MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI GRUPUL ŞCOLAR ”CARSIUM” HÎRŞOVA Cod SIRUES 131075789

Aleea I.A.S., Nr. 1, HÎRŞOVA, 905400, CONSTANŢA, Tel. /Fax: 0241870163/ 0241870373 E-mail: gsahars@isjcta.ro, grscarsium@yahoo.com

COMITETUL PĂRINŢILOR
Clasei a XI-a A
anul şcolar 2011-2012

Funcţia Preşedintele Membrii

Nume/Prenume

Telefon

Diriginte, Prof. ___________________________

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI GRUPUL ŞCOLAR ”CARSIUM” HÎRŞOVA Cod SIRUES 131075789
Aleea I.A.S., Nr. 1, HÎRŞOVA, 905400, CONSTANŢA, Tel. /Fax: 0241870163/ 0241870373 E-mail: gsahars@isjcta.ro, grscarsium@yahoo.com

ATRIBUŢIILE ŞEFULUI CLASEI Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul clasei, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea școlii, se instituie funcţia de şef al clasei. În caz de absenţă a şefului clasei, dirigintele numeşte operativ un înlocuitor al acestuia. Șefa ( ul) clasei a XI-a A in anul scolar 2011- 2012 a fost aleasa de comun acord cu elevii clasei, aceasta fiind Neagu Corina Constantina. Atribuţiile şefului de clasă sunt: 1. Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului. Este sprijinit de elevul de serviciu pe clasă; 2. Atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de colegi, deteriorarea bunurilor din clasa şi îl informează pe diriginte de eventualele abateri din colectiv; 3. Informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea școlii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi; 4. Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;
Diriginte, Prof. ___________________________