Misi Kemanusiaan Aqsa Syarif keGaza

: Ramadhan 1432H

KELUARAN AQSA SYARIF BERHAD .. JANUARI 2012

Ditubuhkan dan didaftarkan di Malaysia sebagai suatu organisasi yang berprofil sukarela alas dasar kemanusiaan . Aqsa Syarif memberi maksud "Masjid AI-Aqsa Yang Mulia Aqsa Syarif mempunyai empat Objektif iaitu Penyebaran Maklumal, Bantuan Kemanusiaan, Banluan Kewangan dan Kerjasama,

A~

n

,

v..

Dianggotai olen tuiuh orang ahli lem baga dari pelbagai latar belakang pll',-: "pendidikan dan kerjaya dan menjadi , . ,ij-= pertubu han bu kan kerajaan (NGD) IKRAM bernaung di bawah Pertubuhan IKHAM Malaysia, Berganding bahu menyumbang lenaga dan fikiran untuk kebaikan Palestin dan duma secara amnya Aqsa Syarif mengharap dorongan dan sokongan dari para sukarelawan dan seluru h rakyat Malaysia.

~

Bertepatan dengan moto Aqsa Syarif iaitu 'Memperkasa Ummah, Membebaskan Al-Aqsa', Aqsa Syarif (AQSA) sejak ditubuhkan pad a Februari 2010 terus mengorak langkah dengan pelbagai bantuan disalurkan sam a ada berbentuk kewangan atau material bagi kebajikan rakyat Palestin dan usaha pembebasan Masjid AI-Aqsa dan Palestin. Bermula dengan penyertaan dalam konvoi Mavi Marmara pada Mei 2010 hinggalah kepada konvoi Aqsa2Gaza Viva Palesti na 5 pada Septe m ber dan kto ber 201 O.

a

Pada 2011 pula, Aqsa Syarif telah menggerakkan satu lagi misi bantu an kemanusiaan yang bertolak pada 20 hingga 28 Ogos 2011, diberi nama Aqsa2Gaza 2 (A2G2). 11 orang aktivis Aqsa Syarif telah tiba di Gaza bagi menyalurkan sumbangan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin.

Assalamualaikum

warahmatullahi

wa barakatuh

Maha suei Allah yang membantu para mujahideen dalam berjuang menegakkan agama Allah di segala tempat terutamanya di tanah suei AI-Quds yang terletak di bumi Palestin yang penuh keberkatan.
Prof Madya Dr Hafidzi MohdNoor
Pengerusi Aqsa Syarif Berhad

Aqsa Syarif mengucapkan syukur yang tldak terhingga atas 'inayah dari Allah yang melapangkan rezeki kita untuk terus menyalurkan bantuan kewangan dan peralatan kepada rakyat Palestin. Ketika tahun 2011 akan menutup tirainya, Aqsa Syarif dengan penuh tawadhu' ingin berkongsi beberapa pencapaian yang memberangsangkan hasil dari infaq berterusan khususnya dari umat Islam. Pada tempoh dari 20 hingga 28 Ogos 2011 ,Aqsa Syarif telah menghantar 11 orang sukarelawan dari Malaysia yang diketuai oleh Prof Madya Dr Mohd Zin Kandar, untuk memasuki Gaza dan menyarnpaikan bantuan berjumlah RM 1.5 juta kepada rakyat Palestin di sana, hasil daripada kempen yang dtpacu di Malaysia selama kurang dari sebulan, Ramadhan yang lalu. Beberapa pencapaian besar yang dicapai semasa misi Aqsa-to-Gaza 2 (A2G2) ini ialah pembukaan kilang roti hasil sumbangan rakyat Malaysia, melalui Aqsa Syarif, yang pertama di Gaza, diberi nama Kilang Roti Persahabatan Malaysia - Palestin, bernilai RM 630,000.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN :
AQSA SYARIF BERHAD
(No pendaftaran Syarikat: 729288-P) No 18, Jalan Damai Mewah 2 Taman Damai Mewah, 43000 Kajang Selangor Darul Ehsan Tel: 03-87334636 Faks: 03-8734 9636 E-mail: admin@aqsasyarif.org.my Laman Web: www.aqsasyarif.org.my Sumbangan Palestin

Misi A2G2 juga berjaya menyerahkan lebih 1000 pek makanan Ramadhan yang bernilai RM 100,000 di mana pek-pek ini diedarkan kepada fakir miskin di beberapa daerah di Gaza seperti Khan Younis dan Jabalia. Oi samping itu, Aqsa Syarif juga telah menyalurkan bekalan ubat-ubatan berjumlah RM 150,000, diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Palestin. Itulah sebahagian daripada sumbangan yang berjaya disalurkan melalui misi Aqsa2Gaza 2. Pada Hari Raya Qu rban yang lepas, rakyat Malaysia telah melaksanakan ibadah qurban di Palestin di bawah inisiatif Qurban Kasih Ummah yang turut disertai oleh Aqsa Syarif. Sebanyak 28 ekor lembu telah diqurbankan di Gaza melalui Islamic Society of Jabalia - Gaza. Sehingga hujung tahun 2011, melalui Aqsa Syarif, rakyat Malaysia telah berjaya menaja lebih 1000 orang anak yatim Palestin, menerusi projek usaha sama dengan Takaful for Child Welfare, Lubnan , selain 20 keluarga miskin Palestin melalui the Welfare Association for Palestinian and Lebanese Families (WAFFRA), Lubnan. Dengan pencapaian-pencapaian yang memberansangkan ini, Aqsa Syarif mengajak rakyat Malaysia khususnya umat Islam untuk memasuki tahun baru 2012 dengan tekad yang lebih kuat untuk membantu rakyat Palestin.

Maybank Islamic

5515- 7500-4299
Bank Islam Malaysia Berhad :

12-0920-1003-4904
Sumbangan Pengurusan elMS Islamic

12-1600-0045-2101

VISI
Menjadi peneraju dalam memperkukuhkan perjuangan membebaskan AI-Aqsa dan Palestin

MISI
Menggembleng sumber kewangan dan pelbagai kepakaran masyarakat Malaysia bagi mencapai hasrat mengembalikan hak rakyat Palestin dan Ummah

MOTTO
Memperkasa Ummah Membebaskan AI-Aqsa

OBJEKTIF AQSA SYARIF
1. Menyebar dan menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat Malaysia tentang. isu Masjid AI-Aqsa dan Palestin serta hak-hak mereka. 2. Memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. 3. Memberi bantu an kewangan secara berterusan. 4. Membina jaringan kerjasama dengan pelbagai organ isasi yang berkaitan dengan Palestin di dalam dan di luar negara.
PROF M~~~~ ~~
II1llSy"aIl UlIMlrnill

AHU-AHLI MISI AQSA2GAZA2

Ahlilemb,~a P"".~.ni AmanahAqsaSvanf Be,h,d

~~r.~ k~2

KANDAR

DR MOHO TAHIR ABDUL RAHMAN
AhliL'~~s::'~'g'I,~:manal1

MUHAMAD MUNAWER ISMAil P,ng"., 80s ar Ali$> Syanf B"h3d

Tekitologi M,laysl a 5lrudal. JOflor

PROF DR MD ROSLAN HASHIM
I'<lnguru,S,kr.,.ri<ll Aq" $ya~N,genPulau l'ina.~

_-----..J

Plngu[lIS l'al<ar T.k,ilolt-Siom,dicaJ. p.nJ~~~~~IU~n~~~"~~~~IJjik. I'anlJij Me<lNelt 50n 8M K;Iu, S,kI.lorial Aqsa $yam l11.rah HuloS .... !IOr

A.KHAlll

KHAMIS

MISI AQSA2GAZA2
Misi Aqsa-to-Gaza 2 atau Misi A2G2 adalah kesinambungan bagi misi pertama Aqsa Syarif ke Gaza, iaitu Aqsa-to-Gaza (A2G) yang disertai oleh 7 orang aktivis Aqsa Syarif Berhad, bersama-sama dalam konvoi Viva Palestina 5 ke Gaza dari London, pada Oktober 2010 yang lalu, Misi A2G2 kali ini dlterajui oleh 11 orang aktivis dari pelbagai kepakaran , yang telah berlepas dari Kuala Lumpur pada 20 Ogos 2011 bersamaan 20 Ramadhan 1432H yang lalu. Misi A2G2 ini mensasarkan 40bjektif utama untuk dicapai iaitu : 1- Menyampaikan su mbangan untuk makanan, perubatan, pendidikan dan pembangunan sosioekonomi Palestin. 2- Memberikan gambaran akan sokongan rakyat Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin terhadap kesusahan yang mereka hadapi dan perjuangan mernbebaskan bumi Anbiya' dan Masjid AI-Aqsa 3- Mendapatkan maklumat tepat berhubung realiti di Palestin dalam pelbagai bentuk sebagai bahan penerangan dan kempen Aqsa Syarif di Malaysia dan luar negara 4- Menjadikan misi A2G2 sebagai sebahagian dari proses pendidikan (tarbiyah) kepada para peserta misi dan aktivis Aqsa Syarif secara tidak langsung di dalam meningkatkan keimanan dan kekuatan fardi dan Jamal

Yang

MUHAMMAD MUS'AB MUZAHAR

DI-P,rtua. Maili, I'<lmal\ilanlllalJJ,j"" (MPP) Univer,ttl M31aY'~ (UoiMAS)

B''''w'~

Pegaw,' P""lodDlra, & K.W"'iaJI, A~" Sj."~ 8ernad

NOOAHASYIMAH

i

ISMAIL

AklI,i,

NOORAZIAN ANIDIN

Aqs;aSl~nf D."all ArlIpaJI~ Jay.

AkIM'~"

S ITI RAM lAH IBRAHI M

S,atil DaerahS~IIim~Jay,

KRONOLOGIAQSA2GAZA2
Sabtu, 20 Ogos 2011
Berlepas dari KLiA melalui Qatar ke Mesir Memasuki sempadan Rafah, Gaza dari Mesir Lawatan ke Hospital AI-Karamah, Beit Lahiya bagi penyerahan sumbangan IKRAM Health (RM29,945) Lawatan ke Hospital Kanser Kanak-kanak Ar-Rantisi, Gaza City bagi penyerahan sumbangan untuk pembinaan tempat permainan kanak-kanak melalui Khatwa Youth Foundation (KYF) selain menandatangani MoA pelaksanaan projek itu Solat Tarawih dan pertemuan bersama Perdana Menteri (PM), Dr Ismail Haniyeh di Masjid As-Shati'

Objektif:

Ahad, 21 Ogos 2011
-

Khan Younis - Ahli Aqsa2Gaza2 memulakan ziarah ke beberapa NGD - MoU dimeterai dengan Eamar Association untuk projek mikro-kredit & Back To School - Ifthor (tajaan Aqsa Syarif) & solat Tarawih di Masjid As-Syafie, Khan Younis

Isnin, 22 Ogos 2011

-

Selasa, 23 Ogos 2011

Gaza City Penyerahan bantuan ubat-ubatan kepada Kementerian Kesihalan (RM 10K) . Tinjauan proiek lajaan Aqsa Syarif (AQSA) : ternakan lembu tenusu (RM150K) Agihan Ramadhan Gift Pack tajaan AQSA sebanyak 1,000 pek Lawatan ke projek ternakan ikan air masin & menyerahkan peruntukan RM12K yang disumbang oleh Koperasi Muslimin Malaysia Berhad (KMMB) Perasmian kilang roti automatik tajaan AQSA (RM630K) Ifthor tajaan AQSA di pesislr pantai Gaza City Ahli A2G2 meraikan anak-anak yatim dalarn maills di Gaza City Gaza City - Lawatan ke projek taman asuhan kanak-kanak di Beit Lahiya bagi penyerahan sumbangan dah Malaysia (RM25K)

Bergerak untuk meninggalkan Gaza City menuju sempadan Rafah Rafah, Gaza - Penyerahan sumbangan kepada orang kurang upaya (OKU) di bawah Merciful Hands Association For Wounded Care (MHAfWC) di lobi hotel - Penyerahan sumbangan beg, pakaian seragam & alat tulls di bawah projek Back 2 School (RM100K)

Khamis, 25 Ogos 2011

Jumaat, 26 Ogos 2011

Mesir - keluar dari Gaza sebelum hari Jumaat kerana pintu dltutup pada hari itu Bertolak dari Kaherah pulang ke Malaysia

Sabtu, 27 Ogos 2011
-

Rabu, 24 Ogos 2011

Ahad, 28 Ogos 2011

KLlA, Malaysia - Kepulangan misi A2G2 di KLlA, disambut oleh pimpinan IKRAM dan Aqsa Syarif

KILANG ROll PERSAHABATAN MALAYS IA- PALESTI N DIRASMIKAN DENGAN KEHADIRAN AHll PARLIMEN
Gaza City, 23 Ogos 2011 - Aqsa Syarif telah diberi pe n ghormalan merasmikan kilang roti taiaan rakyat Malaysia iaitu Kilang Roti Persahabatan Malaysia - Palestin yang terletak di bandar Tal At-Islam, Jahalla, utara Gaza. Upacara perasmian kilang roti ini turut dihadiri oleh salah seorang ahli parlimen Gaza, Dr Mohamed Shehab. Kilang ini telah diusahakan bersama oleh Aqsa Syarif Berhad dan Islamic Society of Jabalia, dengan kos beriumlah RM 630,000 yang msrnbekalkan roti kepada tiga kategori rnasyarakat Palestin : giolangan fakir miskin akan mendapat roti secara percuma, golongan sederhana pula akan mendapatkan roti dengan harga kos manakala golongan yang berkemampuan akan mendapatkan ron dengan harga pasaran. Aqsa Syarif mengucapkan tahn iah kepada selu ruh rakyat Malaysia yang telah sarna-sarna menjayakan pengumpulan dana untuk pembinaan kilang roti ini.

lo-M..-...-n'll

Beil Lahya , 23 Ogos2011 Aqsa Syarif telan menyalurkan ,RM 25,000 sebagai dana tambahan bagi prolek ternakan lembu tenusu di utara Gaza, t.embu-ternbu yang diternak di ladang lernakan ini, mampu rnenuhasilkan lsbih 50 liter susu seeker, setiap hari. Prolsk ini diusahakan bersama Aqsa Syarif dan Islamic Society of Jabalia Gaza. Sebahagian hasil tenusu dari te rnakan lem bu in i akan dijadikan keju, yang rnerupakan , makanan asasi rakyal Palestin, selain roti.
I

AOSA2GAZA2 MENYALURKAN DANA TAM BAHAN RM 25,000 UNTUK PROJEK TERNAKAN LEMBU TENUSU

Sehingga kini, bilangan lembu yang d ile rnak telah men cecah lebih 50 skor lembu tsnusu Peniaqaan yang rapi dengan izin Allah. lembu-Iembu ini mampu menyediakan bekalan lenusu kepada sebahagian besar rakyat Palestln di Gaza. Ahli-ahli rnisi A2G2 sempat meniniau sendiri proses memerah susu secara moden serta melihal cara-cara susu ini diproses. Sumbangan yang di berikan oleh rakyat Malaysia dalam projek ternakan lembu ini akan dimajukan lagi serta ditambah bilangan lembu ternakan.

1000 ORANG PELAJAR SEKOLAH MENDAPAT BEG DAN PERALATAN UNTUK MENERUSKAN PERSEKOLAHAN

MISI MENJEJAK ANAK YATIM DAN KELUARGA MISKIN PALESTIN
Gaza - Ahli-ahli misi Aqsa2Gaza 2 telah dibawa menjejaki beberapa rumah anak yatim dan keluarga mlskln Palestin yang serba kekurangan. Kedhaifan hidup yang dialami oleh uoloncan fakir dan m iski ni ni sangat me nyentu h han para ahli misi, namun berat mala memandang, berat lagi bahu memikul. Walaupun hidup mereka ssrba kekurangan, namun kegigi.han dan ketabahan untu k terus tinggal di burnt barakah Palestin ini sentiasa memacu segala tenaga mereka untuk membina kehidupan yang bahag.ia bersama keluarqa Biarpun dinding rurnah rnereka lekang dan

bertampal-tampal, rnerska maslh boleh tersenyum tatkala memperlihatkan sernua itu kepada anggola misi A2G2 yang melawat. Pada kessrnpatan melawat. rnisi A2G2 lelah menyampaikan sumbangan kewangan dan barangan kepsrluan kepada anak-anak yatim dan keluarqa miskin ini, dengan harapan dapat meringankan sedikit beban yang memberat

Gaza, 25 O!lOS 201.1 - Aqsa Syarif lelah menyampaikan sumbangan 1000 beg sekolah terrnasuk pakaian dan kelengkapan lain yang bernilai RM1 00,000 kepada 1000 pelalar sekolah di Gaza, sernasa rnisi Aqsa2Gaza2 yang lalu, melalui projek Back-2-School. Setiap beg mengandungi buku-buku tulis, alat tulis dan pakaian kelengkapan unluk sekolah. Anggota misi A2G2 telan menyam palkan send iribeg-beg tersebut kepada para pelaiar yang kebanyakannya adalah daripada golongan miskin dan anak yatim. Sebahagian besar dana yang disalurkan dalam projek ini telah disumbangkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor Tahnlah rakyat Malaysia kerana tslah msmberikan keleng kapan yan 9 euku p untu k anak-anak in i bersekolah seperti kanak-kanak laln di Malaysia dan negara-negaralain

Hospital Kanak-kanak Or Ar-Ranlissi ini merupakan hospital angkal Aqsa Syarif Berhad dengan keriasarna Khalwa Youth Association Gaza. Oalam misi A2G2, salah seorang ahli misi, En A Khalil Khamis lelah dibawa meninjau keperluan asasi operasi sislem sokongan dan melawat keseluruhan hospital. Beliau yang berkepakaran Bio-Medik telah merasai dan mengetahui sesuatu iailu realiti ~--keadaaan bekalan elektrik yang selalu terganggu dan terputus di Gaza. Alat-alatan di hospital turut terhenti dan tidak berfungsi dengan sewajarnya walaupun lerdapat penjana elektrik simpanan. Lebih serius lagi, seb iIangan alat 'diallsi s' akan te rganggu fungsinya dan menyebabkan pembentukan darah beku pada pesakit yan 9 sedan 9 menjalani rawalan berkaitan libat-ubatan dan alatan pembedahan yang sangat terbatas menyebabkan keadaan meruncing. Para Doktor terpaksa menggunakan lebih banyak masa memberikan kaunseling kepada pesakit dan keluarga pesakit. Bilangan pesakit kanser yang sernakin bertam bah disebab kan antara lain kesan langsung bom Phosphorus dan sumber air yang terce mar dianggarkan pesakit kronik dikalangan kanak-kanak akan meningkat. Banyak yang perlu dibantu di Gaza, Insya Allah Aqsa Syarif akan terus berusaha untuk membantu bersama sokongan rakyat Malaysia.

_":;r----,~--........

"!III'iiiiiiiil.

JEMPUTAN KE KEMENTERIAN KESIHATAN PALESTIN SANGAT MEMERANJATKAN. BANYAK JENIS UBAT-UBATAN ZERO STOCK ...

J

r-----,

bertambah pilu kerana terbayang bagaimana para pesakit di Gaza 'berjuang' melawan kesakitan ... Permintaan ubat-unatan tersebut hanya dapat kami tunaikan sedikit sahala pada lawatan misi ini, kerana hanya USD40,000 wang tunal yang berbaki bagi peruntukan ubatubatan yang diminta. Ubatan tersebut diperolehi setelah kami dibekalkan dengan beberapa alarnat agar dapat kami terus berhubung dengan pengeluar ubatan cadangan mereka bagi memudahcara dan menyegerakan pembelian ubatubatan Aqsa Syarif akan terus memohon kerjasama rakyat Satu salinan leng kap 'zero-stock' Malays ia, untu k mengurus kan ubat-u batan di sem ua hospital peng hantaran ubat-ubatan bagi Gaza, merangkumi keperluan bilik menangani kekurangan yang pembedahan membuatkan kami kritikal dj Gaza. terkejut dan tergamam Kami
1

Hari ketiga di Gaza, ahli rnisi. menuju ke Kementerian Kesihatan Palestin bagi penyerahan ubatubatan bernilai USD $10,000.00 yang dibeli dl Kaherah, Mesir. Namun, peluang bertemu Ketua Pengarah (KP) Kementerian Kesihatan Palestin telah menyampaikan hasrat rakyat Gaza kepada situasi sebenar. Dua set senarai ubat-ubatan "List of monthly consumption" yang merupakan ubat-ubatan penting untuk seluruh Gaza, sehinggalah ke bilangan tablet yang dlperlukan diserahkan kepada ahli rnlsl.'

RM 250 RIBU _UNTUK PROJEK KREDIT MIKRO: USAHAWAN KECIL TERIMA PINJAMAN MODAL
Satu Memorandum Persefahaman lelah ditandatangan i Aqsa Syarif diwakili Or Mohd Zin Kandar selaku ketua misi A2G2 bersama wakil Gaza, Dr Anwar (Pengerusi Emaar Association). Majlis tersebut turut disaksikan oleh ahli-ahli misi dan Jawatankuasa Emaar, Sumbangan tunai berjumlah RM250,000.00 (Sekitar USD87,OOO.OO)terus disalurkan bagi membiayai projek tersebut. Projek pinjaman kredit mikro ini berasaskan Al-Oardh Al-Hasan. Pihak Emaar Association, Khanyounis telah memberikan cadangan terse but ketika lawatan pertama sukarelawan Aqsa Syarif pada tahun 2010, Projek kerjasama Aqsa Syarif dan Emaar Association ini bertujuan memberi peluang perniagaan kepada penduduk setempat di Khanyounis yang berhasrat memulakan perniagaan dan yang ingin mengembangkan perniaqaan. Antara usahawan keeil yang dilawati latah seorang suri rumah yang terpaksa menanggung keluarga melalui khidmat upah jahitan, kerana suarninya mengalami penyakit tulane belakang dan sukar berge rak. "I ni adalah dana perm ulaan dari rakyat Malaysia bagi membantu membangun semula rakyat Gaza. Insya Allah, beberapa bulan lagi, tambahan dana akan disalurkan bagi membiayaai lebih ramai peserta skim al-Qardhul hasan ini' [elas Dr Mohd Zin, ketua misi Aqsa2Gaza2.

Emaar Association di daerah Khanyounis dengan kerjasama Aqsa Syarif telah berjaya mengadakan maills berbuka Puasa tajaan rakvat Malaysia. Majlis diadakan di sebuah Masjid dengan kehadiran sejumlah lebih 100 orang penduduk. Masjid ini memang tldak pernah mengadakan majlis berbuka puasa sepanjang Ramadhan, namun dengan bantuan rakyat Malaysia melalui Aqsa Syarif, maills ini dapat dilaksanakan, alhamdulillah Pada hari berikutnya, satu lagi majlis berbuka puasa dibuat dengan kerjasama Islamic Society of Jabalia yang diadakan di tepi pantai Gaza, berdekatan sebuah kawasan pembangunan rakreasi pantai Gaza. Majlis iftar ini dianjurkan khas bagi menjamu anak-anak dan keluarga syuhada' yang syahid di medan juang. Kebanyakan mereka adalah daripada kalangan anak-anak yang berurnur dari 4 hingga 15 tahun. Tersentuh hati kami melihat anak-anak para syuhada' yang bejumlah sekitar 100 orang telah dihiburkan dengan persembahan nyanyian-nyanyian jihad yang dlolah, lakonan badut-bad ut bertema dan pada penghujung program pula mereka diberikan hadiah-hadiah berupa permainan untuk kanak-kanak.

PROJEK RAMADHAN : IFTAR SUMBANGAN RAKYAT MALAYSIA

Kegembiraan ama! dlrasai oleh saudara-saudara kita di Palestin melalui pemberian Ramadan Gift Pack (RGP), Kedatangan mereka dengan wajah kecerian, telah menerima banluan yang dihantar oleh saudara-saudara di Malaysia, Pemberian RGP memberikan sedikit senyuman dan keringanan bagi keluarga yang teramat miskin di sini. Setiap pek dengan berat 10 kilogram ini mengandungi ikan segar, minyak rnasak, beras dan beberapa barang makanan untuk meringankan beban mereka sepanjang Ramadhan ini. Sebanyak 1000 pek telah berjaya disalurkan, melalui kerjasama bersama Islamic Society of Jabalia. Penduduk Paleslin di Jabalia dan kawasan perkhemahan Bei! Lahiya adalah antara yang menerima pek ini. RGP merupakan anlara projek yang sentiasa diwar-warkan oleh aktivis Aqsa Syarif dalam ceramah di masjid-masjid, surau-surau, pejabat-pejabat dan di bazar-bazar Barnadhan. Semoga Allah menerima amalan dan usaha kita semua dalam membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. ~""""""",,,,,,,,,,_ .......,,,,,,,,,,-:::=::---;-=~ , ----'
Ii"

OIeh : Puan sm Ramlah Ibrahim
1) Masalahsosial di Gaza. Wujudkah?

PENGAlAMAN MENARIK DARI TEMUBUAl

Serangan dan pembunuhan . oleh ~ionis Yahudi terus berlaku semasa kami di Gaza
Sabtu 2Dhb OgDS 2011,

SYED MUHAMMAD RAD HI SYEO SAKKAF
"'''l,rah.l&SR_cl'''l V'nture, Onllil Si
lie!ua Sekre!aIi!lAq"

0,,,;1 Gornil'k

ill'' .

- Secara umum rendah. Tlada kes Dadah,.bunuh dan curl Mungkin ada yang melepak. Sebahagian besar remaja melepak disebabkan keadaan rumah sempit,ruang terhad, bilik hanya satu, lidak men uizinkan mereka untuk berehat -rehat, Ada kelikanya satu rumah dihuni 3 pasangan yang telah berkahwin, Jadi mereka keluar rumah bermain-rnain bersama ternan. Teringat ketika ana berehat di tepi panlai Khanyounis. Saya cepat-cepat nak am bil beg bila diminta ke tempat pembahagian cendermata, bimbang nak tinggal kat kerusl seperti dl Malaysia. Namun, Ukht yang bsrsamakaml rnemberltahu. "ianqan bimbang, tinggalkan sahaia, kat sini lidak ada yang: nak rnsncurl" .. Allahu akbar! Di tempat ramal orang, tepi pantal tak perlu rlsau ... jauh berband ing di tanah air sendiri.

Dalam kesibukan peserta misi A2G2 bersedia untuk ka Gaza, ramal antara kam i tidak menyedari beberapa perke m ban gan te rba ru yan 9 berlaku d i Gaza. Pada Khamis 18hb Ogos, 2 hari sebelum kami bertolak beberapa pejuang Palesin telah menyusup rnasuk ke Isreal dan telah menyerang 2 bas tentera dan mengorbankan 7 tentera Israel termasuk 20 yang lain menga'iami kecederaan. Petangnya Israel terus membalas dendam dengan mencebom sebuah rumah di Rafah mengorbankan 6 orang awam. Pada malam Khamis tersebut, Lembaga Pemegang Amanah Aqsa Syarif bermesyurat dan hampir saja membatalkan rnisi A2G2. Namun Allah swt mengkehendaki misi ini diteruskan. Sepanjang kami berada di Gaza, serangan demi serangan berterusan dilakukan oleh regim Zion is Yahudl .. Walaupun serangan tersebut tidaklah terlalu dekat dengan tempat kami berada, berita mengenainya tiba kepada kami dalarn masa tidak sampa: satu jam. Antara serangan yang terus berlaku sepanjang kami berada di sana adalah :
c

2) Mahar perkahwinan.

Mahal tak?

- Soalan ditanya kepada pengiring kaml, dan katanya persediaan perkahwinan perlu ada sekurang-ku rangnya 17,OOOUSD!In,i tidak terrnasuk rurnah. Maharnya sekttar 3-5 ribu .. Ada tuntutan agar rnahar dikurangkan kerana ramal pemudanya tidak mampu berkahwin, namun masih belum berjaya. Tidak berpuas hati denuan kenyataan itu, Ukhl Norazian salah seorang misi juga bertanya soalan yang sama kepaca Dr Muhammad salah seorang saudara di situ, Menurut beliau, keadaan tidak sama untuk semua orang kerana urusan perkahwinan beliau sendiri dlurus naqibnya, dan bakal rnertuanya waktu ltu tidak rneletakkan sebarang harua. Kala beliau lagi, "Saya tak perlu bayar apa-apa". Kesimpulannya, bergantun 9 kepada keluarga tersebul, yang dilarbiyah la.1annya u lebth mudah, lnsya-Allah,

3) Mengenali budaya bersalam penghuni Gaza. l3erbeza ke?
- Setibanya kami di penginapan di Khanyounis, kelihatan ramai wan ita yang sebahagiannya kurang upaya di satu sudut. Kami menghampiri mereka untuk bersalam. Ketika bersalam, kelihatan seoranglelaki menegur cara kami bersalam. Apa yang saya faham dia bertanya kenapa pelukan itu (perternuan pipi ke pipi) tiga kali tidak ernpat? Oh! Macam tu ke? Jawapan yang diperolehi, kalau pelukan kedua beserta eiurnan di plpi, rnaka cukup 2 kali sanala, Jlka tanpa ciuman di pipi, dan pelukanlebih tiga kali, teruskan pada pelukan ke-d, Subhanallah lndahnya ukhuwwah fillah. Selepas bsberapa sesi bersalam, kami dapat sssuaikan diri

4) Bagaimana mung.kin anda lidak dapat berbahasa Arab!
- Ketika di Jabalia, bertemu lJkht Majdah Hamudah, seorang pengurus taman asuhan kanak-kanak yang mempunyai pengalaman 26 tahun dalam bidang ini Beliau kelihatan agak terki Ian kerana tidak dapat berbicara terus dengan karnl, perl u kepada penterjemah. Beliau mengajukan soalan, "Bagaimana mungkinkamu tidak rnarnpu berbahasa Arab, bukankah kamu setiap hari membaca AI-Quran? "Allahu Akbar, Astaghfirullah ... ampuni karnl ya Allah.

Ahad,21 seorang kanak-kanak tercedera terkena serpihan Dgos (hari bom yang ditujukan kepada sekumpulan pemuda pertama Misl Palestin A2G2) satu serangan lain kepada polis Palestin menyebabkan 7 cedera Selasa 23hb Pesawat F-16 Israel melancarkan serangan misil waktu subuh. Tiada kecerderaan dilaporkan Dgos (hari ke-Uga Misi A2G2) Pelang, Tentera Udara tsrael menyerang dan membunuh pemimpin Islamic Jihad, Ismail al Asmar di kem pelarian AI BUreij Seorang penduduk yang berusia 65 tanun turut terbunuh. Mayatbeliau nanya dijumpai keesokkan harinya dibawa timbunan bangunan yang runtun dibom. Beliau dikenali sebagai Ismail Aniom dan mayatnya hancur teruk. Seawal pagi, pesawat Israel menyerang dan Rabu 24hb mencederakan 2 orang penduduk yang sedang DlJOs(hari menaiki motosikal. Kedua-duanya mengalami ke-empat kecederaan misi A2G2) Pesawat tanpa jurterbang Israel (UAV - Unmaned Arieal Vehicle) menembak dan membunuh Atiyya Mahmoud Muqat, seorang pejuang AIQuds Brigade dari Islamic Jihad di An Nafaq Street, perkampungan Sheikh Radwan, ditengah Gaza Khamis25hb Pengeboman di terowong bekalan makanan di Dgos (han Rafah mensyahidkan 2 orang dan 3 lagi tldak ke-lima mlsl ditemui. A2G2) satu serangan dilancarkan ke sebuah pusat sukan di Beit lahya menyebe.bkan 7 syahid dan 30 tercedera termasuk 20 kanak-kanak dan 4 wan ita

Beit tahva. Utara Gaza

Kawasan Ad Daral, Gaza City Rafah

Gaza

Rafah

Gaza

Ini menunjukkan ancaman keselarnatan keatas seluruh penduduk Gaza masih berterusan. Setiap hari merekaibarat menanti berita siapakah yang syahid hari ini. Kepungan Israel menafikan mereka menjalani kehidupan sebagai manusia biasa yang bebas. Sepanjang kami bersama NGO-NGO dan penduduk di Semenanjung Gaza selama 5 hari, kami lihat suatu kehldupan masyarakat yang tenang dan seperf tiada sebarang suasana camas. Mungkin mereka sudah biasa dengan keadaan serangan demi serangan oleh rejim yang kejam, Kehidupan perlu diteruskan dan masa hadapan mereka perlu dibina sebaik mungkin.

Kami meninggalkan Gaza pada Kham is 25hb Ogos dengan hati yang berat. Kami akan pulang kepada dakapan keluarga dan sambutan Aidil Fitri yang menanti, tetapi Gaza terus megalirkan darah syuhada' tanpa mengira hari. Linangan airmata atas rasa kekerdilan kami yang tidak mampu membantu mereka di luar kudrat yang ada mengiringi kami ke sempadan Rafah. Tiada kekuatan melainkan kekuatan Allah sahaja yang mampu melindungi mereka. Namun janji kami

... KAMI TETAP AKAN KEMBAU LAGI MENEMUI MU WAHAI SAUDARAKU PALESTIN,
6

Insya allah.

Media Arab
Berita perasmian Kilang Rotl Persahabatan Malaysia-Palestin , tajaan rakyat Malaysia melalui Aqsa Syarif - 'dirasmikan pada 23 Ogos 2011

Media Elektronik Malaysia
TV1 - Selamat Pagi Malaysia a ~gos 2011 : Dr Mohd lin dan Pn Noorazian TV3 - Malaysia Harllni 5 Ogos 2011 : Dr Mohd lin, Mus'ab dan Noorhasyimah

............,I<......&....!!I...;~I~oJl'_

..

.~;: EU:.iJt....._..J..!..."Wl..!a~....,.:!
J>iI"W"p~oJL-~.;..I.tII;aJIIIJl....,J~ ~~~ ...~ ........ e ....... ~

_I·."""
........ 'I.,t L lsi ..... ..",_,11

•• ~~,,....

.1o~..".,
~\Jj~·~J-tl...!f.J.1IL...-t .1-'!.L.II .....a.lII,. ..... J.La..:L.o....,a'i.!J1"L..J..Il..>..rd .....

~"-'1
......."...:.JI

1m

~ ~

Coos"'-

..,s.U ......~...,.....ilI:~.JP~~ ..,., ....r.ki'.to" f;1.W.." ~1j,~~ pL), ... ~I ... ...,rl/"·..,..IO..".~11"~
........... __

.... ..I....!:~I!1...4&iII.........,.rj;~ ~4-a s,.J...;.,.. ~ .. ~l.:6..".._
.... >It4~~I..o.&~'-""t......,,,j1

...

Il;Jjo
:.I.l.:.t"Jlj.....;:.....~':'O'l.a-III,~I~~.._,.Q...r..--~I .....~ ....... \lI.;.~
~~'I

..p~t,........IP~ io • ..I.IIJlr__'" 7OO~",,"'1

...,.......~t-"':..!I~~t,,,......,..'I

...

uI,.~.~

.".-JI';,.
.ii .. ~

_
I1ttp:IJpaltimes,netJdetailslnews/2457
_o,,_.,

\JUI~
,'heJ,.,.

... ··h
, ._1'

I u~,..

",~ I ~''''''

Astro Awani - Buletin Awani : Serahan RM 170,000 oleh Pertubuhan Mawaddah MaJlaysia untuk dibawa ke Gaza - H Ogos 2011

-~

_..,:..:,..~ ~~:.-..J.J

')~...t.

..

•• ~'4

..... .,........!!i

~'1

L-J.- ~ ~~

"__-",;:_." .-'.,"'~...
.!4_,J)j.J>-;11-..l·t:)~ ~':;!'.h "~i...,,-'._.


.u~~I';";'" ~
....... Jr~.P-"_;.i.Io-~'jI._;,~.r~.;:,.l-~~_;..--1I4l-...I.~~'!I~~ ~

~:L.'fI .. ~
~.....!-..J:!_r..:....,~j~L_j...J'

•.;.. ...;r<-J .• ::1~l.~ t ,

"; ~~...j.oI
I~_,j.:..~'j

...

.'..J

• • ~.:;,.\j;.,i.1
~-....w";U;I,jII •

-tr-~d~

iJ..l~,Il_.._,_;_.
J...Ji_.....Jl"jt....,u....'l !'...-' ~
~15...,.:.~.},:....l.j
...L.SlJly..J

.d.J~,J:iI'or.~.....,.:"

....,~.....tri.

""'''' ,

.....

..

..

iJ.~""""Jo£

...,;;l_

......-111
.J~2 ~3
~..,;: ..... j,l..rr2'~1)11 • ,·~...:-I.!.......~~~t.:.J.!...\....o;.jI~o...L."'"~. ~~~'~,)o.;;..tLJ.l~ ..»;.,1.i'!!..iit=.:'lI!":,=""'"=' ~~

Astro Awani - Sudut Pandang 12 Sep 2011 : Dr Hafidzi dan Dr MohdTahir

·~ ...J·..,'~Ji.r ~_,·.._Ilo- .....;.~,s

;J- ... ...... -ti

__ J,.a:i..l.~ .. ........ l,

~==

Media Cetak
Berila Harian -10 Ogos 2011

Kosmo 29 Ogos 2011

Misi kemanusiaan Gaza berjaya salur RM1.5 juta

\j::~ !lJWI

J~

J

;;:f Jl iliLalI J.,...., J Ji '4<>~~1 y".._:J1 J:! jjts::.JIJ ~I CJ) ~..u IJ ;;/- ,js- r!.l;J I J~I ;-5' Jr._;' ,js- ;i..lA J..; W 1 .;;# .w ,js- JS ji ~J\J ~
<'JL.,.,~

*~ Jl-..A.::,rJ\ ;;?
yJ__j. J .J~IJ

~t.;lllili

;;}-!j ~

d j;;.J.l ;;J4} wi W" ,~I_yi ~

___""'I
~I

~.r ~ ~I

d""

Kedatangan rombongan Aqsa Syarif ke Gaza pada Ramadhan yang lalu adalah satu usaha memperkasa nilai-nilai murni dan rasa tanggungjawab antara umat Islam di dunia. Ketibaan mereka ke Gaza ini adalah satu langkah kemanusiaan yang sangat penting dalam memecahkan tembok kepungan zalim yang dikenakan ke atas Gaza sejak 5 tahun yang lalu ..Selain itu, mereka jug.a telah rnencipta satu lembaran bersejarah yang. memangkinkan pembelaan hak-hak rakyat Palestin untuk kebebasan, kemerdekaan dan pembebasan tempat-tempat suei di tanah ini.

, Kami warga Pertubuhan Mawaddah Malaysia teramat bersyukur ke had rat Allah S.WT. di atas kejayaan A2G2 dalam misi mereka di tanah para syuhada' GAZA pada bulan penuh kemuliaan iaitu bulan Ramadhan AI Mubarak yan Q lepas. Kam i tu rut mengucap kan jazaku mullah ukhal ran kathira kepada pasukan A2G2 yang berkorban memikul amanah yang berat demi menyampaikan 'hadiah-hadiah' dari saudara- saudara rakyat Malaysia. Pihak Mawaddah teiah berusaha dengan gigih harnpir satu tahun untuk mengumpul . dana melalu: Kempen Penanda Tautan Hati. A2G2 telah melaksanakan misi denqan begitu telus serta meyakinkan. Ini amatlah penting demi kerjasama kita seterusnya pada mas~-masa akan datang insyaAliahu Taala. Semoga Allah kurniakan kita kakuatan agar terus berjuang tanpa rasa jemu penat dan gentar. Wallahu'alam.

(,O)!
~1'p.:V'~

.v:
~j

UCAPAN KHATWA YOUTH FOUNDATION,
Gaza, Palestine

y y.!

...:....s:..... ~I a.......... jil .~.u, ~._;)\ll ...A.!.,rJ1 ~t.;1

a..........J.o

JI ~~

oI.;:..>..I.! ~JJI ~I

c_.rj ~ ~I.b:....l'~} ~ Ji JJ ~.:.6 1,;11 ~J.lI J')\? V" .;,;,;.6 IQjI c.f\~~ ~! ~ ~i a.......... jil ~.iA ~ ~I)IJ
J

..;...1:.411 JJ\S"'

J~

'

4o..w

..:.Jlj l.»

Viva Palestina Malaysia juga ingin merakamkan setinggi-tinggi ueapan terima kasih kepada Aqsa Syarif Berhad yang telah membantu merealisasikan sebahagian dari saluran bantuan kewangan kami kepada rakan NGO di Gaza semasa misi Aqsa to Gaza 2 (A2G2) pada Ramadhan 1432H yang lalu. Syabas dan tahniah dari kami, semoga perkongsian eatatan Buletin A2G2 ini dapat memberikan maklumat kepada masyarakat terhadap perlaksanaan projek-projek Aqsa Syarif dalam siri misi bantu an kemanusiaan ke Bumi Palestin .. Semoga Allah SWT memberkati segala usaha saudara di Aqsa Syarif mengarus perdanakan hak rakyat Pal.esti.nuntuk mengeeapi keadilan, keamanan dan pembebasan tanah mereka. Dan semuga saudara teruolono dikalangan umat Muhammad SAW yang tetap ilitizam dan istiqmah didalam memperjuang dan membela tanah suci Baitul Maqdis.

~

a.......... y l.i:,. ~1 <.;;:iLu) ~ /'

Juu,lJ ~\;A9 J ~W J J~ )
y!.J.i-JIJ~Iy~ I J I.)s- ~ y .IL.D

JS L.>

~_~f-4!WJI

0# a..........J.o~)

I

'_"",.I.=-tll

Viva Palestlna ! Dato' Dr Musa Mohd Nordin - Pengerusi

M.aksudnya : Aqsa Syarif Malaysia, inilah pertubuhan yang telah mendiam.i hati-hati rakyat Palestin, sebelum mendiami bumi suei itu sendiri. Dalam masa yang singkat, Aqsa Syarif dapat melakar satu catatan pada memori rakyat Palestin rnelalui bantuan berskala besar yang telah diberikannya, malah masih menyalurkannya hingga kini. Dan apa yang menarik tentang pertubuhan ini ialah Aqsa Syarif mensasarkan semua peringkat dan kategori masyarakat termasuk : lelaki, wanita, fakir miskin, kanakkanak, pesakit-pesakit dan orang-orang kurang upaya. Sesungguhnya Aqsa Syarif adalah sebuah pertubuhan yang sangat wajar mendapat penghormatan dan penghargaan daripada kami. Ir Saber Musa Alian
Pengerusi,Kha.lwa. Youth Foundation, Gaza, Palestin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful