P. 1
Aspecte Ale Dezvoltarii Comunicarii Pragmatice

Aspecte Ale Dezvoltarii Comunicarii Pragmatice

|Views: 45|Likes:

More info:

Published by: Andreia Erdely-Bartha on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

Aspecte ale dezvolt rii abilit ilor de comunicare pragmatic la copiii cu implant cohlear

Sus in tori: ‡Dana N d anu- profesor psihopedagog, Liceul pt. Deficien i de Auz ClujNapoca ‡Erdely-Bartha Andreia- profesor- educator, Liceul pt. Def. de Auz Cluj-Napoca

1997. . fizice. 2000). = concept extensiv i multidimensional care include elemente cognitive. 1982. sociale.Abilit ile pragmatice = utilizarea corespunz toare i interpretarea limbajului în rela ie cu contextul în care el apare (Bishop. 1995). Sperber and Wilson. Leinonen et al.. lingvistice i nonlingvistice (Prutting.

‡ A men ine un contact vizual potrivit. ‡ A tii ce cuvinte i expresii s folose ti. ‡ A men ine tema de conversa ie (a o schimba sau întrerupe politicos).Abilit ile pragmatice Dup Bowen (2001) în conversa iile uzuale sunt implicate urm toarele abilit i pragmatice: ‡ A tii ce s r spunzi atunci când s-a pus o întrebare. ‡ A tii ce i cum s vorbe ti i cum s te compor i în fa a diferi ilor parteneri de conversa ie. ‡ A observa i r spunde corespunz tor la aspectele nonverbale. . ‡ A fi capabil s participi la o conversa ie prin schimburi de replici cu ceilal i participan i. ‡ A urm ri ca cel lalt s în eleag ce spui.

‡ Modificarea/nuan area limbajului în func ie de nevoile ascult torului sau situa iei: vorbirea cu un copila .Limbajul pragmatic în conversa iile uzuale vizeaz trei grupe de abilit i comunica ionale majore: ‡ Utilizarea limbajului cu diferite scopuri: adresarea unor formule de salut. utilizarea corespunz toare i congruent a expresiilor faciale i a contactului vizual. oferirea unor informa ii unui ascult tor nefamiliarizat cu subiectul/domeniul. oferire sau solicitare de informa ii. . men inerea unei distan e fa de partenerul de comunicare. vorbirea diferit în sala de clas decât pe strad sau la joac ‡ Respectarea unor reguli în conversa ii: a teptarea rândului în schimburile de replici. men inerea subiectului de conversa ie sau introducerea altuia nou într-un mod adecvat. exprimarea unor tr iri etc. formularea unor întreb ri.

. 2007): ‡ clarificarea propriului mesaj atunci când interlocutorul solicit acest lucru ( deficien ii de auz. cita i de Noll. 2000. cel mai adesea.Dificult i constatate la copiii cu deficien de auz în timpul interac iunilor cu persoane/ copii auzitori (Jeanes. repet sub aceea i form mesajul. Nienhuyis & Rickards. îns au dificult i în a reformula mesajul sau în a ad uga informa ii suplimentare ajut toare) ‡ dificultatea de a reînnoda firul comunic rii atunci când acesta a fost întrerupt.

Murray i colaboratorii (1995) ‡ dominarea conversa iei. . l sând partenerul s conduc conversa ia i pretinzând c cele spuse au fost în elese când acest lucru nu s-a întâmplat.strategie de evitare a situa iilor în care ar fi putut s nu.i în eleag partenerul. dând partenerului pu in timp pentru a vorbi. ‡ utilizarea unor replici rare i scurte.Strategii utilizate de adul i cu implant cohlear.

Factori de care depinde recuperarea copilului dup realizarea implantului cohlear: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Vârsta copilului în momentul realiz rii implantului cohlear. Implicarea p rin ilor în recuperarea copilului Modalit i de comunicare folosite înainte i dup implant Utilizarea protezelor audive în perioada dinaintea realiz rii implantului Existen a în familie a fra ilor/surorilor . Durata de utilizare a implantului cohlear Op iunea pentru un program de interven ie recuperatorie dup realizarea implantului cohlear.

‡ îmbun t irea stimei de sine. ‡ dezvoltarea emo ional . Suarez (2000). . citat de Noll (2007) propune ca baz pentru dezvoltarea acestora: ‡ formarea i dezvoltarea la copil a comportamentului asertiv.Având în vedere componenta social a abilit ilor de comunicare pragmatic .

Activit i i/sau exerci ii propuse pentru dezvoltarea abilit ilor de comunicare pragmatic (Noll. ‡ exerci ii de exprimare a propriilor emo ii în mod corespunz tor. ‡ exerci ii de negociere (pot fi introduse atunci când copilul solicit un obiect sau o activitate preferat ). .) ‡ exersarea solicit rii de ajutor. ‡ exersarea solicit rilor de clarificare a mesajelor profesorului i colegilor (formulare de întreb ri de clarificare. ‡ exerci ii de exprimare a ideilor i alegerilor în mod adecvat (respectând ordinea replicilor în grupul de copii i având grija ca pronun ia s fie cât mai corect ). 2007): ‡ exerci ii de identificare a propriilor emo ii (ÄCum te sim i azi?´). parafrazarea interlocutorului etc.

) ‡ exerci ii de recunoa tere a emo iilor celorlal i ‡ exerci ii de r spuns adecvat la emo iile celorlal i ‡ exerci ii de rezolvare a conflictelor prin comunicare .. 2007): ‡ activit i care presupun interac iuni verbale (utilizarea metodei conversa iei. ÄPânza de paianjen´ etc.dramatizarea unor pove ti & basme. jocuri de rol cu teme sociale etc. etc. abordarea natural a conversa iei în medii naturale ± la pia .Activit i i/sau exerci ii propuse pentru dezvoltarea abilit ilor de comunicare pragmatic (Noll. la magazin.) ‡ activit i care presupun rezolvarea unor sarcini prin cooperare (exemple de jocuri: ÄVân toarea de comori´. la ferma de animale.

) . responsabilizându-l i solicitându-i ajutor. invitarea prietenilor la cin etc. ‡ organizarea de întâlniri cu al i copii de aceea i vârst (jocuri în parc. ‡ implicarea copilului în activit ile zilnice. ‡ organizarea de mici excursii sau vizite la rude/ prieteni. care s -i ofere oportunitatea copilului de a întâlni alte persoane cu care s interac ioneze. utilizând ca i teme orice obiect sau eveniment care atrage aten ia copilului i pentru care prezint interes. mici petreceri tematice.Contribu ia p rin ilor la dezvoltarea abilit ilor de comunicare pragmatic prin: ‡ abordarea natural a conversa iei cu copilul.

MUL UMIM PENTRU ATEN IA ACORDAT !!! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->