COMPETIŢIE ÎN CADRUL ITCAS

:
Eşti pasionat de Turcologie şi Studii Orientale? Eşti student/masterand/absolvent al facultăţilor cu profil socio-uman?

Echipa ITCAS caută

Junior Assistant Manager
internship cu durata de 1 semestru (2011/2012)
Profil solicitat:
- seriozitate, responsabilitate, punctualitate, asertivitate, pasiune; - spirit de echipă şi disponibilitate pentru a lucra 12-14 h pe săptămână; - competenţe lingvistice şi de comunicare în 3 limbi străine: obligatoriu engleză (avantaj iniţiere în limba turcă); - abilităţi şi competenţe administrative incipiente; - competenţe ştiinţifice medii; - uşurinţă în utilizarea programelor de calculator; - disponibilitate pentru acceptarea unor situaţii de clash cultural.

Ce oferim?
- implicare în activităţile administrative, didactice şi ştiinţifice ale ITCAS şi ale Clubului Orientaliştilor; - recomandări high-profile; - cultură organizaţională occidentală; - mediu relaţional multicultural; - networking şi expunere în spaţiul cultural oriental, turcofon şi occidental; - asistenţă ştiinţifică şi managerială în profilarea unui potenţial design profesional.

Proceduri:
A. Dosarul de candidatură constă în depunerea unui CV, însoţit de o scrisoare de
motivaţie/intenţie şi a unei recomandări din partea unei persoane relevante; Dosarul trebuie trimis atât în format electronic (scanat, pe e-mailul ITCAS), cât şi pe hârtie. Dosarele în format hârtie vor fi înregistrate şi trimise Board-ului ITCAS prin Registratura UBB, cu specificarea datei şi menţiunea: „pentru competiţie internship”;

B. Interviu doar pentru candidaţii selectaţi.

Termen limită: 21 noiembrie 2011, ora 12,00.
NOTĂ: Nu se acceptă dosare incomplete. Nu se acceptă depăşirea dead-line-ului! Dosarele trimise nu se restituie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful