You are on page 1of 1
ENERGIE & BALANS en jj lemand ci van vakante tt vakante left? (ftal jeje vakatieaagen at tte waer aan het wet mag? ‘Steads meer mensen de werk hebben _gevonden det eo bij z past, eben et het (gee! det ze aan het werk zn. Het vat me op et oor i veel zpers werk en privé norm (sor elkarlopen, Maer ook sommige mensen de yooreen baes ween, len ecte bolens ‘te hebben gevonden, Op zondagmiddeg gaan ze g2tust og een werken. Mear op een doorde- weokse miadag gaan zo zomaariokKer naar de kaoper of brergen ze td met hun kids door. wordt atu eel geretwert (lees: unchen ef borelen!) on a lo Zakonrlalo’2)n of worden wienden. 20 20u je kunnen 2eggen Cat J 6f alle aan het werk bet, uit nooit het evoel Ret dat je werkt Grappig gence hoor Ig deze mensen de fun sige td in uncon (elenzeden over de uren die ze mcken. Het |s 20n kewze ce ze nebven gemacht =n waar 2i ich leer i vosion. In Payehoigie Magazine van anil worden 12 factoren genoemd die bepalen ofan elu is mat jn work Een aantlfatoren ‘jn voorel van toepassing oo werken voor een baa, maar je hunt de meeste ook tospassen ls je zz'er bent. 20 kun je in plaats van ‘baa bineorbeod Kant ezen Je unt ezeftesten or voor iedere factor eon appari toe te kennen, Hoe hoger het puntensantal, hoe eluiger jer mee bent: 4. Hebje voidoende invoed op he fe werkdeg ent et? 2. Mak ein je werk debra vane sterce Kanter? 2, Isje work ‘gemidcel ast zodet je voldvende Uidaging bt, maar ret constant ope even host te loper? ‘Als je werk doet dat je echt leuk vindt, voelt het niet meer als werk. Je moet uitvinden wat jouw kracht en geluksfactoren zijn.’ 4. Hebje genceg afwisseting, maar net zovee! atje or stress van brn? 5. West je wat eran jo wordt verwaeht? 6. Heb je genoeg sociale contacten op ie werk? 7. Heb jeen fn saleris/inkoron? ‘5. Hebje eon vellge en pecieigewerkomgovng? 2 Worwje werk genaardeerd doorjezelt en anderen? 10. Heb je een pleringe relate met je baas? Eereto eas MOTIVATIONAL SPEECHES EN WORKSHOPS Oe aaa ee cue peter esa Cet a Ronse cs See er a Eicoarscn nen iuncss rts ees erat) ives reer} nen eats 365 vakantiedagen per jaar {1.2m er goede toekomsiparspacteven? 12, Werden worknamors en anderen eek behandeld? {Epo of “oonsza’ et vat me op dat fexbet ene elgen tid in kunnen deien vaak genoemde factoen zn veo luk. Bat lit oo ut een recent onderzoek van Nyenrode on De Persgroep Banen waarn een goede balan tussen werk en rig en de ogee om zl in te kunnen olen als belargrifste cejeren worden genoemd bij het lezen van gen tasn. Dasma komen de chiveren‘utdgng en ontwkkeg’ en hed en autonome, Hts cok Suidelk at ledaroan 2in eigen ‘specie! heeft. Voor de een is veel ‘eld wen geuhsfecor, een ander volt ich dan hist stwurtos. Huub van Zwoton van Talents. senroot het boek 365 vaantiedagen pr jar’ waarn hij it ‘enomeen ull. A's jo werk dost date ect louk vat, vet het nist meer els werk. Je moet utinden wat jouw iacht en glukstactoren zi.” De zeltaenoemd 'eroombzangosro=' brent zin ‘theore natu Ookin paki door alleen maar leuke evenementen te organiseren, boeken te schrven en mene te inspireren. Lasts ad I een meeting met hem teri we inn boate oor de Amsterdamse grachten voeren. Net minder product, zeker en st euker dan cen saalvergaderzaaie! Za ben kop dt momont oon leis door Careben aan net maken. De utleme kane? Ofaloen een verandering von werkomieving? Tidens het zllen scr ik nametik ie nieuwe boeken, ben ik mip book "Wat i jouw excuus? In et Engels 9en het vertalen en nde VS aan het romoten, 22k en coaching cub op veot _ag/es,goet ik tleserinars 2an mensen do has room acterna wien en de ik natu reas inspite op. hoe alleen ce Belastingtienst nog maar te overtulgen dat ik toch ect aan het ‘ek be, hier in min bn ap de boot. Misschien kan i min reishosten ls deciareren? Toch eens even navragen bmp accountant, Holzas is ret astig om op een zlboct een pede werkomgeing te créren,Insptetie genome (believe met, maar het omen naar acte vat et mee, Vora als ik internet nod heb, Dan ‘moeten we eet in een haven zin, witontenest hebben of in een interetcatéhooien met de ‘ask langzare verbinding Zo word ike eens nlf bewust dati eigenik aan het werk ben, ‘erwil dt norma gesproken 20 voelend in eka ‘overoop. En nu begin de schoen te wrngen Moet k mijn ‘inspratokropl" ulation? OF mese ‘moeite doen om td op het wa door te brengen? Inelde gevallanvoel me een hee sehule. Bogtip me net verkeora: net zalon i heer en het elandhonpen een uneke ervrng! Maar gk genoeg betrp hme er el af en to= (op da kc dagen al tot ik weer gewoon gen het wei’ mag.