Disciplina : Specialitatea

:

Managementul calităţii în transportul auto

IMT, ITTA, Anul IV, Forma de studii: zi, frecvenţă redusă

1.Bazele managementului resurselor umane. Cerinţele standardului ISO 9001:2008 privind competenţa personalului. Punctajul_______ 2. Elementele infrastructurii organizaţiei. Sistemul de mentenanţă a infrastructurii TPM.
Punctajul________

3. Tehnicile ingineriei industriale. Cele 7 pierderi majore. Identificarea şi eliminarea lor.
Punctajul___________

4. Să se bifeze răspunsul corect 4.1 Definiţia procesului este: a) Ansamblul de activităţi corelate sau interactive care transformă elementele de intrare în elemente de ieşire. b) Un ansamblu de operaţii ce se efectuează într-o consecutivitate logică. c) Fazele de fabricare a unui produs 4.2 Acţiune corectivă înseamnă: a) A repara o neconformitate. b) A reacţiona promt la reclamaţia clientului. c) A înlătura cauzele neconformităţii
Punctajul_________

5. Pentru situaţiile descrise mai jos să se stabilească: • Natura neconformităţii/neconformităţilor şi clauza/ele standardului ISO 9001:2008 la care se referă (este recomandabil ca să fie citată clauza respectivă). • Decizia de corecţie, acţiune corectivă şi/sau acţiune preventivă. 5.1 Clientul unei companii s-a adresat către conducătorul departamentului comercial cu propunerea de a reduce termenul de livrare a unui produs. A fost modificat contractul, indicându-se termenul nou. Contractul modificat a fost aprobat de Directorul General al companiei. Departamentul de producţie a finalizat fabricarea produsului în termenul stabilit de varianta iniţială a contractului deoarece nu ştia nimic despre modificările care au intervenit.
5.2

În organizaţia X, în rezultatul inundării încăperii de o ploaie torenţială, au fost deteriorate documentele de la arhivă. „Cum să nu se întâmple aşa ceva dacă de trei ani de zile nimeni nu s-a urcat măcar odată pe acoperiş?” - spuneau revoltaţi angajaţii.
Pentru nota 6 _61-65__ puncte Pentru nota 8 _71-80__ puncte Pentru nota 10 __91-100_ puncte

Punctajul ________ Baremul de trecere: Pentru nota 5 __51-60___ puncte Pentru nota 7 ___66-70___ puncte Pentru nota 9 _81-90____ puncte Examinatori:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful