You are on page 1of 716

Dikkat:

Bu e-Kitab grnt ayarnz %100 e ayarlayarak okumanz tavsiye edilir.

TAKDM
Deerli dostlarm Kurn- Kerm'in, iaret ettiimiz anlamlarna aklk getiren bir mel istenildi yllardr Ltfu ilahi ile, isteklerinize byk lde cevap verecek olan ve dahi Trkiye de bir benzeri olmayan Kurn B Meli ni sizlere takdim ediyoruz!. imdi, yeniden OKUmaya alalm, slm DN nin yce bilgilerini, yepyeni bir anlayla!. Dostlarm nsan, ne aradn bilmezse, gznn nndekileri dahi gremez olur!. Kiinin, neyi aramas gerektiini bilmesi iin badr!. Bilmediinizi aramazsnz!. Hazreti Muhammed aleyhisselmn srlar ieren muhteem mesajlar, asrlardr rtle rtle; bugn, son derece ksr ve s bir DN anlay ile artlanmz!. Bu yzden de, evrensel insana evrensel gerekleri anlatan ve kymete kadar geerliliini kaybetmeyecek olan Kurn- Kerm i deerlendiremiyoruz. Gkte bir yerlerde oturan ulu tanrnn, yanndaki melekleri, yeryznde setii postacsna yollamas; onun da gkten gelen kitab(?) insanlara aktarmas; diye kabullendiimiz DN anlaynn kesinlikle yeniden ele alnp orijin kaynaktaki gereklere gre yeniden deerlendirilmesi zaman gelmi gemektedir.

2
www.ahmedhulusi.org adresindeki web sitemizde yaynlanan tm almalarmzda, gemiteki tm mneviyt ehli zevtn bildii slm Dini ne ait gerekleri amz diliyle anlatmaya altk. Btn bu bilgilerin kayna ise elbette ki elimizdeki tek BLG kayna olan Kurn- Kerm dir. ALLAH ismiyle neye iret edildiini ; evrensel sistem ve meknizmay; insann hakikatini ve varlktaki yerini; tm incelikleriyle, iret, mecz, misl yollu aklamalarla anlatan bu Kitap=BLG anlalmadan, asla konunun zne ermek mmkn deildir. Kurn- Kerm kkenli slm Dini anlayn elde etmemiz iin de bu inceliklere iaret eden noktalar vurgulayan iyi bir Kurn meline ihtiya olduu elbette malmunuzdur. Halen Trke olarak yaynlanm Kurn mellerinin hi birinin, Kurn n baz ok nemli inceliklerini hesaba katarak hazrlanmad grnde olduum iin ; deerli Kurn limi, stanbul Kanlca Camii mam Sayn Hasan Gler den bir Kurn B Meli hazrlamasn rica etmitim birka yl nce. imdi size, web sitemizden ilk defa olarak, Hasan Gler Hoca nn birka yllk alma sonucu hazrlam olduu Kurn B Meli ni Ramazan hediyesi olarak iletiyorum. Bu arada unu da kesinlikle bilmemiz gerekir ki, yeryznde hi kimse tarafndan tam hakkyla bir Kurn meli yaplmas mmkn olmaz!. Zir, bir yetteki baz kelimelerin birden fazla anlam ihtiva etmesi sebebiyle, ayn yetten birka mn anlalabilir; okuyann irfan derecesine gre!. Bu melin benzerlerinde olmayan inceliklerine gelince En bata ve en nemli olarak slm Dini anlayn insanlara bildiren ve aklayan Kurn- Kerm, insana, yeryznde HALFE oluunun srrn, ALLAH ismiyle neye, nasl iret edildiini; bir ksm kelimelerin bana koyduu B harfiyle vurgulamaktadr. Aynen Bismillah ta olduu gibi! B srrn anlayamayan kii, Kurn n ana mesajndan mahrum kalr ve Onu bir gk tanrsnn fermannmesi gibi alglar.

3
Kurn- Kerm in en nemli yan ihtiva ettii B srrdr!. Tanr kavramyla Allah isminin iaret ettii anlam arasndaki fark da bu srr kefetmeye dayanr!. Bu srrn farkedilebilmesi iin de mutlaka B harfiyle balayan kelimelerin ok iyi deerlendirilmesi zorunludur. Aksi halde, eksik ve yanl alglama yznden kuru bir yasa ve tarih kitabndan sz edilebilir. te bu B Mel de, ncelikle, B srrna iaret eden yetlerin veya B harfiyle balayan kelimelerin evirisinde; bu anlam farkedilecek ekilde dzenleme yaplmtr; ki bu yzden de, bu alma, Kurn- Kerm in btn-derni-isel-sr anlamlarn daha iyi fark etmemize yol aacaktr. kinci olarak, B Mel de bir ksm kelimeler orijinalinde olduu gibi kullanlmtr dnen beyinlere yeni kaplar amak iin. Mesel Rasl kelimesi geen yerde, eviride de Rasl ; Neb geen yerde Neb kullanlm; bunlar peygamber kelimesiyle geitirilmemitir. nk her bir kelime bir hikmete ve bir srra dayal olarak Kurn- Kerm de ylece kullanlmtr . Ayrca, her kelimenin iaret ettii LEV, dierinden farkl, ayr bir LEVdir . Dilin semantii gerei , bu kelimelerin yerine baka kelimelerin kullanlmas yanltr! Hak ismi ayr zellie iaret eder, iinde getii yette; Rab kelimesi ayr zellie-mertebeye-vasfa iaret eder; Allah kelimesi ayr zellie iaret eder. Bunlarn tmn tanr diye geitirmek ok byk bir gaflettir! Keza konumak anlamnda tercme edilen kelam , kavl , nutk , tahdiys/hadiys kelimeleri dahi byledir. B Mel de birok kelimenin orijinal olarak yer almas yznden, ilk bakta ifadesi ar gelebilir... Bu uygulama, Kurn- Kerm, rasgele bir Arapa metin olarak grlmeyip; meal hazrlamak, bir Arapa metni Trke ye evirmek deildir diye dnld iindir! Yani, hem, Kurn n mn ve tevilini Trke tek bir kelimeyle snrlamamak ve hem de Arapa bilmeyen okuyucuya, Kuran terminolojisini renme ve tefekkr etme frsat vermek niyetindendir... Ayrca o kelimenin anlamnn sorgulanmas ve aratrlmas gerekliliine iaret

4
iindir. Mesela, Trke evirilerde topluca korkmak diye tercme edilen havf , hayet , rahbet , ittika , hazr , kelimeleri, orijinalleri ile verilmi olup; gerekliliine gre parantez iinde szlk ve tevili anlamlar da Trke olarak yazlmtr... Bunlarla birlikte, B Mel de parantez ierisindeki ifadelerin yanna konmu soru iaretleri de, zerinde dnlp, sorgulanmas gereken, farkl anlamlarn dahi karlabilecei hususlara iaret etmektedir. Ayrca, rnein, Kurn da lm anlamna gelenmevt ile yakyn kelimeleri ayr ayr geerken, evirilerde YAKIYN kelimesini kaldrp, onun yerine mevt kelimesinin karl olan "lm " koymak ok nemli bir yorum hatasdr!. Srlara giden yolu kapatmaktr!. nc misl olarak tm mellerde grdnz KTAP kelimesini ele alalm Kurn- Kerm de Arapa kitap kelimesi kullanlarak BLG kastedilmitir!. Kitap inzli tbiri ile anlatlmak istenen, insan bilincinde ilhi BLGnin aa karlmas dr! Yoksa, bizim Trke de kullandmz anlamda, gkten yeryzne yazl ciltli veya ciltsiz kitap veya herhangi bir lisan ile yazlm kat sayfalar inmemitir!. Kitap indirdik trnden eviriler maalesef insanlar tamamen konudan uzak farkl dncelere ynlendirmektedir. Ksacas, OKUyabilirseniz, birebir tam karl olmasa da, bu melin, u ana kadar yaynlanm ve okuyucuya sunulmu Kurn melleri ierisinde ok farkl bir yerde olduunu greceksiniz. Sayn Hasan Gler , sadece Allah a kulluu ve Raslullah a hizmet akyla hazrlad bu meli tm insanla karlksz olarak sunmaktadr . Bu melin telif hakk yoktur !. Dileyen herkes orijinaline sadk kalmak kaydyla oaltp yayabilir. Allah kendisinden raz olsun; makm Raslullah aleyhisselmn yakn olsun. AHMED HULS 22 Eyll 2006 North Carolina, USA www.ahmedhulusi.org

Kurn B Meli - 2Hasan Gler

www.yorumsuz.net.tc
tarafndan derlenerek size e-kitap olarak sunulmutur. Kaynak: www.ahmedhulusi.org Basm: Ekim 2006

Zamansz-Sonsuz Boyutun kapsn amak iin . . Kozmik Bilin iin . . Olanlarn TESNE gitmek iin . . Olanlarn ardndaki F R E L E R zmek iin . .

Yayn Listemiz Sayfa 709716

- yorumsuz

bildiri -

nsanla gerekleri anlattna inandmz dnrlerin, yazarlarn, aydnlanmlarn ilimsel retimlerini sizlerle paylamaktan baka bir arzumuz yoktur.

Biz bir baka insan deiim-dnme uratamayz.


Bizim yapabileceimiz tek ey; deiim-dnmn meydana gelebilecei, hogr ve sevginin girebilecei bir alan, bir boluk yaratmaktr. Dileimiz size yararl olabilmek... Evreni (alglayamadklarmz dahil) yneten ve farkl adlarla iaret edilen Yce Gcn, bu arzumuzu yerine getirmemiz iin, nmz ak etmesini diliyoruz;

Eer bu duann gereklemesi, bizler ve tm yaam adna en iyisi olacaksa...

www.yorumsuz.net.tc

7
Sayfa
8 26 43 62 79 92 122 138 157 171 182 190 196 213 225 235 249 271 286 302 320 331 343 357 368 376 385 393 404 409 417

Sure s ra ve ad
21 - ENB Y 22 - HAC 23 - MU'M NN 24 - N R 25 - FURKAN 26 - UAR 27 - NEML 28 - KASAS 29 - ANKEB T 30 - R M 31 - LUKMAN 32 - SECDE 33 - AHZB 34 - SEBE' 35 - F TIR 36 - Y SN 37 - S FFT 38 - S D 39 - Z MER 40 - MU MN 41 - FUSSILET 42 - R 43 - ZUHRUF 44 - DUH N 45 - C SYE 46 - AHKAF 47 - MUHAMMED 48 - FET H 49 - HUCUR T 50 KAF 51 - Z RYT

Sayfa
426 434 443 453 466 478 488 495 503 508 513 518 521 526 531 536 543 551 558 564 569 574 578 586 592 597 603 610 616 622 626 629

Sure s ra ve ad
52 - T R 53 - NECM 54 - KAMER 55 - RAHM N 56 - VKIA 57 - HAD D 58 - M CDELE 59 - HA R 60 - M MTEHNE 61 - SAFF 62 - CUM'A 63 - M NFKN 64 - TE BUN 65 - TAL K 66 - TAHR M 67 - M LK 68 - KALEM 69 - H KKA 70 - ME RC 71 - N H 72 - C NN 73 - M ZZEMML 74 - M DDESSR 75 - KIY MET 76 - NSN 77 - M RSELT 78 - NEBE 79 - N ZT 80 - ABESE 81 - TEKV R 82 - NFTR 83 - MUTAFF FN

Sayfa
634 638 641 644 647 651 655 658 660 663 666 667 669 673 675 677 680 682 684 685 686 688 689 691 692 695 698 699 701 704 706 709

Sure s ra ve ad
84 - NKAK 85 - BUR C 86 - T RIK 87 - A'L 88 - YE 89 - FECR 90 - BELED 91 - EMS 92 - LEYL 93 - DUH 94 - NRH 95 - T N 96 - ALAK 97 - KADR 98 - BEYY NE 99 - Z LZL 100 - DYT 101 - K RA 102 - TEK SR 103 - ASR 104 - H MEZE 105 - F L 106 - KUREY 107 - M N 108 - KEVSER 109 - K FRN 110 - N ASR 111 - TEBBET 112 - HLS 113 - FELAK 114 - NS YAYIN LSTEMZ

Kurn B Meli - 2ENBY SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Bu sre, Mekke dneminde 72. srada nazl olmutur... 112 ayettir... Nebler anlamna gelen Enbiya ismi, iinde bir ka Neb nin kssasnn anlatlmas dolaysyladr... nsan n kiymet ve kemalat, Allah Rasl ve HatemNeb olan Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa s.a.v.in alemlere rahmet oluunun srr, Diyn in gerek manas ve mmet olgusu bahsedilen nemli konulardr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) kterabe linNasi hsabuhm ve hm fiy afletin mu'ridun; nsanlara hesablar ( vefatlar ) yaklamtr... Onlar gaflet iinde yz eviriciler olduklar halde . 2-) Ma ye'tiyhim min zikrin min Rabbihim muhdesin illestemeuhu ve hm yel'abun; Rablerinden kendilerine muhdes ( yeni ) bir zikir ( hatrlatma, t; Rasl ) gelmez ki, ( her seferinde ) illa onu oyun oynuyor olduklar halde dinlerler ( hakikatlerini ciddiye almazlar ).

9
3-) Lahiyeten kulubhm* ve eserrun necva elleziyne (necvelleziyne) zalemu* hel haz ill beerun mislkm* efete'tunes shra ve entm tubsrun; Kalbleri de ( fani hazlarla ) eleniyor ( megul ) halde... O zulmedenler aralarnda u gizli fsldamay yaptlar: Bu sizin misliniz bir beerden baka m?.. Grp dururken sihir mi getirirsiniz ( Onun getirdii by ) ?. 4-) Kale Rabbiy ya'lemul kavle fiys Semai vel Ard* ve HUves Semiy ul Aliym; (Hz.Raslullah ): Benim Rabbim Sema da ve Arz da ( olan, sylenen ) kavli ( sz ) bilir... O, Semi dir, Aliym dir dedi . 5-) Bel kalu adas ahlamin belifterahu bel huve ar* felye'tina Bi ayetin kema ursilel evvelun; Hatta yle de dediler: Adas Ahlam= demet demet hayal halitas, hayalet yn vizyon dur... Belki de onu uydurdu... Hayr, O bir airdir... ( Eer byle deilse ) hadi evvelkilerin irsal olunduu gibi bize ( B srrnca ) bir ayet ( mucize ) getirsin! . 6-) Ma amenet kablehm min karyetin ehleknaha* efehm yu'minun; Bunlardan nce helak ettiimiz hi bir karye ( ehir halk ) iman etmedi... Onlar m iman edecekler? . 7-) Ve ma erselna kableke ill ricalen nuhiy ileyhim fes'elu ehlez zikri in kntm la ta'lemun; Senden nce, kendilerine vahyettiimiz rical den bakasn ( Neb/Rasl ) irsal etmedik ( Hz.Muhammed den sonraki velayet sistemi, O ndan nce yoktu )... Eer bilmiyorsanz Zikr ( Hazire-i Kuds, Zat ) Ehli ne sorun . 8-) Ve ma cealnahm ceseden la ye'klunet taame ve ma knu halidiyn; Onlar ( Neb/Rasl leri) yemek yemez bir cesed klmadk... ( Onlar ) ebedi kalclar da deillerdi .

10
9-) Smme sadaknahml va'de feenceynahm ve men neau ve ehleknel msrifiyn; Sonra onlara ( olan ) va dimizi doruladk da onlar ve dilediimiz kimseleri kurtarp msrifleri helak ettik . 10-) Lekad enzelna ileykm Kitaben fiyhi zikrukm* efela ta'klun; Andolsun ki size, iinde zikriniz olan ( ikiziniz ) bir Kitab inzal ettik... Akletmiyor musunuz? . 11-) Ve kem kasamna min karyetin knet zalimeten ve ene'na ba'deha kavmen aharin; Zalim olan nice karye ( lke )yi krp geirdik ve onlardan sonra baka kavimler ina ettik . 12-) Felemma ehassu be'sena iza hm minha yerkdun; Besimizi ( azabmz, iddetimizi, kuvvetimizi ) hissettiklerinde, bir de bakarsn ki oradan kayorlar! . 13-) La terkdu verciu ila ma triftm fiyhi ve mesakinikm leallekm ts'elune; Kamayn ve iinde ni met-imkan bolluundan mardnz ( yer ) a, meskenlerinize rcu edin ki sual edilesiniz . 14-) Kalu ya veylena inna knna zalimiyn; Dediler ki: Veyl bize!.. Dorusu biz zalimlermiiz . 15-) Fema zalet tilke da'vahm hatta cealnahm hasyden hamidiyn; Onlarn bu da valar ( arlar ) srp gitti... Ta ki biz onlar hasyd ( biilmi ekin ) ve hamidler ( snm ate, ller ) kldk . 16-) Ve ma halaknes Semae vel Arda ve ma beynehma labiyn;

11
Sema y, Arz ve aralarndakileri oynayalm diye halketmedik ( ihmal edilemez olgulardr ). 17-) Lev eradna en nettehze lehven lettehaznahu min lednna* in knna faliyn; Eer bir elence edinmek dileseydik, elbette onu kendi lednnmzden edinirdik... Biz ( byle ) failler deiliz ( yapsaydk yle yapardk ). 18-) Bel nakzif Bil Hakk alel batli feyedmeuhu feiza huve zahikun, ve lekml veyl mimma tasfun; Bilakis biz, Hakk ( gerei; vahyi, kefi delilleri ) batln ( gerek olmayan, vehmi dnce ve inanlarn ) zerine indiririz de onun diman ( beynini ) paralar... Bir de bakarsn ki o can ekierek lr/yok olup gider... Vasflamalarnz dolaysyla veyl olsun size ( kendinizi tansanza? ) !. 19-) Ve leHU men fiys Semavati vel Ard* ve men ndeHU la yestekbirune an badetiH ve la yestahsirun; Semalarda ve Arz da kim varsa O nundur... O nun indinde olanlar O nun ibadetinden ne kibirlenirler ne de yorulurlar ( melektirler ). 20-) Ysebbihunelleyle vennehare la yeftrun; Gece ve gndz tesbih ederler... Boluk-ara vermezler ( futursuzca, gevetmeden, bkmadan tesbih ibadetlerini yaparlar ). 21-) Emittehazu aliheten minel Ard hm ynirun; Yoksa onlar Arz dan, nereden ( kabirdeki lleri dirilten ) ilahlar m edindiler? . 22-) Lev kne fiyhima alihetn ilellahu lefesedeta* fesubhanAllahi Rabbil Ari amma yesfun; Eer o ikisinde ( Arz-Semavat ) Allah dan baka ilahlar ( mevcud, messir ) olsayd,

12
elbette o ikisi de fesada urard... Ar n Rabbi olan Allah onlarn vasflamalarndan mnezzehdir . 23-) La ys'elu amma yef'alu ve hm ys'elun; (O) yaptndan sual edilmez... Onlar sual edilirler . 24-) Emittehazu min duniH aliheten, kul hatu burhanekm haz zikru men meye ve zikru men kabliy* bel ekseruhm la ya'lemunelHakka fehm mu'ridun; Yoksa O ndan baka ilahlar m edindiler?... De ki: Burhannz ( apak kantnz ) getirin hadi!.. Bu ( la ilahe illallah; vahdet ), benimle beraber olan kimsenin de zikridir, benden nce olan kimsenin de zikridir ... Hayr, onlarn ekseriyeti Hakk bilmiyorlar... Bundan tr yz eviricilerdir . 25-) Ve ma erselna min kablike min Raslin ill nuhy ileyhi ennehu la ilahe ill ENE fa'budun; Senden nce bir Rasl irsal etmedik ki Ona: lah yok, ancak Ben (= Ben den baka vcud yok );o halde bana kulluk edin diye vahyetmi olmayalm . 26-) Ve kalttehazer Rahmanu veleden subhaneHU, bel badun mkramun; Rahman ocuk edindi dediler... Subhan dr O!... Bilakis ( o melekler ) ikrama nail olmu ( erefli ) kullardr . 27-) La yesbikuneHU Bil kavli ve hm Bi emriH ya'melun; (Bi-) kavl ile ( kavl olarak, sz sylemede ) Onu sebketmezler ( nne gemezler )... Onlar, O nun emri ile amel ederler . 28-) Ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehm ve la yefeune ill limenirteda ve hm min hayetiH mfikun; (O), onlarn nlerindekini de, arkalarndakini bilir... Onlar ( Rahman n) raz

13
olduu/setii ( murteza olan ) kimseden bakasna efaat etmezler... Onlar O nun hayetinden titrerler . 29-) Ve men yekul minhm inniy ilahun min duniH fezlike necziyhi cehennem* kezlike necziz zalimiyn; Onlardan kim: Muhakkak ki ( yani laf olsun bir sz deil ) ben, O nun gayrndan bir ilahm der ise, biz onu cehennem ile cezalandrrz (ben cehennem iindir )... te zalimleri byle cezalandrrz . 30-) Evelem yeralleziyne keferu ennes Semavati vel Arda kneta retkan fefetaknahma* ve cealna minelMai klle ey'in hayy* efela yu'minun; O kafir olanlar grmediler mi ki ( zigotta) Semavat ve Arz bitiik/birleik idi de biz onlar ( kromozom verilerinin karlkl ile ) yarp ayrdk... Her diri eyi sudan oluturduk... Hala iman etmiyorlar m? . 31-) Ve cealna fiyl Ard ravasiye en temiyde Bihim ve cealna fiyha ficacen sblen leallehm yehtedun; Arz da, kendilerini ( B srrnca ) sallayp sarsmasn diye sabit dalar oluturduk... Orada ficac olarak ( dalar arasndaki geni yollar halinde ) yollar oluturduk ki doru yolu bulsunlar . 32-) Ve cealnesSemae sakfen mahfuza* ve hm an ayatiha mu'ridun; Sema y ( st bilinci ) da korunmu bir tavan kldk... Onlar onun ( Sema nn) ayetlerinden yz eviricilerdir . 33-) Ve HUvelleziy halekalleyle vennehare veemse velKamer* klln fiy felekin yesbehun; O (Allah ) ki, Gece yi, Gndz , Gne i ve Ay yaratmtr... Her biri bir felek ( yrnge ) de yzmektedir .

14
34-) Ve ma cealna li beerin min kablikel huld* efein mitte fehml halidun; Senden nce hi bir beer iin ebedilik klmadk... ayet sen lrsen, onlar ebediler ( lmszler ) midir? . 35-) Kll nefsin zikatlmevt* ve neblukm Bierri velhayri fitneten, ve ileyNA turceun; Her nefs lm tadcdr/tadacaktr... Biz bir imtihan sistemi olarak ( ntrleesiniz, kuvvelerinizi kefedesiniz diye ) sizi ( B srrnca ) err ve hayr ile deneriz... Ve bize rcu ettiriliyorsunuz . 36-) Ve iza reakelleziyne keferu in yettehzuneke ill hzva* ehazelleziy yezkru alihetekm* ve hm Bi zikrirRahmani hm kafirun; Kafir olanlar seni grdklerinde, Bu mu sizin ilahlarnz zikrediyor ( azna alyor ) ? diyerek seni alaya almaktan baka bir ey edinmezler ( mesela: dnmezler )... Halbuki onlar Bi-zikriRahman ( Rahman n zikrine; B srrnca Rahman n zikri olarak ) kafirlerdir . 37-) Hulikal nsanu min acel* seriykm ayatiy fela testa'cilun; nsan ( nefsin/bilincin doas/deikenlii gerei ) acel ( acele etmek, daha nce yapmak, acelecilik )den yaratlmtr... Ayetlerimi size yaknda gstereceim... ( Onlarn zuhurunu ) acele etmeyin! . 38-) Ve yekulune meta hazel va'd in kntm sadikyn; Eer doru syleyenler iseniz u va d ne zamandr? derler . 39-) Lev ya'lemlleziyne keferu hyne la yekffune an vucuhihimnnare ve la an zuhurihim ve la hm ynsarun; Kafir olanlar, ne vech ( yz ) lerinden ( nlerinden, bilinlerinden ) ne de srtlarndan ( arkalarndan, bedenlerinden ) atei nleyemeyecekleri ve kendilerine yardm da

15
olunmayaca zaman bir bilselerdi ( byle acele istemezlerdi ). 40-) Bel te'tiyhim bateten fetebhethm fela yestety'une raddeha ve la hm ynzarun; Bilakis ( va dolunan, azab ) onlara anszn ( birden ) gelir de kendilerini artr/akna evirir... Artk onu ne reddetmeye ( geri evirmeye ) muktedir olurlar ve ne de kendilerine baklr ( mhlet verilir ). 41-) Ve lekadisthzie Bi Rusulin min kablike fehaka Billeziyne sehru minhm ma knu Bihi yestehziun; Andolsun ki senden nceki ( Bi-) Rasller ile de istihza edildi de onlarla alay edenleri istihza ediyor olduklar ey ( B gereince ) epeevre kuatt . 42-) Kul men yeklekm Bil leyli ven nehari miner Rahman* bel hm an zikri Rabbihim mu'ridun; De ki: ( Bi-) Gece ve Gndz ( B srrnca ) Rahman dan ( zndeki Rahmani hakikatn gereklerini yaayamamann sonucu olan azab hali ) sizi kim korur? ... Hayr, onlar Rablerinin zikrinden yz eviricilerdir . 43-) Em lehm alihetn temneuhm min duniNA* la yestety'une nasre enfsihim ve la hm minna yushabun; Yoksa onlarn, kendilerini bizden mani olup koruyacak ilahlar m var?... ( Oysa ) onlar (ilahlar ) ne kendi kendilerine yardma muktedir olurlar ve ne de onlar bizim tarafmzdan dostluk/destek grrler . 44-) Bel metta'na halai ve abaehm hatta tale aleyhiml umr* efela yeravne enna ne'til Arda nenkusuha min atrafiha* efehml alibun; Hayr, biz bunlar ve babalarn faydalandrdk ( yaattk, ni metlendirdik )... Hatta onlara mr uzun geldi ( bitmeyecekmi gibi; o kadar nimet iinde yaattk )... Grmyorlar m ki biz Arz a ( fiziksel bedene ) geliyoruz, onun etrafndan onu noksanlatryoruz ( ta ki

16
yalanr ve lr... Hadis-i erif: Yalanma ve lme are yoktur .)... Galipler onlar m? . 45-) Kul innema nzirukm Bil vahyi, ve la yesmeussummdduae iza ma ynzerun; De ki: Ben sizi ancak Bil-vahy ( vahy olarak, vahiy ile ) uyaryorum ... ( Halbuki ) sarlar uyarldklar vakit duay ( ary ) iitmezler . 46-) Ve lein messethm nefhatn min azbi Rabbike le yekulnne ya veylena inna knna zalimiyn; Yemin olsun, eer onlara Rabbinin azabndan bir nefha ( esinti) dokunsun, elbette: Veyl bize!... Dorusu biz zalimlermiiz derler . 47-) Ve nedaulmevaziynelksta liyevmil kyameti fela tuzlemu nefsn ey'a* ve in kne miskale habbetin min hardelin eteyna Biha* ve kefa Bina hasibiyn; Kyamet gn iin kst ( uluhiyyet hkmlerine gre, sistem realitesi ile tartan adalet ) terazileri koyarz ( l Hakk tr)... Hi bir nefs en kk bir zulme uramaz... Bir hardal tanesi arlnca olsa dahi ( B srrnca ) onu da getiririz... Hesab grcler olarak ( B srrnca ) biz kafiyiz . 48-) Ve lekad ateyna Musa ve HarunelFurkane ve Dyen ve Zikran lil mttekyn; Andolsun ki biz Musa ve Harun a Furkan (Hak ile batl temyiz eden akl ), mttekyler iin bir zya ( k ) ve bir zikir ( t) olarak verdik . 49-) Elleziyne yahevne Rabbehm Bil aybi ve hm minessaati mfikun; Onlar ki Bil-gayb ( aybleri olarak ) Rablerinden hayet ederler... Ve onlar o saat ( kyamet )ten de titrerler . 50-) Ve haz zikrun mbarekn enzelnaHU, efeentm lehu mnkirun; Bu, Onu inzal ettiimiz mbarek bir zikir dir... Siz O nu inkar edenler misiniz? .

17
51-) Ve lekad ateyna brahiyme rdehu min kabl ve knna Bihi Alimiyn; Andolsun ki biz brahim e daha nceden ( tefekkr ve akletmesinden nce ) rdn ( haniflik, hllet ) verdik... Biz Onu ( B srrnca ) Alimler idik . 52-) z kale liebiyhi ve kavmihi ma hazihit temasiyllletiy entm leha akifun; Hani ( brahim ) babasna ve kavmine dedi ki: Kendilerine ibadete kapandnz bu heykeller de nedir? . 53-) Kalu vecedna abaena leha abidiyn; Dediler ki: Babalarmz bunlara abidler ( ibadet edenler, tapanlar ) bulduk . 54-) Kale lekad kntm entm ve abakm fiy dalalin mbiyn; (brahim ) dedi ki: Andolsun ki siz de babalarnz da apak bir delalet ierisindesiniz . 55-) Kalu eci'tena Bil Hakk em ente minel labiyn; Dediler ki: Sen bize Bil-Hakk ( Hakk olarak ) m geldin ( gerei mi sylyorsun ) yoksa sen oyun oynayanlardan msn? . 56-) Kale bel Rabbukm Rabbs Semavati vel Ardlleziy fetarehnne, ve ene al zlikm mine ahidiyn; (brahim ) dedi ki: Hayr!.. Sizin Rabbiniz Semavat n ve Arz n Rabbidir ki, onlar ( belli bir proram ve sistemle ) O (Fatr olan Rabbiniz ) yaratmtr... Ve ben buna ahidlerdenim . 57-) Ve tAllahi le ekiydenne asnamekm ba'de en tvellu mdbiriyn; Tallahi ( risalet kemalatna yemin? ), siz arkanz dnp gittikten sonra, sizin putlarnza mutlaka bir tuzak kuracam . 58-) Fecealehm czazen ill kebiyren lehm leallehm ileyhi yerciun;

18
(Nihayet brahim ), belki O na ( ?) rcu ederler diye, en bykleri ( ?) dnda onlar ( putlar ) parampara etti . 59-) Kalu men feale haz Bi alihetina innehu le minez zalimiyn; Dediler ki: Bunu ( Bi-) ilahlarmza kim yapt ise, muhakkak ki o zalimlerdendir . 60-) Kalu semi'na feten yezkruhm yukalu lehu brahiym; Dediler ki: Bunlar ( putlar ) zikreden ( azna alan; onlarn asla mevcud olmadklarn, kudret ve kuvvetlerinin szkonusu olamayacan syleyen ), kendisine brahim denilen bir feta ( gen, yiit; ftvvet sahibi ) iitmitik . 61-) Kalu fe'tu Bihi al a'yninNasi leallehm yehedun; Dediler ki: Onu (B srrnca ) nas n ( halkn, insanlarn ) gzleri nne getirin ki, ahidlik yapsnlar . 62-) Kalu eente fealte haz Bialihetina ya brahiym; Dediler ki: ( Bi-) ilahlarmza bunu sen mi yaptn, ey brahim? . 63-) Kale bel fealehu, kebiyruhm haz fes'eluhm in knu yentkun; (brahim ) dedi ki: Hayr!.. Onlarn u bykleri yapmtr onu... Onlara ( putlara ) sorun, eer nutkediyorlar ( konuabiliyorlar; kendi kudretleri var ) ise! . 64-) Feraceu ila enfsihim fekalu innekm entmzzalimun; Bunun zerine enfslerine rcu ettiler de: Muhakkak ki siz, evet siz zalimlersiniz dediler ( kendilerine ). 65-) Smme nkisu al ruusihim* lekad alimte ma halai yentkun; Sonra kafalar zere ba aa oldular ( kendi hazr hallerinden alt st oldular )... Andolsun

19
sen ( znden gelen bir ekilde ) bildin ki bunlar nutketmezler ( varlklar szkonusu deil ) ( dediler ). 66-) Kale efeta'budune min dunillahi ma la yenfeukm ey en ve la yedurrukm; (brahim ) dedi ki: Allah (hakikatnz ) brakp, size hibir fayda salamayan ve size zarar da veremeyen eylere mi tapnp kulluk yapyorsunuz? . 67-) ffin lekm ve lima ta'budune min dunillah* efela ta'klun; ff size ve sizin Allah dan gayr taptklarnza!.. Akletmiyormusunuz? . 68-) Kalu harrikuhu vensuru alihetekm in kntm faliyn; Dediler ki: Onu (ibrahim i) atele ( ak ateiyle ) yakn da ilahlarnza yardm edin... Eer bir ey yapclar iseniz ( bunu yapn ). 69-) Kulna ya naru kniy berden ve selmen al brahiym; Dedik: Ey Nar!.. brahim e serin ve selam ( selamet ) ol! . 70-) Ve eradu Bihi keyden fecealnahml ahseriyn; Ona ( B srrnca ) bir tuzak irade ettiler de biz onlar en hsrana urayanlar kldk . 71-) Ve necceynahu ve Lutan ilel Ardlletiy barekna fiyha lil alemiyn; Biz Onu ( brahiym i) da Lut u da, alemler ( istidatl insanlar ) iin bereketlendirdiimiz o Arz a ( kavuturup ) kurtardk . 72-) Ve vehebna lehu shak* ve Ya'kube nafileten, ve kllen cealna salihyn; Ve biz Ona shak hibe ettik, nafileden de Ya kub u verdik... Hepsini salihler kldk . 73-) Ve cealnahm eimmeten yehdune Bi emriNA ve evhayna ileyhim fi'lel hayrati ve ikamas

20
Salati ve iytaez Zekati, ve knu lena abidiyn; Onlar ( Bi-) emrimizle hidayet eden imamlar kldk... Ve onlara hayrat fi lini ( hayrl iler yapmay; arnp kendini tanma eylemini; vahdet deneyimini ), namaz ikame etmeyi ve zekat vermeyi vahyettik... ( Onlar ) bize abidler idiler . 74-) Ve Lutan ateynahu hukmen ve lmen ve necceynahu minel karyetilletiy knet ta'mell habais* innehm knu kavme sev'in fasikyn; Luta ( gelince ), Ona bir hkm ve bir ilim verdik... O nu habislik ( pislik ) leri ileyen o karye ( o lke; beden ) den kurtardk... Muhakkak ki onlar fask, kt bir kavim idi . 75-) Ve edhalnahu fiy rahmetiNA* innehu mines salihyn; Onu rahmetimizin iine dahil ettik... Muhakkak ki O salihlerden idi . 76-) Ve Nuhan iz nada min kabl festecebna lehu fenecceynahu ve ehlehu minel kerbil azym; Ve Nuh ( u da an )... Hani ( Nuh) daha nce nida etmiti de Ona icabet etmi; ( bylece ) Onu ve ehlini o aziym skntdan kurtarmtk . 77-) Ve nesarnahu minel kavmilleziyne kezzebu Bi ayatiNA* innehm knu kavme sev'in fe araknahm ecmey n; Ona, ( B srrnca ) ayetlerimizi yalanlayan kavminden ( gelenlere kar ) yardm etmitik... Muhakkak ki onlar kt bir kavim idi... Biz de onlarn hepsini birden suda ( madde boyutunda ) ark edip boduk . 78-) Ve Davude ve Sleymane iz yahkmani fiyl hars* iz nefeet fiyhi aneml kavm* ve knna li hkmihim ahidiyn; Davud ile Sleyman da ( an)... Hani o ikisi, o hers ( ekin; ameller ve haslalar ) hakknda hkm veriyorlard... Hani kavmin koyunlar ( geceleyin ) onun ( ekinin ) iinde ( onlar yemek, ifsad etmek iin ) yaylmt... Biz onlarn hkmlerinin ahidleri idik .

21
79-) Fefehhemnaha Sleyman* ve kllen ateyna hukmen ve lma* ve sahharna mea Davudel cibale ysebbhne vettayr* ve knna faliyn; Biz onu Sleyman a tefhim ettik ( kavrattk )... Her birine bir hkm ve bir ilim verdik... Davud a da tesbih ediyor halde dalar ve ku cinsini musahhar kldk ( boyun edirdik )... Failler biz idik . 80-) Ve allemnahu san'ate lebusin lekm li tuhsnekm min be'sikm* fehel entm akirun; Ona ( Davud a), sizin iin, be sinizden ( mcahade ve sava skntlarnzdan ) sizi tahsin etsin ( korusun ) diye, lebus ( giyecek, silah elbise, zrh; takva ) yapma san atn ta lim ettik... mdi siz krediyor musunuz? . 81-) Ve li Sleymaner riyha asfeten tecriy Bi emriH ilel Ardlletiy barekna fiyha* ve knna Bi klli ey'in alimiyn; Sleyman a da iddetli esinti ( heva-i nefs ) halinde rzgar ( musahhar kldk; boyun edirdik )... Onun ( Sleyman n) (Bi-) emri ile, iinde bereketler kldmz Arz a doru akp gider ( di)... Biz her eyin ( B srrnca ) alimleriyiz . 82-) Ve mine eyatyni men yeusune lehu ve ya'melune amelen dune zlik* ve knna lehm hafizyn; Onun ( Sleyman ) iin dalglk yapan ( denizin dibine dalan ) ve ondan baka i de yapan eytanlardan da ( Sleyman a musahhar kldk )... Biz onlarn hafzlar ( koruyucular ) yz . 83-) Ve Eyyube iz nada Rabbehu enniy messeniyeddurru ve ente Erhamur Rahmiyn; Ve Eyyub ( u da zikret )... Hani Rabbine: Muhakak ki durr ( hastalk, zayflk ) bana dokundu ve sen ErhamurRahmiynsin ( her maniyi ortadan kaldracak rahmet sahibisin; en merhametlisin ) diye nida etti . 84-) Festecebna lehu fekeefna ma Bihi min durrin ve ateynahu ehlehu ve mislehm meahm

22
rahmeten min ndiNA ve zikra lil abidiyn; Biz de ona icabet ettik ( duasn kabul ettik ) ve durr dan ( B srrnca ) ona olan kefettik ( kaldrdk, atk )... Ve dahi Ona, indimizden bir rahmet ve abidler ( yakiyn gelene kadar gerekli almalar yapanlar ) iin bir t/hatrlatma olmak zere, ehlini ve onlarla beraber onlarn mislini ( kuvveler ) de verdik . 85-) Ve smayle ve driyse ve Zel kifl* klln mines sabiriyn; smail, dris ve Zlkifl ( i de zikret )... Hepsi sabredenlerdendi . 86-) Ve edhalnahum fiy rahmetiNA* innehm mines salihyn; Onlar rahmetimizin iine dahil ettik... Muhakkak ki onlar salihlerden idiler . 87-) Ve Zennuni iz zehebe muadben fezanne en len nakdire aleyhi fenada fiyz zulmati en la ilahe ill ente subhaneKE inniy knt minez zalimiyn; Ve ZnNun ( balk sahibi ni, Yunus u da zikret )... Hani gadaplanarak gitmi ve kendisini ( imtihan; balk karn ile ) sktrmayacamz zannetmiti... Nihayet zulumatlar iinde: Senden gayr vcud yok; ( ancak ) seni tesbih ediyorum ( bakaca varlm yok )... Muhakkak ki ben ( nefsine zulmeden ) zalimlerden oldum diye nida etti . 88-) Festecebna lehu, ve necceynahu minel amm* ve kezlike nncil mu miniyn; Biz de ona icabet ettik ( duasn kabul ettik )... Kendisini amm dan kurtardk... M minleri (arnma almalar yapanlar ) ite byle kurtarrz . 89-) Ve Zekeriyya iz nada Rabbehu Rabbi la tezerniy ferden ve ente hayrul varisiyn; Ve Zekeriyya ( y da zikret )... Hani: Rabbim!.. Beni ferd olarak ( hayatta tek bama ) brakma!.. Sen varislerin en hayrlssn diye Rabbine nida etti . 90-) Festecebna lehu, ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevceh* innehm knu yusariune

23
fiyl hayrati ve yed'unena raaben ve raheba* ve knu leNA haiyn; Biz de onun iin icabet ettik ( duasn kabul ettik ), Ona Yahya y hibe ettik ve ei ni Onun iin slah ettik ( ocuk dourmak iin uygun hale getirdik )... Muhakkak ki onlar ( Nebler ) hayrat ta yarrlar, rabet ederek ve korkarak bize dua ederlerdi... Bizim iin huu edenler idiler . 91-) Velletiy ahsanet ferceha fenefahna fiyha min ruhNA ve cealnaha vebneha ayeten lil alemiyn; Ve o ferci ( avret yeri ) ni koruyan dii kimseyi ( Meryem i de zikret )... Onun iinde/Ona ruhumuzdan nefhettik... Onu ve olunu alemler iin bir ayet kldk . 92-) nne hazihi mmetkm mmeten vahdeten, ve ene Rabbukm fa'budun; Muhakkak ki bu ( dua ve kssalar anlatlan Nebler ve mmetler ) tek bir mmet olarak sizin mmetinizdir... Ben, sizin Rabbinizim!... O halde bana kulluk edin! . 93-) Ve tekattau emrehm beynehm* klln ileyNA raciun; (Diyn bir iken ) onlar aralarnda ilerini parampara ettiler... ( Oysa ) hepsi bize rcu edicilerdir . 94-) Femen ya'mel minas salihati ve huve mu'minun fela kfrane lisa'yih* ve inna lehu ktibun; Kim m min olarak salihattan amel yaparsa, onun sa yi iin kfran yoktur ( say mekur dur; amelinin neticesi hasl olmutur )... Biz onun iin katibleriz . 95-) Ve haramn al karyetin ehleknaha ennehm la yerciun; Helak ettiimiz bir karye zerine ( u) haramdr; onlar ( asllarna ) rcu edemezler . 96-) Hatta iza futihat ye'cuc ve me'cuc ve hm min klli hadebin yensilun; Nihayet Ye cuc ve Me cuc fetholunduu ( ald, dald ) vakit, her hadeb ( ykseke yer ) den hzlca inerler onlar .

24
97-) Vakterabel va'dl Hakku feiza hiye ahsatn ebsarulleziyne keferu* ya veylena kad knna fiy afletin min haz bel knna zalimiyn; Hakk va d (lm, vefat ) yaklatnda, bir de bakarsn ki kafir olanlarn basarlar bir ahstr ( donup kalmtr )... Vay bize!.. Gerekten biz bundan gaflette imiiz... Hayr, zalimler imiiz ( derler ). 98-) nnekm ve ma ta'budune min dunillahi hasab cehennem* entm leha varidun; Muhakkak ki siz de, Allah dan gayr taptklarnz da cehennem odunusunuz... Siz oraya varidlersiniz ( gelicilersiniz, varclarsnz ). 99-) Lev kne halai aliheten ma vereduha* ve klln fiyha halidun; Eer bunlar ilahlar olsalard, oraya varid olmazlar ( gelip girmezler ) idi... Hepsi orada ebedi kalclardr. 100-) Lehm fiyha zefiyrun ve hm fiyha la yesmeun; Onlar iin orada zefiyr ( iddetli-horultulu nefes veri; aresizce ah edi ) vardr ve onlar orada ( Hakk ) iitmezler de . 101-) nnelleziyne sebekat lehm minnel hsna, laike anha mb'adun; Bizden kendilerine hsna ( gzellik, saadet ) sebkatmi ( takdir edilmi ) olan kimselere gelince, ite onlar ondan ( cehennem den ) uzaklatrlmlardr . 102-) La yesmeune hasiyseha* ve hm fiy metehet enfshm halidun; Onun ( cehennem in hareket ) sesini iitmezler... Canlarnn ( nefslerinin ) arzu ettii eyler iinde ebedilerdir . 103-) La yahznhml fezeul ekberu ve tetelakkahml Melaiket, haz yevmkmlleziy kntm tuadun;

25
O en byk korku ( lm ) onlar mahzun etmez ve melekler onlar ( yle diyerek ) karlar: te bu va dolunduunuz sizin gnnzdr . 104-) Yevme natvis Semae ketayyis sicilli lilktb* kema bede'na evvele halkn nuydh* va'den aleyna* inna knna faliyn; O gn, Sema y yazl sayfalar drer gibi dreriz... lk yaratmaa baladmz gibi onu iade ederiz ( baka bir yarat, ba s)... zerimize bir va ddr ( bu)... Dorusu biz failleriz . 105-) Ve lekad ketebna fiyz Zeburi min ba'diz Zikri ennel Arda yerisha badYes salihun; Andolsun ki Zikir den sonra Zebur da da yazdk ki: Arza, Benim salih kullarm varis olur ( diye ). 106-) nne fiy haz le belaan likavmin abidiyn; Muhakkak ki bunda, abidler ( arnma-tanma almalar yapanlar ) kavmi iin elbette bela ( yeterli tebli ) vardr . 107-) Ve ma erselnake ill rahmeten lil alemiyn; Biz seni ancak alemler iin bir rahmet olarak irsal ettik ( zahiri irk, toptan helak dnemi bitti; istidad msayit olanlar da veliy olacak ). 108-) Kul innema yuha ileyye ennema ilahukm ilahun vahd* fehel entm mslimun; De ki: Bana ancak u vahyolunuyor: Sizin ilahnz ancak lah-un Vahid dir ( Bir Tek Vcud dur)... Siz mslimler ( tam faniler ) misiniz peki? . 109-) Fein tevellev fekul azentkm al seva'* ve in edriy ekariybn em baydn ma tuadun; Eer yz evirirler ise de ki: Eit olarak size ilan ettim/bildirdim ( ilan ettiklerimin geerlilii hepimize eittir )... Size va dolunan ( korkutulduunuz ) ey yakn mdr, uzak

26
mdr, bilmiyorum . 110-) nnehu ya'lemlcehre minel kavli ve ya lemu ma tektmun; Muhakkak ki O, kavl ( sz; gen ) den aa vurduunuzu da bilir, gizlemekte olduunuzu da bilir . 111-) Ve in edriy leallehu fitnetn lekm ve metaun ila hyn; Bilmiyorum, belki de o ( mhlet verilmesi ) sizin iin bir fitnedir ve muayyen bir sreye kadar bir meta (nimetlendirme, faydalanma ) dr . 112-) Kale Rabbhkm Bil hakk* ve RabbunerRahmanul Msteanu al ma tasfun; Dedi ki: Rabbim, Bil-Hakk ( Hakk olarak ) hkmet!... Rabbimiz Rahman dr, sizin vasflamalarnz zerine Mstean ( yardmna, vasflarna snlan ) dr .

HAC S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Hac Sresi, hem Mekke (88.srada) ve hem de Medine (19.srada) dneminde nazil olmutur... Uslubu ve muhtevas da bunu teyid eder... Ekseriyetinin Mekke dneminde ve baz ayetlerinin (mesela:38-41, 58-60,...) Medine dneminde indii gr kuvvetlidir... 78 ayettir... Sre de vefat/lm olgusunun vaki olduunda insann durumu, insann yaratlmas, kudreti ilahinin misallendirilmesi, Ka benin inas-hac menasiki-kurban kavram-Allah eairi, irk halinin tarifi, mcahadenin gereklilii, zamann izafilii, Rasl-Neb fark, her mmetin menseki farkldr, mnker in tarifi, Rasl hem melaikeden hem de insanlardan stfa edilir, mslim= mslman

27
isminin kayna, sistemi bilen (snnetullah OKUyan) mslimlere bir zorluk olmad, brahim Milleti,... gibi konular aklanmtr... inde hac konusunun detayl bahsedilmesi dolaysyla da ad Hac Sresi olmutur... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ya eyyhen Nastteku Rabbekm* inne zeletessaati ey'n azym; Ey insanlar!.. Rabbinizden ittika edin!.. Muhakkak ki o saat n ( lm ) zelzele si aziym bir ey dir . 2-) Yevme teravneha tezhel kll murdatin amma erdaat ve tedau kll zati hamlin hamleha ve teranNase skra ve ma hm Bi skra ve lkinne azbellahi ediyd; Onu greceiniz gn, her emziren ( besleyici ) emzirdiklerini unutur, her haml sahibi ( ykl, hamile ) ykn ( tadn ) brakr... nsanlar sarholar olarak grrsn... ( Oysa ) onlar ( B manasnca ) (ak ) sarholar ( ) deildirler... Fakat Allah azab ediyd dir . 3-) Ve minenNasi men ycadil fiyllahi Bi ayri ilmin ve yettebiu klle eytanin meriyd; nsanlardan kimi de Allah hakknda Bi-gayri ilim ( ilimsizce/bilmeden ) mcadele eder ve her azgn-inat eytana tabi olur . 4-) Ktibe aleyhi ennehu men tevellahu feennehu yudlluhu ve yehdiyhi ila azbis seyr; Onun ( eytan, vehim ) hakknda: Kim onu veli edinir ise, muhakkak ki o onu saptrr ve onu sair ( alevli ate )in azabna hidayet eder diye yazlmtr . 5-) Ya eyyhenNasu in kntm fiy raybin minel ba'si feinna haleknakm min turabin smme min

28
nutfetin smme min alekatin smme min mudatin muhallekatin ve ayri muhallekatin linbeyyine lekm* ve nukirru fiyl erhami ma neau ila ecelin msemmen smme nuhrickm tflen smme liteblu eddekm* ve minkm men yeteveffa ve minkm men yredd ila erzelil umri likeyla ya'leme min ba'di lmin ey'a* ve teral Arda hamideten feiza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet ve enbetet min klli zevcin behiyc; Ey insanlar!.. Eer ba sdan ( ruhani diriliten ) phe iinde iseniz, ( bilin ki ) dorusu biz sizi bir topraktan, sonra bir nutfe ( su, sperm )den, sonra bir alaka ( donmu kan, genetik yap, embriyo )dan, sonra muhalleka ( ekli-yaps-azalar belli, fiziksel hlkat tam ) ve gayr muhalleka ( belirsiz ) bir muda dan ( bir inem et ten) yarattk, ki ( nefh-i ruh ile ) size ak seik beyan edelim... Dilediimizi muayyen bir ecel e kadar rahimlerde tutarz, sonra sizi bir tfl ( ocuk; seyr-i sluk geirmemi ) olarak karrz, sonra kemale erme anza ( bul a ve sonrasna? ) ulamanz iin ( gerekeni salarz )... Sizden kiminiz vefat ettirilir ve sizden baznz da ilimden ( bilmekten ) sonra bir ey bilmesin ( akletmesin ) diye erzel-i mr e ( mrn en rezil, en aa, en aciz ana ) reddolunur... Arz , hamide ( hayat olmayan, hi bir ey bitmeyen, l olarak ) grrsn... Fakat biz onun zerine o suyu ( ilmi) inzal ettiimizde, titrer/harekete geer, kabarr ve her gzel iftten nebat bitirir . 6-) Zlike Bi ennAllahe HUvelHakku ve enneHU yuhyil mevta ve enneHU al klli ey'in Kadiyr; Bu byledir, nk Allah, O Hakk dr ( daim-ebedi gerektir )... Muhakkak ki O, lleri ( hakikat ilmi ile ) diriltir... nk O, herey e Kadiyr dir . 7-) Ve ennessaate atiyetn la raybe fiyha ve ennAllahe yeb'as men fiyl kubur; Ve o saat ( lm, vefat ) muhakkak gelecektir, onda hi phe yoktur... Ve muhakkak ki Allah, kabirlerde olan bilinlileri ba sedecektir . 8-) Ve minenNasi men ycadil fiyllahi Bi ayri ilmin ve la hden ve la Kitabin mniyr; nsanlardan kimi de Allah hakknda Bi-gayri ilim ( ilimsiz, mesnedsiz ), huda sz ( rehbersiz

29
) ve aydnlatc bir kitab (vahyi bilgi ) olmakszn mcadele eder . 9-) Saniye tfih liyudlle an sebiylillhi* lehu fiyd dnya hzyn ve nzikuhu yevmel kyameti azbel hariyk; Allah yolundan saptrmak iin yann evirerek ( kibirlenerek, sylenen hak sz zerinde dnmeyi kabul etmeyerek tartr )...Dnyada onun iin rezillik vardr... Kiyamet gn de ona haryk ( ate, yangn ) n azabn tattrrz . 10-) Zlike Bima kaddemet yedake ve ennAllahe leyse Bi zallamin lil abiyd; Bu, senin iki elinin takdim ettii ( nceden hazrlad ) sebebiyledir... Muhakkak ki Allah kullara ( Bi-) zulmedici deildir . 11-) Ve minenNasi men ya'budullahe al harf* fein esabehu hayruntmeene Bih* ve in esabeth fitnetninkalebe al vechih* hasireddnya vel ahirete, zlike hvel husranul mbiyn; nsanlardan kimi de vardr ki, Allah a bir harf ( taraf ) zere ( terkibine ho gelen eyler ynnden ) kulluk eder... Eer ona bir hayr isabet eder ise, ( B srrnca ) onunla mutmain olur ( skun bulur, rahatlar )... ayet ona bir fitne ( bela, imtihan ) isabet eder ise, vechi zere inklab eder ( yzst dner; Allah dan perdelenir )... (Bylesi ) dnyasn da ahiretini de hsrana uratmtr... te bu apak hsrann ta kendisidir . 12-) Yed'u min dunillahi ma la yedurruhu ve ma la yenfeuhu, zlike hveddalall bayd; (O) Allah brakp kendisine zarar veremeyen ve fayda da veremeyen ( hibir varlklar ve kuvveleri olmayan ) eyleri arr/dua eder/ynelir... te bu uzak dalalet ( sapknlk ) tir. 13-) Yed'u lemen darruhu akreb min nef'h* lebi'selmevla ve lebi'sel aiyr; (O), zarar vermesi ( perdelemesi ) fayda vermesinden daha yakn olana dua eder/ynelir... O ( ard, tapt ) ne kt bir mevla ve ne kt bir aiyr ( arkada, e )

30
dir . 14-) nnAllahe yudhllleziyne amenu ve amilus salihati cennatin tecriy min tahtihel enhar* innAllahe yef'alu ma yriyd; Muhakkak ki Allah iman edip salihattan amel edenleri, altlarndan nehirler akan cennetlere dahil eder... Kesinlikle Allah irade ettiini yapar ( hkmettiini kuvveden fiile karr; pheniz olmasn ). 15-) Men kne yezunn en len yensrehullahu fiyd dnya vel ahireti felyemdd Bi sebebin iles Semai smmelyakta' felyenzur hel yzhibenne keydhu ma yayz; Kim Allah n kendisine dnyada ve ahirette yardmc olmayacan zannediyor ise, bir (Bi-) sebep ile ( ilmini elde edip ) Sema ya ( derununa ) ynelsin, sonra ( derunundaki hakikat indinde benliini ) kessin ( birimsel yokluunu fark ve idrak etsin ) de ( imdi ) bir baksn ( dnsn, basiretiyle grsn ), (benlik ) tuza, fkelendii eyi giderebiliyor mu ( benlik zm deil, azap kaynadr; zm ismi Allah olan tanmaktadr, hereyi halleden tm sfatlar Onundur; benlik hali zillettir, izzet tmden Allah ndr) ?. 16-) Ve kezlike enzelnahu ayatin beyyinatin ve ennAllahe yehdiy men yriyd; te bylece O nu ayat-u beyyinat ( apak sfatlar ) olarak inzal ettik... Ve muhakkak ki Allah dilediine hidayet eder . 17-) nnelleziyne amenu velleziyne Hadu vesSabiiyne venNesara vel Mecuse velleziyne erek* innAllahe yefslu beynehm yevmel kyameti, innAllahe al klli ey'in ehiyd; Muhakkak ki ( slam a; tevhide, vahdete, snnetullah a) iman edenler ( mslmanlar ), Yahudiler, Sabiiler ( Ruhlara-yldzlara ynelen; Kitab Ehli olmayan; Nbvvet-Din kabul etmeyen muvahhidler ), Nasara ( Hristiyanlar ), Mecusiler ( Hakkn Ahadiyyet sfatn atee nisbet edip atee tapanlar ) ve irk koanlara gelince, muhakkak ki Allah, kyamet gn onlar arasnda fasl ( ayrm ) yapacaktr ( hkmedecektir )... Muhakkak ki Allah hereye

31
ehiyd ( ahid )dir . 18-) Elem tera ennAllahe yescd leHU men fiys Semavati ve men fiyl Ard veems vel Kameru venNcum velCibal veeceru vedDevabb ve kesiyrun minenNas* ve kesiyrun hakka aleyhil azb* ve men yhinillahu fema lehu min mkrim* innAllahe yef'alu ma yea'; (18. Ayet secde ayetidir.) Grmedin mi ki Allah ( O dur ki ), Semavat ta kim var ve Arz da kim var ( ise hepsi; tm melekut ), Gne, Ay, Yldzlar, Dalar, Aa ( cinsi), yrr canllar ve insanlardan birou O na secde ediyor... ( nsanlardan ) bir ounun zerine de azab ( akavet, gadap ) hakk olmutur... Allah kimi hor-hakr klarsa, artk ona ikram edici yoktur... Muhakkak ki Allah ( meiyyeti, kudretiyle ) dilediini yapar . 19-) Hazni hasmanihtesam fiy Rabbihim* felleziyne keferu kuttat lehm siyabn min nar* yusabb min fevk ruusihimlhamiym; u iki hasm Rableri hakknda davalatlar... Kafir olanlara gelince, onlar iin ateten elbiseler kesilip biilmitir... Kafalarnn zerinden de kaynar su dklr . 20-) Yusheru Bihi ma fiy btunihim vel clud; Onunla ( B-o kaynar su ile ) batn ( karn ) larnda olanlar ve cildleri eritilir . 21-) Ve lehm mekamiu min hadiyd; Ve onlar iin demir den kamlar ( astrolojik faktrler ) vardr . 22-) Kllema eradu en yahrucu minha min ammin uydu fiyha ve zku azbel hariyk; Oradan gam dan her kmak dilediklerinde, ( demir kamlar ile ) oraya iade olunurlar... ve: Yangnn azabn tadn ( denilir ). 23-) nnAllahe yudhllleziyne amenu ve amilussalihati cennatin tecriy min tahtihel enharu yuhallevne fiyha min esavire min zehebin ve l'la* ve libashm fiyha hariyr;

32
Muhakkak ki Allah iman edip salih amel yapanlar, altlarndan nehirler akan cennetlere dahil eder... Orada altndan bilezikler ve inci ile sslenirler... Orada onlarn elbiseleri ipek tir. 24-) Ve hdu ilet tayyibi minel kavl* ve hdu ila sratl hamiyd; Ve onlar hem kavl ( sz )den tayyib olana ( Hakkani manalara ) hidayet olunmulardr ve hem de Hamiyd in sratna ( fena ya ) hidayet olunmulardr . 25-) nnelleziyne keferu ve yesuddune an sebiylillhi vel Mescidil Haramilleziy cealnahu linNasi sevaenil akif fiyhi vel bad* ve men yrid fiyhi Bi ilhadin Bi zulmin nzkhu min azbin eliym; Muhakkak ki kafir olanlar, Allah yolundan ve hem akif ( iinden ayrlmayan, mukim ) hem de badi ( dardan gelen, yolcu ) insanlar iin msavi kldmz Mescid-i Haram dan alakoyanlar... Kim Onun iinde B-ilhad olarak ( Hak dan, Hakikatnn gereinden derek ) ve B-zulm olarak ( birimsel-nefsani-bedensel bir murad ) dilerse, ona elim azabtan tattrrz . 26-) Ve iz bevve'na li brahiyme mekanel Beyti en la trik Biy ey en ve tahhir BeytiYE littaifiyne vel kaimiyne verrukkes scud; Hani biz brahim e Beyt in mekan n hazrlam ( ve Ona yle demitik ): Bana ( B gereince ) bir eyi ortak koma ( tam fani ol ) !... Beytimi ( kalbi ), tavaf edenler, kaim olanlar ve secde eden rku edenler iin tahir kl/temizle! . 27-) Ve ezzin fiyn Nasi Bil Hacci ye'tuke Ricalen ve al klli damirin ye'tiyne min klli feccin amiyk; nsanlar iinde hacc (B srrnca ) ilan et ( Beytullah a da vet et ) ki rical olarak ve derin-uzak yollardan gelen her yorgun-zayf deve ( nefs ) zerinde sana gelsinler . 28-) Liyehedu menafia lehm ve yezkrusmellahi fiy eyyamin ma'lumatin al ma razekahm

33
min behiymetil en'am* feklu minha ve et'ml baisel fekyr; Ta ki kendileri iin menfaatlara ahid olsunlar... Kendilerini rzklandrdmz behime-i en am ( kurbanlk, mismil hayvanlar ) zerine ( onlar kurban ederek ), ma lum gnlerde ( Hac bayram nda) Allah n ismini zikretsinler... Artk onlardan yeyin ve fakir muhta olanlara da yedirin ( doyurun ). 29-) Smmelyakdu tefesehm velyufu nzurehm velyettavvefu Bil Beytil Atiyk; Sonra ( nefslerinin ) kirlerine son versinler, nezrlerini ( adaklarn; misaklarn ) yerine getirsiniler ve Beyt-i Atyk (kadiym-erefli-zgr ev i, B srrnca ) ok tavaf etsinler . 30-) Zlike, ve men yuazzm hurumatillahi fe huve hayrun lehu nde Rabbih* ve uhllet lekml en'amu ill ma ytla aleykm fectenibrricse minel evsani vectenibu kavlez zur; te byle... Kim Allah n hrmetlerine ( sayg gsterilmesi gerekenlere ) ta zim ederse, o, onun iin Rabbinin indinde daha hayrldr... Size tilavet edilenler ( Maide: 3 ) mstesna, sizin iin en am ( deve, sr, koyun cinsi ) helal klnd... O halde putlarn pisliinden kann ve yalan-uydurma szden kann . 31-) Hunefae Lillahi ayre mrikiyne Bih* ve men yrik Billahi fekeennema harre mines Semai fetahtafhttayru ev tehviy Bihir riyhu fiy mekanin sehyk; Allah a hanifler olarak ( Onun gayr vcud isbat etmeksizin, tanr kabulsz ), Ona ( B gerei ile) irk koanlar olmakszn!... Kim ( B gerei ile ) Allah a ortak koarsa, o sanki Sema dan dm de kendisini ku kapyor yahut onu ( B gereince ) rzgar uzak bir mekanda atp srklyor gibidir . 32-) Zlike, ve men yuazzm eairAllahi feinneha min takvel kulub; te byle... Kim Allah n eair ine ( Allah alametlerine; Hac menasiki, kurban gibi O nun/tevhid in gerei ilere ) ta zim ederse, muhakkak ki o kalblerin takvasndandr .

34
33-) Lekm fiyha menafiu ila ecelin msemmen smme mahllha ilel Beytil Atiyk; Onlarda sizin iin belli bir sreye kadar faydalar vardr... Sonra onlarn mahalli ( varacaklar yer ) Beyt- Atyk dr . 34-) Ve liklli mmetin cealna menseken liyezkrusmAllahi al ma razekahm min behiymetil en'am* feilahukm ilahun vahdn feleHU eslimu* ve beiril muhbitiyn; Behime-i En am dan ( kurbanlk, mismil hayvanlar dan), kendilerini rzklandrdklarmz zerine Allah n ismini zikretsinler diye her mmet iin bir mensek ( kurban kesme, saflama, yakna erme, ibadet etme yntemi ) kldk... Sizin ilahnz ( yaratannz, ma budunuz ) lah-un Vahid dir ( bir tek vcud dur), o halde O na teslim olun... Muhbitleri ( alak gnll, huu sahiplerini; yani istidatlar teslimiyet ve itaata msayit olanlar ) mjdele . 35-) Elleziyne iza zkirAllahu vecilet kulubhm ves sabiriyne al ma esabehm vel mukymis Salati ve mimma razaknahm ynfikun; Onlar ki, Allah zikredildiinde onlarn kalbleri korkar ( tanr)... Kendilerine isabet eden zerine sabredenler ve namaz ikame eden ( mukym ) lerdir... Ve kendilerini rzklandrdmz eylerden de infak ederler . 36-) Velbdne cealnaha lekm min eairillahi lekm fiyha hayr* fezkrusmAllahi aleyha savaff* feiza vecebet cnubha feklu minha ve et'ml kania vel mu'terr* kezlike sahharnaha lekm leallekm tekrun; Bedene ( deve ) leri de sizin iin Allah n eair inden ( Allah alametleri; Allah hissettirici vastalar ) kldk... Sizin iin onlarda hayr vardr... n ayaklarndan biri ile bal, ayaklar zere hareketsiz durur iken onlarn zerine Allah n ismini zikredin... Yanlar yere dtnde, onlardan yeyin ve kani (verilenle yetinen, hazr kimse ) ve mu terr i ( isteyen, peine den kimse yi) de yedirin ( doyurun )... te bylece onlar size boyun edirdik ki kredesiniz .

35
37-) Len yenalellahe lhumha ve la dimauha ve lkin yenalht takva minkm* kezlike sahhareha lekm litkebbirullahe al ma hedakm* ve beiril muhsiniyn; (Onlar yle kurbanlklardr ki ) onlarn etleri de onlarn kanlar da Allah a asla nail olmaz/erimez, fakat sizden O na takva nail olur ( Gerek kurban eti-kan olan nesne deil, takva gerekli olan nefslerinizdir )... te bylece ( Allah ), onlar size ( riyazat, mcahade ile) boyun edirdi ki, size hidayet ettii zere Allah tekbir edesiniz... Muhsinleri mjdele! . 38-) nnAllahe yudafiu anilleziyne amenu* innAllahe la yuhbb klle havvanin kefur; Muhakkak ki Allah iman edenleri mudafa eder... Muhakkak ki Allah her hain ( emaneti demeyen, ahdine vefasz ) ve nankr ( nimeti yerli yerinde deerlendirmeyeni ) sevmez . 39-) zine lilleziyne ykatelune Bi ennehm zulimu* ve innAllahe al nasrihim le Kadiyr; Mukatele edilen ( kendileri ile savalan ) kimselere ( savamak iin ) izin verilmitir... undan dolay ki onlar zulme uradlar... Ve muhakkak ki Allah onlarn nusretine ( kendilerini zafere ulatrmaya ) elbette Kadiyr dir . 40-) Elleziyne uhricu min diyarihim Bi ayri Hakkn ill en yekulu RabbunAllah* ve levla def'ullahinNase ba'dahm Bi ba'dn lehddimet savamiu ve biyeun ve salevatn ve mesacid yzkeru fiyhesmullahi kesiyra* ve leyensrennAllahu men yensuruh* innAllahe le Kaviyyn Azyz; Onlar ki yurdlarndan Bi-gayri hak ( haksz yere; cismani ve nefsani sebepler ile ), srf: Rabbimiz Allah dr dedikleri iin karldlar... Eer Allah insanlar bir ksm ile ( B srrnca ) bir ksmn def etmeseydi manastrlar ( ruhban ma bedi ), kiliseler ( hristiyan ma bedi ), havralar ( yahudi ma bedi ) ve ilerinde Allah isminin oka zikredildii mescidler (mmin gnller ) elbette yklrd... Allah kendisine ( tefekkr, tevecch, ryazat ve mcahade ile ) yardm edene elbette yardm eder ( ruhani kuvvelerini galib getirir )... Muhakkak ki Allah Kaviyy dir, Aziyz dir .

36
41-) Elleziyne in mekkennahm fiyl Ard ekamus Salate ve atevz Zekate ve emeru Bil ma'rufi ve nehev anil mnker* ve Lillahi akbetl mur; Onlar ( kendileri ile savalan, yurdlarndan karlan, Allah a yardm edenler ) ki, eer kendilerini Arz da temkiyn etsek ( imkan versek, muktedir klsak ), (onlar ) namaz ikame ederler, zekat verirler, ma ruf u (B srrnca ) emrederler ve mnker den nehyederler... lerin akbeti ( ibtidas da kendi dilemesi olan ) Allah a aittir . 42-) Ve in ykezzibuke fekad kezzebet kablehm kavm Nuhn ve Adn ve Semud; Eer seni yalanlyorlar ise, ( bil ki ) onlardan nce Nuh un kavmi, Ad ( Hudun kavmi ) ve Semud ( Salih in kavmi ) da yalanlamt . 43-) Ve kavm brahiyme ve kavm Lut; brahim in kavmi ve Lut un kavmi de ( yalanlamt ). 44-) Ve ashab medyen* ve kzzibe Musa feemleyt lil kafiriyne smme ehazthm* fekeyfe kne nekiyr; Ve Ashab- Medyen ( uayb n kavmi ) de ( yalanlamt )... Musa da yalanland... Ben de o kafirlere mhlet verdim, sonra onlar yakaldm... Benim Nekiyr im ( beni inkar, redd, tanmama; ve onun sonucu cezam ) nasl oldu? . 45-) Fekeeyyin min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetn fehiye haviyetn al uruiha ve bi'rin muattaletin ve kasrin meiyd; Karye ( ehir, lke )den nicesi vardr ki o zalim iken biz onlar helak ettik... Artk atlar, damlar/duvarlar stne km/alt st olmu ( ahalisi helak olmu )... (Nice) muattala ( terkedilmi, kullanlmaz ) kuyu ve salam/yksek kasr ( geri kalm ). 46-) Efelem yesiyru fiyl Ard fetekne lehm kulubn ya'klune Biha ev aznn yesmeune Biha* feinneha la ta'mel ebsaru ve lkin ta'mel kulublletiy fiyssudur;

37
Arz da hi gezip seyretmediler ( ibret almadlar; seyr-i slk yapmadlar ) mi ki, onlarla ( B srrnca ) akledecekleri kalbleri yahut kendileri ile ( B srrnca ) iitecekleri kulaklar olsun... nk basarlar a ma olmaz, sadrlarn iindeki kalbler a ma olur . 47-) Ve yesta'ciluneke Bil azbi ve len yuhlifAllahu va'deh* ve inne yevmen nde Rabbike keelfi senetin mimma teuddun; Senden ( Bi-) azab acele istiyorlar ( Allah , sistem i bilmiyorlar )... (Oysa ) Allah va dine asla hulf etmez ( tayin edilen sistem dahilinde gerekleir )... Muhakkak ki Rabbinin indinde bir gn, saymakta olduunuzdan bin yl gibidir ( tecelli ve sre gerektir, zaman izafidir ). 48-) Ve keeyyin min karyetin emleyt leha ve hiye zalimetn smme ehaztha* ve ileyYEl masyr; Zalim olduklar halde kendilerine mhlet verdiim nize karye ( ehir ) vardr... Sonra onlar ( azab, lm ile ) yakaladm... Dn ancak banadr . 49-) Kul ya eyyhenNasu innema ene lekm neziyrun mbiyn; De ki: Ey insanlar!... Be sizin iin ancak apak bir neziyr im ( uyarcym ). 50-) Felleziyne amenu ve amilussalihati lehm mafiretn ve rizkun keriym; man edip salih ameller yapm kimseler iin mafiret ( ilahi zelliklerin tahakkuku ) ve keriym bir rzk ( bitmez-tkenmez enerji ) vardr . 51-) Velleziyne seav fiy ayatina muaciziyne laike ashabl cahym; Aciz-etkisiz brakrcasna ayetlerimiz hakknda kouturanlara ( Hakikatlerini, sistemi iptal etmeye alanlara ) gelince, ite onlar ashab- cahym dir ( cehennem halkdr ). 52-) Ve ma erselna min kablike min Raslin ve la Nebyyin ill iza temenna elkaeytanu fiy mniyyetih* feyensehullahu ma yulk eytanu smme yuhkimullahu ayatiH, vAllahu Aliymun

38
Hakiym; Senden nce hi bir Rasl ( ilahi hkmleri ulatran ) ve hibir Neb ( hakikat ve ma rifetlerden haberdar eden ) irsal etmedik ki, o ( bir ey ) temenni ettiinde ( nefsani kta ) onun mniyyesinde ( dncesinde, idealinde ) eytan lka etmi ( atm, katm ) olmasn ( zira eytann farz olan nasibi, Nisa:118 )... Allah, eytann lka ettiini nesh eder ( iptal eder, hkmn giderir ), sonra Allah kendi ayetlerini tahkim eder ( salamca yerletirir )... Allah Aliym dir, Hakiym dir . 53-) Li yec'ale ma yulk eytanu fitneten lilleziyne fiy kulubihim meradun vel kasiyeti kulubhm* ve innez zalimiyne lefiy ikakn bayd; (Allah byle yapar ki, ) kalblerinde hastalk ( irk, nifak ) bulunan ve kalbleri kasvetli ( melekiyyeti-kudsi hassasiyeti rtlm; cismani lezzetlere, nefsani ehvetlere dkn ) olan kimseler iin eytann lka ettii eyi bir fitne klsn diye... Muhakkak ki zalimler uzak (geri dnlmesi zor ) bir kak ( ayrlk, kopukluk ) iindedirler . 54-) Ve liya'lemelleziyne utl lme ennehl hakku min Rabbike feyu'minu Bihi fetuhbite lehu kulubhm* ve innAllahe lehadilleziyne amenu ila sratn mstekm; Ve bir de kendilerine ilim verilenler, onun Rabbinden ( hikmet gerei olan ) hakk olduunu bilsinler de Ona ( B srryla ) iman etsinler ve Ona kalbleri hbat etsin ( huu duysun, mutmain olsun )... Muhakkak ki Allah iman etmi ( ikan sahibi ) kimseleri srat- mstekym e ( vahdete, Zatna ) hidayet edendir . 55-) Ve la yezallleziyne keferu fiy miryetin minhu hatta te'tiyehms saat bateten ev ye'tiyehm azb yevmin akym; Kafir olanlar ( gerei reddedenler ) ise, kendilerine anszn/birden o saat ( lm ) gelinceye kadar yahut akym ( ksr ) bir gnn azab kendilerine gelinceye kadar, O ndan ( Teklik ten) phe iinde kalmaya devam edecek .

39
56-) Elmlk yevmeizinLillah* yahkm beynehm* felleziyne amenu ve amilus salihati fiy cennatin naym; O gn ( Hakkani zuhurda ) Mlk Allah ndr... Aralarnda ( Allah ) hkm verir... man edip salihattan amel yapanlar, Naym ( nimet) cennetlerindedirler . 57-) Velleziyne keferu ve kezzebu Bi ayatiNA felaike lehm azbn mhiyn; Kafir olanlara ve ayetlerimizi ( B srrnca ) yalanlayanlara ( Allah dan perdelilere ) gelince, ite onlar iin zebun eden/hakir dren bir azab vardr . 58-) Velleziyne haceru fiy sebiylillhi smme kutilu ev matu leyerzkanne hmullahu rizkan hasena* ve innAllahe leHUve hayrur razikyn; Allah yolunda ( nefsani aleminden ) hicret edip sonra da ldrlm yahut lm olanlara gelince, elbette Allah onlar gzel bir rzk ile rzklandrr... Muhakkak ki Allah, elbette O dur rzklandranlarn en hayrls . 59-) Leydhlennehm mdhalen yerdavneh* ve innAllahe leAliymun Haliym; Onlar elbette raz olacaklar yere ( radiyye, Hakkani vcud ) dahil eder... Muhakkak ki Allah Aliym dir, Haliym dir . 60-) Zlike, ve men akabe Bi misli ma ukbe Bihi smme bye aleyhi leyensrennehullah* innAllahe leAfvvn afur; Bu byledir... Kim kendisiyle ( B srrnca ) cezalandrld ( maruz kald ) eyin ( Bi-) misli ile cezalandrr ( karlk verir ) da, sonra kendisine ( yeniden ) zulmedilir ise, Allah ona mutlaka nusret ( yardm ) eder ( adalet yadsnamayan bir gerektir )... Muhakkak ki Allah Afvv dr, afur dur . 61-) Zlike Bi ennAllahe yuliclleyle fiynnehari ve yulicnnehare fiylleyli ve ennAllahe Semiy un Basyr;

40
te byle ( dir B gereince )... nk Allah gece yi gndz n iine sokar, gndz de gece nin iine sokar... Muhakkak ki Allah Semi dir, Basyr dir . 62-) Zlike Bi ennAllahe HUvel Hakku ve enne ma yed'une min duniH hvel batlu ve ennAllahe HUvel Aliyyl Kebiyr; te byle ( dir B gereince )... nk Allah, O Hakk dr ( hakiki var, ebedi gerek, daimi mevcud )... Ondan baka ardklar ( isimlendirdikleri ) ise ( ite) o batldr ( o ardklarnn varlklar asla szkonusu deil )... Muhakkak ki Allah, Aliyy dir, Kabiyr dir . 63-) Elem tera ennAllahe enzele mines Semai maen, fetusbihul Ardu muhdarreten, innAllahe Latyfn Habiyr; Grmedin mi ki Allah Sema dan bir su inzal etti de Arz yemyeil oluyor ( Nurun zuhuru )... Muhakkak ki Allah Latyf dir, Habiyr dir . 64-) LeHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve innAllahe leHUvel aniyyl Hamiyd; Semalar da olan ve Arz da olan ne var ise ( hepsi ) Onundur... Muhakkak ki Allah, elbette O, aniy dir, Hamiyd dir . 65-) Elem tera ennAllahe sahhare lekm ma fiyl Ard vel flke tecriy fiylbahri Bi emriH, ve ymsiksSemae en tekaa alel Ard ill Bi izniH, innAllahe Bin Nasi le Raufun Rahym; Grmedin mi Allah Arz dakileri de, deniz de Bi-emriH ( Onun emriyle ) akp giden gemileri de size musahhar klmtr ( boyun edirmitir )... Sema y, Arz a vaki olmaktan (zerine dmekten ) O tutuyor... Bi-izniH ( Onun izniyle vuku u) mstesna... Muhakkak ki Allah insanlara ( B srrnca; insanlarn hakikat-vcudu olarak ) Rauf dur, Rahymdir . 66-) Ve HUvelleziy ahyakm smme ymiytkm smme yuhyiykm* innel nsane lekefur; O, odur ki sizi diriltti... Sonra sizi ( kiiliinizden ) ldrr, sonra sizi ( hakiki hayat ile ) diriltir... Muhakkak ki insan ok nankrdr .

41
67-) Liklli mmetin cealna menseken hm nasikuh fela ynaziunneke fiyl emri ved'u ila Rabbik* inneke leala hden mstekym; Her mmet iin kendisiyle ibadette bulunduklar bir mensek ( ibadet etme yntemi; saflama, arnma, yakyne erme usl ) kldk... O halde bu ite seninle niza etmesinler ve sen Rabbine da vet et... Muhakkak ki sen mstekym bir huda ( dosdoru bir rehber; en ksa yoldan erdiren yol; nefyi vcud-teslimiyet? ) zeresin . 68-) Ve in cadeluke fekulillahu a'lemu Bima ta'melun; ayet seninle mcadele ederler ise de ki: Allah, yapmakta oldunuzu ( B srrnca ) daha iyi bilir . 69-) Allahu yahkm beynekm yevmelkyameti fiyma kntm fiyhi tahtelifun; Allah, hakknda ihtilaf ediyor olduunuz hususta, kyamet gn aranzda hkmeder . 70-) Elem ta'lem ennAllahe ya'lemu ma fiys Semai vel Ard* inne zlike fiy Kitab* inne zlike alellahi yesiyr; Bimdin mi ki Allah, Sema da ve Arz da ne varsa ( hepsini ) bilir... Muhakkak ki o bir kitab tadr... Muhakkak ki o, Allah a ok kolaydr . 71-) Ve ya'budune min dunillahi ma lem ynezzil Bihi sultanen ve ma leyse lehm Bihi lm* ve ma lizzalimiyne min nasyr; Allah brakp/Allah n gayrndan, hakknda ( Allah n, B gereince ) hi bir sultan ( g sahibi, hccet, delil ) indirmedii ve ( dolaysyla da ) kendilerinin de onunla ilgili ( B srrnca ) bir ilimlerinin szkonusu olmad eylere kulluk yapyorlar... Zalimler iin Nasyr ( nusret veren, yardmc ) yoktur . 72-) Ve iza ttla aleyhim ayatNA beyyinatin ta'rif fiy vucuhilleziyne keferul mnker* yekdune yestune Billeziyne yetlune aleyhim ayatiNA* kul efenebbikm Bierrin min zlikm* enNar*

42
veadehAllahulleziyne keferu* ve bi'sel masyr; Onlara ayetlerimiz apak kantlar halinde tilavet edildiinde, kafir olanlarn ( gerei reddedenlerin ) vechlerinde MNKER i (anlayszlktan-nursuzluktan kaynaklanan inkar, reddi; tanmay grp ) tanrsn... Neredeyse kendilerine ayetlerimizi tilavet edenlere ( B srrnca ) saldrp ullanacaklar... De ki: Size ondan daha erri ( B srrnca ) haber vereyim mi?... Nar ( dr o ) !... Allah, onu kafir olanlara va detmitir... O ne kt dn yeridir! . 73-) Ya eyyhen Nasu duribe meseln festemiu leh* innelleziyne ted'une min dunillahi len yahluku zbben ve levictemu leh* ve in yeslbhmzzbb ey'en la yestenkzuhu minh* daufet talibu velmatlub; Ey insanlar!... Bir mesel ( ibretlik rnek, misal, temsil ) verildi; onu dinleyin... Allah dan baka ardklarnz, onun iin ictima etseler ( bir araya toplansalar ) bile, bir sinek dahi yaratamazlar ( nk kendilerine ait bir varlklar ve kudretleri yoktur )... Sinek onlardan bir ey kapsa, onu ondan kurtaramazlar... Talib ( talep eden ) de matlub ( talep edilen ) da zaif ( aciz ) dir . 74-) Ma kaderullahe hakka kadriH, innAllahe leKaviyyn Aziyz; Onun kadrinin hakknca Allah n hakkn vermediler ( Allah hakkyla tanmadlar )... Muhakkak ki Allah Kaviyy dir, Aziyz dir . 75-) Allahu yestafiy minel Melaiketi Rusulen ve minen Nas* innAllahe Semiy un Basyr; Allah, melaike den ve insanlardan Rasller seer... Muhakkak ki Allah Semi dir, Basyr dir . 76-) Ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehm* ve ilellahi turceul mur; Bilir onlarn nlerindekini de, arkalarndakini de... ler Allah a rcu ettirilir .

43
77-) Ya eyyhelleziyne amenurkeu vescdu va'budu Rabbekm vef'all hayre leallekm tflihun; Ey iman edenler!... Rku edin, secde edin ( fena ), Rabbinize kulluk ( kemalatn zhar ) edin ve hayr ( Hakkani fiil ) ileyin ki iflah edesiniz ( varlk bandan kurtulasnz ). 78-) Ve cahidu fillahi hakka cihadiH, HUvectebakm ve ma ceale aleykm fiyd diyni min harec* millete ebiykm brahiym* HUve semmakml mslimiyne min kabl ve fiy haz liyekner Rasl ehiyden aleykm ve teknu hedae alenNas* feekymusSalate ve atz Zekate va'tesmu Billah* HUve Mevlakm* fen'mel Mevla ve n'men Nesyr; Allah da, O nun cihadnn ( Zatnn ) hakkyla mcahade edin... O, sizi seti ve Diyn de size bir zorluk/meakkat klmad ( arnma almalar ve disiplinleri ama deil, geicidir )... Babanz brahim in milleti ( diynidir bu )... Daha nce de bunda da ( nce de imdi de ) O ( Allah, brahim ), sizi mslimler= teslim olmular diye isimlendirdi ki, O ( Sistem i OKUyan, vahdeti aklayan ) Rasl ( Hz.Muhammed s.a.v. ) sizin zerinize bir ahid olsun, siz ( vahdet ehli mslimler ) de insanlar zerine ahidler olasnz... mdi namaz ikame edin, zekat verin ve ( B srryla ) Allah a tisam edin ( tam sarln, artannz olmasn )... O, Mevla nzdr ( sahibiniz, her iinizi greniniz )... Ne gzel Mevla dr ve ne gzel Nasyr dir ( O).

MU'MNN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mekke dneminde 74. veya 76. srada nazl olmutur... 118 ayettir... Firdevs Cennetine varis olan m minlerin niteliklerini sralayan ayetlerle balamas dolaysyla Muminun yani m minler diye isimlenmitir...

44
Ayrca biyolojik bedenli insann yaratlmasn ve ruh inasn, insanln 2.atas Nuh a.s.n hayatndan baz rnekler, Rasllerini tanyp inkar edenlerin perian durumu, yaratl mucisesine dikkat ekilmesi, reenkarnasyonun mmkn olmad, zamann izafilii, mevcudatta abes (gereksiz, bo; ilevsiz) bir ey olmad... vb. her bir insan ilgilendiren nemli aklamalar ihtiva etmektedir... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Kad eflehal mu'minun; Hakikaten ( u) m minler iflah etmitir/kurtulmutur . 2-) Elleziyne hm fiy Salatihim haiun; Onlar ki salat ( namaz ) larnda huu dadrlar ( mahadelerinde benliksizdirler ). 3-) Velleziyne hm anil lavi mu'ridun; Ve onlar ki lav ( batl-bo sz, faydasz i ) den yz eviricidirler . 4-) Vellezine hm liz Zekati falun; Ve onlar ki zekat ( taharet, tezkiye ) iin faillerdir . 5-) Velleziyne hm li furucihim hafizun; Ve onlar ki ferclerini ( cinsiyet organlarn ) mhafaza edicidirler ( ehvetlerden korunurlar ). 6-) lla al ezvacihim ev ma meleket eymanhm feinnehm ayru melumiyn; Eleri ve yahut sa ellerinin malik olduklar mstesna... nk onlar ( bundan dolay ) levmedilmi deillerdir ( knanamazlar ).

45
7-) Femenibtea verae zlike felaike hml adun; Artk kim bundan tesini isterse, ite onlar snr aanlarn ta kendileridirler . 8-) Velleziyne hm liemanatihim ve ahdihim raun; Ve onlar ( o m minler ) ki emanetlerine ve ahdlerine riayet edicilerdir . 9-) Velleziyne hm al salevatihim yuhafizun; Ve yine onlar ki salat ( namaz ) larn bilfiil muhafaza ederler ( mahadeleri zaman stdr; gerekten diri-yaayanlardr ). 10-) laike hml varisun; te onlardr varisler . 11-) Elleziyne yerisunel firdevs hm fiyha halidun; Ki, Firdevs e varis olmu bu kimseler orada ebedi kalclardr . 12-) Ve lekad halaknel nsane min slaletin min tyn; Andolsun ki insan tyn den ( balk tan; su+mineral terkibinden ) meydana gelen bir slale ( hlasa, szme, z; dl, genetik )den yarattk . 13-) Smme cealnahu nutfeten fiy kararin mekiyn; Sonra onu salam bir karargahta bir nutfe ( sperm ) kldk . 14-) Smme halaknennutfete alekaten fehalaknel alekate mudaten fehalaknel mudate zamen fekesevnel zame lahma* smme ene'nahu halkan ahar* fetebarekllahu ahsenl halikyn; Sonra o nutfeyi bir alaka ( donmu kan, genetik yap, embriyo ) yarattk, sonra o alaka y bir muda ( bir inemlik et ) yarattk, sonra o muda y kemikler yarattk, nihayet o kemiklere de et giydirdik... Sonra onu bir baka/ikinci bir yarat ile ina ettik ( nefh-i

46
ruh?)... Yaratclarn en gzeli Allah ne ycedir! . 15-) Smme innekm ba'de zlike lemeyyitun; Sonra, muhakkak ki siz bunun ardndan elbette leceksiniz ( vefat, fiziki lm ). 16-) Smme innekm yevmel kyameti tb'asun; Sonra, muhakkak ki siz kyamet gn ( lm n, fena nn akabinde ) ba solunacaksnz . 17-) Ve lekad halakna fevkakm seb'a taraika, ve ma knna anil halk afiliyn; Andolsun ki fevknzde yedi tark ( yedi yol ) yarattk... Onlarn halk ndan gafiller deiliz . 18-) Ve enzelna mines Semai maen Bi kaderin feeskennahu fiyl Ard* ve inna al zehabin Bihi le kadirun; Sema dan Bi-kaderin ( bir l ile ) bir su inzal ettik de onu Arz da durdurduk/yerletirdik ( iskan, huzur )... Dorusu onu gidermeye de elbette kaadirleriz . 19-) Feene'na lekm Bihi cenntin min nahylin ve a'nab* lekm fiyha fevakih kesiyretn ve minha te'klun; Onunla ( o su ile B srrnca ) sizin iin hurma aalarndan ve zmlerden baheler ina ettik... Onlarda sizin iin birok meyveler ( marifetler, kemalatlar ) vardr ve onlardan yiyorsunuz da . 20-) Ve ecereten tahruc min Turi Seynae tenbt Biddhni ve sbin lil akiliyn; Ve ( yine o su ile ) Tur-i Seyna ( Tur-i Siyna; gzel da; beyin )dan kan, ( B srrnca ) yal olarak biten/ya ile biten/ya veren ve yiyenler iin bir katk olan bir ecere de ( ina ettik).

47
21-) Ve inne lekm fiyl en'ami le breten, nskykm mimma fiy butuniha ve lekm fiyha menafiu kesiyretn ve minha te'klun; Ve En am da ( kurban olabilecek iftlik hayvanlar; o tr kuvveler ) da sizin iin elbette bir ibret vardr... Onlarn batn ( karn ) larnda olanlardan sizi suvarrrz... Onlarda sizin iin pekok menfaatlar vardr ve onlardan yersiniz de . 22-) Ve aleyha ve alel flki tuhmelun; Onlarn ( hayvanlarn ) zerinde ve gemilerin zerinde yklenilip tanyorsunuz . 23-) Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi fekale ya kavm'budullahe ma lekm min ilahin ayruHU, efela tettekun; Andolsun ki Nuh u kavmine irsal ettik de ( o kavmine ) dedi ki: Ey kavmim!.. Allah a kulluk edin... O nun gayrndan bir ilahnz yoktur... Hala ittika etmiyor musunuz= korkup korunmuyor musunuz? . 24-) Fekalel melelleziyne keferu min kavmihi ma haz ill beerun mislkm, yriyd en yetefaddale aleykm* velev aAllahu leenzele Melaiketen, ma semi'na Bi haz fiy abainel evveliyn; Onun ( Nuhun) kavminden kafir olan mele (ayn gr paylaan meclis, geleneksel toplumun ileri gelenleri ) dedi ki: Bu sizin gibi bir beerden baka deil... Size stnlk murad ediyor... Eer Allah dileseydi ( bir beer irsal etmek yerine ) elbette melaike inzal ederdi... Biz ilk babalarmz iinde ( Bi-) bunu ( hakikatnz olan Allah a kulluk edin; O nun gayr vcud/ilah vehmetmeyin i) iitmedik . 25-) n hve ill racln Bihi cinnetn feterebbesu Bihi hatta hyn; O (B srrnca ) kendisinde cinnet olan ( akl olmayan ) bir adamdan bakas deil... Belli bir sreye kadar ( Bi-) Onu tarabbus edin ( gzetleyin bakalm ).

48
26-) Kale Rabbinsurniy Bima kezzebun; (Nuh) dedi ki: Rabbim!.. Beni yalanlamalarna karn ( B srrnca ) nusret et bana . 27-) Fe evhayna ileyhi enisnal flke Bi a'yniNA ve vahyiNA feiza cae emruNA ve farettennuru, feslk fiyha min kllin zevceynisneyni ve ehleke ill men sebeka aleyhil kavl minhm* ve la thatbniy filleziyne zalemu* innehm murekun; Bunun zerine O na ( Nuha) vahyettik ki: ( Bi-) Aynlarmz ( gzlerimiz, korumamz ) ve vahyimiz ile ( o ma lum) gemi yi ( eriat ) yap ( Hz.Nuh, eriat yapc Ulul Azm Rasller den biri... ura: 13 )... Emrimiz geldii ve tennur ( kaynak, frn ) feveran ettii ( kuvvet ve iddetle fkrd, kaynad ) vakit, her ift/e den iki ( her ei olandan bir ift ) ve onlardan aleyhine daha nce sz gemi olan hari ehlini, ona ( gemiye ) sok ( slk ettir )... Zalimler hakknda benimle muhatab olma... Kesinlikle onlar boulacaklardr . 28-) Feizesteveyte ente ve mem meake alel flki fekulil Hamdu Lillahilleziy neccana minel kavmizzalimiyn; Sen, ve seninle beraber olanlar gemi ye istiva ettiin ( iz) de de ki: Hamd, bizi zalimler kavminden kurtaran ( tm kuvve ve sfatlar yalnzca kendisine ait olan ) Allah a mahsustur . 29-) Ve kul Rabbi enzilniy mnzelen mbareken ve ente hayrul mnziliyn; Ve de ki: Rabbim, mbarek bir inzal yerine inzal et beni/mbarek bir inzal ile inzal et beni... Sen inzal edenlerin ( konuklayanlarn ) en hayrlssn . 30-) nne fiy zlike le ayatin ve in knna le mbteliyn; Muhakkak ki bunda ayetler ( deliller, ibretler ) vardr... Biz elbette ibtila ( imtihan ) edenleriz . 31-) Smme ene'na min ba'dihim karnen ahariyn;

49
Sonra, onlardan sonra baka bir karn ( nesil ) ina ettik . 32-) Feerselna fiyhim Raslen minhm en'budullahe ma lekm min ilahin ayruHU, efela tettekun; Ve ilerinde: Allah a kulluk edin... O nun gayrndan bir ilahnz yoktur... Hala ittika etmiyor musunuz= korkup korunmuyor musunuz? ( diyen ) kendilerinden bir Rasl irsal ettik . 33-) Ve kalel mele min kavmihilleziyne keferu ve kezzebu Bi Lkail ahireti ve etrefnahm fiyl hayatid dnya, ma haz ill beerun mislkm, ye'kl mimma te'klune minhu ve yereb mimma terabun; Onun kavminden kafir olanlar, ahiret e lka y ( varlklarnda kudret-bilin boyutunun aa kn yaamay B srrnca ) yalanlayanlar ve dnya hayatnda refaha-imkanlara kavuturduumuz mele (o rfn ileri gelenleri ) dedi ki: Bu sizin gibi bir beerden baka deil... Sizin yediinizden yiyor ve sizin itiinizden iiyor . 34-) Ve lein eta'tm beeran mislekm innekm izen lehasirun; Andolsun ki eer sizin gibi bir beere itaat ederseniz, muhakkak ki siz o takdirde elbette hsrana urayanlar olursunuz . 35-) Eyedkm ennekm iza mittm ve kntm traben ve zamen ennekm muhrecun; (O Rasl ) size, ldnz, toprak ve kemikler olduunuzda mutlaka karlacanz m va dediyor? . 36-) Heyhate heyhate lima tuadun; Heyhat, heyhat ( ok uzak, uzaktan da uzak ), o va dolunduunuz ey . 37-) n hiye ill hayatned dnya nemut ve nahya ve ma nahnu Bi meb'usiyn;

50
O (yaam ) ancak dnya ( en aa ) hayatmzdr... ( Burada biz ) lrz ve yaarz; biz (Bi-) ba solunacaklar deiliz . 38-) n huve ill raculniftera alellahi keziben ve ma nahnu lehu Bi mu miniyn; O (Rasl ), Allah zerine yalan uyduran bir adamdan bakas deil... Biz Ona ( Bi-) m minler deiliz . 39-) Kale Rabbinsurniy Bima kezzebun; (Rasl ) dedi ki: Rabbim!.. Beni yalanlamalarna karn ( B srrnca ) nusret et bana! . 40-) Kale amma kaliylin leyusbihunne nadimiyn; (Rasl n Rabbi ) dedi ki: Az sonra elbette piman olacaklardr . 41-) Feehazethms sayhat Bil Hakk fecealnahm usaen, febu'den lil kavmiz zalimiyn; Sayha ( korkun ses dalgas; israfil? ) onlar Bil-Hakk ( Hakk olarak ) yakalad da onlar sa (sprnt, selin tad rm ot ) kldk... Zalimler kavmine uzak olmak vardr . 42-) Smme ene'na min ba'dihim kurunen ahariyn; Sonra, onlardan sonra baka karn ( nesil ) lar ina ettik . 43-) Ma tesbiku min mmetin eceleha ve ma yeste'hrun; Hibir mmet ne ecelini sebkedebilir ( ne geebilir ) ne de geri kalabilir . 44-) Smme erselna RusleNA tetra* kllema cae mmeten Raslha kezzebuh feetba'na ba'dahm ba'dan ve cealnahm ehadiys* febu'den likavmin la yu'minun; Sonra Rasllerimizi birbiri ardnca ( ardarda, arkas kesilmeksizin gelip durdu, mtetabiayn ) irsal ettik... Herbir mmete kendi Rasl geldike Onu yalanladlar... Biz de onlar birbirinin arkasna kattk ( ardarda helak ettik ) ve onlar ahdse ( ibretlik hikaye ) ler

51
kldk... Uzak olsun iman etmeyen kavim . 45-) Smme erselna Musa ve ehahu Harune Bi ayatiNA ve sultanin mbiyn; Sonra Musa y ve kardei Harun u (Bi-) ayetlerimiz ve apak bir sultan ( kar konulamaz hccet ) olarak irsal ettik . 46-) la fir'avne ve meleihi festekberu ve knu kavmen aliyn; Fravun a ve onun mele (ileri gelenleri ) sine ( irsal ettik Musa ve kardeini )... Ancak ( Fravun ve mele si) byklk tasladlar ( gayriyete yerletiler ) ve alun ( secde etmeyen, ba emeyen, kendilerini stn gren ) bir kavm oldular . 47-) Fekalu enu'minu libeerayni mislina ve kavmhma leNA abidun; Hatta yle dediler: Kendilerinin kavmi bize abidler ( ibadet-kulluk edenler, kleler ) iken bizim gibi iki beere mi iman edeceiz? . 48-) Fekezzebuhma feknu minel mhlekiyn; Ve o ikisini yalanladlar da bu sebeple helak edilenlerden oldular . 49-) Ve lekad ateyna MuselKitabe leallehm yehtedun; Andolsun ki, ( srailOullar ) hidayet/doru yolu bulsunlar diye Musa ya Kitab verdik . 50-) Ve cealnebne Meryeme ve mmehu ayeten ve aveynahma ila rebvetin zati kararin ve meyn; MeryemOlu nu ve anasn bir ayet kldk... Ve o ikisini karar sahibi ( yerlemeye, oturmaya uygun, rahat ) ve gzle grnr akar suyu olan yksek bir yere ( tepeye; sfatiyyun? ) yerletirdik . 51-) Ya eyyherRusul klu minet tayyibati va'melu saliha* inniy Bima ta'melune Aliym;

52
Ey Rasller!... Tayyibattan ( temiz enerjili, irksiz gda? ) yeyin ve salih amel edin... Muhakkak ki Ben, ( B srrnca ) amellerinizi Aliym im ( amellerinizin karl var ). 52-) Ve inne hazihi mmetkm mmeten vahdeten ve ENE Rabbkm fettekun; Ve ite u ( tevhid mmeti ) tek bir mmet olarak sizin mmetinizdir... Ben de sizin Rabbinizim, o halde Ben den ittika edin! . 53-) Fetekattau emrehm beynehm zbra* kll hzbin Bima ledeyhim ferihun; (Diyn bir iken ) onlar zbreler ( frkalar; muhtelif yorumlar, grler, kitablar ) halinde aralarnda ilerini ( dinlerini ) para para ettiler... Her hizib kendi yannda/katnda bulunan ile raz ve honuddur . 54-) Fezerhm fiy amretihim hatta hyn; Bir sreye kadar onlar amre leri ( kendilerini rten-kapatan ey; madde boyutu ) iinde brak . 55-) Eyahsebune ennema nmiddhm Bihi min malin ve beniyn; Sanyorlar m ki, mal dan ve oullar dan ( dnya hayatnn sslerinden ) kendilerine ( B srrnca ) vermek ile ; 56-) Nsariu lehm fiyl hayrat* bel la ye'urun; Onlar iin hayrat ta kouturuyoruz ( asl hayrlar abucak kendilerine ulatryoruz, sanki? )... Hayr onlar farknda deiller ( bilakis takibeden 4 ayettekiler hayrlara sra tle erenler? ). 57-) nnelleziyne hm min hayeti Rabbihim mfikun; Onlar ki Rablerinin hayetinden titreyenlerdir ( mahade ). 58-) Velleziyne hm Bi ayati Rabbihim yu'minun;

53
Ve onlar ki ( B srryla ) Rablerinin ayetlerine iman ( ikan ) edenlerdir . 59-) Velleziyne hm Bi Rabbihim la yrikn; Ve onlar ki ( Bi-Rabbihim ) Rablerine ortak komayanlardr ( fena ). 60-) Velleziyne yu'tune ma atev ve kulubhm veciletn ennehm ila Rabbihim raciun; Ve onlar ki verdiklerini, Rablerine rcu edecekler ( kyamet ) diye kalbleri korkuyor olduklar halde verirler . 61-) laike ysariune fiyl hayrati ve hm leha sabikun; te onlar hayrat ta ( gerek hayrlarda; tezkiye ve tevhid de) msaraat edenlerdir ( sratle gerek hayrlara ulaanlardr )... Ve onlar hayrat ta ( ubudiyyette ) ne geenlerdir . 62-) Ve la nkellif nefsen ill vs'aha ve ledeyNA Kitabn yentku Bil Hakk ve hm la yuzlemun; Hi bir nefse vs atinden bakasn ( kapasitesinin-skalasnn dndakini ) teklif etmeyiz... Yanmzda/katmzda ( skalalarn ) Bil-Hakk ( Hakk olarak ) nutkeden bir Kitab ( yaz ) vardr... Onlar zulme uratlmazlar . 63-) Bel kulubhm fiy amretin min haz ve lehm a'maln min duni zlike hm leha amilun; Fakat onlarn kalbleri bundan ( vahdet, kader realitesinden ) amra ( rten, kapatan nesne; gaflet ) iindedir... Onlarn bundan mada, ( nefsani drtlerle, bedensel zaaflarla talip olup ) o iler iin de amil olduklar ( altklar ) amelleri de vardr . 64-) Hatta iza ehazna mtrefiyhim Bil azbi iza hm yec'erun; Nihayet onlarn mtref lerini ( dnyevi-ehvani imkanlarn bolluu ile maran, ni metleri-frsatlar doru olarak deerlendrimeyenleri ) (Bi-) azab ile yakaladmzda hemen yalvara-yakara feryad ederler .

54
65-) La tec'erul yevme innekm minNA la tunsarun; Bugn feryad etmeyin!.. Muhakkak ki siz bizden yardm olunmazsnz . 66-) Kad knet ayatiy ttla aleykm fekntm al a'kabikm tenkisun; Ayetlerim sizin zerinize tilavet ediliyordu da siz topuklarnz zerine gerisin geri dnyordunuz . 67-) Mstekbiriyne Bih* samiran tehcrun; Ona ( kendilerine tilavet edilen ayetlerin anlatt geree, B srrnca ) mstekbirler ( Hakka boyun emeyen, gayriyete yerleenler ) olarak, geceleyin ( veya geceleyin konuan topluluk olarak ) hezeyan ediyordunuz ( aklszca konuup samalyordunuz!... Ki geceleyin kyam, kraat, zikir, secde, tefekkr, ilim v.b. hakikatna ve sisteme dnk almalar ve itaat fiilleri dnda batl-dnyevi meguliyetler kerih grlmtr ). 68-) Efelem yeddebberul kavle em caehm ma lem ye'ti abaehml evveliyn; O Kavl i (o sz , hakk ; Rasllerin, tilavet edilen ayetlerin anlattn ) gereince dnmediler mi?... Yoksa kendilerine ilk babalarna gelmemi bir ey mi geldi ( Hakikat ve sistem hep ayn ) ?. 69-) Em lem ya'rifu Raslehm fehm lehu mnkirun; Yoksa onlar Rasllerini tanmadlar da ( bu yzden ) Onu inkar m ediyorlar? . 70-) Em yekulune Bihi cinnetn, bel caehm Bil Hakk ve ekseruhm lil Hakk krihun; Yoksa: Onda ( B srrnca ) bir cinnet/aklszlk var m diyorlar?... Bilakis O, kendilerine Hakk ( n-gerein ta kendisini B srrnca ) getirmitir/ ( veya B srrnca Hakk olarak gelmitir )... Onlarn ekseriyeti hakk holanmazlar ( kiilik yaplarna, artlanmalarna ters gelir ). 71-) Ve levittebeal Hakku ehvaehm le fesedetis Semavat vel Ardu ve men fiyhinne, bel

55
eteynahm Bi zikrihim fehm an zikrihim mu'ridun; Eer Hakk ( gerek; teklik realitesi ) onlarn hevalarna tabi olsayd, Semalar, Arz ve onlarn arasnda kim varsa elbette fesada urard... Hayr, onlara Zikirlerini ( B srrnca ) verdik... Onlar kendi Zikirlerinden yz eviricilerdir . 72-) Em tes'elhm harcen feharac Rabbike hayr* ve HUve hayrur razikyn; Yoksa onlardan bir har ( cret, karlk ) m istiyorsun?... Rabbinin harac ( vergisi, ba ) daha hayrldr... O, rzklandranlarn en hayrlsdr . 73-) Ve inneke le ted'uhm ila sratn mstekym; Muhakkak ki sen onlar srat- mstekym e ( slam a, tevhid e, seyr-i slk e) da vet edersin . 74-) Ve innelleziyne la yu'minune Bil ahireti anissrat lenakibun; Fakat Ahiret e ( kudret-bilin boyutuna ) iman etmeyenler, o srat tan ( ftratlarna-hakikatlerine rcu yu, ilahi zelliklerle yaamay salayan seyr-i slk-tevhid yolundan ) sapyorlar . 75-) Velev rahmnahm ve keefna ma Bihim min durrin leleccu fiy tuyanihim ya'mehun; Eer onlara merhamet edip de kendilerinden durr u (zayflk ve acziyeti; skntl hallerini B srrnca ) kefetsek ( asak, kaldrsak ), mutlaka kr ve akn halde tuyanlar ( hakikatlerine bakaldr ) iinde kalmaya devam ederler . 76-) Ve lekad ehaznahm Bil azbi femesteknu liRabbihim ve ma yetedarreun; Andolsun ki onlar ( Bi-) azab ile yakaladk... ( Onlar ) Rablerine boyun emediler ve tadarru etmediler ( yakarmadlar; ilerinde younlamadlar ). 77-) Hatta iza fetahna aleyhim baben z azbin ediydin iza hm fiyhi mblisun;

56
Nihayet zerlerine iddetli bir azab sahibi bir kap fethettiimizde ( atmzda ) birdenbire onun ( o azabn ) iinde mitsiz kalverirler . 78-) Ve HUvelleziy enee lekms sem'a vel ebsare vel ef'idete, kaliylen ma tekrun; O odur ki, sizin iin sem (iitme melekesi ), basarlar ( gzler ) ve fuadlar ( gnller, anlama-hissetme ) ina etti... Ne az krediyorsunuz! . 79-) Ve HUvelleziy zeraekm fiyl Ard ve ileyH tuherun; Ve Odur ki, sizi Arz da yaratp oaltt... O na harolunacaksnz . 80-) Ve HUvelleziy yuhyiy ve ymiyt ve leHUhtilaflleyli vennehar* efela ta'klun; Ve Odur dirilten ve ldren... Gece ve gndzn ihtilaf ( deimesi, bir araya gelemeyii, biribiri ardnca gelii ) Onundur... Hala akletmiyor musunuz? . 81-) Bel kalu misle ma kalel evvelun; Bilakis onlar da evvelkilerin sylediinin misli dediler . 82-) Kalu eiza mitna ve knna traben ve zamen einna lemeb'usun; Dediler ki: ldmz, toprak ve kemikler olduumuz vakit mi, gerekten biz ba solunacak myz? . 83-) Lekad vudna nahnu ve abauna haz min kabl in haz ill esatyrul evveliyn; Andolsun ki biz de bizden nceki babalarmz da bununla va dolunduk ( tehdit edildik )... Bu evvelkilerin masallarndan baka deil . 84-) Kul limenil Ardu ve men fiyha in kntm ta'lemun; De ki: Kimindir Arz ve onun iinde olan kimse?... Eer biliyorsanz ( syleyin ).

57
85-) Seyekulune Lillah* kul efela tezekkerun; (onlar kendine ait bir mana iin belli bir ilevle yaratan; bylece snnetullah zre aa kan hkm ve tasarrufuna mahal eden yegane kuvve ) Allah ndr diyecekler!... De ki: Hala tezekkr etmiyor musunuz? . 86-) Kul men Rabbs Semavatis Seb' ve Rabbul Aril Azym; De ki: Yedi Sema nn Rabbi ve Azym Ar n Rabbi kimdir? . 87-) Seyekulune Lillah* kul efela tettekun; (Onlardan diledii manalar, hkm ve emirlerini tafsile getiren ) Allah ndr ( rububiyyet ) diyecekler!... De ki: O halde korkup ( nefsinizden ) korunmaz msnz? . 88-) Kul men Bi yediH melekt klli ey in ve HUve yuciyru ve la ycaru aleyH in kntm ta'lemun; De ki: Hereyin melekutu ( mlk ve idaresi ) <B>i-elinde olan, ( varlyla bizatihi hereyi ) himaye edip koruyan, fakat kendisi korunup kullanlmayan ( gayr vcud-kuvve olmayan, mutlak olan ) kim dir?... Eer biliyorsanz ( syleyin! ). 89-) Seyekulune Lillah* kul feenna tsharun; (Kendinden gayr vcud olmayan ) Allah a aittir ( bu) diyecekler!... De ki: Nasl oluyor da ( hayal-rya-dnya ile ) byleniyorsunuz? . 90-) Bel eteynahm Bil Hakk ve innehm le kzibun; Hayr, biz onlara hakk getirdik ( B srryla Hakk olarak geldik )... Onlar ise kesinlikle yalanclardr . 91-) Mettehazllahu min veledin ve ma kne meahu min ilahin izen lezehebe kll ilahin Bima haleka ve leala ba'duhm al ba'd* subhanAllahi amma yesfun;

58
Allah hibir ocuk edinmemitir... O nunla beraber bir ilah da yoktur... O takdirde ( yani eer ilahlar olsayd ), herbir ilah ( B srrnca ) yaratt ile mutlaka giderdi ( onunla olurdu; yaratan yaratlandan ayr-te deil ) ve elbette bazs bazsna stn gelirdi ( ilahlk ker? )... Allah onlarn niteleyegeldiklerinden Subhan dr ( mnezzehtir ) !. 92-) Alimil aybi veehadeti feteala amma yrikn; (O Allah ) ayb da ahadet i de Aalim dir... Onlarn ortak komalarndan ycedir! . 93-) Kul Rabbi imma triyenniy ma yuadun; De ki: Rabbim, eer onlara va dolunan ( tehdit olunduklar eyi ) bana gstereceksen , 94-) Rabbi fela tec'alniy fiyl kavmiz zalimiyn; O zaman beni zalimler kavmi iinde klma/tutma Rabbim! . 95-) Ve inna al en nriyeke ma nedhm lekadirun; Dorusu biz, onlar tehdit ediyor olduumuz eyi sana gstermeye elbette Kaadir leriz ( kudretimiz mmknat ile kaytl deildir ). 96-) dfa' Billetiy hiye ahsens seyyiete, nahnu a'lemu Bi ma yesfun; Ktl ( batl, gresellii ) en gzel olan ( Hak, sistem bilinci ) ile ( B srrnca ) def et... Biz onlarn ( seni nasl ) nitlemekte olduklarn ( B srrnca ) daha iyi biliriz . 97-) Ve kul Rabbi euz BiKE min hemezati eyatyn; Ve de ki: Rabbim!.. eytanlarn drtmelerinden/impalslarndan ( B manasnca ) sana snrm . 98-) Ve euz BiKE Rabbi en yahdurun; Ve ( B manasnca ) sana snrm Rabbim, yanmda hazr bulunmalarndan .

59
99-) Hatta iza cae ehadehml mevt kale Rabbirciun; Nihayet onlardan birine lm geldiinde dedi ki: Rabbim beni geri dndrn . 100-) Lealliy a'mel salihan fiyma terekt kella* inneha kelimetn huve kailuha* ve min veraihim berzehun ila yevmi yb'asun; Ta ki terketmi bulunduum eylerde ( ihmal ettiim vahdet e-sistem e uygun amellerde, iman zere yaamda, kuvveden fiile karmadklarmda, onlarn yerine; geride braktm dnyada, bedende ) salih ( snnetullah a uygun ) amel yapaym ... Hayr ( asla mmkn deil ), bir kelime ki onu kendisi syler ( sistem de yeri ve geerlilii yoktur )... Arkalarnda ( eer geri dn mmkn olsayd nlerinde ) ba solunacaklar gne kadar bir berzah ( engel, perde, aralk, boyutsal bakalk ) vardr ( geri dnemezler?; reenkarnasyon da mmkn deildir ). 101-) Feiza nfiha fiys Suri fela ensabe beynehm yevmeizin ve la yetesaelun; Sur da nefholunduunda ( ikincisinde? ), o gn aralarnda nisbetler ( beeri mensubiyetler, akrabalklar, etiketler; dnyada birbirlerini tanmalarn salayan grnmleri ) olmayacak... Suallemezler de ( dnyadaki nisbetlere/iletiime gre birbirlerini sormazlar da ). 102-) Femen sekulet mevaziynuhu felaike hml mflihun; Kimin mizanlar ar gelirse, ite onlar felah bulanlarn ta kendileridir . 103-) Ve men haffet mevaziynuhu felaikelleziyne hasiru enfsehm fiy cehenneme halidun; Kimin mizanlar hafif gelirse, ite onlar da nefslerini ( kendilerini ) hsrana uratanlarn ta kendileridir... Cehennem iinde ebedi kalclardr! . 104-) Telfehu vucuhehmnnaru ve hm fiyha klihun; Onlarn vechlerini O Nar yalar... Onlar orada kalih dirler ( ehrelerini ekitip dururlar; dudaklar gerilip dileri srtp kalrlar ).

60
105-) Elem tekn ayatiy ttla aleykm fekntm Biha tkezzibun; Ayetlerim sizin zerinize tilavet edilmedi mi?... Ve siz onlar ( B gereince ) yalanlamyor muydunuz? . 106-) Kalu Rabbena alebet aleyna kvetna ve knna kavmen dalliyn; Dediler ki: Rabbimiz!.. akavetimiz bize galip geldi; sapp kaybolmu bir kavim olduk . 107-) Rabbena ahricna minha fein udna feinna zalimun; Rabbimiz!... kar bizi oradan... Eer ( yeniden bir daha ) dner ( aynsn yapar ) isek, muhakkak biz zalimleriz . 108-) Kalahseu fiyha ve la tkellimun; Dedi ki: Sinin/alaln/zelil olun orada... Bana da konumayn . 109-) nnehu kne feriykun min badiy yekulune Rabbena amenna fafir lena verhamna ve ENTE hayrur Rahmiyn; Gerek u ki kullarmdan bir frka: < Rabbimiz, iman ettik... Bizi mafiret et ve bize rahmet/merhamet et... Sen Raahm olanlarn en hayrlssn >, derlerdi ( de,). 110-) Fettehaz tmuhm shriyyen hatta ensevkm zikriy ve kntm minhm tadhakun; Siz onlar alaya aldnz... Hatta ( onlarla perdelenmeniz, bu haliniz ) Zikrimi size unutturdu... Ve siz onlara glyordunuz . 111-) nniy cezeythml yevme Bima saberu, ennehm hml faizun; Muhakkak ki sabretmelerinin karln ( B srrnca ) onlara bugn Ben verdim... Ki onlar kurtulua/zafere erenlerin ta kendileridir .

61
112-) Kale kem lebistm fiyl Ard adede siniyn; Dedi ki: Arz iinde sene says itibaryla ka ( sene ) kaldnz? . 113-) Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addiyn; Dediler ki: Bir gn yahut bir gn n bir ksm kaldk... Sayanlara sor! . 114-) Kale in lebistm ill kaliylen lev ennekm kntm ta'lemun; Dedi ki: Ancak az ( bir sre ) kaldnz, eer gerekten biliyor olsaydnz ( kendinizi kaptrmaz, gerekli alma ile znze dnerdiniz )!. 115-) Efe hasibtm ennema haleknakm abesen ve ennekm ileyNA la turceun; Sizi abes olarak ( bo yere ) yarattmz ve sizin gerekten bize rcu ettirilmeyeceinizi mi sandnz? . 116-) Feteallellahul MeliklHakk* la ilahe ill HU* Rabbl Aril Keriym; Melik ve Hakk olan Allah pek ycedir!... O ndan baka ilah ( vcud, yaratan, messir ) yoktur... ( O), Keriym Ar n Rabbi dir . 117-) Ve men yed'u meAllahi ilahen ahare la burhane lehu Bihi, feinnema hsabuhu nde Rabbih* innehu la yflihul kafirun; Kim Allah ile beraber baka bir ilah ( vcud ) arrsa ( isimlendirirse ) - ki ona dair ( B gereince ) onun hibir burhan ( kant ) yoktur -, onun hesab ancak Rabbinin indindedir... Muhakkak ki kafirler iflah etmezler . 118-) Ve kul Rabbifir verham ve ENTE hayrur rahmiyn; Ve de ki: Rabbim, mafiret et ve rahmet/merhamet et!... Sen Raahm olanlarn en hayrlssn! .

62
NR SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Nur Sresi, Medine dneminde 102. srada nazl olmutur (ki baz ayetleri daha nce nazl olmutur)... 64 ayettir... smini, 35. ve takib eden bir ka ayetteki NUR-Allah Nuru nu, ya da insani ruh -iman nuru nu tebih-temsil yollu anlatm ve tanmlamalar dolaysyla NURdan alr... Nur Sresinde: er-i kurallar, zina ve iftira hadleri, ifk olay, evlere girmenin adablar, iffet, tesettur, nikah-evlilik, Nur ayeti, rical, iman nuru olmayanlarn amellerinin boa gidecei, kadna gre mahrem-namahremler, Hz.Raslullah a kar edeb, Hz.Raslullah Ahmed , Muhammed diye ismi ile hitab edip aramayacamz... gibi konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Sretn enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fiyha ayatin beyyinatin leallekm tezekkerun; (Bu) inzal ettiimiz ve ( hkmn, zuhurunu ) farz kldmz bir sredir... Tezekkr etmeniz ( ibret alp idrak etmeniz ) iin onda apak ayetler inzal ettik . 2-) Ezzaniyet vezzaniy feclidu klle vahdin minhma miete celdetin, ve la te'huzkm Bi hima ra'fetn fiy diynillahi in kntm tu'minune Billahi vel yevmil ahr* velyehed azbehma taifetn minel mu miniyn; Zina eden dii ile zina eden erkek ( e gelince )... Her birinin CLDine yz celde ( aleni

63
olarak/tehir edilerek bir sopa ile CLDE vurmak ) vurun... Eer ( B srryla ) Allah a ve ahir gne iman etmi iseniz, Allah n Diyni nde ( Allah hkmlerinde; Sistem de, Sistem e uyumlulukta ) o ikisi ile ilgili re fet ( acma, merhamet, efkat ) sizi yakalamasn ( bilakis bu had rahmet ve sevginin sonucudur )... Mminlerden bir taife de o ikisinin azabna ahid olsun . 3-) Ezzaniy la yenkihu ill zaniyeten ev mriketen, vezzaniyet la yenkihuha ill zanin ev mrik* ve hurrime zlike alel mu miniyn; Zina eden erkek ( tabiat gerei ) ancak zina eden yahut mrik bir diiyi nikah eder ( beraber olur; zira ancak onunla nsiyet eder )... Zina eden dii de ancak zina eden veya mrik bir erkekle nikah eder ( demek ki, zina bir irk tir)... Bu, m minlere haram edilmitir . 4-) Velleziyne yermunel muhsanati smme lem ye'tu Bi erbeati hedae fecliduhm semaniyne celdeten ve la takbelu lehm ehadeten ebeda* ve laike hml fasikun; Muhsanat ( evli/iffetli kadnlar )a iftira atp ( zina iddiasnda bulunup ) sonra ( B gereince ) drt ahid getirmeyenlere gelince, onlara ( herbirine ) seksen celde ( cildlerine sopa ) vurun ve onlarn ahidliklerini ebediyyen kabul etmeyin... Onlar fasklarn ( Diyn den kanlarn, bilinci bozulanlarn ) ta kendileridir . 5-) llelleziyne tabu min ba'di zlike ve aslehu* feinnAllahe afurun Rahym; Ancak ondan sonra tevbe edenler ve ( hallerini, arzalarn ) slah edenler mstesna... Muhakkak ki Allah afur dur, Rahym dir . 6-) Velleziyne yermune ezvacehm ve lem yekn lehm heda ill enfshm feehadet ehadihim erbeu ehadatin Billahi innehu lemines sadikyn; Kendi elerine iftira atp ( zina isnad edip ) de kendilerinden baka ahitleri olmayanlara gelince: Onlarn herbirinin ahitlii, kendisinin kesinlikle doru

64
syleyenlerden olduuna dair ( Billahi diye ) Allah ile ( ?) drt ( kez yemin ederek kendi sznn doruluuna ) ahitliktir . 7-) Vel hamiset enne la'netAllahi aleyhi in kne minel kazibiyn; Ve beincisinde: Eer yalanclardan ise, Allah n la neti kendi zerine olsun, demesidir . 8-) Ve yedre anhel azbe en tehede erbea ehadatin Billahi innehu le minel kazibiyn; (Kadna gelince ): O (ei, kocas ) kesinlikle yalanclardandr, diye ( Billahi diye ) Allah ile ( ?) drt ( kez kendi sznn doruluuna yeminle ) ahitlii, kendisinden azab ( ilgili cezay ) savar . 9-) Vel hamisete enne adabAllahi aleyha in kne mines sadikyn; Ve beincisinde: Eer ( kocas ) doru syleyenlerden ise Allah n gadab kendi ( kadnn ) zerine olsun, demesidir . 10-) Ve levla fadlullahi aleykm ve rahmetuHU ve ennAllahe Tevvabun Hakiym; Ya zerinizde Allah n fazl ve O nun rahmeti olmasayd ve Allah muhakkak Tevvab dr, Hakym dir olmasayd?! . 11-) nnelleziyne cau Bil ifki usbetn minkm* la tahsebuh erren lekm* bel huve hayrun lekm* li kllimriin minhm mektesebe minel ism* velleziy tevella kibrehu minhm lehu azbn azym; Muhakkak ki ( Bi-) ifk ( yalan, yalan sz ) ile gelenler ( mminlerin annesi Hz.Aie r.a.a validemize iftira eden munafklar ) sizden bir usbe dir ( srf o ifk iin bir araya gelen bir grup )... Onu (iftiray) sizin iin bir er sanmayn!... Bilakis o sizin iin bir hayrdr... Onlardan herbir kiinin o gnahdan kazand kendisinidir... Onlardan onun ( gnahn ) byn (kebair ) mtevelliye ( stlenen elebana ) gelince, onun iin azym azab vardr .

65
12-) Levla iz sem'tmuh zannel mu minune vel mu'minatu Bi enfsihim hayren, ve kalu haz ifkn mbiyn; Onu (iftiray ) iittiinizde m min erkekler ve m min kadnlar kendi enfsleri ile ( B srrnca ) bir hayr zannnda bulunup ve: Bu apak bir ifk tir demeleri gerekmez miydi? . 13-) Levla cau aleyhi Bi erbeati hedae, feiz lem ye'tu Bi hedai felaike ndAllahi hml kazibun; (O yalan yayanlar ) buna dair ( B gereince ) drt ahit getirmeli deil miydiler?.. Madem ki ( B gereince ) ahitleri getirmediler, ite onlar Allah indinde yalanclarn ta kendileridirler . 14-) Ve levla fadlullahi aleykm ve rahmetuHU fiyd dnya vel ahireti lemessekm fiy ma efadtm fiyhi azbn azym; Eer dnyada ve ahirette Allah n fazl ve O nun rahmeti zerinizde olmasayd, lafa daldnz o eyde size kesinlikle aziym bir azab dokunurdu . 15-) z telakkavnehu Bi elsinetikm ve tekulune Bi efvahikm ma leyse lekm Bihi ilmun ve tahsebunehu heyyina* ve huve ndAllahi azym; nk onu ( o yalan sz, B gereince ) dilleriniz ile telakk edip ( dilleriniz ile renip; birbirinizin dilinden alp, dillerinize dolayp ), hakknda ( B srrnca ) bir bilginiz olmayan eyi ( B gereince ) azlarnz ile konuup duruyor ve bunu nemsiz/basit sanyorsunuz ... ( Oysa ) o, Allah indinde aziym ( byk bir ey ) dir . 16-) Ve levla iz sem'tmuh kultm ma yekn leNA en netekelleme Bi haz* subhaneKE haz bhtanun azym; Onu (o yalan ) iittiinizde: Bunu konumamz bizim iin olacak ey deildir... Subhaneke ( Haa, Seni tenzih ederiz! ) bu, aziym bir buhtandr demeniz gerekmez

66
miydi? . 17-) Yezukmullahu en teudu limislih ebeden in kntm mu miniyn; Eer m minler iseniz, bunun misline ebediyyen bir daha dnmemeniz ( tekrarlamamanz ) iin Allah sizi tlyor . 18-) Ve ybeyyinullahu lekml ayat* vAllahu Aliymun Hakiym; Allah size ayetleri ( ni) beyan edip aklyor... Allah Aliym dir, Hakiym dir . 19-) nnelleziyne yuhbbune en teial fahet fiylleziyne amenu lehm azbn eliymn fiyd dnya vel ahireti, vAllahu ya'lemu ve entm la ta'lemun; Mminler iinde fahie nin ( irk, zina gibi kebair gnah olan ifk in= yalan n-iffetli bir kadna iftira etmenin; kebair in) ayasn ( yaylmasn ) sevenler var ya, onlar iin dnyada da ahirette de elim bir azab vardr... Allah bilir, siz bilmezsiniz . 20-) Ve levla fadlullahi aleykm ve rahmetuHU ve ennAllahe Raufun Rahym; Ya zerinizde Allah n fazl ve O nun rahmeti olmasayd ve Allah muhakkak Rauf dur, Rahym dir olmasayd?! . 21-) Ya eyyhelleziyne amenu la tettebiu hutuvati eytan* ve men yetteb' hutuvati eytani feinnehu ye'mru Bil fahai vel mnker* ve levla fadlullahi aleykm ve rahmetuHU ma zek minkm min ehadin ebeden, ve lakinnAllahe yzekki men yea'* vAllahu Semiy un Aliym; Ey iman edenler!... eytann admlarna tabi olmayn!... Kim eytann admlarna tabi olur ise ( bilsin ki ) kesinlikle o, faha (bedensel yaanty ) ve mnker i (sistem dl, irki ) (B srrnca ) emreder... Eer zerinizde Allah n fazl ve O nun rahmeti olmasayd sizden hibir kimse ebediyyen arnp terakki edemezdi... Fakat Allah dilediini tezkiye eder... Allah Semi dir, Aliym dir .

67
22-) Ve la ye'teli ull fadli minkm vesseati en yu'tu ulil kurba vel mesakiyne vel mhaciriyne fiy sebiylillhi vel ya'fu velyasfahu* ela tuhbbune en yafirAllahu lekm* vAllahu afurun Rahym; Sizden fazl ( fazilet, stnlk ) ve seat ( genilik, g ) sahipleri; yaknlk sahiplerine, miskinlere ve Allah yolunda muhacirlere vermemeye yemin etmesinler... Affetsinler ve vazgesinler ( grmezlikten gelsinler, ho grl olsunlar )... Allah n sizi mafiret etmesini sevmez misiniz?... Allah afur dur, Rahym dir . 23-) nnelleziyne yermunelmuhsanatil afilatil mu'minati lunu fiyd dnya vel ahireti, ve lehm azbn azym; Gafil ( sylentilerden ve iddia edilenlerden habersiz ), m min muhsanat a ( iffetli kadnlara ) iftira atanlar muhakkak dnya da da ahiret te de la netlenmilerdir... Onlar iin aziym bir azab vardr . 24-) Yevme tehed aleyhim elsinethm ve eydiyhim ve erculhm Bima knu ya'melun; (O) gn ki, onlarn dilleri, elleri ve ayaklar yapyor olduklar eyler dolaysyla aleyhlerine ( B srrnca ) ahidlik eder . 25-) Yevmeizin yveffiyhimullahu dinehml Hakka ve ya'lemune ennAllahe HUvel Hakkul mbiyn; O gn Allah kendilerine hakk diyn lerini ( yaamlarnn tam cezasn, mstahaklarn ) tam verecek ve ( onlar ) bilecekler ki Allah, apak Hakk n ta kendisidir ( tede hayal etme; olandan gafil olma; olan ciddiye al ). 26-) Elhabisat lilhabisiyne velhabisune lilhabisat* vettayyibat littayyibiyne vettayyibune littayyibat* laike mberreune mimma yekulun* lehm mafiretn ve rizkun keriym; Habis e ( pis, murdar ) diiler/kadnlar habis erkekler iindir, habis erkekler de habis e diiler/kadnlar iindir... Tayyib e ( pak, temiz ) kadnlar tayyib erkekler iindir, tayyib erkekler tayyib e kadnlar iindir... ( Ki) ite bunlar ( o iftiraclarn ) dedikleri eylerden

68
uzak/temiz olanlardr... Onlar iin bir mafiret ve keriym bir rzk vardr . 27-) Ya eyyhelleziyne amenu la tedhulu buyuten ayre buyutikm hatta teste'nisu ve tsellimu al ehliha* zlikm hayrun lekm leallekm tezekkerun; Ey iman edenler!... Kendi evlerinizin gayr evlere ( o evin sahibi ile ) isti nas etmeden ( nsiyet kurup, snp izinlerini almadan ) ve o evin ehline selam vermeden girmeyin!.. Bu sizin iin daha hayrldr; umulur ki ( bunu) tezekkr edersiniz . 28-) Fein lem tecidu fiyha ehaden fela tedhuluha hatta y'zene lekm* ve in kyle lekmurciu ferciu huve ezk lekm* vAllahu Bima ta'melune Aliym; Eer orada birini bulamazsanz, size izin verilinceye kadar oraya girmeyiniz... Eer size Geri dnn denilirse, geri dnn... Bu sizin iin daha temizdir... Allah yaptklarnz ( B srrnca ) Aliym dir . 29-) Leyse aleykm cnahun en tedhulu buyuten ayre meskunetin fiyha metaun lekm* vAllahu ya'lemu ma tbdune ve ma tektmun; Meskun olmayan ve ilerinde size ait bir meta (eya, fayda ) bulunan evlere girmenizde sizin zerinize bir cnah ( gnah, zorluk ) yoktur... Allah aa vurduklarnz da gizlediklerinizi de bilir . 30-) Kul lil mu miniyne yeuddu min ebsarihim ve yahfezu frucehm* zlike ezk lehm* innllahe Habiyrun Bima yasneun; Mmin ( erkek ) ler e de ki: Gzlerini sksnlar/saknsnlar ve ferclerini ( cinsiyet organlarn ) muhafaza etsinler... Bu onlar iin daha temizdir... Muhakkak ki Allah ( onlarn ) yapp ilediklerini ( B srrnca ) Habiyr dir . 31-) Ve kul lil mu'minati yadudne min ebsarihinne ve yahfazne frucehnne ve la ybdiyne ziynetehnne ill ma zahere minha vel yadribne Bi hmurihinne al cyubihinn* ve la ybdiyne

69
zinetehnne ill libuletihinne ev abaihinne ev abai buletihinne ev ebnaihinne ev ebnai buletihinne ev hvanihinne ev beniy hvanihinne ev beniy ehavatihinne ev nisaihinne ev ma meleket eymanhnne evittabiyne ayri lil irbeti minerricali evittflilleziyne lem yazheru al avratin nisa * ve la yadribne Bi erclihinne liyu'leme ma yuhfiyne min ziynetihinn* ve tubu ilellahi cemiy an eyyhel mu'minune leallekm tflihun; Mmin kadnlara da de ki: Gzlerini yumup sksnlar/saknsnlar ( veya baklarndan ba zsn aa indirsinler ), ferclerini ( cinsiyet organlarn ) muhafaza etsinler ve zinetlerini, ondan ( zinetlerinden ) zahir olan ( yz ve el ileri; kendiliinden grnen; gnn slam rfne gre ak olmasnda mahzur olmayan ksmlar ) mstesna aa vurmasnlar... Hmarlarn ( bartlerini B srrnca ) yakalarnn zerine darbetsinler... Ziynetlerini izhar etmesinler... Ancak ( u kimseler hari ): Kocalar, yahut babalar, yahut kocalarnn babalar, yahut oullar, yahut kocalarnn oullar, yahut erkek kardeleri, yahut erkek kardelerinin oullar, yahut kz kardelerinin oullar, yahut kendi kadnlar ( lezbiyen olmayan/imanda-ahbap hemcinsleri ), yahut sa ellerinin malik olduklar ( kleleri ), yahut rical den irbet ( ihtiya, meyil ) sahibinden baka tabileri ( hizmetileri ), yahut kadnlarn avreti zere zahir olmam erkek ocuklar... Ve ( o m min kadnlar ) ziynetlerinden gizledikleri ey bilinsin diye ayaklarn ( B srrnca ) vurmasnlar... Ey o mminler ( erkek-kadn ayrm szkonusu olmakszn iman bilinli insanlar ), hepiniz ( insani ruh sahibleri olarak ) cemi an Allah a tevbe ( rcu ) edin ( gresellikte kalmayn ) ki iflah edesiniz . 32-) Ve enkihul eyama minkm ves salihyne min badikm ve imaikm* in yeknu fkarae yunihimullahu min fadliH, vAllahu Vasiun Aliym; Sizden eyyem leri ( bekarlar-dullar; evli bulunmayanlar ), klelerinizden ve cariyelerinizden salihleri nikahlayn ( evlendirin )... Eer onlar fukara iseler, Allah kendi fazlndan onlar zengin eder... Allah Vasi dir, Aliym dir . 33-) Vel yesta'fifilleziyne la yecidune nikahan hatta yuniyehmullahu min fadliH, velleziyne

70
yebteunel Kitabe mimma meleket eymankm fekatibuhm in alimtm fiyhim hayra* ve atuhm min malillahilleziy atakm* ve la tkrihu feteyatikm alelbiai in eradne tehassunen litebteu aredal hayatid dnya* ve men ykrihhnne feinnAllahe min ba'di ikrahihinne afurun Rahym; Bir nikah ( evlenme ) bulamayanlar da Allah, kendi fazlndan onlar zengin edinceye kadar iffetli olsunlar... Ellerinizin malik olduklarndan kitab ( yaz, yazma; azadlk belgesi ) taleb edenlere eer onlarda bir hayr bilmi iseniz - onlarla mkatebe yapnz ve onlara Allah n size verdii maldan veriniz... Gen kzlarnz iffetli-namuslu kalmak dilerler ise, dnya hayatnn arazn ( fani menfaatn ) isteyerek fuha zorlamayn... Kim onlar zorlar ise, muhakkak ki Allah onlarn ikrahndan ( gen kzlarn zorlanmasndan ) sonra afur dur, Rahym dir . 34-) Ve lekad enzelna ileykm ayatin mbeyyinatin ve meselen minelleziyne halev min kablikm ve mev'zaten lil mttekyn; Andolsun ki size mbeyyin ( aklayc, gerei aka gsteren ) ayetler, sizden nce gelip gemilerden ( onlarn ders dolu misallerinden ) bir mesel ve mttekler iin bir mev za ( ibret alnacak t ) inzal ettik . 35-) Allahu Nurus Semavati vel Ard* mesel NuriH kemiktin fiyha msbah* elmsbahu fiy zcacetin, ezzcacet keenneha kevkebn drriyyn yukad min eceretin mbareketin zeytunetin la arkyyetin ve la arbiyyetin yekd zeytha yudy'u ve lev lem temsesh nar* Nurun al Nur* yehdillahu linuriH men yea'* ve yadribullahul emsale linNas* vAllahu Bi klli ey'in Aliym; Allah, Semalarn ve Arz n nurudur ( herey O nunla zahirdir )... Onun Nuru nun meseli iinde lamba-ra ( bilin enerji; nefs-i natka; ruh-u nurani ) bulunan bir kandil/kandil yuvas ( beyin ) gibidir... O lamba-ra da bir cam-sra ( kalb ) iindedir... O sra-cam sanki inciden bir kevkeb ( gezegen, yldz ) gibidir ki, arky ( zahire dnk, tenzihi, musevi ) ve arbiy ( batna dnk, tebihi, iseviy ) olmayan mbarek bir aatan, yani zeytin (

71
aacn ) den ( Klln aynas olan zerre den ) yaklr-tututurulur... Onun ( o aacn ) ya neredeyse kendisine bir nar ( diyn, arnma almalar ) dokunmasa da zya verir/k saar... Nur un ala nur dur ( nur stne nur dur)... (Bylece ) Allah diledii kimseyi kendi nuru na hidayet eder... Allah insanlar iin misaller veriyor... Allah hereyi ( B srrnca ) Aliym dir . 36-) fiy buyutin ezinAllahu en trfea ve yzkere fiyhesmuHU ysebbihu leHU fiyha Bil udvvi vel asal; (O Nur; o bilin enerji ) Allah n ref olunmasna ( bilin dzeyinin ykseltilmesine ) ve ilerinde kendi isminin zikredilmesine izin verdii ( iman-hidayet geninin aktive olduu; o istidatla varettii ) evlerdedir!.. Sabah-akam ( Nurun doma-batma vakitlerinde ) oralarda ( o evlerde ) Onu ( B srrnca ) tesbih eder ( ler). 37-) Ricalun la tlhiyhim ticaretn ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis Salati ve iytaizZekati, yehafune yevmen tetekallebu fiyhilkulubu vel ebsar; (Onlar o ) Ricaldir ki, kendilerini ne ticaret ne de veri-al Allah n Zikri nden, namaz n ikamesinden ve zekat vermekten megul etmez/alakoymaz... Onlar, kendisinde kalblerin ve gzlerin takallub edecei ( dnecei; dnecei; yer deitirecei ) gnden korkarlar . 38-) Liyecziyehmullahu ahsene ma amilu ve yeziydehm min fadliH, vAllahu yerzku men yeau Bi ayri hsab; Ki Allah onlara, yaptklar amellerinin en gzel karln versin ve kendi fazlndan onlara ziyade etsin... Allah dilediini ( B srrnca ) hesabsz rzklandrr . 39-) Velleziyne keferu a'malhm keserabin Bi ky'atin yahsebuhzzam'anu maen, hatta iza caehu lem yecidh ey en ve vecedAllahe ndehu feveffahu hsabeh* vAllahu seriy ul hsab; Kafir olanlara ( gerei reddedenlere; akylere ) gelince, onlarn amelleri, susayann onu

72
bir su sand ( Bi-) dz arazi/llerdeki bir serab gibidir... Nihayet ona ( serab; amellerine ) geldiinde ( vefatlarnda ), onu bir ey bulmaz ( dnyadaki amellerinin mevcudiyeti sz konusu deil )... Allah (?) kendi indinde bulmutur... ( Allah da ) ona hesabn tam verir... Allah Seri l Hisab dr . 40-) Ev kezulmatin fiy bahrin lcciyyin yaah mevcn min fevkhi mevcn min fevkhi sehab* zulmatn ba'duha fevka ba'd* iza ahrece yedehu lem yeked yeraha* ve men lem yec'alillahu lehu nuren fema lehu min nur; Yahut, derin bir denizdeki karanlklar gibidir ki, onu bir dalga kaplar/brr, onun fevknden de bir dalga ( onu brr ), onun ( bu ikinci dalgann ) fevknden de bulutlar ( kaplar, rter ) !... Birbirinin fevknde ( st ste ) karanlklar... ( inde bulunan ) elini karsa neredeyse onu ( kendi elini ) gremez... Allah kime nur oluturmam ise ( artk ) onun nuru olmaz . 41-) Elem tera ennAllahe ysebbihu leHU men fiysSemavati vel Ard vet tayru saffat* klln kad alime salatehu ve tesbiyhah* vAllahu Aliymun Bima yef'alun; Grmedin mi ki, Semalar da ve Arz da kim varsa ve saf saf kular, Allah tesbih eder... Her biri kendi salatn ( dua ve taatn ) ve kendi tesbihini gerekten bilmitir... Allah ( da onlarn ne ) fiil yaptklarn ( B srrnca ) Aliym dir . 42-) Ve Lillahi Mlks Semavati vel Ard* ve ilellahil masyr; Semalar n ve Arz n mlk ( diledii manalar aa karmak iin onlar belli bir ilevle yoktan vareden ) Allah ndr ve dn Allah adr ( siz lsnz? ) !. 43-) Elem tera ennAllahe yzciy sehaben smme yellif beynehu smme yec'aluhu rukmen feteral vedka yahruc min hlalih* ve ynezzilu mines Semai min cibalin fiyha min beradin feyusyb Bihi men yeau ve yasrifuhu an men yea'* yekd sena berkhi yezheb Bil ebsar; Grmedin mi ki Allah bulutlar sryor, sonra onun arasn te lif ediyor ( onlar hikmetli

73
ekilde bir araya getirip birletiriyor ), sonra onu st ste yyor... Bylece vedk n ( yamur un/damla damla yamur ya nn) onun aralarndan ktn grrsn... Sema dan, iinde berad ( dolu) bulunan dalardan indirir... Onu diledii kimseye ( B srrnca ) isabet ettirir, diledii kimseden de onu sarf eder ( evirir )... Onun ( o dolu dalar nn) imeinin /iddetli parlts neredeyse ( B srrnca ) gzleri gtrr ( kamatrr ). 44-) Yukallibullahul leyle vennehar* inne fiy zlike le breten lilil ebsar; Allah gece yi ve gndz kalbediyor ( evirip devrettiriyor )... Muhakkak ki bunda Ul l Ebsar ( basiret sahipleri ) iin elbette bir ibret vardr . 45-) VAllahu haleka klle dabbetin min ma * feminhm men yemiy al batnih* ve minhm men yemiy al ricleyn* ve minhm men yemiy al erba'* yahlkullahu ma yea'* innAllahe al klli ey'in Kadiyr; Allah her dabbe ( hayvansal canl; hareketli )yi su dan yaratt... Onlardan kimi karn zerinde yrr, onlardan kimi iki ayak stnde yrr ve onlardan kimi de drt ayak stnde yrr... Allah ( bunlarda ) dilediini halkeder... Muhakkak ki Allah herey zerine Kadiyr dir . 46-) Lekad enzelna ayatin mbeyyinat* vAllahu yehdiy men yeau ila sratn mstekym; Andolsun ki mbeyyin ( aklayc ) ayetler inzal ettik... Allah dilediini srat- mstakym e hidayet eder. 47-) Ve yekulune amenna Billahi ve Bir Rasli ve eta'na smme yetevella feriykun minhm min ba'di zlik* ve ma laike Bil mu miniyn; (B srryla ) Allah a ve ( B srryla ) er-Rasl e ( Allah Rasl ne) iman ettik, itaat ettik derler, sonra onlardan bir zmre bunun ardndan geri dnyor... Onlar ( Bi-) m min deillerdir .

74
48-) Ve iza du ilellahi ve RasliH liyahkme beynehm iza feriykn minhm mu'ridun; Aralarnda hkmetsin diye Allah a ve O nun Rasl ne arldklarnda, birde bakarsn ki onlardan bir frka yz eviriyor . 49-) Ve in yekn lehml Hakku ye'tu ileyhi mz'niyn; Eer hak kendilerinin olursa/ ( gerek kendi lehlerine ise ), srat ve itaat ile ona gelirler ( demek ki, Hz.Raslullah n ve Kur ann hak ile hkmedeceini biliyorlar ). 50-) Efiy kulubihim meradun emirtabu em yehafune en yehyfAllahu aleyhim ve RasluHU, bel laike hmz zalimun; Onlarn kalblerinde bir maraz m var, yoksa pheye mi dtler, yoksa Allah n ve O nun Rasl nn kendilerine hayf edeceinden ( taraf tutacandan, hakszlk edeceinden ) mi korkarlar?... Hayr, onlar zalimlerin ta kendileridir . 51-) nnema kne kavlel mu miniyne iza du ilellahi ve RasliH li yahkme beynehm en yekulu sem'na ve eta'na* ve laike hml mflihun; Aralarnda hkmetmesi iin Allah a ve O nun Rasl ne da vet edildiklerinde, m minlerin sz ancak: ittik ve itaat ettik demeleridir... te onlar felaha/kurtulua erenlerin ta kendileridir . 52-) Ve men yutllahe ve RasleHU ve yahAllahe ve yettakhi felaike hml faizun; Kim Allah a ve O nun Rasl ne itaat eder ise, Allah tan hayet eder ve O ndan ittika eder ise, ite onlardr fevz-u necat bulanlarn ( kurtulanlarn ) ta kendileri . 53-) Ve aksemu Billahi cehde eymanihim lein emertehm leyahrucnn* kul la tuksimu* taatn ma'rufetn, innAllahe Habiyrun Bima ta'melun; Eer sen onlara ( mnafklara ) emredersen mutlaka ( yurtlarndan, savaa bile ) kacaklar diye yeminlerinin btn gcyle ( B srrnca ) Allah a kasem ettiler... De ki: Kasem

75
etmeyin!... ( Sizden istenen ) ma ruf ( ftrata-diyn e-maslahata uygun ) bir taattr... Muhakkak ki Allah yaptklarnz ( B srrnca ) Habiyr dir . 54-) Kul ety'ullahe ve ety'ur Rasl* fein tevellev feinnema aleyhi ma hummile ve aleykm ma hummiltm* ve in tuty'uhu tehtedu* ve ma alerRasli illel belaul mbiyn; De ki: Allah a itaat edin, Rasl ne itaat edin! ... Eer yz evirirseniz, Ona ( Rasl e) den ancak kendisine ykletilen ( risalet-tebli grevi ) dir ve size de den size ykletilen ( itaat grevi ) dir... Eer O na ( Raslullah a) itaat ederseniz, hidayet bulursunuz... Rasl e den ancak apak teblidir . 55-) VeadAllahulleziyne amenu minkm ve amilus salihati leyestahlifennehm fiyl Ard kemestahlefelleziyne min kablihim* ve leymekkinenne lehm diynehmllezirteda lehm ve leybeddilennehm min ba'di havfihim emna* ya'buduneniy la yrikne Biy ey'a* ve men kefere ba'de zlike felaike hml fasikun; Allah, sizden iman eden ve salihattan amel ileyenlere va detti ki: Onlardan ncekileri halife yapt ( hkmran kld ) gibi Arz da onlar da mutlaka halife yapacak... Kendileri iin seip-raz olduu diynlerini ( mmince yaam tarzlarn ) gene onlar iin mutlaka temkiyn edecek ( salamlatracak, yerletirecek ) ve korkularndan sonra onlara mutlaka emn ( emniyet ) tebdil edecek... ( Bylece ) bana kulluk ederler, bana bir hibir eyi ( B gereince ) ortak komazlar ( Diyn in ve yaam n asli gerei, z bu)... Bundan sonra kim kafir olur ( gerei reddeder, nankrlk eder ) ise, ite onlar fasklarn ( Diyn den kanlarn; yaam gereinden perdelenenlerin ) ta kendileridir . 56-) Ve ekymusSalate ve atzZekate ve ety'ur Rasle leallekm turhamun; Namaz ikame edin, zekat verin ve erRasl e ( Raslullah a) itaat edin ki rahmete erdirilesiniz . 57-) La tahsebennelleziyne keferu mu'ciziyne fiyl Ard* ve me'vahmn nar* ve le bi'sel masyr;

76
Sakn kafir olanlarn Arz da aciz brakacaklarn ( Diyn i geersiz klacaklarn, sistem i atlayacaklarn ) sanma!.. Onlarn barna Nar dr... Ne kt bir dn yeridir! . 58-) Ya eyyhelleziyne amenu li yeste'zinkmlleziyne meleket eymankm velleziyne lem yeblul hulme minkm selse merrat* min kabli Salatil Fecri ve hyne tedaune siyabekm minez zahreti ve min ba'di Salatil a'* selas avratin lekm* leyse aleykm ve la aleyhim cnahun ba'dehnn* tavvafune aleykm ba'dukm al ba'd* kezlike ybeyyinullahu lekml ayat* vAllahu Aliymun Hakiym; Ey iman edenler!... Sa ellerinizin malik olduu kimseler ve sizden akil-bali olmayanlarnz, sizden defa izin istesinler... Salat- Fecir den ( sabah namaz ndan ) nce, len elbiselerinizi karp koyduunuz ( soyunduunuz ) vakit ve Salat- Ia dan ( yats namaz ndan ) sonra... ( Bunlar ) sizin iin avret ( soyunuk olduunuz vakit )tir... Bunlardan sonra ( bu vaktin haricinde ) sizin ve onlarn zerine bir gnah yoktur... ( Onlar ) yannzda dolar ( girip-kar ) lar; yani birbirinizin yannda dolarsnz... te bylece Allah ayetleri ( ni) size aklyor... Allah Aliym dir, Hakiym dir . 59-) Ve iza beleal etfalu minkml hulme felyeste'zinu kemeste'zenelleziyne min kablihim* kezlike ybeyyinullahu lekm ayatiH, vallah alimn hakim; Sizden olan etfal ( ocuklar; kendi ocuklarnz ), bul a erdiklerinde, onlardan ncekilerin ( byklerin; bul a ermi insanlarn ) izin istedikleri gibi izin istesinler... Allah ayetlerini bylece aklyor... Allah Aliym dir, Hakiym dir . 60-) Vel kavad minen nisaillatiy la yercune nikahan feleyse aleyhinne cnahun en yeda'ne siyabehnne ayre mteberricatin Bi ziynetin, ve en yesta'fifne hayrun lehnn* vAllahu Semiy un Aliym; Nikah umudu kalmam ( evlenme-cinsellik arzusu duymayan ) kadnlardan ( yallk dolaysyla ) oturup kalmlar, ( B srrnca ) ziynetlerini gstermek ( ekicilik-ilgi izhar etmek ) maksadyla ortalkta gezip dolamamalar haricinde, elbiselerini brakmalarnda

77
kendileri zerine bir gnah yoktur... ( Ancak ) iffet etmeleri kendileri iin daha hayrldr... Allah Semi dir, Aliym dir . 61-) Leyse alel a'ma harecn ve la alel areci harecun ve la alelmeriyd harecun ve la al enfsikm en te'klu min buyutikm ev buyuti abaikm ev buyuti mmehatikm ev buyuti hvanikm ev buyuti ehavatikm ev buyuti a'mamikm ev buyuti ammatikm ev buyuti ahvalikm ev buyuti halatikm ev ma melektm mefatihahu ev sadykkm* leyse aleykm cnahun en te'klu cemiy an ev etata* feiza dehaltm buyuten fesellimu al enfsikm tehyyeten min ndillahi mbareketen tayyibeten, kezlike ybeyyinullahu lekml ayati leallekm ta'klun; Ama ya cnah ( zorluk, gnah ) yoktur... Topal a cnah yoktur... Hasta ya cnah yoktur... Siz de kendi evlerinizden, yahut babalarnzn evlerinden, yahut annelerinizin evlerinden, yahut erkek kardelerinizin evlerinden, yahut kz kardelerinizin evlerinden, yahut amcalarnzn evlerinden, yahut halalarnzn evlerinden, yahut daylarnzn evlerinden, yahut teyzelerinizin evlerinden, yahut anahtarlarna malik olduunuz ( kimselerin evlerinden ), yahut dostlarnz ( n evlerinden ) yemenizde bir cnah yoktur... Toplu halde yahut ayr ayr yemenizde de sizin zerinize bir cnah yoktur... Evlere girdiinizde, Allah indinden mbarek, tayyib bir tahyye ( selamlama, farknda olma ) ile kendinize selam verin... te bylece Allah sizin iin ayetleri ( ni) aklyor ki akledesiniz . 62-) nnemel mu'minunelleziyne amenu Billahi ve RasliH ve iza knu meahu al emrin camin lem yezhebu hatta yeste'zinuh* innelleziyne yeste'zinuneke laikelleziyne yu'minune Billahi ve RasliH, feizeste'zenuke li ba'd e'nihim fe'zen limen i'te minhm vestafir lehmullah* innAllahe afurun Rahym; Mminler ancak ol kimselerdir ki, ( B-srryla ) Allah a ve O nun Rasl ne iman ederler...O nunla ( Rasl ile ) beraber cami bir i ( ilahi bir i; herkesi ilgilendiren bir i; beraberce bir i ) zere olduklarnda O ndan izin istemedike ekip gitmezler...

78
Muhakkak ki ( Raslm ) senden izin isteyenler var ya, ite onlar ( B-srryla ) Allah a ve O nun Rasl ne iman edenlerdir... Baz e nleri ( ileri, halleri ) dolaysyla senden izin istediklerinde, onlardan dilediin kimseye izin ver ve onlar iin Allah dan mafiret dile... Muhakkak ki Allah afur dur, Rahym dir . 63-) La tec'alu dua erRasli beynekm keduai ba'dkm ba'da* kad ya'lemullahulleziyne yetesellelune minkm livaz* fel yahzerilleziyne yuhalifune an emrihi en tusybehm fitnetn ev yusybehm azbn eliym; Raslullah n duas n ( arsn ) aranzda baznzn baznza duas ( ars ) gibi klmayn ( nk O nun duas (ars) Hakk dr, muhakkak icabet edin; geerlidir, dikkat edin/ veya: Raslullah aranzda birbirinizi arr gibi armayn; Ya Muhammed , Ya Ahmed , ya Ebel Kasm , gibi ismi-knyesi ile hitab ederek seslenmeyin; sayg ve edeb ile Ya RaslAllah diye ve uygun ses tonu ile arn!.. Hucurat: 2? )... Allah sizden, birbirinin arkasna gizlenip, gizlice svarak gidenleri bilir... Artk O nun ( Raslullah n) emrine muhalefet edenler, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden yahut elim bir azabn isabet etmesinden hazer etsinler ( ekinsinler ). 64-) Ela inne Lillahi ma fiys Semavati vel Ard* kad ya'lemu ma entm aleyh* ve yevme yurceune ileyhi feynebbiuhm Bi ma amilu* vAllahu Bi klli ey'in Aliym; Dikkat edin!... Muhakkak ki Semavat ta ve Arz da ne var ise Allah ndr ( Onun Esmas nn bir zuhurudur; diledii manalar aa karsn diye yoktan yaratmtr ) !... Sizin ne ( hal) zere olduunuzu gerekten bilir... O na rcu ettirilecekleri gn onlara ne yaptklarn ( B srrnca ) haber verecektir... Allah hereyi ( B srrnca; eylerin hakikat-kendisi olarak hereyi ) Aliym dir .

79
FURKAN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mekke dneminde 42. srada nazl olmutur... Abdullah bni Abbas r.a. 68-70 aras ayetin Medine dneminde indiini syler... 77 ayettir... smini 1.ayetinde geen Hak ile batl temyiz eden akl; ilmi tafsil anlamnda Furkan dan alr... Furkan , tm Neblere verilmitir ... Hatta mminlerden bazsna da Furkan dan nasip szkonusudur (Enfal: 29)... Ancak en tam hali ile Hz.Raslullah a inmitir (Furkan: 1)... Furkan Sresinde, furkan olgusu yannda aklanan dier baz hususlar unlardr: Lka (kavuma-buluma) y anlamayanlar, Rasl e uymayann pimanl, Rasl niye Kur ana arr, Kur an niye bir cmle inmedi, helak olan baz kavimlerin ibreti, hevasn ilah edinen, byk cihad Kur an ile yaplmal/yaplr, Rasl n muhatablarndan istedii tek ey ne, Rahman a secdenin nemi, Rahman n kullarnn vasflar, ne zaman ktlkler iyiliklere tebdil edilir, duann nemi... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Tebarekelleziy nezzelel Furkane al abdiH li yekne lil alemiyne neziyra; Ne ycedir O ( Allah ) ki, alemler ( tm insanlar ) iin bir uyarc olsun diye kuluna Furkan indirdi . 2-) Elleziy leHU Mlks Semavati vel Ard velem yettehz veleden ve lem yekn leHU eriykn fiyl mlki ve haleka klle ey'in fekadderahu takdiyra;

80
Ki, Semavat n ve Arz n mlk O nundur... Bir ocuk edinmemitir... Mlk te orta yoktur O nun... Herey i yaratm, onu takdir etmitir ( her ey bir l-terkib ile vardr ). 3-) Vettehazu min duniH aliheten la yahlkune ey en ve hm yuhlekune ve la yemlikune li enfsihim darren ve la nef an ve la yemlikne mevten ve la hayaten ve la nura; (Gerek byle iken ) Onun gayrndan ( Onu brakp ), bir ey yaratmayan, kendileri yaratlan, kendi nefsleri iin bir zarar ve faydaya malik olmayan, bir lm e, bir hayat a ve bir nur a ( kabir den kalkp dikili e; uyanp ayaa kalka; aslna dn e) da malik olmayan ilahlar edindiler . 4-) Ve kalelleziyne kefer in haz ill ifknifterahu ve eanehu aleyhi kavmn aharun* fekad cau zulmen ve zura; Kafir olanlar dediler ki: Bu ancak O nun uydurduu bir ifk ( yalan ) tir... Baka bir kavim de bunun ( bu ifk ) zerine O na iane de ( yardmda ) bulunmutur ... Hakikaten bir zulm ve bir zur ( yalan, yalan ahidlik ) irtikab ettiler . 5-) Ve kalu esatyrul evveliynektetebeha fehiye tmla aleyhi bkreten ve asyla; Ve dediler ki: ( Bu,) Onlar ( kendisinin ) iktitab ettii ( istinsah ettii, onlardan kopya yapt; kaydettii ) ncekilerin usture leridir ( satr satr yazlm masallar, mitolojileridir )... Nitekim sabah-akam o O na yazlmas iin syleniyor . 6-) Kul enzelehlleziy ya'lemssirra fiys Semavati vel Ard* inneHU kne afuran Rahyma; De ki: Onu Semavat taki ve Arz daki srr bilen inzal etti... Muhakkak ki O afur dur, Rahym dir . 7-) Ve kalu mali hazer Rasli ye'klt taame ve yemi fiyl esvak* levla nzile ileyhi melekn feyekne maahu neziyra; Dediler ki: Bu nasl Rasl dr ki, taam ( yemek ) yiyor ve arlarda gezip dolayor... O

81
na, bir melek inzal edilmeli, beraberinde bir neziyr ( uyarc ) olmal deil miydi? . 8-) Ev ylka ileyhi kenzn ev tekn lehu cennetn ye'kl minha* ve kalez zalimune in tettebiune ill raclen meshura; Yahut O na bir hazine ilka olunmal ( verilmeli ), yahut ondan yiyecei bir cenneti ( bahesi ) olmal ( deil miydi? )... Zalimler dediler ki: Siz ancak bylenmi bir adama uyuyorsunuz . 9-) nzur keyfe darebu lekel emsle fedallu fela yestety'une sebiyla; Bak senin iin nasl benzetmeler yaptlar da bu sebeple saptlar!... Artk ( Hakikata gtren, ie yarar ) bir yol bulamazlar ( Sensiz yol yoktur ). 10-) Tebarekelleziy inae ceale leke hayren min zlike cennatin tecriy min tahtihel enharu, ve yec'al leke kusura; Ne Ycedir O ki, dilerse sana bundan daha hayrlsn, altlarndan nehirler akan cennetleri oluturur ve senini iin kkler ( makamlar ) yapar . 11-) Bel kezzebu Bis saati ve a'tedna limen kezzebe Bissaati seyra; Fakat onlar o saat (kiyameti ) da ( B srrnca ) yalanladlar... O Saat (B srrnca ) yalanlayanlara Sayr i (alevli bir ate ) hazrladk . 12-) za raethm min mekanin baydin semiu leha teayyuzan ve zefiyra; (O alevli ate ) onlar uzak mekan dan grdnde, ( onlar ) onun kaynayan fkesini ve zefir ( iddetli-horultulu nefes veri, uultu sesi )ini iitirler . 13-) Ve iza lku minha mekanen dayyikan mkarreniyne deav hnalike sbura; Mukarraniyn ( balanm nesneler ) olarak oradan dar bir mekana ilka edildiklerinde ( atldklarnda ), orada: Sbura= yeti ey lm! diye arrlar .

82
14-) La ted'ul yevme sburen vahden ved'u sburen kesiyra; Bugn bir lm temenni edip armayn, bir ok lm arn! ( denilir ). 15-) Kul ezlike hayrun em cennetl huldilletiy vudel mttekun* knet lehm cezaen ve masyra; De ki: Bu mu daha hayrldr yoksa muttekiykere va dolunan Huld ( ebedilik, sonsuzluk ) Cenneti mi?... ( O cennet ) onlar iin bir ceza ( mkafat ) ve dn yeridir . 16-) Lehm fiyha ma yeaune halidiyn* kne al Rabbike va'den mes'ula; Onlar ( korunanlar ) iin orada ( huld cennetinde ) - ( orada ) ebedi kalclar olarakdiledikleri herey vardr... ( Bu) Rabbinin zerine ( olan ) mes ul bir vaad dr . 17-) Ve yemve yahuruhm ve ma ya'budune min dunillahi feyekul eentm adleltm badiy halai em hm dalls sebiyl; (Rabbin ) onlar ve Allah dan baka kulluk yaptklar eyleri haredecei gn, der ki: Benim kullarm siz mi saptrdnz, yoksa onlar m yol ( enfslerinden hakikatlerine varan; Rablerini tanma-yakiyne erme; fena, slam )dan saptlar? . 18-) Kalu subhaneKE ma kne yenbey lena en nettehze min duniKE min evliyae ve lkin metta'tehm ve abaehm hatta neszZikr* ve knu kavmen bura; (Kulluk yaptklar nesneler ) dediler ki: Subhansn sen!.. Senin gayrndan veli ler edinmek bizim iin olur ey deildir... Fakat sen onlar ve onlarn babalarn metalandrdn ( faydalandrdn, nimetlendirdin; bedene, dnyaya dtler )... Nihayet Zikri unuttular... Ve helak olan bir kavim oldular . 19-) Fekad kezzebukm Bima tekulune fema testety'une sarfen ve la nasra* ve men yazlim minkm nzkhu azben kebiyra; (Allah dan gayrna kulluk yapanlara da ): te ( ma budlarnz, ) sylemeniz ( onlar ilah edinmeniz itibar ) ile ( bile) sizi ( B srrnca ) gerekten yalanladlar... Artk ne ( azab ) sarf a

83
(kendinizden savmaya ) ve ne de nasr a ( yardma ) g yetiremezsiniz... Sizden kim zulmederse, ona byk bir azab tattrrz . 20-) Ve ma erselna kableke minel murseliyne ill innehm leye'klunet taame ve yemune fiyl esvak* ve cealna ba'dakm li ba'din fitneten, etasbirun* ve kne Rabbke Basyra; Senden nce murseliyn den irsal ettiklerimiz ( Rasller ) de elbette taam ( yemek ) yerler ve arlarda gezip dolarlar ( d)... Baznz baznz iin bir fitne ( imtihan ) kldk... Sabredecek misiniz ( diye ) ?.. Senin Rabbin Basyr dir . 21-) Ve kalelleziyne la yercune LkaeNA levla nzile aleynel Melaiket ev nera Rabbena* le kadistekberu fiy enfsihim ve atev utvven kebiyra; Bize lka y ( kavumay; varlklarnda aa kmz yaamay ) ummayanlar dedi ki: Bizim zerimize melaike inzal edilmeli yahut Rabbimizi ( ryeten ) grmeli deil miydik? ... Andolsun ki kendi nefislerinde byklk istediler ( kibre kapldlar ) ve byk bir azgnlk/ ( byklenme ) ile haddi ap itaattan ktlar . 22-) Yevme yeravnel Melaikete la bura yevmeizin lilmcrimiyne ve yekulune hcren mahcura; Melaikeyi grdkleri gn, mcrimlere o gn mjde yoktur... Ve: ( mjde? ) menedilmi bir yasaktr/yasaktr, yasak! , derler . 23-) Ve kadimna ila ma amilu min amelin fecealnah hebaen mensra; ledikleri amellerin nne gemi, onu salm ( sadece gne nda grnen? ) toz zerreleri klmzdr ( amelleri mevcud bir ey deildir ). 24-) Ashabl cenneti yemeizin hayrun mstekarren ve ahsen mekyla; O Gn cennet ashab mstekarr ( kalnacak yer ) itibaryla daha hayrl ve makyl ( istirahat edilecek yer ) itibaryla da daha gzeldir .

84
25-) Ve yevme teakkakus Semau Bil amami ve nzzilel Melaiket tenziyla; Sema nn ( beyaz ) bulutlar ile ( B srrnca ) yarld ve melaike nin indirildike indirildii gn!. 26-) ElMlk yevmeizinilHakku lirRahman* ve kne yevmen alel kafiriyne asiyra; O Gn Hakk Mlk ( hakiki olan, dayand Esma ve Sfat dolaysyla ) Rahman ndr... O Gn kafirler ( gerei reddeden perdeliler ) zerine ok zordur . 27-) Ve yevme yeadduzzalim al yedeyhi yekul ya leytenit tehazt maar Rasli sebiyla; O Gn zalim ellerini srp: Keke Rasl ile beraber bir yol edinseydim der . 28-) Ya veyleta leyteniy lem ettehz flanen haliyla; Eyvah bana, keke fulan (vehmi kiilii; eytan ) haliyl ( dost) edinmeseydim . 29-) Lekad edalleniy aniz Zikri ba'de iz caeniy* ve kne eytanu lil nsani hazula; Andolsun ki bana geldikten sonra Zikir den ( Zati hakikattan, o fulan ) saptrd... eytan insan iin hazul dur ( yalnz brakan, ortada brakan; rsvay eden ). 30-) Ve kaler Rasl ya Rabbi inne kavmittehazu hazel Kur ne mehcura; Rasl ( hakikatn OKUyan ) dedi ki: Ya Rabb!.. Muhakkak ki benim kavmim u Kur an ( Rahmaniyyeti, zati zuhuru; hazineyi ) terkedilmi edindi . 31-) Ve kezlike cealna liklli Nebyyin advven minel mcrimiyn* ve kefa Bi Rabbike hadiyen ve nasyra; te bylece herbir Neb iin mcrimlerden bir dman kldk... Hadi ( hidayet eden, yol gsteren ) ve Nasyr ( yardm eden, zafere ulatran ) olarak ( B gereince ) Rabbin kafidir . 32-) Ve kalelleziyne keferu levla nzzile aleyhil Kur nu cmleten vahdeten, kezlike linsebbite

85
Bihi Fuadeke ve rettelnahu tertiyla; Kafir olanlar dediler ki: Ona Kur an ( Benusrail Kitablar gibi ) cmle-i vahid e ( tek bir cmle, topluca birden ) olarak tenzil edilmeli ( be duyu boyutuna getirilmeli ) deil miydi? ... (Oysa ) bylece O nunla ( B srrnca O olarak ) Senin Fuadn sabitleyelim ( kalbinde melekeleri olusun ) diye ( tenzilini sistem gerei byle yaptk ) ve O nu tertil zere ( ara ara, blm blm ) okuduk . 33-) Ve la ye'tuneke Bi meselin ill ci'nake Bil Hakk ve ahsene tefsiyra; Onlar sana bir ( Bi-) mesel getirdikleri her seferinde mutlaka biz sana Bil-Hakk ( Hakk olarak ) ve tefsir ( aklama ) itibaryla daha gzeli ile geldik . 34-) Elleziyne yuherune al vucuhihim ila cehenneme, laike errun mekanen ve edall sebiyla; Vechleri ( yzleri ) zere Cehennem e haroluncak kimseler var ya, ite onlar mekan itibaryla en err ve yol itibaryla en sapkndrlar . 35-) Ve lekad ateyna Musel Kitabe ve cealna maahu ehah Harune veziyra; Andolsun ki, Musa ya Kitab verdik ve O nunla beraber kardei Harun u da veziyr kldk . 36-) Fekulnezheba ilel kavmilleziyne kezzebu Bi ayatiNA* fedemmernahm tedmiyra; Akabinden dedik ki: Ayetlerimizi ( B srrnca ) yalanlayan o kavme gidin ikiniz! .. Nihayet onlar dumura urattk . 37-) Ve kavme Nuhn lemma kezzebur Rusle araknahm ve cealnahm linNasi ayeten, ve a'tedna lizzalimiyne azben eliyma; Ve Nuh kavmi ( ni de )... Raslleri yalanladklarnda, onlar ark ettik ( suda boduk ) ve kendilerini insanlar iin bir ayet kldk... Zalimler iin elim bir azab hazrladk .

86
38-) Ve Aden ve Semude ve AshaberRessi ve kurunen beyne zlike kesiyra; Ve Ad (Hud a.s.n kavmi ), Semud u (Salih a.s.n kavmi ), Ress ( rlmemi kuyu ) Ashab n ve bunlar arasnda pek ok nesli de ( dumura urattk ). 39-) Ve kllen darabna lehl emsl* ve kllen tebberna tetbiyra; Onlarn herbiri iin misaller darbettik... Ve ( nihayet ) hepsini krdk geirdik/helak ettik . 40-) Ve lekad etev alel karyetilletiy mtrat metares sev'* efelem yeknu yeravneha* bel knu la yercune nura; Andolsun ki ( onlar ) ktlk/bela yamuruna tutulmu o karye ye ( Lut kavminin helak olduu yere ) uradlar... Aceba onu grmediler mi?.. Hayr, onlar Nur u (lmden sonra dirilii, aslna dn ) ummuyorlard . 41-) Ve iza raevke in yettehzuneke ill hzva* ehazelleziy beasllahu Rasla; Seni grdklerinde, Allah n Rasl olarak ba settii kimse bu mudur? diyerek seni alaya almaktan baka bir ey edinmezler ( mesela: dnmezler ). 42-) n kde leyudllna an alihetina levla en saberna aleyha* ve sevfe ya'lemune hyne yeravnel azbe men edall sebiyla; Eer onlar ( ilahlarmz ) zerine sabretmese idik, ( bu Rasl ) nerdeyse bizi ilahlarmzdan saptracakt ... Azab grdklerinde yolca kim daha sapkn olduunu bilecekler . 43-) Eraeyte menittehaze ilahehu hevahu, efeente tekn aleyhi vekiyla; Hevasn ( kafasnda yarattn ), ilah ( kendine ilah ) edineni grdn m ( muminun: 91, Bakara: 21 ) ?.. Onun zerine sen mi vekiyl olacaksn? .

87
44-) Em tahseb enne ekserehm yesmeune ev ya'klun* in hm ill kel en'ami belhm edall sebiyla; Yoksa sen onlarn ekseriyetinin iittiklerini yahut aklettiklerini mi sanyorsun?... Onlar ancak en am ( hayvanlar ) gibidirler, belki onlar yol itibaryla daha sapkndrlar . 45-) Elem tera ila Rabbike keyfe meddezzll* velev ae lecealehu sakina* smme cealneemse aleyhi deliyla; Grmedin mi Rabbini, ( sabahleyin, zeval vaktinden nceki ) glgeyi (?) nasl uzatt?... Eer dileseydi onu elbette sakin ( hareketsiz, sabit ) klard... Sonra, Gne i (st bilinci ) ona delil kldk . 46-) Smme kabadnah ileyna kabdan yesiyra; Sonra onu ( o uzatlm glgeyi ) kolay bir kabzedi ile kendimize kabzettik ( fena ). 47-) Ve HUvelleziy ceale lekmlleyle libasen vennevme sbaten ve cealen nehare nura; Gece yi sizin iin libas ( rt), uykuyu da subat ( istirahat, lm, gaflet ) klan O dur... Gndz de Nur ( uykudan kalkma, dirili ) kld . 48-) Ve HUvelleziy erselerriyaha bran beyne yedey rahmetiH, ve enzelna mines Semai maen tahura; Ve O, rahmetinin nnde mjdeciler olarak rzgarlar irsal etti... Ve biz, Sema dan tahur ( tertemiz ) bir su inzal ettik . 49-) Linuhyiye Bihi beldeten meyten ve nskyehu mimma halakna en'men ve enasiyye kesiyra; Onunla l bir beldeyi ( B srrnca ) diriltelim ve yarattmz nice hayvanat ve bir ok insanlar suvaralm diye . 50-) Ve lekad sarrefnahu beynehm li yezzekkeru* feeba ekserunNasi ill kfura;

88
Andolsun ki O nu ( Kur an) onlarn arasnda, tezekkr etsinler diye tasrif ettik ( akladk da akladk )... nsanlarn ekseriyeti ancak kfr olarak yaklatlar/kabul ettiler ( misali gerek sanp, gerei rttler ). 51-) Velev i'na lebeasna fiy klli karyetin neziyra; Eer dileseydik her karye ( ehir )de bir neziyr ( uyarc ) elbette ba sederdik . 52-) Fela tutl kafiriyne ve cahidhm Bihi cihaden kebiyra; Kafirlere ( gerei reddeden perdelilere ) itaat etme ve onlara ( kafirlere kar ) Onunla ( Kur an ile, B srrnca ) byk bir cihad ile mcahade et . 53-) Ve HUvelleziy merecel bahreyni haz zbn fratn ve haz milhun cac* ve ceale beynehma berzehan ve hcren mahcura; ki denizi ( birbirine ) salan O dur... Bu tatl m tatl bir su ( nurani ), bu ise tuzlu ve acdr ( cismani )... Bu ikisinin arasnda da ( birinin hkm ile snrlanmayan ) bir berzah ( engel, perde ), almaz ( geii menedici ) bir engel kld . 54-) Ve HUvelleziy haleka minelmai beeran fecealehu neseben ve shra* ve kne Rabbke Kadiyra; Ve Odur, su dan bir beer ( biyolojik bedenli insan ) yaratt da onu neseb ( sahibi, kan-gen akrabal ) ve shr ( sahibi, nikah-evlilik ile hasl olan hsm akrabalk ) kld... Senin Rabbin Kadiyr dir . 55-) Ve ya'budune min dunillahi ma la yenfeuhm ve la yedurruhm* ve knel kafiru al Rabbihi zahiyra; Allah brakp, kendilerine ne fayda ve ne de zarar vermeyen ( isim ve resimle perdelenip, Allah yansra varlklar ve bir nitelikleri olmayan ) eylere kulluk yaparlar... Kafir Rabbisinin aleyhine ( olan eylere ) yardmc olan/destek olandr .

89
56-) Ve ma erselnake ill mbeiran ve neziyra; Biz seni ancak mbeir ( mjdeci ) ve neziyr ( uyarc ) olarak irsal ettik . 57-) Kul ma es'elkm aleyhi min ecrin ill men ae en yettehze ila Rabbihi sebiyla; De ki: Onun zerine sizden bir ecr istemiyorum... Ancak Rabbine bir yol edinmeyi dileyen hari ( ; ancak Rabbinize bir yol edinmenizi, yakine ermenizi isterim ). 58-) Ve tevekkel alel Hayyilleziy la yemut ve sebbih Bi hamdiH, ve kefa Bihi Bi znubi badiH Habiyra; Asla lmeyen O Hayy a ( Diri ye ) tevekkl et ve Bi-HamdiH ( Onun Hamd olarak ) tesbih et!... ( B srrnca ) kullarnn gnahlarn Habiyr olarak, O ( B srrnca ) kafidir! . 59-) Elleziy halekas Semavati vel Arda ve ma beynehma fiy sitteti eyyamin smmesteva alel Ar* erRahmanu, fes'el Bihi Habiyra; O (Hayy ) ki, Semavat , Arz ve ikisi arasnda olanlar alt gn iinde yaratt... Sonra Ar zerine istiva etti... Rahman dr ( O) !... (B srrnca ) Onu bir Habiyr e ( haberdar olan a) sor! . 60-) Ve iza kyle lehmscdu lirRahmani kalu ve merRahman* enescd lima te'mruna ve zadehm nfura; (60. Ayet secde ayetidir.) Onlara: Rahman a secde edin ( tm sfatlarnzdan fani olun, vcudunuz yoktur ) denildiinde: Rahman da nedir?... Bize emrettiine secde eder miyiz hi? , dediler... Ve ( bu da vet) onlarn nefretini artrd . 61-) Tebarekelleziy ceale fiys Semai burucen ve ceale fiyha Siracen ve Kameran mniyra; Ne ycedir o ki, Sema da bular oluturdu, orada bir srac ( kandil, Gne ) ve muniyr bir kamer ( nur yanstc bir Ay ) meydana getirdi .

90
62-) Ve HUvelleziy cealelleyle vennehare hlfeten limen erade en yezzekkere ev erade kura; Tezekkr etmeyi dileyen veya kretmeyi dileyen kimse iin geceyle gndz hlfe ( halef, birbiri ardnca gelen ) klan O dur . 63-) Ve badur Rahmanilleziyne yemune alel Ard hevnen ve iza hatabehml cahilune kalu Selma; Rahman n kullar Arz zerinde havn ( hafif, sakin, mtevazi, vakarl ) olarak yrrler... Cahiller onlara hitab ettiklerinde: Selam! dediler . 64-) Velleziyne yebiytune liRabbihim scceden ve kyama; Ve onlar ki, gecelerini Rablerine secde ederek ve kyam durarak geirirler . 65-) Velleziyne yekulune Rabbenasrif anna azbe cehennem* inne azbeha kne arama; Ve onlar ki: Rabbimiz!... Cehennem azabn sav/uzak tut bizden... Muhakkak ki onun azab aram dr ( insann yakasn brakmayan, daimi ) derler . 66-) nneha saet mstekarren ve mukama; Muhakkak ki o, mstekarr ( istikrara erme, durma yeri ) ve mukam ( ikamet etme, kalma ) itibaryla ne ktdr! . 67-) Velleziyne iza enfeku lem ysrifu ve lem yaktru ve kne beyne zlike kavama; Ve onlar ki, infak ettiklerinde israf etmezler, cimrilik de etmezler... Onun arasnda bir kavam dr ( orta yol, adaletli, dengeli ). 68-) Velleziyne la yed'une meAllahi ilahen ahare ve la yaktlunennefselletiy harramAllahu ill Bil Hakk ve la yeznun* ve men yef'al zlike yelka esma; Ve dahi onlar ki, Allah ile birlikte baka bir ilah armazlar, Bil-Hakk ( hakk ile olmas ) dnda Allah n haram kld nefsi ( can ) katletmezler ve zina yapmazlar... Kim onu (

91
kebair gnah ) ilerse ikaba ( cezaya ) urar . 69-) Yudaaf lehl azb yevmel kyameti ve yahld fiyhiy mhana; Kyamet gn azab onun iin katlanr ve onun iinde muhan ( hor-hakir, tardedilmi, zelil ) halde ebediyyen kalr . 70-) lla men tabe ve amene ve amile amelen salihan felaike ybeddilullahu seyyiatihim hasenat* ve knAllahu afuren Rahyma; Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel yapan mstesna... ( Kim bunlar yapm ise ) ite Allah, onlarn ktlklerini hasenata ( iyi niteliklere ) tebdil eder... Allah afur dur, Rahym dir . 71-) Ve men tabe ve amile salihan feinnehu yetub ilellahi metaba; Kim tevbe edip salih amel ilerse, muhakkak ki o tevbesi gereklemi olarak Allah a dner . 72-) Velleziyne la yehedunezzure, ve iza merru Bil lavi merru kirama; Ve onlar ki, zur a ( yalana, faniye ) ahidlik yapmazlar... Lav a ( dk seviyeli lakrd, batl-bo sz ) rastladklarnda da ereflice geip giderler . 73-) Velleziyne iza zkkiru Bi ayati Rabbihim lem yehrru aleyha summen ve umyana; Ve onlar ki, ( B srrnca ) Rablerinin ayetleri ile hatrlatldklarnda, sarlar ve krler olarak onlar zerine yklmazlar ( o ayetlere kar sar ve kr olmazlar ). 74-) Velleziyne yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zrriyyatina kurrete a'yunin vec'alna lil mttekyne imama; Ve onlar ki: Rabbimiz!... Elerimizden ve zrriyyetimizden bizim iin gz aydnl hibe et ve bizi muttekylere imam kl derler .

92
75-) laike yczevnel urfete Bi ma saberu ve ylakkavne fiyha tahyyeten ve Selma; te onlar, sabretmeleri dolaysyla ( B srrnca ) urfa ( yksek oda, yksek kk ) ile mkafatlandrlrlar... Ve orada tahiyye ( hayat ) ve selam ( esenlik ve mutluluk ) ile karlanrlar . 76-) Halidine fiyha* hasnet mstekarren ve mukama; (Onlar ) orada ebedi kalclardr... Ne gzel mstekarr ( istikrar yeri ) ve mukam ( kalnacak yer, makam )dr! . 77-) Kul ma ya'be Bi km Rabbiy levla duaukm* fekad kezzebtm fesevfe yekn lizama; De ki: Eer duanz olmasa Rabbim ( B srrnca ) size nem vermez/aldrmaz!... Gerekten yalanladnz... Yaknda Lizam ( yani zaruri, gerekli azab kanlmaz ) olacak .

UAR SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG smini, 224.ayetinde geen uara= airler den alan bu sre Mekke dneminde 47.srada nazl olmutur... Yalnz Abdullah bni Abbas n (r.a.) bildirdiine gre 224.ayetten itibaren srenin sonuna kadar ki drt ayet Medine de nazl olmutur... Ayrca Mukatil, 197.ayeti de Medine dnemine ait sayar... Sre 227 ayettir... Ayet says itibaryla Bakara Sresinden sonra 2. sredir... Harflerle balayan srelerden tavasiyn (Ta, Siyn ile balayanlar) dendir... Balang ayetleri Hz.Raslullah n nitelik ve ahlakndan bahseden srede, Hz.Musa-Hz.Harun un srailOullar ve fravunla mcadele ve maceras; Hz.brahim in rnek hayat; Hz.Nuh, Hz.Hud, Hz.Salih, Hz.Lut ve Hz.uayb n vahdet siyasetleri ve kavimleri ile olan hikayeleri sembolik

93
anlatmla dile gelmitir... Ayrca Hz.Raslullah n kalbine Ruhul Emiyn in indii, vahiy-melek-eytan alakas, uyarnn (inzar n) en yakndan balayarak yaplmas gibi pekok incelikli husus... lgili iki hadis-i erif: Abdullah bni Abbas r.a., Hz.Raslullah s.a.v.in yle dediini rivayet ediyor: Bakarann iinde zikredildii sre bana birinci zikir den verilmitir... Ta-Ha ve Ta-siyn-Miym, Musa nn levhalarndan bana verilmitir... Kur an n Fatihalar ( aclar, balang sreleri ) ve Bakara Sresi nin hatimleri ( sonlar ) Ar n altndan bana verilmitir... Mufassal sreler ( mushaf n son ksmlarndaki ksa sreler: Hucurat, Tebareke, Nebe, inirah, Kadir, Nas sreleri,... gibi ) de bana nafile olarak verilmitir ... Bera Bin Azib r.a., Hz.Raslullah s.a.v.in yle dediini rivayet ediyor: Muhakkak ki Allah, es-Seb t Tval (yedi uzun sre yi; Bakara Sresinden itibaren yedi sre ), bana Tevrat n yerine verdi... el-Miun u (ayet says yz den fazla veya ona yakn olan sreler; sra, Ta-Ha Sreleri,... gibi), ncil in yerine bana verdi... Tavasiyn i (Ta-Siyn ile balayanlar ), Zebur un yerine bana verdi... Ve beni Ha-Miym ler ve Mufassal sreler ile stn klmtr... Benden nce hi bir Neb onlar okumad . AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Taa, Siiiiyn, Miiiiym;

94
Ta, Siyn, Miym . 2-) Tilke ayatl Kitabil mbiyn; Bunlar Kitab- Mubiyn in ayetleridir . 3-) Lealleke bahun nefseke ella yeknu mu miniyn; man etmiyorlar diye belki de sen kendini helak edeceksin ( neredeyse ) ?. 4-) n nee' nnezzil aleyhim mines Semai ayeten fezallet a'nakuhm leha hadyn; Eer dilesek Sema dan zerlerine bir ayet ( kudret eseri bir mucize, reddedilemez bir ilim ) indiririz de onlarn boyunlar ( mecburen ) ona boyun eer . 5-) Ve ma ye'tiyhim min zikrin miner Rahmani muhdesin ill knu anhu mu'ridyn; Rahman dan kendilerine ( tefekkr ve akletmeyi, kendilerinin aba ve deiimini gerektiren ) muhdes ( yeni ) bir zikir ( hatrlatma, t; Rasl ) gelmez ki, ( her seferinde ) illa Ondan yz evirirler . 6-) Fekad kezzebu feseye'tiyhim enbau ma knu Bihi yestehziun; Gerekten yalanladlar... ( B gereince ) alay ediyor olduklar eyin ( birimsellikleri ile rtp gafil olduklar hakikatlerinin ) haberleri kendilerine yaknda gelecektir . 7-) Evelem yerav ilel Ard kem enbetna fiyha min klli zevcin keriym; Grmediler mi Arz a ki, orada her keriym ( erefli, cmert, retken ) e den nice ( eyler ) inbat ettik ( yetitirip byttk ) ?. 8-) nne fiy zlike leayeten, ve ma kne ekseruhm mu miniyn; Muhakkak ki bunda bir ayet ( mucize, sfat, iaret ) elbette vardr... Onlarn ekseriyeti ( Hakk a, hakikatlerine ) m min deillerdir .

95
9-) Ve inne Rabbeke leHUvel Aziyzur Rahym; Muhakkak ki senin Rabbin; elbette O, Aziyz dir ( mutlak galib, emri gerekleir ), Rahym ( kemalatn izharda tm manileri bertaraf eder )dir . 10-) Veiz nada Rabbke Musa eni'til kavmez zalimiyn; Hani Rabbin Musaya: Zalimler kavmine git! diye nida etmiti . 11-) Kavme fir'avn* ela yettekun; Fravun un kavmine... Korkup korunmayacaklar m? . 12-) Kale Rabbi inniy ehaf en ykezzibun; (Musa ) dedi ki: Rabbim, muhakkak ki ben, beni yalanlamalarndan korkuyorum! . 13-) Ve yedyku sadriy ve la yentaliku lisaniy feersil ila Harun; Sadrm daralyor, dilim zlmyor, bunun iin Harun a ( vazifesini ) irsal et! . 14-) Ve lehm aleyye zenbn feehaf en yaktlun; Benim zerimde onlarn ( haklar olarak ) sahip olduklar bir gnah var... Beni ldrmelerinden bu yzden korkuyorum . 15-) Kale kella* fezheba Bi ayatiNA inna meakm mstemiun; Buyurdu ki: Hayr, asla! ... kiniz ( B srrnca ) ayetlerimiz olarak gidiniz... Dorusu biz sizinle BRlikteyiz, ( sizi) iiticileriz . 16-) Fe'tiya fir'avne fekula inna Rasl Rabbil alemiyn; kiniz Fravun a gelin ve deyin ki: Muhakkak ki biz Rabb l Alemiyn in Rasl yz . 17-) En ersil meana beniy israiyl;

96
srailOullarn bizimle BRlikte irsal et ( sal, brak ). 18-) Kale elem nrabbike fiyna veliyden ve lebiste fiyna min umrike siniyn; (Fravun ) dedi ki: imizde bir ocuk olduun halde seni terbiye etmedik mi ( besleyip bytmedik mi ) ?... mrnden nice seneler bizde kalmadn m? . 19-) Ve fealte fa'letekelletiy fealte ve ente minel kafiriyn; Ve ( nihayet ) o yaptn yaptn ( fravun un kavminden birini ldrmek )... Sen kafir ( rten, nankr ) lerdensin! . 20-) Kale fealtha izen ve ene minad dalliyn; (Musa ) dedi ki: Ben sapknlardan olduum halde iken onu iledim . 21-) Feferart minkm lemma hftkm fevehebe liy Rabbiy hkmen ve cealeniy minel murseliyn; Bu yzden de sizden korktuumda ( farkettiimde, tandmda ) sizden firar ettim... Rabbim de bana bir hkm ( hkmetme gc; hikmet ) hibe etti ve beni mrseliynden kld . 22-) Ve tilke n'metn temnnha aleyye en abbedte beniy israiyl; O srailOullarn kleletirmen bama kalktn ni mettir! . 23-) Kale fir'avn ve ma Rabbl alemiyn; Fravun dedi ki: Peki, Rabbl Alemiyn nedir ?. 24-) Kale Rabbs Semavati vel Ard ve ma beynehma* in kntm mukniyn; (Musa ) dedi ki: Semavat n, Arz n ve ikisi arasnda olan eylerin Rabbi... Eer mukniyn ( ikan sahibleri ) iseniz ( bilmi olursunuz; beeri akl-fikir-bilgi yolu ile Onun knhne

97
vakf olunamaz; arnmak-fena tek yol! ). 25-) Kale limen havlehu ela testemiun; (Fravun ) etrafnda olanlara: itiyor musunuz? dedi . 26-) Kale Rabbkm ve Rabb abaikml evveliyn; (Musa ) dedi ki: Sizin de Rabbiniz, evvelki babalarnzn da Rabbi . 27-) Kale inne Raslekmlleziy ursile ileykm le mecnun; (Fravun ) dedi ki: Muhakkak ki size irsal olunan Rasl nz kesinlikle mecnundur ( akl rtl, deli ). 28-) Kale Rabbl merik velmaribi ve ma beynehma* in kntm ta'klun; (Musa ) dedi ki: Mark n, Marib in ve ikisi arasnda olan eylerin Rabbi... Eer Aklederseniz...? . 29-) Kale leinittehazte ilahen ayriy le ec'alenneke minel mescuniyn; (Fravun ) dedi ki: Andolsun ki eer benim gayrm bir ilah edinirsen, elbette seni mescuniyn den ( zindana tklmlardan ) klarm . 30-) Kale evelev ci'tke Bi ey in mbiyn; (Musa ) dedi ki: Mubiyn ( apak/aklayan; kar konulamaz ) bir ey ile ( B srrnca; apak bir gerek olarak ) sana gelmisem de mi? . 31-) Kale fe'ti Bihi in knte mines sadikyn; (Fravun ) dedi ki: Hadi ( B srrnca ) getir onu, eer doru syleyenlerden isen? . 32-) Feelka asah feiza hiye s'banun mbiyn;

98
(Musa da ) asasn ilka etti ( att, brakt; asas ile ortaya kp onlara karlk verdi );birden o mubiyn bir s ban ( apak bir ejderha ) oluverdi . 33-) Ve nezea yedehu feiza hiye beydau linnazriyn; (Musa ) elini nez etti ( ekip kard ), hemen o bakanlar iin bembeyaz ( nur) oluverdi . 34-) Kale lilmelei havlehu inne haz lesahrun aliym; (Fravun ) evresindeki mele sine ( ileri gelenlerine ) dedi ki: Muhakkak ki bu alim bir sihirbaz . 35-) Yriyd en yuhricekm min ardkm Bi sihrih* femaz te'mrun; Sihri ile ( B gereince ) sizi Arz nzdan karmak diliyor ... ( Bunun zerine Fravun sordu ): (O halde siz ) ne buyurursunuz? . 36-) Kalu ercih ve ehah veb'as fiyl medaini hairiyn; Dediler ki: Onu ve kardeini geri brak/alakoy... Medineler e ( ehirlere ) de harediciler ba set ( toplayclar gnder ). 37-) Ye'tuke Bi klli sahharin aliym; Btn aliym sihirbazlar/bycleri sana getirsinler . 38-) Fecmias seharet li miykati yevmin ma'lum; Nihayet sihirbazlar ma lum bir gn mi kat iin ( tayin edilen vakitte, yerde ) bir araya getirildiler . 39-) Ve kyle linNasi hel entm mctemiun; nsanlara: Siz de ictima olur musunuz? denildi .

99
40-) Leallena nettebius seharete in knu hml alibiyn; Eer onlar galip olurlar ise, umulur ki biz sihirbazlara tabi oluruz ( dediler ). 41-) Felemma caesseharet kalu li fir'avne einne lena leecren in knna nahnl alibiyn; Sihirbazlar geldiklerinde, Fravun a dediler ki: Eer biz galipler olur isek, muhakkak ki bize bir ecir ( mkafat ) var, deil mi? . 42-) Kale neam ve innekm izen leminel mkarrebiyn; (Fravun ): Evet dedi... Muhakkak ki siz o takdirde benim mukarreblerim den olacaksnz . 43-) Kale lehm Musa elku ma entm mlkun; Musa onlara dedi ki: Atacanz eyi atn! . 44-) Feelkav hbalehm ve syyehm ve kalu Bi zzeti fir'avne inna le nahnl alibun; Onlar da iplerini ve asalarn attlar ve: Fravun un ( Bi-) izzetine yemin ederiz ki muhakkak biz galipleriz dediler . 45-) Feelka Musa asah feiza hiye telkaf ma ye'fikn; Musa asasn ilka etti ( att);bir de ne grsnler, o ( asa ), onlarn uydurduklar ( hayal, vehim rn ) eyleri kapp yutuyor! . 46-) Feulkyes seharet sacidiyn; Bundan tr sihirbazlar, sacidiyn ( secde edenler ) olarak atldlar ( secdeye kapandlar; yakiyn hasl oldu ). 47-) Kalu amenna Bi Rabbil alemiyn; Dediler ki: ( B srryla ) iman ettik Rabbul Alemiyn e,.

100
48-) Rabbi Musa ve Harun; Musa nn ve Harun un Rabbi ne . 49-) Kale amentm lehu kable en azene lekm* innehu le kebiyrukmlleziy allemekms sihr* felesevfe ta'lemun* le ukattanne eydiyekm ve erclekm min hlafin ve leusallibennekm ecmeyn; (Fravun ) dedi ki: Ben size izin vermeden nce mi O na iman ettiniz?.. Muhakkak ki o size sihri reten bynzdr... ( Size ne yapacam ) elbette yaknda bileceksiniz... Mutlaka ellerinizi ve ayaklarnz aprazlama keseceim ve kesinlikle sizin hepinizi toptan asacam . 50-) Kalu la dayr* inna ila Rabbina mnkalibun; (man eden sihirbazlar da ) dediler ki: Zarar yok!... Dorusu biz ( zaten ) Rabbimize munkalibleriz ( dncleriz ). 51-) nna natmeu en yafire lena Rabbna hatayana en knna evvelel mu miniyn; Dorusu biz m minlerin evveli olduumuzdan dolay Rabbimizin bizim iin hatalarmz mafiret edeceini umuyoruz . 52-) Ve evhayna ila Musa en esri Bi badiy innekm mttebeun; Musa ya: ( Bi-) kullarm ( fravunun memleketinden karp, fravunun boulduu denizinden geinceye kadar ) geceleyin yrt... Muhakkak ki siz tabi ( takip ) olunacaklarsnz diye vahyettik . 53-) Feersele fir'avn fiyl medaini hairiyn; Fravun, ehirlere harediciler irsal etti ( toplayclar sald ). 54-) nne halai le irzimetn kaliylun;

101
Muhakkak ki bunlar ( srailOullar ) az bir kk toplulukdur, . 55-) Ve innehm leNA leaizun; Muhakkak ki onlar bizi fkelendiriyorlar ( da,). 56-) Ve inna lecemiy un hazirun; Ve dorusu biz hazr ( hazrlkl, mteyakkz, tedbirli ) bir topluluuz ( dedi fravun ). 57-) Feahrecnahm min cennatin ve uyun; Bu sebeple onlar cennetlerden ve gzelerden ( pnarlardan ) kardk . 58-) Ve knuzin ve mekamin keriym; Hazinelerden, keriym makamdan . 59-) Kezlik* ve evresnaha beniy israiyl; te byle... Onlara srailOullarn varis kldk . 60-) Feetbeuhm mrikyn; (Fravun ve ordusu ) murikyn olarak ( sabah olurken, gne doarken ) onlar ( srailOullarn ) izlediler . 61-) Felemma terael cem'ani kale ashabu Musa inna lemdrekn; ki topluluk birbirini grnce, Musa nn ashab: Dorusu biz yetiildik ( yakalandk ) dedi . 62-) Kale kella* inne meye Rabbiy seyehdiyn; (Musa ) dedi ki: Hayr ( asla ) !... Muhakkak ki Rabbim benimledir; bana doru yolu hidayet edecektir .

102
63-) Feevhayna ila Musa endrib Bi asakel bahr* fenfeleka fekne kll firkn ket tavdil azym; Musa ya: ( Bi-) asan ile deniz e darbet ( vur ) diye vahyettik... ( Asa ile denize vurunca, deniz ) infilak etti ( patlad, yarld, meydana kt )... Sonra herbir dalga azim bir da gibi oldu . 64-) Ve ezlefna semmel ahariyn; Dierlerini de oraya yaklatrdk . 65-) Ve enceyna Musa ve men meahu ecmeyn; Musa y ve Onunla beraber olanlarn hepsini kurtardk . 66-) Smme araknel ahariyn; Sonra, tekilerini ark ettik ( suda boduk ). 67-) nne fiy zlike leayeten, ve ma kne ekseruhm mu miniyn; Muhakkak ki bunda bir ayet ( mucize, sfat, iaret ) elbette vardr... Onlarn ekseriyeti ( Hakk a, hakikatlerine ) m min deillerdir . 68-) Ve inne Rabbeke le HUvel Aziyzur Rahym; Muhakkak ki senin Rabbin Aziyz dir, Rahym dir . 69-) Vetl aleyhim nebee brahiym; brahim in haberini de tilavet et onlara . 70-) z kale liebiyhi ve kavmihi ma ta'budun; Hani ( brahim ), babasna ve kavmine: Neye ibadet/kulluk ediyor sunuz? dedi . 71-) Kalu na'budu asnamen fenezall leha akifiyn;

103
Dediler ki: Esnam a ( putlara; alkanlklarmza, var kabul ettiimiz isimlere...? ) kulluk/ibadet yaparz, hep onlara akifiyniz ( onlara kapanmz, srf onlarla meguluz ). 72-) Kale hel yesmeunekm iz ted'un; (brahim ) dedi ki: Dua ettiinizde/adnzda sizi iitiyorlar m ( varlklar sz konusu mu) ?. 73-) Ev yenfeunekm ev yedurrun; Yahut size fayda salyor ya da zarar veriyorlar m? . 74-) Kalu bel vecedna abaena kezlike yef'alun; Dediler ki: Hayr!... Fakat babalarmz byle yapar bulduk . 75-) Kale eferaeytm ma kntm ta'budun; (brahim ) dedi ki: Grdnz m ( bir dnn? ) neye ( kime deil? ) kulluk ediyorsunuz? . 76-) Entm ve abakml akdemun; Siz ve akdem ( daha nceki, eski ) babalarnz ( genetik?... Hakikat tarihsel deil, derinseldir? )!. 77-) Feinnehm advvn liy ill Rabbel alemiyn; Muhakkak ki onlar benim dmanmdr... Ancak Rabb l Alemiyn ( benim Veliym dir; ben yalnz O nun kulluunu yaparm; nk: )!. 78-) Elleziy halekaniy feHUve yehdiyn; O ki beni yaratt... ( O halde ) O bana hidayet eder ( doru yolu gsterir ). 79-) Velleziy HUve yut'mniy ve yeskyn;

104
Ve ki, O dur beni yedirip doyuran ve sulayan . 80-) Ve iza merdtu feHUve yefiyn; Hastalandmda, O dur bana ifa veren . 81-) Velleziy ymiytniy smme yuhyiyn; Ve Odur beni ldren, sonra ( hakiki hayat ile ) dirilten . 82-) Velleziy at'meu en yafire liy haty'etiy yevmeddiyn; Ve Odur, Diyn Gn nde ht larm ( hatalarm, gnahlarm ) benim iin mafiret edeceini umduum . 83-) Rabbi heb liy hkmen ve elhkniy Bis salihyn; Rabbim, bana bir hkm ( hikmet akl ) hibe et ve beni salihlere ilhak et! . 84-) Vec'al liy lisane sdkn fiyl ahriyn; Ve Ahiriyn ( sonrakiler, gelecek olanlar; vahdet ehli? ) iinde benim iin bir lisan- sdk ( sdk n dili; hayrla anl, vahdet lisan ) olutur! . 85-) Vec'alniy min veraseti cennetin naym; Ve beni Naim Ceneti nin varislerinden kl! . 86-) Vafir liebiy innehu kne mineddalliyn; Ve babam mafiret et!.. Muhakkak ki o sapanlardandr . 87-) Ve la tuhziniy yevme yb'asun; Ve ( insanlarn ) ba solunacaklar gn beni rezil-rsvay etme ( hakikatndan perdeli/mahrum aciz biri klma ).

105
88-) Yevme la yenfeu malun ve la benun; O Gn mal da fayda vermez, oullar da ( fayda vermez ). 89-) lla men etAllahe Bi kalbin seliym; Ancak, Allah a kalb-i selim ile gelmi kimse mstesna! . 90-) Ve zlifetil cennet lil mttekyn; Mttekylere cennet yaklatrlmtr . 91-) Ve brrizetil cahym li aviyn; aviyn ( hakikattan sapan-aanlar ) iin ise Cahym ( cehennem ) tebriz edilmitir ( ortaya karlm, izhar edilmi, bariz klnmdr ). 92-) Ve kyle lehm eyne ma kntm ta'budun; Onlara: Nerede kulluk ettiiniz eyler? denildi . 93-) Min dunillah* hel yensurunekm ev yentasrun; Allah n gayrndan ( kulluk yaptklarnz? ) !... Size yardm ediyorlar m?... Yahut kendilerine yardmlar dokunur mu? . 94-) Fekbkibu fiyha hm vel avun; Onlar ( taptklarnz ) ve aviyn ( hakikatndan sapp putlara tapanlar, benlii ile yaayan azgnlar ) onun iinde ( cehennemde ) tepetaklak yzst yere arplmtr ( gadab- ilahi nin iddeti? ). 95-) Ve cnud ibliyse ecmeun; Ve iblis in ordular da toptan ( hepsi birden oraya atlmtr ).

106
96-) Kalu ve hm fiyha yahtesmun; Onlar orada tartyor olduklar halde ( cehennem elemanlar, ya da hasmlaan kuvveler olarak ) dediler ki : 97-) TAllahi in knna lefiy dalalin mbiy; Tallahi, kesinlikle biz apak bir sapknlk iinde imiiz! . 98-) z nsevviykm Bi Rabbil alemiyn; Hani ( o vakit ) sizi ( Bi-) Rabb l Alemiyn ile eit klmtk . 99-) Ve ma edallena illel mcrimun; Bizi ancak o ( gayriyete saplanm ) mcrimler ( sulular, perdeliler; vehim-hayal kuvveleri ) saptrd . 100-) Femalena min afiyn; Artk efaat edicilerimiz ( ?) de yok . 101-) Ve la sadiykn hamiym; Scak bir dostumuz da yok . 102-) Felev enne lena kerreten fenekne minel mu miniyn; Keke bir kere daha sahip olsak ( gerekletirme boyutuna dnebilsek ) de m minlerden olsak . 103-) nne fiy zlike leayeten, ve ma kne ekseruhm mu miniyn; Muhakkak ki bunda bir ayet elbette vardr... Onlarn ekseriyeti ( Hakk a, hakikatlerine ) mmin deillerdir .

107
104-) Ve inne Rabbeke leHUvel Aziyzur Rahym; Muhakkak ki senin Rabbin Aziyz dir, Rahym dir . 105-) Kezzebet kavm Nuhnil murseliyn; Nuh kavmi de murseliyn i (irsal olunanlar, Raslleri ) yalanlad . 106-) z kale lehm ehuhm Nuhun ela tettekun; Hani kardeleri Nuh onlara dedi ki: Korkup saknmaz msnz ( korunun; arnp takvay elde edin! ) ?. 107-) nniy lekm Rasln emiyn; Muhakkak ki ben sizin iin ( irsal olunmu ) emiyn bir Rasl m. 108-) Fettekullahe ve ety'un; O halde Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 109-) Ve ma es'elkm aleyhi min ecr* in ecriye ill al Rabbil alemiyn; Bunun zerine sizden bir ecir istemiyorum... Benim ecrim ancak Rabb l Alemiyn e aittir . 110-) Fettekullahe ve ety'un; O halde Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 111-) Kalu enu'minu leke vettebeakel erzelun; Dediler ki: En reziller ( en aa kimseler ) sana tabi oluyor iken sana iman ederiz mi hi?. 112-) Kale ve ma lmiy Bima knu ya'melun;

108
(Nuh) dedi ki: Onlarn yaptklar ile alakal bir ilmim yok . 113-) n hsabhm ill al Rabbiy lev te'urun; Onlarn hesab ancak Rabbimin zerinedir... Keke uuruna varsaydnz? . 114-) Ve ma ene Bi taridil mu miniyn; Ben m minleri ( Bi-) tard edici ( uzaklatrc ) deilim! . 115-) n ene ill neziyrun mbiyn; Ben ancak mubiyn bir neziyr im ( apak bir uyarcym ). 116-) Kalu lein lem tentehi ya Nuhu le teknenne minel mercumiyn; Dediler ki: Andolsun ki ya Nuh, eer vazgemezsen kesinlikle recmolunanlardan ( talananlardan ) olacaksn . 117-) Kale Rabbi inne kavmiy kezzebun; (Nuh) dedi ki: Rabbim!... Muhakkak ki kavmim beni yalanladlar . 118-) Feftah beyniy ve beynehm fethan ve necciniy ve men meye minel mu miniyn; Benimle onlarn arasn yle bir feth et ( hkmet, a ) ki (layklarn bulsunlar; Rasl ve m minler ilerinde iken gadab ilahinin gerei olan azab inmez );beni ve m minlerden benimle beraber olanlar kurtar . 119-) Feenceynahu ve men meahu fiyl flkil mehun; Biz de Onu ve Onunla beraber olan kimseleri o dolu gemi de kurtardk . 120-) Smme arakna ba'dl bakyn; Sonra, onlarn ardndan ( geride arda ) kalanlar ark ettik ( suda boduk ).

109
121-) nne fiy zlike le ayeten, ve ma kne ekseruhm mu minin; Muhakkak ki bunda bir ayet ( mucize, sfat, iaret ) elbette vardr... Onlarn ekseriyeti ( Hakk a, hakikatlerine ) m min deillerdir . 122-) Ve inne Rabbeke le HUvel Aziyzur Rahym; Muhakkak ki senin Rabbin Aziyz dir, Rahym dir . 123-) Kezzebet Adnil murseliyn; Ad ( Hud a.s.n kavmi ) da mrseliyn ( irsal olunanlar, Rasller )i yalanlad . 124-) z kale lehm ehuhm Hudn ela tettekun; Hani kardeleri Hud onlara dedi ki: Korkup saknmaz msnz ( korunun; takva elde edin! ) ?. 125-) nniy lekm Rasln emiyn; Muhakkak ki ben sizin iin ( irsal olunmu ) emiyn bir Rasl m. 126-) Fettekullahe ve ety'un; O halde Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 127-) Ve ma es'elkm aleyhi min ecr* in ecriye ill al Rabbil alemiyn; Bunun zerine sizden bir ecir istemiyorum... Benim ecrim ancak Rabb l Alemiyn e aittir . 128-) Etebnune Bi klli riy'n ayeten ta'besun; Siz her tepeye bir ayet ( alamet ) bina edip, oyalanyor musunuz? . 129-) Ve tettehzune mesania leallekm tahldun;

110
Ebedi kalrsnz midi ile mesani (kale gibi evler ) mi ediniyorsunuz? . 130-) Ve iza betatm betatm cebbariyn; Yakaladnz/tutuunuz vakit cebbarin olarak ( zorbaca; geip gitmesine msade etmeyecek ekilde ) alabildiine smsk tutuyorsunuz? . 131-) Fettekullahe ve ety'un; Artk Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 132-) Vettekulleziy emeddekm Bima ta'lemun; Bildiiniz eyler ( nimetler ) ile size imdad edenden ittika edin . 133-) Emeddekm Bi en'amin ve beniyn; Enam ( kurban edilebilir hayvanlar ) ve oullar ile ( B srrnca ) size imdad etti . 134-) Ve cennatin ve uyun; Cennetler ( baheler ), pnarlar ( la da imdad etti ). 135-) nniy ehaf aleykm azbe yevmin azym; Dorusu, aziym bir gnn azab zerinizdedir ( diye ) korkuyorum . 136-) Kalu sevan aleyna eveazte em lem tekn minel vazyn; Dediler ki: Ha vaaz etmisin ha vaaz eden ( t veren ) lerden olmamsn; bize birdir (t almayz ). 137-) n haz ill hulkul evveliyn; Bu ncekilerin huluk undan ( tabiatndan, karakterinden, geleneinden, ahlakndan, diyninden ) baka bir ey deildir .

111
138-) Ve ma nahnu Bi muazzebiyn; Biz ( Bi-) muazzebiyn ( azab olunacaklar ) de deiliz . 139-) Fekezzebuhu feehleknahm* inne fiy zlike le ayeten, ve ma kne ekseruhm mu miniyn; Bylece Onu tekzib ettiler, biz de onlar helak ettik... Muhakkak ki bunda bir ayet ( alamet, sfat ) elbette vardr... Ve onlarn ekseriyeti ( Hakk a, hakikatlerine ) de m min deillerdir . 140-) Ve inne Rabbeke leHUvel Aziyzur Rahym; Muhakkak ki senin Rabbin Aziyz dir, Rahym dir . 141-) Kezzebet Semudl murseliyn; Semud ( Salih a.s.n kavmi ) da murseliyn ( irsal olunanlar, Rasller ) i tekzib etti . 142-) z kale lehm ehuhm Salihun ela tettekun; Hani kardeleri Salih onlara dedi ki: Korkup saknmaz msnz ( korunun; arnp takvay elde edin! ) ?. 143-) nniy lekm Rasln emiyn; Muhakkak ki ben sizin iin ( irsal olunmu ) emiyn bir Rasl m. 144-) Fettekullahe ve ety'un; O halde Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 145-) Ve ma es'elkm aleyhi min ecr* in ecriye ill al Rabbil alemiyn; Bunun zerine sizden bir ecir istemiyorum... Benim ecrim ancak Rabb l Alemiyn e aittir .

112
146-) Ettrekne fiyma hahna aminiyn; Siz burada aminler olarak ( emniyet iinde ) braklacak msnz? . 147-) fiy cennatin ve uyun; Cennetler ( baheler ) ve pnarlar iinde . 148-) Ve zrun ve nahlin tal'uha hedym; Ekinler ve tomurcuklar/meyvesi hazym ( latif-yumuak, olgunlam, i ie girmi ) hurma aalar . 149-) Ve tenhtune minel cibali buyuten farihiyn; Farihiyn olarak ( gayretlice/maharetli/keyifle mararak ) dalardan evler yontuyorsunuz? . 150-) Fettekullahe ve ety'un; O halde Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 151-) Ve la tuty'u emrel msrifiyn; Msrifiyn in ( israf edenlerin, ar gidip haddi aanlarn; bedensel-nefsani kuvvelerin ) emrine itaat etmeyin! . 152-) Elleziyne yfsidune fiyl Ard ve la yuslihun; Ki onlar Arz da ifsad ederler, slah etmezler . 153-) Kalu innema ente minel msahhariyn; Dediler ki: Sen ancak musahhariyn ( bylenmiler ) densin . 154-) Ma ente ill beerun mislna* fe'ti Bi ayetin in knte mines sadikyn;

113
Sen bizim gibi bir beerden baka deilsin... Eer doru syleyenlerden isen hadi ( B srrnca ) bir ayet ( mucize, kantlayan alamet ) getir! . 155-) Kale hazihi nakatn leha irbn ve lekm irb yevmin ma'lum; (Salih ) dedi ki: u bir dii devedir ( ite Allah n ayeti, mucize? )... Onun bir irb i (su ime nbeti, su dan hakkna den nasibi ) var, size de ma lum bir gnn irb i var . 156-) Ve la temessuha Bi suin feye'huzekm azb yevmin azym; (Sakn ) ona ( Bi-) ktlk ( nefsinizle ) ile dokunmayn... ( Yoksa ) sizi aziym bir gnn azab yakalar . 157-) Feakaruha feasbahu nadimiyn; (Onlar ise ) onu ( dii deveyi ) vahice boazladlar; fakat nadim ( piman ) oldular . 158-) Feehazehml azb* inne fiy zlike le ayeten, ve ma kne ekseruhm mu miniyn; Nihayet o azab onlar yakalad... Muhakkak ki bunda bir ayet ( mucize, sfat, iaret ) elbette vardr... Onlarn ekseriyeti ( Hakk a, hakikatlerine ) m min deillerdir . 159-) Ve inne Rabbeke leHUvel Aziyzur Rahym; Muhakkak ki senin Rabbin Aziyz dir, Rahym dir . 160-) Kezzebet kavm Lutnil murseliyn; Lut kavmi de murseliyn i (irsal olunanlar, Raslleri ) tekzib etti . 161-) z kale lehm ehuhm Lutun ela tettekun; Hani kardeleri Lut onlara dedi ki: Korkup saknmaz msnz ( korunun; arnp takvay elde edin! ) ?.

114
162-) nniy lekm Rasln emiyn; Muhakkak ki ben sizin iin ( irsal olunmu ) emiyn bir Rasl m. 163-) Fettekullahe ve ety'un; O halde Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 164-) Ve ma es'elkm aleyhi min ecr* in ecriye ill al Rabbil alemiyn; Bunun zerine sizden bir ecir istemiyorum... Benim ecrim ancak Rabb l Alemiyn e aittir . 165-) Ete'tunez zkrane minel alemiyn; Alemler den ( insanlar dan) zkran a ( erkeklere ) mi geliyor sunuz? . 166-) Ve tezerune ma haleka lekm Rabbkm min ezvacikm* bel entm kavmn adun; Ve Rabbinizin sizin iin yaratt elerinizi brakyorsunuz ( ha! ) ?... Hayr, siz haddi aan bir kavimsiniz! . 167-) Kalu lein lem tentehi ya Lutu leteknenne minel muhreciyn; Dediler ki: Andolsun ki ey Lut, eer vazgemez isen, kesinlikle ( buradan ) karlanlardan olacaksn . 168-) Kale inniy liamelikm minel kaliyn; (Lut) dedi ki: Dorusu ben sizin ameliniz iin kaaliyn ( iddetli buz edenler )denim ( faile deil, fiile buz? ). 169-) Rabbi necciniy ve ehliy mimma ya'melun; Rabbim, beni ve ehlimi ( bunlarn ) yaptklarndan kurtar .

115
170-) Fenecceynahu ve ehlehu ecmeyn; Bunun zerine Onu ve ehlini toptan kurtardk . 171-) lla acuzen fiyl abiriyn; Ancak abiriyn ( geride kalanlar, helak olanlar ) iinde olan bir kocakar ( Lut a.s.n iman etmeyen kars ) mstesna . 172-) Smme demmernel ahariyn; Sonra dierlerini dumura urattk . 173-) Ve emtarna aleyhim metaren, fesae metarul mnzeriyn; Ve onlarn zerine bir yamur da yadrdk ki?... Uyarlanlarn yamuru ne ktdr! . 174-) nne fiy zlike le ayeten, ve ma kne ekseruhm mu miniyn; Muhakkak ki bunda bir ayet ( mucize, sfat, iaret ) elbette vardr... Onlarn ekseriyeti ( Hakk a, hakikatlerine ) m min deillerdir . 175-) Ve inne Rabbeke leHUvel Aziyzur Rahym; Muhakkak ki senin Rabbin Aziyz dir, Rahym dir . 176-) Kezzebe Ashabl Eyketil murseliyn; Ashab- Eyke ( orman halk, uayb a.s.n kavmi ) de murseliyn ( irsal olunanlar, Rasller ) i tekzib etti . 177-) z kale lehm uaybn ela tettekun; Hani uayb onlara dedi ki: Korkup saknmaz msnz ( korunun; arnp takvay elde edin! ) ?.

116
178-) nniy lekm Rasln emiyn; Muhakkak ki ben sizin iin ( irsal olunmu ) emiyn bir Rasl m. 179-) Fettekullahe ve ety'un; O halde Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 180-) Ve ma es'elkm aleyhi min ecr* in ecriye ill al Rabbil alemiyn; Bunun zerine sizden bir ecir istemiyorum... Benim ecrim ancak Rabb l Alemiyn e aittir . 181-) Evfl keyle ve la teknu minel muhsiriyn; lmeyi tam yapn... Muhsiriyn ( eksiltenler )den olmayn . 182-) Vezinu Bil kstasil mstekym; Mstakym ( Bi-) kstas ( dosdoru terazi; sistem akl ) ile tartn . 183-) Ve la tebhasnnase eyaehm ve la ta'sev fiyl Ard mfsidiyn; nsanlarn eyalarn eksiltmeyin/hakkn vermezlik etmeyin ( dk fiat vermeyin, deerini drmeyin ) ve ifsad ediciler olarak Arz da taknlk yapmayn . 184-) Vettekulleziy halakakm vel cibilletel evveliyn; Sizi ve nceki cibiliyyetleri ( nesilleri ) yaratandan ittika edin ( sizi bouna yaratmad, Yaratannz dikkate aln, kendinizi tanyn? )!. 185-) Kalu innema ente minel msahhariyn; Dediler ki: Sen ancak musahhariyn ( bylenmiler ) densin . 186-) Ve ma ente ill beerun mislna ve in nazunnke leminel kazibiyn;

117
Sen bizim gibi bir beerden baka deilsin... Muhakkak ki seni yalanclardan zannediyoruz . 187-) Feeskt aleyna kisefen mines Semai in knte mines sadikyn; Eer doru syleyenlerden isen, hadi zerimize Sema dan paralar drt . 188-) Kale Rabbiy a'lemu Bi ma ta'melun; (uayb ) dedi ki: Rabbim, yaptklarnz ( B srrnca ) daha iyi bilir . 189-) Fekezzebuhu feehazehm azb yevmiz zulleti, innehu kne azbe yevmin azym; Bylece Onu tekzib ettiler de bu yzden o glgelik gnnn azab onlar yakalad... Muhakkak ki o aziym bir gnn azab idi . 190-) nne fiy zlike le ayeten, ve ma kne ekseruhm mu miniyn; Muhakkak ki bunda bir ayet ( mucize, sfat, iaret ) elbette vardr... Onlarn ekseriyeti ( Hakk a, hakikatlerine ) m min deillerdir . 191-) Ve inne Rabbeke leHUvel Aziyzur Rahym; Muhakkak ki senin Rabbin Aziyz dir, Rahym dir . 192-) Ve innehu letenziyl Rabbil alemiyn; Muhakkak ki O ( ?, Kur an) Rabb l Alemiyn in tenziylidir ( indirmesidir ). 193-) Nezele BihirRuhul emiyn; Er-Ruh ul Emiyn ( Cibril ) Onunla ( B srrnca, O olarak ) indi ( uyarc olma akln artk O ) !. 194-) Al kalbike li tekne minel mnziriyn; Senin kalbinin zerine ( indi) ki mnziriyn den ( uyarclardan ) olasn .

118
195-) Bi lisanin Arabiyyin mbiyn; Mubiyn ( apak/konuyu aklayan ) bir Arabiy lisan ile ( B srrnca, apak bir arabiy lisan olarak ). 196-) Ve innehu lefiy zbril evveliyn; Muhakkak ki O, evvelkilerin zeburlarnda ( yazl sayfalarnda, kitablarnda ) da vardr . 197-) Evelem yekn lehm ayeten en ya'lemehu ulema beniy israiyl; srailOullar nn alimlerinin Onu bilmesi, onlar iin bir ayet ( alamet, delil ) olmad m? . 198-) Velev nezzelnahu al ba'dl a'cemiyn; Eer Onu Arapa bilmeyen/konumayan ( yabanc ) larn biri zerine tenzil etseydik de ; 199-) Fekareehu aleyhim ma knu Bihi mu miniyn; Onu onlara kraat etseydi, gene Ona ( B srrnca ) m min olmazlard . 200-) Kezlike seleknah fiy kulubil mcrimiyn; Bylece onu mcrimlerin kalbine soktuk . 201-) La yu'minune Bihi hatta yeravl azbel eliym; Elim azab grnceye kadar Ona ( hakikatlerine, Kur ann haber verdii realiteye B srrnca ) iman etmezler . 202-) Feye'tiyehm bateten ve hm la ye'urun; (O azab, lm ) onlara, kendileri farknda olmadklar halde anszn gelir . 203-) Feyekulu hel nahnu mnzarun; (O vakit ) derler ki: Bize mhlet verilir mi ( aceba ) ?.

119
204-) Efe Bi azbina yesta'cilun; Azabmz ( B srrnca ) acele mi istiyorlar? . 205-) Eferaeyte in metta'nahm siniyn; Grdn m ( bir dn? ): Eer onlar senelerce faydalandrsak ( eitli ni metlerle zevklendirsek ), 206-) Smme caehm ma knu yuadun; Sonra va dulunuyor olduklar ey kendilerine gelse , 207-) Ma ana anhm ma knu ymetteun; Meta landrlyor olduklar ey onlara bir yarar salamaz ( gene de ). 208-) Ve ma ehlekna min karyetin ill leha mnzirun; Biz uyarclar olmayan hibir karye yi ( ehri, memleketi ) helak etmedik . 209-) Zikra* ve ma knna zalimiyn; Zikra ( hatrlatma, uyar illa ) olur... Biz zalimler deiliz . 210-) Ve ma tenezzelet Bihieyatyn; Onu ( Kur an B srrnca ) eytanlar indirmedi ( telakki etmedi, kuvveden fiile karmad ) !. 211-) Ve ma yenbey lehm ve ma yestety'un; (Bu i, ) onlara yaramaz ( onlara yakmaz )... (Zaten ) muktedir olamazlar! . 212-) nnehm anis sem' le ma'zulun; Muhakkak ki onlar ( eytanlar ) Sem (iitmek? ) den kesinlikle uzaklatrlmlardr .

120
213-) Fela ted'u meAllahi ilahen ahare fetekne minel muazzebiyn; O halde Allah ile birlikte baka bir ilah arma ( baka isimlere varlk verme ) !... Yoksa azab olunanlardan olursun . 214-) Ve enzir aiyretekel akrebiyn; En yakn airetini ( yaknlarn ) uyar! . 215-) Vahfd cenahake limenit tebeake minel mu miniyn; Mminlerden sana tabi olanlara da kanadn indir ( kanadn altna al ) !. 216-) Fein asavke fekul inniy beriyn mimma ta'melun; Eer sana asi olurlar ise de ki: Dorusu ben yaptklarnzdan beriyim . 217-) Ve tevekkel alel Aziyzir Rahym; O Aziyz, Rahym olana tevekkl et! . 218-) Elleziy yerake hyne tekum; Ki O, kyam ettiinde ( kyam vaktinde ) seni grr . 219-) Ve tekallbeke fiys sacidiyn; Secde edenler ( fena ya erenler ) iinde takallubn ( dnp dolatn ) de ( grr ). 220-) nneHU HUves Semiy ul Aliym; Muhakkak ki O, Semi dir, Aliym dir . 221-) Hel nebbikm al men tenezzel eyatyn; eytanlarn kimin zerine tenezzl ettiini ( iner olduunu ), size haber vereyim mi? .

121
222-) Tenezzel al klli effakin esiym; Her gnahkar effak ( kezzab, yalanc iftirac ) n zerine tenezzl eder . 223-) Ylkunes sem'a ve ekseruhm kazibun; Onlar, ( eytanlara ) Sem ilka ederler ( kulak verirler ) ve onlarn ekseriyeti yalancdrlar . 224-) Ve uara yettebiuhml avun; Ve airler ( e gelince ), onlara aviyn ( hakikattan sapan-aanlar ) tabi olur . 225-) Elem tera ennehm fiy klli vadin yehiymun; Grmedin mi ki onlar ( eytan ilkas, hayal-evham rn ) her vadide alk alk dolarlar . 226-) Ve ennehm yekulune ma la yef'alun; Ve muhakkak ki onlar yapmayacaklar eyleri sylerler . 227-) llelleziyne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesiyren ventesaru min ba'di ma zulimu* ve seya'lemlleziyne zalemu eyye mnkalebin yenkalibun; Ancak ( hakikatlarna ) iman edenler, salihattan ( hakikatlarna ve snnetullah a uygun ) amel yapanlar, Allah ok zikredenler ve zulme uradktan sonra ( dmanlarna ) galip gelenler ( zafere ulaanlar ) mstesna... Zulmedenler yaknda hangi dn yerine/akibete/dnme inklab edeceklerini bilecek.

122
NEML S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mekke dneminde 48.srada nazl olan sre 93 ayettir... Hz.Sleyman a.s.n karncalarla ilgili bir alglamasn anlatan ayetlerinden dolay ad karnca demek olan Neml sresi diye mehur olmutur... Srede Hz.Sleyman ve Hz.Davud un rnekliinde insan n nasl kerametli bir varlk olduu, halifelii, ku dili, yani insan n hakikat olan Allah la ve evrensellikle iletiim ve ilikisi ok arpc anlatlr... Ve daha bir ok farknda olmadmz, ama iinde olduumuz gerekler. AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Taa Siiiyn* tilke ayatul Kur ni ve Kitabin mbiyn; Ta, Siyn... te bunlar Kur an n ve Kitab- Mbiyn in ayetleridir . 2-) Hden ve bra lil mu miniyn; Mminler iin huda ( hidayet, rehber ) ve bra ( mjde ) olarak . 3-) Elleziyne yukymunes Salate ve y'tunez Zekate ve hm Bil ahireti hm yuknun; Onlar ( o m minler ) ki, salat ( namaz ) ikame ederler, zekat verirler ve onlar ahirete de ( B manasnca ) ikan ederler . 4-) nnelleziyne la yu'minune Bil ahireti zeyyenna lehm a'malehm fehm ya'mehun;

123
Ahirete ( B srryla ) iman etmeyenlere gelince, onlarn amellerini kendilerine ssledik; artk onlar kr ve akn bocalar dururlar . 5-) laikelleziyne lehm sul azbi ve hm fiyl ahireti hml ahserun; te bunlar var ya, azabn kts onlaradr... Ahirette en hsrana urayacak olanlar da onlardr . 6-) Ve inneke letlakkal Kur ne min ledn Hakiymin Aliym; Muhakkak ki sen Kurn a, Hakiym ve Aliym in lednnnden ( vastasz ) telakk ediliyorsun ( nail olunuyorsun ). 7-) z kale Musa li ehlihi inniy anest nara* seatiykm minha Bi haberin ev atiykm Bi ihabin kabesin leallekm tastalun; Hani Musa kendi ehline: Dorusu ben bir ate ns ettim ( hissettim, algladm, grdm )... Ondan ( o ateten ) size bir ( Bi-) haber getireceim yahut bir ( Bi-) hab ( parlak ate ), ( yani ) kabes ( ate koru, u le) getiririm, belki snrsnz dedi . 8-) Felemma caeha nudiye en burike men fiynnari ve men havleha* ve subhanAllahi Rabbil alemiyn; (Musa ) ona ( atee ) geldiinde: O Narn ( ate in) iindeki kimse de onun havlinde ( havalesinde ) olan kimse de mbarek klnmtr... Rabb l Alemiyn olan Allah Subhan dr! diye nida olundu . 9-) Ya Musa inneHU ENAllahul Aziyzl Hakiym; Ya Musa!... Muhakkak ki O, ( yani; ) Ben, Aziyz, Hakiym olan Allah m! . 10-) Ve elk asak* felemma reaha tehtezz keenneha cannn vella mdbiren ve lem yuakkb* ya Musa la tehaf inniy la yehaf ledeyYEl murselun;

124
Asa n at! ... ( Musa ) onu, sanki cann ( ince kk ylan ) gibi titreyip hareket ediyor grdnde, geri dnp ( Allah a) kat ve arkasna bakmad... ( Allah buyurdu ): Ya Musa ( artk ) korkma!... Muhakkak ki benim katmda/huzurumda mrseliyn korkmaz! . 11-) lla men zaleme smme beddele hsnen ba'de suin feinnY afurun Rahym; Ancak zulmeden mstesna... ( Zulmeden ) sonra ktlkten sonra iyilie tebdil etti ise, muhakkak ki ben afur um, Rahym im. 12-) Ve edhl yedeke fiy ceybike tahruc beydae min ayri suin fiy tis' ayatin ila fir'avne ve kavmih* innehm knu kavmen fasikyn; Elini de ceyb ine ( yakana, koynuna; sadrna ) dahil et/girdir!... ( Eer elini sinene sokarsan ) ktlksz, bembeyaz ( nur) kar... ( Ki bu ikisi: asa-el mucizeleri? ) fravun ve onun kavmine ( onlarla irsal olunduun ) dokuz ayet iindedir!... Muhakkak ki onlar fask bir kavim oldular . 13-) Felemma caethm ayatna mbsreten kalu haz shrun mbiyn; Ayetlerimiz mubsra ( aydnlatan, ayan eden; idraka getiren ) olarak onlara geldiinde: Bu apak bir sihirdir dediler . 14-) Ve cehadu Biha vesteykanetha enfshm zulmen ve ulvva* fenzur keyfe kne akbetl mfsidiyn; Enfsleri onlara ( o ayetlere, o sfatlara ) yakin duyduu halde zulm ve ulvv ( kibirlilik, byklk ) ile bile bile ( ilmen ve aklen ylece inanmalarna ramen, birimselliklerine atfederek ) onlar ( B gereince ) inkar ettiler... Bir bak, o ifsad edicilerin akibeti nasl oldu! . 15-) Ve lekad ateyna Davude ve Sleymane lma* ve kalel Hamd Lillahilleziy faddalena al kesiyrin min badiHl mu miniyn; Andolsun ki Davud a ve Sleyman a bir ilim verdik... ( O ikisi ): Hamd, ( hakikatmz

125
olarak bizden bu ilmi aa kararak ) m min kullarndan pek ouna bizi stn yapan Allah a aittir dediler ( krettiler! ). 16-) Ve verise Sleyman Davude ve kale ya eyyhenNasu ullimna mentkattayri ve utina min klli ey'* inne haz le hvel fadll mbiyn; Sleyman, Davud a varis oldu ve dedi ki: Ey insanlar!... Bize MantkatTayr ( ku dili; melekut lisan; evrensel ze ait kuvveler ) ta lim edildi ve ( bylece ) bize herey den ( nasip ) verildi... Muhakkak ki bu, elbette apak fazldr ( lutuf, stnlk ). 17-) Ve huire li Sleymane cnudhu minel cinni vel insi vettayri fehm yuzeun; Sleyman iin cinn den, ins den ve tayr ( ku )dan ordular harolundu ( toplanld, bir araya getirildi, cem oldu)... Onlar hep beraber-disiplinli-dzenli-mu tedil bir ekilde ( Sleyman tarafndan ) sevk ve idare olunuyorlard . 18-) Hatta iza etev al vadin nemli, kalet nemletn ya eyyhen nemldhulu mesakinekm* la yahtmennekm Sleyman ve cnudhu ve hm la ye'urun; Nihayet karnca vadisi ne geldikleri vakit, bir karnca: Ey karncalar!... Meskenlerinize girin... Sleyman ve Onun ordular farknda olmadklar halde sizi ezip yok etmesinler dedi . 19-) Fetebesseme dahken min kavliha ve kale Rabbi evz'niy en ekre n'metekelletiy en'amte aleyye ve al valideyye ve en a'mele salihan terdahu ve edhlniy Bi rahmetiKE fiy badiKEssalihyn; Bunun zerine ( Sleyman, ) onun ( karnca nn) sznden dolay glerek tebessm etti ve yle dedi: Rabbim!... Bana ve ana-babama in am ettiin nimete kretmeme, raz olacan salih amel yapmama ( sevk ve idarem elinde olarak ) beni muvaffak kl ve ( Bi-) rahmetinle beni salih kullarnn iine dahil et .

126
20-) Ve tefekkadet tayre fekale maliye le eral hdhd* em kne minel aibiyn; (Sleyman ) tayr (kular ) inceleyip ( gzden geirip ) aratrd da: Bana ne oluyor ki Hdhd gremiyorum... Yoksa aiblerden ( alglanan hazrn dnda, yok ) mi oldu? dedi . 21-) Le azzibennehu azben ediyden ev le ezbehannehu ev leye'tiyenniy Bi sultanin mbiyn; (Ya) ona iddetli bir azab edeceim yahut onu boazlayacam ( ldreceim );ya da bana sultan- mubiyn ( apak bir kant, B srrnca ) getirecek . 22-) Femekese ayre baydin fekale ehatt Bi ma lem tuht Bihi ve ci'tke min Sebein Bi nebein yakyn; ok kalmadan ( Hdhd ) geldi ve dedi ki: Senin ihata etmediin bir eyi ( B srrnca ) ihata ettim ve sana Sebe den yakiyn bir ( Bi-) haber ile geldim . 23-) nniy vecedtmraeten temlikhm ve utiyet min klli ey in ve leha arun azym; Dorusu ben, onlara ( Sebe lilere ) hkmdarlk eden, kendisine hereyden verilmi ve aziym bir ar ( saltanat taht ) olan bir kadn ( EMF?) buldum . 24-) Vecedtha ve kavmeha yescdune li emsi min dunillahi ve zeyyene lehmeytanu a'malehm fesaddehm anissebiyli fehm la yehtedun; Onu ve kavmini, Allah brakp Gne e secde ediyorlar buldum... eytan kendilerine amellerini zinetlendirmi ( ssl gstermi ) de onlar ( doru ) yoldan alakoymu... Bu yzden onlar doru yolu bulamazlar . 25-) Ella yescdu Lillahilleziy yuhricl hab'e fiys Semavati vel Ard ve ya'lem ma tuhfune ve ma tu'linun; (25. Ayet secde ayetidir.) Semavat ta ve Arz da hab (gizlenmi, rtlm ), (ortaya ) karan ( somutlar yapan ), gizlediinizi ve aleni ettiinizi bilen ( ftraten mutlak teslim

127
halinde olduumuz ) Allah a secde etmemeleri iin . 26-) Allahu la ilahe ill HUve Rabbul Aril Azym; Kendinden gayr vcud olmayan Allah, ( o tek ) Aziym Ar n Rabbidir . 27-) Kale senenzuru esadakte em knte minel kazibiyn; (Sleyman ) dedi ki: Bakacaz, doru mu syledin yoksa yalanclardan msn? . 28-) zheb Bi kitabiy haz feelkh ileyhim smme tevelle anhm fenzur ma z yerciun; u ( Bi-) kitabm gtr de onlara ilka et ( brak,at )... Sonra onlardan geri ekil de bak bakalm, ne rcu ediyorlar ( neye dnyorlar ) ?. 29-) Kalet ya eyyhel mele inniy ulkye ileyye kitabn keriym; (Sebe melikesi ) dedi ki: Ey mele (ileri gelenler ) !.. Muhakkak ki bana keriym bir kitab ilka edildi ( atld, konuldu ). 30-) nnehu min Sleymane ve innehu BismillahirRahmanirRahym; Muhakkak ki o, Sleyman dandr ve muhakkak ki o BismillahirRahmanirRahym ( ile) dir . 31-) Ella ta'lu aleyye ve'tuniy mslimiyn; (Kitab ta sylenen u: ) Bana kar byklk taslamayn-stnle yeltenmeyin ve mslimler ( teslim olmular ) olarak bana gelin . 32-) Kalet ya eyyhel mele eftuniy fiy emriy* ma knt kataten emren hatta tehedun; (Sebe melikesi ) dedi ki: Ey mele (ileri gelenler ) !... u iimde bana fetva verin ( gr/hkm bildirin )... Siz tank/hazr olmadka bir ii kestirip atmadm .

128
33-) Kalu nahnu lu kuvvetin ve lu be'sin ediydin vel emru ileyki fenzuriy maz te'muriyn; Dediler ki: Biz hem kuvvet sahipleri ve hem de iddetli harb sahibleriyiz... Emir sana aittir... Artk ne emr ( hkm ) edeceine sen bak? . 34-) Kalet innel mluke iza dehalu karyeten efseduha ve cealu ezzete ehliha ezilleten, ve kezlike yefalun; (Sebe melikesi ) dedi ki: Muhakkak ki melikler bir karye ye ( ehre, lkeye ) girdikleri vakit, onu ifsad ederler ve onun ehlinin azizlerini zeliller klarlar... Bylece yaparlar ( snnetleri budur ). 35-) Ve inniy mursiletn ileyhim Bi hediyyetin fenazretn Bime yarciul murselun; Dorusu ben onlara bir ( Bi-) hediyye irsal edeceim de bakacam ( hediyeyi gtren ) eliler ne ile geri dnecekler ( kabul m, red mi grecekler ) ?. 36-) Felemma cae Sleymane kale etmidduneni Bi mal* fema ataniyAllahu hayrun mimma atakm* bel entm Bi hediyyetikm tefrehun; (Hediye getiren eliler ) Sleyman a geldiinde ( Sleyman ) dedi ki: Bana m ( Bi-) mal ile imdad ediyorsunuz?... Allah n bana verdii size verdiinden daha hayrldr... Bilakis ( Bi-) hediyyeniz ile siz ferahlar sevinirsiniz . 37-) rc 'ileyhim felene'tiyennehm Bi cnudin la kbele lehm Biha ve le nuhricennehm minha ezilleten ve hm sarun; Geri dn onlara!... Andolsun ki onlara kar kamayacaklar ( Bi-) ordularla gelirim ve onlar oradan zeliller ve klmler olarak karrm . 38-) Kale ya eyyhel mele eyykm ye'tiyniy Bi ariha kable en ye'tuniy mslimiyn; (Sleyman ileri gelenlerine ) dedi ki: Ey mele !... Onlar mslimler olarak bana gelmeden nce onun ( o kadnn ) (Bi-) ar ( taht) n hanginiz bana getirir? .

129
39-) Kale friytn minel cinni ene atiyke Bihi kable en tekume min mekamik* ve inniy aleyhi le kaviyyn emiyn; Cinn den bir ifrit dedi ki: Sen makamndan ayaa kalkmadan nce onu ( B srrnca ) ben sana getiririm... Muhakkak ki ben onun zerine ( bu i iin ) elbette Kaviyy im ( buna gc yetenim ), Emiyn im ( gvenilirim ). 40-) Kalelleziy ndehu lmn minel Kitabi ene atiyke Bihi kable en yertedde ileyke tarfk* felemma reahu mstekrren ndehu kale haz min fadli Rabbiy liyeblveniy eekru em ekfr* ve men ekere feinnema yekru linefsih* ve men kefere feinne Rabbiy aniyyn Keriym; ndinde Kitab tan bir ilim olan kimse de dedi ki: Gzn ap yummadan/ gzn krpmadan nce ( ?) onu ( B srrnca ) sana getiririm ... ( Sleyman ) onu ( taht) mstekrr ( sabit, yerlemi ) olarak ( kendi ) indinde grnce dedi ki: Bu Rabbimin fazlndandr... kr m edeceim yoksa kfr ( nankrlk ) m edeceim diye beni denemesi iindir... Kim kreder ise ancak kendi nefsine kretmitir... Kim kfr ( nankrlk ) eder ise, muhakkak ki Rabbim aniyy dir, Keriym dir . 41-) Kale nekkiru leha areha nenzur etehtediy em tekn minelleziyne la yehtedun; (Sleyman ) dedi ki: Onun ar ( taht) n ona tannmaz hale getirin; bakalm doru yolu bulacak m yoksa doru yolu bulamayanlardan m olacak? . 42-) Felemma caet kyle ehakeza ark* kalet keennehu hu* ve utnel lme min kabliha ve knna mslimiyn; (Sebe melikesi kadn oraya? ) geldiinde yle denildi: Senin ar ( taht) n ite byle midir? ... ( Melike de ) dedi ki: Sanki o!... Bundan nce ( zaten ) bize ilim verilmiti ve mslimler olmutuk . 43-) Ve saddeha ma knet ta'bd min dunillah* inneha knet min kavmin kafiriyn; (Daha nce ) Allah dan gayr kulluk yapt eyler onu ( o kadn bu idraktan )

130
alakoymutu... Muhakkak ki o kafir bir kavimden idi . 44-) Kyle lehedhulis sarh* felemma raeth hasibeth lcceten ve keefet an sakayha* kale innehu sarhun mmerredn min kavariyr* kalet Rabbi inniy zalemt nefsiy ve eslemt mea Sleymane Lillahi Rabbil alemiyn; Ona ( o kadna ): Kke gir denildi... ( Kadn ) onu grnce derin bir su sand ve bacaklarn at... ( Sleyman ) dedi ki: Muhakkak ki o iyice dzeltilmi ( cilal), karure den ( ie, billur cam, sra ) bir kktr ... ( Kadn da ) dedi ki: Rabbim, dorusu ben nefsime zulmettim ve ( artk ) Sleyman ile birlikte Rabb l Alemiyn olan Allah a teslim oldum ( Onu gayr bir vcudum asla szkonusu deil )!. 45-) Ve lekad erselna ila Semude ehahm Salihan en'budullahe feizahm feriykani yahtesmun; Andolsun ki Semud a, kardeleri Salih i: Allah a kulluk edin! diye irsal ettik... Hemen onlar birbirleriyle hasmlaan iki frka oldular . 46-) Kale ya kavmi lime testa'cilune Bisseyyieti kablel haseneti, levla testafirunAllahe leallekm turhamun; (Salih ) dedi ki: Ey kavmim!.. yilikten nce ( Bi-) ktl niye acele istiyorsunuz?... Merhamet grmeniz/Rahmete ermeniz iin Allah dan mafiret dileseniz olmaz m? . 47-) Kalt tayyerna Bike ve Bi men meak* kale tairukm ndAllahi bel entm kavmn tftenun; Dediler ki: Sen ve sana tabi olanlar ile ( B gereince, sizin yznzden ) uursuzlua uradk ... ( Salih ) dedi ki: Sizin uursuzluk kuunuz Allah indindedir... Hayr, siz imtihan edilen bir kavimsiniz . 48-) Ve kne fiyl mediyneti tis'at rehtn yfsidune fiyl Ard ve la yuslihun; O medine ( ehir )de, Arz da ifsad karan ve slah yapmayan dokuz raht ( kii, cemaat, kuvvet ) vardr .

131
49-) Kalu tekasemu Billahi le nbeyyitennehu ve ehlehu smme lenekulenne li veliyyihi ma ehidna mehlike ehlihi ve inna lesadikun; Billahi ile aralarnda kasemleerek dediler ki: Ona ve onun ehline gece baskn yapalm, sonra da Onun Veliysi ne: Biz onun ehlinin helakna/helak olduu yere ahid olmadk ve muhakkak biz doru syleyenleriz deriz . 50-) Ve mekeru mekren ve mekerna mekren ve hm la ye'urun; Onlar bir tuzak kurdular, biz de kendileri farknda olmadklar halde onlara bir tuzak kurduk ( ki?). 51-) Fenzur keyfe kne akbet mekrihim enna demmernahm ve kavmehm ecmeyn; Onlarn tuzaklarnn akibeti nasl oldu bir bak!.. nk onlar da onlarn kavimlerini de toptan dumura urattk . 52-) Fetilke buyuthm haviyeten Bima zalemu* inne fiy zlike leayeten likavmin ya'lemun; te zulmleri sebeyile ( B gereince ) yklp harab olmu evleri... Muhakkak ki bunda bilen bir kavim iin elbette bir ayet ( ibret, sfat ) vardr . 53-) Ve enceynelleziyne amenu ve knu yettekun; man edenleri ve korunmakta olanlar kurtardk . 54-) Ve Lutan iz kale li kavmihi ete'tunel fahete ve entm tubsrun; Ve Lut ( u da irsal ettik )... Hani kavmine dedi ki: Siz gre gre mi o fahie ye geliyorsunuz ( o hayaszl, irki iliyorsunuz ) ?. 55-) Einnekm lete'tuner ricale ehveten min duninnisa'* bel entm kavmn techelun; Siz kadnlar brakp ehvetle erkeklere mi geliyorsunuz?... Hayr siz cahillik yapan bir kavimsiniz .

132
56-) Fema kne cevabe kavmihi ill en kalu ahricu ale Lutn min karyetikm* innehm nasn yetetahherun; (Lutun) kavminin cevab: Al-u Lutu (Lut hanedann ) karye ( ehir, lke ) nizden karn... Muhakkak ki onlar iyice temizlenen insanlardr demelerinden balka olmad . 57-) Feenceynahu ve ehlehu illemraeteh* kaddernaha minel abiriyn; Biz de Onu ( Lutu) ve Onun ehlini kurtardk, Onun kars mstesna... Onu abiriyn ( geride kalanlar, helak olanlar )den ( olmasn ) takdir ettik . 58-) Ve emtarna aleyhim metaren, fesae metarul mnzeriyn; Ve onlarn zerine bir yamur da yadrdk ki?... Uyarlanlarn yamuru ne ktdr! . 59-) Kulil Hamd Lillahi ve Selmn al badiHlleziynestafa* aAllahu hayrun emma yrikn; De ki: Hamd, ( tm zellik ve kemalatlarn sahibi ) Allah a aittir... Selam, kullarndan stfa ettii ( ezelden setii, halis kld ) kimseler zerinedir... Allah m daha hayrl yoksa ortak kotuklar m? . 60-) Emmen halekas Semavati vel Arda ve enzele lekm minesSemai maen, feenbetna Bihi hadaika zate behcetin, ma kne lekm en tnbitu ecereha* eilahun meAllah* bel hm kavmn ya'dilun; Yoksa Semalar ve Arz yaratan ve sizin iin Sema dan bir su inzal eden mi ( hayrl ) ?... Onunla ( o su ile, B srrnca ) gzel grn sahibi/gz-gnl ac baheler inbat ettik ( yetitirdik )... Onun bir aacn bile inbat etmeniz sizin iin olacak ey deildi... Allah ile beraber bir ilah m?... Hayr, onlar ( Allah a) denk tutan/Hak dan sapan bir kavimdir . 61-) Emmen cealel Arda kararen ve ceale hlaleha enharen ve ceale leha revasiye ve ceale beynel bahreyni haciza* eilahun meAllah* bel ekseruhm la ya'lemun;

133
Yoksa Arz bir karar ( gah, oturmaya elverili yer ) klan, aralarnda/aralklarnda nehirler oluturan, onun iin ( onda ) sabit dalar meydana getiren ve iki deniz arasnda haciz ( engel ) klan m ( hayrl ) ?... Allah ile beraber bir ilah m?... Hayr, onlarn ekseriyeti bilmiyorlar . 62-) Emmen yciybl mudtarra iza deah ve yekifssue ve yec'alkm hulefael Ard* eilahun meAllah* kaliylen ma tezekkerun; Yoksa Muzdar ( zarurette kalm ) Ona dua ettiinde icabet eden, ktl kefeden ( aan, kaldran ) ve sizi Arz n halifeleri klan m ( hayrl ) ?... Allah yansra bir ilah m?... Ne kadar az tezekkr ediyorsunuz!? . 63-) Emmen yehdiykm fiy zulmatil berri vel bahri ve men yursilrriyaha bren beyne yedey rahmetiH, eilahun meAllah* tealellahu amma yrikn; Yoksa kara nn ve deniz in zulumatlar iinde size hidayet eden ( doru yolu hep gsteren ) ve Rahmetinin nnde mjdeciler olarak rzgarlar irsal eden mi ( hayrl ) ?... Allah yansra bir ilah m?... Allah, onlarn ortak kotuklarndan ycedir-a lidir . 64-) Emmen yebdel halka smme yuydhu ve men yerzkukm minesSemai vel Ard* eilahun meAllah* kul hatu burhanekm in kntm sadikyn; Yoksa halk ibda ( izhar ) edip sonra onu iade eden ve sizi Sema dan ve Arz dan rzklandran m ( hayrl ) ?... Allah yansra bir ilah m?... De ki: Hadi getirin burhannz ( reddedilemez kantnz ), eer doru syleyenler iseniz? . 65-) Kul la ya'lemu men fiysSemavati vel Ardl aybe illAllah* ve ma ye'urune eyyane yb'asun; De ki: Semavat ta ve Arz da ( tm) gayb , Allah dan baka kimse bilmez... Ne zaman ba solunacaklarn da uur edemezler/bilmezler . 66-) Belid dareke lmuhm fiyl ahireti, bel hm fiy ekkin minha* bel hm minha amun;

134
Halbuki Ahiret hakknda onlarn ilimleri tedark etmi ( ard arda ulatrlm, birikmi ) tir (fakat iin nemini-ciddiyetini anlamyorlar, ulaan bu ilimleri deerlendirmiyorlar ) / veya kudret-bilin boyutu hakknda onlarn ( ahsi ) ilimleri ulamamtr ( onlarn gayb durumundadr )... Hayr, onlar ondan ( ahiretten ) ekk iindeler... Hayr onlar ondan ( ahiretten ) krdrler . 67-) Ve kalelleziyne keferu eiza knna traben ve abana einna lemuhrecun; Kafir olanlar ( Ahiret ten, sonsuzluktan perdeliler ) dediler ki: Biz ve babalarmz toprak olduumuz vakit mi, gerekten biz ( o vakit ) karlacakmyz? . 68-) Lekad vudna haz nahnu ve abana min kabl in haz ill esatyrul evveliyn; Andolsun ki bununla biz de bizden nceki babalarmz da va dolunduk ( tehdit edildik )... Bu evvelkilerin masallarndan baka deil . 69-) Kul siyru fiyl Ard fenzuru keyfe kne akbetl mcrimiyn; De ki: Arzda seyredin ( dolan ) da, mcrimlerin akibeti nasl oldu, bir bakn . 70-) Ve la tahzen aleyhim ve la tekn fiy daykn mimma yemkrun; Onlar zerine mahzun olma... Kurmakta olduklar tuzak ( mekr ) larndan darlk/sknt da olma . 71-) Ve yekulune meta hazel va'd in kntm sadikyn; Eer doru syleyenler iseniz, bu va d (tehdidiniz, kyamet, ba s, har ) ne zaman? derler . 72-) Kul asa en yekne radife lekm ba'dulleziy testa'cilun; De ki: Acele istediinizin bir ksm belki de sizin arkanza-peinize taklmtr .

135
73-) Ve inne Rabbeke lezu fadlin alenNasi ve lkinne ekserehm la yekrun; Muhakkak ki senin Rabbin insanlara fazl sahibidir... Fakat onlarn ekseriyeti kretmezler . 74-) Ve inne Rabbeke leya'lemu ma tkinn suduruhm ve ma yu'linun; Ve muhakkak ki senin Rabbin onlarn sadrlarnn iknan ettiini ( sakladn ) da, i lan ettiklerini ( aa vurduklarn ) da bilir . 75-) Ve ma min aibetin fiys Semai vel Ard ill fiy Kitabin mbiyn; Sema da ve Arz da hi bir ayb yoktur ki, mubiyn ( apak ) bir kitab ta olmasn ( o halde nasl olur da gayb bilinemez, denilir?... Hatta gayb, bilinmek iin vardr! ). 76-) nne hazel Kur ne yekussu al beniy israiyle ekserelleziy hm fiyhi yahtelifun; Muhakkak ki u Kur an, srailOullarna, hakknda ihtilafa dtkleri eyin ( ?) ekseriyetini kssa ediyor ( mantki bir btnlk iinde anlatyor ). 77-) Ve innehu lehden ve rahmetn lil mu miniyn; Muhakkak ki O ( Kur an), m minler iin bir huda ( rehber, hidayet ) ve rahmettir . 78-) nne Rabbeke yakdy beynehm Bi hkmiH, ve HUvel Aziyzl Aliym; Muhakkak ki senin Rabbin onlar arasnda kendi hkm ile ( B srrnca ) hkmeder... O, Aziyz dir, Aliym dir . 79-) Fetevekkel alellah* inneke alel Hakkl mbiyn; O halde Allah a tevekkl et!... Muhakkak ki sen Mubiyn Hakk ( apak hakikat ) zeresin . 80-) nneke la tsmiul mevta ve la tsmius summed duae iza vellev mdbiriyn; Muhakkak ki sen llere iittiremezsin, ( Hakk a) arkalarn dnp gittiklerinde

136
sarlara da iittiremezsin . 81-) Ve ma ente Bi hadil umyi an dalaletihim* in tsmiu ill men yu'minu Bi ayatiNA fehm mslimun; Sen krleri, dalaletlerinden ( karp, evirip ) (Bi-) hidayet edemezsin... Sen ancak mslimler ( teslim olmular ) olmalar dolaysyla ayetlerimize ( B srryla ) iman eden kimselere iittirirsin . 82-) Ve iza vekaal kavl aleyhim ahrecna lehm dabbeten minel Ard tkellimhm ennen Nase knu Bi ayatiNA la yuknun; O Kavl ( ilahi sz, hkm ) onlara vaki olduunda, onlar iin Arz dan bir dabbe ( Dabbet l Arz, Arz canls ) karrz ki, ( o dabbe ) onlara, insanlarn ( B srrnca ) ayetlerimize ikan etmiyor olduklarn, konuur . 83-) Ve yevme nahru min klli mmetin fevcen mimmen ykezzib Bi ayatiNA fehm yuzeun; O Gn ki, her mmetten ayetlerimizi ( B srrnca ) tekzib edenlerden bir fevc ( topluluk ) harederiz... Onlar hep beraber-disiplinli-dzenli-mu tedil bir ekilde sevk olunurlar . 84-) Hatta iza cau kale ekezzebtm Bi ayatiy ve lem tuhytu Biha ilmen emma z kntm ta'melun; Nihayet geldiklerinde ( Allah ) dedi ki: lmen onlar ( B srrnca ) ihata etmediiniz halde benim ( Bi-) ayetlerimi tekzib mi ettiniz, yoksa ne yapyordunuz? . 85-) Ve vekaal kavl aleyhim Bima zalemu fehm la yentkun; (Bi-) zulmetmeleri dolaysyla o kavl ( sz, hkm ), onlara ( aleyhlerine ) vaki oldu... Artk onlar nutkedemezler ( rabbani kuvveleri, bilinlerinin mana hassasiyeti yoktur; konuamazlar ).

137
86-) Elem yerav enna cealnelleyle liyesknu fiyhi vennehare mubsra* inne fiy zlike leytin likavmin yu'minun; Grmediler mi ki, biz geceyi onda skun bulsunlar diye ve gndz de mubsr ( gren, aydnlatan ) kldk?... Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim iin elbette ayetler vardr . 87-) Ve yevme ynfehu fiys Suri fefezia men fiys Semavati ve men fiyl Ard ill men aAllah* ve klln etevh dahriyn; O Gn ki, Sur da ( Sur iinde, Sur a) nefholunur da, Allah n diledikleri mstesna, Semalarda kim var ve Arz da kim var ise ( hepsi ) dehetle korkar... Hepsi dahiriyn ( klm, boyun bkm ) olarak ona gelirler . 88-) Ve teral cibale tahsebha camideten ve hiye temrru merres sehab* sun'Allahilleziy etkane klle ey'* inneHU Habiyrun Bima tef alun; Dalar grr de, onlar bulutlarn geip gittii gibi geip gittii halde, onlar camid ( yerinde duruyor, donuk, sabit ) sanrsn... ( Bu nefh-i sur ve o gne mahsus olular ) Allah n sun u (sanat, yapmas, ii dir) ki hereyi muhkem yapmtr... Muhakkak ki O, yaptklarnz ( B srrnca ) Habiyr dir . 89-) Men cae Bil haseneti felehu hayrun minha* ve hm min fezen yevmeizin aminun; Kim ( Bi-) hasene ( gzel vasflar ) ile geldi ise, onun iin ondan daha hayrls vardr... Onlar o gn korkudan aminlerdir . 90-) Ve men cae Bisseyyieti fekbbet vucuhhm fiynnar* hel tczevne ill ma kntm ta'melun; Kim de ( Bi-) ktlk ile geldi ise, onlarn vechleri ( yzleri ) de Nar da tersine evrilmitir... Ancak yaptklarnz ile cezalandrlrsnz ( denilir ). 91-) nnema mirt en a'bude Rabbe hazihil beldetilleziy harrameha ve leHU kll ey * ve

138
mirt en ekne minel mslimiyn; Ben yalnzca u beldenin Rabbine kulluk yapmakla emrolundum... Ki O ( bu belde nin Rabbi ) onu ( bu beldeyi ) tahrim etmitir ( saygdeer klmtr ) ve herey O nundur... Ve ben mslimlerden olmakla emrolundum . 92-) Ve en etlvel Kur'n* femenihteda feinnema yehtediy linefsih* ve men dalle fekul innema ene minel mnziriyn; Ve Kur an tilavet etmekle de ( emrolundum )... Artk kim doru yola gelirse ancak kendi nefsi iin doru yola gelmi olur... Kim de sapt ise, de ki: Ben ancak uyarclardanm . 93-) Ve kulil Hamd Lillahi seyriykm ayatiH feta'rifuneha* ve ma Rabbke Bi afilin amma ta'melun; Ve de ki: El-Hamdu Lillah!.. O size ayetlerini gsterecek, siz de onlar ( azabn tadarak ) tanyacaksnz... Senin Rabbin yaptklarnzdan ( Bi-) gafil deildir .

KASAS S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Tavasiyn in 3. ve son sresidir... Hem ini ve hem de tertib itibaryla byledir... Mekke dneminde 49.srada nazl olmutur... 85.ayetinin hicret esnasnda yolda nazl olduu rivayet edilir... 52-55 ayetlerinin de Medine de indii rivayet edilir... Adn anlatt kssalar dolaysyla, 25.ayetinde de geen el-Kasas dan alr... 88 ayettir... Hz.Musa nn her devresine ait yaam ve mcadelesi, fravun, haman, karun terimleri,

139
ferd-aile-toplum-idare-dnya-ahiret sahneleniinde vahdet realitesi,... gibi bir ok konu ibretle aklanyor... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Taa Siiiyn Miiiym; Ta, Siyn, Miym . 2-) Tilke ayatul Kitabil mbiyn; te bunlar O Kitab- Mubiyn in ayetleridir . 3-) Netlu aleyke min nebei Musa ve fir'avne Bil Hakk li kavmin yu'minun; man eden bir kavim iin, Musa ve fravun un haberinden bir ksmn sana Bil-Hakk ( hakk olarak ) tilavet edeceiz . 4-) nne fir'avne al fiyl Ard ve ceale ehleha iyean yestad'f taifeten minhm yzebbihu ebnaehm ve yestahyiy nisaehm* innehu kne minel mfsidiyn; Muhakkak ki fravun Arz da stnlk kurmu ve onun ( Arz n) ehlini ia ( frka ) lara ayrmt... Onlardan bir taifeyi istid af ediyor ( zayf, aresiz drmek istiyor ), onlarn oullarn boazlyor ve kadnlarn diri brakyordu... Muhakkak ki o, mfsidlerden idi . 5-) Ve nriyd en nemnne alelleziynestud'fu fiyl Ard ve nec'alehm eimmeten ve nec'alehml varisiyn; Biz de, Arz da mustad af ( zayf, aresiz ) klnmlara menn edelim ( nimet-lutuf ta bulunalm ), onlar imamlar yapalm ve kendilerini varisler klalm diliyoruz ( duk ).

140
6-) Ve nmekkine lehm fiyl Ard ve nriye fir'avne ve hamane ve cnudehma minhm ma knu yahzerun; Ve onlar ( srailOullarn ) Arz da temkiyn edelim, Fravun a, Haman a ve o ikisinin ordularna onlardan ( srailOullarndan ) hazer ediyor olduklar eyleri gsterelim ( diliyorduk ). 7-) Ve evhayna ila mmi Musa en ardyh* feiza hfti aleyhi feelkyhi fiylyemmi ve la tehafiy ve la tahzeniy* inna radduhu ileyki ve caluhu minel murseliyn; Musa nn anasna yle vahyettik: Onu emzir... Onun zerine korktuunda da Onu yemm e ( denize ) brak... Korkma, mahzun olma!... Muhakkak ki biz Onu sana geri dndreceiz ve Onu murseliynden klacaz . 8-) Feltekatahu al fir'avne li yekne lehm advven ve hazena* inne fir'avne ve hamane ve cnudehma knu hatiyn; Al-u Fravun Onu kayp-yitik bir ey olarak bulup ald ( aramakszn, istemeksizin buldular )... Kendileri iin advv ( dman ) ve hazan ( hzn, gam, balarna dert ) olaca iin... Muhakkak ki fravun, haman ve o ikisinin ordular hatiiyn ( hatal, gnahkar ) idiler . 9-) Ve kaletimraet fir'avne kurret aynin liy ve lek* la taktluh* asa en yenfeana ev nettehzehu veleden ve hm la ye'urun; Fravun un kars dedi ki: Benim iin de senin iin de gz aydnldr ( bu)... Onu ldrmeyin... Umulur ki bize faydal olur, yahut Onu evlad ediniriz ... Onlar ( iin) farknda deiller ( di). 10-) Ve asbeha fuad mmi Musa faria* in kdet letbdiy Bihi lev la en rabatna al kalbiha litekne minel mu miniyn; Musa nn anas nin fuad ( gnl ) fari oldu ( baka ey dnmez oldu )... Mminlerden olmas iin eer kalbine rabda koymasaydk ( teyid edip pekitirmeseydik ) az kalsn

141
onu ( B gereince ) aa vuracakt . 11-) Ve kalet liuhtihi kussyh* febesret Bihi an cnbin ve hm la ye'urun; (Musa nn anas, Musa nn) kzkardeine dedi ki: Onu izle ( ki halinden haberdar olalm )... ( O da ) onlar farknda olmakszn, ( Bi-) Onu uzaktan gzledi . 12-) Ve harramna aleyhil merada min kabl fekalet hel edllkm al ehli beytin yekflunehu lekm ve hm lehu nashun; Biz daha nce Ona st emzirenleri haram kldk ( Musa hi bir kadnn gsn tutmad ) da (kzkardei ) dedi ki: Ona nasihatclar olarak ( Onu, t ve disiplinleri ile halis klarak ) sizin iin Onu tekeffl edecek ( bakmn stlenip yetitirecek ) bir ehl-i beyte sizi delalet edeyim ( gstereyim ) mi? . 13-) Feradednah ila mmihi key tekarre aynha ve la tahzene ve lita'leme enne va'dAllahi Hakkun ve lakinne ekserehm la ya'lemun; Nihayet O nu anasna geri dndrdk ki, gz aydn olsun, mahzun olmasn ve bilsin ki, Allah n va di hakk dr... Fakat onlarn ekseriyeti bilmezler . 14-) Ve lemma belea eddehu vesteva ateynahu hkmen ve lma* ve kezlike neczil muhsiniyn; (Musa ) edde sine ( buluu na, ftrat noktasna ) eriip istiva edince ( dengeye erince ) Ona bir hkm ve bir ilim verdik... Muhsinleri ite byle mkafatlandrrz . 15-) Ve dehalel mediynete al hyni afletin min ehliha fevecede fiyha racleyni yaktetilan* haz min (y) atihi ve haz min advvih* festeasehlleziy min (y) atihi alelleziy min advvih* fevekezehu Musa fekada aleyh* kale haz min ameli eytan* innehu advvn mudlln mbiyn; (Musa, ) ehlinin ( halknn ) gaflette olduu bir vakitte medine ye ( o ehre ) girdi... Orada birbiri ile den ( ldrmee alnan ) iki adam buldu... u ( biri) Onun ia sndan ( Musa

142
nn halkndan ) ve u ( br ) da Onun dmanndan... Onun iasndan ( Musa nn tarafndan ) olan, dmanndan olan kimse aleyhine Ondan ( Musa dan) yardm istedi... Musa da ona bir yumruk vurdu da onun iini bitirdi/ ldrd... ( Sonra ) dedi ki: Bu eytann amelindendir ( adalet vahdetin gereidir? )... Muhakkak ki o, apak, saptrc bir dmandr . 16-) Kale Rabbi inniy zalemt nefsiy fafir liy feafere leh* inneHU HUvel afurur Rahym; Rabbim!... Dorusu ben nefsime zulmettim, beni mafiret et! dedi ( Musa )... (Rabbi de ) Onu mafiret etti... Muhakkak ki O, afur dur, Rahym dir . 17-) Kale Rabbi Bima en'amte aleyye felen ekne zahiyren lilmcrimiyn; (Musa ) dedi ki: Rabbim, bana olan ( B srrnca ) ina mna yemin ederim ki, mcrimlere asla arka-yardmc olmayacam . 18-) Fe asbeha fiyl mediyneti haifen yeterakkabu feizellezistensarehu Bil emsi yestasrihuh* kale lehu Musa inneke leaviyyn mbiyn; (Musa, ) Medine ( ehir )de ( etraf ) gzetleyerek korku iinde sabahlad... Birde ne grsn, dn ( B srrnca ) kendisinden yardm isteyen ( yine ) Ona feryad ediyor... Musa ona dedi ki: Muhakkak ki sen apak bir azgnsn . 19-) Felemma en erade en yebte Billeziy huve advvn lehma, kale ya Musa etriyd en taktleniy kema katelte nefsen Bil ems* in triyd ill en tekne cebbaren fiyl Ard ve ma triyd en tekune minel muslihyn; (Musa ) ikisinin de dman olan ( kendi kavminden olan adamn yardm istemesine sebep olan ) o kimseyi ( B srrnca ) skca yakalamak dileyince, ( o kimse ) dedi ki: Ey Musa!... ( B srrnca ) dn bir nefsi katlettiin gibi beni de ldrmek mi diliyorsun?... Sen ancak Arz da bir cebbar olmak diliyorsun, slah edicilerden olmak dilemiyorsun! .

143
20-) Ve cae racln min aksal mediyneti yes'a* kale ya Musa innel melee ye'temirune Bike li yaktluke fahruc inniy leke minen nashyn; Medine ( ehir )nin en uzak ucundan bir adam koarak geldi... Dedi ki: Ey Musa!... Muhakkak ki mele (ehrin ileri gelenleri ), seni ldrmek iin seninle ilgili ( B srrnca ) birbirlerine danyorlar/emrediyorlar... k ( ka buradan )... Muhakkak ki ben senin iin nasihatclardanm . 21-) Feharece minha haifen yeterakkab* kale Rabbi necciniy minel kavmiz zalimiyn; Bunun zerine ( Musa ) korkarak, ( etraf ) gzetleyerek oradan kt... ( Musa ) dedi ki: Rabbim, zalimler kavminden beni kurtar! . 22-) Ve lemma teveccehe tilkae Medyene kale asa Rabbiy en yehdiyeniy sevaessebiyl; Medyen ( uayb a.s.n memleketi? ) tarafna tevecch ettiinde ( Musa ) dedi ki: Umulur ki Rabbim, yolun dengelendii ( orta, ntr ) yere beni hidayet eder . 23-) Ve lemma verade mae Medyene vecede aleyhi mmeten minenNasi yeskun* ve vecede min dunihimmraeteyni tezudan* kale ma hatbkma* kaleta la nesky hatta yusdirer ria ve ebuna eyhun kebiyr; (Musa, ) Medyen suyuna varid olunca ( gelince ), onun zerinde insanlardan suvaran bir mmet buldu... Onlardan baka da ( onlarn gerisinde de ) zevd eden ( suvaracaklarn koruyan, suvarmak iin kenarda bekleyen ) iki kadn buldu... ( Musa ) dedi ki: kinizin hali/durumunuz nedir ( niye suvarmyorsunuz ) ?... ( O iki kadn ) dediler ki: obanlar suvarp geri getirinceye kadar biz suvaramayz... Babamz da eyh un kebiyr (ok ihtiyar ) dir ( O suvarmaz? ). 24-) Feseka lehma smme tevella ilezzlli fekale Rabbi inniy lima enzelte ileyye min hayrin fakyr; Bunun zerine ( Musa ), onlar ( o iki kadn ) iin suvard... Sonra glgeye geri dnp yle

144
dedi: Rabbim!.. Muhakkak ki ben, hayrdan bana inzal edecein ey iin ok fakyr im . 25-) Fecaeth ihdahma temiy alestihya * kalet inne ebiy yed'uke liyecziyeke ecre ma sekayte lena* felemma caehu ve kassa aleyhil kasasa, kale la tehaf, necevte minel kavmizzalimiyn; O iki kadndan biri haya ederek, yryerek Ona ( Musa ya ) geldi... ( O gelen kadn ) dedi ki: Muhakkak ki babam, bizim iin suvardnn ecrini sana demek iin seni da vet ediyor ... ( Musa ) Ona ( uayb a) gelip Ona kasas (hikayeyi ) anlattnda, ( uayp ) dedi ki: Korkma!... O zalimler kavminden kurtuldun . 26-) Kalet ihdahma ya ebetiste'cirh* inne hayre meniste'certel kaviyyl emiyn; kisinden ( kadnlardan dier ) biri dedi ki: Ey babacm Onu cretle tut... Muhakkak ki cretle altrdn kimselerin en hayrlsdr; kaviy ( gl ), emiyn dir ( sznde durur ). 27-) Kale inniy riyd en nkihake hdebneteyye hateyni al en te'creniy semaniye hcec* fein etmemte aren femin ndik* ve ma riyd en ekka aleyk* setecidniy inaAllahu minas salihyn; (htiyar baba, uayb ) dedi ki: Dorusu ben, sekiz hicce ( sene, hac ) bana alman zere u iki kzmdan birini sana nikahlamak diliyorum... Eer on a tamamlarsan, senin indindendir ( lednnidir )... Sana meakkat etmek dilemiyorum... naAllah beni salihlerden bulacaksn . 28-) Kale zlike beyniy ve beynek* eyyemel eceleyni kadayt fela udvane aleyy* vAllahu al ma nekul Vekiyl; (Musa ) dedi ki: O seninle benim aramda ( artk )... ki ecel ( sre )den hangisini ifa edip tamamlarsam tamamlayaym, bana ( aleyhime ) dmanlk yok... Allah, dediimiz zerine Vekiyl dir .

145
29-) Felemma kada Musel ecele ve sare Bi ehlihi anese min canibtTuri nara* kale liehlihimksu inniy anest naren lealliy atiykm minha Bi haberin ev cezvetin minennari leallekm tastalun; Musa o eceli ( sreci ) ifa edip ( Bi-) ehli ( ailesi ) ile seyredince ( yola knca ), Tur un canibinden ( yanndan ) bir ate ns etti ( hissetti, alglad, grd )... Ehline dedi ki: Durun, muhakkak ki ben bir ate ns ettim... Belki ondan ( o ateten ) size bir ( Bi-) haber getiririm yahut o ateten bir cezve ( ate paras, kor getiririm ) de belki snrsnz . 30-) Felemma etaha nudiye min atlvadil Eymeni fiyl buk'atil mbareketi mine ecereti en ya Musa inniy ENAllahu Rabbl alemiyn; Oraya ( Tura) geldiinde, o mbarek buk a ( o bereketli orijinal yer, ilahi kelam iitme makam n)daki Eymen Vadisi nin kysndan ( vadinin sa kysndan ), o aa tan: Ya Musa!... Muhakkak ki Ben Rabb l Alemiyn olan Allah m! diye nida edildi . 31-) Ve en elk asak* felemma reaha tehtezz keenneha cannn vella mdbiren ve lem yakkb* ya Musa akbil ve la tehaf* inneke minel aminiyn; Asa n at! ... ( Musa ) onu, sanki cann ( ince kk ylan ) gibi titreyip hareket ediyor grdnde, geri dnp ( Allah a) kat ve arkasna bakmad... ( Allah buyurdu ): Ya Musa ikbal et ( geri dn ) ve korkma!... Muhakkak ki sen amiynlerdensin! . 32-) slk yedeke fiy ceybike tahruc beydae min ayri su'in, vadmm ileyke cenahake minerrehbi feznike burhanani min Rabbike ila fir'avne ve meleih* innehm knu kavmen fasikyn; Elini ceybine ( yakana, koynuna; sadrna ) sok, ( eer elini sinene sokarsan ) ktlksz, bembeyaz ( nur) kar... Korku dan ( dolay alan ) cenahn ( kanadn ) da kendine ek ( artk korkma? )... te bu ikisi, fravun ve onun mele sine, Rabbinden iki burhandr... Muhakkak ki onlar fask bir kavimdirler . 33-) Kale Rabbi inniy katelt minhm nefsen feehaf en yaktlun;

146
(Musa ) dedi ki: Rabbim, dorusu ben onlardan bir nefs katlettim, bu yzden beni ldrmelerinden korkarm . 34-) Ve ehy Harunu huve efsahu minniy lisanen feersilhu meye rid'en yusaddikuniy* inniy ehaf en ykezzibun; Kardeim Harun var ya, o benden lisan itibaryla daha fash ( ak ) tr... Onu, beni tasdik eden bir yardmc/muavin olarak benimle birlikte irsal et... Dorusu ben, beni tekzib etmelerinden korkuyorum . 35-) Kale senedd adudeke Bi ehyke ve nec'al lekma sultanen fela yeslune ileykma Bi ayatiNA* entma ve menittebeakmel alibun; (Allah ) buyurdu: Pazunu ( gcn ) (Bi-) kardeinle iddet ( kuvvet ) lendireceiz ve sizin ikiniz iin yle bir sultan ( sulta, galibiyet, ak kant ) klacaz ki, ( Bi-) ayetlerimiz olarak, size vasl olamayacaklar ( size ulaamayacaklar )... Siz ikiniz ve sizin ikinize tabi olanlar ( ayetlerimiz olarak ) galiplersiniz . 36-) Felemma caehm Musa Bi ayatiNA beyyinatin kalu ma haz ill shrun mfteren ve ma sem'na Bihaz fiy abainel evveliyn; Musa onlara apak ayetlerimiz ile ( B srrnca, sfatlarmz olarak ) gelince, dediler ki: Bu uydurulmu bir sihirden baka deil... nceki babalarmz iinde bunu iitmedik . 37-) Ve kale Musa Rabbi a'lemu Bi men cae Bil hda min ndiH ve men tekn lehu akbetd dar* innehu la yflihuz zalimun; Musa dedi ki: Rabbim ( B srrnca ) daha iyi bilir, O nun indinden ( Bi-) kimin Huda ( hidayet, hidayet rehberi ) ile geldiini ve yurdun akibetinin kimin olacan... Muhakkak ki zalimler iflah etmezler . 38-) Ve kale fir'avn ya eyyhelmele ma alimt lekm min ilahin ayriy* Feevkd liy ya

147
Haman alettyni fec'al liy sarhan lealli ettaliu ila ilahi Musa ve inniy le ezunnhu minel kzibiyn; Fravun dedi ki: Ey mele (ileri gelenler ) !... Sizin iin benden gayr bir ilah bilmemekteyim... Ey Haman, tyn ( balk; toprak+su ) zerinde benim iin bir ate yak da benim iin ( fikirden ) bir kule olutur... Belki Musa nn ilahna muttali olurum/trmanr karm... Dorusu ben Onu yalanclardan zannediyorum . 39-) Vestekbere huve ve cnudhu fiyl Ard Bi ayril Hakk ve zannu ennehm ileyna la yurceun; O ve onun ordular, Bi-gayri Hak ( Hakk n gayr olarak ) Arz da byklk istediler ve zannettiler ki bize rcu ettirilmeyecekler . 40-) Feehaznahu ve cnudehu fenebeznahm fiyl yemmi, fenzur keyfe kne akbetz zalimiyn; Bunun zerine onu ve onun ordularn tuttuk da onlar yemm ( deniz? ) e attk... Zalimlerin akibeti nasl oldu bir bak! . 41-) Ve cealnahm eimmeten yed'une ilennar* ve yevmel kyameti la yunsarun; Biz onlar Nar a ( ate e, cehennem e, izafiyet alemine ) aran imamlar kldk... Kiyamet gn yardm olunmazlar . 42-) Ve etba'nahm fiy hazihid dnya la'neten, ve yevmel kyameti hm minel makbuhyn; u dnyada onlara bir la net itba ettik ( lanet-tardedilmilik onlardan ayrlmaz )... Kyamet gnnde ise onlar makbuhyn ( irkinletirilenler ) dendir . 43-) Ve lekad ateyna Musel Kitabe min ba'di ma ehleknel kurunel ula besaire linNasi ve hden ve rahmeten leallehm yetezekkerun; Andolsun ki, ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa ya Kitab, insanlar iin basiretler, huda ( rehber, hidayet ) ve rahmet olarak verdik; belki tezekkr ederler diye . 44-) Ve ma knte Bi canibil arbiyyi iz kadayna ila Musel emre ve ma knte mine ahidiyn;

148
Sen ( Bi-) garbiy ( bat) tarafnda deildin biz Musa ya o emri ( konuma iini ) hkmettiimizde ( Hz.Raslullah a hitab? )... ahidlerden ( o nesil iinde olanlardan ) de deildin . 45-) Ve lakinna ene'na kurunen fetetavele aleyhiml umr* ve ma knte saviyen fiy ehli medyene tetlu aleyhim ayatiNA, ve lakinna knna mursiliyn; Fakat biz ( pek ok ) nesiller ina ettik de mr onlar zerine tedavl etti ( uzad, aradan uzun zaman geti )... Sen Ehl-i Medyen iinde ikamet etmi de deildin ki ( Bi-) ayetlerimizi onlara tilavet edesin... Fakat biz idik irsal ediciler . 46-) Ve ma knte Bi canibit Turi iz nadeyna ve lkin rahmeten min Rabbike litnzire kavmen ma etahm min neziyrin min kablike leallehm yetezekkerun; Biz ( Musa ya ) nida ettiimizde de sen ( Bi-) Tur tarafnda deildin... Fakat Rabbinden bir rahmet olarak, senden nce kendilerine bir uyarc gelmemi bir kavmi uyarasn diye ( vahye mazhar Neb, irsal olunan Rasl oldun! )... Umulur ki tezekkr ederler . 47-) Ve levla en tusiybehm musybetn Bima kaddemet eydiyhim feyekulu Rabbena levla erselte ileyna Raslen fenettebia ayatike ve nekne minel mu miniyn; Eer kendi ellerinin ( B srrnca ) takdim ettikleri yznden ( hakikatlarndan ve sistemden perdeli, beeri akllar ile rettikleri yznden ) onlara bir musibet isabet ettiinde: Rabbimiz!... Bari bize bir Rasl irsal etseydin de senin ayetlerine tabi olsaydk ve m minlerden olsaydk diyecek olmasalard ( biz bir Rasl irsal etmezdik... Yani, kendilerindeki risalet boyutunun hakkn verdik; Rablerine sar olmalar dolaysyla, dtan hitab ). 48-) Felemma caehml Hakku min ndiNA kalu levla utiye misle ma utiye Musa* evelem yekfru Bima utiye Musa min kabl* kalu shrani tezahera* ve kalu inna Bi kllin kafirun; Fakat indimizden kendilerine Hakk ( Rasl ) geldiinde dediler ki: Musa ya verilmi olan ( mucizeler ) n misli ( Ona da ) verilmeli deilmiydi? ... Daha nce Musa ya verilmi

149
olan ( B srrnca ) kfr ( inkar ) etmemiler miydi?.. Birbirini destekleyen iki by demilerdi... Ve: Muhakkak ki biz bunlarn ( B srrnca ) hepsine kafirleriz de dediler . 49-) Kul fe'tu Bi Kitabin min ndillahi huve ehda minhma eteb'hu in kntm sadikyn; De ki: Eer doru syleyenler iseniz, Allah indinden, bu ikisinden ( Kur an ve Tevrat tan) daha doru yolu gsteren bir ( Bi-) kitab getirin de ona tabi olaym! . 50-) Fein lem yesteciybu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehm* ve men edallu mimmenittebea hevahu Bi ayri hden minAllah* innAllahe la yehdil kavmez zalimiyn; Eer sana cevap vermezler ise, bil ki onlar yalnzca kendi hevalarna tabi oluyorlar ( hakikattan, yaamn gereinden gafiller; Allah indinden olann kiymetini bilmiyorlar )... Allah dan Bi-gayri hda ( Allah dan B srrnca bir huda, hidayet, rehber olmakszn; Allah dan olan bir hidayet-ilim olmakszn ), kendi hevasna tabi olandan daha sapkn kimdir?... Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayet etmez . 51-) Ve lekad vassalna lehml kavle leallehm yetezekkerun; Andolsun ki onlara kavli ( ilahi sz ) tavsl ettik ( uladk, ardarda ulatrdk )... Umulur ki tezekkr ederler . 52-) Elleziyne ateynahml Kitabe min kablihi hm Bihi yu'minun; Ondan nce kendilerine kitab ( sistem akl, evrensellik bilgisi ) verdiimiz kimseler var ya, onlar O na ( B srryla ) iman ederler . 53-) Ve iza ytla aleyhim kalu amenna bih innehl hakku min rabbina inna knna min kablih mslimiYn; Onlara tilavet edildiinde dediler ki: Biz ( B srrnca ) Ona iman ettik... Muhakkak ki O, Rabbimizden ( gelen ) hakk dr... Dorusu biz O ndan nce de mslimler idik .

150
54-) laike y'tevne ecrehm merreteyni Bima saberu ve yedreune Bil hasenetisseyyiete ve mimma rezaknahm ynfikun; te onlara sabrettikleri iin ( B srrnca ) ecirleri iki kerre verilir... Bunlar, ktl ( Bi) hasene ile ( beeri bir zellii, ilahi bir zellikle ) giderirler/yok ederler ve kendilerini rzklandrdmz eylerden infak ederler . 55-) Ve iza semiullave a'redu anh ve kalu lena a'malna ve lekm a'malkm* selmn aleykm* la nebtel cahiliyn; Lav ( bo sz, batl-fani ey ) iittikleri vakit ondan yz evirdiler ve dediler ki: Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz de sizindir... Selamun aleykm!... Cahilleri istemeyiz ( iin gerei ile ilgilenmeyip ryada yaayanlarla dostluk arzumuz yoktur ). 56-) nneke la tehdiy men ahbebte ve lakinnAllahe yehdiy men yea'* ve HUve a'lemu Bil mhtediyn; Muhakkak ki sen sevdiini hidayet edemezsin... Fakat Allah dilediini hidayet eder... O, hidayet kabul edenleri ( B srrnca ) daha iyi bilir . 57-) Ve kalu in nettebil hda meake ntehattaf min Ardna* evelem nmekkin lehm Haramen Aminen ycba ileyhi semerat klli ey'in rizkan min lednNA ve lkinne ekserehm la ya lemun; Dediler ki: Eer seninle birlikte huda ya ( hidayete, diyn e, hakikat a) tabi olursak, Arz mzdan sklp alnrz ( karlrz )... Biz onlara, lednnmzden bir rzk olarak hereyin semeresinin kendisine topland, amin ( emniyetli ) bir Harem temkin etmedik mi?... Fakat onlarn ekseriyeti bilmezler . 58-) Ve kem ehlekna min karyetin batrat mayeteha* fetilke mesakinhm lem tsken min ba'dihim ill kaliyla* knna nahnl varisiyn; Maietinde ( dnyevi yaaynda, refahnda ) marm nice karye ( ehir, lke ) yi helak ettik... te onlarn meskenleri!... Onlardan sonra, az hari, ( onlarda ) oturulmad...

151
Varisler biz idik . 59-) Ve ma kne Rabbke mhlikel kura hatta yeb'ase fiy mmiha Raslen yetlu aleyhim ayatiNA* ve ma knna mhlikil kura ill ve ehlha zalimun; Rabbin, kendilerine ayetlerimizi tilavet eden ( sfatlar kuvveden fiile karan, sistem realitesini okuyan ) bir Rasl , mml Kura da ( karyelerin/ehirlerin anasnda-merkezinde; Mekke de) ba setmedike, o karye ( ehir, lke ) leri helak edici deildir... Zaten biz ancak ehli ( ahalisi ) zalim olan karyelerin helak edicileri olmuuzdur . 60-) Ve ma utiytm min ey'in femetaul hayatid dnya ve ziynetha* ve ma ndAllahi hayrun ve ebka* efela ta'klun; Size verilen eyler, ancak dnya hayatnn bir metas ( geimlilii, eyas ) ve onun bir ssdr... Allah indindeki ise daha hayrl ve daha kalcdr... Akletmiyormusunuz? . 61-) Efemen veadnahu va'den hasenen fehuve lakyhi kemen metta'nahu metaal hayatid dnya smme huve yevmel kyameti minel muhdariyn; Kendisine gzel bir vaadde bulunduumuz, bundan tr ona kavuan kimse, dnya hayatnn metas ( fani menfaat ) ile kendisini faydalandrdmz, sonra da kyamet gnnde muhdarynden ( huzurda hazr tutulacaklardan ) olacak kimse gibi midir? . 62-) Ve yevme ynadiyhim feyekul eyne rakaiyelleziyne kntm tez'umun; O gn onlara nida eder de yle der: Ortaklarm zannettikleriniz nerede? . 63-) Kalelleziyne hakka aleyhiml kavl Rabbena halailleziyne aveyna* aveynahm kema aveyna* teberre'na ileyk* ma knu iyyaNA ya'budun; zerlerine ( aleyhlerine ) kavl ( ilahi sz, hkm ) hakk olanlar dedi ki: Rabbimiz!... te unlar saptrp azdrdmz kimseler... Biz sapp azdmz gibi onlar da azdrdk... ( Onlardan ) uzak durduk ( alakay kestik, bunu ) sana beyan ediyoruz... Onlar zaten bize

152
kulluk yapmyorlard . 64-) Ve kyled'u rekaekm fedeavhm felem yesteciybu lehm ve raevl azb* lev ennehm knu yehtedun; Denildi ki: Ortaklarnz arn! ... Bunun zerine onlar ardlar... ( Fakat arlanlar ) kendilerine cevap vermediler ( ?) ve ( stelik o mrikler bir de ) azab grdler... Keke onlar doru yolu bulsalard . 65-) Ve yevme ynadiyhim feyekul ma z ecebtml murseliyn; O gn onlara nida eder de yle der: Mrseliyn ( irsal olunanlar, Rasller )e ne cevab verdiniz? . 66-) Feamiyet aleyhiml enba yevmeizin fehm la yetesaelun; Bunun zerine o gn ( murseliyn in verdii ) tm haberler onlara kr olmutur... Onlar birbirlerine de soramayacaklar . 67-) Feemma men tabe ve amene ve amile salihan feasa en yekne minel mflihyn; Amma kim tevbe etmi, iman edip salih amel yapm ise, ( ite o kimsenin ) iflah edenlerden olmas umulur . 68-) Ve Rabbke yahlku ma yeau ve yahtar* ma kne lehml hyeret, subhAnallahi ve teal amma yrikn; Rabbin dilediini yaratr ve seer... Onlarn seim hakk yoktur... irk kotuklar eylerden Allah, a li ve subhan dr ( mnezzehdir ) !. 69-) Ve Rabbke ya'lemu ma tkinn suduruhm ve ma yu'linun; Senin Rabbin onlarn sadrlarnn iknan ettiini ( sakladn ) da, i lan ettiklerini ( aa vurduklarn ) da bilir .

153
70-) Ve HUvAllahu la ilahe ill HU* leHUl Hamdu fiyl ula vel ahireti, ve leHUl hkm ve ileyhi turceun; O, Allah dr, kendinden gayr vcud olmayandr, Ula da ( ilkte, dnyada ) da Ahiret te ( sonda, Ahirette ) de Hamd O nundur ve hkm O na aittir; O na rcu ettiriliyorsunuz . 71-) Kul eraeytm in cealellahu aleykml leyle sermeden ila yevmil kyameti men ilahun ayrullahi ye'tiykm Bi dya'* efela tesmeun; De ki: Grdnz m ( dnn bakalm ) ?... Eer Allah geceyi kyamet gnne kadar zerinize srekli klsa, Allah n gayr size ( Bi-) zya ( k, aydnlatc, idrak ) getirecek ilah (vcud, messir, yaratan ) kim ( var ) ?.. itmiyormusunuz? . 72-) Kul eraeytm in cealellahu aleykmn nehare sermeden ila yevmil kyameti men ilahun ayrullahi ye'tiykm Bi leylin tesknune fiyh* efela tbsrun; De ki: Grdnz m ( ne dersiniz ) ?... Eer Allah gndz kyamet gnne kadar zerinize srekli klsa, Allah n gayr, iinde skun bulacanz ( kendinizdekini izhar edip, kemalatnzdakini kuvveden fiile karp somutlatracanz; ya da onlarn hakkn vereceiniz ) bir ( Bi-) geceyi size getirecek ilah ( vcud, messir, yaratan ) kim ( var ) ?.. Grp idrak etmiyormusunuz? . 73-) Ve min rahmetiH ceale lekml leyle ven nehare litesknu fiyhi ve litebteu min fadliH ve leallekm tekrun; Onun rahmetinden ( dolay ), sizin iin geceyi ve gndz oluturdu ki ( geceleyin ) onda skun bulasnz, ( gndzn ) Onun fazlndan taleb edesiniz ve kredesiniz . 74-) Ve yevme ynadiyhim feyekul eyne rakaiyelleziyne kntm tez'umun; O gn onlara nida eder de yle der: Nerede o ortaklarm zannettikleriniz? . 75-) Ve neza'na min klli mmetin ehiyden fekulna hatu burhanekm fealimu ennel Hakka

154
Lillahi ve dalle anhm ma knu yefterun; Her mmetten bir ( er) ehiyd ( ahid ) kartp da dedik ki: Hadi burhannz ( kati delilinizi ) getirin! ... Bunun zerine bildiler ki Hakk ( gerek, sabit realite ) Allah ndr... Ve uyduruyor olduklar eyler de kendilerinden kaybolup gitti . 76-) nne Karune kne min kavmi Musa febea aleyhim* ve ateynahu minel knuzi ma inne mefatihahu letenu Bil usbeti lil kuvveti, iz kale lehu kavmhu la tefrah innAllahe la yuhbbl ferihyn; Muhakkak ki Karun, Musa nn kavminden idi de onlara haddi ap zulm etti... Ona yle hazineler vermitik ki onlarn anahtarlar ( ni tamak dahi ) kuvvet sahibi sargn bir toplulua zor-ar gelirdi... Hani kavmi ona dedi ki: marp sevinme, muhakkak ki Allah marp taknlk gsterenleri sevmez . 77-) Vebte fiyma atakellahd darel ahrete ve la tense nasybeke mined dnya ve ahsin kema ahsenAllahu ileyke ve la tebl fesade fiyl Ard* innAllahe la yuhbbl mfsidiyn; Allah n sana verdiklerinde Ahiret yurdunu iste, dnyadan da nasibini unutma!... Allah sana ihsan ettii gibi sen de ihsan et!... Arz da fesad isteme... Muhakkak ki Allah ifsad edenleri sevmez! . 78-) Kale innema utiythu al lmin ndiy* evelem ya lem ennAllahe kad ehleke min kablihi minel kuruni men hve eedd minhu kuvveten ve ekseru cem'a* ve la ys'el an znubihiml mcrimun; (Karun ) dedi ki: O (hazineler ) bana ancak indimdeki bir ilim zere verilmitir ... Bilmedi ki Allah, ondan nce kuvvetce ondan daha iddetli ve cem (toplamak, bilgi, mal ) itibaryla da daha ok nice nesiller helak etmitir... Mcrimler, gnahlarndan sual edilmez . 79-) Feharece al kamihi fiy zinetih* kalelleziyne yriydunel hayeted dnya ya leyte lena misle

155
ma utiye Karun, innehu lezu hazzn azym; (Karun ) ziyneti iinde kavminin karsna kt... Dnya hayatn ( en aa hayat ) dileyenler dedi ki: Keke Karun a verilenin misli bizim de olsayd... Muhakkak ki o aziym bir hazz ( nasib ) sahibidir . 80-) Ve kalelleziyne utl lme veylekm sevabullahi hayrun limen amene ve amile saliha* ve la ylekkaha illes sabirun; Kendilerine ilim verilenler ise dedi ki: Veyl olsun size!... man edip salih amel yapana, Allah n sevab ( verecei karlk ) daha hayrldr... Ona da ancak sabredenler kavuturulur! . 81-) Fehasefna Bihi ve Bidarihil Arda fema kne lehu min fietin yensurunehu min dunillah* ve ma kne minel mntasriyn; Nihayet onu ( Karun u) da onun yurdunu da ( B srrnca ) Arz a geirdik ( yerin dibine soktuk )... Allah n gayrndan ona yardm edecek bir topluluu yoktu... O ( Karun da kendine ) yardm edicilerden ( kendini kurtarp kazananlardan ) deildi . 82-) Ve asbehalleziyne temennev mekanehu Bil emsi yekulune veykeennAllahe yebstur rizka limen yeau min badiH ve yakdir* levla en mennAllahu aleyna lehasefe Bina* veykeennehu la yflihul kafirun; Dn ( B srrnca ) onun ( Karun un) mekann temenni edenler ( onun yerinde olmak isteyenler ) yle diyerek sabahlad: Vay, demek ki Allah kullarndan dilediine rzk bast ediyor ve ( dilediine de ) ksyor... Eer Allah bize menn etmeseydi ( lutfedip maneviyatla nimetlendirmeseydi ) elbette bizi de ( B gereince ) hasfederdi ( yere geirirdi )... Vay, demek ki kafirler iflah etmez! . 83-) Tilkeddarul ahret nec'alha lilleziyne la yriydune ulvven fiyl Ard ve la fesada* vel akbet lilmttekyn;

156
te Ahiret yurdu ( kudret-bilin boyutu ) !... Onu, Arz da stnlk ve fesad dilemeyenlere olutururuz... Akibet muttekylerindir! . 84-) Men cae Bil haseneti felehu hayrun minha* ve men cae Bisseyyieti fela yczelleziyne amilsseyyiati ill ma knu ya'melun; Kim ( Bi-) hasene ( gzel vasflar ) ile geldi ise, onun iin ondan daha hayrls vardr... Kimde ( Bi-) ktlk ile geldi ise, ktlkleri yapm kimseler ancak yaptklar ile cezalanrlar . 85-) nnelleziy ferada aleykel Kur ne le raddke ila mead* kul Rabbiy a'lemu men cae Bil hda ve men huve fiy dalalin mbiyn; Kuran sana ( ilk takdirinde ) farz klan muhakkak ki seni bir maad a ( dn yerine, vaadedilen yere, baka ya ) geri dndrcdr... De ki: Rabbim daha iyi bilir kimin ( Bi-) Huda ( hidayet, hidayet rehberi ) ile geldiini ve kimin apak bir dalalet iinde olduunu . 86-) Ve ma knte tercu en ylka ileykel Kitab ill rahmeten min Rabbike fela tekunenne zahiyren lilkafiriyn; Kitab n sana lka olunacan ( indirileceini ) sen ummuyordun... Ancak Rabbinden ( zel ) bir rahmet olarak ( zahire kt )... Sakn kafirlere ( gerei reddedenlere ) destek-yardmc olma! . 87-) Ve la yesuddnneke an ayatillahi ba'de iz nzilet ileyke ved'u ila Rabbike ve la teknenne minel mrikiyn; Sana inzal olunduktan sonra Allah n ayetlerinden seni men etmesinler... Rabbine da vet et ve mriklerden olma! . 88-) Ve la ted'u meAllahi ilahen ahar* la ilahe ill HU* kll ey'in halikn ill vecheHU, leHUl hkm ve ileyhi trceun;

157
Allah ile beraber dier bir ilah ( ikinci bir varlk ) arma ( isimlendirme ) !.. Ondan baka ilah ( vcud ) yoktur... Here haliktir ( yoktur, ldr ), ancak O nun vechi mstena... Hkm O nundur... O na rcu ettiriliyorsunuz .

ANKEBT S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Kur an srelerinin isimleri bazen ilerinde geen temsil ve tebihler ile alakaldr... Bakara, Nahl, Neml,... gibi... Bu sre de iinde dii rmcek manasna gelen Ankebut misalinden dolay bu isimle anlmtr... 69 ayettir... Mekke dneminde 85. srada nazl olmu ise de Hz.Ali r.a.a gre hem Mekke hem de Medine dnemlerinde inen ayetleri szkonusudur... Sre de, niin iman, Allah a kavuma (lka) meselesi,... gibi diynin ba konular olmak zere ibret dolu pek ok husus aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Elif, Lm, Miiiym; Eliyf, Lm, Miym. 2-) Ehasiben Nasu en ytrek en yekulu amenna ve hm la yftenun; nsanlar fitneye drlmeksizin ( imtihan edilmeksizin ) man ettik demeleri ile braklvereceklerini mi sandlar? .

158
3-) Ve lekad fetennelleziyne min kablihim feleya'lemenn ellahlleziyne sadeku ve le ya'lemennel kazibiyn; Andolsun ki onlardan ncekileri de fitne etmiizdir ( imanlarn denemek iin g ve artc ilere maruz braktk, imtihan ettik )... Allah elbette ( imanlarn dorulayan fiilleriyle ) sadklar bilecek ve elbette yalanclar da bilecek . 4-) Em hasibelleziyne ya'melunes seyyiati en yesbikuna* sae ma yahkmun; Yoksa o ktlkleri yapanlar bizi sebkedeceklerini ( ne geeceklerini, atlayacaklarn ) mi sandlar... Ne kt hkm veriyorlar! . 5-) Men kne yercu LkaAllahi feinne ecelellahi leat* ve HUves Semiy ul Aliym; Kim Allah n lka sn ( kavumay, bulumay; ismi Allah olann, varlnda aa kn istidat ve kabiliyetince yaamay ) umuyorsa, ( bilsin ki ) muhakkak ki Allah n eceli ( o ma lum vakit? ) elbette gelicidir ( Zaten yakndr )... O, Semi dir, Aliym dir . 6-) Ve men cahede feinnema ycahid linefsih* innAllahe le aniyyn anil alemiyn; Kim ( bu iman, hakikat iin ) mucahade ederse, yalnzca kendi nefsi iin mcahade eder... Muhakkak ki Allah, Alamlerden elbette aniy dir . 7-) Velleziyne amenu ve amilus salihati le nkeffirenne anhm seyyiatihim ve le necziyennehm ahsenelleziy knu ya'melun; man edip salih amel ( imanlarnn gerei almalar, iler ) yapanlara gelince, onlarn ktlklerini ( nefsani zelliklerini ) kendilerinden elbette keffaretleriz ( sileriz ) ve elbette yaptklarnn en gzeli ile kendilerini cezalandrrz ( ilahi zellikler ile karlk veririz ). 8-) Ve vassaynel nsane Bi valideyhi hsna* ve in cahedake litrike Biy ma leyse leke Bihi lmn fela tut'hma* ileyYE merciukm fenebbikm Bima kntm ta'melun; Biz insan a ( Bi-) ana-babasna hsn (gzel davranmasn ) vasiyyet ettik ( demek ki

159
evrensel planda geerli bir ey )... (Bununla beraber ) eer seni, hakknda ( B srrnca ) senin bir ilmin olmayan bir eyi ( B gereince ) bana ortak koman iin seninle mcahade ederler ( dvrler ) ise, ( bu durumda ) o ikisine itaat etme... Merci niz ( geri dnnz ) banadr... Yaptklarnz ( B srrnca ) size haber vereceim . 9-) Velleziyne amenu ve amilus salihati le ndhlennehm fiys salihyn; man edip salih amel yapanlara gelince, onlar elbette salihlere ( evrensel uyumlulara ) dahil edeceiz . 10-) Ve minen Nasi men yekul amenna Billahi feiza uziye fiyllahi ceale fitneten Nasi keazbillah* ve lein cae nasrun min Rabbike le yekulnne inna knna meakm* eve leysAllahu Bi a'leme Bima fiy suduril alemiyn; nsanlardan kimisi de vardr ki: Amenna Billah= iman ettik ( B srryla ) Allah a der... ( Fakat ) Allah da ( Allah hakknda, Allah urunda ) eziyet olunduu vakit, insanlarn fitnesini Allah n azab gibi kld... Andolsun ki eer Rabbinden bir nasr ( yardm, zafer ) gelir ise, elbette yle diyecekler: Dorusu biz sizinle beraberdik ... Allah, alemlerin sadrlarnda ( insanlarn ilerinde ) olan eyi ( B gereince ) daha iyi bilen deil midir? . 11-) Ve leya'lemennAllahlleziyne amenu ve le ya'lemennel mnafikyn; Allah, elbette iman edenleri bilecektir ve elbette mnafklar da bilecektir . 12-) Ve kalelleziyne keferu lilleziyne amenttebiu sebiylena vel nahmil hatayakm* ve ma hm Bi hamiliyne min hatayahm min ey'* innehm lekazibun; Kafir olanlar ( gerei reddedenler ) iman edenlere dedi ki: Bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarnz ( gnahlarnz ) biz yklenelim! ... Onlar, onlarn hatalarndan hi bir eyin ( Bi-) hamilleri deillerdir... Muhakkak ki onlar yalanclardr . 13-) Ve leyahmilnne eskalehm ve eskalen mea eskalihim* ve leys'elnne yevmel kyameti

160
amma knu yefterun; Andolsun ki onlar hem kendi arlklarn/gnahlarn hem de kendi ykleriye beraber ( baka ) ykleri/gnahlar yklenip tayacaklar... Uyduruyor olduklar eylerden kyamet gn mutlaka mes ul tutulacaklardr . 14-) Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi felebise fiyhim elfe senetin ill hamsiyne amen, feehazehmt tufan ve hm zalimun; Andolsun ki Nuh u kendi kavmine irsal ettik de onlarn iinde elli yl hari bin sene kald... Bu yzden kendileri zalimler olduklar halde Tufan onlar yakalad . 15-) Feenceynahu ve ashabes sefiyneti ve cealnaha ayeten lil alemiyn; Biz Onu ve ashab- sefine yi ( gemi halkn ) kurtardk ve onu ( gemiyi ) alemler ( insanlar ) iin bir ayet ( sfat, ibret ) kldk . 16-) Ve ibrahiyme iz kale li kavmihi'bdullahe vettekuHU, zlikm hayrun lekm in kntm ta'lemun; Ve brahim ( i de irsal ettik ) !... Hani ( brahim ) kendi kavmine dedi ki: Allah a kulluk/ibadet yapn ( irk komayn ) ve O ndan ittika edin ( arnn, teslimiyete erin )... Eer bilirseniz bu sizin iin daha hayrldr . 17-) nnema ta'budune min dunillahi evsanen ve tahlkune ifk* innelleziyne ta'budune min dunillahi la yemlikune lekm rizkan febteu ndAllahirrizka va'bduHU vekru leHU, ileyH turceun; Allah n gayrndan evsan a ( putlara ) ibadet/kulluk ediyorsunuz; ( aslnda ) ifk ( yalan, iftira) uyduruyorsunuz/yaratyorsunuz ( nk O nun gayr vcud-mevcud yok ki? )... Allah n gayrndan tapndklarnz var ya, sizin iin bir rzka dahi malik deillerdir ( mevcudiyetleri ve kudretleri szkonusu olamaz )... Rzk (hakikatnz olan ) Allah indinden arzulayn/isteyin... O na kulluk/ibadet yapn ve O na kredin... O na rcu

161
ettiriliyorsunuz ( olduu iin? ). 18-) Ve in tkezzibu fekad kezzebe memn min kablikm* ve ma alerRasli illel belaul mbiyn; Eer tekzib ederseniz, ( bilin ki ) sizden nceki mmetler de yalanlamt... Rasl e den apak bir tebliden baka deil . 19-) Evelem yerav keyfe ybdillahul halka smme yuydh* inne zlike alellahi yesiyr; Grmediler mi Allah, halk nasl ibda (izhar ) ediyor, sonra onu iade ediyor... Muhakkak ki bu Allah a kolaydr . 20-) Kul siru fiyl Ard fenzuru keyfe bedeel halka smmAllahu yninne'etel ahirete, innAllahe al klli ey'in Kadiyr; De ki: Arzda seyredin ( gezip dolan ) da halk ( yaratma )a nasl baladna bir bakn... Sonra Allah ne e-i ahiret i (dier-son yaratmay ) ina eder... Muhakkak ki Allah herey zerine Kadiyr dir . 21-) Yazzib men yeau ve yerham men yea'* ve ileyH tuklebun; Dilediine azab eder, dilediine de rahmet/merhamet eder... O na kalbolunuyorsunuz ( olduu iin? ). 22-) Ve ma entm Bi mu'ciziyne fiyl Ard ve la fiys Sema * ve ma lekm min dunillahi min Veliyyin ve la Nasyr; Siz, ne Arz da ve ne Sema da ( Bi-) aciz brakclar deilsiniz ( yaam gereinizi yadsyamazsnz )... Ve sizin Allah dan baka ne bir Veliy niz ve ne de bir Nasyr iniz ( yardmcnz ) yoktur . 23-) Velleziyne keferu Bi ayatillahi ve LkaiH laike yeisu min rahmetY ve laike lehm azbn

162
eliym; Allah n ayetlerini ( ilahi sfatlar, B srrnca ) ve O na lka y ( kavumay, vcud realitesini; varlnda aa kn yaamay ) kfr ( inkar ) edenler var ya, ite onlar Rahmetimden midi kesmilerdir ve ite onlar iin elim bir azab vardr . 24-) Fema kne cevabe kavmihi ill en kaluktluh ev harrikuh feencahullahu minen nar* inne fiy zlike le ytin li kavmin yu'minun; (brahim in) kavminin cevab ancak yle demeleri oldu: Onu katledin, yahut O nu yakn! ... ( Fakat ) Allah, Onu Nar dan kurtard... Muhakkak ki bunda, iman eden bir kavim iin elbette ayetler vardr . 25-) Ve kale innemet tehaztm min dunillahi evsanen meveddete beynikm fiyl hayatid dnya* smme yevmel kyameti yekfru ba'dukm Bi ba dn ve yel'an ba'dukm ba'da* ve me'vakmn naru ve ma lekm min nasriyn; (brahim ) dedi ki: Siz ancak dnya hayatnda ( bo-izafi yerde, maddi hazlarda ) aranzda bir mevedde ( sevgi ) iin Allah n gayrndan ( eyleri, birbirinizi ) putlar edindiniz... Sonra kyamet gn kiminiz kiminizi ( birbirinizi B gereince ) kfr ( inkar ) edecek ve baznz baznza ( birbirinize ) la net edecektir ( fani zevkler uruna kendinizi tanmay ihmal etmeyin? )... Barnanz Nar dr ve sizin bir yardm ediciniz de yoktur . 26-) Fe amene lehu Lut* ve kale inniy mhacirun ila Rabbiy* inneHU HUvel Aziyzl Hakiym; Bunun zerine O na ( brahim e) Lut iman etti ve: Dorusu ben Rabbime muhacirim= hicret edeceim! dedi... Muhakkak ki O, Aziyz dir, Hakiym dir . 27-) Ve vehebna lehu shaka ve Ya'kube ve cealna fiy zrriyyetihin Nbvvete vel Kitabe ve ateynahu ecrehu fiyd dnya* ve innehu fiyl ahireti lemines salihyn; Ona ( brahim e) shak ve Ya kub u hibe ettik... O nun zrriyyeti iinde nbvvet ve kitab oluturduk... O nun ecrini O na dnyada verdik... Ve muhakkak ki O, ahirette de

163
salihlerdendir . 28-) Ve Lutan iz kale li kavmihi innekm le te'tunel fahete ma sebekakm Biha min ehadin minel alemiyn; Ve Lut ( u da irsal ettik )... Hani ( Lut) kavmine dedi ki: Muhakkak ki siz alemlerden hibir kimsenin ( B srrnc ) o hususta sizi gemedii o fahie ye ( o hayaszca fiile ) ityan ediyorsunuz ( geliyorsunuz, varyorsunuz ). 29-) Einnekm lete'tuner ricale ve taktaunes sebiyle ve te'tune fiy nadiykml mnker* fema kne cevabe kavmihi ill en kalu'tina Bi azbillahi in knte mines sadikyn; Muhakkak ki siz erkeklere ityan ediyorsunuz ( geliyorsunuz ), yolu kesiyorsunuz ve meclisinizde mnkere geliyorsunuz? ... ( Lutun) kavminin cevab ancak yle demeleri oldu: Eer doru syleyenlerden isen, Allah n ( Bi-) azabn getir bize! . 30-) Kale Rabbinsurniy alel kavmil mfsidiyn; (Lut) dedi ki: Rabbim, mfsidler kavmi zerine ( aleyhine ) bana yardm et ( nusret ver )! . 31-) Ve lemma caet Ruslna brahiyme Bil bra kalu inna mhlik ehli hazihil karyeti, inne ehleha knu zalimiyn; Rasllerimiz brahim e ( Bi-) mjde ile geldiklerinde dediler ki: Dorusu biz u karye (ehir ) ehlini helak edeceiz... Muhakkak ki onun ehli zalimler oldular . 32-) Kale inne fiyha Luta* kalu nahnu a'lemu Bi men fiyha* lennecciyennehu ve ehlehu illemraetehu, knet minel abiriyn; (brahim ) dedi ki: Muhakkak ki orada Lut var? ... Dediler ki: Orada kim olduunu ( B srrnca ) biz daha iyi biliriz... Mutlaka Onu ve Onun ehlini kurtaracaz... Kars hari; o abiriynden ( geride kalanlar, helak olanlardan ) oldu .

164
33-) Ve lemma en caet Ruslna Lutan si (y) e Bihim ve daka Bihim zer'an ve kalu la tehaf ve la tahzen* inna mneccuke ve ehleke illemraeteke knet minel abiriyn; Rasllerimiz Lut a geldikleri vakit ( Lut,) onlarla ( onlar yznden B srrnca ) fena oldu, onlardan dolay ( B gereince ) ii darald... ( Rasllerimiz de ) dediler ki: Korkma, mahzun olma!.. Dorusu biz seni ve senin ehlini kurtaracaz... Karn mstesna; o abiriynden ( geride kalanlar, helak olanlardan ) oldu . 34-) nna mnzilune al ehli hazihil karyeti riczen mines Semai Bima knu yefskun; Muhakkak ki biz u karye ( ehir, beden-nefs ) ehli zerine, fasklk yapmalar dolaysyla ( B gereince ) Sema dan bir ricz ( azab, eytan vesvesesi, vehim ) inzal edeceiz . 35-) Ve lekad terekna minha ayeten beyyineten likavmin ya'klun; Andolsun ki ondan ( o karyeden ), akleden bir kavim iin apak bir ayet ( ibret nianesi? ) braktk . 36-) Ve ila medyene ehahm uayba* fekale ya kavmi'budullahe vercl yevmel ahre ve la ta'sev fiyl Ard mfsidiyn; Medyen e de kardeleri uayb (irsal ettik )... (uayb ) dedi ki: Ey kavmim!.. Allah a kulluk/ibadet yapn ( irk koarak kaytlanmayn; bilin boyutunda kendinizi tanyp snrszlnz farkedin ), ahir gn umun ( sonsuzluunuzu yaamak iin gereken fiilleri ortaya koyun ) ve ifsad ediciler olarak Arz da taknlk yapmayn ( nefs halinde zahir olmayn ). 37-) Fekezzebuhu feehazethmr recfet feesbahu fiy darihim casimiyn; Onu ( uayb ) tekzib ettiler... Bu yzden onlar o recfe ( iddetli sarsnt ) yakalad da yurdlarnda casimiyn oldular ( diz st km halde kaldlar; kudretsiz ). 38-) Ve Aden ve Semude ve kad tebeyyene lekm min mesakinihim* ve zeyyene lehm

165
eytanu a'malehm fesaddehm anissebiyli ve knu mstebsriyn; Ad ve Semud a ( da byle yaptk )... Onlarn meskenlerinden size tebeyyn etmitir ( size belli olur )... eytan kendilerine amellerini ssledi de onlar yoldan ( diyn den ) men etti... Mstebsriyn ( akl gz-basiret ile bunu grecek durumda olanlar ) olduklar halde . 39-) Ve karune fir'avne ve hamane ve lekad caehm Musa Bil beyyinati festekberu fiyl Ard ve ma knu sabikyn; Karun u, Fravun u ve Haman (da byle yaptk )... Andolsun ki Musa onlara ( Bi-) beyyineler ( ak kantlar, sfatlar ) ile geldi de Arz da kibir-byklk tasladlar... Halbuki sabikiyn ( ne geip gidenler; azabtan kurtulanlar ) deillerdi . 40-) Fekllen ehazna Bi zenbih* feminhm men erselna aleyhi hasiba* ve minhm men ehazethssayhat, ve minhm men hasefna Bihil Ard* ve minhm men arakna* ve ma knAllahu liyazlimehm ve lkin knu enfsehm yazlimun; Herbirini ( B gereince ) kendi gnah ile yakaladk... Onlardan kiminin zerine hasb ( ta bile yadran kasrga ) irsal ettik... Onlardan kimini o sayha ( korkun dalgal ses ) yakalad... Onlardan kimini ( B srrnca ) Arz da geirdik... Ve onlardan kimini de su da boduk... Allah onlara zulmetmiyordu; fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlard . 41-) Mesellleziynet tehazu min dunillahi evliyae kemeselil ankebut* ittehazet beyta* ve inne evhenel buyuti lebeytl ankebut* lev knu ya'lemun; Allah n gayrndan ( birbirini ) evliya edinenlerin meseli, bir ev edinen dii rmcein meseli gibidir... Muhakkak ki evlerin evheni ( en zayf ) elbette dii rmcein evidir ( gireni avlar; salaml-kalcl yoktur? )... Eer bilselerdi . 42-) nnAllahe ya'lemu ma yed'une min duniH min ey'* ve HUvel Aziyzl Hakiym; Muhakkak ki Allah, O ndan gayr ardnz eyleri bilir... O, Aziyz dir, Hakiym dir .

166
43-) Ve tilkel emsl nadribha linNas* ve ma ya'klha illel alimun; te misaller ( ki onlar ), insanlara darbediyoruz ( vuruyoruz, veriyoruz )... (Fakat ) onlar alimlerden bakas akletmez . 44-) HalekAllahus Semavati vel Arda Bil Hakk* inne fiy zlike leayeten lilmu'miniyn; Allah, Semalar ve Arz Bil-Hakk ( Hakk olarak ) yaratt ( hkmleri geerlidir, haklar ihmal edilemez )... Muhakkak ki bunda m minler iin elbette bir ayet vardr . 45-) tl ma uhye ileyke minel Kitabi ve ekmsSalate, innes Salate tenha anil fahai vel mnker* ve lezikrullahi ekber* vAllahu ya'lemu ma tasneun; Kitab tan sana vahyolunan eyi tilavet et ve o namaz ikame et!... Muhakkak ki o namaz faha dan ( bedensel yaant, ehvetler ) ve mnker den ( sistem dl, irki ) nehyeder ( uzaklatrr )... Elbette ki Allah ( n) zikri Ekber dir ( ?)... Allah ne i ettiinizi ( ne halde olduunuzu ) bilir . 46-) Ve la tcadilu ehlel Kitabi ill Billetiy hiye ahsen* illelleziyne zalemu minhm ve kulu amenna Billeziy nzile ileyna ve nzile ileykm ve ilahuna ve ilahukm Vahidn ve nahnu leHU mslimun; Ehl-i Kitab ile, onlardan zulmedenler mstesna, en gzel ne ise ( B srrnca ) onunla mcadele edin ( baka trl mcadele etmeyin ) ve yle deyin: Bize inzal olunana da size inzal olunana da ( B srryla ) iman ettik... Bizim ilahmz ve sizin ilahnz Vahid ( Bir Tek )dir ( gayr yoktur )... Biz O na mslimleriz . 47-) Ve kezlike enzelna ileykel Kitab* felleziyne ateynahml Kitabe yu'minune Bih* ve min halai men yu'minu Bih* ve ma yechad Bi ayatiNA illel kafirun; Bylece sana Kitab inzal ettik... Kendilerine Kitab verdiklerimiz ( B srryla ) Ona iman ederler... te bunlardan ( Araplardan ) Ona ( B srryla ) iman eden kimse de vardr... ( Bi-) ayetlerimizi ancak kafirler ( gerei reddeden kilitlenmiler ) bile bile inkar eder .

167
48-) Ve ma knte tetlu min kablihi min Kitabin ve la tehuttuhu Bi yemiynike izen lertabel mubtlun; Sen O ndan ( inzal ettiimiz Kitab tan) nce ( Tevrat, ncil,.. gibi diyn i) bir kitab tilavet etmiyor ve onu ( Bi-) sa elinle de yazmyordun ( demek ki genel anlamda okur-yazar olabilir... Furkan: 5 )... (Eer sa elinle tilavet edip yazyor olsaydn ) o takdirde ibdal ediciler ( batlclar ) elbette phe ederdi ( yahudilikten, hristiyanlktan rendiklerini sylyor, derlerdi; oysa sana vahy ve inzal olunuyor? ). 49-) Bel HUve ayatun beyyinatn fiy sudurilleziyne utl lme* ve ma yechad Bi ayatiNA illez zalimun; Bilakis O ( Kur an), kendilerine ilim verilmi olanlarn sadrlarnda apak ayetlerdir... ( Bi-) ayetlerimizi ancak zalimler ( kendini bilmez mrikler ) bile bile inkar eder . 50-) Ve kalu levla nzile aleyhi ayatun min Rabbih* kul innemel ayat indAllah* ve innema ene neziyrun mbiyn; Dediler ki: Onun zerine Rabbinden ayetler ( mucizeler, sfatlar? ) inzal edilmeli deil miydi? ... De ki: Ayetler ancak Allah indindedir... Ben ancak apak bir neziyr ( uyarc ) im. 51-) Evelem yekfihim enna enzelna aleykel Kitabe ytla aleyhim* inne fiy zlike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun; Kendilerine tilavet edilen O Kitab sana inzal etmi olmamz, onlara ( B srrnca ) kafi gelmedi mi?.. Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim iin elbette bir rahmet ve t vardr . 52-) Kul kefa Billahi beyniy ve beynekm ehiyda* ya'lemu ma fiys Semavati vel Ard* velleziyne amenu Bil batli ve keferu Billahi laike hml hasirun; De ki: Benimle sizin aranzda ehiyd ( ahid ) lik itibaryla ( B srrnca ) Allah kafidir...

168
Semavat ta ve Arz da olan bilir ( O)... (Bi-) batla iman edip Allah (B srrnca ) kfr edenlere gelince, ite onlar hsrana urayanlarn ta kendileridir . 53-) Ve yesta'ciluneke Bil azb* ve levla eceln msemmen lecaehml azb* ve le ye'tiyennehm bateten ve hm la ye'urun; (Bi-) azab senden acele istiyorlar... Eer ecel-i msemma ( hkmedilmi bir vakit ) olmasayd, onlara azab elbette gelirdi... Onlar farknda olmadklar halde, kendilerine (azab ) aniden mutlaka gelecektir. 54-) Yesta'ciluneke Bil azb* ve inne cehenneme le muhytatn Bil kafiriyn; (Bi-) azab senden acele istiyorlar... Muhakkak ki Cehennem ( el an ) kafirleri ( B srrnca ) ihata etmi/kuatmtr . 55-) Yevme yaahml azb min fevkhim ve min tahti erculihim ve yekul zuku ma kntm ta'melun; (Zikret ) o gn ki, azab onlarn fevklerinden ve ayaklarnn altndan ( bedensel cihetlerinden ) brr ve: Yaptklarnz tadn! der . 56-) Ya badiyelleziyne amenu inne ArdY vasiatn feiyyaYE fa'budun; Ey iman eden kullarm!... Muhakkak ki Benim Arz m vasi (geni ) dir... Yalnz bana kulluk edin! . 57-) Kll nefsin zikatl mevti smme ileyNA turceun; Her nefs lmn tadcsdr/tadacaktr... Sonra bize rcu ettirileceksiniz . 58-) Velleziyne amenu ve amilus salihati le nbevviennehm minel cenneti urefen tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha* n'me ecrul amiliyn; (Hakikatlerine ) iman edip ( arnma almalar yapp ) salih ( snnetullah a uygun ) amel

169
ileyenlere gelince, kesinlikle onlara cennet ten ( Hakkani vcud dan), altlarndan nehirler akan urfalar ( yksek odalar, st katlar; yksek mertebeler ) hazrlayacaz... Onlarn iinde ebedi kalclardr... Amel edenlerin ecri ne gzeldir! . 59-) Elleziyne saberu ve al Rabbihim yetevekkelun; Onlar ki sabrettiler ve Rablerine bilfiil tevekkl ediyorlar . 60-) Ve keeyyin min dabbetin la tahmil rizkaha* Allahu yerzkuha ve iyyakm* ve HUves Semiy ul Aliym; Nice dabbe ( canl, hayvan ) var ki, kendi rzkn yklenip tamyor... Onlar da sizi de Allah rzklandryor... O, Semi dir, Aliym dir . 61-) Ve lein seeltehm men halekas Semavati vel Arda ve sahhare emse vel Kamere le yekulnnAllah* feenna y'fekn; Yemin olsun ki eer onlara: Semalar ve Arz kim yaratt, Gne i ve Ay kim musahhar kld ( boyun edirdi ) ? diye sorsan, elbette: Allah diyecekler... Nasl evriliyorlar peki? . 62-) Allahu yebstur rizka limen yeau min badiH ve yakdiru leh* innAllahe Bi klli ey'in Aliym; Allah, kullarndan dilediine rzk bast eder ( yayar, aar ) ve ( diledii ) ona ksar da... Muhakkak ki Allah Bi-klli eyin Aliym dir . 63-) Ve lein seeltehm men nezzele mines Semai maen feahya Bihil Arda min ba'di mevtiha leyekulnnAllah* kulil Hamd lillah* bel ekseruhm la ya'klun; Yemin olsun ki eer onlara: Sema dan su yu tenzil edip de, lmnden sonra onunla (B srrnca ) Arz kim diriltti? diye sorsan, elbette: Allah diyecekler... De ki: El-Hamdu lillah= Hamd, Allah a aittir! ... Hayr, onlarn ekseriyeti akletmezler .

170
64-) Ve ma hazihil hayatd dnya ill lehvn ve leb* ve inned darel ahrete lehiyel hayevan* lev knu ya'lemun; u dnya hayat ( en aa hayat ) bir elence ( elenilen bir ey kadar ciddiye al; ona dalp kendini unutma ) ve bir oyun ( o halde oyunu kurallarna gre oynamal, boa deil? ) dan baka bir ey deildir... Ahiret Yurduna gelince, ite asl hayevan ( canllk-bilinlilik, hayat yurdu ) odur... Eer bilselerdi . 65-) Feiza rakibu fiyl flki deavullahe muhlisyne lehd diyn* felemma neccahm ilel berri iza hm yrikn; Gemiye bindikleri vakit, diyni ( yani: inanlarn, dncelerini, bilinlerini, yaamlarn ) yalnz O na halis klanlar olarak Allah arrlar/dua ederler... Onlar kara ya ( karp ) kurtarnca, bir de bakarsn ki onlar irk kouyorlar . 66-) Li yekfru Bima ateynahm, ve liyetemetteu* fesevfe ya'lemun; Kendilerine verdiimiz eylere ( kuvvelere ) (B srrnca ) kfr ( nankrlk ) etsinler ve ( fani eylerden ) faydalansnlar diye ( irke dnerler? )... Yaknda bilecekler . 67-) Evelem yerav enna cealna Haramen Aminen ve ytehattafnNasu min havlihim* efeBil batli yu'minune ve Bi n'metillahi yekfrun; Grmediler mi ki, onlarn evresinden insanlar ekilip alnrlarken biz ( Zatiyyun a) amin ( emniyetli ) bir Harem kldk... ( imdi bunlar B srrnca ) batla iman edip, Allah ni metine ( B gereince ) kfr ( nankrlk ) m ediyorlar? . 68-) Ve men azlem minmeniftera alellahi keziben ev kezzebe Bil Hakk lemma caeh* eleyse fiy cehenneme mesven lilkafiriyn; Allah zerine yalan ( zat) uydurandan yahut kendisine geldii vakit ( Bi-) Hakk ( hakikat ilmi, Rasl, diyn ) tekzib edenden daha zalim kimdir?... Kafirler ( gerei reddeden nankrler ) iin mesva ( kalacak yer ), Cehennem de deil midir? .

171
69-) Velleziyne cahedu fiyna lenehdiyennehm sbleNA* ve innAllahe lemeal muhsiniyn; Bizde ( benliksiz, severek, ihlasla ) mucahade edenlere gelince, elbette onlar yollarmza hidayet edeceiz... Muhakkak ki Allah muhsiynlerle ( ubudet halinde olanlarla ) beraberdir .

RM SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mekke dneminde 84.srada nazl olan sre, kevni ayetlere, olu ve yaratltaki mucizelere dikkatimizi eker... Adn, vukuundan nce haber verdii bir olay olan Rumun, ranllar a galibiyeti dolaysyla almtr, Rum Sresi diye... Bu mucizenin, ayetlerin tarihi-zahiri yn itibaryla gereklemi bir ok ilgin haberleri yannda batnan mjde ifade eden zel manas da szkonusudur... slam n ftrat diyni olduunu ve insanlarn o Allah Ftrat zere proramlanp yaratldn bahseden ayet te bu srededir (30.ayet)... Rum Sresi 60 ayettir... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Elif, Lm, Miiiym; Eliyf, Lm, Miym. 2-) ulibetirRum;

172
Rum, malub oldu . 3-) fiy ednel Ard ve hm min ba'di alebihim seyalibun; Arz n ednasnda ( zuhura en yakn yerde )... Onlar ( Rum ) bu malubiyetlerinden sonra, galip geleceklerdir . 4-) fiy bd' siniyn* Lillahil emru min kabl ve min ba'd* ve yevmeizin yefrahul mu'minun; Bd (birka ) sene iinde ( ancak dman kuvvetlerini yenecek duruma gelirler )... nce ve sonra Emr ( bir nedene dayanmayan ilevli i; dilediini hkmetme, hereyin orijinini kudret elinde tutan ) Allah a aittir... O Gn m minler ferahlar/sevinir . 5-) Bi nasrillah* yensuru men yea'* ve HUvel Aziyzr Rahym; Bi-nasrillah= Allah n nasr ( nusreti ) ile... Dilediine yardm/nusret eder ( zafer veriri )... O, Aziyz dir, Rahym dir . 6-) Va'dellah* la yuhlifullahu va'deHU ve lkinne ekseranNasi la ya'lemun; Allah n va d ( bu) !... Allah, va dine hulf etmez... Fakat insanlarn ekseriyeti bilmezler . 7-) Ya'lemune zahiren minel hayatid dnya*ve hm anil ahreti hm afilun; Onlar Ahiret ten ( kudret-bilin boyutundan ) gafiller olarak, dnya hayatndan zahiri bilirler . 8-) Evelem yetefekkeru fiy enfsihim* ma halekAllahus Semavati vel Arda ve ma beynehma ill Bil Hakk ve ecelin msemma* ve inne kesiyren minenNasi Bi Lkai Rabbihim lekafirun; Enfslerinde/kendi ilerinde/kendileri hakknda hi tefekkr etmediler mi?... ( Ki,) Allah, Semalar, Arz ve ikisi arasnda olan eyleri ancak Bil-Hakk ( Hakk olarak ) ve ecel-i msemma ( varolu gayesinin tamamland belli bir vakit ) olarak yaratt... Muhakkak ki insanlardan ou Rablerinin Lkasna ( B srrnca, Rablerinin kavumasndan;

173
Rablerinin varlklarnda aa kn yaamaktan ) kafirlerdir . 9-) Evelem yesiyru fiyl Ard feyenzuru keyfe kne akbetlleziyne min kablihim* knu eedde minhm kuvveten ve esarul Arda ve ameruha eksere mimma ameruha ve caethm Rusulhm Bil beyyinat* fema knAllahu liyazlimehm ve lkin knu enfsehm yazlimun; Arz da seyredip ( gezip dolap ) bakmazlar m ki, onlardan ncekilerin akibeti nasl oldu?... Onlar ( ncekiler ), kuvvet itibaryla bunlardan daha iddetli idiler... Arz srp alt-st etmiler ve onu ( Arz ), bunlarn imar ettiklerinden daha ok imar etmilerdi... Onlarn Raslleri onlara ( Bi-) beyyineler ( ak deliller ) ile de gelmiti ( bu kadar ni met?)... (Demek ki, ) Allah onlara zulmetmiyordu; fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlard . 10-) Smme kne akbetelleziyne esas sua en kezzebu Bi ayatillahi ve knu Biha yestehziun; Sonra ktlk ( nankrlk; kendilerine zulm ) edenlerin akibeti en kt oldu... nk Allah n ayetlerini ( ilahi sfatlar, diyni; B srrnca Allah n ayetleri olarak ) tekzib etmilerdi ve ( nefsani zellikleri ile yaayarak ) onlarla ( ayetlerle B gereince ) alay ederlerdi . 11-) Allahu yebdel halka smme yuydhu smme ileyH turceun; Allah halk ibda ( izhar ) eder, sonra onu iade eder, sonra da O na rcu ettirilirsiniz . 12-) Ve yevme tekums saat yblisl mcrimun; O Saat kyam ettii gn ( kyamet ), mcrimler ( irke-ayrla oturanlar ) midini kesip susarlar . 13-) Ve lem yekn lehm min rekaihim fea ve knu Bi rekaihim kafiriyn; Kendilerine ortaklarndan ( ortak kotuklarndan ) efaatlar olmad ( irk in mafireti yok ki?) ve onlar ( da o vakit, B srrnca ) ortaklarna kafir oldular . 14-) Ve yevme tekums saat yevmeizin yeteferrekun;

174
O Saat kyam ettii gn ( kyamet? ), o gn ( ?), (cennetlik-cehennemlik ) ayrlrlar . 15-) Feemmelleziyne amenu ve amilus salihati fehm fiy ravdatin yuhberun; man edip salih amel yapanlara gelince, onlar bir ravza ( cennet, huzur ) iinde ni metlenirler-sevindirilirler . 16-) Ve emmelleziyne keferu ve kezzebu Bi ayatiNA ve Lkail ahireti felaike fiyl azbi muhdarun; (Hakk a, Sistem e) Kafir olanlara ve ( Bi-) ayetlerimizi ve Ahiret in Lka sn ( kavumay; kudret-bilin boyutunun varlklarnda aa kn yaamay, o boyutta kendini bulup mahade etmeyi ) yalanlayanlara gelince, ite onlar da ( o ma lum) azabn ( kaytllk, mutsuzluk yaam olan cehennem in) iinde hzar olunurlar ( hazr tutulurlar; azab dan hi gaib olmazlar ). 17-) FesubhanAllahi hyne tmsune ve hyne tusbihun; SubhanAllah ( Allah mnezzehtir; Allah tesbih edin ), akamladnzda da sabah ettiinizde de . 18-) Ve leHUl Hamdu fiys Semavati vel Ard ve aiyyen ve hyne tuzhirun; Ki, Semavat ta ve Arz da Hamd O na aittir... Aiyyen ( Gndzn sonunda, Gne battnda? ) ve izhar ettiinizde/len vaktinde de...! . 19-) Yuhricl hayye minel meyyiti ve yuhricl meyyite minel hayyi ve yuhyil Arda ba'de mevtiha* ve kezlike tuhrecun; Diriyi lden karr, ly diriden karr ve lmnden sonra Arz diriltir... Siz de bylece karlacaksnz . 20-) Ve min ayatiH en halekakm min trabin smme iza entm beerun tenteirun; Onun ayetlerindendir, sizi turab ( toprak ) dan yaratmas... Sonra, birden siz intiar eden ( yaylan ) bir beer oldunuz .

175
21-) Ve min ayatiH en haleka lekm min enfsikm ezvacen litesknu ileyha ve ceale beynekm meveddeten ve rahmeten, inne fiy zlike leytin li kavmin yetefekkerun; Onun ayetlerindendir, onlara yerleip skun bulasnz ( kaynap ntrleesiniz ) ve aranzda meveddet ( sevgi, kendini grme ) ve rahmet ( aktif sevgi, tefekkr, retim, zuhur ) olutursun diye, sizin iin kendi nefslerinizden eler yaratmas... Muhakkak ki bunda, tefekkr eden bir kavim iin elbette ayetler vardr . 22-) Ve min ayatiH halkus Semavati vel Ard vahtilaf elsinetikm ve elvanikm* inne fiy zlike leytin lil alemiyn; Onun ayetlerindendir, Semalar ile Arz n yaratlmas ve lisanlarnz ( bilinleriniz ) ile renklerinizin farkl olmas... Muhakkak ki bunda alemler ( insanlk boyutu ) iin elbette ayetler vardr . 23-) Ve min ayatiH menamkm Bil leyli ven nehari vebtiakm min fadliH, inne fiy zlike leytin li kavmin yesmeun; Onun ayetlerindendir, ( Bi-) gece ve gndz uyumanz ve O nun fazlndan taleb etmeniz... Muhakkak ki bunda iiten bir kavim iin elbette ayetler vardr . 24-) Ve min ayatiH yriykml berka havfen ve tamean ve ynezzilu minesSemai maen feyuhyiy Bihil Arda ba'de mevtiha* inne fiy zlike leytin likavmin ya'klun; Onun ayetlerindendir ki, havf ( korku ) ve tama (umma ) iin size imei gsterir... Sema dan bir su indirir de o ( su) ile ( B srrnca ), lmnden sonra Arz diriltir... Muhakkak ki bunda akleden bir kavim iin elbette ayetler vardr . 25-) Ve min ayatiH en tekumes Sema vel Ardu Bi emriH, smme iza deakm da'veten minel Ard iza entm tahrucun; Onun ayetlerindendir, Sema ve Arz n Onun ( Bi-) emri ile kyam etmesi ( ayakta durmas )... Sonra Arz dan bir da vet ile sizi ard vakit, hemen siz karsnz .

176
26-) Ve leHU men fiys Semavati vel Ard* klln leHU kanitun; Semalarda ve Arz da kim varsa, O nundur... Hepsi O na kanittir ( itaat halindedir ) ler . 27-) Ve HUvelleziy yebdel halka smme yuydhu ve huve ehven aleyH, ve leHUl mesell a'la fiys Semavati vel Ard* ve HUvel Aziyzl Hakiym; Odur halk ibda ( izhar ) eden, sonra onu iade eden... Ki o ( nu yapmak ), Ona ehvendir... Semalar da ve Arz da en a la misaller O nundur... O, Aziyz dir, Hakiym dir . 28-) Darabe lekm meselen min enfsikm* hel lekm min ma meleket eymankm min rekae fiy ma razaknakm feentm fiyhi sevan tehafunehm kehyfetikm enfsekm* kezlike nfasslul ayati likavmin ya'klun; (Allah ) size enfsnzden/nefslerinizden bir mesel verdi: Sizi rzklandrdmz eylerde ( mallarnzda ), sa ellerinizin malik olduklarndan ( klelerinizden ) ortaklarnz var m, ki siz onda ( onlarla ) eit, kendi nefslerinizden korktuunuz gibi onlardan korkuyorsunuz ( bunu kabul eder misiniz ) ?... Akleden bir kavim iin ayetleri bylece tafsil ediyoruz . 29-) Belit tebealleziyne zalemu ehvaehm Bi ayri lm* femen yehdiy men edallellah* ve ma lehm min nasriyn; Hayr, zulmedenler Bi-gayri ilim ( ilimsizce ) kendi hevalarna tabi oldular... Allah n saptrdna hidayet edecek kimdir?... Onlar iin nasr/yardmc da yoktur . 30-) Feekm vecheke liddiyni haniyfa* ftratAllahilletiy fetaren Nase aleyha* la tebdiyle li halkllah* zliked diynl kayyim, ve lkinne ekseranNasi la ya'lemun; Vechini Haniyf olarak ( bir tanrya tapnmakszn, Allah a irk komakszn ) o Tek Diyn e dorult... O Allah Ftrat na ki, insanlar onun zerine yaratmtr... Allah yaratna tebdil ( bedel ) yoktur... te bu, Diyn-i Kayym dr ( hep payidar, daim geerli Sistem dir)... Fakat insanlarn ekseriyeti bilmezler .

177
31-) Mniybiyne ileyH vettekuHU ve ekymus Salate ve la teknu minel mrikiyn; Ona munibiyn ( ynelmiler ) olarak ( Allah Ftrat na tabi olun ), Ondan ittika edin, namaz ikame edin ve mriklerden olmayn! . 32-) Minelleziyne ferraku diynehm ve knu iyea* kll hzbin Bima ledeyhim ferihun; Onlardan ki ( yani o mriklerden olmayn ki ), dinlerini para para ettiler ve ia ia ( blk blk ) oldular... Her hizib ( Bi-) kendi yannda/katnda bulunan ( kendi diyn anlay ) ile sevinip marmakta . 33-) Ve iza messenNase durrun deav Rabbehm mniybiyne ileyH smme iza ezkahm minHU rahmeten iza feriykun minhm Bi Rabbihim yrikn; nsanlara ( onlar arndrmak, geniletmek iin ) bir durr ( zarar,hastalk, sknt ) dokunduunda, O na munibiyn ( ynelenler ) olarak Rablerini arrlar... Sonra onlara kendinden bir rahmet tattrrsa, bir de bakarsn ki onlardan bir frka Rablerine ( Bi-Rabbihim ) irk kouyorlar . 34-) Liyekfru Bima ateynahm* fetemetteu* fesevfe ta'lemun; Kendilerine verdiimiz eylere ( B gereince ) kfr ( nankrlk ) etsinler diye... Hadi ( fani eylerden ) faydalann ( istediinizi yapn bakalm );yaknda bileceksiziniz . 35-) Em enzelna aleyhim sultanen fe huve yetekellem Bima knu Bihi yrikn; Yoksa onlar zerine bir sultan ( sulta, hccet ) inzal ettik de, O na ( Bi-) irk kouyor olduklar eyleri, ( B srrnca ) o ( sultan, hccet ) mu konuuyor? . 36-) Ve iza ezknenNase rahmeten ferihu Biha* ve in tusbhm seyyietn Bima kaddemet eydiyhim iza hm yaknetun; nsanlara bir rahmet tattrdmzda, onunla ( B gereince ) ferahlanr/sevinirler... Kendi ellerinin takdim ettikleri dolaysyla ( B gereince ) onlara bir ktlk isabet

178
ederse, hemen onlar umitsizlie derler . 37-) Evelem yerav ennAllahe yebstur rizka limen yeau ve yakdir* inne fiy zlike leytin li kavmin yu'minun; Grmediler mi ki, Allah, dilediine rzk bast eder ( yayar, geniletir, aar ) ve ksar... Muhakkak ki bunda, iman eden bir kavim iin elbette ayetler vardr . 38-) Feati zelkurba hakkahu vel miskiyne vebnes sebiyl* zlike hayrun lilleziyne yriydune vechAllahi ve laike hml mflihun; Yaknlk sahiplerine hakkn ver, miskinlere ( yoksullara? ) ve yolun oluna ( yolcuya? ) da ( haklarn ver )... Bu, Vechullah irade edenler iin daha hayrldr... te onlar felaha erenlerin ta kendileridir . 39-) Ve ma ateytm min riben li yerbve fiy emvalinNasi fela yerbu indAllah* ve ma ateytm min zekatin triydune vechAllahi felaike hml mud'fun; nsanlarn mallar iinde artsn diye riba ( faiz, art ) olarak verdiiniz ey ( ?), Allah indinde artmaz... Vechullah irade ederek zekat ( tezkiye, taharet ) olarak verdiinize gelince, ite onlar ( zekat olarak/tezkiye iin verenler ) kat kat arttranlarn ta kendileridir . 40-) Allahulleziy halekakm smme razekakm smme ymiytkm smme yuhyykm* hel min rekikm men yefalu min zlikm min ey'* subhaneHU ve teal amma yrikn; Allah dr ki, sizi yaratt, sonra sizi rzklandrd, sonra sizi ldrr, sonra da sizi diriltir... Sizin ortaklarnzdan, bunlardan birini yapan kimse var m?... O, onlarn ortak kotuklarndan Subhan dr, A lidir . 41-) Zaharel fesad fiyl berri vel bahri Bima kesebet eydinNasi li yziykahm ba'dalleziy amilu leallehm yerciun; nsanlarn ellerinin kazandklarndan tr ( B srrnca, kazandklar olarak ) kara da ve

179
deniz de fesad zuhur etti... ( Allah n) onlara yaptklarnn ba zsn tattrmas iin... Belki rcu ederler . 42-) Kul siru fiyl Ard fenzuru keyfe kne akbetlleziyne min kabl* kne ekseruhm mrikiyn; De ki: Arzda seyredin ( gezip dolan ) de ( sizden ) ncekilerin akibetinin nasl olduuna bir bakn!... Onlarn ekseriyeti mrikler idi . 43-) Feekm vecheke liddiynil kayyimi min kabli en ye'tiye yevmn la meredde lehu minAllahi yevmeizin yessaddaun; Vechini, Allah dan ( olan ), reddolunmas imkansz bir gn gelmezden nce Diyn-i Kayym e ( gerek, payidar diyn e) dorult; ki o gn ( insanlar ) blk blk ayrlrlar . 44-) Men kefere fealeyhi kfruh* ve men amile salihan feli enfsihim yemhedun; Kim kfr ( nankrlk, inkar ) eder ise, onun kfr kendi aleyhinedir... Kim de salih amel yapar ise, kendi nefsleri iin ( makam ) hazrlam olurlar . 45-) Liyecziyelleziyne amenu ve amilussalihati min fadliH, inneHU la yuhbbl kafiriyn; (Allah, ) iman edip salih amel yapanlara kendi fazlndan karlk versin diye... Muhakkak ki O, kafirleri ( Hakk dan, Sistem den perdelileri ) sevmez . 46-) Ve min ayatiH en yursilerriyaha mbeiratin ve liyziykakm min rahmetiH ve litecriyel flk Bi emriH ve li tebteu min fadliH ve leallekm tekrun; Onun ayetlerindendir, size rahmetinden tattrsn, gemiler BiEmriH ( Onun Emri ile B srrnca ) akp gitsin ve O nun fazlndan taleb edesiniz ve kredesiniz diye rzgarlar mjdeciler olarak irsal etmesi . 47-) Ve lekad erselna min kablike Ruslen ila kavmihim fecauhm Bil beyyinati fentekamna minelleziyne ecremu* ve kne hakkan aleyna nasrul mu miniyn;

180
Andolsun ki, senden nce de kendi kavimlerine Rasller irsal ettik de onlara beyyineler ( B srrnca ak deliller ) ile geldiler... Biz de crm ( su, kfr ) ileyenlerden intikam aldk... M minlere nusret etmek bizim zerimize bir hakkdr . 48-) Allahulleziy yursilurriyaha fetsiyru sehaben feyebstuhu fiys Semai keyfe yeau ve yec'alhu kisefen feteral vedka yahruc min hlalih* feiza esabe Bihi men yeau min badiH iza hm yestebirun; Allah O dur ki, rzgarlar irsal eder de ( o rzgarlar ) bulutlar srer/kaldrr ( iler, ykseltir? );onu nasl isterse ylece Sema da bast eder ( yayar, geniletir ) ve onu ( n kalplarn ) para para klar; bylece vedk n ( yamur un/damla damla yamur ya nn?) onun aralarndan ktn grrsn... Onu ( B srrnca ) kullarndan dilediine isabet ettirince, bir de bakarsn ki onlar mjde edilen ile neelenip seviniyorlar . 49-) Ve in knu min kabli en ynezzele aleyhim min kablihi le mblisiyn; Halbuki bundan nce, kendilerine ( yamur; ilim ) indirilmeden nce elbette mublisiyn ( aresizce umit kesip susanlar; iblisler ) idiler . 50-) Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil Arda ba'de mevtiha* inne zlike le muhyil mevta* ve HUve al klli ey'in Kadiyr; Allah n rahmetinin eserlerine bak, lmnden sonra Arz nasl diriltiyor?.. Muhakkak ki ite O, lleri elbette Muhyi dir... O, hereye Kadiyr dir . 51-) Ve lein erselna riyhan feraevh musferren lezallu min ba'dihi yekfrun; Andolsun ki eer bir rzgar irsal etsek de onu sararm grseler, ondan sonra elbette kfr ( nankrlk, inkar ) ediyor olurlar . 52-) Feinneke la tsmiul mevta ve la tsmius summed duae iza vellev mdbiriyn; Muhakkak ki sen ( kalbleri ) llere iittiremezsin, ( Hakk a) arkalarn dnp

181
gittiklerinde sarlara da iittiremezsin ( de ondan ). 53-) Ve ma ente Bihadil umyi an dalaletihim* in tsmiu ill men yu'minu Bi ayatiNA fehm mslimun; Sen krleri, dalaletlerinden ( karp, evirip ) (Bi-) hidayet edemezsin... Sen ancak mslimler ( teslim olmular ) olmalar dolaysyla ayetlerimize ( B srryla ) iman eden kimselere iittirirsin . 54-) Allahulleziy halekakm min da'fin smme ceale min ba'di da'fin kuvveten smme ceale min badi kuvvetin da fen ve eybeten, yahlku ma yea'* ve HUvel Aliyml Kadiyr; Allah O dur ki, sizi da f (zaaf, zayflk; kuvve olmay )dan yaratt... Sonra, da fn akabinden bir kuvvet oluturdu... Sonra, kuvvet in akabinden da f (kuvvetsizlik, acziyet ) ve eybe ( yallk, ihtiyarlk ) meydana getirdi... ( Allah ) dilediini yaratr... O, Aliym dir, Kadiyr dir . 55-) Ve yevme tekums saat yuksiml mcrimune, ma lebisu ayre saatin, kezlike knu y'fekn; O Saat kyam ettii gn ( kyamet ) mcrimler ( irke-ayrla oturanlar ), bir saattan baka kalmadklarna kasem eder... Bylece evriliyorlard . 56-) Ve kalelleziyne utl lme vel iymane lekad lebistm fiy Kitabillahi ila yevmil ba's* fehaz yevml ba'si ve lakinnekm kntm la ta'lemun; Kendilerine ilim ve iman verilmi olanlar ise dedi ki: Andolsun ki, Allah n Kitabnda ( yazsnda? ) ba s gnne kadar kaldnz... te bu ba s gndr... Fakat siz bilmiyordunuz . 57-) Feyevmeizin la yenfeulleziyne zalemu ma'zirethm ve la hm ysta'tebun; O Gn zulmedenlere mazeretleri fayda vermez ve onlardan ( aleyhlerine olan

182
olumsuzluu kaldracak, gzel dnceye evirip raz edecek bir aba, mazeret ile ) raz etmeleri de istenilmez . 58-) Ve lekad darebna linNasi fiy hazel Kur'ni min klli mesel* ve lein ci'tehm Bi yetin leyekulennelleziyne keferu in entm ill mubtlun; Andolsun ki u Kur an da insanlar iin her meselden darbettik ( her trl sembolik, temsili anlatmda bulunduk )... Yemin olsun ki eer onlara ( B srrnca ) bir ayet ( mucize, ilahi hkm ) getirsen, o kafir olanlar ( gerei reddedenler ) elbette yle diyeceklerdir: Siz ( bizim diynimizi, inanmz ) ibtal edenlerden baka deilsiniz . 59-) Kezlike yatbaullahu al kulubilleziyne la ya'lemun; Bylece bilmeyenlerin kalbleri zerine Allah tab eder ( mhr vurur ). 60-) Fasbir inne va'dAllahi Hakkun ve la yestehffennekelleziyne la yuknun; O halde sabret!... Muhakkak ki Allah n va di hakk dr... kan etmeyenler seni hafife alamayacaklardr

LUKMAN S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Adn, kendisine Allah a kretmek iin Hikmet verildii 12.ayette belirtilen, vasiyyet , ihsan ve Nbvvet-i Ta rifiyye sahibi Hz.Lukman dan alan bu sre Mekke-i Mkerreme de nazl olmutur... Sadece 27-29 ayetleri nin Medine-i Mnevvere de indii de rivayet edilir; ki bu rivayetin sebeb-i nzulu olan olay da diyn gerei ve uluhiyyet bakmndan ibrete ayandr: nzal olunan-vahyolunan ilahi bir kitab n sanki Allah n tm ilmini ihata ettiini , sanarak sra: 85.ayetle

183
ilgili olarak Yahudi alimlerinin Bize Tevrat verilmitir ve onda herey vardr demelerine Hz.Raslullah s.a.v.: Allah n ilmi iinde o az bir eydir! buyurmu ve 27.ayetle gerek durumu aklamtr... Lokman Sresi, 34 ayettir... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Elif, Lm, Miiiym; Eliyf, Lm, Miym. 2-) Tilke ayatul Kitabil Hakiym; te bunlar Kitab- Hakiym in ( o hikmetli Kitab n) ayetleridir . 3-) Hden ve rahmeten lil muhsiniyn; Muhsinler ( mahade ehli; aynel yakiyn ler) iin huda ( klavuz, hidayet ) ve rahmet olarak . 4-) Elleziyne yukymunes Salate ve y'tunez Zekate ve hm Bil ahireti hm yuknun; Onlar ( o muhsiynler ) ki, namaz ikame ederler, zekat verirler ve onlar Ahiret e ( B manasnca ) ikan edenlerdir . 5-) laike al hden min Rabbihim ve laike hml mflihun; te onlar Rabblerinden olan bir huda ( hidayet, rehberlik ) zerindedirler ve ite onlar muflihun dur (hakiki kurtulua erenlerdir). 6-) Ve minen Nasi men yeteriy lehvel hadiysi liyudlle an sebiylillhi Bi ayri ilmin, ve

184
yettehzeha hzva* laike lehm azbn mhiyn; nsanlardan kimi de vardr ki, Bi-gayri ilim ( ilimsizce; yaayp idrak etmeden ) Allah yolundan saptrmak iin sz elencesi ( bilgi laf ) satn alr ve onu bir alay edinir... te bunlar iin hor-hakir edici bir azab vardr . 7-) Ve iza ttla aleyhi ayatuNA vella mstekbiren keen lem yesma'ha keenne fiy zneyhi vakra* febeirhu Bi azbin eliym; Ona ayetlerimiz tilavet edildiinde, sanki onlar iitmemi, sanki iki kulanda vakra ( arlk ) varm gibi kibirlenerek yz evirir... Onu elim bir ( Bi-) azab ile mjdele . 8-) nnelleziyne amenu ve amilus salihati lehm cennatn naym; man edip salih amel yapanlara gelince, onlara Naym cennetleri ( ilahi zelliklerle yaamn gerei, yenilenen ve daima oalan ni metlerin yeri ) vardr . 9-) Halidiyne fiyha* va'dAllahi hakka* ve HUvel Aziyzl Hakiym; Orada ebedi kalclardr... Allah n Hakk va didir ( bu)... O, Aziyz dir, Hakiym dir . 10-) Halekas Semavati Bi ayri amedin teravneha ve elka fiyl Ard revasiye en temiyde Bikm ve besse fiyha min klli dabbetin, ve enzelna mines Semai maen feenbetna fiyha min klli zevcin keriym; (Allah, ) Semavat grdnz bir direk olmakszn ( Bi-gayri amed ) yaratt, sizi ( B srrnca ) sallayp sarsmasn diye Arz a sabit dalar ilka etti ve orada her dabbe den ( canl, hayvan ) bess etti ( yayd )... Sema dan bir su inzal ettik de orada her keriym ( gzel; bereketli, cmert ) e den inbat ettik ( yetitirdik ). 11-) Haz halkullahi feeruniy ma z halekalleziyne min duniH, belizzalimune fiy dalalin mbiyn; Bu, Allah n halk dr... Haydi gsterin bana O ndan bakalarnn ne yarattn?... Hayr zalimler apak bir dalalet iindedirler .

185
12-) Ve lekad ateyna LukmanelHkmete enikr Lillahi* ve men yekr feinnema yekru linefsih* ve men kefere feinnAllahe ayniyyn Hamiyd; Andolsun ki biz Lukman a: ( gayr olmadna ahadet ettiin, hakikatn olan, varlnda aa kan tm kuvvenin sahibi ) Allah a kret diye Hikmet ( sistemli tefekkr akl, hereyin hakkn verecek ilev bilgisi; nbvveti ta rifiyye ilmi ) verdik... Kim kreder ise, ancak kendi nefsine kreder... Kim de kfr ( nankrlk ) ederse, muhakkak ki Allah aniyy dir, Hamiyd dir . 13-) Ve iz kale Lukman libnihi ve huve yezuhu ya bneyye la trik Billah* inne irke le zulmn azym; Hani Lukman oluna, ona t verirken dedi ki: Ey oulcuum!... ( Bi-) Allah a irk koma!... Muhakkak ki irk, azym bir zulm dr . 14-) Ve vassaynel insane Bi valideyh* hameleth mmhu vehnen al vehnin ve fisaluhu fiy ameyni enikrliy ve livalideyk* ileyYEl masyr; Biz insan a ana-babasn ( B srrnca ) vasiyyet ettik ( demek ki sistemde geerli, evrensel planda olan bir ey )... Onun anas onu vehn ( zayflk ) ztne zayflkla yklenip tamtr... Onun fsal ( stten kesilmesi ) da iki yl iindedir... Bana ve ana-babana kret; dn banadr! ( diye vasiyyet ettik ). 15-) Ve in cahedake al en trike Biy ma leyse leke Bihi ilmn fela tut'hma ve sahbhma fiyd dnya ma'rufa* vetteb' sebiyle men enabe ileyYE, smme ileyYE merciukm fenebbikm Bima kntm ta'melun; (Bununla beraber ) eer seni, hakknda senin ( B srrnca ) bir ilmin olmayan bir eyi ( Bi-) bana ortak koman zerine seninle mcahade ederler ( dvr-zorlarlar ) ise, ( bu durumda ) o ikisine itaat etme... Dnya da o ikisiyle ma ruf gein ( gzel bir dostlukla, slam rfne uygun bir ekilde gein );(fakat ) bana ynelenin yoluna tabi ol!.. Sonra merci niz ( geri dnnz ) banadr... Yaptklarnz ( B srrnca ) size haber vereceim .

186
16-) Ya bneyye inneha in tek miskale habbetin min hardelin fetekn fiy sahretin ev fiys Semavati ev fiyl Ard ye'ti BihAllahu, innAllahe Latyfn Habiyr; Ey oulcuum!... Muhakkak ki o ( yaptn ey ), bir hardal danesi arlnca olsa da bir kayann iinde yahut Semavat ta yahut Arz n iinde olsa, Allah onu ( B srrnca ) getirir... Muhakkak ki Allah Latiyf dir, Habiyr dir . 17-) Ya bneyye ekms Salate ve'mur Bil ma'rufi venhe anil mnkeri vasbir al ma esabek* inne zlike min azmil mur; Ey oulcuum!... Namaz ikame et... Ma ruf u (slam a-ftrata uygun olan B srrnca ) emret, mnker ( Sistemin ve akln reddettii ey; irk )den nehyet... Sana isabet eden ey zerine de sabret... Muhakkak ki bunlar, azm gerektiren/yaplmas kesinlikle gereken ilerdendir . 18-) Ve la tsa'r (tsair, gibi?) haddeke linNasi ve la temi fiyl Ard mereha* innAllahe la yuhbbu klle muhtalin fahur; nsanlardan, kibirlenerek yanan evirme ve Arz da kendini beenerek yrme!... Muhakkak ki Allah ok vnen ( nimetleri sayp, fakat kretmeyen ) kibirli hibir kimseyi sevmez! . 19-) Vaksd fiy meyike vadud min savtik* inne enkerel asvati lesavtlhamiyr; Yrynde mu tedil ol ve sesini alalt!... Muhakkak ki seslerin en irkini, eeklerin sesidir . 20-) Elem terav ennAllahe sahhare lekm ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard ve esbea aleykm niamehu zahireten ve batneten, ve minen Nasi men ycadil fiyllahi Bi ayri ilmin ve la hden ve la Kitabin mniyr; Grmediniz mi ki Allah, Semavat ta ve Arz da olan eyleri size musahhar kld ( boyun edirdi ) ve sizin zerinize zahiri ( kerametler ) ve batni ( ma rifetler ) olarak ni metlerini

187
isba etti ( tam yapt, bol bol tamamlad, yayd )... nsanlardan kimi de Allah hakknda Bi-gayri ilim ( ilimsiz; mesnedsiz ), huda sz ( rehbersiz ) ve aydnlatc bir kitab (vahiy akl ) olmakszn mcadele eder/tartr durur . 21-) Ve iza kyle lehmt tebiu ma enzellellahu kalu bel nettebiu ma vecedna aleyhi abaena* evelev kneeytanu yed'uhm ila azbis sayr; Onlara: Allah n inzal ettiine tabi olun denildiinde: Hayr, babalarmz zerinde bulduumuz eye tabi oluruz dediler... Ya eytan kendilerini saiyr ( alevli ate )in azabna aryor idiyse de mi? . 22-) Ve men yslim vechehu ilellahi ve huve muhsinn fekadistemseke Bil urvetil vska* ve ilellahi akbetl mur; Kim muhsin olarak ( Onu mahade ederek ) vechini Allah a teslim ederse, gerekten en salam kulpa ( B gereince ) tutunmu olur... lerin akibeti Allah a ( dner ). 23-) Ve men kefere fela yahznke kfruh* ileyNA merciuhm fennebbihm Bima amilu* innAllahe Aliymn Bizatissudur; Kim de kfr ( inkar ) ederse, onun kfr seni mahzun etmesin... Onlarn merci leri ( dnleri ) bizedir, yaptklar eyleri ( B srrnca ) kendilerine haber vereceiz... Muhakkak ki Allah sadrlarn zat ( sahibi ) olarak ( iinizdekileri B srrnca ) Aliym dir . 24-) Nmettiuhm kaliylen smme nadtarruhm ila azbin aliyz; Onlar az faydalandrrz... Sonra onlar aliyz ( sert-kat-iddetli ) bir azaba muzdar ( mecbur ) ederiz . 25-) Ve lein seeltehm men halekas Semavati vel Arda leyekulnnAllah* kulilHamd Lillah* bel ekseruhm la ya'lemun; Yemin olsun ki eer onlara: Semavat ve Arz kim yaratt? diye sorsan, elbette:

188
Allah diyecekler... De ki: El-Hamdu Lillah= Hamd, ( tm Esma ve sfatn sahibi ) Allah a aittir! ... Hayr, onlarn ekseriyeti bilmezler . 26-) Lillahi ma fiys Semavati vel Ard* innAllahe HUvel aniyyl Hamiyd; Semavat ta ve Arz da ne varsa Allah ndr ( Onun Esmas nn bir zuhurudur; diledii manalar aa karsn diye yoktan yaratmtr )... Muhakkak ki O, aniy dir, Hamiyd dir . 27-) Velev enne ma fiyl Ard min eceretin aklamn vel bahru yemddhu min ba'dihi seb'at ebhurin ma nefidet kelimatullah* innAllahe Aziyzn Hakiym; Eer Arz da aa olarak bulunan eyler kalem olsa ve deniz de ( mrekkeb olsa ), ondan sonra yedi deniz de ona imdad etse ( o denize yardm etse ), Allah n kelimeleri tkenmez... Muhakkak ki Allah Aziyz dir, Hakiym dir . 28-) Ma halkukm ve la ba'skm ill kenefsin vahdetin, innAllahe Semiy un Basyr; Sizin yaratlmanz da ba solunmanz da ancak bir tek nefs inki gibidir... Muhakkak ki Allah, Semi dir, Basyr dir . 29-) Elem tera ennAllahe yuliclleyle fiynnehari ve yulicnnehare fiylleyli ve sahhare emse vel Kamere klln yecriy ila ecelin mssemmen ve ennAllahe Bima ta'melune Habiyr; Grmedin mi ki Allah, geceyi gndzn iine sokuyor, gndz de gecenin iine sokuyor?...Gne i ve Ay tashir etmitir ( boyun edirmitir ) ?... Herbiri msemma bir ecele akp gider... Ve Allah amellerinizi ( B srrnca ) Habiyr dir . 30-) Zlike Bi ennAllahe HUvel Hakku ve enne ma yed'une min dunihil batlu, ve ennAllahe HUvel Aliyyl Kebiyr; Bu byledir ( B gereince ), nk Allah, O Hakk dr ( ebedi-sabit gerektir )... Muhakkak ki, O ndan gayr ardklar ( isimlendirdikleri ) eyler batldr... Ve muhakkak ki Allah, Aliyy dir, Kebiyr dir .

189
31-) Elem tera ennel flke tecriy fiyl bahri Bi n'metillahi li yriyekm min ayatiH, inne fiy zlike leytin li klli sabbarin ekr; Ayetlerinden size gstermek iin, Allah ni meti olarak ( B srrnca ) gemilerin denizde akp gittiini grmedin mi?... Muhakkak ki bunda ok sabreden ve ok kreden herkes iin elbette ayetler vardr . 32-) Ve iza aiyehm mevcn kezzuleli deavullahe muhlisyne lehd diyn* felemma neccahm ilel berri feminhm muktesd* ve ma yechad Bi ayatiNA ill kll hattarin kefur; Onlar glgelikler/kara bulutlar gibi bir dalga kapladnda, diyni ( yani: inanlarn, dncelerini, bilinlerini, yaamlarn ) yalnz O na halis klanlar olarak Allah arrlar/dua ederler... Onlar kara ya ( karp ) kurtardmzda, onlardan bazs muktesd dr ( orta yolu tutar, dengeli durur )... (Bi-) ayetlerimizi ok gattar-vefasz ve ok kefur ( kafir, nankr ) olandan bakas bile bile inkar etmez . 33-) Ya eyyhenNastteku Rabbekm vahev yevmen la yecziy validn an veledih* ve la mevludn huve cazin an validihi ey'a* inne va'dAllahi hakkun fela teurrenekml hayatd dnya ve la yeurrennekm Billahil arur; Ey insanlar!... Rabbinizden ittika edin ve babann ocuundan, ocuun da babasndan bir ey deyemeyecei gnden hayet edin... Muhakkak ki Allah n va di hakkdr... Dnya hayat sakn sizi aldatmasn... O ok aldatc da ( Bi-) Allah la sizi aldatmasn! . 34-) nnAllahe ndeHU lms saati, ve ynezzill ays* ve ya'lemu ma fiyl erham* ve ma tedriy nefsn ma z teksib ada* ve ma tedriy nefsn Bi eyyi Ardn temut* innAllahe Aliymun Habiyr; Muhakkak ki O Saat n ( kiyametin? ) ilmi Allah indindedir... ays (yamuru-rahmeti O ) tenzil eder ( indirir )... Rahmlerde olan ( O) bilir... Hibir nefs yarn ne kazanacan dirayet etmez ( bilmez )... Hibir nefs ( Bi-) hangi Arz da leceini de dirayet etmez ( bilmez )... Muhakkak ki Allah, Aliym dir, Habiyr dir .

190
SECDE S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Secde Sresi Mekke-i Mkerreme de 32.srada nazl olmutur... 18-20 veya 15-20 ayetlerinin Medine-i Mnevvere de nazl olduu da rivayet edilir... smi ni Ayetler kendilerine hatrlatldnda, secdeye kapanp (B srrnca) Rablerini Hamd ile tesbih edenler den bahseden 15.ayetinde vurgulanan secde dolaysyla almtr... Sre, 30 ayettir... Secde Sresinde : Vcud ve vahiy gerei, zamann izafilii, insan n yaratl sreleri ve zuhur kemali, lm melei kavram, halk- cedid realitesi, cehennem in cinn ve nas iin ilevi , ayetlere imann alametinin secde etmek olduu ve bunun da zel bir istidat ve disiplini gerektirdii, ya deccalin cehennemi ya hakiki cehennem, uruc da Musa nn yeri, feth,... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Elif, Lm, Miiiym; Eliyf, Lm, Miym. 2-) Tenziyll Kitabi la raybe fiyhi min Rabbil alemiyn; Kendisinde ek-phe olmayan O Kitab n tenziyli, Rabb l Alemiyn dendir . 3-) Em yekulunefterah* bel huvel hakku min Rabbike litnzira kavmen ma etahm min neziyrin

191
min kablike leallehm yehtedun; Yoksa Onu uydurdu mu diyorlar... Hayr O, Senin Rabbinden ( olan ) Hakkdr, senden nce kendilerine bir neziyr ( uyarc ) gelmemi bir kavmi uyarasn diye... Umulur ki doru yolu ( yokluk yolunu; Allah ile Allah da seyri ) bulurlar . 4-) Allahulleziy halekas Semavati vel Arda ve ma beynehma fiy sitteti eyyamin smmesteva alel Ar* ma lekm min duniH min veliyyin ve la efiy'* efela tetezekkerun; O Allah tr ki, Semavat , Arz ve ikisi arasnda olanlar alt gn iinde halketti, sonra Ar a istiva etti ( Allah n istiva ettii Ar? )... Sizin O ndan baka ne bir Veliy niz ve ne de bir efiyi ( efaat edici )niz vardr... Hala tezekkr etmiyor musunuz? . 5-) Ydebbirul emre mines Semai ilel Ard smme ya'ruc ileyH fiy yevmin kne mikdaruhu elfe senetin mimma teuddun; (O,) emri ( ii) Sema dan Arz a tedbir eder... Sonra ( o emr ) mikdar, sizin saydnzdan ( sizin saymanza gre ) bin sene olan bir gn iinde O na uruc eder . 6-) Zlike Alimul aybi veehadetil Aziyzur Rahym; te ( Allah ) gayb da ahadet i de bilen dir; Aziyz dir, Rahym dir . 7-) Elleziy ahsene klle ey'in halekahu ve bedee halkal nsani min tyn; O ki, yaratt hereyi gzel yapmtr... nsan n halkna tyn ( balk; su+mineral terkibin )den balamtr . 8-) Smme ceale neslehu min slaletin min main mehiyn; Sonra onun neslini mehiyn ( bast, bayai, kt akll ) bir su dan ( hasl olan ) bir slale ( hlasa, szme, z; dl, genetik )den meydana getirdi . 9-) Smme sevvahu ve nefeha fiyhi min ruhH ve ceale lekmssem'a vel ebsare vel ef idete,

192
kaliylen ma tekrun; Sonra onu tesviye etti ( dzenledi, dengeledi ) ve onda kendi ruhundan nefhetti... Sizin iin sem (iitme melekesi, ilevi ), ebsar ( gzler ) ve fuadlar ( gnller ) oluturdu... Ne az krediyorsunuz! . 10-) Ve kalu eiza dalelna fiyl Ard einna lefiy halkn cediyd* bel hm Bi Lkai Rabbihim kafirun; Dediler ki: Arzda kaybolduumuz vakit mi, biz mi halk- cediyd de ( yeni bir yaratlta ) olacaz? ... Hayr, onlar ( B srrnca ) Rablerinin Lkas na ( kavumaya; Rablerinin varlklarnda aa kn yaamaya ) kafirlerdir . 11-) Kul yeteveffakm melekl mevtilleziy vkkile Bikm smme ila Rabbikm turceun; De ki: Size ( B srrnca ) mvekkel ( vekiyl klnm ) Melek l Mevt ( lm melei ) sizi vefat ettirir... Sonra Rabbinize rcu ettirilirsiniz . 12-) Velev tera izil mcrimune nakisu ruusihim nde Rabbihim* Rabbena ebsarna ve semi'na ferc'na na'mel salihan inna muknun; Mcrimler ( crm-cirim sahipleri ), Rablerinin indinde balarn emiler: Rabbimiz!... bsar ettik ( grdk, doruyu bulduk ) ve iittik... Rcu ettir bizi, salih amel yapalm... Dorusu biz ikan ettik ( der ) iken ( onlar ) bir grsen . 13-) Velev i'na leateyna klle nefsin hdaha ve lkin hakkal kavl minniy leemleenne cehenneme minel cinneti venNasi ecmayn; Eer dileseydik, her nefs e kendi hidayetini elbette verirdik... Fakat Ben den: Cehennem i toptan cinnlerden ve insanlardan elbette dolduracam kavli ( ilahi sz ) hakk olmutur ( gereklemitir ). 14-) Fezuku Bi ma nesiytm Lkae yevmikm haz* inna nesiynakm ve zuku azbel huldi Bi ma kntm ta'melun;

193
Bu gnnzn lka sn ( kavumay; bu tecelliyi ) unuttuunuzdan dolay tadn ( B gereince )... Dorusu biz de sizi unuttuk... yaptklarnzdan tr ( B gereince ) ebedilik ( sonsuz ) azabn tadn . 15-) nnema yu'minu Bi ayatiNElleziyne iza zkkiru Biha harru scceden ve sebbehu Bi Hamdi Rabbihim ve hm la yestekbirun; (15. Ayet secde ayetidir.) Bizim ayetlerimize ( B manasnca ) yalnz u kimseler iman ederler ki, onlarla ( o ayetler ile/B srrnca o ayetler olarak kendilerine ) hatrlatma yapldnda, ( bu zelliklere mazhar olup ) secde ederek ( fani olup ) dtler ve hi kibirlenmeyerek ( benliksiz, B srryla ) Rablerinin Hamdi ile tesbih ettiler ( Rabbani zellikleri izhar ettiler ). 16-) Tetecafa cnubhm anilmedaci yed'une Rabbehm havfen ve tamea* ve mimma razaknahm ynfikun; Yanlar medca larndan ( uyku uyumak zere yatlacak yerlerden, yataklarndan ) uzaklar... Korkarak ve tama ederek ( umarak ) Rablerine dua ederler/arrlar... Kendilerini rzklandrdmz eylerden infak ederler . 17-) Fela ta'lem nefsn ma uhfiye lehm min kurreti a'yn* cezaen Bi ma knu ya'melun; Hibir nefs, yaptklarna ( B srrnca ) bir ceza ( karlk ) olarak, gz aydnl ( srur ) dan onlar iin gizlenmi olan bilemez . 18-) Efemen kne mu'minen kemen kne fasika* la yestevun; Mmin olan, fask olan gibi midir?... Eit olmazlar! . 19-) Emmelleziyne amenu ve amilussalihati felehm cennatl me'va* nzlen Bi ma knu ya'melun; man edip salih amel yapanlara gelince, onlar iin yaptklar almalara mukabil ( B

194
srrnca ) bir nzl ( ini, ikram ) olarak Me va ( barnak ) Cennetleri vardr . 20-) Ve emmelleziyne feseku feme'vahmnnar* kllema erad en yahrucu minha uydu fiyha ve kyle lehm zuku azben narilleziy kntm Bihi tkezzibun; Fask olanlara gelince, onlarn me vas ( barna ) Nar dr... Oradan her kmak irade ettiklerinde, oraya iade olunurlar ve kendilerine: ( B gereince ) yalanladnz o Nar n azabn tadn denilir . 21-) Ve lenziykannehm minel azbil edna dunel azbil ekberi leallehm yerciun; Belki rcu ederler diye onlara, en byk azab tan nce edna ( en yakn, en aa ) azab dan ( deccalin cehennemi? ) mutlaka tattracaz . 22-) Ve men azlem mimmen zkkire Bi ayati Rabbihi smme a'rada anha* inna minel mcrimiyne mntekmun; Rabbinin ayetleri ile ( B srrnca ) tezkir edildikten ( tlenip, hatrlatldktan ) sonra, onlardan yz evirenden daha zalim kimdir?... Muhakkak ki biz mcrimlerden intikam alclarz . 23-) Ve lekad ateyna Musel Kitabe fela tekn fiy miryetin min Lkaihi ve cealnahu hden li beniy israiyl; Andolsun ki Musa ya Kitab verdik... O nun Lka sndan ( Onunla karlamaktan; mi rac dan) mirye ( ek-phe ) iinde olma... Onu ( Musa y) srailOullar iin bir huda ( rehber, hidayet ) kldk . 24-) Ve cealna minhm eimmeten yehdune Bi emriNA lemma saberu* ve knu Bi ayatiNA yuknun; Onlardan, sabrettiklerinde, ( Bi-) emrimizle hidayet eden imamlar kldk... Onlar ayetlerimize ( B srrnca ) ikan ediyorlard .

195
25-) nne Rabbeke HUve yefslu beynehm yevmel kyameti fiyma knu fiyhi yahtelifun; Muhakkak ki Senin Rabbin, O, hakknda ihtilaf ediyor olduklar eylerde kyamet gn, onlarn arasn fasl edecek ( aralarnda hkm verecek ) tir . 26-) Evelem yehdi lehm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemune fiy mesakinihim* inne fiy zlike leayat* efela yesmeun; Meskenlerinde yrdkleri halde kendilerinden nceki nesillerden nicelerini helak etmi olmamz onlara hidayet etmedi ( gerei gstermedi ) mi?... Muhakkak ki bunda ayetler vardr... Hala iitmiyorlar m? . 27-) Evelem yerav enna nesukul mae ilel Ardl cruzi fenuhric Bihi zer'an te'kl minh en'amuhm ve enfshm* efela yubsrun; Grmediler mi ki biz su yu orak-kupkuru Arz a sevkederiz de onunla ( B srrnca ), kendisinden onlarn hayvanlarnn ve kendi nefslerinin yedii zer (ekin ) i karyoruz?... Hala grmyorlar m? . 28-) Ve yekulune meta hazelFethu in kntm sadikyn; Derler ki: Eer doru syleyenler iseniz: u El-Feth (mutlak feth) ne zaman? . 29-) Kul yevmel feth la yenfeulleziyne keferu iymanuhm ve la hm ynzarun; De ki: O FETH Gn, kafir olanlara ( gerei reddeden kilitlenmilere ) imanlar bir fayda salamaz ve onlara baklmaz/mhlet verilmez . 30-) Fea'rd anhm ventazr innehm mntezrun; Artk onlardan yz evir ve intizar et ( gzetle, bekle )... Muhakkak ki onlar da intizar ediyorlar ( bekliyorlar ).

196
AHZ B SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Medine-i Mnevvere de, 97. srada nazl olmutur... Sre, 73 ayettir... Ahzab (hendek) savandan ve o savada slam a hasm olan hizibler den bahsetmesi dolaysyla bu isimle anlmtr... Kur anda Ey O Neb! diye Hz.Raslullah a nbvveti ynyle hitab ederek balayan sreden biridir (dierleri: Talak ve Tahriym dir) ve iinde Neb kelimesi (en-Neb diye 15 defa) en ok geen bir sredir... Ahzab Sresinde : Hz.Raslullah s.a.v.in nbvvetine nisbetle baz hkmler, O Neb nin m minlere kendi nefslerinden daha evla olduu, Hz.Raslullah n sve-i hasene = gzel numune olduu, Hz.Muhammed in (s.a.v.) Raslullah ve HatemnNeb olduu, O Neb ye Allah ve melaikesi nin salat ettii ve iman edenlerin de Ona salat ve selam etmesi gerektii, ehl-i beyt in zel durumu, nsan n yklendii emanet,... gibi bir ok nemli konu aklanyor... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ya eyyhen Nebyyttekllahe ve la tutl kafiriyne vel mnafikyn* innAllahe kne Aliymen Hakiyma; Ey ( O TEK ) Neb!.. Allah dan ittika et... Kafirlere ( gerei reddeden perdelilere ) ve mnafklara ( iki yzllere ) itaat etme!... Muhakkak ki Allah Aliym dir, Hakiym dir . 2-) Vetteb ma yuha ileyke min Rabbik* innAllahe kne Bima ta'melune Habiyra;

197
Rabbinden sana vahyolunana tabi ol... Muhakkak ki Allah, yaptklarnz ( B srrnca ) Habiyr dir . 3-) Ve tevekkel alellah* ve kefa Billahi Vekiyl; Allah a tevekkl et!... Vekiyl olarak Allah ( B srrnca ) kafidir . 4-) Ma cealellahu li raclin min kalbeyni fiy cevfih* ve ma ceale ezvacekmllaiy tuzahirune minhnne mmehatikm* ve ma ceale ed'yaekm ebnaekm* zlikm kavlkm Bi efvahikm* vAllahu yekull Hakka ve HUve yehdis sebiyl; Allah hibir recul ( erkek, adam ) iin onun cewf inde ( boluunda ) iki kalb oluturmamtr... Kendilerinden zihar ( eini anasnn srtna benzeterek kendine haram klma ) yaptnz elerinizi, analarnz klmamtr... Deiy lerinizi ( evladlk nisbet ettiklerinizi ) de oullarnz klmamtr... Bunlar ( Bi-) azlarnz ile sylediiniz sizin szlerinizdir ( gerek deildir? )... Allah Hakk syler ve O doru yola hidayet eder . 5-) d'uhm liabaihim huve aksetu indAllah* fein lem ta'lemu abaehm fehvankm fiyd diyni ve mevaliykm* ve leyse aleykm cnahun fiyma ahta'tm Bihi ve lkin ma teammedet kulubkm* ve knAllahu afuran Rahyma; Onlar babalar iin arn ( babalarna nisbet edin )... O, Allah indinde daha muksittir ( daha adaletlidir, ilahi hkmlere daha uygundur )... Eer onlarn babalarn bilmiyorsanz, bu durumda onlar sizin diyn de kardeleriniz ve mevla ( dost) larnzdr... ( B srrnca ) hata yaptnz eyde zerinize bir gnah yoktur... Fakat kalblerinizin taammud ettii hari... Allah afur dur, Rahym dir . 6-) Ennebyy evla Bil mu miniyne min enfsihim ve ezvachu mmehathm* ve ll erhami ba'duhm evla Bi ba'dn fiy Kitabillahi minel mu miniyne vel mhaciriyne ill en tefalu ila evliyaikm ma'rufa* kne zlike fiyl Kitabi mesturea; En-Neb ( HatemnNeb ), (Bi-) m minlere kendi nefslerinden daha evladr ( ncedir,

198
yakndr, sevgilidir ) ve O nun eleri onlarn analardr...Ull Erham ( ayn rahmden tremiler, akrabalar ) Allah n Kitabnda m minlerden ve muhacirlerden, birbirlerine ( B srrnca ) daha evladrlar... Dostlarnza bir ma ruf ( diynen iyilik ) ilemeniz mstesna... Bu, Kitab ta mestur dur ( satr satr yazlmtr ). 7-) Ve iz ehazna minen Nebyyiyne miysakahm ve minke ve min Nuhn ve brahiyme ve Musa ve Iysebni Meryem* ve ehazna minhm miysakan aliyza; Hani biz Nebler den miysaklarn almtk; SEN den, Nuh, brahim, Musa ve MeryemOlu sa dan da... Onlardan ( bu ayette bahsedilen Neblerden ) aliz ( kuvvetli, iddetli, sert; bozulmaz ) bir MYSAK aldk . 8-) Liyes'eles sadikyne an sdkhim* ve eadde lil kafiriyne azben eliyma; Sadklara sdklarndan sorsun diye... ( Allah ) kafirler iin ise eliym bir azab hazrlamtr . 9-) Ya eyyhelleziyne amenzkru n'metallahi aleykm iz caetkm cnudn feerselna aleyhim riyhan ve cnuden lem teravha* ve knAllahu Bima ta'melune Basyra; Ey iman edenler!.. zerinizdeki Allah ni meti ni hatrlayn... Hani ( Hendek savanda ) size ordular geldi de onlarn zerine bir rzgar ve grmediiniz ordular ( melekler ) irsal ettik... Allah yaptklarnz ( B srrnca ) Basyr dir . 10-) z caukm min fevkkm ve min esfele minkm ve iz zaatil ebsaru ve beleatil kulubl hanacire ve tezunnune Billahizzununa; Hani size hem fevkinizden ( st tarafnzdan ) ve hem de esfelinizden ( aa tarafnzdan ) geldiler... Hani gzler ( Hakk dan) kaym, kalbler de hanerelere ( grtlaklara ) varmt ( nefs hali )... (Bi-) Allah a trl zanlarda bulunuyordunuz ( cz-i kudret telakkisi; tevekkl zaaf ).

199
11-) Hnalikebtliyel mu'minune ve zlzilu zilzalen ediyda; te orada ( o uzak yerde? ) m minler imtihan edilmi ve iddetli bir ekilde sarslmlard . 12-) Ve iz yekull mnafikune velleziyne fiy kulubihim meredun ma veadenAllahu ve RasluHU ill urura; Ve hani mnafklar ve kalblerinde maraz ( irk, kfr ) bulunanlar: Allah ve O nun Rasl bize bir urur ( aldan ) dan baka bir ey va detrmemitir diyorlard . 13-) Ve iz kalet taifetn minhm ya ehle yesribe la mkame lekm ferciu* ve yeste'zin feriykun minhmn Nebyye yekulune inne buyutena avretn ve ma hiye Bi avretin, in yriydune ill firara; Ve hani onlardan bir taife dedi ki: Ey Ehl-i Yesrib ( Yesrib, Medine-i Mnevvere nin eski addr... Hz.Raslullah o ismi deitirmitir ) !... Sizin iin ( burada ) mukam ( makam, kalnacak yer ) yoktur; rcu edin ( geri dnn )!... Onlardan bir frka ise: Muhakkak ki evlerimiz avret ( muhafazasz, ak )tir diyerek O Neb den izin istiyordu... Halbuki onlar ( evleri ) ( Bi-) avret deildir... Onlar firardan ( kamaktan ) baka bir ey irade etmiyorlard . 14-) Velev dhlet aleyhim min aktariha smme sill fitnete leatevha ve ma telebbesu Biha ill yesiyra; Eer onun aktarndan ( Medine-i Mnevvere nin etrafndan ) zerlerine girilmi olsayd, sonra da ( onlardan ) fitne ( yapmalar ) istenseydi, onu mutlaka getirirlerdi ( yaparlard )... Ona ( onu yapmakta ) fazla gecikmezlerdi/ ( Bi-) onunla ancak az kalrlard . 15-) Ve lekad knu ahedullahe min kabl la yvellunel edbar* ve kne ahdullahi mes'ula; Andolsun ki arkalarna dnp kamayacaklarna dair daha nce Allah a ahdetmilerdi... Allah a verilen sz ( ahd) sorulur ( talep eden bedelini der; ya taleb ettiinin gerei ftratna rcu edip muradna erer, ya da iradi vazgei zor geldii iin ahdinden

200
dnmesinin getirecei ilave azablara katlanr ). 16-) Kul len yenfeakml firaru in ferartm minel mevti evil katli ve izen la tmetteune ill kaliyla; De ki: Eer lmden yahut ldrlmekten kayorsanz, frar ( ka ) nz size asla fayda vermez... O takdirde ( eer Allah yolunda lmeye birimsel yaamay tercih ederseniz, u hayali-fani dnyanzda ) ancak az faydalanrsnz! . 17-) Kul men zelleziy ya'smkm minAllahi in erade Bikm suen ev erade Bikm rahmeten, ve la yecidune lehm min dunillahi Veliyyen ve la Nasyra; De ki: Eer size ( B srrnca sizin vcudunuz olarak ) bir ktlk irade ederse yahut size ( B srrnca ) bir rahmet irade ederse, sizi Allah dan kim korur ( buna mani olabilir ) ?... Allah dan gayr ne bir Veliy ve ne de bir Nasyr ( yardmc ) bulamazlar . 18-) Kad ya'lemullahul muavvikyne minkm velkailiyne lihvanihim helmme ileyna* ve la ye'tunel be'se ill kaliyla; Sizden muavvikyn i (Raslullah dan, Allah yolunda mcahede den oka engelleyenleri; kendileri ile birlikde bakalarn da geri brakanlar ) ve kardelerine: ( Raslullah brakn ) bize gelin! diyenleri Allah gerekten bilir... Zaten onlar be se ( sava a, mcahadeye ) pek az gelirler . 19-) Ehhaten aleykm* feiza caelhavf raeytehm yenzurune ileyke teduru a'ynhm kelleziy yua aleyhi minel mevt* feiza zehebelhavf selekukm Bi elsinetin hdadin ehhaten alel hayr* laike lem yu'minu feahbetAllahu a'malehm* ve kne zlike alellahi yesiyra; Size cimriler olarak ( Allah dan engelleyenden daha cimri kimdir? ) !... Havf ( sava-lm korkusu; nefsani korku ) geldiinde, zerine lmden baygnlk km kimse gibi, gzlerinin devr ederek ( dnerek ) sana bakyor olduklar halde onlar grrsn... Havf gittiinde ise hayr ( mal ) a dknler olarak sizi keskin ( Bi-) dilleri ile incitirler... te

201
bunlar iman etmemilerdir... Bu yzden de Allah onlarn amellerini boa karmtr... Bu, Allah zerine pek kolaydr . 20-) Yahsebunel ahzabe lem yezhebu* ve in ye'til ahzab yeveddu lev ennehm badune fiyl a'rabi yes'elune an enbaikm* ve lev knu fiykm ma katelu ill kaliyla; Ahzab n ( savamak iin gelen hiziblerin ) gitmediini sanyorlar... Eer Ahzab ( yeniden ) gelse, bunlar arzu ederler ki, kendileri bedeviler iinde badiy ler ( badiyede-krda oturanlar ) olsunlar da ( sizden uzakta ) sizin haberlerinizden sorsunlar... Eer iinizde olsalard, ancak pek az savarlard . 21-) Lekad kne lekm fiy Raslillahi svetn hasenetn limen kne yercullahe vel yevmel ahre ve zekerAllahe kesiyra; Andolsun ki, Raslullah da sizin ( slam a iman edenler; seyr-i slk kabullenenler ) iin, Allah ve Ahir Gn (hakikatlerine vuslat ve son gn ) umanlar ve Allah ok zikreden iin sve-i hasene ( gzel bir rnek; ayni bir model ) vardr ( bir bakma hedefiniz O dur). 22-) Ve lemma rael mu'minunel ahzabe kalu haz ma veadenAllahu ve RasluHU ve sadakAllahu ve RasluHU ve ma zadehm ill iymanen ve tesliyma; Mminler ise Ahzab (hizibleri? ) grdklerinde: Bu, Allah n ve O nun Rasl nn bize va dettiidir... Allah da O nun Rasl de doru sylemitir dediler... Ve ( bu) onlarn ancak iman ve teslimiyetlerini artrd . 23-) Minel mu miniyne ricaln sadeku ma ahedullahe aleyh* feminhm men kada nahbehu ve minhm men yentezr* ve ma beddelu tebdiyla; Mminlerden yle rical vardr ki, Allah a verdikleri szde durdular ( ahdlerini doruladlar )... Onlardan kimi nezrini yerine getirdi ( Allah yolunda ld ) ve onlardan kimi de ( yerine getirmeyi ) beklemektedir... Onlar tebdiyl etmemilerdir ( ahdlerini deitirmemilerdir; bilakis kuvveden fiile karmlardr ).

202
24-) LiyecziyAllahus sadikyne Bi sdkhim ve yuazzibel mnafikyne in ae ev yetube aleyhim* innAllahe kne afuran Rahyma; nk Allah, sadklar ( Allah a olan szlerinde, imanlarnda sebat edenleri ) (Bi-) sdklar ile cezalandracak ve mnafklar dilerse azablandracak yahut onlarn tevbelerini ( ze dnlerini ) gerekletirecek... Muhakkak ki Allah afur dur, Rahym dir . 25-) Ve reddAllahulleziyne keferu Bi ayzhim lem yenalu hayra* ve kefAllahul mu'miniynel ktal* ve knAllahu Kaviyyen Aziyza; Allah, kafir olanlar ( gerei reddedenleri ) bir hayra nail olmakszn kendi ayzlar ( fkeleri-hmlar ) ile ( B gereince ) reddetti ( geri evirdi )... Ve Allah, savata m minlere kafi geldi... Allah Kaviyy dir, Aziyz dir . 26-) Ve enzelelleziyne zaheruhm min ehlil Kitabi min sayasyhim ve kazefe fiy kulubihimr ru'be feriykan taktlune ve te'sirune feriyka; Ehl-i Kitab tan onlara muzahir olanlar ( arka kan, yardmc olanlar ) da kalelerinden indirdi ve onlarn kalblerine ru b (korku, tela ) drd... Bir frkasn ldryordunuz, bir frkasn da esir ediyordunuz . 27-) Ve evresekm Ardahm ve diyarehm ve emvalehm ve Ardan lem tetauha* ve knAllahu al klli ey'in Kadiyra; Onlarn Arz larna, yurdlarna, mallarna ve henz ayak basmadnz bir Arz a ( ?) sizi miras kld... Allah hereye Kadiyr dir . 28-) Ya eyyhen Nebyy kul li ezvacike in kntnne tridnel hayated dnya ve ziyneteha fetealeyne mett'knne ve serrhknne serahan cemiyla; Ey O Neb ( HatemnNeb ) !... Elerine de ki: Eer dnya hayatn ve onun ziynetini diliyorsanz, gelin sizi metalandraym ( nimetlendireyim, bata bulunup faydalandraym; muta-boanma bedeli vereyim ) ve sizi gzel bir salverile ( kolay, zulmetmeden )

203
salveriyim . 29-) Ve in kntnne tridnAllahe ve RasleHU veddarel ahrete feinnAllahe eadde lilmuhsinati minknne ecren azyma; Yok eer Allah , Onun Rasl n ve Ahiret yurdunu diliyorsanz, muhakkak ki Allah sizden muhsinat ( muhsin kadnlar ) iin ecr-i aziym hazrlamtr . 30-) Ya nisaen Nebyyi men ye'ti minknne Bi fahetin mbeyyinetin yudaaf lehel azb d'feyn* ve kne zlike alellahi yesiyra; Ey O Neb nin kadnlar!... Sizden kim apak bir ( Bi-) fahie ye ityan ederse ( apak bir hayaszlk yaparsa ), onun iin azab ( ceza ) iki kat katlanr... Bu, Allah zerine pek kolaydr . 31-) Ve men yaknt minknne Lillahi ve RasliH ve ta'mel salihan n'tiha ecreha merreteyni ve a'tedna leha rizkan keriyma; Sizden kim ( hakikat olan ) Allah a ve O nun Rasl ne itaat eder ( arnr ) ve salih amel yaparsa, ona da ecrini iki kere veririz... Ve onun iin keriym bir rzk hazrlamzdr . 32-) Ya nisaen Nebyyi lestnne keehadin minennisai inittekaytnne fela tahda'ne Bil kavli feyatmealleziy fiy kalbihi meradun ve kulne kavlen ma'rufa; Ey O Neb nin kadnlar!... Siz kadnlardan herhangi biri gibi deilsiniz!.. Eer takval iseniz ( Bi-) sz edal-yumuak sylemeyin... Bu yzden kalbinde hastalk olan kimse tama eder ( umutlanr )... Ma ruf ( Diynen gzel ) bir sz syleyin . 33-) Ve karne fiy buyutiknne ve la teberrecne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekmnes Salate ve atiynez Zekate ve et'nAllahe ve RasleHU, innema yrydullahu liyzhibe ankmrricse EhlelBeyti ve ytahhirekm tathiyra; Evlerinizde oturun... lk cahiliyye teberrc ( gzel yerlerini ve zinetlerini ap tehir

204
etmek, bylece gezip dolamak ) gibi tehir ederek yrmeyin... Namaz ikame edin, zekat verin, Allah a ve O nun Rasl ne itaat edin!... ( Ey) Ehl-i Beyt, Allah sizden yalnzca ricsi ( kiri, maddi eylere ballnz, bedensel eyler ile kaytlanmanz ) gidermek ve sizi tertemiz-pampak yapmak diler! . 34-) Vezkrne ma ytla fiy buyutiknne min ayatillahi vel hkmeti, innAllahe kne Latyfen Habiyra; Evlerinizde Allah n ayetlerinden ve Hikmet ten tilavet edilenleri zikredin ( ann)... Muhakkak ki Allah Latiyf dir, Habiyr dir . 35-) nnel mslimiyne vel mslimati vel mu miniyne vel mu'minati vel kanitiyne vel kanitati ves sadikyne ves sadikati ves sabiriyne ves sabirati vel haiyne vel haiati vel mtesaddikyne vel mtesaddikati ves saimiyne ves saimati vel hafizyne frucehm vel hafizati vez zakirinAllahe kesiyren vez zakirati eaddAllahu lehm mafireten ve ecren azyma; Muhakkak ki mslim erkekler ve mslim kadnlar, m min erkekler ve m min kadnlar, itaat ( a devam ) eden erkekler ve itaat eden kadnlar, sadk ( szn yerine getiren ) erkekler ve sadk kadnlar, sabreden erkekler ve sabreden kadnlar, huu eden ( kalbinin katl gitmi, ilahi tecellileri kabule yumuam ) erkekler ve huu eden kadnlar, tasaddukda bulunan ( sadaka-zekat veren ) erkekler ve tasaddukda bulunan kadnlar, oru tutan ( Hakk n gayrndan imsak eden, vaki olanlar rza ile karlayan ) erkekler ve oru tutan kadnlar, ferclerini ( ehvet vastalarn ) muhafaza eden erkekler ve muhafaza eden kadnlar, Allah ok zikreden erkekler ve zikreden kadnlar var ya, ite Allah onlar iin bir Mafiret ( birimselliini ifna ) ve Azym bir Ecir ( ilahi sfatlarla tahakkuk ) hazrlamtr . 36-) Ve ma kne li mu minin ve la mu'minetin iza kadAllahu ve RasluHU emren en yekne lehml hyeret min emrihim* ve men ya'sllahe ve RasleHU fekad dalle dalalen mbiyna; Allah ve O nun Rasl bir ii hkmettiklerinde, m min bir erkek ve m min bir

205
kadnn, o ilerinde kendileri iin tercih-seim hakk yoktur... Kim Allah a ve O nun Rasl ne isyan ederse, gerekten apak bir dalaletle sapmtr ( yaknlktan tard edilmitir ). 37-) Ve iz tekul lilleziy en'amAllahu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekllahe ve tuhfi fiy nefsike mAllahu mbdiyhi ve tahen Nas* vAllahu ehakku en tahaHU, felemma kada Zeydn minha vetaren zevvecnakeha likey la yekne alel mu miniyne harecn fiy ezvaci ed'yaihim iza kadav minhnne vetara* ve kne emrullahi mef'ula; Hani sen Allah n zerine in am da bulunduu ve senin de kendisine in am da bulunduun kimseye ( Hz.Raslullah n evladl Zeyd b. Harise ): Eini kendinde imsak et ( yannda-nikahnda tut ) ve Allah dan ittika et diyordun ve ( fakat ) Allah n aa karaca eyi nefsinde gizliyordun ve insanlardan hayet ediyordun... ( Oysaki ) Allah, kendisinden hayet etmene daha hakkdr... Zeyd ondan ( o kadndan ) vetarn ( emel-arzusunu ) bitirince ( iliiini kesince ), onu sana e yaptk/seninle evlendirdik ki, evladlklarnn elerinde, ( evladlklar ) onlarla ilikiyi bitirdiklerinde, m minler zerine ( onlarla evlenmek hususunda ) bir cnah ( gnah, zorluk ) olmasn... Allah n emri yerine getirilmitir . 38-) Ma kne alenNebyyi min harecin fiyma feradAllahu leh* snnetallahi fiylleziyne halev min kabl* ve kne emrullahi kaderen makdura; Allah n kendisine farz kld eylerde O Neb ye ( HatemnNeb ye ) zorluk/gnah yoktur... Bu, nceden gemi ( Neb) ler iinde de Snnetullah dr... Allah n emri planlanm ( yerine gelmesi kesin ) bir kaderdir . 39-) elleziyne ybelliune risalatillahi ve yahevneHU ve la yahevne ehaden illAllah* ve kefa Billahi Hasiyba; Onlar ( o Nebler ) ki, Allah n risaletlerini ( ilahi hkmleri ) tebli ederler, O ndan hayet ederler ve Allah dan baka hibir kimseden hayet etmezler... Hasiyb olarak Allah

206
kafidir! . 40-) Ma kne Muhammedn eba ehadin min ricalikm ve lkin Raslellahi ve Hatemen Nebyyiyn* ve knAllahu Bi klli ey'in Aliyma; Muhammed, sizin ricalinizden ( erkeklerinizden ) birinin babas deildir!... Fakat Raslullah ve HatemnNebyiyn dir... Allah, hereyi ( B srrnca ) Aliym dir . 41-) Ya eyyhelleziyne amenzkrullahe zikran kesiyra; Ey iman edenler!.. Allah ok zikredin! . 42-) Ve sebbihuHU bkraten ve asyla; Sabah-akam ( devaml ) Onu tesbih edin ( vcudunuz yok? ) !. 43-) HUvelleziy yusalliy aleykm ve melaiketHU li yuhricekm minez zulmati ilenNur* ve kne Bil mu miniyne Rahyma; Odur ki, sizi ( tabiat, nefs ) zulumatlardan Nur a karmak iin size salat ( rahmet; tecelli ) eder, ve O nun melekleri de ( salat ederler )... Mminlere ( B srryla, m minler olarak-m minlerden ) Rahym dir . 44-) Tahyyethm yevme yelkavneHU Selm* ve eadde lehm ecran keriyma; Ona kavuacaklar ( lm, zati tecelli ) gn, onlara tahiyye si ( hayat-esenlik dilei ) Selam dr... Onlar iin keriym ( erefli, bitmez ) bir ecir hazrlamtr . 45-) Ya eyyhenNebyy inna erselnake ahiden ve mbeiren ve neziyra; Ey O Neb!... Muhakkak ki biz seni bir ahid, bir mbeir ( mjdeci ) ve bir neziyr ( uyarc ) olarak irsal ettik . 46-) Ve dayen ilellahi Bi izniH ve siracen mniyra;

207
Allah a, Bi-iznihi ( Onun izniyle ) aran ve srac- muniyr ( nur saan bir kandil ) olarak ( irsal ettik ). 47-) Ve beiril mu miniyne Bi enne lehm minAllahi fadlen kebiyra; Mminlere, muhakkak ki onlar iin Allah dan byk bir fazl ( lutuf-ihsan ) olduunu ( B srrnca ) mjdele. 48-) Ve la tutl kafiriyne vel mnafikyne ve da' ezhm ve tevekkel alellah* ve kefa Billahi Vekiyla; Kafirlere de mnafklara da itaat etme!... Onlarn ezalarna ( eziyyetlerine ) aldrma!.. Allah a tevekkl et!... Vekiyl ( hereyi dilediince yapan ) olarak Allah ( B srrnca ) kafidir . 49-) Ya eyyhelleziyne amenu iza nekahtml mu'minati smme tallaktmuhnne min kabli en temessuhnne fema lekm aleyhinne min ddetin ta'tedduneha* femettiuhnne ve serrihuhnne serahan cemiyla; Ey iman edenler!... M min kadnlar nikahlayp sonra kendilerine dokunmadan nce onlar boarsanz, sizin iin onlar aleryhine, sizin sayacanz ( belirleyeceiniz ) bir iddet ( yeniden evlenmelerine mani bir sre ) hakknz yoktur... Derhal mut alarn verin ( onlar faydalandrn, mehirleri belirlenmedii durumda dahi yararlanacaklar bir mal-para verin ) ve kendilerinigzel bir salverile ( kolay, zulmetmeden ) salverin . 50-) Ya eyyhen Nebyy inna ahlelna leke ezvacekellatiy ateyte curehnne ve ma meleket yemiynke mimma efaAllahu aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve benati halatikellatiy hacerne meake, vemraten mu'mineten in vehebet nefseha linNebyyi in eraden Nebyy en yestenkihaha* halisaten leke min dunil mu miniyn* kad alimna ma feradna aleyhim fiy ezvacihim ve ma meleket eymanhm likeyla yekne aleyke harec* ve knAllahu afuran Rahyma; Ey O Neb!... Muhakkak ki biz sana ecirlerini ( mehirlerini ) verdiin elerini, Allah n

208
sana ganimet olarak verdiklerinden sa elinin malik olduu ( cariyeleri ) nu ve seninle beraber hicret eden: amcann kzlarn, halalarnn kzlarn, daynn kzlarn ve teyzelerinin kzlarn; ve bir de eer nefsini ( kendini ) O Neb e hibe etmi, O Neb de onu nikahlamay ( onunla evlenmeyi ) dilemi ise m min bir kadn, dier m minler den baka sana halis olmak zere ( srf sana ) helal kldk... Onlara ( mminlere ) eleri ve sa ellerinin malik olduklar ( cariyeleri ) hakknda neyi farz ettiimizi mutlaka biliyoruz... Senin zerine bir cnah ( gnah, zorluk ) olmasn diye ( bu hkmleri akladk )... Allah afur dur, Rahym dir . 51-) Trciy men tea minhnne ve t'viy ileyke men tea'* ve menibteayte mimmen azelte fela cnaha aleyk* zlike edna en tekarre a'ynhnne ve la yahzenne ve yerdayne Bima ateytehnne kllhnn* vAllahu ya'lemu ma fiy kulubikm* ve knAllahu Aliymen Haliyma; Onlardan dilediini ( n srasn ) geriye brakrsn, dilediini de yanna alrsn... Uzlet ettiin ( uzaklatn-srasn geri braktn hanmlardan ) kimi ( tekrar yanna almak ) istersen, sana bir cnah ( gnah, zorluk ) yoktur...Bu, onlarn gzlerinin aydn olmasna, mahzun olmamalarna ve kendilerine verdiin ile ( B srrnca ) hepsinin raz olmalarna en uygundur... Allah kalblerinizde olan bilir... Allah Aliym dir, Haliym dir . 52-) La yehll leken nisa min ba'd ve la en tebeddele Bihinne min ezvacin velev a'cebeke husnhnne ill ma meleket yemiynk* ve knAllahu al klli ey'in Rakyba; Bundan sonra ( baka ) kadnlar sana helal olmaz... Gzellikleri houna gitse bile ( B srrnca ) bunlar ( baka ) elerle deitirmek ( de sana helal olmaz )... Sa elinin malik olduu ( cariyeler ) hari... Allah herey zerine Rakyb dir . 53-) Ya eyyhelleziyne amenu la tedhulu buyuten Nebyyi ill en y'zene lekm ila taamin ayre nazriyne inah, ve lkin iza duytm fedhulu feiza tamtm fenteiru ve la mste'nisiyne li hadiys* inne zlikm kne y'zin Nebyye feyestahyiy minkm vAllahu la yestahyiy minel Hakk* ve iza seeltmuhnne metaan fes'eluhnne min verai hcab* zlikm atheru likulubikm ve

209
kulubihinn* ve ma kne lekm en t'z RasllAllahi ve la en tenkihu ezvacehu min ba'dihi ebeda* inne zlikm kne ndAllahi azyma; Ey iman edenler!... O Neb nin evlerine, sizin iin bir yemee izin verilmeniz mstesna, girmeyin... ( Bu da ) onun ( yemein pime ) vaktini beklemeksizin-gzlemeksizin ( olsun )... Fakat da vet olunduunuzda girin... Yemek yediinizde ( de hemen ) daln... Sze mste nis olmakszn ( ev halk veya birbirinizle lakrdya dalmak iin olmakszn )... Muhakkak ki bu, O Neb e eziyet veriyor, fakat O sizden haya ediyor... Allah, Hakk dan haya etmez ( Hakk aa vurmaktan ekinmez )... Onlardan ( O Neb nin elerinden ) bir meta (alet, ihtiya ) istediiniz vakit, onlardan hicab arkasndan isteyin... te bu, sizin kalbleriniz iin de onlarn kalbleri iin de daha temizdir... Sizin Raslullah a eziyet vermeniz de, O ndan sonra O nun elerini nikahlamanz da ebediyyen olacak bir ey deildir... Muhakkak ki bu, Allah indinde Azym ( bir i ) dir ( kebair gnah ). 54-) n tbdu ey'en ev tuhfuh feinnAllahe kne Bi klli ey'in Aliyma; Bir eyi aa vurur yahut onu gizlerseniz, muhakkak ki Allah Bi-klli ey in Aliym dir . 55-) La cnaha aleyhinne fiy abaihinne ve la ebnaihinne ve la hvanihinne ve la ebnai hvanihinne ve la ebnai ehavatihinne ve la nisaihinne ve la ma meleket eymanhnn* vettekynAllah* innAllahe kne al klli ey'in ehiyda; Onlar ( Nebnin eleri ) zerine, babalar, oullar, erkek kardeleri, erkek kardelerinin oullar, kz kardelerinin oullar, kendi kadnlar ( imanda hemcinsleri ) ve sa ellerinin malik olduklar ( kleleri ) hakknda ( onlara hicabsz grnme hususunda ) bir cnah ( gnah, zorluk ) yoktur... Allah dan ittika edin ( Ey O Neb nin kadnlar! )... Muhakkak ki Allah herey zerine ehiyd ( ahid ) dir . 56-) nnAllahe ve MelaiketeHU yusallune alen Nebyy* ya eyyhelleziyne amenu sallu aleyhi ve sellimu tesliyma;

210
Muhakkak ki Allah ve O nun melekleri, O Neb ye salat eder... Ey iman edenler, siz de Ona salat edin ve teslimiyet ile selam verin ( namaznz salevattr? ). 57-) nnelleziyne y'zunAllahe ve RasleHU leanehmullahu fiyd dnya vel ahireti ve eadde lehm azben mhiyna; Allah a ve O nun Rasl ne eziyet edenlere ( arnp tanmayanlara, uzak kalanlara ) gelince, Allah onlara dnyada ve ahirette la net etmi ve onlar iin hor-hakir edici bir azab hazrlamtr . 58-) Velleziyne y'zunel mu miniyne vel mu'minati Bi ayri mektesebu fekadhtemelu bhtanen ve ismen mbiyna; Mmin erkeklere ve m min kadnlara ( Bi-) yapmadklar eyler ile eziyet edenlere gelince, onlar gereekten bir bhtan ( iftira) ve ( ilerinde gizleseler de ) apak bir gnah yklenmilerdir . 59-) Ya eyyhen Nebyy kul liezvacike ve benatike ve nisail mu miniyne ydniyne aleyhinne min celabiybihinn* zlike edna en yu'refne fela y'zeyn* ve knAllahu afuran Rahyma; Ey O Neb!... Elerine, kzlarna ve m minlerin kadnlarna de ki: Cilbab ( stlk, d elbise, ferace ) larn zerlerine alsnlar/salsnlar... Bu, onlarn tannmalarna, bu yzden eziyet grmemelerine en uygundur... Allah afur dur, Rahym dir . 60-) Lein lem yentehil mnafikune velleziyne fiy kulubihim meradun vel murcifune fiyl Mediyneti lenuriyenneke Bihim smme la ycaviruneke fiyha ill kaliyla; Andolsun ki mnafklar, kalblerinde hastalk olanlar ve Medine ( i Mnevvere ) deki murcifun ( kara haberciler; kt-yalan haberler yayanlar; fitne arayanlar; dedikodu yayanlar ) eer vazgemezler ise, kesinlikle seni ( B srrnca ) onlara ( zerlerine ) salarz... Sonra orada sana az ( bir sre ) komu kalrlar .

211
61-) Mel'uniyne, eyne ma skfu hzu ve kuttilu taktiyla; Lanete uramlar olarak... Nerede bulunup ele geirilirlerse, tutulurlar ve ldrlr de ldrlrler . 62-) SnnetAllahi filleziyne halev min kabl* ve len tecide lisnnetillahi tebdiyla; Bu, nceden gemiler iinde de Snnetullah dr... Snnetullah iin tebdil ( bedel ) asla bulamazsn ( alternatifi, gayr olmaktan mnezzehtir ). 63-) Yes'elken nas anis saati, kul innema lmuha indAllah* ve ma ydriyke lealles saate tekn kariyba; nsanlar sana O Saat tan ( kyamet? ) sorarlar... De ki: Onun ilmi ancak Allah indindedir ... Sana ( dirayeten ) bildiren nedir, belki O Saat yakn ( kariyb ) olur . 64-) nnAllahe leanel kafiriyne ve eadde lehm seyra; Muhakkak ki Allah, kafirlere la net ( tard) etmi ve onlara Sayr ( alevli ate )i hazrlamtr . 65-) Halidiyne fiyha ebeda* la yecidune Veliyyen ve la Nesyra; Orada ebediyyen kalclardr... ( Orada ) bir Veliy ve bir Nasyr ( yardmc ) da bulamazlar . 66-) Yevme tkallebu vucuhhm fiyn nari yekulune ya leytena eta'nAllahe ve eta'ner Rasla; Vechlerinin o Nar da kalbolunaca ( evirilip evirilecei, deitirilecei ) o gn: Vay bize!... Keke Allah a itaat etseydik, keke erRasl e ( O Rasle, Raslullah a) itaat etseydik derler . 67-) Ve kalu Rabbena inna eta'na sadetena ve kberaena feedallunes sebiyla; Ve dediler ki: Rabbimiz!... Muhakkak ki biz sadatlarmza ( seyyidlerimize, efendilerimize ) ve kberamza ( byklerimize ) itaat ettik de bizi ( Hakk ) yoldan saptrdlar .

212
68-) Rabbena atihim d'feyni minel azbi vel'anhm la'nen kebiyra; Rabbimiz, onlara azab tan iki kat ver ve onlara byk bir la netle la net et . 69-) Ya eyyhelleziyne amenu la teknu kelleziyne azev Musa feberraehullahu mimma kalu* ve kne ndAllahi veciyha; Ey man edenler!... Musa ya eziyet verenler ( zahirle perdelenip vahdet ten gafil olanlar ) gibi olmayn... Allah, O nu ( onlarn ) dediklerinden temize kard... Ve ( O,) Allah indinde veciyh ( yz sahibi; vechini teslim etmi ) idi . 70-) Ya eyyhelleziyne amenttekullahe ve kulu kavlen sediyda; Ey iman edenler!... Allah dan ittika edin ve sediyd ( hakk, doru, salam ) sz syleyin . 71-) Yuslh lekm a'malekm ve yafir lekm znubekm* ve men yutllahe ve RasleHU fekad faze fevzen azyma; (Ki Allah da ) sizin iin amellerinizi slah etsin ( sizi arndrsn ) ve gnahlarnz mafiret klsn ( rtsn )... Kim Allah a ve O nun Rasl ne itaat ederse, gerekten Azym bir fevz ( byk bir kurtulu ) ile fevz-u necat bulmutur . 72-) nna aradnel emanete ales Semavati vel Ard vel cibali feebeyne en yahmilneha ve efakne minha ve hamelehel nsan* innehu kne zalumen cehula; Muhakkak ki biz O Emanet i (lahi Hviyet ), Semavat a, Arz a ve dalara arzettik de Onu yklenmekten imtina ettiler ( istidatlar yetmedi ) ve Ondan ifak ettiler ( korktular, sakndlar )... Onu nsan ( ?) yklendi... Muhakkak ki O ( nsan ) ok zalim ve ok cahildir . 73-) Li yuazzibAllahul mnafikne vel mnafikati vel mrikiyne vel mrikati ve yetubAllahu alel muminiyne vel mu'minat* ve knAllahu afuran Rahyma; Allah, mnafk erkeklerle mnafk kadnlar ve mrik erkeklerle mrik kadnlar azablandrsn; ve Allah, m min erkeklerle m min kadnlarn tevbelerini ( rcu larn )

213
gerekletirsin diye ( nsan O Emaneti yklendi )... Allah afur dur, Rahym dir .

SEBE' S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Sebe Sresi Mekke dneminde 58.srada nazl olmutur... Sre, 54 ayettir... Sebe lkesinden (?) bahseden ayetleri dolaysyla bu adla anlmtr... Sebe Sresinde : Vahdet, vuslat ve Ahiret gerei, Hz.Raslullah n tm insanlara irsal edildii, Hz.Davud ve Hz.Sleyman ayetleri, infak sistemi, krn nemi, nankrlk felaketi , blis in dorulanan zann (?),... gibi bir ok konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) ElHamdu Lillahilleziy lehu ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard ve lehl Hamdu fiyl ahireti, ve HUvel Hakiyml Habiyr; Hamd, Semavat ta ve Arz da ne varsa ( vcudlar ) kendisine ait olan Allah a mahsustur... Ahiret te de Hamd O na aittir... O, Hakiym dir, Habiyr dir . 2-) Ya'lemu ma yelic fiyl Ard ve ma yahruc minha ve ma yenzil mines Semai ve ma ya'ruc fiyha* ve HUver Rahymul afur; Arz a gireni ve ondan kan, Sema dan ineni ve onun ( Sema nn) iinde uruc edeni bilir... O, Rahym dir, afur dur .

214
3-) Ve kalelleziyne keferu la te'tiynes saat, kul bela ve Rabbiy lete'tiyennekm Alimil ayb* la ya'zb anh miskal zerretin fiys Semavati ve la fiyl Ard ve la asaru min zlike ve la ekberu ill fiy Kitabin mbiyn; Kafir olanlar ( gerei reddedenler ): O Saat ( kyamet, lm ) bize gelmeyecek dedi... De ki: Hayr, gayb bilen Rabbime yemin ederim ki ( O Saat ) elbette size gelecektir... Semavat ta ve Arz da zerre arlnca bir ey dahi O ndan gizli kalmaz... ( Hatta) ondan daha kk ve daha byk ( ne varsa o da ), illa Kitab- Mubiyn dedir ( apak kitab dadr; insan dadr; eyann vcudu...? ). 4-) Liyecziyelleziyne amenu ve amilussalihat* laike lehm mafiretn ve rizkun keriym; man edip salih amel ileyenleri cezalandrmas ( almalarnn karlnn olumas ) iindir ( bu)... te onlar iin bir mafiret ( ktlklerini, gnahlarn, nefsani hallerini rtme ) ve keriym bir rzk vardr . 5-) Velleziyne seav fiy ayatiNA muaciziyne laike lehm azb min riczin eliym; Aciz-etkisiz brakrcasna ayetlerimiz hakknda kouturanlara ( Hak olan hakikatlerini ve Sistemi adeta batl klmaya/iptal etmeye-geersiz saymaya alanlara ) gelince, ite onlar iin ricz ( pislik, vehim )den elem verici bir azab vardr . 6-) Ve yeralleziyne utl lmelleziy nzile ileyke min Rabbike HUvel Hakka, ve yehdiy ila sratl Aziyzil Hamiyd; Kendilerine ilim verilenler, senin Rabbinden sana inzal olunann Hakk n ta kendisi olduunu ve Aziyz, Hamiyd in sratna ( Hakikatna erdirme yoluna ) hidayet ettiini grrler . 7-) Ve kalelleziyne keferu hel nedllkm al raclin ynebbikm iza mzzktm klle mmezzekn, innekm lefiy halkn cediyd; Kafirler ( gerei reddeden perdeliler ) dedi ki: Dalp parampara olduunuz vakit,

215
muhakkak ki siz halk- cediyd de ( yeni bir yaratlta ) olursunuz, diye size haber veren bir adam size gsterelim mi? . 8-) Eftera alellahi keziben em Bihi cinnetn, belilleziyne la yu'minune Bil ahireti fiyl azbi ved dalalil beyd; (Acaba o adam ) Allah zerine bir yalan m uydurdu yoksa onda ( B srrnca ) bir cinnet mi sz konusu? ... Bilakis, Ahiret e ( B srryla ) iman etmeyenler azab ve uzak bir sapknlk iindedirler . 9-) Efelem yerav ila ma beyne eydiyhim ve ma halfehm mines Semai vel Ard* in nee' nahsif Bihiml Arda ev nskt aleyhim kisefen mines Sema'* inne fiy zlike leayeten liklli abdin mniyb; nlerinde ve arkalarnda, Sema dan ve Arz dan ne olduunu grmediler mi?... Eer dilesek ( Bi-) onlar Arz a batrrz yahut zerlerine Sema dan paralar drrz... Muhakkak ki bunda ( hakikatna ) ynelen her kul iin elbette bir ayet vardr . 10-) Ve lekad ateyna Davude minna fadla* ya cibal evvibiy meahu vettayr* ve elenna lehl hadiyd; Andolsun ki Davud a bizden bir fazl ( stnlk ) verdik... Ey dalar, Onunla beraber beni tesbih edin ( Hz.Musa ya aatan kelam, Hz.Davud a dalardan tesbih ) ve ( ey ) kular ( siz de)!... Onun iin demir i (elementleri? ) yumuattk . 11-) En'mel sabiatin ve kaddir fiysserdi va'melu saliha* inniy Bima ta'melune Basyr; Geni ( hereyi rten, tam koruyan? ) zrhlar yap... Dokumada takdir et ( ll, salam, mkemmel yap )... Ve salih amel ileyin... Dorusu ben yaptklarnz ( B srryla? ) Basyr im ( diye emrettik ). 12-) Ve li Sleymaner riyha udvvha ehrun ve revahuha ehr* ve eselna lehu aynel ktr* ve

216
minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi Bi izni Rabbih* ve men yezi minhm an emriNA nzkhu min azbis seyr; Sleyman a da sabah gidii bir ay, akam dn bir ay olan o rzgar ( verdik )... Ve Onun iin ktr ( katran ) gzesini ( kaynan sel gibi ) akttk... Rabbinin izniyle ( Bi-izni Rabbihi ) Cinn den kimileri de Onun nnde alrd... Onlardan kim emrimizden karsa, ona Saiyr in ( alevli bir ate ) azabndan tattrrz . 13-) Ya'melune lehu ma yeau min mehariybe ve temasiyle ve cifanin kel cevabi ve kudurin rasiyat* 'melu ale Davude kra* ve kaliylun min badYe ekr; Onun ( Sleyman ) iin, mihrablardan ( ykseke yerlerden ), heykellerden, havuzlar gibi anaklardan ( idrak iin mana kalblarndan ) ve yerlerinde sabit kazanlardan ( Sleyman ) ne dilerse yaparlar ( d)... ( Ey) Al-i Davud!... kr iin/olarak amel edin ( nimetleri yerli yerinde, gerei gibi kullann )... Kullarmdan kreden azdr . 14-) Felemma kadayna aleyhil mevte ma dellehm al mevtihi ill dabbetl Ard te'kl minseeteh* felemma harre tebeyyenetil cinn en lev knu ya'lemunel aybe ma lebis fiyl azbil mhiyn; Ona ( Sleyman a) lm hkmettiimizde ( fena ), Onun lm zerine, Onun minseeti ni (zerine yasland sopasn ) yiyen dabbet l arz ( araza canls, aa kurdu n) dan bakas onlara ( cinnlere ) delalet edip ( gerei ) gstermedi ( nk baka trl mmkn yok )... Nihayet ( Sleyman ) ykldnda, cinn ( in durumu ) tebeyyn etti ( ayan beyan oldu ) ki eer ( cinn cinsi ) gayb bilenler olsaydlar, azab- muhiyn ( alaltc azab ) iinde ( gafil ) kalmazlard . 15-) Lekad kne liSebein fiy meskenihim ayetn, cennetani an yemiynin ve imal* klu min rizk Rabbikm vekru leHU, beldetn tayyibetn ve Rabbn afur; Andolsun ki Sebe (liler) iin kendi meskenlerinde ( bedenlerinde ) bir ayet vard ( r)... Sadan ve soldan iki cennet ( iki bahe ile evrili? )... (Kendilerine ): Rabbinizin rzkndan

217
yeyin ve O na kredin!... Tayyib bir belde ve afur bir Rab ( denildi ). 16-) Fea'redu feerselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahm Bi cenneteyhim cenneteyni zevatey klin hamtn ve eslin ve ey in min sidrin kaliyl; Onlar ( kr den, Hakkani yaamdan ) yz evirdiler ( bedensel, nefsani yaadlar )... Bu yzden onlara Arm Seli ni ( byk seli ) irsal ettik ve ( bu sel ile ) onlarn iki cennetini, hamt ( ac, buruk ) yemili, ac lgnl ( meyvesi yenmeyen bir aa tr ) ve sidr ( meyvesi Nbk olan sedir aac; Hz.Raslullah n mirac nda bahsettii aa ) den az bir ey ( ?) bulunan iki cennete ( B srrnca ) tebdil ettik . 17-) Zlike cezeynahm Bima keferu* ve hel ncaziy illel kefur; Kfr ( nankrlk ) etmeleri ile onlar ( B srrnca ) ite byle cezalandrdk... Nankrlk edenlerden bakasn cezalandrr myz ki ( demek ki Allah ni metsiz insan yaratmamtr... Kimi ni meti deerlendirerek kreder, kimi de zayi ederek nankrlk eder ) ?. 18-) Ve cealna beynehm ve beynel kurelletiy barekna fiyha kuren zahireten ve kadderna fiyhes seyr* siru fiyha leyaliye ve eyyamen aminiyn; Onlar ( Sebe liler) ile, ilerinde bereketler halkettiimiz karyeler ( ehirler? ) arasnda zahir ( grnen, mahade mahalli ) karyeler oluturduk... Onlarn ( o ehirlerin ) iinde seyri takdir ettik ( lledik, dzenledik )... Oralarda geceler ( de) ve gndzler ( de) aminler olarak seyredin ( seyr-i slk edin ) (dedik ). 19-) Fekalu Rabbena bad beyne esfarina ve zalemu enfsehm fecealnahm ehadiyse ve mezzaknahm klle mmezzek* inne fiy zlike leytin liklli sabbarin ekur; Rabbimiz, seferlerimizin arasn uzaklatr dediler ve nefslerine zulmettiler... Biz de onlar ehadis ( anlatlan ibretlik olaylar ) kldk ve onlar darmadaan ettik... Muhakkak ki bunda ok sabreden ve ok kreden herkes iin elbette ayetler vardr .

218
20-) Ve lekad saddeka aleyhim ibliys zannehu fettebeuh ill feriykan minel mu miniyn; Andolsun ki blis, onlarn hakknda zannn tasdik etti ( doru kard ) da m minlerden bir frkadan bakas ona tabi oldular . 21-) Ve ma kne lehu aleyhim min sultanin ill lina'leme men yu'minu Bil ahireti mimmen huve minha fiy ekk* ve Rabbke al klli ey'in Hafiyz; Oysaki onun onlar zerine bir sultan ( sulta, hakimiyet ) yoktu ( r)... Ancak ( B srryla ) Ahirete ( kudret-bilin boyutuna ) iman edeni, ondan ekk iinde olan ( beden-dnya ehli, perdeli ) kimseden ( farkn ) bilelim diye ( byle yaptk; eytann bir kudreti szkonusu deil? )... Senin Rabbin herey zerine Hafiyz ( hereyi ayakta tutan-muhafaza eden? )dir . 22-) Kulid'ulleziyne zeamtm min dunillah* la yemlikne miskale zerretin fiys Semavati ve la fiyl Ard ve ma lehm fiyhima min irkin ve ma lehu minhm min zahiyr; De ki: Allah dan baka ( isimlendirerek var ) zannettiklerinizi arn ( hadi? ) !... ( O isimlendirdikleriniz ) ne Semavat ta ve ne de Arz da zere arlnca bir eye malik deildirler ( vcudlar szkonusu deil? )... Onlarn ( o isimlendirdiklerinizin ) bu ikisinde ( Semavat ve Arz da) bir irki ( ortakl ) yoktur ve O nun ( Tek Vcud olan Allah n) bunlardan bir destekisi/yardmcs ( ikiliyeni ) de yoktur . 23-) Ve la tenfau efaat ndeHU ill limen ezine leh* hatta iza fzzia an kulubihim kalu ma z kale Rabbkm* kall Hakk* ve HUvel Aliyyl Kebiyr; Onun indinde efaat fayda vermez... Kendisine izin verdii mstesna... Nihayet kalblerinden dehet-korku tevzi edildiinde: Rabbiniz ne dedi? dediler... Hakk dediler ( Onun hkm olan ftratnz efaat kabildir veya deildir ki bu hakkdr )... O, Aliyy dir, Kebiyr dir . 24-) Kul men yerzukukm mines Semavati vel Ard* kulillahu ve inna ev iyyakm lela hden ev fiy dalalin mbiyn;

219
De ki: Semavat tan ve Arz dan sizi rzklandran kimdir? ... De ki: Allah ( dr);(Hakikat, kaynak, Rabbimiz ayn ise ) muhakkak ki biz yahut siz bir huda ( hidayet ) zereyiz yahut apak bir dalal ( sapknlk ) iindeyiz ( iki tutum birbirinin ayn veya devam ya da ayn ynde deil? ). 25-) Kul la ts'elune amma ecramna ve la ns'el amma ta'melun; De ki: lediimiz sulardan siz sorumlu olmazsnz... Sizin yaptklarnzdan da biz sorumlu olmayz ( nemli olan hakikata gre gerek durumumuzun ne olduu? ). 26-) Kul yecmeu beynena Rabbna smme yeftehu beynena Bil Hakk* ve HUvel Fettahul Aliym; De ki: Rabbimiz aramz cem eder, sonra aramz Bil-Hakk ( Hakk olarak ) feth eder ( hidayette olan ile dalalette olan temyiz eder )... O, Fettah dr, Aliym dir . 27-) Kul eruniyelleziyne elhaktm Bihi reke kella* bel HUvAllahul Aziyzl Hakiym; De ki: Ona ( B srrnca ) ilhak ettiiniz ( kattnz? ) ortaklar gsterin bana ( ?) !... Hayr, haa!... Bilakis O, Aziyz, Hakiym ( olan ) Allah dr . 28-) Ve ma erselnake ill kffeten linNasi beiyran ve neziyran ve lkinne ekseren Nasi la ya'lemun; (Ey AllahRasl ve HateminNeb! ) Seni, kaffeten linnas ( tm insanlar iin ) beiyr ( bir mjdeci ) ve neziyr ( bir uyarc ) olarak irsal ettik... Fakat insanlarn ekseriyeti bilmezler . 29-) Ve yekulune meta hazel va'd in kntm sadikyn; Eer doru syleyenler iseniz, bu va d (tehdidiniz, kyamet, ba s, har ) ne zaman? derler . 30-) Kul lekm miyad yevmin la teste'hrune anh saaten ve la testakdimun; De ki: Sizin iin bir gnn mi ad ( va dolunann tahakkuk edecei bir gn ) vardr... Ondan

220
ne bir saat geri kalabilirsiniz ve ne de ileri geebilirsiniz . 31-) Ve kalelleziyne keferu len nu'mine Bi hazel Kur ni ve la Billeziy beyne yedeyh* ve lev tera iziz zalimune mevkufune nde Rabbihim* yerciu ba'duhm ila ba'dinil kavl* yekullleziynestud'fu lilleziy nestekberu levla entm leknna mu miniyn; Kafir olanlar ( gerei reddedenler ) dediler ki: Bu Kur an a da, bundan ncekine ( Levh-i Mahfuz a) de ( B srryla ) asla iman etmeyeceiz ... Zalimler Rablerinin indinde durdurulmular iken, bir grsen!... Bazs bazsna sz dndrr halde ( iken )... Mustad af olanlar ( zayf, gsz, aresiz braklanlar; ruhani kuvveler ), mstekbir olanlara ( byklk taslayanlara; nefsani kuvveler ): Eer siz olmasaydnz, elbette biz m minler olurduk der . 32-) Kalelleziynestekberu lilleziynestud'fu enahnu sadednakm anil hda ba'de iz caekm bel kntm mcrimiyn; Mstekbir olanlar, mustad af olanlara dedi ki: Size geldiinde, huda ( hidayet ) dan sizi biz mi alakoyduk?... Hayr, siz mcrimler ( sulular; hakikatndan gafil olmay gze alanlar ) idiniz . 33-) Ve kalelleziynestud'fu lilleziynestekberu bel mekrulleyli vennehari iz te'mrunena en nekfre Billahi ve nec'ale leHU endada* ve eserrun nedamete lemma raevl azb* ve cealnel alale fiy a'naklleziyne keferu* hel yczevne ill ma knu ya'melun; Mustad af olanlar, mstekbir olanlara dedi ki: Hayr, gece ve gndz n mekri ( ?)... Hani bize, ( Bi-) Allah kfr ( inkar ) etmemizi ve O na endad ( eler ) oluturmamz emrederdiniz ... Azab grdklerinde ise nedamet ( lerin ) i gizlediler ( ilerinde pimanlk-yanldklarn sakladlar; artk mutlu olamazlar )... Kafir olanlarn boyunlarnda alal ( halkalar, kaytlar, balar? ) oluturduk... Yaptklarndan bakas ile mi cezalandrlrlar? .

221
34-) Ve ma erselna fiy karyetin min neziyrin ill kale mtrefuha, inna Bima ursiltm Bihi kafirun; Biz hangi karye ye ( ehre, memlekete ) bir neziyr ( uyarc; akl ) irsal ettik isek, illa orann mutraflar ( kretmeyen, dnyevi imkanlarla maranlar ): Muhakkak ki biz onunla ( B srrnca ) irsal olunduunuza ( risaletinizle gnderilene ) kafirleriz . 35-) Ve kalu nahnu ekseru emvalen ve evladen ve ma nahnu Bi muazzebiyn; Ve dediler ki: Biz malca da evladca da daha okuz... Biz ( Bi-) azab edilenler deiliz . 36-) Kul inne Rabbiy yebstur rizka limen yeau ve yakdiru ve lakinne ekseren Nasi la ya lemun; De ki: Muhakkak ki Rabbim rzk, dilediine bast eder ( ap yayar, geniletir ) ve daraltr... Fakat insanlarn ekseriyeti bilmezler . 37-) Ve ma emvalkm ve la evladkm Billetiy tukarribkm ndeNA zlfa ill men amene ve amile saliha* felaike lehm cezaudd'fi Bima amilu ve hm fiyl urufati aminun; (B srrnca ) sizi yaklatrp indimizde yaknlk derecesi salayacak olan, ne mallarnz ve ne de evladlarnz deildir... Ancak iman edip salih amel ileyen mstesna... te onlar iin ( almalarnn ) karlk ( ) kat kattr... Onlar urfa lar ( cennet odalar, st katlar, yksek mertebeler ) iinde aminlerdir . 38-) Velleziyne yes'avne fiy ayatiNA muaciziyne laike fiyl azbi muhdarun; Aciz-etkisiz brakrcasna ayetlerimiz hakknda kouturanlara ( hakikatlerini, sistemi adeta batl klmaya/iptal etmeye-geersiz saymaya alanlara ) gelince, ite onlar azab ta hazr tutulacak ( hi gaib olmayacak ) olanlardr . 39-) Kul inne Rabbiy yebstr rizka limen yeau min badihi ve yakdiru leh* ve ma enfaktm min ey'in feHUve yuhlifuh* ve HUve hayrur razikyn; De ki: Muhakkak ki Rabbim rzk, kullarndan dilediine bast eder ( aar, yayar, geniletir ) ve ( diledii ) ona ksar/daraltr ( da)... Bir ey infak ederseniz, O, onu ihlaf eder ( yerine

222
bakasn verir, bakasn doldurur; boluk yok )... O, Rzklandranlarn en hayrlsdr . 40-) Ve yevme yahruhm cemiy an smme yekul lilMelaiketi ehalai iyyakm knu ya'budun; (Zikret o ) Gn ( ) ki, ( Allah ) hepsini hareder ( toplar ), sonra meleklere: Bunlar m yalnzca size kulluk/ibadet ederler idi? der . 41-) Kalu subhhaneKE ENTE veliyyna min dunihim* bel knu ya'budunel cinne, ekseruhm Bihim mu'minun; (Melekler ) dedi ki: Subhansn ( tesbih ederiz ) sen ( i; baka varlmz yok; tesbihin olarak varz; mnezzehsin ) !.. Sensin Veliymiz, onlar deil... Bilakis onlar Cinn e kulluk/ibadet ederler idi... Onlarn ekseriyeti onlara ( cinlere B srrnca ) m minlerdir . 42-) Fel yevme la yemlik ba'dukm li ba'dn nefan ve la darra* ve nekul lilleziyne zalemu zuku azben narilletiy kntm Biha tkezzibun; te O Gn, baznz baznza ne bir faydaya ve ne de bir zarara malik deildir... Zulmedenlere: Kendisini ( B srrnca ) tekzib ettiiniz o Nar n azabn tadn! deriz . 43-) Ve iza ttla aleyhim ayatuNA beyyinatin kalu ma haz ill racln yriyd en yesuddekm amma kne ya'bd abakm* ve kalu ma haz ill ifkn mftera* ve kalelleziyne keferu lil Hakk lemma caehm, in haz ill shrun mbiyn; Ayetlerimiz onlara apak olarak tilavet edildiinde ( zalimler ) dediler ki: Bu, babalarnzn kulluk/ibadet edegeldii eyden sizi evirmek/alakoymak dileyen bir adamdan baka deil ... Ve yine dediler ki: Bu, uydurulmu bir yalandan baka bir ey deil ... Kafir olanlar Hakk a, kendilerine geldiinde: Bu, ancak apak bir sihirdir , dedi . 44-) Ve ma ateynahm min ktbin yedrusuneha ve ma erselna ileyhim kableke min neziyr; Halbuki onlara okuyup ders edecekleri kitablar vermemitik ( ilim, amel szkonusu

223
olamaz; ilham, keif de yok? )... Senden nce onlara bir neziyr de irsal etmemitik . 45-) Ve kezzebelleziyne min kablihim ve ma beleu m'are ma ateynahm fekezzebu Rusuliy* fe keyfe kne nekiyr; Onlardan ncekiler de yalanlamt ( genetik? )... (Hem bunlar ) onlara ( ncekilere ) verdiimizin onda birine bile ulamamlardr... ( Fakat yine de ) Rasllerimi tekzib ettiler... Benim Nekiyr im ( beni inkar, redd, tanmama; ve onun sonucu cezam ) nasl oldu? . 46-) Kul innema ezukm Bi vahdetin, en tekumu Lillahi mesna ve frada smme tetefekkeru* ma Bi sahbikm min cinnetin, in huve ill neziyrun lekm beyne yedey azbin ediyd; De ki: Size ancak ( B srrnca ) bir tek t veriyorum: ( Hakikatnz olan ) Allah iin ( vahdet gereinin aa kmas iin ) ikier ikier, teker teker ( kapanp kaldnz nefsinizden dorulup ) kyam ediniz ( ?), sonra da tefekkr ediniz!.. Sahibinizde ( arkadanzda ) bir cinnet sz konusu deildir... O ancak iddetli bir azabn nnde sizin iin bir neziyrdir . 47-) Kul ma seeltkm min ecrin fe huve lekm* in ecriye ill alellah* ve HUve al klli ey'in ehiyd; De ki: Sizden bir ecr istemisem, o sizin olsun... Benim ecrim ancak Allah zerinedir... O, hereye ehiyd dir . 48-) Kul inne Rabbiy yakzif Bil Hakk* allamul uyub; De ki: Muhakkak ki Benim Rabbim hakk kazf eder ( kuvvetle atar, salar )... Allam l uyub dur ( gayblar ok iyi bilen ). 49-) Kul cael Hakku ve ma ybdil batlu ve ma yuyd; De ki: Hakk geldi!... ( Artk ) batl ne ibda (bir ey izhar ) eder ve ne de iade eder .

224
50-) Kul in dalelt feinnema edllu al nefsiy* ve inihtedeyt fe Bima yuhiy ileyye Rabbiy* inneHU Semiy un Kariyb; De ki: Eer saparsam, ancak kendi nefsimin aleyhine saparm... Eer doru yolu bulursam, ( B srrnca ) Rabbimin bana vahyettii ey iledir... Muhakkak ki O, Semi dir, Kariyb dir . 51-) Velev tera iz feziu fela fevte ve hz min mekanin kariyb; Korku ve dehete kapldklarnda ( onlar ) bir grsen!... Fevt ( necat, kurtulu, frsat ) yoktur ( artk )... Ve mekan- kariyb ( yakn yer )den yakalanmlardr . 52-) Ve kalu amenna BiH, ve enna lehmt tenav min mekanin beyd; (B srryla ) Ona iman ettik dediler... Onlar iin mekan- ba id ( uzak yer; cismani tabiat alemi )den tenav ( el atmak, ulamak, dokunmak ), nasl ( mmkn ) olur? . 53-) Ve kad keferu BiH min kabl* ve yakzifune Bil aybi min mekanin beyd; Daha nce O nu ( B srrnca ) kfr ( inkar ) etmilerdi... Mekan- ba id ( uzak yer )den Bil-gayb ( ayb a, gayblar olarak ) atp tutuyorlard ( ilimsiz, yakinsiz konuuyor, zanda bulunuyorlard ). 54-) Ve hyle beynehm ve beyne ma yetehune kema fule Bi eyahim min kabl* innehm knu fiy ekkin mriyb; Daha nce ( B gereince ) benzerlerine yapld gibi onlarla, itahla arzuladklar ey arasna engel konmutur... Muhakkak ki onlar muriyb ( evham veren, pheci ) bir ek iindeydiler .

225
F TIR SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Bu sre Mekke-i Mkerreme de 43.srada nazl olmutur... Adn birinci ayetinde geen Allah n Fatr isminden alr... Bu srenin bir ad da Melaike , yani melekler sresi dir... 45 ayettir... Fatr Sresinde : Allah-melaike-insan ilikisi, Meleklerin kanatlar, Fatr, fetih, kendini tanmamann zillet olduu, zzetin btnyle Allah a ait olduu, salih amelin uruc salayc gc, uruc/mi rac sistemi, tatl-ac su, halk- cediyd, tezkiye ilevi, Allah dan ancak alimlerin hayet duyaca, Kitab a varis olan seilmiler, Mukame cenneti, reenkarnasyonun imkanszl, diyn-ruh ilikisi, Semavat ve Arz (yklp gitmesin diye) ismi Allah olann tuttuu, Snnetullah n tebdil ve tahvil olmayaca,... gibi pek ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) ElHamdu Lillahi Fatris Semavati vel Ard Calil Melaiketi Ruslen ly ecnihatin mesna ve slase ve ruba'* yeziyd fiyl halk ma yea'* innAllahe al klli ey'in Kadiyr; Hamd, Semavat n ve Arz n Fatr ( ilk icad edeni ), melaikeyi ikier, er, drder cenah (kanat, yan ) sahibi Rasller klan ( tm kemalatlarn sahibi, hereyin orijinini elinde tutan ) Allah a aittir... Yaratlta dilediini ( yani, cenahlar ) ziyade eder ( buradaki adedle snrl deil )... Muhakkak ki Allah hereye Kadiyr dir . 2-) Ma yeftehllahu linNasi min rahmetin fela mmsike leha* ve ma ymsik fela mursile lehu min

226
ba'diH, ve HUvel Aziyzl Hakiym; Allah, insanlara bir rahmet ( sfat) fethederse, onu tutacak ( engelleyecek ) yoktur... Tuttuunu da O ndan sonra irsal edecek ( salacak ) yoktur... O, Aziyz dir, Hakiym dir . 3-) Ya eyyhen Naszkru n'metAllahi aleykm* hel min halikn ayrullahi yerzkukm mines Semai vel Ard* la ilahe ill HU* feenna t'fekn; Ey insanlar!... zerinizdeki Allah ni metini ( o bilinci ) zikredin ( ?)... Allah dan gayr, Sema dan ve Arz dan sizi rzklandran bir Halk ( yaratc ) var m?... O ndan baka ilah (vcud, yaratc ) yoktur!.. Nasl ( Hak dan) evriliyorsunuz ( vehim? ) ?. 4-) Ve in ykezzibuke fekad kzzibet Rusuln min kablik* ve ilellahi turceul mur; Eer seni tekzib ediyorlar ise, senden nceki Rasller de gerekten tekzib edilmitir... ler Allah a rcu ettirilir . 5-) Ya eyyhenNasu inne va'dAllahi Hakkun fela teurrennekml hayatd dnya ve la yeurrennekm Billahil arur; Ey insanlar!... Muhakkak ki Allah n va di hakk dr... Dnya hayat sakn sizi aldatmasn... O ok aldatc da ( Bi-) Allah la sizi aldatmasn! . 6-) nne eytane lekm advvn fettehzuhu advva* innema yed'u hzbehu li yeknu min ashabis seyr; Muhakkak ki eytan ( vehim ) sizin iin bir dman ( alakoyucu, uzaklatrc bir faktr ) dr... Siz de onu dman edinin... ( eytan ) kendi hizbini, Saiyr ( alevli ate )in ashab olsunlar diye ancak arr . 7-) Elleziyne keferu lehm azbn ediyd* velleziyne amenu ve amilus salihati lehm mafiretn ve ecrun kebiyr; Kafir olanlar var ya, onlar iin ediyd ( Rahiym in zdd? ) bir azab vardr... man edip

227
salih amel ileyenlere gelince, onlar iin bir mafiret ve ecr-n kebiyr ( byk ecir; ilahi sfatlarla tahakkuk ) vardr . 8-) Efemen zyyine lehu su amelihi fereahu hasena* feinnAllahe yudllu men yeau ve yehdiy men yea * fela tezheb nefske aleyhim haserat* innAllahe Aliymun Bima yasneun; Amelinin ktl kendisine sslendirilmi de onu iyi-gzel gren kimse ( bu ameli olduu gibi ve sonularyla birlikte gren kimse gibi ) mi?... Muhakkak ki Allah, dilediini saptrr ve dilediine hidayet verir... O halde nefsin onlar zerine hasretliklere gitmesin ( onlarn durumundan dolay zntlere dalma )... Muhakkak ki Allah onlarn yapp rettiklerini ( B srrnca ) Aliym dir . 9-) VAllahulleziy erseler riyaha fetsiyru sehaben fesuknahu ila beledin meyyitin feahyeyna Bihil Arda ba'de mevtiha* kezliken nur; Allah Odur ki, rzgarlar irsal etti de ( o rzgarlar ) bulutlar sryor/kaldryor ( ykseltiyor? )... Sonra onu l bir beldeye sevk ettik de onunla ( B srrnca ) o Arz lmnden sonra dirilttik... Nur ( kabir den kalkp dikili; uyan; aslna dn ) bylecedir . 10-) Men kne yriydl zzete feLillahil zzet cemiy a* ileyH yas'adl kelimt tayyib vel amels salihu yerfeuh* velleziyne yemkrunes seyyiati lehm azbn ediyd* ve mekru laike huve yebur; Kim izzet irade ediyor ise, ( ncelikle bilsin ki ) izzet btnyle Allah ndr ( birimsellikte izzet olmaz, birimsellik zillettir )... Tayyib ( gzel, temiz ) kelimeler O na suud ( uruc ) eder... Salih amel ( hakikatna imann gerei, snnetullaha uygun olan ameller ) onu ( o temiz kelimeyi ) ref eder ( ykseltir )... Ktlkleri mekr ( tuzak ) yapanlara gelince, onlar iin iddetli bir azab vardr... Bunlarn mekri boa kar . 11-) VAllahu halekakm min trabin smme min nutfetin smme cealekm ezvaca* ve ma

228
tahmilu min nsa ve la tedau ill Bi lmiH, ve ma yuammeru min mammerin ve la ynkasu min umurihi ill fiy Kitab* inne zlike alellahi yesiyr; Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yaratt; sonra sizi eler/iftler kld... O nun ilmi dnda hibir dii ( nefs ) ne hamile kalr ve ne de dourur... Bir muammer ( mr sren ) in mrlenmesi de onun mrnden noksanlatrlmas da illa bir kitab ta ( onun levh-i mahfuzu nda yazl ) dr... Muhakkak ki bu Allah zerine ok kolaydr . 12-) Ve ma yestevil bahran* haz azbn furatn saiun erabhu ve haz milhun cac*ve min kllin te'klune lahmen tariyyen ve testahricune hlyeten telbesuneha* ve teral flke fiyhi mevahre litebteu min fadliH ve leallekm tekrun; ki deniz bir/eit olmaz!.. Bu tatl m tatl, susuzluu giderir, iimi ho ve kolaydr... Bu ise tuzludur, acdr... Herbirinden taze et yersiniz ve giyeceiniz bir ss karrsnz... O nun fazlndan taleb etmeniz ve kretmeniz iin, gemileri onda ( denizde ) yara yara gidenler grrsn . 13-) Yulicl leyle fiyn nehari ve yulicn nehare fiyl leyli ve sahhare emse vel Kamere klln yecriy li ecelin msemma* zlikmullahu Rabbkm leHUl Mlk* velleziyne ted'une min duniH ma yemlikune min ktmiyr; Geceyi gndzn iine sokar, gndz de gecenin iine sokar... Gne i ve Ay tashir etmitir ( boyun edirmitir ) ?... Herbiri msemma ( belirlenmi, isimlenmi ) bir ecele akp gider... te budur Allah, Rabbiniz!.. O nundur mlk!... O ndan baka ardklarnz ( isimlendirdikleriniz, var zannettikleriniz ) bir hurma ekirdeinin zarna bile malik deildirler . 14-) n ted'uhm la yesmeu duaekm* velev semiu mestecabu lekm* ve yevmel kyameti yekfrune Bi irkikm* ve la ynebbiuke misl Habiyr; Eer onlar arsanz, sizin arnz iitmezler... Velev ki iitseler, size cevap veremezler... ( stelik ) kyamet gn, sizin ( Bi-) irkinizi kfr ( inkar ) ederler... Habiyr

229
in ( haberdar olann ) misli ( kimse ) sana haber veremez . 15-) Ya eyyhen Nasu entml fukarau ilellah* vAllahu HUvel aniyyl Hamiyd; Ey insanlar!.. Siz Allah a ( mutlak muhtac; O nsuz bir varl szkonusu olmayan ) fakirlersiniz!... Allah ise aniyy dir, Hamiyd dir ( kemalini izhardadr? ). 16-) n yee' yzhibkm ve ye'ti Bi halkn cediyd; Eer dilerse ( me iyyeti ile ) sizi giderir ve ( B srrnca ) halk- cediyd ( yepyeni, orijinal bir yap ) olarak gelir/ yeni bir halk getirir . 17-) Ve ma zlike alellahi Bi aziyz; Bu, Allah a ( Bi-) aziyz ( zor, meakkatli ) deildir . 18-) Ve la teziru vaziretun vizre uhra* ve in ted'u mskaletn ila hmliha la yuhmel minh ey'n velev kne z kurba* innema tnzirulleziyne yahevne Rabbehm Bil aybi ve ekamus Salate, ve men tezekka feinnema yetezekka li nefsih* ve ilellahil mesr; Hibir vazire ( yk tayan, gnahkar, nefs ) bir bakasnn ykn/gnahn yklenmez... Eer bir mskale ( yk ar biri ), onu ( ykn ) tamaya arsa bile, ondan bir ey yklenilip tanlmaz... Akraba dahi olsa... Sen ancak Bil-gayb ( gaybleri olarak ) Rablerinden hayet duyan ve namaz ikame edenleri uyarrsn... Kim arnp temizlenirse ancak kendi nefsi iin temizlenmitir... Dn Allah adr . 19-) Ve ma yesteviyl a'ma vel basyr; Ama ( kr ) ile basyr ( basiretiyle gren ) bir olmaz . 20-) Ve lez zulmat ve len nur; Karanlklar ile Nur da ( bir olmaz ).

230
21-) Ve lezzllu ve lel harur; Zll ( glge ) ile harur ( scak, scaklk ) da ( bir olmaz ). 22-) Ve ma yesteviyl ahyau ve lel emvat* innAllahe ysmiu men yea'* ve ma ente Bi msmin men fiyl kubur; Diriler ile ller de bir olmaz... Muhakkak ki Allah dilediine iittirir... Sen kabirlerin iindeki kimselere ( Bi-) iittirici deilsin . 23-) n ente ill neziyr; Sen ancak bir neziyr ( uyarc ) sn . 24-) nna erselnake Bil Hakk beiyran ve neziyra* ve in min mmetin ill hal fiyha neziyr; Muhakkak ki biz seni Bil-Hakk ( Hakk olarak ) ancak beiyr ( bir mjdeci ) ve neziyr ( bir uyarc ) olarak irsal ettik... Hibir mmet yoktur ki onun ( o mmetin ) iinde bir neziyr ( uyarc ) gelip gemi olmasn . 25-) Ve in ykezzibuke fekad kezzebelleziyne min kablihim* caethm Rusulhm Bil beyyinati ve Bizzuburi ve Bil Kitabil mniyr; Eer seni tekzib ediyorlar ise, gerekten onlardan ncekiler de tekzib etmiti... Raslleri onlara ( Bi-) beyyineler ( apak deliller, sfatlar ), (Bi-) zbur ( zeburlar, yazl kutsal sayfalar ) ve ( Bi-) Kitab- Mniyr ( nurlandrc kitab; vahiy ) ile gelmiti . 26-) Smme ehaztlleziyne keferu fekeyfe kne nekiyr; Sonra o kafir olanlar yakaladm... Benim Nekiyr im ( beni inkar, redd, tanmama; ve onun sonucu cezam ) nasl oldu? . 27-) Elem tera ennAllahe enzele mines Semai maen, feahrecna Bihi semeratin muhtelifen elvanha* ve minel cibali cdedn biydun ve humrun muhtelifn elvanha ve arabiyb sud;

231
Grmedin mi ki Allah Sema dan bir su ( ilim) inzal etti... Onunla renkleri muhtelif meyvalar ( ahlak, ma rifet B srrnca ) kardk... Dalardan da beyaz, renkleri muhtelif krmz ve simsiyah cdde ler ( renkleri farkl olan yollar var ). 28-) Ve minenNasi veddevabbi vel en'ami muhtelifn elvanhu kezlik* innema yahAllahe min badiHl ulema'* innAllahe Aziyzn afur; nsanlardan, daabbelerden ( hayvanlardan ) ve en am ( kurban edilebilir hayvanlar )dan da bylece renkleri muhtelif olanlar var... Allah dan, kullar ( iin) den ancak alimler ( Allah ismiyle iaret olunan, Azamet-i lahiyye yi bilenler ) hayet duyar... Muhakakkak ki Allah Aziyz dir, afur dur . 29-) nnelleziyne yetlune KitabAllahi ve ekamus Salete ve enfeku mimma razaknahm sirran va alaniyeten yercune ticaraten len tebur; Muhakkak ki Allah n Kitab n tilavet edenler, namaz ikame edenler ve kendilerini rzklandrdmz eyden gizli-aleni olarak infak edenler, asla helak olmayacak bir ticaret umabilirler . 30-) Li yveffiyehm curehm ve yeziydehm min fadliH, inneHU afurun ekr; Onlara ecirlerini tam versin ve fazlndan da onlara artrsn diye... Muhakkak ki O, afur dur, ekur dur . 31-) Velleziy evhayna ileyke minel Kitabi huvel hakku musaddikan lima beyne yedeyh* innAllahe Bi badiH le Habiyrun Basyr; Kitab tan sana vahyettiimiz, kendinden ncekini tasdikleyici olarak hakk n ta kendisidir ( hakikata bedel yoktur )... Muhakkak ki Allah kullarn ( B srrnca kullarnn vcudu olarak ) Habiyr dir, Basyr dir . 32-) Smme evresnel Kitabelleziynastafeyna min badiNA* feminhm zalimn linefsih* ve

232
minhm muktesd*ve minhm sabikun Bil hayrati Bi iznillah* zlike huvel fadll kebiyr; Sonra kullarmzdan stfa ettik ( szp setik ) lerimizi Kitab a varis kldk... Onlardan kimi nefsine zulmedicidir... Onlardan kimi muktesd ( mutedil, orta yolu tutan ) dr... Onlardan kimi de Bi-iznillah ( Allah n izni olarak ) hayrat lar ( faziletler, hayrlar, tecelliler ) ile ( B srrnca ) ne geendir... te bu fazl-u kebiyr ( byk lutuf, stnlk )dir! . 33-) Cennatu Adnin yedhuluneha yuhallevne fiyha min esavira min zehebin ve l'la* ve libashm fiyha hariyr; (Fazl-u Kebiyr ) Adn ( ilahi sfatlarla yaam ) Cennetleri ki, oraya girerler... Orada altndan bilezikler ve inci ile sslenirler... Orada onlarn elbiseleri ipek tir. 34-) Ve kall Hamdu Lillahilleziy ezhebe annelhazen* inne Rabbena le afurun ekur; (Adn Cennetlerine girenler ) dediler ki: Hamd, hazan ( zlmeyi ) bizden gideren ( tm kuvvelerin sahibi ) Allah a aittir... Muhakkak ki Rabbimiz, afur dur, ekur dur . 35-) Elleziy ehallena darel mukameti min fadliH, la yemessna fiyha nesabn ve la yemessna fiyha lub; O (Rabbimiz ) ki, bizi fazlndan Dar l-Mukame ye ( kalnacak yurda; Hakkani vcuda ) yerletirdi Orada ne bir yorgunluk dokunur bize, ne de bir usan . 36-) Velleziyne keferu lehm naru cehennem* la yukda aleyhim feyemutu ve la yuhaffef anhm min azbiha* kezlike necziy klle kefur; Kafir olanlara gelince, onlar iin Nar- Cehennem vardr... Ne onlara lmle hkmedilir ki lsnler ve ne de kendilerinden azablarndan hafifletilir... Her kefur u ( ok rteni, nankrlk edeni ) bylece cezalandrrz . 37-) Ve hm yastarihune fiyha* Rabbena ahricna na'mel salihan ayralleziy knna na'mel* evelem nuammirkm ma yetezekkeru fiyhi men tezekkere ve caekmn neziyr* fezuku fema liz

233
zalimiyne min nasyr; Onlar orada ( cehennem de, imdad arayarak ) feryad ederler: Rabbimiz!.. Bizi ( buradan ) kar ki nceden yaptmz amelin gayr salih amel yapalm ( Vahyi ilme dayal, snnete isabet eden, Allah a itaat olan amel ile yeni bir ruh ina edelim )... Sizi, tezekkr edenin kendisinde tezekkr edecei ( yaamn ibret ilevi ile hakikat kendinde bulup idrak edecei ) bir mrle mrlendirmedik mi?... Ve size neziyr ( uyarc ) de geldi ( gelmedi mi? )... O halde tadn ( hazrladnz )... Zalimler iin bir Nasyr ( yardmc ) yoktur . 38-) nnAllahe Alimu aybis Semavati vel Ard* inneHU Aliymun Bi zatis sudur; Muhakkak ki Allah Semavat n ve Arz n gaybn bilendir... Muhakkak ki O, sadrlarn zat ( z/sahibi ) olarak ( B srrnca ) Aliym dir . 39-) HUvelleziy cealekm halaife fiyl Ard* femen kefere fealeyhi kfruh* ve la yeziydl kafiriyne kfruhm nde Rabbihim ill makta* ve la yeziydl kafiriyne kfruhm ill hasara; Sizi Arz da halifeler klan O dur... Kim kfr ( nankrlk ) eder ( birimsel, nefsani, fani hazlar uruna halifeliini rter ) ise, onun kfr kendi aleyhinedir... Kafirlere kendi kfrleri Rableri indinde makt ( iddetli gadap ) tan baka bir ey artrmaz... Kafirlere kfrleri hsrandan baka bir ey ziyade etmez . 40-) Kul eraeytm rekekmlleziyne ted'une min dunillah* eruniy maz haleku minel Ard em lehm irkn fiys Semavat* em ateynahm Kitaben fehm al beyyinetin minh* bel in yedz zalimune ba'duhm ba'dan ill urura; De ki: Allah dan gayr ardnz/tapndnz ortaklarnz grdnz m?... Gsterin bana, Arz dan ne yarattlar? ... Yoksa onlarn Semavat ta bir irki ( ortakl ) m var?... Yoksa kendilerine bir kitab verdik de onlar Ondan bir beyyine ( ak delil, sfat ) zere midirler?... Bilakis zalimler birbirlerine urur ( aldan, aldatmak ) dan baka bir ey va d etmezler .

234
41-) nnAllahe ymsiks Semavati vel Arda en tezula* ve lein zaleta in emsekehma min ehadin min ba'diH, inneHU kne Haliymen afura; Muhakkak ki Allah, Semavat ve Arz zeval bulmasnlar ( zail olup gitmesinler ) diye imsak ediyor ( tutuyor )... Andolsun ki eer zeval bulsalar O ndan sonra bir kimse onlar imsak etmez ( tutamaz )... Muhakkak ki O, Haliym dir, afur dur . 42-) Ve aksemu Billahi cehde eymanihim lein caehm neziyrun leyeknunne ehda min hdel mem* felemma caehm neziyrun ma zadehm ill nfura; Yeminlerinin cehdi ( var gleri ) ile ( Billahi diye ) Allah a kasem ettiler ki, eer onlara bir neziyr ( uyarc ) gelir ise, mutlaka ( gemi ve gelecek dier ) mmetlerin ( herhangi ) birinden daha ok hidayette olacaklar... Kendilerine bir neziyr ( uyarc; Raslullah ) geldiinde, ( bu) onlara nefretten/uzak durmaktan baka bir ey artrmad . 43-) stikbaren fiyl Ard ve mekres seyyi'* ve la yehykulmekrusseyyi ill Bi ehlih* fehel yenzurune ill snnetel evveliyn* felen tecide lisnnetillahi tebdiyla* ve len tecide lisnnetillahi tahviyla; Arz da kibirlenerek/byklenerek ( benlikle, vehmi varlkla perdelenerek ) ve ktln mekrini ( bireysel-gresel yaklamlar ) kurarak ( nefretle uzaklatlar )... Ktln mekri ise ancak onun ehlini kuatr... Acaba onlar evvelkilerin snnetinden ( onlar iin geerli olan Allah sistem ve dzeninden ) bakasn m gzlyorlar/bekliyorlar?... Snnetullah iin bir tebdil ( ona bedel, alternatif ) asla bulamazsn... Snnetullah iin bir tahvil ( deime, bakalama, sapma ) asla bulamazsn! . 44-) Evelem yesiyru fiyl Ard feyenzuru keyfe kne akbetlleziyne min kablihim ve knu eedde minhm kuvveten, ve ma knAllahu li yu'cizehu min ey'in fiys Semavati ve la fiyl Ard* inneHU kne Aliymen Kadiyra; Arz da seyretmediler ( gezip dolamadlar ) mi ki, kendilerinden ncekilerin akibeti nasl oldu nazar edip ( basiretle ) grsnler?... Onlar ( ncekiler ) kuvvet itibaryla bunlardan

235
daha iddetli idiler... Ne Semavat ta ve ne de Arz da hibir ey Allah aciz brakc deildir... Muhakkak ki O, Aliym dir, Kadiyr dir . 45-) Velev yuahzullahunNase Bima kesebu ma tereke al zahriha min dabbetin ve lkin yuahhruhm ila ecelin msemma* feiza cae ecelhm feinnAllahe kne Bi badiH Basyra; Eer Allah, insanlar, kazandklar ile ( B srrnca ) muaheze etseydi ( yakalasayd, cezalandrsayd ), onun zahrnda ( Arz n srtnda ) hibir dabbe yi ( hayvan ) terketmezdi ( helak ederdi )... Fakat onlar bir ecel-i msemma ya ( hkmedilmi bir vakte ) te hir ediyor... Onlarn ecelleri geldiinde, muhakkak ki Allah kullarn ( B srrnca kullarnn vcudu olarak ) Basyr dir .

YSN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG YaSiyn Sresi , Mekke-i Mkerreme de, Cinn Sresinden sonra 41. srada nazl olmutur (12.ayetinin Medine-i Mnevvere de, Hz.Raslullah n Mescidi civarna tanmak isteyen Ensar dan SelemeOullar hakknda indii rivayet edilir)... Adn iki harften oluan birinci ayetindeki Ya-Siyn e nisbetle ve Hz.Raslullah n bizzat isimlendirmesi ile almtr... Ruh-ul Kuds boyutundan insanlk boyutuna, ya da Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.e bir hitabtr... Siyn in, insan a ya da Selam ismine iaret ettii sylenir... . Abbas r.a., YaSiyn , Ya Muhammed demektir, diyor... Nitekim bir hadis-i erif te de: Benim Kur an da yedi ismim vardr: Muhammed, Ahmed, YaSiyn, TaHa, Mddessir, Mzemmil, Abdullah ...

236
YaSiyn, hadis-i erif te Kuran n Kalbi olarak nitelenir ki, bu hem bataki hem de en son ayetlerinde bellidir... Ayrca bu, Ak sresi de demektir!... YaSiyn Sresi 83 ayettir... YaSiyn Sresi hakknda baz hadis-i erifler: Mevtalarnza YaSiyn i kraat ediniz . zerine YaSiyn kraat olunan hibir meyyit yok ki Allah ona lm ehvenletirmesin . Kim Allah n vechini isteyerek bir gece iinde YaSiyn Sresi ni kraat ederse, o gece iinde ona mafiret olunur . Muhakkak ki hereyin bir kalbi vardr... Kur an n Kalbi ise YaSiyn dir... Kim YaSiyn i kraat ederse, Allah ona, onun ( YaSiyn i) kraat ile, on kerre Kur an n kraat ( Kur an on defa okuyup hatmetmi gibi ) yazar . Kuran n Kalbi, YaSiyn dir... Allah ve Ahiret yurdunu dileyerek bir adam onu kraat ederse, mafiret olunur... Onu mevtalarnza kraat ediniz . Muhakkak ki Kur an da bir sre vardr ki okuyanna efaat eder, dinleyenini mafiret eder... Dikkat edin o YaSiyn Sresidir ki Tevrat ta el-Mumme diye arlr... Ya RaslAllah, elMumme nedir? denildiinde: Sahibini dnyann hayr ile kuatr, Ahiretin korkunluklarn ondan def eder... ( Bu sre ) edDafia ve elKadye diye de arlr buyurdu... Ya RaslAllah, o nasl olur? denildiinde: Sahibinden her ktl def eder, onun her hacetini karlar... Kim onu kraat ederse yirmi hacca denktir... Kim onu dinlerse, ona, Allah yolunda bin dinar tasadduk etmi gibi olur...

237
Kim onu yazar ve onu ierse onun cevfine ( boluuna, iine ) bin deva ( ila), bin nur, bin yakiyn, bin rahmet, bin re fet ( efkat ) ve bin hidayet sokar... Ve ondan her dai ( dert)i ve ill ( kin)i skp karr buyurdu . AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Yaa, Siiiiyn; Ya, Siyn. 2-) velKur'nilHakiym; Kuran- Hakiym e ( Hikmet olan Kur ana) kasem ederim ki , 3-) inneke leminelmurseliyn; Muhakkak sen murseliyn ( irsal olunanlar, Rasller ) densin . 4-) al sratn mstekym; Srat- Mstakym ( slam ) zeresin . 5-) tenziylel AziyzirRahym; Aziyz ve Rahym in tenziyli ( tafsilen indirmesi ) dir . 6-) litnzire kavmen m nzire abhm fehm afiln; Babalar uyarlmam, bu yzden ( hakikatlerinden, snnetullah tan) gafiller olan bir kavmi uyarasn diye. 7-) lekad hakkalkavl al ekserihim fehm la yu'minun;

238
Andolsun ki onlarn ekseriyetinin zerine o sz ( akavet hkm ) hakk olmutur... Bu sebepden onlar iman etmezler . 8-) inna cealn fiy a'nakhim allen fehiye ilel'ezkani fehm mukmehun; Muhakkak ki biz onlarn boyunlarnda alal ( halkalar, kaytlar, balar? ) oluturduk... O ( alal ) enelerine kadar ( dayanm ) dr... Artk onlar ( boyunlarn eviremedikleri iin; yani, boyun eme-hakikatlerine itaat-teslimiyet-fena dan engellendikleri iin ) balar yukar doru kalkktr ( dik ballardr ). 9-) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feaeynahm fehm l yubsrun; Onlarn nlerinden bir sed ve arkalarndan bir sed oluturduk da bylece onlar ( gece karanl gibi ) brdk ( her ynden perdelenip kapatldlar )... Artk onlar grmezler . 10-) ve sevan aleyhim eenzertehm em lem tnzirhm l yu'minun; Onlar uyarsan da uyarmasan da onlara birdir; iman etmezler! . 11-) innema tnziru menittebeazZikre ve haiyer Rahmane Bilayb* febeirhu Bimafiretin ve ecrin keriym; Sen ancak Zikre ( hakikatna, Kur na) tabi olan ve Bil-gayb ( gayb-hakikat olarak ) Rahman dan hayet duyan uyarrsn... Onu bir mafiret ve keriym bir ecir ile ( B srrnca ) mjdele! . 12-) inna nahnu nuhyilmevta ve nektb ma kaddemu ve asarehm* ve klle ey'in ahsaynahu fiy imamin mbiyn; Muhakkak ki biz, evet yalnz biz lleri diriltiriz... Onlarn takdim ettiklerini ( btn fiillerini ) de braktklar eserlerini ( izlerini ) de yazarz... Biz hereyi mam- Mubiyn ( bir beyin )de hsa ettik ( tesbit-zabt-muhafaza ettik ) !.

239
13-) vadrib lehm meselen ashabel karyeti, izcaehel murselun; Onlara ashab- karye yi ( o ehir halkn ) rnek ver... Hani oraya murseliyn ( irsal olunanlar, Rasller ) gelmiti . 14-) iz erselna ileyhimsneyni fekezzebuhma feazzezna Bisalisin fekal inna ileykm murselun; Hani onlara iki ( Rasl ) irsal ettik de o ikisini de yalanladlar... Bunun zerine ( Bi-) nc ile ta ziyz ettik ( aziyz kldk, takviye ettik ) de ( bu ): Dorusu biz size irsal olunanlarz dediler . 15-) kalu m entm ill beerun mislna ve m enzelerRahmanu min ey'in in entm ill tekzibun; Dediler ki: Siz bizim gibi bir beerden baka deilsiniz... Rahman da hibir ey inzal etmedi... Siz ancak yalan sylyorsunuz . 16-) kalu Rabbna yalemu inna ileykm lemurselun; (Rasller ) dediler ki: Rabbimiz biliyor ki, gerekten biz size irsal olunanlarz . 17-) ve ma aleyna illelbelaul mbiyn; Bizim zerimize den ancak apak teblidir . 18-) kal inna tetayyerna Bikm lein lem tentehu lenercmennekm ve leyemessennekm minna azbn eliym; Dediler ki: Muhakkak ki biz ( Bi-) sizi uursuz sayyoruz ( bize houmuza gitmeyen eyler getirdiniz )... Andolsun ki eer vazgemezseniz, kesinlikle sizi recmedeceiz ve elbette size bizden elim bir azab ( deccalin cehennemi ) dokunacaktr . 19-) kalu tairukm meakm* ein zkkirtm bel entm kavmn msrifun; Dediler ki: Sizin uursuzluunuz sizinledir ( doanzdan kaynaklanmaktadr )... Eer

240
tezkir edilirseniz ( ibret ve idrak iin tlenir, hakikatnzla hatrlatlrsanz ) de mi ( uursuzluk ) ?... Hayr, siz israf eden ( ileri giden, haddi aan; bouna harcayan ) bir kavimsiziniz . 20-) ve cae min aksalmediyneti racln yes'a, kale ya kavmit tebiul murseliyn; Mediyne ( ehir )in uzak yerinden/dier ucundan sa yederek ( koarak ) bir recul ( adam ) geldi; Ey kavmim, murseliyn ( Rasller )e tabi olun dedi . 21-) ittebiu men l yes elkm ecren vehm mhtedun; Sizden bir ecir ( karlk ) istemeyen, kendileri doru yolu bulmu/hidayet zere olanlara tabi olun . 22-) ve maliye la a'budlleziy fetareniy ve ileyH turceun; Nasl kulluk etmem ki beni ( byle ) ftratlandran ( Allah ) a; ve O na rcu ettirileceksiniz . 23-) eettehz min duniH aliheten in yridnir Rahman Bidurrin l tuni anniy efaathm ey'en ve l yunkzun; Onun gayrndan ilahlar m edineyim ( yani ) ?... Eer Rahman ( B srrnca ) bir durr ( zarar, zorluk ) irade ederse, onlarn efaat benden hibir eyi savmaz; beni kurtaramazlar . 24-) inniy izen lefiy dallin mbiyn; O takdirde ( yani: ilah edinirsem ) muhakkak ki ben apak bir dalalet iinde olurum . 25-) inniy ament BiRabbikm fesmeun; Dorusu ben sizin Rabbinize ( B srryla ) iman ettim ( Rabbinizin tercmanym? );beni dinleyin! .

241
26-) kyledhulil cennete, kale ya leyte kavmiy yalemun; (Ona ): Cennete dahil ol! denildi... Dedi ki: Keke kavmim bileydi . 27-) Bima afere liy Rabbiy ve cealeniy minel mkremiyn; Rabbimin ben i (B srrnca ) mafiret ettiini ve beni ikram olunanlardan kldn . 28-) ve ma enzelna al kavmihi min badihi min cndin minesSemi ve ma knna mnziliyn; Ondan sonra onun kavminin zerine Sema dan hibir ordu inzal etmedik, inzal ediciler de deildik . 29-) in knet ill sayhaten vahdeten feiza hm hamidun; Sadece sayha-i vahide ( tek bir sayha, srafil in suru ) oldu; hemen onlar hamidler ( snm ate, ller ) idiler . 30-) ya hasreten alel ibad* ma ye'tiyhim min Raslin ill knu Bihi yestehziun; Hasret/yazk u kullara!... Kendilerine bir Rasl gelmeyegrsn, illa Onunla ( B gereince ) alay ederlerdi . 31-) elem yerav kem ehlekna kablehm minelkuruni ennehm ileyhim l yerciun; Grmediler mi ki onlardan nce nice kurun ( nesiller, kuaklar ) helak ettik ( Neblere nankrlk ettikleri iin );ki onlar kendilerine ( bunlara ) rcu etmeyecekler ( geri dnmeyecekler ) ?. 32-) ve in klln lemma cemiy un ledeyNA muhdarun; Elbette hepsi, cemi an/toptan yanmzda/huzurumuzda hazr tutulacaklardr . 33-) ve ayetn lehml Ardulmeytete, ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhu ye'klun; Onlar iin bir ayet te l Arz ( ilimsiz bilin )dr... Onu ( ilimle ) dirilttik, ondan habbe ( ler,

242
daneler; kalb meyvalar ) kardk da ondan yiyorlar . 34-) ve cealna fiyha cennatin min nehylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyun; Orada hurma aalarndan, zmlerden cennetler (baheler) oluturduk, orada uyun (kaynaklar, pnarlar) fkrttk. 35-) liye'klu min semerihi, ve ma amileth eydiyhim* efel yekrun; Onun semeresinden ve ellerinin ( kuvvelerinin ) yapt eyden yesinler diye... Hala kretmezler mi? . 36-) subhanelleziy halekal ezvace klleha mimma tnbitl Ardu ve min enfsihim ve mimma l yalemun; Arz n inbat ettii ( bitirip bytt ) eylerden, nefslerinden ve daha bilmedikleri eylerden btn iftleri yaratan Subhan dr! . 37-) ve ayetn lehmlleyl* neslehu minhnnehare feizahm muzlimun; Onlar iin bir ayet te gece dir... Ondan gndz ( can nurunu ) soyup-syrp ekeriz de hemen onlar zulmet/karanlk iinde kalanlar olurlar . 38-) veems tecriy limstekarrin leha* zlike takdiyrul Aziyzil Aliym; Ve Gne ( de bir ayettir ki ) kendine gre bir mstekarr a ( istikrar-ikamet-karar-kalma yerine, yrngesinde ) akar gider... Aziyz, Aliym in takdiridir bu! . 39-) velKamere kaddernah menazile hatta ade kelurcunil kadiym; Ay a gelince, ona menziller ( konak yerleri ) takdir ettik... Nihayet kadiym urcun ( kuruyup incelen eski hurma dal, salkm sap ) gibi yay ( hilal) eklinde iade olur . 40-) leems yenbey leha en tdrikel Kamere ve lelleyl sabikun nehar* ve klln fiy felekin

243
yesbehun; Gne in Ay a yetimesi gerekmez, gece de gndz ne geici deildir... Her biri bir felek te yzerler ( ancak kyamette cem olunurlar? ). 41-) ve ayetn lehm enna hamelna zrriyyetehm fiyl flkil mehun; Onlar iin bir ayet te bizim onlarn zrriyyetlerini o dopdolu gemilerde ( babalarnn sulblerinde, genlerde ) yklenip tamamzdr . 42-) ve halakna lehm min mislihi ma yerkebun; Ve onlar iin onun misli binecekleri ( ?) eyleri yaratm olmamz ( da ayettir ). 43-) ve in nee' nurkhm fel sariyha lehm ve l hm ynkazun; Eer dilesek onlar ark ederiz ( suda boarz da ), ne kendilerine imdada yetien olur ve ne de onlar kurtarlrlar . 44-) ill rahmeten minNA ve metaan il hyn; Ancak bizden bir rahmet ( sonsuz mana-bilin potansiyellerinin izhar ) olarak ve belli bir vakte kadar meta (faydalanma, nasiplenme ) olarak ( mrlendirmemiz ) hari . 45-) ve iza kyle lehmtteku ma beyne eydiykm ve ma halfekm leallekm turhamun; Onlara: nnzden ve arkanzdan korunun, ki rahmete eresiniz denildiinde ( yz evirirler ). 46-) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati Rabbihim ill knu anha mu'ridiyn; Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki, ondan yz evirmesinler . 47-) ve iza kyle lehm enfiku mimma razekakmullahu, kalelleziyne keferu lilleziyne amen enutm men lev yeaullahu at'ameh* in entm ill fiy dallin mbiyn;

244
Onlara: Allah n sizi rzklandrd eylerden infak edin denildiinde kafir olanlar, iman edenlere dedi ki: Allah dilese idi, kendisini doyuraca kimseyi mi yedirip doyuralm?... Siz ancak apak bir dalalet iindesiniz . 48-) ve yeklne meta hazlva'd in kntm sadikyn; Ve derler ki: Eer doru syleyenler iseniz, bu va d (tehdidiniz, kyamet, ba s, har ) ne zaman? . 49-) ma yenzurune ill sayhaten vahdeten te huzhm ve hm yehssmun; Onlar tartrlarken, kendilerini yakalayacak sayha-i vahide ( bir tek lk, lm, sur? ) den bakasn beklemiyorlar? . 50-) fel yestetyune tavsyeten ve la il ehlihim yerciun; Nihayet onlar ne bir tavsiye ( vasiyyet ) e gleri yeter ve ne de kendi ehillerine ( ailelerine ) rcu edebilirler . 51-) ve nfiha fiysSuri feizhm minel'ecdasi il Rabbihim yensilun; Sur a nefholunmutur... Bir de bakarsn ki onlar cedes ( kabir, beden )lerinden ( km ) Rablerine ( tercihleri, alternatifleri, kiisel akllar szkonusu olmakszn ) kouyorlar ( hkmne yneliyorlar ). 52-) kalu ya veylena men beasena min merkadina, haz ma veader Rahmanu ve sadekalmurselun; (O vakit ) dediler ki: Vay bize!... Markad ( uyuyacak yer, kabir ) mzdan bizi kim ba setti?... Bu, Rahman n va dettiidir ve murseliyn ( Rasller ) doru sylemitir . 53-) in knet ill sayhaten vahdeten feizahm cemiy un ledeyNA muhdarun; Sadece sayha-i vahide ( tek bir sayha, srafil in suru ) oldu... Bir de bakarsn ki onlar

245
toptan yanmzda/huzurumuzda hazr/huzurda klnmtr . 54-) felyevme l tuzlem nefsn ey'en ve l tczevne ill ma kntm ta'melun; O Gn hibir nefse en ufak bir ey zulmedilmez... Ve yaptklarnzdan bakas ile cezalandrlmazsnz ( yaptklarnzn karlna erersiniz ). 55-) inne ashabel cennetil yevme fiy ulin fkihun; Muhakkak ki O Gn, cennet ashab uul ( cennet ni metleriyle meguliyet? ) iinde fakihlerdir ( honud, mutlu, lezzetlenmekte olanlar ). 56-) hm ve ezvachm fiy zllin alel'eriki mttekiun; Onlar ve eleri glgeler ( rahmet ) iinde koltuklar/tahtlar zerinde ( onlara dayanp ) yaslanmlardr . 57-) lehm fiyha fkihetn ve lehm ma yeddeun; Onlar iin orada meyvalar ( amellerinin haslas idraklar ) vardr... Ve onlar iin temenni-arzu ettikleri/canlarnn ektii ey vardr . 58-) Selmn kavlen min Rabbin Rahym; (Ki o temenni ettikleri/canlarnn ektii ey ) Selam dr; ( yani ) Rahym Rabb den bir kavl ( devaml selamet hkm ). 59-) vemtazul yevme eyyhel mcrimun; Ey mcrimler!... Bugn ayrln ( bir tarafa )!. 60-) elem ahad ileykm ya beniy Ademe en l ta'bud eytan* innehu lekm advvn mbiyn; Ey AdemOullar!... Size ahdetmedim ( bildirip bilgilendirmedim ) mi: eytana ( vehme ) kulluk yapmayn, muhakkak ki o sizin iin apak bir dmandr? .

246
61-) ve en buduniy* haz sratun mstekym; Bana kulluk edin!... Srat- mstakym budur ( diye? ). 62-) ve lekad edalle minkm cibillen kesiyra* efelem teknu ta'klun; Andolsun ki ( eytan ) sizden pek ok cibill ( ok kimse, cemaat, nesiller ) i saptrd... Aklnz kullanmadnz m? . 63-) hazihi cehennemlletiy kntm tuadun; te bu va dolunduunuz cehennem dir . 64-) slevhel yevme Bima kntm tekfrn; Kfr yapmanzn ( gerei reddetmenizin, hakikatnz rtmenizin ) karl bugn ( B gereince ) ona ( cehenneme, atee ) girin . 65-) elyevme nahtim al efvahihim ve tkellimna eydiyhim ve tehed erclhm Bim knu yeksibn; O Gn onlarn azlarn mhrleriz; kazandklarn ( B srrnca ) bize elleri konuur ve ayaklar ahidlik eder . 66-) velev neu letamesna al a ynihim festebekussrata feenna ybsrun; Eer dileseydik gzlerini silme kr ederdik de srat ( yol )ta ( krce ) kouurlard... Fakat nasl grecekler? . 67-) velev neau lemesahnahm al mekanetihim femestetau mudyyen ve l yerciun; Ve eer dileseydik mekanlar zere onlar mesh ederdik ( dondururduk, meshe uratp bilinlerini bakalatrrdk ) de artk ne ileri gitmeye gleri yeterdi ve ne de rcu edebilirlerdi .

247
68-) ve men nuammirhu nnekkish fiylhalk* efel ya'klun; Kimi uzun mrl yaparsak onu yaratlta tenkis ederiz ( mrn uzatarak tersine/baa doru eviririz )... Hala akletmezler mi? . 69-) ve ma allemnah i're ve ma yenbey leh* in huve ill zikrun ve Kur'nun mbiyn; Ona ( Hz.Raslullah a) i ir ta lim etmedik... O na gerekmez/yakmaz da... O ancak ( tm mertebeleri kapsayan ) bir zikir ( Allah ) ve ( tm kemalatlar cami ) mubiyn bir Kur an dr! . 70-) liynzire men kne hayyen ve yehk kalkavl alelkafiriyn; Ta ki ( kalbi ) diri olan uyarsn ve kafirler ( gerei reddeden perdeliler ) zerine de o kavl (akavet hkm/kyamet ) hakk olsun/gereklesin . 71-) evelem yerav enna halakna lehm mimma amilet eydiyna enamen fehm leha mlikn; Grmediler mi ki, biz ellerimizin yaptndan onlar iin en am ( kurban edilebilir hayvanlar; hayvani kuvveler ) yarattk... Onlar onlara maliklerdir . 72-) ve zellelnaha lehm feminha rekbhm ve minha ye'klun; Onlar ( enam ) bunlara tezlil ettik ( boyun edirdik )... Hem binekleri onlardandr ve hem de onlardan kimini yerler . 73-) ve lehm fiyha men'afiu ve mearib efel yekrun; Ve onlarda kendileri iin menfaatlar ve iecekler vardr... Hala kretmezler mi? . 74-) vettehazu min dunillhi liheten leallehm ynsarun; Belki kendilerine yardm olunur midiyle Allah n gayrndan ilahlar edindiler! . 75-) l yestetyune nasrehm ve hm lehm cndn muhdarun; (Tanrlar ) onlara yardm edemezler... ( Bilakis ) onlar onlara ( ilahlara ) hazr duran

248
ordudurlar ( tanrlarn kabul edilen varlnn ve tesir gcnn kayna-koruyan bunlardr ) !. 76-) felyahznke kavlhm, inn na lemu ma ysirrune ve ma yu linun; O halde onlarn kavli ( sz, laf ) seni mahzun etmesin... Muhakkak ki biz onlarn ( sr olarak ) gizlediklerini de aleni ettiklerini de biliriz . 77-) evelem yeral'nsanu enna halaknah min nutfetin feiza hve hasymun mbiyn; nsan grmedi mi ki biz onu bir nutfeden yarattk... Byle iken bir de bakarsn ki o apak bir hasmdr ( ayrm? ). 78-) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah* kale men yuhyiylzame ve hiye ramiym; Kendi yaratln unuttu da bize bir misal getirdi: rm haldeki u kemiklere kim diriltip hayat verecek? dedi . 79-) kul yuhyiyhelleziy eneeha evvele merretin, ve HUve Biklli halkn Aliym; De ki: Onlar ilk defa ina eden onlar diriltip hayat verecektir... O, her yaratmay ( yaratmann tm sistemini, B srrnca ) Aliym ( tam bilen )dir . 80-) elleziy ceale lekm mine eceril'ahdari naren feiza entm minh tukdn; O ki, sizin iin yeil aa tan bir ate ( oksijen ) oluturdu... te bak ondan yakyorsunuz! . 81-) eveleyselleziy halekasSemavati vel'Arda BiKdirin al en yahluka mislehm* bel ve HUvel Hallkul Aliym; Semavat ve Arz yaratan, onlarn mislini yaratmaya ( Bi-) Kaadir deil midir?... Evet (Kaadir dir)... O, Hallak ( yaratclkta eksiksiz )dr, Aliym dir . 82-) innema emruh iza erade ey en en yekule lehu kn feyekn;

249
Bir eyi irade ettiinde O nun emri ancak ona Kn= Ol! demesidir ( zaman sz konusu deildir )... (Artk o ) olur ( tekevvn eder; hikmetle kevne gelir ). Not: Kn; Fe-Yekn deki kn ile yeknu arasndaki, daha dorusu yekun un bandaki FE , bir atf edat deil, mstakl bir olguyu ifade eden isti nafiyye dir... Bu u demektir: kn ile fe yekn ayr eylerdir... Kn iradeye, vcuda, bidayete gredir; Fe-yekun onun nihayetine, kemaline gre gerekletirme sistemidir... Ayet te bu, eye nisbetle anlatldna gre herbir ey iin geerlidir; yani sistem/kendiliinden zuhur var, ikilik/bir tanr yok!... 83-) fesubhanelleziy BiyediH melekt klli ey'in ve ileyH turcen; Herey in melekut u/orijini ( B srrnca kudret ) elinde olan Subhan dr... O na rcu ettirileceksiniz .

S FF T S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Sre, saf tutanlar/dizilenler/dizenler anlamna gelen Saffat ismini, birinci ayetinden almaktadr... Mekke dneminde 56.srada nazl olmutur... 182 ayettir... Saffat Sresinde : Vahdet, tedbir edici meleki mekanizma, mele-i aladan eytanlarn kulak hrszlndan men edilmeleri, Kur an anlayamayanlar, bas, har, srat, Kelime-i Tevhid ve Telkyn olaynn asl, zakkum aac, Hz.Nuh, Hz.brahim, Hz.shak, Hz.Musa, Hz.Harun, Hz.lyas, Hz.Lut, Hz.Yunus, gibi baz Neblerin rnek deneyimleri; Hz.brahim in olunu boazlama hadisesi ve teslimiyetin nemi, astroloji... gibi bir ok nemli konu sembolik-ideal anlatmlarla aklanmtr...

250
AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) VesSaaaffati saffa; Andolsun o ( Allah iin ) saf olup dizilenlere . 2-) Fezzacirati zecra; O (Allah dan engelleyici-perdeleyici faktrleri ) iddetle def edenlere/men edenlere . 3-) Fettaliyati zikra; O zikir tilavet edenlere ( Hakkani zelliklerini kuvveden fiile karanlara ). 4-) nne ilahekm le Vahd; Muhakkak ki sizin ilahnz ( yaratannz ) Vahid dir! . 5-) Rabbs Semavati vel Ard ve ma beynehma ve Rabbl meark; Semavat n, Arz n ve ikisi arasnda olanlarn Rabbidir; ve doularn da Rabbidir ( O) !. 6-) nna zeyyennes Semaed dnya Bi ziynetinil kevakib; Muhakkak ki biz, o en yakn Sema y ( Bi-) bir ziynet ile, ( yani ) kevkeb ( gezegen )ler ile ssledik . 7-) Ve hfzan min klli eytanin marid; Ve ( onu) itaattan kan her azgn eytandan koruduk . 8-) La yessemmeune ilel Meleil A'la ve yukzefune min klli canib; (O eytanlar ) Mele-i A la y dinleyemezler ve her taraftan kuvvetle ( srlp ) atlrlar .

251
9-) Dhuren ve lehm azbn vasb; Kovularak ( atlrlar )... Onlar iin daimi bir azab vardr . 10-) lla men hatfel hatfete feetbeahu ihabn skb; Ancak bir sz kapan/alan olursa, bu yzden onu ihab- sakb ( parlak/delici bir alev; yakp yok edici bir ey ) takib eder . 11-) Festeftihim ehm eedd halkan emmen halakna* inna halaknahm min tynin lazib; mdi fetva iste ( demek ki fetva pozitiv bir mana ifade etmiyor? ) /sor onlara: Yaratl itibaryla onlar m daha iddetli ( gl ) yoksa yarattklarmz ( melekler ) m?... Dorusu biz onlar Tyn-i Lazib ( yapkan-kopup ayrlmayan bir balk? )den yarattk . 12-) Bel acibte ve yesharun; Hayr, onlar alay ediyor olduklar halde sen hayretle ap kaldn . 13-) Ve iza zkkiru la yezkrun; Onlar tezkir olunduklarnda ( hatrlatldklarnda, tlendiklerinde de ) dnp t almazlar . 14-) Ve iza raev ayeten yesteshrun; Bir ayet ( hakikat gsteren bir ey, hakkani bir nitelik ) grdklerinde, alaya alrlar . 15-) Ve kalu in haz ill shrun mbiyn; Bu apak bir sihir ( byleyici etki ) den baka deil dediler . 16-) Eiza mitna ve knna traben ve zamen einna le meb'usun; ldmz, toprak ve kemikler olduumuz vakit mi, gerekten biz ba solunacak myz? .

252
17-) Eve abanel evvelun; Evvelki babalarmz/atalarmz da m? . 18-) Kul neam ve entm dahrun; De ki: Evet!.. Ve siz de dahiriyn ( klm, boyun bkm, zelil ) olarak ( basolunacaksnz ). 19-) Feinnema hiye zecretn vahdetn feiza hm yenzurun; O ancak zecre-i vahide ( bir tek lk; bir tek mani olu; 2.sur )dir; birden onlar ( kyam edip ) baknrlar . 20-) Ve kalu ya veylena haz yevmd diyn; Vay bize!... Bu, Diyn Gn dr! dediler . 21-) Haz yevml faslilleziy kntm Bihi tkezzibun; (Yani ): Bu, kendisini ( B srrnca ) yalanladnz fasl ( hkm, ayrdetme ) gn dr . 22-) Uhrulleziyne zalemu ve ezvacehm ve ma knu ya'budun; Haredin ( toplayn ) o zulmedenleri, onlarn elerini ve tapnp kulluk yaptklar eyleri . 23-) Min dunillahi fehduhm ila sratl cahym; Allah n gayrndan!... Onlar Srat Cahym e ( cehennem srat na; irke, cismani yaantya ) yollandrn . 24-) Ve kfuhm innehm mes'ulun; Ve durdurun onlar!... Muhakkak ki onlar mes uldurlar .

253
25-) Ma lekm la tenasarun; Ne oluyor size ki birbirinizle yardmlamyorsunuz? ( denilir onlara ). 26-) Bel hml yevme msteslimun; Bilakis onlar bugn msteslimun ( boyun eip teslim olmular )dur . 27-) Ve akbele ba'duhm al ba'dn yetesaelun; Birbirlerine ikbal edip ( dnp, ynelip ) soruurlar . 28-) Kalu innekm kntm te'tunena anil yemiyn; Muhakkak ki siz bize sadan gelirdiniz? ( dediler ). 29-) Kalu bel lem teknu mu miniyn; (Onlar da ) dediler ki: Hayr, siz m minler deildiniz! . 30-) Ve ma kne lena aleykm min sultan* bel kntm kavmen tayn; Bizim, sizin zerinize bir sultamz/hakimiyetimiz yoktu... Bilakis siz azgn bir kavim idiniz . 31-) Fehakka aleyna kavl Rabbina* inna lezikun; Nihayet Rabbimizin kavli zerimize hakk oldu ( gerekleti )... Dorusu biz ( azab ) tadclarz . 32-) Feaveynakm inna knna aviyn; Bundan tr sizi saptrp azdrdk... Dorusu biz azgnlar idik . 33-) Feinnehm yevmeizin fiyl azbi mterikn; Muhakkak ki onlar o gn azabta mterek-ortak olanlardr .

254
34-) nna kezlike nef'alu Bil mcrimiyn; Dorusu biz ( Bi-) mcrimlere ( mriklere ) bylece yaparz . 35-) nnehm knu iza kyle lehm la ilahe illellahu yestekbirun; Onlara la ilahe illallah denildiinde ( telkyn edildiinde ), muhakkak ki onlar ( benlikleri ile) kibre sapp byklk taslamlard . 36-) Ve yekulune einna letarik alihetina liarin mecnun; lahlarmz mecnun ( deli, cinlenmi ) bir air iin terk mi edeceiz biz? derler ( di). 37-) Bel cae Bil Hakk ve saddakal murseliyn; Hayr, O, Bil-Hakk ( Hakk olarak ) gelmitir ve murseliyn ( Rasller )i de tasdik etmitir . 38-) nnekm lezikul azbil eliym; Muhakkak ki siz o elim azab tadclarsnz . 39-) Ve ma tczevne ill ma kntm ta'melun; Ve yaptklarnzdan bakas ile cezalandrlmazsnz ( yaptklarnzn karlna erersiniz ). 40-) lla badAllahil muhlesyn; Ancak Allah n ihlasa ( samimiyete, safla ) erdirilmi kullar mstesna . 41-) laike lehm rizkun ma'lum; te onlar iin ma lum bir rzk vardr . 42-) Fevakih* ve hm mkremun; (Yani ) meyvalar ( kemalatlar )... Ve onlar ikram olunanlardr .

255
43-) fiy cennatin neym; Naim cennetelerinde . 44-) Al srurin mtekabiliyn; Serirler ( makamlar, sfatlar ) zerinde mtekabiliyn ( karlkl oturanlar ) olarak . 45-) Yutaf aleyhim Bi ke'sin min meyn; Meyn ( kaynak tan, gzle grnr akar sudan doldurulmu ) (Bi-) kaseler tavaf ettirilir stlerinde . 46-) Beydae lezzetin liaribiyn; Bembeyaz ( nur), ienlere lezzet veren kaseler . 47-) La fiyha avln ve la hm anha ynzefun; avl ( akl bozucu, sersem edici bir vasf ) yoktur onda... Onlar ondan sarho da olmazlar ( imelerinin sonu yok ). 48-) Ve ndehm kasratt tarfi yn; Yanlarnda gzlerini yalnzca onlara ( elerine ) evirmi iri gzl ( huri) ler vardr . 49-) Keennehnne beydun meknun; Sanki onlar korunmu yumurtalar gibidir . 50-) Feakbele ba'duhm al ba'dn yetesaelun; Birbirlerine ikbal edip ( dnp, ynelip ) soruurlar . 51-) Kale kailn minhm inniy kne liy kariyn; Onlardan bir diyici ( akl, tahkik ehli, cennetlik ) dedi ki: Muhakkak ki ben bir kariyn e (

256
aramzda ballk olan arkadaa, ee ) sahip idim . 52-) Yekul einneke le minel musaddikyn; (O) derdi ki: Gerekten sen tasdik edicilerden misin? . 53-) Eiza mitna ve knna traben ve zamen einna le mediynun; (Yani ) ldmz, toprak ve kemikler olduumuz vakit mi, gerekten biz cezalandrlacak myz? . 54-) Kale hel entm mttaliun; Dedi ki: Siz ( imdi ona; vehme, kiilie, cehennemlie ) muttaliler ( vakf ) misiniz? . 55-) Fettalea fereah fiy sevail cahym; Ona muttali oldu da onu Cahym ( Cehennem )in tam ortasnda grd . 56-) Kale tAllahi in kidte le turdiyn; Dedi ki: Tallahi, az kalsn beni de helak edecektin/bu ukura yuvarlayacaktn . 57-) Velev la n'met Rabbiy leknt minel muhdariyn; Eer Rabbimin ni meti ( sfatlar ) olmasayd, kesinlikle muhderiyn den ( burada hazr tutulanlardan ) olurdum . 58-) Efema nahnu Bi meyyitiyn; Biz ( Bi-) meyyitler deilmiyiz ( nasl lrz bir daha ) ?. 59-) lla mevtetenel ula ve ma nahnu Bi muazzebiyn; lk lmmz hari... Biz ( Bi-) azab olunacaklar da deiliz .

257
60-) nne haz lehvel fevzl azym; Muhakkak ki bu byk kurtuluun ta kendisidir . 61-) Limisli haz felya'melil amilun; alp amel edenler bunun misli ( bunun gibisi ) iin alp amel etsinler . 62-) Ezlike hayrun nzlen em eceretz zakkum; Nzl ( ini, ziyafet ) itibaryla bu mu hayrldr yoksa zakkum aac m? . 63-) nna cealnaha fitneten liz zalimiyn; Dorusu biz onu ( zakkum aacn ) zalimler iin bir fitne kldk . 64-) nneha eceretn tahruc fiy aslil cahym; Muhakkak ki o ( zakkum aac, birimsellik nesnesi ) Cahym ( Cehennem )in aslndan ( temelinden, dibinden ) kan bir aatr . 65-) Tal'uha keennehu ruus eyatyn; Onun tal (srgn, meyvesi ) sanki eytanlarn kafalar ( vehim, artlanmalar, drtler ) gibidir . 66-) Feinnehm le akilune minha femaliune minhel butun; Muhakkak ki onlar ondan yerler ve ondan karnlarn doldururlar . 67-) Smme inne lehm aleyha le evben min hamiym; Sonra onlar iin, onun zerine kaynar sudan bir evb ( tefriki imkansz bir karm, iecek ) vardr . 68-) smme inne merciahm leilel cahym;

258
Sonra onlarn mercileri ( dn yerleri ) elbette Cahym ( cehennem )edir . 69-) nnehm elfev abaehm dalliyn; Muhakkak ki onlar babalarn/atalarn sapmlar buldular . 70-) Fehm al asarihim yhreun; Bu yzden onlarn eserleri/izleri zere odaklanm bir ekilde israrla koarlar . 71-) Ve lekad dalle kablehm ekserul evveliyn; Andolsun ki onlardan nce, evvelkilerin ( ilk nesillerin ) ekseriyeti ( Hak dan, vahdetten ) sapmtr . 72-) Ve lekad erselna fiyhim mnziriyn; Ve andolsun ki onlarn iinde uyarclar da irsal ettik . 73-) Fenzur keyfe kne akbetl mnzeriyn; O uyarlanlarn akibeti nasl oldu bir bak! . 74-) lla badAllahil muhlesyn; Ancak Allah n ihlasa ( samimiyete, safla ) erdirilmi kullar mstesna . 75-) Ve lekad nadana Nuhun felen'mel mciybun; Andolsun ki Nuh bize nida etmi ( bize iittirmi ) ti... Biz ne gzel icabet edenleriz . 76-) Ve necceynahu ve ehlehu minel kerbil azym; Onu ve O nun ehlini aziym tasadan ( madde kaydndan, varlk bandan ) kurtardk . 77-) Ve cealna zrriyyetehu hml bakyn;

259
Onun zrriyyetini ( insan ad altnda zahir olan ilahi zellikleri; vahdet ehlini ) de baki kalanlarn ta kendileri yaptk . 78-) Ve terekna aleyhi fiyl ahriyn; Ahiriyn ( sonrakiler; vahdet ehli ) iinde, Onun zerine ( Ona alamet olan bir an, hayrla yadedili ) terk ettik . 79-) Selmun al Nuhn fiyl alemiyn; Alemler ( kendini tanyanlar ) iinde Nuh a Selam olsun . 80-) nna kezlike neczil muhsiniyn; Dorusu biz muhsiynleri ( mahadelerinde Hak dan gayr bulunmayanlar ) bylece cezalandrrz . 81-) nnehu min badiNEl mu miniyn; Muhakkak ki O, m min kullarmzdandr . 82-) Smme araknel ahariyn; Sonra dierlerini ( irk ehlini ) suda ( oklukta ) boduk . 83-) Ve inne min i (y) atihi le brahiym; Muhakkak ki brahim de O nun a ( frka ) sndandr ( vahdet ehli, ulul azm ). 84-) z cae Rabbehu Bi kalbin seliym; Hani ( brahiym ) Rabbine seliym ( saf, temiz ) bir kalb ile ( B srrnca selim bir kalb olarak; nefissiz ) gelmiti . 85-) z kale li ebiyhi ve kavmihi ma z ta'budun;

260
Hani ( brahiym ) babasna ve kavmine: Neye kulluk yapyorsunuz? . 86-) Eifken aliheten dunAllahi triydun; fk (yalan-iftira ) ederek ( uydurarak ), Allah n gayrndan ilahlar m irade ediyorsunuz ( batldr ) ?. 87-) Fema zannkm Bi Rabbil alemiyn; (Bi-) Rabbl Alemiyn i ne zannediyorsunuz ( Onun hakkndaki zannnz nedir ) ?. 88-) Fenazara nazreten fiyn ncum; Derken ( brahiym ) yldzlar iinde ( akl gzyle ) bir bak nazar etti . 89-) Fekale inniy sekym; De dedi ki: Muhakkak ki ben hastaym . 90-) Fetevellev anh mdbiriyn; Bunun zerine arkalarn dnp O ndan uzaklatlar . 91-) Feraa ila alihetihim fekale ela te'klun; (brahiym de ) onlarn ilahlarna yneldi de: Yemez misiniz? dedi . 92-) Ma lekm la tentkun; Size ne oluyor ki nutketmiyor ( konumuyor ) sunuz? . 93-) Feraa aleyhim darben Bil yemiyn; (brahiym ) onlara gizlice sokulup ( Bi-) sa eliyle bir darb etti ( darbe vurdu ) ki! . 94-) Feakbelu ileyhi yeziffun;

261
Bunun zerine O na ( brahiym e) hzlca ikbal ettiler ( dndler, geldiler ). 95-) Kale eta'budune ma tenhtun; (brahim ) dedi ki: ( Elinizle ) yonttuunuz ( ekillendirdiiniz? ) eylere mi kulluk yapyor/tapyor sunuz? . 96-) VAllahu halekakm ve ma ta'melun; Halbu ki sizi de yaptnz eyleri de Allah yaratmtr? . 97-) Kalbnu lehu bnyanen feelkuh fiyl cahym; Dediler ki: Onun ( brahiym ) iin bir bina yapn da O nu Cahym ( cehennem, tabiat; ak ) n iine atn . 98-) Feeradu Bihi keyden fecealnahml esfeliyn; Ona ( B srrnca ) tuzak irade ettiler... Biz de onlar esfeliyn ( en aalar ) kldk . 99-) Ve kale inniy zahibn ila Rabbiy seyehdiyn; (brahiym ) dedi ki: Muhakkak ki ben Rabbime gidiciyim... ( O), bana hidayet edecek . 100-) Rabbi hebliy mines salihyn; (brahim ): Rabbim, bana salihlerden hibe et! ( dedi ). 101-) Febeernahu Bi ulamin Haliym; Bunun zerine O nu Haliym bir olan ile ( B srrnca ) mjdeledik . 102-) Felemma belea maahs sa'ye kale ya bneyye inniy era fiyl menami enniy ezbehuke fenzur maz tera* kale ya ebetif'al ma t'mer* setecidniy inaAllahu minas sabiriyn; (Olu smail ) Onunla birlikte sa ya ( Onunla beraber Allah yolunda yrme ana )

262
ulanca, ( brahiym ) dedi ki: Ey oulcuum!... Muhakkak ki ben seni menam ( uyku? )da gryorum ki ben seni zebh ediyorum ( boazlyorum )... Bak bakalm sen ne gryorsun? ... ( Olu ) dedi ki: Ey babacm!... Emrolunduun eyi yap ( kuvveden fiile kar )... naAllah beni sabredenlerden bulacaksn . 103-) Felemma eslema ve tellehu lil cebiyn; kisi de teslim olup ( baba, brahiym ) Onu ( oulu, smail i) aln/akak zerine yknca , 104-) Ve nadeynahu en ya brahiym; Biz Ona: Ya brahiym! diye nida ettik ( iittirdik; yakiyn hasl oldu ). 105-) Kad saddakterr'ya* inna kezlike neczil muhsiniyn; Gerekten ryan tasdik ettin ( doruladn )... Dorusu biz muhsiynleri ( mahadelerinde Hak dan gayr bulunmayanlar ) bylece cezalandrrz . 106-) nne haz le hvel belaul mbiyn; Muhakkak ki bu apak bir bela ( retici, idrak ettirici deneyim ) dir . 107-) Ve fedeynahu Bi zibhn Azym; Ona ( Sema dan) (Bi-) zibh-i aziym ( byk kurbanlk ) fidye ( bedel ) verdik . 108-) Ve terekna aleyhi fiyl ahriyn; Ahiriyn ( sonrakiler; vahdet ehli ) iinde, Onun zerine ( Ona alamet olan bir an, hayrla yadedili ) braktk . 109-) Selmun al brahiym; Selam olsun brahiym e.

263
110-) Kezlike neczil muhsiniyn; Muhsinleri bylece cezalandrrz . 111-) nnehu min badiNEl mu miniyn; Muhakkak ki O, m min kullarmzdandr . 112-) Ve beernahu Bi shaka Nebyyen minas salihyn; Ona, salihlerden bir Neb olarak ( Bi-) shak mjdeledik . 113-) Ve barekna aleyhi ve al shak* ve min zrriyyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mbiyn; Onun zerine de shakn zerine de bereket lutfettik ( ikisini de mbarek kldk )... O ikisinin zrriyyetinden muhsin de var, kendi nefsine apak zulmeden/zalim de var . 114-) Ve lekad menenna al Musa ve Harun; Andolsun ki Musa ve Harun a da menn ( lutf-ihsan ) ettik . 115-) Ve necceynahma va kavmehma minel kerbil azym; O ikisini ve onlarn kavimlerini aziym tasadan kurtardk . 116-) Ve nesarnahm feknu hml alibiyn; Onlara nusret ( yardm ) ettik de onlar galip gelenler oldular . 117-) Ve ateynahmel Kitabel mstebiyn; kisine ( Musa ve Harun a) Kitab- Mstebiyn i (zahir, aikar, vazh, aklayc Kitab ) verdik . 118-) Ve hedeynahmes sratal mstekym; O ikisini de srat- mstakym e ( inam olunanlarn yoluna ) hidayetledik .

264
119-) Ve terekna aleyhima fiyl ahriyn; Ahiriyn ( sonrakiler; vahdet ehli ) iinde, Onlarn zerine ( Onlara alamet olan bir an, hayrla yadedili ) braktk . 120-) Selmun al Musa ve Harun; Musa ve Harun a Selam olsun! . 121-) nna kezlike neczil muhsiniyn; Dorusu biz, muhsinleri bylece cezalandrrz . 122-) nnehma min badiNEl mu miniyn; Muhakkak ki ikisi de m min kullarmzdandr . 123-) Ve innel lyase le minel murseliyn; Muhakkak ki lyas da murseliyn ( irsal olunanlar, Rasller ) dendir . 124-) z kale li kavmihi ela tettekun; Hani ( lyas ) kavmine: Korkup korunmaz msnz? dedi . 125-) Eted'une ba'len ve tezerune ahsenel halikyn; Bale ( drt yz olan altn put a) ibadet ediyor/aryorsunuz ve yaratanlarn en gzelini brakyorsunuz mu? . 126-) Allahe Rabbekm ve Rabbe abaikml evveliyn; Sizin de Rabbiniz, ilk babalarnzn/atalarnzn da Rabbi olan Allah ?. 127-) Fekezzebuhu feinnehm lemuhdarun; Onu ( lyas ) tekzib ettiler... Muhakkak ki onlar muhdarun ( yakalanp huzurda tutulanlar )

265
dur . 128-) lla badAllahil muhlesyn; Ancak Allah n ihlasa ( samimiyete, safla ) erdirilmi kullar mstesna . 129-) Ve terekna aleyhi fiyl ahriyn; Ahiriyn ( sonrakiler; vahdet ehli ) iinde, Onun zerine ( Ona alamet olan bir an, hayrla yadedili ) braktk . 130-) Selmun al lyasiyn; Selam olsun lYasiyn e ( lyas a, lyaslar a, Al-i YaSiyn e) !. 131-) nna kezlike neczil muhsiniyn; Dorusu biz, muhsinleri bylece cezalandrrz . 132-) nnehu min badiNEl mu miniyn; Muhakkak ki O, m min kullarmzdandr . 133-) Ve inne Lutan le minel murseliyn; Muhakkak ki Lut ta murseliyn ( irsal olunanlar, Rasller )dendir . 134-) z necceynahu ve ehlehu ecmeyn; Hani O nu ve O nun ehlini toptan kurtardk . 135-) lla acuzen fiyl abiriyn; Ancak abiriyn ( geride kalanlar, helak olanlar ) iinde olan bir kocakar ( Lut a.s.n iman etmeyen kars ) mstesna .

266
136-) Smme demmernel ahariyn; Sonra dierlerini dumura urattk . 137-) Ve innekm le temrrune aleyhim musbihyn; Muhakkak ki siz musbihiyn olarak ( sabah vaktine girerken ) onlara urarsnz . 138-) Ve Bil leyl* efela ta'klun; (Bi-) geceleyin de ( urarsnz )... Hala aklnz kullanmaz msnz? . 139-) Ve inne Yunuse le minel murseliyn; Muhakkak ki Yunus da murseliyn ( irsal olunanlar, Rasller )dendir . 140-) z ebeka ilel flkil mehun; Hani ( Yunus ) o dopdolu gemiye ( bedene ) kamt . 141-) Fesaheme fekne minel mdhadyn; (Sonra Yunus ) kura ekti ( tercih etti ) de mudhadyn den ( kaydrlanlardan, delili geersiz klnanlardan ) oldu . 142-) Feltekamehul hut ve huve mliym; (Da Yunus ) levmedici olduu halde balk O nu yuttu . 143-) Felevla ennehu kne minel msebbihyn; Eer ( Yunus ) tesbih ( tenzih ) edenlerden olmasayd , 144-) Lelebise fiy batnihi ila yevmi yb'asun; (nsanlar ) ba solunacaklar gne kadar ( Yunus ) onun batnnda ( baln karnnda ) kalrd .

267
145-) Fenebeznahu Bil arai ve huve sakym; Biz Onu hasta olduu halde ( B srrnca ) plak araziye ( dnyaya ) braktk . 146-) Ve enbenta aleyhi ecereten miy yaktyn; zerine kabak trnden ( gvdesi olmayan bitki cinsi ) bir aa bitirdik . 147-) Ve erselnahu ila mieti elfin ev yeziydun; Onu ( Yunus u) yzbin ( kiiye ) yahut daha ziyade olanlara irsal ettik . 148-) Feamenu femetta'nahm ila hyn; (Onlar ) iman ettiler de biz onlar bir vakte kadar faydalandrdk . 149-) Festeftihim eliRabbikel benat ve lehml benun; mdi fetva iste ( demek ki fetva pozitiv bir mana ifade etmiyor? ) / ( yani ) sor onlara ( o mriklere ): Kz ocuklar Rabbinin, erkek ocuklar onlarn m? . 150-) Em halaknel Melaikete inasen ve hm ahidun; Yoksa biz melaikeyi, onlar ( o mrikler ) ahidler iken diiler olarak m yarattk? . 151-) Ela innehm min ifkihim leyekulun; Dikkat edin, muhakkak ki onlar ( o mrikler ) ifklerinden ( yalan-iftiralarndan ) dolay yle derler : 152-) VeledAllahu, ve innehm le kazibun; Allah dourdu!... Muhakkak ki onlar kesinlikle yalanclardr! . 153-) Astafel benati alelbeniyn; (Allah ) kzlar oullara stfa m etti ( seti mi, yani ) ?.

268
154-) Ma lekm* keyfe tahkmun; Ne oluyor size?... Nasl hkm veriyorsunuz? . 155-) Efela tezekkerun; Tezekkr etmiyor musunuz? . 156-) Em lekm sultann mbiyn; Yoksa apak bir sultan ( hccet, delil, sfat ) nz mi var? . 157-) Fe'tu Bi Kitabikm in kntm sadikyn; Eer doru syleyenler iseniz ( Bi-) kitabnz getirin hadi! . 158-) Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba* ve lekad alimetil cinnet innehm lemuhdarun; Onunla ( Allah ile ), el-Cinne ( cinnler?; melekler? ) arasnda bir neseb oluturdular...Andolsun ki el-Cinne de bilmitir ki muhakkak onlar muhdariyn dir ( yakalanp huzurda hazr tutulacaklardr; huzur dan, sistem den, artlardan gaib olamazlar ). 159-) SubhanAllahi amma yesfun; Allah onlarn vasflamalarndan Subhan dr ( mnezzehdir ). 160-) lla badAllahil muhlesyn; Ancak Allah n ihlasa ( samimiyete, safla ) erdirilmi kullar mstesna . 161-) Feinnekm ve ma ta'budun; Muhakkak ki siz ve kulluk yaptnz eyler , 162-) Ma entm aleyhi Bi fatiniyn;

269
Onun aleyhine ( kimseyi ) (Bi-) fitneye drc deilsiniz ( olamazsnz ). 163-) lla men huve salil cahym; Ancak Cahym ( cehennem, ate )e maruz kalacak olan mstesna . 164-) Ve ma minna ill leh mekamun ma'lum; (Meleki lisan ): Bizden, ( ilahi kemalatlar, rububiyet ve vahdet gerei ) ma lum bir makam olmayan yoktur . 165-) Ve inna le nahnus saffun; Muhakkak ki biz, evet biziz o saf saf dizilenler . 166-) Ve inna lenahnul msebbihun; Ve muhakkak ki biz, evet biziz o ( daimi ) tesbih edenler . 167-) Ve in knu le yekulun; Muhakkak ki ( o mrikler ) yle de diyorlard : 168-) Lev enne ndeNA zikren minel evveliyn; Eer bizim yanmzda da evvelkilerden ( ilk saftakilerden, vahdet ehlinden ) bir zikir olsa idi; 169-) Leknna badAllahil muhlesyn; Elbette biz de Allah n ihlasa ( samimiyete, safla ) erdirilmi kullar olurduk . 170-) Fekeferu BiH, fesevfe ya'lemun; imdi de O na ( Zatn Zikri ne; Kur ana?) (B gereince ) kafir ( gerei reddeden nakr ) oldular... Yaknda bilecekler .

270
171-) Ve lekad sebekat kelimetNA libadiNEl murseliyn; Andolsun ki mursel ( irsal olunan, Rasl ) kullarmza ( u) kelimemiz sebk etmitir ( hkm gemitir ): 172-) nnehm lehml mansurun; Muhakkak ki onlar, elbette onlar mansur ( nusret grm, zafere erdirilmi ) lardr . 173-) Ve inne cndeNA lehml alibun; Muhakkak ki bizim ordumuz ( ehli ceberut ve melekut ), elbette onlar galiplerdir . 174-) Fetevelle anhm hatta hyn; Artk bir vakte kadar onlardan yz evir . 175-) Ve ebsrhm fesevfe yubsrun; Onlar ibsar et ( basiretinle gr, ne olduklarn seyret; ak seik kl )... Yaknda grecekler . 176-) Efe BiazbiNA yesta'cilun; Azabmz ( B srrnca ) acele mi istiyorlar? . 177-) Feiza nezele Bi sahatihim fesae sabahul mnzeriyn; (Azab ) onlarn sahalarna ( B srrnca ) indiinde, uyarlanlarn sabah ( azabla uyananlar ) ne kt olur! . 178-) Ve tevelle anhm hatta hyn; Artk bir vakte kadar onlardan yz evir . 179-) Ve ebsr fesevfe yubsrun; (Onlar ) ibsar et ( basiretinle gr, ne olduklarn seyret; ak seik kl )... Yaknda grecekler .

271
180-) Subhane Rabbike Rabbil zzeti amma yasifun; Senin Rabbin, ( ki) zzet in Rabbi, onlarn vasflamalarndan/tanmlamalarndan Subhan dr ( mnezzehdir ). 181-) Ve Selmun alel murseliyn; Murseliyn ( irsal olunanlar, Rasller )e Selam olsun! . 182-) Vel Hamdu Lillahi Rabbil alemiyn; Ve Hamd, Rabb l Alemiyn olan ( izhar olunan kemalatlarn, tm Esma ve sfatn sahibi ) Allah a aittir . Not: Son ayet (180-182) ile ilgili bir hadis-i erif meali ile bitirelim: Her kimi kiyamet gn ecirden tam lekle lmek sevindirir ise, bulunduu meclisinin sonun da kalkmak istediinde: Subhane Rabbike Rabbil zzeti amma yesfun, ve Selamun alel murseliyn, velHamdu lillahi Rabbil Alemiyn desin ...

S D SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mekke dneminde 38. srada nazl olan Sad Sresi , adn ilk harfinden alr... Bu sre nin bir ad da Davud Sresi dir... 88 ayet olan bu srede nemli konular sembol yollu aklanmaktadr... Mekke mriklerinin Ebu Talib e gelerek Hz.Raslullah n la ilahe illallah anlatmaktan vazgemesi iin olaanst dnyalk teklifleri ve Hz.Raslullah n da: Gne i getirip de

272
elimin iine koysanz, bundan (yani: lailahe illallah , demenizden) gayr bir ey sizden istemem diye o mehur ve tesirli cevab ve bunun akabinde ata-dede-gelenek dinine inanan mriklerin samalklar, bu srenin bir ini sebebidir... Bunun iin ilk balardaki ayetleri (4-11) vahdet ve vahdete kar kanlardan bahsederken ileriki ayetlerde ayn mcadelenin Neb ve Rasl rnekliinde anlatlm olup 65.ayetinde de bu habere, yani tanr ve tanrlk yok diye tanrsz vahdet realitesine, B-srrna , Byk Haber denmitir ... Ayrca srede : Hz.Davud un halifelii, hkm ve rku su; Hz.Sleymann mlk, Hz.Eyyub un sabr, Hz.brahiym-Hz.shak ve Hz.Ya kub un sekinlik ve stfalar, Hz.smail-Hz.Elyesa ve Hz.ZlKfl n seilmilikleri, Adn Cennetleri, Merhaba srr, Beer in yaratl-Adem-blis konular, mtekellifliin (olmayan bir vasfta grnmek, gcn aan bir ii idda etmek) zemmi, Kur ann haberlerinin zamanla ortaya kaca ve bilinilip tasdik edilecei,... gibi bir ok nemli konu aklanmtr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Saaad, vel Kur ni zizZikr; Sad... Zikir sahibi Kur an a kasem ederim . Not: Sad harfinin te vili iin Abdullah . Abbas r.a. yle iaret buyurur: Sad, Mekke de bir deniz ( baka bir rivayette, DA ) idi ve Rahman n Ar O nun zerinde idi; ki o vakt ne gece vard ve ne de gndz??? . 2-) Belilleziyne keferu fiy zzetin ve ikak; Bilakis o kafir olanlar izzet ( aslnda zillet olan birimselliklerinde bir stnlk ve izzet vehmederler ) ve kak ( ayrlk, muhalefet, taassub, hakikatndan kopukluk, realiteye

273
uyumsuzluk ) iindedirler . 3-) Kem ehlekna min kablihim min karnin fenadev ve late hyne menas; Onlardan nce nice nesiller helak ettik de ( onlar ) nida/feryad ettiler... Fakat vakit kurtulu vakti deildi ( i iten gemiti ). 4-) Ve acibu en caehm mnzirun minhm* ve kalel kafirune haz sahrun kezzab; Onlardan bir uyarcnn kendilerine gelmesine atlar da o kafirler ( perdeliler ): Bu ( sizi etkileyen ) yalanc bir bycdr dedi . 5-) Ecealel alihete lhen Vhda* inne haz le ey'n ucab; lahlar ( messirleri, varlklar ), ilah un vahid ( Tek bir messir, Tek bir vcud ) mi kld?.. Muhakkak ki bu ( varln teklii, vahdet ) ok acaib bir eydir! . 6-) Ventalekal mele minhm enimu vasbiru al alihetikm* inne haz le ey'n yurad; Onlardan mele (o taassubun ileri gelenleri ): Hadi yryn ve ilahlarnz zere sabredin (tanr inanc zere sebat gsterin, direnin ) !... Muhakkak ki bu irade edilen bir eydir ( tanr inancmz, geleneimiz yklmak isteniyor ) diyerek hzlca yrd ( dnmediler, tepki gsterdiler? ). 7-) Ma sem'na Bihaz fiyl milletil ahireti, in haz illahtilak; (Bi-) bunu ( tanr ve tanrln olmayn; tek bir vcud gereini ) millet-i ahire ( teki millet/son din; bugne kadar ki kabul edilen inanlarda, hristiyanlarda )de iitmedik... Bu ( vahdet ) ancak bir uydurmadr! . 8-) Enzile aleyhiz Zikru min beynina* bel hm fiy ekkin min ZikrY* bel lemma yezuku azb; Hem Zikir, aramzdan Ona m inzal olundu? ... Hayr ( gerek onlarn sand gibi deil? ), onlar ZikrMden ( hakikatlarndan ) ekk iindedirler!... Hayr onlar benim ( gerei

274
farkettiren ) azabm henz tadmadlar?! . 9-) Em ndehm hazainu rahmeti Rabbikel Aziyzil Vehhab; Yoksa Aziyz, Vahhab olan Rabbinin rahmet hazineleri ( zenginlii, ni metleri, sfatlar ) onlarn indinde mi ( onlara gre mi ) ?. 10-) Em lehm mlks Semavati vel Ard ve ma beynehma* felyerteku fiyl esbab; Yoksa Semavat n, Arz n ve ikisi arasndakilerin ( fiillerin, olularn ) mlk onlarn m?.. Eer yle ( mlk onlarn ) ise, sebepler ( yollar; esma ve sfatlar ) iinde irtka etsinler ( ykselsinler, terakki etsinler ) !. 11-) Cndn ma hnalike mehzumn minel ahzab; Onlar, hiziblerden ( vahdet ten ve diyn denperdelenip tefrikaya denlerden ), hezimete uratlm ( mcahadede baarl olamam, imtihanda yenilmi; kuvveleri krelmi, zelil; Sema ya urular engellenmi ), orada ( izafiyet boyutu iin bulunan ) bir ordudur . 12-) Kezzebet kablehm kavm Nuhn ve Adn ve fir'avn zl evtad; Bunlardan nce Nuh un kavmi ( madde yapda boulanlar, risalet ilmini hazmedemeyenler ), Ad ( Hudun kavmi; souk rzgar-heva ile helak olanlar ) ve kazklar sahibi Fravun yalanlad . 13-) Ve Semud ve kavm Lutn ve ashabl Eyketi, laikel ahzab; Semud ( Salih in kavmi ), Lut un kavmi ( beden-nefs-ehvet ile helak olanlar ) ve ashab- eyke ( orman halk, uayb a.s.n kavmi; tabiat ateiyle helak olanlar ) de ( yalanlad )... te onlar hiziblerdir . 14-) n klln ill kezzeber Rusule fehakka kab; Hepsi de ancak Raslleri tekzib ettiler... Bu yzden kabm hakk oldu .

275
15-) Ve ma yenzuru halai ill sayhaten vahdeten ma leha min fevak; Bunlar ancak ( devenin iki saml aras kadar bile ) gecikmesi olmayan bir tek sayha y ( sesi, sur u, lm ) beklemektedir . 16-) Ve kalu Rabbena accillena kttana kable yevmil hsab; Ve dediler ki: Rabbimiz!... Bizim paymz hesab gnnden nce ta cil et ( acele et, abuk ver ). 17-) Isbir al ma yekulune vezkr abdeNA Davude zel eyd* innehu evvab; Onlarn dediklerine sabret ( nefsini tut ) ve El ler ( kuvvet ) sahibi Davud u zikret ( hatrla )... Muhakkak ki O, evvab ( ok rcu eden, hakikatna dnen ) idi . 18-) nna sahharnel cibale meahu ysebbhne Bil aiyyi vel irak; Dorusu biz, akamleyin ( Gne batt vakit ) ve irak vakti ( Gne doduu vakit ) (B srrnca ) tesbih ediyor olduklar halde, dalar O na musahhar kldk ( boyun edirdik ). 19-) Vettayre mahureten, klln lehu evvab; Harolmu ( toplanm ) halde kular da ( Davud a musahhar kldk )... Hepsi O na evvab ( ok dnen, tesbih ile ynelen ) idi . 20-) Ve ededna mlkehu ve ateynahl hkmete ve faslel htab; Onun mlkn kuvvetlendirdik ve O na Hikmet ve Fasl-ul Hitab ( hkmleri ayrt edici bir akl; dolaysyla tartmay kesip bitiren hkm gc ) verdik . 21-) Ve hel etake nebel hasm* iz tesevverul mihrab; Sana o tartmann haberi geldi mi?.. Hani ( o tartanlar; melekler ) duvar ( boyut fark ) trmanp mihrab a ( ma bed e, beyin e) ulatlar .

276
22-) z dehalu al Davude fefezia minhm kalu la tehaf* hasmani bea ba'duna al ba'dn fahkm beynena Bil Hakk ve la ttt vehdina ila sevais srat; Hani Davud un zerine girmilerdi de bu yzden ( Davud ) onlardan korkmutu... ( Onlar da) dediler ki: Korkma, biz iki davacyz: Bazmz bazmza ( birimiz, dierine deil... ba z, kllden bir nisbettir; bu geree gre iki hasm? ) zulmetti... O halde aramzda Bil-Hakk ( HAKK olarak ) hkmet, zulm/hakszlk etme ve bizi yolun tam denge noktasna ( vahdetin gerei olan adalete ) hidayet et . 23-) nne haz ehy lehu tis'un ve tis'une na'ceten ve liye na'cetn vahdetn fekale ekfilniyha ve azzeniy fiyl htab; (Tartmann bir taraf dedi ki ): Muhakkak ki u benim kardeimdir... Kendisinin doksandokuz na cesi ( koyunu; istiare olarak kadn ) var, benim ise bir tek na ce (dii koyun? ) var... Byle iken onu bana ver/beni kefil kl dedi ve hitapta bana stn geldi . 24-) Kale lekad zalemeke Bi sali na'cetike ila niacih* ve inne kesiyren minel huletai leyeby ba'duhm al ba'dn ilelleziyne amenu ve amils salihati ve kaliyln mahm* ve zanne Davudu ennema fetennahu festafere Rabbehu ve harre rakian ve enab; (24. Ayet secde ayetidir.) (Davud ) dedi ki: Yemin olsun ki senin birtek na ceni (dii koyun; istiare ile kadn ) kendi na celeri ne katmak istemekle ( B srrnca ) sana zulmetmi... Muhakkak ki ortaklardan pek ou birbirlerinin aleyhine tecavuzda bulunurlar... Ancak iman edip salih amel ileyenler byle deildir... Fakat onlar da ne kadar azdr! ... Davud kendisini ( bir na ce misali ile? ) imtihan ettiimizi zannetti ( iinden gelerek bildi );bundan dolay Rabbinden mafiretdiledi, ve Raki (rku eden? ) olarak dt, ve inabe de bulundu ( Zata yneldi ). 25-) Feaferna lehu zlik* ve inne lehu ndeNA lezlfa ve husne meab; Bunun zerine onu ( mafiret ve tevbeyi gerektiren eyi ) Onun iin mafiret ettik... Ve

277
muhakkak ki katmzda onun iin yaknlk ve dnn gzeli var . 26-) Ya Davudu inna cealnake haliyfeten fiyl Ard fahkm beynenNasi Bil Hakk ve la tettebil heva fe yudlleke an sebiylillah* innelleziyne yedllune an sebiylillahi lehm azbn adiydn Bima nesu yevmel hsab; Ey Davud!... Dorusu biz seni Arz da bir halife kldk... Artk insanlar arasnda Bil-Hakk ( Hakk olarak ) hkmet ve heva ya ( nefsinin hevasna, birimsel-beeri dncelere; felsefeye ) uyma... Yoksa seni Allah yolundan saptrr... Allah yolundan sapanlara gelince, hesab gnn unutmalarndan dolay ( B gereince ) onlar iin iddetli bir azab vardr . 27-) Ve ma halaknes Semae vel Arda ve ma beynehma batla* zlike zannlleziyne keferu* feveyln lilleziyne keferu minennar; Sema y, Arz ve ikisi arasndakileri batl olarak yaratmadk... O ( batl grmek ), kafir olanlarn ( Hak dan perdelilerin ) zanndr... Bu yzden veyl olsun o kafir olanlara, Nar dan ( dnyalar ) !. 28-) Em nec'allleziyne amenu ve amilus salihati kel mfsidiyne fiyl Ard* em nec'all mttekyne kel fccar; Yoksa ( hakikatlerine ) iman edip salih amel ileyenleri, Arz da ifsad yapanlar ( bireysel yaayanlar ) gibi mi klarz?... Yahut muttekyleri ( ilahi hkmlere riayetle korunanlar ) fccar ( ilahi emirleri hie sayan, snnetullah a uyumsuz davranan ) gibi mi klarz? . 29-) Kitabun enzelnahu ileyke mbarekn li yeddebberru ayatiH ve liyetezekkere ull elbab; (Bu) sana inzal ettiimiz bir Kitab tr, mbarektir... O nun ayetlerini tedebbur etsinler (derinlemesine tefekkr etsinler ) ve saf bilin sahipleri de tezekkr etsinler iin . 30-) Ve vehebna li Davude Sleyman* n'mel abd*innehu evvab;

278
Davud a Sleyman hibe ettik!... Ne gzel kuldu ( Sleyman ) !.. Muhakkak ki O, evvab ( hakikatna ok rcu eden ) idi . 31-) z urida aleyhi Bil aiyyis safinatl ciyad; Hani O na ( Bi-) akamleyin ( Gne batarken? ) aya zere durup bir ayan trnak zere diken ( grkemli ), iyi cins kou atlar arzolunmutu . 32-) Fekale inniy ahbebt hubbel hayri an zikri Rabbiy* hatta tevaret Bil hcab; Ve ( Sleyman ) dedi ki: Dorusu ben, Rabbimin zikrinden dp/gafil olup, hayr ( mal, dnya ) sevgisine ynelip megul oldum ... Nihayet ( Gne B srrnca ) hicab ile gizlendi . 33-) Rudduha aleyye* fetafika meshan Bis suk vel a'nak; Onlar bana geri getirin ( dedi Sleyman )... (Atlarn ) bacaklarn ve boyunlarn ( B srrnca ) meshetmeye balad . 34-) Ve lekad fetenna Sleymane ve elkayna al krsiyyihi ceseden smme enab; Andolsun ki Sleyman imtihan ettik ( Rahman n rahmeti ile rettik ) ve O nun krssnn zerine bir cesed ( Can sz, kuvvesiz bir beden? ) braktk... Sonra inabe etti ( tevbe edip hakikatna yneldi ). 35-) Kale Rabbfir liy ve heb liy mlken la yembey liehadin min ba'diy* inneKE ENTEl vehhab; (Sleyman yle dedi ): Rabbim ( nurunla ) beni mafiret et ( birimselliimi rt ) ve bana, benden sonra kimseye gerekmeyecek ( bana orijinal ) bir mlk hibe et ( kemalatm tamla )... Muhakkak ki sen Vahhab sn . 36-) Fesahharna lehurriyha tecriy Bi emrihi ruhaen hays esab; Bunun zerine rzgar O na musahhar kldk; Bi-emrihi ( Onun emriyle ), diledii yere, hibir eyi sarsmadan-ykmadan/yumuak halde ( o rzgar ) akp giderdi .

279
37-) Ve eyatyne klle bennain ve avvas; Ve eytanlar da ( Ona musahhar kldk )... (Ki o eytanlardan maksad ) her bina kuran/duvar ustas ve ok derine dalan dalgtr . 38-) Ve ahariyne mkarreniyne fiyl asfad; Ve asfad ( bukalar, zincirler ) iinde mukarraniyn ( balanm nesneler, hkmlerle kaydl olan ) dierlerini de ( Ona musahhar kldk ). 39-) Haz atauNA femnn ev emsik Bi ayri hsab; te bu ( sana hibe edilen mlk? ) bizim a ta ( ba ) mzdr; yleyse ister menn ( lutuf, ba ) yap, ister imsak et ( tut);(B srrnca ) hesabszdr ( sana ). 40-) Ve inne lehu ndeNA le zlfa ve hsne meab; Ve muhakkak ki katmzda Onun iin yaknlk ve dnn gzeli var . 41-) Vezkr abdeNA Eyyub* iz nada Rabbehu enniy messeniye eytanu Bi nusbin ve azb; Kulumuz Eyyub u da zikret ( hatrla, an )... Hani ( Eyyub ) Rabbine: Muhakkak ki o eytan ( vehim ) bana yorgunluk ve azab ile ( B srrnca, olarak ) dokundu diye nida etti . 42-) rkud Bi riclik* haz muteseln baridn ve erab; (B srrnca ) ayan yere vur ( ifan ftrat tarafnda? ) !.. te barid bir mutesel ( souk-serin bir ykanma yeri; ykanmak ve imek iin salih bir su kayna ) ve bir arab ( dedik ). 43-) Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehm meahm rahmeten minNA ve zikra lilil elbab; Ona ( Eyyub a, seyr-i slknden sonra ), bizden bir rahmet ve z-akl sahipleri iin bir t/hatrlatma olmak zere, ehlini ve onlarla ( ehli ile ) birlikte onlarn mislini hibe ettik .

280
44-) Ve huz Biyedike dsen fadrib Bihi ve la tahnes* inna vecednahu sabira* n'mel abd* innehu evvab; (Bi-) eline bir demet ( bir avu ot ) al da ( Bi-) onunla darbet ( pasife vur ), yeminini ( ahdini ) bozma! ... Dorusu biz O nu sabredici bulduk... Ne gzel kuldu ( Eyyub ) !... Muhakkak ki O, evvab ( hakikatna ok rcu eden ) idi . 45-) Vezkr badeNA brahiyme ve shaka ve Ya'kube ulil eydiy vel ebsar; El ( kuvve-kudret ) ve basar ( gz, basiret, gr, akl ) sahibi kullarmz brahiym, shakk ve Ya kub u da zikret ( an, hatrla ) !. 46-) nna ahlasnahm Bi halisatin zikred dar; Dorusu biz onlar halis ( karksz, srf, saf ) bir haslet, ( yani ) o yurd un ( Ahiret in, kudret-bilin boyutunun; sensiz-bensiz yerin ) zikra s ( hatrda tutulmas; hep o halde olma ) ile ( B srrnca ) ihlaslandrdk . 47-) Ve innehm ndeNA leminel Mustafeynel ahyar; Ve muhakkak ki onlar bizim indimizde hayrl/sekin mustafalar ( szlm halisler, yakn klnmlar ) idi. 48-) Vezkr smayle vElyesea ve Zel kifl* ve klln minel ahyar; smail i, Elyesa i ve ZlKifl i de zikret ( an, hatrla ) !... Hepsi de ahyar ( sekinler, hayrllar )dand . 49-) Haz zikr* ve inne lil mttekyne le hsne meab; Bu (vahdet-tahkik ehlini ) bir zikir ( hayrla an ) dir!... Muhakkak ki muttekyler iin dn yerinin gzeli vardr . 50-) Cennati Adnin mfettehaten lehml ebvab;

281
(Yani, o gzel dn yeri ) kaplar kendilerine alm halde Adn Cennetleridir . 51-) Mttekiiyne fiyha yed'une fiyha Bi fakihetin kesiyretin ve erab; (O muttekyler ) orada ( ilahi sfatlara ) dayanp yaslanmlar olarak, ( B srrnca ) orada ok meyva ve arap ister haldedirler . 52-) Ve ndehm kasratt tarfi etrab; Onlarn ( o muttekylerin ) indlerinde ( yanlarnda ) gzlerini yalnzca onlara ( elerine ) evirmi ( huri) ler, ayn yatlar vardr . 53-) Haz ma tuadune li yevmil hsab; te budur, hesab gn iin size va dolunan! . 54-) nne haz le rizkuNA malehu min nefad; Muhakkak ki ite bu bizim rzkmzdr... Bitip tkenme yoktur ona ( bakidir ). 55-) Haz* ve inne littayne le erre meab; te bu!.. Muhakkak ki tuyan eden ( azgnlar ) iin dn yerinin errlisi vardr . 56-) Cehennem* yaslevneha* fe bi'sel mihad; (O dn yerinin erlisi ) Cehennem dir ki ona yaslanrlar... Ne kt bir mihad ( yatak-dek, alak yer ) dr o! . 57-) Haz fel yezukuhu hamiymun ve assak; te bu ( onlar iin )... Tadsnlar onu!.. Kaynar su ve irindir ( o). 58-) Ve aharu min eklihi ezvac; O (azab ) ekilden ( onun benzeri ) dierleri, ifter ifter ( azab eitleri vardr ).

282
59-) Haz fevcn muktehmun meakm* la merhaben Bihim* innehm saln nar; te bu sizinle beraber dp kaybolan/ ( cehenneme ) katlanan bir gruptur... ( Gnah nderleri dedi ki ): (Bi-) onlara Merhaba= geni-rahat olma yoktur... Muhakkak ki onlar Nar a maruz kalanlardr . 60-) Kalu bel entm la merhaben Bikm* entm kaddemtmuhu lena* fe bi'sel karar; (O nderlere uyanlar ise ): Hayr, asl ( Bi-) size Merhaba=rahat-geni olma yoktur... Onu (cehennemi ) bize siz takdim ettiniz ( nmze getirdiniz )... Ne kt bir karar ( gah )dr bu! dediler . 61-) Kalu Rabbena men kaddeme lena haz fezidh azben d'fen fiyn nar; Dediler ki: Rabbimiz, bunu bize kim takdim etti ise, onun Nar da azabn bir kat daha artr . 62-) Ve kalu ma lena la nera ricalen knna neuddhm minel erar; Ve dediler ki: Bize ne oluyor ki kendilerini erardan ( erirlerden, ok erlilerden ) addettiimiz ricali ( burada ) grmyoruz? . 63-) Ettehaznahm shriyyen em zaat anhml ebsar; Biz onlar alaya alrdk... Yoksa gzler onlardan baka tarafa m kayd? . 64-) nne zlike le hakkun tehasum ehlin nar; Muhakkak ki o hakk dr... ( Yani ) Ehl-i Nar n hasmlamas ( karlkl davalamas, tartmas, sulamas gerektir ) !. 65-) Kul innema ene mnzir* ve ma min ilahin illellahul Vahdul Kahhar; De ki: Ben ancak bir uyarcym ( farketmeniz gereken byk bir gerei haber veriyorum; nefsim iin, nefsimle konuan deilim? ) !... lah dan ( Allah n gayr vcud ) bir ey yok, ancak

283
Vahid, Kahhar olan Allah vardr . 66-) Rabbs Semavati vel Ard ve ma beynehmel Aziyzul affar; Semavat n, Arz n ve ikisi arasnda olanlarn Aziyz, affar olan Rabbi dir . 67-) Kul HUve neben Azym; De ki: O (vahdet gerei, B-srr? ), Aziym bir haberdir!!! . 68-) Entm anh mu'ridun; Siz ise O ndan ( o byk haberin ihbar ettii byk gerekten? ) yz eviriyorsunuz! . 69-) Ma kne liye min lmin Bil Meleil A'la iz yahtesmun; (Mele-i A la sakinleri ) tartrlarken, Mele-i A la ile ilgili ( B srrnca ) bir ilme sahip deilim . 70-) n yuha ileyye ill ennema ene neziyrun mbiyn; Bana ancak: Ben yalnzca apak bir uyarcym, ( diye ) vahyolunuyur ( pheniz olmasn, ben o byk haberi aklayan Nebim? ). 71-) z kale Rabbke lil Melaiketi inniy halikun beeran min tyn; Hani Rabbin Melaike ye: Muhakkak ki ben Tyn den ( balktan; su+mineral ) bir beer halkedeceim demiti . 72-) Feiza sevveythu ve nefaht fiyhi min ruhy fekau lehu sacidiyn; Onu tesviye edip ( dzenleyip, dengeleyip, tamamlayp ), o yapnn iinde RuhUM dan nefhettiim vakit, Ona secdeye kapann . 73-) Fesecedel Melaiket kllhm ecmeun;

284
O Melaike nin hepsi, toptan secde ettiler . 74-) lla ibliys* istekbere ve kne minel kafiriyn; blis mstesna; ( o vehmiyle ) byklk taslad ve kafirlerden ( gerei rtenlerden ) oldu . 75-) Kale ya ibliys ma meneake en tescde lima halakt Bi yedeyye, estekberte em knte minel aliyn; (Allah ) buyurdu: Ey blis ( benlii ile perdeli ) !... ( Bi-) ki Elim ( Celal ve Cemal sfatlarm ) ile yarattma ( zati tecellime mazhar kldma, vahidiyyet zuhuruna ) secde etmene ne mani oldu?... Byklendin mi, yoksa Alun dan ( Adem e secdesi szkonusu olmayan ondan yceler den ) m oldun? . 76-) Kale ene hayrun minh* halakteniy min narin ve halaktehu min tyn; (blis ) dedi ki: Ben daha hayrlym ondan; beni Nar dan ( manyetik beden? ) halkettin, onu tyn den ( hcresel yapdan ) halkettin dedi . 77-) Kale fahruc minha feinneke raciym; (Allah ) buyurdu: k oradan; nk sen raciymsin ( tardolunmusun )!. 78-) Ve inne aleyke la'netY ila yevmid diyn; Muhakkak ki, Diyn Gn ne kadar la netim senin stndedir . 79-) Kale Rabbi feenzrniy ila yevmi yb'asun; (blis ) dedi ki: Rabbim!.. ( nsanlarn ) ba solunacaklar gn e kadar bana mhlet ver ( ertele, bekle ). 80-) Kale feinneke minel munzariyn; (Allah ) buyurdu: Muhakkak ki sen mhlet verilenlerdensin! .

285
81-) la yevmil vaktil ma'lum; Malum vaktin ( fiziksel lm ) gn ne kadar . 82-) Kale feBi zzetiKE le uviyennehm ecmeyn; (blis ) dedi ki: ( Bi-) izzetine ( ?) kasem ederim ki, onlarn tmn mutlaka artp saptracam . 83-) lla badeKE minhml muhlesyn; Ancak onlardan ihlaslandrlm kullarn mstesna . 84-) Kale fel Hakku, vel Hakka ekul; (Allah ) buyurdu: Ben de Hakk a yemin ederim: - ki ben Hakk sylerim - 85-) Leemle enne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhm ecmeyn; Andolsun ki Cehennem i senden ( iblis?) ve onlardan sana tabi olanlardan ( benlii-vehmi ile perdelenenlerden ) toptan dolduracam . 86-) Kul ma es'elkm aleyhi min ecrin ve ma ene minel mtekellifiyn; De ki: Onun zerine ( verdiim habere, tebli ve uyarya karlk ) sizden bir ecir/cret istemiyorum ve ben mtekellifiyn den ( olmayan bir vasf taklid eden, kendini klfete sokan, Neb olmad halde Neblik iddasnda bulunup teklif getiren ) deilim . 87-) n huve ill zikrun lil alemiyn; O, alemler iin bir zikir ( hatrlatma, t )den baka deildir . 88-) Ve leta'lemunne nebeehu ba'de hyn; Onun haberini bir sre sonra ( lm esnasnda ) elbette bileceksiniz .

286
ZMER SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Cennetlik ve cehennemlik zmrelerden bahsettii ayetleri dolaysyla zmreler anlamna gelen Zmer Sresi, Mekke dneminde 59. srada nazl olmutur... 53. ayetinin (baz rivayetlerde ise 53den itibaren 7 ayetin ve 23.ayetin) Medine-i Mnevverede indii rivayet olunan bu sre 20.ayetinde geen uraf= odalar dolaysyla uraf Sresi olarak da gemitir... Zmer Sresinde : Vahdet ve Sistem gerei, insan n gerei, ana rahmindeki karanlk aamas, ilmin-bilmenin sorumluluu, ihlas, taut, sinesi slam a alanlar, Allah dan gayr hereyin l olduu, sddkyet, Allah n vefat ettirdikleri, efaat, Allah n bildiklerimizle kaytlanamyaca, Rahmetullah dan mit kesilmemesi gerektii, mrikin tm amellerinin boa gidecei, kyamet, nefh-i sur lar, cehennem e ve cennet e sevk olunacak zmreler, Ar n havalesinde dnp tesbih eden melekler,... gibi pek ok mhim husus aklanmaktadr... Zmer Sresi, 75 ayettir... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Tenziyll Kitabi minAllahil Aziyzil Hakiym; Kitab n tenziyli ( tafsile indirmesi ) Aziyz, Hakiym olan Allah dandr . 2-) nna enzelna ileykel Kitabe Bil Hakk fa'budillahe muhlisan lehd diyn;

287
Muhakkak ki biz sana O Kitab Bil-Hakk ( Hakk olarak ) inzal ettik!... O halde diyn i Ona halis klarak ( vahdet bilinci ile ) Allah a kulluk yap! . 3-) Ela Lillahid diynl halis* Velleziynettehazu min duniH evliya'* ma na'budhm ill liykarribuna ilellahi zlfa* innAllahe yahkm beynehm fiyma hm fiyhi yahtelifun* innAllahe la yehdiy men huve kazibn keffar; Dikkat edin, halis diyn ( katksz-srf yaam, vcud ) Allah ndr ( Allah ahlaknn aa kmas iindir ) !...Onun gayrndan veliler ( himayesine, idaresine, sultasna, varlna snlacak vcud sahipleri ) edinenler: Biz onlara, sadece bizi Allah a yaklatrmas iin kulluk yapyoruz ( derler )... Muhakkak ki Allah onlar arasnda, hakknda ihtilaf edip durduklar ey ( tevhid, diyn, irk ) hakknda hkm verecektir... Muhakkak ki Allah, yalanc ( Allah dan gayr vcud kabul eden ), gerei ok rtc ( Hakk dan-diyn den perdeli ) olan kimseye hidayet etmez . 4-) Lev eradAllahu en yettehze veleden lastafa mimma yahlku ma yeau, subhaneHU, HUvAllahul Vahdl Kahhar; Eer Allah bir ocuk edinmek irade etseydi, elbette yarattklarndan dilediini stfa ederdi ( szp seerdi )... Subhan dr O!... O, Vahid, Kahhar olan Allah dr! . 5-) Halekas Semavati vel Arda Bil hakk* ykevvirulleyle alennehari ve ykevvirun nehare alelleyli ve sahhareemse vel Kamer* klln yecriy li ecelin msemma* ela HUvel Aziyzl affar; Semavat ve Arz Bil-Hakk ( Hakk olarak ) yaratt ( isim ve resimle perdelenmeyin )... Geceyi gndzn zerine drer/sarar/ dolar, gndz de geceniz zerine dolar... Gne i ve ay musahhar ( itaatkar ) klmtr... Herbiri bir ecel-i msemma ( belli bir vakit, vuslat ) iin akp gider... Agah olun, O, Aziyz dir, affar dr . 6-) Halekakm min nefsin vahdetin smme ceale minha zevceha ve enzele lekm minel en'ami

288
semaniyete ezvac* yahlkukm fiy butuni mmehatikm halkan min ba'di halkn fiy zulmatin sels* zlikmullahu Rabbkm leHUl Mlk* la ilahe ill HU* feenna tusrefun; Sizi nefs-i vahide ( bir tek nefs; evrensel z )den yaratt... Sonra ondan ( o nefsden ) onun eini oluturdu ve sizin iin en am dan ( mismil hayvanalar; kuvvelerden ) sekiz e inzal etti... Sizi analarnzn karnlarnda, ( biyolojik ) karanlk iinde ( ya da hakikatndan perdelilik ), bir yarattan sonra ( dier ) bir yarata ( geirerek ) yaratyor... te size Allah; mlk kendisinin olan Rabbiniz?!... lah yok, ancak O ( Ondan gayr vcud yok ) ?!... Nasl ( Hakk dan) evriliyorsunuz?! . 7-) n tekfru feinnAllahe aniyyn ankm ve la yerda li badiHl kfr* ve in tekru yerdahu lekm* ve la teziru vaziretun vizre uhra* smme ila Rabbikm merciukm feynebbikm Bima kntm ta'melun* inneHU Aliymun Bizatissudur; Eer kfr ( nankrlk ) ederseniz ( insanlnz-halifeliinizi deerlendirip kretmezseniz; hakikatnzdan perdelenirseniz ), muhakkak ki Allah sizden ( yana ) aniy dir ( size muhta deildir )... (Ama Allah ) kullar iin kfre ( nankrle; ftratlarn zayi etmelerine, kaybolmalarna ) raz olmaz ( gerek kullarnda kfr yoktur? )... Eer krederseniz, sizin iin ona raz olur... Hibir vazire ( yk tayan, gnahkar, nefs ) bir bakasnn ykn/gnahn yklenmez... Sonra merci niz Rabbinizedir... ( O), size ( B srrnca ) yaptklarnz haber verecektir... Muhakkak ki O sadrlarn zat olarak ( B srrnca ) Aliym ( sakladklarnz da, hereyinizi de tam bilen )dir . 8-) Ve iza messel nsane durrun dea Rabbehu mniyben ileyH smme iza havvelehu n'meten minhu nesiye ma kne yed'u ileyH min kabl ve ceale Lillahi endaden liyudlle an sebiylih* kul temetta' Bi kfrike kaliyla* inneke min ashabin nar; nsan a ( rahmet olarak; onu arndrmak-geniletmek iin ) bir durr ( zarar, hastalk, sknt ) dokunduunda, O na ( Rabbine ) ynlerek Rabbine dua eder/Rabbini arr!... Sonra ona ( Rabbi ) kendinden bir ni met lutfettiinde, daha nce O na dua ettiini/ardn unutur ve O nun yolundan saptrmak iin ( algladklarnn onlarda aa kan zelliklerin

289
varl kendisine ait olan ) Allah a endad ( e-denk ler) oluturur ( yegane vcud Allah yansra bizzat ve hakikaten var sanr )... De ki: ( Bi-) kfrnle azck yararlan ( bakalm )... Muhakkak ki sen Nar ashabndansn . 9-) Emmen huve kanitn anaelleyli saciden ve kaimen yahzerul ahrete ve yercu rahmete Rabbih* kul hel yestevilleziyne ya'lemune velleziyne la ya'lemun* innema yetezekkeru ull elbab; (Bylesi mi ) yoksa sacid ( secde eden, fani ) ve kaim ( kyam eden ) olarak gecenin vakitlerinde kanit ( hakikatna itaat ile ibadet eden, mstekym ), Ahiret ten hazer eden ( ona yaramayanlardan saknan ) ve Rabbinin rahmetini uman m?... De ki: Hi bilenler ile bilmeyenler ( sorumlulukta ) bir/eit olur mu ( bilen, bilmeyen gibi davranr m ) ?... Ancak z-akl sahipleri tezekkr eder . 10-) Kul ya badilleziyne amentteku Rabbekm* lilleziyne ahsenu fiy hazihiddnya haseneten, ve Ardullahi vasiatn, innema yveffessabirune ecrehm Biayri hsab; De ki: Ey iman eden kullarm, Rabbinizden ittika edin ( vcud O nundur, yoksunuz? ) !... Bu dnyada ihsan yapanlara ( muhsinlere ) bir hasene ( bir mahade, yakiyn ) vardr... Allah n Arz da genitir... Ancak sabredenlere ecirleri ( B srrnca ) hesabsz verilir . 11-) Kul inniy mirt en a'budAllahe muhlisan lehd diyn; De ki: Muhakkak ki ben, diyni O na ( Allah a) halis klan ( gayr vcud kabullenmeyen ) olarak Allah a kulluk yapmakla emrolundum . 12-) Ve mirt lien ekne evvelel mslimiyn; Ve mslimlerin ( tam fani, tam teslimlerin ) evveli olmakla da emrolundum . 13-) Kul inniy ehaf in asayt Rabbiy azbe yevmin azym; De ki: Eer Rabbime syan edersem ( birimsellie dersem ), muhakkak ki ben aziym bir gnn azabndan korkarm .

290
14-) Kulillahe a'bd muhlisan lehu diyniy; De ki: Diynimi ( yaamm, ibadetimi ) Ona halis klan ( saf, ihlasl ) olarak Allah a kulluk ederim! . 15-) Fa'budu ma i'tm min duniH, kul innel hasiriynelleziyne hasiru enfsehm ve ehliyhim yevmel kyameti, ela zlike hvel husranulmbiyn; (Artk ) siz de O ndan baka dilediinize kulluk/ibadet edin ( bakalm ) !... De ki: Muhakkak ki husrana urayanlar ol kimselerdir ki, kyamet gn nefslerini ve ehillerini ( kuvvelerini ) husrana uratmlardr... Dikkat edin!... te o apak bir husrann ta kendisidir . 16-) Lehm min fevkhim zuleln minennari ve min tahtihim zulel* zlike yuhavvifullahu Bihi badeHU, ya badi fettekun; Onlarn, fevklerinden de Nar dan glgelikler ( perdeleyen nesneler, katmanlar ) vardr, altlarndan da glgelikler vardr... te bu, Allah onunla kullarn ( B srrnca ) korkutuyor... Ey kullarm, benden ittika edin ( Ben den perdelenmeyin; benlikle zuhur etmeyin; arnn ) !. 17-) Velleziynectenebt taute en ya'buduha ve enabu ilellahi lehml bra* febeir bad (iy); Taut ( gayr vcud )tan, ona kulluk yapmaktan ictinab edip/kanp Allah a ( hakikatlerna ) ynelenler var ya, onlar iin bra ( mjde; vuslat ) vardr...Kullarm mjdele! . 18-) Elleziyne yesteminel kavle feyettebiune ahseneh* laikelleziyne hedahmullahu ve laike hm ull elbab; Onlar ( o kullarm ) ki, kavl i (hakkani sz ) iitirler de onun en gzeline ( en takval olanna ) tabi olurlar... te onlar kendilerini Allah n hidayet ettii kimselerdir ve ite onlar saf akl sahiplerinin ta kendileridirler .

291
19-) Efemen hakka aleyhi kelimetl azb* efeente tnkz men fiyn nar; Ya aleyhine azab kelimesi hakk olmu ( aki ) kimse ise, ( bu takdirde ) Nar da olan kimseyi mi sen kurtaracaksn? . 20-) Lakinilleziynettekav Rabbehm lehm urefn min fevkha urefn mebniyyetn tecriy min tahtihel enhar* va'dAllah* la yuhlifullahul miy ad; Fakat Rablerinden ittika edenlere gelince, onlar iin st ste ( fevken ) bina olunmu, altlarndan nehirler akan uraf ( odalar, cennet makamlar ) vardr... ( Bu) Allah n va didir... Allah mi ad (va dettii, hkmettii eyin gereklemesini; va dini) bozmaz . 21-) Elem tera ennAllahe enzele mines Semai maen feselekehu yenabiy a fiyl Ard smme yuhric Bihi zer'an muhtelifen elvanhu smme yehiyc feterahu musferren smme yec'aluhu hutama* inne fiy zlike le zikra li lil elbab; Grmedin mi ki Allah, Sema dan bir su ( ilim) inzal etti de onu Arz daki kaynaklara koydu... Sonra onunla ( B srrnca ) renkleri muhtelif ekinler karyor... Sonra ( o ekinler ) kurur da sen onu sararm grrsn... Sonra onu bir hutam ( kuru bitki, p ) klar... Muhakkak ki bunda z-saf akl sahipleri iin elbette bir t/ibret vardr . 22-) Efemen erahAllahu sadrehu lil slami fe huve al nurin min Rabbih* feveyln lil kasiyeti kulubhm min zikrillah* laike fiy dalalin mbiyn; Allah kimin sadrn slam a erhetti ( at, geniletti ) ise o Rabbinden bir nur zere deil midir?!... Allah n zikrinden kalbleri kasvetlenen ( katlaanlara; latif hassasiyeti kaybolanlara ) veyl olsun!... te onlar apak bir sapknlk iindedirler . 23-) Allahu nezzele ahsenel hadiysi Kitaben mteabihen mesaniy* takarru minh cludlleziyne yahevne Rabbehm* smme teliyn cludhm ve kulubhm ila zikrillah* zlike hdAllahi yehdiy Bihi men yea'* ve men yudlilillahu fema lehu min Had; Allah, szn en gzelini, mteabih ( birbirine benzeyen, dolaysyla kark-kapal, te vili

292
istenen ), mesaniy ( ikili; zahir ve batni, vcub ve imkan alemine ait okunuu olan ) bir kitab ( tafsilen ) indirdi... Rablerinden hayet eden kimselerin cildleri O ndan rperir... Sonra cildleri ve kalbleri Allah n zikrine yumuar ( kabule msayit hale gelir )... te bu Allah n hidayetidir... Onunla ( B srrnca ) dilediine hidayet eder... Allah kimi saptrrsa onun iin hidayet edici yoktur . 24-) Efemen yetteky Bi vechihi suel azbi yevmel kyameti, ve kyle liz zalimiyne zuku ma kntm teksibun; Kyamet gn azabn ktsnden ( Bi-) vechi ile korunan ( korunacak baka zellik kazanmam, kat-kalp bilin haline gelmi ) kimse ( iman eden kimse gibi ) mi?... Zalimlere: Kazandklarnz tadn denmitir . 25-) Kezzebelleziyne min kablihim feetahml azb min hays la ye'urun; Onlardan ncekiler tekzib etti de bu yzden azab onlara farkedip uurunda olmadklar yerden ( hakkani taraftan ) geldi . 26-) Feezkahmullahul hzye fiyl hayatid dnya* ve leazbl ahireti ekber* lev knu ya'lemun; Allah, onlara dnya hayatnda rezillii ( perdelilii, bireysellii ) tattrd... Ahiret azab ise elbette Ekberdir... Eer bilselerdi . 27-) Ve lekad darebna linNasi fiy hazel Kur ni min klli meselin leallehm yetezekkerun; Andolsun ki u Kur an da insanlar iin her meselden darbettik ( her trl misali verip, sembol yollu gerei dillendirdik )... Belki tezekkr ederler ( unutmu olduklar hakikatlarn, gerek varlklarn hatrlarlar; o misallerden ibret alp hakiki yaplarn idrak ederler ) diye . 28-) Kur nen Arabiyyen ayre ziy vecin leallehm yettekun; Hibir erilii olmayan Arapa bir Kur an olarak ( indirdik )... Belki korunurlar diye .

293
29-) DarebAllahu meselen raclen fiyhi rek mteakisune ve raclen selemen liracl* hel yesteviyani mesela* elHamdu Lillah* bel ekseruhm la ya'lemun; Allah bir mesel ( ibret verici misal hikaye ) darbetti ( bir misal verdi ): Hakknda mteakis ( zorluk karan, anlamazlk iinde olan, kt huylu ) ortaklarn olduu bir adam ( mrik ) ile, yalnz bir adama teslim/ortaklardan halas bir adam ( muvahhid )... Meselce bu ikisi eit olur mu?... El-Hamdu Lillah!... Hayr onlarn ekseriyeti bilmezler . 30-) nneke meyyitn ve innehm meyyitun; Muhakkak ki sen lsn ( l hkmndesin; yoksun ), ve muhakkak ki onlar da llerdir ( yoklardr; Hayy Allah ) !. 31-) Smme innekm yevmel kyameti nde Rabbikm tahtesmun; Sonra muhakkak ki siz, kyamet gn Rabbinizin indinde tartp davalaacaksnz/karlatrlacaksnz . 32-) Femen azlem mimmen kezebe alellahi ve kezzebe Bis sdk iz caeh* eleyse fiy cehenneme mesven lil kafiriyn; Allah zerine yalan ( gayr vcud ) syleyen ve kendisine geldiinde ( Bi-) sdk tekzib edenden daha zalim kimdir?... Kafirler ( gerei reddeden kilitlenmiler ) iin mesva ( kalacak yer ), Cehennem de deil midir? . 33-) Velleziy cae Bis sdk ve saddeka Bihi laike hml mttekun; (B srrnca ) Sdk ( hakikatna tam sadakat; tam tevhid, vahdet; zati uhud; Allah Kulluu ) getiren ve Onu ( B srrnca ) tasdik edene ( Hz.EbuBekir ) gelince, ite onlar ( doutan ) muttekylerin ta kendileridir . 34-) Lehm ma yeaune nde Rabbihim* zlike cezal muhsiniyn; Onlar iin Rablerinin indinde diledikleri herey vardr ( baka? )... te bu muhsinlerin (

294
mahade ehlinin ) cezasdr . 35-) LiykeffirAllahu anhm esveelleziy amilu ve yecziyehm ecrehm Bi ahsenilleziy knu ya'melun; Ta ki Allah, yaptklarnn en ktsn ( irk halini ) onlardan kefaretlesin ( silsin, rtsn ) ve yapmakta olduklarnn en gzeli ile ( arnmlklarnn, benliksiz amellerinin B srrnca ) ecirlerini onlara versin . 36-) Eleysellahu Bi kafin abdeHU, ve yuhavvifuneke Billeziyne min duniH, ve men yudlilillahu fema lehu min Had; Allah kuluna ( B gereince ) kafi deil mi?... Seni O nun gayrndan ( gayriyete oturtulmu, batl, cansz ) kimseler ile ( B srrnca ) korkutuyorlar?... Allah kimi saptrrsa onun iin hidayet edici yoktur . 37-) Ve men yehdillahu fema lehu min mudll* eleysellahu Bi Aziyzin Zintikam; Allah kime hidayet ederse, artk onun iin bir saptrc yoktur... Allah ( Bi-) Aziyz, Zntikam ( intikam sahibi ) deil midir? . 38-) Ve lein seeltehm men halekas Semavati vel Arda leyekulnnAllah* kul eferaeytm ma ted'une min dunillahi in eradeniyAllahu Bi durrin hel hnne kaifat durrihi ev eradeniy Bi rahmetin hel hnne mmsikat rahmetiH, kul hasbiyallah* aleyhi yetevekkell mtevekkilun; Andolsun ki eer onlara: Semavat ve Arz kim yaratt? diye sorsan, elbette: Allah diyeceklerdir... De ki: Allah n gayrndan ardklarnz ( isimlendirdiklerinizi ) grdnz m ( onlar hakknda bir dnn bakalm ) ?... Eer Allah ( B srrnca ) bana bir durr (zarar, sknt ) irade ederse, Onun durrunu onlar ( o isimlendirdikleriniz ) kefedecekler ( ap kaldracaklar ) mi?... Yahut ( Allah ) bana ( B srrnca ) bir rahmet irade ederse, Onun rahmetini onlar ( o tapndklarnz ) tutabilir ( mani olabilir ) ler mi? ... De ki: Allah bana yeter ( tevekkln hakikat, klli kudret, ilahi sfatlar? ) !... ( Dolaysyla ) tevekkl edenler O na

295
tevekkl eder . 39-) Kul ya kavm'melu al mekanetikm inniy amil* fesevfe ta'lemun; De ki: Ey kavmim!... Mekanetiniz ( skaladaki yeriniz ) zere amel edin, muhakkak ki ben de amilim ( amel edenim )... Yaknda bileceksiniz, . 40-) men ye'tiyhi azbn yuhziyhi ve yehllu aleyhi azbn mukym; Kime geliyor rezil edici-aalayc azab ve kimin zerine iniyor mukym ( daimi ) azab? . 41-) nna enzelna aleykel Kitabe linNasi Bil Hakk* femenihteda felinefsih* ve men dalle feinnema yedllu aleyha* ve ma ente aleyhim Bi Vekiyl; Muhakkak ki biz sana O Kitab (Sistem Akln, tam ilmi ) insanlar iin Bil-Hakk ( Hakk olarak ) inzal ettik!.. Artk kim doru yola gelirse, kendi nefsi iindir/lehinedir... Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar... Sen onlar zerine bir ( Bi-) vekiyl deilsin! . 42-) Allahu yeteveffel enfse hyne mevtiha velletiy lem temt fiy menamiha* feymsiklletiy kada aleyhelmevte ve yursill uhra ila ecelin msemma* inne fiy zlike leytin likavmin yetefekkerun; Allah, lmleri vaktinde ( fiziki lm ve hakiki lm de) nefsleri vefat ettirir... ( lmeden nce ) lmemi ( gaflette ve uykuda ) olan ( nefsleri ) de uykularnda ( gaflette vefat ettirir/ya da lmeden nce lmeyenin vefat uykusudur )... Hakknda lm hkmettiini imsak eder ( tutar?), dierlerini bir ecel-i msemma ya ( belli bir vakte, kiyamete ) kadar irsal eder ( salar )... Muhakkak ki bunda tefekkr eden bir kavim iin elbette ayetler vardr . 43-) Emittehazu min dunillahi fea'* kul evelev knu la yemlikune ey en ve la ya'klun; Yoksa Allah n gayrndan efaatlar m edindiler?... De ki: Ya onlar hibir eye malik olmayan ve akletmeyen iseler de mi? .

296
44-) Kul Lillahi efaat cemiy a* leHU Mlks Semavati vel Ard* smme ileyH turceun; De ki: efaat tmden Allah ndr!... ( nk ) Semavat n ve Arz n mlk O nundur ( illa Bi-izniH? ) !... Sonra O na rcu ettirileceksiniz . 45-) Ve iza zkirAllahu vahdehmeezzet kulublleziyne la yu'minune Bil ahireti, ve iza zkirelleziyne min duniH izahm yestebirun; Allah Teklii ile zikredildiinde, Ahirete ( kudret-bilin boyutuna B srrnca ) iman etmeyen kimselerin kalbleri tiksinir/holanmaz... O ndan bakas ( tanr, putlar ) zikredildiinde ise, hemen onlar sevinirler/mjdelenmi gibi yzleri gler . 46-) Kulillahmme FatrasSemavati vel Ard Alimel aybi veehadeti ENTE tahkm beyne badiKE fiy ma knu fiyhi yahtelifun; De ki: Ey Allahm, Semavat n ve Arz n Fatr, ayb ve ahadeti bilen!... Hakknda ihtilaf etmekte olduklar eyde kullarn arasnda sen hkm verirsin! . 47-) Velev enne lilleziyne zalemu ma fiyl Ard cemiy an ve mislehu meahu leftedev Bihi min suil azbi yevmel kyameti, ve beda lehm minAllahi ma lem yeknu yahtesibun; Eer ki Arz dakilerin tm ve onunla beraber onun misli daha o zulmedenlerin olsa elbette onu ( B gereince ) kiyamet gn azabn ktsnden ( kurtulmak iin ) fidye verirlerdi... ( nk ) Allah dan hi hesab etmedikleri/sanmadklar ey onlara zahir oldu . 48-) Ve beda lehm seyyiat ma kesebu ve haka Bihim ma knu Bihi yestehziun; Kazandklar eylerin ktlkleri onlara zahir oldu ve alay ediyor olduklar ey kendilerini ( B srrnca ) epeevre kuatt . 49-) Feiza messel nsane durrun deana* smme iza havvelnah n'meten minNA, kale innema utiythu al lm* bel hiye fitnetn ve lkinne ekserehm la ya'lemun;

297
nsan a bir durr ( zarar, hastalk, sknt ) dokunduunda bizi arr... Sonra ona bizden bir ni met lutfettiimizde: O, bana ancak bir ilim zere ( benim ilmim sayesinde ) verilmitir ... Hayr o ( nimet) bir fitne ( imtihan, mekr ) dir... Fakat onlarn ekseriyeti bilmezler . 50-) Kad kalehelleziyne min kablihim fema ana anhm ma knu yeksibun; Onlardan ncekiler de gerekten onu sylemiti... ( Ama ) kazandklar eyler onlara bir fayda vermedi. 51-) Feesabehm seyyiat ma kesebu* velleziyne zalemu min halai seyusybhm seyyiat ma kesebu, ve ma hm Bi mu'ciziyn; Nihayet kazandklar eylerin ktlkleri kendilerine isabet etti... unlardan zulmedenlere gelince, onlarn kazandklar eylerin ktlkleri de kendilerine isabet edecektir... Onlar ( Bi-) aciz brakc deillerdir ( sistem i atlatamazlar ). 52-) Evelem ya'lemu ennAllahe yebsturrizka limen yeau ve yakdir* inne fiy zlike leytin likavmin yu'minun; Bilmediler mi ki Allah rzk dilediine bast eder ( aar, yayar, geniletir ) de ksar/daraltr da... Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim iin elbette ayetler vardr . 53-) Kul ya badiyelleziyne esrefu al enfsihim la taknetu min rahmetillah* innAllahe yafiruzznube cemiy a* inneHU HUvel afururRahym; De ki: Ey kendi nefsleri aleyhine israf eden kullarm!... Allah n Rahmetinden/Rahmetullah tan mit kesmeyin ( Rahmeti, gadabn ne gemitir )... Muhakkak ki Allah btn zenbleri ( gnahlar ) mafiret eder... Muhakkak ki O, afur dur, Rahym dir .

298
54-) Ve enibu ila Rabbikm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekml azb smme la tunsarun; Rabbinize ynelin ( tevbe edin ) ve size azab gelmeden nce O na teslim olun... Sonra yardm olunmazsnz . 55-) Vettebiu ahsene ma nzile ileykm min Rabbikm min kabli en ye'tiyekml azb bateten ve entm la te'urun; Siz farknda olmadan, anszn/birden azab size gelmeden nce Rabbinizden size inzal olunann en gzeline ( Hakk a) tabi olun! . 56-) En tekule nefsn ya hasreta al ma ferratt fiy cenbillahi ve in knt le mines sahriyn; (O vakit ) bir nefs yle der: Allah yan ( taraf ) nda tefrit etmem zerine ( Allah tanmada yetersiz kalmam, o yanm ihmal etmem, kusurlu olmam dolaysyla ) yazk/hasretlik bana!... Elbette ben alay edenlerdendim ( iin gereinin ve ciddiyetinin farknda deilmiim? )!. 57-) Ev tekule lev ennAllahe hedaniy leknt minel mttekyn; Yahut ( o vakit bir nefs ) yle der: Eer Allah bana hidayet etseydi, elbette muttekylerden olurdum . 58-) Ev tekule hyne teral azbe lev enne liy kerreten feekne minel muhsiniyn; Yahut azab grdnde yle der: Keke bir kere daha sahip olsam ( gerekletirme boyutuna dnebilsem, ruhani kuvveler kazansam ) da muhsiynlerden olsam . 59-) Bela kad caetke ayatiy fekezzebte Biha vestekberte ve knte minel kafiriyn; (Allah da yle der ): Hayr, sana ayetlerim gerekten geldi de onlar ( B srrnca ) tekzib ettin, kibirlendin ( nefsine dayandn ) ve kafirlerden oldun . 60-) Ve yevmel kyameti teralleziyne kezebu alellahi vucuhhm msveddetn, eleyse fiy

299
cehenneme mesven lil mtekebbiriyn; Kyamet gn, Allah zerine yalan sylemileri ( gayr vcud isbat edenleri ), vechleri ( yzleri ) simsiyah olmu grrsn... Mtekebbir ( kibirlenen, byklenen ) ler iin mesva ( kalacak yer ), Cehennem de deil midir? . 61-) Ve yneccillahulleziynettekav Bi mefazetihim la yemesshms su ve la hm yahzenun; Allah korunanlar ( takva sahiplerini ), kendi mefaze leri ( kazanmalar, baarlar ) ile ( B gereince ) kurtarr ( tanr yok? )... Onlara ktlk ( vehim ) dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar . 62-) Allahu haliku klli ey in ve HUve al klli ey in Vekiyl; Allah hereyin Halik dr... O, herey zerine Vekiyl dir . 63-) LeHU mekaliyds Semavati vel Ard* velleziyne keferu Bi ayatillahi laike hml hasirun; Semavat n ve Arz n anahtarlar ( Esma l Hsna ) Onundur... Allah n ayetlerini ( B srrnca ) kfr edenlere ( hazinelerini rtenlere ) gelince, ite onlar hsrana urayanlarn ta kendileridir . 64-) Kul efeayrAllahi te'mrunniy a'bud eyyhel cahilun; De ki: Bana Allah n gayrna kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey cahiller! . 65-) Ve lekad uhye ileyke ve ilelleziyne min kablik* lein erekte leyahbetanne amelke ve leteknenne minel hasiriyn; Andolsun ki sana ve senden ncekilere vahyolundu ki: Yemin olsun ki eer irk koarsan ( Hakkn gayr vcud kabullenirsen ), kesinlikle amelin boa gidecek ve kesinlikle hsrana urayanlardan olacaksn! . 66-) Belillahe fa'bud ve kn mineakiriyn;

300
Hayr ( gayrna deil! );sadece Allah a kulluk et ve kredenlerden ( o nimeti deerlendirenlerden ) ol!. 67-) Ve ma kaderullahe hakka kadriH, vel Ardu cemiy an kabdathu yevmel kyameti vesSemavat matviyyatn Bi yemiyniH, subhaneHU ve teala amma yrikn; Onun kadrinin hakknca Allah n hakkn vermediler ( Allah hakkyla tanmadlar )... Kyamet gn Arz btnyle O nun ( kudret ) kabzasndadr, Semavat ( Semalar ) ta O nun (Bi-) sa eliyle drlmlerdir... O, onlarn irk kotuklarndan Subhan dr ( mnezzeh tir), A li (yce )dir . 68-) Ve nfiha fiys Suri fesaka men fiys Semavati ve men fiyl Ard ill men aAllah* smme nfiha fiyhi uhra feiza hm kyamun yenzurun; Ve Sura ( Sur da) nefholunmutur... Bu yzden, Allah n diledii kimse mstesna ( Muhammediler, Arif-i Billahlar ), Semavat ta ve Arz da ( uurlu ) kim varsa baylm/lmtr... Sonra ona ( Sur a) ikinci ( defa ) nefholundu; ite onlar kyam etmi bakyorlar . 69-) Ve erakatil Ardu Bi nuri Rabbiha ve vudal Kitabu ve ciy e Bin Nebyyiyne ve hedai ve kudiye beynehm Bil Hakk ve hm la yuzlemun; Arz, ( B srrnca ) Rabbinin nuru ile irak etmi ( parldam, aydnlam ), (amellerinin kaytl olduu ) Kitab konulmu, Nebler ve heda ( ahidler ) (B srrnca ) getirilmi ve onlar zulme uratlmakszn aralarnda Bil-Hakk ( Hakk olarak ) hkmedilmitir . 70-) Ve vuffiyet kll nefsin ma amilet ve HUve a'lemu Bima yef'alun; Ve her nefse yaptnn karl tam verilir... O, onlarn yapp ilediklerini ( B srr gerei ) daha iyi bilir . 71-) Ve siykalleziyne keferu ila cehenneme zmera* hatta iza cauha ftihat ebvabha ve kale

301
lehm hazenetha elem ye'tikm Rusln minkm yetlune aleykm ayati Rabbikm ve ynzirunekm Lkae yevmikm haz* kalu bela ve lkin hakkat kelimetl azbi alel kafiriyn; Kafir olanlar ( Hakikatlarndan perdeliler ) da zmreler halinde cehennem e sevkolunmutur... Nihayet oraya geldiklerinde, onun kaplar fetholundu ( ald ) ve onun hazinleri ( koruyan bekileri ) onlara: Size, sizden, Rabbinizin ayetlerini size tilavet eden ve u gnnzn lkas ( kavumanz; bu tecellinin aa kn yaamanz ) iin sizi uyaran Rasller gelmedi mi? dedi... Dediler ki: Evet... Fakat azab kelimesi ( akavet hkm ) kafirler ( iman-hidayet nuru olmayanlar; melekiyeti kapal olanlar ) zerine hakk olmutur . 72-) Kyledhulu ebvabe cehenneme halidiyne fiyha* fe bi'se mesvel mtekebbiriyn; Denildi ki: Girin Cehennem in kaplarndan, orada ebedi kalclar olarak... Mtekebbir (kibirli, byklenen birim ) lerin kalacak yeri ne ktdr! . 73-) Ve siykalleziynet tekav Rabbehm ilel cenneti zmera* hatta iza cauha ve ftihat ebvabha ve kale lehm hazenetha Selmn aleykm tbtm fedhuluha halidiyn; Rablerinden ittika edenler ( beeriyetlerinden korunanlar ) ise zmreler halinde Cennet e sevkolunmutur... Nihayet oraya geldiklerinde ve onun kaplar fetholunduunda ( aldnda ), onun hazinleri onlara: Selam un aleykm!... Tayyb ( tertemiz olmu ) siniz... Ebedi kalclar olarak girin oraya . 74-) Ve kall Hamdu Lillahilleziy sadakana va'deHU ve evresenel Arda netebevve minel cenneti hays nea'* fe n'me ecrul amiliyn; (Muttekyler de ) dediler ki: Hamd ( tm nimet ve kemalatn sahibi ) o Allah a ki, va dini bize dorulad ve u Arz a bizi varis kld... Cennetten, dilediimiz yerde konaklyoruz... Amel edenlerin ecri ne gzelmi! . 75-) Ve teral Melaikete haffiyne min havlil Ari ysebbihune Bi Hamdi Rabbihim* ve kudye

302
beynehm Bil Hakk, ve kylel Hamdu Lillahi Rabbil alemiyn; Melaike yi de Ar n ( kalbin ) havl ( havale, muhit ) inden kuatmlar ( dnyorlar ), Rablerinin hamdi ni ( B srrnca ) tesbih ( Rablerini tenzih ) ediyorlar halinde grrsn... Aralarnda Bil-Hakk ( Hakk olarak ) hkmolunmu ( gerek aa km ) ve ( dolaysyla ): Hamd, Rabb l Alemiyn olan Allah a aittir denilmitir .

MUMN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Dier adlar da afir ve Tavl olan Mumin Sresi , Mekke dneminde 60. srada nazl olmutur... 56-57. ayetlerinin Medine-i Mnevverede indii de rivayet edilen Mumin Sresi 85 ayettir... Mumin adn, 28.ayetinde bahsedilen fravun un alinden mumin bir adam dolaysyla almtr... Bir hadis-i erifte : Benden nce onlar hibir Neb okumad denilen HavaMiym , yani Haa, Miiiym ile balayan pepee yedi srenin ilkidir... HavaMiym yani HaMiymler hakknda dier hadis-i erifler: HavaMiym, arais (sslenmi gelinler ) diye isimlenirdi . HavaMiym, Diybac ul Kuran dr (Kur ann atlas= halis ipek kuma dr). Hereyin bir semeresi (meyvesi ) vardr... Muhakkak ki Kuran n semeresi zevatu HaMiym dir... Onlar gzel, verimli ve mtecavir (komu ) bahelerdir... Kim cennet in

303
bahelerinde otlamak arzu ederse, HavaMiym i okusun . HavaMiym yedi dir, cehennem in kaplar da yedi dir... Her HaMiym gelir bu kaplardan bir kap zerinde vakfeder ve der ki: Allahm, kim bana iman etti ve beni okudu ise bu kapdan girmesin . Mumin Sresinde : Ha-Miym srr, Vahdet-hakikat ve Esma-i lahi, Ar tayan melekler, iki lm-iki dirilme meselesi, Allah a TEKlii ile armann nemi ve irk, byk kyamet gerei, fravun ve helak olan kavimler, her Rasl un en son Rasl olarak kabullenilii, fravunun kulesi, tefviyt (tevekkl), kabir azab, kafirlerin dualarnn geersizlii, Rasllerin zaferi, Rabb-dua ilikisi, insann fiili yaratl evreleri ve mr sreci, daha nce idrak edip yaanmam ise lmle farkedilen garein bir faydasnn olmad,... gibi bir ok husus aklanyor... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Haa, Miiiym... Ha, Miym ... Ha, Miym in Allah Esmas ndan olduu Abdullah .Abbas dan rivayettir... Ki, Hayat-lim sfatlarna, ceberut haline ya da Hak-Muhammed isimlerine ve mutlak vcuda iarettir. 2-) Tenziyll Kitabi minAllahil Aziyzil Aliym; O Kitab n tenziyli ( tafsile indirme ), Aziyz ve Aliym olan Allah dandr! . 3-) afiriz zenbi ve Kabilit tevbi ediydil kabi Zit tavl* la ilahe ill HU* ileyHl masyr; (O,) afir izZenb ( gnah mafiret edici, rtc ), KabilitTevb ( tevbeyi-hakikatna dnmeyi kabul edici ), ediyd l Ikab ( azab iddetli ) ve ZtTavl ( lutfu ihsan bol olan )dr... lah yok, sadece O ( Ondan gayr vcud yok )... Onadr dn .

304
4-) Ma ycadil fiy ayatillahi illelleziyne keferu fela yarurke tekallbhm fiyl bilad; Allah n ayetlerinde kafir olanlardan bakas mcadele edip tartmaz... O halde olanlarn beldelerde tekallub etmesi ( hakikatlarndan gafil olarak gezip dolamalar; kiilikten kiilie girmeleri ) seni aldatmasn . 5-) Kezzebet kablehm kavm Nuhn vel ahzab min ba'dihim* ve hemmet kll mmetin Bi Raslihim li ye'huzuh ve cadelu Bil batl li ydhdu Bihil Hakka feehazthm* fekeyfe kne kab; Onlardan nce Nuh kavmi ve onlardan sonra da ahzab ( hizibler; diyn de-vahdet te ayrla denler ) tekzib etti... Her mmet kendi ( lerine irsal olunan ) Rasllerini ( B srrnca ), Onu yakalamak ( o Rasl tesirsiz klmak, ldrmek ) iin kasdetti... ( Bi-) batl ile ( batl olarak, vehmi kiilikleri ile; irk inanlar ile ), Hakk ibtal edip tesirsiz klmak iin mcadele ettiler... Bu yzden onlar yakaldm... Ikabm ( azabm ) nasl oldu? . 6-) Ve kezlike hakkat kelimet Rabbike alelleziyne keferu ennehm ashabun nar; Bylece kafir olanlar ( hakikatlarndan kilitlenenler ) hakknda Onlar Nar ashabdr diye Rabbinin kelimesi ( akavet hkm ) tahakkuk etti . 7-) Elleziyne yahmilunel Are ve men havlehu ysebbihune Bi Hamdi Rabbihim ve yu'minune Bihi ve yestafirune lilleziyne amenu* Rabbena ves'te klle ey'in rahmeten ve lmen fafir lilleziyne tabu vettebeu sebiyleke ve khim azbel cahym; Ar tayanlar ve onun havlinde ( muhitinde ) bulunan ( uurlu ) kimseler Rabblerinin Hamd ile ( B srrnca ) tesbih ederler, O na ( B srryla ) iman ederler ve iman edenler iin mafiret isterler... Rabbimiz, rahmet ve ilim itibaryla hereyi kapsamsn... O halde tevbe edenleri ve senin yoluna tabi olanlar mafiret et ve onlar cahym in azabndan koru . 8-) Rabbena ve edhlhm cennati Adninilletiy veadtehm ve men saleha min abaihim ve ezvacihim ve zrriyyatihim* inneKE ENTEl Aziyzl Hakiym;

305
Rabbimiz!... Onlar, kendilerine va dettiin Adn Cennetlerine dahil et... Onlarn babalarndan/atalarndan, elerinden ve zrriyyetlerinden salaha ( iyi hale, safla ) erenleri de ( dahil et )... Muhakkak ki sen, evet sen Aziyz sin, Hakiym sin . 9-) Ve khims seyyiat* ve men teks seyyiati yevmeizin fekad rahmteh* ve zlike huvel fevzl azym; Onlar seyyielerden ( ktlklerden, nefsaniyetten ) koru... O gn kimi ktlklerden korumu isen, gerekten ona rahmet etmisindir... te bu aziym kurtuluun ta kendisidir . 10-) nnelleziyne keferu ynadevne lemaktullahi ekberu min maktikm enfsekm iz td'avne ilel iymani fetekfrun; Muhakkak ki kafir olanlara: Allah n makt ( iddetli gadab ) , sizin nefslerinizin maktndan daha byktr... Hani siz o iman a ( vahdete, ikana ) arlyordunuz da kfr ediyor ( gerei rtyor, nankrlk ediyor ) dunuz diye nida olunur . 11-) Kalu Rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa'terefna Bi znubina fehel ila hurucin min sebiyl; Dediler Ki: Rabbimiz, bizi iki kerre ldrdn ( fiziki lm, kyamet? ) ve iki kere ( sinde ) de dirilttin ( bas, har, ) de gnahlarmz ( B srrnca ) itiraf ettik!... ( Bu durumdan ) bir k yolu/ka giden bir yol var m? . 12-) Zlikm Bi ennehu iza duyAllahu VahdeHU kefertm* ve in yrek Bihi tu'minu* felhkm Lillahil Aliyyil Kebiyr; Bu durumunuzun sebebi udur ( B srrnca ): Allah, kendi ( Onun) Teklii ile arldnda, kfr ( inkar ) ettiniz... Eer ( Bi-) Ona irk koulsa, iman ederdiniz... Hkm, Aliyy, Kebiyr olan ( aa kan kuvvelerinin hkmediciliini reddedemeyeceiniz ) Allah ndr! .

306
13-) HUvelleziy yriykm ayatiH ve ynezzil lekm mines Semai rizka* ve ma yetezekkeru ill men yniyb; Odur ki, ayetlerini size gsteriyor ve Sema dan sizin iin bir rzk indiriyor... ( Hakikatna, zne ) ynelenden bakas tezekkr etmez! . 14-) Fed'ullahe muhlisyne lehd diyne ve lev kerihel kafirun; yle ise kafirler ( gereei reddeden kilitliler ) kerih grse de, diyn i Ona halis klarak Allah ar ( Ondan gayrna isim-varlk verme ) !. 15-) Refiy ud derecati zl Ar* yulkr ruha min emriH al men yeau min badiH li ynzira yevmet telak; (O,) Refi d Derecat tr ( dereceleri ykseltendir ), Zl-Ar dr ( Ar sahibi dir)... Telak ( kavuma, vuslat; kyamet? ) gn ( dolaysyla ) uyarmak iin, kullarndan diledii zerine emrinden ruh ( vahy ) ilka eder ( atar, brakr, indirir ). 16-) Yevme hm barizun* la yahfa alellahi minhm ey'* li menil Mlkl yevm* Lillahil Vahdil Kahhar; O gn onlar barizlerdir ( perdesiz, apayan )... Onlardan hibir ey Allah a gizli kalmaz... Bugn Mlk kimindir? ... Vahid, Kahhar olan ( gayr vcud olmayan ) Allah ndr! . 17-) Elyevme tcza kll nefsin Bima kesebet* la zulmel yevm* innllahe Seriy ul hsab; Bugn her nefs ( B srr gerei ) kazand ile cezalanr... Bugn zulm yoktur ( mutlak olan adalettir, gerekte zulm yoktur? )... Muhakkak ki Allah Seri l Hisab dr ( annda hesab grcdr ). 18-) Ve enzirhm yevmel azifeti izil kulub ledel hanaciri kazmiyn* ma liz zalimiyne min hamiymin ve la efiy n yuta'; Azifet ( yaklaan lm ) gn ile onlar uyar... O vakit kazim ( gamla dolu ) olarak kalbler

307
hanerelerin yanndadr ( grtlaklara dayanmtr )... Zalimlerin ne bir dostu, ve ne de itaat edilir bir efaats vardr . 19-) Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfis sudur; (O), gzlerin hainliini ( gayr grmeyi ) ve sadrlarn gizledii eyi bilir . 20-) VAllahu yakdy Bil Hakk* velleziyne yed'une min duniH la yakdune Bi ey'* innAllahe HUves Semiy ul Basyr; Allah, Bil-Hakk ( Hakk olarak ) hkmeder ( gerektir ) !... Onun gayrndan ardklar ise hibir ( Bi-) eyle hkmedemezler ( batldrlar )... Muhakkak ki Allah Semi dir, Basyr dir . 21-) Evelem yesiyru fiyl Ard feyenzuru keyfe kne akbetlleziyne knu min kablihim* knu hm eedde minhm kuvveten ve asaren fiyl Ard feehazehmullahu Bi znubihim ve ma kne lehm minAllahi min vak; Arz da seyretmediler ( gezip dolamadlar ) mi ki, kendilerinden ncekilerin akibeti nasl oldu nazar edip ( akl gz ile ) grsnler?.. Onlar ( ncekiler ), bunlardan hem kuvvete ve hem de Arz srp ileme itibaryla daha iddetli idiler... Nihayet Allah ( B srrnca ) onlar gnahlar ile yakalad... Onlar iin Allah dan ( Hakikatlarndan, Sistem den ) bir koruyucu da olmad . 22-) Zlike Bi ennehm knet te'tiyhim Ruslhm Bil beyyinati fekeferu fe ehazehmullah* inneHU Kaviyyn ediydl kab; Buna sebep ( B srrnca ) u idi: Raslleri onlara ( Bi-) beyyineler ( apak ayetler, ilahi sfatlar ) ile geldi de kfr ( rtme, inkar, nankrlk ) ettiler... Bunun zerine Allah da onlar yakalad... Muhakkak ki O, Kaviyy dir, ediyd l Ikab dr ( azab iddetlidir ). 23-) Ve lekad erselna Musa Bi ayatiNA ve sultanin mbiyn; Andolsun ki Musa y ( Bi-) ayetlerimiz ve apak bir sultan ( sulta, hccet, kar konulamaz

308
delil) ile irsal ettik . 24-) la fir'avne ve hamane ve karune fekalu sahrun kazzab; Fravun a, Haman a ve Karun a ( irsal ettik )... (Onlar ise kaldramayp ) dediler ki: ok yalanc bir bycdr . 25-) Felemma caehm Bil Hakk min ndiNA kaluktlu ebnaelleziyne amenu meahu vestahyu nisaehm* ve ma keydl kafiriyne ill fiy dalal; (Musa ) onlara indimizden Bil-Hakk ( Hakk olarak, Hakk ) getirince, dediler ki: Onunla beraber iman edenlerin oullarn ldrn ( etkisiz hale getirin ), kadnlarn diri brakn ... Kafirlerin tuza dalal ( dalalet, sapma, kaybolma, boa kma ) dan baka bir ey delildir . 26-) Ve kale fir'avn zeruniy aktl Musa vel yed'u Rabbehu* inniy ehaf en ybeddile diynekm ev en yuzhire fiyl Ardl fesad; Fravun dedi ki: Brakn beni, Musa y ldreyim... O da Rabbine dua etsin/arsn... Muhakkak ki ben, ( Musa nn,) diyninizi deitirmesinden yahut Arz da fesad izhar etmesinden korkuyorum . 27-) Ve kale Musa inniy uzt Bi Rabbiy ve Rabbikm min klli mtekebbirin la yu'minu Bi yevmil hsab; Musa dedi ki: Muhakkak ki ben, hesab gnne iman etmeyen her mtekebbir ( byklk taslayan; Hakk a, Sistem e iman etmeyen )den, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz e ( B srrnca ) sndm . 28-) Ve kale racln mu'minun, min ali fir'avne yektm imanehu etaktlune raclen en yekule RabbiyAllahu ve kad caekm Bil beyyinati min Rabbikm* ve in yek kaziben fealeyhi kezibh* ve in yek sadikan yusbkm ba'dulleziy yedkm* innAllahe la yehdiy men huve msrifn

309
kezzab; Mumin, Al-u Fravun dan ve imann ketmeden ( gizleyen ) bir adam dedi ki: Rabbim Allah dr, dedii iin bir adam ldryorsunuz mu?... Halbuki O size, Rabbinizden ( Bi-) beyyineler ( apak deliller ) ile gelmitir...Eer o yalanc ise, yalan kendi aleyhinedir... ayet doru syleyen ise, size va dettiinin ba z size isabet eder... Muhakkak ki Allah, musrif ( israf eden, haddi aan ), kezzab ( ok yalanc; hakikattan gafil ) kimseyi hidayet etmez . 29-) Ya kavmi lekml mlkl yevme zahiriyne fiyl Ard* femen yensuruna min be'sillahi in caena* kale fir'avn ma riykm ill ma era ve ma ehdiykm ill sebiyler read; (O mu min adam dedi ki ): Ey kavmim!.. Arz da zahirler olarak bugn mlk sizindir... Fakat, eer bize gelirse, Allah n be sinden ( hmndan ) bize kim nusret verir ( yardm edip kurtarr ) ?... Fravun dedi ki: Ben size kendi grdmden ( grmden ) bakasn gstermiyorum ve Sebiyl rRead ( doru-gerek yol )dan bakasna da sizi hidayet etmiyorum/klavuzlamyorum . 30-) Ve kalelleziy amene ya kavmi inniy ehaf aleykm misle yevmil ahzab; man etmi kimse dedi ki: Ey kavmim!... Muhakkak ki ben, sizin zerinize hiziblerin ( Diynde ayrla dp helak olanlarn ) gnnn mislinden korkuyorum . 31-) Misle de'bi kavmi Nuhn ve Adin ve Semude velleziyne min ba'dihim* ve mAllahu yriydu zulmen lil bad; Nuh kavmi nin, Ad n ( Hudun kavmi ), Semud un ( Salihin kavmi ) ve onlardan sonra gelenlerin vaziyetlerinin misli... Allah kullar iin bir zulm irade etmez . 32-) Ve ya kavmi inniy ehaf aleykm yevmettenad; (O mu min adam dedi ki ): Ey kavmim!... Dorusdu ben, sizin zerinize o tenad ( barp-arma ) gnnden korkuyorum .

310
33-) Yevme tvellune mdbiriyn* ma lekm minAllahi min asm* ve men yudlilillahu fema lehu min Had; Mudbiriyn ( arkasn dnenler ) olarak yz evirip katnz gn ( dr o )... (Ama ) sizin iin Allah dan ( koruyacak ) bir asm ( koruyan ) yoktur... Allah kimi saptrrsa onun iin hidayet edici yoktur . 34-) Ve lekad caekm Yusufu min kabl Bil beyyinati fema ziltm fiy ekkin mimma caekm Bih* hatta iza heleke kultm len yeb'asllahu min ba'diH Rasla* kezlike yudllullahu men huve msrifn murtab; Andolsun ki daha nce Yusuf da size ( Bi-) beyyineler ile gelmiti de Onun size ( B srrnca ) getirdiklerinden ekk iinde devam etmitiniz ( phe edip durmutunuz; yakin hasl olmamt )... Nihayet ( Yusuf ) helak olduunda ( vefat ettiinde ) de: Allah, O ndan sonra bir Rasl asla ba setmez demitiniz... Allah, musrif ( haddi aan, israf eden ), murtab ( pheci; tahkikden uzak ) kimseyi bylece saptrr . 35-) Elleziyne ycadilune fiy ayatillahi Bi ayri sultanin etahm* kebre makten ndAllahi ve ndelleziyne amenu* kezlike yatbeullahu al klli kalbi mtekebbirin cebbar; Onlar ki, kendilerine gelmi bir sultan ( reddedilemez delil, g ) olmakszn Allah n ayetleri hakknda ( B srrnca ) mcadele eder/tartrlar... ( Bu durum ) hem Allah indinde ve hem de iman edenlerin indinde makt ( iddetli gadap ) itibaryla byk oldu ( iddetli gadaba sebep oldu, Allah dan ve imandan tard edildiler )... Bylece Allah, her mtekebbir ( kibirlenen ), Cebbar ( zorba ) kalbi tab eder ( damgalar, mhrler ). 36-) Ve kale fir'avn ya hamanbni liy sarhan lealliy eblul esbab; Fravun dedi ki: Ey Haman!... Benim iin bir sarh ( yksek bir kule, felsefi sistem ) bina et, belki o sebeplere ( yollara ) ularm . 37-) Esbabes Semavati feattalia ila ilahi Musa ve inniy le ezunnhu kaziba* ve kezlike zyyine li

311
fir'avne su amelihi ve sudde anis sebiyl* ve ma keyd fir'avne ill fiy tebab; Semavat n sebeplerine ( yollarna )... Bu sayede Musa nn ilahna muttali olurum ( belki )... Muhakkak ki ben Onu yalanc zannediyorum ... Bylece fravun a amelinin ktl sslendirildi ve ( hakikatna giden ) yoldan men edildi... Fravun un tuza ( yntemi ) ancak bir hsran iindedir ( boa kar, kaybeder ). 38-) Ve kalelleziy amene ya kavmit tebiuni ehdikm sebiler read; (Fravun un alinden ) o iman eden dedi ki: Ey kavmim!... Bana tabi olun, sizi Sebiyl rRead ( doru-hakk yol )a hidayet edeyim . 39-) Ya kavmi innema hazihil hayatd dnya meta'* ve innel ahrete hiye darul karar; Ey kavmim!... u dnya hayat ancak bir meta ( geici bir faydalanma, alet ) dir... Muhakkak ki Ahiret, o dar-l karar n ( karar yurdu, ikamet-kalma yeri nin) ta kendisidir . 40-) Men amile seyyieten fela ycza ill misleha* ve men amile salihan min zekerin ev nsa ve huve mu'minun felaike yedhulunel cennete yurzekune fiyha Bi ayri hsab; Kim bir ktlk yaparsa, ancak onun misli ile cezalanr... Erkek veya diiden, mu min olarak kim salih bir amel yaparsa, ite onlar cennet e dahil olurlar... Orada ( B srrnca ) hesabsz rzklanyor haldedirler . 41-) Ve ya kavmi maliy ed'ukm ilennecati ve ted'uneniy ilen nar; Ey kavmim!... Ne oluyor ki ben sizi necat a ( kurtulua ) da vet ediyor iken, siz beni Nar a da vet ediyorsunuz . 42-) Ted'uneniy li ekfre Billahi ve rike Bihi ma leyse liy Bihi lmun ve ene ed'ukm ilel Aziyzil affar; Siz beni, ( B gerei ile ) Allah a kfr ( nankrlk ) etmeye ve onunla ilgili ( B manasnca ) bir ilmim olmayan ( bir varl olmayan ) eyi ( gene B gerei ile ) Ona ortak komaya

312
aryorsunuz... Ben ise sizi Aziyz, affar a aryorum . 43-) La cerame ennema ted'uneniy ileyhi leyse lehu da'vetn fiyd dnya vela fiyl ahireti ve enne mereddena ilAllahi ve ennel msrifiyne hm ashabun nar; Hakikat u ki: Sizin beni kendisine da vet ettiinizin ne dnyada ve ne de Ahiret te bir da veti yoktur ( varlk alameti yoktur )... Muhakkak ki bizim dnmz Allah adr... Ve muhakkak ki israfeden/haddi aanlar, ( ita) onlar Nar ashabdrlar . 44-) Fesetezkrune ma ekul lekm* ve ufevvidu emriy ilAllah* innAllahe Basyrun Bil bad; Size sylediimi yaknda hatrlayacaksnz... Ben iimi Allah a tefviz ediyorum ( brakyorum )... Muhakkak ki Allah kullarn ( B srrnca, onlarn varl olarak ) Basyr dir . 45-) Fevekahullahu seyyiati ma mekeru ve haka Bi ali fir'avne sul azb; Nihayet Allah onu ( o mu min adam, fravun alinin ) yaptklar mekrin ktlklerinden korudu... Al-u fravun u ise ( B gereince ) azabn kts epeevre kuatt . 46-) Ennaru yu'redune aleyha udvven ve aiyya* ve yevme tekums saat, edhlu ale fir'avne eeddel azb; (O kt azab ) Nar dr... ( Al-u fravun ise ) sabah-akam ona arzolunuyor haldedirler...O Saat kyam ettii gn de: Al-u fravun u azabn en iddetlisine sokun ( denilir ). 47-) Ve iz yetehaccune fiyn nari feyekulud duafau lilleziynestekberu inna knna lekm tebean fehel entm munune anna nasyben minennar; Hani ( o vakit ) Nar iinde ( birbirlerini etkisiz klmak, alt etmek iin ) niza ederler de zayf olanlar byklk taslayanlara der ki: Dorusu biz sizin tebaanz idik... mdi siz Nar dan bir nasib ( bir pay olsun ) bizden savabilir misiniz? . 48-) Kalelleziynestekberu inna klln fiyha innAllahe kad hakeme beynel bad;

313
O byklk taslayanlar da dedi ki: Dorusu hepimiz onun ( Narn) iindeyiz... Muhakkak ki Allah kullar arasnda hkm vermi ( zaten ). 49-) Ve kalelleziyne fiyn nari lihazeneti cehennemed'u Rabbekm yuhaffif anna yevmen minel azb; Nar n iinde olanlar, cehennem hazinlerine ( koruyan bekilerine ) dedi ki: Rabbinize dua edin/arn, azabdan bir gn ( olsun ) bizden hafifletsin ( yakiyn? ). 50-) Kalu evelem tek te'tiykm Rusulkm Bil beyyinat* kalu bela* kalu fed'u* ve ma dual kafiriyne ill fiy dalal; (Hazinler ) dediler ki: Raslleriniz size beyyinler ( B srrnca apak deliller olarak ) ile gelmedi mi? ... Dediler ki: Evet ... ( Hazinler ) dediler ki: O halde kendiniz dua edin ... Kafirlerin duas/armas da dalal ( dalalet, sapma, kaybolma, boa kma ) dan baka bir ey delildir . 51-) nna lenensuru RusleNA velleziyne amenu fiyl hayatid dnya ve yevme yekuml ehad; Muhakkak ki biz Rasllerimize ve iman edenlere, dnya hayatnda da ehad n ( ahidlerin ) kyam ettii gnde de yardm edeceiz . 52-) Yevme la yenfeuz zalimiyne ma'zirethm ve lehml la'net ve lehm suddar; O Gn onlarn ma ziret ( zr-mazeret beyan etme ) leri zalimlere fayda vermez... Hem o la net ( Allah dan uzaklk ) onlarndr ve hem de yurdun kts onlarndr . 53-) Ve lekad ateyna Muselhda ve evresna beniy israiylel Kitab; Andolsun ki Musa ya huda ( hidayet, rehber; sistem akl ) verdik... srailOullarn da Kitab a varis/miras kldk . 54-) Hden ve zikra li liyl elbab;

314
z akl sahiplerine bir huda ( rehber, irad ) ve t/hatrlatma olmak zere . 55-) Fasbir inne va'dAllahi hakkun vestafir lizenbike ve sebbih Bi Hamdi Rabbike Bil aiyyi vel ibkr; Sabret!... Muhakkak ki Allah n va di hakk dr... Gnahn iin mafiret dile... Akam ve sabah ( Gne batt ve doduu vakitlerde B srrnca ) Rabbinin hamdi ile tesbih et! . 56-) nnelleziyne ycadilune fiy ayatillahi Bi ayri sltanin etahm, in fiy sudurihim ill kibrun mahm Bi baliyh* festeiz Billah* inneHU HUves Semiy ul Basyr; Kendilerine gelmi bir sultan ( reddedilemez delil, g ) olmakszn Allah n ayetleri hakknda ( B srrnca ) mcadele edenler/tartanlar var ya, onlarn sadrlarnda ( B gereince ) ona asla ulaamayacaklar bir kibir den ( byklk kuruntusundan ) baka bir ey yoktur... O halde sen ( B srrnca ) Allah a sn... Muhakkak ki O, Semi dir, Basyr dir . 57-) Le halkus Semavati vel Ard ekberu min halkn Nasi ve lkinne ekserenNasi la ya'lemun; Semavat n ve Arz n yaratl, insanlarn yaratlndan elbette ekberdir ( daha byktr )... Fakat insanlarn ekseriyeti bilmezler . 58-) Ve ma yestevil a'ma vel basyru velleziyne amenu ve amilus salihati ve lelmsiy'* kaliylen ma tetezekkerun; Ama ( kr ) ile basyr ( basiretiyle gren ), iman edip salih amel ileyenle musi (muhsin in zdd; ktlk yapan? ) bir olmaz... Ne kadar da az tezekkr ediyorsunuz! . 59-) nnes saate le atiyetn la raybe fiyha ve lkinne ekserenNasi la yu'minun; Muhakkak ki O Saat elbette gelicidir, onda kuku yoktur... Fakat insanlarn ekseriyeti iman etmezler .

315
60-) Ve kale Rabbkmd'uniy estecib lekm* innelleziyne yestekbirune an badetiy seyedhulune cehenneme dahriyn; Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin/beni arn, size icabet edeyim... Muhakkak ki benim ibadetimdem ( duadan ) kibirlenenler, dahiriyn ( klm, boyun bkmler ) olarak cehennem e gireceklerdir . 61-) Allahulleziy ceale lekml leyle li tesknu fiyhi vennehare mubsra* innAllahe lezufadlin alenNasi ve lkinne ekserenNasi la yekrun; Allah ( Odur) ki, sizin iin, geceyi onda skun bulasnz ( boalp rahatlayasnz; ntrleesiniz ) diye ve gndz de mubsr ( gren, idrak eden ) kld... Muhakkak ki Allah insanlara ( akli istidatlar dolaysyla ) fazl ( lutuf) sahibidir... Fakat insanlarn ekseriyeti kretmezler . 62-) Zlikmullahu Rabbkm Haliku klli ey'* la ilahe ill HU* feenna t'fekn; te budur Allah, Rabbiniz, hereyin Halik!.. O ndan baka ilah ( vcud, yaratc ) yoktur!.. Nasl ( Hak dan) evriliyorsunuz? . 63-) Kezlike y'feklleziyne knu Bi ayatillahi yechadun; Allah n ayetlerini bilerek ( kasden ) inkar edenler bylece dndrlr . 64-) Allahulleziy ceale lekml Arda kararen vesSemae binaen ve savverekm feahsene suverekm ve razekakm minat tayyibat* zlikmullahu Rabbkm* fetebarekllahu Rabbl alemiyn; Allah ( Odur) ki, Arz sizin iin bir karar yeri, Sema y da bina olarak oluturdu... Sizi tasvir etti ( ekillendirdi ) de sizin ( mana ) sretlerinizi en gzel etti ve sizi tayyibattan ( ilim ve ma rifetlerden ) rzklandrd... te size Allah, Rabbiniz!... Rabbul Alemiyn olan Allah ne ycedir! .

316
65-) HUvel Hayy la ilahe ill HUve fed'uhu muhlisyne lehd diyn* elHamdu Lillahi Rabbil alemiyn; Odur Hayy... O ndan baka ilah ( yaratan vcud ) yoktur... Diyni O na halis klarak O nu arn ( Ona dua/kulluk/ibadet edin ) artk... Hamd, Rabbl Alemiyn olan Allah a aittir . 66-) Kul inniy nhiyt en a'budelleziyne ted'une min dunillahi lemma caeniyel beyyinat min Rabbiy ve mirt en slime liRabbil alemiyn; De ki: Rabbimden bana beyyineler geldiinde, Allah n gayrndan sizin ardklarnza ( isimlendirdiklerinize ) kulluk yapmaktan nehyolundum ve Rabbl Alemiyn e teslim olmakla emrolundum . 67-) HUvelleziy halekakm min trabin smme min nutfetin smme min alekatin smme yuhrickm tflen smme liteblu eddekm smme liteknu yuha* ve minkm men yteveffa min kabl ve liteblu ecelen msemmen ve leallekm ta'klun; O, odur ki, sizi bir topraktan, sonra bir nutfe ( su, sperm )den, sonra bir alaka ( donmu kan, genetik yap, embriyo )dan yaratt... Sonar sizi bir tfl ( ocuk ) olarak karr; sonra eddenize ( bul/kemale erme anza ) ulamanz, sonra eyhler ( ruhani olgunluk sahibi ) olmanz iin ( yaatyor )... Sizden kimi de daha nce vefat ettiriliyor... ( Bunlarn oluu ) bir ecel-i msemma ya ulamanz ve akletmeniz iindir . 68-) HUvelleziy yuhyiy ve ymiyt* feiza kada emran feinnema yekul lehu kn feyekn; O, odur ki diriltir ( var klar ) ve ldrr ( yok klar )... Bir ie hkmettii ( kaza? ) vakit onun iin yalnzca Ol der; o, olur . 69-) Elem tera ilelleziyne ycadilune fiy ayatillah* enna yusrefun; Allah n ayetlerinde mcadele eden/tartan kimseleri grmedin mi?.. nasl da ( Hak dan) evriliyorlar? .

317
70-) Elleziyne kezzebu Bil Kitabi ve Bima erselna Bihi RusleNA* fesevfe ya'lemun; Onlar ki Kitab ve Rasllerimizi ( B srrnca, kendisi ile ) irsal ettiimiz eyleri ( B srrnca ) tekzib ettiler... Yaknda bilecekler . 71-) zil alal fiy a'nakhim vesselasil* yshabun; O vakit onlarn boyunlarnda alal ( halkalar, kaytlar, balar? ) ve selasil ( zincirler ), srkleniyor haldedirler ( kendini tanmamak? ). 72-) Fiyl hamiymi smme fiyn nari yscerun; Hamiym de ( kaynar su yun iinde )... Sonra Nar da yaklrlar . 73-) Smme kyle lehm eyne ma kntm trikn; Sonra onlara denildi ki: Nerede ortak kotuunuz eyler? . 74-) Min dunillah* kalu dallu anna bel lem nekn ned'u min kabl ey'a* kezlike yudllullahul kafiriyn; Allah n gayrndan? ... Dediler ki: Bizden kayboldular... Hayr, daha nce zaten biz bir eye ( varl olan bir eye ) dua etmemiiz/bir eyi armamz ... Allah, kafirleri bylece saptrr . 75-) Zlikm Bima kntm tefrehune fiyl Ard Bi ayril hakk ve Bima kntm temrehun; Bu (B gereince ), Arz da Bi-gayr Hak ( Hakk n gayr olarak ) sevinip marmanz ve ( B srrnca ) kaslp bbrlenmeniz yzndendir . 76-) dhulu ebvabe cehenneme halidiyne fiyha* febi'se mesvel mtekebbiriyn; Orada ebedi kalclar olarak cehennem kaplarndan girin... Mtekebbir ( kibirli, byklenen ) lerin kalma yeri ne ktdr! .

318
77-) Fasbir inne va'dAllahi Hakk* feimma nriyenneke ba'delleziy nedhm ev neteveffeyenneke feileyNA yurceun; Sabret!... Muhakkak ki Allah n va di Hakk dr... Onlara va dettiimizin bazsn sana gsterirsek yahut ( gremeden ) seni vefat ettirirsek ( farketmez ), (nasl olsa ) onlar bize rcu ettirilecekler . 78-) Ve lekad erselna Ruslen min kablike minhm men kasasna aleyke ve minhm men lem naksus aleyk* ve ma kne li Raslin en ye'tiye Bi ayetin ill Bi iznillah* feiza cae emrullahi kudiye Bil Hakk ve hasire hnalikel mubtlun; Andolsun ki senden nce de Rasller irsal ettik... Onlardan kimini sana kssa ettik ( hikayelerini anlattk ) ve onlardan kimini de sana kssa etmedik... Bir Rasl iin, Bi-iznillah ( Allah izni olarak ) mstesna, ( B srrnca ) bir ayet ( mucize ) getirmesi mmkn deildir... Emrullah geldii vakit, Bil-Hakk ( Hakk olarak ) hkmedilir ve ibtal ediciler ( batlclar; Hakk dan perdeliler ) orada hsrana urar . 79-) Allahulleziy ceale lekml en'ame literkebu minha ve minha te'klun; Allah ( Odur) ki, onlardan bazsn binesiniz ve bazsndan da yiyesiniz diye en am ( mismil nefsleri ) sizin iin oluturdu . 80-) Ve lekm fiyha menafiu ve liteblu aleyha haceten fiy sudurikm ve aleyha ve alel flki tuhmelun; Sizin iin onlarda ( daha baka ) faydalar vardr... Sadrlarnzdaki hacet e onlarn zerinde ulamanz iin... Onlarn ( enam n?) zerinde ve gemilerin zerinde yklenilip tanyorsunuz . 81-) Ve yriykm ayatiH, feeyye ayatillahi tnkirun; (Allah ) size ayetlerini gsteriyor... Allah n ayetlerinin hangisini inkar ediyorsunuz ( inkar-red edebilir misiniz, mmkn m ) ?.

319
82-) Efelem yesiyru fiyl Ard feyenzuru keyfe kne akbetlleziyne min kablihim* knu eksere minhm ve eedde kuvveten ve asaren fiyl Ard fema ana anhm ma knu yeksibun; Arz da seyretmediler ( gezip dolamadlar ) mi ki, kendilerinden ncekilerin akibeti nasl oldu nazar edip ( akl gz ile ) grsnler?... Onlar ( ncekiler ), bunlardan hem ekser ( daha ok ), hem de kuvvete ve Arz srp ileme itibaryla daha iddetli idiler... Kazanmakta olduklar, onlardan hibir eyi savmad ( bir eyi nleyemedi, bir fayda salayamad ). 83-) Felemma caethm Rusulhm Bil beyyinati ferihu Bima ndehm minel lmi ve haka Bihim ma knu Bihi yestehziun; Raslleri onlara ( Bi-) beyyineler ( apak deliller ) ile geldiklerinde, onlar ilimden kendi indlerindeki ile ( B gereince ) sevinip ferahladlar-mardlar... ( B srrnca ) alay etmekte olduklar ey ( B gereince ) onlar epeevre kuatmtr . 84-) Felemma raev be'seNA kalu amenna Billahi vahdeHU ve keferna Bima knna Bihi mrikiyn; Besimizi ( hmmz, iddetimizi ) grdklerinde: Allah a ( B srr ve ) Onun Teklii ile iman ettik ve ( gene B srr gerei ) Ona ortak kotuumuz eyleri ( B srrnca ) kfr ( inkar ) ettik dediler . 85-) Felem yek yenfeuhm iymanhm lemma raev be'seNA* snnetallahiletiy kad halet fiy badiH, ve hasire hnalikel kafirun; Fakat be simizi grdklerinde, onlarn iman etmeleri kendilerine fayda vermedi... Bu, kullar hakknda gemi Allah n snnetidir... Ve kafirler ( hakikatlarndan, snnetullah tan perdeliler ) orada hsrana urad .

320
FUSSILET SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG smini nc ayetinde geen Fussilet kelimesinden alr ki Allah ayetlerinin, ilahi sfatlarn tafsil edilmesine de iarettir... Ayrca baz ayetlerine nisbetle, Akvat , Mesabiyh , Secde ve HaMiym diye de isimlenir... Fussilet Sresi Mekke dneminde 61. srada nazl olmutur... 54 ayettir... Fussilet Sresinde : Ha-Miym srr, Arapa Kur an ve ayetlerin tafsili, vahiy alan beer, Arz n iki gnde-yedi Sema nn iki gnde-azklarn drt gnde yaratld, duman halindeki Semay istiva, semalara ilerinin vahyedilmesi, baz helak olan kavimler, Allah n hereyi konuturduu, zan ile Rabbinden mahrumiyet ve hsran, istikamet, Allah a arann gzellii, hilm, Arz n huusu, Kur ana batl karamyaca, insan n zaaflar, Allah n enfs ve afakta ayetlerini gsterecei, Allah n hereyi ihata ettii ve B-srr...,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Haa, Miiiym; Ha, Miym . 2-) Tenziyln miner Rahmanir Rahym; (Ha-Miym, ) Rahman ve Rahym den tenziyl ( tafsile indirme )dir .

321
3-) Kitabun fusslet ayatuhu Kur nen Arabiyyen likavmin ya'lemun; (Ha-Miym, ) bilen bir kavim iin ayetleri Arapa bir Kur an olarak tafsil edilmi bir kitab tr. 4-) Beiyran ve neziyra* fea'reda ekseruhm fehm la yesmeun; Beiyr ( mjdeleyici ) ve neziyr ( uyarc ) olarak... ( Ama ) onlarn ekseriyyeti ( Hak dan, bu gereklerden ) yzevirmitir... Onlar iitmezler ( nk ). 5-) Ve kalu kulubna fiy ekinnetin mimma ted'una ileyH ve fiy aznina vakrun ve min beynina ve beynike hcabn fa'mel innena amilun; Dediler ki: Bizi kendisine ardn eyden kalblerimiz ekinne ( klflar, perdeler ) iindedir, kulaklarmzda bir vakra ( arlk ) vardr ve bizimle senin aranda da bir hicab (rt) vardr... Artk amel et ( yap ), muhakkak ki biz de amilleriz . 6-) Kul innema ene beerun mislkm yuha ileyye ennema ilahukm ilahun vahdun festekymu ileyH vestafiruHU, ve veyln lil mrikiyn; (Raslm ) de ki: Ben sizin misliniz beerim, ancak; ( yle ki ) ilahnzn ( SZi yaratannzn? ) lah un Vahid ( Bir Tek Vcud ) olduu bana vahyolunuyor ( dtan bilgi gibi, deil? )... O halde O na istikamet edin ve O ndan mafiret dileyin... Veyl olsun mriklere! . 7-) Elleziyne la y'tunez Zekate ve hm Bil ahireti hm kafirun; Onlar ( o mrikler ) ki zekat vermezler ( arnmazlar ) ve onlar ( Bi-) Ahiret e ( kudret-bilin boyutuna ) de kafirlerdir . 8-) nnelleziyne amenu ve amilus salihati lehm ecrun ayru memnun; man edip salih amel ileyenlere ( hakikatlarna iman ve ikann gerei yaam ortaya koyanlara ) gelince, onlar iin kesilmeyen bir ecir vardr .

322
9-) Kul einnekm letekfrune Billeziy halekal Arda fiy yevmeyni ve tec'alune leHU endada* zlike Rabbl alemiyn; De ki: Siz, Arz iki gn de yaratm olan ( B srrnca ) gerekten kfr ( nankrlk, gerei rtclk ) m ediyorsunuz ve O na endad ( eler, denkler ) m oluturuyorsunuz ( hayalinizde yaratyorsunuz ) ?!... te O, Rabb ul Alemiyn dir! . 10-) Ve ceale fiyha revasiye min fevkha ve bareke fiyha ve kaddere fiyha akvateha fiy erbeati eyyam* sevaen lissailiyn; (te O Rabbul Alemiyn ), orada ( Arz da) fevknden ( stnden ) sabit dalar oluturdu, orada bereketler vcuda getirdi ve orada ( istidaden ) isteyenler iin eit olmak zere kut larn ( azklarn ) drt gnde takdir etti . 11-) Smmesteva ilesSemai ve hiye duhann fekale leha ve lil Ard'tiya tav'an ev kerha* kaleta eteyna taiyn; Sonra duhan ( duman, z ) halindeki Sema ya istiva etti/yneldi de ona ( Sema ya ) ve Arz a dedi ki: Tav an ( isteyerek ) yahut kerhen ( zorunlu olarak ) gelin ikiniz ... kisi dediler ki: steyerek/ ( emrine ) itaat ediciler ( ikiden fazla, oul kipi ile? ) olarak geldik . 12-) Fekadahnne seb'a Semavatin fiy yevmeyni ve evha fiy klli Semain emreha* ve zeyyennes Semaed dnya Bi mesabiyha ve hfza* zlike takdiyrul Aziyzil Aliym; Bylece onlar ( ?) iki gn de yedi Sema olarak hkmetti ve her Sema da onun ( o Sema nn) emrini ( iini) vahyetti... Dnya Sema sn ( en yakn Sema y) (Bi-) mesabiyh ( lambalar; aydnlatclar ) ile ssledik ve hfzettik... Aziyz, Aliym in takdiridir bu! . 13-) Fein a'redu fekul enzertkm sakaten misle sakati Adin ve Semud; Eer yz evirirlerse, de ki: Sizi, Ad ( Hudun kavmi ) ve Semud ( Salihin kavmi )un saika s ( yldrm ) nn misli bir saika ile uyaryorum .

323
14-) z caethmur Rusul min beyni eydiyhim ve min halfihim ella ta'budu illAllah* kalu lev ae Rabbuna leenzele Melaiketen feinna Bima ursiltm Bihi kafirun; Hani onlara Raslleri nlerinden ve arkalarndan gelip: Allah dan bakasna kulluk/ibadet etmeyin ( dedi )... Onlar da dediler ki: Eer Rabbimiz dileseydi elbette melaike inzal ederdi... Zaten biz, ( sizin B srrnca ) kendisi ile irsal olunduunuz eye ( B gerei ile ) kafirleriz . 15-) Feemma Adn festekberu fiyl Ard Bi ayril Hakk ve kalu men eedd minna kuvveten, evelem yerav ennAllahelleziy halekahm huve eedd minhm kuvveten, ve knu Bi ayatiNA yechadun; Ad a ( Hudun kavmi ne) gelince, Bi-gayri Hakk ( Hakk sz olarak ) Arz da byklk dilediler ve dediler ki: Kuvvete bizden daha iddetli kimdir? ... Grmediler mi ki kendilerini yaratm olan Allah, kuvvete onlardan daha iddetlidir!... Bilerek ( kasden ) (Bi-) ayetlerimizi inkar ediyorlard ( sfatlarmz vehimle nefslerine balyorlard ). 16-) Feerselna aleyhim riyhan sarsaren fiy eyyamin nehsatin li nziykahm azbel hzyi fiyl hayatid dnya* ve leazbl ahireti ahza ve hm la yunsarun; Bu yzden, dnya hayatnda onlara rezillik-zillet azabn tattralm diye, uursuz ( gadab ilahiye mstahak olan ) gnler iinde, onlarn zerine dondurucu-souk bir rzgar (heva-i nefs ) irsal ettik,... Ahiret azab elbette daha rezil-rsvay edicidir... Onlar yardm da olunmazlar . 17-) Ve emma Semud fehedeynahm festehabbl ama alelhda feehazethm sakatl azbilhuni Bima knu yeksibun; Semud a ( Salih in kavmi ne) gelince, biz onlara hidayet ettik de onlar a mal ( krl ) sevip, huda ya ( hidayete ) tercih ettiler... Bundan tr, kazandklar yznden ( B srrnca ) horlayc-alaltc azabn yldrm kendilerini yakalad .

324
18-) Ve necceynelleziyne amenu ve knu yettekun; man edip korunanlar ( takvay salayanlar ) kurtardk . 19-) Ve yevme yuheru a'daullahi ilen nari fehm yuzeun; Gn olur ki Allah dmanlar Nar a harolunur ( toplanr ) lar... Onlar hep beraber-disiplinli-dzenli-nizaml bir ekilde sevk ve idare olunurlar . 20-) Hatta iza ma cauha ehide aleyhim sem'uhm ve ebsaruhm ve cludhm Bima knu ya'melun; Nihayet ( Allah n dmanlar ) oraya geldiklerinde onlar aleyhine onlarn sem leri ( iitme hassalar ), basarlar ( grme hassalar ) ve cildleri, yaptklaryla ( B srrnca, amellerinin sretleri olarak ) ahidlik etti . 21-) Ve kalu li cludihim lime ehidtm aleyna* kalu entakanAllahulleziy entaka klle ey in ve HUve halekakm evvele merretin ve ileyH turceun; Cildlerine dediler ki: Niin aleyhimize ahitlik ettiniz? ... ( Cildleri ) dediler ki: Hereyi nutkettiren Allah bizleri konuturdu... Sizi ilk defa ( nceden, balangta ) O yaratt... Ve Ona rcu ettiriliyorsunuz . 22-) Ve ma kntm testetirune en yehede aleykm sem'ukm ve la ebsarukm ve la cludkm ve lkin zanentm ennAllahe la ya'lemu kesiyren mimma ta'melun; Sem inizin ( iitme azanzn ), basarlarnzn ( grme azalarnzn ) ve cildlerinizin aleyhinize ahidlik yapmasndan istitar etmiyor ( gizlenmiyor ) dunuz ( dncesizce, bilinsiz yayordunuz? )... Fakat ( aksine ), yaptklarnzn bir ounu Allah n bilmediini zannediyordunuz ( Allah dan, Sistem den, kendinizden gafildiniz ). 23-) Ve zlikm zannkmlleziy zanentm Bi Rabbikm erdakm feasbahtm minel hasiriyn; te ( Bi-) Rabbinizle ilgili beslediiniz zannnz ( Rabbinizin zellikleri ile rettiiniz bu

325
zannnz, gereinizden gafil bu vehminiz ), sizi uuruma yuvarlad/mahvetti/ldrd de hsrana urayanlardan oldunuz . 24-) Fein yasbiru fen naru mesven lehm* ve in yesta'tibu fema hm minel mu'tebiyn; Eer sabrederler ise, Nar onlarn kalacak yeridir ( ister sabretsinler, ister sabretmesinler yerleri atetir? )... Ve eer ( aleyhlerine olan olumsuzluu kaldracak, gzel dnceye evirip raz edecek bir aba, mazeret ile Rablerini ) raz etmek isteseler, onlar mazeretleri kabul edilip raz olunanlardan olmazlar ( mazeretleri geersizdir, ho grlme yoktur; zanlar ile Rablerinden perdelendiler, raz olunmazlar; snnetullah dan gafil yaamann zorunlu neticesidir ). 25-) Ve kayyadna lehm kurenae fezeyyenu lehm ma beyne eydiyhim ve ma halfehm ve hakka aleyhiml kavl fiy memin kad halet min kablihim minel cinni vel ins* innehm knu hasiriyn; Onlar iin kariyn ler ( yakn arkada, can dost; eytanlar ) hazrladk da ( bu yakn arkadalar ) nlerinde ( bilfiil yapmakta olduklar ) ve arkalarnda olan ( yapmay hayal ettikleri arzularn ) onlara sslediler ( perdelediler )... Cinn ve ins den onlardan nce gelip-gemi mmetler hakkndaki ( geerli ) kavl ( hakkani sz, azab hkm ) bunlar aleyhine de hakk oldu... Muhakkak ki onlar hsrana urayanlard . 26-) Ve kalelleziyne keferu la tesmeu li hazel Kur ni velav fiyhi leallekm talibun; (Hakikattan kilitlenip ) kafir olanlar ( Hz.Raslullah dinleyenlere ) dediler ki: u Kur an dinlemeyin ve Onun hakknda ( dinlenilip anlalmasna engel olmak iin ) lav edin ( hkm-asl olmayan bo sz syleyin; grlt edin? ) ki belki galip gelirsiniz . 27-) Felenziykannelleziyne keferu azben ediyden ve lenecziyennehm esveelleziy knu ya'melun; Andolsun ki o ( hakikatlarna ) kafir olanlara iddetli bir azab tattracaz ve elbette onlar yaptklarnn en ktsyle cezalandracaz .

326
28-) Zlike ceaz a'daillahin nar* lehm fiyha darul huld* cezaen Bima knu Bi ayatiNA yechadun; te bu Allah dmanlarnn cezasdr, Nar dr... Onlar iin orada ebedilik yurdu vardr... Bilerek ( Bi-) ayetlerimizi inkar etmelerinden ( Rabblerini tanmadklarndan ) tr ( B srrnca ) bir ceza olarak . 29-) Ve kalelleziyne keferu Rabbena erinellezeyni edallana minel cinni vel insi nec'alhma tahte akdamina li yekna minel esfeliyn; Kafir olanlar dediler ki: Rabbimiz!... Cinn ve ins den bizi saptran o iki kimseyi bize gster, o ikisini ayaklarmzn altna alalm da esfeliynden ( en aa olanlar ) olsunlar . 30-) nnelleziyne kalu RabbunAllahu smmestekamu tetenezzel aleyhiml Melaiket ella tehafu ve la tahzenu ve ebiru Bil cennetilletiy kntm tuadun; Muhakkak ki: Rabbimiz, Allah dr deyip sonra bilfiil istikamet edenlerin ( bu bilince sadk kalanlarn, mstakym olanlarn, sapmayanlarn ) zerine melaike tenezzl eder ( ilahi sfatlarn kuvveleri zahir olur ): Korkmayn, mahzun olmayn ve va dolunduunuz ( Bi-) cennet ile sevinin ( der ). 31-) Nahnu evliyakm fiyl hayatid dnya ve fiyl ahireti, ve lekm fiyha ma tetehiy enfskm ve lekm fiyha ma teddeun; Dnya hayatnda da, Ahiret te de biz sizin dostlarnzz... Orada nefslerinizin itah ettii-arzulad ey vardr... Ve orada sizin iin temenni ettiiniz ey vardr . 32-) Nzlen min afurin Rahym; Rahym afur dan bir nzl ( ini, ikram, ziyafet ) olarak . 33-) Ve men ahsen kavlen mimmen dea ilellahi ve amile salihan ve kale inneniy minel mslimiyn;

327
Allah a aran, salih amel ileyen ve: Muhakkak ki ben mslim ( tam fani, tam teslim ) lerdenim diyenden daha gzel szl kimdir? . 34-) Ve la testevil hasenet ve les seyyiet, idfa' Billetiy hiye ahsen feizelleziy beyneke ve beynehu adavetn keennehu veliyyn hamiym; Hasene ( iyilik, meleki amel ), seyyie ( ktlk ) ile msavi olmaz!... Sen en gzel olan ile ( benliksiz, hilm ile ) (B srrnca ) def et!.. Hemen grrsn ki seninle onun arasnda bir dmanlk olan kimse, sanki smscak ( sevgi-efkat dolu ) bir veliydir ( dosttur ). 35-) Ve ma ylekkaha illelleziyne saberu* ve ma ylekkaha ill z hazzn azym; (Buna ) ancak sabredenler kavuturulur... Ve ( buna ) ancak byk nasib sahipleri kavuturulur . 36-) Ve imma yenzeanneke mine eytani nezun festez Billah* inneHU HUves Semiy ul Aliym; Eer eytan dan bir nez ( fit, impals ) seni drter ise, hemen ( B srryla ) Allah a sn... Muhakkak ki O, Semi dir, Aliym dir . 37-) Ve min ayatihilleyl ven neharu veems vel Kamer* la tescdu liemsi ve la lil Kameri vescdu Lillahilleziy halekahnne in kntm iyyahu ta'budun; Gece ve gndz, Gne ve Ay O nun ayetlerindendir... Gne e de Ay a da secde etmeyin ( Hakk dan perdelenmeyin ), onlar yaratm olan ( dolaysyla hereyin mlk ve melekutunu kudret elinde tutan, ftraten mutlak teslimiyet halinde olduunuz, kendinden gayr vcud olmayan ) Allah a secde edin; ayet ( vahdet ehli olarak ) Ona kulluk ediyorsanz . 38-) Feinistekberu felleziyne nde Rabbike ysebbihune leHU Bil leyli ven nehari ve hm la yes'emun; (37. Ayet secde ayetidir.) Eer byklenirler ise, ( bilsinler ki ) Rabbinin indinde ( direk muhatab, huzurda ) bulunanlar hi usanmakszn ( Bi-) gece ve gndz O nu tesbih

328
ederler . 39-) Ve min ayatiH enneke teral Arda haiaten feiza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet* innelleziy ahyaha lemuhyil mevta* inneHU al klli ey'in Kadiyr; Onun ayetlerindendir ki sen Arz huu halinde grrsn... Onun zerine o su yu inzal ettiimiz vakit, titrer/harekete geer ve kabarr... Muhakkak ki onu dirilten lleri de Muhyi ( diriltici)dir... Muhakkak ki O, herey zerine Kadiyr dir . 40-) nnelleziyne yulhdune fiy ayatiNA la yahfevne aleyna* efemen yulka fiyn nari hayrun em men ye'tiy aminen yevmel kyameti, 'melu ma i'tm, inneHU Bima ta'melune Basyr; Ayetlerimiz de ilhada sapanlar ( gafil olup bu zelliklerinden denler; Hakdan sapanlar ), bize gizli kalmazlar... mdi Nar a atlan kimse mi hayrldr yoksa kyamet gn amin ( gvende ) olarak gelen kimse mi?.. Dilediinizi yapn!... Muhakkak ki O, yaptklarnz ( B srrnca ) Basiyr dir . 41-) nnelleziyne keferu BizZikri lemma caehm* ve inneHU le Kitabun Aziyz; Muhakkak ki kendilerine geldiinde o ( Bi-) Zikr e ( Kur ana) kafir olanlar ( var ya...? )... Muhakkak ki O ( Zikr ), Aziyz bir Kitab tr. 42-) La ye'tiyhil batl min beyni yedeyhi ve la min halfih* tenziyln min Hakiymin Hamiyd; nnden de, ardndan da batl O na gelemez... Hakiym ve Hamiyd den bir tenziyl ( indirme ) dir . 43-) Ma yukal leke ill ma kad kyle lir Rusuli min kablik* inne Rabbeke le z mafiretin ve z kabin eliym; (Ey Raslullah! ) Senden nceki Rasllere sylenmi olandan bakas sana sylenmiyor... Muhakkak ki senin Rabbin hem mafiret sahibidir hem de eliym kab ( ac azab ) sahibidir .

329
44-) Ve lev cealnahu Kur'nen a'cemiyyen lekalu levla fusslet ayatuh* eacemiyyn ve arabiyy* kul huve lilleziyne amenu hden ve ifa'* velleziyne la yu'minune fiy aznihim vakrun ve huve aleyhim ama* laike ynadevne min mekanin bayd; Eer O nu a cemiyy ( Arapa olmayan ) bir Kur an klsaydk, elbette: Ayetleri tafsil edilmeli deil miydi?... ( Kur an) a cemiyy ( Arapa olmayan, yabanc dilde ), (Rasl ) Arabiy ( Arapa konuan ) mi? derlerdi... De ki: O, iman edenler iin bir huda ( hidayet, rehber ) ve bir ifa dr... man etmeyenlere gelince, onlarn kulaklarnda bir vakr ( arlk ) vardr ve O onlara bir krlktr... ( Bu nedenle sanki ) onlar uzak bir mekandan nida olunurlar . 45-) Ve lekad ateyna Musel Kitabe fahtlife fiyh* ve levla kelimetn sebekat min Rabbike lekudye beynehm* ve innehm lefiy ekkin minhu muriyb; Andolsun ki Musa ya Kitab verdik de Onda ihtilafa dld... Eer Rabbinden bir kelime sebk etmi ( gemi ) olmasayd, onlar arasnda elbette hkmolunurdu... Muhakkak ki onlar Ondan muriyb ( evham veren, pheci ) bir ek iindedirler . 46-) Men amile salihan felinefsihi ve men esae fealeyha* ve ma Rabbke Bi zallamin lil abiyd; Kim salih amel ilerse, kendi nefsi lehinedir... Kim de ktlk ilerse, kendi aleyhinedir... Rabbin, kullarna ( Bi-) zulmedici deildir . 47-) leyH yredd lms saati, ve ma tahruc min semeratin min ekmamiha ve ma tahmil min nsa ve la tedau ill BilmiH, ve yevme ynadiyhim eyne rekiy kalu azennake ma minna min ehiyd; O Saat n ( kiyamet, lm? ) ilmi O na ( Allah a) reddolunur... O nun ilmi dnda ( illa Bi ilmiH) ne meyvalar kmme lerinden ( zarflarndan, kablarndan ) kar, ne bir dii hamile kalr ve ne de ( tadn ) vaz eder ( dourur )... Nerede benim ortaklarm? diye onlara ( Allah n) nida ettii gn, dediler ki: Bizden hibir ahiyd olmadn sana ilan ederiz ( ortan yoktur ).

330
48-) Ve dalle anhm ma knu yed'une min kabl ve zannu ma lehm min mahys; Daha nce aryor olduklar ( isimlendirdikleri ) eyler onlardan kaybolup gitti ve kendileri iin bir mahys ( snak/ka yeri ) bulunmadn da zannettiler ( ilerinden gelen bir ekilde anladlar ). 49-) La yes'eml nsanu min duail hayr* ve in messeh erru feyeusn kanut; nsan hayrn duasndan ( hayr armaktan ) usanmaz... Eer ona err dokunsa, hemen ok mit kesmi bir ye se dm olur . 50-) Ve lein ezknahu rahmeten minna min ba'di darrae messeth leyekulenne haz liy ve ma ezunns saate kaimeten ve lein ruc't ila Rabbiy inne liy ndeHU lel hsna* felennebbiennelleziyne keferu Bima amilu* ve le nziykannehm min azbin aliyz; Andolsun ki eer ona ( insan a), kendisine dokunmu bir darra ( hastalk, zarar, zorluk ) dan sonra bizden bir rahmet tattrsak, elbette yle diyecektir: Bu, benim ( sahip olduum, hakkm ) dir... O Saat n kaim olacan ( kyametimin kopup dneceimi ) da zannetmiyorum... Andolsun ki eer Rabbime rcu ettirilirsem, muhakkak ki O nun indinde en gzeli benimdir ... Andolsun ki ( hakikatlarndan, sistem den ) kafir olanlara yaptklar eyleri ( B srrnca ) haber vereceiz... Ve andolsun ki onlara aliz ( kat, sert ) azabtan ( unsuri kaytlarla yaamak ) tattracaz . 51-) Ve iza en'amna alel nsani a'reda ve nea Bicanibih* ve iza messeh erru fezu duain ariyd; nsan a in am da bulunduumuz vakit yz evirir ve ( Bi-) yan ile uzaklar ( nefsi ile uzak olur )... Kendisine err dokunduunda ise, hemen geni/oka dua edicidir . 52-) Kul eraeytm in kne min ndillahi smme kefertm Bihi men edall mimmen huve fiy ikakn beyd; De ki: Grdnz m ( dnn bakalm ), eer ( o, Kur an) Allah indinden idiyse, sonra da siz ( B gereiyle ) Onu kfr ( inkar ) etmiseniz, uzak bir ikak ( Hak dan, btnden kopukluk )

331
a denden daha sapkn kimdir? . 53-) Senriyhim ayatiNA fiyl afak ve fiy enfsihim hatta yetebeyyene lehm enneHUl Hakk* evelem yekfi Bi Rabbike enneHU al klli ey'in ehiyd; Afak ( ufuklar )da ve enfsler ( nefsler ) inde ayetlerimizi onlara gstereceiz ( seyr-i afaki, seyr-i enfsi ), ta ki O nun Hakk ( yadsnamaz gerek ) olduu kendilerine tebeyyn etsin ( aka belli olsun; Hak zahir olsun )... (Bi-) Rabbinin herey zerine ehiyd ( bir ahid ) oluu yetmez mi ( demek ki Hak? ) ?. 54-) Ela innehm fiy miryetin min Lkai Rabbihim* ela inneHU Bi klli ey in Muhyt; Dikkat edin!... Muhakkak ki onlar Rablerinin lka sndan ( Rabbleri ile karlamaktan, Rablerinin varlklarnda aa kn yaamaktan, madde perdesi dolaysyla ) ek-phe iindedirler... Dikkat edin!... Muhakkak ki O, Bi-klli ey in muhit tir ( "B" her birime aittir!...).

R SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Adn, 38.ayetinde gemesi dolaysyla ura kavramndan alr... Mekke dneminde 62.srada inmitir... 53 ayettir... HavaMiym denilen pepee yedi HaMiym in ini sras da mushaftaki tertib sras gibidir... Bunun sadece ihtilafl olan bu ura Sresi dir... ura Sresi nin tm HaMiym lerden sonra, Kehif sresinin peinden 69.srada nazl olduu da rivayet edilir... Hatta 23.ayetten itibaren -drt ayetin de Medine de indii rivayet edilir...

332
ura Sresinde : Ha-Miym-Ayn-Siyn-Kaf srr, vahiy realitesi, Allah dr Veliy, Ull Azm Rasller ve Diyn gerei, Diyn de ayrla denlerin ilk nce Allah ismiyle iaret edileni anlamaya-Vahdet e-Teklie davet edilmesi gerektii, dnyann veya Ahiretin kazancn isteyenler, Ehl-i Beyt i ve Raslullah a yaknlar sevme vazifesi , ura-istiare gerei, ktln cezas onun misli bir ktlktr, sabr, Allah n bir beerle konuma artlar ve vahiy eitleri, Efendimiz Hz.Muhammed e vahyolunan Ruh ve Hz.Muhammed s.a.v.in srat- mstakym e hidayet edicilii,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... Elbette hem gerek hem de sembol yollu!... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Haa, Miiiym; Ha, Miym . 2-) Ayyyn, Siiiyn, Kaaaf; Ayn, Siyn, Kaf . 3-) Kezlike yuhy ileyke ve ilelleziyne min kablikellahul Aziyzl Hakiym; Aziyz ve Hakiym olan Allah, sana ve senden ncekilere bylece vahyeder . 4-) LeHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve HUvel Aliyyl Azym; Semavat ta ( Semalar da) ve Arz da ne varsa Onundur... O, Aliyy dir, Azym dir . 5-) Tekds Semavat yetefattarne min fevkhinne vel Melaiket ysebbihne Bi Hamdi Rabbihim ve yestafirune limen fiyl Ard* ela innAllahe HUvel afurur Rahym; Az kalsn ( azameti ilahiyyeden ) Semavat ( Sema lar) fevklerinden ( stlerinden ) atlayacaklar!... Melaike de ( B srryla ) Rabblerinin hamdi ile tesbih ediyor ve Arz da

333
olanlar iin mafiret diliyor haldedirler... Dikkat edin, Allah afur dur, Rahym dir . 6-) Velleziynet tehazu min duniH evliyaAllahu Hafiyzun aleyhim* ve ma ente aleyhim Bi Vekiyl; Onun gayrndan veliler edinmilere gelince, Allah onlar zerine bir Hafiyz ( kollayan, gzetleyen )dr... Sen onlar zerine bir ( Bi-) Vekiyl deilsin . 7-) Ve kezlike evhayna ileyke Kur nen Arabiyyen li tnzire mmel Kura ve men havleha ve tnzire yevmel cem' la raybe fiyh* feriykun fiyl cenneti ve feriykun fiys sayr; Hem mm l Kura y ( karyelerin anas n, Mekke-i Mkerrem e halkn ) ve Onun havalesini uyarasn ve hem de kendisinde phe olmayan cem gn ( iin) uyarasn diye sana bylece ( Onu) Arapa bir Kur an ( halinde ) vahyettik... ( Onlardan ) bir frka cennet tedir, bir frka da sa iyr (alevli ate ) dedir . 8-) Ve lev aAllahu lecealehm mmeten vahdeten ve lkin ydhl men yeau fiy rahmetiH, vezzalimune malehm min Veliyyin ve la Nasyr; Eer Allah dileseydi onlar elbette mmet-i vahide ( tek bir mmet, iman/vahdet ehli ) klard... Fakat Allah dilediini Rahmetine ( sfatlarna ) dahil eder... Ve zalimlere gelince, onlarn ne bir Veliy si vardr ve ne de bir Nasyr i (yardm edeni ). 9-) Emittehazu min duniH evliya'* fAllahu HUvel Veliyy ve HUve yuhyil mevta* ve HUve al klli ey'in Kadiyr; Yoksa O nun gayrndan veliy ler mi edindiler?... ( te ) Allah!... O dur Veliy!?... lleri O, diriltir?!... O, hereye Kadiyr dir . 10-) Ve mahteleftm fiyhi min ey'in fehukmhu ilAllah* zlikmullahu Rabbiy aleyH tevekkelt, ve ileyH niyb; Herhangi bir ey hakknda ihtilaf ettiinizde, onun hkm Allah adr... te budur Allah, Rabbim!... O na tevekkl ettim... O na inabe ( rcu ) ederim .

334
11-) Fatrus Semavati vel Ard* ceale lekm min enfsikm ezvacen ve minel en'ami ezvaca* yezrekm fiyh* leyse kemisliH ey'* ve HUves Semiy ul Basyr; (O,) Semavat ve Arz n Fatr dr... ( O,) Sizin iin hem kendi nefslerinizden eler ve hem de en am ( mismil hayvanlar? )dan eler oluturmutur... ( O,) bunda ( bu tedbir-mekanizma iinde ) sizi retip-oaltyor... O nun misli gibi ( vcud sahibi ) bir ey yoktur!... O, Semi dir, Basyr dir . 12-) LeHU mekaliyds Semavati vel Ard* yebstur rizka limen yeau ve yakdir* inneHU Biklli ey'in Aliym; Semavat n ve Arz n anahtarlar ( Esma-l Hsna ) Onundur... Rzk dilediine bast eder (aar, yayar, geniletir ) ve ksar/daraltr... Muhakkak ki O, Bi-klli ey in Aliym dir . 13-) eraa lekm mined diyni ma vassa Bihi Nuhan velleziy evhayna ileyke ve ma vassayna Bih brahiyme ve Musa ve Iysa en ekymddiyne ve la teteferreku fiyh* kebre alel mrikiyne ma ted'uhm ileyh* Allahu yectebiy ileyH men yeau ve yehdiy ileyH men yniyb; Diyn i (vahdet realitesinin gerei olan yadsnamaz gerei, muhakkak geerli Allah Sistem ve dzenine uyumlu yaam ) ikame edin ve onda tefrikaya dmeyin diye, O TEK Diyn den (muhakkak geerli Allah Sistem ve dzeninden ) Nuh a ( B srrnca ) vasiyet ettiini, Sana vahyettiimizi , brahim e, Musa ya ve sa ya ( B srrnca ) vasiyyet ettiimizi, ( O; Allah ) sizin iin eriatlatrd... Kendilerini ardn bu ey ( vahdet; la ilahe illAllah gerei; Sistem realitesi ), mriklere byk geldi... Allah dilediini kendine ictiba eder ( seer ) ve kendine ynelenleri de maksada hidayet eder ( gerei gsterir, zatna erdirir ). 14-) Ve ma teferreku ill min ba'di ma caehml lm bayen beynehm* ve levla kelimetn sebekat min Rabbike ila ecelin msemmen lekudiye beynehm* ve innelleziyne urislKitabe min ba'dihim lefiy ekkin minhu muriyb; (Onlar ) ancak ilim ( Hakikat ilmi, vahiy; Rasl-Neb ) kendilerine geldikten sonra, aralarndaki kskanlk/zulm yznden tefrikaya dtler... Eer msemma bir

335
ecele ( muayyen bir vakte ) kadar Rabbinden ( hkmedilmi ) bir kelime sebk etmi ( gemi ) olmasayd, onlar arasnda elbette hkmolunurdu ( i bitirilirdi )... Onlardan sonra Kitab a varis klnanlara ( ehl-i kitab ) gelince, muhakkak ki Ondan ( Kur andan, Hz.Raslullah dan; Vahdet ten, Diyn/Sistem den ) muriyb ( evham veren, pheci; dolaysyla ikana yaklatrc deil, imandan uzaklatrc ) bir ek iindedirler . 15-) Feli zlike fed'u, vestekm kema mirte, ve la tetteb' ehvaehm ve kul ament Bima enzelAllahu min Kitab* ve mirt lia'dile beynekm* Allahu Rabbna ve Rabbkm* lena a'malna ve lekm a'malkm* la huccete beynena ve beynekm* Allahu yecmeu beynena* ve ileyHl masyr; te bunun iin sen ( Diyn in ruhunu anlamayanlar; ehl-i kitab ve dierlerini Vahdet e, Teklik gereine, Allah ismiyle iaret edilen e) davet et... Emrolunduun gibi mustakym ( dosdoru, dengede ) ol ( meyletme, adil ol! )... Onlarn hevalarna ( beeri dncelerine, izafi yorumlarna, felsefelerine ) tabi olma ve de ki: Allah n Kitab tan inzal ettiine ( B srryla ) iman ettim ( gelmi gemi tm Neb/Rasllerin ve onlarla inzal olunanlarn tasdikiyim ) !... Aranzda adaletli olmamla emrolundum ( size hakszlk yapmam szkonusu olamaz; dorularnz zayi etmem )... Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir ( fiillerimiz buna gredir? )... Bizim amellerimiz bizimdir, sizin amelleriniz de sizindir... Bizimle sizin aranzda hccet ( delil, tartma, husumet ) yoktur!... Allah aramz cem eder!.. Ve O nadr dn . 16-) Vellezine yuhaccune fiyllahi min ba'di mestciybe lehu huccethm dahdatn nde Rabbihim ve aleyhim adabn ve lehm azbn ediyd; Ona ( Raslullah a?) icabet edilmesinden ( Hz.Muhammed s.a.v.in da vetine cevap verildikten; Teklik ve Sistem gereine iman edildikten ) sonra Allah hakknda tartanlarn ( yahudi ve nasara nn?) hccetleri ( delilleri ) Rableri indinde batldr ( geersizdir, botur )... Onlarn zerine bir gadab ( ilahi) ve onlar iin iddetli bir azab vardr .

336
17-) Allahulleziy enzelel Kitabe Bil Hakk vel miyzan* ve ma ydriyke lealles saate kariyb; Allah ( odur ) ki, Bil-Hakk ( Hakk olarak ) Kitab (Neb/Rasller ile aklanan diyni, hakikat bilgisini, istidadnz ) ve Miyzan (adaleti, dengeyi ) inzal etti... Sana bildiren nedir ( ne bilirsin ), belki O Saat ( kyamet? ) yakndr . 18-) Yesta'cilu Bihelleziyne la yu'minune Biha* velleziyne amenu mfikune minha, ve ya'lemune ennehel Hakk* ela innelleziyne yumarune fiys saati lefiy dalalin beyd; Ona ( O Saat e B srryla ) iman etmeyenler, onu acele isterler... man edenler ise ondan mfikdirler ( korku ile rperirler ) ve bilirler ki o kesinlikle Hakk dr... Dikkat edin, O Saat hakknda tartanlar, muhakkak uzak bir dalal ( sapknlk ) iindedirler . 19-) Allahu Latyfn Bi badiH yerzku men yea'* ve HUvel Kaviyyl Aziyz; Allah kullarna ( B srryla? ) Latiyf dir, dilediini rzklandrr... O Kaviyy dir, Aziyz dir . 20-) Men kne yriyd harsel ahreti nezid leh fiy harsih* ve men kne yriyd harsed dnya n'tihi minha ve ma lehu fiyl ahreti min nasyb; Kim Ahiret in harsi ( ekini ) ni irade eder ise, harsinde onun iin ziyade ederiz... Kim de dnya nn harsi ( ekini ) ni irade eder ise, ondan ona veririz... ( Fakat ) Ahiret te onun iin bir nasib yoktur . 21-) Em lehm reku erau lehm mined diyni ma lem ye'zen Bihillah* ve levla kelimetl fasli lekudye beynehm* ve innez zalimiyne lehm azbn eliym; Yoksa onlarn, Diyn den, Allah n ( B srrnca ) izin vermedii eyi kendileri iin eriatlatran ortaklar m var ( snnetullah n tebdil ve tahvili olmaz ki ) ?... Eer fasl ( ayrm, tefrik, said-aki hkm ) kelimesi olmasayd, elbette aralarnda hkmolunurdu... Zalimlere gelince, onlar iin elim bir azab vardr . 22-) Teraz zalimiyne mfikyne mimma kesebu ve huve vakun Bihim* velleziyne amenu ve

337
amilus salihati fiy ravdatil cennat* lehm ma yeaune nde Rabbihim* zlike HUvel fadll kebiyr; Kazandklarndan tr zalimleri mfkler ( korku ile titreyenler ) olarak grrsn, o ( kazandklar B gereince ) onlara vaki olduu ( balarna geldii ) halde... man edip salih amel ileyenler ise cennetlerin ravza ( bahe ) larndadrlar... Onlar iin Rablerinin indinde diledikleri herey vardr... te bu, o byk fazl dr ( lutuftur). 23-) Zlikelleziy ybbeirullahu badeHUlleziyne amenu ve amilus salihat* kul la es'elkm aleyhi ecren illel meveddete fiyl kurba* ve men yakterif haseneten nezid lehu fiyha hsna* innAllahe afurun ekr; te bu, Allah n, iman edip salih amel ileyen kullarna mjdelediidir... De ki: Kurba da ( kurbet te, Allah a yaklamak ta; yaknlarm, Ehl-i Beyti mi) sevgi ( ilgili sfatlarla vasflanma ) haricinde onun ( bu da vet ve tebliim ) zerine sizden bir ecir ( cret, karlk ) istemiyorum ... Kim bir hasene ( Hz.Raslullah n yaknlarn sevmek; yaknlk ) kazanrsa, onda ( o hasene de) onun iin bir hasene ziyade ederiz... Muhakkak ki Allah afur dur, ekur dur . 24-) Em yekuluneftera alellahi keziba* fein yeeillahu yahtim al kalbik* ve yemhullahul batle ve yuhkkul hakka Bi kelimatiH, inneHU Aliymun Bizatis sudur; Yoksa Allah zerine bir yalan uydurdu mu diyorlar?... Eer Allah dilerse senin kalbini mhrler; Allah batl mahveder ve kendi kelimeleri ( sfatlar ) olarak ( B srrnca ) Hakk tahkkler/sabit klar... Muhakkak ki O, sadrlarn zat olarak ( B srrnca ) Aliym dir ( iinizdekini znden bilir ). 25-) Ve HUvelleziy yakbelt tevbete an badiH ve ya'fu anis seyyiati ve ya'lemu ma tefalun; O, kullarndan tevbeyi kabul eden, ktlkleri affeden ( ktlklerin cezasndan vazgeen ) ve yaptklarnz bilendir . 26-) Ve yesteciyblleziyne amenu ve amilus salihati ve yeziydhm min fadliH, vel kafirune

338
lehm azbn ediyd; (O) iman edip salih amel ileyenlere icabet eden ve kendi fazlndan onlara ziyade edendir... Kafirlere gelince, onlar iin iddetli bir azab vardr . 27-) Velev besetAllahur rizka li badiH le beav fiyl Ard ve lkin ynezzilu Bi kaderin ma yea'* inneHU Bi badiH Habiyrun Basyr; Eer Allah kullarna rzk bast etseydi ( yayp geniletseydi ), Arz da elbette azarlard... Fakat ( O) dilediini bir ( Bi-) kader ( l, miktar ) ile indirir... Muhakkak ki O, kullarn ( B srryla ) Habiyr dir, Basyr dir . 28-) Ve HUvelleziy ynezzill ayse min ba'di ma kanetu ve yenuru rahmeteHU, ve HUvel Veliyyl Hamiyd; O, onlar ( kullar ) mit kestikten sonra ays (yamuru, rahmeti ) indiren ve rahmetini neredendir ( yayandr )... O, Veliy dir, Hamiyd dir . 29-) Ve min ayatiH halkus Semavati vel Ard ve ma besse fiyhima min dabbetin, ve HUve al cem'him iza yeau Kadiyr; Semavat ve Arz ve ikisi arasnda dabbe den ( hareketli nesne, canl, hayvan dan) bess ettiklerini ( sap yaydklarn ) yaratmas O nun ayetlerindendir... O, diledii vakit onlarn cem ine Kadiyr dir . 30-) Ve ma esabekm min musybetin feBima kesebet eydiykm ve ya'fu an kesiyr; Musibet ten size ne isabet etmise, ( B gereince ) ellerinizin kazandklar dolaysyladr... ( Allah ) bir ounu da afvediyor . 31-) Ve ma entm Bi mu'ciziyne fiyl Ard* ve ma lekm min dunillahi min Veliyyin ve la Nasyr; Siz, Arz da ( Bi-) aciz brakclar deilsiniz ( yaam gereinizi, Sistem i yadsyamazsnz )... Ve sizin Allah dan baka ne bir Veliy niz ve ne de bir nasyr iniz ( yardmcnz ) yoktur .

339
32-) Ve min ayatiHl cevari fiyl bahri kel a'lam; Deniz de dalar gibi akp giden ( gemi ) ler de O nun ayetlerindendir . 33-) n yee' yskinirriyha feyazlelne revakide al zahrih* inne fiy zlike le ytin liklli sabbarin ekr; Eer dilerse, rzgar iskan eder ( durdurur ) de ( rzgarn gc ile akp gidenler, denizin ) srtnn zerinde ( zahirde ) durup kalrlar... Muhakkak ki bunda ok sabreden ve ok kreden herkes iin elbette ayetler vardr . 34-) Ev yubkhnne Bima kesebu ve ya'f an kesiyr; Yahut kazandklar ile ( B srrnca, kazandklar olarak ) onlar helak eder... ( Allah ) bir ounu da affediyor. 35-) Ve ya'lemelleziyne ycadilune fiy ayatiNA* ma lehm min mahys; Ta ki ayetlerimiz hakknda mcadele edenler, kendileri iin bir mahys ( snak/ka yeri ) bulunmadn, bilsinler . 36-) Fema utiytm min ey'in femetaul hayatid dnya* ve ma ndAllahi hayrun ve ebka lilleziyne amenu ve al Rabbihim yetevekkelun; Size verilmi olan ey ler, dnya ( en aa ) hayatnn ( fani alemin, gresellik boyutunun ) meta s ( geimlilii, faydas ) dr... Allah indindekiler ise, iman edip Rablerine tevekkl edenler iin daha hayrl ve daha kalcdr . 37-) Velleziyne yectenibune kebairel ismi velfevahe ve iza ma adbuhm yafirun; Ve gnahn kebairinden ( irk, iftira ) ve fevahi ( zina, ehvet )den ictinab edenler iindir (o Allah indindekiler )... Ve gadaplandklar vakit te onlar mafiret ederler ( rtp balarlar ).

340
38-) Velleziynestecabu liRabbihim ve ekamus Salate, ve emruhm ura beynehm* ve mimma razaknahm ynfikun; Ve onlar ki Rablerine icabet edip namaz ikame ettiler... leri, aralarnda ura ( teavur, mavere etme ile ) olduu halde... Kendilerini rzklandrdmz eylerden de infak ederler . 39-) Velleziyne iza esabehmlbay hm yentesrun; Ve onlar ki, kendilerine zulm/tecavz isabet ettiinde, onlar ( zulmedenlere ) galip gelirler ( zillete boyun emezler, zulmetmezler ). 40-) Ve ceza seyyietin seyyietn mislha* femen afa ve asleha feecruhu alellah* inneHU la yuhbbuz zalimiyn; Bir ktln cezas, onun misli bir ktlktr... Kim affeder ve slah ( sulh) yaparsa, onun ecri Allah n zerinedir... Muhakkak ki O, zalimleri sevmez . 41-) Ve lemenintesare ba'de zulmihi felaike ma aleyhim min sebiyl; Kim de zulmnden ( zulme uramasndan ) sonra zalime kar durur/galip gelir ise, ite onlarn aleyhine bir yol yoktur . 42-) nnemes sebiyl alelleziyne yazlimunenNase ve yebune fiyl Ard Bi ayril hakk* laike lehm azbn eliym; Ancak insanlara zulmedenlerin ve Bi-gayrilHakk ( haksz olarak ) Arz da azgnlk yapanlarn aleyhine yol vardr ( cezalarn grrler )... te onlar iin elim bir azab vardr . 43-) Ve lemen sabere ve afere inne zlike lemin azmil mur; Kim de sabreder ve balarsa, muhakkak ki bu, azm gerektiren/zerinde durmaya deer ilerdendir.

341
44-) Ve men yudlililahu fema lehu min Veliyyin min ba'diH, ve teraz zalimiyne lemma raevl azbe yekulune hel ila mereddin min sebiyl; Allah kimi saptrrsa, ondan sonra artk onun iin bir veliy yoktur... Zalimleri, azab grdklerinde: ( Dnya ya ) geri dnecek bir yol var m? dediklerini grrsn . 45-) Ve terahm yu'redune aleyha haiyne minez zlli yenzurune min tarfin hafiyy* ve kalelleziyne amenu innel hasiriynelleziyne hasiru enfsehm ve ehliyhim yevmel kyameti, ela innez zalimiyne fiy azbin mukym; Onlar, zilletten huu etmiler ( ba eip pusmular ), gizli gzle/bakla bakyor olduklar halde ona ( atee ) arzolunurlarken grrsn... man edenler dedi ki: Muhakkak ki asl husrana urayanlar ol kimselerdir ki, kyamet gn nefslerini ve ehillerini ( kuvvelerini ) husrana uratmlardr... Dikkat edin!... Muhakkak ki zalimler mukym ( daimi ) bir azab iindedirler . 46-) Ve ma kne lehm min evliyae yensurunehm min dunillah* ve men yudlilillahu fema lehu min sebiyl; Onlarn Allah dan baka kendilerine yardm edecek velileri de yoktur... Allah kimi saptrrsa ( kendinden, sistem den perdelerse ), onun iin artk bir yol yoktur . 47-) stecybu liRabbikm min kabli en ye'tiye yevmn la meredde lehu minallah* ma lekm min melcein yevmeizin ve ma lekm min nekiyr; Allah dan ( olan ), reddolunmas imkansz bir gn gelmezden nce Rabbinize icabet edin... O gn ne bir melce (snacak bir yeri ) niz vardr, ne de bir nekiyr iniz ( inkar-red-tanmamanz ) olur . 48-) Fein a'redu fema erselnake aleyhim hafiyza* in aleyke illel bela* ve inna iza ezknel nsane minNA rahmeten feriha Biha* ve in tusbhm seyyietn Bima kaddemet eydiyhim feinnel nsane kefur;

342
Eer yz evirirlerse, seni onlar zerine bir hafiyz ( koruyup kollayan, beki ) irsal etmedik... Sana den ancak teblidir... Dorusu biz insana bizden bir rahmet tattrdmzda, onunla ( B gereince ) ferahlar ( sevinir; perdelenir? )... Eer ellerinin takdim ettii dolaysyla ( B gereince ) kendilerine bir ktlk isabet ederse, muhakkak ki insan kefur ( ok nankr ) dur ( gene perdelenir? ). 49-) Lillahi Mlks Semavati vel Ard* yahlku ma yea'* yeheb limen yeau inasen ve yeheb limen yeaz zkur; Semavat n ve Arz n mlk ( onlar kendi Esmas ile yoktan yaradan ) Allah ndr... Dilediini yaratr... Dilediine diiler hibe eder, dilediine de erkekler hibe eder . 50-) Ev yzevvichm zkranen ve inasa* ve yec'al men yeau akyma* inneHU Aliymun Kadiyr; Yahut onlara erkekler ve diiler tezvic eder ( iftletirir, e yapar; ikisinden birden verir )... Dilediini de akym ( ksr ) klar... Muhakkak ki O, Aliym dir, Kadiyr dir . 51-) Ve ma kne libeerin en ykellimehullahu ill vahyen ev min veraiy hcabin ev yursile Raslen feyuhye Bi iznihi ma yea'* inneHU Aliyyn Hakiym; Bir beer ( yeryz insan ) iin Allah n kendisiyle konumas olacak ey ( mmkn ) deildir... Ancak vahyen ( mirac da Hz.Raslullah a olduu gibi vastasz ), yahut hicab ( perde ) arkasndan ( Hz.Musa ya olduu gibi ), ya da bir Rasl ( melek ) irsal edip Bi-iznihi ( izniyle ) dilediini vahyetmesi ( ilham etmesi gibi ) mstesna... Muhakkak ki O, Aliyy dir, Hakiym dir . 52-) Ve kezlike evhayna ileyke ruhan min emriNA* ma knte tedriy melKitabu ve lel iyman ve lkin cealnahu nuren nehdiy Bihi men neau min badiNA* ve inneke le tehdiy ila sratn mstekym; Ve bylece sana emrimizden bir ruh ( Can ) vahyettik... ( Yoksa ) sen, Kitab ( Sistem, Diyn )

343
nedir, iman ( ikan ) nedir bilmezdin... Fakat biz O nu ( RUHu), kullarmzdan dilediimize (B srrnca ) kendisiyle hidayet ettiimiz bir NUR yaptk... Ve muhakkak ki sen de ( nurumuzla ) kesinlikle Srat- Mstakym e hidayet edersin . 53-) Sratllahilleziy leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ela ilAllahi tasyrul mur; Semavat ta ne var ve Arz da ne varsa ( hepsi ) kendisinin olan Allah n Srat dr ( o srat- mstakym )... Dikkat edin, iler Allah a dner! .

ZUHRUF SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Zuhruf Sresi Mekke dneminde 63. srada nazl olmutur, 89 ayettir... Ad n 35.ayetinde geen altn, altndan yapl zinet eyas, mcevher manalarna gelen Zuhruf isminden alr... Zuhruf Sresinde : HaMiym srr, Arapa Kur ann hikmeti, mml Kitab, tayc vastalar, Tekillik gerei ve tecezzinin imkanszl, kz-erkek evlatlar, Hz.brahim ve kelime-i bakye, maietin taksimi ve derecelerin hikmeti, insanlar tek bir mmet deildir, Rahman n zikrinden a ma olann arkada kim, iki dou srr, Musa-fravun konusu, MeryemOlu sa ve kyamet ilikisi, korkudan muaf olan kullar, cehennem in hazini Malik, Rahman n ocuu da Rahman olurdu husususu, ehidlerin (bilerek Hakka ahid olanlarn) efaat, iman etmeyenlere de Selam verilir,... gibi pek ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM

344
1-) Haa, Miiiym; Ha, Miym . 2-) Vel Kitabil mbiyn; O Kitab- Mubiyn e yemin olsun ki , 3-) nna cealnaHU Kur'nen Arebiyyen leallekm ta'klun; Dorusu biz O nu akletmeniz iin Arapa bir Kur an kldk . 4-) Ve inneHU fiy mmil Kitabi ledeyNA le Aliyyn Hakiym; Muhakkak ki O, yanmzda/katmzda mml Kitab tadr, Aliyy dir, Hakiym dir . 5-) Efenadrib ankmz Zikre safhan en kntm kavmen msrifiyn; Siz israf eden ( zayi eden, haddi aan ) bir kavimsiniz diye Zikr i sizden ( sizi uyarmaktan ) vaz m geelim? . 6-) Ve kem erselna min Nebyyin fiyl evveliyn; ncekiler iinde de nice Nebler irsal ettik ( uyarsnlar diye ). 7-) Ve ma ye'tiyhim min Nebyyin ill knu Bihi yestehziun; Onlara bir Neb geldiinde, mutlaka onunla ( B srrnca ) alay ederlerdi . 8-) Feehlekna eedde minhm baten ve meda mesell evveliyn; Bu yzden bat ( g, imkan ) itibaryla onlardan daha iddetli olanlar helak ettik... ncekilerin meseli ( ibret dolu hikayesi ) mazi oldu ( geti). 9-) Ve lein seeltehm men halekas Semavati vel Arda le yekulnne halekahnnel Aziyzl Aliym; Yemin olsun ki eer onlara: Semalar ve Arz kim yaratt? diye sorsan, elbette:

345
Onlar, Aziyz ve Alim olan yaratt diyecekler . 10-) Elleziy ceale lekml Arda mehden ve ceale lekm fiyha sblen leallekm tehtedun; O ki, Arz sizin iin bir mehd ( beik ) kld ve doru yolu bulasnz diye orada sizin iin yollar oluturdu . 11-) Velleziy nezzele mines Semai maen Bi kader* feenerna Bihi beldeten meyta* kezalike tuhrecun; O ki, Sema dan bir ( Bi-) kader ( l, miktar ) ile bir su indirdi... Onunla ( B srrnca ) l bir beldeyi inar ettik ( dirilttik)... Bylece ( kabirlerden ) karlrsnz . 12-) Velleziy halekal ezvace klleha ve ceale lekm minel flki vel en'ami ma terkebun; O ki, btn ift/eleri yaratt ve sizin iin gemilerden ve en am ( mismil nefsler, hayvanlar? ) dan bindiiniz eyleri oluturdu . 13-) Li testevu al zuhurihi smme tezkru n'mete Rabbikm izesteveytm aleyhi ve tekulu subhanelleziy sahhare lena haz ve ma knna lehu mukriniyn; Ki, zahr larna ( srtlarna, zerlerine, zuhuruna ) istiva edesiniz ( oturup kurulasnz ), sonra onun zerine istiva ettiinizde Rabbinizin ni metini zikredesiniz ve: Bunu bize musahhar klan ( itaata boyun ediren ) Subhan dr... ( Yoksa ) biz buna mukrin ( zabt altna alan, hizmetimize yanatran; bir araya getirip maslahata vasta yapan ) deildik diyesiniz . 14-) Ve inna ila Rabbina le mnkalibun; Ve dorusu biz ( halden hale, tavrdan tavra kalb olarak ) Rabbimize inklab olacaz ( seferimizin nihayeti O dur). 15-) Ve cealu leHU min badiH cz'a* innel nsane lekefurun mbiyn; Ona, O nun kullarndan bir cz kldlar ( ocuk isnad ettiler; O nda tecezzi kabul ettiler )...

346
Muhakkak ki insan apak bir kefur ( gerei rtc, nankr ) dur . 16-) Emittehaze mimma yahlku benatin ve asfakm Bil beniyn; Yoksa ( Allah ) yarattklarndan kzlar edindi ve ( Bi-) olanlar ile sizi mi seti ( olanlar size mi tercih etti ) ?. 17-) Ve iza bira ehadhm Bima darebe lirRahmani meselen zalle vechuhu msvedden ve hve kezym; Onlardan biri Rahman a mesel ettii ( Rahman a nisbet ettii kzlar ) ile ( B srrnca ) mjdelendiinde, fkeli/gaml bir halde, vechi simsiyah glge kesilir ( yz simsiyah kesilir ). 18-) Evemen ynee fiyl hlyeti ve huve fiyl hsami ayru mbiyn; Yoksa ss iinde yetitirilen ve tartmada gayr mubiyn i (beyan gc olmayan ) m ( Allah a cz-ocuk isnad ettiler ) ?. 19-) Ve ceall Melaiketelleziyne hm badur Rahmani inasa* eehidu halkahm* setkteb ehadethm ve ys'elun; Ve onlar Rahman n kullar olan melaikeyi diiler kldlar... Onlarn yaratlna ahid mi oldular ( ki) ?... Onlarn ( bu) ahadetleri yazlacak ve sual edilecekler ( kabullerinden sorulacaklar ). 20-) Ve kalu lev aerRahmanu ma abednahm* ma lehm Bi zlike min lm* in hm ill yahrusun; Ve dediler ki: Eer Rahman dileseydi onlara kulluk yapmazdk ... Bununla ilgili ( B srrnca ) onlarn bir ilmi ( delilleri, yakinleri ) yoktur... Onlar ancak tahmin zere konuup samalyorlar .

347
21-) Em ateynahm Kitaben min kablihi fehm Bihi mstemsikn; Yoksa bundan nce onlara bir Kitab verdik de onlar ( B srrnca ) Ona m sarlp tutunuyorlar . 22-) Bel kalu inna vecedna abaena al mmetin ve inna al asarihim mhtedun; Bilakis, dediler ki: Dorusu biz babalarmz/atalarmz bir mmet ( diyn ) zere bulduk ve muhakkak ki biz onlarn eserleri ( izleri, artlanmalar, genleri ) zere doru yolu bulanlarz . 23-) Ve kezlike ma erselna min kablike fiy karyetin min neziyrin ill kale mtrefuha, inna vecedna abaena al mmetin ve inna al asarihim muktedun; Bylece senden nce hangi bir karye ye ( ehre ) bir neziyr ( uyarc ) irsal ettiysek, orann mutraflar ( dnyevi-ehvani imkanlarn bolluu ile maran, ni metleri yerli yerinde kullanmayanlar ) yle dediler: Dorusu biz babalarmz/atalarmz bir mmet ( diyn ) zere bulduk ve muhakkak ki biz onlarn eserleri ( izleri, artlanmalar, genleri ) zere iktida edenleriz ( uyanlarz ). 24-) Kale evelev ci'tkm Bi ehda mimma vecedtm aleyhi abaekm* kalu inna Bima rsiltm Bihi kafirun; (Hz.Raslullah ) dedi ki: Ya ben size, babalarnz/atalarnz zerinde bulduunuzdan daha doruyu/daha hidayet ediciyi ( B srrnca ) getirmi isem de mi? ... Dediler ki: Dorusu biz ( B srryla ) kendisiyle irsal olunduuna ( B gereince ) kafirleriz . 25-) Fentekamna mihm fenzur keyfe kne akbetl mkezzibiyn; Bunun zerine onlardan intikam aldk... Yalanlayanlarn akibeti nasl oldu bir bak! . 26-) Ve iz kale brahiym liebiyhi ve kavmihi inneniy beran mimma ta'budun; Hani brahim babasna ve kavmine dedi ki: Muhakkak ki ben tapnp kulluk

348
yaptklarnzdan beriyim . 27-) llelleziy fetareniy feinneHU seyehdiyn; Ancak beni ( ftraten ) yaratan mstesna... Muhakkak ki O, bana hidayet ( klavuzluk ) edecektir . 28-) Ve cealeha kelimeten bakyeten fiy akbihi leallehm yerciun; (brahim ) onu ( bu szn ) belki rcu ederler diye kendinden sonra gelecekler iinde kelime-i bakyye ( kalc sz, baki mana ) kld ( haniflik genetik? ). 29-) bel metta't halai ve abaehm hatta caehml Hakku ve Rasln mbiyn; Dorusu bunlar ve onlarn babalarn/atalarn, kendilerine Hakk ve apak bir Rasl gelinceye kadar faydalandrdm . 30-) Ve lemma caehml Hakku kalu haz shrun ve inna Bihi kafirun; Hakk onlara geldiinde dediler ki: Bu bir bydr... Muhakkak ki biz ( Bi-) Onu kafirleriz . 31-) Ve kalu levla nzzile hazel Kur nu al raclin minel karyeteyni azym; Ve dediler ki: Bu Kur an u iki karye ( ehir; Mekke-Medine )den byk bir adam zerine indirilmeli deil miydi? . 32-) Ehm yaksimune rahmete Rabbik* nahnu kasemna beynehm meyetehm fiyl hayatid dnya ve refa'na ba'dahm fevka ba'dn derecatin li yettehze ba'duhm ba'dan suhriyya* ve rahmet Rabbike hayrun mimma yecmeun; Rabbinin rahmetini onlar m taksim ediyorlar?... Dnya hayatnda onlarn maietlerini aralarnda biz taksm ettik... Bazsn bazs zerinde derecelerle ref ettik ki bazs bazsna boyun edirsin/emir altnda tutsun... Rabbinin rahmeti, onlarn cem ettikleri

349
eylerden daha hayrldr . 33-) Ve levla en yeknen nasu mmeten vahdeten lecealna limen yekfru BirRahmani li buyutihim skufen min fiddatin ve mearice aleyha yazherun; Eer insanlarn tek bir mmet olmas ( tek bir mmet haline gelmeleri ) olmasayd, elbette Rahman a ( B gereince ) kfr edenler ( o gerei reddedenler, hakikatlerinden kililtliler, nankrlk edenler ) iin evlerine gmten tavanlar ve zerlerinde zahir olacaklar mi raclar ( ykseltici nesneler, asansrler ) klardk . 34-) Ve libuyutihim ebvaben ve sruren aleyha yettekiun; Evlerine kaplar ve zerlerinde yaslanacaklar serirler ( klardk ). 35-) Ve zuhrufa* ve in kll zlike lemma metaul hayatid dnya* vel ahret nde Rabbike lil mttekyn; Ve zuhruf ( altn, altndan ss eyalar klardk )... te bunlarn hepsi dnya hayatnn meta ndan ( faydasndan, aletinden ) baka bir ey deildir... Ahiret ise Rabbinin indinde muttekyler iindir . 36-) Ve men ya' an zikrir Rahmani nukayyd lehu eytanen fehuve lehu kariyn; Kim ( dnyevi eylerle, maddi nesnelerle, nefsani haz ve ehvetlerle, diyn hobicilii ile ) Rahman n zikrinden a ma olursa, ona bir eytan ( vehim, hayal ) hazrlarz/takdir ederiz... O ( eytan? ), ona bir kariyn ( yakn arkada? )dir . 37-) Ve innehm leyesuddunehm anissebiyli ve yahsebune ennehm mhtedun; Muhakkak ki bunlar ( eytanlar ) onlar yoldan ( slam dan; arnma, fena, tefekkr, ilim den ) alakoyarlar da onlar kendilerinin doru yolda olduklarn zannederler . 38-) Hatta iza caena kale ya leyte beyniy ve beyneke bu'del merikayni fe bi'sel kariyn;

350
Nihayet bize geldiinde: Keke benimle senin aranda iki dounun uzakl olsayd... Ne kt bir arkadamn! dedi . 39-) Ve len yenfeakml yevme iz zalemtm ennekm fiyl azbi mterikn; Bugn ( pimanlk, mazeret; telafi arzusu ) size asla fayda vermeyecektir... nk zulmettiniz... Muhakkak ki siz azab ta mtereksiniz . 40-) Efeente tsmi us summe ev tehdil umye ve men kne fiy dalalin mbiyn; O sarlara sen mi iittireceksin?... Yahut o a malar ve apak sapknlk iinde olanlar sen mi hidayet edeceksin? . 41-) Feimma nezhebenne Bike feinna minhm mntekmun; Eer ( Bi-) seni gtrsek dahi, dorusu biz onlardan intikam alclarz . 42-) Ev nriyennekelleziy veadnahm feinna aleyhim muktedirun; Yahut ta onlara va dettiimizi sana gsteririz... Muhakkak ki biz onlar zerine muktedirleriz . 43-) Festemsik Billeziy uhye ileyk* inneke al sratn mstekym; Sana vahyolunan ( B srrnca ) yakalayp sarl... Muhakkak ki sen srat- mstakym zeresin . 44-) Ve innehu lezikrun leke ve likavmik* ve sevfe ts'elun; Muhakkak ki O ( vahyolunan ), senin iin ve kavmin iin bir zikir ( t, hatrlatma ) dir... Yaknda sual edileceksiniz ( mes ulsunuz ). 45-) Ves'el men erselna min kablike min RusuliNA ecealna min dunirRahmani aliheten yu'bedun; Rasllerimizden senden nce irsal ettiklerimize sor!... Rahman dan gayr kulluk

351
yaplr ilahlar kldk m? . 46-) Ve lekad erselna Musa Bi ayatiNA ila fir'avne ve meleihi fekale inniy Rasl Rabbil alemiyn; Andolsun ki Musa y ( Bi-) ayetlerimizle Fravun ve onun mele sine ( ileri gelenlerine ) irsal ettik de ( Musa ) dedi ki: Muhakkak ki ben Rabb l Alemiyn in Rasl ym . 47-) Felemma caehm Bi ayatiNA izahm minha yadhakn; (Musa ) onlara ( Bi-) ayetlerimizle geldiinde, onlar hemen onlara glyorlard . 48-) Ve ma nuriyhim min ayetin ill hiye ekberu min uhtiha* ve ehaznahm Bil azbi leallehm yerciun; Onlara gsterdiimiz herbir ayet, onun ( o ayetin ) kzkardeinden daha bykt... Belki rcu ederler diye onlar ( Bi-) azabla da yakaladk . 49-) Ve kalu ya eyyhes sahr ud'u lena Rabbeke Bima ahide ndeke innena le mhtedun; Dediler ki: Ey byc!... Senin indindeki ahdinden tr bizim iin ( B srrnca ) Rabbine dua et!... Muhakkak ki biz doru yolda olanlar oluruz . 50-) Felemma keefna anhml azbe izahm yenksun; Kendilerinden azab kefettiimizde ( kaldrdmzda ), hemen onlar ahdlerini bozdular . 51-) Ve nada fir'avnu fiy kamihi kale ya kavmi eleyse liy mlk msra ve hazihil enharu tecriy min tahtiy* efela tubsrun; Fravun, kavmi iinde nida edip dedi ki: Ey kavmim!... Msr n mlk ve altmdan akan u nehirler benim deil mi?... Hala grmyor musunuz? . 52-) Em ene hayrun min hazelleziy huve mehiynn ve la yekd ybiyn; Yoksa u mehiyn ( basit, aalk ) ve szn neredeyse aklayamayandan daha

352
hayrl deil miyim? . 53-) Felevla ulkye aleyhi esviretn min zehebin ev cae meahl Melaiket mukteriniyn; (Eer Musa doru syleyen ise ) Onun zerine altndan bilezikler braklmal yahut onunla beraber mukteriniyn ( bir araya gelip yaknlk kuranlar ) olarak melekler gelmeli deil miydi? . 54-) Festehaffe kavmehu feetauh* innehm knu kavmen fasikyn; (Fravun ) kavmini hafife ald... Onlar da ona itaat ettiler... Muhakkak ki onlar fasklar kavmi idi . 55-) Felemma asefunentekamna minhm fearaknahm ecmeyn; Vaktaki onlar bizi kzdrdlar, onlardan intikam aldk da onlar toptan suda boduk . 56-) Fecealnahm selefen ve meselen lil ahriyn; Onlar ahiriyn ( sonradan gelenler ) iin bir selef ( gemi ) ve bir mesel ( ibretlik rnek ) kldk . 57-) Ve lemma duribebn Meryeme meselen iza kavmke minh yesddun; MeryemOlu bir mesel ( ibretlik bir rnek ) olarak darbedildiinde ( ortaya konulduunda ), hemen senin kavmin ondan yz evirdiler/ar ykler tadklar srada develerin grlt kardklar gibi grlt kardlar ( gerei anlayamadlar ). 58-) Ve kalu ealihetna hayrun em hu* ma darebuh leke ill cedela* belhm kavmn hasmun; Ve dediler ki: Bizim ilahlarmz m hayrl yoksa O mu? ... Bunu sana ancak cedel ( tartma, ekime ) iin/olarak darbettiler ( rnek getirdiler )... Bilakis onlar hasmlk yapan/ekimeyi seven bir kavimdir .

353
59-) n huve ill abdn en'amna aleyhi ve cealnah meselen libeniy israiyl; O ancak kendisine in am da bulunduumuz ve kendisini srailOullarna bir mesel ( ibretlik bir rnek ) kldmz bir kul dur . 60-) Velev neau lecealna minkm Melaiketen fiyl Ard yahlfun; Eer dileseydik, sizden, Arz da halef olacak ( yerinize geen ) melekler olutururduk . 61-) Ve innehu le lmn lissaati fela temterunne Biha vettebiun* haz sratun mstekym; Muhakkak ki O ( HatemnNeb Hz.Muhammed s.a.v.in ba solunuu, Nzl- sa? ), O Saat ( kyamet ) iin bir ilimdir... Ondan ( kiyametten, B gerei szkonusu iken ) phe etmeyin ve bana ( Hz.Muhammed in Diyni ne; Hz.Mehdi Rasl e) tabi olun... Bu, srat- mstakym dir . 62-) Ve la yesuddennekm eytan* innehu lekm advvn mbiyn; eytan sizi ( Ona tabi olmaktan, vahdetten ) alakoymasn... Muhakkak ki o sizin iin apak bir dmandr . 63-) Ve lemma cae Iysa Bil beyyinati kale kad ci'tkm Bil hikmeti ve li beyyine lekm ba'dalleziy tahtelifune fiyh* fettekullahe ve ety'un; sa ( Bi-) beyyineler ile geldiinde dedi ki: Gerekten size ( Bi-) hikmeti ( sistem bilincini, sistemli tefekkr, akletmeyi ) getirdim ve hakknda ihtilaf ettiinizin bazsn size aklayaym diye ( geldim )... O halde Allah dan ittika edin ve bana itaat edin . 64-) nnAllahe HUve Rabbiy ve Rabbkm fa'buduh* haz sratun mstekym; Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir... O halde O na kulluk edin... Bu, srat- mstakym dir . 65-) Fahtelefel ahzab min beynihim* feveyln lilleziyne zalemu min azbi yevmin eliym; Hizibler ( Diyn de, Vahdet te, kyamet gerei ve alametlerinde tefrikaya denler ) kendi

354
aralarnda ihtilaf ettiler... Elim bir gnn azabndan dolay veyl olsun o zulmedenlere! . 66-) Hel yenzurune illes saate en te'tiyehm bateten ve hm la ye'urun; Onlar farknda olmadklar halde iken, O Saat n ( Hz.Raslullah n: Ben ve O Saat u ikisi gibiyiz deyip ahadet ve orta parmaklarn gsterdii zuhur, o zuhurun alameti farkasnn? ) anszn kendilerine gelmesinden baka bir ey mi gzlyorlar ( iman edip gerekli alma ve dnmlerle karlamalar gerekirken ) ?. 67-) El ehllau yevmeizin ba'duhm li ba'dn advvn illel mttekyn; O Gn dostlar ( beeriyyetleri ile, dnyevi, nefsani sebeplerle birbirlerini sevip haliyl edinenler ), bazs bazsna bir dmandr... Ancak muttekyker ( nefs halinden, perdelilikten korunan; Allah iin sevip zden dost olanlar ) mstesna . 68-) Ya badi la havfn aleykml yevme ve la entm tahzenun; Ey kullarm!... Bugn size bir korku yoktur... Siz mahzun olmazsnz da . 69-) Elleziyne amenu Bi ayatiNA ve knu mslimiyn; Onlar ( o kullar ) ki ayetlerimize ( B srryla ) iman ettiler ve mslimler oldular . 70-) Udhull cennete entm ve ezvackm tuhberun; Siz ve eleriniz srur iinde-ikrama mazhar olduunuz halde Cennet e ( Hakkani yaam a) dahil olun! . 71-) Yutaf aleyhim Bi shafin min zehebin ve ekvab* ve fiyha ma tetehiyhil enfs ve telezzl a'yn* ve entm fiyha halidun; Altndan tabaklar/tepsiler ve testiler/kadehler ( B srrnca ) tavaf ettirilir stlerinde...Orada nefslerin itah ettii ve gzlerin telezzz ettii eyler de vardr...

355
Ve sizler orada ebedi kalclarsnz . 72-) Ve tilkel cennetlletiy uristmuha Bima kntm ta'melun; te yaptnz almalar ile ( B srrnca yaptnz almalar olarak ) kendisine miras klndnz cennet budur . 73-) Lekm fiyha fakihetn kesiyretn miha te'klun; Sizin iin orada pek ok meyv vardr... Onlardan yersiniz . 74-) nnel mcrimiyne fiy azbi cehenneme halidun; Muhakkak ki mcrimler ( irk ile ayrla oturanlar ) zehennem azab iinde ebedi kalclardr . 75-) La yfetteru anhm vehm fiyhi mblisun; Onlardan hafifletilmez... Onlar onun iinde mublisundur ( Rahmetullah tan mit kesmi, gayriyete-birimsellie terkedilmi kimselerdir ). 76-) Ve ma zalemnahm ve lkin knu hmz zalimiyn; Biz onlara zulmetmedik... Fakat onlar zalimler idiler . 77-) Ve nadev ya Malik li yakd aleyna Rabbk* kale innekm makisun; Ey ( cehennem in hazini ) Malik!... Rabbin aleyhimize hkm versin ( iimizi bitirsin, ldrsn; azab hissetmez klsn )! diye nida ettiler... ( Malik ) dedi ki: Muhakkak ki siz ( burada, byle ) kalclarsnz . 78-) Lekad ci'nakm Bil Hakk ve lkinne ekserekm lil Hakk karihun; Andolsun ki size Bil-Hakk ( Hakk olarak ) geldik... Fakat sizin ekseriyetiniz Hakk kerih grenlerdiniz ( Hakk dan holanmyordunuz ).

356
79-) Em ebremu emren feinna mbrimun; Yoksa ( Hakk dan gafil olup Hz.Raslullah a hasm olanlar ) muhkem bir i mi yaptlar/yoksa Hakk kerih grmede kesin kararl ve batl yaamada israrllar m?... nk biz de muhkem klanlarz/Hakk da kesin kararllarz . 80-) Em yahsebune enna la nesmeu sirrahm ve necvahm* bela ve RuslNA ledeyhim yektbun; Yoksa onlarn srlarn ( gizlediklerini ) ve fsltlarn iitmediimizi mi sanrlar?... Evet ( iitiyoruz )... Yanlarndaki Rasllerimiz de yazmaktadrlar . 81-) Kul in kne lirRahmani veledn, feena evvell abidiyn; De ki: Eer Rahman n bir ocuu olsayd, abidlerin ( ona ibadet edenlerin ) ilki ben ( olur ) idim ( ocuk-baba? ). 82-) Subhane Rabbis Semavati vel Ard Rabbil Ari amma yesfun; Semavat ve Arz n Rabbi, Ar n Rabbi onlarn vasflamalarndan Subhan dr ( mnezzehdir ) !. 83-) Fezerhm yehudu ve yel'abu hatta yulaku yevme hmlleziy yuadun; Brak onlar, va dolunduklar gnlerine kavuuncaya kadar ( dnyalarna, ryalarna ) dalsnlar ve oynasnlar . 84-) Ve HUvelleziy fiys Semai ilahun ve fiyl Ard ilah* ve HUvel Hakiyml Aliym; Sema da da ilah ( tek vcud, messir ) Odur, Arz da da ilah ( vcud, yaratan ) Odur... O, Hakiym dir, Aliym dir . 85-) Ve tebarekelleziy leHU Mlks Semavati vel Ard ve ma beyne hma* ve ndeHU lms saati, ve ileyH turceun;

357
Semavat n, Arz n ve ikisi arasndakilerin mlk kendisinin olan ne yce mbarektir!... O nun indindedir, O Saat n ilmi... Ve O na rcu ettirileceksiniz . 86-) Ve la yemliklleziyne yed'une min duniH efaate ill men ehide Bil Hakk ve hm ya'lemun; Ondan baka ardklar ( isimlendirdikleri ) efaat a malik olamazlar... Ancak bilerek ( ilmen ) Hakka ( B srryla ) ahid olanlar mstesna . 87-) Ve lein seeltehm men halekahm le yekulnnAllahu feenna y'fekn; Yemin olsun ki eer onlara: Kendilerini kim yaratt? diye sorsan, elbette: Allah diyecekler... ( Hakk tan) nasl evriliyorlar peki? . 88-) Ve kylihi ya Rabbi inne halai kavmn la yu'minun; Onun ( O Rasl n?) sz, Ya Rabbi, muhakkak ki bunlar iman etmeyen bir kavimdir . 89-) Fasfah anhm ve kul Selm* fesevfe ya'lemun; (Rasl m!) sen onlardan ge/onlara aldrma ( affet, geni ol ) ve: Selam de... Yaknda bilecekler .

DUH N SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Duhan Sresi Mekke dneminde 64.srada nazl olmutur... Adn, kyamet alametlerinden olan Duman manasna gelen 10.ayetindeki Duhan isminden alr... 59 ayettir...

358
Duhan Sresinde : HaMiym srr, Onun (?) mbarek bir gece iinde inzali, O gecede (?) her hikmetli iin tefriki, Sema nn apak bir duman olarak gelmesi, iman ve azabn kefi, Musa-srailOullar-fravun konusu, srailOullarnn bir ilim zere seilmeleri, Zakkum aac, muttekyler ve makam- emiyn, lm tadanlara 2.bir lmn olmad, Hz.Raslullah n dili zere kolaylaan Hakikat,... gibi bir ok nemli husus aklanmaktadr... Duhan Sresi hakknda bir ka hadis-i erif: Kim Cum a gecesinde Duhan kraat ederse, balanm olarak sabahlar ve hur l ayn den tezvic edilir (eler verilir ). Kim bir gece iinde Duhan kraat ederse, yetmi bin melek onun iin mafiret dileyerek sabahlar . Kim Cum a gecesi yahut Cum a gnn Duhan HaMiym i ni kraat ederse, Allah onun iin cennet te bir ev bina eder . AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Haa, Miiiym; Ha,Miym . 2-) Vel Kitabil mbiyn; O Kitab- Mubiyn e yemin olsun ki , 3-) nna enzelnahu fiy leyletin mbareketin inna knna mnziriyn;

359
Dorusu biz O nu mbarek bir gece iinde inzal ettik... Muhakkak ki biz uyarclarz . 4-) fiyha yfreku kll emrin Hakiym; Her hikmetli i ( Sistem e gre aa kan her i ) Onda ( O Gece iinde ) tefrik ( birbirinden temyiz ) edilir ( hkmleri ayan olur ). 5-) Emren min ndiNA* inna knna mrsiliyn; ndimizden bir emir olarak ( alelade beeri bir i deil )... Muhakkak ki ( Raslleri ) biz irsal edicileriz . 6-) Rahmeten min Rabbik* inneHU HUves Semiy'ul Aliym; Rabbinden bir rahmet olarak... Muhakkak ki O, Semi dir, Aliym dir . 7-) Rabbis Semavati vel Ard ve ma beynehma* in kntm mukniyn; Semavat n, arz n ve ikisi arasndakilerin Rabbidir ( O)... Eer ikan sahipleri iseniz . 8-) La ilahe ill HUve yuhyiy ve ymiyt* Rabbkm ve Rabb abaikml evveliyn; Ondan baka lah ( vcud, yaratan, messir ) yok... ( O) diriltir ve ( O) ldrr... Sizin de Rabbinizdir, ilk babalarnzn/atalarnzn da Rabbidir ( O). 9-) Belhm fiy ekkin yel'abun; Hayr, onlar ekk iindeler ( yakinleri yok, perdeliler ), oynayp duruyorlar . 10-) Fertekb yevme te'tis Semau Bi duhanin mbiyn; (Yakiyn iin ) Sema nn ( B srryla ) apak bir duhan ( duman ) olarak gelecei gn ( lmleri? ) gzetleyip bekle! . 11-) Yaen Nas* haz azbn eliym;

360
(O duman ) insanlar kaplar-brr... Bu elim bir azabtr . 12-) Rabbenekif annel azbe inna mu'minun; Rabbimiz!... Azab bizden kefet ( a);dorusu biz m minleriz! ( der insanlar ). 13-) Enna lehmz Zikra ve kad caehm Rasln mbiyn; Artk onlar nerede dnp ibret-t almak nerede?... Halbuki onlara apak bir Rasl de gelmiti . 14-) Smme tevellev anhu ve kalu muallemn mecnun; Sonra O ndan yz evirdiler ve: Mecnun bir muallem ( kendisine retilmi bir deli-cinni ) dir dediler . 15-) nna kifl azbi kaliylen innekm aidun; Muhakkak ki biz o azab az ( bir zaman, birazck ) kefedeceiz ( ap kaldrrz )... (Fakat ) muhakkak ki siz eski ( azabl ) halinize geri dnenlersiniz . 16-) Yevme nebtul batetel kbra* inna mntekmun; O gn ( Sema nn apak bir duman olarak geldii gn ) en byk yakalayla yakalarz... Muhakkak ki biz intikam alclarz . 17-) Ve lekad fetenna kablehm kavme fir'avne ve caehm Rasln keriym; Andolsun ki onlardan nce Fravun kavmini de fitneye drdk/g ilerle denedik... Onlara keriym bir Rasl gelmiti . 18-) En eddu ileyye badAllah* inniy lekm Rasln emiyn; (O Rasl ): Allah n kullarn bana teslim edin... Muhakkak ki ben emiyn bir Rasl m! ( dedi ).

361
19-) Ve en la ta'lu alellahi* inniy atiykm Bi sultanin mbiyn; Ve Allah a kar stnlk taslamayn ( Rasl e isyan etmeyin )... Muhakkak ki ben size ( B srrnca ) apak bir sultan ( kar konulamaz delil ) getirdim . 20-) Ve inniy uzt Bi Rabbiy ve Rabbikm en tercumun; Ve muhakkak ki ben, beni recmetmenizden benim de Rabbim ( Bi-Rabbiy ) ve sizin de Rabbiniz olana sndm . 21-) Ve in lem tu'minu liy fa'tezilun; Eer bana iman etmedinizse, benden uzlet edin ( uzaklan ). 22-) Fedea Rabbehu enne halai kavmn mcrimun; (Musa ) da Rabbine: Muhakkak ki bunlar mcrim ( sulu ) bir kavimdir diye dua etti/ard . 23-) Feesri Bi badiy leylen innekm mttebeun; (Rabbi dedi ki ): Kullarm ( B srrnca ) geceleyin isra ettir ( geceleyin yrt )... Muhakkak ki siz izleneceksiniz . 24-) Vetrukil bahre rehva* innehm cndn murakun; Deniz i rahv ( sakin ) olduu halde terket... Muhakkak ki onlar boulmu bir ordudur . 25-) Kem tereku min cennatin ve uyun; Cennet ( bahe )lerden ve gzeler/pnarlardan nicelerini terkettiler ( beyinlerindeki nice kuvveleri ve alglama sistemlerini terkettiler ). 26-) Ve zrun ve mekamin keriym; Nice ekinler ve makam- keriym i de ( terkettiler ).

362
27-) Ve na'metin knu fiyha fakihiyn; Ve iinde lezzetlendikleri nice ni met i de ( terkettiler ). 28-) Kezlike ve evrasnaha kavmen ahariyn; te byle... Onlar baka bir kavme miras kldk . 29-) Fema beket aleyhims Sema vel Ardu ve ma knu mnzariyn; Onlara ( beden boyutunda boulanlara, nefs-i emmare ehline ) Sema ve Arz alamad ( mmin deillerdi; hakikattan bir ilme sahib deillerdi ) ve onlar baklanlardan/mhlet verilenlerden de olmadlar . 30-) Ve lekad necceyna beniy israiyle minel azbil mhiyn; Andolsun ki srailOullarn o hor-hakir edici azabtan ( nefs-i emmare den ) kurtardk . 31-) Min fir'avn* innehu kne aliyen minel msrifiyn; Fravun dan ( kurtardk ) !... Muhakkak ki o, aliy ( stnlk taslayan, mtekebbir ), israf edenlerden ( zayi eden-haddi aanlardan ) idi . 32-) Ve lekadhternahm al lmin alel alemiyn; Andolsun ki onlar ( srailOullarn ), bir ilim zre alemler zerine setik . 33-) Ve ateynahm minel ayati ma fiyhi belaun mbiyn; Ve onlara kendilerinde ( o ayetlerin iinde ) apak bir bela ( imtihan ) olan ayetlerden de verdik . 34-) nne halai le yekulun; Muhakkak ki bunlar yle derler :

363
35-) n hiye ill mevtetnel ula ve ma nahnu Bi mneriyn; O ilk lmmzden baka bir ey deildir ve biz ( Bi-) nerolunacak ( lmmzden sonra biz tekrar diriltilip ba solunacak ) da deiliz . 36-) Fe'tu Bi abaina in kntm sadikyn; Eer doru syleyenler iseniz haydi ( Bi-) babalarmz/atalarmz getirin . 37-) Ehm hayrun em kavm tbben velleziyne min kablihim* ehleknahm, innehm knu mcrimiyn; Onlar m daha hayrl ( varlkl, gl, bilgili ) yoksa Tubba (Yemen hkmdarna verilen ad... Ki hadis-i erfi te iman-tevhid ehli olduu iaret yollu sylenmitir ) kavmi ve onlardan ( Tubba kavminden ) ncekiler mi?... Onlar helak ettik ( dnn ) ?... Muhakkak ki onlar mcrimler idiler . Not: Tubba hakknda bir aklama: Hz.Raslullah s.a.v. yle buyurmutur: Tubba a svmeyiniz; nk o bir m min idi ... Aie-i Sddka validemiz r.a.a da yle buyurmutur: Tubba a svmeyiniz; nk o salih bir adam idi ... Ayette hayrllkta Kurey den aa olmad vurgulanan Kavm-i Tubba nn helaki ibret olarak dikkatlere sunuluyor, snnetullah n geerlilii bakmndan !?... Yani Tubba nn kendisi deil, kavmi szkonusu ediliyor, helak itibaryla... Tpk Nuh kavmi, Musa kavmi,... gibi... Kuran da ve hadisler de Tubba diye tanmlanan Zat hakknda kaynaklarda vahyi olmayan baz rivayetler hikaye edilmektedir... Bunlardan iki mehur rivayetten biri udur:

364
HatemnNeb nin ba sinden asrlar nce, Tubba a, ehl-i kitab n muvahhid bilginleri ulap Hz.Adem den HatemnNeb ye kadar konuyu hikaye ederler... Yani HatemnNeb ya da Ahmed isimli Rasl ile ilgili ehl-i kitab n bilgisi vardr... Mevcud Tevrat ve nciller de bile bunun tesbiti mmkndr... HatemnNeb ile ilgili bu bilgi, Hz.Raslullah n ada olan hristiyan Necranllar da da vard ki Hz.Raslullah n mektubunu mzakare ederlerken papazn kendisine fikrini sorduu urahbiyl Allah n brahiym e, smaiyl in zrriyyeti iinde nbvveti va dettiini biliyorsun...? szleri tarihen kesin bir bilgidir... te Tubba nn Mekke ve Medine merak buna dayanr... Tubba , ehl-i kitab tan rendiklerinden etkilenip HatemnNeb i tercih edip ilgilenince, bilenler Sen Ona yetiemezsin, Onun ba sine daha var demiler... Bunun zerine Tubba Ona bir hizmet ve bir iz brakmalym diye Mekke ve Medine seferlerine ynelir (dier rivayette buralara hcum edip ykmak iin geldii ve grp duyduklarndan etkilenerek o hizmetleri ve izleri brakt sylenir)... Bu Zatn Medine ye sefer edip, bunu bilip bekleyenlerden (beni kureyza yahudilerinden nde gelen iki alim ve konuya muttali olan bakalar) Ahmed isimli Rasl n hicret yurdu iin ald mjdeden yle etkilenir ki, Ahmed isimli bu Rasl e hitaben bir mektup yazar ve hicret yurdunda araziler alp O Rasl hicret ettiinde kalmas iin bir ev yaptrp bunlar Ona ulancaya kadar emaneten ve veraseten brakr... Mekke ye seferinde de Beytullah a ilk kapy yapan ve izgili Yemen kumandan bir rt giydiren kimse olduu, sylenir... Nitekim Hz.Raslullah s.a.v. Medine ye hicret ettiinde, Medineli her m min Onu kendi evine gtrmek iin devesinin yularna aslrlarken Hz.Raslullah s.a.v. yle buyurdu: Hallu sebiylehu, fe inneha me muretn= onun yolundan ekilin, nk o bir me murdur ... Hz.Raslullah Medine ye tayan o ansl devenin kt yer, Halid B. Zeyd Ebu Eyyub elEnsariy denilen yetime miras kalan o yerdi ki, o mektup da Ebu Eyyb el Ensariy denilen bu bahtiyara tevarsen kalmt... Niyyet ve emanet yerini bulmutu... Ad, Ebu Kereb ya da Ebu Keriyb Es adl Himyeri denilen, tevhid ehli olduu mektubundan da belli olan bu Tubba nn

365
yazd mektubta bir de u iir vard: ehidt ala Ahmedin ennehu Rasl n minAllahi BariynNesem Fe lev mdde umriy umrehu Le knt veziyren lehu vebne am... Yani; Ahmed hakknda ahadet ettim ki O Nesem in ( canl yaratklarn ) Bari si Allah dan bir Rasl dr Eer mrm Onun mrne ( Onun hayata gelecei vakte kadar ) uzatlrsa Elbette ben Onun bir veziyri ( ykn paylaan ) ve amca olu olurum... 38-) Ve ma halaknes Semavati vel Arda ve ma beynehma labiyn; Semavat , Arz ve ikisi arasnda olanlar oynayalm diye halketmedik ( ihmal edilemez olgulardr ). 39-) Ma halaknahma ill Bil Hakk ve lkinne ekserehm la ya'lemun; Biz onlar ancak Bil-Hakk ( Hakk; gerek, yadsnamaz olarak ) yarattk... Fakat onlarn ou ( Hakk, gerei, asl olan ) bilmezler . 40-) nne yevmel fasli miykathm ecmen; Muhakkak ki fasl ( hkm, ayrdetme ) gn, onlarn toptan mi kat ( tmnn tayin edilmi vakitleri ) dr . 41-) Yevme la yuniy mevlen an mevlen ey en ve la hm ynsarun; Mevla nn ( dostun ) mevla dan ( dosttan ) bir ey savamadnn gndr ( o fasl gn )...

366
Onlar yardm da olunmazlar . 42-) lla men rahmAllah* inneHU HUvel Aziyzur Rahym; Allah n rahmet ettikleri mstesna... Muhakkak ki O, Aziyz dir, Rahym dir . 43-) nne eceretez zakkum; Muhakkak ki zakkum aac , 44-) Taaml esiym; Esiym ( ok gnahkarn, byk gnah ileyen )in yiyecei dir . 45-) Kel mhl* yaliy fiyl butun; Erimi maden gibidir; batn ( karn ) larda aleyan eder/kaynar . 46-) Kealyil hamiym; Kaynar suyun kaynamas gibi . 47-) Huzuh fa'tiluhu ila sevail cahm; Aln/tutun onu da cahym ( cehennem )in ortasna ekip-sryerek gtrn onu . 48-) Smme subbu fevka re'sihi min azbil hamiym; Sonra da, o kaynar suyun azabndan ( hrsndan, snrlamasndan ) onun bann stne dkn/aktn . 49-) Zuk* inneke entel Aziyzl Keriym; (Zebaniler der ki ): Tat ( bakalm )... nk sen Aziyz sin, Keriym sin ( !). 50-) nne haz ma kntm Bihi temterun;

367
Muhakkak ki bu, ( B srrnca ) phe edip durduunuz eydir . 51-) nnel mttekyne fiy mekamin emiyn; Muhakkak ki muttekyler ( tabiat ve nefs halinden korunanlar ), makam- emiyn dedirler . 52-) Fiy cennatin ve uyun; Cennet lerde ve gze/kaynak/pnarlardadrlar ( yani ). 53-) Yelbesune min sndsin ve istebrakn mtekabiliyn; Mtekabilin ( karlkl-yzyze duranlar? ) olarak ince ipek ten ve kaln ipek ten/parlak atlas tan giyerler. 54-) Kezlik* ve zevvecnahm Bi hurin yn; te byle... Onlar ( B srrnca ) Hur-i Iyn ( iri gzl, gzlerinin beyaz ok beyaz, siyah ok siyah, beyaz tenli dii eler-huriler ) ile tezvic ettik ( iftletirdik, eletirdik ). 55-) Yed'une fiyha Bi klli fakihetin aminiyn; Orada aminler olarak her eit meyvay ( B srrnca ) arrlar/isterler . 56-) La yezukune fiyhelmevte illel mevtetel ula* ve vekahm azbel cahm; Orada ilk lmden baka lm tatmazlar ( lmeden nce lmlerdir? )... (Rableri ) onlar Cahym in azabndan korumutur . 57-) Fadlen min Rabbik* zlike hvel fevzl azym; Rabbinden bir fazl olarak ( bu nimet ile tafdil edildiler )... te bu, aziym kurtuluun ta kendisidir . 58-) Feinnema yessernah Bi lisanike leallehm yetezekkerun;

368
Biz Onu, belki tezekkr ederler diye senin lisann ile ( B srrnca, senin lisann olarak ) kolaylatrdk . 59-) Fertekb innehm murtekbun; Gzetleyip bekle ( seyret ) !... Muhakkak ki onlar da beklemektedirler .

CSYE SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Casiye Sresi Mekke dneminde 65.srada nazl olmutur... Abdullah .Abbas r.a. 14.ayetinin Hz.mer r.a. hakknda ve Medine-i Mnevvere de indiini syler... Sre, 37 ayettir... Adn, 28. ayetinde geen diz km, dizleri zerine oturmu anlamna gelen Casiye kelimesinden alr... Casiye Sresi 18.ayetinde gemesi dolaysyla eriat , 24.ayetinde gemesi dolaysyla da Dehr diye de isimlenmitir... Casiye Sresinde : HaMiym srr, vahdet-vcud konular, vahiy-ayetler-tenziyl, Allah ayetlerinin tilavetini iitenlerin sorumluluu, Semavat ve Arz da bulunanlarn toplam insan a musahhar klnmtr, iman edenlerin balayclklar, Allah gnlerini ummayanlar, herkesin yapt kendinedir, srailOullarnn stn zellikleri, eriat, Allah muttekylerin Veliy sidir, Kur an ve HaMiym insanlara basiretler ve ikan sahiplerine ise hidayet ve rahmettir, hevasn ilah edinenler, Dehr e tapanlar, her mmet kendi kitabna arlr, kyamet, amellerin bir nushas vardr, Hamd ve Kibriya Allah ndr,... gibi bir ok nemli husus aklanmaktadr... AYETLERN MNSI

369
BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Haa, Miiiym; Ha, Miym . 2-) Tenziyll Kitabi minAllahil Aziyzil Hakiym; O Kitab n tenziyli ( tafsile indirme ), Aziyz ve Hakiym olan Allah dandr! . 3-) nne fiys Semavati vel Ard le ytin lil mu miniyn; Muhakkak ki Semavat ta ve Arz da m minler iin ayetler vardr . 4-) Ve fiy halkkm ve ma yebss min dabbetin ayatn li kavmin yuknun; Sizin yaratlnzda ve ( sizi yaratann ) dabbe den bess ettiklerinde ( canllardan-hayvanlardan sap yaydklarnda ), ikan sahibi bir kavim iin elbette ayetler vardr . 5-) Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelAllahu mines Semai min rizkn feahya Bihil Arda ba'de mevtiha ve tasriyfirriyahi ayatn likavmin ya'klun; Gece ve gndz n ihtilafnda ( birbiri ardnca deiip durmasnda ), Allah n Sema dan bir rzk inzal edip de onunla ( B srrnca ) lmnden sonra Arz diriltmesinde ve rzgarlar tasrifinde ( tasarrufunda, evirip evirmesinde ) akleden bir kavim iin ayetler vardr . 6-) Tilke ayatullahi netluha aleyke Bil Hakk* fe Bi eyyi hadiysin ba'dAllahi ve ayatiH yu'minun; te bunlar Allah n ayetleridir ( sfatlardr )... Onlar sana ( B srrnca ) Hakk olarak tilavet ediyoruz... Allah dan ve O nun ayetlerinden sonra ( Bi-) hangi sze iman ederler? .

370
7-) Veyln liklli effakin esiym; Her esiym ( ok gnahkar; hakikatna ait zellikleri beeriyyetine atfedip, bedensel-nefsani zevkler iin kullanan ) effak ( kezzab, yalanc, iftirac ) a veyl olsun! . 8-) Yesmeu ayatillahi ttla aleyhi smme yusrru mstekbiren keen lem yesma'ha* febeirhu Bi azbin eliym; Kendisine ( bilfiil) tilavet olunurken Allah n ayetlerini iitir, sonra sanki onlar iitmemi gibi ( hi etkilenmeden ) byklk taslayarak ( irk halinde ) israr eder... Onu elim bir ( Bi-) azab ile mjdele . 9-) Ve iza alime min ayatiNA ey'enittehazeha hzva* laike lehm azbn mhiyn; Ayetlerimizden bir ey bildiinde, onlar alay edinir ( birimsellikle Hakkani yaam ne mmkn? )... te onlar iindir hor-hakir edici azab . 10-) Min veraihim cehennem* ve la yuniy anhm ma kesebu ey en ve la mettehazu min dunillahi evliya'* ve lehm azbn azym; Arkalarndan da cehennem... Kazandklar eyler de Allah dan gayr edindikleri veliler de kendilerinden hibir ey savamaz/onlara bir faydas olmaz... Onlar iin aziym bir azab vardr . 11-) Haz hda* velleziyne keferu Bi ayati Rabbihim lehm azbn min riczin eliym; Bu (Kur an, bu ayetlerin anlatt gerekler ) bir huda ( hidayet, rehber ) dr... Rablerinin ayetlerine ( B gereince ) kafir olanlara gelince, onlar iin ricz ( dehetli azab, pis; eytan vesvesesi, vehim )den elim bir azab vardr . 12-) Allahulleziy sahhare lekml bahre li tecriyel flk fiyhi Bi emriH ve li tebteu min fadliH ve leallekm tekrun; Allah ( odur ) ki, O nun fazlndan talep edesiniz ve belki kredesiniz diye, Bi-emriH ( B

371
srrnca kendi emri ile ) iinde gemilerin akp gitmesi iin deniz i size musahhar kld ( itaat ettirdi ). 13-) Ve sahhare lekm ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard cemiy an minh* inne fiy zlike leytin likavmin yetefekkerun; Semavat ta ne var ve Arz da ne varsa tmn, O ndan ( kendinden bir lutuf olarak ) size musahhar klmtr... Muhakkak ki bunda tefekkr eden bir kavim iin elbette ayetler vardr . 14-) Kul lilleziyne amenu yafiru lilleziyne la yercune eyyamAllahi liyecziye kavmen Bima knu yeksibun; man edenlere de ki: Allah n Gnleri ni/Allah Gnleri ni ummayanlar rtp balasnlar ki ( Allah ) bir kavmi kazanmakta olduklar ile ( B srrnca, kazanp-rettikleri eyler ile ) cezalandrsn . 15-) Men amile salihan felinefsih* ve men esae fealeyha* smme ila Rabbikm turceun; Kim salih bir amel ilerse, kendi nefsi lehinedir... Kim de ktlk ilerse, kendi aleyhinedir... Sonra Rabbinize rcu ettirilirsiniz . 16-) Ve lekad ateyna beniy israiylel Kitabe vel Hkme ven Nbvvete ve razaknahm minet tayyibati ve faddalnahm alel alemiyn; Andolsun ki srailOullarna Kitab (tevhid ilmi, diyn ), Hkm (hikmet i) ve Nbvvet i ( ma rifeti) verdik, onlar tayyibattan ( vahiy ile, kudsi nurla ) rzklandrdk ve kendilerini alemlere stn tuttuk . 17-) Ve ateynahm beyyinatin minel emr* femahtelefu ill min ba'di ma caehml lm bayen beynehm* inne Rabbeke yakdiy beynehm yevmel kyameti fiyma knu fiyhi yahtelifun; Onlara emr den beyyineler ( Sistem gerekleri; ruhani nitelikler ) de verdik... ( Onlar ) ancak

372
ilim ( Hakikat ilmi, vahiy; Rasl-Neb ) kendilerine geldikten sonra, aralarndaki kskanlk/zulm yznden ihtilaf ettiler... Muhakkak ki Rabbin, ihtilafa dtkleri hususta kiyamet gn aralarnda hkm verecektir . 18-) Smme cealnake al eriy atin minel emri fetteb'ha ve la tetteb' ehvaelleziyne la ya'lemun; Sonra biz seni Emr den bir eriat ( yol, metod ) zere kldk... Ona ( eriat a, snnetullah a) tabi ol, ( Hakikat, Diyn i) bilmeyenlerin hevalarna ( beeri dncelerine ) tabi olma! . 19-) nnehm len yunu anke minAllahi ey'a* ve innez zalimiyne ba'duhm evliyau ba'd* vAllahu Veliyyl mttekyn; Muhakkak ki onlar ( hakikat-sistem d dnceler ) Allah dan sana hibir fayda salayamazlar... Muhakkak ki zalimler, bazs bazsnn ( birbirlerinin ) velileridir... Allah muttekyler in Veliy sidir . 20-) Haz basiru lin Nasi ve hden ve rahmetn likavmin yuknun; Bu (Kur an ayetleri ), insanlar iin basiretler, ( bu ayetlere ) ikan sahibi bir kavim iin ise bir huda ( hidayet, rehber ) ve rahmettir . 21-) Em hasibelleziynecterehus seyyiati en nec'alehm kelleziyne amenu ve amilus salihati sevaen mahyahm ve memathm* sae ma yahkmun; Yoksa ktlkleri kazananlar kendilerini iman edip salih amel ileyenler gibi klacamz, ( yani ) hayatlarnda ve mematlarnda eit/bir ( tutacamz ) m sandlar?... Ne kt hkm veriyorlar! . 22-) Ve halekAllahus Semavati vel Arda Bil Hakk ve litcza kll nefsin Bima kesebet ve hm la yuzlemun; Allah, Semavat ve Arz Bil-Hakk ( Hakk olarak ) ve onlara zulmedilmeksizin her bir nefs kazand ile ( B srr gerei ) cezalansn diye yaratt .

373
23-) Eferaeyte menittehaze ilahehu hevahu ve edallehullahu al ilmin ve hateme al sem'hi ve kalbihi ve ceale al basarihi aveten, femen yehdihi min ba'dillah* efela tezekkerun; Hevasn ilah ( kendine ilah ) edinen, Allah n onu bir ilim zere saptrd, sem i (iitmesi ) ve kalbi zere mhr vurduu, basar ( grmesi, idrak ) zere perde koyduu kimseyi grdn m?... Allah dan sonra ona kim hidayet eder ( ki) ?... Hala tezekkr etmiyor musunuz? . 24-) Ve kalu ma hiye ill hayatned dnya nemut ve nahya ve ma yhlikna illed Dehr* ve ma lehm Bi zlike min lm* in hm ill yezunnun; Dediler ki: O (yaam, varolu ), ancak dnya ( en aa ) hayatmzdan baka deildir... ( Burada, u zamanl alglanan boyutta biz ) lrz ve diriliriz ( varolup yaarz )... Bizi ancak Dehr ( zaman ) helak eder ... Bununla ilgili onlarn bir ilmi ( delilleri, yakinleri ) yoktur... Onlar sadece zannediyorlar . 25-) Ve iza ttla aleyhim ayatuNA beyyinatin ma kne huccetehm ill en kalu'tu Bi abaina in kntm sadikyn; zerlerine ayetlerimiz apak olarak tilavet edildiinde: Eer doru syleyenler iseniz hadi getirin ( Bi-) babalarmz/atalarmz demekten baka hccetleri yoktur . 26-) Kulillahu yuhyiykm smme ymiytkm smme yecmaukm ila yevmil kyameti la raybe fiyhi ve lkinne ekseren Nasi la ya'lemun; De ki: Allah sizi diriltiyor ( var klyor; sizin bir vcudunuz yoktur )... Sonra sizi ldrecek... Sonra kendisinde phe olmayan kyamet gnne sizi cem edecek... Fakat insanlarn ekseriyeti ( bu gereklerini ) bilmiyorlar . 27-) Ve Lillahi Mlks Semavati vel Ard* ve yevme tekums saat yevmeizin yahserul mubtlun; Semavat ve Arz n mlk ( diledii manalar aa karmak iin onlar belli bir ilevle yoktan vareden yegane mutasarrf ) Allah ndr... O Saat kyam ettii gn, ( ite) o gn, ibtal

374
ediciler ( Hakk , geersiz sayanlar; batl ile perdelenenler ) hsrana urarlar . 28-) Ve tera klle mmetin casiyeten, kll mmetin td'a ila kitabiha* elyevme tczevne ma kntm ta'melun; (O gn ) her mmeti diz st km ( olduklar ) halde grrsn... Her mmet kendi kitabna arlr: Bugn yaptklarnzla cezalandrlacaksnz ( denilir ). 29-) Haz KitabuNA yentku aleykm Bil Hakk* inna knna nestensihu ma kntm ta'melun; Bu kitabmz ( amel deftreleri ), size Bil-Hakk ( Hakk olarak ) nutkediyor ( konuuyor )... Muhakkak ki biz yaptklarnz yazyorduk ( nshasn karyorduk ). 30-) Feemmelleziyne amenu ve amilus salihati feydhlhm Rabbhm fiy rahmetiH, zlike hvel fevzl mbiyn; (Vahdet e, hakikatlarna, Sistem e) iman edip salih amel ileyenlere gelince, onlarn Rableri onlar Rahmetinin iine ( sfatlarna ) dahil eder... te bu apak kurtuluun ta kendisidir . 31-) Ve emmelleziyne keferu* efelem tekn ayatiy ttla aleykm festekbertm ve kntm kavmen mcrimiyn; Kafir olanlara ( hakikatlarndan perdelilere ) gelince ( onlara ): Ayetlerim size tilavet olunmad m?... ( Ama siz ) kibre saptnz ( byklk istediniz ) ve mcrimler kavmi oldunuz ( denilir ). 32-) Ve iza kyle inne va'dAllahi Hakkun ves saat la raybe fiyha kultm ma nedriy mes saat in nezunn ill zannen ve ma nahnu Bi msteykniyn; Muhakkak ki Allah n va di hakkdr ve O Saat ( kyamet ki ) onda phe yoktur denildiinde: O Saat nedir, bilmiyoruz... Biz ( onu) ancak zannediyoruz ve biz ( B srryla ) yakinen bilen-inanan deiliz demitiniz .

375
33-) Ve beda lehm seyyiat ma amilu ve haka Bihim ma knu Bihi yestehziun; Yaptklar eylerin ktlkleri onlara zahir oldu ve ( B srrnca ) alay ediyor olduklar ey ( B gereince ) kendilerini epeevre kuatt . 34-) Ve kylel yevme nensakm kema nesiytm Lkae yevmikm haz ve me'vakmn naru ve ma lekm min nasriyn; Ve: Bugn, u gnnzn lkasn ( bu gnnze kavumay; bu tecellinin aa kn yaamay ) unuttuunuz gibi biz de sizi unuturuz... Barnanz Nar dr ve sizin bir yardm ediciniz de yoktur denilmitir . 35-) Zlikm Bi ennekmttehaztm ayatillahi hzven ve arretkml hayatd dnya* felyevme la yuhrecune minha ve la hm ysta'tebun; Bunun byle olmasnn sebebi ( B srrnca ) udur: Allah n ayetlerini ( sfatlarn ) alay edindiniz ( kendinizi tanmadnz ) ve dnya hayat sizi aldatt ...Bugn oradan ( ateten ) karlmazlar ve onlardan ( aleyhlerine olan olumsuzluu kaldracak, gzel dnceye evirip raz edecek bir aba, mazeret beyan ile ) raz etmeleri de istenilmez . 36-) FeLillahil Hamdu Rabbis Semavati ve Rabbil Ard Rabbil alemiyn; Hamd, Semavat n Rabbi, Arz n Rabbi, alemler in Rabbi ( bunlarda aa kan tm zelliklerin ve kemalatlarn sahibi ) Allah a aittir . 37-) Ve lehl Kibriyau fiys Semavati vel Ard* ve HUvel Aziyzl Hakiym; Kibriya, Semavat ta ve Arz da O nundur ( herey O nun kemalini izhardadr )... O, Aziyz dir, Hakiym dir .

376
AHKAF S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Ahkaf Sresi Mekke dneminde 66.srada nazl olmutur... 10. ayetinin zahiri konusu itibaryla Abdullah B. Selam dan da bahsetmesi dolaysyla Medeni olduu da rivayet edilir... Ahkaf Sresi, 35 ayettir... Adn, 21. ayetinde geen Ahkaf dan alr... Ahkaf , kum kmesi, kum tepesi anlamna gelen Hkf kelimesinin ouludur... Hud a.s.n kavmi olan Ad kavminin blgesinin ve yerleim yerlerinin bir zellii ve ad olarak geer, ki te vili de ibret doludur... Ahkaf Sresinde : HaMiym srr, tevhid-irk, Allah dan gayrn armann beyhudelii, Rasllk bidat deildir, Uluhiyyetin kapsanlamyaca, Musa nn Kitab nn imaml, Rabbimiz Allah deyip bunda istikamet edenlerin Veliy olaca, insana ana-babaya ihsan vasiyyeti, iki bul dnemi, krk yana gelen kimsenin duas, derece-amel ilikisi, rzkn-temiz enerjinin bilinli kullanlmasnn ve dnya hayatnda zayi edilmemesinin nemi, Ad kavmi ve Ahkaf, ilah kabulnn zarar, cinlerin Kur an dinlemeleri ve ncili atlayarak Tevrat ile irtibatl yorumlar, cinlerin: Allah a arana icabet edin ve Ona iman edin uyarlar, Ull Azm Rasller in sabr,... gibi pek ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Haa, Miiiym; Ha, Miym .

377
2-) Tenziyll Kitabi minellahil Aziyzil Hakiym; O Kitab n tenziyli ( tafsile indirme ), Aziyz ve Hakiym olan Allah dandr! . 3-) Ma halaknes Semavati vel Arda ve ma beynehma ill Bil Hakk ve ecelin msemma* velleziyne keferu amma nziru mu'ridun; Biz, Semavat , Arz ve ikisi arasndakileri ancak Bil-Hakk ( Hakk olarak ) ve bir ecel-i msemma ( tayin edilmi bir vakit, bir kemal ) zre yarattk... Kafir olanlar ( gerei reddedenler ) ise uyarldklar eyden ( fena dan) yz evirmektedirler . 4-) Kul eraeytm ma ted'une min dunillahi eruniy ma z haleku minel Ard em lehm irkn fiys Semavat* iytuniy Bi Kitabin min kabli haz ev esaretin min lmin in kntm sadikyn; De ki: Allah n gayrndan ardklarnz ( isimlendirdiklerinizi ) grdnz m ( dnn bakalm ) ?.. Gsterin bana Arz dan ne yaratmlar?... Yoksa onlarn Semavat ta bir irki ( ortakl ) m var?.. Eer doru syleyenler iseniz bundan nce bir ( Bi-) kitab yahut ilimden bir eser ( iz, kalnt ) getirin bana . 5-) Ve men edallu mimmen yed'u min dunillahi men la yesteciyb lehu ila yevmil kyameti ve hm an duaihim afilun; Allah n gayrndan, kendisine kyamet gnne kadar cevap veremeyecek olan ve onlarn dualarndan gafiller olanlar aran/dua-ibadet eden kimseden daha sapkn kimdir? . 6-) Ve iza huiren Nasu knu lehm a'daen ve knu Bi badetihim kafiriyn; nsanlar harolunduklar vakit, ( o Allah dan gayr ardklar ) kendileri iin dmanlar olurlar ve onlarn ibadetlerini de ( B srrnca ) kfr ( inkar ) ederler ( Allah dan gayrna olan ar ve ynelileri sadece zanlarndadr, gerek deildir ). 7-) Ve iza ttla aleyhim ayatuNA beyyinatin kalelleziyne keferu lil Hakk lemma caehm haz

378
shrun mbiyn; Ayetlerimiz kendilerine apak olarak tilavet edildiinde, o kafir olanlar ( Hakk ) kendilerine geldiinde Hakk iin: Bu apak bir bydr dedi . 8-) Em yekulunefterah* kul iniftereythu fela temlikune liy minAllahi ey'a* HUve a'lem Bima tfiydune fiyh* kefa Bihi ehiyden beyniy ve beynekm* ve HUvel afurur Rahym; Onu uydurdu mu diyorlar?... De ki: Eer Onu uydurmu isem beni Allah dan ( koruyacak ) bir eye malik deilsiniz... O, Onun hakknda ileri gittiinizi ( B srrnca ) daha iyi bilir... Benimle sizin aranzda ahid olarak ( B srrnca ) O kafidir... O, afur dur, Rahym dir . 9-) Kul ma knt bid'an miner Rusuli ve ma edriy ma yfalu Biy ve la Bikm* in ettebiu ill ma yuha ileyye ve ma ene illa neziyrun mbiyn; De ki: Rasller den bir bid deilim ( Rasllk yoktu da onu ilk idda eden, Snnetullah da bulunmayan bidat eden deilim )... Bana ve size ( B srrnca, benim ve sizin varlnz olarak ) ne yaplacan ( dirayeten, ahsen ) bilmem ( vahyen-ilmen bilirim )... Bana vahyolunandan bakasna tabi olmam ve ben apak bir neziyr ( uyarc, Rasl ) dan baka da deilim . 10-) Kul eraeytm in kne min ndillahi ve kefertm Bihi ve ehide ahidn min beniy israiyle al mislihi feamene vestekbertm* innAllahe la yehdil kavmez zalimiyn; De ki: Grdnz m ( bir dnn bakalm ), eer ( O) Allah indinden idiyse ve siz Onu ( B gerei ile ) kfr ( inkar ) ettiyseniz, srailOullarndan bir ahid ( Abdullah B. Selam, ? ) de Onun misli zere ahidlik etmi de ( bylece Ona ) iman etmise ve siz byklk taslamsanz!?... Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayet etmez . 11-) Ve kalelleziyne keferu lilleziyne amenu lev kne hayren ma sebekuna ileyh* ve iz lem yehtedu Bihi feseyekulune haz ifkn kadiym; Kafir olanlar, iman edenlere dedi ki: Eer ( O) hayrl ( bir ey ) olsayd, Ona ulamakta

379
bizi geemezlerdi ... ( B srrnca ) Onunla hidayet bulmadklar iin: Bu kadiym bir yalan-uydurma dr diyecekler . 12-) Ve min kablihi Kitabu Musa imamen ve rahmeten, ve haz Kitabun musaddikun lisanen Arabiyyen liynzirelleziyne zalemu ve bra lilmuhsiniyn; Ondan ( Kur andan) nce de bir imam ve bir rahmet olarak Musa nn Kitab vard... Bu ( Kur an) ise, ( nefslerine ) zulmedenleri uyarsn ve muhsiynlere de bir mjde olsun diye Arapa bir lisan olarak ( nceki Kitablar da ) tasdik edici bir Kitab tr. 13-) nnelleziyne kalu RabbunAllahu smmestekamu fela havfn aleyhim ve la hm yahzenun; Muhakkak ki: Rabbimiz, Allah dr deyip sonra bilfiil istikamet edenlere ( bu bilince sadk kalanlara, mstakym olanlara, sapmayanlara ) gelince, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar . 14-) laike ashabl cenneti halidine fiyha* cezaen Bima knu ya'melun; te onlar Cennet Ashab dr... ( B srrnca ) yaptklarnn bir cezas ( karl ) olarak orada ebedi kalclardr . 15-) Ve vassaynel insane Bi valideyhi hsana* hameleth mmhu krhen ve vedaath krha* ve hamlhu ve fsaluhu selasune ehra* hatta iza belea eddehu ve belea erbayne seneten, kale Rabbi evz'niy en ekre n'metekelletiy en'amte aleyye ve al valideyye ve en a'mele salihan terdahu ve aslh liy fiy zrriyyetiy* inniy tbt ileyke ve inniy minel mslimiyn; Biz insan a ana-babasna ( B srrnca ) ihsan (gzel davranmasn ) vasiyyet ettik ( demek ki evrensel planda geerli bir ey )... Onun anas onu krhen ( zorlukla, zahmetle ) yklenip tam ve krhen ( zorlukla-zahmetle ) onu vaz etmi ( brakm, dourmutur )... Onun hamli ( tanmas ) ve onun fsal ( stten kesilmesi ) otuz aydr... Nihayet eddesine ( akli buluuna ) ulanca ve krk seneye bali olunca ( hakiki buluuna eriince ) dedi ki: Rabbim!... Bana ve ana-babama in am ettiin nimete kretmeme, raz olacan salih

380
amel yapmama ( sevk ve idarem elinde olarak ) beni muvaffak kl ve benim iin zrriyyetim iinde slah et ( beni ve zrriyyetimi slah et-salihletir )... Muhakkak ki ben sana tevbe ( rcu ) ettim ve muhakkak ki ben mslimlerdenim ( tam teslim olanlardanm ). 16-) laikelleziyne netekabbel anhm ahsene ma amilu ve netecavez an seyyiatihim fiy ashabil cenneti, va'des sdklleziy knu yuadun; te bunlar, cennet ashab iinde ol kimselerdir ki, yaptklarnn en gzelini onlardan kabul eder ve onlarn ktlklerinden ( vaz ) geeriz... ( Bu) va dedilmi olduklar sdk n va didir ( muhakkak gerek bir vaaddr ). 17-) Velleziy kale livalideyhi ffin lekma etedaniniy en uhrece ve kad haletil kurun min kabliy ve hma yesteysanillahe veyleke amin* inne va'dAllahi Hakk* feyekul ma haz ill esatyrul evveliyn; O (ol bir kimse ) ki, ana-babasna: ff size!... Benden nce nice nesiller gelip gemi olduu halde ( ldkten sonra ) karlmamla ( kabirden ba solunmamla ) m beni tehdit ediyorsunuz? dedi... O ikisi ( ana-babas ) de Allah dan yardm isteyerek: Veyl olsun sana, iman et!... Muhakkak ki Allah n va di hakk dr ( dediler )... (O ise ): Bu, ncekilerin masallarndan baka deil der . 18-) laikelleziyne hakka aleyhiml kavl fiy memin kad halet min kablihim minel cinni vel ins* innehm knu hasiriyn; te bunlar, cinn ve ins den onlardan nce gelip-gemi mmetler hakkndaki ( geerli ) kavl ( hakkani sz, azab hkm ) bunlar aleyhine de hakk olmu kimselerdir... Muhakkak ki onlar hsrana urayanlard . 19-) Ve likllin derectun mimma amilu* ve liyveffiyehm amalehm ve hm la yuzlemun; Herbirinin, yapt amellerinden ( hasl olan ) dereceleri vardr... Ta ki onlar zulme uratlmakszn amellerini ( n karln Allah ) tam versin .

381
20-) Ve yevme yu'radulleziyne keferu alen nar* ezhebtm tayyibatikm fiy hayatikmd dnya vestemta''tm Biha* fel yevme tczevne azbel huni Bima kntm testekbirune fiyl Ard Bi ayril Hakk ve Bima kntm tefskun; Kafir olanlarn Nar a arzolunacaklar gn ( kafirlere denir ki ): Dnya hayatnzda tayyibatnz ( tertemiz rzklarnz, nurlarnz ) gtrdnz ( harcayp bitirdiniz ) ve onlarla ( B gereince, dnya hayatnda, fani zevkler iin ) faydalandnz... Bugn ise Bi-gayrilHakk ( Hakk n gayr olarak ) Arz da ( B srrnca ) byklk taslamanz ve fasklk yapmanz ( Sistem den gafil olmanz ) dolaysyla ( B gereince ) horlayc-alaltc azab ile cezalandrlacaksnz . 21-) Vezkr eha Ad* iz enzere kavmehu Bil ahkafi ve kad haletin nzru min beyni yedeyhi ve min halfihi ella ta'budu illAllah* inniy ehaf aleykm azbe yevmin azym; Ad n kardeini ( Hudu) de zikret ( an)... Hani ( Hud) - ki, Onun nnden ve arkasndan nice uyarclar gelip geti- kavmini: Allah dan bakasna kulluk/ibadet etmeyin... Muhakkak ki ben sizin zerinize aziym bir gnn azabndan korkarm ( diye B srrnca ) Ahkaf ( kum tepeleri ) ile uyard . 22-) Kalu eci'tena li te'fikena an alihetina* fe'tina Bima tedna in knte mines sadikyn; Dediler ki: lahlarmzdan bizi dndrmek iin mi bize geldin?... Eer sadklardan isen kendisiyle bizi tehdit ettiini ( hadi B srrnca ) bize getir . 23-) Kale innemel lmu ndAllah* ve belliukm ma ursilt Bihi ve lakinniy erakm kavmen techelun; (Hud) dedi ki: lim ancak Allah indindedir... ( B srrnca ) kendisiyle irsal olunduumu size tebli ediyorum ( ben sadece )... Fakat ben sizi cahil-bilmeyen bir kavim gryorum . 24-) Felemma raevh aridan mstakbile evdiyetihim kalu haz aridun mmtruna* bel huve

382
mesta'celtm Bih* riyhun fiyha azbn eliym; Vaktaki onu ( tehdid olunduklar azab, bulutu ) vadilerine istikbal etmi ( ynelmi ) geni bir bulut olarak grdklerinde, dediler ki: Bu bize yamur indirecek bir buluttur ... Hayr, o kendisini ( B srrnca ) acele istediinizdir... ( O), iinde elim bir azab olan bir rzgardr . 25-) Tdemmiru klle ey in Bi emri Rabbiha feasbehu la yura ill mesakinhm* kezlike neczil kavmel mcrimiyn; (O rzgar ) Rabbinin ( Bi-) emri ile hereyi helak edip dumura uratr... Nitekim yle oldular ki, onlarn meskenlerinden baka bir ey grnmyordu... Mcrimler kavmini bylece cezalandrrz . 26-) Ve lekad mekkennahm fiyma in mekkennakm fiyhi ve cealna lehm sem'an ve ebsaren ve ef ideten, fema ana anhm sem'uhm ve la ebsaruhm ve la ef idethm min ey'in iz knu yechadune Bi ayatillahi ve haka Bihim ma knu Bihi yestehziun; Andolsun ki, sizi imkanlandrmadmz ( muktedir klmadmz ) eylerde onlar temkin ettik ( imkanlandrdk, muktedir kldk ) ve onlara sem (iitme azas ), ebsar ( grme azalar ) ve fuadlar ( kalbler ) oluturduk... ( Fakat ) onlarn ne sem leri ( iitme kuvveleri ), ne basarlar ( grme azalar ) ve ne de fuadlar ( kalbleri ) onlardan bir ey savmad... nk bile bile Allah n ayetlerini ( B srrnca ) inkar ediyorlard... (B srrnca ) alay etmekte olduklar ey onlar ( B gereince ) epeevre kuatt . 27-) Ve lekad ehlekna ma havlekm minel kura ve sarrefnel ayati leallehm yerciun; Andolsun ki karye ( ehir )lerden etrafnzda olanlar helak ettik... Belki rcu ederler diye ayetleri tasrif etmitik ( eitli anlatm yollar ile tekrar tekrar akladk ). 28-) Felevla nasarehmlleziynettehazu min dunillahi kurbanen aliheten, bel dallu anhm* ve zlike ifkhm ve ma knu yefterun;

383
Allah n gayrndan ( Allah a) yaklatrc olarak edindikleri ilahlar onlara yardm etmeli deil miydi ( !) ?... Bilakis ( edindikleri ilahlar ) onlardan kaybolup gittiler ( Allah dan gayr vcud yok ki? )... te bu ( ilah kabulleri ) onlarn ifki ( yalan, iftiras ) ve uydura geldikleri eydir . 29-) Ve iz sarafna ileyke neferen minel cinni yestemiunel Kur'n* felemma hadaruhu kalu enstu* felemma kudye vellev ila kavmihim mnziriyn; Hani cinn den bir neferi ( taife yi), Kur an iitip dinlesinler diye sana sarf etmi ( yneltmi ) tik... O na hazr ( huzurda ) olduklarnda, dediler ki: Susun ( Hak sizin kalplarnza, hkmlerinize smaz )!... (Kur an dinlemeleri ) hkmedilip bitirilince de uyarclar olarak kavimlerine dndler . 30-) Kalu ya kavmena inna sem'na Kitaben nzile min ba'di Musa musaddkan lima beyne yedeyhi yehdiy ilel Hakk ve ila tariykn mstekym; Dediler ki: Ey kavmimiz!... Muhakkak ki biz, Musa dan sonra inzal edilmi, nndekileri ( kendinden nceki nbvvet ve risalet teblilerini ) tasdikleyen, Hakk a ve srat- mstakym e hidayet eden bir Kitab iitip dinledik . 31-) Ya kavmena eciybu dayAllahi ve aminu Bihi yafir lekm min znubikm ve ycirkm min azbin eliym; Ey kavmimiz!... Allah n da vetcisi ne icabet edin ve O na ( B srryla ) iman edin ki ( Allah ), zenblerinizden ( gnahlarnzdan ba zn) sizin iin mafiret etsin ve sizi elim bir azabtan kurtarsn/korusun . 32-) Ve men la ycib dayAllahi feleyse Bi mu'cizin fiyl Ard ve leyse lehu min duniH evliya'* laike fiy dalalin mbiyn; Kim Allah n da vetcisine icabet etmezse, ( o) Arz da ( Bi-) aciz brakc deildir... O ndan ( Allah dan) baka onun velileri de olmaz... te onlar apak bir sapknlk

384
iindedirler . 33-) Evelem yerav ennAllahelleziy halekas Semavati vel Arda ve lem ya'ye Bi halkhinne Bi Kadirin al en yuhyiyel mevta* bela inneHU al klli ey'in Kadiyr; Grmediler mi ki, Semavat ve Arz yaratm ve onlarn ( Bi-) halkndan ( B srrnca onlar yaratmasndan ) dolay yorulmam/zaafa dmemi ( daima ilk yaratma tamlnda ) olan Allah, lleri diriltmeye de ( Bi-) Kaadir dir... Evet!.. Muhakkak ki O, herey e Kadiyr dir . 34-) Ve yevme yu'radulleziyne keferu alen nar* eleyse haz Bil Hakk* kalu bela ve Rabbina*kale fezukul azbe Bi ma kntm tekfrun; Kafir olanlarn Nar a arzolunacaklar gn ( kafirlere denir ki ): Bu (Bi-) Hakk deilmiymi? ... Dediler ki: Rabbimize yemin olsun ki evet! ... O halde ( B gerei ile ) kafirlik yapmanz yznden ( hadi ) tadn azab dedi . 35-) Fasbir kema sabere Ull Azmi miner Rusuli ve la testa'cil lehm* keennehm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu ill sa aten min nehar* bela* fehel yhlek illel kavml fasikun; Rasller den Ull Azm n sabrettii gibi ( sen de ) sabret ve onlar ( inkar edenler ) iin acele etme... Tehdit edildikleri eyi grdkleri gn, sanki gndzden bir saattan baka kalmam gibi olurlar onlar... Bela ( bu yeterli bir teblidir ) !... Fasklar kavminden baka helak edilir mi ( hi) ?.

385
MUHAMMED S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Muhammed Sresi Medine-i Mnevvere de 10. veya 13. srada (tm sreler itibaryla 99.srada) nazl olmutur... Ancak 13. ayetinin Mekke de, Hz.Raslullah n gzlerinden ya gelerek Ka beye mteveccih: Sen Allah n beldelerinin Allah a en sevgilisisin... Senin ehlin beni karmasalard, senden kmazdm demesi zerine nazl olduu rivayet edilir... 38 ayettir... Adn, Diyn-slam ve Hz.Muhammed balantsn vurgulayan 2.ayetinde geen Muhammed isminden alr... Vurgulamas dolaysyla dier bir ad da Ktal dr ki hem zahir hem batn manas, slam gerei itibaryla fevkelade nemlidir... Muhammed Sresinde : Hak dan perdeliler Allah yolundan alakoyarlar, iman edip salih amel ileyenlerin Hz.Muhammed s.a.v.e inene iman edenlerinin ecri, Allah yolunda ktal, Allah n nusretine nail olmann yolu, Allah m minlerin Mevlasdr, hayvan gibi yiyenler, Mekke den daha iddetli yer, cennet nehirleri, O Saat ve alametleri, lailahe illallah ilmi, Raslullah n m minler iin istifar, Arz da ifsad ve sla-i rahmi kesmek, Kur an tedebbr etmeyenlerin kalbleri klfldr, kalblerinde hastalk olanlar, Hz.Raslullah n insanlar simalarndan ve szlerinden de tanmas, mcahade ve sabrn hikmeti, Allah a ve Raslullah a itaat, amelleri ibtal eden ey, cimriliin zemmi, Allah zengindir, ie-emanete ehil olmayann elinden alnaca,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM

386
1-) Elleziyne keferu ve saddu an sebiylillahi edalle a'malehm; Kafir olan ( gerei reddeden ) ve Allah yolundan alakoyanlar, amellerini ( Allah n) dlal ettii ( asl amacndan saptrd, boa kartt ) kimselerdir . 2-) Velleziyne amenu ve amils salihati ve amenu Bima nzzile al Muhammedin ve HUvel Hakku min Rabbihim, keffere anhm seyyiatihim ve asleha balehm; man edip salih amel ileyenler ve Muhammed e ( tafsilen ) indirilene ki O, Rablerinden ( gelen ) Hakkdr - ( B srryla ) iman edenlere gelince, ( Allah ) onlarn ktlklerini onlardan keffaretledi ( sildi, ntrletirdi ) ve hallerini slah etti . 3-) Zlike Bi ennelleziyne keferuttebeul batle ve ennelleziyne amenttebeul Hakka min Rabbihim* kezlike yadribullahu lin Nasi emslehm; Bu byledir ( B gereince );nk kafir olanlar batla tabi oldular... man edenler ise Rablerinden ( olan ) Hakk a tabi oldular... te bylece Allah insanlara onlarn ( iki zmrenin ) misallerini darbediyor ( misal yollu anlatyor ). 4-) Feiza lekytmlleziyne keferu fedarberrikab* hatta iza eshantmuhm feddl veska, feimma mennen ba'd ve imma fidaen hatta tedaal harb evzareha* zlik* velev yeaullahu lentesare minhm ve lkin liyeblve ba'dakm Bi ba'd* velleziyne kutilu fiy sebiylillahi felen yudlle a'malehm; (Savata, cihadda? ) kafir olanlarla karlatnzda, boyunlar vurmaya bakn ( balarn kaldramaz hale getirin )... Nihayet onlara ar bastnzda, ba takviye edin ( kuvvetleyin, sklayn )... Ondan sonra ya bir menn ( lutufla-karlksz salvermek ) ya bir fida dr ( fidye mukabilinde brakmak? )...Harb, arlklarn brakncaya kadar ( yaplmas gereken byledir )... te ( sava, cihad ) bu!?... Eer Allah dileseydi, elbette onlardan intikam alrd... Fakat ba znz ( Bi-) ba znzla ( kiminizi kiminizle deil... ba z, kll den bir nisbettir?.. Mele-i A lann tartmas gibi? ) denemek iin ( sava, cihad koydu )... Allah yolunda ldrlenlere gelince, onlarn amellerini ( Allah ) asla boa kartmaz .

387
5-) Seyehdiyhim ve yuslihu balehm; Onlara hidayet edecek ve onlarn hallerini slah edecektir . 6-) Ve ydhlhml cennete arrefeha lehm; Ve onlar, kendilerine ta rif ettii ( bu ktal sreci sonunda tantt ) cennet e ( Hakkani vcuda ) dahil eder . 7-) Ya eyyhelleziyne amenu in tensurullahe yensurkm ve ysebbit akdamekm; Ey iman edenler!.. Eer siz Allah a yardm ederseniz ( emrettii savaa; seyr-i slk almalarna girerseniz ), (O) size yardm eder ( nk O, tende bir tanr deil? ) ve ayaklarnz sabit klar ( kaymayacanz yere gelirsiniz ). 8-) Velleziyne keferu feta'sen lehm ve edalle a'malehm; Kafir olanlara ( Allah dan ve Diyn den perdelilere ) gelince, yzleri zere dp helak olmak hakkdr onlarn... Ve ( Allah ) onlarn amellerini dlal etmitir ( asl amatan saptrm, boa karmtr ). 9-) Zlike Bi ennehm kerihu ma enzelAllahu feahbeta a'malehm; Bunun sebebi ( B srrnca ) udur: Onlar Allah n inzal ettiini kerih ( naho, irkin ) grdler... Bu yzden ( Allah da ) onlarn amellerini boa kartt . 10-) Efelem yesiyru fiyl Ard feyenzuru keyfe kne akbetlleziyne min kablihim* demmerAllahu aleyhim*ve lil kafiriyne emslha; Arz da seyretmediler ( gezip dolamadlar ) mi ki, kendilerinden ncekilerin akibeti nasl oldu nazar edip ( akl gz ile ) grsnler?... Allah onlar dumura uratm/helak etmitir... Bu kafirlere de onlarn benzerleri/aynlar vardr . 11-) Zike Bi ennAllahe Mevlelleziyne amenu ve ennel kafiriyne la Mevla lehm;

388
te ( gerek durum ) bu... nk Allah iman edenlerin ( arnanlarn ) Mevlas dr... Kafirlere ( perdelilere ) gelince, onlarn Mevlas yoktur . 12-) nnAllahe ydhllleziyne amenu ve amilus salihati cennatin tecriy min tahtihel enhar* velleziyne keferu yetemetteune ve ye'klune kema te'kll en'am vennaru mesven lehm; Muhakkak ki Allah, iman edip salih amel ileyenleri, altlarndan nehirler akan cennetlere dahil eder... Kafir olanlar ise ( dnyada, maddi olarak ) faydalanrlar ve en am (hayvanlar )n yedii gibi yerler... Nar, onlar iin kalacak yerdir . 13-) Ve keeyyin min karyetin hiye eedd kuvveten min karyetikelletiy ahrecetke, ehleknahm fela nasre lehm; Seni kartan karyen ( ehrin ) den kuvvete daha iddetli nice karye ( ehir ) vard!... Onlar helak ettik ( dnn? )... Onlara yardm eden yoktu . 14-) Efemen kne al beyyinetin min Rabbihi kemen zyyine lehu su amelihi vettebeu ehvaehm; Rabbinden bir beyyine zere olan, amelinin ktl kendisine sslendirilmi ve hevalarna tabi olmu kimseler gibi midir? . 15-) Mesell cennetilletiy vudel mttekun* fiyha enharun min main ayri asin* ve enharun min lebenin lem yeteayyer ta'mh* ve enharun min hamrin lezzetin li aribiyn* ve enharun min aselin musaffa* ve lehm fiyha min kllis semerati ve mafiretn min Rabbihim* kemen huve halidn fiyn nari ve sku maen hamiymen fekattaa em'aehm; Muttakylere va dolunan cennetin misali yledir: Orada, bozulmayan/bayatlamayan SUdan nehirler, tad bozulmayan STten nehirler, ienlere lezzet veren ARAPtan nehirler, szme-saf BALdan nehirler vardr Onlar iin orada her eit meyve ve Rablerinden mafiret ( rtme; azabszlk ) vardr... ( Bu ni metler iinde yaayan muttekyler ), Nar da ebediyyen kalc ve scak-kaynar su iirilmi de bu yzden onlarn

389
barsaklarn paralam kimse gibi midir? . 16-) Ve minhm men yestemiu ileyk* hatta iza harecu min ndike kalu lilleziyne utl lme maz kale anifa* laikelleziyne tabeAllahu al kulubihim vettebeu ehvaehm; Onlardan kimi de ( gelip ) seni dinler... Nihayet senin yanndan ktklarnda kendilerine ilim verilmi olanlara dediler ki: Az nce ne dedi? ... te bunlar Allah n kalblerini tab ettii ( damgalad ) ve hevalarna tabi olmu kimselerdir . 17-) Velleziynehtedev zadehm hden ve atahm takvahm; Doru yolu/hidayeti bulanlar ise hidayet olarak ziyade etmi ve kendilerine takvalarn vermitir . 18-) Fehel yenzurune illes Saate en te'tiyehm bateten, fekad cae eratuha* feenna lehm iza caethm zikrahm; lla O Saat n anszn kendilerine gelmesini mi bekliyorlar?... Onun erat ( aratlar; alametleri ) hakikaten geldi ( zuhur etti ) ?... ( Fakat O Saat ) onlara geldiinde onlarn tezekkr edip ibret-t almalar onlar iin nasl olur ki ( artk imkan yok ) ?. 19-) Fa'lem ennehu la ilahe illellah vestafir li zenbike ve lil mu miniyne vel mu'minat* vAllahu ya'lemu mtekallebekm ve mesvakm; (Madem ki i zikredildii gibi ise, ncelikle ilmen ) bil ki o ( gerek ), La ilahe illallah dr ( tanr ve tanrlk yoktur; ancak ismi Allah olan varolan dr) ve kendi zenbin ( gnahn, varln ), m min erkekler ve m min kadnlar iin mafiret dile ( vahdeti a ve arnmalarn sala )... Allah dnp dolatnz yeri ( dnya, telvin hallerinizi ) de, varp kalacanz yeri ( Ahiret, temkin yerini ) de bilir . 20-) Ve yekullleziyne amenu levla nzzilet sretn, feiza nzilet sretn muhkemetn ve zkira fiyhel ktal, raeytelleziyne fiy kulubihim meredun yenzurune ileyke nazaralmaiyyi aleyhi minel

390
mevt* feevla lehm; man edenler: ( Arnma yolunu tarif eden ) bir sre tenzil edilmeli deil miydi? der... Muhkem ( hkmleri geerli, gerek ) bir sre inzal edilip de iinde ( arnma yolu olarak ) ktal ( sava? ) zikredildiinde, kalblerinde hastalk ( irk, nifak ) olanlar, lm den ( lm korkusuyla ) baygnlk geirenin bak gibi baktklarn grrsn... ( Oysa ) onlar iin evla olan budur . 21-) Taatn ve kavln ma'ruf* feiza azemel emr, felev sadekullahe lekne hayren lehm; (Sava/arnma farzedildiinde aslnda onlara den ) taat ve ma ruf bir sz ( idi) !... Emr ( i) ciddiye bindiinde ( azimet gerektiinde, slk srecinde ), eer Allah a sadakat gsterselerdi ( birimsellie, nefse itibar etmeselerdi ), elbette kendileri iin daha hayrl olurdu . 22-) Fehel aseytm in tevelletm en tfsidu fiyl Ard ve tkattu erhamekm; Demek ki ( sizden umulan ), eer savatan-slkten geri kalrsanz/vilayeti-idareyi ele alrsanz, Arz da fesad karmak ve rahmleri paralamak mdr ( akrabalk balarn parampara etmek midir ) ki? . 23-) laikelleziyne leanehmullahu feesammehm ve a'ma ebsarehm; te bunlar, Allah n kendilerine la net ettii, kendilerini sarlatrd ve basarlarn kr ettii kimselerdir . 24-) Efela yetedebberunel Kur'ne em al kulubin akfalha; Kuran tedebbr etmiyorlar ( derinlemesine-sistemli dnmyorlar ) m?... Yoksa kalbler zerinde kilitleri mi var? . 25-) nnelleziyner teddu al edbarihim min ba'di ma tebeyyene lehml hdeeytanu sevvele lehm* ve emla lehm;

391
Huda ( hidayet ) kendilerine tebeyyn ettikten ( zahir, apak olduktan ) sonra dbrleri ( arka taraflar ) zere geriye/arkalarna dnenlere gelince, eytan ( vehim ) onlara ( bu yaptklarn ) sevdirmi/tevik etmi, onlar uzun emellerle/bo umitlerle oyalamtr . 26-) Zlike Bi ennehm kalu lilleziyne kerihu ma nezzelAllahu senutyukm fiy ba dil emr* vAllahu ya lemu israrehm; Bunun nedeni ( B srrnca );onlarn, Allah n indirdiini kerih grenlere ( ?): Bu iin ( arnmann, savan, diyni faaliyyetin ) bir ksmnda size itaat edeceiz demeleridir... ( Oysa ) Allah onlarn gizlediklerini bilir . 27-) Fekeyfe iza teveffethml Melaiket yadribune vucuhehm ve edbarehm; Peki ya o melekler, onlarn vechlerine ( yzlerine ) ve dbrlerine ( arka taraflarna ) vurarak kendilerini vefat ettirdikleri vakit nasl olacak? . 28-) Zlike Bi ennehmt tebeu ma eshatAllahe ve kerihu rdvaneHU feahbeta a'malehm; te ( gerek durumlar B srrnca ) budur... nk onlar Allah ishat eden ( ceberut itibaryla gadaplandran ) eylere tabi oldular ve O nun rdvan n ( rzasn ) kerih grdler de ( Allah ) onlarn amellerinin sevabn hi etti . 29-) Em hasibelleziyne fiy kulubihim meredun en len yuhricAllahu adanehm; Yoksa kalplerinde hastalk olanlar, Allah onlarn ( gizledikleri ) amansz kinlerini/kskanlklarn asla ortaya karmayacak m sandlar? . 30-) Velev neau le ereynakehm fele areftehm Bisiymahm* ve leta'rifennehm fiy lahnil kavl* vAllahu ya'lemu a'malekm; Eer dileseydik elbette onlar sana gsterirdik de onlar simalarndan ( B srrnca ) kesinlikle tanrdn... Yemin olsun ki sen onlar kavlin lahn nda ( szn syleyi tarznda, szlerinin uslbunda ) tanrsn... Allah amellerinizi bilir .

392
31-) Ve leneblvennekm ahbarekm; Andolsun ki biz, sizden bilinceye ( kemalatlarnz haberlerinizi ( srlarnz, hatta na'lemel mcahidiyne minkm vessabiriyne, ve neblve mcahidleri ( Allah yolunda mcahade edenleri ) ve sabredenleri zuhur edinceye ) kadar, sizi ( belalarla ) imtihan edeceiz... Ve ahdlerinizi, sadakatinizi ) de deneyeceiz ( izhar edeceiz ).

32-) nnelleziyne keferu ve saddu an sebiliyllhi ve akkur Rasle min ba'di ma tebeyyene lehml hda, len yedurrullahe ey'a* ve seyuhbitu a'malehm; Muhakkak ki ( hakikatlarna ve snnetullah a) kafir olanlar, Allah yolundan alakoyanlar ve huda ( hidayet, hakikat ilmi ) kendilerine tebeyyn ettikten sonra er-Rasl e ( Raslullah a) muhalefet edenler, Allah a asla hibir zarar veremezler... ( Fakat O ) onlarn amellerini boa karacaktr . 33-) Ya eyyhelleziyne amenu ety'ullahe ve ety'ur Rasle ve la tubtlu a'malekm; Ey iman edenler!... Allah a itaat edin, ( hidayet getiren O ) Rasl e itaat edin ve amellerinizi iptal etmeyin ( batl-geersiz klmayn ). 34-) nnelleziyne keferu ve saddu an sebiylillhi smme matu ve hm kffarun felen yafirAllahu lehm; Muhakkak ki kafir olanlar, Allah yolundan alakoyanlar, sonra da kffar olarak lenler var ya, Allah onlar asla mafiret etmeyecektir . 35-) Fela tehinu ve ted'u ilesSelmi, ve entml a'levne, vAllahu meakm ve len yetirekm a'malekm; Gevemeyin ve sizler stnler iken selm e ( bara, anlamaya, Hak ile batl uzlatrmaya ) armayn... Allah sizinle beraberdir ve sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir . 36-) nnemel hayatd dnya leibun ve lehv* ve in tu'minu ve tetteku y'tikm curekm ve la

393
yes'elkm emvalekm; Dnya hayat ancak bir oyun ve elencedir... Eer iman eder ve korunursanz ( Allah ) hem ecirlerinizi ( indinden, kendinden ) size verir ve hem de sizden mallarnz istemez ( Onun bedeli yoktur ). 37-) n yes'elkmuha feyuhfikm tebhalu ve yuhric edanekm; Eer ( Allah ) sizden onlar ( mallarnz? ) isteyip sizi sktrsa idi, cimrilik ederdiniz ve ( bylece ) kinlerinizi ( aa ) karrd . 38-) Ha entm halai td'avne li tnfiku fiy sebiylillh* feminkm men yebhal, ve men yebhal feinnema yebhal an nefsih* vAllahul aniyy ve entml fkara'* ve in tetevellev yestebdil kavmen ayrekm smme la yeknu emslekm; te siz bunlar, Allah yolunda ( efal, esma,... boyutlarnda ) infak etmek iin arlanlarsnz... Sizden kimi de var cimrilik eder... Kim cimrilik ederse ancak kendi nefsinden ( nefsine ) cimrilik eder... Allah aniyy dir, sizler fakirlersiniz?... Eer ( hidayetten ) yz evirirseniz ( Allah ) sizin gayrnz bir kavmi istibdal eder ( size bedel yerinize getirir ), sonra ( onlar da ) sizler gibi olmazlar .

FET H SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Fetih Sresi, hicretten sonra, yani Medine-i Mnevvere dneminde (tm sreler itibaryla 109. veya 113. srada) nazl olmu bir sre olmasna ramen, Hicri 6. ylda, Hudeybiye dnnde, Mekke de nazl oldu ...

394
Rivayet edildiine gre, Hz.Raslullah s.a.v. yle buyurdu: Dn gece yle bir sre inzal edildi ki dnya ve iinde bulunan her eyden, bana daha sevgili... O sre: nna fetehna leke fethen mubiyna, li yafiralekAllahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahher ... Enes B.Malik r.a. ise Fetih:2, yani Ki bylece Allah senin gemi ve gelecek tm zenbini mafiret eder ve nimetini senin zerine tamamlar; ve seni tam doru/kestirme yola , srat- mustakim e hidayet eder ayeti Hudeybiye dnnde Neb s.a.v.e nazl olduunda yle buyurdu: Bu gece bana yle bir ayet nazl oldu ki Arz da bulunan hereyden bana sevgilidir ... Sahabe Heniyen Merien ( bu nimet sana afiyet olsun, gnl huzuruyla ) ya Nebyallah bu ayet sana ne yaplacan beyan ediyor, sana ait; ya bizim durumumuz? demeleri zerine de Ve dahi imanl erkek ve kadnlar iinde ebedi kalacaklar, altlarndan rmaklar akan cennetlere sokmas, onlardan ktlklerini silmesi iindir... te bu indallah da aziym bir kurtulutur ayeti bildirildi... Bu minval zere seferi halde cereyan eden dier olaylara bu sre aklk getirmi oldu... Abdullah .Abbas r.a.n rivayetine gre Ahkaf: 9 da, Bana ve size ne yaplacan bilmem ayeti nazl olunca, incelii anlamayan yahudiler ve mrikler sevinerek Kendisine ne yaplacan bilemeyen adama biz nasl uyarz? dediler... te Fetih: 1-2 ayeteleri ile anlatlan fetih ve in am buna da bir cevapt... Fetih Sresi, adn 1., 18. ve 27. ayetlerindeki Feth kelimesinden ve Hz.Raslullah n fetihlerini bahstemesinden, Feth i tanmlamasndan dolay almtr... Fetih Sresi, 29 ayettir... Bu Sre de, Hudeybiye seferi yannda bahsedilen dier konular zetlersek: zellikle Hz.Raslullah a lutfedilen Fetihler, ilahi nimetler ve nitelikler ile mmet-i muhammed

395
in (Tevrat ve incil de de bahsedilen) zellikleri hakkndadr... yleki: Hz.Raslullah s.a.v.e zahir-batn tm fetihlerin verildii; bunun bir gerei olarak da gemi ve gelecek tm gnahlarnn mafiret edildii, ilahi ni metin Onun zerine Onda tamamland, srat mustakyme tam hidayet edildii ve Allah n Aziyz ve Nasyr olarak onu bu fetihlere muzaffer kld ilk ayetlerde aklanyor... Hz.Rasllah n ahiyd, mjdeci ve uyarc olduu; Ona biat edenin Allah a biat etmi sayld; BiaturRdvan sahibi m minlerden Allah n raz olduu ve feth-i karib ile animetlere nail olunaca; Hz.Raslullah n ryasnn aynen kmas ve MUHAMMED ismine nisbetle RASLULLAH olduu ve Onun risaletindeki misyon ve hidayet gc ile slam n yeryzndeki tm din anlaylarna galip gelecei haber veriliyor... Srede vurgulanan nemli bir husus ta SNNETULLAH n asla deimeyeceidir... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) nna fetahna leke fethan mbiyn; Dorusu sana yle bir fetih verdik ki, Feth-i Mubiyn ( apak fetih )dir. 2-) liyafire lekellahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhare ve ytimme nmeteHU aleyke ve yehdiyeke sraten mstekyma; Ki bylece Allah senin gemi ve gelecek tm zenbini ( varln ) mafiret eder ( rter? ) ve nimetini ( rahmetini, sfatlarn ) senin zerine tamamlar; ve seni, srat- mustakim e ( Zatna ) hidayet eder.

396
3-) ve yensrekellahu nasren Aziyza; Ve Allah sana yle bir zafer nusret eder ki Aziyz dir; hi kimse kar koyamaz. 4-) HUvelleziy enzeles sekiynete fiy kulubil mu'miniyne liyezdadu iymanen mea imanihim* ve lillhi cnuds Semavati vel'Ard* ve knAllahu Aliymen Hakiyma; manlarnn kat kat artmas iin, m minlerin kalblerine sekine ( skun, gven duygusu ) inzal eden O dur... Semavat ve Arz n ordular ( tm kalbler ) Allah ndr... Allah Aliym dir, Hakiym dir . Bu ayetlerle ilgili aklama: Kur anda fetih le ilgili tanm vardr: Feth-i Kariyb (yakn feth), bu srenin 18. ve 27 ayetlerinde ve nasrun minAllahi ve fethun kariyb; ve beiril m miniyn , diye Saff Sresinde geer... Bu fetih den, Hz.Raslullah n yansra baz m minler de pay sahibidir, ayetin de iaret ettii zere... Cz iyyetin-izafiliin bilin zerindeki etkisinin kalkmasdr... Feth-i Mubiyn (apak/aan fetih)... Fetih:1-2nin de tarif ettii zere Hz.Raslullah a has bir fetih olup; Onun gemi ve gelecek tm gnahlarnn ismi Allah olan tarafndan mafiret edilmesini salad... Buna lmeden evvel l ile iaret edilmitir ki, bu dnya yaamnda ruhsal zellikler ile yaama halidir ki zenb kavram szkonusu olmaz... Nitekim Hz.sa a.s. lm keffarettir , gnahn cezas lmektir ile bu hususa iaret etmitir... Dier bir ifade ile, lahi zelliklerle tahakkuk, Zati vasflarla yaama hali... Kiiliin hakiki bedeni ruh olduuna gre de hakkatimize ait ilahi glerin beyin vastasyla ruha kaydedilmesi dolaysyla, bu zellikler ile bu dnyada yaamak demek gene ruh gc ile yaamak demektir... Nitekim Hz.Raslullah s.a.v. daha nce hi bir neb ye verilmeyip yalnz kendisine verilen

397
zelliklerle ilgili yle buyurmutur: Benim gemi ve gelecek zenbim mafiret edildi; Bana Kevser verildi; sizin sahibiniz ( yani arkadanz ben ) Kyamet gnnde HAMD Sancann sahibidir ki Adem ve ondan beri herkes ( her neb ) o sancan altndadr ... El-FETH (mutlak feth), nasr sresinde aklanr: Nasrullah ( Allah nusreti ) ve el-Feth ( mutlak feth, lm ) geldiinde, fevc fevc Allah n Diyni ne dahil oluyor olduklar halde insanlar grdnde, Rabbinin Hamdi ile tesbih (tenzih ) et ve O ndan mafiret dile... Muhakkak ki O, Tevvab dr . Nasr Sresi ile ifade edilen Hz.Raslullah a verilen el-FETH ; SLAM garib olarak zuhur etmitir... Benimle olan zuhuru gibi tekrar zuhur edecek ; ne mutlu o gariplere Hadis-i erifi nin iareti zere, insanlk iin bir daha gerekleecektir ki buna da Kuran ( batnen ), yewm l FETH = Mutlak FETH Gn , demektedir... te bu Hz.Mehdi Rasl n zuhur dnemidir ki Byk Kiyamet Gn de denir (Secde: 28-29, Nahl: 1)... 5-) liydhlel mu'miniyne velmu'minati cennatin tecriy min tahtihel'enhar halidiyne fiyha ve ykeffire anhm seyyiatihim ve kne zlike ndAllahi fevzen azyma; Ve dahi imanl erkek ve kadnlar, iinde ebedi kalacaklar, altlarndan rmaklar ( ilimler ) akan cennetlere ( Hakkani yaama ) sokmas, onlardan ktlklerini ( beeri kiilik zelliklerini ) silmesi iindir... te bu indallah da aziym bir kurtulutur. 6-) ve yuazzibel mnafikyne velmnafikati velmrikiyne velmrikatiz zanniyne Billhi zannessev * aleyhim dairetssev * ve adbAllahu aleyhim ve leanehm ve eadde lehm cehennem* ve saet masyra; Bir de Allah hakknda ( B srrnca ) su-i zann da bulunan ( tanr yerine koyan ) mnafk ( gayr gren ) erkek ve kadnlara, mrik ( aky ) erkek ve kadnlara azab etmesi iindir... Ktlk ( zan ) onlarn balarna dnsn/patlasn... Allah onlara adap etmi ( yzlerini Hak tarafndan evirmi ), onlar la netlemi ( yaknlktan tard etmi ) ve onlar iin

398
cehennem hazrlamtr; oras ne kt bir dn yeridir. 7-) ve lillhi cnuds Semavati vel Ard* ve knAllahu Aziyzen Hakiyma; Semavat ve Arz n ordular ( kuvveleri ) Allah ndr... Allah Aziyz dir, Hakiym dir. 8-) inna erselnake ahiden ve mbeiran ve neziyra; (Ey enNeb! ) Muhakkak ki biz seni ( vahdet e, Hakk a) ahiyd, ( risaletine, istidatlar ile olumlu cevap verenleri, vuslat ile ) mjdeleyici ve ( gerei reddedenleri ) uyarc olarak irsal ettik. 9-) lituminu Billhi ve RasliH ve tuazziruhu ve tvekkruh* ve tsebbihuHU bkreten ve asyla; Ki; (B srryla ) Allah a ve O nun Rasl ne iman edesiniz, O na ( Raslullah a) yardmc olasnz, O nu yce bilip sayg gsteresiniz ve sabah akam O nu tesbih edesiniz. 10-) innelleziyne ybayiuneke innema ybayiunAllah* yedullahi fevka eydiyhim* femen nekese feinnema yenks al nefsih* ve men evfa Bima ahede aleyhullahe feseyu tiyhi ecren azyma; Gerektir ki ( Raslm ) sana biat edenler ( el tutuup ballk sz verenler ) Allah a biat etmilerdir ( tam fanisin? ) ve Allah n EL i onlarn elleri zerindedir ( Raslullah, ALLAH ismi mazhar )... Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmu olur; Allah la olan ahdine ( B srrnca ) kim vefa gsterirse, ona da ( Allah ) byk ecir verir. 11-) seyekul lekel muhallefune minel arabi eeletna emvalna ve ehluna festafir lena* yekulune Bielsinetihim ma leyse fiy kulubihim* kul femen yemlik lekm minAllahi ey en in erade Bikm darren ev erade Bikm nef a* bel knAllahu Bima tamelune Habiyra; Bedevilerden ( cihaddan? ) geri braklanlar: Bizi mallarmz ve oluk ocuumuz megul etti/alakoydu; bizim iin mafiret dile diyecekler... Onlar kalblerinde olmayan ( Bi-) dilleriyle sylyorlar... De ki: Eer ( Bi-) size bir zarar irade ederse ya da ( Bi-) size bir fayda irade ederse sizin iin Allah dan ( onu nlemeye ) kim bir eye malikdir? .. Hayr, Allah yaptklarnzdan ( B srrnca ) haberdardr.

399
12-) bel zanentm en len yenkaliber Rasl velmu minune ila ehliyhim ebeden ve zyyine zlike fiy kulubikm ve zanentm zannessev * ve kntm kavmen bra; Aslnda siz Raslullah ve m minlerin, ailelerine asla geri dnmeyeceklerini zannettiniz... Bu sizin kalblerinizde sslendi/gzel grnd de bylece kt zanda bulundunuz ve helak haketmi bir kavim oldunuz. 13-) ve men lem yu min Billhi ve RasliH feinna a tedna zilkfiriyne saiyra; Kim Allah a ve Raslne ( B srrnca ) iman etmezse, bilsin ki kafirler iin Saiyr i (alevli bir atei ) hazrlamzdr. 14-) ve lillhi Mlks Semavati vel Ard* yafiru limen yeau ve yuazzibu men yea * ve knAllahu afuren Rahyma; Semavat ve Arz n mlk Allah ndr... Dilediini mafiret eder ( gnahl halini rter ), dilediini azablandrr ( nefsine terkeder )... Allah afur dur, Rahym dir. 15-) seyekull muhallefune izentalaktm il meanime lite huzuha zeruna nettebi km* yriydune en ybeddilu kelamAllah* kul len tettebiuna kezlikm kalellahu min kabl* feseyekulune bel tahsdunena* bel knu l yefkahune ill kaliyla; Bu (savatan? ) geri braklanlar, ganimetleri almak iin gittiinizde: Brakn bizi, size tabi olalm ( sizinle gelelim ), derler... Onlar, Allah kelamn ( hkmn ) deitirmek istiyorlar... De ki: Siz bize asla uyamazsnz; daha nce Allah bylece buyurdu ( hkmetti )... Bu kez yle derler: Hayr, siz bizi kskanyorsunuz ... Bilakis onlar, anlay kt kimselerdir. 16-) kul lilmuhallefiyne minel arabi setdavne il kavmin uliy be sin ediydin tukatilunehm ev yslimun* fein tuty u y tikmullahu ecren hasena* ve in tetevellev kema tevelleytm min kabl yuazzibkm azben eliyma; Bedevilerden o geri braklanlara de ki: Siz son derece gl, cengaver bir kavimle

400
savaa davet olunacaksnz... Onlarla savarsnz yahut onlar slam olurlar ( Onlarla slam kabul edesiye arpacaksnz )... Eer itaat ederseniz Allah size gzel bir ecir verir... Ama daha nce yz evirdiiniz gibi gene dneklik yaparsanz ( Allah ) sizi elim bir azab ile azablandrr . 17-) leyse alel ama harecn ve l alel areci harecn ve l alelmeriyd harec* ve men yutllhe ve RasleHU ydhlh cennatin tecriy min tahtihel enhar* ve men yetevelle yuazzibh azben eliyma; Kre ( gerei gremeyen; aki ), topala ( seyr-i sluka yeterli olmayan ) ve hasta ( ek ve nifak zere olan, evham-vesvese sahibi ) olana ( tahkik iin ) zorlama/mesuliyet yoktur... Kim Allah ve Raslne itaat ederse ( Allah ) onu altndan rmaklar akan cennetlere sokar... Kim de yz evirirse ( Allah ) onu elim bir azabla azablandrr. 18-) lekad radyAllahu anilmu miniyne iz yubayiuneke tahteecereti fealime ma fiy kulubihim feenzelessekiynete aleyhim ve esabehm fethan kariyba; Andolsun ki Allah, m minlerden, o aacn altnda sana biat ettiklerinde raz/honud oldu, onlarn kalblerinde olan ( ball, himmeti ) bildi de zerlerine sekine ( itminan) inzal etti ve kendilerine feth-i kariyb ( i sevap olarak ) verdi. 19-) ve meanime kesiyreten ye huzuneha* ve knAllahu Aziyzen Hakiyma; Onlar, alacaklar bir ok ganimetlere ( ilimlere ) de nail etti... Allah Aziyz dir, Hakiym dir. 20-) veadekmullahu meanime kesiyreten te huzuneha feaccele lekm hazihi ve keffe eydiyenNasi ankm* ve litekne ayeten lilmu miniyne ve yehdiyekm sratan mstekyma; Allah, size elde edeceiniz bir ok ganimetler va d etmitir ( ndAllah da saysz animetler var? )... Bunu da size aceleden/pek abuk verdi ve insanlarn ellerini sizden vazgeirdi ki, bu m minler iin bir ayet/iaret olsun ve sizi srat mustakme hidayet

401
etsin. 21-) ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatAllahu Biha ve knAllahu al klli ey in Kadiyra; Ve henz onlara gcnzn yetmedii daha baka eyler de va d etti ki, onlar ( ancak B srrnca ) Allah kuatmtr... Ve ( Zaten ) Allah her eye Kadiyr dir. 22-) ve lev katelekmlleziyne keferu levellevl edbare smme l yecidune Veliyyen ve l Nasyra; Eer kafir olanlar sizinle savasalard, elbette arkalarna dnp kaacaklard... Sonra da hi bir veliy ( koruyucu ) ve nesyr ( yardmc ) bulamazlard. 23-) snnetAllahilletiy kad halet min kabl* ve len tecide lisnnetillhi tebdiyla; Bu nceden beri ileyip duran Snnetullah dr; Snnetullah da deiiklik/Snnetullah iin tebdil ( bedel ) asla bulamazsn. 24-) ve HUvelleziy keffe eydiyehm ankm ve eydiyekm anhm Bibatni Mekkete min ba di en azferekm aleyhim* ve knAllahu Bima ta melune Basyra; Sizi onlara muzaffer kldktan sonra Mekke nin ( Bi-) batnnda/gbeinde, onlarn ellerini sizden sizin ellerinizi onlardan uzak tutan O dur... Allah yaptklarnz ( B srrnca ) Basyr dr. 25-) hmlleziyne keferu ve saddukm anilMescidil Harami velhedye makufen en yebla mahlleh* velevl ricalun mu minune ve nisan mu minatn lem ta lemuhm en tetauhm fetusybekm minhm mearretn Biayri lm* liydhlellahu fiy rahmetiH men yea * lev tezeyyelu leazzebnelleziyne keferu minhm azben eliyma; Onlar o kimselerdir ki, kafir oldular, sizi Mescid-i Haram dan ( kalb makamndan ) alakoydular, bekletilen ( Beytullah a adanan ) hedy kurbanlarnn ( nefslerinizin ) yerlerine ulamasna mani oldular... ayet orada ( onlarn arasnda ) kendilerini henz

402
bilmediiniz iin ineyip ezeceiniz ve bu bilgisizlik ( Bi-gayri ilim, bilmeyerek yaplan i ) yznden zleceiniz m min rical/erkekler ve m mine kadnlar olmasayd ( Allah sava nlemezdi )... Dilediini rahmetine sokmak iindi bu... Eer birbirlerinden ayrlm olsalard, onlardan kfre sapanlar elbette elim bir azab ile azablandrrdk ( Said ve salihler zmresinin bulunduklar yere gadab ilahi inmez... Enfal: 33 ve Ankebut: 32? ). 26-) iz cealelleziyne keferu fiy kulubihiml hamiyyete hamiyyetel cahiliyyeti feenzelellahu sekiynetehu al RasliH ve alelmu miniyne ve elzemehm kelimetet takva ve kn ehakka Biha ve ehleha* ve knAllahu Biklli ey in Aliyma; O zaman kafirler, kalblerine hamiyyeti ( gayret, izzeti nefs, kibirlilik, taassubu ), cahiliyye taasubunu yerletirmilerdi... Allah da Rasl nn ve m minlerin zerine sekine inzal etti ve onlar kelime-i takva ( la ilahe illallah ) zere ilzam etti ( sabitledi )... Onlar bu sze ( B srrnca ) ehakk ve ehil kimselerdi... Allah her eyi ( B srrnca ) Aliym dir. 27-) lekad sadekAllahu RasleHUrr ya BilHakk* letedhulnnelMescidel Harame inaAllahu aminiyne muhallikyne ruusekm ve mukassriyne l tehfun* fealime ma lem ta lemu feceale min duni zlike fethan kariyba; Andolsun ki Allah, Raslne ryasn Bil-Hakk ( Hak olarak ) dorulad ( ryasnn gerek olduunu tasdik etti; gerektir )... nallah, ( kiminiz ) kafalarnz tra etmi ve ( kiminiz salarnz ) ksaltm olarak, gven iinde Mescid-i Haram a kesinlikle gireceksiniz ( feth?)... (Allah ) sizin bilmediinizi bildi de size bundan nce feth-i karib myesser kld. 28-) HUvelleziy ersele RasleHU Bilhda ve diynil Hakk liyuzhirehu aleddiyni kllih* ve kefa Billahi ehiyda; O, Rasln Bil-HUDA ( hidayet gc, rehber olarak ) ve Hak Diyn ( gerek diyn; sistem ruhu ) ile irsal etti ki, onu ( yeryzndeki ) tm din anlaylarna stn klsn ( hidayet yollu gerei gstersin );ehiyd olarak ( B srrnca ) Allah yeter.

403
29-) Muhammedn Raslullah* velleziyne meahu eiddau alelkffari ruhamau beynehm terahm rkkean scceden yebteune fadlen minAllahi ve rdvana* siymahm fiy vcuhihim min eserisscudi zlike meselhm fiytTevrati, ve meselhm fiyl nciyli kezern ahrece at ehu feazerehu festaleza festeva al sukhi yu cibzzrraa liyeyza Bihimlkffar* veadAllahulleziyne amenu ve amilussalihati minhm mafireten ve ecren aziyma; MUHAMMED, Raslullah dr!... Onunla beraber bulunanlar ( inam zere olanlar ), kffara ( gerei reddedenlere ) kar sert ( onlarn dnce ve yaamlarndan hi etkilenmezler ), kendi aralarnda ok merhametlidirler ( birbirlerinin alm ve retkenliine katkda bulunurlar, birbirlerini severler )... Onlar ( mmet-i Muhammed i) rku eder ( hayet, ta zim), secde eder (fena, teslim ) ve Allah tan fazl ( ilmi stnlk, tecelli ) ve RIDVAN ( ehl-i cennet iin en stn ni met; Allah n ebediyyen gazab etmeme teminat; sfat cenneti ) ister halde grrsn... Simalarna gelince, vechlerinde/yzlerinde secde ( fena ) eseri vardr... Bu onlarn Tevrat taki ( nefse dnk hkmler ) meselleri ( misal yollu anlatmlar ) dr... ncil deki ( kalb ahvaline, batn hkmlere; tebihi ) mesellerine gelince: Bir ekin ki filizini yarp karm, sonra onu kuvvetlendirmi, kalnlam da ( tevhid; slam, snnetullah ) gvdesi zerine dorulmutur/dikilmitir ( insan da, mutlak vcud tam zahirdir );ekincilerin ( UlulAzm Rasllerin, Enbiyann ) houna gider ( slam mmetinin zellikleri... Ki, hadis-i eriflere gre slam n zahir ve batna gre tam zuhuru iki Zat la gereklemitir, Hz.Muhammed .s.a.v ve Hz.Mehdi Rasl a.s... Buradaki tebihi bu ynden de deerlendirmek lazm )... (Allah bunlar artrmakla ) byle yapar ki, onlarla ( B srryla, onlar olarak ) kffar ( gerei reddedenleri ) fkelendirsin... Allah onlardan ( hakkatna ) iman edip bunun gerei salih amel edenlere mafiret ve ecr-i azym va d etmitir .

404
HUCUR T S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Hucurat Sresi Medine-i Mnevvere de 19. veya 22. srada (tm sreler itibaryla 105. srada) nazl olmutur... Hcreler, odalar anlamna gelen adn, Hz.Raslullah a hcrelerinden seslenen aklszlar bahsettii ayetleri dolaysyla Hucurat diye almtr... Bu nedenle edeb e ait ayetleri dolaysyla bu sreye Tasavvuf Sresi de denir...18 ayettir... Hucurat Sresinde : Her ynyle edeb, Hz.Raslullah a hcrelerinden seslenenler, faskn getirdii haber, Raslullah iinizdedir, imann sevdirilmesi ve rde erenler, savaan iki m min taifenin arasn slah, ancak m minler kardetirler, alay ve lakab takma, tevbe etmemek zulmdr, gnah olan zan, gybet yamyamlktr, tm insanlar bir dii ile bir erkekten yaratlmtr, kabilelere ayrlmak da hikmettir, Allah indinde en erefli olan en mutteky olandr, slam olduktan sonraki iman, Allah ve Rasl ne iman malyla canyla o yolda mcahededir, diyni Allah retir, kr ve minnettarlk (Hikmet ve ariflik) slam nasip olana der,... gibi ok nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ya eyyhelleziyne amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve RasliH vettekullah* innAllahe Semiy un Aliym; Ey iman edenler!... Allah n ve O nun Rasl nn nne gemeyin ( huzurdasnz!? ), Allah dan ittika edin ( ilahi hkmlere riayet edin; tam fani, tam teslim olun )... Muhakkak ki Allah

405
Semi dir, Aliym dir. 2-) Ya eyyhelleziyne amenu la terfeu asvatekm fevka savtin Nebyyi ve la techeru lehu Bil kavli kecehri ba'dkm li ba'dn en tahbeta a'malkm ve entm la te'urun; Ey iman edenler!... Seslerinizi O Neb ( HatemnNeb )nin sesinin fevkne ykseltmeyin... Ba znzn baznza cehretmesi ( bararak konumas ) gibi O na sz cehretmeyin ( ykseltmeyin; vehminizle O na ynelmeyin/ya da Nur: 63? )... (Yoksa ) siz farknda olmadan amelleriniz boa gider. 3-) nnelleziyne yeuddune asvatehm nde Raslillahi laikelleziynemtehanAllahu kulubehm littakva* lehm mafiretn ve ecrun azym; Muhakkak ki Raslullah n indinde seslerini ksanlar/alaltanlar var ya, ite onlar Allah n kalblerini takva iin imtihan ettii kimselerdir... Onlar iin bir mafiret ve azym bir ecir vardr. 4-) nnelleziyne ynaduneke min verail hucurati ekseruhm la ya'klun; Sana, hcrelerin arkasndan nida edenlere gelince, onlarn ekseriyeti akletmezler. 5-) Velev ennehm saberu hatta tahruce ileyhim lekne hayren lehm* vAllahu afurun Rahym; Eer onlar, sen kendilerine kncya kadar sabretselerdi ( nefslerini tutsalard, riyazat-mcahade yapsalard ), elbette onlar iin daha hayrl olurdu... Allah afur dur, Rahym dir. 6-) Ya eyyhelleziyne amenu in caekm fasikun Bi nebein fe tebeyyenu en tusybu kavmen Bi cehaletin fetusbihu al ma fealtm nadimiyn; Ey iman edenler!... Eer bir fask ( ?) size bir ( Bi-) haber getirirse, iyice aratrn... ( Yoksa ) (Bi-) cehaletle bir kavme atarsnz da yaptnza pimanlk duyanlar olursunuz.

406
7-) Va'lemu enne fiykm RaslAllah* lev yuty'ukm fiy kesiyrin minel emri le anittm ve lakinnAllahe habbebe ileykml iymane ve zeyyenehu fiy kulubikm ve kerrehe ileykml kfre vel fsuka vel syan* laike hmr raidun; Bilin ki Raslullah iinizdedir ( Edeb Ya HU? ) !?... Eer ( O) ou ite size itaat etse, elbette zorlua/skntya ( bedensel-nefsani yaamn kalplarna ) derdiniz... Fakat Allah size iman (hakikatnzn gereini yaamay ) sevdirdi, onu kalblerinizde ssledi ( gzel gsterdi ) ve kfr (snnetullah dan gafil olmak, gerei red ), fusuk u (uuru paslandran fiilleri ) ve syan ( nefsani zuhuru ) size kerih ( irkin, sevimsiz ) gsterdi... te bunlar rde ( doru yola, olgunlua ) erenlerin ta kendileridir. 8-) Fadlen minAllahi ve n'meten, vAllahu Aliymun Hakiym; Allah dan bir fazl ( lutuf) ve bir ni met olarak... Allah, Aliym dir, Hakiym dir. 9-) Ve in taifetani minel mu miniynaktetelu feaslihu beynehma* fein beat ihdahma alel uhra fekatillletiy teby hatta tefi e ila emrillah * fein faet feaslihu beynehma Bil adli ve aksitu* innAllahe yuhbbul muksityn; Eer m minlerden iki taife savar/arprlarsa, onlarn arasn slah ( sulh) edin... Eer onlardan biri dieri aleyhine haddi ap tecavz ederse, o tecavz eden ( taife ) ile, Allah n emrine dnnceye kadar mukatele edin... Eer dnerse, Bil-Adl ( adaletle ) aralarn slah edin ve ksat edin ( uluhiyyet hkmlerine gre davrann )... Muhakkak ki Allah, muksit leri ( uluhiyyet hkmlerine gre muamele edenleri ) sever. 10-) nnemel mu'minune hvetn feaslihu beyne ehaveykm vettekullahe leallekm turhamun; Mminler ( arnanlar ) ancak kardetirler!... O halde iki kardeinizin arasn slah edin ve Allah dan ittika edin ( Esma-l Hsna O nundur? ) ki rahmet olunasnz ( cemaat ta rahmet var? ). 11-) Ya eyyhelleziyne amenu la yeshar kavmn min kavmin asa en yeknu hayren minhm ve

407
la nisan min nisain asa en yeknne hayren minhnn* ve la telmizu enfsekm ve la tenabezu Bil elkab* bi'selismlfsuku ba'del iyman* ve men lem yetb felaike hmz zalimun; Ey iman edenler!... Bir kavim baka bir kavim ile alay etmesin...Onlar ( alay ettikleri ) kendilerinden daha hayrl olabilirler... Kadnlar da kadnlarla ( alay etmesinler )... Olabilir ki onlar kendilerinden daha hayrldr... Nefslerinizi/kendi kedinizi ( birbirinizi ) ayplamayn/kusurlamayn ve birbirinize ( kt) (Bi-) lakaplar takmayn... man dan sonra, fusuk ( fasklk ) ne kt bir isim/isimlenmedir!... Kim tevbe etmedi, ite onlar zalimlerin ta kendileridir. 12-) Ya eyyhelleziyne amenctenibu kesiyren minezzann* inne ba'dazzanni ismn ve la tecessesu ve la yateb ba'dukm ba'da* eyuhbbu ehadkm en ye'kle lahme ehyhi meyten fekerihtmuh* vettekullah* innAllahe Tevvabun Rahym; Ey iman edenler!... Zannn oundan ( gayr grmekten ) kann... Muhakkak ki zannn bir ksm bir gnahtr ( irktir )... Tecesss etmeyin ( kiisel yaam mahremdir, kiileri merak etmeyin )... Baznz baznzn giybetini de yapmasn... Sizin biriniz l kardeinin etini yemeyi sever mi?... Ondan tiksindiniz ( deil mi? )... Allah dan ittika edin... Muhakkak ki Allah Tevvab dr, Rahym dir. 13-) Ya eyyhenNasu inna halaknakm min zekerin ve nsa ve cealnakm uben ve kabaile litearefu* inne ekremekm ndAllahi etkakm* innAllahe Aliymun Habiyr; Ey insanlar!... Muhakkak ki biz sizi bir erkek ile bir diiden yarattk ve tearuf edesiniz ( tanasnz, aynalaasnz; tanyasnz ) diye sizi u beler ( milletler ) ve kabileler kldk... Muhakkak ki Allah indinde sizin en ekreminiz ( en erefliniz, en kerametliniz ), sizin en mutteky ( en korunan? ) olannzdr... Muhakkak ki Allah Aliym dir, Habiyr dir. 14-) Kaletil a'rabu amenna* kul lem tu'minu ve lkin kulu eslemna ve lemma yedhulil iyman fiy kulubikm* ve in tuty'ullahe ve RasleHU layelitkm min a'malikm ey'a* innAllahe afurun Rahym;

408
Bedeviler: man ettik dedi... De ki: man etmediniz!... Fakat slam/mslman olduk deyin... man henz kalblerinize dahil olmamtr... Eer Allah a ve O nun Rasl ne itaat ederseniz, ( Allah ) amellerinizden hibir ey eksiltmez... Muhakkak ki Allah afur dur, Rahym dir . 15-) nnemel mu'minunelleziyne amenu Billahi ve RasliH smme lem yertabu ve cahedu Bi emvalihim ve enfsihim fiy sebiylillh* laike hms sadikun; Mminler ancak ol kimselerdir ki, ( B srryla ) Allah a ve O nun Rasl ne iman ettiler, sonra da pheye dmediler ve Allah yolunda mallaryla ve nefsleriyle ( canlaryla ) (B srrnca ) mcahade ettiler... te bunlar sadklarn ta kendileridir. 16-) Kul etuallimunAllahe Bi diynikm vAllahu ya'lemu ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* vAllahu Bi klli ey'in Aliym; De ki: ( Bi-) Diyninizi Allah a m retiyorsunuz?... Allah, Semavat ta ne var ve Arz da ne var ( hepsini ) bilir... Allah, Bi-klli ey in Aliym dir . 17-) Yemnnune aleyke en eslemu* kul la temnnu aleyye slamekm* belillahu yemnn aleykm en hedakm lil iymani in kntm sadikyn; slam oldular diye sana minnet ediyorlar?... De ki: slamnz iin bana minnet etmeyin... Bilakis sizi iman a hidayet ettii iin Allah size minnet eder... Eer ( imannzda ) sadklar iseniz ( bunun byle olduunu zaten bilirsiniz; slam ve iman a hidayet size bir iyilik ve ni mettir? ). 18-) nnAllahe ya'lemu aybesSemavati vel Ard* vAllahu Basyrun Bima ta'melun; Muhakkak ki Allah, Semavat n ve Arz n gaybn bilir... Allah, yaptklarnz ( B-srr gerei ile ) Basyr dir.

409
KAF S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Kaf Sresi Mekke dneminde 34. srada nazl olmutur... Bir rivayete gre 38.ayeti Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Adn, ilk ayetinin ilk harfinden alr... 45 ayettir... Hz.Raslullah n sabah namazlarnda, zellikle bayram namazlarnda Kaf Sresi ni zamm- sre yapt, cum a hutbelerinde okuduu rivayet edilir... Hadis-i erif te yle buyurulur: Amme yetesaelunu reniniz, Kaaaf velKur anil Meciydi reniniz, VenNecmi iza hevay, VesSemai zatil Buruci ve VesSemai vetTark reniniz . Kaf Sresinde : Kaf n srr... Kur an- Meciyd... Yaratl ve ne etler... Yalanlayp helak olan kavimler... ah damarndan yakn olan?... Sanda ve solunda bulunan yazclar... Sekeratul mevt... Sevkedici ve ahid melekler... lm perdeleri aar... Kefi akk ve basiretin keskinlii... Kavl deimez... Cehennem dolmaz... Cennet muttekylere yaklatrlmtr... ayb olan Rahman dan hayet ve ynelen kalbin ecri... Kur an, be duyu ve ona tabi kaytl bilinle deil daha zt dzey bir alglama mekanizmas (kalb, ruhani mahade) ile anlalr... Semavat ve Arz n alt gnde yaratlmas... Teblici cebbar (zorba) olmaz... lahi uyardan korkanlarn Kur an ile uyarlmas,... gibi pek ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM

410
1-) Kaaaf* vel Kur'nil Meciyd; Kaf!...Kur an- Meciyd e ( anl, stn, ikincilenemez u Kur ana) kasem ederim ki , Kaaaf hakknda bir aklama... Bata Abdullah . Abbas r.a. olmak zere baz sahabe ve alimlerin szleri: Kaf, Allah n isimlerindendir Kaf, Kur an n isimlerindendir Kaf, Hz.Muhammed in kalbi dir Allah u Teala u Arz n arkasndan ( Arz kapsayan ) bir bahr- muhyt yaratmtr, sonra onun arkasndan da <Kaf> denilen bir da ( Kaf Da? ) yaratmtr ki dnya semas ( ?) onun zerinde dalgalanr!!! . Allah bir da yaratmtr ki ona <Kaf> denilir ( Kaf Da? )... Bu da alemi hata etmitir ve onun kkleri/damarlar Arz n zerinde bulunduu Kaya ya ( atom boyutuna ) uzanr... Allah bir karyeyi zelzele etmek dilediinde o daa emreder de o karyeye giden kk/damar tahrik eder... Bylece ( Allah ) oray zelzele eder ve hareketler... . Bu sembolik anlatm bizce hakkani mevcudiyeti, somut realiteyi anlatmaktadr... Kudreti ilahinin evrensel enerjiyi, onun atom boyutunu ve cismani varlklar meydana getiriini ve her dem geerli zerlerindeki ilahi tesir ve tasarrufu dillendirmektedir... Tasavvuf ta Kaf Da nn arkasnda Anka diye isimlenen, bazen Zmrt- Anka da denilen kutan bahsedilir ki Ona vasl olmak iin devlerle savamak ve Kaf Da n amak

411
gerekir?!... Bu Da , ZlKarneyn in grp konutuu da rivayet edilir ki, Kehif Sresinde bahsedilen niteliklerine uygundur... Dnya Semas (en yakn sema?) nn (bilinlerin, veliler in) zerinde dalgaland/dayand Kaf ile iaret edilen O Da n ve anl Kur an n efaat ile ayetlerin kalan ksmnn mealine devam edelim... 2-) Bel acibu en caehm munzirun minhm fe kalel kafirune haz ey'un aciyb; Bilakis kendilerinden bir uyarc onlara geldi diye atlar da o kafirler ( gerei reddedenler ) yle dedi: Bu ok acaib/tuhaf/alacak bir ey . 3-) Eiza mitna ve knna turaba* zlike rec'un bayd; ldmz ve bir toprak olduumuz vakit mi ( basolunacaz ) ?... O, ok uzak ( dn mmkn olmayan ) bir dntr . 4-) Kad alimna ma tenkusul Ardu minhm* ve ndeNA Kitabun Hafiyz; Arz n onlardan noksanlatrd eyi gerekten bilmiizdir... Kitab-u Hafiyz ( koruyup muhafaza eden kitab ) indimizdedir. 5-) Bel kezzebu Bil Hakk lemma caehm fehm fiy emrin meriyc; Hayr, onlara geldiinde Hakk (B srrnca ) yalanladlar... Onlar pek kark/skntl bir i iindedirler. 6-) Efelem yenzuru iles Semai fevkahm keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc; Fevklerindeki Sema ya bakmadlar m ( tefekkr etmediler mi ) ki, onu nasl bina ettik ve ziynetlendirdik... Onun hibir yar/atla da yoktur.

412
7-) Vel Arda medednaha ve elkayna fiyha revasiye ve enbetna fiyha min klli zevcin behiyc; Arz med ettik ( uzatp yaydk, genilettik )... Ve onda sabit dalar ilka ettik ( attk, koyduk )... Ve orada her gzel iftten inbat ettik ( bitirdik, yetitirip byttk ). 8-) Tebsraten ve zikra li klli abdin muniyb; Muniyb ( hakikatna dnen ) her kula tebsra ( basiretini amak, aka gstermek ) ve zikra ( t, ibret, idrak ) vermek iin. 9-) Ve nezzelna mines Semai maen mubareken fe enbetna Bihi cennatin ve habbel hasyd; Sema dan mbarek bir su indirdik de onunla ( B srrnca ) cennetler ( baheler ) ve hasad edilen/biilen taneler bitirdik. 10-) Ven nahle basikatin leha tal'un nadyd; (O su ile ) yksek/uzayp giden/ar ykler tayan hurma aalar da ( bitirdik )... st ste binmi/dizilmi tomurcuklar ( salkm ) vardr onlarn. 11-) Rizkan lil badi, ve ahyeyna Bihi beldeten meyta* kezlikel huruc; Kullara bir rzk olmas iin... Ve onunla ( o suyla B srrnca ) l bir beldeyi dirilttik... te huru ( kabirlerden k ) bylecedir. 12-) Kezzebet kablehm kavmu Nuhn ve Ashabur Ressi ve Semud; Onlardan nce Nuh un kavmi, Ress ( rlmemi kuyu? ) Ashab ve Semud ( Salih in kavmi ) da yalanlad. 13-) Ve Adun ve fir'avnu ve hvanu Lut; Ad, Fravun ve Lut un kardeleri de ( yalanlad ). 14-) Ve Ashabul Eyketi ve kavmu tubbe * klln kezzeber Rusule fehakka vayd;

413
Ashab- Eyke ( orman halk, uayb a.s.n kavmi ) ve Tubba (Yemen hkmdarna verilen ad ) kavmi de ( yalanlad )... Hepsi Raslleri yalanlad da bu yzden veyd im ( tehdidim, duyurulan azabm ) hak oldu. 15-) Efe ayiyna Bil halkl evvel* bel hm fiy lebsin min halkn cediyd; Bil-Halk l Evvel ( ilk yaratmada ) aciz mi kaldk/ilk yaratmadan dolay yorulduk mu ( daima ilk yaratma tamlnda deilmiyiz ) ?... Hayr, onlar halk- cediyd den ( ne etlerden, hep yeni yaratl tan) lebs ( iltibas, kartrma, mbhemlik, phe ) iindeler. 16-) Ve lekad halaknel nsane ve na'lemu ma tuvesvisu Bihi nefsuh* ve nahnu akrebu ileyhi min hablil veriyd; Andolsun ki insan biz yarattk... Ona ( B srrnca, o olarak ) nefsinin vesvese verdii eyi ( beeriyyet, varlk halini ) biliriz... Biz ona, ah damarndan daha yaknz. 17-) z yetelekkal mutelekkyani anil yemiyni ve ani imali kayd; Sanda ve solunda ( olan ) iki telakk edici ( alc-tesbit edici melek ) telakk ( alp tesbit ) ettiklerinde, 18-) Ma yelfizu min kavlin ill ledeyhi rakybun atiyd; (nsan ) bir sz lafz ( telaffuz ) etmeye dursun, illa onun yannda ( yazmaya ) hazr bir rakyb ( gzetleyici ) vardr. 19-) Ve caet sekretul mevti Bil Hakk* zlike ma kunte minhu tehiyd; Ve Sekrat l Mevt ( lm sarholuu-dalgnl ) Bil-Hakk ( hakk olarak ) gelmitir... te bu senin kendisinden nefret ettiin/kap-kanp durduun eydir. 20-) Ve nufiha fiys Sur* zlike yevmul vayd; Sur a ( Sur da) nefholunmutur... te bu yevm l veiyd ( uyarldnz gn )dir.

414
21-) Ve caet kll nefsin meaha saikun ve ehiyd; Her nefs beraberinde bir sevk edici ( melek ) ve bir ahid ( melek ) ile gelmitir. 22-) Lekad kunte fiy afletin min haz fekeefna anke taeke febasarukel yevme hadiyd; Andolsun ( sen ) bundan gaflet iinde idin... Senden perdeni ( lmden sonra grdn bu gerei anlatan ayetleri, o tecellileri grmenize mani nesneyi-be duyuyu ) kefettik ( atk, kaldrdk; kef-i akk )... Bugn artk basar n ( grme azan, grme kuvven; grn ) pek keskindir. 23-) Ve kale kariynuhu haz ma ledeyye atiyd; Onun kariyni ( yakn arkada, candan yolda; vehim ) dedi ki: te benim yanmdaki hazr . 24-) Elkya fiy cehenneme klle keffarin aniyd; (Allah sevkedici ve ahid meleklere emretti ): (Siz ikiniz ) her inat keffar ( gerei reddedici, nankr ) atn Cehennem in iine! . 25-) Mennan lil hayri mu'tedin muriyb; O hayr ( hakkani olan ) ziyadesiyle men edeni, haddi aan, pheciyi . 26-) Elleziy ceale meAllahi ilahen ahare feelkiyahu fiyl azbi ediyd; O ki Allah ile beraber baka ( ikinci ) bir ilah ( varlk ) oluturdu... Artk atn onu iddetli azabn iine . 27-) Kale kariynuhu Rabbena ma ataytuhu ve lkin kne fiy dalalin bayd; Onun kariyni ( candan arkada ) dedi ki: Rabbimiz, onu ben tuyan ettirmedim ( azdrmadm ), fakat o uzak bir sapknlk iinde idi .

415
28-) Kale la tahtasmu ledeyYE ve kad kaddemtu ileykum Bil vayd; (Allah ) buyurdu: Huzurumda hasmlap tartmayn ( huzurumda tartma yoktur ) !... Size ( Bi-l) veiyd i (uyarlmas gerekeni ) gerekten ( nceden ) takdim etmitim . 29-) Ma yubeddelul kavlu ledeyYE ve ma ene Bi zallamin lil abiyd; Benim katmda kavl ( Hakkani sz, hkm ) deitirilmez... Ve ben kullara ( Bi-) zulmedici deilim . 30-) Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel min meziyd; Gn olur Cehennem e: Doldun mu? deriz... ( Cehennem de ): Daha var m? der ( Cabbar, ayan koyuncaya kadar? ). 31-) Ve uzlifetil cennetu lil mttekyne ayre bayd; Mttekylere ( korunanlara, kudret zahir olanlara ) cennet yaklatrlmtr... Zaten uzak deildir. 32-) Haz ma tuadune li klli evvabin hafiyz; Bu (cennet, Hakkani yaam ), her ( korunmasn, temizliini ) muhafaza eden evvab ( hakikatna rcu eden ) iin va dolunduunuzdur. 33-) Men haiyer Rahmane Bil aybi ve cae Bi kalbin muniyb; Bil-Gayb ( Gayb olarak ) Rahman dan hayet eden ve ( hakikatna ) dnen bir kalb ile ( B srr gereiyle ) gelen kimse iin. 34-) Udhuluha Bi Selm* zlike yevmul hulud; (Bi-) Selam ( selamet ) ile girin ona... te bu ebedilik gn dr. 35-) Lehm ma yeaune fiyha ve ledeyNA meziyd;

416
Orann iinde onlar iin diledikleri herey var... Katmzda ise ziyadesi/fazlas var. 36-) Ve kem ehlekna kablehm min karnin hm eeddu minhm baten fenakkabu fiyl bilad* hel min mahys; Onlardan nce nice karn ( nesil ) helak ettik ki onlar bat ( g, kudret; sahiplendiklerine sarlma ) itibaryla bunlardan daha iddetli idiler... Bu yzden beldelerde gezip tozdular... ( Peki vehmi varlklarn srdrmek iin ) kap snacak bir yer var m?. 37-) nne fiy zlike le zikra limen kne lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve ehiyd; Muhakkak ki bunda, bir kalbi olan yahut ahid olarak kulak veren ( Hakk iiten ) kimse iin elbette zikra ( t, ibret ) vardr. 38-) Ve lekad haleknes Semavati vel Arda ve ma beynehma fiy sitteti eyyamin ve ma messena min luub; Andolsun ki Semavat , Arz ve ikisi arasnda olanlar alt gn iinde yarattk... Ve bize bir yorgunluk dokunmad. 39-) Fasbir al ma yekulune ve sebbh Bi Hamdi Rabbike kable tulu emsi ve kablel urub; Onlarn dediklerine sabret... Gne in tulu undan ( douundan ) nce de gurubundan ( batndan ) nce de Rabbinin ( Bi-) hamdi ( deerlendirii, izhar ) olarak tesbih et. 40-) Ve minel leyli fesebbhhu ve edbares sucud; Gece nin ba znda ve secdelerin ( fenalarn? ) ardlarnda da O nu tesbih et!. 41-) Vestem yevme yunadil munadi min mekanin kariyb; Mnadi ( nida edip duyurucu ) nin mekan- kariyb ( yakn bir yer ) den seslenecei gn dinle!.

417
42-) Yevme yesmeunes sayhate Bil Hakk* zlike yevmul huruc; Bil-Hak ( Hakk olarak ) o sayha y ( korkun sesi ) iitecekleri gndr ( o gn )... te o, ( kabirlerden ) k gndr. 43-) nna nahnu nuhyiy ve numiytu ve ileyNEl masyr; Muhakkak ki biz, evet biziz dirilten ( var klan, yaatan ), ldren... Dn ( nz) de bizedir. 44-) Yevme teakkakul Ardu anhm siraa* zlike harun aleyNA yesiyr; O gn Arz ( beden ) onlardan sra tlice yarlr ( kopup ayrlr )... te bu bizim zerimize kolay bir har dr. 45-) Nahnu a'lemu Bi ma yekulune ve ma ente aleyhim Bi cebbarin fe zekkir Bil Kur ni men yehafu veyd; Biz onlarn neler sylediklerini ( B srrnca ) daha iyi biliriz... Sen onlar zerinde bir ( Bi-) cebbar ( zorba, zorla yaptrc ) deilsin... Veiyd ( tehdid )imden korkan ( Bi-) Kur an ile tezkir et ( hatrlat, tle ) !.

Z RYT S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Zariyat Sresi, Mekke dneminde HaMiym lerden sonra 67.srada nazl olmutur... 60 ayettir... Tozutup savuranlar anlamna gelen adn, ilk ayetinin ilk kelimesi olan Zariyat tan alr... Zariyat Sresinde : Evrensel Meleki kuvveler-melekut yasalar, Diyn in yadsnamaz kesin/vaki

418
bir realite olduu, yollar sahibi Sema, mutteki ve muhsin lerin zellikleri, nefsinizde mevcud olan, Sema daki rzk, Hz.brahim im misafirleri, baz Nebler ve kavimleri, genileyen Sema, herey ift yaratlmtr, Allah a firar, Allah yansra tanr oluturma, t mminlere fayda verir, cin ve ins sadece Allah tanyp kulluk yapmak iin yaratlmtr, rzk batan verilmitir,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Vezzariyati zerva; Andolsun o tozutup savuran ( rzgar? ) lara. 2-) Felhamilati vkra; O arlk ( su; ilim ) tayanlara ( bulutlara, dalgalara ). 3-) Felcariyati yusra; O kolayca akp gidenlere ( kendilerine amelleri kolaylatrlanlara ). 4-) Felmukassimati emra; Emri taksim edenlere ( muhtelif emirler indiren Cibriyl, Miykail,.. gibi semavi meleklere ) ki; 5-) nnema tuadune le sadk; Vad olunduunuz ( bas?) elbette sadkdr ( kesinlikle gerektir-dorudur ). 6-) Ve inned diyne le vak'; Ve muhakkak ki diyn ( sistem; yaptnzn karlna erme, hesab, ceza ) mutlaka vaki ( olan bir realite )dir.

419
7-) Ves Semai zatil hubk; Ve o hubk ( dalgalar, gzel yollar? ) sahibi Sema ya kasem ederim ki, 8-) nnekum lefiy kavlin muhtelif; Muhakkak ki siz muhtelif bir kavl ( birbirini tutmayan, hatta zt olan itikat ve talepler ) iindesiniz ( nasl O Sema nn yollarnda yol alrsnz? ). 9-) Yu'fek anhu men fik; (Vuslattan, Allah dan) evrilmi kimse Ondan ( Hz.Muhammed den, Kur andan) dndrlr. 10-) Kutilel harrasun; lsn o ( birbirini tutmayan szler atan, itikad bozuk ) yalanclar. 11-) Elleziyne hm fiy amretin sahun; Onlar ki bir amre ( rten, kapatan nesne; gaflet; cehalet ve krlk ) iinde sehveden ( aldrszlkla-nem vermeyerek terkeden gafil ) lerdir. 12-) Yes'elune eyyane yevmud diyn; Diyn ( ceza ) Gn ne zamandr? diye sorarlar. 13-) Yevme hm alen nari yuftenun; O Gn onlar Nar zerinde azab edilirler/denenirler (?). 14-) Zuku fitnetekum* hazelleziy kntm Bihi testa'cilun; (Zebaniler der ki ): Fitnenizi/azabnz tadn... te o ( kendisini B srrnca ) acele istediiniz bu idi . 15-) nnel muttekyne fiy cennatin ve uyun;

420
Muhakkak ki muttekyler Cennetler de ve pnar/kaynaklardadrlar. 16-) Ahziyne ma atahm Rabbhm* innehm knu kable zalike muhsiniyn; Rablerinin kendilerine verdiini alclar olarak ( Vermedi deme, alamadm de )... Muhakkak ki onlar bundan nce muhsiynler idiler. 17-) Knu kaliylen minel leyli ma yehceun; Geceden az bir blmde uyurlar idi. 18-) Ve Bil eshari hm yestafirun; Seherlerde ( gecenin ahirinde de B srryla ) onlar istifar ederlerdi. 19-) Ve fiy emvalihim hakkun lissaili vel mahrum; Onlarn mallarnda sail ( talep eden ) ve mahrum iin bir hakk vard. 20-) Ve fiyl Ard ayatun lilmukniyn; Mukniyn ( ikan sahipleri ) iin Arz da ( beden de) ayetler vardr. 21-) Ve fiy enfsikm* efela tubsrun; Nefslerinizde ( de) !?... Hala grmyor musunuz?. 22-) Ve fiys Semai rizkukm ve ma tuadun; Rzknz da, va dolunduunuz ey de Sema dadr. 23-) FeveRabbis Semai vel Ard innehu lehakkun misle ma ennekum tentkun; Sema nn ve Arz n Rabbine kasem ederim ki, kesinlikle o ( ayetler, rzk, va dolunanlar ), sizin nutketmeniz ( konumanz ) gibi ( sizin konumanzn misli ) bir hakk ( gerek ) tr.

421
24-) Hel etake hadiys dayfi brahiymel mkremiyn; brahiym in ikram olunmu ( erefli klnm ) konuklarnn ( Cibriyl ve Onunla beraber iki melek in) haberi sana geldi mi?. 25-) z dehalu aleyhi fekalu Aelma* kale Selm* kavmun mnkerun; Hani Onun ( brahiym in) zerine dahil olduklarnda ( yanna girdiklerinde ): Selam dediler... ( brahiym de ): Selam dedi... ( Siz) mnker ( tanmadk ) bir kavim ( siniz; sizin Selam nz bile farkl? ). 26-) Feraa ila ehlihi fecae Bi clin semiyn; (brahiym de onlardan fari olup ) ehline ( ailesine ) yneldi de ( B srryla ) semiz bir buza getirdi. 27-) Fekarrebehu ileyhim kale ela te'klun; Onu onlara yaklatrp: Yemeyecek misiniz? dedi. 28-) Feevcese minhm hyfeten, kalu la tehaf* ve beeruhu Bi ulamin aliym; (brahiym in) onlardan ( iine ) bir korku dt/hissetti... Korkma dediler ve Onu aliym bir olan ile ( B srrnca ) mjdelediler. 29-) Feakbeletimraetuhu fiy sarretin fesakket vecheha ve kalet acuzun akym; Bu yzden ( brahiym in) kars bir lk iinde ikbal etti ( dnd ) de ( ellerini kendi ) yzne vurdu/kapatt ve dedi ki: ( Ben ) ksr bir kocakar ( ym? ). 30-) Kalu kezliki, kale Rabbk* inneHU HUvel Hakiymul Aliym; (brahiym in misafiri melekler ) dediler ki: te ( gerek durum ) byle... ( Bunun byle olmasn ) Rabbin dedi... Muhakkak ki O, Hakiym dir, Aliym dir .

422
31-) Kale fema hatbukum eyyuhel murselun; (brahiym ): Ey mrseliyn ( irsal olunanlar, Rasller ) !.. ( Baka, asl ) iiniz nedir? dedi. 32-) Kalu inna ursilna ila kavmin mucrimiyn; Dediler ki: Dorusu biz mcrim ( sulu ) bir kavme irsal olunduk! . 33-) Linursile aleyhim hcareten min tyn; zerine tyn ( balk )den talar irsal edelim diye . 34-) Musevvemeten nde Rabbike lilmusrifiyn; Rabbinin indinde, israf edenler ( zayi edenler, haddi aanlar, mrikler ) iin simalandrlm/iaretlenmi ( talar ). 35-) Feahrecna men kne fiyha minel mu miniyn; Biz de, m minlerden ( tevhid ehlinden ) orada ( gadab ilahinin indii azab mahallinde ) kim varsa ( hepsini ) kardk. 36-) Fema vecedna fiyha ayre beytin minel mslimiyn; Zaten orada bir ev den ( ehl-i beyt ten; Lutun ehlinden ) baka mslimlerden bulamadk. 37-) Ve terekna fiyha ayeten lilleziyne yehafunel azbel eliym; Ve orada o elim azabtan korkanlar iin bir ayet ( alamet ) terkettik ( arkaya braktk ). 38-) Ve fiy Musa iz erselnahu ila fir'avne Bi sultanin mbiyn; Ve Musa da da ( ayetler var )... Hani Onu Fravun a apak bir sultan ( hccet, kar konulamaz delil ) ile ( B srryla, apak bir delil olarak ) irsal etmitik. 39-) Fetevella Bi rknihi ve kale sahrun ev mecnun;

423
(Fravun ) (Bi-) rkn ( tm varl, erkan, ordusu ) ile yz evirdi ve dedi ki: Bir byc yahut mecnun . 40-) Feehaznahu ve cunudehu fenebeznahm fiyl yemmi ve huve muliym; Bunun zerine onu ve ordusunu yakaldk da onlar yemm e ( denize ) attk... O ( Fravun kendini ) levmedici olduu halde ( idi). 41-) Ve fiy Adin iz erselna aleyhimur riyhal akym; Ve Ad ( Hudun kavmi )da da ( ayetler var )... Hani onlarn zerine o ksr ( hayr ve bereketi olmayan, bilakis helak edici ) rzgar ( heva-i nefs ) irsal etmitik. 42-) Ma tezeru min ey'in etet aleyhi ill cealethu kerremiym; zerine geldii hibir eyi brakmyor, onu ramiym ( er-p, un-ufak, toprak, kl ) gibi klyordu. 43-) Ve fiy Semude iz kyle lehm temetteu hatta hyn; Ve Semud ( Salih in kavmi )da da ( ayetler var )... Hani onlara: Bir sreye kadar faydalann denilmiti. 44-) Fe atev an emri Rabbihim feehazethmus sakatu ve hm yenzurun; (Onlar ise ) Rablerinin emrine itaattan ktlar/haddi atlar... Bunun zerine onlar bakp dururlarken kendilerini yldrm yakalayverdi. 45-) Femestetau min kyamin ve ma knu muntasriyn; Ne kyam a ( ayaa kalkmaya ) gleri yetti ve ne de yardm grdler/iin stesinden gelebildiler. 46-) Ve kavme Nuhn min kabl* innehm knu kavmen fasikyn;

424
Daha nce de Nuh kavmi ( ni helak ettik )... Muhakkak ki onlar fasklar ( diyn den kmlar ) kavmi idiler. 47-) VesSemae beneynaha Bi eydin ve inna lemusiun; Ve Sema ya gelince, onu el ( kudret ve kuvvetimiz, kuvvelerimiz ) ile ( B srrnca kuvvelerimiz olarak ) bina ettik ve muhakkak ki ( nk ) biz genileticileriz. 48-) Vel Arda feranaha fen'mel mahidun; Arz da ( enerji zerine ) dedik... Ne gzel deyenleriz!. 49-) Ve min klli ey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun; Hereyden iki ift/iki e yarattk... Belki tezekkr edersiniz ( kendinizi tanrsnz; dengeleir, btnleirsiniz ) diye. 50-) Fefirru ilellah* inniy lekm minhu neziyrun mbiyn; (Bu izafiyet zuhurundan gene ) Allah a ( vahdet e) firar edin!... Muhakkak ki ben sizin iin O ndan apak bir uyarcym. 51-) Ve la tec'alu meAllahi ilahen ahar* inniy lekm minhu neziyrun mbiyn; Allah ile beraber baka bir ilah ( vcud, messir ) oluturmayn... Muhakkak ki ben sizin iin O ndan apak bir uyarcym. 52-) Kezlike ma etelleziyne min kablihim min Raslin ill kalu sahrun ev mecnun; te ( gerek durum ) byle... Onlardan ncekilere de ( Allah a, hakikatlarna aran ) herhangi bir Rasl geldiinde, mutlaka: Bir byc veya mecnun dediler. 53-) Etevasav Bih* belhm kavmun taun; (Aceba ) bunu ( B gerei ile, genetik olarak ) birbirlerine tavsiye mi ettiler?!... Hayr, onlar

425
tuyan etmi ( genetik olarak azgn ) bir kavimdir. 54-) Fetevelle anhm fema ente Bi melum; Onlardan yz evir... Sen ( bu yzden ) Bi-melum ( levmedilecek, knanacak ) deilsin. 55-) Ve zekkir feinnez zikra tenfeul mu miniyn; t ver/hatrlat!... Muhakkak ki ( Kur an ile ) t m minlere fayda verir ( arndrp imanlarn artrr ). 56-) Ve ma halaktl cinne vel inse ill liya'budun; Ben cinn i ve ins i ancak ( sadece ) beni tanyp kulluk/ibadet etsinler diye yarattm!. 57-) Ma uriyd minhm min rizkn ve ma uriyd en yut'mun; Ben onlardan bir rzk istemiyorum ( onlar rzk klfeti ile yaratmadm, rzklar bana aittir, hazrdr )... Beni doyurmalarn da istemiyorum ( bu kadar kesin? ). 58-) nnAllahe HUverRezzaku ZulKuvvetil Metiyn; Muhakkak ki Allah, Rezzak tr ( rzklandrann ta kendisidir ), Zl Kuvvet il Metiyn dir ( Metiyn kuvvet sahibidir ). 59-) Feinne lilleziyne zalemu zenuben misle zenubi ashabihim fela yesta'cilun; Muhakkak ki zalim ( mrik ) olanlarn, ( kendilerinden nceki gemi ) arkadalarnn zenubu ( gnah, pay ) misli zenublar ( gnah-azab paylar ) vardr... Acele etmesinler. 60-) Feveylun lilleziyne keferu min yevmihimlleziy yuadun; Kendilerine va dolunan ( uyarldklar ) o gnlerinin azabndan dolay veyl olsun o kfr ( gerei red ) edenlere.

426
TR SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Tur Sresi, Mekke dneminde 76.srada nazl olmutur... 49 ayettir... Adn, ilk ayeti ve ilk kelimesi olan TURdan alr... Tur kelime olarak zerinde aa-orman bulunan da , demektir... Ayetlerde ise Hz.Musa ya vahiy gelen dan addr... Sahabe, Hz.Raslullah n akam namazlarnda Tur Sresi ni zamm- sre okuduunu haber veriler ve yle derler: Ondan daha gzel sesli ve daha gzel kraat eden birini dinlemedik ... Kim bilir Tur Sresi, asl yerinden (?) nasl kraat olmutur!... Tur Sresinde : nsan beyninin mecazi tantm ve ilevleri, azab ne, muttekyler, huriler ve glman, her kii kaznad ile bir rehindir, nesil gerei, meyve etten ncedir, semum un azab, Rasl kahin-mecnun-air deildir, soru sormak tefekkre kap aar, Rabbin hkmne sabr ne, kyam vaktinde tesbih ne, gece ve yldzlarn ardndan tesbih ne,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Vet Tur; Andolsun O Tur a ( lahi Kelam n iitilip dinlendii, vahyin indii Tur dana; beyn e), 2-) Ve Kitabin mestur;

427
Satr satr yazlm/dizilmi kitab a ( Levh-i Mahfuz a), 3-) Fiy rakkn menur; Menur ( nerolmu, alp yaymlanm ) ince bir deri iinde ( cildli kitab? ), 4-) Vel Beytil Ma'mur; Beyt-i Ma mur a, Beyt-i Ma mur ( ma mur ev ) ne?... Rivayet edilen hadis-i erifler ile yle iaret edilir: Beyt-i Ma mur, yedinci Sema dadr... Her gn Ona yetmi bin melek girer, O Saat a ( kyamet e) kadar da geri dnmezler . Beyt- Ma mur Sema dadr... Ona < Durah > denilir... Beyt-i Haram n ( Ka benin ) hizasnda onun mislidir... Eer decek olsa Onun ( Ka benin) zerine der... Hergn Oraya yetmi bin melek girer, bir daha dnmezler . Sema larda ve Arz larda Allah n onbe evi vardr: Yedisi Sema larda, yedisi Arz larda ve bir de Ka be... Herbiri Ka be nin mukabilidir . Evet iaretler byle... Nihayet unlar yazalm: Hz.brahiym a.s. Mekke deki Beyt-in yerini de nce Beyt-i Ma mur u kefederek tesbit etmitir!... Bireyin imar, meleki younlukla doru orantldr!...

428
Sema da, meleklerin Ka besi olarak da tarif edilen Beyt-i Ma mur/Durah, bir bakma melaikenin ld yerdir!... Peki ya cami varlk, eref-i mahlukat insan da ne?... Onu erefi mahlukat yapan nesne ne ise o elbette?... 5-) Ves sakfil merfu'; Refolunmu ( herey in fevkne ykseltilmi ) tavan a, 6-) Vel bahril mescur; Doldurulmu/kzdrlp kaynatlm deniz e ki, 7-) nne azbe Rabbike le vak'; Muhakkak ki Rabbinin azab elbette vaki dir ( olan bir gerek, yadsnamaz bir olgudur ). 8-) Ma lehu min dafi'; Onu def edecek/reddedecek yoktur. 9-) Yevme temurus Semau mevra; O gn Sema bir dalgalanla dalgalanr ( dne dne alkalanr, gelir gider ki ). 10-) Ve tesiyrul cibalu seyra; Dalar bir yryle yrr ( ki). 11-) Feveyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn o yalanlayanlarn vay haline!. 12-) Elleziyne hm fiy havdn yel'abun;

429
Ki onlar ( o yalanlayanlar ) daldklar ( hayali yaam ) iinde oynamaktadrlar. 13-) Yevme yuda' () une ila nari cehenneme da' () a; Cehennem Nar na bir ekilile ekilip srklenecekleri gn. 14-) Hazihin narulletiy kntm Biha tkezzibun; te bu, ( B srrnca ) kendisini yalanlayp durduunuz o Nar ( denilir ). 15-) Efe shrun haz em entum la tubsrun; Bu bir by mdr yoksa siz mi grmyorsunuz? . 16-) Islevha fasbiru ev la tasbiru* sevaun aleykm* innema tczevne ma kntm ta'melun; Daln/maruz kaln ona ( atee )... Artk ister sabredin ister sabretmeyin... Size msavidir ( birdir )... Siz ancak yaptnz eyle cezalanrsnz . 17-) nnel mttekyne fiy cennatin ve na ym; Muhakkak ki muttekyler cennetler ve naim ( nimetler ) iindedirler. 18-) Fakihiyne Bima atahm Rabbuhm* ve vekahm Rabbuhm azbel cahym; Rablerinin kendilerine ( B srrnca ) verdii ile fakihler ( honud, mutlu, lezzetlenmekte olanlar ) olarak... Rableri, onlar Cahym ( cehennem )in azabndan korumutur. 19-) Klu verebu heniy en Bima kntm ta'melun; Yaptnz amellere mukabil ( B srrnca ) afiyetle yeyin, iin . 20-) Muttekiiyne al sururin masfufetin, ve zevvecnahm Bi hurin yn; Sra sra dizilmi serirler zerinde yaslananlar olarak ... Onlar Hur-i Iyn ( iri gzl, gzlerinin beyaz ok beyaz, siyah ok siyah beyaz tenli dii eler-huriler ) ile ( B srrnca )

430
tezvic ettik ( iftletirdik, eletirdik ). 21-) Velleziyne amenu vettebeathm zurriyyethm Bi iymanin elhakna Bihim zurriyyetehm ve ma eletnahm min amelihim min ey'* kllmriin Bima kesebe rehiyn; man eden ( saidler, muvahhidler, muhacir-ensar ), zrriyyetleri de ( Bi-) iman olarak ( babalarnn hak iman ile ) kendilerine tabi olanlar var ya, onlara zrriyyetlerini de ( B srrnca ) ilhak ettik ( kattk ) ve onlarn amellerinden ( derecelerinden ) hibir eyi de onlara eksiltmedik... Her kii kazand/yapt ile ( B srrnca ) bir rehiyndir. 22-) Ve emdednahm Bi fakihetin ve lahmin mimma yetehun; Onlara canlarnn ektii/temenni ettikleri meyva ve etten ( B srrnca ) bol bol verdik. 23-) Yetenazeune fiyha ke'sen la lavun fiyha ve la te'siym; Orada, ( onu itiklerinden dolay ) iinde ne bir bo sz-samalama ve ne de gnah kazanma olan bir kase ekitirirler/kaprlar. 24-) Ve yetufu aleyhim lmann lehm keennehm l'ln meknun; stlerinde, onlar iin/kendilerine ait lman tavaf edip dolar; ki sanki onlar korunmu-sakl inci. 25-) Ve akbele ba'duhm al ba'din yetesaelun; Birbirlerine ikbal edip ( dnp-ynelip gemi hallerini ) soruurlar. 26-) Kalu inna knna kablu fiy ehlina mfikyn; Dediler ki: Dorusu biz daha nce ehlimiz iinde ( hata yapmamak iin, korkudan ) titreyenler idik . 27-) FemennAllahu aleyna ve vekana azbessemum;

431
Allah bize menn ( lutf) etti ve bizi Semum ( insan bedeninin gzeneklerinden geici dumansz ate; cinni enerji yap; mikrodalga radyasyon )un azabndan korudu . 28-) nna knna min kablu ned'uh* inneHU HUvel Berrur Rahym; Muhakkak ki biz bundan nce de ( yalnz ) Onu aryor ( irksiz dua-ibadet ediyor ) idik... Muhakkak ki O, Berr ( iyilik eden, kolaylk salayan )dir, Rahym dir . 29-) Fezekkir fema ente Bi n'meti Rabbike Bi kahinin ve la mecnun; (Raslm ) sen t ver/hatrlat... Rabbinin ni meti ile ( B srrnca Rabbinin ni meti olarak ) sen ne bir ( Bi-) kahinsin ve ne de bir mecnun. 30-) Em yekulune arun neterabbesu Bihi raybelmenun; Yoksa: Bir airdir... Zamann ( lmn ) zdrap veren musibetini ( lmesini ) gzetiyoruz (Bi-) Onun mu diyorlar. 31-) Kul terebbesu feinniy meakum minelmuterabbisyn; De ki: Gzetip bekleyin!.. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim . 32-) Em te'muruhm ahlamuhm Bihaz em hm kavmun taun; Yoksa onlara ( Bi-) bunu ( inkar, yalanlamay ) akllar m emrediyor?... Yoksa onlar tuyan eden ( azgn ) bir kavim mi?. 33-) Em yekulune tekavveleh* bel la yu'minun; Yoksa Onu takavvul ediyor ( aslnda olmayan eyi sylemeye alyor, uyduruyor ) mu diyorlar?... Hayr, onlar iman etmiyorlar. 34-) Felye'tu Bi hadiysin mislihi in knu sadikyn; Eer doru syleyenler iseler ( B srrnca ) onun misli bir sz getirsinler ( Kur an Hakk dr,

432
asl olmayan bir sze benzemez ). 35-) Em huliku min ayri ey'in em hml halikun; Yoksa onlar hibir eysiz ( bir varlk, bir z, bir ana-baba; bir Rab, bir yaratan olmadan ) mi yaratldlar?... Yoksa onlar m halikler ( yaratanlar ) ?. 36-) Em haleks Semavati vel Ard* bel la yuknun; Yoksa Semavat ve Arz onlar m yarattlar?... Hayr onlar ikan/yakiyn sahibi deildirler. 37-) Em ndehm hazainu Rabbike em hmlmusaytrun; Yoksa Rabinin hazineleri ( rzk, ilim,... ) onlarn indinde mi?... Yoksa onlar m musaytrler ( musallat-egemen olan; levh-i mahfuzlar zere kontrol altnda tutan ) ?. 38-) Em lehm sllemn yestemiune fiyh* felyeti mstemiuhm Bi sultanin mbiyn; Yoksa onlarn iinde ( zerinde ykselip ilahi srlar ) dinledikleri bir sllem ( merdiven )i mi var?... ( Eer yleyse ) onlarn dinleyenleri apak bir ( Bi-) sultan ( kar konulmaz delil ) getirsinler. 39-) Em lehl benatu ve lekml benun; Yoksa kz ocuklar O nun da oullar sizin mi?. 40-) Em tes'eluhm ecren fehm min maremin mskalun; Yoksa onlardan bir ecir ( karlk ) istiyorsun da ( haliyle ) onlar bortan ar bir yk altna m girmiler?. 41-) Em ndehml aybu fehm yektubun; Yoksa gayb onlarn indinde de ( yaptklarn ) onlar m yazyorlar?.

433
42-) Em yuriydune keyda* felleziyne keferu hml mekiydun; Yoksa tuzak kurmak m diliyorlar?.. O kafir olanlar tuzaa denlerin ta kendileridir. 43-) Em lehm ilahun ayrullah* subhanAllahi amma yrikn; Yoksa onlarn Allah n gayr bir ilahlar ( messirleri, yaratclar ) m var?.. Subhan dr Allah, ortak kotuklarndan!. 44-) Ve in yerav kisfen mines Semai saktan yekulu sehabn merkum; Eer Sema dan den bir para grseler: st ste ylm bulutlar ( dr) derler. 45-) Fezerhm hatta yulaku yevmehmlleziy fiyhi yus'akun; Kendisinde bayltlacaklar ( lm ) gnlerine kavuuncaya/karlancaya kadar brak onlar. 46-) Yevme la yuniy anhm keydhm ey en ve la hm yunsarun; O gn ne tuzaklar onlardan bir ey savar ve ne de onlar yardm olunurlar. 47-) Ve inne lilleziyne zalemu azben dune zlike ve lakinne ekserehm la ya'lemun; Muhakkak ki o zalim olanlar ( mrikler ) iin bundan gayr/nce bir azab (?) vardr... Fakat onlarn ekseriyeti bilmezler. 48-) Vasbir lihkmi Rabbike feinneke Bi a'yunina ve sebbh Bi Hamdi Rabbike hyne tekum; Rabbinin hkmne sabret!... Muhakkak ki sen ( B srrnca ) gzetimimizdesin... Kyam ettiinde Rabbinin hamdini ( B srrnca ) tesbih et!. 49-) Ve minelleyli fesebbhHU ve idbaren ncum; Gece den bir ksmda ve yldzlarn ardlarnda ( Gne doduunda? ) da ( Rabbinin hamdi olarak ) Onu tesbih et!.

434
NECM S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Necm Sresi, Mekke dneminde 23. srada nazl olmutur... bni Abbas r.a. 32.ayeti hari diye rivayet eder... bni Mes ud r.a.: Necm, Raslullah n Mekke de ilan ettii ilk sredir der... Gene Abdullah . Mes ud r.a.dan yle rivayet edilir: Muhakkak ki enNeb s.a.v. Necm Sresi ni kraat etti de ( hemen-akabinden ) secde etti ( son ayetindeki kraat secdesi dolaysyla )... O topluluktan bir kii bile geri kalmakszn secde etti... Ancak bir adam yerden bir avu akl ta veya toprak alp onu yzne gtrd ve dedi ki: < Bu bana yeter >... Sonra onu kafir olarak ldrld grdm . Necm Sresi iinde secde (tilavet/kraat secdesi) inen ilk sredir... Nitekim bni Abbas dan yle rivayet edilir: Muhakkak ki enNeb s.a.v. Necm ile secde etti... Onunla beraber mslimler, mrikler, cinn ve ins de secde ettiler . Adn, Yldz manasna gelen ilk ayetinin ilk kelimesi olan Necm den alan Necm Sresi 62 ayettir... Necm Sresinde : Mirac mucizesi, batan yldzn srr, O hevasndan konumaz, kuvveleri iddetli olan st akl sahibidir de, ufuk-u a la, tedelli nuru, kabe kavseyn-ev Edna, sidre-i mnteha, cennet-i me va, isimlendirerek varettikleriniz sadece bir zandr, insan temenni eder de eder, meleklerin efaat ne, zan ilim deildir, iyilik-ktlk karlna erme dzeninin bir

435
adlandr, kebair gnah ve dierleri, Vasi l Mafiret srr, kendinizi temize karmayn, Musa nn sayfalar, ok Vefal brahiym, insan iin ancak alt vardr, gldren-alatan-ldren-dirilten-yaratan hep Allah dr, i ra yldz, Kur an-Hadis ilikisi... v.b. bir ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ven necmi iza heva; Andolsun batt vakit O Yldz a, 2-) Ma dalle sahbukm ve ma ava; Ki sahibiniz ( arkadanz ) ne ( Zattan) sapt ne de at/azd ( nefse dt ). 3-) Ve ma yentku anil heva; (O), hevasndan ( nefsinden, beeriyyetinden ) nutketmez ( konumaz; Hakkani hitabtr; O nun snneti, snnetullah tr). 4-) n huve ill vahyun yuha; O vahyolunan bir vahiyden baka deil. 5-) Allemehu ediydulkuva; Ona kuvveleri iddetli olan ( Cibriyl ) ta lim etti ( Onu). 6-) Zu mirretin, festeva; (Cibriyl ) st Akl ( Akl- kll ) /salam g sahibidir... Bu yzden istiva etti ( aynileti ).

436
7-) Ve huve Bil ufukl a'la; O, (Bi-) Ufuk u A la ( da) olduu halde. 8-) Smme dena fetedella; Sonra ( Rabbine ) yaklat ( ykseldi ), (akabinden ) tedelli etti ( aa indi; uruc u salayan nzl nurlarnn inii ). 9-) Fekne kabe kavseyni ev edna; De bylece iki yay kadar veya Edna ( daha da yakn ) oldu ( vahdet; r yet). 10-) Feevha ila abdiH ma evha; Bylece kuluna vahyettiini ( vastasz ) vahyetti. 11-) Ma kezebel fuadu ma rea; Ryet ettii eyi fuad ( kalb ) yalanlamad ( HAKKn kendisi ). 12-) Efe tumarunehu al ma yera; Ryet ettii ey zerine Onunla tartyor musunuz?. 13-) Ve lekad reahu nezleten uhra; Andolsun ki Onu ( Cibriyl i) dier bir inite ( iniinde, ikinci bir kere ) daha grd. 14-) Inde SidretilMnteha; Sidre-i Mnteha ( Nebyi mrsel ve Melek-i Mukarrebun un nihayet bulduu yer ) indinde. 15-) Indeha Cennetl Me'va; Cennet l Me va ( ehidlerin ruhlarnn sna ) da Onun ( Sidre-i Mnteha nn) yanndadr.

437
16-) z yaes sidrete ma yaa; O vakit Sidre yi bryen/kaplayan ( Nur) bryordu. 17-) Ma zaal basaru ve ma taa; Basar ( gz? ) ne ( gayrna ) kayd ve ne de tuyan etti ( haddi at ). 18-) Lekad rea min ayati Rabbihil kbra; Andolsun ki Rabbinin en byk ayetlerinden ba zn grd. 19-) Efe raeytmllate vel uzza; Grdnz m ( bir dnn ) Lat , Uzza y?. 20-) Ve menates salisetel uhra; Ve dier ncleri Menat (bunlarn bir gc, bir tesiri var m; byle bir mi rac yaatabilirler mi?) ?. 21-) Elekmzzekeru ve lehl nsa; Erkek sizin, dii O nun mu ( bu putlar, mriklerce Allah n kzlar kabul edilen meleklerin birer semboldr ve her put bir kabilenin zel ilahdr ) ?. 22-) Tilke izen ksmetun dyza; O takdirde bu insafsz/zalimce bir kismettir ( pay, taksimdir ). 23-) n hiye ill esmaun semmeytumuha entum ve abaukum ma enzelAllahu Biha min sultan* in yettebiune illazzane ve ma tehvel enfs* ve lekad caehm min Rabbihiml hda; Onlar ancak sizin ve babalarnzn/atalarnzn isimlendirdii, Allah n ( B srrnca ) hibir sultan ( varolduklarna dair hccet, inkar edilemez delil ) inzal etmedii ( bo ) isimlerden baka bir ey deildir... Onlar ancak zanna ( yakiyn yok ) ve nefislerin

438
holand eye/hevalarna uyarlar... Andolsun ki kendilerine Rablerinden huda ( hidayet, ilim ) gelmitir. 24-) Em lil nsani ma temenna; Yoksa insana ( nefsinin ) temenni ettii ey mi var ( putlar efaat olsa, kurtaran bir tanrs olsa ) ?. 25-) FeLillahil ahretu vel ula; Son da ilk de/Ahiret te dnya da ( sevap, efaat ve keramet te; hidayet, inayet ve ma rifet te ) Allah ndr ( Allah a ait zelliin, Allah ahlaknn aa kmas iindir ) !. 26-) Ve kem min melekin fiys Semavati la tuniy efaatuhm ey'en ill min ba'di en ye'zenAllahu li men yeau ve yerda; Semavat ta ( putlar-kuvveleri nisbet ettiiniz, Allah a yaklatrmas iin efaatn zannettiiniz ) nice melek vardr ki, onlarn efaat hibir ey savmaz/hibir fayda vermez... Ancak Allah n diledii ve raz olduu ( rza makamndaki ) kimse iin izin vermesinden sonra olan hari ( Ta-Ha: 109? ). 27-) nnelleziyne la yu'minune Bil ahreti leyusemmunel Melaikete tesmiyetel nsa; Muhakkak ki Ahiret e ( kudret-bilin boyutuna, evrenin gerek yapsna B srryla ) iman etmeyenler, melekleri elbette dii tesmiye eder/isimlendirir. 28-) Ve ma lehm Bihi min lm* in yettebiune illezzann* ve innezzanne la yuniy minel Hakk ey'a; Oysa bu hususta onlarn ( B srrnca ) bir ilmi ( delilleri ) yoktur... Onlar ancak zanna uyuyorlar... Muhakkak ki zann Hakk dan bir ey ifade etmez/Hakk olan bir eyin yerini tutmaz.

439
29-) Fea'rd an men tevella an zikriNA ve lem yurid illel hayated dnya; Bizim zikrimizden vazgeen ( srtn dnen ) ve dnya hayatndan baka birey dilemeyenden yz evir. 30-) Zlike mebleuhm minel lm* inne Rabbeke HUve a'lemu Bi men dalle an sebiliH ve HUve a'lemu Bi menihteda; lim den onlarn ulaaca yer ( son nokta ) ite budur ( ki evrensellik, melaike hakkndaki itikatlar byle )... Muhakkak ki Rabbin, ( B srrnca ) O daha iyi bilir yolundan sapan... Ve ( B srrnca ) O daha iyi bilir doru yola ereni/hidayet zere yryeni. 31-) Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard liyecziyelleziyne esau Bima amilu ve yecziyelleziyne ahsenu Bil hsna; Semavat ta ne var ve Arz da ne varsa ( mutlak Melik ) Allah ndr... ( Bu) ktlk ( irk, nefsani amel ) edenleri yaptklar ile ( B gereince ) cezalandrmas, ihsan zere amel edenleri de ( B srrnca ) en gzeli ile cezalandrmas iindir. 32-) Elleziyne yectenibune kebairel ismi velfevahe illel lemem* inne Rabbeke Vasiul Mafireti, HUve a'lemu Bi km iz eneekm minel Ard ve iz entum ecinnetun fiy butuni mmehatikm* fela tzekk enfsekm* HUve a'lemu Bi menitteka; Onlar ( o muhsinler ) ki, gnahn kebair inden ( irk, yalan-iftira,.. gibi ) ve fevahi ten ( zina,.. gibi ) kanp uzak dururlar... Lemem ( kk gnah, srme ) hari... ( Eer bunlardan tevbe eden olursa ) muhakkak ki Rabbin Vasi l Mafiret tir ( mafireti genitir )... O (B srrnca ) sizi daha iyi bilir: Arz dan sizi ina ettiinde ve siz analarnzn karnlarnda ceninler iken... O halde nefislerinizi tezkiye etmeyin ( tezkiyeden hali grmeyin? )... O, korunann ( mutteky nin) kim olduunu ( B srrnca ) daha iyi bilir. 33-) Eferaeytelleziy tevella; Yz evirip geri ( arkasna ) dneni grdn m?.

440
34-) Ve a'ta kaliylen ve ekda; Az ( bir ey ) verip ( sonra vermeyi-infak kesip ) smsk tutan?. 35-) Endehu lmul aybi fehuve yera; Gayb n ilmi ( Levh-i Mahfuz ) onun indinde de o mu gryor?. 36-) Em lem ynebbe' Bima fiy suhufi Musa; Yoksa Musa nn sayfalarnda olanlar ( B srrnca ona ) haber verilmedi mi?. 37-) Ve brahiymelleziy veffa; Ve O ok Vefal ( ahdine sadk ) brahim ( in sayfalarnda olanlar: ) ?. 38-) Ella teziru vaziretn vizre uhra; Hibir vazire ( yk tayan, gnahkar, nefs ) bir bakasnn ykn/gnahn yklenmez?. 39-) Ve en leyse lil nsani ill ma sea; nsan iin ancak sa yettii ( yapt, amel olarak iledii; kuvveden fiile kard, gerekletirdii ) vardr. 40-) Ve enne sa'yehu sevfe yura; Ve onun sa yi yaknda grlecektir. 41-) Smme yczahul cezael evfa; Sonra ona tastamam karl verilecektir. 42-) Ve enne ila Rabbikel mnteha; Ve muhakkak ki mnteha ( nihayet, en son var ) Rabbine dir.

441
43-) Ve ennehu HUve adhake ve ebk; Ve muhakkak ki O dur, gldren de alatan da. 44-) Ve ennehu HUve emate ve ahya; Ve muhakkak ki O dur ldren ( lm tattran ) de ( hakiki hayat ile ) dirilten ( baseden ) de. 45-) Ve ennehu halekaz zevceyniz zekere vel nsa; Ve muhakkak ki O dur iki e/ift i, (yani ) erkek ve dii yi yaratan. 46-) Min nutfetin iza tmna; Meni olarak atldnda bir nutfe den. 47-) Ve enne aleyhin ne'etel uhra; Ve muhakkak ki ne e-i uhra ( ikinci olu; rcu ) Onun zerinedir. 48-) Ve ennehu HUve ana ve akna; Ve muhakkak ki O dur ani eden de fakir/raz klan da. 49-) Ve ennehu HUve Rabbu 'ra; Ve muhakkak ki O dur Rabbi ra ( Sirius yldznn Rabbi ). 50-) Ve enneHU ehleke Adenil ula; Ve muhakkak ki O dur, nceki Ad ( Hudun kavmi ) helak eden. 51-) Ve Semude fema ebka; Ve Semud u (Salih in kavmi ni) da... ( yleki ) geriye ( onlardan ) brakmad. 52-) Ve kavme Nuhn min kabl* innehm knu hm azleme ve eta;

442
Ve daha nce de Nuh kavmini ( helak etti )... Muhakkak ki onlar, evet onlar daha zalim ( kfrde daha iddetli ) ve daha tuyan edici ( maddi-nefsani yaamda daha beter ) idiler. 53-) Vel m'tefikete ehva; Mutefikat (Lut kavmi ni; alt stne gelmi, helak olmu ehirleri; ruhani-bilin boyutundan beden boyutuna dmleri ) aa drd ( yere-esfele safiline batrd ). 54-) Feaaha ma aa; De bylece sardrd onlara, sardrdn ( talar ). 55-) Fe Bi eyyi alai Rabbike tetemara; imdi Rabbinin ni metlerinin ( Bi-) hangisini ekk ile karlarsn/bile bile inkar edersin?. 56-) Haz neziyrun minen nzril ula; te bu ilk ( saftaki ) uyarclardan bir uyarcdr. 57-) Ezifetil azifet; O yaklaan ( kyamet ) yaklat. 58-) Leyse leha min dunillahi kaifetn; Onu Allah n gayrndan kefedecek ( aacak ) yoktur. 59-) Efemin hazel hadiysi ta'cebun; imdi siz bundan ( bu Kur andan), (yani ) bu hadis ( ???)den dolay m hayret ediyorsunuz?. 60-) Ve tadhakne ve la tebkn;

443
Ve glyorsunuz, alamyorsunuz?. 61-) Ve entum samidun; Ve siz ( hi etkilenmiyor ) oyalanp duruyorsunuz?. 62-) Fescudu Lillahi va'budu; Secde edin ( hakikatnz olan ) Allah a ( tam fani olun ) ve ( Ona) kulluk edin ( hakiki ibadet ).

KAMER S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Kamer Sresi, Mekke dneminde 37.srada nazl olmutur... Adn, inikak- kamer (Ay n yarlmas) mucizesini bahseden ayetleri ve 1.ayetteki Kamer= Ay kelimesi dolaysyla almtr... Kamer Sresi 55 ayettir... nikak- Kamer mucizesi nedir?... Ayet te: O Saat yaklat ve Kamer ( Ay ) yarld (Kamer: 1) buyurulduuna gre olay gerek ve iman edilmesi zorunlu bir mucizedir... Ancak mahiyetinin anlalmas itibaryla yorum-alglama farkllklar olabilir... Bata Hz.Ali, bni Mes ud, Cbeyr b. Mut im, bni mer, bni Abbas (Allah onlardan raz olsun),.. gibi alim sahabeler mriklerin mucize talepleri zerine Hz.Raslullah n bir iaretiyle/ya da bir ahdi (sz) zere Ay ikiye bldn ve yannda bulunanlarn da bunu seyrettiini haber verirler... Hatta Ay n yarlmas zerine Hz.Raslullah n

444
Allahmmehed= Allahm ahid ol! dediini, evresindeki insanlara da hedu= ahid olun! dedii rivayet edilir... Hatta bu tartmadan haberi olmayan o blgedeki baz yolcu ve gebelerin de bunu gzledii bildirilir... bni Abbas r.a. bu olayn ayn 14.gecesinde meydana geldiini rivayet eder... Bu olayn mahiyeti hususunda baz grler yledir: Baz bilginlere gre n fizii ile ilgili bir olaydr, Ay n hakiki yarlmas szkonusu deil... Baz alimlere gre Ay fiziki olarak gerekten yarlmtr... Baz alimlere gre Ay kyamet gn yarlacaktr (aslnda batn manasnda bu dorudur; yani fena fillah, gibi... Ama Hz.Ali, bn-i Mes ud, Cbeyr b. Mut im gibi sahabelerin bizzat ahid olduu, bir ok sahabenin ve tabiin alimlerinin kabullendii mtevatir veya mehur bir haberi de yok sayp, ayeti srf te vili ile ele alamayz?)... Baz ariflere gre ise Hz.Raslullah n gzler ve hayal merkezleri zerinde mucizevi bir tesir ve tasarrufudur... Dikkate ayan baz hususlar ve mhim iaretler de bizce unlardr: Hakikat Gnei ni yanstan Nbvveti sembolize eden Ay n yarlmas, HatemnNeb nin ba si ile nbvvet in kemale ermesine/sonlandna iarettir... mmet-i Muhammed dneminde insanlk Hakikatla yzbeyz sorumululuuna ve olgunluuna sahiptir... Velayet dnemidir ... mmet-i Muhammed ma sumdur!... Bu dnemin insanlna bir iltifat vardr!... VenakkalKamer yani Ve Ay yarld demek, (Arap lisannca) i (nbvvet ii) vuzuha erdi, aklk kazand, tam zahir oldu; artk baka bir dnem balad demektir... HatemnNeb nin iareti ve mucizesi bir olay... Nitekim Onun mmetine Ahiret mmeti denir!...

445
Arap lisannda bazen sabah a felak (Gne nn domas ile karanln yarlp paralanmas, sabah olmas; sabah demektir) denilir... Hz.Raslullah n olay gzleyenlere hedu, ihedu yani ahid olun, ahid olun demesi hem o andaki zahiri mahadeye hem de Ay n yarlmas ile anlatlan Gne in batt yerden douuna, fena ile vahdet mahadesine iarettir... Kamer Sresinde : nikak- Kamer mucizesi ve srr, Hakikat a ve mucizeye kar alglamada yetersiz kalanlarn tavr, baz Nebler ve kavimlerinin ibretlik olaylar, Nuh un gemisi bir alamet olarak insanla braklmtr, nsanlar tezekkr etsinler (anlasnlar, kendilerini tansnlar) diye Kur ann kolaylatrlmas, herey kader (l) iledir, emrin yerine gelii, insanlarn yapt herey satr satr yazlr, sdk mak ad ve melik-i muktedir,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... Kamer Sresi hakknda baz hadisler: Kim ElifLamMiym tenziyl i (Secde sresini ), YaSiyn i, IkterabetisSaatu yu ( Kamer sresini ) ve Tebarekelleziy biyedihilmlk (Mlk sresini ) okursa, onun iin bir Nur ve eytandan ve irkten bir koruyan olur, kyamet gn de derecesi ykselir . Kim her iki gecede IkterabetisSaat venakkalKamer i okursa, Allah onu kyamet gnnde yzn leyle-i bedir ( dolunay )deki ay gibi ba seder . AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ikterabetis saatu venakkal Kamer; O Saat yaklat ve Kamer ( Ay ) yarld.

446
2-) Ve in yerav ayeten yu'ridu ve yekulu shrun mstemirr; Eer bir ayet ( mucize ) grseler ( nasl olduunu anlamak yerine ondan ) yz evirir ve: Devam edip giden/gl bir sihirdir derler ( ilahi sfatlardan, sistem realitesinden gafildirler ). 3-) Ve kezzebu vettebeu ehvaehm ve kll emrin mstekrr; (Mucizeyi, kyameti; evrensel realiteyi ) yalanladlar ve hevalarna ( beeri dncelerine, nefslerine ho gelen eylere; hayallerine ) tabi oldular... ( Oysa ) her emr ( yaratc boyut hkm ) istikrar bulur ( hedefine varr; Hakdr? ) !. 4-) Ve lekad caehm minel enbai ma fiyhi mzdecer; Andolsun ki onlara iinde mzdecer ( menedici-vazgeirici zellikli; nehy ) olan haberlerden gelmitir. 5-) Hikmetun baliatun fema tunin nzr; (Ki o vazgeirici haberler ) gayeyi tam aklayan stn bir hikmettir... Fakat uyarmalar/uyarclar ( anlay ktlara, idrakszlara ) fayda vermiyor?. 6-) Fetevelle anhm* yevme yed'ud da ila ey'in nkr; O halde onlardan yz evir... O arcnn nkr ( ok mnker; irkinlii-korkunluu dolaysyla holanlmayan, reddedilen; tannmayan ) bir eye ard gn; 7-) Hue an ebsaruhm yahrucune minel ecdasi keennehm ceradun mnteir; Gzleri huu da ( dehetten nlerine eik, zillet halinde ) olduklar halde, sanki yaylan ekirgeler ( sr ) gibi ( nemsiz, farksz, zayf halde ) cedes ( kabir, beden )lerinden kyorlar. 8-) Muhtyne ileddain, yekulul kafirune haz yevmun asir;

447
Zillet iinde bakarak o arcya ( Rablerine ) sr atle koanlar olarak... Kafirler: Bu zor/iddetli bir gndr der. 9-) Kezzebet kablehm kavmu Nuhn fekezzebu abdeNA ve kalu mecnunun vezdcir; Onlardan ( Hz.Raslullah n kavminden ) nce Nuh un kavmi yalanlamt... Kulumuzu ( Raslleri ) yalanladlar ve: Bir mecnundur dediler... Ve ( Nuh tebliden ) men edildi/alakondu. 10-) Fedea Rabbehu enniy malubun fentasr; Nihayet ( Nuh da ) Rabbine: Dorusu ben malub oldum, nusret et/galip getir/intikam al diye dua etti. 11-) Fefetahna ebvabes Semai Bimain munhemir; Biz de kuvvetle dklen bir su ile ( B srrnca, bir su olarak ) Sema nn kaplarn ( krk gn ) fethettik ( atk ). 12-) Ve feccernel Arda uyunen feltekal mau al emrin kad kudir; Kaynaklar itibaryla Arz da ( krk gn ) fkrttk da takdir edilmi bir emr ( i; tufan ) zerine ( Sema dan akan ve Arz dan fkran ) su ( birbirine ) kavutu. 13-) Ve hamelnahu al zati elvahn ve dsr; Onu ( Nuhu) levhalar ve iviler sahibi zerinde tadk. 14-) Tecriy Bi a'yuniNA* cezaen limen kne kfir; (Gemi B srrnca ) gzetimimizde/muhafazamz altnda akp gidiyordu... Kfr ( nankrlk ) edilene ( Nuha) bir ceza ( mkafat ) olmak zere. 15-) Ve lekad teraknaha ayeten fehel min mddekir;

448
Andolsun ki onu ( o gemiyi, insanlar iin ) bir ayet olarak ( baki ) braktk... t alp idrak eden yok mu?. 16-) Fekeyfe kne azabiy ve nzr; Benim azabm ve uyarmalarm nasl oldu ( bir bak ) ?. 17-) Ve lekad yessernel Kur'ne lizZikri fehel min mddekir; Andolsun ki Kur an zikr ( okumak; tefekkr, tezekkr ) iin kolaylatrdk ( sembolik anlatmla, soyut szcklerle, Arabi lisan zere indirdik )... t alp idrak eden yok mu?. 18-) Kezzebet Adun fekeyfe kne azabiy ve nzr; Ad ( Hud kavmi ) de yalanlad... ( Peki ) benim azabm ve uyarmalarm nasl oldu?. 19-) nna erselna aleyhim riyhan sarsaren fiy yevmi nahsin mstemirr; Muhakkak ki biz onlarn zerine,srekli ( meakkati kesiksiz olan ) uursuz ( gadab ilahiye mstahak olan ) bir gn iinde sarsar ( uultulu, dondurucu, helak edici ) bir rzgar irsal ettik. 20-) tenziun Nase, keennehm a'cazu nahlin munkar; nsanlar, sanki sklm hurma ktkleri gibi koparp atyordu. 21-) Fe keyfe kne azabiy ve nzr; Benim azabm ve uyarmalarm nasl oldu?. 22-) Ve lekad yessernel Kur'ne lizZikri fehel min mddekir; Andolsun ki Kur an zikr ( tefekkr, tezekkr ) iin kolaylatrdk... t alp idrak eden yok mu?.

449
23-) Kezzebet Semudu Bin nzr; Semud ( Salih in kavmi ) de ( Bi-) uyarmalar/uyarclar yalanlad. 24-) Fe kalu ebeeran minna vahden nettebiuhu, inna izen lefiy dalalin ve suur; Dediler ki: Bizden bir tek beere mi ( hepimiz ) tabi olacaz?... O takdirde muhakkak ki biz bir sapknlk ve suur ( cinnet, delilik ) iinde oluruz . 25-) EulkyezZikru aleyhi min beynina bel huve kezzabun eir; Zikr ( vahiy-nbvvet; hakikat ilmi ) aramzdan Onun zerine mi ilka olundu?... Bilakis O eir ( kstah, mark ) bir kezzab dr ( ok yalanc ). 26-) Seya'lemune aden menil kezzabul eir; Yarn kimin eir bir kezzab ( haddini aan, kstah bir yalanc ) olduunu bilecekler. 27-) nna mursilun nakati fitneten lehm fertakbhm vastabir; Muhakkak ki biz, onlara bir fitne ( bir deneme, bir imtihan ) olmak zere o dii deve nin irsal edicileriyiz... Artk onlar gzetleyip bekle ve sabret. 28-) Ve nebbi'hm ennel mae ksmetun beynehm* kll irbin muhtedar; Ve onlara haber ver ki su aralarnda bir kismet ( pay, taksim ) dir... Her irb ( sudan hakedilen pay ) hazrlanmtr. 29-) Fenadev sahbehm feteata feakar; Arkadalarn nida edip ardlar... O da alacan ald da akretti ( deve yi boazlad, ldrd ). 30-) Fekeyfe kne azabiy ve nzr; (Peki ) benim azabm ve uyarmalarm nasl oldu?.

450
31-) nna erselna aleyhim sayhaten vahdeten feknu keheiymil muhtazr; Muhakkak ki biz onlarn zerine sayha-i vahide ( bir tek iddetli titreimli ses ) irsal ettik de ( davarlarn nne ) konmu p krnts gibi oldular. 32-) Ve lekad yessernel Kur ne lizZikri fehel min mddekir; Andolsun ki biz Kur an zikr ( tefekkr, tezekkr ) iin kolaylatrdk... t alp idrak eden yok mu?. 33-) Kezzebet kavmu Lutn Bin nzr; Lut kavmi de ( Bi-) uyarmalar/uyarclar yalanlad. 34-) nna erselna aleyhim hasben ill ale Lut*necceynahm Bi sehar; Muhakkak ki biz onlarn zerine bir hasb ( rzgarn getirdii akl talar, talar frlatan rzgar ) irsal ettik... Al-u Lut ( Lutun geninden/imanndan olan ailesi ) mstesna... Onlar ( Bi-) seher ile kurtardk. 35-) N'meten min ndiNA* kezlike necziy men eker; ndimizden bir ni met ( inam ) olmak zere... kredeni ite byle cezalandrrz. 36-) Ve lekad enzerehm batetena fetemarev Bin nzr; Andolsun ki ( Lut) onlar batmz ( smsk yakalamamz ile de ) uyard da onlar ( Bi-) uyarmalar/uyarclar ek ile karladlar ( yalanlayp bile bile inkar ettiler ). 37-) Ve lekad raveduhu an dayfihi fetamesna a'yunehm fezuku azbiy ve nzr; Andolsun ki Onun ( Lutun) konuklarndan ( ehvetle ) murad almak istediler de bu yzden gzlerini sildik/silme kr ettik... imdi tadn azabm ve uyarmalarm! . 38-) Ve lekad sabbehahm bkreten azbun mstekrr;

451
Andolsun ki yerini bulmu/sabit bir azab onlara sabahleyin bastrd. 39-) Fezuku azbiy ve nzr; imdi tadn azabm ve uyarmalarm!. 40-) Ve lekad yessernel Kur ne lizZikri fehel min mddekir; Andolsun ki biz Kur an zikr ( tefekkr, tezekkr ) iin kolaylatrdk... t alp idrak eden yok mu?. 41-) Ve lekad cae ale fir'avnen nzr; Andolsun ki Al-u Fravun a ( Fravun ailesine-hanedanna ) uyarlar/uyarclar geldi. 42-) Kezzebu Bi ayatiNA kulliha feehaznahm ahze Aziyzin Muktedir; Ayetlerimizin hepsini ( B srrnca ) yalanladlar... Biz de onlar Muktedir bir Aziyz in yakalayla yakaladk. 43-) Ekuffarukm hayrun min laikm em lekm beraetn fiyz zubur; Sizin kafirleriniz bunlardan ( u uyarclar yalanlayp da helak olan kavimlerden ) daha m hayrldr ( ki helak ve hsrandan azade olsunlar ) ?... Yoksa zeburlar ( kutsal sayfalar, kitablar )da sizin iin bir berat m var?. 44-) Em yekulune nahnu cemiy un mntesr; Yoksa: Biz birbirine yardm eden/malup olmaz bir topluluuz mu diyorlar?. 45-) Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dbr; Yaknda o topluluk ( zahiren Mekke mrikleri, Bedir de) hezimete uratlacak/yenilecek ve dbrlerine/arkalarna dnp kaacaklar.

452
46-) Belis saatu mev'duhm ves saatu edha ve emerr; Hayr, onlarn mev idi ( buluma vakti ) O Saattr ( uyarldklar lm-kyamet vaktidir )... O Saat ( dnyadaki hezimetlerinden ) daha iddetli ve daha acdr. 47-) nnel mucrimiyne fiy dalalin ve suur; Muhakkak ki mcrimler ( sulular ) bir sapknlk ve suur ( cinnet, delilik ) iindedirler. 48-) Yevme yushabune fiyn nari al vucuhihim* zuku messe sekar; O gn yzleri zere Nar da srklenirler... Sakar n ( cehennem in) dokunmasn tadn! (denilir ). 49-) nna klle ey'in halaknahu Bi kader; Muhakkak ki biz hereyi bir kader ( l ) ile ( B srrnca bir kader/miktar olarak ) yarattk. 50-) Ve ma emruna ill vahdetun kelemhn Bil basar; Emrimiz ancak bir tek ( kelime ) dir, bir gz ( Bil-Basar ) krpmas gibidir. 51-) Ve lekad ehlekna eyaakum fehel min muddekir; Andolsun ki sizin ( diyn anlayndaki ) hemfikirlerinizi ( benzerlerinizi ) helak ettik... t alp idrak eden yok mu?. 52-) Ve kll ey'in fealuhu fiyz zubur; ledikleri herey zeburlardadr ( okunakl-dzgn yazlm kitablarda ). 53-) Ve kll sayrin ve kebiyrin mustetar; Kk-byk hepsi satr satr yazlmtr. 54-) nnel mttekyne fiy cennatin ve neher;

453
Muhakkak ki muttakiyler ( korunanlar ) Cennetlerde ve Nehir kylarndadrlar. 55-) Fiy mak'adi sdkn nde Meliykin Muktedir; Meliyk i Muktedir in ( Hazret-i Kuds un) katnda Mak ad- Sdk ( sdk makam, sadakat otan )dadrlar ( Cennet Arz nda, Vahdet makamndadrlar ).

RAHMN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Rahman Sresi, Mekke dneminin son yllarna doru veya Medine dneminde nazl olmutur... Her ikisine ait rivayetler vardr... Tm sreler itibaryla 89.srada indii genel kabuldr... Adn ilk ayeti ve ilk kelimesi olan er-Rahman dan alr... 78 ayettir... Hz.Ali r.a.a dayanan bir rivayette, Hz.Raslullah s.a.v. sre hakknda yle buyurmutur: Her eyin bir gelini-ss vardr; Kur an n gelini de Rahman Sresidir ... Sre nin sebeb-i nzul u hakknda rivayetler yledir: 1) Onlara <Rahman a secde edin> denildiinde, < Rahman da ne? > dediler (Furkan: 60) ayetinde ifade edildii zere Rahman ne demektir, Rahman tanmyoruz diyenlere icabetle bu sre nazl olmu ve ilk ayetinde < Rahman > ile balayarak aklamtr... 2) Hz.Raslullah n vahiy alan bir neb olduuna inanmayan mrikler, Ona air , sihirbaz diyerek syledii szleri/Kur an o kabiliyette baka insanlarn retmi olabileceini iddia ediyorlard... Andolsun ki biz onlarn < Kuran ona ancak bir beer retiyor >

454
dediklerini biliyoruz... Onlarn nisbet etmee uratklar kiinin lisan yabancdr... Oysa bu apak Arapa bir lisandr (Nahl:103), ayetinde anlatlan bu duruma da bir cevap oluyordu, bu sre... Sre de aklanan hususlar: Sre, ins ve cinn snfna balanan ilahi nimetlerden ve onlarn gereklerinden, Rahman n rahmetinden (ki Rahman dan kaynaklanan Umumi Rahmet hereyedir; Rahym e dayanan hususi rahmet ve ona ait nimetler yalnz cennetlikleredir), sistem den, varlk realitesinden bahseder... Bu nimetlerin banda gelen, Rahman n insan a Kur an ve Beyan ta limi dir ki btn nimetleri ins-cinn mterek bahsederken bunu sadece insan iin vurguluyor ... Sema dan, Ona konan Miyzan (denge) dan; uzay cisimleri olan Gne, Ay dan; Arz ve nimetlerinden; ins ve cinn in nesnel yaratlmasndan; dou-bat kavramlarndan; sistem de karmayan ac-tatl sudan; fani-Baki den; her an yeni bir e nden; kiyamet ve ahvalinden, cehennem ve cennet lerden,... aklamalar ihtiva etmektedir... Bu sre ye has bir zellik te ins ve cinn e birlikte hitap eden, imdi ( Bi-) rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlyorsunuz? cmlesinin sre iinde 31 ayr yerde gemesidir... Bu hususta bir Hadis-i erif yledir: Hz.Raslullah bu sre yi ashabna okuduunda, skut ettiler... Bunun zerine Hz.Raslullah s.a.v. yle buyurdu: Niye ben, cinnlerden sizden iitmediim gzel cevaplar iitiyorum?.. Cinnlerin gecesinde bu sreyi cinnlere okuduumda her < imdi Bi-rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlyorsunuz? > ayetini dediimde < Hayr Rabbimiz, nimetlerinden hi bir eyi yalanlamyoruz; HAMD senindir >, dediler ...

455
Bu sredeki ikili anlatm sistem in ileyi realitesini, dengeyi, nesnel insan ifade ettii gibi, 31 ayn cmlenin zikri de zikir olgusuna ve zikrin Rahman a/Rahmaniyyet e dayandna iaret eder... Bu srede ins (insan) ile beraber cinnler de tefekkre-idraka davet ve tevik ediliyor?... Tefekkrleri-idraklar sz konusu olan bu cinlerin cennetlik olduklar da aklanyor? ... Elbette srenin banda akland gibi sadece insan a mahsus olan Rahman n Kur an ve Beyan ta lim ni meti ve Fatiha sresinde bildirilen inam zere olanlar ( Muhammediler ) baka bir ey/zmre... Gerek insan ve eref-i mahlukat onlardr ki, onlar ilahi sfatlarla tahakkuk etme lutfuna, Zatlarn tanma ni metine ermi bahtiyarlardr... Ne mutlu onlara ve onlarn dostlarna! ... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Er Rahman; Rahman ( tm sfat ve esmann sahibi... Dolaysyla varl kendinden; yokluktan vcuda getiren; hereyi kapsayan rahmetin sahibi ), 2-) Allemel Kur'n; (ki O ) ta lim etti ( retti ) Kur an (almakla, tahsille edinilemez ), 3-) Halekal nsan; Halketti ( o ftrat zere ) NSAN , 4-) Allemehl beyan;

456
retti ona BEYAN ( insan konuan Kur andr). Bu drt ayet hakknda aklama: Aslnda sre nin temel hususiyetlerinden biri bu drt ayette ifrelenmitir... Vahiy-melek szkonusu olmadan Rahman n Kur an talimi ve de NSANn yaratlmasndan nce ifade ediliyor... Oysa Hz.Raslullah a vahyedilmesi vurgulanrken Onu, kuvveleri iddetli olan ( Cebrail ) talim etti (Necm:5), buyurulur... Demek ki burada kasdedilen Ceberut halini yaayan insani bilintir; yani,Vahidiyyet mertebesinin tenezzl olan Ruh dur... Kuran ise Evrensel, Zati OKUyutur; Rahmani, Zati vasflarla olan bir st mahadedir... nsandaki bu Rahmani rahmet dolaysyla Zatn tanr, Kur an hem izhar eder hem de OKUr ... 4.ayeti de dikkate alrsak, Rahman n Kur an, Kur ann insan ve insan n Kur an szkonusudur... Burada Kur an ta liminin (evrensel okumann) insann yaratlmasndan ve ona beyan olmasndan nce geliinin bir hikmeti de gayenin sebepden nceliini vurgulamaktr (ma lum, ilme tabidir!)... nsan n yaratlmasndan maksad Kuran okumas, Rahmani vasflarla yaamasdr... Yani insan srf ALLAH iin yaratlmtr... Hadis-i erif te: Allah Adem i Rahman sreti zere yaratt buyuruluyor... Bu nedenle insan, gayb olan Rahman dan hayet duyar, tanr; itaat ve yakin sahibidir... Bu nedenle insan a Rahman a secde et deniyor... blis-cin ise melekiyyetinden perdeli (lanetli) olmas dolaysyla Rahman a asi olmutur... Bu drt ayetle ilgili bir incelik de udur: Gerekte, Kur an Arapa deildir!..

457
Zira Rahman ta lim ediyor, insani bilince? ... nsan da manas, nisbeti, karl, sfat olmayan hibir ayet Kur anda yoktur!... Bu nedenle tm tarif ve sembolleri insan da somutlayarak msbet veya menfi tariflerle anlamaya almalyz!... mdi bu yaklamla dier ayetlere devam edelim: 5-) E emsu velKameru Bi husban; Gne ( Can ) de Ay da bir ( Bi-) hesab iledir ( menzilleri-yrngeleri vardr ). 6-) VenNecmu veeceru yescudan; Necm ( yldz ) ve aa cinsi secde ediyorlar. 7-) VesSemae rafeaha ve veda al miyzan; Sema ( st bilin-akl boyutu; Gne ve Ay n mahalli ) ki onu ykseltmi ve Miyzan ( l-denge; otomatik ileyen hak bir sistem ) koymutur. 8-) Ella tatav fiyl miyzan; Ki o miyzan da hakszlk etmeyesiniz ( yani, mutlak hakszlk mmkn deil? ). 9-) Ve ekymulvezne Bil kst ve la tuhsirul miyzan; ly ( Bi-) kst ile ( uluhiyyet hkmlerine gre olan adaletle ) ikame edin ve eksik tutarak miyzan hsrannza ara yapmayn. 10-) Vel Arda veda aha lil enam; Ve Arz ( beden ), ki koydu onu enam ( mahlukat, insan ) iin. 11-) Fiyha fakihetn vennahlu zatul ekmam; Bir meyve var onda ve salkml hurma aalar.

458
12-) Velhabbu zl asfi verreyhan; Yaprakl/ekin sapl daneler ve ho kokulu bitkiler var. 13-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; byle iken ( ey cinn ve ins ) Rabbinizin ni metlerinin ( Bi-) hangisini yalanlarsnz?. 14-) Halekal'nsane min salsalin kelfahhar; Yaratt insan ( nesnel, gresel insan ) porselen gibi iyi pimi kuru balktan ( elementler, inorganik ve organik bileikler, hcre ). 15-) Ve halekalCanne min maricin min nar; Cann (cinn snfn, cinn ve eytan n babasn? ) da dumansz ateten yaratt. 16-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( ey cinn ve ins ) (Bi-) Rabbinizin nimetlerinin ( sfatlarnn ) hangisini yalanlarsnz?. 14-16 ayetleri iin bir Hadis-i erif: Melaike NURdan, Cann ( cin) dumansz NARdan ve Adem size vasfedilenden ( Rahman:14 ) yaratlmtr (Mslim) 17-) Rabbulmerikayni ve Rabbulmaribeyn; ki doma yerinin ( enfs ve afak n; ya da Zahir ve Batn n domas ki halk skalas ) Rabbidir ve iki batma yerinin ( iki batma yeri, iki doma yerinin ta kendisidir ) Rabbidir. 18-) Fe Bi eyyi alai Rabbikuma tkezziban; O halde ( ey cinn ve ins ) (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?.

459
19-) Meracelbahreyni yeltekyan; Salmtr ( biri tuzlu, biri tatl ) iki denizi ( Sema ve Arz denizleri, yani Ruh ve beden denizleri );kavuup kucaklayorlar ( insanda ). 20-) Beynehma berzahun la yebyan; Aralarnda bir berzah var, birbirinin snrn aamyorlar ( bylece kendi orijinalliklerini ve iki deniz halini muhafaza ediyorlar ). 21-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( ey cinn ve ins ) (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 22-) Yahrucu minhmell'l velmercan; kyor onlardan inci ve mercan ( ilimler, ma rifetler ). 23-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 24-) Ve lehulcevarilmneatu fiylbahri kel a'lam; Onundur, denizde dalar gibi akp giden gemiler ( Hakkat, eriat ). 25-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 26-) Kll men 'aleyha fan; Arz da ( bilinli) kim varsa hepsi fanidir ( nefs lm tadar, nesnel alem dnmler halinde devam eder ). 27-) Ve yebka vechu Rabbike ZlCelali vel'kram;

460
ZlCelal-i vel kram olan Rabbinin vechi Baki kalr. 28-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; Peki, ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden ( sfatlarndan ) hangisini yalanlarsnz?. 29-) Yes'eluhu men fiysSemavati vel'Ard* klle yevmin HUve fiy e'n; Semalar da ve Arz da kim varsa hepsi Ondan ister/talebeder; O her yewm ( gn, an, tecelli ) yeni-orijinal bir olutadr. 30-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 31-) Senefruu lekm eyyhessekaln; Ey arl olan iki kavim/Ey cinn ve ins, sizin iin bo kalacaz ( yani sizinle yle megul olacaz? ). 32-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 33-) Ya ma'erel cinni vel'insi inisteta'tm en tenfzu min aktaris Semavati vel'Ard fenfzu* la tenfizune ill Bisultan; Ey cinn ve ins topluluu!.. Semavat ve Arz n aktarndan ( alanndan, evresinden ) nfuz edip kp gitmeye gcnz yeterse, hadi kn gidin... Bir ( Bi-) sultan ( tahakkuk/tasarruf/iktidar gc; ilim-amel ) olmadka ( varlk bandan kurtulmadka ) geip gidemezsiniz. 34-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden ( sfatlarndan, sisteminden ) hangisini yalanlarsnz?.

461
35-) Yurselu 'aleykma vazun min narin ve nuhasn fela tentesran; (Cinn ve ins ) ikinizin de zerine ate toplar/Nar dan alev ve duman irsal edilir de ( Semavat ve Arz n alanndan geip gitmeye ) baarl olamazsnz ( birbirinizle yardmlaamazsnz, kendinizi savunamazsnz ). 36-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 37-) Feizen akkatis Semau feknet verdeten keddihan; (Vefat/lm esnasnda ) Sema ( bedensel bilin ) yarlp/paralanp da eriyip kzarm ya gibi bir gl ( krmz ) olduu vakit. 38-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden ( sfatlarndan ) hangisini yalanlarsnz?. 39-) Feyevmeizin la ys'elu an zenbihi insn vela cann; te o gn ne ins ne de cinn gnahndan sorulmaz ( skaladaki yeri bellidir ). 40-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( ey ins ve cinn ) (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden ( sfatlarndan ) hangisini yalanlarsnz?. 41-) Yu'reful mcrimune Bi siymahm fey'haz Binnevasy vel'akdam; Mcrimler ( sulular; mrikler ) (Bi-) simalarndan ( bedensel ve nefsani yaantlarnn bir sonucu olan arlkl zelliklerinden, o sretlerinden ) tannrlar da ( B srrnca ) alnlarndan ve ayaklarndan yakalanrlar. 42-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban;

462
imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 43-) Hazihi cehennemlletiy ykezzibu Bihel mcrimun; te bu, mcrimlerin ( B srrnca ) kendisini yalanlad cehennemdir. 44-) Yetufune beyneha ve beyne hamiymin an; Onunla ( cehennem, madde kayd ) kaynar su ( taassubi bilgi, hrs ) arasnda dnp dolarlar. 45-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 46-) Ve limen hafe mekame Rabbihi cennetan; Rabbinin makamndan korkan kimse iin iki cennet ( mterek ef al cenneti ve Esma/melekut cenneti ) vardr. 47-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 48-) Zevata efnan; (ki cennet te ) dz dallara/eitli dallara-aalara sahiptir. 49-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 50-) Fiyhima 'aynani tecriyan; kisinde de akp giden iki kaynak ( ilahi zelliklerin tecellileri; rahmet ve keramet ) vardr.

463
51-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden ( sfatlarndan ) hangisini yalanlarsnz?. 52-) Fiyhima min klli fakihetin zevcan; (O cennetlerin ) ikisinde de her meyveden iki ift vardr ( zira vuslat tatlacak? ). 53-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 54-) Mttekiiyne al furuin betainuha min istebrak* ve cenel cenneteyni dan; Astarlar atlastan ( kaln ipekten ) deklere yaslanrlar... ki cennetin devirmesi ( meyvelerinin toplanmas ) yakndr ( zamansal deil, mekansal? ). 55-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; Rabbinizin nimetlerinden ( Bi-) hangisini yalanlarsnz?. 56-) Fiyhinne kasratuttarfi, lem yatmishunne insn kablehm ve la cann; Onlarda ( o cennetlerde ) baklarn yalnz elerine hasretmi/elerinden bakasn grmeyenler ( kudsi, meleki yaplar ) vardr ki daha nce kendilerini ne ins ne de cann ( cinn) dokunup kirletmitir. 57-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 58-) Keennehnnel yakut velmercan; Onlar sanki yakut ve mercan drlar. 59-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban;

464
imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 60-) Hel cezaul hsani illel hsan; hsan n ( mahade zere ibadetin, tevhid in, Hakkani mahadenin ) cezas ( karl ) ancak ihsan ( cennet, Hakkani yaam ) deilmidir?. 61-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 62-) Ve min dunihima cennetan; Ve o iki cennetten baka iki cennet daha vardr ( fena ve baka ehline ). 63-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden ( sfatlarndan ) hangisini yalanlarsnz?. 64-) Mudhammetan; (Bu iki cennet ) yemyeildirler ( nefs ve tabiat karas yoktur; Muhammedi Nur dan). 65-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 66-) Fiyhima aynani naddahatan; kisinde de durmadan fkran iki kaynak ( ilimler ) var. 67-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 68-) Fiyhima fakihetun ve nahlun ve rumman;

465
kisinde de meyve ( tanmsz? ), hurma ve nar vardr. 69-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 70-) Fiyhinne hayratun hsan; (O cennetlerin ) ilerinde hayrl m hayrl, yzleri gzel mi gzel ( diil eler ) vardr. 71-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 72-) Hurun maksuratn fiylhyam; adrlar iinde kapatlm/yalnz elerine hasredilmi ( Rabblar durumunda olan elerine hasredilmi ) huriler. 73-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; imdi ( Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 74-) Lem yatmishnne insn kablehm ve la cann; Daha nce onlara ne ins ne de cann ( cinn) dokunmam ( unsurlarla kirlenmemi ). 75-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban; (Bi-) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?. 76-) Mttekiiyne al refrefin hudrin ve abkariyyin hsan; Yeil refrefe/yastklara ve harikulade gzel ilemeli parlak deklere yaslanrlar. 77-) Fe Bi eyyi alai Rabbikma tkezziban;

466
imdi ( ey ins ve cin ) Rabbinizin nimetlerinden ( sfatlarndan ) (Bi-) hangisini yalanlarsnz?. 78-) Tebarekesmu Rabbike zil Celali vel kram; Zl-Celali vel kram olan Rabbinin ismi ne mbarek/ne ycedir!..

VKIA S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Vaka Sresi, Mekke dneminde 46.srada nazl olmutur... 96 ayettir... Adn, ilk ayetinde geen ve szlk olarak vaki gerek, vuku bulacak, doacak ey anlamna gelen vakia dan alr... Bir Kur an kelimesi olarak ise kyamet , lm ya da lm-kyamet ile kefedilen gerek anlamlarna gelir... Vaka Sresinde : Yalanlanmas mmkn olmayan gereein vuku bulmas, kyamet-lm olay, insan snflar, ashab yemin-ashab imal ve sabikun ile ilkler-sonlar, Muhammedilerin nemi, cennet-cehennem zellikleri ve nimetleri, israr edilen byk gnah, ilk ve son ne etler, yldzlarn mevkleri, byk yemin, Kur an- Kerim sakl bir Kitab ta korunmaktadr, arnmayan Kur an- Kerim e dokunamaz, vefat sreci ve lmle kefolunan gerek, mukarrebun ve ashab yeminin mahadesi,... gibi bir ok nemli husus aklanmaktadr... Vaka Sresi hakknda baz Hadis-i erifler: Kim her gece Vaka Sresini okursa, yoksulluk-ihtiyac musibeti ona ebediyyen isabet etmez .

467
Vaka Sresi zenginlik sresidir... Onu kraat edin ve ocuklarnza onu retin . Vaka Sresini kadnlarnza retiniz... Muhakkak ki o zenginlik sresidir . AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) iz vekatil vkat; O vaka ( vuku bulacak gerek; lm ) vuku bulduunda. 2-) leyse livak atiha kazibeh; Onun gereklemesini yalanlayacak yoktur. 3-) Hafdatn Rfiatn; (O vaka ) alaltcdr ( nar ehlini ), ykselticidir ( Nur ehlini ). 4-) iza rccetil Ardu recca; Arz ( beden ) iddetli bir sarslla sarsldnda, 5-) ve bssetilcibal bessa; Dalar hurdaha edildiinde, 6-) feknet heben mnbessa; (Nihayet ) dalm toz olduunda. 7-) ve kntm ezvcen selseh; Siz nev i olacaksnz:

468
8-) feashabl meymeneti m ashabl meymeneh; Ashab- Meymene ( sa taraf n ashab; saiydler; kitaplar sa taraftan verilenler? ), ne ashab- meymenedir?. 9-) ve ashabl me emeti ma ashabl me emeh; Ashab- me eme ( sol tarafn ashab; akyler; kitaplar sol taraftan verilenler ), ne ashab- me emedir?. 10-) ves sabikunes sbikun; Sabikun ( saadet ve akavet ehlini ne geenler ), sabikundur ( ne geen trdr; ehlullah dr). 11-) likel mukarrebun; te onlar mukarrebun dur ( Allah a yaklatrlmlar; Yakiyn sahipleri ). 12-) fiy cennatin naym; Naim ( nimet) cennetlerindedirler. 13-) slletn minel evveliyn; ounluu evvelkilerdendir. 14-) ve kaliyln minel ahriyn; Az sonrakilerdendir. 15-) al srurin mevdnetin; Mevdune ( ilenip sslenmi, bitiik, sra sra dizilmi ) tahtlar zerindedirler. 16-) mttekiiyne aleyha mtekabiliyn; Onlar ( tahtlar ) zerinde karlkl yz yze durur halde yaslananlar olarak.

469
17-) yetuf aleyhim vildann muhalledn; stlerinde ( evrelerinde ) ebedi klnm ( lmsz ) vildan ( veliyd ler, gen-zinde hizmetiler, kuvveler ) tavaf eder/dolar. 18-) Biekvabin ve ebriyka ve ke sin min mayn; Maiyn den ( kaynak tan, gzle grnr akar sudan B srrnca doldurulmu ) testilerle, ibriklerle ve kaselerle. 19-) l yusaddaune anha ve l ynzifun; Ne balar arr ondan ne de akllar gider sarho olurlar ( iimlerinin sonu yok; maiyn de tkenmez-sonsuz ). 20-) ve fakihetin mimma yetehayyerun; Seip tercih edeceklerinden ( beeneceklerinden ) de bir meyva. 21-) ve lahmi tayrin mimma yetehun; Ve itahlandklarndan ( canlarnn ektii ) ku eti. 22-) ve hurun yn; Ve Hur-i Iyn ( iri gzl, gzlerinin beyaz ok beyaz, siyah ok siyah beyaz tenli dii eler-huriler? ). 23-) keemsalil l lilmeknun; Korunmu-sakl ( sedef te bym? ) incilerin misali gibi. 24-) cezen Bim knu yameln; Yaptklarna bir ceza ( karlk; almalarndan hasl olan B srrnca neticeler ) olarak.

470
25-) l yesmeune fiyha laven ve la te siyma; Orada ne bir lav ( bo, batl-fani ) sz duyarlar ve ne de gnah olan birey. 26-) ill kylen Selmen Selma; Sadece Selam, Selam denilir ( kaytlanmazlar? ). 27-) ve ashabl yemiyni ma ashablyemiyn; Ashab- Yemiyn ( sa tarafn ashab, saidler, mutlular ) ne ashab- yemindir ( bilir misiniz? ) ?. 28-) fiy sidrin mahdud; Budanm/soyulmu/dikenleri alnm ( arndrlm? ) bir sidr ( meyvesi nbk olan sedir aac? ) iinde, 29-) ve talhn mendud; Meyvalar istiflenmi ( yemileri tatl-lezzetli ) muz aac iinde, 30-) ve zllin memdud; Yaylm ( sonsuz ) bir glgede, 31-) ve min meskb; alayarak dklp akan bir su da, 32-) ve fkihetin kesiyretin; Pek ok meyva ( tr) iinde, 33-) l maktuatin ve l memnuah; (Ki o meyvalar ) ne kesilir ( tkenir ) ve ne de yasaklanr,

471
34-) ve fruin merfuah; Refolunmu dekler iinde ( dirler ). 35-) inna ene nahnne inen; Muhakkak ki biz onlar ( diileri, yepyeni ) bir ina edile ina ettik. 36-) fecealnahnne ebkra; Onlar bakireler kldk ( hep yeni; dokunulmam gibi ). 37-) uruben etraba; (Ki o bakireler ) elerine ak ( ve ei tarafndan sevilen ) ve yatlardr ( rtbe fark logosu olmayan nurdan cennet gzdeleridir ). 38-) liashabilyemiyn; (Bunlar ) ashab- yemin ( saidler ) iindir. 39-) slletn minel evveliyn; (Ashab- Yemin ) bir cemaat evvelkilerdendir. 40-) ve slletn minel ahriyn; Bir cemaat ta sonrakilerdendir. 41-) ve ashabimli m ashabiml; Ashab- mal ( sol tarafn ashab; akyler, uursuzlar; hakikatndan perdeliler ), ne ashab- imaldr?. 42-) fiy semumin ve hamiym; Semum ( zehirleyici bir radyasyon ) ve hamiym ( kaynam bir su; taassubi bilgi ve

472
artlanmalara ) iinde, 43-) ve zllin min yahmum; Simsiyah dumandan bir glge ( tabiat zulmeti ) iinde, 44-) l bridin ve l keriym; (Ki o glge ) ne serindir ( yakiyn yok? ) ve ne de keriym ( cmert, faydal ). 45-) innehm knu kable zlike mtrefiyn; Muhakkak ki onlar bundan nce mutrefiyn ( dnyevi-ehvani imkanlarn bolluu ile maran, ni metleri yerli yerinde kullanmayanlar ) idiler. 46-) ve knu yusrrune alelhnsil azym; O byk gnah ( irk haline dayal, hakikattan gafil eylem ve iddalar; taassub ) zerinde de srar ederlerdi. 47-) ve knu yeklune eiza mitna ve knna traben ve zmen einna lemeb usun; Ve: ldmz, toprak ve kemikler olduumuz vakit mi, gerekten biz ba solunacak myz? derlerdi. 48-) eve abaunel evvelun; Evvelki babalarmz/atalarmz da m? . 49-) kul innel evveliyne vel ahriyn; De ki: Muhakkak ki evvelkiler de sonrakiler de . 50-) lemecmune il miykati yevmin mlum; Malum bir gnn mi katnda ( buluma vaktinde ) elbette toplanacaklardr .

473
51-) smme innekm eyyhed daallnel mkezzibun; Sonra muhakkak ki siz ey ( Diyn i) yalanlayc ( srat- mstakym den ) sapknlar!. 52-) lekilune min eerin min zakkm; Elbette ( siz) zakkum aalarndan yiyeceksiniz. 53-) femliune minhel butn; Karnlar ( nz) ondan dolduracaksnz. 54-) feribune aleyhi minel hamiym; Onun zerine kaynar sudan ieceksiniz. 55-) feribune rbelhiym; Hiym ( hastal dolaysyla itike suya kanmayan susam develer )in iii gibi ieceksiniz ( vehim-hrs ). 56-) haz nzlhm yevmed diyn; Diyn ( ceza ) gnde onlarn nzl ( onlara inen, ziyafet ) ite budur. 57-) nahnu haleknakm felevl tusaddikun; Biz, yarattk sizi ( varlnz yoktur )... Tasdik etmeniz gerekmez mi ( bizi) ?. 58-) eferaeytm ma tmnn; Akttnz meniyi grdnz m ( bir dnn ) ?. 59-) eentm tahlkunehu em nahnl hlikun; Onu siz mi yaratyorsunuz yoksa yaratanlar biz miyiz?.

474
60-) nahn kadderna beynekml mevte ve ma nahn Bi mesbukyn; Aranzda lm biz takdir ettik ve biz ( Bi-) nne geilenler deiliz. 61-) al en nbeddile emsalekm ve nniekm fiy ma l talemun; Size bedel/yerinize emsallerinizi/benzerlerinizi ( beden, nesil ) getirelim ve sizi bilemeyeceiniz ekilde ( yeniden ) ina edelim ( bilmeniz iin aslnza rcu nuzu salayalm ) diye ( lm takdir ettik ). 62-) ve lekad alimtmn ne etelul felevl tezekkern; Andolsun ki ilk nee ti (yarat ) bildiniz... Peki tezekkr etmeniz ( seyr-i slk yapmanz; idrak dairenizi tamamlamanz ) gerekmez m?. 63-) eferaeytm ma tahrsn; Ekmekte olduunuzu grdnz m ( bir dnn ) ?. 64-) eentm tezreunehu em nahnzzariun; Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitirenler biz miyiz?. 65-) lev neau lecealnahu hutamen fezaltm tefekkehun; Eer dileseydik onu elbette bir hutam ( kuru-cansz bitki, faydalanlmas szkonusu olmayan p ) klardk da aar kalrdnz/piman olurdunuz ( da:). 66-) inna lemuremun; Muhakkak ki biz borlanmlarz ( ektiimiz boa gitti ). 67-) bel nahnu mahrumun; Hayr, biz mahrumlarz ( derdiniz ).

475
68-) eferaeytml maelleziy terebun; mekte olduunuz o su yu ( ilmi; kozmik bilinci ) grdnz m ( bir dnn ) ?. 69-) eentm enzeltmuhu minelmzni em nahnl mnzilun; Onu mzn den ( beyaz bulutlardan, Sema dan, yamurlu buluttan ) siz mi inzal ettiniz yoksa inzal ediciler biz miyiz ( yoksa nasl bilebilirdiniz ) ?. 70-) lev neau cealnahu cacen felevla tekrun; Eer dileseydik onu ac ( bir su ) klardk... kretmeniz gerekmez mi?. 71-) eferaeytmn narelletiy turun; akmakta olduunuz ( Musa nn da grd ) o ate i grdnz m ( bir dnn ) ?. 72-) eentm ene tm ecerateha em nahnlmniun; Onun aacn (?) siz mi ina ettiniz yoksa ina ediciler biz miyiz?. 73-) nahnu cealnaha tezkireten ve metan lilmukviyn; Onu mukviyn ( l arazisinde/dnyada konaklayp genler ) iin bir tezkire ( t-ibret-hatrlatma ) ve bir meta ( faydalanma ) klan biziz. 74-) fesebbh Bismi RabbikelAzym; yleyse Rabbinin sm-i A zam (?) ile ( B srrnca, ism-i a zam olarak ) tesbih et!. 75-) fel uksimu Bi mevkn ncum; Yldzlarn mevklerine ( yer ald yapya ) / mneccemen nazl olan Kur an n blmlerinin indii ve nisbet edildii vakitlere ve mevklerine (B srrnca ) kasem ederim.

476
76-) ve innehu lekasemn lev talemune azym; Ki eer bilirseniz, gerekten bu aziym bir kasemdir (?). 77-) inneHU leKur nun Keriym; Muhakkak ki O ( akl kll ), Kur an- Keriym dir. 78-) fiy Kitabin meknun; Korunmu/sakl bir Kitab tadr. 79-) l yemessuHU illel mutahherun; Ona arnp tahir olanlardan bakas dokunamaz. 80-) tenziyln min Rabbil lemiyn; (Kur an- Keriym ) Rabb l Alemiyn den tenziyl ( tafsile indirme )dir. 81-) efeBi hazel hadiysi entm mdhinun; imdi siz bu ( Bi-) hadis i (?) mi hafife alp nemsemiyorsunuz/mnafka-ahmaka davranyorsunuz?. 82-) ve tec lune rizkakm ennekm tkezzibun; Rzknz ( n krn ) yalanlamanz m kldnz?. 83-) felevl iz beleatil hulkum; Ya ( can ) boaza geldiinde!. 84-) ve entm hyneizin tenzurn; O zaman siz bakp durursunuz.

477
85-) ve nahnu akreb ileyhi minkm ve lkin l tubsrun; Biz ona sizden daha yaknzdr, fakat grmezsiniz. 86-) felevl in kntm ayre mediyniyn; Eer siz cezalanmayacaklar ( yaptnn neticesini grmeyecekler ) olsaydnz ( diyn, sistem diye bir ey yoksa ); 87-) terciuneha in kntm sadikyn; Eer doru syleyenler iseniz, onu ( can ) geri dndrsenize!. 88-) feemma in kne minel mukarrebiyn; Eer ( o can ) mukarrebun ( yaklatrlanlar ) dan ise; 89-) feravhun ve reyhann ve cennet naym; (Eer yle ise ) Ravh ( rahatlk; tam vasl olma ), Reyhan ( gzel koku ) ve Naiym Cenneti vardr. 90-) ve emma inkne min ashabil yemiyn; Ve eer ( o can ) Ashab- Yemiyn den ise; 91-) feSelmn leke min ashabilyemiyn; (Eer yle ise ): Ashab- Yemin den senin iin bir Selam var ( denilir ). 92-) ve emma in kne minel mkezzibiyneddalliyn; Eer ( o can ) sapkn yalanlayclardan ise; 93-) fenzln min hamiym; (Eer yle ise ona ) kaynar sudan bir nzl ( ini, ziyafet ),

478
94-) ve tasliyet cahym; Ve Cahym ( Cehennem )in ateine maruz kalma vardr. 95-) inne haz lehuve hakkul yakyn; Muhakkak ki bu Hakkel Yakyn ( bilfiil yaanacak bir gerek )dir. 96-) fessebbih Bismi Rabbikel Azym; yleyse Rabbinin sm-i A zam ile ( B srrnca, ism-i a zam olarak ) tesbih et!.

HADD SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Hadiyd Sresi Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Tm sreler itibaryla 95. veya 112. srada nazl olduu rivayetleri vardr... 29 ayettir... Adn, 25.ayetinde Demir (Hadiyd) in inzal ediliini bahseden ayeti dolaysyla almtr... Hadiyd Sresinde : Tesbih Srr, Esma-i lahi ve varolu realitesi, Allah dan gayr vcud olmad, iman ve infak, imandan maksat B-srryla iman etmektir, Hz.Raslullah a inen vahyin insanlar karanllardan Nur a karmak iin olduu, fetihten nce ve fetihten sonraki infak-sava, velayet-nbvvet fark, Allah a karz- hasan (gzel bor verme), m minlerin nurlar nlerinden ve salarndan sa yeder, mnafklarn (hakikata samimi olmayanlarn) m minlerden nur dilenmeleri, zahiri azab batn rahmet olan sur, mnafklarn ibretlik vasflar, tasadduk edenler, sddklar ve ehidler, ecir ve nur, dnya hayatnn tasviri ve hikmeti, kader olgusu, Rasllerle birlikte Kitab ve Miyzan inmitir, Hadiyd (Demir) in inzali-zellii ve insanlara gerei, Nuh ve brahim Rasllerinin zrriyyetleri iinde nbvvet ilevi-diyn yrmtr, Rasller ard arda

479
gelmitir, sa a.s.n zellii, rehbaniyyet batl deildir, Snnetullah a aykr olmayan bid atlar batl deildir (dolaysyla arnma ve kendini tanma iin sabit bir yntem art deildir; ahsi yollar olabilir; hatta...?), Rahmetullah tan iki pay alanlar, ehl-i kitab olmann taassubu, Allah n fazl hibedir,... gib bir ok nemli konu aklanmaktadr... Hadid Sresi hakknda baz Hadis-i erifler: Hadiyd Sresi Sal gn ( gnlerin ncsnde ) indi... Allah, Hadiyd ( Demir ) i Sal gn yaratt... Adem in olu kardeini Sal gn ( Mars? ) katletti. Sal gn hacamat yapmayn... Muhakkak ki Hadiyd ( Demir ) Sresi bana Sali gn inzal olundu ( Demir in kandaki varlna ve ilevine iaret ). Irbad b. Sariye r.a. buyuruyor ki: Hz.Raslullah s.a.v. uyumadan nce Msebbihat ( sebbehe-yusebbihu ile balayan sreleri; Hadiyd, Har, Saffe/Ahmed, Cum a, Teabun sreleri ni ) okur ve: Muhakkak ki bunlarn iinde bin ayetten daha faziletli bir ayet vardr derdi ... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Sebbeha Lillahi ma fiysSemavati velArd* ve HUvel'AziyzlHakiym; Semavat ta ve Arz da olan herey ( kendi Esmasyla onlar aa karan, varlklarnda gayr olmayan ) Allah tesbih etmitir!.. O Aziyz dir, Hakiym dir. 2-) LeHU mlksSemavati vel'Ard* yuhyiy ve yumiyt* ve HUve 'al klli ey'in Kadiyr; Onundur, Semavat n ve Arz n mlk ( onlarda tek tasarruf edicidir )... Diriltir ve ldrr

480
(O)... O, hereye Kadiyr dir. 3-) Huvel'Evvelu vel'Ahru vezZahiru velBatn* ve HUve Bi kulli ey'in Aliym; Odur Evvel ( Ondan nce bir ey yok; herey O ndan sonradr, O ndan balar; hereyi O nda zp anlamaya almak arttr ), Ahir ( Ondan sonra bir ey yok ), Zahir ( Onun fevknde bir ey yok; herey sadece O ndan zuhur eder ), Batn ( Onun altnda bir ey yok; tek bir vcud, sadece Allah?.. Ne isimle ynelinirse ynelinsin hep ayn vcud szkonusudur; mahiyetinin ihata edilmesi de mmkn deildir )... O Bi-klli eyin Aliym dir. 4-) Huvelleziy halekasSemavati vel'Arda fiy sitteti eyyamin smmesteva 'alel'Ar* ya'lemu ma yelicu fiyl Ard ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minesSemai ve ma ya'rucu fiyha* ve HUve me'akum eyne ma kntm* vAllahu Bima ta'melune Basyr; O, Semavat ve Arz alt gn iinde yaratan, sonra da ( yedinci gnde? ) Ar a istiva edendir... Arz a gireni ve ondan kan, Sema dan ineni ve onun ( Sema nn) iinde uruc edeni bilir... Nerede olursanz ( karada, denizde, hangi makamda olursanz ), O sizinle beraberdir... Allah yaptklarnz ( B srryla ) Basy dir. 5-) LeHU MlksSemavati vel'Ard* ve ilellahi turce'ul'umur; Onundur, Semavat n ve Arz n mlk... Umur ( iler ) Allah a rcu ettirilir ( nk: O dur Evvel-Ahir-Zahir-Batn ). 6-) Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyl* ve HUve Aliymun Bi zatissudur; Geceyi gndzn iine sokar, gndz de gecenizn iine sokar (O)... O, sadrlarn zat olarak ( ilerinde gizlenenleri B srrnca ) Aliym dir. 7-) Aminu Billahi ve RasliH ve enfiku mimma ce'alekum mustahlefiyne fiyh* felleziyne amenu minkm ve enfeku lehm ecrun kebiyr; man edin ( B srryla ) Allah a ve O nun Raslne... Hakknda sizi tasarruf sahibi/halife

481
kld eylerden infak edin... Sizden iman eden ve infak eden kimseler var ya, onlar iin ecr-u kebiyr vardr. 8-) Ve ma lekm la tu'minune Billahi, verRaslu yed'ukum litu'minu BiRabbikm ve kad ehaze miysakakm in kntm mu miniyn; Rasl ( Raslullah ) sizi ( B-srryla ) Rabbinize iman etmeniz iin da vet ederken ve ( Allah ) sizin miysaknz alm olduu halde, size ne oluyor da ( B srryla ) Allah a iman etmiyorsunuz?... Eer ( Allah a ve Raslullah a) m minlerseniz ( davetteki-imandaki asl maksattan; B-srryla Allah a iman dan geri duramazsnz ) ?. 9-) Huvelleziy ynezzilu 'al 'abdiH ayatin beyyinatin liyuhricekm minezzulmati ilenNur* ve innAllahe Bikm leRaufun Rahym; O, sizi karanlklardan Nur a karmak iin apak ayetleri kulunun zerine tenziyl eden ( tafsilen indiren ) dir... Muhakkak ki Allah ( B srryla ) siz olarak ( size, sizden ) Rauf dur, Rahym dir. 10-) Ve malekm ella tunfiku fiy sebiylillhi ve Lillahi miyrassSemavati vel'Ard* la yesteviy minkm men enfeka min kablilfeth ve katel* laike a'zamu dereceten minelleziyne enfeku min ba'du ve katelu* ve kllen ve'adAllahulhsna* vAllahu Bima ta'melune Habiyr; Semavat n ve Arz n miras ( kendinden gayr msemma-vcud olmayan ) Allah n olduu halde ne oluyor size ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz?... Sizden fetihten nce infak etmi ve mukatele yapm kimse ( bunu yapmayanla ) bir olmaz... Bunlar derece itibaryla ( fetihten ) sonra infak etmi ve mukatele yapm kimselerden daha byktr (daha azametli ve iddetlidir )... (Bununla beraber ) Allah hepsine Hsna y ( en gzeli ) va detmitir... Allah yaptklarnz ( B-srryla ) Habiyr dir. 11-) Men zelleziy yukridullahe kardan hasenen feyuda'fehu lehu ve lehu ecrun keriym; Kimdir o ( adam ) ki Allah a karz- hasen ( gzel bir dn ) versin de Allah da onu (

482
verdiini ) ona katlayarak artrsn... Onun iin ecr- keriym ( erefli-cmert bir ecir ) de vardr. 12-) Yevme teralmu miniyne velmu minati yes'a nuruhm beyne eydiyhim ve Bieymanihim burakmlyevme cennatun tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha* zlike huvelfevzul'azym; O gn m min erkekleri ve m min kadnlar, nurlar nlerinde ve ( Bi-) sa taraflarnda sa yederken grrsn... Bugn sizin mjdeniz, iinde ebedi kalclar olarak altlarndan nehirler akan cennetlerdir... te bu aziym kurtuluun ta kendisidir (diye konuulur ). 13-) Yevme yekull mnafikune velmnafikatu lilleziyne amenunzuruna naktebis min nurikum kylerci'u veraekum feltemisu nura* feduribe beynehm Bisurin lehu bab* batnuhu fiyhirrahmetu ve zahiruhu min kbelihil'azb; O gn mnafk erkekler ve mnafk kadnlar iman edenlere: Bize nazar edin/bizi bekleyin ( srat? ) ki nurunuzdan iktibas edelim ( kapp yararlanalm )der... Arkanza ( dnyaya ) dnn de bir nur iltimas edin/talep edin denildi ( o vakit )... Nihayet aralarna bir kaps ( melekut ) olan bir sur ( kaln duvar; atom boyutu ) darbedilir/ekilir ki onun ( o sur un) batn ( i alemi ) iinde rahmet ( ilahi zellikler ) vardr, onun zahiri azab tarafndandr. 14-) Yunadunehm elem nekn me'akm* kalu bela ve lakinnekm fetentum enfsekm ve terabbastm vertebtm ve arretkml'emaniyyu hatta cae emrullahi ve arrekm Billahilarur; (Mnafklar; Hakikat a samimi olmayanlar ) onlara ( mminlere ): Sizinle beraber deilmi idik? diye nida edip seslenirler... ( Kapdan geenler, cennetlikler ise ): Evet ama siz, Allah n emri ( lm ) gelinceye kadar, nefslerinizi ( nifak ve gizli kfr ile ) fitneye drdnz ( kendinizi fitne olan eylere, bedensellie kaptrdnz ), (taasub ve nifaknz devam ettirmek iin imann snmesini, iman ehlinin helakini; ya da alt etmeyi ) gzetleyip durdunuz, ( reddedemeyeceiniz ekilde Hak ayan-beyan gelmiken ) phe ettiniz, kuruntular da sizi

483
aldatt ve o ok aldatc ( eytan; vehim ) da ( Bi-) Allah la ( merhametli-yce tanr inan/O na ait olan sfatlar vehim istikametinde kullanarak? ) sizi aldatt! . 15-) Felyevme la yu'hazu minkm fidyetun ve la minelleziyne keferu me'vakmnnar* hiye mevlakm* ve bi'sel masyr; Bugn artk ne sizden ( ey mnafklar ) ve ne de kafir ( gerei reddeden ) olanlardan bir fidye alnr ( arnma-infak-amel dnemi bitti )... Snanz Nar dr... O ( Nar) sizin mevlanzdr... Ve ne kt dn yeridir o!. 16-) Elem ye'ni lilleziyne amenu en tahe'a kulubhm lizikrillahi ve ma nezele minelHakk, vela yeknu kelleziyne utlKitabe min kablu fetale 'aleyhimul'emedu fekaset kulubhm* ve kesiyrun minhm fasikun; man edenler iin vakti gelmedi mi ki Allah n zikri ve Hak dan inen ey iin kalbleri huu duysun ( halis olsun, letafet kazansn; ilahi tecellilere hassas olsun ) ve daha nce kendilerine kitab verilenler gibi olmasnlar ( diyn dntrc bir dinamizimdir; diynde ainalk ve adetleme, sistem gerei kat bir perde meydana getirir )... (Nitekim ) onlarn ( o kendilerine kitap verilenlerin; srailOullarnn ) zerlerinden uzun mddet gemiti de bu yzden kalpleri katlamt... Ve onlardan ( yahudilerden ) ou fasklardr ( bilinleri krelmi; diyn-sistem d bir yaama oturmu kimselerdir ). 17-) I'lemu ennAllahe yuhyiyl'Arda ba'de mevtiha* kad beyyenna lekml'ayati le'allekm ta'klun; yi bilin ki Allah, lmnden sonra Arz diriltir... Akledesiniz diye hakikaten size ayetleri ak-seik beyan ettik. 18-) nnel mussaddikyne velmussaddikati ve akredullahe kardan hasenen yuda'afu lehm ve lehm ecrun keriym; Muhakkak ki tasadduk eden ( sadaka veren ) erkekler ve tasadduk eden kadnlar ve

484
Allah a karz- hasen ( gzel bir dn ) verenler var ya ( ite) onlara ( verdikleri ) kat kat artrlr... Ve onlar iin ecr- keriym ( erefli-cmert bir ecir ) de vardr. 19-) Velleziyne amenu Billahi ve RusuliH laike hmussddiykune, vehedau' nde Rabbihim* lehm ecruhm ve nuruhm* velleziyne keferu ve kezzebu BiayatiNA laike ashabul cahym; (B-srryla ) Allah a ve O nun Rasl ne iman edenlere gelince, ite onlar sddklarn ( hakkel yakiyn ) ve Rablerinin indinde ehidlerin ( aynel yakiyn ) ta kendileridirler... Onlarn ecirleri ve nurlar vardr ( hem Neb ye hem Rasl e iman etmiler )... Kafir olanlar ( gerei reddedenler ) ve ayetlerimizi ( B gereince ) yalanlayanlar var ya, ite onlar cahym ( cehennem )in ashabdrlar. 20-) I'lemu ennemelhayatuddnya le'bun ve lehvun ve ziynetn ve tefahurun beynekm ve tekasrun fiyl'emvali vel'evlad* kemeseli aysin a'cebelkffare nebatuhu smme yehyc feterahu musferren smme yeknu hutama* ve fiyl'ahreti 'azbn ediydun ve mafiretun minAllahi ve rdvan* ve melhayatddnya ill meta'ulurur; yi bilin ki dnya hayat ancak bir oyundur, bir elencedir, bir sstr, aranzda bir vnmedir ve mallarda ve evladda bir oalma yardr ( insan iin ocukluktan krk yana/ya da hakiki bulua kadar ki dnemlere ait deneyimleri, fani zevkleri veya kimisi iin de vefat edene kadarki hayat ifadedir )... (Bunlar ) bir ays ( yamur, rahmet ) meseli gibidir ki, onun nebat kffarn ( tohumu toprakla rtenlerin? ) houna gider... Sonra ( o nebat ) kurur da sen onu sararm grrsn... Sonra bir hutam ( kuru bitki, atlas p ) olur... Ahiret te (kudret-bilin boyutunda ) ise iddetli bir azab ve Allah dan bir mafiret ve Rdvan ( ilahi sfatlarla yaam ) vardr... Dnya hayat aldatc bir meta ( faydalanma ) dan baka bir ey deildir. 21-) Sabiku ila mafiretin min Rabbikum ve cennetin 'Arduha ke'ArdisSemai vel'Ard, u'ddet lilleziyne amenu Billahi ve RusuliH, zlike fadlullahi yu'tiyhi men yea'* vAllahu Zlfadlil'Azym; (O halde ) Rabbinizden bir mafiret e ve ( B-srryla ) Allah a ve O nun Rasllerine iman

485
edenler iin hazrlanm olan, genilii Sema ve Arz n genilii gibi olan bir cennete ( gereken salih ameller ile ) musabaka edin ( yararak koun; dnyadan yarrcasna kan )... te bu Allah n fazldr ki onu dilediine verir... Allah, zlFadlil Azym dir ( byk lutuf sahibidir ). 22-) Ma esabe min musybetin fiyl'Ard ve la fiy enfsikm ill fiy Kitabin min kabli en nebraeha inne zlike 'alellahi yesiyr; Arz da ( dnzda ) ve nefslerinizde ( iinizde ) isabet eden ( size vaki olan ) hibir musibet yoktur ki, biz onu ( Bari isminin bir gerei, tam zamannda ve hereyle uyumlu olacak ekilde ) yaratmamzdan nce bir kitab ta ( yazl, takdir edilmi ) olmasn... Muhakkak ki bu Allah zerine ok kolaydr. 23-) Likeyla te'sev 'al ma fatekm ve la tefrahu Bima atakm* vAllahu la yuhbbu klle muhtalin fehur; (Bunu byle yaptk ) ki fevt ettiinize ( elinizden kaana ) zlmeyesiniz ve ( Allah n) size verdii ile ( elinize geene ) de ( B srrnca ) sevinip marmayasnz... Allah ok vnen ( ni metleri sayp, fakat kretmeyen ) kibirli hibir kimseyi sevmez!. 24-) Elleziyne yebhalune ve ye'murunenNase Bilbuhl* ve men yetevelle feinnAllahe HuvelaniyyulHamiyd; Onlar ( o ok vnen kibirliler ) cimrilik yapan ve insanlara ( Bi-) cimrilikle emreden kimselerdir... Kim ( Allah dan) yz evirirse, muhakkak ki Allah aniyy dir, Hamiyd dr. 25-) Lekad erselna RusuleNA Bilbeyyinati ve enzelna me'ahmlKitabe velmiyzane liyekumenNasu bilkst* ve enzelnelHadiyde fiyhi be'sn ediydn ve menafi'u linNasi ve liya'lemAllahu men yensuruhu ve Rusulehu Bilayb* innAllahe Kaviyyun Aziyz; Andolsun ki biz Raslleri beyyineler ( apak deliller; vahiy, mucize,.. ) ile ( B srryla, olarak ) irsal ettik ve onlarla birlikte Kitab ve Miyzan (adaleti ) da inzal ettik ki insanlar kst

486
(adaleti; uluhiyyet hkmlerine gre hakk ) ayakta tutsunlar... Kendisinde iddetli bir be s (kuvvet; manyetizma, mknatslk ) bulunan ve insanlar iin faydaLAR olan Hadiyd ( Demir; Fe)i de inzal ettik ( Hadiyd, mecazen kl-sava manasna da gelir ki, Vahdet in gerei olan adaletin tamamlanmas iin sava da gerekebilir; Cennet kllarn glgesi altndadr ) ki Allah, Ona ve Rasllerine Bil-Gayb ( gayblar olarak, imanndan dolay ) kimin yardm ettiini bilsin ( karl olan amel haline getirsin )... Muhakkak ki Allah Kaviyy dir, Aziyz dir. 26-) Ve lekad erselna Nuhan ve brahiyme ve ce'alna fiy zrriyyetihimen Nbvvete velKitabe feminhm muhted* ve kesiyrun minhm fasikun; Andolsun ki ( Ull Azm Rasllerden ) Nuh u ve brahiym i irsal ettik... Nbvvet i ve Kitab (tevhid diyni ni) onlarn zrriyyetleri iinde kldk ( vcud verdik )... Onlardan hidayet bulan vardr... ( Ama ) onlardan ou fasklardr ( nbvvet ve kitab a dayal diyn den km kimselerdir ). 27-) Smme kaffeyna 'al asarihim BiRusuliNA ve kaffeyna Bi'Iysebni Meryeme ve ateynahul'nciyle ve ce'alna fiy kulubilleziynettebe'uhu re'feten ve rahmeten, ve rehbaniyyetenibtede'uha ma ketebnaha 'aleyhim illebtiae rdvanillahi fema raavha hakka ri'ayetiha* feateynelleziyne amenu minhm ecrehm* ve kesiyrun minhm fasikun; Sonra Rasllerimizi ( B srrnca, Rasllerimiz olarak ) onlarn eserleri ( tevhid ) zere takviye ettik ( ard arda gnderdik )... Meryem in olu sa y da ( sa ile de; B srrnca sa olarak da ) takviye ettik ( onlarn arkasndan gnderdik ) ve O na nciyl i (kudsi ma rifetler, batni hkmler ) verdik... O na ( sa a.s.a ) tabi olanlarn kalblerinde re fet ( efkat, rikkat, snrsz hogr, kendi gibi sevmek ) ve rahmet ( merhamet, aktiv sevgi ) oluturduk... Ve Rehbaniyyet ( i, yani dnyadan tam zhd ve riyazat ile srf uhrevi-ruhani yaam da onlarn kalblerinde oluturduk ), ki onu ( Rehbaniyyeti, manastrlara kapanmay ) onlar ibtida ettiler ( ilk trettiler );onu onlara biz yazmamtk ( farz-mkellef klmamtk )... Ancak Allah n Rdvann ( kudsi yaam, Semavat n melekutunu ) taleb etmek mstesna ( bunun iin yaptlar... Ve bunun iin maksat hasl oluncaya kadar yapmak gerekir de... Fakat mr

487
boyu-daimi rehbaniyyet, Arz da halife olsun diye yaratlan insann varolu hikmetine aykrdr; hibir nbvvet ve risalet insanla byle bir teklif getirmez; Tevbe: 122? ) !... (Ama ) ona hakkyla riayet etmediler ( rehbaniyyetin gereini gzetmediler, hakkn korumadlar bile )... Onlardan ( ruhbanlardan tahkiken ) iman edenlere ( Hz.Raslullah kabul edenlere ) ecirlerini verdik... ( Ama ) onlardan ( ruhbanlardan ) ou fasklardr ( Hak dan ve sistem den gafil, bilinleri asl ilevini yitirmi kimselerdir ). 28-) Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe ve aminu BiRasliH y'tikm kifleyni min rahmetiH ve yec'al lekm nuren temune Bihi ve yafir lekm* vAllahu afurun Rahym; Ey iman edenler!... Allah dan ittika edin ve O nun Rasl ne ( B srryla ) iman edin ( Hakikat a-Sistem e uyumlu olun ) ki rahmetinden size iki kifl ( pay, kat ) versin ve sizin iin kendisiyle ( B srrnca ) yrdnz bir nur olutursun ve sizi mafiret etsin ( sizi rtsn? )... Allah afur dur, Rahym dir. 29-) Liella ya'leme ehlulKitabi ella yakdirune 'al ey'in min fadlillahi ve ennelfadle Biyedillahi y'tiyhi men yea'* vAllahu Zlfadlil'Azym; Ta ki ehl-i kitab ( diyn-bilgi sahipleri; sevap-karlk-keramet elde etmek iin, izafi kiiliklerinin baars ve ebedi saadeti iin dindarlk yapanlar ) Allah n fazlndan ( lutfundan ) bir eye kadir olamayacaklarn ( bir ey elde edemeyeceklerini ) bilsinler... Ve ( bilsinler ki ) kesinlikle fazl ( lutuf, hibe B srrnca ) Allah n eliyledir ( onlarn kazanmas deil ), onu dilediine verir... Allah, zlFadlil Azym dir.

488
MCDELE S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mcadele Sresi, Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Tm sreler itibaryla 104. veya 107. srada inmitir... 22 ayettir... Adn, bir kadnn Hz.Raslullah ile (o kadnn) kocas hakkndaki tartmasn (Mcadele sini) bahseden ilk ayeti dolaysyla almtr... Bu nedenle bu sreye, mcadele eden kadn anlamna gelen Mcadile ve o boama yeminini bahsetmesi dolaysyla da Zihar Sresi de denir... Bu tartmann konusu zetle udur: Arap rfnde kadn boama yeminlerinden/yollarndan biri de Zihar dr... Zihar ne?.. Bir erkek karsna: Sen benim iin anamn srt gibisin dedi mi, artk o kadn ona haram saylrd... Kadnn aleyhine olan cahiliyye boama yollarndan biri olan Zihar yemini yapana Kur an, keffaret cezas getirmi ve bu ekilde boamay lav etmitir... Mcadele Sresinde : Zihar konusu, keffaret ve kolaylk, Allah her okluu ve hereyi ihatadadr (daima vahdet var), necva (fsldama) nn eitleri, yasaklanan fsldamalar, Allah n selamlamas ile selamlamayanlar, meclislerde yer amak, ilim verilenlerin dereceleri, Hz.Raslullah ile zel-gizli grmek isteyenin vermesi gereken sadaka, yeminleri ile gnah ileyenler, eytan Allah zikretmeyi unutturur, Hizbeytan, Allah ve O nun Raslleri kesinlikle galip gelirler, B-srryla Allah a ve Ahir Gne iman edenlerin istikameti ve tercihleri, Kalblerine iman yazlanlar ve Allah dan bir Ruh ile te yid edilenler, Allah n raz olduklar ve Hizbullah,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr...

489
AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Kad semi'Allahu kavlelletiy tcadilke fiy zevciha ve tetekiy ilellah* vAllahu yesme'u tehavurekma* innAllahe Semiy'un Basyr; Allah, ei ( kocas ) hakknda seninle mcadele eden ( tartan; soru sorup duran ) ve ( tazarru ve niyaz ile ) Allah a ikayetini arz eden ( kadnn ) szn gerekten iitmitir... Allah, sizin ikinizin tehavrn ( karlkl konumanz, cevaplamanz ) iitir... Muhakkak ki Allah, Semi dir, Basyr dir. 2-) Elleziyne yuzahirune minkm min nisaihim ma hnne mmehatihim* in mmehatuhm ilellaiy velednehm* ve innehm leyekulune mnkeren minelkavli ve zura* ve innAllahe le'Afuvvun afur; Sizden kadnlarndan zihar yapanlar ( var ya ), onlar ( o kadnlar ) onlarn ( kocalarnn ) analar deildirler... Onlarn analar ancak onlar douranlardr... Muhakkak ki onlar mnker ve yalan bir sz sylyorlar... Muhakkak ki Allah Afvv dr ( sonsuz affedici ), afur dur. 3-) Velleziyne yuzahirune min nisaihim smme ye'udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa* zlikm tu'azune Bih* vAllahu Bima ta'melune Habiyr; Kadnlarndan zihar yapp ( zihar ile boamak isteyip ) sonra da dediklerine dnenler ( zihar ile boamaktan vazgeip evliliklerine dnenler ), temas etmelerinden ( kadnlar ile ilikiye girmeden ) nce bir kle azad/hr etmelidirler... te size ( B srrnca ) tlenen budur... Allah yaptklarnz ( B-srryla ) Habiyr dir. 4-) Femen lem yecid fesyamu ehreyni mutetabi'ayni min kabli en yetemassa* femen lem yestet' fet'amu sittiyne miskina* zlike litu'minu Billahi ve RasliH, ve tilke hududullah* ve

490
lilkafiriyne 'azbn eliym; Kim ( azad edilecek bir kle ) bulamazsa, o vakit ( kars ile cinsel ) temas kurmalarndan nce birbirini izleyen ( aralksz ) iki ( kameri ) ay oru tutmaldr... Kim ( bu keffaret orucuna ) muktedir olamazsa, altm miskiyni ( yoksulu ) doyurmaldr... Bu ( hkmler ), (B srryla ) Allah a ve O nun Rasl ne iman edesiniz diyedir... Ve bunlar hududullah tr ( Allah n koyduu snrlardr )... Kafirler iin elim bir azab vardr. 5-) nnelleziyne yuhaddunAllahe ve RasleHU kbitu kema kbitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinat* ve lilkafiriyne 'azbn mhiyn; Muhakkak ki Allah ve O nun Rasl ile muhaddeleenler ( snrlaanlar, isyan, muhalefet edenler ), kendilerinden ncekilerin hor-hakir-rezil edildikleri gibi hor-hakir-rezil edildiler... Halbuki gerekten apak ayetler inzal ettik... Kafirler iin mhiyn ( hor-hakir-rezil edici ) bir azab vardr. 6-) Yevme yeb'ashmullahu cemiy'an feyunebbiuhm Bima 'amilu* ahsahullahu ve nesuHU, vAllahu 'al klli ey'in ehiyd; Gn gelir, Allah onlarn hepsini ( kabirlerinden? ) ba seder de yaptklarn ( B srrnca ) onlara haber verir... Allah, onu ( amellerini ) hsa etmi ( tesbit-zabt-muhafaza etmi ), onlar ise onu ( hakikatlarn ) unutmulardr... Allah herey zerine bir ehiyd dir. 7-) Elem tera ennAllahe ya'lemu ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard ma yeknu min necva selasetin ill HUve rabi'uhm ve la hamsetin ill HUve sadisuhm ve la edna min zlike ve la eksere ill HUve me'ahm eyne ma knu* smme yunebbiuhm Bima 'amilu yevmelkyameti, innAllahe Biklli ey'in Aliym; Grmedin mi ki Allah, Semavat ta ne var ve Arz da ne varsa bilir... ( kii aralarnda ) fsldamaya grsn, onlarn drtleyeni O dur... Be ( kii fsldaacak ) olsalar, onlarn altlyanlar O dur... Bundan daha az da olsalar, daha ok da olsalar; nerede olursa olsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir ( daima vahdet var; hep la ilahe illAllah )... Sonra

491
kyamet gnnde ( Allah; onlardan ayrlmayan, daim hakikatlar olan ) yaptklarn ( B srrnca ) kendilerine haber verir ( her idrak O na aittir )... Muhakkak ki Allah Bi-klli ey in Aliym dir. 8-) Elem tera ilelleziyne nuhu 'aninnecva smme ye'udune lima nuhu 'anhu ve yetenacevne Bil'ismi vel'udvani ve ma'syetirRasl* ve iza cauke hayyevke Bima lem yuhayyike Bihillahu, ve yekulune fiy enfusihim levla yu'azzibunAllahu Bima nekulu, hasbuhm cehennem* yaslevneha* febi'sel masyr; Grmedin mi ol kimseleri ki, fsldamaktan ( irk-nifak halinden ) nehyolundular ( da) sonra kendisinden nehyolunduklar eye dndler; ( Bi-) ism ( gnah, irk, yalan ), udvan (dmanlk; fke, buz ) ve Rasl e syan etme ( muhalefet, kibir, eytaniyet ) ile ilgili fsldayorlar... ( Yahudiler ) sana geldiklerinde, Allah n seni ( B srrnca ) selamlamad eyle ( B srrnca ) selamlyorlar ( seni Allah n selamlamas ile selamlamyorlar ) ve kendi nefslerinde ( ilerinde ) ise: Dediimiz dolaysyla ( B gereince ) Allah bize azab etmeli deil miydi? derler... Cehennem yeter onlara?... Ona ( cehennem in nar na) maruz kalacaklar... Ne kt dn yeridir o!. Not: Yahudiler, fonetic yaknlk dolaysyla, az-dil abukluu da yaparak esSelam u aleyke yerine esSamu aleyke derlerdi ki sana lm olsun demektir... Mnafklarn bu tr selamlarna Hz.Raslullah sadece Aleykm der, o bedduay zerine almadn ifade iin VE aleykm demezdi... Hatta Hz.Raslullah a bu tr selam veren bedbahtlara, bunu farkeden Aie-i Sddk a anamz aleykmsSam ve laanekmllah ve adibe aleykm yani lm size olsun, Allah size la net ve gadab etsin deyince Hz.Raslullah : Ya Aie!... Allah gereinden fazla syleyeni sevmez buyurarak ardan men etti... 9-) Ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev Bil'ismi vel'udvani ve ma'syetirRasli ve tenacev BilBirri vetTakva* vettekullahelleziy ileyH tuherun; Ey iman edenler!... Birbirinizle fsldatnzda ( Bi-) ism ( gnah, snnetullah a uymayan

492
hal), udvan ( dmanlk ) ve Rasl e syan etme ile ilgili fsldamayn... ( Bi-) Birr ( arnmay, yaknl salayc fiiller ) ve Takva y ( korunmay salayc fiiller ) fsldan... Kendisine harolunacanz ( hibir terkib, logo, benlik, kiilikle mukayyed olmayan ) Allah dan ittika edin!. 10-) nnemennecva mineeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse Bidarrihim ey'en ill Biiznillah* ve 'alellahi felyetevekkelilmu minun; Fsldama ( kiisel-gnah fiskoslar ) ancak eytan ( vehim )dandr... man edenleri mahzun etmek iin... Bi-iznillah ( Allah n izni) mstesna, ( eytan ) onlara hi ( Bi-) zarar veremez... M minler Allah a tevekkl etsinler. 11-) Ya eyyuhelleziyne amenu iza kyle lekum tefessehu fiyl mecalisi fefsehu yefsehllahu lekm* ve iza kylenuzu fenuzu yerfe'llahulleziyne amenu minkm, velleziyne utl'lme derecat* vAllahu Bima ta'melune Habiyr; Ey iman edenler!... ( lim sohbeti, hayr iin toplanlan ) meclislerde size: Tefessuh edin= Yer an, yer geniletin/genileyin, geni olun ( yatay? ) denildiinde, yer an/geniletin ki Allah da size genilik versin... Kalkn, ykselin ( dikey? ) denildiinde de, kalkn/ykselin ki, Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler itibaryla ref etsin ( ykseltsin )... Allah yaptklarnz ( B-srrnca ) Habiyr dir. 12-) Ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytmurRasle fekaddimu beyne yedey necvakm sadekaten, zlike hayrun lekm ve ather* fein lem tecidu feinnAllahe afurun Rahym; Ey iman edenler!... Rasl ( Raslullah ) ile gizli-zel ( babaa ) konutuunuzda necva nzdan ( gizlice konumanzdan ) nce ( arnma veya kr iin ) bir sadaka takdim edin ( bu grmeden nce bir sadaka verin; infak edilenin yeri daha hayrls ile dolar )... Bu sizin iin daha hayrl ve daha temizdir... Eer bulamazsanz, muhakkak ki Allah afur dur, Rahym dir.

493
13-) Eefaktm en tukaddimu beyne yedey necvakm sadekat* feiz lem tef'alu ve tabAllahu 'aleykm feekymusSalate ve atuzZekate ve ety ullahe ve RasleHU, vAllahu Habiyrun Bima ta'melun; (Raslullah ile ) necva nzdan nce sadakalar takdim etmekten korkup rperdiniz mi?.. Zira ( cimrilikten ) yapmadnz - ( ama ) Allah sizin tevbenizi kabul etti ( sizi rcu ettirdi? ) ise ( artk ) namaz ikame edin, zekat verin ve Allah a ve O nun Rasl ne itaat edin... Allah yaptklarnz ( B-srrnca ) Habiyr dir. Not: Hz.Raslullah s.a.v. ile zel bir diyaloa ve bir paylama girmeden nce gereken sadakann takdimini sahabeden yalnz Hz.Ali r.a. yapmtr?... Sddkyyet yaknl dolaysyla Hz.Ebu Bekr r.a. iin gerekmemitir... 12.ayette getirilen bu hkm, 13.ayet ile nesholunmam; Rahmet-i lahi, afur ve Rahym den tecelli ile baka bir zm getirmitir... 14-) Elem tera ilelleziyne tevellev kavmen adbAllahu 'aleyhim ma hm minkm ve la minhm ve yahlifune 'alelkezibi ve hm ya'lemun; Allah n kendilerine gadap ettii bir kavmi veli/dost edinen ol kimseleri grmedin mi?... Onlar ne sizdendirler ve ne de onlardandrlar... Biliyor olduklar halde yalan zerine yemin ederler. 15-) E'addAllahu lehm 'azben ediyda* innehm sae ma knu ya'melun; Allah, onlar iin ediyd ( Rahym in zdd; iddetli ) bir azab hazrlamtr... Yapmakta olduklar gerekten ne ktdr!. 16-) ttehazu eymanehm cnneten fesaddu 'an sebiylillhi felehm 'azbun mhiyn; Yeminlerini bir kalkan edindiler de Allah yolundan alakoydular... Onlar iin muhiyn ( hor-hakir edici ) bir azab vardr. 17-) Len tuniye 'anhm emvaluhm ve la evladuhm minAllahi ey'a* laike ashabunnar* hm

494
fiyha halidun; Onlarn ne mallar ne de evladlar onlara Allah dan olacak bir eye kar herhangi bir fayda salamayacaktr... Onlar Nar ashabdr... Onlar onun iinde ebedi kalclardr. 18-) Yevme yeb'ashmullahu cemiy'an feyahlifune lehu kema yahlifune lekm ve yahsebune ennehm 'al ey'* ela innehm hmlkazibun; Gn gelir, Allah onlarn hepsini ( kabirlerinden? ) ba seder de ( dnyada ?) size yemin ettikleri gibi O na da yemin ederler ve ( doru, geerli ) bir ey zere olduklarn sanrlar... Dikkat edin, onlar yalanclarn ta kendileridir. 19-) stahveze 'aleyhimeytanu feensahm zikrAllah* laike hzbueytan* ela inne hzbeeytani hmlhasirun; eytan ( vehim ) onlar zerine istila edip galip geldi de onlara Allah n zikri ni unutturdu... te onlar Hizbeytan ( eytan n partisi/taraftar )dr... Dikkat edin, muhakkak ki Hizbeytan ( vehim ahalisi; izafiyet, fitne halk ) hsrana urayanlarn ta kendileridir. 20-) nnelleziyne yuhaddunAllahe ve RasleHU laike fiyl'ezelliyn; Muhakkak ki Allah ve O nun Rasl ile muhaddeleenler ( snrlaanlar, isyan, muhalefet edenler ), ite onlar en zeliller ( mnafklar ) iindedirler. 21-) KetabAllahu lealibenne ENE ve RusulY* innAllahe Kaviyyun Aziyz; Allah: Ben ve Rasllerim mutlaka galip geleceim diye yazmtr... Muhakkak ki Allah Kaviyy dir, Aziyz dir. 22-) La tecidu kavmen yu'minune Billahi velyevmil'ahri yvaddune men haddAllahe ve RasleHU ve lev knu abaehm ev ebnaehm ev hvanehm ev 'aiyretehm* laike ketebe fiy kulubihiml'iymane ve eyyedehm Biruhn minHU, ve yudhluhm cennatin tecriy min

495
tahtihel'enharu halidiyne fiyha* radyAllahu 'anhm ve radu 'anHU, laike hzbullah* ela inne hzballahi hmlmflihun; (B srryla ) Allah a ve O nun Rasl ne iman eden bir kavmi, Allah ve O nun Rasl ile muhaddeleenler ( hadleenler, isyan, muhalefet edenler ) le seviiyorlar bulamazsn ( yaratl amalarnn benzemeyii ve ruhani farkllk dolaysyla tabii olarak birbirlerini ekmezler )... Velev ki bunlar, onlarn babalar, yahut oullar, yahut kardeleri veya airetleri olsalar bile... te bunlar ( Allah n) kalblerinin iine iman yazd ve kendinden ( kudsi ) bir ruh ile onlar ( B srrnca ) te yid ettikleridir... Ve onlar, iinde ebedi kalclar olmak zere, altlarndan nehirler akan cennetlere dahil eder... Allah onlardan raz olmu, onlar da Allah dan raz olmu halde... te bunlar Hizbullah dr ( Allah n Hizbi)... Dikkat edin, muhakkak ki Hizbullah ( vahdet ehli ) iflah edenlerin ( kurtulua erenlerin ) ta kendileridir.

HA R SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Har Sresi, Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Tm sreler itibaryla 95. veya 102. srada nazl olmutur... 24 ayettir... Adn, ikinci ayetinde konusu ve ad geen Har dan alr... Har szlkte, bir topluluu bir yerden baka bir yere sevketmektir... Maher kelimesi de burdan gelir ki kyamet gn de bir Hair Gn dr... Har Sresinde : Tesbih srr, Har, Beni Nadiyr gazvesi, basiret sahiplerine ibret almak farzdr, Hz.Raslullah n szlerinin balaycl, fey (ganimet), muhacir ve ensar, i sar, nefsin cimriliinden korunanlar, m minlerin birbirlerine dualar ve men edilen kt duygular, Allah dan perdeli olanlarn korkakl, mnafklarn eytana benzerlii, bulunduun ann iman zere

496
deerlendirilmesinin nemi ve bilinli yaam, Allah unutanlar gibi (dahi) olmamak, nar ve cennet ashab, Kur an daa inzal edilse da hayetullah tan paralanrd ve tefekkr, Esma-l Hsna ayetleri,... gibi nemli hususlar aklanmaktadr... Har Sresi ile ilgili baz Hadis-i erifler: Kim Har Sresi ni okursa, Cennet ten, Nar dan, Ar, Krsiy, Semavat, Arz, haerat, rzgar, bulut, ku ( cinsi), hayvan ( cinsi), aa ( cinsi), da, Gne, Ay ve melaike den hibir ey hari kalmamak zere mutlaka ona salat ( dua, rahmet ) ederler ve onun iin istifarda bulunurlar... Eer onun ( Har Sresini okuduunun ) gnnde yahut gecesinde lrse ehiyd olarak lr . Kim Har Surasi nin ahirini Lev enzelna hazelKur ane... den sonuna kadar okur da onun gecesinde lrse, ehiyd olarak lr . Sabah ettiinde kim kerre: Euz BillahisSemiy il Aliymi mineeytanirRaciym der ve Har Sresi nin ahirinden ayeti okursa, Allah ona akam edinceye kadar salat eden yetmi bin melek mvekkel klar... Eer o gnde lrse ehiyd olarak lr... Kim akam ettiinde onu ( n aynn ) okursa, aynen bylecedir . Allah n sm-i A zam , Har Sresi nin ahirinden alt ayet iindedir . Bera b. Azib r.a., Hz.Ali r.a.ya dedi ki: Senden Allah hakk iin, Raslullah n sana zel rettiklerinden, Cibriyl in Ona zel getirdiinden ve Rahman n Ona zel ba settiklerinden en faziletlisini bana retmeni istiyorum ... Hz.Ali r.a. da yle buyurdu: Ey Bera!... Eer Allah a sm-i A zam ile dua etmek istersen, Hadiyd Sresi nin evvelinden on ayeti ve Har Sresi nin ahirini oku... Sonra yle de: << Ey O ( Ya Men HU) !... Byle ( bu ayetlerdeki sfatlarla ) olan ve ondan baka ( bu sfatlarn aksi ) bir ey

497
olmayan!... Senden bana yle yle ( dileini dillendir...? ) yapman diliyorum >>... Vallahi ya Bera!... Bununla benim aleyhime dua etsen yere geerim! (dedi)... Keza bir baka rivayette, Hz.Raslullah dan Kur ann kraatn okuyan sahabeye, Lev enzelna hazel Kur ane ala cebelin ... ayetine geldiinde, Hz.Raslullah n: Elini bana koy dedii; nk Cibril a.s.n da bu ayeti indirdiinde, Hz.Raslullah a: Elini bana koy; bu sam ( lm ) dan baka her derde ifadr dedii nakledilir... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Sebbeha Lillahi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard* ve HUvel'AziyzlHakiym; Semavat ta ne var ve Arz da ne varsa ( kendi Esmasyla onlar aa karan, varlklarnda gayr olmayan ) Allah tesbih etmitir... O Aziyz dir, Hakiym dir. 2-) Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilKitabi min diyarihim lievvelil har* ma zanentum en yahrucu ve zannu ennehm ma ni'athm husunuhm minllahi feetahmullahu min hays lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru'be yuhribune buyutehm Bieydiyhim ve eydilmu miniyne fa'tebiru ya ulil'ebsar; O odur ki, Ehl-i Kitab tan kafir olanlar, Har n evveli iin ( ilk har da) yurdlarndan kard... Siz onlarn ( yurdlarndan ) kacaklarn zannetmemitiniz... Onlar da kalelerinin ( kendilerini ) Allah dan ( gelene ) mani olacan zannetmilerdi... Allah onlara hi sanmadklar yerden geldi ve kalblerinin iine korku att... Kendi ( Bi-) elleriyle ve m minlerin elleriyle evlerini tahrib ediyorlard... Ey basiret ( akl ) sahipleri ibret aln!. Not: Bu ayet ve takibeden bir ka ayet Medine-i Mnevvere den haredilen (toplu olarak srlen)

498
Ben-i Nadiyr yahudilerinin bu vak as ile ilgili nazl olmutur... Ancak, madem ki ayette bile: Ey basiret ( akl ) sahipleri ibret aln!. denildiine gre ibrete ayan ynleri daima szkonusudur... 3-) Ve levla en ketebAllahu 'aleyhimulcelae le'azzebehm fiyddnya* ve lehm fiyl'ahreti 'azbunnar; Eer Allah onlar zerine Cela ( toplu olarak srlme-karlma )y yazmasayd, onlar elbette dnyada azablandrrd... Ahiret te ise onlar iin Nar n azab vardr. 4-) Zlike Biennehm akkullahe ve RasleHU, ve men yuakkllahe feinnAllahe ediydl'kab; Bunun sebebi ( B srrnca ) udur: Onlar Allah a ve O nun Rasl ne muhalefet ettiler/kendilerini Allah dan ve O nun Rasl nden ayrp kopardlar... Kim Allah a muhalefet ederse/kendini Allah dan ayrp gayrna oturursa, muhakkak ki Allah ediyd l Ikab dr ( azab-sknt vermesi ok iddetlidir ) ?!. 5-) Ma kata'tm min liynetin ev terektumuha kaimeten 'al usuliha feBi iznillahi ve liyuhziyel fasikyn; Bir hurma aacn kestiniz yahut onu asllar zere kaim braktnz ise, ( bu) Allah n izniyle ( Bi-iznillah ) dir ve fasklar rezil-rsvay etmesi iindir. 6-) Ve ma efaalahu 'al RasliH minhm fema evceftum 'aleyhi min haylin ve la rikbin ve lakinnAllahe yusellitu RusuleHU 'al men yea'* vAllahu 'al klli ey'in Kadiyr; Allah n onlardan Rasl ne verdii ( fethettii ) fey (ganimet ) e gelince, siz onun zerine ne bir at koturdunuz ve ne de bir deve bindiniz... Fakat Allah Rasllerini diledii kimsenin zerine musallat eder... Allah herey zerine Kadiyr dir. 7-) Ma efaallahu 'al RasliH min ehlilkura feLillahi ve lirRasli ve lizilkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli, key la yekne duleten beynel'aniyai minkm* ve ma

499
atakmurRaslu fehuzuhu ve ma nehakm 'anhu fentehu* vettekullah* innAllahe ediydl'kab; Allah n, ehl-i kura ( fethedilen ehirlerin halkn ) dan, Rasl ne verdii fey (ganimet ), (faili hakiki, hakikatnz ) Allah a ( beeri nisbetler ve maksatlar karmakszn ), Rasl e, ( Rasl n) yaknlarna, yetimlere, miskinlere ( yoksullara ) ve yolun oluna ( yolcuya ) aittir... ( Bu byle takdir edilmitir ) ki, ( mal, tedavlde olan nesne ) sizden ( sadece ) zenginler arasnda elden ele dolaan bir ey olmasn... Rasl ( Allah n fethettii ganimetten ) size ne verdi ise, onu aln ( kabul edin );sizi neden nehyetti ise, ona son verin... Allah dan ittika edin... Muhakkak ki Allah ediyd l kab dr. 8-) Lilfukarailmuhaciriynelleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteune fadlen minAllahi ve rdvanen ve yensurunAllahe ve RasleHU, laike hmussadikun; (O fey ) yurtlarndan ve mallarndan karlm, Allah dan bir fazl ve rdvan isteyen, Allah a ve O nun Rasl ne yardm eden muhacir fukara iindir... te onlar sadklarn ta kendileridir. 9-) Velleziyne tebevveddare vel'iymane min kablihim yuhbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve y'sirune 'al enfsihim velev kne Bihim hasasatun, ve men yuka uhha nefsihi felaike hmlmflihun; Onlardan ( muhacirler den ) nce o yurda ( Medine-i Mnevvere ye; hicret yurduna? ) ve iman a yerlemi olan kimseler ( Ensar ), kendilerine hicret edenleri severler... Onlara ( muhacirlere ) verilenlerden kendi sadrlarnda ( kalblerinde ) bir hacet bulmazlar ( ilerinde bir ihtiya hissetmezler )... Kendileri ( B srrnca ) ihtiya iinde olsalar da ( zaruret halinde bile ) onlar kendi nefslerine tercih ederler ( isar )... Kim nefsinin cimriliinden/ihtirasndan korunursa, ite onlar iflah edenlerin ( kurtulua erenlerin ) ta kendileridir. 10-) Velleziyne cau min ba'dihim yekulune Rabbenafir lena ve lihvaninelleziyne sebekuna Bil'iymani ve la tec'al fiy kulubina llen lilleziyne amenu Rabbena inneKE Raufun Rahym;

500
Onlardan ( Ensar ve Muhacir den? ) sonra gelenler yle derler: Rabbimiz!... Bizi ve ( Bi-) iman ile ( arnp hakikatna dnmede ) bizi ne gemi olan kardelerimizi mafiret et, kalblerimizde iman etmi olanlar iin bir il ( kin, sevgisizlik; ayr-gayrya sebep olan dnceler-arzular ) oluturma... Rabbimiz!... Muhakkak ki sen Rauf sun, Rahym sin . 11-) Elem tera ilelleziyne nafeku yekulune lihvanihimulleziyne keferu min ehlilKitabi lein uhrictum lenahrucenne me'akm ve la nuty'u fiykm ehaden ebeden, ve in kutiltm lenensrennekm* vAllahu yehedu innehm lekzibun; Grmedin mi o mnafklk edenleri ( yahudi mnafklar ) ki, ehl-i kitab tan kafir olan ( Raslullah a ihanet eden Ben-i Nadir yahudisi ) kardelerine: Andolsun ki eer siz ( yurdunuzdan ) karlrsanz, elbette biz de sizinle birlikte kacaz... Sizin hakknzda hibir kimseye ebediyyen itaat etmeyeceiz... Eer savalrsanz ( sizinle savalrsa ), mutlaka size yardm edeceiz derler... Allah ahidlik eder ki kesinlikle onlar yalanclardr. 12-) Lein uhricu la yahrucune me'ahm* ve lein kutilu la yensurunehm* ve lein nasaruhm leyvellunel'edbare, smme la yunsarun; Andolsun ki eer onlar ( yurtlarndan ) karlsalar, onlarla birlikte kmazlar... Andolsun ki eer onlar savalsalar, onlara yardm etmezler... Andolsun ki eer onlara yardm etseler, mutlaka arkalarna dnp kaarlar... Sonra da yardm olunmazlar. 13-) Leentum eeddu rehbeten fiy sudurihim minAllah* zlike Biennehm kavmun la yefkahun; Muhakkak ki siz, onlarn sadrlarnda ( kalplerinde ) korku itibaryla Allah dan daha iddetlisiniz... Bu ( nun B srrnca sebebi u ), onlarn fkhetmeyen ( iyi anlamayan ) bir kavim olmalarndandr. 14-) La yukatilunekm cemiy'an ill fiy kuren muhassanetin ev min verai cudur* be'suhm

501
beynehm ediyd* tahsebuhm cemiy'an ve kulubhm etta* zlike Biennehm kavmun la ya'klun; Onlar ( Ben-i Kureyza, Ben-i Nadiyr yahudileri; hakikata samimi olmayan, diyn in hakikatndan perdeli ehl-i kitab? ) sizinle toplu halde, ancak tahkim edilmi ( kale gibi evrilmi ) karyeler ( ehirler ) de yahut duvarlarn arkasndan savarlar... Onlarn kendi aralarndaki be sleri ( savalar, problemleri, birbirlerine kardklar skntlar da ) iddetlidir... Kalbleri dank/ayr ayr olduu halde onlar toplu sanrsn... Bu ( nun B srrnca sebebi u ), onlarn akletmeyen bir kavim olmalarndandr. 15-) Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zku vebale emrihim* ve lehm 'azbun eliym; (Bu yahudilerin meseli ) kendilerinden yakn ( zaman ) nce ( Bedir de) ilerinin vebalini tatm ve kendileri iin ( Ahiret te de ) elim bir azab olan kimselerin meseli gibidir. 16-) Kemeselieytani iz kale lil'nsanikfur* felemma kefere kale inniy beriy'un minke inniy ehafullahe Rabbel'alemiyn; (O hakikata samimi olmayan yahudi mnafklarn ibretlik durumu ) insana: Kfret ( Hakikatndan gafil ol, esfele safiline d ) dedii vakit eytan n ( vehmin ) ibretlik durumu gibidir... ( nsan ) kfrettiinde ( gerei reddedip hakikatndan kilitlendiinde ), (eytan ): Muhakkak ki ben senden beriyim/uzam... Dorusu ben Rabb l Alemiyn olan Allah dan korkarm dedi. 17-) Fekne 'akbetehma ennehma fiynnari halideyni fiyha* ve zlike cezauzzalimiyn; Bu yzden ikisinin de akibeti, iinde ebedi kalclar olarak Nar da kalmalar oldu... te bu zalimlerin cezasdr. 18-) Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liad* vettekullah* innAllahe Habiyrun Bima ta'melun; Ey iman edenler!... Allah dan ittika edin!... Bir nefs yarn ( lm tesi ) iin ne takdim

502
ettiine ( nceden ne gnderdiine ) bir baksn... Allah dan ittika edin... Muhakkak ki Allah yaptklarnzdan ( B srrnca ) Habiyr dir. 19-) Ve la teknu kelleziyne nesullahe feensahm enfusehm* laike hmlfasikun; u, Allah (hakikatlarn ) unuttular ( hakikatlarna itaat ve uyumluluu terkettiler ) da Allah da bu yzden onlara kendi nefslerini unutturduu kimseler gibi olmayn... te onlar fasklarn ta kendileridir. 20-) La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti, ashabulcenneti hmlfaizun; Nar ashab ile Cennet ashab bir olmaz... Ashab- Cennet kurtulua erenlerin ta kendileridir. 21-) Lev enzelna hazelKur'ne 'al cebelin leraeytehu hai'an mutesaddi'an min hayetillah* ve tilkel'emsalu nadribuha linNasi le'allehm yetefekkerun; Eer u Kur an (ba Sema da, kk yedi kat yerin dibinde olan ) bir dan zerine ( kaskat bir uur mazharna ) inzal etseydik, elbette onu Allah hayetinden ( dolay ) huu ederek, atlayp para para olduu halde grrdn... te bu misalleri insanlara tefekkr etsinler diye darbediyoruz/veriyoruz. 22-) HuvAllahulleziy la ilahe ill HU* 'Alimulaybi veehadeti, HuverRahmanurRahym; O, kendinden gayr ilah ( vcud ) olmayan Allah tr... ayb ve ahadeti daimi bilendir ( zira hepsi ilmindedir; Ona gre ayb yok, vakftr )... O, Rahman dr ( kemalatlarn izhar iin hereye vcud veren, rahmeti olarak var klandr ), Rahym dir ( kemalatnn nndeki manileri ortadan kaldran, kendini tantan, manevi rahmet sahibidir ). 23-) HuvAllahulleziy la ilahe ill HU* el Melik l Kudds s Selm ul Mu'min ul Mheymin ul Aziyz ul Cebbar ul Mtekebbir* SubhanAllahi 'amma yrikn; O, kendinden gayr ilah ( vcud ) olmayan Allah tr...Melik dir ( cmle yaratklarn

503
mutasarrf, mutlak hkmran, tam kaytsz ), Kuddus dur ( yaratlmla ve kevne ait nitelenmelerden, snrllktan mukaddes ), Selam dr ( yaratlmlara selamet ihsan eden, yakiyn halini oluturan, m minlere SLAM n hazmn veren ), Mumin dir ( iman nurunun kayna, bylece emin makam oluturan; gayb n srlarna ak idrak meydana getiren ), Muheymin dir ( gzetip himaye eden, ycelii ile kendinden geiren ), Aziyz dir ( Mutlak galip ), Cebbar dr ( iradesini zorunlu olarak kabul ettiren ), Mtekebbir dir ( anna uygun kibriya sahibidir; O nun bykln hi kimse aamaz, herey acz ile malul dur, gafletin sonu yoktur )... (Ki) Allah, onlarn ortak kotuklarndan Subhan dr!. 24-) HuvAllahul Halik ul Bri l Musavviru leHUl' Esma l Hsna* ysebbihu leHU ma fiysSemavati vel Ard, Ve HUvel'Aziyz ul Hakiym; O, Halk ( mutlak yaratan, takdir eden ), Bari ( her yarattn, zaman ve zellik olarak yekdierine uygun izhar eden-tafsile getiren ), Musavvir ( (sonsuz manalarn ekillendiren; yarattklarnn hepsini ayr bir sretle meydana getiren ) olan Allah dr; Esma l Hsna O nundur... Semavat ta ve Arz da ne varsa O nu tesbih ediyor; O ise Aziyz dir, Hakiym dir.

MMTEH NE S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mmtehine Sresi, Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Tm sreler itibaryla 92. veya 111. srada nazl olduu rivayet edilir... 13 ayetttir... Sre nin ad, Mmtehine (imtihan eden kadn) veya Mmtehane (imtihan edilen kadn) ya da mtihan dr... Bu isimler ayetlerde anlatlan konularla ilgilidir... yleki: Kurey ten kap Medine ye gelen bir takm kadnlar hakkndaki muameleyi akla kavuturuyor... Ayrca Allah iin sevmek ve Allah iin buzetmek, gayri

504
mslimlerle baz muameleler gibi baka imtihanlar da szkonusudur... Bu srenin sebebi nzlnde u olay da szkonusudur: Sare isimli Mekkeli bir arkc kadn, Medine ye Hz.Raslullah dan maddi yardm talebi ile gelir... Hz.Raslullah n teviki ile o kadn giydirilir ve ihtiyalar giderilir... Nihayet o kadn Mekke ye dnerken Hatb b. Ebi Beltaa adndaki ailesi hala Mekke de olan bir mslman, o kadna Kurey e verilmek zere bir mektub verir... Bu mektubta Hz.Raslullah n Mekke Fethi ne hazrland haberi veriliyordu... Hz.Raslullah vahiy ile rendii bu durum zerine Hz.Ali r.a.n bakanlnda bir mfreze gnderir ve o mektubu ele geirir...v.s. mtihan Sresinde : Allah iin sevme-Allah iin buzetme... Allah n ve m minlerin dman ne?... M minlerin dmanl ve buzu zati-ebedi bir dmanlk deil, fiile buzdur... Hz.brahiym in lmez rneklii... Mslmanlarn sair insanla kar byk sorumluluu... mtihan edilen kadnlar... HatemnNeb ye biat eden kadnlar,... gibi bir ok nemli husus aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ya eyyuhelleziyne amenu la tettehzu 'aduvviy ve 'aduvvekm evliyae tulkune ileyhim Bilmeveddeti ve kad keferu Bima caekm minelHakk yuhricunerRasle ve iyyakm en tu'minu Billahi Rabbikm* in kntm harectum cihaden fiy sebiyliy vebtiae merdatiy tusirrune ileyhim Bilmeveddeti, ve ene a'lemu Bima ahfeytum ve ma a'lentum* ve men yef'alhu minkm fekad dalle sevaessebiyl; Ey iman edenler!... Benim de dmanm, sizin de dmannz olanlar ( mrikleri, gadab edilmileri ) veliler edinmeyin... Onlar, Hakk dan size gelmi olan ( B srrnca ) kfr ( inkar, red ) ettikleri, Rabbiniz ( hakikatnz ) olan Allah a ( B srryla ) iman ettiiniz iin Rasl ( Raslullah ) ve sizi ( yurdunuzdan ) kardklar halde, siz onlara ( Bi-) mevedde ( sevgi )

505
ilka ediyorsunuz ( grnte dolayl da olsa ilerini takviye ve tevik ediyorsunuz )... Eer yolumda cihad etmek ve rzam taleb etmek/kazanmak iin km iseniz ( onlar dost edinmeyin );halbu ki onlara ( iinizden ) (Bi-) mevedde ( sevgi ) gizliyorsunuz... ( Oysa ) ben gizlediinizi de akladnz da ( B srrnca ) bilirim... Sizden kim bunu yaparsa, yolun denge noktasndan ( srat- mstakym den ) gerekten sapmtr. 2-) n yeskafukm yeknu lekm a'daen ve yebsutu ileykm eydiyehm ve elsinetehm Bissui ve veddu lev tekfurun; Eer onlar sizi yakalar/ele geirirlerse, sizin iin dmanlar olurlar ( Hakk dan dndrmeye zorlarlar )... Ellerini ve dillerini size ( Bi-) ktlkle bast ederler ( uzatrlar ) ve kafir olmanz ( gerei reddetmenizi ) iddetle arzu ederler. 3-) Len tenfe'akm erhamukm ve la evladukm yevmelkyameti yafslu beynekm* vAllahu Bima ta'melune Basyr; Ne Erhamnz ( akrabalarnz ) ne de evladnz ( gibi fani nisbetler ve Allah iin olmayan onlarn dostluu ) size asla fayda salamaz... Kyamet gn ( Allah ) aranz ayrr... Allah yaptklarnz ( B srrnca ) Basyr dir. 4-) Kad knet lekm usvetun hasenetun fiy brahiyme velleziyne me'ahu, iz kalu likavmihim inna bureau minkm ve mimma ta'budune min dunillahi keferna Bikm ve beda beynena ve beynekml'adavet velbadau ebeden hatta tu minu Billahi vahdeHU ill kavle brahiyme liebiyhi leestafirenne leke ve ma emlik leke minAllahi min ey'* Rabbena 'aleyke tevekkelna ve ileyke enebna veileykelmasyr; brahiym de ve Onunla beraber olan kimselerde sizin ( tevhid ehli ) iin gerekten sve-i hasene ( gzel bir rnek ) vardr... Hani onlar kavimlerine dediler ki: Muhakkak ki biz sizden de, Allah n gayrndan kulluk yaptklarnzdan da uzaz... Sizi ( B srrnca ) kfr ettik ( rttk; inkar-red ettik )... Bizimle sizin aramzda, siz Allah a Onun teklii ile ( B srrnca ) iman edinceye kadar, ebediyyen dmanlk ve buz balamtr ... Ancak

506
brahiym in babasna: Mutlaka senin iin mafiret dileyeceim; ama senin iin ( dua edip istemekten baka ) Allah dan bir eye malik deilim sz hari... ( brahiym ve Onunla beraber olanlar ): Rabbimiz, sana tevekkl ettik, sana yneldik ( rcu ettik) ve dn ( mz ) sanadr ( dediler ). 5-) Rabbena l tec'alna fitneten lilleziyne keferu vafir lena Rabbena* inneKE ENTEl'Aziyzl Hakiym; Rabbimiz!... Kafir olanlar iin bizi bir fitne klma... Bizi mafiret et Rabbimiz!... Muhakkak ki sen Aziyz sin, Hakiym sin . 6-) Lekad kne lekm fiyhim svetun hasenetn limen kne yercullahe velyevmel'ahr* ve men yetevelle feinnAllahe HuvelaniyyulHamiyd; Andolsun ki onlarda ( brahiym ve ashabnda ) sizin iin, Allah ve Ahir Gn umanlar iin sve-i hasene ( gzel bir rnek ) vardr... Kim ( Allah dan) yz evirirse, muhakkak ki Allah aniyy dir, Hamiyd dr. 7-) 'AsAllahu en yec'ale beynekm ve beynelleziyne 'adeytum minhm meveddeten, vAllahu Kadiyr* vAllahu afurun Rahym; Umulur ki Allah sizinle, onlardan dman olduklarnz arasnda bir mevedde ( sevgi ) oluturur ( onlara tevhidi hidayet eder )... Allah Kadiyr dir... Allah afur dur, Rahym dir. 8-) La yenhakmullahu 'anilleziyne lem yukatilukm fiyddiyni ve lem yuhricukm min diyarikm en teberruhm ve tuksitu ileyhim* innAllahe yuhbbulmuksityn; Diyn de sizinle savamam ve sizi yurtlarnzdan karmam kimselere iyilik yapmanzdan ve onlara adaletli davranmanzdan Allah sizi nehyetmez... Muhakkak ki Allah muksitleri ( uluhiyyet hkmlerine gre muamele edenleri ) sever. 9-) nnema yenhakmullahu 'anilleziyne katelukum fiyddiyni ve ahrecukm min diyarikm ve

507
zaheru 'al hracikm en tevellevhm* ve men yetevellehm felaike hmzzalimun; Allah ancak, Diyn de sizinle savam, sizi yurtlarnzdan karm ve sizin ihracnz zerine ( sizi karanlara ) yardm edip destek olmu kimseleri dost edinmenizi size nehyeder... Kim onlar veli edinir/seviir/yardm ederse, ite onlar zalimlerin ta kendileridir. 10-) Ya eyyuhelleziyne amenu iza caekml mu minatu muhaciratin femtehnuhnne, Allahu a'lemu Bi iymanihinn* fein 'alimtumuhnne mu minatin fela terci'uhnne ilelkffari la hnne hllun lehm ve la hm yehllune lehunn* ve atuhm ma enfeku* ve la cunaha 'aleykm en tenkhuhnne iza ateytmuhnne ucurehunn* ve la tumsik Bi'samilkevafiri ves'elu ma enfaktum velyes elu ma enfeku* zlikm hukmullahi yahkumu beynekm* vAllahu Aliymun Hakiym; Ey iman edenler!... M min kadnlar hicret ediciler olarak size geldiklerinde, onlar imtihan edin ( size niin geldiklerini sorun )... Allah onlarn imanlarn ( B srrnca ) daha iyi bilir... Eer onlar m min kadnlar bilirseniz ( iman ettikleri iin geldiklerini anlarsanz ), onlar kffara ( kafirlere ) geri dndrmeyin... Ne bunlar ( mmin kadnlar ) onlara ( kffara ) helaldir, ne de onlar bunlara helal olurlar... Onlara ( kffara ) infak ettiklerini ( mehirlerini ) verin... Onlarn ( bu kadnlarn ) ecirlerini ( mehirlerini ) kendilerine verdiiniz vakit onlar nikahlamanzda sizin zerinize bir cnah ( gnah ) yoktur... Kafir kadnlarn ( Bi-) ismetlerini ( nikahlarn, akidlerini, iffetlerini ) tutmayn ( sal verin onlar )... Siz ( kafirlere dnmeyi tercih eden kadnlar iin ) harcadklarnz isteyin, onlar da ( kafirler de sizi tercih eden m min kadnlar iin ) harcadklarn istesinler... Bu size Allah n hkmdr... ( te O ) aranzda hkmediyor... Allah Aliym dir, Hakiym dir. 11-) Ve in fatekm ey'n min ezvacikm ilelkffari fe'akabtum featulleziyne zehebet ezvacuhm misle ma enfeku* vettekullahelleziy entm Bihi mu minun; Eer elerinizden kffara bir ey fevt eder ( elerinizden elinizden kan olur ) de ( sonra siz ) muakb olursanz ( frsat size geer; onlarn elerinden size kaan olur ya da ganimet olarak

508
size kalrlarsa ), eleri gitmi olanlara harcadklarnn ( mehirlerinin ) mislini veriniz... O Allah dan ittika edin ki siz O na ( B srrnca ) m minlersiniz. 12-) Ya eyyhenNebyyu iza caekelmu minatu yubay'neke al en la yrikne Billahi ey'en ve la yesrkne ve la yezniyne ve la yaktulne evladehnne ve la ye'tiyne Bibuhtanin yefteriynehu beyne eydiyhinne ve erculihinne ve la ya'syneke fiy ma'rufin febay'hnne vestafir lehunnAllah* innAllahe afurun Rahym; Ey O Neb ( HatemnNeb ) !... Mmin kadnlar: Allah a ( B gereince ) hibir eyi ortak komamalar, hrszlk yapmamalar, zina etmemeleri, ocuklarn katletmemeleri, elleri ve ayaklar arasnda bir ( Bi-) buhtan uydurup getirmemeleri ( yklendikleri ocuklarnn nesebini saptrmamalar ) ve hibir ma ruf ta ( getirdiin diyn-snnetullah hkmlerinde; ftrata gre iyi ilerde; onlara emrettiklerinde ve nehyettiklerinde ) sana syan etmemeleri zerine sana bey atlamaya geldiklerinde, onlarla bey atla ve onlar iin Allah dan mafiret dile... Muhakkak ki Allah afur dur, Rahym dir. 13-) Ya eyyuhelleziyne amenu la tetevellev kavmen adbAllahu 'aleyhim kad yesiu minel'ahreti kema yeiselkffaru min ashabilkubur; Ey iman edenler!... Allah n kendilerine gadab ettii, kffarn ( gerei reddedenlerin ) ashab- kubur ( kabir halk )dan/ ( ya da ashab- kubur dan olan kafirlerin ) mit kestikleri gibi Ahiret ten mit kesmi bir kavmi dost edinmeyin!.

SAFF S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Saff Sresi, Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Tm sreler itibaryla 108. veya 112. srada

509
indii rivayet edilir... 14 ayettir... Adn 4.ayetinde Allah yolunda (vahdet te) saf balayp savaanlar bahsettii iin almtr... Ayrca son ayetinden dolay Havariyyun Sresi de denir ki bizce 6. ve takibeden ayetler dolaysyla Mjde Sresi de denebilir... Saff Sresinde : Tesbih srr, Allah indinde deerlendirilmeyen (abes, nemsiz) hibir ey yok, sylediklerimizden sorumluyuz, Allah yolunda saf tutmak, Raslullah olan Musa y inciten kavim, srailOullarna Raslullah olan MeryemOlu sa nn Ahmed ismi ile mjdeledii Rasl, slam a arlanlar, Allah nurunu tamamlayacaktr, elim azabtan kurtaran ticaret, Adn cennetleri, nusret ve fetih, ensarullah ve havariyyun ile slam n balants,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Sebbeha Lillahi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard* ve HUvel'AziyzlHakiym; Semavat ta ne var ve Arz da ne varsa ( Esmasyla onlar aa karan, varlklarnda gayr olmayan ) Allah tesbih etmitir... O Aziyz dir, Hakiym dir. 2-) Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la tef'alun; Ey iman edenler!... Yapmayacanz eyi niin sylyorsunuz ( iman etmekten maksat, arnmaktr ) ?. 3-) Kebure makten 'ndAllahi en tekulu ma la tef'alun; Yapmayacanz eyi sylemeniz, Allah indinde iddetli gadab itibaryla byk ( bir gnah; kebair, irk ) olmutur. 4-) nnAllahe yuhbbulleziyne yukatilune fiy sebiliH saffen keennehm bnyanun mersusun;

510
Muhakkak ki Allah, kendi yolunda marsus ( biribirine kurun ile kaynatlm tek vcud ) bir bina gibi, saf balayarak savaan kimseleri sever. 5-) Ve iz kale Musa likavmihi ya kavmi lime tu'zuneniy ve kad ta'lemune enniy Raslullahi ileykm* felemma zau ezaAllahu kulubehm* vAllahu la yehdilkavmel fasikyn; Hani Musa kavmine dedi ki: Ey kavmim!...Muhakkak ki benim size Allah Rasl olduumu bildiiniz halde niin bana eziyyet ediyorsunuz? ...Onlar ( Hakk dan) inhiraf ettiklerinde, Allah onlarn kalblerini ( Hakk dan, diyn den ) dndrd ( gerei alglayamazlar artk )... Allah fasklar kavmine hidayet etmez. 6-) Ve iz kale 'Iysebnu Meryeme ya beniy israiyle inniy Raslullahi ileykm musaddikan lima beyne yedeyye minetTevrati ve mbeiren BiRaslin ye'tiy min ba'dismuhu Ahmed* felemma caehm Bilbeyyinati kalu haz shrun mbiyn; Hani MeryemOlu sa dedi ki: Ey srailOullar!... Muhakkak ki ben size Allah Rasl ym!... Tevrat tan nmde olan iin bir tasdikleyici ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan bir ( Bi-) Rasl mjdeleyici olarak ( irsal olundum )... Onlara ( Bi-) beyyineler ( apak kantlar, mucizeler ) ile geldiinde: Bu apak bir sihirdir dediler. Not: Bu konuda baz hadis-i erifler: Tevrat taki ismim < Ahyed > (alp gtren, uzaklatran ) dir; nk ben mmetimi ateten alp uzaklatrrm... Zebur daki ismim < elMahiy > (silen ) dir; nk Allah benimle putlara kulluk yapanlar sildi... nciyl deki ismim < Ahmed > (en Hamd eden; Zat n kemaline en mazhar ) dir... Kur an daki ismim < Muhammed > (ard arkasna ok Hamd edilen ) dir; nk ben Sema ve Arz ehli arasnda MAHMUDum ( Hamd edilenim ). Benim be ismim vardr: Ben Muhammed im ve Ahmed im... Ben, Allah n benimle kfr sildii elMahy im... Ben insanlarn ayaklarmn zerinde harolunaca Hair

511
im... Ve ben elAkb ( kendisinden sonra Neb gelmeyecek olan )im. Musa a.s.a Rabbi: Bu Ahmed in mmetidir dedii vakit, (Musa): Allahm, beni Ahmed in mmetinden kl diyerek Hz.Raslullah bu isimle zikretmitir... 7-) Ve men azlenu mimmeniftera 'alellahilkezibe ve huve yud'a ilel'slam* vAllahu la yehdilkavmezzalimiyn; slam a ( Allah a teslimiyete, hanif tabanl ftrat diynine ) da vet olunduu halde, Allah zerine yalan uydurandan ( Onun gayr vcud isbat edenden ) daha zalim kimdir?... Allah zalimler kavmine hidayet etmez. 8-) Yriydune liyutfiu nurallahi Biefvahihim vAllahu mtimmu nuriH velev kerihel kafirun; Allah Nuru nu ( Bi-) azlaryla sndrmek diliyorlar... Halbuki Allah, nurunun tamamlaycsdr... Velev ki kafirler ( gerei reddeden kilitlenmiler ) holanmasa bile. 9-) Huvelleziy ersele RasleHU Bilhda ve diynilHakk liyuzhirehu 'aleddiyni kllihi velev kerihel mrikn; O (Allah ) odur ki, btn dinlere ( kendine cahil olmaktan kaynaklanan diyn edinmelere ) stn klmak iin Rasl n Bil-Huda ( hidayet potansiyeli, hakikat klavuzu olarak ) ve Hak Diyn ( tam tevhid, ilahi ma rifet, sistem bilinci, hak yntem ) ile irsal etti... Velev ki mrikler (fena ya yanamayan, gayrla oturanlar ) holanmasa da. 10-) Ya eyyuhelleziyne amenu hel edllkm 'al ticaretin tunciykm min 'azbin eliym; Ey iman edenler!... Size, sizi elim bir azabtan kurtaracak bir ticarete delalet edeyim (gstereyim) mi?. 11-) Tu'minune Billahi ve RasliH ve tucahidune fiy sebiylillhi Biemvalikm ve enfsikm zlikm hayrun lekm in kntm ta'lemun;

512
(B srryla ) Allah a ve O nun Rasl ne iman edersiniz, Allah yolunda mallarnzla ve nefsleriniz ( canlarnz ) ile ( B srrnca ) mcahade edersiniz... te bu sizin iin daha hayrldr; eer bilirseniz!. 12-) Yafir lekm znubekm ve ydhlkm cennatin tecriy min tahtihel'enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati 'adn* zlikelfevzul'azym; (Bunlar yaparsanz, Allah ) zenblerinizi ( benliklerinizi, gnahlarnz ) mafiret eder ve sizi altndan nehirler akan cennetlere ve Adn Cennetlerindeki temiz meskenlere dahil eder... te bu azim bir kurtulutur. 13-) Ve uhra tuhbbuneha* nasrun minAllahi ve fethun kariyb* ve beiril mu miniyn; Ve seveceiniz bir baka ( ticaret ) daha var: Allah dan bir nusret ve feth-i kariyb... M minleri mjdele!. 14-) Ya eyyuhelleziyne amenu knu ensarAllahi kema kale 'Iysebnu Meryeme lilHavariyyiyne men ensariy ilellah* kalelHavariyyune nahnu ensarullahi, feamenet taifetun min beniy israiyle ve keferet taifetun, feeyyednelleziyne amenu 'al 'aduvvihim feasbehu zahiriyn; Ey iman edenler, Allah n Ensar ( yardmclar ) olun ( uluhiyyet kudsiyetine, beeriyet kanatlaryla uulmaz; ilahi sfatlarn izharn kabule hazrlann ) !... MeryemOlu sa nn, Havariyyuna ( Havarilere ): Allah a ( giden yolda; seyr-i slk te) kim benim Ensarmdr? dedii gibi... Havariyyun dedi ki: Biz Allah n Ensar yz ... srailOullarndan bir taife iman etti ( arnd ) ve bir taife de kfretti ( gerei reddetti; nankrlk etti; hakikatlerinden kilitlendi )... Bunun zerine o iman edenleri, dmanlar aleyhine te yid ettik ( destekledik, glendirdik ) de zahiriyn ( stn-galip gelenler ) oldular.

513
CUM'A S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Cum a Sresi, Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Tm Sreler itibaryla 96. veya 110. srada nazl olduu rivayet edilir... 11 ayettir... Adn, 9.ayetinde Cum a gnnn namazndan bahsetmesi dolaysyla almtr... Cum a Sresinde : Tesbih srr, mmiyler iin ba solunan Rasl, kitab ykl eek, yahudilerin samimi olmayan imanlar ve lmden korkmalar, Cum a gn, Cum a gnnden olan salat a arlan m minler al-verii brakp Allah n zikrine koarlar, (Cum a) namazndan sonraki bereketler ve ni metler, Hz.Raslullah ayakta brakp ticaret ve elenceye gidenler,... gibi bir ok nemli husus aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Yusebbihu Lillahi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ardl MelikilKuddsil'AziyzilHakiym; Semavat ta ne var ve Arz da ne var ( hepsi ), Melik, Kuddus, Aziyz ve Hakiym olan ( diledii manalar aa karsn diye onlar belli bir ilevle izhar eden, varlkda gayr olmayan ) Allah tesbih ediyor. 2-) Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne Raslen minhm yetlu 'aleyhim ayatiH ve yzekkiyhim ve yu'allimuhmlKitabe velHikmete, ve in knu min kablu lefiy dalalin mbiyn; O (yle Allah dr) ki, mmiyler iinde kendilerinden ( mmiylerden olan ), onlara O nun

514
ayetlerini tilavet eden, onlar tezkiye eden ve onlara Kitab ve Hikmeti reten bir Rasl ba setti... Halbuki daha nce onlar apak bir sapknlk iinde idiler. 3-) Ve ahariyne minhm lemma yelhaku Bihim* ve HUvel'AziyzlHakiym; Ve henz kendilerine ( B gereince ) ilhak olmam ( katlmam ) olduklar halde onlardan ( mmiylerden olan? ) bakalarna da ( O Rasl ba setti)... O Aziyz dir, Hakiym dir. 4-) Zlike fadlullahi y'tiyhi men yea'* vAllahu Zlfadlil'azym; te bu Allah n fazldr, onu dilediine verir... Allah ZlFadlil Azym ( byk lutuf sahibi ) dir. 5-) Meselulleziyne hummilutTevrate smme lem yahmiluha kemeselilhmari yahmilu esfara* bi'se mesellkavmilleziyne kezzebu Biayatillah* vAllahu la yehdilkavmezzalimiyn; Kendilerine Tevrat ykletilip sonra onu yklenip tamayanlarn misali, byk kitablar tayan eein misali gibidir... Allah n ayetlerini ( B gerei ile ) yalanlayan kavmin misali ne ktdr!... Allah zalimler kavmine hidayet etmez. 6-) Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekm evliyau Lillahi min duninNasi fetemennevulmevte in kntm sadikyn; De ki: Ey yahudi olanlar!... nsanlarn gayrndan ( yalnzca ) sizin Allah n veliyleri ( himaye ettii dostlar ) olduunuzu zannediyorsanz ve eer doru syleyenler iseniz, hadi lm temenni edin! . 7-) Ve la yetemennevnehu ebeden Bima kaddemet eydiyhim* vAllahu 'Aliymun Bizzalimiyn; Ellerinin takdim ettikleri dolaysyla onu ( lm, B gereince ) ebediyyen temenni etmezler... Allah zalimleri ( B srrnca ) Aliym dir.

515
8-) Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakykm smme tureddune ila 'Alimilaybi veehadeti feyunebbiukm Bima kntm ta'melun; De ki: Muhakkak ki kendisinden firar ettiiniz lm, mutlaka o size mulak olacaktr ( karlaacaksnz )... Sonra gayb ve ahadet in Alimi ne reddolunursunuz ( dndrlrsnz ) da ( O) size yapmakta olduklarnz ( B srrnca ) haber verir . 9-) Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lisSalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a, zlikm hayrun lekm in kntm ta'lemun; Ey iman edenler!... Cumua nn gn nden ( olan ) o salat ( Cum a gnk namaz; cem gnndeki mahade ) iin ( ezan ile? ) nida olunduunuzda, Allah n ( ism-i cami nin) zikrine (mam n hutbesi ne ve cum a salat na; fena ya, vahdet e) koun ve al-veri i brakn... te bu sizin iin daha hayrldr; eer ( iin gereini ) bilirseniz. Not: Cm a gn ve Cum a salat hakknda baz hadis-i erifler : Allah, trbe yi ( topra, yeri, mezar ) Cumartesi gn, onda dalar Pazar gn, ecereyi ( aa cinsini ) Pazartesi, sevilmeyen eyleri Sal gn, Nuru aramba gn halketmitir... Ve orada hayvanlar Perembe gn yaym ( yaratm ), Adem i Cuma gn ikindiden sonra, yaratlanlarn en ahiri olarak, ikindi ile gece arasnda, Cuma saatlerinden son saatte halketmitir ... (mslim) zerine Gne in doduu en hayrl gn Cum a Gn dr... Onda ( o gnn iinde ) Adem yaratld, onda cennete dahil edildi, onda oradan karld... O Saat ta ancak Cum a Gnnde kyam eder ( kyamet o gn kopacak ). Cum a Gn, gnlerin seyyidi ve Allah indinde en azametlisidir... Allah indinde yevm l ftr ( Ramazan Bayram ) ve yevm l udhyye den ( Hac kurban bayram ) daha aziymdir... Onda be haslet vardr: Allah Ademi onda yaratmtr, onu Arz a onda indirmitir ve

516
onda Ademi vefat ettirmitir... Onda bir saat vardr ki kul onda bir ey isterse- haram bir ey istememise- mutlaka Allah onu verir... Onda O Saat kyam eder ( Hz.Mehdi zuhur eder ve kyamet kopar ). Muhakkak ki Cum a Gn, Arafa Gn gibidir... Onda rahmet kaplar alr... Onda bir saat vardr ki kul Allah dan bir ey isterse mutlaka ( Allah ) onu verir... Soruldu: Hangi saat? ... Salat- adat ( sabah vaktindeki namaz ) iin mezzin ezan nida ettiinde buyurdu... Bir baka rivayette: Cuma Namaznn ikamesinden o saat iinde dnlr buyurulmutur... Muhakkak ki Cum a Gn, Arafa Gn gibidir... Onda bir saat vardr ki onda rahmet kaplar alr... Denildi: Hangi saat? ... ( Cum a Gnndeki ) Salat a nida olunduunda buyurdu... (Baz sahabe rivayetlerinde ise o saat, Cum a gn ikindiden sonra, gndzn son saatinde olduu haber verilir...) Biz ahirleriz, kyamet gnnde ise ilkleriz...Biz cennete ilk girecekleriz... u kadar var ki onlar bizden nce kitab verilmiler ve biz onlardan sonra kitab verilmiiz...Onlar ( Hak Diyn de, vahdet te) ihtilaf ettiler; Allah bizi hakknda ihtilaf ettikleri Hakikata hidayet etti... te bu onlarn hakknda ihtilaf ettikleri gnleridir... Allah bizi ona ( o gne ) -yani Cum a Gn ne- hidayet etti... Bugn ( Cum a Gn ) bizim ( Muhammedilerin ) dir, yarn ( Cumartesi; Sebt Gn ) yahudilerindir, yarndan sonras ( Pazar; yevm l Ehad ) nasara ( hristiyan )nndr. Herbiriniz Cum aya ( Cum a salat na) gelecei vakit gusl etsin. Cum a Gn gusletmek her bula erene vacibtir. Zaruretsiz kere Cum ay kim terkederse, Allah onun kalbini mhrler.

517
Kim Cum ay zrsz terkederse, o bir mnafktr. Bana Cibriyl geldi, elinde bembeyaz ayna, onun iinde sim siyah bir nokta ( gibi bir ey ) vard... Dedim: Ya Cibriyl bu nedir? ... Bu, Cumadr dedi... Nedir Cum a? dedim... Onda sizin iin hayr var dedi... Onda bizim iin ne var? dedim... Senin iin ve senden sonra kavmin iin bir bayramdr... Ve ( bundan dolay ) yahudi ve nasara sana tabi olur dedi. Nitekim Cum a Gn ne Cuma adn Hz.Raslullah vermi ve Araplar arasnda da bylece hret bulmutur... Daha nce Cuma gnnn ad Yevm-i Arube idi... Arube planetler ile gnler arasndaki ilikiye gre gnleri isimlendiren Sabiiler ve Sryanilerden gemi bir isimdir... Mesela Sal gnne ( yevmsSlasa ya ), Mars a nisbet ederek Cebbar derlerdi... Arube de tam bilinmemekle birlikte Rahmet manasnda olduu sylenir... 10-) Feiza kudyetisSalatu fenteiru fiyl'Ard vebteu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tflihun; O salat ( mam ile? ) tamamlandnda ( Cum a gn, glgenin sfrland vakitte ifa edilen o namaz dan sonra ) Arz da intiar edin ( daln, yayln ), Allah n fazlndan talep edin ve Allah ok zikredin ki iflah edesiniz. 11-) Ve iza raev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekke kaima* kul ma 'ndAllahi hayrun minellehvi ve minetticareti, vAllahu hayrurrazikyn; (in aslnda bu gzellikler var iken ) bir ticaret yahut bir elence grdklerinde, dalp ona gittiler de seni ( Cum a salat nn imam Hz.Raslullah ) kaim halde ( dimdik ayakta olduun halde ) terkettiler ( braktlar )... De ki: Allah indindeki, elenceden de ticaretten de daha hayrldr... Allah rzklandranlarn en hayrlsdr .

518
MNF KN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mnafikun Sresi, Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Tm sreler itibaryla 103. veya 106.srada indii rivayet olunur... Mnafk karakterleri konu edindii iin bu ismi almtr... 11 ayettir... Mnafikun Sresinde : Raslullah a ahadet etmenin bykl ve Risaletin nemi... Mnafklk (iki yzllk)... Mnafklarn; samimiyetsizlii ve taasubu, alngan ve korkak olular, kibirli olular, dayandrlm kerestelere tebihleri ve kalblerinin (st idraklarnn) mhrlenmesi, mafiretlerinin imkanszl ve fask olular, Raslullah ve Onun yanndakilere hasedleri ve mal-zenginlii onlardan nlemeye almalar, kendilerini zengin-stn grmeleri fakat Allah indinde zelil-rezil olular,.. gibi tarifler... zzet Allah a, Raslne ve m minlere aittir... Mal ve evladn Allah n zikrinden alakoymamas, yoksa hsran olaca... nfak ve ecel in kesinlii,.. gibi bir ok ibretlik konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) za caekelmunafikune kalu nehedu inneke leRaslullah* vAllahu ya'lemu inneke leRasluHU, vAllahu yehedu innelmunafikyne lekzibun; Mnafklar sana geldiklerinde dediler ki: Senin muhakkak Raslullah olduuna ehadet ederiz ... Allah zaten biliyor ki muhakkak ki sen O nun Rasl sn!.. Ve Allah ahiddir ki muhakkak ki mnafklar yalanclardr.

519
2-) ttehazu eymanehm cunneten fesaddu 'an sebiylillah* innehm sae ma knu ya'melun; Yeminlerini bir kalkan edindiler de Allah yolundan alakoydular... Yapmakta olduklar gerekten ne ktdr!. 3-) Zlike Biennehm amenu smme keferu fetubi'a 'al kulubihim fehm la yefkahun; Bunun sebebi ( B srrnca ) udur: man ettiler, sonra kfr ettiler ( iman ettikleri gerei reddettiler )... Bu yzden kalblerinin zerine tab edildi ( mhr basld )... Artk onlar ( Risalet ilevini ) iyi anlamazlar. 4-) Ve iza raeytehm tu'cibuke ecsamuhm ve in yekulu tesma' likavlihim keennehm huubun musennedetun, yahsabune klle sayhatin 'aleyhim* hmul'aduvvu fahzerhm* katelehmullah* enna yu'fekn; Onlar grdnde cisimleri ( cesedleri, gvdeleri ) houna gider... Sylerlerse, onlarn szn dinlersin... Onlar ( birbirine ) dayandrlm ( Cansz, idraksz ) keresteler gibidirler... Her sayha y ( l, barty ) kendi aleyhlerine sanrlar ( korkaktrlar )... ( Bundan dolay ) onlar dmandr, onlardan sakn... Allah onlar ldrsn... Nasl da ( hakikatlarndan ) dndrlyorlar!. 5-) Ve iza kyle lehm te'alev yestafir lekm Raslullahi levvev ruusehm ve raeytehm yesuddune ve hm mustekbirun; Onlara: Gelin, Raslullah sizin iin mafiret dilesin denildii vakit, balarn evirdiler ve sen onlarn mstekbirler ( kibre sapanlar; tevbe ve istifardan byklenenler ) olduklar halde yz evirdiklerini grrsn. 6-) Sevaun 'aleyhim estaferte lehm em lem testafir lehm* len yafirAllahu lehm* innAllahe la yehdilkavmel fasikyn; Onlar iin mafiret diledin yahut onlar iin mafiret dilemedin, onlara birdir ( senin istifarn );Allah onlar asla mafiret etmez... Muhakkak ki Allah fasklar kavmini

520
hidayet etmez. 7-) Hmlleziyne yekulune la tunfiku 'al men 'nde Raslillahi hatta yenfaddu* ve Lillahi hazainusSemavati vel'Ard ve lakinnelmunafikyne la yefkahun; Onlar: Raslullah n yannda olanlara infak etmeyin; ta ki dalp gitsinler diyen kimselerdir... Semavat n ve Arz n hazineleri ( Rahmaniyet sahibi ) Allah ndr... Fakat mnafklar ( Hak dan kat kat perdeliler ) iyi anlamazlar. 8-) Yekulune lein reca'na ilelMediyneti leyuhricennel'e'azzu minhel'ezelle, ve Lillahil'zzetu ve liRasliH ve lilmu miniyne ve lakinnelmunafikyne la ya'lemun; (O mnafklar ) derler ki: Andolsun ki eer Mediyne ye geri dnersek, en Aziyz olan, en zelil olan oradan mutlaka karacaktr ... Halbuki izzet Allah ndr ( birimsellikte izzet olmaz, birimsellik zillettir ), Onun Rasl nndr ve m minlerindir... Fakat mnafklar bilmezler ( yakiynleri yok ). Not: Bu ayetlerin sebebi nzlnde yle bir olay var: Bir mnafk olan Abdullah b.beyy, MustalkOullar gazvesinde bir hadise vesilesi ile Hz.Raslullah iin: Andolsun ki eer Mediyne ye geri dnersek, en Aziyz olan, en zelil olan oradan mutlaka karacaktr diye haddini aan bir sz sylemi ve bunu duyan Zeyd b.Erkam bu sz Hz.Raslullah a haber vermitir... Hz.Raslullah kendisine sorunca da yemin ederek inkar etmitir... Bunu duyan Abdullah b. beyy in samimi bir m min olan olu Abdullah, eline bir kl alarak babasnn nn kesip Medine-i Mnevvere ye girmesine engel oldu da Hz.Raslullah n oluna haber gnderip izin vermesiyle Medine-i Mnevvere ye girdi (kimin Aziz olduunu zilleti yaayarak grd?)... Ne hikmettir ki Medine-i Mnevvere ye dndkten ksa bir mddet sonra da Abdullah b.beyy hastalanp lmtr?... 9-) Ya eyyuhelleziyne amenu la tulhikm emvalukm ve la evladukm 'an zikrillah* ve men yef'al zlike felaike hmlhasirun;

521
Ey iman edenler!... Mallarnz da evladnz da sizi Allah n zikrinden ( Risalet e-Raslullah a iman ve hicret edip Allah yolunda mcahade etmekten, bunun haslas olan mahadeden ) megul edip alakoymasn... Kim bunu yaparsa, ite onlar hsrana urayanlarn ta kendileridir. 10-) Ve enfiku mimma razaknakm min kabli en ye'tiye ehadekmlmevt feyekule Rabbi lev la ahharteniy ila ecelin kariybin, feassaddeka ve ekn minessalihyn; Sizden birine lm gelip de: Rabbim!... Beni yakn bir ecele kadar tehir etseydin de sadaka verseydim ( infak-arnma ) ve salihlerden olsaydm demesinden nce sizi rzklandrdmz eyden infak edin. 11-) Ve len yuahhrAllahu nefsen iza cae eceluha* vAllahu Habiyrun Bima ta'melun; Eceli geldii vakit, Allah hibir nefsi te hir etmez... Allah yaptklarnz ( B srrnca ) Habiyr dir.

TE BUN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Teabun Sresi, Medine-i Mnevvere de nazl olmutur... Tm sreler itibaryla 107. veya 111. srada indii rivayet edilir... Adn, 9.ayetinde geen YevmtTeabun dan alr... YevmtTeabun aslnda kendini aldatanlarn fani dnyada (doal olarak) tam aksini zannederken lm sonras gereklikte bu aldanlarnn ortaya kmas, kimin zararl kimin karl olduunun tartld gn; aldatma/aldanma gn demektir... 18 ayettir... Teabun Sresinde : Tesbih srr, iman ve kfrn bir Rasl n ba si ile meydana kt,

522
insanlarn Kafir olmalarnn ok nemli bir ana nedeninin Allah n bir BEER RASL irsal etmesini kabullenmelerindeki zorluk ve ba s anlamaylardr, cem ve teabun gn, sahih iman ve salih amel ktlkleri keffaretler, musibet Allah n izniyle isabet eder, B-srryla Allah a iman edenin kalbini Allah hidayet eder, iman edenlere elerinden ve evladlarndan bir dman olduu, mal-evlad fitnedir, gcn yettii kadar Allah dan ittika, infak ve nefsin cimriliinden korunanlar, Allah a karz- hasen, baz ilahi isimlerin tecellileri,...gibi bir ok konu aklanmaktadr... Teabun Sresi ile ilgili bir hadis-i erif: Doan hibir kimse yoktur ki onun kafasnn teabknde ( ebekesinde, anda, birbirlerine getii yerlerde? ), Teabun Sresi nin fatihasndan ( ba tarafndan, balangcndan ) be ayet yazlm olmasn . AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ysebbihu Lillahi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard* leHUlMlk ve leHUlHamdu ve HUve 'al klli ey'in Kadiyr; Semavat ta ne var ve Arz da ne varsa ( Allah Esmasyla yaratlmalar dolaysyla ) Allah tesbih ediyor... Mlk O nundur, Hamd O nundur... O herey zerine Kadiyr dir. 2-) HUvelleziy halekakm feminkm kafirun ve minkm mu min* vAllahu Bima ta'melune Basyr; O, sizi yaratm olandr... Sizden ( kiminiz ) kafirdir ( gerei reddeden, yaratandan-hakikatndan perdeli; nankr, aky ) ve sizden ( kiminiz de ) m mindir... Allah yaptklarnz ( B srrnca ) Basyr dir. 3-) HalekasSemavati vel'Arda BilHakk ve savverekm feahsene suverekm* ve ileyHlmasyr; Semavat ve Arz Bil-Hakk ( Hakk olarak ) yaratt... Sizi sretlendirdi de sretlerinizi en gzel yapt... O nadr dn ( nz).

523
4-) Ya'lemu ma fiysSemavati vel'Ard ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun* vAllahu 'Aliymun Bi Ztissudur; Semavat ta ve Arz da ne var ( hepsini ) bilir... ( O) gizlediklerinizi de, aleni ettiklerinizi/aa kardklarnz da bilir... Allah sadrlarn ( zn) zat olarak ( B srrnca ) Aliym dir. 5-) Elem ye'tikm nebelleziyne keferu min kabl* fezku vebale emrihim ve lehm 'azbun eliym; Bundan nce ( sizden nceki mmetlerden ) kafir olanlarn ( Rasl-risaleti inkar edenlerin, gerei reddedenlerin ) haberi size gelmedi mi?... Bu sebepten ilerinin vebalini tattlar... Ve onlar iin elim bir azab da vardr. 6-) Zlike Biennehu knet te'tiyhim Rusuluhm Bilbeyyinati fekalu ebeerun yehdunena* fekeferu ve tevellev vestanAllah* vAllahu anyyun Hamiyd; Bunun sebebi udur ( B srrnca ): Onlarn ( beer ) Raslleri kendilerine beyyineler ( apak deliller ) ile ( B srrnca, beyyineler olarak ) gelirdi de: Bir beer mi bizi hidayet edecek/bize rehberlik edecek? derlerdi... Bu yzden kafir ( Hakk dan perdeli ) oldular ve ( Allah dan) yz evirdiler... Allah ( da onlarn imanndan ) mstani oldu ( unu gsterdi )... Allah aniyy dir, Hamiyd dir. 7-) Ze'amelleziyne keferu en len yb'asu* kul bela ve Rabbiy letb'asnne smme letnebbenne Bima 'amiltum* ve zlike 'alellahi yesiyr; O kafir olanlar ( gerei reddedenler, perdeliler ), asla ba solunmayacaklarn zannettiler... De ki: Hayr!.. Rabbime kasem ederim ki, elbette ba solunacaksnz... Sonra yaptklarnz ( B srrnca ) size mutlaka haber verilecektir... te bu Allah zerine ok kolaydr . 8-) Feaminu Billahi ve RasliH venNurilleziy enzelna* vAllahu Bima ta'melune Habiyr;

524
(B srryla ) Allah a, O nun Rasl ne ve inzal ettiimiz Nur a ( Kur ana; ilme ) iman edin!... Allah yaptklarnz ( B srrnca ) Habiyr dir. 9-) Yevme yecme'ukm liyevmilcem' zlike yevmutteabun* ve men yu'min Billahi ve ya'mel salihan yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yudhlhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda* zlikelfevzul'azym; Cem Gn iin sizi cem ettii gn ( hatrla ), ite o Teabun ( aldanma-aldatma; karlkl aldat ve aldanlarn zahir olduu ) Gn dr ( dnyadaki gibi deil? )... Kim ( B srryla ) Allah a iman eder ve salih amel yaparsa, ( Allah ) onun ktlklerini ondan keffaretler ( siler ) ve onu altndan nehirler akan cennetlere, iinde ebedi kalclar olarak, dahil eder... te bu aziym bir kurtulutur. 10-) Velleziyne keferu ve kezzebu BiayatiNA laike ashabunnari halidiyne fiyha* ve bi'selmasyr; Kfr edip ayetlerimizi ( B srrnca, ayetlerimiz olarak ) yalanlayanlara gelince, ite onlar, iinde ebedi kalclar olarak Nar ashabdrlar... Ne kt dn yeridir ( o) !. 11-) Ma esabe min musybetin ill Biiznillah* ve men yu'min Billahi yehdi kalbeh* vAllahu Biklli ey'in 'Aliym; Bi-iznillah ( Allah n izni ile ) olmadka hibir musibet isabet etmez... Kim ( B-srryla ) Allah a iman ederse, ( Allah ) onun kalbine hidayet eder ( tevekkl, rza, kef, yakin oluturur )... Allah Bi-klli ey in Aliym dir ( herey ancak ilmindedir ). 12-) Ve ety ullahe ve ety'urRasl* fein tevelleytum feinnema 'al RasliNElbelaulmbiyn; Allah a itaat edin, Rasl e ( Raslullah a) itaat edin... Eer yzevirirseniz, Raslmzn zerine den ancak apak bir teblidir. 13-) Allahu la ilahe ill HU* ve 'alellahi felyetevekkelil mu minun; Allah, la ilahe illa HU dur ( kendinden gayr vcud olmayandr )... Mminler Allah a

525
tevekkl etsinler. 14-) Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikm ve evladikm 'aduvven lekm fahzeruhm* ve in ta'fu ve tasfehu ve tafiru feinnAllahe afurun Rahym; Ey iman edenler!... Muhakkak ki elerinizden ve evladlarnzdan ( onlarn iinden ) sizin iin bir dman ( Allah yolunda hicret ve cihad etmekten mani olan; Allah a olan tevecch ve muhabbetinizi zayflatan, megul edip alakoyan ) vardr... Bundan tr onlardan hazer edin ( saknn )... Eer ( onlarla hakikatnzdan perdelenmiyor da size olan uyumsuzluklarn ) affeder, ( sularnn cezasndan ) vazgeer ( grmezlikten gelir, ho grl olur ) ve balar ( ktlklerini-hatalarn rter ) iseniz, muhakkak ki Allah afur dur, Rahym dir. 15-) innema emvalukm ve evladukm fitnetun, vAllahu 'ndeHU ecrun 'Azym; Mallarnz ve evladlarnz sizin iin ancak bir fitnedir ( imtihandr )... Ve Allah ( a gelince ), Onun indindedir byk ecir. 16-) Fettekullahe mesteta'tum vesme'u ve etiy'u ve enfiku hayren lienfsikm* ve men yuka uhha nefsihi felaike hml mflihun; yleyse, gcnz yettiince Allah dan ittika edin, iitin ( dinleyin, anlayn ), itaat edin ve kendiniz iin bir hayr infak edin ( ne nefsinizin keyfine israf edin ve ne de cimrilik )... Kim nefsinin cimriliinden/ihtirasndan korunursa, ite onlar iflah edenlerin ( kurtulua erenlerin ) ta kendileridir. 17-) n tukridullahe kardan hasenen yuda'fhu lekm ve yafir lekm* vAllahu ekurun Haliym; Eer Allah a karz- hasen ( gzel bir dn ) verirseniz, ( Allah ) onu ( verdiinizi ) size katlayarak artrr ve sizi mafiret eder... Allah ekur dur, Haliym dir. 18-) 'Alimul aybi veehadetil'Aziyzl Hakiym; (O), ayb ve ehadetin Aalimi ( daim bileni ) dir, Aziyz dir, Hakiym dir.

526
TAL K SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Talak Sresi, Medine-i Mnevvere de (tm sreler itibaryla) 100.srada nazl olmutur... Ey O Neb! diye Hz.Raslullah a nbvveti ynyle hitab ederek balayan sreden biridir (dierleri: Ahzab ve Tahriym dir)... Ad, boanma ya ait hkmleri konu edinmesi dolaysyla Talak diye mehur olmutur... Boanma ve kadn konularn bahsi dolaysyla Kk Nisa sresi de denir... 12 ayettir... Talak Sresinde : Baz Nbvvet hkmleri, Talak (boanma) ve buna ait ahkam ve hududullah gibi... Allah iin ahadeti ikame etmek... Allah dan ittika edene klar, rzklar, kolaylklar ve tertemizlik nasib olur... nfak... Herbir nefs ancak Allah n verdiince mkelleftir... Allah her zorluktan sonra bir kolaylk oluturur... Rasllerin emrine itaattan kanlarn iddetli hesab... Allah n inzal ettii Zikr, ki ondan maksat bir Rasl dr... B-srryla Allah a iman edip salih amel yapanlarn mkafat... Rzkn kendisine gzelletii kimse... Yedi Sdemavat n misli yedi Arz vardr; emr aralarnda iner durur... Allah hereyi ilim olarak ihata etmitir,... gibi konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ya eyyhenNebyyu iza tallaktumunnisae fetallikuhnne li'ddetihinne ve ahsul'ddete, vettekullahe Rabbekm* la tuhricuhnne min buyutihinne ve la yahrucne ill en ye'tiyne Bifahetin mbeyyinetin, ve tilke hududullah* ve men yete'adde hududallahi fekad zaleme

527
nefseh* la tedriy le'allellahe yuhdisu ba'de zlike emra; Ey O Neb!... Kadnlar boadnzda, iddetleri iin ( de, iddetlerini dikkate alarak, ay hallerinden temizlendikten sonra ) onlar boayn ve iddeti ( n srecini, mddetini ) sayn... Rabbiniz olan Allah dan ittika edin... ( B gereince ) ak ( ahitlerle isbatlanm ) bir fuhu yapmalar durumu mstesna onlar evlerinden karmayn onlar da kmasnlar... te bu hududullah dr... Kim hududullah tecavz ederse, gerekten nefsine zulmetmitir... ( Dirayeten? ) bilemezsin, belki Allah bundan ( bir talak tan) sonra bir i ( muhabbet, ric at) ihdas eder. 2-) Feiza belane ecelehnne feemsikhnne Bima'rufin ev farikuhnne Bima'rufin ve ehidu zevey 'adlin minkm ve ekymuehadete Lillah* zlikm yu'azu Bihi men kne yu'minu Billahi velyevmil'ahr* ve men yettekllahe yec'al lehu mahreca; (O boanan kadnlar ) ecellerine ( iddetlerinin sonuna ) ulatklarnda, ya onlar ( Bi-) ma ruf (diynen-rfen gzel bir ekil ) ile imsak edin ( tutun, nikah devam ettirin ) veya ( Bi-) ma ruf ile onlardan ayrln... Sizden iki adalet sahibini ahid tutun... Allah iin ahadeti ( vahdetin gerei olan mahadeyi, adaleti ) ikame edin... te bu, ( B srryla ) Allah a ve ahir gne iman eden kimsenin kendisi ile ( B srrnca ) tlendiidir... Kim Allah dan ittika ederse ( takva, sabr, tevekkl ), (Allah ) onun iin bir mahrec ( k yeri ) oluturur. 3-) Ve yerzukhu min hays la yahtesib* ve men yetevekkel 'alellahi feHUve hasbh* innAllahe baliu emriH, kad ce'alAllahu liklli ey'in kadra; Ve onu, ihtisab etmedii ( hesab etmedii, zannetmedii, ummad ) bir taraftan rzklandrr... Kim Allah a tevekkl ederse, ( Allah ) ona yeter... Muhakkak ki Allah, emrini yerine ulatrandr ( emrini vuslat edendir? )... Gerekten Allah, herey iin bir kader ( takdir, l; sistem, ecel, sre, denge ) klmtr. Not: 2.ayetin sonu ile 3.ayet hakknda baz hadis-i erifler:

528
Abdullah . Abbas r.a. rivayet ediyor ki, Raslullah s.a.v. Kim Allah dan ittika ederse, ( Allah ) onun iin bir mahrec ( k yeri ) oluturur kavli hakknda yle buyurdu: Dnya nn phelerinden ( sknt ve imtihanlarn tereddtlerinden ), lmn sarholuklarndan ve kyamet gnnn iddetlerinden bir k ( kurtulu ) tur . Ebu Zerr-i ifariy r.a. dedi ki, Raslullah s.a.v. yle buyurdu: Muhakkak ki ben bir ayet biliyorum ki, eer insanlar ona sarlsaydlar, onlara yeterdi .. Sonra: Kim Allah dan ittika ederse, ( Allah ) onun iin bir mahrec ( k yeri ) oluturur... Ve onu, ihtisab etmedii ( hesab etmedii, zannetmedii, ummad ) bir taraftan rzklandrr ayetini tilavet etti... Abdullah . Abbas r.a.dan rivayet ediliyor ki Raslullah s.a.v. yle buyurdu: Kim isitifar oaltrsa ( ok istifarda bulunursa ) Allah onun iin her kederden bir kurtulu, her darlktan bir k oluturur ve onu ummad bir taraftan rzklandrr . Sevban r.a.dan rivayet ediliyor ki, Raslullah s.a.v. yle buyurdu: Muhakkak ki kul, gnah sebebiyle, kendisine isabet edecek olan rzkndan mahrum olur... Kaderi, ancak dua geri evirir... mr de ancak Birr ( yaknlk salayc ameller, iyilik ) artrr . Hadis-i eriflerin iaret ve tebirat byle... Kanaatmza gre aslolan ayetteki takva , sabr , tevekkl gibi sahih imanla ilgili meziyetleri ve idraklar ortaya koymaktr... Ancak ayetin zikir yollu faydas da geerlidir... Ne tr bir sknt ve darlk olursa olsun, ondan bir k-kurtulu arayann bu tabii dua halini bu ayetin zikri ile takviye edebilir... 1000, 3000 defa, hatta o sorun zlene kadar devaml zikri ekilir... Bu maksatla okumak iin ayetin okunuu yledir: << Ve men yettekllahe yec al lehu mahracen ve yerzukhu min hays la yehtesib, ve men yetevekkel alellahi feHUve hasbh >>

529
4-) Vellaiy yeisne minelmehyd min nisaikm inirtebtum fe'ddethnne selaset ehurin, vellaiy lem yehdne, ve latul'ahmali eceluhnne en yeda'ne hamlehnn* ve men yettekllhe yec'al lehu min emriH ysra; Kadnlarnzdan ay ba/adet halinden mit kesenlere ( menopoza girenlere ) gelince, eer ( iddetlerinden ) ek-phe ederseniz, onlarn iddeti aydr... Hayz ( ay ba ) olmam ( kadn ) larn ( iddetleri ) de ( byledir )... Hamilelerin ( iddeti) ise, onlarn ecelleri ( iddetleri ) yklerini brakmalarna kadardr... Kim Allah dan ittika ederse, ( Allah ) onun iin emrinden bir kolaylk ( ricat, ilahi hkmleri yaama kolayl ) oluturur. 5-) Zlike emrullahi enzelehu ileykm* ve men yettekllahe ykeffir 'anhu seyyiatihi ve yu'zm lehu ecra; te bu ( ittikalar ) Allah n emridir ki, onu size inzal etti... Kim Allah dan ittika ederse ( beeriyyetinden korunursa ), ktlklerini ondan keffaretler ( siler ) ve onun iin ecri bytr. 6-) Eskinuhnne min hays sekentum min vucdikm ve la tudarruhnne litudayyiku 'aleyhinn* ve in knne ulati hamlin feenfiku 'aleyhinne hatta yeda'ne hamlehnn* fein erda'ne lekm featuhnne ucurehnne, ve'temiru beynekum Bima'ruf* ve in te'asertum feseturd'u lehu uhra; Onlar ( boadnz kadnlar ) gcnz-takatnz elverdiince oturup barndnz yerin bir ksmnda iskan edin ( icabnda onu evde brakarak evden ayrln )... Onlar dara-skntya sokmak ( belki cezalandrmak, bask altnda tutmak ) iin onlara zarar vermeye kalkmayn... Eer onlar hamile iseler, yklerini brakncaya ( doum yapncaya ) kadar onlara nafaka verin... Eer sizin iin ( ocuklarnz ) emzirirlerse, onlara cretlerini verin... Aranzda ( bu meseleleri ) (Bi-) ma ruf ( diyn e uygun gzel rf ) ile istiare edin/karlkl dann-konuun... Eer ( istiarede ) zorluk ekerseniz, onun (ocuun babas ) iin baka bir kadn ( ocuu ) emzirir. 7-) Liyunfk z se'atin min se'atih* ve men kudire 'aleyhi rizkuhu felyunfk mimma atahullah* la

530
yukellifullahu nefsen ill ma ataha* seyec'alullahu ba'de 'usrin ysra; Sea ( g, zenginlik ) sahibi olan, kendi zenginliinden ( imkanlarnn bolluuna gre ) nafaka versin... Rzk kendisine daraltlm/kslm kimse de Allah n kendisine verdiinden infak etsin ( nafakasn versin )... Allah hibir nefs e ona verdiinden bakasn mkellef klmaz... Allah bir zorluk-glk den sonra bir kolaylk oluturacaktr ( yani muhakkak oluturur ). 8-) Ve keeyyin min karyetin 'atet 'an emri Rabbiha ve RusuliH fehasebnaha hsaben ediyden ve 'azzebnaha 'azben nkra; Rabbinin ve O nun Rasllerinin emrinden ( emre itaattan ) kan ( haddi aan ) nice karye ( lke halk ) vardr ki, biz onu iddetli bir hesaba ektik ve onu nkr ( mnker, allmadk; reddolunan ) bir azapla azaplandrdk. 9-) Fezkat vebale emriha ve kne 'akbetu emriha husra; Bylece ( o ehir halk ) ilerinin vebalini tatt ( lar) ve ilerinin akibeti hsran oldu. 10-) E'addAllahu lehm 'azben ediyden fettekullahe ya ulil'elbabi, ellezine amenu* kad enzelAllahu ileykm Zikra; Allah, onlar iin iddetli bir azab hazrlamtr... Allah dan ittika edin, ey iman etmi UllElbab ( temiz akl sahipleri ) !... Allah size gerekten bir Zikr inzal etmitir ( arnrsanz mutmain olursunuz ) !. 11-) Raslen yetlu 'aleykm ayatillahi mubeyyinatin liyuhricelleziyne amenu ve 'amilussalihati minezzulumati ilenNur* ve men yu'min Billahi ve ya'mel salihan yudhlhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda* kad ahsenAllahu lehu rizka; (Yani ) bir Rasl ( inzal/irsal etmitir ) ki, iman edip salih amel ileyenleri, karanlklardan Nura karmak iin mubeyyineler ( apak eden, gerei meydana koyan ) halinde Allah n ayetlerini zerinize tilavet eder... Kim ( B-srryla ) Allah a iman eder ve salih bir amel

531
ilerse, ( Allah ) onu, iinde ebedi kalclar olarak, altndan nehirler akan cennetlere dahil eder... Allah onun iin gerekten bir rzk ihsan etmitir. 12-) Allahulleziy haleka seb'a Semavatin ve minel'Ard mislehunn* yetenezzell'emru beynehnne lita'lemu ennAllahe al klli ey in Kadiyrun, ve ennAllahe kad ehata Biklli ey'in 'lma; Allah ( Odur) ki, yedi Semavat ve Arz dan da onlarn mislini ( yedi Arz ) yaratt ( hem zahir hem de batn itibaryla dnlmelidir )... Emr ( i, ilahi iler ) onlarn arasnda ( Semavatndan inen emirler, beynin hassalar ve azalar zerinde gereklerini izhar etmek zere ) iner de iner ( srekli iner ) ki, Allah n hereye Kadiyr olduunu ve Allah n hereyi ( B srrnca ) ilmen ihata ettiini bilesiniz.

TAHR M SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Tahriym Sresi, Medine-i Mnevvere de, tm sreler itibaryla 106. veya 109. srada nazl olduu rivayet edilir... 12 ayettir... Hz.Raslullah n hanmlar ile arasnda geen bir olayadan sonra baz yiyecekleri/veya bir cariye ei ni kendisine haram klmas dolaysyla, haram klmak anlamna gelen Tahriym adn almtr... Hz.Raslullah n aile hayatna ait ayetleri dolaysyla Neb Sresi diye de isimlenmitir... Tahriym Sresinde : Baz nbvvet ileri, haram klmak gibi... Aile ve eler arasnda baz incelikler... Allah , Cibriyl ve m minlerin salihi Hz.Raslullah n dostudur... Aile reisi, ehlinden sorumludur... Meleklerde duygusallk yoktur... Mazeret geersizidir... Nasuh Tevbde... bretlik rnek Hz.Nuh ve Hz.Lut un aileleri ve eleri... Fravun un kars ve Hz.Meryem ile onlarn gzel

532
rneklii,... gibi konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ya eyyhenNebyyu lime tuharrimu ma ehallellahu leke tebtey merdate ezvacike, vAllahu afurun Rahym; Ey O Neb!... Allah n sana helal kld eyi, elerinin honudluunu talep ederek niin ( kendine ) haramlatryorsun?... Allah afur dur, Rahym dir. 2-) Kad feradAllahu lekm tahllete eymanikm* vAllahu mevlakm* ve HUvel'AliymulHakiym; Allah size, yeminlerinizi ( keffaretle ) zmeyi ( sa ellerinizi/aklnz balardan, kaytlardan kurtarmanz ) gerekten farz klmtr... Allah sizin Mevla nzdr... O, Aliym dir, Hakiym dir. 3-) Ve iz eserrannNebyyu ila ba'd ezvacihi hadiysa* felemma nebbeet Bihi ve ezharehullahu 'aleyhi 'arrefe ba'dahu ve a'reda 'an ba'd* felemma nebbeeha Bihi kalet men enbeeke haz* kale nebbeeniyel'AliymulHabiyr; Hani O Neb ( HatemnNeb ), elerinden ba zna ( Hafsa ya ) srren bir sz sylemiti... Vaktaki ( Hafsa ) (Bi-) onu ( Aie ye ) haber verip, Allah da onu O na ( Hz.Raslullah a) izhar edince, ( Hz.Raslullah ) onun ( o szn ) bir ksmn ta rif etmi ve bir ksmndan vazgemiti... Nihayet ( Hz.Raslullah ) (Bi-) onu ( o sz ) ona ( Hafsa ya ) haber verince ( Hafsa ) dedi ki: Bunu sana kim haber verdi? ... ( Raslullah da ) dedi ki: Aliym, Habiyr ( olan ) bana haber verdi . Not: Bu ayetlerin konusu olan ilk sebep olay iin iki rivayet vardr...

533
Birincisi : Hz.Raslullah s.a.v., Hz.mer in kz olan ei Hafsa validemize kimseye syleme diye tenbih ederek, cariye ei Mariya y kendisine haram kldn ve kendisinden sonra srasyla Hz.Ebu Bekir ve Hz.mer in halife olacaklarn srren syledi... Ancak Hafsa validemiz, Aie validemize bunu anlatt... kincisi : Hz.Raslullah , ei Zeyneb binti Cah a uradnda, o cmert anamz Hz.Raslullah a bal erbeti ikram eder... Bu yzden (Hz.Raslullah) biraz oyalanr... Bunu farkedip kadnca bir duygu ile karlayan Hz.Aie ve Hz.Hafsa validelerimiz, Hz.Raslullah yanlarna geldiinde, kendisinden MEGAFYR (irkin kokulu bir zamk) kokusu geldiini sylediler... Hz.Raslullah da Ben megafiyr yemedim, belki bal yapan ar megafiyr yalamtr deyip bir daha bal erbeti imemeye yemin eder... imdi burada konunun netlemesi iin iki hususu daha vurgulamak lazm... Birincisi : Hz.Raslullah n eleri arasnda bir gruplama bagstermiti... Aie ve Hafsa validelerimiz bir taraf, Zeyneb binti Cah validemiz de dier taraf ekiyordu.. kincisi : Takibeden 4.ayette de iaret edildii zere Aie ve Hafsa validelerimiz, Hz.Raslullah n sevdiine aykr bir meyil ve taleb iinde oldular... Bu nedenle Hz.Raslullah sevdii iki eyi ( mml veled unvanl-brahiym in anas cariye ei Mariya ile halvet olmay ve bal erbetini ), elerini (Aie ve Hafsa y) honut etmek iin yeminle kendine haram etti... Byle bir durumda, Onun Mevlas Allah, Cibriyl ve m minlerin salihi; melaike de arka kan-iini yerine getireni ?... Benzer durumda olan dierlerine ise Allah selamet versin... Bilimsel gelimeler erkek-kadn konusunda daha somut-gerek bilgilere ulatnda Kur an ve Hz.Raslullah a kar hayranlklar artacaktr... 4-) n tetuba ilellahi fekad saat kulubkma* ve in tezahera 'aleyhi feinnAllahe HUve Mevlahu

534
ve Cibriylu ve salihul mu miniyn* velMelaiket ba'de zlike zahiyr; Eer ikiniz ( Aie ve Hafsa ) Allah a tevbe ederseniz ( ne ala ), (yoksa ) gerekten kalbleriniz ( Hak dan) meyletmi/kaym bulunuyor... Eer O nun aleyhine birbirinize yardm eder/destek olursanz, muhakkak ki Allah, O nun mevlas dr, Cibriyl de, m minlerin salihi ( Hz.Ebu Bekir/Hz.mer ) de... Ve ondan sonra melaike de zahiyr ( yardmc, Ona arka kan, Ona gre zahir olan ) dir. 5-) Asa Rabbuhu in tallakaknne en yubdi lehu ezvacen hayren minknne mslimatin mu minatin kanitatin taibatin 'abidatin saihatin seyyibatin ve ebkra; Eer ( O Neb ) sizi boarsa, Rabbinin O na sizin yerinize sizden daha hayrl, mslime, mmine, kanite ( itaat eden ), taibe ( tevbe eden ), abide ( ibadet eden ), saiha ( Allah iin seyahat eden ), seyyibe ( dul) ve bakire eleri vermesi umulur ( muhakkak byle olur ). 6-) Ya eyyuhelleziyne amenu ku enfsekm ve ehliykm naren ve kudhenNasu velhcaretu 'aleyha Melaiketun lazun idadn la ya'sunAllahe ma emerehm ve yef'alune ma yu'merun; Ey iman edenler!... Nefslerinizi/kendinizi ve ehlinizi, yakt insanlar ve talar olan Nar dan koruyun Onun ( o nar n) zerinde ok kat-kavi, ok iddetli-sert-acmasz, kendilerine emretii konuda Allah a asi olmayan ve emredildiklerini ( mutlaka ) yapan melekler ( burlar, kuvveler ) vardr. 7-) Ya eyyuhelleziyne keferu la ta'tezirulyevm* innema tczevne ma kntm ta'melun; (Zebanilerden hitab udur ): Ey kafir olanlar ( gerei reddedenler ) !... Bugn mazeret beyan etmeyin!... Siz ancak yaptklarnz ile cezalandrlyorsunuz! . 8-) Ya eyyuhelleziyne amenu tubu ilellahi tevbeten nesuha* asa Rabbukm en ykeffire 'ankm seyyiatikm ve yudhlekm cennatin tecriy min tahtihel'enharu, yevme la yuhzillahunNebyye velleziyne amenu me'ahu, nuruhm yes'a beyne eydiyhim ve Bieymanihim yekulune Rabbena etmim lena nurena vafir lena, inneKE 'al klli ey'in Kadiyr;

535
Ey iman edenler!... Allah a Nasuh ( ok nasihat, ok halis ) bir Tevbe ile tevbe edin!... Umulur ki Rabbiniz ktlklerinizi sizden keffaretler ve sizi altndan nehirler akan cennetlere dahil eder... O Gn Allah, O Neb ( HatemnNeb ) i ve O nunla beraber iman etmileri rezil-rsvay etmez ( birimsellik acizliine drmez )... Onlarn nuru, nlerinden ve ( Bi-) sa taraflarnda sa yeder ( koar )... Derler ki: Rabbimiz!... Bizim iin nurumuzu tamamla ve bizi mafiret eyle... Muhakkak ki sen hereye Kadiyr sin . 9-) Ya eyyhenNebyyu cahidilkffare velmunafikyne valuz 'aleyhim* ve me'vahm cehennem* ve bi'selmasyr; Ey O Neb!... Kafirler ( gerei reddedenler ) ve mnafklar ( hakikata iki yzller ) ile mcahade et ( vahdet realitesini anlat ) ve onlara sert/kat davran ( irk, kfr ve nifaka kar tavizsiz-amansz ol; hakikata sadk ol )... Onlarn sna Cehennem dir... Ne kt dn yeridir o!. 10-) DarebAllahu meselen lilleziyne keferumraete Nuhn vemraete Lut* kneta tahte 'abdeyni min 'badiNA salihani fehanetahma felem yuniya 'anhma minAllahi ey'en ve kyledhulennare me'addahiliyn; Allah, kafir olanlar iin Nuh un kars ile Lut un karsn ( ibretlik ) misal verdi... ( O kadnlarn ikisi de ) kullarmzdan iki salih kulun ( nikah ) altnda idiler... ( Karlar ) onlara ( Nuh ve Lut a) hainlik ettiler de ( Nuh ve Lut ), Allah dan ( gelen, olacak ) hibir eyi onlardan savamad/onlara bir faydalar olmad... ( O iki kadna ): Girenlerle beraber ate e girin denildi. 11-) Ve darebAllahu meselen lilleziyne amenumraete fir'avn* iz kalet Rabbibni liy 'ndeKE beyten fiylcenneti ve necciniy min fir'avne ve 'amelihi ve necciniy minelkavmizzalimiyn; Allah, iman edenler iin de Fravun un karsn ( ibretlik ) misal verdi... Hani ( Asiye ) dedi ki: Rabbim, benim iin indinde, Cennet te bir ev bina et!... Fravundan ve onun amelinden beni kurtar... Ve beni zalimler kavminden kurtar! .

536
12-) Ve Meryemebnete 'mranelletiy ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min ruhNA ve saddekat Bikelimati Rabbiha ve ktbiH ve knet minelkanitiyn; Ve fercini ( avret yerini ) bir kale gibi koruyan mran kz ( iffet sahibi ) Meryem i de ( iman edenlere misal verdi )... Onun ( er kii Meryem in) iinde/iine ruhumuzdan nefhettik... Ve ( Meryem ) Rabbinin Kelimelerini ve Kitablarn ( Tevrat, Zebur ve ncil i?) (B srrnca ) tasdik etti ( sfatiyyun? ) ve kanitiynden ( teslim olup itaat edenlerden ) oldu.

MLK SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mlk Sresi, Mekke dneminde 77.srada nazl olmutur... 30 ayettir... Adn, ilk ayetindeki el-Mlk kelimesinden alr... Baz hadis-i erifler de Mcadele , TebarekelMfassala , Mania (mani olan) ve Mnciye (kurtarc) diye de isimlendirilmitir... Mlk Sresinde : Mlk elinde olan ve kudret srr... Baz Esma-i lahi... lm-hayat ilevi ve imtihan... Rahman n yaratndaki mkemmellik vardr; kaos ve tesadf yoktur... Yedi sema tabakalar, Sema nn kandillerle sslenmesi ve eytanlarn talanmas... Cehennem in deheti... Uyarclar dikkate almayanlarn sonu, uyarcy dinleyip akletmenin nemi... Yaratan, yarattn bilir... Arz n hizmeti, Sema dan inen afetler... Hibir eyden emin olma, hibir eyine gvenme... Rahmaniyet srr... Kanatlarn ap-yuman kular Rahman tutuyor... Yzst srnen ile dimdik yryenler... nsan ina eden Allah ona idrak duyularn da vermitir... lim, Allah indindedir... Kesilen sular getirecek olan Rabblalemiyn olan Allah dr,... gibi konular aklanmaktadr... Mlk Sresi hakknda baz hadis-i erifler :

537
Bilmeden bir insan mezar nn zerine adr kuran bir sahabi, insan mezar nn Mlk Sresini sonuna kadar okuduunu iitir... Bunu haber verdiinde Hz.Raslullah yle buyurdu: O (Mlk Sresi ) Mania dr, o mnciye dir, onu kabir azabndan kurtarr . Kim onu gece okursa, gereekten sevab oaltm ve ok ho bir i yapmtr . Her m minin kalbinde, TEBAREKELLEZ BYEDHLMLK n olmasn arzu ederdim . Allah n Kitabndan, ancak otuz ayet olan bir sre vardr ki, kyamet gnnde bir adama, onu ateten kartp cennete dahil edinceye kadar efaat etti... O Tebareke Sresi dir . Allah n Kitabndan, ancak otuz ayet olan bir sre vardr ki, kyamet gnnde bir adama, onu mafiret edinceye kadar efaat etti... Tebarekelleziy Bi yedihil Mlk dr ( O). Bir adam, Kur an dan bir srenin efaat ile cennete dahil oldu... O ancak otuz ayettir... Kabir azabndan kurtarr... Tebarekellezi BiyedihilMlk dr ( o). AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Tebarekelleziy BiyediHlMlk, ve HUve 'al klli ey'in Kadiyr; Mlk ( alemi B srrnca ) elinde olan ne ycedir!... O, hereye Kadiyr dir. 2-) Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekm eyykm ahsenu 'amela* ve HUvel'Aziyzulafur;

538
Amel itibaryla hanginiz ahsendir ( diye ) sizi imtihan etmek ( kemalatnz ortaya kartmak; cezas olan, bilinir amel haline getirmek ) iin lm ve hayat yaratan O dur... O, Aziyz dir, afur dur. 3-) Elleziy haleka seb'a Semavatin tbaka* ma tera fiy halkrRahmani min tefavut* ferci'lbasare hel tera min futur; Semavat yedi tabaka ( halinde ) yaratan O dur... Rahman n halknda hibir tefavt ( ihtilaf, uyumsuzluk, uygunsuzluk, aykrlk, dzensizlik, kaos ) gremezsin... Hadi basar ( bakn ) dndr ( gzn tekrar evir ) de bak... Bir futur ( atlak, kopukluk, uyumazlk ) gryor musun?. 4-) Smmerci'l basare kerrateyni yenkalib ileykelbasaru hasien ve huve hasiyr; Sonra basar ( gzn, bakn ) iki kerre daha dndr de bak!.. Basar n ( gzn, bakn ), yorgunluun en ileri derecesine ulam ( aradn bulamam ), hor-hakir olarak sana inklab eder ( dner ). 5-) Ve lekad zeyyennes Semaeddnya Bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lieyatyni ve a'tedna lehm 'azbesse'yr; Andolsun ki Dnya Semas n ( Bi-) mesabih ( kandiller, aydnlatclar ) ile ssledik... Onlar eytanlar iin rcum ( recm nesneleri ) kldk ( eytanlar, onlarla talanrlar; bertaraf edilirler )... Ve onlar ( eytanlar ) iin Saiyr ( alevli ate )in azabn hazrladk. 6-) Ve lilleziyne keferu BiRabbihim 'azbu cehennem* ve bi'selmasyr; Rablerine ( B gerei ile ) kafir olanlar ( perdeliler ) iin cehennem azab vardr... Ne kt dn yeridir o!. 7-) za lku fiyha semi'u leha ehiykan ve hiye tefur; Onun iine atldklarnda, o kaynayp feveran ederken, onun hrltl teneffsn

539
iitirler. 8-) Tekdu temeyyezu minelayz* kllema lkye fiyha fevcun seelehm hazenetuha elem yeti'km neziyr; ayzndan ( fkesinden, hiddetinden ) neredeyse atlayacak haldedir... Onun iine herbir fevc ( blk ) atldka, hazinleri ( muhafzlar; onlar zabtedenler ) onlara: Size bir neziyr ( uyarc, Rasl ) gelmedi mi? diye sorar. 9-) Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahu min ey'* in entm ill fiy dalalin kebiyr; (Cehennem ehli de ) derler ki: Evet, gerekten bize bir neziyr geldi de biz yalanladk ve: < Allah hibir ey indirmemitir; siz byk bir sapknlk iindesiniz, baka deil > dedik ( arnp hakikatmz tanmay reddettik ). 10-) Ve kalu lev knna nesme'u ev na'klu ma knna fiy ashabisse'yr; Ve derler ki: Eer dinleseydik ( iitip anlasaydk ) yahut akletseydik, ashab- saiyr ( alevli ate halk ) iinde olmazdk . 11-) Fa'terefu Bizenbihim* fesuhkan liashabisse'yr; (Diye ) gnahlarn ( B srrnca ) itiraf ettiler... ( Allah n rahmetinden ) uzak olsun ashab- saiyr!. 12-) nnelleziyne yahevne Rabbehm Bilaybi lehm mafiretun ve ecrun kebiyr; Bil-ayb ( gaybleri olarak ) Rablerinden hayet duyanlara gelince, onlar iin bir mafiret ve byk bir ecir vardr. 13-) Ve esirru kavlekm evicheru Bih* inneHU 'Aliymun BiZtissudur; Sznz ister gizleyin ( iinizde tutun ) ister onu ( B srrnca ) ak syleyin ( hep birdir )...

540
Muhakkak ki O, sadrlarn ( kalblerin, uurun ) zat ( ayn ) olarak ( B srrnca ) Aliym dir. 14-) Ela ya'lemu men haleka, ve HUvel Latyful Habiyr; Yaratan bilmez mi ( hi yarattn ) ?... O, Latiyf tir, Habiyr dir. 15-) HUvelleziy ce'ale lekml'Arda zelulen femu fiy menakibiha ve klu min rizkh* ve ileyHnnuur; O, Arz size boyun emi/muti kld... Onun omuzlarnda/yanlarnda yryn ve O nun rzkndan yeyin... Nur ( dirili, dn ) Onadr. 16-) Eemintm men fiysSemai en yahsife Bikml'Arda feiza hiye temur; Sema daki nin sizi ( B srrnca ) Arz a geirmesinden emin mi oldunuz?... Birden o ( Arz ) harekete geip alkalanmaya balar ( o size itaat edip hizmet eden Arz, helak ve zdrap mahalliniz oluverir ). 17-) Em emintm men fiysSemai en yursile 'aleykm hasiba* feseta'lemune keyfe neziyr; Yahut Sema dakinin zerinize bir hasb ( kasrga, ta yadran rzgar ) irsal etmesinden emin mi oldunuz?... Uyarm naslm, bileceksiniz ( bir gn ) !. 18-) Ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kne nekiyr; Andolsun ki onlardan ncekiler de yalanlad... Benim Nekiyr im ( beni inkar, redd, tanmama; ve onun sonucu cezam ) nasl oldu?. 19-) Evelem yerav ilettayri fevkahm saffatin ve yakbdne, ma yumsikhnne illerRahman* inneHU Biklli ey'in Basyr; Fevklerinde saf saf/dizi dizi, kanatlarn ap ( yukar ykselen ) kapayan ( aa inen ) halde kular grmediler mi?... Onlar ( kular ) Rahmandan bakas tutmuyor... Muhakkak ki O, hereyi ( B srrnca ) Basyr dir.

541
20-) Emmen hazelleziy huve cndn lekm yansurukum min dunirRahman* inilkafirune ill fiy urur; Yahut Rahman a kar size yardm edecek u sizin ordunuz kimdir ( byle bir ordunuz veya kuvvetiniz mi var ) ?... Kafirler ( gerei reddedenler ) ancak bir gurur ( aldan ) iindedirler. 21-) Emmen hazelleziy yerzkukm in emseke rizkaHU, bel leccu fiy 'utuvvin ve nufur; Eer ( Rahman ) rzkn tutsa, sizi rzklandracak kimdir u?... Hayr, bir azgnlk ( haddi ama ) ve nefret iinde inatla srdrmektedirler. 22-) Efemen yemiy mkibben 'al vechihi ehda emmen yemiy seviyyen 'al sratn mustekym; Peki, yzst kapanm ( srnen; a ma ) olduu halde yryen mi daha doru yoldadr yoksa srat- mstekym zerinde dimdik ( nn grerek; hakikat ilmi ile ) yryen mi?. 23-) Kul huvelleziy eneekm ve ce'ale lekmssem'a vel'ebsare vel'ef'idete, kaliylen ma tekrun; De ki: Sizi ina eden ( mlk aleminde meydana getiren ) ve sizin ( kendinizi-hakikatnz tanmanz, bilmeniz ) iin sem (iitme azas-ilevi; hakikatnz alglama kuvvesi ), ebsar ( gzler; grme-idrak kuvvesi ) ve fuadlar ( kalbler ) oluturan O dur... Ne kadar az krediyorsunuz! . 24-) Kul HUvelleziy zereekm fiyl'Ard ve ileyH tuherun; De ki: Sizi, Arz da yaratp yayan O dur... Ve O na harolunacaksnz . 25-) Ve yekulune meta hazelva'du in kntm sadikyn; Ve derler ki: Eer doru syleyenler iseniz, bu va d (tehdidiniz, kyamet, ba s, har ) ne zaman? .

542
26-) Kul innemel'lmu 'ndAllah* ve innema ene neziyrun mbiyn; De ki: O ilim Allah indindedir... Ben ancak apak bir neziyr im. 27-) Felemma raevhu zulfeten si (y) et vucuhlleziyne keferu ve kyle hazelleziy kntm Bihi tedde'un; Onu (va dolunan ) yaklam/yakn olduu halde grdklerinde, o kafir olanlarn yzleri kt oldu ( karard )... te bu, kendisini ( bilfiil B srrnca ) dua edip istediinizdir denildi. 28-) Kul eraeytum in ehlekeniyAllahu ve men ma'ye ev rahmena, femen yciyrulkafiriyne min 'azbin eliym; De ki: Grdnz m ( bir dnn ) ?... Eer Allah beni ve benimle beraber olanlar ( arnma ilmini, hakiki iman ) helak etse veya bize rahmet etse, kafirleri ( gerei reddedenleri ) elim bir azabtan kim kurtarr? . 29-) Kul HUverRahmanu amenna Bihi ve 'aleyhi tevekkelna* feseta'lemune men huve fiy dalalin mbiyn; De ki: O, Rahman dr, O na ( B srryla ) iman ettik ve O na tevekkl ettik... Kimin apak bir sapknlk iinde olduunu yaknda bileceksiniz . 30-) Kul eraeytum in asbeha maukm avren femen ye'tiykm Bimain me'yn; De ki: Grdnz m ( bir dnn ) ?... Eer suyunuz ( yerin dibine ) ekilse, size kim ( B srrnca ) maiyn ( kaynak, gzle grnr akar su ) bir su ( ilim) getirir? ( Allahu Rabbl Alemiyn! ).

543
KALEM S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Kalem Sresi, Mekke-i Mkerreme de 2.srada nazl olmutur... 52 ayettir... Adn, ilk ayetindeki Kalem kelimesinden alan bu srenin dier bir ad Nun Sresi dir... Kalem Sresinde : Nun, Kalem ve yazdklar... kra ya mazhar olan Hz.Raslullah n, ondan sonra nazl olan bu ilk ayetler ile O nun stn zelliklerinin ve byk ahlaknn vurgulanmas... Kurey kafirlerinin/Raslullah inkar edenlerin vasflar... Zahiri mevkileri ne olursa olsun, Hak dan ve Sistem den gafil olanlara itaat edilmemesi... Cimrilik... Azabn kayna... Mcrim olmamak iin mslim olmak lazm... Secdeye muktedir olamayanlar... Sahib-i Hut (Yunus) un ibreti... Kt baklar (nazar)... Kur ann t olduu alemler?,... gibi pek ok nemli konu aklanmaktadr... Baz hadis-i erifler: Muhakkak ki Allah n ilk yaratt Kalem ve Hut tur ( byk balk tr)... Ona ( Kalem e) dedi ki: Yaz! ... ( Kalem ) dedi ki: Ne yaziyim? ... Kyamet gnne kadar olacak hereyi dedi... Sonra ( Hz.Raslullah ): Nuuun, velKalemi ve ma yesturun u okudu... Nun, Hut tur ( byk balk tr) ve Kalem ise Kalemdir. Nun, Levh-i Mahfuz dur... Kalem, yaylan nur dandr. Muhakkak ki Allah n yaratt ilk ey Kalem dir... Sonra Nun u yaratt; o ( Nun) divittir... Sonra ona ( Kalem e) dedi ki: Yaz! ... ( Kalem ) dedi ki: Ne yaziyim? ... Amel,

544
rzk, eser ve ecel den olan ve olacaklar yaz dedi... O da kyamet gnne kadar olmu ve olacaklar yazd... te Nun velKalemi ve ma yesturun kavli budur... Sonra Kalem in stn mhrledi de artk ( Kalem ) kyamet gnne kadar konumad... Sonra Allah, akl yaratt da yle dedi: zzetim hakk iin, sevdiim kimselerde seni mkemmel klacam, buzettiim kimselerde ise seni noksanlatracam . AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Nuuun velKalemi ve ma yesturun; Nun ( Evrensel Enerji ) !... Kalem e ( Akl a) ve satr satr yazdklarna ( kader e) kasem ederim ki, 2-) Ma ente Bin'meti Rabbike Bimecnun; Sen, Rabbinin ni meti ile ( o nimet sayesinde; B srrnca o ni met olarak ) bir ( Bi-) mecnun ( deli, akl rtlm ) deilsin. 3-) Ve inne leke leecren ayre memnun; Muhakkak ki senin iin kesilmeyen bir ecir vardr. 4-) Ve inneke le al hulukn 'azym; Ve muhakkak ki sen aziym bir ( ilahi) ahlak zeresin. 5-) Fesetubsru ve yubsrun; Yaknda ( vefatla ) sen de greceksin, onlar da grecekler; 6-) Bieyyikmlmeftun;

545
(Bi-) hanginiz meftun ( fitneye tutulmu, mecnun ) dur. 7-) nne Rabbeke HUve a'lemu Bimen dalle 'an sebiyliH, ve HUve a'lemu Bilmhtediyn; Muhakkak ki senin Rabbin, yolundan kimin saptn ( B srrnca ) daha iyi bilir... O, doru yola/hidayete erenleri de ( B srr gerei ) daha iyi bilir. 8-) Fela tut'l mkezzibiyn; O halde yalanlayanlara itaat etme!. 9-) Veddu lev tudhinu feyudhinun; Arzu ettiler ki, sen yumuak ( batla uzlamac ) davranasn da onlar da yumuak/musamahakar davransnlar. 10-) Ve la tut' klle hallafin mehiyn; Ve itaat etme; oka yemin eden ( Allah dan ve snnetullah tan gafil, yalanc ), bayai-aalk ( vahdet i-diyn i kabulde istidad zayf ) her kiiye, 11-) Hemmazin meain Binemiym; Hammaz ( oka alay eden, ayplayan ), laf tayan/kouculuk yapana ( insanlarn arasn ifsad edene ), 12-) Menna'n lilhayri mu'tedin esiym; Durmadan hayra ( slam n yaanlmasna ) engel olan, haddi aan, gnahkara, 13-) 'utullin ba'de zlike zeniym; Kaba ( cahil; kfrnde kat, taassubu iddetli ), bunlardan sonra ( bir de ) zeniym ( kula kesik, irk-kfr de iaretli, soysuz ) a.

546
14-) En kne z malin ve beniyn; Mal ve oullar sahibi olmu diye ( mi itaat edeceksin sanki ). 15-) iza ttla aleyhi ayatuNA kale esatyrul evveliyn; Ayetlerimiz ona ( Velid B. Muiyre ye ) tilavet edildiinde: Evvelkilerin masallardr dedi. 16-) Senesimuhu 'alelhurtum; Yaknda hortumunun zerine damgalayacaz onu. 17-) nna belevnahm kema belevna ashabelcenneti, iz aksemu leyasri mnneha musbihyn; Dorusu biz onlar, o cennet ashab n ( bahe halkn; Darvan Oullar n) belalandrdmz ( imtihan ettiimiz ) gibi belalandrdk... Hani, sabah vaktine girerlerken onu mutlaka kesip devireceklerine kasem etmilerdi. 18-) Ve la yestesnun; (nallah diye ) istisna da yapmyorlard. 19-) Fetafe 'aleyha taifun min Rabbike ve hm naimun; Onlar uyurlarken, Rabbinden ( gelen ) bir tavaf edici ( etrafn dolac ) onu ( o baheyi ) tavaf etti ( etrafn dolat; bela onu sard ). 20-) Feasbehat kessariym; (O bahe ) sariym gibi oldu ( simsiyah kesildi; mnbit olmayan kara toprak oldu ). 21-) Fetenadev musbihyn; Sabah vaktine girerlerken birbirlerine nida ettiler:

547
22-) Enidu 'al harsikum in kntm sarimiyn; Eer kesip devirecekseniz, ekininize sabah erken gidin ( diye ). 23-) Fentaleku ve hm yetehafetun; Aralarnda gizlice konuarak yola koyulup gittiler. 24-) En la yedhulennehelyevme 'aleykm miskiyn; Sakn bugn hibir miskiyn ( yoksul ) ona ( baheye ) girip yannza gelmesin ( diye ). 25-) Ve adev 'al hardin kadiriyn; Kasdettikleri ( yoksullar ) engellemeye ( zanlarnca ) kadirler olduklar halde sabah erkenden gittiler. 26-) Felemma raevha kalu inna ledallun; Vaktaki onu ( azab inmi bahelerini ) grdklerinde: Dorusu biz sapknlarz (yoldan kmlarz; yanl yere geldik ) dediler. 27-) Bel nahnu mahrumun; Hayr, biz mahrumlarz ( dediler ). 28-) Kale evsetuhm elem ekul lekm levha tsebbihun; Onlarn evsat ( orta yolda-mu tedil olan ) dedi ki: Ben size, ( Rabbinizi ) tesbih ( tenzih ) etsenize, demedim mi? . 29-) Kalu subhane Rabbina inna knna zalimiyn; Dediler ki: Subhan dr Rabbimiz!... Muhakkak ki biz zalimler imiiz . 30-) Feakbele ba'duhm 'al ba'dn yetelavemun;

548
Ardndan birbirlerine ikbal edip ( dnp, ynelip ) birbirlerini levmetmeye baladlar. 31-) Kalu ya veylena inna knna tayn; Dediler ki: Yazklar olsun bize!... Dorusu biz tuyan ( azgnlk, nefsanilik ) edenler imiiz . 32-) 'asa Rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila Rabbina rabun; Umulur ki Rabbimiz onun yerine bize ondan daha hayrlsn verir... Muhakkak ki biz ( artk ) Rabbimize rabet edicileriz . 33-) Kezlikel'azb* ve le'azbul'ahreti ekber* lev knu ya'lemun; te bylecedir azab!.. ( Tevbe nasip olmazsa ) Ahiret in azab ise elbette ekberdir... Eer bilselerdi. 34-) nne lilmttekyne 'nde Rabbihim cennatin na'ym; Muhakkak ki muttekyler iin, Rableri indinde Naim cennetleri vardr. 35-) Efenec'allmslimiyne kelmcrimiyn; Mslimleri, mcrimler gibi klar myz hi?. 36-) Ma lekm keyfe tahkmun; Ne oluyor size?... Nasl hkm veriyorsunuz?. 37-) Em lekm Kitabun fiyhi tedrusun; Yoksa sizin bir kitabnz var da ondan m ders edip okuyorsunuz?. 38-) nne lekum fiyhi lema tehayyerun; Ki onun iinde beenip setiiniz herey ( keyfinize gre hkmler ) sizindir ( Allah n

549
yaratt Sistem ve dzen e tabi deilsiniz mi? ). 39-) Em lekm eymanun 'aleyna baliatun ila yevmilkyameti inne lekm lema tahkmun; Yoksa sizin bizim zerimizde Kendiniz ne hkm verirseniz, muhakkak sizindir diye kyamet gnne kadar ulaan ( srecek ) yeminleriniz mi var?. 40-) Selhm eyyuhm Bizlike za'ym; Sor onlara: Onlarn hangisi buna ( byle bir eye B srrnca ) kefildir?. 41-) Em lehm urek'u, felye'tu Birekihim in knu sadikyn; Yoksa onlarn ortaklar m var?... Eer doru syleyenler iseler, getirsinler ( Bi-) ortaklarn!. 42-) Yevme ykefu 'an sakn ve yud'avne iles sucudi fela yestety'un; Baldrdan alaca ( hereyin grlecei ) ve secde ye davet olunacaklar gn, ( secdeye ) muktedir olamayacaklardr. 43-) Hai'aten ebsaruhm terhekuhm zilletun, ve kad knu yud'avne ilessucudi ve hm salimun; Gzleri huu da ( dehetten nlerine eik ), kendilerini de bir zillet kaplam olduklar halde... Halbuki onlar salimler ( sapasalam; vefattan nce ) iken de secde ye da vet olunuyorlard. 44-) Fezerniy ve men ykezzibu Bihazelhadiys* senestedricuhm min hays la ya'lemun; (Raslm ) artk beni ve bu hadisi ( Kur an B srrnca ) yalanlayan ( babaa ) brak... Onlar hi bilmedikleri taraftan tedrici olarak helake gtreceiz ( istidrac yaparz ). 45-) Ve mliy lehm* inne keydiy metiyn; Mhlet ( te) veririm onlara... Muhakkak ki benim tuzam metiyn dir ( pek salamdr;

550
kurtulmak mmkn deil ). 46-) Em tes'eluhm ecren fehm min maremin mskalun; Yoksa onlardan bir ecir ( karlk ) istiyorsun da ( haliyle ) onlar bortan ar bir yk altna m girmiler?. 47-) Em 'ndehmlaybu fehm yektubun; Yoksa ayb onlarn indinde ( onlara gre ) de, onlar m yazyorlar?. 48-) Fasbir lihkmi Rabbike ve la tekn kesahbilHut* iz nada ve huve mekzum; Rabbinin hkmne sabret ( kazasna raz ol ) ve Sahib-i Hut ( balk sahibi/baln dostu-arkada; Yunus ) gibi olma... Hani O gamla dolu/mahbus olduu halde nida etmiti. 49-) Levla en tedarekehu n'metun min Rabbihi lenbize Bil'arai ve huve mezmum; Eer Ona Rabbinden bir ni met erimemi olsayd, aalanm halde (B gereince) plak araziye atlrd (kendine terkedilirdi). 50-) Fectebahu Rabbuhu fece'alehu minessalihyn; Rabbi Onu ictiba etti ( seti; arndrd ) da Onu salihlerden kld. 51-) Ve in yekdlleziyne keferu leyuzlikuneke Biebsarihim lemma semi'uzZikre ve yekulune innehu lemecnun; Muhakkak ki o kafir olanlar, Zikri iittiklerinde az kalsn ( Bi-) gzleri ile seni devireceklerdi... Muhakkak ki O, bir mecnundur diyorlard. 52-) Ve ma huve ill zikrun lil'alemiyn; Halbuki O, alemler iin ancak bir Zikir dir ( t, dndrc, arndrc, hatrlatc, idrak

551
ettiricidir ).

HKKA SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Hakka Sresi, Mekke-i Mkerreme de 78.srada nazl olmutur... 52 ayettir... Adn, ilk ayetinde geen elHaakka (O reddolunamaz Hakikat) kelimesinden alr... Hakka Sresinde : elHaakka nn nemi... Baz kyamet trleri ve kavimlerin helak... Sur ve gerek bir kyamet sreci... Ar tayan sekiz... Ktab sadan ve soldan verilenler... Yetmi arn boyundaki zincir... Cehennem de dost yoktur... slyn ve onu yiyecek olan o hatay ileyenler... Kur an bir air ve bir kahin sz deildir... Eer Rabbl Alemiy nin tenziyli olan u Kur ana, Hz.Raslullah nefsinden/uydurma bir sz katsayd, sa elinin koparlaca ve ah damarnn kesilecei hususu... Kur an, Hakkel Yakyn dir... sm-i a zam n tesbihi,... gibi konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) ElHakkatu; El-Hakka ( gereklemesi muhakkak olan, reddi mmkn olmayan, ancak yaanldnda anlalacak olan, gerei tantan hakikat; kyamet, vefat ). 2-) MelHakkatu;

552
Nedir elHaakka ( O Haakka ) ?. 3-) Ve ma edrake melHakkatu; elHaakka y sana bildiren nedir ( bilirmisin elHaakka y) ?. 4-) Kezzebet Semudu ve 'Adun Bilkari'ati; Semud ( Salih in kavmi ) ve Ad ( Hudun kavmi ) o ( Bi-) Karia y ( iddetli ses kararak arpan, iddetle balarna inen; Sistem in cezas, musibet, helak; kyamet, lm ) yalanladlar. 5-) Feemma Semudu fehlik Bittayeti; Semud a gelince, ( Bi-) tuyan eden ( Salih in devesini boazlayp ldren? ) ile helak edildiler. 6-) Ve emma 'Adun fehlik Biriyhn sarsarin 'atiyetin; Ad a gelince, sarsar ( uultulu-kavurucu souk, semumu iddetli rzgar ) ve atiye ( azgn, iddetli ) bir ( Bi-) rzgar ile helak edildiler. 7-) Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feteralkavme fiyha sar'a keennehm a'cazu nahlin haviyeh; Onu (o rzgar Allah ) onlara, yedi gece ve pepee sekiz gn ( dz) teshir etti ( onlara g yetirtti, musallat kld, hkmettirdi )... O kavmi ( Hud kavmini ) orada ii bo hurma ktkleri gibi yere yklmlar olarak grrsn. 8-) Fehel tera lehm min bakyeh; Onlara ait ( onlardan geriye kalan ) bir bakye gryormusun?. 9-) Ve cae fir'avnu ve men kablehu velm'tefikatu Bilhateti; Fravun, ondan ncekiler ve m tefikat ( alt stne gelmi, helak olmu ehirler; Lut kavmi? )

553
o ( Bi-) hatay yapanlar ( bedene, da tabi olanlar; Sistem i ihmal-red edenler ) olarak geldiler. 10-) Fe'asav Rasle Rabbihim feehazehm ahzeten rabiyeten; Bylelikle Rablerinin Rasl ne asi oldular da ( Rableri, ) onlar gittike artan bir ekilde yakalayverdi. 11-) nna lemma taal mau hamelnakm fiylcariyeti; Muhakkak ki o su tuyan ettiinde ( haddi atnda, kontrol edilemez hale geldiinde ), sizi akp gidenin ( Nuhun gemisi nin, eriat n?) iinde biz tadk. 12-) Linec'aleha lekm tezkireten ve te'yeha znn va'yeh; Onu sizin iin bir hatrlatma-t klalm ve iyi ezberleyen/iyi belleyen bir kulak da onu belleyip kavrasn ( unutmasn ) diye. 13-) Feiza nufiha fiysSuri nefhatun vahdetun; Sur a ( sretlere ) nefha-i vahide ( tek bir fr ) nefholunduunda. 14-) Ve humiletil'Ardu velcibalu fedkketa dekketen vahdeten; Arz ve dalar hamlolunup ( yklenilip, kaldrlp ) da bir vurula/arplla darmadan/toz edildiklerinde. 15-) Feyevmeizin veka'atilvak'ah; te o gn o vaka ( vuku bulacak gerek; lm ) vuku bulmutur. 16-) Venakkatis Sema'u fehiye yevmeizin vahiyeh; Ve o Sema yarlmtr... O gn o, vahiye ( km, delik deik olmu, kuvvetsiz ) dir.

554
17-) VelMelek 'al ercaiha* ve yahmilu 'Are Rabbike fevkahm yevmeizin semaniyeh; Melek ( ler) de onun ( o sema nn) etrafndadr... Rabbinin Ar n ( kalbi ) ise o gn onlarn fevknde bulunan sekiz ( melek ) tar. 18-) Yevmeizin tu'radune la tahfa minkm hafiyeh; O gn, sizden ( size ait ) hibir gizlenen ( amel ) gizli kalmakszn arzolunursunuz. 19-) Feemma men utiye Kitabehu Bi yemiynihi feyekulu haumukreu Kitabiyeh; Kitab ( Bi-) sadan verilmi olana gelince; o yle der: te aln, okuyun kitabm! . 20-) nniy zanentu enniy mlakn hsabiyeh; Dorusu ben, hesabma kavuacam zannetmitim ( ona gre yaadm ). 21-) Fehuve fiy 'yetin radyeh; Artk o, honudluk veren bir yaay iindedir. 22-) Fiy cennetin 'aliyetin; Ali ( yksek ) bir cennette. 23-) Kutufuha daniyeh; Onun devirilenleri ( meyvalar ) yakndr. 24-) Klu verebu heniyen Bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeh; Gemi gnler iinde ( dnya gnlerinde ) amelden takdim ettiklerinize ( gemite yaptklarnza ) mukabil ( B srrnca ) afiyetle yeyin, iin. 25-) Ve emma men utiye Kitabehu Biimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute Kitabiyeh; Kitab ( Bi-) soldan verilmi olana gelince; o da yle der: Keke bana kitabm

555
verilmeseydi! . 26-) Ve lem edri ma hsabiyeh; Hesabm hi bilmeseydim . 27-) Yaleyteha knetilkadyete; Keke ( lmle ) i bitmi olsayd . 28-) Ma ana 'anniy maliyeh; Malm bana hibir fayda salamad . 29-) Heleke 'anniy sultaniyeh; Saltanatm da benden helak/yok olup gitti ( hibir tutanam ve delilim de yoktur ark ). 30-) Huzuhu feulluhu; (yle denilir ): Onu tutun da balayn onu . 31-) Summel cahyme salluhu; Sonra Cahym e ( cehennem e) maruz brakn/atn onu . 32-) Smme fiy silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslukh; Sonra uzunluu yetmi arn olan bir silsile ( zincir? ) iine sokun onu . 33-) nnehu kne la yu'minu Billahil'Azym; nk o, Aziym olan Allah a ( B srryla ) iman etmiyordu . 34-) Ve la yehuddu 'al ta'amil miskiyn; Miskinleri ( yoksullar ) doyurmaya tevik etmiyordu ( cimriydi ).

556
35-) Feleyse lehulyevme hahuna hamiym; Artk bugn burada onun hibir candan/scak dostu yoktur . 36-) Ve la ta'amun ill min sliyn; sliyn den ( cehennem ehlinin akntlar, kirleri ve artklarndan ) baka yemek de yoktur . 37-) La ye'kluhu illelhatun; Onu da ancak o hata yapanlar ( kasden gnah ileyenler; bedene, da tabi olup hakikatlerinden perdelenenler; irk ehli ) yer . 38-) Fela uksimu Bima tubsrun; Kasem ederim grdnz ( Bi-) eylere, 39-) Ve ma la tubsrun; Ve grmediklerinize ( ki); 40-) nnehu lekavlu Raslin keriym; Muhakkak ki O ( Kur an), Keriym bir Rasl n kavlidir ( szdr ). 41-) Ve ma huve Bikavli a'r* kaliylen ma tu'minun; O bir airin ( Bi-) kavli ( sz ) deildir... Ne kadar da az iman ediyorsunuz!. 42-) Ve la Bilkavli khin* kaliylen ma tezekkerun; Bir kahinin ( Bi-) kavli ( sz ) de deildir... Ne kadar da az tezekkr ediyorsunuz!. 43-) Tenziylun min Rabbil'alemiyn; Rabb l Alemiyn den bir tenziyl ( tafsile indirme )dir ( O).

557
44-) Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyl; Eer baz uydurma ( beeri ) szleri ( bunlar bana vahyolunuyor diye ) bizim zerimize iftira etseydi, 45-) Leehazna minhu Bilyemiyn; Elbette Ondan ( Onun) sa elini ( B srrnca ) alrdk. 46-) Smme lekata'na minhulvetiyn; Sonra, elbette Onun vetiyn ini ( aort veya omurilik ) keserdik. 47-) Fema minkm min ehadin 'anhu haciziyn; Sizden hibir kimse buna engel de olamazdnz. 48-) Ve innehu letezkiretun lilmttekyn; Muhakkak ki O ( Kur an), muttekyler iin bir hattlatma-ttr. 49-) Ve inna lena'lemu enne minkm mkezzibiyn; Ve muhakkak ki biz sizden yalanlayanlar elbette biliyoruz. 50-) Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyn; Ve muhakkak ki O, kafirler iin elbette bir hasrettir ( byk pimanlk, sonsuz zlem ). 51-) Ve innehu leHakkulyakyn; Ve muhakkak ki O ( Kur an), elbette Hakkel Yakyn dir. 52-) Fesebbih Bismi Rabbikel'Azym; yleyse Rabbinin sm-i A zam ile ( B srryla ) tesbih et!.

558
ME RC S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mearic Sresi, Mekke-i Mkerreme de 79.srada nazl olmutur... 44 ayettir... Adn, 3.ayetinde Allah n bir sfat olarak geen zl-Mearic (Miraclar sahibi) tanmlamasndan alr... Mearic , Mirac kelimesinin oulu olup, miraclar, (varlk) merdivenleri, ykselme dereceleri , demektir ki boyutsalln gereidir... Rivayetlerde kullanlan dier bir ad Seele (istedi) dir ki, srenin ilk kelimesi olan seele nzl sebebi ile ilgilidir... en-Nadr b. El-Haris in Enfal: 32 de: Ey Allahm!.. Eer bu senin indinden ( olan ) Hakkn kendisi ise, ( o vakit ) Sema dan zerimize talar yadr... Yahut bize elim azab ver diye istedii ile ilgili olduu rivayet ediliyor... Mearic Sresinde : Allah , zl-Mearic dir; dolaysyla boyutlar, katmanlar, semavat ve mertebeleri yaratmtr... Nzl-uruc ve rcu realitesi... Zaman izafidir; bir eyi uzak ve yakn grme de izafidir; herey bir anda vardr... Mikdar elli bin yl olan gn, insanla ilgilidir... O gn uzak grp mrlerini israf edenler, lm sonras gerekleri ile karlatklarndaki aresizlikleri... Leza... nsann zaaflar... nsan istenmeyen durumlardan koruyup, cennetin ikram edilenleri klan sekiz gzel zellik... Doularn ve batlarn Rabbi... Kabirden kma keyfiyeti,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Seele sailun Bi'azbin vak';

559
Bir soran/isteyen, vaki olacak azab ( B gerei ile ) sordu/istedi. 2-) Lilkafiriyne leyse lehu dafi'; Kafirler ( gerei reddedenler, kendini tanmayanlar ) iindir ( o azab? )... Onu savacak yoktur. 3-) MinAllahi Ziylme'aric; Zl-Mearic olan Allah dandr ( o azab? ). 4-) Ta'ruclMelaiketu verRuhu ileyH fiy yevmin kne mikdaruhu hamsiyne elfe senetin; Melekler ve ruh, ( sizin saymanza gre ) miktar elli bin sene olan bir gn iinde uruc ederler O na. 5-) Fasbir sabren cemiyla; O halde ( o gn iin ) gzel bir sabr ile sabret. 6-) nnehm yeravnehu be'yda; Muhakkak ki onlar onu ( o azab gnn? ) uzak gryorlar. 7-) Ve nerahu kariyba; Biz ise onu yakn gryoruz. 8-) Yevme teknsSema'u kelmhl; O gn Sema, erimi maden gibi olur. 9-) Ve teknulcibalu kel'hn; Dalar renkli ( boyanm ) yn gibi olur.

560
10-) Ve la yes'elu hamiymun hamiyma; Bir dost, bir dostu sormaz ( Abese: 37? ). 11-) Yubassarunehm* yeveddlmcrimu lev yeftediy min 'azbi yevmeizin Bibeniyh; Bunlar onlara/birbirlerine ( ksa bir sre ) gsterilirler... Mcrim ( tabiyatndan arnmam, mrik ), o gnn azabndan ( kurtulmak iin ) (Bi-) oullarn fidye vermeyi iddetle arzu eder. 12-) Ve sahbetihi ve ahyh; Eini, kardeini, 13-) Ve fasyletihilletiy t'viyh; Kendisini barndran yakn akrabasn/ailesini, 14-) Ve men fiyl'Ard cemiy'an smme ynciyh; Ve Arz da olanlarn hepsini ( fidye versin ) de kendini kurtarsn ( arzu eder ). 15-) Kella* inneha Leza; Hayr, asla!... Muhakkak ki o Leza ( dumansz alev, iddetle alevlenen ate? )dr. 16-) Nezza'aten lieva; (Kafa ) derilerini kavurup soyan olarak. 17-) Ted'u men edbere ve tevella; (O Leza ) arr ( hakikatna, melekiyetine ) arkasn dnp ( isyan edip ) yz evirip gideni, 18-) Ve ceme'a feev'a; Toplayp da yan.

561
19-) nnel'nsane hulika helu'a; Muhakkak ki insan helu (ok hrsl, cimri, tahammulsuz, aceleci, korkak ) olarak yaratlmtr. 20-) za messehuerru cezu'a; Ona err dokunduunda feryad edip barandr ( tahammulsuz, aceleci, korkak ). 21-) Ve iza messehulhayru menu'a; Ona hayr dokunduunda ise ziyadesiyle mani olan ( infak etmeyen, pinti, hrsl ) dr. 22-) llelmusalliyn; Ancak musalliyn ( bilfiil namaz mahadesinde olanlar ) mstesna. 23-) Elleziyne hm 'al Salatihim daimun; Onlar ki namazlarnda daimlerdir. 24-) Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma'lum; Ve onlar ki, onlarn mallarnda ma lum bir hak vardr; 25-) Lissaili velmahrum; Sail ( talep eden ) ve mahrum iin. 26-) Velleziyne yusaddikune Biyevmiddiyn; Ve onlar ki, diyn ( ceza ) gn n ( Sistem i, B srrnca ) tasdik ederler. 27-) Velleziyne hm min 'azbi Rabbihim mfikun; Ve onlar ki, Rablerinin azabndan rperenlerdir.

562
28-) nne 'azbe Rabbihim ayru me'mun; Muhakkak ki Rablerinin azab, emin olunmayandr. 29-) Velleziyne hm lifurucihim hafizun; Ve onlar ki, ferclerini ( cinsiyet organlarn ) mhafaza edicidirler ( ehvetlerden korunurlar ). 30-) lla 'al ezvacihim ev ma meleket eymanuhm feinnehm ayru melumiyn; Eleri ve yahut sa ellerinin malik olduklar mstesna... nk onlar ( bundan dolay ) levmedilmi deillerdir ( knanamazlar ). 31-) Femenibtea verae zlike felaike hml'adun; Artk kim bundan tesini isterse, ite onlar snr aanlarn ta kendileridirler. 32-) Velleziyne hm liemanatihim ve 'ahdihim ra'un; Ve onlar ( o m minler ) ki emanetlerine ve ahdlerine riayet edicilerdir ( bir hadis-ierif : Dikkat edin!... Emaneti olmayann iman, ahdi olmayann diyni yoktur ). 33-) Vellezine hm Biehadatihim kaimun; Ve onlar ki, ( Bi-) ehadetlerini kaimlerdir ( ahid olduklarna muhalefet etmezler ). 34-) Velleziyne hm 'al Salatihim yuhafizun; Ve yine onlar ki salat ( namaz ) larn bilfiil muhafaza ederler ( mahadeleri zaman stdr; gerekten diri-yaayanlardr ). 35-) laike fiy cennatin mkremun; te bunlar cennetlerde ikram olunanlardr. 36-) Femalilleziyne keferu kbeleke muht'yn;

563
O kafir olanlara ne oluyor ki ( madem ki iman edip sylediini uygulamyorlar, sana itaat etmiyorlar, arnmay ve yaknl reddediyorlar ise ) sana doru muhtiyn olarak ( zillet iinde boyunlarn uzatp, kouarak ) geliyorlar?. 37-) Anilyemiyni ve 'aniimali 'ziyn; Sadan ve soldan ziyn ler ( blk blk ) olarak. 38-) Eyatme'u kllmriin minhm en ydhale cennete na'ym; Onlardan herbir kii, ni met cennetine dahil olunacan mu umuyor?. 39-) Kella* inna halaknahm mimma ya'lemun; Hayr, asla!... Muhakkak ki biz onlar bildikleri eyden ( meniden ) yarattk. 40-) Fela uksimu BiRabbilmearik velmearibi inna liKadirun; Doularn/doma yerlerinin ve batlarn/batma yerlerinin ( doduu yerde batar, batt yerde doar? ) Rabbine ( B srrnca ) kasem ederim ki, dorusu biz kadirleriz. 41-) Al en nbeddile hayren minhm ve ma nahnu Bimesbukyn; Onlarn yerine onlardan daha hayrlsn getirmeye... Ve biz ( Bi-) nne geilenler deiliz. 42-) Fezerhm yehudu ve yel'abu hatta ylaku yevmehmlleziy yuadun; Brak onlar, va dolunduklar gnlerine kavuuncaya kadar ( dnyalarna, ryalarna ) dalsnlar ve oynasnlar. 43-) Yevme yahrucune minel'ecdasi sira'an keennehm ila nusubin yufidun; O gn cedes ( kabir, beden )lerden sra tlice karlar... Sanki onlar dikilmi putlara ( doru ) hzlca kouyorlar.

564
44-) Hai'aten ebsaruhm terhekuhm zilletun, zlikelyevmlleziy knu yu'adun; Gzleri huu da ( dehetten nlerine eik ), kendilerini de bir zillet kaplam olduklar halde... te bu, va dolunduklar o gndr.

NH SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Nuh Sresi, Mekke-i Mkerreme de 71. veya 74.srada nazl olmutur... 28 ayettir... Adn, Hz.Nuh un risaletini bahsetmesi dolaysyla almtr... Nuh Sresinde : nsanln 2.atas saylan Hz.Nuh ve insanlk-toplum iin ilk risalet-nbvvet deneyimi... Risaletin alan, yntemi ve meseleleri... Kader-ecel meselesinde bir incelik; Allah a kulluk ve Rasl ne itaat ile ertelenilen (oluturulan) ecel?... Seyr-i slk sreci ve insan n atvar... Evrim ve insann yaratlmas... AdemOlu nun putlar... Genetiin nemi nereye kadar ve astrolojinin nemi,... gibi konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) nna erselna Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehm 'azbun eliym; Muhakkak ki biz Nuh u: Kendilerine elim bir azab gelmeden nce kavmini uyar diye, kavmine irsal ettik. 2-) Kale ya kavmi inniy lekm neziyrun mbiyn;

565
(Nuh) dedi ki: Ey kavmim!... Muhakkak ki ben, sizin iin apak bir neziyr im ( uyarcym ). 3-) En'budullahe vettekuhu ve etiy'un; Allah a ibadet edin, O ndan ittika edin ve bana itaat edin ( ilahi hkmlere uyun ). 4-) Yafir lekm min znubikm ve yuahhrkm ila ecelin musemma* inne ecelellahi iza cae la yuahhar* lev kntm ta'lemun; Ki, (Allah ) gnahlarnzdan ba zn ( nefsani i ve beeri sfatlarnz ) mafiret etsin ve sizi bir ecel-i msemma ya ( tayin edilmi noktaya? ) te hir etsin... Muhakkak ki Allah n eceli ( lm? ), geldiinde tehir olunmaz... Eer bilseydiniz . 5-) Kale Rabbi inniy de'avtu kavmiy leylen ve nehara; (Nuh) dedi ki: Rabbim!... Muhakkak ki ben kavmimi gece ve gndz ( vahdete ) da vet ettim . 6-) Felem yezidhm du'aiy ill firara; Benim da vetim onlara frardan ( hakikatlarndan uzaklamaktan ) baka bir ey artrmad ( misali-sz gerein kendisi kabul ettiler ). 7-) Ve inniy kllema de'avthm litafire lehm ce'alu esabi'ahm fiy aznihim vestaev siyabehm ve esarru vestekberustikbara; Muhakkak ki ben onlar, sen onlar mafiret edesin diye davet ettike, parmaklarn kulaklarnn iine tkadlar ( anlayp idrak etmediler ), elbiselerine ( bedenlerine ) brndler, ( mevcud itikatlarnda ) srar ettiler ve byklendike byklendiler . 8-) Smme inniy de'avthm cihara; Sonra, muhakkak ki ben onlar cehren ( aka, iitilip anlalr dille ) de da vet ettim .

566
9-) Smme inniy a'lentu lehm ve esrertu lehm israra; Sonra, muhakkak ki ben onlar iin hem i lan ettim ( aleni da vette bulundum ) ve hem de kendilerine srren/gizli gizli ( iaret yollu szlerle ) syledim . 10-) Fekultstafiru Rabbekm inneHU kne affara; Ve dedim ki: Rabbinizden mafiret dileyin... Muhakkak ki O, affar dr . 11-) YursilisSemae 'aleykm midrara; zerinize Sema y ( Esma mertebesini; ruhani yamurlar ) youn olarak irsal eder ( salverir ). 12-) Ve ymdidkm Biemvalin ve beniyne ve yec'al lekm cennatin ve yec'al lekm enhara; Mallar ve oullar ile ( B srrnca ) size imdad eder, sizin iin cennetler ( Hakkani vasflarla yaam ) oluturur ve sizin iin nehirler ( Rabbani ilimler ) meydana getirir . 13-) Malekm la tercune Lillahi vekara; Size ne oluyor ki Allah iin bir vakar ( varlnzda Allah n aa kn yaamay ) ummuyorsunuz? . 14-) Ve kad halekakm atvara; Halbuki ( Allah ) sizi atvar en ( tavr dan tavra, halden hale, nev iden nev iye geirerek? ) yaratt ( AdemOlu mkerrem deil mi? ). 15-) Elem terav keyfe halekAllahu seb'a Semavatin tbaka; Grmediniz mi, Allah Semavat yedi tabaka ( halinde ) nasl yaratt? . 16-) Ve ce'alelKamere fiyhinne nuren ve ce'aleemse siraca; Onlarn iinde Ay bir nur kld ve Gne i de bir srac ( kandil, k kayna ) kld .

567
17-) VAllahu enbetekm minel'Ard nebata; Ve Allah sizi bir nebat bitirir gibi Arz dan bitirdi . 18-) Smme yu'ydkm fiyha ve yuhricukm ihraca; Sonra sizi oraya iade edecek ve sizi ( lmle? ) bir karla karacak . 19-) VAllahu ce'ale lekml Arda bisata; Ve Allah, Arz sizin iin bir sergi kld , 20-) Litesluk minha sblen ficaca; Ondan geni yollar edinip sluk edesiniz ( yollanasnz; uruc edesiniz ) diye . 21-) Kale Nuhun Rabbi innehm 'asavniy vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu ill hasara; Nuh dedi ki: Rabbim!... Muhakkak ki onlar bana asi oldular ve ( mekr yollu olduu iin ) mal ve ocuu kendisine hsrandan baka bir ey artrmayan kimseye tabi oldular . 22-) Ve mekeru mekren kbbara; Ve ok byk bir mekr ile mekr ettiler ( Hz.Nuh ile ulaan risaleti, ilim ni metini nankrlkle karladlar; arnmak iin olan ilmi, nefsaniliklerini daha da kuvvetlendirmek iin kullandlar ). 23-) Ve kalu la tezerunne alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeuse ve ye'uka ve nesra; Ve dediler ki: lahlarnz sakn brakmayn!... Vedd i, Sva i sakn brakmayn... Yas u, Yauk u ve Nesr i de ( brakmayn ). Not: Baz rivayetlerde bu be ilah/put isminin Adem in be olu nun isimleri olduu ve insanlarn bunlara tapnarak Allah dan perdelendikleri eklinde bahsedilmektedir ki herbir insan iin

568
geerli mecazlarnn anlam olmaldr?... 24-) Ve kad edallu kesiyra* ve la tezidizzalimiyne ill dalala; Halbuki ( bunlar ) pek ok kimseyi saptrdlar... O halde ( ey Rabbim ) sen de o zalimleri sapknlktan baka artrma . 25-) Mimma hatiyatihim uriku feudhlu naren felem yecidu lehm min dunillahi ensara; (Nihayet ) onlar hatalar ( gnahlar ) ndan dolay su da bouldular da ( hemen akabinden ) atee dahil edildiler ve kendileri iin Allah dan ( kurtaracak ) ensar ( yardmclar ) bulamadlar. 26-) Ve kale Nuhun Rabbi la tezer 'alel'Ard minelkafiriyne deyyara; Nuh dedi ki: Rabbim!.. Kafirlerden Arz zerinde bir deyyar ( bir tek kimse ) brakma! . 27-) nneKE in tezerhm yudllu 'badeKE ve la yelidu ill faciren keffara; Muhakkak ki sen, eer onlar brakrsan, kullarn saptrrlar ve ok kafir ( gerei reddeden, Rasl e itaat etmeyen, perdeli, kozal ) facirden ( Hak dan sapan, ilahi emirlerden kandan ) baka dourmazlar . 28-) Rabbifirliy ve livalideyye ve limen dehale beytiye mu minen ve lilmu miniyne velmu minat* ve la tezidizzalimiyne ill tebara; Rabbim!... Beni, ana-babam, m min olarak evime gireni, m min erkekleri ve m min kadnlar mafiret et!... Ve o zalimleri helaktan baka ( bir eylerini ) artrma .

569
CNN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Cinn Sresi, Mekke-i Mkerreme de 40.srada nazl olmutur... 28 ayettir... Adn, Cinleri anlatt iin almtr... Cinn , u duyu organlarmzla alglayamadmz uurlu/idrakl varlk nevi ne denir... Cin Sresinde : Cinnlerin zellikleri... Hz.Raslullah dan gelip Kur an dinlemeleri ve belli bir hidayet-idrak ile iman etmeleri... Kur an okuyanlarn, Cinnlerin en sefihi olan eytan dan niin Allah a snmas gerektii... lahi Kelam n beeri kalplarla anlalamayaca ve iman etmenin nemi... ns den cinn e snanlar... Cinnlerin Sema dan men edilileri... Cinnlerin salihleri ve mslimleri vardr... Tarikat zere istikamet... Rabbinin zikrinden yz evirenin sokulduu meakkat... Mescidler Allah ndr... Abdullah kime denir ve kee gibi zerine ullananlar... Rabbine eksiksiz/tam ynelmenin nemi... Tebli ve risalet farkl eylerdir... Gayb konusu ve muttali olunup olunmama meselesi... Murteza (seilmi, arndrlm) Rasllerin Gayb a muttali klnmas,... gibi bir ok nemli konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Kul uhye ileyye ennehsteme'a neferun minelcinni fekalu inna sem'na Kur nen 'aceba; De ki: Cinnden bir taifenin ( Kur an) dinleyip de: < Muhakkak ki biz hayrete dren ( idrakmzn fevknde ) bir Kur an iittik >, dedikleri bana vahyolunuyor ( kati olarak biliyorum? ).

570
2-) Yehdiy ilerrdi feamenna Bih* ve len nrike Birabbina ehada; < (O dinlediimiz ) rde ( doruya, hakka ) hidayet ediyor... Bu sebeple iman ettik ( B srryla ) Ona... ( Bi-) Rabbimize hibir kimseyi asla ortak tutmayacaz>. 3-) Ve ennehu te'al ceddu Rabbina mettehaze sahbeten ve la veleda; <Muhakkak ki Rabbimizin ceddi ( azamet ve sultanl ) ok ycedir... Ne bir sahibe ( dii e) edinmitir ve ne de bir ocuk>. 4-) Ve ennehu kne yekulu sefiyhuna 'alellahi atata; <Dorusu bizim sefiyhimiz ( aklszmz, kt anlaylmz; eytan, vehim ), Allah zerine atat ( haddi aan dnce, sama lakrd, yalan ) sylyormu>. 5-) Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziba; <Dorusu biz: ns ve cinn, Allah zerine asla yalan sylemez , diye zannetmi ( inanm ) tk>. 6-) Ve ennehu kne ricalun minel'insi ye'uzune Biricalin minelcinni fezaduhm raheka; <Dorusu, ins den baz rical, cinn den baz ( Bi-) ricala snrlard... Bu yzden onlarn azgnlklarn/byklklerini/fitnelerini artrrlard>. 7-) Ve ennehm zannu kema zanentum en len yeb'asllahu ehada; <Ve muhakkak ki onlar, sizin zannettiiniz gibi, Allah n hibir kimseyi asla ba setmeyeceini, zannetmiler>. 8-) Ve enna lemesnes Semae fevecednaha muliet haresen ediyden ve hba; <Ve dorusu biz ( iman etmeden nce ) Sema ya dokunduk da onu, gl bekilerle ( meleklerle, mana kuvveleri ile ) ve ihablarla ( ilahi kelam iitip bize gre anlamamz nleyen nlarla ) doldurulmu bulduk>.

571
9-) Ve enna knna nak'udu minha meka'de lissem', femen yestemi'l'Ane yecid lehu ihaben rasada; <Dorusu biz ( daha nce ) sem (iitme, anlama, idrak ) iin ondan ( O Sema dan; st bilin boyutundan ) oturma yerleri edinip oturuyor idik... El-An ( imdi; vahiy geldikten sonra ) ise kim dinlese, kendisi iin rasad ( gzetleyen ) bir ihab ( tahrib edici n ) bulur!?>. 10-) Ve enna la nedriy eerrun riyde Bimen fiyl'Ard em erade Bihim Rabbuhm raeda; <Dorusu biz, Arz da ( beden de) olan ( bilinliler ) iin ( B srrnca ) bir er mi irade edildi, yoksa Rableri kendilerine ( B srrnca ) bir read ( doruluk, hidayet, olgunlama ) m irade etti, bilmiyoruz>. 11-) Ve enna minnessalihune ve minna dune zlik* knna taraika kdeda; <Ve muhakkak ki bizden salihler vardr ve yine bizden ondan ( salihlik mertebesinden ) aa olanlar da vardr... Biz eit eit tarklar ( merebleri farkl, kozmopolit halk ) olduk>. 12-) Ve enna zanenna en len nu'cizAllahe fiyl'Ard ve len nu'cizehu hereba; <Ve dorusu biz: Arz da Allah asla aciz brakamayz ve ( beden den ) kaarak da O nu asla aciz brakamayz, diye zannettik ( yakinen sezdik ) >. 13-) Ve enna lema semi'nelhda amenna Bih* femen yu'min Birabbihi fela yehafu bahsen ve la raheka; <Ve dorusu biz huda y ( hidayeti, rehberi; Kur an) iittiimizde, O na ( B srryla ) iman ettik... Kim ( Bi-) Rabbine iman ederse, ( artk o ) ne hakknn eksik verilmesinden korkar ve ne de zillete drlmekten>. 14-) Ve enna minnelmslimune ve minnelkasitun* femen esleme felaike teharrev raeda; <Ve muhakkak ki bizden mslimler de vardr, kasitler ( ilahi hkmlere asi zalimler ) de

572
vardr... Kim slam/teslim oldu ise, ite onlar rd ( doru yolu ) aram olanlardr>. 15-) Ve emmelkasitune feknu licehenneme hataba; <Kasitler ( zalimler, snnetullah tan gafiller ) ise cehennem iin odun oldular>. 16-) Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahm maen adeka; Ve muhakkak ki eer onlar tarikat ( hakikatna giden yol ) zere istikamet etseydiler ( dosdoru-amadan yrseydiler ), elbette onlara bol-geni bir su suvarrdk/iirirdik. 17-) Lineftinehm fiyh* ve men yu'rd 'an zikri Rabbihi yeslkhu 'azben sa'ada; Onlar, onun ( o bol su yun) iinde deneyelim diye... Kim Rabbinin zikrinden yz evirirse, ( Rabbi ) onu gittike ykselen/meakkatli/onu alt eden bir azaba sokar. 18-) Ve ennelmesacide Lillahi fela ted'u ma'allahi ehada; Muhakkak ki mescidler Allah a mahsustur/Allah ndr ( Allah Esmasnn aa kma yeridir )... O halde ( mescidlerde? ) Allah yansra birini armayn ( Ondan gayrn zikretmeyin; isimlendirmeyin, ortak yaratmayn; halis kulluk yapn ) !. 19-) Ve ennehu lemma kame 'Abdullahi yed'uhu kdu yeknune 'aleyhi libeda; Ve muhakkak ki Abdullah ( Neb), (yalnzca ) Onu ararak ( srf O na ynelerek ) kyam edip kalkdnda, neredeyse O nun zerine ( ullanan ) kee ( birbirine girmi kalabalk cemaat ) oluyorlar. 20-) Kul innema ed'u Rabbiy ve la rik BiH ehada; De ki: Ben yalnzca Rabbimi arrm ( Ona ynelirim )... Ona ( B gerei ile ) bir kimseyi ortak etmem . 21-) Kul inniy la emlik lekm darran ve la raeda;

573
De ki: Dorusu ben sizin iin ne bir zarara ve ne de bir reeda ( hayra, hidayete ) malik deilim . 22-) Kul inniy len yuciyreniy minAllahi ahadun ve len ecide min duniH mltehada; De ki: Dorusu, ( eer benim iin bunlar dilemise ) Allah dan beni bir kimse kurtaramaz ve O ndan baka bir snak ( vcud ) da asla bulamam . 23-) lla belaan minAllahi ve risalatiH, ve men ya'sllahe ve RasleHU feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeda; Ancak Allah dan bir bela ( ulatrlacak bir tebli ) ve O nun risaletleri mstesna ( bunlara malikim )... Kim Allah a ve O nun Rasl ne asi olursa, muhakkak ki onun iin, iinde ebedi kalclar olarak Nar- Cehennem vardr. 24-) Hatta iza raev ma yu'adune feseya'lemune men ad'afu nasren ve ekallu 'adeda; Nihayet va dolunduklar ( tehdid edilegeldikleri ) eyi ( lm, kyamet ) grdklerinde, yardmc itibaryla kim daha zayf ve adete daha az bileceklerdir. 25-) Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu Rabbiy emeda; De ki: Vadolunduunuz yakn mdr, yoksa Rabbim onun iin uzun bir mddet mi klar, bilmiyorum . 26-) 'Alimlaybi fela yuzhiru 'al aybihi ehada; (O,) gayb n bilenidir ( ilim sfat O nundur )... Kendi gayb zere bir kimseyi izhar etmez/muttali klmaz. 27-) lla menirteda min Raslin feinnehu yeslk min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada; rtiza ettii ( setii; arndrd ) bir Rasl mstesna... Muhakkak ki O ( Allah ), Onun ( O Rasl n) nnden ve arkasndan rasad ( gzeten, koruyan ) koyar.

574
28-) Liya'leme en kad ebleu risalati Rabbihim ve ehata Bima ledeyhim ve ahsa klle ey'in 'adeda; Ta ki Rablerinin risaletlerini gerekten tebli ettiklerini ( Allah ) bilsin ( amel mertebesinde izhar etsin )... (Allah ) onlarn katnda olanlar ( B srrnca ) ihata etmi ve hereyi aded olarak ihsa ( tesbit, zabt ) etmitir.

MZZEMM L S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mzemmil Sresi, Mekke-i Mkerreme de 3.srada nazl olmutur (4. srada nazl olduu da rivayettir)... Son ayetinin Medine-i Mnevvere de indii de rivayet edilir... 20 ayettir... Adn, ilk ayetinde geen ve Hz.Raslullah n da bir ismi olan el-Mzemmil (rtsne sarnp brnen, yk yklenen ) den alr (Mzemmil in asl Mtezemmil dir)... Mzemmil Sresinde : kra ile balayan srecin gerei olan isel alm-OKUma-yakiyn ilikisi... Risalet-OKU ma ilikisi... Gece kyam nn ve gece Kur an OKUmann nemi... Tasavvufi almalarda gecenin nemi... Rabbin ve Ona tam ynelmenin anlam ve nemi... Deccaln cehennemi... ocuklar ak sal ihtiyara eviren gn... Kur andan kolaylaann okunmas... Namaz, zekat, infak ve istifar,... gibi bir ok konu aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ya eyyhel mzzemmil;

575
Ey O Mzemmil ( rtsne sarnp brnen? ) !. 2-) Kumilleyle ill kaliyla; Biraz mstesna geceleyin kalk/kyam dur ( yatp uyuma ); 3-) Nsfehu evinkus minhu kaliyla; (Gecenin ) yars kadar ( kyam et ) yahut ondan biraz noksanlatr, 4-) Ev zid 'aleyhi ve rettililKur'ne tertiyla; Yahut ona ziyade et!.. Ve Kur an (hakikatn, hazineni ) tertil zre ( tane tane, tefekkr ederek; tafsile kararak ) oku!. 5-) nna senulky 'aleyke kavlen sekyla; Muhakkak ki biz ( Rahmaniyyetin aa kard zellikler, Rabbani kuvveler ) sana ar ( arl olan, deerli, kudsi ) bir sz ilka edeceiz ( bilincine varacaksn ). 6-) nne naietel leyli hiye eedd vat'en ve akvemu kyla; Muhakkak ki naiet el leyl ( gece kalk-kyam, oluu-yetimesi ) mutabakat-uygunluk-yerine oturma bakmndan daha gl ve sylenilen ( okunulan ) itibaryla daha dorudur. 7-) nne leke fiynnehari sebhan taviyla; Muhakkak ki gndzn senin iin uzun bir yzme/seyretme/meguliyet vardr. 8-) Vezkr isme Rabbike ve tebettel ileyH tebtiyl; Rabbinin ismini zikret ve O na tebettl et ( yneldike ynel; hereyden kesilip srf O na ynel; tam ynel ) !.

576
9-) Rabbulmerik velmaribi la ilahe ill HUve fettehzHU Vekiyla; (O, senin Rabbin ) mark n ve marib in Rabbidir... O ndan baka ilah ( vcud ) yoktur; o halde O nu vekil edin!. 10-) Vasbir 'al ma yekulune vehcurhm hecren cemiyla; Onlarn dediklerine sabret ve onlardan gzel bir ayrl ile ( nefsani deil ) ayrl!. 11-) Ve zerniy velmkezzibiyne liynna'meti ve mehhilhm kaliyla; Beni ve o ni met sahibi yalanlayclar ( babaa ) brak... Ve onlara mhlet ver. 12-) nne ledeyNA enkalen ve cahyma; Muhakkak ki bizim yanmzda enkal ( gl balar, zinzirler ) ve cahym ( cehennem, yakc ate ) vardr. 13-) Ve ta'amen za ussatin ve 'azben eliyma; Boaza tkanan bir yemek ve elim bir azab ( vardr ). 14-) Yevme tercuful'Ardu velcibalu ve knetilcibalu kesiyben mehiyla; O gn Arz ve dalar sarslr... Dalar heyelana uram bir kum yn olur ( akp gider ). 15-) nna erselna ileykm Raslen ahiyden 'aleykm kema erselna ila fir'avne Rasla; Muhakkak ki biz, fravun a bir Rasl ( hakikatna hidayet edici, arndrc ) irsal ettiimiz gibi size de, sizin zerinize ahid bir Rasl irsal ettik. 16-) Fe'asa fir'avnurRasle feehaznahu ahzen vebiyla; Fravun o Rasl e asi oldu da onu ok sert/ar bir yakalayla yakalayverdik. 17-) Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane iyba;

577
Eer kfr ( nankrlk ) ederseniz, vildan (ocuklar, genleri ) sa aarm ihtiyar klan o gnden/o gnde nasl korunursunuz?. 18-) EsSemau mnfetrun Bihi, kne va'duHU mef'ula; Sema onunla ( o gnle, o gn sebebi ile B gereince ) yarlr ( ayrlr )... Onun va di ( hkm ) mef uldur ( fiile kmtr, olmutur ). 19-) nne hazihi tezkiretn, femen aettehaze ila Rabbihi sebiyla; Muhakkak ki bu bir tezkire dir ( t, hatrlatmadr )... Dileyen Rabbine ( erdiren ) bir yol edinir!. 20-) nne Rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min slseyilleyli ve nsfehu ve slsehu ve taifetun minelleziyne me'ake, vAllahu yukaddirulleyle vennehar* 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykm fakreu ma teyessere minelKur'n* 'alime en seyeknu minkm merda ve aharune yadribune fiyl'Ard yebteune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillhi, fakreu ma teyessere minhu, ve ekmusSalate ve atuzZekte ve akridullahe kardan hasena* ve ma tukaddimu lienfsikm min hayrin teciduhu 'ndAllahi huve hayren ve a'zame ecra* vestafirullah* innAllahe afurun Rahym; Muhakkak ki Rabbin senin gecenin te ikisinden daha azn, yarsn ve te biri kadarn kalktn/kyam ettiini biliyor... Seninle beraber olanlardan bir taife nin de (kalkp kyam ettiini biliyor )... Gecey i ve gndz (o tecellileri ) Allah takdir ( izhar ) ediyor... ( Allah ) onu asla ihsa ( zabt, muhafaza ) edemeyeceinizi bildi de tevbenizi kabul etti... Kur an dan ( insan n ikizinden size ) kolaylaan okuyun ( izhar ve idrak edin ) !... (Allah ) sizden hastalar ( itikatlar doru ve net olmayanlar, slk e yeterli olmayanlar ), Arz da gezip-dolap Allah n fazlndan talep eden ( amel-ibadet eden ) baka kimseler ve Allah yolunda savaan ( mcahade eden ) dier kimseler olacan da bilmitir... Artk O ndan ( size ) kolaylaan okuyun, salat (farz olan namaz ?) ikame ( mahade ) edin, zekat verin ve Allah a karz- hasen yapn ( gzel bir dn verin; infak edin? )...

578
Nefsleriniz/kendiniz iin ( nceden ) hayrdan ne takdim ederseniz, indAllah da onu daha hayrl ve ecir bakmndan daha byk bulursunuz... Allah dan mafiret dileyin... Muhakkak ki Allah afur dur, Rahym dir.

MDDESS R SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mddessir Sresi, Mekke-i Mkerreme de 4.srada nazl olmutur (mzemmil sresinden nce, 3.srada nazl olduu da rivayet edilir)... 56 ayettir... Adn, ilk ayetinde geen ve Hz.Raslullah n da bir ismi olan el-Mddessir (elbisesine brnen, rtnp gizlenen ) den alr (Mddessir in asl da Mtedessir dir)... Kur an vahyinin ilk balangc Alak Sresi nin ilk be ayeti olsa da, vahye ara verilmesi nden sonra ve bir daha kesilmemek zere vahyin ard arkasna gelmeye balad sre Mddessir Sresi dir... Sahabenin tankl ve bildirdiklerine gre Hz.Raslullah a vahiy gelii, Mddessir Sresi nin ilk be ayetinden sonra kzmtr Nitekim hadis-i erifte: Sonra ( Mddessir in bandaki ayetler nazl olduktan sonra ), vahiy kzt ve ard arkasna gelmeye balad , buyurulur... Bu nedenle bu sreyi vahyin balangc sayanlar da vardr... Vahye ara verilmesi konusunda Kur andan unlar syleyebiliriz: 1) Duha Sresi: 3: Rabbin sana veda etmedi, darlmad da , 2) Mddessir Sresi nin ba (1-7), 3) Meryem: 64: Biz ancak Rabbinin EMRi olarak tenezzl ederiz... nmzde, arkamzda ve bunlarn arasnda olan herey Onundur... Ve Rabbin unutan deildir ...

579
Mddessir Sresinde : Nbvvet-vahiy ilikisi... Nbvvet hkmleri ve tabiat perdesi... uurun temizliinin nemi... hlas-zhd-sabr... Nakur (Sur) ve lm-ba s... Kurey in saylr beyinlerinden biri olan ve kavmi arasnda elVahid (Biricik, Birtane) diye adlandrlan Velid b. Muire in ibretlik durumu ile anlatlan herbir insann ferd/yalnz oluu gerei... Sakar... Cehennem i hkmleri altnda tutan 19 melek ve astroloji... En byk bela... Said, cehennemim esaretinden kurtulmay baarandr... Sistem i yalanlayann cehenneme girecei... efaat nedir ve nereye kadardr... man etmek iin kendine zel vahiy gelmesini istemenin ve alm-arnma-idrak iin Sistem i reddedip, gerekli disiplenleri ve almalar ihmal etmenin yabani eeklik zellii olduu... Takva nn ve mafiret in ehli Allah dr,... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ya eyyhel mddessir; Ey O Mddessir ( elbisesine brnen, kendisini rten? ) !. 2-) Kum feenzir; Kalk ( kyam dur ) da uyar!. 3-) Ve Rabbeke fekebbir; Rabbini tekbir et ( bykle, kibriyas ile bil; herbir birimde kemalatn aa kartmakta olan O dur) !. 4-) Ve siyabeke fetahhir; Elbiselerini ( kirlerden uurunu ) tahir kl!.

580
5-) Verrucze fehcur; Rcz ( put, maddi yaant, gnah, azab, pislik )den kan/uzak dur!. 6-) Ve la temnn testeksir; ou isteyerek ( karlnda ok sevab var dnerek ) iyilik-ihsan yapma!. 7-) Ve liRabbike fasbir; Ve Rabbin iin sabret!. 8-) Feiza nukre fiynnakur; O Nakur ( boru, borazan, sur )a frldnde ( lm, ba s), 9-) Fezlike yevmeizin yevmun 'asiyr; te o gn, ok zor bir gndr, 10-) 'Alelkafiriyne ayru yesiyr; Kafirler ( gerei reddedenler ) zerine, hi kolay deildir. 11-) Zerniy ve men halaktu vehyda; Beni ve vahyd ( yalnz, tek, ferd ) olarak yarattm ( babaa ) brak; 12-) Ve ce'altu lehu malen memduda; Kendisine uzatlm ( uzun boylu, bol ) bir mal oluturduumu, 13-) Ve beniyne uhuda; Ve ( huzurunda hazr ) ahid oullar ( verdiimi ), 14-) Ve mehhedtu lehu temhiyda;

581
Ve kendisine alabildiine genilik ve bolluk verdiimi. 15-) Smme yatme'u en eziyde; Sonra ( o nimetleri daha da ) artrmam umar ( hrs ile ister ). 16-) Kella* innehu kne liayatiNA 'aniyda; Hayr ( asla ) !... Muhakkak ki o ayetlerimize ok inatdr. 17-) Seurhikuhu sa'uda; Onu saud a ( sarp bir yoku... Hadis-i erif: Saud, ateten bir dadr... (Kafir) ona yetmi ylda trmanr ve (ayn ekilde) iner/yuvarlanr... Ebediyyen onun iinde ite bylecedir .) mecbur edeceim. 18-) nnehu fekkere vekaddere; Muhakkak ki o dnd ( fikretti ) ve takdir etti ( lt-biti ). 19-) Fekutile keyfe kaddere; lesi/kahrolas nasl takdir etti!. 20-) Smme kutile keyfe kaddere; Sonra yine lesi/kahrolas nasl takdir etti!. 21-) Smme nezare; Sonra bakt, 22-) Smme 'abese ve besere; Sonra kalarn att ve yzn ekitti.

582
23-) Smme edbere vestekbere; Sonra arkasn dnd ve kibre sapt. 24-) Fekale in haz ill shrun yu'ser; Ve yle dedi: Bu rivayet ( nakl ) edilegelen bir sihir ( byleyici bir sz ) den baka bir ey deil . 25-) n haz ill kavlulbeer; Beer sznden baka deil bu . 26-) Seusliyhi Sekara; Onu Sakar a ( elem ve eziyet veren atee ) maruz brakacam. 27-) Ve ma edrake ma Sekar; Sakar sana bildiren nedir ( bilirmisin Sakar ) ?. 28-) La tubky ve la tezer; (Sakar ) hem baki klmaz ( ayn halde brakmaz ), hem de ( seni, ilevini ) terketmez. 29-) Levvahatun lilbeer; (O) beeri ( derileri ) yakp karartandr. 30-) 'Aleyha tis'ate 'aer; Onun zerinde ondokuz ( melek? ) vardr. 31-) Ve ma ce'alna ashabennari ill Melaiketen, ve ma ce'alna 'ddetehm ill fitneten lilleziyne keferu liyesteknelleziyne utlKitabe ve yezdadelleziyne amenu iymanen ve la yertabelleziyne utlKitabe velmu minune ve liyekulelleziyne fiy kulubihim meredun velkafirune maz eradAllahu

583
Bihaz mesela* kezlike yudillullahu men yea'u ve yehdiy men yea * ve ma ya'lemu cunude Rabbike ill HU* ve ma hiye ill zikra lilbeer; Nar Ashab n ancak melaike kldk... Onlarn saysn da kafir olanlar iin ancak bir fitne ( bela, imtihan ) kldk... Kendilerine kitab verilenler yakinen bilsin ve iman edenler de iman bakmndan ( imanlar ) artsn; kendilerine kitab verilmi olanlar ve m minler de kukuya dmesinler diye... Kalblerinde hastalk bulunanlar ve kafirler de: Mesel ( ibretlik misal ) itibaryla Allah ( B srrnca ) bununla neyi murad etti ( ne demek istedi) ? desinler diye... te bylece Allah, dilediini saptrr ve dilediini hidayet eder... Rabbinin ordularn ancak O bilir... Bu ( Sakar ve bu iaretler ), beer iin ancak bir zikra ( t, uyar, hatrlatma ) dr. 32-) Kella velKameri; Hayr ( i sandklar gibi deil; uyanmyorlar? ) !... Kasem ederim Ay a, 33-) Velleyli iz edbere; Geri dndnde ( gittiinde ) gece ye, 34-) Vessubh iza esfere; Aydnlandnda sabah a, 35-) nneha lehdelkuber; Muhakkak ki o, elbette en byk ( bela, musibet ) lerden biridir. 36-) Neziyren lilbeer; Beer iin bir uyarcdr. 37-) Limen ae minkm en yetekaddeme ev yeteahhar; Sizden ileri/ne gemek yahut geri kalmak dileyen iin.

584
38-) Kll nefsin Bima kesebet rehiynetun; Her nefs kazand/yapt ile ( B gereince ) bir rehiyndir. 39-) lla ashabelyemiyn; Ashab-ul Yemiyn ( sa taraf n ashab; saidler ) mstesna. 40-) Fiy cennatin, yetesaelun; (Onlar ) cennetlerdedirler... ( Saidler ) sorarlar. 41-) 'Anilmcrimiyne; Mcrimlerden: 42-) Ma selekekm fiy Sekar; Sizi Sakar a sokan nedir? . 43-) Kalu lem nek minelmusalliyn; Dediler ki: Musalliyn den ( bilfiil namaz klanlardan ) deildik . 44-) Ve lem nek nut'mulmiskiyn; Miskiyn i (yoksulu ) doyurmazdk . 45-) Ve knna nehudu me'alhaidyn; (Fani-batl eylere ) dalanlarla beraber dalar idik . 46-) Ve knna nukezzibu Biyevmiddiyn; Diyn Gn n ( Sistem realitesini ) de ( B srrnca ) yalanlardk . 47-) Hatta etanelyakyn;

585
Nihayet yakiyn ( lm ) bize geldi . 48-) Fema tenfe'uhm efa'atafi'yn; Artk onlara efaat edicilerin efaat fayda vermez. 49-) Fema lehm 'anittezkireti mu'ridyn; Onlara ne oluyor ki, tten yz eviricidirler?. 50-) Keennehm hmurun mstenfiretun; Sanki onlar rkp kaan ( vahi, aklsz ) yaban eekleri gibidirler. 51-) Ferret min kasveretin; Arslandan rkp kam ( halde ). 52-) Bel yriyd kllmriin minhm en yu'ta suhufen muneereten; Bilakis onlardan herbiri, kendisine iyice alm sahifeler verilmesini diler ( iman etmek iin kendisine vahiy gelmesini ister/ (ya da) Sistem i, bu yaamn ilevini reddederler; hibir alma yapmadan kendilerine verilsin-alsn diye umarlar ). 53-) Kella* bella yehafunel'ahrete; Hayr ( asla ) !... Bilakis ( onlar ) ahiret ten korkmuyorlar ( ruh bedenin nasl olutuuna ve bunun nemine iman etmiyorlar ). 54-) Kella innehu tezkiretun; Hayr ( i sandklar gibi deil ), muhakkak ki o bir tezkiredir ( t, hatrlatmadr; ki gerei farkedip u mr srelerini doru deerlendirsinler ). 55-) Femen ae zekerehu;

586
Dileyen onu zikreder ( dnr, t alr; Allah n t almasn diledii, Kur an dnr t alr). 56-) Ve ma yezkrune ill en yeaAllah* HUve ehlttakva ve ehllmafireh; Ve fakat Allah dilemedike onlar zikredemezler ( dnp t alamazlar )... O, takva nn ehlidir ( dilediinde muttekylii izhar eder ) ve mafiret in ehlidir ( dilediinde yakiyn halini oluturur ).

KIYMET S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Kyamet Sresi, Mekke-i Mkerreme de elKaria sresinden sonra 31.srada nazl olmutur... 40 ayettir... Adn, ilk ayetindeki el-Kyamet kelimesinden alr... Kyamet kelimesi, kyam etmek-ayaa kalkmak-dikilmek anlamna gelen Kyam dan tremitir... Kyamet Gn ise, hereyin gereinin-i yznn ortaya kt, hibir eyin rtl-gizli kalmad tecelli; dirili gn demektir ...Bunun iin, alem ve iindeki hereyin yklp gittii gn de dense, dorudur... Kyamet Sresinde : Kyamet Gn ne demek?... Nefs-i Levvame... Kyamet-Nefs-i Levvame ilikisi... nsan, nndeki kyamet ten gafil yaar... Kyamet hadiseleri... nsan iin Rabbinden gayr kaacak yer/snak yoktur... nsan, en byk ve ak delildir... nsan n mazeret retmesi, kendinden cahil olmasdr... Acelecilik nefsanidir... Vehim hkm ile vahiy telakki edilemez... Acile-ahiret ehli... Yzleri parlayanlar ve ask olanlar... lm aslnda KM/NE den ebedi ayrltr!!!???... nsan zel bir ama iin yaratlmtr... nsan n yaratl etvar-kyamet ilikisi,... gibi nemli konular aklanmaktadr...

587
AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) La uksimu Biyevmilkyameti; Kyamet ( lm ) Gn ne ( B srrnca ) kasem ederim, 2-) Ve la uksimu BinNefsilLevvameh; Ve ( Bi-) Nefs-i Levvame ye ( sonsuz-snrszla, evrensellie, hakikata ynelmek ve kendini tanmak iin ilk balang bilin hali; kendini levmeden-sorgulayan nefs e) kasem ederim!. 3-) Eyahsebul'nsanu ellen necme'a 'zameh; nsan, onun kemiklerini asla cem etmeyeceimizi ( lmn akabinden ba setmeyeceimizi ) mi sanyor?. 4-) Bela Kadiriyne 'al en nusevviye benaneh; Evet ( cem edeceiz ) !.. Onun parmak ularn bile tesviye etmeye ( cem edip dzenlemeye, onu tam hale getirmeye; terkibiyetini dengelemeye, eitlemeye ) kadirleriz. 5-) Bel yriydul'nsanu liyefcure emameh; Hayr!.. nsan, nndekini yalanlarcasna ( kyamet yokmu gibi ) fcur ( azgnlk, gnah ) ilemek iin diliyor ( kyameti-lm ciddiye alan bir yaam zere deil ). 6-) Yes'elu eyyane yevmulkyameti; Kyamet Gn ne zamanm? diye sorar. 7-) Feiza berikalbesar; Basar ( grme azas, basiret ) imek aktnda ( hayretten kamatnda ),

588
8-) Ve hasefelKamer; Ay ( n nuru ) tutulduunda, 9-) Ve cumi'aemsu velKamer; Gne ve Ay cem (bir) olunduunda!. 10-) Yekulul'nsanu yevmeizin eynelmeferr; O gn insan: Kalacak yer nerede? der. 11-) Kella la vezere; Hayr, ( darda, tede ) bir snak yoktur!. 12-) la Rabbike yevmeizinil mstekarr; O gn ( her birimin kendi ) istikrar yeri ( varp kalaca yeri, sna, mercii ) Rabinedir!. 13-) Yunebbeul'nsanu yevmeizin Bima kaddeme ve ahhar; O gn insan a, takdim ettii ( nceden gnderdii, yapt ) ve te hir ettii ( sonraya brakt, yapmad ) eyler ( B srrnca ) haber verilir. 14-) belil'nsanu 'al nefsihi basyretun; Bilakis (gerek u) insan, kendi nefsi zerine bir basiyret (tam delil, ahit) tir!. 15-) Ve lev elka me'aziyreh; Mazeretlerini ilka etse ( ortaya koysa ) bile. 16-) La tuharrik Bihi lisaneke lita'cele Bih; Onu (vahyi, OKUnan ) acele ( elde etmek, abuklatrmak ) iin Onunla ( B srrnca ) dilini ( bilincini, nefsini younlatrp ) hareket ettirme ( vahyi kapatrsn ).

589
17-) nne'aleyna cem'ahu ve Kur'neh; Muhakkak ki Onu cem etmek ve Onun Kur an ( OKUmas ) bizim zerimizedir. 18-) Feiza kare'nahu fetteb Kur'neh; Onu OKUduumuzda, Onun Kur an na ( OKUmasna ) tabi ol!. 19-) Smme inne 'aleyna beyaneh; Sonra, muhakkak ki O nun beyan ( manann kelimeler ile aa karlmas ) da bizim zerimizedir. 20-) Kella bel tuhbbunel'acilete; Hayr!... Bilakis siz acile yi ( acele-hemen-pein olan, dnyay ) seversiniz; 21-) Ve tezerunel'ahrete; Ahiret i brakrsnz!. 22-) Vucuhun yevmeizin nadretun; O gn ( baz ) yzler ( vardr ki ) l l parlar. 23-) la Rabbiha nazreh; Rablerine nazr ( bakc ) drlar. 24-) Ve vucuhun yevmeizin basiretun; Ve o gn nice yzler de ( vardr ki ) asktr. 25-) Tezunnu en yuf'ale Biha fakreh; (O ask yzller ) kendilerine ( B gereince ) fakra ( bel-omurga kemiklerini ayran byk musibet, bela; burunlarndan yakalanm tutsaklk vebali ) yaplacan zanneder ( yakinen

590
bilir, hisseder ). 26-) Kella iza beleatitterakye; Hayr ( i sandklar gibi deil ) !... (Can ) kprck kemiklerine ulatnda; 27-) Ve kyle men rakn; Kimdir rkye yapacak ( ifa iin okuyup-fleyecek/tedavi edecek var m ) ?/ ( veya ) ruhunu alp Sema ya ykselecek kimdir ( Rahmet melekleri mi, azab melekleri mi ) ? denilir. 28-) Ve zanne ennehulfirak; Ve ( artk ) zannetmitir ( iyiden iyiye bilmitir ) ki o frak ( o ma lum ayrlk? )tr. 29-) Velteffetissaku Bissak; Ve bacak ( Bi-) bacaa dolamtr. 30-) la Rabbike yevmeizinilmesak; O gn mesak ( sevk, sevk yeri ) Rabbine dir. 31-) Fela saddeka ve la salla; (O; ebu cehl ) ne ( Hakk , Raslullah ) tasdik etti ne salat kld ( Rabbine tevecch etti, mslim oldu ). 32-) Ve lkin kezzebe ve tevella; Fakat yalanlad ve yz evirdi. 33-) Smme zehebe ila ehlihi yetemetta; Sonra da ( aldr etmemekten, kibirden ) gerine gerine ehline gitti.

591
34-) Evla leke feevla; (Bu tehdid, azab ) evladr sana ( ey ebu cehl ), evladr sana!. 35-) Smme evla leke feevla; Sonra evladr sana, evladr sana ( ey ebu cehl; Raslullah a dman olan ) !. 36-) Eyahsebul'nsanu en yutreke sda; nsan, ( obansz develer gibi ) babo olarak ( salnp ) braklacan m sanr?. 37-) Elem yek nutfeten min meniyyin ymna; (O), dklen meniden bir nutfe ( sperm ) deilmiydi?. 38-) Smme kne 'alekaten fehaleka fesevva; Sonra bir alaka ( donmu kan, genetik yap, embriyo ) oldu da ( Allah onu insan sretinde ) yaratt ( izhar ve ina etti ), tesviye etti ( dzenledi, eitledi; nefh-i ruha hazrlayp nail etti ). 39-) Fece'ale minhzzevceynizzekere vel'nsa; Ondan iki ei/snf, ( yani ) erkek ve diiyi oluturdu. 40-) Eleyse zlike BiKadirin 'al en yuhyiyel mevta; te o ( bunlar yapan Allah sistemi ve dzeni ), lleri diriltmeye ( B srrnca ) Kaadir deil midir ( niye kyamet gnnden, ba sdan; manevi-hakiki diriliten gafilsiniz?... Srenin bandaki ayetler ve devam? ) ?.

592
NSN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG nsan Sresi, Medine-i Mnevvere de tm sreler itibaryla 90. veya 99.srada nazl olduu rivayet edilir... 23.ayetten itibaren Mekke-i Mkerreme de indii de rivayet edilir... 31 ayettir... Adn, ilk ayetindeki el-nsan kelimesinden alr... Yine ilk ayetindeki ed-Dehr den dolay Dehr sresi, 5.ayetinden dolay Ebrar sresi de denilir... Bu srenin ksmen Hz.Ali r.a. hakknda nazl olduu da rivayet edilir (ayet: 8?)... nsan Sresinde : Dehr boyutu ve insan n orijini... nsan n yaratl tavrlarndaki terbiye sreci... kr-kfr... Ebrar... Kafur... Ahde vefa... sar-z sevgisi... Gne ve Zemherir... Zencebiyl... erab en Tahura... Secde ve tesbih ilikisi... Dileyen Allah dr... Allah dilediini tasavvufa sokar,... gibi bir ok nemli konu aklanyor... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Hel eta alel'nsani hynn mined Dehri lem yekn ey'en mezkra; nsan zerinden, ( kendisinin onda ) anlr bir ey olmad halde, Dehr den bir hyn ( belli olmayan bir zaman, sre ) gemedi mi?. 2-) nna halaknel'nsane min nutfetin emac* nebteliyhi fece'alnahu Semiy'an Basyra; Muhakkak ki biz insan, onu ibtila ederek ( herbir boyutta belalarla deneyerek; terbiye ile gayeye ynlendirerek ) kark bir nutfe den ( insan sretinde ruh sahibi bir varlk ) yarattk

593
da onu Semi , Basyr kldk. 3-) nna hedeynahussebiyle imma akiren ve imma kefura; Muhakkak ki biz ona o yolu ( nefsinden zatna giden yolu ) hidayet ettik ( kfr ile iman , Hak ile batl beyan ettik; nitekim iitir, grr, akleder kldk; hatta yol kendisidir? )... Ya kredici olur ( Rabbini deerlendirir ) ya kfr ( gerei red ) edici ( nankr, perdeli olur ). 4-) nna a'tedna lilkafiriyne selasile ve alalen ve se'yra; Muhakkak ki biz kafirler iin silsileler ( zincirler ), alal ( halkalar, balar, kaytlar ) ve Saiyr ( alevli ate ) hazrladk. 5-) nnel'Ebrare yerebune min ke'sin kne mizacuha kfura; Muhakkak ki Ebrar ( iyiler, yaknlk istidad-fiili sahipleri ), mizac ( karm, zellii ) kafur olan bir kase den ierler. 6-) Aynen yerebu Biha 'badullahi yufecciruneha tefciyra; (O kafur ), Allah kullar nn ( kendi zlerinden dranaj edip ) fkrtp akttklar halde onu ( B srrnca ) itii bir kaynaktr. 7-) Yufune Binnezri ve yehafune yevmen kne erruhu mstetyra; (O Ebrar ) nezri ( B srrnca ) ifa ederler ( adaklarn-ahdlerini tam yerine getirirler ) ve erri yaygn ( yaylp giden ) bir gnden korkarlar. 8-) Ve yut'munetta'ame 'al hubbiH miskiynen ve yetiymen ve esiyra; Onun sevgisi zere iken yemei miskin e ( yoksula ), yetim e ve esir e yedirirler. 9-) nnema nut'mukm livechillahi la nuriydu minkm cezaen ve la kra; Yalnzca Vechullah iin sizi yediriyoruz... Sizden ne bir ceza ( karlk ) ve ne de bir

594
kr ( teekkr, vg ) dilemiyoruz . 10-) nna nehafu min Rabbina yevmen 'abusen kamtariyra; Muhakkak ki biz Rabbimizden, ok atk kal ( gadapl ) ve ok etin/sert/uzun bir gnden ( dolay ) korkarz ( derler, dnrler ). 11-) Fevekahumullahu erre zlikelyevmi ve lakkahm nadreten ve srura; Bundan dolay Allah, ite o gnn errinden onlar korudu ve onlara bir parlaklk ( nur, nimet) ve srur verdi. 12-) Ve cezahm Bima saberu cenneten ve hariyra; Sabretmelerine mukabil ( B srrnca, sabrlar ile ) onlar cennet ve harir ( ipek ) ile cezalandrd. 13-) Mttekiiyne fiyha 'alel'eraiki, la yeravne fiyha emsen ve la zemheriyra; Orada koltuklar zerine yaslananlar olarak... Orada ne gne ( sca ) grrler ve ne de zemherir ( uzay souu ). 14-) Ve daniyeten 'aleyhim zlaluha ve zllilet kutufuha tezliyla; Onun glgeleri ( rahmeti ) zerlerine yakn, onun devirilenleri ( meyvalar, ma rifetleri ) ise boyun edirilmi haldedir. 15-) Ve yutafu 'aleyhim Bianiyetin min fddatin ve ekvabin knet kavariyra; Gmten kablar ve billur ( effaf ) testiler ( B gereince ) tavaf ettirilir ( dolatrlr ) stlerinde. 16-) Kavariyre min fddatin kadderuha takdiyra; Miktarlarn kendilerinin takdir ettii (?) gm ten billur kadehlerdir ( o effaf testiler ).

595
17-) Ve yuskavne fiyha ke'sen kne mizacuha zencebiyla; Orada ( onlar ) mizac ( karm, zellii ) Zencebiyl ( zencefil; cennet pnarlarndan biri; z arzusu ) olan bir kase ( den ) iirilirler ( suvarlrlar ). 18-) 'Aynen fiyha tsemma selsebiyla; (Zencebiyl ), orada Selsebiyl ( tatl ve iimi kolay-zevkli arab ) diye isimlendirilen bir kaynaktr ( cennet pnarlarndan biri; vahdet sarholuu veren arab? ). 19-) Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledun* iza raeytehm hasibtehm l'len mensura; stlerinde ( evrelerinde ) ebedi klnm ( lmsz ) vildan ( veliyd ler, gen-zinde hizmetiler; kuvveler ) tavaf eder/dolar... Onlar grdnde, kendilerini salm inci sanrsn. 20-) Ve iza raeyte semme raeyte ne'ymen ve mlken kebiyra; Oraya ( cennet e) baktnda ( her nereye baksan ), (salt) ni met ve byk bir mlk grrsn. 21-) 'Aliyehm siyabu sndsin hudrun ve istebrakun, ve hullu esavire min fiddatin, ve sekahm Rabbuhm eraben tahura; zerlerinde yeil snds ( ince-latif ipek )ten ve atlas-kaln ipek ten elbiseler vardr... Gm bileziklerle sslenmilerdir... Rableri onlara arab en tahura ( gayr-varlk kirinden ar, temiz arab ) iirmitir. 22-) nne haz kne lekm cezaen ve kne sa'yukm mekra; Muhakkak ki bu sizin iin bir ceza ( karlk, dl ) dr... Sa yiniz ( amal gayretiniz, imanl almalarnz ) mekur oldu ( hi zayi olmad, tam deerlendi, kabul oldu ). 23-) nna nahnu nezzelna 'aleykel Kur'ne tenziyla;

596
Muhakkak ki biz, evet biz Kur an ( Zati ilmi ), senin zerine tenziyl ettik ( tafsile indirdik ) !. 24-) Fasbir lihkmi Rabbike ve la tut' minhm asimen ev kefura; O halde Rabbinin hkmne sabret ve onlardan hibir gnahkara yahut ziyadesiyle gerei rten-ok nankre itaat etme!. 25-) Vezkurisme Rabbike bkreten ve asyla; Sabah-akam Rabbinin ismini zikret!. 26-) Ve minelleyli fescud leHU ve sebbhHU leylen taviyla; Gecenin ba znda ( gece den bir ksmnda ) da O nun iin secde et ve O nu geceleyin uzun bir tesbih ile tesbih ( tenzih ) et. 27-) nne halai yuhbbunel'acilete ve yezerune veraehm yevmen sekyla; Muhakkak ki bunlar, acile yi ( acele-hemen-pein-gz nnde olan, dnyay ) seviyorlar ve arkalarnda olan ( gremedikleri ) ar ( l olan ) bir gn brakyorlar. 28-) Nahnu halaknahm ve ededna esrehm ve iza i'na beddelna emsalehm tebdiyla; Onlar biz yarattk ve onlarn esr lerini ( yaratllarn, balarn ) gl kldk... Dilediimiz vakit te onlarn benzerleri ile tebdil ederiz ( deitiririz ). 29-) nne hazihi tezkiretun, femen aettehaze ila Rabbihi sebiyla; Muhakkak ki bu bir tezkire dir ( t, hatrlatmadr )... Dileyen Rabbine ( erdiren ) bir yol edinir!. 30-) Ve ma teaune ill en yeaAllah* innAllahe kne Aliymen Hakiyma; Allah dilemedike siz ( Onu) dileyemezsiniz... Muhakkak ki Allah Aliym dir, Hakiym dir.

597
31-) Yudhlu men yeau fiy rahmetiH, vezzalimiyne e'adde lehm 'azben eliyma; (Allah ) dilediini Rahmetine ( slam a, tasavvufa ) sokar... Zalimlere gelince, ( Allah ) onlar iin elim bir azab hazrlamtr.

MRSEL T S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mrselat Sresi, Mekke-i Mkerreme de (Mina da) 33. srada nazl olmutur... 50 ayettir... Adn, ilk ayetinin ilk kelimesinden alr... Mrselat , irsal olunanlar , salnanlar, gnderilenler , demektir... Mrselat Sresinde : Ba s-kyameti (kyam?) -neri gerekletiren realite, zerlerine yemin edilecek kadar hak tr... O gnn insan iin nemine binaen bu sre iinde, tam on defa: O Gn yalanlayanlarn vay haline! deniliyor!... Kyamet/lm esnasnn olaylar... Rasllerin vakitlendirilmesi... Fasl Gn ve onu yalanlayanlar... atall glge... Mazeret geersizdir... Muttekylerin cezas... Rku edemeyenler... Hakikat bulmak, geree ermek iin Kur andan baka iman edilecek sz aramann abeslii,... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Velmurselati 'urfa;

598
Andolsun o ard arda irsal olunan ( ilahi rzgar ) lara. 2-) Fel'asfati 'asfa; iddetle esip de savuranlara/mahvedenlere. 3-) Vennairati nera; yice neredenlere ( diriltip ayaa kaldranlara ). 4-) Felfarikati ferka; iyice farkedenlere ( hakiki ile sahteyi birbirinden ayranlara ). 5-) Felmlkyati zikra; Zikri ( ilahi ilmi, vahyi ) ilka edenlere ( brakanlara ). 6-) 'Uzren ev nzra; zr ( mazeret ) yahut nzr ( uyar ) olmak zere. 7-) nnema tu'adune levak'; (Evet, ite bunlara andolsun ki ) vad olunduunuz ( bas?) mutlaka vaki ( olan bir realite )dir ( yemin edilen nesnelere, olgulara bir bakn? ). 8-) Feizenncumu tumiset; Yldzlar silindiinde ( klar sndnde ), 9-) Ve izesSemau furicet; Sema yarldnda, 10-) Ve izelcibalu nusifet;

599
Dalar kknden sklp atldnda/savrulup datldnda, 11-) Ve izerRusulu ukktet; Rasller vakitlendirildiklerinde. 12-) Lieyyi yevmin ccilet; Hangi gn iin te cil ( tehir) edil ( mi) diler?. 13-) Liyevmilfasl; Fasl ( ayrdetme, tafsil ) Gn iin. 14-) Ve ma edrake ma yevmulfasl; Fasl Gn n sana bildiren nedir ( bilirmisin Fasl Gn n) ?. 15-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( basi, neri ) yalanlayanlarn vay haline ( uyanmadan lenlerin vay haline ) !. 16-) Elem nhlikil'evveliyn; Evvelkileri helak etmedik mi?. 17-) Smme nutbi'uhml'ahriyn; Sonra ahirini ( sonra gelenleri ) de onlara ( evvelkilere ) tabi ederiz ( onlar da helak olurlar ). 18-) Kezlike nef'alu Bilmcrimiyn; te ( Bi-) mcrimleri ( sulular; mrikleri ) bylece yaparz. 19-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( basi, rcu yu) yalanlayanlarn vay haline ( uyanmadan lenlerin vay haline ) !.

600
20-) Elem nahlukkm min main mehiyn; Sizi mehiyn ( bast) bir su dan yaratmadk m?. 21-) Fece'alnahu fiy kararin mekiyn; (Nitekim ) onu salam bir karargahta kldk ( oluturduk, tuttuk ). 22-) la kaderin ma'lum; Malum bir kadere kadar. 23-) Fekaderna* feni'melKadirun; Biz lleyip takdir ettik... Ne gzel lleyip takdir edenleriz!. 24-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( kyam , rcu yu) yalanlayanlarn vay haline ( uyanmadan lenlerin vay haline ) !. 25-) Elem nec'alil'Arda kifata; Arz bir toplanma yeri klmadk m?. 26-) Ahyaen ve emvata; Diriler ve ller iin ( dirileri evlerinde, lleri kabirlerinde? ). 27-) Ve ce'alna fiyha revasiye amihatin ve eskaynakm maen furata; Orada yksek ( hametli, azametli ) sabit dalar oluturduk ve size tatl bir su iirdik/suvardk. 28-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( basi, neri, rcu yu) yalanlayanlarn vay haline ( uyanmadan lenlerin vay haline ) !.

601
29-) ntaliku ila ma kntm Bihi tkezzibun; Haydi, ( B gereince ) kendisini yalanlamakta olduunuz eye ( lm tesi gereinize ) gidin. 30-) ntaliku ila zllin ziy selasi u'ab; Haydi atall glgeye gidin ( imdi ), 31-) La zaliylin ve la yuniy minelleheb; Ne glgelendirir ve ne de ( renk renk ) alev den kurtarr ( glgeye ). 32-) nneha termiy Biererin kelkasr; Muhakkak ki o ( atall glge, B srrnca ) kasr ( saray, da ) gibi kvlcmlar atar. 33-) Keennehu cimaletun sufr; Sanki o ( kvlcmlar ) sar halatlar/ift hrgl iri develer gibidir. 34-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( basi, neri ) yalanlayanlarn vay haline ( arnmadan lenlerin vay haline ) !. 35-) Haz yevmu la yentkun; Bu nutkedemeyecekleri ( konuamayacaklar ) gndr. 36-) Ve la y'zen lehm feya'tezirun; Onlara izin de verilmez ki mazeret beyan etsinler. 37-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( Ahiret i) yalanlayanlarn vay haline ( uyanmadan lenlerin vay haline ) !.

602
38-) Haz yevmulfasl* cema'nakm vel'evveliyn; Bu Fasl ( hkm, ayrdetme, tafsil ) Gn dr... Sizi ve evvelkileri cem ettik ( imiz gn ). 39-) Fein kne lekm keydn fekiydun; Eer bir hileniz/tuzanz ( marifetiniz ) var ise, hadi bana bir hile yapn ( atlatn beni; bu artlardan syrln? ). 40-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( basi, yaam gereklerini ) yalanlayanlarn vay haline ( takvaya ulamadan lenlerin vay haline ) !. 41-) nnelmttekyne fiy zlalin ve 'uyun; Muhakkak ki muttekyler ( korunanlar ), glgelerin ve kaynaklarn iindedirler. 42-) Ve fevakihe mimma yetehun; Ve itiha ettiklerinden ( canlarnn ektiklerinden ) meyvalarn ( iindedirler ). 43-) Klu verebu heniy'en Bima kntm ta'melun; Yaptnz almalardan dolay ( B srrnca ) afiyetle yeyin ve iin! . 44-) nna kezlike neczilmuhsiniyn; Dorusu biz muhsiynleri ( mahadelerinde Hak dan gayr bulunmayanlar ) bylece cezalandrrz. 45-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( basi, neri, har ) yalanlayanlarn vay haline ( uyanmadan lenlerin vay haline ) !. 46-) Klu ve temette'u kaliylen innekm mcrimun;

603
(Ey arnma-korunma almas yapmayanlar; yaam gereklerini-kendilerini yalanlayan perdeliler! ) Yeyin ve azck faydalann... Muhakkak ki siz mcrimlersiniz . 47-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( sistem i) yalanlayanlarn vay haline ( uyanmadan lenlerin vay haline ) !. 48-) Ve iza kyle lehmurke'u la yerke'un; Onlara ( mriklere ): Rku edin ( eilin, eriyin? )! denildiinde, rku etmezler. 49-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( hakikatn ) yalanlayanlarn vay haline ( uyanmadan lenlerin vay haline ) !. 50-) Febieyyi hadiysin ba'dehu yu'minun; Artk Ondan ( Kur andan; Kur ann verdii bu byk haberden ) sonra ( gerei telakki etmek ve uyar iin ) hangi sze iman ederler?.

NEBE S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Nebe Sresi, Mekke-i Mkerreme de 80.srada nazl olmutur... 40 ayettir... Nebe kelimesi haber demektir ki haber ulatrana da Neb denir... Sre, Nebe-i Azym i, yani byk haber i aklad iin bu isimle isimlenmitir... Nedir Kuran n verdii byk haber ?...

604
Sad:65-68 ayetlerinde yle aklanr : De ki: Ben ancak bir uyarcym ( farketmeniz gereken byk bir gerei haber veriyorum; nefsim iin, nefsimle konuan deilim? ) !... lah dan ( Allah n gayr vcud ) bir ey yok, ancak Vahid, Kahhar olan Allah vardr ... (Ki O, ) Semavat n, Arz n ve ikisi arasnda olanlarn Aziyz, affar olan Rabbi dir ... De ki: O (vahdet gerei, B-srr? ), Aziym bir haberdir !!! ... Siz ise O ndan ( o byk haberin ihbar ettii byk gerekten? ) yz eviriyorsunuz! . Bu ayetleri ve Kyamet-Mrselat Sreleri ni, Nebe Sresi nin nebe si (haberi) ile birlikte mutala edersek mesele daha da arpc ekilde ortaya kar... Ancak Fetih hali denilen lm ve onun mahadesi ile mmkn olan gereklik, Byk Haber dir!!!... nsan n hakkat itibaryla snrszl, yaam gerei itibaryla lmszl, sonsuzluu byk bir haberdir!... Yani nsann asl kendisine ait haber, insana byk bir haber dir!.. Nebe Sresinde : Byk Haber... Fetih-lm/kyamet tecellisi... Rical-i Gayb ve insanlk boyutu... Fasl Gn... Cehennem, niye herkesin gzergahdr... Hamiym ve assak... Azab n hikmeti... Muttekylerin kurtuluu... Rabbn nemi ve Rahman... Hak Gn... Kafirler niye tevazu ve icad-bereket vasfl toprak olmay temenni eder,... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Amme yetesaelun; Hangi eyden sorup duruyorlar ( farkndamlar ) ?.

605
2-) AninNebeil'Azym; O Azym ( Byk, Azametli ) Haber den mi?. 3-) Elleziy hm fiyhi muhtelifun; Ki onda ( bu gerek hakknda ) muhteliftirler ( anlamazlk iindedirler ). 4-) Kella seya'lemun; Hayr ( zannettikleri gibi deil ), yaknda ( vefatla ) bilecekler. 5-) Smme kella seya'lemun; Yine hayr ( dndkleri gibi deil ), yaknda bilecekler. 6-) Elem nec'alil'Arda mihada; Biz Arz bir beik yapmadk m?. 7-) Velcibale evtada; Ve dalar da birer kazk (=Evtad , ki drtler e denir? ) (yapmadk m? ). 8-) Ve haleknakm ezvaca; Sizleri de E ler/ift ler olarak yarattk ( ki vahdeti deneyimleyesiniz ). 9-) Ve ce'alna nevmekm sbata; Uykunuzu bir dinlenme ( bir lm?; dnyadan bir tatil ) kldk. 10-) Ve ce'alnelleyle libasa; Gece yi bir elbise ( rt) kldk. 11-) Ve ce'alnennehare me'aa;

606
Gndz de maiet ( vakti ) kldk. 12-) Ve beneyna fevkakm seb'an idada; Fevkinizde salam yedi yi ( ?) bina ettik. 13-) Ve ce'alna siracen vehhaca; Bir de parldayan ( k saan ) bir kandil ( Gne, Akl- Kll, avs? ) koyduk. 14-) Ve enzelna minelmu'srati maen seccaca; Musrat tan ( younlam bulutlardan, yamur bulutlarndan, sktrlanlardan, skarak su karanlardan ) arl arl bir su inzal ettik. 15-) Linuhrice Bihi habben ve nebata; Onunla ( B srrnca ) taneler ve nebat karalm diye. 16-) Ve cennatin elfafa; Ve i ie girmi cennetler/paralel Hak baheleri ( karalm diye ). 17-) nne yevmelfasli kne miykata; Muhakkak ki o Fasl ( hkm, ayrdetme, tafsil ) Gn vakit olarak belirlenmitir. 18-) Yevme yunfehu fiysSuri fete'tune efvaca; (Ki) o gn ( Fasl Gn ) Sur a frlr ( Berzahn nihayetinde, har gn, 2.surla o aama iin yeni bir beden yapsyla ) de fevc fevc ( blk blk, frka frka ) gelirsiniz. 19-) Ve futihatisSemau feknet ebvaba; (O gn ) Sema ( bilin) da fetholunmu ( alm ), kap kap ( kaplar ) olmutur ( duyu organlar ile kaytl deil ).

607
20-) Ve suyyiretilcibalu feknet seraba; Ve ( o gn ) dalar yrtlm, serap olmutur ( beden arz na ait sabit dalar olan azalarn o boyutta kalmamtr ). 21-) nne cehenneme knet mirsada; Kesinlikle Cehennem bir mirsad ( rasat mevzii, gzetleme yeri, pusu, gzergah ) olmutur ( herkes oradan geer, nk dnyaya gelmitir? ). 22-) Littayne meaba; Tuyan edenler ( azgnlar; zalimler, snnetullah a gre korunma almalar yapmayanlar ) iin bir barnma yeri ( dir o cehennem ). 23-) Labisiyne fiyha ahkaba; (Kendini tanmamaktan veya sistem e uymamaktan tr ) devirlerce ( onlara gre ) iinde kalclar olarak. 24-) La yezkune fiyha berden ve la eraba; Orada ne bir serinlik ( rahatlk, ferahlk ) tadarlar ne de bir arab ( zevkle iilen ey ). 25-) lla hamiymen ve assaka; Ancak Hamiym ( kaynar su; taassub, safsata ) ve assak ( irin, kokar atk su ) mstesna ( Hamiym ve assak ierler; melek gibi dorudan yaayamazlar ). 26-) Cezaen vifaka; Tam muvafk ( uygun ) bir ceza olmak zere. 27-) nnehm knu la yercune hsaba; Muhakkak ki onlar bir hesab ( yaamlarnn tam karl var ) ummuyorlard.

608
28-) Ve kezzebu BiayatiNA kizzaba; Ve ayetlerimizi ( B gerei ile ) yalanladka yalanlamlard ( Sistem i, hesab yoksaymak, bunlar var klan ilahi sfatlar ve Allah hkmlerini pervaszca yalanlamaktr... Hele ki insan bu ilev iin izhar olmu ise? ). 29-) Ve klle ey'in ahsaynahu Kitaba; (Oysa biz ) her eyi bir kitab olarak ihsa ( zabt) etmitik/tek tek sayp kitaplatrmtk (her beyin kendi frekansndan amel ve dncelerini sretleri ile birlikte yazmtr? ). 30-) Fezku felen neziydekm ill 'azba; O halde tadn; size azabtan baka bir eyi asla artrmayacaz ( ki arnasnz ). 31-) nne lilmttekyne mefaza; Muhakkak ki muttekler ( gayblarna iman edip arnma-korunma almalar yapanlar ) iin bir kurtulu ( kurtulua erme ) vardr. 32-) Hadaika ve a'naba; Sulak baheler ( ilahi zellikleri yaamalar ), zm balar ( amellerinin meyvesi ), 33-) Ve keva'be etraba; Yat tomurcuk memeliler ( rtbe fark logosu olmayan nurdan cennet gzdeleri ), 34-) Ve ke'sen dihaka; Ve ( daima ) dopdolu bir kase ( mutluluk ve ilahi zevkleri daimidir ). 35-) La yesme'une fiyha laven ve la kizzaba; Orada ne bir bo ( batl) sz duyarlar ne de bir yalan ( onun iin cennet? ).

609
36-) Cezaen min Rabbike 'ataen hsaba; Rabbinden bir ceza ( karlk ), (yani ) hisab ( tam yeterli, hi ikayet olunmayan, dahas denilemeyecek ) bir a ta ( ba ) olmak zere. 37-) RabbisSemavati vel'Ard ve ma beynehmerRahmani la yemlikne minhu htaba; (te O a ta/bata bulunan senin Rabbin ) Semavat n, Arz n ve ikisi arasnda olanlarn Rabbidir, ( ki, ite O ) Rahman dr ( bu baa Rahman ismi ynnden nail olunulur? ) !... Hi kimse Ondan bir hitaba ( kelama, konumaya ) malik deildir ( sfatlarnda orta, varlnda gayrnn itirak yoktur; ancak sifatiyyun? ). 38-) Yevme yekumur Ruhu velMelaiketu saffa; la yetekellemune ill men ezine lehurRahmanu ve kale savaba; O Gn, RUH ve melaike ( melekeleri ) saf saf kyamdadr ( tam zuhur; tek ferd )... (Ftratndan ) Rahman n izin verdii hari kimse konuamaz halde... O ( izin verilen ) da ancak doruyu/Hakk syler. 39-) Zlikel yevmlHakk* femen aettehaze ila Rabbihi meaba; te budur Yevm l Hakk ( Hakk Gn ) !... Artk dileyen Rabbine ( doru ) bir meab ( rcu , merci ) edinir ( de korunanlardan olur ). 40-) nna enzernakm 'azben kariyba* yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekullkafiru ya leyteniy knt turaba; Dorusu biz sizi yakn bir azab ile ( bu gerekten perdeli yaamanz dolaysyla u an iinde bulunduunuz azab hali iin ) uyardk ( her an lm size yakn; arnma ve takva almalar yapmadan lrseniz ya? ) !... O gn kii ellerinin ( kendine ) ne takdim ettiine ( ne hazrladna ) bakar ve kafir olan ( gerei reddeden mahrum ) yle der keke toprak olsaydm !.

610
NZ T S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Naziat Sresi nin, Mekke-i Mkerreme de 81.srada nazl olduu rivayet ediliyor... 46 ayettir... Adn, ilk ayetinin ilk kelimesinden alr... Naziat , skp karanlar, iddetle ekip koparanlar , demektir. Naziat Sresinde : Kyamet ve Surlar, zerine yemin edilen nesneler ve olgular gibi gerektir... Seyr-i slk ve kendini tanma olaylar... Racife, Radife, Sahire... Musa, fravun, Tuva... Fravun un ibreti... Arz dan nce bina edilen Sema... et-Tammet l Kbra... Cehennem barizdir... Dnyay seenler ile Rabbinin makamndan korkanlarn barnaklar... Kyametin vakti niye bilinmez?... Kyameti grene gre dnyadaki yaamasnn miktar nedir?,... gibi nemli hususlar aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Vennazi'ati arka; Andolsun iddetli bir eki ( cazibe, himmet ) ile ( ynden dikeni, betondan demiri ekercesine ) ekip koparanlara/skp karanlara, 2-) Vennaitati neta; (Bir dm zercesine; yadan kl eker gibi ) kolay ve yumuaka ekip karanlara,

611
3-) Vessabihati sebha; Yzp yzp gidenlere ( Selam ismi? ), 4-) Fessabikati sebka; Yarp ne geenlere, 5-) Felmdebbirati emra; Emri tedbir edenlere, 6-) Yevme tercfurRacifet; Ki, o gn Racife ( iddetle sarsan, zelzele; lm, 1. sur ) sarsar. 7-) Tetbe'uherRadifeh; Onu Radife ( ardndan gelen; 2. sur, ba s) izler. 8-) Kulubn yevmeizin vacifetun; O gn ( baz ) kalbler atar/arpar. 9-) Ebsaruha hai'ah; Onlarn basarlar ( gzleri ) huu eder ( zilletten alalr ). 10-) Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti; Gerekten biz ( ldkten sonra ) ilk halimize ( hayata ) merdudlar myz ( geri dndrlr myz; ba s var m? ). 11-) Eiza knna 'zamen nehreh; ryp dalm kemikler olduumuzda m? .

612
12-) Kalu tilke izen kerretun hasiretun; te bu, o takdirde ( bizim iin ) hsranl bir geri dn ( yeniden olu ) tr dediler. 13-) Feinnema hiye zecretun vahdetun; Halbuki o tek bir zecre ( dirilten sesleni ) dir ( lmlerini gryorlar da niye ba slarna inanmyorlar? ). 14-) Feiza hm Bissahireh; Birde bakarsn ki onlar ( Bi-) Sahire de ( dz geni arazide; maher yerinde ) dir. 15-) Hel etake hadiysu Musa; Musa nn hadisi ( haberi ) sana geldi mi?. 16-) z nadahu Rabbuhu BilVadilMukaddesi Tva; Hani O nun ( Musa nn) Rabbi O na, ( Neblerinin zerinde yrd ) (Bi-) mukaddes vadide, (yani ) Tuva da nida etti ( duyurdu ): 17-) zheb ila fir'avne innehu taa; Git Fravun a!.. Muhakkak ki o tuyan etti . 18-) Fekul hel leke ila en tezekk; De ki: Arnp tezkiye olmaya ne dersin? . 19-) Ve ehdiyeke ila Rabbike fetaha; Ve seni Rabbine hidayet etmeme ( tantmama ) ?.. ( Ki bylece ) hayet duyarsn . 20-) Feerahul'ayetelkbra; Derken ( Musa ) ona, el-Ayet l Kubra y ( en byk ayet i?) r yet ettirdi ( ilmen gsterdi ).

613
21-) Fekezzebe ve 'asa; (Fakat fravun ) yalanlad ve isyan etti. 22-) Smme edbere yes'a; Sonra sa yederek ( koarak, bi gayretle ) ardna dnd. 23-) Fehaere fenada; Akabinden haretti ( alu ehlini, mele sini, kavmini toplad ) de nida etti. 24-) Fekale ene Rabbukml'a'la; Ben, sizin en a la Rabbinizim! dedi. 25-) Feehazehullahu neklel'ahreti vel'ula; Bunun zerine Allah, onu Ahiret in ( ruh-bilin boyutunun, batni ) ve Ula nn ( ilkin, dnya nn, zahiri ) ibret verici azab ( ba ve zincirleri ) ile yakalad. 26-) nne fiy zlike le'breten limen yaha; Muhakkak ki bunda hayet duyan kimseler iin elbette bir ibret vardr. 27-) Eentm eedd halkan emisSema'* benaha; Halk ( yaratl ) bakmndan siz mi daha iddetli ( daha gl, etin ) yoksa Sema m?... ( Ki Allah ) onu bina etti!. 28-) Rafe'a semkeha fesevvaha; Onun semkini ( tavann ) ref etti de onu tesviye etti ( dzenledi, eitledi, dengeledi; nefh-i ruh?). 29-) Ve atae leyleha ve ahrece duhaha;

614
Ve ( Alla ) onun gecesini karartt, onun duha sn ( kuluk vaktini, nuru nu) kartt. 30-) Vel'Arda ba'de zlike dehaha; te bundan sonra Arz yayp dedi. 31-) Ahrece minha maeha ve mer'aha; Ondan onun suyunu ve mer asn kard ( halde ). 32-) Velcibale ersaha; Dalara gelince, onlar demir atm gibi dikip sabitledi. 33-) Meta'an lekm ve lien'amikm; Sizin ve en am ( hayvanlar ) nz iin bir meta (faydalanma, nasib alma ) olsun diye. 34-) Feiza caetittammetlkbra; Et-Tammet l Kubra ( o g yetirelemeyn en byk musibet, yaylp hereyi doldurup kablayan tecelli; kyamet? ) geldiinde, 35-) Yevme yetezekkerul'nsanu ma se'a; O gn insan sa yettii eyi ( neye sa yettiini ) tezekkr eder. 36-) Ve burrizetilcahymu limen yera; Ryet eden ( gren ) kimse iin cahym ( cehennem ) tebriz edilmitir ( barizdir? ). 37-) Feemma men taa; Tuyan eden ( azp haddi aan ) kimseye, 38-) Ve aserelhayateddnya;

615
Ve dnya ( en aa ) hayat n seene gelince; 39-) Feinnelcahyme hiyel me'va; Muhakkak ki cahym, barnan ta kendisidir. 40-) Ve emma men hafe mekame Rabbihi ve nehennefse 'anilheva; Rabbinin makamndan korkan ( Rabbini tanyan ) ve nefsini hevadan nehyedene ( gndelik-beeri kiilik, tabiat ve benlikle zahir olmayan ) gelince; 41-) Feinnelcennete hiyel me'va; Muhakkak ki cennet, barnan ta kendisidir. 42-) Yes'eluneke 'anissa'ati eyyane mursaha; Sana O Saaat tan ( et-Tammet l Kubra dan; kyamet ten?) soruyorlar: Onun demir atmas/gelip atmas ne zaman (?), diye. 43-) Fiyme ente min zikraha; (Oysa ) onun zikra sndan ( onu hatrlatacak, vaktini bildirecek ilimden ) sende ne arar!. 44-) la Rabbike mntehaha; Onun ( ilminin) mntehas ( nihayet ulaaca yeri ) Rabbine dir ( Rabbinden nde nasl olursun ki?). 45-) nnema ente munziru men yahaha; Sen ancak ondan hayet duyan kimsenin uyarcssn. 46-) Keennehm yevme yeravneha lem yelbesu ill 'aiyyeten ev duhaha; Onu grdkleri gn, sanki onlar ( dnyada, fiziksel bedenlerinde ) hi kalmamlardr...

616
Ancak bir Aiyye ( Akam; Gne in batma vakti ) yahut onun ( aiyye nin?) Duha s ( o aiyye den sonraki kuluk/Gne in domas vakti kadar kalmalar ) mstesna ( o kadar bir sre kaldklarn sanrlar ).

ABESE S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Abese Sresi, Mekke-i Mkerreme de 24.srada nazl olmutur... 42 ayettir... Adn, ilk ayetinin ilk kelimesinden alr... 15.ayetinden dolay Sefere , 33.ayetinden dolay Sahha diyede adlanr... Abese , kalarn att, yzn ekitti , anlamlarna gelir ki, bu srenin ilk blmnn sebeb-i nzl ile alakaldr... Hadisenin yle cereyan ettii rivayet edilir: Hz.Raslullah s.a.v. (Utbe b.Rabia, Ebu Cehil b.Hiam, Abbas b.Abdl Muttalib,..gibi) Kurey in ileri gelenleri ile, onlarn mslman olmalarn umarak Allah a ve slam a davet edip konuuyorlarken, bni mm Mektum byle bir konumann zerine geldi... A ma olduu iin de Hz.Raslullah n bakalar ile megul olduunu bilmiyordu... Birka defa: Ya RaslAllah!.. Allah n sana rettiinden bana da ret deyip isteini tekrarlad... Szn kestii ve muhatab olan Kurey ileri gelenlerinin taassublar dolaysyla Hz.Raslullah n yznde honutsuzluk belirdi ve suratn asp konutuu kimselere ynn dnerek konumaa devam etti (ki bylece bni mm Mektum a srtn dnm oldu)... Bunun zerine bu sre nin ilk ayetleri nazl oldu... Hz.Raslullah n yz halini ve ynnn ne tarafa dnk olduunu a ma olduu iin grmesi szkonusu olmayan bu zata Hz.Raslullah her frsatta ikram eder ve yle derdi: Merhaba, kendisi hakknda RABBMN itab ettii kimse!... Bir ihtiyacn var m? ... Hatta,Veda Hacc

617
na karken ve iki ayr gazve iin sefere karken Hz.Raslullah s.a.v. in, Medine-i Mnevvere de, bni mm Mektum u kendi yerine vekil brakt da rivayet edilir ki bu da ayr bir eref ve bir iltifattr... Olayn zahiri byle olsa da, bize gre iin gerei, alemlere Rahmet olarak irsal olunmu, btn Neblerin imam, Veliyler in basiret Nuru, cmle ariflerin feyiz kayna olan Efendimiz s.a.v. in gafletinden dolay deil, belki Rabbinin bir ma rifetinden ve mekarim-i ahlak iin kemalinin izharndan hasl olan rnek bir deneyimdir... Bu bakla buyurun ayetleri OKUmaa alalm!... Abese Sresinde : bni mm Mektum hadisesinin rettikleri... M min hikmetin-ilmin araycsdr, aki ise kendini mstani grr... nsan n nankrl... nsan dan akl gz ile bakmas istenen taam nedir... Sahha... nsann evresinden firar edecei gn... Apaydnlk ve kara olan yzler... Kafir-facir,... gibi konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Abese ve tevella; Kalarn att ( surat ast ) ve yzn evirdi. 2-) En caehl'a'ma; Kendisine o A ma ( bni mm Mektum ) geldi diye. 3-) Ve ma ydriyke le'allehu yezzekk; Sana bildiren nedir ( ne bilirsin ), belki o tezkiye olacak ( Hak ilim ile, kendisine perde olan yanl kabullerinden, artlanmalarndan arnacak ).

618
4-) Ev yezzekkeru fetenfe'ahzzikra; Yahut tezekkr edecek de o zikra ( hatrlatma, t ) kendisine fayda verecek ( Demek ki et gz a ma olan o zat n basiret gz/iman nuru var... Zariyat: 55? ). 5-) Emma menistana; Kendini mustani grene ( te, ibrete, arnmaya ihtiya duymayan kimseye; aky e) gelince; 6-) Feente lehu tesadda; Sen karsna kp ona yneliyorsun. 7-) Ve ma 'aleyke ella yezzekk; Onun tezkiye olmamasndan sana ne ( sana vebal yoktur ). 8-) Ve emma men caeke yes'a; Amma sa yederek ( ilim renmek iin bi gayretle ) sana gelen kimseye ( o a maya ) gelince; 9-) Ve huve yaha; O (ama ) hayet duyuyor ( imanl ) olduu halde, 10-) Feente 'anhu telehha; Sen ( bakasyla uraarak ) ondan vazgeiyor ( oyalanyor ) ilgilenmiyorsun. 11-) Kella inneha tezkiretun; Hayr ( asla ) !.. Muhakkak ki o ( bu ayetler ) bir tezkire ( hatrlatma, t )dir. 12-) Femen ae zekereh; Dileyen Onu ( Kur an) zikreder ( dnr, t alr; Allah n t almasn diledii, Kur an

619
dnr t alr ). 13-) Fiy suhufin mkerremetin; Mkerrem ( ok erefli ) sayfalardadr ( O), 14-) Merfu'atin mutahheretin; Merfu (ulviyete ykseltilmi, kadri yce ) ve mutahhar ( arnmayanlarn dokunamayaca, kirlerden ar sayfalarda ) dr. 15-) Bieydiy seferetin; Sefere nin ( sefirler in: sifirleri-kitablar okuyanlarn; yazc melekler in) elleri ( kuvveleri ) ile ( B srrnca hfzedilen ). 16-) Kiramin berereh; Kerim ( erefli, stn ) ve Barr ( daima iyilik ve taat sadr olan, Hakk a ve Sistem e asi olmayan sefere ). 17-) Kutilel'nsanu ma ekfereh; lesi ( kahrolas ) insan, ne kadar da kafir ( gerei reddedici, nankr ) dir!. 18-) Min eyyi ey'in halekah; Hangi eyden yaratt onu?. 19-) Min nutfetin, halekahu fekadderehu; Bir nutfeden... ( Allah ) yaratt onu, onu takdir etti ( bir l, bir kapasite ile ve bir ilev, bir alem iin varetti ). 20-) Smmessebiyle yesserah;

620
Sonra yolu ( nu) myesser etti ( kolaylatrd ) ona. 21-) Smme ematehu feakbereh; Sonra onu ldrd de kabre koydurdu onu. 22-) Smme iza ae enerah; Sonra dilediinde inar etti ( kabrinden ba setti, diriltti, uyandrd ) onu. 23-) Kella lemma yakd ma emerah; Hayr!.. Ona emrettii eyi henz yerine getirmedi. 24-) Felyenzuril'nsanu ila ta'amih; nsan ( faydaland, nasiplendii ) taamna ( yemeine, yediine ) bir baksn!. 25-) Enna sabebnelmae sabba; Dorusu biz o su yu bolca aktp dktk. 26-) Smme akaknel'Arda akka; Sonra Arz bir akk ( muhteem bir yar ) ile yardk da ( bylece ), 27-) Feenbetna fiyha habba; Orada habb ( dane cinsi; ekinler ) inbat ettik ( bitirdik ), 28-) Ve 'ineben ve kadba; zm, taze yonca/sebze ( kesildike kknden biten nebat ), 29-) Ve zeytunen ve nahla; Zeytin, hurma ( aalar ),

621
30-) Ve hadaika ulba; Sk ve iri aal/aalar sarma dola ( etraf evrili ) baheler, 31-) Ve fakiheten ve ebba; Meyva ( insan yer ) ve ayr ( ya ve kuru yeil ot; hayvan yer ), 32-) Meta'an lekm ve lien'amikm; Sizin ve en am ( hayvanlar ) nz iin bir meta (faydalanma, nasib alma ) olsun diye. 33-) Feiza caetissahhatu; O Sahha ( kulaklar sar eden sayha, lm ) geldiinde, 34-) Yevme yefirrulmer'u min ahyh; O gn kii kardeinden firar eder ( kaar ), 35-) Ve mmihi ve ebiyh; Anasndan, babasndan, 36-) Ve sahbetihi ve beniyh; Einden ve oullarndan ( kaar ). 37-) Likllimriin minhm yevmeizin e'nn yuniyh; O gn onlardan herbir kiinin, kendisine yeter bir e ni ( ii, oluu, meguliyeti ) vardr. 38-) Vucuhun yevmeizin msfiretn; O gn yzler ( vardr ki ) msfire ( nurlu, parlak )dir, 39-) Dahketn mstebiretn;

622
Glen, mjde edilen eyi bulup sevinen ( yzler ). 40-) Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha aberetn; Ve o gn nice yzler de ( vardr ki ), zerlerini toz kaplam, 41-) Terhekuha kateretn; Onu (o tozu ) da karalk-siyahlk brr. 42-) laike hmlkeferetulfecerah; te bunlar facir ( batla meyleden, snnetullah dan sapan ) kafirlerin ( gerei reddedenlerin ) ta kendileridirler.

TEKVR SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Tekvir Sresi, Mekke-i Mkerreme de 7.srada nazl olmutur... Adn, ilk ayetinde Gne in drleceini (tekvir edileceini) bildirdii iin Tekviyr diye almtr... Gene ayn nedenden dolay Kuvviret sresi diye de isimlenir... 29 ayettir... Bir hadis-i erif te yle buyurulur: Kimi, sanki gz ile grr gibi Kyamet Gn ne bakmak sevindirir ise, zaemsu Kvviret , izasSemanfetarat ve izesSemanakkat okusun!... Tekviyr Sresinde : Kyamet (?) tecellisi olaylar... Hnnes-Cevar-Knnes... Astroloji... Kur an-

623
Keriym in, Keriym Rasl nn zellikleri ve Hz.Raslullah n Onu apak Ufuk da grmesi... Kur an kime Zikir dir... Herey Allah n dilemesi iledir ancak,... gibi hususlar aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) zeems kvviret; Gne drldnde, 2-) Ve izenncumnkederet; Yldzlar karardnda ( klar sndnde ), 3-) Ve izelcibalu syyiret; Dalar yrtldnde, 4-) Ve izel'aru 'uttlet; Iar ( en gzde develer; zenginlik ve stat nesneleri ) babo braklp terk edildiinde, 5-) Ve izelvuhuu huiret; Vahi ( hayvan ) ler harolunduunda, 6-) Ve izelbiharu scciret; Denizler doldurulduunda, 7-) Ve izennfusu zvvicet; Nefisler tezvic edildiinde ( eletirildiinde, iftletirildiinde ),

624
8-) Ve izelmev'udetu silet; Mev ude (diri diri topraa gmlen bakire?) ye sorulduunda, 9-) Bieyyi zenbin kutilet; (Bi-) hangi gnah ile ldrld? , diye. 10-) Ve izessuhufu nuiret; (Drlen ) sayfalar nerolduunda ( aldnda ), 11-) Ve izesSema'u kitat; Sema sklp/koparlp giderildiinde, 12-) Ve izelcahymu su' () 'ret; Cahym ( cehennem ) tututurulup alevlendirildiinde, 13-) Ve izelcennet zlifet; Ve cennet yaklatrldnda, 14-) 'Alimet nefsn ma ahdaret; Her nefs hazrlad eyi bilmitir ( tm amelleri kendilerine zahir olur ). 15-) Fela uksimu Bilhunnesi; (se ) kasem ederim ( B srrnca ) el-Hnnes e ( geri kalp (dnp) pusup kaybolanlara; gezegenlere? ), Not: Hz.Ali r.a. el-Hnnes i yle tefsir eder: Bunlar gndzn sinen-grnmeyen, geceleyin zahir olan-kan yldzlardr ( gezegenlerdir )... Battklar vakit ise gizlendii iin grnmeyen yldzlardr ( gezegenlerdir )...

625
16-) Elcevarilknnesi; El-Cevar e ( yrngelerinde akp gidenlere, peryodlarn devredenlere ), el-Knnes e ( yuvalarna (burlarna) girenlere; gezegenlere? ), 17-) Velleyli iza 'as'ase; Ve geri dndnde ( gittiinde ) gece ye, 18-) Vessubh iza teneffes; Teneffs ettiinde sabah a, 19-) nnehu lekavlu Raslin keriym; Ki, muhakkak O, kerim ( erefli, yakn ) bir Rasl n kavli ( sz )dir. 20-) Ziy kuvvetin 'nde ziyl'ari mekiyn; Kuvvet sahibi ( bir Rasl n), Ar sahibi nin indinde mekiyn ( sarslmaz-salam, kadri-menzilesi yce bir Rasl n; Ruh l Kuds n). 21-) Muta'n semme emiyn; taat edilendir orada ( Sema da), Emiyn dir ( O Rasl ). 22-) Ve ma sahbukm Bimecnun; Sahibiniz ( arkadanz HatemnNeb ) bir ( Bi-) mecnun ( akl rtlm ) deildir!. 23-) Ve lekad reahu Bil'ufuklmbiyn; Andolsun ki ( HatemnNeb ), Onu ( Ruhl Kuds ), o apak ufuk ta ( Gne in doduu en yksek yerde B srrnca ) r yet etti ( grd ). 24-) Ve ma huve 'alelaybi Bidaniyn;

626
O, gayb zerine ( Bi-) cimri deildir!. 25-) Ve ma huve Bikavli eytanin raciym; Ve O ( Kur an), recmolunmu ( hakikat tan tardedilmi ) eytan n ( Bi-) sz de deildir!. 26-) Feeyne tezhebun; O halde ( Kur an brakp ) nereye gidiyorsunuz?. 27-) n huve ill zikrun lil'alemiyn; O alemler iin bir Zikir ( hatrlatma, t, ilim ) den baka deildir. 28-) Limen ae minkm en yestekym; Sizden bilfiil mstakym ( dosdoru, sapmasz, adalet-denge noktasna ulam ) olmay dileyenler iin. 29-) Ve ma teaune ill en yeaAllahu Rabbl'alemiyn; (Fakat ) Rabb l Alemiyn olan Allah dilemedike siz dileyemezsiniz!.

NF T R SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG nfitar Sresi, Mekke-i Mkerreme de 82.srada nazl olmutur... 19 ayettir... Adn, ilk ayetinden alr... nfitar , yarlmak demektir... nfitar Sresinde : Kyamet/lm vakas olaylar... nsan Rabbine kafir eden cr etin sebebi...

627
Sistem gerei... Hafaza-Kiramen-Katibiyn... Ebrar-fccar... Diyn Gn, gibi hususlar aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) zesSemaunfetaret; Sema yarldnda, 2-) Ve izelkevakibnteseret; Kevkebler ( yldzlar, gezegenler ) salp daldnda, 3-) Ve izelbiharu fucciret; Denizler fkrtldnda, 4-) Ve izelkuburu bu'siret; Kabirler deilip iindekiler dar karldnda, 5-) 'Alimet nefsn ma kaddemet ve ahharet; Her nefs takdim ettii ( yapp nceden gnderdii ) ve te hir ettii ( yapmad, sonraya brakt ) eyi bilmitir ( her halleri kendilerine zahir olur ). 6-) Ya eyyhel'nsanu ma arreke BiRabbikelkeriym; Ey insan!... Keriym olan ( Bi-) Rabbine ( ortak, rakip, nankr olmaya ) nasl cr et ettin/seni Rabbine kar cretlendirip aldatan nedir ( ki O na kafir oldun ) ?. 7-) Elleziy halekake fesevvake fe'adelek;

628
O (ismi Allah olan ) ki seni ( insan sretinde ) yaratt ( izhar etti ), seni tesviye etti ( nefh-i ruh iin dzenledi, kemalatn kabul edecek hale getirdi ), seni mu tedil kld ( tam dengeli yapt; zel mkemmelsin ). 8-) Fiy eyyi sretin ma ae rekkebek; Diledii herhangi bir srette ( hangi srette diledi ise ) seni terkib etti. 9-) Kella bel tkezzibune Biddiyn; Hayr ( i sandnz gibi deil ) !... Bilakis Diyn i (Sistem i B srrnca ) yalanlyorsunuz ( siz) !. 10-) Ve inne 'aleykm lehafizyn; Muhakkak ki zerinizde hafzlar ( her fiilinizi zabt-muhafaza edenler, hafaza ) olduu halde. 11-) Kiramen katibiyn; Kiramen ( Keriymler? ), Katibiyn ( yazclar ). 12-) Ya'lemune ma tef'alun; (O kiramen, katibiyn olan hafzlarn nc bir sfat da ) ne fiil ederseniz bilirler. 13-) nnel'ebrare lefiy na'ym; Muhakkak ki Ebrar ( iyiler; kr fiili-infak-yaknlk hali sahipleri ), elbette Naiym ( nimet cenneti ) iindedir. 14-) Ve innelfuccare lefiy cahym; Ve muhakkak ki fccar ( ktler, Hak dan sapanlar, Rablerinin ni metine nankrler ), elbette Cahym ( cehennem, ate )dedirler. 15-) Yaslevneha yevmeddiyn;

629
Diyn Gn maruz kalrlar ona ( cehennem e) !. 16-) Ve ma hm 'anha Biaibiyn; Ve onlar ondan ( Bi-) gaib ( cehennem in haricine kp, orada grlmeyecek ) olmadklar halde. 17-) Ve ma edrake ma yevmddiyn; Diyn Gn n sana bildiren nedir ( bilirmisin Diyn Gn n) ?. 18-) Smme ma edrake ma yevmddiyn; Sonra, Diyn Gn n sana bildiren nedir ( bilirmisin Diyn Gn n) ?. 19-) Yevme la temlik nefsn linefsin ey'a* vel'emru yevmeizin Lillah; O Gn bir nefs ( bir baka ) nefs iin bir eye malik deildir... O Gn Emr, ( mutlak hkmran, tm kuvvelerin sahibi ) Allah a aittir ( beeri, gresel hi bir deer ve temenninin geerlilii yoktur ).

MUTAFF F N SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Mutaffifiyn Sresi, Mekke-i Mkerreme de nazl olan son sredir, 86.srada nazl olmutur (29-36 ayetlerinin Mekke de, dier ksmnn Medine-i Mnevvere de inen ilk sre olduu da rivayet edilir)... 36 ayettir... Adn, ilk ayetindeki Mutaffifiyn (eksik lp-tartanlar ) den alr... Mutaffifiyn Sresinde : Mutaffifiyn... Adalet ve Sistem... Fccar n kitab ve Sicciyn... Kitab-

630
merkum... Diyn Gn n yalanlamann fenal... Kalbin rtlmesi ve Rabbinden perdelenmek... Ebrar n kitab ve lliyyiyn... Mukarrebunun ahid olduu ey... Mahtum Rahyk... Misk... Yarlmas istenilen husus... Mukarrebun un itii kaynak, Tesniym... Perdeli mrikler, iman ehli ile alay eder... Kffar n (gerei reddedenlerin) cezas,.. gibi hususlar aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Veyln lilmutaffifiyn; Veyl olsun ( vay haline ) Mutaffifiyn e ( eksik lp-tartanlara; l ve tarty tam ifa etmeyenlere ), 2-) Elleziyne izektalu 'alenNasi yestevfun; Onlar ki, insanlar zerine ( kendilerini, kendi haklarn ) lp aldklarnda, ly tam ifa ederler ( haklarn tam alrlar ). 3-) Ve iza kaluhm ev vezenuhm yuhsirun; Onlar ( n hakkn vermek iin ) ltklerinde yahut onlar tarttklarnda ise eksiltirler ( eksik lp-tartarlar ). 4-) Ela yezunnu laike ennehm meb'usun; Bunlar kendilerinin ( lm tatmann akabinden ) ba solunacaklarn zannetmiyor mu?. 5-) Liyevmin azym; Aziym bir gn iin. 6-) Yevme yekumunNasu liRabbil'alemiyn;

631
Rabb l Alemiyn iin insanlarn kyam ettiinin gn. 7-) Kella inne Kitabel fccari lefiy sicciyn; Hayr ( asla ) !... Muhakkak ki fccar ( adalet ve Hak dan sapanlar )n ( amellerinin ) kitab , elbette sicciyn ( yedinci Arz daki kayann alt, sfli yer; hapishane )dedir. 8-) Ve ma edrake ma sicciyn; Sicciyn i (n ne olduunu ) sana bildiren nedir ( bilirmisin Sicciyn i) ?. 9-) Kitabun merkum; (O) merkum ( rakamlandrlm, taa kazlan yaz gibi yazlm, silinmesi szkonusu olmayan ) bir kitab tr. 10-) Veyln yevmeizin lilmkezzibiyn; O Gn ( Sistem i) yalanlayanlarn vay haline!. 11-) Elleziyne ykezzibune Biyevmiddiyn; Onlar ki, Diyn ( ceza ) Gn n ( B gereince ) tekzib ederler. 12-) Ve ma ykezzibu Bihi ill kll mu'tedin esiym; Onu (Bihi) ancak her haddi aan ( zalim, adaletsiz ), gnahkar ( mrik ) yalanlar. 13-) za tutla aleyhi ayatuNA kale esatyrul'evveliyn; Ona ( Sistem ) ayetlerimiz tilavet olunduunda: Evvelkilerin efsaneleri dedi ( de somut realiteyi ciddiye almad ). 14-) Kella bel rane 'al kulubihim ma kanu yeksibun; Hayr ( asla ) !... Bilakis kazanmakta olduklar, onlarn kalblerinin zerini ( bir pas gibi )

632
rtmtr. 15-) Kella innehm 'an Rabbihim yevmeizin lemahcubun; Hayr!... Muhakkak ki onlar, o gn, elbette Rablerinden mahcubturlar ( perdelidirler ). 16-) Smme innehm lesalulcahym; Sonra, muhakkak ki onlar cahym e maruz kalacaklardr ( atee gireceklerdir ). 17-) Smme yukalu hazelleziy kntm Bihi tkezzibun; Sonra: te bu, ( B srrnca ) kendisini yalanlamakta olduunuz eydir denilir. 18-) Kella inne Kitabel'ebrari lefiy 'lliyyiyn; Hayr ( i sandklar gibi deil ) !... Muhakkak ki Ebrar n kitab , elbette lliyyiyn ( Sicciyn in mukabili; en yksek mekan?; Ar n altnda yedinci Sema da)dedir. 19-) Ve ma edrake ma 'lliyyun; lliyyiyn ( in ne olduunu ) sana bildiren nedir ( bilirmisin lliyyiyn i) ?. 20-) Kitabun merkum; (O) merkum ( nakedilmi ) bir kitab tr. 21-) YeheduhulMukarrebun; Ona mukarrebun ( yaklatrlm olanlar; yakin sahipleri ) ahid olur. 22-) nnel Ebrare. Lefiy na'ym; Muhakkak ki Ebrar, elbette Naiym ( nimet cenneti ) iindedir. 23-) 'Alel'eraiki yenzurun;

633
Koltuklar zerinde nazar ediyor olduklar halde. 24-) Ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ym; Yzlerinde, o ni metlerin gzelliini/parldsn tanrsn. 25-) Yskavne min rahykn mahtum; Mhrlenmi ( korunmu ) halis bir arabtan suvarlrlar/iirilirler. 26-) Htamuhu misk* ve fiy zlike felyetenafesilmtenasifun; Onun ( o halis arabn ) hitam ( sonu, mhrlemesi, mhr ) misk tir... Yaranlar ite onda yarsnlar!. 27-) Ve mizacuhu min tesniym; Ve onun mizac ( karm, katks ) Tesniym dendir. 28-) Aynen yerebu BihelMukarrebun; Mukarrebun un ( Yakin ehlinin B srrnca ) kendisini itii bir kaynaktr ( Tesniym ). 29-) nnelleziyne ecremu knu minelleziyne amenu yadhakn; Muhakkak ki o icram edenler ( crm-irk ileyenler ), iman edenlere glerlerdi. 30-) Ve iza merru Bihim yeteamezun; Onlara ( iman edenlere ) uradklarnda, birbirlerine gz krparlard ( kmser, alay ederlerdi ). 31-) Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyn; Kendi ehillerine ( ailelerine, yandalarna ) dndklerinde, fakih ler ( keyiflenerek, honud ) olarak dnerlerdi.

634
32-) Ve iza raevhm kalu inne halai ledallun; Onlar ( iman edenleri ) grdklerinde: Muhakkak ki bunlar, elbette sapknlardr derlerdi. 33-) Ve ma ursilu 'aleyhim hafizyn; Halbuki onlar ( iman edenler ) zerine hafiziyn ( hafaza melekleri, bekiler ) olarak irsal olunmadlar ( ki?). 34-) Felyevmelleziyne amenu minelkffari yadhakn; Bugn ( kyamet gn ) de iman edenler, o kffar a ( gerei reddeden o perdelilere ) glyorlar. 35-) 'Alel'eraiki yenzurun; Koltuklar zerinde nazar ediyor olduklar halde. 36-) Hel svvibelkffaru ma knu yef'alun; Bilfiil yaptklar eylerle o kffar tesvib edildi mi ( fiillerinin sevab, karl, cezas verildi mi) ? ( elbette yaptklar ile cezalandlar! ).

NKAK SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG nikak Sresi, Mekke-i Mkerreme de 83.srada nazl olmutur... 25 ayettir... Adn, ilk ayetinden alr... nikak yarlmak , demektir...

635
nikak Sresinde : Kyamet/lm ahvali... nsan n Rabbine olan abas... Kitab sa taraftan ve arka taraftan verilenler... nsan n Rabbine dnme gerei, hakiki bir durum olup Kur ann ana hitab bunun iindir... gibi hususlar aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) zesSemaunakkat; Sema inikak ettiinde ( yarldnda ), 2-) Ve ezinet liRabbiha ve hukkat; Ve ( kendi ) Rabbini dinleyip boyun ediinde- ki ona hak ve layk olan da budur-, 3-) Ve izel'Ardu mddet; Arz uzatlp yayldnda, 4-) Ve elkat ma fiyha ve tehallet; inde olan eyleri attnda ve boaldnda, 5-) Ve ezinet liRabbiha ve hukkat; Ve ( Arz ) kendisine hak ve vacib olduu zere Rabbini dinleyip boyun ediinde!. 6-) Ya eyyhel'nsanu inneke kadihun ila Rabbike kedhan femlakyh; Ey insan!... Muhakkak ki sen, Rabbine ( doru ) alp abaladka abalamaktasn/abalayacaksn!... Nihayet O na mulak olacaksn ( kavuacaksn ) !. 7-) Feemma men utiye Kitabehu Biyemiynih;

636
Amma kimin kitab ( B srrnca ) sa tarafndan verilir ise, 8-) Fesevfe yuhasebu hsaben yesiyra; (O), kolay bir hesab ile hesaba ekilecek, 9-) Ve yenkalibu ila ehlihi mesrura; Ve mesrur olarak kendi ehline dnecektir. 10-) Ve emma men utiye Kitabehu verae zahrih; Kitab arka tarafndan verilen kimseye gelince, 11-) Fesevfe yed'u sbura; Sbura= yeti ey lm! diye aracak, 12-) Ve yasla se'yra; Ve Sayr ( alevli ate )e maruz kalacaktr. 13-) nnehu kne fiy ehlihi mesrura; Muhakkak ki o, kendi ehli iinde mesrur idi. 14-) nnehu zanne en len yehure; Muhakkak ki o, asla ( Rabbine ) dnmeyeceini zannetti ( yle yaad ). 15-) Bela* inne Rabbehu kne Bihi Basyra; Hayr!... Muhakkak ki onun Rabbi, onu ( B srrnca ) Basyr idi ( tm yaamnn karln grecek ). 16-) Fela uksimu Biefak;

637
afak a ( Gne battktan sonra ufukta meydana gelen kzlla B srrnca ) kasem ederim, 17-) Velleyli ve ma veseka; Gece ye ve toplayp tad eye, 18-) VelKameri izetteseka; Tamamlandnda Ay a ki, 19-) Leterkebnne tabekan 'an tabak; Mutlaka siz tabaka dan tabakaya ( mertebeden mertebeye ) bineceksiniz ( geip brneceksiniz ). 20-) Femalehm la yu'minun; Byleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar ( bunlar gerek ) ?. 21-) Ve iza kurie 'aleyhimlKur'nu la yescdun; Onlara Kur an okunduunda secde etmiyorlar ( arnmyorlar ) ?. 22-) Belilleziyne keferu ykezzibun; Aksine o kafir olanlar ( gerei reddeden kilitliler ), yalanlyorlar!. 23-) VAllahu a'lemu Bima yu' () un; Halbuki Allah ( ilerinde ) ne toplayp ydklarn ( dnce ve itikatlarn ) (B srrnca ) daha iyi bilir. 24-) Febeirhm Bi'azbin eliym; Artk onlar elim ( Bi-) azab ile mjdele!.

638
25-) llelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehm ecrun gayru memnun; Ancak ( hakikatna ) iman edip ( buna uymayan itikatlardan arnp ), salih amel ileyenler mstesnadr... Onlar iin kesintisiz bir ecir vardr.

BURC S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Buruc Sresi, Mekke-i Mkerreme de 27.srada nazl olmutur... 22 ayettir... Adn, ilk ayetindeki Buruc (burlar, galaktik zellikler ) kelimesinden alr... Buruc Sresinde : Burlar sahibi Sema... Ashab- Uhdud... M minlerin imtihan olan zmre... Rabbin yakalay ve arnma... afur, Vedud, Zl-Ar ve Meciyd isimlerinin ilevleri... Kur an- Meciyd ve Levh-i Mahfuz,... gibi hususlar aklanmakatdr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) VesSemai zatilburuci; Andolsun o burlar ( galaktik zellikler ) sahibi Sema ya, 2-) Velyevmilmev'udi; Vadolunmu o Gn e ( kyamet? ),

639
3-) Ve ahidin ve mehud; ahid e ve mehud ( ahid olunan )a ki, 4-) Kutile ashabl'uhdud; ldrld o ashab- uhdud ( uzun ukur-hendek halk? ), 5-) En nari zatlvekud; O yaktl Nar ( n ashab ). 6-) z hm 'aleyha ku'ud; Hani onlar onun ( o ate ukurunun? ) zerinde oturanlard. 7-) Ve hm 'al ma yef'alune Bilmu miniyne uhud; Ve onlar ( Bi-) m minlere yaptklar eylere ahidlerdi. 8-) Ve ma nekamu minhm ill en yu'minu Billahil'AziyzilHamiyd; (Baka bir sebeple deil ) onlardan ( mminlerden ) ancak Aziyz ve Hamiyd olan Allah a ( B srryla ) iman ettikleri iin intikam aldlar ( mukabil fiilleri byle oldu ). 9-) Elleziy leHU MlksSemavati vel'Ard* vAllahu 'al klli ey'in ehiyd; O (Allah ) ki, Semavat ve Arz n mlk O nundur... Allah hereye ehiyd ( ahid )dir. 10-) nnelleziyne fetenlmu miniyne velmu'minati smme lem yetubu felehm 'azbu cehenneme ve lehm 'azbulharyk; Muhakkak ki, erkek m minlere ve kadn m minlere fitne edip ( engelleyici-imtihan olup ) sonra da tevbe de etmeyenler ( ashab- uhdud? ) varya, onlar iin cehennem in azab vardr ve onlar iin yangn n azab vardr.

640
11-) nnelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehm cennatn tecriy min tahtihel'enhar* zlikelfevzlkebiyr; Muhakkak ki iman edip salih amel ileyenlere gelince, onlar iin altlarndan nehirler akan cennetler vardr... te bu byk kurtulutur. 12-) nne bate Rabbike leediyd; Muhakkak ki Rabbi nin bat ( yakalay ) ok iddetlidir. 13-) nneHU HUve ybdiu ve yu'yd; Muhakkak ki O dur, ibda (izhar ) eden ve iade ( tekrar izhar ) eden. 14-) Ve HuvelafurulVedud; O, afur dur, Vedud dur. 15-) Zl'ArilMeciyd; Ar sahibi dir, Meciyd ( an, azameti yce )dir. 16-) Fa' () 'aln lima yriyd; rade ettii ey iin faaldr ( dilediini yapandr ). 17-) Hel etake hadiyslcnud; O ordularn haberi sana geldi mi ( gerekten gelmitir ) ?. 18-) Fir'avne ve Semud; Fravun ve Semud ( u helak eden ordular? ). 19-) Belilleziyne keferu fiy tekziyb; Hayr!... Kafir olanlar bir yalanlama iindedirler.

641
20-) VAllahu min veraihim muhyt; Allah, onlarn verasndan ( arka-akn taraflarndan ) Muhyt tir. 21-) Bel huve Kur'nun Meciyd; Bilakis O, bir Kur an- Meciyd dir. 22-) Fiy Levhn Mahfuz; Bir Levh-i Mahfuz dadr.

T RIK SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Tark Sresi, Mekke-i Mkerreme de 36.srada nazl olmutur... 17 ayettir... Adn, ilk ayetindeki Tark kelimesinden alr... Tark Sresinde : Tark yldz... Her nefsin bir muhafaza edeni var... nsan, neden yaratldna baksn ki aslna dnnn mjdesini alsn... Dn sahibi Sema, yarlma sahibi Arz nedir... Kur an Hak-batl ayran bir szdr, aka deil... Mhlet,... gibi hususlar aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM

642
1-) VesSemai vetTark; Andolsun Sema ya ve ( gece karanln delip geerek ile yol gsteren, daima parlayan ) Tark a ( Hz.Ali r.a.: O, yedinci Semada ki yldzdr! ?), 2-) Ve ma edrake metTark; Tark sana bildiren nedir ( bilirmisin Tark ) ?. 3-) En Necm s sakb; (Gece karanln ) delip geen/parlayan yldzdr ( o). 4-) n kll nefsin lemma 'aleyha hafz; Hibir nefs yoktur ki, onun zerinde bir hafz ( koruyucu, gzetleyici ) bulunmasn. 5-) Felyenzuril'nsanu mimme hulika; nsan neden ( hangi eyden ) yaratldna bir baksn!. 6-) Hulika min main dafikn; Def aten dklen/ileri derecedeki gc ile atlan bir sudan ( meni ) yaratld. 7-) Yahruc min beynissulbi vetteraib; (O,) Sulb ( srt omurgas, bel; erkekten olan genetik, slb ) ve Teraib ( gs-kaburga kemikleri )nin arasndan kar. 8-) nneHU 'al rac'h leKadir; Muhakkak ki O ( btn bunlar yapan ), onu ( aslna ) dndrmeye elbette Kaadir dir. 9-) Yevme tbles serair; O Gn, serire ler ( gizliler ) aa kartlp bilinir.

643
10-) Fema lehu min kuvvetin ve la nasr; Artk onun iin ne bir kuvvet vardr ve ne de bir yardm edici. 11-) VesSemai zatirrec' () i; Andolsun rac (dn ) sahibi ( melekli ) Sema ya, 12-) Vel'Ard zatissad' () i; Sad (yarlma ) sahibi Arz a ki, 13-) nnehu lekavln fasl; Muhakkak ki O ( Kur an), elbette kavl-i fasl dr ( Hak ile batl ayrc bir sz ); 14-) Ve ma huve Bilhezl; O, bir ( Bi-) hezl ( aka, ciddi olmayan ey, batl ) deildir. 15-) nnehm yekiydune keyda; Muhakkak ki onlar bir tuzak kuruyorlar. 16-) Ve ekiyd keyda; Ben de ( bylece ) bir tuzak kuruyorum ( onlara ). 17-) Femehhililkafiriyne emhilhm ruveyda; Bu yzden o kafirlere mhlet ver, onlara az bir mhlet tan.

644
A'L SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Ala Sresi, Mekke-i Mkerreme de 8.srada nazl olmutur... 19 ayettir... Adn, Hz.Raslullah a Rabbini en a la ismi ile tesbih etmesini emreden ilk ayetindeki el-A la kelimesinden alr... Ala Sresi ile ilgili hadis-i erif: Hz.Raslullah s.a.v., A la Sresi ni: Efdall Msebbihat , yani Tesbih edenlerin ( Tesbih ile balayan srelerin; Hadiyd, Har, Saffe, Cum a, Teabun ) en faziletlisi diye isimlendirmitir... Hz.Raslullah ve Ashab (Hz.Ali, bni Abbas (r.a.),.. bata olmak zere), Sebbihisme RabbiKElA la y (1.ayeti) okuduklarnda: Subhane Rabbiyel A la (Subhansn, en a la Rabbimiz! ) diye tesbih ederlerdi!... <Muhakkak ki Allah Teala nn, kendisine Hzkyaiyl denilen bir Melek i vardr... Onun onsekizbin kanad vardr... Bir kanattan dier kanata mesafe beyz yldr... ( O Melek in) hatrndan ( iinden ): Arn tamamn grebilir misin ?, diye geti... Bunun zerine Allah Ona kanatlar kadar ( bir misli daha ) ziyade etti... Bylece bir kanattan dier kanata mesafe beyz yl olmak zere, onun otuzaltbin kanad oldu... Sonra Allah Ona: Ey Melek, u diye vahyetti... Bunun zerine ( O Melek ) yirmibin yl miktar kadar utu da Ar n kaimelerinden ( dikilenlerinden, ayaklarndan ) birinin bana ulaamad... Sonra Allah, kanatlarn ve kuvvetini bir kat daha artrd ve kendisine umasn emretti... Bunun zerine ( O Melek ) otuzbinyl miktar kadar daha utu da yine ( Ar n

645
ayaklarna ) vasl olamad... Allah Ona yle vahyetti: Ey Melek!... Eer sen kanatlarn ve kuvvetin ile Sur un Nefhine kadar dahi uacak olsan, Ar mn bacana ulaamazsn ... Bunun zerine Melek: Subhane Rabbiyel A la dedi... Allah da: Sebbihisme Rabbikel A la y inzal etti... HatemnNeb s.a.v. de: Onu (Subhane Rabbiyel A lay) secdelerinizde kln dedi>... Ala Sresinde : Rabbin en a la isminin tesbihi (Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.in Tesbihi)... Hz.Raslullah n OKUtulmas ve unutmamas... Hz.Raslullah a Ysra nn kolaylatrlmas... t kime fayda verir, kime vermez... En ak kim?... En byk Nar ne?... Bu sre, ne lp kurtulma ne de kalc olarak dirilmenin olmad bir hali haber veriyor!???... Arnma-Rabbinin ismini kef ve salatn balants ve nemi... Dnya hayat m Ahiret mi?... brahim ve Musa nn sayfalar nerde?... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Sebbihisme Rabbikel'A'la; Rabbinin en a la ismi ni ( Allah ?) tesbih et ( secde et? ) !. 2-) Elleziy haleka fesevva; O (Allah ) ki, yaratt da tesviye etti ( dzenledi, eitledi, dengeledi ). 3-) Velleziy kaddere feheda; Ve O ( Allah ) ki, takdir etti ( lledi ) de hidayet etti ( kemalatn izhar iin klavuzlad ). 4-) Velleziy ahrecelmer'a; Ve O ( Allah ) ki, mer ay ( hayvanlarn otlan? ) kard.

646
5-) Fece'alehu usaen ahva; (Sonra ) da onu simsiyah er-p kld. 6-) Senukrike fela tensa; Sana OKUtacaz da ( Onu) unutmayacaksn. 7-) lla maaAllah* inneHu ya'lemulcehre ve ma yahfa; MaaAllah ( Allah n diledii ) mstesna... Muhakkak ki O, cehri ( aa kan ) de bilir, gizleneni de. 8-) Ve nyessirke lilysra; Biz sana Ysra y ( en kolay, en kolay yolu ) myesser edeceiz. 9-) Fezekkir in nefe'atizzikra; Eer zikra ( hatrlatma, t ) fayda verirse, tezkir et ( hatrlat, t ver ). 10-) Seyezzekker men yaha; Hayet duyan ( ilmin tesir ettii ) tezekkr edecektir. 11-) Ve yetecennebhel'eka; En aky ise ondan kaacaktr/uzaklaacaktr. 12-) Elleziy yaslennarelkbra; O (en ak ) ki, en byk nar a ( Allah dan ebedi tard edilmilie ) maruz kalr. 13-) Smme la yemut fiyha ve la yahya; Sonra orada ne lr ( kurtulur ), ne de dirilir ( srekli azab, lme-dirilme yaarlar ).

647
14-) Kad efleha men tezekk; Arnp tezkiye olan, gerekten kurtulmutur. 15-) Ve zekeresme Rabbihi fesalla; Ve Rabbinin ismini zikredip de bilfiil salat ( mahade ) eden ( kurtulmutur ). 16-) Bel t'sirunelhayateddnya; Fakat siz ( Rabbinizin zikrinden ve salatndan perdeleyen ) dnya hayatn ( en aa hayat mertebesini ) tercih ediyorsunuz. 17-) Vel'ahret hayrun ve ebka; Halbuki Ahiret ( kudret-bilin boyutu ) daha hayrl ve daha kalcdr. 18-) nne haz lefissuhufil'ula; Muhakkak ki bu ( bildirilen realite, ilim ), ilk sayfalarda ( var ) dr, 19-) Suhufi brahiyme ve Musa; brahim in ve Musa nn sayfalarnda!.

YE S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG aiye Sresi, Mekke-i Mkerreme de, 67. veya 68.srada nazl olmutur...26 ayettir... Adn, ilk ayetinde anlatlan aiye (hereyi kaplayp rten; kyamet) hadisesi dolaysyla almtr... Hz.Raslullah s.a.v.in bu sreyi Cumua namazlarnda, Cum a Sresi ile birlikte zamm sre

648
olarak kraat ettii rivayet edilir... aiye Sresinde : el-aiye... Yoran amel mi, dinlendiren ibadet mi?... Azabtan zelil yzler, ni metten parlayan mesud yzler... A li cennet ve ni metleri... Deve, Sema, dalar ve Arz n ibretleri... Kur an Hatrlat diye insan kendinde olana ibretle aryor, dardaki bir deere deil... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Hel etake hadiyslaiyeh; Sana aiye ( hereyi kaplayp rten, btn insanlar rtp bryen o byk bela-tecelli )nin ( kyamet in) haberi geldi mi ( gerekten gelmitir ) ?. 2-) Vucuhun yevmeizin hai'ah; O gn yzler ( vardr ki ) haie ( zilletten alalr, ne der )dir, 3-) 'Amiletn nasbetn; (rf-adet olarak, eklen ) amel eden, ( cehennem de) yorulan. 4-) Tasla naren hamiyeten; Kzgn bir Nar a maruz kalr ( o yzler ). 5-) Tska min 'aynin aniyeh; Aniye ( ate derecesine yaklam; erteleyip engelleyici? ) bir kaynaktan ( artlanmalar ve ona gre olan deer yarglar, duygulardan ) suvarlr/iirilir ( ler).

649
6-) Leyse lehm ta'amn ill min dariy'n; Onlar iin Dari (zehirli-yrtc bir diken? ) den baka taam yoktur. 7-) La ysminu ve la yuniy min cu'n; (O taam ) ne semirtir ( besler, krlenir ), ne de alktan kurtarr. 8-) Vucuhun yevmeizin na'metn; Ve o gn nice yzler de ( vardr ki ) naime dir ( nimetin eseri grlr ). 9-) Lisa'yiha radyetn; Sa yi ( alp abalamas ) iin razdr ( karln alm, honuttur ). 10-) Fiy cennetin 'aliyeh; Ali bir cennet tedir ( derece-i rafia dadr? ). 11-) La tesme'u fiyha layeh; Orada bo ( batl) sz iitmez. 12-) Fiyha 'aynn cariyetn; Orada ( daim ) akan bir kaynak ( ilim, hikmet,.. ) vardr. 13-) Fiyha srurun merfu'atn; Orada ykseltilmi tahtlar vardr. 14-) Ve ekvabn mevdu'atn; (Yerlerine ) konulmu testiler, 15-) Ve nemariku masfufetn;

650
(Arkalarna ) sra sra dizilmi yastklar, 16-) Ve zerabiyy mebsuseh; Ve ( altlarna ) yaylm yayglar ( vardr ). 17-) Efela yenzurune ilel'billi keyfe hulikat; Bakmyorlar m el-bil e ( develere ) nasl yaratlm?. 18-) Ve ilesSemai keyfe rufi'at; Ve ( bakmyorlar m ) Sema ya, nasl ref olunmu ( ykseltilmi ), 19-) Ve ilelcibali keyfe nusbet; Ve ( bakmyorlar m ) dalara, nasl dikilmi, 20-) Ve ilel'Ard keyfe sutihat; Ve ( bakmyorlar m ) Arz a, nasl yaylm?. 21-) Fezekkir innema ente mzekkir; Tezkir et ( hatrlat, tle );nk sen ancak bir hatrlatcsn!. 22-) Leste'aleyhim Bimusaytr; Onlar zerine musallat-egemen olan ( Bi-) zorba deilsin. 23-) lla men tevella ve kefere; Ancak kim yz evirir ve kfr ( gerei red, nankrlk ) ederse, 24-) Feyu'azzibhullahul'azbel'ekber; Allah onu, en byk azab ile azablandrr.

651
25-) nne ileyNA iyabehm; Muhakkak ki bizedir onlarn dnleri. 26-) Smme inne 'aleyNA hsabehm; Sonra muhakkak ki bizim zerimizedir onlarn hesablar!.

FECR S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Fecr Sresi, Mekke-i Mkerreme de 10.srada nazl olmutur... 30 ayettir... Adn, ilk ayetindeki el-Fecr (tan yerinin aarmas, gece karanln yaran ilk parlt, gndzn balangc) den alr... Fecr Sresinde : Kur andaki yeminler akl sahipleri iindir... Baz ibretlik helak rnekleri... nsan n imtihan karsnda tutumu... Rabbin ve meleklerin geldii gn?... Cehennem getirildii gn!... nsan n lm ile yaad deneyim ve faydas olmayan tezekkr... lm den sonra da hayat var ve onun iin hazrlanmann hayati nemi... Nefs-i Mutmainne, Radye-Mardiyye ile Rabbine rcu ... Allah n kullar ve Allah n cenneti,... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Vel fecr; Kasem ederim o Fecr e ( Nurun douunun balangc ),

652
2-) Ve leyalin 'ar; Ve On Gece ye, 3-) Veef' velvetr; ifte ve Tek e ( nce if te sonra tek e?), 4-) Velleyli iza yesr; Geip gittiinde o gece ye, 5-) Hel fiy zlike kasemn li ziy hcr; (Nasl,) ite bunda akl sahibi iin bir kasem var m ( bir yemin deeri yok mu; muhakkak bir yemin deeri var ) ?. 6-) Elem tera keyfe fe'ale Rabbke Bi'Ad; Grmedin mi Rabbin nasl yapt, ( B srrnca ) Ad a ( Hz.Hudun kavmi ), 7-) reme zatil'mad; Imad ( direk; kuvvet ) sahibi rem e?. 8-) Elletiy lem yuhlak mislha fiylbilad; Ki beldeler iinde onun misli yaratlmamt. 9-) Ve Semudelleziyne cabussahre Bilvad; Ve ( Rabbin ne yapt ) (Bi-) vadide ( el-Vadil Kura da) kayalar oyan Semud a ( Hz.Salih in kavmi ) ?. 10-) Ve fir'avne ziyl'evtad; Ve kazklar sahibi Fravun a.

653
11-) Elleziyne taav fiylbilad; Onlar ki, beldeler iinde tuyan ( benlikle azgnlk ) etmilerdi. 12-) Feekseru fiyhelfesad; Onlarn ( beldelerin ) iinde fesad oaltmlard. 13-) Fesabbe 'aleyhim Rabbke sevta 'azb; Bu sebeple Rabbin onlarn zerine, azabn kamsn ( iddetli bir azab ) dkt ( azab kams ile cezalandrd ). 14-) nne Rabbeke lebil mirsad; Muhakkak ki Rabbin ( kemaline gre terbiyeyi eden ), mirsad da ( rasat mevzii, gzetleme yerinde? ) dr ( tam gzetlemektedir ). 15-) Femmel'nsanu iza mebtelahu Rabbhu feekremehu ve na' () amehu feyekul Rabbiy ekremen; Amma insana gelince, Rabbi onu ibtila ( imtihan ) edip de ona ikram edip, onu ni metlendirirse: Rabbim bana ikram etti, stn kld der ( marr ). 16-) Ve emma iza mebtelah fekadere 'aleyhi rizkahu feyekul Rabbiy ehanen; Fakat onu ibtila ( bela ile imtihan ) edip de rzkn llendirir ( geimini daraltr ) ise: Rabbim beni alaltp zelil kld der ( isyan eder, sabretmez ). 17-) Kella bel la tkrimunelyetiym; Hayr!... Bilakis yetime ikram etmiyorsunuz. 18-) Ve la tehaddune 'al ta'amilmiskiyn; Miskinleri ( yoksullar ) yedirip doyurmaya birbirinizi tevik etmiyorsunuz.

654
19-) Ve te'klunettrase eklen lemma; Miras toptan ( helal haram demeden toplayp, alabildiine ) yiyorsunuz. 20-) Ve thbbunelmale hubben cemma; Mal da pek ok ( toplayp biriktirecek kadar ) seviyorsunuz. 21-) Kella iza dkketil'Ardu dekken dekk; Hayr ( byle yapmayn ) !... Arz, ( sarslp ) parampara/darmadan edildiinde, 22-) Ve cae Rabbke velMelek saffen saffa; (lm/Kyamet ile ) Rabbin ve el-Melek ( melek cinsi, melekeler, kuvveler ) saf saf ( mertebe mertebe ) olarak geldiinde, 23-) Ve ciy'e yevmeizin Bicehenneme yevmeizin yetezekkerl'nsanu ve enna lehzZikra; (te ) o gn, cehennem de ( yetmibin dizgin ve her dizgini eken yetmibin melek ile ekilip ) getirilir... ( te ) o gn, insan tezekkr eder ( sorgular, hatrlar? )... (Fakat ) Zikra nn ( hatrlayp ibret almann ) ona nasl faydas olur ( beden aleti yok ) ?. 24-) Yekul ya leyteniy kaddemt lihayatiy; Keke hayatm ( ?) iin takdim etseydim ( nceden yararl eyler yapp gnderseydim ) der. 25-) Feyevmeizin la yu'azzibu 'azbeHU ehad; Artk o gn, O nun azab gibi hibir kimse azab edemez. 26-) Ve la yusiku vesakaHU ehad; Ve hibir kimse O nun balad gibi balayamaz. 27-) Ya eyyethen Nefsl Mutmainneh;

655
Ey O Nefs-i Mutmainne! . 28-) rci'y ila Rabbiki radyeten mardyyeten; Radiye olarak, Mardyye olarak Rabbine ( hakikatna ) rcu et! . 29-) Fedhuliy fiy 'badY; Kullarmn ( Evliya zmresi nin) iine dahil ol! . 30-) Vedhuliy cennetY; Cennetim e dahil ol! .

BELED S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Beled Sresi, Mekke-i Mkerreme de 35.srada nazl olmutur... 20 ayettir... Adn, zerine yemin edilen el-Beled (o belde) den alr... Beled Sresinde : zerine kasem edilen belde ve Hz.Raslullah n orada helal ikameti... Baba-oul... nsan meakket iinde yaratlmtr... nsann kendisini grmesi ona yetmez mi... el-Akabe nedir ve onu amak... ashab- meymene ve ashab- me eme... Hapishane ate... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM

656
1-) La uksimu Bilhazelbeledi; Kasem ederim ( B srrnca ) u ( na, yani o ) belde ye ( Harem e), 2-) Ve ente hllun Bihazelbeled; -Ki sen ( Hz.Muhammed s.a.v., B srrnca ) bu beldede bir hll ( mukym; mbah, helal, kaytsz ) sn-, 3-) Ve validin ve ma velede; Douran ( Baba? )a ve dourduu ( olu) na ( kasem ederim ), 4-) Lekad halaknel'nsane fiy kebed; Andolsun ki insan meakkat ( sistem gerei zorluklar, mcadeleler ) iinde yarattk ( beden, terkibiyet, tabiat ile ina ettik ). 5-) Eyahsebu en len yakdire 'aleyhi ehad; Hibir kimsenin kendisine asla g yetiremeyeceini mi sanyor ( insan ) ?. 6-) Yekulu ehlekt malen lbeda; Pek ok ( ynla ) mal helak ettim ( harcadm ) diyor. 7-) Eyahseb en lem yerahu ehad; Kimsenin kendisini grmediini mi sanyor?. 8-) Elem nec'al lehu 'ayneyni; Ona iki gz klmadk m ( onun iin iki gz oluturmadk m; kendisinin grmesi ne? ) ?. 9-) Ve lisanen ve efeteyni; Bir dil ve iki dudak ( klmadk m ) ?.

657
10-) Ve hedeynahnnecdeyn; Ona iki yolu ( hayr-er yolunu ) hidayet ettik. 11-) Felaktehamel'akabete; El-Akabe ye ( o sarp yokua ) gz kara-tereddtsz atlmad ( insan ) !. 12-) Ve ma edrake mel'akabeh; el-Akabe yi sana bildiren nedir ( bilirmisin el-Akabe yi) ?. 13-) Fekk rekabetin; (O,) kle azad etmek ( esaret ban zmek ) tir. 14-) Ev t'amun fiy yevmin ziy mesabetin; Yahut, alk sahibi bir gnde yemek yedirmektir. 15-) Yetiymen za makrebetin; Makrabe ( yaknlk, ksa yol ) sahibi bir yetime ( yemek yedirmektir ). 16-) Ev miskiynen za metrebeh; Yahut, metrebe sahibi ( topraa dm, hibir eyi olmayan ) bir miskiyne ( yoksula yedirip doyurmaktr ). 17-) Smme kne minelleziyne amenu ve tevasav Bissabri ve tevasav Bilmerhameh; (Btn bunlardan ) sonra da iman eden, birbirlerine ( B srrnca ) sabr tavsiye eden ve ( B srrnca ) merhamet i tavsiye eden kimselerden olmaktr. 18-) laike ashablmeymeneh; te bunlar ashab- meymene ( sa taraf n ashab; saiydler )dir.

658
19-) Velleziyne keferu BiayatiNA hm ashablme'emeh; (Bi-) ayetlerimize kafir olanlar ( reddedenler, nankrler ) ise, onlar ashab- me eme ( sol tarafn ashab; akyler ) dir. 20-) 'Aleyhim narun mu'sadeh; Onlarn zerinde mu sade ( kapatlp kilitlenmi, hapishane? ) bir Nar vardr.

EMS S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG ems Sresi, Mekke-i Mkerreme de, 26.srada nazl olmutur... 15 ayettir... Adn, zerine kasem edilen, ilk kelimesi olan e-ems (Gne) den alr... ems Sresinde : Kur andaki nemli yeminlerden bazlar... Nefs in tezkiyesi veya rtlp gizlenmesi... Bu konuda Salih a.s.n kavminin ibretlii... gibi... nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Veemsi ve duhaha; Andolsun Gne e ve Onun Duhas na ( nurunun parlad kuluk vaktine ), 2-) VelKameri iza telaha; Onu (Gne i?) takib ettiinde Ay a,

659
3-) Vennehari iza cellaha; Onu (Gne i) aa karttnda Gndz e, 4-) Velleyli iza yaaha; Onu (Gne i) rtp kapladnda Gece ye; 5-) VesSemai ve ma benaha; Sema ya ve onu bina edene, 6-) Vel'Ard ve ma tahaha; Arz a ve onu yayana/yaratana, 7-) Ve nefsin ve ma sevvaha; (Herbir ) nefs e ve onu tesviye edene ( dzenleyene, eitleyene, terkib ve tekmil edene ), 8-) Feelhemeha fucureha ve takvaha; Sonra da ona ( nefs e) hem fucuru nu ( Hak dan ve Sistem den sapmln ne olduunu ) ve hem de takvasn ( korunmasn ) ilham edene ki... 9-) Kad efleha men zekkha; Onu (nefsi ) tezkiye eden gerekten kurtulmutur. 10-) Ve kad habe men dessaha; Onu (nefsi ) gmp gizleyen ise gerekten kaybetmitir. 11-) Kezzebet Semudu Bitavaha; Semud ( Hz.Salih in kavmi ), (Bi-) tavalar ( tuyanlar; isyanda haddi amalar, Neb i kabul etmemeleri ) ile ( hakikatlerini ve sistem i) yalanlad.

660
12-) zin be'ase ekaha; Onlarn en aksi inbias ettiinde ( kalktnda, harekete getiinde ), 13-) Fekale lehm Raslullahi nakatallahi ve sukyaha; Allah n Rasl onlara dedi ki: Allah n devesini ve onun su imesini ( engellemekten hazer edin; haklarn ) muhafaza edin! . 14-) Fekezzebuhu fe'akaruha* fedemdeme 'aleyhim Rabbhm Bizenbihim fesevvaha; Onu (Allah n Rasl n) yalanladlar da onu ( Allah n dii devesini ) vahice ldrdler... Bunun zerine Rableri, ( Bi-) gnahlar ile onlara azab tatbik etti ( toptan helak etti, topraa gmd ) de oray tesviye etti ( dzledi ). 15-) Ve la yehaf 'ukbaha; Ve ( Allah ) bunun akibetinden ( byle olmann sonucundan ) korkmaz ( ama siz korkmalsnz ) !.

LEYL S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Leyl Sresi, Mekke-i Mkerreme de 9.srada nazl olmutur... 21 ayettir... Adn, zerine yemin edilen ilk ayetindeki el-Leyl (Gece) den alr... Leyl Sresinde : Gece-Gndz... Erkek-dii... Ysra-Usra ve bunlarn kolaylat kimselerin zellikleri... En aky-En Takva ne demek ve zellikleri... nfak-cmertlik-tezkiye ilikisi... gibi nemli konular aklanmaktadr...

661
AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Velleyli iza yaa; Kasem ederim rtt vakit Gece ye, 2-) Vennehari iza tecella; Parlayp aa ktnda Gndz e, 3-) Ve ma halekazzekere vel'nsa; Erkei ve dii yi yaratana ki, 4-) nne sa'yekm leetta; Muhakkak ki sa yiniz ( abanz, almanz ), elbette muhtelif/baka bakadr. 5-) Feemma men a'ta vetteka; Kim verir ve korunursa, 6-) Ve saddeka Bilhsna; Ve el-Hsna y ( en gzeli, hakikatn B srryla ) tasdik ederse, 7-) Fesenyessiruhu lilysra; Ona el-Ysra y ( en kolay, en kolay yolu; slam ; en kolay yaam hali olan cenneti ) myesser ederiz ( kolaylatrrz ). 8-) Ve emma men bahle vestana; Amma kim de cimrilik eder ( infak etmez ) ve mustani olursa ( arnmaya, korunmaya

662
ihtiya duymazsa ), 9-) Ve kezzebe Bilhsna; Ve el-Hsna y ( B srrnca ) tekzib ederse, 10-) Fesenyessiruhu lil'usra; Ona el-Usra y ( en zoru, en zor yolu; Hak dan ve Sistem den perdeli yaam halini ) myesser ederiz. 11-) Ve ma yuniy 'anhu maluhu iza teredda; (Cehhennem e) yuvarlandnda, mal ondan ( bana gelenlerden ) hibir eyi savamaz/ona hibir fayda salamaz. 12-) nne 'aleyNA lelhda; Muhakkak ki hidayet bizim zerimizedir. 13-) Ve inne leNA lel'ahrete vel'ula; Ve muhakkak ki bizimdir Ahiret te Ula ( ilk, dnya ) da. 14-) Feenzertkm naren telezza; Sizi, ok alevlenen bir atei ( atee kar ) uyardm. 15-) La yaslaha illel'eka; Ona ancak en aky maruz kalr. 16-) Elleziy kezzebe ve tevella; O ki, ( tanr yok, sistem var ) yalanlam ve ( hakikatndan ) yz evirmiti.

663
17-) Ve seycennebhel'etka; En takva ( tam fani; Hz.Ebu Bekir es-Sddk r.a. ) ise ondan uzaklatrlacaktr. 18-) Elleziy y'tiy malehu yetezekk; O ki, ( kendini ) tezkiye eder halde maln verir. 19-) Ve ma liehadin ndehu min n'metin tcza; Ve ( O yle bir haldedir ki ) Onun indinde, hibir kimse karl verilen bir nimete sahip deildir ( verdiini karlksz verir; infakn hakikat ). 20-) llebtiae vechi Rabbihil'A'la; Ancak A la olan Rabbi nin vechini arzulayp istemek mstesna!. 21-) Ve lesevfe yerda; Yaknda elbette raz olacaktr ( vuslat ).

DUH SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Duha Sresi, Mekke-i Mkerreme de 11.srada nazl olmutur... 11 ayettir... Adn, ilk ayetindeki ed-Duha (kuluk vakti) kelimesinden alr... Mddessir Sresi nin giriinde akland zere, Hz.Raslullah a OKU nun/vahyin almasndan sonra bir mddet vahiy melei nzl etmez... Bu durum Mekke mriklerinin Rabbi Muhammedi terketti gibi, dedikodularna da sebep olur... Nihayet bu sre nazl olur... Bu sre nazl

664
olduunda Hz.Raslullah Allahu Ekber diyerek manevi hissiyatn, sevincini ifade eder... Bu nedenle Kur ann mukabele hatimlerinde bu sre den itibaren Allahu Ekber denilmesi bize snnettir... Duha Sresinde : Kur ann Kitab tertibi itibaryla Leyl sresinden sonra gelen Duha sresi, nzl sras itibaryla da Leyl sresinden sonra nazl olmutur (rivayetlere gre 9. ve 11. sradalar)... Leyl sresinde Hz.Ebu Bekr r.a.n en takva , en cmert ve sddkyyet gibi zelliklerinden bahsedildikten sonra Duha sresinde ise Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v. in muhteem kemalatna, habibullah oluuna, nbvvet ve velayet gibi zelliklerine iaret edilmektedir... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) VedDuha; Kasem ederim Duha ya ( Gne in nurunun parlad kuluk a), 2-) VelLeyli iz seca; Skun bulduunda ( skunet vaktinde ) Gece ye ki, 3-) Ma vedde'ake Rabbke ve ma kala; Rabbin sana veda etmedi/terketmedi ve darlp buzetmedi ( sevgisi daim? ). 4-) Ve lel'ahret hayrn leke minel'ula; Elbette Ahiret ( sonras ) senin iin Ula ( ilk)dan daha hayrldr. 5-) Ve lesevfe yu'tyke Rabbke feterda;

665
Elbette Rabbin sana verecek de raz-honud olacaksn. 6-) Elem yecidke yetiymen fe ava; (Rabbin ) seni bir yetim ( tek bana ) bulmad da barndrmad m ( seni bir yetim olarak buldu da barndrd ) ?. 7-) Ve vecedeke da (aaa) llen feheda; (Rabbin ) seni dall ( Zati hakikatndan sapkn ) bulup da hidayet etmedi mi?. 8-) Ve vecedeke ailen fe ena; (Rabbin ) seni ail ( fakr iinde ) bulup da zengin klmad m?. 9-) Feemmel yetiyme fela takher; O halde, yetimi sakn kahretme ( zulmetme; ilim ve ma rifetle muamele et ) !. 10-) Ve emmessaile fela tenher; Sail i (isteyeni, soru soran ) sakn azarlama ( kaba-ar sz syleme; sormasn-ilim renmesini tevik et, kesme ) !. 11-) Ve emma Bi n'meti Rabbike fe haddis; Ve Rabbinin ni metini ( B srrnca Rabbinin ni meti-sfatlar olarak ), tahdis et ( hadis lendir, dillendir; nbvvet ve risaletin ile ihbar et, ret ) !.

666
NRH SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG nirah Sresi, Mekke-i Mkerreme de 12.srada (Duha Sresinden sonra) nazl olmutur... 8 ayettir... Adn, ilk ayetinde Hz.Raslullah n gsnn alp geniletilmesinden bahsettii iin bu manaya gelen nirah (ap geniletmek) diye almtr... nirah Sresinde : nirah- Sadr, Hz.Raslullah n zikrinin ref i... ki zorluk ve iki kolaylk... Yoran i, yormayan i... gibi konular Hz.Raslullah s.a.v.in mbarek ahsiyetinde anlatlmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Elem nerah leke sadrek; Senin iin sadrn ( gsn, kalbini ) inirah etmedik ( ap geniletmedik ) mi?. 2-) Ve vada'na anke vizrek; (Bylece ) ykn senden almadk m ( Hakkani zellikler ile glendirmedik mi ) ?. 3-) Elleziy enkada zahrek; Ki o, senin zahrn ( srtn, belini ) atrtatmt. 4-) Ve refa'na leke zikrek;

667
Ve senin iin zikrini ( seyrini, mahadeni ) ykseltmedik mi?. 5-) Feinne me'al usri ysra; Bundan tr muhakkak ki o zorlukla beraber bir kolaylk vardr. 6-) nne me'al'usri ysra; Muhakkak ki bu zorlukla beraber de bir kolaylk vardr. 7-) Feiza ferate fensab; (Yorgunluk hkm olmayan iinden ) fari olduunda, yorul ( yorgunluk hkm olan iini ifa et ) !. 8-) Ve ila Rabbike ferab; Ve Rabbine rabet et!.

TN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Tiyn Sresi, Mekke-i Mkerreme de 28.srada nazl olmutur... 8 ayettir... Adn, ilk ayetindeki et-Tiyn (incir) den alr... Tiyn Sresinde : zerlerine yemin edilen Tyn, Zeytun, Tur-u Siyna ve Emin Belde... nsan n en gzel bir srette yaratlmas ve kemalatnn zuhuru... Doru iman ve salih amelin ilevi... nsan n Diyn i yalanlamas, kendini yalanlamas kadar abestir...,gibi nemli husular aklanyor...

668
AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) VetTiyni vezZeytuni; Kasem ederim Tiyn e ( incire, beyt-i mukaddes in zerine oturduu da? ) ve Zeytun a ( zeytin e, zeytin da? ), 2-) Ve Tri Siyniyne; Tur-u Siyna ya ( ilahi kelamn iitildii da? ), 3-) Ve hazelBeledil'Emiyn; Ve u emin belde ye ( Harem? ) ki, 4-) Lekad halaknel'nsane fiy ahseni takviym; (Bylece ) hakikaten biz insan en gzel bir srette yarattk. 5-) Smme radednahu esfele safiliyn; Sonra da onu esfele safiliyn e ( madde boyutuna, tabiat artlarna ) reddettik ( dndrdk, attk). 6-) llelleziyne amenu ve amilussalihati felehm ecrn ayr memnun; Ancak ( hakikatna ) iman edip salih amel ileyenler ( arnp hakikatlarnn gereini yaayanlar ) mstesna... Onlar iin kesilmeyen bir ecir vardr ( ilahi zelliklerle yaarlar ). 7-) Fema ykezzibke ba d Biddiyn; (Gerek byle iken ) bundan sonra ( Bi-) Diyn ( Sistem, hereyin bir karlnn olumas ) ile seni ne yalanlayabilir ( Diyni sana yalanlattracak nedir ) ?.

669
8-) EleysAllahu Biahkemilhakimiyn; Allah ( B srrnca ) hkmedenlerin en gzel hkmedeni deil mi? ( bel ve ene ala zlike mineahidiyn! ).

ALAK S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Alak Sresi nin ilk be ayeti kur an vahyi nin ilk ayetleridir... Bu nedenle Alak Sresi, ini srasna gre 1.sre saylr... Aslnda btn bir sre olarak ilk inen sre Fatiha Sresi dir... 19 ayettir... Adn, ikinci ayetinde gecen Alak dan alr... Alak , Alaka nn ouludur... Alaka phtlam kan ( ya, yapkan; hayatiyeti ve manyetizmas olan kan; genetik ), iliip yapmak, sevgi, alaka, embriyo ,... gibi manalara geliyor... Mekke-i Mkerreme de, Nur Da nn zirvesindeki ar- Hira da, Ramazan Ay nda, Kadir Gecesi nde gerekleen bu ilk Kur an vahyi yle rivayet edilir: Raslullah s.a.v.e vahyin ilk zahir oluu, uykuda ( grd ) sadk ryalardr... O bir rya grd m, sabahn aydnl gibi illa gelirdi ( gerek kard )... Sonra ssz yere/halvete ekilmek kendisine sevdirildi... Bylece ar-i Hira da halvete ekiliyordu... Ehline ( ailesine ) dnmeden bir ka gece orada tehanns ( kendisi ile gnahdan klan fiil?, ibadet ) ederdi... Bunun iin ( nceden ) azk da alrd... Sonra yine Hadice ye dner ve onun misli iin ( ar- Hira da kalaca sre iin ) gene azk alrd... Ta ki ar-i Hira da, O na Hak geldi... O na melek geldi de dedi ki: kra = OKU!... ( Raslullah da ) dedi ki: Ma ene Bi-Kari in= ben (Bi-) OKUyan deilim! ... ( Raslullah anlatmaya devam etti ): (Melek ) beni ald da, cehdime ( takatmn son noktasna )

670
ulancaya kadar ( kendine daldrp ) iddetlice skt... Sonra irsal etti ( sald, brakt ) da dedi ki: < kra = OKU!>... Ben de dedim ki: < Ma ene Bi-Kari in= ben (Bi-) OKUyan deilim! >... (Nihayet O Melek ) beni nc defa ald da, cehdime ( takatmn son noktasna ) ulancaya kadar ( kendine daldrp ) iddetlice skt... Sonra irsal etti ( sald, brakt ) da dedi ki: < kra Bi-ismi RabiKElleziy halak, halakal insan e min alak, kra ve RabbkEl Ekrem, elleziy alleme Bil-Kalem, allemel insan e ma lem ya lem >. Alak Sresinde : OKUnun anlam ve OKUmann nemi... Nasl OKUnur ve ne OKUnur... slam n Neb si, Allah Rasl Hz.Muhammed s.a.v.in vahyinin ilk kelimesi/ilk emri OKU!???... OKU duktan sonra Hz.Raslullah , insanlara dnp La ilah illAllah! , yani tanr ve tanrlk yok... Tek Bir Vcud Allah! dedi (Sad Sresi nin giriindeki aklamaya bak)... Zira OKUmak olmazsa, yani OKUdan nce ne ismi Allah olan ve ne yadsnamaz Diyn gerei anlalr, ve ne de insan kendini tanr!... Hadis-i erifte ifade olunduu zere: Hak gelip, Melekle tafsile kmazsa, gerek sana ebediyyen kapaldr... Velevki en yaknnda, bilkuvve hazinen olsun! ... Ve Alak Sresinde unlar da aklanmaktadr: Alak... Kalem... Ta lim... nsan n kendini OKUma gereinden mstani grmesindeki tuyan... artlanmalar istikametinde oluan taassubu diyn edinenlerin kmaz... Astrolojik faktr... Zebaniler... Secde ve Rabbine yaknlk ilikisi... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Ikra' Bismi Rabbikelleziy halak; Yaratan ( seni izhar eden; sen yoksun, O kaim ) Rabbinin ismi ( hakikatn olan zati kuvveler ) ile ( B srrnca ) OKU!.

671
2-) Halekal'nsane min alak; (O,) insan Alak (kan phts; ya, yapkan yani hayatiyeti ve manyetizmas olan kan; genetik ) dan yaratt. 3-) Ikra' ve Rabbkel'Ekrem; Oku!.. Ekrem Rabbin olarak!. 4-) Elleziy alleme BilKalem; O (Rabbin ) ki, ( O Rabbani zellikleri ve o genetii ) (Bi-) Kalem (?) ile ta lim etti. 5-) Allemel'nsane ma lem ya'lem; (Yani ) insan a bilmediini ta lim etti. 6-) Kella, innel'nsane leyata; Hayr ( i sanld gibi deil; dnn ) !?... Muhakkak ki insan ( OKUmaz, hazinesini bilkuvve gml tutarsa ), elbette tuyan ( azgnlk ) eder; 7-) En reahstana; Kendini ( nefsini ) mstani ( OKUmaya, tanmaya ihtiyac yok ) grd iin. 8-) nne ila Rabbikerrca'; Muhakkak ki rc a ( dn, dnmek ) Rabbinedir!. 9-) Eraeytelleziy yenha; Grdn m o nehyedeni ( engelleyeni, uzaklatran; Ebu Cehl i), 10-) Abden iza salla; Bilfiil namazda iken bir kulu?.

672
11-) Eraeyte in kne alelhda; Grdn m ( bir dn ) !.. Ya o ( namaz mahadesindeki kul ) Huda ( Hidayet, Hak ) zere ise?. 12-) Ev emere Bittakva; Yahut Takva ( korunma; tevhid ) ile ( B srrnca ) emretti ise?!. 13-) Eraeyte in kezzebe ve tevella; Grdn m ( bir dn ) !... Ya ( o engelleyen bu ura ve ars ile Hakk ve Sistem i) yalanlad ve yz evirdi ise?. 14-) Elem ya'lem BiennAllahe yera; (B gereince ) bilmedi mi ki Allah muhakkak grr?. 15-) Kella, lein lem yentehi lenesfe'an BinNasyeh; Hayr ( i sand gibi deil ) !... Andolsun ki eer vazgemez ise, elbette o ( Bi-) nasiye yi (alnn, bann n ksmn B srrnca ) iddetle yakalayp ekeriz. 16-) Nasyetin kazibetin hateh; O yalanc ( Allah zerine iman sahih olmayan ), o hata yapan ( gnahkar, mrik; bedene, da tabi olan; akln kullanmayan ) nasiye yi. 17-) Felyed'u nadiyeh; Haydi arsn nadiye sini ( meclisini ). 18-) Sened'uzZebaniyeh; Biz de aracaz Zebanileri ( Narn zebun edicileri; melekleri, astrolojik nesneleri ) !.

673
19-) Kella* la tut'hu vescd vakterib; Hayr, sakn ( yapma ) !.. Ona ( kendini mustani gren, Hakk dan perdeli, namaz mahadesinden nehyeden, zebanilerin zebunu alna) itaat etme/boyun eme; ( hakikatna olan imann gerei ) secde et ve yakla!.

KADR SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Kadr Sresi, Kadr Gecesi nin hangi gece olduunun gizli olmas gibi nerde ve ne zaman nazl olduu da gizli kalmtr... Mekke-i Mkerreme de indii de rivayet ediliyor, Medine-i Mnevvere de indii de... Mekke-i Mkerreme de ise, 25.srada nazl olduu geleneksel resmi kabuldr (ki uslubu da Mekkidir!)... 5 ayettir... Adn, Kadr Gecesi ni bahsettii ayetleri dolaysyla almtr... Kadr , kudret, eref, azamet, hamet, tazyik (skma, sktrma), demektir... Nzl sebebi ile ilgili iki hadis-i erif yledir: 1. Hadis-i erif: Hz.Raslullah s.a.v., srailOullarndandan bir kulun, bin ay, geceleri ibadet edip, gndzleri de fiysebilillah sava yaptn, sahabe ye anlatr... Ashab- Kiram da buna taacub eder... Bunun zerine bu sre nazl olur ki, 3.ayeti Kadr Gecesi bin aydan daha hayrldr , mjdesi ile... 2. Hadis-i erif: Bana meyyeOullar ( emeviler ) gsterildi, minberime kyorlard da bu bana ar

674
geldi... Bunun zerine bana < nna enzelnaHU fiy Leylet-il Kadri... > inzal olundu ... Nitekim meyyeOullarnn (emevilerin) saltanatnn bin ay olduu rivayet edilir... Kadr Sresi nin manas ve yeri ile ilgili unu da kaydedelim: Kadr Gecesi, konusu itibaryla, Kur an tertibi olarak kendinden bir nceki A lak Sresi nin ilk be ayetine ma tuftur... Yani, Hz.Raslullah s.a.v.in KRA gecesi iin bir aklamadr... Zaten kra ! gecesi, ayn zamanda Kadr Gecesi idi... Esasnda Kur ann her sre ve her ayetinin ortamdan, insanlardan ve olaylardan kaynaklanan bir sebeb-i nzl yoktur... Yani rtnme, teyemmm, alkol ayetleri gibi zahiri bir olaya binaen her ayet ve sre nazl olmamtr... Mesela: Fatiha Sresi ve A lak Sresi nin ilk be ayeti, gndelik bir olaya binaen nazl olmamtr... Malum lme tabidir! ... Kadr Sresinde : Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.in kadri, azameti, erefi, hameti; ve Kadir Gecesi nin fazileti, zellikleri, ilevi anlatlmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) nna enzelnaHU fiy LeyletilKadr; Muhakkak ki biz O nu ( ilahi hviyeti; OKUnan, Kur an), (Onu izhara msayit ) Kadr Gecesi nde ( Muhammed isminin msemmas olan yapda ) inzal ettik. 2-) Ve ma edrake ma LeyletlKadr; Kadr Gecesi ni ( n kadrini, erefini, hametini ) sana bildiren nedir?.

675
3-) LeyletlKadri hayrn min elfi ehr; Kadr Gecesi, bin ay dan daha hayrldr!. 4-) Tenezzell Melaiket ver Ruhu fiyha Biizni Rabbihim min klli emr; (Ve dahi ) Melaike ve Ruh Onun ( O Gece nin) iinde tenezzl eder ( indike iner ), Rablerinin izni ile ( Bi-izni Rabbihim ), herbir Emr den ( her i iin ); 5-) Selmun, hiye hatta matle'lfecr; Selam dr O ( Yakiyn e ermek, selamet var ), Fecr in domasna kadar ( Hakikatn zuhuru ile bilincin grdn tanmas, farketmesi ).

BEYYNE S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Beyyine Sresi, Medine-i Mnevvere de tm sreler itibaryla 101.srada nazl olmutur... 8 ayettir... Adn, ilk ayetinde geen el-Beyyine (apak hccet) den alr... Bu sreye, ayetlerinde geen Kayyime , Mnfekkiyn ve Beriyye adlar da verilir... Beyyine Sresinde : Beyyine ve sorumluluumuz... Diyn-i Kayym ve Temel Esaslar... Beriyye nin en erlileri kim ve neden?... Beriyye nin en hayrllar kim ve neden?... Rza... Hayet... gibi ok nemli gerekler aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM

676
1-) Lem yeknilleziyne keferu min ehlil Kitabi velmrikiyne mnfekkiyne hatta te'tiye hmlbeyyinet; Ehl-i Kitab tan ve mrikler den kafir olanlar ( Diyn in maslahatndan ve Teklik ten perdeliler ), kendilerine O Beyyine ( Nur gibi apak delil; Ayna? ) gelinceye kadar ( sapknlklarndan ) ayrlacak deillerdi ( ama ya imdi, O beyyine geldikten sonra? ). 2-) Rasln minAllahi yetlu suhufen mutahhereten; (O beyyine ile kasdolunan ) Allah dan ( vahdet boyutundan irsal olunan ) ve tertemiz ( arnmayann dokunamayaca ) sayfalar tilavet eden bir Rasl. 3-) Fiyha ktbn kayyimeh; Onlarn ( o sayfalarn ) iinde ktb- kayyime (en kaim-salam-payidar kitablar ) vardr. 4-) Ve ma teferrakalleziyne utl Kitabe ill min ba'di ma caethml beyyineh; Kitab verilmi olanlar, ancak kendilerine O Beyyine geldikten sonra ayrla dtler. 5-) Ve ma miru ill liya'budullahe muhlisyne lehd diyne hunefae ve yukymusSalate ve y'tzZekate ve zlike diynlkayyimeh; Oysaki onlar, Hanifler ( mvahhidler ) olarak Diyn i Ona ( yalnz Allah a) halis klarak Allah a kulluk yapmalarndan, namaz ikame etmelerinden ve zekat vermelerinden baka bir eyle ( Kur andan nce nazl olan suhuf ve Kitab larda da ) emrolunmadlar... te budur diyn-i kayyme ( dosdoru, payidar, hak diyn ). 6-) nnelleziyne keferu min ehlilKitabi velmrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha* laike hm errlberiyyeh; Muhakkak ki ehl-i kitab tan ve mrikler den kafir olanlar, iinde ebedi kalclar olarak Nar- Cehennem dedirler... te onlar Beriyye nin ( yaratlanlarn, halkn ) en erlisidir ( en alt yaamda olanlar ).

677
7-) nnelleziyne amenu ve amilussalihati laike hm hayrlberiyyeh; (Hakikatlarna ve Sistem e) iman edip ( arnp ) salih amel ileyenlere ( 5.ayette bahsedilen Temel Esaslar gerekletirenlere; kuvvelerini kefedip kerametlenenlere ) gelince, ite bunlar Beriyye nin en hayrlsdr. 8-) Cezahm nde Rabbihim cennat Adnin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda* radyAllahu anhm ve radu anHU, zlike limen haiye Rabbeh; Rablerinin indinde onlarn cezas ( almalarnn karl ), altlarndan nehirler akan Adn cennetleridir... lerinde ebedi kalclar olarak... Allah onlardan raz olmutur ve onlar da O ndan raz olmulardr ( ilahi zelliklerin tecellisi )... te bu, Rabbinden hayet duyan kimse iindir!.

ZLZ L S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Zilzal Sresi, Medine-i Mnevvere de tm sreler itibaryla 91. veya 94. srada nazl olmutur... 8 ayettir... Adn, kyamet/lm sarsntsn anlatan ayetleri dolaysyla almtr... Ayrca, Zelzele , za zlzilet adlar da verilmitir... Zilzal , sarsmak, sarsnt, zelzele , demektir... Zilzal Sresi hakknda hadis-i erif: 1. Hadis-i erif: Ebu Said el-Hudriy r.a. diyor ki: Kim bir zerre arlnca amel ederse... ayeti nazl olunca, dedim ki: Ya RaslAllah, ben her halde amelimi (her amelimi ) grecek miyim? ... Evet

678
buyurdu... bye, byk? dedim, Evet dedi... ke, kk dedim, Evet dedi... Bunun zerine: Vay anamn aladna! dedim... Hz.Raslullah yle buyurdu: Sevin ey Ebu Said!.. nk iyilik on misliyledir ... 2. Hadis-i erif: Abdullah b. Amr b. El-As rivayet etti ki: za zl zilet nazl olduunda Ebu Bekr (es-Sddk) alad... Neb s.a.v. yle buyurdu: Eer siz hata ve gnah (kk-byk gnah ) ileyip, Allah n da sizi mafiret etmesi olmasayd, elbette (Allah ) hata ve gnah ileyip, kendilerini mafiret edecei bir mmet yaratrd... nk muhakkak ki O, afur dur, Rahym dir . 3. Hadis-i erif: za zlzilet Kuran n yarsna denktir! .. Zilzal Sresinde : lm ve kyamet vakas srecindeki olaylar... Bedenlerden (kabirlerden) ktktan sonra cennet ve cehennemliklerin durumu... Sistem terazisi, bir zerreyi bile atlamaz/karlksz brakmaz...gibi hususlar aklanyor... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) za zlziletil Ardu zilzaleha; Arz ( beden ), (iddette ondan sonras olmayan ) iddetli bir sarsnt ile sarsldnda ( lm, kyamet? ),

679
2-) Ve ahrecetilArdu eskaleha; Ve Arz, arlklarn ( kulland mallarn, kuvvelerini; biriktirdii hazinelerini, rettii enerjilerini, ruhlarn ) ihra ettiinde, 3-) Ve kalel nsanu ma leha; Ve insan: Buna ne oluyor ( panik, ok, hayret ) ? dediinde, 4-) Yevmeizin thaddis ahbareha; te o gn ( Arz ), haberlerini syler. 5-) Bienne Rabbeke evha leha; nk Rabbin ona vahyetmitir ( B srrnca, Rabbinin ona vahyetmesi olarak ). 6-) Yevmeizin yasdurun Nasu etaten li yrav a'malehm; O gn insanlar, gruplar ( cennet ve cehennem zmreleri ) halinde ( kabirlerinden ) sudur eder ( kar ) ki amelleri kendilerine gsterilsin. 7-) Femen ya'mel miskale zerretin hayren yerah; Kim bir zerre arlnca bir hayr yaparsa, onu grr. 8-) Ve men ya'mel miskale zerretin erren yerah; Ve kim de bir zerre arlnca bir err yaparsa, onu grr.

680
DYT S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Adiyat Sresi, Mekke-i Mkerreme de 14.srada nazl olduu geleneksel kabuldr... 11 ayettir... Adn, ilk ayetinin ilk kelimesi olan el-Adiyat tan alr... Adiyat , adiye nin ouludur... Adiye , (at, deve?) hzla koan, tozu dumana katarak koan ; daima harp ve ktale (cihada, mcahadeye) koup hcum eden erler , demektir... Adiyat Sresinde : Allah yolunda cihad-mcahade edenler... nsan n Rabbine kar nakrl... Mal-servet sevgisinin mahsuru... nsann kendine, yaam gereine kar gafleti... gibi konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Vel adiyati dabha; Andolsun o nefesleriyle ses kararak ( Allah yolunda ) harl harl koanlara, 2-) Fel muriyati kadha; (Komann tesiri ile ) akp ate karanlara, 3-) Fel muyrati subha; Sabahleyin ( Nurun parlama vakti ) akn edenlere/ ( dmana ) baskn yapanlara,

681
4-) Feeserne Bihi nak'a; Onunla ( B srrnca ) toz karanlara ( etkili olanlara ), 5-) Fevesatne Bihi cem'a; Derken onunla ( B srrnca ) bir cem in ortasna dalanlara ki, 6-) nnel nsane liRabbihi le kenud; (Bunlar yapmayan ) insan Rabbine kar elbette ok nankrdr. 7-) Ve innehu al zlike le ehiyd; Ve muhakkak ki o ( insan ) bunun zerine elbette bir ahiddir. 8-) Ve innehu lihubbil hayri le ediyd; Ve muhakkak ki o ( insan ) hayr ( mal ) n sevgisi iin ( mal ve servet sevgisinde ) ok iddetlidir. 9-) Efela ya'lemu iza bu'sire ma fiyl kubur; Bilmez mi ( insan ), kabirlerin ( bedenlerin ) iindekiler deilip dar kartldnda, 10-) Ve hussile ma fiys sudur; Sadrlarn ( sinelerin, kalblerin ) iindekiler tahsil edildiinde ( aa kartldnda ), 11-) nne Rabbehm Bihim yevmeizin le Habiyr; Muhakkak ki ite o gn Rableri onlar ( B srrnca ) elbette Habiyr dir.

682
KRA S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Karia Sresi, Mekke-i Mkerreme de 30.srada nazl olmutur... 11 ayettir... Adn, ilk ayetinde geen el-Karia dan alr... el-Karia iddetle alan (bela), iddetle arpan (darbe), iddetli arpmas ile ses karan (kyamet, lm) manalarna gelir... Karia Sresinde : Kyamet ve lm n iddeti... lm n akabinde insan bekleyen gerek... Mizanda ar-hafif gelenler... Haviye... gibi hususlar aklanyor... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) El kariat; El-Karia ( o iddetle arpan olay; kyamet tecellisi, lmn tahakkuku ) !. 2-) Mel kariat; Nedir el-Karia?. 3-) Ve ma edrake mel kariah; El-Karia y sana bildiren nedir ( el-Karia nn ne olduunu sana ne bildirir ) ?. 4-) Yevme yeknn Nasu kelferail mebsus; O Gn insanlar, yaylm ( atee atlan ) pervaneler gibi olur.

683
5-) Ve teknl cibal kelhnil menfu; Dalar didilip dalm renkli ( boyanm ) yn gibi olur. 6-) Feemma men sekulet mevaziynh; (te o gn ) kimin mizanlar/tartlar ar basarsa ( iman nuru, meleki nurlar, hakkani zellikler ), 7-) Fe huve fiy yetin radyeh; O, raz ( olduu ) bir yaay iindedir. 8-) Ve emma men haffet mevaziynh; Amma kimin de mizanlar ( o artlara ) hafif kalrsa, 9-) Fe mmhu haviyeh; Onun anas, Haviye (iine yuvarlanlan derin ukur; en aa yaam hali ) dir. 10-) Ve ma edrake ma hiyeh; Onun ne olduunu sana bildiren nedir?. 11-) Narun hamiyeh; (O), kzm ( yakcl pik noktasna ulam ) bir ate tir.

684
TEK SR SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Tekasr Sresi nin, Mekke-i Mkerreme de 16.srada nazl olduu mehur rivayettir... 8 ayettir... Adn, ilk ayetindeki et-Tekasr (okluk vn, oaltma yar; okluk, kesret) den alr... Tekasr Sresinde : Tekasr n yani okluk kuruntusunun, beduyu dnyasnn aldatcl... Geree ancak yakiyn ile muttali olunduu... Vefat tan nce grmenin yolu ve perdeleyen dnyamz... Yakiyn mertebeleri... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Elhakmt tekasr; Tekasr ( okluk, mal ve neseb itibaryla okluk vn, okluk kuruntusu; beeri dnyanz; hayal ) sizi aldadp megul etti/oyalad, 2-) Hatta zrtmlmekabir; Hatta mezarlklar ziyaret ettiniz. 3-) Kella sevfe ta'lemun; Hayr!... Yaknda ( vefat ) bileceksiniz. 4-) Smme kella sevfe ta'lemun;

685
Sonra ( yine ) hayr, yaknda bileceksiniz. 5-) Kella lev ta'lemune lmel yekyn; Hayr!.. Keke ilmel yakyn ( olarak vefattan nce ) bilseydiniz. 6-) Le terevnnelcahyme; Andolsun, Cahym ( cehennem )i mutlaka grrdnz. 7-) Smme leteravnneha aynel yekyn; Sonra yemin olsun onu ( cehennem i) mutlaka aynel yakyn greceksiniz. 8-) Smme le ts'elnne yevmeizin anin naym; Sonra andolsun o gn Naiym ( nimet)den elbette sorulacaksnz.

ASR S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Asr Sresi, Mekke-i Mkerreme de 13.srada nazl olmutur... 3 ayettir... Adn, zerine yeminle balad ilk ayetindeki el-Asr (Asr, Dehr, zaman; Gne in zevalinden gurubuna kadarki zaman, ikindi namaz?; HatemnNeb olan Hz.Raslullah n dnemi) den alr... Asr Sresinde : Asr n manas, nemi ve ilevi... Zaman (mr) doru deerlendirmeyen insann hsran, iyi deerlendirenin kurtulu ve ycelii... man, salih amel, Hakk ve sabr tavsiye ile hsran ehlinden istisna olunuluyor?... gibi ok temel ve hayati konular aklanyor...

686
AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Vel asri; Kasem ederim O Asr a ( Ana, zamana; Hz.Muhammedi s.a.v.in Asrna, velayet dnemine? ) ki, 2-) nnel nsane le fiy husrin; Muhakkak ki ( beeriyyetinden arnp kendini tanmayan ) insan, bir hsran iindedir!. 3-) llelleziyne amenu ve amilus salihati ve tevasav Bil Hakk ve tevasav Bis Sabr; Ancak ( hakikatlarna ) iman edip salih amel ileyenler ( arnp bunun gerei yaam ortaya koyanlar ), birbirlerine ( Bi-) Hakk (Hakk olarak ) tavsiye edenler ve birbirlerine ( Bi-) Sabr (sabr ile ) tavsiye edenler mstesna!.

HMEZE S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Hmeze Sresi, Mekke-i Mkerreme de 32.srada nazl olmutur... 9 ayettir... Adn, ilk ayetindeki Hmeze (dedikodu ve gammazlk yapan, arkadan gz krpp oka alay eden) den alr... Hmeze Sresinde : Hakikatndan perdeliliin ve kendinden cahilliin bir sonucu olarak byklk ve stnlk taslama davranlar; hmeze-lmeze-mal sayma... Hutame... Allah atei ve fuad... Niin o cehennemden klamaz?... gibi hususlar aklanmaktadr...

687
AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Veyln li klli hmezetin lmezeh; Veyl olsun ( vay haline ) tm hmeze ( arkadan ekitiren, arkadan gz krpp oka alay eden ) ve lmeze ( ayplayp tahkir eden ) gruhuna ( byklk ve stnlk taslayana ) !. 2-) Elleziy cemea malen ve addedeh; O ki, bir mal toplad ve onu ta dit etti ( tekrar tekrar sayd ). 3-) Yahseb enne malehu ahledeh; Sanr ki mal onu ebedi kalc ( sabit) klacak halde. 4-) Kella, leynbezenne fiyl hutameti; Hayr ( i sand gibi deil ) !... Yemin olsun ki o Hutame ye ( mcr makinas gibi krp ufaltana, sert artlara ) atlacaktr. 5-) Ve ma edrake mel hutameh; Hutame yi sana bildiren nedir ( Hutame nin ne olduunu sana ne bildirir ) ?. 6-) Narullahil mukadeh; (O Hutame, ftratndan gelen bir ekilde ) Allah n tututurulmu Nar dr!. 7-) Elletiy tettaliu alel ef'ideh; O ki kar ( kaplayp rter ) FUADlar ( kalbler ) zerine. 8-) nneha aleyhim mu'sadeh;

688
Muhakkak ki o ( Hutame ) onlarn zerine kapatlp kilitlenmitir ( iinde ebedi mahpusturlar ). 9-) Fiy amedin mmeddedeh; Uzatlm direkler iinde.

F L S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Fil Sresi, Mekke-i Mkerreme de 19.srada nazl olmutur... 5 ayettir... Adn, bahsettii fil vakas dolaysyla ilk ayetindeki el-Fiyl (fil) kelimesinden alr... Fil Sresinde : Zahiren ibretlik tarihi bir olay, Necai nin kavminden Habeiy Ebrehe nin, Ka beyi ykmay amalayan saldrs ve akibeti anlatlr... Hz.Raslullah n doumuna yakn gerekleen bu vaka, haclarn eytan talamak iin ta topladklar Mzdelife de, Ashab- Fil in, tayr- ebabil ile talanarak helak olmas ile sonulanmtr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Elem tera keyfe feale Rabbke Bi ashabil fiyl; Grmedin mi Rabbin ( B gereince ) nasl yapt, ashab- fil e ( Kabe yi/Kalb i harab etmeye kalkan fil yaranna ) ?.

689
2-) Elem yec'al keydehm fiy tadliyl; Onlarn tuzaklarn boa karmad m?. 3-) Ve ersele aleyhim tayren ebabiyl; rsal etti zerlerine tayr an ebabiyl i (birbiri ardnca gelen grup grup kular; ku grntl varlklar; uan ok kalabalk topluluu; ku gibi kanatlar/kuvveleri ile uup arza akl olmayanlar ). 4-) Termiyhim Bi hcaretin min sicciyl; (Mermi gibi ) atyorlard onlara, pimi/kurumu amurdan ( etkili) (Bi-) talar. 5-) Fecealehm keasfin me'kl; Nihayet onlar ( bcek-kurt tarafndan ) yenmi ekin yapra gibi kld.

KUREY SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Kurey Sresi, Mekke-i Mkerreme de 29.srada nazl olmutur... 4 ayettir... Adn, Kurey kabilesinden bahsetmesi dolaysyla ilk ayetindeki Kurey kelimesinden alr... Kurey Sresi, mana ve balam itibaryla Fil Sresi nin bir devam gibidir... Bunu byle sayan sahabeler de vardr... Mesela Hz.mer r.a.n bir akam namaznda 1.rek tata Tiyn sresini ve ikinci rek at ta Fil ve Kurey Srelerini ittisalen kraat ettii rivayet edilir... Hatta bey b. Ka b r.a.n (ki, Hz.Raslullah n Kuran u drtten alnz dedii drt kiiden biridir) mushafnda bu iki sre birbirinden ayrlmadan yazlmtr...

690
Kurey Sresinde : Kurey topluluuna lutfedilen ni metler ve Beyt in Rabbine kullukla emrolunmalar?... Allah alk tan doyurur, korku dan emin klar!?... gibi nemli konular aklanmaktadr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Li iylafi Kureyin; Kurey in ( takarru eden, kaynap lfet eden kavmin? ) iylaf ( altrp nsiyet ettirmesi, lfet ettirip sevdirmesi ) iin ( ashab- fil i helak etti ), 2-) ylafihim rhlete itai vas sayf; (Yani ) k ve yaz ( Gne e gre tanmlama? ) seferine iylaflar iin. 3-) Felya'budu Rabbe hazelBeyt; Artk bu Beyt in Rabbine ( muvahhid olarak ) kulluk etsinler!. 4-) Elleziy at'amehm min cun ve amenehm min havf; O ki, onlar alktan doyurdu ve onlar korkudan emin etti. Not: Kurey Sresini ezberlemek ve namazda okumak isteyenler, 3. ve 4. ayeti bitiik olarak yle de okuyabilirler: Felya'budu Rabbe hazelBeytilleziy at'amehm min cun ve amenehm min havf

691
MN SRES

SRE HAKKINDA ZET BLG Maun Sresi, Mekke-i Mkerreme de 17.srada nazl olmutur... 7 ayettir... Adn, 7. ayetindeki el-Maun (mal, alet gibi faydal olan herey; meunet, zekat, ma ruf, taat, inkyad) dan alr... Bu sre nin dier bir ad da Diyn Sresi dir!... Maun Sresinde : Diyn ve yadsnamaz bu gerekten perdelilerin insan ftratna yakmayan davranlar... Namaz ndan gafil olanlarn vay haline... Riyakarlar ve Maun a mani olanlar... Diyn den bahseden bu srede Salat= Namaz dan bahsedilmesi, Namaz, Diyn in direidir hadis-i erifi nin de bir aklamasdr... AYETLERN MNSI BSMLLAHRRAHMANRRAHIYM 1-) Eraeytelleziy ykezzib Bid diyn; Grdn m Diyn ( Sistem )i (B gereince ) yalanlayan ol kimseyi?. 2-) Fezlikelleziy yedu' () ul yetiym; te o, yetim i azarlayp iter-kakar, 3-) Ve la yehuddu al taamil miskiyn; Miskinleri ( yoksullar ) doyurmaya tevik etmez ( cimri, bencil ).

692
4-) Feveyln lil musalliyn; Veyl olsun ( vay haline ) o bilfiil namaz klanlara ki, 5-) Elleziyne hm an Salatihim sahun; Onlar, salat ( namaz ) larndan ( Rablerinden, Hakkani realiteden; mahadeden ) gafillerdir. 6-) Elleziyne hm yuraun; Onlar ( tanr merkezli dinlere mensub olanlar ) mrailik ( riya-gsteri ) yapanlarn ta kendileridirler. 7-) Ve yemneunel maun; Ve Maun u (faydal olan eyleri, Hak Diyn in gerei taat ve inkiyad? ) da engellerler.

KEVSER S RES

SRE HAKKINDA ZET BLG Kevser Sresi nin, Mekke-i Mkerreme de 15.srada nazl olduu mehur rivayettir... 3 ayettir... Kur ann en ksa sresidir... Adn, Hz.Raslullah s.a.v.e a ta olunan Kevser i haber veren ilk ayetindeki el-Kevser den alr... Sre nin dier bir ad da Nahr (kurban kesme) Sresi dir... Kevser , kesret kelimesinini bir trevi olup u manalara gelir: okluun ifrat derecesi, Kesret in gayesine eren durum...Tam tafsil... Snnetullah Ma rifeti... Kur an... slam... Cennet te Hz.Raslullah s.a.v.in Havz (tm cennet nehirlerinin kayna; ondan ienin bir daha susamayaca). ..

693
Kevser Sresi nin nzl ile ilgili bir aklama: Hz.Raslullah n olu Hz.Kasm vefat ettiinde mrikler: inne Muhammeden ebter (muhakkak Muhammed ebter dir ) ve asbeha Muhammedun ebtere (Muhammed ebter oldu ), dediler... ebter szck olarak gdk, tamamlanmam, soyu kesik , vefatndan sonra ad san anlmayan , demektir... Hadis-i erif te ise; Bismillah ile balamayan her i, EBTERdir ( gdk kalr ), diye tarif edilir... Yani Bismillahsz balamalara, kararlara, i ve aktivitelere ebter deniyor... ok ilgintir ki Kevser Sresi Bismillah ile nazl olmutur ... Yani Kur anda bulunan 114 srenin hepsi, banda Bismillah ile nazl olmamtr... Zaten her sre btn olarak inmemitir... Ancak, mesela Fatiha Sresi ve Kevser Sresi Bismillah ile nazl olmutur... yle ki: Enes B. Malik r.a. anlatyor: Hz.Raslullah s.a.v. bir ifa , yani hafif uyku hali nde dalmt... Derken tebessm ederek ban kaldrd... Biz: Ya Raslallah sizi gldren nedir? , deyince: Bana az nce bir sre nazl oldu , buyurdu ve okudu: BismillahirRahmanirRahymi inna a tayna kel Kewser, feSalli liRabbik veNHar, inne

694
anieke hwel Ebter Sonra buyurdu ki: Bilirmisiniz KEWSER nedir? .. Allah ve Rasl en bilir dedik... Buyurdu ki: O bir NEHRdir; onu bana Aziyz ve Celiyl olan Rabbim, va detti/cennette verdi... Onda pek ok hayr var... O bir HAWZdr ki mmetim kyamet gn ona gelecek, kaplar yldzlar saysncadr... Derken ilerinden bir kul t