1

Llektronikus piacterek
Dr. Fodor Zita
egyetemi adjunktus
2
„Olyan társadalmak, amelyekben a
bizalom kisfokú, sose tudják majd
hasznosítani az információs
technika hatékonysága kínálta
elnyöket.”
Francis Fukuyama
3
A zart és az e-piactér modell kozti
külonbség
Point point-to-point modell:
a vállalatok kapcsolataikat egymással külön-külön
építik ki
klasszikus forma: EDI (zárt, bérelt vonali csatorna)
internetes megjelenés: webEDI
e-piactér: „nyílt” elektronikus központ
elsegíti, hogy a szállító és vev
összetalálkozhasson,
tárgyaljanak az üzletrl,
összehangolják üzleti folyamataikat,
hátteret kapjanak a tranzakcióhoz.
4
A piacterek meghatarozasa
„A piac interakciók és kapcsolatok hálózata, ahol információ,
termékek szolgáltatások és pénz cserél gazdát. Ha a piactér
elektronikus, akkor az üzleti központ nem egy fizikai épület, hanem
egy hálózat alapú tér, ahol az üzleti interakciók zajlanak.„
(Kápolnai et. al.)
„Az elektronikus piacterek Web-alapú technológi használnak, hogy
kicseréljenek irányítsanak üzleti dokumentumokat több üzletfél
önálló rendszere között, amivel azok képesek lesznek árukat és
szolgáltatásokat elektronikus módon venni és eladni.
(Nemeslaki et. al.)
Az elektronikus piacokat, piactereket általában a „közvetítk”
(intermediaries) kategóriába soroljuk, a portálokkal, az „intelligens
ügynökökkel”, az aggregátorokkal és másokkal. A csoporton belüli
határvonalakat ugyanakkor nehéz meghúzni.
5
B2B kapcsolatok íejlodése
ID 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ????

EDI hálózat
drága, zárt, nem
skálázható


IV. Elektonikus piacterekV. Együttes csomópontok
csomópontok hálózata
Piaci
hatékonyság
II. Interakció\párbeszéd szakasza
III. Tranzakció szakasza
I. Elektronikus jelenlét (publikációs szakasz)
6
Llektronikus piacok és tranzakciók
koltségek
1. Csökken tranzakciós költségek: személyi jelleg költségek
esetében (kommunikáció, tranzakciók), ugyanakkor a termékek
eladásakor ezek a költségek átrsukturálódnak:
Fogyasztói oldalról nézve: a fogyasztók önként lemondanak
fogyasztói többletük jelents részérl azért, hogy az információt
viszonylag gyorsan beszerezzék.
Eladói oldalról nézve: fogyasztó megtalálásához és megtartásához
komoly marketingtevékenységre, PR-ra, vagy kiegészít
szolgáltatásokra van szükség.
2. Stagnáló tranzakciók költségek: a termékek szállításához,
csomagolásához stb. kapcsolódó tranzakciós költségek
változatlanok.
3. Növekv tranzakciók költségek: adatbányászati, adatarchiválási
díjak, internet-kapcsolat (és mködtetés) fenntartásáért felels
részleg díja, és megjelenik az elveszett vagy hibás tranzakció
költsége.
¯
Llektronikus piacok és termékek
Vásárlói szemszögbl pozitív, ha standard
(így összehasonlítható) termékek jelennek
meg a piacon, ami eladói oldalról nézve is
kényelmesebb, mint sokféle árut bemutatni.
DE: az elektronikus piacokon egyre inkább
megjelennek a személyre szabott termékek is
(köszönheten a technológia fejldésének és
a verseny fokozódásának), ahol fogyasztói
többlet keletkezik egy standard termék
megvásárlásához viszonyítva.
8
Llektronikus piacok és iníormació
Az elveszett költségek szerepe megn, a
változó költségek eltnése pedig képes
árharcot generálni.
Mindemellett az elektronikus térben is
kialakultak olyan csomópontok, amelyek
látogatottságuk révén sokkal több emberhez
tudják eljuttatni az információt, és nyilván az
itt szerepl üzletek árait és kínálatát is sokkal
kevesebben fogják összehasonlítani a kisebb
tani üzletekével, mint fordítva.
9
A piac, mint szociotechnikai rendszer
A vásár társadalmi esemény is (holland
virágpiac elektronikus formája elször
kudarcra ítéltetett)
Az elektronikus piac technológia által
támogatott emberi interakció és nem fordítva
Törekedni kell a hagyományos piac
komplexitására és teljességére
A piac akkor sikeres, ha a befektetett tke
megtérül és profitot hoz
10
A piacterek csoportosítasa
A szereplk koncentrációja szerint
A piacon forgalmazott termékek szerint
A piacot létrehozók, mködtetk szerint
A kereskedés egyéb jellemzi szerint
11
A szereplok koncentraciója szerint I.
Sok vev
Sok eladó
Kevés vev
Kevés eladó
Semleges
piactér
Vevcentrikus
piactér
Eladócentrikus
piactér
Koncentrált
piactér
12
A szereplok koncentraciója szerint II.
Autóipar
Eladó
koncentráció
Egyészségügy
Hadiipar
Félvezetk
Vevkoncentráció
13
A piacon íorgalmazott termékek szerint
Direktek (közvetlenül felhasználásra kerül
termékek
Indirektek (üzletmenethez szükséges
termékek)
14
A piacot létrehozók, mûkodtetok szerint
Horizontális
Iparágtól független, nem stratégiai jelleg termék
MRO (Maintenance, Repair, Opertaional) –
fenntartáshoz, javításhoz, mködéshez
Fontos a kritikus tömeg elérése
www.electool.hu, www.vatera.hu
Vertikális piacterek
Iparághoz köthet
Alaptevékenységhez szükséges termékek
www.agrarkapu.hu/piac.php, www.sunbooks.hu
15
Az alkalmazott kereskedési módszer
alapjan I.
Rendszeres
döntés
Direkt termékek
Alkalmi döntés
Indirekt termékek
Katalógus-
szolgáltatók
Tzsdék
MRO
szolgáltatók
Yield
menedzserek
16
Az alkalmazott kereskedési módszer
alapjan II.
Másik felosztás szerint:
Katalógus
Tzsde
Aukció

Az aukció eredete
Ókor:
Els aukció leírás: Hérodotosz Kr.e. 500 körül, nk eladása
Róma: ingatlanok (atrium auctionarium)
Kína: a buddhisták elhunyt szerzetestársaik javait
árverezték el új templomok építéséhez
Középkor/újkor:
XVII. század: mvészeti alkotások
XVIII. század: nagy aukciós házak létrejötte (Sotheby’s
1744, Christie’s 1766)
XIX. század: Amerika (rabszolgák, vagyontárgyak),
Hollandia (gyümölcs), Németország (hal)
18
Aukció~ar·erés
Dinamikus árfeltárás
Alkalmi sajátos igények
Egyedi termékek, szolgáltatások
Készlet-feleslegek, romlandó áruk
Használt vagy felújított berendezések
Árak dinamikusan változnak
Egyedi termékek
Kereslet-kínálat függvényében
19
Aukciók szereploi
Szervez
Egyenes (szállító)
Fordított (vev)
Résztvevk – meghívottak
Egyenes (vevk)
Fordított (szállítók)
Helyszínek
B2B, B2C, C2C, B2G, B2A
20
Aukciók típusai I.
Bundle
Kapcsolt aukció
A teljes ár számít
Kiválasztjuk a legjobbat
A szervez egyenként választ
Multiparaméteres
Több tényez számít (ár, fiz.határid, garancia stb.)
Ranking vagy vak
Csak a saját ajánlatot és a helyezést látják a résztvevk
Lepecsételt
Egyszeri, titkos ajánlat
A végén csak az derül ki, hogy ki a gyztes
21
Aukciók típusai II.
Budget
A keretösszegbl a legnagyobb mennyiség
Angol
Alacsony kikiáltási ár, licit
Vickrey
A legmagasabb ajánlattev nyer, de a 2. legmagasabb ajánlat
szerinti árat fizeti
Japán
Az ár kötött lépésekben növekszik
Holland
A maximális árból indul ki lefelé, amíg egy vev nem jelzi vételi
szándékát
Romlandó áruk esetében
22
Aukciók elonyei, hatranyai
Elnyök:
Választék
Beszerzési költségek csökkenthetk
Eladók számára árfelhajtó
Megmaradt készletek értékesíthetk
Hiányosságok:
Korlátozott alkalmazhatóság (nincs mindig id
licitálni)
Ár-központúság
23
L-piactér létrehozasa: gyakorlati tanacsok
Bontsd elemeire a kereskedelmi folyamatot!
Mérd fel, miképpen segítheti az új technológia az
egyes folyamatelemek, részfolyamatok
átszervezését!
Gondold át, hogyan fognak reagálni a piaci
szereplk a változásokra! Hogy látják majd az
elnyöket és hátrányokat? Mit nyernek és
veszítenek? – Nem RÖVID távon!
Dolgozz ki stratégiát a legfontosabb szereplk
megnyerésére!
Dolgozz ki szereplkre szabott akciótervet az új
megoldások bevezetésére!
24
Inírastuktúra
Adalékok a csapatmunkához
25
Milyen inírastuktúra elemek szükségesek a
a projekthez
Humán erforrás
Ingatlan
IT infrastuktúra
stb.
26
I1 inírastuktúra elemei
Alkalmazások
Kommunikáció
Adatbáziskezelés
IT menedzsment
IT biztonság
Eljárások és szabványok
Csatornakezelés
IT K+F
IT oktatás

„Olyan társadalmak, amelyekben a bizalom kisfokú, sose tudják majd hasznosítani az információs technika hatékonysága kínálta el nyöket.” Francis Fukuyama

bérelt vonali csatorna) internetes megjelenés: webEDI e-piactér: „nyílt” elektronikus központ el segíti. hátteret kapjanak a tranzakcióhoz. összehangolják üzleti folyamataikat. hogy a szállító és vev összetalálkozhasson. . tárgyaljanak az üzletr l.Point point-to-point modell: a vállalatok kapcsolataikat egymással külön-külön építik ki klasszikus forma: EDI (zárt.

al.) Az elektronikus piacokat. akkor az üzleti központ nem egy fizikai épület. a portálokkal. A csoporton belüli határvonalakat ugyanakkor nehéz meghúzni.„ (Kápolnai et. hanem egy hálózat alapú tér.) „Az elektronikus piacterek Web-alapú technológi használnak. az aggregátorokkal és másokkal. piactereket általában a „közvetít k” (intermediaries) kategóriába soroljuk. Ha a piactér elektronikus. ahol információ. amivel azok képesek lesznek árukat és szolgáltatásokat elektronikus módon venni és eladni.„A piac interakciók és kapcsolatok hálózata. al. (Nemeslaki et. termékek szolgáltatások és pénz cserél gazdát. ahol az üzleti interakciók zajlanak. az „intelligens ügynökökkel”. . hogy kicseréljenek irányítsanak üzleti dokumentumokat több üzletfél önálló rendszere között.

zárt. Elektonikus piacterek III. Interakció\párbeszéd szakasza V. Elektronikus jelenlét (publikációs szakasz) EDI hálózat drága. Együttes csomópontok csomópontok hálózata I. Tranzakció szakasza II. nem skálázható Piaci hatékonyság ID 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ???? .!! "# $ IV.

Eladói oldalról nézve: fogyasztó megtalálásához és megtartásához komoly marketingtevékenységre. % . PR-ra. internet-kapcsolat (és m ködtetés) fenntartásáért felel s részleg díja. és megjelenik az elveszett vagy hibás tranzakció költsége.& 1. adatarchiválási díjak. Csökken tranzakciós költségek: személyi jelleg költségek esetében (kommunikáció. tranzakciók). 3. hogy az információt viszonylag gyorsan beszerezzék. vagy kiegészít szolgáltatásokra van szükség. Stagnáló tranzakciók költségek: a termékek szállításához. Növekv tranzakciók költségek: adatbányászati. csomagolásához stb. kapcsolódó tranzakciós költségek változatlanok. ugyanakkor a termékek eladásakor ezek a költségek átrsukturálódnak: 2. Fogyasztói oldalról nézve: a fogyasztók önként lemondanak fogyasztói többletük jelent s részér l azért.

ami eladói oldalról nézve is kényelmesebb. mint sokféle árut bemutatni. DE: az elektronikus piacokon egyre inkább megjelennek a személyre szabott termékek is (köszönhet en a technológia fejl désének és a verseny fokozódásának). ' . ha standard (így összehasonlítható) termékek jelennek meg a piacon.Vásárlói szemszögb l pozitív. ahol fogyasztói többlet keletkezik egy standard termék megvásárlásához viszonyítva.

és nyilván az itt szerepl üzletek árait és kínálatát is sokkal kevesebben fogják összehasonlítani a kisebb tani üzletekével." & Az elveszett költségek szerepe megn . amelyek látogatottságuk révén sokkal több emberhez tudják eljuttatni az információt. Mindemellett az elektronikus térben is kialakultak olyan csomópontok. a változó költségek elt nése pedig képes árharcot generálni. ( . mint fordítva.

ha a befektetett t ke megtérül és profitot hoz ) .* A vásár társadalmi esemény is (holland virágpiac elektronikus formája el ször kudarcra ítéltetett) Az elektronikus piac technológia által támogatott emberi interakció és nem fordítva Törekedni kell a hagyományos piac komplexitására és teljességére A piac akkor sikeres.

. m ködtet k szerint A kereskedés egyéb jellemz i szerint + . A szerepl k koncentrációja szerint A piacon forgalmazott termékek szerint A piacot létrehozók.

$ Sok vev Semleges piactér &# . Kevés vev Vev centrikus piactér Sok eladó Eladócentrikus Koncentrált Kevés eladó piactér piactér .

- Eladó koncentráció Egyészségügy Félvezet k Vev koncentráció .$ Autóipar Hadiipar &# -.

" Direktek (közvetlenül felhasználásra kerül termékek Indirektek (üzletmenethez szükséges termékek) .

& * / Horizontális $ Iparágtól független.hu .sunbooks.electool. javításhoz. www.hu/piac. Opertaional) – fenntartáshoz.agrarkapu.php. m ködéshez Fontos a kritikus tömeg elérése www.vatera. nem stratégiai jelleg termék MRO (Maintenance.hu.hu Vertikális piacterek Iparághoz köthet Alaptevékenységhez szükséges termékek www. www. Repair.

Rendszeres döntés Alkalmi döntés Direkt termékek Katalógusszolgáltatók T zsdék Indirekt termékek MRO Yield szolgáltatók menedzserek .& # .

& # -. Másik felosztás szerint: Katalógus T zsde Aukció % .

n k eladása Róma: ingatlanok (atrium auctionarium) Kína: a buddhisták elhunyt szerzetestársaik javait árverezték el új templomok építéséhez Középkor/újkor: XVII.e. század: m vészeti alkotások XVIII. század: nagy aukciós házak létrejötte (Sotheby’s 1744. század: Amerika (rabszolgák. 500 körül. Christie’s 1766) XIX. Németország (hal) ' . Hollandia (gyümölcs). vagyontárgyak).& Ókor: Els aukció leírás: Hérodotosz Kr.

szolgáltatások Készlet-feleslegek.&0 1 Dinamikus árfeltárás Alkalmi sajátos igények Egyedi termékek. romlandó áruk Használt vagy felújított berendezések Árak dinamikusan változnak Egyedi termékek Kereslet-kínálat függvényében ( .

B2A ) . B2C. B2G.& Szervez Egyenes (szállító) Fordított (vev ) $ Résztvev k – meghívottak Egyenes (vev k) Fordított (szállítók) Helyszínek B2B. C2C.

fiz.& Bundle .) Csak a saját ajánlatot és a helyezést látják a résztvev k Egyszeri. . garancia stb. hogy ki a gy ztes + Ranking vagy vak Lepecsételt . titkos ajánlat A végén csak az derül ki.határid . Kiválasztjuk a legjobbat Multiparaméteres Kapcsolt aukció A teljes ár számít A szervez egyenként választ Több tényez számít (ár.

-. de a 2.& . legmagasabb ajánlat szerinti árat fizeti Japán Az ár kötött lépésekben növekszik Holland A maximális árból indul ki lefelé. - Budget A keretösszegb l a legnagyobb mennyiség Angol Alacsony kikiáltási ár. amíg egy vev nem jelzi vételi szándékát Romlandó áruk esetében . licit Vickrey A legmagasabb ajánlattev nyer.

& El nyök: $ 2* 2 Választék Beszerzési költségek csökkenthet k Eladók számára árfelhajtó Megmaradt készletek értékesíthet k Hiányosságok: Korlátozott alkalmazhatóság (nincs mindig id licitálni) Ár-központúság .

miképpen segítheti az új technológia az egyes folyamatelemek.32 Bontsd elemeire a kereskedelmi folyamatot! Mérd fel. részfolyamatok átszervezését! Gondold át. hogyan fognak reagálni a piaci szerepl k a változásokra! Hogy látják majd az el nyöket és hátrányokat? Mit nyernek és veszítenek? – Nem RÖVID távon! Dolgozz ki stratégiát a legfontosabb szerepl k megnyerésére! Dolgozz ki szerepl kre szabott akciótervet az új megoldások bevezetésére! .

-" 4 Adalékok a csapatmunkához .

5 2 " # 4 Humán er forrás Ingatlan IT infrastuktúra stb. .

." 6 4 Alkalmazások Kommunikáció Adatbáziskezelés IT menedzsment IT biztonság Eljárások és szabványok Csatornakezelés IT K+F IT oktatás % .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful