CIRI-CIRI YANG PATUT ADA PADA SEORANG GURU

FATIMATUZAHRAH BT ZAUDI

bermaruah dan berintegriti. .BERSIKAP PROFESIONAL ‡ Warga pendidik diminta sentiasa bersikap profesional dan tidak mudah patah semangat dalam meneruskan agenda pendidikan negara sungguhpun berdepan dengan pelbagai kerenah dan masalah disiplin pelajar. ‡ warga pendidik juga perlu memainkan peranan dengan lebih proaktif dalam membina generasi berpendidikan.

mesyuarat atau seminar. persidangan. lawatan dan menghadiri kursus.KAYA DENGAN ILMU ‡ Seorang guru yang beramal dengan ilmunya mampu mengubah sikap seribu orang pelajarnya melalui satu patah perkataannya. . bahasa dan kemahiran berkomunikasi. penyelidikan. ‡ Menguasai pelbagai ilmu terutama dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi maklumat. ‡ Memelihara dan memperbaiki kecekapan menguasai ilmu pengetahuan melalui pengkajian.

‡ Seorang guru yang ikhlas sanggup menyusahkan dirinya untuk seorang pelajar nya agar cemerlang dalam kehidupan. . ‡ Membimbing dan mengajar tanpa meminta sebarang ganjaran dari pelajar contoh menerima hadiah atau wang.SEORANG YANG IKHLAS ‡ Keikhlasan seorang guru di dalam mendidik sangat penting kerana keikhlasan datangnya dari hati dan menyebabkan didikan itu juga mudah diserap ke dalam hati pelajar.

seorang guru seharusnya memikirkan terlebih dahulu agar tidak melanggar kod etika Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. ‡ Sebelum melakukan sesuatu tindakan. .BERTINDAK DI ATAS LANDASAN ETIKA DAN TATASUSILA KERJA ‡ guru-guru dituntut agar mempunyai sahsiah dan akhlak yang boleh diteladani oleh pelajar dan masyarakat . ‡ Berpandukan kepada kod etika profesion perguruan ini guru dapat menjalankan tugas yang diamanahkan mengikut panduan yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia.

‡ Dalam hal ini. ‡ Pendidik dan ibu bapa mempunyai matlamat serupa dan mereka patut saling bekerjasama serta bertukartukar maklumat bagi mengelak salah faham. .PRIHATIN DENGAN KEHENDAK IBU BAPA. organisasi seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru harus dimanfaatkan sebagai platform untuk menyalur dan menyuara pendapat atau teguran membina kepada guru-guru bagi menjayakan misi dan visi sekolah. ‡ Warga pendidik perlu menjalin kerjasama erat dengan golongan ibu bapa terutama melalui saluran Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) bagi memastikan setiap perancangan yang telah diatur dapat dijalankan dengan lebih berkesan.

aktiviti ko-kurikulum perlulah dihantar kepada ibubapa mereka supaya mereka juga dapat mengetahui kedudukan anak-anak mereka di sekolah ‡ Perbincangan perlu dilakukan dengan ibu bapa untuk mendapatkan latar belakang murid-murid supaya boleh dijadikan panduan untuk mengatasi kelemahan murid. ‡ Segala maklumat seperti keputusan peperiksaan dalaman. .PRIHATIN DENGAN MURID ‡ Berkebolehan dalam menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid serta mengenalpasti masalah yang ditimpa oleh murid.

PANDAI MENGURUSKAN MASA ‡ Melaksanakan dahulu perkara pertama(put first things first) bermaksudnya seorang guru perlu mengamalkan pengurusan masa yang kemas dan bersistematik . . ‡ elakkan daripada sikap suka menangguh kerja bagi mengelakkan kerja yang bertimbun.

. emosi. politik. ‡ Sebagai contoh. ekonomi.elakkan daripada sikap pilih kasih terhadap murid. keturunan atau agama. mental. sosial.pendidikan perlu diberikan secara sama rata tanpa mengira bangsa dan keturunan murid.BERSIKAP ADIL ‡ Bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani.

PERWATAKAN YANG BAIK ‡ Menunjukkan suatu cara pakaian. pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar kerana tingkahlaku guru akan menjadi ikutan pelajar . ‡ Guru hendaklah sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling serta berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling kerana setiap perkembangan guru akan dinilai oleh pelajar dan masyarakat. ‡ Guru mesti mempunyai pribadi yang mulia. berbudi pekerti dan perwatakan yang baik. .

‡ Sebagai contoh. keturunan dan agama yang terdapat di Malaysia. bertanggungjawab dan menjauhi perkara yang keji. bertanggungjawab dan menghormati setiap perbezaan kebudayaan. kegiatan kokurikulum boleh membantu murid dalam menanam sikap suka tolong menolong.BERUPAYA MEMBENTUK PERWATAKAN MURID DENGAN PELBAGAI KETEGUHAN NILAI ‡ Memupuk dalam diri setiap murid sikap dan nilainilai yang boleh membantu dan membimbing mereka menjadi warganegara yang taat setia. . berdisiplin.

faham dan menghayati bahan yang diajar serta meningkatkan kemahiran murid. ‡ Guru-guru memperkenalkan teknik-teknik pengajaran yang dapat menarik minat murid untuk belajar agar mereka seronok. .pengetahuan dan kepakaran yang ada pada diri mereka sebagai alat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.GURU YANG BERKUALITI ‡ Guru berkualiti adalah mereka yang dapat dan mampu menguasai serta merealisasikan segala kemahiran.

‡ Menyediakan suasana pembelajaran dan persekitaran yang sesuai. menarik dan selesa dalam bilik darjah. ‡ Kaedah P&P hendaklah menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. ‡ Memantau kemajuan murid dengan menilai dan melaporkan pencapaian mereka dari semasa ke semasa . memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk murid dan membuat penilaian terhadap pencapaian murid.PROFESIONAL DAN MENUMPUKAN PERHATIAN KEPADA P&P DI SEKOLAH ‡ Merancang pengajaran iaitu memilih objektif pengajaran.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful