BENDA HIDUP KEMANDIRIAN SPESIES HUBUNGAN MAKANAN

RANTAI MAKANAN PENGELUAR PENGGUNA PRIMER (HERBIVOR) PENGGUNA SEKUNDER (OMNIVOR) PENGGUNA TERTIER (KARNIVOR) MENJAMIN KESEIMBANGAN ALAM SIRATAN MAKANAN

EKOSISTEM
‡ Ekosistem merujuk kepada semua haiwan dan tumbuhan yang ditemui di satu tempat dan cara mereka semua hidup bersama. ‡ Terdapat tumbuhan dan haiwan yang tinggal di dalam ekosistem yang berbeza. ‡ Ekosistem yang berbeza boleh dirapatkan. ‡ Sesetengah haiwan kepunyaan beberapa ekosistem

CONTOH- EKOSISTEM (KOLAM)

ADAPTASI HAIWAN
‡ Semua benda hidup perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran untuk terus hidup. ‡ Ikan mempunyai badan-badan diperkemas, sirip dan ekor berbentuk khas untuk membantu mereka bergerak dengan pantas dan mudah melalui air. ‡ Tupai mempunyai kuku yang tajam dan kuat untuk mencengkam batang pokok dan gigi yang kuat untuk memakan kacang.

HABITAT
‡ Tempat di mana haiwan tinggal di panggil habitat. ‡ Haiwan memerlukan makanan,air,tempat tinggal dan pasangan.

BENDA HIDUP
‡ Semua benda hidup memerlukan makanan untuk hidup. ‡ Hidupan saling bergantung antara satu dengan lain untuk mendapat makanan.

KARNIVOR
‡ Haiwan yang memakan haiwan lain. ‡ Haiwan ini dikenali sebagai "karnivor´.

HERBIVOR
‡ Haiwan yang hanya memakan tumbuhtumbuhan. ‡ Haiwan ini dikenali sebagai HERBIVOR

OMNIVOR
‡ Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. ‡ Haiwan ini dikenali sebagai ´OMNIVORµ.

PENGGUNA
‡ Manusia dan haiwan tidak dapat membuat makanan sendiri. ‡ Oleh itu, manusia dan haiwan dikenali sebagai pengguna.

PENGELUAR
‡ Tumbuh-tumbuhan adalah organisma hidup. Mereka perlu makanan untuk hidup. ‡ Tetapi ... ‡ Tumbuhan tidak makan tumbuh-tumbuhan lain atau haiwan.Tumbuh-tumbuhan dikenali sebagai pengeluar, kerana mereka membuat makanan mereka sendiri melalui proses fotosentisis.

RANTAI MAKANAN
Rantai makanan menunjukkan apa yang dimakan.

Rumput dimakan oleh ulat beluncas.

Rumput dimakan oleh ulat beluncas dan ulat beluncas dimakan oleh burung.

(Satu

siri organisma yang saling berkaitan)

RUMPUT HELANG

ULAR

ULAT BELUNCAS

BURUNG 

Satu sumber makanan mungkin dimakan oleh haiwan yang berlainan.Contoh arnab,belalang dan ulat beluncas. Oleh itu,satu sumber makanan boleh terlibat dalam lebih daripada satu rantai makanan. Gabungan rantai makanan dipanggil siratan makanan.

Burung pipit

Ular Burung Helang

Pokok padi

Belalang

Ayam

Tikus

Siratan makanan mengambarkan hubungan makanan antara beberapa hidupan dalam habitat tertentu.

helang

Ular

Burung pipit

tikus

rumput

Padi 

Siratan makanan penting untuk mengawal bilangan hidupan dalam suatu habitat.  Keseimbangan alam akan tetap kekal jika bilangan hidupan terkawal.  Bilangan hidupan akan bertambah atau berkurang jika bilangan hidupan dalam siratan makanan dalam suatu habitat terganggu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful