47 Lectie Demo Grafica Pe Calculator CorelDraw Photoshop InDesign

Lecţie demonstrativă

de

Le cţ ie

m

on

st

INTRODUCERE
Succesul oricărei activităţi este asigurat în cea mai mare parte de pasiunea pe care o avem pentru acel lucru şi efortul pe care îl depunem. Pentru că pasiune aveţi, nu vă rămâne decât să depuneţi efortul de a asimila un material care structurează şi prezintă aproape toate elementele legate de utilizarea calculatorului în activitatea de grafică. Pentru mulţi dintre dumneavoastră utilizarea curentă a unui calculator nu mai este un secret. Din acest motiv în curs sunt prezentate pe scurt noţiunile legate de operarea unui calculator. Îndeajuns însă pentru cei care, deşi înzestraţi cu talent pentru grafică, nu sunt deprinşi cu lucrul pe calculator. Cursul Eurocor de Grafică pe calculator (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign) se axează, în principal, pe prezentarea aplicaţiilor uzuale pentru grafică vectorială şi prelucrare de imagini. Pilonul cursului este construit din trei produse: CorelDraw X3, Adobe Photoshop CS4 şi Adobe InDesign CS4. Am considerat că aceste trei aplicaţii permit rezolvarea în mare măsură a tuturor problemelor de prelucrare grafică. Deoarece Institutul Eurocor nu este furnizor de softuri pe calculator, nu se obligă să ofere softurile mai sus menţionate. De aceea, vă recomandăm folosirea variantelor demo ale acestor programe. CorelDraw reprezintă în acest moment un „reper” în prelucrarea grafică vectorială, având în vedere simplitatea şi uşurinţa cu care se manevrează. Mai mult decât atât, aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorului o serie de instrumente, funcţii şi efecte pentru grafică, astfel încât singura barieră rămasă în calea reuşitei oricărei lucrări o constituie doar lipsa imaginaţiei şi nerăbdarea noastră. Avantajul graficii vectoriale este susţinut în CorelDraw şi de posibilităţile de „manevrare” a imaginilor (grafică bitmap) fapt ce permite realizarea de construcţii complexe mixte vectoriale/bitmap. Adobe Photoshop vine să completeze ansamblul aplicaţiilor de grafică ca un puternic instrument de prelucrare a imaginilor. Cu puţin „antrenament”, Adobe Photoshop ne este util şi în creaţia de imagini (nu numai în prelucrare). Cu ajutorul lui puteţi realiza toate elementele bitmap dintr-o lucrare. Adobe InDesign completează acest trio cu facilităţile sale putând fi considerat un „integrator” al obiectelor realizate cu ajutorul celorlalte două aplicaţii. Cursul este realizat în conformitate cu standardul ocupaţional în vigoare şi se adresează tuturor celor care iubesc grafica pe calculator, fie că acum se iniţiază, fie că îşi aprofundează cunoştinţele. Materialul este accesibil, fiind susţinut de ilustraţii şi capturi de imagini reprezentative. Pe parcursul studiului veţi intra în posesia unor certificate de participare odată cu încheierea prezentării softurilor studiate, astfel: după modulul 6 (CorelDraw) şi după modulul 13 (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign). După parcurgerea tuturor modulelor de curs, veti obţine certificatul de absolvire Eurocor. Grafică pe calculator (CorelDraw, Photoshop şi InDesign)

ra tiv ă
1

urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora. pe marginea lecţiilor au fost introduse diferite simboluri: Semnalează noţiunile. de asemenea sunt inserate şi întrebări de verificare. deci aproximativ 2h şi 30 min. pentru a vă consolida cunoştinţele. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient. fiecare modul se încheie cu un vocabular. InDesign) Materialul de studiu al cursului este compus din 16 module care pot fi îndosariate într-o mapă specială Eurocor. cu răspunsurile la exerciţii şi cu o temă pentru acasă. cu ajutorul cărora vă veţi valorifica în mod curent cunoştinţele dobândite. Exemplu: Marchează exemplele pe care le veţi întâlni în cadrul materialului de curs. Photoshop şi InDesign) . un element important în cadrul acestei structuri îl reprezintă exemplele şi exerciţiile. exemple şi exerciţii. Din punctul de vedere al numărului de pagini. Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal. ce trebuie atinse după parcurgerea materialului de studiu. Temele propuse în fiecare lecţie vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR. Exerciţiu Semnalează exerciţiile pe care trebuie să le rezolvaţi.Lecţie demonstrativă Modul de organizare a cursului de GRAFICĂ PE CALCULATOR (CorelDraw. print screen-urile vă vor înlesni însuşirea informaţiilor. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului de Grafică pe calculator (Corel Draw. 3/18 Indică faptul că tema respectivă a mai fost abordată în modulele anterioare (în acest caz. conţinând secţiuni teoretice. tema a mai fost dezbătută în modulul 3. care vă testează gradul de asimilare a cunoştinţelor. un model de rezumat şi de temă pentru acasă. la pagina 18) Materialul de faţă constituie o lecţie demonstrativă. Photoshop. Adobe InDesign) am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs. Fiecare modul începe cu o secţiune de obiective. care explică în mod detaliat termenii de specialitate folosiţi. care prezintă cele mai importante aspecte analizate în cadrul acestuia. 2 Grafică pe calculator (CorelDraw. la sfârşitul fiecărui modul veţi găsi un rezumat. pe săptămână. aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. definiţiile şi informaţiile importante. care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. în plus. Adobe Photoshop. În vederea eficientizării timpului dumneavoastră de studiu precizăm că pentru materialul unui caiet de curs sunt recomandate 10h de studiu pe lună. Vă recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală şi atentă a materialului de curs.

Adobe Photoshop CS Iniţiere/Instrumente pentru pictură Modulul 8 . Photoshop şi InDesign) 3 . Photoshop.CorelDRAW X3 Printarea/pregătirea pentru tipar şi utilizarea formatelor grafice Modulul 7 .Grafică pentru WEB Mai multe decât navigare Web Modulul 16 .CorelDRAW X3 Lucru cu obiecte desen/Gestiunea culorilor Modulul 4 .Programa cursului GRAFICĂ PE CALCULATOR (CorelDraw.Lucrări complexe CorelDraw/Photoshop/InDesign Organizarea şi executarea lucrărilor complexe Modulul 15 .Adobe Photoshop CS Gestionarea culorilor/Printarea şi pregătirea pentru tipar Modulul 11 .CorelDRAW X3 Prelucrarea textelor/Obiecte imagine Modulul 5 . InDesign) Modulul 1 . Introducere în tehnologia informaţiei Modulul 2 .Adobe Photoshop CS Filtre aplicabile asupra imaginilor/Prelucrarea textului Modulul 10 .Adobe Illustrator CS Iniţiere în utilizarea produsului Modulul 12 – InDesign (I) Modulul 13 – InDesign (II) Modulul 14 .Arta vizualului Concepte generale de grafică Grafică pe calculator (CorelDraw.CorelDRAW X3 Efecte speciale aplicabile asupra obiectelor Modulul 6 .CorelDRAW X3 Iniţiere/Lucrul cu obiecte desen Lecţie demonstrativă Modulul 3 .Rolul graficianului PC.Adobe Photoshop CS Retuşarea/corectarea şi salvarea imaginilor Modulul 9 .

► Să simulaţi senzaţia de perspectivă prin utilizarea efectului Perspective. ► Să aplicaţi şi să modificaţi efectul Blend asupra obiectelor. inclusiv a celor de tip text (artistic sau de tip paragraf). ► Să plasaţi un obiect într-un container cu efectul PowerClip. ► Să simulaţi un efect 3D asupra unor obiectelor bidimensionale prin efectul Extrude. MODULUL 5 CorelDraw X3. şi anume principalele cunoştinţe şi deprinderi pe care le veţi dobândi după studierea materialului. ► Să editaţi nodurile unui obiect transformat în curbe. Efecte speciale aplicabile asupra obiectelor În acest modul veţi învăţa: ► Să transformaţi obiectele vectoriale în curbe. Photoshop şi InDesign) . ► Să simulaţi vizualizarea printr-o lentilă a unui obiect utilizând efectul Lens. Editarea nodurilor unui obiect Acest tip de editare a unui obiect vă oferă posibilitatea obţinerii de forme complexe pe care altfel nu le-aţi putea desena utilizând instrumentele disponibile. ► Să creaţi contururi pentru un obiect şi să le modificaţi prin efectul Contour. Accesul la această facilitate de editare a nodurilor unui obiect este permis numai în condiţiile în care obiectul a fost transformat în curbe. ► Să distorsionaţi un obiect prin aplicarea efectului Distortion. ► Să modelaţi un obiect utilizând efectul Envelope. Urmare a unei astfel de transformări. ► Să creaţi un contur unic pentru mai multe obiecte cu efectul Create Boundary. 4 Grafică pe calculator (CorelDraw. ► Să aplicaţi şi să gestionaţi un efect de transparenţă prin efectul Transparency. ► Să aplicaţi o umbră unui obiect şi să gestionaţi proprietăţile acesteia. Acestea pot fi editate cu instrumentul Shape Tool din caseta Toolbox.Lecţie demonstrativă Fiecare modul începe cu prezentarea obiectivelor de studiu. Această transformare o puteţi aplica obiectelor vectoriale. forma curbei este controlată de atributele nodurilor şi ale liniilor ce o compun.

Proprietăţile de culoare sunt preluate de la ultimul obiect selectat. Compunerea obiectelor (Modul 3) Compunerea obiectelor vă permite crearea de obiecte complexe pornind de la minimum 2 obiecte care au în principiu zone comune. Back Minus Front – elimină din obiectul din spate zona comună cu obiectul din faţă.Lecţie demonstrativă Definiţiile şi noţiunile importante au fost marcate printr-o grafică specială. De asemenea. Trim – tăierea unui obiect cu un alt obiect. obiectul rezultat prezintă o formă care ar putea fi mai dificil de desenat direct. CorelDRAW X3 vă pune la dispoziţie un număr de 6 operaţii de compunere grupate sub denumirea de Shaping în meniul Arrange. Prin operaţia de unire se elimină liniile interioare şi rămâne numai conturul obţinut prin fuzionarea obiectelor. Unirea obiectelor În urma operaţiei de unire se creează un nou obiect care conţine toate zonele obiectelor selectate (comune şi necomune). În situaţia în care obiectele sunt selectate printr-o casetă de marcare. Simplify – simplificarea unei suprapuneri a două sau mai multe obiecte prin tăierea zonelor comune fără a mai genera un nou obiect. aveţi acces la aceste comenzi şi prin intermediul pictogramelor din bara de proprietăţi. Grafică pe calculator (CorelDraw. culoarea va fi preluată de la obiectul aflat cel mai în spate. Intersect – intersecţia a două sau mai multe obiecte. Dacă aţi selectat minimum 2 obiecte. Adeseori. Front Minus Back – elimină din obiectul din faţă zona comună cu obiectul din spate. Photoshop şi InDesign) 5 . şi anume: Shaping Weld – unirea (fuzionarea) a două sau mai multe obiecte. cuvintele cheie marcate pe marginea modulelor de curs vă ajută să găsiţi mai uşor informaţiile de maximum interes.

2. Activaţi Arrange Shaping Trim sau daţi clic pe pictograma Trim din bara de proprietăţi. Selectaţi obiectul care taie (pătratul). Bineînţeles că cele două obiecte trebuie să aibă o zonă comună. procedaţi astfel: 1.Lecţie demonstrativă Operaţia nu este influenţată de ordinea de suprapunere a obiectelor. 6 Grafică pe calculator (CorelDraw. Photoshop şi InDesign) . Exemplu: Pentru a uni trei obiecte (un pătrat. Exemplu: Pentru a tăia un cerc cu un pătrat ce prezintă o porţiune comună. 4. Shaping Weld sau daţi clic pe pictograma Weld din bara de Tăierea obiectelor Prin tăierea unui obiect cu un alt obiect se decupează porţiunea suprapusă a celor două obiecte din obiectul tăiat. 2. Selectaţi şi ştergeţi obiectul care a tăiat (pătratul) dacă nu vă mai este necesar. astfel ca după unire obiectul rezultat să preia proprietăţile de culoare ale poligonului. Obiectele iniţiale supuse operaţiei se pierd. Operaţia nu este influenţată de ordinea de suprapunere a obiectelor. iar al doilea obiect selectat este cel care va fi tăiat. ci doar de ordinea de selecţie a obiectelor. ci doar de ultimul obiect selectat. Selectaţi cele trei obiecte. procedaţi astfel: 1. Dacă selectaţi mai întâi cercul şi apoi pătratul. Extindeţi selecţia cu obiectul care urmează să fie tăiat (cercul). Activaţi Arrange proprietăţi. un cerc şi un poligon cu 6 laturi) care au zone comune. Obiectul care taie nu este modificat. 3. atunci cercul va tăia pătratul şi veţi obţine imaginea din dreapta. ultimul selectat fiind poligonul. Regula principală în operaţia de tăiere este aceea că primul obiect selectat este cel care taie.

Fereasta grupează aceleaşi opţiuni în cinci tab-uri: Extrude Camera.Lecţie demonstrativă Utilizarea ferestrei mobile Extrude (Modul 5) Activarea acestei ferestre o puteţi realiza activând secvenţa Effects Extrude. Obiectul poate fi unul vectorial sau o structură bitmap. Aplicarea efectului de transparenţă Pentru a aplica efectul. Aveţi însă posibilitatea de a aplica un efect de transparenţă obiectului şi/sau conturului. Efectul Transparency (transparenţă) Efectul de transparenţă permite stabilirea unui grad de transparenţă pentru un obiect. Pentru a avea acces la opţiunile tab-urilor. Photoshop şi InDesign) Transparency Type Transparency Operation 7 . Extrude Light. astfel încât să vedeţi obiectele ce se află dedesubt. Lista derulantă Transparency Type vă permite selectarea unui tip (model) de transparenţă. Grafică pe calculator (CorelDraw. obiectele sunt opace. trebuie să selectaţi obiectul cu instrumentul Pick Tool. Opţiunile următoare sunt caracteristice modelului de transparenţă Uniform. Configuraţia barei de proprietăţi depinde de tipul de transparenţă ales din lista derulantă Transparency Type. Pentru a vă familiariza cu aceste moduri de aplicare a transparenţei. Conţinutul acestei liste şi modul de funcţionare a opţiunilor sunt foarte asemănătoare cu cele ale opţiunii Fill Type din bara de proprietăţi a instrumentului Interactive Fill Tool. În momentul în care sunt create. Daţi clic pe obiect în locul de unde doriţi să înceapă transparenţa şi trageţi spre locul în care doriţi să se termine. încercaţi să schimbaţi opţiunea din listă şi observaţi ce rezultat obţineţi. Extrude Color şi Extrude Bevel. Modificarea efectului de transparenţă Opţiunile prezente în bara de proprietăţi sunt asemănătoare cu cele din barele de proprietăţi ale instrumentelor de umplere (fill). Aplicarea efectivă a modificărilor se realizează numai după ce daţi clic pe butonul Apply. Pe lângă aceasta. după care activaţi instrumentul Interactive Transparency Tool. Extrude Rotation. puteţi stabili şi cum să se combine culoarea obiectului transparent cu cea a obiectelor de dedesubt. trebuie să daţi clic pe butonul Edit. Modul în care se aplică transparenţa în raport cu obiectul aflat în spatele acestuia îl puteţi controla prin intermediul opţiunilor din lista derulantă Transparency Operation.

În cazul în care este vorba de un document nou. Pe bara de titlu se găsesc şi butoanele de minimalizare (Minimize). închiderea etc. pentru facilitarea înţelegerii informaţiilor prezentate am inserat în paginile cursului imagini şi print screen-uri sugestive. maximalizarea respectiv minimalizarea. grupate în meniuri. Sau de la tastatură activaţi combinaţia Alt+Litera subliniată din numele meniului (spre exemplu. Componentele ferestrei aplicaţiei Fereastra aplicaţiei CorelDRAW X3 este reprezentată în figura următoare: bara de titlu Bara de titlu conţine numele aplicaţiei (CorelDRAW X3).Lecţie demonstrativă Cu siguranţă. Graphic2 etc. aşa cum puteţi vedea în următoarele fragmente. va apărea un nume generic: Graphic1. Pe lângă acestea. comenzile aplicaţiei CorelDRAW X3. bara de meniu Bara de meniu conţine. Pentru a accesa comenzile unui meniu. urmat de numele fişierului care conţine documentul Corel. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe numele meniului şi daţi clic. Meniurile prezente în această bară conţin: 8 Grafică pe calculator (CorelDraw. Photoshop şi InDesign) . Interfaţa aplicaţiei CorelDRAW X3 (Modul 2) Lansarea în execuţie a aplicaţiei prin oricare dintre metodele enumerate atrage după sine afişarea ferestrei aplicaţiei. multe aspecte teoretice pot fi mai uşor înţelese cu ajutorul exemplelor. care nu a fost salvat încă. pentru meniul Edit: Alt+E). În cadrul ferestrei aplicaţiei regăsim şi fereastra aferentă documentului Corel pe care îl creăm sau edităm. Aceasta se va supune tuturor regulilor standard de lucru cu o fereastră Windows privind operaţii precum: dimensionarea acesteia. maximalizare (Maximize)/restabilire jos (Restore Down) şi închidere (Close) a ferestrei.

anulare. View Layout Arrange Effects Bitmaps Text Tools – – – – – – – Window – Help – În cadrul unui meniu sunt active. comenzi pentru aplicarea de efecte speciale obiectelor vectoriale. într-un anumit context. refacere.. comenzi pentru manipularea şi transformarea obiectelor. comenzi de stabilire a modului de vizualizare a documentului şi a diverselor componente de interfaţă.. urmat de clic pe Allign and Distribute).. comenzi pentru gestionarea paginilor dintr-un document. Pentru a selecta o comandă activă. Pentru unele comenzi. Activaţi direct combinaţia Ctrl+A. precum şi comenzi care asigură accesul la suportul tehnic şi la site-urile oficiale Corel. Activaţi combinaţia Alt+A şi apoi tastaţi litera „A”. permite personalizarea interfeţei aplicaţiei prin comanda Options. repetare şi alte comenzi necesare editării obiectelor.. comenzi de gestionare a ferestrelor document deschise în sesiunea curentă. la care se adaugă cele pentru accesul la toate ferestrele mobile. Exemplu: Spre exemplu: accesul la comanda Allign and Distribute din meniul Arrange îl puteţi realiza prin una din următoarele variante: ► ► ► Selectaţi comanda cu ajutorul mouse-ului (clic pe Arrange. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe comandă şi daţi clic sau introduceţi de la tastatură litera subliniată din numele comenzii sau combinaţia de taste prezentă în dreapta comenzii..Lecţie demonstrativă File Edit – – comenzi de lucru cu fişierele şi comanda de ieşire din aplicaţie. comenzi de acces la documentaţia inclusă în pachetul de instalare. Selectarea comenzilor urmate de „…” (spre exemplu Allign and Distribute. precum şi alte comenzi necesare controlului desenului.) atrage după sine activarea unui dialog prin intermediul unor casete de dialog specifice comenzii. la paletele de culori şi la barele cu instrumente (Toolbars). înseamnă că ea conţine un grupaj de alte subcomenzi (grupate într-un submeniu). Photoshop şi InDesign) 9 . accesul se poate face şi direct (fără accesarea prin intermediul meniului de care aparţine) dacă tastaţi combinaţia precizată în dreptul comenzii. include comenzi care permit lucrul cu ferestre mobile (Dockers). comenzi de editare şi formatare a textului artistic sau de tip paragraf. La baza meniului apar denumirile desenelor deschise în CorelDRAW X3 în sesiunea curentă. În cazul în care o comandă dintr-un meniu este urmată de o săgeată la dreapta. comenzi pentru prelucrarea imaginilor bitmap şi de conversie de la obiect vectorial la bitmap. comenzi de căutare şi înlocuire. numai acele comenzi care sunt puse în evidenţă prin modul de scriere. comenzi de lucru cu zona Clipboard. Grafică pe calculator (CorelDraw.

comenzile care se referă la o anumită categorie de operaţii. la fel ca şi meniul. Mai puteţi activa/dezactiva afişarea unei bare cu instrumente dacă activaţi secvenţa Window Toolbars. după care selectaţi bara dorită. Barele cu instrumente afişate sunt precedate de semnul . Property Bar. Fiecare bară cu instrumente grupează. atunci bara de proprietăţi implicită (No Selection) este cea prezentă în imaginea următoare. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe oricare din barele cu instrumente afişate. comenzile prezente în barele cu instrumente sunt reprezentate prin intermediul pictogramelor. Alături de acestea regăsim comenzile pentru lansarea în execuţie a unor alte aplicaţii din pachetul CorelDRAW şi de acces la lista derulantă Zoom Levels (care vă permite să măriţi/micşoraţi aparent desenul afişat pe ecran). Pentru simplificarea interfeţei. Bara Standard (Standard) grupează comenzile cel mai des utilizate privind lucrul cu fişierele. lucrul cu zona de Clipboard.Lecţie demonstrativă bara de instrumente Barele cu instrumente care apar implicit odată cu lansarea în execuţie a aplicaţiei sunt: Standard. daţi clic dreapta şi din meniul contextual care va apărea alegeţi bara cu instrumente dorită. 10 Grafică pe calculator (CorelDraw. Exemplu: În cazul în care nu aveţi niciun obiect selectat şi instrumentul curent de lucru este Pick Tool (primul din caseta Toolbox). respectiv dezactiva afişarea unei anumite bare cu instrumente. Photoshop şi InDesign) . Bara de proprietăţi aferentă unui instrument şi/sau obiect selectat afişează proprietăţile obiectului şi vă permite modificarea interactivă a acestora. Pentru a activa. anularea (Undo) şi refacerea (Redo) efectului ultimelor comenzi. Bara Property Bar (Bara de proprietăţi) are un conţinut care se modifică în funcţie de context. Barele cu instrumente grupează comenzile cel mai des utilizate. Toolbox şi Status Bar.

ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi un marcaj de pe o latură în partea opusă obiectului. Selectaţi obiectele pe care le oglindiţi. De asemenea. continuaţi să trageţi de obiect. Pentru a roti interactiv un obiect. este necesar să efectuaţi clic de două ori pe obiectul respectiv. după ce aţi obţinut imaginea în oglindă a obiectului. 2. Puteţi opta şi pentru o oglindire interactivă. în funcţie de direcţia în care trageţi cursorul şi de distanţa faţă de obiect. Din bara de proprietăţi activaţi pe rând cele două pictograme Mirror. respectiv verticală. Exemplu: Pentru a oglindi pe orizontală şi pe verticală un grup de obiecte (ca în imaginea următoare). după ce selectaţi obiectul. obţineţi şi o scalare a acestuia. Dacă. după selectarea obiectului. marcajele şi cursorul îşi schimbă forma ca în imaginea următoare: Grafică pe calculator (CorelDraw. puteţi proceda astfel: 1.Lecţie demonstrativă Oglindirea obiectelor (Modul 3) Prin operaţia de oglindire puteţi inversa (răsturna) un obiect atât pe orizontală. cât şi pe verticală. caz în care. puteţi utiliza. Dacă utilizaţi tasta Ctrl şi trageţi un marcaj de colţ. puteţi obţine o oglindire şi/sau o scalare a obiectului. Pentru realizarea efectivă a operaţiei. el poate fi înclinat (oblicizat) pe orizontală sau pe verticală. În acest caz. Photoshop şi InDesign) rotirea obiectelor 11 . Rotirea şi înclinarea obiectelor Orice obiect poate fi rotit în sens trigonometric sau invers (în sens orar) utilizând metoda interactivă sau bara de proprietăţi. una dintre cele două pictograme (Mirror) din bara de proprietăţi aferente oglindirii pe orizontală.

Poziţionaţi cursorul pe marcajul unui alt colţ şi trageţi cursorul în sens trigonometric până când. Pentru o precizie mai mare pe parcursul rotirii. Trageţi centrul de rotaţie în colţul stânga jos al pătratului. Exemplu: Doriţi să rotiţi un pătrat cu 45 de grade în raport cu colţul stânga jos al acestuia. Pentru a obţine rezultatul dorit. Un obiect mai poate fi rotit şi prin introducerea unei valori direct în acest câmp (valoare cu care va fi rotit obiectul). caz în care rotirea se face cu paşi (increment) de câte 15 grade. în câmpul Angle of Rotation din bara de proprietăţi. Acest increment poate fi modificat dacă activaţi secvenţa Tools Options…. iar din panelul stâng al casetei Options selectaţi Workspace Edit şi apoi în panelul drept modificaţi valoarea câmpului Constrain angle. ţineţi apăsată tasta Ctrl. 12 Grafică pe calculator (CorelDraw. în bara de proprietăţi se modifică dinamic un câmp numit Angle of Rotation (unghi de rotaţie). acest centru coincide cu centrul obiectului. El poate fi deplasat în interiorul sau în exteriorul obiectului prin tragerea lui cu mouse-ul. puteţi proceda astfel: 1. Acesta indică cu câte grade a fost rotit obiectul. se poziţionează cursorul pe unul dintre marcajele de rotire dintr-un colţ (apare cursorul pentru rotire) şi se trage într-o mişcare de rotaţie în sens trigonometric sau în sens orar. Daţi clic de două ori pe pătrat (cu instrumentul Pick Tool). Iniţial. 2. Pe măsură ce rotiţi imaginea. Photoshop şi InDesign) .Lecţie demonstrativă Rotirea obiectului se face în raport cu un centru de rotaţie reprezentat în imagine sub forma a două cercuri concentrice. urmată de apăsarea tastei Enter. După stabilirea poziţiei centrului de rotaţie. apare valoarea 45. 3.

iar deasupra steaua. Pentru a simplifica desenul şi a nu păstra porţiunile din dreptunghi şi din cerc care nu sunt vizibile (din cauză că sunt acoperite de obiectele de deasupra). Activaţi Arrange Shaping Front Minus Back sau daţi clic pe pictograma Front Minus Back din bara de proprietăţi. Simplify sau daţi clic pe pictograma Simplify din Tăierea obiectelor cu comanda Front Minus Back Operaţia generează un obiect nou prin eliminarea din obiectul de deasupra a tuturor zonelor comune cu toate celelalte obiecte aflate în spatele lui. Selectaţi cele trei obiecte (nu contează ordinea). cu excepţia obiectului generat. 2. Exemplu: Pentru a obţine rezultatul din imaginea următoare pornind de la cele trei obiecte. Photoshop şi InDesign) . 2. folosiţi operaţia de simplificare astfel: 1. Activaţi Arrange Shaping bara de proprietăţi. toate celelalte obiecte sunt şterse. Adică obiectul tăiat este cel de deasupra. dar îşi păstrează proprietăţile de culoare. În cazul aplicării acestei operaţii. cu excepţia obiectului din prim plan. Exemplu: În imaginea următoare sunt trei obiecte suprapuse parţial. peste el se află cercul. 13 Grafică pe calculator (CorelDraw.Lecţie demonstrativă Simplificarea obiectelor (Modul 3) În cazul aplicării acestei operaţii. toate obiectele sunt afectate. Obiectul de la baza stivei este dreptunghiul. iar obiectele care îl taie sunt toate celelalte din selecţie aflate în spatele lui. sunt doar simulate pentru a înţelege mecanismul de lucru al comenzii): 1. toate celelalte sunt afectate din punctul de vedere al formei. La finalul operaţiei. Selectaţi cele trei obiecte (nu contează ordinea). puteţi proceda astfel (liniile punctate nu apar în realitate.

În cazul aplicării acestei operaţii. La finalul operaţiei. Selectaţi cele trei obiecte (nu contează ordinea). Exerciţiul 7 1. Tăierea obiectelor cu comanda Back Minus (Modul 3) Operaţia generează un obiect nou prin eliminarea din obiectul cel mai din spate al tuturor zonelor comune cu toate celelalte obiecte aflate în faţa acestuia. cu excepţia obiectului generat. 5. după care ştergeţi pătratul. şi compunerea obiectelor dispune de o fereastră mobilă dedicată. Utilizarea ferestrelor mobile pentru compunerea obiectelor Ca şi în cazul transformărilor. tăiaţi cercul cu dreptunghiul utilizând comanda Back Minus Front. 14 Grafică pe calculator (CorelDraw. 4. puteţi proceda astfel (liniile punctate nu apar în realitate. Utilizând obiectele copiate anterior. Sunt şi un pas util în rezolvarea temei pentru acasă. Tăiaţi dreptunghiul cu cercul utilizând comanda Front Minus Back. Accesul la această fereastră mobilă se poate face fie activând Arrange Shaping Shaping. fie activând Window Dockers Shaping.Lecţie demonstrativă Exerciţiile şi întrebările de verificare sunt instrumente utile de verificare a cunoştinţelor dobândite în cadrul modulelor de curs. Exemplu: Pentru a obţine rezultatul din imaginea din dreapta pornind de la cele trei obiecte din stânga. Desenaţi un dreptunghi cu înălţimea de 50 mm şi lungimea de 150 mm. toate obiectele sunt afectate. Centraţi cele două obiecte. Lansaţi în execuţie aplicaţia CorelDRAW X3 şi deschideţi fişierul Desen3. toate celelalte sunt şterse. Salvaţi desenul. Copiaţi cele două obiecte într-o altă zonă de desenare. Simplificaţi desenul. Photoshop şi InDesign) . Ea grupează toate comenzile prezentate anterior.cdr. 2. 3. sunt doar simulate pentru a înţelege mecanismul de lucru al comenzii): 1. Desenaţi un pătrat cu latura de 110 mm. 2. Desenaţi un cerc cu diametrul de 100 mm. Centraţi pătratul cu obiectul existent. Activaţi Arrange Shaping Back Minus Front sau daţi clic pe pictograma Back Minus Front din bara de proprietăţi.

Ce se întâmplă dacă la pregătirea unui document pentru tipografie nu bifaţi opţiunea Copy Fonts? Cum generaţi un fişier PDF la pregătirea unui document pentru tipografie? Ce informaţii furnizează fişierele Fonts. Aceasta înseamnă că imaginile vor fi comprimate pentru a se obţine o dimensiune cât mai redusă a fişierului. respectiv JobInfo. 3.TXT. Acesta este un format de imagine standard Windows. Formatul GIF (Graphics Interchange Format) reprezintă un standard utilizat în special pentru salvarea fişierelor ce urmează a fi utilizate la crearea paginilor Web. 3.TXT? Cum precizaţi formatul în care exportaţi un document/obiect? Care este semnificaţia opţiunii Web_safe_filenames? Care sunt formatele grafice utilizate în mod obişnuit de camerele foto digitale? Ce aplicaţie are ca format nativ formatul PSD? 15 Grafică pe calculator (CorelDraw.cdr. 2.7 milioane de culori. Este un format des utilizat de camerele foto digitale. Întrebări de verificare 1. 6. Pentru că sunteţi la finalul modulelor dedicate aplicaţiei CorelDRAW vă propunem ca un ultim exerciţiu să încercaţi să reproduceţi la scara 1:1 coperta caietului dvs. 2.Lecţie demonstrativă Tăierea obiectelor cu comanda Back Minus (Modul 6) Din multitudinea de formate trebuie să reţineţi existenţa formatului nativ al aplicaţiei Adobe Photoshop. dar nu numai. Acest format poate conţine simultan informaţie vectorială şi grafică bitmap. inclusiv cu generarea fişierului în format PDF. Lansaţi în execuţie aplicaţia CorelDRAW X3 şi creaţi un document nou. În locul imaginii puteţi utiliza orice altă poză cu un conţinut adaptat contextului. Exportaţi documentul în format JPEG la o rezoluţie de 96 dpi. formate uzuale de export Exerciţiul 6 1. Formatul JPEG (Joint Photographic Experts Group) este unul dintre cele mai utilizate formate. adică PSD. Acesta poate salva până la 16. Formatul TIFF al unei imagini îl mai puteţi întâlni şi la imaginile obţinute cu o cameră foto digitală sau la fişierele rezultate în urma unei scanări. 5. 5. 4. Photoshop şi InDesign) . Am făcut această precizare. Formatul EPS (Encapsulated PostScript) este des utilizat pentru transmiterea unei imagini către o altă aplicaţie. 4. Salvaţi desenul într-un fişier pe Desktop cu numele Desen4. Formatul TIFF (Tagged-Image File Format) este unul dintre cele mai utilizate formate bitmap pentru salvarea imaginilor datorită faptului că este recunoscut de majoritatea aplicaţiilor de grafică şi tehnoredactare şi nu numai. Un alt format recunoscut de multe aplicaţii este formatul BMP. 7. de curs. deoarece următoarea aplicaţie pe care o veţi învăţa în modulele următoare este chiar Adobe Photoshop. Pregătiţi documentul pentru tipografie.

deschidere.12 2. Bara de proprietăţi este specifică fiecărui instrument şi vă permite să modificaţi parametrii obiectului. să alegeţi un şablon pentru a crea un nou desen. Instrumentele de desenare utilizate pentru crearea obiectelor vectoriale sunt incluse în caseta cu instrumente Toolbox. din meniul Tools.8 2. Aplicaţia CorelDRAW X3 din pachetul de aplicaţii cu acelaşi nume vă permite să creaţi desene vectoriale pe care le puteţi apoi salva în format CDR (format implicit pentru CorelDRAW). Modificarea proprietăţilor unui obiect desenat o puteţi realiza numai după ce acesta a fost selectat cu instrumentul Pick Tool. zona de desenare şi pagina de desenare. Fereastra unui document deschis în CorelDRAW X3 include: bara de titlu. Ştergerea. Obiectele vectoriale realizate pot fi apoi transformate şi/sau supuse acţiunii unor efecte speciale. închidere şi salvare a fişierelor. bara de navigare prin document. sau în unele cazuri numai înaintea desenării. Grafică pe calculator (CorelDraw. mutarea.. Particularizarea interfeţei vă oferă posibilitatea adaptării aplicaţiei la propriile dumneavoastră cerinţe de lucru.2 2. Aveţi astfel acces la bara de proprietăţi corespunzătoare obiectului selectat. Reprezentarea vectorială se bazează pe descrierea matematică a elementelor care compun un desen. riglele gradate.10 2. să deschideţi un desen existent dintr-un fişier pe disc. aflat în caseta Toolbox.Lecţie demonstrativă Fiecare modul conţine un rezumat al informaţiilor prezentate în cadrul său. pe când reprezentarea bitmap se bazează pe o grilă de puncte (pixeli) care compun o imagine. aveţi la dispoziţie comanda Options. stea. barele cu instrumente. se oferă unul sau mai multe instrumente specifice. bara de meniu. Pentru fiecare tip de obiect. grilă. Crearea şi gestionarea obiectelor vectoriale se referă la obiecte de tip linie. Modificările pot fi efectuate după desenarea efectivă. paleta de culori şi ferestre mobile.7 2. Fereastra aplicaţiei CorelDRAW X3 conţine alături de fereastra documentului şi elemente precum: bara de titlu. caz în care modifică dinamic desenul. Acestea se referă la operaţiile clasice de creare. Photoshop şi InDesign) 2.. pictograma de navigare prin pagină. elipsă/cerc.5 2. Rezumat modul 2 2. copierea sau duplicarea unui obiect o puteţi realiza utilizând mouse-ul. să vedeţi ce noutăţi prezintă CorelDRAW X3 faţă de versiunile anterioare sau să deschideţi un tutorial pentru a vă documenta pas cu pas în legătură cu facilităţile oferite de CorelDRAW X3. combinaţii de taste sau comenzi din meniuri. dreptunghi/pătrat.3 2. Pentru aceasta.9 2. Acesta vă ajută la recapitularea şi fixarea principalelor aspecte teoretice tratate. să deschideţi unul dintre ultimele desene la care aţi lucrat. Fereastra de întâmpinare apare la lansarea în execuţie a aplicaţiei şi vă permite să creaţi un desen nou. Comenzile pentru gestionarea fişierelor ce conţin documente Corel sunt grupate în meniul File.11 2. barele de derulare.13 16 .6 2.1 Grafica pe calculator utilizează două modalităţi de reprezentare a informaţiei aferente unui obiect grafic (desen sau imagine): reprezentarea vectorială şi reprezentarea bitmap. spirală şi forme perfecte.4 2. poligon.

Trageţi obiectele selectate într-o altă zonă de desenare şi apăsaţi scurt butonul drept al mouse-ului. 17 2. Activaţi opţiunea Fountain Fill Dialog a instrumentului Fill Tool. 3. Selectaţi cele două obiecte şi apăsaţi pe rând tastele C (centrare pe verticală) şi E (centrare pe orizontală). 6. Activaţi File Save. Cu instrumentul Rectangle Tool desenaţi un pătrat folosind tasta Ctrl. 5. 4. Bifaţi opţiunea Two color. care vă oferă anumite sugestii de rezolvare. 2.cdr din Recently Used. Selectaţi primele două obiecte şi daţi clic pe prima casetă din paleta de culori (cea cu X). Selectaţi cele două obiecte şi apăsaţi tastele C şi E (centrare).Lecţie demonstrativă Toate modulele cuprind şi o secţiune de răspunsuri la exerciţii. 5. apăsaţi pe culoarea galbenă (Yellow) din paleta de culori. dimensionaţi dreptunghiul la dimensiunile cerute de 150 mm cu 50 mm înălţimea. În fereastra Outline Pen expandaţi caseta Color şi selectaţi culoarea verde (Green). cdr din Recently Used. Din lista Style selectaţi un model de linie punctat (pe care îl doriţi). În fereastra de întâmpinare daţi clic pe numele fişierului Desen3. Selectaţi cealaltă pereche de obiecte (cerc şi dreptunghi) şi activaţi Arrange Shaping Back Minus Front. după care activaţi butonul OK. Activaţi Arrange Shaping Simplify. Activaţi opţiunea Outline Pen Dialog a instrumentului Outline Tool. 3. Selectaţi pătratul şi apăsaţi tasta Delete. Modificaţi unul dintre câmpurile Object(s) Size cu valoarea 110. Răspunsuri la exerciţii Exerciţiul 7 1. Executaţi clic pe butonul Start All Programs CorelDRAW Graphics SuiteX3 CorelDRAW X3. În caseta Fountain Fill selectaţi la Type. Expandaţi caseta From şi selectaţi culoarea roşie (Red). Grafică pe calculator (CorelDraw. dimensionaţi cercul la 100 mm. Cu instrumentul Rectangle Tool desenaţi un dreptunghi. Aţi obţinut o copie a obiectelor. Utilizând bara de proprietăţi. Utilizând bara de proprietăţi. Cu obiectul în continuare selectat. Exerciţiul 8 1. Cu instrumentul Elipse Tool desenaţi un cerc utilizând tasta Ctrl. Selectaţi ca unitate de măsură millimeters şi apoi în câmpul Width introduceţi 2. În bara de proprietăţi modificaţi lacătul (Nonproportional Scaling/Sizing Ratio) pe poziţia închis. Photoshop şi InDesign) . Activaţi File Save. modelul Linear. Selectaţi obiectul. 4. În fereastra de întâmpinare daţi clic pe numele fişierului Desen3. (Modul 3) Executaţi clic pe butonul Start All Programs CorelDRAW Graphics SuiteX3 CorelDRAW X3. Selectaţi cel de-al treilea obiect şi daţi clic dreapta pe aceeaşi casetă din paleta de culori. Selectaţi obiectul. Activaţi butonul OK. Procedaţi la fel pentru caseta To de unde selectaţi culoarea galben (Yellow). Poziţionaţi cursorul pe culoarea dorită şi trageţi culoarea în suprafaţa obiectului. Activaţi Arrange Shaping Front Minus Back.

punctul iniţial devenind final şi invers instrument din caseta Toolbox utilizat pentru editarea nodurilor unui obiect convertit la curbe referitor la tip de nod. Identifică nodul neted referitor la tip de nod. adică aplicarea de margini înclinate adăugate concentric înspre interiorul unei forme. Identifică nodul simetric distorsionare care permite rotirea nodurilor şi a căilor unui obiect efect prin stabilirea unui grad de transparenţă pentru un obiect punctul din care se priveşte printr-o lentilă sau fereastră la efectul Lens distorsionare asemănătoare cu dinţii unui fermoar Grafică pe calculator (CorelDraw.Lecţie demonstrativă Pentru a vă familiariza cu termenii de specialitate. Vocabular Bevel – (Modul 5) aplicarea unei bizotări asupra unui obiect. dar decalată faţă de acesta modalitate de selecţie a nodurilor unui obiect îngheţarea rezultatului aplicării unui efect asupra unui obiect. Photoshop şi InDesign) Blend (amestecare) Break Curve Contour (contur) Contour Offset Curve Smoothness Contour Steps Cusp Distortion Drop Shadow Extrude Flat Freehand Freeze Join Two Nodes Object and Color Acceleration Perspective – – – – – – – – – – – – – – – – PowerClip Preset List Push and Pull – – – Reverse curve direction – Shape Tool Smooth Symetrical Twister Transparency Viewpoint Zipper 18 – – – – – – – . Identifică nodul ascuţit distorsionarea unui obiect în vederea modificării formei obiectelor crearea unei umbre transparente simularea unui efect 3D pentru un obiect bidimensional umbră de aceeaşi formă cu obiectul. astfel încât el (efectul) este vizibil şi la mutarea obiectului unirea a două noduri (de început şi de final ale unei căi deschise) viteza cu care obiectele generate de efectul blend îşi modifică forma şi culoarea efect ce permite ca un obiect desenat să pară mai realist prin micşorarea vizuală a acestuia pe măsură ce creşte distanţa faţă de punctul de referinţă din care privim plasarea unui obiect într-un container listă ce conţine efecte predefinite aplicabile asupra unui obiect crearea de forme distorsionate convexe sau concave schimbarea direcţiei de parcurgere a căii. Se realizează în sens invers faţă de extrudare crearea de forme intermediare între două sau mai multe obiecte întreruperea unei curbe într-un nod crearea de forme egal distanţate faţă de un obiect iniţial distanţa dintre două contururi succesive efect de netezire a unei căi prin reducerea asperităţii nodurilor ascuţite numărul de contururi care se aplică unui obiect referitor la tip de nod. fiecare modul are un vocabular.

Alegeţi un font mai „plin” la o dimensiune astfel încât să se încadreze în dreptunghi. Numai pentru nume creaţi un efect de umbrire. Salvaţi documentul. c) minimum 3 obiecte. Care dintre următoarele instrumente generează direct obiecte de tip curbă? a) Rectangle Tool. Photoshop şi InDesign) . 6. Într-un dreptunghi roşu de 150 mm lăţime şi 50 mm înălţime. Deasupra celor două obiecte creaţi o lupă (suprapusă parţial) sub forma unui cerc. De unde puteţi selecta o modelare (Envelope) predefinită? a) din bara de proprietăţi a instrumentului Interactive Envelope Tool. b) Zipper Distortion. cu rolul de a vă verifica cunoştinţele. Creaţi un document Corel nou. 4. poate fi trimisă spre corectare profesorului personal. Printaţi rezultatul pe o pagină format A4 pe care o trimiteţi ataşată formularului de temă. Tema pentru acasă 5 Pentru exerciţiile cu variante de răspuns. Care este numărul minim de obiecte necesar pentru aplicarea efectului Blend? a) un obiect. astfel încât finalul numelui să fie mai mic. o singură variantă este corectă. b) din fereastra mobilă Envelope. Acesta vă va oferi îndrumare pe toată durata studiului. b) pe axele X şi Y. Care dintre următoarele tipuri de noduri permite modificarea separată a marcajelor? a) Cusp. scrieţi-vă numele cu majuscule utilizând culoarea albastră. c) Freehand Tool. 5. Care dintre opţiuni stabileşte distanţa dintre două contururi succesive? a) Contour Offset. 19 2. c) din lista Preset List. c) Random Distortion. b) Smooth. 7. c) Symmetrical. b) Polygon Tool. 1. c) pe axele X. Grafică pe calculator (CorelDraw.Lecţie demonstrativă Tema pentru acasă. c) To Center. 8. Care dintre următoarele tipuri NU reprezintă un tip de distorsiune? a) Push and Pull Distortion. 3. Pe care dintre axe poate fi rotit un obiect extrudat? a) pe axa X. b) două obiecte. Celor două informaţii le aplicaţi efectul de perspectivă. b) Contour Steps. Y şi Z.

înscriindu-vă la cursul de Grafică pe calculator (Corel Draw.33.Lecţie demonstrativă Temele se rezolvă pe formulare speciale. Photoshop şi InDesign)! 20 EX EM PL U tel. Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.eurocor. www. Vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR. Photoshop şi InDesign) . În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru. 021/33. care pot fi trimise spre corectare.ro Grafică pe calculator (CorelDraw.225.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful