ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
Της ....... , του ....... και της ........, σύζ. .........., κατ. Πρωτάτου Σαππών
Ροδόπης
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Την 5η Δεκεμβρίου του έτους 1999, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.15
απεβίωσε στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλειου Γενικού
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής ο πατέρας μου ...... ( όνομα) .......
( επώνυμο) του ..... και της ......... όπως πιστοποίησε και η τότε
υπογεγραμμένη ιατρός ..........
Επειδή σύμφωνα με τη βεβαίωση που εξέδωσε ο Ληξίαρχος του
Δήμου Φιλύρας, μετά από έλεγχο στα ληξιαρχικά βιβλία από τη σύσταση
του Ληξιαρχείου δεν προκύπτει καταχωρημένη Ληξιαρχική Πράξη
θανάτου του πατέρα μου ....... ( επώνυμο) ......... ( όνομα) του .... και
της ...., συζύγου ......, γεννηθέντος το έτος 1928, κατοίκου Βραγιάς,
γραμμένου στα Δημοτολόγια του Δήμου Φιλύρας με Α.Δ. ..... και με
Μητρώο Αρρένων ........ της τέως Κοινότητας Αράτου
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτή η αίτησή μου από το Δικαστήριό σας, ώστε να
καταχωρηθεί από το Ληξίαρχο του Δήμου Φιλύρας Ληξιαρχική Πράξη

..θανάτου του πατέρα μου ....... της τέως Κοινότητας Αράτου. κατοίκου Βραγιάς... Κομοτηνή. γεννηθέντος το έτος 1928. γραμμένου στα Δημοτολόγια του Δήμου Φιλύρας με Α............... ...........Δ.. 10-11-2003 O ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ .......... και με Μητρώο Αρρένων .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful