CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SE APROBĂ DIRECTOR GENERAL, Ing.

ION FLORIN

FISA POSTULUI
I. Identificarea postului 1. Numele şi prenumele titularului : 2. Denumirea postului : ASISTENT SOCIAL, personal dezvoltarea deprinderilor de viata si pregatirea reintegrarii in familie a copilului, conform S.M.O.; 3. Departamentul / locaţia : Centrul de Primire in Regim de Urgenta , 4. Nivelul postului : a) conducere/ coordonare : b) execuţie 5. Relaţiile : a) Ierarhice ( control, îndrumare, posturi supervizate ) : 1. Relatii cu nivele ierahice superioare (control indrumare, posturi supervizate): subordonat fata de seful de centru ; 2. Relatii cu nivele ierahice inferioare: nu e cazul 3. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu compartimentele directiei -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate b) Funcţionale ( colaborare, pe orizontală ) : colaboreaza cu intreg personalul instituriei; c) Reprezentare ( colaborare, consultanţă ) : reprezinta institutia la intalnirile de perfectionare si colaboreaza cu personalul din cadrul celorlalte institutii similare; II. Specificaţiile postului 1. Nivelul de studii : studii superioare 2. Calificările/ specializările necesare : • in cadrul programelor de formare specializata si perfectionare in domeniul protectiei copilului, in concordanta cu categoria de beneficiari ai serviciilor

• sociale ( copiii ocrotiti in CRU – pentru copilul abuzat neglijat si exploatat sau copiii ocrotiti in CRU –CS) si in concordanta cu categoria de personal cu care interactioneaza pe parcursul activitatii ( alti specialisti.P. .flexibilitate si rezistenta la stres.toleranta.uri. Motivatie puternica pentru munca cu copiii. 3.studenti. precum şi cu instituţii locale implicate în rezolvarea problemelor lecate de protecţia copilului (Poliţie.P.perseverenta. Interes pentru perfectionare permanenta.abilitati de comunicare interpersonala. Capacitate de a stabili relatii.A.C.receptivitate la nou. Scopul general al postului : Evaluarea situatiei socio-familiale pentru copii cu nevoi sociale sau speciale ocrotiti in centrul de primire in regim de urgenta si implicarea activa la dezvoltarea si consolidarea deprinderilor de viata independenta la copil in vederea cresterii sanselor de reintegrare sociala a acestuia. educator şi medic. • face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii centrului sau eleborează propuneri vizând perfecţionarea reglementărilor în domeniul asistenţei sociale. voluntari. Obiectivele postului : • respectă Codul Deontologic al asistentului social în special caracterul de confidenţialitate al activităţii de asistenţă socială. psihopedagog.G.P. şi ale C.A.etc. Adaptabilitate.. • militează la promovarea imaginii de asistenţă socială precum şi a prestigiului instituţiei.S.C. 2. Capacitate de lucru in mod individual si in echipa. Experienţa de lucru necesară ( vechimea în specialitate cerută de post ) III.): perfectionari realizate in vederea mentinerii competentei pe post ( beneficiaza de cel putin 42 de ore de formare continua in domeniul protectiei copilului si /sau domenii conexe/interdisciplinare).Primării. instituţii şcolare şi sanitare. • promovează scopurile şi obiectivele D.ONG-uri.deschidere. Descrierea postului 1. • îşi însuşeşte şi este la curent cu Legislaţia în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi acţionează conform acesteia.) . • colaborează şi lucrează în echipa pluridisciplinară cu psiholog.G. • respectă regulamentul de ordine interioară al unităţii. parinti/sustinatori legali. etc. 4. Competenţele postului : • • • • • • Cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia in domeniul protectiei copilului. C.calm. • colaborează cu celelalte compartimente şi servicii ale D.R. • discută în şedinţele de supervizare cazurile dificile şi face o analiză mai obiectivă pentru luarea unor decizii corecte în beneficiul şi interesul superior al copilului.S.U.

pentru obţinerea Dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă a copilului. identifică pentru fiecare caz “persoanele de intervenţie” ( acele persoane care sunt implicate în procesul de – supraveghere medicală a copilului. participa la elaborarea si implementarea masurilor de interventie pe termen scurt. în termen de 10 zile de la data Dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă efectuează evaluarea detaliată a situaţiei copilului şi înaintează Raportul de caz însoţit de propunere ( reintegrarea copilului in familie. Descrierea sarcinilor/ atribuţiilor/ activităţilor postului : • face evaluarea iniţială pentru cazurile în care se solicită plasamentul în regim de urgenţă pe componenta copiii strazii la unitatea noastră ( date de identitate ale copilului. le completează şi reactualizează conform procedurilor. supraveghează respectarea indicaţiilor de natură medicală. plasament in familia extinsa.) în vederea întocmirii referatului de situaţie.). face demersuri pentru obţinerea de informaţii suplimentare. Situatii de Urgneta din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială . la un asistent maternal profesionist. asigură continuitatea demersurilor începute pentru soluţionarea cazului.I. 3. Situatii de Urgenta din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. psihologul şi copilul elaborează Programul de Intervenţie Specifică (P. colaboreaza si lucreaza in echipa pluridisciplinara cu : psihologul. medicale şi juridice. la evaluarea detaliata a situatiei copilului si la elaborarea planului de servicii/planului individualizat de protectie. domiciliul stabil al familiei. acompaniază copilul în stabilirea demersurilor de integrare . face demersurile necesare pentru evaluarea complexa a copilului cu nevoi speciale ( SEC). si Planul de Servicii (PS) . intervine în rezolvarea urgenţelor medicale. participa impreuna cu ceilalti profesionisti la intalniri de echipa bilunare si evidentiaza cazurile dificile ori de cate ori este nevoie. • • • • • • • • • • • • • • • • • . acordă suport copilului pentru a dezvolta şi menţine relaţii cu exteriorul. psihopedagogul. ţine evidenţa telefoanelor şi vizitelor în cazul persoanelor “suport” pentru rezolvarea situaţiei copilului. ale familiei acestuia sau a reprezentanţilor legali. intervine pentru asigurarea securităţii psihice şi materiale a rezidenţilor şi în educaţia copiilor. facilitează contactele cu familia lărgită şi se implică în punerea în practică a programului de integrare familială şi socială a copilului. integrare socială şi familială a acestuia). susţine promovarea instituţiei în exterior.intr-un centru de plasament sau mentinerea masurii plasamentului in regim de urgenta) – Serviciului ptr. ţine evidenţa dosarelor copiilor.) colaboreaza cu managerul de caz si cu ceilalti profesionisti in vederea elaborarii Planul Individualizat de Protecţie ( P.• • este persoana care împreună cu educatorul .S. urmând ca acesta să fie prezentat instanţei.P.I. medicul. etc. înaintează referatul de situaţie al copilului în termen de maxim 24 de ore de la internare Serviciului ptr. educatorul.

Tine evidenta bunurilor personale ale copiilor si se asigura de predarea acestora in bune conditii titularilor. .ROI. Participa la inventarierea bunurilor materiale aflate in gestiunea sa. Raspunde in fata sefului de centru.astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire atat propria persoana cat si alte persoane( copii/tineri/adulti) care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul activitatii . conditii referitoare la vizitele in interiorul si in afara CRU si restrictii) cu membrii familiei extinse si cu persoanele importante din viata copilului. b) Faţă de echipamentul din dotare • • • • • Raspunde de evidenta dosarelor sociale ale copiilor . asigura monitorizarea situatiei copilului pentru cel putin 3 luni ( cu posibilitatea prelungirii in anumite situatii . cu avizul directorului DGASPC ) de la iesirea din evidenta sistemului de protectie 4. • Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate colegilor/ parintilor/sustinatorilor legali in lucrul cu copilul. Isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea .PI. Descrierea responsabilităţilor postului: a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea • stabileste si mentine relatii profesionale cu intreg personalul institutiei precum si cu parintii /sustinatorii legali ai copilului si colaboratorii din afara institutiei. stabileste proceduri de mentinere a legaturilor ( modalitati.• • • sprijina concret si incurajeaza mentinerea de catre copii a legaturilor cu familia extinsa si alte persoane importante sau apropiate fata de ei. • Colaboreaza cu personalul de specialitate in dezvoltarea si mentinerea legaturilor familiale ale copilului. c) Privind securitatea şi sănătatea muncii • • • Protectia muncii si PSI se efectueaza in conformitate cu normele de protectia muncii si PSI la locul de munca.ROF. Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca .calculator.MOF. Nu are voie sa instraineze materialele sau obiectele de inventar din evidenta institutiei. d) Privind regulamentele / procedurile de lucru: • Cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea institutiei. de modul in care sunt folosite bunurile aflate in gestiunea sa ( mobilier birou. pe linie ierarhica.Codul etic si procedurile de lucru specifice.NIF. imprimanta). instruirea si recomandarile angajatorului.

ORGANIZARE Inspector.30 – 13. . SALARIZARE.posibile deplasari ( cazul preluarii/ trasferului copiilor din alte judete si recuperarea copiilor in caz de absenta din centru). Indicatori de performanţă (SMO) : • • Modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor. Condiţiile de lucru ale postului : a) Programul de lucru: 8h/zi. Modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente. Penciuc Pintilii VIZAT. 5. 40 de ore pe saptamana. Vineri = 7. 6. condiţii ambientale . Silvia Condrea LUAT LA CUNOŞTINŢĂ.• • Pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. SERV. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT. SERV.30. Prof.30 – 16. Respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice. Perioada de evaluare a performanţelor ( 1 an) : anual. delegatii in interes de serviciu. după caz):. Jipu Anca ŞEF CENTRU. 7. b) Condiţiile materiale ( deplasări. Luni – joi = 7.00. Filiche Elena VIZAT. costum sau uniformă obligatorie. PENTRU PROBLEME DE TIP REZIDENŢIAL Şef serviciu.

DATA 18.2008 .12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful