You are on page 1of 4

Dia Mundial de P-1 la Pau

Avui hem celebrat el dia de la PAU...

amb molts petons i abraades.

Tots junts fem el smbol de la PAU