....................................132
Rakaat Dhuha, Sebanyak-banyaknya Dan Yang Pertengahannya Serta Galakan
Untuk Menjaga Dan Terus Melakukannya - Istiqomah
Bab 207 Bolehnya Melakukan Solat Dhuha Dari Tingginya Matahari Sampai................................133
Tergelincir - Atau Terbitnya Dan Yang Lebih Utama Ialah Dilakukan Ketika
Sangat Panasnya Dan Meningginya Waktu Dhuha
Bab 208 Galakan Melakukan Solat Sunnah Tahiyatul Masjid - Menghormati Masjid.....................134
- Dua Rakaat Dan Makruhnya Duduk Sebelum Bersembahyang Dua Rakaat,
Di Waktu Apa pun Juga Apabila Masuknya Masjid Itu Dan Sama Halnya, Apakah
Bersembahyang Dua Rakaat Tersebut Dengan Niat Tahiyat, Solat Fardhu,
Sunnah Rawaatib Dan Lain-lainnya
Bab 209 Sunatnya Dua Rakaat Selepas Wudhu'...............................................................................135
Bab 210 Keutamaan Solat Jumaat, Kewajipannya, Mandi Untuk Menghadirinya,..........................136
Datang Awal, Doa Pada Hari Jumaat, Membaca Selawat Nabi Pada Hari Itu, Huraian
Perihal Saat Dikabulkannya Doa-doa Dan Sunatnya Memperbanyak Zikir Kepada
Allah Ta'ala Selepas Jumaat
Bab 211 Sunatnya Sujud Syukur Ketika Mendapatkan Kenikmatan Yang Nyata............................139
Atau Terhindar Dari Bencana Yang Nyata
Bab 212 Keutamaan Bangun Solat Di Waktu Malam.......................................................................140
Bab 213 Sunnahnya Bangun Malam Ramadhan Iaitu Untuk Malam Mengerjakan.........................145
Solat Sunat Tarawih
Bab 214 Keutamaan Mengerjakan Solat Di Malam Lailatul-Qadri Dan Huraian Perihal................146
Malam-malam Yang Lebih Dapat Diharapkan Menemuinya
Bab 215 Keutamaan Bersiwak - Bersugi - Dan Perkara-perkara Kebiasaan.....................................148
Bab 216 Mengukuhkan Kewajiban Zakat Dan Huraian Tentang Keutamaannya Serta Apa-apa…..150
Yang Berhubungan Dengan Zakat Itu
Bab 217 Wajibnya Puasa Ramadhan, Huraian Keutamaan Berpuasa Dan Perkara-perkara.............154
Yang Berhubungan Dengan Puasa Itu
Bab 218 Dermawan Dan Melakukan Kebaikan Serta Memperbanyakkan Kebaikan Dalam...........156
Bulan Ramadhan Dan Menambahkan Amalan Itu Dari Yang Sudah-sudah Apabila Tiba Sepuluh
Hari Terakhir Dari Ramadhan Itu
Bab 219 Larangan Mendahului Ramadhan Dengan Puasa Setelah Pertengahan Sya'ban,...............157
Melainkan Bagi Orang Yang Biasa Berpuasa Pada Hari-hari Yang Sebelumnya Atau Tepat Pada
Kebiasaan Yang Dilakukannya, Misalnya Bahawa Kebiasaannya Berpuasa Hari Isnin Dan Khamis
Lalu Bertepatan Dengan Itu
Bab 220 Apa Yang Dibacakan Di Waktu Melihat Bulan Sabit - Anak Bulan -Yakni......................158
Rukyatul Hilal
5

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 221 Keutamaan Bersahur Dan Melewat-lewatkannya Selama Mana Tidak Takut....................159
Menyingsingnya Fajar
Bab 222 Keutamaan Menyegerakan Berbuka Dan Apa Yang Digunakan Untuk.............................160
Berbuka Itu Serta Apa Yang Dibacakan Setelah Selesai Berbuka
Bab 223 Perintah Kepada Orang Yang Berpuasa Supaya Menjaga Lidah Dan................................162
Anggotanya Dari Pertengkaran, Saling Bermaki-makian Dan Sebagainya
Bab 224 Berbagai masalah dalam berpuasa......................................................................................163
Bab 225 Keutamaan Berpuasa Dalam Bulan Muharram, Sya'ban Dan Bulan-bulan Yang..............164
Mulia - Asyhurul Hurum
Bab 226 Keutamaan Berpuasa Dan Lain-lain, Dalam Hari-hari Sepuluh Pertama Dari...................165
Bulan Zulhijjah
Bab 227 Keutamaan Berpuasa Pada Hari Arafah, 'Asyura Dan Tasu'a.............................................166
Bab 228 Sunatnya Berpuasa Enam Hari Dari Bulan Syawal............................................................167
Bab 229 Sunatnya Berpuasa Pada Hari Isnin Dan Khamis...............................................................168
Bab 230 Sunatnya Berpuasa Tiga Hari Dalam Setiap Bulan............................................................169
Bab 231 Keutamaan Orang Yang Memberi Makan Berbuka Kepada Orang Yang Berpuasa,.........170
Keutamaan Orang Berpuasa Yang Makan Makanannya Di Depannya Dan Doanya Orang Yang
Makan Kepada Orang Yang Memberinya Makan
KITAB ITIKAF
Bab 232

I'tikaf...................................................................................................................................171

KITAB HAJI
Bab 233

Haji.....................................................................................................................................172

KITAB JIHAD
Bab 234 Jihad.....................................................................................................................................175
Bab 235 Huraian Perihal Kelompok Golongan Orang-orang Yang Disebut Sebagai Mati................189
Syahid Dalam Pahala Akhirat Dan Mereka Ini Wajib Dimandikan Dan Disembahyangkan,
Berbeza Dengan Orang Yang Terbunuh Dalam Berperang Melawan Kaum Kafirin
Bab 236 Keutamaan Memerdekakan Hamba sahaya..........................................................................191
Bab 237 Keutamaan Berbuat Baik Kepada Hamba sahaya................................................................192
Bab 238 Keutamaan Hamba sahaya Yang Menunaikan Hak Allah Ta'ala Dan Hak Tuannya...........193
Bab 239 Keutamaan Beribadat Dalam Keadaan Penuh Kekacauan Iaitu Huru-hara Dan..................194
Timbulnya Berbagai Fitnah Dan Sebagainya
Bab 240 Keutamaan Bermurah Hati Dalam Berjual-beli, Mengambil Dan Memberi,.......................195
Kebaikan Menunaikan Hak Yang Menjadi Tanggungannya - Yakni Mengembalikan Hutang,
Kebaikan Meminta Haknya - Yakni Menagih Hutang, Menepatkan Takaran Dan Timbangan,
Larangan Mengurangi Timbangan, Juga Keutamaan Memberi Waktu Bagi Seseorang Yang
Berlebihan Kepada Orang Yang Kekurangan - Dalam Mengembalikan Hutangnya - Serta
Menghapuskan Sama sekali - Akan Hutang - Orang Yang Kekurangan Itu
KITAB ILMU
Bab 241 Ilmu pengetahuan.................................................................................................................198
KITAB MEMUJI DAN BERSYUKUR KEPADA ALLAH TA'ALA
Bab 242 Memuji Dan Bersyukur Kepada Allah Ta'ala...........................................................................202
KITAB SELAWAT KEPADA RASULULLAH S.A.W.
Bab 243 Bacaan Selawat kepada Rasulullah s.a.w.............................................................................204
KITAB BERBAGAI ZIKIR
Bab 244 Keutamaan Zikir Dan Galakan Mengerjakannya.................................................................207
Bab 245 Berzikir Kepada Allah Ta'ala Dengan Berdiri, Duduk, Berbaring Berhadas,......................215
Sedang Berjunub Dan Haid, Kecuali Al-Quran, Maka Tidak Halal Bagi Orang Yang
Sedang Berjunub Atau Haid
Bab 246 Apa Yang Dibacakan Ketika Hendak Tidur Dan Bangun Tidur..........................................216
Bab 247 Keutamaan Berhimpun Untuk Berzikir Dan Mengajak-ajak Untuk Meneruskannya..........217
Dan Larangan Memisahkan Diri Daripadanya Kalau Tanpa Uzur
Bab 248 Zikir Di Waktu Pagi Dan Petang..........................................................................................220
Bab 249 Apa-Apa yang dibacakan ketika hendak tidur......................................................................223
KITAB DOA-DOA
Bab 250
Bab 251
Bab 252
Bab 253

Doa-doa................................................................................................................................225
Keutamaan Berdoa Di Luar Adanya Orang Yang Didoakan...............................................231
Beberapa Masalah Dari Hal Doa..........................................................................................232
Karamah-karamahnya Para Waliullah Dan Keutamaan Mereka..........................................234

6

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB PERKARA-PERKARA YANG DILARANG MELAKUKANNYA
Bab 254 Haramnya Mengumpat Dan Perintah Menjaga Lidah.........................................................241
Bab 255 Haramnya Mendengar Kata Umpatan - Ghibah - Dan Menyuruh Orang...........................245
Yang Mendengar Umpatan Yang Diharamkan Itu Supaya Menolaknya Dan Mengingkari Tidak Menyetujuinya - Kepada Orang Yang Mengatakannya. Jikalau Tidak Kuasa Atau pun
Orang Tadi Tidak Suka Menerima Nasihatnya, Hendaklah Ia Memisahkan Diri Dari Tempat
Itu Jikalau Boleh Ia Berbuat Demikian
Bab 256 Huraian Perihal Ghibah - Mengumpat -Yang Dibolehkan.................................................247
Bab 257 Haramnya Mengadu Domba Iaitu Menyebarkan Kata-kata Fitnah Antara Para................250
Manusia Dengan Maksud Hendak Merosakkan
Bab 258 Larangan Menyebarkan Kata-kata Atau Perkataan Orang-orang Kepada..........................251
Para Penguasa Negara, Jikalau Tidak Didorong Oleh Sesuatu Keperluan Seperti Takutnya
Timbulnya Kerosakan Dan Sebagainya
Bab 259 Buruknya Orang Yang Bermuka Dua - Kemunafikan........................................................252
Bab 260 Haramnya Berdusta............................................................................................................253
Bab 261 Huraian Perihal Dusta Yang Dibolehkan............................................................................258
Bab 262 Memiliki Ketetapan Dalam Apa Yang Diucapkan Atau Apa Yang Diceritakan................259
Bab 263 Huraian Bersangatan Haram Menyaksikan Kepalsuan.......................................................260
Bab 264 Haramnya Melaknat Diri Seseorang Atau Terhadap Binatang...........................................261
Bab 265 Bolehnya Melaknat Kepada Orang-orang Yang Mengerjakan Kemaksiatan.....................263
Tanpa Mengira Siapa Orangnya
Bab 266 Haramnya Memaki Orang Islam Tanpa Hak (Kebenaran)..................................................264
Bab 267 Haramnya Memaki-maki Orang-orang Mati Tanpa Adanya Hak (Kebenaran).................265
Dan Permasalahan Syariat
Bab 268 Larangan Menyakiti............................................................................................................266
Bab 269 Larangan Saling Benci-membenci, Putus-memutuskan - Ikatan Persahabatan..................267
- Dan Saling Belakang-membelakangi - Tidak Bertegur sapa - Tidak Bertegur-sapa
Bab 270 Haramnya Hasad - Dengki - Iaitu Mengharapkan Lenyapnya Sesuatu Kenikmatan..........268
Dari Pemiliknya, Mahu pun Yang Berupa Kenikmatan Urusan Agama Atau Urusan Keduniaan
Bab 271 Larangan Menyelidiki Kesalahan Orang Serta Menperdengarkan Perkataan Yang.......... 269
Orang Itu Benci Kalau Ia Mendengarnya
Bab 272 Larangan Mempunyai Prasangka Buruk Kepada Kaum Muslimin Yang Tanpa................271
Adanya Darurat
Bab 273 Haramnya Menghina Seorang Muslim...............................................................................272
Bab 274 Larangan Menampakkan Rasa Gembira Kerana Adanya Bencana Yang...........................273
Menimpa Seorang Muslim
Bab 275 Haramnya Menodai Nasab - Keturunan - Yang Terang Menurut Zahirnya Syara'............274
Bab 276 Larangan Berdusta Dan Menipu.........................................................................................275
Bab 277 Haramnya Memungkiri - Tidak Menepati Janji..................................................................276
Bab 278 Larangan Mengungkit-ungkit - Yakni Membangkit-bangkitkan Sesuatu..........................277
Pemberian Dan Sebagainya
Bab 279 Larangan Berbangga Diri Dan Melanggar Peraturan..........................................................278
Bab 280 Haramnya Meninggalkan Bercakap - Yakni Tidak Bertegur-sapa - Antara......................279
Kaum Muslimin Lebih Dari Tiga Hari Kecuali Kerana Adanya Kebid'ahan Dalam Diri
Orang Yang Tidak Ditegurnya Itu - Yakni Yang Tidak Disapa - Atau Kerana Orang Itu
Menampakkan Kefasikan Dan Sebagainya
Bab 281 Larangan Berbisiknya Dua Orang Tanpa Diketahui Orang Yang Ketiga Dan....................281
Tanpa Izinnya Yang Ketiga Itu, Melainkan Kerana Adanya Keperluan, Iaitu Kalau Kedua-dua
Orang Itu Bercakap-cakap Secara Rahsia Sekiranya Orang Yang Ketiga Itu Tidak Dapat
Mendengarnya Atau Yang Semakna Dengan Itu, Umpamanya Kedua-duanya Bercakap-cakap
Dengan Sesuatu Bahasa Yang Tidak Difahami Oleh Orang Yang Ketiga Tadi
Bab 282 Larangan Menyiksa Hamba Sahaya, Binatang, Wanita Dan Anak Tanpa Adanya............282
Sebab Yang Dibenarkan Oleh Syara' Atau pun Dengan Cara Yang Melebihi Kadar Kesopanan Meskipun Dibenarkan Oleh Syara'
Bab 283 Haramnya Menyiksa Dengan Api Terhadap Semua Binatang, Walaupun Kutu................285
Kepala Dan Sebagainya
Bab 284 Haramnya Seorang Kaya Yang Menangguhkan Amanah..................................................286
Kerana Sesuatu Sebab Yang Menguntungkannya
Bab 285 Makruhnya Seseorang Yang Menarik Kembali Hibah - Yakni Pemberiannya -.................287
Kepada Orang Yang Akan Diberi, Sebelum Disampaikan Kepada Yang Akan Diberi Itu
Atau Pemberian Yang Akan Diberikan Kepada Anaknya Dan Sudah Sampaikan Atau Belum
Disampaikan Kepadanya, Juga Makruhnya Seseorang Membeli Sesuatu Benda Yang
Disedekahkan Dari Orang Yang Disedekahkan Atau Yang Dikeluarkan Sebagai Zakat Atau Kaffarah
- Denda - Dan Sebagainya, Tetapi Tidak Mengapa Kalau Pembelian Itu Dari Orang Lain - Bukan
Yang Disedekah Atau Dizakat Dan Sebagainya - Kerana Sudah Berpindah Milik Dari Orang Ini
Kepada Orang Lain
Bab 286 Kukuhnya Keharaman Makan Harta Anak Yatim..............................................................288
Bab 287 Bersangatan Haramnya Harta Riba.....................................................................................289
Bab 288 Haramnya Ria' - Menunjuk-nunjuk Atau Memperlihatkan Kebaikan Diri Sendiri............290
Bab 289 Sesuatu Yang Disangka Sebagai Ria', Tetapi Sebenarnya Bukan Ria'...............................292
Bab 290 Haramnya Melihat Kepada Wanita Ajnabiyah - Bukan Mahramnya - Dan Kepada..........293
Orang Yang Mengurat Tanpa Ada Keperluan Yang Dibenarkan Menurut Syara'
Bab 291 Haramnya Berdua-duaan Dengan Wanita Lain - Yakni Yang Bukan Mahramnya............295

7

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 292 Haramnya Orang-orang Lelaki Menyerupakan Diri Sebagai Kaum Wanita Dan...............296
Haramnya Kaum Wanita Menyerupakan Diri Sebagai Kaum Lelaki, Mahu pun Dalam
Berpakaian, Gerakan Tubuh Dan Sebagainya
Bab 293 Larangan Menyerupakan Diri Dengan Syaitan Dan Orang-orang Kafir............................297
Bab 294 Larangan Orang Lelaki Dan Perempuan Untuk Mewarnakan - Yakni Yang.....................298
Beruban - Rambutnya Dengan Warna Hitam
Bab 295 Larangan Menguncit Iaitu Mencukur Sebahagian Kepala Dengan Meninggalkan............299
Sebahagian Yang Lain Dan Bolehnya Mencukur Seluruh Kepala Untuk Orang Lelaki, Tidak
Untuk Orang Perempuan
Bab 296 Haramnya Menyambungkan Rambut Sendiri Dengan Rambut Orang Lain......................300
Mencacah Kulit - Dengan Gambar, Tulisan Dan Sebagainya - Serta Wasyr Iaitu Mengukir
Gigi - Untuk Merenggangkannya Atau Merapatkannya
Bab 297 Larangan mencabut Uban dari Janggut, Kepala Dan Sebagainya......................................302
Bab 298 Makruhnya Bercebok Dengan Tangan Kanan Dan Memegang Kemaluan........................303
Dengan Tangan Kanan Ketika Bercebok Tanpa Adanya Keuzuran
Bab 299 Makruhnya Berjalan Dengan Memakai Sebelah Sandal Atau Sebelah Kasut....................304
Khuf Tanpa Adanya Keuzuran Dan Makruhnya Memakai Sandal Atau Kasut Khuf
Dengan Berdiri Tanpa Keuzuran
Bab300 Larangan Membiarkan Api Menyala Di Rumah Ketika Masuk Tidur................................305
Dan Sebagainya, Mahu pun Api Itu Dalam Lampu Atau pun Lain-lainnya
Bab 301 Larangan Memaksa-maksakan Iaitu Perbuatan Dan Ucapan Yang Tidak Ada....................306
Kepentingan Di Dalamnya Dengan Kemasyarakatan - Yakni Kesukaran
Bab 302 Haramnya Menangis Dengan Meraung Kepada Mayat, Menampar Pipi,............................307
Mengoyak-ngoyakkan Saku, Menarik Rambut, Mencukur Rambut Serta Berdoa
Dengan Mendapatkan Kecelakaan Dan Kehancuran
Bab 303 Larangan Menemui Ahli Tenung, Ahli Nujum, Ahli Silap Mata, Orang-orang...................309
Meramal Dan Sebagainya Dengan Menunjuk Dengan Menggunakan Kerikil, Biji Sya'ir
Dan Sebagainya
Bab 304 Larangan Dari Terasa Akan Mendapat Celaka - Kerana Adanya Sesuatu............................311
Bab 305 Haramnya Melukis Gambar Binatang Di Hamparan, Batu, Baju, Wang Dirham,...............312
Wang Dinar, Kain Sarung Bantal Dan Lain-lain, Juga Haramnya Menggunakan Gambar Tadi
Diletakkan Di Dinding, Atap, Langsir, Serban, Baju Dan Sebagainya Serta Perintah
Supaya Dibuang Gambar Itu
Bab 306 Haramnya Memelihara Anjing Kecuali Untuk Berburu, Menjaga Ternakan Atau..............314
Ladang Tanaman
Bab 307 Makruhnya Menggantungkan Lonceng - Bell - Pada Unta Atau Binatang..........................315
Yang Lain Dan Makruhnya Membawa Anjing Dan Lonceng - Bel - Dalam Bermusafir
Bab 308 Makruhnya Menaiki Ialalah Iaitu Unta Jantan Atau Betina Yang Makan Kotoran.............316
Jikalau Ia Sudah Terbiasa Memakannya - Bukan Kotoran *- Yang Suci Lalu Dagingnya
Menjadi Sedap Dimakan, Maka Hilanglah Kemakruhannya
Bab 309 Larangan Berludah Dalam Masjid Dan Perintah Menghilangkannya Jikalau......................317
Terjumpa Ludah Itu Dan Juga Perintah Membersihkan Masjid Dari Segala Kekotoran
Bab 310 Makruhnya Bertengkar Di Dalam Masjid, Meninggikan Suara Di Dalamnya,...................318
Bertanyakan Apa-apa Yang Hilang, Jual Beli, Sewa-Menyewa Dan Lain-lain Perkara
Yang Termasuk Dalam Perkara Mu'amalat
Bab 311 Larangan Makan Bawang Putih, Bawang Merah, Petai Dan Lain-lain Yang......................319
Mendatangkan Bau Busuk Untuk Masuk Ke Masjid Sebelum Hilangnya Bau Tersebut
- Dari Mulut - Kecuali kalau Darurat
Bab 312 Makruhnya Duduk Ihtiba' - Bersila Panggung Pada Hari Juma’at Di Waktu Imam............320
Sedang Berkhutbah, Sebab Duduk Seperti Itu Boleh Menyebabkan Mengantuk Lalu
Tidak Dapat Memperhatikan Lagi Dari Mendengar Khutbah Dan Juga Ditakutkan
Akan Batalnya Wudhu'
Bab 313 Larangan Bagi Seseorang Yang Berada Pada Tarikh Sepuluh Zulhijjah.............................321
Dan Ia Hendak Menyembelih Korban Kalau Ia Mengambil - Memotong Atau Mencukur Sesuatu Dari Rambut Atau Kukunya Sendiri, Sehingga Ia Selesai Menyembelih Korban Tersebut
Bab 314 Larangan Bersumpah Dengan Menggunakan Makhluk Seperti Nabi, Ka'bah,....................322
Malaikat, Langit, Nenek-moyang, Kehidupan, Ruh, Kepala, Kehidupan Sultan, Kenikmatan
Sultan, Tanah Si Fulan, Amanah Dan Sumpah-sumpah Seperti Inilah Yang
Bersangatan Larangannya
Bab 315 Bersangatan Haramnya Sumpah Dusta Dengan Sengaja.....................................................323
Bab 316 Sunnahnya Seseorang Yang Sudah Terlanjur Mengucapkan Sumpah, Lalu Terjumpa.......324
Yang Lain Yang Lebih Baik Dari Yang Disumpahkannya Itu, Supaya Ia Melakukan Sahaja
Apa Yang Sudah Disumpahkan Tadi Kemudian Membayar Denda Atas Sumpahnya Tersebut
Bab 317 Pengampunan Atas Sumpah Yang Tidak Disengaja Dan Bahawasanya Sumpah...............325
Seperti Ini Tidak Perlu Dibayar Kaffarah, Iaitu Sumpah Yang Biasanya Terlepas Cakap Tanpa
Adanya Kesengajaan, Seperti Seseorang Yang Sudah Biasa Mengucapkan: "Tidak, Wallahi"
Dan "Ya, Wallahi" Dan Sebagainya
Bab 318 Makruhnya Bersumpah Dalam Berjual-beli, Sekali pun Benar Kata-katanya.....................326
Bab 319 Makruhnya Seseorang Meminta Dengan Zatnya Allah Azza Wa Jalla Selain.....................327
Dari Syurga Dan Makruhnya Menolak Seseorang Yang Meminta Dengan Menggunakan
Ucapan "Kerana Allah Ta'ala" Serta Bersyafa'at Dengan Kata-kata Itu
Bab 320 Haramnya Mengucapkan Syahansyah'- Maha Raja Atau Raja Segala Raja - Untuk..........328
Seseorang Sultan Atau Sebagainya, Sebab Ertinya, Itu Ialah Raja Dari Sekalian Raja, Sedangkan
Tidak Boleh Diberi Sifat Sedemikian Itu Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Bab321 Larangan Memanggil Orang Fasik Atau Orang Yang Berbuat Kebid'ahan Dan Yang.........329
Seperti Itu Dengan Ucapan "Tuan - Sayyid" Dan Yang Seumpamanya
Bab 322 Makruhnya Memaki-maki Penyakit Panas...........................................................................330
8

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 323 Larangan Memaki-maki Angin Dan Huraian Apa Yang Dibacakan Ketika Ada................331
Hembusan Angin
Bab 324 Makruhnya Memaki-maki Ayam.........................................................................................332
Bab 325 Larangan Seseorang Mengatakan: "Kita Dilimpahi Dengan Keberkatan Dari....................333
Bintang Anu”
Bab 326 Haramnya Seseorang Mengatakan Kepada Sesama Orang Muslim:....................................334
"Wahai Orang Kafir"
Bab 327 Larangan Berbuat Kekejian - Atau Melanggar Batas - Serta Berkata Kotor........................335
Bab 328 Makruhnya Memaksa-maksakan Diri Berprotokol Dalam Berucap Dengan.......................336
Cara Berlagak Sombong Dalam Mengeluarkan Kata-kata Dan Memaksa-maksa Diri Untuk
Boleh Berucap Dengan Fasih Atau Menggunakan Kata-kata Yang Asing - Sukar Diterima - Serta
Susunan Bahasa Yang Rumit Dalam Bercakap Dengan Orang Awam Dan Sebagainya
Bab 329 Makruhnya Berkata: "Jiwaku Kotor"...................................................................................337
Bab 330 Makruhnya Menamakan Anggur Dengan Sebutan “Al-karmu”...........................................338
Bab 331 Larangan Menceritakan Sifat - Keadaan Atau Hal Ehwal - Wanita Kepada........................339
Seseorang Lelaki, Kecuali Kalau Ada Keperluan Untuk Berbuat Sedemikian Itu Untuk
Kepentingan Syara' Seperti Hendak Mengahwininya Dan Sebagainya
Bab332 Makruhnya Seseorang Mengucapkan Dalam Doanya: "Ya Allah, Ampunilah Aku...........340
Kalau Engkau Berkehendak", Tetapi Haruslah Ia Bersungguh-sungguh Dengan Permohonannya Itu
Bab 333 Makruhnya Ucapan: "Sesuatu Yang Allah Menghendaki Dan............................................341
Si Fulan Itu Juga Menghendaki"
Bab 334 Makruhnya Bercakap-cakap Sesudah Solat Isya' Yang Akhir.............................................342
Bab 335 Haramnya Seseorang Isteri Menolak Untuk Diajak KeTempat Tidur Suaminya,...............343
Jikalau Suami Itu Mengajaknya, Sedangkan Isterinya Itu Tidak Mempunyai
Keuzuran Yang Dibenarkan Oleh Syara'
Bab 336 Haramnya Seorang Isteri Mengerjakan Puasa Sunat Di Waktu Suaminya Ada...................344
Di Rumah, Melainkan Dengan Izin Suaminya Itu
Bab 337 Haramnya Makmum Mengangkat Kepala Dari Ruku' Atau Sujud Sebelumnya Imam.......345
Bab 338 Makruhnya Meletakkan Tangan Di Atas Khashirah - Yakni Rusuk Sebelah Atas..............346
Pangkal Paha - Ketika Solat
Bab 339 Makruhnya Solat Di Depan Makanan, Sedangkan Hatinya Teringin Makan.......................347
Atau Bersembahyang Dalam Keadaan Menahan Dua Kotoran Iaitu Ingin Kencing Atau Berak
Bab 340 Larangan Mengangkat Mata Ke Langit - Yakni Ke Arah Atas - Dalam Solat......................348
Bab 341 Makruhnya Menoleh Dalam Solat Tanpa Adanya Uzur......................................................349
Bab 342 Larangan Solat Menghadap Ke Arah Kubur........................................................................350
Bab 343 Haramnya Berjalan Melalui Hadapannya Orang Yang Sedang Bersembahyang.................351
Bab 344 Makruhnya Makmum Mendirikan Solat Sunat Setelah Muazzin Mula Mengucapkan........352
Iqamah, Mahu pun Yang Dilakukan Itu Solat Sunnah Dari Solat Wajib Yang Dikerjakan Itu
- Yakni Sunat Rawaatib - Atau pun Sunat Yang Lain
Bab 345 Makruhnya Mengkhususkan Hari Jumaat Untuk Berpuasa Dan Malam Jumaat Untuk.......353
Solat Malam
Bab 346 Haramnya Menyambungkan Dalam Berpuasa Iaitu Berpuasa Dua Hari Atau Lebih..........354
Dan Tidak Makan Serta Tidak Minum Antara Hari-hari Itu
Bab 347 Haramnya Duduk Di Atas Kubur.........................................................................................355
Bab 348 Larangan Menyimen Kubur Dan Membuat Bangunan Di Atasnya.....................................356
Bab 349 Haramnya Melarikan Diri Bagi Seseorang Hamba Sahaya Dari Tuan Pemiliknya.............357
Bab 350 Haramnya Memberi Syafa'at - Yakni Pertolongan - Dalam Hal Melaksanakan..................358
Hudud Atau Hukuman - Sebelum Diisytiharkan Untuk Melaksanakan Hukuman Itu
Bab 351 Larangan Berak Di Jalanan Awam - Yakni Tempat Orang-orang Berlalu Lintas................359
- Juga Di Tempat Mereka Berteduh Dan Di Tempat Aliran Air - Sumber-sumber Air - Dan
Yang Seumpamanya
Bab 352 Larangan Kencing Dan Sebagainya Di Air Yang Berhenti - Yakni Tidak Mengalir...........360
Bab 353 Makruhnya Mengutamakan Seorang Anak Melebihi Anak-anak Yang Lainnya.................361
Dalam Hal Memberi Hadiah - Yakni Memberikan Sesuatu
Bab 354 Haramnya Berkabung - Tidak Berhias Dan Tidak Keluar Rumah - Bagi Seseorang...........362
Wanita Atau Meninggalnya Mayat Lebih Dari Tiga Hari, Kecuali Kalau Yang Meninggal Itu
Suaminya, Maka Berkabungnya Selama Empat Bulan Sepuluh Hari
Bab 355 Haramnya Menjualkan Milik Orang Kota Kepada Orang Desa Dan Memanggilnya..........363
Penjual Dari Atas Kenderaan, Juga Haramnya Menjual Atas Jualan Saudaranya - Sesama Muslim,
Jangan Pula Melamar Atas Lamaran Saudaranya, Kecuali Kalau Ia Mengizinkan Atau Ia
Ditolak Lamarannya
Bab 356 Larangan Mensia-siakanHarta Yang Tidak Di Dalam Arah-arah Yang Diizinkan..............365
Oleh Syari'at Dalam Membelanjakannya
Bab 357 Larangan Berisyarat Kepada Seorang Muslim Dengan Menggunakan Pedang Dan............366
Sebagainya Mahu pun Secara Sungguh-sungguh Atau Senda-gurau Dan Larangan Memberikan
Pedang Dalam Keadaan Terhunus
Bab 358 Makruhnya Keluar Dari Masjid Selepas Azan Kecuali Kerana Keuzuran, Sebelum...........367
Didirikan Solat Fardhu
Bab 359 Makruhnya Menolak Harum-haruman - Wangian - Tanpa Adanya Uzur............................368
Bab 360 Makruhnya Memuji Di Depan Orang Yang Dipuji Kerana Dibimbangi Timbulnya...........369
Kebinasaan Padanya Seperti Menimbulkan Rasa Hairan Pada Diri Sendiri Dan Sebagainya,
Tetapi Jawaz - Yakni Boleh - Bagi Seseorang Yang Aman Hatinya Dari Perasaan Tersebut
Jikalau Ia Menerima Pujian
Bab 361 Makruhnya Keluar Dari Sesuatu Negeri Yang Dihinggapi Oleh Wabak Penyakit..............371
Kerana Hendak Melarikan Diri Daripadanya Serta Makruhnya Datang Di Negeri Yang
Dihinggapi Sihir Itu
9

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 362 Bersangatan Haramnya Sihir................................................................................................373
Bab 363 Larangan Bermusafir Dengan Membawa Mushhaf - Yakni Kitab Suci Al-Quran - Ke......374
Negeri Orang-orang Kafir, Jikalau Dibimbangi Akan jatuh Mushhaf Itu Ke Tangan Mereka
Bab 364 Haramnya Menggunakan Bekas Yang Diperbuat Dari Emas Dan Bekas Dari Perak..........375
Untuk Makan, Minum, Bersuci Dan Lain-lain Penggunaan
Bab 365 Haramnya Seseorang Lelaki Memakai Pakaian Yang Disapu Minyak Za'faran..................376
Bab 366 Larangan Berdiam - Tidak Berkata-kata - Sehari Sampai Malam........................................377
Bab 367 Haramnya Seseorang Mengaku Nasab - Atau Keturunan - Dari Seseorang Yang...............378
Bukan Ayahnya Dan Mengaku Diperintah Oleh Orang Yang Bukan Penjaganya - Yakni Yang
Tidak Berhak Memerdekakannya
Bab 368 Amaran Dan Ancaman Mengumpulkan Dan Menimbunkan Apa-apa Yang.......................380
Dilarang Oleh Allah AzzaWaJalla Serta Oleh Rasulullah s.aw.
Bab 369 Apa-apa Yang Perlu Dikatakan Dan Dilakukan Oleh SeseorangYang................................381
Mengumpulkan Dan Menimbukan Apa-apa Yang Dilarang
- Oleh Agama - Atas Dirinya
KITAB AL MANTSURAH DAN AL MULAH
Bab 370 Beberapa Hadis Yang Berserakan - Tidak Termasuk Dalam Bab Tertentu - Dan..............382
Yang Dirasakan Baik Untuk Dijadikan Panduan
KITAB ISTIGHFAR
Bab 371 Memohon Pengampunan....................................................................................................404
Bab 372 Huraian Perihal Apa-apa Yang Disediakan Oleh Allah Ta'ala Untuk Kaum.....................407
Mukminin Di Dalam Syurga
TAMAT

10

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB PAKAIAN

Bab 117
Sunnahnya Memakai Pakaian Putih Dan Bolehnya Memakai Pakaian
Berwarna Merah, Hijau, Kuning, Hitam, Juga Bolehnya Mengambil Pakaian
Dari Kapas, Sintetik, Rambut, Bulu Dan Lain-lain Lagi Kecuali Sutera

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
َ
َ
ً ‫َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً ُ َ ي َ ْ ُ ْ َر‬
َّ ‫اس‬
ُ ‫يشا ۖ َوِل َب‬
﴾٦٢﴿ .... ۖ ‫الت ْق َو ٰى ذٰ ِل ََ خ ْير‬
ِ ‫يا ب ِني آدم قد أنزلنا عليكم ِلباسا يو ِار سوآ ِتكم و‬
Allah Ta'ala berfirman:

Wahai anak Adam - yakni manusia, Kami telah menurunkan untuk kamu pakaian - pakaian yang
dapat kamu sekalian gunakan untuk menutupi aurat-auratmu dan pula pakaian untuk hiasan dan
pakaian ketaqwaan adalah yang terbaik." (al-A'raf: 26)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬

ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ
.... ۖ ‫يل ت ِقيكم َبأ َسك ْم‬
‫ وجعل لكم ِمن ال ِجب ِال أكنانا وجعل لكم سر ِابيل ت ِقيكم الحر وسر ِاب‬....
﴾١٨﴿
Allah Ta'ala berfirman lagi:

"Dan Allah membuat untuk kamu pakaian-pakaian untuk memelihara kamu dari panas, juga
pakaian-pakaian - baju besi - untuk melindungi kamu dalam peperangan." (an-Nahl: 81)

َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ‫ال ْال َب ُس ْوا م ْن ِث َياب ُك ْم ْال َب َي‬
َ
‫اض‬
‫ق‬
‫اس ر ِض ي الله عنهما أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم‬
ِ
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
ِ
ْ ُ ِّ َ َ ُ
ََ
ُ َ
ْ َ ْ َّ َ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫فإن َها ِمن خي ِر ِث َي ِابك ْم وك ِفنوا ِف َيها َم ْوتاك ْم (رواه أبو داود والترمذي) وق‬
776. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Pakailah yang berwarna putih dari pakaian-pakaianmu itu kerana sesungguhnya yang putih
itu adalah yang terbaik di antara pakaian-pakaianmu, juga berikanlah kafan orang-orang yang mati
dari kamu sekalian dengan kain yang berwarna putih."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.

ْ َ َ َ ََ
ْ َّ
َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
‫اض ف ِإ َّن َها أط َه ُر‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ال َب ُسوا البي‬
‫وعن سمرة ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه‬
ََ
ُ َْ َ َ
ُ ‫َو َأ ْط َي ُب َو َك ِّف‬
َ ‫ال َحديث‬
ْ
َ
‫ص ِحيح‬
‫ق‬
‫و‬
)
‫والحاكم‬
‫النسائي‬
‫رواه‬
(
‫م‬
‫اك‬
‫ت‬
‫و‬
‫م‬
‫ا‬
‫يه‬
‫ف‬
‫وا‬
‫ن‬
ِ
ِ ِ
777. Dari Samurah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pakailah pakaian-pakaian yang
putih, sebab yang sedemikian itu adalah lebih suci dan lebih baik serta berilah kafan orang-orang yang
mati dari kamu sekalian dengan kain putih."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Nasa'i dan Hakim dan Hakim mengatakan bahawa ini adalah
Hadis shahih.

َ َ ً ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َّ
‫وعا َول َق ْد َرأ ْي ُت ُه ِفي ُحل ٍة َح ْم َر َاء‬
‫وع ِن البر ِاء ر ِض ي الله عنه قال كان رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم مرب‬
َ ُّ َ َ
َ
)‫َما َرأ ْي ُت ش ْي ًئا قط أ ْح َس َن ِم ْن ُه (متفق عليه‬
778. Dari al-Bara' bin 'Azib r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu adalah seorang yang sedang
tingginya - yakni sederhana tinggi tubuhnya, sungguh-sungguh aku telah melihat beliau s.a.w. memakai
pakaian yang berwarna merah. Tidak pernah sama sekali aku melihat sesuatu apa pun yang nampaknya
lebih indah dari beliau s.a.w. ketika itu." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ َّ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِب َمكة َو ُه َو‬
‫وعن أ ِبي جحيفة وه ِب ب ِن عب ِد الل ِه ر ِض ي الله عنه قال رأيت الن ِبي‬
َْ
َْ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ
ُ ‫ال ْب َطح في ُق َّبة َل ُه َح ْم َر َاء م ْن َأ َدم َف َخ َر َج ب َالل ب َو‬
‫اض ٍح ونا ِئ ٍل فخرج الن ِبي صلى الله علي ِه‬
‫ن‬
‫ن‬
‫م‬
‫ف‬
‫ه‬
‫ئ‬
‫و‬
‫ض‬
‫ِب‬
ٍ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ َ َِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
ُ ‫ضأ َوأ َّذ َن ب َالل َف َج َع ْل ُت أ َت َت َّب ُع َف ُاه‬
َّ ‫َو َس َّل َم َو َع َل ْيه ُح َّلة َح ْم َر ُاء َكأ ِّني أ ْن ُظ ُر إ َلى َب َياض َس َاق ْيه َف َت َو‬
‫هاه َنا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ‫الصالة َح َّي َعلى الفالح ث َّم ُرك َز ْت ل ُه َعن َزة ف َتق َّد َم ف‬
َّ ‫َو َه ُاه َنا َي ُقو ُل َيم ًينا َو ِش َماًل َح َّي َعلى‬
‫صلى َي ُم ُّر َب ْي َن‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ َْ َ
ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ‫َ ْ ُّ ن‬
َ
ُ
ُ
ْ
‫يدي ِه الكلب وال ِحمار ًل يمنع (متفق عليه) «العنزة» ِبفت ِح النو ِ نحو العكازة‬

779. Dari Abu Juhaifah iaitu Wahab bin Abdullah r.a., katanya: "Aku melihat Nabi s.a.w. di
Makkah. Beliau berada di Abthah dalam kubahnya - khemahnya - yang berwarna merah yang diperbuat
dari kulit yang sudah dimasak. Bilal lalu keluar dengan membawa air wudhu'yang disediakan untuk
Nabi s.a.w. Di antara orang-orang di situ ada yang terkena percikan airnya dan ada pula yang terkena
banyak. Selanjutnya keluarlah Nabi s.a.w. memakai pakaian berwarna merah, seolah-olah aku masih
dapat melihat pada keputihan kedua betisnya. Beliau s.a.w. lalu berwudhu' dan Bilal pun berazan. Aku
selalu mengikuti sahaja gerak mulut Bilal yang bergerak ke sini dan ke situ sambil mengucapkan azan
itu menoleh ke kanan ke kiri yakni ketika mengucapkan: "Hayya 'alash sholah - menoleh ke kanan - dan
Hayya 'alal falah - menoleh ke kiri." Kemudian dipacakkannya sebatang tongkat - di hadapan beliau
s.a.w. sebagai tanda garisan yang tidak boleh dilalui.

11

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Beliau s.a.w. lalu maju ke hadapan terus bersembahyang. Di hadapan beliau s.a.w. itu berlalulah
seekor anjing dan seekor keldai, tetapi tidak dicegah - sebab berada di luar garisan tongkat tersebut."
(Muttafaq 'alaih)
Alanazah dengan fathahnya nun ialah sesuatu yang seperti tongkat.

َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو َعل ْي ِه ث ْو َب ِان‬
‫وعن أ ِبي ِرمثة ِرفاعة التي ِم ِي ر ِض ي الله عنه قال رأيت رسول الل ِه‬
ْ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
‫أخضر ِان رواه (أبو داود والترمذي) ِب ِإسن ٍاد ص ِح ٍيح‬

780. Dari Abu Rimtsah iaitu Rifa'ah at-Taimi r.a., katanya: "Aku melihat Rasulullah s.a.w. dan
beliau memakai dua baju yang berwarna hijau."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dengan isnad yang shahih.

َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ
َ
ْ
َ
‫وعن ج ِاب ٍر ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم دخل يوم فت ِح مكة وعلي ِه ِعمامة‬
)‫َس ْو َداء (رواه مسلم‬
781. Dari Jabir r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. memasuki - Kota Makkah - pada waktu
pembebasan Kota Makkah dan beliau s.a.w. memakai serban hitam." (Riwayat Muslim)

َ ْ َ َ
َ ُ ُ ْ َ ِّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
َّ َّ َ َّ
َ
ُ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّلم‬
َ
‫ل‬
‫و‬
‫يد عمر ِ ب ِن حري ٍث ر ِض ي الله عنه قال كأ ِني أنظر ِإلى رسو ِ الل ِه صلى‬
ٍ ‫وعن أ ِبي س ِع‬
ِ
َ
َ
َ
َ
َُّ
َ
َ
َّ َ َّ ‫َ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ َل‬
َ
‫َو َعل ْي ِه ِع َم َامة َس ْو َد ُاء ق ْد أ ْرخى ط َرف ْي َها َب ْي َن ك ِت َف ْي ِه (رواه مسلم) و ِفي ِرواي ٍة له أن رسو الل ِه صلى الله‬
َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
‫اس َو َعل ْي ِه ِع َم َامة َس ْو َد ُاء‬
‫علي ِه وسلم خطب الن‬
782. Dari Abu Said iaitu 'Amr bin Huraits r.a., katanya: "Seolah-olah aku masih dapat melihat
kepada Rasulullah s.a.w. dan beliau s.a.w. pada waktu itu memakai serban hitam. Beliau melabuhkan
hujungnya di antara kedua bahunya." (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Imam Muslim lain disebutkan bahawasanya Rasulullah s.a.w.berkhutbah di
hadapan para manusia dan beliau s.a.w. memakai serban hitam.

َّ َّ َ َّ َ ُ َ َ ِّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم في َث َال َثة َأ ْث َواب َب‬
‫ض‬
‫ي‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي الله عنها قالت ك ِفن رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ
ْ َ َّ ُ َّ
َ ‫السين َو‬
ِّ
َ َ َ َ
‫ض ِِّم َها‬
ٍ ‫سحوِلي ٍة ِمن كرس‬
ِ ِ ‫ف ليس ِفيها ق ِميص وًل ِعمامة (متفق عليه) «السح ِولية» ِبفت ِح‬
ْ ْ
ُ
َّ َ
َ ‫ضم ْال َح ِاء ْاْلُ َه َم َل َت ْين ث َياب ُت ْن َس ُب إ َلى َس ُحول َق ْرَية‬
‫من « َوالك ْر ُسف» ال ُقط ُن‬
‫بالي‬
ِ ِ
ِ ‫و‬
ِ
ِ
783. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. dikafankan - ketika wafatnya dengan tiga helai baju yang berwarna putih, buatan negeri Sahul iaitu diperbuat dari kapas. Di dalam
kafan itu tidak terdapat baju dan tidak ada pula serbannya." (Muttafaq 'alaih)
Assahuliyah dengan fathahnya sin dan boleh pula dengan dhammahnya ha', sin dan ha' itu
muhmalah, maknanya ialah baju atau pakaian yang disandarkan kepada negeri Sahul iaitu sebuah desa
di daerah Yaman. Alkursuf maknanya kapas.

َ َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُل‬
‫ات غ َد ٍاة َو َعل ْي ِه ِم ْرط ُم َر َّحل ِم ْن ش ْع ٍر أ ْس َو ٍد (رواه‬
‫وعنها قالت خرج رسو الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ذ‬
ْ
ْ
َ ُْ
َّ
َ ُ ْ
ُ
ُْ
َُ ُ
‫ورة ِر َح ِال ِإلا ِب ِل َو ِه َي‬
‫مسلم) « ِاْل ْرط» ِبك ْس ِر ِاْل ِيم َو ُه َو ك َساء َو «اْل َر َّح ُل» ِبال َح ِاء اْل ْه َمل ِة ُه َو ال ِذي ِف ِيه ص‬
َ
ُ‫ألا ْك َوار‬
784. Dari Aisyah radhiallahu 'anha juga, katanya: "Rasulullah s.a.w. pada suatu pagi keluar dan
beliau s.a.w. memakai baju yang dilukis dengan gambar pelana dan diperbuat dari bulu hitam" (Riwayat
Muslim)
Almirth dengan kasrahnya mim ialah pakaian dan Almurahhah dengan ha' muhmalah, iaitu yang
bergambar pelana unta dan itulah yang disebut Alakwaar (yakni jamaknya Akkuur, maknanya pelana
unta).

َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ
ُ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ
‫ات ل ْيل ٍة ِفي‬
‫ال ك ْن ُت َم َع َر ُسو ِل الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ذ‬
‫وع ِن اْل ِغيرة بن شعبة ر ِض ي الله عنه ق‬
َ َ ََ
ُ َّ
ََ َ ُْ
َ َ َ
َ
‫ال ِلي أ َم َع ََ َماء قل ُت ن َع ْم فن َز َل َع ْن َر ِاحل ِت ِه ف َمش ى َح َّتى ت َو َارى ِفي َس َو ِاد الل ْي ِل ث َّم َج َاء‬
‫َم ِس ٍير فق‬
َّ‫اع ْيه م ْن َها َحتى‬
ْ‫َف َأ ْف َر ْغ ُت َع َل ْيه م َن إلا َد َاوة َف َغ َس َل َو ْج َه ُه َو َع َل ْيه ُج َّبة من‬
َ ‫صوف َف َل ْم َي ْس َتط ْع َأ ْن ُي ْخر َج ذ َر‬
ُ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
‫أخرجهما ِمن أسف ِل الجب ِة فغسل ِذراعي ِه ومسح ِبرأ ِس ِه ثم أهويت ِلنزع خفي ِه فقال دعهما ف ِإني‬
َ َ َ َ ََْ َ َ ُُْ َ ْ َ
ُ ْ ُ َ َّ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
‫ض ِِّي َقة الك َّم ْي ِن َو ِفي ِر َو َاي ٍة‬
‫سح َعل ْي ِه َما (متفق عليه) و ِفي ِرواي ٍة وعلي ِه جبة ش ِامية‬
‫أدخلتهما ط ِاهرتي ِن وم‬
َ‫َأ َّن َهذه ْال َقض َّي َة َك َان ْت في َغ ْز َوة َت ُبوك‬
ِ
ِِ
ِ
ِ
785. Dari al-Mughirah bin Syu'bah r.a., katanya: "Aku berada dalam perjalanan bersama Nabi
s.a.w. pada suatu malam. Kemudian beliau bertanya: "Adakah engkau membawa air?" Aku menjawab:
"Ya." Beliau lalu turun dari kendaraannya lalu berjalan sehingga hilang dalam kegelapan waktu malam.
Selanjutnya beliau datang kembali. Seterusnya aku menuangkan air pada beliau untuk bersuci.
Beliau s.a.w. lalu membasuh wajahnya dan beliau memakai jubah - baju panjang sampai ke lutut - yang
diperbuat dari bulu, kemudian beliau tidak dapat mengeluarkan kedua lengannya dari baju itu - kerana
sempitnya lubang tangan - sehingga dikeluarkan-lah kedua lengannya itu dari bawah jubah. Selanjutnya
beliau s.a.w. membasuh kedua lengannya dan mengusap kepalanya.

12

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Selepas tu aku turun ke bawah hendak melepaskan kedua kasut khufnya, tetapi beliau s.a.w.
bersabda: "Biarkan sahajalah kedua kasut itu, sebab sesungguhnya aku memasukkannya itu dalam
keadaan suci, seterusnya beliau s.a.w. mengusap di atas kedua kasutnya itu." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan: "Beliau s.a.w. memakai jubah buatan negeri Syam - yakni
Palestin - yang sempit kedua lubang tangannya.
Dalam riwayat lain lagi disebutkan bahawasanya peristiwa ini - yakni sebagaimana yang
dihuraikan di atas - adalah terjadi dalam perang Tabuk.

13

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 118
Sunnahnya Memakai Baju Jubah

َّ َّ َ َّ
ِّ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ِّ ُ ْ َ
ُ ‫الث َياب إ َلى َر‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ْال َقم‬
‫ل‬
‫يص‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫س‬
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ‫عن أ ِم سلمة ر ِض ي الله عنها قالت كان أحب‬
َ ‫(رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
786. Dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha, katanya: "Pakaian yang amat digemari oleh
Rasulullah s.a.w. ialah baju jubah."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah
Hadis hasan.

14

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 119
Sifat Panjangnya Baju, Lubang Tangan Baju, Kain Sarung, Hujung
SerbanDan Haramnya Melabuhkan Sesuatu Dari Yang Tersebut
Di Atas Kerana Maksud KesombonganDan Makruh Jikalau Bukan
Kerana Maksud Kesombongan

َ
َ َّ َّ َ َّ
َّ
َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ
َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫ان ك ُّم ق ِميص َر ُسو ِل الل ِه‬
‫َع ْن أ ْس َم َاء ْبن ِت َي ِز ِيد ألانصاري ِة ر ِض ي الله عنها قالت ك‬
َ ‫الر ْسغ (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
ُّ ‫إ َلى‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِ
ِ

787. Dari Asma' binti Yazid al-Anshari radhiallahu 'anha, katanya:
"Lubang tangan bajunya Rasulullah s.a.w. itu sampai pada pergelangan tangan."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

َ َ ُ
َ
َّ ُ
َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال َم ْن َج َّر ث ْو َب ُه خ َيال َء ل ْم َي ْنظ ِر الل ُه‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي الله عنهما أن الن ِبي صلى‬
َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
َْ ْ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
‫ِإلي ِه يوم ال ِقيام ِة فقال أبو بك ِر يا رسول الل ِه ِإن ِإز ِاري يستر ِخي ِإًل أن أتعاهده فقال له رسول الل ِه‬
َّ َّ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َّن ََ َل ْس َت م َّم ْن َي ْف َع ُل ُه ُخ َي َال َء (رواه البخاري) َو ُرو َى ُم ْسل ُم َب ْع‬
‫ض ُه‬
‫صلى‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
788. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang menarik bajunya - yakni melabuhkan sampai menyentuh tanah, baik yang
berupa baju, kain sarung dan Lain-lain - kerana maksud kesombongan, maka ia tidak akan dilihat oleh
Allah pada hari kiamat - maksudnya tidak akan dilihat dengan rasa keredhaan dan kerahmatan." Abu
Bakar lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku itu selalu melabuh terjelai sahaja kerana kurusnya badan, kecuali kalau aku membetulkan lagi kedudukannya, misalnya dengan diikat
kuat-kuat atau diangkat ke atas." Maksudnya, apakah diancam dengan tindakan sebagaimana di atas itu.
Rasulullah s.a.w. lalu menjawab: "Sesungguhnya anda tidak termasuk golongan orang yang melakukan
seperti itu dengan maksud kesombongan," jadi tidak mengapa hukumnya.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebahagiannya.

َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫القيام ِة ِإلى‬
ِ ‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم قال ًل ينظر الله يوم‬
َ
)‫َم ْن َج َّر ِإ َزا َر ُه َبط ًرا (متفق عليه‬
789. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah tidak akan melihat - dengan pandangan keredhaan dan rahmat - kepada orang yang
menarik kain sarungnya - yakni melabuhkannya sampai menyentuh tanah - kerana maksud bongkak."
(Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ
َّ ‫ال َما َأ ْس َف َل م َن ْال َك ْع َب ْين م َن إلا ْزار َففي‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
)‫الن ِار (رواه البخاري‬
‫وعنه ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ

790. Dari Abu Hurairah r.a. juga dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Apa yang ada di bahagian bawah
dari kedua buku lali, maka akan dimasukkan dalam neraka." (Riwayat Bukhari)

ْ
ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ
َّ
َ
‫ال ثالثة ًل ُيك ِل ُم ُه ُم الل ُه َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َوًل‬
‫وعن أ ِبي ذ ٍر ر ِض ي الله عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم ق‬
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ِّ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َث َال َث ِم َرا ًرا َق‬
‫ال‬
‫ينظر إلي ِهم وًل يز ِك ِيهم ولهم عذاب أ ِليم قال فقرأها رسول الل ِه صلى‬
ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ ِّ َ ُ َ
َْ
َ
‫أبو ذ ٍر خابوا وخ ِسروا من هم يا رسول الل ِه قال اْلس ِبل واْلنان واْلن ِفق ِسلعته ِبالح ِل ِف الك ِاذ ِب (رواه‬
ُْ َ
‫مسلم) َو ِفي ِر َو َاي ٍة ل ُه اْل ْس ِب ُل ِإ َزا َر ُه‬
791. Dari Abu Zar r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Ada tiga macam orang yang tidak diajak
berkata-kata oleh Allah - dengan perkataan keredhaan, tetapi dikatakan kepadanya dengan nada
kemarahan - pada hari kiamat dan tidak pula dilihat olehNya - dengan pandangan keredhaan dan
rahmat, serta tidak pula disucikan olehNya - yakni dosa-dosanya tidak diampuni - dan mereka itu akan
mendapat siksa yang menyakitkan sekali." Katanya: Rasulullah s.a.w. membacakan kata-kata di atas itu
sampai tiga kali banyaknya. Abu Zar kemudian berkata: "Mereka itu merasa amat rugi serta menyesal.
Siapakah mereka itu, ya Rasulullah?" Rasulullah s.a.w. bersabda: "Iaitu orang yang melabuhkan pakaiannya sampai menyentuh tanah, orang yang mengungkit-ungkit - yakni setelah memberikan
sesuatu seperti sedekah dan sebagainya lalu menyebut-nyebutkan kebaikannya pada orang yang
diberinya itu dengan maksud mengejek orang tadi - serta orang yang melakukan barangnya maksudnya membuat barang dagangan menjadi laku atau terjual - dengan cara bersumpah dusta seperti mengatakan bahawa barangnya itu amat baik sekali atau tidak ada yang lainnya lagi." (Riwayat
Muslim)
Dalam riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan: Almusbilu izarahu yakni yang pertama ialah
orang yang melabuhkan kain sarungnya - sampai menyentuh tanah.

َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ‫ال في إلا َ ار َو ْال‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
ُ ‫ال إلا ْس َب‬
‫يص‬
‫م‬
‫ق‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي الله عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى‬
‫ز‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ً ْ َ َّ َ ْ َ
َ ‫الل ُه إ َل ْيه َي ْو َم الق َي َامة (رواه أ ُبو داود والنسائي) بإ ْس َن ٍاد‬
َ ‫َو ْال ِع‬
‫ص ِح ٍيح‬
‫ر‬
‫ظ‬
‫ين‬
‫م‬
‫ل‬
‫الء‬
‫ي‬
‫خ‬
‫ا‬
‫ئ‬
‫ي‬
‫ش‬
‫ر‬
‫ج‬
‫ن‬
‫م‬
‫امة‬
‫م‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
15

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

792. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Melabuhkan itu ada pada kain sarung, jubah dan serban. Barangsiapa yang menarik sesuatu yakni melabuhkan kain sarung, jubah atau serban - dengan maksud kesombongan, maka Allah tidak
akan melihatnya - dengan pandangan keredhaan dan rahmat - pada hari kiamat."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Nasa'i dengan isnad yang baik.

َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ ُ َ ْ َ َ
َ ْ
َّ
َ
َّ ‫ص ُد ُر‬
ْ ‫ال َ َرأ ْي ُت َر ُج ًال َي‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
ُ ‫الن‬
‫اس َع ْن َرأ ِي ِه ًل َي ُقو ُل ش ْي ًئا ِإًل‬
‫وعن أ ِبي جر ٍي ج ِاب ِر ب ِن سليم ر ِض ي‬
َّ
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َ
ُ ‫الس‬
َّ ََ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُق ْل ُت َع َل ْي‬
‫الم َيا َر ُسو َل الل ِه‬
‫صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الل ِه صلى‬
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
‫ال ُقل ُت أ ْن َت َر ُسو ُل‬
‫مرتي ِن قال ًل تقل عليَ السالم عليَ السالم ت ِحية اْلوتى قل السالم عليَ ق‬
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ
َ َ
ُ ََ ‫ص َاب‬
َ ‫ض ٌّر َف َد َع ْو َت ُه َك َش َف ُه َع ْن ََ َوإ َذا َأ‬
َ ‫الله َّالذي إ َذا َأ‬
‫ص َاب ََ َع ُام َس َن ٍة ف َد َع ْوت ُه‬
ِ
ِ ِ ِ َ ‫َالل ِه قال أنا رسول‬
َ
َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ
‫ال ًل‬
‫ض قف ٍر أو فال ٍة فضلت ر ِاحلتَ فدعوته ردها عليَ قال قلت اعهد ِإلي ق‬
‫أنبتها لَ وِإذا كنت ِبأر‬
ٍ
َ
َ
ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ‫َت ُس َّب َن َأ َح ًدا َق‬
‫وف ش ْي ًئا وأ ْن‬
ِ ‫ال ف َما سببت بعده ح ًّرا وًل عبدا وًل ب ِع ًيرا وًل شاة وًل تح ِق َرن ِمن اْلع ُر‬
َ ْ َ َّ
َ ‫ُت َك ِّل َم َأ َخ‬
ْ ‫اك َو َأ ْن َت ُم ْن َبسط إ َل ْيه َو ْج ُه ََ إ َّن َذل ََ م َن ْاْلَ ْع ُروف َوا ْر َف ْع إ َزا َر َك إ َلى ن‬
‫إن أ َب ْي َت‬
‫ص ِف الس ِاق ف‬
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ‫وع َّي َرك‬
َ ََ ‫الل َه ًَل ُيح ُّب ْاْلَخ َيل َة َوإ ْن ْام ُرؤ َش َت َم‬
‫ف ِإلى الكعب ِين وإياك وإسبال ِإلازار ف ِإنها ِمن اْل ِخيل ِة وإن‬
ِ
ِ
ِ
َ ‫ب َما َي ْع َل ُم ف‬
َ ‫ال َذل ََ َع َل ْيه (رواه أبو داود والترمذي) بإ ْس َن ٍاد‬
ُ ‫يَ َف َال ُت َع ِّي ْر ُه ب َما َت ْع َل ُم ِف ِيه َف َّإن َما َو َب‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِّ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
‫التر ِم ِذي ح ِديث حسن ص ِحيح‬
ِ ‫وقال‬
793. Dari Abu Juraij iaitu Jabir bin Sulaim r.a., katanya: "Aku melihat ada seorang lelaki yang
orang-orang semuanya mula mengeluarkan pendapat mereka masing-masing berpokok pangkal dari
pendapat sorang tersebut. Orang itu tidak mengucapkan sesuatu, melainkan orang-orang sama
mengeluarkan pendapat mereka dengan berpedoman dari ucapan orang tersebut. Aku bertanya:
"Siapakah orang itu?" Orang-orang sama menjawab: "Itu adalah Rasulullah s.a.w." Aku lalu
mengucapkan: "Alaikas salam, ya Rasulullah," sampai dua kali. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda:
"Jangan mengucapkan: 'Alaikas-salam, sebab 'Alaikas-salam adalah sebagai penghormatan kepada
orang-orang mati. Ucapkanlah: Assalamu 'alaik."
Jabir berkata: "Aku lalu bertanya: "Apakah anda ini Rasulullah." Beliau s.a.w. menjawab: "Ya,
aku adalah Rasulullah yakni utusan Allah. Allah ialah yang apabila engkau ditimpa oleh sesuatu
bahaya, kemudian engkau berdoa padanya - supaya bahaya itu dilenyapkan, maka Allah pasti
melapangkan engkau dari bahaya tadi. Juga jikalau engkau ditimpa oleh tahun kebuluran - bahaya
kelaparan - lalu engkau berdoa padaNya, maka Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman untuk
engkau dan jikalau engkau berada di suatu tanah gersang atau di daerah yang tandus, kemudian
engkau kehilangan kenderaan engkau, kemudian engkau berdoa padaNya - memohon supaya
diselamatkan, maka Allah akan mengembalikan kenderaan engkau itu padamu." Jabir berkata: "Aku
lalu berkata: "Berilah aku suatu perjanjian yang wajib aku penuhi!" Beliau s.a.w. bersabda: "Jangan
sekali-kali engkau mencaci-maki kepada seseorang pun."
Jabir berkata: "Selepas saat itu aku tidak pernah lagi mencaci-maki kepada siapa pun, mahu pun
ia orang merdeka atau hamba sahaya, lagi pula kepada unta dan kambing."
Beliau s.a.w. melanjutkan sabdanya: "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari
perbuatan yang baik - yakni sekali pun nampaknya tidak bermakna dan kurang berharga, tetapi
lakukanlah itu. Hendaklah engkau berkata-kata dengan saudara engkau dan engkau sentiasa
menunjukkan muka yang manis padanya, kerana sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk
perbuatan yang baik. Angkatlah kain sarungmu sampai kepertengahan betis, tetapi jikalau engkau
enggan berbuat seperti itu, maka bolehlah sampai pada kedua buku lali. Takutlah pada perbuatan
melabuhkan kain sarung, sebab sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk kesombongan dan
sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada kesombongan. Jikalau ada seseorang yang mencaci-maki
pada engkau atau mencela diri engkau dengan sesuatu yang ia tahu bahawa cela tadi memang ada
dalam diri engkau, maka janganlah engkau membalas dengan mencela padanya dengan sesuatu yang
engkau tahu bahawa celaan itu memang ada dalam dirinya, sebab hanyasanya tanggungan - yakni dosa
- perbuatan itu adalah pada diri orang yang mencela sahaja."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dengan isnad yang shahih dan Imam
Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َ َ َ َُ َ
َ َّ َّ َ َّ
َّ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫ال ل ُه َر ُسول الل ِه‬
‫صلي ُم ْس ِبل ِإزاره ق‬
‫وعن أبي هريرة ر ِض ي الله عنه قال بينما رجل ي‬
ََ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َّ َ َ
َ‫وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الل ِه ما ل‬
ِّ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َّ ُ َ ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ
‫صالة َر ُج ٍل‬
‫ص ِلي َو ُه َو ُم ْس ِبل ِإزاره وإن الله ًل يقبل‬
‫أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال ِإنه كان ي‬
َ َ
َ ‫ُم ْسبل (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح َعلى ش ْر ِط ُم ْس ِل ِم‬
ٍ
ِِ
794. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Pada suatu ketika ada seorang lelaki bersembahyang
dengan melabuhkan kain sarungnya lalu Rasulullah s.a.w. bersabda padanya: "Pergilah dulu dan
berwudhu'lah." Kemudian orang tersebut lalu pergi dan berwudhu'. Setelah itu ia datang lagi, lalu beliau
s.a.w. bersabda pula: "Pergilah dan berwudhu'lah!" Selanjutnya ada seorang lelaki lain berkata: "Ya
Rasulullah, mengapakah Tuan memerintahkan orang itu berwudhu' kemudian Tuan berdiam sahaja
padanya - yakni tidak menyuruh apa-apa lagi padanya. Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Sesungguhnya
orang itu bersembahyang dan ia melabuhkan kain sarungnya dan sesungguhnya Allah itu tidak akan
menerima solatnya seseorang yang melabuhkan kain sarungnya itu."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang shahih atas syarat Imam Muslim.
16

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ ْ َّ
َ َ ْ َّ
َ ‫ال َك‬
َ ‫َو َع ْن َق ْيس ْبن‬
ْ‫ان ب َد َم ْشق َر ُجل من‬
َ
‫ق‬
‫اء‬
‫د‬
‫الد‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ل‬
‫ا‬
‫يس‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ان‬
‫ك‬
‫و‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ر‬
‫ب‬
‫خ‬
‫أ‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ل‬
‫غ‬
‫الت‬
‫ر‬
‫ش‬
‫ب‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َّ َ ِّ َّ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ُيق‬
َ ‫ال َل ُه َس ْهل ْبن ْال َح ْن َظل َّية َو َك‬
َ‫ص‬
ْ ‫َأ‬
ُ
ُ‫ان َر ُج ًال ُم َت َو ِ ِّح ًدا َق َّل َما ُي َج ِالس‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫بي‬
‫الن‬
‫اب‬
‫ح‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ‫الن‬
‫اس ِإن َما هو صالة ف ِإذا ف َرغ ف ِإن َما هو تس ِبيح وتكبير حتى يأ ِتي أهله ف َم َّر ِبنا ونحن ِعند أ ِبي الد ْرد ِاء‬
َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ
َ ً
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َس ِرَّية ف َق ِد َم ْت‬
‫فقال له أبو الدرد ِاء ك ِلمة تنفعنا وًل تضرك قال بعث رسول الل ِه‬
َ
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق‬
َ ‫َف َج َاء َر ُجل ِم ْن ُه ْم َف َج َل‬
ُ ‫س في ْاْلَ ْج ِلس َّال ِذي َي ْج ِل‬
‫ال ِل َر ُج ٍل ِإلى‬
‫س ِف ِيه رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
َ‫الت َق ْي َنا َن ْح ُن َو ْال َع ُد ُّو َف َح َم َل ُفالن َو َط َع َن َفق‬
َ ‫َج ْنبه َل ْو َ َأ ْي َت َنا ح ْي َن‬
ُّ‫ال ُخ ْذ َها م ِّني َو َأ َنا ْال ُغ َال ُم ْالغ َفاري‬
َ
‫ِِ ر‬
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ‫َ ْ َ َ َ ى‬
َ ‫آخ ُر َف َق‬
‫ال َما أ َرى ِبذ ِل ََ َبأ ًسا ف َت َنا َز َعا‬
َ‫كيف تر في قوِل ِه قال ما أراه إًل قد بطل أجره فس ِمع بذ ِل‬
ََ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ِ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ ِ َ َ َّ َ
‫حتى س ِمع رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم فقال سبحان الل ِه ًل بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا‬
ْ َ
َ
َ َّ َّ َ َّ
َ
َ
ََْ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫الد ْر َد ِاء ُس َّر ِبذ ِل ََ َو َج َع َل َي ْرف ُع َرأ َس ُه ِإل ْي ِه َو َي ُقو ُل أأن َت َس ِم ْع َت ذ ِل ََ ِم ْن َر ُسو ِل الل ِه‬
َ ً ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ‫َ َ َّ َ َ َ ُ ُل َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ ِّ َ َ ُ ُل‬
َ ‫آخ َر َف َق‬
‫ال‬
‫وسلم فيقو نعم فما زال ي ِعيد علي ِه حتى ِإ ِني لقو ليبركن على ركبتي ِه قال فمر ِبنا يوما‬
َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َّ ُ َ ُ َ
ُ ْ َّ
َ ْ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم اْل ْن ِف ُق َعلى الخ ْي ِل‬
‫له أبو الدرد ِاء ك ِلمة تنفعنا وًل تضرك قال قال لنا رسول الل ِه‬
َ ً َ َ َّ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ
َ ‫الد ْ َداء َكل َم ًة َت ْن َف‬
ُ ‫عنا َو ًَل َت‬
َّ ُ َ ُ َ َ ‫آخ َر َف َق‬
َْ َ
‫ض ُّر َك‬
‫اس ِط َي َد ُه بالصدق ِة ًل يقبضها ثم مر ِبنا يوما‬
ِ ِ ‫ال له أبو ر‬
ِ ‫كالب‬
َ
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ
ُ ‫ألا َس ِد ُّي َل ْو ًَل ُطو ُل ُج َّم ِت ِه َوإ ْس َب‬
َ ‫الر ُج ُل ُخ‬
َّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِن ْع َم‬
‫ال ِإ َزا ِر ِه‬
‫يم‬
‫ر‬
‫قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
َ
َ
ُ
ُ َ
َ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ َ ََ ََ َُْ َ ُ َ ُ
‫اف َساق ْي ِه ث َّم َم َّر‬
ِ ‫فبلغ ذ ِلَ خ َري ًما فعج َل فأخذ شف َرة فقطع ِب َها ج َّمته ِإلى أذني ِه ورفع ِإزا َره ِإلى أنص‬
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ
ْ‫الل ُه َع َليه‬
‫ِبنا يوما آخر فقال له أبو الدرد ِاء ك ِلمة تنفعنا وًل تضرك قال س ِمعت رسول الل ِه صلى‬
ِ
ُ َ َ ُ ْ ََ ْ ُ َ
َ ُ َ ُ َُ
ْ َ َ ‫َ َ َّ َ َ ُ ُل َّ ُ ْ َ ُ َن‬
ْ ‫إخوان ُك ْم َف َأ‬
‫اسك ْم َح َّتى تكونوا ك َّأنك ْم ش َامة‬
‫ص ِل ُحوا ِرحالكم وأص ِلحوا ِلب‬
‫وسلم يقو ِإنكم ق ِادمو على‬
ِ
َّ َّ
َّ ‫ش َو ًَل‬
َّ
ْ ‫الت َف ُّحش (رواه أبو داود) بإ ْس َناد َح َسن إ ًَّل َق‬
ْ ‫الل َه ًَل ُيح ُّب ْال ُف‬
َ
‫س ْب ِن َب ِش ِر‬
‫ي‬
‫ح‬
‫اس ِفإن‬
ٍ ِِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ‫ِفي الن‬
َ
َ
ْ َ
ْ ‫اخ َتل ُفوا في ُت ْوثيقه َو َت‬
‫ض ِع ِيف ِه َوق ْد ُر ِو َى ل ُه ُم ْس ِل ُم‬
ِِ ِ ِ ِ ‫ف‬
795. Dari Qais bin Bisyr at-Taghlibi, katanya: "Aku diberitahu oleh ayahku dan ia adalah kawan
karib pada Abuddarda', katanya: "Di Damsyik ada seorang lelaki dari golongan para sahabat Nabi s.a.w.
yang bernama Ibnul Handhaliyah. Ia adalah seorang yang suka menyendiri dan jarang sekali
duduk-duduk bersama dengan orang-orang ramai. Hanyasanya kerjanya ialah bersembahyang dan
jikalau selesai, maka kerjanya lagi hanyalah bertasbih dan bertakbir, sehingga ia pulang ke tempat
keluarganya semula. Pada suatu ketika ia berjalan melalui kami dan kami di saat itu berada di tempat
Abuddarda', kemudian Abuddarda' berkata kepadanya: "Berikanlah kepada kami sesuatu pendapat yang
dapat memberikan manfaat kepada kami dan tidak pula menyebabkan bahaya bagi anda."Orang itu lalu
berkata: "Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. mengirimkan sepasukan tentera, lalu datang. Ada seorang
lelaki yang termasuk juga dalam kalangan pasukan tadi datang terus duduk di tempat duduk yang
diduduki oleh Rasulullah s.a.w. kemudian orang itu berkata kepada orang yang hampir denganya itu:
"Andaikata anda mengetahui keadaan ketika kami bertemu berhadap-hadapan, yakni kami semua dan
musuh, maka ada seseorang yang menyerang musuhnya lalu menikamnya. Kemudian orang itu berkata:
"Ambillah ini daripadaku. Aku adalah anak keturunan al-Ghifari." Bagaimanakah pendapat anda dalam
hal perkataannya itu?" Orang yang hampir denganya itu menjawab: "Aku tidak mempunyai pendapat
lain, kecuali bahawa pahala orang itu sudah batal - yakni musnah kerana kesombongannya dengan
perkataannya tadi. Ada orang lain yang juga mendengarkannya lalu ia berkata: "Aku tidak menganggap
bahawa ada sesuatu yang tidak baik kerana adanya perkataannya yang sedemikian tadi." Kedua-dua
orang - yakni yang berpendapat bahawa orang yang membunuh itu lenyap pahalanya dan yang
mengatakan tidak apa-apa - saling berselisih faham, sehingga Rasulullah s.a.w. mendengar persoalan
tadi, kemudian bersabda: "Maha Suci Allah! Tidak ada halangannya jikalau ia diberi pahala dan
dipuji." Aku - Bisyr - melihat pada Abuddarda' dan ia merasa gembira dengan keterangan orang tersebut
- yakni Ibnul Handhaliyah. Abuddarda' lalu mengangkat kepalanya melihat orang itu dan bertanya:
"Anda mendengar sendirikah yang sedemikian itu dari Rasulullah s.a.w.?" Ia menjawab: "Ya."
Abuddarda' mengulang-ulangi kata-katanya itu, sehingga aku pasti akan berkata: "Hendaklah ia duduk
sahaja dengan berlutut."
Bisyr - ayah Qais yang meriwayatkan Hadis ini - berkata: "Ibnul Hanzhalah lalu berjalan melalui
kami lagi pada suatu hari yang lain. Abuddarda' berkata padanya: "Sudilah kiranya anda memberikan
kepada kami suatu pendapat yang dapat memberikan manfaat kepada kami dan tidak menyebabkan
bahaya kepada anda." Orang itu berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda kepada kita: "Orang yang
memberikan perbelanjaan kepada kuda - untuk perang iaitu dengan jalan memeliharanya, memberi
minum, makan dan segala yang diperlukan dalam keperluannya - adalah sebagai orang yang
menghulurkan tangannya dengan mengeluarkan sedekah tanpa menggenggamnya sama sekali."
Selanjutnya pada hari yang lain lagi orang itu berjalan lagi melalui kami, lalu Abuddarda' berkata
padanya: "Sudilah kiranya anda menghuraikan suatu pendapat yang dapat memberikan manfaat kepada
kami dan tidak pulamembahayakan anda." Orang itu berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sebaik-baik
orang lelaki ialah Khuraim al-Usaidi, andaikata tidak panjang rambut kepalanya dan tidak pula
melabuhkan kain sarungnya." Sabda beliau s.a.w. sampailah pada Khuraim, lalu cepat-cepat ia
mengambil pisau kemudian ia memotong rambut kepalanya dengan pisau tadi sampai pada kedua-dua
telinganya serta mengangkat kain sarungnya sampai di pertengahan kedua betisnya. Pada suatu hari
yang lain lagi orang itu berjalan melalui kami lagi, lalu Abuddarda' berkata padanya: "Sudilah kiranya
anda memberikan sebuah pendapat kepada kami yang dapat memberikan manfaat kepada kami dan
tidak pula membahayakan anda."
17

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Orang itu berkata: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya kamu sekalian
akan menemui saudara-saudaramu - yakni sesama kaum mu'minin - maka perbaikilah
kenderaan-kendaraanmu serta cantikkanlah juga pakaian-pakaianmu, sehingga kamu sekalian itu
merupakan seolah-olah sebagai tahi lalat - yakni menonjol tentang keindahan tubuh dan pakaiannya di kalangan para manusia, kerana sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada keburukan-baik
dalam ucapan, pakaianmu, kelakuan dan sebagainya, tidak menyukai sesuatu yang sengaja
dimaksudkan untuk mengakibatkan keburukan."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud isnad hasan, kecuali Qais bin Bisyr, maka para ahli Hadis
berselisih pendapat tentang membolehkan ia dipercayai atau tentang kelemahannya dalam
membawakan Hadis. Imam Muslim pernah meriwayatkan mengenai orang ini.

َ ْ َ َ
َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫ر‬
‫يد الخد ِر ِ ر ِض ي الله عنه قال قال رسو الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ِإز ة اْلس ِل ِم ِإلى‬
ٍ ‫وعن أ ِبي س ِع‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ‫اح ف َيما َب ْي َن ُه َو َب ْي َن الك ْع َب ْين ف َما ك‬
َّ ‫ان أ ْس َف َل م َن الك ْع َب ْين ف ُه َو في‬
َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ‫صف‬
ْ
‫الن ِار‬
ِ ِ
ِ ‫الس ِاق وًل ح َرج أو ًل جن‬
ِ ‫ِن‬
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه إ َل ْيه (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِ ِ ‫ومن جر ِإزاره بطرا لم ينظ ِر‬
ِِ

796. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Cara berkain sarungnya seseorang Muslim itu ialah sampai pertengahan betis dan tidak ada
halangan serta tidak ada dosa untuk berkain sarung di antara pertengahan betis itu sampai kepada
kedua buku lali. Apa yang ada di bahagian bawah dari kedua buku lali, maka itulah yang akan
dimasukkan dalam neraka. Juga barangsiapa yang menarik - yakni melabuhkan kain sarungnya sampai
menyentuh tanah - dengan maksud kesombongan, maksud kesombongan, maka ia tidak akan dilihat
oleh Allah - dengan pandangan keredhaan dan rahmat."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

َ ْ ‫َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْر ُ َ َ َ ُ ل َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ي‬
‫اس ِت ْرخاء‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي الله عنهما قال مر ت على رسو ِ الل ِه صلى الله علي ِه وسلم و ِفي ِإز ِار‬
َ
ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ
‫ض ال َق ْو ِم ِإلى‬
‫فقال يا عبد الل ِه ارفع ِإزارك فرفعته ثم قال ِزد ف ِزدت فما ِزلت أتحراها بعد فقال بع‬
َ َّ
َ ‫ين َف‬
َ ‫َأ‬
َ ‫ال إ َلى َأ ْن‬
َ
)‫الساق ْي ِن (رواه مسلم‬
‫اف‬
‫ص‬
‫ق‬
ِ
ِ
797. Dari Ibnu Umar radhialla hu 'anhuma, katanya: "Aku berjalan melalui Rasulullah s.a.w. dan
kain sarungku ada yang terjurai, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Wahai Abdullah, angkatlah kain sarungmu
itu!" Kemudian aku mengangkatnya. Kemudian beliau bersabda lagi: "Tambahkanlah mengangkatnya!" Lalu aku menambahkannya. Maka tidak henti-hentinya aku membetulkan kedudukan
kain sarungku itu." Sebahagian orang-orang yang ada berkata: "Sampai manakah mengangkatnya?"
Ibnu Umar menjawab: "Sampai pada pertengahan kedua betis." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َم ْن َج َّر َث ْو َب ُه ُخ َي‬
‫الق َي َام ِة‬
‫وعنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ ‫الء ل ْم ينظ ِر الله ِإلي ِه يوم‬
ِ
ُ َ ْ َ ً ْ َ َ ً ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ َ
َ ‫ف َأ ْق َد ُام ُه َّن َق‬
‫ال‬
‫النساء بذي ِول ِهن قال ير ِخين ِشبرا قالت ِإذا تنك ِش‬
ِ ‫فقالت أم سلمة فكيف تصنع‬
َ
َ )‫اعا ًَل َيز ْد َن (رواه أبو داود والترمذي‬
ً ‫َف ُي ْرخ َين ُه ذ َر‬
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
َ
‫ص ِحيح‬
‫ق‬
‫و‬
ِ
ِ
ِ
ِ
798. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma pula, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapayang menarik pakaiannya - yakni melabuhkannya - kerana maksud kesombongan,
maka Allah tidak akan melihatnya - dengan pandangan keredhaan dan rahmat - padanya pada hari
kiamat." Ummu Salamah bertanya: "Bagaimanakah kaum wanita berbuat dengan hujung pakaiannya,"
maksudnya bahawa oleh sebab kaum wanita itu diperintahkan supaya menutupi seluruh tubuhnya
kerana merupakan aurat, maka apakah melabuhkan pakaian untuk kaum wanita itu juga berdosa? Beliau
s.a.w. menjawab: "Iaitu kalau mereka melabuhkannya itu sejengkal." Ia berkata: "Kalau begitu masih
boleh terbuka kaki mereka itu." Beliau s.a.w. bersabda: "Bolehlah dilabuhkannya sampai sehasta dan
jangan ditambah lagi."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.

18

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 120
Sunnahnya Meninggalkan Yang Berlebih-lebihan - Yakni Yang Terlampau
Cantik - Dalam Hal Berpakaian Kerana Maksud Merendahkan Diri

ْ ‫َق ْد َس َب َق في َباب َف‬
َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ‫ضل ْال ُجوع َو َخ ُش َونة ْال َع ْي‬
‫اب‬
ِ
ِ
ِ ‫ش جمل تتعلق ِبهذا الب‬
ِ ِ
ِ
ِ

Dalam Bab Keutamaan Berlapar dan Memakai Yang Kasar-kasar Dalam Kehidupan telah
dihuraikan terlebih dahulu beberapa keterangannya yang berhubung dengan bab ini.

ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ُ ‫الل َباس َت َو‬
‫اض ًعا‬
ٍ ‫وعن مع ِاذ ب ِن أن‬
ِ ِ ‫س ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم قال م َن ترك‬
ْ
ْ
َ
َ َ
ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ
َ
َ
‫وس الخال ِئ ِق َح َّتى ُيخ ِِّي َر ُه ِم ْن أ ِّ ِي ُحل ِل ِإلا َيم ِان ش َاء‬
ِ ‫ِلل ِه وهو يق ِدر علي ِه دعاه الله يوم ال ِقيام ِة على رؤ‬
َ ‫َي ْل َب ُس َها (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
799. Dari Mu'az bin Anas r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang meninggalkan - keindahan - pakaian kerana maksud merendahkan diri
kepada Allah, padahal ia kuasa untuk menggunakannya, maka ia akan dipanggil oleh Allah pada hari
kiamat dengan disaksikan oleh ketua sekalian makhluk - yakni di hadapan orang ramai, sehingga Allah
akan menyuruhnya supaya memilih pakaian apa sahaja yang ia - ingin memakainya dari berbagai
pakaian keimanan."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

19

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 121
Sunnahnya Bersikap Sedang - Sederhana - Dalam Berpakaian
Dan Jangan Merasa Lega Dengan Apa Yang Menyebabkan
Buruknya Yang Tidak Ada Kepentingan Atau Tidak Ada
Tujuan Syara' Untuknya

َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإ َّن‬
‫عن عمر ِو ب ِن شعي ٍب عن أ ِب ِيه عن ج ِد ِه ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه‬
َّ
َ ‫الل َه ُي ِح ُّب َأ ْن ُي َرى َأ َث ُر ِن ْع َم ِت ِه َع َلى َع ْب ِد ِه (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
800. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari nenek lelakinya r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w.
bersabda: "Sesungguhnya Allah itu mencintai kalau Dia melihat tanda-tanda kenikmatanNya atas
hambaNya itu," dengan jalan menunjukkan keindahan dan kesempurnaannya dalam berpakaian, makan,
berumahtangga dan sebagainya.
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

20

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 122
Haramnya Berpakaian Sutera

Untuk Kaum Lelaki,

Haramnya Duduk Di Atasnya Atau Bersandar Padanya
Dan Boleh Dipakai Oleh Kaum Wanita

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ًَل َت ْل َب ُسوا ْال َحر َير َف‬
‫إن‬
‫اب ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ ‫عن عمر بن الخط‬
ِ
ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُّ
ُ َ َ ْ َ
)‫آلاخ َر ِة (متفق عليه‬
ِ ‫من ل ِبسه ِفي الدنيا ل ْم يلبسه ِفي‬

801. Dari Umar bin al-Khattab r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Janganlah kamu sekalian memakai pakaian sutera, kerana sesungguhnya orang memakainya
di dunia ini, maka ia tidak akan memakainya di akhirat." (Muttafaq 'alaih)

َ َ َ َ
ْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
‫س ال َح ِر َير َم ْن ًل خال َق ل ُه (متفق‬
‫وعنه قال س ِمعت رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم يقول إنما يلب‬
ُ ‫عليه) َوفي ر َو َاية ل ْل ُب َخار ُّي َم ْن ًَل َخ َال َق َل‬
‫آلاخ َر ِة‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ه‬
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
802. Dari Umar bin al-Khattab r.a. lagi, katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w.bersabda:
"Hanyasanya orang yang memakai pakaian sutera ialah orang yang tidak mempunyai bahagian
untuknya." (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan: "Orang yang tidak mempunyai bahagian untuknya dalam hal kenikmatan - di akhirat."

َ ْ ُّ
ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
‫الدن َيا ل ْم‬
‫س ال َح ِر َير ِفي‬
‫س ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم من ل ِب‬
ٍ ‫وعن أن‬
ُ ْ ََْ
)‫آلاخ َر ِة (متفق عليه‬
ِ ‫يلبسه ِفي‬
803. Dari Anas r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang memakai pakaian
sutera di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat nanti." ( Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ َ ْ َ َ
َ ُ َ َ َ َ ً ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ َخ َذ َح‬
‫ينه‬
‫وعن ع ِل ٍي ر ِض ي الله عنه قال رأيت رسول الل ِه صلى‬
ِ ‫ريرا فجعله ِفي ي ِم‬
ِ
ُ
َ ‫ال إ َّن َه َذ ْين َح َرام َع َلى ُذ ُكور أ َّمتي (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
َ ‫َو َذ َه ًبا َف َج َع َل ُه في ِش َم ِال ِه ُث َّم َق‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ

804. Dari Ali r.a., katanya: "Aku melihat Rasulullah s.a.w. mengambil sutera lalu
meletakkannya di tangan kanannya, juga mengambil emas lalu meletakkannya di tangan kirinya,
kemudian beliau s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya dua macam benda ini diharamkan atas kaum lelaki dari ummatku." (Riwayat
Abu Dawud) dengan isnad hasan.

ْ ُ َ َ ِّ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ َ ْ َ
َ ‫َو َع ْن َأبي ُم‬
‫اس ال َح ِر ِير‬
‫وس ى ألاشع ِر ِي ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم قال ح ِرم ِلب‬
ِ
ََ
َ َّ ُ َ َّ ُ ‫َ َّ َ َ َ ُ ُ ور‬
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
‫والذه ِب على ذك ِ أم ِتي وأ ِحل ِإلن ِاث ِهم (رواه الترمذي) وقال ح ِديث حسن ص ِحيح‬
805. Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Diharamkanlah memakai pakaian sutera dan emas atas kaum lelaki dari ummatku dan
dihalalkan untuk kaum wanitanya."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َّ َ
َّ ‫الذ َهب َو ْالف‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ ْن َن ْش َر‬
‫ض ِة‬
‫ة‬
‫ي‬
‫ن‬
‫آ‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ب‬
‫وعن حذيفة ر ِض ي الله عنه قال نهانا الن ِبي صلى‬
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
)‫س َعل ْي ِه (رواه البخاري‬
‫الديب ِاج وأن نج ِل‬
ِ ‫س الح ِر ِير و‬
ِ ‫وأن نأكل ِفيها وعن لب‬

806. Dari Hudzaifah r.a., katanya: "Nabi s.a.w. melarang kami semua minum dari bekas yang
diperbuat dari emas dan perak, juga makan daripadanya dan melarang pula memakai pakaian sutera
nipis dan tebal atau pun duduk di atasnya." (Riwayat Bukhari)

21

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 123
Bolehnya Memakai Pakaian Sutera Untuk Orang Yang
Berpenyakit Gatal-gatal

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِل ُّلزَب ْير َو َع ْب ِد‬
‫الر ْح َم ِان ْب ِن َع ْو ٍف‬
‫س ر ِض ي الله عنه قال رخص رسول الل ِه صلى‬
ِ
ٍ ‫عن أن‬
ْ
ُ
َ َ َّ
ْ
َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ
)‫س ال َح ِر ِير ِل َحك ٍة كان ْت ِب ِه َما (متفق عليه‬
ِ ‫ر ِض ي الله عنهما ِفي لب‬
807. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. memberikan kelonggaran kepada az-Zubair dan
Abdur Rahman bin 'Auf dalam memakai pakaian sutera kerana adanya penyakit gatal-gatal pada
kedua-dua orang itu." (Muttafaq 'alaih)

22

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 124
Larangan Duduk Di Atas Kulit Harimau Dan Naik Di
Atas Harimau

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ِّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ًَل َت ْر َك ُبوا ْال َخ َّز َو ًَل‬
‫الن َم َار َح ِديث‬
‫عن مع ِاوية ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
َ
‫َح َسن (رواه أبو داود) َوغ ْي ُر ُه ِب ِإ ْس َن ٍاد َح َس ٍن‬
808. Dari Mu'awiyah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah kamu sekalian naik
di atas pelana yang diperbuat dari sutera dan jangan pula di atas kulit harimau."
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dan lain-lainnya dengan isnad hasan.

ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِّ ‫ود‬
‫الس َب ِاع‬
‫ل‬
ِ ِ ‫وعن أ ِبي اْل ِل ِيح عن أ ِب ِيه ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم نهى عن ج‬
َ ِّ
َ
ُ ُ ْ َ َ َ ِّ ْ ِّ َ َ َ َ
َ
‫و‬
‫الس َب ِاع أ ْن‬
‫ود‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ى‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ذ‬
‫م‬
‫ر‬
‫لت‬
‫ل‬
‫ة‬
‫اي‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ف‬
‫و‬
‫اح‬
‫ح‬
‫ص‬
‫يد‬
‫ن‬
‫ا‬
‫س‬
‫أ‬
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫(رواه أبو داود والترمذي والنسائي) ِب‬
َ ‫ُت ْف َت َر‬
‫ش‬
809. Dari Abilmalih dari ayahnya r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. melarang naik di atas kulit
binatang buas."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud, Termidzi dan Nasa'i dengan beberapa isnad shahih.
Dalam riwayat Imam Termidzi disebutkan: "Rasulullah s.a.w. melarang pada kulit binatang buas
jikalau diduduki."

23

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 125
Apa Yang Perlu Disebut Jikalau Memakai
Pakaian Baru, Kasut Dan Sebagainya

َ
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ ‫َع ْن َأبي‬
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َذا‬
‫ل‬
‫ي‬
‫اس َت َج َّد ث ًوبا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫س‬
‫ان‬
‫ك‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫د‬
‫خ‬
‫ال‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ر‬
‫ر‬
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ َ ً َ ْ َ ً َ ْ َ ً َ َ
ْ
َ‫الل ُه َّم َل ََ ْال َح ْم ُد َأ ْن َت َك َس ْو َتنيه َأ ْس َأ ُل ََ َخ ْي َر ُه َو َخ ْي َر ما‬
‫َس َّم ُاه ِباس ِم ِه ِعمامة أو ق ِميصا أو ِرداء يقول‬
ِ ِ
ُ ُ ََ ُ َ َ ُ
ُ ‫وذ ب ََ م ْن َش ِّره َو َش ِّر َما‬
َ ‫ص ِن َع َل ُه (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِ ِ ‫ص ِنع له وأع‬
ِ ِِ
810. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila memakai pakaian baru,
maka beliau memberikan nama dengan nama yang dikhususkan untuknya, mahu pun berupa serban,
jubah atau pun selempang. Beliau s.a.w. selepas memakainya itu lalu mengucap - yang bermaksud: "Ya
Allah, segenap puji adalah bagiMu. Engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku. Aku memohon
akan kebaikan pakaian ini dan kebaikan sesuatu yang dibuat untuk pakaian ini serta aku memohon
perlindungan padaMu dari keburukan pakaian ini dan keburukan sesuatu yang dibuat untuk pakaian
ini."
Diriwayatkan Imam-Imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

24

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 126
Sunnahnya Memulakan Dengan Anggota Kanan
Dalam Memakai Pakaian

َ َ ََ
ُ
َ ‫الصح‬
ُ ‫َه َذا ْال َباب َق ْد َت َق َّد َم َم ْق‬
َِّ
‫يح ِة ِف ِيه‬
‫ود ِه َوذك َرنا ألا َح ِاديث‬
ِ ‫ص‬
ِ
Maksud huraian bab ini telah pun disebutkan dan telah kami sebutkan beberapa Hadis shahih
- dalam Kitab Riyadhus Solehin Jilid Pertama bab di muka surat 367 - rujuklah di dalam Bab Sunnahnya
mendahulukan anggota kanan iaitu bab ke 99.

25

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB ADAB-ADAB TIDUR

Bab 127
Adab-adab Kesopanan Tidur Dan Berbaring

َ َ َ َّ
ْ
َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ
َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا أ َوى ِإلى ِف َر ِاش ِه ن َام‬
‫َع ِن ال َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ر ِض ي الله عنهما قال كان رسول الل ِه‬
َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ْ َْ
َ
َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ِّ َ َ
‫ض ُت أ ْم ِري إل ْي ََ َوأل َجأ ُت‬
‫ال الل ُه َّم أ ْسل ْم ُت ن ْف ِس ي ِإليَ ووجهت وج ِهي إليَ وفو‬
‫على ِش ِق ِه ألايم ِن ثم ق‬
َ
َ
َّ
َّ
َ ْ ْ
َ ‫َظ ْهري َإل ْيَ َ ْغ َب ًة َو َر ْه َب ًة َإل ْي ََ ًَل َم ْل َجأ َو ًَل َم ْن َجا م ْن ََ إ ًَّل َإل‬
‫يَ َآم ْن ُت ِبك َت ِاب ََ ال ِذي أن َزل َت َون ِب ِِّي ََ ال ِذي‬
‫ر‬
ِ ِ َ
ِ
ْ
َ
ْ َ َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
‫يح ِه‬
ِ ‫اب ألاد ِب ِمن ص ِح‬
ِ ‫أرسلت (رواه البخاري) ِبهذا اللف ِظ ِفي ِكت‬
811. Dari al-Bara' bin 'Azib radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila
membaringkan dirinya pada tempat tidur, maka beliau tidur atas bahagian tubuhnya yang sebelah kanan,
lalu mengucapkan - yang maknanya: "Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku padaMu, aku hadapkan
wajahku padaMu, aku aturkan urusanku padaMu, aku tempatkan tempat dudukku padaMu. Demikian
itu adalah kerana kecintaan serta ketakutanku padaMu. Tiada tempat tinggal dan tiada pula tempat
menyelamatkan diri daripadaMu, melainkan kepadaMu. Aku beriman kepada kitab yang Engkau
turunkan serta kepada Nabi yang Engkau utus."
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz ini dalam kitab al-Adab dari kitab shahihnya.

ُ َ َّ ْ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
‫صال ِة ث َّم‬
‫وعنه قال قال ِلي رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ِإذا أتيت مضجعَ فتوضأ وضوءك ِلل‬
َ
َ ْ
ْ ْ َ
َ
ُ
َ
َ ََ
)‫اج َعل ُه َّن ِآخ َر َما ت ُقو ُل (متفق عليه‬
‫ وذك َر ن ْح َو ُه َو ِف ِيه و‬... ‫اضط ِج ْع َعلى ِش ِِّق ََ ألا ْي َمن َوق ْل‬
812. Dari al-Bara' bin 'Azib r.a. juga, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku:
"Jikalau engkau pergi tempat tidurmu, maka berwudhu' lah dahulu sebagaimana wudhu' mu
untuk bersembahyang, kemudian berbaringlah pada bahagian tubuhmu sebelah kanan dan ucapkan
sebagaimana di atas - yakni yang meriwayatkan Hadis ini menyebutkan seperti yang tertera dalam
Hadis 811 - dan di situ ditambah: Beliau s.a.w. bersabda: "Jadikanlah ucapan di atas itu sebagai
kalimah-kalimah yang terakhir sekali engkau ucapkan - sebelum tidur itu." (Muttafaq 'alaih)

ً ْ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ ِّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
‫شرة َرك َعة‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي الله عنها قالت كان الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم يص ِلي ِمن اللي ِل ِإحدى ع‬
َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
‫يء اْلؤ ِذ ُن ف ُي ْؤ ِذن ُه (متفق‬
‫ف ِإذا طلع الفجر صلى ركعتي ِن خ ِفيفتي ِن ثم اضطجع على ِش ِق ِه ألايم ِن حتى ي ِج‬
)‫عليه‬
813. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Nabi s.a.w. itu bersembahyang dari sebahagian
waktu malam sebanyak sebelas rakaat. Kemudian apabila fajar telah menyingsing, beliau s.a.w.
bersembahyang dua rakaat yang ringan sekali, kemudian beliau berbaring atas bahagian tubuhnya yang
sebelah kanan, sehingga juru azan datang lalu ia memberitahukan pada beliau - tentang sudah
berkumpulnya para manusia yang hendak bersembahyang subuh dengan berjamaah." (Muttafaq 'alaih)

َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ ‫الل ْيل َو‬
‫ض َع‬
‫وعن حذيفة ر ِض ي الله عنه قال كان‬
ِ َ ‫الن ِبي صل َى الله علي ِه وسلم ِإذا أخذ مضجعه ِمن‬
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َّ ُ َّ ُ ُ َ َّ ُ ِّ َ َ ْ َ ُ َ َ
َّ َّ
َ
‫ال ال َح ْم ُد لل ِه ال ِذي أ ْح َيانا َب ْع َد َما‬
‫يده تحت خ ِد ِه ثم يقول اللهم ِباس ِمَ أموت وأحيا وِإذا استيقظ ق‬
ُ َْ َ ََ ََ
ُ ‫الن ُش‬
)‫ور (رواه البخاري‬
‫أماتنا وِإلي ِه‬
814. Dari Hudzaifah r.a., katanya: "Nabi s.a.w. itu apabila mengambil tempat tidurnya di waktu
malam, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya lalu mengucapkan - yang maksudnya: "Ya Allah,
dengan namaMulah aku mati dan hidup," dan apabila beliau bangun, lalu mengucapkan - yang
maksudnya: "Segenap puji bagi Allah yang memberikan kehidupan kepada kami selepas mematikan
kami dan kepadaNya tempat kembali." (Riwayat Bukhari)

َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ َ
َْ
‫ضط ِجع ِفي اْل ْس ِج ِد َعلى َبط ِني‬
‫وعن ي ِعيش بن ِطخفة ال ِغف ِار ِي ر ِض ي الله عنهما قال قال أ ِبي بينما أنا م‬
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
َ ‫إ َذا َر ُجل ُي َح ِّر ُكني بر ْج ِل ِه َف َق‬
‫صلى الل ُه‬
‫ال ِإ َّن َه ِذ ِه ضجعة يب ِغضها الله قال فنظرت ف ِإذا رسول الل ِه‬
ِ
ِِ ِ ِ
َ
َّ
َ
َ ‫َعل ْيه َو َسل َم (رواه أبو داود) بإ ْسن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِ
ِِ

815. Dari Ya'isy bin Tikhfah al-Ghifari radhiallahu 'anhuma, katanya:
"Ayah aku berkata: Pada suatu ketika aku berbaring dalam masjid atas perut aku, - dalam
keadaan meniarap - tiba-tiba ada seorang lelaki yang menggerak-gerakkan aku dengan kakinya, lalu
berkata: "Sesungguhnya cara tidur yang sedemikian ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh
Allah." Ayah aku berkata: "Kemudian aku melihat orang itu, tiba-tiba ia adalah Rasulullah s.a.w."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

26

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ
َّ ُ ْ َ
َ
َّ َّ َ َّ
َّ
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال َم ْن ق َع َد َم ْق َع ًدا ل ْم َيذك ِر الل َه‬
‫َو َع ْن أ ِبي ُه َرْي َرة َر ِض َي الل ُه َع ْن ُه َع ِن َر ُسو ِل الل ِه صلى‬
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َ َّ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ َ
‫ضج ًعا ًل َيذك ُر الل َه ت َعالى ِف ِيه كان ْت َعل ْي ِه ِم َن‬
‫ت َعالى ِف ِيه كان ْت َعل ْي ِه ِم َن الل ِه ت َعالى ِت َرة َو َم ِن اضطجع م‬
ُ َّ َ
َ ُ ِّ
َّ
َّ
َّ ‫التاء ْاْلَ َث َن َاة م ْن َف ْوق َوه َي‬
َ َ
ُ ‫الن ْق‬
‫الت َب َعة‬
‫ص و ِقيل‬
ِ ‫الت َرة» ِبك ْس ِر‬
ِ « ‫الل ِه ِت َرة (رواه أبو داود) ِب ِإ ْسن ٍاد ح َس ٍن‬
ِ
ِ ِ
816. Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w., katanya: "Barangsiapa yang duduk di suatu
tempat duduk dan ia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala pada duduknya itu, maka atas orang itu ada
kekurangan dari Allah dan barangsiapa yang berbaring di suatu tempat pembaringan dan ia tidak
berzikir kepada Allah Ta'ala dalam pembaringannya itu, maka atas orang itu ada kekurangan dari
Allah."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.
Attirah dengan kasrahnya ta' mutsannah di atas, maknanya ialah kekurangan, ada yang
mengatakan tuntutan kerana penganiayaan.

27

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 128
Bolehnya Bertelentang Atas Tengkuk Leher, Juga Meletakkan
Salah Satu Dari Kedua Kaki Jikalau Tidak Dibimbangkan
Terbukanya Aurat Dan Bolehnya Duduk DenganBersila Dan Duduk Ihtiba' Yakni Duduk Memangku Tangan Sambil Membelitkan Sesuatu
Dari Pinggang Ke Lutut Atau Tangannya Memeluk Lutut

َ
َ َّ َّ َ َّ
ْ
َّ
َّ
َّ
َْ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ُم ْس َتل ِق ًيا ِفي اْل ْس ِج ِد‬
‫َع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َزْي ٍد َر ِض َي الل ُه َع ْن ُه َما َّأن ُه َرأى َر ُسو ِل الل ِه‬
َ
ُْ َ
َ
)‫اض ًعا ِإ ْح َدى ِر ْجل ْي ِه َعلى ألاخ َرى (متفق عليه‬
ِ ‫و‬
817. Dari Abdullah bin Zaid r.a.: "Bahawasanya ia melihat Rasulullah s.a.w. bertelentang di
masjid sambil meletakkan salah satu dari kedua kakinya di atas kaki yang lain." (Muttafaq 'alaih)

ْ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ
َ
‫صلى ال َف ْج َر ت َرَّب َع ِفي‬
‫وعن ج ِاب ِر ب ِن سمرة ر ِض ي الله عنه قال كان الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم ِإذا‬
َ َُُْ َ
َّ ‫َم ْجلسه َح َّتى َت ْط ُل َع‬
َ ‫صح‬
َ ‫س َح ْس َن َاء‬
َ
َ ‫يد‬
َ
ْ
ُ
‫يح ٍة‬
‫ن‬
‫ا‬
‫س‬
‫أ‬
‫ب‬
‫ه‬
‫ر‬
‫ي‬
‫غ‬
‫و‬
)
‫داود‬
‫أبو‬
‫رواه‬
(
‫يح‬
‫ح‬
‫ص‬
‫يث‬
‫د‬
‫ح‬
‫م‬
‫الش‬
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
818. Dari Jabir bin Samurah radhiallahu 'anhuma, katanya: "Nabi s.a.w. itu apabila telah
bersembahyang fajar - yakni solat subuh - lalu beliau duduk bersila di tempat duduknya sehingga
terbitnya matahari yang putih indah sinarnya."
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya dengan beberapa isnad
yang shahih

َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َْ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِب ِف َن ِاء الك ْع َب ِة ُم ْح َت ِب ًيا ِب َي َد ْي ِه‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي الله عنهما قال رأيت رسول الل ِه‬
َ َ ََ َ
ُ ‫ف ب َي َد ْيه إلا ْحت َب َاء َو ُه َو‬
َ ‫الق ْر ُف‬
)‫ص ُاء (رواه البخاري‬
ِ ِ ِ ِ ‫هكذا ووص‬
819. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Aku melihat Rasulullah s.a.w. ada di
halaman Ka'bah sambil duduk ihtiba' - belakangnya di tanah dan kedua betis ditegakkan - dengan kedua
tangannya - yakni dengan memelukkan kedua tangannya pada lutut, demikian." Ibnu Umar menjelaskan
dengan kedua tangannya cara duduk ihtiba' Nabi s.a.w. iaitu seperti berjongkok. (Riwayat Bukhari)

َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َو ُه َو َقاعد ْال ُق ْر ُف‬
‫ص َاء‬
‫وعن قيلة ِبن ِت مخرمة ر ِض ي الله عنها قالت رأيت الن ِبي صلى‬
ِ
ِ
ُ
ْ
َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
ْ ْ
ِّ َ ُ ْ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم اْل َتخ ِش َع ِفي ال ِجل َس ِة أ ْر ِع ْد ُت ِم َن ال َف َر ِق (رواه أبو داود‬
‫فلما رأيت رسول الل ِه‬
)‫والترمذي‬
820. Dari Qailah binti Makhramah radhiallahu 'anha, katanya: Aku melihat Nabi s.a.w. dan
beliau sedang duduk berjongkok.Setelah aku melihat Rasulullah s.a.w. yang amat tenang dalam
duduknya itu, lalu aku berdebar-debar kerana ketakutan - kalau-kalau ada sesuatu yang terjadi."
(Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)

َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ
َ َ
َ َ َّ
َّ ‫َو َعن‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َوأنا َج ِالس هكذا‬
‫الش ِر ِيد ب ِن سوي ٍد ر ِض ي الله عنه قال مر ِبي رسول الل ِه‬
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ ْ
َ َ
ْ ُ َ
َ ْ َ َ ْ َ ََْ
‫وب عل ْي ِه ْم‬
ِ ‫وقد وضعت ي ِدي اليسرى خلف ظه ِري واتكأت على أ ِلي ِة ي ِدي فقال أتقعد ِقعدة اْلغض‬
َ ‫(رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِِ

821. Dari as-Syirrid bin Suwaid r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. berjalan melalui aku dan aku
sedang duduk demikian, iaitu aku meletakkan tangan aku sebelah kiri di belakang punggung aku dan
aku bersandar pada hujung tangan aku, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Adakah engkau ini duduk
sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai atas mereka - yakni cara duduknya orang
Yahudi?" (Riwayat Abu Dawud dengan isnad shahih)

28

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 129
Adab-adab Kesopanan Dalam Majlis Dan Teman Seduduk

َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
ً
ُ َ
َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ًل ُي ِق َيم َّن أ َح ُدك ْم َر ُجال ِم ْن‬
‫ع ِن ابن عمر ر ِض ي الله عنهما قال قال رسول الل ِه‬
َ
َ
َ
َ ‫س فيه َولك ْن َت َو َّس ُعوا َو َت َف َّس ُحوا وك‬
ْ َ ُ
ْ َ
ْ ‫ان ْاب ُن ُع َم َر إ َذا َق َام ل ُه َر ُجل ِم ْن َم ْج ِل ِس ِه ل ْم َي ْج ِل‬
‫س‬
ِ ِ ِ ُ ‫مج ِل ِس ِه ث َّم يج ِل‬
ِ
)‫ِف ِيه (متفق عليه‬
822. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah
seseorang di antara kamu sekalian itu menyuruh berdiri pada seseorang dari tempat duduknya
kemudian ia sendiri duduk di situ, tetapi berikanlah keluasan tempat serta kelapangan - pada orang lain
yang baru datang."
Ibnu Umar apabila ada seorang yang berdiri dari tempat duduknya kerana menghormatinya, ia
tidak suka duduk di tempat orang tersebut. (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ْ ‫ال إ َذا َق َام َأ َح ُد ُك ْم م ْن َم‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫س‬
‫ل‬
‫ج‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ َ َ
ُ
)‫ث َّم َر َج َع ِإل ْي ِه ف ُه َو أ َح ُّق ِب ِه (رواه مسلم‬
823. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian itu berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia
kembali ke situ, maka ia memang lebih berhak untuk berada di tempat duduknya tadi." (Riwayat
Muslim)

ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ
‫وعن ج ِاب ِر ب ِن سمرة ر ِض ي الله عنهما قال كنا ِإذا أتينا الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم جلس أحدنا حيث‬
َ ‫َي ْن َتهي (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِ
824. Dari Jabir bin Samurah radhiallahu'anhuma, katanya: "Kami semua apabila menemui Nabi
s.a.w., maka setiap seseorang dari kami itu duduk di tempat mana ia berakhir - maksudnya tidak sampai
melangkahi bahu orang lain untuk menuju ke tempat yang lebih hadapan."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ
َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ًل‬
‫ان ال َفا ِر ِس ي ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه‬
‫وعن أ ِبي عب ِد الل ِه سلم‬
َ
َ
ُ
ُ
َ ‫اس َتط‬
ْ ‫طه ُر َما‬
ُّ ‫اع ِم ْن ط ْهر َو َي َّد ِه ُن ِم ْن ُد ْه ِن ِه أ ْو َي َم‬
َّ ‫َي ْغ َت ِس ُل َر ُجل َي ْو َم ْال ُج ُم َع ِة َو َي َت‬
‫س ِم ْن ِط ِِّي ٍب َب ْي ِت ِه ث َّم‬
ٍ
َ‫ص ِّلي َما ُكت َب َل ُه ُث َّم ُي ْنص ُت إ َذا َت َك َّل َم إلا َم ُام إ ًَّل ُغف َر َل ُه َما َب ْي َن ُه َو َب ْين‬
َ ‫َي ْخ ُر ُج َف َال ُي َف ِّر ُق َب ْي َن ْاث َنين ُث َّم ُي‬
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُ
ْ
ْ
)‫ال ُج ُم َع ِة ألاخ َرى (رواه البخاري‬
825. Dari Abu Abdillah iaitu Salman al-Farisi r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Juma'at dan ia bersuci semampu yang dapat ia
lakukan, juga berminyak dari minyaknya atau pun memakai sesuatu dari minyak harum yang ada di
rumahnya, kemudian ia keluar - ke masjid, lalu ia tidak memisah-misahkan antara dua orang - yang
sedang duduk, selanjutnya ia bersembahyang apa yang ditentukan atasnya - yakni solat sunnah
tahiyyatul masjid - dan seterusnya ia mendengarkan jikalau imam berkata-kata - atau berkhutbah,
melainkan orang yang melakukan semua itu tentu diampunkan untuknya antara hari Juma’at yang
dilakukan itu dengan hari Juma’at yang lainnya - iaitu hari Juma’at berikutnya." (Riwayat Bukhari)

َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ‫َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َل‬
‫ال ًل‬
‫وعن عمر ِو ب ِن شعي ٍب عن أ ِب ِيه عن ج ِد ِه ر ِض ي الله عنه أن رسو الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ق‬
َ َ َ َ َ َ
ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ‫َ ُّ َ ُ َ ْ ُ َ ِّ َق‬
َ ‫بإذ ِنه َما (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث حسن و ِفي ِرواي ٍة ِل ِبي‬
ِ ‫ي ِحل ِلرج ٍل أن يف ِر بين اثني ِن ِإًل‬
َ
ْ َّ
ُ ‫َد ُاو َد ًَل ُي ْج ِل‬
‫س َب ْي َن َر ُجل ْي ِن ِإًل ِبإذ ِن ِه َما‬
826. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari nenek lelakinya r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Tidak halallah bagi seseorang itu kalau memisahkan tempat duduk antara dua orang,
melainkan dengan izin kedua orang itu."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.
Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah seseorang itu duduk
antara dua orang - yang sudah duduk lebih dulu, melainkan dengan izin keduanya."

َ
َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َل َع َن َم ْن َج َل‬
‫س َو َسط‬
‫وعن حذيفة بن اليم ِان ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى‬
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ً ُ َ َّ َ ْ
ِّ ‫ْ َ َ َ َ ُ َى‬
ََْ ْ
َ ‫ط َح ْل َق ٍة َف َق‬
‫ال‬
‫الت ْر ِم ِذ ُّي َع ْن أ ِبي ِمجل ٍز أن رجال قعد وس‬
ِ ‫الحلق ِة (رواه أبو داود) ِب ِإسن ٍاد حس ٍن ور ِو‬
َّ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
ْ‫الل ُه َع َليه‬
‫حذيفة ملعون على ِلس ِان محم ٍد صلى الله علي ِه وسلم أو لعن الله على ِلس ِان محم ٍد صلى‬
ِ
ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ‫الت ْرمذ ُّي َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
‫وسلم من جلس وسط الحلق ِة ق‬
ِ
ِ ِ ِ ‫ال‬

29

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

827. Dari Hudzaifah al-Yaman r.a. bahawasanya Rasulullah melaknat ke atas orang yang duduk
di tengah lingkaran - maksudnya ramai orang duduk di tepi melingkari sesuatu tempat lalu orang itu
datang dari belakang terus melangkahi bahu mereka dan duduk di tengah-tengah orang ramai. (Riwayat
Abu Dawud dengan isnad hasan)
Imam Termidzi juga meriwayatkan dari Abu Mijlaz bahawasanya ada seorang lelaki duduk di
tengah lingkaran, lalu Hudzaifah berkata: "Dilaknat dari lidahnya Muhammad s.a.w. atau Allah
melaknat dari lidahnya Muhammad s.a.w. pada orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran."
Imam Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َ ْ َ َ
َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ
ُ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُقو ُل َخ ْير‬
‫ل‬
‫ي‬
‫يد الخد ِر ِ ر ِض ي الله عنه قال س ِمعت رسو الل ِه صلى‬
ٍ ‫وعن أ ِبي س ِع‬
ْ
َ
َ ‫ْاْلَ َجالس َأ ْو َس ُع َها (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح َعلى َش ْر ِط ال ُب َخ ِار ِّ ِي‬
ِِ
ِ ِ

828. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik
tempat duduk - yakni majlis - ialah yang terlebar - terluas ruangannya."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih menurut syarat Imam Bukhari.

َُ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ْ ‫س في َم‬
َ
‫س فكث َر‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ل‬
ِ َ ‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي َالله عنه قال قال رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم مَن ج‬
ٍ ِ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
ْ َّ
َ ‫ال َق ْب َل أ ْن َي ُق‬
َ ‫ِف ِيه َل َغ ُط ُه َف َق‬
‫وم ِم ْن َم ْج ِل ِس ِه ذ ِل ََ ُس ْب َحان ََ الل ُه َّم َو ِب َح ْم ِد َك أش َه ُد أ ْن ًل ِإ َله ِإًل أن َت‬
َ َ ُ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
‫أستغ ِفرك وأتوب إليَ ِإًل غ ِفر له ما كان ِفي مج ِل ِس ِه ذ ِلَ (رواه الترمذي) وقال ح ِديث حسن ص ِحيح‬
829. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang duduk di dalam suatu majlis, lalu banyak senda guraunya yang tidak
bermanfaat dalam majlis tadi, lalu ia mengucapkan sebelum berdiri meninggalkan majlis itu, demikian
- yang maksudnya: "Maha Suci Engkau, ya Allah dan aku mengucapkan puji-pujian padaMu. Aku
menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Engkau, aku memohon ampun serta bertaubat
padaMu, melainkan orang tersebut pasti diampunkan untuknya apa-apa - yakni dosa - yang
diperolehinya dari majlis yang sedemikian tadi."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُقو ُل ب َأ َخ َرة إ َذا َأ َر َاد َأ ْن َي ُق‬
‫وم‬
‫وعن أ ِبي برزة ر ِض ي الله عنه قال كان رسول الل ِه صلى‬
ٍِ
ِ
ِ َ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ ُ
َ ‫وب‬
ْ َ‫م َن ْاْل‬
ُ ‫الل ُه َّم وب َح ْم ِد َك َأ ْش َه ُد َأ ْن ًَل إ َله إ ًَّل أ ْن َت أ ْس َت ْغ ِف ُر َك َوأ ُت‬
َ ‫إليَ َف َق‬
‫ال َر ُجل َيا‬
َ
‫ان‬
‫ح‬
‫ب‬
‫س‬
‫س‬
‫ل‬
‫ج‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َْ ْ ‫َ ُ َل َّ َّ َ َ َ ُ ُل َ ْ ً َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُن‬
‫س (رواه أبو‬
ِ ‫رسو الل ِه إنَ لتقو قوًل ما كنت تقوله ِفيما مض ى قال ذ ِلَ كفارة ِْلا يكو ِفي اْلج ِل‬
ْ
َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
َّ
ُ ‫صح‬
َ َ ‫الل ُه َع ْن َها َو َق‬
‫يح ِإلا ْس َن ِاد‬
‫داود ورواه الحاكم أبو عبد الله) ِفي «اْلستدرك» ِمن ِرواي ٍة عا ِئشة ر ِض ي‬
ِ ‫ال‬
830. Dari Abu Barzah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda pada penghabisannya jikalau
beliau s.a.w. hendak berdiri dari majlis - yang maksudnya: "Maha Suci Engkau ya Allah dan aku
mengucapkan pujian-pujian padaMu. Aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Engkau,
aku memohon ampun serta bertaubat padaMu." Kemudian ada seorang lelaki berkata: "Ya Rasulullah,
sesungguhnya Tuan mengucapkan sesuatu ucapan yang tidak pernah Tuan ucapkan sebelum ini?"
Beliau s.a.w. bersabda: "Yang sedemikian itu adalah sebagai penebus dari apa sahaja - yakni
kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan - yang ada di dalam majlis itu."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim iaitu Abu Abdillah
dalam kitab Al-Mustadrak dari riwayat Aisyah radhiallahu 'anha dan ia mengatakan bahawa Hadis ini
adalah shahih isnadnya.

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ ‫وم م ْن َم‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُق‬
‫س َح َّتى‬
‫ل‬
‫ج‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي الله عنهما قال قلما كان رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
ٍ ِ
َّ
َ ‫الل ُه َّم ْاقس ْم َل َنا م ْن َخ ْش َيت ََ َما َت ُحو ُل به َب ْي َن َنا َو َب ْي َن َم َعاص‬
َ ‫يَ َوم ْن َط‬
َ َّ َ
ُ ْ
‫اع ِت ََ َما‬
‫وات‬
ِ ‫َيدع َو ِب ُهؤًل ِء الدع‬
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ َّ ُ َّ َ ْ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ‫َ ُ َ ِّ ُن‬
َ ُ ِّ َ ُ
َ‫وق َّوت َنا ما‬
َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ِ ‫اعنا وأبصا ِرنا‬
ِ ‫تب ِلغنا ِب ِه جنتَ و ِمن الي ِق ِين ما ته ِو علينا مصا ِئب الدنيا اللهم م ِتعنا ِبأسم‬
َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ََ َ
‫ص ْرنا َعلى َم ْن َع َادانا َوًل ت ْج َع ْل ُم ِص َيبت َنا ِفي‬
‫أحييتنا واجعله الوا ِرث ِمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وان‬
ْ ِّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َ
َ
َ ‫ط َعل ْي َنا َم ْن ًَل َي ْر َح ُم َنا (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال‬
‫ِدي ِننا وًل تجع ِل الدنيا أكبر ه ِمنا وًل مبلغ ِعل ِمنا وًل تس ِل‬
‫َح ِديث َح َسن‬
831. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Jarang sekali Rasulullah s.a.w. itu berdiri
meninggalkan sesuatu majlis, sehingga lebih dulu beliau s.a.w. berdoa dengan doa-doa di bawah ini yang maksudnya: "Ya Allah, berikanlah kepada kami dari takut kami padaMu sesuatu yang
menghalang-halangi antara kami dengan bermaksiat padaMu. juga dari taat kami padaMu sesuatu
yang dapat menyampaikan kami kepada syurgaMu.demikian pula dari keyakinan yang dapat
meringankan kami menghadapi bencana-bencana di dunia ini. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada
kami dengan adanya pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami, selama Engkau masih
menghidupkan kami dan jadikanlah semua itu sebagai yang tertinggal dari kami - yakni sampai di akhir
hayat hendaklah masih dapat digunakan sebaik-baiknya. Jadikanlah pembalasan kami itu tertuju
kepada orang yang menganiaya kepada kami. Berilah kami pertolongan kepada orang yang memusuhi
kami dan janganlah dijadikan bencana kami ini menimpa agama kami. Jangan pula menjadikan dunia
ini sebagai sebesar-besar perhatian yang kami menuju padanya atau puncak dari ilmu pengetahuan
kami - sehingga tidak memberikan manfaat sama sekali untuk urusan akhirat. Demikian pula janganlah
memberikan kekuasaan untuk memerintah kami kepada orang yang tidak belas kasihan kepada kami."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.
30

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ْ‫ومو َن من‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َما م ْن َق ْوم َي ُق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ ََ َ
َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ
َ َّ
ْ
ْ َ
)‫ان ل ُه ْم َح ْس َرة (رواه أبو داود‬
‫ون الل َه ت َعالى ِف ِيه ِإًل ق ُاموا َع ْن ِمثل ِج َيف ِة ِحم ٍار وك‬
‫س ًل يذكر‬
ٍ ‫مج ِل‬
َ ‫بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِِ

832 Dari Abu hurairah r.a., Katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada sesuatu kaum pun yang berdiri meninggalkan sesuatu majlis dan tidak juga berzikir
kepada Allah Ta'ala dalam majlis itu, melainkan semua itu berdiri bagaikan bangkai keldai dan mereka
semuanya memperolehi penyesalan." (Riwayat Abu Dawud) dengan isnad shahih.

َ َ َّ
ُّ َ ُ ْ َ َ
ُْ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ
‫صلوا‬
‫س ق ْوم َم ْج ِل ًسا ل ْم َيذك ُروا الل َه ت َعالى ِف ِيه ولم ي‬
‫وعنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال ما جل‬
َ
َ
َ ‫َع َلى َنب ِّيه ْم فيه إ ًَّل َك‬
ْ ‫ان َع َل ْيه ْم ت َرة َف‬
َ ‫إن َش َاء َع َّذ َب ُه ْم َوإ ْن َش َاء َغ َف َر ل ُه ْم (رواه الترمذي) َوق‬
‫ال َح ِديث‬
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِِ
‫َح َسن‬
833. Dari Abu Hurairah r.a. lagi dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Tiada sesuatu kaum pun yang
duduk di suatu majlis yang mereka itu tidak berzikir kepada Allah Ta'ala dalam majlis tadi, juga tidak
mengucapkan bacaan Selawat kepada Nabi mereka di dalamnya, melainkan atas mereka itu ada
kekurangannya. Jikalau Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa kepada mereka dan jikalau
Allah berkehendak, maka Allah akan mengampunkan pada mereka."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ َ َّ ُ ْ َ
َ
َ
َّ َّ َ َّ
َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال َم ْن ق َع َد َم ْق َع ًدا ل ْم َيذك ُر الل َه ت َعالى ِف ِيه كان ْت َعل ْي ِه‬
‫َو َع ْن ُه َع ِن َر ُسو ِل الل ِه صلى‬
َ َ َّ ُ ْ َ
َ
َ
َّ
َّ َ
َ َ
ْ ‫اض َط َج َع َم‬
ْ ‫الله ت َرة َو َم ْن‬
‫ض َج ًعا ًل َيذك ُر الل َه ت َعالى ِف ِيه كان ْت َعل ْي ِه ِم َن الل ِه ِت َرة (رواه أبو داود) َوق ْد‬
ِ ِ ‫ِمن‬
َ
ُ ِّ
َ
‫َس َب َق ق ِر ًيبا َوش َر ْح َنا «ال ِت َرة» ِف ِيه‬
834. Dari Abu Hurairah r.a. juga dari Rasulullah s.a.w., sabdanya:
"Barangsiapa yang duduk di suatu tempat duduk dan ia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala
semasa duduknya itu, maka atasnya adalah kekurangan dari Allah dan barangsiapa yang berbaring di
suatu tempat pembaringan dan ia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala semasa berbaringnya itu, maka
atasnya adalah kekurangan dari Allah." (Riwayat Abu Dawud)
Sudah terdahulu huraian perihal makna Attirah baru-baru ini - yakni di muka surat 26 dalam
Hadis no. 813.

31

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 130
Mimpi Dan Apa-apa Yang Berhubungan Dengan Mimpi Itu

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
Allah Ta'ala berfirman:

َّ
ُ ُ ََ َ ْ َ
َّ ‫الل ْيل َو‬
﴾٦٢﴿ .... ‫الن َه ِار‬
ِ ‫و ِمن آيا ِت ِه منامكم ِب‬

"Dan setengah daripada tanda-tanda - kekuasaan Tuhan - ialah kamu tidur diwaktu malam dan
siang." (ar-Rum: 23)

َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ُّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُقو ُل َل ْم َي ْب َق م َن‬
‫الن َّبو ِة‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه قال س ِمعت رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
ُ َّ
ْ ُّ َ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ِّ َ ُ ْ َّ
)‫الص ِال َحة (رواه البخاري‬
‫الرؤ َيا‬
‫ات قالوا وما اْلب ِشرات قال‬
ِ ‫ِإًل اْلب ِشر‬
835. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidak ada yang tertinggal dari kenabian itu melainkan hal-hal yang menggembirakan." Para
sahabat sama bertanya: "Apakah hal-hal yang menggembirakan itu?" Beliau s.a.w. bersabda: "Iaitu
mimpi yang baik." (Riwayat Bukhari)

َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ َ
َْ
ُْ ْ
ُْ
‫ان ل ْم تك ْد ُر َؤيا اْل ْؤ ِم ِن تك ِذ ُب َو ُرؤ َيا اْل ْؤ ِم ِن‬
‫وعنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم قال ِإذا اقترب الزم‬
َ
َ
ُ ُ ْ َُْ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ
ً
ُّ ‫ُج ْزء م ْن س َّتة َو َأ ْرَبع َين ُج ْز ًءا م َن‬
‫ص َدقك ْم َح ِديثا‬
‫الن ُب َّو ِة (متفق عليه) و ِفي ِرواي ٍة أصدقكم رؤيا أ‬
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
836. Dari Abu Hurairah r.a. lagi bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Jikalau zaman sudah dekat - yakni dekat dengan datangnya hari kiamat, maka mimpi
seseorang mu'min itu hampir tidak dusta dan mimpi seseorang mu'min itu adalah sebahagian dari
empat puluh enam bahagian dari kenabian." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan: "Nabi s.a.w. bersabda:
"Dan yang terbenar di antara kamu sekalian tentang mimpinya ialah yang terbenar
pemberitaannya."

َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ ْ
َ َْ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َم ْن َرآ ِني ِفي اْل َن ِام ف َس َي َرا ِني ِفي ال َي َقظ ِة أ ْو ك َّأن َما َر ِآني ِفي‬
‫وعنه قال قال رسول الل ِه‬
َّ ‫ْال َي َق َظة ًَل َي َت َم َّث ُل‬
ُ ‫الش ْي َط‬
)‫ان ِبي (متفق عليه‬
ِ

837. Dari Abu Hurairah r.a. juga, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang bermimpi melihat aku dalam tidur, maka ia akan melihat aku di waktu jaga
- yakni celik - dan ini ditakwilkan sewaktu di akhirat nanti - atau seolah-olah ia melihat aku di waktu
jaga, kerana syaitan itu tidak dapat menyerupakan dirinya dengan diri aku," maksudnya tidak dapat
menjelmakan diri seperti beliau s.a.w. itu." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ َ َ
َ َّ َّ َ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
ُ َ َ َ
َّ
َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ِإذا َرأى أ َح ُدك ْم‬
‫يد الخد ِر ِي ر ِض ي الله عنه أنه س ِمع الن ِبي‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
ٍ ِ
ِ
ْ َ َّ
ْ َ َ َ َّ
َ
َ َ
ْ
ْ
َّ
‫ُر َؤيا ُي ِح ُّب َها ف ِإ َّن َما ِه َي ِم َن الل ِه ت َعالى فل َي ْح َم ِد لل َه َعل ْي َها َول ُي َح ِِّدث ِب َها َو ِفي ِر َو َاي ٍة فال ُي َح ِِّدث ِب َها ِإًل َم ْن ُي ِح ُّب‬
َّ ‫َوإ َذا َ َأى َغ ْي َر َذل ََ م َّما َي ْك َر ُه فإ َّن َما ه َي م َن‬
ُ ‫الش ْي َطان َف ْل َي ْس َتع ْذ م ْن َش ِّر َها َو ًَل َي ْذ ُك ْر َها َل َحد َف َّإن َها ًَل َت‬
‫ض ُّر ُه‬
‫ِ ر‬
ٍ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
)‫(متفق عليه‬
838. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahawasanya ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian bermimpi melihat sesuatu mimpi yang ia
menyukainya maka hanyasanya mimpi itu adalah dari Allah Ta'ala. Maka dari itu hendaklah
mengucapkan pujian kepada Allah atas mimpi tadi - yakni membaca Alhamdulillah - dan hendaklah
memberitahukan mimpinya itu - pada orang lain."
Dalam suatu riwayat lain disebutkan: "Maka janganlah memberitahukan mimpi tersebut, kecuali
kepada orang yang ia mencintainya. Tetapi jikalau bermimpi melihat mimpi yang selain demikian iaitu mimpi buruk dan tidak disukai, maka hanyasanya mimpi tadi adalah dari syaitan. Oleh kerana itu
hendaklah ia memohonkan perlindungan kepada Allah daripada keburukannya - yakni membaca
ta'awwudz - dan janganlah menyebut-nyebutkannya kepada orang lain, sebab sesungguhnya mimpi
sedemikian itu tidak akan membahayakan dirinya." (Muttafaq 'alaih)

ْ ُّ َ َ َ ُ َ َّ
ْ ُّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
‫الرؤ َيا‬
‫الرؤ َيا الص ِالحة و ِفي ِرواي ٍة‬
‫وعن أ ِبي قتادة ر ِض ي الله عنه قال قال الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم‬
ْ ًَ َ
ْ
َ َ َّ َ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ
ْ
ْ َْ
َ َ
‫الش ْيط ِان ف َم ْن َرأى ش ْي ًئا َيك َر ُه ُه فل َي ْن ُفث َع ْن ِش َم ِال ِه ثالثا َول َي َت َع َّوذ ِم َن‬
‫الحسنة ِمن الل ِه والحلم ِمن‬
َّ
َّ « )‫ض ُّر ُه (متفق عليه‬
ُ ‫فإن َها ًَل َت‬
َ ‫الن ْف ُث» َن ْفخ َلطيف ًَل ر‬
َّ ‫الش ْي َطان‬
‫يق َم َع ُه‬
ِ
ِ
ِ
839. Dari Abu Qatadah r.a., katanya: "Nabi s.a.w. bersabda: "Mimpi yang baik," dan dalam
riwayat lain disebutkan: "Mimpi yang indah itu berasal dari Allah dan mimpi buruk itu dari syaitan.
Maka barangsiapa yang melihat sesuatu mimpi yang ia tidak menyukainya, hendaklah ia meniup di
sebelah kirinya sebanyak tiga kali dan hendaklah pula memohonkan perlindungan kepada Allah dari
syaitan - yakni membaca ta'awwudz iaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kerana sesungguhnya
mimpi buruk tadi tidak akan membahayakan dirinya."
'Annaftsu maknanya tiupan - yang dilakukan tiga kali ke sebelah kiri itu ialah suatu hembusan
nafas yang halus tanpa mengeluarkan ludah.

32

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َّ َّ َ َّ
َّ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫الل ُه َع ْن ُه َعن َر‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
َ‫الر ْؤ َيا َي ْك َر ُهها‬
ُّ ‫ال إ َذا َ َرأى َأ َح ُد ُك ْم‬
‫ل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫س‬
‫وعن ج ِاب ٍر ر ِض ي‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َّ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
‫فليبصق عن يسا ِر ِه ثالثا وليست ِعذ ِبالل ِه ِمن الشيط ِان ثالثا وليتحول عن جن ِب ِه ال ِذي كان علي ِه (رواه‬
)‫مسلم‬
840. Dari Jabir r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: "Jikalau seseorang di antara kamu sekalian
melihat mimpi yang ia tidak menyukainya, maka hendaklah ia berludah di sebelah kirinya tiga kali dan
hendaklah pula ia memohonkan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan - yakni membaca
ta'awwudz -sebanyak tiga kali dan lagi baiklah ia beralih dari sebelah yang ia tidur di atasnya tadi yakni kalau tadinya mengiring ke kiri hendaklah beralih ke kanan dan demikian pula sebaliknya."
(Riwayat Muslim)

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ْ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َّن من‬
‫وعن أ ِبي ألاسق ِع وا ِثلة بن ألاسق ِع ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ ِ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ
َّ َّ َ َّ
َّ ‫َأ ْع َظم ْال ِف َرى َأ ْن َي َّد ِع َي‬
‫صلى الل ُه‬
‫الر ُج ُل ِإلى غ ِير أ ِب ِيه أ ْو ُي ِري َع ْي َن ُه َما ل ْم ت َر أ ْو َي ُقو َل َعلى َر ُسو ِل الل ِه‬
ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
)‫َعل ْي ِه وسلم ما ل ْم يق ْل (رواه البخاري‬
841. Dari Abul Asqa' iaitu Wasilah bin al-Asqa' r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya termasuk sebesar-besar kedustaan ialah apabila seseorang itu mengaku pada
orang yang selain ayahnya - yakni bukan keturunan si Fulan, tetapi ia mengatakan keturunannya, atau
orang yang mengatakan ia bermimpi melihat sesuatu yang sebenarnya tidak memimpikannya[57] atau
ia mengucapkan atas Rasulullah s.a.w. sesuatu yang tidak disabdakan olehnya - yakni bukan sabda
Nabi s.a.w. dikatakan sabdanya." (Riwayat Bukhari)

___________________________________________________________________________________________________
[57] Dalam Hadis di atas disebutkan bahawa di antara sebesar-besar kedustaan ialah:
(a). Mengaku kepada seseorang yang bukan ayahnya sebagai ayahnya sendiri adalah termasuk dusta terbesar,
kerana membuat-buat sesuatu atas nama Allah Ta'ala, seolah-olah orang yang berdusta itu mengatakan: "Allah membuat aku
dari mani si Fulan itu," padahal sebenarnya bukan orang yang ditunjuk itu yang menyebabkan kejadiannya. Orang yang
berbuat demikian itu ada kalanya ingin dihormati atau diagung-agungkan sebab yang diakui sebagai ayahnya adalah seorang
pembesar yang berkedudukan tinggi atau orang hartawan, ada kalanya pula kerana ingin dianggap keturunan diraja kerana
yang diakui sebagai ayahnya adalah seorang bangsawan dan ada kalanya sebab sesuatu kepentingan. Tetapi pada pokoknya
disebabkan oleh kesombongan dan menginginkan penghormatan untuk dirinya.
(b). Mengatakan bermimpi apa yang tidak dimimpikan, ini pun dusta yang amat besar. Ada pun sebabnya adalah
sebagaimana yang diterangkan sebagai penjelasan yang tertera di bawah ini. Sehubungan dengan dusta dalam hal mimpi ini,
Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas r.a., iaitu:

ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ً ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ
َّ َ َّ ‫ْ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُل‬
‫صل ى‬
‫كن ليس يم ِكن أن يفعل أو كما قال رسو الل ِه‬
ِ ‫وس ِفي القم ِح بين الشعر ِين ول‬
ِ ‫من اعترف هو يحلم حلما ًل ينظر ثم سيضطر يوم ال ِقيام ِة ِللجل‬
َ َّ
َّ
‫الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
"Barang siapa yang mengaku bermimpi dengan sesuatu mimpi yang sebenarnya tidak dilihatnya, maka - pada
hari kiamat nanti - akan dipaksa duduk di antara dua butir biji gandum, tetapi ia tidak mungkin dapat melakukannya."
(c). Mengucapkan sesuatu dusta atas nama Nabi Muhammad s.a.w., maksudnya sesuatu yang bukan sabda Nabi
s.a.w. dikatakan sabdanya, atau sesuatu yang disabdakan oleh beliau s.a.w. itu haram, tetapi dikatakan halal dan demikian
pula sebaliknya. Orang seperti itu diancam akan dilemparkan dalam neraka dan diperintahkan mencari tempat
kediamannya dalam neraka itu, sebagai tempat tinggalnya. Sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam-imam Bukhari,
Muslim, Termidzi dan yang imam-imam yang lain dari Anas r.a. menyebutkan:

َّ ‫َم ْن َت َع َّم َد َع َل َّي َكذ ًبا َف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َع َد ُه م ْن‬
‫الن ِار‬
ِ
ِ

"Barangsiapa yang berdusta atas namaku (Nabi Muhammad) dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil
tempat duduknya atau tempat kediamannya di dalam neraka."

33

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB BERSALAM

Bab 131
Keutamaan Mengucapkan Salam Dan Perintah
Untuk Menyebarkannya

َ َ ُ َ َ
‫هللا ت َعالى‬
‫قال‬
Allah Ta'ala berfirman:
َ ٰ َ َ ُ ِّ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ٰ َّ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ً ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ْ
َ
﴾٦٢﴿ .... ۖ ‫يا أيها ال ِذين آمنوا ًل تدخلوا بيوتا غير بيو ِتكم حتى تستأ ِنسوا وتس ِلموا على أه ِلها‬
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memasuki rumah yang bukan
rumah-rumahmu sendiri, sehingga kamu sekalian meminta izin lebih dulu serta mengucapkan
salam kepada ahlinya - yakni orang yang ada di dalamnya." (an-Nur: 27)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬

Allah Ta'ala berfirman lagi:

ً َ ِّ َ ً َ َ َ ُ َّ
ً َّ َ ْ ُ ُ َ ٰ َ َ ُ ِّ َ َ ً ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
ِّ
﴾٢٨﴿ .... ۖ ‫ند الل ِه مباركة ط ِيبة‬
ِ ‫ ف ِإذا دخلتم بيوتا فس ِلموا على أنف ِسكم ت ِحية ِمن ِع‬....

"Jikalau kamu sekalian memasuki rumah, maka ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri
sebagai penghormatan dari Allah yang diberkati dan dianggap baik." (an-Nur: 61)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬

Allah Ta'ala berfirman juga:

َ ‫َوإ َذا ُح ِّي ُيتم ب َتح َّية َف َح ُّيوا ب َأ ْح َس َن م ْن َها َأ ْو ُر ُّد‬
﴾١٢﴿ .... ۖ ‫وها‬
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ

"Jikalau kamu sekalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan - yakni salam maka jawablah penghormatan - atau salam itu - dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah
dengan yang serupa dengannya." (an-Nisa': 86)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬
Allah Ta'ala juga berfirman:
َ َ َ
َ
ُ َ َ
َُ ْ
ُْْ َ َ ْ
ُ َ َ ََ ْ َ
َ ‫يث‬
.... ‫ال َسالم‬
‫﴾ ِإذ َدخلوا َعل ْي ِه ف َقالوا َسال ًما ۖ ق‬٦٢﴿ ‫يم اْلك َر ِم َين‬
‫ض ْي ِف ِإبر ِاه‬
‫هل أتاك ح ِد‬
﴾٦٢﴿

"Adakah sudah sampai padamu cerita tetamu Ibrahim yang dimuliakan. Di waktu mereka
bertemu dengannya, lalu mereka mengatakan: "Salam." Ibrahim menjawab: "Salam.(al-Dzariyat:
24 - 25)

َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ً ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ
َّ
َّ ْ َ ْ َ َ
َ ‫الله ْبن َع ْم ُرو ْبن ْال‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫اص ر ِض ي الله عنهما أن رجال سأل رسول الل ِه‬
‫ع‬
‫وعن عب ِد‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ْ َ
ْ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ
ُ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ
)‫السال َم َعلى َم ْن َع َرف َت َو َم ْن ل ْم ت ْع ِرف (متفق عليه‬
‫ال تط ِع ُم الطعام وتقرأ‬
‫أي إلاسال ِم خير ق‬
842. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma bahawasanya ada seorang
lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Manakah amalan Islam yang terbaik?" Beliau menjawab:
"Iaitu engkau memberikan makanan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah
engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال ْلا خلق الله آدم‬
ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
‫وسلم قال اذهب فس ِلم على أول ِئَ نف ٍر ِمن اْلال ِئك ِة جلوس فاست ِمع ما يحيونَ ف ِإنها ت ِحيتَ وت ِحية‬
ُ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ِّ ُ
َ َ َّ
َّ ُ
َ َّ ُ
)‫السال ُم َعل ْي ََ َو َر ْح َمة الل ِه ف َز ُاد ُوه َو َر ْح َمة الل ِه (متفق عليه‬
‫السال ُم َعل ْيك ْم ف َقالوا‬
‫ذ ِري ِتَ فقال‬
843. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w, sabdanya: "Ketika Allah Ta'ala menciptakan
Adam, lalu Dia berfirman: Pergilah - Wahai Adam - lalu ucapkanlah salam kepada mereka iaitu
kelompok para malaikat yang sedang duduk-duduk, kemudian dengarlah bagaimana cara mereka
memberikan penghormatan itu kepadamu, kerana sesungguhnya yang sedemikian itulah cara
engkau harus memberikan penghormatan dan juga cara penghormatan untuk semua
keturunanmu." Adam lalu mengucapkan: Assalamu 'alaikum. Kemudian para malaikat menjawab:
Assalamu 'alaika warahmatullah. Jadi mereka menambahkan untuknya kata-kata warahmatullah."
(Muttafaq 'alaih)

َ
ْ َ َ
َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِب َس ْب ٍع‬
‫َو َع ْن أ ِبي ُع َما َرة ال َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ر ِض ي الله عنهما قال أمرنا رسول الل ِه‬
ُْ َْ ْ َ َ
َ َّ
َْ َ َ
َ ْ
ْ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ
َّ ‫صر‬
ْ ‫يت ْال َعاطس َو َن‬
‫ن‬
‫السال ِم َو ْإب َر ِار‬
‫وم َوِإفش ِاء‬
‫ل‬
‫ظ‬
‫اْل‬
‫و‬
‫ع‬
‫و‬
‫يف‬
‫ع‬
‫الض‬
‫م‬
‫ش‬
‫ت‬
‫و‬
‫ز‬
‫ئ‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ج‬
‫ال‬
‫اع‬
‫ب‬
‫ات‬
‫و‬
‫يض‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ‫ِب ِعياد ِة اْل‬
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُْ
ْ َ
َ َ
‫ات ال ُب َخ ِاري‬
ٍ ‫قس ِم (متفق عليه) هذا لفظ ِإ ْحدى ِرو َاي‬
ِ ‫اْل‬
844. Dari Abu Umarah iaitu al-Bara' bin 'Azib radhiallahu anhuma, katanya:
"Kami semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh perkara, iaitu
meninjau orang sakit, mengiringi Jenazah, mentasymitkan orang yang bersin - yakni mendoakan
supaya beroleh rahmat dengan mengucapkan: Yarhamukallah kepada orang yang bersin jikalau ia
mengucapkan: Alhamdulillah, menolong orang yang lemah, membantu orang yang dianiaya,
menyebarkan salam dan melaksanakan sumpah." (Muttafaq 'alaih)
Ini adalah salah satu dari berbagai riwayat Imam Bukhari.
34

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫ؤم ُنوا‬
‫وعن أبي هريرة ر ِض ي الله عنه قال ق‬
ِ ‫ال َرسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ًل تدخلوا الجنة حتى ت‬
ُْ َ ْ َ َ َ َّ
ُْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ُ ِ ْ ُ َ َ
)‫وًل تؤ ِمنوا حتى تحابوا أوًل أدلكم على ش ي ٍء ِإذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم (رواه مسلم‬
845. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidak akan masuk syurga kamu sekalian itu sehingga kamu sekalian beriman dan tidak
akan dinamakan beriman kamu sekalian itu sehingga kamu sekalian saling cinta-mencintai.
Tidakkah kamu sekalian suka kalau aku menunjukkan kepada kamu sekalian pada sesuatu yang
jikalau kamu sekalian melakukannya tentu kamu sekalian akan saling cinta-mencintai? Iaitu
sebarkanlah salam antara sesama kamu sekalian!" (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َّ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫وعن أ ِبي يوسف عب ِد الل ِه ب ِن سال ِم ر ِض ي الله عنه قال س ِمعت رسول الل ِه‬
ْ َ َ َّ
َ ْ ُُ َ
َّ
ُ ْ َ ُ َّ َ ُّ َ َ ‫َ ُ ُل‬
َّ ‫ص ُّلوا َو‬
َ ‫الط َع َام َوص ُلوا ألا ْر َح َام َو‬
ُ ‫الن‬
‫اس ِن َيام ت ْدخلوا ال َج َّنة‬
‫السال َم َوأط ِع ُموا‬
‫اس أفشوا‬
‫يقو يا أيها الن‬
ِ
َ
َ )‫ب َس َالم (رواه الترمذي) (رواه الترمذي‬
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
َ
‫ص ِحيح‬
‫ق‬
‫و‬
ِ
ِ
846. Dari Abu Yusuf iaitu Abdullah bin Salam r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda: "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan,
pereratkanlah kekeluargaan, bersembahyanglah - di waktu malam - sedang para manusia sedang
tidur, maka kamu sekalian akan masuk syurga dengan selamat."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis shahih.

َ َ َ َ َ َ ‫ُّ َ ْ ْ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُّ ق‬
‫ال ف ِإذا غ َد ْونا‬
‫َو َع ِن الطفي ِل ب ِن أب ِي ِبن كع ٍب أنه كان يأ ِتي عب ِد الل ِه ب ِن عمر فيغدو معه ِإلى السو ِ ق‬
َّ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ َ
َّ ‫الله َع َلى َس‬
َ ‫اط َو ًَل‬
َ ‫ص ِاحب َب ْي َع ٍة َو ًَل ِم ْس ِكين َو ًَل َأ َح ٍد إ ًَّل َس َّل َم َع َل ْي ِه َق‬
‫ال‬
‫ق‬
ٍ
ِ ‫ِإلى السو ِق لم يمر عبد‬
ٍ
ِ
ِ
َ
ُّ
َّ
َ ْ
َ ‫الله‬
َ ‫الط َف ْي ُل َفج ْئ ُت‬
ْ ‫بن ُع َم َر َي ْو ًما َف‬
ْ ‫السوق َف ُق ْل ُت َل ُه َما َت‬
ُّ ‫ص َن ُع‬
ُّ ‫اس َت ْت َب َعني إ َلى‬
‫بالسو ِق َوأن َت ًل‬
‫بد‬
‫ع‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َ‫س بنا‬
ْ ‫السوق َو َأ ُقو ُل‬
ِّ ‫ف َع َلى ْال َب ْيع َو ًَل َت ْس َأ ُل َعن‬
ُ ‫الس َلع َو ًَل َت ُس‬
ُّ ‫س في َم َج ِالس‬
ْ ‫اج ِل‬
ُ ‫وم ِب َها َو ًَل َت ْج ِل‬
‫ت ِق‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
ِ َ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ِّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ‫ال َيا أ َبا َبطن َوك‬
َّ ‫ان الط َف ْي ُل ذا َبطن َّإن َما ن ْغ ُدو م ْن أ ْجل‬
َ ‫َه ُاه َنا َن َت َح َّد ْث ف َق‬
‫السال ِم فن َس ِل ُم َعلى َم ْن‬
ِ
ِ
ٍ
ٍ ُ
ُْ
َ ‫اْل َو َّطأ بإ ْس َن ٍاد‬
ْ ‫َل‬
‫ص ِح ٍيح‬
‫قي َن ُاه (رواه مالَ) ِفي‬
ِِ

847. Dari at-Thufail bin Ubay bin Ka'ab bahawasanya ia menemui Abdullah bin Umar, lalu
ia pergi bersamanya ke pasar, at-Thufail berkata: "Jikalau kami pergi ke pasar, maka tidaklah
Abdullah itu melalui seorang peniaga atau pun penjual dagangan apa pun juga, tidak pula
merendah-rendahkan seseorang yang miskin, kecuali ia pasti memberi salam padanya."
At-Thufail berkata: "Pada suatu hari aku datang lagi di tempat (Abdullah bin Umar, lalu ia
meminta supaya aku mengikutinya ke pasar. Aku berkata: "Apa yang akan engkau kerjakan di
pasar, sedangkan engkau tidak akan berhenti untuk berjalan-jalan dan tidak pula menanyakan harga
sesuatu barang - untuk membelinya, tidak pula mencari-cari di pasar itu, juga tidak perlu
duduk-duduk dalam tempat-tempat duduk di pasar." Aku berkata pula: "Duduk sahajalah di sini
dengan kami dan kita dapat bercakap-cakap."
Abdullah lalu berkata: "Wahai Abu Bathn" - maknanya Bapa Perut - dan memang at-Thufail
mempunyai perut yang besar: "Hanyasanya kami pergi ke pasar itu adalah untuk menyebarkan
salam dan kami mengucapkan salam kepada siapa sahaja yang kami bertemu dengannya."
Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththa' dengan isnad shahih.

35

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 132
Kaifiyat - Cara – Bersalam

َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ
َ ‫الج ْمع َو ْإن َك‬
َ ‫الله َو َب َر َك ُات ُه َف َي ْأت ب‬
َ ‫ضمير‬
‫ان‬
‫يستحب أن يقول اْلبت ِدئ ِبالسال ِم السالم عليكم ورحمة‬
ِ
ِ
ِ
ِ ْ
ِ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ ُ
َّ
َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ‫ْ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ ً َ ُ ُل‬
‫السال ُم َو َر ْح َمة الل ِه َو َب َركات ُه ف َيأ ِتي ِب َو ِاو ال َعط ِف ِفي ق ْوِل ِه‬
‫اْلسلم علي ِه و ِاحدا ويقو اْلجيب وعليكم‬
ُ َ
‫َو َعل ْيك ْم‬
Disunnahkan agar seseorang yang memulakan memberikan salam itu mengucapkan: Assalamu
'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ia menggunakan dhamir jamak, sekalipun orang yang
diberi salam hanya seorang. Selanjutnya orang yang harus memberikan jawapan supaya mengucapkan:
Wa'alaikumus-salam warahma-tullahi wabarakatuh. Jadi supaya ia menggunakan wawu athaf dalam
ucapannya wa 'alaikum.

َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
‫السال ُم‬
‫عن ِعمران بن الحصي ِن ر ِض ي الله عنهما قال جاء رجل ِإلى الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم فقال‬
ُ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ
‫السال ُم َعل ْيك ْم‬
‫عليكم فرد علي ِه ثم جلس فقال الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال‬
َ
ُ
َّ
ُ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ
ُ
‫السال ُم َعل ْيك ْم َو َر ْح َمة الل ِه َو َبركات ُه‬
‫ورحمة الل ِه فرد علي ِه فجلس فقال ِعشرون ثم جاء آخر فقال‬
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ‫الثو َن (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
‫فرد علي ِه فجلس فقال ث‬
848. Dari Imran bin al-Hushain radhiallahu 'anhuma, katanya: Ada seorang lelaki datang kepada
Nabi s.a.w., lalu ia mengucapkan: Assalamu 'alaikum. Kemudian beliau s.a.w. membalas salam orang
tadi lalu duduk terus bersabda: "Sepuluh," maksudnya pahalanya dilipatkan sepuluh kalinya.
Selanjutnya datang pula orang lain lalu ia mengucapkan : Assalamu 'alaikum warahmatullah. Beliau
s.a.w. lalu membalas salamnya orang itu, lalu duduk lagi: "Dua puluh," maksudnya pahalanya
dilipatkan dua puluh kali. Seterusnya ada pula orang lain yang datang, lalu mengucapkan: Assalamu
'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau s.a.w. membalas salam orang tersebut, lalu
duduk terus bersabda: "Tiga puluh," maksudnya pahalanya dilipatkan tiga puluh kali.
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َِ ‫يل َي ْق َرأ َعل ْي‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي الله عنها قالت قال ِلي رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم هذا ِجب ِر‬
ْ ‫الس َال ُم َو َر ْح َم ُة هللا َو َب َر َك ُات ُه (متفق عليه) َو َه َك َذا َو َق َع في َب‬
َّ ‫الس َال َم َق َال ْت ُق ْل ُت َو َع َل ْي ِه‬
َّ
‫ات‬
‫ع‬
ِ ‫ض ِر ِو َاي‬
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َّ ُ
ُ
َ ‫الصح‬
‫يح ْي ِن « َو َب َركات ُه» َو ِفي َب ْع ِض َها ِب َحذ ِف َها َو ِز َي َادة الث َق ِة َم ْق ُبول ِة‬
ِ َّ
849. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda kepada aku: "Ini Jibril
menyampaikan salam padamu." Aisyah berkata: "Aku berkata: Wa'alaihissalam warahmatullahi
Wabarakatuh." (Muttafaq 'alaih)
Demikianlah yang ada dalam sebahagian beberapa riwayat dua kitab shahih - yakni Shahih
Bukhari dan Shahih Muslim - dengan menggunakan wabaarakatuh, dan dalam sebahagian riwayat
dengan membuang perkataan itu. Penambahan dari orang yang dapat percaya itu boleh diterima.

َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ً َ
ُ
‫ان ِإذا تكل َم ِبك ِل َم ٍة أ َع َاد َها ثالثا َح َّتى ت ْف َه َم‬
‫س ر ِض ي الله عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم ك‬
ٍَ ‫وعن أن‬
َ ‫َع ْن ُه َوإ َذا أ َتى َع َلى َق ْوم َف َس َّل َم َع َل ْيه ْم َس َّل َم َع َل ْيه ْم َث َال ًثا (رواه البخاري) َو َه َذا َم ْح ُمول َع َلى َما إ َذا َك‬
‫ان‬
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
‫ال َج ْم ُع ك ِث ًيرا‬
850. Dari Anas r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. itu apabila berbual-bual atau mengucapkan sesuatu
perkataan, selalulah beliau s.a.w. mengulanginya sampai tiga kali, sehingga dapat difahami
perkataannya itu dan apabila beliau s.a.w. itu datang pada sesuatu kaum, lalu beliau memberikan salam
kepada mereka maka salamnya itu pun diucapkannya tiga kali." (Riwayat Bukhari)
Hal yang sedemikian ini ditangguhkan jikalau kelompok kaum itu memang ramai jumlah
orangnya.

ْ
َ َّ َّ َ ِّ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ
َّ
َّ
َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ن ِص َيب ُه ِم َن‬
‫َو َع ِن ِاْل ْق َد ِاد َر ِض َي الل ُه َع ْن ُه ِفي َح ِدي ِث ِه الط ِو ِيل قال كنا نرفع ِللن ِب ِي‬
َ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ً َ ُ ُ َ ً ْ َ ُ ِّ َ ُ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ َّ ْ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫اللب ِن في ِجيء ِمن اللي ِل فيس ِلم تس ِليما ًل يو ِقظ نا ِئما ويس ِمع اليقظان فجاء الن ِبي‬
ِّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ
)‫ان ُي َس ِل ُم (رواه مسلم‬
‫وسلم فسلم كما ك‬
851. Dari al-Miqdad r.a. dalam Hadisnya yang panjang,berkata: "Kami - maksudnya al-Miqdad
dengan kawannya - menghantarkan kepada Nabi s.a.w. akan bahagian yakni berupa susu, kemudian
beliau datang di waktu malam lalu memberi salam dengan suatu ucapan salam yang tidak sampai
menjagakan orang yang sedang tidur, tetapi dapat didengari oleh orang yang berjaga. Selanjutnya Nabi
s.a.w. datang lagi lalu memberi salam sebagaimana salamnya yang tadi." (Riwayat Muslim)

36

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ‫صبة‬
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َم َّر في ْاْلَ ْسج ِد َي ْو ًما َو ُع‬
‫وعن أسماء ِبن ِت ي ِزيد ر ِض ي الله عنها أن رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
ِ
َّ َ ُ َّ َ َ ‫َ َ َ َ َ َ ْ ُ ل‬
ِّ َ
َّ
َ ‫الن َس ِاء ُق ُعود َف ْأل َوى ب‬
َ ‫الت ْس ِليم (رواه الترمذي) َو َق‬
‫صلى‬
‫ال َح ِديث حسن وهذا محمو على أنه‬
‫ب‬
‫ه‬
‫د‬
‫ي‬
ِ
ِ ‫ِمن‬
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َّ َ
َّ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ
َ
‫اية أبي َد ُاو َد ف َسل َم َعل ْي َنا‬
ِ ‫الله علي ِه وسلم ج َمع بين اللف ِظ وإلاشا َر ِة ويؤ ِيده أن ِفي ِرو‬

852. Dari Asma' binti Yazid radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. berjalan dalam
masjid pada suatu hari dan di situ ada sekelompok kaum wanita yang sedang duduk-duduk, lalu beliau
s.a.w. memberikan isyarat dengan tangannya dengan disertai ucapan salam pula."
Diriwayatkanoleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.
Hal ini ditangguhkan bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu mensekalikan antara ucapan salam
dengan isyarat tangan dan hal yang sedemikian itu dikuatkan oleh suatu Hadis dalam riwayat Imam Abu
Dawud bahawasanya beliau s.a.w. lalu memberikan salam kepada kami - kaum wanita yang
duduk-duduk tadi.

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َّإن َأ ْو َلى‬
‫اس باهللِ َم ْن‬
‫الن‬
‫وعن أ ِبي أمامة ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
ِّ ُ َ َ َ ِّ َ َ ْ
ُ َ
ُ ‫بالس َالم (رواه َأ‬
َّ ‫َب َد َأ ُه ْم‬
َ ‫الت ْر ِم ِذ ُّي ب َن ْحو ِه َو َق‬
‫ر‬
‫ال َح ِديث َح َسن َوق ْد ذ ِك َر َب ْع ُد ُه‬
‫اه‬
‫و‬
‫و‬
‫د‬
‫ي‬
‫ج‬
‫اد‬
‫ن‬
‫س‬
‫إ‬
‫ب‬
)
‫داود‬
‫و‬
‫ب‬
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
853. Dari Abu Umamah r.a, katanya, Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik
manusia di antara mereka ialah orang yang memulakan ucapan salam."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang baik dan sepertimana yang
diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan katanya Hadis ini Hadis hasan seperti yang tersebut pada Hadis
yang telah lalu.

َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ َ ُ ْ ‫َ َ ْ َ ُ َ ِّي‬
ََ ‫لت َعل ْي‬
‫ال أت ْي ُت َر ُسو َل هللا صلى الله علي ِه وسلم فق‬
‫وعن أ ِبي جر ٍ الهجي ِم ِي ر ِض ي الله عنه ق‬
َُ
َ َ ْ ُ َّ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
ُ ‫الس‬
َّ
‫ قال ًل تقل عليَ السالم ف ِإن عليَ السالم ت ِحية اْلوتى (رواه أبو داود‬.‫الم َيا َر ُسو َل هللا‬
ُ
َ
ََ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح َوق ْد َس َب َق ِبط ِول ِه‬
ِ َ ‫والترمذي) وق‬
854. Dari Abu Jurat al-Hujaimi r.a., katanya: "Aku menemui Rasulullah s.a.w. lalu aku berkata:
'"Alaikas-salam ya Rasulullah." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Janganlah mengucapkan 'Alaikas-salam
sebab sesungguhnya, 'Alaikas-salam itu adalah cara penghormatan kepada orang-orang yang sudah
mati."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih. Keterangannya telah lalu dengan Hadis yang lengkap dan panjang - rujuk
Hadis no. 793 di muka surat 16.

37

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 133
Adab-adab Kesopanan Bersalam

َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ ْ َ َ ُ َّ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ
َ
ُ
َ
‫ل‬
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه أن رسو هللا صلى الله علي ِه وسلم قال يس ِلم الر ِاكب على اْل ِاش ي‬
َْ َ
َ ‫القاعد َو‬
َ ‫َو ْاْلَاش ي َع َلى‬
َ ‫يل َع َلى ْال َكثير (متفق عليه) َوفي ر َو َاي ٍة ِّل ْل ُب َخار ُّي َو ْال‬
ُ ‫الق ِل‬
‫ص ِغ ُير َعلى الك ِب ِير‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
855. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan dan orang
yang berjalan kepada orang yang duduk dan orang yang sedikit kepada orang yang ramai jumlahnya."
(Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan: "Dan orang muda kepada orang tua."

ْ َ
َ َّ َّ َ
َّ
َّ َ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُأ َم َام َة‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإ َّن‬
‫ال َر ُسو ُل هللا‬
‫ص َد ِّ ِي ْب ِن َع ْجال ِن ال َب ِاه ِلي ر ِض ي‬
ِ َ َ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِّ
ْ
َّ ‫أ ْولى الناس باهللِ من بدأهم ب‬
‫الت ْر ِم ِذ ُّي عن أ ِبي أمامة َر ِض َي‬
‫الس‬
ِ ‫الم (رواه أبو داود) ِب ِإسن ٍاد ج ِي ٍد ورواه‬
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ‫ َيا رسو‬:‫يل‬
َّ ‫الر ُجالن َيلت ِق َيان أ ُّي ُه َما َي ْبدأ ب‬
َ ‫ال أ ْوًله َما باهللِ ت َعالى ق‬
َ ‫السالم ق‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه ِق‬
َّ ‫هللا‬
‫ل‬
‫الت ْر ِم ِذ ُّي‬
ِ ‫ال‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
‫َهذا َح ِديث َح َسن‬
856. Dari Abu Umamah iaitu Shudai bin 'Ajlan al-Bahili r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Sesungguhnya sebaik-baik manusia dengan Allah - yakni yang lebih berhak mendekatkan diri
kepada Allah - ialah orang yang memulakan memberi salam di kalangan mereka itu."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang baik. Ini juga diriwayatkan oleh Imam
Termidzi dari Abu Umamah pula, demikian riwayatnya:
Rasulullah s.a.w. ditanya: "Ya Rasulullah, ada dua orang yang saling bertemu muka, maka
manakah di antara keduanya itu yang memulakan ucapan salam." Beliau s.a.w. menjawab: "Ialah yang
lebih baik di antara kedua-duanya itu dengan Allah Ta'ala" maksudnya orang yang lebih mendekatkan
dirinya kepada Allah dengan mentaatiNya, sebab yang memulakan itulah yang lebih dulu berzikirnya
kepada Allah. Jadi lebih berhak untuk mendekatkan diri kepadaNya."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan

38

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 134
Sunnahnya Mengulangi Salam Kepada Orang Yang Berulang
Kali Pula Bertemu Dengannya Sekali pun Dalam Waktu Dekat, Seperti Ia
Masuk Lalu Keluar Lalu Masuk Lagi Dalam Masa Yang Sama Atau pun
Terhalang Oleh Pohon Dan Sebagainya Antara Kedua Orang Itu

َ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َْ
َ ‫الل ُه َع ْن ُه في‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫بي‬
‫الن‬
‫ى‬
‫ل‬
‫إ‬
‫اء‬
‫ج‬
‫م‬
‫ث‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ف‬
‫اء‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ال‬
‫ص‬
‫يء‬
‫س‬
‫اْل‬
‫يث‬
‫د‬
‫ح‬
‫عن أبي هريرة ر ِض ي‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ َّ َ ِّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ِ َ َّ َ َ
‫وسلم فسلم علي ِه فرد علي ِه السالم فقال ار ِجع فص ِل فإنَ لم تص ِل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على‬
َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ
َ َ َ َ َ َّ َّ َ َّ
)‫ات(متفق عليه‬
‫بي‬
ٍ ‫صلى الله عل ْي ِه َو َسل َم ف َسل َم َحتى ف َع َل ذ ِلَ ثالث َم َّر‬
ِ ‫الن‬

857. Dari Abu Hurairah r.a. dalam meriwayatkan Hadisnya orang yang berbuat buruk dalam
solatnya, bahawasanya orang itu datang lalu bersembahyang, kemudian datang lagi kepada Nabi s.a.w.
terus ia memberi salam kepada beliau dan beliau menjawab salamnya, selanjutnya beliau bersabda:
"Kembalilah bersembahyang lagi, sebab engkau tadi sebenarnya belum bersembahyang."
Orang itu kembali lagi lalu bersembahyang, setelah itu datang lagi terus mengucapkan salam
kepada Nabi s.a.w. sehingga ia melakukan sedemikian itu sampai tiga kali banyaknya. (Muttafaq 'alaih)

َ ْ َ ْ َ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ُ ْ َ َُْ َ
‫إن َحال ْت َب ْي َن ُه َما‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ِإذا ل ِقي أحدكم أخاه فليس ِلم علي ِه ف‬
ِ ‫وعنه عن َرسول‬
َ
َ
َ ُ
َ ِّ ْ َ
َ
)‫ش َج َرة أ ْو ِج َدار أ ْو َح َجر ث َّم ل ِق َي ُه فل ُي َس ِل ْم َعل ْي ِه (رواه أبو داود‬
858. Dari Abu Hurairah r.a. lagi dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: "Apabila seseorang di antara
kamu sekalian bertemu saudaranya - yakni sesama Muslim, maka hendaklah mengucapkan salam
padanya. Jikalau antara kedua-duanya itu terhalang oleh sebuah pohon, dinding atau batu kemudian
bertemu lagi dengan saudaranya itu, maka hendaklah mengucapkan salam juga sekali lagi." (Riwayat
Abu Dawud)

39

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 135
Sunnahnya Mengucapkan Salam Jikalau Memasuki Rumah

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
ِّ َ َ ً ُ ُ ْ َ َ َ َ
َّ
ً َ ً َ
ْ ً َ ُ ُ َ ََ
﴾٢٨﴿ .... ۖ ‫ند الل ِه ُم َب َاركة ط ِِّي َبة‬
ِ ‫ف ِإذا دخلتم ب ُيوتا فس ِل ُموا عل ٰى أنف ِسك ْم ت ِح َّية ِِّمن ِع‬

Allah Ta'ala berfirman:

"Maka apabila kamu sekalian memasuki rumah, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri
sebagai penghormatan dari sisi Allah yang diberkati serta yang dianggap baik sekali," (an-Nur: 61)

َ َ
َ َّ َّ َ
َْ َ
َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ال لي َر ُسو‬
َ
‫ل‬
ََ ‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َيا ُب َن َّي ِإذا َدخل َت َعلى أ ْه ِل‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي الله عنه قال‬
ِ
ِ
ٍ ‫وعن أن‬
ََ
َ َْ ْ
َ َ َ ً َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫فس ِل ْم يكن ب َركة عل ْيَ وعلى أه ِل بي ِتَ (رواه الترمذي) وق‬
859. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku: "Wahai anakku, jikalau
engkau masuk ke tempat keluargamu, maka ucapkanlah salam. Kalau itu engkau lakukan,maka hal itu
akan menyebabkan adanya keberkatan atas dirimu sendiri dan juga atas seluruh keluarga rumahmu."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

40

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 136
Mengucapkan Salam Kepada Kanak-kanak

َ َ َّ َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ
َّ َّ َ
َ
ُ
ُ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّلم‬
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫س ر ِض ي الله عنه أنه مر على ِصبي ٍان فسلم علي ِهم وقال كان رسو‬
ٍ ‫عن أن‬
ُ
)‫َي ْف َعل ُه (متفق عليه‬
860. Dari Anas r.a. bahawasanya ia berjalan melalui kanak-kanak lalu ia memberikan salam
kepada mereka dan berkata: "Rasulullah s.a.w. itu juga melakukan seperti ini - yakni mengucapkan
salam kepada kanak-kanak." (Muttafaq 'alaih)

41

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 137
Salamnya Orang Lelaki Kepada Isterinya Dan
Wanita Yang Menjadi MahramnyaAtau Kepada Orang Lain Yakni Bukan Isteri Atau Mahram, Seorang Atau Ramai
Yang Tidak Dibimbangkan Timbulnya Fitnah Dengan Mereka Itu.
Demikian Pula Salam KaumWanita Itu Pada Lelaki
Dengan Syarat Tidak Menimbulkan Fitnah

َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
ُ ‫ال َك َان ْت ف َينا ْام َرأة َوفي ر َو َاي ٍة َك َان ْت َل َنا َع ُجوز َت ْأ ُخ ُذ م ْن ُأ‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
‫صو ِل‬
‫عن سه ِل ب ِن سع ٍد ر ِض ي‬
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ ‫الس ْلق َف َت ْط َر ُح ُه في الق ْدر َو ُتك ْرك ُر‬
َ ‫صل ْي َنا ال ُج ُم َعة َو ْان‬
َ ‫ات م ْن َشعير فإذا‬
ِّ
َّ
‫ص َرف َنا ن َس ِل ُم َعل ْي َها ف ُت َق ِِّد ُم ُه‬
‫ب‬
‫ح‬
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ُ‫َإل ْي َنا (رواه البخاري) َق ْو ُل ُه « ُت َك ْرك ُر» َأ ْي َت ْط َحن‬
ِ
861. Dari Sahl bin Sa'ad r.a., katanya: "Di rumah kami ada seorang wanita, atau dalam riwayat
lain disebutkan: "Kami mempunyai seorang wanita yang sudah tua. Ia mengambil dari pokok tanaman
sayur bernama silik lalu sayur itu diletakkan olehnya dalam kuali dan ia menumbuk biji-bijian gandum.
Maka jikalau kami semua telah selesai melakukan solat Jumaat, kami pun pulanglah lalu kami
mengucapkan salam pada wanita tadi, kemudian ia menghidangkan makanan yang dimasaknya itu pada
kami." (Riwayat Bukhari)
Tukarkiru maknanya menumbuk.

َ َ َ َ َ
َ َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ
َّ
َ ُ ْ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ْو َم‬
‫ىء ف ِاخ َتة ْبن ِت أ ِبي ط ِال ٍب سع ٍد ر ِض ي الله عنها قالت أتيت الن ِبي‬
ٍ ‫َوعن أ ُّم ها ِن‬
ْ
ََ
َّ َ
َ
َ ُ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ُ َ ْ َ
)‫ َوذك َر ِت ال َح ِديث (رواه مسلم‬... ‫اط َمة ت ْست ُر ُه ِبث ْو ٍب ف َسل ْم ُت‬
ِ ‫الفت ِح وهو يغت ِسل وف‬

862. Dari Ummu Hani' iaitu Fakhitah binti Abu Thalib radhi-allahu 'anha, katanya: "Aku datang
di tempat Nabi s.a.w. pada hari penaklukan kota Makkah dan beliau s.a.w. sedang mandi, sedang
Fathimah menutupinya, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya," dan selanjutnya Fakhitah
menyebutkan kelanjutan Hadis ini sampai selesai. (Riwayat Muslim)

َ َّ َ َ
َ َّ َّ َ ُّ ِّ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َّ
‫سو ٍة ف َسل َم َعل ْي َنا‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي ِن‬
‫وعن أسماء ِبن ِت ي ِزيد ر ِض ي هللا عنها قالت مر علينا النبي‬
َ
َ
َّ َ
ِّ
ْ ‫ال َحديث َح َسن َو َه َذا َل ْفظ َأبي َد ُاو َد َول‬
َ ‫الت ْرمذ ُّي أ َّن َر ُسو‬
َ ‫(رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ل‬
‫صلى‬
‫هللا‬
‫ظ‬
‫ف‬
ِِ ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ُ ِ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ َ ً ْ َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ َْ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
‫النس ِاء قعود فألوى ِبي ِد ِه ِبالتس ِل ِيم‬
ِ ‫الله علي ِه وسلم م َّر ِفي اْلس ِج ِد يوما وعصبة ِمن‬
863. Dari Asma' binti Yazid radhiallahu 'anha, katanya: "Nabi s.a.w. berjalan melalui kami, iaitu
kelompok kaum wanita, lalu beliau s.a.w. mengucapkan salam kepada kami."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan. Ini adalah lafaznya Imam Abu Dawud. Ada pun lafaznya Imam Termidzi ialah:
Bahawasanya Rasulullah s.a.w. berjalan dalam masjid pada suatu hari melalui sekelompok kaum
wanita yang sedang duduk-duduk, lalu beliau s.a.w. memberikan isyarat dengan tangannya dengan
disertai ucapan salam.

42

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 138
Haramnya Kita Memberi Salam Kepada Orang-orang
Kafir Dan Cara Menjawab Salam Dari Mereka
Dan Sunnahnya Mengucapkan Salam Kepada
Orang-orang Yang Ada Di Dalam Majlis Yang Di Antara
Mereka Ada Kaum Muslimin Dan Kaum Kafirin

َّ َّ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ
َّ ‫ود َو ًَل‬
َ ‫ال ًَل َت ْب َد ُأوا ْال َي ُه‬
َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ
َ ‫الن‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ص َارى‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫وعن أ ِبي ه َري َرة َر ِض َي الله عنه أن َرسول‬
ْ ‫وه إ َلى َأ‬
ْ ‫السالم َفإ َذا َلق ُيت ْم َأ َح َد ُه ْم في َطريق َف‬
ُ ‫اض َط ُّر‬
)‫ض َي ِق ِه (رواه مسلم‬
ِ ِ ِ َّ ‫ِب‬
ِ
ٍ ِ ِ
864. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Janganlah memulakan mengucap salam kepada orang Yahudi dan jangan pula kepada orang
Nasrani. Maka jikalau kamu sekalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka itu - yakni orang
Yahudi atau Nasrani- pada suatu jalanan, maka paksakanlah kepada mereka itu untuk melalui yang
tersempit dari jalan itu. " (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َذا َس َّل َم َع َل ْي ُك ْم َأ ْه ُل الك‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫اب‬
‫ت‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي الله عنه قال‬
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ‫وعن أن‬
ِ
ُ َ
ُ َ
)‫ف ُقولوا َو َعل ْيك ْم (متفق عليه‬
865. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau ada golongan ahlulkitab - iaitu orang Yahudi atau Nasrani - memberi salam kepada
kamu sekalian, maka ucapkanlah: Wa'alaikum." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ْ
ُْ
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َم َّر َع َلى َم‬
‫س ِف ِيه أخالط ِم َن اْل ْس ِل ِم َين‬
‫ل‬
‫ج‬
‫وعن أسامة ر ِض ي الله عنه أن النبي صلى‬
ِ
ٍ ِ
َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ
َ
ْ
)‫ود فسلم علي ِهم النبي صلى الله علي ِه وسلم (متفق عليه‬
ِ ‫واْلش ِركين عبدة ألاوث ِان واليه‬
866. Dari Usamah r.a. : "Bahawasanya Nabi s.a.w. berjalan melalui suatu majlis - pertemuan,
yang di dalamnya terdapat berbagai campuran antara kaum Muslimin dan kaum musyrikin iaitu para
penyembah berhala dan ada pula orang Yahudi, lalu Nabi s.a.w. memberikan salam kepada mereka."
(Muttafaq 'alaih)

43

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 139
Sunnahnya Memberikan Salam Jikalau
Berdiri Meninggalkan Majlis Dan
Memisahkan Diri Daripada Kawan-kawannya Duduk,
Ramai Atau pun Seorang

َّ َّ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ْ َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َذا ْان َت َهى َأ َح ُد ُك ْم إ َلى ْاْل‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫س‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ِّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ ‫َف ْل ُي َس ِّل ْم َف َإذا َأ َر َاد َأ ْن َي ُق‬
َ ‫وم فل ُي َس ِل ْم فل ْي َس ِت ألاولى بأ َح ِّق ِم َن آلا ِخ َر ِة (رواه أبو داود والترمذي) َوق‬
‫ال‬
ِ
ِ ِ
َ
‫َح ِديث ح َسن‬
867. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang dari kamu sekalian berhenti pada sesuatu majlis - tidak akan masuk ke
tempat yang lebih hadapan lagi serta sudah akan duduk, maka hendaklah kamu mengucapkan salam
kepada orang yang apabila ia hendak berdiri - meninggalkan majlis, serta hendaklah kamu
mengucapkan salam pula - setelah ia tegak berdiri. Tidaklah ucapan salam yang pertama - yakni
sewaktu mulai datang - itu lebih berhak - yakni lebih perlu dilakukan - daripada yang kedua - apabila
hendak meninggalkan."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

44

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 140
Meminta Izin Dan Adab-adab kesopanannya

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
Allah Ta'ala berfirman:
َ َ
ْ َ
ِّ ُ
ُُ َ َ
ُ
َ
َ ‫َيا َأ ُّي َها َّالذ‬
﴾٦٢﴿ .... ۖ ‫ين َآم ُنوا ًل ت ْدخلوا ُب ُي ًوتا غ ْي َر ُب ُيو ِتك ْم َح َّت ٰى ت ْس َتأ ِن ُسوا َوت َس ِل ُموا َعل ٰى أ ْه ِل َها‬
ِ
"Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memasuki rumah yang
bukan rumahmu sendiri, sehingga kamu sekalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada ahli
rumah itu - yakni orang-orang yang ada di dalamnya."(an-Nur: 27)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬
Allah Ta'ala juga berfirman:
َ
ُ ُ َْ َْ َ ََ َ َ
َ ‫اس َت ْأ َذ َن َّالذ‬
ْ ‫نك ُم ْال ُح ُل َم َف ْل َي ْس َت ْأذ ُنوا َك َما‬
﴾٢٥﴿ .... ۖ ‫ين ِمن ق ْب ِل ِه ْم‬
‫وِإذا بلغ ألاطفال ِم‬
ِ
ِ
"Dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah baligh, maka hendaklah mereka meminta
izin sama seperti cara orang-orang (yang telah cukup umur) yang tersebut dahulu, meminta izin."
(an-Nur: 59)

َ َّ َّ َ
َ َ
َ
ْ َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ُّ َ ْ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫َع ْن َأبي ُم‬
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِلا ْس ِت ْئذ ُان ثالث ف ِإ ْن‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫ع‬
‫ش‬
‫ألا‬
‫ى‬
‫وس‬
‫ر‬
ِ
ِ ِ
َ َّ َ َ ِ َ َ ُ
ْ
ْ
)‫أ ِذن لَ وِإًل فار ِجع (متفق عليه‬
868. Dari Abu Musa r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Meminta izin sebanyak tiga kali
sahaja. Maka jikalau diizinkan untukmu - maka masuklah - dan jikalau tidak - yakni meminta izin
sampai tiga kali tetapi tidak ada jawapan, maka kembalilah." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ
ْ
َّ
َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
َ
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإ َّن َما ُج ِع َل ِلا ْس ِت ْئذ ُان‬
‫هللا‬
‫وعن سه ِل ب ِن سع ٍد ر ِض ي‬
ِ ‫ال َرسول‬
َ ‫م ْن َأ ْجل ْال َب‬
)‫ص ِر (متفق عليه‬
ِ
ِ
869. Dari Sahl bin Sa'ad r.a katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hanyasanya meminta izin itu
diadakan peraturannya kerana adanya penglihatan."
Maksudnya bahawa melihat keadaan seseorang dari celah-celah pintu atau dinding dan
sebagainya itu dilarang. Oleh kerana itu hendaklah meminta izin sahaja, jikalau hendak masuk rumah
seseorang iaitu dengan rnengetuk pintu, menekan loceng dan sebagainya. (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ
َّ
ُ ‫ال َح َّد َث َنا َر‬
َ ‫َو َع ْن رْب ِع ِّي ْبن ِح َراش َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو ُه َو‬
‫بي‬
‫الن‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ن‬
‫أذ‬
‫ت‬
‫اس‬
‫ه‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ر‬
‫ام‬
‫ع‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ن‬
‫م‬
‫ل‬
‫ج‬
ِ
ِ
ِ
ٍ ََ ِ ِ ِ
ٍ
ِ
َّ َّ َ
َ ُ َ َ َ َْ
َ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ل َخادمه ُأ ْخ ُر ْج إ َلى َه َذا َف َع ِّل َم ُه ْلا ْست ْئ َذان‬
ُ
ُ
َ
َ
‫ل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ف‬
‫ِفي بي ٍت فقال أأ ِلج‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِِِ ِ
ِ
ِ
َِ
َ
َ
َ
ُ
َّ َ ُّ َّ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ
ُ َ َ
‫صلى‬
‫ف ُق ْل ل ُه ق ِل السالم عليكم أأدخل فس ِمعه الرجل فقال السالم عليكم أأدخل فأ ِذن له النبي‬
َّ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َد َخ َل (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِ
ِِ

877. Dari Rib'i bin Hirasy, katanya: "Kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Bani 'Amir
bahawasanya ia meminta izin kepada Nabi s.a.w. dan beliau itu sedang ada dalam rumah. Kemudian
orang itu berkata: "Adakah aku boleh masuk?" Rasulullah s.a.w. lalu bersabda kepada pelayannya:
"Keluarlah menemui orang ini dan ajarkanlah cara meminta izin padanya. Katakanlah padanya supaya
ia mengucapkan: "Assalamu 'alaikum, adakah aku boleh masuk?" Orang itu mendengar keterangan
beliau s.a.w. lalu mengucapkan: "Assalamu'alaikum, adakah aku boleh masuk." Nabi s.a.w. lalu
memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuklah."
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad shahih.

َ َّ َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
ِّ ُ َ َ
ْ َ َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ف َدخل ُت َعل ْي ِه َول ْم أ َس ِل ْم‬
‫عن ِكلدة بن الحنب ِل ر ِض ي الله عنه قال أتيت الن ِبي‬
َ
َ
َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ا ْرج ْع َف ُق ْل‬
َ ‫الس َال ُم َع َل ْي ُك ْم أأ ْد ُخ ُل (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال‬
‫فقال الن ِبي صلى‬
ِ
‫َح ِديث َح َسن‬
871. Dari Kildah bin al-Hanbal r.a., katanya: "Aku menemui Nabi s.a.w. lalu aku masuk
kepadanya dan aku tidak mengucapkan salam, lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Kembalilah dan ucapkanlah:
Assalamu 'alaikum. Apakah aku boleh masuk?"
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

45

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 141
Menerangkan Bahawa Sunnah Hukumnya
Apabila Kepada Orang Yang Meminta
Izin Ditanyakan: "Siapakah Engkau?
Supaya Mengatakan "Fulan" Dengan Menyebut Nama Dirinya
Yang Mudah Diketahui, Baik Nama Sendiri Atau
Nama Samarannya Dan Makruhnya Mengatakan:
"Aku" Dan Yang Seumpamanya

َ َّ َّ َ
ُ َّ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه في َح ِدي ِث ِه ْاْلَ ْش ُهور في ْإلا ْس َر ِاء َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ث َّم‬
‫هللا‬
‫س ر ِض ي‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
ٍ ‫وعن أن‬
ِ ِ ِ
َ
ُ
ََ َ
َ َّ
َ ‫يل َو َم ْن َم َع ََ َق‬
َ ‫ريل ِق‬
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ
ُ ‫ال ج ْب‬
ُ ْ
‫ال ُم َح َّمد ث َّم‬
ِ ‫صعد ِبي ِجبريل ِإلى السم ِاء الدنيا فاستفتح ف ِقيل من هذا ق‬
َ َّ
َ َّ
َ َّ َ َ َ َ
َ ‫يل َو َم ْن َم َع ََ َق‬
َ ‫ريل ِق‬
َ َ َ َ ْ َ َ َََْ ْ
ُ ‫ال ج ْب‬
‫ال ُم َح َّمد َوالث ِالث ِة‬
ِ ‫صعد ِإلى السم ِاء الثا ِني ِة فاستفتح ِقيل من هذا ق‬
َّ ‫الراب َعة َو َسائر‬
َ
ُ ‫ال في َباب ُك ِّل َس َم ٍاء َم ْن َه َذا َف َي ُقو ُل ج ْب‬
ُ ‫هن َو ُي َق‬
)‫ريل (متفق عليه‬
ِ ِ َّ ‫و‬
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
872. Dari Anas r.a. dalam Hadisnya yang masyhur mengenai cerita isra', katanya: "Rasulullah
s.a.w. bersabda:
"Kemudian Jibril naik dengan aku ke langit dunia, lalu ia meminta supaya dibukakan pintu. Ia
lalu ditanya: "Siapakah itu?" Ia menjawab: "'Jibril." Ditanya: "Siapakah yang beserta anda?" Ia
menjawab: "Muhammad." Selanjutnya ia naik lagi ke langit yang kedua, ketiga, keempat dan
seterusnya. Ia ditanya pada tiap-tiap pintu langit: "Siapakah itu?" Ia menjawab: "Jibril." (Muttafaq
'alaih)

َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ َّ َ ً َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يم ِش ي‬
ِ ‫وعن أ ِبي ذ ٍر ر ِض ي الله عنه قال خرجت ليلة ِمن اللي ِالي ف ِإذا رسو‬
َ ْ َ
َِّ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ِّ
)‫َو ْح َد ُه ف َج َعل ُت أ ْم ِش ي ِفي ِظ ِل القم ِر فالتفت فرآ ِني فقال من هذا فقلت أبو ذ ٍر (متفق عليه‬
873. Dari Abu Zar r.a., katanya: "Aku keluar pada suatu malam dari beberapa malam, tiba-tiba
aku ternampak Rasulullah s.a.w. sedang berjalan sendirian. Aku terus berjalan di bawah bayangan
bulan, lalu beliau s.a.w. menoleh lalu bertanya: "Siapakah itu?" Aku menjawab: "Abu Zar." (Muttafaq
'alaih)

ُ ْ َ َ
ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ
َ
ِّ
‫اط َمة ت ْست ُر ُه‬
‫ف‬
‫و‬
‫ل‬
‫س‬
‫ت‬
‫غ‬
‫ي‬
‫و‬
‫ه‬
‫و‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫بي‬
‫الن‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ت‬
‫أ‬
‫ت‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ىء‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ه‬
‫م‬
‫أ‬
ِ
ِ
ِ
ِ ‫وعن ِ ِ ٍ ر‬
َ ُ ََ ُ ْ ُ َ
ْ َ ‫َف َق‬
)‫ىء (متفق عليه‬
ٍ ‫هذ ِه فقلت أنا أ ُّم ها ِن‬
ِ ‫ال َمن‬
874. Dari Ummu Hani' radhiallahu 'anha, katanya: "Aku menemui Nabi s.a.w. dan beliau s.a.w.
sedang mandi dan Fathimah menutupinya, lalu beliau bertanya: "Siapakah itu?" Aku menjawab: Ummu
Hani'." ( Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َم ْن َه َذا َف ُق‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َد َق ْق ُت ْال َب‬
َ ‫اب َف َق‬
‫لت‬
‫وعن ج ِاب ٍر ر ِض ي الله عنه قال أتيت الن ِبي صلى‬
ِ
َ َ ََ ََ َ َ َ ََ
)‫ال أنا أنا ك َّأن ُه ك ِر َه َها (متفق عليه‬
‫أنا فق‬
875. Dari Jabir r.a., katanya: "Aku menemui Nabi s.a.w. lalu aku mengetuk pintu, kemudian
beliau s.a.w. bertanya: "Siapakah itu?" Lalu aku menjawab: "Aku." Kemudian beliau mengucapkan:
"Aku, aku," seolah-olah beliau membenci jawapan yang sedemikian itu." (Muttafaq 'alaih)

46

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 142
Sunnahnya Mentasymitkan - Mendoakan Agar Dikurniakan
Rahmat Oleh Allah Dengan Mengucapkan: Yarhamukallah –
Kepada Orang Yang Bersin, Jikalau Ia Memuji Allah Ta'ala Yakni Membaca Alhamdulillah - Dan Makruh Mentasymitkannya
Jikalau Ia Tidak Memuji Kepada Allah Ta'ala, Begitu Juga
Huraian Tentang Adab-adab Kesopanan Bertasymit, Bersin Dan Menguap

ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُّ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
‫التثاؤ َب‬
‫عن أبي هريرة ر ِض ي الله عنه أن النبي صلى الله علي ِه وسلم قال إن هللا ي ِحب العطاس ويكره‬
ََّ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ُ ِّ ُ َ َ ًّ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ِ َ َ
‫ف ِإذا عطس أحدكم وح ِمد هللا تعالى كان حقا على ك ِل مس ِل ٍم س ِمعه أن يقول له يرحمَ هللا وأما‬
َّ ‫الت َث ُاؤ ُب َفإ َّن َما ُه َو م َن‬
َ ‫اس َت َط‬
َ ‫اع َفإ َّن َأ َح َد ُك ْم إ َذا َت َث َاء َب‬
َّ
ْ ‫الش ْي َطان َفإ َذا َت َث َاء َب َأ َح ُد ُك ْم َف ْل َي ُر َّد ُه َما‬
ََ ‫ض ِح‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ‫م ْن ُه‬
ُ ‫الش ْي َط‬
)‫ان (رواه البخاري‬
ِ
876. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya Allah itu mencintai bersin dan benci kepada menguap. Maka apabila seseorang
di antara kamu sekalian bersin dan ia memuji kepada Allah Ta'ala - yakni mengucapkan Alhamdulillah
- maka menjadi hak atas setiap orang Muslim yang mendengarnya supaya ia mengucapkan padanya:
Yarhamukallah, yakni: "Semoga engkau diberi rahmat oleh Allah. Ada pun menguap, maka hanyasanya
menguap itu dari syaitan*. Maka apabila seseorang di antar a kamu sekalian menguap, hendaklah
menolaknya sekuat mungkin, sebab sesungguhnya seseorang di antara kamu sekalian itu apabila
menguap maka ketawalah syaitan daripadanya itu." (Riwayat Bukhari)

َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ
ُ ‫س َأ َح ُد ُك ْم َف ْل َي ُق ْل ْال َح ْم ُدهللِ َو ْل َي ُق ْل َل ُه َأ ُخ‬
ْ‫وه َأو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
َ ‫ال إ َذا َع َط‬
‫بي صلى‬
ِ
ِ ‫وعنه ع ِن الن‬
ُْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ
َ
)‫ص ِاح ُب ُه َي ْر َح ُم ََ هللا ف ِإذا قال له يرحمَ هللا فليقل يه ِديكم هللا ويص ِلح بالكم (رواه البخاري‬
877. Dari Abu Hurairah r.a. juga dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Apabila seseorang di antara kamu
sekalian itu bersin, maka hendaklah mengucapkan: "Alhamdulillah" dan hendaklah saudaranya atau
kawannya yang mendengarkan itu lalu mengucapkan:Yarhamukallah. Selanjutnya apabila saudara
atau kawannya tadi sudah mengucapkan: Yarhamukallah, maka hendaklah orang yang bersin tadi
mengucapkan: Yahdikumullah wayush-lihu balakum, maknanya: Semoga Allah memberikan petunjuk
kepada anda dan juga menjadikan baik pada hati anda." (Riwayat Bukhari)
Menguap itu sudah difahami. Bahasa Arabnya Tatsaub dan ismnya Tsaufaa'. Ia dianggap berasal
dari syaitan, sebagai tanda kebencian kita padanya, kerana menguap itu hanya terjadi dengan sebab
adanya tubuh yang berat, perut yang berisi penuh dan condong sekali pada kemalasan. Ingin tidur dan
sebagainya yang tidak baik. Menguap dikatakan berasal dari syaitan sebab syaitan itu memang kerjanya
selalu mengajak kepada hawa nafsu supaya terus-menerus mengikuti nafsu syahwat belaka. Jadi
maksudnya itu yang terutama ialah menakut-nakuti kita dari sesuatu yang dapat mengakibatkan
menguap tadi seperti terlampau kenyang sehingga berat melakukan ibadat dan ketaatan. Intaha.
Diringkaskan dari Nibayah.

ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ ُ ُ ْ َ َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
‫س أ َح ُدك ْم‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يقول ِإذا عط‬
‫وعن أ ِبي موس ى ر ِض ي‬
ِ ‫ال س ِمعت َرسول‬
َ
ْ ‫وه َف‬
َ ‫إن ل ْم َي ْح َمد‬
َ ‫َف َحم َد‬
ُ ‫هللا َف َال ُت َش ِّم ُت‬
ُ ‫هللا َف َش ِّم ُت‬
)‫وه (رواه مسلم‬
ِ
ِ
ِ
ِ
878. Dari Abu Musa r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Apabila seseorang di antara kamu sekalian itu bersin lalu ia mengucapkan: Alhamdulillah,
maka tasymitkanlah ia - yakni doakan ia supaya memperolehi rahmat Allah dengan mengucapkan:
Yarhamukallah. Tetapi jikalau ia tidak mengucapkan: Alhamdulillah, maka janganlah kamu sekalian
mentasymitkannya." (Riwayat Muslim)

َ
َ
َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َّ َّ َ ِّ َ َ ْ
َ َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم فش َّم َت أ َح َد ُه َما َول ْم‬
‫س َر ُجال ِن ِعند الن ِب ِي‬
‫س ر ِض ي الله عنه قال عط‬
ٍ ‫وعن أن‬
َ ‫ال َه َذا َحم َد‬
َ ‫س ُفالن َف َش َّم َّت ُه َو َع َط ْس ُت َف َل ْم ُت َش ِّم ْتني َف َق‬
َ ‫ُي َش ِّم ِت ْآلا َخ َر َف َق‬
َ ‫ال َّال ِذي َل ْم ُي َش ِّم ْت ُه َع َط‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ ‫َو َّإن ََ ل ْم ت ْح َمد‬
)‫هللا (متفق عليه‬
ِ
879. Dari Anas r.a., katanya: "Ada dua orang yang sedang berada disisi Nabi s.a.w., lalu beliau
s.a.w. mentasymitkan pada yang salah seorang di antara kedua-duanya itu - waktu ia bersin, tetapi tidak
mentasymitkan kepada yang lainnya. Lalu berkatalah orang yang tidak ditasymitkan oleh beliau itu: "Si
Fulan ini bersin lalu anda mentasymitkan ia, sedang aku pun bersin juga, tetapi anda tidak
mentasymitkan aku. Apakah sebabnya?" Beliau s.a.w. menjawab: "Orang ini setelah bersin
mengucapkan Alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan Alhamdulillah." (Muttafaq 'alaih)

47

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ َ
َّ َّ َ
َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ‫ال َك‬
َ ‫س َو‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إ َذا َع َط‬
‫ل‬
‫ض َع َي َد ُه أ ْو ث ْو َب ُه‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه‬
ِ
ِ
ََ
ََ
َ َْ َ َ َ َ
ُّ ‫ص ْو َت ُه َش‬
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
َ ‫ض ب َها‬
ُّ
َ
َّ
َّ
‫ي‬
‫ص ِحيح‬
‫ق‬
‫و‬
)
‫والترمذي‬
‫داود‬
‫و‬
‫أب‬
‫رواه‬
(
‫او‬
‫الر‬
َ
‫غ‬
‫و‬
‫أ‬
‫ض‬
‫ف‬
‫خ‬
‫و‬
‫يه‬
‫ف‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
887. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila bersin, lalu meletakkan
tangannya atau bajunya pada mulutnya dan memperlahankan - atau tidak memperdengarkan - suaranya
kerana bersinnya itu."
Orang yang meriwayatkan Hadis ini ragu-ragu - apakah dengan kata-kata khafadha atau
ghadhdha, tetapi maknanya sama iaitu memperlahankan atau tidak memperdengarkan yakni menutupi
suaranya.
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah
Hadis hasan shahih.

َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ َّ
َّ
َ ‫اط ُسو َن ع ْن َد َر ُسول هللا‬
‫ص َّلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ْر ُجو َن‬
‫وعن أ ِبي موس ى ر ِض ي الله عنه قال كان اليهود يتع‬
ِ ِ
ِ
َ
ُ ‫َأ ْن َي ُقو َل َل ُه ْم َي ْر َح ُم ُكم هللا َف َي ُقو ُل َي ْهد ُيك ُم‬
ْ ‫هللا َو ُي‬
َ ‫ص ِل ُح َبال ُك ْم (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث‬
ِ
َ ‫َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
881. Dari Abu Musa r.a., katanya: "Orang-orang Yahudi sama-sama bersin di sisi Rasulullah
s.a.w. dan mereka mengharapkan hendaknya beliau s.a.w. mengucapkan: Yarhamukumullah, tetapi
beliau s.a.w. mengucapkan: Yahdikumullah wayushlihu balakum.
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.
Jadi bukan didoakan supaya dirahmati oleh Allah, tetapi didoakan semoga diberi petunjuk dulu
oleh Allah dan diperbaiki hatinya, sehingga mahu menganut agama Islam, sebab pada waktu itu mereka
belum memeluk agama Islam, sekali pun mengetahui kebenarannya Muhammad s.a.w. sebagai utusan
Tuhan.

َ ْ َ َ
َ َّ َّ َ
ُ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ َ َ َّ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا تث َاء َب أ َح ُدك ْم‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫د‬
‫خ‬
‫ال‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
‫ر‬
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َْ
ُ َ َ ْ َّ َّ َ
)‫ان َي ْدخ ُل (رواه مسلم‬
‫فل ُي ْم ِس َْ ِب َي ِد ِه َعلى ِف ِيه ف ِإن الشيط‬
882. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian itu menguap, maka hendaklah ia memegangkan
tangannya pada mulutnya, sebab sesungguhnya syaitan itu akan masuk di dalamnya - jikalau mulut
tidak ditutup." (Riwayat Muslim)

48

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 143
Sunnahnya Berjabat Tangan Ketika Bertemu Dan
Menunjukkan Muka Yang Manis, Juga Mencium Tangan Orang Soleh
Dan Mencium Anaknya, Serta Memeluk Orang Yang Baru Datang
Dari Berjalan Dan Makruhnya Membongkokkan Badan
- Semasa Memberi Penghormatan

َ َّ َّ َ
َّ
ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
َ‫ص‬
ُ
َ ‫اْل‬
ْ ‫ص َاف َح ُة في َأ‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
‫ح‬
‫س أكان ِت‬
ِ ‫اب َرسو ِل‬
ِ
ِ
ِ ‫عن أ ِبي الخط‬
ٍ ‫اب قتادة قال قلت ِلن‬
َ َ َ
)‫ال ن َع ْم (رواه البخاري‬
‫ق‬
883. Dari Abul Khattab iaitu Qatadah, katanya:"Aku berkata kepada Anas r.a.: "Adakah cara
saling berjabat tangan itu di kalangan para sahabatnya Rasulullah s.a.w. itu?" Anas menjawab: "Ya,
ada." (Riwayat Bukhari)

َ َّ َّ َ
ُ
َ َّ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ق ْد َج َاءك ْم‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي الله عنه قال ْلا جاء أهل اليم ِن‬
ِ
ٍ ‫َوعن أن‬
َ
َ ‫ص َاف َحة (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
َ ُ‫أ ْه ُل ْال َي َمن َو ُه ْم أ َّو ُل َم ْن َج َاء ب ْاْل‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِ
ِِ
ِ
ِ

884. Dari Anas r.a., katanya; "Ketika ahli Yaman datang, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Orang-orang Yaman sudah datang pada kamu sekalian dan mereka itulah pertama-tama orang
yang datang dengan melakukan berjabat tangan."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

َ َّ َّ َ
ْ
َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َما ِم ْن ُم ْس ِل َم ْي ِن َيل َت ِق َي ِان‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وع ِن البر ِاء ر ِض ي الله عنه قال‬
ِ
َ
َ َ
َ َ ُ َّ
َ َ َََ
)‫صاف َح ِان ِإًل غ ِف َر ل ُه َما ق ْب َل أ ْن َي ْفت ِرقا (رواه أبو داود‬
‫فيت‬
885. Dari al-Bara' r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada dua orang Muslim pun yang
bertemu lalu kedua-duanya berjabat tangan, melainkan kedua-duanya itu diampuni dosanya oleh Allah
sebelum kedua-duanya itu berpisah." (Riwayat Abu Dawud)

َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ‫ال َر ُجل َيا رسو‬
َ ‫الر ُج ُل م َّنا َي ْل َقى َأ َخ ُاه َأ ْو‬
َ ‫ص ِد َيق ُه َأ َي ْن َحني َل ُه َق‬
َ
َّ
‫ل‬
‫ال‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي الله عنه قال‬
ِ
ِ
ِ
ٍ َ ‫وعن أن‬
ْ
َ ‫ال َف َيأ ُخ ُذ ب َيده َو ُي‬
َ ‫ال َن َع ْم (رواه الترمذي) َو َق‬
َ ‫صا ِف ُح ُه َق‬
َ ‫ال ًَل َق‬
َ ‫ال أ َف َي ْل َتز ُم ُه َو ُي َق ِّب ُل ُه َق‬
َ ‫ًَل َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِِ ِ
ِ
ِ
886. Dari Anas r.a., katanya: "Ada seorang lelaki berkata: "Ya Rasulullah, ada seseorang di
antara kami bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya, apakah ia boleh membongkokkan badan
untuk menghormatinya itu." Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak boleh." Orang itu bertanya lagi: "Apakah
boleh ia memeluknya dan mencium tubuhnya?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak boleh, kalau baru
datang dari bermusafir dan lama tidak bertemu, maka kecuali bolehlah memeluknya, seperti datang
dari ibadat haji dan sebagainya." Orang itu berkata lagi: "Apakah boleh ia memegang tangan saudara
atau sahabatnya itu lalu berjabat tangan dengannya?" Beliau s.a.w. menjawab: "Ya, boleh."
Diriwayatkan oleh ImamTermidzidania mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ‫ال َي ُهود ٌّي ل‬
َ
‫الن ِب ِّ ِي فأ َت َيا ر ُسو َل‬
‫ص ِاح ِب ِه ِاذهب ِبنا ِإلى هذا‬
‫ق‬
‫وعن صفوان بن عس ٍال ر ِض ي الله عنه قال‬
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َََ
َ
َ
َّ َّ َ
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َس َأ ًَل ُه َع ْن ت ْسع َآيات َب ِّي‬
‫ فذك َر ال َح ِديث ِإلى ق ْو ِله ف َق َّبال َي َد ُه َو ِر ْجل ُه‬... ‫ات‬
‫ن‬
‫هللا صلى‬
ٍ ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
َ ‫صح‬
َ ٍ ‫َو َقاًل نش َهد أنَ نب ٌّي (رواه الترمذي) َوغ ْي ُر ُه بأ َسان‬
‫يح ٍة‬
ِ ‫يد‬
ِ ِ
ِ

887. Dari Shafwan bin 'Assal r.a., katanya: "Ada seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya:
"Marilah bersama kita pergi ke tempat Nabi ini," yang dimaksudkan oleh mereka ialah Nabi
Muhammad s.a.w. Kedua-duanya menemui Rasulullah s.a.w. lalu menanyakan perihal sembilan
ayat-ayat yang terang." Shafwan seterusnya menghuraikan Hadis ini sampai perkataannya: "Lalu
orang-orang - yakni dua orang Yahudi serta para hadirin yang ada di situ - semua mencium tangan dan
kaki beliau s.a.w. dan kedua-duanya berkata: "Kami semua menyaksikan bahawa anda adalah seorang
Nabi."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan lain-lainnya dengan isnad-isnad shahih.

َ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً َّ
ْ َ َّ
ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ف َق َّبل َنا َي َده (رواه‬
‫هللا َع ْن ُه َما ِقصة قال ِفيها فدنونا ِمن الن ِب ِي‬
ِ
ِ ِ
)‫أبو داود‬
888. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, ia menyebutkan sesuatu cerita yang di dalamnya ia
mengatakan: "Lalu kami semua mendekati Nabi s.a.w. kemudian kami mencium tangan beliau itu."
(Riwayat Abu Dawud)

49

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َو َع ْن َعائ َش َة َرض َي‬
ُ ‫هللا َع ْن َها َق َال ْت َقد َم َزْي ُد ْب ُن َحارَث َة ْاْلَد َين َة َو َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي َب ْي ِتي‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُّ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ
)‫فأتاه فقرع الباب فقام ِإلي ِه الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله (رواه الترمذي‬
َ ‫َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
889. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Zaid bin Haritsah datang ke Madinah dan beliau
s.a.w. sedang ada dalam rumahku. Zaid menemuinya lalu mengetuk pintu, kemudian Nabi s.a.w. berdiri
untuk menyambutnya - kerana Zaid baru datang dari bermusafir - lalu beliau s.a.w. menarik bajunya
terus memeluk serta menciumnya ."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َّ َّ َ
َّ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ
َ
ُ ُ
َ ‫ال َق‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
ُ َ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ًَل َت ْح ِق َر َّن ِم َن ْاْل‬
‫وف ش ْي ًئا‬
‫هللا صلى‬
‫وعن أبي ذ ٍر ر ِض ي‬
ِ ‫عر‬
ِ ‫ال ِلي َرسول‬
َْ ْ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ََ
)‫ولو أن تلقى أخاك ِبوج ٍه طل ٍق (رواه مسلم‬
897. Dari Abu Zar r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah engkau menghinakan
sama sekali sesuatu dari perbuatan baik sekali pun jikalau engkau sewaktu bertemu dengan saudaramu
itu lalu menunjukkan muka yang manis berseri-seri." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ ُّ َّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ْال َح َس َن ْب َن َعل ِّي َرض َي‬
‫هللا َع ْن ُه َما‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه قال قبل الن ِبي صلى‬
ِ
ِ ٍ ِ
َْ َ َ َ
َ َّ َّ َ
َ ‫أح ًدا َف‬
َ ‫ألا ْق َر ُع ْب ُن َحابس إ َّن لي َع ْش َر ًة م َن ْال َو َلد َما َق َّب ْل ُت م ْن ُه ْم‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫فقال‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
َّ
َ
َ
)‫َو َسل َم َم ْن ًل َي ْر َح ْم ًل ُي ْر َح ْم (متفق عليه‬
891. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Nabi s.a.w. mencium Hasan bin Ali, lalu al-Aqra' bin
Habis berkata: "Sesungguhnya aku ini mempunyai sepuluh orang anak, tetapi aku tidak pernah
mencium seseorang pun dari mereka itu." Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Barangsiapa yang tidak
berbelas kasihan, maka ia tidak dibelas kasihani oleh Allah." (Muttafaq 'alaih)

50

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB PERIHAL MENZIARAHI ORANG SAKIT,
MENGHANTAR JENAZAH,MENYEMBAHYANGKANNYA,
MENGHADIRI PENGKEBUMIANNYA, DUDUK
SEBENTAR DI SISI KUBURNYA SELEPAS DIKEBUMIKAN

Bab 144
Menziarahi Orang Sakit

ْ
َّ َ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ِّ
ُ ‫ال َأ َم َرَنا َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َما َق‬
‫ل‬
‫ريض َو ِات َب ِاع‬
‫اْل‬
‫ة‬
‫اد‬
‫ي‬
‫ع‬
‫ب‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫َع ِن ال َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ر ِض ي‬
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َ َّ
َ ْ
ْ ََ َ َ َ ْ
َّ ‫إج َابة‬
َ َ ‫صر ْاْلَ ْظ ُل‬
ْ ‫يت ْال َعاطس َو ْإب َرار ْاْلُ ْقسم َو َن‬
)‫السال ِم (متفق عليه‬
‫الد ِاعي َوإفش ِاء‬
‫م‬
‫ش‬
‫الجناز ِة وت‬
ِ
ِ ‫وم و‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
892. Dari al-Bara' bin 'Azib radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. memerintahkan
kepada kami supaya menziarahi orang sakit, mengikuti jenazah - yang akan dibawa ke kubur,
mentasymitkan orang bersin - yakni mendoakan supaya ia memperolehi rahmat Allah dengan
mengucapkan: Yarhamukallah, kalau orang yang bersin itu mengucapkan: Alhamdulillah,
melaksanakan sumpah, menolong orang yang dianiaya, memenuhi jemputan orang yang menjemput dan
menyebarkan salam." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ُْ َ
ُ
َ
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫ال َح ُّق اْل ْس ِل ِم َعلى اْل ْس ِل ِم خ ْمس‬
‫هللا صلى‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي‬
ِ
ُ ‫الد ْع َوة َو َت ْشم‬
ُ ‫الس َالم َوع َي َاد ُة ْاْلَريض َو ِّات َب‬
َّ ‫اع ْال َج َنائز َوإ َج َاب ُة‬
ُّ
َ ‫يت ْال‬
)‫س(متفق عليه‬
‫اط‬
‫ع‬
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ‫َرد‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
893. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya itu ada lima perkara iaitu menjawab salam,
menziarahi orang sakit, mengikuti jenazah-jenazah - yang akan dikebumikan, memenuhi jemputan dan
mentasymitkan orang yang bersin." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
ْ ‫وم ْالق َي َامة َيا ْاب َن َآد َم َمر‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َّن‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫هللا َع َّز َو َج َّل َي ُقو ُل َي‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫َو َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫ض ُت‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ِّ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ف َأ ُع‬
ْ‫ض َف َلم‬
َ ‫ال َأ َما َع ِل ْم َت َّأن َع ْب ِدي ُف َال ًنا َمر‬
َ ‫ود َك َو َأ ْن َت َر ُّب ْال َع َ ِاْل َين َق‬
‫فلم تعد ِني قال يا ر ِب كي‬
ِ
َ
َ
َ
ْ ُ ْ ََ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ
َ
َ ْ َ ِّ َ َ َ َ
َ
َ
‫ت ُع ْد ُه أ َما َع ِل ْم َت َّأن ََ ل ْو ُع ْدت ُه ل َو َج ْدت ِني ِعنده يا ابن آدم استطعمتَ فلم تط ِع ِمني قال يا ر ِب كيف‬
َ
َ َ
ْ ُ ََ
ْ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ
‫اس َتط َع َم ََ َع ْب ِدي فالن فل ْم تط ِع ْم ُه أ َما َع ِل ْم َت أ َّن ََ ل ْو‬
‫أط ِعمَ وأنت رب الع ِاْلين قال أما ع ِلمت أنه‬
َ
َ
َ َ
ْ
ْ ‫َأ ْط َع ْم َت ُه َل َو َج ْد َت َذل ََ ع ْندي َيا ْاب َن َآد َم‬
َ ‫اس َت ْس َق ْي ُت ََ َف َل ْم َت ْس ِقني َق‬
‫ال َيا َر ِ ِّب ك ْيف أ ْس ِق َي ََ َوأن َت َر ُّب‬
ِ ِ ِ
ِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ ‫اس َت ْس َق‬
َ
ْ ‫ال‬
َ ‫الع َاْل َين َق‬
‫اك َع ْب ِدي فالن فل ْم ت ْس ِق ِه أ َما َع ِل ْمت أ َّن ََ ل ْو َسق ْيت ُه ل َو َج ْدت ذ ِل ََ ِع ْن ِدي (رواه‬
)‫مسلم‬
894. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya Allah 'Azzawajalla itu akan berfirman nanti pada hari kiamat: "Wahai anak
Adam - yakni manusia, Aku sakit, tetapi engkau tidak suka menziarahiKu." Manusia berkata: "Ya
Tuhanku, bagaimanakah aku ini dapat menziarahiMu, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang
menguasai seluruh alam ini?" Allah berfirman: "Adakah engkau tidak mengetahui bahawa seorang
hambaKu, si Fulan itu sakit, tetapi engkau tidak mahu men injaunya. Tidakkah engkau mengetahui,
bahawasanya apabila engkau menziarahinya, tentulah engkau akan mendapati Aku berada di sisinya?
Wahai anak Adam, Aku meminta makanan padamu, tetapi engkau tidak suka memberikan makanan itu
padaKu. Manusia berkata: "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku ini dapat memberikan makanan padaMu
sedangkan Engkau adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam ini?" Allah berfirman: "Tidakkah
engkau mengetahui bahawa seorang hambaKu, si Fulan itu meminta makanan daripadamu, tetapi
engkau tidak mahu memberikan makanan itu padanya. Adakah engkau tidak mengetahui, bahawasanya
apabila engkau memberikan makanan kepadanya, tentulah engkau akan mendapati yang sedemikian itu
di sisiKu. Wahai anak Adam, Aku meminta minuman padamu, tetapi engkau tidak mahu memberikan
minuman itu kepadaKu." Manusia berkata: "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku ini dapat memberikan
minuman padaMu, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam ini?" Allah
berfirman: "Ada seorang hambaKu, si Fulan itu meminta minuman daripadamu, tetapi engkau tidak
mahu memberikan minuman itu padanya. Andaikata sahaja engkau mahu memberikan minuman
padanya, tentulah engkau akan mendapatkan yang sedemikian itu di sisiKu." (Riwayat Muslim)

ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫يض َوأط ِع ُموا‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم عودوا اْل ِر‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي موس ى ر ِض ي الله عنه قال‬
ِ
َ
ْ ُّ ُ
ْ
َ ْ
ْ
‫ال َجا ِئ َع َوفكوا ال َعا ِني (رواه البخاري) «العا ِني» ألا ِس ُير‬
895. Dari Abu Musa r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ziarahilah orang sakit,
berikanlah makanan pada orang yang lapar dan merdekakanlah tawanan." (Riwayat Bukhari)
Al'aanii ialah orang yang tertawan.

51

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ
ْ
ْ
َ
َّ َّ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال ِإ َّن اْلُ ْس ِل َم ِإ َذا َع َاد أ َخ ُاه اْلُ ْس ِل َم ل ْم َي َز ْل‬
‫وعن ثوبان ر ِض ي الله عنه ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ْ
ُ
َ
َ
َ ‫يل َيا َرسو َل هللا َو َما ُخ ْرفة ال َج َّن ِة ق‬
َ ‫في ُخ ْر َف ِة ْال َج َّن ِة َح َّتى َي ْرج َع ِق‬
)‫ال َج َن َاها (رواه مسلم‬
ِ
ِ
896. Dari Tsauban r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya orang Islam itu apabila
menziarahi saudaranya sesama Muslimnya - yang sakit, maka tidak henti-hentinya ia berada di dalam
tempat penuaian syurga sehingga ia kembali." Beliau s.a.w. ditanya: "Ya Rasulullah, apakah khurfah
atau penuaian syurga itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu tempat di syurga yang - buah-buahannya tersedia untuk dipetik sahaja." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ َ ْ َ َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُقو ُل َما م ْن ُم ْسلم َي ُع‬
‫ود ُم ْس ِل ًما‬
‫وعن ع ِل ٍي ر ِض ي الله عنه قال س ِمعت رسول صلى‬
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً ْ ُ
ٍَ ‫غدوة ِإًل صلى علي ِه سبعون ألف مل ٍَ حتى يم ِس ي وإن عاده ع ِشية ِإًل صلى علي ِه سبعون ألف مل‬
َ ُ ْ َ ْ َّ ُ َ
َ ‫صب َح َو َك‬
ْ ُ َّ َ
َ ‫ان َل ُه َخريف في ْال َج َّن ِة (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن «الخريف» الث ْم ُر اْلخ ُروف أ ْي‬
ِ ِ
ِ ‫حت ى ي‬
ُْ
‫اْل ْج َت َنى‬
897. Dari Ali r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang Muslim pun yang menziarahi saudaranya Muslim - yang sakit - di waktu pagi,
melainkan ada tujuh puluh ribu malaikat yang mendoakan padanya supaya memperolehi rahmat Tuhan
sampai orang itu berada di waktu petang dan jikalau ia menziarahinya itu di waktu petang, maka ada
tujuh puluh ribu malaikat yang mendoakan padanya supaya ia memperolehi rahmat Tuhan sampai
orang itu berada di waktu pagi. Juga orang tersebut akan memperolehi tempat buah-buahan yang
sudah waktunya dituai di dalam syurga."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.
Alkharif maknanya ialah buah-buahan yang sudah waktunya dituai atau dipetik.

َّ َّ َ َّ َّ ُ ُ ْ َ ٌّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َّ ‫ض َف َأت ُاه‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َمر‬
‫الن ُّبي‬
‫ودي يخدم النبي صلى‬
‫وعن أن‬
ِ ‫س ر ِض ي الله عنه قال كان غالم يه‬
ََ ْ َ َ َ َ ُِ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ ُ َ َ َ َ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ٍُ َّ َّ َ
‫صلى الله علي ِه وسلم يعوده فقعد ِعند رأ ِس ِه فقال له أس ِلم فنظر ِإلى أ ِب ِيه وهو ِعنده فقال أ ِطع أبا‬
َ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ َ ‫َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُل‬
َْ
َّ
َ
ُ
‫اس ِم فأسلم فخرج الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم وهو يقو الحمد ِلل ِه ال ِذي أنقذه ِمن الن ِار (رواه‬
ِ ‫الق‬
)‫البخاري‬
898. Dari Anas r,a., katanya: "Ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Nabi s.a.w, lalu
ia sakit. Ia didatangi oleh Nabi s.a.w. untuk menziarahinya. Beliau s.a.w. lalu duduk di dekat kepalanya,
lalu bersabda padanya: "Masuklah agama Islam!" Anak itu lalu melihat kepada ayahnya yang ketika itu
sudah ada di sisinya - seolah-olah anak tadi meminta pertimbangan pada ayahnya. Ayahnya berkata:
"Taatilah kehendak Abul Qasim" - iaitu Nabi s.a.w. Anak itu lalu menyatakan masuk Islam. Setelah itu
Nabi s.a.w. keluar dan beliau bersabda: "Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa
api neraka." (Riwayat Imam Bukhari)

52

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 145
Ucapan Yang Perlu Diberikan Untuk Mendoakan Orang Sakit

َّ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ‫الش ْي َء م ْن ُه َأ ْو َك َانت‬
‫عن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان ِإذا اشتكى إلانسان‬
ِ
َ
َّ َّ َ ُّ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ُ ‫ض َع ُس ْف َي‬
َ ‫هكذا َو َو‬
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ب ُأ‬
َّ ‫ان ْب ُن ُع َي ْي َنة‬
‫الر ِاو ُي‬
‫ص ُب ِع ِه‬
‫ِب ِه قرحة أو جرح قال الن ِبي صلى‬
ِ
ِ َ
ُ ُ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ
ْ
ْ
َ
‫ ِب ِر َيق ِة َب ْع ِض َنا ُيش َفى ِب ِه َس ِق ُيم َنا ِب ِإذ ِن َرِِّب َنا (متفق‬،‫هللا ت ْرَبة أ ْر ِض َنا‬
‫سم‬
‫ب‬
‫ال‬
‫ق‬
ِ ِ ِ ‫ض ثم رفعها و‬
ِ ‫سبابته ِبالر‬
)‫عليه‬
899. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. itu apabila ada seseorang yang
mengeluh kerana ada sesuatu yang dirasa sakit pada dirinya atau ada luka, kecil atau besar, maka Nabi
s.a.w. berdoa dengan menggunakan jari tangannya sedemikian. Sufyan bin 'Uyainah yang
meriwayatkan Hadis ini menunjukkan cara menggunakan jari itu, yakni telunjuknya diletakkan ke tanah
lalu diangkat dan di waktu meletakkan itu mengucapkan - yang maksudnya: ''Dengan menyebut nama
Allah, ini adalah tanah bumi kami, dicampur dengan ludah sebahagian dari kami, semoga dengannya
dapat disembuhkan orang sakit di antara kami, dengan izin Tuhan kami." (Muttafaq 'alaih)

َّ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ْ َ َ
َّ ‫الل ُه َّم َر َّب‬
‫وعنها أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان يعود بعض أه ِل ِه يمسح ِبي ِد ِه اليمنى ويقول‬
‫اس‬
‫الن‬
ِ
ُ َ َّ َ َ َ
ََُ ً َ
َْ ْ َ َْْ ْ ْ َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ً
)‫ ِشفاء ًل يغ ِادر سقما (متفق عليه‬،‫أذ ِهب البأس اش ِف أنت الش ِافي ًل ِشفاء ِإًل ِشفاؤك‬
900. Dari Aisyah radhiallahu 'anha juga bahawasanya Nabi s.a.w. pada suatu waktu menziarahi
setengah dari keluarganya yang sakit. Beliau s.a.w. mengusap dengan tangannya yang kanan dan
mengucapka n - yang maksudnya: "Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah kesukaran - yakni
penyakit - ini. Sembuhkanlah, Engkau sahajalah yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali
kesembuhan daripadaMu, yakni kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan penyakit." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ
َّ
َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ َْ َ ََ َ ُ ُ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
‫س ر ِض ي الله عنه أنه ق‬
ِ ‫ال ِلث ِاب ٍت َر ِح َمه هللا أًل أ ْر ِقيَ ِب ُرقي ِة َرسو ِل‬
ٍ ‫وعن أن‬
َ
َ
ْ
َ
ََ َ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َّ
َّ ‫البأس ا ْشف أ ْن َت‬
َّ ‫ال الل ُه َّم َر َّب‬
َ ‫الناس ُم ْذه َب‬
َ
‫الش ِافي ًل ش ِاف َي ِإًل أن َت ِش َف ًاء ًل ُيغ ِاد ُر َس َق ًما‬
‫ق‬
‫ى‬
‫ل‬
‫قال ب‬
ِ
ِ
ِ
ِ
)‫(رواه البخاري‬
901. Dari Anas r.a. bahawasanya ia berkata kepada Tsabit rahimahullah:
"Sukakah engkau aku beri ucapan bacaan-bacaan dengan bacaan-bacaan yang diberikan oleh
Rasulullah s.a.w.?" Ia menjawab: "Baiklah." Anas mengucapkan - yang maksudnya: "Ya Allah, Tuhan
sekalian manusia, yang dapat melenyapkan kesukaran - penyakit. Sembuhkanlah, Engkau sahajalah
yang dapat menyembuhkan. Tiada yang kuasa menyembuhkan kecuali Engkau, suatu kesembuhan yang
tidak meninggalkan penyakit." (Riwayat Bukhari)

َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ َ َ
ََ َ ْ ْ َ ْ َ َ
َ َ َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
ُ ُ
‫ال الل ُه َّم‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم فق‬
‫اص ر ِض ي‬
‫ق‬
ِ ‫ال عاد ِني َرسول‬
ٍ ‫وعن سع ِد ب ِن أ ِبي و‬
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
)‫اش ِف َس ْع ًدا الل ُه َّم اش ِف َس ْع ًدا الل ُه َّم اش ِف َس ْع ًدا (رواه مسلم‬
902. Dari Sa'ad bin Abu Waqqash r.a., katanya: "Aku diziarahi oleh Rasulullah s.a.w. - waktu ia
menderita sakit - lalu beliau s.a.w. mengucapkan - yang maksudnya: "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, ya
Allah, sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad." (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ
َّ
َّ َ َ
َ ‫َو َع ْن َأبي َع ْبد هللا ُع ْث َم‬
َ ‫ان ْبن َأبي ْال‬
ُ ‫الل ُه َع ْن ُه َأ َّن ُه َش َكا إ َلى َر‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ي‬
‫ض‬
‫اص‬
‫ع‬
‫ر‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َِ ِ َ
ِ
َّ َّ َ
َ
ُ
ُ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم‬
ْ‫ض ْع َي َد َك َع َلى َّالذي َي ْأ َل ُم من‬
ُ
َ
ُ
َ ً َ َ
ُ
َ
َ
َ
‫ صلى‬- ‫هللا‬
ِ
ِ
ِ ‫وجعا ي ِجده في جس ِد ِه فقال له رسول‬
ِ
َ
ُ
ُ
ً َ
َ
َّ ُ ُ َ ٍ ‫الثا َو ُق ْل َس ْب َع َم َّر‬
ْ َُ َ َ َ
‫هللا َوق ْد َرِت ِه ِم ْن ش ِّ ِر َما أ ِج ُد َوأ َح ِاذ ُر (رواه‬
‫هللا ث‬
ِ ‫ات أعوذ ِب ِعز ِة‬
ِ ‫جس ِدك وق ْل ِبس ِم‬
)‫مسلم‬
903. Dari Abu Abdillah iaitu Usman bin Abul 'Ash r.a. bahawasanya ia mengadu kepada
Rasulullah s.a.w. kerana adanya suatu penyakit yang dideritainya dalam tubuhnya, lalu Rasulullah
s.a.w. bersabda padanya: "Letakkanlah tanganmu pada tempat yang engkau rasa sakit dari tubuhmu itu,
kemudian ucapkanlah "Bismillah" tiga kali, lalu ucapkanlah juga sebanyak tujuh kali - yang
maksudnya:"Aku memohon perlindungan dengan kemuliaan Allah dan kekuasaanNya dari
keburukannya sesuatu yang aku perolehi dan yang aku takutkan." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ ‫يضا َل ْم َي ْح‬
ً ‫ال َم ْن َع َاد َمر‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ض ْر ُه‬
‫اس ر ِض ي الله عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى‬
‫وع ِن اب ِن عب‬
ٍ
ِ
َ ‫ال ع ْن َد ُه َس ْب َع َم َّرات َأ ْس َأ ُل‬
ُ ‫العظيم َأ ْن َي ْشف َي ََ إ ًَّل َع َاف ُاه‬
َ ‫الع ْرش‬
َ ‫ظيم َر َّب‬
َ ‫هللا ْال َع‬
َ ‫ َف َق‬،‫َأ َج ُل ُه‬
‫هللا ِم ْن‬
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ََ َ َ
ََ
َْ
َ
َ
َ
ُ
َ ‫َذ ِل ََ ْاْلَ َرض (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث حسن وقال الح ِاكم ح ِديث ص ِحيح على شر ِط‬
ِ
ْ
‫ال ُب َخ ِار ِّ ِي‬
904. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Barangsiapa yang menziarahi orang sakit yang belum waktunya untuk didatangi oleh ajal
kematiannya, lalu orang yang menziarahi tadi mengucapkan untuk yang sakit itu sebanyak tujuh kali,
iaitu ucapan - yang maksudnya: "Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, yang menguasai
'arasy yang agung, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, melainkan Allah akan menyembuhkan
orang tadi dari penyakit yang dideritainya."
53

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan. Imam Hakim berkata bahawa Hadis ini adalah shahih menurut syaratnya Imam
Bukhari.

َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ َ
‫ال ًل‬
‫وعنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم دخل على أعر ِاب ٍي يعوده وكان ِإذا دخل على من يعوده ق‬
ُ ‫س َط ُهور ْإن َش َاء‬
َ ‫َب ْأ‬
)‫هللا (رواه البخاري‬
905. Dari Ibnu Abbas r.a. lagi bahawasanya Nabi s.a.w. masuk ke tempat A'rab - penghuni
pendalaman negeri Arab - untuk menziarahinya - kerana sakit - dan Nabi s.a.w. itu apabila masuk ke
tempat orang sakit untuk menziarahinya, maka beliau mengucapkan - yang maksudnya: "Tidak ada
halangan apa-apa. Ini sebagai pencuci dosa-dosamu, Insya Allah." (Riwayat Bukhari)

َ ْ َ َ
َّ َّ َ َّ َّ َ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق‬
‫ال َيا ُم َح َّم ُد‬
‫يد الخد ِر ِي ر ِض ي الله عنه أن ِجب ِريل أتى الن ِبي صلى‬
ٍ ‫وعن أ ِبي َس ِع‬
َ ‫ م ْن ُك ِّل َش ْيء ُي ْؤذ‬،َ‫ي‬
َ ‫ال ب ْسم هللا َأ ْ ق‬
ُ ‫يَ م ْن َش ِّر ُك ِّل َن ْفس َأ ْو َع ْين َحاسد‬
َ َ ََْ َ َ َ ََْ ْ
‫هللا‬
ٍ ِ
ِ ٍ
ِ‫ر‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ‫اشتكيت قال نع ُم ق‬
ٍ
َ ‫يَ بسم هللا أ ق‬
َ ْ َ
)‫يَ (رواه مسلم‬
ِ ‫يش ِف ِ ِ ِ ر‬
906. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahawasanya Jibril menemui Nabi s.a.w. lalu berkata: "Wahai
Muhammad, adakah anda sakit?" Beliau s.a.w. menjawab: "Ya." Jibril lalu mengucapkan - yang
maksudnya: "Dengan nama Allah, aku memberikan bacaan-bacaan padamu, dari segala macam
bahaya yang menyakitkan dirimu, juga dari semua hati dan mata yang mendengki. Allah akan
menyembuhkan penyakitmu. Dengan nama Allah, aku memberikan bacaan-bacaan padamu." (Riwayat
Muslim)

َ ْ َ َ
َ َّ َّ َ
َّ
َ ْ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َّ َ ْ َ ُ َّ
ُ ََ َ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
ٍ ‫وعن أ ِبي َس ِع‬
ِ ‫يد الخد ِر ِي وأ ِبي ه َري َرة َر ِض َي الله عن ُه َما أن ُه َما ش ِهدا على َرسو ِل‬
َ ‫ال ًَل‬
َ ‫ال ًَل‬
ُ ‫ال ًَل إ َله إ ًَّل‬
ُ ‫هللا َو‬
ُ ‫إله إ ًَّل‬
َ ‫هللا ْأك َب ُر‬
َ ‫إله إ ًَّل َأ َنا َوأ َنا ْأك َب ُر َوإ َذا َق‬
َ ‫ص َّد َق ُه َرُّب ُه َف َق‬
َ ‫ال َم ْن َق‬
َ ‫َأ َّن ُه َق‬
‫هللا‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ‫هللا َل ُه اْلُ ْل َُ َو َله‬
َ
َ ‫َو ْح َد ُه ًَل َشر‬
ُ ‫ال ًَل إ َل َه إ ًَّل‬
َ ‫ال َيقو ُل ًل إله إًل أنا َو ْح ِدي ًل شريَ لي َوإذا ق‬
َ ‫يَ َل ُه َق‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ‫ال ًَل إله‬
ُ ‫ال ًَل إ َل َه إ ًَّل‬
َ ‫هللا َو ًَل َح ْو َل َو ًَل ُق َّو َة إ ًَّل باهللِ َق‬
َ ‫ال ًَل إ َل َه إ ًَّل َأ َنا ل َي اْلُ ْل َُ َول َي ْال َح ْم ُد َوإ َذا َق‬
َ ‫ْال َح ْم ُد َق‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
ُ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
)‫ِإًل أنا وًل حول وًل قوة ِإًل ِبي وكان يقول من قالها ِفي مر ِض ِه ثم مات لم تطعمه النار (رواه الترمذي‬
َ ‫َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
907. Dari Abu Said dan Abu Hurairah radhiallahu 'anhuma bahawasanya kedua-duanya itu
menyaksikan Rasulullah s.a.w. bahawa beliau bersabda: "Barangsiapa yang mengucapkan - yang
maksudnya: "Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha Besar," maka perkataannya itu
akan dibenarkan oleh Tuhannya dan Tuhan berfirman: "Tiada tuhan selain Aku dan Aku adalah Maha
Besar." Kemudian jikalau orang itu mengucapkan - yarig maksudnya: "Tiada Tuhan melainkan Allah
yang Maha Esa, tidak ada sekutuNya," maka Tuhan berfirman: "Tiada Tuhan melainkan Aku yang
Maha Esa, tidak ada sekutu bagiKu." Seterusnya apabila orang itu mengucapkan - yang maksudnya:
"Tiada Tuhan melainkan Allah, bagiNya adalah segenap kerajaan dan baginya pula segala
puji-pujian," maka Allah berfirman: "Tiada Tuhan melainkan Aku, bagiKu segenap kerajaan dan
bagiKu pula segala puji-pujian." Dan jikalau orang itu mengucapkan - yang maksudnya: "Tiada Tuhan
melainkan Allah dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah," maka
Allah berfirman: "Tiada Tuhan melainkan Aku dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan
pertolonganKu."
Selanjutnya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang mengucapkan semua di atas itu di waktu sakitnya lalu ia meninggal dunia,
maka ia tidak akan dapat dimakan oleh api neraka ."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

54

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 146
Sunnahnya Menanyakan Kepada Keluarga
Orang Yang Sakit Tentang Keadaannya

َّ َ
ُ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َعل َّي ْب َن َأبي َطالب َرض َي‬
ُ ‫َعن ْابن َع َّباس َرض َي‬
ُ ‫هللا َع ْن ُه َخ َر َج م ْن ع ْند َر‬
‫ل‬
‫صلى‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ َ
َ
َ
ِّ
ْ
َّ
َ
َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
َّ َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
‫هللا صلى‬
ِ ‫الله علي ِه وسلم في وج ِع ِه ال ِذي تو ِفي ِف ِيه فقال الناس يا أبا الحس ِن كيف أصبح رسول‬
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ً
َ ‫ص َب َح ب‬
ْ
ْ
)‫هللا َبا ِرئا (رواه البخاري‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫أ‬
‫الله علي ِه وسلم قال‬
ِ ِ ِ
908. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahawasanya Ali bin Abu Thalib r.a. keluar dari sisi
Rasulullah s.a.w. di waktu sakit beliau s.a.w. yang menyebabkan kematiannya, lalu orang-orang semua
bertanya: "Wahai Abulhasan - Bapa Hasan, sebab Ali r.a. mempunyai anak yang namanya al-Hasan,
bagaimanakah keadaan Rasulullah s.a.w.?" Kemudian Ali r.a. menjawab: "Beliau sembuh dengan
puji-pujian Allah." (Riwayat Bukhari)
Ali r.a. ditanya mengenainya, kerana memang keluarganya iaitu sebagai saudara sepupu dan
pula menjadi menantu beliau s.a.w. Ada pun perkataannya: "sembuh" itu hanyalah menurut
perkiraannya sendiri sahaja dan pula untuk menggembirakan hati para sahabat, padahal sebenarnya
itulah sakit yang membawa kematian beliau s.a.w.

55

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 147
Apa Yang Dibacakan Oleh Orang Yang Sudah Putus
Harapan Dari Hidupnya - Kerana Sakitnya Sudah Kritikal
Dan Tidak Ada Harapan Untuk Sembuh

َ َ
َ َّ َّ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
َّ
َّ
ْ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو ُه َو ُم ْست ِند إل َّي َي ُقو ُل الل ُه َّم اغ ِف ْر‬
‫عن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها قالت س ِمعت الن ِبي‬
َ َْ
َّ ‫ِلي َوا ْر َح ْم ِني َو َأ ْل ِح ْق ِني ب‬
)‫يق ألا ْعلى (متفق عليه‬
‫ف‬
‫الر‬
ِ
ِ
ِ
909. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Aku mendengar Nabi s.a.w. dan beliau s.a.w.
sambil menyandarkan dirinya kepadaku, mengucapkan doa - yang maksudnya: "Ya Allah, berilah
pengampunan padaku, belas kasihanilah aku dan pertemukanlah aku dengan kawan yang tertinggi yakni malaikat dan hamba-hamba yang soleh." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ
َ
َّ
َْ
ُ ‫َو َع ْن َها َق َال ْت َ َأ‬
َ ‫يت َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو ُه َو ِباْل ْو ِت ِع ْن َد ُه ق َدح ِف ِيه َماء َو ُه َو ُي ْد ِخ ُل َي َد ُه ِفي‬
‫هللا‬
‫ر‬
ِ
َ
َ
َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِّ َّ ُ َّ ‫ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ُل‬
)‫ات اْل ْو ِت (رواه الترمذي‬
ِ ‫ات اْلو ِت أو سكر‬
ِ ‫القد ِح ثم يمسح وجهه باْل ِاء ثم يقو اللهم أ ِع ِني على غمر‬

910. Dari Aisyah radhiallahu 'anha lagi, katanya: "Aku melihat Rasulullah s.a.w. dan beliau
ketika itu sedang menghadapi sakaratulmaut. Di sisinya ada sebuah gelas yang berisi air. Beliau s.a.w.
memasukkan tangannya ke dalam gelas kemudian mengusap wajahnya dengan air tadi, lalu
mengucapkan - yang maksudnya: "Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk menghadapi
kesukaran-kesukaran hendak meninggal dan juga sakaratulmaut ini." (Riwayat Termidzi)

56

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 148
Sunnahnya Berpesan Kepada Keluarga Orang Yang Sakit Dan
Orang Yang Melayani Orang Sakit Itu Supaya Berbuat
Baik Padanya, Menahan Sabar Pada Apa YangDideritainya,
Juga Berpesan Untuk Kepentingan Orang Yang Sudah Hampir Saat
Kematiannya Dengan Adanya Hudud Atau Qishash Dan Sebagainya

َ َّ َّ َ َّ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ً َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو ِه َي‬
‫عن ِعمران بن الحصي ِن ر ِض ي هللا عنهما أن أمرأة ِمن جهينة أتت الن ِبي‬
ََّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ِّ ‫ُح ْب َلى م َن‬
ُ ‫ص ْب ُت َح ًّدا َفأق ْم ُه َع َل َّي َف َد َعا َر ُسو‬
َ ‫الزَنا َف َق َال ْت َيا رسول هللا َأ‬
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ْ َ ْ َّ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ َ
‫وِليها فقال أح ِسن ِإليها فإذا وضعت فأ ِت ِني ِبها ففعل فأمر ِبها الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم فشدت عليها‬
َ َ َّ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َ
ْ
)‫ِثيابها ثم أمر ِبها فر ِجمت ثم صلى عليها (رواه مسلم‬
911. Dari Imran bin al-Hushain radhiallahu 'anhuma, bahawasanya ada seorang wanita dari
Juhainah datang kepada Nabi s.a.w. dan ia sedang hamil kerana zina. Wanita itu lalu berkata: "Ya
Rasulullah aku mengerjakan sesuatu yang menyebabkan aku harus diberi had - yakni hukuman. Maka
dari itu, laksanakanlah hukuman itu pada diriku." Nabiullah s.a.w. lalu memanggil wali wanita tadi, lalu
bersabda: "Berbuat baiklah pada wanita ini. Jikalau nanti ia telah melahirkan kandungannya, maka
datanglah kepadaku dengan membawa orang ini." Orang itu melaksanakan semua kehendak beliau
s.a.w. - yakni diperlakukan dengan baik dan setelah bayinya lahir lalu dibawa kepadanya. Nabi s.a.w.
lalu memerintahkan untuk menghukum orang tadi lalu diikatkanlah pakaiannya pada tubuhnya,
seterusnya menyuruh supaya direjam dan direjamlah ia. Kemudian beliau s.a.w. menyembahyangkan
jenazahnya.

57

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 149
Bolehnya Seseorang Yang Sakit Mengatakan:
"Aku Sakit" Atau "Sangat Sakit" Atau "Panas"
Atau "Aduh Kepalaku" Dan Sebagainya Dan Huraian
Bahawasanya Tidak Ada Kemakruhan Mengatakan
Sedemikian Tadi, Asalkan Tidak Kerana Timbulnya Kemarahan
Dan Menunjukkan Keluh Kesah - Sebab Sakitnya Itu

َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ
‫وع َُ ف َم َس ْس ُت ُه‬
‫ع ِن اب ِن مسعو ٍد ر ِض ي الله عنه قال دخلت على الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم وهو ي‬
َ
ُ
َ ‫ديدا َف‬
ً ‫وع َُ َو َع ًكا َش‬
َ ‫وع َُ َك َما ُي‬
َ ‫ال َأ َج ْل ِّإني ُأ‬
َ ‫َف ُق ْل ُت إ َّن ََ َل ُت‬
َ
)‫وع َُ َر ُجال ِن ِم ْنك ْم (متفق عليه‬
‫ق‬
ِ
ِ
912. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Aku masuk ke tempat Nabi s.a.w. dan beliau di kala itu
menderita penyakit panas, lalu aku memegangnya, kemudian aku berkata: "Sesungguhnya Tuan ini
benar-benar sakit panas yang amat sangat." Lalu beliau s.a.w. bersabda: "Benar, sesungguhnya
penyakit panas aku ini adalah seperti panasnya dua orang di antara kamu sekalian - yang dijadikan
satu." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َّ َ َ
ََ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُع‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
‫ود ِني ِم ْن‬
‫ال َج َاء ِني َر ُسو ُل هللا صلى‬
‫اص ر ِض ي‬
‫ق‬
ِ
ٍ ‫وعن سع ِد ب ِن أ ِبي و‬
َ
ْ
َ ْ َ
َ
ُ َ
َ
ُ َ
ُ
َّ
ْ
َ
)‫ َوذك َر ال َح ِديث (متفق عليه‬.. ‫َو َج ٍع اش َت َّد ِبي ف ُقل ُت َبل َغ ِبي َما ت َرى َوأنا ذو َم ٍال َوًل َي ِرث ِني ِإًل ْاب َن ِتي‬

913. Dari Sa'ad bin Abu Waqqash r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. datang ke tempatku untuk
menziarahi sewaktu aku menderita sesuatu penyakit yang bersangatan. Kemudian aku berkata:
"Telah sampai padaku penyakit sebagaimana yang Tuan ketahui ini, sedangkan aku adalah seorang
yang berharta dan tidak ada yang akan mewarisi harta itu melainkan anak perempuan aku,"
selanjutnya disebutkanlah Hadis ini sampai akhir Hadis ini dengan lengkap. (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ
َّ
َْ َ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫اس ِم ب ِن محم ٍد قال قالت عا ِئشة ر ِض ي الله عنها وارأساه فقال الن ِبي‬
ِ ‫وع ِن الق‬
ْ ََ
ْ ََ
ُ
)‫ َوذك َر ال َح ِديث (رواه البخاري‬... ‫َب ْل أنا َوا َرأ َس ُاه‬
914. Dari Alqasim bin Muhammad, katanya: "Aisyah radhiallahu 'anha berkata: "Aduh
kepalaku." Kemudian Nabi s.a.w. bersabda; "Bahkan sayalah - yang lebih sangat sakitnya. Aduh
kepalaku," selanjutnya disebutkanlah Hadis ini sampai akhir Hadis ini dengan lengkap. (Riwayat
Bukhari)

58

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 150
Mengajar Orang Yang Sudah Hampir Didatangi Oleh Ajal
Kematiannya Dengan La Ilaha Ill Allah

َّ َّ َ
َّ َ َ َ ُ ْ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َم ْن َك‬
ُ ‫ان آخ َر َكالمه ًَل إ َل َه إ ًَّل‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫هللا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫عن مع ٍاذ ر ِض ي‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ ‫َد َخ َل‬
َ ‫ال‬
َ ‫الج َّن َة (رواه أبو داود والحاكم) َو َق‬
‫ص ِح ِيح ِإلا ْس َن ِاد‬

915. Dari Mu'az r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang akhir
perkataannya itu La ilaha illallah, maka ia akan masuk syurga."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud serta Hakim dan Hakim mengatakan bahawa ini
adalah shahih isnadnya.

َ ْ َ َ
َ َ ُ َ ْ َ َّ
َ َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ل ِِّق ُنوا َم ْوتاك ْم ًل ِإل َه‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫د‬
‫خ‬
‫ال‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫ر‬
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ‫وعن‬
ُ ‫إ ًَّل‬
)‫هللا (رواه مسلم‬
ِ
916. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:"Ajarkanlah kepada
orang-orang yang hendak mati di antara kamu sekalian itu dengan bacaan La ilaha illallah." (Riwayat
Muslim)

59

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 151
Apa Yang Dibacakan Ketika Memejamkan Mata orang Mati

َ َ َّ
َ َّ َّ َ
َ َ َ َ
ُ ‫َع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة َرض ي‬
ُ ‫هللا َع ْن َها َق َال ْت َد َخ َل َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َعلى أ ِبي َسل َمة َوق ْد ش َّق‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ََ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُّ َّ َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ
‫بصره فأغمضه ثم قال ِإن الروح ِإذا ق ِبض ت ِبعه البصر فضج ناس ِمن أه ِل ِه فقال ًل تدعوا على‬
َ ْ
َ
َ
َّ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ
‫ال الل ُه َّم اغ ِف ْر ِل ِبي َسل َمة َوا ْرف ْع َد َر َج ْت ُه ِفي‬
‫أنف ِسكم ِإًل ِبخي ٍر ف ِإن اْلال ِئكة يؤ ِمنون على ما تقولون ثم ق‬
َُ ْ ِّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ
ُْ
َْ
‫اْل ْه ِد ِِّيي َن َواخل ْف ُه ِفي َع ِق ِب ِه ِفي الغ ِاب ِرين واغ ِفر لنا وله يا رب الع ِاْلين وافسح له ِفي قب ِر ِه ون ِور له ِف ِيه‬
)‫(رواه مسلم‬
917. Dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat Abu
Salamah dan sudah terkebil-kebil penglihatannya - sewaktu hendak matinya - lalu beliau s.a.w.
memejamkannya, kemudian bersabda: "Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka diikuti oleh
penglihatan." Orang-orang dari keluarganya lalu meraung suaranya, lalu beliau s.a.w. bersabda:
"Janganlah kamu sekalian mendoakan atas dirimu sendiri melainkan dengan yang baik-baik sahaja,
kerana sesungguhnya malaikat itu turut mengucapkan: Amin pada apa yang kamu sekalian doakan itu."
Seterusnya beliau s.a.w. berdoa: "Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada Abu Salamah,
tingkatkanlah darjatnya dalam golongan orang-orang yang memperolehi petunjuk jadilah Engkau
sebagai pengganti setelah meninggalnya itu untuk melindungi orang-orang yang ditinggalkan - seperti
isteri dan anak-anaknya. Berikanlah pengampunan kepada kami dan kepada orang yang mati ini, ya
Rabbal 'alamin, juga berilah kelapangan untuknya dalam kuburnya serta berikanlah cahaya untuknya
dalam kubur itu." (Riwayat Muslim)

60

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 152
Apa Yang Dibacakan Di Sisi Mayat Dan Apa Yang
Diucapkan Oleh Orang Yang Ditinggalkan Oleh Mayat

َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ِّ ُ ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫يض أ ِو اْل ِِّي َت‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا حضرتم اْل ِر‬
‫ق‬
‫عن أ ِم سلمة ر ِض ي هللا عنها قالت‬
ِ
َ
َ
َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ ً ْ َ ُ ُ َ
‫صلى الل ُه‬
‫فقولوا خيرا ف ِإن اْلال ِئكة يؤ ِمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت الن ِبي‬
َ َ
َ
ْ َ َّ
َّ
ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ْ
‫ال ق ِولي الل ُه َّم اغ ِف ْر ِلي َول ُه َوأ ْع ِق ْب ِني ِم ْن ُه ُع ْق َبى‬
‫َعل ْي ِه َو َسل َم ف ُقل ُت َيا َر ُسو َل هللا ِإن أبا سلمة قد مات ق‬
َ َّ َّ َ ً َّ َ ُ ُ ْ
َّ
َ َ َ
َ
ُ ‫َح َس َن ًة َف ُق ْل ُت َف َأ ْع َق َبن َي‬
‫ « ِإذا‬:‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم (رواه مسلم) هكذا‬
‫هللا َم ْن ُه َو خ ْير ِلي ِمنه محمدا‬
ِ
َّ ‫يض َأو ْاْلَ ِّي َت» َع َلى‬
َِّ‫الش َِّ (ورواه أبو داود) َو َغ ْي ُر ُه « ْاْلَ ِّي ُت» ب َال َش‬
َ ‫َح‬
َ ‫ض ُرت ُم ْاْلَر‬
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
918. Dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau kamu sekalian menemui orang sakit atau orang mati, maka ucapkanlah yang baik-baik
sahaja, sebab sesungguhnya malaikat itu mengucapkan: Amin kepada apa-apa yang kamu sekalian
ucapkan." Ummu Salamah berkata: "Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku lalu menemui Nabi
s.a.w. kemudian aku mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia."
Beliau s.a.w. bersabda: "Katakanlah - yang maksudnya: "Ampunkanlah untukku dan untuknya dan
berikanlah untukku ganti yang baik daripadanya." Lalu aku berkata: "Maka Allah memberikan ganti
untukku seseorang yang lebih baik bagiku daripada Abu Salamah itu, yakni Muhammad s.a.w. - kerana
setelah suaminya yakni Abu Salamah meninggal dunia, lalu Ummu Salamah itu dikahwini oleh Nabi
s.a.w."
Imam Muslim meriwayatkan demikian, yakni: "Jikalau kamu sekalian menemui orang sakit
atau orang mati," dengan ada keragu-raguan dalam kata-kata orang sakit atau mati. Ada pun yang
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam-imam yang lain, jelas diucapkan: "orang mati," tanpa
diragu-ragukan.

َ َّ َّ َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َْ َ
‫ ِإ َّنا ِلل ِه‬:‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل َما ِم ْن َع ْب ٍد ت ِص ُيب ُه ُم ِص َيبة ف َي ُقو ُل‬
‫هللا‬
ِ ‫وعن َها قالت س ِمعت َرسول‬
ُ َّ َ
َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ ً َ
َ
َ َْ َ
ْ ُْ
‫هللا ت َعالى ِفي ُم ِص َيب ِت ِه َوأخلف‬
‫َوِإ َّنا ِإل ْي ِه َر ِاج ُعون الل ُه َّم أ ِج ْرِني ِفي ُم ِص َيب ِتي َواخلف ِلي خيرا ِمنها ِإًل أجره‬
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ف‬
ُ ‫َل ُه َخ ْي ًرا م ْن َها َق َال ْت َف َل َّما ُت ُو ِّف َي َأ ُبو َس َل َمة ُق ْل ُت َك َما َأ َم َرني َر ُسو‬
‫ل‬
‫هللا‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم فأخل‬
ِ
ِ
ِ
ََّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
ُ
ْ
)‫ِلي خ ْي ًرا ِمنه َر ُسو َل هللا صلى الله علي ِه وسلم (رواه مسلم‬
919. Dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha juga, katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Tiada seorang hamba pun yang terkena oleh sesuatu mushibah - yakni bencana, lalu ia
mengucapkan - yang maksudnya: "Sesungguhnya kami ini adalah untuk Allah dan sesungguhnya kami
akan kembali padaNya. Ya Allah, berikanlah kepada aku akan pahala dengan sebab adanya mushibah
aku ini, juga berikanlah ganti untuk aku sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah hilang, melainkan
Allah Ta'ala akan memberinya pahala kerana adanya mushibah dalam dirinya itu dan akan
memberikan ganti padanya yang lebih baik daripada yang sudah meninggal tadi." Ummu Salamah
berkata: "Ketika Abu Salamah meninggal dunia lalu aku mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan
oleh Rasulullah s.a.w. pada aku itu, kemudian Allah memberikan ganti untuk aku seseorang yang lebih
baik dari Abu Salamah - yakni yang menjadi suaminya - iaitu Rasulullah s.a.w." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ ‫ال إ َذا َم‬
ُ ‫ال‬
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫ات َو َل ُد ْال َع ْب ِد َق‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫هللا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫وعن أ ِبي موس ى ر ِض ي‬
ِ
ِ
َ ْ ََ ُ ََُ ْ َ َ َ ُ ََُ َْ َ ََ ْ ُْ ََ َ َ َ َ َ
َ َ ُ َ
‫ض ُت ْم ث َم َر ِة ُف َؤ ِاد ِه ف َي ُقولو َن ن َع ْم ف َي ُقو ُل‬
‫تعالى ِْلال ِئك ِت ِه قبضتم ولد عب ِدي فيقولون نعم فيقول قب‬
َ َ َ
ُ ‫اس َت ْر َج َع َف َي ُقو ُل‬
ُ ‫هللا َت َع َالى ْاب ُنوا ل َع ْبدي َب ْي ًتا في ْال َج َّنة َو َس ُّم‬
ْ ‫ال َع ْبدي فيقولو َن َح ْم َد َك َو‬
َ
‫وه َب ْي َت‬
‫ق‬
‫ماذا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ‫ْال َح ْم ِد (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
920. Dari Abu Musa r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jikalau anak seseorang
hamba meninggal dunia, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya: "Adakah kamu
sekalian telah mencabut nyawa anak hambaKu?" Mereka menjawab: "Ya." Allah berfirman lagi:
"Adakah kamu sekalian telah mencabut nyawa buah hati hambaKu itu?" Mereka menjawab: "Ya."
Allah berfirman lagi: "Kemudian apakah yang diucapkan oleh hambaKu itu?" Mereka menjawab: "Ia
memuji Engkau dan mengucapkan istirja' - yakni Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah
Ta'ala berfirman: "Dirikanlah untuk hambaKu itu sebuah rumah dalam syurga dan namakanlah rumah
itu dengan sebutan Baitulhamdi - yakni Rumah Kepujian."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال يقول‬
‫ل‬
‫هللا ت َعالى َما ِل َع ْب ِدي‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي‬
ِ
َ ْ َّ
َ ْ َّ ُ َ ْ ُّ
ْ ‫ْاْلُؤم َن ع ْندي َج َزاء إ َذا َق َب‬
َ ‫ض ُت‬
)‫احت َس َب ُه ِإًل ال َج َّنة (رواه البخاري‬
‫ص ِف َّي ُه ِم ْن ْأه ِل الدنيا ثم‬
ِ ِ ِ
ِ

61

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

921. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah Ta'ala berfirman: "Tiada suatu balasan pun di sisiku yang diperuntukkan kepada
hambaKu yang mu'min, jikalau Aku mencabut nyawa kekasihnya dari golongan ahli di dunia, kemudian
ia mengharapkan keredhaanKu - dengan meninggalnya kekasihnya tadi, melainkan balasannya itu
adalah syurga." - Kekasih di sini bermaksud ialah seperti anak, isteri dan lain-lain. (Riwayat Bukhari)

َّ َّ َ ِّ َّ
َ َ ُْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ‫ال َأ ْ َس َل ْت إ ْح َدى َب‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َل ْيه َت ْد ُع‬
َ
‫وه‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ي‬
‫ب‬
‫الن‬
‫ات‬
‫ن‬
‫ق‬
‫وعن أسامة بن زي ٍد ر ِض ي هللا عنهما‬
‫ر‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ
َ َ
ْ َ
َ ‫َو ُت ْخب ُر ُه َأ َّن‬
َ ‫صب ًّيا َل َها َأ ْو ِا ْب ًنا في ْاْلَ ْو ِت َف َق‬
‫ال ِل َّلر ُسو ِل ِا ْر ِج ْع ِإل ْي َها فأخ ِب ْر َها أ َّن ِلل ِه ت َعالى َما أخذ َول ُه َما‬
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُّ ُ َ َ ْ َ
)‫ وذكر تمام الح ِديث (متفق عليه‬... ‫أعطى وكل ش ي ٍء ِعنده ِبأج ٍل مسمى فمرها فلتص ِبر ولتحت ِسب‬
922. Dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhuma, katanya: "Salah seorang dari puteri-puteri Nabi
s.a.w. mengutus seseorang kepada beliau s.a.w. untuk memanggilnya dan memberitahukan kepadanya
bahawa seseorang anaknya - yakni anak puteri Nabi s.a.w. - itu, lelaki atau perempuan - yang
meriwayatkan Hadis ini ragu-ragu, apakah anak itu lelaki atau perempuan - sedang berada dalam
keadaan akan meninggal dunia. Puteri Nabi s.a.w. yang memanggil itu ialah Zainab, sedang yang sakit
namanya Umamah. Nabi s.a.w. lalu bersabda kepada utusan puterinya itu: "Kembalilah dulu ke tempat
puteriku itu dan beritahukanlah padanya bahawasanya bagi Allah adalah apa-apa yang diambil,
bagiNya apa-apa yang diberikan dan segala sesuatu menurut ajal yang ditentukan di sisiNya. Maka
dari itu perintahkanlah ia supaya bersabar sahaja dan supaya mengharapkan keredhaan Allah."
Selanjutnya disebutkan Hadis ini sampai selengkapnya. (Muttafaq 'alaih)

62

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 153
Bolehnya Menangisi Orang Mati Tanpa Nadab
- Menyebut-nyebut Kebaikan Mayat Juga Tanpa Suara Yang Kuat Dalam Tangisannya Itu
Menahan - Tidak Menghebahkan - Sesuatu Yang Tidak Baik

َ
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َّ
ُ
َ ‫اح ُة َف َح َرام َو َس َيأتي ف َيها َباب في ك‬
ِّ ‫َأ َّما‬
َ ‫الن َي‬
‫هللا ت َعالى َوأ َّما ال ُبك ُاء ف َج َاء ْت أ َح ِاديث‬
‫اب النه ِي ِإن شاء‬
‫ت‬
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
َّ
َّ
َّ ‫ب‬
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
‫الن ْه ِي عنه وأن اْل ِِّيت ي َعذ ُب ِب ُبك ِاء أه ِل ِه و ِه َي ُمتأ َّولة َومح ُمولة على َمن أ ْو َص ى ِب ِه والنه ُي ِإن َما ه َو ع ِن‬
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ ‫احة َو‬
َ ‫يل َعلى َج َواز ال ُبكاء بغ ْير ندب َوًل ن َي‬
َ ‫ال ُبكاء الذي فيه ندب أ ْو ن َي‬
ُ ‫الد ِل‬
‫اح ٍة أ َح ِاديث ك ِث َيرة ِم ْن َها‬
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
Ada pun bersuara kuat ketika menangisi mayat itu, maka hukumnya adalah haram dan ini akan
dihuraikan dalam suatu bab tersendiri iaitu Kitab Larangan, Insya Allah.
Ada pun menangis biasa, maka ada beberapa Hadis yang menghuraikan tentang larangan itu dan
bahawasanya mayat itu akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Hal sedemikian ini
ditakwilkan dan ditangguhkan atas orang yang mewasiatkan itu. Ada pun yang dilarang itu hanyalah
tangisan yang di dalamnya disertai nadab atau dengan suara kuat luar biasa. Ada pun dalilnya tentang
bolehnya menangis tanpa nadab dan tidak dengan suara kuat ialah beberapa Hadis yang amat banyak
jumlahnya, di antaranya ialah :

َّ َّ َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َع َاد َس ْع َد ْب َن ُع َب َاد َة َو َم َع ُه َع‬
ُ ‫َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫بد‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َّ َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ َّ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
‫هللا صلى‬
‫وف وسعد بن أبي وق‬
ٍ ‫هللا بن مسع‬
ٍ ‫الرح َم ِان بن ع‬
ِ ‫ود َر ِض َي هللا عن ُه ْم فبكى َرسول‬
ِ ‫اص وعبد‬
ٍ
َّ َّ َ
َّ
َ ‫ال َأ ًَل َت ْس َم ُعو َن إ َّن‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َل َّما َ َرأى ْال َق ْو ُم ُب َك َاء َر‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َب َك ْوا َف َق‬
‫ل‬
‫هللا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ
َ ْ ْ
ْ
َ
ِّ
ِّ َ
)‫ًل ُي َع ِذ ُب ِب َد ْم ِع ال َع ِين َوًل ِب ُح ْز ِن ال َقل ِب َول ِك ْن ُي َع ِذ ُب ِبهذا أ ْو َي ْر َح ُم َوأش َار ِإلى ِل َسا ِن ِه (متفق عليه‬

923. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. menziarahi Sa'ad bin
Ubadah dan besertanya ialah Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Mas'ud
radhiallahu 'anhum. Kemudian Rasulullah s.a.w. menangis. Ketika orang-orang di situ mengetahui
tangisannya Rasulullah s.a.w., maka mereka pun menangislah. Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda:
"Adakah kamu sekalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa sebab adanya
airmata yang mengalir di mata, tidak pula kerana kesusahan hati, tetapi Allah menyiksa itu ialah
dengan sebab perbuatan ini atau pun Allah memberikan rahmatNya." Beliau s.a.w. menunjuk kepada
lidahnya. (Muttafaq 'alaih)

َ
َ َّ َّ َ
َّ
َ
ُ ‫َو َع ْن ُأ َس َام َة ْب َن َزيد َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ُر ِف َع ِإل ْي ِه ْاب ُن ْابن ِت ِه َو ُه َو ِفي‬
‫هللا‬
ِ
ِ ٍ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ ‫ْاْلَوت َف َف‬
َ
َ
َ
َ ‫اض ْت َع ْي َنا َر ُسول هللا‬
َ ‫ال له َسعد َما هذا َيا َر ُسو َل هللا ق‬
َ ‫صلى الله عل ْي ِه َو َسل َم فق‬
‫ال ه ِذ ِه‬
ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ ‫هللا ت َعالى في قلوب ع َباده َوإن َما َي ْر َح ُم‬
ُ ‫َر ْح َمة َج َعل َها‬
ُّ ‫هللا ِم ْن ِع َب ِاد ِه‬
)‫الر َح َم َاء (متفق عليه‬
ِِ ِ ِ
ِ
924. Dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. pada suatu
ketika disampaikan berita tentang dari anak puterinya yang dalam keadaan akan meninggal dunia, lalu
kedua-dua mata Rasulullah s.a.w. mengalirkan airmata. Kemudian Sa'ad berkata kepada beliau s. a.w.:
"Apakah maknanya ini, ya Rasulullah?" Beliau s.a.w. menjawab: "Ini adalah sebagai tanda belas
kasihan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dan hati hamba-hambaNya. Hanyasanya Allah itu mengasihi
orang-orang yang mempunyai hati belas kasihan dari golongan hamba-hambaNya itu." (Muttafaq
'alaih)

َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ
َّ َّ َ
ُ‫هللا َع ْنه‬
َّ
ُ ‫اهيم َرض َي‬
َ
ُ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َد َخ َل َع َلى ْابنه إ ْب َر‬
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫س ر ِض ي هللا عنه أن رسو‬
ِ
ٍ ‫وعن أن‬
ِ ِِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
ْ
ُ ُ َ ََُ
َ ‫ود ب َنفسه ف َج َعل ْت َع ْي َنا َر ُسول هللا‬
َ ‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َتذرفان ف َق‬
َّ ‫ال ل ُه َع ْب ُد‬
‫الر ْح َم ِان ْب ِن‬
ِ ِ
ِ ِ ِ ‫وهو يج‬
ِ ِ ُ
ْ
ْ ْ
َ
َ ‫َع ْو َف َو َأ ْن َت َيا َر ُسو‬
َ ‫ال َيا ْاب َن َع ْو ٍف إ َّن َها َر ْح َمة ُث َّم َأ ْت َب َع َها بأ ْخ َرى َف َق‬
َ ‫هللا َف َق‬
‫ل‬
‫ال ِإ َّن ال َع ْي َن ت ْد َم ُع َوال َقل َب‬
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُ‫ضه‬
َ
َ ‫يم َْلَ ْح ُز ُونو َن (رواه البخاري) َو ُرو َى ُم ْسل ُم َب ْع‬
ُ ‫َي ْح َز ُن َو ًَل َن ُقو ُل إ ًَّل َما ُي ْرض ي َرَّبنا َوإنا ِل ِف َرا ِقَ َيا إ َبراه‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ
ُ ََْ َ
َ
َّ
َ
‫اب ك ِثير ٍة ِفي الص ِح ِيح مشهور ٍة وهللا أعلم‬
ِ ‫وألاح ِاديث ِفي الب‬

925. Dari Anas r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat anaknya iaitu Ibrahim r.a.
dan ia sedang berderma dengan jiwanya - yakni menghadapi kematian, maka kedua-dua mata
Rasulullah s.a.w. itu melelehkan airmata. Abdur Rahman bin Auf berkata kepadanya: "Tuan pun
menangis ya Rasulullah?" Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya airmata ini
adalah sebagai tanda kasih sayang." Selanjutnya airmata pertama itu diikuti airmata kedua dan
seterusnya. Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Sesungguhnya mata pun boleh mengalirkan airmata dan hati
pun boleh berdukacita. Kami tidak mengucapkan melainkan apa yang dapat memberikan keredhaan
kepada Tuhan kami dan sesungguhnya kami ini dengan berpisah denganmu itu, wahai Ibrahim
nescayalah bersedih hati."
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan sebahagiannya.
Hadis-hadis dalam bab ini amat banyak disebutkan dalam kitab shahih dan termahsyur sekali.
Wallahu a'lam.
63

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 154
Menahan - Tidak Menyiar-nyiarkan - Sesuatu Yang Tidak
Baik Yang Diketahui Dari Seseorang Mayat

َّ َّ َ
َّ َّ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫َو َع ْن َأبي َرافع َأ ْس َل َم َم ْو َلى َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ال‬
‫هللا صلى‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ٍِ ِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ُ ‫َم ْن غ َّس َل َم ًيتا فك َت َم َعل ْيه غ َف َر‬
َ ‫ال‬
َ ‫هللا ل ُه أرَب ِع َين َم َّرة (رواه الحاكم) َوق‬
‫ص ِحيح َعلى ش ْر ِط ُم ْس ِل َم‬
ِ
926. Dari Abu Rafi' iaitu Aslam, hamba sahaya Rasulullah s.a.w. bahawasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Barangsiapa yang memandikan seseorang mayat, lalu ia menyimpan - yakni merahsiakan atas keburukan mayat itu - yang diketahui olehnya, maka Allah memberikan pengampunan kepada
orang tadi sebanyak empat puluh kali."
Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan ia berkata bahawa ini adalah Hadis shahih menurut syarat
Imam Muslim.

64

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 155
Menyembahyangkan Mayat, Menghantarkannya
- Ke Kubur, Menghadiri Pengkebumiannya Dan
Makruhnya Kaum Wanita Ikut Menghantarkan Jenazah-jenazah

ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
‫ض ُل التش ِي ِيع‬
‫وقد سبق ف‬

Tentang keutamaan menghantarkan mayat sudah lebih dahulu huraiannya - rujuk Kitab
Menziarahi orang sakit dari Hadis no. 891 di muka surat 50 dan seterusnya.

َّ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى‬
‫ال َر ُسو ُل هللا صلى الله علي ِه وسلم من ش ِهد الجنازة حتى ي‬
ِ
َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ
َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
‫عليها فله ِقيراط ومن ش ِهدها حتى تدفن فله ِقيراط ِان ِقيل وما ال ِقيراط ِان قال ِمثل الجبلي ِن‬
ْ
)‫ال َع ِظ َيم ْي ِن (متفق عليه‬
927. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang menyaksikan mayat sehingga ia disembahyangkan - yakni ikut sama
menyembahyangkan juga, maka ia memperolehi pahala seqirath dan barangsiapa yang menyaksikan
sehingga di kubur, maka ia memperolehi pahala dua qirath." Beliau s.a.w. ditanya: "Seberapakah dua
qirath itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu seperti dua gunung yang besar-besar." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ ‫احت َس ًابا َو َك‬
َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ
ْ َ ً
ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َق‬
‫ان َم َع ُه َح َّتى‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫ال م ِن اتبع جنازة مس ِل ٍم ِإ َيمانا و‬
ِ
ِ ‫وعنه أن َرسول‬
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ
ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ
ُ َْ َ
ْ ‫ألا‬
َ
ُّ
‫صلى َعل ْي َها ث َّم‬
‫اط ِمثل أح ٍد ومن‬
‫ير‬
‫ق‬
‫ل‬
‫ك‬
‫ن‬
‫ي‬
‫اط‬
‫ير‬
‫ق‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ج‬
ٍ ِ
ِ ِ ِ ‫يصلى عليها ويفرغ ِمن دف ِنها ف ِإنه ير ِجع ِمن‬
ِ
َ ‫َر َج َع َق ْب َل َأ ْن ُت ْد َف َن َفإ َّن ُه‬
ُ
َ
ْ
)‫اط (رواه البخاري‬
‫قير‬
‫ب‬
‫ع‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ي‬
ٍ ِ ِ
ِ
928. Dari Abu Hurairah r.a. juga bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
''Barangsiapa mengikuti jenazahnya seseorang Muslim dengan sebab adanya keimanan serta
mengharapkan keredhaan Allah dan ia terus menyertainya sehingga mayat itu disembahyangkan dan
sehingga selesai dikebumikan, maka sesungguhnya orang yang sedemikian itu akan kembali dengan
membawa pahala sebanyak dua qirath, setiap seqirath itu adalah sebesar gunung Uhud. Dan
barangsiapa yang ikut menyembahyangkannya kemudian kembali sebelum dikebumikan, maka
sesungguhnya ia akan kembali dengan membawa pahala seqirath." (Riwayat Bukhari)

َ
َ
َ َ
ْ
َ
ِّ
ُ ‫َو َع ْن ُأ ِّم َعط َي َة َرض َي‬
‫هللا َع ْن َها قال ْت ُن ِه َينا َع ِن ِات َب ِاع ال َج َنا ِئ ِز َول ْم ُي ْع َز ْم َعل ْي َنا(متفق عليه) َو َم ْع َن ُاه َول ْم‬
ِ ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ َّ ُ
ْ َّ َ ُ
َ
ْ َّ
)‫ات (متفق عليه‬
ِ ‫يشدد ِفي النه ِي ك َما يشدد ِفي اْلح َّر َم‬
929. Dari Ummu 'Athiyah radhiallahu 'anha, katanya: "Kami semua dilarang untuk mengikuti
menghantarkan jenazah - ke kubur, tetapi larangan itu tidak diperkuatkan untuk kami - maksudnya ialah
untuk kaum wanita." (Muttafaq 'alaih)
Maknanya ialah bahawa larangan mengikuti jenazah ke kubur bagi kaum wanita itu tidak
diperkuatkan sebagaimana keadaannya larangan yang diperkuatkan dalam perkara-perkara yang
diharamkan - jadi hukumnya ialah makruh sahaja.

65

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 156
Sunnahnya Meramaikan Orang Yang Menyembahyangkan
Jenazah Dan Membuat Barisan-barisan Orang-orang
Yang Menyembahyangkan Itu Menjadi Tiga Deretan Atau Lebih

ُ َ ِّ َ ُ ِّ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َع ْن َعائ َش َة َرض َي‬
ُ ُ َ ‫هللا َع ْن َها َق َال ْت َق‬
‫ص ِلي َعل ْي ِه أ َّمة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ما ِمن م ِي ٍت ي‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
ِ
ْ ُ ِّ ُ َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ ً َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
)‫ِمن اْلس ِل ِمين يبلغون ِمئة كلهم يشفعون له ِإًل ش ِفعوا ِف ِيه (رواه مسلم‬
930. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang mayat pun yang disembahyangkan oleh sesuatu ummat dari kaum Muslimin
yang sampai berjumlah seratus orang yang semuanya memohonkan syafaat - yakni pertolongan supaya
diampuni dosa-dosanya - kepada mayat tadi, melainkan Allah akan mengabulkan permohonan syafaat
mereka itu pada mayat tersebut." (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َو َعن ْابن َع َّباس َرض َي‬
َ ُ ُ ْ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل َما ِم ْن َر ُج ٍل‬
‫هللا‬
ِ ‫ال س ِمعت َرسول‬
ِ ٍ
ِ ِ
َ
ً
َ
ُ
َ ُ َُ ْ ُ
َ
َ
َ
َ َّ ً ْ َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
)‫مس ِل ٍم يموت فيقوم على جنازِت ِه أربعون رجال ًل يش ِركون ِباهللِ شيئا ِإًل شفعهم هللا ِف ِيه (رواه مسلم‬
931. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Tiada seorang Muslim pun yang mati, lalu jenazahnya disembahyangkan oleh empat puluh
orang yang semuanya tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan
permohonan syafaat orang-orang yang menyembahyangkan itu - yakni memohon pertolongan kepada
Allah agar diampunkan dosa-dosanya - bagi mayat tersebut." (Riwayat Muslim)

َ ‫ال َك‬
ُ ‫ان َمال َُ ْب ُن ُه َب ْي َرة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه إ َذا‬
ْ ‫َو َع ْن َم ْرَث ِد ْبن َع‬
َ ‫هللا ْال َي َزِن ِّي َق‬
َّ ‫ص َّلى َع َلى ْال َج َنا َز ِة َف َت َق‬
‫ال‬
‫د‬
‫ب‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ُ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َم ْن‬
ُ
ْ‫ص َّلى َع َليه‬
َ
َ
‫هللا صلى‬
ِ
ِ
ِ ‫الناس عليها جزأهم عليها ثالثة أجز ٍاء ثم قال قال رسول‬
ُ ُ ‫َث َال َث ُة‬
َ ‫وف َف َق ْد َأ ْو َج َب (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ٍ ‫صف‬
932. Dari Marsad bin Abdullah al-Yazani, katanya: "Malik bin Hubairah itu apabila
menyembahyangkan jenazah dan dianggapnya sedikit orang-orang yang ikut menyembahyangkan itu,
maka mereka itu dibahaginya rnenjadi tiga bahagian - yakni tiga baris. Kemudian ia berkata:
"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang disembahyangkan oleh tiga baris, maka keadaan itu
telah mewajibkan jenazah itu - untuk mendapatkan syurga."
Diriwayatkan oleh imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan ia mengatakan bahawa ia adalah
Hadis hasan.

66

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 157
Apa-apa Yang Dibaca Dalam Solat Jenazah

َ
ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ
‫اب ث َّم ُيك ِِّب ُر الثا ِن َية ث َّم‬
‫ات يتعوذ بعد ألاولى ثم يقرأ فا ِتحة ال ِكت‬
‫ك ْي ِف َّي ِة الصال ِة الجناز ِة يك ِبر أربع ت‬
ٍ ‫كبير‬
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ
َ
َ َ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ِّ َ ُ
‫ض ُل أ ْن‬
‫ص ِ ِّل َعلى ُم َح َّم ٍد َو َعلى ِآل محم ٍد وألاف‬
‫يص ِلي على الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم فيقول اللهم‬
ْ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ِّ َ ُ
َ
‫يم ِإلى ق ْوله ِإ َّن ََ َح ِميد َم ِجيد َوًل َي ُقو ُل َما َي ْف َع ُله كثير ِم َن ال َع َو ِ ِّام‬
‫يت ِممه ِبقوِل ِه كما صليت على إبر ِاه‬
َ
َّ ‫ص ُّلو َن َع َلى‬
َ ‫م ْن َق َر َاءته ْم { َّإن‬
َ ‫ص َال ُت ُه إ َذا ْاق َت‬
َ ‫ص ُّح‬
َ ‫] ْآلا َية َفإ َّن ُه ًَل َت‬٢٢ :‫اب‬
َ ‫هللا َو َمالئ َكته ُي‬
ُ ‫النب ِّي} [ ْألا ْح َز‬
‫ص َر‬
ِ
ِ
ِ ِ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ُ ‫َعل ْيه ث َّم ُيك ِّب ُر الثالثة َو َيد ُعو لل َم ِّيت َولل ُم ْسلمين ب َما َسنذك ُر ُه م َن ألا َحاديث إن ش َاء‬
‫هللا ت َعالى ث َّم ُيك ِِّب ُر‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ ‫الراب َعة َو َي ْد ُعو َوم ْن أ ْح َسنه «الل ُه َّم ًل َت ْحر ْم َنا أ ْج َر ُه َوًل َت ْفت َّنا َب‬
َّ
‫عد ُه َواغ ِف ْر ل َنا َول ُه» َواْل ْخ َت ُار أ َّن ُه ُيط ِّ ِو ُل‬
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ ْ ُُ ُ ْ َ َ
َّ َ َ َ
َّ ‫الراب َعة خ َال َف َما َي ْع َت ُاد ُه َأ ْك َث ُر‬
َ ُّ
َ ‫الناس ل‬
‫هللا ت َعالى‬
‫يث ْاب ِن أ ِبي أ ْوفى ال ِذي سنذكره ِإن شاء‬
‫د‬
‫ح‬
ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ َّ ‫الدع ِاء ِفي‬
َ ْ َّ َ َ
َ َ َّ
َّ ‫ور ُة َب ْع َد‬
َ ‫ألا ْدع َي ُة ْاْلَ ُأث‬
‫كب َير ِة الث ِالث ِة ف ِم ْن َها‬
‫الت‬
ِ ‫وأما‬
ِ
Cara bersembahyang jenazah ialah:
Bertakbir empat kali. Selepas takbir pertama membaca ta'awwudz - A'udzu billahi minasy
syaithanir rajim - lalu membaca Fatihatulkitab - yakni surah al-Fatihah, kemudian bertakbir yang kedua
kalinya, lalu mengucapkan selawat kepada Nabi s.a.w. mengucapkan: Allahumma shalli 'ala
Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ada pun yang lebih utama ialah supaya disempurnakan dengan
ucapan: Kama shallaita 'ala Ibrahim sampai ucapan Hamidum majid.
Jadi jangan membaca sebagaimana yang diamalkan oleh sebahagian besar orang awam, iaitu
mereka semua membacakan: Innallaha wa malaikatahu yushailuna 'alan nabiyyi dan seterusnya sampai
habisnya ayat, sebab sesungguhnya sahaja tidak akan sahlah solatnya, jikalau seseorang itu
meringkaskan bacaannya pada yang demikian itu belaka. Selanjutnya lalu bertakbir yang ketiga dan
berdoa untuk mayat dan untuk seluruh kaum Musiimin, sebagaimana yang akan kami huraikan
Hadis-hadisnya nanti. Insya Allah Ta'ala.
Seterusnya ialah bertakbir keempat kalinya dan berdoa. Setengah daripada sebaik-baiknya doa
ialah: Ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu - maksudnya: Ya Allah, janganlah
menghalangi kami untuk memperolehi pahala disebabkan oleh mushibah yang ditinggalkan oleh mayat
ini, jangan pula ada fitnah sepeninggalannya dan ampunilah untuk kami semua dan untuk mayat ini
juga.
Yang terpilih ialah supaya seseorang itu memperpanjangkan doanya dalam doa setelah takbir
keempat ini. Jadi menyalahi apa-apa yang biasa dilakukan oleh sebahagian ramai orang - yang suka
memendekkan doa itu. Ini adalah berdasarkan Hadis Ibnu Abi Aufa yang akan kami sebutkan di
belakang, Insya Allah Ta'ala.
Ada pun doa-doa yang datang dari Nabi s.a.w. selepas takbir ketiga, di antaranya ialah:

َ َّ َّ َ
َّ
َ َُْ ُ َ َ
َ ‫الر ْح َمان ْبن َع ْو َف ْب‬
َ ‫َع ْن َأبي‬
ُ ‫ص َّلى َر ُسو‬
َ ‫ال‬
َ
ْ
َ
َّ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
َ
‫ال‬
‫م‬
‫ن‬
‫د‬
‫ب‬
‫ع‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ‫َع َلى َجنا َزة فحفظت من دعائه َوه َو يقو ُل الل ُه َّم اغف ْر له َوا ْرح ْمه َوعافه َواعف عنه َوأكر ْم نزله َوو ِّسع‬
ِِ
ِ
ِِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ ْ َ ََُ ْ ُ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُ‫الد َنس َو َأ ْبد ْله‬
ُ
َّ
َّ ‫ض م َن‬
َ
َ َ َ
َ
ْ َ َ
َ َْ َ ْ
ِ
ِ ‫مدخله واغ ِسله ِباْل ِاء والثل ِج والب َر ِد ون ِق ِه ِمن الخطايا كما نقيت الثوب ألابي‬
ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ً ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ْ ً َ ً ْ َ َ َ ْ ً ْ َ ً َ
‫اب ال َق ْب ِر‬
‫ذ‬
ِ ‫دارا خيرا ِمن دا ِر ِه وأهال خيرا َ ِمن َأه ِل ِه َوزوجا خيرا ِمن زو ِج ِه وأد ِخله الجنة وأ ِعذه ِمن ع‬
َْ
َ َ َ ُ
ََ ْ َ
ُ ‫النار َح َّتى َت َم َّن‬
َّ
)‫يت أ ْن أكون أنا ذ ِل ََ اْل ِِّي ُت (رواه مسلم‬
ِ ‫و ِمن عذ‬
ِ ‫اب‬
933. Dari Abdur Rahman bin Auf bin Malik r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w.
menyembahyangkan jenazah , lalu aku menghafalkan sesuatu dari doanya, iaitu beliau s.a.w.
mengucapkan - yang maksudnya: "Ya Allah, ampunilah ia dan belas kasihanilah, selamatkanlah ia dan
maafkanlah, muliakanlah tempat kediamannya - dalam kubur - dan luaskanlah tempat masuknya,
bersihkanlah ia dengan air, salji dan embun, bersihkanlah ia dari kesalahan-kesalahannya
sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran, berilah ia ganti berupa perumahan
yang lebih baik dari perumahannya - di dunia juga ganti keluarga yang lebih baik dari keluarganya - di
dunia - serta kahwinkanlah ia dengan suami - atau isteri - yang lebih baik dari suami - atau isterinya di dunia. Masukkanlah ia dalam syurga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka."
'Aufa berkata: "Sehingga aku mengharapkan hendaknya sayalah yang menjadi mayat ketika itu."
(Riwayat Muslim)

َْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َّ ‫هللا َع ْن ُه ْم َعن‬
ُ ‫ص َحاب ٌّي َرض َي‬
ُ ‫ألا ْش َهل ِّي َع ْن َأبيه َو َأ ُب‬
َ ‫وه‬
‫الن ِب ِّ ِي‬
‫وعن أ ِبي هريرة وأ ِبي قتادة وأ ِبي ِإبر ِاهيم‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ِّ َ ْ ْ َّ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
‫بيرنا َوذك ِرنا‬
‫صلى الله علي ِه وسلم أنه صلى على جناز ٍة فق‬
ِ ‫ال اللهم اغ ِفر ِلح ِينا وم ِي ِتنا وص ِغ ِيرنا وك‬
َ
َ
ْ َ َّ َ
َ
َّ
َ ْ َ
َّ َ
َ َ َ َ َُْ
‫َوأنثانا وش ِاه ِدنا َوغا ِئ ِب َنا الل ُه َّم َم ْن أ ْح َي ْي َت ُه ِم َّنا فأ ْح ِي ِه َعلى ِإلا ْسال ِم َو َم ْن ت َوف ْي َت ُه ِم َّنا ف َتوف ُه َعلى ِإلا َيم ِان‬
َ
َ
َّ
َْ ْ َ
َ ‫الل ُه َّم ًَل َت ْحر ْم َنا َأ ْج َر ُه َو ًَل َت ْفت َّنا َب‬
‫عد ُه (رواه الترمذي) ِم ْن ِر َو َاي ٍة أ ِبي ُه َرْي َرة َوألاش ِه ِل ِّ ِي َو َر َو ُاه أ ُبو َد ُاو َد ِم ْن‬
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ َ َ َ
َ ‫ال ْال َحاك ُم َحديث َأبي ُه َرْي َر َة‬
َ‫ص ِحيح َع َلى َش ْر ِط ْال ُب َخار ُّي َو ُم ْس ِل ُم َقال‬
َ
‫ِرواي ٍة أ ِبي هريرة وأ ِبي قتادة ق‬
ِ
ِ
ِ َ
ِ
َ
َ
َ َ َ ‫ِّ ْ ُّ َ َ ْ ُ َ ُّي َ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ َ ُّي‬
‫ص ُّح ش ْي ٍء ِفي َهذا‬
‫ات هذا الح ِديث ِرواي ِة ألاشه ِل ِي قال البخ ِار وأ‬
ِ ‫التر ِم ِذي قال البخ ِار أصح ِرواي‬
ِ
َ ‫ْال‬
ٍَ ‫اب َح ِد ْي ٍث َع ْو ِف ْاب ِن َم ِال‬
‫ب‬
ِ
67

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

934. Dari Abu Hurairah, Abu Qatadah dan Abu Ibrahim al-Asyhali dari ayahnya dan ayahnya
adalah seorang sahabat, radhiallahu 'anhum dari Nabi s.a.w. bahawasanya beliau menyembahyangkan
jenazah, lalu membacakan - yang maksudnya: "Ya Allah, ampunilah untuk yang masih hidup dan yang
telah mati dari kami, yang kecil dan yang besar - maksudnya yang muda dan yang tua, yang lelaki dan
yang perempuan, yang hadir ini dan yang tidak hadir. Ya Allah, barangsiapa yang Engkau hidupkan di
antara kami, maka hidupkanlah dengan menetapi Agama Islam dan barang yang Engkau matikan dari
kami, maka matikanlah dengan menetapi keimanan. Ya Allah, janganlah menghalang-halangi kami
untuk memperolehi pahala sebab mendapatkan mushibah ditinggalkan mayat ini dan jangan ada fitnah
sepeninggalannya."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dari riwayat Abu Hurairah dan al-Asyhali. Juga diriwayatkan
oleh Imam Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Qatadah. Imam Hakim berkata: Hadis Abu
Hurairah ini shahih menurut syaratnya Imam-imam Bukhari dan Muslim." Imam Termidzi berkata:
"Imam Bukhari berkata: "Selengkap-lengkap riwayat-riwayat Hadis dalam bab ini ialah riwayatnya
al-Asyhali." Imam Bukhari berkata: "Sebaik-baik Hadis dalam bab ini ialah Hadisnya 'Auf bin Malik.

َ
َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صل ْي ُت ْم َعلى‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يقول ِإذا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
ُّ ُ َ ْ ُ ‫ْاْلَ ِّيت َف َأ ْخل‬
)‫عاء (رواه أبو داود‬
ِ ‫صوا له الد‬
ِ ِ
ِ
935. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau kamu sekalian menyembahyangkan mayat, maka bersikap ikhlaslah dalam
membacakan doa untuk mayat itu." (Riwayat Abu Dawud)

َ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
َّ
َ ‫الل ُه َّم َأ ْن َت َ ُّب َها َو َأ ْن َت َخ َل ْق َت َها َو َأ‬
‫نت َه َد ْي َت َها‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي الصال ِة على الجناز ِة‬
‫وعنه ع ِن النب ِي‬
‫ر‬
َُ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ْ
‫سرها وعال ِني ِتها وقد ِجئناك شفعاء له فاغ ِفر له (رواه أبو‬
ِ ‫ِل ِلسال ِم وأنت قبضت روحها وأنت أعلم ِب‬
)‫داود‬
936. Dari Abu Hurairah r.a. juga dari Nabi s.a.w. perihal doa menyembahyangkan jenazah, iaitu
- yang maksudnya: "Ya Allah, Engkau adalah Tuhan jenazah ini, Engkau juga yang menciptakannya,
Engkau memberikannya petunjuk untuk memeluk Agama Islam. Engkau mencabut ruhnya dan Engkau
lebih mengetahui perihal rahsia dan apa yang kelihatan daripada dirinya. Kami semua datang
menghadapMu untuk memohonkan syafaat padanya. Maka dari itu ampunilah jenazah ini." (Riwayat
Abu Dawud)

َ َّ َّ َ
َ َّ
َ ُ َْ ُ َ َ َ َْْ ْ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ص َّلى ب َنا َر ُسو‬
َ ‫ال‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َعلى َر ُج ٍل ِم َن‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن وا ِثل ِة ب ِن ألاسق ِع ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
ْ
َ
َ َ َْ ََْ
ُ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ َّ ‫ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُل‬
َ ‫عذ‬
‫اب‬
‫الن ِفي ِذ َم ِِّت ََ َو َح ْب ِل ِج َوا ِر َك ف ِق ِه ِفتنة القب ِر و‬
‫ف‬
ٍ ‫اْلس ِل ِمين فس ِمعته يقو اللهم ِإن فالن ابن‬
َ
ْ َ َّ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
ُ ‫اغف ْر َل ُه َوا ْر َح ْم ُه إ َّن ََ أ ْن َت ْال َغ ُف‬
ُ ‫الر ِح‬
َّ ‫ور‬
)‫يم (رواه أبو داود‬
ِ ‫الن ِار وأنت أهل الوف ِاء والحم ِد اللهم ف‬
ِ
937. Dari Wasilah bin al-Asqa' r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. menyembahyangkan jenazah
seorang lelaki dari kaum Muslimin beserta kami, lalu aku mendengar beliau s.a.w. membacakan - yang
maksudnya: "Ya Allah, sesungguhnya Fulan anak Fulan ini adalah dalam tanggunganMu dan ikatan
keamananMu, maka dari itu lindungilah ia dari fitnah kubur dan siksanya. Engkau adalah ahli dalam
menetapkan janji dan memiliki pujian. Ya Allah, maka ampunilah ia, belas kasihanilah ia,
sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Penyayang." (Riwayat Abu Dawud)

َ َ َ
ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ ُ
َْ ْ َ َ
َّ ‫ات َف َق َام َب ْع َد‬
‫الر ِاب َع ِة‬
ٍ ‫هللا ْب ِن أ ِبي أ ْوفى َر ِض َي هللا عن ُه َما أنه ك َّب َر على َجناز ِة ْابن ٍة له أ ْرب َع تك ِب َير‬
ِ ‫وعن عب ِد‬
َّ َّ َ
َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ
َ ‫ال َك‬
َ ‫ان َر ُسو‬
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي‬
َ
‫ل‬
‫ص َن ُع هكذا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫كقد ِر ما بين التك ِبيرتي ِن يستغ ِفر لها ويدعو ثم‬
ِ
ِ
ََ
َّ ُ
ً َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
ْ َ
َ َ
‫اعة َح َّتى ظ َنن ُت َّأن ُه َس ُيك ِِّب ُر خ ْم ًسا ث َّم َسل َم َع ْن َيمي ِن ِه َو َع ْن ِش َم ِال ِه فل َّما‬
‫و ِفي ِرواي ٍة كبر أربعا فمكث س‬
َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ِّ َ ‫ص َر َف ُق ْل َنا َل ُه َما َه َذا َف َق‬
َ ‫ِا ْن‬
‫ص َن ُع أ ْو‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ي‬
ِ ‫ال ِإ ِني ًل أ ِزيدك ْم على ما َرأيت َرسول‬
َ
ََ
َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ص َن َع َر ُسو‬
َ ‫ال َحديث‬
َ ‫هك َذا‬
َ
َ
‫ل‬
‫ص ِحيح‬
‫ق‬
‫و‬
)
‫الحاكم‬
‫رواه‬
(
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
938. Dari Abdullah bin Abu Aufa radhiallahu 'anhuma, bahawasanya ia bertakbir untuk
menyembahyangkan jenazah anak perempuannya, lalu ia berdiri selepas takbir keempat seperti kadar
waktu berdirinya antara dua takbir, kemudian ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melakukan sedemikian ini."
Dalam riwayat lain disebutkan: Abdullah bin Abu'Aufa bertakbir yang keempat kalinya, lalu
berdiam diri sebentar, sehingga aku mengira bahawa ia akan bertakbir untuk kelima kalinya, kemudian
bersalam menoleh ke sebelah kanannya lalu ke sebelah kirinya. Setelah ia selesai bersembahyang, kami
pun bertanya padanya: "Apakah maknanya itu tadi? - maksudnya antara takbir keempat dengan salam,
mengapa lama sekali? Ia menjawab: "Sesungguhnya aku tidak akan menambahkan untuk kamu sekalian
melebihi dari apa yang aku rujuk dari Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang beliau lakukan," atau ia
berkata : "Memang demikian itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w."
Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis shahih.

68

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 158
Menyegerakan Pengkebumian Jenazah

ً َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
‫ص ِال َحة‬
َ‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال أس ِرعوا ِبالجناز ِة ف ِإن ت‬
ُ َ
ُ
َ َ
َ َ َ ٌّ َ َ َ َ ‫َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ى‬
‫ض ُعون ُه َع ْن ِرق ِابك ْم (متفق عليه) َو ِفي ِر َو َاي ٍة ِْل ْس ِل ٍم فخ ْير‬
‫فخير تق ِدمونها ِإلي ِه وإن تَ ِسو ذ ِلَ فشر ت‬
َ
ُ
‫ت َق ِِّد ُم َون َها َعل ْي ِه‬
939. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Segerakanlah mengebumi jenazah itu. Jikalau ia baik, maka itulah suatu kebaikan yang kamu
sekalian berikan kepadanya, manakala jikalau ia selain yang sedemikian - yakni jenazah buruk, maka
itulah suatu keburukan yang kamu sekalian letakkan pada bahu-bahu kamu sekalian." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: fa khairun tuqaddi-munaha 'alaih - Jadi ilaihi diganti
'alaihi.

َ ْ َ َ
ْ
َ َّ َّ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َّ
َ
ُ
َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ِإذا ُو ِض َع ِت ال َج َنا َزة‬
‫يد الخد ِر ِي ر ِض ي هللا عنه قال كان الن ِبي‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
ٍ ِ
ِ
َ َ َ
ْ ‫َف‬
َ ‫صال َح ًة َق َال ْت َق ِّد ُموني َو ْإن َك َان ْت َغ ْي َر‬
َ ْ َ َ ْ َ ْ ‫ال َع َلى َأ ْع َناق‬
ُ ‫الر َج‬
ِّ ‫اح َت َم َل َها‬
‫ص ِال َح ٍة قال ْت ِل ْه ِل َها‬
ِ ‫هم ف ِإن كانت‬
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َّ ْ َ ُّ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ
)‫يا ويلها أين تذهبون ِبها يسمع صوتها كل ش ي ٍء ِإًل ِإلانسان ولو س ِمع ِإلانسان لص ِعق (رواه البخاري‬
940. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Nabi s.a.w. bersabda:
"Jikalau jenazah itu tetah diletakkan - dalam usungan atau kereta mayat - lalu orang-orang
lelaki membawanya di atas bahu-bahu mereka - untuk dikebumikan dalam kubur. Maka jikalau jenazah
itu seorang yang soleh, ia pun berkatalah: "Dahulukanlah aku - maksudnya segerakanlah dalam
mengebumikan jenazah ku kerana ingin segera mengetahui rahmat Allah dalam kubur itu. Tetapi
jikalau jenazah itu tidak soleh, maka ia berkata kepada keluarganya: "Aduhai celaka diriku, ke
manakah kamu sekalian hendak pergi membawa jenazah ku ini?" Suaranya itu didengar oleh setiap
benda, melainkan manusia dan andaikata manusia itu dengar, nescayalah ia akan pengsan, tidak
sedarkan diri - atau akan turut sama mati sekali." (Riwayat Bukhari)

69

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 159
Menyegerakan Mengembalikan Hutangnya
Mayat Dan Menyegerakan Dalam Menguruskannya,
Kecuali Kalau Mati Secara Mendadak, Maka Perlu Dibiarkan
Dulu Sehingga Dapat Diyakini Kematiannya

َّ
ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
‫س اْل ْؤ ِم ِن ُم َعل َقة ِب َد ْي ِن ِه َح َّتى‬
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال نف‬
َ ‫ُي ْق َض ى َع ْن ُه (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
941. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Diri seorang mu'min itu tergantung
kerana hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunaskan." Maksudnya bahawa urusannya itu masih tidak
dapat diselesaikan, apakah ia selamat dari siksa atau akan binasa kerana siksa. Ia tetap ditahan sampai
hutangnya dipenuhi oleh keluarganya yang masih hidup.
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa, ini adalah Hadis hasan.

َّ ‫ض َف َأ َت ُاه‬
ُ ‫الب َراء ْبن َعازب َرض َي‬
ُ ‫ص ْين ْبن َو ْح َوح َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َط ْل َح َة ْب َن‬
َ ‫َو َع ْن ُح‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َمر‬
‫الن ِب ُّي‬
ِ
ِ ٍِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ال إ ِّني ًَل َأ َرى َط ْل َح َة إ ًَّل َق ْد َح َد َث فيه ْاْلَ ْو‬
‫فآذنو ِني ِب ِه َو َع ِ ِّجلوا ِب ِه‬
‫ت‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ َ ‫صلى الله علي ِه وسلم يعوده فق‬
ِ َ
َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ
َ
ْ َ
ْ
َ
ْ
ْ
)‫ف ِإ َّن ُه ًل َين َب ِغي ِل ِجيف ِة مس ِل ٍم أن تحبس بين ظهرا ِني أه ِل ِه (رواه أبو داود‬
942. Dari Hushain bin Wahwah r.a. bahawasanya Thalhah bin al-Bara' r.a. sakit, lalu didatangi
oleh Nabi s.a.w. perlu menziarahinya kemudian beliau s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya aku tidak melihat Thalhah ini, melainkan ia sudah meninggal dunia. Maka dari
itu, semestinya beritahukanlah hal itu padaku dan segerakanlah memberikan pengurusan padanya sehingga dikebumikan, sebab sesungguhnya sahaja tidak patut bagi mayatnya seseorang Muslim itu
kalau ditahan di antara keluarganya," maksudnya kalau mati siang, kuburkanlah pada siang itu juga,
demikian pula kalau malam, juga kuburkanlah pada malam itu juga. (Riwayat Abu Daud)

70

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 160
Memberikan Nasihat Di Kubur

َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َع ْن َعل ِّي َرض َي‬
ُ ‫ال ُك َّنا في َج َنا َزة في َبقيع ْال َغ ْر َقد َف َأ َت َانا َر ُسو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َْ َ َّ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
‫فقعد وقعدنا حوله ومعه ِمخصرة فنكس وجعل ينكت ِب ِمخصرِت ِه ثم قال ما ِمنكم ِمن أح ٍد ِإًل وقد‬
َُ ُ
َّ ‫ُكت َب َم ْق َع ُد ُه م َن‬
َ ‫النار َو َم ْق َع ُد ُه م َن ْال َج َّنة َف َق ُال ْوا َيا َر ُسو‬
َ ‫هللا َأ َف َال َن َّت ِك ُل َع َلى ِك َتاب َنا َف َق‬
‫ل‬
‫ال ِا ْع َملوا فك ٌّل‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ُ
)‫ وذكر تمام الح ِديث (متفق عليه‬... ‫ميسر ِْلا خ ِلق له‬
943. Dari Ali r.a., katanya: "Kami semua sedang menghantarkan seorang jenazah ke makam
Baqi' al-Gharqad, lalu kami didatangi oleh Rasulullah s.a.w., kemudian beliau s.a.w. duduk dan kami
pun duduk di sekelilingnya. Beliau s.a.w. membawa sebatang tongkat - yang lengkung kepalanya - lalu
beliau menundukkan kepalanya dan mulai membuat garis-garis halus - di bumi - dengan tongkatnya itu.
Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: "Tiada seorang pun dari kamu sekalian itu, melainkan sudah
ditentukan tempat duduknya dari neraka dan tempat duduknya dari syurga."
Para sahabat lalu berkata: "Ya Rasulullah, apakah kami tidak boleh menyandarkan diri kami
pada catatan kami itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Beramallah, kerana setiap orang itu dipermudahkan
jalannya untuk apa yang ia diciptakan untuknya" - maksudnya ialah jikalau memang ditakdirkan baik,
maka mudah sekali orang itu melakukan kebaikan, sedang jikalau ditakdirkan buruk, maka mudah pula
melakukan keburukan.
Selanjutnya Ali r.a. menyebutkan Hadis ini sampai habis. (Muttafaq 'alaih)

71

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 161
Berdoa Untuk Mayat Selepas Dikebumikan
Dan Duduk Di Sisi Kuburnya Sebentar
Untuk Mendoakannya Serta Memohonkan Pengampunan
Untuknya Dan Untuk Membaca Al-Quran

َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
ْ َ ُ َ َ ‫َو َع ْن َأبي َع ْم ُرو َوق‬
‫صلى‬
‫هللا و ِقيل أبو ليلى عثم ِان ب ِن عف ِان ر ِض ي هللا عنه قال كان الن ِبي‬
ِ ‫يل أبو عب ِد‬
ِ ٍ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ َ َ ْ َِ َ ُ َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ َ ِّ
َ ‫الت ْثب‬
ُ‫يت فإ َّنه‬
َّ ‫ال ا ْس َت ْغف ُروا لخيك ْم َو َسلوا ل ُه‬
َ
ْ
َ‫ف َعل ْيه وق‬
َ
َ
‫الله علي ِه وسلم ِإذا ف ِرغ ِمن دف ِن اْل ِي ِت وق‬
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َْ
)‫آلا َن ُي ْسأ ُل (رواه أبو داود‬
944. Dari Abu 'Amr, ada yang mengatakan Abu Abdillah dan ada pula yang mengatakan Abu
Laila, iaitu Usman bin Affan r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila telah selesai dari
mengebumikan mayat, lalu beliau berdiri atas kuburnya dan bersabda:
"Mohonkanlah pengampunan untuk saudara kamu sekalian ini dan mohonkanlah untuknya
supaya dikurniakan ketetapan - jawapan ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti. Sebab
sesungguhnya ia sekarang ini ditanya - oleh dua malaikat itu." (Riwayat Abu Dawud)

ََ
ْ
َ
َ
َ َ َ َ َُْ ُ َ َ
ُ
َ ‫مرو ْبن ْال‬
ُ ‫َو َع ْن َع‬
‫ال ِإذا َدف ْن ُت ُمو ِني فأ ِق ُيموا َح ْو َل ق ْب ِري ق ْد َر َما ت ْن َح ُر َج ُزور‬
‫اص ر ِض ي هللا عنه ق‬
‫ع‬
ِ
ِ
ِ
َ ‫س ب ُك ْم َو َأ ْع َل َم َم َاذا ُأ َراج ُع ب ِه ُر ُس َل َرِّبي (رواه مسلم) َو َق ْد َس َب َق ب ُط ِول ِه َق‬
َ ‫َو ُي َق َّس ُم َل ْح ُم َها َح َّتى َأ ْس َت ْأ ِن‬
‫ال‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َ ‫هللا َو ُي ْس َت َح ُّب َأ ْن ُي ْق َ َرأ ع ْن َد ُه َش ْيء م َن ْال ُقرآن َوإ ْن َخ َت ُم ْوا ْال ُقر َآن ع ْن َد ُه َك‬
ً‫ان َح َسنا‬
ُ ‫الشافع ُّي َرح َم ُه‬
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
945. Dari 'Amr bin al-'Ash r.a., katanya: "Jikalau kamu sekalian telah mengebumikan aku, maka
berdirilah di sekitar kuburku sekadar selama waktu menyembelih seekor unta lalu dibahagi-bahagikan
dagingnya, sehingga aku dapat merasa tenang bertemu dengan kamu sekalian dan aku dapat memikirkan
apa-apa yang akan aku jawabkan kepada utusan-utusan Tuhanku - yakni malaikat yang akan
menanyakan sesuatu."
Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sudah dihuraikan dengan lengkap - serta panjang di
jilid yang pertama dahulu - rujuk Hadis no. 709 di muka surat 360.
Imam as-Syafi'i rahimahullah berkata: "Disunatkan kalau di sisi mayat yang sudah dikuburkan
itu dibacakan sesuatu dari ayat-ayat al-Quran dan jikalau dapat dikhatamkan al-Quran itu seluruhnya,
maka hal itu adalah baik."

72

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 162
Sedekah Untuk Mayat Dan Mendoakannya

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
Allah Ta'ala berfirman:

ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ
ُُ
َ َ
ُ َ َ َّ َ
‫اإل َيم ِان َوًل ت ْج َع ْل ِفي قل ِوب َنا‬
ِ ‫وال ِذين جاءوا ِمن بع ِد ِهم يقولون ربنا اغ ِفر لنا وِ ِإلخوا ِننا ال ِذين سبقونا ِب‬
َ ‫غ ًّال ِّل َّلذ‬
﴾٨١﴿ ‫ين َآم ُنوا َرَّب َنا ِإ َّن ََ َر ُءوف َّر ِحيم‬
ِ ِ ِ
"Dan orang-orang yang datang selepas mereka itu - yakni yang datang selepas orang-orang
yang terdahulu - turut mengucapkan: "Ya Tuhan kami, ampunilah kami semua serta saudara-saudara
kami yang telah mendahului kami dengan keimanan," (al-Hasyr:10)

َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ً ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َّن ُأ ِّم َي ْاف ُتل َت ْت َن ْف ُس َها َو ُأ َر َاها َلو‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها أن رجال قال ِللن ِب ِي صلى‬
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ ‫ص َّد َق ْت َف َه ْل َل َها َأ ْجر إ ْن َت‬
َ ‫َت َك َّل َم ْت َت‬
َ ‫ص َّد ْق ُت َع ْن َها َق‬
)‫ال ن َع ْم (متفق عليه‬
ِ
946. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w.:
"Sesungguhnya ibuku itu meninggal dunia secara mendadak dan aku mengira andaikata ia dapat
berkata-kata tentu ia akan bersedekah. Adakah ibuku akan memperolehi pahala jikalau aku bersedekah
untuknya?" Beliau s.a.w. bersabda: "Ya." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ان ان َقط َع َع َمل ُه‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ِإذا مات إلانس‬
ِ
ِ
َ ُ ْ َ َ ََ َْ ُ ََُْ ْ َْ َ َ َ َ
َ ِ ْ َّ
ُ
)‫قة جاري ٍة أو ِعل ٍم ينتفع ِب ِه أو ول ٍد ص ِال ٍح يدعو له (رواه مسلم‬
ٍ ‫ِإًل ِمن ث‬
ٍ ‫الث صد‬

947. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan dari
tiga perkara, iaitu sedekah yang mengalir atau ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaat
dengannya atau anak yang soleh - lagi Muslim - yang mendoakan padanya." (Riwayat Muslim)

73

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 163
Puji-pujian Qrang-orang Yang Berziarah Pada Mayat

َ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ ً ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو َج َب ْت‬
‫س ر ِض ي هللا عنه قال مروا ِبجناز ٍة فأثنوا عليها خيرا فقال الن ِبي‬
ٍ ‫عن أن‬
ُ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ ًّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ُّ َ َّ ُ
‫اب‬
ِ ‫ثم مروا ِبأخرى فأثنوا عليها شرا ف َقال الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم وجبت فق َال عمر بن الخط‬
َ َ َ
ْ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
‫وهذا أث َن ْي ُت ْم َعل ْي ِه ش ًّرا ف َو َج َب ْت‬
‫ر ِض ي هللا عنه ما وجبت فقال هذا أثنيتم علي ِه خيرا فوجبت له الجنة‬
َْ
َ ‫النار َأ ْن ُت ْم ُش َه‬
َّ ‫َل ُه‬
ُ
)‫ض (متفق عليه‬
‫ألا‬
‫ي‬
‫ف‬
‫هللا‬
‫اء‬
‫د‬
‫ر‬
ِِ
ِ
948. Dari Anas r.a., katanya: "Orang-orang berjalan melalui Nabi s.a.w. dengan membawa
seorang jenazah dan mereka itu memuji-muji kebaikan jenazah tadi, lalu Nabi s.a.w. bersabda:
"Wajiblah." Tidak lama kemudian ada lagi orang-orang yang berjalan dengan membawa seorang
jenazah yang lain dan mereka menyebutkan keburukan jenazah itu lalu Nabis.a.w. bersabda lagi:
"Wajiblah." Umar bin al-Khattab r.a. lalu bertanya: "Apakah yang wajib?" Beliau s.a.w. menjawab:
"Yang itu tadi kamu sekalian puji-puji kebaikannya, maka wajiblah jenazah itu mendapatkan syurga,
sedang yang ini tadi kamu sekalian sebut-sebutkan keburukannya, maka wajiblah ia mendapatkan
neraka. Kamu sekalian adalah saksi-saksi Allah di bumi." (Muttafaq 'alaih)

َ
َ َ َْْ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َقد ْم ُت ْاْلَد َين َة َف َج َل ْس ُت إ َلى ُع َم َر ْبن ْال َخ َّطاب َرض َي‬
َ
‫هللا َع ْن ُه ف َم َّر ْت ِب ْهم َج َنا َزة‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي ألاسو ِد‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ ‫ال ُع َم ُر َو َج َب ْت ُث َّم ُم َّر َبأ ْخ َرى َفأ ْثن َي َع َلى‬
َ ‫َف ُأ ْثن َي َع َلى‬
َ ‫ص ِاحب َها َخ ْي ًرا َف َق‬
َ ‫ص ِاحب َها َخ ْي ًرا َف َق‬
َّ‫ال ُع َم ُر َو َج َب ْت ُثم‬
ِ
ِ
َِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ ‫ُم َّر بالثالثة فأثن َي َعلى‬
َ ‫ال ُع َم ُر َو َج َب ْت ق‬
َ ‫ص ِاحب َها ش ًّرا ف َق‬
‫ال أ ُبو ألا ْس َو ِد ف ُقل ُت َو َما َو َج َب ْت َيا أ ِم َير‬
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
ُ ‫الل ُه َعل ْيه َو َس َّل َم أ ُّي َما ُم ْسلم َشه َد ل ُه أ ْرَب َعة ب َخير أ ْد َخل ُه‬
‫هللا‬
‫اْلؤ ِم ِنين قال قلت كما قال الن ِبي صلى‬
ِ
ٍ ِ
ِ ٍَِ
ْ
ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ
)‫ال َواث َن ِان ث َّم ل ْم ن ْسأل ُه َع ِن ال َو ِاح ِد (رواه البخاري‬
‫الجنة فقلنا وثالثة قال وثالثة فقلنا واثن ِان ق‬
949. Dari Abul Aswad, katanya: "Aku datang ke Madinah lalu aku duduk di tempat Umar bin
al-Khattab r.a., kemudian berlalulah seorang jenazah di hadapan orang ramai, lalu dipujilah kebaikan
orang yang mati itu. Umar r.a. berkata: "Wajiblah." Seterusnya ada pula jenazah lain yang melaluinya,
mayat ini pun di puji-puji juga kebaikannya, maka berkatalah Umar r.a.: "Wajiblah." Selanjutnya
berlalulah untuk ketiga kalinya seorang jenazah dan disebut-sebutkanlah keburukannya, maka
berkatalah Umar r.a.: "Wajiblah." Abul Aswad berkata: "Aku lalu bertanya: "Apakah yang wajib, ya
Amirul Mu'minin?" Umar r.a. berkata: "Aku mengatakan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi
s.a.w.: "Mana sahaja orang Muslim yang disaksikan oleh empat orang tentang kebaikannya, maka Allah
akan memasukkannya dalam syurga." Kami bertanya: "Jikalau yang menyaksikan tiga orang?" Ia
berkata: "Tiga orang pun demikian juga." Kami bertanya lagi: "Jikalau hanya dua orang,
bagaimanakah?" Ia menjawab: "Dua orang pun boleh juga." Selanjutnya kami tidak menanyakannya
bagaimana kalau yang menyaksikan itu hanya seorang sahaja." (Riwayat Bukhari)

74

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 164
Keutamaan Orang Yang Mati Yang Meninggalkan
Anak-anaknya Yang Masih Kecil

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َما م ْن ُم ْسلم َي ُم‬
ُ
ُ
ْ‫وت َل ُه َث َال َثة َلم‬
َ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫س ر ِض ي هللا عنه قال قال رسو‬
ِ
ٍِ
ٍ ‫وعن أن‬
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ ‫هللا ال َج َّنة ب َف‬
ُ ‫َي ْب ُل ُغ ْوا ْالح ْنث إًل أ ْد َخل ُه‬
)‫ض ِل َر ْح َم ِت ِه َّإي ُاه ْم (متفق عليه‬
ِ ِ
ِ
950. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada seorang Muslim pun yang
ditinggal mati oleh tiga orang anaknya dan mereka itu belum mencapai usia dewasa - yakni belum
baligh, melainkan Allah akan memasukkannya dalam syurga dengan keutamaan rahmat Allah kepada
anak-anak itu." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ ‫وت َل َحد م َن ْاْلُ ْسل‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ًَل َي ُم‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫مين‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ
َ َ ْ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
‫هللا ت َعالى { َو ْإن‬
ِ ‫ثالثة ِمن الول ِد ًل ت َم ُّسه الن ُار ِإًل ت ِحلة القس ِم (متفق عليه) و «ت ِحلة القس ِم» قول‬
ُ ‫صوب َع َلى َظ ْهر َج َه َّن َم َع َاف َانا‬
ُ ‫الو ُر‬
ُ ‫ود» ُه َو ْال ُع ُب‬
ُ ‫الص َراط َو ُه َو ج ْسر َم ْن‬
ِّ ‫ور َع َلى‬
ُ «‫م ْن ُك ْم إ ًَّل َوار ُد َها} َو‬
‫هللا‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
‫ِمن َها‬
951. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang pun dari golongan kaum Muslimin yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya,
yang akan disentuh oleh api neraka[58], melainkan sekadar menebus persumpahan - tahillatul-qasam,"
(Muttafaq 'alaih)
Tahillatul-qasam ialah firman Allah Ta'ala:
"Dan tiada seseorang pun dari kamu sekalian, melainkan pasti akan menemui neraka itu."
(Maryam: 71)
Maksudnya menemui neraka itu ialah menyeberang di atas jambatan - ashshirath - yakni sebuah
jambatan yang diletakkan di atas permukaan neraka Jahanam. Semoga Allah menyelamatkan kita semua
dari siksa api neraka Jahanam ini.

َ ْ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َّ َّ َ
ْ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َق َالت‬
َ
ُ
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫هللا صلى‬
ٍ ‫وعن أ ِبي س ِع‬
ِ
ِ ِ ‫يد الخد ِر ِ ر ِض ي هللا عنه قال جاء ِت امرأة ِإلى رسو‬
ْ
َ
ِّ
َّ
َ
ُ
َ ‫اج َع ْل ل َنا م ْن َن ْفس ََ َي ْو ًما َنأت‬
َ ‫ال ب َحد‬
َ ‫َيا َر ُسو َل هللا َذ‬
ُ ََ ‫يَ فيه ت َعل ُم َنا م َّما َعل َم‬
َ ‫الر‬
ْ ‫يثَ ف‬
َ
ُ
ِّ
‫هللا‬
‫ج‬
‫ب‬
‫ه‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ ُ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
‫هللا ث َّم‬
‫قال ِاجت ِمعن يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم فعلمهن ِمما علمه‬
َ
َّ ‫ال َما م ْن ُك َّن من ْام َ َرأة ُت َق ِّد ُم َث َال َث ًة م َن ْال َو َلد إ ًَّل َك ُانوا َل َها ح َج ًابا م َن‬
َ ‫النار َف َق َال ِت ْام َرأة َو ْاث َنين َف َق‬
‫ال‬
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ َ ‫ق‬
ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ َّ َ
ْ َّ
ُ ُ
)‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َواث َن ْي ِن (متفق عليه‬
‫هللا‬
ِ ‫َرسول‬
952. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah
s.a.w. lalu berkata: "Ya Rasulullah, orang-orang lelaki sudah semua pergi dengan memperolehi Hadis
Tuan, maka dari itu berikanlah untuk kami dengan penetapan dari Tuan sendiri iaitu suatu hari yang
kami - kaum wanita - akan mendatanginya, perlunya supaya Tuan mengajarkan kepada kami dari apa
sahaja yang diajarkan oleh Allah kepada Tuan. Nabi s.a.w. lalu bersabda:
"Berkumpullah kamu sekalian - wahai kaum wanita - pada hari ini." Mereka lalu berkumpul,
kemudian didatangilah mereka itu oleh Nabi s.a.w., lalu beliau s.a.w. mengajarkan kepada mereka itu
dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya dan selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: "Tiada
seorang dari kamu sekalian yang mempersembahkan tiga orang anak - maksudnya yang ditinggal mati
oleh tiga orang anaknya, melainkan anak-anak itulah yang akan menjadi sebagai dinding penghalang
bagi wanita itu dari siksa api neraka." Ada seorang wanita bertanya: "Dan kalau hanya dua anak,
apakah dapat menjadi dinding penghalang." Rasulullah s.a.w. menjawab: "Dua orang anak pun dapat
juga." (Muttafaq 'alaih)

__________________________________________________________________________________
[58] Maksudnya bahawa orang itu tidak akan disentuh oleh neraka, melainkan dalam waktu yang amat sekejap sahaja. Ini
pun kalau ada dosa yang mengharuskan ia perlu disiksa dalam neraka di akhirat nanti.

75

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 165
Menangis Serta Takut Di Waktu Melalui Kubur-kubur
Orang-orang YangMenzalimi - Dirinya
Kerana Enggan Mengikuti Kebenaran - Dan Tempat
Turunnya Siksa Pada Mereka Itu Serta Menunjukkan
Iftiqar Kita Kepada Allah - Yakni Bahawa Kita Amat
Memerlukan Bantuan Dan PertolonganNya Dan Juga Ancaman Dari Melalaikan Yang Tersebut Di Atas

ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلوا‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ِلصح ِاب ِه يع ِني ْلا و‬
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ
‫ال ِحجر ِديار ثمود ًل تدخلوا على هؤًل ِء اْلعذ ِبين ِإًل أن تكونوا ب ِاكين ف ِإن لم تكونوا ب ِاكين فال تدخلوا‬
َ َّ َّ َ
َّ
َ َ َ َ
ُ ‫ال َْلَّا َم َّر َر ُسو‬
َ ‫َع َل ْيه ْم ًَل ُيص ُيب ُك ْم َما َأ‬
َ‫ص‬
ْ
َ
ُ
‫ل‬
‫و‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ة‬
‫اي‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ف‬
‫و‬
)
‫عليه‬
‫متفق‬
(
‫م‬
‫ه‬
‫اب‬
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َُّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ
‫الحج ِر قال ًل تدخلوا مس ِاكن ال ِذين ظلموا أنفسهم أن ي ِصيبكم ما أصابهم ِإًل أن تكونوا ب ِاكين ثم‬
ِ ‫ِب‬
َ
َ
ْ
ْ
َّ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َرأ َس ُه َوأ ْس َر َع‬
)‫الس ْي َر َح َّتى أ َج َاز ال َو ِادي (متفق عليه‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫قنع َرسول‬
953. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda kepada
sahabat-sahabatnya, iaitu sewaktu mereka sampai di Hijir yakni perumahan kaum Tsamud dahulu:
"Janganlah kamu sekalian memasuki tempat orang-orang yang disiksa itu, melainkan kamu sekalian
menangis. Jikalau kamu sekalian tidak dapat menangis di situ, maka janganlah memasuki tempat
mereka, sehingga tidak akan mengenai kepadamu semua apa yang pernah mengenai diri mereka itu."
(Muttafaq 'alaih)
Dalam sebuah riwayat lain, disebutkan: Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma berkata: "Ketika
Rasulullah s.a.w. berjalan melalui Hijir, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Janganlah kamu sekalian
memasuki tempat kediamannya orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri itu, kalau-kalau
akan mengenaikepada kamu sekalian sebagaimana apa yang pernah mengenai diri mereka - yakni siksa
Allah Ta'ala, melainkan jikalau kamu sekalian dapat menangis." Seterusnya beliau s.a.w. menutup
kepalanya dengan kain penutup dan mempercepatkan perjalanannya sehingga beliau s.a.w. melaluinya
dan meninggalkan lembah Hijir tadi.

76

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB ADAB-ADAB KESOPANAN BERMUSAFIR

Bab 166
Sunnahnya Keluar Pada Hari Khamis Dan
Sunnahnya Bertolak Di Awal Siang Hari

َ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ‫َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َو‬
‫َع ْن ك ْع ِب ْب ِن َم ِال ٍَ ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم خرج ِفي غز ِة تبوك يوم الخ ِميس‬
َّ َ
َ ‫َو َك‬
ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ ‫ان ُيح ُّب َأ ْن َي ْخ ُر َج َي ْو َم ْال َخميس (متفق عليه) َوفي ر َو َاية في‬
‫صلى‬
‫هللا‬
ٍِ
ِ ‫الص ِحيحي ِن لقل َما كان َرسول‬
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
‫يس‬
ِ ‫الله علي ِه وسلم يخرج ِإًل ِفي يو ِم الخ ِم‬
954. Dari Ka'ab bin Malik r.a.: "Bahawasanya Nabi s.a.w. keluar pada hari peperangan Tabuk
pada hari Khamis. Beliau s.a.w. itu memang suka sekali keluar bermusafir pada hari Khamis."
(Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat kedua kitab shahih Bukhari dan Muslim disebutkan:
"Nescayalah sedikit sekali - yakni jarang benar - Rasulullah s.a.w. itu keluar bermusafir,
melainkan pada hari Khamis."

َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ
َّ َّ َ
َّ
َ
ُ
َ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َقال‬
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫وعن صخ ِر ب ِن وداعة الغ ِام ِد ِي الصح ِاب ِي ر ِض ي هللا عنه أن رسو‬
َ
َ
َّ
َ ‫ص ْخر َتاج ًرا َوك‬
َ ‫الن َهار َوك‬
َ ‫الل ُه َّم َبا ْك ُل َّمتي في ُب ُكور َها َو َك‬
َّ ‫ان إ َذا َب َع َث َسرَّي ًة َأ ْو َج ْي ًشا َب َع َث ُه ْم م ْن َأ َّول‬
َ ‫ان‬
‫ان‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ َِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ ‫َي ْب َع ُث ِتجا َرته أول الن َهار فأث َرى وكث َر ماله (رواه أبو داود والترمذي) وق‬
‫ال ح ِديث حسن‬
955. Dari Shakhr bin Wada'ah al-Ghamidi as-Shahabi r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada ummatku pada waktu pagi harinya."
Rasulullah s.a.w. apabila hendak mengirimkan suatu pasukan - yang beliau s.a.w. sendiri tidak
menyertainya - atau hendak mengirimkan tentera - untuk peperangan, maka beliau s.a.w.
mengiririmkannya - yakni diberangkatkan - di permulaan siang hari - jadi pagi-pagi sekali. Shakhr
adalah seorang pedagang. Ia mengirimkan dagangannya itu selalu di permulaan siang hari, maka
menjadi kayalah ia dan meluaplah serta banyaklah hartanya.
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud serta Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa
ini adalah Hadis hasan.

77

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 167
Sunnahnya Mencari Kawan - Dalam Bermusafir Dan Melantik Seorang Di Antara Yang Sama-sama
Pergi Itu Sebagai Ketua Mereka Yang Mesti Diikuti Oleh
Peserta-peserta Yang Menyertai Perjalanan Itu

َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫اس َي ْعل ُمون ِم َن‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم لو أن الن‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
ِ ِ
َ
َْ َ َ َ َْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
)‫الو ِحد ِة ما أعلم ما سار راكب ِبلي ٍل وحده (رواه البخاري‬
956. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma.katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Andaikata
para manusia itu mengetahui - bencana-bencana keduniaan dan keakhiratan - dengan sebab
bermusafir sendirian sebagaimana yang dapat aku ketahui, nescayalah tidak akan ada seorang
pemusafir yang bermusafir di waktu malam dengan bersendirian sahaja." (Riwayat Bukhari)

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ
ُ
ُ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّلم‬
َ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫وعن عم ِر ِو ب ِن شعي ٍب عن أ ِب ِيه عن ج ِد ِه ر ِض ي هللا عنه قال قال رسو‬
َ
ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
َّ ‫الر ِاك ُب َش ْي َطان َو‬
َّ
‫يد‬
ٍ ‫الر ِاك َب ِان ش ْيطان ِان والثالثة َركب (رواه أبو داود والترمذي والنسائي) ِبأ َسا ِن‬
ِّ َ َ َ َ َ
‫الت ْر ِم ِذ ُّي َح ِديث َح َسن‬
ِ ‫ص ِحيح ٍة وقال‬
957. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Seorang yang berkendaraan sendirian[59] - maksudnya pergi seorang diri tanpa kawan adalah seperti cara perginya syaitan, dua orang yang berkendaraan - yakni pergi berdua-duaan adalah seperti cara perginya dua ekor syaitan, sedang tiga orang yang sama-sama bermusafir adalah
sepasukan dalam perjalanan," yang dapat bantu-membantu dan ini adalah baik serta tidak seperti cara
perginya sekumpulan syaitan.
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud, Termidzi dan Nasa'i dengan isnad-isnad shahih dan
Imam Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ ْ َ َ
َ َّ َّ َ
َ َ َ َ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ َ
َ َ َّ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا خ َر َج‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫اًل‬
‫ق‬
‫ا‬
‫م‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ى‬
‫ال‬
‫ع‬
‫ت‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ة‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫و‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
ٍ ِ
ِ
ِ‫ر‬
ِ
ِ
َ ْ َ َْ
ََ َ
‫ثالثة ِفي َس َف ٍر فل ُيؤ ِِّم ُروا أ َح َد ُه ْم َح ِديث َح َسن (رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َح َس ٍن‬
958. Dari Abu Said dan Abu Hurairah radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Jikalau ada tiga orang yang keluar dalam bermusafir, maka hendaklah mereka melantik
seseorang di kalangan mereka sendiri itu untuk menjadi pemimpinnya."
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.

َ
َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ
َّ ‫ال َخ ْي ُر‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫الص َح َاب ِة أ ْرَب َعة َوخ ْي ُر‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ٍ ‫وع ِن اب ِ َن عب‬
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ
‫وش أ ْرَب َعة آًل ٍف َول ْن ُيغل َب اث َنا َعش َر أل ًفا ِم ْن ِق ٍلة (رواه أبو داود‬
ِ ‫السرايا أربع ِمائ ٍة وخير الجي‬
َ ‫والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
959. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Sebaik-baik sahabat itu empat orang, sebaik-baik pasukan itu ialah empat ratus orang,
sebaik-baik tentera - induk pasukan - itu ialah empat ribu orang dan jumlah dua belas ribu orang itu
tidak akan dikalahkan dengan sebab sedikitnya." Jadi kalau kalah, tentulah kerana faktor lainnya,
seperti timbulnya kesombongan , lemahnya semangat atau sebab-sebab lain lagi.
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

________________________________________________________________________________
[59] Orang yang berkendaraan atau bahasa Arabnya Arrakib, menurut asalnya bermakna orang yang menaiki unta, tetapi
lalu digunakan secara umum untuk setiap orang yang pergi berkendaraan. Maksud Hadis ini ialah bahawasanya menyendiri
di waktu bermusafir itu adalah termasuk kelakuan syaitan atau merupakan sesuatu yang menyebabkan mudah digoda oleh
syaitan itu. Jadi Hadis ini adalah sebagai galakan,agar supaya dalam bermusafir itu sentiasa berkawan dengan orang lain,
paling sedikitnya berjumlah tiga orang.

78

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 168
Adab-adab Kesopanan Perjalanan, Turun, Menginap
Dan Tidur Dalam Bermusafir, Juga Sunnahnya Berjalan
Malam, Belas-kasihan Pada Binatang-binatang
Menjaga Permasalahan Binatang-binatang Tersebut
Serta Menyuruh Orang Yang Lalai Memberikan Hak
Binatang-binatang Tersebut Supaya Memberikan
Haknya Dan Bolehnya Menunggang Di Belakang Di Atas
Binatang Kenderaan, Jikalau Binatang Itu
Kuat Untuk Ditunggangi - Sampai Dua Orang

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َذا َس َاف ْرُت ْم في ْالخ‬
َ
‫ل‬
‫ص ِب‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ
َ
ْ
َ
َّ ‫ألا ْرض َوإ َذا َس َاف ْرُت ْم في ال َج ْدب َفأ ْسر ُع ْوا َع َل ْي َها‬
‫الس ْي َر َو َب ِاد ُروا ِب َها ِن ْق َي َها َوِإذا‬
‫فأعطوا ِإلا ِبل حظها ِمن‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َّ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ َ
ْ ْ ُ
َّ
َّ ‫يق َفإ َّن َها ُط ُر ُق‬
َ ‫الطر‬
ِّ ‫الد َو‬
‫اب َو َمأ َوى ال َه َو ِ ِّام ِبالل ْي ِل (رواه مسلم) َم ْع َنى «أ ْعطوا ِإلا ِب َل‬
ِ
ِ ِ َ ‫عرستم فاج َت ِنبوا‬
َ
ُّ ‫الس ْير ل َت ْر َعى في َحال َس َير َها َو َق ْو ُل ُه «ن ْق َي َها» ُه َو ب َك ْسر‬
َّ ‫َح َّظ َها م َن ْألا ْرض» أ ْي ِا ْر ُف ُق ْوا ب َها في‬
‫النو ِن َوِإ ْسك ِان‬
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َُ
َ
َ
َ ‫ْال‬
‫اف َو ِبال َي ِاء اْلث َّن ِاة ِم ْن ت ْح ِت َو ُه َو اْل ُّخ َم ْع َن ُاه أ ْس ِر ُعوا ِب َها َح َّتى ت ِصلوا اْل َق ِص َد ق ْب َل أ ْن َيذ َه َب ُم ُّخ َها‬
‫ق‬
ِ
َّ
ُّ
ْ
ُ
َّ
َ
ْ
َّ َِ ‫م ْن ضن‬
ُ ‫يس» النز‬
ُ ‫السير َو «الت ْعر‬
‫ول ِفي الل ِيل‬
ِ
ِ
ِ
960. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau kamu sekalian bermusafir melalui tempat yang subur, maka berikanlah pada unta itu
akan haknya dari bumi - yakni berikanlah ia kesempatan makan secukupnya. Tetapi jikalau kamu
sekalian bermusafir melalui tempat yang tandus, maka percepatkanlah binatang-binatang itu untuk
segera dapat sampai di tempat tujuannya sebelum kehabisan sumsumnya - yakni sebelum kehabisan
tenaga kerana sukarnya perjalanan. Jikalau kamu sekalian bermalam di jalanan, maka jauhilah
daripada berada di tempat lalu lintas, sebab tempat-tempat itu memang untuk perjalanannya segala
macam binatang dan juga tempat tinggalnya binatang- binatang yang merayap di waktu malam."
(Riwayat Muslim)
Makna A'thul ibila hazhzhaha minal ardhi ialah belas kasihani - unta itu dalam perjalanannya
supaya dapat pula sambil makan-makan di kala melakukan perjalanannya. Sabdanya niqyaha, dengan
kasrahnya nun dan sukunnya qaf dan dengan ya' mutsannah di bawah - titik dua di bawah - maknanya
ialah sumsum. Ada pun maksudnya ialah: "Percepatkanlah berjalan dengan binatang itu sehingga segera
sampai di tempat yang dituju sebelum lenyap sumsumnya - yakni sebelum kehabisan tenaga - kerana
sukarnya perjalanan yang ditempuh. Ada pun Atta'ris maknanya ialah turun menginap di waktu malam.

َ َ َّ َ َ َ َ
َّ َّ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َذا َك‬
َ ‫ال َك‬
ُ ‫َو َع ْن َأبي َق َت َاد َة َرض َي‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫س ِبل ْي ٍل‬
‫ان ِفي سف ٍر فعر‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ِّ
ُ
ُ
َ
ْ ‫ا‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُّ
َ ‫س قبي َل الصبح نص َب ِذ َراعه ووضع َرأسه على ك ِف ِه (رواه مسلم) ق‬
َ ‫ضط َجع على يمي ِن ِه وإذا ع َّر‬
‫ال‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ
َ ‫النوم َف َت ُف‬
َّ
َ ‫وت‬
ُّ ‫ص َال ُة‬
‫الص ْب ِح َع ْن َوق ِت َها أ ْو َع ْن َّأو ِل َوق ِت َها‬
ِ ‫العلماء ِإنما نصب ِذراعه ِلئال يستغ ِرق ِفي‬

961. Dari Abu Qatadah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila bermusafir lalu menginap di
waktu malam, beliau s.a.w. berbaring pada sebelah kanan tubuhnya dan jikalau tidur sebelum hampir
waktu subuh, maka beliau s.a.w. menegakkan lengan tangan dan meletakkan kepalanya di atas tapak
tangannya itu." (Riwayat Muslim)
Para alim ulama berkata: "Hanyasanya beliau s.a.w. itu menegakkan lengan tangannya tadi agar
supaya tidak tenggelam dalam tidurnya - yakni terlampau nyenyak - sehingga akan terlambat bangun
untuk solat subuh melepasi waktunya atau melepasi permulaan waktunya."

ْ َ ْ ْ َّ َ َ ْ ُّ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ض ُتط َوى‬
‫ل‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي هللا عنه قال‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم عليكم ِبالدلج ِة ف ِإن ألار‬
ِ
ٍ ‫وعن أن‬
َّ
َّ
ُّ « ‫الل ْيل (رواه أبو داود) بإ ْس َناد َح َسن‬
َّ »‫الد ْل َج ُة‬
‫الس ْي ُر ِفي الل ْي ِل‬
‫ِب‬
ٍ
ِ
ِِ
ٍ
962. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hendaklah kamu sekalian bermusafir
di waktu malam, sebab sesungguhnya bumi itu dilipat di waktu malam itu."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.
Adduljah ialah berjalan di waktu malam.

َْ
ُ َّ َ َ ً ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ِّ
َ ‫الش‬
‫اب َوألا ْو ِد َي ِة‬
‫ع‬
‫ي‬
‫ف‬
‫وا‬
‫ق‬
ِ ِ ِ ‫وعن أبي ثعلبة الخش ِن ِي ر ِض ي هللا عنه قال كان الناس ِإذا نزلوا من ِزًل ت َفر‬
َ َّ
ُ َ
ْ
ُ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ُ َ ‫َف َق‬
َ ِّ ‫قك ْم في َهذه‬
‫اب َوألا ْو ِد َي ِة ِإ َّن َما ذ ِلك ْم ِم َن الش ْيط ِان‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ِ ِ ِ ‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإن تف ُّر‬
ِ ‫الشع‬
َ ‫َف َل ْم َي ْنزُل ْوا َب ْع َد َذل ََ َم ْن ًزًل إ ًَّل ْان‬
ُ ‫ض َّم َب ْع‬
ْ ‫ض ُه ْم إ َلى َب‬
‫ض (رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َح َس ٍن‬
‫ع‬
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ

79

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

963. Dari Abu Sa'labah r.a., katanya: "Orang-orang itu apabila turun di suatu tempat berhenti,
mereka suka berpisah-pisah di lereng-lereng dan lembah-lembah. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya berpisah-pisah kamu itu di lereng-lereng dan lembah-lembah ini, hanyasanya itu
adalah dari cara yang dilakukan syaitan. Maka tidak lagi selepas itu mereka turun berhenti di sesuatu
tempat melainkan yang sebahagian berkumpul dengan sebahagian yang lain."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.

َ ْ ْ ِّ ْ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
َ
َ ْ
ْ َ‫صاري ْاْل‬
َ ‫ألا ْن‬
ُ
‫وعن سه ِل ب ِن عم ِر ٍو و ِقيل سه ِل ب ِن الرِب ِي ِع ب ِن عم ِر ٍو‬
‫وف ِب ْاب ِن ال َح ْنظ ِل َّي ِة َو ُه َو ِم ْن أ ْه ِل‬
‫ر‬
‫ع‬
ِ
ِ
َّ َّ َ
ْ ِّ ‫َب ْي َعة‬
ُ ‫ض َوان َرض َي‬
ُ ‫ال َم َّر َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ب َب ِعير َق ْد َل ِح َق َظ ْه ُر ُه ب َب ْط ِن ِه َف َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫ال‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ ِ ‫الر‬
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ً
ً
ُ
ُ َّ
َ َ
َ ْ
َ ‫صال َحة (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
َ َ َ َ َ َ
‫ص ِح ٍيح‬
ِ ‫اتقوا هللا ِفي ه ِذ ِه ال َب َها ِئ ِم اْلعج َم ِة ف ْارك ُبوها ص ِالحة وكلوها‬
ِِ
964. Dari Sahl bin 'Amr, ada yang mengatakan Sahl bin ar-Rabi' 'Amral-Anshari yang terkenal
dengan nama Ibnul Hanzaliyah. Ia adalah golongan orang-orang yang ikut menyertai Bai'atur Ridhwan
r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. berjalan melalui seekor unta yang belakangnya telah merapat dengan
perutnya - yakni sudah letih dan nampak lapar serta kurus sekali, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Takutlah
kamu sekalian kepada Allah dalam memelihara binatang-binatang yang bisu ini. Naikilah ia dengan
baik-baik dan makanlah ia dengan baik-baik juga."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

َّ َّ َ
َ َ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َذ‬
ُ ُ
َْ َْ َ َ ْ َ َ
‫ات‬
‫هللا صلى‬
‫هللا ب ِن جعف ِر ر ِض ي هللا عنهما ق‬
ِ
ِ ‫ال أ ْردف ِني َرسول‬
ِ ‫وعن أ ِبي جعف ِر عب ِد‬
َ َ َ َ َّ َ ً َ َ ُ ِّ َ ُ َ ً َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َّ َّ َ
َ َ
‫صلى الل ُه‬
‫ان أ َح َّب َما ا ْس َتت َر ِب ِه َر ُسو ُل هللا‬
‫اس وك‬
ِ ‫يو ٍم خلفه وأسر إلي ح ِديثا ًَل أح ِدث ِب ِه أحدا ِمن الن‬
َ َ
َ ً
ْ َ َ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
‫ختصرا َوز َاد ِف ِيه‬
‫ش نخ ٍل َي ْع ِني َحا ِئط نخ ٍل (رواه مسلم) َهكذا ُم‬
‫علي ِه وسلم ِلحاج ِت ِه هدف أو حا ِئ‬
َ
ََ
ً
َ َ َ ْْ َ
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ
‫ص ِار ف ِإذا ِف ِيه َج َمل فل َّما‬
‫ش نخ ٍل ف َدخ َل َحا ِئطا ِل َر ُج ٍل ِمن ألان‬
‫البرقا ِني ِب ِإسن ٍاد مس ِلم بع ِد قوِل ِه حا ِئ‬
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َّ َّ َ
َّ
َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َج ْر َج َر َوذ َرف ْت َع ْي َن ُاه فأ َت ُاه‬
َ ‫َ َرأى َر ُسو‬
َ ‫النب ُّي‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ف َم َس َح‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ ‫ال َمن َر ُّب هذا الج َمل ْلن هذا الج َم ُل فج َاء فت ًى من ألان‬
َ ‫َس َر َات ُه َأ ْي س َن َامه وذف َراه ف‬
َ
‫ص ِار‬
‫ق‬
‫ف‬
‫ن‬
‫ك‬
‫س‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ََ‫هللا إ َّي َاها َفإ َّن ُه َي ْش ُكو إ َل َّي َأ َّن‬
َ
َّ
َ
ُ َ‫ال أفال تتقي هللا في هذه ال َبه َيمة التي َملك‬
َ ‫ال َه َذا لي َيا رسو‬
َ ‫هللا ق‬
َ ‫َف َق‬
‫ل‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ َ
ُ ُ ُ
َ
‫يع ُه وت ْد ِئ ُب ُه (رواه أبو داود) ك ِرواي ِة البرقا ِني قوله « ِذفراه» هو ِبكس ِر الذ ِال اْلعجم ِة وِإسك ِان الف ِاء‬
‫ت ِج‬
ُُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ِّ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ
‫الذفرى» اْلوضع ال ِذي يعرق ِمن الب ِع ِير خلف ألاذ ِن وقوله‬
ِ « ‫وهو لفظ مفرد مؤنث قال أهل اللغة‬
َ َ
ُ
‫«ت ْد ِئ ُب ُه» أ ْي ت َّت ِع ُب ُه‬
965. Dari Abu Ja'far iaitu Abdullah bin Ja'far radhiallahu 'anhuma, katanya: "Aku dinaikkan oleh
Rasulullah s.a.w. di belakangnya - di atas belakang seekor binatang kenderaan - pada suatu hari dan
beliau memberitahukan sesuatu perkataan kepada aku secara rahsia yang tidak akan aku beritahukan
kepada siapa pun juga di antara seluruh manusia ini. Sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah s.a.w.
untuk dijadikan sebagai tabirnya di waktu membuang hajatnya ialah sesuatu yang tinggi-tanah atau pun
pasir - juga kumpulan pohon kurma yang rimbun. Jadi seperti dinding yang terdiri dari pohon-pohon
kurma."
Diriwayatkan oleh Imam Muslim demikian ini secara ikhtisar. Al-Barqani menambahkan di situ,
dengan isnad Imam Muslim sebagaimana yang di belakang ini selepas perkataannya kumpulan
pohon-pohon kurma: "Lalu beliau s.a.w. memasuki dinding milik seorang lelaki dari golongan sahabat
Anshar, tiba-tiba di situ ada seekor unta. Setelah Rasulullah s.a.w, melihatnya, maka unta itu pun
merengek - atau merintih - dan kedua-dua matanya melelehkan airmata. Ia lalu didatangi oleh Nabi
s.a.w. kemudian diusaplah puncak belakangnya - yakni pinggangnya - dan juga tengkuknya - yang dekat
dengan telinganya, selanjutnya unta itu pun diamlah. Setelah itu beliau s.a.w. bertanya: "Siapakah yang
memiliki unta ini? Siapakah yang mempunyai unta ini?" Lalu datanglah seorang pemuda dari golongan
sahabat Anshar dan ia berkata: "Ini adalah kepunyaan aku, ya Rasulullah." Beliau s.a.w. lalu bersabda:
"Tidakkah engkau takut kepada Allah dalam memelihara binatang ini yang telah diserahkan oleh Allah
untuk menjadi milikmu. Unta itu mengadu kepada aku bahawa engkau membiarkannya ia lapar dan
membuatkan ia amat letih."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagaimana riwayatnya al-Barqani.
Lafaznya: dzifrahu, dengan kasrahnya dzal mu'jamah dan sukunnya fa', ini adalah lafaz mufrad
muannas. Ahlullughah berkata: Adzdzifra ialah tempat yang berpeluh dari unta yang terletak di belakang
telinga. Ada pun tud-ibuhu maknanya ialah engkau membuatkannya menjadi sangat letih.

َ
ُ ‫َو َع ْن َأ َنس َرض َي‬
َ ‫الر َح‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
ِّ ‫ال ُك َّنا إ َذا َن َزْل َنا َم ْن ًزًل ًَل ُن َس ِّب ُح َح َّتى َن ُح َّل‬
‫ال (رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َعلى‬
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َّ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ِّ َ ُ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
‫شر ِط مس ِلم وقوله «ًل نس ِبح» أي ًل نص ِلي النا ِفلة ومعناه أنا مع ِحر ِصنا على الصال ِة ًل نق ِدمها على‬
ِّ َ
َّ ‫احة‬
َ ‫الر َحال َوإ َر‬
ِّ ‫الد َو‬
ِّ
‫اب‬
‫ط‬
ِ ِ ِ ِ ِ‫ح‬
ِ
966. Dari Anas r.a., katanya: "Kami semua apabila turun di suatu tempat perhentian, maka kami
tidak akan bertasbih dulu - maksudnya tidak melakukan solat sunat terlebih dahulu - sehingga kami
lepaskan beban-beban itu - dari belakang unta."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad menurut syaratnya Imam Muslim.
Lafaznya: La nusabbihu maknanya ialah kami tidak bersembahyang sunat terlebih dahulu,
sedang maksudnya ialah bahawa sekali pun kami gemar sekali melakukan solat, namun demikian kami
tidak akan mendahulukan melakukannya sebelum menurunkan beban-beban itu dari belakang binatang
serta mengistirehatkannya.
80

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 169
Menolong Kawan

َ
ْ َ َ َ َْ ْ َْ ُ َ
ُ َ َ َْ
َ ‫يث َكث َيرة َت َق َّد َم ْت َك‬
‫ان ال َع ْب ُد ِفي َع ْو ِن أ ِخ ِيه» َو َح ِديث‬
‫يث «وهللا ِفي عو ِن العب ِد ما ك‬
‫د‬
‫ح‬
‫اب أح ِاد‬
ٍ ِ
ٍ ِ
ِ ‫ِفي الب‬
َ
َ َ
ُ
ْ
‫ص َدقة» َوأش َب ِاه ِه َما‬
‫وف‬
ٍ ‫«ك ُّل َم ْع ُر‬
Dalam bab ini ada beberapa Hadis ang amat banyak dan sudah terdahulu huraiannya, seperti
Hadis - yang maknanya: "Dan Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hambaNya, selama
mana hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya," - rujuk Hadis no. 245 di dalam kitab
Riyadhus Solehin Jilid Pertama pada muka surat 154 - dan juga seperti Hadis - yang maknanya: "Setiap
perbuatan baik itu adalah sedekah," rujuk Hadis no. 134 di dalam kitab Riyadhus Solehin Jilid Pertama
pada muka surat 93 - dan yang seumpama dengan Hadis yang menyerupainya.

َ
َ َ َ
ْ
َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي َسعيد ْال ُخ ْدر ِّي َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ال َب ْي َن َما ن ْح ُن ِفي َس َف ٍر ِإذ َج َاء َر ُجل َعلى َر ِاحل ٍة ل ُه ف َج َع َل‬
ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ً
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ ‫ال َر ُسول هللا‬
َ ‫صر ُف َب‬
ْ ‫َي‬
َ ‫ص َره َيمينا و ِش َماًل فق‬
‫صلى الله عل ْي ِه و َسل َم َمن كان َم َعه فض ُل ظ ْه ٍر فل َي ُعد ِب ِه‬
ِ
ِ
ِ
َ ‫َع َلى َم ْن ًَل َظ ْه َر َل ُه َو َم ْن َك‬
ْ ‫ان َل ُه َف‬
ُ‫ص َناف ْاْلَال َما َذ َك َره‬
ْ ‫ض ُل َز ٍاد َف ْل َي ُع ْد به َع َلى َم ْن ًَل َز َاد َل ُه َف َذ َك َر م ْن َأ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ‫َح َّتى َ َرأ ْي َنا َأ َّن ُه ًَل َح َّق َل َحد م َّنا في َف‬
)‫ض ٍل (رواه مسلم‬
ِ ِ ٍ ِ
967. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Pada suatu ketika; kami sedang bermusafir,
tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang naik di atas kenderaannya,lalu ia menolehkan pandangannya ke
sebelah kanan dan kiri. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang kelebihan
berkenderaan, maka hendaklah mempereratkan persaudaraan kepada orang yang tidak mempunyai
kenderaan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekalan, maka hendaklah ia mempereratkan
persaudaraan kepada orang yang tidak mempunyai bekalan lagi."
Selanjutnya beliau s.a.w. menyebutkan berbagai macam harta semahu yang beliau sebutkan,
sehingga kami semua meyakini bahawasanya siapa pun juga di kalangan kami ini tidak mempunyai hak
terhadap apa-apa yang telah ada kelebihan dari yang diperlukan. (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
َ
َ ْ َ َ
ُ َ َُْ ُ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َّن ُه َأ َر َاد َأ ْن َي ْغ ُز َو َف َق‬
‫ال َيا َم ْعش َر‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫وعن ج ِاب ٍر َر ِض َي هللا عنه ع ِن َرسو ِل‬
َ َ َّ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ً ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َّ َ ْ َ َ َ
ُْ
‫الر ُجل ْي ِن أ ِو‬
‫اْل َه ِاج ِرين وألانص ِار ِإن ِمن ِإخوا ِنكم قوما ليس لهم مال وًل ع ِشيرة فليضم أحدكم ِإلي ِه‬
َّ
َ ‫ال َف‬
َ‫ض َم ْم ُت إ َل َّي ْاث َن ْين َأ ْو َث َال َث ًة ما‬
َ ‫الث َال َث َة َف َما ِ َل َح ِد َنا ِم ْن َظ ْهر َي ْحم ُل ُه إ ًَّل ُع ْق َبة َك ُع ْق َب ٍة َي ْعني َأ َح ِده ْم َق‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
)‫ِلي ِإًل ُع ْق َبة ك ُع ْق َب ٍة أ َح ِد ِه ْم ِمن جم ِلي(رواه أبو داود‬
968. Dari Jabir r.a. dari Rasulullah s.a.w. bahawasanya beliau sa.w. hendak berangkat berperang,
lalu bersabda:
"Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Anshar, sesungguhnya di antara saudara-saudaramu ini
ada suatu kaum yang mereka itu tidak mempunyai harta dan pula tidak mempunyai keluarga, maka dari
itu seseorang di antara kamu sekalian hendaklah menggabungkan dirinya dengan dua orang atau tiga
orang lagi - maksudnya yang tidak mampu itu diberi segala pembiayaannya dalam peperangan."
Maka tiada seorang pun dari kami yang mempunyai kenderaan yang dapat digunakan untuk
membawanya - yakni untuk menaikinya dalam perjalanan, melainkan sama gilirannya seperti giliran
yang lain - jadi kalau yang mempunyai kenderaan itu kami naik selama sejam, maka orang miskin yang
digabungkan itu pun dapat menaiki selama sejam juga. Jabir berkata: "Aku menggabungkan seramai
dua atau tiga orang dengan diri aku. Jadi gilirannya naik unta aku tiada lain kecuali sama di antara giliran
yang seorang dengan yang seorang lagi." (Riwayat Abu Dawud)

َ
ُ
ُ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ال َك‬
َّ ‫ف في ْاْلَسير َف ُي ْزجي‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ ‫َو َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫يف َو ُي ْر ِدف َو َي ْد ُعو ل ُه‬
‫ع‬
‫الض‬
‫ل‬
‫خ‬
‫ت‬
‫ي‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
‫(رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َح َس ٍن‬
969. Dari Jabir r.a. lagi, katanya: "Rasulullah s.a.w. selalu duduk di belakang di waktu dalam
perjalanan, maka beliau membimbing orang yang lemah dan menaikkan orang itu di belakangnya - di
kenderaan yang dinaikinya, juga mendoakannya."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.

81

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 170
Apa-apa Yang Dibacakan Apabila Seseorang Itu
Menaiki Kendaraannya Untuk Berjalan

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
Allah Ta'ala berfirman:
َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ُ ُ ُ ٰ َ َ ُ َ ْ َ
َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ
‫ن‬
‫ور ِه ثم تذكروا ِنعمة رِبكم ِإذا‬
‫ه‬
‫ظ‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫وا‬
‫و‬
‫ت‬
‫س‬
‫ت‬
‫ل‬

٨٦
﴿
‫ وجعل لكم ِمن الفل َِ وألانع ِام ما تركبو‬....
ِ
ِ
ٰ
َ
َ
َ
َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
ُ
‫﴾ َوِإ َّنا ِإل ٰى َرِِّب َنا ْلُ َنق ِل ُبو َن‬٨٢﴿ ‫ان ال ِذي َس َّخ َر ل َنا َهـ َذا َو َما ك َّنا ل ُه ُم ْق ِرِن َين‬
‫استويتم علي ِه وتقولوا سبح‬
﴾٨٢﴿
"Allah menjadikan untuk kamu sekalian kapal dan binatang ternak itu sebagai kenderaan untuk
kamu, agar supaya kamu sekalian dapat duduk di atas belakangnya, kemudian ingatlah akan
kenikmatan Tuhanmu, ketika kamu sekalian telah tetap di atasnya dan supaya engkau mengucapkan yang maksudnya: "Maha Suci Zat Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami dan kami semua
tidak dapat mengendalikannya - kecuali dengan pertolongan Tuhan. Dan sesungguhnya kami semua
akan kembali kepada Tuhan kami." (az-Zukhruf: 12-14)

َ
َّ َّ َ
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َك‬
ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َر ُسو‬
ْ ‫ان إ َذا‬
‫ل‬
‫اس َت َوى َعلى َب ِع ِير ِه خا ِر ًجا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ً
َ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ ‫إ َلى َس َفر كب َر ثالثا ث َّم ق‬
‫ال ُس ْبحان ال ِذي سخ َر لنا هذا و َما كنا له ُمق ِرِنين وِإنا ِإلى َرِِّبنا ْلنق ِل ُبون الل ُه َّم‬
ِ
ٍَ
ُ ْ َ َّ
َّ
َْ َ َ َ ْ َ َ ‫َ َ َ َ َ ْ َّ َ َّ ْ َ ى‬
َ
َ
َّ‫الل ُه َّم َه ِّو ْن َع َل ْي َنا َس َف َرَنا َه َذا َو َا ْطو َعنا‬
‫ِإنا نسألَ ِفي سف ِرنا هذا ال ِبر والتقو و ِمن العم ِل ما ترض ى‬
ِ
ِ َ
َ
َّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َّ ُ َ ْ ُ
ِّ
َ
ُ
َّ ‫الل ُه َّم إ ِني أ ُعوذ ب ََ م ْن َو ْعث ِاء‬
َّ ‫الل ُه َّم َأ ْن َت‬
ُ ‫الص ِاح‬
‫الس َف ِر َوك َآب ِة‬
‫ل‬
‫ه‬
‫ألا‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ة‬
‫يف‬
‫ل‬
‫خ‬
‫ال‬
‫و‬
‫ر‬
‫ف‬
‫الس‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ب‬
‫بعده‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ
َ ‫ْاْلَ ْن َظر‬
ُ
‫وء اْل ْن َقل ِب ِفي اْل ِال َوألا ْه ِل َوال َول ِد َوِإذا َر َج َع قال ُه َّن َوز َاد ِف ِيه َّن ِآي ُبون تا ِئ ُبون َع ِاب ُدون ِل َرِِّب َنا‬
‫س‬
‫و‬
ِ
ِ
َ‫َ ُ ن‬
)‫ح ِامدو (رواه مسلم‬
970. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. apabila berada di atas
belakang untanya untuk keluar bermusafir, maka beliau s.a.w. itu bertakbir dulu sebanyak tiga kali,
kemudian mengucapkan - yang maksudnya: "Maha Suci Zat Allah yang menundukkan kenderaan ini
pada kami dan kami tidak berkuasa untuk mengendalikannya - melainkan dengan pertolongan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohonkan
kepadaMu dalam bermusafir kami ini akan kebajikan dan ketaqwaan, juga apa-apa yang Engkau
redhai dari amal perbuatan. Ya Allah, mudahkanlah segala sesuatu untuk kami dalam perjalanan kami
ini dan lipatlah - dekatkanlah - mana-mana yang jauh. Engkau adalah kawan dalam perjalanan,
pengganti - yang mengawasi - dalam keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan
kepadaMu dari kesukaran perjalanan, kesedihan pandangan dan buruknya keadaan ketika kembali,
baik mengenai harta, keluarga atau pun anak."
Selanjutnya apabila beliau s.a.w. kembali lalu membacakan perkataan-perkataan di atas itu lagi
dan menambahkan dengan ucapan - yang maksudnya: "Kami telah kembali, kami semua bertaubat kepada Allah, menyembah kepada Tuhan kami serta mengucapkan puji-pujian kepadaNya." (Riwayat
Muslim)

َ َّ َّ َ
َ
َ َُْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
َ َّ
ُ
َ ‫ال َك‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َْ ْ َ َ
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا َساف َر َي َت َع َّوذ‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫هللا ب ِن سر ِجس ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ ‫وعن عب ِد‬
َ
َ َْ
َْ
َ ‫الس َفر َو َك َآبة ْاْلُ ْن َق َلب َو ْال َح ْور َب ْع َد ْا َلك ْون َو َد ْع َوة ْاْلَ ْظ ُلوم‬
ُ
َّ ‫م ْن َو ْع َث ِاء‬
‫وء اْل ْنظ ِر ِفي ألا ْه ِل َواْل ِال (رواه‬
‫س‬
‫و‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َّ
َ
ُّ
َ
َ
ُ
ُ َ
َ
َ
َ ‫مسلم) هكذا ه َو في‬
َ ‫الت ْر ِم ِذي َوالن َسا ِئي ق‬
‫ال‬
ِ ‫ص ِح ِيح ُم ْس ِل َم «الح ْور ب ْعد الك ْو ِن» ِبالنو ِن وكذا َرواه‬
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِّ
ُ ‫الر ُج‬
ُّ ‫ال ال ُعل َم ُاء َو َم ْع َن ُاه ب‬
ْ « ‫الت ْرم ِذي َو ُي ْر َوى‬
ً ‫الر ِاء َجم‬
َ ‫الر ِاء َو ِكال ُه َما ل ُه َو ْجه ق‬
ُّ ‫يعا‬
َّ ‫النو ِن َو‬
َّ ‫الكو ُر» ب‬
‫وع ِم َن‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ْ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ
ْ ‫الن‬
َّ ‫الزَي َادة إلى‬
ِّ ‫ْ ِلا ْست َق َامة أو‬
‫ص قالوا و ِرواية الر ِاء مأخوذة ِمن تك ِو ِير ال ِعمامة وهو لفها وجمعها و ِرواية‬
‫ق‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُّ
َ
ْ ‫صد ُر كان َيكون كونا إذا ُوجد و‬
ْ ‫النون م َن ْال َك ْون َم‬
‫استق َّر‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ
971. Dari Abdullah bin Sarjis r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila bermusafir, beliau
s.a.w. memohon perlindungan - kepada Allah daripada kesukaran perjalanan, kesedihan keadaan waktu
pulang, adanya kekurangan setelah berlebihan, juga dari doa orang yang teraniaya, buruknya pandangan
dalam keluarga dan harta." (Riwayat Muslim)
Demikianlah yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, iaitu Alhaur ba'dal kaun dengan nun,
demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam-imam Termidzi dan Nasa'i.
ImamTermidzi mengatakan: "Ada yang meriwayatkan dengan lafaz alkaur dengan ra' dan
kedua-duanya itu mempunyai lafaz makna masing-masing."
Para alim ulama berkata: "Maknanya dengan nun dan ra' semuanya ialah kembali dari ketetapan
dan kelebihan menjadi kekurangan."
Mereka mengatakan: "Riwayat ra' - kaur - itu diambil dari kata mentakwirkan serban maknanya
ialah melipat dan menyimpannya, sedang riwayat nun ialah dari kata kaun, sebagai mashdarnya kana
yakunu kaunan, jikalau didapatkan dan menetap."

82

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ
َ ‫هللا َع ْن ُه ُأت َي ب َد َّابة ل َي ْر َك َب َها َف َل َّما َو‬
ُ ‫ال َشه ْد ُت َعل َّي ْب َن َأبي َطالب َرض َي‬
َ ‫َو َع ْن َعل ِّي ْبن َرب‬
َ ‫يع َة َق‬
‫ض َع ِر ْجل ُه ِفي‬
ِ ٍ ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َِ ِ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
َ ‫ال ال َح ْم ُد لله الذي َس َّخ َر ل َنا َه َذا َو َما ك َّنا ل ُه ُم ْقر‬
ْ ‫ال ب ْسم هللا فل َّما‬
َ ‫اس َت َوى َعلى ظ ْهر َها ق‬
ِّ
‫نين‬
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ َ ‫اب ق‬
ِ ‫الرك‬
ِ
ِ
ِ
ِّ َ
َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َّ ُ ‫َ َّ َ َ ِّ َ َ ُ ْ َ ُ َن‬
َ
َ ‫ات ُث َّم َق‬
َّ
‫ال ُس ْب َحان ََ ِإ ِني‬
‫ر‬
‫م‬
‫الث‬
‫ات ثم قال هللا أكبر ث‬
ٍ
ٍ ‫وإنا ِإلى رِبنا ْلنق ِلبو ثم قال الحمد ِلل ِه ثالث مر‬
َ
َ
ُّ ُ ْ َ َ ُ َّ ْ ْ َ
ْ ‫َظ َل ْم ُت َن‬
َ ‫وب إ ًَّل َأ ْن َت ُث َّم‬
َ ‫الذ ُن‬
َ ‫ض ِح ََ َف ِق‬
ْ‫يل َيا أ ِم َير ْاْلُ ْؤ ِم ِن َين ِم ْن أ ِّي َش ي ٍء‬
‫ر‬
‫ف‬
‫غ‬
‫ي‬
‫ًل‬
‫ه‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ر‬
‫ف‬
‫اغ‬
‫ف‬
‫ي‬
‫س‬
‫ف‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َع َل َك َما َف َع ْل ُت ُث َّم‬
ُ‫ضح ََ َف ُق ْل ُت َيا َر ُسول‬
ِّ‫هللا ِم ْن َأي‬
‫ض ِحكت قال رأيت الن ِبي صلى‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُّ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ ‫الذ ُن‬
‫وب‬
‫ش ي ٍء ض ِحكت قال ِإن ربَ تعالى يعجب ِمن عب ِد ِه ِإذا قال ِاغ ِفر ِلي ذن ِوبي يعلم أنه ًل يغ ِفر‬
َ َْ َ ََ
َّ
َ ‫ال َحديث َح َسن َوفي‬
َ ‫الن ْسخ َح َسن‬
َ ‫َغ ْيري (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ص ِح ٍيح وهذا لفظ أ ِبي‬
‫عض‬
‫ب‬
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ‫َد ُاود‬
972. Dari Ali bin Rabi'ah, katanya: "Aku menyaksikan Ali bin Abu Thalib r.a. diberi seekor
kenderaan untuk dinaiki olehnya. Ketika ia meletakkan kakinya pada pemijak kaki, ia berkata - yang
maksudnya: "Dengan nama Allah - Bismillah." Setelah berada di belakangnya,lalu membacakan - yang
maksudnya: "Segenap puji bagi Allah yang menundukkan kenderaan ini untuk kami dan kami tidak
berkuasa mengendalikannya - tanpa pertolongan Allah. Sesungguhnya kami akan kembali kepadaNya."
Selanjutnya ia membacakan - yang maksudnya: "Segenap puji bagi Allah - Alhamdulillah," tiga kali.
Seterusnya membacakan - yang maksudnya: "Allah adalah Maha Besar - Allahu Akbar," tiga kali.
Kemudian membacakan pula - yang maksudnya: "Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku menganiaya
diri aku sendiri, maka berikanlah pengampunan kepada aku, sesungguhnya sahaja tidak ada yang dapat
memberikan pengampunan melainkan Engkau." Setelah mengucapkan semua itu lalu Ali r.a. ketawa.
Kepadanya ditanyakan: "Ya Amirul mu'minin, mengapa anda ketawa?" Ia menjawab: "Aku pernah
melihat Nabi s.a.w. mengerjakan sebagaimana yang aku kerjakan ini, lalu beliau s.a.w. ketawa. Aku
bertanya: "Ya Rasulullah, kerana apakah Tuan ketawa?" Beliau s.a.w. menjawab: "Sesungguhnya
Tuhanmu yang Maha Suci itu merasa hairan terhadap hambaNya apabila ia mengucapkan:
"Ampunkanlah untukku dosa-dosaku," ia mengetahui bahawasanya memang tidak ada yang kuasa
mengampuni dosa selain daripadaKu."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud serta Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa
ini adalah Hadis hasan, sedang dalam sebahagian naskah dianggap hasan shahih. Hadis seperti di atas
adalah lafaznya Imam Abu Dawud.

83

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 171
Takbirnya Seorang Musafir Jikalau Menaiki Tempat Tinggi Gunung-gunung - Dan Sebagainya
Dan Bertasbih Jikalau Turun Ke Jurang Dan Sebagainya
Serta Larangan Terlampau Sangat Dalam
Menguatkan Suara Takbir Dan Lain-lain

ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
)‫ص ِع ْدنا ك َّب ْرنا َوِإذا ن َزل َنا َس َّب ْح َنا (رواه البخاري‬
‫عن ج ِاب ٍر ر ِض ي هللا عنه قال كنا ِإذا‬
973. Dari Jabir r.a., katanya: "Kami semua - di waktu bermusafir - apabila naik kami bertakbir
dan apabila turun kami bertasbih." (Riwayat Bukhari)

َ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ َّ ْ َ َ ُ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو ُج ُيوش ُه ِإذا َعلوا الث َن َايا ك َّب ُروا‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما قال كان الن ِبي‬
َ ‫َوإ َذا َه َب ُطوا َس َّب ُحوا (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِِ
ِ

974. Dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, katanya: "Nabi s.a.w. dan seluruh tenteranya itu
apabila mendaki ke gunung-gunung, mereka semuanya bertakbir dan apabila turun mereka bertasbih."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

ْ َ ْ
َ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا ق َف َل ِم َن ال َح ِ ِّج أ ْو ال ُع ْم َر ِة كل َما أ ْوفى َعلى ث ِن َّي ٍة أ ْو ف ْدف ٍد‬
‫وعنه قال كان الن ِبي‬
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ً َ َ َّ َ
َ ‫هللا َو ْح َد ُه ًَل َشر‬
ُ ‫ال ًَل إ َله إ ًَّل‬
َ ‫الثا ُث َّم َق‬
‫يَ ل ُه ل ُه اْلُل َُ َول ُه ال َح ْم ُد َو ُه َو َعلى ك ِ ِّل َش ْي ٍء ق ِدير ِآي ُبو َن‬
‫كب ر ث‬
ِ ِ
ِ
َ
ُ ‫ص َد َق‬
َ ‫هللا َو ْع َد ُه َو َن‬
َ ‫َتائ ُبو َن َعاب ُدو َن َساج ُدو َن ل َرِّب َنا َحام ُدو َن‬
َ ‫ص َر َع ْب َد ُه َو َه َز َم ْألا ْح َز‬
‫اب َو ْح َد ُه (متفق‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َّ ‫عليه) َوفي ر َو َاي ٍة ْل ْس ِلم إذا قف َل م َن ال ُج ُيوش أ ْو‬
‫الس َر َايا أ ْو ال َح ِ ِّج أ ْو ال ُع ْم َر ِة‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ

975. Dari Ibnu Umar r.a. lagi, katanya: "Nabi s.a.w. itu apabila kembali dari haji atau umrah,
setiap kali beliau naik di atas gunung atau tanah tinggi yang kuat, beliau tentu bertakbir sebanyak tiga
kali, kemudian beliau mengucapkan - yang maksudnya: "Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa,
tiada sekutu bagiNya,juga bagiNyalah segenap kerajaan dan puji-pujian. Allah adalah Maha Kuasa
atas segala sesuatu. Kami semua kembali, kami semua bertaubat - kepada Allah, menyembah, bersujud
kepadaTuhan kami serta mengucapkan puji-pujian. Allah menepati janjiNya, menolong hambaNya dan
mengalahkan pasukan-pasukan musuh dengan seorang diri sahaja." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: "Jikalau beliau s.a.w. kembali dari memimpin
pasukan atau tentera - dalam peperangan - atau dari haji atau umrah."

ََ
ُ َ ُ ِّ
َ َ َ
َ ً ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ‫ال َيا َر ُسو‬
َ
‫ل‬
ََ ‫ال َعل ْي‬
‫هللا ِإ ِني أر ُيد أ ْن أ َس ِاف َر فأ ْو ِص ِني ق‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه أن رجال‬
ِ
ْ َّ ُ َّ َ َ ُ ُ َّ َّ َ َّ َ َ َ َ ِّ ُ َ َ ْ َّ َ
َ ‫ب َت ْق‬
َّ ‫اطو َل ُه ْال ُب ْع َد َو َه ِّو ْن َع َل ْي ِه‬
‫ى‬
‫الس َف َر (رواه‬
‫م‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ل‬
‫ج‬
‫الر‬
‫ى‬
‫ل‬
‫و‬
‫ا‬
‫م‬
‫ل‬
‫ف‬
‫ف‬
‫ر‬
‫ش‬
‫ل‬
‫ك‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ير‬
‫ب‬
‫ك‬
‫الت‬
‫و‬
‫هللا‬
‫و‬
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
َ
َ
َ
َ
‫الترمذي) وقال ح ِديث حسن‬
976. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya ada seorang lelaki berkata: "Ya Rasulullah, aku
hendak bermusafir, maka berikanlah wasiat pada aku!" Beliau s.a.w. bersabda: "Hendaklah engkau
tetap bertaqwa kepada Allah serta bertakbir pada setiap berada di tempat yang tinggi." Setelah orang
itu pergi, beliau s.a.w. lalu membacakan doa - yang maksudnya: "Ya Allah, lipatkanlah - yakni
dekatkanlah - yang jauh untuknya dan permudahkanlah untuknya dalam perjalanannya itu."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ِّ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َّ
َ َُ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي َس َف ٍر فك َّنا ِإذا‬
‫وعن أ ِبي موس ى ألاشع ِر ِي ر ِض ي هللا عنه قال كنا مع الن ِب ِي‬
ْ
َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َيا َأ ُّي َها‬
ُ ‫الن‬
‫اس ِا ْرَب ُعوا‬
‫أشرفنا على و ٍاد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال الن ِبي صلى‬
ِ
َ
ُ
َ َ َ َ ‫َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َن‬
)‫ص َّم َوًل غا ِئ ًبا ِإ َّن ُه َم َعك ْم ِإ َّن ُه َس ِميع ق ِريب (متفق عليه‬
‫على أنف ِسكم ف ِإنكم ًل تدعو أ‬
977. Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., katanya: "Kami semua bersama Nabi s.a.w. dalam
bermusafir, lalu apabila kami semua naik di atas suatu jurang, kami semua bertahlil serta bertakbir dan
amat kuatlah suara-suara kami itu. Kemudian Nabi s.a.w. bersabda: "Wahai sekalian manusia,
kasihanilah kepada dirimu sendiri - yakni jikalau bersuara tidak perlulah kuat-kuat, sebab
sesungguhnya kamu sekalian itu bukannya berdoa kepada Tuhan yang bersifat tuli atau pun yang tidak
ada Zatnya, sesungguhnya Tuhan itu adalah beserta kamu sekalian dan Dia Maha Mendengar lagi
Dekat." (Muttafaq’alaih)

84

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 172
Sunnahnya Berdoa Dalam Bermusafir

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َث َال ُث َد َع َوات ُم ْس َت‬
ُ
َ
ُ
َ
َ
‫ل‬
‫ات ًل‬
‫اب‬
‫ج‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ال‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
‫ر‬
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ‫َش ََّ ِفيه َّن َد ْع َو ُة ْاْلَ ْظ ُلوم َو َد ْع َو ُة ْاْلُ َسا ِفر َو َد ْع َو ُة ْال َو ِال ِد َع َلى َو َل ِد ِه (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال‬
ِ
ِ
ِ
ََ ََ َ ُ َ َ َ َ
ََ َ َ
ْ
َ
‫َح ِديث حسن وليس ِفي ِرواي ٍة أ ِبي داود على ول ِد ِه‬

978. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Ada tiga macam doa yang mustajabah - yakni akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang tiada
disangsikan lagi akan terkabulnya, iaitu: doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang dalam
bermusafir dan doanya orang tua terhadap anaknya."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan. Tetapi dalam riwayat Imam Abu Dawud tidak terdapat kata-kata: 'ala waladihi
yakni atas anaknya.

85

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 173
Apa Yang Dibacakan Sebagai Doa Apabila Seseorang
Itu Takut Kepada Orang Jahat Dan Sebagainya

َْ َ ُ َ ْ َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ألا ْش َعر ِّي َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َّأن َر ُسو‬
َ ‫اف َق ْو ًما َق‬
‫ل‬
‫ال‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم كان ِإذا خ‬
‫عن أ ِبي موس ى‬
ِ
ِ ِ ِ
ُ ُ ََ ْ
ُ ُ َ ُ َ ْ َ َّ َّ ُ َّ
َ ‫وذ ب ََ م ْن ُش ُروره ْم (رواه أبو داود والنسائي) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِ ِ ‫ور ِهم ونع‬
ِِ
ِ ‫اللهم ِإنا نجعلَ ِفي نح‬
ِِ

979. Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu apabila takut kepada
sesuatu kaum - yakni golongan, maka beliau s.a.w. membacakan - yang maksudnya: "Ya Allah,
sesungguhnya kami menjadikan Engkau - yakni menjadikan perlindungan dan penjagaanMu - dalam
bahu-bahu mereka - sehingga mereka tidak kuasa memperdayakan kami - dan kami memohon
perlindungan kepadaMu dari kejahatan-kejahatan mereka."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Nasa'i dengan isnad shahih.

86

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 174
Apa Yang Dibacakan Jikalau Seseorang Itu Sampai
Ke Suatu Tempat Penginapan

َ َّ
َّ
ُ ‫َع ْن َخ ْو َل َة ب ْنت َحكيم َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن َها َق َال ْت َسم ْع ُت َر ُسو َل هللا‬
‫ص َّلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل َم ْن َن َز َل‬
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ ُ َ َ َ َّ ُ ً ْ َ
َ
َ
َ
َ
َّ ‫وذ ب َكل َمات هللا‬
ُ ‫الت َّامات م ْن ش ِّر َما خل َق ل ْم َي‬
ََ ‫ض َّر ُه ش ْيء َح َّتى َي ْرت ِح َل ِم ْن َمن ِ ِزل ِه ذ ِل‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ‫من ِزًل ثم قال أع‬
ِ
)‫(رواه مسلم‬
980. Dari Khaulah binti Hakim radhiallahu 'anha, katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda: "Barangsiapa yang turun - berdiam - di suatu tempat perhentian lalu membacakan - yang
maksudnya: "Aku memohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari
kejahatannya apa sahaja yang diciptakan olehNya," maka orang itu tidak akan terkena bahaya sesuatu
apa pun, sehingga ia pergi dari tempat perhentian tersebut." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
َ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ‫ال َك‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إ َذا َس َاف َر َف َأ ْق َب َل ْال َّل ْي ُل َق‬
َ
‫ل‬
‫ال َيا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما‬
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ ُ َ ُ
َ
َ ‫وذ باهللِ م ْن َش ِّرك َو َش ِّر َما فيَ َو َش ِّر َما ُخل‬
َ ‫ض َرِّبي َو‬
ُّ
ُ
ْ
‫ر‬
‫يَ َوش ِّ ِر َما َي ِد ُّب َعل ْي َِ َوأ ُعوذ‬
‫ف‬
‫ق‬
‫ع‬
‫أ‬
‫هللا‬
َ
‫ب‬
‫أ‬
‫ر‬
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ِّ َ ِ ْ َ
ََ َ َ َ ْ َ ََْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
)‫ِبَ ِمن ش ِر أس ٍد وأسو ٍد و ِمن الحي ِة والعقر ِب و ِمن س ِاك ِن البل ِد و ِمن و ِال ٍد وما ولد (رواه أبو داود‬
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ َ َّ ُّ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
‫ال َوال َبل ُد ِم َن‬
‫ضق‬
ِ ‫و َ«ألاسود» الش ْخص قال الخط ِابي و «س ِاكن البل ِد» هم ال ِجن ال ِذين هم َسكان ألار‬
َ ‫ْألا ْ ض َما َك‬
َ ‫ان َمأ َوى ْال َح َيوان َوإ ْن َل ْم َي ُك ْن ِف ِيه ب َناء َو َم َناز ُل َق‬
ُ ‫ال َو َي ْح َتم ُل أ َّن ْاْلُ َر َاد «ب ْال َو ِال ِد» إ ِبل‬
‫يس‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ‫ر‬
َ ََ ََ
َ َّ
‫اط ُين‬
ِ ‫«وما ولد» الشي‬
981. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila pergi lalu
datang waktu malam, beliau s.a.w. membacakan - yang maksudnya: "Wahai bumi, Tuhanku dan
Tuhanmu itu adalah Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatanmu dan
kejahatannya apa sahaja yang ada di dalam dirimu, juga kejahatannya apa sahaja yang diciptakan
dalam tubuhmu, bahkan kejahatannya segala sesuatu merayap di atas mu. Aku juga memohon
perlindungan denganMu - ya Allah - dari kejahatannya singa dan manusia, ular dan kala serta dari
penduduk negeri ini - yang dimaksudkan ialah jin - serta dari yang melahirkan - maksudnya iblis yang
melahirkan semua syaitan - dan pula dari apa yang diperanakkan olehnya - yakni syaitan-syaitan anak
iblis." (Riwayat Abu Dawud)
Al-Aswad maknanya orang. At-Khathabi berkata: wa sakinul balad iaitu jin yang mendiami
bumi ini. Ia berkata: "Albalad - yakni negeri - dari bumi ialah yang digunakan sebagai tempat tinggalnya
binatang dan sekali pun di situ tidak ada bangunan atau rumah-rumah." Ia berkata lagi: "Dapat
diperkirakan bahawa maksudnya Alwalid - yang melahirkan - ialah iblis, manakala mawalad - apa-apa
yang dilahirkan olehnya" ialah syaitan-syaitan.

87

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 175
Sunnahnya Mempercepatkan Perjalanan Seorang Musafir Untuk
Pulang Ke Tempat Keluarganya, Jikalau Sudah Diselesaikan Keperluannya

َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ
َ
ُ‫الس َف ُر ق ْط َعة م َن ْال َع َذاب َي ْم َنع‬
ُ
َّ
َ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال‬
ِ
ِ ‫عن أبي هريرة ر ِض ي هللا عنه أن رسو‬
ِ
ِ
َْ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ِ ُ َ َ َ
)‫أحدكم طعامه وشرابه ونومه ف ِإذا قض ى أحدكم نهمته ِمن سف ِر ِه فليع ِجل ِإلى أه ِل ِه (متفق عليه‬
982. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Bermusafir itu sepotong - yakni sebahagian - dari siksa. Seseorang akan terhalang untuk
makannya, minumnya serta tidurnya - sebab tidak dapat tertib seperti di rumah. Maka dari itu, apabila
seseorang di antara kamu sekalian telah menyelesaikan maksud tujuan musafirnya, hendaklah segera
kembali ke tempat keluarganya." (Muttafaq 'alaih)

88

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 176
Sunnahnya Tiba Di Tempat Keluarganya Di Waktu Siang Dan
Makruhnya Tiba Di Waktu Malam, Jikalau Tidak Ada Keperluan Penting

َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َع ْن َجابر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ال أ َح ُدك ُم الغ ْي َبة فال َيط ُرق َّن‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ِإذا أط‬
ِ
ِ ٍِ
َ
ً ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ ً َ ََُْ
َ ُ َّ
)‫هللا صلى الله علي ِه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليال (متفق عليه‬
ٍ ‫أهله ل ْيال و ِفي ِرو‬
ِ ‫اية أن َرسول‬
983. Dari Jabir r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jikalau seseorang di antara kamu
sekalian itu telah lama tidak ada - yakni lama dalam bermusafir, maka janganlah datang di tempat
keluarganya di waktu malam."
Dalam riwayat lain disebutkan: "Bahawasanya Rasulullah s.a.w.itu melarang kalau seseorang
lelaki itu datang di tempat keluarganya - dari bermusafir - di waktu malam." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ًَل َي ْط ُر ُق َأ ْه َل ُه َل ْي ًال َو َك‬
َ ‫ال َك‬
ُ ‫َو َع ْن َأ َنس َرض َي‬
ْ ‫ان َي ْأ ِت‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫يهم‬
‫ان َر ُسو ُل هللا صلى‬
ِ
ِ ٍ
ْ
ُّ
َّْ
ُ ‫ُغ ْد َو ًة َأ ْو َعش َّي ًة (متفق عليه) «الط ُر‬
ُ ‫وق» اْلَج‬
‫يء ِفي اللي ِل‬
ِ
ِ
984. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu tidak pernah datang di tempat keluarganya di
waktu malam. Beliau s.a.w. datang di tempat mereka di waktu pagi atau petang." (Muttafaq 'alaih)
Atturuq ialah datang di waktu malam.

89

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 177
Apa Yang Dibacakan Apabila Seseorang Musafir Itu Telah
Kembali Dan Apabila Telah Melihat Negerinya

ُ َ
َّ
َ ‫الساب ُق في َباب َت ْكبير ْاْلُ َسافر إ َذا‬
َّ ‫يث ْابن ُع َم َر‬
‫ص ِع َد الث َن َايا‬
‫ِف ِيه ح ِد‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
Dalam bab ini termasuklah Hadis Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma yang terdahulu mengenai bab
takbirnya seorang musafir jikalau menaiki gunung-gunung atau tempat-tempat yang tinggi.

َّ َّ َ ِّ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َح َّتى إ َذا ُك َّنا ب َظ ْهر ْاْلَ ِد َين ِة َق‬
‫ال‬
‫س ر ِض ي هللا عنه قال أقبلنا مع الن ِب ِي صلى‬
ٍ ‫وعن أن‬
ِ
ِ ِ
ََ َ
َ َْ
َ
َ
َ
َ َ َ
)‫ِآي ُبون تا ِئ ُبون َع ِاب ُدون ِل َرِِّب َنا َح ِام ُدون فل ْم َي َز ْل َي ُقو ُل ذ ِل ََ َح َّتى ق ِد ْم َنا اْل ِد َينة (رواه مسلم‬

985. Dari Anas r.a., katanya: "Kami datang - dari perjalanan - bersama Nabi s.a.w., sehingga di
waktu kami sudah berada di luar kota Madinah, lalu beliau s.a.w. mengucapkan - yang maksudnya:
"Kami semua telah kembali, kami semua bertaubat - kepada Allah, menyembah serta mengucapkan
puji-pujian kepada Tuhan kami." Beliau s.a.w. tidak henti-hentinya menyebutkan sedemikian itu,
sehingga kami sampai ke Madinah."(Riwayat Muslim)

90

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 178
Sunnahnya Orang Yang Baru Datang - Dari Bermusafir Supaya Masuk Masjid Yang Berdekatan Dengan Tempatnya
Lalu Bersembahyang Dua Rakaat Di Dalam Masjid Itu

َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ
َ ْ ْ َ ْ َ
‫ان ِإذا ق ِد َم ِم ْن َس َف ٍر َب َدأ‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ك‬
ِ ‫عن كع ِب ب ِن م ِال ٍَ َر ِض َي هللا عنه أن َرسول‬
َ َ
ْ
َْ
)‫ِباْل ْس ِج ِد ف َرك َع ِف ِيه َرك َع َت ْي ِن (متفق عليه‬
986. Dari Ka'ab bin Malik r.a.: "Bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu apabila datang dari
bermusafir lalu memulakan dengan memasuki masjid, kemudian bersembahyang dua rakaat di
dalamnya." (Muttafaq 'alaih)

91

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 179
Haramnya Wanita Berjalan Bersendirian

َ َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ
َ َّ
ُ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
ِ‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ًل َي ِح ُّل ًِل ْم َرأ ٍة ت ْؤ ِم ُن ِباهلل‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
َ
ُ
َ
َّ َ َ
َْ َ
)‫آلاخ ِر ت َسا ِف ُر َم ِس َيرة َي ْو ٍم َول ْيل ٍة ِإًل َم َع ِذي َم ْح َر ٍم َعل ْي َها (متفق عليه‬
ِ ‫وم‬
ِ ‫والي‬
987. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak halal - yakni haram bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari penghabisan, kalau ia bermusafir sejauh
jarak sehari semalam, melainkan wajib disertai orang yang menjadi mahramnya." (Muttafaq 'alaih)

َّ َ َ ْ
َّ َ ُ ْ َ َ ‫َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُل‬
ُ
َ
‫ن‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما أنه س ِمع الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم يقو ًل يخلو رجل ِبامرأ ٍة ِإًل‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َ ُ َ ُ ُ َ ‫َو َم َع َها ُذو َم ْح َرم َوًل ت َساف ُر اْل ْرأة إًل َم َع ذي َم ْح َرم ف َق‬
‫هللا ِإ َّن ْام َرأ ِتي خ َر َج ْت‬
ِ
ِ ‫ال له َرجل يا َرسول‬
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ ‫َح‬
َ
َّ
ْ
َ ‫اج ًة َو ِِّإني ْاكت ِتبت في غزو ِة كذا وكذا ق‬
)‫ال انط ِلق فحج مع ام َرأ ِتَ (متفق عليه‬
ِ
988. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahawasanya ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda:
"Janganlah seseorang lelaki itu menyendiri dengan seseorang wanita, melainkan wanita itu
wajiblah disertai oleh orang yang menjadi mahramnya, juga janganlah seseorang wanita itu pergi,
melainkan ia wajiblah disertai orang yang menjadi mahramnya." Ada seorang lelaki berkata:
"Sesungguhnya isteri aku hendak keluar untuk beribadat haji, sedangkan aku telah dicatat diriku untuk
mengikuti peperangan ini dan ini?" Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Pergilah berhaji dengan isterimu."
(Muttafaq 'alaih)

92

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB FADHAIL (BERBAGAI KELEBIHAN ATAU KEUTAMAAN)

Bab 180

Keutamaan Membaca Al-Quran

ْ ْ ُ ْ
َ َّ َّ َ
َ
َّ
َ َُْ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ِاق َرؤوا ال ُق ْر َآن ف ِإ َّن ُه‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫عن أ ِبي أمامة ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
ْ ‫يعا َل‬
ً َ َ َ ْ َ ْ َ َْ
)‫ص َح ِاب ِه (رواه مسلم‬
ِ ‫يأ ِتي يوم ال ِقيام ِة ش ِف‬
989. Dari Abu Umamah r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Bacalah oleh kamu sekalian akan al-Quran itu, sebab al-Quran itu akan datang pada hari
kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat - yakni pertolongan - kepada orang-orang yang
mempunyainya." (Riwayat Muslim)
Maksud mempunyainya ialah membaca al-Quran yang dilakukan dengan mempelajari serta
memperhatikan makna dan kandungannya lalu mengamalkan isinya, mana-mana yang merupakan
perintah hendaklah dilaksanakan dan yang merupakan larangan hendaklah dijauhi.

َ َّ َّ َ
َ
َّ
َ َ ْ َ ْ ‫الن َّو‬
َّ ‫َو َع ْن‬
ُ ‫ان َرض َي‬
َ ُ ُ ْ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ُي ْؤتى َي ْو َم‬
‫هللا‬
ِ ‫ال س ِمعت َرسول‬
ِ ‫اس ب ِن سمع‬
ِ
ُ ‫ْالق َي َامة ب‬
ُّ ‫ين َك ُان ْوا َي ْع َم ُلو َن به في‬
َ ‫الق ْرآن َو َأ ْهله َّالذ‬
َ ‫الد ْن َيا َت ْق ُد ُم ُه ُس‬
َّ ‫ور ُة ْال َب َق َرة َوآل ع ْم َر َان ُت َح‬
‫اج ِان َع ْن‬
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
)‫ص ِاح ِب ِه َما (رواه مسلم‬
990. Dari an-Nawwas bin Sam'an r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti, demikian pula ahli-ahli al-Quran iaitu
orang-orang yang mengamalkan al-Quran itu di dunia, didahului oleh surah al-Baqarah dan surah
ali-Imran. Kedua-dua surah ini menjadi hujjah untuk keselamatan orang yang mempunyainya - yakni
membaca, memikirkan dan mengamalkan. (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ
َّ َ
ُ َ َّ
َ ‫َو َع ْن ُع ْث َم‬
ُ ‫ان ْب َن َع َّفان َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم خ ْي ُرك ْم َم ْن ت َعل َم‬
‫هللا‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ِ
ْ
َّ
)‫ال ُق ْر َآن َو َعل َم ُه (رواه البخاري‬
991. Dari Usman bin Affan r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sebaik-baik kamu sekalian ialah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya
pula." (Riwayat Bukhari)

ْ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ
َ
ُ
ُ ‫َو َع ْن َعائ َش َة َرض َي‬
َ
ُ ُ َ ‫هللا َع ْن َها َق َال ْت َق‬
َ
َ
ْ
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ال ِذي يقرأ القرآن وهو م ِاهر ِب ِه‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ٌّ ‫الس َف َرة الك َرام ال َب َر َرة َوالذي َي ْق َرأ ال ُق ْر َآن َو َيت َت ْع َت ُع فيه َو ُه َو َعل ْيه ش‬
َّ ‫َم َع‬
)‫اق ل ُه أ ْج َر ِان (متفق عليه‬
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
992. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Orang yang membaca al-Quran dan ia sudah mahir dengan bacaannya itu, maka ia adalah
beserta para malaikat utusan Allah yang mulia lagi sangat berbakti, sedang orang yang membacanya
al-Quran dan ia berbolak-balik dalam bacaannya - yakni tidak lancar - juga merasa kesukaran di waktu
membacanya itu, maka ia dapat memperolehi dua pahala." (Muttafaq 'alaih)

َْ َ ُ َ ْ َ َ
َ َّ َّ َ
َّ
ُ ْ َ َّ
ُ ‫ألا ْش َعر ِّي َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َمث ُل اْل ْؤ ِم ِن ال ِذي‬
‫هللا‬
‫وعن أ ِبي موس ى‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ِ ِ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َّ ‫يح َها ط ِّيب َوط ْع ُم َها ط ِّيب َو َم َث ُل اْلُ ْؤمن الذي ًَل َي ْق َرأ ال ُق ْر َآن َك َم َثل‬
ُ ‫َي ْق َ ُرأ ْال ُق ْر َآن َم َث ُل ْألا ْت ُر َّجة ر‬
‫الت ْم َر ِة ًل‬
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َُ َ َ ٌّ ُ َ ُ ْ َ َ ِّ َ َ ُ
ُْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ
َ
‫ِريح لها وطعمها حلو ومثل اْلنا ِف ِق ال ِذي يقرأ القرآن كمث ِل الريحان ِة ريحها ط ِيب وطعمها مر ومثل‬
َ
َ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ
َّ
ُْ
)‫س ل َها ِريح َوط ْع ُم َها ُم ٌّر (متفق عليه‬
‫اْل َنا ِف ِق ال ِذي ًل يقرأ القرآن كم ِثل الحنظل ِة لي‬
993. Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Perumpamaan orang mu'min yang suka membaca al-Quran ialah seperti buah jeruk utrujah,
baunya enak dan rasanya pun enak dan perumpamaan orang mu'min yang tidak suka membaca
al-Quran ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Ada pun perumpamaan
orang munafik yang suka membaca al-Quran ialah seperti minyak harum, baunya enak sedang rasanya
pahit dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca al-Quran ialah seperti rumput
hanzhalah, tidak ada baunya dan rasanya pun pahit." (Muttafaq 'alaih)

ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ
َ
‫اب‬
ِ ‫اب ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم قال ِإن هللا يرفع ِبهذا ال ِكت‬
ِ ‫َوعن عمر بن الخط‬
َ
َ ‫أ ْق َو ًاما َو َي‬
َ ‫آخر‬
ُ‫ض‬
)‫ين (رواه مسلم‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ع‬
ِ
ِ
ِ
994. Dari Umar bin al-Khattab r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya Allah mengangkat darjat beberapa kaum dengan adanya kitab al-Quran ini yakni orang-orang yang beriman - serta menurunkan darjatnya kaum yang sebagainya dengan sebab
al-Quran itu juga - yakni yang menghalang-halangi pesatnya Islam dan tersebarnya ajaran-ajaran
al-Quran itu." (Riwayat Muslim)

93

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ُ ‫ال ًَل َح َس َد إ ًَّل في ْاث َن َت ْين َر ُجل َآت ُاه‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫هللا‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ِ ِ
ِ
َّ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ ً َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ
َّ ‫الل ْيل َو َآن َاء‬
ُ َُ ََُ َ ْ ُْ
‫الن َه ِار (متفق‬
ِ ‫القرآن فهو يقوم ِب ِه آناء اللي ِل وآناء النه ِار ورجل آتاه هللا ماًل فهو ين ِفقه آناء‬
)‫عليه‬
995. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Tidak dihalalkanlah dengki itu, melainkan terhadap dua macam orang, iaitu: Orang yang
diberi kepandaian oleh Allah dalam hal al-Quran, lalu ia berdiri dengan al-Quran itu - yakni membaca
sambil memikirkan dan juga mengamalkannya - di waktu malam dan waktu siang, juga seorang yang
dikurniakan oleh Allah akan harta lalu ia menafkahkannya di waktu malam dan siang - untuk
kebaikan." (Muttafaq 'alaih)

َ َ
ْ
َ ْ َ َ ُ َُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َ
‫ورة الك ْه ِف َو ِع ْن َد ُه ف َرس َم ْرُبوط ِبشط َن ْي ِن‬
‫َو َع ِن ال َب َّر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ر ِض ي هللا عنهما قال كان رجل يقرأ س‬
َ َّ َّ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ين ِفر ِمنها فلما أصبح أتى الن ِبي‬
ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
)‫الس ِك َينة تن َّزل ْت ِلل ُق ْر ِآن (متفق عليه‬
َ‫فذكر ذ ِلَ له فقال ِتل‬
996. Dari al-Bara' bin 'Azib r.a., katanya: "Ada seorang lelaki membaca surah al-Kahfi dan ia
mempunyai seekor kuda yang diikat dengan dua utas tali, kemudian nampaklah awan menutupinya.
Awan tadi menghampiri dan kuda itu lari dari awan tersebut. Setelah pagi menjelma, orang itu menemui
Nabi s.a.w. menceritakan apa yang terjadi atas dirinya itu. Beliau s.a.w. lalu bersabda:
"Itu adalah sakinah* - ketenangan yang disertai oleh malaikat - yang turun untuk
mendengarkan bacaan al-Quran itu." (Muttafaq 'alaih)
Dalam Hadisnya Zaid bin Tsabit r.a., katanya: "Aku berada di samping Rasulullah s.a.w., lalu
beliau dilingkari oleh sakinah." Yang dimaksudkan ialah ketenangan ketika ada wahyu turun pada
beliau. Di antaranya lagi ialah Hadisnya Ibnu Mas'ud r.a.: "Tidak jauh bahawa sakinah itu terucapkan
pada perkataannya Umar r.a." Ada yang mengatakan bahawa sakinah ialah kedamaian dan ada yang
mengatakan rahmat.

َّ َّ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َم ْن َق َ َرأ َح ْر ًفا م ْن ك‬
ُ ‫َو َعن ْابن َم ْس ُعود َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫اب‬
‫ت‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ َ َ َ َ ُ ََ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
‫هللا فله حسنة والحسنة ِبعش ِر أمث ِالها ًل أقول ألم حرف و ِلكن أ ِلف حرف وًلم حرف و ِميم حرف‬
ِ
َ
َ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫(رواه الترمذي) وق‬
997. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang membaca
satu huruf dari kitabullah - yakni al-Quran, maka ia memperolehi suatu kebaikan, sedangkan satu
kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang seperti itu. Aku tidak mengatakan bahawa alif
lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf dan mim juga satu huruf."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َّ َّ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إ َّن َّال ِذي َل ْي‬
‫ل‬
‫س ِفي َج ْو ِف ِه‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما قال‬
ِ
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
ِ
ََ
َ ْ َْ َ ْ ُْ َ ْ َ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
‫ش يء ِمن القر ِآن ك‬
ِ َ ‫البي ِت الخ ِر ِب (رواه الترمذي) وق‬
998. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada sesuatu apa pun dari al-Quran - yakni tidak
ada sedikit pun dari ayat-ayat al-Quran yang dihafalnya, maka ia adalah sebagai rumah yang musnah sunyi dari perkakas - atau perabot."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ‫َو َع ْن َع ْبد‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
ُ ‫ال ُي َق‬
‫ال‬
‫اص ر ِض ي هللا عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ِ ِ
ِ ‫هللا ب ِن ع ْمر ِو ب ِن الع‬
َ ْ َ َّ َ َ ْ ُّ
ْ
َ
ُ
ْ
َُ َ ْ َ َ
َ
ِّ
ُ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ ‫ل‬
‫ص ِاح ِب ال ُق ْر ِآن ِاق َرأ َوا ْرت ِق َو َر ِت ْل ك َما كنت ت َرِت ُل ِفي الدنيا ف ِإن من ِزلتَ ِعند ِآخ ِر آي ٍة تقرؤها (رواه أبو‬
ِ
َ
َ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫داود والترمذي) وق‬
999. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Dikatakanlah - nanti ketika akan masuk syurga - kepada orang yang mempunyai al-Quran yakni gemar membaca, menghafal kandungannya serta mengamalkan isinya: "Bacalah dan naiklah
darjatmu - dalam syurga - serta tartilkanlah - yakni membaca perlahan-lahan - sebagaimana engkau
mentartilkannya dulu ketika di dunia, sebab sesungguhnya tempat kedudukanmu adalah pada akhir
ayat yang engkau baca," maksudnya kalau membaca keseluruhannya adalah tertinggi kedudukannya
dan kalau tidak, tentulah di bawahnya itu menurut kadar banyak sedikitnya bacaan.
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.

94

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 181
Perintah Berta'ahud Dengan Al-Quran - Memelihara Dan
Membacanya Secara Tetap - Dan Amaran Berpaling
Daripadanya Kerana Kelupaan

َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
ُ‫ال َت َع َاه ُد ْوا َه َذا ْال ُق ْر َآن َف َو َّال ِذي َن ْفس‬
‫عن أ ِبي موس ى ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ْ
ُّ َ َ َ َ
)‫ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه ل ُه َو أش ُّد ت َفل ًتا ِم َن ِإلا ِب ِل ِفي ُع ُق ِل َها (متفق عليه‬
1000. Dari Abu Musa r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Berta'ahudlah kepada al-Quran - yakni
peliharalah untuk selalu membaca al-Quran itu secara tetap waktunya, sebab demi Zat yang jiwa
Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya, nescayalah al-Quran itu lebih sangat mudah
terlepasnya daripada seekor unta yang ada di dalam ikatan talinya." (Muttafaq 'alaih)

ْ
َّ َّ َ
ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫ال إ َّن َما َم َث ُل‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫ص ِاح ِب ال ُق ْر ِآن‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ َ َ
َ
ُْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
)‫ك َمث ِل ِإلا ِب ِل اْلعقل ِة ِإن عاهد عليها أمسكها وِإن أطلقها ذهبت (متفق عليه‬
1001. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Hanyasanya perumpamaan orang yang menghafal al-Quran - di luar kepala - adalah sebagaimana
perumpamaan seekor unta yang diikat. Jikalau ia terus berterusan mengikatnya, dapatlah ia
menahannya - tidak sampai terlepas dan lari - dan jikalau ia melepaskannya, maka ia pun pergilah."
(Muttafaq 'alaih)

95

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 182
Sunnahnya Memerdukan Suara Dalam Membaca Al-Quran Dan Meminta
Untuk Membacanya Dari Orang Yang Pandai Serta Merdu Suaranya Dan
Memperdengarkan Bacaannya

َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ ُ َ َ َ ‫َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُل‬
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫هللا ِلش ٍيء‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يقو ما أ ِذن‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
َ
َ
ُ ‫الص ْوت َي َت َغ َّنى ب‬
َ ‫َما َأذ َن ل َنب ِّي‬
ْ ‫الق ْرآن َي ْج َه ُر به (متفق عليه) َم ْع َنى «أذ َن هللا» أ ْي‬
َ
َّ
‫اس َت َم َع َو ُه َو‬
‫ن‬
‫س‬
‫ح‬
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ْ
َ
َ ‫الر‬
ِّ ‫إ َشا َرة إ َلى‬
‫ضا َوالق ُبو ِل‬
ِ
ِ
ِ
1002. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah tidak pernah mendengarkan pada sesuatu - dengan penuh perhatian dan rasa redha serta
menerima - sebagaimana mendengarnya kepada seseorang Nabi yang bagus suaranya, ia bertaghanni
dengan al-Quran itu yakni melantangkan suaranya." (Muttafaq 'alaih)
Dikatakan oleh para alim ulama: "Bahawasanya sabda Nabi s.a.w.: Yajharu bihi - maknanya:
Melantangkan suara dalam membaca al-Quran - ini adalah sebagai penjelasan dari sabdanya:
yataghanna - yakni bertaghanni dari kata ghina'." Makna: adzinallahu yakni mendengarkan. Ini sebagai
tanda keredhaan dan diterima.

َْ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ال َل ُه َل َق ْد ُأوت‬
ُ ‫ألا ْش َعر ِّي َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫يت ِم ْز َما ًرا‬
‫ق‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫وعن أ ِبي موس ى‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ََ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
َُ َ
ََ ْ
َ ُ َّ
ُْ َ َ َ
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال له لو رأيت ِني‬
ِ ‫ِمن مز ِام ِير ِآل داود (متفق عليه) و ِفي ِرواي ٍة ِْلس ٍلم أن َرسول‬
َ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ َََ
‫وأنا أست ِمع ِل ِقراء ِتَ البا ِرحة‬
1003. Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya:
"Sesungguhnya engkau telah dikurnia - oleh Allah - mizmar - yakni seruling - dari
mizmar-mizmarnya keluarga Dawud." [60] (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda padanya:
"Alangkah gembiranya hatimu, jikalau engkau melihat bahawa aku mendengarkan bacaanmu akan al-Quran - malam tadi."

َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
ِّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َ َرأ في ْالع َشاء ب‬
َ ‫َو َعن ْال َب َّراء ْبن‬
‫الت ِين‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ي‬
‫ب‬
‫الن‬
‫ت‬
‫ع‬
‫م‬
‫س‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ا‬
‫م‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ع‬
‫ر‬
‫ز‬
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
ْ
ً
َ
َ
َّ ‫َو‬
َ ‫الزْيتون ف َما َسم ْعت أحدا أ ْح َسن‬
)‫ص ْوتا ِمنه (متفق عليه‬
ِ
ِ
1004. Dari al-Bara' bin 'Azib r.a., katanya: "Aku mendengar Nabi s.a.w. membaca dalam solat
Isya' dengan surah Attin wazzaitun - dalam salah satu dari kedua rakaatnya yang dibaca lantang. Maka
aku tidak pernah mendengar seseorang pun yang lebih indah bacaannya dari beliau s.a.w. itu."
(Muttafaq 'alaih)

َ
َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال َم ْن ل ْم َي َتغ َّن‬
‫وعن أ ِبي لبابة ب ِشير بن عب ِد اْلن ِذ ِر ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى‬
ْ
َ َ ُ ِّ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ
َ ‫ب ْال ُق ْرآن َف َل ْي‬
‫ص ْوت ُه ِبال ُق ْر ِآن‬
‫س ِم َّنا (رواه أبو داود) ِب ِإسن ٍاد ج ِي ٍد معنى «يتغنى» يح ِسن‬
ِ
ِ
1005. Dari Abu Lubabah iaitu Basyir bin Abdul Mundzir r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang tidak bertaghanni dengan al-Quran - yakni di waktu membacanya, maka ia
bukanlah termasuk golongan kami."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang baik.
Makna: yataghanna atau bertaghanni ialah memperbaguskan suaranya ketika membaca
al-Quran.

َّ َّ َ ُّ َّ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ا ْق َ ْرأ َع َل َّي‬
ُ ‫َو َعن ْابن َم ْس ُعود َرض َي‬
َ‫الق ْر َآن َف ُق ْل ُت يا‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ال ِلي الن ِبي صلى‬
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
َِّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ‫َ ُ َل َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َل َ َ ِّ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ي‬
‫النس ِاء‬
ِ ‫رسو هللا أقرأ عليَ وعليَ أن ِز قال ِإ ِني أ ِحب أن أسمعه ِمن غي ِر فقرأت علي ِه سورة‬
َ ُ ْ َّ َ
َ ََْ َ ْ
ً ‫ف إ َذا ج ْئ َنا م ْن ُك ِّل ُأ َّمة ب َشهيد َوج ْئ َنا ب ََ َع َلى َه ُؤ ًَلء َشه‬
َ ‫يدا} َق‬
‫ال‬
‫ي‬
‫ك‬
‫ف‬
{
‫ة‬
‫ي‬
‫آلا‬
‫ه‬
‫هذ‬
‫ى‬
‫ل‬
ِ ِ ِ ‫حتى ِجئت ِإ‬
ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْ َ ْ
َ َْ
َ َ َ
)‫َح ْس ُب ََ آلا َن فال َت َف ُّت ِإل ْي ِه فإذا َع ْي َن ُاه تذ ِرف ِان (متفق عليه‬
__________________________________________________________________________________
[60] Imam as-Syafi'i rahimahullah berkata: Maknanya bertaghanni ialah memerdukan suara dan melemah-lembutkannya atau mengiramakan bacaan al-Quran itu." Huraian sedemikian ini disaksikan pula dengan Hadis lain, iaitu: - yakni:
Hiasilah al-Quran itu dengan suara-suaramu. Menurut bangsa Arab, setiap orang yang melantangkan suaranya dan
mengiramakannya, maka suaranya itu dapat disebut ghina'.
Maksudnya bahawa bacaan Abu Musa r.a. itu amat indah dan baik sekali. Kata mizmar atau seruling dijadikan sebagai
perumpamaan untuk bagusnya suara dan kemanisan iramanya, jadi diserupakan dengan suara seruling. Nabi Dawud adalah
seorang Nabi 'alaihis-salam dan beliau ini adalah sebagai puncak dalam kemerduan suaranya di dalam pembacaan.

96

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1006. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Nabi s.a.w. bersabda kepadaku: "Bacakanlah al-Quran
padaku." Aku berkata: "Ya Rasulullah, adakah aku akan membaca al-Quran untuk Tuan, sedangkan
al-Quran itu kepada Tuan lah diturunkannya?" Beliau s.a.w. bersabda: "Aku amat suka kalau mendengar
al-Quran itu dari orang lain." Aku lalu membacanya untuk beliau s.a.w. itu surah an-Nisa', sehingga
sampailah pembacaan aku pada ayat ini - yang maksudnya: "Bagaimanakah ketika Kami datangkan
kepada setiap ummat seorang saksi dan engkau Kami jadikan saksi atas ummat ini" - an-Nisa' 42.
Setelah itu beliau s.a.w. lalu bersabda: "Cukuplah sudah bacaanmu sekarang." Aku menoleh pada
beliau s.a.w. dan kedua-dua matanya menitiskan airmata." ( Muttafaq 'alaih)

97

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 183
Galakan Membaca Surah-surah Atau Ayat-ayat Yang Tertentu

َ ْ َ
َ َّ َّ َ
ِّ ُ َ َ َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ ْ َ
ُ ‫ال لي َر ُسو‬
َ
َ
‫ل‬
ََ ‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم أًل أ َع ِل ُم‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫اْل‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ع‬
‫ف‬
‫ا‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫عن‬
ِ
ِ‫ِ ٍ ر‬
ِ‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ
َ ُ َ ُ ُْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ ََ
َ ُ ََ َْ
ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
‫هللا‬
ِ ‫أعظم سور ٍة ِفي الق ْرآن قب َل أن تخ ُرج ِمن اْلس ِج ِد فأخذ ِبي ِدي فل َّما أ َردنا أن نخ ُرج قلت يا َرسول‬
ْ
َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ ِّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ ‫إ َّن ََ ُق ْل َت َ ُل َع ِّل َم َّن ََ َأ ْع َظ َم ُس‬
‫الس ْب ُع اْلثا ِني َوال ُق ْر ُآن‬
‫ور ٍة ِفي القر ِآن قال الحمد ِلل ِه ر ِب الع ِاْلين ِهي‬
ِ
ُ َّ ُ َ ْ ِ
ُ
ُ
)‫الع ِظيم ال ِذي أو ِتيته (رواه البخاري‬
1007. Dari Abu Said, iaitu Rafi' bin al-Mu'alla r.a., katanya:
"Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku: "Tidakkah engkau suka jikalau aku mengajarkan pada
engkau akan seagung-agung surah dalam al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid?" Kemudian
beliau s.a.w. memegang tangan aku. Setelah kami mahu keluar, aku pun berkata: "Ya Rasulullah,
sesungguhnya Tuan tadi bersabda: "Sungguh-sungguh aku akan mengajarkan padamu seagung-agung
surah dalam al-Quran." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Seagung-agung surah ialah Alhamdulillahi rabbil
'alamin - dan seterusnya." Itulah yang disebut Assab'ul matsani - yakni tujuh ayat banyaknya dan
diulang-ulangi dua kali atau surah Alfatihah. Juga itulah yang disebut al-Quran al-'Azim yang diberikan
padaku." (Riwayat Bukhari)

َ ُ َُ ْ ُ
َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي َسعيد ْال ُخ ْدر ِّي َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
}‫هللا أ َحد‬
‫ال ِفي {قل هو‬
‫هللا صلى‬
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َّ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ ‫َو َّالذي َن ْفس ي ب َيده إن َها لت ْعد ُل ثلث الق ْرآن َوفي رو َاي ٍة أن َر ُسو َل هللا‬
َ‫صلى الله عل ْي ِه َو َسل َم قال‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ َ ِ ِ َِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ ‫ص َحابه أ َي ْعج ُز أ َح ُدك ْم أن َيق َرأ بثلث الق ْرآن في ل ْيلة فش َّق ذل ََ َعل ْيه ْم َوقالوا أ ُّينا ُيط‬
ْ ‫َل‬
‫يق ذ ِل ََ َيا‬
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ ‫هللا أ َحد‬
ُ ‫ال {ق ْل ُه َو‬
َّ ‫هللا‬
َ ‫َر ُسو َل هللا ف َق‬
)‫الص َم ُد} ثلث ال ُق ْر ِآن (رواه البخاري‬
1008. Dari Abu Said al-Khudri r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai surah
Qulhuwallahuahad - yakni surah al-Ikhlas, iaitu:
"Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaanNya, sesungguhnya surah al-Ikhlas
itu nescayalah menyamai sepertiga al-Quran - mengenai pahala membacanya."
Dalam riwayat lain disebutkan: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda kepada
sahabat-sahabatnya: "Apakah seseorang di antara kamu sekalian itu akan merasa lemah - tidak mampu
- untuk membaca sepertiga al-Quran dalam satu malam?" Tentu sahaja perkara itu dirasakan berat oleh
mereka dan mereka berkata: "Siapakah di antara kami semua yang mampu melakukannya sebegitu, ya
Rasulullah?" Kemudian beliau s.a.w. bersabda: "Qul huwallahu ahad Allahush shamad adalah
sepertiga al-Quran - yakni pahala membacanya menyamai membaca sepertiga al-Quran itu." (Riwayat
Bukhari)

َ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن ُه َأ َّن َر ُج ًال َسم َع َر ُج ًال َي ْق َ ُرأ { ُق ْل ُه َو‬
ُ ‫ص َب َح َج َاء إ َلى َر‬
ْ ‫هللا َأ َحد} ُي َر ِ ِّد ُد َها َف َل َّما َأ‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ُّ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ ‫ال َر ُسو ُل هللا‬
َ ‫الر ُج ُل َيتقال َها فق‬
َّ ‫َو َس َّل َم َف َذ َك َر َذ ِل ََ له َوكان‬
‫صلى الله َعل ْي ِه َو َسل َم َوال ِذي نف ِس ي ِب َي ِد ِه‬
ِ
َ
ْ َ ُُ
)‫ِإ َّن َها ل َت ْع ِد ُل ثلث ال ُق ْر ِآن (رواه البخاري‬

1009. Dari Abu Said al-Khudri r.a. lagi bahawasanya ada seorang lelaki mendengar orang lelaki
lain membaca: Qul huwallahu ahad, dan seterusnya - dan orang itu mengulang-ulanginya. Setelah
sampai waktu pagi harinya, orang yang mendengar itu pergi ke tempat Rasulullah s.a.w. lalu
menceritakan kepada beliau s.a.w. tentang apa yang didengarnya, seolah-olah orang ini menganggapnya
sebagai amalan yang kecil sahaja - kurang bermakna. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Demi Zat
yang jiwaku ada di dalam genggamanNya, sesungguhnya surah al-Ikhlas itu nescayalah menyamai pahalanya dengan membaca - sepertiga al-Quran." (Riwayat Bukhari)

َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َّ َّ َ
َّ
ُ ‫ال في { ُق ْل ُه َو‬
َ
ُ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
َ‫هللا َأ َحد} إ َّنها‬
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه أن رسو‬
ِ
ِ
ْ َ ُُ
َ
)‫ت ْع ِد ُل ثلث ال ُق ْر ِآن (رواه مسلم‬
1010. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai Qul huwallahu
ahad, iaitu: "Sesungguhnya surah ini adalah menyamai - pahalanya dengan membaca - sepertiga
al-Quran." (Riwayat Muslim)

ُ ِّ
َ ً ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ور َة { ُق ْل ُه َو‬
َ ‫هللا‬
َ ‫ال َيا َر ُسو‬
َ ‫الس‬
ُّ ‫هذه‬
َ ‫أحد} َق‬
َ
ُّ
‫ل‬
‫ال ِإ َّن‬
‫ب‬
‫ح‬
‫أ‬
‫ي‬
‫ن‬
‫إ‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي هللا عنه أن رجال‬
ِ ِِ ِ
ِِ
ٍ ‫وعن َأن‬
َ
َ ُْ ُ َََ َ َ
َ َ ‫ُح َّب َها أ ْد َخ َل ََ ْال َج َّن َة (رواه الترمذي) َو َق‬
َ
‫يح ِه ت ْع ِل ًيقا‬
ِ ‫ال ح ِديث حسن ورواه البخ ِاري ِفي ص ِح‬
1011. Dari Anas r.a. bahawasanya ada seorang lelaki berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku
amat suka kepada surah ini, iaitu Qul huwallahu ahad. Lalu beliau s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya
kecintaanmu pada surah itu akan dapat memasukkan engkau dalam syurga."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan. Imam
Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab shahihnya sebagai ta'liq.

َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ْ ‫ال َأ َل ْم َت َر َآيات ُأ ْنزَل‬
َّ ‫هللا َع ْن ُه َأ‬
ُ ‫َو َع ْن ُع ْق َب َة ْب َن َعام َر َرض َي‬
َ
ُ
َ
َ
‫ل‬
‫هذ ِه‬
‫ت‬
‫ق‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ن‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
َ
َ
ْ
َ
ُّ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
ِّ ‫ط {ق ْل أ ْعوذ ب َر ِّب الفلق} َو {ق ْل أ ُعوذ ب َر‬
)‫اس} (رواه مسلم‬
‫الن‬
‫ب‬
‫الليلة لم ير ِمثلهن ق‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
98

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1012. Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Adakah engkau mengetahui beberapa ayat yang diturunkan malam ini? Benar-benar tidak ada
sama sekali yang seumpama dengan kedua-duanya, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul
a'udzu birabbin nas." (Riwayat Muslim)

َ ْ َ َ
َّ َّ َ
َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ ‫ال َك‬
ِّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي َت َع َّو ُذ م َن ْال َج‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫ان‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫د‬
‫خ‬
‫ال‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ‫ِ ِر‬
ِ
ِ
َ ‫َو َع ْين ْإلا ْن َسان َح َّتى َن َزَل ْت ْاْلُ َع ِّو َذ َتان َف َل َّما َن َزَل َتا َأ َخ َذ به َما َو َت َر َك َما ِس َو ُاه َما (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال‬
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
‫َح ِديث َح َسن‬
1013. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. dahulunya selalu berta'awwudz memohon perlindungan kepada Allah - dari gangguan jin dan mata manusia, sehingga turunlah dua
surah mu'awwidzah - iaitu surah-surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah
kedua-dua surah itu turun, lalu beliau s.a.w. mengambil kedua-duanya itu sahaja - mengamalkannya dan meninggalkan yang lain-lainnya."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

ً َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ورة ثالثون َآية‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ِمن القر ِآن س‬
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
‫ش َف َع ْت ِلرج ٍل حتى غ ِفر له و ِهي {تبارك ال ِذي ِبي ِد ِه اْللَ} (رواه أبو داود والترمذي) وقال ح ِديث حسن‬
َ
ْ َ
»‫ِو ِفي ِر َو َاي ٍة أ ِبي َد ُاو َد «تش َف ُع‬

1014. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Setengah dari al-Quran itu ada sebuah surah yang jumlah ayatnya ada tiga puluh buah. Surah
itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang - jikalau ia membacanya - sehingga orang itu
diampuni, iaitu surah Tabarakal ladzi biyadihil mulk - yakni surah al-Mulk."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.
Dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan dengan menggunakan kata: tasyfa'u - sebagai
gantinya "syafaat", maknanya sama iaitu memberi syafaat.

َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ ‫ال َم ْن َق َ َرأ ب‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫اآلي َت ْي ِن ِم ْن ِآخ ِر‬
‫ود البد ِر ِي ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ٍ ‫وعن أ ِبي مسع‬
ِ
ْ َ ُ
َ َ َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
َ َ َ
َّ
‫يل ك َف َت ُاه ِم ْن ِق َي ِام الل ْي ِل‬
‫ور ِة ال َب َق َر ِة ِفي ل ْيل ٍة ك َف َت ُاه (متفق عليه) ِقيل كفتاه اْلكروه ِتلَ الليلة و ِق‬
‫س‬
1015. Dari Abu Mas'ud al-Badri r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Barangsiapa yang membaca dua ayat dari akhir surah al-Baqarah di waktu malam - iaitu ayat Aamanar
rasulu sampai akhir surah, maka kedua ayat itu mencukupinya." (Muttafaq 'alaih)
Dikatakan oleh para alim ulama bahawa makna kafataahu atau mencukupi orang tadi,
maksudnya mencukupi dari apa yang tidak disukai atau sesuatu yang tidak diingini pada malam itu. Ada
pula yang memberi kefahaman dengan cukup dari berdiri untuk solat malam.

ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ال ًل ت ْج َعلوا ُب ُيوتك ْم َم َق ِاب َر ِإ َّن‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ِ
ِ
َِ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
)‫الش ْيطان ين ِفر ِمن البي ِت ال ِذي تقرأ ِف ِيه سورة البقر ِة (رواه مسلم‬
1016. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Janganlah kamu sekalian menjadikan rumah-rumahmu itu sebagai perkuburan - yakni tidak
pernah bersembahyang sunat atau membaca al-Quran di dalamnya, sehingga sunyi sepi dari
melakukan ibadat. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surah
al-Baqarah." (Riwayat Muslim)

َ
َ َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ
َ َ ُ ْ َ َّ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َيا أ َبا اْل ْن ِذ ِر أت ْدري أ ُّي َآي ٍة‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أب ِي ب ِن كع ٍب ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
َ ‫وم} َف‬
ُ { ‫م ْن ك َتاب هللا َم َع ََ َأ ْع َظ ُم ُق ْل ُت‬
َ ‫ض َر َب في‬
ُ ‫هللا ًَل إ َل َه إ ًَّل ُه َو ْال َح ُّي ْال َق ُّي‬
ُ‫ال ِل َي ْه ِن ََ ْال ِع ْلم‬
َ ‫ص ْدري َو َق‬
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُْ َ
)‫أ َبا اْل ْن ِذ ِر(رواه مسلم‬
1017. Dari Ubay bin Ka'ab r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Wahai Abul Mundzir,
adakah engkau mengetahui, ayat manakah dari Kitabullah - yakni al-Quran - yang ada besertamu itu
yang teragung?" Aku lalu menjawab: "Iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayat
al-Kursi. Beliau s.a.w. lalu menepuk-nepuk dadaku dan bersabda: "Semoga engkau mudah memperolehi
ilmu, wahai Abul Mundzir." Beliau s.a.w. mendoakan demikian kerana benar sekali apa yang diucapkan
itu. (Riwayat Muslim)

َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ال َو َّك َلني َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ان فأتا ِني‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِب ِحف ِظ زك ِاة رمض‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
َ
ِّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ٍ
‫ال ِإ ِني‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ِ ‫آت فجع َل يحثو ِمن الطعام فأخذته فقلت ل ْرفعنَ ِإلى َرسو ِل‬
َ َّ َّ َ
َّ
َ ‫ص َب ْح ُت َف‬
َ ‫ُم ْح َتاج َو َع َل َّي ع َيال َوبي َح‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
ْ ‫اجة َش ِد َيدة َف َخ َّل ْي ُت َع ْن ُه َف َأ‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
‫ق‬
ِ
ِ
ِ
ُ‫اج ًة َوع َي ًاًل َف َرح ْم ُت ُه َف َخ َّل ْي ُت َسب َيله‬
َ ‫َيا َأ َبا ُه َرْي َر َة َما َف َع َل َأس ُير َك ْال َبار َح َة ُق ْل ُت َيا َر ُسو َل هللا َش َكا َح‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
َّ
ُ
ُ‫ص ْد ُته‬
ُ
ُ
َ
ُ ‫ود ف َع َرفت أنه َس َي ُع‬
ُ ‫ال َأ َما إ َّن ُه َق ْد َك َذ َبَ َو َس َي ُع‬
َ ‫صلى الله َعل ْيه َو َسل َم ف َر‬
َ ‫ود لق ْول َر ُسول هللا‬
َ ‫َف َق‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ
ِّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال دع ِني ف ِإ ِني محتاج‬
ِ ‫فجاء يحثو ِمن الطع ِام فقلت لرفعنَ ِإلى رسو ِل‬
99

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َّ َّ َ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
ُ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َيا َأبا‬
ُ
َ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫وعلي ِعيال ًل أعود فر ِحمته فخليت س ِبيله فأصبحت فقال ِلي رسو‬
َ
َ
َّ
َ
َ ‫ُه َرْي َر َة َما َف َع َل َأس ُير َك ْال َبار َح َة ُق ْل ُت َيا َر ُسو َل هللا َش َكا َح‬
َ ‫اج ًة َو ِع َي ًاًل َف َر ِح ْم ُت ُه ف َخل ْي ُت َسبيل ُه ف َق‬
‫ال ِإ َّن ُه‬
ِ
ِ
ِ
ِ َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َُ َ َ َ ََ َ َْ
‫هللا‬
ِ ‫قد كذبَ وسيعود ف َرصدته الثالثة فج َاء يحثو ِمن الطع ِام فأخذته فقلت ل ْرفعنَ ِإلى َرسو ِل‬
َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ ُ ِّ َ ُ ِّ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ
َ َ َّ
َ
‫ات‬
‫م‬
‫ل‬
‫ك‬
ٍ ِ َ‫ات أنَ تزعم أنَ ًل تعود فقال دع ِني ف ِإ ِني أع ِلم‬
ٍ ‫صلى الله عل ْي ِه َو َسل َم َوهذا ِآخر ثال ِث مر‬
َ َ ْ َ َ َ ‫ال إ َذا َأ َو ْي َت إ َلى ف َراش ََ َف ْاق َ ْرأ َآي َة ْال ُك ْرس ِّي َفإ َّن ُه َل ْن َي َز‬
ُ ََ ‫َي ْن َف ُع‬
َ ‫هللا ب َها ُق ْل ُت َما ُه َّن َق‬
‫هللا‬
ِ ‫ال عليَ ِمن‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ َّ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ‫الل ُه َع َليه‬
ْ
َ
َ
‫ل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ح‬
‫ب‬
‫ص‬
‫أ‬
‫ف‬
‫ه‬
‫يل‬
‫ب‬
‫س‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ل‬
‫خ‬
‫ف‬
‫ح‬
‫ب‬
‫ص‬
‫ت‬
‫َحا ِفظ وًل يقربَ شيطان حتى‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ِّ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ
َّ َ َ ُ
ُ ‫َو َس َّل َم َما َف َع َل َأس ُير َك ْال َبا َح َة ُق ْل‬
َ
َ
ُ
َ
َ
‫ل‬
‫هللا ِب َها فخل ْي ُت‬
‫ات َي ْن َف ُع ِني‬
‫م‬
‫ل‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ن‬
‫م‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ي‬
‫ه‬
‫ن‬
‫أ‬
‫م‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ز‬
‫ر‬
‫ِر‬
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ُ { ‫ال لي إذا أ َو ْيت إلى ف َراشَ فاق َرأ َآية الك ْرس ِّي م ْن َّأول َها َحتى تخت َم آلا َية‬
َ ‫ال َما ه َي قلت ق‬
َ ‫َسب َيل ُه َق‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ ُّ َ ْ ُّ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َ‫ال لي ًَل َيز‬
َ‫صبح‬
ْ ‫ال َع َل ْي ََ م َن هللا َحافظ َو َل ْن َي ْق َرَب ََ َش ْي َطان َح َّتى ُت‬
َ
ُ
‫ًل إله إًل هو الحي القيوم} وق‬
ِ ِ
ِ
ََ َ ِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َِ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ ِ َ ِ َ َ
‫اطب منذ ثال ٍث يا أبا‬
ِ ‫فقال الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم أما ِإنه قد صدقَ وهو كذوب تعلم من تخ‬
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َْ ُ
)‫اك ش ْيطان (رواه البخاري‬
‫ ًل قال ذ‬:‫هريرة قلت‬
1018. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Aku diserahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk menjaga
sesuatu dari hasil zakat Ramadhan - yakni zakat fitrah. Kemudian datanglah padaku seorang pendatang,
Segeralah ia mulai mengambil makanan itu - sepenuh tangannya lalu diletakkan dalam bekas. Aku lalu
menahannya terus berkata: "Sungguh-sungguh engkau akan aku hadapkan kepada Rasulullah s.a.w."
Orang itu berkata: "Sesungguhnya aku ini adalah seorang yang sangat memerlukan dan aku mempunyai
tanggungan keluarga banyak serta aku mempunyai hajat yang amat sangat - maksudnya amat fakirnya.
Setelah itu ia pun aku melepaskan - dengan membawa makanan secukupnya. Pada pagi harinya
Rasulullah s.a.w. bersabda: "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dikerjakan oleh tawananmu - yakni
orang yang kau pegang - tadi malam?" Aku menjawab: "Ya Rasulullah, ia mengadukan bahawa ia
mempunyai keperluan serta keluarga, lalu aku belas-kasihan padanya, maka dari itu aku melepaskan
semahu jalannya - yakni sesuka hatinya pergi." Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Sebenarnya sahaja
orang itu telah berdusta padamu dan ia akan kembali lagi." Jadi aku mengetahui bahawa ia akan
kembali kerana begitulah sabda Rasulullah s.a.w. Selanjutnya aku terus mengintipnya, tiba-tiba ia
kembali lagi dan segera sahaja mengambil makanan lagi, lalu aku berkata: "Sungguh-sungguh aku akan
menghadapkan engkau kepada Rasulullah s.a.w." Ia berkata: "Lepaskanlah sahaja - sekali ini, sebab
sesungguhnya aku adalah seorang yang amat memerlukan dan aku mempunyai banyak keluarga yang
menjadi tanggungan aku. Aku tidak akan kembali lagi." Sekali lagi aku menaruh belas-kasihan
kepadanya, lalu aku melepaskan semahu jalannya. Pagi-pagi menjelma, kemudian Rasulullah s.a.w.
bersabda padaku: "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Aku
berkata: "Ia mengadukan lagi bahawa ia amat memerlukan dan mempunyai banyak tanggungan
keluarga, maka dari itu aku belas-kasihan padanya dan aku melepaskanlah semahu jalannya." Beliau
s.a.w. lalu bersabda: "Sesungguhnya ia berkata dusta padamu dan ia akan kembali lagi." Aku
mengintipnya untuk ketiga kalinya. Ia datang dan terus mengambil makanan lalu aku tangkaplah ia,
kemudian aku berkata: "Kini sungguh-sungguh aku akan menghadapkan engkau kepada Rasulullah
s.a.w. dan ini adalah yang terakhir, kerana untuk ketiga kalinya engkau datang, sedangkan engkau
memastikan tidak akan datang, tetapi engkau datang juga." Orang itu lalu berkata: "Lepaskanlah aku yakni supaya engkau lepaskan sahaja, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa perkataan kepada
engkau yang dengannya itu Allah akan memberikan manfaat kepada engkau." Aku berkata: "Apakah
kalimah-kalimah itu." Ia menjawab: "Jikalau engkau hendak berada di tempat tidur engkau, maka
bacalah ayat al-Kursi, kerana sesungguhnya sahaja - kalau itu engkau baca, engkau akan sentiasa
didampingi oleh seorang penjaga dari Allah dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sehingga
engkau berpagi-pagi." Akhirnya orang itu aku lepaskan lagi semahu jalannya. Aku berpagi-pagi, lalu
Rasulullah s.a.w. bersabda padaku: "Apakah yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Aku
menjawab: "Ia menyangka bahawa ia telah mengajarkan padaku beberapa kalimah yang dengannya itu
Allah akan memberikan manfaat pada aku, lalu aku melepaskanlah ia menurut semahu jalannya." Beliau
s.a.w. bertanya: "Apakah kalimah-kalimah itu?" Aku menjawab: "Ia berkata kepada aku: "Jikalau
engkau berada di tempat tidur engkau, maka bacalah ayat al-Kursi sejak dari permulaannya sehingga
engkau habiskan ayat itu sampai selesai, iaitu: Allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ia
melanjutkan katanya kepada aku: "Jikalau itu engkau baca, maka engkau selalu akan didampingi oleh
seorang penjaga dari Allah dan syaitan tidak akan menghampiri padamu sehingga engkau berpagi-pagi."
Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Sesungguhnya ia telah berkata benar padamu - yakni kalau membaca ayat
al-Kursi, maka akan terus mendapat penjagaan dari Allah, tetapi orang itu sendiri sebenarnya adalah
pendusta besar. Adakah engkau mengetahui, siapakah yang engkau ajak bicara selama tiga malam
berturut-turut itu?" Aku menjawab: "Tidak." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Ia adalah syaitan." (Riwayat
Bukhari)
Keterangan:
Ayat al-Kursi yang dimaksudkan dalam Hadis di atas ialah sebagaimana yang tercantum di
bawah ini dan sebelum membaca ayat tersebut, sebaiknya membaca Ta'awwudz dulu iaitu: A'udzu
billahu minasy syatthanir rajiim, selanjutnya barulah membaca ayat al-Kursi yang tercantum dalam
surah al-Baqarah ayat 255, bunyinya:

100

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َْ
َّ
َ
َ ‫الل ُه ًَل إ َلٰـ َه إ ًَّل ُه َو ْال َح ُّي ْال‬
ُ ‫وم ۖ ًَل َت ْأ ُخ ُذ ُه س َنة َ َوًل َن ْوم ۖ َّل‬
َ ‫الس َم‬
َ ‫ات َو‬
َ
ُ
َّ
ُّ
ْ ‫ألا‬
‫ض ۖ َمن ذا‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ا‬
‫م‬
‫او‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ا‬
‫م‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ق‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َْ
َّ ْ
َ َ ُ
ْ َّ َ ُ َ ْ َ َّ
‫ند ُه ِإًل ِب ِإذ ِن ِه ۖ َي ْعل ُم َما َب ْي َن أ ْي ِد ِيه ْم َو َما خل َف ُه ْم ۖ َوًل ُي ِحيطون ِبش ْي ٍء ِِّم ْن ِعل ِم ِه ِإًل ِب َما‬
‫ال ِذي يشفع ِع‬
َ ْ َ َ َ َّ ُ ُّ ْ ُ َ َ َ َ
ُ ‫ض ۖ َ َوًل َي ُئ‬
ُ ‫ود ُه ِح ْف ُظ ُه َما ۖ َو ُه َو ْال َعل ُّي ْال َع ِظ‬
َ ‫ألا ْر‬
﴾٦٢٢﴿ ‫يم‬
‫ات و‬
ِ ‫شاء ۖ و ِسع كر ِسيه السماو‬
ِ
"Allah yang tiada Tuhan selain Dia itu, adalah Maha Hidup serta Berdiri sendiri - yakni tidak
memerlukan kepada yang selainNya. Dia tidak akan dihinggapi oleh rasa mengantuk dan tidak pula
pernah tidur. BagiNya adalah semua yang ada di langit dan di bumi. Dia Maha Mengetahui apa
sahajapun yang ada di hadapan mereka - yakni seluruh makhluk - dan apa sahaja yang ada di
belakangnya. Siapakah yang kiranya dapat memberikan syafaat - pertolongan - di sisiNya - baik
sewaktu di dunia atau pun di akhirat nanti - melainkan dengan izinNya? Kursinya - yakni kerajaanNya
- adalah meluas pada seluruh langit dan bumi dan Dia tidak akan merasa susah dalam memelihara
kedua-duanya - langit dan bumi - itu, kerana Dia adalah Maha Tinggi serta Agung."

َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َّ
َ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ
ْ‫ظ َع ْش َر َآيات من‬
َ
ُ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال من ح ِف‬
ِ ‫وعن أ ِبي الدرد ِاء ر ِض ي هللا عنه أن رسو‬
ِ ٍ
َْ ْ َ ُ
َّ ‫ورة ْال َك ْهف ُعص َم م َن‬
َ ‫َأ َّول ُس‬
)‫الد َّج ِال َو ِفي ِر َو َاي ٍة ِم ْن ِآخ ِر سور ِة الكه ِف (رواهما مسلم‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
1019. Dari Abuddarda' r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat dari permulaan surah al-Kahfi, maka ia terjaga
dari gangguan Dajjal."
Dalam riwayat lain disebutkan: "Dari akhir surah al-Kahfi." (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ ِّ َّ َ ْ
َّ
َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫اعد ِعند الن ِب ِي‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما بينما ِجبريل علي ِه‬
‫وع ِن اب ِن عب‬
ِ ‫السال ِم ق‬
ٍ
َ
ْ َّ ٌّ َ
ْ ُ
ً ‫َسم َع َنق‬
َّ ‫ال َه َذا َباب م َن‬
َ ‫يضا ِم ْن َفو ِق ِه َف َر َف َع َ ْرأ َس ُه َف َق‬
‫الس َم ِاء ف ِت َح ال َي ْو َم َول ْم ُي ْف َت ْح قط ِإًل ال َي ْو َم‬
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ٌّ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ
َ ْ َْ ْ
ْ
َ َ َ َ َ ُ ْ ‫َ َ َل‬
َ
َ ‫ال أ ْبش ْر ب ُن‬
‫ور ْي ِن‬
‫فنز ِمنه ملَ فق‬
‫ال َهذا َملَ ن َز َل ِإلى ألا ْر‬
ِ َ ‫ض لم ين ِزل قط ِإًل اليوم فسلم وق‬
ِ
ِ
َ
ُ
ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ٌّ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
َّ
َ َ
‫ور ِة ال َب َق َر ِة ل ْن ت ْق َرأ ِب َح ْر ٍف ِم ْن َها ِإًل أ ْع ِط َيت ُه‬
‫اب وخوا ِتيم س‬
ِ ‫أو ِتيتهما لم يؤتهما ن ِبي قبلَ فا ِتحة ال ِكت‬
َّ « )‫(رواه مسلم‬
َّ »‫يض‬
ُ ‫الن ِق‬
‫الص ْو ُت‬
1020. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, katanya: "Pada suatu ketika Jibril sedang duduk di
sisi Nabi s.a.w., lalu terdengar suara - pintu terbuka - di atasnya, kemudian mengangkat kepalanya dan
berkata: "Ini adalah pintu dari langit yang dibuka pada hari ini dan tidak pernah sama sekali dibuka,
melainkan pada hari ini." Kemudian turunlah dari pintu tadi seorang malaikat, lalu Jibril berkata: "Ini
adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun sama sekali, melainkan pada hari ini."
Malaikat yang baru turun itu lalu memberi salam dan berkata: "Bergembiralah - wahai Muhammad dengan dua cahaya yang dikurniakan kepada Tuan dan tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana
Nabi pun sebelum Tuan, iaitu fatihatul kitab - yakni surah al-Fatihah - dan beberapa ayat penghabisan
dari surah al-Baqarah. Tidaklah Tuan membaca sehuruf dari keduanya itu, melainkan Tuan akan diberi pahala besar." (Riwayat Muslim)
Annaqiidh maknanya suara - seperti suara pintu dan sebagainya.

101

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 184
Sunnahnya Berjama'ah Untuk Membaca - Al-Quran

َ َّ َّ َ
َ
َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو َما ِا ْج َت َم َع ق ْوم ِفي َب ْي ٍت ِم ْن‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ ْ َ ‫وت‬
ُُ
‫الر ْح َمة َو َح َّف ْت ُه ُم‬
‫هللا ويتدارسونه بينهم ِإًل نزلت علي ِهم الس ِكينة وغ ِشيتهم‬
ِ ‫هللا يتلون ِكتاب‬
ِ ِ ‫بي‬
ُ ‫ْاْلَ َالئ َك ُة َو َذ َك َر ُه ُم‬
)‫هللا ِف َيم ْن ِع ْن َد ُه (رواه مسلم‬
ِ
1021. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. .bersabda:
"Tiada suatu kaum pun yang sama-sama berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah
Allah - yakni masjid - sambil membaca Kitabullah dan saling bertadarus di antara mereka itu - iaitu
berganti-gantian membacanya, melainkan turunlah ketenangan di atas mereka, serta mereka akan
diliputi oleh rahmat dan diliputi oleh para malaikat dan Allah menyebut-nyebutkan mereka itu kepada
makhluk-makhluk yang ada di sisiNya - yakni para malaikat." ( Riwayat Muslim)

102

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 185
Keutamaan Berwudhu'

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
Allah Ta'ala berfirman:
َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ُْ
ْ َ َ َّ
َ ‫اغس ُلوا ُو ُج‬
ُ ‫وه ُك ْم َو َأ ْيد َي ُك ْم إ َلى ْاْلَ َرافق َو ْام َس‬
ُ
ُ
‫وسكم‬
‫ء‬
‫ر‬
‫ب‬
‫وا‬
‫ح‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ال‬
‫الص‬
‫ى‬
‫ل‬
‫يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا قمتم ِإ‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
َ
َ
َّ َ
َْ َ َُ َ
ُ
ُ
ُ
‫َوأ ْر ُجلك ْم ِإلى الك ْع َب ْي ِن ۖ َوِإن ك ُنت ْم ُج ُن ًبا فاط َّه ُروا ۖ َوِإن ك ُنتم َّم ْر َض ٰى أ ْو َعل ٰى َس َف ٍر أ ْو َج َاء أ َحد ِِّمنكم‬
ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ ً ِّ َ ً َ
َ ْ َ ِّ
ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ
‫وهك ْم َوأ ْي ِديكم‬
ِ ‫ِمن الغا ِئ ِط أو ًلمستم ال ِنساء فلم ت ِجدوا م ًاء فتي َّمموا ص ِعيدا ط ِيبا فامسحوا ِبوج‬
َّ ُ ُ َ ُ ْ ِّ
َ ‫الل ُه ل َي ْج َع َل َع َل ْي ُكم ِّم ْن َح َرج َو َلٰـكن ُير ُيد ل ُي َط ِّه َر ُك ْم َول ُيت َّم ن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُر‬
‫ون‬
‫ِمنه ۖ ما ي ِريد‬
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
﴾٢﴿
"Wahai sekalian orang yang beriman! Jikalau kamu sekalian berdiri hendak bersembahyang,
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepala dan basuhlah kakimu sampai
ke buku lali. Dan jikalau kamu sekalian berjunub, maka sucikanlah dirimu - yakni mandilah. Dan
jikalau kamu sekalian sakit atau dalam bermusafir atau seseorang dari kamu sekalian datang dari
buang air atau bersetubuh dengan wanita, lalu kamu sekalian tidak menenemui air, maka carilah tanah
yang baik - atau bersih yang digunakan untuk bertayammum, kemudian sapulah mukamu dan tanganmu
dengan tanah itu. Allah tidak menghendaki untuk membuat kesempitan - kesukaran - atas kamu
sekalian, tetapi hendak menyucikan kamu sekalian dan menyempurnakan kurniaanNya kepadamu
semua, supaya kamu sekalian bersyukur." (al-Maidah: 6)

ُ
َ َّ َّ َ
َّ
َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ِإ َّن أ َّم ِتي ُي ْد َع ْون َي ْو َم‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
َ
ْ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ًّ ُ َ َ ْ
)‫يل غ َّرت ُه فل َي ْف َع ْل (متفق عليه‬
‫وء فم ِن استطاع ِمنكم أن ي ِط‬
ِ ‫ال ِقيام ِة غرا محجلين ِمن آث ِار الوض‬
1022. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya ummatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya
wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudhu'. Maka dari itu,
barangsiapa yang boleh di antara kamu sekalian hendak memperpanjang - yakni menambahkan bercahayanya, maka baiklah ia melakukannya - dengan menyempurnakan berwudhu' itu sesempurna
mungkin." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُقو ُل َت ْب ُل ُغ ْالح ْل َي ُة م َن ْاْلُ ْؤمن َح ْي ُث َي ْب ُل ُغ ْال ُو‬
ُ ‫ض‬
َ ‫َو َع ْن ُه َق‬
‫وء‬
‫ال َس ِم ْع ُت خ ِل ِيلي صلى‬
ِ
ِ
ِِ
ِ
)‫(رواه مسلم‬
1023. Dari Abu Hurairah r.a. juga, katanya: "Aku mendengar kekasihku Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Perhiasan-perhiasan - di syurga - itu datang dari tubuh seseorang mu'min, sesuai dengan
anggota yang dicapai oleh wudhu'" yakni sampai di mana air itu menyentuh tubuhnya, sampai di situ
pula perhiasan yang akan diperolehinya di syurga. (Riwayat Muslim)

َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫َو َع ْن ُع ْث َم‬
ُ ‫ان ْب َن َع َّفان َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ضأ فأ ْح َس َن‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم من تو‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ِ
َ َ
ْ َ
َ َ ُ ُْ
َ
ْ َ
)‫وء خ َر َج ْت خط َاي ُاه ِم ْن َج َس ِد ِه َح َّتى تخ ُرج ِم ْن ت ْح ِت أظ َفا ِر ِه (رواه مسلم‬
‫الوض‬
1024. Dari Usman bin Affan r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang berwudhu' lalu memperbaiki wudhu'nya - yakni menyempurnakannya
dengan sesempurna yang mungkin, maka keluar lah kesalahan-kesalahannya sehingga keluarnya itu
melalui dari bawah kuku-kukunya." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
َ َُْ َ
ُ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
ُ ‫ض َأ م ْث َل ُو‬
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َت َو‬
َ ‫ال َ َرأ ْي ُت َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ضأ هكذا غ ِف َر‬
‫ضو ِئي هذا ثم قال من تو‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعنه‬
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ًَ َ
َ
ْ
ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ
)‫صالت ُه َو َمش ُي ُه ِإلى اْل ْس ِج ِد نا ِفلة (رواه مسلم‬
‫له ما تقدم ِمن ذن ِب ِه وكانت‬
1025. Dari Usman bin Affan r.a. lagi, katanya: "Aku melihat Rasulullah s.a.w. berwudhu' seperti
wudhu' aku ini, kemudian beliau s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang berwudhu' sedemikian, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosa yang
telah lalu dan solatnya serta jalannya ke masjid adalah sunat hukumnya." (Riwayat Muslim)

َ
ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُْ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ضأ ال َع ْب ُد اْل ْس ِل ُم أو‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ِإذا تو‬
ِ
ِ
ِ ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ َ َْ ْ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
‫اْل ْؤ ِم ُن فغ َس َل وج َهه خ َرج ِمن وج ِه ِه ك ُّل خ ِطيئ ٍة نظ َر ِإل ْي َها ِب َع ْين ْي ِه َم َع اْل ِاء أ ْو َم َع ِآخ ِر قط ِر اْل ِاء ف ِإذا‬
َ ‫َغ َس َل َي َد ْيه َخ َر َج م ْن َي َد ْيه ُك ُّل َخط َيئة َك‬
َ‫ان َب َط َش ْت َها َي َد ُاه َم َع ْاْلَ ِاء َأو َم َع ِآخر َق ْطر ْاْلَ ِاء َفإ َذا َغ َسل‬
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُُّ َ ًّ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ
َ
َ ‫ر ْج َل ْيه َخ َر َج ْت ك ُّل َخط َيئة َمش ْت َها ر ْجال ُه َم َع اْل ِاء أو َم‬
‫وب (رواه‬
‫ن‬
‫الذ‬
‫ن‬
‫م‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ق‬
‫ن‬
‫ج‬
‫ر‬
‫خ‬
‫ي‬
‫ى‬
‫ت‬
‫ح‬
‫اء‬
‫اْل‬
‫ر‬
‫ط‬
‫ق‬
‫ر‬
‫آخ‬
‫ع‬
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
)‫مسلم‬
103

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1026. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Apabila seseorang hamba yang Muslim atau mu'min itu berwudhu', lalu ia membasuh
mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu semua kesalahan yang disebabkan ia melihat daripadanya
dengan kedua-dua matanya dan keluarnya ialah beserta air atau beserta titisan air yang terakhir.
Jikalau ia membasuh kedua-dua tangannya, maka keluarlah dari kedua-dua tangannya itu semua
kesalahan yang dilakukan oleh kedua-dua tangannya beserta air atau beserta titisan air yang terakhir.
Selanjutnya apabila ia membasuh kedua-dua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang
dijalankan oleh kedua-dua kakinya beserta air atau beserta titisan air yang terakhir, sehingga akhirnya
keluarlah ia dalam keadaan suci dari semua dosa." (Riwayat Muslim)

َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫َو َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫وم ُم ْؤ ِم ِن َين َوِإ َّنا ِإ ْن‬
‫ق‬
‫ار‬
‫د‬
‫م‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ال‬
‫الس‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ر‬
‫ب‬
‫ق‬
‫اْل‬
‫ى‬
‫ت‬
‫أ‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ٍ
ُ ‫َش َاء‬
َ ‫هللا ب ُك ْم ًَلح ُقو َن َود ْد ُت َأ َّنا َق ْد َ َرأ ْي َنا إ ْخ َو َان َنا َق ُال ْوا َأ َو َل ْس َنا إ ْخ َو َان ََ َيا َر ُسو‬
ْ‫ال َأ ْن ُتم‬
َ ‫هللا َق‬
‫ل‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ
َ ‫ف َت ْعر ُف َم ْن َل ْم َي ْأت َب ْع ُد م ْن ُأ َّمت ََ َيا َرسو‬
‫ل‬
‫هللا‬
‫أصح ِابي وِإخواننا ال ِذين لم يأتوا بعد قالوا كي‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ‫ال َأ َ َرأ ْي َت َل ْو َأ َّن َر ُج ًال َل ُه َخيل ُغ ٌّر ُم َح َّج َلة َب ْي َن َظ ْه َر ْي َخ ْيل ُد ْهم ُب ْهم أ ًَل َي ْعر ُف َخ ْي َل ُه َق ُال ْوا َب َلى يا‬
َ ‫َف َق‬
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ُ ‫ال َفإ َّن ُه ْم َي ْأ ُتو َن ُغ ًّرا ُم َح َّجل َين م َن ْال ُو‬
َ
ْ ‫وء َو َأ َنا َف َر ُط ُه ْم َع َلى ْال َح‬
َ
)‫ض (رواه مسلم‬
‫و‬
‫ض‬
‫ق‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ ‫َرسول‬
ِ
ِ
ِ
1027. Dari Abu Hurairah r.a. lagi bahawasanya Rasulullah s.a.w. menemui suatu perkuburan
lalu mengucapkan: "Assalamu 'alaikum, wahai perumahan kaum mu'minin dan kami semua Insya Allah
akan menyusul kamu sekalian. Aku ingin kalau kita semua sudah dapat melihat saudara-saudara kami."
Para sahabat berkata: "Bukankah kami ini saudara-saudara Tuan, ya Rasulullah?" Beliau s.a.w.
menjawab: "Kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku, sedang saudara-saudara kami itu masih belum
datang lagi." Para sahabat berkata pula: "Bagaimanakah Tuan dapat mengetahui orang yang masih
belum datang dari golongan ummat Tuan, ya Rasulullah?" Beliau s.a.w. bersabda: "Bagaimanakah
pendapatmu, sekiranya ada seorang lelaki mempunyai seekor kuda yang putih bersih kepalanya, putih
pula kaki-kakinya berada di samping kuda yang hitam pekat, tidakkah pemilik itu dapat mengetahui
kudanya sendiri?" Para sahabat menjawab: "Ya, tentu dapat, ya Rasulullah." Beliau s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya ummatku yang akan datang itu ialah dalam keadaan bercahaya wajahnya serta putih
bersih tubuhnya dari sebab berwudhu' dan aku adalah yang terlebih dahulu dari mereka itu untuk
datang ke telaga - haudh," (Riwayat Muslim)

َ َ ْ ُ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
َ ‫َو َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫هللا ِب ِه الخط َايا َو َي ْرف ُع ِب ِه‬
‫ال أًل أ ُّدلك ْم َعلى َما َي ْم ُحو‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ِ
َُ ْ َ
ََ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ‫َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َل‬
‫وء على اْلكا ِر ِه وكثرة الخطا ِإلى اْلس ِاج ِد وان ِتظار‬
ِ ‫هللا قال ِإسباغ الوض‬
ِ ‫الدرج‬
ِ ‫ات قالوا بلى يا رسو‬
ُ َ ِّ ُ ُ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ
)‫الرباط (رواه مسلم‬
ِ ‫الرباط فذ ِلكم‬
ِ ‫الصال ِة بعد الصال ِة فذ ِلكم‬
1028. Dari Abu Hurairah r.a. juga bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sukakah kamu sekalian kalau aku tunjukkan akan sesuatu amalan yang dapat meleburkan
semua kesalahan dan dengannya dapat pula menaikkan beberapa darjat?" Para sahabat menjawab:
"Baiklah, ya Rasulullah." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Iaitu menyempurnakan wudhu' sekali pun
menemui beberapa hal yang tidak disukai - seperti terlampau sejuk dan sebagainya, banyaknya
melangkahkan kaki untuk ke masjid dan menantikan solat selepas melakukan solat. Itulah yang disebut
ribath. Itulah yang disebut ribath - perjuangan menahan nafsu untuk memperbanyakkan ketaatan
kepada Tuhan." (Riwayat Muslim)

َ ْ َ َ
ْ َ ُ ُ ُّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ ْ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫ور شط ُر‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم الطه‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫ع‬
‫ش‬
‫ألا‬
َ
‫ال‬
‫م‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫ر‬
ٍ ِ ِ ‫وعن‬
ِ
ِ ِ ِ
ُ ‫الص ْبر َوفي ْال َباب َحديث َع ْم ُرو ْبن َع َب َس َة َرض َي‬
َّ ‫ْإلا َيمان (رواه مسلم) َو َق ْد َس َب َق ب ُط ِول ِه في َباب‬
‫هللا َع ْن ُه‬
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ََ َ َ ْ ُ
َ ْ َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ ‫اب‬
‫ات‬
ِ ‫الرج ِاء وهو ح ِديث ع ِظيم مشت ِمل على جمل ِمن الخير‬
ٍ ‫الس ِابق ِفي ِآخ ِر ب‬
1029. Dari Abu Malik al-Asy'ari r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Bersuci itu adalah separuh keimanan."
Diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Hadis yang panjang - di dalam Kitab Riyadhus Solehin
Jilid Pertama dahulu iaitu dalam bab Sabar - rujuk Hadis no. 25 di muka surat 32.
Dalam bab ini termasuk pula Hadisnya 'Amr bin 'Abasah r.a. yang juga sudah dihuraikan di
muka dalam akhir bab Pengharapan. Hadis itu adalah suatu Hadis yang agung sekali yang memuatkan
berbagai jenis kebaikan.

ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ
‫ضأ‬
‫اب ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال ما ِمنكم ِمن أح ٍد يتو‬
ِ ‫وعن َعمر بن الخط‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ‫هللا َو ْح َد ُه ًَل َشر‬
ُ ‫َف ُي ْب ُلغ أ ْو َف ُي ْسب ُغ ْال ُو‬
ُ ‫وء ُث َّم َي ُقو ُل أ ْش َه ُد أ ْن ًل إ َله إ ًَّل‬
َ ‫ض‬
‫يَ ل ُه َوأش َه ُد أ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه‬
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ِّ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ ‫َو َر ُس ُول ُه إ ًَّل ُف ِتحت له أ ْب َو‬
‫الت ْر ِم ِذ ُّي الل ُه َّم‬
ِ ‫اب الجن ِة الث َما ِن َية َيدخ ُل ِمن أ ِِّي َها ش َاء (رواه مسلم) وزاد‬
ِ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ ‫اج َع ْلني م َن‬
َ ‫اج َعلني م َن اْلتط ِّهر‬
ْ ‫الت َّوابين َو‬
ْ
‫ين‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
1030. Dari Umar bin al-Khattab r.a. dari Nabi s.a.w.,sabdanya: "Tiada seorang pun dari kamu
sekalian yang berwudhu' lalu ia menyampaikan yakni menyempurnakan wudhu'nya, kemudian
mengucapkan: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan
'abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakanlah untuknya pintu syurga yang lapan buah banyaknya. Ia
dibenarkan masuk dari pintu mana pun juga yang dikehendaki olehnya." (Riwayat Muslim)

104

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Imam Termidzi menambahkan sebutan di atas dengan: Alla-hummaj'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatthahhirin, - maksudnya: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang
yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sentiasa bersuci.

105

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 186
Keutamaan Melaungkan Azan

َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ِّ ‫اس َما في‬
َّ ‫ال َل ْو َي ْع َل ُم‬
ُ ‫َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ
ُ
‫ل‬
‫الن َد ِاء‬
‫الن‬
‫ق‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ََُ َْ
ْ
ْ
ْ
ُ َّ َ ْ ِ َّ َ
َ
َّ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
ْ
‫والص ِف ألاو ِل ثم لم ي ِجدوا ِإًل أن يست ِهموا علي ِه ًلستهموا علي ِه ولو يعلمون ما ِفي الته ِج ِير ًلستبقوا‬
ُ ‫الص ْبح َ َل َت ْو ُه َما َو َل ْو َح ْب ًوا (متفق عليه) « ْلا ْست َه ُام» ْلا ْقت َر‬
َ ‫إ َل ْيه َو َل ْو َي ْع َل ُمو َن َما في ْال َع َت َمة‬
ُّ
‫اع َو‬
‫و‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
ْ
َّ
‫الة‬
ِ ‫«الت ْه ِج ُير» التب ِك ُير ِإلى الص‬
1031. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Andaikata para manusia itu mengetahui betapa besar pahalanya berazan dan berdiri di saf
pertama - di waktu solat, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya itu
melain-kan dengan cara mereka mengadakan undian, nescayalah mereka akan melakukan undian itu.
Juga andaikata para manusia mengetahui betapa besar pahalanya datang lebih awal - untuk
melakukan solat, nescayalah mereka akan berlumba-lumba untuk itu. Demikian pula andaikata mereka
mengetahui betapa besar pahalanya solat Isyak dan solat Subuh - dengan berjamaah, nescayalah
mereka akan mendatangi kedua-dua solat itu, sekalipun dengan berjalan merangkak." (Muttafaq 'alaih)
Al-Istiham maknanya mengadakan undian dan Attahjir ialah datang paling awal untuk
mengerjakan solat - di masjid.

ْ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َو َع ْن ُم َعاو َي َة َرض َي‬
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو‬
ُ
َ
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫ن‬
‫ل‬
‫ل‬
‫اس‬
‫الن‬
‫و‬
‫ط‬
‫أ‬
‫و‬
‫ن‬
‫ذ‬
‫ؤ‬
‫اْل‬
‫و‬
‫ق‬
‫ي‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ً َ
)‫أ ْع َناقا َي ْو َم ال ِق َي َام ِة (رواه مسلم‬
1032. Dari Mu'awiyah r.a., katanya: "Aku men dengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Para muazzin - ahli berazan - itu adalah manusia yang terpanjang lehernya besok pada hari
kiamat." (Riwayat Muslim)

َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ
ِّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ‫ْ ُ ْ َّي‬
َْ ْ َ َ
‫ال ل ُه ِإ ِني‬
‫يد الخد ِر ر ِض ي هللا عنه ق‬
‫هللا ب ِن عب ِد الرحم ِان ب ِن أ ِبي صع‬
ٍ ‫ص َعة أن أ َبا َس ِع‬
ِ ‫وعن عب ِد‬
َ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ َ
َ َ ‫َأ‬
َ ‫اك ُتح ُّب ْال َغ َن َم َو ْال َباد َي َة َفإ َذا ُك ْن َت في َغ َنم ََ َأ ْو‬
‫الن َد ِاء ف ِإ َّن ُه ًل‬
‫ب‬
َ
‫ت‬
‫و‬
‫ص‬
‫ع‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ال‬
‫لص‬
‫ل‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ذ‬
‫أ‬
‫ف‬
َ
‫ت‬
‫ي‬
‫اد‬
‫ب‬
‫ر‬
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ ‫َي ْس َم ُع َم َدى‬
َ ‫ص ْو ِت ْاْلُ َؤ ِ ِّذن ج ٌّن َو ًَل إ ْنس َو ًَل َش ْيء إ ًَّل َشه َد َل ُه َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة َق‬
‫يد َس ِم ْع ُت ُه ِم ْن‬
ٍ ‫ال أ ُبو َس ِع‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ َّ َ
َّ
ُ
)‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم (رواه البخاري‬
‫هللا‬
ِ ‫َرسو ِل‬
1033. Dari Abdullah bin Abdur Rahman bin Abu Sha'sha'ah bahawasanya Abu Said al-Khudri
r.a. berkata padanya: "Sesungguhnya aku melihat engkau suka sekali pada kambing dan tempat-tempat
di desa, maka jikalau engkau berada di tempat kambing engkau atau di desa engkau, lalu engkau berazan
untuk bersembahyang, maka lantangkanlah suara engkau pada berazan itu, kerana sesungguhnya tiada
seorang jin, manusia atau sesuatu apa pun yang mendengar dengungan suara muazzin itu, melainkan ia
akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat."
Abu Said berkata: "Aku mendengar yang sedemikian itu dari Rasulullah s.a.w." (Riwayat
Bukhari)

َ َ َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫الصال ِة أ ْد َب َر‬
‫ود َي ِب‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َّ َ ِّ ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َّ
‫لصال ِة أ ْد َب َر َح َّتى‬
‫النداء أقبل حتى ِإذا ث ِوب ِل‬
ِ ‫الشيطان وله ضراط حتى ًل يسمع الت ِأذين ف ِإذا ق ِض ي‬
َ
ُْ َ َ َ َ ََ َ َ ُْ
ْ َ ُ ْ َّ َ ُ َ
َ َْ
ْ
‫يب أق َب َل َح َّتى َيخ ِط َر َب ْي َن اْل ْر ِء َون ْف ِس ِه َي ُقو ُل اذك ْر كذا َواذك َر كذا ِْلا ل ْم َيذك ْر ِم ْن ق ْب ُل‬
‫ِإذا ق ِض ي التث ِو‬
َّ َ ْ َ ‫َ َّ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َ ْ ي‬
)‫حتى يظل الرجل ما يد ِر كم صلى (متفق عليه‬
1034. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau azan dilaungkan untuk solat, maka membelakanglah syaitan - yakni lari ke belakang sambil terkentut-kentut, sehingga ia tidak mendengar lagi suara azan tersebut. Selanjutnya jikalau azan
sudah selesai, maka ia datang lagi, sehingga apabila dibunyikan iqamat, maka sekali lagi ia
membelakang, kemudian apabila bunyi iqamat telah selesai datanglah ia kembali sehingga ia
mengusikkan - yakni menggoda - antara seseorang itu dengan hatinya sendiri sambil mengucapkan:
"Ingatlah ini dan ingatlah itu," iaitu sesuatu yang tidak diingatnya sebelum ia bersembahyang itu,
sehinggakan seseorang itu tidak lagi mengetahui, sudah berapa rakaat ia bersembahyang." (Muttafaq
'alaih)

َ َّ
َّ
ُ ‫َو َع ْن َع ْبد هللا ْبن َع ْم ُرو ْبن ْال َعاص َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن ُه َسم َع َر ُسو َل هللا‬
‫ص َّلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُق ُو ُل‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُّ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
ِّ ‫إ َذا َسم ْع ُت ُم‬
ُ ‫صلى‬
َ ‫صال ًة‬
َ ‫صلى َعل َّي‬
َ ‫صلوا َعل َّي فإ َّن ُه َم ْن‬
َ ‫الن َد َاء ف ُقولوا م ْث َل َما َي ُقو ُل ث َّم‬
‫هللا َعل ْي ِه ِب َها‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ َ ‫َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َن‬
َ
َّ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
‫هللا وأرجو أن أكو أنا‬
ِ ‫عش ًرا ث َّم سلوا هللا ِل َي الو ِسيلة ف ِإن َها من ِزلة ِفي الجن ِة ًل تنب ِغي ِإًل ِلعب ٍد ِمن ِعب ِاد‬
ُ َ َ َّ ُ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
)‫هو فمن سأل ِلي الو ِسيلة حلت له الشفاعة (رواه مسلم‬

106

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1035. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma bahawasanya ia mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau engkau mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh
muazzin, kemudian bacalah selawat untukku, kerana sesungguhnya sahaja barangsiapa yang membaca
selawat untukku sekali selawatan, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali,
selanjutnya mohonlah wasilah kepada Allah untukku, sebab sesungguhnya wasilah itu adalah suatu
tingkat dalam syurga yang tidak patut diberikan melainkan kepada seseorang hamba dari sekian
banyak hamba-hamba Allah dan aku mengharapkan agar sayalah hamba yang memperolehi tingkatan
wasilah itu tadi. Maka dari itu barangsiapa yang memohonkan wasilah untukku - kepada Allah,
wajiblah ia memperolehi syafaatku." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
ِّ ‫ال إ َذا َسم ْع ُت ُم‬
ُ ‫َو َع ْن َأبي َسعيد ْال ُخ ْدر ِّي َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫الن َد َاء‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِّ َ ُ ‫َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُل‬
ُ
)‫فقولوا كما يقو اْلؤ ِذن (متفق عليه‬
1036. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. .bersabda:
"Jikalau kamu sekalian mendengar azan, maka ucapkanlah ,sebagaimana yang diucapkan oleh
muazzin."(Muttafaq 'alaih)

َّ
َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ِّ ‫ال ح ْي َن َي ْس َم ُع‬
ُ ‫َو َع ْن َجابر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫الن َد َاء الل ُه َّم‬
‫ق‬
‫ن‬
‫م‬
‫ال‬
‫ق‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ْ
َّ ً ُ ْ َ ً َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ً َّ َ ُ
َ
َ
َّ
َّ ‫َر َّب هذه‬
َّ ‫الد ْع َوة التا َّم ِة َو‬
‫آت محمدا الو ِسيلة والف ِضيلة وابعثه مقاما محمودا ال ِذي‬
ِ ،‫الصال ِة القا ِئ َم ِة‬
ِ
ِِ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
)‫َو َع ْدت ُه َحلت له شفا َع ِتي َي ْو َم ال ِق َي َام ِة (رواه البخاري‬
1037. Dari Jabir r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang ketika - sudah selesai - mendengarkan azan lalu mengucapkan - yang
maksudnya: "Ya Allah yang Maha Menguasai doa yang sempurna serta solat yang akan didirikan ini,
berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji
yang telah Engkau janjikan," maka akan dapatlah ia memperolehi syafaatku pada hari kiamat."
(Riwayat Bukhari)

َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ
َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ
َ ‫ال َم ْن َق‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َّن ُه َق‬
‫ال ِح ْي َن َي ْس َم ُع‬
‫اص ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى‬
‫ق‬
ٍ ‫وعن سَع ِد ب ِ َن أ ِبي و‬
َ
ُ ‫يَ َل ُه َوأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ُول ُه َ ض‬
َ ‫هللا َو ْح َد ُه ًَل َشر‬
ُ ‫ْاْلُ َؤ ِّذ َن أ ْش َه ُد أ ْن ًَل إ َله إ ًَّل‬
‫يت ِباهللِ َرًّبا َو ِب ُم َح َّم ٍد‬
ِ
ِ‫ر‬
ِ ِ
ِ
َ
ً
َ
ُ
ْ
ْ َ َُ
)‫الم ِد ًينا غ ِف َر ل ُه ذن ُب ُه (رواه مسلم‬
ِ ‫رسوًل و ِباإلس‬

1038. Dari Said bin Abu Waqqash r.a. dari Nabi s.a.w. bahawasanya beliau bersabda:
"Barangsiapa yang ketika - telah selesai - mendengarkan azan lalu mengucapkan - yang
maksudnya: "Aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada
sekutu bagiNya dan bahawasanya Muhammad adalah hamba dan pesuruhNya. Aku rela dengan Allah
sebagai Tuhan, dengan Muhammad sebagai rasul dan dengan Islam sebagai agama," maka
diampunkanlah dosanya." (Riwayat Muslim)

َ ْ
َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ
ََْ
َ
ُّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫الد َع ُاء ًل ُي َر ُّد َب ْي َن ألاذ ِان َو ِإلاق َام ِة‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ
ٍ ‫وعن أن‬
َ ‫(رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
1039. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

107

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 187
Keutamaan Solat

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
Allah Ta'ala berfirman:

َ ُْ
َ ْ
َ َ َ َّ َّ
﴾٢٢﴿ .... ۖ ‫الصالة ت ْن َه ٰى َع ِن ال َف ْحش ِاء َواْلنك ِر‬
‫ ِإن‬....

"Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari keburukan dan kemungkaran." (al-'Ankabut: 45)

َ َ َ َ
َ َّ َّ َ
َّ
َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل أ َرأ ْي ُت ْم ل ْو أ َّن َن ْه ًرا‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
َ ‫ب َباب َأ َح ِد ُك ْم َي ْغ َت ِس ُل ِم ْن ُه ُك َّل َي ْوم َخ ْم‬
ْ‫س َم َّرا ٍت َه ْل َي ْب َقى ِم ْن َد َرِن ِه َش ْيء َق ُال ْوا ًَل َي ْب َقى ِم ْن َد َرِن ِه َش يء‬
ٍ
ِ ِ
َ َ ْ َّ ُ
َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
)‫س يمحو هللا ِب ِهن الخطايا (متفق عليه‬
ِ ‫قال فذ ِلَ مثل الصلو‬
ِ ‫ات الخم‬
1040. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Adakah kamu sekalian mengetahui, andaikata pada pintu seseorang di antara kamu sekalian itu ada
sebuah sungai dan ia mandi di situ sebanyak lima kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran sekali
pun sedikit yang tertinggal di badannya?" Para sahabat menjawab: "Tidak ada kotoran sedikit pun yang
tertinggal di badannya." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Demikian itulah perumpamaan solat lima waktu,
dengan mengerjakan semua itu Allah akan menghapuskan semua kesalahan." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َْ ْ
ُ ‫َو َع ْن َجابر َرض َي‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫س ك َمث ِل َن ْه ٍر‬
‫م‬
‫خ‬
‫ال‬
‫وات‬
‫ل‬
‫الص‬
‫ل‬
‫ث‬
‫م‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ ‫َجار َغ ْمر َع َلى َباب أ َح ِدك ْم َيغت ِس ُل ِمنه ك َّل َيوم خ ْم‬
)‫ات (رواه مسلم‬
ٍ ‫س َم َّر‬
ٍ
ِ
ٍ ٍ
1041. Dari Jabir r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Perumpamaan solat lima waktu itu
adalah seumpama sebuah sungai yang mengalir, banyak airnya yang ada di pintu seseorang di antara
kamu sekalian. Ia mandi di situ setiap hari lima kali." (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ َّ َّ َ َ َ ً َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ً ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫ود ر ِض ي هللا عنه أن رجال أصاب ِمن امرأ ٍة قبلة فأتى الن ِبي‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن مسع‬
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ ِّ َّ َ ْ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ً ‫َّ َ َ َّ َ َ ُز‬
ُ ‫َف َأ ْخ َب َر ُه َف َأ ْن َز َل‬
َ
:‫ات} [هود‬
‫ئ‬
‫ي‬
‫الس‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ه‬
‫ذ‬
‫ي‬
‫ات‬
‫ن‬
‫س‬
‫ح‬
‫ال‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ل‬
‫ي‬
‫الل‬
‫ن‬
‫م‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ل‬
‫و‬
‫ار‬
‫ه‬
‫الن‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ر‬
‫ط‬
‫ة‬
‫ال‬
‫الص‬
‫م‬
‫ق‬
‫أ‬
{
‫ى‬
‫ال‬
‫ع‬
‫ت‬
‫هللا‬
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ُ
ِّ
ُ
َ
َ
َ ‫الر ُج ُل َأل َي َه َذا ق‬
َ ‫] َف َق‬٨٨٢
َّ ‫ال‬
)‫ال ِلج ِم ِيع أ َّم ِتي ك ِل ِه ْم (متفق عليه‬
ِ

1042. Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahawasanya ada seorang lelaki yang memberikan ciuman pada
seseorang wanita - lain, lalu ia mendatangi Nabi s.a.w. kemudian memberitahukannya akan halnya.
Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat - yang maksudnya: "Dirikanlah solat pada kedua-dua hujung
siang dan beberapa saat dari waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat melenyapkan
keburukan-keburukan." Orang tadi lalu berkata: "Adakah ayat itu untuk aku sahaja?" Beliau s.a.w.
bersabda: "Untuk seluruh ummatku." (Muttafaq 'alaih)

ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ
َ ْ ُ َ ْ َ َ
َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ
‫س َوال ُج ُم َعة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال الصلوات الخم‬
ِ ‫وعن أ ِبي ه َري َرة َر ِض َي هللا عنه أن َرسول‬
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ
)‫ش الك َبا ِئ ُر (رواه مسلم‬
‫ِإلى الجمع ِة كفارة ِْلا بينهن ما لم تغ‬
1043. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Solat lima waktu, Juma’at yang satu sampai Juma’at yang lain adalah sebagai penutup dosa
selama waktu antara semuanya - yakni antara waktu yang satu dengan waktu yang berikutnya, selama
tidak dikerjakan dosa-dosa yang besar." (Riwayat Muslim)

َ َّ
َّ
َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو َل هللا‬
َ
‫ص َّلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل َما ِم ْن ِا ْم ِر ٍئ‬
‫ق‬
‫وعن عثمان بن عف ِان ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
َ َ َ ً َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
‫وع َها ِإًل كان ْت ك َّفا َرة ِْلا ق ْبل َها ِم َن‬
‫مس ِل ٍم تحضره صالة مكتوبة فيح ِسن وضوءها وخشوعها ورك‬
َ
َّ ُ َّ َ َ
ُ َ
ُ ُّ
)‫الد ْه َر كل ُه (رواه مسلم‬
َ‫وب َما ل ْم ت ْؤ َت ك ِبيرة و ِذل‬
‫ن‬
ِ ‫الذ‬
1044. Dari Usman bin Affan r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang Muslim pun yang datang padanya solat yang diwajibkan, lalu ia memperbaiki
wudhu'nya, kekhusyu'annya serta ruku'nya, melainkan solat yang dilakukannya tadi akan menjadi
penutup dosa-dosa yang dilakukan sebelum itu, selama tidak dikerjakan dosa besar. Yang sedemikian
itu berlaku untuk setahun sepenuhnya." (Riwayat Muslim)

108

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 188
Keutamaan Solat Subuh Dan Asar

ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ْ َ
ُ ‫وس ى َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫َع ْن َأبي ُم‬
‫ل‬
‫صلى ال َب ْر َد ْي ِن َدخ َل ال َج َّنة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال من‬
ِ
ِ
ِ
ْ
َ « )‫(متفق عليه‬
ْ ‫الص ْب ُح َوال َع‬
ُّ »‫الب ْر َدان‬
ُ‫صر‬
ِ
1045. Dari Abu Musa r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang bersembahyang solat bardain - yakni solat Subuh dan solat Asar, maka ia
akan masuk syurga." (Muttafaq 'alaih)

َ
َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُز َه ْير ُع َما َر َة ْب َن ُر َؤ ْي َب َة َرض َي‬
َ ُ ُ ْ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ل ْن‬
‫هللا‬
ِ ‫ال س ِمعت َرسول‬
ِ
ٍ َ ِ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
َ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
)‫س وقب َل غ ُر ِوب َها يع ِني الفج َر والعص َر (رواه مسلم‬
ِ ‫ي ِلج النار أحد صلى قبل طل ِوع الشم‬

1046. Dari Abu Zuhair iaitu Umarah bin Ruwaibah r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda:
"Tidak akan masuk neraka seseorang yang bersembahyang sebelum terbitnya matahari dan
sebelum terbenamnya," yakni solat Subuh dan solat Asar. (Riwayat Muslim)

َ ُّ
َّ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َْ ُ ْ ُُْ ْ َ َ
ُ ‫ان َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫الص ْب َح ف ُه َو‬
‫صلى‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم من‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ‫وعن جند ِب ب ِن سفي‬
َ
ُ ََ ‫في ذ َّمة هللا َف ْان ُظ ْر َيا ْاب َن َآد َم ًَل َي ْط ُل َب َّن‬
)‫هللا ِم ْن ِذ َّم ِت ِه ِبش ٍيء (رواه مسلم‬
ِ ِ ِ ِ
1047. Dari Jundub bin Sufyan r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang bersembahyang Subuh, maka ia adalah dalam tanggungan Allah - yakni
mengenai keselamatan dirinya dan lain-lain. Maka perhatikanlah, wahai anak Adam - yakni manusia,
janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu sesuatu dari tanggungannya." (Riwayat Muslim)
Keterangan Hadis di atas harap dilihat dalam Hadis no. 388 pada Kitab Riyadhus Solehin Jilid
Pertama di muka surat 219.

َ َّ َّ َ
َ َ
ُ َ َ
َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي َت َعاق ُبون ِفيك ْم َمال ِئكة‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
َ
ُ َ ُ ْ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُّ
َ َ
َ
َّ ‫ب ْال َّل ْيل َو َم َالئ َكة ب‬
ْ ‫الن َهار َو‬
‫ين َباتوا ِفيك ْم ف َي ْسأل ُه ُم‬
‫صال ِة الصب ِح وصال ِة العص ِر ثم يعرج ال ِذ‬
‫يج َت ِم ُعون ِفي‬
ِ ِ ِ َ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ‫َ َ ُ ُ َن َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُّ َن َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُّ ن‬
َ
َ
ُ
‫هللا َو ُه َو أ ْعل ُم ِب ِه ْم ك ْيف ت َرك ُت ْم ِع َبادي فيقولو تركناهم وهم يصلو وأتيناهم وهم يصلو (متفق‬
)‫عليه‬
1048. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Berganti-gantilah untuk menyertai kamu sekalian beberapa malaikat di waktu malam dan
beberapa malaikat di waktu siang. Mereka sama-sama berkumpul dalam solat Subuh dan Solat Asar.
Kemudian naiklah malaikat yang bermalam dengan kamu sekalian itu, lalu Allah bertanya kepada
mereka, padahal sebenarnya Allah adalah lebih Maha Mengetahui tentang hal-ehwal
hamba-hamba-Nya, tanyaNya: "Bagaimanakah kamu sekalian meninggalkan hamba-hambaKu?" lalu
para malaikat itu menjawab: "Kami meninggalkan mereka dan mereka sedang melakukan solat dan
sewaktu kami menemui mereka itu, juga di waktu mereka melakukan solat." (Muttafaq 'alaih)

ْ َ َ َ َّ
َ َّ َّ َ ِّ َّ َ ْ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ َ ْ
َْ ْ َ ْ َ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ف َنظ َر ِإلى ال َق َم ِر‬
‫لي ر ِض ي هللا عنه قال كنا ِعند الن ِب ِي‬
‫هللا البج‬
ِ ‫وعن ج ِر ِير ب ِن عب ِد‬
ِ
َ ْ
َ
َ َ
ْ
َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
‫اس َتط ْع ُت ْم أ ْن ًل‬
‫ض ُامون ِفي ُرؤ َي ِت ِه ف ِإ ِن‬
‫ليلة البد ِر فقال ِإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ًل ت‬
َ
َ
ْ
ْ ُ ْ َ
َ
ُ َ
َّ ‫ص َالة َق ْب َل ُط ُلوع‬
َ ‫ُت ْغ َل ُب ْوا َع َلى‬
ْ ‫الش‬
‫س َوق ْب َل غ ُر ِوب َها فاف َعلوا (متفق عليه) َو ِفي ِر َو َاي ٍة ف َنظ َر ِإلى ال َق َم ِر‬
‫م‬
ٍ
ِ
ِ
َ ََ َ
َ ْ
‫ل ْيلة أ ْرَب َع َعش َرة‬
1049. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali r.a., katanya: "Kami semua ada di sisi Nabi s.a.w. Beliau
s.a.w. lalu melihat bulan di malam bulan purnama - yakni tarikh empat belas bulan hijriyah, kemudian
beliau bersabda:
"Kamu sekalian akan dapat melihat Tuhanmu sebagaimana kamu sekalian melihat bulan ini,
tidak akan memperolehi kesukaran kamu sekalian dalam melihatNya itu. Maka jikalau kamu sekalian
dapati tidak akan dialahkan - dimalaskan - oleh solat sebelum terbitnya matahari dan sebelum
terbenamnya, maka lakukanlah ia," maksudnya jangan sampai dialahkan oleh sesuatu hal sehingga
tidak melakukan kedua-dua solat itu dan jelasnya ini adalah merupakan perintah wajib. (Muttafaq 'alaih)
Dalam suatu riwayat disebutkan: "Beliau s.a.w. lalu melihat ke bulan pada malam bulan
purnama itu - yakni bulan tarikh empat belas."

َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن ُب َرْي َد َة َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ص ِر ف َق ْد َح ِبط‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم من ترك صالة الع‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
ُ
)‫َع َمل ُه (رواه البخاري‬
1050. Dari Buraidah r.a., katanya: "Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang meninggalkan solat Asar, maka leburlah - yakni rosaklah amalan-amalannya." (Riwayat Bukhari)

109

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 189
Keutamaan Berjalan Ke Masjid

َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َّ
‫اح أ َع َّد الل ُه‬
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم قال من غدا ِإلى اْلس ِج ِد أو ر‬
َ ‫َل ُه في ْال َج َّنة ُن ُ ًزًل ُك َّل َما َغ َدا َأ ْو َر‬
)‫اح (متفق عليه‬
ِ
ِ
1051. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang hari, maka Allah menyediakan
untuknya suatu hidangan - yang lazim diberikan untuk tetamu - di syurga, setiap kali ia pergi pagi atau
petang hari itu." (Muttafaq' alaih)

َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ َ
َّ
ُ ْ
ْ
ْ َ َ
‫وت الل ِه ِل َي ْق ِض ي‬
‫وعنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ِ ‫ال َمن تط َّه َر ِفي َبي ِت ِه ث َّم َمض ى ِإلى َبي ٍت ِمن ُب ُي‬
ُ
ُّ
َ َ ْ ْ ًَ َ
ً
َ
ُ ُ ُ َ َ َّ
ََ ْ ًَ َ
)‫ض الل ِه كان ْت خط َوات ُه ِإ ْح َد َاها ت ُحط خ ِطيئة َوألاخ َرى ت ْرف ُع َد َر َجة (رواه مسلم‬
ِ ‫ف ِريضة ِمن فرا ِئ‬
1052. Dari Abu Hurairah r.a. juga bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang bersuci di rumahnya kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah
Allah - yakni masjid - untuk menyelesaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan
oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan sedang
langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." (Riwayat Muslim)

َ
َ ُ ْ َ َ َ َْ ْ َ
َْ
َ ‫ال َك‬
ُ ‫َو َع ْن ُأ َب ِّي ْبن َك ْعب َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫لم أ َح ًدا أ ْب َع َد ِم َن اْل ْس ِج ِد ِم ْن ُه‬
‫ان َر ُجل ِمن ألانص ِار ًل أع‬
ِ ٍ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ‫ال َما َي ُس ُّرني َأن‬
َ ‫َو َك َان ْت ًَل ُتخطئه‬
َ ‫الر ْمض ِاء ق‬
َ ‫صالة ف ِق‬
َّ ‫يل له ل ْو ِاشت َرْيت ِح َما ًرا ِلت ْرك َبه ِفي الظل َم ِاء َو ِفي‬
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ ‫اي إلى اْل ْسجد َو ُر‬
َ ‫وعي إذا َر َج ْعت إلى أ ْهلي فق‬
َ ‫َم ْنزلي إ َلى َج ْنب اْل ْسج ِد إ ِني أر ُيد أ ْن ُيكت َب لي َم ْمش‬
‫ال‬
‫ج‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
َّ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ
ُ ُ
)‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قد جمع الله لَ ذ ِلَ كله (رواه مسلم‬
ِ ‫َرسول‬
1053. Dari Ubay bin Ka'ab r.a., katanya: "Ada seorang dari golongan sahabat Anshar yang aku
tidak mengetahui seseorang pun yang rumahnya lebih jauh letaknya dari rumah orang itu jikalau hendak
ke masjid, tetapi ia tidak pernah terlambat oleh sesuatu solat - yakni setiap solat fardhu ia mesti
mengikuti berjamaah. Kepadanya dikatakan: "Alangkah baiknya jikalau engkau membeli seekor keldai
yang dapat engkau naiki di waktu malam gelap gelita serta di waktu teriknya panas matahari." Ia
menjawab: "Aku tidak suka kalau rumah aku itu ada di dekat masjid, sesungguhnya aku ingin kalau
jalan aku sewaktu pergi ke masjid dan sewaktu pulang dari masjid untuk kembali ke tempat keluargaku
itu dicatat pahalanya untukku."
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Allah telah mengumpulkan untuk pahala kesemuanya itu yakni waktu pergi dan pulangnya semuanya diberi pahala." (Riwayat Muslim)

ََ
َ َُْ ُ
َْ
ُ ْ ُ ْ َ َ
َْ
ُ ‫ال َخ َلت ْالب‬
َ ْ َ َ
‫قاع َح ْو َل اْل ْس ِج ِد فأ َر َاد َب ُنو َس ِل َمة أ ْن َين َت ِقلوا ق ْر َب اْل ْس ِج ِد‬
ِ َ ‫وعن ج ِاب ٍر َر ِض َي هللا عنه ق‬
ِ
ْ ُ َ
َْ
ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ
‫ريدون أ ْن تن َت ِقلوا ق ْر َب اْل ْس ِج ِد قالوا‬
‫فبلغ ذ ِلَ الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم فقال لهم بلغ ِني أنكم ت‬
ْ ُ َ ُ َ
َ
ُْ ُ
ُ َ
ُْ ُ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ ‫الل ِه َق ْد َأ َر ْد َنا َذ ِل ََ َف َق‬
‫نعم يا رسول‬
‫ال َب ِني َس ِل َمة ِد َي َاركم تك َت ْب آث ُارك ْم ِد َي َارك ْم تك َت ْب آث ُارك ْم ف َقالوا َما‬
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُّ َ ُ ْ َ ُ َ
َ ‫َي ُس ُّرَنا َأ َّنا ُك َّنا َت َح َّو ْل‬
‫ي‬
‫ى‬
‫ر‬
‫و‬
‫س‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ة‬
‫اي‬
‫ر‬
‫ن‬
‫م‬
‫اه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫م‬
‫ار‬
‫خ‬
‫ب‬
‫ال‬
‫و‬
‫و‬
)
‫مسلم‬
‫رواه‬
(
‫ا‬
‫ن‬
ٍ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
1054. Dari Jabir r.a., katanya: "Ada beberapa bidang tanah di sekitar masjid itu kosong, lalu
keluarga Bani Salimah berkehendak akan berpindah di dekat masjid. Hal itu sampai terdengar oleh Nabi
s.a.w., lalu beliau bersabda kepada mereka: "Ada berita yang sampai kepadaku bahawa kamu sekalian
hendak berpindah berhampiran masjid." Mereka menjawab: "Benar, ya Rasulullah. Kami memang
berkehendak sedemikian." Beliau lalu bersabda lagi: "Wahai keluarga Bani Salimah, bekas
langkah-langkahmu - ke masjid itu - dicatat pahalanya untukmu semua. Maka itu tetaplah di
rumah-rumahmu itu sahaja, tentu dicatatlah bekas langkah-langkahmu semua itu." Mereka lalu
berkata: "Kami tidak jadi untuk berpindah."
Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan yang semakna dengan
Hadis di atas dari riwayat Anas.

َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
‫اس أ ْج ًرا ِفي‬
ِ َ ‫وعن أ ِب َي موس ى ر ِض ي هللا عن َه قال قال رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ِإن أعظ َم الن‬
َ
ِّ َ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َّ
ْ
‫ص ِل َي َها َم َع ِإلا َم ِام أ ْعظ ُم أ ْج ًرا ِم َن‬
‫الة أبعدهم ِإليها ممش ى فأبعدهم وال ِذي ينت ِظر الصالة حتى ي‬
ِ ‫الص‬
ِّ
ُ
َ ‫َّالذي ُي‬
)‫ص ِل َي َها ث َّم َي َن ُام (متفق عليه‬
ِ
1055. Dari Abu Musa r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya sebesar-besar manusia perihal pahalanya dalam solat ialah yang terjauh di
antara mereka itu tentang jalannya lalu lebih jauh lagi. Dan orang yang menantikan solat sehingga ia
dapat mengikuti solat itu bersama imam adalah lebih besar pahala-daripada orang yang melakukan
solat itu - dengan munfarid - lalu ia tidur ." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ َ َ ُّ
َ ْ ْ ِّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
‫ال َب ِش ُروا اْل َّشا ِئ َين ِفي الظل ِم ِإلى اْل َس ِاج ِد‬
‫وعن بريدة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ْ
َّ ‫النور‬
ُّ
)‫الت ِ ِّام َي ْو َم ال ِق َي َام ِة (رواه أبو داود والترمذي‬
ِ ‫ِب‬
110

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1056. Dari Buraidah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke
masjid-masjid bahawa mereka akan memperolehi cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat."
(Riwayat Abu Dawud dan Termidzi)

َّ َّ َ
ُ ‫ال َأ ًَل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َما َي ْم ُحو‬
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫هللا ِب ِه‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ
َ َ ُ َََُْ
ُ
َ
ْ
ََْ ََ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
َ
َ ْ َ َ َِ َ َ ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
‫ وكثرة الخطا إلى‬،‫وء على اْلكا ِر ِه‬
ِ ‫هللا قال ِإسباغ الوض‬
ِ ‫الخطايا ويرفع ِب ِه الدرج‬
ِ ‫ات قالوا بلى يا رسول‬
ُ َ ِّ ُ ُ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ
َ َ‫اْل‬
)‫الرباط (رواه مسلم‬
‫م‬
‫ك‬
‫ل‬
‫فذ‬
،
‫اط‬
‫ب‬
‫الر‬
‫م‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ذ‬
‫ف‬
،
‫ة‬
‫ال‬
‫الص‬
‫د‬
‫ع‬
‫ب‬
‫ة‬
‫ال‬
‫الص‬
‫ار‬
‫ظ‬
‫ت‬
‫ان‬
‫و‬
،
‫د‬
‫اج‬
‫س‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
1057. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sukakah kamu sekalian kalau aku tunjukkan akan sesuatu amalan yang dapat meleburkan
semua kesalahan dan dengannya dapat pula menaikkan beberapa darjat?" Para sahabat menjawab:
"Baiklah, ya Rasulullah." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Iaitu menyempurnakan wudhu' sekalipun
menemui beberapa hal yang tidak disukai - seperti terlampau sejuk dan sebagainya,banyaknya
melangkahkan kaki untuk ke masjid dan menantikan solat selepas melakukan solat. Itulah yang dapat
disebut ribath, itulah yang disebut ribath - perjuangan menahan nafsu untuk memperbanyak ketaatan
kepada Tuhan." (Riwayat Muslim)

َ ْ َ َ
َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
َّ ‫ال إ َذا َ َرأ ْي ُت ُم‬
‫ي‬
‫الر ُج َل َي ْع َت ُاد‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ي‬
‫ب‬
‫الن‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫د‬
‫خ‬
‫ال‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
ٍ ِ
ِ‫ِ ِر‬
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ َ َ َ َْ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ ‫اش َه ُد ْوا َل ُه ب ْاإل َيمان َق‬
َ َ ْ َ
َْْ َ
}‫آلاخ ِر‬
‫اْلس ِاجد ف‬
ِ ‫هللا من آمن ِباهللِ واليو ِم‬
ِ ‫ال هللا عز وج َّل { ِإن َما يع ُم ُر مس ِاجد‬
ِ ِ ِ
َ
َ ‫ْآلا َي ِة (رواه الترمذي) َوق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
1058. Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Jikalau kamu sekalian melihat seseorang membiasakan - pulang pergi - ke masjid, maka
saksikanlah ia dengan keimanan - yakni bahawa orang itu benar-benar orang yang beriman. Allah
Azzawajalla berfirman: "Hanyasanya yang meramaikan masjid-masjidnya Allah ialah orang yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat."[61] sampai ke akhir ayat.
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

__________________________________________________________________________________
[61] Isi ayat di atas dengan lebih lengkap iaitu yang tercantum dalam surah al-Bara'ah atau at -Taubah, ayat 18, bunyinya
adalah seperti berikut:

َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ ‫الل َه ۖ َف َع َس ٰى ُأ َولٰـئ ََ َأن َي ُك ُونوا م َن ْاْلُ ْه َتد‬
﴾٨١﴿ ‫ين‬
‫ وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخش ِإًل‬....
ِ
ِ
ِ

"Serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, juga tidak takut melainkan kepada Allah. Maka mudah-mudahanlah
mereka itu termasuk golongan orang-orang yang memperolehi petunjuk benar - dari Tuhan."

111

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 190
Keutamaan Menunggu Waktu Solat

ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫صال ٍة َما‬
‫ال أ َح ُدك ْم ِفي‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ًل يز‬
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ ِ َ َ
ُ َّ َّ
ْ
)‫دام ِت الصالة تح ِبسه ًل يمنعه أن ينق ِلب ِإلى أه ِل ِه ِإًل الصالة (متفق عليه‬

1059. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Seseorang di antara kamu sekalian itu masih tetap dianggap dalam solat, selama solat itu
menyebabkan ia terhenti. Jadi tidak ada yang menghalang-halangi ia untuk kembali ke tempat keluarga
itu melainkan kerana menantikan solat." (Muttafaq 'alaih)

ُ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َُْ َ
َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ
‫ص ِلي َعلى أ َح ِدك ْم َما َد َام ِفي‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال اْلال ِئكة ت‬
ِ ‫وعنه َر ِض َي هللا عنه أن َرسول‬
َ
َّ َّ َ ُ
َّ َ ْ
َّ
َّ َ
َ ْ
)‫صلى ِف ِيه َما ل ْم ُي ْح ِدث ت ُقو ُل الل ُه َّم اغ ِف ْر ل ُه الل ُه َّم ا ْر َح ْم ُه (رواه البخاري‬
‫صال ُه ال ِذي‬
‫م‬
1060. Dari Abu Hurairah r.a., juga bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Dan malaikat itu mendoakan kepada seseorang di antara kamu sekalian supaya mendapatkan
rahmat, selama orang itu masih ada di dalam tempat solatnya yang ia bersembahyang di situ, juga
selama ia belum berhadas. Malaikat itu mengucapkan: "Ya Allah, ampunilah orang itu, ya Allah, belas
kasihanilah ia." (Riwayat Bukhari)

َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأ َنس َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫صالة ال ِعش ِاء ِإلى شط ِر الل ْي ِل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم أخر ليلة‬
ِ
ِ ٍ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ‫ص َالة ُم ْن ُذ ْان َت َظ ْرُت ُموها‬
َ
َ
َ ‫اس َو َرقدوا َول ْم تزالوا في‬
َ ‫ال‬
َ ‫ُث َّم َأ ْق َب َل َع َل ْينا ب َو ْجهه ب ْعد َما‬
َ
ُ
‫الن‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ق‬
‫ف‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
ٍ
ِِ ِ
ِ
)‫(رواه البخاري‬
1061. Dari Anas r.a.: "Bahawasanya Rasulullah s.a.w. mengakhiri Solat Isya' pada suatu malam
sampai ke pertengahan malam, kemudian beliau s.a.w. menghadap - kepada orang ramai - dengan
wajahnya setelah selesai bersembahyang, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Orang-orang sudah
bersembahyang dan mereka telah tidur dan kamu sekalian sentiasa dianggap dalam melakukan solat,
sejak kamu sekalian menantikan solat itu." (Riwayat Bukhari)

112

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 191
Keutamaan Solat Jamaah

َّ َّ َ
َ ‫اعة َأ ْف‬
ُ ‫َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
َ ‫ص َال ُة ْال َج َم‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫ال‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫ض ُل ِم ْن‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ
ِ ِ
ً َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ َ
)‫صال ِة الف ِذ ِبسب ٍع و ِعش ِرين درجة (متفق عليه‬

1062. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Solat jamaah adalah lebih utama dari solat fadz - yakni sendirian - dengan kelebihan dua
puluh tujuh darjat." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ
ُ َّ ‫ص َال ُة‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫اعة‬
‫هللا صلى‬
ٍ ‫الرج ِل ِفي ج َم‬
ِ
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
ِ
ُ َّ َ ُ
ُ ‫ض ُأ َف َأ ْح َس َن ْال ُو‬
َّ ‫ين ض ْع ًفا َو َذل ََ َأ َّن ُه إ َذا َت َو‬
َ ‫ص َالته في َب ْيته َوفي ُسوقه َخ ْم ًسا َوع ْشر‬
َ ‫ف َع َلى‬
َ‫ضوء‬
‫تضع‬
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ
ُ ‫ط َخ ْط َو ًة إ ًَّل ُ ف َع ْت َل ُه ب َها َد َ َجة َو ُح َّط ْت َع‬
‫نه ِب َها‬
‫ثم خرج ِإلى اْلس ِج ِد ًل يخ ِرجه ِإًل الصالة لم يخ‬
‫ِ ر‬
ِ‫ِ ر‬
َ َ َّ ُ َّ ُ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ
‫ص ِ ِّل َعل ِيه‬
‫خ ِطيئة ف ِإذا صلى لم تز ِل اْلال ِئكة تص ِلي علي ِه ما دام ِفي مصاله ما لم يح ِدث تقول اللهم‬
ْ ُ َ
َّ
َ ‫ال في‬
َّ ‫ص َال ٍة َما ْان َت َظ َر‬
ُ ‫الل ُه َّم ا ْر َح ْم ُه َو ًَل َي َز‬
‫الص َال َة (متفق عليه) َو َه َذا ل ْفظ ال ُب َخ ِار ُّي‬
ِ
1063. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Solatnya seseorang lelaki dalam jamaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi solatnya di
rumahnya secara sendirian - munfarid - atau di pasarnya dengan dua puluh lima kali lipatnya. Yang
sedemikian itu ialah kerana bahawasanya apabila seseorang itu berwudhu' lalu memperbaikkan cara
wudhu'nya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan
kerana hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah, melainkan dinaikkanlah
untuknya sedarjat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia
bersembahyang, maka para malaikat itu sentiasa mendoakan untuknya supaya ia memperolehi rahmat
Allah, selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat
itu ialah: "Ya Allah, berikanlah rahmat pada orang itu; ya Allah, belas-kasihanilah ia." Orang tersebut
dianggap berada dalam solat, selama ia menantikan solat - jamaah." (Muttafaq 'alaih)
Ini adalah lafaznya Imam Bukhari.

َ ُ َُ َ َ َ
َّ َّ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َ ُجل َأ ْع َمى َف‬
َ ‫ال َيا َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ود ِني ِإلى‬
‫هللا ليس ِلي قا ِئد يق‬
‫ق‬
‫وعنه قال أتى الن ِبي صلى‬
‫ر‬
ِ
ِ
َ
َّ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
ِّ َ ُ َ ُ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ْاْلَ ْسجد َف َس َأ َل َر ُسو‬
‫ل‬
‫ص ل ُه فل َما َولى‬
‫ص ِلي ِفي بي ِت ِه فرخ‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم أن ير ِخص له في‬
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
ُ ‫ال له َه ْل ت ْس َم‬
َّ ‫الند َاء ب‬
َ ‫ال ن َع ْم ق‬
َ ‫الصال ِة ق‬
َ ‫َد َع ُاه َفق‬
)‫ال فأ ِج ْب (رواه مسلم‬
‫ع‬
ِ
ِ
1064. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya: "Ada seorang lelaki buta matanya datang kepada
Nabi s.a.w. lalu berkata: "Ya Rasulullah, aku ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat
membimbing aku untuk pergi ke masjid," lalu ia meminta kepada Rasulullah s.a.w. supaya diberi
kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya sahaja, kemudian beliau s.a.w. memberikan
kelonggaran padanya. Setelah orang itu pergi, lalu beliau s.a.w. memanggilnya dan berkata padanya:
"Adakah engkau mendengar azan solat?" Orang itu menjawab: "Ya, mendengar." Beliau s.a.w.
bersabda lagi: "Kalau begitu, penuhilah isi azannya itu." (Riwayat Muslim)
Maksudnya: Datanglah untuk mengikuti jamaah, kalau menghendaki banyak fadhilah kelebihannya.

ُ ‫يل َع ْم ُرو ْبن َق ْيس ْاْلَ ْع ْروف ب ْابن ُأ ِّم ُم ْك‬
ُ ‫وم ْاْلُ َؤ ِّذ ُن َرض َي‬
ُ
ْ ‫َو َع ْن َع‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن ُه َق‬
َ ‫هللا َو ِق‬
‫ال َيا َر ُسو َل‬
‫ت‬
‫د‬
‫ب‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
ِ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ ِّ َ ِّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َّ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
‫الة‬
ِ ‫السب ِاع فقال رسول‬
ِ
ِ ‫هللا صلى الله علي ِه وسلم تسمع حي على الص‬
ِ ‫هللا ِإن اْل ِدينة ك ِثيرة الهو ِام و‬
ً
ً
َ
َ
َ
َ ‫َح َّي َعلى‬
ْ ‫الفالح ف َح َّيهال (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد َح َسن َو َم ْع َنى « َح َّي َهال» ت َع‬
‫ال‬
ِِ
ٍ
ِ

1065. Dari Abdullah, ada yang mengatakan: 'Amr bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu
Ummi Maktum, seorang muazzin r.a. bahawasanya ia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah
ini amat banyak binatang melatanya - seperti ular, kala jengking dan sebagainya - juga banyak binatang
buasnya." Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apakah engkau mendengar ucapan Hayya 'alas
shalah dan Hayya 'alal falah? - maksudnya: Apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang
mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah." Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan
isnad hasan. Hayyahalan maknanya marilah datang.

َ
َ
َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ‫َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َل‬
‫ال َوال ِذي ن ْف ِس ي ِب َي ِد ِه ل َق ْد َه َم ْم ُت أ ْن‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه أن رسو صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ُ
َ
ُ َ
َ َ
َ َ ُ َ َّ َّ ُ َ َ ً ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ َّ ْ ُ َ َ َّ
‫اس ث َّم أخ ِالف ِإلى ِر َج ٍال‬
‫ُآم َر ِب َحط ٍب ف ُي ْح َتط َب ث َّم ُآم َر ِبالصال ِة فيؤذن لها ثم آمر رجال فيؤم الن‬
َ َ َُ
)‫فأ َح ِّ ِرق َعل ْي ِه ْم ُب ُي َوت ْهم (متفق عليه‬
1066. Dari Abu Hurairah r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, nescayalah aku telah
bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar, lalu dicarikanlah kayu bakar itu,
kemudian aku menyuruh supaya solat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk solat tadi,
selanjutnya aku menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang ramai - dalam solat jamaah
itu, seterusnya aku sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki - yang tidak ikut berjamaah - untuk aku
bakar sahaja rumah-rumah mereka itu." (Muttafaq 'alaih)
113

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ ْ
َْ
ْ َ
َ
َ َ َ َ
ُ ‫َو َعن ْابن َم ْس ُعود َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫هللا ت َعالى غ ًدا ُم ْس ِل ًما فل ُي َحا ِفظ َعلى َه ُؤًل ِء‬
‫ال َم ْن َس َّر ُه أ ْن َيل َقى‬
ِ ٍ
ِ ِ
َ َّ
َ ُ ْ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ْ ُ ِّ َ َ َ َ َ َّ َ َّ
ُ
َ
َ
‫ات َح ْيث ُينادى ِب ِهن ف ِإن هللا شرع ِلن ِب ِيكم صلى الله علي ِه وسلم سنن الهدى وِإنهن ِمن سن ِن‬
ِ ‫الصل َو‬
ْ َ َ ُ َ َ
ْ ََ
ُ ِّ َ ُ ْ َ ِّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ ْ
‫ص ِلي َهذا اْل َتخ ِلف ِفي َب ْي ِت ِه لت َرك ُت ْم ُس َّنة ن ِب ِِّيك ْم َول ْو ت َرك ُت ْم‬
‫الهدى ولو أنكم صليتم ِفي بيو ِتكم كما ي‬
َ ُ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ْ َ
َّ
ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِّ َ َ َّ ُ
َ ‫ف َع ْن َها إ ًَّل ُم‬
‫النف ِاق ولقد كان الرجل يؤتى ِب ِه‬
‫وم‬
‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ق‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ن‬
‫سنة ن ِب ِيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخل‬
ِ
ِ
ِ
َ َّ َّ َ
ِّ َّ
َ ُ ِّ َ ‫ف (رواه مسلم) َوفي ر َو َاية َل ُه َق‬
َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ‫ُي َه َادى َب ْي َن‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫هللا‬
ٍ ِ ِ
ِ ‫ال ِإن َرسول‬
ِ ‫الرجلي ِن حتى يقام ِفي الص‬
ْ َ
ْ َ
َّ
َّ َّ
َ ْ َ َ َّ
َّ َ
‫الصالة ِفي اْل ْس ِج ِد ال ِذي ُيؤذ ُن ِف ِيه‬
‫َو َسل َم َعل َم َنا ُسن َن ال ُه َدى ِوإ َّن ِم ْن ُسن ِن ال ُه َدى‬
1067. Dari Ibnu Mas'ud r.a.,katanya: "Barangsiapa yang suka kalau menemui Allah Ta'ala besok
- pada hari kiamat - dalam keadaan Muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardhu ini di waktu
ia dipanggil untuk menemuinya - yakni jika sudah mendengar azan, sebab sesungguhnya Allah telah
mensyariatkan kepada Nabi kamu sekalian s.a.w. beberapa jalan petunjuk dan sesungguhnya solat-solat
itu adalah termasuk sebahagian dari jalan-jalan petunjuk tersebut. Andaikata kamu sekalian semua
bersembahyang dalam rumah-rumah kamu sendiri sebagaimana solatnya orang yang suka
meninggalkan jamaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, nescayalah kamu sekalian telah
meninggalkan sunnah Nabi kamu, selanjutnya jikalau kamu sekalian telah meninggalkan sunnah Nabi
kamu, maka nescayalah kamu sekalian tersesat. Sungguh-sungguh aku telah melihat sendiri bahawa
tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat - itu dengan berjamaah - melainkan ia adalah
seorang munafik yang dapat diketahui tentang kemunafikannya. Sungguh ada pula seseorang itu yang
berangkat untuk menghadiri solat jamaah itu, ia disandarkan antara dua orang lelaki sehingga ia
ditegakkan di dalam saf - kerana ia mengetahui betapa besar fadhilahnya solat berjamaah itu." (Riwayat
Muslim)
Dalam lain riwayat Imam Muslim disebutkan, katanya: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. itu
mengajarkan kepada kami akan jalan-jalan petunjuk dan sesungguhnya termasuk salah satu dari
jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan solat di masjid yang diazankan di situ - yakni solat-solat yang
dilakukan dengan jamaah."

َ ْ َ َ
َ َّ َّ َ
َ ََ
َّ
َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َّ
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل َما ِم ْن ثالث ٍة ِفي‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫اء‬
‫د‬
‫الد‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
ِ
ِ‫ر ِ ر‬
ِ
ِ
َ َ
ُْ
َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َّ
َ َّ ُ َ َّ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
‫اع ِة ف ِإ َّن َما َيأك ُل‬
‫الصالة ِإًل ق ْد ِا ْس َت ْح َوذ َعل ْي ِهم الشيطان فعليكم ِبالجم‬
‫قر ٍية وًل بد ٍو ًل تقام ِف ِيهم‬
ِّ
َ ‫الذ ْئ ُب م َن ْال َغ َنم ْال‬
‫اص َي ِة (رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َح َس ٍن‬
‫ق‬
ِ ِ
ِ
ِ
1068. Dari Abuddarda' r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada tiga orang pun yang berada dalam suatu kampung atau suatu desa yang di kalangan
mereka tidak mendirikan solat - jamaah, melainkan syaitan telah menang atas mereka itu. Maka dari
itu, hendaklah kamu sekalian tetap menjaga jamaah, sebab hanyasanya serigala itu dapat makan dari
kambing yang jauh - yakni yang terpencil dari kawanannya."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.

114

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 192
Galakan Datang Ke Surau dan Masjid Untuk Solat Jamaah Subuh Dan Isya'

َّ َ ْ َ ‫َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُل‬
َ ‫َع ْن ُع ْث َم‬
ُ ‫ان ْب َن َع َّفان َرض َي‬
ُ ُ ُ ْ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يقو من‬
ِ ‫ال س ِمعت َرسول‬
ِ ِ
َّ ُ َ ْ َّ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َّ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ُ
َ
ْ
ُّ
‫ال ِعشاء ِفي جماع ٍة فكأنما قام ِنصف اللي ِل ومن صلى الصبح ِفي جماع ٍة فكأنما صلى الليل كله (رواه‬
َ َّ َّ َ
ِّ َ َ َ
َ ‫الت ْرمذ ِّي َع ْن ُع ْث َم‬
ُ ‫ان ْب َن َع َّفان َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫هللا‬
ِ
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ِ
ِ ِ ِ ‫مسلم) و ِفي ِرواي ٍة‬
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ‫اعة َك‬
ْ ‫ف ليلة َو َم‬
َ ‫ص َّلى الع َش َاء َوال َف ْج َر في َج َم‬
َ
‫ان‬
‫ن‬
‫وسلم من ش ِهد ال ِعشاء ِفي جماع ٍة كان له ِقيام ِنص‬
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ ‫الت ْرمذ ُّي َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
‫له ك ِقي ِام ليل ٍة ق‬
ِ
ِ ِ ِ ‫ال‬
1069. Dari Usman r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang mengerjakan Solat Isya' dengan jamaah, maka seolah-olah ia mendirikan
solat separuh malam dan barangsiapa yang mengerjakan solat Subuh dengan jamaah, maka
seolah-olah ia mendirikan solat semalam suntuk." (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Imam Termidzi dari Usman r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang menghadiri Solat Isya' dengan jamaah maka baginya adalah pahala
mengerjakan solat selama separuh malam dan barangsiapa yang bersembahyang Isya' dan Subuh
dengan jamaah, maka baginya adalah pahala seperti mengerjakan solat semalam suntuk."
Imam Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

ْ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ال َول ْو َي ْعل ُمون َما ِفي ال َع َت َم ِة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ َ َ ََْ
َ َ َ ْ ُّ َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
‫والصب ِح لتوهما ولو حبوا (متفق عليه) وقد سبق ِبط ِول ِه‬

1070. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Andaikata para manusia itu mengetahui betapa besar pahalanya mengerjakan Solat Isya' dan
Subuh - dengan berjamaah, nescayalah mereka akan menunaikan kedua-dua solat itu, sekalipun
dengan berjalan merangkak." (Muttafaq 'alaih)
Dan Hadis ini telah dahulu secara lengkapnya yang panjang. - Rujuk Hadis no. 1031 di muka
surat 106.

ْ َ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ َُْ َ
ُْ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صال ِة ال َف ْج ِر‬
‫صالة أث َق َل َعلى اْل َنا ِف ِقين ِمن‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ليس‬
‫ق‬
‫وعنه قال‬
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ ْ
َ
)‫َوال ِعش ِاء َول ْو َي ْعل ُمون َما ِف ِيه َما لت ْو ُه َما َول ْو َح ْب ًوا (متفق عليه‬
1071. Dari Abu Hurairah r.a. lagi katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidak ada suatu solat pun yang terlebih berat dirasakan oleh orang-orang munafik itu
daripada solat Subuh dan Isya', tetapi andaikata mereka mengetahui betapa besar pahalanya
kedua-dua solat itu, nescayalah mereka akan menunaikannya sekalipun dengan berjalan merangkak ke tempat jamaahnya." (Muttafaq 'alaih)

115

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 193
Perintah Menjaga Solat-Solat Wajib Dan Larangan Keras Serta Ancaman
Hebat Dalam Meninggalkannya

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
Allah Ta'ala berfirman:

َ ْ َ َّ َ َ َ َّ
ََ ُ َ
﴾٦٢١﴿ .... ‫الصال ِة ال ُو ْسط ٰى‬
‫ات و‬
ِ ‫حا ِفظوا على الصلو‬

"Jagalah solat-solat wajib itu dan solat pertengahan."(al-Baqarah: 238)
Beberapa alim-ulama mengatakan bahawa yang dimaksud dengan solat pertengahan ialah Solat
Asar.

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬
Allah Ta'ala berfirman lagi:

َ
ُّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ
ََ
َ َ
﴾٢﴿ ....ۖ ‫الزكاة فخلوا َس ِبيل ُه ْم‬
‫ ف ِإن ت ُابوا َوأق ُاموا الصالة وآتوا‬....

"Jikalau mereka - orang-orang kafir - itu telah bertaubat dan turut sama mendirikan solat serta
menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka - yakni anggaplah seperti orang mu'min yang
lain-lain." (at-Taubah: 5)

َ ْ ُّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ألا ْع َمال َأ ْف‬
ُ ‫َو َعن ْابن َم ْس ُعود َرض َي‬
َ ‫ال َس َأ ْل ُت َر ُسو‬
َ ‫ض ُل َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫ال‬
‫ي‬
‫أ‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
َ ‫ال ب ُّر ال َو ِالد ْين قلت ث َّم أ ٌّي ق‬
َ ‫الص َال ُة َعلى َوق ِت َها قلت ث َّم أ ٌّي ق‬
)‫هللا (متفق عليه‬
ِ ‫ال ال ِج َهاد ِفي س ِب ِيل‬
ِ
ِ

1072. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Manakah
amalan yang lebih utama?" Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu solat tepat pada waktunya." Aku bertanya
lagi: "Kemudian amalan apakah?" Beliau s.a.w. menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku
bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu berjihad fi-sabilillah." (Muttafaq
'alaih)

ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
ْ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِ ‫ال َر ُسو ُل‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫س‬
ِ
ٍ ‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ب ِني ِإلاسالم على خم‬
َِ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ‫ضان‬
َ
ْ
َ ‫ص ْوم َر َم‬
ً
َّ
َ ‫َش َه‬
ُ
َ
َّ ‫الصالة َوإيتاء‬
َ
ُ
َ
َ ‫الزكاة َو َح ِّج ال َب ْي ِت َو‬
ُ
ُ
َّ
َ
َّ
‫ل‬
‫ام‬
‫ق‬
‫إ‬
‫و‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ا‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫م‬
‫أن‬
‫و‬
‫هللا‬
‫ًل‬
‫إ‬
‫له‬
‫إ‬
‫ًل‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ة‬
‫اد‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
)‫(متفق عليه‬
1073. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Agama Islam itu didirikan atas lima perkara iaitu menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan
melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan
zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ُأم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل‬
ُ ‫اس َح َّتى َي ْش َه ُد ْوا َأ ْن ًَل إ َله إ ًَّل‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫َو َع ْن ُه َق‬
َ ‫الن‬
‫ل‬
‫هللا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ‫الص َال َة َو ُي ْؤ ُت ْوا‬
ُ ‫َو َأ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو‬
َ ‫الز َك َاة َفإ َذا َف َع ُل ْوا َذل ََ َع‬
ْ‫ص ُم ْوا م ِّني ِد َم َاء ُه ْم َو َأ ْم َو َال ُهم‬
َّ ‫هللا َو ُي ِق ُيم ْوا‬
‫ل‬
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ِّ َ َّ
)‫هللا (متفق عليه‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ِإًل ِبح ِق ِإلاسال ِم و ِحسابهم ع‬
ِ
1074. Dari Ibnu Umar r.a. lagi, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Aku diperintah untuk memerangi para manusia, sehingga mereka itu rela menyaksikan
bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah, juga
mendirikan solat menunaikan zakat. Jikalau mereka telah mengerjakan yang sedemikian itu, maka
terpeliharalah mereka itu daripadaku mengenai darah dan harta benda mereka, melainkan dengan
haknya Agama Islam, sedangkan hisab mereka adalah tergantung atas Allah." (Muttafaq 'alaih)

َ َْ
َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن ُم َعاذ َرض َي‬
ُ ‫ال َب َع َثني َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إ َلى ْال َي َمن َف َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫ال ِإ َّن ََ تأ ِتي ق ْو ًما‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َّ
َ
ُ ‫م ْن َأ ْهل ْالك َتاب ف ْاد ُع ُه ْم إلى ش َه َادة أ ْن ًل إ َله إًل‬
ُ ‫هللا َوأني َر ُسو ُل هللا فإ ْن ُه ْم أ‬
‫طاعوا ِلذ ِل ََ فأ ْع ِل ْم ُه ْم‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ َ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ ‫اعوا ل َذل ََ َفأ ْعل ْم ُه ْم أ َّن‬
ُ ‫صل َوات في ُك ِّل َيوم َوليلة َفإ ْن ُه ْم أط‬
َ
ْ
َ
‫هللا‬
‫س‬
‫م‬
‫خ‬
‫أن هللا تعالى ِافترض علي ِهم‬
ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ ِ َ
ِ ٍ
َ
َ ُ ً َ َ َ ْ ََْ َ ََْ َ َ َ
َ ‫اع ْوا ل َذل ََ َفإ َّي‬
ُ ‫ؤخ ُذ م ْن أ ْغن َيائه ْم َف ُت َر ُّد َع َلى ُف َق َرائه ْم َفإ ْن ُه ْم أ َط‬
‫اك‬
‫تعالى ِافترض علي ِهم صدقة ت‬
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
َ ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
)‫هللا ِحجاب (متفق عليه‬
ِ ‫وم ف ِإنه ليس بينها وبين‬
ِ ‫وكرا ِئم أمو ِال ِهم وات ِق دعوة اْلظل‬
1075. Dari Mu'az r.a., katanya: "Aku diutus oleh Rasulullah s.a.w. ke Yaman, lalu beliau s.a.w.
bersabda:
"Sesungguhnya engkau akan menemui sesuatu kaum dari golongan ahlulkitab - yakni kaum
Yahudi dan Nasrani, maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan
Allah dan bahawasanya aku adalah utusan Allah. Jikalau mereka sudah taat untuk berbuat sedemikian
itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahawasanya Allah itu mewajibkan kepada mereka solat lima
kali dalam sehari semalam. Jikalau mereka sudah taat untuk berbuat sedemikian itu, maka
beritahukanlah pula bahawasanya Allah itu mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah zakat - yang diambil dari golongan mereka yang kaya-kaya dan dikembalikan kepada golongan mereka
yang fakir-fakir.
116

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Jikalau mereka sudah taat berbuat sedemikian, maka takutlah engkau akan harta-benda mereka
yang mulia - maksudnya jangan bertindak zalim dan menganiaya. Takutlah kepada doanya orang yang
dianiaya. sebab sesungguhnya sahaja, antara doa itu dengan Allah tidak ada lagi tabirnya - yakni doa
orang yang dianiaya pasti akan dikabulkan." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َجابر َرض َي‬
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
َّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُقو ُل إ َّن َب ْي َن‬
‫ل‬
‫الر ُج ِل َو َب ْي َن‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ
ِّ
)‫الش ْر ِك والكف ِر ترك الصال ِة (رواه مسلم‬
ِ
1076. Dari Jabir r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan
solat," yakni kalau sudah meninggalkan solat, maka orang itu tentu telah menjadi kafir. (Riwayat
Muslim)

َ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
‫الصالة ف َم ْن‬
‫وعن بريدة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال العهد ال ِذي بيننا وبينهم‬
ََ
ََ ْ ََ َ َ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫ت َرك َها فقد كف َر (رواه الترمذي) وق‬
1077. Dari Buraidah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Ikatan perjanjian antara kami - iaitu kaum Muslimin - dan mereka - iaitu kaum munafikin ialah solat. Maka barangsiapa yang meninggalkan solat, sungguh-sungguh kafirlah ia."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َّ َّ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ِّ َّ
ْ َ ْ ‫َو َع ْن َشق‬
‫صلى الل ُه‬
‫هللا الت ِاب ِع ِي اْلتفق على جالل ِت ِه ر ِحمه هللا قال كان أصحاب محم ٍد‬
ِ ‫يق ب ِن عب ِد‬
ِ ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ َ
َْ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ْ
‫اب ِإلا َيم ِان ِب ِإ ْسن ٍاد‬
ِ ‫علي ِه وسلم ًل يرون شيئا ِمن ألاعم ِال تركه كفر غير الصال ِة (رواه الترمذي) ِفي ِكت‬
َ
‫ص ِح ٍيح‬

1078. Dari Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i yang sudah dimufakati - oleh para alim-ulama - tentang
kebaikannya, rahimahullah, berkata: "Para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. tidak berpendapat akan
sesuatu dari sekian banyak amalan yang jikalau ditinggalkan lalu menjadikan kafir, kecuali hanya solat
sahaja." Yakni: Jadi kalau solat yang ditinggalkan maka dapat menyebabkan orang yang
meninggalkannya itu menjadi kafir.
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dengan isnad shahih.

ْ
َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َّن َأ َّو َل َما ُي َح‬
َ
‫ل‬
‫اس ُب ِب ِه ال َع ْب ُد‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ ُ َُ َ
‫اب َوخ ِس َر ف ِإ ْن‬
‫َي ْو َم ال ِق َي َام ِة ِم ْن َع َم ِل ِه صالته ف ِإن صلحت فقد أفلح وأنجح وِإن فسدت فقد خ‬
َ ‫ص م ْن َفر‬
َ ‫الر ُب َع َّز َو َج َّل ُا ْن ُظ ُر ْوا َه ْل ل‬
َ ‫بدي َم ْن َت َط ُّوع َف ُي َك َّم ُل م ْن َها َما ْان َت َق‬
َ ‫ْان َت َق‬
َ ‫يض ِت ِه َش ْيء َق‬
َّ ‫ال‬
‫ص‬
‫ع‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ُ َ ُ ُ َ َّ ِ ُ َ َ ْ َ
ََ
َ َ ََ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
‫ِمن الف ِريض ِة ثم تكون سا ِئر أعم ِال ِه على هذا(رواه الترمذي) وقال ح ِديث حسن‬
1079. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya pertama-tama amalan yang seseorang itu dihisab dengannya ialah solatnya,
maka jikalau baik solatnya itu, sungguh-sungguh berbahagialah dan beruntunglah ia dan jikalau rosak,
sungguh-sungguh menyesal dan merugilah ia. Jikalau seseorang itu ada kekurangan dari sesuatu
amalan wajibnya, maka Tuhan Azzawajalla berfirman: "Periksalah oleh kamu sekalian - wahai
malaikat, apakah hambaKu itu mempunyai amalan yang sunat." Maka dengan amalan yang sunnah
itulah ditutupnya kekurangan amalan wajibnya, kemudian cara memperhitungkan amalan-amalan
lainnya itu pun seperti cara memperhitungkan amalan solat ini."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

117

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 194
Keutamaan Saf Pertama Dan
Perintah Menyempurnakan Saf-saf Yang Permulaan
Yakni Jangan Berdiri Di Saf Kedua Sebelum Sempurna Saf Pertama
Dan Jangan Berdiri Di Saf Ketiga Sebelum Sempurna Saf Kedua
Dan Seterusnya, Serta Meratakan Saf-saf Dan Merapatkannya

َ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ال َخ َر َج َع َل ْي َنا َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ال أًل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم فق‬
‫ق‬
‫عن ج ِاب ِر ب ِن سمرة ر ِض ي هللا عنهما‬
ِ
ْ
ُّ َ ُ َ َ َ ‫َ ُ ُّ َن َ َ َ ُ ُّ ْ َ َ ُ َ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َل‬
َ ‫ف اْلَالئ َك ُة ع‬
َ ‫ند َ ِّرب َها َق‬
‫ال ُي ِت ُّمو َن‬
‫هللا وكيف تص‬
ِ ‫تصفو كما تصف اْلال ِئكة ِعند ِربها فقلنا يا رسو‬
ِ ِ ِ
َ ُّ َ َ َ َ ‫ُّ ُ َ ْ ُ َ َل‬
ِّ َّ
‫ن‬
)‫الصفوف ألاو ويتراصو ِفي الص ِف (رواه مسلم‬
1080. Dari Jabir bin Samurah radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. keluar pada kami
semua, lalu bersabda: "Tidak dapatkah kamu sekalian berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat
di sisi Tuhannya?" Kami lalu berkata: "Ya Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat itu berbaris di
sisi Tuhannya?" Beliau s.a.w. bersabda: "Mereka menyempurnakan saf-saf permulaan - yakni tidak
berdiri di saf kedua sebelum sempurnanya saf pertama dan tidak di saf ketiga sebelum sempurnanya saf
kedua dan seterusnya, juga mereka itu saling rapat-merapatkan saf-saf itu." (Riwayat Muslim)

َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ِّ ‫اس َما في‬
َّ ‫ال َل ْو َي ْع َل ُم‬
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ
ُ
‫ل‬
‫الن َد ِاء‬
‫الن‬
‫ق‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ ُ َّ َ ْ ِّ ِ َّ َ
)‫والص ِف ألاو ِل ثم لم ي ِجدوا ِإًل أن يست ِهموا علي ِه ًلستهموا (متفق عليه‬
1081. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Andaikata para manusia itu mengetahui betapa besarnya pahala azan dan berada di saf
pertama, kemudian tidak dapat memperolehi jalan untuk itu melainkan dengan mengadakan undian,
nescayalah mereka itu akan mengadakan undian." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
ُُ َْ َ َ
َ َ َ ُ َّ َ َ ِّ ‫ص ُفوف‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َخ ْي ُر‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫َو َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫وف‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ ‫الرج ِال أول َها وش ُّرها ِآخ ُرها وخي ُر صف‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ
ِّ
)‫الن َس ِاء ِآخ ُر َها َوش ُّر َها أ َّول َها (رواه مسلم‬
ِ
1082. Dari Abu Hurairah r.a. juga katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sebaik-baiknya saf bagi kaum lelaki ialah saf pertamanya, sedang seburuk-buruknya saf bagi
mereka ialah saf yang penghabisan. Ada pun sebaik-baiknya saf bagi kaum wanita ialah saf
penghabisan, sedangkan seburuk-buruknya saf bagi mereka ialah saf pertamanya." (Riwayat Muslim)

ََ
َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي َسعيد ْال ُخ ْدر ِّي َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َ َرأى في َأ‬
‫ل‬
‫ص َح ِاب ِه تأ ُّخ ًرا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َِّ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ
َ
َ ْ َُ َ ََ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
‫فقال لهم تقدموا فأتموا ِبي وليأتم ِبكم من بعدكم ًل يزال قوم يتأخرون حتى يؤ ِخرهم هللا (رواه‬
)‫مسلم‬
1083. Dari Abu Said r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. melihat di kalangan sahabat-sahabatnya
ada kemunduran - yakni ada orang-orang yang suka berdiri di saf belakang sahaja, lalu beliau s.a.w.
bersabda kepada mereka: "Datang ke hadapanlah kamu sekalian lalu ikutilah aku dan hendaknya
mengikuti kamu sekalian orang-orang yang sesudah kamu itu. Tidak henti-hentinya sesuatu kaum itu
suka membelakang, sehingga mereka akan dibelakangkan pula oleh Allah." Maksudnya kalau orang itu
gemar membelakang dalam kemuliaan, tentu dibelakangkan oleh Allah dalam pemberian rahmat.
(Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ
َّ
َ َُْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ َّ
َ ‫ال َك‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫الصال ِة‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ْم َس ُح َم َن ِاك َب َنا ِفي‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ود ر ِض ي هللا عنه‬
ٍ ‫وعن أ ِبي مسع‬
ِ
َ
ُ
ُ َ َّ َّ ُ َ ُّ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
ُ
‫ين َيلو َن ُه ْم ث َّم‬
‫ويقول ِاستووا وًل تخت ِلفوا فتخت ِلف قلوبكم ِلي ِلي ِني ِمنكم أولو ألاحال ِم والنهى ثم ال ِذ‬
ُ َ َّ
)‫ين َيل َون ُه ْم (رواه مسلم‬
‫ال ِذ‬
1084. Dari Abu Mas'ud r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. pernah menyentuh bahu-bahu kami
dalam solat lalu bersabda:
"Ratakanlah olehmu semua - saf-saf itu - dan jangan berselisih - seperti ada yang lebih ke
hadapan atau lebih mundur ke belakang, sebab hati-hati kamu pun akan berselisih pula nanti.
Hendaknya mendampingi aku orang-orang yang dewasa dan yang berakal cukup di antara kamu
sekalian itu, kemudian orang-orang yang mendekati mereka - yakni yang tarafnya ada di bawahnya,
kemudian orang-orang yang mendekati mereka - yakni yang tarafnya di bawah mereka lagi." (Riwayat
Muslim)

َ
َ َ ُ َ ُ ْ ُّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ص ُفوفك ْم ف ِإ َّن ت ْس ِو َية‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم سووا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ٍ ‫وعن أن‬
َ
َ َّ
ِّ َّ
ُ ُّ ‫الص َالة (متفق عليه) َوفي ر َو َاية ل ْل ُب َخاري َفإ َّن َت ْسو َي َة‬
َّ ‫ف م ْن َت َمام‬
‫الصال ِة‬
‫وف ِم ْن ِإق َام ِة‬
ٍ
ِ ‫الصف‬
ِ
ِ ‫الص‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

118

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1085. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Ratakanlah saf-saf kamu sekalian itu, kerana sesungguhnya meratakan saf-saf itu termasuk
tanda kesempurnaan solat." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan: "Kerana meratakan saf-saf itu adalah termasuk tanda
didirikannya solat."

ُ َ َ ًُْ ً
ً َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ْ
ُ ‫الص َال ُة َف ًأ ْق َب َل َع َل ْي َنا َر ُسو‬
َّ
َ
‫ل‬
‫ال أ ِق ُيموا‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِبوج ِه ِه فق‬
‫ت‬
‫يم‬
‫ق‬
‫أ‬
ِ
ِ
ِ ‫وعنه قال‬
َ
َ
َ
ُ
ِّ َ ْ ُّ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ
‫اصوا ف ِإ ِني أ َراك ْم ِم ْن َو َر ِاء ظ ْه ِري (رواه البخاري) ِبل ْف ِظ ِه َو ُم ْس ِل ُم ِب َم ْع َن ُاه َو ِفي ِر َو َاي ٍة‬
‫صفوفكم وتر‬
َ
َ
َ ‫ل ْل ُب َخار ُّي َو َك‬
َ ‫ان أ َح ُد َنا ُي ْلز ُق َم ْنك َب ُه ب َم ْنكب‬
‫ص ِاح ِب ِه َوق َد َم ُه ِب َق َد ِم ِه‬
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
1086. Dari Anas r.a. lagi, katanya: "Solat telah diiqamati, kemudian Rasulullah s.a.w.
menghadap kepada kami semua dengan wajahnya lalu bersabda:
"Tetaplah kamu sekalian mendirikan saf-safmu semua itu dan rapatkanlah saf-saf tadi, kerana
sesungguhnya aku ini dapat melihat kamu sekalian dari belakangku."
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaznya dan juga oleh Imam Muslim yang semakna
dengan itu.
Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan pula: "Seorang dari kami merapatkan bahunya dengan
bahu kawannya dan juga kakinya dengan kaki kawannya - yakni amat rapat."

َ
َ َّ
َّ
َ ‫الن ْع َم‬
ُّ ‫َو َعن‬
ُ ‫ان ْب َن َبشير َرض َي‬
َ ‫ال َسم ْع ُت َر ُسو َل هللا‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫ص َّلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ل ُت َس ُّو َّن‬
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ َّ َ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُُ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ‫الل ُه َع َليه‬
ُ
ْ
ْ
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫وهكم (متفق عليه) و ِفي ِرواي ٍة ِْلس ِل ِم أن َرسول‬
ِ ‫صفوفكم أو ليخ ِالفن الله بين وج‬
َ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
َ ‫وف َنا َح َّتى َك َأ َّن َما ُي َس ِّوي ب َها ْالق َد‬
ً ‫اح َح َّتى َ َرأى َأ َّنا َق ْد َع َق ْل َنا َع ْن ُه ُث َّم َخ َر َج َي‬
‫وما‬
‫وسلم كان يس ِوي صف‬
ِ ِ ِ
َ
َ
ُ َ ُ َّ ُّ َ ُ
ِّ َّ َ ُ ُ ْ َ ً َ ً ُ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
َ َ َ ‫ف َف َق‬
‫هللا لتسون‬
‫ص ُفوفك ْم أ ْو ل ُيخ ِال َف َّن‬
ِ ‫ال ِعباد‬
ِ ‫فقام حتى كاد يك ِبر فرأى رجال ب ِاديا صدره ِمن الص‬
ُ ُ ُ َ َْ ُ
‫وهك ْم‬
ِ ‫هللا بين وج‬
1087. Dari an-Nu'man bin Basyir radhiallahu 'anhuma, katanya: "Aku mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda:
"Nescayalah kamu sekalian mesti meratakan saf-saf kamu itu atau - kalau tidak suka meratakan
saf-saf, maka nescayalah Allah akan memperselisihkan antara muka-muka hatimu - yakni menjadi
ummat yang suka bercerai-berai." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu meratakan antara
saf-saf kami, sehingga seolah-olah diratakannya barisan anak panah. Demikianlah sehingga beliau
meyakinkan bahawa kami semua telah memahami benar-benar akan cara meratakan saf-saf itu.
Selanjutnya pada suatu hari beliau s.a.w. keluar lalu berdiri sehingga hampir sahaja akan bertakbir, lalu
melihat ada seorang yang dadanya menonjol ke hadapan saf, kemudian beliau s.a.w. bersabda:
"Wahai hamba-hamba Allah, nescayalah kamu sekalian harus meratakan saf-safmu atau
nescayalah Allah akan memperselisihkan antara muka-muka hatimu."

َ َ ُْ َ ُ َ َ
َّ َّ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ال َك‬
َ ‫َو َعن ْال َب َّراء ْبن‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫الصف ِم ْن‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يتخلل‬
‫ق‬
‫ا‬
‫م‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ع‬
‫ر‬
‫ز‬
ِ
ِ ٍِ ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ‫َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُل‬
َ ‫ف ُق ُل ُوب ُك ْم َو َك‬
َ‫ان َي ُقو ُل إ َّن هللا‬
‫ن ِاحي ٍة ِإلى ن ِاحي ٍة يمسح صدورنا ومن ِاكبنا ويقو ًل تخت ِلفوا فتخت ِل‬
ِ
ُْ
ُ ُّ ‫ص ُّلو َن َع َلى‬
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ‫َو َمالئ َك َت ُه ُي‬
‫ل‬
‫وف ألاو ِ (رواه أبو داود) ِب ِإسن ٍاد حس ٍن‬
ِ ‫الصف‬
ِ
1088. Dari al-Bara' bin 'Azib radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. mengisikan
celah-celah saf dari arah sini ke arah situ, sehingga dada-dada dan bahu-bahu kami saling bersentuhan antara yang seorang dengan lainnya. Beliau s.a.w. bersabda: "Janganlah kamu sekalian berselisih yakni terlampau ke hadapan atau terlampau ke belakang dari saf, maka hal itu akan menyebabkan
berselisihnya hati-hati kamu sekalian." Beliau s.a.w. juga bersabda: "Sesungguhnya Allah dan
malaikatnya menyampaikan rahmat pada saf-saf permulaan."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.

َ َُ َ ُ َ َ ََُ ْ َ َ
َ ُ ُّ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ‫وف َو َح ُاذ ْوا َب ْين‬
َّ
َ
ُ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال أ ِقيموا الصف‬
ِ ‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما أن رسو‬
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ ‫ْاْلَ َناكب َو ُس ُّد ْوا ْال َخ َل َل َول ُين ْوا ب َأ ْيدي إ ْخوان ُك ْم َوًل َتذ ُروا ف ُر َجات ل‬
ُ ‫صل ُه‬
َ ‫ص ًّفا َو‬
َ ‫ص َل‬
َ ‫لش ْيطان َو َم ْن َو‬
‫هللا‬
ِ ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ ‫ص ًّفا َقط َع ُه‬
َ ‫هللا (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
َ ‫َو َم ْن َقط َع‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِِ

1089. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tetaplah mendirikan saf-saf dengan rata, samakanlah letaknya antara bahu-bahu, tutuplah
semua celah yang kosong dan bersikap haluslah dengan tangan saudara-saudaramu - yakni jikalau
diajak ke hadapan atau mundur untuk meratakan saf-saf. Janganlah kamu sekalian meninggalkan
kekosongan-kekosongan untuk diisi oleh syaitan. Barangsiapa yang merapatkan saf, maka Allah akan
merapatkan hubungan dengannya dan barangsiapa yang memutuskan saf - yakni tidak suka mengisi
mana-mana yang nampak kosong, maka Allah memutuskan hubungan dengannya."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih

119

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

ْ َ ُ َ ُ ْ ُّ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأ َنس َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ص ُفوفك ْم َوقا ِرُبوا َب ْي َن َها‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال رصوا‬
ِ
ِ ٍ
َ
َ
َْ ْ ُ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ْ
َّ ‫ال ْعناق ف َوال ِذي نفس ي ب َي ِده إ ِني ل َرى الش ْيطان َيدخ ُل م ْن خلل‬
‫الص ِف كأ َّن َها ال َحذف َح ِديث‬
‫وحاذوا ِب‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ َ َُْ َ َ ْ ُ ََ ََُْ َ ُ َ َ ْ
َ َ
َ
‫وح َت ْي ِن ث َّم‬
‫ص ِحيح (رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َعلى ش ْر ِط ُم ْس ِل ِم «الحذف» ِبح ٍاء مهمل ٍة وذ ٍال معجم ٍة مفت‬
ْ ُ َُ َ
َ
َ
‫ف ٍاء َو ِه َي غ َنم ُسود ِصغار تكون ِبال َي َم ِن‬
1090. Dari Anas r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Rapatkanlah saf-saf kamu
sekalian, perdekatkanlah jarak antara saf-saf itu - yang sekiranya antara kedua saf itu kira-kira tiga hasta
- dan samakanlah letaknya antara leher-leher. Maka demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman
kekuasaanNya, sesungguhnya aku nescayalah dapat melihat syaitan itu masuk di celah-celah
kekosongan saf, sebagaimana halnya kambing kecil."
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad menurut syarat Imam
Muslim.
Alhadzaf dengan ha' muhmalah dan dzal mu'jamah yang keduanya difathahkan, lalu fa' ialah
kambing kecil, hitam warnanya yang ada di Yaman.

َّ َّ ْ ُّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ْ ‫ان م ْن َن‬
َ ‫ف ْاْلُ َق َّد َم ُث َّم َّالذي َيليه َف َما َك‬
َ ‫َو َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ق‬
‫الص‬
‫وا‬
‫م‬
‫ت‬
‫أ‬
‫ال‬
‫ق‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ َْ
َ ُ ْ ِّ َّ
‫الص ِف اْلؤ َّخ ِر (رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َح َس ٍن‬
‫فل َيك ْن ِفي‬
1091. Dari Anas r.a. lagi bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sempurnakanlah saf yang terhadapan dahulu, kemudian yang ada di belakangnya itu - lalu
yang ada di belakangnya lagi. Maka mana yang masih kurang rapatnya, hendaklah itu ada di saf yang
terbelakang sekali."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.

َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلون َعلى‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإن هللا ومال ِئكته ي‬
‫ق‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها قالت‬
ِ
َ ْ
َ َ
َ
ُ ُّ ‫َم َيامن‬
‫وف (رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َعلى ش ْر ِط ُم ْس ِل ِم َو ِف ِيه َر ُجل ُمخ َتلف ِفي تو ِث ِيق ِه‬
ِ ‫الصف‬
ِِ
1092. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya
Allah dan malaikatNya menyampaikan rahmat kepada saf-saf yang sebelah kanan."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad menurut syaratnya Imam Muslim, tetapi di
dalamnya ada seorang lelaki yang masih diperselisihkan tentang kepercayaannya oleh para ahli Hadis.

َ َّ
َ َّ
ُ َ
َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ‫ف َر ُسول هللا‬
‫ص َّلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم أ ْح َب ْب َنا أ ْن َنكو َن‬
‫وع ِن البر ِاء ر ِض ي هللا عنه قال كنا ِإذا صلينا خل‬
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ
َ ْ َ
)‫ينه ُي ْق ِب ُل َعل ْي َنا ِب َو ْج ِه ِه ف َس ِم ْع ُت ُه َي ُقو ُل َر ِ ِّب ِق ِني َعذ َاب ََ َي ْو َم ت ْب َعث أ ْو ت ْج َم ُع ِع َب َاد َك (رواه مسلم‬
ِ ‫عن ي ِم‬
1093. Dari al-Bara' r.a., katanya: "Kami semua apabila bersembahyang di belakang Rasulullah
s.a.w., maka kami semua suka kalau berada di sebelah kanannya. Beliau menghadap kepada kami
dengan wajahnya, lalu aku mendengar beliau s.a.w. mengucapkan doa - yang maksudnya: "Ya Tuhan,
lindungilah aku dari siksaMu pada hari Engkau menghidupkan - setelah mati yakni pada hari kiamat
-atau pada hari Engkau mengumpulkan hamba-hambaMu." (Riwayat Muslim)

ََ ْ ْ
َ َّ َّ َ
ْ ْ ُ
َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو ِ ِّسطوا ِإلا َم َام َو ُس ُّدوا الخل َل‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
)‫(رواه أبو داود‬
1094. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Pertengahkanlah imam - yakni antara ma'mum yang berdiri di sebelah kanan dan di sebelah
kiri hendaklah sama banyaknya, sehingga imam itu tempatnya ada di tengah - dan tutuplah celah-celah
yang kosong." (Riwayat Abu Dawud)

120

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 195
Keutamaan Solat-Solat Sunat Rawaatib Yang Mengiringi Solat-Solat
Fardhu Dan Huraian Seringkas-ringkas Rakaatnya, Sesempurna-sempurnanya
Dan Yang Pertengahan Antara Kedua-duanya

َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ َ ْ ُ ْ ِّ ُ ْ َ َ
َّ َّ َ
ُ
ْ
ُ‫الله‬
َ
َ
ُ
ْ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫وعن أ ِم اْلؤ ِم ِنين أ ِم ح ِبيبة رملة ِبن ِت أ ِبي سفيان ر ِض ي هللا عنهما قالت س ِمعت رسو‬
ْ
َ ‫ص ِّلي ل َّله َت َع َالى ُك َّل َي ْوم ث ْن َت ْي َع ْش َر َة َر ْك َع ًة َت َط ُّو ًعا َغ َير ال َفر‬
َ ‫َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُقو ُل َما م ْن َع ْب ٍد ُم ْسلم ُي‬
‫يض ِة‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ ‫إ ًَّل َب َنى‬
)‫هللا ل ُه َب ْي ًتا ِفي ال َج َّن ِة أ ْو ِإًل ُب ِن َي ل ُه َب ْيت ِفي ال َج َّن ِة (رواه مسلم‬
ِ
1095. Dari Ummul mu'minin iaitu Ummu Habibah yakni Ramlah binti Abu Sufyan radhiallahu
'anhuma, katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang hamba pun yang Muslim yang bersembahyang kerana Allah Ta'ala setiap hari
dua belas rakaat sebagai solat sunat yang bukan diwajibkan, melainkan Allah akan mendirikan
untuknya sebuah rumah dalam syurga, atau melainkan untuknya akan didirikanlah untuknya sebuah
rumah dalam syurga." (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ
ُّ
َ
ْ َّ
ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
ُ َ َ ُ ْ َّ َ َ ‫هللا َع ُنه َما َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َرك َع َت ْي ِن ق ْب َل الظ ْه ِر‬
‫هللا‬
ِ ‫ال صليت مع َرسو ِل‬
ِ
ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ‫َ َر ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َر ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َر ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َر‬
)‫و كعت ِين بعدها و كعتي ِن بعد الجمع ِة و كعت ِين بعد اْلغ ِر ِب و كعت ِين بعد ال ِعش ِاء (متفق عليه‬
1096. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Aku bersembahyang bersama Rasulullah
s.a.w. dua rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat lagi selepasnya, juga dua rakaat selepas Jumaat, dua
rakaat selepas Maghrib dan dua rakaat pula selepas Isya'." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ
َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ
َ ََ ُ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َْ ْ َ َ
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َب ْي َن ك ِ ِّل أذان ْي ِن‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫هللا ب ِن مغف ٍل ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ ‫وعن عب ِد‬
َ ْ ُ َُْ
َ َ
َّ
ْ ‫ال َذ‬
َ ‫ص َالة َب ْي َن ُك ِّل َأ َذ َان ْين‬
َ ‫ص َالة َب ْي َن ُك ِّل َأ َذ َان ْين‬
َ
َ ‫ص َالة َق‬
‫اني ِن‬
‫ال ِفي الث ِال ِثة ِْل ْن ش َاء (متفق عليه) اْلراد ِب‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ْ
ََْ
‫ألاذ ُان َو ِإلاق َامة‬
1097. Dari Abdullah bin Mughaffal r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Antara setiap dua azan boleh bersembahyang sunat, antara setiap dua azan boleh
bersembahyang sunat, antara setiap dua azan boleh bersembahyang sunat." Dalam ketiga kalinya ini
beliau s.a.w. bersabda: "Bagi orang yang suka mengerjakannya." (Muttafaq 'alaih)
Yang dimaksudkan dengan dua azan itu ialah azan dan iqamah.

121

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 196
Mengukuhkan Sunatnya Dua Rakaat Subuh

َ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
ُّ
َ
ْ
َ
‫ان ًل َي َد ُع أ ْرَب ًعا ق ْب َل الظ ْه ِر َو َرك َع َت ْي ِن ق ْب َل‬
‫عن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم ك‬
َْ
)‫الغ َد ِاة (رواه البخاري‬
1098. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. itu tidak pernah meninggalkan
solat sunat empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat sebelum Subuh." (Riwayat Bukhari)

ْ َ ُ ً ُ َ َ َّ َ َ
َّ َّ َ ُّ َّ
ُ َ َ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َع َلى َش ْيء م َن‬
‫نه َعلى َرك َع َتي‬
‫الن َوا ِف ِل أشد تعاهدا ِم‬
‫َو َع ْن َها قال ْت ل ْم َيك ِن الن ِبي صلى‬
ِ
ِ ٍ
ْ
)‫ال َف ْج ِر (متفق عليه‬
1099. Dari Aisyah radhiallahu 'anha lagi, katanya: "Tidak ada sesuatu amalan pun dari golongan
amalan-amalan sunat yang lebih ditetapi oleh Nabi s.a.w. melebihi dua rakaat fajar - yakni dua rakaat
sebelum Solat Subuh." (Muttafaq 'alaih)

ْ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ْ َ َ
‫الدن َيا َو َما ِف َيها (رواه مسلم) َو ِفي ِر َو َاي ٍة‬
‫وعنها ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال ركعتا الفج ِر خير ِمن‬
ُّ ‫َل ُه َما َأ َح ُّب إ َّلي م َن‬
ً ‫الد ْن َيا َجم‬
‫يعا‬
ِ ِ
ِ
1100. Dari Aisyah radhiallahu 'anha juga dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Dua rakaat sunat fajar yakni sebelum Subuh - adalah lebih baik nilainya daripada dunia dan apa sahaja yang ada di dalamnya
ini - yakni dunia dan seisinya." (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat lain disebutkan: Nabi s.a.w. bersabda: "Nescaya-lah kedua-dua rakaat sebelum
Subuh itu lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya ini."

َ َّ
َ َ َ َّ
ُ ‫َو َع ْن َأبي َع ْبد هللا ب َالل ْبن َرَباح َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه ُم َؤ ِّذ ُن َر ُسول هللا‬
‫ص َّلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم أ َّن ُه أتى َر ُسول‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ‫ص َبح‬
َ
َ
َ
ْ ‫صالة الغداة فشغلت عائشة بالًل بأ ْمر َسألته عنه حتى أ‬
ُ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ ‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِليؤ ِذنه ِب‬
ٍ ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ ‫الصالة َوت َاب َع أذانه فل ْم َيخ ُر ْج َر ُسو ُل هللا‬
َّ ‫ج ًّدا فق َام بالل فآذنه ب‬
‫صلى الله َعل ْي ِه َو َسل َم فل َّما خ َر َج‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ًّ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ
َّ
ُ
‫وج‬
ِ ‫صلى ِبالن‬
ِ ‫اس فأخبر َّه أن َّعا ِئ َشة شغ َّلته ِِّبأم ٍ ُر سألت َه عنه ْحتى أ ْصبح ِ َجدا وأنه أبطأ علي ِه ِبالخ َر‬
َّ ‫ال َي ْعني‬
َ ‫النب َّي‬
ْ ‫ال َيا َر ُسو َل هللا إ َّن ََ أ‬
َ ‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم إ ِني ك ْن ُت َرك ْع ُت َرك ْع َتي ال َف ْجر ف َق‬
َ ‫َف َق‬
‫ص َب ْح َت‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ
ِ
َ
ْ
َ َ
ْ ‫ص َب ْح ُت َأ ْك َث َر م َّما َأ‬
ْ ‫ال َل ْو َأ‬
َ ‫ج ًّدا َف َق‬
‫ص َب ْح ُت ل َرك ْع ُت ُه َما َوأ ْح َس ْن ُت ُه َما َوأ ْج َمل ُت ُه َما (رواه أبو داود) ِب ِإ ْس َن ٍاد َح َس ٍن‬
ِ
ِ
1101. Dari Abu Abdillah iaitu Bilal bin Rabah r.a., juru azan Rasulullah s.a.w. bahawasanya ia
menemui Rasulullah s.a.w. untuk memberitahukannya dengan masuknya Solat Subuh. Kemudian
Aisyah mempersibukkan Bilal dengan sesuatu urusan yang dimintakan oleh Aisyah kepada Bilal itu,
sehingga waktu pun menjadi menjelang pagi. Selanjutnya Bilal berdiri lalu memberitahukannya dengan
masuknya waktu solat dan beliau s.a.w. mengikuti pemberitahuannya itu. Rasulullah s.a.w. belum lagi
keluar. Setelah beliau s.a.w. keluar, lalu beliau s.a.w. bersembahyang dengan orang ramai. Bilal
kemudian memberitahukan kepada beliau s.a.w. bahawa Aisyah mempersibukkan dirinya dengan
sesuatu perkara yang diminta daripadanya, sehingga waktunya menjadi terlalu pagi dan Nabi s.a.w.
terlambat keluarnya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Sesungguhnya aku tadi melakukan sembahyang dua
rakaat fajar - sebelum Subuh." Bilal berkata: "Ya Rasulullah, Tuan tadi sudah terlambat dan ianya
menjelang pagi." Beliau s.a.w. menjawab: "Andaikata aku terlambat dan ianya menjelang pagi lebih
daripada pagi tadi, nescayalah aku akan melakukan dua rakaat dan aku perbaiki serta aku perindahkan
lagi."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.

122

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 197
Meringankan Dua Rakaat Fajar - Sunat Sebelum Subuh, Huraian Apa
Yang Dibaca Dalam Kedua Rakaat Itu Serta Huraian Perihal Waktunya

َّ َّ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َك‬
ِّ ‫ص ِّلي َر ْك َع َت ْين َخف َيف َت ْين َب ْي َن‬
ُ ‫َع ْن َعائ َش َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع َنها َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫ان ُي‬
‫ل‬
‫الن َد ِاء‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ ‫الص ْبح (متفق عليه) َوفي ر َو َاي ٍة ل ُه َما ُي‬
َ ‫َو ْإلا َق َامة م ْن‬
ُّ ‫صالة‬
‫ص ِلي َرك َع َتي ال َف ْج ِر ف ُيخ ِِّف ُف ُه َما َح َّتى أقو َل َه ْل‬
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ِّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ‫َق َ َرأ فيه َما بأ ِّم ال ُق ْرآن َوفي ر َو َاية ْلُ ْسلم ك‬
َ ‫ان ُي‬
‫ص ِلي َرك َع َتي ال َف ْج ِر ِإذا َس ِم َع ألاذ َان َو ُيخ ِِّف ُف ُه َما َو ِفي ِر َو َاي ٍة‬
ِِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ْ ََ َ
ْ
‫ِإذا طل َع ال َفج ُر‬
1102. Dari Aisyah radhiallahu 'anha: "Bahawasanya Nabi s.a.w. bersembahyang dua rakaat yang
ringan sekali antara azan dan iqamah dari Solat Subuh." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Imam-imam Bukhari dan Muslim disebutkan pula: Beliau s.a.w. bersembahyang
dua rakaat fajar, lalu meringankan kedua-dua rakaatnya, sehingga aku bertanya, apakah beliau s.a.w. itu
juga membaca Ummul Quran - yakni surah al-Fatihah.
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: Beliau s.a.w. bersembahyang dua rakaat fajar, jikalau
telah mendengar azan dan meringankan kedua-dua rakaat itu.
Dalam riwayat lain lagi juga disebutkan: "Jikalau telah terbit fajar."

َّ َّ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َك‬
ُ ‫ص َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن َها َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫َو َع ْن َح ْف‬
ُّ ‫ان إ َذا َأ َّذ َن ْاْلُ َؤ ِ ِّذ ُن ِل ْل‬
‫ل‬
‫ص ْب ِح َو َب َدا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ص َّلى َر ْك َع َت ْين َخف َيف َت ْين (متفق عليه) َوفي ر َو َاية ْلُ ْسلم َك‬
ُ
ُ ‫ان َر‬
َ ‫الص ْب ُح‬
ُّ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا‬
‫و‬
‫س‬
ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ٍ ِ ِ
ْ َّ ِّ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ
‫ص ِلي ِإًل َرك َع َت ْي ِن خ ِف َيف َت ْي ِن‬
‫طلع الفجر ًل ي‬
1103. Dari Hafshah radhiallahu 'anha bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu apabila muazzin sudah
berazan dan Subuh - yakni fajar shadik - sudah terbit, beliau s.a.w. lalu bersembahyang dua rakaat yang
ringan." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: "Rasulullah s.a.w. itu apabila fajar telah terbit, maka
beliau s.a.w. tidak bersembahyang melainkan dua rakaat yang ringan."

ِّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ
ْ ْ
ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
ُ ُ َ َ َ ‫هللا َع ُنه َما َق‬
‫ص ِلي ِم َن الل ْي ِل َمث َنى َمث َنى‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ي‬
ِ ‫ال كان َرسول‬
ِ
ِ ِ
ْ
َْ ُ ُ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ ِّ َ ُ َ ْ َّ
)‫َو ُيو ِت ُر ِب َرك َع ٍة ِم ْن ِآخ ِر اللي ِل ويص ِلي الركعتي ِن قبل صال ِة الغد ِاة وكأن ألاذان ِبأذني ِه (متفق عليه‬
1104. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Nabi s.a.w. itu bersembahyang di waktu
malam dua rakaat, dua rakaat, lalu melakukan witir pada waktu akhir malam. Beliau s.a.w. juga
bersembahyang dua rakaat sebelum Solat Subuh dan seolah-olah azan itu ada di dekat kedua-dua
telinganya." (Muttafaq 'alaih)

ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ْ
ْ
ُ ‫َو َعن ْابن َع َّباس َرض َي‬
َ ‫هللا َع ُنه َما َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ان َي ْق َرأ ِفي َرك َع َتي ال َف ْج ِر ِفي‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ك‬
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
َّ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ
َّ‫] ْآلا َية َّالتي في ْال َب َق َرة َوفي ْآلاخ َرة م ْن ُه َما { َآ َمنا‬٨٢٢ :‫الله َو َما ُأ ْنز َل إ َل ْي َنا} [ ْال َب َق َرة‬
ِ
ِ ‫ألاولى ِمنهما {قولوا آمنا ِب‬
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ َ ْ َ َ َ َ
َ َ َْ ََ َ َْ
َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
َ
ْ
َ
‫ن‬
‫و‬
‫] و ِفي ِر اي ٍة و ِفي آلا ِخر ِة التي ِفي ِآل ِعمران {تعالوا ِإلى ك ِلم ٍة‬٢٦ :‫ِبالل ِه واشهد ِبأنا مس ِلمو } [ ِآل ِعمران‬
ُ
َ
)‫] (رواه مسلم‬٢٢ :‫َس َو ٍاء َب ْين َنا َو َب ْي َنك ْم} [ ِآل ِع ْم َر َان‬
1105. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu dalam rakaat
pertama dari kedua-dua buah rakaat fajar - sebelum Subuh - itu membaca: Qulu amanna billahi wa ma
unzila ilaina, iaitu ayat dalam surah al-Baqarah - ayat 136 - dan di rakaat akhirnya membaca: Amanna
billahi wasyhad bian na muslimun - surah ali-Imran ayat 52. Dalam riwayat lain disebutkan: "Dalam
rakaat akhirnya membaca: "Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum - surah ali-Imran ayat
64. Diriwayatkan kedua-dua Hadis di atas itu oleh Imam Muslim.

َ
َ َ َّ
ْ
َ َّ َّ َ
ْ
ُ
ُ ‫هللا َع‬
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫نه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ق َرأ ِفي َرك َع َتي ال َف ْج ِر {ق ْل َيا أ ُّي َها‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ََ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ِ ُ َ ْ
)‫الكا ِفرون} و {قل هو هللا أحد} (رواه مسلم‬
1106. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu membaca dalam kedua-dua
rakaat fajar, iaitu: Qul ya ayyuhal kafirun - untuk rakaat pertama - dan Qul huwallahu ahad - untuk
rakaat kedua-dua. (Riwayat Muslim)

ُ َ َ َ ً ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ َّ
‫الرك َع َت ْي ِن‬
‫ان َي ْق َرأ ِفي‬
‫وع ِن ابن عمر ر ِض ي هللا عنهما قال رمقت الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم شهرا فك‬
َ ‫َق ْب َل ْال َف ْجر { ُق ْل َيا ُّأي َها ْال َكاف ُر‬
ُ ‫ون} َو { ُق ْل ُه َو‬
َ ‫هللا َأ َحد} (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِ
ِ
1107. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Aku meneliti Nabi s.a.w. selama sebulan,
beliau s.a.w. dalam dua rakaat sebelum Subuh itu membaca: Qul ya ayyuhal kafirun - untuk rakaat
pertama - dan Qul huwallahu ahad - untuk rakaat kedua."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

123

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 198
Sunnahnya Berbaring Selepas Mengerjakan Solat Sunat Dua Rakaat Fajar
- Sebelum Subuh - Pada Lambung Kanan Dan Galakan Untuk Melakukannya,
Mahu pun Pada Malam Harinya Bersembahyang Tahajjud Atau Tidak

َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
‫اضط َج َع َعلى‬
‫عن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها قالت كان الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم ِإذا صلى ركعت ِي الفج ِر‬
َْ
)‫ِش ِِّق ِه ألا ْي َم ِن (رواه البخاري‬
1108. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Nabi s.a.w. itu apabila sudah selesai
bersembahyang dua rakaat fajar - solat sunnah sebelum Subuh - lalu beliau s.a.w. berbaring pada
lambungnya yang sebelah kanan - yakni mengiring ke kanan." (Riwayat Bukhari)

َ ‫ص َالة ْالع َشاء َإلى‬
ْ ‫ص ِّلي ف َيما َب ْي َن َأ ْن َي ْف ُر َغ م‬
َ
َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
‫الف ْج ِر‬
‫ن‬
ِ ِ ِ
ِ ِ ‫وعن َها قالت كان الن ِب ُّي صلى الله علي ِه وسلم ي‬
ِ
َ
َ ‫ص َالة‬
ْ
َ ‫ َو ُيوت ُر ب َواح َدة َف َإذا َس َك َت اْلُ َؤ ِّذ ُن م ْن‬،‫ ُي َس ِّل ُم َب ْي َن ُك ِّل َر ْك َع َت ْين‬،‫شر َة َر ْك َع ًة‬
َ ‫إح َدى َع‬
‫ َوت َب َّي َن‬،‫الف ْج ِر‬
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َْ
ْ
َ ْ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ
َ َ
‫اضط َج َع َعلى ِش ِِّق ِه ألا ْي َم ِن َهكذا َح َّتى يأ ِت َي ُه‬
‫له الفجر وجاءه اْلؤ ِذن قام فركع ركعتي ِن خ ِفيفت ِين ثم‬
ُ َ
ِّ
ْ ُ
ْ ُ
َ
َ َ
ِّ َ ُ
‫اْلؤ ِذ ُن ِل ِلق َام ِة (رواه مسلم) ق ْول َها « ُي َس ِل ُم َب ْي َن ك ِ ِّل َرك َع َت ْي ِن» هكذا ُه َو ِفي ُم ْس ِل ٍم َو َم ْع َن ُاه َب ْع َد ك ِ ِّل َرك َع َت ْين‬
1109. Dari Aisyah radhiallahu 'anha juga, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu bersembahyang antara
setelah selesainya Solat Isya' sampai terbitnya fajar sebanyak sebelas rakaat, setiap habis dua rakaat
beliau s.a.w. bersalam dan berwitir dengan satu rakaat. Jikalau muazzin sudah diam dengan bunyi azan
Solat Subuh dan sudah nampak jelas terbitnya fajar dan telah didatangi oleh muazzin, lalu beliau s.a.w.
berdiri untuk melakukan solat sunat dua rakaat yang ringan, kemudian berbaring pada bahagian
tubuhnya yang kanan sehingga beliau s.a.w. didatangi oleh muazzin untuk memberitahukan waktunya
iqamat." (Riwayat Muslim)
Ucapan Aisyah radhiallahu 'anha: Yusallimu baina kulli rak'ataini, demikianlah yang tertera
dalam kitab shahih Muslim. Ada pun maknanya ialah bersalam selepas setiap dua rakaat - baina dengan
makna selepas.

ْ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫صلى أ َح ُدك ْم َرك َع َتي‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال قال رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ِإذا‬
َ
َ ْ َْ ْ َْ
ََ
ِّ َ َ َ َ
‫يث َح َس ٍن‬
ٍ ‫الت ْر ِم ِذ ُّي َح ِد‬
ٍ ‫الفج ِر فل َيضط ِج ْع على َي ِمي ِن ِه (رواه أبو داود الترمذي) ِبأ َسا ِن‬
ِ ‫يد ص ِحيح ٍة قال‬
َ
‫ص ِح ٍيح‬

1110. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian sudah bersembahyang dua rakaat sunat fajar sebelum Subuh, maka hendaklah berbaring pada sebelah kanannya."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dengan isnad-isnad shahih. Termidzi
mengatakan bahawa ini adalah Hadis shahih.

124

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 199
Solat Sunat Zuhur

َ َّ َّ َ
ُّ
َ
ْ َّ
َ َُ َ ُ َ َ ََُ ْ َ
ُ ‫ص َّل ْي ُت َم َع َر‬
َ ‫ال‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َرك َع َت ْي ِن ق ْب َل الظ ْه ِر‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ق‬
‫ع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما‬
ِ ِ
ْ
)‫َو َرك َع َت ْي ِن َب ْع َد َها (متفق عليه‬
1111. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Aku bersembahyang bersama Rasulullah
s.a.w. dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat selepasnya." (Muttafaq 'alaih)

َ
ُّ
َ
َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َك‬
‫ان ًل َي َد ُع أ ْرَب ًعا ق ْب َل الظ ْه ِر (رواه‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها أن الن ِبي صلى‬
ِ
)‫البخاري‬
1112. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. itu tidak pernah meninggalkan
solat sunat sebanyak empat rakaat sebelum Zuhur ." (Riwayat Bukhari)

ُّ َ ْ َ ْ َ
ِّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َّ ‫ص ِّلي ب‬
َ ‫الظ ْهر ِأ ْرَب ًعا ُث َّم َي ْخ ُر ُج َف ُي‬
‫اس‬
‫الن‬
‫ل‬
‫ب‬
‫ق‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ي‬
‫ل‬
ِ ِ ِ ‫وعنها قالت كان الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم يص‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َّ ُ
َّ ‫ص ِّلي ب‬
َّ
َ ‫ص ِّلي َر ْك َع َت ْين َو ُي‬
َ ‫الناس ْاْلَ ْغر َب ُث َّم َي ْد ُخ ُل َف ُي‬
‫اس‬
‫الن‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ‫ثم يدخل فيص ِلي ركعتي ِن وكان يص ِلي ِب‬
ِ
ْ ِّ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ
)‫ص ِلي َرك َع َت ْي ِن (رواه مسلم‬
‫ال ِعش ِاء ويدخل ب ِيتي في‬
1113. Dari Aisyah radhiallahu 'anha lagi, katanya: "Nabi s.a.w. bersembahyang di rumahku
empat rakaat sebelum Zuhur kemudian keluar lalu bersembahyang bersama orang ramai, terus masuk
rumah lagi lalu bersembahyang dua rakaat. Beliau s.a.w. itu juga bersembahyang Maghrib bersama
orang ramai lalu masuk rumah terus bersembahyang sunat dua rakaat dan beliau s.a.w. bersembahyang
Isya' dengan orang ramai dan masuk rumah lalu bersembahyang sunat dua rakaat. (Riwa yat Muslim)

َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
‫ل‬
‫ات‬
‫ع‬
‫ك‬
‫ر‬
‫ع‬
‫ب‬
‫أ‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ظ‬
‫اف‬
‫ح‬
‫ن‬
‫م‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ال‬
‫ق‬
‫وعن أ ِم ح ِبيبة ر ِض ي هللا عنها قالت ر‬
ٍ
ِ
ِ
ِ‫ر‬
ََ
َ
َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫ق ْب َل الظ ْه ِر وأ ْرب ٍع بعدها ح َّر َمه الله على الن ِار (رواه أبو داود الترمذي) وق‬

1114. Dari Ummu Habibah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa menjaga solat sunat empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat lagi
selepasnya, maka Allah mengharamkan orang itu atas neraka."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi, dan Termidzi mengatakan bahawa
ini adalah Hadis hasan shahih.

َ
َ ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ُ َّ َ ُ َ ُ
َْ ْ َ َ
َّ ‫هللا ْبن‬
‫ص ِلي أ ْرَب ًعا َب ْع َد أ ْن‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم كان ي‬
ِ ‫السا ِئ ِب َر ِض َي هللا عنه أن َرسول‬
ِ ‫وعن عب ِد‬
ِ
َ ْ ُّ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ُ َ
َ ‫ال إ َّن َها َس‬
َ ‫اعة ُت ْف َت ُح ف َيها َأ ْب‬
ْ ‫الس َم ِاء َف ُأح ُّب َأ ْن َي‬
ُ
َّ
َ
‫ص َع َد ِلي ِف َيها َع َمل‬
‫اب‬
‫و‬
‫وق‬
‫تزول الشمس قبل الظه ِر‬
ِ
ِ
ِ
ََ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
َ
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫ص ِالح (رواه الترمذي) وق‬
1115. Dari Abdullah bin as-Saib r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersembahyang sunat empat
rakaat setelah matahari mengelingsir - tergelincir - iaitu sebelum solat Zuhur - yang wajib - dan
bersabda: "Bahawasanya ini adalah saat dibukanya pintu-pintu langit, maka aku suka kalau amalan
soleh aku naik ke situ."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َّ َ ْ ُّ َ َ ً َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
‫صال ُه َّن‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان ِإذا لم يص ِل أربعا قبل الظه ِر‬
َ ‫َب ْع َد َها (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
1116. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. apabila tidak bersembahyang
empat rakaat sebelum Zuhur, maka beliau s.a.w. bersembahyang empat rakaat itu selepasnya Zuhur."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

125

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 200
Solat Sunat Asar

َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ِّ َ ْ َ
‫ص ِر أ ْرَب َع‬
‫عن ع ِل ِي ب ِن أ ِبي ط ِال ٍب ر ِض ي هللا عنه قال كان الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم يص ِلي قبل الع‬
َ
ُ
ُ
ُْ َ َْ َ
َّ
َ
‫ات َي ْف ِص ُل َب ْي َن ُه َّن ِبالت ْس ِل ِيم َعلى اْلال ِئك ِة اْل َق َّرِب َين َو َم ْن ت ِب َع ُه ْم ِم َن اْل ْس ِل ِم َين َواْل ْؤ ِم ِن َين (رواه‬
ٍ ‫َرك َع‬
َ ‫الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
1117. Dari Ali bin Abu Thalib, katanya: "Nabi s.a.w. itu bersembahyang sunat empat rakaat
sebelum Asar, memisahkan antara empat rakaat tadi dengan bersalam - yakni selepas dapat dua rakaat
bersalam dulu - kepada para malaikat muqarrabun dan orang-orang yang mengikuti mereka dari
golongan kaum Muslimin dan mu'minin."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ ‫رءا‬
ْ ‫ص َّلى َق ْب َل ْال َع‬
ً ‫الل ُه ْام‬
‫ص ِر‬
‫ع ِن اب ِن عمر ر ِض ي الله عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال ر ِحم‬
َ ‫َأ ْرَب ًعا (رواه أبو داود الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
1118. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Allah memberikan
rahmat kepada orang yang bersembahyang sunat empat rakaat sebelum Asar."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

ْ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ِّ َ ْ َ َ
‫ص ِر َرك َع َت ْي ِن‬
‫وعن ع ِل ِي ب ِن أ ِبي ط ِال ٍب ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان يص ِلي قبل الع‬
َ ‫(رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِِ

1119. Dari Ali bin Abu Thalib r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersembahyang sunat dua rakaat
sebelum Asar.
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

126

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 201
Solat Sunat Maghrib, Selepas Dan Sebelumnya

َ ْ َ َ َّ َ َ
َ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ
َ ‫ألا ْب‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫اب ح ِديث ابن عمر وح ِديث عا ِئشة وهما ص ِحيح ِان أن الن ِبي‬
‫و‬
‫تقدم ِفي ه ِذ ِه‬
ِ
ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
ْ
ْ َْ
‫ص ِلي َب ْع َد اْلغ ِر ِب َرك َع َت ْي ِن‬
‫وسلم كان ي‬
Sudah terdahulu dalam bab-bab di muka Hadisnya Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma - rujuk Hadis
no. 1096 di muka surat 121 - dan Hadisnya Aisyah radhiallahu 'anha - rujuk Hadis no. 1113 di muka
surat 125 - dan kedua-duanya itu adalah shahih bahawa Nabi s.a.w. bersembahyang dua rakaat selepas
Maghrib.

َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ ْ
َ ‫ال‬
َْ ْ َ َ
َ ‫ص ُّل ْوا َق ْب َل ْاْلَ ْغرب َق‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال ِفي‬
‫هللا ب ِن مغفل ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ِ ‫وعن عب ِد‬
ِِ
َ َ َ َّ
)‫الث ِالث ِة ِْل ْن ش َاء (رواه البخاري‬
1120. Dari Abdullah bin Mughaffal r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Bersembahyanglah kamu
sekalian sebelum Maghrib - yakni solat sunat." Beliau s.a.w. mengucapkan dalam sabdanya yang ketiga
kalinya dengan tambahan: "Bagi sesiapa yang ingin melakukannya." (Riwayat Bukhari)

َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
َّ َّ َ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ْب َتد ُرون‬
َ
ُ
ْ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ
ِ ِ ‫اب رسو‬
ِ ‫س ر ِض ي هللا عنه قال لقد رأيت ِكبار أصح‬
ٍ ‫وعن أن‬
َْ ْ َ ْ ‫َّ َ َي‬
)‫السو ِار ِعند اْلغ ِر ِب (رواه مسلم‬
1121. Dari Anas r.a., katanya: "Sungguh-sungguh aku telah melihat golongan sahabat-sahabat
besar-besar semua bersegera ke ruang dalam masjid ketika Maghrib - yakni selepas azan Maghrib
dibunyikan perlu solat sunat di situ. (Riwayat Muslim)

َ ْ َّ
َّ َّ َ
َ َُْ َ
ُ ‫ص ِّلي َع َلى َع ْهد َر‬
َ ‫ال ُك َّنا ُن‬
َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َر ْك َع َت ْين َب ْع َد ُغ‬
‫ل‬
‫س ق ْب َل‬
‫م‬
‫الش‬
‫وب‬
‫ر‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ق‬
‫وعنه‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
َ
َ َ
ََ
ِّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ْ َْ
َ ‫يل أ َك‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ص ِل ِيه َما فل ْم َيأ ُم ْرنا َول ْم‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم صال ِهما قال كان يرانا ن‬
‫ق‬
‫ف‬
ِ
ِ ‫اْلغ ِر ِب‬
)‫َي ْن َه َنا (رواه مسلم‬
1122. Dari Anas r.a. juga, katanya: "Kami semua di zaman Rasulullah s.a.w. bersembahyang dua
rakaat selepas terbenamnya matahari yakni sebelum Maghrib." Ia ditanya: "Apakah Rasulullah s.a.w.
juga bersembahyang sunat sebegitu?" Anas r.a. menjawab: "Beliau s.a.w. melihat kami bersembahyang
dua rakaat itu, tetapi beliau s.a.w. tidak menyuruh kami melakukannya dan tidak pula melarangnya."
(Riwayat Muslim)

ْ ْ َ َ
َ َُْ َ
َ ‫ال ُك َّنا ب ْاْلَد َينة َفإ َذا َأ َّذ َن ْاْلُ َؤ ِّذ ُن ل‬
َّ ‫ص َالة ْاْلَ ْغرب ْاب َت َد ُروا‬
َ
‫الس َو ِار َي ف َرك ُعوا َرك َع َت ْي ِن َح َّتى ِإ َّن‬
‫ق‬
‫وعنه‬
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
َ
ْ
ِّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ ُ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
)‫ص ِل ِيه َما (رواه مسلم‬
‫الرجل الغ ِريب ليدخل اْلس ِجد فيحسب أن الصالة قد ص ِليت ِمن كثر ِة من ي‬
1123. Dari Anas r.a. juga, katanya: "Kami semua ada di Madinah, maka jikalau muazzin telah
selesai berazan untuk Solat Maghrib, maka orang-orang semua bersegera ke ruang dalam masjid lalu
bersembahyang dua rakaat, sehingga sesungguhnya seseorang asing - yang tempatnya bukan di
Madinah - nescayalah kalau ia masuk masjid pasti mengira bahawa solat wajib Maghrib sudah selesai
dikerjakan kerana banyaknya orang yang bersembahyang sunnah dua rakaat sebelum Maghrib itu."
(Riwayat Muslim)

127

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 202
Solat Sunat Isya' Selepas Dan Sebelumnya

َ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َّ َ ُ َّ َ َ ُ ْ
ْ َّ
ُ
َ ْ
َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َرك َع َت ْي ِن َب ْع َد ال ِعش ِاء َو َح ِديث َع ْب ِد‬
‫يث اب ِن عمر الس ِابق صليت مع الن ِب ِي‬
ِ ‫ِف ِيه ح ِد‬
َ
َ ‫هللا ْبن ُم َغ َّفل َب ْي َن ُك ِّل َأ َذ َان ْين‬
‫صالة (متفق عليه) ك َما َس َب َق‬
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
Dalam bab ini termasuklah Hadisnya Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma yang lalu - rujuk Hadis no.
1096 di muka surat 121, katanya:
"Aku bersembahyang bersama Nabi s.a.w. dua rakaat selepas Isya' dan juga Hadisnya Abdullah
bin Mughaffal, iaitu sabda Nabi s.a.w.: "Antara dua azan - yakni azan dan iqamah - itu boleh melakukan
solat sunat." (Muttafaq 'alaih)
Rujuk sebagaimana disebutkan di dalam hadis sebelum ini - rujuk Hadis no. 1097 di muka surat
121 juga.

128

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 203
Solat Sunat Jumaat

َّ َّ َ ِّ َّ َ َ َّ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ ُ ْ
َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َر ْك َع َت ْين َب ْع َد ْال ُج‬
‫مع ِة (متفق‬
‫يث اب ِن عمر الس ِابق أنه صلى مع الن ِب ِي صلى‬
ِ ‫ِف ِيه ح ِد‬
ِ
ِ
)‫عليه‬
Dalam bab ini termasuklah Hadisnya Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma yang lalu - rujuk Hadis no.
1095 di muka surat 121- yang menyebutkan bahawasanya ia bersembahyang bersama Nabi s.a.w. dua
rakaat selepas Solat Jumaat. (Muttafaq 'alaih)

ْ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
ُ ‫هللا َع‬
ُ ‫َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫نه َق‬
‫صلى أ َح ُدكم ال ُج ُم َعة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
َْ َ َ ْ َ ِّ ِ َ ُ ْ َ
ً
)‫فليص ِل بعدها أربعا (رواه مسلم‬
1124. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jikalau kamu sekalian
bersembahyang Jumaat, maka hendaklah selepasnya itu bersembahyang sunat empat rakaat." (Riwayat
Muslim)

َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
‫ص ِرف‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان ًل يص ِلي بعد الجمع ِة حتى ين‬
ْ ِّ َ ُ َ
)‫ص ِلي َرك َع َت ْي ِن ِفي َب ْي ِت ِه (رواه مسلم‬
‫في‬
1125. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. itu tidak bersembahyang
selepas Jumaat seterusnya pulang, kemudian beliau s.a.w. bersembahyang dua rakaat di rumahnya."
(Riwayat Muslim)

129

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 204
Sunnahnya Mengerjakan Solat-Solat Sunat Di Rumah, Baik pun Sunat
Rawaatib Atau Lain-lainnya Dan Perintah Berpindah Untuk Bersembahyang
Sunat Dari Tempat Yang Digunakan Bersembahyang Wajib Atau Memisahkan
Antara Kedua Solat Itu Dengan Percakapan

َ ُ
َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َّ ‫ص ُّلوا َأ ُّي َها‬
َ ‫ال‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
ُ ‫الن‬
‫اس ِفي ُب ُيو ِتك ْم ف ِإ َّن‬
‫عن زي ِد ب ِن ث ِاب ٍت ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى‬
َ ْ َ ْ َّ
َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
)‫صالة اْل ْر ِء ِفي َب ْي ِت ِه ِإًل اْلك ُت َوبة (متفق عليه‬
‫أفضل الصال ِة‬
1126. Dari Zaid bin Tsabit r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Bersembahyanglah kamu
sekalian, wahai sekalian manusia, sebab sesungguhnya sebaik-baik solat itu ialah solatnya seseorang
yang dikerjakan dalam rumahnya, kecuali solat yang diwajibkan." (Muttafaq 'alaih)

ُ
ُ َ َ ْ
َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ُ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫صال ِتك ْم ِفي ُب ُيو ِتك ْم َوًل‬
‫ال ِا ْج َعلوا ِمن‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى‬
َ ‫َت َّتخ ُذ‬
ً ‫وها ُق ُب‬
)‫ورا (متفق عليه‬
ِ
1127. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Jadikanlah dari sebahagian solatmu - yakni yang sunat - itu di rumah-rumahmu sendiri dan
janganlah menjadikan rumah-rumah itu sebagai perkuburan - yakni tidak pernah digunakan solat sunat
atau membaca al-Quran yakni sunyi dari ibadah." (Muttafaq 'alaih)

َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صالت ُه ِفي‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا قض ى أحدكم‬
‫ق‬
‫وعن ج ِاب ٍر ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
َ َ َ ْ
َ َْ َ ْ ََْ
َ َ َّ َ َ َ ْ
ْ َ
)‫صال ِت ِه خ ْي ًرا (رواه مسلم‬
‫اعل ِفي َب ْي ِت ِه ِمن‬
ِ ‫مس ِج ِد ِه فليجع ْل ِلبي ِت ِه ن ِص ًيبا ِمن صال ِت ِه ف ِإن هللا ج‬
1128. Dari Jabir r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian itu telah menyelesaikan solatnya di masjid, maka
hendaklah memberikan sekadar bahagian dari sebahagian solatnya - yakni yang sunat-sunat - untuk
rumahnya, kerana sesungguhnya Allah membuat kebaikan dalam rumahnya itu kerana solatnya tadi."
(Riwayat Muslim)

َُ
َ
َ ْ ُ
َّ ‫َو َع ْن ُع َم َر ْب َن َع َط ٍاء َأ َّن َنا ِف َع ْب َن ُج َب ْير َأ ْر َس َل ُه إ َلى‬
‫السا ِئ ِب ْاب ِن أخ ِت ن ِم ٍر َيسأل ُه َع ْن ش ْي ٍء َر ُآه ِم ْن ُه‬
ٍ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ ‫ص‬
َ ‫ال َن َع ْم‬
ُ ‫ص َّل ْي ُت َم َعه ال ُج ُم َعة في اْلق‬
َّ ‫ُم َعاو َي ُة في‬
َ ‫الص َال ِة َف َق‬
‫ور ِة فل َّما َسل َم ِإلا َم ُام ق ْمت ِفي َمق ِامي‬
ِ
ِ ِ
َ‫ص َّل ْي ُت َف َل َّما َد َخ َل َأ ْ َس َل إ َل َّي َفق‬
َ‫ص َّل ْي َت ْال ُج ُم َع َة َف َال َتص ْل َها بص‬
َ ‫ال ًَل َت ُع ْد ْلَا َف َع ْل َت إ َذا‬
َ ‫َف‬
َ‫الة َح َّتى َت َت َك َّلم‬
َ
‫ر‬
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َ
َ ‫َأ ْو َت ْخ ُر َج َفإ َّن َر ُسو‬
ْ‫ص َالة َح َّتى َن َت َك َّل َم َأو‬
َ ‫ص َال ًة ب‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ َم َرَنا ب َذل ََ َأ ْن ًَل ُنوص َل‬
‫ل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
)‫نخ ُر َج (رواه مسلم‬
1129. Dari 'Amr bin 'Ata' bahawasanya Nafi' bin Jubair menyuruhnya pergi kepada as-Saib bin
Yazid anak lelaki dari saudara perempuannya Namir, perlu menekankan padanya - yakni 'Amr supaya
bertanya kepada as-Saib - perihal sesuatu yang pernah dilihat oleh Mu'awiyah dari dirinya mengenai
solat. As-Saib lalu berkata: "Ya, aku pernah bersembahyang Jumaat dengan Mu'awiyah di ruang dalam
masjid. Ketika imam sudah bersalam, aku lalu berdiri lagi di tempat aku solat - wajib - tadi lalu aku
bersembahyang sunat. Kemudian setelah ia masuk rumah, lalu ia menyuruh aku datang kepadanya,
kemudian berkata: "Jangan engkau mengulangi lagi sebagaimana yang engkau kerjakan tadi. Jikalau
engkau Solat Jumaat, maka janganlah engkau persambungkan di tempat engkau tadi itu dengan solat
sunat, sehingga engkau berkata-kata terlebih dahulu atau keluar, kerana sesungguhnya Rasulullah s.a.w.
menyuruh kami yang sedemikian itu, iaitu supaya tidak dipersambungkan solat itu dengan solat lain
sehingga kami berkata-kata atau keluar dahulu." (Riwayat Muslim)

130

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 205
Galakan Melakukan Solat Witir Dan Huraian Bahawa Solat Ini
Adalah Solat Sunat Yang Dikukuhkan Serta Huraian Mengenai Waktunya

َ
َ َّ َّ َ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫صال ِة اْلك ُت َوب ِة َول ِك ْن َس َّن َر ُسو ُل هللا‬
‫عن ع ِل ٍي ر ِض ي هللا عنه قال ال ِوتر ليس ِبحت ٍم ك‬
َ ‫ال إ َّن‬
َ ‫هللا و ْتر ُي ِح ُّب ْالو ْت َر َف َأ ْو ِت ُر ْوا َيا َأ ْه َل ْال ُق ْرآن (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
َ ‫َو َس َّل َم َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِ
ِ
ِ
ِ
1130. Dari Ali r.a., katanya: "Solat witir itu bukannya wajib sebagaimana solat yang
difardhukan, tetapi Rasulullah s.a.w. mengerjakan solat itu dan bersabda:
"Sesungguhnya Allah itu Maha Witir - yakni ganjil, maka lakukanlah solat witir - iaitu yang
rakaatnya ganjil, wahai ahli al-Quran."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan

َ
َ َّ
َّ
َّ ِّ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ‫الل ْيل َق ْد َأ ْو َت َر َر ُسو ُل هللا‬
‫ص َّلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِم ْن أ َّو ِل‬
ِ
ِ ‫وعن عا ِئش َة ر ِض ي هللا عنها قالت ِمن ك ِل‬
َّ
َّ ‫الل ْيل َوم ْن أ ْو َس ِط ِه َوم ْن ِآخره َو ْان َت َهى و ْت ُر ُه إ َلى‬
)‫الس َح ِر (متفق عليه‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
1131. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Dari seluruh malam itu Rasulullah s.a.w.
sungguh-sungguh telah melakukan witir - yakni waktu berwitir beliau s.a.w. tidak tertentu waktunya,
iaitu di permulaan malam, di pertengahan malam, di akhir malam dan berakhirlah waktu witir beliau
s.a.w. itu sampai waktu sahur - hampir menyingsingnya fajar shadik." (Muttafaq 'alaih)

ُ
ُ َ َ َ
َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ َّ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫صال ِتك ْم ِبالل ْي ِل ِوت ًرا‬
‫ال ِا ْج َعلوا ِآخر‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى‬
)‫(متفق عليه‬
1132. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Jadikanlah solat witir
itu sebagai akhir solatmu di waktu malam." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ
ْ ‫ال َأ ْوت ُر ْوا َق ْب َل َأ ْن ُت‬
َ
‫ي‬
‫ص ِب ُحوا‬
‫ق‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ي‬
‫ب‬
‫الن‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫د‬
‫خ‬
‫ال‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ‫ِ ِر‬
ِ
ِ ‫وعن‬
)‫(رواه مسلم‬
1133. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Berwitirlah kamu
sekalian sebelum kamu sekalian berpagi-pagi - yakni sebelum terbitnya fajar shadik." (Riwayat
Muslim)

َّ ُ َ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ‫الل ْيل َوه َي ُم ْع َتر‬
‫ضة َب ْي َن‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي‬
ِ َ ِ ِ ‫هللا عنها أ َن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان يص ِلي صالته ِب‬
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ َ َ
ْ ‫َي َد ْيه َفإ َذا َبق َي ْالو ْت ُر أ ْي َقظ َها فأ ْو َت‬
ُ ‫رت (رواه مسلم ) َوفي ر َو َاية ل‬
َ
ُ
‫ومي فأو ِت ِري َيا‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ر‬
‫ت‬
‫و‬
‫ال‬
‫ي‬
‫ق‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫ف‬
‫ه‬
ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
‫َعا ِئشة‬
1134. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. melakukan solatnya di waktu
malam, sedangkan ia - yakni Aisyah iaitu isterinya - melintang antara kedua-dua tangannya - yakni di
hadapannya. Maka jikalau tinggal mengerjakan witir, beliau s.a.w. membangunkannya, lalu Aisyah pun
berwitirlah." (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan: "Maka jikalau ditinggalkan dari mengerjakan witir,
lalu beliau s.a.w. bersabda: "Bangunlah dan berwitirlah, wahai Aisyah."

َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ
َ ‫الص ْب‬
ُّ ‫ال َب ِاد ُر ْوا‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫الوت ِر(رواه أبو داود‬
‫ب‬
‫ح‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما أن الن ِبي صلى‬
ِ ِ
ََ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
َ
‫ص ِحيح‬
‫ق‬
‫والترمذي) و‬
ِ
1135. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Dahulukanlah Solat Subuh itu dengan witir - maksudnya, bangunlah sebelum waktunya Solat
Subuh lalu berwitirlah terlebih dahulu."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi, dan Termidzi mengatakan bahawa
ini adalah Hadis hasan shahih.

َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ َُْ ُ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫اف َأ ْن ًَل َي ُق‬
َ
‫ل‬
‫وم ِم ْن ِآخ ِر‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم من خ‬
‫ق‬
‫وعن ج ِاب ٍر ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
َ َ ُ ْ َ ْ َّ
َ َ َ َّ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ
ََ ‫ودة وذ ِل‬
‫صالة ِآخ ِر اللي ِل مشه‬
‫اللي ِل فليو ِتر أوله ومن ط ِمع أن يقوم ِآخره فليو ِتر ِآخر الل ِيل ف ِإن‬
َْ
َ
ُ
) ‫أفضل (رواه مسلم‬
1136. Dari Jabir r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang takut kalau tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di
permulaan dan barangsiapa lupa hendak bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di akhir
malam, kerana sesungguhnya solat akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan yang sedemikian
itulah yang lebih utama. " (Riwayat Muslim)

131

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 206
Keutamaan Solat Dhuha Dan Huraian Perihal Paling Ringkasnya
Rakaat Dhuha, Sebanyak-banyaknya Dan Yang Pertengahannya Serta Galakan
Untuk Menjaga Dan Terus Melakukannya - Istiqomah

َ ََ َ
َ َّ َّ َ
َّ
َ ُ
َ
ُ ‫َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫ال َأ ْو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِب ِص َي ِام ثالث ِة أ َّي ٍام ِم ْن ك ِ ِّل ش ْه ٍر‬
‫صا ِني خ ِل ِيلي‬
ِ
ِ
َّ ‫الض َحى َو َأ ْن ُأوت َر َق ْب َل َأ ْن َأ ْر ُق َد (متفق عليه) َو ْإلا َيت ُار َق ْب َل‬
ُّ ‫َو َر ْك َع َتي‬
ُ‫الن ْوم إ َّن َما ُي ْس َت َح ُّب ْلَ ْن ًَل َيثق‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
ْ ِْ ‫ب‬
‫اظ ِآخ َر الل ْي ِل ف ِإن َو ِث َق ف ِآخ ُر الل ْي ِل أفض ُل‬
ِ ‫اًلس ِتيق‬
ِ
1137. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Kekasihku - yakni Nabi Muhammad s.a.w. telah
memberikan wasiat padaku untuk melakukan puasa sebanyak tiga hari dalam setiap bulan, juga dua
rakaat sunat Dhuha dan supaya aku bersembahyang witir dulu sebelum tidur." (Muttafaq 'alaih)
Melakukan solat witir sebelum tidur itu hanyalah disunatkan bagi seseorang yang tidak
mempercayai dirinya akan dapat bangun pada akhir malam. Tetapi sekiranya dapat mempercayai
dirinya, Maka pada akhir malam adalah lebih utama lagi.

ُ َ
ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ
َ
‫بح َعلى ك ِ ِّل ُسال َمى ِم ْن أ َح ِدك ْم‬
‫وعن أبي ذر ر ِض ي هللا عنه عن النبي صلى الله علي ِه وسلم قال يص‬
َْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ُّ ُ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ٍُّ ُ َ ِ َ َ َ
‫صدقة فكل تس ِبيح ٍة صدقة وكل تح ِميد ٍة صدقة وكل ته ِليل ٍة صدقة وكل تك ِبير ٍة صدقة وأمر‬
ُّ ‫ص َد َقة َو ُي ْجز ُئ م ْن َذل ََ َر ْك َع َتان َي ْر َك ُع ُه َما م َن‬
َ ‫ص َد َقة َو َن ْهي َعن ْاْلُ ْن َكر‬
َ ‫ب ْاْلَ ْع ُروف‬
)‫الض َحى (رواه مسلم‬
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
1138. Dari Abu Zar r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Setiap ruas tulang dari seseorang di antara kamu sekalian itu harus ada sedekahnya pada
saban pagi harinya, maka setiap sekali tasbih - bacaan Subhanallah - adalah sedekah, setiap sekali
tahmid - bacaan Alhamdulillah - adalah sedekah, setiap sekali tahlil - bacaan La ilaha ilallah - adalah
sedekah, setiap sekali takbir - bacaan Allahu Akbar - adalah sedekah, memerintahkan kepada kebaikan
adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah dan yang sedemikian itu dapat
dicukupkan oleh dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang dari Solat Dhuha." (Riwayat Muslim)

َ ُّ
ِّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ ْ َ َ
ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ
‫الض َحى أ ْرَب ًعا َو َي ِز ُيد َما‬
‫ص ِلي‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ي‬
ِ ‫وعن عا ِئشة َر ِض َي هللا عن َها قالت كان َرسول‬
َ
)‫ش َاء (رواه مسلم‬
1139. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu bersembahyang Dhuha
empat rakaat dan menambahkan dari jumlah itu semahu hatinya." (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َو َع ْن ُأ ِّم َهانىء َفاخ َت َة ب ْنت َأبي َطالب َرض َي‬
ُ ‫هللا َع ْن َها َق َال ْت َذ َه ْب ُت إ َلى َر‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ َِ ِ ٍ َ ِ ِ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ
َ
َّ
ُ
َ
ُ َ‫صلى ث َمان َي َرك َعات َوذل‬
َ ‫َع َام ال َف ْتح ف َو َج ْد ُت ُه َي ْغتس ُل فل َّما ف َرغ م ْن غ ْسله‬
ً ‫ض‬
‫حى (متفق عليه) وهذا‬
ِ ٍ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ ‫ُم ْخ َت‬
ْ
ُ
‫ات مس ِل ٍم‬
ٍ ‫ص ُر لف ِظ ِإحدى ِرواي‬
1140. Dari Ummu Hani' iaitu Fakhitah binti Abu Thalib radhiallahu 'anha, katanya: "Aku pergi
ke tempat Rasulullah s.a.w. pada hari pembebasan - kota Makkah, lalu aku temui beliau s.a.w. sedang
mandi. Setelah selesai beliau s.a.w. mandi, lalu bersembahyang sebanyak lapan rakaat. Itulah solat
Dhuha." (Muttafaq 'alaih)
Ini adalah yang diringkaskan dari lafaznya salah satu dari beberapa riwayat Muslim.

132

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 207
Bolehnya Melakukan Solat Dhuha Dari Tingginya Matahari Sampai
Tergelincir - Atau Terbitnya Dan Yang Lebih Utama Ialah Dilakukan Ketika
Sangat Panasnya Dan Meningginya Waktu Dhuha

َ َ َّ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ‫َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ ْ ً ُ َ ُّ َن‬
‫عن ز ٍيد ب ِن أرق ِم ر ِض ي هللا عنه أنه رأى قوما يصلو ِمن الضحى فقال أما لقد ع ِلموا أن الصالة ِفي‬
َّ َّ َ
َ ُ َّ َ ْ َ َ َّ ‫َغ ْير هذه‬
َ ‫ض ْالف‬
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َق‬
ُ ‫ص‬
‫ال‬
‫هللا صلى‬
ِ ُ ‫ال صالة ألاو ِابين ِحين ت ْرم‬
ِ
ِ ‫الساع ِة أفض ُل ِإن َرسول‬
ِِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ ‫ض» ب َف ْتح‬
َّ ‫التاء َواْليم َوب‬
َ ‫الضاد اْلُ ْع َج َمة َي ْعني ش َّدة ال َح ِّر َو «الف‬
ُ ‫(رواه مسلم) « َت ْر َم‬
ُ ‫ص‬
‫ال» َج ْم ُع ف ِص ٍيل‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ ‫َو ُه َو‬
ُ ‫الص‬
‫غير ِم َن ِإلا ِب ِل‬
1141. Dari Zaid bin Arqam r.a. bahawasanya ia melihat sekelompok kaum - beberapa orang sama-sama melakukan Solat Dhuha lalu ia berkata: "Apakah, orang-orang tidak mengetahui bahawa
Solat Dhuha di waktu selain ini adalah lebih utama, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Solatnya orang-orang yang bertaubat itu ialah jikalau anak-anak unta itu telah merasa panas
matahari." (Riwayat Muslim)
Tarmadhu dengan fathahnya ta' dan mim dan dengan dhad mu'jamah, iaitu sangat panas,
manakala alfishal ialah jama'nya fashil iaitu anak unta yang masih kecil.

133

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 208
Galakan Melakukan Solat Sunnah Tahiyatul Masjid - Menghormati Masjid
- Dua Rakaat Dan Makruhnya Duduk Sebelum Bersembahyang Dua Rakaat,
Di Waktu Apa pun Juga Apabila Masuknya Masjid Itu Dan Sama Halnya, Apakah
Bersembahyang Dua Rakaat Tersebut Dengan Niat Tahiyat, Solat Fardhu,
Sunnah Rawaatib Dan Lain-lainnya

َ َ َ َُْ ُ َ َ ََ ََ َ ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ
ُ
َ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا دخل أحدكم اْلس ِجد فال‬
ِ ‫عن أ ِبي قتادة ر ِض ي هللا عنه قال قال رسو‬
ْ ِّ َ ُ َّ َ ْ ْ َ
)‫ص ِلي َرك َع َت ْي ِن (متفق عليه‬
‫يج ِلس حتى ي‬
1142. Dari Abu Qatadah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau salah seorang di antara kamu sekalian itu masuk masjid, maka janganlah duduk
dahulu sebelum bersembahyang dua rakaat." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ ََ
َّ
َْ
‫ص ِ ِّل َرك َع َت ْي ِن‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َو ُه َو ِفي اْل ْس ِج ِد فقال‬
‫وعن ج ِاب ٍر ر ِض ي هللا عنه قال أتيت الن ِبي‬
)‫(متفق عليه‬
1143. Dari Jabir r.a., katanya: "Aku menemui Nabi s.a.w. dan ia berada di masjid, lalu beliau
s.a.w. bersabda: "Bersembahyanglah dua rakaat." (Muttafaq 'alaih)

134

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 209
Sunatnya Dua Rakaat Selepas Wudhu'

َ ْ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ال ِل ِبال ٍل َيا ِبال ُل َح ِِّدث ِني ِبأ ْر َجى‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ً
ْ
ْ َِ ََ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
‫عم ٍل ع ِملته ِفي إلاسال ِم ف ِإني س ِمعت دف نعليَ بين يدي ِفي الجن ِة قال ما ع ِملت عمال أرجى ِعن ِدي‬
ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ ِّ َ ْ
ِّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ُّ َ َ ُ ْ َّ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ً
ُ
‫ور‬
‫ص ِلي‬
‫ور ما ك ِتب ِلي أن أ‬
‫ه‬
‫الط‬
َ
‫ل‬
‫ذ‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ًل‬
‫إ‬
‫ار‬
‫ه‬
‫ن‬
‫و‬
‫أ‬
‫ل‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ن‬
‫م‬
‫ة‬
‫اع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ط‬
‫ِمن أ ِني لم أتطهر‬
ِ ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍِ
َ
َ
َ ُ
ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َ ْ ُّ َّ ِّ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ
‫وهللا أ ْعل ُم‬
‫ض‬
ِ ‫(متفق عليه) وهذا لف ِظ البخ ِار ِي «الدف» بالف ِاء صوت النع ِل وحركته على ألار‬
1144. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. berkata kepada Bilal:
"Wahai Bilal, beritahukanlah kepada aku dengan suatu amalan yang paling engkau harapkan
pahalanya serta yang engkau amalkan dalam Islam, kerana sesungguhnya aku mendengar suara derap
kedua-dua selipar engkau di hadapanku di dalam syurga." Bilal menjawab: "Aku tidak melakukan
sesuatu amalan yang lebih aku harapkan di sisi aku daripada kalau aku habis bersuci sesuatu sucian
dalam waktu malam atau pun siang, melainkan aku tentu bersembahyang dengan sucianku itu,
sebagaimana yang ditentukan untukku - yakni setiap habis berwudhu' lalu melakukan solat sunat
wudhu'." (Muttafaq 'alaih)
Ini adalah lafaznya Imam Bukhari.
Addaffu dengan fa' ialah suara sandal dan gerakannya di atas bumi. Wallahu a'lam.

135

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 210
Keutamaan Solat Jumaat, Kewajipannya,
Mandi Untuk Menghadirinya, Datang Awal,
Doa Pada Hari Jumaat, Membaca Selawat Nabi Pada Hari Itu,
Huraian Perihal Saat Dikabulkannya Doa-doa
Dan Sunatnya Memperbanyak Zikir Kepada Allah Ta'ala Selepas Jumaat

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
Allah Ta'ala berfirman:
َْ
َ َ ُ َ َّ
ُ َ َ
َ‫َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ً َّ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ن‬
ُ
ْ ‫ألا‬
‫ض َو ْاب َتغوا ِمن فض ِل الل ِه واذكروا الله ك ِثيرا لعلكم تف ِلحو‬
‫الصالة فانت ِش ُروا ِفي‬
‫ف ِإذا ق ِض َي ِت‬
‫ر‬
ِ
﴾٨١﴿
"Maka jikalau solat sudah diselesaikan, maka menyebarlah di bumi dan carilah dari keutamaan
Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu sekalian mendapat kebahagiaan."
(al-Jumu'ah: 10)

َ
َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫وم طل َع ْت َعل ْي ِه‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ي‬
‫خ‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
ْ
ْ ُ ْ َ ُ ِ ْ َّ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
)‫الشمس يوم الجمع ِة ِف ِيه خ ِلق آدم و ِف ِيه أد ِخل الجنة و ِف ِيه أخ ِرج ِمنها (رواه مسلم‬
1145. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu ialah hari Jumaat. Pada hari itulah Adam
diciptakan dan pada hari itu pula ia dimasukkan dalam syurga dan juga pada hari itulah ia dikeluarkan
dari syurga itu," (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
ُ ‫ض ُأ َف َأ ْح َس َن ْال ُو‬
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َم ْن َت َو‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
ْ ‫وء ُث َّم َأ َتى ْال ُج ُم َع َة َف‬
َ ‫ض‬
َ ‫َو َع ْن ُه َق‬
‫اس َت َم َع‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫ال َرسول‬
ْ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
ََ َ
)‫س ال َح َص ى ف َق ْد لغا (رواه مسلم‬
‫وأنصت غ ِفر له ما بينه وبين الجمع ِة و ِزيادة ثالث ِة أي ٍام ومن م‬
1146. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya:
"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berwudhu' lalu memperbaiki wudhu'nya, kemudian
menunaikan Solat Jumaat terus mendengar dan berdiam diri - tidak berbual sama sekali, maka
diampunkanlah untuknya antara Jumaat itu dengan Jumaat yang berikutnya, dengan diberi tambahan
tiga hari lagi. Barangsiapa yang memegang kerikil - batu kecil untuk dipermain-mainkan sehingga
tidak memperhatikan isi khutbah, maka ia telah melakukan kelalaian - yakni bersalah." (Riwayat
Muslim)

َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ
‫ان ِإلى‬
‫وعنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة ِإلى الجمع ِة ورمض‬
َْ
َ َ َ ََ
َ
)‫ان ُمك ِِّف َرات َما َب ْي َن ُه َّن ِإذا ِا ْج ُت ِن َب ِت الك َبا ِئ ُر (رواه مسلم‬
‫رمض‬
1147. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, dari Nabi s.a.w., katanya:
"Solat lima waktu dan dari Jumaat satu ke Jumaat berikutnya, dari Ramadhan ke Ramadhan,
adalah sebagai penebus - yakni penebus dosa - antara waktu-waktu kesemuanya itu - yakni antara
waktu yang satu dengan waktu yang berikutnya, selama dosa-dosa besar dijauhi." (Riwayat Muslim)

َ َ
َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َو َع ْن ُه َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه ْم َأ َّن ُه َما َسم َعا َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل َعلى أ ْع َو ِاد‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
‫ات أو ليخ ِتمن هللا على قل ِوب ِهم ثم ليكونن ِمن الغا ِف ِلين (رواه‬
ِ ‫ِمنب ِر ِه لينت ِهين أقوام عن ود ِع ِهم الجمع‬
)‫مسلم‬
1148. Dari Abu Hurairah lagi dan juga dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhum, bahawasanya
kedua-duanya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda di atas tiang-tiang mimbarnya:
"Nescayalah kaum-kaum - ramai orang - itu mesti menghentikan kebiasaan mereka
meninggalkan Solat-Solat Jumaat, atau - kalau tidak demikian, maka nescayalah Allah akan menutup di
atas hati-hati mereka kemudian pastilah mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang
lalai." (Riwayat Muslim)

َ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ
َ
ُ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ِإذا جاء أحدكم الجمعة‬
ِ ‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما أن رسو‬
َْ َْ
)‫فل َيغت ِس ْل (متفق عليه‬
1149. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian menunaikan Solat Jumaat, maka hendaklah mandi
dulu." (Muttafaq 'alaih)

ْ
ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ
ِّ ْ ُ ْ ٍ ‫َو َع ْن َأبي َسع‬
‫ال غ ْس ُل َي ْو ِم ال ُج ُم َع ِة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ِ ‫يد الخد ِر ِي َر ِض َي هللا عنه أن َرسول‬
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ ‫َواجب على ك ِّل ُمحت ِلم (متفق عليه) اْل َراد باْلحت ِلم الب ِالغ واْلراد بالواجب وج‬
َّ ‫وب ِاخ ِتيار كقو ِل‬
‫الرج ِل‬
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َُ ْ َ ُ َ َّ َ َ
َ
ُّ
َ ‫ل‬
‫ص ِاح ِب ِه َحقَ َو ِاجب علي وهللا أعلم‬
ِ
136

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1150. Dari Abu Said r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Mandi Jumaat itu adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh." (Muttafaq 'alaih)
Yang dimaksudkan dengan Almuhtalim ialah orang yang sudah baligh - dewasa dan berakal,
sedang yang dimaksudkan wajib ialah secara pilihan, seperti kata seseorang pada kawannya: "Hakmu itu
wajib atasku." Wallahua'alam.

َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ْ
َ
َ َ َ ُ َْ ُ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ضأ َي ْو َم ال ُج ُم َع ِة ف ِب َها‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم من تو‬
‫ق‬
‫وعن سمرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ْ ََ ْ َْ َ
َ ‫اغ َت َس َل َف ْال ُغ ْس ُل َأ ْف‬
َ ‫ض ُل (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
‫و ِنعمت وم ِن‬
1151. Dari Samurah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa berwudhu' pada hari Jumaat, maka dengan keringanan itu - bolehlah dilakukan
dan tanpa mandi - dan itu pun sudah baik. Tetapi barangsiapa yang mandi, maka mandi itu adalah lebih
utama."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

َ
ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
‫وم ال ُج ُم َع ِة َو َي َتط َّه ُر‬
‫وعن سلمان ر ِض ي هللا عنه قال قال رسول صلى الله علي ِه وسلم ًل يغت ِسل رجل ي‬
ِّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ
َ ‫اس َت َط‬
ْ ‫سم‬
َ ‫اع م ْن ُط ْهر َو َي َّده ُن م ْن ُد ْهنه َأ ْو‬
ْ ‫َما‬
َ
ُّ
‫ص ِلي‬
‫يب بي ِت ِه ثم يخرج فال يف ِرق بين اثني ِن ثم ي‬
‫ط‬
‫ن‬
‫م‬
‫ي‬
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َ ُ َّ
ْ
ْ َّ َ َ َ
ُ َ ُ
ُْْ
)‫َما ك ِت َب ل ُه ث َّم ُي ْن ِص ُت ِإذا تكل َم ِإلا َم ُام ِإًل غ ِف َر ل ُه َما َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ال ُج ُم َع ِة ألاخ َرى (رواه البخاري‬
1152. Dari Salman r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidaklah seseorang lelaki itu mandi pada hari Jumaat, lalu bersuci semampu ia melakukan
bersuci tadi dan berminyak dengan minyaknya atau mengambil dari sebahagian harum-haruman minyak wangi - yang ada di rumahnya, selanjutnya ia keluar, lalu tidak memisahkan antara dua orang
yang sedang duduk, kemudian bersembahyang yang telah ditentukan untuknya - yakni solat sunat
Tahiyyatul masjid, seterusnya berdiam diri - tidak bercakap-cakap - ketika imam berkhutbah,
melainkan diampunkanlah untuknya antara Jumaat itu dengan Jumaat yang seterusnya - yakni yang
berikutnya." (Riwayat Bukhari)

ْ
َّ َّ َ
َْ
ُ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫ال َم ِن اغت َس َل َي ْو َم ال ُج ُم َع ِة غ ْس َل‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ
ِ ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ً
ً َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
‫ال َج َن َاب ِة ثم راح ِفي الساع ِة ألاولى فكأنما ق َّرب بدنة ومن راح ِفي الساع ِة الثا ِني ِة فكأنما قرب بقرة‬
ً َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ
َّ َ َّ
َ ‫الثال َثة َف َك َأ َّن َما َق َّر َب َك ْب ًشا َأ ْق َر َن َو َم ْن َر‬
َ ‫َو َم ْن َر‬
‫اجة‬
‫اح ِفي الساع ِة الر ِابع ِة فكأنما قرب دج‬
‫اح ِفي‬
ِ ِ ‫الساع ِة‬
ُ َ ْ
َ ‫ض ًة َفإ َذا َخ َر َج ْإلا َم ُام َح‬
َ ‫اعة ْال َخام َسة َف َك َأ َّن َما َق َّر َب َب ْي‬
َ ‫الس‬
َ ‫َو َم ْن َر‬
َّ ‫اح في‬
‫ض َر ِت اْلَ َال ِئكة َي ْس َت ِم ُعو َن‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ُ َ ً ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُْ َ
ْ ِّ
َ
َ
َ
َ
ِّ
‫الصف ِة‬
ِ
ِ ‫الذك َر(متفق عليه) قوله «غسل الجناب ِة» أي غسال كغس ِل الجناب ِة ِفي‬
1153. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi ketika janabah, lalu pergi - ke
masjid, maka seolah-olah ia berkorban seekor unta, dan barangsiapa yang pergi pada jam kedua, maka
seolah-olah ia berkorban seekor lembu, dan barangsiapa pergi pada jam ketiga , maka seolah-olah ia
berkorban seekor kambing yang bertanduk, dan barangsiapa pergi pada jam keempat, maka
seolah-olah ia berkorban seekor ayam betina, dan barangsiapa pergi pada jam kelima, maka
seolah-olah ia berkorban sebutir telur. Apabila imam telah keluar, maka para malaikat - yang mencatat
- itu semuanya mendengarkan zikir - yakni khutbah." (Muttafaq 'alaih)
Sabdanya: Ghuslal janabah yakni mandi seperti mandi ketika janabah dalam sifat dan
keadaannya.

َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫َو َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫اعة ًل ُي َوا ِف ُق َها َع ْبد ُم ْس ِلم‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ذكر يوم الجمع ِة فقال ِفيها س‬
ِ
َُ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ِّ ُ َ ْ َ َّ ً ْ َ َ ُ َ ْ َ ِّ َ ُ َ َ ُ َ
)‫وهو قا ِئم يص ِلي يسأل هللا شيئا ِإًل أعطاه ِإياه وأشار ِبي ِد ِه يق ِللها (متفق عليه‬
1154. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, bahawasanya Rasulullah s.a.w. menyebut-nyebutkan hari
Jumaat, lalu beliau s.a.w. bersabda:
"Dalam hari Jumaat itu suatu saat yang tidak sempat oleh seseorang Muslim dan ia sedang
berdiri bersembahyang sambil memohonkan sesuatu permohonan kepada Allah, melainkan Allah akan
memberikan apa yang dimohonkannya itu." Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya sebagai
tanda mempersedikitkan waktu yang dimaksudkan itu." (Muttafaq 'alaih)

َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َع ْبد هللا ْبن ُع َم َر َرض َي‬
َ‫هللا َع ْن ُهما‬
َ
ِ
ِ ِ ِ ْ ‫َوعن أ ِبي َبردة ب ِن أ ِبي موس ى ألاشع ِر ِي ر ِض ي هللا عنه قال ق‬
َ َّ َّ َ
َ ُْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
َّ
َ
َ ‫أ َسم ْع َت أ َب‬
ُ ‫اك ُي َح ِّد ُث َع ْن َر‬
‫ل‬
‫ال قل ُت ن َع ْم‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي شأ ِن ساع ِة الجمع ِة ق‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ‫س ْإلا َم ُام إ َلى َأن‬
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ ‫هللا صلى الله عل ْي ِه وسل َم يقول ه َي َما بين أن يج ِل‬
ِ ‫س ِمعته يقول س ِمعت َرسول‬
ِ
ِ
ُ َّ
ُ
)‫الصالة (رواه مسلم‬
‫ت ْق َض ى‬
1155. Dari Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari r.a., katanya: "Abdullah bin Umarradhiallahu
'anhuma berkata: "Apakah engkau pernah mendengar ayahmu menceritakan tentang Rasulullah s.a.w.
dalam hal Solat Jumaat?" Ia berkata: "Aku - Abu Burdah - menjawab: "Ya, aku pernah mendengar ia
berkata: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Waktu yang mustajab itu ialah antara duduknya
imam - di atas mimbar sampai solat diselesaikan." (Riwayat Muslim)

137

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

ُ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ ُ َْ ُ َ َ َْ ْ َْ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ض ِل أ َّي ِامك ْم‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإن ِمن أف‬
‫ق‬
‫وعن أو ِس ب ِن أو ٍس ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
َ ‫ص َ َال َت ُك ْم َم ْع ُر‬
َ ‫َي ْو َم ْال ُج ُم َعة َف َأ ْكث ُر ْوا َع َل َّي م‬
َ ‫وضة َع َل َّي (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
َ ‫الص َالة فيه َفإ َّن‬
َّ
‫ص ِح ٍيح‬
‫ن‬
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ

1156. Dari Aus bin Aus r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya di antara hari-hari kamu sekalian yang lebih utama ialah hari Jumaat, maka
dari itu perbanyakkanlah membaca selawat padaku dalam hari Jumaat itu, sebab sesungguhnya
selawat kamu sekalian itu akan ditunjukkan kepadaku."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

138

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 211
Sunatnya Sujud Syukur Ketika Mendapatkan Kenikmatan Yang Nyata
Atau Terhindar Dari Bencana Yang Nyata

َ َّ َّ َ
َّ
َ َُْ ُ َ َ
ََ َ ْ ْ َ ْ َ
ُ َ َّ
ُ ‫ال َخ َر ْج َنا َم َع َر‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِم ْن َمكة نر ُيد‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫اص‬
‫ق‬
‫ر‬
ِ ِ
ِ ٍ ‫عن سع ِد ب ِن أ ِبي و‬
َ
ُ ً
َ َ َ
َ ُ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ‫ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ً ْ َ ْ َو َ َ َ َ َل‬
‫اعة ث َّم خ َّر َس ِاج ًدا ف َمكث ط ِويال ث َّم‬
‫اْل ِدينة فلما كنا ق ِريبا ِمن عز راء نز ثم رفع يدي ِه فدعا هللا س‬
َ
ُ
ْ َ ِّ َ َ َ ً َ ُ َ َ َ ً َ َّ َ َّ ُ ً َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ُُ َ َ
َ
‫ال ِإ ِني َسأل ُت َرِِّبي َوش َف ْع ُت ِل َّم ِتي فأ ْعطا ِني ثلث‬
‫قام فرفع يدي ِه ساعة ثم خر س ِاجدا فعله ثالثا وق‬
ُ َ ُُ َ ََ ُ
ْ
ُ
َْ َ
َ ُ ْ ُ
َ َ
َ َ
‫أ َّم ِتي فخ َر ْر ُت َس ِاج ًدا ِل َرِِّبي شك ًرا ث َّم َرف ْع ُت َرأ ِس ي ف َسأل ُت َرِِّبي ِل َّم ِتي فأ ْعطا ِني ثلث أ َّم ِتي فخ َر ْر ُت‬
َ ََ ُ
ْْ َ ْ
َ ُ ْ ُ
َ َ َ ْ َ ُّ
‫َس ِاج ًدا ِل َرِِّبي شك ًرا ث َّم َرف ْع ُت َرأ ِس ي ف َسأل ُت َرِِّبي ِل َّم ِتي فأ ْعطا ِني الثلث آلاخ َر فخ َر ْر ُت َس ِاج ًدا ِل َرِِّبي‬
)‫(رواه أبو داود‬
1157. Dari Sa'ad bin Abu Waqqash r.a., katanya: "Kami semua keluar dengan Rasulullah s.a.w.
dari Makkah menuju Madinah. Ketika kami sudah berada di dekat 'Azwara', beliau s.a.w. lalu turun dari kenderaannya, kemudian mengangkat kedua-dua tangannya terus berdoa kepada Allah sesaat,
selanjutnya lalu turun untuk bersujud, kemudian berdiam diri agak lama, kemudian berdiri mengangkat
kedua-dua tangannya sesaat lalu turun untuk bersujud lagi dan ini dilakukan sampai tiga kali. Beliau
s.a.w. lalu bersabda:
"Sesungguhnya aku bermohon kepada Tuhanku supaya dapat memberikan syafaat kepada
ummatku, lalu Tuhanku memberikan kepadaku sepertiga dari ummatku itu. Kemudian aku turun untuk
bersujud kerana menyatakan kesyukuranku kepada Tuhanku. Selanjutnya aku mengangkat kepalaku
lalu aku bermohon lagi pada Tuhanku untuk ummatku, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku
sepertiga ummatku lagi, lalu aku turun lagi untuk bersujud kepada Tuhanku kerana menyatakan
kesyukuran kepada Tuhanku. Seterusnya aku mengangkat kepalaku sekali lagi, lalu aku bermohon
kepada Tuhanku untuk ummatku, kemudian diberikan lagi sepertiga yang terakhir, maka aku turun
untuk bersujud kepada Tuhanku." (Riwayat Abu Dawud)

139

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 212
Keutamaan Bangun Solat Di Waktu Malam

َ َ
َ ‫َق‬
‫ال هللا ت َعالى‬
َّ َ َ
ً ‫الل ْيل َف َت َه َّج ْد به َناف َل ًة َّل ََ َع َس ٰى َأن َي ْب َع َث ََ َرُّب ََ َم َق ًاما َّم ْح ُم‬
﴾٢٥﴿ ‫ودا‬
ِ ِِ
ِ ‫و ِمن‬

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan dari sebahagian waktu malam, maka lakukanlah Solat Tahajud, sebagai suatu amalan
sunnah untukmu, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat mu ke tempat yang terpuji." (al-Isra':
79)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬

Allah Ta'ala berfirman lagi:

ُ ْ
َ َ‫َت َت َج َاف ٰى ُج ُن ُوب ُه ْم َعن ْاْل‬
‫﴾ آلا َية‬٨٢﴿ .... ‫ض ِاج ِع‬
ِ

"Mereka meninggalkan tempat-tempat pembaringannya - untuk melakukan ibadat di waktu
malam." (as-Sajdah: 16) .... hingga akhir ayat.

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬

Allah Ta'ala juga berfirman:

ً َ ُ َ
َّ
َ
﴾٨٢﴿ ‫كانوا ق ِليال ِِّم َن الل ْي ِل َما َي ْه َج ُعون‬

"Mereka itu sedikit sekali dari waktu malam yang mereka pergunakan untuk tidur." (az-Zariyat:
17)

َ َّ َ
َّ
َّ َّ َ ُّ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُق‬
‫وم ِم َن الل ْي ِل َح َّتى ت َت َفط َر ق َد َم ُاه‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها قالت كان الن ِبي صلى‬
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ ‫َف ُق ْل ُت َل ُه ل َم َت‬
َ ‫ص َن ُع َه َذا َيا َر ُسو َل هللا َو َق ْد ُغ ِف َر َل ََ َما َت َق َّد َم ِم ْن ذ ْنب ََ َو َما َتأ َّخ َر ق‬
‫ال أفال أكون َع ْب ًدا‬
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ً ‫َش ُك‬
)‫ورا (متفق عليه) وع ِن اْل ِغ َير ِة ْب ِن ش ْع َبة نح ُوه (متفق عليه‬
1158. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Nabi s.a.w. itu berdiri untuk bersembahyang
malam, sehingga pecah-pecah kedua-dua tapak kakinya. Aku berkata kepadanya: "Mengapa Tuan
mengerjakan sedemikian ini, ya Rasulullah, padahal sudah diampunkan untuk Tuan dosa-dosa Tuan
yang dahulu dan yang kemudian?" beliau s.a.w. lalu bersabda: "Salahkah aku ini menjadi seorang
hamba yang banyak bersyukur." (Muttafaq 'alaih)
Diriwayatkan dari al-Mughirah sedemikian itu pula. (Muttafaq 'alaih)

ِّ َ ُ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َ
َ
‫اطمة ليال فقال أًل تص ِلي ِان (متفق‬
ِ ‫وعن ع ِل ٍي ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم طرقه وف‬
ً َ ََ َ َ
‫عليه) «ط َرق ُه» أت ُاه ل ْيال‬
1159. Dari Ali r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. menemuinya dan Fathimah di waktu malam, lalu
beliau s.a.w. bersabda: "Apakah engkau berdua tidak bersembahyang?" (Muttafaq 'alaih)
Tharaqahu maknanya berada di waktu malam.

َ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َسالم ْبن َع ْبد هللا ْبن ُع َم َر ْب َن ْال َخ َّطاب َرض َي‬
ُ ‫هللا َع ْن ُه ْم َع ْن َأبيه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه‬
‫هللا‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ َ ‫صلي من الليل ق‬
َ ُ
ْ
ْ
ْ َ ُ َّ ‫ال ن ْع َم‬
‫هللا ب ْعد ذ ِلَ ًل َين ُام‬
ِ ‫ال س ِال ٍم فكان عبد‬
ِ ‫الرج ُل عبد‬
ِ َ ‫وسلم ق‬
ِ ِ ‫هللا لو كان ي‬
ِ
ً َ َّ
َّ
)‫ِم َن الل ِيل ِإًل ق ِليال (متفق عليه‬
1160. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiallhu 'anhum dari ayahnya
bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Sebaik-baik orang lelaki ialah Abdullah, andaikata ia suka
bersembahyang di waktu malam."
Salim berkata: "Sejak saat itu Abdullah tidak tidur di waktu malam, kecuali sebentar sahaja."
(Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َو َع ْن َع ْبد هللا ْبن َع ْم ُرو ْبن ْال َعاص َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َيا َع ْب َد‬
‫هللا‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ
)‫هللا ًل تكن ِمثل فال ٍن كان يقوم الليل فترك ِقيام الل ِيل (متفق عليه‬
ِ
1161. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si Fulan itu. Dulu ia suka sekali bangun
bersembahyang di waktu malam, tetapi kini meninggalkan bangun sembahyang waktu malam itu."
(Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ ِّ َّ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َر ُجل َن َام َل ْي َل ًة َح َّتى َأ‬
‫ص َب َح‬
‫ود ر ِض ي هللا عنه قال ذ ِكر ِعند الن ِب ِي صلى‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن مسع‬
ِ
َ
ُُ
ُ
َ
ُ ْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ ‫ان في أ ُذ َن ْي ِه أ ْو َق‬
)‫ال ِفي أذ ِن ِه (متفق عليه‬
ِ ‫قال ذاك رجل بال الشيط‬
1162. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Ada seorang lelaki yang disebut-sebut di sisi Nabi s.a.w.,
iaitu bahawa orang tersebut tidur di waktu malam sampai pagi - yakni tidak bangun untuk
bersembahyang malam, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Orang itu sudah dikencing oleh syaitan dalam
kedua-dua telinganya" atau beliau s.a.w. bersabda: "di telinganya." (Muttafaq 'alaih)
140

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ َ ُ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ان َعلى قا ِف َي ِة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال يع ِقد الشيط‬
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ
ََ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
‫رأ ِس أح ِدكم ِإذا هو نام ثالث عق ٍد يض ِرب على ك ِل عقد ٍة عليَ ليل ط ِويل فارقد ف ِإن ِاستيقظ فذكر‬
َ ً َ ْ َ َ َ ُّ ُ ُ ُ َ ُ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ
‫ص َب َح ن ِشيطا ط ِِّي َب‬
‫هللا تعالى ِانحلت عقدة ف ِإن توضأ ِانحلت عقدة ف ِإن صلى ِانحلت عقده كلها فأ‬
ْ َّ ُ َ َ
َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َّ
‫الرأ ِس» ِآخ ُر ُه‬
‫س ك ْسال َن (متفق عليه) «قا ِفية‬
ِ ‫س وِإًل أصبح خ ِبيث النف‬
ِ ‫النف‬
1163. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Syaitan itu memberikan ikatan pada hujung kepala seseorang di antara kamu
sekaliansebanyak tiga kali ikatan, jikalau ia tidur. Ia membuat ketentuan pada setiap ikatan itu dengan
kata-kata yang berbunyi: "Engkau memperolehi malam panjang, maka tidurlah terus!" Jikalau orang
itu bangun lalu berzikir kepada Allah Ta'ala maka terurailah sebuah ikatan dari dirinya, selanjutnya
jikalau ia terus berwudhu', lalu terurai pulalah ikatan satunya lagi dan seterusnya, jikalau ia
bersembahyang, maka terurailah ikatan seluruhnya, sehingga berpagi-pagi ia telah menjadi
bersemangat serta berhati gembira. Tetapi jikalau tidak sebagaimana yang tersebut di atas, maka ia
berpagi-pagi menjadi orang yang berhati buruk serta pemalas." (Muttafaq 'alaih)
Qafiyatur ra'si iaitu hujung penghabisan dari kepala.

َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
َّ ‫ال َأ ُّي َها‬
َ ‫الس‬
َْ ْ َ َ
َّ ‫اس َأ ْف ُش ْوا‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
ُ ‫الن‬
‫الم‬
‫هللا ب ِن سال ٍم ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى‬
ِ ‫وعن عب ِد‬
ََ
َ َ َ َّ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َّ ْ ُّ َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ
‫وأط ِعموا الطعام وصلوا ِباللي ِل والناس ِنيام تدخلوا الجنة ِبسال ٍم (رواه الترمذي) وقال ح ِديث حسن‬
َ
‫ص ِحيح‬
1164. Dari Abdullah bin Salam r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, bersembahyanglah di
waktu malam sedang para manusia sedang tidur, maka kamu sekalian akan dapat memasuki syurga
dengan selamat."
Diriwayatkan oleh-lmam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ ‫ض‬
َ ‫الص َيام َب ْع َد َر َم‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ ْف‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
ِّ ‫ض ُل‬
َ
‫ل‬
‫ان‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ْ
َ
ْ
)‫هللا اْلحرم وأفضل الصال ِة بعد الف ِريض ِة صالة اللي ِل (رواه مسلم‬
ِ ‫ش ْه ُر‬
1165. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sebaik-baik puasa bulan Ramadhan ialah bulan Allah yang dimuliakan - yakni berpuasa dalam
bulan Muharram, sedang sebaik-baiknya solat selepas solat fardhu ialah solat di waktu malam."
(Riwayat Muslim)

َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ ْ ْ
‫صالة الل ْي ِل َمث َنى َمث َنى ف ِإذا ِخ ْف َت‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم قال‬
َ َ ُّ
)‫الص ْب َح فأ ْو ِت ْر ِب َو ِاح َد ٍة (متفق عليه‬
1166. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Solat sunat di waktu malam itu dua rakaat dua rakaat, maka jikalau engkau takut masuknya
Solat Subuh, maka berwitirlah dengan satu rakaat." (Muttaf aq 'alaih)

ِّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ
َّ
ْ ْ
)‫ص ِلي ِم َن الل ْي ِل َمث َنى َمث َنى َو ُيو ِت ُر ِب َرك َع ٍة (متفق عليه‬
‫وعنه قال كان الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم ي‬

1167. Dari Ibnu Umar r.a. juga, katanya: "Nabi s.a.w. itu bersembahyang di waktu malam dua
rakaat dan berwitir dengan satu rakaat." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ
َ َ ُ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ُي ْفط ُر م َن‬
َ ‫ال َك‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫الش ْه ِر َح َّتى نظ َّن أ ْن ًل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ‫وعن أن‬
َ
َ
َ
َّ ِّ َ ُ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ً ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ
‫ص ِل ًيا ِإًل َرأ ْي َت ُه‬
‫يصوم ِمنه ويصوم حتى نظن أن ًل يف ِطر ِمنه شيئا وكان ًل تشاء أن تراه ِمن الل ِيل م‬
َ َّ
ََ
)‫َوًل نا ِئ ًما ِإًل َرأ ْي َت ُه (رواه البخاري‬
1168. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. berbuka - tidak berpuasa - dari sebulan penuh,
sehingga kami menyangka bahawa beliau s.a.w. tidak pernah berpuasa dalam bulan itu, tetapi
kadang-kadang beliau s.a.w. berpuasa dari sebulan penuh, sehingga kami menyangka bahawa beliau
s.a.w. tidak pernah berbuka sedikit pun dalam bulan itu. Tidaklah engkau menginginkan hendak melihat
beliau bersembahyang dari waktu malam, melainkan engkau akan dapat melihat beliau s.a.w.
bersembahyang, tetapi tidaklah engkau menginginkan beliau s.a.w. tidur, melainkan engkau akan dapat
melihat beliau s.a.w. sedang tidur." Maksudnya antara solat malam dengan tidurnya itu demikian teratur
waktunya, juga dilakukan tanpa berlebih-lebihan antara kedua-duanya itu yakni sederhana. (Riwayat
Bukhari)

ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ً ْ َ ْ
ُ ‫َو َع ْن َعائ َش َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن َها َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫ص ِلي ِإ ْح َدى َعش َرة َرك َعة ت ْع ِني‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم كان ي‬
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ً
َ
َ
َ
َّ ‫الليل َي ْس ُج ُد‬
‫الس ْج َدة ِم ْن ذ ِل ََ ق ْد َر َما َي ْق َرأ أ َح ُدك ْم خ ْم ِس َين َآية ق ْب َل أ ْن َي ْرف َع َرأ َس ُه َو َي ْرك ُع َرك َع َت ْي ِن‬
ِ ‫ِفي‬
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ َّ
ُ
ْ ‫ص َالة ال َف ْجر ث َّم َي‬
َ ‫َق ْب َل‬
)‫لصال ِة (رواه البخاري‬
‫ضط ِج ُع َعلى ِش ِِّق ِه ألا ْي َم ِن َح َّتى َيأ ِت َي ُه اْل َن ِادي ِل‬
ِ
ِ
1169. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu bersembahyang sebelas
rakaat, yakni di waktu malam. Beliau bersujud sekali sujud dari rakaat-rakaat tadi sekira seseorang dari
kamu sekalian membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya.

141

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Beliau s.a.w. juga mengerjakan solat dua rakaat sebelum solat Fajar - yakni Subuh, kemudian
berbaringlah pada bahagian tubuhnya yang kanan - selepas bersembahyang sunat dua rakaat tadi,
sehingga datanglah pada beliau itu orang yang mengajaknya untuk bersembahyang Subuh - dengan
jamaah. (Riwayat Bukhari)

َ
َ ْ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ َ
‫ان َوًل ِفي غ ْي ِر ِه َعلى ِإ ْح َدى َعش َرة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يزيد ِفي رمض‬
ِ ‫وعن َها قالت ما كان َرسول‬
َ ََ َ
َ ِّ َ ُ َّ ُ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ِّ َ ُ ً َ ْ َ
ُ
ُ
‫ص ِلي أ ْرَب ًعا فال ت ْسأ ْل َع ْن ُح ْس ِن ِه َّن وط ِول ِه َّن ث َّم‬
‫ركعة يص ِلي أربعا فال تسأل عن حس ِن ِهن وط ِول ِهن ثم ي‬
ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
ً َ ِّ َ ُ
َ ‫الثا َف ُق ْل ُت َيا رسو‬
‫ل‬
‫هللا أتنام قبل أن تو ِتر فقال يا عا ِئشة ِإن عيني تنام ِان وًل ينام قل ِبي‬
‫يص ِلي ث‬
ِ
)‫(متفق عليه‬
1170. Dari Aisyah radhiallahu 'anha juga, katanya: "Rasulullah s.a.w. tidak pernah menambah
lebih dari sebelas rakaat - sunnah, baik dalam bulan Ramadhan ataupun selain Ramadhan. Beliau s.a.w.
bersembahyang empat rakaat, maka janganlah engkau bertanya betapa indah dan panjangnya, kemudian
bersembahyang lagi empat rakaat, maka jangan pula engkau bertanya betapa indah dan panjangnya,
kemudian bersembahyang tiga rakaat. Aku - yakni Aisyah - lalu bertanya: "Ya Rasulullah, apakah Tuan
juga tidur sebelum berwitir?" Beliau s.a.w. menjawab: "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua-dua
mataku itu tidur, tetapi hatiku tidaklah tidur." (Muttafaq 'alaih)

ِّ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َّ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ْ َ َ
)‫ص ِلي (متفق عليه‬
‫وعنها أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان ينام أول الل ِيل ويقوم ِآخره في‬

1171. Dari Aisyah radhiallahu 'anha lagi bahawasanya Nabi s.a.w. itu tidur di permulaan malam
dan bangun pada akhir malam lalu bersembahyang." (Muttafaq 'alaih)

َ َ ً َ َ َّ
َ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ل ْيلة فل ْم َي َز ْل قا ِئ ًما َح َّتى‬
‫ود ر ِض ي هللا عنه قال صليت مع الن ِب ِي‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن مسع‬
َ
َ
َ
َ ُ ََْ
ْ
َ
ْ
َ ‫يل َما َه َم ْم َت َق‬
َ ‫وء ِق‬
َ ‫ال َه َم ْم ُت أ ْن أجل‬
)‫س َوأ َد َع ُه (متفق عليه‬
‫س‬
‫ر‬
‫م‬
‫أ‬
ٍ ِ ‫هممت ِب‬
ِ
1172. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Aku bersembahyang bersama Nabi s.a.w. pada suatu
malam, maka tidak habis-habisnya beliau s.a.w. itu berdiri sehingga aku bermaksud untuk melakukan
sesuatu yang buruk." Ia ditanya: "Apakah yang hendak engkau maksudkan?" Ia menjawab: "Aku
bermaksud untuk duduk dari meninggalkan beliau s.a.w. - yakni tidak meneruskan ikut berjamaah
dengan Nabi s.a .w. dan akan bersembahyang munfarid." (Muttafaq 'alaih)

َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
‫قرة‬
‫وعن حذيفة ر ِض ي هللا عنه قال صليت مع الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم ذات ليل ٍة فافتتح الب‬
ِّ َ َ َ ْ َّ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
‫الن َس َاء‬
ِ ‫فقلت يركع ِعند ِاْلائ ِة ثم مض ى فقلت يص ِلي ِبها ِفي ركع ٍة فمض ى فقلت يركع ِبها ثم افتتح‬
ََ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َّ َ َ ً ِّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ َ
‫فقرأها ثم افتتح آل ِعمران فقرأها يقرأ متر ِسال ِإذا مر ِبآي ٍة ِفيها تسبيح سبح وِإذا مر ِبسؤ ٍال سأل‬
َ ‫ان َ ِّب َي ْال َعظيم َف َك‬
َ ‫َوإ َذا َم َّر ب َت َع ُّوذ َت َع َّو َذ ُث َّم َر َك َع َف َج َع َل َي ُقو ُل ُس ْب َح‬
ُ ‫ان ُر ُك‬
َ ‫وع ُه َن ْح ًوا ِم ْن ِق َي ِام ِه ُث َّم َق‬
‫ال‬
‫ر‬
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ً َ ً
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
‫َس ِمع هللا ِْلن ح ِمده َرَّبنا لَ الح ْمد ث َّم ق َام ط ِويال قريبا ِمما ركع ثم سجد فقال سبحان رِبي ألاعلى‬
َ ُ ُ ُ َ ََ
)‫ود ُه ق ِر ًيبا ِم ْن ِق َي ِام ِه (رواه مسلم‬
‫فكان سج‬
1173. Dari Hudzaifah r.a., katanya: "Aku bersembahyang beserta Nabi s.a.w. pada suatu malam,
maka beliau membuka - dalam rakaat pertama - dengan surah al-Baqarah. Aku berkata: "Beliau ruku'
pada ayat keseratus, kemudian berlalulah." Aku berkata: "Beliau bersembahyang dengan bacaan tadi itu
dalam satu rakaat, kemudian berlalu." Selanjutnya aku berkata: "Beliau ruku' dengan bacaan di atas itu,
kemudian membuka dalam rakaat kedua - dengan surah an-Nisa' lalu membacanya, kemudian membuka
lagi - sebagai lanjutannya -surah ali-Imran, kemudian membacanya. Beliau s.a.w. membacanya itu
dengan rapi sekali - tidak tergesa-gesa, jikalau melalui ayat yang di dalamnya mengandung pentasbihan
- memaha-sucikan - beliau pun mengucapkan tasbih, jikalau melalui ayat yang mengandungi suatu
permohonan, beliau pun memohon, jikalau melalui ayat yang menyatakan berta'awwudz - memohon
perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak baik - beliaupun berta'awwudz - memohon
perlindungan. Kemudian beliau s.a.w. ruku' dan di situ beliau mengucapkan: Subhana rabbial 'azhim.
Ruku'nya adalah seumpama sahaja dengan berdirinya - yakni perihal lamanya hampir sama sahaja,
selanjutnya beliau mengucapkan: Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, lalu berdiri dengan
berdiri yang lama hampir sama dengan ruku'nya tadi. Seterusnya beliau bersujud lalu mengucapkan:
Subhana rabbial 'ala, maka sujudnya itu hampir sama juga akan berdirinya - tentang lama waktunya.
(Riwayat Muslim)

ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َجابر َرض َي‬
ُ ُ
ُ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ال طو ُل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم أي الصال ِة أفضل ق‬
ِ ‫ال س ِئ َل َرسول‬
ِ ٍِ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُُْ
ُ
‫قنوت» ال ِق َي ُام‬
ِ ‫وت (رواه مسلم) اْل َراد ِبـ «ال‬
ِ ‫القن‬
1174. Dari Jabir r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. ditanya: "Solat apakah yang lebih utama?"
Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu panjangnya berdiri." (Riwayat Muslim)
Yang dimaksudkan dengan lafaz alqunut ialah berdiri.

ً َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ُ َّ َ ْ َ ُ
َ ‫َو َع ْن َع ْبد هللا ْبن َع ْم ُرو ْبن ْال‬
‫ال أ َح ُّب‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
‫ع‬
ِ ‫اص َر ِض َي هللا عن ُه َما أن َرسول‬
ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ً
َ
َ َّ
ُ
َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ
ُ َ
َ ‫الص‬
ِّ ‫الة َد ُاو َد َوأ َح ُّب‬
‫وم ثلث ُه َو َي َن ُام‬
‫هللا ِصيام داود كان ينام ِنصف الل ِيل ويق‬
‫ى‬
‫ل‬
‫إ‬
‫ام‬
‫ي‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ى‬
‫ل‬
ِ
ِ ‫الة ِإ‬
ِ ‫الص‬
ِ ِ ِ
ُ ‫ُس ُد َس ُه َو َي‬
ُ ‫ص‬
ً ‫وم َي‬
)‫وما َو ُي ْف ِط ُر َي ْو ًما (متفق عليه‬
142

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1175. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda padanya:
"Solat yang paling dicintai oleh Allah ialah solatnya nabi Dawud dan puasa yang paling
dicintai oleh Allah ialah puasanya nabi Dawud. Ia tidur separuh malam, bangun solat yang
sepertiganya dan tidur yang seperenamnya. Ia berpuasa sehari dan berbuka - yakni berpuasa sehari
tidak berpuasa - sehari." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ
َّ
َ ً َ َ َ ْ َّ
ُ ‫َو َع ْن َجابر َرض َي‬
َ ُ ُ ْ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫اعة ًل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ِإ َّن ِفي اللي ِل لس‬
‫هللا‬
ِ ‫ال س ِمعت َرسول‬
ِ
َُ ْ َ ْ ُ ُ ٍ َ ِ َ ُ َ ُ
َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُّ ْ َ ْ ً ْ َ َ َ َ
‫يوا ِفقها رجل مس ِلم يسأل هللا تعالى خيرا ِمن أم ِر الدنيا وآلا ِخر ِة ِإًل أعطاه إياه وذ ِلَ كل ليل ٍة (رواه‬
)‫مسلم‬
1176. Dari Jabir r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya di waktu malam itu nescayalah ada suatu saat yang tidak sempat oleh seseorang
Muslim yang di waktu itu memohonkan suatu permohonan kepada Allah, baik dari urusan ke duniaan
atau akhirat, melainkan Allah akan memberikan permohonannya tadi. Yang sedemikian ini ada di
setiap malam." (Riwayat Muslim)

ْ َ َّ
ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫ال ِإذا ق َام أ َح ُدك ْم ِم َن الل ْي ِل فل َي ْف َت ِت ِح‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ْ َ َ َّ
َ
)‫الصالة ِب َرك َع َت ْي ِن خ ِف َيف َت ْي ِن (رواه مسلم‬
1177. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Apabila seseorang di antara kamu sekalian bangun di waktu malam, maka hendaklah
membuka - memulakan - solatnya dengan dua rakaat yang ringan." (Riwayat Muslim)

َ َّ َّ َ
َ َ َ ْ َ َ
َ َ َّ
ْ َّ
ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا ق َام ِم َن الل ْي ِل اف َت َت َح‬
‫هللا‬
ِ ‫وعن عا ِئشة َر ِض َي هللا عن َها قالت كان َرسول‬
ْ ََ َ
َ
)‫صالت ُه ِب َرك َع َت ْي ِن خ ِف َيف َت ْي ِن (رواه مسلم‬
1178. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila bangun di waktu
malam, maka beliau membuka - memulakan - solatnya dengan dua rakaat yang ringan." (Riwayat
Muslim)

َّ
ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َْ َ
ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ
‫الصالة ِمن الل ْي ِل ِم ْن َو َج ٍع‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا فاتته‬
ِ ‫وعن َها َر ِض َي هللا عن َها قالت كان َرسول‬
ً ْ َ ْ
َّ ‫ص َّلى م َن‬
َ ‫َأ ْو َغ ْيره‬
)‫الن َه ِار ِث ْن َت ْي َعش َرة رك َعة (رواه مسلم‬
ِ
ِِ
1179. Dari Aisyah radhiallahu 'anha lagi, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila terlambat
melakukan solat malam kerana sakit atau sebagainya, maka beliau s.a.w. bersembahyang dua belas
rakaat di waktu siang harinya." (Riwayat Muslim)

َ
َ َّ َّ َ
َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ
َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َم ْن ن َام َع ْن ِح ْزِب ِه أ ْو‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫اب ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ ‫وعن عمر بن الخ َط‬
َ
َ
ََ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ
َ َ ُ ُّ
َّ
َ
)‫صال ِة الظ ْه ِر ك ِت َب ل ُه كأ َّن َما ق َرأ ُه ِم َن الل ْي ِل (رواه مسلم‬
‫عن ش ي ٍء ِمنه فقرأه ِفيما بين صال ِة الفج ِر و‬
1180. Dari Umar bin al-Khattab r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang tertidur sampai meninggalkan bacaan hizibnya atau sesuatu bahagian dari
hizibnya itu - yang dibiasakan membaca - di waktu malam, lalu ia membacanya di antara Solat Fajar Subuh - dan Solat Zuhur, maka dicatatlah untuknya seolah-olah ia membacanya itu di waktu malam."
(Riwayat Muslim)

َّ
َ ً ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫هللا َر ُجال ق َام ِم َن الل ْي ِل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ر ِحم‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
َْ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ً َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َّ َ َ
‫فصلى وأيقظ امرأته ف ِإن أبت نضح ِفي وج ِهها اْلاء ر ِحم هللا امرأة قامت ِمن اللي ِل فصلت وأيقظت‬
َ ‫َز ْو َج َها َفإ ْن َأ َبى َن‬
َ ‫ض َح ْت في َو ْجهه ْاْلَ َاء (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِِ
ِ
ِِ
ِ

1181. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah merahmati seseorang lelaki yang bangun di waktu malam dan membangunkan isterinya,
lalu apabila isterinya enggan, lelakinya itu memercik-mercikkan air di mukanya. Allah juga merahmati
seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu bersembahyang dan membangunkan suaminya dan
apabila suaminya itu enggan, lalu memercik-mercikkan air di mukanya."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن ُه َو َع ْن َأبي َسعيد َرض َي‬
ُ
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق َاًل َق‬
َّ ‫ظ‬
‫الر ُج ُل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا أيق‬
ِ ‫ال رسول‬
ِ ٍ ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َّ َ ُ َ ْ َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
‫ات (رواه أبو داود) ِب ِإسن ٍاد‬
‫ر‬
‫اك‬
‫الذ‬
‫و‬
‫ين‬
‫ر‬
‫اك‬
‫الذ‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ك‬
‫ا‬
‫يع‬
‫م‬
‫ج‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ع‬
‫ك‬
‫ر‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫و‬
‫أ‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ي‬
‫الل‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ‫أهله ِمن‬
ِ ِ
َ
‫ص ِح ٍيح‬

1182. Dari Abu Hurairah r.a. lagi dan dari Abu Said radhiallahu 'anhuma, kedua-duanya berkata:
"Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang lelaki itu membangunkan isterinya di waktu malam, lalu kedua-duanya
bersembahyang atau mengerjakan solat dua rakaat semua, maka dicatatlah termasuk golongan
orang-orang lelaki dan perempuan yang ingat - kepada Allah."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

143

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ْ َ َ َّ
‫الصال ِة فل َي ْرق ْد‬
‫س أ َح ُدك ْم ِفي‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم قال ِإذا نع‬
َ ْ
ْ َّ َ
َ
َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ
‫اعس ل َعل ُه َيذ َه ُب َي ْس َتغ ِف ُر ف َي ُس َّب ن ْف َس ُه (متفق‬
‫ن‬
ِ ‫حتى يذهب عنه النوم ف ِإن أحدكم ِإذا صلى وهو‬
)‫عليه‬
1183. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian mengantuk dalam solat, maka hendaklah ia tidur
dahulu sehingga lenyaplah mengantuknya itu dari dirinya, kerana sesungguhnya seseorang di antara
kamu sekalian itu jikalau bersembahyang sedang ia mengantuk, barangkali ia bermaksud hendak
memohonkan pengampunan, tetapi lalu memaki-maki dirinya sendiri." (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ
َّ
ُ َ َ َ َّ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا ق َام أ َح ُدك ْم ِم َن الل ْي ِل‬
‫هللا‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ ‫َف‬
َ
َ
َ
ْ
)‫اس َت ْعجم الق ْرآن على ِلسا ِن ِه فلم يد ِر ما يقول فليضط ِجع (رواه مسلم‬
1184. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian bangun di waktu malam lalu membaurlah al-Quran
itu pada perkataannya - yakni tidak keruan-keruan lagi bacaannya sebab mengantuk, kemudian ia tidak
dapat mengetahui lagi apa yang dibaca olehnya - yakni tidak lagi memperhatikan isi dan maknanya,
maka baiklah ia berbaring - yakni tidur sahaja dulu." (Riwayat Muslim)

144

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 213
Sunnahnya Bangun Malam Ramadhan
Iaitu Untuk Malam Mengerjakan
Solat Sunat Tarawih

َّ َّ َ
ً ‫ان إ‬
َ ‫ض‬
َ ‫ال َم ْن َق َام َر َم‬
ُ ‫َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫يمانا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ
)‫واح ِتسابا غ ِفر له ما تقدم ِمن ذن ِب ِه (متفق عليه‬
1185. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa berdiri bersembahyang dalam bulan Ramadhan kerana didorong keimanan dan
keinginan memperolehi keredhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang
terdahulu." (Muttafaq 'alaih)

َ َ
َّ َّ َ
َ ‫ض‬
َ ‫ال َك‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ُي َر ِّغ ُب في ق َيام َر َم‬
ُ ‫َو َع ْن ُه َرض َي‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫ان ِم ْن غ ْي ِر أ ْن‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َْ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫َ َ َ َ ُ ُل‬
)‫َيأ ُم َر ُه ْم ِف ِيه ِبع ِزيم ٍة فيقو من قام رمضان ِإيمانا واح ِتسابا غ ِفر له ما تقدم ِمن ذن ِب ِه (رواه مسلم‬
1186. Dari Abu Hurairah r.a. juga, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu menggalakkan supaya suka
mengerjakan solat - pada malamnya - bulan Ramadhan, tanpa menyuruh orang-orang itu dengan
kekerasan - yakni bukan kewajiban. Beliau s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berdiri bersembahyang
dalam bulan Ramadhan kerana didorong keimanan dan keinginan memperolehi keredhaan Allah, maka
diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu." (Riwayat Muslim)

145

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 214
Keutamaan Mengerjakan Solat Di Malam Lailatul-Qadri Dan
Huraian Perihal Malam-malam Yang Lebih Dapat Diharapkan Menemuinya

Allah Ta'ala berfirman:

َ َ ُ َ َ
‫هللا ت َعالى‬
‫قال‬
َ ‫الس‬
ُّ ‫ إ َلى ِآخر‬.... ﴾٨﴿ ‫إ َّنا َأ َنزْل َن ُاه في َل ْي َل ِة ْال َق ْدر‬
.... ‫ور ِة‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

"Sesungguhnya Kami - Allah - menurunkan al-Quran itu pada malam Lailatul-qadri" sampai
akhirnya ayat. (Surah al-Qadr)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬
َ َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ
ْ
َ
.... ‫ات‬
‫ي‬
‫آلا‬

٢
﴿
....
ۖ
‫ة‬
‫ك‬
ِ
ٍ ‫ِإنا أنزلناه ِفي ليل ٍة مبار‬

Allah Ta'ala berfirman lagi:

"Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran itu pada waktu malam yang diberkati," sampai
beberapa ayat selanjutnya. (ad-Dukhan: 3)

ْ ََ َ َ
َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال َم ْن ق َام ل ْيلة ال َق ْد ِر ِإ َيم ًانا‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى‬
َ ُ
َ
َْ
ْ ‫َو‬
)‫اح ِت َس ًابا غ ِف َر ل ُه َما ت َق َّد َم ِم ْن ذن ِب ِه (متفق عليه‬
1187. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Barangsiapa berdiri bersembahyang dalam bulan Ramadhan kerana didorong keimanan dan
keinginan memperolehi keredhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang
terdahulu." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ ً َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ
َ
ْ
َ
ْ
‫اب الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم أروا ليلة القد ِر ِفي‬
ِ ‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض َ ي هللا عنهما أن ِرجاًل ِمن أصح‬
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َّ َّ َ
ْ
َ ‫الس ْبع ْألا َواخر َف‬
َ َ‫ْاْل‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َّ ‫الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم أ َرى ُرؤ َياك ْم ق ْد َت َواطأ ْت في‬
َّ
َ
‫ل‬
‫الس ْب ِع‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ام‬
‫ن‬
ِ
ِ
ِ ِ
َِ َ ِ ِ َ ْ
َ ْ ْ َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
)‫ألا َوا ِخ ِر ف َم ْن كان متح ِّ ِر َيها فليتح َّرها ِفي السب ِع ألاو ِاخ ِر (متفق عليه‬

1188. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya beberapa orang lelaki dari para sahabat
Nabi s.a.w. diberitahu dalam mimpi mengenai tibanya lailatul-qadri iaitu dalam tujuh yang terakhir yang dimaksudkan ialah antara malam ke 22 sampai malam ke 28. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda:
"Aku melihat mimpi-mimpi kamu sekalian itu kena pada masanya iaitu pada tujuh yang terakhir.
Maka barangsiapa hendak mencari lailatul-qadri itu, hendaklah mencarinya pada tujuh yang terakhir
itu juga." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ َ ْ َ َ
ْ‫ألا َواخر من‬
ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ
ِ ‫وعن عا ِئشة َر ِض َي هللا عن َها قالت كان َرسول‬
ِ ِ ِ ‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يج ِاور ِفي العش ِر‬
َْ ْ ْ
َ ‫ألا َواخر م ْن َ َم‬
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ‫َ َم‬
)‫ضان (متفق عليه‬
‫ضان َو َيقو ُل ت َح َّروا ل ْيلة القد ِر ِفي ال َعش ِر ِ ِ ِ ر‬
‫ر‬
1189. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu beri'tikaf dalam sepuluh hari
yang terakhir dari bulan Ramadhan dan beliau s.a.w. bersabda:
"Carilah lailatul-qadri itu dalam sepuluh yang terakhir - yakni antara malam ke 21 sampai
malam ke 30 - dari bulan Ramadhan." (Muttafaq 'alaih)

ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
ْ ْ
ْ ْ
‫ال ت َح َّر ْوا ل ْيلة ال َق ْد ِر ِفي ال َوت ِر ِم َن ال َعش ِر‬
‫وعنها ر ِض ي هللا عنها أن رسول صلى الله علي ِه وسلم ق‬
َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
‫ي‬
) ‫ألاو ِاخ ِر ِمن رمضان (رواه البخار‬
1190. Dari Aisyah radhillahu 'anha lagi bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Carilah lailatul-qadri itu dalam malam ganjil dari sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan
- yakni malam ke 21, 23, 25, 27 dan 29." (Riwayat Bukhari)

َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ض‬
َ ‫ألا َواخ ُر م ْن َر َم‬
َْ َ
ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ
‫ان‬
ِ ‫وعن َها َر ِض َي هللا عن َها قالت كان َرسول‬
ِ ِ ‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا دخ َل العش ُر‬
َ
َ َ َ َ َّ
ْْ َ
)‫أ ْح َيا الل ْي َل َوأ ْي َقظ أ ْهل ُه َو َج َّد َوش َّد ِاْلئ َز َر (متفق عليه‬
1191. Dari Aisyah radhiallahu 'anha juga, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila telah masuk
sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan, maka beliau menghhidupkan malam-malamnya yakni melakukan ibadat pada malam harinya itu, juga membangunkan isterinya, bersungguh-sungguh dalam ibadat - dan mengeraskan ikat pinggangnya - maksudnya adalah sebagai kata kinayah menjauhi
berkumpul - berketiduran - dengan isterinya." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ
َ
ْ ْ
َ ‫ض‬
َ ‫َو َع ْن َها َق َال ْت َك‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ْج َته ُد في َر َم‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
‫ل‬
‫ان َما ًل َي ْج َت ِه ُد ِفي غ ْي ِر ِه َو ِفي ال َعش ِر‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ ِ
َْ
َ
َ
)‫ألا َو ِاخ ِر ِم ْن ُه َما ًل َي ْج َت ِه ُد ِفي غ ْي ِر ِه (رواه مسلم‬

1192. Dari Aisyah radhiallahu 'anha juga, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu bersungguh-sungguh
dalam beribadat dalam bulan Ramadhan yang tidak sedemikian bersungguh-sungguhnya kalau
dibandingkan dengan bulan yang lainnya, juga di dalam sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan itu
beliau s.a.w. bersungguh-sungguh pula yang tidak sedemikian bersungguh-sungguhnya kalau
dibandingkan dengan hari-hari Ramadhan yang lainnya." (Riwayat Muslim)
146

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َّ
ُ َ َ َ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َل َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُل‬
ََ ‫ال ق ِولي الل ُه َّم ِإ َّن‬
‫هللا أرأيت ِإن ع ِلمت أي ليل ٍة ليلة القد ِر ما أقو ِفيها ق‬
ِ ‫وعنها قالت قلت يا رسو‬
ََ
ُ َُ
ِّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫عفو ت ِح ُّب العفو فاعف عني (رواه الترمذي) وق‬
1193. Dari Aisyah radhiallahu 'anha lagi, katanya: "Aku berkata: "Ya Rasulullah, bagaimanakah
pendapat Tuan, jikalau aku mengetahui pada malam apa tibanya lailatul-qadri itu, apakah yang harus
aku ucapkan pada malam itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Ucapkanlah: Maksudnya: Ya Allah,
sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, gemar memberikan pengampunan, maka ampunilah
aku."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

147

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 215
Keutamaan Bersiwak - Bersugi - Dan Perkara-perkara Kebiasaan

َ َ ُ َ
َ ْ ُ َ ْ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ
‫ال ل ْوًل أ ْن أش َّق َعلى أ َّم ِتي أ ْو َعلى‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ِ ‫عن أ ِبي ه َري َرة َر ِض َي هللا عنه أن َرسول‬
َ َ ِّ ُ َ َ َ ِّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َّ
)‫صال ٍة (متفق عليه‬
‫اك مع ك ِل‬
ِ ‫السو‬
ِ ‫اس لمرتهم ِب‬
ِ ‫الن‬
1194. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Andaikata tidak akan menjadikan keberatan bagi ummatku atau atas sekalian manusia,
nescayalah mereka itu akan aku perintahkan untuk bersiwak pada setiap kali untuk bersembahyang."
(Muttafaq 'alaih)

َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ال َك‬
ُ ‫َو َع ْن ُح َذ ْي َف َة َرض َي‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫وص ف ُاه‬
‫وم يش‬
‫الن‬
‫ن‬
‫م‬
‫ام‬
‫ق‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِّ ‫ب‬
)‫اك (متفق عليه‬
ِ ‫السو‬
ِ ِ
1195. Dari Hudzaifah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila bangun dari tidur, beliau
menggosok-gosok mulutnya - yakni gigi-giginya - dengan siwak." (Muttafaq 'alaih)

َ َ َ ْ َ َ
ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ُّ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
‫ور ُه ف َي ْب َعث ُه‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِسواكه وطه‬
ِ ‫وعن عا ِئشة َر ِض َي هللا عن َها قالت كنا ن ِعد ِلرسو ِل‬
ِّ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
)‫ص ِلي (رواه مسلم‬
‫هللا ما شاء أن يبعثه ِمن اللي ِل فيتسوك ويتوضأ وي‬
1196. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Kami semua menyediakan untuk Rasulullah
s.a.w. akan siwaknya serta air untuk berwudhu'nya, lalu ia dibangkitkan oleh Allah semahu waktu yang
diinginkan olehNya untuk membangkitkannya di waktu malam, lalu beliau s.a.w. bersiwak lalu
berwudhu' dan terus bersembahyang." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫الس‬
ِّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ ْك َث ْر ُت َع َل ْي ُك ْم في‬
َ
‫ل‬
‫اك (رواه‬
‫و‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ‫وعن أن‬
)‫البخاري‬
1197. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku perbanyakkan benar - untuk
menyuruh - kamu sekalian dalam hal bersiwak." (Riwayat Bukhari)

َ َّ َّ َ ُّ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َّ
ُ ْ َ
َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫ىء قال قلت ِلعا ِئش ِة ر ِض ي هللا عنها بأ ِي ش ي ٍء كان يبدأ الن ِبي‬
ٍ ‫َوعن ش َر ِيح ْب ِن ها ِن‬
َ ِّ ‫إ َذا َد َخ َل َب ْي َت ُه َق َال ْت ب‬
)‫اك (رواه مسلم‬
ِ ‫السو‬
ِ ِ
ِ
1198. Dari Syuraih bin Hani', katanya: "Aku berkata kepada Aisyah radhiallahu 'anha: "Dengan
amalan apakah yang dimulakan oleh Nabi s.a.w., jikalau beliau s.a.w. memasuki rumahnya?" Ia
menjawab: "Dengan bersiwak." (Riwayat Muslim)

ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ‫َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِّي‬
َ
ِّ
‫اك‬
ِ ‫السو‬
ِ ‫وعن أ ِبي موس ى ألاشع ِر ِ ر ِض ي هللا عنه قال دخلت على الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم وطرف‬
ُ َ َ
َ
‫َعلى ِل َسا ِن ِه (متفق عليه) َو َهذا ل ْفظ ُم ْس ِل ٍم‬
1199. Dari Abu Musa r.a., katanya: "Aku masuk ke tempat Nabi s.a.w. sedangkan hujung siwak
itu ada di lidah beliau s.a.w." (Muttafaq 'alaih)
Dan ini adalah lafaznya Imam Muslim.

َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫الس َو‬
َ ‫اك َم ْط َه َرة ل ْل َفم َم ْر‬
ِّ ‫ال‬
َ
‫ضاة ِل َّلر ِ ِّب‬
‫ق‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم‬
ِ
ِ ِ
َ ‫صحيحه ب َأ َسان‬
َ ‫صح‬
َ ‫يد‬
َ
َ ‫(رواه النسائي وابن‬
‫يح ٍة‬
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ‫خزيمة) ِفي‬
1200. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Siwak itu adalah
menyebabkan sucinya mulut dan menyebab adanya keredhaan Tuhan."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya dengan
isnad-isnad shahih.
Imam Bukhari Rahimahullah menyebutkan Hadis ini dalam kitab shahihnya sebagai ta'liq[62]
dengan shiqat jazam. Ia mengatakan: "Aisyah radhiallahu 'anha berkata: "Siwak itu dan seterusnya."

َ َ
َ ُ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫ال ال ِفط َرة خ ْمس أ ْو خ ْمس ِم َن‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ْ
ُ ََْ َْ َْ ُ ََْ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ
َّ ‫ص‬
ُّ ‫ف ْإلا ْب ِط َو َق‬
»‫الشا ِر ِب (متفق عليه) « ِلا ْس ِت ْح َد ُاد‬
‫ال ِفطر ِة ال ِختان و ِلاس ِتحداد وتق ِليم ألاظف ِار ونت‬
ْ
َّ َّ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ
‫الش ْع ِر ال ِذي َح ْو َل ال َف ْر ِج‬
‫حلق العان ِة وهو حلق‬

__________________________________________________________________________________
[62] Ta'liq maksudnya dengan membuang awal sanad dalam Hadis di atas. Hadis yang dita'liqkan itu disebut Hadis Mu'allaq.
Persoalan ini termasuk dalam Musthalah Hadis atau ilmu untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan
macam-macam nama Hadis, tingkatannya serta yangsebagainya lagi. Ada pun maksudnya dengan shighat jazam itu ialah
bahawa Hadis di atas itu diberi hukum yang mantap perihal keshahihannya.

148

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1201. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya:
"Kefitrahan kemurnian sejak kejadian manusia - itu ada lima hal, atau lima hal ini termasuk
dalam kefitrahan, iaitu berkhatan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan
mencukur misai." (Muttafaq 'alaih)
Alistihdad ialah mencukur 'anah iaitu bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan - lelaki atau pun
wanita.

َّ َّ َ
َ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
ُّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َع ْشر ِم َن ْال ِف ْط َر ِة َق‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا صلى‬
‫ق‬
‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها قالت‬
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ َ
ْ ُّ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ِّ َ َ ْ ِّ ُ َ ْ َ
َ
َّ
‫ص ألاظ َف ِار َوغ ْس ُل ال َب َر ِاج ِم َونتف ِإلا ْب ِط َو َحل ُق‬
‫السواك واس ِتنشاق اْل ِاء وق‬
ِ ‫الشا ِر ِب وِإعفاء ال ِلحي ِة و‬
َ
َ ‫ض َم‬
ْ َ‫الراوي َو َنس ْي ُت ْال َعاش َر َة إ ًَّل َأ ْن َت ُكو َن ْاْل‬
ُ ‫ْال َع َان ِة َو ْان ِت َق‬
َ ‫ض ُة َق‬
َ ‫اص ْاْلَ ِاء َق‬
َّ ‫ال‬
‫ال َو ِكيع َو ُه َو أ َح ُد ُر َوا ِت ِه‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ َ ُ َ َ
ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
َ ‫اص ْاْلَاء َي ْعني ْ ِلا ْست ْن‬
َ‫صابع و‬
َ ‫ألا‬
ُ ‫ِا ْن ِت َق‬
‫د‬
‫ق‬
‫ع‬
‫ي‬
‫ه‬
‫و‬
‫يم‬
‫ج‬
‫ال‬
‫و‬
‫ة‬
‫د‬
‫ح‬
‫و‬
‫اْل‬
‫اء‬
‫ب‬
‫ال‬
‫ب‬
»
‫م‬
‫اج‬
‫ر‬
‫ب‬
‫ال‬
«
)
‫مسلم‬
‫رواه‬
(
‫اء‬
‫ج‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِّ ُ َ ْ
َ
ُ
ً‫ص م ْن َها َش ْيئا‬
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ ‫الل ْح‬
ُّ
‫ق‬
‫ي‬
‫ًل‬
‫اه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫م‬
»
‫ة‬
‫ي‬
ِ ِ ‫« ِإعفاء‬
ِ

1202. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Ada sepuluh perkara termasuk kefitrahan - kemurnian sejak kejadian manusia, iaitu: mencukur
misai, membiarkan tumbuhnya janggut, bersiwak, menyedut air ke dalam hidung, memotong kuku,
membasuh ruas-ruas jari-jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan bercebok."
Yang meriwayatkan Hadis ini berkata: "Aku lupa pada yang kesepuluh, kecuali kalau yang
kesepuluh itu ialah berkumur."
Waki' berkata dan orang ini adalah salah seorang dari yang meriwayatkan Hadis ini:
Intiqashulma' ialah beristinja ' - bercebok." (Riwayat Muslim)
Albarajim dengan ha' muwahhadah dan jim iaitu ruas-ruas jari-jari dan i'faut-lihyah maknanya
ialah tidak mencukurnya sedikitpun daripada rambut janggut."

ِّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
‫الل َحى‬
ِ ‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال «أحفوا الشوا ِرب وأعفوا‬
)‫(متفق عليه‬
1203. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., katanya: "Guntinglah misai - yang
memanjang melebihi dua bibir - dan biarkanlah tumbuhnya janggut." (Muttafaq 'alaih)

149

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 216
Mengukuhkan Kewajiban Zakat Dan Huraian Tentang Keutamaannya
Serta Apa-apa Yang Berhubungan Dengan Zakat Itu

َ َ ُ َ َ
‫هللا ت َعالى‬
‫قال‬
ََ
َ َ َّ
ُ َ َ َ َّ
ُ
﴾٢٢﴿ .... ‫وأ ِقيموا الصالة وآتوا الزكاة‬

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan dirikanlah solat oleh kamu sekalian dan berikanlah zakat." (al-Baqarah: 43)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬
Allah Ta'ala berfirman juga:
َ َ
َّ ُ ُ َ َ
ْ ُ َ َّ
َ
َ
ُ
ِّ
ُ
َ
ُ‫الز َك َاة ۖ َو َذٰل ََ دين‬
َّ ‫الص َال َة َو ُي ْؤ ُتوا‬
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
‫الدين حنفاء وي ِقيموا‬
ِ ِ
ِ ‫وما أ ِمروا ِإًل ِليعبدوا الله مخ ِل ِصين له‬
ْ
﴾٢﴿ ‫ال َق ِِّي َم ِة‬
"Dan mereka tidaklah diperintah, melainkan untuk beribadat kepada Allah, penuh keikhlasan
mengerjakan agama untukNya, serta dengan kecondongan hati, demikian pula mendirikan solat dan
memberikan zakat. Yang sedemikian itu adalah agama yang benar." (al-Bayyinah: 5)

Allah Ta'ala berfirman lagi:

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬
ِّ َ ُ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ ً َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ
َ
﴾٨١٢﴿ .... ‫خذ ِمن أمو ِال ِهم صدقة تط ِهرهم وتز ِك ِيهم ِبها‬

"Ambillah sedekah dari sebahagian hartabenda mereka, untuk memberikan serta menyucikan
hati mereka." (at-Taubah: 103)

َّ َّ َ
ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َر ُسو‬
ْ ‫ال « ُبن َي ْإلا ْس َال ُم َع َلى َخ‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫س‬
‫م‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ً
َّ
ُ ‫َش َه َادة أن ًل إله إًل‬
َّ ‫الصالة َوإيتاء‬
َ ‫الزكاة َو َح ِّج ال َب ْي ِت َو‬
َّ ‫هللا َوأن ُم َح َّمدا َع ْبد ُه َو َر ُسوله َوإقام‬
‫ص ْو ِم‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ‫ض‬
َ ‫َر َم‬
)‫ان (متفق عليه‬
1204. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Agama Islam itu didirikan atas lima perkara, iaitu menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan
melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah, mendirikan solat,
memberikan zakat, beribadat haji di Baitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan." (Muttafaq 'alaih)

َ
َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫َو َع ْن َط ْل َح َة ْب َن ُع َب ْيد هللا َرض َي‬
ُ َ ُ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِم ْن أ ْه ِل‬
‫هللا‬
ِ ‫ال ج َاء َرجل ِإلى َرسو ِل‬
ِ ِ ِ
ََّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َّ ‫َن ْجد َثائ ُر‬
ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ ُ
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم‬
ِ ‫الرأ ِس نس َمع د ِوي صو ِت ِه وًل نفقه ما يقول حتى دنا ِمن َرسو ِل‬
ِ ٍ
َ
َ ْ َّ َ ْ َ ْ
َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
ْ
َ
َ ‫َفإذا ُه َو َيسأ ُل َعن إلا ْسالم ف‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫وات ِفي اليو ِم والليل ِة‬
‫ق‬
ٍ ‫هللا صلى الله علي ِه وسلم خمس صل‬
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ‫ضان‬
َ
ُ
ْ
َ ‫يام َش ْهر َر َم‬
َ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ ‫ال َر ُسول هللا‬
ُ ‫صلى الله عل ْيه وسل َم وص‬
َ ‫ال ًل إًل أن تط َّوع فق‬
َ ‫ال ه ْل عل َّي غي ُرهن ق‬
َ ‫َق‬
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ
َّ َّ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم‬
ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ‫ال ًَل إ ًَّل أ ْن َت َّط َّو َع َق‬
َ ‫الز َك َاة َف َق‬
َ ‫ال َه ْل َع َل َّي َغ ْي ُر ُه َق‬
َ ‫َق‬
‫ال َه ْل‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫ال وذك َر له َرسول‬
ِ َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ‫الر ُج ُل َو ُه َو َي ُقو ُل و‬
َ
ُ ‫هللا ًَل ُأز ُيد َع َلى َه َذا َو ًَل َأ ْن ُق‬
َّ
َ‫ص ِم ْن ُه َف َقال‬
َ ‫َع َل َّي َغ ْي ُر َها َق‬
َ
َّ ‫ال ًَل إ ًَّل أ ْن َتطوع فأدبر‬
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
َ
ْ
َ
ُ ُ
َ
)‫هللا صلى الله علي ِه وسلم أفلح ِإن صدق (متفق عليه‬
ِ ‫َرسول‬
1205. Dari Thalhah bin Ubaidullah bin Usman bin 'Amr bin Ka'ab at-Taimi r.a., katanya: "Ada
seorang lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w. iaitu dari penduduk Najad, kusut-masai rambut
kepalanya, kami dapat mendengarkan dengungan suaranya, tetapi tidak dapat kami fahami apa yang
diucapkan olehnya itu, sehingga ia menghampiri kepada Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba orang tersebut
menanyakan perihal Agama Islam. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda:
"Iaitu lima kali solat dalam sehari semalam." Ia bertanya: "Apakah tidak ada lagi kewajiban atas
diriku selain solat lima kali sehari semalam itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak ada, melainkan kalau
engkau ingin beribadat yang sunat-sunat." Rasulullah s.a.w. lalu menyambung sabdanya: "Dan
berpuasa dalam bulan Ramadhan." Orang itu bertanya: "Apakah tidak ada kewajiban lain selain itu?"
Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak, melainkan kalau engkau hendak beribadat yang sunat-sunat." Thalhah
berkata: "Rasulullah s.a.w. lalu menyebutkan kepada orang itu perihal zakat, lalu orang itu bertanya:
"Apakah tidak ada kewajiban lain atas diriku selain itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak ada,
melainkan kalau engkau hendak beribadat yang sunat-sunat." Orang itu lalu pergi dan ia berkata:
"Demi Allah, aku tidak akan menambah dari kewajiban-kewajiban itu dan tidak pula akan aku
menguranginya." Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Orang itu akan berbahagia jikalau ia benar
kata-katanya." (Muttafaq 'alaih)

150

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

ْ َ
َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َب َع َث ُم َع ًاذا َرض َي‬
‫هللا َع ْن ُه ِإلى ال َي َم ِن‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما أن الن ِبي صلى‬
ِ
ِ
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َّ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ
ُ ُ ِّ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ‫َف َق‬
‫هللا ت َعالى‬
‫هللا ِفإن هم أطاعوا ِلذ ِلَ فأع ِلمهم أن‬
ِ ‫ال ادع ُه ْم ِإلى ش َهاد ِة أن ًل ِإله ِإًل هللا وأ ِني َرسول‬
َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ
ََ َ ْ َ ْ ََْ َ ََْ
‫ض َعل ْي ِه ْم‬
‫ذلَ فأع ِلمهم أن هللا افتر‬
‫افترض علي ِهم خمس‬
ٍ ‫صل َو‬
ِ ‫ات ِفي ك ِل يو ٍم وليل ٍة ف ِإن هم أطاعوا ِل‬
َ
ُ
ُ َ ُ ًَ َ
ْ َ
ُ
‫ص َدقة ت ْؤخذ ِم ْن أغ ِن َي ِائ ِه ْم وت َر ُّد َعلى ف َق َر ِائ ِه ْم (متفق عليه‬
1206. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. mengutus Mu'az r.a. ke
Yaman, lalu beliau s.a.w. bersabda:
"Ajaklah mereka itu untuk bersyahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku
adalah pesuruh Allah. Jikalau mereka sudah mentaati untuk melakukan itu, maka beritahukanlah
kepada mereka bahawasanya Allah mewajibkan atas mereka itu lima kali solat dalam setiap sehari
semalam. Jikalau mereka sudah mentaati yang sedemikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka
pula bahawasanya Allah mewajibkan sedekah - yakni zakat - atas mereka yang diambil dari golongan
yang kaya-kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada golongan yang fakir-fakir dari mereka."
(Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ُأم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
َ ‫الن‬
‫ل‬
‫اس َح َّتى‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما قال‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ َ
ُ ‫َي ْش َه ُد ْوا َأ ْن ًَل إ َل َه إ ًَّل‬
ُ ‫هللا َو َأ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو‬
‫ل‬
‫هللا وي ِقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ف ِإذا فعلوا ذ ِلَ عصموا‬
ِ
ِ ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ِّ َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ
)‫هللا (متفق عليه‬
ِ ‫ِم ِني ِدماءهم وأموالهم ِإًل ِبح ِق ِإلاسال ِم و ِحسابهم على‬
1207. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Aku diperintahkan - oleh Allah, supaya aku memerangi para manusia, sehingga mereka rela
menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad adalah
pesuruh Allah, mendirikan solat dan memberikan zakat. Jikalau mereka telah melakukan yang
sedemikian itu, maka terpeliharalah darah-darah serta harta benda mereka daripadaku, manakala
tentang hisab - yakni perhitungan amalan - mereka adalah terserah atas Allah." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َو َك‬
ُ ‫ان َأ ُبو َب ْكر َرض َي‬
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
ُ ‫ال َْلَّا ُت ُو ِّف َي َر ُسو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ل‬
‫هللا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ ‫اس وقد ق‬
َ ‫َع ْن ُه َوكف َر من كف َر ِمن الع َرب فقال ع َم ُر َر ِض َي هللا عنه كيف تقا ِت ُل الن‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ُ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ‫ص َم م ِّني َم َاله‬
ْ
َّ
َّ
ُ
ْ
َ
َ ‫ولوا ًل إله إًل هللا ف َمن قال َها فقد ع‬
ُ ‫اس َحتى َيق‬
َ
َ
‫الن‬
‫ل‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ق‬
ِ ‫الله علي ِه وسلم أ ِمرت أن أ‬
ِِ
ِ ُِ
َ َ ُ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َ ْ َ َ
َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ‫َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ َق‬
‫الزكاة‬
‫هللا لقا ِتلن من فر بين الصال ِة والزك ِاة فإن‬
ِ ‫هللا فقال أبو بك ٍر و‬
ِ ‫ونفسه ِإًل ِبح ِق ِه و ِحسابه على‬
َ َّ َّ َ
َ
ْ َ َ َّ
ُ ‫َح ُّق ْاْلَال َوهللا َل ْو َم َن ُعوني ع َق ًاًل َك ُان ْوا ُي َؤ ُّد َون ُه إ َلى َر‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ل َقاتل ُت ُه ْم َعلى َم ْن ِع ِه‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َِ َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُّ‫ص ْد َر َأبي َب ْكر للق َتال َف َع َر ْف ُت َأ َّن ُه ْال َحق‬
َ
َ ‫ال ُع َم ُر َرض َي هللا عنه ف َوهللا َما ه َو إًل أن َرأ ْيت هللا قد ش َرح‬
َ ‫َق‬
ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
ِ
)‫(متفق عليه‬
1208. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Ketika Rasulullah s.a.w. telah meninggal dunia, dan Abu
Bakar r.a. telah menjadi khalifah, telah menjadi kafirlah orang Arab yang kembali pada kekafiran. Umar
r.a. berkata kepada Abu Bakar r.a.: "Bagaimanakah dasarnya engkau memerangi para manusia itu,
sedangkan Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi para manusia, sehingga
mereka mengucapkan La ilaha illallah, maka barangsiapa yang mengucapkan sedemikian itu,
sungguh-sungguh ia telah terpelihara daripadaku akan harta benda dan dirinya melainkan dengan
haknya yakni yang sudah ditentukan dalam Agama Islam. Ada pun hisabnya orang itu adalah atas
Allah." Abu Bakar menjawab: "Demi Allah, nescayalah aku akan memerangi orang yang
memperbezakan antara solat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Demi Allah
andaikata orang-orang itu enggan memberikan kepadaku ikatan-ikatan - yang berhubungan dengan
ketentuan zakat - yang dahulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah s.a.w., nescayalah aku akan
memerangi mereka sebab keengganan memberikannya itu." Setelah itu Umar berkata: "Demi Allah,
tidaklah keterangan Abu Bakar itu melainkan aku telah melihat bahawa Allah telah membuka dada Abu
Bakar untuk dasar melakukan peperangan, maka aku berpendapat bahawa itulah yang hak - yakni
benar." (Muttafaq 'alaih)

ْ ُ
َ َّ َّ َ ِّ َّ َ َ ً ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ
ْ َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم أخ ِب ْرِني ِب َع َم ٍل ُي ْد ِخل ِني ال َج َّنة‬
‫وعن أ ِبي أيوب ر ِض ي هللا عنه أن رجال قال ِللن ِب ِي‬
َ ‫ال َت ْع ُب ُد‬
َّ ‫الص َال َة َو ُت ْؤتي‬
ُ ‫هللا َو ًَل ُت ْشر ُك ب ِه َش ْي ًئا َو ُت ِق‬
َّ ‫يم‬
َ ‫َق‬
َّ ‫الز َك َاة َو َت ِص ُل‬
)‫الر ِح َم (متفق عليه‬
ِ
ِ ِ
1209. Dari Abu Ayyub r.a. bahawasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w.:
"Beritahukanlah kepada aku perihal sesuatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga!"
Beliau s.a.w. bersabda: "Supaya engkau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu
denganNya, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mempereratkan ikatan kekeluargaan." (Muttafaq
'alaih)

َ َّ
َّ َّ َ َّ َّ َ َ ً َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َف‬
َ ‫ال َيا َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫هللا ُدل ِني َعلى‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه أن أعر ِابيا أتى الن ِبي صلى‬
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ُ َ َ َّ ُ ُ َ ً ْ َ
‫وضة‬
‫الصالة َوتؤ ِتي الزكاة اْلفر‬
‫هللا ًل تش ِر ُك ِب ِه شيئا وت ِقيم‬
‫عم ٍل ِإذا ع ِملته دخلت الجنة قال تعبد‬
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ ‫ض‬
َ ‫وم َر َم‬
َّ ‫ال‬
َ ‫النب ُّي‬
ُ ‫َو َت‬
ُ ‫ص‬
َ ‫ال َو َّال ِذي َن ْف ِس ي ب َي ِد ِه ًل أز ُيد َعلى َهذا فل َّما َولى ق‬
َ ‫ان َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َم ْن‬
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ
ْ
َ َ ُ َْ
)‫َس َّر ُه أ ْن َي ْنظ َر ِإلى َر ُج ٍل ِم ْن أ ْه ِل ال َج َّن ِة فل َي ْنظ ْر ِإلى َهذا (متفق عليه‬
151

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1210. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya ada seorang A'rab - penghuni pendalaman negeri
Arab - menemui Nabi s.a.w. lalu berkata: "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku akan sesuatu amalan
yang apabila aku mengerjakannya, maka aku dapat memasuki syurga." Beliau s.a.w. menjawab:
"Supaya engkau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu denganNya, mendirikan solat,
memberikan zakat yang diwajibkan dan berpuasa Ramadhan." Orang itu lalu berkata: "Demi Zat yang
jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaanNya, aku tidak akan menambah dari itu semua." Setelah
orang itu pergi, Nabi s. a.w . lalu bersabda: "Barangsiapa yang suka jikalau melihat seseorang lelaki
dari ahli syurga, maka hendaklah melihat orang itu tadi." (Muttafaq 'alaih )

َ َّ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
َ َ َّ
َ َّ
َْ ْ َ ْ َ َ
‫الصال ِة َوِإ َيت ِاء‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َعلى ِإق ِام‬
‫هللا ر ِض ي هللا عنه قال بايعت الن ِبي‬
ِ ‫وعن ج ِر ِير ب ِن عب ِد‬
ُ ْ ُّ َ َ َّ
)‫ص ِح ِلك ِ ِّل ُم ْس ِل ٍم (متفق عليه‬
‫الزك ِاة والن‬

1211. Dari Jarir bin Abdullah r.a., katanya: "Aku berbai’ah kepada Nabi s.a.w. untuk tetap
mendirikan solat, me nunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ
َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َما م ْن‬
َ
‫ل‬
‫ص ِاح ِب ذ َه ٍب َوًل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ َ
َ
َّ َ ْ ِّ َ ُ َ َّ
َ ‫ص ِّف َح ْت َل ُه‬
ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ
‫ص َفا ِئ ُح ِم ْن ن ٍار فأ ْح ِم َي َعل ْي َها ِفي ن ِار َج َه َّن َم‬
ِ ‫ِفض ٍة ًل يؤ ِدي ِمن َها حق َها ِإًل ِإذا كان يوم ال ِقيام ِة‬
َ َْ
َ
َ ‫يد ْت َل ُه في َيوم َك‬
َ ‫َف ُي ْك َوى ب َها َج ْن ُب ُه َو َجب ُين ُه َو َظ ْه ُر ُه ُك َّل َما َب َر َد ْت ُأع‬
‫ان ِم ْق َدا ُر ُه خ ْم ِس َين ألف َس َن ٍة َح َّتى‬
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ ‫ُي ْق َض ى َب ْي َن الع َباد ف َي َرى َسبيل ُه إ َّما إلى ال َج َّنة َوإ َّما إلى‬
َ ‫ال َو ًَل‬
َ ‫يل َيا َر ُسو َل هللا فاإلب ُل ق‬
َ ‫النار ِق‬
‫ص ِاح ِب‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ِّ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ِّ َ ُ َ
‫القيام ِة ب ِطح لها ِبق ٍاع قرق ٍر أوفر‬
ِ ‫ِإ ِب ٍل ًل يؤ ِدي ِمنها حقها و ِمن ح ِقها حلبها يوم ِور ِدها ِإًل ِإذا كان يوم‬
ُ
َ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ً َ ً َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
ْ‫وًل َها ُر َّد َع َليه‬
ْ
‫ما كانت ًل يف ِقد ِمنها ف ِصيال و ِاحدا تطؤه ِبأخفا ِفها وتعضه ِبأفو ِاهها كلما مر علي ِه أ‬
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َْ
َ
َ ‫ُأ ْخ َر َاها في َي ْوم َك‬
‫ان ِم ْق َدا ُر ُه خ ْم ِس َين ألف َس َن ٍة َح َّتى ُي ْق َض ى َب ْي َن ال ِع َب ِاد ف َي َرى َس ِبيل ُه ِإ َّما ِإلى ال َج َّن ِة َوِإ َّما‬
ٍ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ‫صاحب َب َقر َو ًَل َغ َنم ًَل ُي َؤ ِّدي م ْن َها َح َّق َها إ ًَّل إ َذا َكان‬
َ
َّ ‫إ َلى‬
َ
َ
َ
َ ‫ال َو ًَل‬
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
‫ل‬
‫ق‬
‫م‬
‫ن‬
‫غ‬
‫ال‬
‫و‬
‫ر‬
‫ق‬
‫ب‬
‫ال‬
‫ف‬
‫هللا‬
‫و‬
‫س‬
‫ا‬
‫ي‬
‫يل‬
‫ق‬
‫ار‬
‫الن‬
‫ر‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ً
ُ‫ض َب ُاء َت ْن َط ُحه‬
ُ
ْ ‫ص ُاء َو ًَل َج ْل َح ُاء َو ًَل َع‬
ْ
ْ
ْ
َ ُ َ َ ُ َْ
َ
َ ‫س ف َيها َعق‬
ِ َ ‫يوم ال ِقيام ِة ب ِطح ل َها ِبق ٍاع ق ْرق ٍر ًل يف ِقد ِمن َها شيئا لي‬
َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ
َ َْ
َ
َ ‫وًل َها ُ َّد َع َل ْيه ُأ ْخ َر َاها في َي ْوم َك‬
‫ان ِم ْق َدا ُر ُه خ ْم ِس َين ألف َس َن ٍة‬
‫ِبقر ِونها وتطؤه ِبأظال ِفها كلما مر علي ِه أ‬
‫ر‬
ِ
ٍ ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ ‫َح َّتى ُي ْق َض ى َب ْي َن ْالع َباد َف َي َرى َسبي َل ُه إ َّما إلى ال َج َّنة َوإ َّما إلى‬
َ ‫النار قيل َيا َر ُسو‬
َ ‫هللا فال َخ ْي ُل ق‬
ُ ‫ال ال َخ‬
‫ل‬
‫يل‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َِ ِ َ
ِ ِ ِ
َ
َ
َّ
ََ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
‫ثالثة ِه َي ِل َر ُج ٍل ِوزر َو ِه َي ِل َرج ٍل ِستر و ِه َي ِل َرج ٍل أجر فأ َّما ال ِتي ِه َي له ِوزر ف َرجل َرَبط َها ِرَي ًاء وفخ ًرا و ِن َو ًاء‬
َ ََ ُ َ َ ْ ُ َ َ
َّ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ
ْ َ ْ َ َّ ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
‫هللا ِفي‬
ِ ‫هللا ثم لم ينس حق‬
ِ ‫على أه ِل ِإلاسال ِم ف ِهي له ِوزر وأما ال ِتي ِهي له ِستر فرجل ربطها ِفي س ِب ِيل‬
َ
َ َ ُ َ ْ َ َُ
َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
َ ْ
َ
‫هللا ِل ْه ِل ِإلا ْسال ِم ِفي َم ْر ٍج أ ْو‬
ِ ‫ورها وًل ِرق ِاب َها ف ِه َي له ِستر وأ َّما ال ِتي ِه َي له أجر ف َرجل َربط َها ِفي س ِب ِيل‬
ِ ‫ظه‬
َ
َ
َُ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ُ َّ
َ
َ ‫الر ْو‬
َ ‫َر ْو‬
َّ ‫ض ٍة َف َما َأكل ْت ِم ْن َذ ِل ََ اْلَ ْرج أ ْو‬
‫ض ِة ِم ْن ش ْي ٍء ِإًل ك ِت َب ل ُه َع َد َد َما أكل ْت َح َس َنات وك ِتب له‬
ِ
َ‫هللا َل ُه َع َد َد َآثارها‬
ُ ‫اس َت َّن ْت َش َر ًفا َأ ْو َش َر َف ْين إ ًَّل َك َت َب‬
ْ ‫َع َد َد َأ ْر َواث َها َو َأ ْب َوال َها َح َس َنات َو ًَل َت ْق َط ُع ط َو َل َها َف‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ ‫َو َأ ْر َواث َها َح َس‬
ُ ‫صاح ُب َها َعلى َن ْهر فشرَب ْت م ْن ُه َوًل ُير ُيد أ ْن َي ْسق َيها إًل كت َب‬
َ ‫ات َوًل َم َّر ب َها‬
‫هللا ل ُه َع َد َد َما‬
‫ن‬
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ َّ
َّ
ْ
َ َ َ ْ َ َ
َ ُ َ َ ‫ات ق‬
َ ‫هللا فال ُح ُم ُر ق‬
‫ال َما أن ِز َل َعل َّي ِفي ال ُح ُم ِر ش ْيء ِإًل َه ِذ ِه آلا َي ِة ال َفاذة‬
ِ ‫يل يا َرسول‬
ِ ٍ ‫ش ِربت حسن‬
َ ْ ْ
َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ً ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ
)‫] (متفق عليه‬١ - ٢ :‫ال ذ َّر ٍة ش ًّرا َي َر ُه} [ال َزل َزل ِة‬
‫الج ِامعة {فمن يعمل ِمثقال ذر ٍة خيرا يره ومن يعمل ِمثق‬
ُ َ َ
‫َو َهذا ل ْفظ ُم ْس ِل ٍم‬
1212. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang pun yang memiliki emas dan tidak pula yang memiliki perak, lalu ia tidak
menunaikan haknya - zakatnya - dari emas dan perak itu, melainkan apabila telah tiba hari kiamat - di
padang mahsyar - nanti dibuatkan untuknya beberapa lembaran dari api neraka lalu dipanaskanlah
dalam neraka Jahanam, kemudian diseterikalah lambung, kening dan belakangnya dengan
lembaran-lembaran tadi, setiap kali ia telah menjadi sejuk lalu dikembalikan lagi untuknya - yakni
dipanaskan dan diseterikakan lagi. Hal sedemikian itu terjadi dalam masa yang perkiraan lamanya
ialah selama lima puluh ribu tahun - menurut hitungan hari dunia, sehingga diputuskanlah antara
sekalian hamba Tuhan, lalu orang itu dapat mengetahui lebih lanjut mengenai nasib dirinya, samada ke
syurga atau samada ke neraka."
Rasulullah s.a.w. lalu ditanya: "Ya Rasulullah, kalau unta bagaimanakah?" Beliau s.a.w.
menjawab: "Tiada seorang pun yang memiliki unta yang ia tidak menunaikan haknya - yakni zakatnya,
dan setengah daripada haknya unta ialah memerah susunya di waktu ia didatangkan di tempat air - lalu
air susunya itu disedekahkan kepada siapa sahaja yan g memerlukan, melainkan apabila telah tiba hari
kiamat - di padang mahsyar -, maka dilebarkanlah di mukanya sebidang tanah luas lagi licin dan
unta-unta itu dalam keadaan yang gemuk-gemuk yang pernah dialaminya. Orang itu tidak akan
kehilangan seekor anak unta pun - yakni seluruh miliknya itu lengkap - dan semua untanya itu akan
menginjak-injaknya dengan kakinya serta menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali ia telah
dilaluinya oleh yang mula-mula, maka akan dikembalikan pula yang terakhirnya maksudnya terus
sahaja unta-unta itu berputar-putar untuk menginjaknya. Hal ini terjadi dalam suatu masa yang
perkiraan lamanya itu ialah lima puluh ribu tahun, sehingga diputuskanlan antara seluruh hamba
Tuhan, lalu orang itu akan mengetahui lebih lanjut mengenai nasibnya samada ke syurga atau samada
ke neraka."

152

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Beliau s.a.w. lalu ditanya: "Ya Rasulullah kalau lembu dan kambing, bagaimanakah?" Beliau
s.a.w. menjawab: "Tiada seorang ya ng memiliki lembu atau pun kambing yang ia tidak menunaikan
haknya - zakatnya, melainkan apabila telah tiba hari kiamat - di padang mahsyar -, maka dilebarkanlah
untuknya sebidang tanah luas lagi licin. Ia tidak akan kehilangan seekor pun dari ternaknya itu, di
dalamnya tidak ada yang bertanduk lengkung, tidak ada yang tidak bertanduk dan tidak ada pula yang
patah tanduknya. Semuanya itu menuberuknya dengan tanduk-tanduknya tadi dan menginjak-injaknya
dengan kaki-kakinya. Setiap kali ia telah dilalui oleh yang mula-mula, maka akan dikembalikan pula
yang terakhirnya. Hal ini terjadi dalam masa yang perkiraan lamanya itu ialah lima puluh ribu tahun,
sehingga diputuskanlah antara sekalian hamba Tuhan, lalu orang itu akan mengetahui lebih lanjut
mengenai nasibnya, samada ke syurga atau samada ke neraka."
Beliau s.a.w. lalu ditanya: "Ya Rasulullah, kalau kuda bagaimanakah?" Beliau s.a.w. menjawab:
"Kuda itu ada tiga macam. Ia bagi seseorang adalah merupakan dosa, ada pula yang bagi seseorang
merupakan tabir - untuk keperluan peribadi sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain, tetapi ada
yang bagi seseorang merupakan pahala. Ada pun kuda yang bagi seseorang itu merupakan dosa, ialah
kuda yang diikatnya - yakni dimilikinya - untuk dijadikan bahan riya' - yakni berpameran, lagi untuk
kemegahan atau untuk menentang kepada ummat Islam, maka kuda sedemikian inilah yang pemiliknya
dapat memperolehi dosa. Ada pun kuda yang dapat menjadi sebagai tabir ialah seseorang yang
mengikatnya - yakni memilikinya - untuk sabilillah, kemudian ia tidak melalaikan haknya Allah dalam
hal belakangnya - yakni untuk dinaiki atau kegunaan melakukan ketaatan atau pun di waktu ada
keperluan sendiri, bahkan tidak melalaikan pula akan lehernya - maksudnya diperhatikan apa-apa
yang menjadi kemaslahahan kuda tadi dan melindunginya dari bahaya - maka inilah kuda yang dapat
menjadi tabir. Ada pun kuda yang bagi pemiliknya merupakan pahala ialah seseorang yang
mengikatnya - yakni memilikinya - untuk kepentingan sabilillah sahaja dan diperuntukkan seluruh
ummat Islam, digembalakan di tanah yang penuh tanaman atau pun taman - yang banyak makanannya.
Maka tidaklah kuda itu makan sesuatu dari ladang atau taman itu, melainkan dicatatlah untuknya
beberapa kebaikan sebanyak apa yang dimakan oleh kuda tersebut, bahkan dicatatlah beberapa
kebaikan sebanyak hitungan kotorannya dan kencingnya. Tidak pula kuda itu menempuh dengan
kakinya lalu berlari ke sebuah atau dua buah bukit - lalu kembali lagi ke tempat penggembalaannya melainkan Allah mencatat untuknya beberapa kebaikan sebanyak hitungan bekas langkahnya dan juga
sebanyak kotoran-kotoran yang ada. Tidak pula pemiliknya itu melalui sesuatu sungai, lalu kuda itu
minum dari sungai tadi, sedangkan ia tidak mahu memberi minuman padanya, melainkan Allah
mencatat untuk pemiliknya itu beberapa kebaikan sebanyak hitungan tegukan yang diminumnya."
Beliau s.a.w. ditanya lagi: "Ya Rasulullah, kalau keldai bagaimanakah?" Beliau s.a.w.
menjawab: "Tiada sesuatu wahyu yang diturunkan kepada aku mengenai hal keldai ini, melainkan ayat
yang tersendiri maknanya sebegini tetapi menghimpun segala macam persoalan, iaitu - yang
maksudnya: "Barangsiapa yang mengerjakan seberat timbangan semut kecil dari kebaikan, maka ia
akan mengetahuinya dan barangsiapa yang mengerjakan seberat timbangan semut kecil, dari
keburukan, maka ia aka n mengetahuinya juga." (az-Zalzalah: 7-8) (Muttafaq 'alaih)
Dan ini adalah lafaznya Imam Muslim.

153

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 217
Wajibnya Puasa Ramadhan, Huraian Keutamaan Berpuasa Dan
Perkara-perkara Yang Berhubungan Dengan Puasa Itu

َ َ ُ َ َ
‫هللا ت َعالى‬
‫قال‬
Ta'ala berfirman:
َ َ َ Allah
َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ َ
ُ َْ
َ
ْ
ْ
‫ ِإلى قوِل ِه تعالى‬.... ﴾٨١٢﴿ .... ‫الصيام كما ك ِتب على ال ِذين ِمن قب ِلكم‬
ِ ‫يا أيها ال ِذين آمنوا ك ِتب عليكم‬
ْ
ْ
ِّ
ُُ
َ
َ
َ
َ ِّ
َ ‫ض‬
َ ‫ َش ْه ُر َر َم‬....
َّ ‫ان َّالذي ُأنز َل فيه ْال ُق ْر ُآن ُه ًدى ل‬
‫ات ِِّم َن ال ُه َد ٰى َوال ُف ْرق ِان ۖ ف َمن ش ِه َد ِمنكم‬
‫لن‬
ٍ ‫اس َو َب ِين‬
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ً َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َّ
َ
َ ُ َ
﴾٨١٢﴿ .... ۖ ‫يضا أ ْو َعل ٰى َس َف ٍر ف ِع َّدة ِِّم ْن أ َّي ٍام أخ َر‬
‫الشهر فليصمه ۖ ومن كان م ِر‬
"Wahai sekalian orang yang beriman! Diwajibkanlah puasa atas kamu sekalian sebagaimana
yang diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu sekalian itu," sampai kepada firmanNya: "Bulan
ramadhan yang di dalamnya itu diturunkan al-Quran, sebagai: petunjuk untuk semua manusia dan
merupakan keterangan-keterangan dari petunjuk dan yang memperbezakan antara kebenaran dan
kesesatan. Maka barangsiapa di antara kamu sekalian ada yang menyaksikan bulan
Ramadhan,hendaklah berpuasa dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah
menurut hitungan yang tidak ia berpuasa itu pada hari-hari yang lain," sampai akhirnya ayat.
(al-Baqarah: 183 - 185)

ُ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُّ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال هللا عز وجل كل عم ِل‬
ِ ‫وعن أبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال قال رسو‬
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ِّ َ ‫ْ َ ِ َ َ ُ َّ ِّ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ي‬
‫الصيام جنة ف ِإذا كان يوم صو ِم أح ِدكم فال يرفث وًل‬
ِ ‫الصيام ف ِإنه ِلي وأنا أج ِز ِب ِه و‬
ِ ‫اب ِن آدم له ِإًل‬
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
ُ ُ
َ ‫ص َخ ْب فإ ْن َس َّاب ُه أ َحد أ ْو َق َاتل ُه َفل َي ُق ْل ِّإني‬
ْ ‫َي‬
َّ ‫وف َفم‬
ُ ‫صا ِئم َوال ِذي َن ْف‬
‫الصا ِئ ِم‬
‫س ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه لخل‬
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ
ْ
َ
َ َ َْ َ
َ َّ
َ ‫َأ ْط َي ُب ع ْن‬
‫لصا ِئ ِم ف ْر َح َت ِان َي ْف َر ُح ُه َما ِإذا أفط َر ف ِر َح ِب ِفط ِر ِه َوِإذا ل ِق َي َرَّب ُه ف ِر َح‬
‫هللا ِم ْن ِر ِيح ِاْل ْس َِ ِل‬
‫د‬
ِ
ِ
َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ ‫ب‬
‫اية له يترك طعامه وشرابه وشهوته ِمن أج ِلي‬
ٍ ‫ص ْو ِم ِه (متفق عليه) وهذا لفظ ِرواي ٍة البخ ِاري و ِفي ِرو‬
َ َ َ َ ُ َ ِّ ِ
ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
ْ
‫الصيام ِلي وأنا أج ِزي ِب ِه والحسنة ِبعش ِر أمث ِالها و ِفي ِرواي ٍة ِْلس ِل ٍم كل عم ِل اب ِن آدم يضاعف الحسنة‬
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ُ‫الص ْو َم َف َّإن ُه لي َو َأ َنا َأ ْجزي به َي َد ُع َش ْه َو َت ُه َو َط َع َامه‬
ُ
َ
َ
َّ ‫ال هللا تعالى إًل‬
َ ‫ب َعشر أ ْمثا ِل َها إلى س ْب ِعمئ ِة ض ْع ٍف ق‬
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َِ ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ َ
َ
َ
َ ِّ
َ
َّ ‫ ِل‬.‫م ْن أ ْجل‬
‫هللا ِم ْن‬
ِ ‫ ف ْرحة ِعند ِفط ِر ِه وف ْرحة ِعند ِلق ِاء َرِب ِه ولخلوف ِف ِيه أطي ُب ِعند‬:‫لصا ِئ ِم ف ْرحتان‬
ِ
ِ
َِ ‫ِر ِيح ا ِْل ْس‬

1213. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah 'Azzawajalla berfirman - dalam Hadis qudsi: "Semua amal perbuatan anak Adam - yakni
manusia - itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, kerana sesungguhnya puasa itu adalah untukKu
dan aku akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai - dari kemaksiatan serta
dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara kamu sekalian itu berpuasa,
janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh
seseorang atau dilawan oleh permusuhan, maka hendaklah ia berkata: "Sesungguhnya aku sedang
berpuasa." Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman ke-kuasaanNya, nescayalah bau
gamat dari mulut seseorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.
Seseorang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan dan ia dapat merasakan kegembiraannya,
iaitu apabila ia berbuka, ia pun bergembiralah dan apabila telah bertemu dengan Tuhannya, ia pun
gembira dengan adanya amalan puasanya." (Muttafaq 'alaih)
Dan ini adalah lafaz riwayat Imam Bukhari.
Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan: Allah berfirman dalam Hadis qudsi: "Orang
yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya kerana taat pada perintahKu - Allah.
Puasa adalah untukKu dan Aku akan memberikan balasannya, sedang sesuatu kebaikan itu dibalas
dengan sepuluh kali lipat gandanya."
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: "Setiap amal perbuatan anak Adam - yakni manusia
itu, yang berupa kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya dengan sepuluh kalinya sehingga tujuh
ratus kali lipat gandanya."Allah Ta'ala berfirman : "Melainkan puasa, kerana sesungguhnya puasa itu
adalah untukKu dan Aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan
syahwatnya, juga makanannya semata-mata kerana ketaatannya pada perintahKu. Seseorang yang
berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan, sekali kegembiraan di waktu berbukanya dan sekali
lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Nescayalah bau gamat mulut orang yang berpuasa itu
lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi."

ْ َ َْ ْ َ ُ
َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫ال َم ْن َأ ْن َف َق َز ْو َج ْين في‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫اب ال َج َّن ِة‬
‫و‬
‫ب‬
‫أ‬
‫ن‬
‫م‬
‫ي‬
‫ود‬
‫ن‬
‫هللا‬
‫يل‬
‫ب‬
‫س‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ َّ
َ
َ ‫َيا َع ْب َد هللا َه َذا َخير َف َم ْن َك‬
ُ
ْ
ْ ‫ان م ْن َأ‬
ْ
ْ
َ ‫الص َالة ُدع َي م ْن‬
َّ
‫الصال ِة َو َمن كان ِمن أه ِل ال ِج َه ِاد د ِع َي‬
‫اب‬
‫ب‬
‫ل‬
‫ه‬
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ‫الص َد َقة ُدع َي من‬
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ِّ ‫م ْن َباب ْالج َه ِاد َو َمن كان من أهل‬
َّ ‫الرَّيان َو َمن كان من أهل‬
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ‫اب‬
ِ ِ
ِ ‫الصي ِام َ د ِع َي ِمن ُب‬
َ
َْ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ ُ
َ ُ َ ِّ َ
َ ُ َ ‫الصدقة ق‬
َ‫هللا ما على من د ِعي ِمن ِتل‬
‫َب‬
ِ ‫ال أبو بك ٍر َر ِض َي هللا عنه ِبأ ِبي أنت وأ ِمي يا َرسول‬
ِ َّ ‫اب‬
ِ
َْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ََ
َْ
َ َُ َ َ
َ ‫ألا ْب َواب م ْن‬
َ ‫ألا َبواب ُك ِِّل َها َف َق‬
‫رو‬
‫ال «َ َع ْم َوأ ْر ُجو أ ْن تكون ِم ْن ُه ْم (متفق‬
َ
‫ل‬
‫ت‬
‫ن‬
‫م‬
‫د‬
‫ح‬
‫أ‬
‫ى‬
‫ع‬
‫د‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ه‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ض‬
‫ر‬
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
)‫عليه‬
154

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1214. Dari Abu Hurairah r.a. lagi bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang menafkahkan sepasang binatang - yakni dua ekor kuda, lembu atau pun unta
- dalam kepentingan fi-sabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu syurga dengan ucapan:
"Wahai hamba Allah, inilah yang lebih baik." Maka jikalau seseorang itu dari golongan ahli solat, ia
akan dipanggil dari pintu Solat, barangsiapa yang termasuk dalam ahli jihad, ia akan dipanggil dari
pintu Jihad, barangsiapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu Rayyan maknanya puas atau kenyang minuman, barangsiapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia
dipanggil dari pintu Shadaqah."
Abu Bakar r.a. berkata: "Biabi anta wa ummi ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi
seseorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu, tetapi apakah ada seseorang yang dipanggil dari
semua pintu itu?"
Beliau s.a.w. menjawab: "Ya, ada dan aku mengharapkan agar anda termasuk dalam golongan
orang yang dipanggil dari segala pintu tadi." (Muttafaq 'alaih)

َ ُ َ ُ ً َ َّ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
‫ال ل ُه‬
‫وعن سه ِل ب ِن سع ٍد ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال ِإن ِفي الجن ِة بابا يق‬
َ
ْ َ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َّ َّ
َ َ ُ ُ َ َ ‫َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َن‬
ُ َ
‫ومون ًل‬
‫وم ال ِق َي َام ِة ًل َي ْدخ ُل ِم ْن ُه أحد غيرهم يقال أين الصا ِئمو فيق‬
‫الريان يدخل ِمنه الصا ِئمون ي‬
ََ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ
)‫يدخل ِمنه أحد غيرهم ف ِإذا دخلوا أغ ِلق فلم يدخل ِمنه أحد (متفق عليه‬
1215. Dari Sahl bin Sa'ad r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Sesungguhnya di dalam syurga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Rayyan - maknanya:
Puas dan kenyang minum. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat.
Tidak ada seorang yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu itu.
Dikatakanlah: "Manakah orang-orang yang berpuasa." Mereka itu lalu berdiri, lalu tidak seorang pun
yang dapat masuk dari pintu Rayyan tadi selain orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah
masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutuplah, jadi tidak seorang pun lagi yang dapat memasukinya."
(Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫َو َع ْن َأبي‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َما م ْن َع ْب ٍد َي‬
ُ ‫ص‬
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫وم‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫د‬
‫خ‬
‫ال‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ر‬
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ
ً
َ
َْ
)‫هللا ِإًل باعد هللا ِبذ ِلَ اليو ِم وجهه ع ِن الن ِار سب ِعين خ ِريفا (متفق عليه‬
ِ ‫يو ًما ِفي س ِب ِيل‬

1216. Dari Abu Said r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fi-sabilillah - yakni semata-mata
menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya - yakni dirinya kerana puasanya tadi, sejauh perjalanan tujuh puluh tahun dari neraka." ( Muttaf aq 'alaih)

َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ‫ض‬
َ ‫ص َام َر َم‬
ْ ‫ان إ َيم ًانا َو‬
َ ‫ال َم ْن‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫اح ِت َس ًابا‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى‬
ِ
َ ُ
َ
َْ
)‫غ ِف َر ل ُه َما ت َق َّد َم ِم ْن ذن ِب ِه (متفق عليه‬
1217. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kerana didorong oleh keimanan dan mengharapkan
keredhaan Allah, maka diampunkanlah untuk dosa-dosanya yang terdahulu." (Muttafaq 'alaih)

ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن ُه َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫اب ال َج َّن ِة‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ِإذا جاء رمضان ف ِتحت أبو‬
ِ
ِ
َّ
ِّ
ُ
َ
َّ
َ
ُ َ
ُ ‫َو ُغ ِِّل َق ْت ْأب َو‬
)‫اطين (متفق عليه‬
ِ ‫اب الن ِار وص ِفد ِت الشي‬
1218. Dari Abu Hurairah r.a. lagi bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Apabila bulan Ramadhan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu syurga, ditutuplah
pintu-pintu neraka dan diikatlah semua syaitan." (Muttafaq 'alaih)

ُ َ
ْ ْ َْ
ْ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ
َ ُ َّ ُ ْ َ َ
‫وموا ِل ُرؤ َي ِت ِه َوأف ِط ُروا ِل ُرؤ َي ِت ِه ف ِإ ْن غ ِب َي َعل ْيك ْم‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال ص‬
ِ ‫وعنه أن َرسول‬
ُ َ ُ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ َ َ
ُ
َ ْ ُ َ َ
‫ان ثال ِث َين (متفق عليه) َو َهذا ل ْفظ ال ُبخ ِار ِّ ِي َو ِفي ِر َو َاي ٍة ِْل ْس ِل ٍم ف ِإ ْن غ َّم َعل ْيك ْم‬
‫كملوا ِعدة شعب‬
ِ ‫فأ‬
ْ
َ
َ
ُ ‫َف‬
ُ ‫ص‬
‫وموا ثال ِث َين َي ْو ًما‬
1219. Dari Abu Hurairah r.a, juga bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Berpuasalah kerana melihat - rukyah - bulan dan berbukalah kerana melihat bulan. Maka
apabila terhalang oleh awan atas kamu sekalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban
sebanyak tiga puluh hari." (Muttafaq 'alaih)
Ini adalah lafaznya Imam Bukhari.
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:
"Maka jikalau tertutup oleh awan atas kamu sekalian, maka berpuasalah sebanyak tiga puluh
hari."

155

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 218
Dermawan Dan Melakukan Kebaikan
Serta Memperbanyakkan Kebaikan Dalam Bulan Ramadhan
Dan Menambahkan Amalan Itu Dari Yang Sudah-sudah
Apabila Tiba Sepuluh Hari Terakhir Dari Ramadhan Itu

َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ‫ال َك‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ان أ ْج َو َد َما‬
‫اس وك‬
‫الن‬
‫د‬
‫و‬
‫ج‬
‫أ‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما‬
ِ
ِ
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
ِ
ُ ‫ان َف ُي َدا ُس ُه‬
َ ‫ض‬
َ ‫ريل َو َك‬
َ ‫ض‬
َ ‫ريل َي ْل َق ُاه في ُك ِّل َل ْي َلة م ْن َر َم‬
َ ‫َي ُكو ُن في َر َم‬
ُ ‫ان ج ْب‬
ُ ‫ان ِح ْي َن َي ْل َق ُاه ج ْب‬
‫الق ْر َآن‬
‫ِر‬
ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ ِّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َف َل َر ُسو‬
‫ل‬
)‫الر ِيح اْلرسل ِة (متفق عليه‬
‫ن‬
‫م‬
‫ر‬
‫ي‬
‫خ‬
‫بال‬
‫د‬
‫و‬
‫ج‬
‫أ‬
‫يل‬
‫ر‬
‫ب‬
‫ج‬
‫اه‬
‫ق‬
‫ل‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ح‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

1220. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu adalah
sedermawan-dermawannya para manusia dan lebih-lebih lagi kedermawaannya itu ialah dalam bulan
Ramadhan ketika ditemui oleh Jibril. Jibril itu menemui beliau s.a.w. pada setiap malam bulan
Ramadhan lalu membacakan al-Quran padanya. Maka nescayalah Rasulullah s.a.w. itu, ketika ditemui
oleh Jibril, adalah lebih dermawan dalam memberikan kebaikan daripada angin yang dilepaskan
tiupannya." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ ْ َ َ َّ
َ َّ َّ َ
َّ
َ ‫هللا َع ْن َها َق َال ْت َك‬
ُ ‫َو َع ْن َعائ َش َة َرض َي‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا َدخ َل ال َعش ُر أ ْح َيا الل ْي َل‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
)‫َوأ ْي َقظ أهله وشد ِاْلئز َر (متفق عليه‬
1221. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. apabila telah masuk sepuluh
hari - yang terakhir dari Ramadhan - maka beliau s.a.w. menghidupkan malamnya - dengan
memperbanyakkan amalan ibadatnya, juga membangunkan isterinya - agar ikut memperbanyakkan
amalannya - serta menguatkan ikatan pinggangnya - yakni sebagai kata kinayah bahawa beliau s.a.w.
menjauhi untuk berkumpul - berketiduran - dengan isteri-isterinya." (Muttafaq 'alaih)

156

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 219
Larangan Mendahului Ramadhan Dengan Puasa Setelah Pertengahan Sya'ban,
Melainkan Bagi Orang Yang Biasa Berpuasa Pada Hari-hari Yang Sebelumnya
Atau Tepat Pada Kebiasaan Yang Dilakukannya,
Misalnya Bahawa Kebiasaannya Berpuasa Hari Isnin Dan Khamis
Lalu Bertepatan Dengan Itu

ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال ًل يتقدمن أحدكم رمضان ِبصو ِم‬
ْ
َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ‫َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َن‬
)‫ص ْم ذ ِل ََ ال َي ْو َم (متفق عليه‬
‫يو ٍم أو يومي ِن ِإًل أن يكو رجل كان يصوم صومه فلي‬
1222. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Janganlah seseorang di antara kamu sekalian itu mendahului Ramadhan dengan puasa sehari
atau dua hari, kecuali kalau seseorang itu biasa berpuasa tepat hari puasanya, maka hendaklah ia
berpuasa pada hari itu." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ ‫مض‬
َ ‫وم ْوا َق ْب َل َر‬
ُ ‫َو َعن ْابن َع َّباس َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ًَل َت‬
ُ ‫ص‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫ان‬
‫هللا صلى‬
ِ
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ٍ
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ ‫ص‬
َ‫وم ْوا ِل ُر ْؤ َي ِت ِه َو َأ ْف ِط ُروا ِل ُرؤ َي ِت ِه فإ ْن َحال ْت ُدون ُه غ َي َاية فأكملوا ثال ِث َين َي ْو ًما (رواه الترمذي) َوقال‬
ِ
ِ
َ ‫َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ
1223. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Janganlah kamu sekalian berpuasa sebelum Ramadhan. Berpuasalah Ramadhan itu kerana
melihat - yakni rukyah - bulan dan berbukalah kerana melihat bulan. Apabila terhalang di balik bulan
itu oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan tiga puluh hari."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ ‫صف م ْن َش ْع َب‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َذا َبق َي ن‬
َ
‫ل‬
‫ان‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ ََ َ
ََ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
‫فال تص‬
ِ َ ‫وموا (رواه الترمذي) وق‬
1224. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Apabila telah tertinggal separuh dari bulan Sya'ban, maka janganlah engkau berpuasa."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َ
ْ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َّ
َ
َ
َ ‫َو َع ْن َأبي ْال َي ْق َظان َع َّمار ْبن‬
‫ص َام ال َي ْو َم ال ِذي ُيش َُّ ِف ِيه ف َق ْد َع َص ى أ َبا‬
‫اس ٍر ر ِض ي هللا عنهما قال من‬
‫ي‬
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ َّ َ ِ َ ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
‫اس ِم صلى الله علي ِه وسلم (رواه أبو داود والترمذي) وقال ح ِديث حسن ص ِحيح‬
ِ ‫الق‬
1225. Dari Abulyaqzhan, iaitu 'Ammar bin Yasir radhiallahu 'anhuma, katanya: "Barangsiapa
yang berpuasa pada hari yang diragu-ragukanlah hari itu - yakni apakah masih Sya'ban atau kah sudah
masuk hari Ramadhan, maka ia telah bermaksiat dengan Abul Qasim - yakni Nabi Muhammad s.a.w."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi, dan Termidzi mengatakan bahawa
ini adalah Hadis hasan shahih.

157

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 220
Apa Yang Dibacakan Di Waktu Melihat Bulan Sabit
- Anak Bulan -Yakni Rukyatul Hilal

َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َْ ْ َ
‫ال الل ُه َّم‬
‫هللا ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان ِإذا رأى ال ِهالل ق‬
ِ ‫عن طلحة بن عبي ِد‬
َ
ْ ُ ُ َ ُ َ ُّ ‫َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ ِّ َ َر‬
َ ‫وخ ْير (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال‬
‫د‬
‫ش‬
‫أ ِهله علينا ِبالم ِن و ِإلايم ِان والسالم ِة و ِإلاسال ِم رِبي و بَ هللا ِهالل ر‬
ٍ
ٍ
‫َح ِديث َح َسن‬
1226. Dari Thalhah bin Ubaidullah r.a., bahawasanya Nabi s.a.w. itu apabila melihat bulan sabit
- yakni hilal, maka mengucapkan - yang maksudnya:
"Ya Allah, keluarkanlah bulan sabit itu dengan penuh keberkatan dan keimanan, keselamatan
dan keIslaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Inilah bulan sabit membawa petunjuk dan
kebaikan."
Diriwayatkan oleh ImamTermidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

158

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 221
Keutamaan Bersahur Dan Melewat-lewatkannya
Selama Mana Tidak Takut Menyingsingnya Fajar

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ
ً َ
ُ ‫الس‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
ُّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َت َس َّح ُر ْوا َفإ َّن في‬
َ
‫ل‬
‫ور َب َركة‬
‫ح‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫س ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ‫عن أن‬
)‫(متفق عليه‬
1227. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bersahurlah kamu sekalian, kerana
sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkatannya." (Muttafaq 'alaih)

َ
َ َّ َّ َ
ُ ُ َّ
ُ ‫َو َع ْن َزْيد ْبن َثابت َرض َي‬
ُ َ َ َ َّ َ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ث َّم ق ْم َنا ِإلى‬
‫هللا‬
ِ ‫ال تسح ْرنا مع َرسو ِل‬
ِ ٍ ِ ِ ِ
ً
َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
)‫ال ق ْد ُر خ ْم ِسين َآية (متفق عليه‬
‫الصال ِة ِقيل كم كان بينهما ق‬
1228. Dari Zaid bin Tsabit r.a., katanya: "Kami bersahur bersama Rasulullah s.a.w. kemudian
kami berdiri untuk melakukan solat - yakni Solat Subuh." Kepadanya ditanyakan: "Berapa jarak waktu
antara kedua-duanya itu?" Yakni antara selesainya sahur dengan berdirinya untuk solat Subuh. Ia
menjawab: "Sekira cukup membaca lima puluh ayat." (Muttafaq 'alaih)

ُ
َ َّ َّ َ
َ
َ ِّ َ َّ
ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
ُ َ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ُمؤ ِذن ِان ِبالل َو ْاب ُن أ ِ ِّم‬
‫هللا‬
ِ ‫ال كان ِل َرسو ِل‬
ِ
ِ ِ
ُِّ ُ ْ َ ِّ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ ً ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َُْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإن ِبالًل يؤ ِذن ِبلي ٍل فكلوا واشربوا حتى يؤ ِذن ابن أ ِم‬
ِ ‫وم فقال رسول‬
ٍ ‫مك ت‬
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ ‫َم ْك ُتوم َق‬
)‫ال َول ْم َيك ْن َب ْي َن ُه َما ِإًل أ ْن َين ِز َل َهذا َو َي ْرقى َهذا (متفق عليه‬
ٍ
1229. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu mempunyai dua
orang juru azan, iaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya Bilal itu berazan di waktu masih malam - yakni sebelum menyingsingnya fajar
shadik, maka makanlah dan minumlah kamu sekalian - untuk bersahur - sehingga Ibnu Ummi Maktum
berazan - sebagai tanda masuknya waktu Subuh." Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma berkata: "Tidak ada
jaraknya antara kedua-dua orang juru azan itu, melainkan kalau yang ini turun - yakni Bilal - lalu yang
ini - yakni Ibnu Ummi Maktum - naik." Maksudnya jarak waktu antara kedua-duanya itu tidak terlalu
lama. (Muttafaq 'alaih)

َ َُْ ُ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ‫ص ُل َما َب ْي َن ص َيامنا‬
َّ
َ
َ ‫َو َع ْن َع ْم ُرو ْبن ْال‬
ُ
ْ ‫ال َف‬
َ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ق‬
‫ع‬
ِ ‫اص ر ِض ي هللا عنه أن رسو‬
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُ ََْ َ ْ ْ َ َ
َ
َّ
)‫اب أكلة السح ِر (رواه مسلم‬
ِ
ِ ‫وصي ِام أه ِل ال ِكت‬
1230. Dari 'Amr bin al-'Ash r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Pemisahan - yakni perbezaan - antara puasa kita dengan puasanya kaum ahlulkitab - yakni
kaum Yahudi dan Nasrani - itu ialah adanya makan sahur." (Riwayat Muslim)

159

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 222
Keutamaan Menyegerakan Berbuka Dan Apa Yang Digunakan Untuk
Berbuka Itu Serta Apa Yang Dibacakan Setelah Selesai Berbuka

َ َُْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
َّ َّ َ
َّ ‫ال‬
َّ
َ
ُ
َ‫اس ب َخ ْير ما‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
ُ ‫ال ًَل َي َز‬
ُ ‫الن‬
َ
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫عن سه ِل ب ِن سع ٍد ر ِض ي هللا عنه أن رسو‬
ٍ ِ
ْ ْ ْ ُ
)‫َع َّجلوا ال ِفط َر (متفق عليه‬
1231. Dari Sahl bin Sa'ad r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada henti-hentinya orang-orang itu memperolehi kebaikan, selama mereka itu suka
menyegerakan berbuka." (Muttafaq 'alaih)

َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
‫ال ل َها َم ْس ُروق َر ُجال ِن ِم ْن‬
‫ال َدخل ُت أنا َو َم ْس ُروق على ع ِائشة ر ِض ي هللا عنها فق‬
‫وعن أ ِبي ع ِطية ق‬
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ َّ َ َّ َ
ْ ْ
َ
َ ْ
َ
َْ
َ‫ص‬
ْ ‫َأ‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِكال ُه َما ًل َيألو َع ِن الخ ْي ِر أ َح ُد ُه َما ُي َع ِ ِّج ُل اْلغ ِر َب َو ِإلافط َار َوآلاخ ُر‬
‫اب محم ٍد‬
‫ح‬
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ‫ال َع ْب ُد هللا َي ْعن ُّي ْاب ُن َم ْس ُعود َف َق َالت‬
ْ
ُ
ْ
َ ‫ُي َؤ ِ ِّخ ُر ْاْلغر َب َوإلافط َار فقالت َمن ي َع ِّج ُل اْلغر َب َوإلافط َار ق‬
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َّ َّ َ
َّ
َ
َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
)‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يصنع (رواه مسلم‬
ِ ‫هكذا كان رسول‬
1232. Dari Abu 'Athiyah, katanya: "Aku dan Masruq masuk ke tempat Aisyah radhiallahu 'anha,
lalu Masruq berkata padanya: "Ada dua orang lelaki dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. tidak
melalaikan kebaikan, yang seorang menyegerakan Maghrib dan berbuka, sedang yang lainnya
mengakhirkan Maghrib dan berbuka." Aisyah lalu bertanya: "Siapakah yang menyegerakan Maghrib
dan berbuka?" Masruq menjawab: "Iaitu Abdullah - yang dimaksudkan Abdullah bin Mas'ud." Aisyah
radhiallahu 'anha lalu berkata: "Demikian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w." (Riwayat
Muslim)

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
ُ ‫ال‬
ُ
ُ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
َ
َ
ُّ‫هللا َع َّز َو َج َّل َأ َحب‬
‫ل‬
‫هللا صلى‬
ِ ‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال قال رسو‬
َ ‫ِع َب ِادي إ َل َّي َأ ْع َج ُل ُه ْم ِف ْط ًرا (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِ
1233. Dari Abu Hurairah r.a., pula bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah 'Azzawajalla berfirman - dalam Hadis qudsi: "Yang paling aku cintai di antara
hamba-hambaKu ialah yang lebih menyegerakan berbukanya."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ َّ َّ َ
َّ
ْ َ َ َّ
ُ ‫َو َع ْن ُع َم َر ْب َن ْال َخ َّطاب َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِإذا أق َب َل الل ْي ُل ِم ْن‬
‫هللا‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َّ ‫َه ُاه َنا َو َأ ْد َب َر‬
َّ ‫س فق ْد أفطر‬
ُ ‫الن َه ُار ِم ْن َه ُاه َنا َوغ َرَب ِت الش ْم‬
)‫الصا ِئ ُم (متفق عليه‬
1234. Dari Umar bin al-Khattab r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Apabila malam telah menghadap - yakni datang - dari sebelah ini - yakni dari sebelah timur dan siang telah berlalu dari sebelah ini - yakni sebelah barat, juga matahari telah terbenam, maka
benar-benar sudah waktunya lah seseorang yang berpuasa itu berbuka," yakni jangan menunggu lama
lagi. (Muttafaq 'alaih)

َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫يم َع ْبد هللا ْبن َأبي َأ ْو َفى َرض َي‬
ُ َ َ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
َ ‫َو َع ْن َأبي إ ْب َراه‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫هللا‬
ِ
ِ ‫ال ِس ْرنا مع َرسو ِل‬
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ‫اج َد ْح ل َنا ف‬
َّ ‫صائم َف َل َّما َغ َرَبت‬
َ ‫ال َيا َر ُسو‬
ْ ‫ال ل َب ْعض ال َق ْوم َيا فال ُن ا ْنز ْل ف‬
َ ََُ
َ
َ
ْ
ُ
‫ل‬
‫هللا لو‬
‫ق‬
‫ق‬
‫س‬
‫م‬
‫الش‬
ِ
ِ
ِ ‫وهو‬
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ
‫ال فن َز َل ف َج َد َح ل ُه ْم فش ِر َب‬
‫أمسيت قال ان ِزل فاجدح لنا قال ِإن عليَ نهارا قال ان ِزل فاجدح لنا ق‬
َ
َ
َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫الل ْي َل َق ْد َأ ْق َب َل م ْن‬
ُ ُ
َ‫الصا ِئ ُم َوأ َشار‬
َّ ‫هاه َنا َف َق ْد أ ْف َط َر‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ثم قال ِإذا رأيتم‬
ِ ‫َرسول‬
ِ
ُ
ُ
َ ْ َ َّ
ْ َ َ
ْ « ‫ب َيده ق َب َل اْلَ ْشرق (متفق عليه) َق ْوله‬
‫يق ِباْل ِاء‬
‫اج َد ْح» ِب ِج ٍيم ث َّم َد ٍال ث َّم َح ٍاء ُم ْه َمل َت ْي ِن أ ْي اخ ِل ِط الس ِو‬
ِ ِِ ِ
ِِ
1235. Dari Abu Ibrahim iaitu Abdullah bin Abu Aufa radhiallahu 'anhuma, katanya: "Kami
berjalan - yakni bermusafir - bersama Rasulullah s.a.w. dan beliau s.a.w. berpuasa. Ketika matahari
terbenam, lalu beliau bersabda kepada sebahagian kaum - yang mengikuti perjalanan itu: "Wahai Fulan,
turunlah lalu masaklah roti itu dengan air untuk kami." Orang itu berkata: "Andaikata petang hari nanti,
tentunya lebih baik." Maksudnya: Oleh sebab nampak masih agak siang, maka alangkah baiknya kalau
waktu memasaknya roti itu menantikan agak petang sedikit. Beliau s.a.w. lalu bersabda lagi: "Turunlah
lalu masaklah roti dengan air untuk kami." Orang itu berkata lagi: "Sesungguhnya hari ini masih siang
bagi Tuan - untuk berbuka." Beliau s.a.w. bersabda lagi: "Turunlah, lalu masaklah roti dengan air untuk
kami."
Yang meriwayatkan Hadis ini berkata: "Orang yang disuruh tadi lalu turun, kemudian ia
memasak roti dengan air untuk orang ramai. Rasulullah s.a.w. lalu minum kemudian bersabda: "Apabila
kamu sekalian telah melihat waktu malam datang dari sebelah sini - yakni sebelah timur, maka
benar-benar sudah waktunya lah seseorang yang berpuasa itu berbuka."
Beliau bersabda demikian sambil menunjuk dengan tangannya ke arah sebelah timur. (Muttafaq
'alaih)
Sabdanya: Ijdah dengan menggunakan jim lalu dal lalu ha'yang kedua-duanya muhmalah,
maknanya ialah campurlah roti sawi dengan air.
160

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ِّ ِّ َّ
َ ‫َو َع ْن َس ْل َم‬
‫ال ِإذا أفط َر‬
‫ان ْب َن َع ِام ٍر الض ِب ِي الصح ِاب ِي ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم ق‬
َ ‫َأ َح ُد ُك ْم َف ْل ُي ْف ِط ْر َع َلى َت ْمر َفإ ْن َل ْم َيج ْد َف ْل ُي ْف ِط ْر َع َلى َم ٍاء فإ َّن ُه َط ُهور (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال‬
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ‫َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ
1236. Dari Salman bin 'Amr ad-Dhahabi ash-Shahabi r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Jikalau seseorang di antara kamu sekalian berbuka, maka hendaklah berbuka dengan kurma,
tetapi apabila tidak menemukan kurma, maka hendaklah berbuka dengan air, kerana sesungguhnya air
itu suci." Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa
ini adalah Hadis hasan shahih.

َ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأ َنس َرض َي‬
ُ ُ َ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫ات‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يف ِطر قبل أن ي‬
ٍ ‫ص ِلي على ُرط َب‬
ِ ‫ال كان َرسول‬
ِ ٍ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ َُ َ ْ َ
ْ ُ ْ َ ْ
ْ ُ
)‫ات ِم ْن َم ٍاء (رواه أبو داود والترمذي‬
ٍ ‫ف ِإن ل ْم تكن ُرط َبات فت َمي َرات ف ِإن ل ْم تكن ت َمي َرات َح َسا َح َس َو‬
َ ‫َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
1237. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu berbuka sebelumnya melakukan solat Maghrib - dengan beberapa biji kurma basah, tetapi apabila tidak ada kurma basah, maka berbuka
dengan kurma biasa, tetapi apabila tidak ada kurma, maka beliau s.a.w. minum beberapa teguk air."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

161

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 223
Perintah Kepada Orang Yang Berpuasa Supaya Menjaga Lidah Dan
Anggotanya Dari Pertengkaran, Saling Bermaki-makian Dan Sebagainya

َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ
َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫ص ْو ِم أ َح ِدك ْم فال‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإذا كان يوم‬
‫ق‬
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
َ
َ ‫ص َخ ْب َفإ ْن َس َّاب ُه َأ َحد أ ْو َق َات َل ُه َف ْل َي ُق ْل إ ِّني‬
ْ ‫َي ْر ُف ْث َو ًَل َي‬
)‫صا ِئم (متفق عليه‬
ِِ
ِ
1238. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Apabila pada hari seseorang di antara kamu sekalian itu berpuasa, maka janganlah ia
bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau
dilawan oleh musuh, maka hendaklah ia berkata: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." (Muttafaq
'alaih)

َ
َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ ‫الزور َو ْال َع َم َل به َف َل‬
َ ‫س ل َّله َح‬
ُّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َم ْن َل ْم َي َد ْع َق ْو َل‬
َ
‫اجة ِفي أ ْن‬
‫ي‬
‫وعنه قال قال الن ِبي صلى‬
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
)‫َي َد َع ط َع َام ُه َوش َر َاب ُه (رواه البخاري‬
1239. Dari Abu Hurairah r.a. juga, katanya: "Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tidak pula meninggalkan
berkelakuan dengan dasar dusta, maka tidak ada keperluannya bagi Allah dalam ia meninggalkan
makan dan minumnya." Maksudnya: Di waktu berpuasa itu hendaknya meninggalkan hal-hal di atas,
agar berpahala puasanya tadi. (Riwayat Bukhari)

162

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 224
Berbagai masalah dalam berpuasa

َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
‫ال ِإذا ن ِس َي أ َح ُدك ْم فأك َل أ ْو ش ِر َب‬
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ُ ‫ص ْو َم ُه َفإ َّن َما َأ ْط َع َم ُه‬
َ ‫َف ْل ُيت َّم‬
)‫هللا َو َس َق ُاه (متفق عليه‬
ِ
ِ
1240. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Apabila seseorang di antara kamu sekalian terlupa - bahawa ia berpuasa, lalu ia makan atau
minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya - yakni hal itu tidak membatalkan puasanya,
kerana sesungguhnya Allah itulah yang memberinya makan dan juga minumnya." (Muttafaq 'alaih)

ُ ‫ال َأ ْس َبغ ْال ُو‬
ُ ‫ال ُق ْل ُت َيا َر ُسو َل هللا َأ ْخب ْرني َعن ْال ُو‬
ُ ‫صب َر َة َرض َي‬
َ ‫َو َع ْن َلقيط ْبن‬
َ ‫ض‬
َ ‫وء َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫وء‬
‫ض‬
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ
َ ْ َ ْ َ ْ ِّ َ َ
َ
َ ‫صابع َو َب ِّال ْغ في ْ ِلا ْست ْن َشاق إ ًَّل أ ْن َت ُكو َن‬
َ ‫ألا‬
َ ‫صا ِئ ًما (رواه أبو داود والترمذي) َوق‬
‫ال َح ِديث‬
‫وخ ِلل بين‬
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
َ ‫َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
1241. Dari Laqith bin Shabirah r.a., katanya: "Aku berkata: "Ya Rasulullah, beritahukanlah
padaku perihal berwudhu'." Beliau s.a.w. bersabda: "Sempurnakanlah wudhu' itu, celah-celahilah
dengan air antara jari-jari, perdalamkanlah menghirup air dalam hidung, melainkan jikalau engkau
dalam keadaan berpuasa."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.

ْ ُ
َ َّ َّ َ
َ َ َ ْ َ َ
َّ
ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ُي ْد ِرك ُه ال َف ْج ُر َو ُه َو ُج ُنب ِم ْن‬
‫هللا‬
ِ ‫وعن عا ِئشة َر ِض َي هللا عن َها قالت كان َرسول‬
ُ ‫َأ ْهله ُث َّم َي ْغ َتس ُل َو َي‬
ُ ‫ص‬
)‫وم (متفق عليه‬
ِِ
ِ
1242. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. dicapai oleh fajar - yakni
didahului oleh menyingsingnya fajar, sedangkan beliau s.a.w. dalam keadaan berjanabah kerana
berkumpul dengan isterinya, lalu beliau s.a.w. mandi dan terus berpuasa." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق َال َتا َك‬
ُ ‫َو َع ْن َعائ َش َة َو ُأ ِّم َس َل َم َة َرض َي‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
ُ ‫ص‬
ْ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ُي‬
‫ل‬
‫بح ُج ُن ًبا ِم ْن‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ ‫َغ ْير ُح ُلم ث َّم َي‬
ُ ‫ص‬
)‫وم (متفق عليه‬
ٍ ِ
1243. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah s.a.w.
berpagi-pagi dalam keadaan berjanabah, bukannya kerana bermimpi - maksudnya kerana berkumpul
dengan isterinya, kemudian beliau berpuasa." (Muttafaq 'alaih)

163

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 225
Keutamaan Berpuasa Dalam Bulan Muharram, Sya'ban
Dan Bulan-bulan Yang Mulia - Asyhurul Hurum

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ ‫ض‬
َ ‫الص َيام َب ْع َد َر َم‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ ْف‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
ِّ ‫ض ُل‬
َ
‫ل‬
‫ان‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ْ
َ
)‫صالة الل ْي ِل (رواه مسلم‬
‫هللا اْلحرم وأفضل الصال ِة بعد الف ِريض ِة‬
ِ ‫ش ْه ُر‬
1244. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sebaik-baik berpuasa setelah bulan Ramadhan ialah dalam bulan Allah yang dimuliakan yakni Muharram - dan sebaik-baik solat setelah solat wajib ialah sollatullail - yakni solat sunat di
waktu malam." (Riwayat Muslim)

َ َ َ ْ َ
ُ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ
َ ‫وم م ْن َش ْهر َأ ْك َث َر م ْن َش ْع َب‬
ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ
‫ان‬
ِ
ِ ‫عن عا ِئشة َر ِض َي هللا عن َها قالت لم يك ِن الن ِب ُّي صلى الله علي ِه وسلم يص‬
ٍ
ً َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ
)‫ان ِإًل ق ِليال (متفق عليه‬
‫ف ِإنه كان يصوم شعبان كله و ِفي ِرواي ٍة كان يصوم شعب‬
1245. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Tidak pernah Nabi s.a.w. itu berpuasa dari
sesuatu bulan lebih banyak daripada Sya'ban, kerana beliau s.a.w. itu berpuasa dalam bulan Sya'ban itu
seluruhnya."
Dalam suatu riwayat disebutkan: "Beliau s.a.w. itu berpuasa dalam bulan Sya'ban, melainkan
sedikit sekali yang tidak - yakni sebahagian besar dalam bulan itu beliau s.a.w berpuasa." (Muttafaq
'alaih)

َ َّ َّ َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َّ
َ ‫َو َع ْن ُمج َيب َة ْال َباه َّلية َع ْن َأب َيها َأ ْو َع ِّم َها َأ َّن ُه َأ َتى َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ث َّم انطل َق فأت ُاه َب ْع َد‬
‫هللا‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ َ َ ‫َس َن ٍة َو َقد تغي َرت حاله َوه ْيئته فق‬
‫هللا أما تع ِرف ِني قال ومن أنت قال أنا الب ِاهلي ال ِذي‬
ِ ‫ال يا َرسول‬
َ َّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ً َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ْ
‫ِجئتَ عام ألاو ِل قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئ ِة قال ما أكلت طعاما منذ فارقتَ ِإًل ِبلي ٍل‬
َّ َّ َ
َ ‫َف‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َع َّذ ْب َت َن ْف َس ََ ُث َّم َقا َل‬
ً ‫الص ْبر َو َي‬
َّ ‫ص ْم َش ْه َر‬
َ ‫وما ِم ْن ُك ِّل َش ْهر َق‬
َ
‫ل‬
‫ال‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ‫ص ْم م َن ْال ُح ُرم َو ْات ُرك‬
ْ
ْ
ْ
َ
ُ ‫ال‬
ُ
َ
ْ
ُ
َ ‫ال زد ِني ق‬
َ ‫ال ص ْم ثالثة أ َّيام ق‬
َ ‫ال زد ِني ق‬
َ ‫ال ص ْم يومين ق‬
َ ‫ز ْد ِني َفإ َّن بي ُق َّوة ق‬
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِْ ِ
َ
ْ
ََ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ ‫ال بأ‬
ْ ُ ُ َ ُُ
ْ ُ
َ َ ُ َ ُُ
)‫الث فضمها ثم أرسلها (رواه أبو داود‬
ِ ‫ص ِاب ِع ِه الث‬
ِ ‫صم ِمن الحر ِم واترك صم ِمن الحر ِم واترك وق‬
َ ‫الصبر» َر َم‬
َّ ‫َو « َش ْه ُر‬
‫ضان‬
ِ
1246. Dari Mujibah al-Bahiliyah dari ayahnya atau dari bapa saudaranya - yakni saudara lelaki
dari ayahnya, bahawasanya ia - ayah atau bapa saudaranya itu - menemui Rasulullah s.a.w. kemudian
pergi lagi. Selanjutnya ia menemui Rasulullah s.a.w. lagi setelah setahun, tetapi hal-ehwal serta keadaan
tubuhnya telah berubah. Ia lalu berkata: "Ya Rasulullah, apakah Tuan tidak mengenal lagi kepada aku?"
Beliau s.a.w. bertanya: "Siapakah engkau?" Ia menjawab: "Aku adalah al-Bahili yang datang kepada
Tuan tahun yang lalu." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Apakah yang menyebabkan perubahan dirimu,
padahal engkau dahulu baik sekali keadaan tubuhmu?" Ia menjawab: "Aku tidak pernah makan sesuatu
makanan sejak aku berpisah dengan Tuan dahulu, melainkan di waktu malam." Rasulullah s.a.w. lalu
bersabda: "Kalau begitu, engkau telah menyiksa dirimu sendiri," kemudian beliau s.a.w. melanjutkan
sabdanya: "Berpuasalah dalam bulan Shabar - yakni bulan Ramadhan - dan sehari sahaja dalam setiap
bulan lainnya." Ia berkata: "Tambahkanlah itu untuk aku, sebab sesungguhnya aku masih ada
kemampuan lebih dari itu." Beliau s.a.w. bersabda: "Berpuasalah dua hari." Ia berkata:
"Tambahkanlah!" Beliau s.a.w. bersabda: "Berpuasalah tiga hari." Ia berkata: "Tambahkanlah!" Beliau
s.a.w. bersabda: "Berpuasalah bulan-bulan mulia - iaitu Rejab, Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram dan tinggalkanlah, berpuasalah dari bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah, berpuasalah dari
bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah." Beliau s.a.w. bersabda demikian dengan menunjukkan tiga
batang jari-jarinya lalu mengumpulkannya dan kemudian membukanya - maksudnya tiga hari puasa lalu
tiga hari tidak dan demikian seterusnya. (Riwayat Abu Dawud)
Syahrush shabri atau bulan Sabar yakni bulan Ramadhan.

164

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 226
Keutamaan Berpuasa Dan Lain-lain,
Dalam Hari-hari Sepuluh Pertama Dari Bulan Zulhijjah

َّ َّ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َما م ْن َأ َّيام ْال َع َم ُل‬
َ
‫ل‬
‫الص ِال ُح‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما قال‬
ِ
ِ
ٍ
ٍ ‫وع ِن َ اب ِن عب‬
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ َ َ
َ ‫ف َيها أ َح ُّب إ َلى هللا م ْن هذه ْألا َّيام َي ْعني أ َّيام ال َع ْشر َقال ْوا َيا َر ُسو َل هللا َو ًَل الج َه ُاد في‬
‫ال َوًل‬
‫هللا ق‬
‫ل‬
‫بي‬
‫س‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
)‫هللا ِإًل َر ُجل خ َر َج ِبنف ِس ِه َو َم ِال ِه فل ْم َي ْر ِج ْع ِم ْن ذ ِلَ ِبش ٍيء (رواه البخاري‬
ِ ‫ال ِج َهاد ِفي س ِب ِيل‬

1247. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidak ada hari-hari yang mengerjakan amalan soleh pada hari-hari itu yang lebih dicintai oleh
Allah daripada hari-hari ini," yakni hari-hari sepuluh - yang pertama dari Zulhijjah.
Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, apakah juga tidak lebih dicintai oleh Allah untuk
mengerjakan jihad fi-sabilillah?" maksudnya: Untuk mengerjakan jihad, apakah tidak lebih dicintai oleh
Allah kalau dilakukan dalam hari-hari selain hari-hari pertama dari bulan Zulhijjah itu.
Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari selain hari-hari sepuluh
itu untuk berjihad fi-sabilillah, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, kemudian
tidak kembali dengan membawa sesuatu apa pun dari yang tersebut - yakni setelah berjihad lalu mati
syahid. " (Riwayat Bukhari)

165

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 227
Keutamaan Berpuasa Pada Hari Arafah, 'Asyura Dan Tasu'a

َّ َّ َ
َ َُْ ُ َ َ ََ ََ َ ْ َ َ
َ ‫ال ُسئ َل َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َع ْن‬
َ ‫صوم َي ْوم َع َر َف َة َق‬
َ
‫ل‬
‫ال‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي قتادة ر ِض ي هللا عنه‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ ِّ َ ُ
)‫اض َية َوال َبا ِق َية (رواه مسلم‬
ِ ‫يك ِفر السنة اْل‬
1248. Dari Abu Qatadah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. ditanya perihal berpuasa pada hari
Arafah - iaitu tarikh 9 Zulhijjah. Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Puasa pada hari itu dapat menghapuskan
dosa pada tahun yang lampau serta tahun yang akan datang." (Riwayat Muslim)

َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ُ َّ َ ْ َ ُ
َّ َ ْ َ َ
‫ور َاء َوأ َم َر‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم صام يوم عاش‬
ِ ‫اس َر ِض َي هللا عن ُه َما أن َرسول‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
)‫يام ِه (متفق عليه‬
ِ ‫ِب ِص‬
1249. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. berpuasa pada hari
'Asyura - iaitu tarikh 10 bulan Muharram - dan memerintahkan - ummatnya - untuk berpuasa pada hari
itu pula. (Muttafaq 'alaih)

ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي َق َت َاد َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫اش‬
‫ل‬
‫ور َاء‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم س ِئل عن ِصي ِام يو ِم ع‬
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ِّ َ ُِ َ َ َ
)‫اضية (رواه مسلم‬
ِ ‫فقال يك ِفر السنة اْل‬
1250. Dari Abu Qatadah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. ditanya perihal berpuasa pada hari
'Asyura - tarikh 10 Muharram, Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Puasa pada hari itu dapat menghapuskan
dosa tahun yang lampau." (Riwayat Muslim)

َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َعن ْابن َع َّباس َرض َي‬
ُ ُ َ ‫ال َق‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫يت ِإلى ق ِاب ٍل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ل ِئن ب ِق‬
ِ ‫ال َرسول‬
ِ ٍ
ِ ِ َ
َّ
َّ َ ُ َ
َ
)‫اسع (رواه مسلم‬
ِ ‫لصومن الت‬
1251. Dari Ibnu Abbas radh iallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Nescayalah jikalau aku masih tetap hidup sampai tahun hadapan, tentulah aku akan berpuasa
pada hari kesembilan - bulan Muharram yakni Tasu'a." (Riwayat Muslim)

166

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 228
Sunatnya Berpuasa Enam Hari Dari Bulan Syawal

ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫وب َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫َع ْن َأبي َّأ ُي‬
‫ل‬
‫ان ث َّم أت َب َع ُه ِس ًّتا‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال من صام رمض‬
ِ
ِ
َ َ َ َّ ِ َ ْ
َّ
ْ
َ
)‫ِمن شو ٍال كان ك ِصي ِام الده ِر (رواه مسلم‬
1252. Dari Abu Ayyub r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berpuasa
dalam bulan Ramadhan kemudian mengikutinya dengan enam hari dari bulan Syawal, maka ia adalah
seperti berpuasa setahun penuh." (Riwayat Muslim)
Enam hari bulan Syawal itu boleh di permulaan bulan yakni tarikh 2 sampai dengan 7 Syawal
dan boleh pula di pertengahan atau di akhir bulan. Jadi asalkan bulan Syawal boleh. Boleh juga
dipersambungkan atau dipisah-pisahkan, seperti dilakukan tarikh 2, 5, 10, 20, 26 dan 28 Syawal. Tetapi
tarikh 1 Syawal jangan diamalkan berpuasa, sebab Eidul-fitri dan haram berpuasa pada harinya.

167

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 229
Sunatnya Berpuasa Pada Hari Isnin Dan Khamis

َّ َّ َ
ُ ‫َع ْن َأبي َق َت َاد َة َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ُسئ َل َع ْن‬
َ ‫صوم َي ْوم ْإلا ْث َن ْين َف َق‬
‫ل‬
‫ال‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ََّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
)‫ذ ِل ََ يوم وِلدت ِف ِيه ويوم ب ِعثت أو أن ِزل علي ِف ِيه (رواه مسلم‬
1253. Dari Abu Qatadah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. ditanya perihal berpuasa pada hari
Isnin, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Itu adalah hari yang aku dilahirkan di dalamnya dan hari yang aku
diangkat sebagai Rasul atau hari yang pada aku diturunkan al-Quran." (Riwayat Muslim)

ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ
ُ ْ َ َُْ ُ
‫وم ِإلاث َن ْي ِن‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم قال تعرض ألاعمال ي‬
ِ ‫وعن أ ِبي ه َري َرة َر ِض َي هللا عنه عن َرسو ِل‬
َ
َ ‫ض َع َملي َو َأ َنا‬
َ ‫َو ْال َخميس َف ُأ ِح ُّب َأ ْن ُي ْع َر‬
َ ‫صا ِئم (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن َو َر َو ُاه ُم ْس ِلم ِبغ ْي ِر‬
ِ
ِ ِ
َّ ‫ِذ ْكر‬
‫الص ْو ِم‬
ِ
1254. Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w. katanya:
"Ditunjukkanlah amalan-amalan itu - oleh para malaikat kepada Allah Ta'ala - pada hari
Isnin dan Khamis, maka aku suka jikalau amalan aku itu ditunjukkan, sedangkan aku dalam keadaan
berpuasa."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan, Hadis
ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, tanpa menyebutkan berpuasa.

َ َ َ ْ َ َ
ْ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم يتحرى‬
‫ص ْو َم ِإلاث َن ْي ِن‬
ِ ‫وعن عا ِئشة َر ِض َي هللا عن َها قالت كان َرسول‬
َ ‫َو ْال َخميس (رواه الترمذي) َو َق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِ
1255. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. berusaha keras untuk
berpuasa pada hari Isnin dan Khamis - kerana besarnya keutamaan yang terdapat di dalamnya."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

168

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 230
Sunatnya Berpuasa Tiga Hari Dalam Setiap Bulan

َْ َ
ْ َّ َ ْ
َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ُ ‫ألا ْف‬
َ ‫ض ُل‬
َ ‫ص ْو ُم‬
‫يل الثا ِن َي َعش َر‬
‫يض و ِهي الث ِالث عشر والر ِابع عشر والخ ِامس عشر و ِق‬
‫ب‬
‫ال‬
‫ام‬
‫ي‬
‫ألا‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ه‬
‫و‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َّ َ
َ َ َ َ َّ ‫الثال َث َع َش َر َو‬
ُ ‫الصح‬
ُ ‫يح ْاْلَ ْش ُه‬
‫ور ُه َو ألا َّو ُل‬
ِ َّ ‫الر ِابع عش َر و‬
ِ ‫و‬
Yang lebih utama sekali ialah berpuasa tiga hari itu dijatuhkan dalam hari-hari bidh - yang
maknanya putih - yakni pada tarikh 13, 14 15. Ada yang mengatakan iaitu tarikh 12, 13 dan 14, tetapi
yang shahih dan masyhur ialah pendapat yang pertama.

َ ََ َ
َ َ ُ َّ َّ َ
َ َّ
َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
َ ‫ال َأ ْو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫الث ِص َي ِام ثالث ِة أ َّي ٍام ِم ْن‬
‫صا ِني خ ِل ِيلي‬
ٍ ‫صلى الله عل ْي ِه َو َسل َم ِبث‬
ِ
ْ َ َ ِْ َ ِّ ُ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ
َ
َ
َ
)‫ك ِل شه ٍر وركعتي الضحى وأن أو ِتر قبل أن أنام (متفق عليه‬
1256. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Aku diwasiatkan oleh kekasihku - yakni Nabi
Muhammad s.a.w. dengan tiga macam perkara, iaitu berpuasa tiga hari dari setiap bulan, melakukan dua
rakaat solat sunat Dhuha dan supaya aku bersembahyang witir sebelum aku tidur." (Muttafaq 'alaih)

َ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َّ
َ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ْ
َ
ْ
َ
‫الث ل ْن أ َد َع ُه َّن َما ِعش ُت‬
‫ث‬
‫ب‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ي‬
‫يب‬
‫ب‬
‫ح‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ص‬
‫و‬
‫أ‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫اء‬
‫د‬
‫الد‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
‫ر‬
‫ر‬
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ َِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ َ
ُّ ‫ص َالة‬
َ َ َ ُ ْ
َّ َ َ َ
)‫الض َحى ِوبأ ْن ًل أن َام َح َّتى أو ِت َر (رواه مسلم‬
ِ ‫ِب ِصي ِام ثالث ِة أي ٍام ِمن ك ِ ِّل ش ْه ٍر و‬

1257. Dari Abuddarda' r.a., katanya: "Aku diwasiatkan oleh kekasihku - yakni Nabi Muhammad
s.a.w. dengan tiga macam perkara. Aku sama sekali tidak akan meninggalkannya selama aku hidup,
iaitu berpuasa tiga hari dari tiap-tiap bulan, melakukan solat sunat Dhuha dan supaya aku tidak tidur
dulu sebelum aku bersembahyang witir." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫َو َع ْن َع ْبد هللا ْبن َع ْم ُرو ْبن ْال‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم‬
َ
‫ل‬
‫ص ْو ُم‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ا‬
‫م‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫هللا‬
‫ي‬
‫ض‬
‫اص‬
‫ع‬
‫ر‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ َ
ِّ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ ِّ ُ ْ
ََ َ
)‫ثالث ِة أ َّي ٍام ِمن ك ِل شه ٍر صوم الده ِر ك ِل ِه (متفق عليه‬
1258. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w.
bersabda: "Berpuasa tiga hari dari tiap-tiap bulan adalah sama dengan berpuasa setahun penuh."
(Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ ‫هللا َع ْن َها َأ َك‬
ُ ‫َو َع ْن ُم َع َاذ َة ْال َع َدو َي َة َأ َّن َها َس َأ َل ْت َعائ َش َة َرض َي‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َي‬
ُ ‫ص‬
‫ل‬
‫وم‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ ‫م ْن ُك ِّل َش ْهر َث َال َث َة َّأيام قالت ن َع ْم فقلت م ْن أ ِّي الش ْهر كان َي‬
ُ ‫ص‬
‫وم قالت ل ْم َيك ْن ُي َب ِالي ِم ْن أ ِّ ِي الش ْه ِر‬
ِ
ٍ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ ‫َي‬
ُ ‫ص‬
)‫وم (رواه مسلم‬
1259. Dari Mu'adzah al-'Adawiyah, bahawasanya ia bertanya kepada Aisyah radhiallahu 'anha:
"Apakah Rasulullah s.a.w. itu berpuasa sebanyak tiga hari dari setiap bulan?" Aisyah radhiallahu anha
menjawab: "Ya." Aku - Mu'adzah - bertanya: "Dari bulan apa sahaja beliau s.a.w. berpuasa?" Aisyah
menjawab: "Beliau tidak memperdulikan dari bulan manakah beliau berpuasa itu." (Riwayat Muslim)

َّ َّ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ
َّ ‫ص ْم َت م َن‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
ُ ‫الش ْهر َث َال ًثا َف‬
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َذا‬
َ
‫ل‬
‫ص ْم‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫وعن أ ِبي ذ ٍر ر ِض ي هللا عنه قال‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ‫س َع ْش َر َة (رواه الترمذي) َو َق‬
َ ‫َث َال َث َع ْش َر َة َو َأ ْرَب َع َع ْش َر َة َو َخ ْم‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
1260. Dari Abu Zar r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau engkau berpuasa tiga hari dari sesuatu bulan, maka berpuasalah pada tarikh tiga
belas, empat belas dan lima belas."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ
َ َّ َّ َ
َ ْ َّ
َ َ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ
ُ ‫ان َرض َي‬
ُ ُ َ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َيأ ُم ُرنا ِب ِص َي ِام أ َّي ِام‬
‫هللا‬
ِ ‫ال كان َرسول‬
ِ ‫وعن قتادة بن ِملح‬
ْ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ ْ َ َ ََ
)‫يض ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (رواه أبو داود‬
‫ب‬
‫ال‬
ِ ِ
1261. Dari Qatadah bin Milhan r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kami
untuk berpuasa dalam hari-hari bidh - yang maknanya putih, iaitu pada tarikh tiga belas, empat belas dan
lima belas." (Riwayat Abu Dawud)

ْ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫ال َك‬
ُ ‫َو َعن ْابن َع َّباس َرض َي‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َق‬
‫ل‬
‫يض ِفي‬
‫ب‬
‫ال‬
‫ام‬
‫ي‬
‫أ‬
‫ر‬
‫ط‬
‫ف‬
‫ي‬
‫ًل‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
‫حض ٍر وًل سف ٍر (رواه النسائي) ِب ِإسن ٍاد حس ٍن‬
1262. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma: "Rasulullah s.a.w. itu tidak berbuka - yakni
berpuasa - pada hari-hari bidh - yang maknanya putih, baik beliau s.a.w. berada di rumah atau pun di
dalam perjalanan."
Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan isnad yang baik.

169

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Bab 231
Keutamaan Orang Yang Memberi Makan Berbuka
Kepada Orang Yang Berpuasa,
Keutamaan Orang Berpuasa Yang Makan Makanannya Di Depannya
Dan Doanya Orang Yang Makan Kepada Orang Yang Memberinya Makan

َ َ َ ً َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ُ ْ
َ
‫ان ل ُه‬
‫َع ْن َزْي ِد ْب ِن خ ِال ٍد الج َِه ِي ر ِض ي هللا عنه ع ِن الن ِب ِي صلى الله علي ِه وسلم قال من فطر صا ِئما ك‬
َ
ََ
َ َّ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
ُ ‫م ْث ُل َأ ْجره َغ ْي َر َأ َّن ُه ًَل ُي ْن َق‬
‫ص ِحيح‬
‫ص ِم ْن أ ْج ِر‬
ِ َ ‫الصا ِئ ِم ش ْيء (رواه الترمذي) وق‬
ِِ
ِ
1263. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Barangsiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia
memperolehi seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang
yang berpuasa - yang diberi makan tadi."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َ
َ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ َ
َ َ َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َدخ َل َعل ْي َها ف َق َّد َم ْت ِإل ْي ِه‬
‫وعن أ ِم عمارة ألانصا ِري ِة ر ِض ي هللا عنها أن الن ِبي‬
َْ َ ِّ َ ُ َ َّ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َ ‫صائ َمة َف‬
َ ‫َط َع ًاما َف‬
ُ ‫ال َر ُسو‬
َ ‫ال ُكلي َف َق َال ْت إ ِّني‬
َ
َ
‫ل‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم ِإن الصا ِئم تص ِلي علي ِه‬
‫ق‬
‫ق‬
ِ
ِ
ِِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ ‫ال َحتى يش َب ُعوا (رواه الترمذي) َوق‬
َ ‫ْاْلَ َال ِئ َك ُة إ َذا ُأ ِك َل ِعند ُه َحتى َيفرغوا َو ُر َّب َما ق‬
‫ال َح ِديث َح َسن‬
ِ
1264. Dari Ummu Umarah al-Anshariyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. masuk di
tempatnya, lalu ia menghidangkan sesuatu makanan kepada beliau s.a.w., kemudian beliau bersabda:
"Makanlah!" Ummu Umarah berkata: "Sesungguhnya aku ini berpuasa." Rasulullah s.a.w. lalu
bersabda: "Sesungguhnya orang yang berpuasa itu dimohonkan rahmat oleh para malaikat, apabila
ada orang yang makan makanannya di sisinya - yakni di tempatnya orang yang berpuasa tadi, sehingga
mereka selesai." Mungkin beliau s.a.w. bersabda: "Sampai orang-orang itu kenyang." Diriwayatkan
oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ
َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َج َاء إ َلى َس ْعد ْبن ُع َب َاد َة َرض َي‬
‫هللا َع ْن ُه ف َج َاء‬
‫س ر ِض ي هللا عنه أن الن ِبي صلى‬
ِ
ِ
ٍ ‫وعن أن‬
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ َ َ َ
َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم أ ْف َط َر ِع ْن َد ُك ُم‬
‫الصا ِئ ُمون َوأك َل ط َع َامك ُم ألا َبر ُار‬
‫ِبخب ٍز وزي ٍت فأكل ثم قال الن ِبي صلى‬
َ ‫ص َّل ْت َع َل ْي ُك ُم ْاْلَ َالئ َك ُة (رواه أبو داود) بإ ْس َن ٍاد‬
َ ‫َو‬
‫ص ِح ٍيح‬
ِ
ِِ

1265. Dari Anas r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. datang kepada Sa'ad bin Ubadah r.a., lalu Sa'ad
menyuakan roti dan minyak, kemudian beliau s.a.w. makan. Setelah selesai beliau s.a.w. mengucapkan
doa - yang maksudnya: "Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempatmu dan orang-orang yang
berbakti telah makan makananmu dan para malaikat memohonkan rahmat atasmu."
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

170

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB ITIKAF

Bab 232
I'tikaf

َْ ْ ْ ُ
َ َّ َّ َ
َّ
َ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ ‫ال َك‬
ُ ‫ان َر ُسو‬
َ
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ْع َت ِكف ال َعش َر ألا َو ِاخ َر ِم ْن‬
‫هللا‬
‫ق‬
‫ع ِن اب ِن عمر ر ِض ي هللا عنهما‬
ِ
َ ‫ض‬
َ ‫َر َم‬
)‫ان (متفق عليه‬
1266. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. itu mengerjakan i'tikaf
pada sepuluh hari yang penghabisan dari bulan Ramadhan." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ‫ض‬
َ ‫ألا َواخ َر م ْن َر َم‬
‫ان‬
ِ ِ ‫وعن عا ِئشة ر ِض ي هللا عنها أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم كان يعت ِكف العشر‬
َ َ َ ْ َّ ُ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َّ َ
ُ ‫ف َأ ْز َو‬
)‫اج ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه (متفق عليه‬
‫حتى توفاه هللا تعالى ثم ِاعتك‬
1267. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahawasanya Nabi s.a.w. mengerjakan i'tikaf pada sepuluh
hari penghabisan dari bulan Ramadhan, sehingga Allah 'Azzawajalla mematikannya, kemudian
beri'tikaflah para isteri beliau s.a.w. itu setelahnya." (Muttafaq 'alaih)

َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫ان َعش َرة أ َّي ٍام‬
‫وعن أبي هريرة ر ِض ي هللا عنه قال كان الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم يعت ِكف ِفي ك ِل رمض‬
َ ََْ
َ ‫َف َل َّما َك‬
َ ‫ف ع ْشر‬
َ ‫ان ْال َع ُام َّال ِذي ُقب‬
)‫ين َي ْو ًما (رواه البخاري‬
‫ك‬
‫ت‬
‫اع‬
‫يه‬
‫ف‬
‫ض‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
1268. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Nabi s.a.w. itu mengerjakan i'tikaf dalam setiap bulan
Ramadhan sebanyak sepuluh hari. Ketika pada tahun beliau s.a.w. dicabut ruhnya - yakni tahun
wafatnya, maka beliau s.a.w. mengerjakan i'tikaf sebanyak dua puluh hari." (Riwayat Bukhari)

171

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB HAJI

Bab 233
Haji

َ َ ُ َ َ
‫هللا ت َعالى‬
‫قال‬
Allah Ta'ala berfirman:

َ ْ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُّ
ً
َ َ
َ َّ
َّ ‫ َول َّله َع َلى‬....
﴾٥٢﴿ ‫اع ِإل ْي ِه َس ِبيال ۖ َو َمن ك َف َر ف ِإ َّن الل َه غ ِن ٌّي َع ِن ال َع ِاْل َين‬
‫اس ِحج البي ِت م ِن استط‬
‫الن‬
ِ ِ
ِ

"Allah mewajibkan atas semua manusia melakukan ibadat haji Baitullah, iaitu kepada orang
yang berkemampuan mengadakan perjalanan ke situ. Barangsiapa yang kafir, maka sesungguhnya
Allah itu Maha kaya - yakni tidak memerlukan - dari alam semesta." (ali-Imran: 97)

َّ َّ َ
َ
ُ ‫َو َعن ْابن ُع َم َر َرض َي‬
َ ‫هللا َع ْن ُه َما َأ َّن َر ُسو‬
ْ ‫ال ُبن َي ْإلا ْس َال ُم َع َلى َخ‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫س ش َه َاد ِة‬
‫م‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ َ
َ
َ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ً
َّ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
‫ل‬
‫هللا وإق ِام الصال ِة وِإيت ِاء الزك ِاة وح ِج البي ِت وصو ِم َرمضان (متفق‬
‫و‬
‫س‬
‫ا‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫م‬
‫ن‬
‫أ‬
‫و‬
‫هللا‬
‫ًل‬
‫إ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ر‬
ِ
ِ ‫أن ًل ِإ‬
)‫عليه‬
1269. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, bahawasanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Islam didirikan atas lima perkara, iaitu menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan
Allah dan bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berhaji
ke Baitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan." (Muttafaq ‘alaih)

َ ُ َّ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ‫َو َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي‬
ُ ُ َ َ َ َ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
‫اس ق ْد‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم فقال أيها الن‬
ِ ‫ال خطبنا َرسول‬
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُّ
َ
َّ
ْ
َ ‫َف َر‬
َ ‫هللا فسكت حتى قال َها ثالثا فق‬
َ ‫ض هللا عليكم الحج فحجوا فق‬
‫ال‬
ِ ‫ال َرجل أك َّل ع ٍام يا َرسول‬
َ ُ ْ َ
َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ُ ُ
‫ال ذ ُرو ِني َما ت َرك ُتك ْم ف ِإ َّن َما‬
‫هللا صلى الله علي ِه وسلم لو قلت نعم لوجبت وْلا استطعتم ثم ق‬
ِ ‫َرسول‬
َْ َُ َ َ َ ْ َ َ ََ
ْ ََُ َ ُ ُ َ َ َ
َ ْ
َْ َ
َ
‫ان ق ْبلك ْم ِبكث َر ِة ُسؤ ِال ِه ْم َواخ ِتال ِف ِه ْم َعلى أن ِب َي ِائ ِه ْم ف ِإذا أ َم ْرتك ْم ِبش ٍيء فأتوا ِم ْن ُه َما‬
‫ه لَ م ن ك‬
َ
ُ
َ
َ
ُ ‫اس َت َط ْع ُت ْم َوإذا َن َه ْي ُتك ْم َع ْن ش ْيء ف َد ُع‬
ْ
)‫وه (رواه مسلم‬
ٍ
ِ
1270. Dari Abu Hurairah r.a., bahawasanya: "Rasulullah s.a.w. berkhutbah kepada kami lalu
bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu sekalian akan
beribadat haji, maka kerjakanlah ibadat haji itu." Kemudian ada seorang lelaki bertanya: "Apakah itu
untuk setiap tahun, ya Rasulullah?" Beliau s.a.w. berdiam sahaja - yakni tidak menjawab pertanyaannya
tadi - kemudian orang itu menanyakannya sampai tiga kali. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Jikalau aku
menjawab: "Ya," nescayalah beribadat haji akan menjadi wajib setiap tahun sekali, dan tentu kamu
sekalian tidak akan mampu mengerjakannya." Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: "Tinggalkanlah aku yakni janganlah menanyakan padaku - apa-apa yang aku tinggalkan untuk kamu sekalian - yakni
apa-apa yang tidak aku sebutkan. Hanyasanya yang menyebabkan rosaknya orang-orang yang sebelum
kamu sekalian itu ialah kerana mereka terlampau banyak bertanya dan sentiasa menyalahi pada
Nabi-nabi mereka. Maka dari itu, apabila aku memerintahkan kepadan kamu sekalian dengan sesuatu
perkara, lakukanlah itu sekuat tenaga yang ada pada kamu sekalian dan jikalau aku melarang kamu
sekalian dari sesuatu perkara, maka tinggalkanlah ia." (Riwayat Muslim)

َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ َّ ُ َ
َ
َ
َ
‫ر‬
‫سول ِه ِقيل ثم ماذا‬
ِ ‫وعنه قال س ِئل الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم أي العم ِل أفضل قال ِإيمان ِباهللِ و‬
َ
َّ
َ
َ ُ ْ َ ‫َق‬
َ ‫يل ُث َّم َم َاذا َق‬
َ ‫هللا ِق‬
‫ال َح ٌّج َم ُبرور (متفق عليه) «اْلبرور» ُه َو ال ِذي ًل َي ْرت ِك ُب‬
ِ ‫ال ال ِج َهاد ِفي س ِب ِيل‬
ً
‫صاح ُب ُه ِف ِيه َم ْع ِص َية‬
ِ
1271. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya: "Rasulullah s.a.w. ditanya: "Amalan manakah yang
lebih utama?" Beliau s.a.w. menjawab: "Beriman kepada Allah dan RasulNya." Ditanya lagi:
"Kemudian apakah?" Beliau s.a.w. menjawab: "Jihad fi-sabilillah." Ditanya pula: "Kemudian apakah?"
Beliau s.a.w. menjawab: "Haji yang mabrur." (Muttafaq 'alaih)
Mabrur maknanya ialah orang yang mengerjakan haji itu tidak melakukan sesuatu kemaksiatan
di dalamnya.

َ ْ ُ ََ
َ َّ َّ َ
َ
َّ
َ ُ ُ ْ َ َ ‫َو َع ْن ُه َق‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل َم ْن َح َّج فل ْم َي ْرفث َول ْم َي ْف ُس ْق َر َج َع ك َي ْو ِم‬
‫هللا‬
ِ ‫ال س ِمعت َرسول‬
ْ َ
)‫َول َدت ُه ُّأم ُه (متفق عليه‬
1272. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa mengerjakan haji, lalu ia tidak berbuat kelalaian dan tidak pula mengerjakan
dosa - yakni kemaksiatan besar atau yang kecil tetapi berulang kali, maka ia akan kembali dari ibadat
hajinya itu - sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya - yakni tidak ada dosa dalam dirinya
sama sekali." (Muttafaq 'alaih)

َّ َّ َ
َ ‫َو َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
ُ ‫ال ْا‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
َ ‫لع ْم َر ُة إ َلى ْال ُع ْم َر ِة َك َّفا َرة ْلَا َب َين ُه َما َو ْال َح ُّج ْاْلَ ْب ُرو ُر َل ْي‬
‫ل‬
‫س‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َّ
)‫ل ُه َج َزاء ِإًل ال َج َّنة (متفق عليه‬
172

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1273. Dari Abu Hurairah r.a. juga bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Umrah ke umrah
yang berikutnya adalah menjadi penutup dosa dalam waktu antara dua kali amalan umrah itu, manakala
haji mabrur - rujuk keterangannya dalam Hadis 1271 di muka sebelah - , maka tidak ada balasan bagi
yang melakukannya itu melainkan syurga." (Muttafaq 'alaih)

ُْ َ َ
َُ َ ََ ُ َ َُ ََ ََْ َ َ َْ َ َ ْ ََ
ُ ‫َو َع ْن َعائ َش َة َرض َي‬
‫ال لك َّن‬
‫هللا َع ْن َها قال ْت قل ُت َيا َر ُسو َل هللا نرى ال ِجهاد أفضل العم ِل أفال نج ِاهد فق‬
ِ
ِ
ْ
َ ‫َأ ْف‬
)‫ض ُل ال ِج َه ِاد َح ٌّج َم ْب ُرور (رواه البخاري‬
1274. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Aku berkata: "Ya Rasulullah, kami mengetahui
bahawa jihad adalah sebaik-baik amalan. Maka dari itu, apakah kami - kaum wanita - tidak mampu
untuk menyertai jihad?" Beliau s.a.w. lalu menjawab: "Bagi kamu sekalian - kaum wanita, maka sebaikbaiknya jihad ialah mengerjakan haji yang mabrur" - rujuk Hadis no. 1271 di muka sebelah tentang
makna mabrur. (Riwayat Bukhari)

َّ َّ َ
َّ ‫هللا فيه َع ْب ًدا م َن‬
ُ ‫ال َما م ْن َي ْوم َأ ْك َث َر م ْن َأ ْن َي ْعت َق‬
َ ‫َو َع ْن َها َأ َّن َر ُسو‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ل‬
‫الن ِار‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫هللا‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ََ
)‫ِم ْن َي ْو ِم َع َرفة (رواه مسلم‬
1275. Dari Aisyah radhiallahu 'anha lagi bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada suatu
hari pun yang di situ Allah lebih banyak memerdekakan hambaNya dari siksa api neraka daripada hari
Arafah." (Riwayat Muslim)

َ ً
َ َ َ ََ
َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ان ت ْع ِد ُل َح َّجة أ ْو‬
‫ال ُع ْم َرة ِفي رمض‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما أن الن ِبي صلى‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
ً
)‫َح َّجة َم ِع َي (متفق عليه‬
1276. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Mengerjakan
umrah dalam bulan Ramadhan itu menyamai pahalanya dengan sekali haji atau sekali haji bersama
aku." (Muttafaq 'alaih)

ْ
َ
َ َ َ َّ
َ
ْ َ
َ َ َ
َ ‫َو َع ْن ُه َأ َّن ْام َرأ َة َق َال ْت َيا َر ُسو‬
‫ل‬
‫هللا َعلى ِع َب ِاد ِه ِفي ال َح ِ ِّج ْأد َرك ْت أ ِبي ش ْي ًخا ك ِب ًيرا ًل َيث ُب ُت‬
‫ة‬
‫يض‬
‫ر‬
‫ف‬
‫ن‬
‫إ‬
‫هللا‬
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
)‫ال ن َع ْم (متفق عليه‬
‫على الر ِاحل ِة أفأحج عنه ق‬
1277. Dari Ibnu Abbas r.a. lagi bahawasanya ada seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah,
sesungguhnya kewajiban dari Allah atas sekalian hamba-hambaNya yang berhubungan dengan ibadat
haji itu telah menemui ayahku dan beliau sudah menjadi seorang tua yang lanjut usianya, juga tidak
dapat menetap untuk duduk dalam kenderaan - maksudnya "Tidak kuat mengadakan perjalanan. Maka
apakah boleh aku mengerjakan haji untuknya - yakni aku yang beribadat haji, sedang pahalanya ayah
yang memiliki." Beliau s.a.w. menjawab: "Ya, boleh." (Muttafaq 'alaih)

َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ
‫ال ِإ َّن أ ِبي ش ْيخ ك ِبير ًل‬
‫يط ب ِن ع ِام ٍر ر ِض ي هللا عنه أنه أتى الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم فق‬
‫ق‬
‫ل‬
ِ ِ ‫وعن‬
َ
ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ
ْ َ َ
َ ‫اع َتم ْر (رواه أبو داود والترمذي) َو َق‬
‫ال‬
ِ ‫يست ِطيع الحج وًل العم َرة وًل الظعن قال حج عن أ ِبيَ و‬
َ ‫َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ
1278. Dari Laqith bin 'Amir r.a. bahawasanya ia menemui Nabi s.a.w., lalu
berkata:"Sesungguhnya ayahku itu seorang yang sudah tua lagi lanjut usianya. Ia tidak dapat
mengerjakan haji dan tidak dapat melakukan umrah serta tidak mampu untuk pergi, bagaimanakah itu?"
Beliau s.a.w. bersabda: "Beribadat hajilah untuk ayahmu itu serta berumrah juga lah!"
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.

ْ
َ َّ َّ َ
َّ
ُ ‫السائب ْبن َيزيد َرض َي‬
ُ َ َ َّ ُ َ ‫هللا َع ْن ُه َق‬
َّ ‫َو َعن‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي َح َّج ِة ال َو َد ِاع‬
‫هللا‬
ِ ‫ال حج ِبي مع َرسو ِل‬
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ َ
َ
َ
)‫َوأنا ْاب ُن َس ِبع ِسنين (رواه البخاري‬

1279. Dari as-Saib bin Yazid r.a., katanya: "Aku dibawa untuk beribadat haji beserta Rasulullah
s.a.w. dalam haji wada' - haji Nabi s.a.w. yang terakhir sebagai memohon diri - dan aku di waktu itu
berusia tujuh tahun." (Riwayat Bukhari)

َّ َّ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ‫ال َمن ْال َق ْوم‬
َ ‫الر ْو َح ِاء َف َق‬
َّ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َل ِق َي َر ْك ًبا ب‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما أن الن ِبي صلى‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ ٌّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ًّ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
ُْ ْ ُ َ
ُ
َ ‫سل ُمو َن قالوا َم ْن أ ْن َت ق‬
َِ ‫هللا فرفع ِت امرأة ص ِبيا فقالت أ ِلهذا حج قال نعم ول‬
ِ ‫ال رسول‬
ِ ‫قالوا اْل‬
َ
)‫أ ْجر (رواه مسلم‬
1280. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bertemu sekelompok para
penunggang kenderaan di Rawha', lalu beliau s.a.w. bertanya: "Siapakah kaum - yakni orang-orang ini?" Mereka menjawab: "Kami kaum Muslimin." Mereka bertanya: "Siapakah anda?" Beliau s.a.w.
menjawab: "Aku Rasulullah." Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak bayi lalu
bertanya: "Apakah anak ini boleh beribadat haji - maksudnya: Kalau beribadat haji, apakah sudah dapat
pahala." Rasulullah s.a.w. lalu menjawab: "Ya dan untukmu - yakni untuk orang tuanya - juga ada
pahalanya." (Riwayat Muslim)

173

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َ
َ َّ َّ َ
َ
َّ
َ َ
ُ ‫َع ْن َأ َنس َرض َي‬
ُ ‫هللا َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو‬
‫ل‬
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َح َّج َعلى َر ْح ٍل َوكان ْت َز ِامل ُت ُه (رواه‬
‫هللا‬
ِ
ِ ٍ
)‫البخاري‬
1281. Dari Anas r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. beribadat haji di atas kenderaan dan itu
adalah unta muatan milik beliau."[63] (Riwayat Bukhari)

َ ْ َّ َ َ
ْ
ُ َ
ً َ َْ ُ ُ
َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
‫ال كان ْت ُعكاظ َو َم ِج َّنة َوذو اْل َج ِاز أ ْس َواقا ِفي ال َج ِاه ِل َّي ِة ف َتأث ُموا أ ْن‬
‫اس ر ِض ي هللا عنهما ق‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
َ
ًْ َ ُ ََْ ْ
ُ
ُ َ َ ْ َ ْ ََ ََ
َْ ْ
ُ ْ
‫] ِفي َم َو ِاس ِم‬٨٥١ :‫ضال ِم ْن َرِِّبك ْم} [ال َب َق َرة‬
‫س َعل ْيك ْم ُج َناح أن تبتغوا ف‬
‫َي َّت ِج ُروا ِفي اْل َو ِاس ِم فنزلت {لي‬
َ
)‫الح ِ ِّج (رواه البخاري‬

1282. Dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma, katanya: '"Ukadz, Mijannah dan Zulmajaz adalah
merupakan pasar-pasar di zaman Jahiliyah, lalu orang-orang semua merasa akan memperolehi dosa
jikalau berdagang pada musim-musim pasaran itu, kemudian turunlah ayat - yang maksudnya: "Tidak
ada dosanya atas kamu sekalian jikalau kamu sekalian mencari keutamaan rezeki dari Tuhan kamu," surah al-Baqarah Ayat 198 - yakni dalam musim-musim haji. (Riwayat Bukhari)

________________________________________________________________________________
[63] Zamilah adalah unta yang digunakan untuk membawa beban atau muatan, jadi bukan untuk perahan, sembelihan dan
sebagainya. Pada umumnya yang digunakan untuk membawa beban itu pun digunakan pula untuk kenderaan tunggangan
orang, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. yang diceritakan dalam Hadis di atas.

174

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

KITAB JIHAD

Bab 234
Jihad

َ َ ُ َ َ
‫هللا ت َعالى‬
‫قال‬

َّ َ َ ْ َ ً َّ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َ ً َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
ُْ
﴾٢٢﴿ ‫اعل ُموا أ َّن الل َه َم َع اْل َّت ِق َين‬
‫ وقا ِتلوا اْلش ِر ِكين كافة كما يقا ِتلونكم كافة ۖ و‬....

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan perangilah kaum musyrikin itu seluruhnya sebagaimana mereka juga memerangi kamu
sekalian seluruhnya dan ketahuilah bahawasanya Allah itu beserta orang-orang yang bertaqwa."
(at-Taubah: 36)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬

Allah Ta'ala juga berfirman:
ً‫ال َو ُه َو ُك ْره َّل ُك ْم ۖ َو َع َس ٰى َأن َت ْك َر ُهوا َش ْي ًئا َو ُه َو َخ ْير َّل ُك ْم ۖ َو َع َس ٰى َأن ُتح ُّبوا َش ْيئا‬
ُ ‫ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ْال ِق َت‬
ِ
ُ َّ َ
َ َ َ َ َ َ َّ
﴾٦٨٢﴿ ‫َو ُه َو ش ٌّر لك ْم ۖ َوالل ُه َي ْعل ُم َوأ ُنت ْم ًل ت ْعل ُمون‬
"Diwajibkan pada kamu sekalian berperang, sedangkan perang itu suatu hal yang dibenci oleh
kamu dan barangkali kamu sekalian membenci sesuatu, padahal ia adalah lebih baik untuk kamu, juga
barangkali kamu sekalian suka pada sesuatu, padahal ia adalah lebih buruk untuk kamu sekalian. Allah
adalah Maha Mengetahui, sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui." (al-Baqarah: 216)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬
َ ُ َ
ً
َّ
ُ
ً
﴾٢٨﴿ .... ۖ ‫انف ُروا ِخ َفافا َو ِث َقاًل َو َج ِاه ُدوا ِبأ ْم َو ِالك ْم َوأ ُنف ِسك ْم ِفي َس ِب ِيل الل ِه‬
ِ

Allah Ta'ala berfirman juga:

"Berangkatlah kamu sekalian, dengan rasa ringan atau berat dan berjihadlah dengan hartaharta dan diri kamu fi-sabilillah." (at-Taubah: 41)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬

Allah Ta'ala berfirman lagi:
َ
َ ْ َ َ َ َ
َ ْ َّ
ُْ
َ‫َّ َ َ ْ ُ ُ ن‬
َ ُ
‫۞ ِإ َّن الل َه اشت َر ٰى ِم َن اْل ْؤ ِم ِن َين أ ُنف َس ُه ْم َوأ ْم َوال ُهم ِبأ َّن ل ُه ُم ال َج َّنة ۖ ُي َقا ِتلون ِفي َس ِب ِيل الل ِه فيقتلو‬
َّ َ
َّ ‫َو ُي ْق َت ُلو َن ۖ َو ْع ًدا َع َل ْيه َح ًّقا في‬
َ ‫الت ْو َراة َو ْإلانجيل َو ْال ُق ْرآن ۖ َو َم ْن َأ ْو َف ٰى ب‬
ْ ‫الله ۖ َف‬
ْ
‫اس َت ْب ِش ُروا‬
‫ن‬
‫م‬
‫ه‬
‫د‬
‫ه‬
‫ع‬
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ ‫ب َب ْي ِع ُك ُم َّال ِذي َب َاي ْع ُتم ب ِه ۖ َوذٰ ِلَ ُه َو الف ْوز ال َع ِظ‬
﴾٨٨٨﴿ ‫يم‬
ِ
ِ
"Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman dengan
memberikan syurga untuk mereka, mereka berperang fi-sabilillah, sebab itu mereka dapat membunuh
dan dibunuh, menurut janji yang sebenarnya dari Allah yang disebutkan dalam Taurat, Injil dan
al-Quran. Siapakah yang lebih dapat memenuhi janjinya daripada Allah? Oleh sebab itu,
bergembiralah kamu sekalian dengan perjanjian yang telah kamu sekalian perbuat dan yang
sedemikian itu adalah suatu keuntungan yang besar." (at-Taubah: 111)

َ َ ُ َ َ
‫هللا ت َعالى‬
‫قال‬

َ
َ َّ
ُْ
َ
َّ ‫ًَّل َي ْس َتوي ْال َقاع ُدو َن م َن ْاْلُ ْؤمن َين َغ ْي ُر ُأولي‬
ۖ ‫الض َر ِر َواْل َج ِاه ُدون ِفي َس ِب ِيل الل ِه ِبأ ْم َو ِال ِه ْم َوأ ُنف ِس ِه ْم‬
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ًّ
َ
َّ
ُ
َّ َ َّ َ
ً
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ ‫ين َد َر َجة ۖ َوكال َو َعد الله ال ُح ْسن ٰى ۖ َوف‬
َ ‫ين بأ ْم َواله ْم َوأنفسه ْم َعلى القاعد‬
َ ‫الل ُه ْاْلُ َجاهد‬
َ‫ضل‬
‫فض ل‬
ِِ
ِ ِ َ ِِ ِ ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ً
ُ
َ
َ ‫﴾ َد َ َجات ِّم ْن ُه َو َم ْغف َر ًة َو َر ْح َمة ۖ َوك‬٥٢﴿ ‫ين أ ْج ًرا َعظ ًيما‬
َ ‫ين َعلى ال َقاعد‬
َ ‫الل ُه اْل َجاهد‬
ً ‫ان الل ُه غ ُف‬
‫ورا‬
‫ر‬
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾٥٢﴿ ‫َّر ِح ًيما‬
Allah Ta'ala berfirman lagi:

"Tidaklah sama antara orang-orang yang duduk-duduk - di rumah yakni tidak menyertai
peperangan - dari golongan kaum mu'minin yang bukan kerana keuzuran, dengan orang-orang yang
berjihad fi-sabilillah dengan harta-benda dan dirinya. Allah melebihkan tingkatan orang-orang yang
berjihad dengan harta-benda dan dirinya itu daripada orang-orang yang duduk-duduk tadi. Kepada
masing-masing dari kedua-dua golongan itu, Allah telah menjanjikan kebaikan dan Allah lebih
mengutamakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang duduk- duduk dengan pahala
yang besar, Iaitu berupa darjat-darjat - yang tinggi, juga pengampunan dan rahmat daripadaNya dan
Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang." (an-Nisa': 95-96)

َ َ َ ََ
‫ال ت َعالى‬
‫وق‬
Allah Ta'ala juga berfirman:
َ َ َ ْ ِّ ُ ُ َ َ ٰ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َّ َ
ُ
‫﴾ ت ْؤ ِم ُنون ِبالل ِه َو َر ُس ِول ِه‬٨١﴿ ‫اب أ ِل ٍيم‬
ٍ ‫نجيكم ِمن عذ‬
ِ ‫يا أيها ال ِذين آمنوا هل أدل َكم على ِت َجار ٍة ت‬
َ
َ
َّ
ُ ْ
َ ُ
ُ َ ُ َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
‫﴾ َيغ ِف ْر لك ْم‬٨٨﴿ ‫َوت َج ِاه ُدون ِفي َس ِب ِيل الل ِه ِبأ ْم َو ِالك ْم َوأ ُنف ِسك ْم ۖ ٰذ ِلك ْم خ ْير لك ْم ِإن ك ُنت ْم ت ْعل ُمون‬
َْ َ ْ َ
َ َّ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ
َّ ‫ألا ْن َه ُار َو َم َساك َن َط ِّي َب ًة في َج‬
ُ ‫ات َع ْدن ۖ َٰذ ِل ََ ْال َف ْو ُز ْال َع ِظ‬
‫يم‬
‫ن‬
‫ات ت ْج ِري ِمن تح ِتها‬
ٍ ‫ذنوبكم ويد ِخلكم جن‬
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َ َ َّ
ُ ْ ِّ
ْ ‫﴾ َو ُأ ْخ َر ٰى ُتح ُّب َون َها ۖ َن‬٨٦﴿
﴾٨٢﴿ ‫صر ِِّم َن الل ِه َوف ْتح ق ِريب ۖ َو َب ِش ِر اْل ْؤ ِم ِن َين‬
ِ
175

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

"Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Sukakah kalau Aku tunjukkan kepada kamu
sekalian akan sesuatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu sekalian dari siksa yang
menyakitkan? Iaitu supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan RasulNya dan juga berjihad fisabilillah dengan harta-benda dan diri kamu. Yang sedemikian itu adalah lebih baik untuk kamu,
jikalau kamu sekalian mengetahui. Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa kamu serta
memasukkan kamu sekalian ke dalam syurga-syurga yang mengalirnya sungai-sungai di bawahnya,
demikian pula beberapa tempat tinggal yang indah di syurga 'Adn - kesenangan yang kekal - dan yang
sedemikian itu adalah suatu keuntungan yang besar. Ada pula pemberian-pemberian yang lain yang
kamu sekalian mencintainya, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat dan berikanlah
berita gembira kepada orang-orang yang beriman." (as-Shaf: 10-13)

ُ َ ْ َ
َ ‫ات في ْال َباب َكث َيرة َم ْش ُه‬
‫ورة‬
ِ ِ
ِ ‫وآلاي‬
Ayat-ayat dalam bab ini sungguh banyak dan masyhur-masyhur. Ada pun Hadis-hadis yang
menghuraikan keutamaan jihad ini lebih banyak untuk dapat diringkaskan; di antara Hadis-hadis itu
ialah:

َّ َّ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ُسئ َل َأ ُّي ْال َع َمل َأ ْف‬
‫ض ُل‬
‫عن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه قال س ِئل رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َّ ُ َ
َّ
َّ
َ ‫يل ُث َّم َم َاذا َق‬
َ ‫الل ِه ِق‬
َ ‫َف َق‬
‫ال َح ٌّج َم ْب ُرور (متفق‬
‫ال ال ِج َه ُاد ِفي َس ِب ِيل‬
‫ال ِإ َيمان ِبالل ِه َو َر ُس ِول ِه ِقيل ثم ماذا ق‬
)‫عليه‬
1283. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. di-tanya: "Amalan apakah yang lebih
Utama?" Beliau s.a.w. menjawab: "Beriman kepada Allah dan RasulNya." Beliau s.a.w. ditanya lagi:
"Kemudian amalan apakah?" Beliau menjawab: "Iaitu jihad fi-sabilillah." Beliau s.a.w. ditanya lagi:
"Kemudian amalan apakah?" Beliau menjawab: "Iaitu haji yang mabrur" - rujuk Hadis no. 1270 di
muka surat 172 perihal erti mabrur. (Muttafaq 'alaih)

ُ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ َ َ ْ ُّ َ ُ َّ ‫َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُل‬
‫الصالة‬
‫ود ر ِض ي الله عنه قال قلت يا رسو الله أي العم ِل أحب ِإلى الل ِه تعالى قال‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن مسع‬
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ ‫ال ُث َّم أ ٌّي َق‬
َ ‫ال ب ُّر ال َو ِال َد ْين َق‬
َ َ ٌّ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
)‫ال ال ِج َه ُاد ِفي َس ِب ِيل الل ِه (متفق عليه‬
ِ ‫على وق ِتها قال ثم أي ق‬
ِ

1284. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Aku berkata: "Ya Rasulullah, amalan manakah yang
lebih dicintai oleh Allah Ta'ala?" Beliau s.a.w. menjawab: "Solat tepat pada waktunya." Aku bertanya
lagi: "Kemudian amalan apakah?" Beliau menjawab: "Iaitu berbakti kepada kedua-dua orangtua."
Aku bertanya lagi: "Kemudian amalan apakah?" Beliau menjawab: "Iaitu jihad fi-sabilillah."
(Muttafaq 'alaih)

ْ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُّ َ َّ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ
‫ان ِبالل ِه َوال ِج َه ُاد ِفي‬
‫وعن أ ِبي ذ ٍر ر ِض ي الله عنه قال قلت يا رسول الل ِه أي ألاعم ِال أفضل قال ِإلايم‬
)‫َس ِب ِيل ِه (متفق عليه‬

1285. Dari Abu Zar r.a., katanya: "Aku berkata: "Ya Rasulullah, amalan apakah yang lebih
utama?" Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu beriman kepada Allah dan berjihad fi-sabilillah." (Muttafaq
'alaih)

َ َّ
ََ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ‫َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َل‬
‫ال لغ ْد َوة ِفي َس ِب ِيل الل ِه أ ْو‬
‫س ْب ِن َم ِال ٍَ ر ِض ي الله عنه أن رسو الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ق‬
‫ن‬
ِ ‫وعن أ‬
ْ ُّ ْ ْ َ َ ‫َ ْو‬
)‫الدن َيا َو َما ِف َيها (متفق عليه‬
‫ر حة خير ِمن‬
1286. Dari Anas r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya sekali berangkat
untuk berperang fi-sabilillah, di waktu pagi atau pun petang itu adalah lebih baik nilainya daripada
dunia dan segala apa yang ada di dalamnya ini - yakni dari harta benda di dunia dan seisinya ini."
(Muttafaq 'alaih)

َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ
َ ْ َ َ
‫ال أ ُّي‬
‫يد الخد ِري ر ِض ي الله عنه قال أتى رجل رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم فق‬
ٍ ‫وعن أ ِبي َس ِع‬
َّ
َ ‫الناس َأ ْف‬
َّ
َ ‫ال ُث َّم َم ْن َق‬
َ ‫الل ِه َق‬
َ ‫ض ُل َق‬
‫ال ُم ْؤ ِمن ِفي ِش ْع ٍب ِم ْن‬
‫ال ُم ْؤ ِمن ُي َج ِاه ُد ِب َن ْف ِس ِه َو َم ِال ِه ِفي َس ِب ِيل‬
ِ
َّ ُ ُ ْ َ َ ِّ
َ
َّ ‫الل َه َو َي َد ُع‬
َ ‫الن‬
)‫اس ِم ْن ش ِّ ِر ِه (متفق عليه‬
‫اب يعبد‬
ِ
ِ ‫الشع‬
1287. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah
s.a.w., lalu berkata: "Manusia manakah yang lebih utama?" Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu orang
mu'min yang berjihad fi-sabilillah dengan diri dan hartanya." Ia bertanya lagi: "Kemudian siapakah?"
Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu orang mu'min yang - memencilkan dirinya- dalam suatu jalanan di
gunung - maksudnya suatu tempat di antara dua gunung yang dapat digunakan sebagai kediaman - dari
beberapa tempat di gunung, untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan para manusia dari
keburukannya diri sendiri," jadi mengasingkan diri dari orang ramai sehingga tidak akan sampailah
keburukan diri sendirinya itu kepada orang-orang ramai tadi." (Muttafaq 'alaih)

ُ
َّ
َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال ِرَباط َي ْو ٍم ِفي َس ِب ِيل الل ِه‬
‫وعن سه ِل ب ِن سع ٍد ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى‬
ُّ ‫الد ْن َيا َو َما َع َل ْي َها َو َم ْوض ُع َس ْوط َأ َحد ُك ْم م ْن ْال َج َّنة َخ ْير م ْن‬
ُّ ‫َخ ْير م ْن‬
ُ ‫الر ْو َح ُة َي ُر‬
َّ ‫الد ْن َيا َو َما َع َل ْي َها َو‬
‫وح َها‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ََ ْ َ َ َ َ ْ ُّ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َّ
)‫ال َع ْب ُد ِفي َس ِب ِيل الل ِه أو الغدوة خير ِمن الدنيا وما عليها (متفق عليه‬
176

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1288. Dari Sahl bin Sa'ad r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Bertahan - yakni tetap berdiam serta bersiap sedia di dalam posnya bagi tentera - selama
sehari fi-sabilillah adalah lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Jarak
tempat syurga itu dengan cemeti pemukul kuda - amat dekat sebenarnya - seseorang di antara kamu
sekalian lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Juga sekali berangkat yang
dilakukan oleh seseorang hamba untuk berperang fi-sabilillah, baik di waktu pagi atau pun petang,
adalah lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya." (Muttafaq 'alaih)

ُ
َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َّ
َ َ َ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ِرَباط َي ْو ٍم َول ْيل ٍة خ ْير‬
‫وعن سلمان ر ِض ي الله عنه قال س ِمعت رسول الل ِه‬
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ ‫م ْن ص َيام َش ْهر َوق َيامه َوإ ْن َم‬
َ ‫ان َي ْع َمل ُه َوأ ْجر َي َعل ْيه ر ْز ُق ُه َوأم َن ال َف َّت‬
َ ‫ات َج َرى َع َل ْيه َع َم ُل ُه َّالذي ك‬
‫ان‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ ٍ
ِ
)‫(متفق عليه‬
1289. Dari Salman r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Bertahan - yakni tetap berdiam serta bersiap sedia dalam posnya bagi tentera - selama sehari
semalam - fi-sabilillah - adalah lebih baik daripada berpuasa sebulan serta beramal ibadat di situ,
jikalau ia meninggal dunia, maka diberi pahalalah amalnya yang sudah ia kerjakan, juga diberikan
pula rezekinya - yakni dalam syurga sebagaimana orang yang mati syahid - dan aman dari hal-hal yang
menyebabkan fitnah - dalam kubur." (Riwayat Muslim)

َ
ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ
‫ال ك ُّل َم ِِّي ٍت ُيخ َت ُم َعلى‬
‫وعن فضالة بن عبي ٍد ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ق‬
َ ُ
َ
ْ
ْ
ُ ُ ْ َّ
َ َّ
َ
‫َع َم ِل ِه ِإًل اْل َر ِابط ِفي َس ِب ِيل الل ِه ف ِإ َّن ُه ُي ْن َمى ل ُه َع َمل ُه ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة َو ُيؤ َّم ُن ِم ْن ِف ْت َن ِة ال َق ْب ِر (رواه أبو‬
ََ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫داود والترمذي) وق‬
1290. Dari Fadhalah bin 'Ubaid r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Setiap mayat itu dikirakan atas amalnya - sebagai yang sudah ada sahaja, melainkan orang
yang bertahan dalam peperangan fi-sabilillah, kerana sesungguhnya orang ini, amalannya itu tetap
berkembang sampai hari kiamat dan ia diamankan dari fitnah kubur ."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.

ُ
َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َّ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل ِرَباط َي ْو ٍم ِفي َس ِب ِيل الل ِه‬
‫وعن عثمان ر ِض ي الله عنه س ِمعت رسول الل ِه‬
ََ
َ َ‫َخ ْير م ْن َأ ْلف َي ْوم ف َيما س َو ُاه م ْن ْاْل‬
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
َ
‫ل‬
‫ص ِحيح‬
‫ق‬
‫و‬
)
‫والترمذي‬
‫داود‬
‫أبو‬
‫رواه‬
(
‫از‬
‫ن‬
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِِ
ِ
ِ
1291. Dari Usman r.a., katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Bertahan - tetap berdiam serta bersiap sedia di posnya bagi tentera - selama sehari fi sabilillah
adalah lebih baik daripada seribu hari yang selainnya itu dari beberapa tempat yang ada."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan.

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ َّ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َت‬
‫ض َّم َن الل ُه ِْل ْن خ َر َج ِفي‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
َْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ
َّ ُ ُ ْ ُ َ
ً َ َ
َ ‫صديق ب ُر ُسلي َف ُه َو َع َل َّي‬
ً
َ
َ
ْ ََ
‫ض ِامن أن أد ِخله الجنة أو‬
ِ ِ ِ ‫س ِب ِيل ِه ًل يخ ِرجه ِإًل ِج َهادا ِفي س ِب ِيلي وِإيمانا ِبي وت‬
َّ ْ َ َ ُ َ ْ َ
َ َ ُْ َََ
ْ‫ال م ْن َأ ْجر َأ ْو َغن َيمة َو َّالذي َنف‬
ُ‫س ُم َح َّم ٍد ب َي ِده َما م ْن َك ْلم ُي ْك َلم‬
َ
ُ
ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ ‫أر ِجعه ِإلى من ِ ِزل ِه ال ِذي خرج ِمنه ِبما ن‬
ٍ
ٍ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ ‫الل ِه إ ًَّل َج َاء َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة َك َه ْي َئ ِت ِه َي ْو َم ك ِل َم ل ْو ُن ُه ل ْون َدم َور ُيح ِم ْس ٍَ َوال ِذي َن ْف‬
‫س ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه‬
‫ِفي َس ِب ِيل‬
ِ
ٍ
ِ
َ َ َ
َ َّ
َ َ
َ
ً
ُْ َ
ُ َ َ َ
َْ
‫ل ْوًل أ ْن َيش َّق َعلى اْل ْس ِل ِم َين َما ق َع ْد ُت ِخالف َس ِرَّي ٍة تغ ُزو ِفي َس ِب ِيل الل ِه أ َب ًدا َول ِك ْن ًل أ ِج ُد َس َعة‬
َ
ْ َ ِّ َ
ُ ‫َف َأ ْحم َل ُه ْم َ َوًل َيج ُدو َن َس َع ًة َو َي ُش ُّق َع َل ْيه ْم َأ ْن َي َت َخ َّل ُفوا َع ِّني َو َّال ِذي َن ْف‬
‫س ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه ل َو ِد ْد ُت أ ِني أغ ُزو‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ‫في َسبيل الله فأق َت ُل ث َّم أغ ُزو فأق َت ُل ث َّم أغ ُزو فأق َت ُل (رواه مسلم) َو ُرو َى ال ُبخار ُّي َب ْع‬
‫ض ُه‬
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ

1292. Dari Abu Hurairah r.a., pula bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah memberikan jaminan kepada orang yang keluar untuk berjihad fi-sabilillah, sedang tidak
ada yang menyebabkan ia keluar itu kecuali untuk berjihad dalam agamaKu - agama Allah, beriman
kepadaKu, mempercayai Rasul-rasuIKu, maka Allah menjamin orang tersebut bahawa Aku - Allah akan memasukkannya dalam syurga, atau akan Aku kembalikan orang itu ke rumahnya yang ia keluar
daripadanya itu dengan memperolehi pahala atau ghanimah - harta rampasan. Demi Zat yang jiwa
Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya, tiada suatu luka pun yang dikenakan lukanya itu
ketika berjihad fi-sabililiah, melainkan akan datanglah pada hari kiamat sebagaimana keadaannya di
waktu ia terluka dulu, warnanya adalah seperti warna darah, sedangkan baunya adalah seperti bau
minyak kasturi.
Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya, andai kata tidak
menyebabkan rasa berat bagi kaum Muslimin, sesungguhnya aku tidak akan duduk di belakan sesuatu
pasukan yang berangkat berperang fi-sabilillah untuk selama-lamanya - yakni beliau s.a.w. akan terus
mengikuti peperangan dan tidak suka meninggalkannya, andaikata hal itu tidak menjadikan rasa berat
bagi ummat Islam, namun aku tidak memperolehi kelonggaran, nescaya aku akan membawa - yakni
memimpin - mereka dan mereka pun tidak memperolehi kesempatan dan dirasakan rugi atas mereka
kalau mereka tertinggal daripadaku.
Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya,sesungguhnya aku
amat suka kalau aku berperang fi-sabilillah, lalu aku dibunuh, kemudian aku berperang lagi lalu
dibunuh lagi, selanjutnya berperang lagi lalu dibunuh lagi."
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan sebahagian daripadanya.
177

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

َْ
ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َّ َّ
‫وم ُيكل ُم ِفي َس ِب ِيل الل ِه ِإًل َج َاء َي ْو َم‬
ٍ ‫وعنه قال قال رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ما ِمن مكل‬
َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ
ِّ ‫الل ْو ُن َل ْو ُن َدم َو‬
)‫الر ُيح ِر ُيح ِم ْس ٍَ (متفق عليه‬
‫ال ِقيام ِة وكلمه يدمى‬
ٍ
ِ
1293. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang pun yang terluka, iaitu yang dilukai ketika melakukan peperangan fi-sabilillah,
melainkan ia akan datang pada hari kiamat, sedang lukanya itu masih berdarah. Warnanya adalah
warna darah dan baunya adalah bau minyak kasturi." (Muttafaq 'alaih)

َّ
َّ َّ َ ِّ َّ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫ال َم ْن قات َل ِفي َس ِب ِيل الل ِه ِم ْن‬
‫وعن مع ِاذ ب ِن جب ٍل ر ِض ي الله عنه عن الن ِب ِي صلى‬
َ
ُ ْ َ
َّ
َ َ َ َُ ْ ُ َُ
ُ ‫الل ِه أ ْو ُن ِك َب َن ْك َب ًة َفإ َّن َها َتج‬
‫يء َي ْو َم‬
‫اق ناق ٍة َو َج َب ْت ل ُه ال َج َّنة َو َم ْن ُج ِر َح ُج ْر ًحا ِفي َس ِب ِيل‬
‫رج ٍل مس ِل ٍم فو‬
ِ ِ
ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
ََ
َ
َ
َ
ْ
َ
‫ال ِقيام ِة كأغز ِر ما كانت لونها الزعفران و ِريحها ك ِاْلس َِ (رواه أبو داود والترمذي) وقال ح ِديث حسن‬
َ
‫ص ِحيح‬
1294. Dari Mu'az r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Barangsiapa yang berperang fi-sabilillah,
iaitu dari golongan orang Islam, sepanjang jarak waktu antara dua perahan susu unta - yakni sekali
pun waktunya hanya sebentar sekali, maka wajiblah baginya itu syurga. Juga barangsiapa yang dilukai
dengan sesuatu luka ketika mengadakan peperangan fi-sabilillah atau pun terkena kesusahan dengan
seribu satu kesusahan, maka sesungguhnya apa yang dialaminya itu, pada hari kiamat ia akan datang
sesegar apa yang pernah terjadi. Warnanya adalah seperti minyak za'faran sedang baunya adalah
seperti bau minyak kasturi."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini
adalah Hadis hasan shahih.

َ ْ
َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ
َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
‫ل‬
‫اب رسو ِ الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ِب ِشع ٍب‬
ِ ‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله َعنه قال مر رجل ِمن أصح‬
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ِّ
َ ‫فيه ُع َي ْي َنة م ْن َماء َع ْذ َبة َفأ ْع َج َب ْت ُه لطيب َها َف‬
َّ ‫اع َت َزل ُت‬
َ ‫اس فأق ْم ُت في‬
ْ ‫ال َل ْو‬
َ
َ
‫الش ْع ِب َول ْن أف َع َل‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫ه‬
‫الن‬
‫ق‬
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ‫َح َّتى أ ْستأذن َر ُسول الله‬
‫صلى الله عل ْي ِه وسل َم فذك َر ذ ِلَ ِل َر ُسو ِل الل ِه صلى الله علي ِه وسلم فقال ًل‬
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ ‫َت ْف َع ْل َفإ َّن ُمق َام أ َحدك ْم في َسبيل الله أفض ُل م ْن‬
‫صال ِت ِه ِفي َب ْي ِت ِه َس ْب ِعين َع ًاما أًل ت ِح ُّبون أن َيغ ِف َر‬
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َّ
ْ َ َّ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
‫الله لكم ويد ِخلكم الجنة اغزو ِفي س ِب ِيل الل ِه من قاتل ِفي س ِب ِيل الل ِه فواق ناق ٍة وجبت له الجنة‬
ْ ْ
ََ
ُ ‫ال َحديث َح َسن « َو ْال ُف َو‬
‫اق» َما َب ْي َن الحل َب َت ْي ِن‬
ِ َ ‫(رواه الترمذي) وق‬
1295. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Ada seorang lelaki dari sahabat-sahabatnya Rasulullah
s.a.w.berjalan melalui suatu tempat di pergunungan yang di situ terdapatlah sebuah mata air kecil dari
air tawar, lalu merasa hairan dengan itu - yakni ia ingin sekali tinggal di situ. Ia berkata: "Andaikata aku
memencilkan diri di sini daripada orang ramai, kemudian aku tinggal di sini - tentulah lebih seronok.
Tetapi sama sekali aku tidak akan melakukan keinginanku ini sehingga aku akan meminta izin dulu
kepada Rasulullah s.a.w. Hal itu disebutkan kepada Rasulullah s.a.w., lalu beliau s.a.w. bersabda:
"Janganlah engkau lakukan itu, sebab sesungguhnya berdirinya salah seorang di antara kamu
sekalian untuk melakukan perang fi-sabilillah itu adalah lebih utama daripada solatnya dalam
rumahnya sendiri selama tujuh puluh hari. Tidakkah kamu sekalian ingin kalau Allah memberikan
pengampunan padamu semua serta memasukkan kamu sekalian dalam syurga? Untuk
memperolehinya, berperanglah kamu sekalian fi-sabilillah. Barangsiapa yang berperang fi-sabilillah
dalam jarak waktu antara dua kali perahan susu unta - yakni sekali pun dalam waktu yang amat
sebentar, wajiblah baginya itu syurga."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.
Alfuwaq ialah jarak waktu antara dua kali perahan susu.

ْ
َّ
َّ
ُ ‫ال ًَل َت ْس َتط‬
ْ‫ال َف َأ َعا ُدوا َع َليه‬
َ ‫يع َون ُه َق‬
َ ‫الل ِه َق‬
َ ‫ال ِق‬
َ ‫َو َع ْن ُه َق‬
‫يل َيا َر ُسو َل الل ُه َما َي ْع ِد ُل ال ِج َه َاد ِفي َس ِب ِيل‬
ِ
ِ
ْ
َّ
َ ‫ال َم َث ُل ْاْلُ َجاهد في‬
ُ ‫َم َّرَت ْين َأ ْو َث َال ًثا ُك ُّل َذل ََ َي ُقو ُل ًَل َت ْس َتط‬
َّ ‫الل ِه َك َم َثل‬
َ ‫يعو َن ُث َّم َق‬
‫الصا ِئ ِم ال َقا ِئ ِم‬
‫يل‬
‫ب‬
‫س‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ
َ
َ
َّ
َ ََ
ُُ ْ َ َ َّ
ُ َ ْ َ َّ َ َ
َ ‫ْال‬
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
‫ات الل ِه ًل يفتر ِمن صال ٍة وًل ِصي ٍام حتى ير ِجع اْلج ِاهد ِفي س ِب ِيل الل ِه (متفق عليه) وهذا‬
‫آي‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ق‬
ِ ِ ِ ِ
َ
ْ
ْ
ُ َْ
َ
ً
َّ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ‫ال ًَل َأجد ُه‬
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ ‫ال َيا َر ُسو َل الله دلني َعلى َع َمل ي ْع ِد ُل الج َهاد ق‬
َ ‫ظ ُم ْس ِلم َوفي رو َاي ٍة ال ُبخار ِّي أن َر ُجال ق‬
‫لف‬
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ‫ص‬
ُ ‫وم َ َوًل َت ْف ُت َر َو َت‬
َ ‫ال َه ْل َت ْس َتط ُيع إ َذا َخ َر َج ْاْلُ َجاه ُد َأ ْن َت ْد ُخ َل َم ْسج َد َك َف َت ُق‬
َ ‫وم َ َوًل ُت ْف ِط َر َف َق‬
َ ‫ُث َّم َق‬
‫ال‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ ‫َو َم ْن َي ْس َت ِط ُيع ذ ِل‬
1296. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya: "Ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w.: "Ya
Rasulullah, apakah amalan yang menyamai jihad fi-sabilillah?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak akan
mampu kamu sekalian melakukannya." Mereka - yakni para sahabat -mengulangi pertanyaannya tadi
sampai dua atau tiga kali. Semuanya itu oleh beliau s.a.w. hanya dijawab:"Kamu sekalian tidak akan
mampu melakukannya." Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda:
"Perumpamaan orang yang berjihad fi-sabilillah itu ialah seperti orang yang berpuasa, yang
bersungguh-sungguh ibadatnya, yang taat dalam melaksanakan ayat-ayat Allah, tidak lalai sedikit pun
dari solat dan puasanya, sehingga orang yang berjihad itu kembali." (Muttafaq 'alaih)
Dan ini adalah lafaznya Imam Muslim.

178

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan:
Ada seorang lelaki berkata: "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku akan sesuatu amalan yang
pahalanya menyamai jihad!" Beliau s.a.w. bersabda: "Aku tidak menemukannya." Kemudian beliau
s.a.w. bersabda: "Adakah engkau mampu kalau sekiranya orang yang berjihad itu keluar lalu engkau
masuk dalam masjid, kemudian engkau terus mendirikan ibadah dan tidak lalai sedikit pun, juga
dengan berpuasa dan tidak pernah berbuka?" Orang itu lalu berkata: "Siapakah yang kuat melakukan
seperti itu."

َ َّ
َ
َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َ ‫ال م ْن َخ ْير َم‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق‬
‫اس ل ُه ْم َر ُجل ُم ْم ِسَ َب ْع َن ٍان ف َر ِس ِه‬
‫الن‬
‫اش‬
‫ع‬
‫وعنه أن رسول الل ِه صلى‬
ِ
َْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ َِ َ َ َ ِ ً َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ
‫ِفي َس ِب ِيل الل ِه ي ِطير على مت ِن ِه كلما س ِمع هيعة أو فزعة طار على مت ِن ِه يبت ِغي القتل أو اْلوت مظانه أو‬
ْ َ َ َّ
َ َ َّ
َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ‫َر ُجل في ُغ َن ْي َمة َأ ْو َش َع َفة م ْن‬
‫الزكاة‬
‫الصالة َو ُي ْؤ ِتي‬
‫ف أ ْو َبط ِن َو ٍاد ِمن ه ِذ ِه ألاو ِدي ِة ي ِقيم‬
‫ع‬
‫الش‬
‫ه‬
‫ذ‬
‫ه‬
ٍ
ِ
ِِ
ِ ٍ
ِ
ْ
َ
ْ
َّ
َْ
ُ
ُ
ُ
َّ ْ َ ْ
َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ
)‫اس ِإًل ِفي خي ٍر (رواه مسلم‬
ِ ‫ويعبد ربه حتى يأ ِتيه الي ِقين ليس ِمن الن‬
1297. Dari Abu Hurairah r.a. juga dari Rasulullah s.a.w., sabda-nya:
"Setengah daripada sebaik-baik keadaan kehidupan para manusia ialah seseorang yang
memegang tali kendali kudanya untuk melakukan peperangan fi-sabilillah, ia melompat ke atas
belakang kudanya. Setiap kali ia mendengar suara gemuruh atau suara dahsyat di medan peperangan
itu, ia segera memacu ke sana untuk mencari supaya terbunuh atau kematian yang disangkanya bahawa
di tempat suara gemuruh itulah tempatnya. Atau seseorang yang memelihara kambing di puncak
gunung dari beberapa puncak gunung yang ada, atau pun di suatu lembah dari beberapa lembah ini. Ia
mendirikan solat dan menunaikan zakat serta menyembah Tuhannya sehingga ia didatangi oleh
keyakinan - yakni kematian. Tidak ada dari para manusia itu kecuali dalam kebaikan." (Riwayat
Muslim)

َّ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َ ‫الل ُه ل ْل ُم َجاهد‬
‫ين ِفي‬
‫وعنه أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم قال ِإن ِفي الجن ِة ِمائة درج ٍة أعدها‬
ِ ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ
َ
ْ ‫ألا‬
)‫ض (رواه البخاري‬
‫ر‬
ِ ‫س ِب ِيل الل ِه ما بين الدرجتي ِن كما بين السم ِاء و‬

1298. Dari Abu Hurairah r.a. lagi bahawasanya Rasulullah s.a.w, bersabda:
"Sesungguhnya dalam syurga itu ada seratus darjat yang disediakan oleh Allah bagi
orang-orang yang berjihad fi-sabilillah. Jarak antara kedua-dua darjat itu adalah sebagaimana jarak
antara langit dan bumi." (Riwayat Bukhari)

َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ ْ َ َ
‫يد َم ْن‬
‫يد الخد ِر ِي ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ق‬
ٍ ‫ال َيا أ َبا َس ِع‬
ٍ ‫وعن أ ِبي َس ِع‬
َ َ ََ
َ َ
َ ْ َ ًّ َ َّ َ َ
َ
َ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ً
‫ال أ ِع ْد َها َعل َّي َيا‬
‫يد فق‬
ٍ ‫اإل ْسال ِم ِدينا و ِب ُمح َّم ٍد ن ِب ًّيا وج َبت له الجنة ف َع ِج َب ل َها أ ُبو َس ِع‬
ِ ‫ر ِض ي ِبالل ِه ربا و ِب‬
ُ
ْ
ْ
ََ
َ
ُ
َّ َ
ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ‫َ ُ َل‬
‫ال َوأخ َرى ُي ْرف ُع الل ُه ِب َها ال َع ْب ُد ِمائة َد َر َج ٍة ِفي ال َج َّن ِة َما َب ْي َن ك ِ ِّل َد َر َج َت ْي ِن ك َما َب ْي َن‬
‫رسو الل ِه ففعل ثم ق‬
ْ َّ
ْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
‫ض قال وما ِهي يا رسول الل ِه قال ال ِجهاد ِفي س ِب ِيل الل ِه ال ِجهاد ِفي س ِب ِيل الل ِه (رواه‬
ِ ‫السم ِاء وألار‬
)‫مسلم‬
1299. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhan dan dengan Islam sebagai agamanya,
dan dengan Muhammad sebagai Rasul maka wajiblah baginya itu syurga." Abu Said merasa terpesona
dengan sabda beliau s.a.w. ini, lalu berkata: "Ulangilah lagi sabda itu, ya Rasulullah." Beliau s.a.w.
mengulangi sabdanya itu kembali, kemudian melanjutkan sabdanya: "Dan ada yang selainnya itu, Allah
mengangkat padanya pada seseorang hamba seratus darjat dalam syurga, jarak antara kedua-dua
darjat itu adalah sebagaimana jarak antara langit dan bumi." Abu Said bertanya: "Amalan apakah itu,
ya Rasulullah?" Beliau s.a.w. menjawab: "Iaitu berjihad fi-sabilillah, sekali lagi berjihad fi-sabilillah."
(Riwayat Muslim)

َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ
ْ ‫الل ُه َع ْن ُه َو ُه َو ب َح‬
َ‫ض َر ِة ْال َع ُد ِّو َي ُقو ُل َقال‬
‫وعن أ ِبي بك ِر ب ِن أ ِبي موس ى ألاشع ِر ِي قال س ِمعت أ ِبي ر ِض ي‬
ِ
ِ
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ
ُ ‫الس‬
ُّ
َ ‫وف َف َق َام َر ُجل َر ُّث ْال َه ْي َئ ِة َف َق‬
‫ال َيا‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ال‬
ِ
ِ ‫َرسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ِإن أبواب الجن ِة تحت ِظ‬
َ
َ
َّ َّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ْ ‫ال َف َر َج َع إلى أ‬
َ ‫ال َن َع ْم َق‬
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُقو ُل َه َذا َق‬
‫ص َح ِاب ِه‬
‫أبا موس ى آنت س ِمعت رسول الل ِه صلى‬
ِ
َ
ُ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ َ
ُ
َ ‫الس َال َم ُث َّم َك َس َر َج ْف َن َس ْيفه َفأ ْل َق ُاه ُث َّم َم َش ى ب َس ْيفه إ َلى ْال َع ُد ِّو َف‬
ْ
َّ
‫ض َر َب ِب ِه َح َّتى ق ِت َل‬
‫م‬
‫ك‬
‫فقال أقرأ علي‬
ِِ
ِ
ِ ِِ ِ
)‫(رواه مسلم‬
1300. Dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari r.a., katanya: "Aku mendengar ayah aku r.a., di
waktu ia sedang berada di hadapan musuh, ia berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya
pintu-pintu syurga itu ada di bawah naungan pedang-pedang." Lalu ada seorang lelaki yang kurang
teratur keadaan pakaiannya, lalu berkata: "Wahai Abu Musa, adakah anda mendengar sendiri Rasulullah
s.a.w. bersabda sedemikian itu?" Ia menjawab: "Ya." Orang itu lalu kembali ke tempat
sahabat-sahabatnya lalu berkata: "Aku mengucapkan salam sejahtera kepadamu semua." Kemudian ia
mematahkan sarung pedangnya lalu melemparkannya, selanjutnya berjalanlah ia dengan membawa
pedangnya ke tempat musuh, terus menghayun dengan pedangnya tadi sehingga ia terbunuh." (Riwayat
Muslim)

َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ما‬
‫س هو عبد الرحم ِن بن جب ٍر ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
ٍ ‫وعن أ ِبي عب‬
َ
َّ
ْ
َّ ‫اغ َب َّر ْت َق َد َما َع ْبد في َسبيل الله ف َت َم َّس ُه‬
)‫الن ُار (رواه البخاري‬
ِ ِ ِ ِ ٍ
179

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1301. Dari Abu 'Abbas iaitu Abdur Rahman bin Jabir r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidaklah kedua-dua kaki seseorang hamba itu berdebu kerana melakukan peperangan fi-sabilillah,
lalu akan disentuh oleh api neraka." (Riwayat Bukhari)

َ
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َّ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم ًَل َيل ُج‬
‫الن َار َر ُجل َبكى ِم ْن‬
‫وعن أ ِبي هريرة ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى‬
ِ
ِ
َّ
ُ ‫الله َو ُد َخ‬
ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ َّ َ ْ َ
َ
َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َّ
)‫ان َج َه َّن َم (رواه الترمذي‬
ِ ‫خشي ِة الل ِه حتى يعود اللبن ِفي الض ْر ِع وًل يجت ِمع غبار ِفي س ِب ِيل‬
ََ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫وق‬
1302. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis kerana ketakutannya kepada Allah
sehingga air susu kembali ke dalam tetek. Tidak pula akan berhimpun pada seseorang hamba debu
kerana melakukan peperangan fi-sabilillah dengan asap neraka Jahanam."
Diriwayatkan oleh ImamTermidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

َ
َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل َع ْي َن ِان ًل‬
‫اس ر ِض ي الله عنهما قال س ِمعت رسول الل ِه‬
ٍ ‫وع ِن اب ِن عب‬
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ُّ َ َ
َ
َ ‫س في َسبيل الل ِه (رواه الترمذي) َوق‬
ُ ُ ْ َ ْ َ َ َْ َ
‫ال َح ِديث‬
ِ ِ ِ ‫تمسهما النار عين بكت ِمن خشي ِة الل ِه وعين باتت تحر‬
‫َح َسن‬
1303. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, iaitu mata yang menangis kerana
ketakutan kepada Allah dan mata yang pada malam hari menjaga - musuh datang - dalam melakukan
peperangan fi-sabilillah."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ‫َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َل‬
َ
ً
‫وعن زي ِد ب ِن خ ِال ٍد ر ِض ي الله عنه أن رسو الل ِه صلى الله علي ِه وسلم قال من جهز غا ِزيا ِفي س ِب ِيل‬
َ
َ َ َ
َ َ ََ
َ َ َّ
)‫الل ِه ف َق ْد غ َزا َو َم ْن خلف غا ِزًيا ِفي أ ْه ِل ِه ِبخ ْي ٍر ف َق ْد غ َزا (متفق عليه‬
1304. Dari Zaid bin Khalid r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang memberikan persiapan - seperti kenderaan, bekalan, senjata dan lain-lain kepada seseorang yang melakukan peperangan fi-sabilillah, maka orang itu dianggap turut sama ikut
berperang. Juga barangsiapa yang beramal sebagai pengganti kepada seseorang yang berperang
fi-sabilillah - dalam keluarganya - seperti membantu kehidupan keluarga yang ditinggalkan itu dengan memberikan kebaikan - nafkah dan segala macam keperluan keluarga itu, maka orang yang
sedemikian juga dianggap ikut berperang." (Muttafaq 'alaih)

َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
‫ات ِظ ُّل‬
‫عن أ ِبي أمامة ر ِض ي الله عنه قال قال رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم أفضل‬
ِ ‫الصدق‬
َ ْ ُ
َّ
َ ُ َ َ َ َّ
َ ُ َ َ َ َّ
)‫يحة خ ِاد ٍم ِفي َس ِب ِيل الل ِه أ ْو ط ُروقة ف ْح ٍل ِفي َس ِب ِيل الل ِه (رواه الترمذي‬
‫اط ِفي َس ِب ِيل الل ِه وم ِن‬
‫ط‬
ٍ ‫فس‬
ََ
َ ‫ال َحديث َح َسن‬
‫ص ِحيح‬
ِ َ ‫وق‬
1305. Dari Abu Umamah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sebaik-baik sedekah ialah memberikan naungan khemah untuk peperangan fi-sabilillah, juga
memberikan pelayan kepada orang yang berperang fi-sabilillah - untuk menjadi pelayannya - dan pula
memberikan unta jantan yang cukup dewasa untuk kegunaan kepentingan peperangan fi-sabilillah."
Diriwayatkan oleh ImamTermidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ً َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ
ََ ْ َ َ
ْ
َ
َ ‫الل ِه إ ِِّني ُأر ُيد ْال َغ ْز َو َو َل ْي‬
‫ل‬
‫س َم ِعي َما‬
‫و‬
‫س‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ال‬
‫ق‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫أ‬
‫ن‬
‫م‬
‫ى‬
‫ت‬
‫ف‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ي‬
‫ض‬
َ
‫ال‬
‫م‬
‫ن‬
‫ب‬
‫س‬
‫ن‬
‫ر‬
‫ر‬
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ ‫وعن أ‬
ِ ِ
َ
َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ً َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّلم‬
‫أتجهز قال ائ ِت فالنا ف ِإنه قد كان تجهز فم ِرض فأتاه فقال ِإن رسول الل ِه صلى‬
ِ
َ ُ َ َُ َ َ
َ
َ َّ َ ُ ْ ُ
َ َ
َ َّ
َ َّ
‫ال َيا فالنة أ ْع ِط ِيه ال ِذي ت َج َّه ْز ُت ِب ِه َوًل ت ْح ِب ِس ي َع ْن ُه‬
‫السال َم َو َي ُقو ُل أ ْع ِط ِني ال ِذي ت َج َّه ْز َت ِب ِه ق‬
َ‫يق ِرئ‬
َ َ َ ََُ ًْ َ ُ ْ
َ
َ َّ َ َ
)‫ش ْي ًئا ف َوالل ِه ًل ت ْح ِب ِس ي ِمنه شيئا فيبارك ل َِ ِف ِيه (رواه مسلم‬

1306. Dari Anas r.a. bahawasanya ada seorang pemuda dari suku Aslam berkata: "Ya
Rasulullah, sesungguhnya aku menghendaki untuk mengikuti peperangan, tetapi aku tidak mempunyai
bekalan yang dapat aku sediakan bersamaku." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Datanglah pada si Fulan,
kerana sesungguhnya ia sudah bersiap-siap kemudian ia sakit." Pemuda itu menenemui orang yang
sakit itu, lalu berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menyampaikan salam pada anda dan beliau
s.a.w. bersabda supaya anda memberikan pada aku persiapan yang sudah anda sediakan - untuk
mengikuti peperangan." Orang itu lalu berkata - kepada pelayan wanitanya: "Wahai Fulanah, berikanlah
pada pemuda ini apa-apa yang sudah aku siapkan dan jangan engkau simpan sedikit pun daripadanya yakni berikan sahajalah kesemuanya. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang engkau simpan, lalu akan
diberi keberkatan oleh Allah pada benda-benda itu." (Riwayat Muslim)

َ ْ َ َ
َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َب َع َث إ َلى َبني َل ْح َي‬
َ
‫ل‬
‫ي‬
‫ان‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫س‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ر‬
‫د‬
‫خ‬
‫ال‬
‫يد‬
‫ع‬
‫س‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫وعن‬
‫ر‬
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ‫ِ ِر‬
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ ُّ
َ ‫ال ل ْل‬
َ ‫ف ْال َخار َج في أ ْهله َو َماله ب َخ ْير َك‬
ْ ‫ان َل ُه م ْث ُل ن‬
َ ‫ِل َي ْخ ُر ْج ِم ْن ُك ِّل َر ُج َل ْين َر ُجل ُث َّم َق‬
‫ص ِف‬
‫ل‬
‫خ‬
‫م‬
‫ك‬
‫ي‬
‫أ‬
‫د‬
‫اع‬
‫ق‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ْ َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َ ْ ُ ُّ َ
َ ْ ْ َ
َ
َ‫ف ْال َخارج‬
‫و‬
‫ل‬
‫خ‬
‫م‬
‫ك‬
‫ي‬
‫أ‬
‫د‬
‫اع‬
‫ق‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ال‬
‫ق‬
‫م‬
‫ث‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ل‬
‫ك‬
‫ن‬
‫م‬
‫ج‬
‫ر‬
‫خ‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ة‬
‫اي‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ف‬
‫و‬
)
‫مسلم‬
‫رواه‬
(
‫ج‬
‫ار‬
‫خ‬
‫ر‬
‫ر‬
ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ‫أج َ ِر ال‬
ِ
َ
َ
َ ْ
َ ‫في أ ْهله َو َماله ب َخ ْير َك‬
ْ ‫ان ل ُه م ْث ُل ن‬
‫ص ِف أ ْج ِر الخ ِار ِج‬
ِ ِ
ٍ ِ ِِ ِِ ِ
180

Riyadhus Solehin – Taman Orang-orang Soleh

1307. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. mengirimkan pasukan ke
tempat Banu Lahyan, lalu bersabda: "Hendaklah dari setiap dua orang itu, salah seorang sahaja yang
ikut dalam pasukan yang dikirimkan, sedangkan pahala sama antara kedua-duanya." Ini jikalau yang
tidak ikut itu memberikan kelengkapan secukupnya kepada yang hendak pergi berangkat. (Riwayat
Muslim)
Dalam riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan: "Hendaklah dari setiap dua orang, seorang
sahaja yang keluar." Kemudian beliau s.a.w. bersabda kepada orang yang duduk - yakni tertinggal:
"Mana sahaja orang di antara kamu sekalian yang menjadi sebagai pengganti dari orang yang pergi
keluar berperang - fi-sabilillah - baik dalam urusan keluarga dan hartanya dengan baik, maka bagi
orang yang tidak mengikutinya tadi mendapat pahala sebanyak separuh dari pahala orang yang ikut
keluar berperang."
Maksudnya turut menguruskan keluarga orang yang berperang dengan memberikan nafkah dan
apa sahaja yang menjadi keperluan keluarga itu.

َّ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ‫الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َر ُجل ُم َق َّنع ب ْال َح ِد ِيد َف َق‬
‫ال َيا َر ُسو َل‬
‫وع ِن البراء ر ِض ي الله عنه يقول أتى الن ِبي صلى‬
ِ
َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َّ
َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم‬
‫الل ِه أقا ِتل أو أس ِلم قال أس ِلم ثم قا ِتل فأسلم ثم قاتل فق ِتل فقال رسول الل ِه‬
َ
ْ
َ ُ ً َ
‫َع ِم َل ق ِليال َوأ ِج َر ك ِث ًيرا (متفق عليه) َو َه َذا ل ْفظ ال ُب َخ ِار ُّي‬
1308. Dari al-Bara' r.a., katanya: "Ada seorang lelaki dengan berselubung besi - di kepalanya
dan bersenjata - datang kepada Nabi s.a.w., lalu berkata: "Ya Rasulullah, aku berperang atau masuk
Islam dulu?" Beliau s.a.w. bersabda:"Masuklah dalam Agama Islam dulu kemudian berperanglah!"
Orang itu lalu masuk Islam kemudian berperang lalu terbunuh. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Orang
itu beramal hanya sedikit, dan diberi pahala banyak." (Muttafaq 'alaih)
Dan ini adalah lafaznya Imam Bukhari.

َ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
‫س ر ِض ي الله عنه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة ي ِحب أن ير ِجع ِإلى‬
ٍ ‫وعن أن‬
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ َّ َ ُ َّ
ُّ
ُّ
ْ
َ َْ
ْ ‫الد ْن َيا َو َل ُه َما َعلى ألا‬
‫ات ِْلا َي َرى ِم ْن‬
‫ر‬
ٍ ‫ض ِمن ش ْي ٍء ِإًل الش ِهيد َيت َمنى أن َي ْر ِج َع ِإلى الدن َيا ف ُيقت َل عش َر َم َّر‬
ِ
َّ ‫ضل‬
ْ ‫ْال َك َر َامة َوفي ر َو َاية ْلَا َي َرى م ْن َف‬
)‫الش َه َاد ِة (متفق عليه‬
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
1309. Dari Anas r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada seorang pun yang masuk syurga
lalu ingin kembali ke dunia lagi, sedangkan ia tidak mempunyai sesuatu apa pun di atas bumi itu,
melainkan orang yang mati syahid. Ia mengharap-harapkan kiranya dapat kembali ke dunia lalu
dibunuh sampai sepuluh kali kerana ia mengetahui kemuliaan mati syahid itu."
Dalam riwayat lain disebutkan: "Kerana ia mengetahui keutamaan mati syahid itu." (Muttafaq
'alaih)

َّ ْ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ‫َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ َل‬
َ ‫الله ْبن َع ْم ُرو ْبن ْال‬
‫ال ُيغ َف ُر‬
‫اص ر ِض ي الله عنهما أن رسو الل ِه صلى الله علي ِه وسلم ق‬
‫ع‬
‫وعن عب ِد‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َْْ َُ َ َ َ
َّ ‫الله ُي َك ِّف ُر ُك َّل َش ْيء إ ًَّل‬
َ ْ َّ َّ ْ َ ُ ‫لشه‬
َ
‫الد ْي َن‬
ٍِ
ِ ِ ‫ِل‬
ِ ِ ‫يد ك ُّل ذن ٍب ِإًل الدين (رواه مسلم) و ِفي ِرواي ٍة له القت ُل ِفي س ِب ِيل‬

1310. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda: "Allah memberikan pengampunan kepada orang yang mati syahid, iaitu segala sesuatu yang
menjadi dosanya, melainkan hutang ." (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan: "Mati dalam peperangan fi-sabilillah itu
dapat menghapuskan segala macam dosa, melainkan hutang."

ْ َ َ ََ
َ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ق َام ِف ِيه ْم فذك َر أ َّن ال ِج َه َاد ِفي‬
‫وعن أ ِبي قتادة ر ِض ي الله عنه أن رسول الل ِه‬
َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ
َ َ َّ
ْ ُ
َ ‫ألا ْع َمال َف َق َام َر ُجل َف َق‬
‫ال َيا َر ُسو َل الل ِه أ َرأ ْي َت ِإ ْن ق ِتل ُت ِفي َس ِب ِيل‬
‫َس ِب ِيل الل ِه و ِإلايمان ِبالل ِه أفضل‬
ِ
َ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ َّ َ ُ َّ
ْ ُ
َ َّ
ْ َ َّ
‫صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ن َع ْم ِإ ْن ق ِتل َت ِفي َس ِب ِيل الل ِه َوأن َت‬
‫الل ِه تكفر ع ِني خطاياي فقال له رسول الل ِه‬
َ
َ
َ
َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ‫ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ُل‬
َ
َ ‫ف ُق ْل َت َق‬
‫ال أ َرأ ْي َت ِإ ْن‬
‫ص ِابر ُم ْحت ِسب مق ِبل غير مد ِب ٍر ثم قال رسو الل ِه صلى الله علي ِه وسلم كي‬
َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ َّ َ ُ َ َّ
َ ‫ُقت ْل ُت في‬
َ ‫الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َن َع ْم َو َأ ْن َت‬
‫ل‬
‫ص ِابر‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫س‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ف‬
‫اي‬
‫اي‬
‫ط‬
‫خ‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ر‬
‫ف