BULETIN DE PROMOVARE A EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Nr.16, 26 ianuarie 2012
Primăria municipiului Chişinău Republica Moldova
UNIUNEA EUROPEANĂ

ÎN VIZOR
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA EXPOZIŢIA “MOLDENERGY” În perioada 14-17 martie, 2012, la Chişinău, va fi organizată ediţia a VI-a a Expoziţiei Internaţionale Specializate de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului – «MOLDENERGY». Expoziţia va avea loc la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A., lider în organizarea târgurilor şi expoziţiilor din Republica Moldova.
Organizator: Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. Co-organizator: Ministerul Economiei al RM Număr de participanţi în 2011: 50 de companii din Moldova, Italia, Germania, Rusia, România, Serbia şi Ucraina. Număr de vizitatori în 2011: 10000 de persoane, din care 550 străini din Germania, Italia, România, Ucraina, Polonia, Turcia si Rusia. 90% din vizitatori au fost specialişti din domeniu. TEMATICĂ Utilaj energetic • Surse de alimentare continuă • Tehnologii si echipamente de conservare a energiei Surse regenerabile de energie: solară, eoliană, pe biogaze, pompe termice geotermale Utilaj termoenergetic • Echipamente pentru sistemele de încălzire • Cazane, pompe, radiatoare Aparatură de mic voltaj • instalaţii electrice • panouri electrice • scule si echipamente • aparatură de reglare

Cabluri şi conductori : cabluri , conductori , articole pentru electromontaj (canale pentru cabluri) Materiale de izolare Sisteme de ventilare si climatizare Sisteme şi utilaje de alimentare cu gaze naturale • aparatură de evidenţă • aparate de măsurare şi control Tehnică electrică Aparatură de voltaj înalt • de comutare • de distribuţie • transformatoare şi substaţii de transformare Tehnică de iluminare • corpuri de iluminat • proiectoare • sisteme de iluminare stradală • sisteme de iluminare a clădirilor administrative Tehnologii ecologice avansate şi protecţia mediului Informaţii suplimentare despre expoziţie puteţi accesa la: http://www.moldenergy.moldexpo.md Proiectul „Cresterea eficienţei energetice a municipiilor Chisinău şi Sevastopol, pe baza experienţei pozitive existente” îşi exprimă disponibilitatea de a acoperi din propriile surse financiare cheltuielile de participare la această expoziţie a companiilor naţionale de profil (ESCO, producători de echipamente şi tehnologii pentru eficiență energetică, instituții de cercetare şi dezvoltare, prestatori de servicii relevante, etc.). Vor fi acoperite cheltuielile de înregistrare, plus închirierea standului expoziţional. Doritorii de a participa prin intermediul proiectului sunt rugaţi să depună o solicitare, însoţită de copia Certificatului de înregistrare al companiei şi Extrasului din Registrul de Stat al întreprinderilor si organizaţiilor, precum şi alte materiale confirmative ale genului de activitate (ex. cataloage, broşuri, etc.) la următoarea adresă: Primăria municipiului Chisinău, bul Stefan cel Mare 83, bir. 12, tel: 201-706 sau prin e-mail: proiectee@pmc.md. Termenul limită de depunere a dosarelor este 6 februarie 2012.

GRĂDINIŢA DIN ERMOCLIA SE ÎNCĂLZEŞTE CU ENERGIE DIN BIOMASĂ
Grădiniţa din Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, este prima instituţie încălzită cu energie produsă din deșeuri agricole, cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova. De câteva zile, cei 170 de copii vin în încăperi încălzite cu energie din biomasă. „Avem aceeași temperatură ca și atunci când ne încălzeam grădiniţa cu gaz. Singura diferenţă sunt costurile de două ori mai mici la încălzire”, spune Svetlana Șargarovschi, directoarea grădiniţei din Ermoclia.

Pentru instalarea sistemului termic pe bază de biomasă, grădinița a beneficiat de sprijin financiar de circa 1 milion de lei din partea Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, investiție ce a acoperit cheltuielile de proiectare și construcție a noii centrale termice, de conexiune la rețelele de apă și de electricitate, de construcție a rețelelor exterioare de distribuție a căldurii, a punctului termic ș.a. De cealaltă parte, și comunitatea a investit 426.000 lei, bani din care a fost construit depozitul de stocare a paielor balotate și au fost instalate geamuri și uși termopan, astfel fiind sporită eficiența energetică a clădirii grădiniței. „Grădinița din Ermoclia este una din cele 43 de instituții publice din 8 raioane ale Republicii Moldova selectate în 2011 pentru instalarea sistemelor termice pe bază de biomasă în cadrul Proiectului Energie și Biomasă. În 2012, 12 noi raioane din Moldova au șansa să-și încălzească școlile, grădinițele, centrele comunitare cu energie din biomasă. Astfel încât până în 2014, cel puțin 130 de instituții publice rurale din toate regiunile țării să fie încălzite cu energie produsă local”, a informat Kaarina Immonen, Reprezentant permanent PNUD Moldova. „Este cert că Republica Moldova dorește să schimbe realitatea energetică, astfel încât energia să devină mai accesibilă pentru fiecare”, a conchis Kaarina Immonen.

În satul Ermoclia ideea de a se încălzi cu energie produsă local a prins din prima. Având exemplul de succes al altor comunităţi din raion ce se încălzesc cu energie din biomasă, locuitorii satului s-au antrenat în competiţia anunţată de Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană și co-finanţat de PNUD Moldova. În urma unui proces riguros de selectare și evaluare, proiectul propus de grădiniţa din Ermoclia a prins viaţă. „Această grădiniţă marchează începutul utilizării pe scară largă a combustibililor din biomasă în Republica Moldova și creează premise pentru o întreagă nouă industrie. Pe lângă reducerea consumului de surse energetice importate, vom introduce în circuitul economic deșeurile agricole, or anual pe câmpuri rămân practic neutilizate cca 700 mii tone de paie, prelucrarea cărora ar echivala cu o pătrime din importul anual de gaze naturale”, a spus Valeriu LAZĂR, ministru al Economiei, la ceremonia de inaugurare a noului sistem termic ce a avut loc pe 23 ianuarie, în satul Ermoclia. El a precizat că și Guvernul e preocupat de sporirea eficienţei energetice și utilizarea resurselor regenerabile, pentru anul 2012, în Fondul pentru eficienţă energetică, fiind bugetate 180 de milioane de lei. „Europa și Moldova împărtășesc convingerea că cetățenii noștri au nevoie de energie furnizată sigur și la prețuri accesibile. Iată de ce politicile UE se focusează pe crearea unei piețe interne competitive în oferirea de servicii calitative la prețuri accesibile, în dezvoltarea surselor regenerabile de energie, în promovarea măsurilor de eficiență energetică. Sunt convins că acest eveniment va contribui semnificativ la promovarea energiei regenerabile în Moldova și va servi drept catalizator pentru un consum mai larg de combustibil din biomasă în Moldova”, a declarat Dirk Schuebel, șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova.

Peste 95% din necesarul energetic al ţării, în mare combustibili fosili, este asigurat din importuri. Totodată, Republica Moldova are un potențial mare de producere a energiei din surse regenerabile, în special biomasă, care este, deocamdată, neexploatat. Energia produsă din biomasă are mai multe beneficii. Ea reduce dependenţa de importuri, sporește securitatea energetică a ţării, are costuri mai mici, stimulează dezvoltarea economiei locale și a comunităţilor, permite dezvoltarea de noi afaceri și crearea de noi locuri de muncă. În plus, energia din surse regen-

erabile reduce emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea mediului ambiant. Proiectul Energie și Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro). Sursa: www.undp.md

DISCUȚII PUBLICE PRIVIND SPORIREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ŞCOLI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) a prezentat la 12 ianuarie 2012, în cadrul unor discuții publice la Chişinău, propunerea de politică publică „Asigurarea eficienţei energetice a clădirilor instituţiilor de învăţământ primar şi secundar”. MDRC a expus situaţia privind consumul de energie în şcolile din ţară, identificând totodată principalele obiective pentru redresarea situaţiei în domeniu. În acest context, specialiştii ministerului au evaluat trei opţiuni de sporire a eficienţei energetice a clădirilor instituţiilor de învăţământ şi au propus opţiunea care prevede modernizarea sistemelor de încălzire şi reabilitarea termică a pereţilor, geamurilor şi acoperişurilor. Viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor Anatolie Zolotcov a menţionat că, actualmente, 40 la sută din consumul total de energie în ţară revine clădirilor, iar cheltuielile instituţiilor de învăţământ pentru energie se cifrează la 38,5% din totalul cheltuielilor curente ale acestora. Pentru a studia situaţia reală, specialiştii MDRC au chestionat reprezentanţi ai 1375 de instituţii de învăţământ primar şi secundar din ţară şi au stabilit că majoritatea clădirilor au fost construite şi date în exploatare pînă în anul 1990, iar pereţii nu sunt izolaţi termic la 96% din şcoli. În cazul a 28% din instituţiile de învăţământ, temperatura interioară, în sezonul de încălzire, este mai mică decît cea normativă. Proiectul politicii publice elaborate de MDRC are drept obiective reducerea consumului anual de energie în şcoli cu circa 7%, începînd cu 2017, şi reducerea consumului de energie până la 104 kWh/m2/an în 30% din instituţii către anul 2020. După discuțiile publice de astăzi, acest proiect urmează să fie definitivat şi aprobat de Consiliul interministerial pentru planificare strategică. Sursa: www.moldova.org

REPUBLICA MOLDOVA BOOM-UL EUROPEAN

“AFECTATĂ” DE AL BIOENERGIEI

Europa are un potential vast de bioenergie: problema constă în mobilizarea fermierilor şi silvicultorilor în practicarea metodelor durabile de producere. De cele mai multe ori, bioenergia este utilizată pentru încălzire. În acelaşi timp, din ea poate fi obţinută energie electrică. Bioenergia constituie una din cel mai importante surse de energie regenerabilă, constituind două treimi în UE–27 şi astfel reprezintă miza principală pentru atingerea obiectivului UE pentru 2020, de 20% a cotei energiei produse din surse regenerabile din consumul final brut al Comunităţii. Însă, bioenergia înfruntă provocări majore, mai cu seamă la sustenabilitatea producerii acesteia. Pentru Republica Moldova, bioenergia constituie o alternativă viabilă faţă de sursele importante care constituie aproximativ 95% din consumul total. Sporirea securităţii energetice este una din principalele priorităţi în domeniul energetic, iar acest lucru este posibil doar prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Din acestea, cel mai mare potential îl au biomasa, energia eoliană şi energia fotovoltaică. Un rol foarte important în formarea unei pieţe locale de energie din surse regenerabile, mai exact biomasa, îl are proiectul “Energie şi Biomasă” cu un buget de 14.56 milioane EURO, acordaţi de Uniunea Europeană (14 milioane EURO) şi PNUD Moldova (560,000 EURO) pentru perioada 20112014. Un alt proiect important în acest domeniu a fost anunţat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Acesta urmează a fi finanţat de Guvernul Japoniei şi implementat în perioada 2012-2014. Proiectul prevede procurarea şi instalarea în instituţiile de menire socială ale localităţilor din mediul rural şi la întreprinderile agricole care au nevoie de agent termic a cazanelor termice pentru arderea biomasei (paielor şi altor resturi vegetale). Sigur ca implementarea proiectelor nu va soluţiona problema securităţii energetice a Republicii Moldva, dar cu siguranţă va contribui la constituirea temeliei necesare dezvoltarii durabile a acestui domeniu.

Sursa: După www.ionmuntean.com

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN MUNICIPALITĂŢILE CHIŞINĂU ŞI SEVASTOPOL, ÎN BAZA EXPERIENŢEI POZITIVE
Ştefan cel Mare şi Sfânt 83, Primăria Municipiului Chişinău, biroul 21, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, tel./fax: (+373 22) 201 706; e-mail: proiectee@pmc.md

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful