Vis s i telepatie

*
de Sigmund Freud

*Extras din lucrarea editata de AROPA: "Psihanaliza fenomenelor oculte" dedicata cı torva texte scrise de Sigmund Freud. I acest extras avem o analiza de vis n "telepatic" pe care Freud o supune studiului de tip psihanalitic. Visul provine de la un corespondent necunoscut care i l-a comunicat prin mai multe scrisori. Cu unul din ei am corespondat deja ı nainte; el a avut amabilitatea, ca s i ală mulă i i cititori, sa -mi comunice observaă extrase din viaă de zi cu zi, s i din alte surse. De ii a asta data , acest om, extrem de cultivat s i de inteligent, mi-a pus ı mod expres n materialul sa u la dispoziă ı cazul ı care as vrea ”sa -l utilizez pentru publicareÎ. ie, n n Iata scrisoarea sa: Cred ca visul care urmeaza este suficient de interesant pentru ca sa vi-l ofer ca material pentru studiile dumneavoastra . Trebuie sa va spun ı prealabil: fiica mea care este ma ritata la Berlin asteapta sa n nasca pentru prima oara la juma tatea lunii decembrie a.c. Aveam inten„ sa merg la ia Berlin cu aceasta ocazie ı mpreuna cu so„ mea (a doua), mama vitrega a fiicei mele. ia I noaptea de 16 spre 17 noiembrie am visat, mai precis si mai real ca niciodata , ca n so„ mea a na scut gemeni. I va d pe cei doi copilasi, au o mina stra lucitoare, rozalii ia i si buca la„ cı se poate de clar, dormind ala turi ı pa tu„ lor, nu-mi dau seama ce i, t n ul sex au, unul - cu pa rul blond ca si spicul de grı are precis tra sa turile mele u amestecate cu tra sa turile so„ mele, cela lalt - cu pa rul brun-saten are precis iei tra sa turile so„ mele amestecate cu ale mele. I spun so„ mele care are pa rul iei i iei blond-roscat: nu ı ncape ı ndoiala ca pa rul brun-saten al copilului ” ta uŞ va deveni si el roscat mai tı rziu. So„ mea ı ala pteaza pe copilasi. Ea tocmai a fiert dulcea„ ia i a ı ntr-o chiuveta (tot ı vis) si cei doi copilasi s-au ca „ rat ı chiuveta si o ling. n a n Iata visul. M-am trezit de patru sau cinci ori ı timp ce visam ı n ntrebı ndu-ma daca este adeva rat ca avem gemeni, fa ra sa pot conchide cu toata certitudinea ca nu am fa cut decı sa visez. Visul a durat pı la trezire, chiar si pu„ dupa trezire, pı cı t na in na nd m-am la murit pe deplin cum stau lucrurile. La micul dejun i l-am povestit si so„ iei mele care s-a amuzat copios. Ea mi-a zis: Nu cumva a na scut gemeni Ilse (fiica mea)? I-am ra spuns: Nu-mi prea vine sa cred, ca ci nici ı familia mea si nici ı cea a lui Gs. n n (so„ ei) nu au existat gemeni. Pe 18 noiembrie, la orele 10 de diminea„ , am primit ul a o telegrama trimisa ı dupa -amiaza precedenta de ginerele meu, ı care eram n n anun„ ca s-au na scut doi gemeni, un ba ie„ si o feti„ . Nasterea s-a produs, prin urat el a mare, ı momentul ı care visam ca so„ mea a na scut gemeni. Evenimentul a avut n n ia loc cu patru sa pta mı mai devreme decı am socotit cu to„ bazı ni t ii ndu-ne pe supozi„ iile fiicei mele si ale so„ ei. ului S i asta nu-i totul: I noaptea urma toare, am visat ca fosta mea soă defuncta , n ie, mama fiicei mele, a luat ı grija patruzeci-s i-opt de nou na scuă La primirea primilor n i. doisprezece, am protestat. Aici visul se sfı rseste. Fosta mea so„ a iubit mult copiii. Adeseori afirma ca si-ar dori o droaie de copii, ie cu cı mai mul„ cu atı mai bine, si ca s-ar sim„ ı stare sa faca pe ı t i t i n ngrijitoarea la o gra dini„ de copii. Zgomotul si „ a ipetele copiilor erau muzica sa favorita . Adeseori se ı mpla sa invite o ceata de copii de pe strada , sa -i ospa teze ı curtea vilei noastre ntı n

coinciden„ aproape orara (nu as putea spune cu ni a precizie cı a ı nd nceput visul. Iata ca visul ı face cadou doi . nd n„ ia mea. ı a ndoiala privind exactitatea afirma„ . brun. Accept bucuros sa va comunic ” fa ra omisiuni si rezerveŞ toate asocia„ care mi-au iile venit. So„ mea are pa rul ia ia blond-roscat dar unul dintre copii ı are saten (roscat). daca n-ar coincide cu nasterea neasteptata si precoce a nepo„ eilor mei (cu trei sa pta mı mai devreme). Originea acestui detaliu n a este usor de explicat. nici ea. desi el a fost ofi„ de a a t er marina . (numele ginerelui meu). so„ mea si cu mine nu mai dorim copii. eii ı jurul orelor zece m-am dus la culcare si noaptea am visat). unul este mai ” eu-ı i n nsumiŞ . nu l-am diagnosticat. decı un G.ba iat iei . Fiica mea. n in Nasterea fiicei mele care a fost asteptata pentru juma tatea lui decembrie a fa cut. Zic: ” S i a sta va deveni l roscat mai tı rziuŞ . fiica mea t este mai dra gu„ si are mai multa prestan„ decı ginerele meu. ı si primeste pateul si linge farfuriile.cu ciocolata si pra jituri. un raport sexual. dupa ce i-a trecut surpriza nasterii survenite prematur. interes si calm. I si mi nca azi ı va d ı paturile lor si le recunosc limpede tra sa turile. a gemenilor si a diferen„ lor de sex. consultantul a diagnosticat ca va fi un ba iat. dar cu so„ el. la mama sa. ı perioada visului cel pu„ nu a existat nici un ” pericolŞ . multe nd ine.sexul. Crede„ oare ca coinciden„ visului cu evenimentul. S i iata ca eu am avut visul cu nd prima mea so„ defuncta . nu am ile ie vrut sa am copil. ca sa spun ia asa. Este us or de ghicit ce am ra spuns acestei scrisori. as a ı t am evitat ı ncı ntrebarea sa directa remarcı ca visul conă de altminteri. dupa constata rile sale. dupa ce a na scut si.. natural. ine Ei bine. nu satisface complet as tepta rile mele: Ra spund abia asta zi la scrisoarea dumneavoastra amicala din 24 a acestei luni. obiectul unor conversa„ numeroase ı ii ntre noi. iile iile La care. noua si un sfert. ” Oare ce ar spune mama acum daca ar sta la ca pa tı meu de la uza ?Ş iul Acest gı i-a trecut mai mult ca sigur prin minte. am primit aceasta a doua scrisoare care. s i i-am cerut sa -mi comunice n informaă s i asociaă susceptibile de a-mi permite interpretarea lui. So„ mea a declarat atunci: ” Ce-as mai rı sa fie o feti„ Ş . Tot acest material s-a reı ntors ı vis.poate mai multe prin viu grai. si daca nu am fi stiut n dinainte ca va fi ba iat. cela lalt mai mult so„ mea. Cu siguran„ . s-a gı ntı ine ndit fa ra ı ndoiala ı mod n special la mine ı clipele nasterii. care „ mult la mine. nu am avut. ı ambele cazuri. I ceva! Avem un ca „ care ma nı nca elus nca cu noi la masa . n Iubesc mult copiii si am afirmat adeseori ca as mai creste cu pla cere ı nca un sufle„ acum cı pot sa o fac cu mai multa ı elegere. De altfel.. s-a gı ei ndit de-ndata . Ma intereseaza chestiunile legate de ereditate si am obiceiul sa caut asema na rile la copilasi. pu„ . Dar fata mea a fost examinata si radiografiata asta vara si. A mai zis ia de a atunci ca ar fi mai bine daca ar fi un H. de altfel nici ansamblul visului nu ar fi dificil de ı eles si n„ interpretat. Din pa cate. lucruri ı afara raportului sa u cu nas terea gemelara . si ling marginile si fundul chiuvetei (visul). stiind cu cı bucurie ar fi ı mpinat ea ta ntı evenimentul. mai ales. Trebuia sa constat cu ama ra ciune ca s i la corespondentul meu interesul analitic era obturat de interesul telepatic. nepo„ mei s-au na scut la orele noua . care nu are capacita „ necesare pentru o educa„ temeinica a copilului. fa ra ı ndoiala . este i a n ı mpla toare? Fiica mea. Cei doi copii se ca„ ra pe o chiuveta mare ı care so„ mea amesa n ia teca ı dulcea„ . cu atı mai mult cu cı i-am scris adeseori ı n t t n privin„ conduitei pe care sa o aiba ı timpul sarcinii si nu am sla bit-o cu sfaturile a n mele. dar fiecare are si ceva din cela lalt. pe care am visat-o rareori. de care n-am mai vorbit dupa ie primul meu vis si la care nici ma car nu m-am gı ndit.

de pilda . pe nd n na ii neasteptate. s i totus i. ntı nd ii ia purtat pe marginea acestei experien„ pe care am tra it-o atunci si iata ca cei trei fra„ e i au sca pat cu to„ ca la ordin. nduri pe care visa torul ı atas eaza l conă inutului manifest al visului este s i el insuficient. s i le da amı ndurora acelas i conă inut. cı ı urma cu circa 25 de ani a murit cel mai tı r din fra„ mei. Visa torul nu ignora aceasta diferenă. si cu trei sa pta mı ı avans. discuta de culoarea pa rului lor s i despre probabila ei modificare ı timp. ia ntı lucru ca si mie.sa se petreaca simultan ı ntr-un alt loc. dar mai ra mı coinciden„ temporala a n ne a visului gemelar cu nasterea neasteptata .poate face sa apara gemeni ı vis. N-as putea spune daca lucrul s-a ı mplat identic. pun totul la i i dispozi„ dumneavoastra ia Daca vom trece acum la tratamentul analitic al acestui vis. exceptı pe fuga . la ı n nd. un ba iat pleznind n de sa na tate. declara„ ca li s-a ı mplat si lor atunci exact acelasi ii.Cam asta-i tot ce t pot sa va zic despre vis. la vı rsta de zece ani. iar pentru a n explica aceste detalii etalate pe larg. S i totusi era singur ı ca minul familiei noastre. Unul dintre mai multe altele: ı octombrie. Noi nu ne-am mai ga sit ı i mpreuna de treizeci de ani (desigur ca ı doi mai des). ı orice caz ntı n fiecare a declarat ca a presim„ aceasta moarte ca o certitudine.sustras cunos tină sale ei obis nuite . noi avem obiceiul de a cere mult mai mult. ı timp ce noi ceilal„ patru fra„ mai ı vı n i i n rsta ne luasem zborul de acasa si eram absen„ Din ı mplare. Daca vre„ sa utiliza„ pentru publicare. visul permite o interpretare analitica . so„ visa torului nas te gemeni. ia Daca examinaă corect problema.: aici scrie ca a fratele ta u a murit. Dar. nmormı ntarea tata lui meu si a mamei mele. dupa zicerile lui.sau fata . Visul. si fa ra sa -i arunc vreo privire . Daca vom apela la materialul . vine ı ntr-o maniera remarcabila ı sprijinul telepatiei.ı nici un caz nu am ” presim„ n it-oŞ . In vis. t ie cum ca el s-a interesat din totdeauna de problemele legate de asema nare s i ereditate. Moartea lor era asteptata . am gı ndit imediat . Dar interpretarea psihanalitica a viselor aboles te aceasta diferenă ı ntı a ntre vis s i eveniment. Nu este pentru prima oara cı evenimentele de la distan„ acced la constiin„ nd a a mea ı nainte de a afla despre ele. To„ patru sı in i ntem pe linia maternala naturi sensibile si ı acelasi timp persoane robuste. doi sı profesori de re. ı it nainte ca stirea primita pu„ dupa si total neasteptata sa o fi notificat. unul sef geometru. s i tocmai acolo analiza. brusc.ba chiar le respingem cu hota rı To„ cei trei fra„ ai mei sı diploma„ universitari. i i nt i nt liceu. conversa„ noastra s-a i. Dar ı ntr-un punct.cı factorul mi-a ı nat nd nmı cartea postala care anun„ moartea sa. cu el nu putem face nici o analiza a visului. Visul s i evenimentul difera asupra unui punct extrem de important. dar nici unul din noi n nu a fost atras de vreo forma de spiritism sau ocultism . nimic care . El nu-i comunica nimic visa torului. dar nu pare sa a cunoasca vreo explicaă care sa -l ajute sa o depa s easca . m-au n vizitat cei trei fra„ ai mei. va trebui sa ne recunoas tem din nou insatisfacă Materialul de gı ia. se mulă ie umes te sa ı ntrebe cu timiditate daca coincidenă visului s i evenimentului ı punctul nas terii gemelare poate fi altceva decı a n t o ı mplare. ceea ce povestes te visul este cu totul altceva decı evenimentul de care informeaza telegrama din ziua care a urmat t noaptea visului. la sı la o parte simultaneitatea. dar s i concorda . . a gemenilor ni n fetei mele. visa torul nu ne da decı o informaă indigenta . Numai datorita n acestui punct va solicit atenă asupra acestui vis. insista minuă asupra asema na rii dintre copii s i pa rină el ios i. care altminteri nu are nimic de-a face cu ocultismul. cı m-au vizitat fra„ mei. mai degraba chi„ ibusari decı fantasti. ı nd ntr-un alt element foarte interesant. visul acesta nu are nici un drept la calificarea de i ”telepaticÎ. Dar ceea ce s-a petrecut este ca fiica lui care ia tra ies te departe a na scut gemeni. s i ı ie ntrucı el nu are nici o t ı nclinaă oculta .

sı gata sa rezic: esenă n nt nd nt a visului consta ı procesul particular al travaliului visului. ca o senzaă insistenta venind de la un organ al ie visa torului. Pentru a evita impresia ca as vrea sa ascund o a obscuritate ı spatele unui cuvı abstract dar sunı bine. Daca am avea mai mult material n ie pentru acest vis. Sper ca ma aprobaă ı aceasta privină. Mesajul telepatic . Cu ocazia nas terii (as teaptata sau perceputa prin telepatie) s-a trezit ı incons tient dorină refulata : mai n a bine ar fi soă (a doua) mea . Dupa prima. Dar daca preferaă sa presupuneă ca mesajul telepatic al nas terii fiicei a ajuns la i i visa tor. el este convins ca ea s-a gı ine ndit mult la el ı ceasul n marii ei ı ncerca ri.asociativ al acestui vis. Este un vis ca ie oricare altul. as a cum eu cred de fapt. ca nimeni alta decı fiica sa -i devina a doua soă visa torului. care transporta gı n ndurile precons tiente (resturile diurne) cu ajutorul unei moă iuni de dorină incons tienta ı a n conă inutul manifest al visului. Atunci se pune o alta ı ntrebare: oare. Ne-am foră sa fim cı se poate de at t impară s i am admis doua concepă despre vis deopotriva de posibile s i deopotriva iali ii de nedemonstrabile. a t e t n Tata l s tie ca fiica sa ă mult la el. Mesajul telepatic este tratat ca o bucata de material destinata forma rii visului. eu cred ca el ı invidiaza pe ginerele sa u. cu sigurană ca am putea sa consolida m s i sa aprofunda m aceasta a interpretare. ar fi trebuit cel puă gemeni. Daca aceasta a in doua concepă este buna . s i nu antreneaza ultimele sale consecină decı ı vis. Dar problema telepatiei prives te la fel de puă visul ca in s i problema angoasei. s i a t ie astfel s-a produs visul manifest care ne-a fost comunicat. La gı ndurile visului (precons tiente) care au fost menă ionate s-a ada ugat dorină (incons tienta ). visul este reacă la un mesaj telepatic: fiica ta este ia pe cale de a aduce pe lume doi gemeni. din propria mea experienă. atunci se nasc noi ı ntreba ri asupra raportului unui asemenea mesaj s i asupra influenă sale asupra forma rii visului. Ra spunsul vine de la sine s i poate fi furnizat ei fa ra nici un echivoc. pe care ı blagosloves te ı l l n scrisoarea sa cu cı teva remarci depreciative . chiar putem numi vis o asemenea experienă tra ita telepatic? O veă face fa ra ı a i ndoiala atı ta timp cı veă urma ri limbajul uzual popular pentru care tot ce se ı mpla ı viaă t i ntı n a . ca exista aici o lega tura n afectiva ı ntre tata s i fiica . dar ca ı veă obiecta curı ca exista i n a mi i nd totus i s i alte vise telepatice unde nu exista nici o diferenă ı a ntre eveniment s i vis. eu nu cunosc. telepatia nu are nimic de-a face cu esenă visului. Pentru ea. lega tura afectiva atı de obis nuita s i de naturala ı t ar t ncı trebui sa ı nceta m sa ne rus ina m de ea. daca tinerii de la Berlin s-au ı elat ı ns ntr-adeva r cu o luna . care cu sigurană nu reus es te sa se exprime ı a n viaă decı ca interes tandru. ea nu s-ar fi ia mulă umit numai cu un copilas . vedem cu limpezime cum mesajul este transformat ı n ı mplinire de dorină cu ajutorul unei dorină refulate s i a as tepta rii nera bda toare. S i daca soă (prima) mea ar mai fi tra it. el ne arata . ca un zgomot jenant venind din strada . In exemplul nostru. s i unde nu putem ga si nimic altceva decı restituirea nedeformata a evenimentului.s i aceasta dorină este cea care deformeaza visul s i este ia a responsabila de diferenă dintre conă a inutul manifest al visului s i eveniment. nu mai avem nici o problema suplimentara . asemenea vise telepatice dar s tiu ca a au fost raportate adeseori.daca tot trebuie sa -i recunoas tem realitatea . el se bizuie pe un travaliu de gı ndire incons tient pe care l-am putea traduce cam as a: asta zi este precis ziua ı care n trebuie sa aiba loc nas terea. ca un oricare alt stimul care vine din exterior sau din interior. Avem dreptul sa ı nlocuim ı vis a doua soă cu fiica. ı ciuda sa ra ciei sale. S i iata -ma ajuns la ceea ce vroiam sa va ara t. Dupa a doua.nu poate schimba deci nimic din formarea visului. Sa presupunem ca avem de-a face cu un asemenea vis telepatic fa ra deformare sau amestec. dar a e din nefericire nu putem ara ta cu aceeas i claritate cum s-a contopit el ı ntr-un vis ı mpreuna cu un alt material simultan treaz. Inca t o data .pentru fiica sa.

care nu sı la drept vorbind nimic altceva decı fantasme nocturne fa ra alterant t re. exista vise care se disting de specia obis nuita prin calita ă i aparte. o percepă venita din exterior. dupa ı nsus i conceptul sa u.noastra psihica ı timpul perioadei somnului se numes te vis. recent. dramatizare. noi vom prefera cu sigurană sa -l numim o experienă tra ita telepatic ı a a n stare de somn. fa ra ı mplinirea unei dorină ı e nainte de toate. De ce sa trebuiasca sa -i furniza m noi un pendant confuziei suscitate de Maeder care descopera o noua funcă pentru vis. Probabil ca mai ziceă s i: n i m-am ı ntors ı vis. ı timp ce nt ii n ”visul telepaticÎ pur ar fi. nu merita desigur acest nume. n preciziei s tiină ifice sa separa m mai bine ”visulÎ s i ”starea de somnÎ. Cred ca ar fi ı interesul ie. s i ca ga siă s i mai puă incorect sa ziceă am plı ı vis sau m-am n i in i: ns n angoasat ı vis. Un vis fa ra condensare. Ar fi desigur jenant sa excludem aceste formaă iuni de la calificativul ”viseÎ. ı ntru totul asema na toare fantasmelor diurne binecunoscute. fa ra distincă ”visÎ s i ”somnÎ. reproducerile ı ”visÎ ale scenelor traumatice m-au constrı la o n ns reviziune a teoriei visului. sau ”stare de somnÎ. refuzı total sa distinga travaliul visului de gı ie nd ndurile latente ale visului? As a ca . Dar toate acestea vin frumus el din interior. a . daca trebuie musai sa ı lnim un ”visÎ telepatic pur de ntı acest gen. ii n Se ı mpla ca experienă tra ite aievea ı timpul zilei sa se repete pur s i simplu ı ntı e n n somn. deformare. sı produsele vieă noastre psihice. Dar remarcaă totus i ca ı toate aceste cazuri utilizaă unul ı locul n i n i n altuia. ie vizavi de care viaă psihica s-ar comporta de o maniera receptiva s i pasiva . nici amestec. Imi veă aminti ca exista ı s i i nca alte producă psihice ı somn ca rora ar trebui atunci sa le refuza m numele de ”visÎ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful