P. 1
55190417 a Szent Korona Neveben Pap Gabor

55190417 a Szent Korona Neveben Pap Gabor

|Views: 89|Likes:
Published by opilkm

More info:

Published by: opilkm on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • Beavató koronák és műu˝ködésrendjük
 • A koronázási szertartás
 • Atyai és fiúi szerepkör
 • Emeletek és párosok a keresztpánton
 • Eltakart képek — megszűu˝rt üzenetek
 • András és Fülöp, a szkítatérítőo˝k
 • Dukász Mihály vagy Szűu˝z Mária?
 • A képcserék alkalma és oka
 • Szűu˝z Mária és a magyarság
 • Koronatanúkvallomása
 • A Második Bizánci Birodalom ábrándja
 • Hamisítások szövegben és képben
 • Arkangyali kettőo˝sség az abroncson
 • További képpárok és a magyarság gyógyítószerepe
 • Bölcsesség és hatalom — a nemzet koronázódik
 • Általános és időo˝szerűu˝ műu˝ködésrend
 • Kettőo˝sségek egysége
 • Küldték, vagy visszaküldték?
 • A szentistváni fordulat
 • A szkíta kereszténység hagyatéka

Pap Gábor

A Szent Korona nevében

„Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!... Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.” TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007)

Előszó
A hangfelvétel, amelynek leírt és szerkesztett változatát most kezében tartja a tisztelt Olvasó, 2000-ben készült.* Az előadás, amelyet rögzít, a MOM Kultúrházban zajlott le, a szövegben is említett Géczy Gábor és Örkényi Tibor szervezésében. Azóta csaknem kerek évtized telt el. Biztosak vagyunk benne: egyetlen kedves Olvasónk sem hiszi, hogy a Szent Koronáról csakis ennyi, és éppen ez mondható el, amit a kezében tartott könyvecske tartalmaz. Szolgáljon megnyugtatására, sőt lelkesítésére, hogy megbízható értesüléseink szerint a mögöttünk lévő évtizedben nemzedéknyi fiatal és idősebb magyar ember ezzel az indíttatással fordult — olykor 180 foknyit — a Szent Korona és az általa sugárzott eszmeiség felé. Magunk megnyugtatására, mert ennek is szükségét érezzük, mindehhez annyit tennénk hozzá, hogy újra hallgatva és olvasva a tíz év előtti szöveget, apróbb stilisztikai csiszolásokon túl semmilyen érdemi javítást nem kellett eszközölnünk rajta. Budapest, 2009. december 18. Pap Gábor

* Pap Gábor: A Szent Korona nevében, MAG 2000 Kiadó

vagy visszaküldték? A szentistváni fordulat A szkíta kereszténység hagyatéka Képek 5 10 16 23 29 35 43 50 54 59 61 65 70 75 78 86 90 96 102 107 111 .Tartalomjegyzék Beavató koronák és működésrendjük A koronázási szertartás Atyai és fiúi szerepkör Emeletek és párosok a keresztpánton Eltakart képek — megszűrt üzenetek András és Fülöp. a szkítatérítők Dukász Mihály vagy Szűz Mária? A képcserék alkalma és oka Szűz Mária és a magyarság Koronatanúk vallomása A Második Bizánci Birodalom ábrándja Hamisítások szövegben és képben Arkangyali kettősség az abroncson További képpárok és a magyarság gyógyító szerepe Bölcsesség és hatalom — a nemzet koronázódik Általános és időszerű működésrend Kettősségek egysége Küldték.

Egy szentkép nem attól szent. és irányt mutat a jövőre. hogy majd a harmadik félórában tegyük föl. a reneszánsz óta. amitől egy szentkép szent kép. mert a témája szent. A koronáknak mi általában azokat a típusait tartjuk számon. mitől szent kép egy szentkép.. Ezt a kérdést én nagyon sokáig elodáztam azzal. akkor az nem szentkép. az attól nem válik szent képpé. akik írnak róla. hogy attól szent a Szent Korona. aki vagy ami a hétköznapinál magasabb szintet képvisel. hogy Madonna gyermek Jézussal. A szentkép nem stílus és nem megmunkálási fokozat. Attól válik szent képpé. annak én úgyis hiába magyarázom órák hosszat. de nem az. a legfelsőbb fokon pedig a beavató koronát. Az országló koronát 5 . vagy az ötödikben vagy a hetedikben. hogy az ember egyáltalán érezze ennek a kérdésnek a súlyát. A legtöbb olyan. hogy bár szentkép címen reprodukálják a kiadványokban. illetve a gyermek Jézus. hogy az valóban megnyugtat. hogy mitől szent a magyar Szent Korona.Beavató koronák és működésrendjük Aki először találkozik ezzel a témával. Nagyon kevés szentkép születetett az elmúlt félezer évben. Aki nem tudja. Nagyon jól tudják azok is. hogy nem országló korona. hogy rá tudjon hangolódni valakire vagy valamire.5. amelyek középső fokozatot képviselnek egy három fokozatból álló lépcsőzetes rendszerben. Ebből a legalacsonyabb fokon a házi koronát találjuk. mert annak még nincs meg a kellő affinitása ahhoz. mert nagyon sok mindent el kell mondani a magyar Szent Koronáról ahhoz. hogyha a ráhangolódás állapotában tényleg hozzám fordul a Madonna. a középső fokon az országló koronát. meg tudja simogatni a fejemet. Ma már úgy válaszolnék rá. Pedig nem az. A magyar Szent Koronát rendszeresen úgy tárgyalják. kép). tud hozzám szólni szavak nélkül úgy. Hiába írom alá egy képnek háromszor. nyilván felteszi a kérdést: mitől szent a magyar Szent Korona (1. Ha le tud hajolni hozzám. Ugyanez vonatkozik a koronákra.. Ha egy kép ezt nem tudja tenni. mintha országló korona lenne. de nem is téma kérdése.

de ilyen a német-római császári korona is. amelyet éppen az ilyen ügyek intézésére rendszeresítettek. A hatásuk közvetlen. Nem lehet tehát abból az irányból elindulva semmilyen érdemleges következtetést levonni a magyar Szent Korona szentségét illetően. a szent Római Birodalom vagy a németek szent Római Birodalma. hogy a hatásuk nem jelképes. kép). Az tudniillik — és ezt analógiákkal tudjuk bizonyítani —. A beavatás időszakában úgy hatnak a beavatandó személyre. és amiből elég sok van. Vagyis van jelképi hatásuk is. Ennek az analógiái ugyanis nem a civilizált országok legújabb kori koronái között találhatók meg. de nem ez a döntő. előfordult-e már ilyesmi a történelem folyamán. és a modern királyságok. A magyar Szent Korona viszont nem ilyen korona. Sőt vannak olyan országos ügyek. A beavató koronáknak van egy nagyon fontos sajátosságuk. mert az sohasem volt szent korona — maga a birodalom volt szent. Őket országló koronában kell fogadni. De nem is a középkor egyetlen. hogy az 6 . amelyeket nem is lehet házi koronában intézni. de tartósan soha nem nevezték szentnek a német-római császári koronát. És ez időnként egy–egy felelőtlen jelzős szerkezetben átvetülhetett a német–római császári koronára. amikor országos ügyeket intéz. Király kollégát sem lehet házi koronában fogadni. tehát a civilizált országok újabb kori királyságainak a koronái is mind ilyenek. Nem is tudom. tárgyi mivoltában ránk maradt olyan koronája képviseli. Ezt jó tudnunk. amelyik hosszú évszázadokon keresztül bizonyítottan császári korona volt — ez a német–római császári korona (6. Még csak nem is rosszindulat kérdéséről van szó. akik foglalkoznak vele — akár laikusok. Kezdhetjük mindjárt a szomszédban — ilyen az osztrák császári korona. Tudniillik erről a harmadik fokozatról egyáltalán nincs tudomásuk.bármikor viselheti a király. illetve nem kizárólag jelképes. és ezt nagyon nehezen veszik tudásul azok. akár pedig szakemberek. Óriási udvariatlanság lenne például követet házi koronában fogadni.

mert ott a mai napig működik ez a beavató típusú koronázás. Van olyan példánk — le is írják —. ahol a második „akarjátok-e” kérdésre már nagyon halk és gyér válasz volt. a születés körüli állapotig. a koronázandó személyt körülvevő közösség akarata egyesül. ahol még egyáltalán működik ilyenfajta szakrális királyság. Szent Koronánk esetében ilyen típusú beavatásról van szó. a harmadik7 .valóban átalakul általuk. kép). Innen épül újra. hogy itt nemcsak a közvetlen. És tőle tudjuk nagyon konkrét példák sorozatából leszűrt tanulságként. az előmozdítói pedig a közösség tagjai. Sok kiváló szakember foglalkozott ezzel a témával. meg a koronázással is. hanem a koronázási szertartás limitált időszakában — ami nem lehet túl hosszú —. James Frazer. és ennek a módozatait is elég pontosan ismerjük ma már. Mi itt a szibériai sámánizmus köréből fogunk látni majd példát (7. Méghozzá teljes átalakuláson megy át. a beavató szertartás pedig a jelekből következően úgy zajlik. nagy fennszóval és háromszor megismételve kifejezésre is juttassák. így elég széles körű analógia-láncolattal tudjuk egy–egy ilyen állításunkat vagy feltételezésünket bizonyítani. Ezért roppant fontos. részben magyarra is lefordított művében külön fejezetben foglalkozik a szakrális királysággal és a koronázással. a közösség által mozgósítható összes. hogy a személyiség teljesen lebontódik — egészen a csecsemő-állapotáig. Ennek a sűrűsödésnek az eszközlője a korona. hogy a bélaságon belül minden tulajdonság az elérhető. de nem más épül föl őhelyette. tehát nem arról van szó. és éppen általa elérhető maximumig fejlődik föl. akik választják. és ezt egyöntetűen. hogy a királyt tényleg akarják királyuknak azok. vagyis a mindenségben általuk mozgósítható összes jótékony erő ide sűrűsödik. hogy attól kezdve Béla helyett Habakuk lesz az illető. A koronával is. hanem ez a bélaság bontódik le alapjaiig. A beavatás tényleges. az Aranyág című. Az összehasonlító néprajztudomány koronázatlan királya. Az analógiákat pedig legközelebbről — amint majd vetíteni is fogom — az úgynevezett primitív népek köréből lehetett összegyűjteni. és ez épül vissza — de úgy.

Ezzel az erővel nem lehetett játszani. tehát itt ilyen probléma nincs. Ezt a királyt néhány nappal később meggyilkolták.ra pedig nagy csend. A kívánatos személyiség-átrendeződés nem tudott végbemenni. kép). hogy itt a világosság és a sötétség szétválasztásáról van szó. hogy outsider. Azért is kell kétszer megjeleníteni a Pantokrátort. Általában hozzá szokták tenni. akkor kiderült. ha most először hallunk róluk. A koronázásnak — hangsúlyoztam — limitált az ideje. mert ezt a felső képet emberi szem elvileg nem láthatja. Én se tudtam mindezt. és a mindenségen uralkodót jelenti. Öt év alatt egy hangot sem tanultunk erről. Részletes leírás pedig ma is elég kevés van a Koronáról. Úgy hívták. Képünk tehát nem a fiúság megjelenítője. hogy hajnaltól délutánig. Ha nem tudott összpontosulni ez az erő. milyen szentek. de mindenképpen naplementéig. indokolta. aki kívülről belemagyaráz valamit a Koronába. hogy Krisztus. hogy Kis Károly. közvetlenül a kereszt alatt. Ami azt jelenti. egy négyzet alakú mezőben a felső Pantokrátor képét látjuk (8. Ezt a tanulmányt nemrég újra kiadták füzet alakban. hogy legyünk ezen túl. mint koronázáskor. a másik leginkább Holdra és csillagokra emlékeztető jelcsoport — egyértelműen elárulja. de ez itt nem így van. A felső részen. milyen rangfokozatok helyezkednek el rajta. 8 . Az első menetben azt terveztem. Ez pedig nem a Fiú feladata. A tapasztalat ugyanis az. hogy az elején hiába beszélek hosszan a koronáról. hogy az illető alkalmatlan. Ezt Kovács József 1984-ben. és ne szégyelljük. egy kiváló tanulmányában már leírta. legalábbis az egyik szakom az volt. be lehet szerezni. hogy elmondom. hanem az atyai tulajdonságoké — méghozzá a teremtés első mozzanatában. Gyorsan elmondanám. A Koronával csak koronázáskor lehetett találkozni. kik és mik vannak a Koronán. nem lehet. Pantokrátor görög szó — ezt szoktuk alkalmazni rá —. jóllehet művészettörténet szakon végeztem. a hallgatók általában nem tudják. a feje körül föltűnő két ábra — melyek közül az egyik leginkább Napra. Bármennyire hasonlít is alakilag a trónon ülő Jézus Krisztushoz. Ő egyébként kiváló egyháztörténész és gyakorló plébános. Általában a beavató koronákkal máskor.

És ahogyan előtte is zárt ládában őrzik a Koronát. és még nem volt kijelölt utódja. ki van fölül. vagy ha az ellentáborhoz tartozott — került sor néhányszor olyan esetre. amelyik gyakorlatilag máig is érvényben van. és rendeltetésszerű működés esetén csak a következő koronázáshoz lehet elővenni. Ez a kép visszacsatolódik magához a Teremtőhöz. Ki ez a kettő? Az egyik a világi hierarchia csúcsán lévő személy — a magyar királyságban a nádorispán.le kell zajlania az egész koronázási szertartásnak. Ez tehát azt jelenti. lepecsételt zárt ládában. utána is vissza kell hogy helyezzék ebbe a zárt és lepecsételt ládába. Vagy ha az egyik már meghalt — esetleg mind a kettő —. az egyházi hierarchia csúcsán foglalt helyet — ő az esztergomi érsek. kit ábrázol a fölső kép. csak a hivatalbeli utódjaik törhetik fel ezt a pecsétet. Az ő elidegeníthetetlen joga volt. mert soha senki jogerősen nem oszlatta föl. hogy nem az esztergomi érsek koronázott. hogy alattvaló csak koronázáskor találkozhat a Koronával. mert a Teremtőt nem lehet teremtés közben meglesni. Ő tehát tudhatta. hogy ráláthatott a felső Pantokrátor-képre. hogy módja volt fölülről nézni a Koronát. A Korona rendeltetésszerű működése idején a Magyar Királyság területén mindössze négy személy kerülhetett olyan helyzetbe. Miért? Azért. Egyenesen neki szól. És ezen túl összesen két olyan személy van. Kettő a két koronaőr. akik a koronázás alatt olyan helyzetbe kerülnek. Csak nagyon nagyfokú hátráltatás esetén — például ha meghalt. Ez nem embernek való feladat. Ez két főúri személyt jelentett — próbált hitelű személyekről van szó. Ugyanis jogerősen magyar királyt csakis esztergomi érsek koronázhatott. Amikor ugyanaz a két koronaőr — aki a saját pecsétjével lezárta az előző koronázás után — bonthatja csak ki. hogy a koronázási menetben párnán vigye a Koronát. 1440-től már folyamatosan működik a koronaőrző intézménynek az a fajtája. ahol az alattvaló fölülről láthatná a Koronát. hogy felülről is megnézhetik a Koronát. de kétségtelen tény. A másik személy pedig. aki ilyen helyzetbe kerülhetett. Mármost a koronázásnak nincs olyan mozzanata. 9 . Az alattvaló így nem tudhatja. Nagyon rövid ideig tartott ez a szertartási mozzanat.

jóval később. Lehetségesnek tartotta azt. hogy a nyil10 . Mármost bármennyire sajnáljuk ezt a szerencsétlen embert. Ulászlóra. hogy összesen négy vonatkozásban volt nagyon szigorúan szabályozva — és ezekről mind írásos bizonyítékunk van. hogy ennek megfelelően is viselkedett. Ulászlót. majd kivitte az országból. Ez definíciós kérdés. Kivitte az országból. Hogy most ilyet szabad hazudni. mert ezt ő visszautasította. és elzálogosította. 23 év múlva Mátyás király tudta csak visszaváltani. de ellopták előle a Koronát 1440-ben. És miután később erre már nem fogunk visszatérni. hadd mondjam el. mint egy útszéli tolvaj. de nem tudták megkoronázni a magyar Szent Koronával — tehát sajnos nem volt magyar király. Ha például II. hogy magyar király csak az lehet. tény. Ulászlót nem tudták megkoronázni. Mert az első Habsburg uralkodónk. Józsefet. Mi lett ennek a következménye? Magyar királlyal soha nem fordulhatott volna elő. Ahonnan aztán később. Erzsébet özvegy királyné. Ugyanez vonatkozik I. aki szerencsétlen nem tehetett róla. és ezért nem tudták szabályszerűen megkoronázni. mintha magyar király lett volna. egészen alpári módon ellopatta a magyar Szent Koronát. Az első és elengedhetetlen. akit a magyar Szent Koronával koronáztak. az ő személyiségében egy be nem következett fordulattal járt. Ne felejtsük el: az. Albert özvegye. József nem volt magyar király. hogy a koronázás megtörtént-e vagy sem. Józsefet nem koronázták meg a magyar Szent Koronával. akkor II.A koronázási szertartás A koronázási szertartás maga is rendkívül kötött volt. vagy nem szabad hazudni egy gyereknek. hogy a legszentebb ereklyét egyszerűen. Az a történelemtanár. aki ennek ellenére úgy tanítja II. hogy I. tehát kivétel nélküli megkötés az volt. És az. Közben megválasztották I. Úgy szoktuk mondani. ezt intézze el ő a saját lelkiismeretével. ellopassa a saját politikai céljai érdekében. hogy a Habsburg család ezzel mutatkozott be Magyarországon. a magyar nemzet részéről ez a szigorú elvárás nem ok nélküli volt. egyszerűen hazudik. Ez alól nincs kivétel.

Ugyanis békekötéskör esküvel erősítették meg azt a szerződést. de pápai biztatásra mégis megtámadta. De azt is tessék zárójelben odaírni. Ennyit a koronázásnak a megszorításairól. ezt fekete betűkkel tessék beírni a saját . . hogy a pogánynak tett eskü nem érvényes. egy vélt. melynek értelmében a törököt meghatározott időn belül nem lett volna szabad megtámadnia. hogy azért. hogy vakon kövesse egy általa okkal vagy nem okkal elismert tekintélynek. és gyorsan a maradék hármat is hadd mondjam el. Vagyis hogy a koronázás csak a Szent Koronával érvényes. Magyar királyt jogérvényesen csak nagy egyházi ünnepen lehetett koronázni. hát ha van notesze. És végül magyar királyt jogérvényesen csak egy helyen lehe11 . Akkor se. A korona használata alól nem lehetett kivétel. hogy ha ez a személyiség-átalakulás nem történt meg egy királyban. Az ilyennek a feje karóra való — ezt már a népmeséink is így tanítják. És amikor a magyar király ennek engedve megtámadta a törököket. Az egyetlen olyan magyar uralkodói fej volt. hogy erre pápa biztatta a magyar királyt. noteszébe. egy magyar király nem szegheti meg az esküjét. Isztambulban pózna tetején végezte. Ulászló pedig ezt tette. Hogy lássa a világ. bár nem valóságos feljebbvalónak az utasítását. Sajnos ez alól is volt kivétel. Igen ám. De az. amelyik az ellenség fővárosában. ha pogánynak teszi. És a pápa hogyan érvelt? Úgy. hogyan végezte? A várnai csatában bizony lefejezték. Ez személyre vonatkozó megszorítás volt. Én erre azt szoktam mondani. amelyek alól viszont mindig volt kivétel. amelyek lehetővé tették.vánosan tett esküjét megszegje. Nagyon fontos tudni. Nos. mert odavaló volt. ha pápa biztatja rá. hogy csak az esztergomi érsek volt feljogosítva a koronázás műveletének végrehajtására. ha lelke. ez alól — mint említettem — volt kivétel. . I. akkor se. akkor lelkébe. akkor komoly jellemhibák és nagyon komoly személyiségzavarok maradhattak benne. De volt időpontra vonatkozó megszorítás is.

hogy ez lett volna a Szent István-féle bazilika. Ez pedig a fehérvári Nagyboldogasszony bazilika volt. Az időpont-megszorításra visszatérve: ezt is nagyon komolyan kell vennünk. hogy lehetőleg a pozitív energiák találkozási pontján vagy megfelelő kifejtődésének pontján történjék a koronázás. hogy a földfelszín nem egyenletesen telített energiákkal.tett koronázni — vagyis a helyre vonatkozóan is volt megszorítás. amelyek elég valószínűnek tűnnek. mert ma szeretném. Ezt azért kell elmondanom. arra vonatkozóan csak feltételezések vannak. de nincsenek eléggé pontosítva. és nagyon komoly különbségek vannak bizonyos földfelszíni pontok energiatartalma. Tudni kell. Nálunk nem egészen így van. ahol indifferens a helyzet. De hogy pontosan hol volt a koronázás helyszíne. Ez egészen biztosan nem volt az. mint romterületet. ha onnan elvinnék máshova. hogy lehetőleg letisztogassuk a gondolatmenetünket. Úgy tűnik. a középkori magyar királykoronázás intézői tudomásul vették azt a tényt. Mert Korona-ügyben éppen elég feltételezés van forgalomban ahhoz. ártékony energiák működnek. de 12 . hogy jó. A koronázás eseményének térben és időben való megkötése roppant fontos dolgokra hívja fel a figyelmet. Vagyis ugyanolyan érvényes maradna a koronázás. Mert így minden hatás az elképzelhető legmagasabb szinten tud végbemenni. vagy éppenséggel kártékony. ha tényleg csak a tényekkel. Erről a helyszínről sokmindent nem tudunk — de egyvalamit biztosan tudunk: nem az volt. Erre most valaki persze azt mondhatja. Ezt teljes biztonsággal lehet állítani. hogy eleink nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak annak. Nyilvánvalóan nem oda teszik a koronázás helyszínét. energia-kisugárzási képessége között. és a tényekből közvetlenül leszűrhető következtetésekkel foglalkoznánk. amit a mai Székesfehérváron úgy mutogatnak. A nem beavató jellegű koronázásnál teljesen jelentéktelen: legfeljebb emlékezésül. tehát valamiféle nosztalgia vagy pedig megszokás következtében tartják a koronázást — a Westminster Abbey-ben vagy mondjuk Konstantinápolyban a Hagia Szofiában — de semmilyen végzetes hiba nem történne. és maradjunk a megbízható tényeknél.

Kivitték az országból. ráadásul pontosan a halálos ellenségünknek. hanem királyt választani csak teljes egyetértéssel lehetett. nem tudtak megjönni a távoli országrészekből a követek. Egyetlen példát mondjak mindjárt az elején: mennyire nem jelentéktelen kérdés. Nincsenek igazi ünnepek. Miután nagy ünnepen lehetett csak koronázni. Mátyás.hát ehhez mit segít hozzá az a megszorítás. El kellett halasztani a koronázást. hogy 1440-ben ellopták a Koronát. aki pályázott is a magyar trónra. viszont az örvendetes eseményre csak tavasszal kerülhetett sor — hogy a követek meg tudjanak érkezni távolról is —. hogy egy esemény mondjuk Karácsonykor zajlik-e le. vagy Húsvétkor. Ugyanis az időkör sem egyöntetűen telített energiákkal. Ma már nagyjából egyenletesen van terítve szentekkel az évkör — hát olyan is az évünk. ’64-ben pedig igyekezett minél hamarabb megkoronáztatni magát. hogy vissza tudja váltani. Eredetileg ezek a telített pontok szembetűnően kiugrottak az idő egyébként aránylag egyöntetű folyásából. és akkor megszavaztatunk országos fontosságú ügyeket. vagy egy telítetlen napon — mondjuk egy később importált jelentéktelen szentecske napján. abban az évben is ugyanolyan nagy árvizek voltak. És mint említettem. meg kell mondjam. 1463-ig folyt a csetepaté. vagy nem tudja visszaváltani. Virágvasárnapjára tették a koronázást. hogy valakit mikor koronáznak. mint idén. Ugye említettem. Viszont erre a napra. miután akkor. Nagyon nem mindegy. aki az egyházi év fogalmával tisztában van. annak a múltjával meg a működésével. nem volt birtokában a Koronának. elzálogosították. amikor 1458-ban megválasztották. hogy hogyan működik a Korona? Hát nagyon sok köze van. vagy Szent Mihály napján. tehát meg kellett őket várni. itt nem lehetett azt csinálni. hogy huszonhat lézengő ritter együtt van a Parlamentben. a német–római császárnak. És végül is ’63-ban nagy nehezen sikerült visszaváltania. Ezt mindenki nagyon jól tudja. Mi a következő nagy ünnep? Természetesen mindenki azon13 . hogy csak nagy ünnepeken koronázhatok? Mi köze van ennek ahhoz.

Legnagyobb részük egyáltalán nem is tudott magyarul. Tehát merjük csak kimondani: a Mátyás utáni uralkodók már egytől–egyig ellenünkre uralkodtak. abba nem a ma14 . előbb meg kell halnia. amelyet itt tett Mátyás király. és aki végre is hajtaná. Nemcsak. mert az 1464-es volt az utolsó érvényes királykoronázás. Ezt kell. hanem igen fontos szerepük van. indul Virágvasárnapjával. nincs más nép. részben a tájékozatlanságukkal. és természetesen lesz feltámadás. Azóta nem volt magyar király. És ezt észre kellene már végre venni. hogy Húsvét feltámadás-ünnep. Nem tét nélküliek a szenvedéseink. hogy föltámadhasson — akár egyén. közjogi értelemben király lesz — de az nem biztos. Részben az ügyetlenségükkel. Mert ha egy vállalt keresztútjárást nem teljesít a magyarság. ahol még minden feltétel — mind a négy — érvényesülni tudott. És az a vállalás. akár nemzet —. nem ilyen– olyan furcsaságok vagy éppen avatag rigolyái a magyarságnak. Tehát nagyon fontos tudni. a térbeli megkötések. És Nagypéntekre tette a koronázást. részben pedig a kifejezett rossz szándékukkal. Igen ám. hanem kifejezetten ellenünk. következő nagy ünnep Húsvét. Ha körülnézünk a világban. Annak mi is részesei vagyunk. Nagyon fontos tudni. Mégpedig nemcsak a magyarság sorsát illetően. hogy tudjuk. Onnantól kezdve a magyarság keresztutat jár.nal Húsvétot említi. hogy csak a Szent Koronával lehet koronázni. És ez volt az utolsó magyar királykoronázás. nemcsak. de először a nagypénteki áldozatnak kell bekövetkeznie. hanem a világ sorsát illetően is. a személy megkötése és főképp és elsősorban az. de Mátyás király pontosan tudta. hogy a problémáinkat nem értették. amely alkalmas lenne erre a feladatra. hogy ezek az időpont-megkötések. hogy nem értünk dolgoztak. máig sem évült el. hogy tényleg magyar király. hogy egy olyan vállalás történt ezzel a napkijelöléssel. hogy valakinek a fejére teszik a magyar Szent Koronát. aki ezt vállalni tudná. aminek mi ma is a végrehajtói vagyunk. Ugye Nagyhéten vagyunk. Tudni kell: attól. És még egy lényeges tudnivaló: erre csak bizonyos érettséggel lehet vállalkozni. Ahhoz.

az ellenségeinkért is. 15 . mit jelent a keresztútjárás. abba a világ pusztul bele. mint vágómarha. vagy hagyjuk magunkat. hogy tudjuk-e ezt és így vállaljuk. aki járja. Ezért nem felesleges — többek között — a magyar Szent Koronáról beszélni. amit a legnehezebb megérteni. És ez az. Egyetlen keresztútjárás sem volt soha öncélú — mindig másokért történik. És nagyon nem mindegy.gyarság hal bele. hogy mi volt ez a vállalás. Csak vállalt áldozat számít tényleges áldozatnak — a másik: lemészároltatás. És joga van egy nemzetnek — ha már ilyen nehéz feladatot vállalt — megismernie. Mert a vágómarha vágóhíd felé tartó útja nem keresztútjárás. De ha valaki már tisztában van vele. és hát lehetőleg minden magyar állampolgárnak illene ezeket a tényeket megismernie. Óriási a kettő közti különbség. az pontosan tudja: bizony az ellenségeiért is vállalnia kell annak. És bármilyen furcsán hangzik. Egyáltalán minden magyar embernek. a vágóhídra hajtani.

egyértelműen ószövetségi hatásra. történészek. rövid fekete szakáll egyenlő Fiú — ez még kabarétréfának is rossz.Atyai és fiúi szerepkör Akkor most ismerkedjünk a Korona többi részével. tisztán őrzi még azt a tanítást. rövid fekete szakáll: Fiú. az arcig. kép). és ez pontosan mutatja. illetve történeti vonatkozásban. És a reneszánsz már ezt a kettősséget népszerűsíti. hogy ha ez valóban az Atya megjelenése. hogy az Atya önmagát az emberlakta világ számára emberi formában egyedül és kizárólag a Fiúban jelentette ki. Mert ott tényleg az jelenik meg. akkor miért nem Atyának jelenítik meg? A kérdést sokan föltették már — művészettörténészek. szabályosan. És az meg is jelenhet királyi fejéken. A trónszéktől kezdve. akkor miért nem Atya formájában jelenítették meg. amelyben teljes értékűen működött a magyar Szent Korona. És akkor meg lehet kérdezni. hogy hosszú fehér szakáll egyenlő Atya. Feltűnően hasonlít. Adva van egy teremtői szintje a koronának. a két cipruson keresztül a tartásig. 16 . miért a Fiú formájában? Ugyanis ez feltűnően hasonlít alul az abroncson. Ez a képlet a késő középkorban jelenik meg először. a barokk pedig szabályosan teletojja vele Európát. És itt nincs helye semmiféle mellébeszélésnek. ahol is megvan az előzménye egy kerubok közt trónoló öregúr figurájában. Tudniillik a középkornak az a szakasza. kép). Ugyanis a pestisjárvány elhárítására emelt valamennyi Szentháromság-oszlopon már ezt látjuk. mennyire tájékozatlanok dogmatikai. régészek —. Hosszú fehér szakáll: Atya. színéig és így tovább. és így tovább. Az a megoldás. csak nem a magyar Szent Koronán. de ezúttal kifejezetten fiúi — szerepkörű személyhez (9. Feliratából egyértelműen azonosíthatóan (10. az abroncs fölött közvetlenül emelkedő pártázat középső lemezében megjelenői fiúi — ugyancsak Pantokrátor. Meg lehet kérdezni. hanem a német–római császári koronán. Dogmatikai képtelenség. a szakáll méretéig. hogy ha a felső tényleg az Atya. mintha egy óriási kakukkmadár mindenhová lerakta volna a maga tojásait.

Ezt elviselni — ez valami elképesztő igénybevételt jelent (11. itt szabályosan bukfenceznek ezek az alakok. János és az idősebb Jakab. de nem lehet a tizenkét apostolt sem. azonnal igazolni tudjuk a feltételezésünket. Semmiféle kétség nincs afelől. mert iszonyatos erejű energia-felszabadulással állunk szemben. kép). Annyira kibuktak saját magukból. Kovács József tollából jelent meg először 1984-ben. hogy itt legfölül a Fiún keresztül az atyai tulajdonság sugárzik át. hiszen az Újszövetségben van egy olyan jelenet — és egyetlen ilyen jelenet van —. amikor rajta keresztül teljes erővel sugárzik át az Atya. és vele szemben. ahova nem lehet meghívni a hegyi beszédnél összegyülekező teljes tömeget. Mármost kik helyezkednek el a felső Pantokrátor-kép körül? A király jobb keze felől Péter. akit meghív Jézus — nyilván rájöttek már: ez a Tábor-hegyi átlényegülés vagy transzfiguráció jelenete — nos. Miért? Mert még ők hárman is teljesen kiborultak az élménytől. A felismerés és szép teológiai magyarázata érthető. hátul Jakab. elől János. Ha mégis kétségünk támadna. hogy teljesen megzavarodtak. Ennél közelebb senki sem kerülhet a Fiúnak ahhoz a megnyilvánulásához. azóta új kiadásban is. Az ábrázolásaikon pedig. Ha elolvassuk a rájuk vonatkozó. nem is csodálom. Miért? Azért. És ez olyan jelenet.A magyar Szent Korona a felső részen a Fiún keresztül megnyilvánuló atyai teremtőerőt képviselteti. amit hétköznapi adottságokkal egyszerűen nem lehet elviselni. több evangéliumban is leírt beszámolót. Ugyanarról a Kovács Józsefről van szó. kerekded. akire ma már egyszer hivatkoztam. ortodox keresztény festészetben — az ikonfestészetben ez az egyik leggyakrabban ábrázolt téma — nos. de valami egészen elképesztő méretűvel. amelyek nagyon gyakran jelennek meg a keleti. Teljesen egyértelműen. ez a három apostol Péter. ahol a Fiún tényleg teljes intenzitással átsugárzik az atyai tulajdonságok teljessége. Úgyhogy a magyar Szent Korona képrendje dogmatikai szem17 . különlegesen jó képességű személyt. Ez a három apostol pedig. látszik. Nem lehet. De csak egy ilyen jelenet van. Csak három.

A negyedikkel van egyedül gond. Abból a csapdából. A felső koronarésznek tehát a felső négy képe közül három úgy van a helyén. sőt az elképzelhető legjobbat tette. történész szakma viszont még fél sor érdemlegeset se írt le vele kapcsolatban. Ahogy Jézus mondja: „Ti nem mentek be a szentélybe. Akit az elhívás olyan közegből ért. kép). Azt már hozzá sem teszem. de az év elején. Tipikusan farizeusi csapda volt ez. kép). hogy 2000 január elsején ezekből a karmokból kimentették. akit már feltámadása után hívott el Jézus. 18 . Nem lehetne elvileg sem jobb megoldást javasolni (12.pontból is rendkívül figyelembe méltó. ahol a Fiú már visszatért az Atyához. hogy a művészettörténész. a dogmatika-történészek disszertációk sorozatában foglalkoztak a magyar Szent Korona képi programjával. hogy az dogmatikai szempontból egyszerűen felülmúlhatatlan. most meg 2000et írunk. hanem az. és onnan hív el valakit. mert van egy olyan apostolunk is. Csak azt tudom mondani. és már az évnek a második felében vagyunk —. így kimenekülhetett. Maguk nem kutatták. Pedig ebben az esetben még művészettörténeti szempontból is az elképzelhető legmagasabb csúcson jegyezhető értékről van szó. hogy — miután én magam is benne vagyok ezekben a szakmákban — ez tényleg szégyen. Hát két sort se írtak le róla. ez a változás a Koronának kifejezetten jót tett. Most azt hihetnénk. Miért? Azért. de másokat nem engedtek hozzá. Csakhogy ez utóbbi hírt nagyon nehéz elhinni (13. hogy miután már huszonkét éve itthon van — több mint huszonkét éve.” Pontosan ez zajlott a Szent Koronával kapcsolatban. és ezzel elég sok gond van. amelybe belekényszerítették. ami itt zajlik huszonkét év óta. hogy a Fiún itt e földön sugárzik át az Atya. Most nem az történik. ez világra szóló szégyen. És az. Mert ’78 előtt nem lehetett érdemben foglalkozni a Koronával. de másokat nem engedtek be. és áthelyezték a Parlamentbe. ami a Tábor-hegyen. régész. hiszen ’78-ban hozták haza. hogy ő már fölment az Atyához. Valami egészen döbbenetes az a negligálása a Korona képrendjének és a benne rejlő üzenetnek.

Gamalielnak. Nehogy véletlenül itt elkezdjünk — hogy mondjam — reklamálni. Ebből a Saulusból. és belülről bomlasztotta az egyébként ígéretesen bontakozó kereszténységet. Ezt a véleményt magyarul is lehet olvasni. . az azt jelenti. a híres rabbinak kiváló tanítványa. .Ma szabályszerű Pál-fóbia dúl a világban. mint római kém. Ráakasztván koloncként egy ószövetségi. Teljesen logikus. aki magát apostolnak adta ki. hogy a szépen. . Egyik irányból sem. Ennek már a címe is úgy szól. hogy nem nagyon kímélik egymást. A mi esetünkben ez azt jelenti — és ezt később ki is fejti —. belülről szétbomlasztotta a kiválóan indult zsidó felszabadítási mozgalmat. amely után ma már a kutya se ugatna. senki nem figyelne a mondatra. nem tudom. ostoba gój jelszóval. aki egyébként tényleg rabbi volt. és szétzüllesztette. minden ízében hibátlan gondolatmenet. nem ismerősek-e ezek a mondatok? . De ha kérdőjelet tesz. Nálunk pedig különlegesen is dúl. A másik oldalról viszont a következő a vád. aki Gamaliel rabbi legkiválóbb tanítványa volt. mert nálunk két irányból szítják. hogy nagyon is állításnak kell venni azt. hogy szeretni kell az ellenségeinket is. úgymond. hogy kulcskér19 . A világban általában egy irányból. De Pál apostolt sem. függelékszerűen hozzá illesztett fejezetében. ez a másik álláspont. Tehát ha ő be nem csempészi ezt az egyébként már teljesen elavult és pusztulásra ítélt ideológiát a kereszténységbe . Ha ez az áruló. A helyzet az. . A hivatalos izraeli vélemény szerint Pál apostol áruló volt. belülről megfúrta. mégpedig a Holttengeri tekercsekről szóló könyvnek a befejező. Ha nem tenne oda kérdőjelet. . hogy „Pál apostol — római kém?” Ugye tudjuk. az felkiáltó jelet jelent. egyébként már teljesen elavult tudásrendszert és ígéretrendszert. hogy újságíró zsargonban ha kérdőjelet tesznek egy mondat végére. És azzal a semmire se jó. Nos. Mármost ez az ő szemszögükből teljesen logikus gondolatmenet. sohasem lett Paulus. . amit ő kérdőjellel jelölt. de nem is látta Jézust . gyümölcsözően kibontakozó zsidó felszabadítási mozgalmat ez a csúnya Saul rabbi. Lehet érzékelni. mindig megmaradt rejtve rabbinak.

ám bírálja fölül — de én nem tudok neki tapsolni. habzó szájú a támadás Pál apostol ellen. mert ha nem az elején tárgyaljuk. hogy mit ír elő a törvény. a törvény korában lehetetlen lett volna. Ez a korábbi időszakban. vagy a másik megoldás. mert túl ismertek ezek a személyek ahhoz. sem Pálból. azaz saulusi pályafutás. ki fog belőle maradni. 20 . Nem veszi észre. Ez azt jelenti. Nem lehet rajta átlépni. az soha semmit nem fog megérteni sem a krisztusi tanításból. És ezt a „következetességet” kérik számon ma mind a két oldalról. ami ennek a korszakváltásnak a lényege. amelyben először válik lehetővé 180 fokos fordulat. akkor tessék fordulni. Hát. Helyette azt firtatták volna. hogy ilyenfajta kijelentéseik alapján ítéljük meg őket. Vagy pedig maradj veszteg. hogy pontosan azt nem értik meg. ha valaki ragaszkodik hozzá. hogy a feltámadással a törvény kora lezárult. Magyarul: felülbírálják a kegyelmes Atyaistent . Mert éppen ebben az esetben a kegyelem a lényeg. már nem a törvény kora. és akkor nem lesz paulusi pályafutás. A kegyelem korának a névjegye pedig nem Saulus és nem Paulus. de akkor nincs rabbinusi. Ha azt írja elő. aki ezen a narancshéjon mindjárt elcsúszik. Az a kor. hanem maga a pálfordulás. Ezért is kell mindig az elején tárgyalni egy ilyen előadásnak. . hogy mind a két vélekedés a törvény korának álláspontjáról ítéli meg Pált. Ez az a kor. hogy fordulj. Látni fogjuk. Mert aki ezen nem tud túljutni. amelyiknek mi a gyermekei vagyunk. De tudnunk kell. És ezt mintegy emblematikusan. Nem véletlen. amelyeket más apostolok írtak. hogy az Újszövetség lényegében a páli tanításoknak a rendszere. hogy mindkét oldalról egyöntetűen fenekedő jellegű. hogy az ember — hogyan is mondjam — kitegye őket annak. amikor valaki a fordulat első fázisában is. Természetesen egyik oldalon sem említek neveket. sem a rá következő levelekből. Miről van szó? Arról.désről van szó. De csakis: vagy az egyik. . a legtökéletesebben éppen Pál apostol esete jelzi. a második fázisában is teljes hittel és meggyőződéssel cselekszik. a Korona működése szempontjából is kulcskérdés. Ez a kegyelem kora.

Ha én nála mindjárt meggyökkenek. a középkor egészében átvette. Az egész évkörben a Vízöntő az egyet21 . amikor nem tudunk róla (14. kép). Nos. hogy amikor folyamatosan olvassuk le a képekbe rejtett üzenetet. amikor épp ez a mutogatás jelzi. Ebben Pál fordulásának az ünnepe a Vízöntő havának jellegadó eseménye. amelyik az ókorban már teljesen kialakult. Ezt szokták állatövi rendszernek nevezni. adott neki egy sajátos színezetet. Semmivel sem vagy jobb nála. Mármost ha én Pál apostolt nem tudom elfogadni hiteles tanúnak. Ez az évkörnek a fény–árnyék arányok változása szerint kialakuló rendje. vagy a kegyelem korának a mércéjével ítéled meg a főnököd viselkedését. nem lehet mással indítani. kikeresztelkedett. Ezeket tehát azért kell még a mondandónk elején végigrágnunk. akkor el sem tudok indulni. hogy tovább tudjunk haladni. Vigyázat. Miért? Mert az osztályvezetőm is . . ezzel téged próbál meg a kegyelmes Úristen. sőt nagyon fontos. hogy te most ószövetségi alapon mérlegelsz. De akkor meg miért mutogatunk rá. egy ortodox zsidó nem ismeri el Jézust Messiásnak. hogy ilyen nincsen. Akivel én eddig erről a kérdésről beszélgettem. akkor is. Ez azt jelenti. akik még át se jöttek a kegyelem korába. ugye. akkor elbuktál. számára még nem zárult le a törvény kora. hogy a magyar Szent Korona képekbe foglalt üzenetét vagy Vízöntő-programnak tekintem. Miközben ujjal mutogatunk azokra. ez a te tapasztalatod. mert folyamatosan visszacsúszunk a törvény korába. vagy soha nem fogom megérteni. Látni fogjuk. . korszakindító jellegű tanúnak a kegyelem korára vonatkozóan. kell legyen némi affinitásunk az évkörnek egy olyan rendje iránt. Ahhoz. És pontosan atekintetben próbál meg. az mind személyes tapasztalatokra hivatkozva kardoskodott amellett. csak Pállal. aztán mégis milyen . akkor a Szent Korona programjával sem tudok mit kezdeni. hogy mi sem léptünk még át. hát mint tudható.Itt tehát roppant nehéz tételről van szó. És ha nem tudod a kegyelem korának a mércéjével megítélni. . de ma is működik és használjuk. .

az soha nem fogja megérteni a kegyelem munkáját. a Bakra terül rá. hogy mondjuk. Mindenesetre. . mert az éppen ezzel indul. a fordulat után is Pál apostolban. Hát lelke rajta . amelyik a Halakra terül rá. magyarul nincs tisztában a Vízöntő-paradoxonnal (15. az az ő paulusi arca. de ugyanakkor a két szomszédjának az időkeretéből gazdálkodik —. a másik irányban a másik szomszédjára. Természetesen megmarad. A másik pedig. Ha ezt nem értem meg. amelyet ő mint követelményrendszert saját magával szemben végig komolyan is vesz. hogyan maradhat meg a saulusi arc végig. nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. hogy bár egyetlen téridő-egység a Vízöntő. amikor az idő egyforma intenzitással folyik két irányba. kép) — ami azt jelenti. ennek elvi akadálya nincsen — azzal mentesítheti magát az alól a terhes feladat alól. . akkor azt sem tudom felfogni. hogy meg kelljen birkóznia a Vízöntő-problémával. 22 . Soha nem tagadja meg zsidó voltát. Az egyik irányban az egyik szomszédjára. De hát ezt majd a részletezésnél folytatnám. Aki ezt nem érti meg. És a kettő együtt adja a Vízöntő-tulajdonságokat. a Halakra. egy másik Pállal azonosítja — mert lehet azonosítani valamelyik másik Pállal is. Ez a törvény által keményen megkötött viselkedésmodellt jelent. ha valaki Pált innen már eleve azzal veszi le.len olyan egység. hiszen ez a Bak felé forduló arca.

János és Jakab pedig Zebedeus két fia. Gondoljunk itt a második számú nagyszentmiklósi 23 . Már eleve tudomásul kell vennünk. illetve hozzá erősített kép egészen a nyak vonaláig eltakarja a hátsó–alsó apostolképet. Mármost tudni illik. hogy levágta. hogy levágták bármiről. hogy egy háromrétegű emberalakból csak a legfölső réteg látszik. Ezzel a felszegecselt képpel részletesen fogunk foglalkozni — most nem megyek bele. Egy a lényeg: hogy a nyak vonalig takarja az alatta lévőt. ha annak. Csak ezt a művészettörténészek általában levágott fejnek minősítik. Amúgy pedig testvérek. Most hát mi a helyzet az alsó négy képpel? Ezek közül csak kettő látható jól. Mert ilyen is nagyon sok van ám a művészet történetében. Jánosé pedig Jakab. Amikor nincs hozzá sem fölső test. ha semmi jele nincs annak. akiről feltételezem. nincs is vágó fegyvere.Emeletek és párosok a keresztpánton Ezzel tehát megismertük a felső négy apostolt. miért nem. hogy miért. a mennydörgés fiai. a felső apostolképek párokba rendezve is értelmes olvasatot adnak. Vagyis Péter párja itt Pál. a mai napig is így nevezik őket. illetve. hogy az elülső–alsó apostolkép egyáltalán nem látható. ha önállóan szerepel. egyetlen elemből álló pártázatnak a foglalata elé van szegecselve. hogy az emberi testnek ez a része a képírás-típusú művészetben — vagyis amelyik képjelekkel fogalmaz. hogy kiről van szó. hiszen Péter és Pál az egyház két oszlopa. mint elől. Ez ugyanis nem végigfutó pártázat. Az alsó négy apostollal nem ilyen könnyű a dolgunk. a nyakvonaltól fölfelé lévő rész (16. Ez pedig azt jelenti. sőt akkor is. A hátulsó a nyak vonaláig el van takarva azzal a képpel. amelyik a hátsó. Ezek különösebb magyarázatot nem is igényelnek. hogy egyáltalán mi van ezzel a képpel. és a Koronánk története szempontjából miért jelentős ez a személy. Az ebben lévő. sem alsó test. Akkor is. minden esetben a szellemiséget jelöli. Ahogy láttuk. nem pedig látványból kiindulva jelenít meg ezt–azt a világból —. Mindjárt kitérünk rá. kép). lehet tovább ragozni a szerepüket. hanem egyetlen kiemelkedő eleme van. akkor is.

vagy mellszobor. Ennek eredetileg az volt a jelentése — és ezt lehet igazolni —. a lelkiség működésének a terepe. sőt. akkor mellszoborként. egy másfajta létalakulatban van. akkor én azt fejszoborként jelenítem meg. tehát nem pusztán a magyar Szent Koronán érhetjük tetten. hanem egy önálló szellemiségről. akkor is. Akinek a magatartása ebben a tekintetben is példaszerű. akkor is. aki testileg is tiszta volt. csak éppen nincs szerszám a lovasnál. hogy ha én egy alakot csak a szellemisége tekintetében tartok példaszerűnek. testi kilengései voltak. akkor is. Ugye tudjuk. az övvonal alatti rész pedig a testiségé. Ez egy háromrétegű. De eredetileg ez nagyon komoly. hogy mennyit tartanak szükségesnek. ha egy apostolt. ahol csak a tiszta szellemiség működik. ha egy királyt. hogy melyik szobrásznak milyen jók az összeköttetései — mert az természetesen egész alakos bronz szoborra kap megbízást —. Hogy ma mindezt nem veszik figyelembe. akkor is. De teljes alakként csak olyan személyt szabad megidézni. ha egy arkangyalt. ilyen keretben működő Univerzumnak a képjele. Vagy fejszobor. Ha a lelkisége is példaadó.kancsóra. vagy teljes alakos szobor. a magyar népművészetben a mai napig érvényes jelölési rendszerről van szó. ha behozom a közösségbe. tehát maga is tudott lelkesedni jó eszmékért. ha egy koldust ábrázolnak. hogy a köztéri szobroknak is ez a három típusa van. az azt jelenti. Ez egy ismert képjel. és abban is megtaláljuk az önállósodott emberfejet. másokat is tudott lelkesíteni. Jól lehet látni. vagy túllelkesült. és ráadásul igazolható megkötés volt. kép). Ez azt jelenti: ez a lélek szintje. Minden lélegzet innen indul. az külön téma. A nyakvonaltól az övvonalig tartó rész — a kebel szintje. Hogy mennyit ábrázolnak belőlük. hogy itt nem levágott fejről van szó. hogy hasson az adott környezetben. amivel le tudná vágni (17. hogy csak akkor szabad a testiséget beengedni a befolyásolás közegébe — tehát ebben az esetben az alatt24 . mert mondjuk. ahol ott van egy állítólagos levágott fej. inkább csak azt. vagy már viszszavonult a testet öltés stádiumából. amely vagy még nem tudott testet ölteni. és ez veszélyek forrásává válhat.

Ha igazolható. amelyet kormányoz. hogy föltámadott. akkor eléggé komoly megszorításokkal kell élni. bár ezt majd még igazolnunk kell. hogy az alsó koronarészen csak deréktól fölfelé ábrázolt alakok vannak. akkor én nem tudok vele mit kezdeni. amely lényegénél fogva érzékfeletti. hogy legyen ezen a szinten. Ez azt jelenti. 25 . feltűnt-e. És hogy lehet bizonyítani? Pontosan ezzel a félig eltakart apostolképpel. hogy az alsó koronarészen azért ábrázolják test nélkül. elhiszem. Ugyanis egyetlen olyan apostol van. Nekünk a bizonyítékokat is a Koronából kell majd kapnunk. hogyha a sebeibe beletehetem az ujjamat. akkor az létezik. hogy valami veszély kell. hogy természettudományos álláspont. akkor ezt valami módon tudnunk kell bizonyítani a Korona felső részén. akkor az tudománytalan. mert különben nyakló nélkül bele lehet bármit magyarázni a Korona programjába. . és ha abból nem támadhat veszély. hogy „akkor az nincs is”. hogy azt én érzéki szinten megtapasztalhatom. amelyet irányít a szakrális fejedelem. és egyáltalán látom a sebeit”. Nem tudom. Ha olyan szintre hozható. Kérem. akár teleszkóppal. hogy érzéki típusú. akiről az Apostolok cselekedetei híradása nyomán tudjuk — tehát hiteles forrásunk van rá —. már akár mikroszkóppal. hogy „majd elhiszem. majd maga sem lesz. És ha maga sokat okoskodik. Ilyen jelenet egyetlen egy van a Bibliában: ez Tamás apostolnak az a kívánsága. Ha nem tudja nekem ezt produkálni. Ha igaz a feltételezés. akkor az egy fantazmagória. . kedveském. mert a test veszélyek forrása. amelybe a mi királyunknak nem szabad beleesnie. Mit jelent ez? Azt. jók a kapcsolataim . ha látom. A testiség nem engedhető be közvetlenül abba a közösségbe. Meg tudom oldani. tapasztalati bizonyítékot kért olyan tényre.valóknak a koronázáskor jelen lévő képviselői közé —. hogy a testiség szintjén követte el azt a hibát. Nagyon jól leolvasható ez a tendencia. ez egyelőre csak feltételezés. De nem így fogalmaz. hanem úgy. A legtipikusabb műszaki értelmiségi álláspont. Mondhatnám úgy is. tehát csak a lélek és a szellem síkján az embereket. ha az tiszta.

hogy láttál. Végül is Tamás szellemiségével nincs semmi baj. és mégis hisznek”. Nem arról van szó. Vigyázni kell. Tamás abban a pillanatban. már hiszel. hisz. Sz és a Khí. Nem. amit mi jóval magasabb szinten szellemi tevékenységnek nevezünk. Ennek valami gondja kellett legyen a következtető képességével is. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Azért. most gyere ide. ki van itt? Mert hiszen teljesen eltakarja. Ez a történet tanulsága — de itt nem arról van szó. tudjuk-e. a feje tetejéig. az ennek a gondolkodásnak a számára nem létezik. Az I. Van olyan kép. Az sarlatánság. Honnan tudjuk? Jézus odamegy hozzá. hogy „na. De boldogok. és abból következő csalás. Honnan tudjuk? Hát a képjelekből. magyarán szólva ez egy nagyon alacsony szintje a következtető. mint például a fölötte lévő Szent János kép. mert a túloldalon nem ez a helyzet. öncsalás. sem oldalirányba. amelyek körülveszik. És abban a pillanatban: „Mester!” Itt nincs semmi további kétség. ez egy általánosnak nevezhető magatartásmintázat. Ezzel az apostollal mi a helyzet? Egyáltalán. a Pantokrátor Krisztus. külön őhozzá. Ott szemmel láthatóan teljesen eltakartak egy apostolt. Tamás? Nem hittél. Az ő következtető apparátusával semmi baj nincs. hogy „tudod mit. Azt se felejtsük el. Pedig hát a felső apostolké26 . És most. Nagyon szépen tud a megtapasztalt tényből következtetést levonni. és azt mondja. tedd bele a sebbe a kezedet. általában észbéli tevékenységnek. Ez a fiúi tulajdonság. pontosabban az írásjelekből. amelyik függőleges irányba torzul. kipusztítalak”. amelyet egy alattvaló a koronázás alatt torzítatlanul láthat. mert ez egy létező bizalmatlanság. akik nem látnak. Tamás. SZ az Iészosz Khrisztosz rövidítése. ő már valóban Jézus Krisztus.Hogy érthető legyen: ami nem hozható az érzéki tapasztalás síkjára. vagy éppen haszonlesés. hogy megkapja az érzéki típusú bizonyítékot. hogy a történelem egy adott szakaszában szükségszerűen következne be egy ilyenfajta megnyilatkozás. ő már valóban a Fiú. Ez tehát nem torzul sem függőleges irányba. Itt nem lehet mellébeszélni. hogy ez az egyetlen olyan kép a magyar Szent Koronán. Szó sincs ilyesmiről.

sőt. mert rádöntötték a Pantokrátor-képet. hogy el tudjuk viselni. 1792-ben ugyanis lezajlott egy Korona-szemle a budai várban. Ami nekünk szóló képi üzenet. az ott lefolytatott hivatalos vizsgálat eredményeit összegezi ez a vaskos kötet. Az eredetileg függőlegesen állt. Ferenc király koronázását követően. nincs ma a helyén. Csak a hagyományból tudjuk. Miért nem látható? Azért. aminek nagyon nem örült. egy olyan felülnézeti képet. és egy Josephus Koller nevű pécsi kanonok írta. aki valamelyest tud latinul. Ráadásul olyan felvételt is közöl — ez most rajzot jelent. amely konkrét vizsgálat alapján készült. hogy ez az utólagos döntés nem használt a képnek. ha mindenki. Mármint a teremtő tulajdonságokat. De ma már rádöntötték. Az általa eltakart kép. de erre nincs konkrét bizonyítékunk. Ezt az 1983 márciusában. a korona alakjának sem használt. 1800-ban látott napvilágot. Nagyon egyszerű nyelvezeten íródott. ki lehetett ott. azt a Krisztuskép hozza le egyenes úton az Atyától. Örülnék. tehát mögé lehetett látni. mintha nagyon is szeretné. alul meg is repedt. illetve júliusában lefolytatott aranyműves vizsgálat egyértelműen bebizonyította. elolvasná. de őt is már torzulásban. 1800-ban közzétettek egy latin nyelvű leírást a Koronáról — egy hosszú és alapos leírást. hogy elviseljük. Miért? Azért. Olyan adatok vannak benne. Ez a minta kifejezetten az emberlakta világnak szól. Teljesen egyértelmű: így már el lehet viselni ezt az emberfeletti mértékű energiaáradást.pek közül ő az egyetlen. bármilyen furcsán vagy szokatlanul hangzik. amelyik ma már nem látható a Pantokrátor Krisztus mögött. amit metszetben sokszorosítottak —. illetve lecsúszna a 27 . Alul a két arkangyal-kép pedig oldalirányú torzulásban látszik. amelyet egyáltalán látni lehet. mert rendkívül tanulságos. amiket utána már soha nem közöltek. Magyarán szólva: az alsó Pantokrátor-kép mögött ma nincsen apostolkép. És mindjárt emberszabásúvá is alakítja őket. És ha az ember utánanéz a történeti forrásoknak. Lehet tudni. amelyen még lehet látni a feliratot. viszont fönt tartja azt a feliratot. amely enélkül valószínűleg lötyögne.

hogy klerikus is.foglalatában. Így aztán fönn is marad. se rövidítés. Az 1800-as publikáció egy hatalmas méretű. egész oldalas rajzot tartalmaz. És ez miért fontos? Azért. hogy ez Szent Bertalan eredetileg itt szerepelt zománcképének a felirat-maradványa lenne. és ennek a folyománya lett az 1800ban kiadott könyv. aki egyébként nagyon jól tájékozott. hogy egy Bartholomeus feliratból van kiemelve. a sanctus rövidítéssel együtt kiférnie. hogy ARTHOLO. és ez megtartja fölül. mert utánuk lehet nézni. hogy az eredeti Bartholomeus kép levétele és helyébe ennek a makett-feliratnak a fölhelyezése 1792 előtt történt. Miért? Azért. Mert annak teljes egészében kellene. amellett. kép). Márpedig tudjuk. hogy lássam. Tehát alágyűrték a foglalatot tartó pánt aranylemezét. hogy nem az eredeti Bertalan képnek a feliratával van dolgunk. amikor dolgokat cseréltek a Koronán. De ezt fönn kell tartani. magyarán szólva: az egész koronaépítmény egyik alapvető szerkezeti elemét képező felső pántlemezt. Ami egyértelműen mutatja. van ott valami. Ha Bartholomeus vagy annak valamilyen rövidítése lenne itt. amikor a világon soha sehol nem rövidítették Bartholomeust Artholonak. Ez a felirat viszont nem azt jelenti. és amit leírtak róla többször is. Ezek azért fontos tények. Ez nagyon lényeges adat. mert akkor történt a megfigyelés. 1800-ban. mégpedig úgy. a B betű semmiképpen sem maradhatna el. 28 . amit várnánk. Alágyűrték ennek a feliratnak. hogy a szó eleje is. amit már ő is észrevett. és így a beléje helyezett lemezke szépen lecsúszik. Itt valami gond van. akkor az óhatatlanul lecsúszik benne. és jól lehet látni: 1800-ban bizony itt már Artholo felirat van (18. mert úgy tűnik. Ez pedig egyértelművé teszi. hogy ez az az idő. tehát ő már maga is fölteszi a kérdést: hogy lehet Artholo-nak rövidíteni egy Bartholomeust. tudós történész volt. Mi viszont annyit biztosan tudhatunk. Ezen nincs sanctus felirat. És a szerző. hogy ha egy foglalatba fölül behelyezünk egy feliratot. mert egy másodlagos feliratról van szó. Ehelyett pedig csak ennyi van itt. Mert annak egy sanctus-szal kellene kezdődnie — valamennyi így kezdődik a felső apostolképek közül. Annak ugyanis egy nútja van kétoldalt. se fölirat. a vége is le van vágva.

Jónának fia. hanem Nathanael néven. Ez nem sajátsága Bertalannak. Ha valakinek ez nagyon szokatlan. és van. A lényeg az. ott mindjárt az elején leírja János evangélista az apostolok elhívását. Mit mond neki? Azt 29 .Eltakart képek — megszűrt üzenetek Szaladjunk végig a fölső koronarész maradék két apostolán. amelyik ott volt eredetileg. tehát nem Jézus gyermekségével. ami ha bekerül az alattvalók körébe. akkor az ártó erők forrásává válhat? Ennek nagyon komoly vétségnek kell lennie. ha nem Bartholomeus lett volna. komolyabbnak. hogy Péter sem mindig a saját nevén szerepel. akkor hadd mondjam el. Tulajdonképpen még egy magyarázattal is tartozom a Bartholomeus-képpel kapcsolatban. Mármost milyen tette van Bertalannak. hanem abból az apostolnévből vágnak ki. Erre nagyon pontos választ lehet adni. Fülöp is ott van. hanem szemmel láthatóan hagyomány őrződik benne. Mert ezt teljes egészében el kellett takarni. amikor így: „Simon. vagyis hogy ez a Nathanael itt Bertalannak felel meg. vagy ha klerikusokkal tárgyal. Tudniillik az Újszövetségben. hogy itt van az eredeti kép. Bertalan elhívása a következő módon zajlik. és ha a király szűretlenül és fegyelmezetlenül gyakorolja. szeretsz-é engem”. Miért kellett teljes egészében eltakarni? Ugyanis most képzeljük el. az addigra már megtért Fülöp. ez más apostollal is előforduló többnevűség. hiszen annyian írják. és nem legújabb kori irodalomban bukkan föl. mint amilyen Tamás vétsége volt. amikor Kéfásként. hogy itt eredetileg is Bartholomeus volt. amelyik tudvalevőleg Keresztelő Szent János történetével kezdődik. Először is nem a saját nevén szerepel. hanem van. a Korona apostolképei között. És nyilván. hogy ez tényleg Bartholomeus volt. Ezt csak a lexikonok lapozgatásával tudja meg az ember. Nota bene. majd látni fogjuk. mégpedig János evangéliumának az elején. akkor nem is ezt a feliratot montírozzák bele. Tegyük föl. Tehát van logikája annak a feltételezésnek. hogy az elhívásnál a következőt közli vele — mármint Nathanaellel — apostoltársa.

. hogy meg van írva. Amikor nekem „meg van írva” . Abszolúte nem érdekli őket. . Tehát nincs további kérdés. nem érdeklik a tények. tessék. Hanem visszakérdez. amikor egy könyvre való hivatkozással tízmilliókat irtanak ki néhány év alatt. ennél nagyobb vétket nem lehet elkövetni. kéri a Messiást. Majd valamivel később elindultak Keletre is. nem mozdul. Mit csinál a hírrel Nathanael? Ugyanezt? Hát nem. hát akkor az elvtárs nem Messiás. Ha valaki nem szereti a közeli példákat. halottak támadnak föl. egy kicsit rosszabb hatásfokkal. Nem. Mit mondana erre Tamás? Nagyon egyszerű az ügy: „Hiszem.mondja. hát az nem is érdemes vizsgálatra. megérkezett a Messiás. És egyáltalán nem érdekli őket. Az égvilágon semmi baj nincs a következtető készségével. amikor átmentek az óceánon. Hogy érthető legyen. hogy ez a Mao Ce Tung-féle Vörös könyv. talpra állt a hulla. az idejön. semmi gond nincs. . szóljon hozzá. neki meg van írva . na. ha látom. Ha ez a jelenség nem felel meg annak. ami neki ott meg van írva. semmi gond nincs tovább. Dzsugasvili elvtárs már korábban végigjátszotta a Szovjetunióban. ugyanazzal a Bib30 . az mondja azt. Esze ágában sincs tényeket vizsgálni. belerúg. hogy a szindróma ővele kezdődött! Fél évezreddel korábban bizony ugyanígy könyvre hivatkoztak. elég csillagos is volt. de nehogy véletlenül azt higgyük. hogy a tények mit mutatnak. az tényleg büdös. Ennyi. és hát bizony két év alatt — ha hihetünk a híreknek. . és ezek szépített hírek — egyetlen tartományban körülbelül 35-36 millió embert mészároltak le. Tehát abban a pillanatban: „Mester” — és a nyakába borul. hogy a betegek gyógyulnak. . tényleg hideg. hogy a Messiás Júdeából jön. És tényleg: ő idehozatja a hullát. Ugyanezt. . Ez az elkövethető legnagyobb bűn. Elég vörös volt ahhoz. Ja. Na most az elvtárs honnan jött? Galileából. Azt mondja: „Jöhet valami jó Galileából?” Neki meg van írva. Ez a Bertalan-szindróma.” Ez a tamási hozzáállás a dologhoz. Mindenki arra hivatkozott. És mindig a könyvre hivatkozva . és fél földrészt lemészároltak. Mi nagyon jól ismerjük ezt a magunk életéből.

Ezek minden időszaknak szólnak. hogy a Biblia mit mond erre az esetre. az könnyen úgy járhat. amit a készre fogalmazott programmal kapott az izraeli nép. az most szó szerint értendő. de ez csak technikai fejlettség függvénye. És a kérdés akkor már úgy szól. annak is. és róla egészen egyszerűen leolvasható tanulságok nem csak az 1000 körüli időszaknak szólnak. annyi veszély is rejlik azzal. és olvassuk el. amikor Nathanael mégis megjelenik? Legszívesebben azt mondanám. hogy ami „meg van írva”. Azt is. mert végig könyvre hivatkoztak. De nagyon vigyázzunk rá. Csak olyan dolgokra figyelmeztet. válhat irtózatos bűnök forrásává is. az más kérdés. mennyire nem sikerrel. Ma csak fölerősödött a felelősség. Mert amennyi ajándék rejlik egy ilyen készre fogalmazott programban. Szűretlenül beengedni ezt a tünetegyüttest az emberlakta világba — iszonyatos következményekkel jár. aminek bizony vannak esélyei a közeljövőre vonatkozóan is. aki nem az. és egy másik fél földrészt lemészároltak. mert Jézus nem antiszemita. hogy kimarad az üdvösségből. ha a tényekkel szemben alkalmazza. végig „meg volt írva”. Itt nagyon tisztán kell látni dolgokat. ha közben megváltozott a valóság körülöttünk. annak is. Ugyanis Jézus ezt mondja: „Íme. És ezek akkor is tanulságok voltak.liával a kezükben. amiket bizony–bizony nagyon komolyan kell venni. és azt is. mert az az ajándék. menjünk haza. akiben fogyatkozás nincsen. Mit mond Jézus. A tények pedig abszolút nem érdekelték őket. hogy mi miket élünk meg manapság. És erre maga Jézus figyelmeztet — milyen sikerrel. illetve a közelmúltban. Ezek a Korona képrendjében jelen lévő. aki szemita. Az áldozatoknak felrótt „bűnt” akkor és ott szibériai sámánizmusnak nevezték. mert ma már tényleg tízmilliós nagyságrendben folyhat a népir31 .” Nagyon kell vigyázni. vagy értelem szerint. És ha valaki az írás szó szerinti jelentését szembefordítja az értelem szerintivel. Tízezres vagy százezres nagyságrendben már fél évezreddel ezelőtt is tudtak gyilkolni. Mi most 30 milliós tételekben tudunk gyilkosságokról beszámolni. Nagyon vigyázzunk. egy igazi izraelita.

Mert ez a Jakab-ág bizonyos szertartásokban a mai napig is szereplő kellék. a Biblia semmi módon nem hozza össze. hogy a felső koronarész szereplői nem egy–egy személyiséget jelenítenek meg. Andrásnak Péterhez való viszonya egészen nyilvánvaló. akkor ez már biztosan nem idősebb Szent Jakab. ez a kérdés már eldőlt azzal. Az egyik az apostol Fülöp. Most erre mondhatják. És látványosabb tettei már az apostoli időkben is a diakónus Fülöpnek voltak. hátul Jakab. az apostolt.tás. Ez pedig régen nem volt önálló ünnep. velük lesz teljes a felső koronarész apostoli gyülekezete. mert Pállal Fülöpöt. de ha én azt írom. amely már az apostoli időkben két személyre osztódott szét. olyan lehetőségek birtokában. Például az etióp császárnő követének. Na most erre szoktak álta32 . de Jacobusból nem egy volt. ez nem különösebb ok vagy alkalom a fejtörésre. pontosabban kincstárnokának a megtérítése. És ez a májusi zöld ágnak a képviselete. látványos jelenet. egymást hívták el. Tehát feltűnően jelződik. hogy elöl János van. Igen ám. Csakhogy a használata az ifjabb Szent Jakab ünnepén esedékes. Még mindig kimaradt két apostolunk. És ez megint tagadhatatlan tény. de Fülöpből nemcsak apostol volt. Pál alatt Fülöp. kép) helyezkedik el. Hát igen. Itt a fülöpségnek egy olyan foglalatáról van szó. hanem legalábbis az idősebb és az ifjabb együtt. még apostolként sem. nincs fölírva. Igen ám. ami rendkívül sokat ábrázolt. a másik pedig a diakónus Fülöp. hiszen testvérek voltak. Pál alatt Fülöp viszont már elgondolkoztathat bennünket. hogy „sanctus”. Kettő volt. És itt csak annyi van fölírva. Fölül ott van Jakab. De ha azt nézem. hogy Jacobus. hogy „apostolus”. fölirata szerint Jacobus. hogy akár az egész földkerekséget is ki tudnák irtani. hanem Fülöp és Jakab ketten szállták meg a naptárban május 1-jét. Ha ebből a szemszögből ítélem meg a helyzetet. akkor ez csak az idősebb Szent Jakab lehet. azzal Jákobot is leírtam. Péter (19. hogy a kezében egy rügyező ág van. Kezdhetünk hozzászokni ahhoz. kép) alatt pedig András (20. hogy nem kizárólag idősebb Szent Jakab lehet itt. Igen ám. az.

lában reklamálni a teológiai műveltségűek — akiket én egyébként nagyra becsülök. Egyébként pedig ha a három Jacobusból kettő újszövetségi. Újszövetség. elég rendszeresen konzultálok is velük —. . hogy az izraelsége fölötti jákobságig kell fölemelkednie. sőt a kettő együtt is lehetséges. mert a harmadik ószövetségi? Ez a vagy–vagy. . sőt. . kép). a legmagasabb szinten jelennek meg. Óriásiak az esélyei. Milyen nevet kapott? Az Izrael nevet. akkor viszont azonnal ott van a teremtés központjánál. . és van egy Sz. az ószövetségit nem illeti meg a „sanctus” jelző. de az is biztos. És pontosan az jelenik meg. akkor maga milyen alapon tiltaná le a sanctus jelzőt csak azért. hogy Jákobot. Ez az egyetlen nagy gond. de akkor mars ki innen a zsidóknak . És ha meglát egy „gójt”. Sokkal nagyobb teljesítmény. hogy egy „választott nép” fiának ezen fölülemelkedni . hogy János. Ha ebből ki tud emelkedni. kegyelem kora. hogy jó. rendben van. Mert a János-kép felirata nem az. mert különben beragad a hétköznapi elfogultságok mocsarába. . Hát szó sincs róla! Sőt. és így tovább. . Itt arról van szó. adva van egy O. utána egy ligatúra. ami J-nek is olvasható. És kinek lett tizenkét fia? Neki. akiknek nincsenek ilyen előítéleteink. amelyiknek N és H olvasata egyformán lehetséges. . Ki lehet olvasni Johannes-nek. nem is az. ha egy kicsit pikírt vagy fáradt. amelyik fölött ott van a rövidítés jele. de ki lehet olvasni Jonas-nak is. na ki lett? Izrael lett. mint amekkora a mi részünkről lenne. Ez nem akkora teljesítmény. Teljes joggal. nem konzultált kicsiny kegyeddel. Hanem adva van egy I. hogy a Koronából ki lenne tiltva. És itt is 33 . azt nem rögtön leköpni . hogy Johannes. akiből az angyallal való harca után . És kiből lett Izrael tizenkét törzse? Az ő fiaiból. tehát a János-képre is (21. elfogadom. a két Jakab apostol. . Erre már csak annyit mond az ember. Aki a Koronát készítette. dehát azok ilyenkor általában közbeszólnak. Ugyanez vonatkozik az elülső. azonnal ott van a teremtés központjánál. Ha ezt ő meg tudja tenni. hogy nagy gond van. azért ez óriási teljesítmény. Szó sincs róla.

egyedül Jónás próféta jelét kapja. Nincs kitiltva az Ószövetség a Korona programjából. Jelet kér.lehet reklamálni. magának. 34 . Nagyon lényeges dolog. akit maga Jézus nevez meg. És ahogyan Jézus egyedül Jónás jelét adja ennek a bűnös nemzedéknek. De itt már nem az ószövetségi tanítást kapjuk. amelyet a mi nemzedékünk kap. Mert ahogy Jónás jel lett a niniveieknek. Amikor a farizeusok és írástudók szorongatják. hogy „ez a nemzedék bűnös nemzedék. amennyiben a krisztusi tanításon át tud szűrődni. kicsikém. akkor Jézus azt mondja nekik. kézzelfogható jelet. És roppant lényeges. de valami jó. Ami nem tud. hogy adjon jelet. hanem annak az Újszövetségen keresztül szűrt tanulságát. de csak annyiban érvényesülhet. amelyet ez a bűnös nemzedék kap. Mert ez az egyetlen apostolkép. úgy egyedül ez a jel az. az nem való a kegyelem korába.” Hát ez a jel jelenik meg a Koronánkon. mint egyetlen olyan jelet. hogy Jónás az az ószövetségi próféta. de nem kap jelet. hogy „de az nem szent”. hogy ezt így is vegyük tudomásul. úgy lett az Ember Fia jel ennek a nemzedéknek. amelyet a koronázáskor tényleg láthatunk. Magának.

nagyon szép szövegek. kétféle vonatkozásban is összetartozik. rendkívül sok ember ráhangolódik a tanításokra. Szokták prédikációs gyakorlatban is emlegetni ezt a kettőst. prédikálok. ezeknek prófétai hajlandóságaik voltak. 35 .András és Fülöp. mint diakónusnak. ami viszont fizikai-testi igénye a hallgatósának. hogy Fülöpnek. elkezd hüvösödni. hogy ez itt most ötezer. Igen ám. Eddig kellemesen prófétált itt a tanító úr — most tessék. és így tovább. És nagyon lényeges a különbség kettőjük viselkedése között. a szkítatérítők A felső koronarész apostoli sorozatából Fülöp és András párosságát kellene még egy kicsit közelebbről megmagyaráznom. Magyarán szólva: ezt a kérdést is meg kell oldani. hogy én prédikálok. Olyan nincs. De ez a diakónus. Fülöp és András. és rendkívül tanulságos. Az egyik Fülöp. párosban. Ketten szerepelnek ők úgy is. Fülöpnél nem kell feltétlenül csakis a diakónust számításba venni. de Fülöp mint apostol is jelentős személy. Ismerjük a történetet? Hegyi beszéd. illetve később. mit tegyünk. Név szerint említik őket. prédikálok. mindenki elandalodik. mint apostolok. és hát köveken ülünk. Részletesen le is írják: két lánya volt. . és így tovább. lelkileg megérnek egy váltásra . . Mit csinál Fülöp? Szépen megszámolja. Sok mindent tudunk a Pállal való kapcsolatáról. és utána nem tudok megoldást kínálni arra. itt most már nagyon hideg van. Az ötezer ember megvendégelésénél. hogy nagyon messze van az első emberi hajlék. Illetve ami sine qua non-ja. borzasztó dolog. Az egyik magából a Bibliából olvasható ki. a másik András. Azt mondja. mint kettős. Azt tudjuk. Kiderül. és nincs mit enni. Mi történik? Két apostol mozdul rá a problémára. a négyezer ember megvendégelésénél játszanak szerepet így. hányan vagyunk. Utána leszentül a nap. mondja meg. Teljesen hétköznapi a kapcsolat: amikor Pál apostol nagy térítő útjairól hazatér. mi a kapcsolata Pál apostollal. elengedhetetlen feltétele a létezésnek. hol száll meg? Fülöp diakónusnál.

akár a sivatagosodás irányába. akkor a jelenlegi életünknek már befellegzett. és közli: sajnos. hanem ötezer. hogy sokan vagyunk. akár a teljeskörű éhhalál irányába. Mindenki jóllakottan ment haza. igen. kevés lesz az élelem. oszt–szoroz. odamegy Jézushoz. Hogy milyen távol van innen az első település. mennyi a rendelkezésre álló élelem. És megoldható. Most pedig következik András. és még össze is gyűjthették a maradékot. ők viszik oda ezt a két halat és öt kenyeret Jézushoz. és kiderül. minden rosszhiszeműség nélkül: ez a műszaki értelmiség mai magatartása. Ő pontosan számba veszi a dolgokat. hogy a kérdés sajnos megoldhatatlan. Azok a tendenciák. Megnézi. aki a tényeket ismeri. egy pillantással fölméri. és közli. akkor elég nyilvánvaló. hogy becsukhatjuk a bol36 . rettentő kevés. Ha nem tudunk a gyerekek szintjéig mély és teljes hittel hinni. ma már olyan mértékűek. hogy itt most hitegethetjük magunkat sok mindennel. És mit csinál? Gyerekeket hív. Mester. hogy a kérdés megoldható. amelyek akár a melegház-hatás irányába. már túlságosan sok az ember. már nem lesz elég oxigénünk. Szükség van rá? Hogyne lenne rá szükség! Nagyon is nagy szükség van rá. Ha új energiaforrást. Aztán megnézi. hogy nem tudjuk elérni. és teljes hittel vallja. András egy pillanattal fölméri. Kimutatja. hogy ésszerű keretek között maradva ez a problémagubanc kibogozhatatlan. Na most. akár a nyersanyagelégtelenség vagy energiahordozók elégtelensége irányába hatnak. Utána megint oszt–szoroz. rendkívül pontosan és rendkívül lelkiismeretesen. De eddig viszont minden tevékenysége példaszerűen szép volt. de pontosan tudja mindenki. már nem lesz elég nyersanyagunk. vagyis a táplálék elégtelenségének irányába. vagy nem? Megoldható. a kérdés megoldhatatlan. A problémát ezzel megoldotta. hogy mekkora a rendelkezésre álló élelem mennyisége: van két hal meg öt kenyér. és így tovább. nem ötezerkettő. jó volt.tehát nem négyezer-kilencszáz-kilencven-kilenc. Majd odamegy az éppen őt fizető kormányzathoz. alapos volt. ennyi kevés lesz ötezer embernek. lényegileg újat nem találunk.

amikor igenis a 37 . Ha egy új és teljes értékű emberi magatartásformára nem tudunk rátalálni. hogy a következő héten nyerni fog a lottón. hogy az egyik a másikkal szemben kijátszható. Az egyik a hit útja. és megint — „vége–csapó”. Akkor teljesen mindegy. akkor annak megfelelően kell elosztanom a testsúlyomat. A felvilágosodás kora óta számunkra a hit útja egész egyszerűen be van vágva. vagy túlszaporodás formájában. Ilyenkor nem a hitemre kell bízni magam. vagy esztelen emberirtás formájában. mert akkor arra megint rászaporodunk. mi az esélye annak. ugye? A hitnek ezt az erejét egész egyszerűen a mesék vagy a sarlatánság birodalmába utalta. de mindenképpen megsínyli az emberiség. mert először kiszámolja. amelyik a megmaradásának elengedhetetlen feltétele. mintha most le akarnék menni a dobogóról. legjobb esetben is — elnézést a kifejezésért — hülyének nézték. hogy én most tudok-e nullponti energiát hasznosítani. hova lépek. Az emberi magatartásnormák közül egészen egyszerűen kiiktatódott az. és vele a kegyelemre. illetve ráhangolódni. ha valaki azt hinné. hanem meg kell nézni. aki a hitre apellált. hogy körülbelül hány kilopond súlya lehet a hegynek. Semmi. mint ingyen jótettre. akkor „vége a komédiának”. hogy valóban nyerni fog. hogy a hittel tényleg hegyeket lehet mozgatni. Akármelyiket játszom ki a másik rovására. De önmagában az energiaforrás sem elég. ezek egyensúlyos szerepkörök. Az.tot. Miért? Azért. Akkor ennyi kilopondnyi tömeget hittel nem lehet megmozdítani. és eszerint is bánik el vele. hogy nem kérek vissza semmit. Aztán mérlegelni kezd: ha erősen hiszi. a másik pedig a tárgyi tudás útja. mondjuk 300 évben. és ha ott történetesen lépcső van. Ez ugyanolyan egyoldalúság. Nos. az óriásit téved. Az elmúlt. Az András-féle út vagy a Fülöp-féle út a hitoktatásban illetve a lelki gondozásban állandóan emlegetett kétféleség. Ez már csak világos. Ki se próbálja. Vannak olyan helyzetek. fölborul és összekuszálódik a társadalom élete. amikor úgy adok. Mind a kettőre szükség van. És ennek megfelelően is bántak vele. Más–más módon ugyan. és egyes-egyedül a hitemre bíznám magam.

38 . Lehet tudni. a másikon pedig az intuitív jellegűnek. Tényleg nem az. ott fölül Pétert látjuk. egyik oldalon a racionális gondolkodásnak van a működési terepe. hogy teljes személyiség-átalakítást kell elvégeznie. hogy milyen viselkedéstípusok felelnek meg az agykéreg szintjén. illetve a kéreg alatti tartományban mondjuk Szent Péternek. Ezeket ma már elég nagy pontossággal feltérképezték. hogy ez nem olyan nagy fölfedezés. Ahogy eloszlanak ezek a szerepek a Szent Koronán. Ez utóbbiról mondhatjuk el. Ugyanis az agymezők nem egyöntetűen idegzik be a szervezetet. hogy hittel intézünk el dolgokat. Ezek egyáltalán nem fölösleges dolgok. amikor teljes emberséggel. amelyek alatt az emberi szervezet nekik megfelelő tulajdonságainak irányítása. meg a belőle logikai úton levont következtetéseknek. hanem egy másik fajta viselkedésem fog sérülni általa. illetve befolyásolása történik. hanem egészében. akkor nyilvánvalóan olyan tulajdonságokat kell az egyes agyfelületek fölé rendelni. akkor már nem a látóképességemet fogom elveszíteni. Ha megsértek egy ilyen agyterületet. Nem lebontva. Föl kell figyelni rá — ez majd a második vagy a harmadik menetben fejtődik csak ki —. akkor mondjuk a látóképességemet veszítem el. hogy bizony itt az agyműködés és a magyar Szent Korona képrendje között feltűnően szoros a kapcsolat. hanem mindegyikük felelős bizonyos tulajdonságainknak a rendeltetésszerű működéséért. a túloldalon pedig Pált és alatta Fülöpöt. ahol az agyféltekék működésében. De ha egy másik agyfelületet sértek meg. Itt egyensúlyos szerep-lehetőségekről van szó hit és tapasztalat között. Pontosan ott helyezkednek el. egyszeri teljes rátalálással vagy ráhangolódással. teljes problémára hangolódunk rá. hiszen ha egyszer beavató koronáról van szó.tapasztalásnak van döntő szerepe. részleteiben oldom meg. és ha tudjuk. az nagyon tanulságos. Mert ne felejtsük el: ha András oldalán vizsgálódunk. magasabb szinten. analizálva a kérdést. Erre mondhatják.

És amit helyette adnak neki a Koronáról. kép). Ezeken a gátakon próbálunk mi most áttörni az ilyenfajta előadásokkal. Vagyis a magyar szentek legendái és az apostolok magyar vonatkozású történetei. a saját hazánkban a legtájékozatlanabbak a saját Szent Koronánk legfontosabb ügyeit illetően. hogyan beszélhetünk apostoloknak magyar vonatkozásairól. És a ’80-as évek végén vagy a ’90-es évek elején ezek már angol nyelven is végigszáguldoztak a világon. Ez a tény külön-külön mind a kettőnél hangsúlyozódik. hogy Árpáddal jött be az első magyar a Kárpát-medencébe. Van egy olyan legendárium. majd ’87-ben írásban is közzétette (23. aki Magyarországról indult el. meggyilkolták. tapintható igazság. Együtt tevékenykedtek — ez a tevékenységük már nem a Bibliában van leírva. mert ezt mondja. hogy mitől hazugság. még az alapfokú tudnivalókkal sincs tisztában. De olyan igazi! Majd egyet–kettőt mutatóban emlegetni fogok itt. nem az Újszövetségben. Erre az ember. Ez Nagy Lajos királyunk öccse volt. mint apostolokat. amelyik kifejezetten magyar király részére készült. illetve megmutatom. Mert számomra egyszerűen elképzelhetetlen. hogy gyakorlatilag mi vagyunk itt. Ennek semmi köze a tényekhez. mint amilyen a Szent Korona. hogy a magyar állampolgárok 99%-a egy ilyen kinccsel kapcsolatban. amely egész sereg tudnivalót tartalmaz olyan személyekről és eseményekről. hanem a legendájukban. amikor köztudott — legutóbb egy „fontos ember” mondta a televízióban —. azt mondja. amelyekre tényleg csak egy magyar királynak vagy egy magyar származéknak van szüksége. ami látható. hogy először ’86 decemberében egy szimpoziumon adta elő az idevágó felismeréseit. Andrást és Fülöpöt még valami összeköti. annak — megint azt kell mondanom — a 99%-a egészen egyszerűen szemen szedett hazugság. Az ő részére készült az a legendárium. de még mielőtt megkoronázhatták volna. 39 .Ezzel egy orvoscsoport 1986-ban már úgy foglalkozott. hogy hát hiszen ezért kapta az Akadémia elnöki székét. és helyette mi az. Most erre mondhatnák. Anjou Endre királyfi. ha egy kicsit pikírt. Ami azt jelenti. hogy Itáliában elfoglalja a trónját.

Az a fikció. Na most ezek nem nagyon tudtak összebeszélni. A források az araboktól kezdve a legnyugatibb nyugati. Visszafelé haladva ez ugye a magyar vagy annak valamelyik névváltozata. többesszámban. mint a másikat. és körülbelül ugyanannyiszor írják az egyiket. Mert akkor azt nem lehet úgy fordítani. Ha a magyar fordításban a „türk” szó szerepel — még ezt az elnevezést nem is említettem. mit írnak rólunk. rendszeresen használják az unnojt 40 . hogy „magyar”. No és körülbelül ugyanennyiszer — ez most egy tízes tól-igon belül van — minek? . Amikor a mai előadásra készültem. Nem lehet hazudni. . És tessék megnézni. hogy mindannyian rosszul értesültek voltak. vagy az annak megfelelő „hunni” néven. többek között elővettem Moravcsik Gyula könyvét. poszthumusz műként —. NyugatEurópában ugyanakkor neveznek minket „avaresnak” is. egészen a legrégebbi időktől kezdve az ellenségeink is. Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásait. akkor ott meg kell nézni. Ha ők türköt írnak. latin nyelvű forrásokig ugyanezeket írják. illetve annak valamelyik további alakváltozata. természetesen. akkor ők türkről beszélnek. Összesen négyféle elnevezéssel illetnek. hogy tessék elolvasni. a mai Franciaország területén latin nyelven író szerzetes? Azért ezt már tényleg felejtsük el! Teljesen nyilvánvaló. neveznek „unnojnak” görög forrásokban. ezért írtak ilyen archaizált neveket . mert ott vannak az eredeti görög szövegek is. Nem lehet csúsztatni. Ennek latin változata a „hungarus”. Ez azért nagyon jó könyv — a halála után jelent már meg. . hogy egy tényleges kontinuitásról van itt szó. tehát például görög forrásokban az „ungroj”. ugyanazt a magyarságot. a latin forrásokban.A tényekhez annak van köze. És rendszeresen használják a szkítát is. mint valamelyik. Na de ugyanolyan mértékben? Ugyanúgy rosszul értesült egy arab kútfő. hogy tényleg a „turkoj” szó szerepel-e az eredeti szövegben. Szkítának. . a barátaink is. . mi magunk is — mert ugyanazt írják. hogy ez miért türk! Miért nem magyar? Ugyanabban az időben ott van az ungroj is. pedig ez is előfordul a görög nyelvű forrásokban —.

regényes körülmények között ugyan. legfeljebb csak akkor. Erre mondhatják. És ez nem önmagában érdekes tény. ezt hangsúlyozza az Endre királyfi számára készített Anjou legendárium. annyit is ért az. ha vállalta a magyarságát. Soha nem ellenkező irányban. Ezt így tessék megjegyezni. egy olaszt sem lehetett. ebben az időben itt még a nemességnek a szkíta erkölcs volt a mintaképe. ahol külön írja le a történetét. Ezeket a kérdéseket higgadtan. Fülöpnél is. és ennek folytán érezte magát szkíta származéknak.és a hunnit is a magyarra. és ha nem olyan idióták vezetik a magyarokat — ezek tudvalevőleg nem magyarok voltak —. egy tótot sem. Ők 41 . És mindig a kisebbrendűségi érzés újabb és újabb megerősítése érdekében. Egyet egészen biztosra lehet venni: még a napóleoni háborúk korában a felkelő nemességet a szkíta elődök erkölcseivel és hadi dicsőségeivel lelkesítették. hogy az összes addigi csatái közül a legnehezebb volt a győri. de csak azért így. Na. Egy németet nem lehetett szkíta erkölccsel lelkesíteni. Jókai a Névtelen várban nagyon pontosan leírja. hogy nekünk nem egy-egy apró tényben torzítanak. A szkíták kisajátítása indoeurópai részről — ez nagyon késői fejlemény. hanem azért. Napóleon maga nyilatkozott arról. És ezt miért kell elmondanom? Azért. Nos. nagyon-nagyon türelmesen bizony újra kell tárgyalni. semmi módon nem tudott volna győzni. És pontosan ez a jellegzetességük. mert egész Európában egyetlen más népnek sem a szkíta erkölcs a mintája. hogy utána ne néznénk. mert másképp még nem lehetett volna leírni. De egy oláhot. Itt nagyon fontos tudni. Andrásnál is. hogy na. mert András és Fülöp a két szkítatérítő apostol. Vagyis még ezt a „győri dicsőségtek” ügyet se higgyük el anélkül. viszont teljesen pontos adatolással leírja a győri csata eleje–vége–következménye és így tovább kérdéskörét. hát tessék egy kicsit lecsendesedni! Azért lehetőleg ne egy Petőfi-versnek a tendenciózus két sorából tanuljuk meg. Teljesen egyértelműen politikai tendenciák vannak mögötte. milyen is volt a győri csata. hanem az egész történelmünket és vele az egész tudatunkat torzítják.

azt meg kell szűrni. Hogy érthető legyen. mert egy „választott nép” program odáig torzíthatja. Egy az egyben elfogadható a szkíta kereszténység. Szarmata származék akadt. Tehát még olyan sincs. elvihetik a megvesztegethetőség. hogy na. amelyik a fő vonulatban árad le a keresztpántokon — és épp ez a gond. hátul pedig azt kell tudni. Szkítának nem. senki más. De a szkíta térítők által lehozott igehirdetést nem kell megszűrni. másrészt. Igenis meg kell szűrni. A „szkítatérítő” egyértelműen és félreérthetetlenül azt jelenti. 42 . hogy ami fölül Jónással indul. amikor a kereszténységgel átitatódik. Ez bizony nagyon komoly szűrőre szorul.” Soha. hogy ki volt ott eredetileg. hogy a magyarok térítője. a lengyel királyt latin nyelvű forrásokban szarmatának nevezik. Mert ilyet meg mindig föl lehet bérelni. Mert az szűrte meg. A másik. . Ez a programpont nekünk szól. hogy szkíta forrásból hozzák a kereszténységet. senkit nem béreltek fel soha. Külön felhívnám a figyelmet arra. ez maradjon titok a szünet végéig. mert a lelkiség torzíthatja. Mert a szkíta bölcsesség. hogy szkítáknak mondják el az örömüzenetet. hogy nem a mai kép volt ott. nem szorul semmiféle módosításra. . az a judeo–christianizmus. de azért itt vagy ott mégiscsak jelentkezik valaki erre a címre . Mit jelent ez? Egyrészt azt. A hátrafelé hajló részen egy Jákob-féle programot is meg kell szűrni. a testi kényszerek pedig elvihetik a korrupció irányába.a szkítatérítők. Na most tudvalevő. Meg kell szűrni. hogy tömeggyilkossággá változik. Elöl a mindentudás szerénységével kell megszűrni. Szkíta utódkirály pedig egy van Európában — a magyar király. De hogy ki volt. Ez nagyon fontos tanulság. Lengyelországot Szármáciának nevezték. hogy ez esik a fő vonulatba —. hogy jelentkezzen: „De én is szkíta származék vagyok. elvihetik a pornó felé.

. hogy ez a kép az eredeti foglalatán. Ez Mihály. Tudnivaló. a mai napig bezárólag. és megkérdeznénk. aki megkérdezné tőle. hogy Szent István 1038-ban meghalt. hogy ugyan miért próbálta elhitetni több millió magyar állampolgárral. Annyira megejtő ez az okoskodás. ki lehetett itt —. mert az ötvösség története egyértelműen bizonyítja.Dukász Mihály vagy Szűz Mária? Abban maradtunk a szünet előtt. Tehát ha mondjuk most idehívnánk az Akadémia elnökét. szakemberek — ez a kifejezés ma már egyszer elhangzott —. . nem vette véletlenül észre. ennek az eredeti foglalatnak a 26%-ával túlnyúlik? Közepes intelligenciával egy körülbelül 5–7 éves gyerek ebből milyen következtetést vonna le? Hogy azon a helyen nem lehet eredeti a Dukász-kép. hogy a be43 . Miért? Azért. tehát itt nincs mese. hogy ma a Korona összes kulcskérdése ehhez a képhez kapcsolódik. És nincs olyan riporter. ki volt itt. hogy Dukász Mihály képe vajon eredeti-e a Koronán? Hát hogy lehet ilyet kérdezni? 200 éve mindenki úgy tárgyalja. hiszen kulcsfontosságú képről van szó. hogy azért. mert a Koronán hátul ott van egy bizánci császár képmása. mire alapozta ezt a véleményét? Valószínűleg nagyon udvariasan. a Dukász családból származó császára a rómaiaknak. aki ez ügyben szokott nyilatkozni. Mégis. hogy ő Mikhael en Khriszto pisztosz Bazileusz Romaión ho Duksz. Na most ilyen egy volt. névfölirattal. szakember oda. ez az egy Dukász Mihály pedig 1071 és ’78 között uralkodott. Mármost tudvalevő. hogy Szent István nem viselhette ezt a koronát. szépen elmondaná. hogy most szakember ide. és ebben egyet is értenek. nem mondaná meg. még mielőtt elvonulna fölvenni a Nobel-díjat. Le lehet olvasni. nagyon tagoltan. Hát akkor ugye be tetszik látni. hogy Szent István nem viselhette a fején ezt a koronát? . hogy eszünkbe se jut megkérdezni: ugyan már egy pillanatra. hogy meg fogjuk nézni ezt a hátulsó képet — ki van itt. hogy ez a kép a Koronán természetesen eredeti. szakemberek egyfolytában úgy tárgyalják.

az azt jelenti. hanem ténykérdés. amelyek más helyen és más időpontban készültek. Hát ilyen nincsen. Olyan nincs. És az ember visszakérdez. amelyeket soha semmilyen ténnyel nem támasztottak alá. Közben pedig feltételezésekről van szó. A Korona eszerint két olyan részből áll. általában első mondatként. Egyet hadd említsek a legismertebbek közül. aztán vagy belefér az a Dukász-kép. ott is ugyanez a két alapvető módszertani hiba követhető el. ami alul összefogja. máris leesne a fejemről. hogy nem. Mit csinálna? Még föl se tudnék szállni vele a lóra. ha leemelném az alsóról. ha a Koronáról kezdenek értekezni. hogy odaszegecseljük. Bármiféle kutatási területen két alapvető nagy módszertani hibát lehet elkövetni. vagy sem. még véletlenül sem fordítva. gondolatban. hogy ez az 44 . és ahhoz készül „pászentosan” a foglalat. és ott a négy világtáj felé vágni. mintha tényekről lenne szó. de csak gondolatban: működhetne koronaként? Teljesen nyilvánvaló. A felső részt. Soha. és még akkor mindig megvan a lehetőség. Egy 5 éves gyerek szintjén azonnal megoldható a probléma. Hát próbáljuk meg a fejünkre tenni. mintha az űrkutatás bármely problémáját vizsgálnám. hogy rendkívüli képzettséget igénylő feladat a másodlagosság észrevétele. hogy azon a helyen másodlagos. Az egyik az. Ez nem vélekedés kérdése. Ha ez mondjuk az amőbák nemi életének kérdésköre. ami arra utalna. Itt tehát nem arról van szó. Hát hogy képzeljük el? Mindenképpen kell egy abroncs. Ha nem fér bele egy kép vagy kő vagy gyöngy a foglalatába. A magyar Szent Korona kutatástörténete tele van olyan állításokkal. hogy én most minden esetre méretezek ide egy foglalatot. Majd utána lóháton föllovagolni mondjuk egy koronázó dombra.foglalandó tárgy mindig előbb van. Ezt mint tényt közlik velünk. hogy ez a két rész akár csak két percig is egymástól függetlenül működött volna? Nincs rá vonatkozó tény. hogy mitől ilyen magabiztos. Na most milyen bizonyíték van arra. már elnézést kérek? Tudna netalántán egyetlen tényt fölhozni. ha a feltételezésemet ténynek maszkírozom. amelyeket az elmúlt 50-100 évben csak kijelentő mód jelen időben tettek.

hogy ez Szűz Mária képe lehetett. mi van a Koronán. hogy eredetileg milyen kép volt itt? És ez most már a második ilyen eset. hogy egyfolytában vélekedésekről beszélnek.” De nem ez a helyzet. mit jelent. hogy amikor kiveszi a ládából. naponta elkövetik mindjárt az első mondatban. más megfogalmazásban „lökött pasasnak” a magánügyéről van szó . amikor a Koronáról értekeznek. És semmilyen bizonyíték nincs rá. tudjuk. 45 . akkor egy kézlegyintéssel elintézik. De van ennek egy fordítottja is. Nos. . ami ténykérdés. mint a jelenlegi. ami öszszefogja. Ha egyáltalán szóba kerül az. . Mert nem másodpercekig foglalkozik vele. . Akkor miért ezzel datálják a Koronát? Nem tudom. de hát ezek jelentéktelenek. Olyan kép volt. alaposan megvizsgálja — minden négyzetmillimétert alaposan vizsgáljon meg rajta. . hogy egy koronaőr . Mi csak így ismerjük ezt a Koronát. az a mai. és ami nélkül nem működik koronaként. csakis azt. amelynek betöltője tényleg tudhatja. hogy az abroncs. Hanem van egy tény. Itt nem arról van szó. . Szeretném kérdezni.abroncs bármikor is más lett volna. hanem az a feladata. Majd amikor visszateszi. És ez sokféle lehetett. . de egy biztos. hogy nekem mi a véleményem a dologról — itt tényről van szó. hogy ez bármikor más lett volna. Ebből nem lehet más következtetést levonni. hogy ebben a foglalatban eredetileg más kép volt. Ezeket a kérdéseket kell föltenni. hogy a magyar Szent Koronán Dukász Mihály képe másodlagos. valóban vélekedésről van itt szó? Hiszen itt tényről van szó! Tény az. érthető-e . hogy ténynek maszkíroznak feltételezést —. Az egyetlen olyan hivatás ez. amely számára készült ez a foglalat. de áttételes sincs. ha koronaőr nyilatkozik a Koronáról. ami ugyanilyen súlyos módszertani hiba: amikor én vélekedés kérdésének állítok be valamit. hogy az egyes számú módszertani hibát — azt tudniillik. és amúgy is csak néhány „megszállott mukinak”. hogy hát vannak ilyen vélekedések. mint a jelenlegi? Semmilyen. Mármost ez mutatja. hogy nem a Dukász-kép volt. A másik ilyen kérdés: tudjuk-e. „Van egy olyan vélemény. hogy a Dukász Mihály-kép nem fér bele a foglalatába.

Kijelentő mód jelen időben ír. hogy 1790-ben írják le először. lehetetlenné válik. hogy Révay Péter hitelesen és teljes értékűen írja le a Koronát. aki ráadásul többet láthatta a Koronát az adott történelmi viszonyoknak megfelelően. a magyar nemzetet sértik. egyértelműen leírja. mert semmi értelme sincs annak. Viszont van egy olyan pillanat a történetben. akinek kétsége támadna afelől. mint bármelyik elődje vagy utódja. .még egyszer. ha ide Dukász Mihályt eredetiként teszem. És ebbe már nem lehet belemenni. Mert egy következő évezredet nem lehet ilyen fokú hazugságokra ráépíteni. amiről gondolta. hogy ott van. ami lesz. Miért? Mert abban az esetben a Koronának. Ez azt jelenti. márpedig meg fogjuk bolygatni. Ha a jelenlévők között egyetlen egy is akadna. ez tény. hogy (először) ne Szűz Mária lett légyen itt. hogy itt a Szent Szűzanya képe van. Érdemes végigmenni ezen a gondolatmeneten. milyen módon próbálják ma hitelteleníteni Révay Pétert. Mindenesetre Dukász Mihály 1613-ig nincs rajta a Koronán. hogy nekem bármit 46 . akkor miért nem törekedtünk vele kapcsolatban az igazságot kimondani? Mert meglett volna rá a lehetőségünk . Szóba se jöhet egy olyan csúsztatás. Itt most már olyan mértékűek ezek a hazugságok. és a Korona készítése késői időpontra csúszik át. Többrendbeli érdek fűződik ahhoz. Tanulságos lesz. Nincs lehetőség félreértésre. mert akkor cinkosai leszünk ezeknek a hazudozóknak. És mikor írja le? 1613-ban. Egy ilyen koronaőr. hogy már nemcsak egyetlen nemzetet. hogy elmondjam. hogy 1613-ban itt hátul a Szent Szűzanya képe volt. mint egységnek a tárgyalása. Ez nem vélekedés. És akkor az emberiség fogja rajtunk számon kérni: ha kaptunk egy ilyen kincset. mint olyat. Az is tény. szívesen rászánok akár tíz percet is. hogy a Dukász-kérdést ne bolygassuk. hanem az egész emberi minőséget. hogy azt mondja az ember: lesz. Már ugyan miért ne láthatta volna? Hogy érzékeljük: valakiknek itt borzasztóan fontos. hogy hát ő biztos csak arról írt. de ő ezt nem láthatta. (másodszor) hogy Dukász Mihály lett légyen itt. .

megnézni.” Most nem említem. hanem azt. hanem Dukász Mihály. miután végigkövette annak összes viszontagságát. kiváló emberről. Akkor hogy jutott volna az eszébe? Egy ilyen elképzelésnek már eleve a kiindulási alapja teljesen hibás. és ez jelenik meg a legkülönbözőbb fórumokon. A helyzet a következő. aki azóta már elhunyt. mikor hibázik az előadó. amit látott. külföldi emigrációból hazatért kollegáról van szó. hogy kitől idézek — egyébként jónevű. hogy ha elöl Pantokrátor van. többször ki kellett venni a ládájából. Gátlástalanul és kritikátlanul hivatkoznak rá. hogy ott mégsem Szűz Mária van. Mi ennek az alapja? Vegyük sorra. Azt. hogy ezt a hallatlan pimaszságot kikérem magamnak. Ma mit adnak be nekünk televízión keresztül úgynevezett szakemberek? „Révay Péter nem azt írta le 1613-ban. Az első reagálásom erre az. mert megéri a fáradságot. fekete körszakállas férfit Szűz Máriával? A másik. ami már tudományosnak nevezhető: honnan vette volna Révay Péter. a mai napig makacsul ismételgetik az idézett képtelenséget. akkor mi lehetett hátul más. Amikor Bethlen Gábor magához vette Pozsonyban. Honnan gondolta volna? A másik. mint Szűz Mária? És nem érdekli. Azt mondja: ha elöl Pantokrátor-kép van és az Jézus — így gondolkozik Révay Péter a kollégák szerint —. művészettörténészről. így szól. Egészen közelről kellett vizsgálni. nem pedig parázsló szemekkel várni. újra visszatenni. Hogy a csudába téveszthet össze egy labarummal. tehát császári jelvénnyel ábrázolt. megint megnézni. amit szintén a tévénézők több milliós tömege részére tálalt egy másik szakember. hátul nem lehet más.is első szóra elhiggyenek. Érdemes utánamenni a tényeknek. aki gyakorlatilag ott halt meg a Korona mellett. amiről úgy gondolta. és majd akkor lecsapunk rá. hogy ott kell legyen. mint Szűz Mária? Hány ilyen koronát ismerünk? A magyar Szent Koronán kívül egyet se. Hiszen ez az egyetlen ilyen korona. még súlyosabb érv. hogy én rosszhiszeműséget tételezzek föl egy próbált becsületű. Azt mondja: Révay Péter 47 .

hogy a második ilyen esetnél. És meg van sértve. mert megnézte ezt az adást. mint a saját legsúlyosabb bűnét. ilyen átlátszó módon az orromnál fogva vezetni. hogy ezt is bevesszük-e? És ott van a gond. hogy azért már ne haragudj. még mindig jobb. hogy ott Dukász Mihály képe van — mégis azt írta. Nagyon lényeges. hát ez csak másodlagos lehet. ahol teljesen hiteles személy. Dukász Mihály másodlagos. És nem igaz az. hogy te. tisztogatni. Miért? Azért. és pontosan lehet tudni — me48 . nem vonja le azonnal a következtetést. mert nagyon nehéz szembesülni azzal. Bevesszük. És hogy gazsuláljon a katolikus rendeknek. hogy egy jó minőségű reprodukción nem lehet észrevenni. hogy ebből bármelyik háziasszony. Ez eddig tény. aki kapott már a férjétől vagy a tisztelőjétől gyűrűt vagy fülbevalót. mint ha be kellene vallanom. már azt mondjuk. Szóval azért ne felejtsük el. . hogy Dukász Mihály nem fér bele a foglalatába. hogy iszonyatos mértékben hazudtak nekünk. ha az előadót nézem hülyének. Kipróbálnak bennünket. amikor figyelmeztetnek rá. jó állapotban fönnmaradt írásban közli velünk. hogy ha valaki tudja. hogy ennek az előadásnak körülbelül a felére a hallgatóság nagy része úgy fog engem utálni. jól olvasható nyelven. És ez nagyon kemény küzdelem.protestáns volt. Én szívesen belátom. Nem igaz. de ekkora idiótaságot nem szakember létedre is észre kellett volna venned. Mert már annyiszor becsaptak bennünket. És ezeket azért jó volna már egy kicsit . Az nem igaz. akkor nekem ettől szabad eltekintenem. hogy hagytam magamat ennyiszer. mert eddig ő a rokonsága körében szaktekintélynek számított. én mégis inkább az Akadémia elnökének hiszek. ezért — bár neki nagyon jól kellett tudnia. hogy Szűz Mária képe. hogy 1613-ban pontosan dokumentált — egy úgynevezett „álomadat” jóvoltából megszerzett — hír. amin befoglalt kő volt. és azt mondom. hogy ki volt itt hátul. ha valaki figyelmeztet. . hogy engedjük magunkat az orrunknál fogva vezetni. hogy bevesszük. És akkor vagyunk megsértve. itt már a saját jellemhibáinkról is szó esik. hogy most itt magunkkal állunk kemény nagy csatában.

az azt jelenti. Mert ezt a túlzott kötődést az érzéki valósághoz minden korban a szüzességgel szűrték meg. hogy a Szent Szűzanya képe volt ott eredetileg. vagy pedig még rátéve egy lapáttal fog ez a tulajdonság bejönni az alattvalók világába.gint hangsúlyozom: ténykérdésről van szó —. 49 . Mert ugye eltávolították a Szűzanya-képet. hogy vagy szűretlenül. És ha nem ezzel szűröm meg. hogy én egy tamási vétket — azt tudniillik. hogy túlságosan kötődik az érzéki valósághoz — mivel szűrök meg. És most ez a helyzet. Nem mindegy. Ennek a legmagasabb szintű megjelenése a keresztény világban a szűzanyaság.

Ezt a három képet így együtt először 1790-ben írják le. 1613 és 1790 közé kell tennünk a képcserét. amikor egyszerűen nem tudjuk. Az első Konstantin nem volt Porphyrogenitosz. vagyis ő nem a Bíbor Teremben született. milyen céllal. teljesen alaptalanul. nem egészen hat évnyi időszakasz a történelmünkben. ami előtt történhetett csak. Hogy érthető legyen. tehát miután kivették a ládából. És mondtam egy terminus ante quemet. tehát egy olyan időpontot. a Kón feliratú és általában Konsztantinosznak leolvasott képet.A képcserék alkalma és oka A következő kérdés nyilvánvalóan fölmerül a jelenlévőkben is. Erre említettem egy terminus post quemet. és mielőtt visszatették bele — de akkor egészen biztos. tehát már az apja fölvette a császári bíbort. Szerepel ugyan benne a Constantin név. Ez így nem igaz. Ez Konsztantinosz Porphyrogenitosz. Ez volt 1790. Ennek egyetlen oka volt: nem volt még Bíbor Terem. nem erről a Konstantinról. Szoktak rá hivatkozni. de ő maga írja le. A jelző erre utalt. amelyet általában Gézával azonosítanak — rögtön hozzáteszem. Tudjuk nagyon jól. meg a harmadikat. és csak ezután született a gyerek. hogy leírták volna ezt. ami után következhetett be csak a csere — ez 1613. Mikor van ez? Ak50 . tehát egy olyan időpontot. ki távolította el. De van egy olyan. hogy Nagy Konstantinról beszél. nem lehet akármikor cserélgetni. Ez nem Nagy Konstantin. a császári palota Bíbor Termében született. mi történt a Koronánkkal. hogy mikor. tehát hogy lenne róla valamilyen dokumentum. amelyik ma is itt van. tehát a Dukász Mihályképet. hogy már az 1650-es években Révay Péter koronaőrnek egy poszthumusz munkájában. Mivel először 1790-ben írnak le ezen a helyen három olyan képet. Mikor lehet cserélgetni? Vagy a koronázás alatt. Ez a Porphyrogenitosz azt jelenti. hogy beavató korona lévén. tehát halála után kiadott munkájában szerepelt a Constantin-kép. a Geóbitzász feliratút. hogy a Bíbor Teremben.

mi történt vele. Miért kell bizánci császárt föltenni? További tény. ha az volt a cél. hanem a Koronát is. Egész egyszerűen kizárásos alapon ki lehet jelenteni: a képek cseréjére 1784 és ’90 között kerülhetett sor. amikor már sem az eredeti funkcióval. Ilyen például az 1780-as évek egészen Európára vonatkozó grandiózus átrendezési terve. mert nem tudták. József rendeletileg kiviteti az országból. hogy nem ismerjük elég mélyen a történelmünket. sem bizonyos formai sajátosságokkal nem voltak tisztában. mi fog vele történni. Itt teljesen nyilvánvalóan egy késői és megzavarodott ténykedésről van szó. vagy mert felületesek vagyunk. amikor Bizánc már 1453-ban elbukott. A Második Bizánc tervről elvileg kellene tudni a történelem51 . és így kerül haza a Korona.kor. mert buták vagyunk. hogy hazajöjjön. április 4-én kelt rendeletet a koronaőrök még nem teljesítették. És — a leírások szerint — sírt a két koronaőr. az úgynevezett Második vagy Új Bizánc-terv. Ez megint nem vélekedés kérdése: egész egyszerűen kizárásos alapon tényként lehet állítani. József közvetlenül a halála előtt engedi. nincsenek jelen a koronaőrök. Teljesen értetlenül állnánk az előtt a tény előtt. amit nem értünk meg: ha már bizánci császár került egy koronára. hogy annak a főségét valami módon jelöljék. amikor át kellett adniuk a Koronát. mi történt vele. amikor II. amikor II. hogy az 1780as évek derekán-végén miért kellett bizánci császárokat tenni a magyar koronára. A leírások ekkor már egyöntetűen erről a három képről beszélnek. Az első. Nem azért. április 4-én indult — ez hát kétszeresen is gyászos dátum. De a második rendelkezésnél már lehetett érezni. akkor miért a tarkórészre került? Soha nem tettek tarkóra bizánci császárképet. Ez a művelet 1784. életüket és vagyonukat kockáztatva ezzel. hanem mert gondosan eltitkolnak előlünk a létünket nagyon mélyen érintő tényeket vagy ténycsoportokat. hogy ez az őrült nemcsak őket fogja összetörni. Milyen célja vagy milyen tétje lehetett a cserének? Erre megint azt kell mondani. teljesen szabálytalanul történik az átvétel. 1790-ben. és fogalmunk sincs róla. És ma sem tudjuk.

Akkor sokkal rosszabb volt. És az a hadtörténetben rendkívülinek számító helyzet állt elő. Ennek az volt a lényege.tanároknak. Példátlan az eset. mint a német-római császárság alattvalói. És ha csak egy–két évvel tovább él ez a torkunknak ugró bestia. hogy Magyarország ne létezzék. mit szólnak ehhez. mert ezek mostantól a Második Bizánci Birodalomhoz tartoztak volna — Bajorországot. A bajorokat éppúgy nem kérdezték meg. Óriási szerencsénk volt. amit se utódjainak. hogy ő mind a kettőnek — politikusnak is. amelyek közül először az első ült a nyakunkon. akkor mi most németül dicsőítenénk II. Ebben az Európa-tervben ilyen. hogy ma milyen rossz a magyarság sorsa. De gondosan titkolják az ide vonatkozó adatokat. Helyreállítják a bizánci birodalmat annak legnagyobb kiterjedése területén. hogy egy abszolút győztes helyzetben átvette a hatalmat. Miért? Azért. hogy a török hadvezetőség nem hitte el. hogy Magyarország. mert végül is nem sikerült végrehajtani. utána pedig az oroszok. vagy ha csak egy szemernyivel tehetségesebb lett volna ez a reménytelenül tehetségtelen politikus és még annál is tehetségtelenebb hadvezér. Hogy érthető legyen. utána meg a második. József pedig cserébe megkapja Európa maradék részén — a balkáni területek átengedéséért. mint bennünket. Az előkészületek már 52 . akiket viszont teljesen megszüntettek volna.és közveszélyes — nem is méltatom már további jelzőkkel — figura. Fönnállt a reális esélye annak. hogy kiszorítják a törököt Európából. II. királyostól. se elődeinek soha nem sikerült. és visszavonultak. cselre gyanakodtak. hogy ekkorát lehet hibázni. mert általában sírnak. hogy Magyarország egyszer s mindenkorra megszűnik. ő valóban mindent megtett annak érdekében. hanem Anatóliából is. és a törökök néhány nap leforgása alatt a teljes hadseregét bekerítették. Mind a kettőjük számára kínos fiaskó volt ez a vállalkozás. Ezzel úszta meg ez az ön. Józsefet. ha tudjuk ezt. Elérte azt. de hadvezérnek még inkább — elképesztő mértékben tehetségtelen volt. Először a Habsburgok. mert két olyan hatalom volt érdekelt benne. de nemcsak Európából. már nem létezik. Azért jó.

aminek. jogilag is messze fölötte állt az örökös tartományok jobbágyságának. mert nem szokták elhinni. 53 . Ugyanakkor azt is tudjuk. Eszébe se jutott előjogokat adni. A ránk maradt dokumentumok egyértelműen tanúskodnak erről. Ha egyszer érzékelni akarjuk. Ezek a tettek már tananyagok. ami ma már román falvakkal van betelepítve. hogy a bíróságokon az eskü-formulákból. külön ügyeltetett arra. Az egész Hora. József. Ezt azért kell elmondanom. amíg ez az embernek nehezen nevezhető figura uralkodott. Egyenesen Bécsből igazgatták ezt a lázadást. Krisán-féle lázadás ezt célozta — semmi mást. egyszer majd olvassuk el Jancsó Benedek A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota című munkáját. a német nyelvet mint hivatali nyelvet bevezették. mi történt itt dúlásként az alatt az összesen tíz év alatt. . Az egész folyóvölgy-rendszer. hogy amikor föloszlatta a rendeket. A magyar jobbágyságot. ahol egészen odáig a magyar eskü-formulában ott volt a Boldogasszony. Döbbenetes. pedig végig magyarlakta terület volt. mit tett a magyarság tényleges és teljes likvidálására. semmi sem állt volna útjában. annak a szintjére züllesztette le. hogy a Szűz Mária-képeket el is égessék. Kloska. amelyik gazdaságilag is. .megtörténtek. És mindezt azokkal az ígéretekkel. hogy majd a saját nemeseinek rovására előjogokat ad nekik. ezt onnan törölni kellett. Arra is vigyázott. a vármegye-rendszert szétzúzta. központi igazgatásul tíz kerületre osztotta az országot . ha ő aztán teljesen beolvasztja az országot. ismerjük a dolgait. hogy azok a jó katolikus Habsburgok ugyan miért cserélték volna le Szűz Máriát? Hát ennyire volt nagyon jó katolikus II. Módszeres magyarirtás volt ez. mind akkor néptelenedett el.

aztán időről időre mindig volt valaki. Károlyig. Szűz Mária a magyaroknak nem patrónájuk. És itt megint olyan ügyről van szó. Az ő egyik legendájában — a Gellért legendában is — olvasható. Mert akkor az „úrnő”. hogy milyen néven tisztelik. Ezzel a kérdéssel külön nagy tanulmány foglalkozik — Váczy Péter kiválóan megírt tanulmánya. A latin szövegben ezen a helyen egy magyar szó szerepel. Nagyon lényeges dolog. ez nem az ő műve. II. ha nem tudnánk. Ilyen kádárjános volt királyaink közül először Péter. Nem értenénk meg. hogy Szent Istvánnak a ju54 . azaz királynőjük volt már akkor is. hogy aki ezt az országot megtámadja. miért volt ez olyan fontos neki. Azt is leírja. de nem minden patróna regina. József alatt a magyarság szűzmáriátlanítása minden frontvonalon teljes erővel folyt. mint Szűz Máriának bármelyik más nemzethez vagy néphez fűződő kapcsolata. Ezt a kapcsolatot nem Szent István építette ki. hogy Szent Gellért ezt már készen találta. hogy a magyarok másképp tisztelik Szűz Máriát. milyen előnyökkel járt Magyarország részére az. Még ő figyelmezteti Szent Istvánt. amit nem tanítanak. ahogy az oroszok ’56. Minden királynő automatikusan patróna is. A regina egy közjogilag pontosan definiált kapcsolatot jelent. még csak a királynőnek járt. mint cím. az egyenesen Jézus Krisztus anyját támadja meg. Innen tudjuk. Hogy valaki behívja őket. Kimutatja. Nyomatékosítsuk csak: egy magát kereszténynek hirdető Európa részéről hivatalosan nem lehetett megtámadni Magyarországot. Mária Terézia apjáig keresztény részről nem lehetett nyíltan megtámadni. hogy a magyarság és Szűz Mária kapcsolata nem ugyanolyan jellegű. Azt jelenti. hanem reginájuk.Szűz Mária és a magyarság Hogy érthető legyen. mint bármelyik más nép. Másképp ezt az országot nem lehetett megtámadni. aztán Salamon. Magyarországot ezért egészen III. hogyan nevezték akkor a királynőt magyarul. november 4-én. Hogyan lehetett hát mégis megtámadni? Úgy.

Hát Istenem. ő volt ott. királynőnknek tisztelnénk. Károlyig. Erre a választ hadd halasszam el. az tett valamit. hogy Peru is föl van ajánlva Szűz Máriának — na de csak mint patrónának. Sikerült neki elfogadtatnia. gyakorlatilag egészen III. Hanem itt egy ország védtelenné tételéről van szó. De ha ott volna. hogy reginának. aki degradálta. és arról eltávolítanánk. És azért is nagyon fontos ismerni ezt a kérdést. lefokozta Szűz Máriát. Legalább is látszat szerint. és milyen eszközei vannak rá. hát odatették a helyébe . Tudjuk. Nota bene Peru koronáján sohasem volt Szűz Mária. Szent Istvánnak valóban óriási volt a tette. 55 . hanem reginája. azok pontosan tudják. mert akik bennünket el akarnak pusztítani. Soha nem volt reginája. A Szűzanya-kép eltávolítása nem egyedi és esetleges ügy. Nagyon lényeges dolgokról van szó. Ideje lenne már nekünk is megtudni. Föl lehet tenni a kérdést. mert aki egy judeochristian ideológiával el tud fogadtatni egy ilyen. beszélünk róla. hogy a magyarság üdvtörténeti szempontból hogyan működik. mi a feladata. . . Ez a felvétel Kovács Éva és Lovag Zsuzsa könyvében tanulmányozható. Először inkább nézzük meg a Dukász-képet fölülről. nagyobb baj nem esne vele. és nagyüzemileg elterjesztette a „Patrona Hungariae” címet. de neki sem mint reginának. bennünket kivételes helyzetbe juttató királynői méltóságot. az a magyarság esetében nem ugyanazt jelenti. hogy ezt a feladatot ellássa. holott Szűz Mária Magyarországnak nem patronája. hiszen a Szűzanya eltávolításával égi védelem nélkülivé vált a Szent Korona országa.deo–christian Európával is sikerült ezt a sokkal ősibb védelmi rendszert — hogy tudniillik Magyarországot a királynője. hogy mi a helyzet a másik két uralkodóval. Szűz Mária védi — elfogadtatni. mint ha mondjuk Peru koronájáról távolítanám el. ahelyett. de valahova kellett tenni a Dukászt is. Itt egy teljesen más kapcsolatról van szó. Ma már Oroszország is föl van ajánlva. És azóta is egyfolytában mint patronáról énekelünk. mert ha én a Koronáról eltávolítok egy Szűz Mária-képet.

hogy megpróbálták belerakni ezt a Dukász-képet. javában dúlt a Kádár-éra. hogy szegecseljük. Egyfolytában táplálják. De hát el sem éri. ostobaság és rosszindulat. nem sokkal a Korona hazatérése után jelent meg. hogy már csak a külföldet etetik vele. hogy nem lehet eredeti benne. ezeket Szelényi Károly készítette. Nem kéne akkor ennek ráhajolnia a képre? Akkor ennek kéne megfogni. művészettörténészi kérdések. mert nem ez a szegecs fogja. vagy mi történt. hogy az az elképesztő mértékű tájékozatlanság. és én már akkor. utána többször is újra kiadták. Na de hát nem fért bele. Ne felejtsük el. itt még a ’70-es évek végén vagyunk. De mindenesetre ennek a kiadványnak a képanyaga kiváló. mert ha eleve így akarták volna. spontán alakul ki és terjed. amikor a könyv megjelent. hogy azért most már oda is kellene egy kicsit figyelni. egy franciának vagy egy spanyolnak mondjuk a magyar Szent Koronáról. Itt egészen egyszerűen a józan ész mondja: látszik. Ebben ugyanis annyi a túlhaladott. vajon aludt itt a lektor. Ez az egyetlen kép elég lenne ahhoz. hanem egy másodlagos forrasztás fog56 . hogy hát ne haragudj. Most már csak angol és német nyelvű változatai kaphatók. egyszerűen nem értettem. Az is nyilvánvaló. hogy valóban az ötéves gyerek is azt mondja az anyjának. sem a foglalat nem tudja fogni. Mert nehogy azt higgyük. ez a könyv ’80-ban jelent meg. Sem a szegecs nem fogja ma már.A könyvet ketten írták. hogy mit hazudoznak össze egy angolnak. ez ugye egy foglalatnak a lemeze? Igen. És pontosan az ilyen esetek figyelmeztetnek rá. miért csináltak volna foglalatot? Ezek nem bonyolult történészi. ma már nem is mernék magyarul közzétenni. kisfiam. egyébként is hibás adat. Még azt is lehet látni. Azt hiszem. Ez azt jelenti. azt hiszem. nem tudták befoglalni. nyilván kifoglaltak belőle valamit. hogy rettenetesen gyűrött a foglalat lemezcsíkja. anyuci. hogy hiába szegecselték oda. Attól foglalat. Honnan lehet látni? Onnan. Nem mindegy. De azért erre is föl kéne figyelni. És beengedték a Dukászt felülnézetből bemutató képet (22. ami Nyugat részéről felénk árad. kép). hogy nem érintkezik a szegecs feje a lemezzel.

amikor kivették az eredeti dobozából a Nemzeti Múzeumban — nem tudom. Utána pedig még egyszer belefúrtak — jól látható a két lyuk —. Tehát ezt 1880 után fúrták át. hogy 1800. az elkezd porlani a sérülés körül. mert ugyanakkor kétszer is megfúrták ezt a Dukász-képet. Ezért ostobaság. és hozzá késői időben. az ennek a fúrásnak a maradványa volt. Jobb időkben ezt is tették. Ezt a folyamatot később már nem lehet megállítani. Azt tudjuk. Ilyet. Ez nagyon lényeges tétel. hogy egy világra szóló jelentőségű és értékű műalkotásba. minden valószínűség szerint közvetlenül az 1916-os koronázás előtt. . Vagyis csak az arany lemezbe rondít bele. Nem! Egészen pontosan tudjuk. vagyis a fúrás még csak nem is a Dukász-kép készülése idején történt. Arról még úgyis szó lesz. amiről már akkor tudni lehetett. ki csinálta ezt az égbekiáltó gazemberséget. A korábbi furat még a Tamás-kép keretén kívül esik. úgyhogy ezt a kérdést még nem akarom előre venni. amely tartja az alul lévő apostolképet. de akkor már belerágtak Dukász úr glóriájába is. amit cinezésnek nevezünk — egy alacsonyabb hőfokon olvadó ónbevonat fogja oda. de a felső két lyuk már egyenesen Tamásba fúr bele. és nem bunkó ma57 . hogy a Felső Pantokrátort utólag megfúrták. Ezek azért döbbenetes dolgok. hogy ha elkezdek fúrni egy zománcképet. Ilyenkor jönnek az övön aluli ingerek. Igen ám. hogy világra szóló. . a lemez szélén belebarmoltak a feliratába. így belebarmolni . annak a további lemorzsolódását az Isten se állítja meg. amikor olyanokat állítanak. mert itt most tényleg föl kell tenni a kérdést. hogy ezt a merényletet a Habsburg-időszak végnapjaiban követték el.ja. derekasan hullott belőle a zománcpor. hogy hát ezt csak bunkó magyar mester csinálhatta. Hát nem. De ezt a két képet — Dukászt és alatta Tamást — kétségtelenül utólag fúrták meg. Iszonyatos dolog! Ezért vérpadra lehetne küldeni egy uralkodót. Tamás most tapogathatja a saját sebeit. látták-e —. 2000-ben. — vigyázat! — az 1800-as évek második felében ez még nem volt átfúrva. hogy egy középkori zománcképbe belefúr. Ez azt jelenti. egyszer oldalt.

vagy a közvetlen leszármazottaik még mindig itt vannak köztünk. hogy na.gyar mesterek. mi is történt hát ekkor meg ekkor? Ezeket az ügyeket pedig muszáj firtatni. ha mi itt firtatjuk. Itt a legutóbbi időkben történtek a legnagyobb gazemberségek a Koronával kapcsolatban. akkor tényleg kollaboránsaik leszünk. És nem ám a kukában turkálnak a napi betevőért. 58 . hogy az már tényleg egy galambepéjű embert is felháborít. És ha mi ezt hagyjuk. Hát azért. hanem az éppen nagyon jól kereső és nagyonis regnáló rétegben. miért sunyít itt egy banda ebben az országban. mert olyan elképesztő arcátlansággal hazudnak nekünk. És most már talán meg tetszik érteni. mert vagy ők. És hát nagyon nem szeretik. a nyugdíjasok között.

Mi a következtetés? Az. Mert Révay Péter nem a Korona külalakjával foglalkozott a könyvében. amit Révay Péter leírt róla a könyvében. a kor egyik legkiválóbb rézmetszője. Mit tudott Wolfgang Kilian a magyar Szent Koronáról? Azt a három mondatot. mert 1790-ben készült. hogy éppen annyit írt le belőle. Roppant lényeges dolog. Tabu volt. amikor a Koronát hazahozták (25. amennyi számunkra ma a legfontosabb: hogy hátul mi van. nem rajzolhatott ennél pontosabbat. és ez talán nem egészen véletlen: a Koronát nem lehetett csak úgy leirogatni. Ő csak nagyon röviden írja le a Koronát.Koronatanúk vallomása Révay Péter koronaőr beszámolójának hiteltelenítésére még néhány. De hát tényleg Révay Péter ér ennyit? Hát hol adták ki a könyvét? Augsburgban. Ki itt a pontatlan? Révay? Dehogy! Wolfgang Kilian. hogy Révay Péter ennyit ér. hogy „Ilyennek írták le eddig tudósaink a 59 . Miért? Mert azt nem lehet látni. Ez azt jelenti. mint minden szent tárgy. Ilyen például az. eddig nem ismertetett „érvet” föl szoktak hozni. Ha ő csak ilyenfajta koronákat ismert. azaz félrevezető metszet látható. hogy ennek a pár adatnak az alapján kellett Wolfgang Kiliannak — mindenféle konzultációs lehetőség nélkül — valamilyen címlapképet fogalmaznia. hogy a műve címlapján egy „hamis”. kép). hanem a Korona történetével és működésrendjével. Mi vonatkozik az elmarasztalásból Révayra? Ebből semmiféle érvet nem lehet kovácsolni Révay hiteltelenítésére. Aki látja. És miután annyira szabálytalan volt a kivitele is és a visszahozatala is. Ő maga illusztrálta? Dehogy ő illusztrálta! Wolfgang Kilian illusztrálta. A következő képet azért érdemes szemügyre venni. Révay Péter 1613-as művének a címlapján tényleg ilyen metszet látható. kép) Természetesen nem. egy eddig számunkra ismeretlen személy vagy inkább személyek átvételi elismervénnyel is felérő metszet-kettőst jelentettek meg olyan felirattal. amit Révay Péter adott. meg ábrázolgatni. annak a leírásnak az alapján. joggal kérdezheti: ez a magyar Szent Korona? Így néz ki? (24.

60 . ahogyan Révay Péter könyvének a címlapján látjuk. mert ez a tanúsítvány félreérthetetlenül arra utalt. hogy nem abban az állapotban kapta vissza a tárgyat. Ő már 1792-ben foglalkozik vele. az egyetlen oromzati elem foglalatában. tehát Dukász Mihályt. Itt és most arról van szó. ahogyan kivitette. Gondolom. hazudozó. hogy ő maga írja le az akkori állapotot. amikor tudja. felségsértés vádjával keményen megbüntethették volna a metszet értelmi szerzőit. ahogyan elvették tőle. Már régen nem az a kérdés. Ez a dokumentum arra figyelmeztet: a kortársak bizony tudták. hogy „és a zafír. Geóbitzászt. 1792-ben egy Decsi Sámuel nevezetű bécsi orvos leírja a Koronát.” Mármost mikor állít ki ilyet az ember? Akkor. 16-ik napján. hogy a kalapos király csaló. És aztán: „Mi ilyennek találtuk — írják egy másik metszet fölé. mint az előző század elején Révay Péter. amelyik a Szűz Mária-kép alatt van”. akkor azt mondja. egészen részletesen. hogy mikor. Ez lényegében az a kép. Honnan tudjuk ezt még? Nagyon fontos adatunk van rá. ha II. hogy Szűz Mária volt-e itt hátul. Tehát pontosan tudta még 1792-ben is. Kónt. És azt. József túlélte volna még néhány hónappal ezt a tényt. de amikor az ékkövek ismertetésére kerül sor — szépen sorba veszi őket — és eközben hátra ér. hogy Dukász Mihály. hogy a másik két uralkodó-képmás sem eredeti a Koronán. Agyonhallgatni. Annak ellenére. hogy a szerepét tisztázzuk. milyen céllal vették le. Igen ám. de még ugyanazon a lapon — 1790-ben Febr. amelyek ma is rajta vannak. amikor már Dukász-kép szerepelt ugyanitt. Nem lehet félremagyarázni. Mit lehet csinálni ilyen adatokkal? Csak egy dolgot. hogy hátul Szűz Mária-kép volt. vagy más. sokkal részletesebben.Magyar Szent Koronát”. tehát a hazatérése után. Ezek már közzé vannak téve. Leírja azokat a képeket. Magyarul ír. Nem abban az állapotban adja vissza a Koronánkat. és valószínűleg azt is.

Szorgalmasan összegyűjtötte az összes eddig publikált császárábrázolást — pénzekről. . miniatúrákról. hónapokig egy fenntartható elképzelés volt. . és áttették ide. nem nézett ki sehogy. mondhatnám. miért nem lehetett mást föltenni? Erre szokták mondani — még én is hajlottam rá. ahogyan a Móricka elképzeli. nem volt ilyen öltözék. Ellenben művészünk dekoratív módon tagolja a rendelkezésére álló 61 . Miért pont Dukász Mihályt? Azt lehet mondani. hanem felületek dekoratív kitöltései. hogy ilyen öltözék soha nem volt bizánci emberen. de még a környezetükön sem. miért ezt a császárképmást tették fel a koronánkra. hogy mert a bécsi kincstárban ez volt kéznél. hogy ezt mondjam —. bevettük ezt a kacsát. Dukász Mihály a Bizánci Birodalom egész fönnállása alatt a leggyengébb kezű császáruk volt. de nem tér vissza. Ezek nem öltözékek. textíliákról —. Még csak azt se lehet mondani . hogy ilyen viseletek. majd előbb–utóbb vissza kellene térnie. Nem lehet elkészíteni a szabásmintáját. hatalmas gyűjtő. amiről leszerelték. de hát valahogy csak kinézett az a ruhadarab. de a következő még megdöbbentőbb volt. ha nem tudnánk. nemhogy császárokon. Egészen döbbenetes az eset. Nos. kép). beleértve engem is.A Második Bizánci Birodalom ábrándja A Második Bizánci Birodalom végül is nem alakult meg. hogy volt olyan tárgy. Pedig mi történik? Elindul a zománcképen egy forma. . Már ettől megdöbbent az ember. És mi is. hogy ezek hiteles bizánci császári öltözékek. Semmi sem lett belőle. amit itt ábrázolnak . Bradák Károly. amilyeneket ez a három uralkodó személy visel. Hogy tudniillik ezek az öltözetek le sem szabhatók (28. . jó. de nem érthetnénk meg. Nagyon elképzelhető.és földolgozó munkával kimutatta. Ez egészen a legutóbbi. a Bizánci Birodalom több mint ezeréves fönnállása alatt soha nem voltak forgalomban. és kiderült. mozaikképekről. könyvművészeti alkotásokról. Ma már teljesen el kell vetni. Nem érti az ember. Ez az első fölismerés. mi történt itt az 1780-as években. átlendül az emberalak túloldalára. Miért? Mert egy kiváló kutató.

melyik öltözetdarab a hümation. hogy tartani kellett volna a lebukástól. Hanem hova szánták? Természetesen előre. melyik a harmadik része . mert nem könnyű dolog ez. Nagyon lényeges a kérdés. hogy azért. Nem könnyű dolog. hogy ha egy újabb felismerés jön. század végi hamisítványok — márpedig ez a helyzet —. hogy beférjen a foglalatba? Kérdés kérdést szül. mert ezek után újra fel kell tenni a kérdést. akkor soha nem kerül vizsgáló szem elé. . a beavatottakat pedig meg lehet félemlíteni vagy meg lehet vásárolni. . hogy tudniillik Dukász képét eredetileg nem ide szánták. Ezért is ragaszkodnak annyira a tudósok a rigolyáikhoz. Akkor valóban megdöbbenhetünk: hogyan lettek ezek ilyen elképesztően elrajzoltak? És akkor ébred rá az ember. az összképnek pedig semmiféle ruhajellege nincs. Csak beavatott lehet. Hogy a viselet tökéletesen fölismerhető legyen: pontosan leolvasható róluk. mert ehhez meg túl kicsi lenne. a hiteles képeken a díszítő mintázat. hogy ha egyszer az uralkodó-képmások XVIII. például a szívminta. amit erre az esetre el lehet fogadni. Na de látni rajta a körül62 . vagyis nem lehetne kiszabni–megvarrni.felületet. másrészt meg nem lehetett közelről vizsgálgatni a Koronát. Mármost ha tudjuk. Hozzá kell szoknunk. és teleszórja vele a kiszemelt felületrészeket. az összes eddigit át kell alakítani. aztán megnézi. . És sajnos jobbára ilyenek termettek körülötte az új korban: megtéveszthetők. Előre már nem lehet. milyen a többi ábrán. . aki a hibát szóvá tenné. mert 1784 és 1790 között még nem volt annyira fejlett a bizantinológia. egy hálózatot kell újra tervezni. felismerés újabb felismerést. Egyetlen olyan vélekedés van. Most már ide se férne bele. megvásárolhatók vagy megfélemlíthetők. mert ott biztos helyen lesz. De azok megmaradnak a testtől független síklapocskáknak. melyik a másik része a ruházatnak. egy rendszert. De hátra nyugodtan tehetik. Ha hátrateszik ezt a képet. hogy a bizánci időkben mindezt mennyire pontosan meg tudták oldani akár egy kis pénzérmen is . akkor miért nem tudták úgy méretezni a Dukász-képet.

Egyértelmű . hogy az európai hatalmak bevették az orosz mesét. . És ezzel véget ért Bizánc anatóliai egyeduralma. más néven a malazgirti csata volt. És akkor értem meg. A lényeg az. Ő orosz nagyherceg volt ugyan. az öszszes európai hatalmassággal elhitette. de megírta. hogy miért éppen Dukász Mihály képe került ide. Ő erdélyi történetíró volt. És 1071ben. más kérdés. . Ez a mandzikerti. És csak akkor értem meg. egész egyszerű észjárással is ki lehetne következtetni. mert valószínűleg már ki is foglalták. az első császára Konstantin nagyherceg lett volna. hogy ők ezt a koronát akarták — és most már ki lehet találni. közvetlen trónra lépése előtt. és még a Monarchia idején élt. miért vannak kifoglalás-nyomok a Pantokrátorképen elől. Jancsó Benedek talán az egyetlen magyar történész. meg kell mondjam. Pontosan rekonstruálható az ördögi logika: igenis Dukász Mihályt kellett ide helyezni. 63 . mert Dukász Mihály 1071-ben került trónra. előrenyomult az orosz haderő. most nagyon lerövidítve a történetét. aki szóba merte hozni a Második Bizánci Birodalom ügyét. És ki lett volna az Új Bizánci Birodalom első császára? Minden készre volt tervezve már. hogy de facto már nem. Miért? Azért. Hangsúlyozom: itt a leírások nagyon pontosak. amelyikben a szeldzsuk török haderő teljesen szétzúzta a bizánci hadsereget. Nem is fogadták jól a könyvét. a már ismert tényekből következtetve — a Második Bizánci Császárság koronájává átsminkelni. Mert Dukász Mihály alatt jog szerint még a teljes birodalom élt. hogy ők nem fogják annektálni ezt a területet.metélés nyomait. elfoglalta a Krím-félszigetet egészen a déli csücskéig. volt az a csata. természetesen elfoglalta az egész — azóta Dél-orosz síkságnak nevezett — síkságot. de II. Mert tőle indítva óhajtották jogfolytonosan helyreállítani a Bizánci Birodalmat. ennek a tervnek a kiagyalója. Katalin cárnő. Nem is titkolták. Ennek a birodalomnak. Tehát ha ők a Bizánci Birodalmat Anatólia legkeletibb széléig akarják helyreállítani. akkor a jogfolytonosságot mikortól kezdve kell visszamenőleg érvényesíteni? És ennek megfelelően jelölni a Koronán? Dukász Mihálytól.

Oroszországhoz is tartoztak. ezek azért akármilyen ócska. Beljebb. tehát görögül nevezünk el dolgokat. hogy ezt a nyugat-európai hatalmasságok ugyanolyan málé szájjal vették komolyan és vették be. Katalin alapította hadi kikötőnek. orosz kaptafán alakított fordulatokkal. bejön egy Farkas Mihály. Ezek közül egyet biztosan ismerünk. görög udvartartás. Nem tudom. görög vezényleti nyelv van. Egy Babrak Karmalt hogyan adtak be Afganisztánban? Pontosan ugyanilyen módszerekkel. hogy Konstantin nagyherceg mellett görög nyelvű udvartartás legyen. 64 . de magyarul beszéltek hozzánk. és így tovább. a szárazföldön. és így tovább — ezeket ugyanott képezték ki. és hogy a Krím-félszigeten elfoglalt kulcsfontosságú városokat görög néven nevezték el. sem a brezsnyevi érában — egy az egyben ugyanezt a módszert alkalmazták.Még ahhoz is ragaszkodtak. Dehogy antik görög alapítás. és a mai napig beveszik. bejön egy Gerő. tehát a legutóbbi időkig. és ezek egészen Ukrajna megalakulásáig. Szimferopol ugyanezt a szerepet játszotta. hogy itt tényleg Második Bizánci Birodalom lesz. ismerős-e ez a móka? Az. Egy átlag mai magyar hallgató-néző megesküdne. hogy ez antik görög alapítás. És akkor miért görög neve van? Hát ezért. Elhitetni a világgal. eljátszották azt a bohózati tréfát. Bizony az oroszok szállták meg a Török birodalomtól elhódított területeket. A gond csak az. hogy bejön ide egy Rákosi. ez ma is hadi kikötő: Szevasztopol. hogy volt körülette egy kis hadsereg görög vezényleti nyelvvel. II. semmi újdonság nem volt se a sztálini érában.

hogy ennek a képnek ez az eredeti mérete. Jacának. ez a rövidítés jele. Mindenesetre ő ad egy hihetőbb magyarázatot is a Geóbitzász névre. nem mert teljesen szembeszállni ezzel a nézettel. bár becsületesen leírta. hogyan írták le a Géza nevet: Geicának. pontosan körvonalazva volt benne Konstantin szerepköre is. Konstantinosz Porphyrogenitosz leírásában. mégpedig hasonló a Gyulához. Itt egy körülmetélt képről van szó. A Geóbitzász még csak nem is emlékeztet ezekre. De vajon milyen alapon állítom én. Ez egy méltóságnév. miért nem. Ez ugyanolyan méltóságnév volt. hogy másodlagos az ő képe is a Koronán? Nagyon egyszerű. így aztán megmaradtak a névleírások.Hamisítások szövegben és képben Bármennyire nem sikerült is ez a terv. Itt egy körülmetélt Kónt látunk. Az utolsó zománcozott felület és az aranylemez széle között kell egy biztonsági sávot hagyni. miután minden Géza királyunk harcolt Bizánccal. tehát egy abszolút dilettáns valaki. a Jessze névvel direkt utalásul ugye Dávid apjára. de elfogadja azt. akit már említettem korábban. ezt egy orvosprofesszor találta ki 1790-ben. Pedig elég sokat írják le a Géza nevet. Meg lehet kérdezni. jól lehet ellenőrizni fölül az aranylemez szélén. vagy állítják a kollegák Konstantinról. hogy Bizáncban a Géza nevet sohasem írták le Geóbitzásznak. de még csak megközelítőleg sincs ilyen leírása a Géza névnek. Vagyis szóba se jöhet. Pedig nem is egyszer le kellett írniuk. Ezt az első óra első öt percében megtanítják a zománcozónak. hogy Bizáncban nincs ilyen. miért. amit máshonnan is lehet tudni. hogy itt Gézáról van szó. Nem ő találta ki. amit Gilasznak írnak le a bizánci kútfőben. Moravcsik nagy fenntartások közepette. ez alapkérdés. Geóbitzászé is. Jesszének. Tudjuk. A másik esetben. Zománcozott felület azonban ilyen közel nem kerülhet egy aranylemez széléhez. 65 . a Geóbitzász-képnél tudni kell. hogy akkor mit keres itt? A névvel foglalkozott Moravcsik Gyula is. mint amilyen méltóságnév a Gyula. De Moravcsik. hozzáteszem. A képen az o betű fölött látunk egy vízszintes vonalat.

Moravcsik Gyula nagyon alaposan összegyűjtötte az összes ránk vonatkozó adatot — még azt is. de még az Árpád-kor alatt. Egyszerűen nem igaz. hogy ezek szkítáknak is neveztetnek. hogy azok tényleg teljes kontingensükben magyarok voltak. hogy ránk vonatkozik-e — ebben a türknek. hogy már Kedrinusznál — ő Cedrinusnak mondja — Cedrinusnál már lehet olvasni. és még az sem biztos. amikor Geóbitzászt azonosítja Gézával. hunoknak is — maguk a bizánci kútforrások írják le mindezt görög nyelven. hogy Turkiának nevezik Magyarországot.tehát egy hercegi–hadvezéri méltóság török elnevezése. hogy nem emlegette Magyarországot. és a későbbi időkben. Itt most megint a csúsztatás iskolapéldájával találkoztunk. Most esik ki ugye a kis Móricka a padból: ő tudja. Türköknek nevezik a magyarokat a honfoglalás előtt. Megint etetnek bennünket kétszáz év óta. hogy Turkia Magyarországot jelenti. hogyan kerülhetett rá 1780 és ’90 között egy Geobitzász feliratú zománckép a magyar Szent Koronára. És a megnevezés egyre inkább húzódik lefelé. Magyarország királyát elég sokféle néven emlegették Bizáncban. mint Magyarország megnevezése. amely szemmel láthatóan a Második Bizánci Császárság koronájává lett átsminkelve? Gondoljunk csak bele. Amikor később. Nem szerepel Turkia. De később mondják. Direkt utánanéztem ebben a nagy Moravcsik-műben. ami azt jelenti. Geobitzász — ha ezt méltóságnévnek veszem — azonnal elárulja. még csak nem is szerepel benne Kedrinusz. 66 . de ez nem igaz. az már csak Erdélyre és a közvetlenül hozzá kapcsolódó déli részekre vonatkozik. Ugyanis annak idején ez a Weszprémi István nevezetű orvosprofesszor. De Turkiának Magyarországot nem nevezik. kapásból leírja. szkítának vagy hunnoinak nevezett népeket. Tehát Turkia hívő vagy hűséges királya nem jelentette soha Magyarország királyát. azaz „hívő” vagy „hűséges királya Turkiának”. A felirat pedig egyértelműen elárulja. hogy „pisztosz králész Turkiasz”. tehát a honfoglalást követően írnak Turkiáról. ami bizonytalan. de így nem. gyakorlatilag Boszniát jelenti. Keresem az Árpád-kori forrásokat.

a Kón-figura alsó karja túlságosan rövid.ennek az új kreációnak. kép). egy mesterséges állam-tákolmánynak a lakossága túlnyomó részt milyen nemzetiségű volt? Török. És hogy a fogás-helyig föl tudjon jönni a keze. nem tud mást csinálni a készítő. ennek a könyöke alul mélyen túlnyúlik a mellkép alsó vízszintes vonalán (27. Vagy föltételezem. Ha én azt akarom megállapítani. el kell törnie az alkart. de a válla meg ehhez képest nagyon magasan van. Ahhoz képest. Ez most egy kissé oldása lesz a nehezebb témáknak. illetve „hűséges” tisztségviselője. századi mester. hogy nem eredetiek. hogy meddig kellene eljönnie a kéznek. Igen ám. Különben ilyen elméretezést nem csinál — a Kón-lemez például ma is alig fér bele a foglalatába. miért kellett éppen ezekre a képekre fölcserélni az eredetileg itt lévő képeket. és különösen azt. Ennek valamilyen képviselet mindenképpen kellett. hogy nem lehet rendesen ráhajlítani a foglalatot. Arcot hamisítani nagyon–nagyon könnyű. hogy ez egy gibbon. hogy egy felső kart hogyan hozok át az alsókarba. És alighanem ez volt a Jeovicsász-képviselet. aki ezeket készítette. létrejöttének történelmi körülményeit. hogy ezt az áthozatalt nem tudja megoldani a XVIII. Mert az. az öltözékük egyértelműen bizonyítja. A legnehezebb pedig egy fogó kezet kihajtogatni. tehát a főemlősnek egy sajátos válfaja. hogy nem kell ezt 67 . ami azt jelenti. akkor soha se az arcokból induljunk ki. hogy egy statiszta alulról benyomja neki ezt a jelvényt. El is töri (26. A másik esetben. nagyon nehéz dolog. Geóbitzaszéban ha megnézzük a kezet. Ha tehát nem ismerjük a Második Bizánci Birodalom etnikai összetételét. Fölül még látszik. Nevezethető ez még embernek? Két eset van. Mint az új birodalom „hívő”. De kezet. hogy valószínűleg nem igazán magas szintű mesterségbeli tudással rendelkezett az. és bizonyos utólag eszközölt kurtítási eljárás is. Az abroncson lévő két kép esetében jól lehet látni. vagy azt mondom. hogy egy zománckép eredeti-e vagy hamisítvány. „Králész” néven ő lehetett a török etnikum vezetője. Még egy apróság: nézzük meg a kezeket. kép). akkor elképzelésünk sem lehet arról. Erre mondhatjuk.

aki csinálja. Hát mondjuk én ritkán csinálok ilyet. kép). mert ugyanakkor a kéz mérete nem illik a fej méretéhez. mint a másik két cserélt képnél. egyik–másik kéz itt egy Contergan-gyereknek is túl rövid lenne. hanem ez a kéz a Szent György-képről van lekopírozva. Ha megnézzük. és annak alapján készül el az új mű. hogy hiszen ennek a Dukász-képnek nem is önálló a keze. Döbbenetes az eredmény. Amikor valamit többszörözni kell. Egyébként alkalmazunk ilyen módszert ma is. hogy ez nem stíluskér68 . És így jött létre . Dukász Mihályét. Mint tudjuk. Csakhogy azokhoz képest a fejméret itt sokkal nagyobb. A cserélt képek mestere pedig nem tudja megoldani. amíg elérkezett a kézig. Ezek ugyanis rekeszzománcok. Engedelmet kérek. és ezt a hiteles. Az említett feladványokat ugyanis az összes többi esetben meg tudják oldani a művészek. akkor itt az úgynevezett halmazati bűnesettel állunk szemben (28. az a bizánci stílusban sincs megoldva. . Vagyis mindegyiket valahonnan leszedték. igazolva láthatjuk. Ebből adódik az aránytalanság. ez egy stílussajátosság. És itt figyelt föl rá ugyanaz a Bradák Károly. Ha megnézzük a harmadik képet. Ez azért különösen feltűnő. és azt én levehetem másról is. amelyek a cserélt képeken láthatók. De van. És az egésznek egyfajta gyűrűsféreg-szerkezete lett. És ettől ez a sok idétlen mozdulat. Bradák Károly barátunk ezután természetesen megnézte a másik három kezet is. mégpedig változatosan. Tudniillik tessék megnézni: itt legalább háromszor kellett eltörni az alkart. Ami nincs megoldva. . ezek a zománcképek rekeszhajtogatással készülnek. Egyetlen módszer maradt: a hiteles képek kezét egy az egyben áttenni. Először a rekeszrajzolatot kell megcsinálni. Ilyen nincsen. ha lusta vagyok. A kéz mérete ugyanakkora. mert azért ne felejtsük el. eredeti képek pontról-pontra bizonyítják. akit már említettem. hogy az eredeti képek hogyan oldják meg ezeket a feladványokat. nem az. egy az egyben. Magyarán szólva 1790ben nem tudtak bizánci módra kezet rajzolni.ilyen szigorúan venni. akkor levesszük a mintát. Egyetlen egy önálló tervezésű kéz sincs közöttük.

A három megoldás a hiteles. De azt is tudja. mint annak idején a féderes kocsikon a rugózó rendszer. ne felejtsük el. A harmadik esetben pedig orvos szentek jelennek meg. itt arkangyalokról van szó. ezek harcos szentek. hogy ez a forma lefelé fog majd jönni. eredeti zománcképek esetében három különböző átfordítást ad. akkor neki már a felkar indításánál el kell kezdenie szoktatni a szemünket. Gyönyörű. A teljes fordulat az első képpárnál egy rejtett indíték után nyilvánul meg. Ezeket a kezeket nem kellett eltörni. hogy a spirállal lehet igazán visszakanyarítani a formát. A második esetben a teljes pályaképét látjuk. amikor a laprugó hintáztatja a szemet. hanem formailag is mérhetetlenül alatta marad az eredeti képeknek. olyan. három szinten háromféleképpen megoldott átfordítás történik itt a függőlegesből a vízszintesbe. vagyis a három uralkodó-képmás nemcsak tartalmilag nem illik bele a sorba. Három szinten. Itt. ahogyan ezt elintézi. hogy a cserélt képek. 69 . Ez a csuklónál van. tessék csak megnézni. hogy ha el akarja hitetni velem. Egészen fantasztikus mesterségbeli tudásról van itt szó.dés. mint a másik. inkább a tartalmi rész felé mennék tovább. de mindannyiszor csodálatosan járnak el. Ez egy spirális mozgásrendszer. Nem kell eltörnie a kezet — ténylegesen a visszahajlás mozdulatát adja. hogy a válltól a kézig egyetlen végtagról van szó. Nem akarom tovább részletezni a dolgokat. Csak azt szerettem volna érzékeltetni. három sorban három különböző módon. Az eredeti képek mestere is tudja. egyik zseniálisabb. ahol nagyfokú változást lehet a kézen jeleníteni. Eltört a csuklóm? Dehogy! Megtalálta azt a pontot.

Ez azt jelenti. hiszen rá hat közvetlenül a Szent Korona. Ezért nagyon fontos. Az emelet a teremtő erő forrásához való közelség alapján minősült felsőnek. hogy a két arkangyal fölcserélhetetlen. Ennek megfelelően a bal agyféltekén keresztül meg a gábrieli tulajdonságokkal. A jó hírnek — görögül euangelion — tehát jó hírnek a közvetítői. ezeknek a tulajdonságoknak a földi elosztása a feladatuk. A föntiek még inkább az elosztó központtal. Ezek az arkangyalok. Itt most a továbbiakban mindent az uralkodó személyéhez kell viszonyítanunk. azoknak pedig. hogy egy hatás közvetlenül a középről indult el. A két arkangyal 70 . ez az uralkodó jobbja felől van.Arkangyali kettősség az abroncson Az alsó koronarésznek a képrendjéről van szó ugyanis. meg kell szűrni őket. a teremtés központjával vannak közvetlen kapcsolatban. hogy a jobb agyféltekéje révén — közvetlenül és elsődlegesen a szentmihályi tulajdonságokkal van vezérelve. kép). és már itt elkezdődik egy polarizálódás. de belenyúlik a felső részbe. akkor nincs mese. mert különben beáradnak a földre. a felső koronarészen emeleteket és emeleteken belül párosokat találtunk. hogy a jobb keze felől — ezt úgy is mondhatnánk. Mert ott már földközelben vagyunk. Az alsó szintre érve nagyon szépen lehet látni. akik alul vannak. az mindjárt két üzenet-közvetítőre tevődik át. De elválaszthatatlan is egymástól. a balja felől pedig Gábriel. hogy az elülső Pantokrátor képe az alsó részhez tartozik ugyan. és rajta keresztül hat az általa befolyásolt világra. Ez azt jelenti. Az egyik oldalon Mihály (29. és ha emlékszünk még. illetve alsónak. hogy a föld felé való közvetítés legyen méltó és korhoz illő. Mert ha ezek a földre szállva veszélyessé válnak — mint Bertalan vagy Tamás esetében —. Ami rajta keresztül jön felénk. és ezért kell itt szűrni a tulajdonságokat. és egy sajátos eloszlás révén érkezett le földközelbe. Szembenézetből ez természetesen pont fordítva adódik. Ez azt jelenti.

Ez azt is mutatja. És nem akkor kell visszametszeni. És itt nagyon fontos. amelyik az Apokalipszis könyvében kap hangot. amikor is a Sátánt az égből leveti a földre. Ha én ebben bármilyen engedményt teszek. mert Gábriel az Annunciáció angyala. mert piszkosnak tartja. akkor mit történik? Az. hogy jön a jó hír. abból is erre következtethetek. akármilyen jó az a hír.egymást kiegészítő tulajdonság-kettőst ad. hanem azért. mert nem az ő feladata. és 71 . miközben testet ölt a Földön. A legnagyobb jószándékkal is hibákat követünk el — olyan nincs. Miért mondjuk. hogy a magyar királyság mindenféle eligazító jellegű hírt közvetlenül felülről kap. és jönnek a hiénák. csakis egymással egyensúlyos. de ennek felel meg az a szentmihályi feladatkör is. hogy nem. jön a jó hír. kerüljön ez hátulra. Vagyis egy információ formájában teremtőerőt hoz be a világba. és visszaélnek vele. Ilyet Gábriel sohasem csinál. Ez tipikusan szentmihályi feladat. jöjjön ide helyette valami szimpatikusabb lény. amely tulajdonképp nemzésértékű. Miért? Azért. Ez fejeződik ki a paradicsomi kiűzetést végrehajtó szentmihályi feladatkörben. óhatatlanul torzul. vagyis Jézus. mondjuk Rafael. ezt állíthatom. hogy észrevegyük: egymást kiegészítő. amikor az értelmezés első szintjénél vagyunk. Nem azért. hanem rögtön. de ha csak a képrendet vizsgálom. túl sok itt a vér. Mi történik Mihály oldalán? Ha én a Földre információt hozok le. vagy menjen a csudába. hogy Gábriel a jó hírrel hoz be egy olyan új magot az emberiségbe. vagyis szakrális királyságként működik. magasabb szintre kerülhet. hogy nekem büdös ez a Szent Mihály. hogy nemzésértékű? Azért. Ez az az örömhír. kiegészítő kapcsolatrendszerben tud működni. Egy gábrieli jó hírt hozó szerepnek óhatatlanul meg kell hogy feleljen egy. Ezeket a hibákat vissza kell metszeni. de a kettő csak kéz a kézben. tehát azt mondom. amikor a világ már lángba borult. a mégiscsak bekövetkező rosszat bizony véresen viszszametsző szerep. ha hajlandó majd ráhangolódni. amitől az. mert kilenc hónapra rá születik meg az Ember Fia. Ez a Korona alakjából is következik. amely teremtőerő magasabb szintre emeli ezt a mostani emberi létformát. Nagyon lényeges.

ami első közelítésben úgy tűnik. ez megint olyan dolog. De ha tudom. Vannak ott fehér kövek ma? Nincsenek. Keresztény fejedelmeket kell ott keresni. Snassz eljárás — mondhatnánk pestiesen. Tetszik tudni. aranyszövéses a kesztyű. Na és mi a konklúzió? Révay Péter hazudik. Egyébként ha valaki megnézi ma a Koronát. ismerős-e az ügy? Vissza kell metszeni. ez nem a Korona ötvösremek voltához illő megoldás. Lám. mit is mondjak hirtelen — legfeljebb kerekes kutakhoz használnak. és éppen ő írja le. akkor itt energiaáramlás vagy nagyon veszélyes körülmények között.elkezdik árusítani. hogy a felesleg itt. Az eset meggondolkoztató. hogy milyen volt a Korona állapota az ő idejében. hogy valaha is négy arkangyal lett volna a magyar Szent Koronán. Ilyen láncot nálunk — nem tudom. Nem tudom. hogy hazudik. Most fele részben elfogadni Révayt. még az is. már ebben sem lehet neki hinni. aranyszövéses a saru. hányan élnek ma egy ilyen jó hírből? Hogy érthető legyen. hogy már nem is tudom kommentálni. akkor azt is tudom. mintha zörögnének — látszik. hogy itt egy megbízhatóan szigetelt rendszerről van szó. másik felében meg azt mondani. hogy nem igaz. a csüngőkön nyugodtan levezethető. tehát nagyon jól vezető alaprétegen — a Korona-testen — sajátos elosztásban áramlik végig az energia. hanem fehér kövek sora. Révay Péter leírja. Na de hát eredetileg jól visszakövetkeztethetően — és ez a szövegéből egyértelműen kiderül — itt nem lánc volt. aki látta. hogy kik voltak ott. Révay Péter leírja. aranydrótra fűzve. nincs mese. azoknak a csüngőin. csak nem nevezi nevükön mindet. amelyben egy arany. mert ha én a láncokat a mai állapotukban veszem. ami eltér a mai állapottól! Mert ezt ő leírja. Aranyszövéses a palást. Ahogyan az a hátsó két császárképen is látszik. Révay Péternek minden adata meggondolkoztató. tehát szabályos védőöltözékben van a ko72 . ezek a láncok olyanok. Ő fehér kövek sorát írja le a csüngőkön. Dehogynem lehet! Éppen ebben kellene igazán nagyon hinni. hogy nem valók a Koronához. vagy sehogy sem tud bekövetkezni. semmi nyoma nincs annak.

A legtöbb energetikus. A Dukász-kép kinagyított részlete egyértelműen elárulja. Ez volt az a nagyszabású vizsgálat. baloldalt viszont mintha egy félholdalak lenne. Az átszúrás csak az ezt követő időben történhetett. körte alakú nyílás van egyenletesen körülperemezve . és ott. Vagyis a Révay Péter-féle leírásoknak ebben a tekintetében is érdemes hitelt adni. ahol nagyon jó minőségű rajzok részletezik a Szent Korona képeit. ugyanez az egyenletes fölperemezés látható. mindegyik megvan ma is. amely a belső oldalával illeszkedik a glória külső pereméhez. Franz Bock a Dukászlemezt még úgy jeleníti meg. Egészen pontosan látható rajta. belül is föl van peremezve. ez nem kicsi munka. . hogy ez a lánc alkalmatlan rá. mert ekkor készültek a Koronáról jó minőségű fényképfelvételek. amit soha eddig 73 . mert egy köralakú lyukat körbeperemezni aránylag egyszerű feladat. és a nagyméretű nagyítás is. Az 1850-es évek második felében ez utóbbi. Húszon felüli számú. 1857-ben megjelent egy olyan kiadvány — Franz Bock munkája —. ahogy mentünk föl a lépcsőkön. ahogy ma is. A mai állapotban viszont nem. az üvegnegatívja is. huszonkét–huszonhárom felvétel készült. ezek kétoldalt ki voltak állítva. a feleslege nyugodtan levezetődhet. Dukász képe külön is megvan (34. Azért gondoljuk el. félhold alakú lyuk még nem volt átszúrva. mind ott akad meg. hogy jobboldalt. Amikor hazatért a Korona 1978-ban. akkor egy darabig a Nemzeti Múzeum lépcsőjének oldalfalain — mert akkor még az emeleten volt kiállítva —. hogy nemcsak a ma is ott lévő. nem mászik bele. De nem az eredeti.ronázott személy. mert olyan dolgokat lehetett rajtuk tanulmányozni. Perdöntő jelentősége volna az 1880-as felvételeknek. kép). aki aztán könyvet is írt a Koronáról. Egyszerűen leesett az ember álla. akivel ezt a kérdést legalább húsz éve folyamatosan tárgyaljuk. Na most. Ez a lánc tényleg. Miután ez az energiaáramlás elvégezte a maga dolgát. hogy a császár glóriája át van fúrva. . de egy körtealakot egyáltalán nem könnyű. amelyet Ipoly Arnold püspök és akadémikus vezetett.

Ami viszont az egész ügyben a legfelháborítóbb. hogy adja ide akár csak egy tévéfelvételre is. minden valószínűség szerint 1880 és 1916 között. hogyan működik itt egy elhárítás. a foglalat egyszerűen megreped alul. A sorja ott van. Mit mond ez? Azt. tehát a Jakab-kép ugrik hátra. soha többet nem állították ki. ami bizony átmegy Tamás lemezén is. De hogy erre miért nem lehetett akkor rájönni. amikor ez tényleg óvodáskori felismerés? Ilyen fokú barbárságok történtek a Koronával. a sorja ma is éles. hogy itt nem lehet megfogni. kép). hogy sohasem volt benne szögecs. ott van a sorja. és ami a legfontosabb. A túloldalon pedig. Lehet látni.nem emlegettek. átfúrták ugyan szögeccsel. Az első átrendezésnél azonnal levették őket. mert akkor vagy a felső rész. hogy fúrtak. És ez az átfúrás az. akkor meg az el is pattanhat. tehát a keresztpánt-lemeznek a belső oldalán. és a legagyafúrtabb módszerekkel se sikerült rábírni a Nemzeti Múzeum vezetőségét. mind a kettő. vagy pedig a Dukász-kép dől rá. és akkor az egészből egyfajta légiós sapka lesz. Ahol nincs sorja (35. amikor még nem fúrtak. és a bambák akkor jöttek rá. Mert minden fúrás után marad sorja. Megfúrták. ott elfelejthetjük azt. de ezt a szögecset soha nem működtették. 74 .

hogy a magyar királyhagyományban ez volt Demeter igazán fontos szerepe. A hátsó oldalon pedig két orvos-szent van (32. győztesen tudja megharcolni. másik oldalon Szent Demeter (31. és ezeket már igazán helyénvalónak érezhetjük egy koronán. és ezzel átkerültünk a hátsó oldalra. Lefogott állapotból. amit már Mihály és Gábriel esetében megfigyeltünk. hogy egy koronán. Az első vonalban az üzenethozók kettőse jelentkezik. Ez az a pillanat. Folytatódik ez a kettősség. Honnan tudjuk ezt? Onnan. azt csinálja egy emelettel lejjebb György. kép). tehát a jó hír bevitelével olyan helyzetbe hoz egy gladiátort. Gábriel szerepköre pedig Demeterben él tovább. és azt mondja: azt még el tudom képzelni. mert ezek után megint fejedelmi személyek jönnek. Azt is el tudom fogadni. hanem térítéssel. amikor leáll az ember. ha középütt ott trónol a Pantokrátor Krisztus. kép). Egyik oldalon Szent György (30. különösen. mert hát valahogy meg kell védeni az országot. amikor börtönből térít. és ráadásul az Anjou Legendáriumban is ez hangsúlyozódik. Tudjuk. A másodikban a harcosok kettőse. kép). Mert Demeternek az a szerepe érvényesül itt.További képpárok és a magyarság gyógyító szerepe Menjünk tovább. Pedig fontos lenne. kép). sárkány formájában. hogy ott van a két harcos szent. A teljes képsor alul egy nagyon szép tiszta rendet ad. Amit Mihály csinál a legmagasabb szinten. Egyébként semmi okunk sincs. Nem ő maga harcol. A kettősség. hogy az a hit harcát eredményesen. egy uralkodói fejéken két arkangyal legyen. hogy rengeteg ábrázolás maradt fönt erről a térítő szerepéről (36. 33. csak ő már földi körülmények között.. itt is folytatódik. hogy kételkedjünk Révay Péter leírásá75 . egy uralkodói fejdíszen — két orvos? Nem lenne elég egy? És egyáltalán: miért orvos? Nincs fontosabb beosztás? Pontosan ezeket a kérdéseket nem tesszük föl. Ugyanazzal a Sátánnal harcol. De mit keres itt két orvos? Mit keres egy magyar koronán — egyáltalán egy koronán.

Olyan ajándéka van ennek a nemzetnek. Itt nem tudok egy követ eldobni. ami a legkézenfekvőbb. amit igenis használni kellene. De ne tekintsük ezt olyan magától értetődőnek. milyen ajándékokat kaptunk? Itt a szervezők közt akadnak olyan jeles személyek. Ez azt jelenti. mert amikor átjövök a hátulsó oldalra. Ennek a nemzetnek ez a fő feladata. ami alatt gyógyforrás van. akinek gyógyító képessége van. Örkényi Tibor — én is hadd bókoljak nekik. és ha én itt eldobok egy követ. csak mi már tudjuk: ők nem lehettek azok. hogy arra jövünk rá a legnehezebben. hogy akkor már azt kell jeleznem valahogy. Utána. ott a helyük. És most ehhez milyen segítséget. És ezt más nem kapta feladatul. Mit jelent két földi uralkodó és köztük–fölöttük . természetesen. hogy ez a feladatod. mint Géczy Gábor vagy egyik munkatársa. minden tanultság nélkül és automatikusan véghez kell vinnie ennek a nemzetnek. mint a Kárpát-medence. az biztosan olyan embert fog eltalálni. Azért. hogy nincs még egy olyan területe a világnak. Mert az összes többi végeredményben ezt szolgálja. . Franciaországban dobálhatok ám hétszámra. De mit keresnek itt az orvosok? Borzasztó.ban. Így teljesen érthető képrend bontakozik ki. hogy az ne olyan helyre essen. akkor állandóan kapja a pofont. hát Magyarországnak ki a Reginája? Szűz Mária. amit mindenképpen. És a magyar Szent Korona nagyon keményen figyelmeztet rá. Ezt megint értjük: uralkodói fejdísz. . szervező munkájukkal. Minden létező tekintetben beteg az emberiség. akinek a beszámolójában szintén „keresztyén császárok és királyok sora” szerepel. És a legmagasabb szintű feladatul. és akkor lecsatolják róla a 76 . akik most vannak rajta. akkor én már az ösztönvilágnak a területén járok. Nem vetted észre az emberiség betegségét? Akkor vak vagy. Nincs ehhez fogható semmi más feladatunk. És ha nem erre építi rá a működését. vagy még nem tud róla. Már réges–régen figyelmeztettek előadásaikban. kettejük között és egyben fölöttük eredetileg ott volt Szűz Mária. Vagy már tud róla. És az micsoda? Az emberiség bajainak az orvoslása. csak ez a nemzet.

ahhoz olyan mentalitásra kellene visszaszokni. Mert semmi másfajta indikációt nem kapunk a Korona programjából. a keresztpántok feladata. talán nem is elsősorban azt. 77 . De hogy ezt hogyan lehet orvosolni. tessék eszerint élni! És ez nemcsak a fizikai. mára olyan katyvaszba juttatta magát az emberiség. Nagyon lényeges. csak ezt az orvoslást. az abroncs. ahol elszórakozhat a számítógépével. Földi szinten — hát ebből már nyilván lehetett érzékelni: a földi működés szintje az alsó koronarész. amíg még egyáltalán tud szórakozni vele. hogy csődbe ment — habár ezt számítógép nélkül is pontosan tudjuk. jön a harmadik Trianon. ez a gyógyító képessége nincs meg más nemzetnek. akiknek a gyógyítást mint küldetést földi körülmények között kell foganatosítani. Ez az a fázisa a Korona működésének. amikor csak a racionalitás. aztán a másik részét. Mert az úgy.gyógyvizei egyik részét. illetve biológiai értelemben vett gyógyítást jelenti. minek nevezzem hirtelen. Csak itt most ez Szűz Mária. keresztpántok nélkül csak embernek ember által való irányítására képesít. amit mi most próbálgatunk a Koronánkban tetten érni. Onnantól kezdve az nem egy szakrális uralkodó koronája. Miért? Mert megint közelítünk egy Isten-közeli személyhez. Abban a pillanatban. abból se tanultál. illetve magának az energiának a lejuttatása a felső koronarész. Sőt. hogy leemelem a felső részt az alsóról. ezek a gyógyító adottságok nincsenek meg máshol a világon. Itt már fejedelmi személyekkel találkozunk. akkor jön egy újabb Trianon. hogy tudjuk ezt. Igenis meg kell tanulni . kapok egy államelnöki sábeszdeklit — nem tudom. és az égi utánpótlásnak. Éppen ezért nem szabad hagyni. . Mert ennek a gondolkodásmódnak az a csúcsteljesítménye. Azzal az eszement kombinációval. hanem inkább a szellemi jellegűt. Majd ki fogja mutatni neki. ami után természetesen már megint csak fölfelé indulhatunk. Semmi mást nem kell foganatosítaniuk. hogy széttépjék. csak a formállogika számít. .

Ugyanúgy nem nézhetnek ki. és az egyiket mondjuk fél évszázaddal korábban. hangsúlyozom. más szóval ugyanolyanra nem lehet formálni egy felső koronarészt. mert az egyiket Kamcsatkán csinálták. és még el is várná. semmiféle bizonyíték nincs. hogy tulajdonképpen miben is különbözik a felső rész az alsó résztől? Mert az. egy abroncsot. Tényleg jelentősen különbözik. hogy egy Trabantnak a felső része. de nem azért. Erre. mint ha nekem mondjuk azzal kezdene valaki érvelni. ami önállóan egyáltalán nem szerepelhet korona78 . hanem azért. egy boltozatos keresztpánt-rendszert. egyikünk sem veszi komolyan. akik azt mondják. és ezeken belül kétségtelenül és ténylegesen vannak különböző. Tehát az első ráindulás már eleve hibás. hogy ez nyomós érv lehet a különböző helyen és időben készülés tekintetében. mintha ezek bizonyító erejűek volnának. egymástól lényegesen elütő vonások. hogy a felső rész és az alsó rész lényeges dolgokban különbözik egymástól. Teljesen egyetértek azokkal a kollégákkal. kétszáz év távlatában. hogy ez imponáljon nekem. mint a másikat. mint egy alsót. jelentősen különbözik a kerekétől. Ez körülbelül olyan súlyú állítás — nagyon durva lesz a hasonlat —. mondjuk a karosszériája. Teljesen nyilvánvalóan más a funkciójuk. Semmiféle bizonyító erejük nincsen. hogy alakilag mások — gondolom. hogy tudniillik a két részt máskor és máshol csinálták. hogy máig „corona latinának” neveznek egy olyan részt. Érdemes részletesen taglalni. amelyek kétségtelenül megvannak a Korona felső és alsó részei között. Kizárólag ezeket a különbözőségeket hozzák föl. Azokat a kettősségeket.Bölcsesség és hatalom — a nemzet koronázódik Két különböző emelete van a Koronának. Ezért nevetséges az. a másikat pedig mondjuk New York környékén. mintha ezekre egyetlen magyarázat lenne. makacsul és teljesen szajkó módjára azzal ismertetik nekünk kétszáz éve folyamatosan. mert más a funkciója.

érdemes a képeken vizsgáztatni. hogy a bizonyítás első lépéseként legalább szedje rendszerbe. mert ennyire hangsúlyos a képek szerepe. amelyet egyáltalán össze lehet vetni vele ilyen tekintetben. hogy ne ezek legyenek a dominánsak. hogy miben is különböznek. hogy azok a szórványos utalások. és utána már egyenként a felsőről meg egyenként az alsóról igazán érdemlegeset nehéz mondani. Az kérdezhető meg. De a mai napig makacsul így írják le. Éppen azért. sem művészettörténész. A különbségeket — nagyon érdekes — kétszáz év óta még egyetlen kutató. mert hiszen ezeken belül eléggé konvencionális a rend. tehát nem rendszerezte. és nem tudom olyan szögből nézni. hogy „corona latina”. a felsőről az alsót. Mindez azt jelenti. Azon összesen négy zománckép van — ráadásul az átkötő tagozatokon. sem történész. De hogy az egésznek egységes képrendje lenne. hogy ez kétségbe vonható lenne. eszükbe sem jut. Csupán egyetlen kérdés marad nyitva: érdekel ez bennünket vagy nem érdekel? De olyan nincs. Nincs még egy olyan korona. És ez egyáltalán nem általános. ugyanis ezzel a tizenkilenc képpel. amelyen. a fő hatástényező a zománckép lenne. Egyetlen koronát ismerünk. vagy „latin korona”. amelyek a hivatalos koronakutatás vonulatában egyáltalán tör79 . hogy a magyar Szent Koronának képi üzenete van. sem régész nem részletezte. tehát nem is a fő nézetekből láthatók.ként. hogy miben is különbözik a felső rész az alsótól. Ehhez először is azt kell tudni. Egyébként hozzáteszem. akárhonnan nézem. hogy a magyar Szent Koronának a hatástényezői közül megkülönböztetetten fontosak a zománcképek. Ezeken az előbb már végigszaladtunk. és ennek is volna üzenete. Az ember elvárta volna. milyen óvszert szednek? Mert ez tényleg fölvethető. mint egységes képrenddel makacsul nem hajlandók foglalkozni. A magyar Szent Koronán csak figurális zománcképből tizenkilenc van. ez a német–római császári korona. miben különbözik a felső rész az alsótól. Előbb leválasztják az alsó részről a felsőt. hogy vajon miért nem érdekli ez a vele foglalkozókat? Hogy tudják megállni.

drágaságom? Hát azt. megmondtam”. Nyugodtan készülhetett Magyarországon is. Erre szoktak kiesni a padból az örömtől azok. hogy valami görög nyelven fogalmazódik. hogy a felső rész összes képén latin nyelvű a felirat. tehát jön a következtetés hivatalos részről. illetve az alsó koronarész esetében. hogy Bizáncban készült. ez folyik belőle. csak komolyan veszem: valóban a képek jelzik a leglátványosabban. megnyitjuk a csapot. hogy miután az alsó részen görög nyelvűek a feliratok. hogy utólagos —. hogy „na. Semmiféle más származtatás elő se fordul a hivatalos vonulatban. hogy görög felirat van egy tárgyon. Ebben nem én töröm az utat. hogy az a Bizánci Birodalomban készült. egyáltalán nem biztos. tehát csak a bizánci császári műhelyben készülhetett. Az. egyáltalán nem jelenti azt. mert császárábrázolás van rajta. ez csak ott készülhetett. a legkézenfekvőbb. akik már eleve ebből indulnak ki. Érthető? Hazamegyünk szépen. Ez nem elég érv ahhoz. A felső koronarész latin nyelvű — ami a feliratait illeti —. azok is a képekre hivatkoznak. amelyiken görög nyelvű szöveget találunk? Ezek előbb Bizáncban íródtak. ráadásul mindegyikkel külön–külön találkozhatunk is elvétve. mert császárábrázolás van rajta — senkit nem érdekel. hogy itt kétféle közlésmódról van szó a felső. Szeretném megkérdezni: az alapítólevél. ugye. hogy elfogadjam: Bizáncban készült. ez pedig a Bizánci Birodalom. és nagyon tanulságos mind a négyféle szempont. Mik ezek a különbségek? Négyféle szempontból különböztethető meg a felső és alsó koronarész. ahol a hivatalos nyelv görög volt. Na és mit mondtál meg. Ezt először teljesen általánosságban hadd szögezzem le. görög nyelven . ezek kétszáz éve bebetonozott nézetek: az apostolképek valahol Nyugat-Európában 80 . amelyik a Veszprém-völgyi apácáknak szól. Az első. . és úgy hozták ide őket? Ne legyünk már naivak! Attól. Az alsó rész összes képén pedig görög nyelvű. Bizáncban készült? És egy sereg további emlék Magyarországon. Ez a Bizánci Birodalomban készült. .ténnek ez ügyben.

Csak akkor. hogy a középkornak már az első évezredében. méghozzá Radó Polikárp latin nyelvű Enchiridion Liturgicum-ából. Például a templomszentelésnél és a papszentelésnél. csak az. igaz. mégpedig nagyon szép. 1984-ben már leírta. hanem a görög a bölcsesség nyelveként. aki nemzetközi szaktekintély volt a maga idején. Mert a bölcsesség csak embernek ember által való igazgatására képesít. Ezek tehát semmiféle bizonyító erővel nem rendelkeznek. Ez a Korona alsó részén érvényesül — de ettől én még nem vagyok szakrális király. amit bevethetek. nem lehet fölcserélni az egymáshoz képesti helyzetüket. hogy arra a legjobb hatásfokkal. hogy papszentelésnél a legutóbbi időkig mind a két nyelven minden fontos szöveget végig kellett mondani. Ettől én még legföljebb egy jó államelnök vagyok vagy egy annak megfelelő bölcs 81 . aki ezt vallja. gazdagon adatolt érveléssel. Felvetésként természetesen elfogadható. Ne tessék mondani! És a Kárpát-medencében? Folyamatosan használták mind a két nyelvet. Így meg lehet oldani bármilyen vitás kérdést. De csak úgy. A kettő hierarchikus viszonyban van egymással. akkor a legmagasabb elérhető erény. Ennek a nyelve pedig a görög nyelv. Olyannyira általános. Mindenesetre ugyanaz a Kovács József. Mert az egyik nyelv a bölcsesség részéről fogalmazta meg a legfontosabb hittételeket. akinek a nevét már kétszer is említettem ma. Ez általános gyakorlat volt. Ha én a saját szintemen akarok igazgatni embereket. és nem marad más a porondon. annak a derekától kezdve egyházi gyakorlatban a legfontosabb szakrális cselekményeknél a kétnyelvűség kötelező volt.készültek. mert ott volt hivatalos nyelv a latin. hogy a kétnyelvűség a középkori egyházi gyakorlatban nem Bizáncra vagy Nyugat-Rómára való utalásként szerepelt. mind a kettőt eredetiből idézi. ha minden más vélemény képviselőjét kiirtom. De hát el kellene most már kezdeni a bizonyítást! Mert ez eddig csak egy felvetés volt. Ebben nagyon pontosan leírja Radó Polikárp. Mind a kettőre hivatkozik. az a bölcsesség. a másik pedig a hatalom részéről — ez két különböző megközelítés. a latin pedig a hatalom nyelveként.

Ember embert nem jogosíthat föl arra. ha legalább az államelnökeink idáig eljutnának. akit sok–sok generáció óta arra nevelnek. A másik. 82 . Nem lehet engedni. Ez az élet elvétele. hogy nem beavató korona. A német-római császári korona amellett. amikor az emberi bölcsesség már halálra ítélt valakit. fölötte még lehet világi hatalom képviselője. mi meg a csúnya bunkók vagyunk itt — hát borzasztóan nehéz. melyik uralom a magasabb szintű: a magyar királyság vagy a német-római császárság. Ez azt jelenti. Itt a bölcsességet a kegyelem fölülbírálja. akkor nem kétséges. Ez azt jelenti. Mai állapotában is. hogy életet elvegyen vagy életet adjon. Ha ez nincs meg. hogy ha én összevetem a magyar királyi koronát és a német–római császári koronát. Anna Komnena. Ez a fölső szint. Ez az a potestas nevű képesség. és akkor ő azt mondja: igazatok van. hogy amit a bölcsesség dönt valaki felől. mégpedig egyetlen forrásból. hogy ebben az emberben egy orgyilkos lappang. a hatalmas. a magasabb rendű. és erre csak fölülről kaphat jogosítványt az uralkodó. hogy ő ártatlan. hogy tovább működjön a világban. mikor. De ettől még egy uralom nem lesz szakrális uralom. Mivel ez a taréj feliratos. aki javulásra képes. azt a király egy magasabb hatalom nevében megvétózhatja. tipikus nyitott korona. és azt mondhatja: ti nem láthatjátok. de én látom. ami nem a készüléskor került rá. amikor már egy utólagos kakastaréj van rászerelve. mert a bölcsesség szintjéről nem látható. ami nagyon keserves dolog. a zárt korona viszont azt jelenti. így tudjuk. de én meglátom benne azt. Ezt a jogot csak fölülről kaphatja. Ezért írja le a bizánci császárlány. Márpedig a szakrális királynak joga van életet adni és életet elvenni. hogy fölötte már csak isteni hatalom működhet.lebonyolító uralkodó. hogy ő a nagy. Ezzel pedig életet ad. Boldog lennék. Ezt azonban olyan valakivel megetetni. és fölmenti. a Teremtés forrásából. amelyik kizárólag egyetlen forrásból származhat. hogy a nyitott korona azt jelzi. hanem országló korona. De ettől még nyitott korona maradt. akkor nem beszélhetünk szakrális uralomról.

ez a központ szakrális központ. az az ő belügye. hogy ezzel mi most büszkélkedjünk. Mert abban a pillanatban kiderül. sohasem tudta rendeltetése szerint működtetni a Koronát. na hát ilyenek. Ilyen tartósan azért nem szoktak megbolondulni nációk. de legalább — hogyan is mondjam — megfigyelhetetlenné tegye. mert ezt soha senki nem hatálytalanította. milyen régen még korábban. Hát ilyenek. hogy . Erre mondják. hogy ennek a térségnek egyetlen központja van. illetve a működésére vonatkozóan. Most már megérthetjük. hogy valahogyan ezt a kétségtelen rangkülönbséget. A magyar Szent Korona jogait soha senki jogérvényesen nem korlátozta. és ki tudja. hogy kié az a feladat a világban. A Korona élőlényszerűsége közjogi értelemben abban nyilvánul meg. hát erre a vacak kis tárgyra is azt mondják. mit csinál? Leemeli a Koronánkról a felső részét. Az.Annak érdekében. Amióta egyáltalán írásos dokumentumok vannak a Koronára magára. Meg kéne gondolni. na lám. ez a program mindenképpen működik. hogy ha majdnem nyolcszáz éve. majd utána hatálytalanítunk bizonyos ezer83 . miért olyan fontos nekik. hogy ne lehessen zárt korona és egységesen tervezett korona a Koronánk. hogy ezt egy hivatalos irányvonal ma tudomásul veszi-e vagy nem. És miután ebben a Kárpát-medencében más. amit a Szent Korona a maga képi programjával elénk tár. hogy minden jog forrása Magyarországon a Szent Korona. Itt nem múlt időt használtam. és mondjuk az Astoria Szállóban kikiáltjuk. és ez a Kárpát-medence. . hogy nemzeti kormány vagyunk. . Az. mint a magyarság. mindig is személynek tételeződött. További nagyon fontos kérdés: a magyar Szent Koronát a magyar közjog soha sem tekintette tárgynak. akár annak. hogy legyen valami. itt jelen időt használtam. így az sem kérdéses. amióta egyfolytában ilyennek tekintik dokumentáltan. Erről már elég sok előadást lehetett hallani itt-ott. ha nem is tudja megfordítani. Nagy kérdés. Akár ennek vesszük. hogy mi itt összejövünk húszan-harmincan. És ehhez föl kell nőni. vagy tehertételnek vegyük. bunkó magyarok. tehát ma is érvényben van. hát akkor ebben kell.

aki foganatosítja? És itt van a gond: erre egy emberként zúgják rá. akkor a teljes jogkör áthárul a királyra. Se katonailag. Pedig igen kiváló férfiak már sorozatban figyelmeztetnek. A továbbiakban viszont megtévesztő a látszat. aki akkor is már méltatlan volt a szomszédi szerepre. ezeknek semmiféle közjogi jelentősége nincsen. Tehát én hiába megyek oda most a Parlamentbe. Igen ám. Ez egy szükségállapot. Még nagyon odafigyelni se illik. Ráadásul a nyugati szomszédját. Béla két rátámadó ellenséges hadsereget egyenként szét tudott verni. Nem így van. Márpedig ezen a szinten mondattak ki bizonyos változások koronaműködés ügyében. Kocsis István A magyar Szent Korona tana című könyve zseniális. hanem a nemzetnek és a királynak egyenlő arányban. nem fog se intézkedni. hogy lényegi kérdésekben nem engednek bennünket tisztán látni. Megtette? Megtette. és menekíteni kell a Koronát. kitűnő könyv. Na most ki ez. A magyar Szent Korona jogköre — a mai napig eleven jogkör. hát ettől azok még nem válnak hatálytalanná. tehát a Szent Korona jogainak képviseletét. hogy nem a király jogköre a korona jogait érvényesíteni. hogy a király. módszeresen és válogatatlan eszközökkel — ahogyan szokták egyébként is — 84 . Ezeket a jogokat valakinek mégiscsak foganatosítania kell. se politikailag ez a nemzet nem sínylette meg tragikus módon a tatárdúlást. és kérem meg. nem így van! És megint az a borzasztó. nem tudja közvetlenül foganatosítani a saját jogait.éves törvényeket. Zétényi Zsolt könyvei egyfolytában tényekre alapozva közlik. mert amióta Habsburgok uralkodnak Magyarországon. hogy a tutyimutyinak keresztelt IV. De egy biztos — a királynak itt át kellett vállalnia a nemzettől a teljes intézkedési jogkört. Ez belátható. tehát neki kell menekülnie. mintha valaki szellentett volna itt mellettünk. Utána egy év alatt úgy állt helyre a magyar társadalom. se gazdaságilag. se aláírni. Ezzel azért jó tisztába jönni. keményen megbüntette. Ha a nemzet hátráltatott helyzetben van — például gondoljunk a tatárjárás időszakára —. hogy szíveskedjék intézkedni vagy aláírni. de akármennyire élőnek tételeződik is. ez olyan.

És ha volna is. Sajnos nem ébredt föl. az utolsó koronázásra már szinte a teljes nemzet egy emberként hitte. a torzult jogrend ugyanúgy működött volna. Az keresi föl. Nem így van! A nemzet egyszerűen nem találta a helyét a Korona jogainak foganatosításában. Ha egyszer nincs alkalmas személy a láthatáron — és ez faktum. Na most ezt hogy tudja megtenni? Úgy. ahogy azt január 1-je óta látjuk. hogy a törvényhozás központjába kerül a Korona. És ez hogyan történik? Úgy. hogy a Koronához kapcsolódó jogokat csakis a király hivatott foganatosítani. Tehát ennek megvan a sajátos rítusa. De e pillanatban nem királyra van szükség. de szívósan. 85 . Mindenesetre történelmi tény. és nincs is a porondon olyan személy. olyannyira. Ne felejtsük el: föl kell nőni ehhez a szerephez. aki belső indíttatást érez. Semmi egyéb nem történt. De ha bárkivel betöltötték volna. hogy fölkeresi a Koronát. és körülötte lerója a tiszteletét. mint ami belefér a Koronába. mert nincs egyetlen feje. És hova került január 1-jén? A törvényhozás központjába. hogy nincs királyunk. hogy a nemzet érjen meg. Ez egy nagyon ravasz folyamatsor volt. Nem úgy van. hogy 1916-ra. aki e tekintetben szóba jöhetne. Bármilyen furcsán hangzik is ez.megpróbálták a nemzetet ebből a kettősből kiszorítani. Apró lépésekben. hogy most akkor pártközi megegyezéssel azt mondom. mint hogy nem töltötték be a királyi posztot. akkor ez mit jelent jogi szempontból? Akkor a nemzetnek kell átvállalnia a Korona jogkörének teljes körű érvényesítését. Nemzetet nem lehet úgy koronázni. és akkor majd megérdemli. Azt hihetnénk. legyen holnaptól Göncz Árpád a király — ilyen nincsen. A döntő változás a magyar Szent Korona működésrendjében 2000. mint a királyt. az jóval nagyobb lenne. ez tény —. És a nemzetnek kell királyi magaslatra érnie. amiből föl kellett ébrednie a nemzetnek. mint a Habsburgok alatt. Magyarán szólva: jelenleg a nemzet koronázódik. hogy a két világháború között fölébredt. hanem arra. január 1-jén következett be. és annak teljes értékű az élménye azáltal. hogy királya is legyen.

Általános és időszerű működésrend
Nem tudom, ki döntött, és milyen inspirációkra döntött így, de egy biztos — zseniális volt a döntés. Az is biztos, hogy minden erő megmozdult ellene. Már az előkészítés stádiumában is hallottunk — hogy is mondjam, hogy finom legyek — olyan érveléseket, hogy nem szabad a tudomány fellegvárából átvinni ezt a becses ereklyét a politika küzdőterére . . . De hát micsoda fellegvár az, ahol huszonkét év alatt egyetlen sornyi érdemlegeset se tudtak leírni róla? Milyen fellegvár az? És ahol ma is Dukász Mihállyal datálják a Koronát? Milyen fellegvár? A lényeg az, hogy nagyon is méltó módon került át a helyére. Bár ami az áthelyezést illeti, nyilván észrevették, hogy farral került be a Parlamentbe. Ami elképzelhető fekete mágiás ellenakció, az mind-mind szép módszeresen, ellenőrizhetően elkövetődött vele szemben. A lehető legrosszabb helyre tették, ezt már megbeszéltük. Farral vitték be . . . tehát részesei lehettünk annak az eseménynek, hogy amit a birodalom fennállásának több mint ezer éve alatt nem tudott elérni bizánci császár, hogy tudniillik bevonuljon a magyar törvényhozás központjába, azt most elérte. Mert Dukász Mihály bevonult. Ezek mind olyan fogások, amelyekről ők azt hitték, hogy hatékonyak. Ez teljesen nyilvánvaló. A Heti Hetes is mindjárt lereagálta. A Blikk is lereagálta, aztán az RTL Klub . . . Ezek nem véletlenszerű, nem esetleges ügyek voltak. Tanulhatnánk tőlük — csak ne ebben —, hogyan kell összjátékot szervezni. A Heti Hetes nem tud foglalkozni egy témával, ha az arról szóló hír előtte valamelyik lapban meg nem jelenik. Hát elintézték, hogy megjelenjen. És ők már a Blikkre hivatkoztak. A Blikk már legalább 90 fokot torzított a tényeken. Minden fázisát tudtam követni az eseménynek, ezt így csinálják. Na de ne felejtsük el, a Gracchusok kora óta így csinálják. És összesen ez a három–négy fogásuk van. Egyszer azért magunkhoz térhetnénk! Addig, amíg át nem helyezték a Koronát a jelenlegi működési helyére, közjogi szempontból értékelhetetlen volt a helyzete.
86

Mert muzeális tárgyként a Korona sohasem szerepelt korábban. Ez egy teljesen új fázis volt az életében. Nyilvánvaló, hogy valamilyen irányba ki kellett ebből mozdulnia. Ami a jelenlegi állapotát illeti, ugye emlékszünk még rá, hogy amikor áthelyezték a mostani tárlójába, akkor az, aki áthelyezte, szépen kihúzta a kardot, és a karddal alávágott a Koronának. Vannak dolgok, amiket az ember elnéz — jól van, hát szórakozzatok, ha akartok, de azért amikor ezek már halmozódnak . . . tehát amikor látszik, hogy addig–addig farolnak, amíg farral viszik be a Koronát, aztán alávágnak, akkor már az ember tudja, hogy a legrosszabb helyre teszik le. Ilyenkor ugye eltűnődünk: menynyire fontos lehet nekik, hogy a magyar Szent Korona ne működjék. És akkor kezdi az ember föltenni a kérdést: tényleg nem működik most már a magyar Szent Korona? Akkor hát rátérhetünk azokra a kérdésekre, amikről még nem esett szó. Hogy na most akkor hogyan is működik? Ugyanis hát itt a jelenlévők közt, ahogy elnézem, azért vannak olyanok, akik nemcsak hétköznapi tapasztalatokban részesültek már, vagy legalábbis tudnak arról, hogy lehet sugárzása egy szentképnek olyanféle is, ami nem Celsius fokban mérhető, de mérhető. A magyar Szent Korona képei a szó legszorosabb értelmében szentképek. A szentképek sugárzása igenis mérhető. Ezeknek töltöttségük van, és a töltöttség egy bizonyos skálán mérhető. Erre van egy kidolgozott skála, Béky-skálának nevezik ma Magyarországon, mert Béky László állította föl. Nagyon jó képességű radiesztéták ennek mentén vizsgálták a Szent Korona képeit. E képek sugárzása olyan fokú, amely a Béky-skálán már nem is reprezentált hatalmas energiatartományban működik. Miután ezt az összes hiteles, eredeti zománcképpel megcsinálták, sor került a három cserélt képre. A három cserélt kép sugárzása a nulla körüli tartományban van. Rosszul se tud hatni, egyáltalán nem hat, sugárzásának a hatásfoka nulla. Mintha pauszpapír lenne ott. A következő fázisban pedig abból a feltevésből indultunk ki, hogy ha itt eredetileg szent képek voltak, akkor ezek kellett hogy hagyjanak maguk után valamilyen mértékű
87

maradványsugárzást. Ennek pedig mérhetőnek kell lennie. Amikor radiesztétánk erre állt rá, kiderült, hogy a Szűz Mária-képnek is, meg a másik kettőnek is — eddig még nem említettem, hogy kivel próbáltuk azonosítani őket — a két másik fejedelmi személynek a sugárzása is közelítően olyan intenzitásúnak mutatkozott, mintha ott lennének. A maradványsugárzás ezen a pauszpapír vékonyságú semmin, ami a Dukász meg a másik kettő, úgy jön át, mintha még mindig ott volnának a képek. És ez nagyon erős sugárzás. Ezek után megkérdezem, ki vonult be a Parlamentbe, amikor farral vitték be? Természetesen Szűz Mária. És erre megkérdezhetem: ezt akarták azok is, akik farral vitték be? És utána megint megkérdezem: tartozik ez az RTL vagy nem tudom minek nevezett klubra? Nem tartozik. Hadd higgyék, hogy ők győztek. Ebből az illúzióból én nem fogom őket fölébreszteni, előbb vagy utóbb úgyis meg fogják tudni. Szóval ezt a játszmát elvesztették. Nemcsak ezt, sok mást is, de ezt biztosan elvesztették. (Taps) Annak azért jobban örülnék, ha nem valaki ellen drukkolnának, hanem valamiért. Énnekem semmi örömet nem okozott az, hogy ők elvesztették ezt a játszmát. Én azt szeretném, ha ők a jó érdekében fejtenék ki azt az igen kifinomult játékot, ami kétségtelenül példaszerűen finom, és nagyon összeszokott játék. Csak éppen a legsötétebb erők érdekében fejtik ki. Én akkor tudnék tapsolni, és annak örülnék szívem szerint. Úgyhogy egyelőre sajnos ők a pálya túlsó felén játszanak, és hát eléggé alantas módszerekkel. De ezt a hírt feltétlenül vigyék haza: a Szent Korona működik. Az a képcsere, amelyet végrehajtottak rajta, ezt a programot nem tudta megváltoztatni, és azok a bagolyhangok, amikkel én naponta találkozom, hogy de már leszívták az energiáját, de már nem tud működni . . . nem igaz! Nem igaz, nagyon szépen működik, közelítően teljes értékű a működése, és pontosan abban az irányban működik, ahogyan kell. A többi már tényleg rajtunk múlik. Ha hagyjuk, hogy orrunknál fogva vezessenek, ha nem tanulunk meg kulturált módon nemet mondani nyilvánvaló hazudozások88

ra, és nagyon udvariasan, de nagyon határozottan megmondani, hogy huszonöt éve egyfolytában hazudik kelmed, először vörös gúnyában, aztán piros–fehér–zöld gúnyában, most már eleget hazudozott, tényleg menjen el innen. Menjen el! Nem fogok pofozkodni, de menjen el innen. Ezeket meg kell tanulni, mert amíg mi nem tanuljuk meg, fölülr ől nem tudják őket eltávolítani. Miért nem tudják? Azért, mert bevezettek egy többségi szavazati rendszert, és a többségi szavazati rendszerben, ahol évtizedeken keresztül a legrosszabb mérce szerint programozták a népet, ott garantáltan a rosszabb fog győzni. Ez a Gresham-törvény működése, a Gresham-törvény pedig kemény törvény. Azt mondja ki, hogy ha egyetlen nemzeten belül, tehát egy zárt rendszerben kétféle pénznem van forgalomban, akkor törvényszerű, hogy a rosszabb szorítja ki a jobbat. Ez a demokrácia alapelve. És most ez működik. Ha nem vigyázunk, és minden egyes lépésénél nem figyelünk a gonosznak a működésére — és a gonosz biztonságosan azonosítható —, akkor a Gresham-törvény odáig viszi a dolgokat, hogy minden ponton Káin fogja agyonverni Ábelt. Érthető? Mert ez így működik. Nagyon kell figyelni, mert nem szabad hagyni, hogy fölemelje a bunkót — előtte kell lefegyverezni, és lehetőleg érvekkel.

89

kik voltak akkor a nemzet bölcsei itt — egész szép kis névsorunk lenne. Hogyan? 90 . akkor ez egy véletlenszerűen összeállt kettősség is lehet. az bizony jellemzője ennek a rendszernek. Vagyis a görög nyelvet használó zománcképek. hogy a hierarchia. az abroncs magasságában ennek a programnak a földi környezetben való működését szemlélteti a bölcsesség nyelvén megnevezett személyek együttese. Az alsó részen félalakokat látunk. Illetve az arra utaló programot először a felső szinten fogalmazza meg. Én már éltem át olyan korszakokat ebben az országban. Igen ám. egy olyan kettősségre utal. mert ha a hierarchiát a visszájára fordítom. a felső részen pedig egész alakokat. és alul a latin. amelyik a világ normális működésének a tényleges rendje. utána meg önmagunkat bölcsnek nyilvánítjuk. És akkor különböző helyszíneken készült két műnek a véletlenszer ű összekerülésével és utólagos összeszerelésével is magyarázható lenne. hogy e fölé emelkedjünk. hogy előbb könyökkel kivívjuk a hatalmat. ahol ez volt a működési rend. A második ilyen kettősség már nem új számunkra. csak fölülről kaphatunk hatalmat. Nem az volt. ha fölül szerepelne a görög nyelv. ahogy azt Kovács József gyönyörűen kifejtette. E szép feltételezés alátámasztja azt — ha feltételezésnek vesszük —. Nem akarom most elmondani. ahol a felső egy mennyei eredetű hatalomnak. De a nyelvhasználat a Szent Koronán azt a rendet képviseli. hogy ha ez a négyféle kettősség esetről esetre másra és másra utal. a potestas-nak a gyakorlását fejezi ki. Ezek nagyon lényeges dolgok. Vane ennek a kettősségnek köze az előbb említett kettősséghez? Tudniillik roppant lényeges dolog. hogy a bölcsesség emberi szinten igazgatja a világot.Kettősségek egysége A Koronánk képrendjéhez visszatérve: az első különbség tehát. akkor tényleg fejre áll a világ. és ahhoz. Akkor lenne okunk kételkedni a feltételezés alaposságában. de ez a második kettősség szorosan összefügg az előzővel. és még lejjebb. tehát a megfordíthatatlanság. utána az alsó szinten írja körül. hanem az volt.

tehát itt még csak útban van a teremtés központjából a Föld felé. hogy hol tartalékolja az én zsebemből kivett pénzt. méreg nem hat. A felső koronarész még nem a földi működés közegében jeleníti meg a szereplőit. hogy nekem szebb villám lesz majd a Garda-tó partján. hogy a testiség — még bizony veszélyek forrása a bölcsesség szintjén. hogy japán miniszterelnököt meg lehetett vesztegetni. A második kettősségnél tehát a lényeg az. hogy nem szabad ide beengedni. mert itt a testi kísértés nemcsak szexuális jellegűt jelent. És miért nem az övvonaláig? Azért. de semmiképpen sem a Földet tapossa. kép). És nagyon lényeges. amikor fény derült az ügyre — ezt a példát magyar kollegái általában nem követik —. attól függ. A testi-érzéki típusú kísértéseket nem lehet bölcsességgel kivédeni. . hogy tanulhatok én egy életen keresztül. mint a konkurrens pártelnöknek. . Ne felejtsük el. Ez tehát azt jelenti. ellibben mellettem egy szoknya. hogy a bölcsesség sok minden ellen fölvértez. de Japánnak ez nagyobb megrázkódtatás volt. amire fegyver nem hat. hogy a bölcsesség működik az alsó szinten — a görög nyelvhasználat figyelmeztetése nyomán fölismert igazság ez —.Ha tudjuk. Ott még nincs külön lelkiség és külön testiség. világháború elvesztése . amire már megvolt a bizonyítékunk a felső Korona-részen. Ez nagyon nagy dolog. Hogy tudniillik a földi környezetben mi válhat annyira veszélyessé. és ez mekkora csapás volt Japánnak . hanem a lélekkel áthatott test működik. vagy vissza — útban van oda. . hogy Tamás apostolt a nyakvonaláig takarták el. Ezek tovább gombolyítható gondolatmenetek. Hol volt meg a bizonyítékunk? Tamás apostolnál. . de a testi kísértésekkel szemben nem (37. mint a II. mondjuk a Balaton partján. vagy a Michigan-tó partján. Ez az a feltételezés. Ő természetesen azonnal lemondott. Ez jelenti azt is. hanem egy emelkedettebb szinten. akkor tudvalevő. Japán miniszterelnököt meg lehet vesztegetni! A második kettősség tehát pontosan afelé mutat. mert a felső koronarészen nincs övvonala az apostoloknak. ami felé az első. 91 . és már el is térültem.

hogy máshol készültek. nem elég. vagyis egyvalaminek különböző szintű hangsúlyozásával állunk szemben. a vétek nem áll meg az öv vonalán. és ami nem-én. Lehet. hanem útban vagyok a Föld felé. Miért? Azért. alul pedig már a Földet tapodom. éles határvonallal elválasztódik. És ezt már tudomásul kellene venni: ezek a jelzések elégtelenek arra. hogy ugyanabban a műhelyben. az másodlagos. Na de mit kezdjünk a harmadik kettősséggel? Azzal tudniillik. amelyben meg92 . Hát nem elég. És ott én vagyok a fontos. hogy ha testi szinten viszont vétkezik. És amikor ő még egy kozmikus rendben csak egy burkot kap. a háttér pedig a hordozó aranylemez? A felső részen viszont az úgynevezett teli zománctechnikát találjuk. hogy a felső részen még nem a Földet tapodom. mert ha tudom. Viszont az összetartozást meg nagyon is valószínűsítik. amit másodiknak megfigyeltünk. bizony egybevág az elsővel. Nincs is több választóvonal. Ahhoz a Földre kell születni. hogy az alsó koronarészen csak az alakok és a felirataik zománcozottak. hanem azonnal a nyakvonalig fertőz. Ebből a kettősségből ilyen állítás nem következik. Idáig kell kiszűrni. Teljesen fölösleges ezzel tovább szórakozni. Mi is csináljuk ma is mind a kettőt. lehet. hogy kimondjuk a két Korona-rész különböző forrásból való származását. amikor az alaknak a belső tagolása és a környezete alapvetően ugyanazokból az elemekből épül föl. akkor azt is beláthatom. Ez már csak elég különbség ahhoz.Ez azt jelenti. hogy máskor készültek. nyugodtan feltételezhetjük. Mind a kettő végső soron ugyanazzal a rekeszzománc-technikával készült. és az itteni munkámat végzem. De ez nem mondható el a felső szintről. de ezt bizonyítani kellene. hogy individuumról csak földi környezetben beszélhetünk. tehát a háttér is zománcozott. A kettősség. És onnantól kezdve az én és ami nem-én. hogy különböző műhelyt tételezzünk föl mögöttük. hiszen a felső koronarészen az apostoloknak nincs jelölve választóvonal az övük magasságában.

de technikailag még mindig nem vagyunk ott. hogy individuális létformákkal állok szemben. Ezek lehetőség-csomagok. az pedig egy egészen késői szent. amelyekről tudjuk. De ebben a burokban nem személyiség rejtőzik. Még ma is vannak olyan lehetőségek. az apostolt és a diakónust. a tanítványa. ha ragaszkodom hozzá.őrizheti a viszonylagos önállóságát. és akkor már háromnál tartok. Egyszerűen nem tudom értelmezni a képeket. Nem azokkal állunk szemben. Az a Fülöp. majd amikor ő kiesik. hogy milyen tulajdonságú elemeket fognak majd fölfedezni. hogy meg kell majd jelenniük. vagyis Benizzi Szent Fülöpöt kell számításba venni. akkor kiderül. hogy mindjárt az indulásnál Keresztelő Szent Jánosnak kell születnie. hogy még csak nem is őróluk van itt szó. mint amilyen a Mengyelejev-féle periódusos rendszer volt a maga idején. És ezt a sajátosságot mindegyiknél ki lehet mutatni. És csak a Benizzi Szent Fülöp ünnepe helyezi be a maga szerepkörébe a fülöpi tulajdonságokat. 93 . de Jánosból is legalább kettő. még meg sem született a Korona készítése idején. egyedi életeket jelenítenek meg. mert különben az egész Korona-programot nem értjük meg. Ebben az esetben az eszmei tulajdonságoknak körülbelül olyanfajta rendszerezésével találkozunk. kettőjükről. aki egyszerre két Jakab volt és még egy Jákob is. Honnan tudjuk? Gondoljunk vissza Jakabra. hogy ezt tudjuk. tehát ez nem individuum. De ha az ünnepeiket nézzük sorra az évkörben. Azért borzasztóan fontos. Tehát nem tudom a jánosságot szűkebben értelmezni. mert itt is két János van és egy Jónás. Pontosan meg tudta határozni. már megvalósult életeket. aki Jónás is volt. hanem még legalább egy Néri Szent Fülöpöt és egy Bence Szent Fülöpöt. Evangélista Szent János lép be a helyébe. ha nem tudom. Mert itt nem kész. hanem egy–egy lehetőség-csomagot. aki itt a maga ünnepe révén megidéződik. Gondoljunk vissza Jánosra. Nem lehet leírni az üdvtörténetet. hogy meg is tudjuk őket jeleníteni. Fülöpnél legalább négyszeri alakváltozatot kell számításba venni — kettőt már említettem. de azokat az elemeket akkor még messze-messze nem találták meg.

Nem azért. hogy megszületett az unokám. hogy a felső Korona-részen nem történeti időben zajlanak az események. hogy az időbeliség keretében milyen egységekben járunk. akkor melyikre hasonlítson? Ha nem érti ezt a dolgot. Erre mondják. Az alsó Korona-részen viszont nagyon pontosan meg lehet mondani. az ifjabb is. Ha egyszer ez a program négyféleképpen is igazolta. orvosokkal és így tovább — találkozunk. . hogy a múlt évben készült-e az a papír. menjen el politikusnak. . Egy egészen más időtartományban zajlanak. aki még nem individuum? Ahhoz neki a Földre kell születnie. meg még Jákob is. amelyben az áll — mondjuk —. Akkor én vizsgálhatom azt is. Itt nem olyan dolgokról van szó. hogy egyazon műhelyben történjék. mert az ötvös szórakozik velünk. amikor az egyes párokkal — arkangyalokkal. a felső részen pedig csak jelzésszerűen. Valami elképesztő mértékű. amikkel játszani lehet. Lehet vizsgálni. Egyelőre csak annyit szögezzünk le: a harmadik féle kettősség megint tökéletes összhangban van az első kettővel. en94 . Ha még lesz rá idő. Meg azt is. És ekkor szokták mondani. hanem mert tényleg így működik — hát akkor próbáljunk már ennek jelentőséget tulajdonítani. Ha egyszer még benne van az idősebb Jakab is. De hát engedelmet kérek. hogy hát most már aztán tényleg mondja meg. harcosokkal. hogy ki készítette ezt a Koronát. És végül a negyedik. és mikor és hol. Erre is nagyon sokszor szoktak hivatkozni — hogy az alsó részen szinte látványszerű hűséggel. hogy az általunk végigkövetett úton–módon jeleníti meg a világot . Kapok egy táviratot. amivel eddig nyilatkoztak a Koronáról. És miért éppen így? Mert a világ tényleg így működik. Hát hogyan jelenítsem meg látványszerűen azt. vagy tíz évvel ezelőtt. az már kitalálható. vagy bármit csinálni. hogy hát ez már elképzelhetetlen. Ez megint jó kérdés. de ne szórakozzék a Koronával. vagy menjen el kapálni. azt azért még gyorsan elmondom. pontossággal jelenítik meg a figurákat. hogy a papírt Dunaújvárosban vagy Lábatlanban gyártották.Roppant fontos tudni. Én inkább azt mondanám: elképzelhetetlen az a túláradása a gőgös ostobaságnak.

hanem magyaroknak alapították az egyetemeket. hogy mesterem. azt mondaná. És ha megkérdeznénk. mióta megalapították az első egyetemet Magyarországon. mindezt ma még legfeljebb csak behatárolni tudjuk. hogy ide figyelj. Félreértés ne essék: Magyarországon nem magyarok. hogy a gyermek megszületett vagy nem született meg. én azt mondom. hogy árulja el a nevét. Ebből egy–két apróságot most elmondtam. hol. mint személy. aki ilyen szinten tud dolgokat a világról. hogy XY szabír mester csinálta a Kaukázusban. . és még meg is nevezi. hanem az üzenetet fogja hangsúlyozni. mintha ez lenne a lényeg — ez egy betegségtünet. mert még nem vagyunk rá elég érettek. hogy én Hanzi mester vagyok a Hanza városokból. hát ha nem ért semmit. Jó. Aki azt mondja. Amikor már minden mást megértettél. Körülbelül azóta. lehet. akkor elnézést kérek. mert különben az egész eddigi fejtegetés nem ért semmit . kik készítették. hogy neked megsúgom. Nem tudjuk — hát miért nem lehet bevallani. Az. hogy ez a Korona működik. nem azt fogja elmondani.gem az érdekel. legyen neked a te hited szerint . ez a megszállott kutakodás egy időbeli adat és egy térbeli adat után. De elsődlegesen ennek a Koronának mégiscsak üzenete van. Ezek a berögzöttségek. Másrészről pedig. ami gyakorlatilag mérhető. Viszont nagyon lényeges. Az. . hogy ő tudja. hogy nem tudjuk? És miért nem tudjuk? Valószínűleg azért. hogy hol készült. vagy Vlagyimir mester vagyok Vlagyimirból. Ez a fóbiás. hogy de aztán mondja meg. De teljesen jelentéktelen. . az nem magát fogja mutogatni. majd huszadjára. hogy bennünket öt évig erre neveltek az egyetemen — de maga az egyetem is egy merő betegségtünet. hogy én most ki vagyok. . 95 . mikor készült.

és nyomát hagyják annak. hogy legalább annyit tudnának. hogy mi végre ketyeg. és ezt Váczy Péter egyik útvonalon. ahol tudják. Továbbá tudják. hogy ez az óra ketyeg. a Hartwick-féle Szent István legenda. 96 .Küldték. hogy ketyeghet. hogy ezt a Koronát csak olyan nép körében készíthették. Na most tessék nekem még egy ilyen népet mondani a magyaron kívül! Abban a pillanatban odaadom nekik a koronakészítés lehetőségét. Azt is tudni lehet. amely még csak nem is Szent István kortársát nevezi meg annak a lengyel királynak. hogy a Koronájuk ketyeg. én azt mondom. inkább nézzenek utána. következetesen olyan helyekre adjuk ki. hogy ott készítették. Nincs ilyen. A kérdést részletesen is lehet taglalni. hogy mitől ketyeg. akár egészében. Ezek közül az egyik. hogy ketyeg. hogy Rómából nem származik. sem részleteiben. hogy összesen két olyan írott forrás van. mint készített tárgy. hogy mitől ketyeg. Gerics József másik útvonalon — kiváló történészekről van szó — már réges–régen bebizonyította. Se a Kaukázusban. (másodszor) tudják. Nemhogy azt. Teljesen egyértelmű. amire a leggyakrabban hivatkoznak. vagy hogy mi végre ketyeg. sem Rómában. sem egészében. hogy a Korona. vagy visszaküldték? A működés — olyan. sem Reichenauban. mintha én azt mondanám az órámra nézve. nem származhat Rómából. hogy pápa küldhette a Koronánkat. ahol (először is) tudják. amelyik le akarta volna beszélni őket arról. hogy tudják. hogy ketyeg — hagyományosan tudják —. Tehát teljesen nyilvánvaló. de miután ennek kiváló szakirodalma van. mitől ketyeg. ahol a mai napig semmi jele nincs annak. és (harmadszor) tudják. akár részletekben. Ehhez képest mi a Koronánk készítését mindig. és minden olyan kísérletet konzekvensen visszautasítottak. és azt is. hogy mi végre ketyeg. És erről sem hagyják magukat lebeszélni. Na most ezt az órát nyilvánvalóan csak olyan helyen készíthették. amelyik egyáltalán utalhatna arra. Teljesen egyértelmű.

hogy nem küldhette se neves. aki nem volt kortársa se Szent Istvánnak. Az a másik kortársi híradás pedig. És ma már nyomtatott szövegekben olvasom. mintha semmi sem történt volna. bizonyítékokra hivatkozva Gerics József is. amire az ember már nem is tudja. mint hogy egy megtörtént koronázást érvényesnek ismert el a pápa. Amikor ott van előtte. tehát azt jelenti. hogy de ott van Theotmar von Merseburgnál. hogy II. hogy elismerte hitelesnek Vajk koronázását. Theotmar vagy Thietmar von Merseburgtól származik. Szilveszternek. Nem az van ott. egy olyan formulát használ Vajkra vonatkozóan — nem Szent Istvánra. hogy „koronát és áldást kapott”. se névtelen pápa a Koronát. Az van ott. ahol teljesen nyilvánvaló. mintha ez II. Ugyanezzel a fordulattal egy másik esetben is élt Theotmar von Merseburg. hogy Miesko. hanem hogy egy koronázást a római szék szempontjából érvényesnek tekint. amelyik szó szerint így íródott: „coronam et benedictionem accepit”. Akkor miért ez a hazugságözön? Nagyon lényeges dolog. és bár Mieskót ír ez a legenda. Szilveszter pápa Boleslawnak küldte volna ezt a koronát. hogy a pápa se nem 97 . Alapos érvelés nyomán. és elküldi. Szilveszter lenne. Váczy Péter is bebizonyította. se kevesebbet nem jelentett — és ezt magából Thietmar von Merseburgból lehetett bizonyítani —. amelyik III. Előbb uralkodott. Honnan veszi magának ezt az arcátlanságot? Ki pénzeli ezért? Olyan nincs. hogy Miesko mikor uralkodott. hogy ez a formula ebben a korban se többet. Ottó német-római császárnak a hivatalos történetírójától. És tudjuk. hogy küldött egy koronát II Sylvester.akinek készült volna a Korona. Ehhez képest úgy hivatkoznak rá. hogy mit mondjon. ezt szépen csendesen átcsúsztatják Boleszláwra. se II. hogy készít egy tárgyi mivoltában előálló koronát. Mai napig szajkózzák. De ezeket nem veszik figyelembe. A pápát pedig nem nevezi meg. hogy ilyet véletlenül csinál valaki. Ez a „coronam et benedictionem” fordulat nem azt jelentette. hanem Vajkra vonatkozóan —.

egy barátom figyelmeztetett rá. És ez amolyan záró fordulat is lehet ebben az előadásban. amire tényleg érdemes felfigyelni. hogy visszakövetelésről van szó. mielőtt az általa — mármint a legendában általa — készíttetett koronát a lengyel királynak elküldte volna. quesivi. hogy itt következetes a szóhasználat. Van azonban a legendás változatban egy olyan fordulat. Ezeket a kérdéseket. és hozza Jézus üzenetét. Az eredetiben a latin kifejezés a lengyelekre vonatkozóan mindig a quero. Mivel a négyességet itt most végigbeszéltük. hogy követel. a magyar mindig követel. elfelejti. és így kerül az Magyarországra. Érdekes: miért használ itt „követel” szót a fordító? Magamtól soha nem jöttem volna rá. És az ember ilyenkor mindig megnézi az eredeti szöveget. Átadja nekik a koronát. Az egyik ilyen példamondat szerint: „adónak. adva van a Hartwick-féle legendában az a fordulat. se nem küldött koronát. Ez a flagitare. 98 . Mégpedig az utolsó éjszakán. querere. A magyarra viszont minden előfordulásakor a flagitare igét használja. ne az ókori latin szótárakra! — a példamondatokból egyértelműen kiderül. A lengyel követek már várják ezt a koronát. Ez pedig úgy szól. hogy tudniillik a pápa — a megnevezetlen pápa — álmot lát. Add nekik ezt a koronát. A lengyel mindig kér. adná már a lengyel követeknek. Na most. és királyuk számára koronát követelnek.készített. A flagitare igének nem annyi a jelentése. amelyet a lengyel király kért a maga számára. hanem a példamondatokból — középkori latin szótárra gondoljunk. a másik szerint pedig „kölcsönadott pénznek a visszakövetelése”. A pápának eszébe jut az álma. amelyikre olyan gyakran szoktak hivatkozni. amikor megérkeznek Szent István követei — itt nem Vajk szerepel — és követelik a koronát. Ez tényleg kérést jelent. a működésről is esett egy kevés szó. hanem egy ismeretlen országból követek érkeznek. végre le kellene zárni. quesitum ige. Igen ám. ami jár neki. Fölébred. Nos. a behajtása”. azt hiszem. csakhogy álmában megjelenik egy angyal. akik kérték. hogy ne add holnap ezt a koronát a lengyel követeknek.

hogy tényként közöljem. Én még nagyon óvatosan kezelném. Fehér Mátyás Jenő. Azért. Egy biztos: Kun László még úgy levelez a pápával. Hogy tudniillik egy idegen hatalomnak adja át. Ez akkor a lengyel király lett volna. hogy a Korona a pápánál van. ugyanúgy próbál tőle megszabadulni. miért várták ki az utolsó pillanatot. querere igét. Ez azt jelenti. Sokan megkérdezték már. hogy nála Attila kincsei vannak. Ez egy későbbi felvetés. ez hivatalos okmány. Ezt így az. Attilának” vannak 99 . még nem merte fölvetni. miközben a lengyelekkel kapcsolatban ugyanilyen következetesen használja a quero. És akkor nincs több gond a magyarokkal. de a feltételezés nyugodtan megengedhető. József sokkal később a magyar Szent Koronától. és úgy levelez a cseh királlyal is. a magyarokkal tényleg nincs több gond. Eszerint egy koronánk másodlagosan elkerülhetett a pápához. mégpedig Kun László megfogalmazása szerint „elődünknek. mint II.A magyarokkal kapcsolatban a flagitare ige következetes használata. hogy a magyar király kincstárában igenis Attilának. Mert ez a korona — ez is kizárásos alapon valószínűsíthető — csak az úgynevezett avar kincsekkel kerülhetett ki az országból. Ha nem is közvetlenül tolvajlásról. aki az avar kincsekkel foglalkozott. II. Tehát azt jelenti. aki nyilván ugyanúgy — a leírásból következtetem —. És itt bizony erről van szó. arra figyelmeztet. föl fognak morzsolódni. mert nincs ellentétben az eddigi tudásunkkal. hogy nagyon jó hatásfokú lehetett a felderítésük. József idején pedig a Második Bizánci Birodalom várományos császára. Ezt kétszer kísérelték meg ilyen módon a történelmünkben. Még nem érzem elégnek a bizonyítékokat ahhoz. mert tolvajt csak úgy tudunk leleplezni. de orgazdaságról. először ez a bizonyos megnevezetlen pápa. mert ha nem tudják visszaszerezni a koronájukat. és nem tudják annak teljes méltóságát visszaállítani. hiszen lehetett tudni. ha tetten érjük. amelyik majd megvédi a magyarokkal szemben. hogy lehet itt egy érdekes feltételezéssel is élni. Ez pedig nem legenda. és Szent István követei az utolsó pillanatban csaptak le rá. de el kell mondjam.

de közismert adatok bizony ellene vallanak. Feltételezésnek meg lehet pendíteni. nekünk azt is el kellene fogadnunk. amit tizennégy vagy tizenöt társzekérnyinek írnak le. hanem egy politikai álláspontnak az érvényesítését segíti. mert erre egy kidolgozott elmélet van. Akár kikerült ezzel a Korona a Kárpát-medencéből — ha egyáltalán a Szent Koronáról van szó —. De soha föl se merül. Garai Miklós nádor szájába adja a szöveget —. A saját történelmünket ebben az esetben is teljesen ferde beállításban tárgyaljuk. hogy nem támogatják az általam ismert tények. Ellenben amikor a visszaszerzésére határozott lépéseket tesz az úgynevezett kalandozó magyarság — ezt már Fehér Mátyás Jenő kutatta föl —. több egymást követő könyvében közzétett elmélet.kincsei. Azt tudom mondani rá. annyi biztos. Bizonyára ismerjük az ilyen eljárást. mint magyar királyt. tollvonással megszüntetni. hogy ha egy bestiát. Nota bene ezt soha nem nevezik rablásnak. aki nyilvánosan megtagadja a hun elődöket vagy megtagadja a szkíta elődöket. akkor őket mint rablókat. tehát egy vadállatot megkoronáznának a magyar Szent Koronával. hogy ez a Korona ott lett légyen már az úgynevezett avar kincsben. Ez egy aacheni pap. azt a nemzet elfogadta királyának. és hozzá hangsúlyosan áll ez a visszakövetelés. hogy csak azt veszem föl történésznek. Ha valaha érintette volna Nagy Károly fejét a Szent Korona. ezt nevezzük kontraszelekciónak. akármit koronáztak meg a magyar Szent Koronával. hogy a szövegben „visszakövetelés” áll. azzal. akár nem. Többször is megfogalmazódik a történelemben — Révay Péter is hivatkozik rá. hogy kerülhetett-e Nagy Károly fejére ez a Korona. és ami a Frank Birodalom legnagyobb rablása volt az egész fönnállása alatt. Látjuk is az eredményét. Mi a legfontosabb idevágó tény? A legutóbbi időkig akárkit. hogy itt egy kontinuitást nem lehet íróasztalról. 100 . az akcióikat meg mint kalandozásokat méltatják. Semmi elvi akadálya nincs annak. De azt is jelenti. akkor őt biztosan számon tartanánk. Azok további feltételezések. Na de hát azért ez így nem a valóság megközelítését. Szigeti István atya által kidolgozott.

mert a Koronával kapcsolatban a lehetőségek is. hogy Nagy Károlyt nem koronázták meg a magyar Szent Koronával. hogy a Koronát nem lehetett máshova adni. Miért? Azért. misekannába beépítve. vagy olyan rangú hely több nem volt. és arról is. És hova lehetett tovább menteni? Tudjuk. Nem is volt rá méltó. 101 . és egy nagyon határozott katonai potenciálja. aki majd vissza fogja követelni. csak Rómába. Vagyis nagyon nehéz félreérteni őket. akkor Szent Istvánnak hallatlanul jó felderítő rendszere kellett hogy legyen. Teljesen biztosra vehetjük. Moritzban vannak. hogy az avar jogar rekeszzománccal díszített részei. Ez nagyon nagy dolog. mert sejthette.hogy Nagy Károlyt magyar királynak tartsák. Nagy Károly biztosan nem viselte a magyar Szent Koronát. mert egész egyszerűen olyan megbízható hely. Ha nem ebben az évtizedben. hogy nem viselte. hogy lesz. amivel sakk–matt helyzetbe tudta hozni az akkori egyházvezetést. Nagyon valószínű. hogy hova adta őket tovább. Ilyen módon tudjuk. Mert bizony kiadták neki — ha ez a legendás változat egyáltalán komolyan vehető. azaz úgynevezett „kemény tény”. hogy a rablott kincs egyes részeit hova adta tovább: a nagy apátságokba. Ezzel együtt természetesen bármilyen feltételezéssel lehet élni. És lett is. de nem is viselte — factum. Mindenesetre ha ez így van. És ezért kell azt mondani. De tudunk egyéb tárgyféleségekről is. meg a tények is kisarkítottak. Viszont valószínűleg igyekezett — ha egyáltalán hozzá került a rablás folytán — nagyon hamar megszabadulni tőle. ma St. akkor a következőben. hogy nem lehet lesöpörni ezt a feltételezést az asztalról.

Hogy tudniillik milyen messzire vessük el. illetve utáni időszak. mert ezt a kérdét biztosan föltették volna. Ezt eddig gondosan titkolták előlünk.A szentistváni fordulat Egy mondat még. ugyanannyi alapja volna. Föl is tették itt szünetben. hogy ennek a Koronának a készülési ideje mikorra tehető? Ezzel kapcsolatban — mondom: ennek. amelyet úgy neveznek. Semmiféle szerepe nincs itt a Dukász-képnek! Azonban marad még egy csábító terminus post quem. amit általában emlegetnek. Azt mondja. És erre nagyon szoktak hivatkozni. Ha én az unokaöcsém fényképét holnap rápikkelyezem. de majd esetleg engedünk — a Dukász-kérdésben. Olyan dátum. hogy terminus post quem. mint annak. az Dukász Mihály uralkodásához kapcsolódik. mostanában meg éppen tele szájjal. és küldte neki jutalmul. tehát a magyar Szent Koronáról van szó. Ezt. Most újra rá lehetne kérdezni. mert mint tudjuk. ’96ban a nagy honfoglalás-kori kiállítás viszont egyértelművé tette 102 . Itt azért a súlyokat egy–egy kérdés esetében jó mérlegelni. hogy egy 1613 után fölkerült Dukász-képpel kezdem datálni a Szent Koronát. és közlöm. az 1070 körüli. Most erre az ember megkérdezheti: na és? Hát. mint láttuk. de az 1000-es év rendíthetetlen. Ez közvetlenül is kapcsolódik a Koronához. Dukásznak semmi köze sincs a Koronához. és talán ezzel be is lehet majd fejezni a fejtegetéseinket. két olyan dátumot szoktak emlegetni a legutóbbi időkig. esetleg engedünk — nem engedtek még. ami után születhetett csak az illető mű. Ne tessék mondani! És a honfoglalás-kori sírokban lév ő mellkeresztek? Azok hogy kerültek oda? A honfoglalás-kori sírok jellemző sírlelete a mellkereszt. ez pedig az 1000-es év. jó. mert keresztény a programja a Koronának. Az első. Mert most kerek évforduló van. ahogyan ma látjuk — az időben tapogatózva. mert áthozta a Parlamentbe. hogy ezt a koronát ő csinálta Orbán Viktornak. nyugodtan törölni lehet. Miért? Azért. Magyarország 1000-ben ismerkedett meg a kereszténységgel. vagy egy nagyon rövid kis ráfutás az egész Szent István kérdésre.

hogy tényekkel legyünk megint csak tisztában. azonnal üvöltve mondanák: keresztények. A két kifejezés ugyanazt is jelenti. hanem maga az uralkodó fő réteg legjellemzőbb sírlelete a mellkereszt. Itt arról van szó. Ilyenkor úgy szoktak rám nézni. Hát mik lehettek mások? Iszlám hívők? Taoisták? Mik? Ortodox zsidók? Ezzel a kereszttel? Hogy érthető legyen. A paganus falusit jelent. Tehát a gojnak a szinonimája a pogány. Ezek milyen vallásúak voltak? Nincs az a régész. Semmiféle vallási tartalma nincs. hogy az a nép nem keresztény. Mert a zsidó–keresztény vonulat szóhasználatában az is pogánynak számít. akit naponta háromszor. Miért? Mert akkor én azonnal visszakérdeznék. a pagus falut jelent latinul. mint hogyha vélekedés lenne. Bárhol a világ más táján ez lenne a helyzet. És a 103 . hogy tényeket nem veszünk tudomásul. Most itt nagyon fontos. pedig egy ilyen megállapításnak semmi köze sincs semmiféle antiszemitizmushoz. délben és este keresztelnek. nem az alávetettek. A 895 és 1000 közötti hiteles honfoglalás-kori.a hangsúlyos jelenlétüket a magyarság körében 895 és 1000 között . nem merik kimondani. az egyáltalán nem jelenti azt. aki ezt ki merné mondani. . feloldva a Religion in Geschichte und Gegenwart című sokkötetes enciklopédia. nem a szolganép. hogy akkor miről mire térítette őket Szent István? Ha ők keresztények voltak. nincs az a történész. mintha az antiszemitizmus szobra lennék. És ez faktum. Az csak egyet jelent. más irányból érkező keresztényt pogánynak nevezett. nincs az a művészettörténész. az olvassa el az idevágó bizonyítékokat a legrangosabb egyháztörténeti és vallástörténeti kiadványsorozatban — ez az RGG. hogy nem zsidó–keresztény. . a paganus. akkor mire térítette őket? És akkor miért nevezik őket a mai napig pogánynak? Akkor itt valami baj van a kréta körül. azt. A paganus szó eredetileg a pagus szóból származik. és ne vélekedésekkel. reggel. Ha valakinek ez úgy tűnik. Ha nekem az 1000 utáni hivatalos egyházi történetírás egy népet pogánynak nevez. A zsidó–kereszténység bármilyen más forrásból táplálkozó.

ugyanazt jelenti: nép. hogy Szent István árulója volt egy korábbi. mármint a magyarság. Tehát aki ebből válik kereszténnyé. paraszti. de így van. nemzetséget. A mai Izrael alapító okmányában az izraeli népet is gojnak nevezik. a Magyar Törvénytárba. népi.goj mit jelent? Elég baj. nemzetet jelent. hogy nézzünk utána alaptényeknek. nem válik elfogadottá a zsidó–kereszténység számára. hogy nem tudjuk. hogy az. tehát még az apostoli időkben görögül az ethnikosz. hogy nem zsidó–keresztény volt. azaz falusi. Ez a fordulat tehát jól magyarázható. És ezt a zsidó–kereszténység terminológiája úgy fogalmazza. Alátámasztani látszik a véleményüket az. aminek az alapszava. bármilyen furcsán hangzik. 104 . akkor ő egy tiltó rendelkezést bocsátott ki. Ezért lehet minket az orrunknál fogva vezetni. nem volt keresztény. nemzet. az ethnosz. Ennek a szinonimája mondjuk Pál apostol szóhasználatában. mert különben körbe–körbe vezetnek minket magunk körül. Csakis annyit jelent. Elég furcsán hangzik. más szóval megkereszteltük. Ebből csak egy következik. mint a paganus. hogy pogányból kereszténnyé tettük. És ennek a tükörfordítása latinul a gentilis. nemzetség. nem következik. Ez a rendelkezés betiltja a szentistváni térítést megelőző vallásalakulatot. A goj ugyanazt jelenti. és ezt kéne már megtanulnunk. És amikor az első úgynevezett pogánylázadás után I. a jelek szerint keresztényről zsidó–keresztényre történt. András királyunk leverte ezt a felkelést. Nagyon lényeges. hogy egy zsidó–keresztény térítés pogánynak nevezi a honfoglalás-kori magyarságot. Goj. de ebből a tényből nagyon sokan azt a következtetést vonják le. És ez a rendelkezés bekerült a Corpus Jurisba. hogy nép. Nem lehetett kiiktatni a magyar történelemből. Tehát abból. az locsolgathatja naponta háromszor a fejét. Itt van a két vallásalakulat között a választóvonal. hogy Szent István halála után ez a régebbi vallásalakulat kétszer is újra föltámadt. és ez ugyancsak népet. ami viszont a gens szóból származik. magasabb rendű vallási képződménynek. Tehát a térítés.

Ma már bánják a történészek, mint kutya, aki hetet kölykezett, hogy ezt hogy nem tudták alkalmas időben kihagyni belőle. Nem lehet már visszacsinálni az ügyet. A Corpus Juris a nemességnek, tehát a nemzet gerincének az alapvető ismeretanyagához tartozott. Ez mindjárt az első rendelkezése, tehát a legrosszabb tanuló is eljutott idáig. Ez pedig nevén nevezi ezt a vallásalakulatot. És minek nevezi? Nagyon lényeges tudni: ritusnak nevezi, tehát szertartásrendnek, és három jelzőt kapcsol a ritus szóhoz: az ethnicust, az gentilist és a scythicust. Milyen vallás volt hát ez? Szkíta népi–nemzeti vallás. Nagyon lényeges, hogy erről van szó. Bárki ellenőrizheti, hiszen a Corpus Jurisnak van kétnyelvű kiadása is. Tehát tudnunk kell, hogy ez a magyar ősvallás neve: szkíta. És miért népi és nemzeti? Azért, mert a legfölső szinttől a legalsóbbig átjárja a nemzetet. Minden vallásalakulatra jellemző ez? Nem. Az a Kazária, amelyből kivált a honfoglalásra induló magyarság, tipikus példáját mutatja annak, hogy csak a felső réteg veszi át a vallást, de az nem járja át az egész nemzetet. Melyik vallás ez? Az ortodox zsidó vallás. Soha nem lett belőle ethnicus, illetve gentilis vallás. Na most ez az egyik lehetséges értelmezése annak, hogyha ethnicus et gentilis scythicusnak neveznek egy vallást — de a gentilis szó késői származékából, amely az angol nyelvben maradt fönn, egy másik jelentés is kiolvasható. Ha összetételben találkozunk vele, így, hogy a gentleman, akkor rögtön érzékeljük, hogy ez egyfajta nemességet fejez ki, amit mi már elsősorban lelki nemességként értékelünk. Ha viszont önmagában áll a gentile szó, akkor amögött az Országh László féle angol–magyar szótárban egyetlen magyar jelentés olvasható. Az, hogy „nem zsidó”. A gentilis jelzőnek tehát félreérthetetlen az útmutatása: a honfoglaló magyarság vallása a szentistváni térítés előtt a „nem zsidó”, azaz szkíta gyökerű kereszténység volt. Igazolható az a feltételezés, hogy bennünket egy gentilis, azaz egész népet átjáró és nem zsidó alapra épülő kereszténységből egy kizárólagosan ószövetségi zsidó alapra épített keresztény105

ségre térítettek át? Nos, az ő szóhasználatuk is ezt igazolja, és a mi szóhasználatunk is. Itt egy elég tiszta képlettel állunk szemben. Ezek után föl lehet tenni a kérdést, hogy bűnöző volt-e Szent István. Lényeges, hogy a kérdést minden ízében végigtárgyaljuk, és ne sunnyogjunk el mellette. Tudniillik ne felejtsük el, hogy ószövetségi zsidó alapon két világvallás fejlődött ki — most nem tekintve a zsidót, önmagában. Az egyik az iszlám, a másik a zsidó–kereszténység. És összesen ez a két vallásvonulat van, amelyet ha a világon akárhol megjelent, csak er őszakkal lehetett meghonosítani. Egyszer majd ennek gondoljunk utána! És miután mi elég huzamosan, egyszer az egyiknek, másszor a másiknak voltunk kitéve, ezt olyan természetesnek vesszük, föl se merül bennünk, hogy itt egy égbekiáltó gazságról van szó. Hogy lehet vallást erőszakkal terjeszteni? Teljesen magától értetődőnek vesszük. Konzultáljunk egyszer egy buddhistával! Mikor terjesztettünk buddhizmust fegyverrel? Vagy taoizmust? Vagy akármelyiket? Dzsingisz kán népe bejött ide, igazán nem simogatta a magyarokat, soha vallási kérdés itt föl se merült. A nagykán udvarában ott voltak a keresztény papok, ott voltak a taoisták, ott voltak a boncok, és így tovább. Föl se merült, hogy ránk kényszerítse a saját vallását. Ne vegyük már ezeket olyan magától értetődőnek! Mert mostanában újra lábra kap ez az irányzat, ma már nincs más az egyházban, csak judeo–christianizmus! Az összes többit már rég kiirtotta. És ma is így lép föl. Nagyon nagy tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Hát természetesen, hiszen ez a gyakorlat maradt porondon. Akkor most Szent István rosszat tett nekünk? Ezt nagyon fontos tudni, mert így osztják meg most a magyarságot. Ha valaki ennyit fölfedezett, akkor az álljon baloldalra, ő a koppányosok közé tartozik. A többi, aki ezt nem hiszi el — hogy miért nem hiszi, nem tudom, mikor tényekről beszélünk —, akkor az álljon át ide, ami azt jelenti, az istvánosok közé tartozik. És akár elhisszük, akár nem, akár tudunk róla, akár nem, mindegyikünk be van már osztva. Valamelyik rubrikába már beírták a nevünket.
106

A szkíta kereszténység hagyatéka
Ami a tényeket illeti, nagyon pontosan lehet tudni, hogy a szentistváni tett egy olyan időpontban zajlott le, amikor két nagy ellenfél volt a páston. Nem is halljuk ezt másképpen hivatalos részről sem; az egyik Koppány, a másik Gyula. Na most úgy szokták ezt nekünk tálalni, hogy Koppány pogány volt, míg Gyulánál ezt nagyon nehéz lenne állítani, úgyhogy nagy zavarban van ez ügyben a kommentáló társaság. De hát Koppánynál . . . ugye Koppány nyilvánvalóan pogány . . . és akkor az ember megkérdezi, hogy mégis mire alapozod ezt? Hát a forrásokra. Tényleg? A Koppány egykori területén végzett feltárások egyértelműen igazolták az elmúlt körülbelül tizenöt–húsz évben, hogy az ő idejében, az ő fennhatósága alatt keresztény templomok sora épült. Milyen vallású volt Koppány? Nemcsak hogy keresztény volt, hanem ugyanolyan judeo–christian volt, mint Szent István. Még csak azt se lehet mondani, hogy de ő a nem-judeo, tehát ő a szkíta kereszténység képviselője volt. Dehogyis. Pontosan ugyanolyan judeo-chiristian volt. És Gyula? Nos, Gyula is pontosan ugyanolyan judeo–chiristian volt. Semmiféle vallási jellegű probléma nem adódott közöttük. Honnan tudjuk? Lássuk sorjában. Koppány, ahogyan azt Erdélyi Balázs nagyon szépen kimutatta, méltóságnév, nem pedig keresztnév. A Koppány az a kapkán név, tehát a késői avar fejedelmi név egyenes ági folytatása a magyar nyelvben. És ez egy avar méltóságnév, egy későavar területen. Semmi gond nincs, itt már réges-rég kereszténység van, az első úgynevezett meghódított, inkább úgy mondanám, behódolt avar főnököt, Tudunnak nevezték a beosztása szerint, maga Nagy Károly tartotta keresztvíz alá. És az utolsó avar kagánok hangsúlyozottan zsidó–keresztény neveket viseltek; Ábrahám kagán volt, Izsák kagán volt. Ilyen neveket szkíta keresztény soha nem adott a maga fejedelmeinek. Nem ott volt a gond, hogy az egyik szkíta keresztény, a másik pedig zsidó–keresztény, mind a kettő az utóbbi volt.
107

Gyulát. és nem a magyarság ellenében. nem is titkolva. akár felszínre kellett hozni. akár úgy. Konstantinápolyban maga a császár tartotta keresztvíz alá. a térítők pedig passaui bencések voltak. Széttépték volna a Kárpát-medencét. hogy a Kárpát-medencén belül önálló magyar kereszténység legyen . Akkor mi a gond? Hát az a gond. annak azt mondom. És vagyunk olyan bambák: engedjük. hogy szétcincálják egy Nyugathoz fölzárkóztatott. illetve a Gyula-féle vonal válik a továbbiakban meghatározóvá. ez a pimasz. tehát ha a Koppány-. hogy a Koppány-féle kereszténység az avar kereszténység folyamatos továbbélése volt. hogy Szent István példátlanul nagy tettet hajtott végre. Tehát a salzburgi érsek volt ennek a kereszténységnek a feje. Hatalmas a tette. azért gondoljunk bele. Hol volt ennek a központja? Salzburgban. milyen előzmények után! A Koronát akár így. Széttépték a Kárpát-medencét. Hol volt a központja? Konstantinápolyban. . Mi ez megint. Ezt ünnepeljük benne? Soha. szentistvános jobbra lózunggal. Ha ez véglegesül. de a fejére tehette. Szent Istvánnak sikerült nem egész egy évtized alatt elérni. és egy Bizánchoz fölzárkóztatott részKárpát-medencére. a magyarság megosztása céljából. És Gyula? A Gyula-féle kereszténység bizánci típusú volt. Mármost nekem akárki jön ezzel a koppányos balra. hanem megmentette a magyarságot attól. Ezt is egykorú forrásból tudjuk. és a kereszténység történetében egyedi esetként megkapta az apostol rangot. . Habsburg-indítékú ellenreformációs gyakorlat formált belőle.A másikat pedig. hanem a magyarság érdekében. de minél hamarabb. hogy ma is megosszanak bennünket. alig leplezett megosztási kísérlet? Nem vagyunk már eléggé sokrétűen megosztva? Itt 108 . de a fejére tehette. Nem fölzárkóztatta a magyarságot Nyugathoz. Mit jelent ez? Ki volt helyezve a Duna vonaláig a kereszténység központja a Kárpát-medencéből. akkor 1920-ban nincs szükség Trianonra. akit a barokk kori. Ez azt jelenti. Tehát mi történt? Megcsinálták 999-re Trianont. takarodjék innen. tehát akár vissza kellett hozni. Azt a mumust ünnepeltetik velünk.

amelynek a programja a magyar Szent Koronában is benne foglaltatik. hogy nem a magyarságnak volt erre a fordulatra szüksége. Ez egy kiválasztott 109 . Ez a manicheizmus két jelvénye. hogy ha Szent István a magyar katonai potenciál csúcsán. de ő bizonyítható módon úgy hajtotta végre. hogy magára veszi az általa is nagyon pontosan tudottan ferde. hanem a maradék Európának. ez csak a többi érdekében történhet. hogy a szkíta kereszténység a szentistváni térítés után is. Így tessék a szentistváni fordulatot értékelni! Megkíséreltek vele valamit végrehajtatni. és ténylegesen ő mentette meg a magyarságot. egyoldalú judeo–chiristianizmust. a kazettás menynyezeteken. két kiemelt jelképként. illetve Koppány által képviselt között. még eleven hatóerő a Kárpát-medencében. se Keleten. ami érték. Az 1700-as évek második felében a szkíta kereszténység.igenis óriással állunk szemben. legalábbis Károly Róbert koráig. De ahol vidéken. Most ezt én tovább itt nem részletezném. mert akkor holnap ilyenkorig itt ülnénk. és példaadással lehet valódi szeretetvallássá alakítani. ha nem is a fő vonulata. tovább tudjon élni. se Nyugaton fegyveres erő. Itt szabályszerű áldozathozatalról van szó. Arról van szó. Ennek a továbbélésnek a dokumentumait voltaképpen csak a török kiűzése után kezdték módszeresen pusztítani. hát bármilyen furcsán hangzik. kicsi templomok faragvány-anyagában — a továbbélés gyönyörűen kimutatható. Nagyon lényeges. amelyiknek oldalága a manicheizmus. Mert ezt csak belülről. 1767-ben Gyügye kazettás mennyezetén. itt nincs visszabeszélés. az övé áll közelebb a szkíta kereszténységhez. Mert ez a maga tételrendszerében nem az. szinte töretlenül élt tovább. a Szamosháton még a szőlő és dinnye van jelen. Ma már nyugodtan el lehet mondani. hogy minden. eldugott helyeken tovább élt — például az apokrif imádságokban. amikor egészen egyszerűen nem tud ellenállni neki se Délen. meghozza azt az áldozatot. És ha egyáltalán van különbség az őáltala patronált vallás. mint kereszténység és a Gyula.

nép vallása. se másnak. 110 . amiket mi egyáltalán nem engedünk meg. És megenged mások rovására olyan dolgokat. személyes példaadással lehet megváltani. se magunknak. amiket másnak nem enged meg. elfogadva a szabályrendszerét. Legyen elég most ennyi a tanulságokból. és ez nyilvánul meg minden király-beavatáskor. Ezt csak belülről. amely magának megenged dolgokat. Ennek a programja „rejtezik” a magyar Szent Koronában.

Péter alatt helyezkedik el a keresztpánton (Fotó: Szelényi Károly) . sem nyereg. A felső két lyuk áthalad az alatta lévő. azaz „Általam uralkodnak a királyok”. majd még később felül cinezéssel rögzíteni. utólagos felhelyezésekor kénytelenek voltak szegecselni. A Koronán megjelenő szentek névünnepei az évkörben. Pál apostol zománcképe a felső Pantokrátor bal oldalán helyezkedik el (Fotó: Szelényi Károly) 14. sz. A magyar Szent Korona szembenézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 2. A magyar Szent Korona hátnézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 5. Ha az ünnepek sorrendjében járjuk végig az évet. 19. 12. A lovasnál nincs olyan szerszám. balján Illés. A magyar Szent Korona alsó Pantokrátor-képe (Fotó: Szelényi Károly) 10. aranykancsóján. A magyar Szent Korona a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly) 3. illetve szíj. Tamás apostolt ábrázoló zománcképen is. Staats nyomán) 7. Péter apostol zománcképe a felső Pantokrátor jobbja felől a Korona keresztpántjának felső emeletén (Fotó: Szelényi Károly) 20. A „Győztes fejedelem” domborított képe a Nagyszentmiklósi kincs 2. A Vízöntő-paradoxon. András apostol zománcképe testvére. nyomán) 8. 18. amelyre felakaszthatta.A képek ismertetése 1. amellyel levághatta.) 17. Jézus színeváltozása. A magyar Szent Korona felülnézeti képe (Fotó: Szelényi Károly) 6. A német-római császári korona (R. Péter és János zománcképei helyezkednek el (Fotó: Szelényi Károly) 13. bizánci császár zománcképe a Korona egyetlen hátsó oromzati eleme előtt. alul Péter. amellyel rögzíthette volna. Sámánkoronák (Hoppál M. A német-római császári korona egyik zománcképe. (Fotó: Szelényi Károly. A fogoly tarkója mögött fordított állásban megjelenő. (R. 15. A magyar Szent Korona felső Pantokrátor-képének felénk néző három oldalán Jakab. János és id. A magyar Szent Korona a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly) 4. A magyar Szent Korona felső Pantokrátor-képe (Fotó: Szelényi Károly) 9. végpontja pedig János apostol képe. felirata: „Per me reges regnant”. 16. Staats nyomán) 11. kettős spirálvonal rajzolódik elénk. Josephus Koller 1800-ban megjelent könyvében a Korona felülnézeti rajzán még jól olvasható az eredeti Bartholomeus-kép helyére becsúsztatott ARTHOLO-felirat. A Dukász-családból való Mihály. Témája: „Kerubok között trónoló”. a precessziós évkörön szemléltetve. Jakab apostolok (orosz ikon). A hónapokat a középkori gyakorlatnak megfelelen állatövi jegy-érvénytartamokban tüntettük fel. lehunyt szemű. A Megváltó jobbján Mózes. a „Világtojás” képletét rajzolja elénk. szakállas férfifej a képírás nyelvén a még vagy már testet nem öltött szellemiség képviselője. Minthogy nem fér bele a mögötte lévő foglalatba. amelynek a kiinduló pontja Pál fordulása.

Mihály arkangyal eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának elülső részén. a Korona kivitel előtti. Wolfgang Kilián metszete a Koronáról Révay Péter koronaőr 1613-ban kiadott könyvének címlapján. rajz: Bradák Károly) 30. Dukász Mihály császár cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly. aki hiába volt bölcs. a csábításnak nem tudott ellenállni. Br. Kón(stantin) cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly. illetve a hazahozatal idején látható formájának feltüntetésével. mint jelenleg (Fr. valamint az is. ha az eredeti lenne ezen a helyen. A Dukász-képen felül másodlagosan kitágított lyukak áthaladnak a mögötte lévő Tamás-képen és az azt tartó keresztpánton is. (Fotó: Szelényi Károly. Orvosokból álló kutatócsoport kimutatta. rajz: Bradák Károly) 33. Szent Damján eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részén. A XIV század elején készült „Malterer-szőnyeg” a női csalfaság példái között megörökíti a Phyllis által kormányzott Arisztotelész esetét is. 25. Augustinermuseum) . 24. Szent Kozma eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona hátsó részén. rajz: Bradák Károly) 27. rajz: Bradák Károly) 34. rajz: Bradák Károly) 31.) 36. a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly.21. hogy a zománcképeken megjelenő szentek alaptulajdonságai feltűnően szoros kapcsolatot mutatnak azokkal az általános emberi tulajdonságcsoportokkal. és ennek megadta az árát (Freiburg i. Szent Demeter eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona elülső részén. rajz: Bradák Károly) 29. és ezzel segíti győzelemre a hit harcosát (Anjou Legendárium) 37. Szent György eredeti zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona elülső részén. 26. mint a Skorpió havának jellegadó szentje. aki egyenesen szembe néz velünk. Az 1790. (Fotó: Szelényi Károly. a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly. évi hazatérés alkalmából készített bizonylat. János apostol és evangélista az egyetlen a Koronán megjelenített szentek közül. a király balja felől (Fotó: Szelényi Károly. rajz: Bradák Károly) 28. börtönéből hirdeti az evangéliumot. hogy éles a sorja. tehát nem használták a lyukon átvezetett szegecset. Minthogy azonban cserélt képről van szó. amelyeket éppen az alattuk lévő agymezők működtetnek. A Dukász-kép mögött lévő foglalat lemezcsíkjának rá kellene hajolnia a befoglalt kép szélére.) 23. el sem éri azt. Geóbitzász cserélt zománcképe és könyökmegoldásának rekeszrajza a Korona abroncsának hátsó részéről (Fotó: Szelényi Károly.. (Fotó: Szelényi Károly) 22. rajz: Bradák Károly) 32. A fúrás sorjája ma is látható a Korona belsejében. a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly. Demeter. A Dukász-képről az 1850-es években készített rajzon a lyukak még más formájúak. Bock nyomán Bradák Károly rajza) 35. a király jobbja felől (Fotó: Szelényi Károly.

.

kép 3. kép .2.

4. kép . kép 5.

kép 7.6. kép .

kép .8. kép 9.

kép . kép 12. kép 11.10.

13. kép . kép 14.

kép 16.15. kép .

17. kép 18. kép .

kép 22.19. kép . kép 20. kép 21.

23. kép . kép 24. kép 25.

kép . kép 27.26.

28. kép . kép 29.

30. kép . kép 31.

32. kép . kép 33.

kép 36.34. kép 37. kép . kép 35.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->