www.ugandasbarn.

org

                                                                                                    Om organisasjonen Hjelp Ugandas Barn (HUB) 

(revidert 22. August 2012)             

Hei.  Vi er en frivillig organisasjon som hjelper foreldreløse barn i Afrika.  Kanskje er vi den  eneste som driver 100% frivillig, uten lønns­ og driftskostnader.  Av den grunn er vi helt  avhengig av hjelp til å gjøre HUB kjent, og håper du vil være med på dugnaden. Du er hjertelig velkommen til å besøke vår hjemmeside www.ugandasbarn.org  og orientere deg om  vårt arbeide, og vårt formål om å være en gratis, åpen kanal for den som vil gi en gave til barna. Der kan du velge hvilket formål du vil støtte.  Vi har tatt på oss ansvar for å bygge opp 5 senter fra  grunnen av, og vi støtter nå 180 foreldreløse barn, eller barn som ikke har omsorg, med trygghet,  mat, klær og skolegang. Vi har egen nødhjelps­konto for øyeblikkelige behov, fadderkonto for de som vil støtte ett eller  flere barn, byggekonto for bidrag til oppføring av barnehjem og skole, samt drift­ og  vedlikeholdsutgifter, og egen konto for hjelp til selvhjelp, hvor det gis rentefrie lån til fattige  slik at de skal kunne skaffe seg inntekt eller dyrke egen mat. HUB v/leder har vært i Uganda i 4 mnd, og har i samarbeide med senterledere utarbeidet planer og  prioriteringer. Det er oppført et administrasjonsbygg med 2 klasserom hvor vi har kontor med plass  til overnattinger for besøkende. Vi har kun ett års driftstid bak oss, men er glad for det arbeide som  er nedlagt, og for den støtte vi har kunnet formidle fra givere.  Regnskap legges ut på hjemmeside i  begynnelsen av hvert år. Utenom ønsket om å få faste faddere til barna, med månedlige bidrag, vil vi gjerne søke å få  faste partnere til HUB, med fra kr 50,­ pr mnd og oppover, slik at vi lettere kan planlegge  matinnkjøp, kjøp av skolemateriell, sykdomsutgifter osv.   Vi ønsker også å sette av en viss  prosent av partnergaver til lånekonto og byggekonto. Vi ber om frivillighet til å danne lokale hub­foreninger og ber interesserte om å ta kontakt pr epost  ugandas.barn@gmail.com eller pr tlf 33 610 710. Under tjenestereiser er telefon ikke betjent, så du  bes da sende oss en e­post,  TAKK! Med hilsen HJELP UGANDAS BARN

.......................................................................... Olav Solheim, leder

Bilder fra vårt  arbeide i Uganda