P. 1
PHP.es.MySQL.webfejlesztoknek.2010.eBook.digiT

PHP.es.MySQL.webfejlesztoknek.2010.eBook.digiT

Ratings:
(0)
|Views: 2,186|Likes:
Published by d4n13l_hu

More info:

Published by: d4n13l_hu on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2015

pdf

text

original

PH P és MySQL®

webfejlesztöknek
Hogyan építsünk webáru házat?

Lu ke Weiling Laura Thomsan

PHP és MySQL webfejlesztöknek - Hogyan építsünk webácuházat? © 2010 Perfact-Pro Kft. Minden jog fenntartva!

ISBN 978-963-9929-13-5

A könyv eredeti címe: PHP and MySQL Web Development, 4th Edition A magyar kiadásért felelős a Perfact-Pro Kft. Authorized translation from the English Language edition, entided PHP and MySQL Web Development, 4th Edition 0672329166, by W ELLING, LUKE; T HOMSON, LAURA, published by Pearson Education, Inc. publishing as Addison­ Wesley Professional, Copyright© 2009 Addison-Wesley. Ali rights reserverd. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, indudig photocopying, recording or by any information starage retrieval system, without pertnission from Pearson Education, Inc. HUNGARIAN language edition published by Perfact-Pro Kft., Copyright© 2010 Perfact-Pro Kft.

Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben történő tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos. Az itt közölt információk kizárólag az olvasó személyes használatára készültek. Jelen mű felhasználása más köny­ vekben, kereskedelmi szoftverekben, adatbázisokban csak a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A szerző és a kiadó a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el a könyv és a prograrnek készítése során. A könyvben, illet­ ve a programokban található esetleges hibákért, használatukból eredő esetleges károkért sem a szerző, sem a kiadó nem vállal semminemű felelősséget.

Fordította: Lénárt Szabolcs Szakmailag lektorálta: Kiss Kálmán Nyelvileg lektorálta: Kósa György Tördelte: Fontoló Stúdió

Felelős kiadó a Perfact-Pro Kft. ügyvezető igazgatója l101 Budapest, Pongrác út 9/b. Tel: 260-0990 Fax: 431-0028 info@perfact.hu
www

.perfactkiado.hu

Tarralern

III

Tartalom

Bevezetés

Változó változók
l l 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7

21 21 22 22 23 23 23 25 26 26 27 28

Miért érdemes elolvasni a könyvet? Mit tanulhatunk a könyvből? Mi a PHP? Mi a MySQL? Miért használjunk PHP-t és MySQL-t? A PHP legfőbb erősségei Melyek a PHP 5 újdonságai? A PHP 5.3 főbb jellemzői A MySQL legfőbb erősségei Támogatás elérhetősége Melyek a MySQL 5 újdonságai? Hogyan épül fel a könyv? Végezetül
I. rész A PHP használata l. fejezet PHP gyorstalpaló

Állandók deklarálása és használata Változók hatóköre Műveleti jelek használata Aritmetikai műveleti jelek Karakterláncokon alkalmazható műveleti jelek Értékadó műveleti jelek Összehasonlító műveleti jelek Logikai műveleti jelek Bitműveleti jelek Egyéb műveleti jelek Az űrlap végösszegének kiszámítása Műveletek elsőbbségi sorrendje és a csoportosíthatóság Változókhoz kapcsolódó függvények Változók típusának ellenőrzése és beállítása

29 30 30 31 31 31 32 34 35 37 38 38 38

9

Változók állapotának ellenőrzése Változók típuskonverziója Döntéshozatal feltételes utasításokkal

ll ll 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17 17 19 19 20 20 20 20 21

Kódblokkok A különböző feltételes utasítások összehasonlítása Műveletek ismétlése iterációval
Kiugrás vezérlési szerkezetből vagy kódból

Kezdés előtt: a PHP elérése Mintaalkalmazás létrehozása: Bob autóalkatrészek Rendelési űrlap létrehozása Az űrlap feldolgozása PHP beágyazása HTML-be PHP címkék PHP utasítások Fehérköz karakterek Megjegyzések Dinamikus tartalom hozzáadása Függvényhívások A da te ( ) függvény használata Az űrlapváltozók elérése Rövid, közepes és hosszú változók Karakterláncok összefűzése Változók és literálok Az azonosítók Változótípusok A PHP adattípusai Típuserősség foka Típuskényszerítés

Alternatív vezérlési szerkezetek alkalmazása A dec l a re szerkezet használata Hogyan tovább?
2. fejezet

Adatok tárolása és visszakeresése

39 39 39 40 40 40 41 42 43 44 44 44 45

Adatok elmentése későbbi használat céljából Bob megrendeléseinek el tárolása és visszakeresése Fájlok feldolgozása Fájl megnyitása A megfelelő megnyitási mód kiválasztása
Eijl megnyitása az fopen() függvénnyel

Fájlok megnyitása FTP-n vagy HTTP-n keresztül Fájlmegnyitási problémák kezelése Fájlba írás Az fwri te ( ) függvény paramécerei Fájlformátumok Fájl bezárása

IV

Tartalom

Olvasás fájlból Fájl megnyitása olvasásra: fopen () Ahol meg kell állnunk: feof()

47 48 48

Tómbön belüli navigálás: each(),current (),reset (),
end(),next (),pos

( ) és p rev() függvény

69

Függvény alkalmazása tömb minden egyes elemére: arra y_
walk()

Beolvasás soronként: fgets() , fgetss() és fgetcsv ()
48

69

Tömbelemek számlálása: count(),sizeof () és array_
count_values

A teljes fájl beolvasása: readfile(), fpassthru () és file() Karakter beolvasása: fgetc () Tetszőleges mennyiségü adat beolvasása: freact() Egyéb hasznos fájlfüggvények Fájl meglétének ellenőrzése: file_exists () Fájlméret meghatározása: fil esi z e() Fájl törlése: unlink() Fájlon belüli navigálás: rewind(), fseek () és ftell ( )
50 49 49 50 50 50 50 50 4.

()függvény

70 70 71 71

Tómbök átalakítása skaláris változókká: extract () További olvasnivaló Hogyan tovább?

fejezet
73

Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések
Mintaalkalmazás létrehozása: intelligens üzenetküldő űrlap Karakterláncok formázása függvény Karakterláncok formázása megjelenítés céljából Tárolni kívánt karakterláncok formázása: és stripslashes () függvény

73 75

Fájlok zárolása Egy jobb módszer: adatbázis-kezelő rendszerek Hogyan oldják meg a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ezeket a problémákat? További olvasnivaló Hogyan tovább?
3.

51 52

Karakterláncok megvágása: tr im(),ltrim () és rtrim()
75 75

Egyszerű fájlok használata esetén jelentkező problémák 52
52 53 53

addslashes ()

78

Karakterláncok egyesítése és felosztása sztringkezelő függvényekkel Az explode(),implode () és j oin ()függvény használata
79

fejezet
55 55 56 56 56 57 57 57 57 58 59 59 62 62

79 79 80 80

Tömbök használata
Mit nevezünk tömbnek? Numerikusan indexelt tömbök Numerikusan indexelt tömbök létrehozása Tömb tartalmának elérése Tömbelemek elérése ciklusokkal Nem numerikusan indexelt tömbök Tömb inicializálása Tömbelemek elérése Ciklusok használata Tömbműveleti jelek Többdimenziós tömbök Tömbök rendezése A sort() függvény használata Tömbök rendezéseasort () és ksort () függvényekkel Fordított rendezés Többdimenziós tömbök rendezése Felhasználó által meghatározott rendezés Fordított sorrendbe történő felhasználói rendezés Tömbök átrendezése A shuffle ()függvény használata Az array_reverse ()függvény használata Tömbök feltöltése fájlokból További tömbkezelési eljárások

Az strtok ()függvény használata A substr ( ) függvény használata Karakterláncok összehasonlítása Karakterláncok sorba rendezése: strcmp(),
strcasecmp ( )

és strnatcmp() függvény
az

80

Karakterlánc hosszának megállapítása függvénnyel

strlen ()

81

Részsztringek keresése és cseréje sztringkezelő függvényekkel Karakterláncok keresése karakterláncban: strstr(),
strchr (),strrchr stristr

81

( ) és
82

() függvény

Részszering pozíciójának megkeresése: strpos () és
strrpos()

82

Részsztringek cseréje: str_replace ( ) és substr_
62 63 63 63 64 64 65 66 66 68
replace() függvény

83 83 84 84 85 85 85 85 86 86

Ismerkedés a reguláris kifejezésekkel Az alapok Karakterkészletek és -osztályok Ismétlődés Részkifejezések Számolt részkifejezések Karakterlánc elejéhez vagy végéhez rögzítés Ágaztatás Literális különleges karakterekhez illesztés

Tartalom

v

A különleges karakterek áttekintése Az eddig tanultak alkalmazása az intelligens űrlapban Részsztringek keresése reguláris kifejezésekkel Részsztringek cseréje reguláris kifejezésekkel Karakterláncok szétbontása reguláris kifejezésekkel További olvasnivaló Hogyan tovább?
5. fejezet

86 87 87 88 88 88 88

Osztálypéldányok létrehozása Osztályattribútumok használata Hozzáférés-szabályozás private és public kulcsszóval Osztálymetódusok hívása Öröklődés megvalósítása PHP-ben Láthatóság szabályozása öröklődés esetén a pr i vate és a proteeted kulcsszóval Felülírás

110 110

112 112 113

113 114

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

89 89 89 89 90 90 90 91

Öröklődés és felülírás megakadályozása a final kulcsszóval A többszörös öröklődés Interfészek megvalósítása Osztálytervezés Az osztály kódjának megírása Haladó objektumorientált funkciók PHP-ben Osztályon belüli kanstansok használata Statikus metódusok létrehozása Osztálytípus ellenőrzése és típusjelzés Késői statikus kötések Objektumok klónozása Elvont osztályok használata Metódusok többszörös definiálása a -call() metódussal Az_autoleact {) függvény használata Iterátorak és iteráció létrehozása Osztályaink átalakitása karakterláncokká A Reflection API használata Hogyan tovább?
7. fejezet 115 116 116 117 117 124 124 124 125 125 126 126

Kód többszöri felhasználásának előnyei Költség Megbízhatóság Egységesség
A require ( ) és az include () utasítás használata Fájlnévkitetjesztések és a require {) utasítás

A require {) urasírás használata weboldalsablonokra
Az auto_prepend_file és beállítás használata
az

auto_append_file 95 96 96 97

Függvények használata PHP-ben Függvényhívás Nem létező függvény hívása Kis- és nagybetűle megkülönböztetése függvénynevekben Saját függvények definiálása Függvények alapszerkezete Függvényeink elnevezése Paraméterek használata A hatókör fogalma Cím és érték szerinti paraméterátadás A return kulcsszó használata Értékvisszaadás függvényekből Rekurzió megvalósítása Névterek További olvasnivaló Hogyan tovább?
6. fejezet

97 97 98 98 99 100 102 103 103 104 105 105 106

126 127 127 129 129 130

Hiba- és kivételkezelés

131 131 132 133

Kivételkezelési fogalmak Az Exception osztály Felhasználó által meghatározott kivételek Kivételek és a PHP további hibakezelő mechanizmusai

Kivételek Bob autóalkatrész-értékesítő alkalmazásában 135
138 138 138

Objektumorientált PHP

107

További olvasnivaló Hogyan tovább?

Ismerkedés az objektumorientált programozás fogalmaival Osztályok és objektumok Többalakúság Öröklődés Osztályok, attribútumok és metódusok létrehozása PHP-ben Osztályszerkezet Konstruktorok Destruktorok
109 109 109 110 107 107 108 108

II. rész A MySQL használata 8. fejezet 139

Webes adatbázis megtervezése

141 141 141 142

Relációs adatbázissal kapcsolatos fogalmak Táblák Oszlopok

VI

Tartalom

Sorok Értékek Kulcsok Sémák Kapcsolatok Webes adatbázis megtervezése Gondoljuk végig a modellezett, valós világbeli objektumokat! Redundáns adatok tárolásának elkerülése Atomi oszlopértékek használata Válasszunk értelmes kulcsokat! Gondoljuk végig, rnit szeretnénk az adatbázisból megtudnil Kerüljük a sok üres tulajdonságot tartalmazó kialakítást! Táblatípusok összefoglalása Webes adatbázis architektúrája További olvasnivaló Hogyan tovább?
9. fejezet

142 142 142 143 143 144 144 144 145 146 146 146 147 147 148 148

10. fejezet

Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal

165

Mi az SQL? Adatok beszúrása adatbázisba Adatok visszakeresése adatbázisból Adott feltételeknek megfelelő adatok visszakeresése Adatok visszakeresése több táblázatból Adatok visszakeresése meghatározott sorrendben Adatok csoportosítása és összesítése V isszakapni kívánt sorok kiválasztása Egymásba ágyazott lekérdezések használata Adatbázisban lévő rekordok frissítése Táblák megváltoztatása létrehozásuk után Rekordok törlése adatbázisból Táblák törlése Teljes adatbázis törlése További olvasnivaló Hogyan tovább?
ll. fejezet

165 165 167 168 169 173 173 175 175 177 177 179 179 179 179 179

MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel
149

181

Webes adatbázis létrehozása

Hogyan működnek a webes adatbázis-architektúrák? Adatbázis lekérdezése a webről A felhasználótól érkező adatok ellenőrzése és szűrése Kapcsolat létrehozása A használni kívánt adatbázis kiválasztása Az adatbázis lekérdezése A lekérdezés eredményeinek visszakeresése Kapcsolat bontása az adatbázissal Új információ felvitele az adatbázisba Előfordított utasítások használata Egyéb PHP adatbázis-illesztések használata További olvasnivaló Hogyan tovább?
12. fejezet

181 184 184 184 185 185 186 187 187 189 190 192 192

A MySQL monitor használata Bejelentkezés MySQL-be Adatbázisok és felhasznáJók létrehozása Felhasználók és jogosultságok beállítása A MySQL jogosuJtsági rendszerének bemutatása A legkisebb jogosultság elve Felhasználó beállítása: a GRANT parancs Jogosultságok típusai és szintjei A REVOKE parancs Példák a GRANT és a REVOKE használatára Webes felhasználó beállítása A megfelelő adatbázis használata Adatbázistáblák létrehozása A többi kulcsszó jelentésének megismerése Az oszloptípusok Az adatbázis megtekintése a SHOW és a DESCRIBE paranccsal Indexek létrehozása MySQL azonosítók Oszlopok adattípusainak kiválasztása Numerikus típusok Dátum és idő típusok Karakterlánc-típusok További olvasnivaló Hogyan tovább?

150 150 151 151 151 151 151 152 154 154 155 155 156 157 157 159 159 160 160 160 162 162 164 164

Altalános adatbázis-illesztés használata: PEAR MDB2 190

Haladó MySQL-adminisztráció

193

A jogosultsági rendszer alaposabb megismerése A user tábla A db és a host tábla A tables_pr�v, a colurnns priv és a
-

193 194 195 196 197 197 198 198

procs_priv tábla

Hozzáférés-szabályozás: Hogyan használja a MySQL a jogosuJtsági táblákat? Jogosultságok frissítése: Mikor lépnek életbe a változtatások? MySQL adatbázisunk biztonságossá tétele MySQL az operációs rendszer szemszögéből

Tartalom

VII

Jelszavak Felhasználói jogosultságok Webes kérdések További információk begyűjtése az adatbázisokról lnformációszerzés a SHOW utasítással A lekérdezések működésének megismerése az EXPLAIN utasítással Adatbázisunk optimalizálása Optimálisra tervezés Jogosultságok Táblaoptimalizálás lndexek használata Alapértelmezett értékek használata További tippek Biztonsági mentés készítése MySQL adatbázisunkról MySQL adatbázisunk helyreállítása Replikáció megvalósítása A master kiszolgáló beállítása A kezdeti adatátvitel megvalósítása A slave kiszolgáló vagy kiszolgálók beállítása További olvasnivaló Hogyan tovább? 13. fejezet Haladó MySQL-programozás A LOAD DATA INFILE utasítás Tárolómotorok Tranzakciók Tranzakciók használata InnoDB táblákkal Külső kulcsok Tárolt eljárások Alappélda Helyi változók Kurzorok és vezérlési szerkezetek További olvasnivaló Hogyan tovább? III. rész E-kereskedelem és biztonság 14. fejezet E-kereskedelmi honlap üzemeltetése Mi a célunk? Az üzleti weboldalak típusai Fontos információ közzétételének elmulasztása Termékekre vagy szolgáltatásokra irányuló rendelések

198 198 199 199 199

felvétele Szolgáltatások vagy digitális termékek értékesítése Többletérték hozzáadása termékekhez vagy szolgáltatásokhoz Költségcsökkentés Kockázatok és veszélyforrások megismerése Crackerek A kívánt üzleti eredmény elmaradása Számítógépes hardverhibák Elektromos, kommunikációs vagy hálózati hibák Erős verseny Szaftverhibák Változó szabályozási környezet és adójogszabályok Rendszer-kapacitásbeli korlátok A megfelelő stratégia kiválasztása Következő lépések 15. fejezet Az e-kereskedelem biztonsági kérdései A birtokunkban lévő információ fontossága Biztonsági fenyegetések Bizalmas adataink kitettsége Adatvesztés vagy -rongálás Adatmódosítás Denial of Service támadás

223 226 226 227 227 227 228 228 228 228 228 229 229 229 229

lnformációszerzés oszlopokról a DESCRIBE utasítással 201 201 205 205 205 205 205 205 205 206 206 206 207 207 208 208 208

231 231 232 232 233 234 234 235 235 236 236 237 238 239 239 239 240 240 241 242 242 242 242 242 243

209 209 209 210 210 211 212 212 214 214 217 217

Szaftverhibák Le tagadás Használhatóság, teljesítmény, költség és biztonság Biztonsági házirend létrehozása A felhasználói hitelesítés alapelvei A titkosítás alapjai Privát kulcsú titkosítás Nyilvános kulcsú titkosítás Digitális aláírások Digitális tanúsítványok Biztonságos webszerverek Auditálás és naplózás Tűzfalak Biztonsági mentés készítése az adatokról Biztonsági mentés készítése általános fájlokról

A tranzakciókkal kapcsolatos definíciók megismerése 210

219

MySQL adatbázisunk biztonsági mentése és helyreállítása Fizikai biztonság

221 221 221 222

Hogyan tovább? 16. fejezet Webes alkalmazások biztonsága Biztonságkezelési stratégiák Megfelelő gondolkodásmód már a tervezéstől

Céges információ megjelenítése online katalógusként 221

245 245 245

VIII

Tartalom

A biztonság és a használhatóság közötti egyensúly keresése Biztonsági felügyelet Alapvető megközelítésünk A ránk váró fenyegetések azonosítása Bizalmas adatok elérése vagy módosítása Adatvesztés vagy -rongálás Denial of Service támadás Rosszindulatú kód befecskendezése Feltört szerver Kikkel állunk szemben? Crackerek Fertőzött gépek tájékozatlan felhasználói Elégedetlen alkalmazottak Hardvertolvajok Saját magunk Kódunk biztonságossá tétele Felhasználó által bevitt értékek szürése A kimenet értékeinek szürése védőkarakterekkel Kódjaink szervezése Mi kerül a kódunkba? A fájlrendszerrel kapcsolatos, megfontolandó szempontok A kód stabilitása és kódhibák Végrehajtó operátor és az
ex ee

17. fejezet 245 246 246 246 246 247 247 247 248 248 248 248 248 248 248 249 249 252 253 254 254 255 18. fejezet
Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel

265 265 266 267 269 270 270 271

Látogatók azonosítása Hozzáférés-szabályozás megvalósítása Jelszavak tárolása Jelszavak titkosítása Több oldal védelme Alapszintű hitelesítés használata Alapszintű hitelesítés PHP-ben Alapszintű hitelesítés az Apache
.

htaccess fájljaival 272 275 275 275 276 276 276

A mod_auth_mysql hitelesítés használata Amod_auth_mysql modul telepítése A mod_auth_mysql modul használata Egyéni hitelesítési folyamat létrehozása További olvasnivaló Hogyan tovább?

277 277 278 278 279 280 282 282 283 283 283 285 289 289

Biztonságos tranzakciók megteremtése A felhasználó gépe Az internet Saját rendszerünk A Secure Sockets Layer (SSL) protokoll használata Felhasználói bevitel szürése Biztonságos tárolás megvalósítása Hitelkártyaadatok tárolása T itkosítás használata PHP-ben A GPG telepítése A GPG tesztelése További olvasnivaló Hogyan tovább? IV. rész
Haladó PHP-módszerek

parancs

255 256 256 257 258 258 259 259 260 260 260 261 261 261 262 262 262 262 263 263 263

Webszerverünk és a PHP biztonságossá tétele Tartsuk szaftvereinket naprakészen! A php. ini fáj l tartalma A webszerver konfigurálása Webes alkalmazások hasztolása fizetős szolgáltatás igénybevételével Az adatbázisszerverek biztonsága Felhasználók és a jogosuJtsági rendszer Adatküldés a szerverre Kapcsolódás a szerverhez A kiszolgáló futtatása A hálózat védelme Tűzfalak telepítése DMZ használata Felkészülés a DoS és DDoS támadásokra Számítógépünk és az operációs rendszer biztonsága Tartsuk naprakészen operációs rendszerünket! Csak azt futtassuk, amire valóban szükség van! Kiszolgálónk fizikai biztonsága Katasztrófa -elhárítási terv Hogyan tovább?

291

19. fejezet A fájlrendszer és a kiszolgáló elérése Fájlfeltöltés A fájlfeltöltés HT ML kódja A fájlt kezelő PHP kód megírása A gyakori feltöltési problémák megelőzése Könyvtárfüggvények használata Olvasás könyvtárakból lnformációszerzés az aktuális könyvtárról Könyvtárak létrehozása és törlése A fájlrendszer elérése Fájlinformációk gyüjtése 293 293 294 295 298 298 298 301 301 302 302

Tartalom

IX

Fájltulajdonságok módosítása Fájlok létrehozása, törlése és áthelyezése Programfuttató függvények használata Környezeti változók elérése: a getenv () és a putenv () függvény További olvasnivaló Hogyan tovább? 20. fejezet Hálózati és protokollfüggvények használata A használható protokollok áttekintése E-mail küldése és olvasása Más weboldalak tartalmának felhasználása Hálózati keresőfüggvények használata Biztonsági mentés készítése vagy fájl tükrözése Biztonsági mentés készítése vagy fájl tükrözése FTP-vel Fájlfeltöltés Időtúllépés elkerülése További FTP függvények használata További olvasnivaló Hogyan tovább? 21. fejezet Dátum és idő kezelése Dátum és idő megállapítása PHP-ból A date ( ) függvény használata Unix-időbélyegek kezelése A getdate () függvény használata Dátumok ellenőrzése a checkdate ( ) függvénnyel Időbélyegek formázása Váltás PHP és MySQL dátumformátumok között Számolás dátumokkal PHP-ben Számolás dátumokkal MySQL-ben Míkroszekundumok használata Naptárfüggvények használata További olvasnivaló Hogyan tovább? 22. fejezet Képek előállitása Képi támogatás beállítása PHP-ben Képformátumok JPEG PNG WBMP GIF Képek létrehozása Rajzvászon létrehozása

304 304 304 306 306 306

Rajzolás vagy szöveg írása képre Kimenet készítése a kész grafikáról Erőforrások felszabadítása Automatikusan létrehozott képek használata más oldalakon Szöveg és betük használatával létrehozott képek A rajzvászon beállítása A szöveg hozzáigazítása a gombhoz A szöveg elhelyezése

334 335 335 336 336 338 339 341 341 341 342 348 348 348

307 307 307 308 310 313 313 318 318 318 319 319

A szöveg gombra írása Befejezés Ábrák és grafikonadatok rajzolása További képkezelő függvények használata További olvasnivaló Hogyan tovább? 23. fejezet Munkamenet-vezérlés PHP-ben Mi a munkamenet-vezérlés? A munkamenet alapjai Mi a süti? Sütik beállitása PHP-ból Sütik használata munkamenetekkel Munkamenet-azonosító tárolása

349 349 349 349 350 350 350 351 351 351 351 351 352 353 354 359 359

321 321 321 322 323 324 324 326 327 328 329 329 329 329

Egyszerű munkamenetek megvalósítása Munkamenet indítása Munkamenet- változók regisztrálása Munkamenet-változók használata Változók törlése és a munkamenet megszüntetése Egyszerű példa munkamenetre Munkamenet-vezérlés konfigurálása Hitelesítés munkamenet-vezérléssel További olvasnivaló Hogyan tovább? 24. fejezet További hasznos lehetőségek PHP-ben Karakterláncok kiértékelése az ev al () függvénnyel Végrehajtás leállítása: die (} és exit (} Változók és objektumok szerializálása

361 361 361 362 363 363 363 363 364 364 365 365

331 331 332 332 332 332 332 333 333

Információgyűjtés a PHP-környezetről Milyen bővitmények lettek betöltve? A kód tulajdonosának azonosítása A kód utolsó módosítási időpontjának megállapítása A futtatási környezet átmeneti módosítása Forráskód szinkiemelése PHP használata parancssorban Hogyan tovább?

X

Tartalom

V. rész Gyakorlati PHP és MySQL projektek fejlesztése 25. fejezet A PHP és a MySQL használata nagyobb projektekben A szaftverfejlesztés gyakorlatainak alkalmazása webfejlesztésre Webes alkalmazás projektjének tervezése és megvalósítása Kód többszöri felhasználása Kezelhetö kód írása Programozási szabályok Kódunk darabokra bontása Egységes könyvtárstruktúra használata Függvények dokumentálása és megosztása fejlesztői csapaton belül Verziókövetés megvalósítása A fejlesztőkörnyezet kiválasztása Projektjeink dokumentálása Prototípuskészítés A müködés és a tartalom szétválasztása Kódoptimalizálás Egyszerű optimalizációs lépések Zend termékek használata Tesztelés További olvasnivaló Hogyan tovább? 26. fejezet Hibakeresés Programozási hibák Szintaktikai hibák Futásidejű hibák Logikai hibák Hibakeresés a változók tartalmának kiíratásával Hibajelentési szintek A hibajelentési beállítások módosítása Saját hibák kiváltása A hibakezelés elegáns módja Hogyan tovább? 27. fejezet Felhasználói hitelesítés megvalósítása és személyre szabott tartalom megjelenítése A megoldás alkotóelemei Felhasználói azonosítás és személyre szabás A könyvjelzök tárolása Könyvjelzök ajánlása A megoldás áttekintése 391 391 391 392 392 392 379 379 379 380 384 385 387 388 389 389 390 374 374 375 375 375 376 376 376 377 377 378 378 370 370 371 371 373 373 369 369 367

Az adatbázis létrehozása A nyitóoldal létrehozása A felhasználói hitelesítés megvalósítása Felhasználók regisztrálása Bejelentkezés Kijelentkezés Jelszóváltoztatás Elfelejtett jelszó visszaállítása Könyvjelzök tárolása és visszakeresése Könyvjelzök hozzáadása Könyvjelzök megjelenítése Könyvjelzök törlése Könyvjelzök ajánlása A projekt továbbfejlesztésének lehetséges irányai Hogyan tovább? 28. fejezet Kosár funkció programozása A megoldás alkotóelemei Online katalógus létrehozása A felhasznáJók által vásárlás közben megrendelt termékek nyomon követése Fizetési rendszer megvalósítása Adminisztrációs felület programozása A megoldás áttekintése Az adatbázis létrehozása Az online katalógus létrehozása Kategóriák listázása Adott kategória könyveinek listázása A könyv részletes adatainak megjelenítése A kosár funkció megvalósítása A kosar_megjelenitese.php kód használata A kosár megjelenítése Termékek hozzáadása a kosárhoz A módosított tartalmú kosár mentése A fejlécen látható összefoglaló adatok megjelenítése A pénztárnál A fizetés feldolgozása Az adminisztrációs felület megvalósítása A projekt továbbfejlesztése Meglévő rendszer használata Hogyan tovább? 29. fejezet Webalapú levelezöszolgáltatás létrehozása A megoldás alkotóelemei Levelezöprotokollok: a POP3 és az !MAP összehasonlítása POP3 és !MAP támogatása PHP-ben

394 395 396 397 401 404 405 407 411 411 413 414 416 418 418

419 419 419 419 420 420 420 423 425 426 428 430 431 431 433 435 437 437 438 442 444 450 450 450

451 451 451 451

Tartalom

XI

A megoldás áttekintése Az adatbázis létrehozása A kód architektúrájának vizsgálata Be- és kijelentkezés Felhasználói fiókok beállítása Új felhasználói fiók létrehozása Meglévő felhasználói fiók módosítása Felhasználói fiók törlése Levél olvasása Postafiók kiválasztása Postafiók tartalmának megtekintése Levélüzenet olvasása Üzenetfejlécek megjelenítése Üzenet törlése Levélküldés Új üzenet küldése Válaszküldés vagy levél továbbítása A projekt továbbfejlesztése Hogyan tovább? 30. fejezet
Levelezölista-kezelő alkalmazás fejlesztése

452 454 455 460 462 463 464 464 465 465 467 469 472 472 473 473 474 476 476

31. fejezet
Webes fórum fejlesztése

517 517 517 518 519 521 523 525 526 530 532 538 538 538

Gondoljuk végig a feladatot! A megoldás alkotóelemei A megoldás áttekintése Az adatbázis megtervezése A hozzászólások fanézetének megtekintése Kibontás és összecsukás A hozzászólások megjelenítése A
cs

omopont osztály használata

A hozzászólások egyenkénti megtekintése Új hozzászólás írása A projekt továbbfejlesztése Meglévő rendszer használata Hogyan tovább? 32. fejezet
Perszonalízált PDF dokumentumok előállitása

539 539 539 542 542 542 544 545 546 548 550 553 553 556 562 562 562

A projekt áttekintése Dokumentumformátumok összehasonlítása A megoldás alkotóelemei

477 477

Vizsgáztatórendszer A dokumentum-előállító szoftver A megoldás áttekintése A tesztkérdések lekérdezése A válaszok értékelése RTF formátumú oklevél létrehozása PDF formátumú oklevél létrehozása sablonból PDF dokumentum előállitása PDFlib függvényekkel "Helló, világ!" kód PDFlib függvényekkel Az oklevél előállítása PDFlib függvényekkel Fejlécekkel kapcsolatos problémák kezelése A projekt továbbfejlesztése Hogyan tovább? 33. fejezet
Kapcsolódás az Amazon Web Services felülethez XML és SOAP segítségével

A megoldás alkotóelemei A levelezőlisták és a feliratkozott felhasznáJók adatbázisának létrehozása Hírlevelek feltöltése Csatolt állományokat tartalmazó levelek küldése A megoldás áttekintése Az adatbázis létrehozása A kód architektúrájának meghatározása A bejelentkezés megvalósítása Új felhasználói fiók létrehozása Bejelentkezés Felhasználói funkciók megvalósítása Levelezőlisták megtekintése Listainformációk megjelenítése Levelezőlisták archívumának megtekintése Fel- és leiratkozás A felhasználói fiók beállításainak megváltoztatása Jelszavak megváltoztatása Kijelentkezés Adminisztrátori funkciók megvalósítása Új levelezőlista létrehozása Új hírlevél feltöltése Egyszerre több fájl feltöltésének kezelése A hírlevél előnézetének megtekintése A hírlevél kiküldése A projekt továbbfejlesztése Hogyan tovább?

478 478 478 478 480 482 488 488 490 492 493 496 498 499 500 500 502 502 503 504 506 510 511 515 515

563

A projekt áttekintése: XML és a Web Services használata Ismerkedés az XML-lel Web Services A megoldás alkotóelemei Az Amazon Web Services felület használata XML értelmezése: REST válaszok SOAP használata PHP-vel Gyorsítótárazás A megoldás áttekintése Az alkalmazás magja 563 564 566 567 567 568 568 568 568 571

XII

Tartalom

Adott kategóriában lévő könyvek megjelemtése AmazonResultSet objektum lekérése Kérés intézése és az eredmény visszakeresése REST segítségével Kérés intézése és eredmény visszakeresése SOAP segítségével A kérésből származó adatok gyorsítótárazása Vásárlói kosár fejlesztése Fizetés az Amazonnál A projekt kódjának telepítése A projekt továbbfejlesztése További olvasnivaló
34. fejezet Web 2.0-s alkalmazások fejlesztése Ajax-programozással

576 578 585

Ajax elemek hozzáadása a PHPbookmark alkalmazáshoz További információ Bővebben a Document Object Modelről (DOM) JavaScript könyvtárak Ajax alkalmazásokhoz Ajax-fejlesztői weboldalak
A függelék A PHP és a MySQL telepítése Az Apache, a PHP és a MySQL telepítése Unix alatt 621 621 622 622 626 626 627 628 628 629 630 631 632 609 618 618 618 619

591 592 594 597 597 598 598

Bináris fájlok telepítése Forrás telepítése A httpd. conf fájl: kóddarabok A PHP támogatás is működik? Az SSL működik?

599 599 600 600 601 601 602 602 602 602 604 605 606 609

Az Apache, a PHP és a MySQL telepítése Windows alatt A MySQL telepítése Windows alatt Az Apache telepítése Windows alatt A PHP telepítése Windows alatt A PEAR telepítése Egyéb konfigurációk beállítása
B függelék Webes források 633 633 634 634 635

Mi az Ajax? HTTP kérések és válaszok DHTML ésX HTML Cascading Style Sheets (CSS) Kliensoldali programozás Szerveroldali programozás XML ésX SLT Ajax alapok Az XMLHTTPRequest objektum Kommunikáció a szerverrel A kiszolgáló válaszának feldolgozása Tegyük össze az egészet! Ajax elemek hozzáadása korábbi projektjeinkhez

Források a PHP-ről MySQL-lel és SQL-lel foglalkozó források Források az Apache-ról Webfejlesztés

Tartalom

XIII

Szerzők Laura Thomson vezető szoftvermérnök a Mozilla CorporationnéL Korábban az OmniTI
és a Tangled Web Design egyik vezetőjeként tevékenykedett. Rendszeresen dolgozik együtt az RMI T Universiry-vel és a Boston Consuleing GrouppaLAl­ kalmazorc tudományokból (informatika), illerve informatikai mérnöki területen szerzere egyetemi diplomát. Szabadidejében szívesen lovagol, érvel az ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek mellett, és nagyon szeret aludni.

Luke Weiling webes fejlesztő az OmniTI-náLA nyílt forráskódú és webes fejlesztésekkel foglalkozó konferenciák, így egye­
bek közöte az OSCON, a ZendCon, a MySQLUC, a PHPCon, az OSDC és a LinuxTag rendszeres előadója.Az OmniTI előtt a webes anaütikával foglalkozó Hicwise.com-nál, az adatbázis-fejlesztő MySQL AB-nál, illetve független tanácsadóként a Tangled Web Designnál dolgozort.Alkalmazott tudományok (informatika) diplomát szerzerc, és informatikát oktatott a Mel­ bourne-i RMI T Universiry-n. Szabadidejében az álmadanságát próbálja meg tökélyre fejleszteni.

Társszerzők Julie C. Meloni a Los Altos-i (Kalifornia) székhelyű i2i I nteractive (www.i2ii.com) multimédiás vállalat műszaki igazgatója.
Az internet megszületése óta fejleszt webalapú alkalmazásokat, és soha nem fogja elfelejteni az első grafikus kezelőfelületű böngészőt övező izgalmakat. Számos könyvec és cikket írt a webalapú programozási nyelvek és az adatbázisok témakörében, amelyek közül érdemes megemliteni a Sams Teach Yourself PHP. MySQL, and Apache Ali in One című kiadványt.

Adam DeFields webes alkalmazásfejlesztésre és projektmenedzsmentre szakosodott tanácsadó.A Michigan állambeli
Grand Rapidsben él, ahol 2002-ben alapított saját cégét irányítja (Emanation Syscems, LLC - www.emanationsyscemsllc. com). Számtalan, különböző technológiára építő webfejlesztési projekeben részt vere, de leginkább a PHP /MySQL alapú fej­ lesztési munkákat kedveli.

Marc Wandschneider szabadúszó fejlesztő, szerző és előadó, aki a világ számtalan különböző pontján dolgozott már érdekes
projektekben. Utóbbi években idejének nagy részét arra fordítja, hogy robusztus és skálázható webes alkalmazásokat fejlesszen. 2005-ben írta Core Web Application Programming with PHP and MySQL című könyvét. Korábban a SWiK (http:/ /swik.net) nyílt forrású közösségi oldal vezető fejlesztője volt. Marc jelenleg Pekingben él, ahol a kínai nyelvet töri, és programoz.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani a Pearson csapatának kemény munkájáért. Külön köszönjük Shelley Johnstonnak, akinek áldozatvállalása és türelme nélkül a könyv első három kiadása nem születhecett volna meg. és Mark Tabernek, aki a negyedik kiadásnál átvette Shelley munkáját. Nagyra értékeljük a PHP- és MySQL-fejlesztői csapatok által végzere munkát. Sok éve könnyícik meg a dolgunkat, és így lesz ez a jövőben is rninden nap. Köszönjük az eSec-nél dolgozó Adrian Close-nak, arniért még 1998-ban azt mondta:.,Ezt meg tudjátok csinálni PHP-ben:' Úgy vélte, szeremi fogjuk a PHP-t, és azt kell mondanunk, igaza lett. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani családunknak és barátainknak, akik elviselik antiszociális viselkedésünket, amíg könyveinken dolgozunk. Külön köszönjük Nektek, hogy segítetek családtagjainknak: Julie, Robert, Martin, Lesley, Adam, Paul, Archer és Barton.

A magyar kiadáshoz
A könyv példáinak forráskódja és a melléklecek letölthetők regisztráció után a www.perfacrkiado.hu/melleklecek oldalról. A könyvben használt, jelenleg ingyenes szoftverek szintén letölthetőek weboldalunkról (www.perfacckiado.hu/melleklecek). Érdemes azonban az interneten megkeresni ezen szoftverek frissítéseit, újabb verzióit és azokat használni.

A természet és az ember okozta viszontagságoknak kérezer éve ellenálló építmény az emberi ügyesség időrlen példája: a mai napig hozzájárul a város vízellárásához. Segoviába. a mai napig meglévő műemléke.Segovia vízvezetéke a római építészet egyik legnagyszerűbb. 278 mérer hosszú szakasza duplasoros boltívekkel rendel­ kezik. A vízvezetéknek a város középpontján áthaladó. . sem kapcsokat nem használtak a tömbök rögzítésére. Az építményt több mint húszezer. Traianus császár uralkodása alatt. az időszámításunk szerinti első században épült vezeték feladata az volt. kézzel vágort gránittömbből emelték. amelyek a földtől 34 mérer magasan futva elegáns képet kölcsönöznek az urcáknak. és sem cementet. hogy vizet szállítson a ma Sierra de Guadarrama né­ ven ismert hegy lábától az onnan mintegy 18 kilométer távolságra lévő hispániai városba.

legyen az a legegyszerűbb rendelési űrlap vagy össze­ tett.még az alapozó fejezetekben is. amelyek függvények referenciagyűjteményeként szolgáltak. Azt is megmutatjuk.és végigmegyünk az alább felsorolt projektek előkészítési. A könyvben szándékosan használunk .Bevezetés Köszöntjük a PHP és MYSQL webfejlesztöknek című kiadványunk olvasóit! Könyvünk oldalaiba igyekeztünk belesűríteni a PHP és a MySQL.a való világból vett alkalmazásokat. A bevezetésben az alábbiakról lesz szó: Miért érdemes elolvasni a könyvet? Mire leszünk képesek a könyv segítségéve!? Mi a PHP és a MySQL. Ráadásul rnindezt nyílt forráskódú technológiák használatával tanuljuk meg előállítani. és átrágjuk magunkat a PHP és a MySQL különböző területein..hogyan lehet az itt megfo­ galmazott elvárásokat PHP-ben és MySQL-ben megvalósítani.ugyanaz marad. Számtalan kód készen áll arra. hogy hasznos példákkal álljunk elő.és korábban legalább alapszínten prog­ ramoztak valamilyen modern programozási nyelvben . Ezt követően különböző szempontok szerint megvizsgáljuk az elektronikus kereskedelmet és ehhez kapcsolódóan a bizton­ ságot.és miért olyan nagyszerűek? Mi változott a PHP és a MySQL legutolsó verzióiban? Hogyan épül fel a könyv? Vágjunk bele! Miért érdemes elolvasni a könyvete Könyvünk megranírja.ám nem sokat segítenek. A könyv azon olvasóknak szól. Amennyiben dolgoztunk már más webfejlesztő nyelvvel. Az ilyen kiadványok is hasznosak.statikus. biztonságos e-kereskedelmi portál. vagyis testre szabhatóvá és valós idejű információkban gazdaggá tehetjük oldalainkat. mint a PHP. Látogatói semmilyen interaktív módon nem léphernek kapcsolatba az oldallal. akik összetett vagy üzleti weboldal létrehozása szándékával kivánják magas szinten elsa­ játítani a PHP-t és a MySQL-t. Amíg fizikailag nem frissírjük. hogy miként jönnek ezek elő valódi weboldal elkészítésekor.hogy csak olyan PHP könyveket találtunk. hogy az olvasó saját weboldalán azonnal alkal­ mazza azokat.mert elegünk volt abból. akik legalább a HTML alapjaival tisztában vannak. de nekik kicsit tovább tarthat az itt leírtak megemésztése. hogyan hozzunk létre interaktív weboldalakat . illerve azt.ám viszonylag gyorsan vesszük át őket.képesek leszünk valóban dinamikus weboldalakat építeni.akkor a kötet olvasása során gyorsan képbe kerülhetünk. Mit tanulhatunk a könyvböH Ha elolvassuk.esetleg interaktív Web 2.amikor a főnök vagy az ügyfél azt kéri. A tisztán HTML weboldal stati­ kus tartalma pontosan ilyen . Ha készítettünk már honlapokat egyszerű HTML használatával. dinamikussá. hogyan érdemes közelíreni az igazi projektekhez.használata során szerzett minden tudásunkat.rnig a többi apróbb módosítások után lesz használható.hogy . A könyv azokat célozza meg. illerve a MySQL. Ha olyan nyelvet és adatbázist használunk. készíts nekem bevásárlókosaras online boltot': Ebben a könyvben minden tőlünk telhetőt megrettünk.vagy dol­ goztak már relációs adatbázissal.még ha az nem is feltétlenül internetes programozás volt-.0-s oldal. A könyv utolsó részében áttekintjük.napjaink két legelterjedtebb webfejlesztő eszközének. Kezdő programozók is minden bizonnyal hasznosnak fogják találni a kötetet. Megpróbáltunk egyetlen alapfogalmat sem kihagyni. Kezdésképpen árteleintünk egy egyszerű online rendelési rendszert. minden bizonnyal beleütköztünk már ennek a megközelítésnek a korlátaival. tervezési és megvalósírási szakaszán: Felhasználók hitelesítése és személyre szabott tartalom a hitelesítés alapján Bevásárlókosaras online bolt . A könyv első kiadását annak idején azért írtuk meg.

) A PHP nyílt forráskódú projekt. Az adatbázis lehetövé teszi az adatok hatékony tárolását. és ez a szám igen gyorsan nő. hogy bárki hozzáférher a forráskódhoz. a Zend motor teljes újraírása. ingye­ nesen használhatjuk.com címen érhető el. júliusi adatok szerint világszerte több mint 21 millió domaínre telepíterték. érett termékhez. ami azt jelenti. Rasmus Lerdorf munkája volt. és most a PHP Hypertext Preprocessor (PHP hiperszöveg előfeldolgozó) kifejezés rövidítését jelenti.php oldalon tekinthetjük meg. és eredetileg egyetlen ember. Miért használjunk PHP�t és MySQL�t� Ha weboldalfejlesztésre adjuk a fejünket. többszálú kiszolgáló. ami a látogató által megtekinthető HTML-t vagy egyéb kimenetet hoz létre. de fejlesztési története 1979-ig nyúlik vissza. Ha MySQL-t tartalmazó nem GPL alkalmazást kívánunk terjeszteni. (A PHP terjedésének aktuális állását a http://www. számralan termék közül választhatunk Az alábbi kategóriákban kell döntést hoznunk: A webszervert futtató hardver Operációs rendszer A webszerver szoftvere Adatbázis-kezelő rendszer Programozási vagy szkriptnyelv Az egyes választások összefügghetnek egymással. gyorsabb hozzáférést kínál hozzájuk. amíg elérkeztünk a jelenleg széles körben hasz­ nálható.zend. szerveroldali szkriptnyelv. és garan­ tálja. A világ legnépszerűbb nyílt forráskódú adatbázisa.0-s alkalmazás létrehozása Ajaxszal Ezen projektek rnindegyike a könyvben megtalálható állapotában is működik. A PHP honlapja a htrp://www. hogy egyidejűleg többen is használhassák az adatokat. Azért ezekre esett a választásunk. azaz a Gnu nem Unix) elfogadásával együtt ez is megválrozort. MiaMySQU A MySQL egy nagyon gyors. amely számtalan alkalommal elnyerte a Linux Journal szaklap "Readers' Choice Award" -ját (Ol­ vasóink választása díját). módo­ síthatja. A PHP kód értelmezése a webszerveren történik. de a GNU rekurzív rövidítésének (GNU= Gnu's Not Unix. A PHP első verziója 1994-ben készült el. . A HTML oldalakba az oldal minden egyes megnyi­ tásakor lefutó PHP kódot ágyazhatunk. Strukturált lekérdező nyelvet (Structured Query Language. A MySQL honlapja a http://mysql. Ezt a verziót a nyelv mögött álló virtuális gép. a szabványos adatbázis-lekérdező nyelvet használja.com.php. hogy csak a jogosult Felhasználók szerezhetnek hozzáférést. keresését. nem rninden webszerver támogatja az összes programozási nyelvet stb. A PHP erederileg a Personal Home Page (személyes honlap) rövidítése volt. illetve a nyelv néhány jelentős javítása jellemzi. relációs adatbázis-kezelő rendszer (angol rövidítéssel RDBMS). Például nem mindegyik operációs rendszer fut bármilyen hardveren.net címen érhető el. A PHP jelenlegi fő változata az 5-ös. de természetesen egyéni igényeinknek meg­ felelően módosíthatók. 2007. A Zend Technologies weboldala a http://www. srabil. illetve terjesztheti azt. A MySQL kiszolgáló az adatokhoz való hozzáférést szabályozva biztosítja. A MySQL kettős licencelési rendszerben érhető el. mert meglárásunk szerint ezek tartoznak a programozók által leg­ gyakrabban fejlesztert webes alkalmazások közé. rendezését és kinyerését.php. és ingyenesen használhatja.2 B evezetés Webalapú levelezőalkalmazás Levelezőlista-kezelök Online fórumok PDF dokumentumok előállítása Webszolgáltatások XML-lel és SOAP-pal Web 2. és négy jelentős újraíráson ment keresztül. Más tehetséges emberek is elkezdtek dolgozni vele. Ezért a MySQL röbbfelhasználós. A MySQL 1996 óta elérhető a nyilvánosság számára. fizetős licencet kell vásárolnunk. MiaPHP� A PHP kifejezetten az internetre kifejlesztett. A könyv ugyanakkor ezektől eltérő igények esetén is nagy segítséget jelenther céljaink elérésében. Amennyiben elfogadjuk a nyílt forráskódú licenc (a GPL) feltételeit.SQL).net/usage.

azaz egy PHP adatbázis-objektumok nevű adatbázis­ absztrakciós réteg is tartozik. A Zend Technolo­ gies (http://www. amelyek közül a legfontosabbak: Teljesítmény Skálázhatóság Csatlakozási lehetőség (interfész) számtalan különböző adatbázisrendszerhez Beépített könyvtárak a leggyakoribb webes feladatokhoz Alacsony költség Egyszerű elsajátíthatóság és használhatóság Objektumorientált programozás széles körű támogatása Hordozhatóság (platformfüggetlenség) A fejlesztői megközelítés rugalmassága Hozzáférhető forráskód Hozzáférhető támogatás és dokumentáció Fejtsük ki ezeket az erősségeket kicsit bövebben is! Teljesítmény A PHP nagyon gyors. akár belépő szintű szerverekkel is lehet horizontálisan bővíteni. DB2. dbm. XML-t értelmezzünk. szeriotünk mindenképpen érdemes a PHP és a MySQL mellett dönteni. Mindössze néhány sornyi kódra van szükség ahhoz.. Oracle. hogy operációs rendszerektől és webszerverektől függetlenül futtatható legyen. a Ruby (Rails keretrendszeren vagy másként). számtalan beépített függvénnyel rendelkezik a különféle. és elősegíti a biztonságos programozási megoldások használatát. A MySQL-en túlmenően közvetlenül kapcsolódhatunk egyebek között PostgreSQL. . beépített SQL felülettel rendelkezik az egyszerű fájlokhoz. A PHP 5-ös verziója SQLite nevű. sütikkel (cookie-kkal) dolgozzunk. e-mailt küldjünk. Még egyszerű.NET. amely következetes hozzáférést tesz lehetövé. Ezekkel összehasonlírva a PHP-nak számos erőssége van. vagyis nyílt adatbázis-kapcsolás használatával bármilyen. sőt a kisebbek közül is sok rendszeren használható. aJavaServer Pages (JSP) és a ColdFusion. A PHP és a MySQL egyik legnagyszerűbb tulajdonsága. ám ezeket egyértelműen megjelölik a kézi­ könyvekben. hogy hatékonyarr és olcsón. és mi is jelezzük. Adatbázis-integráció A PHP számos adatbázisrendszerhez tud natív módon kapcsolódni. A PHP kódok nagy része megírható úgy.megosztott elem nélküli" (shared-nothing) archicektúrával rendelkezik. az operációs rendszerekkel vagy a webszerver szaftveréveL Nincs rá szük­ ségünk. amikor ilyennel dolgozunk. vagy PDF dokumeorumokat hozzunk létre. ODBC driverrel rendelkező adatbázishoz kapcsolódhatunk.zend. olcsó szervert használva is több millió letöltése szolgálhatunk ki naponta. A PHP legfőbb erősségei A PHP elsődleges versenytársai a Perl. Egyes PHP függvények az operációs rendszertől függö fájlrendszerhez kötődnek. hogy menet közben állítsunk elő képeket.com) által publikált összehasonlító adatok alapján a PHP nagyobb teljesítményre képes versenytársainál. FilePro. Sok egyéb mellett a Microsoft-termékek tartoznak ide. operációs rendszert és webszervert válasszunk is. hogy minden fő operációs rendszeren. Beépített könyvtárak Mivel a PHP-t interneten való használatta alakították ki.Bevezetés 3 Ebben a könyvben alig foglalkozunk a hardverrel. lnterBase és Sybase adatbázisokhoz. lnformix. Ez azt jelenti. Hyperwave. a Microsoft ASP. webes vagy egyéb hálózati szolgáltatásokhoz kapcsoló<ljunk. Open Database Connectivity Standard (ODBC). Akármilyen hardvert. internettel kapcsolatos feladatok elvégzésére. Skálázhatóság A PHP-Rasmus Lerdorf szavaival élve-. A PHP-hoz a natív könyvtárak mellett PHP Database Objects (PDO).

Mindezek egy része már a PHP 3-as és 4-es verzi­ ójában is elérhető volt. A PHP mögött álló Zend motort áórták ehhez a verzióhoz.php. Egyszerű megtanulhatóság A PHP szintaktikája más programozási nyelvekre. interfészekket konstruktorokkal és destruktorokkal. zárt forráskódú termékekkel ellentétben. mint a C++ vagy a Java. Objektumorientált programozás támogatása A PHP 5-ös verziója jól kialakított objektumorientált fUnkciókkal rendelkezik. abbahagyja a termék támogatását. A leg­ fontosabb új jellemzök a következők: Teljesen új objektummodell köré épített. A jól megítt kódok jellemzöen módosítás nélkül működnek a PHP-t fUttató különbözö rendszereken. fejezetet!) Kivételek a skálázható. Néhány kevésbé gyakori fUnkciót is találunk. Hordozhatóság (platformfüggetlenség) A PHP számtalan operációs rendszeren elérhető. fejezetet!) A további változtatások közé tartozik egyes kiterjesztések áthelyezése az alapértelmezett PHP-telepítésböl a PECL könyv­ tárba.például Model-View-Controller (MVC) mintára. amely rengeteg. vagy úgy dönt. ez is jelentős változásokat tartalmaz. fejezetet!) SimpleXML az XML adatok könnyű kezelhetőségéért (lásd a Kapcsolódás webszolgáltatásokhoz XML és SOAP haszná­ latával című 33. továbbfejlesztett objektumorientált támogatás (lásd az Objektumorientált PHP című 6.zend.4 Bevezetés Költség A PHP ingyenes. fenntartható hibakezeléshez { lásd a Hiba.x verziójáról PHP 5-re. Aki tanult már Javában vagy C++-ban progra­ mozni. PHP kódot írhatunk olyan ingyenes Unix-szerű operációs rendszerekre.épülö keretrendszer használatával történik. A fizetős. mint a Linux és a FreeBSD. Attól sem kell tartani. Nem kell várnunk. OS X-re vagy a Microsoft Windows különbözö változataira. de az 5-ös változatban sokkal teljesebb lett az objektumorientált támogatás. Például öröklésset privát és védett tulajdonságok­ kal és metódusokkal. . Melyek a PHP 5 újdonságai� A felhasznáJók többsége minden bizonnyal nemrégiben váltott a PHP valamelyik 4.com) a kereskedelmi alapon kínált támogatásból és kapcsolódó szoftverekböl fedezi a PHP fejlesztéseit. fizetős Unix-változatokra-például Solaris és IRIX rendszerekre-. akkor szinte azonnal eredményesen tudjuk használni a PHP-t is. a várt fUnkciókkal (és általában a várt szintaktikával) fog találkozni. míg a gyártó megjelenteti a javítá­ sokat. ha szeretnénk módosítani valamit a PHP-n. vagy hozzáadnánk valamit a nyelvhez. elsödlegesen a C-re és a Perire épül. A PHP-dokumentáció és -közösség érett és gazdag információforrás. Ahogy egy új föverziótól elvárható. Támogatás és dokumentáció elérhetősége A PHP-t működtetö motor mögött álló cég. A fejlesztői megközelítés rugalmassága A PHP lehetövé teszi az egyszerű feladatok egyszerű megvalósítását. nyugodtan megtehetjük. Forráskód A PHP forráskódja hozzáférhető. az adatfolyamok jobb támogatása és az SQLite hozzáadása.és kivételkezelés című 7. De ugyanilyen könnyen szolgálja nagy alkalmazások olyan megvalósírását is. Legfrissebb változata bármikor letölthető a http:/ /www.net oldalról. Ha már ismerjük ezeket vagy olyan C-szerű nyelveket. absztrakt osztályokkal és metódusokkal. amely tervezési mintákra . megosztásta váró tartalommal bír. hogy a gyártó felhagy az üzlettel. a Zend Technologies {www. ide sorolhatjuk például az iterátorokat.

a könyv megfelelő oldalain további információt találunk majd velük kapcsolatban: Névterek támogatása.php A sqlire3 kirerjesztés támogatása a SQLite beágyazható SQL adatbázismoror használatához.php.php A phar kirerjesztés támogatása beépített PHP tömörítő alkalmazás létrehozására. további információért lásd: http://www.3-as verziójában is. Az értékek nagy része azt mutatja.com/wiki/PHP_MYSQLND A fenti lista a PHP 5.és időkezelés Számos frissített klienskönyvtár.lileinfo. amely alverzió közelebb áll az elfogadáshoz.namespaces Az ind kiterjesztés támogatása az alkalmazások nemzetköziesítéséhez.net/ manual/en/class. Teljesítmény A MySQL vitathatatlanul gyors.ind. és a hosting szolgáltatók még jó ideig biztosan nem fogják tömeges használat céljából telepíteni. hogy a hosting szolgálratók telepíteni kezdjék (ha mi magunk kezeljük a szerverünket. hash() és md5() funkció müködésének.php. php. Az eredmény döntetlen lett a MySQL és a nála sokkal drágább Oracle között. ugyanakkor a verzió a már korábban is meglévő funkciókon végzett számos hibajavítással. jobb memóriakezelés a Zend motorban) és hibajavítások • A PHP 5. a Microsofr SQL Server és az Oracle. karbantartással.net/ manual/ en/intro. további információért lásd: http://www. A könyv írása idején ez még nem volt a megjelenés közelében.3 funkciói közül sorolunk fel néhányat. akkor természetesen bárme­ lyik nekünk tetsző verziót relepíthetjük). további információért lásd: http://www.3 szélesebb körben ismert új funkcióit tartalmazza.2-es volt a legújabb változat.3 főbb jellem�ői Olvashatrunk már a PHP új főváltozatáról. teljesítményfejleszrések (pl. . A fejlesztök benchmark.net/book. és így ahhoz is.php.net/manual/ en/book.Bevezetés 5 A könyv írásakor a PHP 5.2 számos hasznos új funkci­ óval rendelkezett: Bizronsági célokra használható új beviteli szürő • JSON kirerjesztés a JavaScript interoperabilitásért Fájlfeltöltési folyamat nyomon követése Jobb dátum. 2002-ben az eWeek ugyanazt a webes alkalmazást használva összehasonlított öt adatbázist.azaz viszonyírási értékeket mutató. Ugyanakkor a PHP 6-os verzi­ ójába tervezett számos funkció megtalálható a PHP 5. frissítéssei is büszkélkedhet: A Windows 2000-nél régebbi Windows-verziók (például Windows 98 and NT 4) támogatásának megszüntetése A PCRE.3. közrük a következőkkel: Nagy teljesítmény Alacsony költség Egyszerű kanfigurálhatóság és elsajátíthatóság Hordozhatóság (plarformfüggetlenség) Forráskód elérhetősége Támogarás elérhetősége Tekintsük át most ezeket az erősségeket kicsit részleresebben is! A MySQL elsődleges versenytársai a PostgreSQL. Reflection és SPL kiterjesztés állandó elérhetőségének biztosítása A dátumokkal való számolást és a dátumkezelést megkönnyítő dátum. további információért lásd: hrtp:/l www.php A libmysql-t felváltó MySQLnd driver támogatása.net/language.com/ why-mysql/benchmarks címen érhetjük el. további információért lásd: http://www. illetve az OpenSSL kirerjesztésnek a továbbfejlesztése A php. A PHP 5. egyebek közöte jobb hibajelentésekkel A Zend motor finomhangolásának folytatása a gyorsabb PHP-futási sebesség és memóriahasználar érdekében A MySQL legfőbb erősségei A MySQL számos erősséggel bír.mysql.oldalát a http://mysql.php. hogy a MySQL nagyságrendekkel gyorsabb versenyrársainál. A következőkben a PHP 5.ini adminisztrálásának és kezelésének fejlesztése.és időfüggvények hozzáadása A crypt().phar A lileinfo kiterjesztés támogatása a jobb fájlkezelés érdekében. de már közelgett a PHP 5. a PHP 6-ról is.sqlire3. további információ: http://forge.

mert garantálja a folytonosságot. hogy a 4. és vészhelyzet esetén van hova nyúlni.mysql. illetőleg in­ gyenes vagy nyílt forráskódú szoftveren dolgozunk. Amennyiben a MySQL-r valamely alkalmazás részeként és nem Open Source licenccel szeretnénk terjeszteni.x verzióját vagy valamely 3. nem szükséges licencet vásárolnunk.6 Bevezerés Alacsony költség A MySQL nyílt forráskódú licenccel ingyenesen. akkor fizetős licencre van szükségünk.com) mindezr az előnyt kínálja a felhasználék számára. ismétlődő lekérdezések sebességét A könyver a MySQL 5. illetve Microsoft Windows alatt is használható. Amennyiben az olvasó MySQL szerver egy korai 4. amely támogatást. Melyek a MySQL 5 újdonságai� A MySQL 5-ben megjelent főbb változtatások: Nézetek Tárolt eljárások (lásd a Rekordmutató-kezelés A további változások közé tartozik az ANSI szabványnak való jobb megfelelés és a futási sebesség növekedése. a tudat mégis megnyugtató. Forráskód Akárcsak a PHP. kereskedelmi licenccel pedig alacsony áron használható. fejezetet!) Adatbázisok alapszintű finomhangolási lehetőségeinek támogatása .x verzióját használja. ám a MySQL AB (www. hogy hozzászokjunk a MySQL-hez. Egyszerű használhatóság A legtöbb modern adatbázis SQL-t használ. Ha dolgozrunk már más relációs adatbázis-kezelő rendszerrel. Támogatás elérhetősége Nem minden nyílt forráskódú termékhez tartozik olyan anyavállalat. Hordozhatóság (platformfüggetlenség) A MySQL számtalan különböző Unix-rendszeren.yavítás Haladó MySQL programozás című 13.Ha nem kívánjuk alkalmazásunkat terjeszteni . érdemes tudni. a MySQL forráskódja is beszerezhető és módosítható. tanácsadást és minősítése­ ket ad.0-tól kezdve az alábbi funkciókkal egészítették ki a terméket: Egymásba ágyazott lekérdezések támogatása GIS típusok a földrajzi adatok támogatására Nemzetköziesítés jobb támogatása A tranzakcióbiztos InnoDB tárolómotor alapértelmezetren elérhető A MySQL lekérdezési gyorsítómernéria (query cache) jelentősen növeli a webes alkalmazások által gyakran futtatott.és a webes alkalmazások többségével ez a helyzet -.1-es (Beta Community Edition) verzióját használva írtuk. képzéseket. illetve szá­ mos hib. amely ráadásul a többi hasonló terméknél egyszerűbben beállítható. Ez a változat már az alábbiak támogatását is tartalmazza: P artícionálás Soralapú replikáció Eseményütemezés Naplózás táblázatokba A MySQL Cluster (az adatbázis adatait tartalmazó leíró) és a biztonsági mentés folyamatainak fejlesztései. akkor nem fog gondot okozni. Ez ugyan a felhasználék többségének általában nem szempont.

de nem használtuk még az 5-ös verzióját. Haladó PHP módszerek című részben részletesebben megtárgyaljuk a PHP főbb beépített függvényeit. Kedves Olvasó! Szecernénk megköszönni. jelenleg ingyenes szofrverek szintén letölthetőek weboldalunkróL Érdemes azonban az interneten megkeresni ezen szofrverek frissíréseir. Rövidesen az olvasó is csatlakozhar a több ezer webfejleszrőhöz. annak elég gyorsan átfueni ezt a fejezetet. a Gyakorlati PHP és MySQL projektek fejlesztése című. illetve olyan haladó MySQL-es témákat mucat be. a fordító és a szakmai lektor . amelyek a PHP és a MySQL erejét és sokoldalúságát támasztják alá.Bevezetés 7 Hogyan épül fel a könyv: Öt nagy részből áll: Az első rész. Olyan függvénycsoportokat válogattunk össze. illetve biztonságos adatgyüjtésre. mert az objektumorientált funkciók jelentősen megváltoztak ebben a verzióban. illetve a PHP és a MySQL elsajátítását. mint például a nagy projektek kezelése vagy a hibakeresés. nem pedig"játék" kód. Végezetül Reméljük. Egyebek közöte a szerver és a hálózat eléréséről. Aki korábban is használt már PHP-t. A legfontosabb ilyen téma a biztonság. A kiadó. hasznosnak találjuk majd a hatodik. egy e-kereskedelmi oldal létrehozásából származik. A MySQL használata a MySQL és a hozzá hasonló relációs adatbázisrendszerek használata során előfor­ duló fogalmakat. A második rész. A könyv­ ben használt. rnint amennyire a szerzők. Kedvenc részünk az ötödik. hogyan használjuk a PHP-t és a MySQL-t felhasználóink hitelesítésére. Minden példa a való világból. A könyvben szereplő példák­ hoz tartozó forráskódokat és melléklereker regisztráció urán letöltheti a www.perfactkiado. dárum. Használatuk tényleg öröm. amelyeket weboldalak létrehozásához a leghasznosabbnak véltünk. Ez a rész a PHP gyorstalpaló című fejezettel indul.hu/melleklerek oldalról. naprakész információkar tartalmazó weboldalakar. Az E-kereskedelem és biztonság című. A PHP használata példákon keresztül mutatja be a PHP programozási nyelv legfontosabb alkotóelemeit. illetve a munkamener (session) -válcozókról olvasha­ runk itt. -továbbításra és -tárolásra. hogy kiadványunkat választotta a PHP és a MySQL megismeréséhez.és időkezelésről. képalkotásról. harmadik részben a webfejlesztés bármely programozási nyelvnél előjövő általános kérdéseivel foglalkozunk. A negyedik. Ha elég jól ismerjük már a PHP-t. aki ezekkel a srabil és hatékony eszközökkel épít dinamikus. Kezdő PHP­ felhasználóknak vagy programozóknak azonban érdemes kicsivel több időt szánni rá. újabb verzióit és azokar használni. Ezt követően áttekintjük. a MySQL adatbázisunkhoz való csatlakozás menetét. Objektumorientált PHP című fejezetet is. illetve olyan mintaprojekteket mutat be. az SQL használatár. A való világból vett gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. a Kedves Olvasó legalább annyira élvezni fogja a könyvet. amikor elkezdték használni ezeket a termékeket. mint a biztonság és az optimalizálás.

I A PHP használata l PHP gyorstalpaló 2 Adatok tárolása és visszakeresése 3 Tombök használata 4 Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 5 Kód többszöri felhasználása és függvényírás 6 Objektumorientált PHP 7 Hiba. és kivételkezelés .

Az ügyfél meg­ rendelésén a végösszeget és az adótartalmat kiszámítva megtanulj uk.perfactkiado. majd if és else parancsokat. Az olvasóknak azt kell megérteniük. Ehhez olyan tesztágyra van szükség. akkor a fejezetben leírtak segítségével gyorsan képbe kerülhetünk a PHP-t illetően is. majd próbáljuk megjavítani azokat! A fejezet először is egy online termékrendelő űrlap példáján keresztül mutatja be a változók. vagy kérjük meg a rendszergazdát. Amennyiben számítógépünkre nincsen PHP telepítve. Ezt követően a beviteli adatokat ellenőrzö PHP kód használatával online rendelési űrlapot fejlesztünk. Megvizsgáljuk a Boole-változók fogalmát. rontsuk el. amelyre telepít­ ve van a PHP. A programozási szakkönyvek igen gyakran nagyon egyszerű példákan keresztül tanítják meg az alapvető szintaktikát. első feladatunk a telepítés lesz. mett alkalmas lehet a tudásukban lévő fehér foltok eltüntetésére. változtassuk meg. perfactkiado. hogy tegye ezt meg nekünk! Az erre vonatkozó utasításokat A PHP és a MySQL telepítése című fejezetben találjuk a Függelék­ ben. A változótípusokat és az operátorok Iciértékelési sorrendjét is áttekintjük. ami semmivel sem tud többet. ahol kísérletezni tudunk. Ha jártasak vagyunk a C. . nem a szintaktikát és a fiiggvényeket felsoroló újabb referenciakönyvre van szükségük. és meg kell próbálni módosí­ tanunk azokat. a Perl Active Server Pages (ASP) vagy egyéb programozási nyelvben. mint az online kézikönyv. Hogy minél többet kihozzunk a példákból és esettanulmányokbóL futtatnunk kell. a műveleti jelek (operátorok) és a kifejezések PHP-beli müködését. a?: műveleti jelet és a switch utasítást használó példákat nézünk át. PHP-ben már programozó olvasóinknak is érdemes átfutni. Végül ismétlődő HTML táblázatokat generáló PHP kód írása közben megismerkedünk a ciklusokkaL A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: PHP beágyazása HTML-be Dinamikus tartalom hozzáadása Űrlapváltozók elérése Azonosírók Felhasználó által deklarált változók létrehozása Változótípusok áttekintése Érték hozzárendelése változókhoz Állandók deklarálása és használata Változók hatóköre Operátorok és műveletek kiértékdési sorrendje Kifejezések kiértékelése Függvényváltozók használata Elágazások if. do és for ciklusokkal Kezdés előtt: a PHP elérése A fejezetben és a könyv többi részében szereplő példák használatához olyan webszerverhez kell hozzáférnünk. hogyan érhetjük el és kezelhetjük az űrlapváltozókat. hogy más utat választunk.l PHP gyorstalpaló A fejezet röviden áttekinti a PHP szintaktikáját és nyelvi alkotóelemeit.hu/mellekletek oldalról. Próbáljuk ki a példákat! Gépeljük be vagy töltsük le a http://www. Úgy döntöttünk. hogyan müködik a nyelv. a szerzök igazi weboldalak létrehozása során szerzert tapasztalatai alapján összeállí­ tott példákan végígmenve fogjuk elsajátítani a PHP használatár. A PHP Unix és Windows operációs rendszerekre telepítéséhez szükséges minden összetevöt megtaláljuk a http:/ /www.hu/mellekletek oldalról letölthető mappák között. else és switch utasításokkal Iterációk alkalmazása while. A könyvben a valós életből származó.

1. html - Bob kiinduló rendelési űrlapjának HTML kódja <form action="rendeles_feldolgozasa. Ez a viszonylag egy­ szerű. illetve szeretné tudni. mit rendelt az ügyfél. Rendelési űrlap létrehozása Bob HTML-programozója elkészített a Bob által értékesített autóalkarrészekhez egy rendelési űrlapot.12 2.1 példakódban láthatjuk. A fejezetben használt összes példa kódját megtaláljuk a letölthető melléklerek 01_fejezet mappájában.1 ábrán látható űrlap hasonló az interneten található sok másikhoz. Az űrlap HTML kódjának egy részét az 1. fejezet Mintaalkalmazás létrehozása: Bob autóalkatrészek A szetveroldali szkriprnyelvek egyik leggyakoribb alkalmazási területe HTML űrlapok feldolgozása. Bob tudni szeretné. az 1. az autóalkatrészekkel foglalkozó Bob autóalkatrészek rendelési űrlapjának létrehozásával kezdjük.1 ábra: Bob megrendelési űrlapjának kiinduló változata csak a termékeket és a mennyiségeket rögzíti.1 példakód: rendelesi_urlap. mennyi forgalmi adót kell fizetni a rendelés urán. és mennyi a rendelés végösszege.php" method="post"> <table border="O"> <tr bgcolor="lcccccc"> <td width="l50">Tétel</td> <td width="l5">Mennyiség</td> </tr> <tr> <td>Gumiabroncs</td> <td align="center"><input type="text" name="abroncs maxlength="3" /></td> </tr> <tr> <td>Olaj</td> <td align="center"><input type="text" name="olaj_db" maxlength="3" /></td> </tr> <tr> <td>Gyújtógyertya</td> <td align="center"><input type="text" maxlength="3" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Rendelés elküldése" /></td> </tr> </table> </form> name="gyertya_db" size="3" size="3" db" size="3" . A PHP elsajátítását egy l kitalált cég. 1.

.!or. -:" Bob autóalkatrészek Rendelési eredmények . és hozzuk létre a fájlt! Ezt követően gépeljük be az alábbi kódot: <htrnl> <head> <title>Bob autóalkatrészek </head> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Rendelési eredrnények</h2> </body> </htrnl> Rendelési eredrnények</title> Láthatjuk. fontos. és töltsük be böngészöbe azzal. Érdemes a mezönevekhez valamilyen kódolási szabályt alkalmazni..r"' ·. rendeles_ feldolgozasa. hogy értelmes. PHP-programozással töltött óráinkat jelentősen köny­ nyebbé tehetjük azzal. hogy vajon röviditettünk-e egy szót a mezö nevében. Figyeljük meg az űrlap mezöinek a nevét is: abroncs_db. {Rövide­ sen megírjuk ezt a kódot. r--�"'"""""'"� tt. hogy a mezőbe begépelendö adatra utaló nevet használunk. Ideje egyszerű PHP kóddal kiegészíteni a szkriptet! PHP beágyazása HTML�be Írjuk be a fájl <h 2> fejrésze alá a következő sorokat: <?php echo ?> '<p>Rendelés feldolgozva.��(<'�� Mentsük el a fájlt.PHP gyorstalpaló 13 Látható. Így könnyebb megjegyezni..) Az action tulajdonság értéke az az URL. olaj_db és gyertya_ db! A PHP kódban is használni fogjuk ezeket a neveket..u.php nevű kódot.. mint például a field23. Egy ilyet szinte lehetetlen megjegyezni. amely akkor töltődik be. a másik pedig a post metódus {külön üzenetben küldi el azokat). amikor a felhasználó a"Rende­ lés elküldésé' gombra kattint.2 ábrán láthatóhoz hasonló eredményt kell kapnunk. 'j Az űrlap feldolgozása Az űrlap feldolgozásához létre kell hoznunk a forrn címke {tag) action tulajdonságában említett. hogy idáig tisztán HTML kódot gépeltünk be. majd a "Rendelés elküldése" gombra kattin­ M. hogy az űrlap action tulajdonságánál az ügyfél megrendelését feldolgozó PHP kód neve lett megadva. hogy a PHP kód megírásakor is emlékezhessünk rájuk. Az egyik a get {az adatokat az URL végéhez ruzi hozzá).2 ábra A PHP ech o ut asításának átadottszöve g megjelenik a böngészőben. hogy kitöltjük Bob űrlapját. hogy az oldalon lévő minden mezönév ugyanolyan for­ mátumú legyen...o'"�.. Egyes HTML szerkesztök olyan alapértelmezett mezöneveket gene­ rálnak. Nyissuk meg szövegszerkesztőnket. -� 1. vagy alulvonást használunk-e a szóközök helyett. A felhasználó által az űrlapba begépelt adatok a rnethod tulajdonság értékéről fUggöen kétféle­ képpen küldödhetnek el ennek az URL-nek. hogy miként lett beágyazva az általunk írt PHP kód a szokásos kinézetü HTML fájlba! Próbáljuk megte­ kinteni böngészőnkben a forráskódot! A következő kódot kell látnunk: <htrnl> <head> <title>Bob autóalkatrészek Rendelési eredrnények</title> . tunk! Az 1.. Vizsgáljuk meg. Mivel késöbb is szükség lesz rájuk. beazonosítható neveket adjunk az űrlapmezöknek.</p>'. l \.

. Az ilyen típusú címkék használarához be kell kapcsoini a coniig fájlban a short_open_tag beállítást. a JavaScripttől vagy más. a Standard Generalized Markup Language (SGML) utasításfeldolgozó stílusát követő címkestílus­ nem mellesleg ez az. A kiszolgáló rendszergazdája nem kapcsolhatja ki. ez akkor különösen fontos. arnikor olyan alkalmazást írunk. Más sza­ vakkal: a felhasználó böngészőjének nem kell értenie a PHP-t. A webszerver egyszerű HTML-ként kezeli az XMLstt1us <?php echo '<p>Rendelés feldolgozva. ha a többi címkestílus használarakor problémákat jelez a HTML szerkesztő. Ezeket a szimbólumokat (<?php és ?>) PHP címkéknek (tag) nevezzük. rnivel a stílus alapértelmezetten már nincsen bekapcsolva. hogy minden szerveren elérhető. hiszen azok mind a"kisebb. és a"nagyobb. hol kezdődik és hol ér ezen címkéken kivüli szöveget. amelyik a legkevesebb gépelést igényli. Ez a stílus az Extensible Markup Language (XML) dokumentumokkails használha­ tó. aki használt már JavaScriptet vagy VBScriptet. Tudatják a webszerverrel. így biztosak leherunk benne. A PHP értelmezése és végrehajtása a webszerveren történt. vagy a rövid címkék bekapcsalásával kell a PHP-t lefordítani. ami ismerős lehet mindenkinek. és visszatérhetünk a HTML kódhoz. Akkor érde­ mes ezt választani. mint ( <) szimbólummal kezdődnek. különböző szerverekre fognak telepíteni.14 2. így könyvünkben is használt címkestílus. Rövid stt1us <? echo '<p>Rendelés feldolgozva.</p>'. ?> Ez a legegyszerűbb. </script> Ez a leghosszabb címkestílus. fejezet </head> <body> l <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Rendelési eredmények</h2> <p>Rendelés </body> </html> feldolgozva. Ez a HTML címkékhez " hasonló. SCRIPT stt1us <script language='php'> echo '<p>Rendelés feldolgozva. A PHP zárócímkékkel elhagyhatjuk a PHP-t. Különböző címkestílusok közül választhatunk Vizsgáljuk meg részletesebben is ezeket a címkéket! A PHP címkéknek négy különböző stílusa létezik. A címkék közörti minden szöveg PHP-ként értelmezhető. A most következő kódrészletek egymással egyenértékűek: véget a PHP kód.</p>'. Általánosságban ez az ajánlott stílus. mint" ( > ) szimbólum zárja le öket. Ez a példa egyszerűen szemiéitette a szerveroldali programozás fogalmát. PHPcímkék Az előző példában a PHP kód a <?php karakterekkel kezdődött és a ?>karakterekkel ért véget. hogy PHP-ből bármilyen böngészővel megtelcinthető. ?> Ez a preferált. Ez azt jelenti.</p> A nyers PHP kód itt nem látható. A példában lévő sorok többsége egyszerű HTML. a felhasználó számítágépén lévő böngészőben értelmezett és végreh:Ytort kliensoldali technológiától távol.</p>'. amit többször. A fájlban levő kód négyféle szöveget tartalmaz: HTML PHP címkék (tag) PHP utasítások Fehérköz karakterek A kódhoz megjegyzéseket is adhatunk. A Függelékben találunk bővebb információt erről a címkestílusróL Használata mindazonáltal nem ajánlott. tiszta HTML kódot tudunk előállítani. és a fordítás eredményére cserélte a PHP kódot. mert a PHP fordító végigfutort a szkripten. mert a kód számos környezetben nem fog működni.

%> Ez a címkestílus megegyezik az Active Server Pages (ASP) vagy ASP. C-stílusú. Ugyanez igaz a PHP-re is. miért úgy írta.echo 'világ'. Az 1. Nem szükséges fehérköz karaktereket raknunk a PHP utasítások közé. az ech o használara nagyon egyszerű eredménnyel járt: a neki áradott sztringer. Figyeljük meg az ech o utasítás végén levő pontosvessződ PHP-ben pontosvesszőkkel válaszguk el az utasításokat. de sokkal könnyebben olvasható lesz a kód. és az echo 'helló '. de az első változat könnyebben olvasható. Utolsó módosítás időpontja: A kód a vevő i megrendeléseket dolgozza fel. A PHP feldolgozó lényegében átugorja a megjegy­ zéseket.PHP gyorstalpaló 15 ASP stt1us <% echo '<p>Rendelés feldolgozva. l PHP utasítások A nyitó és záró címkék közé helyezett PHP utasításokkal közölhegük a PHP fordítóval. hogy ki írta. A PHP fordító figyelmen kívül hagr. A legegyszerűbb PHP kódok kivételével szinte mindenhol találunk megjegyzéseket. Fehérköz karakterek Az olyan elválasztó karaktereket. ahogy az írott szövegben a mondatokat pontra!.ha­ sonlóan ahhoz. Szerencsére ugyanilyen egyszerűen megralálható és javítható is. Megjegyzések A megjegyzések pontosan azok. A lefelejtett pontosvessző gyakori. illetve a shell szkript stílusú megjegyzéseket támogatja. Csak akkor van értelme ezt a tag-stílust választani. A PHP a C-típusú nyelvek stílusában írt. ha bekapcsoltuk az asp_tags konfigurációs beállítást. könnyen elkövethető szintaktikai hiba. a fehérköz karakterekkel egyenértékűnek tekinti azokat. hogy alapértelmezésben nincs bekapcsolva ez a círnkestílus. ugyanúgy jelennek meg a böngészőben. ha minden utasí­ tást külön sorba írunk. Például az echo 'helló '.</p>'. Fontos tudni. *l . többsoros megjegyzéssel például PHP kód elején találkozhatnánk: /* Szerző: Bob Smith április 10. Ugyanígy jár el a PHP motor is. közölhegük. Akkor dolgozhatunk vele.fehérköz (whitespace) karaktereknek nevezzük. Mint láthattuk. a szóköz és a tabulátor.2 ábrán látharjuk az eredményt. mikor módosította stb. vagyis a böngésző­ ablakban megjelenő Rendelés feldolgozva. mint a sortörés. Ennek ellenére érdemes fehérköz karaktereket alkalmazni. bizo­ nyára ismerősnek fogjuk találni a pontosvessző ilyen használatár. teljesen megegyezik. Javában vagy Pascalban. Vizsgáljuk meg az alábbi két HTML kódrészleret: <hl>Köszöntjük a Bob autóalkatrészek boltjában!</hl><p>Mit szeretne rendelni ma?</p> és <hl> Köszöntjük a Bob autóalkatrészek boltjában!</hl> <p> Mit szeretne rendelni ma?</p> Ez a kér töredék egyforma kimenetet produkál.NET-re kihegyezett szerkesztőt használunk. Ha programoztunk már C-ben.</p>'. azaz karakterláncot kiírja a böngészőben (vagyis visszaadja neki. Használhatjuk őket a kód céljának elmagyarázására. ha ASP-re vagy ASP. szöveget. hogy mi a teendője. ahogy. mert ügyesen használva növelhetik a HTML kód olvashatóságát. innen az angol echo kifejezés).ja a megjegyzésekben levő szöveget.NET keretrendszerben használtral. amit a nevük sugall: a kódot olvasó emberek számára szánt megjegyzések. a böngészők figyelmen kívül hagyják a HTML-ben levő ilyen karaktereket. Mint bizonyára tudjuk. Az alábbi. echo 'világ'. Az előző példa egyeden utasítást tartalmazott: echo '<p>Rendelés feldolgozva.

mivel a záró címkén kivül esik: ll ez itt megjegyzés ?> ez itt nem Dinamikus tartalom hozzáadása Amire idáig PHP-t használtunk.date('H:i."</p>".3 ábra: A PHP date () függvénye formázott dátumot ad vissza. Ez igen fontos alkalmazási terület. az e z itt nem HTML kódnak tekintendő.</p>'. PHP-vel könnyen elérhetjük ezt. hogy lehetövé teszik számunkra dinamikus tartalom megjele­ nítését az oldalon.) használva egyetlen sorba is írhatnánk ugyanezt: <?php echo "<p>Rendelés feldolgozásának id6pontja: ". A kódban használt. #Megrendelés nyomtatása indul Mindkét stílusra igaz. . az ez itt megjegyzés a megjegyzés része. A PHP webes alkalmazások fejleszté­ sekor használható függvények széles választékával rendelkezik. A záró címke utáni szö­ veg.11-. F Y'). //Megrendelés nyomtatása indul akár shell szkript stílusban: echo '<p>Rendelés feldolgozva. php fájlban levő kódot a következőre: <?php echo "<p>Rendelés feldolgozásának id6pontja: echo date('H:i. Ez az információ a kód minden egyes lefutásakor más és más lesz.ll � tttaf ���* - ··?r-:-. ��� ������-Bob autóalkatrészek Rendelési nedmények t.3 ábrán a kód egy adott időpontban történő lefuttatásának kimenetét láthatjuk. Függvényhívások Vizsgáljuk meg a date () függvény meghívását! Ez a függvényhívás álcalános formája.w 1.</p>'. jS F'). beépített date () PHP függvény közli a vevővel rendelése feldolgozásának dátumát és idejét. akár C++: echo '<p>Rendelés feldolgozva. és a függvények maguk is valamilyen értékkel térnek vissza. mert a felhasznáJók igényei szerint vagy rendszeresen változó carealom újra és újra visszavonzza a látogatókat. a többsoros l Használhatunk egysoros megjegyzéseket is. azt egyszerű HMTL-lel is elérhettük volna.:. A függvények többségének valamilyen adatot (paramétert) kell átadni. A következő kódsorban a záró címke előtti szöveg. *l karakterekkel érnek véget. Akárcsak C-ben. A szerveroldali szkriptnyelvek használatának elsődleges oka.16 2. fejezet A többsoros megjegyzések l* karakterekkel kezdődnek és megjegyzések nem ágyazhaták be. Induljunk ki egy egyszerű példábó!! Cseréljük le a rendeles_ feldolgozasa. echo "</p>". Az 1. ?> jS F Y') . ?> jS ". Nézzük meg újra ezt a függvényhívást: date('H:i. hogy a megjegyzés szimbólum ( # vagy ll) után a sor végéig vagy a záró PHP címkéig tart a megjegyzés. Az összefűző operátort (.

ha biztosak vagyunk abban. Mindháromra igaz. mert a PHP 6-os verziójából valószínűleg el fog tűnni. Az űrlapváltozók elérése A megrendelési űrlap használatának célja az ügyfélrendelések begyűjtése. az S a sorszárnnév képzője ( jelen esetben ez th. Új kódban . hogy újabban sokat kifogásolják. tekintsük ár a különböző módszereket: A rövid stílus ( $abroncs_db) kényelmes ugyan. az A date F pedig a hónap teljes neve. Ha ezt a stílust választjuk. ám mielőrt egyszerűen bekapcsolnánk a regis ter_ globals adásul változóink viszonylag könnyen használhatók lesznek. Hogy megalapozott dönrést hozhassunk. De a kódban. Az űrlapon lévő abroncs_ db mező létrehozza az űrlapot feldolgozó kód $abroncs_db változóját. mert automatikus létrehozásuk biztonsági problémát vetne fel a kódban. Korábban ez volt a leginkább platformfüggeden stílus. de a ténylegesen alkalmazandó módszer az általunk használt PHP verziójáról és php. más néven argumentumának hívjuk.PHP gyorstalpaló 17 Láthatjuk. nem pedig auto­ matikusan tesszük ezt. kell a változókar a kódban deklarálni vagy bármilyen művelertel lérrehozni. A stílus használarakor könnyen követhetünk el a kódot megbízhatarianná (nem biztonságossá) tevő hibákat. éppen ezért ez a stílus napjainkban már nem igazán ajánlott. érdemes végiggondolni. hogy a hívással egy karakterlánc (szöveges adat) adódík át a zárójelek közt a függvénynek. Az ajánlott megközelírés a közepes stílus ( $_POST [ 'abroncs_db' l). hogy szoftverünket csak régi szerverekre fogják telepíteni. . a változókat egyszerűen. Saját kódjaink esetében választhatunk ettől eltérő megközelítést. hogy dollárjellel ($) kezdődnek.ezt sem érdemes már használni. közepes és hosszú stílusnak fogjuk nevezni őket. kivéve. Lényegében úgy adódnak ár a kódnak. A H az óra a 24 órás időformátumban (az egyszámjegyű órák előtt bevezető nullával). például $abroncs_db . ini fájlunk egyik beállírásától függ. hiszen angolul írjuk ki a dátumot). hogy a PHP kódnak elküldött oldalon levő űrlapmezők mindegyike elérhető az adott kódban. így hosszú rávon minden bizonnyal el fog tűnni. Ezek­ nek a módszereknek nincsen hivatalos nevük. a j a hónap napja (mindíg nulla nél­ kül).ként használhatj uk. A karakterlánc minden betűje a dátum és idő egy-egy részét jelképezi. Amennyiben a közepes stílus alapján a változó nevek rövid változatát hozzuk létre (ahogy tesszük a könyvben is). közepes és hosszú változók A PHP kódon belül az űrlapmezőket az azok nevéhez kapcsolódó nevű PHP változókként érhetjük el.) A használt PHP-verziótól és annak beállírásairól függően háromféleképpen érhetjük el az űrlapadarokat változókkal. Nem a függvények megkapják paramétereiket. Az ilyen paramétereker a függvény bemeneti adarként használja valamilyen konkrét eredmény (kimenet) elöállítására. hogy a PHP fejlesztői csapata miért döntött annak kikapcsolása mellett. nem kell biztonsági kérdésekkel foglalkoznunk. az i a percek (szükség eserén szinrén bevezető nullával).a rövid stílushoz hasonlóan . ám az egyszerűség kedvéért a változók rövidebb változatát is létrehozzuk. mi ezért rövid. l A da te ( ) függvény használata A date () függvény formázó karakterláncot (formar string) vár paraméterként. de használata a register _globals konfigurációs beállítás bekap­ csolását igényli. rá­ A hosszú stílus ( $HTTP _POST_VARS [ 'abroncs_db' l) a leginkább szószáryár. fejezerben találjuk meg. Rövid. ahogy beállítást. Meg kell említenünk. A zárójelben lévő elemet a függvény paraméterének. Nem lenne értelme egy új kódban használni. Az ügyfelek által begépelt adatokat könnyen megsze­ rezhetjük PHP-ben. A változókhoz való ilyen kényelmes hozzáférés vonzó lehet. ami meghatározza a kivánt kimenet stílusát. de ma már a teljesítményt növelő register _l ong_arra ys konfigurációs dírektívával kiikratható. Az abroncs_db mező tartalmát az alábbi módokon érhetjük el: $abroncs_db ll rövid stílus $_POST['abroncs_db'] ll közepes stílus $HTTP_POST_VARS['abroncs db'] ll hosszú stílus Példánkban és a könyv egészében a közepes stílussal (vagyis a $_POST[ 'abroncs_db' ] formával) fogunk hivatkozni az űrlapválrozókra. (A dollárjel kiírásának elmulasztása gyakran elkövetett programozói hiba. Rövid stílus használata esetén a kódban lévő változók neve megegyezik a HTML űrlapon lévő űrlapmezők nevével. () függvény által támogatott formáromok teljes list:iját a Dátum és idő kezelése ámű 21. Ez a beállirás biztonsági okokból alapértelmezésben ki van kapcsolva. A változók neveit on­ nan ismerjük fel könnyen a PHP-ben.

hogy az űrlapból a POST metódussal átküldött adarokat tartalmazzák. Mivel ez a kód nem állít elő semmilyen kimenetet. Ha az elküldés GET metódussal történt.4 ábrán láthatóhoz kell hasonlítson. amikor a változók hatókörét tár­ Nézzünk meg egy példát. Ha az űrlapváltozókar automatikusan ilyen globális változókká alakítjuk. - Karakterláncok kezelése és reguláris ki­ fejezések című -fejezetben kezdünk foglalkozni. ám lehetőséger ad arra. mint az egyenlőségjel (=). hogy az űrlap elküldése GET vagy POST metódussal történe-e. mindegy. tömbelemben is. $abroncs_db nevű válrozót.' gumiabroncs<br />'. Egyelőre nem ellenőriztük a változók tartalmár.A következő utasítás annyir tesz. Ha nem járunk el kellő gondossággal. és figyeljük meg. Próbáljunk meg szándékosan rossz adarokat bevinni. Az ilyen adatok szűrésével a negyedik fejezerben fogjuk részletesen megrárgyalni. nem megbízható vál­ tozókat. Annak érdekében. a biztonság kérdéskörét pedig a Webes alkalmazások biztonsága című 16. még visszatérünk. . hogy mit adtunk meg az űrlapon. hogy a kódok biztonságát veszélyezterő hibákar kövessünk el. és belemásolja a$ POST ['abroncs_db' J $abroncs_db = tartalmár: $_POST['abroncs_db'). echo $gyertya_db. A könnyebb megtalálhatóság érdekében mi általában a kód elejére szaktuk helyezni az ilyen blokkokat. A kód három új változót - abroncs_db. az abroncs_ db mezőbe bevitt adat a$_POST [ 'abroncs_ db' J elemben lett eltárolva. hogy valóban értelmes adatokat vittek-e be az űrlapmezőkbe. Biztonsági szempontból kockázatos dolog a közveclenül a felhasználék által bevitt adatokat a böngészőnek kimenetként átadni. hogy mi történik! A fejezet hátralevő részének elolvasása után minden bizonnyal azon leszünk. űrlapból érkező adatokat kezelő kódja hasonló blokkot tartalmaz az elején. hogy létrehoz egy új. <?php ll rövid változónevek létrehozása $abroncs_db $olaj_db ?> = = $_POST['abroncs_db'). echo $abroncs_db. hogy a <html> és az oldalt indító más HTML címkék alá vagy fölé helyezzük. hogy valami látható dolgot h*son végre. Amennyiben az űrlap a POST metódussal lett elküldve. A pontos értékek ter­ mészetesen attól függnek.' gyújtógyertya<br />'. E fogalomhoz a későbbiekben. echo $olaj_db. az adarot a$_GET['abroncs_db' l elemben fogjuk megtalálni. és nem rendelünk minden változóhoz kezdőértéket.Az adat mindkét esetben elérhető a $_REQUEST [ 'abroncs_db' l gyaljuk. akkor a felhasználék saját változóinkkal keveredő változókat és értékeket adhatnak át űrlapválrozókénr. Ezek a tömbök aszuperglobális tömbök közé tartoznak. akkor nem l lehet egyértelműen megkülönböztetni az általunk létrehozorr és a közverlenül felhasználéktól érkező. Helyezzük az alábbi kódblokkot a feldolgozó kód elejére! A könyv összes. ügyeljünk arra. $gyertya db =$ POST['gyertya db'). A beviteli adatokat szűrnünk kell. adjuk az alábbi sorokat PHP kódunk végéhez: echo '<p>Rendelése az alábbi: </p>'. A $_GET vagy $_POST tömb közül az egyik tárolja az űrlapváltozók minden részletét. Hogy melyik tömböt használjuk. hogy minden saját változónak kezdőértéket adjunk! A közepes stílus esetén az űrlapváltozókar a $_POST. és beállítja. $olaj_db és $gyertya_ db -hoz létre.18 2. fejezer A változókhoz való ilyen közverlen hozzáférés igen kényelmes lehet. amelyben a változók egyszerűbben használható másolatát hozzák létre! Egy változó ércékének egy másikba másolásához az értékadó (hozzárendelő) műveleti jelet (operátorr) használjuk. az attól függ. rövid stílusár használjuk. hogy valamiképpen megpróbáljuk kódunkkal ellenőrizni az adatok érvényességét.' flakon olaj<br />'. $_GET vagy $_REQUEST tömb valamelyikéből keressük vissza. $ POST['olaj db'). Ha most betöltjük a fájlt böngészőnkbe. a kód kimenere az 1. A GET vagy POST metódussal elküldött min­ den adat kombinációja elérhető a $_REQUEST tömbön keresztül is. Amennyiben a változók elérésének kényelmes. ez PHP-ben nem más.

l'lt!.PHP gyorstalpaló 19 'lk>!> "tl'o. Egyszeres idézőjelet használó szeringekbe nem helyezherjük ezzel a módszerrel a változók nevét. Ezt a folyamatot. láthatjuk. A változók adatok szim­ bólumai.. litereiinak hívjuk.) látható... amikor az echo utasítással küldünk a böngészőnek kimenetet. hogy melyiket használjuk.. A karakterláncok meghatározásának harmadik módszere a heredoc szintakszis ( <<< ) használata. Gyakran fogjuk használni. Vagyis majdnem vehetjük. mint például itt: echo $abroncs_db. hogy a változó neve és az azt köve­ rő szöveg között egy pont(...l9. ezért a tömbök és a karakterláncok kombinálásával a Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések című 4.) Gondoljuk végig a következő példát: echo "$abroncs_db gumiabroncs<br />". A következő példa egy háromsoros karakterláncot hoz létre és jelenít meg: echo <<<vege l. egyszerű változókat kettős idézőjellel körbefogott karakterláncokba is helyezhetjük. . a felhasználó által begépelt adatot jelképező szimbólum. A heredoc szintakszis a karakterláncot befejező jel használatával teszi lehetövé hosszú sztringek egyértelmű meghatározását.-.1<kll� ReoxldtKuiiiM!tt . mert így elkerülherjük több echo parancs begépelését. Karakterláncok összefűzése A példakódban az echo utasítás megjeleníti a felhasználó által az egyes űrlapmezőkbe gépelt értéket. amely a Perl­ felliasználóknak már ismerős lehet.1!-k R{'!Hio��i('r('d>"'ll'f•olo. Emlékszünk még az előző rész második példájára� A PHP a karakterláncban lévő $abroncs_ db változónevet a változó értékére cserélte. amikor egy karakterláncban a tartalmára cseréljük a változót.. ami a korábban bemutatott viselkedést eredménye­ zi. Emlékezzünk vissza a korábban említett kétféle karakrerláncra: a kettős idézőjelet és az egyszeres idézőjelet használóral A PHP a kettős idézőjelben lévő karakterláncokat megpróbálja kiértékelni..(A tömbök kissé bonyolultabbak. php kódban. lefuttatása egyszerűen az "$abroncs_db gumiabroncs<br />" karakterláncot küldi el a böngészőnek A kettős idé­ zőjelen belül lévő változónév helyén a változó értéke jelenik meg. Egyszeres idézőjel esetén a változó neve vagy bármilyen más szöveg változatlanul lesz elküldve.' gumiabroncs<br />'. A következő kódsor echo '$abroncs_db gumiabroncs<br />'. Fontos tudni.. sor 3. Vehetjük a névértékét. in­ terpolációnak nevezzük.TIII�I>r<'>� ':-1�-:. � Bob autóalkatrészek Rendelési eredmények R..._. Ez teljesen egyenértékű az előbb elsőként bemutatott utasítással. " -�···t-.. Amikor ilyen nyers adatdarabot használunk egy programban. fejezetben foglalkozunk majd.. vagyis azt.. ami egymáshoz adja a karakterláncokar (szövegdarabokat). A megjeleníteni kívánt. illetve az azt követő magyarázó szöveget. sor vege . A ... hogy megkülönböztessük a változóktóL Az $abroncs_db egy változó.·j l . a karakterláncok pedig önmaguk is adatok.. A következő részekben a példa néhány érdekes elemét vizsgáljuk meg. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezeket az echo utasításokat. 6o)ócwty�� ú 1.4 ábra: A Jelhasználó által begépelt ürlapváltozók egyszerüen elérhetők a rendeles_ feldolgozasa. Az egyszeres idézőjelben lévő sztringeket valódi literálként kezeli. sor 2.r:ao:ir:lts��IO.. Mindkét formátum helyes.. Ez a pont a karakterláncokat összefűző műveleti jel. hogy az interpoláció csak a kettős idézőjellel közrefogott karakterláncok eserén működik. Gumiabroncs<br />' viszont !iterál.. és csak személyes ízlésünktől függ. Változók és literálok A mintakód echo utasításaiban összefűzött változók és karakterláncok különböző típusú dolgok.

Közveclenül valószínűleg soha nem fogunk resource változót módosítani. A függvénynevek kivételt képeznek e szabály alól: ezeket kis. PHP-ben viszont a változónak adott érték határozza meg a változó típusát.00. Először is PHP kódunk aljához a következő sorokat hozzáadva állítsuk be ezen változók kezdőértékét nullára! $osszmennyiseg $vegosszeg = = 0. ahogy tetrűk azt akkor is.és nagybetűvel is írhatjuk. A különböző adatokat különböző adattípusokban tárolhatjuk. fejezet A vege jel teljesen tetszőlegesen választható.true (igaz) vagy false (hamis) értéket felvehető logikai változó Array . és literálértéket rendel hozzájuk. Az azonosírók számjeggyel nem kezdődhetnek. A HTML űrlapból áradott változókon túlmenően saját változókat is deklarálhatunk és használhatunk.karakterek sorozata. Akkor jönnek létre.objektum. több adatelem tárolására használható változó (lásd a Tömbök használata című 3. A változók a legtöbb programozá­ si nyelvben csak egyféle típusú adatot tartalmazhatnak. Változónak lehet ugyanaz a neve. karakterlánc Boolean. hogy ugyanannak tekintik ezt a két azonosítót. A lényeg csupán annyi.tömb. és paraméterként gyakran más függvénynek kell átadnunk ezeket. Típuserősség foka A PHP-t gyengén típusos. másképpen fogalmazva dinamikusan típusos nyelvnek nevezzük. A PHP-ban többféle adattípus használható. . ám egyes függvények ezeket adják vissza. osztálypéldányok tárolására használt változó (lásd a 6. A PHP egyik jellemzője. Ezek külső erőfor­ rásra (például adatbázis-kapcsolatokra) hivatkoznak.) Érvényes azonosírók meghatározásához az alábbi egyszerű szabályokkal szükséges tisztában lennünk: Az azonosírók tetszőleges hosszúságúak lehetnek. amikor egyik változó értékét egy másikhoz másoltuk. Változótípusok A változó típusa a benne tárolt adatéra ural. mint egy függvénynek.és nagybetűket. $osszmennyiseg. Két vál­ tozót hozhatunk létre ezen értékek tárolására. hogy a változókat nem szükséges használatuk előtt deklarálni. Ugyanakkor nem lehet egy másik függvény nevével megegyező nevű függvényt létrehozni. Heredoc karakter. hogy a szövegben ne jelenjen meg. További részletekért olvassuk el a következő részt! Az értékadó műveleti jellel ( = ) rendelhetünk a változókhoz értéket.20 2. 0. (A függvények és az osztályok nevi is azonosító. lánc lezárásához helyezzük a lezáró jelet a sor elejére! l A heredoc sztringek a kettős idézőjelben lévő karakterláncokhoz hasonlóan interpolálhatók. A kezdőérték nélküli vagy NULL értékű változók NULL típu­ súak. fejezetet!) Két különleges adattípus is használható: NULL és resource. Az azonosítók Az azonosírók a változók nevei.egész szám Float (másnéven double). Egyes beépített függvények (például az adatbázisfüggvények) resource típusú változókat adnak vissza. fejezetet!) Object . a függvényekkel és osztályokkal a Kód több­ szöri felhasználása és függvényírás című ötödik és az Objektumorientált PHP című hatodik fejezetben foglalkozunk. és ezt a típust a változó használata előtt deklarálni kell (például C-ben). számokat és alulvonást tartalmazhatnak. A PHP adattípusai A PHP a következő alapadattípusokat támogatja: Integer. Mindkét sor létrehoz egy-egy változót.valós (lebegőpontos) szám String. Az ilyen használat azonban zavaró és éppen ezért kerülendő. Az $abroncs_db és az $Abroncs_db nem egyezik meg. Változó értékét is rendelhetjük változókhoz. A PHP megkülönbözteti az azonosírókban a kis. Bob honlapján szetetnénk kiszámolni a rendelt tételek számát és a fizetendő teljes összeget. Gyakori programozói hiba. berűket. ahogy az alábbi példa muratja: $osszmennyiseg $vegosszeg = = 0. amikor először értéket rendelünk hozzájuk.

a PHP elég nagy mozgásteret ad ezen a területen. Ne feledjük. Ez a funkció ugyanúgy működik itt is. A konstansokat a define függ­ vénnyel határozharjuk meg: define ( 'ABRONCS AR' . Az állandók ugyanúgy értéket rárolnak. Kicsit furcsának tűnhet. hogy a PHP varázs­ ütésre rudja. l O O) . és tárold el a $vegosszeg változóban!" A $vegosszeg változó ezzel float rípusú lesz. hogy egy változó vagy érték más típusúként viselkedjen. kezdőértéküket az alábbiak szerint adtuk meg: Sosszmennyiseg $vegosszeg = = O. Változó változók A PHP még egy válrozótípust használ: a változó változót. Az átalakírandó változó típusa nem változik. 0. 10). a for ciklusokat bevezető részében példán keresztűl fogjuk ezt bemutatni. Típuskényszerítés Típuskényszerítéssei (type casting) elérhetjük. A feje­ zet későbbi. és a kódban sehol máshol nem lehet azokat megváltoztatni. A PHP a változóban tárolt érték típusa alapján változtatja a változó típusát. . Amikor például az $osszmennyiseg és a $vegosszeg változót létrehozruk. de csak néhány nyelv engedi a változótípus módosítását. A változó változó úgy müködik. ugyanolyan adattípusú adatot ad vissza. A $vegosszeg változó ekkor string típusú lenne. Az előző részben lévő két válrozót átalakírással is deklarálhartuk volna: $osszmennyiseg $vegosszeg = = 0. mint a változók. A típusok menetközben. Ez pontosan a következővel egyenértékű: = 5. A második sor a következőt jelenti: "Vedd az $osszmenn yiseg változóban tárolt értéket. és még kevesebb nyelvben megengedett a változónév vál­ toztatása. 4) . hogy milyen adattípust tárolrunk el a változókbal Amikor visszakeressük a változót. Minden egyes űrlapváltozó egyenkénti lisrázása és használata helyett ciklussal és változóval automatikusan feldolgozhatjuk öket. ám értéküket egyszer állítjuk be. azaz egész számot rendeltünk az $osszmennyiseg-hez. Állandók deklarálása és használata Ahogy korábban már láttuk. hogy egy változó értékét használja egy másik nevekénr. A változó változók lehetövé teszik a változónév dinamikus módo­ sításár. Az $abroncs_ db értékét például a követ­ kezőképpen is beállíthatjuk: $$valtozo_ne ve $abroncs_db = 5. Ugyanilyen egyszerűen deklarálha­ runk állandókat (konstansokat). Minden nyelvben megváltoztathatjuk a változók értékér. Mivel a O-t. (float)$osszmennyiseg. Mint látni fogjuk. Ezt követően az $abroncs_db helyert használhatjuk a $$valto z o_neve-t is. A mintaalkalmazásban állandóként lehet elmenteni például a forgalmazott termékek árát. könnyedén megváltoztathatjuk a változókban tárolt értéket. ez most egy integer típusú változó. define ( 'GYERTYAAR' .00. A $vegosszeg pedig ugyanilyen logika miatt float típusú.PHP gyorstalpaló 21 . Egyszerűen zárójelben az átalakítani kívánt változó elé írjuk az ideiglenes típust. define ( 'OLAJAR'. Ez a megközelítés egyelőre Icicsir megfoghatatlannak tűnhet. mint C-ben. átlátható módon történő módosításának lehetősége igen hasznos. Beépített függvénnyel is ellenőrizhetjük és beállíthatjuk a változók típusát. de a későbbiekben még visszatérünk használatára. Vegyük például az alábbi értékadást: $valtozo_neve = 'abroncs_db'. értelmezd float típusúként. ezekről a függvényekről a fejezet későbbi részé­ ben olvashatunk. így az $osszmennyiseg integer típusú marad. de akár a következő sorral is folytathatnánk kódunkat: $vegosszeg = l 'Helló'.

ha lefuttatjuk a phpinfo ( ) függvényt: phpinfo(). akkor és ott. . (De függvényen belül csak akkor érhető el az adott globális változó. mégis érdemes ragaszkodni ehhez. l Vegyük észre. Nem kötelező. Deklarálásuk után az állandók globálisan elérhetők. A következő részekben a mü­ veleti jelek celjes listáját áttekintjük. (Az 5. fejezetben részletesebben elmagyarázzuk ezt a müködést. amit a vevői rendelés végösszegének kiszámítására fo­ gunk használni. hogy az utóbbiak csak boolean. csak a nevét kell használnunk. amelyekkel értékeket és változókat kezel ünk. alapértelmezésben globális lesz. Ahogy haladunk a könyvben. amikor relevánssá válnak. mivel könnyebben olvashatóvá és áttekinthetővé teszi kódunkat. A $_GET és a$_POST tömb. A függvény -sok más hasznos információ mellett -a PHP előre definiált változóinak és állandóinak listáját adja vissza. ám a függvény két meghívása közöte megőrzik értéküket. ránézésre megkülönböztet­ hecövé tes:d a változókat és az állandókat. hogy a függvényeken belül és kívül is használhatók. A PHP-nek a hatókörre vonatkozó. float és string ópusú adatokat tárol­ hamak. A függvényekben bevezetett és static kulcsszóval deklarált változók a függvényeken kívülről nem érhetők el. hogy amikor állandóra hivatkozunk. Változók hatóköre A hatókör (scope) kifejezés a kód azon területeire utal. függvényen belüli hozzáférést-például így: $GLOBALS [ 'sa j a t_val toz o' $_SE RVER • l) -a kiszolgáló által elérhetővé tett változók tömbje POST $_GET $_POST -a kódnak GET metódussal átadoct változók tömbje -a kódnak metódussal átadoct változók tömbje -böngészősütik változóinak tömbje -fájlfeltöltésekhez kapcsolódó változók tömbje -az összes felhasználói bevitele. a következöket gépelnénk be: echo ABRONCSAR.) A függvényekben bevezetett változók az adott függvényre nézve helyiek. A változók és állandók közötti másik különbség. A PHP az általunk meghatározott állandókan kívül számtalan saját (beépített) állandóval rendelkezik. Műveleti jelek használata A müveleti jelek. hat alapvető szabálya a következő: A beépített szuperglobális változók a kódon belül bárhol elérhetők.22 2. A ha­ tókört részletesebben is megtárgyaljuk a fejezet egy későbbi. függvényeken belül és kívül is láthatók.3. ) operátor.$_POST és$_COOKIE változókat magában foglaló munkamenet (session) -változók tömbje $_COOKIE $_FILES $_ENV -a környezeti változókat tartalmazó tömb $_ REQUEST beviteli tartalmat tartalmazó tömb (amely a PHP 4. ha a global kulcsszóval deklaráljuk azt. Ha szükségünk van az állandó értékére. fejezet Adjuk ezeket a sorokat kódunkhoz! Így van már három állandónk. hogy az állandók nevét nagybernvel írtuk! Ez a C-ből átvett szokás egyszerüen. A globálisként deklarált függvényekben lévő változók az ugyanolyan nevü globális változókra hivatkoznak. az értékadó ( = ) és a karakterlánc-összefűző ( . Ezek szuperglobális vagy autoglobális változók. csak a függvényeken belül nem. és a függvény végén megszünnek létezni. ez azt jelenti. más néven operátorok olyan szimbólumok. A vevői rendelés végösszegének és adótartalmának kiszámításához egyes müveleti jelek használatára lesz szük­ ségünk. Egyelőre rnin­ den változó. amit használunk. Ezeket a legegysze­ rűbben úgy tekinthetjük át.) A kódban deklarált globális változók a kódban bárhol elérhetők. rajtuk müveletet végrehajtva. amelyek rnindenhol. köztük a$_GET. Ezeket az adattípusokat együttesen skaláris értékeknek nevezzük. Két müveleti jel került eddig szóba. Az állandók és a változók közöte egy fontos különbség. illetve néhány különleges változó egyéni hatókörszabályokkal rendelkezik. Ha például az imént létrehozott konstansok közül az elsőt szereménk használni. némelyikkel mi magunk is találkozni fogunk. integer. ahol az adott változó elérhető. nem kell dollárjelet rakni elé. a függvényeket és osztályokat bemutató részében.0 verziója óta a$_F I LES változókat nem tartalmazza) $_ SESSION- A könyvben még többször visszatérünk ezekhez a szuperglobális változókhoz. A szuperglobális változók teljes listája a következő: $GLOBALS -az összes globális változót tartalmazó tömb (a global kulcsszóhoz hasonlóan ez is lehetövé teszi a glo­ bális változókhoz való.

a karakterlánc értéke nulla lesz. hogy az aritmetikai müveleti jeleket általában egész vagy lebegőpontos számokra alkalmazzuk. kettő vagy három paramétert használnak. = = $eredmeny $a%$b. . ha nincsen számjegy. akkor a PHP megkísérli a karakterláncot számmá alakítani. Ezeket a paramétereket tényezőknek (műveletértéknek vagy operandusnak) hívjuk. jobboldalt pedig egy kifejezést találunk. és a következőkép­ pen olvassuk: . osztásjel helyett pedig perjelet! A maradékképzés (modulus) müveleri jel az $a változó $b változóval történő osztásakor kapott maradékot adja vissza. Gondoljuk végig a következő kódrészletet: $a $b = 27. Ennek a kér műveleri jelnek az eredménye az $a és $b változóban eitá­ rolt érték összeadása. = $eredmeny $a. Ha például string rípusú adatra alkalmazzuk őket. 1. l Aritmetikai műveleti jelek Az aritmetikai operátorok magától értetődőek. illetve kivonása. $b = "autóa1katrészek". tudományos jelölésként értelmezi.$b.$b $a $a $a * * $b l % l $b % $b Ezekkel az operátorokkal műveletek eredményét tárolhatjuk el. Figyeljük meg. többségük azonban kettőt.-ra van állítva"! Például: $osszmennyiseg = 0. és float rípusú. Az $eredmeny változó ekkor a "Bob autóalkatrészek" karakterláncot tartalmazza. táblázat tartalmazza. A szorzás és az osztás is nagyrészt úgy működik . Az $eredmeny változóban eltárolt érték a 27 tízzel való oszrásakor kapott maradék. Az összeadás és a kivonás a várt módon müködik. Karakterláncokon alkalmazható műveleti jelek A karakterláncokon használható egyetlen müveleti jellel már találkoztunk és dolgoztunk is. A PHP aritmetikai műve­ leri jeleit az 1. máskülönben egész számmá.1.1 táblázat: A PHP aritmetikai müveleti jelei Műveleti jel + Neve Összeadás Kivonás Szorzás Osztás Maradékképzés Példa $a + $b $a .. A PHP számjegyet keres a karakterlánc elején. azaz lebegőpontos számmá alakítja azt. hiszen ezek a jól ismert matematikai műveleti jelek. mint az alábbi példában: $a = -1. A kivonás szimbólumát (-) egyoperandusú műveleti jelként is használhatjuk. 10. illetve elmenthetjük ennek eredményét: $a = "Bob ". ekkor a negatív számokar jelöli. és értéknek tekinti azt. A karakterlánc-összefűző mü­ veleti jelet az összeadás operátorhoz hasonlóan használva összeadhatunk két karakterláncot. mint az alábbi példában: $eredmeny = $a + $b. ahogy gondolnánk. hogy a matematikában megszokott szorzásjel helyett csillagot használunk szorzásmüveleti jelként. Mindig értékadó műveleti jelként tekintsünk rá. Az értékadó műveleti jel is két paraméterrel müködik: az =jel bal oldalán tárolási helyet. Értékadó műveleti jelek Az alapvető értékadó müveleti jellel ( = ) már találkoztunk. Fontos megjegyezni. Ha e vagy E betűt tartalmaz.PHP gyorstalpaló 23 A műveleti jelek általánosságban egy.vagyis 7.

echo $a++.2 táblázat: A PHP összetett értékadó müveleti jelei Használata $a $a Sa Műveleti jel +. Az ilyen viselkedés általánosságban igaz az értékadásra: a teljes értékadási utasítás értéke a bal oldalon levő tényezőhöz rendelt érték.24 2. Sb $a $b $a l $b $a % $b $a $b Előzetes és utólagos növelés és csökkentés Az előzetes és utólagos növelés (++ ) és csökkentés ( ) műveleti jel a+.az $oss zmenn y i seg változó nullára van állírva:' Ennek okár a fejezet egy későbbi. A teljes kifejezés értéke 5. Az operátor eredménye az Sa értékének növelése eggyel. akkor utólagos növelés (post-increment) müveleti jelet használunk. illerve a karakterlánc-összefűző müveleti jelhez alkalmaz­ hatók. Ez pontosan úgy müködik.4. ám ha egyenlőnek olvassuk. hogy $a + $b akkor ennek a kifejezésnek az értéke az $a és a $b változó összeadásának az eredménye. $b $a %. %. ahogy a fenti pél­ dában is tettük. Ez a sor ll-re állírja a $b változó értékér. 5. majd az operátor visszaadja az értékér. amit azért hívnak így. hogy . l. Ez azzal egyenértékű. 5).. Minden növelés műveleti jelnek kettős hatása van: értéknövelés és értékadás. hogy az $a változóban tárolt érték ténylegesen megválrozott: nem egyszerűen Sa + l-et ad vissza!) Ha azonban a++ az $a után helyezkedik el. Nézzük a követke­ ző példát: Sa +. A második sor az előzetes növelés (pre-increment) müveleti jelet használja. Vizsgáljuk meg a következő kódrészlerer: $a. az össze­ hasonlíró müveleti jeleket tárgyaló részében fogjuk megvilágírani. Amikor egy kifejezés értékét számítjuk ki.4. . hogy $a . mintha ezt írtuk volna: + 5. Ezek rnindegyike azt rövidíti le. Összetett értékadó műveleti jelek Az egyszerű értékadó müveleri jelen túlmenően összetett értékadó operátorok is alkalmazhatók. Sa . Az ilyen összetett értékadó operátorokat és használatuk eredményét foglalja össze az 1. Ha azt írjuk. Mivel egyenlő� $a Sa $a Sa $a $a $a $a $a +. illerve a megnövelt érték visszaadása. Hasonlóképpen azt is írharjuk. majd a műveler eredményét rendeljük a válrozóhoz. *. mert a++ az $a változó előtt jelenik meg. és-. Sa 1. l Értékadás által visszaadott értékek Az értékadó müveleri jel a többi operátorhoz hasonlóan egy értéket ad vissza. hogy valamilyen műveletet hajrunk végre a változón. 0. Ez a módszer lehetövé teszi az alábbihoz hasonló kifejezések használatár: $b . (Vegyük észre. né­ -hány különbség azonban megfigyelhető közöttük. echo ++Sa. $a l. Gondoljuk át a következőket: $a. összetett értékadó operátorhoz hasonló. előbb-utóbb összezavarodunk. rnint a matematikában.2 táblázat. $b $b $b - + $b Sb Sb * *. arninek más a hatása. 6 + ($a . és az utasítás megjeleníti azt. fejezer Ezr a sort úgy kell olvasni. Az összetett értékadó műveleti jelek az aritmetikai operátorokhoz. zárójeleket használva szabályozharjuk a műveletek sorrencljét. Jelen esetben az $a értéke 5-re nő. Ennek a reljes kifejezésnek az értéke nulla.

Tegyük fel. // az $a és a $b értéke is 7 lesz A hivatkozások kicsit trükkös dolgok. Mivel a 7 nem nulla. Az echo utasítás először visszaadja és megjeleníti az $a értékér.hogy a következő értékeket adtuk az alábbi két változónak: $a = 5.és eltárolják a $b változóban. . Az== operátort könnyü összekeverni az értékadás müveleti jelével (=). Az urasírás végrehajtása után azonban 5 lesz az $a értéke.Például: $a = 5. Az egyenlő műveletí jel Az egyenlő összehasonlító müveleti jel ( ==-két egyenlőségjel) segítségével két érték egyenlőségét állapíthatjuk meg. Összehasonlító műveleti jelek Az összehasonlító müveleti jelek két értéket hasonlítanak össze. ám minden bizonnyal nem kívánt eredményhez vezet. ami egyébként hamis. Felhívjuk a figyelmet az azonos müveleti jelre (=== ). jelen eser­ l $a értékér.Ne feleelj ük. Vegyük például a következő kód­ részletet: $a = 5.Az ilyen müveleti jeleket használó kifejezések az összehasonlí­ tás eredményétől függő logikai értéket adnak vissza ( true vagy false.a 0===0 viszont hamis. illetve azt. Hivatkozási műveleti jel A hivatkozási müveleri jelet ( & .a másik pedig string típusú. Használata azonban nem növeli. az eredmény true lenne. // a $b értéke továbbra is 5 lesz A másolat készítését hivatkozási müveleti jel használatával kerülhetjük el.a-ben az müveleri jel hasonlóan müködik.Hogy miért? Az $a = $b értéke a bal ol­ dalához rendelt érték.és" jel) az értékadással együttesen használhatjuk. ha a két tényező értéke és típusa is megegyezik.a nullák ha­ misként értékelődnek ki. Ha ezt követően tesztelnénk az $a = $b kifejezést.A támogatott operátorok összefoglalását az 1.hogy a hivatkozás inkább alias. $b = &$a.majd megnöveli azt. Jól gondoljuk.Amikor alapesetben valamely változót egy -. a kód hiba nélkül lefut ugyan.akkor a 0==0 igaz lesz. Ennek a teljes kifejezésnek az értéke 4.A hivatkozási müveleti jel hatását a következőképpen oldhatjuk fel: unset ($a). mintsem mutató! Az $a és a $b ugyan­ arra a memóriahelyre mutat. További összehasonlító műveleti jelek A PHP számos egyéb összehasonlító müveleti jelet támogat. ellenkező esetben false (hamis). Ezt az értéket fogja megjeleníteni. a $b változóé nem változik: $a = 7. hogy az $a és a $b változóban tárolt értékek megegyeznek-e.A kifejezés által visszaadott érték egyenlő­ ség esetén true (igaz).Ha rossz operátort választunk.Ha ezt követően meg­ változtatjuk az $a értékér. ami jelen esetben 7. A feloldás nem változtatja meg a $b értékét (7).a kifejezés igazként értékelődik ki. akkor rendkívül nehezen megtalálható logikai hibát vétettünk volna a progra­ mozásban. $b = $a.amely akkor ad vissza true értéket.Ha például az egyik nulla integer.Ha az $a == $b kifejezést szerertük volna tesztelni. Ezek a sorok létrehozzák az $a változó értékének második másolatát.Mindig ellenőrizzük e két müveleti jel használatár. az első változó másolata jön létre és tárolódik el a memória más helyén. $a= 7. másikhoz rendelünk. $b = 7.A követ­ kező kifejezéssel: $a== $b azt ellenőrizhetjük. A nem nulla értékek általánosságban igazként. hanem megszünteti az $a és a memóriában tátolt 7-es érték közötti kapcsolatot.hogy az értékadó müveleti jel helyett egyenlőség összehasonlítást használunk. hogy a megfelelő operátort választottuk-e! Könnyen elkövethető hiba.3 táblázatban talál­ juk.PHP gyorstalpaló 25 Itt a müveleti jel hatása fordított. amit minden bi­ zonnyal sokszor megtehetünk programozói pályafutásunk során. azaz igaz vagy hamis).hanem csökkenti a változó.

illetve használatukat az 1. mint az & &. ahol $a és $b mindegyikében az a bit '1'-es. 1. mint (összehasonlítá műveleti jel) Kisebb vagy egyenlő Nagyobb vagy egyenlő $a != $b $a !== $b $a <> $b $a < $b $a > $b $a <= $b $a >= $b Logikai műveleti jelek A logikai operátorok logikai feltételek eredményeit vonják össze.26 2.5 táblázat: A PHP bitmüveleti jelei Műveleti jel & Név Bit ÉS BitVAGY BitNEM Használat $a & $b $a -Sa $b Eredmény Ott lesz 'l' az eredményben.4 táblázat: A PHP logikai müveleti jelei Műveleti jel && Név NEM Használat !$b $a && Eredmény Igaz. ahol $a és $b közül legalább az egyik azon bige '1'-es. máskülönben hamis Igaz.VAGY.4 táblá­ zat foglalja össze. mint a l l. 1. hogy PHP-ban túl sokat használnánk ezeket a bitműveleti jeleket. Ha például azt szerernénk megállapítani. ha $a vagy $b igaz. Minden más biten 'O'. ha $b hamis Igaz. KIZÁRÚ VAGY ésNEM műveleti jelet támogatja. ha $a vagy $b vagy mindkettő true. mindazonáltal az 1. Minden más biten 'O'. ha $a és $b is igaz. . akkor két feltétel teljesülését kell megállapítanunk ($a >= O és $a <= l 00} az ÉS műveleti jel használatával: $a >= O && Sa <=100 A PHP a logikai ÉS. $a összes bitjét invertálja. akkor hamis lesz az értéke operátor mögött helyezkedik el. hogy az egész számokat az őket alkotó bitek sorozataként kezeljük.3 táblázat: A PHP összehasonlító müveleti jelei l Műveleti jel Név Egyenlő Azonos Használat $b $a -- $a --- $b != !== <> < > <= >= Nem egyenlő Nem azonos Nem egyenlő (összehasonlító műveleti jel) Kisebb. Bitműveleti jelek A bitműveleti jelek (bitwise operator) lehetövé teszik. Ezeket. A kiértékdési sor­ ÉS VAGY $b ll Sa ll $b $a and $b $a $a or x and or x or ÉS VAGY KIZÁRÚ VAGY $b or $b Az and és az or műveleti jel a kiértékdési sorrendben az && és 1 1 rendről a fejezet későbbi részében olvashatunk. de ha mindkettő igaz vagy hamis.5 táblázat összefoglalja öket. mint Nagyobb. de a műveletsorrendben hátrébb van Igaz. Ott lesz T az eredményben.Nem valószínű. máskülönben hamis Ugyanaz. hogy az $a változó értéke O és 100 közé esik-e. de a műveletsorrendben hátrébb van Ugyanaz. fejezet 1.

) karakterrel A PHP a fordított idézőjelek közötti szöveget parancsként próbálja meg végrehajtani a kiszolgáló parancssorában. hibakezelő kódot kell írnunk. hogy egyáltalán mikor következnek be a figyelmeztetések. 'l' a:t eredményben. Létezik két különleges műveleti jel. illetve hozzáférési osztály tagjainak értékadására haszná­ lunk. A kifeje­ zés éttéke a parancs eredménye lesz. Ez nem egyszeres idézőjel. a $php_errormsg globális változóha kerülnek a hibaüzenetek A végrehajtó műveleti jel � A végrehajtó operátor iga:z:ából egy pár fordított idézőjel(' '). A vessző műveleti jel(. A háromoperandusú műveleti jel ha igaz : érték. Ez az operátor a:t if-else utasítás kifejezéses megfelelője. a new és a ->. '</pre>'. ini fájljában bekapcsoljuk a track_errars beállítást. << Biteltolás balra Biteltolás jobbra $a << $b $a bitjeit $b számú bittel balra tolja(minden bitnyi elto­ bitjeit $b s:z. Az@ operátor nélkül ez a sor nullával történő osztáshibát jelezne. fejezetben (Afájlrendszer és a kiszolgá­ ló elérése) fogjuk áttekinteni ezeket. Minden más biten 'O'. A műveleti jel használata figyelmen kivül hagyja(elnyomja) a hibát. A következökben röviden bemutatunk még néhány műveleti jelet.$out. Például Unix-szerű operációs rendszerek esetén használhatjuk a:t alábbi kódot: $out = 'ls -la'. A mennyiben a PHP php. Mindkét kód fogja a könyvtárak listáját és elmenti az $out változóban. . de másképpen is dolgozharunk vele. A lapesetben magától értetődően használjuk. echo '<pre>'. Más módszerek is léteznek arra. amellyel a fejezet későbbi részében foglalkozunk. ahol $a és $b közül csakis pontosan az KIZÁRÓ VAGY $b egyikben 'l' állt. Windowsos kiszolgáló esetén a fenti megfelelője: $out echo = 'dir c: '.) függvényparamétereket és más listaelemeket választ el.nálat $a A Eredmény Ott les:z.ámú bittel jobbra tolja(minden bitnyi elto­ l lás 2-vel való s:torzást jelent). ha hamis A háromoperandusú(ternary) műveleti jel? : ) a következő formában működik: ( feltétel? érték.PHP gyorstalpaló 27 Műveleti jel Név Bit Has:z. amely ellenőrzi. fejezetben részletesebben meg fogjuk vizsgálni. amit osztály. A hibakezelő műveleti jel A hibakezelő műveleti jelet ( @) értéket előállító vagy értékkel rendelkező kifejezések előtt használhacjuk Nézzük a:t alábbi példát: $a = @(57/0). • Amikor ilyen módszerrel figyelmen kívül hagyjuk a figyelmeztetéseket. általában a tilde( megegyező billentyűn található a klaviarúrán(magyar billentyűzet esetén pedig a 7 -es billentyűn). A 19. '<pre>' . Ezeket a 6. Ezt követően megjeleníthetjük a:tt böngészőben. hogy parancsokat hajtsunk végre a kiszolgálón. >> $a >> $b $a lás 2-vel való egész osztást jelent) Egyéb műveleti jelek Az eddig bemutatott műveleti jelek mellett továbbiakat is alkalma:z:harunk. Egyszerű példa a használatára: ($vizsgaeredmeny >= 50? 'Atment' : 'Megbukott') A fenti kifejezés a hallgatók vizsgaeredményét minősíti átment vagy megbukott kategória szerint.$out. '</pre>'.

$vegosszeg = $".5 ábrán láthatóhoz hasonló kimenetet kell kapnunk. fejezet Tömbműveleti jelek Tóbbféle tömbmüveleti jel létezik.6 táblázatban szereplő tömbmüveleti jeleknek létezik skaláris változókon alkalmazható megfelelőjük. ) pedig a böngészőnek küldött kimenet beállírásához használjuk. ll a helyi forgalmi adó 10% $vegosszeg * (l + $adokulcs). akkor analógiát találhatunk a kettő között . define( 'ABRONCSAR' define('OLAJ AR'. készen állunk arra. . hogy a kódrész számos müveleti jelet tartalmaz.number_format($vegosszeg. 10) .$osszmennyiseg. az összefűzés müveleti jelet (. echo "Részösszeg: $adokulcs = 0. (Az objektumorientált programozással a 6. echo "Végösszeg áfával: $". A tömböket és a skaláris típuso­ kat nem lehet egymással értelmesen összehasonlítani. fejezerben ismerkedünk majd meg. ABRONCSAR OLAJAR * define( 'GYERTYAAR'. + $olaJ_db + $gyertya_db. ám a teljesség kedvéért az 1. Bizonyos tömbök esetén a => l müveleti jelet is használhatjuk. fejezetben. Ha frissítjük a böngészőablakban az oldalt.28 2. Típusműveleti jel Egyetlen típusmüveleti jel létezik: instanceof. ha $a és $b nem egyenlő Akkor igaz. $osszmenny1seg = $abroncs db echo "Rendelt termékek száma: $vegosszeg = 0. .00.2) .10.$b $a != $b $a <> $b $a !== $b Eredmény Az $a és $b tömb minden elemér tartalmazó tömböt ad vissza Akkor igaz. 1. az 1. $sajat_Objektum = new mintaOsztaly(). if ($sajat_Objektum instanceof mintaOsztaly) echo "a sajat_Objektum a mintaOsztály példánya".6 táblázat: A PHP tömbműveleti jelei Műveleti jel + Név Unió Egyenlő Azonos $a Használat + $b $a -. ". ha $a és $b nem azonos != <> !== Nem egyenlő Nem egyenlő Nem azonos Látni fogjuk.number_format($vegosszeg. ha az $a és $b tömb elemei kalcsonként megegyezők Akkor igaz. Az űrlap végösszegének kiszámítása Most."<br l>". $vegosszeg = $abroncs_db + * $olaj_db * + $gyertya_db GYERTYAAR.$b $a --.noha a müveleti jel matematikai értelemben eltérő en müködik a két esetben. ha az $a és $b tömb elemei és azok sorrendje megegyezik Akkor igaz.2). például: class mintaOsztaly{}. hogy egy objektum egy adott osztály példánya-e.6 táblázatban is szerepeltetjük öket. hogy kiszámítsuk Bob megrendelési űr­ lapján a végösszeget és az adótartalmat. További tömbmüveleti jelek is használharók."<br l>". Amennyiben megjegyezzük. Ezekkel az operátorokkal a 3. Láthatjuk. l 00) . A tömbelem-operátorokkal ( [ J ) a tömbelemeket érhetjük el. Ezeket is részletesen megtárgyaljuk a 3. fejezetben foglalkozunk. Objektumorientált programozásban használjuk. itt csak a teljesség kedvéért említjük. Az összeadás (+) és szorzás ( ) operátorok segitségével számol­ * juk ki a végösszeget."<br l>". Írjuk be ehhez PHP kódunk aljára a következőket: $osszmennyiseg = 0. hogy az 1.) Az instanceof müveleti jellel kideríthetjük. hogy a + összeadást jelent skaláris változók és uniótömbök esetén. 4) . hogy megismertük a PHP műveleti jeleinek a használatár. ha $a és $b nem egyenlő Akkor igaz.

PHP gyorstalpaló 29 Bob autóalkatrészek Rendelési eredmények Rmddk�id6pga!JI'.5 ábra: A vevői megrendelés végösszegét kiszámoltuk. lefele haladva nő az elsőbbségük. Az 1. A mű­ veleti jelek csoportosíthaták ( asszociatívek) is lehemek. 7 táblázat: jobb) vagy irreleváns. Müveletek elsőbbségi sorrendje és a csoportosíthatóság A műveleti jeleknek (azaz a műveleteknek) létezik egy általános elsőbbségi sorrendje.34. Ha jobban megvizsgáljuk a szánútásokat. A táblázatban a legalacsonyabb el­ Műveleti jelek elsőbbségi sorrendje PHP-ben Műveleti jelek or xor and print = += -= *= /= ? ll && Csoportosíthatóság bal bal bal bal jobb bal bal bal bal bal bal bal nem értelmezhető nem értelmezhető bal bal bal jobb jobb nem értelmezhető nem értelmezhető < << + & %= &= l= A= -= <<= >>= : != === <= > >= !== >> * l ! [] new () - % ++ -- (int) (double) (string) (array) (object) @ . felmerülhet a kérdés.00 V�ÁFA-Ylll:$29040 l 1. hogy miért ebben a sorrendben hajtjuk végre azokat.7 ábra a műveletek PHP-beli elsőbbségi sorrencljét és csoportosíthatóságát mutatja.IIT.rejlik.jobbról balra (röviden sőbbségi sorrenddel rendelkező műveleti jelek találhatók felül. Ez a sorrend általában balról jobbra (röviden bal). A végösszeg helyesnek tűnik.eodet�SDiom. ami azt határozza meg. l.l2 ��$:264. de miért az összeadások előtt végeztük el a szorzásokat? A válasz a műveletek elsőbbségében vagyis kiéttékelésük sorrendjében . A kód a number_ forrnat () függvénnyel formázza a végösszeget két tizedesjegyet tartalmazó karakterlánccá.1-41h� R. amely szerint kiértékelésük történik. hogy az ugyanolyan elsőbbségű operátorok kiérté­ kelése milyen sorrendben történik. Vizs­ gáljuk meg például a következő utasítást: $vegosszeg = $abroncs_db * ABRONCSAR + $olaj db * OLAJAR * + $gyertya db GYERTYAAR. formáztuk és megjelen ítettük. Ez a függ­ vény a PHP Math könyvtárából származik.

amely kimenetet generál.is_integer() (ugyanaz a függvény)-Megállapítja. • Megjegyzés: A könyv. A következőképpen használhatjuk ezeket a függvényeket: $a = 56. hogy a változó string típusú-e. majd az új adattípust tartalmazó karakterláncot (a típust az előző listából választhatjuk ki). A kifejezésekben tetszőleges számú zárójelpárt használhatunk. a jó öreg zárójelről! A zárójel használata megnöveli az általa közrefogott tartalom elsőbbségi sorrendjét. Amennyiben a változó típusa nem szabványos. A settype () függvénynek két paramétere van: először átadjuk neki a változót. A print azért tekinthető függvénynek. akkor az összeadáshoz képest magasabb elsőbbségi szintű szorzás művelet lesz először végrehajtva. A PHP először a legbelső párban lévő kifejezést értékeli ki. vessünk egy pillantást a PHP változókkal kapcsolatos függvényeirel A PHP egyik függvénykönyvtára a változók különböző módon történő kezelését és ellenőrzését lehetövé tevő függvényeket kínál. mert értéket (l) ad vissza. hogy a táblázatban szereplő egyik operátorral még nem foglalkoztunk! Ez nem más. A függvény meghatározza annak típusát. int. A gettype () első hívásakor az $a integer típusú. Könyvünkben általában az echo-t használjuk. echo gettype($a). ami bool. még nem beszéltünk a sorrendben legelső műveleti jelröl. bool settype(mixed valtozo. settype($a. és mit adnak vissza-a követ­ kező: string gettype(mixed valtozo).Ezzel szükség esetén tudatosan kezelhetjük és alakíthatjuk az elsőbbségi l szabályokat. sem az utóbbi nem igazán függvény. többször hivatkozik "mixed'. double (float típusok). hogy először az l + $adokulcs kifejezés legyen kiértékelve. sok függvény szinte bármilyen adattípust elfogad.30 2. majd a tí­ pusnevet tartalmazó szöveget ad vissza. Emlékezzünk vissza az előbbi példa következő részére: $vegosszeg = $vegosszeg * (l + $adokulcs). nyugodtan válassza azt! Sem az előbbi.is_float(). '<br />'. is_ string()-Megállapítja. echo gettype($a). ennek ellenére tekinthetjük öket a zárójelben paramétert tar­ talmazó függvénynek is. hogy a változó tömb-e. A sokfé­ " le adattípust elfogadó paramétereket jelöljük "mixed típusként. '<br />'. is_double(). A két legáltalánosabb függvény a gettype () és a settype (). de az echo-nál árnyalatnyival lassabbá teszi.obj ect. hogy a változó float típusú-e. Ha ehelyett azt ítjuk. A PHP adott típusok ellenőrzésére alkalmas függvényeket is kínál. de mivel a PHP igen rugalmasan kezeli a típusokat. hogy: $vegosszeg = $vegosszeg * l + $adokulcs.Ezek prototípusa-vagyis az. akárcsak a php.is_real() (ugyanaz a függvény)-Megállapítja.net dokumentáció.echo-val egyenértékű. .is_int(). ami helytelen eredményhez vezet. mint az. amelynek meg kívánjuk változtaeni a típu­ sát.resource vagy NULL lehet. amikor összetettebb kifejezésen belül kívánunk kimenetet generálni. hogy rnilyen paramétert várnak. Változók típusának ellenőrzése és beállítása A változókhoz kapcsolódó függvények legtöbbje a változó típusának ellenőrzéséhez kötődik. Az alábbi függvények tartoznak ide: is_array()-Megállapítja. string tipus). de ha a Kedves Olvasó a pr int-et szimpatikusabbnak találja. Figyeljük meg. hogy a változó integer típusú-e. fejezet Vigyázat. string.Ez hasznos lehet. Változókhoz kapcsolódó függvények Mielőtt elhagynánk a változók és műveleti jelek világát. és true vagy false értéket ad vissza. A settype () hívása után típusa double-ra változik. a függvény az unknown type szöveget adja vissza. 'double').print nyelvi alkotóelem. is_long(). A zárójelek használatával kikényszeríthető. azaz vegyes adattípusra. Mindkettő kezelhető műveleti jelként: a használni kivánt szöveget egyszerűen az echo vagy a print kulcsszó mögé írjuk.array. Mindegyiknek egy változó a paramétere. Ilyen adattí­ pus nem létezik. A gettype( ) használatához rnindenképpen át kell adnunk változót.

[. kódunknak tudnia kell döntéseket hozni. '.amikor ellenőriznünk kell.boolean.amelynek prototípusa a következő: bool isset(mixed valtozo).]]) A fuggvény eltávolítja a neki áradott változót. hogy a változó resource típusú-e. '<br />'. hogy mit gépeltünk be.. Ha szeretnénk reagálni a felhasználó által megadott értékre vagy válaszra. Prototípusa a következő: bool empty(mixed valtozo). és nézzük meg az eredményt! Az isset() fuggvény az űrlapmezőbe bevitt értéktől fuggedenüll-et (true ) ad vissza az $abroncs_db változóra. isset($nincs ilyen). A fuggvény prototípusa a következő: void unset(mixed valtozo). is_resource() . hogy a változó boolean típus ú-e. '<br />'. is_scalar() . hogy a változó valamilyen szám vagy numerikus szöveg-e. Mindegyik változót fogad paraméterként. hogy a felhasználó kitöltötte-e egy űrlapon a szükséges mezőket. is_ null () . int alap]). Feltételes utasításokra (elágazásokraJ és ismétlődő szerkezetekre ( ciklusokraJ bonthatók.Megállapíga.mixed valtozo[. Változók típuskonverziója A változók típusalakítását fuggvényhívással is elérhetjük. is_object () -Megállapítja. Ezek a fuggvények akkor tudnak igazán hasznunkra válni. A $nincs_ilyen változó nem létezik.PHP gyorstalpaló 31 is_bool () -Megállapítja. [. A prog­ ramot döntéshozatalra késztető programnyelvi elemeket Jeltételes utasításoknak nevezzük.. hogy a változó egy érvényes fuggvény neve-e. '<br />'. float floatval(mixed valtozo).ha az összes változó létezik. amelyekkel a program vagy kód végrehajtásának menetét szabályozhatjuk. '<br />'.még akkor is.nem nulla értékkel bír. is_numeric() . hogy nem üres.) Döntéshozatal feltételes utasításokkal A vezérlési szerkezetek olyan programnyelvi elemek. . Az empty ( ) fuggvénnyel ellenőrizhetjük változó meglétét és azt. . ]]) A fuggvény változónevet fogad paraméterként. Az intval() fuggvény­ nél még a konvertálás alapját is meghatározhatjuk. Az empty () fuggvény által visszaadott érték viszont attól fugg. is_callable ()-Megállapítja. ennek megfelelően true vagy false értéket ad vissza.az empty() pedigl-et (true) ad vissza. Az első ilyen az is set ().empty($nincs i lyen). ha az átalakítani kívánt változó szöveg. string strval(mixed valtozo). l Változók állapotának ellenőrzése A PHP számos fuggvénnyel segíti a változók állapotának meghatározását. hogy a változó skaláris-e (integer. hogy a változó null típusú-e. (Így például egész számmá alakítha­ runk hexadecimális karakterláncokat. hogy a változó object típusú-e. '.Megállapíga. és true értéket ad vissza létező változó esetén. és annak megfelelő típusra alakított értékét adja vissza. Frissítsük az oldalt. Ha változónevek vesszővel elválasztott listáját adjuk az is set ()-nek. egyébként pedig false-t.ha semmilyen értéket nem adtunk meg az űrlapon. Az alábbi három fuggvény használható erre a célra: int intval(mixed valtozo[.a fuggvény akkor tér vissza true értékkel. Az unset() fuggvénnyel megszüntethetünk változókat.Megállapítja.mixed valtozo[. . . '. ezért az isset() fuggvény üres ( false ) eredményt.isset($abroncs db). Nézzünk példát ennek a három fuggvénynek a használatára! Átmenetileg adjuk kódunkhoz a következő sorokat: echo ech o echo echo 'isset($abroncs_db): 'isset($nincs_i lyen) : 'empty($abroncs db): 'empty($nincs_ilyen): '. string vagy float típus valamelyike). .empty($abroncs_db).Megállapíga.

utasítás lesz végrehajrva. közölheljük vele például azt. Amikor a látogató egyetlen tételt sem rendel. akkor elképzelhető. hogy véletlenül már az űrlap kitöltésének befejezése előtt rákattintott a. atrtit az if utasításban megadott feltétel nem teljesülése esetén kell végrehajtani. A kapcsos zárójelek által közrefogott három sor immár egy kódblokkot képez. • Megjegyzés: Mint már utaltunk rá. mint az értékadó operátor ( = ) ! Az $osszmennyiseg == O feltétel akkor teljesül és lesz true. ha az $osszmennyiseg nullával egyenlő." gumiabroncs<br />". echo '</p>' . Egyetlen tételt sem rendelt az előző olda­ lon!" Ezt egyszerűen megteheljük az alábbi if utasítással: if{ $osszmennyiseg == O ) O. l vagyis igaz. a PHP-t nem érdekli kódunk elrendezése. Behúzás használatával szempillantás alatt láthatjuk. Ekkor ahelyett.. és mely utasítások képezik ciklusok vagyJüggvények részét. akkor az alkalmazás nem foglalkozik ezzel a három sorral. és else utasítással egészíljük ki. Az itt használt feltétel az. Az előző példákban láthatjuk. A következő kód esetén a figyel­ meztetés akkor jelenik meg. Olvashatósági okokból azonban érdemes behú­ zásokkal tagolni kódunkat. hogy figyelmeztetni szeretnénk Bob ügyfeleit. azaz false lesz. Ha a feltétel nem teljesül. Az if utasítások egymásba ágyazásával bonyolultabb logikai müveleteket is végrehajthatunk. . hogy megrendelését feldolgoztuk. amennyiben a vevő az adott termékből rendelt valamennyit: if ($osszmennyiseg == 0) { echo "Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon!<br />". mely utasítások vannak az adott blokkokba csoportosítva. például az if teljesülésétől függöen egynél több utasítást szecetnénk végrehajtani. Az if utasítás feltételét zárójelek {) közé írjuic Ha például a látogató nem rendel Bobtól sem gumiabroncsot. hogy mely sarok hajtódnak végre az ifjeltételek teljesülésekor. szereménk-e egy müveletet végrehajtani vagy nem. else echo $abroncs db." flakon olaj<br />".Rendelés küldése" gombra. ha az $osszmennyiseg == O feltétel teljesül. Amennyiben az true. jobb lenne. hogy az if utasítástól függő utasítás. ha üresen küldik el a megrendelést! Ha viszont rendel­ nek valamit. echo 'Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon!'. a rendelés összefoglalásának sorai pedig csak akkor jelennek meg. A feltétel teljesülése esetén rnindhárom sor végreh:Ytódik. sem olajat. akkor a következő kódblokk fog végrehajtódni..32 2. nyiben az $osszmennyiseg értéke nem nulla. Tegyük fel. hogy közölnénk a vevövel. hanem a vizs­ gált feltétel nem teljesülésének esetére is szecetnénk megadni a lehetséges tennivalókat. ha az oldal hasznos üzenetet jelenítene meg számára. Ameny­ echo 'Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon!<br />'. A blokkot kapcsos zárójelekkel fogjuk körül: if {$osszmennyiseg == 0) { echo '<p style="color:red">'. a feltétel nem teljesül. fejezet if utasítások Az if utasítást döntéshozásta használhatjuic A döntéshez meg kell adnunk a kiértékelendő feltételt. hogy eldönthessük. A feltétel teljesülése esetén az echo Kódblokkok Gyakran előfordul. vagyis a rendelt tételek összege nulla. illetve a blokkat alkotó utasítások behúzva jelennek meg. echo $olaj_db. sem gyertyát. Az else utasítással meghatározhaljuk azt a müveletet. echo $gyertya_db." gyújtógyertya<br />". akkor a figyelmeztetés helyett a rendelésüket szeretnénk megjeleníteni számukra. Emlékezzünk vissza. hogy az $osszmennyiseg == hogy az egyenlő müveleti jel ( ==) eltérően müködik. utasítások e ls e Gyakran nem csak arra van szükségünk. Az utasításokat blokkokba csoportosíthatjuk. hogy. hogy feltételes utasítás. a vásárló lépésétől függöen figyelmeztetést vagy a rendelés össze­ foglalását is megjelenítheljük számára: if {$osszmennyiseg == 0) { echo "Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon!<br />". Ha átdolgozzuk a kódot.

ezért még egy kérdést kell adnunk a megrendelési űrlaphoz. Bob tudni szeretné. amelyek közül egyszerre egynél több is teljesülhet. egyszerre csak az egyik teljesülhet.egészen addig. amely a case utasítás­ sal nem lefedett értékek esetén lesz végrehajtva. illetve if és elseif utasítások használatával írhatjuk meg. feltéve. hogy melyik hirdetései váltak be. string vagy float) értékelődik ki. mett a feltételek kölcsö­ nösen kizárják egymást. amely egy else és egy if utasítás kombinációja. && elseif (($abroncs_db >= 50) $kedvezmeny = 10. Különböző kimenetek sorozatát teremthetjük meg az elseif utasítással. if {$olaj_db > 0) fiakon olaj<br />"." gumiabroncs<br />". && elseif (($abroncs db >= $kedvezmeny = 5. ne felejtsük el.99 gumiabroncs vásárlása. a prog­ ram mindegyiknek a teljesülését ellenőrzi . A kedvezmények rendszere a következőképpen müködik: 10-nél kevesebb gumiabroncs vásárlása ." gyújtógyertya<br />".nincs kedvezmény 10-49 gumiabroncs vásárlása." if ($gyertya_db > 0) echo $gyertya_db. hogy csak az első reljesült feltételt köverő blokk vagy utasítás lesz végrehatjva.6 ábrán láthatóhoz hasonlóan fog megjelenni: <td>Honnan h allott Bob autóalkatrész-boltjáról?</td> <tr> <td><select name="honnan. de lehetövé teszi. elseif utasítások Számos olyan döntés létezik. l echo $olaj_db. Minden egyes kezelni kívánt ér­ tékhez case utasítást adunk. ($abroncs_db <= 99)) Érdemes tudni.mindkét változat egyaránt helyes. akkor már van jelentősége annak. Amikor feltételek sorozatát határozzuk meg. amikor kettőnél több lehetőségünk van. A switch utasításbeli feltétel tetszőleges számú különböző értéket felvehet. hogy írhatunk elseif és else if formát is. Ebben az esetben az AND műveleti jellel $kedvezmeny = (&&) kombinálhatjuk össze a két feltételt: 10) if ($abroncs_db < { 10) ($abroncs db <= 49)) O. Ha több elseif utasítást írunk.h allott-rolunk"> <option value <option value <option value <option value </select> <ltd> </tr> "a">Visszatér6 vásárló vagyok</option> "b">Tévéreklám</option> "c">Telefonkönyv</option> "d">Ismer6st61. ekkor az űrlap az 1. Az if utasításban szereplő feltétel csak igaz vagy hamis lehet. barát tól</option> . hogy az egyszerű típusként (integer. Ha azonban olyan feltételekkel dolgozunk. elseif ($abroncs_db >= 100) $kedvezmeny = 15.15 %kedvezmény A kedvezményeket Iciszámoló kódot feltételek. amíg valamelyik igaznak nem bizonyul. Szúrjuk be az űrlapba a következő HTML kódot. switch utasítások A switch utasítás az if utasításhoz hasonlóan működik.5 %kedvezmény 50.PHP gyorstalpaló 33 } else { if {$abroncs_db > 0) echo $abroncs_db. Bob kedvezményt ad a nagytételben vásárolt gumik után. illetve érdemes egy alapértelmezett ( default ) esetet is meghatározni.10 %kedvezmény 100 vagy több gumiabroncs vásárlása. hogy a blokkok vagy utasítások közül csak egy lesz végrehajtval Ez itt nem okoz gondot. hogy a feltétel kettőnél több értéket vegyen fel.

. echo "<p> break. feltehemé a kérdést. case "c" : echo "<p> Telefonkönyvben találta Bobot. a PHP a következő break utasításig található összes kódot végrehajtja. elseif ($honnan_hallott_rolunk == "c") echo "<p> Telefonkönyvben találta Bobot. echo "<p>Ismer6st61. break. Az adon helyzetben a programozó számára legjobban olvasható (értelmezhető) feltételes utasítást kell használnunk. az if utasítások sorozatával is elérhető.</p>".</p>". hogy a $_POST tömbből nyerrük ki a $honnan_hallott_relunk változót. case "b" : Tévéreklámban hallott Bobról.ő feltételes utasítások összehasonlítása Aki nem használta még az előző részekben bemutaton utasításokat. lehet.</p>". honnan ismeri Bobot. break utasítás nélkül a switch a teljesült feltétel utáni összes utasítást végrehajtja. honnan hallottak Bob alkatrészbolljáról. case "d" : baráttól hallott Bobról. Amikor eléri a break utasítást.</p>".34 2.</p>".) A switch utasítás az if és elseif utasítástól kissé eltérően működik. fejezet l 1.</p>". 'c' vagy 'd' elseif utasítások sorozatával a következőképpen kezelhetjük ezt az új változót: == if ($honnan hallott_rolunk "a") l "b") echo "<p>Visszatér6 vásárló. honnan ismeri Bobot. Ugyanezt érjük el egy switch utasítás segítségével is: switch($honnan_hallott_rolunk) case "a" : l echo "<p>Visszatér6 vásárló. elseif ($honnan_hallott_rolunk echo "<p>Ismer6st61. if és A HTML kód új változót vezet be (neve honnan_hallott_rolunk) . elseif ($honnan hallott relunk == echo "<p> Tévéreklámban hallott Bobról.</p>". a switch utáni következő sorral folytatja a kód végrehajtását. A switch éppen ellentétes módon működik. Amit egy vagy több else.6 ábra: A rendelési űrlap azt kérdezi a látogatóktól. 'b'. Az if utasítás egyeden utasításra vagy kapcsos zárójelekkel létrehozon kód­ blokkra hat.</p>". hogy melyik a legjobb.</p>". értéke 'a'. == "d") baráttól hallott Bobról. break. (Mindkét példa azt feltételezi. break. else echo "<p>Nem tudjuk. Ahogy egyre több tapasztalatot szerzünk.</p>". default : echo "<p>Nem tudjuk. úgy lesz egyre könnyebb ráérezni. Nem igazán létezik jó válasz erre. Amikor egy switch utasításban lévő case utasítás aktiválódik. elseif vagy switch utasítással megrehetünk. break. A különböz. hogy az adon szituációban melyik utasítást kell választanunk.

IM <> l l az 1. Bob szeretné a kiszállírási költséget tartalmazó táblázatot megjeleníteni és hozzáadni a vevői megrendeléshez. Láthatjuk. � .7 ábrán láthatóhoz hasonló legyen. A költség egyszerű képleetel kiszámítható.. Azt szeretnénk. hogy a távolság növekedésével együtt emelkedik a kiszállítás költsége. � "':.7 ábra: A táblázat azt mutalja. Az 1. akkor ciklussal ismételhetjük meg a program adott részeit.2 példakód az ezt a táblázatot megjelenítő HTML kódot mutatja.2 példakód: kiszalli t as. html <html> <body> <table border="O" cellpadding="3"> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align="center">Távolság</td> <td bgcolor="ICCCCCC" align="center">Költség</td> </tr> <tr> <td align="right">SO</td> <td align="right">S</td> </tr> <tr> <td align="right">lOO</td> <td align="right">lO</td> </tr> <tr> <td align="right">lSO</td> <td align="right">lS</td> </tr> <tr> <td align="right">200</td> <td align="right">20</td> </tr> <tr> <td align="right">250</td> <td align="right">25</td> </tr> </table> </body> </html> - Bob kiszállítási táblázatának HTML kódja . hogy a kiszállírási táblázat ll nll•l• .. hogy hosszú és ismétlődő. Ha valamit ugyanúgy kell meghatározott alkalommal végrehajtani.PHP gyorstalpaló 35 Műveletek ismétlése iterációval A számítógépek nundig is kiválóan alkalmasak voltak az ismétlődő feladatok automatizálására. 1. 100 150 200 2�0 10 IS 20 2S 1. - . A Bob által igénybe vett futárszolgálatnál a kiszállírási dij a távolságtól függ.

hogy ismétlődően hajtsa l végre az utasítást vagy kódblokkot.36 2. ha a kimenet nem teljesen egyezik meg a várttal. például az 1. akkor ez a karaktersor újsor karaktert jelent. ismétlődő táblázat megjelenítésére is képesek. érdemes az olcsó és fáradhatatlan számítógépet használni erre. amikor nem tudjuk. Ha a feltétel hamís. Az 1. $num++.3 példakódban \n karaktereket láthatunk egyes szetingeken belül.3 példakód: kiszallitas. Ahogy már jeleztük. while ($num <= 5 ) { echo $num. A ciklus utáni következő utasítással folytatódik a kód futása. a bön­ gészők ugyan figyelmen kívül hagyják a fehérköz karaktereket.3 példakód while ciklussal állítja elő a díjtáblázatot. Ha meghatározott számú ismétlődésre van szükség. A while ciklus mindaddig ismétlődően végrehajtja a blokkot. wh i l e ciklusok A legegyszerűbb ciklus a PHP-ben a while. a blokk nem hajtódik végre. Minden ismétlődés elején a kód teszteli a feltétel teljesülését. Hiszen.7 ábrán levő. Az if utasításhoz hasonlóan ennek müködése is egy feltételtől fligg. 1. Ha kettős idézőjelben lévő szövegben szerepel. 250) { while ($tavolsag <= echo "<tr> <td align=\"right\">". ha a megadott feltétel teljesül. hány ismétlődés fog bekövetkezni addig."<br />". Az 1. .($tavolsag </tr>\n". A while ciklus és az if utasítás között az a különbség. fejezet Ahelyett.php -Bob kiszállátási táblázatának előállítása PHP-vel <html> <body> <table border="O" cellpadding="3"> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align="center">Távolság</td> <td bgcolor="#CCCCCC" align="center">Költség</td> </tr> <?php $tavolsag = 50. gyakran kell a HTML kódot böngésznünk. és csak akkor. A while ciklus alapstruktúr:ija a következő: while( feltétel ) kifejezés. hogy az utóbbi csak egyszer hajtja végre az utána levő kódot. Az utasításokat ciklusba helyezve kiadjuk a PHP-nek. A while ciklust jellemzően akkor használjuk."</td> <td align=\"right\">". ám az emberek rniatt szükség van rájuk. ?> </table> </body> </html> A kód által generált HTML olvashatóvá tételéhez új sorokat és szóközöket kell beillesztenünk. "</td> 50. hogy órabérben fizetett és könnyen fásulttá váló alkalmazottal gépeltetjük be a HTML kódot. A while ciklusok ennél hasznosabb dolgokra. és véget ér a ciklus. amíg a feltétel teljesül. érdemes inkább a for ciklust használni.$tavolsag. $tavolsag += l 10). amíg a feltétel igaznak bizonyul. A következő while ciklus 1-tőlS-ig jeleníti meg a számokat: $num = l.

J { ?> Működésüket tekintve a while és a for ciklust használó változatok egyenértéküek. echo $$temp. amir ösztönösen választanánk! Változó változókat for ciklussal kombinálva ismétlődő ürlapmezők sorozatát járhatjuk be. Kezdéskor végrehajtódik a kifejezés l.while ciklusok Az urolsóként bemutatandó ciklustípus enyhén eltérő módon viselkedik."<ltd> <ltr>\n". Beállírunk egy számlálót... A for ciklus valamivel tömörebb. l feltétel. A do. Használatá­ val a 3. Minden helyzetben azt a ciklust használjuk. Minden ismétlődés végén végrehajtódik a kifejezés2. hogy a do. amivel a ciklus indul.. kifejezés2) kifejezés]. egyik sem rosszabb vagy jobb. Min­ den ismétlődése előtt a feltételben ellenőrizzük a számlálót.. $i++} { $temp= "nev$i". nevü ürlapmezőkkel dolgozunk. az ismétlődés - véget ér.és soha nem is fog-. nev3 stb.. hogy a feltétel ellenőrzésére a végén kerül sor (hátultesztelős ciklus). amely a ciklus kódjának lényegér tartalmazza.while általános szerkezete a következő: do kifejezés. while( feltétel } . amit kifejezetten a tömbökkel végzett munkára alakírottak ki. amelyben a feltétel már az elején nem teljesül.PHP gyorstalpaló 37 for és fo reach ciklusok Aw hile ciklusokat gyakran használjuk az előző részben látott módon. Még a következő példában is. a ciklus egyszer lefut. Itt általában a számláló kezdeti értékét állíguk be. ($tavolsag l 10) . $tavolsag <= 250. nev2. do . Ha a kifejezés hamis. Ez általában egy kódblokk. Ha például nevl.3 példakódban szereplő wh ile ciklust átírhatjuk for ciklussá. while ciklus esetén a benne levő urasírás vagy blokk minden esetben legalább egyszer végrehajtódik. ll vagy amilyen más feldolgozási módszerre van szükségünk Aváltozónevek dinamikus létrehozásával az összes válrozót egyenként elérhegük. mint a másik.'<br l>'."<ltd> <td align=\"right\">". }while ($num < l ) .while ciklus abban különbözik a while ciklusról. a végénél pedig módosítjuk annak értékér. Akér ciklustípus egyenértékű. Akifej e zés3 ismétlődésenként egyszer hajtódik végre. Kiugrás vezérlési szerkezetből vagy kódból Ha szereménk leállítani egy kódrészlet végrehajtását. mielőtt ellenőrizné a feltételt és leállna: $num = 100. Minden egyes ismétlődés előtt a feltétel ben szereplő kifejezés értékelődik ki. for ciklus segítségével ennél rövidebben is írhatunk ilyen stílusú ciklust. Ezt azt jelenti. $i <= $nevek_szama. Itt általában módosíguk a számláló értékér. $tavolsag += 50} echo "<tr> <td align=\"right\">". az elérni kívánt eredményről függően három megközelítés közül választharunk.. Itt általában egy értékhatárral hasonlígak össze a számlálót. akkor a következőképpen dolgozhatjuk fel ezeket: for ($i=l .. Az 1. Ebben az esetben a PHP kód a következőképpen néz ki: <?php for ($tavolsag = 50. A do . két sort megspórolhatunk vele. . fejezetben ismerkedünk meg..$tavolsag. Afor ciklus mellett foreach ciklus is létezik."<br l>". A for ciklus alapszerkezere a következő: for( kifejezésl. do{ echo $num.

akkor a continue utasítást kell alkalmaznunk. Ha ciklusorr belül break utasítást használunk.a tick nevű futtatási direktíva van beállítva. Ha a teljes PHP kód végrehajrásár akarjuk befejezni.akkor az ex it utasítást használjuk. A declare szerkezet használata A PHP egy másik vezérlési szerkezetét.a záró kapcsos zárójel helyett pedig egy új kulcsszót használunk. hogyan tároljuk el azokat. A declare vezérlési szerkezeter itt csak a teljesség kedvéért említettük meg.. A következő fejezerben megranuljuk. Ez a faj ra megközelítés jellemzőerr hibaellenörzéskor lesz hasznos. hogyan fusson le a következő kód. endfor vagy endforeach lehet. (PHP és MySQL használata nagyobb projektekhez) és a 26. Ennek az általános formája a következő: declare (direktíva) ll blokk } Ezzel a szerkezetteljuttatási direktívákat állítunk be-vagyis szabályokat arra vonatkozóan. Az ex it meghívása megakadályozza. Például a következőképpen módosírhaguk az előző példát: if($osszmennyiseg == echo exit. while ciklus esetén az ilyen vezérlési szerkezer nem használható. az if és endif kulcsszóval átírhag uk a másik szintaktikára is: 0) : "Egyetlen tételt sem rendelt az el6z6 oldalon!<br l>". sorában futtassunk egy adott függvényt. A do .akkor a switch utasítást bemutató részben tárgyalt break utasí­ l tást kell használni. A ticks=n direktíva beszúrásával kapcsoljuk be. amely elsősorban a profilozás és hibakeresés esetén hasznos.. Alternatív vezérlési szerkezetek alkalmazása Az eddig áttekintett összes vezérlési szerkezethez létezik egy alternatív szintaktika is. endif. Jelenleg egyetlen. A tick függvények használatát bemutató példákkal a 25.hogy a későbbiekben visszakereshetök és teljesírhetők legyenek. 0) { "Egyetlen tételt sem rendelt az el6z6 oldalon!<br l>". Lehetövé teszi. a declare-t a mindennapi programozás során a többihez képes ritkábbarr használ­ juk. "Egyetlen tételt sem rendelt az el6z6 oldalon!<br l>". endwhile. Ha a ciklus következő ismétlődésére kívánunk ugrani. amely a használt vezérlési szerkezettől függőerr endif. a kód végrehajtása a ciklus utáni következő kódsorral fog folytatódni. fejezetben (Hibakeresés) találkozunk. . hogy a PHP leftmassa a kód hátralevő részér.hogy a kódblokk rninden n. hogyan fogadjuk és kezeljük a vevők megrendeléseit. { Például az alábbi kódot: if ($osszmennyiseg == 0) echo exit. if ($osszmennyiseg == echo exit. hogy a kezdő kapcsos záró­ jel({). fejezet Amennyiben ciklus végrehajtását akarjuk megállítani.más néven az utasítás zárójel helyett kettőspontot (:). Hogyan további Mosr már tudjuk.38 2. endswitch. Ez abból áll.

ha tudjuk használni öket. Ha jelentős mennyiségü információval dolgozunk. illetve a megrendelési adatok feldolgozására írt PHP kóddal! • Megjegyzés: A fejezetben használt HTML és PHP kódokat a http:/lwww. A fejezet példájá­ ban szöveges fájlba írjuk az ügyfelek megrendeléseit úgy. Kezdjük a munkár ezzel az űrlappal. majd később betölteni. Ebben a fejezetben megranuljuk. adatbázis-kezelő rendszerek használata • • Adatok elmentése későbbi használat céljából Az adartárolás két alapvető módja az egyszerű fájlokban és az adarbázisban történő tárolás. Az egyszerű fájloknak is megvan azonban a maguk haszna. hogy minden sorba egy megrendelés kerül. Bob megrendeléseinek eltárolása és visszakeresése Ebben a fejezetben az előzőben megismert megrendelő űrlap kissé módosítort változatával fogunk dolgozni.1 ábrán láthatjuk. hogy egyszerűen megtudhassuk a vevő szállítási címét is.perfactkiado. például MySQL-t használni. A megrendelések ilyetén tárolása igen egyszerű. A módosítort űrlapot a 2. illetve hogyan olvas­ hatjuk vissza azokat. érdemes inkább adatbázis-kezelő rendszert. Az is kiderül.hu/mellekletek oldalról letölthető mellékletek OlJejezet mappájában taláijuk. hogy már tisztában vagyunk azzal. hogyan érjük el és kezelhetjük a HTML űrlapba bevirt adatokat. miként lehet későbbi felhasználás céljából eitároini azokat! Az esetek többségében . hogy miért nem minden esetben lesz ez jó megoldás. ahogy azt a fejezet későbbi részében látni fogjuk. ám nagymértékben beszükiti majdani lehetőségeinket. A fejezetben az alábbi főbb témaköröket érintjük: Adatok elmentése későbbi használat céljából Fájl megnyitása Fájl létrehozása és fájlba írás Fájl bezárása Olvasás fájlból Fájlok zárolása Fájlok rörlése Egyéb hasznos fájlfüggvények használata Egy jobb módszer. A példában az ügyfelek megrendeléseit fogjuk eltárolni. . Ha nagyszámú megrendeléssel dolgo­ zunk. és bizonyos helyzetekben jól jön.pontosan ez a célunk: a későbbi visszakereshetőség érdekében eitároini az adatokat.ahogy az előző fejezet példájában is .2 Adatok tárolása és visszakeresése Most. Azok. de az ilyen fájlok alatt általában egyszerű szöveges fájlt értünk. A fájlba írás és fájlból olvasás folyamata sok programozói nyelvben hasonló. Módosítorták számunkra az űrlapot. vagy írtak már Unix shell szkripteket. ismerősnek fogják találni ezeket az eljárásokat. Az egyszerű fájl sokféle formátumú lehet. nézzük meg. hogyan írhatjuk az előző példából származó megrendeléseket fájlba. akik programoztak már C-ben. célszerűbbnek fogjuk találni adatbázis hasz­ nálatát.

amivel meg tudják határozni. Tudnia kell. (A részletekért lásd a PHP gyorstalpaló című l. majd a fájl módosítása nélkül kilépünk a programból.$ POST [ 'szalli tasi_eim' l vagy$_GET ['szalli tasi_eim' l for­ ' _ mában érjük el. Amikor fájlból kivánunk adatokat beolvasni. Létező fájl ese­ tén felülírás helyerr azt is megcehetjük. hogy van-e hozzáférésünk és jogosultságunk az adott fájlhoz. és módszert kínálnak annak ellenőrzésére.40 2. mert nem létezik a fájl). más kód egyáltalán megnyithatja-e. Amikor fájlba írunk. A leggyakoribb lehetőségeket részletesen bemutatjuk. Ezt követően elkészítjük Bob alkalmazottai számára az internetes felületet. hogy jelezzük a felhasználónak a fájl meglétét. Egyelőre azonban kezdjük a dolgot a legele­ jén. A fájl bezárása. Amikor megnyirunk egy állományt. miként kezelje a más felhasználóktól vagy kó­ doktól érkező hozzáférési kéréseket. A megnyitási módok lényegében olyan mechanizmust adnak az operációs rendszernek. többféle választási lehetőségünk van arra vonatkozóan. vagy írásra és olvasásra is. csak írásra. A fijl bezárása. 2. A fájlt megnyithatjuk csak olvasásra. Amennyiben a bináris és szöveges fájlokat megkülönböztető rendszeren próbálunk meg fájlba írni. fejezet Bob autóalkatrészek Rendelési urbp �====::::J ����---. Fájl megnyitásakor három döntést kell hoznunk: l. létre kell hoznunk. _ A szállítási címhez tartozó űrlapmező neve szalli tasi eim. 3. 2 _ 2. Amennyiben a megnyitás nem lehetséges (például azért.cd. Fájlok feldolgozása Az adatok fájlba írásához három lépésre van szükség: l. A fijl megnyitása. hogy amíg általunk meg van nyitva az állomány. hogy binárisként vagy szövegesként akarjuk-e kezelni a fájlt. vagy új adatokat fűzhetünk a végéhez. azt is meg kell határoz­ nunk. 2. fejezetet!) A mostani fejezet során ugyanabba a fájlba írjuk a beérkező megrendeléseket. hogy mit szerernénk tenni az éppen megnyírni kivánt fájllal. felülírhatjuk a meglévő fájl jelenlegi tarcalmát.--=. és a megfelelő visszajelzést kell adni a felhasználónak. hogy egyszerre a fájl mekkora részét olvassuk be. .-- ��� -=. Az így kapott változót az űrlap adaeküldési metódusától függően$ REQUEST ['szalli tasi_eim ] . A fájl megnyitása. ezt fel kell ismernünk. l. meg kell határoz­ nunk. a fájl megnyitásáva!! Fájl megnyitása A fájlok PHP-beli megnyitásához az fo pen ( ) függvényt használjuk. 2. Adatok írása a fájlba. Ezt a megnyitási mód segítségével tehetjük meg. Adatok olvasása a fájlbóL 3.1 ábra: A megrendelési űrlapjelen változata a vevő szállítási címét is kéri. illetve hogy mi (vagy a kód tulajdonosa) rendelkezünk-e egyáltalán jogosultsággal a kivánt módon használni a fájlt.__-----------. Amennyiben a fájl még nem létezik. 3. A megfelelő megnyitási mód kiválasztása A szerver operációs rendszerének tisztában kell lennie azzal. Hasonlóképpen három lépést igényel a fájlban lévő adatok beolvasása is. ahol megtekinthetik a beérkezett megrendeléseket. Az fopen ( ) függvény e három lehetőség tetszőleges kombinációját támogatja. hogy miként kivánjuk használni.

1 táblázarban találjuk. A kódsor a . a PHP pedig figyelmeztetést generál. Jelen esetben a paramétert adjuk az f o p e n () függvénynek. Módneve Olvasás (Read) Olvasás (Read) Írás (Wrire) Írás (Write) Óvaros írás (Cautious write) w+ x . Ez határozza meg. fopen ( ) Mód r r+ w fiiggvény megnyitási módjainak öss:�. fopen ( ) függvénnyel Tegyük fel. Létező fájl eserén törli a meglévő tartalmat. 'w'). jelen esetben a r endele sek. Általában kettőt láthatunk. mint ebben a példában is. és függ a szerverbeállírásoktól is. amelynek karakterláncnak kell lenni. ha valamilyen CGI wrapperen (értelmezön)keresztül futtaguk a PHP-t. Az első paraméter a megnyitni kivánt fájl legyen! Megadhatjuk elérési útvonalát. mint a fenti kód­ sorban is. Nagyon kevesen használnak fordított perjeleket a PHP-beli elérési útvonalakban. Az utóbbi eserén különleges karakterként kell jelölnünk öket az fopen () függvény számára. hogy megrendelést szeretnénk írni Bob rendeléseket eltároló állományába! A következökkel tudjuk megnyieni a fájlt írásra: = $fp fopen ("$DOCUMENT_ROOT/.ijlrendszer adott helyére. 'w'). vagy ott fogja az operációs rendszer keresni. Fájl megnyitása írásra és olvasásra a fájl elején kezdve. hogy megfelelöen értelmezze azokat. Fájl megnyitása írásra a fájl elején kezdve.. hogy . karakterekkel. ahol a kód maga található. de akárcsak az űrlapváltozók körülményes teljes neveinél. A kárcsak az űrlapváltozókhoz rendelt rövidebb nevek esetén. Ha a fájl nem létezik.. Unixos szerverünkön ez az útvonal valami ilyesmi lenne: /home/book/rendelesek. Ez a gyökérkönyvtárból (Unix-rendszeren l. mert a dokumentumgyökérhez viszonyítva mucat a f.1 táblázat A:�. Kiszolgálónk beállításától függöen (a részleteket lásd az l.különösen akkor. Ha a fájl nem létezik. az előre definiált szerverváltozókat is különbözőképpen érhetjük el. A $ _ SERVER [ 'DOCUMENT_ROOT' l beépített PHP válto- zót használtuk. és ezért kényeelek voltunk a teljes kódban módosítani az abszolút elérési útvonalakat. az fopen() false értékkel tér vissza. Fájl megnyitása olvasásra és írásra a fájl elején kezdve. megpróbálja létrehozni. txt". a fájl abban a könyvrárban jön létre. 2.txt". hogy rnir sze­ reenénk tenni a fájllal. windowsos rendszeren álcalában C:\) induló elérési útvonal. mert az azt eredményezi. mert egyszer a rendszergazdák értesítés nélkül megvál­ toztatták a könyvtárstrukrúrát. Ez a változó a webszerver dokumentumfájának tetejére mutat. Létező fájl eserén törli a meglévő tartalmat. most is az alábbi sort kell a kód elején szerepeltetnünk ahhoz.. Ez a könyvtár biztonsági okokból a dokumentumfán kivül helyezkedik el. Védökarakrerkénr egyszerűen egy másik fordítorr perjelet kell eléjük írnunk. 'w' Az fopen () második paramétere a megnyirási mód.ijl eserén nem nyitja meg azt. Jelen esetben nem szeret­ nénk.a fájl megnyitása írásra:' A megnyitási módok összefoglalásár a 2. Az fopen ( ) függvény meghívásakor kettő.az általunk készítendő internetes felületet leszámítva.Adatok tárolása és visszakeresése 41 Fájl megnyitása az.az abszolút elérési útvonal módosulhat. megpróbálja létrehozni. ha nem saját kiszolgálónkon tároljuk oldalunkar. hogy átmásoljuk vele a hosszú stílusú változó tartalmát a rövidebb nevűbe: $DOCUMENT_ROOT = 2 $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. Ha nincsen elérési útvonal meghatározva.\\rendelesek\\rendelesek. Ezt az eléré­ si útvonalat relatív elérési útvonalnak nevezzük. Windowsos platform eserén ha­ gyományos (/)és fordírott perjeleker ( \) is alkalmazhatunk. három vagy négy paramétert vár. mint az alábbi példában: $fp = fopen("$DOCUMENT ROOT\\./rendelesek/rendelesek. hogy ez a fájl. Ezzel a megközelítéssel az a gond.efoglalása Jelentése Fájl megnyitása olvasásra a fájl elején kezdve. hogy .. fejezetben)a következökkel jutharunk a dokumenrumgyökérhez: $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] $DOCUMENT_ROOT $HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'] Az űrlapadatokhoz hasonlóan itt is az első stílus ajánlott.interneten keresztül elérhető legyen. A szerzök már megfizették a tanulópénzt. Hagyományos perjelek alkalmazása eserén minden módosírás nélkül használharjuk a kódot windowsos és unixos gépekeil is. Unixos környezetben hagyományos perjeleker (/)használunk az elérési Útvonalakban. txt fájl a rendelesek mappában található. A használt könyvtár eltérő lesz. ez azt jelenti.. Ahogy az űrlapadatok elérésének is több módja lehetséges. Létező f.a dokumentum gyökérkönyvtárá­ nak szülökönyvtárára" utal. hogy a kód csak windowsos környezetben fog működni. Fájl megnyitása írásra a fájl elején kezdve. rövidebb nevet rendeltünk hozzá. A fájlokhoz abszolút elérési útvonalat is megadhatunk.

amivel a fájira hivatkozunk. Az fopen ( ) függvény lehetövé teszi. meg kell adnunk a könyvtárne­ vek utáni perjelet is. ha a fájlrendszerünk megkülönbözteti a bináris és a szöveges fájlokat. Ám mindez a szerverbeállírásokról függ. hogyan fogjuk a rendszert használni. akkor meg kell adnunk egy könyvtárnevet fopen('rendelesek. és a függvény a fájl elejére muraró fájlazonosíróval rér vissza. lásd Függelék: A PHP a paramétert l-re! Ha utasítjuk a PHP-r. Az fopen () függvény harmadik paramétere opcionális. HTTP-n vagy más protokollon keresztül is megnyithatunk fájlokat. Amennyiben a f. Fájl megnyitása hozzáfilzésre (írásra) és olvasásra a meglévő tartalom végénél kezdve .ini állományt! Ha a használt fájlnév ftp: ll -vel ph p. A negyedik paraméter is opcionális. Ehhez állítsuk ezt include_path -ra. fejezet Mód x+ Módneve Óvacos írás (Cautious wrice) Jelentése Fájl megnyitása írásra és olvasásra a fájl elején kezdve.amennyiben van tartalom. a unixosak nem.txt'. hogy a maximális átjárharóság érdekében mindig használjuk ezt az opciór. HTTP kapcsolat nyílik a megadott szerverhez.ijlr. hogy a fájlnevek elé előtagként protokollt he­ fopen lyezzünk (például h ttp: ll) .és nagyberük között. A többi médokkal együtt használható. Csak abban az esetben ajánlott. Próbáljuk ki ezt böngészőnkben l Ne feledjük. azaz bináris mód. minr az alábbi példában: hrtp://www. a webszerver általában HTTP átirányítással az első. Amikor utóbbi formájú (perjel nélküli) címer adunk meg. a függvény pedig a válaszra mutaró fájlmutaróval tér vissza.ini fájl allow_url_fopen beállítását kikapcsolva kiiktarhatjuk f open ennek leherőségét. Minden új megrendelés felvétele felülírja az előző rendelést. 'ab'). true). amely egyetlen megrendelés tárolását teszi lehetövé a fájlban. Amennyiben az fopen () sikeresen megnyitja a f.com. A PHP-fejleszrők azt ajánlják. a PHP pedig figyelmezce­ tése generál. A windowsos rendszerek így tesznek. vagy írni szeretnénk bele. Ezt a változár használva érjük el a fájlt. Akkor választjuk ezt a módot. Ha problémáink jelentkeznek a távoli fájlok () függvénnyel történő megnyitásakor. ahol értelmezett az előbbiekben leírt 'b'.ez jelen esetben a $ fp.com/ nem pedig http://www. Mivel ennek így nem sok értelme van. az fopen() false értékkel tér vissza.ijlnév h ttp : ll -vel kezdődik. Ha a fájl nem létezik. A fájlerőforrásr változóban tároljuk . megpróbálja létre­ hozni.. a Hozzáfilzés (Append) Hozzáfilzés (Append) Fájl megnyitása csak hozzáfilzésre (írásra) a meglévő tartalom végénél kezd­ ve. Ha a fájl nem létezik. ami lényegében fájlazo­ nosíró. Mi a ' w ' módot választottuk. A példában alkalmazandó megnyitási mód attól függ.txt".Irendeleseklrendelesek.42 2. Létező fájl esetén nem nyitja meg azt. ellenőrizzük kezdődik. hogy keressen rá az vagy elérési útvonalat: $fp = és a MySQL telepítése!). és szigorú rendszerüzemeltetés mellett számolnunk kell az HTTP-s müködésének riltásával. Ez az alapértelmezett mód. Amikor a HTTP módot a PHP régebbi verzióival használjuk. Ez a mód csak windowsos rendszere­ ken érhető el. Az fopen () () függvény ilyen használatár a fejezer következő részében tekintjük át. hogy az URL-ben a domainnevek nem tesznek különbséger a kis.pelda. a függvény visszarérési értéke egy fájlerőforrás. ám az elérési útvonalak és fájlnevek igen! . A a ph p. ha olyan környezetbe visszük át a kódot. Akkor használjuk. Egyes protokollok egy további paramétert is megengednek. amikor ténylegesen olvasni akarjuk.pelda. vagyis a per­ jelet tartalmazó címre küld bennünket. nyilvánvalóan jobban járunk a hozzáfilzés (és az ajánlott bináris) mód kiválasztásával: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOTI. és távoli helyen nyissuk meg az állományokat. a+ 2 b Bináris (Binary) t Szöveg (Text) A többi médokkal együtt használható. 'ab'. megpróbálja létrehozni. passzív átviteli módú FTP kapcsolat nyílik az általunk megadott fájlhoz. Fájlok megnyitása FTP�n vagy HTTP�n keresztül Az fopen () függvénnyel a helyi állományok olvasásra és írásra való megnyitásán túlmenően FTP-n. ha szeretnénk rákeresni a fájl inelude_path beállírására (amir a PHP konfigurációi közörr adhatunk meg.

és ne próbáljunk meg adatokat olvasni belőle vagy írni bele! Amennyiben az fopen () függvénnyel végzett megnyitási kísérlet sikertelen. A közvedenül az internetről elérhető könyvtáraknak nem szabad írhatóknak lenniük... A következőképpen is írhatjuk ezt a sort: $fp = @fopen("$DOCUMENT_ROOT/.. ám halaeljunk szépen sorjában! Az if utasítás ellenőrzi az $fp változót.Adatok tárolása és visszakeresése 43 Fájlmegnyitási problémák kezelése Az egyik hiba. a pub li c_html felett helyezkedik el. Ezzel a módszerrel talán kevésbé nyilvánvaló... fejezetben (Az e-kereskedelem biztonsági kérdései).... hogy lássuk. A biztonsággal részletesebben foglalkozunk majd a 15.-. . hogy az olyan könyvtárak és fájlok. Ilyen hiba esetén meg kell bizonyosodnunk arról.y ia� .141li1�20\0 Raodtll. láthatjuk.j ·­ ��$264. amihez nem rendelkezünk olvasási vagy írási jogosultsággal. Amennyiben kódunk Unix-rendszeren mondjuk a -/public_ könyvtár rulajdonosaként.. . hogy tisztában legyünk ezzel.... hogy elnyomja a függvényhívásból eredő hibákat. �� -� ��··��-18''i2 2 Bob autóalkatrészek Rendelési eredmlnyek a-...2 ábra: A PHP figyelmeztetéssei jelzi./rendelesek/rendelesek. . és a sajárunkat használjuk: @ $fp if = fopen("$DOCUMENT_ROOT/ . Hiba. az fopen függvény érvényes fájlmutatóval tért-e vissza.. (Ez a hiba a Unix-szerű operációs rendszerek esetében gyakran előfordul. hogy érvényes HTML kódot kapjunk._ --s.00 S�doo:�Nou-._�_. amelyben található.. hibaüzenetet ír kí. fontos._.txt".. A rossz jogosultsági beállítás talán a leggyakrabban elkövetett. Mivel az oldal itt véget ér. ám messze nem az egyeden fájlmegnyitási hiba. ha a dolgok nem megfelelően működnek.._oors. fejezetben találkozhatunk... próbálkezzon kés6bb!</strong></p></body></html>"../rendelesek/rendelesek.2 ábrán látható figyelmeztetéshez hasonlót ad. ha nem.. Ha nem rud­ juk megnyitni a fájlt.. Az fopen () meghívása előtti @ szimbólum utasítja a PHP-t. A kiszolgáló beállításától függően a kód futhat a webszerver felhasználójaként vagy azon Legtöbb rendszeren a kód a webszerver használójaként fut..és kivételkezelés .-�. html/02 _fejezet/ könyvtárban található. Elegánsabb módszerével a című 7. és befejezi a kód futtatását.... (1$fp) { echo "<p><strong> Megre�delését jelen pillanatban nem tudtuk feldolgozni. ha olyan fájlt próbálunk meg megnyitni..:kd<. �� � �� (>11 �� . Az itt bemutatott módszer a hibakezelés túlzottan leegyszerűsített módja.. A rendelesek könyvtárunk pontosan ezért két alkönyvtárral feljebb.... amelyekbe bárki írhat.... ám jelen esetben máshol fogjuk kezelni a problémát. _..3 ábrán látjuk. &. exit. amit könnyen elkövethetünk..a..q�����Wed•.. a függvény false értékkel tér vissza.U .. txt".. _ � -... 2. hogy a kódot futtató felhasználó rendelkezik-e hozzáférési jogosultsággal az általunk használni kívánt fájlhoz. igen veszélyesek lehetnek.. 'ab'). ám alkalmanként Windows alatt is találkozhatunk vele).. így kissé megnehezítheti kó­ dunkban a hibakeresést. Álta­ lában hasznos rudomást szerezni arról. ha elnyomjuk a PHP hibaüzenetet... ... 'a').... hogy hibaelnyomó műveleti jelet használunk.. akkor a következőképpen hozhatunk létre bárki által írható könyvtárat a meg­ rendelések tárolására: mkdir -/rendelesek chrnod 777 -/rendelesek Egy pillanatra sem szabad elfelejteni..39. " Kérjük.. A fenti megközelítés által adott kimenetet a 2.Jll w��... A hibát sokkal inkább felhasználóbarát módon kezdhetjük. a PHP a 2.._ 4!1obm. hogy lezárruk a HTML címkéket (tag).. amikor a fájlt nem lehet megnyitni.co.��11. Amikor így teszünk.

Fájlba írás A fájlba írás viszonylag egyszerű PHP-ben... A függvény a PHPS újdonsága és a file_get_contents() függvény párja. string adat [. Fájlformátumok Arnikor a példában szereplő adatfájlhoz hasonlót hozunk létre. int flags resource contextlll Ez a függvény az fopen () (vagy felcse ()) meghívása nélkül írja az adat változóban tárolt karakterláncot a fajlnev nevü fájlba. Ha megadjuk ezt a paramétert. amikor bináris módban írunk. Bob autóalkatrészek R�odtlési uedmbyek . .o: '1·::1. annak szabályait is figyelembe kell vennünk. amikor távoli fájlokba írunk például HTTP vagy FTP segítségéveL (E függvényeket a Hálózati és protokol!függvények használata című 20.-�Nocrwalll PHP hibaüzenete helyett sajátunkat használva Jelhasználóbarát visszajelzést adhatunk." olaj\t" . fejezet �c:_ l�} t4f _ tll' ..::����:. hogy írja a $kimeneti_sztring változóban tárolt karakterláncot az $fp által mutatort fájlba..3 ábra: A �.$olaj_db.-. Az fwrite( ) lehetséges alternatívája a file _put_contents () függvény.$abroncs db.."\n". [. teljes mértékben a saját döntés ünk...�-12 . Ennek a következő a protorípusa: int file_put contents ( string fajlnev.-... ·­ a. az fputs () az fwrite () függvény álneve (aliasa)." gyújtógyertya\t\$". $kimeneti_sztring).) Most pedig hozzunk létre egy karakterláncot. ám ezek közül a harmadik nem kötelező...$abroncs_db. amíg el nem éri a string végét vagy a hossz mennyiségü bájtot. A flags és a context nem kötelező paramétert leginkább akkor használjuk. Mivel ezek láthatatlanok. a hossz az írni kívánt bájtok maximális száma....."\t".�s. (Ha azonban más alkalmazásban készülünk használni az adatfájlt. . hogy milyen formátumban tároljuk az adatokat.._ _..- _ . strlen($kimeneti sztrlng)). Az fwrite () hívása a következőképpen történik: fwrite($fp...oo 2 2.. Egy karakterlánc hosszát a strlen () beépítert PHP függvénnyel deríthetjük ki.!lieg. az fwrite() függ­ vény addig írja a string karakterláncot az ero forras_valtoz o által mutatort fájlba... . mégpedig a következőképpen: fwrite($fp. mivel segít elkerülni a platformok közörti kompatibilitás problémáit.. a "\n" vezérlő szekvenciával jelképezzük őket..44 2. int hossz]) A harmadik paraméter. A függvény prototípusa a következő: int fwrite ( resource eroforras_valtozo.) Az f w r i t e ( ) fiiggvény paraméterei string string Az fwrite () függvény három paramétert fogad.-_..."\t". amely az adatfájl egy rekordját jelképezi! A következőképpen tehetjük ezt meg: $kimeneti sztring $datum. Ezen egyszerű példa esetében a rendelési rekordokat a fájl külön soraiban tároljuk. A harmadik paramétert akkor érdemes használni..__. fejezetben tárgyaljuk .$osszmennyiseg . Az fwrite() (file write) vagy az fputs () (file put string) függvényt használhat­ juk erre. •' !.... r.-. $kimenetl_sztring. Ez utóbbi függvényt is rövidesen be­ mutatjuk." gumiabroncs \t". A rekordokat soronként írva egyszerűen adódik rekordelválasztónak az újsor karakter.. $szallitasi_cim. [. A függvény közli a PHP-vel.

$gyertya_db $ POST['gyertya_db']. hogy hasonlítson.00 127 Acacia St. leckében foglalkozunk majd. hogy senki nem fog tabulátort leütni a rendelési űrlapon. Különleges mezőelválasztó használatával egyszerűen külön változékba bonthatjuk az adatokat. 31st March 2008 O gumiabroncs l olaj 4 gyújtógyertya $26. amikor visszaolvassuk öket. azaz igaz értékkel tér vissza. Bármilyen értelmes elválasztót alkalmazhatunk. 2. Bonyolult ugyan. ami a bevitt adatok között egyáltalán nem fordul elő. be kell zárni. 31st March 2008 l gumiabroncs O olaj O gyújtógyertya $100. hogy nem ellenőrizzük.Rendelési eredmények<ltitle> <lhead> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Rendelési eredmények</h2> <?php echo "<p>Rendelés feldolgozásának id6pontja: ". és tabulátor karakterrel választjuk el őket egymástól. 20:42.00 33 Main Rd. A harmadik (Tömbök használata) és a negyedik fejezetben tárgyaljuk ezt a témát. Ez a fo­ lyamat a megnyitásnál sokkal kisebb valószínűséggel vált ki bármilyen problémát. 20:43. <title>Bob autóalkatrészek . csak legyen könnyen olvasható! Az elválasztó vagy határoló karakter csak olyan lehet. Egyelőre elég azt feltételezni. 2 -Példa a rendelesek. Az fclose () függvény alábbi használatával tehetjük ezt meg: fclose($fp).2 példakód mutatja a rendeles_ feldolgozasa. Itt azonban minden megrendelést egyetlen karakterláncként kezelünk."</p>". Mivel a ta­ bulátor karakter szimén láthatatlan. . txt 20:30. hogy a felhasználó tabulátort vagy új sort szúr egy egysoros HTML bemeneti mezőbe. Néhány megrendelés feldolgozása után a fájl tartalma a 2. Smalltown Newtown Springfield Fájl bezárása Ha befejeztük a fájlon végzett munkát. A bemeneti adatok fel­ dolgozásával a Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések című 4.1 példakódban láthatóhoz kell.00 22 Short St. jS F date('H:i. ph p kész változatának teljes kódját. $ SERVER['DOCUMENT_ROOT']. ellenkező esetben hamissal (false). ezért jelen esetben úgy döntünk.2 példakód: rendeles feldolgozasa. php-A _ megrendeléseket feldolgozó kód végleges változata <?php ll rövid változónevek létrehozása $abroncs db = S_POST['abroncs_db']. Ellenkező eset­ ben fel kell dolgozni a bevitt adatokat. A fájl sikeres bezárása esetén a függvény true. Solaj_db = $ POST['olaj = db']. Y').date('H:i.Adatok tárolása és visszakeresése 45 Az egész könyvben végig ugyanúgy írjuk az adatmezőket. de nem lehetetlen. = $szallitasi_cim $DOCUMENT_ROOT $datum ?> <html> <head> = = $ _POST['szallitasi eim']. 2.1 példakód: rendelesek. jS F Y') . txtfájl lehetséges tartalmára 31st March 2008 4 gumiabroncs l olaj 6 gyújtógyertya $434. és el kell távolítani belőlük az elválasztó minden előfordulását. A 2. a "\t" vezérlő szekvenciával jelöljük.

"\t". if ($olaj_db > 0) echo $olaj_db.46 2." gumiabroncs<br />". t l ) ."</p>". Kérjük. if ($gyertya_db > 0) echo $gyertya_db." gyújtógyertya\t\$". if ($osszmennyiseg == 0) { 2 echo "Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon1<br />". $szallitasi cim. /rendelesek/rendelesek. if (!$fp) echo "<p><strong> Megrendelését jelen pillanatban nem tudtuk feldolgozni. flock($fp.$vegosszeg . $vegosszeg=number format($vegosszeg. else if ($abroncs_db > 0) echo $abroncs db.$szallitasi_cim. 'ab').$osszmennyiseg. próbálkezzon később!</strong></p></body></html>". ABRONCSAR define( 'ABRONCSAR'. $vegosszeg = $abroncs_db + + * $olaj db * OLAJAR * $gyertya_db GYERTYAAR. 100). define('OLAJAR'. ."\n".00." gum1abroncs \t". LOCK_EX). echo "Rendelt termékek száma: ". $osszmennyiseg = 0." olaj\t" .$vegosszeg.$olaj_db. 10). 2. echo "<p>A rendelés végösszege: $"."\t". $kimeneti sztring $datum.$gyertya_db. $vegosszeg = 0. 4) ."</p>". $osszmennyiseg = $abroncs db + $olaj db + $gyertya_db.." flakon olaj<br />"." gyújtógyertyacbr />". echo "<p>Szállitási cim:".txt". define('GYERTYAAR' ."<br />". fejezet echo "<p>Rendelése az alábbi: </p>". exit. ll fájl megnyitása hozzáirásra @$fp = fopen("$DOCUMENT ROOT/.$abroncs db.

@$fp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/. ?> </body> Ez a kód is a korábban bemutatott sorrendet követi: megnyirja a fájlt. echo "<p>Rendelés ?> </body> rögzitve. strlen($k1menet1_sztring)). txt". exit. Készítsünk egy olyan webes felületet. hogy Bob vevői megrendeléseker adhatnak az interneten. echo "<p><strong>Nincsen függő megrendelés. ph p. 2.3 példakód: rendelesek_megtekintese. fclose ($fp). saját maguknak kell a fájlokat megnyitni uk. 2 Olvasás fájlból Egyelőre ott tartunk.3 példakód mutatja. LOCK_UN). olvas belőle. amelyen keresztül Bob alkalmazottai egyszerűen elolvashatják a fájlokat! Az ezt a felü­ leret létrehozó kódot a 2.1 példakódban szereplő adatfájl használata esetén a kód kimenere megegyezik a 2.Kezelőfelület az alkalmazottak számára a megrendeléseket tartalmazó fájlhoz <?php //rövid változónevek létrehozása $DOCUMENT_ROOT ?> <html> <he ad> <title>Bob autóalkatrészek </head> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Megrendelések</h2> <?php Megrendelések</title> = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']./rendelesek/rendelesek. de ha Bob alkalmazottai szerernék megnézni a rendeléseket. $kimeneti_sztring."<br />". echo $megrendeles. A 2. flock($fp. if (!$fp) { próbálkezzon kés6bb!</strong></p>". Kérjük. 'rb'). $megrendeles= fgets($fp. majd bezárja..4 ábrán láthatóvaL .Adatok tárolása és visszakeresése 47 fwrite($fp. while (! feof($fp)) { 999).</p>".

A ciklus az feof ( ) függvénnyel keresi a fájl végét: while (!feof($fp)) Az feof () függvény egyeelen paramécere a fájlmucacó._. amíg újsor karakterrel ( \n) nem találkozik. Jelen esetben csak olvasásra nyitjuk meg az állományt. Akkor érdemes használni.It4. fejezeeben fogjuk részleeesen megtárgyalni. az fgetcsv( ) függvénnyel egyszerűen megtehetjük.. 100. txt fájlban levő aktuális megrendeléseket.�­ )Ul.. amikor a fájlmutató a fájl végéhez ér. és a szövegec darabonként kívánjuk kezelni.táblázatkezelő és egyéb alkalmazások által gyakran használt.. Az fgets () függvény például akkor hasznos. így az 'rb' megnyitási módoc használjuk: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/. felbontja azt.. el nem éri a fájl végét. Vizsgáljuk meg részletesen a kódban szereplő függvényeket! Fájl megnyitása olvasásra: fopen () A f:ijlc megint csak az fopen () függvénnyel nyitjuk meg. nem korlátozott HMTL kód megzavarhatja a gondosan eltervezett formázásunkac. "\t"). Ahol meg kell állnunk: feof ( ) A példában while ciklussal olvassuk be az adatokat mindaddig.. Ebben az eseeben (illetve általánosságban. .... Például: Smegrendeles = fgetcsv($fp.di�O.I. Az fgets () érdekes változata az fgetss () függvény. Visszatérési értéke true. Az eredményeket tömbben adja vissza (ami­ nek példánkban Smegrendeles a neve). majd ahol tabulátort (\t) talál.txt". string [megengedett_cimkek]).. int hossz [.._. hogy a szövegben találc minden PHP és HTML címkét kiszed... Ha valamilyen konkrét címkét meg szeretnénk tartani. vagy a fájlból beolvasott adat mennyisége el nem éri a 998 bájcoc.. Prototípusa a következő: array fgetcsv ( resource fp.ll•w. aminek az alábbi a prototípusa: string fgetss(resource fp.. A fájlban lévő. O�SI000033W.. hogy az angol File End Of File szavak kezdőbetűiből adódik. azaz fájl vége) eléréséig olvasunk a f:ijlból. 6. amíg el nem érjük a végét. Bár a függvény neve kicsic furcsának tűnhet.4 ábra: A rendelesek_megtekintese.IM4_.. 'rb'). int hossz. . /rendelesek/rendelesek. amikor fájlból olvasunk).do:»XI�O . string hatarolo string mezohatarolo]]) Ez a függvényhatároló karakter például a korábban ajánlott tabulátor vagy . [.j'�S!dOOI:1Aucio$t.ll•"'-do"lt. fejezet Bob autóalkatrészek i\Jegnodelkek :G". Az fgets ()-hez hasonlóan kell meg­ hívni.vessző alkalmazása esetén szécbontja a fájl sorait..48 2.e.1 . Ez a kód lekér egy sort a fájlból. talán könnyebben megjegyezhető. de át kell adni neki a mezők elválasztására használc határolóc. A függvény az fgets ()-hez hasonló azzal a különbséggel. akkor a megengedett_ eimkek karakterláncban kell megadnunk azt. Amennyiben külön-külön szeretnénk a megrendelésben szereplő változókat rekonstruálni. PHP kód korládan használata esetén a rosszin­ dulatú felhasználó majdnem celjes mértékben árveheti az irányítást kiszolgálónk felett. 999). amikor egyszerű szöve­ gec tartalmazó fájlokkal dolgozunk.So.. fgetss () és fgetcsv ( ) A példában az fgets () függvénnyel olvasunk a fájlból: Smegrendeles= fgets($fp.. A tömböket a 3. A maximális beolvasott mennyiség a meg­ határozott érték mínusz l bájt ._So&l400l:SIIai. az EOF (end of fájl. Beolvasás soronként: fgets () . 2. Sok más függvénye is használhatunk fájlból olvasásra... Az fgetcsv () függvény az fgets () egy másik változata. . ha tudjuk... Ez a függvény egyszerre egy sort olvas be a fájlbóLJelen eseeben addig olvas. ha másvalaki által írt vagy felhasználói bevitele tartalmazó fájlt olvasunk be. ph p 2 kód megjeleníti böngészőben a rendelesek.­ »tl.ll•lol..)O.

és győződjünk meg róla saját szemünkkel!) A böngészők nem fog­ lalkoznak az olyan fehérköz karakterekkel. Ezt követően a fájlmutatót átadjuk paraméterként az fpassthru () függvénynek. Az fpassthru() függvény visszatérési értéke sikeres beolvasás esetén igaz. például HTTP-n keresztül nyitjuk meg a fájlokat.. eltárolja a $char változóban. hogy az fgetc () az EOF karaktert adja vissza. A karakter beolvasása után újból ellenőrizni kell az fe of() függvényt.Amennyiben nem adjuk meg. 2 ' Az opcionális második paraméter azt határozza meg. txt") . A háromoperandusú műveleti jelet alkalmazzuk erre. amelynek rninden sora a tömb egy-egy elemében tárolódik el. amely a szabvá­ nyos kimenetre küldi a fájlnak a mutató utáni tartalmár. [int use include_path [.lrendeleseklrendelesek. hogy a szöveg sorvégér jelölő karaktereket (\n) HTML sortö­ résekre cserélje { <br l>). Az előző kód helyett az alábbit is használhatjuk: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/ . Egyeden paramétere a fájlmutató. az ilyen jellegű használatot a 20. hogy rendbe rakja a formázását. Ha végzett. fejezetben mutatjuk be részletesen. rnint az fopen (). { Próbáljuk ki. majd bezárja a fájlt. mert az EOF karaktert nem szeretnénk megjeleníteni a böngészőben. A korábban írt szinte teljes kódot lecserélhetjük egyeden sorra: readfile( "$DOCUMENT _ROOTl. A teljes fájl beolvasásának második módszere az fpassthru() függvény meghívása. Négyféleképpen tehetjük meg ezt.ini include_path paraméterében meg­ határozott könyvtárában kell-e keresnie a fájlokar.Adatok tárolása és visszakeresése 49 A hossz paraméternek nagyobbnak kell lennie..binary safe"). A teljesség kedvéért nézzük. Ez csak azt szolgálja. visszatérési értéke pedig a fájl következő karaktere. Működését részletesebben megvizsgáljuk majd a tömbökkel foglalkozó 3. bezárja a fájlt. Az első lehetőség a readfile () függvény használata. 'rb'). A harmadik lehetőség a file() függvény használata. hogy a függvény a PHP korábbi verzióiban bináris adatokat nem tudott kezelni {nem volt.lrendeleseklrendelesek. Ez a readfile () függvényhez hasonló. amit az fgets() nem tenne. A mezohatarolo paraméter határozza meg a sorban lévő mezőket határoló karaktert. Ez a kód a filearray nevű tömbbe olvassa be a teljes állományt. Ha megtekintjük a fájl kimenetét a rekordok között újsorokkal. Ezt követően formáz egy kicsit.Az fgetc( ) függvénnyel tehetjük meg ezt. if (' feof($fp)) echo ($char=="\n" ? "<br 1>": $char). Ez annyiban tér el a readfile () függvénytől. Ehhez először az fopen () függvény­ nyel meg kell nyimi a fájlt. txt").. ám a fájl szabványos kimene­ ten való megjelenírése helyett tömbbé alakítja azt.A szintén opcionális kezelesi_ mod paramétert csak akkor kell megadni. mint például az újsorok. A readfile() hívása megnyitja az állományt. máskülönben hamis. Az fgets() függvény helyett az fgetc () használatának mellékharása. ha karakterenként olvassuk be. akkor a teljes fájlt egyeden sorban látjuk megjelenni. fejezetben. dig. resource kezelesi_mod]] ). Karakter beolvasása: fgetc () A fájl feldolgozásának egy másik módja. hogy a PHP-nek a php. A teljes fájl beolvasása: readfile () . hogy a böngészőben való megjelenítés helyett karakterláncként adja vissza a fájl tartalmár. Az eredeti kódban lévő while ciklust a követke­ zőképpen cserélhetjük az fgetc ( ) függvényt használóra: while (!feof($fp)) { $char = fgetc($fp). . A negyedik módszer a file _get_ conten ts () függvény használata.. txt". hogyan hívnánk meg: $filearray = file ($DOCUMENT_ROOT/ .lrendeleseklrendelesek. megjeleníti rartalmát a szabványos kimeneten {a böngészőben). fpassthru () és file () A soronkénti beolvasás helyett egyszerre is beolvashatjuk a teljes fájlt. Érdemes tudni. és teszi ezt rnindad­ éri a fájl végét. amikor távolról. alap­ értelmezésben a "-t {kettős idézőjelet) használja. amíg el nem A kód az fgetc() függvénnyel egyszerre egy karaktert olvas be a fájlból. mint a beolvasni kívánt fájlban lévő leghosszabb sor karakterszáma. ezért HTML sortörésekre (<br l>) kell cserélni azokat. A függvény visszatérési értéke a fájlból beolvasott bájtok teljes száma. A readfile () függvény prototípusa: int readfile(string fajlneve. és ugyanúgy működik. fpassthru($fp).

a file_exists () függvényt kell a következők szerint használni: if (file exists ("$DOCUMENT_ROOTI. filesize("$DOCUMENT_ROOTI.txt" ))). fseek( ) és A rewind () függvény a fájl elejére viszi vissza a f:ijlmutatót. /rendeleseklrendelesek. { 'Jelenleg nincsenek megrendelések. Fájlon belüli navigálás: rewind (). Abban az esetben. A függvény prototípusa a következő: string fread(resource eroforras_valtozo. amellyel tetszőleges mennyiségű adatot olvasharunk be a kiválasztott állományból. echo Fájlméret meghatározása: files i z e () A fájiméretet a filesize() függvény segítségével határozhatjuk meg: echo filesize("$DOCUMENT_ROOTI.'. ha a fájl nem törölhető. Az fread () függvénnyel együtt használva alkalmas a teljes fájl (vagy egy részének) egyszerre történő beolvasására. rewind($fp)..txt")) echo else 'Ezek a feldolgozásra váró megrendelések.mennyit mozdult előre az állományban a fájlmutató. kivéve akkor. az unlink() függvénnyel tehetjük meg. A teljes eredeti kód helyett az alábbit is használhatjuk: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOTI.bájtokban kifejezve. echo nl2br(fread( $fp.lrendeleseklrendelesek..'. Fájl meglétének ellenőrzése: file_e x i sts () Ha megnyitás nélkül szeretnénk meggyőződni arról.txt"). Egyéb hasznos fájlfüggvények Létezik néhány további fájlfüggvény. A hossz paraméter által bájtban meghatározott maximális adatmennyiséget olvassa be (de legfeljebb a fájl vagy a hálózati csomag végéig olvassa az adatokat).. Ez jellemzően akkor fordulhat elő. azaz törlés nevű függvény nem létezik. Például a következő sorokat írhatnánk az eredeti kód aljához (az fclose () parancs elé): echo echo 'A fájlmutató utolsó poziciója: '. Irendeleseklrendelesek. Ezek közül mutatunk be néhányat. int hossz). fseek () és ftell () A fájlmutató fájlon belüli helyzetét a következő függvényekkel kezdhetjük. hogy. a függvény hamis értékkel tér vissza. rewind ().) Például: unlink("$DOCUMENT_ROOTI.. Fájl törléset unlink () Ha a megrendelések feldolgozása után törölni kivánjuk az azokat tartalmazó állományt. Visszatérési értéke a b:ijtban kifejezett fájlméret. ' <br l> ' . . hogy egy adott fájl ténylegesen létezik-e. ha valamilyen oknál fogva kifejezetten karakterenként szükséges feldolgoznunk az állományokat. ha nin­ csen jogosultságunk a törlésre. amelyek időről időre hasznosak tudnak lenni. vagy pedig a fájl nem létezik. Tetszőleges mennyiségű adat beolvasása: fre ad () A fájlból beolvasás utolsó móclja az fread () függvény használata.txt". 'rb').. l> ) Az n 12 br() függvény HTML sortörésekre ( <br alakieja át a kimenetben szerepiő \n karaktereket. fejezet A fájlok karakterenkénti beolvasása általában értelmeden és nem igazán hatékony megoldás. fclose( $fp ). (Delete.Irendeleseklrendelesek.(ftell($fp)).txt").50 2. Az ftell () függvény azt mutatja meg.Irendeleseklrendelesek. illetve állapíthatjuk meg: ftell() .

. A böngészőnkben megjelenő eredmény a 2.. afájl elejére. vagy írnánk a fájLba.5 ábrán láthatóhoz hasonló kell. vagy azonnal térjen vissza: A muvelet paraméter lehetséges értékeit.� . és ő is elkezd írnir Mi lesz a fájl tartalmar Az egyik.. egyébként pedig hamis.._.}\ll�l0014_.1 változatának megjelenésével módosultak. A zároLás létrehozása alatt megakadályozza a blokkolást.. küLönösen akkor nem.. illetve a zároLástípusokat a 2. hogy ilyen dolgokra van szükségünk. Nem blokkoló zárolás..)1•"'-dol1XIIO_. ha jelentős forgalom van honlapunkon. A rewind függvény hívásával visszatér kiinduló pozíciójába (O). '.. ami gyakorlatiLag a fájl eleje.. Az flo ck () prototÍpusa a következő: bool flock (resource eroforras_valtozo. A rewind ( ) függvény azzal egyenértékű. Bob autóalkatrészek Meereadt'ltsd: 6��001J'*-'St. l) LOCK _EX (korábban 2) LOCK_UN (kc-rábban 3 ) LOCK _NB (korábban 4) . :!0"4l. hogy legyen.Adatok tárolása és visszakeresése 51 echo 'Visszaállítás után a pozíció: echo '<br />'. hogy bármilyen adatát beolvasnánk.. de gyakran teljesen kiszámíthatatlan.._. ha adatbázist használunk.. amikor két vásárló egyszerre próbálja ugyanazt a terméket megrendelni. mintha meghívnánk nulla eltolással (offset) az fseek () függvényt.. 2. PrototÍpusa a következő: 1nt fseek ( resource fp.-S. 01Jitio0amy. A függvény visszatérési értéke sikeres zároLás esetén igaz.. és elkezd írni. így a táblázatból mindkét értékkészlete[ kiolvashatjuk.. A fájl olvasásra megosztható más folyamatokkal..� lll"l0.5 ábra: A megrendelések beolvasása után a fájlmutató afájl végére mutat. 267 bájtnyival mozdult el. Fájlok zárolása Képzeljiik el azt a helyzetet. Az opcionális eltolas_ kezdepontj a paraméter alapértelmezett értéke SEEK_SET..11•lolaodolOOII.1 ..-. péLdául a két megrendelés valami keszekusza összevisszaságban r A válasz operációs rendszerünktől függ. A PHP ezen funkciója az flock ( ) függvénnyel érhető el.) Mi történik akkor..SJOOOOllM-Rd. majd a másik is meghívja az fopen ()-t.I*i4�lUOOU'Ik. a fájL nem megosztható. hogy a függvény megvárja-e a sikeres lezárást. (Ez egyáltalán nem olyan ritka szituáció.. További lehetséges érték a SEEK_CUR (a fájLmutató pillanatnyi helyzete) és a SEEK _END (a fájl vége). ·�--�1"6 . (ftell($fp)).... int &varakozzon_e]) Első paraméterként egy megnyitott fájl muratóját. Meglévő zárolás feloldása. Ezt kell meghívnunk a fájl megnyitása után. Amikor azonban már annyira bonyolulttá váLik az adatfájl kezelése. Kizáró zároLás. Az opcionális harmadik paraméterben meg­ adható. Az fseek () segítségével megtalálhatjuk például egy adott fájl középső rekordját..0. int eltelas kezdopontja) Az fseek ( ) meghívása az elto las_kezdepontj a paraméterben megadott ponttóL számítva eltolas bájtnyival eL­ tolva helyezi el az fp fájLmutatót.. Ez a művelet kizáró. Az fseek( ) függvénnyel a fájl tetszőleges pontjára állíthatjuk a fájLmutatót.-•pooiciá•D 2 2. de még közveclenül az előtt.2 tábLázat tartalmazza...0 . sokkal jobban járunk.. ha az egyik vevő meg­ hívja az fopen () függvényt. int muvelet [.s. vagy bináris keresést hajtharunk végre..� �1. majd a másik megrendelésr Esetleg éppen fordítvar Vagy csak az egyik megrendelésr Vagy csak a másikr Esetleg valami teljesen értelmetlen.. Az ilyen problémák eLkerülése érdekében zároini érdemes az érintett fájlt. másodíkként pedig a zároLás kívánt típusát jelképező állandót kell átadni.2 táblázat: Az flo ck () muvelet paraméterének értékei Művelet értéke LOCK_SH (korábban Jelentés Megosztott zárolás. A lehetséges értékek a PHP 4. int eltelas [.

Egyes operációs rendszereken folyamatszinten valósul meg. hogy képes legyen feladni megrendelését. és bizonytalan. LOCK_EX). több felhasználó is várhat a fájl zárolásának feloldására. mert először a teljes fájlt be kell olvasni a memóriába . Egy ilyen helyzet további problémákat vet fel. ll olvasásra zárolás feloldása fclose($fp). LOCK_UN). lrendeleseklrendelesek. Egyszerű fájlban bonyolult lehet egy adott rekord vagy rekordok egy csoportjának megkeresése. Ha komoly forgalom van egy honlapon. akí egy adott településen lakik).. nagyon lelassulhat a vele végzert munka. ám a zárolás a korábban bemutatort versenyhelyzethez vezethet. hogyan lehet a fájlokat zárolni. A zárolásokat a rendelesek_megtekintese. $kimenet1 sztring). a fájlt használó összes kódhoz hozzá kell adni. programozóknak nem kell foglalkoznunk. Az egyidejű hozzáférés kezelése is gondot okozhat. php fájlhoz is hozzá kell adni: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOT l . ám még mindig nem tökéletes. Ha szűrni szeretnénk a rekordokat (például az összes olyan vásárlót szeretnénk megralálni. ha adatbázis-kezelő rendszert (DBMS) alkalmazunk. fclose($fp). hajlamosak lesznek máshol elkölteni a pénzüket. hogy mi lesz ennek a kímenete. amivel így nekünk. zárolást nem támo­ gató fájlrendszerekkel (például FAT) sem működik. LOCK_SH). flock($fp. egy relációs adarbázis-kezelő rendszert (RDBMS). Nagy adatfájlok eserén mindezen lépések jelentősen megterhelhetik a rendszert. Irendeleseklrendelesek. Mi történik akkor. 2 flock($fp. Ha a rekordok sorrend­ ben vannak. fwrite($fp. Nem árt tudni. és-röbbszálú szerver API alkalmazása esetén nem megfelelően fog működni. Egy jobb módszer: adatbázis�kezelő rendszerek Az eddig árrekíntert összes példában egyszerű fájlokkal dolgoztunk. Ha használni szeretnénk a megrendeléses példában. minden egyes rekordot egyenként be kell olvasnunk. hogy a fájl elejétől indulva a végéig olvassuk őket. hogyan használjunk helyettük MySQL-t.txt". ll írásra zárolás feloldása LOCK_UN). php fájlt: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOTI . amelyben a folyamatok a zárolásért versenyeznek. különben értelmetlen lesz alkalmazása. majd újra kiírjuk a reljes állományt. Szűk keresztmetszetet is okozhat. a következőképpen módosíthaguk a rendeles_feldolgozasa.52 2. Láttuk. Rekordokat a fájl közepébe szúrni vagy kitörölni onnan (véletlenszerű hozzáférés) bonyolult dolog. valamilyen bináris keresés és rögzítert szélességű rekord együttes használatával rákereshetünk valamelyik kulcsmezőre. hogy az flock() NFS és egyéb hálózati fájlrendszerek esetén nem működik. ll fájl zárolása olvasásra 'r'). Hogyan oldják meg a relációs adatbázis�kezelő rendszerek ezeket a problémákat� A relációs adatbázis-kezelő rendszerek (RDBMS-ek) megoldást kínálnak mindezen problémákra: Az RDBMS-ek az egyszerű fájloknál sokkal gyorsabb hozzáférést nyújtanak az adarokhoz. A kód most már robusztusabb.. Az RDBMS-ek beépített mechanizmusokkal kezelik az egyidejű hozzáférést. a MySQL ilyen tekintetben a leggyorsabb rendszerek közé tartozik. fejezet Amennyiben használni kívánjuk az flock () függvényt. ez azt jelenti. ll fájl zárolása íráshoz 'ab'). A jogosultságok korlátozott lehetőségein túlmenően nem létezik egyszerű módszer az adarokhoz való különböző szintű hozzáférések betartatására. Az RDBMS-ekből egyszerűen lekérdezhetünk adott kritériumoknak megfelelő adatkészlereket. ll olvasás a fájlból flock($fp. . Az eddig megismert fájlfeldolgozási módszerek szekvenciális feldolgozással nyúltak a fájlokhoz. flock($fp. Könyvünk második részéből megtudjuk. ha egy időben két kód próbál zárolást végrehajtani? Ez versenyhelyzetet teremt. miért bajlódjunk a MySQL-lel? Egyszerű fájlok használata esetén jelentkező problémák Egyszerű fájlok használata esetén számtalan problémába futhatunk bele: Amikor a fájl mérete megnövekszik.végrehajtjuk a változtatásokat. Ha ez a várakozás túl hasz­ szúra nyúlik. Jobban járunk. A régebbi. És a könyvünkben használt adatbázisrendszer. és ellenőrizni kell őket.txt". Felmerülhet a kérdés.

és hogyan léphetünk kapcsolatba a fájlrendszer környezetével. Ha egyszerű rendszert építünk. Persze. hogyan lehet megváltoztaeni egy fájl jogosultságát. tájékozódjunk a http:/ /sqlite. Érdemes lehet elolvasni a PHP online kézikönyvének a fájlrendszerrel foglalkozó részét. Az RDBMS-ek beépített jogosulrsági rendszerekkel rendelkeznek. amely a hrcp://www. fejezetből (A fájlrendszer és a kiszolgáló elérése). de ha szecetnénk többet megtudni az SQLite-ról.org/ és a http://www. A könyv azon részében megrárgyaljuk. nincs szükségünk minden funkciót tartalmazó adatbázisra. mi magunk is megírhatnánk a PHP függvények saját könyvtárát. A MySQL különösen erős ezen a területen. A relációs adatbázis-kezelő rendszerek használatának talán legfontosabb oka. hogyan használhatók a PHP kódokban lévő adatok feldolgozására. hogyan dolgozhatunk a könyvrárakkal.php. de szeretnénk elkerülni az egyszerű fájlok használatából eredő zároJási és egyéb problémákat. illetve konkrétan azt. és úgy érezzük. de mi értelme lenne újra feltalálni a kereket? Könyvünk második. hogy egy adattároló rendszertől elvárt minden (vagy legalábbis majdnem minden) funkcióval bírnak. mérlegeljűk a PHP SQLire bővítményének használatár! Ez lényegében SQL kezelőfelüleret nyújt egy egyszerű fájlhoz.Adatok tárolása és visszakeresése 53 Az RDBMS-ek véletlenszerű hozzáférést nyújtanak adatainkhoz. Könyvünkben a MySQL használatára fordítjuk figyelmünket. illetve azt. A MySQL használata című részében bemuratjuk a relációs adarbázisok működését általánosságban.net/ filesystem címen érhető el.ner/ sqlite oldalról! 2 További olvasnivaló A fájlrendszerrel való kapcsolatról további információt kapharunk a 19. tulajdonosát és nevét. Hogyan tovább: A következő fejezetben megismerjük a tömböket. .php. miként lehet a MySQL-t adarbázissal támogatott weboldalak létrehozására beállítani és használni.

amit az egyes elemek elérésére használunk.$ termekek nevű változóban tároljuk. térképeknek (map) vagy könyvtáraknak nevezett. A tömb értékek halmazár vagy sorozatát tárolni képes változó. Az l. Az asszociatív tömbökben a számoknál informatívabb értéket alkalmazhatunk indexként. ezt a rendkívül fontos programozási szerkezetet. Miurán tömbben eltároltuk az információt. névvel ellátott helyek.1 ábra: Bob termékei tömbben is tárolhatók. hogyan lehet ilyen változót létrehozni. Ily módon egyetlen sornyi kóddal például a tömbben szereplő összes értéket átadhatjuk egy függvénynek. Számtalan eleme lehet. és ezek mindegyike konkrét értéket.1 ábrán tömbformában cárolva láthatjuk a három termékből álló listát. mint a teljes tömböt átadni a PHP sort ( ) függvényének. Minden tömbelemhez index (más néven kulcs ) tartozik. Ekképpen rövidebb. Az előző fejeze­ tekben egyetlen értéket tároló skaláris változókkal dolgoztunk. Tegyük fel.ugyan máshol találkozhatott már hasheknek.3 Tombök használata E fejezetből megrodhatjuk. mint a vásárlók megrendelései. ám aki nem használt PHP-t vagy Perlr. hogy ábécésorrendbe kívánjuk rendezni a termékeket! Ehhez nem kell mást tenni. fejezetben megismert ciktu­ sokkal jelentős mennyiségü munkától kímélhetjük meg magunkat. ha ugyanazt a műveleter a tömb minden elemén végrehajt­ juk. Fejezetünkben továbbfejlesztjük Bob autóalkatrész-kereskedésének példaprojektjér. hasonló szerkezetekkel. az valószínűleg az asszociatív tömbökről sem hallott még . például szöveget vagy számot vagy akár egy másik römbör is tartal­ mazhat. A PHP a numerikusan (számmal) indexele és az asszociatív (társításos) tömböket egyaránt támogatja. A fejezetben Bob terméklistáján keresztül mutatjuk be a tömböket. . lehetövé téve ezáltal a skaláris értékek csoportosítását. fejezetben olvashattunk a skaláris változókróL Ezek változó érték tárolására szolgáló. ahol értékek halmazár tároljuk. (Rövidesen eláruljuk. A számszerű index helyett hasz­ nálharunk szavakat vagy más tartalmas információt. hozzájuk hasonlóképpen a tömb is névvel ellátott hely. tömbök segítségével könnyebben elbol­ dogulunk majd az olyan ismétlődő információkkal. számtalan hasznos módon dolgozharunk vele. rendezerrebb kódot írva hajguk végre az előző fejezetben a fájlokon végrehajtott művelerek egy részét. A teljes információhalmaz egyetlen egységként kezelhető. A más programozási nyelveken már dolgozó olvasók bizonyára találkoztak numerikusan indexele römbökkel. A tömböket tartalmazó tömböt többdimenziós tömbnek nevezzük. hogyan használjuk a tömböt. A legtöbb programozási nyelvben a tömbök nullával vagy eggyel kezdődő numerikus inde­ xekkel rendelkeznek. A 3. A tömbben tárole értékeket a tömb elemeinek nevezzük.) Gumiabroncs Olaj termék Gyertya 3. Ezt a három terméket egyetlen. A fejezerben a következő főbb témaköröket tárgyalj uk: Numerikusan indexelt tömbök Nem numerikusan indexelt tömbök Tömbmüveleri jelek Többdimenziós tömbök Tömbök rendezése Tömbfüggvények Mit nevezünk tömbnek� A PHP gyorstalpaló címü l.

Először a numerikusan indexelt tömbökkel ismerkedünk meg. 'z'). hogy a hagyományos.a s zarnak nevü. Ha emelkedő számsorozatot kivánunk tömbben tárolni. . Érdemes megemlíteni. Akárcsak más változóknál. majd onnan lépünk tovább a felhasználó által meghatározott kulcsok használatára.56 3. Numerikosan indexelt tömbök A programozási nyelvek többsége támogatja a számmal indexelt tömböket. mintsem függvény. hogy a tömb melyik értékét kivánjuk elérni.akik más programozási nyelvekben dolgoztak már asszociatív tömbökkel. PHP-ben az indexek alapértelmezésben nullával kezdődnek.de ezt az értéket tetszés szerint módosíthatjuk. opcionális paraméterével az értékek közötti lépésköze határozhatjuk meg. A következő sorral a tömb első elemér cseréljük le 'Gumiabroncs'-ról 'Biztositek' -ra: = A következő sor kódja új elemet .'Biztositek = 'Biztositek'. ll. a range () függvény automatikusan létrehozza számunkra a töm­ böt. Amennyiben ez a változó történetesen tömb.a tömb elemeinél is az $termekek[OJ $termekek[3J 'Biztositek'. Ezzel a témakörrel a fejezet későbbi.ám ha eddig még nem találkoztunk vele.nem saját kezűleg kell létre­ hozni azt. a Java és sok más nyelvben. Ez a kód létrehozza a$termekek nevü. 'Olaj'. a C++.a tömb tartalmát közveclenül az adatbázisból is betölthetjük.illetve átrendezhetjük tartalmukat.akkor a változó nevével és a megfelelő indexszel érhetjük el tartalmár. fejezet A PHP lehetővé teszi.de tartalmasabb és hasznosabb indexet is rendelhetünk a tömbelemekhez.$ termekek[l J és $termekek[2J kifejezéssel érjük el. = müveleti jellel egyszerűen másik tömbbe másol­ A range() függvény harmadik. Dolgozharunk hagyományosan számokkal indexelt tömbökkel. Az index-más néven kulcs-mutatja meg. ' = müveleti jellel módosíthatjuk tartalmukat. Ha például olyan tömbre van szükségünk. A következő utasítás. 10. tér­ képekkel. Tömbök feltöltése fájlokból címü részében foglalkozunk. hogy -az előző példával ellentétben . például: = Amennyiben a kivánt információt valamely fájlban tároljuk. 2). A range( ) függvény karakterekkel is használható.lO).a három adott értéket-'Gumiabroncs'. A $termekek tömb tartalmát a $ termekek[O]. az harunk bármely tömböt. $betuk range ('a'. végrehajtása című részében ismerkedünk meg. amíg hozzászokunk.hogy az echo-hoz hasonlóan tulajdonképpen az array () is inkább nyelvi szerkezet. Ennek folyamatát a MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel címü.a következőképpen hozhatjuk létre: $paratlan_szamok = range(l. Ha a tömbbe szánt adatok adatbázisban tárolódnak. 1-től lO-ig terjedő elemek sorozatát tartalmazó tömböt állítja elő: $szamak = range(l. A tömb első elemének indexe alapértelmezésben nulla.1 ábrán látható tömb létrehozására a következő PHP kódsort használjuk: $termekek = array( 'Gumiabroncs'. 'Gyertya' ).Egyéb tömbműveletek Tömb tartalmának elérése A változók tartalmának elérésére a változók nevét használjuk.eltarthat egy kis ideig. 3 Numerikusan indexelt tömbök létrehozása A 3. Ugyanezt a számozási sémát használják a C. közveclenül ebből az állományból is betölthetjük a tömb tartal­ már.ad a tömb végéhez. Ha egy másik tömbben rendelkezésünkre áll a szükséges adat. 'Olaj' és 'Gyertya'-tartal­ mazó tömböt.hashekkel vagy könyvtárakkal.hogy tömbök indexeiként számokat és karakterláncokat egyaránt használjunk. A tömbben tárolandó tartalomtól függően elképzelhető. numerikusan indexelt tömbökkel vagy a némileg izgalmasabb indexértékeket használó tömbökkel dolgozunk.amely az l és 10 közötti páratlan számokat tartalmazza. (Ez a megközelítés ismerős lehet azok számára. Ezekkel a függvényekkel a fejezet egy későbbi. fejezetben mutatjuk be. Az indexet szögletes zárójelben írjuk a tömb neve után. .) A programozói megközelítés is kissé eltérő lehet attól függően. Megfelelő függvényekkel kinyerhetjük a tömbök egyes részeit. amely így összesen már négy elemmel bír: A tömb tartalmának megjelenítéséhez gépeljük be a következő sort: echo "$termekek[OJ $termekek[lJ $termekek[2J $termekek[3J".

Az előző ech o utasítás megf elelően müködik. Amennyiben azzal a problémával találkozunk. Nem numerikusan indexelt tömbök A $termekek tömbnél hagytuk a PHP-t. az dinarnikusan változtatja méretét. amelyekben tetszőle­ ges értékű kulcsot vagy indexet rendelherünk az egyes elemekhez. A kulcsok és az értékek közötri szimbólum egyszerűen egy egyenlőségjel és az azt követő nagyobb szimbólum. új tömböt. mint amit korábban az array () utasítással állítotrunk elő: $termekek[Ol = 'Gumiabroncs'. Amennyiben a $termekek még nem létezik. . A tény. majd két további elemet ad hozzá: $arak = array( 'gumiabroncs'=>lOO ). hanem csak egyetlen eggyel. 3 Tömbelemek elérése ciklusokkal Mivel a tömb indexeléséhez növekvő számok sorozatát használjuk. A PHP olyan tömböket is támogat. hogy alapértelmezett indexet rendeljen minden elemhez. Elővehetjük a kifejezetren a tömbökkel való munkához kialakított foreach cik­ lust is. hogy egy nagy tömb minden egyes elemér kezelni tudjuk. ám sokkal kevesebbet kell gépelnünk ahhoz. vagyis az arak (azaz árak) tömbben tárolt információt az alábbiakkal kapjuk vissza: $arak['gumiabroncs' l. $i<3. és így tovább. amely kettős idézőjelek közötti karakterláncba van ágyazva." ". hogy az elsőként hozzáadott elem indexe O lett. Ebben a példában a következöképpen kellene használnunk: foreach ($termekek as $aktualis) echo $aktualis. és kiírja azt. $arak['olaj'] = 10. A következő kód ugyanezt az $arak tömböt eredményezi. A következő kód ugyanazt a$ termekek tömböt hozza létre. Ez az átméretezési lehetőség a programozási nyelvek többségében nem érhető el. hogy a PHP nem megfelelöen értelmez egy olyan tömböt vagy változót. akkor helyezzük öket az idézőjelen kívül. Ahogy elemeket adunk a tömbhöz. Tömbelemek elérése A tartalmat ebben az esetben is a változó. A következő sorok érté­ keket adnak a tömbhöz. a tömb elemeinek értéke pedig az adott termék ára: $arak = array('gumiabroncs'=>lOO. $arak['olaj 'l és $arak ['gyertya']. $arak['gyertya'] = 4. ahol a változókat az idézőjellel köz­ refogott karakterláncon kívül találj uk. vagy használjunk összetett szintaktikát! Ez utóbbit a Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések című 4. vonzóvá teszi a tömbök használatár. $termekek[2l = 'Gyertya'. A ciklus a kettővel ezelőtti kódhoz hasonló kimenetet eredményez. $termekek[ll = 'Olaj'. Első használatukkor auto­ matikusan létrejönnek. 'olaj'=>lO. azaz a tömb nevével és a kulccsal érjük el. a másodiké l." ". az első sor létrehoz egy egyetlen elemű. fejezetben tekintjük át. 'gyertya'=>4). { A fenti kód minden egyes elemet egyenként eltárol az $aktualis változóban. Tömb inicializálása A következő kód által létrehozott tömb a terméknevet használja kulcsként. Ez azt jelentette. ám a fejezet későbbi részében sok olyan összetettebb példát látunk. Ez a változat azonban nem három elemmel hozza létre a töm­ böt. könnyen összezavarodhatunk. $i++) { echo $termekek[$il . hogy egyszerű ciklusokkal a tömbök minden egyes elemér könnyen elérjük. A többi PHP változóhoz hasonlóan a tömböket sem kell inicializálni vagy előzetesen létrehozni. a for ciklussal könnyedén megjeleníthetjük tartalmár: for ($i = 0. hogy a PHP meglehetösen intelligensen dolgozza fel a karakterláncokat.Tömbök használata 57 Annak ellenére.

. Az előző kód az each() függvényt használja. while (list($termek. hanem az első elem hozzáadása hozza létre: $arak['gumiabroncs'] $arak['o1aj'] = = 100. Mivel while ciklusan belül hívjuk meg az each() függvényt. hogy a számozott helyett a névvel jelölt pozíciót ( indexet) használjuk. Az alábbi rövid kóddal a teljes $arak tömböt bejárhatj uk. $arak['gyertya'] Ciklusok használata Mivel a tömbben használt indexek jelen esetben nem számok. A list ( ) segítségével a $termek és $ar nevű két változóvá alakítja az each () által visszaadott tömb nulladik és első elemeit. indexén érhető el. majd a következő elemet teszi az akcuálissá. fejezer Nézzünk még egy kissé eltérő. A következöképpen választharunk szét kettőt az eae h() függvény által visszaadott értékek közül: while (list($termek. A függvény egy adott tömb aktuális elemér adja vissza. ám az előzővel egyenértékű kódot! Irt közvedenül egyálralán nem hozzuk létre a tömböt. Használhatjuk poncosan úgy. és megjeleníthetjük tartalmár: reset($arak). mi most úgy döntöttünk. a tömbbel való munkához nem vehetünk igénybe egyszerű számlálót alkalmazó for ciklust. Használharjuk ellenben a foreach ciklust. majd leáll. amikor elérjük a tömb végét. A kulcs az $elem tömbváltozó O. Ez a sor az eaeh() függvényt használva fogja az $arak aktuális elemet. tömbkém visszaadja azt. 3. vagy bevehetjük a kódba a kulcsokar is: foreach ($arak as $kulcs => $ertek) echo $kulcs.2 ábra: Az eaeh () utasítással végiglépkedhetünk a törnhökön.". hogy melyiket választj uk.$ar<br />". Az $elem ebben a kódban tömb. ahogyan az előző példában tettük. az érték az $elem tömb l. illetve a list() és az each () szerkezeret. majd a következő elemet teszi az aktuálissá."<br />". Mindegy ugyan. A foreach ciklus asszociatív tömbök eserén kissé eltérő szerkezettel működik.". négy ércéket és a tömbön belüli elhelyezke­ désre utaló négy indexet tartalmazó értéket kapunk.$ar<br />". fejezetben megvizsgáltuk a while ciklusokat és az echo utasítást. Ennek a kódrészletnek a kimenere a 3. Az l. amellyel ez idáig nem találkoztunk. Gyakran ennél elegánsabb megközelírést alkalmazunk ugyanerre. egyenkém visszaadja a tömb minden elemér.2 ábrán látható. echo $elem[1].58 3. 10. $ar) = each($arak)) { echo "$termek . indexén. echo "<br />".$ertek. { 3 A következő kód az each () szerkezerer igénybe véve lisrázza ki az $arak tömb tarralmát: while ($elem = each($arak)) { echo $elem[O]. Amikor meghívjuk az each() függvényt. A list () szerkezettel adott számú értékre oszthatunk egy tömböt. echo " . $ar) = each($arak)) echo "$termek . = 4." .

Akkor igaz. ha az $a és $b tömb ugyanazokat az elemeket tartal­ mazza.1 táblázat: A PHP tömbműveleti jelei Név Unió Egyenlő Azonos 3 E redm ény $b Műveleti jel + Példa $a + \" Az $a és a $b uniója.$ar<br />". Akkor igaz.ezek a sorok és az oszlopok. Akkor igaz. csak az unió szorul némi további magyarázatra. ha az $a és $b tömb ugyanazokat az elemeket tartal­ mazza. hogy a sonlítani a skaláris típusokkal. hogy a tömb számon targa az aktuális elemér! Ha ugyanabban a kódban kétszer kívánunk használni egy tömböt. vagy az elemek típusa és/vagy sorrendje nem egyezik meg. rnint a!=. Ha a $b valamely elemei az $a tömbben is megtalálható kulcsokkal rendel­ keznek. Többségüknek van skaláris megfelelője. kétdimenziós tömböt kell használnunk. $ar ) = each ( $arak ) ) ech o "$termek .Tömbök használata 59 Ennek kimenere megegyezik az előző kódéval. Látni fogjuk. akkor azokat nem fogja hozzáadni. az oszlopok az eltárolt termékjellemzőt tartalmazzák.1 táblázatban lévő tömbműveleri jelek rnindegyikének létezik skaláris változókon működő megfele­ lője. de az azonos kulcsú elemeket nem adja hozzá. mert a l ist () lehetövé teszi. while ( list ( $termek. hogy a művelet nem írja felül az $a elemeit. Tómhműveleti jelek A tömbökön különleges müveleri jelek alkalmazhatók. A tömböket nem lehet értelmesen összeha­ Tóbbdimenziós tömbök A tömbök nem szükségszerűen csak kulcsok és értékek egyszerű listái. Ez a kód visszaállíga az aktuális elemet a tömb elejére. amelynek szélessége és magassága is van . Ugyanaz. ahogy ez a 3. a res et () függvénnyel vissza kell állítani az aktuális elemet a tömb elejére. Akkor igaz. hogy újra végiglépkedjünk a tömbön. ráadásul azok típusa és sorrendje is megegyezik. + összeadást hajt végre a skaláris típusokon és uniót tömbök esetén. Ha egynél több adatot szereménk tárolni a Bob által forgalmazott termékekről. A $b tömböt hozzáfüzi $a-hoz. működésüket akkor is értelmezni tudjuk. hogy a 3. Ha megjegyezzük azt. a tömb minden egyes eleme akár egy másik tömböt is tárolhat. ha $a és $b nem ugyanazokat az elemeket tartalmazza. Ez azt jelenti. hogy nevet rendel­ jünk a válrozókhoz. Az unió müveleri jel megkísérli hozzáadni a $b elemeit az $a végéhez. A 3. ha $a és $b nem ugyanazokat az elemeket tartalmazza. Így hozhatunk létre kétdimenziós tömböket. amelyben a sorok egy-egy terméket. Az ilyen tömböket mátrixként képzelheljük el. $a == $b $a === $b != <> Nem egyenlő Nem egyenlő Nem azonos $a ! = $b $a <> $b $a !== !== $b Ezek a tömboperátorok nagyrészt magától értetődőek.3 ábrán kétdimenziós tömbként látjuk Bob termékskáláját. ha nem kívánunk elmélyedni a mögöttük álló matematikában.1 táblázatból kiderül. Az ea ch () használarakor ügyeljünk arra. . 3. ám könnyebben olvasható. Az arak tömb ismételt bejárásához gépeljük be a következőket: reset ($arak). és ezzel lehetövé teszi.

Az alábbi PHP kóddal hozharjuk létre a 3. oszlop. 10 ). hogy a$ termekek tömb most három tömböt tartalmaz. Érdemes lehet az oszlopoknak a számok helyett nevet adni.' l<br />'.$termekek[O] [0]. Ha ugyanezeker a termékeker a 3. hogy a megne­ vezést a "Megnevezés" oszlopban tároljuk.3 ábrán is látjuk.$termekek[2)[0).3 ábrán látható tömböt: $termekek = array( array( 'TIR'. $sor < 3. ha értelmes sor. ám nem elhanyagolható különbség. echo 'l<br />'. fejezet Kód TIR OIL Megnevezés Gumiabroncs Olaj Gyertya termékjellemző Ár 100 10 4 SPK 3. az alábbi kódot kellene megírnunk: $termekek = array( array( 'Kod' => 'TIR'. Könnyebb megjegyezni.és oszlopnevekkel hivatkezunk a tárolási helyére. a bal szélső oszlop pedig a O. echo 'l' . 3 Ebből a meghatározásból látható. a következőképpen érnénk el az egyes elemeket: echo 'l'. Ez a tömb egyszerűbben kezelhetö. Ha beszédes nevű indexeket használunk.$termekek[l) [l). array( 'OIL'. 100 ) . Emlékezhetünk rá.) Ha ennek a tömbnek az elemeit kellene megjelenítenünk.' l'. 'Ar' => 10 )' array( 'Kod' => 'SPK'. oszlopban.$termekek[$sor) [$oszlop).$termekek(2] (l]. illetve az elem indexére van szük­ ség. $oszlop < 3. hogy nagyobb tömb esetén a második változat sokkal kevesebb gépelést igényel. hogy egy adott elemet az [xJ [yJ helyen tárolunk. 4 ) ). hogy az l.$termekek[1)[0). hogy núnden elem kettő. 'Ar' => 100 )' array( 'Kod' => 'OIL'. Mindkét kód ugyanazt a kimenetet eredményezi böngészőnkben: ITIRIGumiabroncsl1001 IOILIOlajl101 ISPKIGyertyal41 A két példakód között az az egyetlen. 'Ar' =>4 ). Könnyedén megtaláljuk a keresett adatot. 'Gyertya'. 'Olaj'. (A legfelső sor a O.3 ábrán látható oszlopnevekkel szeretnénk eltárolni.'l<br />'.'l<br />'. array( 'SPK'.és egy oszlopindexszel bír. 'Megnevezes' => 'Gumiabroncs'.'l'. echo 'l'. for echo 'l'. 'Megnevezes' => 'Olaj'.' l'.$termekek[0)[2). $sor++) for ($oszlop = 0.'l'.' l'. sor. Egy ciklusba egy másik for ciklust helyezve sokkal elegánsabban is elérhetjük ugyanezt az eredményr: ( $oszlop++) for ($sor = 0. 'Megnevezes' => 'Gyertya'. .3 ábra: Egy kétdimenziós tömbben több információt tárolhatunk Bob termékeiről.$termekek(2] (2].'l' . ha egyetlen értéket szeretnénk visszakeresni. A dolog kétdimenziós tömb eserén is hasonlóan működik annyi különbséggel. mintsem azt. 'Gumiabroncs'.60 3. ahogy ezt a 3. egy sor.$termekek[1)[2). hogy egydimenziós tömbökben lévő adatok eléréséhez a tömb nevére. nem szükséges megjegyezni.$termekek[0)[1).

T 'CAR_ OIL'. $sor+ +} { $kulcs.4 ábra háromdimenziós tömb­ ben mutatja a Bob által forgalmazott termékeket. echo 'l<br />'. 'l' . sora és oszlopa alapján hivatkozhatunk. Egy for ciklussal végiglépkedhetünk a külsö. numerikusan indexelt$ termekek tömbön.4 ábra: A $kategoriak = CAR_TIR CAR_OIL CAR_SPK termékjellemző háromdimenziós tömbben már kategóriák szerint is csoportosíthatjuk a termékeket. 'Gumiabroncs'. ' laj'. ezekbe a töm­ bökbe is rakharunk újabb tömböket. O 15} ' 6} -SPK'. ' laj'. T 'VAN_ OIL'. Az ezt a tömböt meghatározó kódból láthatjuk. 5} 150} ' 'Gumiabroncs'. 3 Nem szükséges megállnunk két dimenziónál. Egy háromdimenziós tömbnek magassága. A 3. hogy egyszerű for ciklussal egyenként végiglépdeljünk az oszlopokon. háromdimenziós tömbben tárolhatná azokat.'l<br />'.' l' .$termekek[$sor] [ 'Kod' l. O 120 ) ' 12 } ' 'Gyertya'. Ugyanúgy. } . 'VAN-IR'. akkor képzeljük el. Kód l Met!Devez& l l Ár 100 10 4 Ár Ár l M AatóaJka� Megnevez& Gumiabroncs Olaj Gyerrya l--ll--lt-- Kód 1[ 3. $sor+ +} { echo 'l' . Ezek szerint egy while ciklusra van szükségünk a for ciklusban: for ( $sor = fUggvénnyel lépkedhetünk végig a belső 0. O 100} . 'CAR_SPK'. szélessége és mélysége is van. ' laj'. 'Gumiabroncs'.$termekek[$sor] [ 'Megnevezes']. ahogy ezeket a táblázatokat egymásra pakoljuk! Az egyes elemekre azok rétege. 'TRK_ OIL'. $ertek} = while list( ( each( $termekek[$sor]}} { echo "l$ertek". $sor < 3. 10 } . Néz­ zük meg e tömb megjelenítésének egy lehetséges módját: for ( $sor = 0. $sor < 3.$termekek($sor] ['A r']. Ha Bob kategóriákra bontaná termékeit. Egy while ciklusba helyezett each} list(} ( és tömbökön. '0 ·s }:J e j zo t ll l Teberautó-alkatréaak Kód l Kiateherautó-alkalrisulr. . Ennek a tömbnek minden sora leíró nevű indexekkel rendelkezik.Tömbök használata 61 Ezzel azonban elvesztjük annak lehetőségét. hogy egy háromdimenziós tömb tömbök tömbjét tartalmazza: array( array ( array( array( array( } array ( ' array( array( array( } ' array ( array( array( array( 'TRK_TIR'. 4} 'Gyertya'. 'TRK 'CAR_IR'. 'VAN-SPK'. ahogy a tömbelemek tömböket is tartalmazhatnak. Ha a kétdimenziós tömbökre oszlopokból és so­ rokból álló táblázatként gondolunk. 'Gyertya'.

vagy akár hatdimenziós tömb megalkotását is. mint 12 ' megelőzi a . hogy a kulcsok és az értékek rendezés közben is együtt maradjanak. de szeringként a . beágyazort for ciklusokkal jeleníthetjük meg a tartalmár: for ($reteg = 0. = Sreteg++) { { echo "Réteg $reteg<br />". 'olaj '=>10. ám háromnál több dimenziójú szerkezeteket nehezen rodunk vizuálisan magunk elé képzelni. hogy a sort () függvény megkülönbözteti a kis. Olaj: 'olaj '=>10. Ebben a tömbben az árak az értékek.és nagybetűket. 'Olaj ' ) . Az értékeket numerikusan is rendezhetjük. $sor++) 0. 3 Tómbök rendezése Gyakran jól jöhet.$kategoriak[$reteg] [$sor] [$oszlop]. sort($termekek). for ($sor = O. Az árak ekkor a 4. ha számokat tartalmazó karakterláncokat. ha rendezni rodjuk az egy tömbben levő. Tómbök rendezése a sort () és ksort () fiiggvényekkel Amennyiben jelentéssei bíró kulcsokat használó tömbben tároljuk el az árucikkeket és azok árát. echo ' l<br />'. 'gyertya'=>4 ). Egydimenziós tömb esetén ezt igen könnyen megtehetjük.62 3. 'gyertya'=>4 ). SORT_NUMERIC és SORT_STRING. for ($oszlop Sreteg < 3. fejezet Mivel ez a tömb csak numerikus indexeket tartalmaz.például 2 és 12 a 12. Gyertya. 10. 10. a kulcsok pedig a szö­ veges leírások. amely az érték helyert a kulcsot tekinti a rendezés alapjának. A 2 számszerűen kisebb. A következő kód három terméket és azok árát tartalmazó tömböt hoz létre. $oszlop++) echo 'l' . és a Z is megelőzi az a-t. A függvény egy opcionális második paraméterrel is rendelkezik. A többdimenziós tömbök létrehozási módja lehetövé teszi négy-. A nagyberuk az összes kisbetÜt megelőzik. 2 '-t. Gyertya. $sor < 3. - hasonlírunk össze. másmilyen rendező függvényt kell választanunk ahhoz. . asort($arak). A prog­ ramozási nyelv szempontjából nincsen korlátja a dimenziók számának. A sort () fiiggvény használata A sort() függvényt bemutató következő kód eredménye egy ábécérend szerint növekvő sorrendben lévő tömb: $termekek = array( 'Gyertya'. Amennyiben tömbünk Bob termékeinek az árát tartalmazza. majd árak szerint növekvő sorrendbe rendezi a tömböt: $arak = array( 'gumiabroncs'=>lOO. egymással összefüggő adatokat. A valós világban jelentkező problémák legtöbbje három vagy kevesebb dimenzióval kezelhető. öt. 'Gumiabroncs'. Érdemes megjegyezni. Vagyis az A a Z előtt van. A lehetőség. akkor nyer értelmet. Az asort () az elemek értéke szerint rendezi a tömböt. 4 ). $arak = array( 'gumiabroncs'=>100. Ha ár helyert cikknév szerint kívánunk rendezni. Olaj sorrendben jelennek meg. a ksort () függvényt használjuk. A tömb elemei mostantól a Gumiabroncs. ksort($arak). hogy megadjuk a rendezés típusát. Az alábbi állandók valamelyikét adhatjuk neki: SORT_ REGULAR (ez az alapértelmezert). A következő kód eredményeként a tömb kulcsai lesznek ábécérend szerint rendezve Gumiabroncs. sort($arak). a következöképpen rendezhetjük növekvő számsorrendbe: $arak = array( 100. 100 sorrendben jelennek meg. $oszlop < 3.

Ezek neve rsort (}. . Tóbbdimenziós tömbök rendezése Az egynél több dimenziós tömbök rendezése. numetikusan indexelt tömböt rendez csökkenő sorrendbe.asort (} és ksort (} . jelen esetben nevezzük például osszehasonl itas(} -nak! A függvények többsége paraméterrel működik.Tombök használata 63 Fordított rendezés A három különböző rendező függvény. A könyv eddigi részében számos beépített PHP függvényt hívtunk meg. de az usort(} függvényt kell használnunk. Hasznos lehet a termékeket megnevezésük szerint ábécérendbe vagy áruk szerint numeriku­ san rendezni. mint hogy vesz két értéket. A PHP képes ugyan összehasonlítani két számot vagy két karakterláncot. Ez az osszehasonli tas(} függvény két paramétert fogad: az egyiknek $x. amennyiben az a nagyobb. negatív szám. hogyan hasonlírsa össze az elemeket. A függvény visszatérési értéke O legyen akkor. megnevezéssel és árral együtt tárolja el a Bob által forgalmazott három terméket: $termekek = array( array( 'TIR'.rendezi a neki áradott töm­ böt. de többdimenziós tömb esetén az egyes elemek maguk is tömbök. illetve az ábécérendről és a számsorrendtől eltérő elv alapján történő rendezés ennél bonyolultabb feladat. 'SPK' . Mind­ egyik függvénynek létezik egy párja. a megnevezést használva rendezi ábécérendbe tömbünket: function osszehasonl itas ($x.sort(}. A PHP nem tudja. else if ($x[l) $y[l)} return -1. 100 } . és pozitív. 'Olaj'. Az $x tömb Megnevezes ele­ mér az $x[l) kóddal érjük el. Ezt nevezzük a függvény hoz a return kulcsszót használjuk a függvényben. ha $x a kisebb. az osszehasonlitas(} függvénynek össze kell hasonlítania $x-et és $y-t. és közölni kell a PHP-vel. Ahhoz. Meghatározásá­ sor az l-es értéket adja vissza a függvényt meghívó kódnak. a krsort (}pedig az egyes elemek kulcsa alapján rendezi csökkenő sorrendbe az egydimenziós tömböket. l vagy -l. Mindkét rendezés lehetséges. Amikor a függvény véget ér. 3 Felhasználó által meghatározott rendezés Az alábbi kódrészlet a korábban használt kétdimenziós tömb meghatározása. hiszen a Megnevezes a tömb második eleme.emelkedő sorrendbe rendezi a tömböt. legalább kétféle értelmes sorrend létezik. A függvény visszatérési értéke $x és $y értékétől függő en O. 4 } }. milyen sorrendben jelennek meg az értékek� Mivel tudjuk. Tómbünk rendezéséhez definiálnunk kell saját függvényünket. amely fordított sorrend szerint. else l return l. fejezet­ visszatérési értékének. usort($termekek. A fordított sorrend szerint rendező függvényeket az emelkedő sorrendbe rendező párjukkal egyező módon használjuk.azaz csökkenő sorrendbe . A szavak vagy számok sorrendje az esetek többségében viszonylag magáról értető­ dó. arsort (} és krsort(}. mit jelent a tömb tartalma. Ha rendezzük ezt a tömböt. 'Gumiabroncs'. mi alapján hasonlítson össze két tömböt. array( array( 'OIL'. Az rsort(} függvény egydimenziós. és megha­ tározza sorrendjüket. ha $x és $y egyenlő. hogy az usort(} használhassa. 10 }. Ehhez saját összehasonlító függvényt kell írnunk. többszörifelhasználása és függvényírás című 5. Az $x[l) és $y [l) kifejezésekkel összehasonlíthatjuk a függvénynek a tömb által áradott megnevezéseket. A függvény célja nem más. a másiknak $y a neve. A következő kód a tömb második oszlopát. így mi magunknak kell elöállítani az összehasonlításuk módszerét. ezért tekintsük az alábbiakat pusztán rövid bevezetésnek! Függvényt a function kulcsszóval definiálunk. amely egy-egy terméket jelképez. A függvényírással részletesen foglalkozunk majd aKódok ben. Példánkban az $x és az $y a fő tömbön belüli két tömb. Az arsort (} függvény az egyes elemek értéke. Érdemes függvényeinknek értelmes nevet adni. if ($x[l) == $y} l $y[l)} l < return 0. választ ad az őt meghívó kódnak. 'Gyertya'. ám összetettebb objektumok esetén problémásabbá válhat a rendezés. A return l. 1 osszehasonli tas 1} . A tömb kóddal. a számozás pedig nullával kezdődik.

Ár szerinti ren­ dezéshez a tömb harmadik oszlopát kell venni. else if ($x[2] return -l. Ha máshogyan szereménk rendezni a tömböt. else { return l. . Ezek a kódok egy nagyobb programba valók. Például: function fordított_osszehasonlitas($x. hogy bizonyos alkalmazásokhoz máshogyan szeretnénk kezelni a tömb elemeinek sorrendjét. ha az értékek egyszerű számok vagy szöveg. vagyis felhasználó szóra utal. például tömbök. és akkor legyen . amelyben az elemek fordított sorrendben szerepelnek.nevében egy r betűvel. else { return -1. Az előbbi akkor alkalmazható. A shuffle ( ) függvény véletlenszerű sorrendbe rakja a tömbelemeket. fejezet A kód utolsó sora az usort () beépítert függvényt hívja meg. ha $x kisebb. paraméterként a rendezni kívánt tömböt ( Stermekek) és az összehasonlító függvényt ( osszehasonlitas ())átadva neki. Az asort() függvényhez hasonlóan az uasort() függvényt is nem numerikusan indexelt tömb érték szerinti rendezésé­ hez használjuk. ha a kulcsok egyszerű számok vagy szövegek! Ha a kulcsok összetertebb objektumok. ha $x nagyobb. if ($x[2] == $y) { $y[2]) { return 0. megírhatjuk úgy. Az előbbit akkor vegyük igénybe. akkor definiáljunk összehasonlító függvényt. összehasonlító függvényeket. Tómbök átrendezése Előfordulhat. if (Sx[2] == $y) { $y[2]) { return 0. hogy ellentert értékkel térjen vissza. Megjegyzés: Az usort () függvény nevében levő u az angol user. jelezvén. hogy a tömb ár sze­ rint csökkenő sorrendbe lesz rendezve. else if ($x[2] return l. Csökkenő sorrend szerinti rendezéshez függvényünk visszatérési értéke akkor legyen l. semmilyen kimenetet nem kapnánk. Ha az értékek összetertebb objek­ tumok.64 3.a sort() és ksort( ) függvénynek megvan a csökkenő sorrendbe rendező párja. majd használjuk az uasort() függvényt! Felhasználói rendezés fordított sorrendben A sort(). Mivel az összehasonlító függvényt mi magunk állig uk elő. az uasort() ésazuksort () is igényli a felhasználó által definiált. és az alábbi összehasonlító függvényt kell megírni: function osszehasonlitas($x. A fel­ használó általi rendezéseknek nincsen fordítort változata. Az asort és ksort függvény fordítort sorrend szerint rendező változata. 'fordí tott_osszehasonlí tas') meghívása ekkor azt eredményezi. hogy használatához felhasználó által megírt összehasonlító függvényre van szükség. ennek ellenére fordítort sorrendbe is rendezheg ük a többdimenziós tömböket. mint $y. mint $y.l . majd használjuk az uasort () függvényt! A ksort () függvényhez hasonlóan az uk sort () függvényt is nem numerikusan indexelt tömb kulcs szerinti rendezé­ séhez használjuk. Az array_reverse( ) függvény az eredeti tömb másolatát adja visz­ sza. 'osszehasonlí tas') ár szerint emelkedő sorrendbe rendezi a tömböt. 3 • Ha tesztelés gyanánt Juttatnánk ezeket a kódrészleteket. például tömbök. < $y[2]) Az usort($termekek. < $y[2]) Meghívásakor az usort($termekek. akkor definiáljunk összehasonlító függvényt. egyszerűen másmilyen összehasonlító függvényt írunk neki.

majd megjeleníti első három elemér. A 3. hogy ez a három kiválasztott termék minden látogatásnál más és más legyen. véletlenszerűen kiválasztott képet jelenít meg azzal. Bob autóalkatrészek 9--3. hogyki emeljünkhárom.php -Din amikus nyitóoldallétrehozás a PHP-vel Bob al katrész-kereske dés éhez <?php Skepek array('abroncs. 'gyujto_gyertya. ha termékeit egyetlen tömbbe rakja.jpg'. echo $kepek[$i]. véletlenszerűen kiválasztott elem jelenjen meg. ?> </tr> </table> </div> </body> 3 Mivel a kód véletlenszerűen választ képeket.Tombök használata 65 A shuffle ( ) függvény használata Bob szereme kiemelni néhány terméket honlapjának nyitóoldalán. ám azt akarja. 'ablaktorlo_lapat. azt szeretné. 'kormanykerek.jpg'. 3. i t .jpg'). Célját egyszerűen elérheti. $i++) { echo "<td align=\"center\"><img src=\"". Si < 3.5 ábra). 'fekbetet. Széles termékválasztékot kínál. Hogy a törzsvendégeket ne untassa. szinte minden egyes betöltéskor más és más oldalt látunk (3.1 példakód: bob_nyi to_oldala. hogy véletlenszerű sorrendbe rendezi a töm­ böt.1 példakód három. véletlenszerűen kválasz ott t erméket.jpg'. shuffle ($kepek). ?> <html> <he ad> <title>Bob autóalkatrészek</t itle> </head> <body> <hl> Bob autóalkatrészek</hl> <div align="center"> <table width = 100%> <tr> <?php for ($i = 0. echo "\"/></td>". hogy a nyitó­ oldalon csak három.jpg'.5 ábra: A shuffle()függvénnyellehetövé válik.

Ez alkalommal a kód a file() függvényt használja. 3 A for ciklus a következőképpen eredményezhet csökkenő sorrendet: megadunk egy nagy kezdeti értéket. hogy az array_reverse ( ) a tömb módosírott másolatával tér vissza! Ha nincsen szükségünk az eredeti tömbre. ha a r ange () opcionális lépésköz-paraméterének a -l-et adjuk meg. 20th April 4 gumiabroncs l olaj 6 gyertya $434.lO). A fájl minden egyes sora a tömb egy-egy eleme lesz. Tombök feltöltése fájlokból Az Adatok tárolása és visszakeresése című 2.) Használhatjuk az array_reverse( ) függvényt is.műveleti jellel.00 22 Short St. fejezet Az array_reverse ( ) függvény használata Az array_reverse() függvény fogja az adott tömböt. php-Bob <?php //rövid változónevek létrehozása $DOCUMENT_ROOT = megrendeléseinek megjelenítése PHP-vel $ SERVER['DOCUMENT_ROOT')."<br />". Tóbbféleképpen állítharunk elő például egy 10-től l-ig való visszaszámlálást tartalmazó tömböt. ami a reljes fájlt egy tömbbe rölri be. Ez a kód majdnem teljesen ugyanazt a kimeneter produkálja. mint az előző fejezer 2.66 3. $i--) { $i). for($i=10. és ugyanazzal a tartalommal. 0) == { echo "<p><strong>Nincs fligg6 megrendelés. hogy visszatöltsük egy tömbbe. for ($i=O. A tömböt elemenként is előállíthatjuk for ciklus segítségéve!: $szamok = array(). hogy hány elemből áll a tömb. -1). A kód a count() függvény használarával állapítja meg. A 3. mint ahogy az a példában is volt. $i>O. l. $i++) { echo $rendelesek[$i) . és visszatérési értéke is ez az eltávolítort elem lesz. akkor a másolarot egyszerűen írjuk az eredetibel Ha adaraink egyszerűen egész számok egy tartománya. majd az elemeket az array_push() függvénnyel hozzáadjuk a römbhöz. $i<$rendelesek_szama. Ez a függvény eltá­ volítja az adort tömb végén lévő elemet. Smalltown A megrendelés feldolgozásához vagy teljesítéséhez szükség lehet arra./rendelesek/rendelesek. fejezetben megtanultuk. A range() használata általában emelkedő sorrendet eredményez.2 példakód a meg­ rendelési fájl jelenlegí változatát mutatja. $szamok = array_reverse($szamok). 3. hogyan tároljuk az ügyfelek megrendeléseit fájlban. .txt").2 példakód: rendelesek_megtekintese. $szamok = range(lO. akkor fordítort sorrendben úgy állíthatjuk öket elő. Irt létrehozunk egy üres tömböt. if ($rendelesek szama Kérjük.3-as példakódja (kimenete a 2. amivel megfordíthatjuk a range() függvénnyel létrehozort tömbben az elemek sorrendjét: $szamok = range(l. próbálkozzon kés6bb!</strong></p>". Ne feledjük. hogy az array_push () ellentéte az array _pop () függvény.. ám az elemeket fordított sorrendbe rakva létrehoz egy újat. $rendelesek= file("$DOCUMENT_ROOT/.4 ábrán volt látható). (Zárójelben jegyezzük meg. Ennek az állománynak minden sora a következőhöz hasonlóan nézert ki: 15:42. amit az array_reverse () vagy az rsort( ) függ­ vénnyel rendezhetünk fordítort sorrendbe. majd a ciklus minden egyes lefutásának végén eggyel csökkentjük a -. mindegyiket annak végéhez. array_push($szamok. $rendelesek_szama = count($rendelesek).

A 3. //Minden megrendelés a tömb egy-egy eleme lesz."</td> <td align=\"right\">".$sor[l) . echo "<table border=\"1\">\n".formázása és megjelenítése PHP-vel <?php //rövid változónevek létrehozása $DOCUMENT_ROOT ?> <html> <he ad> <title>Bob autóalkatrészek . próbálkozzon később!</strong></p>".$sor[3). Srendelesek= file("$DOCUMENT_ROOT/.php-Bob megrendeléseinek elkülönítése.3 példakód pontosan ezt végzi el. ll Csak a rendelt elemek mennyiségét tartja meg. illetve tetszetősebb formázását. == 0) { echo "<p><strong> Nincs függő rendelés.Megrendelések</title> </head> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2> Megrendelések</h2> <?php //A teljes fájl beolvasása. if ($rendelesek_szama Kérjük."</td> <td align=\"right\">". $rendelesek[$i)). külön tömbelemekbe helyezve a tartalmat.$sor[O] .$sor[4). ll Megszámolja a tömbben levő rendeléseket. $rendelesek_szama = count($rendelesek). J' 3 \. $i<$rendelesek_szama. = S_SERVER['DOCUMENT_ROOT')."</td> . echo "<tr><th bgcolor=\"ICCCCFF\">Rendelés időpontja</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Gumiabroncs</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Olaj</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Gyertya</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Végösszeg</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Szállitási cim</th> <tr>". $sor = explode("\t". Ez lehetövé teszi az egyes részek elkülönített feldolgozását. 3. Si++) { //Az egyes sarok felbontása. for ($i=O.Tömbök használata 67 A megrendelési sorok egyes részeit elkülönítve is betölthetjük a fájlt. $sor[l) $sor[2) $sor[3) = intval($sor[l)). echo "<tr> <td>"./rendelesek/rendelesek. intval($sor[3]). intval($sor[2]).3 példakód: rendelesek_megtekintese2..txt")."</td> <td align=\"right\">"."</td> <td align=\"right\">".$sor[2). ll Minden megrendelés megjelenitése.

31st March 2008\tO gumiabroncs\t1 olaj\t4 gyertya\t$26. Springfield". és a táblázat fejlécében tájékoztat arról.u. hogy az opcionálislimit paraméterrel korlátozhaguk a függvény által visszaadott részek maximális számát. hogy mit je­ lentenek a számok. A ka­ rakterláncok feldolgozásának különféle módjaival a következő fejezetben foglalkozunk majd. _ ll7 .00" &"127 Acacia St."$26. ) S04. fejezetben elmondtuk. a példa csak megjeleníti a rendelési mennyiségeket. Érdemes megjegyezni. ez a függvény egész számmá alakítja a karakterláncokat."1 olaj". 3. string szoveg [. Az explode függvény az alábbi prototípussal rendelkezik: array explode(string elvalaszto.68 3.. Például a következő sztringet: "20:43.6 ábrán láthaguk. ezért a következő formában kell meghívni a függvényt: explode( "\t".."0 gumiabroncs". Ahelyett.� s.$sor[5].6 ábra: A megrendelési rekordok explode () f üggvénnyel való szétbontása után a megrendelések minden részét külön-külön táb­ lázatcellába helyezve tetszetősebb kimenetet kapunk.lla�:l001 ��(. Ahogy az l. �� -:::-" ��•IIO:rrf� _. ?> </body> A 3.li•M. . 4 l ji"JO. Ez a kód nem igazán alkalmas a megrendelések feldolgozására.2 példakóddal ellentétben itt az explode () függvénnyel szétbont­ juk a sorokat. hogy nyomtatás előtt feldolgozzuk és formázzuk tartalmukat.00o1l5iai.A"_St.00\t127 Acacia St.így jelen példában a címkét-. amelyeket nem lehet egész számmá konvertálni.3 példakód a teljes fájlt egy tömbbe tölti be.. Többféleképpen Icinyerhetnénk a karakterláncokból a számokat. echo "</table>". Az átalakítás kellően intelligens.SI.� l SIOOJJ01M. Időről időre a többire is szükségünk lehet. A tabulátor karakter lesz a szomszédos elemek közötri elválasztó.t. Springfield az alábbi részekre bontja a függvény: "20:43."<ltd> </tr>".� Bob autóalkatrészek Meerendelfuk ­ 3 � 4l. hogy minden sorba Iciírja a gumiabroncsokat. 31st March 2008". Jelen esetben az intval () függvényt válaszguk erre. A kód kimenetét a 3. $rendelesek[$i] ) Ez a kód részekre bontja a bevitt karakterláncot."4 gyertya". fejezet <td>".do}OOI . de a 3.. és figyelmen kívül hagyja azokat a részeket.��'9-z!� � . az olajat és a gyertyákat.ioa. int limit]) Az előző fejezetben tabulátort használrunk a tárolni kívánt adatokat elválasztó karakterként. További tömbkezelési eljárások Idáig a tömbkezelő függvények mintegy felével ismerkedtünk meg. ezért közülük a fontosabbakat most bemutaguk.

while ($ertek) { echo "$ertek<br />". Új tömb létrehozásakor az aktuális mutató a tömb első elemére mutat. hogy az array_ wa lk() három paramétert fogad. [mixed felhasznaloi_adat]) A korábban használt usort () függvényhez hasonlóan az array_walk() is megköveteli. Ha fordítva szeretnénk bejárni egy tömböt.pos () és prev () függvénnyel tömbjeinket az általunk kivánt tet­ szőleges módon bejáró kódot hozharunk létre. majd az új aktuális elemet adja vissza. Ennek megfelelően a tömb első. A tömb núnden eleme esetén az array_ walk függvény fogja a tömbben tárolt kulcsot és értéket. fuggveny nevü paraméter a felhasználó által definiált függvény. Az első. vagyis a mi magunk által írt függvénynek adott núntát kell követnie. és a következőképpen hívja meg a függvényt: sajat_fuggveny(ertek. az end () és prev () függvényt kell használnunk. Ebben az esetben a fenti kód böngészőbeli kimenere a következő lenne: 3 2 Az each(). mindez hogyan müködik. közvetve már használtuk ezt a mutatót. Látható. hogy minden tömb egy belső mutatóval {pointer} rendelkezik. Ennek párja az end($tomb_neve). amely az aktuális elemére mutat. 2. amelynek meghívásával a tömb végére küldjük a mutatót. majd ezt az új aktuális elemet adja vissza. hogy a reset() a tömb első elemére küldi vissza a mutatót.current ().end(). 'saJat_kiiratas'). string fuggveny. A next() vagy az ea ch () függvény meghívása eggyel előre. A következő kód a felhasználó által megírt sa j at_kiiratas () függvényt a $tomb minden elemével meghívva új sor­ ban jeleníti meg az egyes elemeket: function sajat_kiiratas($ertek) ( echo "$ertek<br />". Rövidesen látni fogjuk. felhasznaloi_adat nevü paraméter opcionális. ám közvetlenül is kezdhetjük. Egyes helyzetek megkövetelherik. PrototÍpusa a következő: bool array_walk(array tomb. kulcs. Koráb­ ban. illetve utolsó elemér a reset() és end ( ) függvénnyel kaphatjuk vissza. $ertek = prev($tomb). A current($tomb_neve) függvény meghívása az első elemmel tér vissza. A felhasználó által definiált ügyes kis függvény lehet olyan.pos () és prev () függvény Ernlírettük korábban.reset(). Függvény alkalmazása egy tömb minden egyes elemére: array_walk () Előfordulnak olyan helyzetek. a rray_walk ($tomb.current(). amikor az each() függvénnyel dolgoztunk. Eggyel visszább lépteti a mutatót. Előfordulhat az is. Amennyiben használjuk. felhasznaloi_adat) Függvényünk az esetek többségében csak a tömbben levő értékeket fogja felhasználni. . hogy a felhaszna l oi_adat paraméter segítségével valamilyen paramétert acljunk át függvényünknek.res et (). A következő kód például fordított sorrendben jelenít meg egy tömböt: $ertek = 3 end ($tomb). A felhasználó. A next() függvény ettől kissé eltérően viselke­ dik: a next($tomb _neve) előrelépteti a mutatót.next (). 3). Az array_ wa lk() függvény pontosan ezt teszi lehetövé. a következő elemre lépteti a mutatót. amikor egy tömb núnden elemével ugyanúgy kívánunk dolgozni. a tomb a feldolgozni kívánt tömb. A második. Korábban láthattuk. A $tomb tömböt például a következőképpen deklaráljuk: $tomb = array(l. A har­ madik. hogy saját függvényünket dek­ laráljuk.next(). A prev() függvény a next( ) ellentettje. illetve a felhasznaloi_adat paraméterként általunk megadott valamit. vagy ugyanúgy módosítanánk azokat. Az each($tomb_ neve) meghívása a mutató előreléptetése előtt adja vissza az aktuális elemet. függvényünk paraméterként megkapja. amit a tömb minden elemére alkalmazni kívánunk.end ().Tombök használara 69 Tómbön belüli nav igálás: each (). amely a tömb núnden elemér meghatározott formázással jeleníti meg.

írjunk olyan függvényt. Tó�bök átalakítása skaláris változókká: extract () Amennyiben egy nem numerikasan indexelt tömbben adott számú kulcs-érték párral találkozunk. $ac = array_count_values($tomb). hogy a 4. Az array_count_values() függvény ennél kicsit bonyolultabb. A sizeof() függvény pontosan ugyanezt a célt szolgálja. illerve. Dönthetünk úgy. akkor egyelőre elég annyit megjegyezni. egy $ac nevű tömböt hoz létre. A kód definiálja a sa j at_szorzo_ fuggveny() függvényt. hogy három paramétert fogadjon: a tömb elemének értékét ($ertek) . 2. és működé­ séhez paramétert vár! Bár a kulcsra nem lenne szűkségünk. si z e of ( ) és ar ra y_coun t_va l u es () fiiggvény Egy korábbi példában arra használtuk a count ( ) függvényt. amely a következőket tartalmazza: Kulcs 4 5 l 2 3 Érték l l 3 2 l Az eredmény tudatja velünk. és a benne lévő kulcsok neveivel skaláris változókat hozzon létre. a tömb elemének kulcsát ($kulcs) és a paramétert ($szorzotenyezo) . Aztán persze dönthetünk úgy. A függvény prototípusa a következő: extract(array valtozo tomb [. a függvény megszámolja. Ha nem ismerős számunkra ez a fogalom. Tómbelemek számlálása: coun t () . amely a tömb minden eleméc megszorozza a megadott szorzótényezővel. $ertek *= $kulcs. amennyiben üres tömböt vagy egy még be nem állított változót adunk át a függvénynek. 3 Érdemes felfigyelni az $ertek átadásának módjára. amely azt közli. Az elemszámot általános skaláris változóként kapjuk vissza. hogy a függvény módosíthassa a tömb tartalmár. opcionális paraméterét. 5.70 3. úgy kell deklarálni a sajat_szorzo_fuggveny () függvényt. 'kulcs2' => 'ertek2'. az l háromszor. fejezetben részletesebben is foglalkozunk. Nézzük ezt az egyszerű példát: $tomb = array( 'kulcsl' => 'ertekl'. string elotagJ ). A hivatkozás szerinti átadás lehetövé te­ szi. amely módosítja a tömbben lévő értékeket. 1nt extract_tipusa] [. Ez a tömb kulcsként tartalmazza a $tomb egyedi értékeit. $szorzotenyezo) { $szorzotenyezo. a 2 pedig kétszer. Mindkét függvény a neki áradort tömb elemszámát adja vissza.figyelmen kívül hagyja a kulcsot és a felhas znaloi _adat paramétert. hogy az itt megadott értéket pa­ raméterként továbbítsa a függvénynek. Minden kulcshoz egy számszerű érték tartozik. hogy a hivatkozás szerinti átadáshoz és (&)jelet helyezünk a változónév elé. A saj at_szorzo_ fuggveny () függvény deklarálásában a változó neve előtti és (&)jel azt jelenti. Használnunk kell az array_wa lk ( ) harmadik. hogy megszámoljuk a rendelések tömbjében levő elemeket. E vál­ tozók értékének a tömbben tárolt értékeket rendeli. 'sajat szorzo fuggveny'. 2. az 5 és a 3 egyszer fordul elő az $array tömbben. l. array_walk(&$array. Az extract() függvény célja. . Ha meghívjuk. hogy az $ertek paraméter hivatkozásként adódik át. eredményül nullát kapunk. Hogy lássunk egy kicsit összetettebb példát. hogy az egyedi értékek hányszor fordulnak elő a $tomb nevű tömbben. hogy a kulccsal nem foglalkozunk. Például az alábbi kód: $tomb = array(4.)A tömb egy gyakorisági táb­ lázatot tartalmazó asszociatív tömböt ad vissza. 3). (Ezt a tömb számasságának nevezzük. hogy fogja a tömböt. 3. hogy függvényünk-a sa j at_ kiiratas () függvényhez hasonlóan. echo "$kulcsl $kulcs2 $kulcs3". extract($tomb). A hivatkozás szerinti paraméterátadással az 5. amely szorzótényezőként fogja felhasználni azt. hogy a kulcs hányszor fordul elő a $tomb tömbben. Mivel szükség van erre a paraméterre. az extract () függvénnyel skaláris változók halmazává alakíthatjuk őket. l. l). fejezet hogy az érték mellett az adott elem kulcsára is szükségünk van. a harmadik paraméter fogadásához a kulcsot is fogadnunk kell: function sajat szorzo fuggveny(&$ertek. 'kulcs3' => 'ertek3').

és ki akarjuk hagyni. Ez a paraméter például a $ REQUEST érvényes változók halmazára konvertálásá­ _ nál alkalmazható. Ehhez meg kell adni az elotag 3 paramétert. . Az extract_ tipusa lehetséges értékeit a 3. A paraméter két leghasznosabb értéke az EXTR_OVERWRITE (az alapértelmezett) és az EXTR_PREFIX_ALL. például olyankor.2 táblázat: Az extract ( ) lehetséges extract tipusa paraméterei _ Típus EXTR OVERWRITE EXTR SKIP EXTR PREFIX SAME Jelentés Ütközés esetén felülírja a meglévő változót. 'kulcs3' => 'ertek3'). az elem kulcsának érvényes változó­ névnek kell lennie. hogy miként kezelje az összeütközéseket. Ehhez meg kell adni az elotag paramétert. Az extract () függvény há­ rom skaláris változót hoz létre: $kulcsl. Megismerkedünk a reguláris kifejezések függvényeivel. illetve felosztják és egyesítik őket. Hivatkozásként nyeri ki a változókat. Az elotag paraméterben meghatározott előtaggal látja el a máskülönben érvénytelen változóneveket (például a csak számokból álló neveket). Az extract () függvény két opcionális paraméterrel bír: extract _tipusa és elotag. amikor risztában vagyunk azzal. Ezek azok az esetek. ame­ lyekkel szinte bármilyen műveletet elvégezhetünk a karakterláncokon. Alkalman­ ként a többi lehetőség is hasznos lehet. 'ertek2' és 'ertek3 '. EXTR PREFIX ALL Az elotag paraméterben meghatározott előtaggal látja el a változóneveket.Tömbök használata 71 A kód a következő kimenetet eredményezi: ertekl ertek2 ertek3 A tömb három elemmel rendelkezik. Hogyan további A következő fejezetben a karakterláncokat feldolgozó függvényekről tanulunk. Szándékosan nem vállalkoztunk a az összes tömbfüggvény tárgyalására. ame­ lyekben már létezik a kulccsal egyező nevű változó. $kulcs2 és $kulcs3 értéke rendre 'ertekl '. A kimenetből láthatjuk. az EXTR_PREFIX_ ALL értéket használó példát! Figyeljük meg. Ehhez meg kell adni az elotag paramétert. EXTR-PREFIX-IF-EXISTS EXTR REFS Ha a változó előtag nélküli változata már létezik. EXTR_PREFIX_ALL. ezek kulcsa rendre: kulcsl. vagyis a számmal kezdődő vagy szóközöket tartalmazó kulcsokat a függvény átugorja! További olvasnivaló Ez a fejezet a PHP általunk leghasznosabbnak vélt tömbfüggvényeit mutatta be.Ezek az értékek az eredeti tömbből származnak. EXTR PREFIX INVALID EXTR IF EXISTS Csak a már létező változókat nyeri ki (vagyis a tömbben lévő értékeket létező változókba írja). Azokkal a függvényekkel foglalkozunk. előtaggal ellátott változatát hozza létre.net/array címen elérhető online PHP kézikönyvben rnindegyiknek megtaláljuk rövid leírását. Az alapértelmezett lehetőség a meglévő változó felülírása. 'kulcs2' = > 'ertek2'. hogy az itt létrehozott változók neve elötag-alulvonás-kulcsnév: = $tomb array ( 'kulcsl' = > 'ertekl'. echo "$sajat_elotag_kulcsl $sajat_elotag_kulcs2 $sajat_elotag kulcs3". A http://www. hogy egy adott ütközés be fog kö­ vetkezni. Ütközés esetén $elotag_ kulcs nevű változót hoz létre. Ez a kód is a következő kimenetet eredményezi: ertekl ertek2 ertek3 Jegyezzük meg. cserélnek. $kulcs2 és $kulcs3. 'sajat_elotag'). amelyek szeringeket keresnek. Ütközés esetén kihagyja az adott elemet. extract ($array. hogy ha az extract () függvénnyel szeretnénk egy elemet kinyerni.php. Az extract_tipusa változó közli a függvénnyel. kulcs2 és kulcs3. 3. vagy előtaggal kivánjuk ellátni az adott kulcsot.2 táblázat mutatja. Lássunk most egy egyszerű. hogy a $kulcsl.

... majd az eredmény alapján Bob megfelelő alkalmazortjához irányítjuk az e-mailt.. _ __ Vásárlók üzenetei �koeeljr� .. Ahelyett... ����: �_� e._...egyebek között keresőmotor-alkalmazások fejlesztésére.. hogy az űrlapot egy olyan általános e-mail címre küldenénk... megpróbáljuk a folyamatot intelligensé tenni azáltal.hu.. kifejezésekre vagy karak­ cerláncon belüli egyéb szövegmintákra keresni (és Icicserélni azokat).. e-mail címét és észrevételeit kéri.-------------­ � -------------- -- '------------------. hogy kulcsszavakat vagy kife­ jezéseket keresünk a szövegben.. Azt is meg­ cárgyaljuk.-�-.._ ------ ---- ·- -. miként lehet szeringkezelő függvényekkel és reguláris kifejezések függvényeivel szavakra.. l 4. Ha elkészültünk..... hogyan használjuk a PHP szeringkezelő függvényeit szöveg formázására és kezelésére.. to.. Ezek a függvények számtalan különbözö helyzetben igen hasznosak rudnak lenni. Gyakran van szükség arra. akkor mehet egyenesen Bobhoz.... Ez alkalommal egy lényegre törő és gyakran használt üzenerküldö űrlapot fogunk elkészíteni.1 ábrán láthatjuk.. Az űrlapot a 4.1 ábra: Bob visszajelzést váró űrlapja az ügyfelek nevét.. � .. Bob alkatrész-kereskedésének a korábbi fejezetekben fejlesztett honlapjához a<ljuk ezeket a kódokat. amelynek segítségével Bob ügyfelei panaszaikar és dicséreteiker közölhetik vele.---. Ha az e-mail Bob legnagyobb ügyfelé­ től jött.6... mint az info@cegnev.�. . Ha például az e-mail a reklám szót tartalmazza.... A keresőfüggvények kiválóan alkalmasak . A fejezeeben az alábbi főbb témaköröket tárgyaljuk: Karakterláncok formázása Karakterláncok egyesítése és szérválasztása Karakterláncok összehasonlítása Részszrringek keresése és cseréje szeringkezelő függvényekkel Reguláris kifejezések használata • • • Mintaalkalmazás létrehozása: intelligens üzenetküldő űrlap Ebben a fejezerben intelligens üzenerküldö űrlap létrehozásához fogunk karakterláncokat és reguláris kifejezéseket kezelő függvényeket használni.4 Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések Ebből a fejezetből kiderül. .2 . �-U � . ----- ---- -- - - -- . hogy adatbá­ zisban tárolandó felhasználói inputot rendbe tegyünk vagy árformázzunk. .4�-. akkor a vissz:Yelzést a marketingosztálynak címezzük.... Ez az alkalmazás azonban bizonyos te­ kintetben felülmúlja az interneten ralálható számralan hasonszőrű űrlapot.

' '\n'' . A negyedik paraméterrel további érvényes e-mail fejléceket küldhetünk. Általában ellenőriznénk-például az isset( ) függvénnyel. illetve magát az üzene­ tet adjuk meg."\n". //statikus információk beállítása $címzett "uzenet@pelda. (Az RFC.com\r\n " .$nev. . tötte-e.Az űrlap tartalmának elküldéséhez használt kiinduló kód <?php //rövid változónevek létrehozása $nev=$ POST['nev ']. leckében foglalkozunk velük. nézzük meg először is azt. amely-ha további részleteket szeretnénk megtudni-online elérhető. hogy a függvény e-mailt küld.</p> </body> </html> $targy. $uzenet=$ POST[ ' uzenet '].$email. ' Válaszcím: bob@pelda."\n". azaz Request for Comment. $targy $level_tartalma 4 $felada = "Feladó: webszerver@pelda.com címre. "Vevő e-mail címe: ". string Az első három. fejezet Induljunk ki a 4. $email=$_POST[' email'].ph p. $level tartalma. a karakterláncon belül újsor és kocsi vissza karaktert (\n\r) használva választhatjuk el öket egymástól. Amennyiben tesztelni szeretnénk a fejezetben fejlesztert kódot. Az opcionális ötödik paraméterrel az üzenetküldésre beállítort programnak adhatunk át paramétert. tovabbi_parameterek]]).Megjegyzés kérésé'. a tárgysor szövegét. "Üzenet a honlapról". cseréljük ezt saját e-mail címünkre! Mivel idáig még nem használtuk a mail( ) függvényt.1 példakódban található.com". string uzenet. ?> <html> <head> <title>Bob autóalkatrészek . mint például itt: $tovabbi fejlecek="Feladó: webserver@pelda.magyarui.hogy a felhasználó az űrlap minden kötelező mezöjét kitöl­ . ''Vevő neve: ''.com".) A negyedik paraméter jelen esetben Feladó: címer ad az üzenethez. Az érvényes e-mail fejlécek leírását az RFC822 dokumentumban találjuk. és a PHP mail () függvényével elküldtük e-mailben az u zenet@ pelda. string [tovabb1 fejlee [.paraméterben az e-mail címzettjét. Ha egynél több további fejlécet kivánunk az üzenethez adni. Használhatnánk még egyebek között a Válaszcím: és Másolat: mezöt is.nem mellesleg kötelező. //mail() függvény meghívása az üzenet elküldésére mail($cimzett. egyszerű kódból. hogy hogyan működik! Talán nem meglepö. Kódunkból a tömörség kedvéért kimaradt ennek a függvénynek a meghívása. és olvasás közben bövítsük és fejlesszük azt! 4. Prototípusa a következöképpen néz ki: bool mail(string címzett. string targy.1 példakód: uzenet_ feldolgozasa.több internetszabványnak a forrása. $felada).Üzenet elküldve</title> </head> <body> <hl>Üzenet elküldve</hl> <p>Üzenetét elküldtük. hogy az űrlapmezöket összefüztük. Ez egy minta e-mail cím.74 4.$uzenet. Részletesen a Hálózati és pro­ tokol!függvétJyek használata című 20. A kódból látható.com". "Vevő üzenete:\n".

?> </p> Ne feledjük. és a formázott sztringet adják vissza. A kód elején. A PHP három. A PHP a print ( ) fiiggvényt is tá­ mogatja. Egy második. erre a célra alkalmas fiiggvénnyel rendelkezik. a szóban forgó karakterláncot fogadják paraméterként. így ha nem szűrjük meg a kimenetet a nl2br ( ) fiiggvénnyel. a következőképpen tisztíthatjuk meg a bemeneti adatokat a t rim() fiiggvénnyel: $nev = trim($ POST['nev']). az rtrim() csak a végéről (jobb olda­ láról) távolítja el a fehérköz karaktereket. $email = trim($_POST['email']). Karakterláncokmegvágása: tr im (). amely ugyanazt teszi. 4 A trim() fiiggvény eltávolítja a karakterlánc elejéről és végéről a fehérközöket. HTMLformázás alkalmazása: az nl2br ()függvény Az nl2br() fuggvény a karakterláncot fogadja paramétereként. Mindkettő a trim () fiiggvényhez hasonló. Karakterláncokformázása megjelenítés céljából A PHP számtalan fiiggvényt kínál a karakterláncok különféle átformázására. tekintsük át a Függe­ lékben A PHP és a MySQL telepítését! A fejezet során ezt a kódot fogjuk a PHP szeringkezelő fiiggvényeinek. ám rendelkezik visszatérési értékkel (amí az eredménytől fuggően true vagy false ) . a szering vége karakter (\0 ) és a szóközök tartoznak. . amikor fájlban vagy adatbázisban kivánjuk tárolni. mint az echo. hogy a trim () a karakterlánc elejéről és végéről. az l trim () csak az elejéről (bal oldaláról). és az így kapott sztringer adja vissza. Karakterláncok formázása Gyakran előfordul. a vízszintes és függőleges tabutátorok (\t és \xOB ) . a böngészőablak által esetlegesen kikényszerített sortöréseket leszámítva egyetlen sorban fog megje­ lenni.opcionális -paraméterben megadhatjuk az ezen alapértelmezett karakterek helyett eltávolítandó karakterek listáját. hogy a HTML figyelmen kívül hagyja a sima fehérköz karaktereket. A függvény által alapértelmezésben eltávolított karakterek közé az újsor és a kocsi vissza karakterek ( \n és \r) . Az adott céltól fug­ gően használhatjuk az l trim () vagy az rtrim () fiiggvényt is. $uzenet = trim($_POST['uzenet').2 ábrán látjuk.bevitt karakterláncokat.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 75 A mai l () fiiggvény használatához be kell állítanunk a PHP-t. Karakterláncformázása nyomtatáshoz Idáig az echo nyelvi szerkezettel jelenítettük meg a böngészőben a karakterláncokat.</p> <p><?php echo nl2br($level_tartalma). Ha a kód jelenlegi állapotában nem működik a rendszerünkön. Kiválóan használható hosszú karakterláncok böngészőben való megjelenítésénéL Használhatjuk például arra. hogy formázás után megjelenítsük az ügyfél észrevételét: <p>Lent látható üzenetét elküldtük. akkor valamelyik telepítési beállítás lehet a Iudas. illetve a reguláris kifejezések függvényeinek alkalma­ zásával tökéletesíteni. hogy az üzenetküldő alkalmazásunkra mutasson. hogy használatuk előtt rendbe kell szednünk a felhasználék által. Az eredményt a 4. vagy más szeringekkel szetetnénk összehasonlítani a ka­ rakterláncot. A most következő részekben az ilyen célra rendelkezésünkre álló fiiggvények közül mutatjuk be a fontosabbakat.jellemzően HTML űrlapon keresz­ tül . igen hasznos lehet. A három fuggvény között az a különbség. és a benne lévő összes újsor karakterr az XHTML <br /> címkére (rag) cseréli. ahol rövid neveket adunk az űrlap bemeneti változóinak.l tr im () és rtrim () függvény A rendrakás első lépése a karakterlánc megszabadítása a felesleges fehérköz karakterektőL Bár ez a lépés soha nem kötelező.

Ha ténylegesen a % szimbólumot kivánjuk megjeleníteni. mixed parameterek . A formátumsztringben lévő %s-t konverziós specifikációnak nevezzük._ -­ VM>-.. a következő formában kell használni: printf ("A rendelés végösszege: %s. A további paraméterek a formárumsztringbe helyettesített változók. A kitolto_karakter opcionális.2f"... A formátumsztringben több konverziós specifikációt is megadhatunk... azzal a különbséggel.. amely a tizedespont (magyar jelölés esetén tizedesvessző) után két tizedesjegyet kell. hogy tartalmazzon.. akkor mindkét módszer esetén a 12 . .2f) ".Célja.Amennyiben lecserélni az átformázott argumentumok.-:_. [. akkor látni fogjuk.. 4 jelenik meg a böngészőben...szimbólum szintén opcionális."... Mindegyik konverziós specifikáció ugyanazt a formátumot követi. A következő kóddal érhetjük ezt el: printf ("A rendelés végösszege: %..:-.Példa lehet rá egy számláló elé rakott nullák sorozata. Ha ilyen formázás esetén a $total változóban 12._ . az sprintf ()pedig visszatérési értékként adja vissza.:1.. mert szintaktikájuk nem teljesen azonos! Ha nem dolgozrunk még ezekkel a függvények­ keL némi időre lehet szükség.. hogy . Ha ugyanezt a printf () függvénnyel szeretnénk elérni._ 4. Ha az ebben a változóban tárolt érték mondjuk 12. Mindkét módszer ...... A . ami a következő: %['kitolto_karakter][-][szelesseg] [.. ám igen hasznosnak és hatékonynak fogjuk találni öket. 4 O-ként fogja azt megjeleníteni."...\-�-. A printf () alkalmazásának előnye. Azt állítja be.4.. � _ . fejezet t...76 4.'-oH. hogy ezek a függvények müködésüket tekintve C-beli társaik­ hoz hasonlóak.Ez azt jelenti.\'""'�. $total). _.. "'"'4-.. akkor az utasítás 12. ahogy az alábbi példa is mutatja: echo "A rendelés végössszege: $total. Nézzük az alábbi példát: printf n konverziós specifikációt használunk.4 az eltárolt érték..]) Mindkét függvény első paramétere egy formátumsztring...karakterlánccal helyettesítendő': Jelen esetben a karakterláncként értelmezett $total változó helyettesíti. $total szallitas).2 ábra: A PHP nl2br () függvényével tetszetősebbé tehető a hosszú karakterláncok HTML-en belüli megjelenítése..A konverziós specifikációkat a listabeli sorrendben fogják ("A rendelés végösszege: %... Itt az első konverziós specifikáció a $total.Bármilyen más kitöltő karaktert előtagként aposztróffal kell ellátni._. míg megszakjuk használarukat.Vigyázzunk azonban.Iq)-�-. akkor általában n argumentum szerepel a formátumszering után.... Az ee ho függvény esetében használhatjuk soron belül a megjeleníteni kivánt változókat.. amely változók helyett formázó kóddal írja le a kimenet alakját. azaz aktuális formájában nyomtatja ki a karakterláncot.as is'.Ha szóközt vagy nullát határozunk meg.... Ha programozrunk már korábban C-ben. $total). akkor a %% karaktereket kell használni.��·�·--. hogy a $total valójában egy lebegőpontos szám.-. .. hogy a printf () megjeleníti a böngészőben a formázott sztringet. hogy a változót az általunk meghatározott szélességre töltse ki..W..2f (szállitással együtt: %. nem szükséges elé aposztrófot ( ' ) helyezni.. $total.. Az alapértelmezerr kitöltő karakter a szóköz... hogy a mezőben lévő adat az alapértelmezett jobbra igazítás helyett balra igazítva jelenik meg. 4 A két függvény prototípusa a következő: string sprintf void printf (string formatum [.Milu.A printf ( ) és a sprintf () függ­ vénnyel némileg kifinomultabb formázást is végrehajthatunic Alapvetőerr ugyanúgy müködnek. .. �::::::. a második a $total_ szallit as változór használja.pontossag]tipus Minden konverziós specifikáció a % szimbólummal kezdődik... hogy pontosabb konverziós specifikációt használharunk annak meghatározására.]) (string formatum mixed parameterek..

Csupán annyit kell tennünk. A fuggvény két alternatív változarának vprintf () és vsprintf () a neve. hogy milyen függvényekkel változ­ tathatjuk meg írásmódját l E függvények hatását a 4. Kis.és nagybetűs írásmód megváltoztatására alkalmas függvények és hatásuk Függvény strtoupper() Leírás Nagybetűssé alakítja a karakterláncot Kisbetűssé alakítja a karakterláncot A karakterlánc első karakterét nagybetűssé alakítja (amennyiben az alfabetikus karakter) Nagybetűssé alakítja a karakterlánc minden. a harmadikban azt. Egészként értelmezi. 4. és bináris számként jeleníti meg.a változó számú paraméterek helyett . Egészként értelmezi. és lebegőpontosként jeleníti meg. Egészként értelmezi. hogy . s mögé egy védőka­ rakterrel.2 táblázat: Kis. és előjel nélküli decimális számként jeleníti meg. Ezek két paramétert fogadnak: a formátum­ sztringer és . és karakterként jeleníti meg. Ez azt jelenti. Az utolsó oszlop a fuggvény által visszaadott értéket mutatja. Egészként értelmezi. Mintaalkalma­ zásunk esetén ennek ugyan nem sok haszna van. hogy az argumentum listabeli pozícióját közvetlen ül a% jel után írjuk. és hexadecimális számként jeleníti meg nagybetűs A-F számjegyekkeL f o u x x A printf () függvény konverziós típuskódokkal való használata esetén alkalmazhatunk argumentumszámozást.és nagybetűs írásmód megváltoztatása a karakterláncban Bármely karakterláncban megváltoztathatjuk. 4. és vizsgáljuk meg. Az első oszlopban a függvény nevét látjuk. és decimális számként jeleníti meg Double típusként értelmezi.2 táblázat foglalja össze. ebben a példában a 2\$ azt jelenti. A pontos sag paraméternek tizedesponttal kell kezdődnie. %2\$. a máso­ dikban eredményét.2f (szállitással együtt: %1\$.vagy nagybetűvel legyen szedve.1 táblázat: A konverziós specifikáció típuskódjai Típus b c d Jelentés Egészként értelmezi. és nyolcas számrendszerbeli számként jeleníti meg.2f) ". Egészként értelmezi. 4 Stotal_szallitas.1 táblázatban találjuk. Például: printf ("A rendelés végösszege: $total).az argumentumok tömbjét. A lehetséges típusok kódját a 4. A specifikáció utolsó része a típus kóclja.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 77 A szelesseg paraméter közli a printf () függvénnyel. hogy miként kell a $targy karakterlánc esetén használni. és hexadecimális számként jeleníti meg kisbetűs a-f számjegyekkeL Egészként értelmezi. ám mégis nézzünk meg néhány rövid példát! Induljunk ki az e-mail tárgyát tartalmazó karakterláncból ($targy).. Karakterláncként értelmezi és jeleníti meg. hogy (karakterben számolva) mennyi helyet hagyjon az ide be­ helyettesítendő változónak. és tartalmaznia kell a tizedespont (tizedesvessző) után megje­ leníteni kivánt tizedesjegyek számát. hogy egy része vagy egésze kis. vagyis \jellel ellátott $ szimbólumot helyezünk. alfabetikus karakterrel kezdődő szavának első karakterét Használat $targy strtoupper($targy) Érték Üzenet a honlapról ÜZENET A HONLAPRÓL üzenet a honlapról Üzenet a honlapról strtolower() ucfirst() strtolower($targy) ucfirst($targy) ucwords() ucwords ($targy) Üzenet A Honlapról .helyettesítsd a listában második argumentummal!': Ezzel a módszerrel ismételni is lehet az argumentumokat. hogy argumentumainak nem szükséges a konverziós specifikációkkal megegyező sorrendben lenniük.

elképzelhető. hogy a 4. különösen akkor.-s-... Ez az utóbbi eredmény azt jelzi.. A funkcióról részletesebben olvasharunk az Egyéb hasz­ nosfunkciók című 24.. Ez azt jelenti._" . hogy megjelöljük vagy védökarakterrel kiemeljük ezeket a karaktereket.. hogy különleges.. A szeringkezelő függvények többségéhez hasonlóan az adds lashes( ) is paraméterként fogadja a karakterláncot. Egyes karakterek teljesen értelmesek és megfelelőek karakterlánc részeként. _ .. a\ (visszaper) pedig\\ ( visszaper visszaper)... 4.lu�����---. mivel az vezérlő karakterként értelmezheti öket. ez azt jelenti. Bár az adatbázisba írással egészen a MySQL használata című 2.._..4 ábrán láthatóhoz hasonló eredményt kapunk. így ha\\ szerepel karakterláncunkban. . ugyanakkor gondot is okozhatnak.... A gpc.. hogy automatikusan eltávolírja a visszapetjeleket. Amennyiben a beállítás be van kapcsolva rendszerünkön. Ha saját szerverünkön is kipróbáljuk a függvényeket.3 ábrán ezeknek a függvényeknek a karakterláncra gyakorolt hatását lárhatjuk. 4. hanem adatbázisban tárolni kívánt szeringeket is átalakítharunk velük. \ Meg kell találni a módját annak. s így a MySQL és az ahhoz hasonló adatbázisok tisztában legyenek azzal.. CI'91-t-... ha adatbázisba helyezzük ezeket az adatokat. 4 . A 4.3 ábra: Az addslashes ()függvény meghívása után az idézőjelek visszaperjellel lettek kiemelve... A stripslashes( ) eltávolí�a a visszaperjeleket.. a karakterláncok adatbázisban tároláshoz szükséges formázását itt és most fogjuk áttekinteni. Az ilyen karaktereket a visszaper védőkaraktert eléjük írva emelhetjük ki.78 4. hogy az ezekből a forrásokból származó változók esetében automatiku­ san visszaperjel kerül a problémás karakterek elé... a visszaper ( ) és a NULL karakter.. különben megjelennek a visszaperjelek is. a POST és a cookie szóra utal. A problémás karakterek az idézőjelek {egyszeres és kétszeres).. � . Mielőtt bármilyen karakterláncot adatbázisba írnánk. . a felhasználói adatok megjelenítése előtt meg kell hívnunk a stripslashes () függvényt. A " (kettős idézőjel) például \" ( visszaper kettős idézőjel) lesz. részig nem foglalko­ zunk. (Ez a szabály egyetemlegesen érvényes a különleges karakterekre. hogy a magic quotesfunkció be van kapcsolva. amit kifejezetten"védökarakterrel ellátásra" alakítottak ki.) A PHP két olyan függvénnyel rendelkezik... leckében. majd átformázott karakterláncként aclja vissza. fejezet Tárolni kívánt karakterláncok formázása: addslashes () és stripslashes () fiiggvény A sztr. nem pedig vezérlő karakternek szántuk ezeket. a GET. hogy PHP-beállitásaink között nincs ez a funkció alapértelmezésben bekapcsolva): $uzenet = addslashes(trim($_POST['uzenet'])).. �.. Ezt a funkciót a magi c_quotes_gp c konfigurációs beállítás szabályozza.. amely a PHP új telepítéseinél alapértelmezésben be van kap­ csolva.. ...4 ábra: Minden problémás karakter duplán lett kiemelve. az addslashes( ) függvénnyel kell az alábbiak szerint átforrnázni azt (feltéve persze.ngkezelő függvényeket nem csak a karakterláncok vizuális formázására használhatjuk. A magic quotes funkció használata hordozhatóbbá teszi kódunkat. akkor\\\\ formában kell szerepeltetnünk. hogy a PHP úgy lett beállítva.

array explode(string elvalaszto. A strtok() az explode() függvény kiváló alternatíváját jelenti minden olyan esetben. Amennyiben azonban a domainnév nagybetűvel vagy kis.hogy az ügyfél e-mail címéből megrucijuk domainnevét: $email_tomb = explode ( '@'.ezért az ügyfelek által begépelt e-mail címet részekre bontva megpróbáljuk kideríteni. Az strtok () fiiggvény használata A neki áradott karakterláncot egyszerre darabokra bontó explode () függvénnyel ellentétben a strtok ( ) egyenként vesz belőle tokennek nevezett darabokat. már csak egyeden paramétert adunk a függvénynek-az elválasztót.és az elvalasz to sztring által meghatározol:t elválasztó karakter mentén darabokra bontja. Példánkban Bob azt szeretné. A darabok számát az opcionális limit paraméterrel korlátozhatjuk. hogy a domainnév csupa nagybetűre vagy csupa kisbetűre konvertálása után ellenőrizzük az egyezőséget: if (strtolower($email_tomb[l]) $cimzett e lse { $cimzett = == "nagyugyfel. Most már képesek vagyunk a domainnevet ellenőrizve megállapítani.hanem az elválasztó karakterlánc minden egyes karaktere mentén elválasztja. A strtok () meghívása nem annyira egyszerű. Ahhoz. $email).és az első paraméterként megadott sztringgel egyesíti azokat. A függ­ vényt az explode ()-hoz hasonlóan hívjuk meg.hogy szavanként szeretnénk megnézni egy mondatot (például helyesírás-ellenőrzés céljából).amely az alábbi prototípussal rendelkezik: int limit]).amely az $email_tomb [l] tömbelemben tárolódik el.amely az $email_tomb[O l. . Az explode () függvény fenti paraméterekkel történő meghívása két részre bontja az ügyfél e-mail címét: a felhasználói névre.paraméterként újra átadjuk a függvénynek. Az elválasztó lehet karakter és karakterlánc is. Ha vissza akarjuk állítani a mutatót a karakterlánc elejére. amikor egyenként kell egy karakterlánc szavait feldolgozni. implode () vagy a j oin() függvénnyel fordíthatjuk vissza (a két függvény egymással Az explode() függvény hatását egyenértékű). A következő kódot kell használnunk arra. hogy a karakterláncból az ezt követő tokeneket is megkapjuk. A függvény fogja az in put paraméterben meghatározott karakterláncot. string input [.hogy a karakter­ láncból megkapjuk az első tokent. illetve a domainnévre.hogy külön-külön szeretnénk egy karakterlánc részeit vizsgálni. Például: $uJ_email = az implode('@'.com") 1 4 "bob@pelda. A z így kapott darabokat egy tömbbe helyezi.com". A függvény a karakterláncon belül megőrzi saját belső mutatójának helyét.com".ez a megközelítés nem fog műk ödni.hogy a küldő Bob nagy ügyfelénél dolgozik-e.és nagybetűvel vegyesen van szedve.nem a reljes elválasztó karakterláncon.com". ám hatása pont ellentétes. "uzenet@pelda.melyik vállalatnál dolgozik az ügyfél.com címről érkező üzenetek közvetlenül hozzá fussanak be.és üzenetét ennek megfelelően továbbítani a célszemélynek: if ($email tomb[l] $cimzett else { $cimzett = == "nagyugyfel. ahogy azt a prototípus alapján gondolhatnánk. Úgy tudjuk kezelni ezt a problémát.két paraméterrel.hogy a nagyugyfel. A hhoz. A strtok() függvény prototípusa: string strtok(string input. string elvalaszto).com". "uzenet@pelda. Ez az utasítás fogja az $email_tomb tömbelemeket. Az explode ().de a bemeneti karakterláncot-az explode függvénnyel ellentétben.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 79 Karakterláncok egyesítése és felosztása sztringkezelő függvényekkel Gyakran megesik.vagy elemekre kivánunk bontani egy domainnevet vagy e-mail címet! A PHP számos olyan szeringkezelő függvénnyel (és egy reguláris kifejezéseket kezelő függvénnyel) rendelkezik.amelyek lehetövé teszik ezt. implode () és j o in () fiiggvény használata A fenti célra alkalmas első függvény az explode ().com") { "bob@pelda. a karakterlánccal és az elválasztóval hívjuk meg a strtok() függvényt. $email tomb). Tegyük fel.

while ($token ' n n}. strcasecmp ( ) és strnatcmp ( ) fiiggvény Az strcmp (}. pozíció. Ha az str l ábé­ cérendben az str2 után következik (vagy nagyobb nála). string str2}. != nn} ( $token = strtok (n n}. pozíció a tizenkilencedik karaktert jelöli. Ez a képesség adatok rendezésénél válik igen hasznossá. a karakterlánc utolsó start karak­ terét kapjuk vissza. hogy meghatározzuk a visszaadandó karakterek számát (pozitív érték esetén). 18. hogyan használjuk a == műveleti jelet két karakterlánc egyenlőségének megállapítására. Az egyszerűség kedvéért a példából kihagytuk ezeket az ellenőrzéseket. A fejezetben hasz­ nált példában ugyan nincs rá szükség. -6}.jelen esetben az igen karakterláncot. fejezet A strtok (} függvényt jellemzően a következőképpen használjuk: $token = strt ok ($uzene t' echo $token. kód a negyedik és a hátulról hetedik karakter közötti karaktereket aclja vissza. ezt például az empty (} függvénnyel te­ hetjük meg. és mindaddig fut a ciklus. Amennyiben a substr (} függvényt csak egy negatív start paraméterrel hívjuk meg. Amennyiben a függvényt a start paraméternél csak egy pozitív számot megadva meghívjuk. A hossz paramétert arra használhatjuk. függvény a karakterlánc utolsó hat karakterét adja vissza. int hossz] }.n<br />n. A substr (} függvény prototípusa a következő: string substr (string sztring. A következő példák az alábbi tesztsztringer használják: 4 $teszt = 'Ügyfélszolgálatuk igen kiváló'. Két kategóriába csoportosítottuk ezeket: részleges egyezőség és egye­ bek. Egyenlőségük esetén visszatérési értéke O. Ügyfélszolgálatuk igen kiváló karakterláncot adja vissza. amelyre az intelligens űrlap továbbfejlesztéséhez szükségünk lesz. így a 18. echo $token.80 4. A substr ($test. A függvény két karakterláncot fogad. és összehasonlítja ezeket. amíg van token. Az üres karakterláncokat automatikusan átlépi e folyamat közben. majd ezt követően térünk rá a részleges egyezőségre. Az strcmp (} függvény prototípusa: int strcmp (string strl. Például a: substr ($teszt. függvény ennek megfelelően a kiv ál ó karakterláncot eredményezi.ami jelen esetben az ügyfél. az l}. Az echo substr ($test. A függvény asztring karakterláncból kimásolt részsztringet ad vissza. Általában érdemes ellenőrizni. a start pozíciótól a karak­ terlánc végéig tartó részsztringet adja vissza. -7}. ám hasznos lehet. int start[. illetve a visszaadott karaktersor utolsó karakterét (negatív érték esetén). Az előző kód külön sorban jeleníti meg az ügyfél üzenetében lévő minden egyes cokent. A substr ( ) függvény használa ta A substr (} függvénnyel egy karakterlánc adott kezdő.az strcasecmp (} és az strnatcmp (} függvénnyel karakterláncokat rendezhetünk sorba. 6}.és végpontja közörti részsztringeket érhetünk el. akkor az strcmp (} függvény egy nullánál nagyobb számmal tér . Az első karakter a O. A substr ($teszt. Először az egyebek kategóriával foglalkozunk. Karakterláncok összehasonlítása Idáig csak azt láttuk. A PHP ennél kis­ sé kifinomultabb összehasonlításokra is lehetőséget ad. Karakterláncoksorba rendezése: strcmp (). hogy az ügyfél írt-e bármilyen üzenetet az űrlapra. amikor rögzített formátumú karakterláncok részeihez kell jutnunk. A karakterláncon belüli pozíció a tömbökhöz hasonló­ an O-val indul. O.n<br />n.

és ezek megléte alapján küldjük a levelet a megfelelő részlegnek. A következőkben egyenként megvizsgáljuk ezeket a függvénycsoportokat. akkor azt kell megállapítani. Tapasztalatok szerint elsősorban az ó.. hogy az. Az strcasecmp () fuggvény pontosan ugyanígy viselkedik. ) ll a PHP kód végrehajtásának megszakitását kényszeríti ki 4 Érdemes megemlíteni. A fenti megközelítés az információ ellenőrzésének rendkívül leegyszerűsített módja. amit az $email vál­ tozóban tárolunk! Az e-mail cím ellenőrzésének legegyszerűbb módszere a hosszának megállapítása. A következő részben finomabb mód­ s zereket fogunk megvizsgálni. Az előző példa UTF-8 kódolású szövegre: if (rnb_strlen($email) < 6) ( ll vagy mb strlen($email. Az strnatcmp() pont fordítva rangsorolja őket. Ha átadunk a függvények egy karakterláncot.és nagybetűket. Gondoljunk bele a mintaürlapon lévő e-mail címbe. Intelligens űrlapunk esetében bizonyos kulcskifejezéseket keresünk az ügyfél üzenetében.php oldalán találunk. A természetes rendezésről bővebben is olvasharunk a http://www . így kérjük a rendszergazdát. illetve a szervernév és a felhasználó címe egy-egy betűből áll. Ha a felhasználó által megadott e-mail cím nem éri el ezt a karakterhosszt.. ü. A már megismertek közül az explode () vagy az strtok() függvénnyel kaphatjuk vissza az üzenet szavait. to. Unicode) sztringeket. Egy e-mail cím legalább hat karakter hosszú: például a@a. hogy hány bites az áradott karakterlánc. int mb_strlen ( string $str Ű betüket tartalmazó karakterláncok esetén hibásan a<lja vissza l ) a szering hosszát. mint a 12. hogy telepítse a Mulribyte String könyvtárat! További információt a PHP kézikönyv http://www. ami jobban megfelel az ember hagyományos rendezési elveinek. azonban nem tesz különbséget a kis. naturalordersort. mint str2. ő. Fontos megjegyezni. 'Bbit') echo 'Érvénytelen e-mail cím'. az s trcmp () visszatérési értéke nullánál kisebb. amennyiben ez a fuggvény a karakterlánc-illesztő vagy reguláriskife­ jezés-illesztő (regular expression-matching) függvények valamelyike. visszatérési értéke annak hossza lesz. Ö. mivel lexikografikusan nagyobb. Az strnatcmp () fuggvény és a kis. Amennyiben a Bob üzleteivel foglalkozó üzeneteket például a kereskedelmi vezetőnek kívánjuk továbbítani. Ö. az strnatcasecmp () a. A függvény beviteli adat ellenőrzésére is alkalmas. Unicode kódoláskor használjuk inkább az mb_strlen () függvényt. exit. exit.org/ oldalon. hogy egy adott részszering megtalálható-e egy nagyobb karakterláncban. az opcionális $kodolas paraméterrel pedig megadhatjuk.php. string $kodolas A függvényben a $str paraméter a vizsgálandó karakterláncot tartalmazza. Ezek a fuggvények mintát keresnek a karakterláncokban.mb_" családba tartozó függvények nem alapértelmezett PHP könyvtárban vannak. hogy az üzlet szó vagy annak toldalékos változatai előfordulnak-e a levélben. Amennyiben str l kisebb.és nagybetüket nem megkülönböztető testvére. UTF-8. Karakterlánc hosszának megállapítása az st r l e n ( ) függvénnyel A karakterláncok hosszát az strlen() függvénnyel deríthetjük ki. amelynek prototípusa a következő: [. hogy azstlen () függvény nem jól kezeli a több-bájtos kódolású (UTF-7.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 81 vissza. 6) ( echo 'Érvénytelen e-mail cím'. amelyben az országkódhoz nem tartozik második szintű domain.mbstring. . majd az== műveleti jellel vagy az strcmp() fuggvénnyel összehasonlíthatnánk azokat.. Ugyanezt egyeden függvény meghívásával is elérhetjük.termé­ szetes rendezésnek" megfelelően hasonlítja össze a karakterláncokat. akkor hiba következik be: if (strlen($email) < .net/ manual/ en/book. Ez a részleges egyezés jellemzően hasznosabb. Például a következő kód eredménye 5 lesz: echo'strlen("hello"). Az strcmp( ) szerint például karakterláncok esetén a 2 nagyobb.és nagybetűk között. mint teljes egyenlőség ellenőrzése a karakterláncokban. Részsztringek keresése és cseréje sztringkezelő függvényekkel Gyakran végzett müvelet annak megállapítása. A fuggvény megkülönbözteti a kis.

amir keressen (tu).mert az utóbbi gyorsab­ ban fut.hogy adott feltérelek reljesülése eserén hova címeuük az e-mailt: $címzett = 'uzenet@pelda. A kód adott kulcsszavakar keres az üzenetben.mert az ügyfél a kis.com címre küldi az üzeneter. 4 else if (strstr($uzenet. pozícióról kezdve keresi az o karaktert. 'bolt')) $címzett = 'kiskereskedelem@pelda. Vegyük például a következő kódot: echo strpos($teszt.a visszaadott karak­ terlánc az első előfordulásával kezdődik. echo strpos($teszt. A következő kód például a 4-es értéket íratja ki a böngészővel: $teszt = "Helló. "o"). így nem fogja megtalálni a 4.és ennek megfelelően a szallitas@pelda. else if (strstr($uzenet.az strrchr () vagy az stristr () függvényt használhatjuk.a függvény a tu-ről indulva visszaadja a szenakazal karakter­ láncot.82 4. Ez a 7 -es értéker írarja ki a böngészővel.Amennyiben rökéleres egyezőséger talál.ám nem tesz különbséget a kis. PHP-ben az strchr () függvény pontosan megegyezik az strstr () függvénnyel.ám részszering helyerr a tu sztring szám­ szerű pozíciójár adja vissza a szenakazal karakterláncon belül.ahonnan a keresés indi­ tandó. 'kiszállítás')) $cimzett = 'szallitas@pelda.com'. strchr (). $címzett = 'számla')) �---�' 'penzugy@pelda. "Kiszállítás".bár neve azt sugallja.karakter szrringen belüli keresésére használjuk.az strstr (). string tu).és nagy­ betük tetszőleges keverékét használhatja a kulcsszavakban (például" kiszállítás". ha nincs egyezőség. világ!". Jelen alkalmazáshoz ez a változar inkább megfelelő. mivel a PHP az 5.amellyel nagyobb karakterláncban kereshetünk szrring. Intelligens űrlapunkban például meghatározhatjuk.com'. Az opcionális offset paraméter egy. PHP-ben mindkét függvény alkalmas karakterláncon belüli karakterlánc keresésére.com'. Részsztringpozíciójánakmegkeresése: strpos () és strrpos () Az strpos () és az strrpos() függvény az strstr ()-hez hasonlóan működik. Az első karakter pozíciója szokás szerím O. Amennyiben az " ügyfél üzenere például az alábbi:"Még mindig nem történt meg urolsó rendelésemnél a kiszállírás.az strchr (). "KISZÁLLÍTÁS" ) .és a keresett karakterlánc állhar akár egyeden karakterből is. 5). fejezet Karakterláncok keresése karakterláncban: strstr ().ám a tu utolsó előfordulásáról adja vissza a szenakazal szrringer. Ez a kód egyeden karaktert ad át keresési kifejezésként. pozícióban levőt. noha az bármilyen hosszú karakterlánc is lehetne.és nagybetük közört.akkor false értékkel tér vissza. A függvénynek kér paramétert adunk ár: az egyik a karakrerlánc. A függvény által visszaadott egész szám a tu karakterlánc szenakazal sztringen belüli első előfordulásának pozícióját mutatja. Az első az stristr ().vagy karakreregye­ zőséger. Az strstr() prototípusa a következő: string strstr(string szenakazal. int [offset] ).és meglétük eserén a megfelelő személynek továbbírja azt. a szenakazal karakterláncon belüli pontot határoz meg. . 'o'. strrchr () és str istr () függvény Ha karakterláncon belül keresünk másik karakterláncot.amelyikben keressen ( szenakazal ) . string tu. Az strstr() függvénynek kér variánsa is létezik. A legáltalánosabb ezek közül az strstr (). Érdekes módon a PHP kézikönyv az strstr () függvény helyett az strpos () használatát javasolja egy szering karakterláncon belüli meglétének ellenőrzésére.com'. A második változar az strrchr (). ll az alapértelmezett e-mail cím ll Az adott feltétel teljesülése esetén módosítsa a $címzett értékét! if (strstr($uzenet. a másik pedig az.' a kód észleli a "kiszállirás kulcsszór.ami maJdnem teljesen megegyezik vele. Amennyiben a tu egynél többször előfordul.ami súnrén majdnem megegyezik az eredetivel.hogya C-programnyelvbeli változarához hasonlóan . Az strpos () függvény prototípusa a következő: int strpos(string szenakazal.

$eredmeny. 4 8 Megjegyzés: Minden paraméter átadható tömbként.A következő prototípussal rendelkezik: mixed str_replace(mixed tu. Ez akár problémát is jelenthet. Itt azonban az egyszerűbb POSIX stílust fogjuk megismerni. amelyekre a cserét alkalmazni kívánjuk. ahol a PHP abbahagyja a cserét. 'X'. ahol a karakterek cseréjét abba kívánjuk hagyni. Erre a célra a sztringkezelő függvények és a reguláris kifejezések függvényei is megfelelnek.3-as verziótól kezdve a Perl (PCRE) típus nem kapcsolható ki. Amennyiben a keresési kifejezés nem található a karakterláncban.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 83 Az strrpos () függvény szinten teljesen megegyezik az strpos ()-sal. az <add res s>-t pedig címére cserélve. A start érték mutatja meg. illetve azon karakterláncok tömbjét. ha az === műveleti jellel ellenőrizzük a visszaadott értékeket: $eredmeny = strpos($teszt. At­ adhaljuk a cserélendő szavak tömbjét. az ezeket cserélő szavak tömbjét. Nézzük a példát az str_replace() függvény tömbbel történő alkalmazására: $uzenet = str_replace( $nyomdafesteket_nem_turo.például nyilvános fórumok vagy akár a most fejlesztett intelligens űrlapunk eseté. echo "Találat helye: ". a szamlalo a végrehajtott cserék számát tartalmazza. int [hossz] ). Ha nem határozzuk meg érté­ két. A leggyakrabban használt sztringcserélő függvény az str_replace (). ez a POSIX és a Perl.például a <name> címkét a személy nevére. A pozitív teszt érté­ kek az új karakterláncra lecserélni kívánt karakterek számát jelentik. és az str_replace ()függvény módfelett intelligensen működik. hogy a karakterláncon belül hol kezdődjék a csere.n is.n a csere kez­ dőpontja a karakterlánc elejétől. "H"). int &szamlalo])). mivel egy olyan gyengén típusos nyelvben. a Perl-programozók vagy a PCRE típusról www. és azt a pontot határozza meg. ám a tu utolsó előfordulásának a pozícióját adja vissza.karakterlánc végéről számított.Az alábbi prototipussal működik: string substr_replace(string sztring. nyomdafestéket nem tűrő szavak is előfordulharnak üzeneteikben.php. A hossz opcionális érték. Ismerkedés a reguláris kifejezésekkel A PHP a reguláris kifejezések kétféle szintakrikáját támogatja. maJd a szenakazal új változatával tér vissza. A substr_replace() függvény pozíciója alapján keresi meg és cseréli ki egy karakterlánc adott részsztringjét. Programozóként megakadályozhatjuk. a csere a start pozíciótól a karakterlánc végéig tart. -l).pontot határozzák meg. Hogy pontosan melyik rész lesz lecserélve. Az alábbi kódsor például X-re cseréli a $teszt utolsó karakterét: $teszt = substr_replace($teszt. akkor a cseresztring a meglévő karakterlánc felülírása nélkül lesz beszúrva. mixed szenakazal[. azt a start és az opcionális hossz paraméter értékével határozhatjuk meg.net/pcre oldalon elérhető online kézikönyvet! többet megtudni kívánó olvasók tanulmányozzák a http:/ J . A függvény a csere sztringre cseréli le asztring karakterlánc egy részét. ' % ! @*'. a negatív tes zt értékek pedig azt a. és az 5. Segítségével egyéniesíthetünk (perszonalizálhatunk) PHP által létrehozott dokumentumokat. Az opcionális negyedik paraméter. Részsztringek cseréje: s tr_replace () és subs tr_replace () függvény A keresés és csere funkció rendkivül hasznos tud lenni karakterláncok esetén. if ($eredmeny else === false) echo "Nincs találat". string csere. int start. Ha a teszt értéke nulla. Mindkét típust alapértelmezetten támo­ gatj a a PHP. az strpos () és az strrpos () is false értékkel tér vissza. hogy Bob különböző részlegeit bármilyen módon zaklassák. negatív értéknél a sztring végétől számítódik. Jelen probléma elkerülhető. $uzenet) . A függvény a tu minden előfordulását a szenakazal karakterláncban az uj_tu sztringre cseréli. Nulla vagy pozitív érték eseté. mixed uj_tu. a false a O-val egyenértékű­ ami jelen esetben a sztring első karakterét jelenti. Mivel az emberek reklamálásra is használhatják intelligens űrlapunkat.Alkalmas konkrét kifejezések moderálására. A függvény ezt követően az átdolgozott karakterláncok tömbjét adja vissza. ha a sértő kifejezéseket összegyűjtjük egy $nyomdafesteket_ nem_turo nevű tömbben. mint a PHP.

ap reguláris kifejezés például egyebek között a "lap". Készletek segítségével azt is megadhatj uk. Azalapok A reguláris kifejezések szövegdarabban levő rninták leírásának egy módszerét jelentik. 4. Meghatározhatunk tartományt. a következöképpen kell meghatároznunk: [a-z)ap A szögletes zárójelek ( [ és J ) által közrefogott valami egy karakterkészlet A készletet felsorolással is megadhatjuk. rövidesen azt is megvizsgáljuk. A reguláris kifejezések illesztése PHP-ben sokkal inkább egy strstr ( ) illesztéshez. "nap" és "pap" karakterláncnak felel meg. Ha összetettebb rnintaillesztésre van szükségünk. A szögletes zárójeleken belül elhelyezett beszúrási jel ( ) nem et jelent. az [aeiou) . Ha a és z közötti karakterre szereménk korlátozni. hogy a szögletes zárójelben lévő kifejezéshez csak egyetlen karakter illeszkedhet. A mintaillesztésekhez idáig szeringkezelő függvényeket használtunk. A . de alkalmazásuk rendkivül hasznos tud lenni. Az eddig látott pontos egyezőség a reguláris kifejezések egyik formája. mintsem egyenlőség megállapításához hasonlít. A A készletek és tartományok felsorolása mellett előre meghatározott karakterosztályokat is használhatunk a reguláris kifejezé­ sekben. hogy a karakter ne legyen az adott készlet tagja. Fontos. fejezet • Megjegyzés: A POSIX reguláris kifejezések könnyebben és gyorsabban elsajátíthatók. Pontos egyezöségre vagy részsztringek pontos egyező­ ségére voltunk korlátozva. ám a bináris adatokat nem mindig helyesen kezelik (nem "binary safe" kifejezések). Korábban például olyan reguláris kifejezésekre kerestünk. Különleges karakterek literális előfordulá­ saira is illeszthetünk. A karakter­ készleteket használhatjuk adott típus bármely karakterének illesztésére. készlet például az angol ábécé magánhangzóit tartalmazza. A karakterek pontos illesztésén túlmenően különleges karaktereket használva jelölhetünk értelmezési tartományokat. Az előző példában lévő reguláris kifejezés nem csak a "nap" és a "pap" szónak felel meg. (Ha másképpen nem határozzuk meg. 4 Karakter készletek és �osztályok A karakterkészletek használata a kifejezések pontos egyezőségénél hatékonyabbá teszi a reguláris kifejezéseket. A reguláris kifejezésekkel azonban sokkal konkrétabban megadhatjuk a kivánt karakterillesztés típusát. A regulá­ ris kifejezések működését elsőre nem könnyű megérteni. karaktert az új sort ( \n) leszámítva bármilyen különálló karakter dzsókerkaraktereként használhatj uk. Az ilyen dzsókerkarakter-il­ leszrést gyakran használják az operációs rendszer fájlneveinek keresésére.3 táblázat: POSIX stílusú reguláris kifejezésekben használható karakterosztályok Osztály [[:alnum:)) [[:alpha:]) [ [ : lower: ll Benne foglalt karakterek Alfanumerikus karakterek Alfabetikus karakterek Kisbetűk . hogy az adott rnintának a karakterlánc elején vagy végén kell elöfordulnia.3 táblázat ezeket az osztályokat mutatja. reguláris kifejezéseket kell használnunk. A . rnivel valahol egy másik karakterláncon belüli sztringet illesztünk. Kü­ lönleges karakterekkel jelölhetjük azt. "ol" stb. amelyek közé az il­ lesztett karakternek tartoznia kell. A következökben ezen lehetőségeket fogjuk áttekinteni.84 4.olyan karakterek készlete. vagy a mintában lévő karaktereknek adott típusúnak kell lenniük. A [A a-z] készlet például a nem az a és z közé eső karaktereket foglalja magában.és nagybetűs alfabetikus karaktereket fedik le. ezek valójában egyfajta dzsókerkarakterek. reguláris kifejezéseknek is. hanem a" itap" karakterláncnak is. akkor a ka­ rakterláncon belül bárhol lehet. A 4. A szögletes zárójeleken kívül más jelentéssei bír. milyen karakterkészleebe kell az adott karakternek tartoznia. mint a "bolt" vagy a " kis z áll í tás". a rninta egy része ismétlődhet. ahogy tettük azt az imént a különleges kötőjellel vagy tartományok készletét. például így: [a-zA-Z) Ezek a tartományok a kis. Ugyanígy megfe­ lel az "o".) A "bolt" karakterlánc például megfelel a "bolt" reguláris kifejezésnek. és pontosan meg­ adhatjuk.

hogy egy adott részkifejezés a karakterlánc elején. hogy a min­ ta nulla vagy több.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 85 Osztály [[:upper:l l [[:digit:]] [[: xdigit: ll [[:punct: ll [ [ :blank: ll [ [ :space: ll [[:cntrl:)) [[:print:l l [[:graph:]] Benne foglalt karakterek Nagybetük Decimális számjegyek rfexadecünális szárrYegyek Írásjelek Tabulátorak és szóközök Fehérköz karakterek Vezérlő karakterek Minden nyomtatható karakter A szóköz kivételével minden nyomtatható karakter Ismétlődés Gyakran azt is meg szeretnénk határozni. hogy egy vagy több alkalommal ismétlődhet. A reguláris kifejezés elejére helyezett beszúrási jellel (A) azt határozhatjuk meg. Ez a lehetőség akkor nyer értelmet. A szimbólumot a kifejezés közvetlenül például azt jelenti.. ahol a com a sztting végén helyezkedik el: com$ A következő mintának pedig olyan karakterláncok felelnek meg. a + szimbólum azt. hogy csak és kizárólag a keresési kifeje­ zés jelenik meg a karakterláncban. amelyek egyetlen.z J mintának bármilyen kisbetűs.. nagyon nagyon" és nekmeg.nagyon". 4} kettő-négy ismét­ 3} " reguláris kifejezésnek például a . amire vonatkozik. Két különleges karakter áll rendelkezésünkre.nagyon nagyon nagy" stb... ahogy matematikai kifejezések esetén használjuk őket. .. esetleg mindkét helyen elő­ forduljon. . végén. Ennek megfelelően a (nagyon ) *nagy 4 reguláris kifejezésnek például a .ezen karakterláncok közill legalább egyet pontosan ez követ': A kifejezéseket zárójelekkel tudjuk felbontani . hogy a bob karakterláncnak a szering elején kell lennie: A bob Az alábbi mintának pedig azok a karakterláncok felelnek meg.nagyon nagy". a és A [a-z)$ z közötti karakterből állnak: . .. hogy a sztring mindössze egy karakter hosszú vagy hosszabb karakterlánc. ismétlödések tartományát (a {2. amely egyetlen megfelelő karaktert tartalmaz. lődése jelent). hány ismétlődés lehetséges. A (nagyon} {l. hogy . hogy egy adott karakterlánc vagy karakterosztály több előfordulása lehetséges. hogy reguláris kifejezésünkben jelezzük ezt.. hogy a keresett karakterlánc elején kell meg­ jelennie. nagyon nagyon nagyon" karakterláncok felel­ Karakterlánc elejéhez vagy végéhez rögzítés Az [a. Ugyanakkor meghatározhatjuk azt is. Számolt részkifejezések Kapcsos zárójelek ( { } ) közé írt számszerű kifejezéssel meghatározhatjuk. alfabetikus karaktert tartalmazó karakterlánc megfelel. A következő kifejezés például azt jelenti. Megadharjuk az ismét­ lödések konkrét számát (a {3} pontosan három ismétlődést jelent). Nem számít. A azon része után kell elhelyezni. hogy meghatározzuk például a következőket:. amikor meg akarunk bizonyosadni arról. Az [[:alnum:))+ * szimbólum azt jelenti. A reguláris kifejezés végére Írt $ jel azt közli.nagy".legalább egy alfanumerikus karakter:· Részkifejezések A kifejezések részekre bontásának képessége lehetövé teszi. karakterláncok felelnek meg. illetve ismétlödések nyíltvégű tartományát (a {2.pontosan úgy. } legalább két isméclődést jelent). hogy a karakterlánc végén kell találkoznunk vele.

hogy lirerális visszaperről. A PHP értelmező két visszaperjelként fogja feldolgozni a né­ gyet. Ha literilis $ jelhez szeretnénk illeszteni egy rnintában. a "\\\$" sztringet kell használnunk. A kettős idézőjellel ellátott szeringekben lévő reguláris kifejezések használara felesleges komplikációkkal járhat. kerrőt kell használni belőle. Ügyeljünk. különleges karakterek összefoglalása Karakter \ Jelentés Kiemelő karakter NEM./max. A 4.86 4. A PHP visszaperjelet használ a különleges karakterek. Ezt követően a reguláris kifejezés értelmezője egyetlenként dolgozza fel ezt a megmaradt kettőt. A kettős idézőjelekben lévő PHP karakterláncok és reguláris kifejezések esetén a dollárjel is különleges karakternek szárnit. 4 A különleges karakterek áttekintése A 4.például . a PHP \$-ként fogja feldolgozni. ed u vagy net domainvégződésnek pél­ dául az alábbi kifejezés felel meg: comledulnet Literális különleges karakterekhez illesztés Amennyiben a korábbi részekben említert különleges karakterek valamelyikéhez . 4. visszaperjelet (\)kell eléjük helyezni. mennyiségjelző kezdere Min.kivánunk illesz­ teni. a 4. mennyiségjelző vége + ? Részrninta megjelölése opcionálisként 4.4 és a 4./max.csak kezdő pozícióban használható Karaktertartományok meghatározására használható . kér visszaperjellel rudjuk jelezni.5 táblázat: POSIX reguláris kifejezésekben szögletes zárójeleken belül használt. Ha visszaperjelet kivánunk jelölni. Ezeknek a szabályoknak a kissé zavaró végeredménye az. hogy a literális visszaperjelet tartalmazó reguláris kifejezést jelképező PHP karakterlánchoz négy visszaperjelre van szükség. hogy PHP-ben egyszeres idézőjellel körülvert karakterláncokba helyezzük a reguláris kifejezések mintáit.5 táblázatban a különleges karakterek összefoglalását találjuk. Ugyanígy. különleges karakterek összefoglalása Karakter \ $ Jelentés Kiemelő karakter A karakterlánc elejénél történő illesztés A karakterlánc végénél történő illesztés Újsor karakter (\n)kivételével bármilyen karakterhez illesztés Alternatív elágazások kezdete (VAGY-ként olvasandó) Részrninta kezdete Részminta vége * Ismétlés nulla vagy több alkalommal Ismétlés egy vagy több alkalommal Min. amit a reguláris kifejezés értelmezője dollárjelhez fog illeszteni.4 táblázat: POSIX reguláris kifejezésekben szögletes zárójeleken kívül használt. nem pedig kiemelésről van szó.5 táblázat a szögletes zárójeleken belüli jelenrésüket tartalmazza.köztük a visszaperjel.kiemelésére. akkor két visszaperjellel (\\)kell helyettesíteni. ha literális visszaperjelet szeretnénk kettős idézőjelek közőrt lévő PHP karakterláncba írni. vagy { vagy $ . fejezet Ágaztatás A reguláris kifejezésen belüli választási lehetőséget fuggőleges vonallal jelöljük. Mivel kettős idézőjelek között van. Amennyiben visszaperjelet kivánunk sze­ repelterni a rnintában. A com.4 táblázat a szögleres zárójeleken kivül használt különleges karakterek jelentését.

hogy csak az egyszerű (literális) pontnak feleljen meg. sokkal zavaróbb lehet. int ereg(string minta. A [a-zA-ZO-9\-]+ részkifejezés a hosztnév első. $uzenet)) "penzugy@pelda.[a-zA-Z0-9\-\. Most.<lp>". hogy nem tesz különbséget a kis.Az ereg () függvény prototipusa a következő: A függvény kereses helye karakterláncban keres a minta reguláris kifejezésnek megfelelő sztringet. Ügyeljünk azonban. mint egy olyan. Fi­ gyeljük meg. ez utóbbi kettő többször ismétlődhet. hogy alapszínten megismerkedtünk a reguláris kifejezésekkel. pontból _ vagy ezek tetszőleges kombinációjából álló karakterlánc:· Érdemes megjegyezni. l + részkifejezés azt jelenti. kötőjelet és szükség esetén több pontot is tartalmaz a karakterlánc végéig.) felel meg. alfanumerikus karaktereket és kötőjeleket tartalmazó részét jelképezi. alulvonásból.com". kombináció egyszerű pontnak (.com". amely betüket. $uzenet)) else if (eregi("kiszállitáslteljesités".]+@[a-zA-Z0-9\-]+\. A formátum a következöképpen épül fel: alfanumerikus karakterek vagy írásjegyek soro­ zata. Sokféleképpen linomithatjuk ezt a kifejezést. Az egyik lehe­ tőség adott kifejezések keresése az ügyfél üzenetében. _ array [talalatok]). = . ezt követi egy @ szimbólum. mivel szögletes zárójeleken belül a kötőjel különleges karakternek minösül! A \. $cimzett $cimzett $cimzett = "kiskereskedelem@pelda. ám ezzel az ellenőrzéssei valamennyit javít­ ható a helyzet.]+$ részkifejezés jelképezi. Karakterosztályokon kívül használjuk a pontot. [a-zA-ZO-9\-. amely átenged akár 10 százaléknyi érvénytelen adatot is. mint a szeringkezelő függvények. Felsorolhaguk például a legfelső szintű tartományneveket l4 (TOL). Ez utóbbiak alkalmazása esetén három különbözö keresést kellene végrehajtani. készen állunk arca. számból. hogy elő tudunk állítani olyan e-mail címeket. számokat. = if (eregi("boltlügy félszolgálatlkiskereskedelem". "ügy félszolgálat" vagy" kiskereskedelem" kifejezés után kutatnánk az üzenetben. hogy megvizsgáljuk az azokat hasz­ náló PHP függvényeket. Az eregi() függvény teljes méctékben hasonlóan működik azzal a kivétellel.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 87 Az eddig tanultak alkalmazása az intelligens űrlapban Imeiligens üzenerküldö alkalmazásunkban legalább kétféleképpen vehegük hasznát a reguláris kifejezéseknek. majd újra karakterlánc. Az intelligens űrlap esetén a következöképpen használhaguk ki a reguláris kifejezéseket: if (!eregi('A[a-zA-Z0-9 \-\. majd egy alfanumerikus karakterekből és kötőjelekből álló karakcerlánc. mert egy olyan ellenőrzö függvény. és egyszerű ponttá válik. = { "szallitas@pelda. ll az alapértelmezett érték $uzenet)) térjen vissza az el6z6 oldalra. amikor tovább szűkígük a megfelelöséget. tömbelemenként egy részkifejezést. A minta részkife­ string kereses helye. "<p>Kérjük. hogy amikor a pontot karakterosztály elején vagy végén használjuk. $email)) _ echo "<p>trvénytelen e-mail cim. Szinte lehetetlen minden hamis e-mail címer kiszűrni.com".l+@ [a-zA-ZO-9\-l +\. amennyiben a "bolt".. mégis érvénytelenek. _ jezéseire adódó találatok esetén a függvény a talalatok tömbben tárolja azokat. amely az érvényes adatok akár csak l százalékát is kiszűri. A reguláris kifejezések némileg intelligensebb módszert kínálnak erre. Az alábbi reguláris kifejezéssel mind a három egyszerre kereshető: boltiügyfélszolgálatlkiskereskedelem A második alkalmazási lehetőség az ügyfél e-mail címének ellenőrzése. exit. A domainnév többi részét a [a-zA-ZO -9\-\ .]+$'. megint egy pont. egy pont. A következöképpen kódolhaguk ezt: '[a-zA-ZO-9 \-. kötöjelböl. hogy a kötőjelet visszaperjellel kiemeltük. amelyek illeszkednek ehhez a reguláris kife­ jezéshez. else if (eregi("számla".com". $címzett "uzenet@pelda. Részsztringek keresése reguláris kifejezésekkel Az előbbiekben kifejlesztett reguláris kifejezések fő alkalmazási tetűlete részszttingek keresése. elveszti különleges dzsókerkarakter jelentését. Ehhez reguláris kifejezésbe kódoljuk az e-mail címek szabványosított formátu mát. ismét alfanumerikus karakterekből és kötőjelekből álló sztring. A PHP-ben elérhető két függvény a POSIX srílusú reguláris kifejezések illesztésére az e reg () és az e regi ().l+$ _ A A[a-zA-Z O -9 \. A @ szimbólum a literálls @ jelnek felel meg.és nagybe­ tük között. hogy "legalább egy betűből. { és próbálkezzon újra!<lp>". Némi gondolkodás után belátható. így ki kell emelnünk ahhoz.

A függvény a minta reguláris kifejezést keresi a kereses_helye karakterláncban. minél több példát nézünk meg és futtatunk.com". mint a ha­ sonló funkciójú sztringkezelőJüggvények.$ertek. A példa öt alkotóelemre bontja felhasznaloi nev @ pelda az e-mail címer. Amennyiben Jeladatunk kellően egyszerű ahhoz. Részsztringek cseréje reguláris kifejezésekkel A reguláris kifejezések arra is alkalmasak. A függvény a minta reguláris kifejezés alapján részsztringekre bontja a kereses_helye karakterláncot.A max egész számmal korlátozhatjuk a tömbbe kerülö elemek számát. a PHP online kézikönyvében ellenőrizhetjük. string kereses helye[. string ereg_replace(string minta. ahogy az str_replace () függvényt használruk­ segítségükkel részsztringeket keressünk és cseréljünk.domainnevek vagy dácumok szétbontására.és kiváló írásokat találunk a devshed. fejezet if (eregi("nagyugyfel\.88 4. hogy sztringkifejezés használatával megoldjuk. $tomb = split ("\. amíg kellően elmélyülünk a reguláris kifejezésekben.com". tegyünk így! Ez nem szükségszerüen érvényes azokra az egyetlen reguláris kifejezés függvénnyel elvégezhető felada­ tokra.hogy. További olvasnivaló A PHP számtalan szeringkezelő függvénnyel rendelkezik. $ertek) = each ($tomb)) echo "<br />". amelyekhez máskülönben több sztringkezelőfüggvényre lenne szükség. hogy létezik-e számunk­ ra megoldást jelentő függvény.php?ozid=88&single=l címen érhető el.és a hrrp://www.com címen is. com 8 Megjegyzés: Általánosságban megállapítható. $eim).com és phpbuilder. Ehhez a feladathoz két függvény áll rendelkezésünkre: ereg_replace () és eregi_replace (). Az eregi_replace() müködése ezzel szinte teljesen megegyező. Némi időre van szükség. Neve MailVal ().és a találatokat a csere szrringre cseréli. while (list($kulcs. ám nem tesz különbséget a kis. A függvényt használhatjuk például e-mail címek.com". . string kereses_helye). Ha Unixor használunk.hasonlóképpen ahhoz. hogy a reguláris kifejezések függvényei kevésbé hatékonyan Jutnak le.és soronként jeleníti meg öket.amelynek a következő a prototípusa: array split(str1ng m1nta. Hogyan tovább? A következő fejezetben több módszert is megismerünk arra. hogyan lehet meglévő kód többszöri felhasználásával programozá­ si időt és energiát megspórolnunk.és tömbben adja vissza a részsztringeket.és nagybetük között. $cimzett = $email)) "bob@pelda. Ebben a fejezetben csak a legfontosabbakat tárgyalruk.zend.Az e reg_replace () prototípusa a következő: string csere. illetve elkerülnünk a redundanciát.com/code/codex. Karakterláncok szétbontása reguláris kifejezésekkel A reguláris kifejezések egy másik hasznos függvénye a split (). de ha külön­ [eges igényünk van (például cirill karakterekre alakítás). A Zend w eboldalán az itt fejlesztettnél összetettebb és hatásosabb e-mail-ellenőrző függvényt is találunk. Tekintsük a következő példát: 4 $eim= "felhasznaloi_nev@pelda. kezdherjük a kutatást a regexp ma n oldalán.1@". annál biztosabbá válunk használarukban. A reguláris kifejezések témakörében bőséges irodalomban válogathatunk. int max]).

ami lehetövé teszi.5 Kód többszöri felhasználása és függvényírás A fejezetből kiderül. hogyan lehet meglévő kóddarabok többszöri felhasználásával egységesebb. Bemutatjuk a kód modulárissá tételének és többszöri felhasználásának különböző módszereit. kezelhetőbb progra­ mot írni. Ezt a célt legpraktikusabban úgy teljesíthetjük. megbízhatóbb. mert a szoftverfejlesztő különösen lusta embertípus lenne. hogy kor­ látozzuk az adott cégnél vagy szervezetnél használatban lévő kódsorok számát. hogy ezzel nem kevés munkától kímélhetjük meg magunkat. Költség Minden szaftver hasznos élertartama alatt sokkal több időt fordítanak fenntartására. módosítására. amikor egy meglévő szoftver majdnem megfelel számunkra! Meg­ lévő kód módosítása sokszor bonyolultabb feladat. Megbízhatóság Ha valamely kódmodul már használatban van az adott szervezemél. Oldal. törekednünk kell arra. hogy minden egyes feladathoz teljesen új kódot írnánk. akkor korábban feltehetőleg már gondosan tesztelték azt. igyekszünk meglévő kódjainkat vagy programrészleteinket újból felhasználni. A kevesebb kód alacsonyabb költséget jelent. Amennyiben üzleti célra fejlesztünk. A meglévő kód újbóli felhasználásával csökkennek a költségek. ha ahelyett. Ez nem azért van így. javul a megbízhatóság. tesztelésére és dokumen­ tálására. szerezzük be azt! Meglévő szoftver megvásárlásának a költsége szinte mindíg alacsonyabb. amit a lehető legkevesebb újonnan írt kód egészít ki. hogy újraírása esetén elkerüli figyelmün- . Ráadásul azt is Jámi fogjuk. Új projekt létrehozása ideális esetben meglévő és többször felhasználható alkotóelemek kombinálását jelenti. A fejezetben az alábbi főbb témaköröket tárgyaljuk: ° 0 0 Kód többszöri felhasználásának előnyei A require () és az include () utasítás használata Ismerkedés a függvényekkel Függvények definiálása Paraméterek használata A hatókör fogalmának megismerése Érték visszaadása Cím és érték szerinti paraméterátadás Rekurzió megvalósítása Névrerek használata o o 0 ° o o Kód többszöri felhasználásának előnyei A szoftverfejlesztők egyik fő célja. Óvatosan bánjunk azonban az olyan esetekkel. még akkor is fennáll a lehetősége. A fejezetben bemutatott példa f:ijlbeillesztések által teszi egységessé a teljes honlap megjelenését és használatár. Ha meglévő szoftver megfelel az új projekt követelményeinek.és űrlapkészítő függvények példáján kereszrül azt is megrodhatj uk. közrük a require () és include () utasítás egyszerű használatár. hogyan lehet saját függvényeinket léttehozni és meghívni. Elmagyarázzuk. rnint egy azzal egyenértékű termék kifejlesztéséé. és egységesebb lesz a program. hogy egynél több weboldalon alkalmazzuk ugyanazt a kódot. hogy új kód írása helyett újra és újra felhasználják meglévő programrészleteiket. mint új kód írása. rnint amennyit eredetileg megírásával töltörtek. Ha ez a modul csak néhány sornyi kódot tartalmaz. miért jobbak ezek a beillesztések a szerveroldaliaknál.

_ Erilcry. A fo. Az utasí­ tások ezen variánsaival elkerülhető..Ezek a konstrukciók-mint azt nevük is sugallja. még.<br />'. ezek neve require_once(}. kiforrort kód jellemzöen megbízhatóbb. A require (} és az include (} utasítással fájlt tölthetünk be PHP kódunkba. require( echo ?> 'A 'ujrahasznalhato. nem meglepő módon az Ez it t egy nagyon egyszerű ábrán láthatjuk. A meglévö. Fájlnévkiterjesztések és a requ ire () utasítás A következő kód az ujrahasznalhato._-t�PtiP--. feltéve persze. AW. hogy az eredeti kód moduláris és jól megírt.ennek a funkciónak nem volt különösebb jelentősége. szöveg jelenik meg böngészönkben.... 5..php fájlt. hogy hiba esetén-például.. -----� . A require (} és az include (} utasításnak két variánsa is létezik. A rendszer többi részének működéséhez illeszkedő új kód megírásához elhatározásra és. vagy amit a tesztelés alatt észrevert bármilyen hiba miart hozzáadtak. hogy a szóban forgó fájlt csak egyszer lehessen beil­ leszteni.php nevü fájl tartalmazza: <?php echo 'Ez a fő fájl. php nevü fájlban lett eltárolva: <?php echo 'Ez itt egy nagyon egyszerű PHP utasítás. bizony. fejezet ket valami apróság..php fájl kimenele a require (} utasítás eredményét mutaija. Az eddig említert példákban-honlap fejléce és lábléce . így a kezelőfelületeknek és a külsö rendszerekre mutató felületeknek egyaránt egységesnek kell lenniük.=.. Az irt látható kódot pedig a fo. Az így betöltött fájl bármit tartalmazhat.. Mindezen előnyök mellett nem elhanyagolható az sem..php betöltésekor valami érdekesebb történik. amikor a requ ire (} és inelude (} utasításokkal függvények könyvtárait kezdjük el beilleszteni... PHP függvényt és PHP osztályt is.�� � lloo .php' }. A kód kimenetét az 5.. nem kevés munkára van szükség. mint a friss. Ha betöltjük az uj rahasznalhato._.azd"""'"'et -:.<br />'. ami óhatatlanul hibát eredményezne.. hiszen azzal újradefini­ álnánk a függvényeket. Amennyiben a rendszer másik részét futtató kódot használunk fel. ha a beilleszteni kivánt fájl nem található-a require (} utasítás hibával leállÍI:ja a program futását. ugyan­ akkor az include (} csak figyelmeztetést ad..jobban járunk a require (} vagy az include (} használatával.amivel az eredeti szerzö kiegészítette.... Ezek az utasítások hasonlóan műkődnek a sok webszerveren elérhető szerveroldali beillesztésekhez és a C vagy C++ prog­ ramnyelv #include utasításához. szöveget. mivel ezek az utasítások gyorsabban hajtódnak végre. kód ezzel véget ér. Az egyetlen különbség közöttük.. mégis nagyon hasznos utasítással teszi lehetövé bármilyen úpusú kód többszöri felhasználását.. HTML címkét (tag).<br ?> />'.1 ábra: A fo.. tlf ______ . Munkánk során próbáljuk meg beazonosítani azokat a kódrészlete­ ket..éretlen': Egységesség A rendszerünkhöz kapcsolódó külső csarolófelületeknek.90 5. Amennyiben kellően figyelmesek vagyunk kódolási gyakorlarunk­ ban..arra valók.... amit máskülönben a kódba írnánk be-PHP utasítást. hogy a meglévő kód többszöri felhasználása kevesebb munkával jár. PHP utasítás. illetve include one e (}.. . akkor az egységes müködés automatikusan adódik. A require (} és az include (} utasítás majdnem tökéletesen megegyezik. Akkor 5 válik hasznossá. amelyeket esetleg a későbbiekben újból meghívharunk! A require () és az include () utasítás használata A PHP két igen egyszerű.1 Cf · a l_��--� lu6. hogy véletlenül kétszer illesszük be ugyanazt a függvénykönyvtárat.

Nem árt tudni... Amikor futtatjuk a kódot. .. php fájlt.. így a cég most több tíz.<br />". hogy tetszőleges nevet adhatunk fájlunknak . száz vagy akár ezer. ?fi . hogy részben módosítanák a honlap megjelenését.. kivágja a fájl közepéről az ott lévő szöveget. � . ?> A PHP kódot PHP címkék között helyezték el a f:ijlba. A require () használatakor figyelembe kell vennünk a fájlnévkiterjesztések és a PHP címkék (tag) kezelése közötti kü­ lönbséget. A PHP-t jellemzően csak a meghatározott. inc vagy más. inc vagy a ... és benne az esetleges jelszava­ kat. kódunk szövegként vagy HTML-ként lesz kezeive. Az előző példában az ujrahasznalhato.. PHP használata esetén megrehetjük. Éppen ezért fontos. a fejlesztő megnyit egy meglévő oldalt... a require( 'ujrahasznalhato. Így bármilyen. úgy fut le. az lényegében egy PHP fájl részévé válik. hogy amikor betöltjük a fo. php Iciterjesztésű fájlok feldolgozására uta­ sírjuk. hogy a kért fájlban lévő PHP kód akként legyen kezeive. Gondoljunk bele az alábbi helyzetbe: a honlapot már jó ideje használják.html nevű fájlban lennének eltárolva... php kiterjesztés használatához. az abban levő összes PHP utasítás fel lesz dolgozva. .!MUJ . (Ezt módosíthatjuk webszerverünk konfigurációs fájljában. liZI!···� o TLA Consultmg t!J!IIII . például . A képzeletbeli TLA Consuiting cég honlapja számos aloldallal rendelkezik. Az a döntés születik. Amennyiben a PHP utasítások például egy oldal. hogy ha . 5. hogy nem tervezzük közvedenül meghívni. ám érdemes ragaszkodni az . kód ezzel véget ér.2 ábra: A TLA Consuiting honlapjának minden oldala egységes képet mutat. Amikor a require ( ) utasítást használjuk a fájl betöltésére.<br />". Ehhez a szabályhoz nekünk is ragaszkodnunk kell.2 ábrán láthatóval meg­ egyező módon néz ki és működik. ezek mindegyike az 5.) Ha viszont require () utasíráson keresztül töltjük be az oldal. ". • Megjegyzés: A példában az újrafelhasználható fájlt (ujrahasznalhato. Ha nem nyitunk PHP címkét. . hogy a beillesztett fájlokat a dokumentumfán kívül tároljuk. ugyan­ olyan stílust követő oldallal rendelkezik. ha azt sze­ retnénk. mintha a kód a következőképpen lenne megírva: <?php echo " Ez a f6 fájl. majd végrehajtódik a kód. A PHP-t nem érdekli a kért fájl fájlnévkiterjesztése.<br />". . Ez azt jelenti. beírja az újat. akkor alaphelyzetben nem kerülnének feldolgozásra. nem szabványos kiterjesztéssei végződő f:ijlokat tárolunk a webes dokumentumfában.feltéve.61S1111!1Je1'1'18QctgOrQCI N.aztell��e���OrtiS�IIOIIOCI� •• _. egyszerű szövegként fogják Jámi a kódot. Ez azt jelenti.... hogy az oldalak sablonját és állandó elemeit a require () utasítással adjuk hozzá. a változtatás .Kód többszöri felhasználása és függvényírás 91 A require ( ) utasítás használatához fájira van szükség. és a felhasznáJók közveclenül betöltik azokat a böngészőbe.<br />". utasítás helyét a kért fájl tartalma veszi át.php) a következőképpen írták meg: <?php echo "Ez itt egy nagyon egyszerű PHP utasítás. Arnikor új oldal hozzáadására van szükség. 5 A require ( ) utasítás használata weboldalsablonokra Amennyiben cégünk weboldalainak egységes a kinézere és működése. vagy szabványos kiterjesztéseket használjunk. PHP echo "Ez itt egy nagyon egyszerű echo ?> " A utasítás.. . Wlt{jllfip..php' ) . majd más néven elmenti a fájlt. 1 . php nevű állományt használtuk.. és nem hajtódik végre..html fájlt. és ekként hajtódik végre. . nekünk tetsző kiterjesztést használ­ harunk a f:ijlok beillesztésére.il AM O �·TlAC«ncanghonlltA6nii<*JfktD!pllilosiCMI.

td p {background:blackl {color:black.1 példakód: kezdalap. ha ezt az apróbb módosítást több tíz. font-weight:bold} font-family:arial.sans-serif. Az 5.gif" alt="" height="20" width="20"> <span class="menu">Kezd6lap</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo. fejezet lehet egészen apró.gif" alt="" height="20" width="20"> <span class="menu">Oldaltérkép</span></td> bgcolor="white" cellpadding="4" cellspacing="4"> src="logo. például egy e-mail cím hozzáadása a minden egyes oldal alján látható lábrészhez vagy új elem hozzáadása a navigációt lehetövé tevő menühöz.1 példakódban látható.sans-serifl .html -A TLA Consuiting nyitóoldalát előállító HTML kód <html> <head> <title>TLA Consulting Pty Ltd</title> <style type="text/css"> hl {color:white. font-family:arial.gif" alt="" height="20" width="20"> <span class="menu">Szolgáltatások</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo.a:visited.gif" alt="TLA logo" height="70" width="70"></td> <td> <hl>TLA Consulting</hl> </td> <td align="right"><img width="70"></td> </tr> </table> <1-. font-size:12pt. font-size:12pt.gif" alt="TLA logo" height="70" .sans-serif. html) for­ ráskódja az 5.92 5. száz vagy akár ezer oldalon végrehajtani a másolás-beillesztés monoton lépéseit. mint több tíz. text-align:center. 5. a:link. text-align:justify. font-weight:boldl font-family:arial.foot {color:white.oldal fejrész --> <table width="lOO%" cellpadding="l2" cellspacing="O" border="O"> <tr bgcolor="black"> <td align="left"><img src="logo.a:active </style> </head> <body> {color:white} 5 <!-. száz vagy akár ezer oldalon végre kellene haJtanunk� A rninden oldalon megtalálható HTML szakaszok újbóli használata sokkal jobb megközelítési mód. font-size:24pt. font-family:arial.2 ábrán látható nyitóoldal ( kezdolap. text-align:center.gif" alt="" height="20" width="20"> <span class="menu">Kapcsolat</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo. font-size:9pt. text-align:center. Jó lenne.sans-serif} p.menu {color:white.menü --> <table width="lOO%" <tr > <td width="25%"> <img src="s-logo.

html helyét: ahogy az 5. Ha mégis így teszünk.php nevet adni. Bevett szokás. 5. Ahogy korábban már jeleztük. amit kódjaink látnak ugyan. az ezeknek a fájloknak adott név nincs hatással arra.php. php fájl átveszi a kezdelap. php fájlt töltik be. azaz beillesztés szóra utal).</p> <?php require('lablec. � 5 <p>Az üzleti igények kielégítésére szakoso dtunk. vagy (b) egyéb kiterjesztés használata esetén mások számára olvashatóvá teszi a forráskódot. és ismerje meg cégünket1</p> reméljük.php'). hogy a fájl számos elkülönülő kódrészletből áll. A HTML fejrész az oldal által használt caseaciing scyle sheet- (CSS). TLA Consulting Pty Ltd. mivel az .php. A kezdelap. Ez alatt ralálha­ tó az oldal lábléce.. A kezdelap. azaz egymásba ágyazott stíluslap-definíciókat tartalmazza. hogyan lesznek feldolgozva a reguire () utasítás általi meghívásuk esetén. <p>Az üzleti igények kielégítésére szakosodtunk. Az.php'). ha a fájlkiterjesztés .2 mintakódból látjuk. a heillesztési állományainkat olyan könyvtárba helyezzük el.oldal tartalom --> <p>Köszöntjük a TLA Consulting honlapján! Kérjük.ph p is olyan kódot tartalmaz. tartalmazza az egyedi oldaltartalmat és a kér reguire () utasítást.inc nevet adják (az inc itt az include.oldal lábléc --> < table widt h="lOO%" bgcolor="black" cellpadding="l2" border="O"> <tr> <td> <p class="foot">&copy. A fejlee. a. <p class="foot">Kérjük. és ismerje meg cégünket!</p> reméljük. szánjon rá kis időt.</p> olvassa el honlapunk <a href="legal. ami (a) hibákat eredményezne. ha a webszerveren ezt kifejezetren beállították. php fájlban lévő reguire ( ) utasítások a fejlee.. mert megakadályozza e fájlok egyenkénti betöl­ tését. hogy a késöbb más fájlokba heilleszrendő állományoknak a valami. Általánosságban nem ajánljuk ennek követé­ sét. de az nem engedélyezi a heillesztési fájlok webszerveren keresztüli. egyenkénti betöltését.php és lablec. de a fájl egy oldalnak vagy kódnak csak egy részér tartalmazza. php-A TLA nyitóoldalát előállító PHP kód <?php reguire('fejlec.php">jogi nyilatko zatát!</a></p> <ltd> </tr> </table> </body> </html> Az 5.2 példakód: kezdelap. Ez azt jelenti. Azért követendő ez a stratégia. az"oldal tartalom'' az adott oldal egyedi szövegér jeleníti meg. Consulting honlapján! szánjon rá kis időt. rövidesen Önt is ügyfeleink között tudhatjuk. kezdelap. és a részeinek a fejlee. . hogy ennek a könyvtárnak a we­ bes dokumentumfán kivül kell elhelyezkednie.php és a l ablee. amelyet a különböző oldalakon újra és újra felhasználhatunk. ?> <!-.</p> <!-. Érdemes felosztani ezt a fájlt.php és lablec .Kód többszöri felhasználása és függvényírás 93 </tr> </table> <!-.oldal fejléc" círnkéjü rész a cégne­ vet és a logót.1 példakódban láthatjuk.oldal tartalom --> <p>Köszöntjük a TLA Kérjük. rövidesen Önt is ügyfeleink között tudhatjuk.inc fájlok csak akkor értelmezödnek PHP kódként.menü" az oldal navigációs sávját.

font-family:arial. font-size:l2pt.menu {color:white.gif" alt="TLA logo" height="70" width="70"></td> <td> <hl>TLA Consulting</hl> <ltd> <td align="right"><img src="logo.sans-serif} p.gif" alt="" height="20" width="20" /> <span class="menu">Kapcsolat</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo.foot {color:white.gif" alt="TLA logo" </tr> </table> height="70" width="70" /></td> <!-.sans-serif. font-size:9pt.php <html> <head> <title>TLA Consulting Pty Ltd</title> -Az összes TLA-oldal újból felhasználható fejléce <style type="text/css"> hl {color:white. font-size:24pt.php fájlban az oldal által használt CSS definíciókat. text-align:center.menü --> <table width="lOO%" bgcolor="white" cellpadding="4" cellspacing="4"> <tr > <td width="25%"> <img src="s-logo. font-size:l2pt.a:active </style> </head> <body> {color:white} <!-. a:link. text-align:justify.oldal fejléc --> <table width="l00%" cellpadding="l2" cellspacing="O" border="O"> <tr bgcolor="black"> 5 <td align="left"><img src="logo. . font-weight:bold} font-family:arial.gif" alt="" height="20" width="20" /> <span class="menu">Kezd6lap</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo.4 példakódban olvasható.3 példakód: fejlee.sans-serif} . A fájlban lévő kód az 5. td p {background:black} {color:black.94 5. font-family:arial. fejezet A fejlee. illetve a cégnevet és a menüelemeket tartalmazó táblázato­ kat találjuk {lásd 5.3 példakód l). text-align:center.sans-serif. text-align:center. php fájl az egyes oldalak alján látható láblécet megjelenítő táblázatot tartalmazza.a:visited.gif" alt="" height="20" width="20" /> <span class="menu">Szolgáltatások</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo. font-weight:bold} font-family:arial.gif" alt="" height="20" width="20" /> <span class="menu">Oldaltérkép</span></td> </tr> </table> A lablec. 5.

php" auto_append_file = n /home/username/include/lablec. használjuk inkább a függvényt! Ez feldolgozás nélkül jeleníti meg a fájl tartalmár. A php.php" Amennyiben ezeket a beállításokat használjuk. hogy a szintaktika kissé eltér ugyanennek a beállításnak a php. l 5 ' Az a uto_prepend_file és az a uto_append_file beállítás használata () vagy az include () utasítást.Kód többszöri felhasználása és függvényírás 95 5. Nem kell a honlap minden egyes oldalát egyenként megváltoztatni.php" php_value auto_append_file "/home/username/include/lab lee.</p> olvassa el honlapunk<a href="legal.ini kon6gurációs beállítás is módosítható így. php') . Számos más php. könyvtáranként adhatjuk meg az ilyen kon6gurációs beállításokat. a többivel megegyező stílusú oldalt: <?php require ('fejlee. Akár apró szövegváltozatásról van szó. mintha az include () utasítással lettek volna hozzáadva. Az így beillesztett fájlok úgy viselkednek. hogy rninden oldal előtt és után betöltődnek. TLA Consulting Pty Ltd. könnyedén módosíthatjuk a fej­ léc és a lábléc fájljait. <p class="foot">Kérjük.4 példakód: lablec. Az itt bemutatott példa csak egyszerű HMTL-t használ a törzsben (body). Ha szeretnénk biztosak lenni abban.php" auto_append_file = "c:/Program Files/Apache Group/Apache2/include/lablec. és például az alábbi szöveg begépelésével könnyedén létrehozhatunk egy új. illetve nincsen egyenlőségjel. és semmilyen readfile ( ) PHP kód nem fut le. Érdemes észben tartani ezt a biztonsági óvintézkedést. hozzunk létre benne egy . ?> Ami talán a legfontosabb: miután számtalan oldalt létrehoztunk ezzel a fejléccel és lábléccel. hogy ezek a fejléc.php" Unix alatt pedig így: auto_prepend _file = "/home/username/incluctel fejlee. hogy valamely fájlt egyszerű szövegként vagy HTML-ként kezelünk. Hogy beállítsuk valamely könyvtárnál az automatikus elé. Az oldal részeinek dinamikus előállítására használhatnánk PHP utasításokat is ezekben a fájlokban. hogy engedje fő kon6gurációs fájljának vagy fájljainak a felülírását.php <!-. htaccess nevű fájlt! Ennek az állo­ m ánynak az alábbi két sort kell tartalmaznia: php_value auto_ prepend_file "/home/username/include/fejlee.php') .php" Figyeljük meg. azt érjük el. vagyis hiányzó fájl esetén figyelmeztetést kapunk. mivel minden oldal a fejléc.php"> jogi nyilatkozatát!</a></p> <ltd> </tr> </table> </body> </html> Ezzel a megközelítéssel igen egyszerűen kapunk egységes megjelenésű weboldalt.ini-beli változatától: a sor elején a php_ value található.oldal lábléc --> -Az összes TLA-oldal újból felhasználható lábléce <table width="100%" b gcolor="black" cellpadding="12" border="O"> <tr> <td> <p class="foot">&copy. ini beállítjuk. Ha require másképpen is megtehetjük ezt. akár teljesen átalakítjuk az oldal megjelenését.és utáncsatolást (prepend és append). fejlécben és láblécben. Ehhez be kell állíta­ nunk kiszolgálónkat. Nem feltétlenül mindig ez a helyzet. ?> Ide kerül ennek az oldalnak a tartalma <?php require ( 'lablec. fájl két kon6gurációs beállítása az auto_prepend_file és az auto_append_ Ha arra szeretnénk használni a file. Windows alatt a beállítások így néznek ki: auto_prepend_file = "c: /Program Files/Apache Software Froundation/Apache2. nem kell begépelnünk az include () utasításokat. hogy fejlécet és láblécet acljunk minden oldalhoz. ám ekkor a fejlécek és láblécek többé nem opcionális elemek lesznek az oldalakon.2//include/fejlec.és láblécfájlokra mutassanak. csak egyszer kell végrehajtani a módosítást.és láblécfájlokkal töltődik be. Ha Apache webszervert használunk. amennyiben felhasználótól származó szöveggel dolgozunk. .

96

5. fejezet

Azzal, hogy a beállirásokat a php. ini állomány vagy a webszerver-konfigurációs fájl helyett a . htaccess állományban adjuk meg, rugalmasabban dolgozhacunk. Megosztott gépen úgy módosíthatjuk a beállításokat, hogy az csak a saját könyv­ tárainkra vonatkozzon. Nem szükséges újraindítani a webszervert, és nincs szükségünk rendszergazdai hozzáférésre sem. A . htaccess módszer hátránya, hogy a fájlok sorsa nem csak elinduláskor, hanem a könyvcárban lévő bármely fáJl lekérése esetén is a beolvasás és a feldolgozás, így e rugalmasság ára a teljesítmény csökkenése lehet.

Függvények használata PHP,ben
A függvények a programnyelvek többségében megralálhatók; egyetlen, jól meghatározott feladatot végreh:ytó kódrészletet kü­ lönítenek el. A kódot könnyebben olvashacóvá teszik, és álcaluk lehetövé válik, hogy az adott kódrészletet újra meg újra felhasz­ náljuk, amikor ugyanazt a feladatot kell végreh:ytanunk. A függvény olyan önálló kódmodul, amely előír egy hívó interfészt, végrehajt valamilyen feladatot, és opcionálisan valamilyen eredménnyel tér vissza. Számtalan függvénnyel találkoztunk már. A korábbi fejezetekben rutinszerűen híveunk meg jó néhány, beépített PHP függ­ vényt. Mi magunk is írtunk néhány egyszerűbb függvénye, ám nagyvonalúan elsiklottunk a részletek felett. A következő részek­ ben alaposabban áttekintjük a függvényhívás és -írás témakörét.

Függvényhívás
Az alábbi sorban a lehető legegyszerűbb függvényhívásr látjuk:
fuggveny_nev();

Ez a kódsor a fuggveny _nev nevű, paramétert nem igénylő függvényt hívja meg. Nem foglalkozik a függvény által esede­ gesen visszaadott értékkel sem. Számos függvényt pontosan ezen a módon hívunk meg. Teszteléshez gyakran jól jön a phpinfo() függvény, mert meg­ jeleníti a telepített PHP verziószámát, információt ad a PHP-ről, a webszerver beállításáról, illetve kiírja különböző PHP és szerverváltozók értékér. Ez a függvény paramétert nem fogad, és jellemzően figyelmen kívül hagyjuk a visszatérési értékér, így

5

a phpinfo () meghívása a következőképpen néz ki:
phpinfo();

A legtöbb függvény azonban egy vagy több paramétert vár - ezek a függvények inpugai, azaz bemeneti adatai. A paramé­ terek átadása úgy történik, hogy az adatot vagy az azt tartalmazó változó nevét a függvénynév utáni zárójelek közé helyezzük. Egyetlen paramétert fogadó függvényt a következőképpen hívhacunk meg:
fuggveny_nev('parameter');

Az itt használt paraméter egy, a kizárólag a parameter szót tartalmazó karakterlánc, de a függvény által várt paramétertől függöen az alábbi függvényhívások is megfelelök lehetnek:
fuggveny_nev(2); fuggveny_nev(7.993); fuggveny_nev($valtozo);

Az utolsó sorban látható $valtozo bármilyen típusú PHP változó lehet, akár tömb vagy objektum is. A paraméterek bármilyen adattípusúak lehetnek, de egy adott függvény általában meghatározott adattípust vár. A függvény prototípusából kiderül számunkra, hogy a függvény hány paramétert vár, mit jelképeznek ezek a paraméterek, és milyen adattípusúak kell, hogy legyenek. Könyvünkben az egyes függvények bemutatásánál gyakran megadjuk prototípusukat is. Az fopen () függvény prototípusa a következő:
resource fopen ( string fajlnev, string mod

[,

bool use include_path

[,

resource kezelesi_mod]])

A prototípus temérdek információt közöl velünk, ezért különösen fontos, hogy megfelelöen értelmezzük. Jelen esetben a függvénynév előtt látható resource szó jelzi, hogy a függvény forrást (vagyis egy nyitott fájlválcozót) fog visszaadni. A függvényparaméterek a zárójelek közöte találhatók. Az fopen( ) esetében négy paramétert mutat a prototípus. A faj lnev és amod paraméter string, a use_include_path Boolean, a kezelesi_mod paraméter pedíg resource típusú. A use_
include_path és kezelesi_mod paramétert körülvevő szögletes zárójelek jelzik, hogy opcionális, vagyis nem kötelező

paraméterrel állunk szemben. Az ilyeneknél vagy megaeljuk értéküket, vagy nem foglalkozunk velük, és akkor alapértelmezett értéküket fogják használni. Fontos tudni azonban, hogy több opcionális paraméterrel rendelkező függvény esetén csak jobbról haladva hagyhatjuk ki ezeket a paramétereket. Az fopen () használata esetén például kihagyhaguk csak a kezelesi_mod paramétert vagy a use_include_path és a kezelesi_mod paramétert; az azonban nem lehetséges, hogy a use_
include_path paramétert kihagyjuk, a kezelesi_mod - ot viszont nem.

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

97

A fuggvény protoópusának áttekintése után már tU<ljuk, hogy a következő kódrészlet az fopen ( ) függvény érvényes hívása:
$nev = 'sajatfajl.txt'; 'r'; $megnyitasi_rnod =

$fp

=

fopen ($nev,

$megn y it asi rnod) ;
az

A fenti kód az fopen () nevű függvényt hívja meg. A függvény által visszaadott érték

$fp

változóban tárolódik el.

A példában úgy döntöttünk, hogy a függvénynek a string rípusú $nev változóban átadjuk a megnyitni kívánt fájl nevét,

a $megn yitasi_rnod nevű, szintén string rípusú változóban pedig a kívánt fájlnyitási módot határozzuk meg. A példában a harmadik és a negyedik paramétert nem adtuk meg.

Nem létező függvény hívása
Ha nem létező függvényt próbálunk meghívni,
az

5.3 ábrán láthatóhoz hasonló hibaüzenetet kapunk.

F&�a�.....-c.IIIO_......_..._.......O•"'-"-�.,..-""-•:J.,.ro�_foto-ol
--�---j

5.3 ábra: Nem létező függvény hívása esetén ez a hibaüzenet lesz az eredmény. A PHP által adott hibaüzenetek jellemzően nagyon hasznosak. Az ábrán lévő közli, hogy pontosan melyik fájlban, a kód

melyik sorában következett be a hiba, és mi a neve a függvénynek, amir megkíséreltünk meghívni. Ezen információ birtokában viszonylag egyszerűen megtalálható és orvosolható a probléma. Ha hibaüzenetet kapunk, ellenőrizzük az alábbiakat:

Pontosan írtuk a függvény nevét? Létezik-e ez a függvény a PHP általunk használt verziójában?

Előfordulhat, hogy nem jól emlékszünk rá, hogyan kell az adott függvény nevét írni. Például egyes, két szóból álló függ­ vénynevek esetén alulvonás van a szavak között, másoknál nincsen. A stripslashes () függvénynél egybeírjuk a két szót, a strip_ta gs () esetében alulvonás kerül közéjük. Ha függvényhíváskor elírjuk a függvény nevét, az 5.3 ábrán láthatóhoz hasonló hibaüzenetet kapunk.
A könyvben használt függvények némelyike nem létezik PHP4-ben, mert feltételezzük, hogy olvasóink a PHP 5-ös verzió­

l 5

ját használják. Minden egyes új verzióban új függvények jelennek meg, és

amennyiben a program régebbi változatát használjuk,

a több funkció és a jobb teljesítmény rniatt érdemes frissíteni. Az online kézikönyvből megrudhatjuk, hogy egy adott függvény mikor jelent meg. Az éppen futtatott verzióban nem deklarált függvény meghívása az 5.3 ábrán látható hibához hasonlóhoz vezet.
A hibaüzenet megjelenésének egy másik lehetséges oka, hogy a meghívott függvény egy be nem töltött PHP bővítmény ré­

sze. Ha például a gd (képkezelő) könyvtár függvényeit próbáljuk meg használni, de nem telepítettük a gd-t, akkor is a fentihez hasonló hibaüzeneret kapunk.

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése függvénynevekben
Jó, ha tudjuk, hogy a függvényhívások nem tesznek különbséget a kis- és nagybetűk között, így a fuggveny_nev ( ) ,
Fuggven y _nev

( ) és FUGGVENY_NEV ( ) rnind érvényes és ugyanazt

az

eredményt hozó függvényhívás. Tetszés szerint, a szá­
az

munkra legkönnyebben olvasható módon használhatjuk a nagybetűket, ám törekedjünk

egységes és következetes használat­

ra! E könyv - akárcsak a PHP dokumentációk nagy része - csupa kisbetűvel szedi a függvényneveker. Fontos megemlíteni, hogy e tekintetben a függvénynevek a változónevektől eltérően viselkednek. A változónevek esetében megkülönbözte�ük a kis- és nagybetűket, így a $Nev és a $nev két eltérő változó, de a Nev ( ) és a nev ( ) ugyanaz a függvény.

Saját függvények definiálása
A korábbi fejezetekben számos példát láttunk a PHP beépített függvényeinek használatára. Egy programozási nyelv valós ere­

jét azonban saját, egyéni

függvények létrehozásának a lehetősége adja.

98

5. fejezet

A PHP beépített függvényei lehetövé teszik a fájlkezelést, adatbázisok használatár, grafikák létrehozását és a más kiszolgá­ lókhoz csatlakozást. Munkánk során azonban gyakran előfordul, hogy a nyelv megalkotói álcal előre nem látható feladatot kell elvégeznünk. Szerencsére a függvények használata nem korlátozódik pusztán a beépítercekre; saját függvényeket írva tetszőleges feladatot hajtharunk végre velük. Kódunk jellemzően a meglévő és s:Yát, az előttünk álló feladatra írt függvények kombinációjából áll össze. Ha olyan kódblokkot írunk egy konkrét célra, amit kódunkban és esetleg programjainkban többször is használni kívá­ nunk, érdemes függvényként deklarálni. A függvényként deklarálás lehetövé teszi, hogy saját kódunkat a beépített függvényekhez hasonlóan vegyük igénybe. Egy­ szerűen meghívjuk függvényünket, és megadjuk a számára szükséges paramétereket. Ezt azt jelenti, hogy kódunkat bármikor meghívhatjuk, és használhatjuk függvényeinket.

Függvények alapszerkezete
A függvénydeklarálással új függvénye hozunk létre. A deklarálás a funetion kulcsszóval kezdődik, majd megadjuk a függvény nevét, a függvény által várt paramétereket és a függvényhíváskor végrehajtandó kódot. Nézzünk példát egy triviális függvénydeklarálásra:
funet1on sajat fuggveny()

{

eeho 'Meghívtuk függvényünket';

A függvénydeklarálás azért kezdődik a funetion szóval, hogy a programozó és a PHP értelmező egyaránt tisztában legyen azzal, hogy felhasználó által definiált függvény következik. A függvény neve saj at_fuggveny. Az új függvény a követ­ kező utasítással hívható meg:
sajat fuggveny();

Mint bizonyára ki találtuk, e függvény meghívása azzal az eredménnyel jár, hogy böngészőnkben megjelenik a Meghí v tuk
függvényünket szöveg.

A beépített függvények minden PHP kódból elérhetők, ám ha saját függvényeket deklarálunk, csak azon kód(ok) számára

5

lesznek elérhetők, amely(ek) ben deklaráltuk azokat. Célszerű a gyakran használt függvényeinket egy vagy több fájlban eltárol­ ni. Ha így teszünk, kódjainkban a require () utasítással elérhecövé tehetjük az éppen szükségessé váló függvényeket. A függvényen belül kapcsos zárójelek közé kerül a kívánt feladatot végrehajtó kód. Ezen kapcsos zárójelek közé a PHP-ben érvényes bármilyen kódot írharunk, legyen az függvényhívás, új változók deklarálása, függvény, require () vagy inelude () utasítás, osztálydeklarálás vagy egyszerű HTML. Ha függvényen belül ki szeretnénk lépni a PHP-ből, és egyszerű HTML kódot szeretnénk beírni, ugyanúgy tehetjük meg ezt, mint a kód bármely más részén- a HTML elé záró PHP címkét (tag) kell helyeznünk. A következő kódrészlet az előző példa megengedett, ugyanazt a kimenetet eredményező módosítása:
<?php funetion sajat_fuggveny() ?> Meghívtuk függvényünket <?php

)
?>

Figyeljük meg. hogy a PHP kód a nyitó és záró PHP címkepár közé került! A könyvben szereplö, kódrészleteket használó példák többségénél nem írjuk ki a címkéket. Irc azért szerepelnek mégis, mert a példában, illetve előtte és utána is szükség van rájuk.

Függvényeink elnevezése
Függvényeink elnevezésénél a legfontosabb szem pont, hogy rövid, mégis beszédes nevet találjunk ki. Ha függvényünk oldalfej­ lécet hoz létre, akkor az oldalfejlee() vagy az oldal_fejlee() név egyaránt megfelelő lehet. Az alábbi korlátozásokat mindenesetre figyelembe kell vennünk: Függvényünk neve nem egyezhet meg már meglévő függvényéveL A függvénynév csak betüket, számjegyeket és alulvonást tartalmazhat. A függvénynév nem kezdödhet számmal. Sok programnyelv megengedi a függvénynevek újbóli használatár. Ezt a funkeiét Jüggvények

többszörös definiálásának

(function overloading) nevezik. A PHP azonban ezt nem támogatja, így függvényünknek nem lehet ugyanaz a neve, mint egy

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

99

beépített vagy felhasználó által deklarált, meglévő függvényé. Ne feledjük azonban azt sem, hogy a beépített függvényeket min­ den PHP kód ismeri, a felhasználó által definiált függvények viszont csak azokban a kódokban léteznek, ahol deklarálva lettek! Ez lényegében azt jelenti, hogy másik fájlban ugyan újból felhasználhatjuk ugyanazt a függvénynevet, ám ez kavarodáshoz vezethet, így ajánlott elkerülni. A következő függvénynevek mind érvényesek:
nev() nev2() nev_harom() nevnegy()

Az alábbiakat azonban nem használhaguk:
Snev() nev-hat () fopen ()

(Az utolsó akkor lenne megengedett, ha nem létezne ugyanilyen nevü, beépített függvény.) Érdemes megjegyezni, hogy bár a $nev név függvénynek nem adható, egy
$nev();

nevű függvény a $nev értékétől függöen minden további nélleül végrehajtódhat. Ez azért lehetséges, mert a PHP veszi a $nev változóban eltárolt értéket, ilyen nevü függvényt keres, majd megpróbálja meghívni. Az ilyen típusú függvényeket függvényválto­ zóknak (variable function) nevezzük, és bizonyos helyzetekben igen hasznosak lehetnek számunkra.

Paraméterek használata
Feladatuk végrehajtásához a függvények többsége egy vagy több paramétert igényel. A paraméterekkel adatot adhatunk át a függvényeknek. Nézzünk példát paramétert váró függvényrel Az irt látható függvénynek egydimenziós tömböt adunk át, amit táblázatként jelenít meg:
function tablazat keszitese($adat) echo "<table border=\"1\">"; reset($adat); $ertek
=

{

ll Ezzel az utasítással mutatunk a tömb elejére

5
"

current($adat); {

while ($ertek)

echo "<tr><td>".$ertek."<ltd><ltr>\n"; $ertek
=

next($adat);

echo "<ltable>";

Amennyiben a következöképpen hívjuk meg a tablazat_keszitese() függvényt:
$sajat_tomb
=

array('Első sor.', 'Második sor.', 'Harmadik sor.');

tablazat_keszitese($sajat_tomb);
az

5.4 ábrán látható kimenetet kapjuk.

lr �.':��=� �..: �-��fl:'Jtt:l ·

�IF��
adatokat adjuk a függvénynek.

-

5.4 ábra: A tablazat_kes zitese ( ) meghívásának eredménye az alábbi HTML táblázat.

A paraméterátadással a függvényen kívül létrehozort adatot viherünk a függvénybe.Jelen esetben az $adat tömbben lévő A beépítert függvényekhez hasonlóan a felhasználó által írt függvények is fogadhatnak több paramétert, és lehetnek ezek közt opcionálisak is. A tabla z at_keszitese() függvényt többféleképpen továbbfejleszthegük; az egyik lehetőség, ha a függvényt meghívó programozó beállíthatja a táblázat szegélyét vagy más tulajdonságát. Nézzük a függvény egy bővítert válrozatát, amely az előzőhöz hasonló, ám lehetövé teszi, hogy opcionálisan meghatározzuk a táblázat szegélyének vastagságát, illetve a cellák közötti távolság ( cellspacing) és a behúzás (a cella szegélye és tartalma közötti távolság- cellpadding) értékéti

100

5. fejezet

<?php function tablazat keszitese2{$adat, $border=l, $cellpadding=4, $cellspacing=4 )

{

echo "<table border=\"".$border."\" cellpadding=\"".$cellpadding."\" cellspacing=\"".$cellspacing."\">"; reset{$adat); $ertek = current{$adat);
w

hile {$ertek)

{

echo "<tr><td>".$ertek."</td></tr>\n"; $ertek
=

next{$adat);

echo "</table>";

$sajat_tomb = array{'Első sor.', 'Második sor.', 'Harmadik sor.'); tablazat_keszitese2{$sajat_tomb,

3,

8,

8);

A tablazat_keszite se2{) első paramétere továbbra is kötelező. A következő három viszont opcionális, mivel megha­ tároztuk alapértelmezett értékeiket. Az 5.4 ábrán láthatóhoz hasonló kimenetet hozunk létre a tablazat_keszitese2{) függvény alábbi meghívásával:
tablazat keszitese2{$sajat_tomb);

Ha ugyanezeket az adatokat szellősebben szetetnénk megjeleníteni, a következő paraméterekkel kellene meghívni az új függvénye:
tablazat_keszitese2{$sajat_tomb,

3,

8,

8);

Nem szükséges rninden opcionális ércéket megadnunk; megtehecjük, hogy némelyiket megadjuk, másikakat nem. A para­ méterek kiosztása balról jobbra történik. Ne feledjük: nem tehetjük meg azt, hogy az egyik opcionális paramécert kihagyjuk, de egy attól jobbra eső paramétert megadunk! Ha példánkban szeretnénk megadni a cellspacing tulajdonság értékér, akkor a cellpadding értékét sem

5

hagyhatjuk ki. Gyakori ez a programozási hiba. Ez az oka annak is, hogy az opcionális paraméterek a paraméterlista végére kerülnek. Az alábbi függvényhívás:
tablazat_keszitese2{$sajat_tomb,

3);

teljesen helyes, eredményeképpen a$ border ércékét 3-ra, a$ cellpadding és a $cellspacing tulajdonságot pedig alapértelmezett ércékére állitjuk. Változó számú paramétert elfogadó függvényeket is deklarálhatunk. Három segédfüggvény használatával deríthetjük ki, hogy hány paraméter átadása történt meg, és rnik ezeknek az értékei. E három segédfüggvény a következő: fune_num_
args{),func_get_arg{) ésfunc_get_args{).

Gondoljuk végig például az alábbi függvény müködését:
function var_args{)

{

echo "Paraméterek száma:"; echo func num_args{); echo "<br />"; $args = func_get_args{); foreach {$args as $arg) echo $arg."<br />";

{

A függvény közli a neki átadoct paramécerek számát, illetve megjeleniti azokat. A fune_num_args{) függvény az áradott függvények számát, a fune_get_args{) függvény pedig az argumentumok tömbjét adja vissza. A fune_get_arg{) függ­ vénnyel egyenként érhetjük el a paramétereket, mégpedig úgy, hogy a függvénynek az elérni kivánt argumentum számát adjuk át. (Az argumentumok számozása nullával kezdődik.)

A hatókör fogalma
Észreveheccük, hogy arnikor beillesztett vagy beágyazott fájlon belül kellett használnunk a változókat, egyszerűen a require{) vagy az inelude{) utasítás előtt lévő kódban deklaráltuk azokat. Függvény használatakor közvetlenül a függ-

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

101

vénynek adtuk át a változókat, egyrészt azért, mert nincsen mechanizmus arra, hogy explicit módon adjunk át változókat beol­ vasott vagy beágyazott fájlnak, másrészt pedig azért, mert a változóhatókör függvények esetén másképpen működik. A változó hatóköre szabályozza, hogy az adott változó hol látható és használható. Az egyes programozási nyelvek eltérő szabályokat alkalmaznak a változók hatókörének meghatározására. A PHP viszonylag egyszerű szabályokat használ:

A függvényerr belül deklarált változók hatóköre a változókat deklaráló urasírástól a függvényzáró kapcsos zárójeiig ter­ jed. Ezt függvényszintű hatókörnek (funcrion scope), az ilyen változókar pedig helyi változóknak (local variable) nevezzük. A függvényeken kívül deklarált változók hatóköre a változókat deklaráló utasításról a fájl végéig terjed, de függvénye­ ken belül nem láthatók. Ezt globális hatókörnek (global scope), az ilyen változókat pedig globális változóknak (global variable) nevezzük. A különleges szuperglobális változók függvényeken belül és kívül is láthatók. (Az ilyen változóktól további információt az első- PHP gyorstalpaló című- fejezerben találunk.) A require () és az include ( ) utasítás használata nem befolyásolja a harókört. Ha az utasírásokat függvényerr belül acijuk kí, a függvényszintű hatókör lesz érvényben. Amennyiben függvényerr kívül használjuk, a globális hatókör lesz érvényben. A global kulcsszóval saját kezűleg állíthatjuk be, hogy a létrehozott vagy függvényerr belül használt változó globális harókörrel rendelkezzék. A változókat az un set ($valto z o_neve) függvény meghívásával saját kezűleg törölhegük. Az így kikapcsolt változó­ nak nincsen haróköre.

Az alábbi példák még egyértelműebbé tehetik a hatókör fogalmát. A következő kódnak nincsen kimenete. Itt az fn () nevű függvényben deklarálunk egy $var nevű változót. Mivel függvé­ nyerr belül deklaráljuk, a változó függvényszintű hatókörrel bír, és csak az azt deklaráló utasítástól a függvény végéig létezik. Ha a függvényerr kívül újrahivatkozunk a $var változóra, egy újabb $var nevű változó jön létre. Ez az új változó globális hatókö­
rű, és a fájl végéig látható. Ha csak az ech o utasítást használjuk ezzel az új változóval, akkor, sajnos, soha nem fog értéket kapni.
function fn ()

{

$var = "tartalom";

fn () ; echo $var;

5
{
\$var = ".$var."<br />"; \$var = ".$var."<br />";

A következő példa ennek fordítorga. Itt a függvényerr kívül deklaráljuk a változót, majd megpróbáljuk a függvényerr belül használni:
<?

function fn ( )

echo "függvényen belül, $var echo
= n

"tartalom 2"; függvényerr belül,

$var fn ();

=

"tartalom

l";
\$var ".$var."<br />";

echo "függvényen kivül,

E kód kimenere a következő:
függvényerr belül, függvényerr belül, függvényerr kivül, $var $var $var
= =

tartalom 2 tartalom

l
=

A függvények meghívásukig nem hajcódnak végre, így az első végrehajtott utasítás a $var

'tartalom l';. Ez a $var

nevű, globális hatókörű és "tartalom l" tartalmú változót hozza létre. A következöként végrehajtott utasítás az fn () függvény meghívása. A függvényerr belüli sorok sorban hajtódnak végre. A függvényben az első sor a $var nevű változóra ural. E sor végrehajtódáskor nem láthatja a korábban létrehozort $var válrozót, így létrehoz egy új, függvényszintű változót, és megjeleníti azt. Így jön létre a kimenet első sora. A függvényerr belüli következő sor a $var tartalmát

tartalom 2 -re állítja. Mivel függvényerr belül vagyunk, ez a sor

a helyi, nem pedig a globális $var értékét változtatja meg. A kimenet második sora tanúsítja, hogy a változtatás megrörtént. A függvény ezzel véget ért, így a kód utolsó sora hajtódik végre. Az itt lévő echo utasítás mutatja, hogy a globális változó értéke nem módosulr. Ha azt szerernénk, hogy egy függvényben létrehozott változó globális legyen, a global kulcsszór kell használnunk az aláb­ biak szerint:

102

5. fejezet

function fn () global $var; $var

{

"tartalom"; \$var ".$var."<br

echo "függvényen belül,

/>";

fn(); echo "függvényen kivül, \$var = ".$var."<br />";

Ebben a példában a $var változót kifejezetten globálisként definiáltuk, ami azt jelenti, hogy a függvény meghívása után a változó a függvényerr kivül is létezik. A kód kimenere a következő lesz:
függvényerr belül, függvényerr kivül, $var
=

tartalom

$var = tartalom

Ne feledjük, hogy a változó hatóköre a g lobal $var;

sor végrehajtása után kezdődik! A függvényt meghívása fölött és

alatt is deklarálhatjuk. (A függvények hatóköre egyáltalán nem úgy müködik, mint a változóké.) A függvény deklarálásának helye lényegtelen; ami számít, hogy hol hívjuk meg a függvényt, és ezáltal hol hajtjuk végre a benne levő kódot. A global kulcsszót azon kód elején is alkalmazhatjuk, ahol a változót először használjuk, hogy ezzel deklaráljuk: a válto­ zó hatóköre az egész kódra kiterjed. Ez a kulcsszó használatának talán leggyakoribb módja. Az előző példákból kiolvashattuk, hogy elméletileg semmilyen problémát nem okoz, hogy ugyanazt a változónevet függvé­ nyen belül és függvényen kivül, két különböző változónak adjuk. Azonban mégsem célszerű ezt tenni, mert kódunk gondos végigolvasása és a hatókör átgondolása nélkül mások azt feltételezhetik, hogy a két változó egy és ugyanaz.

Cím és érték szerinti paraméterátadás
Ha egy noveles () nevű, értéknövelő függvényre lenne szükségünk, elképzelhető, hogy a következöképpen próbálnánk megírni:
function noveles ($ertek, $mennyiseg
=

l)

{

$ertek = $ertek +$mennyiseg;

5

Ennek a kódnak semmilyen haszna nincsen, hiszen a következő példakód kimenere l O lesz:
$ertek
=

10;

noveles($ertek); echo $ertek;

Az $ertek értéke a hatókör szabályai rniatt nem változott. A fenti kód létrehoz egy $ertek nevű változót, amelynek értéke
10. Ezt követően meghívja a noveles () függvényt. A függvényen belüli $ertek változó a függvény meghívásakor jön létre.

A függvény hozzáad egyet, így az $ertek értéke a függvényen belül lllesz a függvény végéig; ezt követően visszatérünk a függ­ vényt meghívó kódhoz. Az ebben a kódban lévő $ertek egy másik, globális hatókörű változó, amelynek így nem változott az értéke. A probléma egyik lehetséges megoldása, ha globálisként deklaráljuk a függvényben az $ertek változót, de ez azt jelenti, hogy a függvény használatához a megnöveini kívánt változónak $ertek nevűnek kellene lennie. A függvényparaméterek meghívásának általános módja az értékszerinti paraméterátadás (pass by value). Paraméter átadása­ kor egy új, az áradott változó értékét tartalmazó változó jön létre. Ez az eredeti másolata. Tetszés szerint módosíthatjuk ennek értékér, de az eredeti, a függvényen kívüli változó értéke változadan marad. (Valójában ez enyhe leegyszerűsítése annak, amit a PHP ténylegesen végez.) Ennél jobb megközelítés azonban a címszerinti paraméterátadás (pass by reference). Ebben az esetben paraméterátadáskor a függvény - új változó létrehozása helyett - az eredeti változóra mutató hivatkozást kap. Ez a hivatkozás egy dollárjellel ( $ ) kezdődő változónévvel bír, és bármilyen más változóhoz hasonlóan használható. A különbség annyi, hogy saját értéke nem lévén pusztán hivatkozik az eredeti változóra. A hivatkozásen végrehajtott minden módosítás az eredeti változót is érinti. A cím szerinti paraméterátadáshoz és (&) jelet helyezünk a függvény definiálásakor a paraméter neve elé. A függvénymeghí­ vás ugyanúgy történik. Ha az előző noveles () függvényt úgy módosítjuk, hogy az egyik paraméterátadás cím szerint történik, máris hibátlanul müködik:
function noveles(&$ertek, $mennyiseg
=

l)

{

$ertek = $ertek +$mennyiseg;

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

103

Immár működő függvényünk van,és a megnöveini kívánt változónak tetszés szerinri nevet adhatunk. Ahogy korábban em­ lítettük,zavaró lehet az emberek számára,ha ugyanazt a nevet használjuk függvényen belül és kívül, ezért adjunk a fö kódrész­ letben lévő változónak új nevet! A következő példakód a neveles () meghívása előtt 10-et, utána azonban ll-et ír ki:
$a =

10;

echo $a. '<br />'; noveles($a); echo $a. '<br />';

A r e t u r n kulcss2;ó has2;nálata
A return kulcsszó megállítja a függvény végrehajtását. Amikor egy függvény véget ér- vagy azért, mert minden benne lévő
utasítás végrehajtódott, vagy a return kulcsszó használata miatt-,a végrehajtás visszatér a függvényhívás utáni utasításra.

Ha meghívjuk a következő függvényt,csak az első
function teszt return

ech o utasítás hajtódik végre:

()

{

echo "Ez az utasitás végrehajtódik"; return; echo "Ez az utasitás soha nem fog végrehajtódni";

Nyilvánvalóan ez nem túl értelmes módja a return használatának. Normális esetben csak adott feltétel teljesülése esetén kívánunk a függvény közepén kilépni. Amikor például olyan függvényt írunk,amelyik meghatározza,hogy két szám közül melyik nagyobb,érdemes lehet kilépni, ha bármely szám hiányzik:
function nagyobb( $x, if ( $y )

{
két számra van szükség.";

(! isset($x)) l l

(! isset($y))) {

echo "Ehhez a return;

függvényhez

if ($x>=$y) echo $x."<br/">; else echo $y."<br/">;

5

Az isset() beépített függvény közli,hogy az adott változó létre lett-e hozva,illetve rendelkezik-e értékkel. A kód hiba­ üzenetet ad és visszatér, ha a paraméterek bármelyikéhez nem rendeltek értéket. Ezt az
1

isset () használatával ellenőrizzük,

amelynek jelentése,.NEM isset ();·így az if utasítás a következőképpen olvasható:,.ha x nem létezik, vagy y nem létezik:'

Ha ezek bármelyike teljesül,a függvény kilép. A
return utasítás végrehajtása esetén a függvényben utána következő sorok nem hajtódnak végre. A programvégrehajtás

visszatér a függvény meghívásának pontjára. Ha mindkét paraméter létezik,a függvény kiírja a kettő közül a nagyobbat. Az alábbi kód:
$a =

l;

$b =

2.5;
$b); $a); $a);

$c =

1.9;

nagyobb($a, nagyobb($c, nagyobb($d,

kímenete a következő:

2.5 1.9
Ehhez a függvényhez két számra van szükség.

Értékvisszaadás függvényekből
A return használatának nem a függvényekből való kilépés az egyetlen oka. Sok függvény return utasításokkal kommu­
nikál az őket meghívó kóddal. A nagyobb () függvény valamivel hasznosabb lenne, ha a benne lévő összehasonlítás eredmé­ nyének kiírása helyett a választ adná vissza. Ekkor a függvényt meghívó kód eldöntherné, hogy megjeleníti vagy felhasználja az eredményt, illetve hogyan teszi mindezt. Az ennek megfelelő max() beépített függvény is így működik.

104

5. fejezet

A nagyobb() függvényt a következöképpen is megírhatjuk:
function nagyobb($x, $y) { if ((!isset($x)) ll return false; else if ($x>=$y) return $x; else {!isset($y)))

{

return $y;

Itt a függvény a két átadoct érték közül a nagyobbat adja vissza. Hiba esetén nyilvánvalóan más értékkel tér vissza. Ha bár­ melyik szám hiányzik, visszatérési értéke hamis. (Ennél a megközeÜtésnél a függvényt meghívó programozónak=== operá­ torral kell ellenőriznie a visszaadott érték típusát, hogy a hamis értéker ne keverje össze a nullával.) Összehasonlításképpen: a max() beépített függvény semmit nem ad vissza, ha egyik változó sem létezik, ha pedig csak az egyik létezik, akkor azt adja vissza. Az alábbi kód:
$a = l; $b = 2.5; $c = 1.9; $b). '<br />'; echo nagyobb($a, echo nagyobb($c, echo nagyobb($d,

$a). '<br />'; $a). '<br />';

a következő kimenetet eredményezi, mivel a $d nem létezik, és a false nem látható:
2.5 1.9

Az olyan függvények, amelyek valamilyen feladatot végrehajtanak, de értéket nem kell visszaadniuk, gyakran true vagy
false visszatérési értékkel jelzik, hogy sikerült-e a feladatot végrehajtaniuk. A true és false, azaz igaz és hamis boole-i

érték az l, illetve O egész értékkel is jelképezhető, bár ezek más típusúak.

5

Rekurzió megvalósítása
A PHP támogatja a rekurzív függvényeket. Rekurzív függvényeknek az önmagukat meghívó függvényeket nevezzük. Különösen hasznosak az olyan dinamikus adatszerkezetekben való navigáláshoz, mint a láncolt lisrák és a fák. Mindazonáltal kevés webes alkalmazás igényel ilyen összetettségü adatszerkezetet, így kevés esetben fogjuk a rekurziónak hasznát venni. Sok esetben használharunk iteráció helyett rekurziót, mert mindkét folyamat lehetövé teszi, hogy ismétlődően hajtsunk végre valamit. A rekurzív függvények azonban lassabbak, és több memóriár használnak, mint az iteráció, ezért ahol csak lehetséges, érdemes ez utóbbi mellett dönteni. A teljesség kedvéért tekintsük át az 5.5 példakódban lévő, rövid példát!
5.5 példakód: rekurz i o. php
<?php

-

Karakterlánc megfordítása rekurzióval és iterációval

function fordit r($str) if (strlen($str)>0)

{ l));

{

fordit_r(substr($str,

echo substr($str, return;

0,

l);

function fordit i($str) for ($i=l;

{ $i++)

$i<=strlen($str); -$i,

{

echo substr($str,

l);

return;

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

105

fordit r('Hello');

fordit_i('Hello');

Az 5.5 példakód két függvényt hoz létre. Mindkettő fordítva írja ki a neki áradott karakterláncot. A rekurzív, a A
fordit _i

ford i t_r

() függvény

() pedig iteraóv.

fordit_r()

függvény karakterláncot fogad paraméterként. Meghívásakor meghívja saját magát, minden egyes alkalom­

mal a karakterlánc másodiktól az utolsóig terjedő karaktereit átadva. Ha például a
fordit_r('Hello');

függvényt hívjuk meg. többször meghívja saját magát az alábbi paraméterekkel:
fordit_r('ello'); fordit_r('llo'); fordit_r (' lo'); fordit_r('o'); fordit_r('');

A függvény minden egyes saját meghívása a függvény kódjának újabb másolatát hozza létre a szerver memóriájában, minden esetben azonban más paraméterrel. Olyan, mintha azt tettetnénk, hogy minden alkalommal egy másik függvényt hívunk meg. Ezzel előzi meg. hogy a függvény példányai összekeveredhessenek. Minden meghívásnál teszteli az átadoct karakterlánc hosszát. Amikor elérjük a szering végét ( strlen ()==0), a feltétel nem teljesül. Ekkor a függvény legutolsó példánya

( fordit_r('') ) továbblép, és végrehajtja a következő kódsort, amely kiírja
fordit_r ('o')

a neki áradott karakterlánc első karakterét; jelen esetben nincs ilyen karakter, mivel a karakterlánc üres. Ezt követően ezen függvénypéldány visszaadja a vezérlése az őt meghívó példánynak, jelesen a nek. Ez kiírja a karakterláncának" "o -

függvény­

első karakterét, majd ez is visszaadja a vezérlése az őt meghívó példánynak.

A folyamat- egy karakter kiírása, majd visszatérés a meghívási sorrendben felette lévő függvénypéldányhoz- mindaddíg folytatódik, amíg a vezérlés vissza nem tér a fő programhoz. A rekurzív megoldások bizonyos szempontból nagyon elegánsak és matematikaiak. A legtöbb esetben azonban jobban járunk az iteratív megoldás választásával. Egy ilyennek a kódját is láthatjuk az 5.5 példakódban. Megfigyelhetjük, hogy nem hosszabb (bár ez nem minden esetre lesz igaz), és pontosan ugyanazt teszi. A legfontosabb különbség. hogy a rekurzív függvé­ nyek másolatot készítenek maguktól a memóriába, és több függvényhívással terhelik a szervert. Abban az esetben dönthetünk a rekurzív megoldás mellett, arnikor a kóclja sokkal rövidebb és elegánsabb, mint az iteraóv változaté, de ez az általunk készített alkalmazások esetén viszonylag ritkán fog előfordulni. Bár a rekurzió elegánsabbnak hat, a programozók gyakran elfelejtik megadni hozzá a záró feltételt. Ennek eredményeképpen a függvény a maximális végrehajtási idő eléréséig vagy a szerver memóriájának elfogyásáig ismédődik.

5

Névterek
A névtér (namespace) általánosságban azonosírók csoportját tartalmazó absztrakt tároló; PHP-ben ez azt jelenti, hogy a név­ terekben az általunk meghatározott függvényeket, állandókat és osztályokat tárolhatjuk. Rendezési és szervezési szempontból számos előnnyel jár, ha az általunk definiált függvényekhez és osztályokhoz névtereket hozunk létre: Az ugyanabban a névtérben lévő minden függvény, osztály és állandó előtagként automatikusan megkapja a névtér nevét. A nem minősített osztály-, függvény· és állandónevek feloldása futásidőben történik, és a keresés először a névtérben megy végbe, csak utána a globális térben. A névterek PHP-beli használatáról további információt, illetve gyakorlati példákat találunk a PHP kézikönyvének hrtp://www.php.net/language.namespaces címen elérhető részében.

További olvasnivaló
Az include(), require(),
function

és return utasítás használatát az online kézikönyv is részletesen bemutatja. Ha

szeretnénk mélyebben megismerni az olyan, több nyelvet érintő fogalmakat, mint a rekurzió, a cím és érték szerinti átadás vagy a hatókör, érdemes fellapozni egy jó általános informatikai szakkönyvet, például Paul Deitel és Harvey Deitel C++ How to
Program címü kiadványát

106

5. fejezet

Hogyan tovább:
Mivel már képesek vagyunk a kódunkat kezelhetőbbé és újrahasználhatóvá tevő fájlbeillesztésekkel és függvényekkel dolgozni, a következő fejezetben megismerkedünk az objektumorientált programozással, illetve annak PHP-beli támogatásávaL Objek­ tumok használatával az ebben a fejezetben bemutatott fogalmakhoz hasonló célokat érhetünk el, ám összetett projektek esetén az objektumok további előnyöket kínálnak számunkra.

5
_

J

6
Objektumorientált PHP
A fejezet az objektumorientált

(00) fejlesztés fogalmait ismerteti meg. illetve bemutatja PHP-beli megvalósításukat.

A PHP a teljes mértékben objektumorientált programozási nyelvektől elvárt minden ilyen funkciót nyújtani képes. Ahogy végighaladunk a fejezeten, e funkciók mindegyikét egyenként bemutatjuk. Az alábbi főbb témaköröket tárgyalj uk: Objektumorientált programozási fogalmak Osztályok, attribútumok és metódusok Osztálytulajdonságok Osztályon belüli konstansok Osztálymetódus hívása Öröklődés Hozzáférés-módosírók

Statikus metódusok Típusjelzés Késői statikus kötések Objektumklónozás Elvont osztályok Osztálytervezés Osztálytervünk megvalósírása Haladó objektumorientált funkciók

Ismerkedés az objektumorientált programozás fogalmaival
Amodern programozási nyelvek jellemzőerr támogatják, sőt akár meg is követelik a szoftverfejlesztés objektumorientált meg­ közelítését. Az objektumorientált programozás a rendszeren lévő objektumok osztályozásainak, kapcsolarainak és tulajdonsá­ gainak felhasználásával segíti a programfejlesztést, és teszi lehetövé a kód többszöri felhasználását.

Osztályok és objektumok
Objektumorientált programozásban objektum szinte bármilyen elem vagy fogalom lehet - fizikailag létező objektum, például asztal vagy ügyfél; vagy kizárólag szoftverben létező fogalmi objektum, például szövegbevireli terület vagy fájl. Általánosságban
az

olyan objektumok fognak bennünket leginkább érdekeini - legyenek azok valós világbeli vagy fogalmi objektumok-, ame­ Az objektumorientált programot önálló (se!f-contained), az elvárásainknak megfelelően viselkedő tulajdonságokkal és

lyeker valamiképpen jelképezni kell a programban. művelecekkel rendelkező objektumok halmazaként tervezzük meg és építjük fel. Az attribútumok (attribute) az objektummal kapcsolatban álló tulajdonságok vagy változók. A műveletek (operation) az objektum olyan metódusai, eljárásai vagy függvényei, amelyeket végrehajtva az objektum képes saját magát módosítani vagy valamilyen külső hatást elérni. (Az attribútum kifejezés­ sel egyenértékű a tagváltozó és a tulajdonság, a művelet kifejezéssel pedig a metódus.) Az objektumorientált programozás egyik legfőbb előnye a zártság (encapsulacion) támogatása és ösztönzése. (Adatrejtésként (data hiding) is szokás hivatkozni erre az elvre.) Ez lényegében annyit tesz, hogy egy objektumorr belüli adathoz csak az objek­ tum művelecein, más szóval interfészén (interface) kereszrül lehet hozzáférni. Bármely objektum működése az általa használt adatokra korlátozódik. Az objektum megvalósírását szabályozó részletek módosításával egyszerűen növelhecjük a teljesítményt, adhatunk programunkhoz új funkciókat, vagy végezhecjük el például a hibakeresést - s mindez az interfész megváltoztatása nélkül is lehetséges. Az interfész megváltoztatása az egész projekten végig-

108

6.

fejezer

gyűrűző hatást válchar ki, de a zárrság elve garanrálja, hogy a projekt többi részér érinredenül hagyva hajtsuk végre válroztatá­ sainkar, és kijavítsuk hibáinkar. A szofrverfejleszrés egyéb terülerein az objektumorientált programozás az alap - a procedurális vagy strukrurálr program elavulrnak tekinrett. A webes kódok nagy részét azonban még mindig a strukturált módszerrant követő ad hoc megközelítéssel tervezik és írják. Számos oka van ezen megközelítés használatának. A webes projektek nagy része viszonylag kicsi és egyszerű. Mindennemű tervezés nélkül foghatjuk a fűrészt, és elkészírhetünk egy fa fűszertartót, és kis méretükből adódóan ugyanilyen sikeresen be­ fejezhetjük a webes programozási feladataink többségét is. Ha azonban megragadjuk a fűrészt, majd minden előzetes tervezés nélküli megpróbálunk felépíteni egy házat, minden bizonnyal gyatra végeredménnyel zárjuk a munkát, már ha egyáltalán bár­ milyen végeredményről beszélhetünk. Ugyanez igaz a nagy szofrverprojektekre is. Sok olyan webes projektről rudunk, amely egymásra mutató oldalak halmazából fejlődött komplex alkalmazássá. Az ösz­ szetett alkalmazások - mindegy, hogy párbeszédablakokon vagy dinamikusan előállított HTML oldalakon keresztül tekintjük meg őket - kellően átgondolt fejlesztési módszert igényelnek. Az objekrumorientált programozással könnyebben kezelhetjük az összetett projekteket, elősegíti kódjaink többszöri felhasználhatóságát, és ezáltal programjaink működtetési költségei is csökkenrhetők. Objektumorienrált programozás esetén az objekrum eltárolt adatok és az azokon az adarokon működő műveletek egyedi és azonosítható gyűjteménye. Lehet, például, a gombokat jelképező két objekrumunk. Még ha mindkettőnek OK is a felirata, 60 képpont szélesek és 20 képpont magasak, és minden más tulajdonságuk is megegyezik, akkor is tudnunk kell kezelni őket. Programozáskor külön változók működnek az objektumok kezelőjekéne (handle), vagyis egyedi azonosítójakénr. Az objektumok osztályokba csoporrosírhatók. Az osztályok egyenként eltérő, ám valamilyen szempontból egyforma objektu­ mok csoportját jelképezik. Egy adott osztály olyan objektumokat tarralmaz, amelyek ugyanúgy működő, egyforma műveletekkel és ugyanazt jelentő, egyforma tulajdonságokkal rendelkeznek, noha e tulajdonságok ércékei objekrumonként eitérők tehernek. Gondoljunk a bicikli főnévre a közös funkciókkal vagy tulajdonságokkal (például két kerék, szín és méret) és műveletekkel (például mozgás) rendelkező, különböző kerékpárokat leíró objektumok osztályaként l A szerző biciklijére gondolhatunk úgy, mint egy, a bicikli osztályba illő objektumra. Rendelkezik az összes biciklire jellemző, közös funkciókkal, köztük a moz­ gás művelettel, amely a többi bicikli mozgásához hasonlóan működik - csak éppen a többi biciklinél talán kicsit ritkábban. Ennek a bringának a tulajdonságai egyedi érrékekkel rendelkeznek, merr a bicikli zöld, és nem mindegyik kerékpár ilyen színű.

Tóbbalakúság

6

Az objektumorientált programozási nyelveknek támogarniuk kell a többalakúságot (polymorphism), ami azt jelenti, hogy a kü­ lönböző osztályok eltérő viselkedésekkel rendelkezhetnek ugyanarra a műveletre. Ha például a bicikli osztály mellett autó osz­ tályunk is van, mindkettőnek kell, hogy legyen a másiktól eltérő mozgás művelete. Valós objektumok esetén ez aligha okozhat problémát. A biciklik nem valószínű, hogy összezavarodnak, és egy autó mozgás műveletével próbálnak meg elindulni. Progra­ mozási nyelvben azonban nem mindig számíthatunk a valós világ józan eszére, így a nyelvnek támogatnia kell a többalakúságot, hogy tudjuk, mely mozgás műveletet alkalmazzuk egy adott objekrumon. A többalakúság jellemzőbb a viselkedésekre, mint az objekrumokra. PHP-ben csak az osztály tagfüggvényei leheenek többalakúak. Egy valós világból vett példa erre az emberi nyelv igéi, amelyek ilyen szempontból a tagfűggvények megfelelői. Gondoljuk végig, a valóságban mit tehetünk egy kerékpárral l Sok egyéb mellett takarírhatjuk, mozgarhatjuk, szétszerelhetjük, megjavírhatjuk vagy lefesrhetjük. Ezek az igék általános cselekedeteket írnak le, mert nem tudjuk, hogy milyen típusú objektumra alkalmazzuk őket. (Az ob­ jektumok és műveletek ilyen típusú absztrakciója az emberi intelligencia egyik megkülönböztető eleme.) Egy kerékpár mozga­ tása például teljesen másmilyen műveleteket igényel, mint egy autó mozgatása, bár ezek alapjaikban egyező fogalmak. A mozgat ige csak akkor társítható konkrét műveletekkel, ha tudjuk, hogy milyen objektumon kívánjuk alkalmazni.

Öröklődés
Az öröklődés (inheritance) lehetövé teszi, hogy a/osztályok (subclass) használatával hierarchikus kapcsolatot hozzunk létre osztályok között. Az alosztály örökli az alaposztály (superclass) tulajdonságait és műveleteit. Az autónak és a biciklinek vannak közös vonásai. Például egy jármű nevű osztályban tárolhatjuk azokat a dolgokat, amelyekkel núnden jármű rendelkezik (példá­ ul szín, tulajdonság és mozgás művelet), majd az autó és a bicikli osztályt örökíthetjük a járműbőL Az alosztály, a származtatott osztály (clerived class) és a gyerek (child) kifejezés ugyanazt jelenti. Hasonlóképpen az alaposz­ tály és aszülő (parent) jelentése is megegyezik.

hogy objektum létrehozásakor automatikusan meghívócljék.Bár a konstruktort saját kezűleg is meghívhaguk. • Az autó egy jármű:' mondat értelmes. a class kulcsszót használjuk. public $attributum2. fő célja. Metódusokat úgy hozhatunk létre.$attributuml és $attributum2: class osztalynev public $attributuml. Attribútumokat úgy hozha­ runk létre. private vagy protected ) változókat deklarálunk. illetve kiegészíthetjük azokat. hogy az osztálydefiníción belül függvényeket deklarálunk. de"A jármű egy autó:' nem. amelynek neve konstruktor (létrehozó függvény). az osztálynak attribútumokra és metódusokra van szüksége. $param2) Konstruktorok A legtöbb osztály rendelkezik egy különleges típusú metódussal. A következő kód konstruktorral bíró osztályt deklarál: class osztalynev function con struct($param) . hogy a műveleteket elegendő egy alaposztályban egyszer megírni. A metodusl() nem vár paramétert. hogy használható legyen. Így az autó örökíthető a jár­ műbőL Osztályok. ha szükségünk van rájuk. ám különleges neve van:_const ruct (). mint bármelyik másik metódust.. Egy egyszerű alaposztályból összetettebb és specializáltabb osztályokat származtathatunk.Objektumorientált PHP 109 Öröklődéssei építherünk meglévő osztályokra. Ha bármely két osztály esetében értelmes a". Ez a lehetőség még inkább újrafelhasználhatóvá teszi kódunkat. A valós világbeli kapcsolatok pontosabb modellezését is lehetövé teszi. Az alábbi kóddal egy osztalynev nevű.. a metodus2 () viszont kettőt is: class osztalynev fu nction metodusl() function metodus2($paraml. hogy az osztálydefiníción belül a láthatóságuknak megfelelő kulcsszavakkal (public.." mondat. A konstruktort ugyanúgy deklaráljuk. akkor az öröklődésnek minden bizonnyal van légogosultsága . egy . és így nem kell az egyes alosztályokkal egyenként bíbelődni. ami az objektumorientált megközelítés egyik legfőbb előnye. és a konsttuktor általában elvégzi az olyan hasznos inicializálási feladatokat. attribútumok és metódusok létrehozása PHP�ben Ez idáig igen elvont módon tárgyaltunk az osztályokróL Amikor PHP-ben létrehozunk egyet. amelynek metódusai semmit nem csinálnak.. Az öröklődéssei munkát takaríthatunk meg azáltal. mert nem minden jármű autó. Konstruktort hívunk meg az osztály objektumainak létrehozására. mint például az attribúrumok megfelelő kiinduló értékre állítása vagy az objektum által megkövetelt egyéb objektumok létrehozása. Osztályszerkezet A legegyszerűbb osztálydefiníció így néz ki: class osztalynev Ahhoz. A következő kód az osztalynev nevű osz­ tályt hozza létre két attribútummal. Ezt a fejezet későbbi részében részletesen áttekingük. két metódust tartalmazó osztályt hozunk létre.

illetve meg kell adnunk a konstruktor által várt paramétereket. A példában nincsen korlátozva az attribútumokhoz való hozzáférés. A következő kód egy osztályon belüli változó beállítását és elérését mutatja be: class osztalynev public Stulajdonsag. new osztalynev(). a PHP azonban nem."<br />". Destruktorok A konstruktor ellentéte a destruktor.$param. Els6 Mivel a konstruktor minden objektumlétrehozáskor meghívódik. hogy az objektum melyik osztály példánya lesz. fejezet echo "A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: ". akkor e változó beállításakor vagy az osztályon belüli müveletböl való elérésekor a Sthis->tulajdonsag formában hivatkozhatunk rá. vagy azok kiesnek a hatókörbőL A konstruktorok elnevezéséhez hasonlóan kell a destruktorokat is elnevezni:_ destruct (). Lehetövé teszi. amikor egy osztályra mutató összes hivatkozást megszüntetünk.$param. Hogy egy attribútumot az osztályon kívülről is elérhetünk-e. azt a . "A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: Sa $b Sc new osztalynev("Els6"). A következő kód az osztalynev nevü. (Ezt a funkciót sok objektumorientált nyelv támogatja. konstruktorral rendelkező osztályt deklarálja. function metodus($param) Sthis->tulajdonsag $param = echo Sthis->tulajdonsag. különleges mutatóval rendelkezünk. hogy egynél több ugyanolyan nevü és különbözö számú vagy típusú paraméterrel rendelkező függvényt megadhatunk. new osztalynev("Második"). meg kell határoz­ nunk."<br />". A függvények többszörös definiálása (function overloading) azt jelenti.hozzáférés-módosítók határozzák meg. így a következö­ képpen az osztályon kívülről is elérhetjük öket: . Paraméterük nem lehet. hogy dolgozhassunk vele. a fenti kód a következő kimenetet állítja elő: 6 A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: Második Osztályattribútumok használata Az osztályokon belül egy $this nevü. majd létrehoz három osztalynev típusú objektumot: class osztalynev function echo construct($param) ". Amikor ezt tesszük. hogy bizonyos funkciók végbemenjenek közvetlenül egy osztály megsem­ misítése előtt. Ezt osztálypéldány létrehozásának nevezik. Objektumot a new kulcsszóval lehet létrehozni. ami automatikusan bekövetkezik.) A fejezet egy későbbi részében még lesz szó erről. Osztálypéldányok létrehozása Az osztály deklarálása után objektumot .kell létrehozni ahhoz.fejezet egy későbbi részében részletesen bemutatandó . Ha aktuális osztályunk valamely attribúturnát $tulajdonsag-nak nevezik.11O 6.az osztály egy konkrét tagját .

de az elérő függvények létre­ hozásának egyszerű oka van: használatukkor egyetlen kódrészlet van. Amikor először megírjuk elérő függvényeinket. Kódunkban az alábbi kifejezés: $a->tulajdonsag állítva. amit rendelni kívánunk hozzá. a hozzáféréseket egyetlen kódrészen keresztül biztosíthatjuk. A kivánt hibaellenőrzéshez meg kell írnunk a_set() függvényt.Objektumorientált PHP lll class osztalynev public $tulajdonsag. illetve beállíthatjuk artribútumai értékér.. A_get() nevű függvény egyszerűen a $tulajdonsag értékét aclja vissza. a hozzáférési függvények lehetövé teszik ezt. hogy a $tulajdonsag értéke csak O és 100 között lehet. az $ertek értékét pedig 5-re A _get() függvény hasonlóan működik. hogy értelmes adatot tárolunk. Ezeket a függvényeket nem közvetlenül hívjuk meg. a_set() pedig új értéket rendel a $tulajdonsag-hoz. Egyeden hozzáférési ponton meg tudjuk változtaeni a mögöttes megvalósítást. A nevük előtti dupla alulvonás jelzi. $a->tulajdonsag = "ertek". hogy. Figyeljük meg. a $nev-et. annak $nev paraméterér. Ha bármilyen okból úgy döntünk.különleges jelentéssei bírnak PHP-ben. Általában nem célszerű a tulajdonságokhoz osztályon kívülről közvetlenül hozzáférni. és csak egyetlen helyen kell kódunkat módosítani. ez 6 ' a kifejezés áttételesen meghhja a_set() függvényt.tulajdonsagra"-ra. $a = new osztalynev(). mielőtt engedélyeznénk a változtatásokat. Ha később eszünkbe jut. De akkor hogyan működnekr Ha létrehozzuk az osztály egy példányát: $a = new osztalynev(). Ha egy osztály attribútumainak közvetlen elérése helyett elérő függvényeket (accessor function) írunk. Ezt a_get és a_set függvény használatával érhetjük el. hogy visszatérjen az értékkel. hogy a_get() egy paramétert fogad. áttételesen meghívja a_get() függvényt. és az attribútum értékével tér vissza! A_set() függvény ugyanakkor két paramétert vár: az attribútum nevét és az értéket. $ertek.a_ construct()és a_ destruct () függvényhez hasonlóan. A_set () függvényt kellene a következőképpen set ($nev. hogy megváltoztatjuk a $tula jdonsag tárolási módját. $ertek) $this->$nev = A fenti kód egyszerű függvényeket ad a $tulajdonsag nevü attribútum elérésére. function get($nev) return $this->$nev. a_get() és a_set() függvénnyel ellenőrizhetjük. function set ($nev. $ertek) && módosítani: function if ( ($nev="tulajdonsag") ($ertek >= 0) && ($ertek <= 100) ) $this->tulajdonsag = $ertek. csak egyszer kell néhány sort hozzáadni és ellenőrizni. echo $a->tulajdonsag. Ha beírjuk a következőket: $a->$tulajdonsag = 5. A mi dolgunk megírni a_get() függvényt úgy. Jelenlegi formájában ez talán igaz is. Első ránézésre ez a kód nem sok értékkel bír számunkra.. Egyeden hozzáférési pont esetén érvényességí ellenőrzések megvalósításával megbizonyosodhatunk arról. hogy kikényszeríti a zártság elvének betartását. ami az adott attribútumhoz hozzáfér. .tulajdonsag"-ra állítva. azok a következőképpen nézhetnek ki: class osztalynev public $tulajdonsag.az attribútum nevét-. Az objektumorientált megközelítés egyik előnye.

kiszámírjuk akruális értékér minden egyes alkalommal. hogy egyes metó­ dusokat priva te módosítóval lárunk el. fejezer Dönehetünk úgy. hogy az adott elem csak az osztályon belülről érhető el. hogy a program többi része által elvárt módon érik el vagy adják vissza az adatokat. A protected (védett) hozzáférés-módosító azt eredményezi. mint bármilyen más függvényeket: nevükkel. public function _get($nev) return $this->$nev. 6 Ebben minden osztályrag hozzáférés-módosítóval van ellárva.hogy a leíró függvényeket úgy változtatjuk. hogy belső vagy nyilvános. hogy van egy ilyen osztályunk: class osztalynev function metodusl() function metodus2($paraml. Döntherünk úgy is. Ezt követően ugyanúgy hívhatjuk meg a metódusokat. Ezeket az attribúrum. akkor az public lesz. Osztálymetódusok hívása Az osztálymetódusokat az oszrályattribúrumok hívásához igen hasonló módon hívhatjuk meg. A kód többi részér ez nem érinti. hogy az általa megjelölt elem csak az osztályon belülről ér­ hető el.hogy a $tulajdonsag változóként történő tárolása helyett adarbázisból keressük vissza akkor. más attribúrumok értékeiből származtatjuk az értékér. Akármilyen változtatás mellett dönrünk. A public hozzáférés-módosítóval rendelkező elemek osztályon belül­ ről és kívülről is elérhetők.ám használata egyéb módosítók alkalmazása esetén könnyebben olvashatóvá teszi a kódot. Hozzáférés#szabályozás p r i v a t e és p ub l i c kulcsszóval A PHP hozzáférés-módosírókar használ. public function set ($nev. A PHP a következő három hozzáférés-módosítót támogatja: Az alapértelmezett opció a public (nyilvános). $ertek) $this->$nev = $ertek.jelezvén.és metódusdeklarációk elé írva szabályozzák az attribúrumok és metódusok láthatóságát.$a nevű objekrumot: $a = new osztalynev(). Mivel ezek a műveletek a hagyományos függvényeknél jobban kapcsolódnak egy adott . akkor minden attribúrumra alkalmazhatjuk. minr ami a private és a public közört félúron helyezkedik el! Az alábbi példakód a public hozzáférés-módosító használatát muratja be: class osztalynev public $tulajdonsag. Ezek az elemek nem öröklődnek (a fejezet egy későbbi részében erre még részletesebben visszatérünk). Alosztályokban is lérezik (ehhez is visszatérünk majd a fejezer későbbi. A public kulcsszó elhagyható.vagy kisebb adattípusként kódoljuk az adatot.112 6.feltéve persze. Ha nem hasz­ nálunk _get() és_set ( ) függvényt. amikor szükségünk van rá. az öröklődéssei foglalkozó részében). $param2) és az alábbiakkal létrehozunk egy osztalynev rípusú. illetve az általunk el­ várt függvényeket zárójelbe helyezve. A private (belső) hozzáférés-módosító azt jelenti.hogy ha nem harározunk meg hozzáférés-módosírót egy attribúrumhoz vagy metódushoz. Tegyük fel. Egyelőre úgy képzeljük el a protected módosítót. mert ez az alapértelmezett lehetőség. amikor szükségünk van rá. ha azok csak az osztályon belül használandó segédfüggvények.ami azt jelenti. egyszerűen módosíthatjuk az elérő függvényeket.

Az A osztálynak nincsen sem metodus2 () metódusa. az extends kulcsszó segítségével érhetjük ezt el. egy $b = new B típusú objektum metódusaihoz és attribútumaihoz való hozzáférések mind érvényesek lennének: B(). $b->attributum2 = 10. Ebből az következik. hogy melyik objektumhoz tartoznak. A védett (protected) attribútumok és metódusok az osztályon kívül nem lesznek láthatók (akárcsak a pr i va te elemek). $b->metodus2(). function metodus2() Amennyiben az A osztályt a következőképpen deklaráltuk: class A public $attributum1. de a szülő nem örökli a gyerekéit.minthogy az A alosztálya. Fontos megemlíteni. Sa->metodusl (). $b->metodus1(). Öröklődés megvalósítása PHP�ben Amennyiben az osztályt egy másik alosztályává kívánjuk tenni. $a->metodus2().Objektumorientált PHP 113 objektumhoz. hogy mi öröklődik. nem fog öröklődni. meg kell határoznunk. Az alosztály. function metodus1() akkor az alábbi. sem attributum2 tulajdonsága. amely egy korábban definiált. Tekintsük át az alábbi példát: <?php class A . Ne feledjük. $a->metodus2(12. $a->attributum1 = 10. annak ellenére hivatkozhatunk metodusl () metódusra és $attributum1 l 6 attribútumra. "teszt"). más néven gyerek örökli a szülö vagy az alaposztály funkcióit. a B ugyanazokkal a funk­ ciókkal és adatokkal rendelkezik! Ezeken túlmenően a B osztályhoz egy saját tulajdonságot és egy saját metódust is deklarál­ runk. $a->attributum2 = 10. például így: $a->metodus1(). de örök/ödnek. A következő kód egy B nevű osztályt hoz létre. Az olyan attribútum vagy metódus. hogy ezeket az A osztályban deklaráltuk. "teszt"). hogy mivel a B osztályt az A-ból származtattuk. $b->attributum1 = 10. Amennyiben a műveleteknek van visszatérési értéke. A nevű osztályból származik: class B extends A public $attributum2. Az objektum nevét ugyanúgy használjuk. hogy az alábbi kód utolsó két sora hibás: $a = new A(). hogy az öröklődés csak egy irányba működik. amelyhez private módosító lett rendelve. mint egy objektumattribútumot. Sy= $a->metodus2(12. Láthatóság szabályozása öröklődés esetén a p r i v a t e és a p r o t e c t e d kulcsszóval A pri vat e és a protected kulcsszóval szabályozhatj uk. a következőképpen kaphatjuk el ezeket az adatokat: $x = $a->metodus1().

public function metodus3() echo "metodus3 meghívva". amely új attribútumokat és metódusokat deklarált. védett és belső típusút. Ha megjegyzésként kiemeljük ezt a sort. $b ?> = new B. Ugyanazokat az attribútumokat és metódusokat lehetséges és esetenként hasznos is újradeklarálni. protected function metodus2() echo "metodus2 meghívva". A B az A-ból öröklődik. a következő hibaüzenetet kapjuk: Fatal error: Call to protected method A::metodus2 () from context (végzetes hiba: Az A: :metodusl () protected metódus meghívása a 'B' A metodus3 () metódust azonban az osztályon kívülről meghívhatjuk: $b->muvelet3(). A B konstruktorában megpróbáljuk a műveleteket a szülőből meghívni. $this->metodus2(). public . 'B' osztályból) A fenti függvényhívás azért lehetséges. $this->metodus3(). mert a müveletet nyilvánosként deklaráltuk. hogy a belső metódusokat gyerekosztályból nem lehet meghívni. Ezt az eljárást Jelülírásnak ( overriding) nevezik. A protected függvény öröklődik. Az alábbi sor: $this->metodusl(). Ha megkíséreljük a fájl végéhez az alábbi sort hozzáadni: $b->metodus2(). ahogy azt a példában is tettük. a másik két függvényhívás működni fog. végzetes hibát eredményez: Fatal error: Call to (Végzetes hiba: Az A: private method A: :metodusl ()from context 'B' 'B' osztályból) :metodusl () private metódus meghívása a 6 A példa azt szemlélteti. class B extends A construct() function $this->metodusl(). azaz nyilvános. fejezet private function metodusl() echo "metodusl meghívva". A fenti kód háromféle műveletet hoz létre az A osztályban: public.114 6. Felülírás A fejezetben láttunk már olyan alosztályt. protected és private. Így az alosztály adott attribútumaihoz az alaposztályban lévő ugyanezen attribútumok alapértelmezett értékétől eltérő értékeket rendelhetünk. ám csak a gyermekosztályon belülről használható. vagy az alosztály metódusainak az alap­ osztály megfelelő metódusaitól eltérő funkcionalitást adhatunk. Tegyük fel példáuL hogy van egy A osztályunk: class A $tulajdonsag "alapértelmezett érték".

az attribúrumok vagy metó­ dusok alaposztálybeli felülírása sincsen rá hatással. echo " A \$tulajdonsag értéke: " $this->tulajdonsag. más végeredmény­ hez jurunk. hogy a szülők mely attribútu­ mait és metódusait kívánjuk felülírni és lecserélni. Ennek kimenete: Valami A $tulajdonsag értéke: alapértelmezett érték bizonyítja."<br />". a PHP az aktuális osztály tulajdonság­ értékeit használja. Az így előállt kimenet azonban eltérő.Objektumorientált PHP 115 function metodus() echo "Valami<br />". echo "A \$tulajdonsag értéke: " $this->tulajdonsag. = final function metodus() . Deklarálharunk egy C nevű. "más érték". az A osztály funkcióit. metódusait örökli. a kimenete: Valami más A Stulajdonsag értéke: más érték l" Miképpen egy alosztályban létrehozott új attribútum vagy metódus nem érinti az alaposztályt. A parent kulcsszó lehetövé teszi. Például az A: 6 :metodus B osztályon belülről való meghívásához az alábbi kódot használnánk: parent: :metodus(). Egy alosztály alaposztálya minden amibúrurnát és metódusát örökli. és meghívják metodus ( ) függvényét. Ha cserét definiálunk. $a -> metodus(). Ennek a kódnak: $b = new B(). a követ­ kező B osztályt hozhatjuk létre."<br />". A C osztályban megint eldönthetjük. hogy B létrehozása nem változtatta meg A-t. amely felülírja a $tulajdonsag attribútumot és a metodus() metódust: class B extends A publ i c $tulajdonsag function metodus() echo "Valami más<br />". Tanulmányozzuk most az alábbi két kódsort: Sa = new A(). A B deklarálása nincs hatással az A eredeti deliníciójára. Amikor függvénydeklarálás elé helyezzük. a B-ből származtatott osztályt. hogy a metódusnak a szülőosztályban lévő eredeti változatát hívjuk meg. és felülírja az eredeti definíciót. a függvény egyeden alosztály­ ban sem írható felül. Öröklődés és felülírás megakadályozása a final kulcsszóval Rendelkezésünkre áll a PHP-ben a final kulcsszó is. Ezért az alábbi kimenetet kapjuk: Valami A $tulajdonsag értéke: más érték Az öröklődés több réteg mélységű lehet. A következőképpen adhatjuk az előző példában szereplő A osztályhoz: class A publ ic $tulajdonsa g "alapértelmezett érték". Amennyiben létrehozunk egy B típusú objektumot. kivéve. Bár a szülőosztályból hívjuk meg a metódust. $b -> metodus(). ha lecseréljük azokat. amely így a B osztály és az ő szülője. az elsőbbséget élvez. Amennyiben szeretnénk megváltoztaeni a $tulajdonsag értékét és új funkeiét adni a metodus () metódusnak. E sorok egy A típusú objektumot hoznak létre.

hogy egy osztályból alosztályokat származtassanak. l Ha ezt követően megpróbálunk az A osztályból örökíteni. a következöképpen valósíthaljuk meg az interfészt: interfé­ szeken (interface) keresztül tehetjük ezt meg. de a PHP . és C osztály az A osztályból öröklődik. Ez azt jelenti. hogy az interfészt alkotó osztályokban megvalósítandó metódusok halmazár hozzuk létre. Az interfészekre a többszörös öröklődés áthidaló megoldásaként tekinthetünk. fejezet echo "Valami<br />". vagyis többszörös öröklődéssei állunk szemben. köztük a Java által támogatott interfészmegoldáshoz. Mindegyik osztály legfeljebb egy szülővel rendelke­ B zik. amelyeknek képeseknek kell lenniük önmaguk megjelení­ tésére. Ahelyett. Az interfész alapgondolata az. Ez így elsőre talán nem teljesen világos.a többséggel egyetemben . Interfészek megvalósítása Amennyiben többszörös öröklődés példányaiban látott funkcionalitást kell megvalósítanunk (kifejtenünk) PHP-ben. . B és C nevű osztály öröklődésének három lehetséges módját mutatva segít tisztává tenni a képet. amelyből az osztályok örök­ lődnek. és felülírják az öröklött elemeket. hogy egy szülő hány gyerekosztállyai rendelkezhet.1 ábra az A. a következőhöz hasonló hibaüzenetet kapunk: Fatal error: Class B may not inherit from final class (A) (Végzetes hiba: A B osztály nem örökíthető final osztályból (A)) A többszörös öröklődés Néhány objektumorientált programozási nyelv (mindenekelőtt a C++ és a Smalltalk) támogatja a többszörös öröklődést.116 6. " $this->tulajdonsag. így ez egy PHP-ben teljesen szabályos. A követke­ zőképpen teheljük ezt meg: final class A { ."<br />". az alábbi Cannot override final method A::metodus() Az A::metodus () final metódus nem felülírható) (Végzetes hiba: A final kulcsszó használatával azt is megakadályozhatjuk. A jobboldalt lévő kombinációban a C osztály az A és osztályból öröklődik. amely viszont az A osztályból öröklődik. egyszeres öröklődés. Arra vonatkozóan viszont nincsen korlátozás. így ez szabályos. hogy olyan osztályok csoporgát hozzuk létre. echo "A \$tulajdonsag értéke: Ezzel a megközelítéssel elkerülhető a me tod us () művelet hibaüzenetet kapjuk: Fatal error: B osztálybeli felülírása. Például úgy döntünk. . Egyszeres öröklódés Tóbbszörös öröklód és 6 Egyszeres öröklődés 6.1 ábra: A PHP nem támogatja a többszörös öröklődést. hogy núnden osztály csak egyeden szülőtől származtatható. Ebben az esetben a C osztály két szülővel bír. hasonlóan a többi objektumorientált nyelv.nem. ami PHP-ben nem érvényes. Ha megkíséreljük a felülírást. Mindegyik osz­ tály legfeljebb egy szülővel rendelkezik. egyszeres öröklődés. A bal oldali kombinációban a C osztály a A középső kombinációban a B B osztályból származik. hogy létrehoznánk egy megjelenites() függvénnyel rendelkező alaposztályc.. de a 6.

anélkül. olyan intelligens funkciókat is hozzáadhatunk. egy adott gombot vagy az adott időpontban Kovács János bevásárlókosarát. Lehetövé kell. Mivel programból. vagy még egy gombot kívánunk az oldalakhoz adni. • • Az osztály kódjának megírása Azt már eldöntöttük.például a nyitóoldalt. Az előző fejezetben egyszerű fájlbeillesztéssei értük el a képzeletbeli TLA Consuiting cég honlapjának egységes megjelené­ sét. végzetes hiba követ­ kezik be. Az osztálynak rugalmas keretrendszert kell l 6 nyújtania új oldalak létrehozására . hogy tegye az oldalról oldalra változó részek módosítását. de hogyan valósítsuk meg? A könyv későbbi részében áttekintjük. Egyelőre összpontosítsuk figyelmünket az objektumorientált PHP-programozásra vonatkozó részekre! Az osztálynevet logikusan kell kiválasztanunk. Mivel oldalt jelképez. hibakezelés. Azaz. Képesnek kell lennünk arra is. Oldalelemek egyetlen helyen történő módosításának lehetősége. és rnilyen funkciókat tudjon. Az osztály elsődleges célja.Objektumorientált PHP 117 interface Megjelenitheto function megjelenites(). és szükség esetén bármelyik elemet tudjuk módosítani. Kódunk számos osztálya a valós világ objektumainak osztályait vagy kategóriáit fogja jelképezni. Az aktuálisan megjelenített oldal felismerése és a navigációs elemek ennek megfelelő módosítása (a nyitóoldalon nincs értelme a nyitóoldalra mutató gombot elhelyezni). hogy az alkotás szabadságát bármiben korlátozná. akkor le tudjuk cserélni az állandó elemeket. a többszörös öröklődés hiányát áthidaló megoldást. hogy a honlap különböző tartalmainak megfelelőerr tudjuk módosítani ezeket az oldalakat. Célunk most az. Ha nem fejtjük ki az interfészben meghatározott metódusokat ( jelen esetben a Megjelenites ()-t). ha átírjuk a szerzői jogi nyilatkozatot. a változtatást csak egyetlen helyen kelljen végrehajtanunk. A János által megvásárolt minden cikket egy-egy objektum jelképez. nem pedig statikus HTML kódból generáljuk mint például: • az oldalt. Az Oldal nevű osztály deklará­ lásához írjuk be a következőket: . míg a mindenhol egységesen megjelenő elemeket automatikusan kell. Kovács urat pedig egy vasa rlo tÍpusú objektum jelké­ pezheti. érdemes megvizsgálni. illetve a PHP-beli megvalósí­ tásukhoz szükséges szintaktikával. termékkategóriák vagy vásárlók tartozhatnak. A példa kedvéért létrehozunk egy Oldal nevű osztályt. class webOldal implements Megjelenitheto { function megjelenites() ll o o o Ez a példa jól szernlélteti egy. hogy már tisztába kerültünk az objektumok és osztályok mögötti fogalmak némelyikével. hogy mérsékelje egy új oldal létrehozásához szükséges HTML kód mennyiségét. lehes­ sen egyéni értékeket beállítani az olyan elemekhez. hogy hogyan nézzen ki kódunk kimenete. Osztálytervezés Most. hogy nagy projektek esetén hogyan megy a tervezés és a projektmenedzsment. hogy gyorsan tudjunk ugyanúgy kinéző és működő oldalakat létrehozni a TLA számára. A webfejlesztés során használt osztályok közé weblapok. hiszen a webOldal osztály örökölhet egy osztályból. Osztályokkal és a számunkra rengeteg időt megtakarítani képes öröklődéssei ugyanennek a honlapnak fejlettebb változatát is elő tudjuk állítani. Ha például másmilyen navigációs gombokat szetetnénk elhelyezni a honlap egy adott részén. és megvalósíthat egy vagy több interfészt. mint a cím vagy a metaadatok. online bevásárlókosarak. amelyek valamely kategóriába vagy osztályba tartoz­ nak. A kódban szereplő objektumok az előbb említett osztályok konkrét példányait jelképezik majd . nevezzük Oldal-nak. hogyan lehet használható osztályokat tervezni. Az oldal legtöbb részének legyen alapértelmezett tartalma. kezelőfelületi komponensek. Adott oldalakon az állandó elemek lecserélésének lehetősége. hogy előállítsa.

echo "</body>\n</html>\n".} A függvény néhány egyszerű echo utasítással jeleníti meg a HTML-c. hogy ellásson. Az osztály elsődleges célja HTML oldal megjelenícése. $ertek) $this->$nev = $ertek. Ah­ hoz. Az oldal fő tartalmár. . $this -> MegjelenitesFejlec(). $this -> MegjelenitesCim(). A _set () függvény- az egyszerűség kedvéért. "Szolgáltatások" => "szolgaltatasok. Ezeket a különálló függvényeket egyszerűen egy nagy függvénybe is egyesíthecrük volna. ám az egyszerű változcachacóságuk érdekében hozzunk létre ezekből is egy tulajdonságot! Mivel a gombok száma változhat. Üres címek helyett azonban érdemes az alábbi kódsorral alapértelmezert címer megadni: public $eim = "TLA Consulting Pty Ltd". hogy.nem tartalmaz hibaellenőrzés c. Minden egyes függvény jól körülhatárole feladacoe kell. Itt is megadhacunk alapértelmezett értéket: public $kulcsszavak = "TLA Consulting. hogy ne zavarjuk össze a felhasználót. Ahogy nevükből gondolhatjuk. hogy hasznosak legyenek.118 6.php". Súrnos okunk volt azonban elkülönítésükre. Kezdésképpen adjuk meg az imént definiált tulajdonsá­ gok értékeinek beállításához és leolvasásához az elérő függvényeket: public function set($nev. nehezen olvasható lesz. amelynek a Megjelenites() nevet adtuk. amely HTML címkék (rag) és szöveg kombinációjából épül fel. echo $this->tartalom. Az alábbi kódsort az oszcálydeliníción belülre írva deklarálhatjuk eze az accribúcumot: public $tartalom. hogy a látogató álca! megjelenített oldal tartalmát tükrözze. annál könnyebb lesz meg­ írni és tesztelni a függvénye. $this -> MegjelenitesKulcsszavak().rnint ahogy itt is tettük. $this -> MegjelenitesLablec(). Az oldal címéc tároló accribúcumokat is beállíthatunk. dönthe­ 6 rünk úgy. és tároljuk el a gomb szövegét meg az URL-c. fejezet class Oldal Az osztálynak tulajdonságokra van szüksége. ám ez a funkció szükség esecén később egyszerűen hozzáadható. Eze a címer minden bizonnyal meg fogjuk válroztacni. arnire mutacnia kell: public $gombok = array ( "Kezdőlap" => "kezdelap. $tartalom-nak nevez­ zük. "Oldaltérkép" => "terkep. Az üzleti célú weboldalak metacímeket (mecatag) tartalmaznak. ehhez függvényre van szükség. Példánkban az oldalról oldalra változó elemeket fogjuk osztálytulajdonságok­ ként beállítani. Azonban ne essünk át a ló másik oldalára sem! Ha túlságosan apró egységekre bontjuk fel a prog­ ramot. Minél egyszerűbb a feladat. a következőképpen néz ki: public function Megjelenites() echo "<html>\n<head>\n".a _get () függvénye nem adjuk meg. hogy ezen értékek bármelyikét az osztályon kívülről meg fogjuk kérni. Hárombetűs rövidítés. Az eredeci oldalt mucacó 5. $this -> MegjelenitesMenu($this->gombok).php". de elsődlegesen az osztály más függvényeinek meg­ hívásaiból áll. ezzel segítenek a keresőmocoroknak az oldal indexelésében. a keresőoldalak a legjobb barátaink".php". használjunk tömböt.2 ábrán (lásd az előző fejezetet!) látható navigáló gombokat rninden bizonnyal érdemes rninden oldalon változatlanul hagyni. ezek a függvények az oldal részeit jelenítik meg. $this -> MegjelenitesStilusok(). a mecacímeknek oldalról oldalra eleérőknek kell lenniük.php" ). A függvények ilyerén felbontása nem szükségszerű. "Kapcsolat" => "kapcsolat. az osztálynak mecódusokra is szüksége van. Mivel nem valószínű. Függvényünk. echo "</head>\n<body>\n". Hogy működni tudjon.

illetve esetenként a tulajdonságok rarralmár kell. hogy képesek legyünk kizárólag a változtaeni kivánt részeket felülírni. hogy definiálnunk kell ezeket a metódusokar.1 példakód: oldal. public $ gombok = array( "Kezdőlap" => "kezdalap. de nem valószínű.MegjelenitesKulcsszavak(}. $this -> MegjelenitesFejlec(). $this -> MegjelenitesCim(). "Oldaltérkép" => "terkep. "Szolgáltatások" => "szolgaltatasok. MegjelenitesStílusok(}.php néven elmentett és ezáltal f:ijlként beilleszthető.php".1 példakód az oldal.$this->cim.MegjelenitesFej lee (). $ertek) $this->$nev = $ertek.inc. echo $this->tartalom. $this -> MegjelenitesMenu($this->gombok). inc. php -A Page osztály a TLA weboldalainak egyszerű és rugalmas létrehozását teszi lehetövé <?php class Oldal ll az Oldal osztály tulajdonságai public $tartalom.Objektumorientált PHP 119 Öröklődés alkalmazásával felülírhatjuk a metódusokat. echo "<lbody>\n<lhtml>\n". Sok más nyelvben a függvényeker vagy metódusokat előre meg kell írni ahhoz. $this -> MegjelenitesKulcsszavak(}. Érdemesebb a megjelenítési funkeiét né­ hány különálló feladatra felbontani.php". A meródusokar vagy függvényeker ebben a logikai sorrendben is írhatjuk. teljes osztálykódot mutatja. némi HTML-t. Ez azt jelenti. hogy szereménk az egész oldal megjelenítési módját megváltoztatni. $this -> MegjelenitesStilusok(). $this -> MegjelenitesLablec(). A metódusok többsége nagyon egyszerű. a keresőoldalak a legjobb barátaink". public function MegjelenitesKulcsszavak() .php" ). hogy meghívhassuk őket."<ltitle>". Hárombetűs rövidítés. "Kapcsolat" => "kapcsolat.MegjelenitesMenu () és MegjelenitesLablec() függ­ vényt hívja meg. public $ kulcsszavak = "TLA Consulting. echo "<lhead>\n<body>\n". ll az Oldal osztály metódusai public function __ set($ nev. A Megjelenites() függvény a MegjelenitesCím(). public $eim = "TLA Consulting Pty Ltd". vagyis meghívásuk a függvény tényleges kódja előtt is megrörrénhet. A 6. php". 6. hogy megjelenírsék. public function MegjelenitesCim() { echo "<title>". public function Megjelenites() 6 echo "<html>\n<head>\n". Lecserélhetünk ugyan egy nagy Megjelenites () függvényt.

font-family:arial."\"/>". font-family:arial. font-size:24pt.menu { font-size:l2pt. fejezet echo "<meta name=\"keywords\" content=\"".a:active color:white </style> <?php 6 l public function MegjelenitesFejlec() ?> <table width="lOO%" cellpadding="l2" cellspacing="O" border="O"> <tr bgcolor ="black"> <td align ="left"><img src = "logo. font-weight:bold color:white. a:link.gif" /></td> Pty Ltd</hl> l public function MegjelenitesGombok($gombok) echo "<table width=\"100%\" bgcolor=\"white\" cellpadding=\"4\" cellspacing=\"4\">\n". public function MegjelenitesStilusok() ?> <style> hl color:white. .sans-serif. text-align:justify.sans-serif .sans-serif. echo "<tr>\n".120 6. font-size:l2pt. font-weight:bold color:white.$this->kulcsszavak. font-family:arial. text-align:center. text-align:center.sans-serif p. font-family:arial.gif" /></td> <td> <hl>TLA Consulting <ltd> <td align ="right"><img src = </tr> </table> <?php "logo. text-align:center.a:visited.foot { font-size:9pt. td background:black p color:black.

TLA Consulting Pty Ltd.."\"> <irng src=\"s-logo.$nev. public function IsURLCurrentPage($url) if(strpos($_SERVER['PHP_SELF'].$active true) if ($active) { echo "<td width = \"".gif\" alt=\"". !$this->IsURLCurrentPage($url)).Objektumorientált PHP 121 //gombrnéretek kiszámítása $szelesseg = 100/count($gombok). public function MegjelenitesGomb($szelesseg. $url) = each($gombok)) $nev. l" 6 \.php"> bgcolor="black" cellpadding="12" border="O"> jogi nyilatkozatát1</a></p> <ltd> </tr> </table> <?php ) ."</span></a> </td>".$nev.$url. $url.$szelesseg."\" border=\"0\" /></a> <a href=\"". echo "</tr>\n".$szelesseg. while (list($nev. else echo "<td width=\"". <p class="foot">Kérjük. $this -> MegjelenitesGomb($szelesseg."%\"> <irng src=\"side-logo. $url )==false) { return false. echo "</table>\n".$url.$url."\"><span class=\"rnenu\">".gif\"> <span class=\"rnenu\">". public function MegjelenitesLablec() { ?> <table width="lOO%" <tr> < td> <p class="foot">&copy."%\"> <a href=\"". else return true.$nev.</p> olvassa el honlapunk<a href="legal."</span> </td>".$nev.

2 példakód: kezdolap. szuperglobális változóban. ha öröklődést használva hozzuk létre az új osztályt. és ott végrehajthaguk a kívánt módosí­ tásokat. hogy ha az oldal. csak a módosítani kivánt részt írjuk fel: a Megjeleni tes( ) metódust. hogy az összes oldalnak nagyon hasonlónak kell lennie. inaktív gombot jelenítünk meg. Jobban járunk. Az IsURLCurrentPage() metódus állapíga meg. 3. hogy az új osztály nagyrészt változatlan módon műkö<ljék. Ennek neve $kezdolap . Jelen esetben az strpos ( ) szeringkezelő függvénnyel nézzük meg.inc. hogy a honlap egyes részei az álcalános oldalszerkezet módosított változatát használják. ine. hogy a MegjelenitesStílusok(). 6. szánjon rá kis időt. inc.php"). M ivel azt szeretnénk. amely az oldalt megjelenítő szövegből és HTML címkékből áll. A $kezdelap objektumon belül meghívja a Megjelenites () mecódust. és vizuális útmutatást adunk a lácogatóknak. Két másik mecódust definiálunk az osztályban. Így megőrizzük az egységes oldalelrendezést. hogy az adott URL megtalálható-e a szerver által beállított változók között. inc. hogy milyen kevés munkára van szükség ahhoz.</p> $kezdolap->Megjelenites(). azonban az eltérőnek kívánt részeket felülírj a.2 példakód a következőket hajtja végre: L A require használatával beilleszti az Oldal osztály definícióját magában foglaló oldal. 2. Ez persze azzal jár.2 példakódból látszik.Létrehozza az Oldal osztály egy példányát. <p>Az üzleti igények kielégítésére szakosodtunk. Számtalan médszer­ rel Icideríthetjük ezt.2 ábrán látható. amennyiben az $ur l karakterlánc benne van a$_SERVER [ 'PHP_SELF' ] pedig false lesz a visszatérési értéke.MegjelenitesFejlee() és MegjelenitesLablec () mecódusnak nagyobb blokknyi statikus HTML-c kell megjelenítenie PHP feldolgozása nélkül! Ezért a függvényeken belül egyszerűen egy PHP zárócímkével ( ?> ) kezdünk. A 6. begépeljük a HTML kódot. majd egy PHP kez­ dőcímkével ( <?php) visszatérünk PHP-be. rövidesen Önt is ügyfeleink között tudhatjuk. hogy az oldal megjelenjen a látogató böngé­ szőjében. Szelgal tatasokOldal nevű osztályt. Ha azt szeretnénk. nem szabad elfeledkeznünk. A 6. amely az Oldal funkcionalitását nagy részben örökli. (Ez egyben a_set( ) metódust is meghívja. hogy a gomb URL-je az aktuális oldalra mutat-e.php tartalmár. akkor egy kissé eltérően kinéző. Az strpos( $ SERVER [ PHP_SELF l 1 1 . php bizonyos részeit frissígük vagy javítjuk. hogy a TLA honlapján.inc. $kezdolap->tartalom ="<p>Köszöntjük a TLA Consulting honlapján! honlap az Oldal osztályt Jelhasználva végzi el az oldal előállításának nagy részét 6 ?> Kérjük.php fájlban is végrehajtsuk.) 4. Ha a gomb az aktuális oldalra mutatna. fejezet ?> A kód olvasása közben vegyük észre. $kezdolap = new Oldal(). php-Ez a <?php require("oldal.2 példakód a TLA Consuiting nyitóoldalát hozza létre.inc.122 6. Az osztály ilyetén alkalmazása azt eredményezi. hogy ezen Oldal osztály segítségével új oldala­ kat állítsunk elő. Létrehozunk egy $sor2gombok nevű új tömböt. Tegyük fel. . Beállíga a tartalmat. a szolgálcatásokat bemutató oldalon egy má­ sodik navigációs sávra van szükség! A 6. amely e második sávba szánt gombokat és hivatkozásokat tartalmazza. inc.3 példakódban lévő program úgy éri ezt el. $url ) utasítás számmal tér vissza. ellenkező esetben Az Oldal osztály használatához be kell illeszteni az oldal. korábban generálthoz hasonló kimenetet eredményez. sehova nem mutató. hogy létrehoz egy új. hogy ugyanezen módosításokac az oldal2. php fájlt egy új. A Megjeleni tesGomb () egy egyszerű menügombot jelenít meg. php fájlt egy kódba. és az 5. egyszerűen lemásolhatjuk az oldal. és ismerje meg cégünket!</p> reméljük.ph p nevű állományba. A 6. az Oldal osztál)•ból származtatott. majd meg kell hívní a Megjelenites () függvényt. oldal2.

echo $this->tartalom. és létrehoz egy második menüsort. echo "</body>\n</html>\n". "Küldetés" => "mission. ám eggyel több sort tartalmaz: $this -> MegjelenitesMenu($this->sor2gombok).inc.</p>". . $this -> MegjelenitesFejlec(). $this -> MegjelenitesMenu($this->sor2gombok). de az is lehet. Ez a sor másodszor is meghívja a Megjelen i tesMenu() függvényt.Objektumorientált PHP 123 6. Üzleti folyamatainak újjáalakitásával növelhet6 az alkalmazottak munkavégzésének hatékonysága. Az osztálydefiníción kívül létrehozzuk a SzalgaltatasokOldal osztály egy példányát. $szolgaltatasok -> tartalom ="<p>A TLA Consulting számos szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. $this -> MegjelenitesKulcsszavak(). "Szabványoknak való megfelel6ség" => "standards. class SzolgaltatasokOldal extends Oldal private $sor2gombok = array( "Folyamat-újjáalakitás" => "reengineering. Lehet. Csak a módosított részekhez kellett új kódot írnunk.php".php".3 példakód: szalgal tatasok.php ''. hogy vállalkozásának csak a küldetését kell hogy új üzleti varázsszavakra van szükségük. $this -> MegjelenitesStilusok(). $this -> MegjelenitesLablec(). ?> A felülíró Megjelenites () igen hasonló. hogy a 6. Láthatjuk. 6jrafogalmaznia. beállítjuk azon tulajdonságait. $szolgaltatasok = new SzolgaltatasokOldal(). 6 $szolgáltatások -> Megjelenites(). ''Varázsszavak'' => ''buzzword.php"). majd meghívjuk a Megjelenites( ) függvényt. $this -> MegjelenitesMenu($this->gombok). echo "</head>\n<body>\n". amelyeknél nem az alapértelmezett értékeket szeretnénk használni.2 ábra az általános oldal új változatát mutatja. public function Megjelenites() echo "<html>\n<head>\n".php-A szolgáltatások oldal az Oldal osztályból öröklődik. $this -> MegjelenitesCim(). de a Megjeleni tes() metó­ dust Jelülírva módosítja a kimenetet <?php require ("oldal.php" ).

az általános oldal nagy részét újra Jelhasználva hoztuk létre.2 ábra: A szolgáltatások oldalt öröklödéssel.wn.. Az oldalak PHP osztályokon keresztüli létrehozása nyilvánvaló előnyökkel jár. l l echo Math:: negyzetre emeles(8)..g. és osztálypéldány létrehozása nélkül meghívhatjuk a következő kóddal: class Math static function negyzetre_emeles(Sinput) return $input*$input.:••. akkor értelemszerűen kevesebber kell dolgozunk az új oldalak lérrehozásán.:."\n". és törekedni kell vagy statikus HTML oldalakat használni. mint az alábbi példában: <?php 6 .sg. Ez az osztályon belüli állandó metódusokon belüli megfelelője. Metódusokra alkalmazva lehetövé teszi. Ha a munka dandárjár egy osztály végzi el. . Az ilyen állandókat osztálypéldány létrehozása nélkül is használ­ hatjuk. .ahol lehetséges a kódok kimenetének gyorsítótárazásával csökkenteni a kiszolgáló terhelését. fejezer O liji$.. . Osztályon belüli konstansok használata A PHP lehetövé teszi osztályon belüli állandók használatár.124 6. echo " Math::pi ?> = Az osztályon belüli állandókat a : : műveleti jellel az állandó osztályát meghatározva érjük el. Haladó objektumorientált funkciók PHP�ben A következő részekben a PHP haladó objektumorientált funkcióit mutatjuk be."!". Mint az életben szinte mindig. Statikus metódusok létrehozása A PHP engedi a static kulcsszó használatár. hogy osztálypéldány létrehozása nél­ kül hívjuk meg azokat.1$ ' TLA Consuiting Pty Ltd O billilli @iN'9 c.•pJI - hi#' . Egy nagy forgal­ mú honlapon ez fonros szempont lehet._ __ class Math const pi 3. egyetlen mozdu­ lattal módosíthatjuk az összes oldalt. vagy . ahogy a fenti példában is látható.14159. Az osztályt frissítve egyszerűen.. mint egy statikus HTML oldal betöltése és elküldése a böngészőre. ". hogy az öröklődés előnyeiről le kellene mondanunk. most sem ingyen jutunk ezekhez az előnyökhöz. Öröklődés segítségével az eredeti osztály különböző változatait származrathatjuk anélkül. 6. Vegyük például az előző részben létre­ hozott Math osztályt! Hozzáadharunk például egy negy zetre_eme les ( ) függvényt.p. Az oldalak kódból történő előállítása jobban igénybe veszi a számítógép processzorát.Math::pi.

Objektumorientált PHP 125 Érdemes megjegyezni. Álcalában amikor paramétert adunk át PHP­ ben egy függvénynek. Típusjelzéssel meghatározhatjuk. hogy A típusjelzése és B egy példányának átadása esecén nem történt volna hiba.. Ha ezt követően az A osztály alábbi végzetes hibát kapjuk: Argument Az Fatal error: l must be an instance of B paramétere a B osztály példánya kell. Osztálytípus ellenőrzése és típusjelzés Az instanceof kulcsszóval ellenőrizhetjük objektumunk típusát. amire hivatkozhat. az B osztály példánya kell. hogy legyen. és amennyiben az nem egyezik a ténylegesen átadoct típussal. a ($b instanceof B) igaz. E példa azt sugallja. alapszintű példa müködés közben mutat egy késői statikus kötést: <?php class A l 6 { static function ki() CLASS public { echo public static function teszt() //Itt jön a késői statikus kötés static::ki().. statikus metódusokat. Gondoljuk végig például a következő függvényt: function hint ellenor(B $valamilyenosztaly l l . akkor hiba köveekezik be. a PHP kézikönyvből származó. Érdemes megemlíteni. Az alábbi. ?> A fenti példa kimenete: B . hogy a $valamilyenosztaly a egy példányát adjuk át: hint_ellenor($a).3 verziójában bevezetett késői statikus kötések lehetövé teszik a statikus öröklődésseilétrehozott példányban az osz- cályra való hivatkozást. hogy legyen) (Végzetes hiba: l. Például a korábbi esetekben. hamis. vagy felületet valósít-e meg. hogy statikus metóduson belül nem használhatjuk a this kulcsszót. Megtudhatjuk. hogy az A. igaz. hogy milyen típusú osztályt kell átadni. máskülönben hiba következik be. class B extends A public static ( function ki() { echo CLASS B::teszt(). ($b instanceof A) ($b instanceof Megjelenithetol A fenti példák feltételezik. az alaposztályok használhatnak a gyerekosztályok által felülírt. Késői statikus kötések A PHP 5. mert a B osztály A-ból öröklődik. Ezen túlmenően alkalmazhatunk az osztályokra típusjelzést ( rype hinting) is. A típusellenőrzés egyenértékű az instanceof kulcsszóval. valamely osztályból öröklődik. hiszen nincsen objektumpél­ dány. a paraméter típusát nem adjuk át. hogy valamely objektum egy adott osztály példánya-e. a B és a Megjelenitheto az aktuális hatókörben található. Az instanceof kulcsszó lényegében egy feleételes műveleri jel. ahol a B osztályt az A alosztályaként hoztuk létre.

az osztályhoz kapcsolódó mögöttes adatbázisrekord frissítését. hogy minden alosztály tartalmaz és felülír egyes meghatározott metódusokat. else if (is_array($p(0]}} { $this->megjelenitesTomb($p[O]}. Objektumok klónozása A PHP-ben is használható clone kulcsszóval meglévő objektumot másolharunk le. utasítás a $b objektum ugyanolyan osztályú. ahogy tesszük ezt a következő példában: public function if ($metodus call($metodus. Például a Sc = clone $b. Az elvont metódusokat és osztályokat elsősorban olyan összetett osztályhierarchiában használjuk. Ha megpróbálunk lemásolni egy objekrumra való hivatkozást tartalmazó osztályt. az alapértelmezett módszerrel létrehozott tökéletes másolat elké­ szülte után hívódik meg. A többszörös definiálás sok objektumorientált nyelvben megralálható. hogy nem köz­ veclenül hívjuk meg. Elvont osztályok használata A PHP lehetövé teszi az elvont osztályok {abstract class).hanem valarnilyen más müveletet hajrunk még végre. amelynél biztosak kí­ vánunk lenni abban.a _set (}. .illetve elvont metódusok használatár. Ez annyiban hasonló a konstruktorhoz és a destruktorhoz. Ugyanezt interfésszel is elérhetjük. A klónozás nem csak így működhet.php. létre kell hoznunk az alaposztályban egy_clone(} nevü metódust.ám PHP-ben kevésbé hasznos. amelyeknek kettős alulvonással (_) kezdődött a nevük. hogy nem változtarunk meg semmit. A_clone(} metódus szépsége abban rejlik. A_clone(} metódu­ son belül ezt követően pontosan meghatározhatjuk a kívánt másolási módszert. Ha a clone kulcsszó nem alapértelmezett működésére van szükség.126 6. Akkor hívódik meg.ahogy ezt a következő példa is mu· tatja: abstract class A 6 abstract function metodusX($paraml. Az elvont metódusokat tartalmazó osztályoknak önmaguknak is elvontnak kell lenniük. Az előbbiekből nem lehet pél­ dányt létrehozni. fejezet A futásidőben meghívott. $param2}. nem pedig egy.amely biztosítja a hivatkozásként kezelt osztálytulaj­ donságok helyes másolását. arnikor a clone kulcsszót az itt látható módon használjuk.mivel érdemes helyet­ te rugalmas típusokat és {könnyen létrehozható) opcionális függvényparamétereket alkalmazni. hogy csak a módosítani kívánt dolgokon változtassunk. például egy. ugyanolyan attribútumértékekkel rendelkező másolatát hozza létre.php címen elérhető részében.minden bizony­ nyal ennek az objektumnak a másolatát szeretnénk eredményül kapni.a_construct(} és a_destruct (}. az eredeti objekrumra mutató második hivatkozást.late-static-bindings. Dönthetünk úgy is. $p} { == "megjelenites"} if (is_object($p(0]}} { $this->megjelenites0bjektum($p[0]}.net/ manual/ en/ language.amit arra használunk PHP-ben. hogy megvalósítsuk a metódusok többszörös definiálását {method overloading). A_clone(} metódushoz leggyakrabban olyan kódot adunk hozzá. Ilyen volt a _get(}. hogy egy.akár felülírt. Használatához létrehozunk egy_call(} metódust. Például: abstract metodusX($paraml. Metódusok többszörös definiálása a c a ll ( ) metódussal Korábban már számos különleges jelentésű osztálymetódussal találkoztunk. Pontosan ezért érdemes hozzáadni ezt a_clone(} metódushoz.oop5.osztályokra mutató hivatkozások lehetősége további funkciona· litással gazdagíthatja osztályainkat. A késői statikus kötésekről további információkat és példákat találunk a PHP online kézikönyvének http:/ /www.Ezek közé tartozik a_call(} me­ tódus is. $param2}. és ekkor lehetőségünk van rá. az utóbbiak kifejtés nélkül adják a metódus kereteit. akár nem felülírt.

hogy melyik mögöttes metódust hívjuk meg.rnint egy tömbön. Gondoljuk végig a következő példát: function _autoload($nev) include_once $nev. hanem különálló függvény. 2. Az _a utoload ( ) használatának elsődleges célja megpróbálni beilleszteni a kívánt osztály példányának létrehozásához szükséges fájlt vagy fájlokat. A 6.Objektumorientált PHP 127 else { $this->megjelenitesSkalaris($p[0]). $ov->megjelenites('macska'). Ezt követően eldönthetjük. "7". Érdemes megjegyezni. Nézzünk egy példát: class sajatOsztaly 6 public $a public $b = "5". ha tömböt adunk át.és ha valami mást adunk át.) Amennyiben ennél kínnomulrabb működést igénylünk. amely Icifejtendő metódusok sorozatával rendelkezik.a másodík pedig az ennek a metódus­ nak áradott paraméterek tömbjét tartalmazza.és ezt követően hívjuk meg a Megj eleni tes ( ) metódust.hogy foreach() ciklussal ugyanúgy lépkedhetünk végig egy objektum rulajdonságain. "9". . hogy a fenti kód müködéséhez nincs szükség a Megj elenites() metódus mögöttes kifejtésére.a második pedig a megjelen itesSkalaris () metó­ dust hívja meg.ahogy az alábbi példában is látjuk: $ov = A fenti kód meghívásához először létre kell hozni az ezt a_call ( ) metódust tartalmazó osztály egy példányát (acljuk new overload."<br />".nkciója. ez azt jelenti. = public $c = $x = new sajatOsztaly. Jelen esetben.automatikusan meghívódik. foreach ($x as $tulajdonsag) echo $tulajdonsag. Ennek az osztálynak létre kell hozni az Iterator felületet.fu.} A fenti kód megpróbálja beilleszteni az osztállyai megegyező nevű fájlt.ám ha ezt tesszük.hozzunk létre iterátort! Ehhez az iterálni kívánt osztállyal létre kell hozni az IteratorAggregate interfészt. Az _ au t o l o a d ( ) fiiggvény használata A PHP egy másik különleges függvénye az _a utoload (). a mögöttes megj elenitesObjektum () metó­ dust hívjuk meg. Ha azonban nem hozzuk létre.az iterátorosztály egy példányát visszaadó metódust.a megj eleni tesTomb () metódust hívjuk meg.végzetes hiba történik. amikor még nem deklarált osztály példányát próbáljuk meg létrehozni. A_call () metódus két paramétert fogad. Az első a meghívott metódus nevét. hogy osztálydeklaráción kívül deklarálhatjuk Ha létrehozzuk.php".és hozzá kell adni egy getiterator nevü.ha objektumot adunk át a Megjeleni tes() metódusnak.a kód tökéletesen müködík. akkor a megjelenitesSkalaris () metódust. 3)). (Kötetünk írásának idején a PHP kézikönyv szerint a foreach felület müködéséhez létre kell hozni az üres Traversable felületet.". A Megjelenites() első meghívása a megjelenitesTomb ().4 példakódban az osztályra és az iterátorra látunk egy példát .Nem osztálymetódus. $ov->megjelenites(tomb (l. lterátorok és iteráció létrehozása A PHP objektumorientált motorjának okos. neki az overload nevet).

function __ construct($in) $this->data = $in. $sajat0bjekturn new Object(array(2. 4. = $this->szarnlalo szarnlalo($this->obj->data). function getlterator() return new Objekturnlterator($this). function aktualis() return $this->obj->data[$this->aktualislndex]. $sajatlterator->ervenyes(). function kovetkezo() 6 $this->aktualislndex++. private $aktualislndex. function ervenyes() return $this->aktualislndex < $this->szarnlalo. $sajatlterator = $rny0bject->getlterator(). class Objektum irnplernents IteratorAggregate public $data = array(). for($sajatlterator->visszaallit(). php - Példa alaposztályra és iterálarosztályra class Objekturnlterator irnplernents Iterator { private $obj. 10)). fejezer 6. function kulcs() return $this->aktualislndex. function __ construct($obj) $this->obj = $obj. 6.4 példakó d: <?php iterator . 8. .128 6. private $szarnlalo. function visszaallit() $this->aktualislndex 0.

} ?> Az Objektumiterater osztály az Iterater interfésznek megfelelő függvénykészlettel rendelkezik: A konstruktor nem kötelező. hogy hash táblává vagy hi­ vatkozott listává (linked list) alakítjuk. Az echo utasítás azt fogja megjeleníteni. (A var_export(} függvény az osztály összes tulajdonságértékét kíírja. A refection a meglévő l osztályok és objektumok lekérdezésének képessége. Az API rendkívül összetett. Példánkban az IteratorAggregate osztály egyszerű tömb. ahogy ezt a 6. Ha úgy dönrünk. echo $kulcs. • Osztályaink átalakítása karakterláncokká Ha létrehozunk osztályunkban egy _toString(} nevű függvényt. TRUE}}. A visszaallit(} függvény állítja vissza a belső adatmutatót az adat elejére. ha a mögöttes meg­ valósítás igen. Az ervenyes(} függvény közli. public function _toString(} 6 return(var export($this. hogy többet tudjunk szerkezerükről és tartalmukróL Ez a lehetőség akkor igazán hasznos. amikor megkíséreljük kínyomtarni az osztályt. Gondoljunk például az ebben a fejezetben deklarált Oldal osztályra! Az osztályról minden információt megkapharunk a Ref!ection API által. A PHP . amikor ismeretlen vagy nem dokumentált osztályokhoz alakírunk kí interfészt. hogy van-e további adat az adarmutató aktuális helyénéL A kulcs(} függvény adja vissza az adatmutató értékér. Az ertek(} függvény az adatmutató aktuális helyénél tárolt értéket adja vissza. illetve az aktuális adatelemre mutató hivatkozást állítsunk be. amit a_toString(} függvény visszaad. például amikor kódolt PHP szkriptekkel tesszük ezt. de egy egyszerű példa áttanulmányozása után némi fogalmunk lehet arróL mire használható. ez fog meghívódni. hogy az adatokhoz mutató interfész akkor sem változik. public $tesztketto. A kovetkezo(} függvény mozgatja az adatmutatót az adatban.5 példakódból láthatjuk. bár ekkor az Iterator kódja megváltozna." => ". általános Iterator használatával is elérhernénk ezt. ahogy tesszük azt az alábbi példában: $p = new Nyomtathato."<br />".$ertek.Objektumorientált PHP 129 $sajatiterator->kovetkezo(}} $key = $sajatiterator->kulcs(}. echo $p. Például a következőképpen hozhatjuk létre: class Nyomtathato public $tesztegy. $ertek = $sajatiterator->aktualis(}.) A Reflection API használata objektumorientált funkciói közé tartozik a RejlectionAPI (alkalmazásprogramozási interfész). de nyilvánvalóan megfelelő hely arra. hogy az iterálni kívánt elemek számához értékeket. Egy ilyen iterátorosztály használatának oka.

3 ábrán láthaguk .. •Ilu-fUI) l --l�·-·---� l U .......3 ábra: A Rejlection API meglepően részletes kimenete.php")...inc...-u -1 ...UN_r•l•-"&U&J. ..acltuuo�J -nr l "'*Ucl<'�l ""-rorl �olftlca. ?> Ebben az esetben a Reflection osztály_ toString ( ) metódusával íratjuk ki az adatokat..... hogy a <pre> címkék külön sorokban vannak.php -Az Oldal osztályra vonatkozó információk megjelenitése <?php require once("oldal.5 példakód: reflection.. Figyeljük meg.1 �l.U . $osztaly = new ReflectionClass("Oldal"). ft) h-n-..) ....·•-·.6.�_.l' - � 6. echo "<pre>"._._-�au oo_.. Hogyan tovább: A következő fejezet a PHP kivételkezelő lehetőségeit mutatja be..."</pre>". . ._. • ...-_..... A kivételek elegáns lehetőséget adnak a futásidejű hibák ke­ zelésére._ __.. hogy ne zavarják össze a_toString () metódust! A kód első képernyőnyi kimenetét a 6.$osztaly..

. de érdemes vagy juk.. Ez általánosságban a következőképpen néz ki: catch (típusjelzés kivétel) ll kivétel kezelése Egy try blokkhoz egynél több catch blokk is társítható. objektumorientált alapokon nyugvó hibakezeléssei egészíthető ki. mintsem függvény. A try blokk alatt legalább egy catch blokkra is szükség van.7 Hiba� és kivételkezelés A fejezetben a kivételkezelés fogalmát. Ezek egy hibaüzenetet és egy hibakódszámot szándékoznak jelképezni. Mindkét paraméter opcionális. bizonyos esetekben automatikusan kiváltják a kivételeket. az Exception osztályból öröklődő kivételpéldányokat használni. hogy a kód egy úgynevezett try blokkon belül hajtódik végre. (A fejezet egy későbbi részében megmutat­ .) az Exception osztály példányair vagy a saját. A throw kulcsszó indítja el a kivételkezelő mechanizmust. A kivétel kiváltása a következőképpen történik: throw new Exception('üzenet'. A kivétel bármilyen tÍpusú lehet. Ez akkor nyer értelmet. ha minden catch blokk más cípusú kivételt készül elkapni. amely saját. A legegyszerűbb esetben a beépített Exception osztály egy példányát hozzuk létre. Ezen osztály konstruktora két paramétert fogad: egy üzenetet és egy kódot. Inkább nyelvi alkotóelem. felhasználó által meghatározott. catch blokkunk a következő­ képpen nézhet ki: catch (Exception $e) ll kivétel kezelése A catch blokkba áradott (és általa elkapott) objektum a kivételt felismerő throw utasításnak áradott (és általa kiváltott) objektum.. köztük a java is. PHP-ben ezt saját kezűleg kell megrenni. illetve PHP-beli megvalósírását mutatjuk be. Ha például az Exception osztály kivételeit szándékozunk elkapni. kód).catch Az Exception osztály Felhasználó által meghatározott kivételek Kivételek Bob autóalkatrész-értékesítő alkalmazásában Kivételek és a PHP további hibakezelő mechanizmusai Kivételkezelési fogalmak A kivételkezelés alapgondolata. Objektumot vár. Egyes programozási nyelvek.. A kivételek egységes mechanizmust szol­ gáltamak a hibakezelésre. A kód ezen része így nézi ki: try ll ide kerül a kód Ha valami nem stimmel a try blokkban. hogyan tudjuk saját kivételeinket meghatározni. kivételt válthatunk ki (throw exception). A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Kivételkezelési fogalmak Kivételkezelési szerkezetek: try .throw. mindazonáltal értéket kell átadni neki. ahogy tettük ezt a fenti példában is.

__. _. . nézzünk egy példád A 7.... a PHP a megfelelő catch blokkor kezdi keresni._""'-""-.. throw new Exception("Szörnyű hiba történt". hol történt a kivétel. catch (Exception $e) { $e->getMessage()._ . 7.. �Q�---­ . Egynél röbb catch blokk eserén a ne­ kik áradorr objektumoknak különbözö típusúaknak kell lenniük. A visszakövetés (backtrace) azt mutatja.."<br $e->getLine() . Ennek konstruktora.. (Ezeket rövidesen részletesen is megismer­ hegük. sorában<br />". urasírás végrehajtásával is.01_. fejezer Amikor egy kivérel bekövetkezik. két paramétert 7 fogad: egy hibaüzenetet és egy hibakódor.l példakódban a fentiek közül az első négy metódust használtuk. a kódfájlnak a reljes elérési útvonalát adja vissza. Érdemes megemlíteni.. php-Kivétel kiváltása és elkapása <?php try { 42).. "...1 ábrán látható. ()-A kivétel bekövetkezrének visszakövetésér tartalmazó tömböt ad vissza.. ()-A konstruktornak áradorr üzenetet adja vissza. " a "..�.132 7.. hogy a 7.. ()-A getTrace metódus álral visszaadorr információval megegyezöt ad vissza karakterláncként for­ teszi. hogy az Exception osztály metódusait használtuk.) A kód futtatásának eredménye a 7. getMessage getFile() -Annak getLine ()-A kódfájl azon sorának a számát adja vissza. hogy catch blokkon belül nem lehet további kivételeket kiváltani.. " fáj l " echo "Kivétel "..l ábra: A catch blokk közli a kivétel hibaüzenetét. hogy az Exception objektumot egyszerűen ki!ratva a fenri metódusok álral nyúj­ getTrace getTraceAsStr ing mázva azt. 7 .1 példakód: alapszintu_kivete l.. $e->getCode(). hogy melyik catch melyik blokkon menjen keresztül. hogy a PHP értelmező ki tudja deríteni. .... $e->getFile() .... mely függvények végrehajtásakor következerr be a kivétel. hogy az Exception osztály kivételét váltjuk ki. ?> A 7. Mindezen információt (és a visszaköve­ tésr) megkaptuk volna az echo $e.. ..1 példakódból látható.. Az Exception osztály A PHP rendelkezik egy Exception nevű beépíterr oszrállyal...Lehetövé torr összes információt megszerezzük. . A példakódban látható... Hogy az eddig elmondorrakat világosabbá tegyük. és jelzi.. A konsrruktoron túlmenően az oszrály az alábbi beépíterr metódusokar tartalmazza: getCode ()-A konstruktornak áradorr kódot adja vissza. E beépíterr osztály a catch blokkban hasznos hibaüzenerek megjelenítésére alkalmas meródusokkal rendelkezik.1 példakódban egy egyszerű kivételkezelési pél­ dát találunk. ahol a kivétel bekövetkezett... _toStr ing ( ).. Látható. mint azt már jelezrük.. ahol a kivétel bekövetkezett. />".

$this->code $this->file = = $code. final function getCode() return $this->code. Legtöbbs. amire öröklődéskor számirhatunk 7. ll kivétel üzenete ll felhasználó által meghatározott kivételkód ll kivétel forrásfájlneve ll kivétel forrássora ll kivétel visszakövetése ll csak belső! 1 final function getMessage() { return $this->message.2 példakódban .erre számíthatunk öröklődéskor <?php class Exception function { int $code=0) construct(string $message=NULL. protected $line.net/ manual/en/language oopS. PHP kódokban nem elérhető függvény. final function getFile() return $this->file. private $string. static private function StringFormat(Exception $exception) kódokban nem elérhető függvény. ll a hibakezelés egyéb beállitása . protected $code = 0.php oldalról származó kódot a 7.Fontos megemlíteni. ll amely karakterláncként adja vissza a visszakövetést . és hib�avírási céllal kivánjuk áradni.php. 7 final function getTraceAsString() return self::TraceFormat($this). esetek többségében az Exception osztályból származtatott saját kivéreiosztályokat fogunk létrehozni. private $trace.. protected $file.Hiba. $this->string = StringFormat($this)..A PHP kézikönyvben megtaláljuk az Exception osztály vázát jelképező kódot. ll a hibakezelés egyéb beállitása $this->line = $this->trace = debug_backtrace(). hogy ez nem a tényleges kód. láthatjuk. hogy létrehoznánk és átadnánk az Exception alaposztály egy példányát. bármilyen tetszőleges objektumot áradha­ runk. protected $message = "Ismeretlen kivétel". final function getTrace() return $this->trace.és kivételkezelés 133 Felhasználó által meghatározott kivételek Ahelyett. FILE LINE .. { if (func_num_args()) { $this->message = $message. A throw mellékággal bármilyen más objektumot is áradhatunk Erre akkor lehet szükség.zör azonban az Exception alaposztályt fogjuk kiterjeszteni. ha problémáink adódnak vala­ milyen konkrét objektummal.2 példakód: Exception osztály. Az.A http:/ /us.. hanem azt mutatja. PHP ll amely karakterláncként ad vissza minden fontos információt static private function TraceFormat(Exception $exception) { ll . function toString() { return $this->string. { ll .

és az Exception alaposztályból öröklődik. hogy a _toSt ring () függvény felülírható. Ennek neve saja tKivete l." fájl ". A kód futtatásának kimenere a 7. 42). szépen formázva íratjuk ki a kivételt. ?> 7 Ebben a kódban új kivételosztályt deklarálunk.134 7. hogy nem felülírharók. sorában <ltd> </tr> </table><br />". Jegyezzük meg. Ez azt jelenti.2 ábra: A saja tKivetel osztály ."<br />".3 példakód: felhasznala_altal_definialt_ kivetel.szépen Jormázva" jeleníti meg a kivételeket. Ez és az Exception osztály között az a különbség.php <?php class sajatKivetel extends Exception - Példa Jelhasználó által definiált Exception osztályra function toString() return "<table border=\"1\"> <tr> <td><strong>Kivétel ". 7. try { throw new sajatKivetel("Szörnyű hiba történt"." . catch (sajatKivetel $m) echo $m. így megváltoztathatjuk a kivétel A 7.$this->getMessage() . fejezet "?>" Elsősorban azért vizsgáljuk meg ezt az osztálydefiníciót. hogy észrevegyük: a nyilvános (public) metódusok többsége vég­ leges (final).$this->getFile() . megjelenítési módját! Ugyanígy saját metódusaink hozzáadására is van lehetőség.3 példakód felhasználó által definiált Exception osztályra mutat példát. hogy a_toString () metódust felülírva.$this->getCode() .2 ábrán látható.. Létrehozharjuk saját Exception alosztályainkat. 7." </strong>: ".$this->getLine() . de nem módosíthaguk az alapmetódusok viselkedését." a ". .

amely közli. láthatjuk. $this->getCode() />n. soráb an '' ''<br ?> Ezek az Exception alosztályok semmi különlegeset nem tesznek. n: ''. n a $this->getMessage(). $this->getLine() return nfajlZarolasiKivetel n n: ''. 7. Az új változar a 7. />''.és kivételkezelés 135 A fenti példa igen egyszerű. $this->getCode() />n. n $this->getFile(). Jelen alkalmazáshoz akár üres alosztályként is felhasz­ nálhattuk volna őket. másmilyen kivételeket létrehozni. n $this->getMessage(). n<br $this->getFile().Hiba. nem lehet zárolni. hogyan lehet különböző hibatípusokat kezelő.Fájlkezeléshez kapcsolódó <?php class fajlNyitasiKivetel extends Exception function __ kivételek toString() return nfajlNyitasiKivetel n. Ezek kódját a 7. n a n $this->getMessage(). fejezetből (Adatok tárolása és visszakeresése) megcudhattuk. n. A következő részben megvizsgáljuk. hogy háromféle probléma következhet be fájlba íráskor: a fájl nem nyitható meg. . n . Mint azzal bizonyára tisztában vagyunk. Mindhárom lehetőséghez létrehoztunk egy-egy kivételosztályt. n: ''. vagy nem lehet írni bele. fejezetből ismert rendeles feldolgozasa php fájlt átírtuk. _ A 2. de az alap Exception osztály is megfelelő lenne.4 példakódban találjuk. ahol gyakran jelentkeznek hibák. / >''. hogy beépítsük a kivételeket. Kivételek Bob autóalkatrész�értékesítő alkalmazásában A 2. n a n n fájl n. Ha visszagondolunk az eredeti kódra. példakódban látható.4 példakód: fajl_kivetelek. hogy milyen típusú kivétel történt. a fájlkezelés egyike azon területeknek.5 . hogyan tároljuk Bob rendelési adatait egy egyszerű fájlban. soráb an '' ''<br $this->getLine() class fajlZarolasiKivetel extends Exception function __ toString() 7 $this->getCode() />n. n<br n fájl n. soráb an '' ''<br $this->getLine() class fajlirasiKivetel extends Exception function toString() return nfajlirasiKivetel n. php. Ezért kiváló terep ez kivételkezelés alkalmazására és szemléltetésére. $this->getFile(). n<br n fá j l /> ''. Mindazonáltal minden alosztályhoz létrehoztunk egy _toString() metódust. n.

php . $gyertya_db = $ POST['gyertya_db']. $DOCUMENT_ROOT ?> $ SERVER['DOCUMENT_ROOT']. l ' $vegosszeg=number_format($vegosszeg. 100}. $olaj_db = $ POST['olaJ_db']." gyújtógyertya<br />". $szallitasi_cim = $_POST['szallitasi eim']. define('ABRONCSAR'. $vegosszeg = $abroncs_db + + * ABRONCSAR OLAJAR * $olaj_db * $gyertya db GYERTYAAR. 4}.B ob rendeléseket Jeldolgozó kódja kivételkezelés beépítése után <?php require_once("fajl kivetelek. define('GYERTYAAR' . <html> <he ad> <title>Bob autóalkatrészek </head> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Rendelési eredmények</h2> <?php $datum = date('H:i. define( 'OLAJAR'." gumiabroncs<br />". fejezet 7. $osszmennyiseg = 0. . $osszmenny1seg = $abroncs_db echo " Rendelt termékek száma: + $olaJ db + $gyertya db. ".php"}." flakon olaj<br />".$datum. else if { { ( $abroncs_db > O } echo $abroncs_db. Rendelési eredmények</title> echo "<p>Rendelés feldolgozásának id6pontja: "."<br />". l0}. if ( $olaj_db > O } { 7 . ll rövid változónevek létrehozása $abroncs_db = $_POST['abroncs_db'].. if ( $gyertya_db > O } { _". $vegosszeg = 0. echo '<p> Rendelése az alábbi: </p>'.$osszmennyiseg. jS F'}. ). echo $gyertya_db.136 7. if( $osszmennyiseg == 0} { echo " Egyetlen tételt sem rendelt az el6z6 oldalon!<br />". 2.__ __ echo $olaj db.5 példakód: rendeles_feldolgozasa.00."</p>".

$outputstring. if (!flock($fp.$szallitasi cim." gumiabroncs \t". $kimeneti sztring = $daturn. Végezetül egy fontos figyelmeztetés: ha olyan kivételt váltunk ki. próbálkezzon kés6bb!</strong></p>". Sabroncs_db. Kérjük. akkor fajlZarolasiKivete l-t. ha pedig nem tudunk írni bele. hiszen mindig pontosan látjuk."\t". Igy könnyebb a kivételkezelő kód megírása és kezelé- se. ezeket a második catch blokk fogja elkapni. echo "<p>Rendelés megirva."\t". lépjen kapcsolatba a webmesterünkkel'</strong></p>". Sszallitasi cim. if (1fwrite($fp. hogy mivel foglakozunk."\n". . amelynek nem írtunk megfelelő catch blokkot.Hiba.txt". strlen($outputstring))) throw new fajlirasiKivetel()./rendelesek/rendelesek. 'ab'))) throw new fajlNyitasiKivetel(). mint az instanceof operátoré.$vegosszeg . fajlNyitasiKivetel-t váltunk ki. Ha nem tudjuk megnyitni a fájlt. flock($fp. fclose($fp). a másik az Exception kivételeket.. LOCK_EX)) throw new fajlZarolasiKivetel(). l 7 Vizsgáljuk meg a catch blokkokat! Nem véletlenül csak kettő van belőlük: az egyik a fajlNyitasiKivetel kivételeket kezeli. ll fájl megnyitása hozzáiráshoz try if (1($fp = @fopen("$DOCUMENT_ROOT/. </p>". LOCK_UN). Kérjük.$gyertya_db.és kivételkezelés 137 echo "<p> A rendelés végösszege: echo "<p>Szállitási eim: ". akkor fajlirasiKivetel-t idézünk elő. Mivel a többi kivétel az Exception osztályból öröklődik. illetve mindegyik után a megfelelő kivétel elkapása. catch (Exception $e) echo "<p><strong>Megrendelését jelenleg nem tudjuk feldolgozni."</p>". ?> </body> </html> A kód fájlkezeléssei foglalkozó részét try blokk veszi körül.Svegosszeg.$olaj db."</p>". Az általá�os és követendő programozási gyakorlat kis try blokkok alkalmazása. ha nem tudjuk zároini a fájlt. a PHP végzetes hibát jelez. Ezért is érdemes saját kivételosztályainkat egyetlen osztályból származtatni. catch (fajlNyitasiKivetel $foe) echo "<p><strong>A rendeléseket tartalmazó fájlt nem lehet megnyitni. "." olaj\t" . A catch blokkok kivételekkel párosítása ugyanolyan alapon történik." gyújtógyertya\t\$".

vagy nem. hogy a kivételek kiváltásának és kezelésének folyamata egyáltalán nem befolyásolja ezen hibakezelő mechanizmus müködését. illetve arról. hogy a PHP a kivételkiváltástól függetlenül kiadja a figyelmeztetést. fejezetben részletesen megismerjük. A Sun kiváló oktatóanyaggal rendelkezik a kivételekről. Figyeljük meg a 7.com/docs/books/tutorial/essential/ exceptions/handling.sun.html oldalról érhető el. de fontos tudni. amely a php.138 7. hogy az fopen ( ) függvény meghívása előtt továbbra is ott találjuk a @ hibaelnyomó operátort! Sikertelen meghívás esetén a PHP figyelmeztetést ad ki.természetesen a Java szemszögéből íródott . ini hibaJelentő beállításaitól függően vagy megjelenik és naplóba kerül. 7 .anyag a http://java. miért érdemes hasz­ nálni azokat. fejezetben foglalkozunk. majd mindezt a PHP-ről tanultakkal összekapcsolva hogyan lehet az adatbázist az internetről elérni. fejezet Kivételek és a PHP további hibakezelő mechanizmusai A fejezetben bemutatott kivételkezelő mechanizmusan túlmenően a PHP összetett hibakezelő támogatással rendelkezik. Érdemes megemliteni. Hogyan tovább: A könyv következő része a MySQL-lel foglalkozik. További olvasnivaló Mivel a kivételkezelés a PHP egyik újdonsága.5 példakódban. Ezeket a beállításokat a 26. A . amellyel a Hibakövetés címü 26. Megtudjuk. hogyan hozzunk létre és töltsünk fel MySQL adatbázist. A kivételkezelésről általánosságban azon­ ban bőséges információ lelhető fel. nem túl sokat írtak még a témában.

II A MySQL használata 8 Webes adatbázis megtervezése 9 Webes adatbázis létrehozása 10 Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal ll MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 12 Haladó MySQL-adminisztráció 13 Haladó MySQL-programozás .

megvizsgáljuk a következőket: Relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak és szakkifejezések Webes adatbázis megtervezése Webes adarbázis architektúrája A könyv ezen részében az alábbi területekkel ismerkedünk meg: A Webes adatbázis létrehozása című 9. fejezet MySQL adatbázis internethez kapcsolásának alapvető beállítását mutatja be. A Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal című 10. hogy mélyrehatóan ismerjük a relációs elméletet (ez min­ denképpen jó hír). Az RDBMS-ek beépített jogosultsági rendszerekkel rendelkeznek. foglalkozik a tranzakciók lefedettségével. és segítsen megtartani őket. amit a neve sugall . Az RDBMS-ek beépített mechanizmusokat kínálnak az egyidejű hozzáférések kezelésére. mely termékek fogynak a legjobban. milyen előnyökre számíthatunk. fejezet a tárolómotorokat mutatja be részletesebben. és megísmerjük a MySQL különböző tárolómotorjait. ha az egyszerű fájlok helyett relációs adatbázist használunk: A relációs adatbázis-kezelő rendszerek (RDBMS) az egyszerű fájloknál gyorsabb hozzáférést tesznek lehetövé az adatokhoz. hogyan lehet a PHP-t és a MySQL-t össze­ kapcsolva adatbázisunkat webes kezelőfelületről elérni és használni. A Haladó MySQL-programozás című 13. Táblák A relációs adatbázisok kapcsolatokból épülnek fel. hogyan tudunk kócljainkba adatbázist beépíteni. amelyeket tábláknak vagy táblázatoknak (rable) szokás nevezni. Emlékez­ hetünk rá.adarokból álló táblázat.8 Webes adatbázis megtervezése A PHP alapjainak megismerése után figyelmünket afelé fordítjuk. akkor táblákkal is dolgoztunk már. Hogy néhány kézzelfogható példát is nézzünk. hogyan hozhatunk létre felhasználókat. A Haladó MySQL-adminisztráció című 12. fejezet bemutatta.. A könyv előttünk álló részében MySQL adarbázist fogunk használni. hogy röbb felhasználót vonzzon. relációs adatbázis használatával gyorsan és egyszerűen választ kapunk az olyan lekérdezésekre. ilyen . Megtudjuk. így programozóként nem szükséges ezzel foglalkoznunk. olyan területeket érint­ ve. fejezer részletesebben taglalja a MySQL-felügyeletet.mindezt parancssorbóL A MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel című ll. törölni és frissíteni . a biztonság és az optimalizálás. és milyen típusú vásárlók költe­ nek a legtöbbet. adatbázisokat. Relációs adarbázis használatához nem szükséges. ám bizonyos alapvető adatbázis-fogalmakkal tisztában kell lennünk. Az RDBMS-ek véletlen hozzáférést biztosítanak az adatokhoz. Az RDBMS-ekből lekérdezéssel egyszerűen kinyerherők adott kritériumoknak megfelelő adathalmazok. hogyan lehet lekérdezni az adatbázisból. fejezetből kiderül. Ha használtunk korábban táblázatkezelő alkalmazást. Az ilyen adatbázisok a relációs algebra szilárd elméleti alapjaira épülnek.információk birtokában fejleszthetjük oldalunkat. hogy az Adatok tárolása és visszakeresése című 2. fejezet bemutatja. mint a jogosultságí rendszer. Relációs adatbázissal kapcsolatos fogalmak A relációs adatbázis messze a leggyakrabban használt adatbázistípus. a teljes szövegben kereséssel és a tárolt eljárásokkal. Mielőtt a következő fejezetben elmélyednénk a MySQL részleteiben. hogy honnan érkeznek vásárlóink. A tábla pon­ tosan az. Két módszert ismerünk meg erre: az egyik a PHP .egy egyszerű fájlból igen nehezen kinyerhető . . MySQL Improved Extension" (mysqli) kiterjesztését. táblákat és indexeket. a másik a PEAR:DB adatbázis-absztrakciós réteget használja. hogyan tudunk rekordokat hozzáadni.

Egyszerűbbé teszi adataink adatbázisban tárolását. a másik három oszlop karakterláncokat tartalmaz. Minden oszlop megfelelő adattípusú. " "Oak Street 25. Minden adatnak az oszlopa által meghatározott adattípusúnak kell lennie. kiderül.2 ábrán egy. Ugyanezen elv alapján kapjuk egyedi bankszámlaszámunkat vagy tagsági számunkat a DVD-kölcsönzőben. Az Jó 8 például az "Oak Street 25. és különböző adatokat tartalmaz. Ha megnézzük például a 2-es rendelési azonosítójú (RendelesiD) A táblázat azonosító oszlopát kulcsnak vagy elsődleges kulcsnak nevezzük. A táblázatos forma miatt minden sor ugyanazokkal a tulajdonságokkal ren­ delkezik. hogy az l-es ügyfélazonosítójú vásárló adta. láthatjuk. eséllyel ő az egyetlenJulie Smith. Airport West alatt lakó Julie Smith néven emlegetni őt azonban kicsit körülményes. akkor a kulcs a Lakcim. nem más. és amit núnden bizonnyal s:Yát alkalmazásainkban is tenni fogunk. hogy ki a szóban forgó vásárló. attribútumoknak (attribute) is szokás nevezni. Varos és Nev osz­ lopból áll. hogy a Vas arl o I D (vagyis vásárlóazonosító) egész számokat. hogy az l-es ügyfélazonosítótJulie Smith kapta. Amit a példában tettünk. és különböző adatokat tartalmazó oszlopokból és az egyes vásárlóknak megfelelő sorok­ ból áll. aki a megadott lakcímen él. és túlságosan hivatalos­ nak hat. ehhez az adatbázishoz adott második táblát látunk. mivel VasarloiD néven eitáraijuk az ügyfélazonosítóját. és kulcsot használva hivatkoznak az egyik tábláról a másikra. Mesterségesen kiosztott azono­ sító számnál garantálhatjuk az egyediséget. és ebben az esetben nem feltétlenül lesz egyedi azonosító. A 8. A táblának van neve (vasarlok). A kulcs több oszlopot is tartalmazhat. Oszlopok A tábla minden oszlopa egyedi névvel bír. Ha ezt követően ránézünk a Vasarlok táb­ lára.142 8. Sorok A tábla mindegyik sora egy-egy vásárlót jelképez. megszámlálhatatlan sok ilyen nevü embert találunk. A Megrendelesek tábla minden sora egy adott vásárló egy konkrét megrendelését jelképezi. Gyakran még az sem szavatolja az egyedi azonosítást. Értékek Minden sor az egyes oszlopoknak megfelelő értékek készletét tartalmazza.1 ábra: A Book-O-Rama vásárlóinak adatai táblázatban tárolva.fejezet Vessünk egy pillamást a 8.1 ábrán látható Vasarl ok táblából kiderül. . HaJulie-ra rendelést.Gondoljunk például aVasar lok táblában szereplő Julie Smith-re! Ha kinyitunk egy amerikai a telefonkönyvet. amely a vásárlók által jelzett megrendeléseket tárolja.Tudjuk. Kulcsok Szükség van az egyes vásárlók azonosítását lehetövé tevő módszerre. A sorokat szokás rekordoknak ( record) is nevezni. Airport West alatt lakó Julie Smith"-ként hivatkozunk. Az oszlopokat esetenként mezőknek (field) vagy tulajdonságoknak. amely a Book-O-Rama nevü könyvesbolt vásárlóinak nevét és címér tartalmazza! VASARLOK VasariolD l 2 3 Nev Julie Smith Alan Wong Michelle Arrhur Lakeim 25 Oak Street 1/47 Haines Avenue 357 Norrh Road Varos Airporr West BoxHiU Yarraville 8.1 ábrán látható mintatáblára. Nagyon kevés valódi adat rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. A gyakori névvel megáldott olvasók núnden bizonnyal jól tudják ezt. Az adatbázisok jellemzően több táblából állnak. ha több ilyen adatot kombinálva használunk. Ráadásul használatához a tábla egynél több oszlopára is szükség lenne. mint egyéni vásár­ lóazonosító (Vasar lo I D) hozzárendelése az ügyfelekhez. A nevek általában nem alkalmasak erre. A 8. Többféleképpen megkülönböztethetjük közöttükJulie-t.

Példánknál maradva: a vásárlók több megrendelést is leadharnak. Nev. egy az egyhez típusú kapcsolat lenne közöttük. A Cimek táblából egy idegen kulcs mutatna a Vasa rl ok táblába vagy fordítva. A relációs adatbázis az idegen kulcs (foreign key) kifejezést használja az ilyen kapcsolatta. hogy mely szerzők mely könyvekben érintettek. Egy a sokhoz típusú kapcsolat esetén az egyik táblázat sora(i) a másik több sorához kapcsolódhat(nak). így a fenti példánál maradva lesz Konyvek. hogy mindkét dologból egy-egy alkolja a kapcsolatot. Varas) Osszeg.ben-idegen kulcsként hivatkezunk rá. Ha például a lakcímeket a Vasarlok táblából külön táblába tennénk. Ilyen kapcsolatnál a sok sort tartalmazó táblázat idegen kulcsa mutat az egy sort tartalmazó táblázatra. Szerzok és Konyvek_ Szerzok tábla is. Az egy az egyhez kapcsolat azt jelenti. amit két szerző jegyez. A három típust a kapcsolat két oldalán lévő elemek száma szerint különbözteljük meg. miért érdemes két külön táblát használni. a másik szerzőket ( Szerzok) tartalmaz. Ebben az esetben az ügyfélazonosítót betesszük a megrendeléseket tartalmazó táblába. A dőlttel szedett kifejezések pedig külső kulcsok abban a relációban. de értelmezését meg­ könnyítendő mintaadatokat helyezhetünk bele. VasarloiD. Felvetődhet a kérdés.99 Datum 02-Apr-2007 15-Apr-2007 19-Apr-2007 01-May-2007 l 8. egy a sokhoz (one-to-many) vagy sok a sokhoz (many-co­ many) típusú. az egyik könyveket ( Konyvek) . A sémában az aláhúzott kifejezések elsődleges kulcsok abban a relációban. A Megrendelesek tábláról a Vasarlok táblára mutató nyíl például a Megrendelesek tábla sorai és a Va sarlak tábla sorai közötti kapcsolatra utal. amelyben dőlten jelennek meg. Miért nem tároljukJulie címét egyszerűen a rendeléseket tartalmazó Megrendelesek táblában? A következő részben részletesen foglalkozunk ezzel. Datum) Megrendelesek(RendelesiD. Ebben a harmadik táblában csak a másik két tábla kulcsait találjuk idegen kulcsként párokban. Ezek mutatják.00 6. de más táblában-a példában a Megrendelesek. illetve szöveges formában. A sémákat megjeleníthetjük informális ábrákon (ahogy az imént tettük). AVasarlok táblában a VasarloiD az elsődleges kulcs. illetve az egyes táblák elsődleges kulcsát és idegen kulcsait tartalmazza.2 ábra: A Megrendelesek táblában szereplő minden egyes rendelést a Vasar/ok táblában lévő valamelyik vásárló adta le. Kapcsolatok Az idegen kulcsok táblában lévő adatok közötti kapcsolatot jelképeznek.99 74. A séma az összes táblát és azok oszlopait. például: Vasarlok(VasarloiD. Lakcim. amelyben alá vannak húzva. A kapcsolat lehet egy az egyhez (one-to-one).Webes adatbázis megtervezése 143 VASARLOK VasariolD l 2 3 Nev JulieSmith Alan Wong Michelle Arthur Lakeim 25 OakStreet Varos Airport West BoxHill Yarraville l l 4 7 Haines Avenue 357 North Road MEGRENDELES RendelesiO 2 3 4 � 3 2 3 VasariolD l Üsszeg 27. Létezik olyan könyv. Sok a sokhoz típusú kapcsolat esetében az egyik tábla több sora kapcsolódik a másik tábla több sorához. akik más könyveket is írtak-egyedül vagy más szerzőkkel.50 12. hogy mutassa a kapcsolatot. Sémák Az adatbázis összes táblatervét együttesen adatbázissémának (schema) nevezzük. Háromféle kapcsolat létezik a relációs adatbázisokban. Adatok ugyan nincsenek benne. egyed­ kapcsolat diagramban (amivel könyvünkben nem foglalkozunk). l 8 . Képzeljünk el két táblát. Az ilyen típusú kapcsolatban általában egy minden adatot tartalmazó táblázat is létezik.

valós világbeli objektumokat! Adatbázis létrehozásakor általában valós világbeli elemeket és kapcsolatokat modellezünk.et al. Általánosságban azt mondhatjuk. hiszen . könnyedén létrehozharunk az adatoknak megfelelő táblát. Rövidesen azonban 8 ezzel is foglalkozni fogunk. Megrendelesek és Konyvek. hogy a modellezett.99 24. hogy rendeléskor rnilyen szállítási címet adott meg a vásárló. Az esetek többségében azonban elegendő néhány alapvető tervezési elvet betartani. Vizsgáljuk meg most ezeket a fenti példákban szereplő könyvesbolt kontextusában l Gondoljuk végig a modellezett.3 ábra: A kiinduló séma Vasarlok.99 02-Apr 2007 - 15 Ap r-2007 - 19-Apr-2007 01-May-2007 KONYVEK ISBN Szerzo Cim Ar 0-672-31697-8 0-672-31745-1 o. A fentiekből az következik.672-31509-2 Michael Morgan ThomasDown Pruitt.99 74. hogy mikor van szükség új táblára.50 12.99 8. és ezekről az objektumokról és kap­ csolatokról tárolunk el információt. akkor adatait többször eltároljuk.a példánál maradva .3 ábrán láthatjuk VASARLOK VasariolD Nev Lakeim Varos l 2 3 Julie Smith 25 Oak Street 1/47 Haines Avenue 357 North Road Airport West Box Hill Yarraville Alan Wong MEGRENDELE RendelesiO � 3 l 2 3 Michelle Arthur VasariolD Üsszeg Datum l 2 3 4 27. a forgalmazott könyvekről és a rendelésekről szetetnénk információt tárolni.00 6. valós világbeli objektumok minden egyes osztályának külön táblára van szüksége. Java 2 for ProfessionalDevelopers Installing GNU/Linux Teach Yourself GIMP in 24 Hours 34. (Ugyanakkor egy ilyen adattárolásnak is meglehetnek az előnyei. és mi legyen a kulcs. Minden megrendelésnél van dátum. A Book-O-Rama könyvesbolt példájában a vásárlókról. amely témakörök meghaladják jelen kötet tartalmi lehető­ ségeit. ahogy azt reméljük. Ebben az esetben végeredményként egy. Gondoljunk csak bele: ugyanazt az információt kivánjuk tárolni minden vásárlóról! Ha egy adatkészlet ugyan­ olyan formájú. mely könyveket választották az egyes rendelésekben. hogy legalább három táblára van szükségünk az adatbázisban: Vasarlok. Minden vásárlóhoz tattozik név és cím.144 8. címe és ára.kiderül például az.Miért ne tároljukJulie Smith lakcímét a Megrendelesek táblábant HaJulie többször is rendel a Book-0-Ramától. végösszeg és rendelt könyvek. Rengeteg könyvet találunk az egyed-kapcsolat diagramokról és az adatbázis-normalizálásról. van szerzője. fejezet Webes adatbázis megtervezése Bizonyos tekintetben művészet tudni azt.) . Redundáns adatok tárolásának elkerülése Korábban feltettük a kérdést:.99 24. Az adatbázis kezdeti sémáját a 8. Minden könyvhöz tartozik ISBN-kód. és mi­ lyen címre indítottuk a rendelést. Megrendelesek és Konyvek táblából áll. a 8. A modellből egyelőre nem tudjuk megmondani.4 ábrán láthatóhoz hasonló tábla adódna.

hogy melyik adat helyes és melyik nem. Az adatbázis ilyen kialakítása esetén Julie adatait minden egyes rendelésfelvételnél be kellene szúrni.50 43. 0-672-31509-2. Általánosságban úgy kell adatbázisunkat megrervezni. Az ilyen problémákat módosítási anomáliáknak nevezzük. Helyette núnden tulajdonságérté­ ket meg kell vizsgálnia az egyezőség megállapítására. ami inkonzisztens adatot eredményez adatbázisunkban (ami nem kifejezetten örvendetes számunkra). Az egyik megoldás az lehetne.0-672-31697-8 2 3 4 l 2 3 8. miközben egyes megrendelései még függöben vannak.00 15. akkor címét egy helyett három he­ lyen kell frissíteni. hogy hozzáadunk a Megrendelesek táblához egy olyan oszlopot. a beszúrási és a törlési anomáliákat. HaJulie másik lakásba költözik. mint a "Hány példányt rendeltek a Java 2 for Professional Developers című kiadványból?': A rendszer így nem cuclja egyszerűen csak összeszámolni az egyező mezőket. és anomá/iákat okozhat az adatokban. MEGRENDELESEK RendelesiO l VasariolD 3 üsszeg 27. Nem küldhetünk neki tájékoztatót a különleges ajánlatainkról. mert adatok beszúrása esetén fordulhat elő.99 23. hogy a későbbiekben nincsen rekordunk Julie címével. tulajdonképpen tábla a táblában. hogy a megrendelés kiszállírása után töröljük azt az adatbázis ból! Julie aktuális megrendeléseinek teljesítése után azok mind törlödnek a Megrendelesek táblábóL Ez azt jelenti.99 Oa tum 02-Apr-2007 15-Apr-2007 19-Apr-2007 01-May-2007 Rendelt konyvek 0-672-31697-8 0-672-31745 -l. Itt tulajdonképpen az történik. Mivel az. Az ilyen esetet beszúrási anomá/iának nevezzük. Az adatintegritás sérül.50 12.akkor jelentkezhet. . Ha elmulasztjuk az ellenőrzést.5 ábra: flyen kialakítás esetén a Rendelt konyvek tulajdonságnál soronként több érték fordulhat elő. amely a megrendelt k önyveket tartalmazza. Miért tároljukJulie személyes adatait háromszor. és csak egyeden helyen módosítjuk a lakcímét.00 6.bármilyen meglepő . Ha így alakítjuk ki az oszlopokat. amelyekben az adatbázis módosítása inkonzisztens adatokat eredményez. Többféleképpen is elérhetjük ezt. és amikor legközelebb rendel valamit a Book-0Ramától. Ezt az esetet látjuk a 8. és nem tudjuk megállapítani. hogy a fenti anomáliák egyike se következzék be. Egy ilyen adatbázisnál két alapvető probléma merül fel: Az egyik a helypazarlás. ha elég lenne csak egyszer is? A másik.vagyis olyan helyzetekhez. o -672-31509-2 0-672-31697-8 0-672-31745 -l. Könnyen megfeledkezhetünk erről.75 Oatum 25-Apr-2007 29-Apr-2007 30-Apr-2007 01-May-2007 VasariolD Nev Julie Smith Julie Smith Julie Smith Julie Smith Lakeim 25 üak Street 25 üak Srreer 25 üak Street 25 üak Street Varos Airporr Wesr Airporr Wes r Airporr Wesr Airporr Wesr l l l l 8. A harmadik típust törlési anomá/iának nevezik. amikor megkíséreljük módosítani az adatbázist. Atomi oszlopértékek használata Atomi oszlopértékek használata esetén núnden sor núnden tul:Ydonságánál csak egyeden dolgot tárolunk. hogy Airport Westben lakik.5 ábrán. amely egymásnak ellentmondó információt tárolJulie-róL Az egyik sorban például az szerepel. ha sorokat törlünk ki egy adatbázisbóL Képzeljük el. a másik sor pedig azt sugallja. hogy Airportban.4 ábra: A redundáns adatokat tároló adatbázis nagyobb tárhelyet igényel.6 ábrán. Például tudnunk kell azt. hogy egy egész táblázatot ágyazunk egyetlen osz­ lopba . Ez a Rendelesi tetelek nevű tábla látható a 8. így núnden alkalommal ellenőriznünk kellene. amely a megrendeléseket és a könyveket kapcsolja össze.99 74. könnyen lesz két olyan sorunk. hogy azok megegyeznek-e a tábla meglévő soraiban lévő adatokkal. mert akkor jelentkezhetnek. egyszerűen annyit kell tenni.egy olyan táblázatot. ami háromszor annyi munkát jelent. 8 Ez a megoldás több okból sem szerencsés. Háromféle frissítési anomáliát sziikséges elkerülni: a módosítási. mert .Webes adatbázis megtervezése 145 RendelesiO 12 13 14 15 üsszeg 199. hogy új táblát hozunk létre. hogy ez frissítési anomáliákhoz vezethet . sokkal nehezebbé válik megválaszolni az olyan kérdéseket. ismét be kell kérnünk minden adatát. hogy milyen könyvekből állnak össze az egyes rendelések. Egy ilyen helyzet jellemzöen információvesztéshez vezet. ami így létrejött.

Az egyes rendelésekhez (Rendelesi_tetel) adhatnánk ugyan még egy kulcsot.7 ábra: Az értékelések tárolásához vagy Ertekeles oszlopot kell hozzáadni a Konyvek táblához. Ilyen táblákkal akkor találkozunk.az ISBN-kód formájában. és bármely könyvet többen is megrendelhetnek. hogy adatbázisunkban sok üres érték legyen. Válasszunk értelmes kulcsokat! Ügyeljünk arra. Érdemes elkerülni azt. hogy megkapjuk a kért információt.146 8. ha adatbázisunk választ tudna adni! (Ilyen kérdés lehet például az. amikor sok a sokhoz típus ú kapcsolat áll fenn két objektum között. gondoskodjunk róla. Ez a tábla kapcsolatot teremt a Megrendelesek és a Konyvek tábla között. hogy melyek a Book-O-Rama legjobban fogyó könyvei. fejezet RENDELESI TE TELEK - Rendelesi D l 2 2 3 4 4 4 ISBN 0-672-31697-8 0-672-31745-1 0-672-31509-2 0-672-31697-8 0-672-31745-1 0-672-31509-2 0-672-31697-8 D arabszam l 2 l l l 2 l 8. mert ezek a valós világbeli objektumok nem szükségszerűen rendelkeznek egyedi azono­ sítóval.) Annak érdekében.99 24. hogy az adatbázis minden szükséges adatot tartalmazzon. milyen kérdésekre szeretnénk.6 ábra: Ez a kialakítás megkönnyíti.7 ábrán. A könyvekhez nem szükséges egyedi azonosítót létrehozni. és az értékelésért felelős személy nem fog mindegyikkel foglalkozni. és a megfelelő kapcsolat legyen a táblák közört! Kerüljük a sok üres tulajdonságot tartalmazó kialakítást! Ha a könyvekről szóló értékeléseket szeretnénk adni az adatbázishoz. Konyvcim Java 2 for Professional Developers Installing GNU/Linux Teach Yourself GIMP in 24 Hours Ar 34. hogy egyedi kulcsokat válasszunk! Példánkban különleges kulcsot hoztunk létre a vásárlóknak (vasarloiD) és a rendeléseknek (RendelesiD). Ha az adatbázis számos könyvet tartalmaz. hogy a megrendelt könyvek között keressünk. Pontosan ezért rendelkezik a Rendeles i_ tetelek tábla Darabszam ISBN tulajdonság együttesen garantálja az egyediséget. hogy núnden egyes könyvhöz hozzáadjuk az Ertekeles mezőt. Ezt a két megkö· zelítést láthatjuk a 8. mit szeretnénk az adatbázisból megtudni! Következő lépésként gondoljuk végig. Gondoljuk végig. amelynek ennél a tulajdonságnál nem lesz értéke. Az első módszer esetén egy Ertekeles oszlopot kell hozzáadni a Konyvek táblához. hiszen ezt.99 24. KONYVEK ISBN o-672-31697-8 0-672-31745-1 O. amikor összesített értékeket számolunk ki. vagy egyéb függvényeket alkalmazunk numerikus értékeket tároló oszlopo- . ám a RendelesiD és az egy sorként kezeljük a rendelést. akkor sok olyan sor lesz. hogy üres értéke (null value) van. mert egy rendelés több könyvet tar­ talmazhat. amennyiben ugyanabból a könyvből egynél több példány rendelése esetén is oszloppal.már megtették számunkra. jelen esetben ez azért van így. Egyrészt pazarolja a tárhelyet.et al. Ez azt jelenti.672-31509-2 Szerzo Michael Morgan Thomas Down Pruirt. Ezt úgy hívjuk. másrészt problémákat okoz. legalább kétféleképpen tehetnénk meg.99 Ertekeles KONYV_ERTEKELESEK ISBN 8 l Ertekeles 8. vagy létre kell hozni egy külön táblát kifejezetten az értékelések számára.

8 ábrán látjuk. hogy a fenti szerkezet egyetlen. és ekkor csak a második adatbázisterv jöhet szóba. webes adatbázist használó alkalmazás a 8. Egy vásárlónak például több rendelése lehet. A sok üres érték okozta problémákat másmilyen adarbázisterv alkalmazásával kerülhetjük el. a webes kiszolgálóból.. A keresési eredmények lapjának neve eredmenyek.. amely megküldi a választ. akkor már egy a sokhoz típusú kapcsolarról beszélünk. Ez az architektúra kiválóan megfelel a statikus oldalakat kezelő kiszolgálóknak. vizsgáljuk meg a webes adarbázisrendszerek külsö archirekrúrájár és a we­ bes adarbázisrendszer fejlesztésének módszertanát! A webszerverek alapverő müködésér a 8.9 ábrán látható általános szerkezethez hason­ lót követ. 3. p hp. E srrukrúra nagy része minden bizonnyal már ismerős számunkra. majd feldolgozás céljá­ ból átadja a PHP motornak. A könyv olvasása során fejlesztendő. A rendszer két objektumból áll: egy böngészöböl és egy webes kiszolgálóbóL Kommunikációs kapcsolatra van szükség közörtük. Meg kell említenünk. Itt csak a már értékeléssel bíró könyveket soroljuk fel a Konyv Ertekelesek táblában . nem fogja tudni. Ehhez a 8.l valasz k rés Webes kiszolgáló l 8. visszakeresi a fájlt. amelyekkel egy az egyhez vagy egy a sokhoz típusú kapcsolarban állnak. Összekapcsoló táblákat.természetesen az értékelésükkel együtt. Böngésző l• .9 ábra: Az alapvető webes adatbázis-architektúra a böngészőböl. adarbázis-tranzakció az alábbi szakaszokból áll (a számozásr a 8.Webes adatbázis megtervezése 147 kan. A háttérben adatbázissal müködö weboldalak azonban ennél némiképpen összetettebb környezetet igényelnek. 8 . Ha a felhasználó üres mezöt lát egy táblában.. amelyek kér valós objektum közötti. A PHP megnyitja a kapcsolator a MySQL kiszolgálóhoz. Ezért a rendelésbe a vásárlóra uraló hivatkozást helyezünk. php-re vonatkozó kérésr. hogy adatbázistervünk végül kétféle táblát tartalmaz: Valós világbeli objektumot leíró. 2. Ezek olyan egyéb. Webes kiszolgáló 6 ' • l l 5 . ilyen például a rendelések és a könyvek közötti kapcsolat. • Webes adatbázis architektúrája Miurán áttekintettük az adarbázis belső szerkezerér. _ _ Táblatípusok összefoglalása Általában azt fogjuk tapasztalni. és elküldi a megfelelő lekérdezést. Például HTML űrlap segítségével ráke­ res a Book-O-Rama adatbázisában a Laura Thomsan által írt könyvekre. sok a sokhoz típusú kapcsolatot írnak le. Könyvenként egyeden értékelés esetén a Konyv Ertekelesek tábla elsődleges kulcsaként használhatjuk az ISBN-kódot. A PHP motor elkezdi vizsgálni a kódot. de egy adott rendelést csak egyetlen vásárló adhatott fel. hogy a tulajdonság irreleváns.l 4 3 MySQL kiszolgáló 8. A böngésző kérést intéz a kiszolgálóhoz. Egy tipikus webes l.l . Ha több értékelés tartozhat ugyanahhoz a könyv­ höz. egyszerű táblákat. A webes kiszolgáló megkapja az eredmenyek. vagy az adat egyszerűen még nem lett beírva. az adatbázis hibát tartalmaz.9 ábrán is megraláljuk): A felhasználó böngészője HTTP kérést intéz egy adott weboldalhoz.. 2 PHP motor J. a parancsfájlmotorból (PHP) és az adatbázis-kiszolgálóból áll. amely az adatbázishoz csatlakozásta és a lekérdezés végrehajtására (a köny· vek keresésére) irányuló parancsot tartalmaz. . hogy egy az egyhez típusú kapcsolat áll fenn a könyvek és az értékelések között. l Böngésző l• � . ez azt jelenti. könyvenként több éteékelésnél azonban egyedi azonosítót kell bevezetnünk mindegyikhez. Ezeker a táblákat gyakran valamilyen valós világbeli tranzakcióval társítjuk. egyszerű objektumokra mutató kulcsokat tar­ ralmazhatnak.8 ábra: A böngésző és a webes kiszolgáló közötti kliens-szerver kapcsolat kommunikációt igényel.7 ábrán javasolt második kialakírást célszerű követni. házon belüli személy által írt értékeléssel számol. hogy ennek az az oka.

További olvasnivaló A fejezetben a relációs adatbázis tervezéséhez kaptunk alapszintű iránymutatást. Ezt követően az eredményül kapott HTML-t visszaküldi a webes kiszolgálónak. olvassuk el olyan relációs guruk könyveit. az alkalmazás magját tartalmazó. Ahogy alkalmazásaink mérete és bonyolultsága növekszik. Ha szerernénk jobban elmélyedni a relációs adatbázisok mögött álló elméletben. hogy az ezekben a kiadványokban olvasható anyag meglehetősen elméleti jellegű. A webes ki­ szolgáló szoftvere. ám az utóbbi jelentős előnyöket kínálhat a teljesítmény terén. majd hogyan tegyük meg ugyanezt PHP-ból. feldolgozza. A MySQL kiszolgáló megkapja az adatbázis-lekérdezést. A PHP motor befejezi a kód futtatását. 6. Fejlesztési szempontból ugyanúgy kell dolgozni mindkét megközelítéssel. Először megtanuljuk. A folyamat alapvetően megegyezik akár szkriptfuttató környezetet. 8 . illetve a HTML kimenetet kezelő. mint például C. hogy az adatbázis-kiszolgálót másik gépen futtassuk Ennek oka a biztonság.a könyvek listáját . Egy ádagos webes adatbázis jellemzően nem ennyire összetett. 5. és visszaküldi az eredményeket . az üzleti logikát követő rétegre. A 8. és nem szükségszerűen lesz azonnal releváns az üzleti célú webfejlesztök számára. megjelenítő rétegre. csupán mélyebb struktúrát adunk a PHP részéhez. elkezdjük majd PHP alkalmazásainkat rétegekre bontani: jellem­ zően egy. ahol a felhasználó láthatja a kért könyvek listáját. egy. akár adatbázis-kiszolgálót használunk.a PHP motornak. Hogyan tovább: A következő fejezetben elkezdjük létrehozni MySQL adatbázisunkat. ami általában a lekérdezés eredményeinek HTML-beli formázását is magá­ ban foglalja. hogyan futtassunk rajta lekérdezéseket. A webes kiszolgáló visszaadja a HTML-t a böngészőnek. a PHP motor és az adatbázisszoftver gyakran ugyanazon a gépen fut. fejezet 4. hogyan állítsunk be interneten keresztűl elérhető MySQL adatbázist. Date! Nem árt tudni. J.9 ábrán látható alapszerkezet azonban ekkor is érvényben marad.148 8. Mindazonáltal az is legalább ennyire elfogadott. a nagyobb kapacitás vagy a terhelés megosztása lehet. a MySQL-hez kapcsolódó adatbázisrétegre.

majd közölje velünk a választott felhasználói nevet. jelszór és adarbázisnever. Egyes mire van szükségünk. hogyan állítsunk be weboldalon használni kívánt MySQL adatbázist. Ebben az esetben a példák köveréséhez vagy saját adatbázisunk létrehozásához meg kell kérni a rendszergazdát. Ez a kliens a MySQL bármilyen telepítése után rendelkezésre áll. Ha a MySQL-t például hasztolt webes környezetben használjuk. A MySQL aktuális verziója a http://www. hogy hozzon létre számunkra egy felhasználót és egy adatbázist. De ez esetben is érdemes lehet elolvasni ezeker az oldalakat. Az ebben a részben szereplő témakörök feldolgozásához MySQL-hozzáférés szükséges. Nev. továbbléphetünk és -olvashatjuk a fejezetet. az idegen kulcsokat pedig dőlt betűvel jelöljük. és tekintsük át a Függeléket. Ar) ISBN. hogy MySQL rendszerünk nem megfelelően lett beállítva.mysql. Darabszarn) Rendelesi_tetelek(RendelesiD. Ez a lépés a következöket foglalja magába: • A fájlok installálása Felhasználó beállítása a MySQL futtatására Elérési útvonal beállítása Szükség eserén arnysql_install_db • futtatása • Adminiszrrátori (root) jelszó beállítása A névtelen felhasználó rörlése és az adatbázis tesztelése A MySQL kiszolgáló első indírása és automatikus futásának beállírása • Ha mindezzel megvagyunk. korábbi verziók kevesebb funkcióval rendelkeznek. 5. Érdemes a könyv olvasása idején a legfrissebb. VasarloiD. hogy A fejezerben szereplő példákat a könyv írása idején legfrissebb. Ertekelesek) Az előző fejezerből emlékezhetünk rá. Varas) Osszeg. Cirn.1-es verziójú MySQL-lel építettük fel és teszreltük. Emlékezte· résül álljon itt a Book-O-Rama alkalmazás sémája: Vasarlok(VasarloiD.com oldalról tölthető le. stabilan működö változatot telepíteni vagy arra frissíteni. A PHP és a MySQL telepítése című Függelékben segitséger találunk végrehajtásukra. amit nem mi kezelünk (nem mi vagyunk a rendszergazdái)­ webes hoszring szolgáltarás vagy munkahelyi gép használata esetén ez igen valószínű.9 Webes adatbázis létrehozása Az előrtünk álló fejezerből megrudharjuk. a rendszergazdák jellemzően a phpMy Admin böngészöalapú felületet kínálják fel . Daturn) Megrendelesek(RendelesiD. amelyek a felhasználók és adarbázisok beállítását mutarják be. hogy olyan gépen férünk hozzá a MySQL-hez. Természetesen más kliensek is megfelelnek a célnak. Ebben az esetben ellenőrizzük a fenti !istác. Ekkor a fejezet azon részeit. Book-O-Rama online könyvesbolt alkalmazást folytatva haladunk végig a fejezeten. Konyvek(ISBN. Ha a fenti lépések nem magáról érterődök szá­ munkra. hogy a MySQL rendelkezé­ sünkre álljon. hogy az elsődleges kulcsokar aláhúzással. könnyen lehet. Konyv_Ertekelesek(ISBN. Ha a fejezet bármilyen pontjánál problémába ütközünk. A főbb téma· körök: • Adatbázis létrehozása Felhasználók és jogosultságok beállítása A jogosultsági rendszer megismerése Adarbázistáblák létrehozása Indexek létrehozása Oszloptípusok kiválasztása MySQL-ben • • Az előzőekben megismert. Lakcirn. Szerzo. hogy meggyőzödjünk beállításaink helyessé­ géröl! Elképzelhető. Könyvünkben a MySQL manitornak nevezett parancssori kliens használarával érjük el a MySQL-r. mert az így megszerzett információ birtokában pontosabban el rudjuk magyarázni rendszergazdánknak. telepítenünk kell webes kiszolgálónkra. Ahhoz. akár át is ugorhatjuk.

Your MySQL connection id is l to server version: Community Server or \g. hogy a MySQL további inputot vár. amelyen a MySQL kiszolgáló fut. Jól látható. az alábbi lépéseket már elvégezték számunkra. és a rnysql parancs az elérési útvonalban van-e valahol!) Ekkor adjuk meg jelszavunkat! Ha rninden jól megy. amellyel csatlakozni szereménk. Type 'help. fejezet számunkra. Ha ugyanazon a gépen adjuk ki ezt a parancsot.25-rc-cornrnunity MySQL (GPL) Type '\c' to clear the buffer.' or '\h' for help. nyomatékosan javasoljuk.vagyis amelyen a MySQL kiszolgáló fut. Ellenkező esetben a hostnev paramétere helyett annak a gépnek a nevét kell megadnunk. és nem állítottunk be jelszót ehhez a felhasználéhoz. ez a kapcsoló és a hostnev paraméter kihagyható. Ha a pontosvessző begépelése nélkül ütjük le az Enter bil­ lentyűt. hogy a MySQL kiszolgáló fut-e. mivel a parancssorban bevitt jelszó egyszerű szövegként jelenik meg a képernyőn. Ha root-ként jelentkezünk be. root-ként (adminisztrátorként) kell bejelent­ keznünk. Az előző parancs után az alábbihoz hasonló választ kell kapnunk: Enter password: (Ha nem müködik a parancs. Ha nem adjuk meg. A MySQL monitor használata A mostani és a következő fejezet MySQL-es példáiban rninden parancs pontosvesszővel (. Első telepítés esetén a root lesz az egyetlen felhasználó. Ha saját gépet használunk. amelyikkel dolgozhatunk. rnysql> Ha gépünkön nem a fentihez hasonló válasz jelenik meg.ameny· 9 nyiben arra szükség volt-. ezt a kapcsolót kihagyhatjuk. és gépeljük be a következőket: rnysql -h hostnev -u felhasznaloi_nev -p A rnysql parancs meghívja a MySQL monitort. ellenőrizzük. A -p kapcsoló közli a kiszolgálóval. a fenti két karaktert látjuk megjelenni.150 9.és nagybetűk közöte-nem úgy az adatbázisok és a táblák nevei (erről késöbb még bövebben is olvashatunk majd). a MySQL kiszolgáló úgyis kérni fogja. mert könnyebben olvashatóvá teszi a példákat. A pontosvessző elmaradásának eredményeként új sorokat kezdhetünk a parancsokon belül. A -h határozza meg a gépet. az alábbihoz hasonló választ kell lámunk: Welcome to the MySQL rnonitor. Érdemes megjegyezni azt is. ám a fejezet utasításait követve viszonylag könnyedén elboldogulhatunk azokon a felületeken is. ellenőrizzük. Más rendszergazda által kezelt gépen futó MySQL esetén a rendszergazda által adott felhasználói nevet kell használnunk. Könyvünkben azért éltünk ezzel a lehetőséggel. hogy jelszó használatával kívánunk csatlakozni. amelyiken a MySQL szerver található. majd létrehoznunk az ebben a fejezetben használandó adatbázist. így más felhasználék is egyszerűen leolvashatják azt. hogy mikor használtuk. 5. Amennyiben saját gépünkre vagy kiszolgálónkra telepítettük a MySQL-t. amelyhez csatlakozni kívánunk. Ha lefelejtjük. hogy futtattuk-e a rnysql_install_db-t. az operációs rend­ szerbe bejelentkezéshez használt felhasználói név lesz az alapértelmezett. A kezdő felhasználék ezt a hibát követik el leg­ gyakrabban.1. ami a bennünket a MySQL szerverhez csatlakoztató parancssori kliens. beállítottuk és helyesen gépeltük-e be a root jelszót! Ha nem saját gépünkön fut a MySQL. A -u kapcsoló határozza meg a felhasználói nevet. hogy most azonnal lapozzunk a Függelékhez l Rendszerünk root jelszó nélkül egyáltalán nem biztonságos. készen állva az adatbázis létrehozására. Nem szükséges a jelszót ebben a sorban megadnunk. Cornrnands end with . hogy az SQL utasítások nem tesznek különbséget a kis. győ· zödjünk meg róla. Tulajdonképpen jobb is. Bejelentkezés MySQL�be A MySQL-be történő bejelentkezéshez menjünk számítógépünk parancssori kezelöfelületére. semmi sem fog történni. amely a következöképpen néz ki: rnysql> grant select -> Ez a szimbólum azt jelenti. hogy a megfelelő jelszót adruk-e meg! Ekkor a MySQL parancssornál kell len nünk.) ér véget. Amennyiben a bejelentkezéshez hasz­ nált felhasználói névhez nincsen jelszó beállítva. A pontosvessző utasítja a MySQL-t a parancs végrehajtására. rnivel a MySQL folytatás jelet használ. Más grafikus kezelőfelületű kliensek nyilvánvalóan az itt leírtaktól kissé eltérő eljárásokkal dolgoznak. kövessük a következő részben leírtakat! Ha más gépénél dolgozunk. ha nem itt adjuk meg. így akár A megfelelő .

aki csak az általunk imént létrehozott adatbázishoz való hozzáféréshez szükséges jogosultságokkal bír. Alapvető. jogosultságokkal felruházva hatá­ rozzuk meg. A MySQL jogosultsági rendszerének bemutatása A MySQL egyik legnagyszerűbb jellemzője. hogy lekérdezéseket futtassunk az internetről. amit gyakran hagynak figyelmen kívül. hogy végrehajtsa a parancsot.Rama-s példában az adatbázis neve Kon yvek lesz. A rendszerrel dolgozó minden egyes felhasználó számára felhasználói nevet és jelszót kell beállítani. Érdemes lehet ugyanakkor a köztes részeket is átolvasni. (Vagy legalábbis nem lenne szabad. mégis erősen ajánlott. hogyan használjuk ezeket. általunk létrehozott felhasz­ náló esetében megtegyük ezt. hogy készen vagyunk. bár az azokban meg­ adott parancsokat nem leszünk képesek futtatni. Alkalmazásonként jellemzően egy adatbázis­ sal fogunk dolgozni. mint amilyenekkel adminisztrátorként a root rendelkezik. Amikor létrehozunk a MySQL-en belül egy felhasználót. illerve megfoszthatjuk őket azoktól az alábbi négy jogosuJtsági szinten: Globális (Global) • Adarbázis (Database) Tábla (Table) Oszlop (Column) • • Rövidesen látni fogjuk. és jogosultságokat ad nekik. Felhasználó beállítása: a GRANT parancs A GRANT és REVOKE paranccsal jogosultságokat adhatunk a MySQL-felhasználóknak. A következőképpen szól: Minden felhasználónak (vagy folyamatnak) a hozzárendelt feladat elvégzéséhez szükséges legalacsonyabb szintű jogosult­ sággal kell rendelkeznie. hogy ezek a MySQL-en kivüli felhasználói nevekkel és jelszavakkal (például a unixos vagy NT-s felhasználói nevekkel és jelszavakkal) egyezök legyenek. mégis rendkívül fontos elv. Gépeljük be a MySQL parancssorba a következőt: mysql> CREATE DATABASE adatbazis neve. Ugyan nem kötelező a felhasználókhoz jelszót beállítani. A jogosultság (privilege) adott művelet adott objektumon történő végrehajtásának lehetősége. mint bárhol máshol. hogy minden. MySQL-ben ez éppen úgy igaz. Felhasználók és jogosultságok beállítása Egy MySQL rendszer sok felhasználóval rendelkezhet. A root felhasználó biztonsági okokból jellemzően csak rendszer­ ga zdai feladatokat lát el. A legkönnyebb az adatbázis létrehozása. _ Az adatbazis_neve helyére a létrehozni kívánt adatbázis nevét kell írnunk. hogy minden rendben ment.0 sec) Ez azt jelenti. A GRANT parancs felhasználókat hoz létre. hogy mit lehet és mit nem lehet megtennie a rendszerben. és fokozottan érvényes ez a root jelszavára. A legkisebb jogosultság elve A legkisebb jogosultság elvét követve bármilyen számítógépes rendszer biztonsága javítható. Az alábbihoz hasonló választ kell látnunk (a végrehajtási idő minden bizony­ nyal ettől eltérő lesz): Query OK. Ha nem ezt a választ kapjuk. l row affected (0. Általános formája a következő: l 9 . nem sziikségesek olyan jogosultságok. és mindig egy adott felhasználóhoz van társírva. Ugyanez érvényes a root esetében is.Webes adatbázis létrehozása 151 adatbázis használata című részre is ugorhatunk. hogy futtatni tudjuk!) Adatbázisok és felhasználók létrehozása A MySQL adatbázisrendszer számtalan különböző adatbázist képes támogatni. hogy mi értelme van ennek? A válasz a jogosultságokban rejlik. Webes adatbázis beállítása céljából érdemes webes alkalmazásonként legalább egy felhasználót is létrehozni. Ahhoz például. Érdemes különböző jelszavakat beállítani a rendszerhez és a MySQL-hez. Ezért egy másik felhasználót kell létrehoznunk. hogy beírtuk-e a sor végére a pontos­ vesszőt! Ez közli ugyanis a MySQL-lel. A Book-O-Rama-s példa megkezdéséhez hozzuk létre a Konyvek nevű adatbázist! Ennyi. A dolog a fájl­ kezelési jogosultságokhoz hasonló. Nem szükséges. ellenőrizzük. Felmerülhet bennünk a kérdés. és ő következik. hogy kifinomult jogosuJtsági rendszert támogat. A Book-O.

közvetlenül ezeket a táblákat módosírjuk. tábla. columns _priv A GRANT parancs alkalmazása helyett megreherjük. egyetlen táblára (adatbazis _neve. amivel a felhasználónak a MySQL-be be kell jelentkeznie.* karaktereket acljuk meg. hogy . a tabla_neve önmagában az aktuális adatbázis egy táblájaként lesz értelmezve. Csak azokra az adatbázisokra és táblákra adjunk a felhasználék számára jogosultságokat. hogy a felhasználónak Secure Sockets Layer (SSL) protokollrétegen keresztül kell csatlakoznia. A WITH mellékágat az alábbiakkal is megadhatjuk: MAX_QUERIES PER_HOUR n vagy MAX UPDATES PER HOUR n vagy MAX CONNECTIONS PER HOUR n Ezekkel a mellékágakkal a felhasználó által óránként végezhető lekérdezések. a Hala­ dó MySQL-adrninisztráció című 12. fejezet GRANT jogosultsagok ON elem [oszlopok) [IDENTIFIED 'jelszo'] ) TO felhasznaloi nev [REQUIRE ssl_opciok) [WITH [GRANT OPTION l BY korlatozo opciok] A szögleres zárójelben lévő mellékágak (clause) opcionálisak. leckében tekintjük át. illetve további SSL-beállításokat adharunk meg.a jogosul tsagok. Az os z lopok helyőrző opcionális. hogy a jelszó ne legyen könnyen kitalálható! Vagyis ne legyen szótárban előforduló szó. Használhatunk egy vagy több oszlopnevet. a jelszavakat stb. mysql. ahol a felhasználó­ kat. hogy másoknak kioszthassa saját jogosultságait.152 9. és ne egyezzen meg a felhasználói névvel! Ideális esetben kis­ és nagybetűk és nem alfabetikus karakterek kombinációjából áll. Ezzel megkülönböztethetjük mondjuk a laura (amit a MySQL laura@ localhost-ként értelmez) és a laura@valahol. Az első. Ne feledjük. Ennél gyakrabban fordul elő. hogy oszloponként határozzunk meg jogosultságokat. Ezek neve mysql. A WITH GRANT OPTION beállirással megengedhetjük a felhasználónak. az összes adatbázisra megaelj uk a jogosultságokat. tabla_ neve ) vagy egyes oszlopokra (adatbazis _neve. majd az oszlopok felsorolása az oszlopok helyőrzőben J adjuk meg. Jogosultságok típusai és szintjei MySQL-ben a jogosultságok három alapápusa létezik: az általános felhasználék számára Iciosztható jogosultságok. Arra való. A biztonsággal később részleresebben is foglalkozunk. Ezt globális jogosultság kiosztásának nevezzük. A MySQL jogosultságok meghatáro­ zott készleteivel rendelkezik. Az SSL-en keresztüli MySQL-hez csatlakozásról a MySQL kézikönyvben találunk további információt. amelyeket ténylegesen használniuk kell! A rendszergazdán kívül senkinek nem szabad hozzáférést adni a mysql adatbázishoz. mysql. Működésüket. frissítések vagy kapcsoládások számát korlá­ tozhatjuk. mysql. hogy a jo­ gosultságokat egy adatbázis núnden táblájára (adatbazis_neve. Ha nem egy konkrét adatbázist használunk. illetve néhány különleges jogosultság. és mely táblákat vagy adatbázi­ sokat érhetik el az adott helyről. ezeket a következő részben mutatjuk be. fejezetben alaposabban is megvizsgáljuk ezt az adatbázist. ám a legkisebb jogosultság elvének megfelelően érdemes a rendszergazda rípusú jogosultságo­ 9 kat a rendszergazdák számára fenntartani. Ezek a példák a másik három jogosultsági szintet mutatják: adatbázis. Ez igen hasznos tud lenni. A biztonságot is növeli. host. Ha elem-ként a*. Számos helyőrzöt (placeholder) találunk a fenti szintaktiká­ ban. hogy hogyan lehet közvetlenül ezeket módosítani. tároljuk. amelyre az új jogosultságok vonatkoznak. honnan csatlakozhatnak a felhasználók. amivel a felhasználót be kívánjuk léptetni. com felhasználói nevet. hogy ez a rendszerbe való bejelentkezéshez használt névtől eltérő is lehet! MySQL-ben a felhas znaloi_nev hostnevet is tartalmazhat. egyelőre elég annyi. Bármelyik felhasználóhoz hozzárendelhetjük ezen jogosultságok bármelyikét. Az elem azt az adatbázist vagy táblát jelöli. Megosztott rendszerek esetén kiválóan alkalmasak az egyes felhasználék által kiváltott terhelés korlátozására. A je lszo helyére az a karaktersor kerül. Ha adott adatbázist használunk e parancs kiadásakor.a jogosultságok vesszővel elválasztott listáját jelöli. db. tables_pr iv és mysql. A REQUIRE mellékágban meghatározhatjuk. illetve oszlop. a rendszer­ gazdák számára megfelelő jogosultságok. mivel meghatározhatjuk. mert a különböző domainekből érkező felhasználóknak gyakran ugyanaz a ne­ vük. hiszen ez az. A jogosultságok tárolása a mysql nevű adatbázis öt rendszertáblájában történik. utóbbi esetén vesszővel kell elválasztani azokat. user. A felhasznaloi_nev az. A jelszavak kiválaszrására a szokásos szabályok vonatkoznak. (A 12.) . tabla _neve. illetve azt.*). akkor ugyanezt egy* megadásával is megtehetjük.

hogy meglévő táblasorokban lévő értékeket mó­ dosítsanak. INSERT UPDATE DE LETE INDEX ALTER CREATE adatbázisok. ha még nem létezik. de érdemes tudni. A replikációval a 12. STATUS RE LOAD REPLICATION CLIE NT REPLICATION S LAVE Megengedi a repiicaeion slave kiszolgálóknak. illetve arra.2 táblázat: Rendszergazda i jogosultságok Jogosultság CREATE T ABLES FILE LOCK TABLES PROCESS TEMPORARY Leírás Megengedi a rendszergazdának a CREATE nálatát. A biztonság és a használhatóság közőrt minden esetben átváltás áll fenn. hogy adatbázisokat vagy táblákat töröljenek. 9.1 táblázatban az alapvető felhasználói jogosultságokat láthatjuk. Az ALTE R esetében önálló döntést kell hoznunk.1 táblázat: Felhasználói jogosultságok Jogosultság SE LECT Mire érvényes� Leírás táblák. A OPTION-nel történik. táblák Megengedi a felhasználóknak új adatbázisok vagy táblák létrehozását. oszlopok vagy táblák átnevezésével és az oszlopok adartípusának a megváltoztatásával meglévő táblák szerkezetét módosítsák. hostok. akkor az adott nevű adatbázis vagy tábla csak akkor hozható létre. hogy például oszlopok hozzáadásával. fejezetben foglalkozunk majd. A "Mire érvényest oszlopban találjuk azokat az objektumokat. Replikációk használatakor a master és a slave szerver esetén is megengedi a SHOW használatár. A 9.1 táblában felsorolt jogosultságok mellerc létezik még a nincsenek használatban. naplók és táblák frissítését. ám ezek jelenleg WITH GRANT jogosultság kiosztása pedig a jogosul tsagok lista helyere inkább a A 9. A replikációval a 12. Megengedi a L OCK TABLES utasítás explicit használatár. Megengedi a rendszergazdának. A következő fejezetben részletesen áttekintjük ezeket az SQL parancsokat. fejezetben foglalkozunk majd. hogy a felhasználók gyakran megkapják ezt a jogosultságot. amelyekre az ilyen típusú jogosultságok kioszthatók.Webes adatbázis létrehozása 153 Az álcalános felhasználók jogosultságai közvetlenül az SQL parancsok adott típusaira vonatkoznak. táblák Megengedi a felhasználóknak. oszlopok táblák.2 táblázat a rendszergazdák (adminisztrátorok) által igényelt jogosultságokat tartalmazza. Megengedi. A normál felhasználók jogosultságainak nagy része a rendszerbiztonság szempontjából viszonylag ártalmatlan. 9 . hogy adott táblákra indexeket hozzanak létre és megszüntessék azokat. hogy a fel­ használó futtathatja-e ezeket. oszlopok táblák táblák táblák Megengedi a felhasználóknak. ám a felhasználók széles körének szüksége van erre a jogosultságra. Megengedi a rendszergazdának a jogosultságtáblák újratöltését és a jogosultságok. hogy bármely felhasználóhoz tartozó szerverfolyamatokat megtekintsen. oszlopok táblák. amelyekre másmi­ lyen jogosultsággal rendelkeznek. Ellenke­ ző esetben először törölni kell. Megengedi a felhasználóknak. GRANT és az EXECUTE jogosultság. E jogosultság nélkül a felhasználók csak azokat az adatbázisokat láthatják. hogy a SHOW DATAB ASES SHOW DATAB ASES utasítással az összes adatbázis listáját megtekintsük. DROP adatbázisok. Ha konk­ rét adatbázis vagy tábla meg lett határozva a GRANT utasításban. Az ALTER jogosultság ugyan a táblázatok átnevezésén keresztül alkalmas lehet a jogosultsági rendszer megkerülésére. 9. Megengedi a felhasználóknak. Egyelőre csupán működésük elméleti leírását nézzük át. Megengedi a felhasználóknak meglévő táblasorok törlését. hogy master kiszolgálóhoz csatlakozzanak. hogy új sorokat szúrjanak be a táblákba. Megengedi a felhasználóknak. hogy sorokat (rekordokat) válasszanak ki táblák­ ból. Megengedi a felhasználóknak. hogy ugyanazon a néven létre lehessen hozni. TABLE utasításban a TEMPORARY kulcsszó hasz­ Megengedi az adatok fájlból táblába és táblából fájlba olvasását. RE FERENCES A 9.

hogy bármely felhasználó folyamatait leállítsa. és megengedi számára a jogosultságok továbbadását. az mnb12 3 jelszóval rendelke­ ző felhasználónak.* -> TO sally. fejezet Jogosultság SHUTDOWN SUPER Leírás Megengedi az adminisztrátornak a MySQL leállítását. hogy legyen egy ilyen felhasználó a rendszerünkben. és megengedi. Használatával jogosultságokat vonhatunk meg a felhasználóhóL Szintaktikájában a GRANT­ hez hasonló: REVOKE jogosultsagok ON elem FROM felhasznaloi nev [(oszlopok}) A WITH GRANT OPTI ON mellékág használata esetén az alábbival vonhatjuk vissza az ott kiosztott jogosultságot (a többi­ vel egyetemben): REVOKE All PRIVILEGES.154 9. ezeket a 9. mert az adatok fájlból való betöltésével rengeteg időt megspórolhatnak. DELETE. köztük más felhasználókhoz tartozó adatbázisok. ALTER. vagy ajánljuk fel a felhasználónak az adatok betöltését! Két különleges jogosultság is létezik. FROM felhasznaloi nev GRANT Példák a GRANT és a REVOKE használatára Adminisztrátori felhasználó beállításához gépeljük be az alábbiakat: mysql> GRANT ALL 'mnbl23' -> ON * -> TO fred IDENTIFIED BY -> WITH GRANT OPTION.2 táblázatban felsorolt összes jogosultságot megadja. A fájibetöltéssel azonban a MySQL kiszolgáló által látható bármilyen fájl betölthető. Jó eséllyel nem szereménk. amikor így teszünk. 93 tábla: Különleges jogosultságok Jogosultság ALL Leírás A 9. mert nem kell azokat újra bevinniük az adatbázisba. Figyeljük meg. Legyünk elővigyázatosak. Ez a parancs rninden adatbázisra vonatkozóan megadja az összes jogosultságot a Fred nevű. INSERT. Icioszthatjuk neki a megfelelő jogosultságokat: 9 mysql> GRANT SELECT. Miután beszéltünk Sallyvel.1 és a 9. hogy a jogosultságok kiosztásához nem szükséges megadnunk Sal!y jelszavát l . amikor megadjuk ezt a jogosultságot. sőt akár a jel­ szófájlok is. és megrudruk.3 táblázat mutatja. ezért rajta. Azért lehet hasznos a felhasználóknak. GRANT -> FROM fred. vonjuk vissza: mysql> REVOKE ALL PRIVILEGES. INDEX. UPDATE. aki nem rendelkezik jogosultságokkal: mysql> GRANT USAGE -> ON konyvek. hanem felhasználót hoz létre. A FILE jogosultság ebből a szempontból kicsit eltérő. A fenti jogosultságok nem rendszergazdák számára is kioszthatók. hogy bejelentkezzen. CREATE.* -> TO sally IDENTIFIED BY 'magic123'. DROP -> ON konyvek. Most már létrehozharunk egy általános felhasználót. A REVOKE parancs A GRANT ellentére a REVOKE. ám a felhasználó ezen túlmenően semmire nem jogosult. ám fokozott óvatossággal érdemes eljárni. Az ALL helyett írhatunk ALL is. Megengedi a rendszergazdának. PRIVILEGES-t USAGE Nem jogosultságot ad. mit szereme csinálni.

a MySQL hibaüzenetet ad. Jelentkezzünk vissza webes felhasználóként. A use parancsra nem feltétlenül van szükség. INSERT. Lépjünk vissza root-ként. INDEX. mert a következő részben szükségünk lesz rá! A qui t begépelésével léphetünk ki a MySQL monitorból. UPDATE. UPDATE BY > ON konyvek . DELETE. A következőket kell ehhez beírnunk: mysql -D adatbazis_neve -h hostnev -u felhasznaloi_nev -p Példánkban a konyvek adarbázist kívánjuk használni: mysql> USE konyvek. * 'bookorama123'. Webes felhasználó beállítása PHP kódjainkhoz létre kell hoznunk egy felhasználót. Jellernzően ugyanazt a felhasználói nevet és jelszót kapjuk parancssori használatra (táblák létrehozására srb. hogy a telepítési folyamat részeként nem töröltük a névtelen felhaszná­ lókat.Webes adarbázis létrehozása 155 Ha úgy látjuk. Csak minimálisan csökkenti a biztonságot. hozzunk létre egy ilyen felhasználót. * FROM sally. ha rnindkettő­ höz ugyanazt a felhasználói név-jelszó párost rendelkező felhasználót: mysql> - használjuk. * FROM sally. felhasználói szintű MySQL felhaszná­ lói fiókba. ALTER. a mintakód tesztelésére készen álló. dönthetünk úgy. DROP BY > ON konyvek .) és webes szkriptcsatlakozáshoz (az adatbázis lekérdezéséhezJ. rninden rendben müködik! Ha végrehajtódik az általunk kiadott GRANT utasítás. A következőképpen állít­ harjuk be ezeket a jogosultságokat: mysql> - GRANT SELECT. hogy kódjaink képesek legyenek? Az esetek többségében csak a SELECT. m:Yd lapozzunk a Függelékhez. de bejelentkezési kísérletün­ ket a kiszolgáló elutasítja. DROP ON konyvek. ->TO beokorama IDENTIFIED Hajrá. DELETE. például az alábbihoz hasonlót: ERROR 1046 (3D000): No Database Selected 9 . A következő utasítással állíthatunk be egy ilyen szintÜ jogosultsággal GRANT SELECT. Az alábbiakat kell ehhez begépelni: mysql> USE adatbazis_neve. Bejelentkezéskor az első lépés a használni kívánt adatbázis meghatározása. amikor már egyáltalán nincs miért használnia az adatbázist. Itt is érdemes a legalacsonyabb jogosultság elvét követni: rnire kell. REVOKE ALL Később. teljesen visszavonhatjuk jogosultságait: mysql> -> -> ON konyvek . hogy Sal!y valamiben mesterkedik az adatbázisban. INSERT. Webhoszting-szolgáltatás esetén általában a többi felhasználói jogosultságot is megkapjuk a szolgáltatás által számunkra lét­ rehozott adatbázison. vagy a webes kiszolgáló rendszergazdája állított be számunkra. hogyan törölhetjük ki ezeket! Ezt követően már minden bizonnyal be tudunk lépni webes felhasználóként is. aki csatlakozni képes a MySQL-hez. INSERT. CREATE. A parancs begépelése után a MySQL az alábbihoz hasonló választ ad: Database changed Ha a munka megkezdése előtt nem választjuk ki az adatbázist. hogy meggyőződ­ hessünk arról. ->TO beokorama IDENTIFIED Biztonsági okokból természetesen az itt láthatónál erősebb jelszót kell választani. mivel belépéskor is meghatározhatjuk az adatbázist. * 'bookoramal23'. amit vagy s:Yát magunk hoztunk létre. A megfelelő adatbázis használata Ha eljutottunk idáig. CREATE. hogy csökkentjük jogosultságainak a körét: mysql> -> -> REVOKE ALTER. akkor be kellett lépnünk egy. amelyből megtudhatjuk. DELETE és UPDATE lekérdezést kell futtatniuk. ennek általában az az oka. ahol az adatbaz is_neve az adatbázis nevét jelöli.

2) CREATE TABLE rendelesi tetelek . fájlban találjuk ezt az SQL-t. -u boakorama -D konyvek -p < Meglévő. Cim.perfactkíado.sql (Ne feledjük el a host helyére beírni hosztunk nevét és meghatározni a boakorama. hogy már létrehoztuk a konyvek nevü adatbázist. hanem tranzakcióbiztos típusokat is választhatunk. az oszlopok helyére pedig a táblába szánt oszlopok vesszővel elválaszton listáját kell beírnunk. PRIMARY KEY. Darabszam) Rendelesi_tetelek(RendelesiD.hu/mellekletek oldalról letölthető mellékletében a sql 9_ fej ezet/bookorama. mert futtatás előtt nekünk tetsző szövegszerkesztőben dolgozha­ tunk az SQL kódon. Emlékeztetésként álljon itt ismét a Book-O-Rama adatbázis sémája: Vasarlok(VasarloiD. 9. Szerzo. A általános alakja a következő: CREATE TABLE tabla_neve(oszlopok) CREATE TABLE SQL paranccsal tehetjük ezt meg. szerzo CHAR(50). eim CHAR(l00). sql fájl teljes elérési Útvonalát!) A fájlátirányítás (file redirection) azért praktikus dolog. a MyiSAM-et használja. majd típusát. inerement PRIMARY KEY. például a mellékletekből betöltött SQL fájlt a következőképpen futtathatunk a MySQL-lel: > mysql -h host bookorama. Konyvek(ISBN. ha tudjuk. ) . datum DATE NOT NULL ). Ez feltételezi. varas CHAR(30) NOT NULL CREATE TABLE megrendelesek rendelesiO INT UNSIGNED NOT NULL auto inerement vasarloiD INT UNSIGNED NOT NULL. asszeg FLOAT(6. Nev. Varas) Osszeg. fejezetben tárgyaijuk meg. sql CREATE TABLE vasarlok -A Book-O-Rama alkalmazás tábláit létrehozó SQL kód VasarloiD INT UNSIGNED NOT NULL auto nev CHAR(50) NOT NULL. 9 ). Ertekelesek) A 9.156 9. hogy a MySQL-ben nem csak egyféle táblatípus vagy tárolómotor érhető el. Datum) Megrendelesek(RendelesiD.1 példakód: boakorama.1 példakód a fenti táblák létrehozásához szükséges SQL kód. VasarloiD. Minden oszlopnál meg kell adni annak nevét. Ar) ISBN. Konyv_Ertekelesek(ISBN. CREATE TABLE konyvek isbn CHAR(l3) NOT NULL PRIMARY KEY. Egyelőre adatbázisunk minden táblája az alapértelmezett tárolómotort. A könyv http://www. A tabla_neve helyére a létrehozni kívánt tábla nevét. A táblatípusokat a Haladó MySQL-programozás című B.2). Ennek • Megjegyzés: Jó. ar FLOAT(4. fejezet Adatbázistáblák létrehozása Az adatbázis beállitásának következő lépése a táblák létrehozása. Lakeim. lakeim CHAR(l00) NOT NULL.

azAUTO_INCREMENT kulcsszóval együtt jelent meg. PRIMARY KEY (rendelesiD. A má­ sik lehetőség a rendelesi _tetelek utasítás végénél látható PRIMARY KEY mellékág használata. így a MySQL automatikusan kezelni fogja számunkra az azonosítókat. a vasarloiD az elsődleges kulcs. AzAUTO _INCREMENT típusú mezőből min­ den táblában csak egy lehet. Ez azt jelenti. isbn char(l3) NOT NULL. 9 . KEY. egyes oszlopok pedig további specifikálókkal is rendelkeznek. amely csak a ténylegesen szükséges tárolóhelyet használja (és még egy bájtot). A MySQL szóközökkel tölti fel az adatot. hogy a megadott méretűvé tegye. és eggyel kevesebb dologra kell figyelnünk. NOT NULL. _ Az egy mezőből álló elsődleges kulcsot tartalmazó tábla esetén az oszlopnév mögé írjuk a PRIMARY KEY kulcsszót. amikor sorokat szúrunk a táblába. ). ). Az adattípus lehetséges alternatívája a V ARCHAR. isbn) darabszam TINYINT UNSIGNED. Az összes többi oszlop karakterlánc (string) típus ú adatot fog tárolni. Az oszloptípusok Példaként vizsgáljuk meg az első táblát: CREATE TABLE vasarlok vasarloiD INT nev CHAR(50) UNSIGNED NOT NULL auto_increment PRIMARY NOT NULL.1 példakódban használták-nevesen a vasarlok tábla vasarloiD oszlopában-. mert a tábla elsődleges kulcsa a két oszlopból jön ki. A MySQL automatikusan indexeli ezt az oszlopot. Eldöntöttük. Ez a típus rögzített szélességű mezőket határoz meg. akkor is. a mező lehet üres (NULL ) . lakeim CHAR(l00) varas CHAR(30) NOT NULL ). Ezekhez a CHAR adattípust választottuk. CREATE TABLE konyv_ertekelesek isbn CHAR(l3) ertekeles TEXT NOT NULL PRIMARY KEY. A többi kulcsszó jelentésének megismerése A NOT NULL azt jelenti. és az azonosíróknak nem negatív értékeknek (UNSIGNED ) kell lenniük. ám a CHAR gyorsabb. hogy ez az oszlop a tábla elsődleges kulcsa. hogy ha üresen hagyjuk a mezőt. hogy a tábla minden sorában értéknek kell lennie ennél a tulajdonságnáL Ha nem adjuk ki ezt a kulcsszót. Az első. ha nem mindet használjuk fel. AzAUTO_INCREMENT olyan különleges MySQL funkció. Ez az oszlopban található maximális értéknél eggyel nagyobb lesz. Ebben az oszlopban egye­ di értékeknek kell lenniük. Tábla létrehozásakor döntést kell hoznunk az oszlopok típusáróL Avasarlok tábla-mint azt a séma is meghatározza. _ Az oszlop mögé írt PRIMARY KEY kulcsszó azt jelzi. amit egész típusú oszlopokon használhatunk. hogy a séma minden táblája az előző fejezetben kiala­ kított oszlopokkal jön létre. e szerint a nev például legfeljebb 50 karak­ ter hosszú lehet. (Ez az indexet is a két oszlop alapján hozza létre. Minden táblát külön CREATE TABLE utasítás hoz létre. hogy egész (INT) adattípusú lesz. hogy az oszlopba csak nulla vagy pozitív érték kerülhet.négy oszlopból áll. AzAUTO INCREMENT-tel meghatározott oszlopokat indexeini kell. Az elsődleges kulcs auto­ matikus indexe gondoskodik azAUTO INCREMENT által elvárt indexről is. Láthatjuk.) Az egész típus után írt UN SIGNED kulcsszó azt jelenti. Ahol a 9.Webes adatbázis létrehozása 157 rendelesiO INT UNSIGNED NOT NULL. Ez az adattípus minden esetben 50 karakternyi tárolóhelyet oszt ki a névre. hogy a VARCHAR kevesebb helyet használ. A szélességet zárójelben adhatjuk meg. A két típus között az is a különbség. Minden oszlop neve után megjelenik az adattípusa. ezt közvedenül meghatároztuk. akkor a MySQL automatikusan egyedi azonosító értéket fog előállítani. AzAUTO _INCREMENT funkció nyújtotta előnyöket is kihasználjuk. Azért ezt alkalmaztuk itt.

). hozzáadjuk a rendelt tételeket a rendeles i_t etelek táblához. a megrendelesek táblában kell létrehozni. A:z. A tábla az osszeg kivételével minden oszlopot NOT NULL-ként. hogy minden oszlopot a NOT NULL kulcsszóval deklarál tak. isbn) A tábla TINYINT UNSIGNED tÍpusúként határozza meg az adott könyvek mennyiségét. hogy NULL . A többi mezőt azért hagy­ juk üresen. Más CREATE utasításoknál eltérő szintaktikát láthatunk. datum DATE NOT NULL inerement PRIMARY KEY. Ez a típus O és 255 közötti egész számot képes tárolni. a centeknek pedig két tizedeshelyet határoztunk meg. A rendelés létrehozásakor nem tudjuk a végösszege t. Pontosan ezt alkalmaztuk itt. Korábban már jeleztük. ar FLOAT (4. A dátumot tartalmazó datum oszlop DATE adattÍpusú. amit a fejezet egy későbbi részében részletesebben bemutatunk. V izsgáljuk meg a megrendelesek táblát létrehozó kódot: CREATE TABLE megrendelesek rendelesiO INT UNSIGNED NOT NULL auto vasarloiD INT UNSIGNED NOT NULL. Létezik néhány változata. mert általa kicsit gyorsabban futnak a dolgok. Itt nem szükséges elsődleges kulcsot generálni. mert az ISBN-kódok előállítása máshol történik. darabszam TINYINT UNSIGNED. hogy a többoszlopos elsődleges kulcsokat különleges elsődlegeskulcs-mellékággal határozzuk meg. mint címét ( eim) .158 9. mert egy könyvesbolt hamarabb megtudhatja a könyvek ISBN-kódját. osszeg FLOAT(6. A rendelesi_tetelek tábla megmutatja. azaz nem üresként határoz meg. fejezetben részletesebben is foglalkozunk. isbn char(l3) NOT NULL. ). 9 majd tekintsük át az oszlopokhoz választott adattípusakad Először azonban nézzük meg a létrehozott adatbázist! . 2) ). optimalizálással a 12. vagyis üres legyen. osszeg oszlop a meghatározás szerint float rípusú lebegőpontos számot tárol. így megengedjük. PRIMARY KEY (rendelesiD. eim CHAR(l00). ertekeles TEXT ). A lebegőpontos adattÍpusok nagy ré­ szénél meghatározhatjuk a megjelenítés szélességét és a tizedeshelyek számát. például cikkekhez alkal­ mazható. ezért a végösszegnek kellően nagy (6 karakter szélességű) helyet. A konyvek tábla részben hasonló tulajdonságokkal bír: CREATE TABLE konyvek isbn CHAR(l3) NOT NULL PRIMARY KEY.2). fejezet Láthatjuk. hogyan kell többoszlopos (multicolumn) elsődleges kulcsokat létrehozni: CREATE TABLE rendelesi tetelek rendelesiO INT UNSIGNED NOT NULL. Ezt az apró optimalizálási lépést minden lehetséges helyen érdemes alkalmazni. korábban még nem tárgyalt adattípust használ: a TEXT hosszabb szövegekhez. A:z. Végezetül vizsgáljuk meg a konyv_ ertekelesek táblát: CREATE TABLE konyv_ertekelesek isbn CHAR(l3) NOT NULL PRIMARY KEY. A példában a rendelés értékét dollárban számít­ juk ki. A táblák létrehozásának mélyebb megismerése érdekében vizsgáljuk meg az oszlopneveket és azonosítókat általánosságban. Ez a tábla egy új. szerzőjét ( szerzo) vagy árát (ar). Mi ennek az oka? Amikor rendelést viszünk az adatbázisba. majd kiszámítjuk a végösszeget. szerzo CHAR(SO).

További információt kapharunk egy adott tábláról.] ) (A FULLTEXT indexek szövegmezők indexelésére szolgálnak. például a konyvek-ről a DESCRIBE paranccsal: mysql> describe konyvek.(Táblákat ugyanis elsődleges kulcsok A vagy indexek nélkül is létre lehet hozni.) Az opcionális hoss z mezővel megadhatjuk.2) NO YES YES YES PRI NULL NULL NULL NULL +--------+------------+------+-----+---------+-------+ rows in set (0. hogy csak a mező első hossz karaktere legyen indexelve. hogy sok lekérdezést futtarunk egy olyan oszlopon. és válasszuk ki a konyvek adatbázist! Az ebben lévő táblákat a következő utasítás begépelésével tekinthetjük meg: mysql> SHOW TABLES. probléma oka. hogy az index emelkedő ( ASC ) vagy csökkenő (DESC ) legyen. lndexek létrehozása Röviden beszéltünk már az indexekről.. vagy navigálni rudjunk a nem általunk létrehozott adatbázisokban. . hogy nem hoztak létre indexeket az adatbázisukban.00 sec) Ezek a parancsok kiválóan alkalmasak arra. Az utaSítás általános alakja: CREATE [UNIQUEIFULLTEXT] INDEX index neve ON tabla_neve (index_oszlop_nev [(hossz) l [ASC l DESC].06 sec) A show paranccsal az adatbázisok listáját is kiírathatjuk: mysql> show databases.) Kezdésképpen tökéletesen megfelelnek számunkra az automatikusan létrehozott indexek.. használarukat a 13. hogy villámgyors. akkor csak azon adatbázisok listáját látjuk. 9 . Azt is meghatároz­ hatjuk. érdemes lehet a teljesítménynövelés érdekében inde­ xet adni az oszlophoz. Ha nem rendelkezünk SHOW DATABASE$ jogosultsággal. A MySQL ekkor egy. amely nem kulcs. az adatbázisban lévő összes táblát tartalmazó listát jelenít meg: +-------------------+ l Tables in konyvek konyv_ertekelesek konyvek vasarlok rendelesi tetelek megrendelesek l +-------------------+ +-------------------+ 5 rows in set (0.Webes adatbázis létrehozása 159 Az adatbázis megtekintése a SHOW és a DESCRIBE paranccsal Jelentkezzünk be a MySQL monitorba. a csökkenő az alapértelmezett. hogy eszünkbe juttassák egy adott oszlop típusát. A MySQL ekkor megjeleníti az adatbázis létrehozásakor általunk megadott adatokat: +--------+------------+------+-----+---------+-------+ l Field isbn szero eim ar l Type l Null l Key l Default l Extr a l +--------+------------+------+-----+---------+-------+ char (13) char (50) char (100) float(4.Ha a későbbiekben azt tapasztal­ juk. A CREATE INDEX utasítással tehetjük ezt meg. mert az elsődleges kulcsok kijelölése indexeket hoz létre azokon az oszlopokon. fejezetben mutatjuk be. pedig azt hallották a MySQL-ről. amelyekhez jogosult­ sággal bírunk. Az új MySQL-felhasználók gyakran panaszkodnak az adatbázis gyenge teljesítményére.

és táblanevek is így tesznek (például Unix alatt).és aliasnevek nem tesznek különbséget a kis.és nagybetűk között. fejezetben olvashatunk részletesebben. Ugyanaz az elv érvényes itt is.valamint az aliasokat. Mindhárom tÍpust különféle tárolási méretben választhatjuk. Ezen kategóriákon belül számos to­ vábbi típus található.at: MySQL azonosítók Típus A 9. mert egy adatbázisnak akár a 'create database' nevet is adhatjuk. Pusztán azért. miért akarnánk ezeket használni). Erre a 9.amelyben elférnek az adataink. hogy ASCII(O) Max.erősségeikről és gyengeségeikről a ban azt a legkisebb típust kell választani.illetve azok kisbetű-nagybetű-érzékenységét is befolyásolja: ha az operációs rendszer mappa.kivéve: l és . Még egy kikötés van.és fájlnevei megkülönböztetik a kis. Ennek közveclen hatása van az ezeknek adott nevekre. Az M maxi­ mális értéke 255 lehet.1 példakódban láthatunk példát. egy pedig a tizedesjegynek) közül a kisebb. A most következő leírásokban szögletes zárójelben jelöljük az opcionális értékeket. 12.mint bármilyen programozás esetén: használjunk értelmes azonosítókarl Oszlopok adattípusainak kiválasztása Az oszlopok három alaptípusa MySQL-ben a numerikus. Az oszlop. A következő táblázatokban szögletes zárójelek közötti M betűvel jelölrük az ilyen adattípusokat. . nevezetesen az.amelyekkel a következő fejezetben fogunk foglalkozni. Az adatokat tartalmazó mappa és fájlok helyét a konfiguráció határozza meg.akkor az adatbázis. Sok adattípus esetén fennáll. Az egyetlen megkötés. nem biztos.hogy rendszerünkön ez hol található: > mysqladrnin -h host -u root -p variables Ezt követően keressük meg a datadir változót! és ASCII(255) karaktereket. fejezet MySQL azonosítók Ötféle azonosítót használunk MySQL-ben: az adatbázisokat.4 táblázatban a lehetséges azonosírók összefoglalását találjuk meg. Ezt az értéket könyvünkben D-vel jelöljük.az oszlopokat és az indexeket . Az azonosírókban akár fenntartott szavakat és bármilyen különleges karaktert használhatunk. A mysqladrnin parancs alábbi használatával deríthetjük ki.meghatározhatjuk a maximális megjele­ nítési hosszúságot.a dátum és idő és a karakterlánc. \ és . hosszúság 64 64 64 64 Kisbetű-nagybetű-érzékenység Megengedett karakterek Adatbázis Tábla Oszlop Index Alias az operációs rendszerrel egyező az operációs rendszerrel egyező nem nem nem Az operációs rendszer által a mappanevekben meg­ engedett összes karakter.hogy ezek alkalmazása esetén fordított aposztrófok (backtick) közé kell raknunk öket.2 (vagyis a maximális meg­ jelenítési hosszúság mínusz kettő . A D legnagyobb értéke 30 vagy M. Egész típusoknál azt is meghatározhatjuk. Amikor valamelyik oszloptípus mellett dönrünk.egy karakter a tizedespontnak. Utóbbi esetén meghatározhatjuk a tizedespont (tizedesvessző) utáni 9 tizedesjegyek számát.amelyeket már mind jól ismerünk -.a táblákat. Itt csak összefoglaljuk ezeket.és nagybetűket. Az operációs rendszer által a fájlnevekben megen­ gedett összes karakter.kivéve: l.a táblák pedig a fájloknak felelnek meg. 9. Bármilyen karakter Bármilyen karakter Bármilyen karakter 255 Ezek a szabályok rendkivül megengedök.160 9. A MySQL adatbázisok a mögöttes fájlszerkezet mappáinak.illetve idézőjeleket nem használhatunk az azonosírókban (őszintén szólva nem is igazán értjük. egyéb­ ként nem (például Windows alatt).hogy tényleg ezt kell választani.hogy UN SIGNED (nulla vagy pozitÍv) számok legyenek.hogy arnikor létrehozunk egy adott típusú oszlopot.ám ugyan­ azon SQL utasíráson belül nem használhatjuk ugyanannak a névnek különbözö változatát. általánosság­ Numerikus típusok A numerikus típusok egész vagy lebegőpontos számok.4 tábláz. Természetesen a józan ész határain belül érdemes élni ezzel a szabadsággal. Például: create database 'create database'.

. Ha egy oszlopra beállítjuk a ZEROFILL tulajdonságot.128 vagy 0 . a má­ Tartomány -127.2250738585072014E-308 8 Kettős pontosságú lebegőpontos szám. D) ] REAL [ (M. 9 . 9. 9. A tartomány a megjelenítési szélességtől ( M) függ.232. NUMERIC [ (M..Webes adatbázis létrehozása 161 Minden numerikus tÍpusnál megadhatjuk a ZEROFILL tulajdonságot.D)] FI XED [ (M. FLOAT [ (M.16777215 -231 231. ám megha­ tározott megjelenítési szélességgel és meghatározott számú tizedesjegyekkel rendelkeznek.D]) l Mintfenn Mintfenn Változó M+2 A DOUBLE [ (M. D) l típussal meg­ egyező..175494351E-38 ±3.7976931348623157E+ 308 ±2..255 Tárolási méret (bájt) l Leírás Nagyon kicsi egész számok A TINYINT típussal megegyező A TINYINT típussal megegyező Kis egész számok Közepes méretű egész számok Normál egész számok Az INT típussal megegyező Nagy egész számok INT[ (M) l INTEGER [ (M)] BIGINT [ (M)] •• 4 -263 263 •• - l vagy 0.6 táblázat: Lebegőpontos adattípusok Típus FLOAT(pontosság) Tartomány A pontosságtól függ Tárolási mé­ ret (bájt) Változó Leírás Egyszeres vagy kettős pontosságú le­ begőpontos számok meghatározására használható.D) l DEC [ (M. A DOUBLE[ (M. . A DECIMAL típussal megegyező.D)] ±1. amely CHAR-ként tárolódik.. A táblázatban közölt tartományok közül az első sor sik az előjel nélküli ( unsigned). DOUBLE PRECISION[ (M. DOUBLE [ (M. D) l tÍpussal meg­ egyező.264 .65535 -8388608.402823466E+ 38 4 Egyszeres pontosságú lebegőpontos szám.l vagy 0.. Az egész típusokat a 9.D)] Mint fenn Mintfenn Mintfenn A DECIMAL típussal megegyező. Amikor ZEROFILL oszlopból származó értéke­ ket jelenítünk meg. vezető nullával lesznek kitöltve. 8388607 vagy 0 . ám megha­ tározott megjelenítési szélességgel és meghatározott számú tizedesjegyekkel rendelkeznek.5 táblázat tartalmazza. Lebegőpontos szám. Ezek a számok megegyeznek a FLOAT (8) típusúakkal. Ezek a számok megegyeznek a FLOAT (4) típusúakkal.D)] ±1. A DECIMAL típussal megegyező. D) ] DECIMAL [ (M [.6 táblázatban találjuk.32767 vagy 0.l 2 3 az előjeles (signed).l 8 A lebegőpontos tÍpusokat a 9.5 táblázat: Egész adattípusok Típus TINYINT [ (M) l BIT BOOL SMALLINT [ (M) l MEDIUMINT [ (M)] -32768.. automatikusan UNSIGNED is lesz.

A B LOB-ok. TIME HH: MM: SS formárumban megjelenő idő.Ol 00:00:00 Valamikor 2037-ben formárumban megjelenő dárum és idő. fejezetben. TIMESTAMP [ (M) l YEAR [ (2 l 4) l 70-69 ( 1970-2069) 1901-2155 A 9. minr amire valaha is szükségünk lehet! YYYY-MM-DD HH: MM: SS DATETIME 1000-Ol. hogy a MySQL CHAR típusú adatok visszakeresésénél és VARCHAR típusú adatok eltárolásánállevágja azokról a sor· végi (záró) szóközöker. Mivel ezek az oszloptípusok nagy mennyiségű ada­ 9 rot képesek tárolni. Mind­ kerrőnek meghatározhatjuk a szélességét. hogy a BLOB kisberű-nagyberű-érzékeny. A megjelenítési for­ márum az M ércékéről függ (lásd a következő. bárrnir képesek tárolni -így képet vagy hangadator is.és numerikus formárumban is bevihetjük az adatokat. 9. fejezer Dátum és idő típusok A MySQL sokféle dátum és idő típusr támogat. hogy egy adorr sor TIMESTAMP oszlopának érréke a soron végzerr legutolsó műveler dárumár és időponcjár fogja murarni .7 táblázat: Dátum és idő adattípusok Tartomány 1000-01-01 9999-12-31 -838:59:59 838:59:59 Típus DATE Leírás YYYY-MM-DD formárumban megjelenő dárum. hogy az adott oszlopban lévő értékeknek meghatározorr értékhalmazból kell származniuk Az oszlopban lévő érrékek a halmaz egynél több értékét tartalmaz­ hatják. A gyakoriarban a BLOB és a TEXT típusú oszlopok megegyeznek. ha saját kezűleg más érrékre állítjuk Ez a funkció a rranzakciók rögzítésénél lesz igazán hasznos. Kér. Tranzakcióköverésre hasznos időbélyeg. (Irr kell megemlíteni.) A kér típus közörtí választáskor a tárhely és a sebesség közörti árváitással szembesülünk. hogy rarrománya sokkal nagyobb.7 táblázarban Járjuk ezeket.Ol. Az első csoportba az egyszerű karakterláncok. 9. amelyek eltérő rarrománnyal rendelkeznek. Ez a CHAR (meghatározott karakrerhosszúságú) és a VARCHAR (változó karakrerhosszúságú) típus.és négyszámjegyű formárum választható. A CHAR típusú oszlopokban lévő adatok mérerűkről függetlenül szóközökkel vannak a maximális szélességre kirölrve.Ol 00:00:00 9999-12-31 23:59:59 1970. Ezek a különböző mérerekben elérhető típusok hosszabb szöveghez. Figyeljük meg. arniről részlete· sebben olvasharunk majd a 12. fejezetben foglalkozunk részleresen. a 9. A tartomány felső harára a Unix koriárjáról függ. A harmadik csoportba kér különleges típus tartozik: a SET és az ENUM. 9.162 9. Ezzel a kérdéssel a 12. illetve bináris adarokhoz valók. Érdemes megjegyezni. amelyek a bitiary large object (nagy bináris objekrumok) kifejezésből kaprák nevüket. az egyeden különbség közörrük. Egy adott halmaz legfeljebb 64 elemből állhat.vagyis a rövid szövegda­ rabok-tartoznak.8 táblázat a TIMESTAMP különböző megjelenítési típusair tartalmazza.8 ráblázaror!). a TEXT nem az.kivéve. A SET típus azt írja elő. használarukat érdemes különösen megfontolni. Év. Minden típusnál karakrerlánc. A második csoportba a TEXT és a BLOB típus tartozik.8 táblázat: A TIMESTAMP megjelenítési típusai Megjelenítés YYYYMMDDHHMMSS YYYYMMDDHHMMSS YYMMDDHHMMSS YYMMDDHHMM YYYYMMDD YYMMDD YYMM yy Kiválasztort típus TIMESTAMP TIMESTAMP(14) TIMESTAMP(12) TIMESTAMP(lO) TIMESTAMP(S) TIMESTAMP(6) TIMESTAMP(4) TIMESTAMP(2) Karakterlánc�típusok A karakterlánc-típusok három csoportba sorolhatók. . a VARCHAR oszlopok szélessége ugyanakkor a bennük lévő adarról függőerr változik.

ahol M O és 255 közé esik.10 táblázat a TEXT és a BLOB típusokat mutatja be. A BINARY kulcsszó azt eredményezi. hogy az oszlop· ban latinl karakterkészlet lesz használva. 9.. hogy az alapértelmezett ka­ rakterkészletet kell használni.11 táblázat az ENUM és a SET típusr mutatja be. ximális száma 65 535 64 . 9.l (vagyis 4 294 967 295) A 9. A SET típushoz nagyon hasonló. . A halmaz elemeinek ma­ Leírás Az ilyen típusú oszlopok a felsorolt értékek és a NULL közül egyet tárolhatnak.l (vagyis 16 777 215) 224 -l (vagyis 16 777 215) 232-1 (vagyis 4 294 967 295) 232. A karakterlánc-adattípusokat a 9. hogy az adatot kisbetű-nagybetű­ érzékenyként kell kezelni. A NATIONAL kulcsszó meghatározza. ám az köztük a kü­ lönbség. 9.9 táblázatban az egyszerű karakterlánc­ Tartomány O. A 9. azért szerepel mégis. és a felsorolás legfeljebb 65 535 elemet tartalmazhat. . A rípusokat találjuk. hogy az ilyen típusú oszlopok a megadott értékek és a NULL közül egyet vehetnek fel. CHAR [NATIONAL] VARCHAR(M) A CHAR (l) típussal megegyező.11 táblázatban foglaltuk össze. .9 táblázat: Hagyományos karakterlánc-típusok Típus [NATIONAL] [BINARY l UNICODE] CHAR(M) ASCII l 9.9.. (A kisbetü-nagybetű-érzékenység az alap­ értelmezett.ertek2'.. 1. Az ilyen típusú oszlopok a meghatározort értékek egy halmazár vagy a NULL értéket tárolhatják.ertek2'.Webes adatbázis létrehozása 163 Az ENUM az angol enumeration. csak változó hosszúságúak.255 karakter [BINARY] Mint fent.10 és 9. Ez is az alapértelmezett MySQL-ben. Egy TEXT mező karakterekben kifejezett maximális hossza az abban a mezőben tárolható fájl bájtokban kifejezert maximális méretéve[ egyenlő.255 karakter Leírás M rögzített hosszúságú karakterlánc.) 9 .l (vagyis 65 535) 216-l (vagyis 65 535) 224. 9.10 táblázat: A TEXT és a BLOB típusok Típus TINYELOB TINYTEXT BLOB TEXT MEDIUMBLOB MEDIUMTEXT LONGBLOB LONGTEXT Maximális hossz (karakterekben) Leírás Apró nagy bináris objektum (BLOB) mező Apró TEXT mező Normál méretű BLOB mező Normál méretű TEXT mező Közepes méretű BLOB mező Közepes méretű TEXT mező Hosszú BLOB mező Hosszú TEXT mező 28. Az UNICODE kulcsszó az ucs karakterkészlet használatát jelzi..l (vagyis 255) 28 -l (vagyis 255) 216.) SET (ertekl'. azaz felsorolás kifejezésből adódik. merr az ANSI SQL szabvány része.) Az ASCII kulcsszó azt határozza meg.11 táblázat: Az ENUM és a SET típus Típus ENUM (ertekl'.

hogyan hozharunk létre felhasználókat. A következő fejezetben megnézzük. fejezet További olvasnivaló Az adatbázisok létrehozásáról a MySQL online kézikönyvében (http:/ /www.com) olvashatunk bővebben. hogyan frissíthetjük és törölhetjük azokat.mysql. adatbázisokat és táblákat. hogyan vihetünk adatokat a táblába.164 9. figyelmünket az adatbázissal való mun­ kára fordítjuk. Hogyan tovább� Miután megtudruk. illetve hogyan kérdezhetünk le az adatbázisbóL 9 .

másik részük azonban szándékos. hogy az RDBMS-ek táblákból állnak.az alábbi címen érhetjük el: http:/ l dev. illetve a hozzá hasonló adatbázisrendszerek általában ennek a szab­ ványnak a megvalósítására törekszenek. Az adott oldalt . és valamennyir már dolgozrunk is vele. A fontosabb eltérések­ re menetközben kicérünk majd. A leggyakrabban az SQL INSERT urasí­ rását fogjuk használni erre. Az SQL DML oldalát sokkal gyak­ rabban használjuk. azaz a strukturált lekérdező nyelv rövidítése. és az adott sor oszlopértékei tárol­ ják a valós világbeli objektumra vonatkozó információkat. mint a MySQL. fejezetben találkoztunk az SQL-beli adatdefinícióval (DDL). Az SQL rnindkettőt lefedi. illetve hogyan kérdezhetünk le az adatbázisbóL A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Mi az SQU • Adatok beszúrása adatbázisba Adatok visszakeresése adatbázisból Táblák összekapcsolása Egymásba ágyazott lekérdezések használata Rekordok frissítése az adatbázisban Táblák módosícása létrehozásuk után Rekordok rörlése az adatbázisból Táblák törlése • • • Először is bemutatjuk.egyebek között . különben nem fogjuk tudni nmatni a fejezetben lévő SQL lekérdezéseket! Az erre vonatkozó utasításokat a Webes adatbázis létrehozása címü 9. MiazSQL: Az SQL a Structured Query Language.mysql. . megtanuljuk. Az SQL-lel adatokat tárolhatunk az adatbázisban. illetve áttekintjük használatát az adatbázisok lekérdezésére. mert az az SQL-nek az adatok adatbázisban tárolásához és adatbázisból visszakereséséhez szükséges része. és a MySQL. Emlékezhetünk. illetve az. Néhány apró eltérés van a szabványos SQL és a MySQL SQL-je között. amelyek pedig oszlopokba rendezett adatok sorait tartalmazzák. Adatok beszúrása adatbázisba Mielőtt komoly munkát végezhetnénk az adatbázissal. Bizonyára találkoztunk már lekérdezésére használt az. beállításakor van szükség. hogyan lehet adatokat beszúrni. Az SQL-hez ANSI-szabvány tartozik.htrnl. A 9. az A táblák egy-egy sora általában valamilyen valós világbeli objektumot vagy kapcsolatot ír le. A legelterjedtebb nyelv relációs adatbázis-ke­ zelő rendszerek (RDBMS) elérésére.1/ en/ comparibiliry. törölni és frissíteni. mi az SQL. a PostgreSQL. az utóbbié pedig - adatkezelő nyelv. tegyük meg most. Ezen különb­ ségek egy részét a MySQL későbbi verzióiban tervezik megszüntetni. illetve visszakereshetjük azokat.com/ doc/re&nan/5. hogy miért érdemes használni. a Sybase és a Microsoft SQL Server. az Oracle. Adatsorokat INSERT utasítással helyezhetjük az adatbázisba. adatokat kell el tárolni benne. A MySQL által használt SQL és az ANSI SQL közörri különbségek celjes lisrája a MySQL online kézikönyvben található meg.adatbázisok -Data Manipulalion Language (DML) kifejezéssel.adarbázisok definiálására használt Data Definition Language (DDL). Ha eddig még nem hoztuk volna létre a Book-O-Rama adatbázist. fejezeeben találjuk. Az előbbi jelentése adatdefiníciós nyelv. Folytatjuk a Book-O-Rama adat­ bázis fejlesztését. Többek között olyan adatbázisrendszerek használják. A D DL-re az adarbázis kezdeti létrehozásakor. majd kiderül az is.10 �unkavégzés�yS�L adatbázisunkkal A fejezetben bemutatjuk az SQL-t.

AzINSERT utasítás néhány további változatban is létezik.. Ezt a kódrészletet a könyv letölthető mellékletének \l O_ 10.99. '2007-04-19'}. kulcsszó azt jelenti. megrendelesek VALUES 69.}. Példánkban az értékek idézőjelek közé kerültek.1 példakód is ezt mutatja. ertek2 (NULL. Például: INSERT INTO vasarlok (nev.sql. 49. }] [INTO] VALUES 10 (ertekl. futtatását. amelyek az egyszerre többsoros beszúrást alkalmazzák. így ez kissé furcsának tűnhet. . 'Michelle Arthur'. Figyeljük meg. (NULL. Az előbbi azt jelenti. a vasarloid oszlopot a vasarlok tábla elsődleges kulcsaként határozruk meg. illetve a 10. 'Julie Smith'. Ha csak egyes oszlopokba szeretnénk adatot rakni.166 10. ahova adatokat szetetnénk pakolni. amelyek duplikált egyedi kulcsot eredményeznek. Igen hasznos funkciója ez a MySQL-nek. az ertekl. = '12 Adderley Avenue'. Az INSERT utasítással kapcsolarban érdemes néhány érdekességet megemlíteni. ertek3. ' Ez a megközelítés akkor nyer értelmet. amig azINSERT Közveclenül ezt követően opcionálisan használharjuk azIGNORE kulcsszót. sql fájljában találjuk. 'Leeton'. a többi ügyfél hozzáadásakor pedig figyelmen kívül hagytuk az oszlopot! Emlékezzünk vissza. 'Box Hill'}. hogy egy általá­ utasítások sorozatát utasítással (amellyel a fejezet egy későbbi részében foglalkozunk) megváltoztassuk a duplikált értéket.. varos} VALUES (Melissa Jones'. Látható. '2007-05-01'}. '2007-04-02'}. hogy a rendszer várhat a beszúrással addig. amelyekkel feltölthető az adatbázis. hogy amikor létrehoztuk az adatbázist. oszlop3. hogy a t abla helyére annak a táblának a nevét írtuk. Ez azt eredményezi. helyére pedig a konkrét értékek mennek. INSERT INTO (3. 24.. (Könyvünkben egyszeres és kétszeres idézőjeleket egyaránt haszná­ lunk. (4. 2. Egyszerre több sort is beszúrharunk egy táblába. 3. láthatjuk. Összeállítortunk néhány egyszerű mintaadatot. Az irt megadort értékek sorban fogják a táblázat oszlopait kitölteni. Minden sort zárójeleken belülre kell írni. . hogy a beszúrt adatunk pufferbe kerül. INSERT INTO 3. akkor azokat a rendszer csendben figyelmen kívül hagyja. 'Airport West'}. Ez azt jelenti. vagy a rekord egyes mezöi nem kötelezően kirölrendök. 'Airport West'}. amelyben a mezöNULL értékű vagy érték nélküli. vagy másmilyen sorrendben szeretnénk meg­ határozni azokat. Egy további lehetőség azINSERT nosUPDATE utasítás végén azON DUPLICATE KEY UPDATE használata. amikor nem olvas adatokat a táblából.A Book-O-Rama tábláitjeltöltö SQL kód USE konyvek. Ez arra jó. A karakterláncokat MySQL-ben mindig egyszeres vagy kétszeres idézőjelek közé kell rakni. fejezet Az INSERT INSERT utasítás általános formája a következő: tabla [(oszlopl. N ar Nar Goon North') . hogy ha olyan sorokat pró­ bálunk beszúrni. nem kell megvárni. a MySQL az előző értéket automatikusan eggyel megnövelve hozza létre és szúrja be az értéket. ha csak részleges adataink vannak egy adott rekordhoz. hogy a Book-O-Rama adatbázis vasarlok táblájába szúrjunk be egy rekordot.99. EgyszerűINSERT fej ezet \konyv _ beszuras.. a következöket kell begépelni: INSERT INTO vasarlok VALUES '25 Oak Street'.1 példakód: konyv_beszuras. 98. és a sorokat tartalmazó zárójele­ ket vesszővel kell egymásról elválasztani. (5. AzINSERT szó után aLOW _PRIORITY ADELAYED vagy a DELAYED kulcs­ szó is használható. ertek2. l. 'Julie Smith'. (NULL. '357 North Road'. stb. (NULL. Például ahhoz.98. 74. Ha a kiszolgáló elfoglalt. az utasítás oszlopokra vonatkozó részében fel kell sorolnunk ezeket az oszlopokat. A mezőt azonbanAUTO _INCREMENT-ként határozruk meg. (NULL. . 'Yarraville'}. hogy amikor olyan sort szúrunk be. '2007-04-15'}. Ugyanezt a végeredményt érjük el a következő szintakrikával is: INSERT INTO lakeim varos = vasarlok SET nev = 'Michael Archer'. '1/47 Haines Avenue'. hogy Julie Smith adatainak megadásakor NULL értéket határozrunk meg a vasarloid oszlopnak. oszlop2.) Számok és dárumok esetében nincsen szükség az idézöjelekre. vasarlok VALUES '25 Oak Street'. 'Alan Wong'. folytathatjuk a lekérdezések művelet befejeződik.

A SELECT alapvető formája a következő: SELECT [opciokl elemek [INTO fajl reszleteil FROM tablak WHERE feltetelek l GROUP BY csoport_tipusa HAVING feltetel l ORDER BY rendezes_tipusa [LIMIT korlatozasi_feltetel l l [PROCEDURE eljaras_neve(parameterek)l [zarolasi_opciokl A következő rés�ekben u utasítás minden egyes mellékágát bemutatjuk. 'Teach Yourself GIMP in 24 Hours'. ('0-672-31745-1'. (4 . 10 'Thomas Schenk'. tartalma messze meghaladja a piacon levő alapszintű Java könyvek anyagát. System Administration Unleashed'. 24. amely néhány elemet válogat le egy adott táblából! E�ek a� elemek jellemzöen a táblázat os�lo­ pa. 'Caldera OpenLinux INSERT INTO rendelesi tetelek VALUES (l. varos FROM vasarlok. '0-672-31745-1'.99). 'Installing et al. 'Thomas Down'. 'Java 2 for Professional Developers'.99). . 'Morgan könyve jól érthető. (2. '0-672-31697-8'' '0-672-31769-9'' '0-672-31769-9'' '0-672-31509-2'.sql Adatok visszakeresése adatbázisból Az SQL igáslova a SELECT utasítás.iválas�tásával adatokat kapjunk viss�a u adatbázisbóL Rengeteg különbö�ö lehetőség és módszer van a SELECT utasítás alkalmuására. Debian GNU/Linux'.99).'). ('0-672-31509-2'. l)' l)' 3). 24. Amennyiben betöltöttük a 10. 34. E�ek a� ada­ tok a vasarlok tábla minden sorából meg lettek jelenítve. akkor a lekérde�és eredménye a következő les�: l varos +-----------------+--------------------+ l nev Julie Smith Alan Wong Michelle Arthur Melissa Jones Michael Archer +-----------------+--------------------+ Airport West Box Hill Yarraville Nar Nar Goon North Leeton +-----------------+--------------------+ Láthatjuk. 2)' l)' (3. INSERT INTO konyv_ertekelesek VALUES ('0-672-31697-8'. A következöképpen futtathatjuk át MySQL-en a fenti szkriptet a parancssorból: > mysql -h host -u bookorama -p konyvek < /path/to/konyv_beszuras.i. Néhány has�nosabb kifejezéssel a következő rés� végén megis­ merkedhetünk. opcionális mellékágak nélküli lekérdezést.1 példakód rnintaadatait.99). 49. ( '0-672-31769-9'. két INSERT példautasítást.) A� alábbi lekérdezés a vasarlok tábla nev és varos os�lopának tartalmát listáz�a ki: SELECT nev. hogy a fenti tábla a megadott tábla ( vasarlok ) kiválas�tott elemeit ( nev és va ros) tartalmu�a. 'Michael Margan'. Arra has�náljuk. (Lehetnek ugyanakkor MySQL kifejezések eredményei is. hogy a táblá�at meghatározott kritériumoknak megfelelő sorainak k. illetve végrehajtottuk a fejezet korábbi részében bemutatott. 'Pruitt. (3.Munkavég�és MySQL adatbázisunkkal 167 INSERT INTO konyvek VALUES ( '0-672-31697-8' . Elös�ör uonban néz�ünk egy olyan.'.

168 10. Jelen esetben azokat a sorokar választor­ ruk ki. ahol a vasarloid értéke 5. mint a másik. hogy az egyik érték kisebb vagy egyenlő-e. A WHERE mellék­ ágakban leggyakrabban használrakat a 10.00 mennyiseg 1 != o IS NOT NULL lakeim is not null .00 osszeg >= 60. és ha egyszerre használjuk a kér nyelvet.1 táblázatban találjuk. amely a következő kimenetet eredményezi: +------------+---------------+-----------+ l rendelesid l 2 3 3 4 l isbn 0-672-31697-8 0-672-31769-9 0-672-31769-9 0-672-31509-2 0-672-31745-1 l mennyiseg 2 l l l 3 l +------------+---------------+-----------+ +------------+---------------+-----------+ Adott feltételeknek megfelelő adatok visszakeresése Hogy a táblázat sorainak részhalmazához férjünk hozzá. Az egyszeres egyenlőségjelet az egyenlőség ellenőrzésére használjuk. könnyen összezavarodharunk! Az egyenlőségen túlmenően a MySQL műveleti jelek és reguláris kifejezések széles skáláját támogatja. Megállapítja. Megállapíga. os szeg > 60. hogy az egyik érték kisebb-e. nézzük meg a MySQL kézikönyvben! 10.99 l l l datum 2007-04-02 2007-05-01 l l +------------+------------+--------+------------+ +------------+------------+--------+------------+ A WHERE mellékág határozza meg az adott sorok kiválaszrására használt feltételt. A lista nem teljes. hogy ez eltér a PHP-beli használattól. hogy az egyik érték nagyobb-e. amit keresünk. amely a megadott tábla vagy táblák összes oszlopát 10 kiválasztja. hogy a két érték nem egyenlő. Megállapíga. mint a má­ sik. figyeljük meg. hogy az egyik érték nagyobb vagy egyen­ lő-e.1 táblázat: WHERE mellékágakban gyakran használt összehasonlító műveleti jelek Név (ha van) Egyenlőség Nagyobb. ám csak azokat a sorokat. Ha például a rendeles i_tetelek tábla összes oszlopát és sorát szetetnénk visszakapni. mint a másik. Megállapítja. Az alábbi kód például: SELECT * FROM megrendelesek WHERE vasarloid = 5. mint a másik.00 osszeg <= 60. Megállapíga.98 24. fejezet Az oszlopokat a SELECT kulcsszó után tetszőleges számban felsorolhaguk. ha nem találjuk itt. Nagyon hasznos a dzsókerkarakter ( * ). Megállapítja. amelyeknek vasa r lo i d-je 5.00 osszeg < 60. mint Kisebb. akkor az alábbi SQL kódot kellene használnunk: SELECT * FROM rendelesi tetelek. Számos további lehetőség közül választha­ runk a lekérdezés kialakításakor. valamilyen kiválasztási feltételt kell meghatároznunk A WHERE mel­ lékágban tehetjük meg ezt. hogy a mező tartalmaz-e értéket. mint Nagyobb egyenlő Kisebb egyenlő Nem egyenlő Példa vasarloid = Műveleti jel > < >= <= = vagy<> Leírás 3 Két érték egyenlőségér állapítja meg. a megrendelesek összes oszlopát kiválaszga. Ennek a lekérdezés­ nek a kimenete: +------------+------------+--------+------------+ l l l rendelesid l 4 l l l vasarloid 5 5 l l l összeg 69.

Ha például azt szereménk tudni. Részleresebben a Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések címü 4. hogy az érték illeszkedik-e egy adott mintához. A minták szabályos szövegből. Megállapítja. hogy ezeket az információkat összerakjuk SQL-ben. illetve a tetszőleges számú speciális karaktert helyettesítő% (százalék) jelből és az egyetlen karaktert helyettesítő_ (alulvonás) karakterből épülhernek fel. megrendelesek. ki kell keresnünk a vasarlok táblábanJulie ügyfél-azonosítójár ( vasarloid) . mégis egyike az SQL finom és összetett területeinek. mert a valóság különböző objektumaihoz kapcsolódnak. hogy az érték nem ralálható meg az adott halmazban. A REGEXP kulcsszó helyett az RLIKE is használható. fejezerben ismertünk meg. Ez egyszerűen azt jelenti. hogy az érték nagyobb vagy egyenlő-e a minimum értékkel. fejezerben olvashattunk róluk. A MySQL POSlX-féle reguláris kifejezésekkel dolgozik. O and 60. "Moe") NOT IN city not in (Carlton". a vasar l ok és a megrendelesek táblát kell megnéznünk. Mindkettő a mintailleszrés egy-egy formája. Ellenőrzi. A LIKE egyszerű SQL mintailleszrésr alkalmaz. hogy két vagy több táblát összekapcsolva követhetjük az adatok közötti kapcsolatokat.osszeg.rendelesid. . A REGEXP kulcsszór reguláris kifejezéshez illeszrésre használjuk. Számos különböző ösz­ szekapcsolási típust valósíthatunk meg MySQL-ben. hogy egy érték illeszkedik-e egy reguláris kifejezéshez. A POSlX-féle reguláris kifejezéseker PHP­ ben is használjuk. hogy pontosan mit rendeltek. _ Egyszerű. Adatok visszakeresése több táblázatból Hogy valamely kérdésünkre választ kapjunk egy adatbázisból. a rendelesi tetelek táblát is meg kell néznünk. Egyszerű SQL mintaillesztéssel ellenőrzi. a kettő egymás szinonimája. majd a megrendelesek táblában az ahhoz tartozó megrendeléseket. Ha arra is szükségünk van. Bár az összekapcsolás elvileg egyszerű dolog. Ez a jó adatbázis­ tervezés egyik alapelve. IN varos in (Carl ton'. Ellenőrzi. Megállapítja. egy összekapcsolás (join) nevü müveletet kell végtehajtanunk.vasarloid megrendelesek. FROM vasarlok. "Moe") LIKE Mintaillesztés Minraillesztés Reguláris kifejezés nev like (Fred %") NOT LIKE nev not like (Fred REGEXP " % ) nev regexp A táblázat utolsó három sora a LIKE és a REGEXP kulcsszóra hivatkozik. kéttáblás összekapcsolás Kezdésképpen nézzük meg az imént említett.00 IlO \. hogy az érték nem illeszkedik egy adott mintához. és kisebb vagy egyenlő-e a maximum értékkel. Megállapítja. amit a Webes adatbázis megtervezése című 8.nev 'Julie Smith' = AND vasarlok.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 169 Műveletijel IS NULL BETWEEN Név (ha van) Példa lakeim is null osszeg between Leírás Megállapítja. Például: SELECT * FROM megrendelesek WHERE vasarloid = 3 OR vasarloid = 4. és mindegyik más célra alkalmazható.datum WHERE vasarlok. az AND és OR segitségével pedig még összetettebb szürőfelréreleket hozhatunk létre. . Ha szeret­ nénk megtekinteni például a Julie Smith vásárló által feladott megrendeléseket. Ezek az elemek külön táblákban helyezkednek el.Julie Smith-szel kapcsolatos lekérdezés SQL kódját: SELECT megrendelesek. gyakran egynél több tábla adarait szükséges felhasználnunk. hogy melyik vásárló adott le rendelést ebben a hónapban. hogy az érték megtalálható-e az adott halmazban. megrendelesek = megrendelesek. hogy mező nem tartalmaz értéket.vasarloid. Ahhoz. Egyszerűen a müveleti jelek és a mintaillesztési szintakrika használatával többféle feltételnek megfelelő lekérdezéseker hajt­ harunk végre.

Ahhoz. nev nevű oszlop csak a vasarlok táblában fordul elő. mint a kéttáblás összekapcsolás. de az adatbazis. vasarloid pedig a megrendelesek tábla vasar l o id oszlopát jelöli. Kettőnél több tábla összekapcsolása Kettőnél több táblát összekapcsolni semmivel nem bonyolultabb. Ha a használatot kiterjesztjük. Végül a rendelesi tetelek _ . amelyben avasarl ok tábla minden sorával a megrendelesek tábla minden egyes sorát párosították. Először is. Általános szabályként el­ mondható. hogy egy adott oszlop melyik táblából származik. a rendelésazonosítót ( rendelesid) kell használni. ahogy ezt már korábban is láttuk. hogy a táblákat párosával kell az összekapcsolási feltételekkel összekapcsolni. akár van értelmük. Ez a nyers erő (brute-force) alapú megközelítés az esetek többségében nem túl hasznos. Különösen akkor érdemes ezzel élni. oszlop jelöléssei az adatbázist is meghatá­ rozzuk. hogy tudrunk volna róla. ha egynél több táblában fordul elő. Láthatjuk. Az emberek számára a nev önmagában ködös lehet. Az ilyen ápusú összekapcsolást szokták teljes összekapcsolásnak (full join) vagy a táblák Descartes·szorzatának (Cartesian product) is nevezni. amelynek egyik rendelési térele (rendelesi_tetelek) egy Javával foglalkozó könyv volt. Azt jelenti. A táblanevek közötri vessző az INNER JOIN vagy CROSS JOIN begépelésével egyenértékű.megrendelesek. több táblán kell végigkövetnünk ezeket a kapcsolatokat. Úgy jutharunk ilyen eredményre. nev ' = Julie Smith ' feltétel esetében. akik legalább egy olyan megrendelést feladtak. akkor különböző adatbázisok ugyanolyan nevű oszlopainak megkülönböztetésére is alkalmas. Úgy képzeljük el ezt.például egy adott vásárló által feladott megrendeléseket.vasarloid a vasarlok tábla vasarloid oszlopát. hogy "fogd a felsorolt táblákat. függetlenül attól. ha összekapcsolás i Jeltételt (join condition) rakunk a WHERE mellékágba. Általában csak azokat a sorokat szeretnénk látni. hogy melyik tábla oszlopára hivatkozunk. Jelen esetben az össze­ kapcsoJási feltétel: vasarlok. akár nincs!" Más szavakkal olyan táblát kapunk.vagyis. hogy teszteljünk egy. hogy a pont használata teszi egyértelművé.minden bizonnyal anélkül. mind­ két táblát ki kell listáznunk A két tábla listázásával az összekapcsolás ápusát is meghatároztuk . Ez a különleges ápusú feltételes utasítás mutatja meg. Pél­ dánkban a tabla. 99 2007-04-02 2007-05-01 l l 4 +------------+--------+------------+ Érdemes néhány dolgot megemlíteni. amelynek ápusa: egyenösszekapcsolás (equi-join). mintha tábláról táblára követnénk az adatok közötti kapcsolatot! Ha például arra vagyunk kíváncsiak.vasarloid Ezt a hivatkozási módszert a lekérdezésben szereplő minden oszlopnál használhatj uk. az alábbihoz hasonló feltételt: konyvek. hogy a megrendelesek táblából eljussunk a rendelesi tetelek tábláig. fejezet A lekérdezés kimenere az alábbi: +------------+--------+------------+ 10 l rendelesid l l l csszeg l l l datum +------------+--------+------------+ l l l 69.például azért. Olyan vásárlókat kell keresnünk. Figyeljük meg. melyik vásárló rendelt Javával foglakozó könyveket (mondjuk azért. hogy mely tulajdonságok alkotják a két tábla közötti kapcsolatot. oszlop megnevezést használtuk. A MySQL soha nem fog összezavarodni. ha lekérdezéseink kezdenek összetetté válni.vasarloid = masik_adatbazis. tabla.vasarloid Ez közli a MySQL-lel. hogy csak azokat a sorokat rakja az eredménytáblába. hogy az adott vásárló adta-e le az adott rendelést. mivel a lekérdezés végrehajtásához két tábla adataira is szükség van. hogy ezt a szokást követtük az előző lekérdezés többi részében. hogy reklámot küldjünk neki egy újonnan megjelenő Java kiadványról).170 10. ha vasarlok. így egyértelműbbé teszi a lekérdezés jelentését. például a vasarlok. így igazából nem szükséges meghatároznunk. Avasarlok táblából a vasarloid használatával jutunk el a megrendelesek táblához. de emberi szemmel sokkal olvashatóbbá és kezelhe­ tőbbé teszi lekérdezéseinket. a megrendelesek.megrendelesek. A pont használatára akkor van szükség.98 2 4 . vagyis a vasarlok. A MySQL nem igényli ezt. ha az oszlop neve nem egyértelmű .nev formában hivatkezunk az adott oszlopra. ahol a vasarlok tábla ügyfél-azonosítója megegyezik a megrendelesek tábláéval.vasarloid = megrendelesek. Az összekapcsoJási feltétel lekérdezéshez adásával másmilyen összekapcsolást kapunk. és csinálj belőlük egy nagy táblát! A nagy tábla sorai a felsorolt táblák sorainak összes lehetséges kombinációját tartalmazzák. amelyeknek tényleg van értelme.

rendelesid AND rendelesi = rendelesi tetelek.például azokat a vásárlókat keres­ sük. konyvek WHERE vasarlok. Nézzünk egy példát: SELECT vasarlok. vagy azokat a könyveket. akiknek van rekordja a megrendelés ráblában.-----+ Láthatjuk.vasarloid megrendelesek. Megfigyelhetjük.nev FROM vasarlok JOIN megrendelesek . hogy kifejezetten a nem egyező sorokta van szükségünk . melyik könyv címében szerepel a java kifejezés.nev. akik rendeltek ezekből a könyvekből. majd visszatérünk azon vásárlók nevéhez. amit tudunk. hogy a bal összekapcsolás enyhén eltérő szintaktikát alkalmaz az összekapcsoJási feltételhez. = 10 FROM vasarlok. NULL értékeket kell keresnünk a jobb tábla (jelen esetben a rendeles id) elsődleges kulcsmezöjében.vasarloid. Ha a jobb oldali táblá­ ban nincsenek egyező sorok. ahol egyezést talál­ runk. Nézzük meg azt a lekérdezést. eim LIKE %Java% . hogy a példában négy különböző táblázaron keresztül követtük az adatokat.isbn ' ' AND konyvek. így az összekapcsoJási feltételek száma az összekapcsolni kivánt táblák számánál eggyel kisebb. Ha létrehoztuk ezeket a kapcsolatokat. olyan sor adódik az eredményhez. megrendelesek. Ez az alapszabály hasznos lehet a nem igazán müködő lekérdezések hibakeresésénéL Ellen­ őrizzük összekapcsoJási feltételeinket. akik soha nem rendeltek.nev megrendelesek.rendelesid tetelek. hogy összekapcsolni kívánt táblapáronként egy összekapcsoJási feltétel szükséges. Ha csak azokat a vásárlókat szetetnénk látni. akik még semmit sem rendeltek. FROM vasarlok LEFT vasarlok. LEFT vasarlok.vasarloid = AND megrendelesek. hogy az előző példákban a lekérdezés eredménye csak azokat a sorokat tartalmazta.vasarloid. rendelesi_tetelek. Láthatjuk.rendelesid JOIN megrendelesek = ON vasarlok. és győződjünk meg arról. mivel a valódi sorokban az nem lehet NULL: SELECT vasarlok.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 171 táblából a kon yvek tábla egy konkrét könyvéhez az ISBN -kód által juthatunk. amiket soha nem rendeltek. és ha mindezt egyenösszekapcsolás­ sal szeretnénk elérni.vasarloid megrendelesek. megnézzük. amely mindezt megvalósítja: SELECT vasarlok. jelen esetben az összekapcsoJási feltétel az SQL utasítás speciális ON mellékágába kerül. amely NULL értékeket tartalmaz a jobb oszlopokban. Ennek a lekérdezésnek a következő az eredménye: +------------+-----------------+------------+ l vasarloid l l l l l nev l Smith Smith rendelesid l +------------+-----------------+------------+ 3 3 4 5 Julie Julie l l l 4 NULL Alan Wong Michelle Arthur l NULL +-----------+-----------------+------------+ Ez a kimenet csak azoknál a vásárlóknál tartalmaz rendelésazonosítót ( rendelesid ) . Az ilyen típusú összekapcsolás a két tábla közötti meghatározott összekapcsoJási feltétel alapján keres egyező sorokat. amit tudni szeretnénk! A feltételt nem teYesítő sorok keresése Az összekapcsolás MySQL-ben használt másik fő típusa a bal összekapcsolás (left join). Az ilyen jellegű kérdések MySQL-beli megválaszolásának egyik módszere a bal összekapcsolás használata. Előfordulhat azonban az is. három különböző összekapcsoJási feltételre van szükségünk. Ez az SQL lekérdezés bal összekapcsolást használ az ügyfelek és a megrendelések összekapcsolására. oda. Általánosságban igaz.vasarloid. A lekérdezés a következő kimenetet eredményezi: +-----------------+ l l nev +-----------------+ Julie Smith +-----------. hogy végigjártuk az utat onnan. azaz volt megrendelésük.isbn konyvek.

mintha a vasarlok két különböző tábla. cl és c2 lenne. Ezekkel a fejezet egy későb­ bi részében részletesen foglalkozunk. hogy a táblákra más néven is hivatkozni rudjunk. vagy a második példában szereplő U SING szintaktikával működnek. éppen ezért a US ING használatá­ hoz arra van szükség. konyvek AS k AND rt. A lekérdezés elején hozhatjuk létre őket. vl.varos FROM vasarlok AS vl.nev != v2.erre rövidesen visszatérünk még. Más nevek használata a táblákra: az aliasok Gyakran praktikus.2 táblázatban az előzőekben bemutatott különböző összekapcsolás-típusok összefoglalását láthatjuk.nev. Léteznek további típusok is.nev FROM vasarlok AS WHERE v. Sokszor rövidítésként szolgálnak.rendelesid m. A táblák ezen más neveit aliasoknak nevezik. ezt követően végig használhatók. akik ugyanabban a városban laknak . rendelesi tetelek AS rt. .rendelesid IS 10 Az eredmény: +------------+-----------------+ l l l vasarloid l l l nev +------------+-----------------+ 4 5 Alan Wong Michelle Arthur l +------------+-----------------+ Figyeljük meg azt is.vasarloid rt. Képzeljük el a korábban látott hatalmas lekérdezést aliasokkal átírva: SELECT v.isbn = k.nev.nev. és összekapcsolást hajtunk végre a Varos oszlopon. egy AS mellékág hozzáadásával deklaráljuk az adott tábla aliasát. hogy a két tábla oszlopának ugyanaz legyen a neve.vasarloid AND m. hogy a második feltételre ( cl. Az aliasokat oszlopokhoz is használharjuk . amikor egy táblában ugyanolyan értékű sorokat keresünk. v2. Teljes összekapcsolás Ugyanaz. fejezet USING (vasarloid) NULL. Tobbek között akkor rud hasznos lenni.nev hogy ne önmagukkal párosítsuk a vásárlókat! Összefoglalás: összekapcsolások A 10. két különböző aliast adharunk ugyanannak a táblának ( vasarlok ) : SELECT vl.nev) is szükség van annak érdekében.varos = v2. ám az itt szereplők a legfontosabbak. Ha például olyan vásárlókat keresünk. Meg kell említenünk. eim LIKE %Java% . 10. Amikor egy táblázatot önmagával szeretnénk összekapcsolni. Az ilyen jellegű kérdéseket egymásba ágyazott lekérdezésekkel (subquery) is megválaszolhatjuk. a leggyakrabban használtak. Figyeljük meg. = megrendelesek AS m. Itt tulajdonképpen úgy teszünk.17:l l O. A táblanevek közé vesszőt írva.varos AND vl. vasarlok AS v2 WHERE vl. hogy olvasó­ köre szetetnénk létrehozni -. Miután meghatároztuk a használni kivánt táblákat. mint amilyen valójában.2 táblázat: Név Összelwpcsolási típusok MySQL-ben Leírás Descarres-szorzat Az összekapcsolásban részt vevő összes tábla minden sorának minden lehetséges kombi­ nációja. W HERE mellékágat nem meghatározva hozható létre. WHERE megrendelesek.tegyük fel.isbn ' ' AND k. mint az előző. amikor az összesítő függvényeket vizsgáljuk meg. esetenként pedig nélkülözhetetlen. ! = c2. A feladat bonyolultabbnak és egzotikusabbnak hangzik.rendelesid = v. hogy melyik táblából jön az összekapcsalási tulajdonság. táblaaliasokat kell használnunk. hogy az utóbbi nem határozza meg. hogy ez a példa másmilyen szintaktikát használ az összekapcsalási feltételhez! A bal összekapcsolások vagy az első példában látott ON.

vasarlok nev DESC. SQL-ben ez a WHERE mellékágar tartalmazó összekapcsolás. mint az előző.mivel az angolszász területen használt keresztnév-vezetéknév formában tároljuk öket . az ASC kulcsszó segítségével kifejezetten megadharjuk ezt: SELECT FROM nev.a kereszrnév alapján vannak rendezve! Ha vezetéknév alapján szerernénk rendezni. Ez a funkció kiválóan alkalmas arra. így: +-----------------+--------------------+ l nev l lakeim +-----------------+ --------------------+ Alan Wong Julie Smith 1/47 Haines Avenue l l 25 Oak Street 357 North Road l Michelle Arthur +-----------------+--------------------+ Figyeljük meg. Ugyanígy használharunk jobb összekapcsolást (righr join) is. lakeim vasarlok nev ASC. hiányzó értékek megkeresésére alkalmas. SQL-ben a LEFT JOIN értékekkel tölti kulcsszavakkal használjuk.Munkavégzés MySQL adarbázisunkkal 173 Név Keresztösszekapcsolás Belső összekapcsolás Leírás Ugyanaz. hogy valódi belső összekapcsolássá tegyük. ORDER BY Több oszlop szerint is rendezherünk. FROM ORDER BY nev. vagy mi az oszlopban lévő értékek átlaga . A MySQL összesítő fuggvényei jó szalgálarot tesznek az ilyen ópusú lekérdezések lebonyolítására.3 táblázatban láthatjuk. Az INNER kulcsszavakkal is meghatá­ 10 rozható. Vegyük például alábbi lekérdezést: lakeim vasarlok SELECT nev. Az alapértelmezett rendezés az emelkedő sorrend (a-tól z-ig vagy numetikusan emelkedő). A leggyakoribb ilyen fuggvényeket a 10. Az összesítő fuggvényeket egész táblára vagy táblán belüli adatcsoportra alkalmazhatjuk. Az oszlopnevek helyett használharunk aliasokat vagy a sorszámukat is (a 3 például a tábla harmadik oszlopát jelenti). két mezőben kellene tárolni a neveket. Egyenösszekapcsolás Bal összekapcsolás Felrételes kifejezést = jellel használva párosírja az összekapcsolásban lévő különböző NULL táblák sorair. Ha szeretnénk. ORDER BY A DESC (descending. Táblák között próbál sorokat párosítani. Általában megha­ tározunk W HERE feltételt. Az ORDER az BY SELECT urasírás ORDER BY mellékágár kell használnunk. azaz csökkenő sorrendbe rendezherünk: lakeim SELECT FROM nev. és a nem passzoló sorokar ki. Adatok csoportosítása és összesítése Gyakran tudni szerernénk. hogy a kimeneret emberi szem által jól olvasható formában mellékág a SELECT mellékágban felsorolt egy vagy több oszlop szerint rendezi a sorokat. hogy az összekapcsolni kivánt táblák neve közé a CROSS JOIN kulcsszavakar írjuk. hogy hány sor értéke esik egy adott halmazba. Úgy is létrehozható. hogy a nevek jelen esetben . . W HERE feltétel nélkül a reljes összekapcsolással egyenértékű. Adatok visszakeresése meghatározott sorrendben Ha meghatározott sorrendben szerernénk megjeleníteni a lekérdezés által visszaadorr sorokat. azaz csökkenő) kulcsszó használatával pont fordírott. a állítsuk elő. Ez a lekérdezés ábécésorrendben adja vissza az ügyfelek nevér és címét.például az átlagos rendelési érték. JOIN Szemancikailag a vesszővel egyenértékű.

Közvetlenül a GROUP BY mellékág után kell következnie.985002 +-------------+ Ha részletesebb információra vágyunk. azt a SELECT mellékágban is szerepeltetni kell.990002 74. amely lehetövé teszi. az alábbi lekérdezéssei tudhatjuk meg ezt: SELECT vasarloid. hogy van-e köztük üres értékű. hogy ellenőrizzük egy összesítés eredményét. akkor csak az oszlopban található különbözö érté· kek számát kapjuk vissza. megváltoztatja a függvény működését. Erre a HAVING mellékágat használjuk. a függvény az abban található nem üres értékek számár adja vissza. Ugyanígy. Ugyanaz. fejezet 10. és olyan. A megadott oszlopban található legnagyobb érték. kezdésképpen vizsgáljuk meg az imént említert kérdést! A megrendelések átlagértékét a következö­ képpen számíthatjuk ki: SELECT avg(osszeg) FROM megrendeles. A COUNT( * ) a sorok számár aclja vissza.980003 47.3 táblázat: A MySQL összesítő függvényei Leírás Az adott oszlopban lévő értékek átlaga. és nem vizsgálja.pél­ dául ügyfélszámonként . a lekérdezés az egyes vásárlókhoz (pontosabban az egyes ügyfél-azonosítókhoz) tartozó átlagos rendelési összegről tájékoztat: +------------+-------------+ l vasarloid l avg(osszeg) +------------+-------------+ l l l 2 3 l l 49. hogy csoportonként . Kimenetként az alábbihoz hasonlót kapunk: +-------------+ l l avg(osszeg) l +-------------+ 54. 10 Név AVG(oszlop) COUNT(elemek) MIN(oszlop) MAX(oszlop) STD(oszlop) STDDEV(oszlop) SUM(oszlop) A megadort oszlopban található legkisebb érték. hogy melyik vásárló átlagos rendelési összege haladja meg az 50 dollárt. amely csak csoportokra és összesítésekre vonatkozik. Az adatok csoportosítása és összesítése mellett arra is lehetőségünk nyílik. a SELECT mellékág csak az összesítő függvény( ek)et és a GROUP BY BY mellékágban megnevezett oszlopokat tartalmazhatja. amelyekre valójában nincs szükségünk. AVG(osszeg) BY mellékágat! Ez lehetövé teszi. Ha a DI STINCT kulcsszót rakjuk az oszlopnév elé. FROM megrendelesek GROUP BY vasarloid. Gondoljuk tovább az előző példát! Ha azt szeretnénk kideríteni. használjuk a GROUP értékű rendeléseket: SELECT vasarloid.tekintsük meg az átlagos rendelési értéket. A MySQL kicsivel nagyobb szabadságot enged irt számunkra. Ha meghatározunk egy oszlopot. ha valamely oszlopot használni kívánjuk a GROUP ágban.174 10. hogy a SELECT mellékágból kihagyjuk azokat az elemeket. mint az STD(oszlop). Támogatja a mellék­ kiterjesztett szintaktikát (extended syntax). Nézzünk néhány példát. A megadort oszlopban ralálható értékek összege. me!y vásárlóink adják a legnagyobb Ha a GROUP BY mellékágat összesítő függvényhez használjuk. Ebből megtudhatj uk. hogy a tábla összes rendelési értékének átlagát adná. Ahelyett. FROM megrendelesek AVG(osszeg) . mint egy WHERE mellékág. A megadott oszlopban található értékek szórása.485002 +------------+-------------+ Egy dolgot fontos megemlítenünk a csoportosító és összesítő függvények használata kapcsán: ha ANSI SQL-ben összesítő függvényt vagy GROUP BY mellékágat használunk.

hogy a kimenet me!y sorait kapjuk meg. Ez a lekérdezés az alábbi eredményt hozza: +------------+--------+ l vasarlaid l 2 l l asszeg l +------------+--------+ 74. a következő lekérdezéssei jutharnánk el célunkhoz: asszeg SELECT vasarlaid. hogy a kimenet első sora a nulladik számú sor lesz. 3. amely rendkívül jó szolgálatot tehet webes alkalmazások esetén. amikor az egyik lekérdezés eredményét egy másikéval hason­ lítjuk össze.98 +------------+--------+ Ebben az esetben az egymásba ágyazott lekérdezés egyetlen értéket ad vissza (a maximális rendelési összeget). m�d a kimenet második sorától kezdve adj vissza három sort!" Érdemes megjegyezni. hogy a LIMIT nem része az ANSI SQL-nek! MySQL kiterjesz­ tés. FROM megrendelesek WHERE asszeg = (SELECT MAX(asszeg) FROM megrendelesek). Jegyezzük meg. Az alábbi lekérdezés a LIMIT használatát példázza: SELECT nev FROM vasarlak LIMIT 2. A következöképpen olvasható ez a lekérdezés:"Válaszd ki az ügyfelek nevét. amit aztán a külsö lekérdezés összehasonlításában használunk fel. asszeg FROM megrendelesek ORDER BY asszeg DESC LIMIT l. Ugyanezt az eredményt adja azonban az alábbi összekapcsolásos lekérdezés is: SELECT vasarlaid. Bár az egymásba ágyazott lekérdezések funkcióját gondosan kezelt összekapcsolásokkal és ideiglenes táblákkal is el lehet érni. Ez a funkció igen hasznos például akkor. így használata esetén SQL kódunk elveszti kompatibilitását az egyéb relációs adatbázis-kezelő rendszerek többségéveL Egymásba ágyazott lekérdezések használata Az egymásba ágyazott lekérdezés (subquery). Alapszintű egymásba ágyazott lekérdezések Az egymásba ágyazott lekérdezések leggyakoribb használata az. hogy a sorok számozása nullával kezdődik.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 175 GROUP BY vasarlaid HAVING AVG(asszeg) > 50. Haszná­ latával meghatározhatjuk.mint magyar megnevezése hűen jelzi. amelynek rendelési értéke rnind közül a legmagasabb volt. .980003 +------------+-------------+ Visszakapni kívánt sorok kíválasztása A LIMIT a SELECT utasírás egyik olyan mellékága. ez azt jelenti. hogy a HAVING mellékág csoportokra vonatkozik! A fenti lekérdezés az alábbi eredményt hozza: +------------+-------------+ 10 l vasarlaid l 2 l l avg(asszeg) +------------+ -------------+ 74. Ez a mellékág két paramétert fogad: a kezdősor sorszámát és a visszaadandó sorok számát. az egymásba ágyazott lekérdezések sok esetben könnyebben olvashatók és írhatók. mivel ezt a konkrét lekérdezést ANSI SQL összekapcsolások használarával nem lehet elegánsan reprodukálni. Jegyezzük meg azonban. Kiváló péld:ija ez az egymásba ágyazott lekérdezések alkalmazásának. amikor egy vásárló webes termékkatalógust böngész. és oldalanként tíz árucikket szereménk megjeleníteni a számára. Ha például azt a megrendelést szeretnénk megtalálni.másik lekérdezésbe ágyazott lekérdezés.

Az egymásba ágyazorr lekérdezések értékeit minden szabályos összehasonlíró müveleri jellel használhatjuk. bizonyos esetekben ez jobban hangzik az . hogy olyan sorokat keressünk valamely ráblában. az EXI STS müveleri jelet használó példában is). amely ugyanazt eredményezi. SELECT cl FROM tl WHERE cl > SOME ALL (SELECT cl FROM t2).emberi fülnek.ango­ lul értő . fejezer Mivel ez a lekérdezés a LIMIT kulcsszór használja. ám egy kevésbé hatékony. ha nincsenek egyező sorok az egymásba ágyazorr lekér­ dezésben. amihez korábban bal összekapcsolás használarával jurorrunk. Ez utóbbi­ val a következő részben foglalkozunk majd. FROM konyvek WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM rendelesi tetelek WHERE rendelesl tetelek. az volt. hogy a belső lekérdezés csak a FROM listában tartalmazza a rendelesi_tetelek táblát.nélkülük megvalósírani. Az általános egymásba ágyazorr lekérdezésekhez használható négy műveleri jelet a 10.4 táblázat: Egymásba ágyazott Iekérdezések műveleti jelei Név Példaszintaktika SELECT cl FROM tl WHERE cl > ANY (SELECT cl FROM t2). ha az összehasonlítás az egymásba ágyazorr lekérdezésben lévő minden sorra igaz. Azokar a könyveker adja vissza. Technikailag létrehozharunk egyerlen.4 táblázat tartalmazza. hogy a belső lekérdezés a külsőben lévő adatra hivatkozik. amiker még soha nem rendeltek meg.nem egyeznek meg) a külső sorokkal. Néhány külön­ leges müveleri jel is lérezik az egymásba ágyazorr lekérdezésekhez. Soros egymásba ágyazott lekérdezések Az eddig látott.) Figyeljük meg.mint jelen esetben . Az ANY-vel egyenértékű. amelyek egy másik- . Leírás ANY IN SOME Visszarérési értéke akkor igaz. A soros egymásba ágyazott lekérde­ zések (row subquery) reljes sort adnak vissza. Ezt a módszert jellemzően arra használjuk. Egymásba ágyazott lekérdezések és műveleti jelek Öt különleges müveleri jel használható az egymásba ágyazorr lekérdezésekhez. Az EXISTS operátor visszatérési értéke akkor igaz. isbn oszlopra hivatkozik! Más szavakkal ezt azt jelenti. Ezeknél a külső lekérdezés elemeir felhasználhar­ juk a belső lekérdezésben. ha vannak egyező sorok az egymásba ágyazorr lekérdezésben. Visszarérési értéke akkor igaz. SELECT cl FROM tl WHERE cl IN (SELECT cl from t2). nem kompatibilis az RDBMS-ek röbbségével.isbn=konyvek. Ebből következik. de MySQL-ben az egy­ másba ágyazorr lekérdezéses változarnál hatékonyabban hajtódik végre. hogy kevés olyan dolog van. Négy közülük általános egymásba ágyazorr lekérdezésekhez való. SELECT cl FROM tl WHERE cl > ALL (SELECT cl from t2). az EXI STS-nek a használatár. szabályos ANSI SQL lekérdezést. bár sok esetben ez az érték true vagy fal se volt (így volt ez az előző. amelyek megegyeznek (vagy . eim Ez a lekérdezés egyszerre példázza a korrelált egymásba ágyazott lekérdezések és az egymásba ágyazorr lekérdezések utolsó különleges műveleri jeiének.176 10. hogy a NOT EXISTS visszatérési értéke pedig akkor igaz. Az egyik legfőbb oka annak. egymásba ágyazorr lekérdezések egyetlen értéket adtak vissza. ezeker a mosr következő részben muraguk be. MAX-CONCAT nevü rrükkre épül. Korrelált egymásba ágyazott lekérdezések Korrelált egymásba ágyazorr lekérdezésekben kicsir összeterrebbek a dolgok. ha az összehasonlítás az egymásba ágyazorr lekérdezésben lévő bármely sorra igaz. Az ANY aliasa. (Ez ugyanaz az információ. Például: SELECT isbn.isbn). amit azután összehasonlítharunk a külső lekérdezésben szereplő más teljes sorokkal. Az IN kivérelével a fenti müveleri jelek csak összehasonlíró operátor urán jelenhernek meg. Ez egyébként a korrelált egymásba ágyazorr lekérdezés definíciója: olyan belső sorokar keresünk. Az IN-ben úgymond már benne van az összehasonlíró operátora (=). az egyik (EXISTS) pedig kizárólag korrelált egymásba ágyazorr lekérdezéseknél használható. amir nem lehet. de a konyvek. hogy MySQL-ben sokáig nem használharrunk egymásba ágyazorr lekérdezéseker. 10.

Az UPDATE utasítás általános formája a következő: UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tabla neve SET oszlopl=kifejezesl. Amennyiben megadjuk az IGNORE mellékágat. ] Érdemes megjegyezni. Erre az igen rugalmas ALTER TAB LE utasítást használhatj uk. c3 FROM tl WHERE (cl. például egy vásárló lakcímét frissítenénk. Bármelyik módosítási mellékágat használhatjuk (egyszerre többet is). amennyiben megadjuk öket.5 táblázatban láthatjuk.oszlop2=kifejezes2. LIMIT mellékággal pedig az érintett sorok számát korlátozhatjuk le. Az UPDATE utasítás ad erre lehetőséget. Legegyszerűbb formájában ez valahogy így néz ki: SELECT * (SELECT FROM vasarloid. Ezzel a módszerrel hatékonyan kérdezhetjük le egy egymásba ágyazott lekérdezés kimenetét.. . Ezt követően a külsö lekérdezésben ugyanúgy kezdhetjük. úgy. . Rögtön az egymásba ágyazott lekérdezés záró zárójele után aliast kell adnunk az egymásba ágyazott lekérdezés eredményének. hogy különbözö szempontok szerint módosítsuk a táblát.. mint az INSERT utasítás esetén. Ha viszont csak egyetlen sort szeretnénk módosítani. hanem műveletet írunk. amely duplikált elsődleges kulcsokat eredményez. hogy a megnevezett oszlopokhoz nem konkrét értéket. A LOW_ PRIORITY és az IGNORE. akkor az első bekerül a módosított táblázatba. A művelet elvégzésének eredménye kerül a mezöbe értékként (lásd lejjebb a példát!).l. a következöképpen tehetjük meg: UPDATE vasarlok SET lakeim = '250 ülsens Road' = WHERE vasarloid 4. és olyan módosítást próbálunk meg végrehajtani. WHERE mellékág használatával adott sorokra korlátozhatjuk az UPDATE utasítás hatását. az is gyakran előfordul. Nézzünk néhány példát! Ha 10 százalékkal szeretnénk emelni minden könyv árát. ugyanúgy működnek. c3) IN (SELECT cl. Meg akarjuk például emelni az adatbázisban szereplö könyvek árát. c3 FROM t2).Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 177 ban is megtalálhatók. c2. akkor a módosítás nem következik be. és a tábla visszatér a módosítási kísérlet elötti állapotába. ha például csak az első tíz sort kívánjuk frissíteni. akkor WHERE mellékág nélkül használ­ hatjuk az UPDATE utasítást: UPDATE konyvek SET ar = ar*l. különbözö típusú módosításokat a 10. Láthatjuk. hogy ANSI SQL-ben ALTER TABLE utasításonként csak egy módosítást hajthatunk végre. hogy módosítani szeretnénk azokat. és a többi tö�lödik. c2. hogy adatokat keresünk vissza az adatbázisokból. nev FROM vasarlok WHERE varos='Box Hill') AS box_hill_customers.. c2. Az ezzel az utasítással végrehajtható. de a MySQL tetszőleges számú változtatást engedélyez. először is valamilyen sorrendbe kell rakni öket. hogy a t abla_neve táblát frissítjük úgy. hogy adatbázisunk tábláinak struktúráját kell módosítanunk. hogy az egymásba ágyazott lekérdezés itt a FROM mellékágba került. de az általános szintaktika az alábbihoz hasonló: SELECT cl. mint bármilyen más táblát. valtoztatas . Ha nem adjuk meg (ez az alapértel­ mezett mód). 10 Egymásba ágyazott lekérdezés használata ideiglenes táblaként Egymásba ágyazott lekérdezést használhatunk egy külsö lekérdezés FROM mellékágában. Táblák megváltoztatása létrehozásuk után A sorok frissítésén túlmenően megeshet. Ennek általános formája a következő: ALTER TABLE [IGNORE] tabla_neve valtoztatas [. mintha ideiglenes táblaként kezelnénk azt. A könyves adatbázisban nem tudunk erre jó példát mutatni. Adatbázisban lévő rekordok frissítése Túl azon. . [WHERE feltetelJ [ORDER BY rendezesi_feltetel] [LIMIT szam] A dolog lényege.

a nevet és típust kell megadnunk. A CONSTRAl NT utasítás külső kulcsot használó táblákhoz való. fejezetet! Külső kulcsot ad InnoDB táblához. Úgy segíthetünk ezen a problémán. az oszlop a tábla végére kerül). fejezetet! ADD [COLUMN] (oszlop_leiras. hogy egyes nevek túl hosszúak.. mivel az oszlop _leiras tartalmazza az oszlopneved A CHANGE-hez hasonló. A CONSTRAINT jelölés külső kulcsokat használó InnoDB táblákhoz való. szöveg alapú oszlopot. Újra létrehozza a táblát úgy. Az adatok begyűjtése után ész­ revesszük.. Törli egy InnoDB tábla mögötres táblatérfájlját. vagy eltávolítja azt. fejezetet!) Újra beállíthatjuk a tábla tulajdonságait. Törli a megnevezett indexet. hogy egy idő után rájövünk: egy adott oszlop nem "elég nagy" az általa tárolandó adatokhoz. ha módosítjuk az oszlop adattípusát. Avasarlok táblában például korábban 50 karakter hosszú nevek tárolását engedélyeztük. To­ vábbi részletekért lásd a 13. . hogy az a megadott leírást kapja.) ADD INDEX [index] (oszlop. (Figyelem: ha elkezdjük módosítani a táblát. Úgy módosítja az oszlop ot. Bekapcsolja az indexfrissítést. hogy 70 karakter hosszú legyen: ALTER TABLE vasarlok MODIFY nev CHAR(70) NOT NULL. Nézzünk meg néhányat az ALTER TABLE utasítás gyakoribb felhasználási lehetőségei közül! Könnyen előfordulhat. hogy annak sorai adott oszlop szerint vannak rendezve. [COLUMN] oszlop DROP PRIMARY KEY DROP INDEX index DROP FOREIGN KEY kulcs DISABLE KEYS ENABLE KEYS RENAME [AS] uj tabla_nev Átnevezi a táblát.) definicioja] [index] (index [hivatkozas ALTER [COLUMN] oszlop {SET DEFAULT ertek l DROP DEFAULT) CHANGE [COLUMN] oszlop uj oszlop leiras MODIFY DROP [COLUMN] oszlop_leiras Alapértelmezett értéket ad egy adott oszlopnak. hogy ez a szintaktika alkalmas az oszlopnevek megváltoztatására. Fontos. ) ADD [CONSTRAINT [szimbolum]] PRIMARY KEY (oszlop. Beállítja az alapértelmezerr karakterkészletet és egybevetést. akkor mint a CREATE utasítás esetében. Jegyezzük - meg. oszlop_leiras.. Egy vagy több új oszlopot szúr be a tábla végéhez. ) ADD [CONSTRAINT [szimbolum]] FOREIGN KEY oszlop. Törli a külső kulcsot (de az oszlopot nem). . (Az InnoDB-ről további információért lásd a 13. Indexet ad a tábla megadott oszlopához vagy oszlopaihoz. Oszloptípusok.5 táblázat: Változtatási lehetőségek az ALTER TABLE utasítással 10 Szintaktika ADD [COLUMN] oszlop_leiras [FIRST Leírás" AFTER oszlop ] l Új oszlopot szúr be a megadott helyre (ha nincs hely meghatározva. Törli az elsődleges kulcsot (de az oszlopot nem).. . A CREATE TABLE utasítással meg­ egyező szintaktikát használ.. a sorok nem tartják a korábbi rendezést!) ORDER BY oszlop_nev CONVERT TO CHARACTER SET cs COLLATE c [DEFAULT] COLLATE c DISCARD TABLESPACE IMPORT TABLESPACE tabla tulajdonsaga1 CHARACTER SET cs A meghatározott karakterkészletre (character set. fejezetet!) Újra létrehozza egy InnoDB tábla mögöttes táblatérfájlját. fejezet 10... fejezetet! Egyedi indexet ad a tábla meghatározott oszlopához vagy oszlopaihoz..cs) és egybevetésre (collation) alakítja az összes. Törli a megnevezett oszlopot. . ) ADD UNIQUE [CONSTRAINT [szimbolum]] index] (oszlop. hogy az oszlop_leiras-nál. nem pedig oszlopnevek megváltozta­ tására alkalmas. A megadott oszlopot vagy oszlopokat a tábla elsődleges kulcsává teszi. Kikapcsolja az indexfrissítést.. .178 10. További részletekért lásd a 13.. További rész­ letekért lásd a Haladó MySQL-programozás című 13.éppúgy. így csonkolva letrek. (Az InnoDB-ről további in­ formációért lásd a 13. .

így már mondanunk sem kell.org/ oldalon elérhető ANSI SQL szabványt. Hogyan tovább� A MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel című ll.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 179 Szintén gyakran előfordul. hogy használa­ További olvasnivaló Fejezetünkben a MySQL adatbázisokkal folytatott munka során nap mint nap használt SQL utasírásokat tekintettük át. fejezetben áttekintjtik. vagy valamelyik vásárló már hosszú ideje nem rendelt semmit sem. az utasítás pedig a következöképpen néz ki: DROP TABLE tabla. Az ANSI SQL MySQL-féle kibővítéséről a MySQL oldalán (htcp:/ /www. mint a korábban látott utasításoknál. A LOW_PRIORITY és az IGNORE pontosan úgy müködik. hogyan kapcsoljuk össze a MySQL-t és a PHP-r úgy.mysql. Képzeljük el. ha valamelyik könyv már nem kapható. helyi értékesítési adót vezet­ nek be. hogy internetről hozzáférjünk adarbázisainkhoz. A folyamat nagyon egy­ szerű. úgyhogy csak óvatosan bánjunk egy ilyen utasítás­ sal! Általában csak adott sorokat kívánunk törölni. Az utasítás a tábla minden sorát és magát a táblát is törli. Egyes haladó MySQL-es technikákat is megismerhetünk majd.ansi. Táblák törlése Esetenként egy egész tábláról szecetnénk megszabadulni. Ha szeretnénk többet rudni az SQL-ről.com) tájékozódhatunk. hogy egy új. bármikor fellapozhatjuk a http:/ l www. 10 Ugyanígy megeshet az is. ezért fokozott gondossággal járjunk el használata esetén! Teljes adatbázis törlése Akár tovább is léphetünk. minden táblát. A következöképpen törölhetjük: ALTER TABLE megrendelesek DROP ado. Rekordok törlése adatbázisból Az adatbázisból sorokat törölni egyszerű dolog. Ez minden sort. A következő két fejezerből megtudhatjuk. és szetetnénk egy kicsit rendet rakni az adatbázisban: DELETE FROM vasarlok WHERE vasarloid=S. Példánknál maradva. amely a következőkép­ pen néz ki: DROP DATABASE adatbazis. A LIMIT mellékágban korlátozhatjuk a ténylegesen törlendő sorok maximális számát. hogy oszlopot kell a táblázathoz adnunk. a tábla minden sora törlődik. minden indexet és magát rakor nagyon körültekintően járjunk el! az adarbázist is törli. de külön kell nyilvántartania! A következöképpen adhatjuk az ado oszlopot a megrendelesek táblához: ALTER TABLE megrendelesek ADD ado FLOAT(6.és egy kis könnyed szórakozásra vágyunk-. amit a Book-O-Ramának hozzá kell adni a rendelés végösszegéhez. hogyan teherjük a Book-O-Rama adarbázist internerről elérhetővé. hogy feleslegessé válik egy oszlop. amelynek általános alakja a következő: DELETE [W HERE [LOW_PRIORITY] felte tel] [QUICK] [IGNORE] FROM tabla [ORDER BY oszlopok_rendezese] [LIMIT szam] Ha csak ezt írjuk: DELETE FROM tabla. A QUICK gyorsabb mű­ veletet eredményezhet MyiSAM táblák esetében. Az ORDER BY t jellemzően - a LIMIT összefüggésben használjuk. ezeket a W HERE mellékágban határozhatjuk meg. és egy teljes adarbázist megszüntethetünk a DROP DATABASE utasítással. A DROP TABLE utasítással érhetjük ezt el. A DELETE utasítással tehetjük meg. .2) AFTER osszeg.

A PHP megnyitja a kapcsolacor a MySQL kiszolgálóhoz. hogy a relációs adatbázisrendszerek webes alkalmazás esetén könnyebbé. biztonságosabbá és hatékonyabbá reszik a tárolási és visz­ szakeresési feladaraink jelentős részér. hogyan érhetjük el a Book-O-Rama adarbázist PHP segítségével a webről. hogy webes felülettel ( weboldallal) kössük össze. Ezt követően az eredményül kaport HTML-r visszaküldi a webes kiszolgálónak. hogy MySQL-ben dolgozva már létrehoztuk adarbázisunkat. Mosr..iját. Például a felhasználó a Book-O-Rama ol­ dalán lévő űrlap segítségével rákeres a Michael Morgan által írt összes könyvre. 5. fejezeeben vázoltuk a webes adatbázis-architektúrák működéséc. majd feldolgozás céljából átadja a PHP morornak. illetve ezekből az állományokból ke­ restük vissza azokat. ahol a felhasználó láthatja a kére könyvek list. feldolgozza.iját. Amikor a korábbiakban PHP-vel dolgoztunk. készen állunk arra. 4. Emlékeztetésképpen fussuk ár még egyszer az ort említert lépéseker: l. Kezdjük a keresési űrlappal l Ezen egyszerű HTML űrlap kódjár a 11.a PHP motornak. A webes kiszolgáló megkapja az eredmenyek. 2. ho­ gyan olvassunk adatokat adatbázisból. és visszaküldi az eredményeker . A felhasználó böngészője HTTP kérést intéz egy adott weboldalhoz. és elküldi a megfe­ lelő lekérdezése. egyszerű fájlokban tároltuk az adatokat. A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Hogyan működnek a webes adatbázis-archicektúrák� Adatbázis lekérdezése a webről egyszerű lépésekkel Kapcsolat beállítása Információszerzés az elérhető adatbázisokról A használni kívánt adatbázis kiválasztása Az adarbázis lekérdezése A lekérdezés eredményeinek lekérése Kapcsolat boncása az adatbázissal Új információ felvitele az adatbázisba Előfordítort utasítások használata Egyéb PHP adacbázis-illesztések használata Álcalános adatbázis-illesztés használata: PEAR MDB2 • Hogyan működnek a webes adatbázis�architektúrák? A Webes adatbázis megtervezése című 8. és hogyan írjunk bele.1 példakód tartalmazza. Meglévő MySQL adatbázis bireokában megírhatjuk az előző lépéseker végn�hajtó PHP kódot. ami általában a lekérdezés eredményeinek HTML-beli formázását is magában foglalja. Megcanuljuk. A MySQL kiszolgáló megkapja az adatbázis-lekérdezése. illetve hogyan szűrjük ki a potenciálisan problémás adatok bevitelét. php-re vonatkozó kérést. amely az adarbázishoz csarlakozásra és a lekérdezés végrehajrására (a könyvek keresésére) irányuló parancsot tartalmaz. ahol dolgoztunk már ilyen fájllal. A webes kiszolgáló visszaadja a HTML-t a böngészőnek. .. A keresési eredmények oldal neve eredmenyek. A PHP moror befejezi a kód furrarásác.a könyvek lis­ r. php. visszakeresi a fájlt. Ebben a fejezeeben bemutatjuk. 6.ll MySQL adatbázis elérése a webről PHP vel . 3. Az Adatok tárolása és lekérése című 2. megemlítettük. A PHP motor elkezdi vizsgálni a kódot. fejezetben.

.1 ábra: Teljesen általános keresési űrlap. echo 'Nem adta meg a keresési feltételeket. szerző és ISBN-kód szerinti keresést tesz lehetövé.. exit..182 ll. . majdJormázza azo­ kat a megjelenítéshez <html> <head> <title>Book-0-Rama keresési eredmények</title> </head> <body> <hl>Book-0-Rama keresési eredmények</hl> <?php ll rövid változónevek létrehozása $keresesi tipus=$ POST['keresesi tipus'). és hogyan müködik ez a kód..php" method="post"> Válassza ki a keresés típusát!:<br /> <select name="keresesi_tipus"> <option value="szerzo">Szerz6</option> <option value="cim">Cím</option> <option value="isbn">ISBN</option> </select> <br /> Írja be a keresési kifejezést' :<br /> <input name="keresesi k�fejezes" type=""text" size="40"/> <br /> <input type="submit" name="kuldes" value="Keresés"/> </form> </body> </html> Ez a HTML űrlap viszonylag magától értetődő..el. 11. fejezet 11.. php-Ez a kód keresi vissza a MySQL adatbázisból a keresési eredményeket.. $keresesi kifejezes=trim($_POST['keresesi kifejezes')).��-----­ �-----------J 11.2 példakód tartal­ mazza. .!!�!. Ezt a kódot a 11.2 példakód: eredmenyek. � . A fejezet során azt fogjuk megtárgyalni.. php fájlban található. A HTML kód kimenere a 11.. Kérjük. ami cím. Keresés a Book-O-Rama katalógusban \'.. A"Keresés" gombra kartintáskor meghívott kód az eredmenyek. hogy mir csinál.1 ábrán látható.. if (1$keresesi tipus l l !$keresesi k�fejezes) adja meg ezeket!'..1 példakód: kereses. html-A Book-O-Rama adatbázisának keresési oldala <html> <head> <title>Keresés a Book-O-Rama katalógusban</title> </head> <body> <hl> Keresés a Book-O-Rama katalógusban</hl> ll <form action="eredmenyek...

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz. a böngészőablak a keresési eredményt mutaga. $i <$talalatok_szama.2 ábra a kód használatával végrehajtott keresés eredményét illusztrálja. $talalatok_szama = $talalat->num_rows. Book-0-Rama keresési eredmények 11..MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 183 if (!get_magic_quotes_gpc()) { $keresesi_tipus = addslashes($keresesi_tipus). $keresesi kifejezes addslashes($keresesi kifejezes).I LC. echo "<br />ISBN: ". if (mysqli_connect_errno()) echo 'Hiba: exit. . echo stripslashes($sor['ar']). a % és az_ {alulvonás) használatár. hogy a kód megengedi a felhasználónak a MySQL dzsókerkarakterek. @ $adatbazis = new mysqli('localhost'.. Ez hasznos lehet a felhasználónak. echo "<p>A keresési feltételeknek megfelelő könyvek száma: ". echo "</strong><br />Szerző: ". $i++) $sor = $talalat->fetch_assoc().$talalatok_szama. echo stripslashes($sor['szerzo']).". 'konyvek')."%'".$keresesi_kifejezes. Cim: ". A 11.-."</p>". $adatbazis->close()... l'! A""'-". echo "<p><strong>".2 ábra: Javával foglalkozó könyvek keresése az adatbázisban az eredmenyek.p hp kóddal. for ($i=O.:Ja�l-�� s-t6�Maot158:i0-G"l-l169T-S A<." LIKE '%".. hogy ne okozhassanak preblé­ mát alkalmazásunknak.. echo "<br />Ár: "... ll próbálkezzon később. echo stripslashes($sor['isbn']). echo "</p>". 'beokorama'.$keresesi_tipus . de védőkarakterrel kell ellátni ezeket a különleges karaktereket.'. ?> </body> </html> Figyeljük meg.. $talalat->free().($i+l).. Kérjük.-.. ).wot6�C. echo htmlspecialchars(stripslashes($sor['cim'])). 'bookorama123'. $lekerdezes = "SELECT * FROM konyvek WHERE ".l 99' ·- . $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes).

. Az eredmények visszakeresése. adja meg ezeket!". Ebből megrudjuk. 5.nézzük meg most ezeket egyenként! ll A felhasználótól érkező adatok ellenőrzése és szűrése A kód azzal kezdődik. Arnikor felhasználók által bevitt adatokat tervezünk felhasználni. hogy a keresési kifejezés meglétének ellenőrzése az után történik. akkor előfordulhatna olyan eset. Mint emlékezhetünk. A kapcsolat a konyvek nevű adatbázis használatára jön létre.amely rnind az anyacég keresési felületét használja. Ha a magic quotes funkció be van kapcsol­ va.hogy eltávolítjuk a $ keresesi_kifejezes széleiről a fehérköz karaktereket! Ha fordított sorrendben szerepelne ez a két kódsor. A felhasználótól érkező adatok ellenőrzése és szűrése. Ezt úgy érhetjük el. és get_magic_ quotes_gp c() függvényrőL Bármilyen felhasználói inputot küldünk olyan adatbázisba. Azért is célszerű szűrni az adatokat.az alábbi alaplépéseket kell követnünk: l. Arnikor mysqli könyvrárat használunk PHP-ben.hogy eltávolítjuk a felhasználó által a keresési kifejezés elé vagy után véletlenül beírt fehérköz karakte­ reket. A példában a htmlspecialchars ( ) függvénnyel kódoljuk a HMTL-ben különleges jelentéssei bíró karaktereket. Az Amazonnak például számos leányvállalata van.minden esetben ki kell szűrni belőlük a vezérlő karaktere­ ket.továbbfejlesztett" szóra utal).hogy a trim() függvényt a rövidebb nevet adunk neki: $keresesi_kifejezes=trim($_POST['keresesi klfeJezes')). 'bookoramal23'.hogy a felhasználó adott-e meg keresési kifejezést. Ellenőrizzük a $keresesi_tipus válrozót. 4.noha az jelen esetben egy SELECT HTML utasírásból származik! Kérdez­ hetnénk. hogy a felhasználó keresési kifejezése nem üres.rnint(<). 'boakorama'. Figyeljük meg.amit arra használunk. . 3. Kapcsolat létrehozása a megfelelő adatbázishoz. amelye­ ket a trim ( ) kivétel nélkül eltávolít: if (! $keresesi_tipus echo exit. 2. Az eredmények megjelenírése a felhasználónak.vagyis.hogy a webről érjünk el egy adatbázist.mert a különböző belépési pontokról érkező felhasználók miatt biztonsági problémák keletkezhetnek. php kódban is. Ezeket a lépéseket követtük az eredmenyek. E sor létrehozza a mysqli osztály egy példányát. Az adarbázis lekérdezése.kisebb.184 ll.védőkaraktercel kell ellátni az adatokat. fejezetben olvashattunk az addslashes(). Kapcsolat létrehozása A MySQL-hez kapcsolódásta használható PHP könyvtár neve mysqli(az i az improved.ám számtalan olyan könyvcím létezik. amelyet be kell írni. hogy több felület is kapcsolódhat adarbázisunkhoz. így el kell távolítani azokat. amikor visszajönnek az adatbázisból.a stripslashes() Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések című 4.és boakorama felhasználónévvel és bookoramal 23 jelszóval kapcsola­ tot létesít a localhost nevű számítógéphez.objektumorientált és procedurális szintaktikát egyaránt alkalmazhatunk.amikor A következő lépés annak ellenőrzése.amelyben és jel található. A je­ lenlegi tesztadatok nem tartalmaznak és(&).és kiválasztotta-e a keresés ópusát.így nem hoz létre hibaüzenetet sem.(Ez elsősorban angol nyelvterületen jellemző. A stripslashes() függvényt az adatbázisból érkező adatokon is használjuk.mint (>) vagy dupla idézőjeleket("). Nem adta meg a keresési feltételeket. Ha nem.hogy az idézőjelek hoz­ záadása automatikusan történik-e.az if (!get_maglc quotes gpc()) addslashes () függvényekkel emelhetjük ki az adatokat védőkarakterrel: { tlpus). mint a MySQL.az adatok perjeleket fognak tartalmazni. " l l ! $keresesi kifejezes) { Kérjük. $_POST [ 'keresesi_kifejezes' l értékére alkalmazzuk. magyar címekre kevésbé igaz. A kódban az alábbi sorral kapcsolódunk a MySQL kiszolgálóhoz: @ $adatbazis = new mysqli ('localhost'. 'konyvek').miért érdemes bajlódni egy olyan adat ellenőrzésével. $keresesi tlpus = addslashes($keresesi $keresesl klfejezes = addslashes($keresesl klfejezes). Ebben az esetben a get_magic_quotes_gpc ( ) függvény értékét ellenőrizzük. viszont csupa fehérköz karakterből áll.nagyobb. fejezer Adatbázis lekérdezése a webről Minden kódban.) A függvény használatával későbbi hibákat előzhetünk meg. Nem szabad elfelejteni.

a mysqli ennek használatát is megengedi. (A fenti kód működése az objektumorientált és a procedurális megközelítés esetén is ugyanaz. A következő kóddal hajthatjuk végre ezt 1f (mysqli connect_errno()) echo exit. Az adatbázis lekérdezése Az adatbázis tényleges lekérdezéséhez a mysqli_query() függvényt használhatjuk. Az Apache MaxClients con nections paraméterének megváltoztatásához rendszerünk pararméterét a my. Ezt a függvényt az $adatbazis->select_db(adatbazis neve) illetve a mysql_select_db(adatbazis_eroforras. Ha meg akarjuk váltaztami az alapértelmezett adat­ bázist. 'Hiba: az ll ellenőrzést: Kérjük. és kéri az adatbázis-erőforrásra mutató paramétert. mivel a mysqli objektum konstruktora által is létrehozhatók. Az adatbázis-kapcsalódások kivételt képeznek e szabály alól. Itt láthatjuk a függvények közötti különbséget.) MaxClients (Ugyanígy kellene eljárni a kivételekkel is. közölni kell vele. Ez jelképezi az adatbázishoz való csatlakozást. a mysql_ select_ db() függvénnyel tehetjük meg. hogy connections az (@) kezdjük! Ez lehetövé teszi a hibák fájdalommentes kezelését. . { Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz. ezt az eröforrás-változót kell átadnunk minden más mysqli függvénynek. Ha jobban kedveljük a procedurális megközelítést. Ezt megelőzően azonban érdemes létre­ hozni a futtatni kivánt lekérdezést: $lekerdezes = "SELECT * FROM konyvek WHERE "." LIKE '%". httpd. Ebben az esetben az alábbi kóddal kapcsolód­ hatunk ugyanehhez az adatbázishoz: @ $adatbazis = mysqli connect('localhost'. amire korábban utaltunk: a procedurális változat mysql_-lel kezdődik. conf fájlban érjük el.) A errno mysqli _connect_ az () függvény hiba esetén hibakódot. Erre internetről való kapcsolódás esetén is szükség van. Figyeljük meg. A MySQL max_ A használni kívánt adatbázis kiválasztása Ne feledjük.. conf állományát kell szerkeszteni. megakadályozva azt. $ keresesi kifejezes. egyszerű példában nem alkalmazzuk. A használni kivánt adatbázist paraméterként határozhatjuk meg a mysqli konstruktor vagy a mysqli _connect () függvény számára. próbálkezzon később!'. $ keresesi_tipus. 'boakorama'. "% 1 ". és ha ezt a procedurális megközelítést követjük. ezeket azonban ebben egyidejű MySQL kapcsolatok száma korlátozott! A lehetséges legnagyobb értéket a max_ Apache paraméternek az MySQL paraméter határozza meg. hogy a procedurális verziójú függvénynevek mysql_-lel kezdődnek. Mindkét paraméter alapértelmezett értékét a konfigurációs fájlok szerkesztésével tudjuk módosítani. sikeres kapcsolódás esetén nullát ad vissza. hogy az adatbázishoz kapcsolódáskor a kódsort a hibaelnyomó műveleti jellel Ne fele<ljük. Figyeljük meg. Ez a függvény objektum helyett erőforrást ad vissza. adatbazis_neve) formában érhetjük el. hogy az EQUAL helyett a LIKE műveleri jelet használjuk az illesztéshez: adatbázisban keresés esetén érdemes kicsit. A kapcsolódási kisérlet eredményét érdemes ellenőrizni.engedékenyebbnek" !�nni. ahogy a fájlkezelő függvények. hogy amikor parancssori felületről használjuk a MySQL-t. például az fopen () működik. Ebben az esetben a felhasználó által megadott értékre ( $ keresesi _kifej ezes ) keresünk a felhasználó által meghatáro­ zott mezőben ( $keresesi_tipus). Általánosságban az köz­ tük a különbség. 'bookoramal 23'. Ez igen hasonló ahhoz. Ennek és a hozzá kapcsolódó a célja. mert a kód többi része nem fog megfelelő adatbázis-kapcsolat nélkül működni. hogy utasítsák a szervert az új kapcsalódások elutasítására.MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 185 Ha az objektumorientált megközelítést követjük. A mysqli függvények többsége objektumorientált felülettel és procedurális felülettel is rendelkezik. 'konyvek'). és megkövetelik a mysql_connect () függvényből megkapott erőforrás-változó átadását. hogy forgalmas idöszakokban vagy szaftverprobléma esetén túlzott mértékben vegyük igénybe a gép erőforrásait. az objektum metódusait meghívva érhetjük el az adatbázist. hogy melyik adatbázissal tervezünk dolgozni! Egy ilyen paranccsal tehetjük meg ezt: use konyvek.

.186 ll. a kétféle tömb bármelyikébe rakhatjuk a sorokat. és rninden érték az annak megfelelő érték: $sor = $talalat->fetch_assoc(). ll ben is az $adatbazis) . ahogy a kapcsolódási függvények működnek.a MySQL monitorba begépelendö lekérdezéssei ellentétben -a MySQL-nek küldendö lekérdezés végére nem kell pontosvesszö! Mosr már lefuttathatjuk a lekérdezése: $talalat = Ha a procedurális felüleret kívánjuk használni. ményeket. a stripslashes ( ) függvényt azért hívjuk meg.a procedurális felület esetén . tömbértékekbe kerülnek. Példánkban megszámoltuk a visszaadon sarok számát. és a következőképpen érhetjük el ezt: Az objektumorientált megközelítés használata esetén az eredményobjektum num_rows tagja tárolja a visszaadott sarok $talalatok_szama = $talalat->num_rows. $sor [l) stb. például így: vagy így: row () függvénnyel például elnevezett kulcsokkal rendelkező tömb helyen számokkal indexelt tömbben kapjuk vissza az ered­ $sor = $talalat->fetch row($talalat).) $sor = $talalat->fetch object(). $adatbazis->query($lekerdezes). $i++) { ll eredmények feldolgozása sorait és tömbként adja vissza azokat. $talalat = mysqli query($adatbazis. az alábbi példában is: echo "<br />ISBN: echo stripslashes($sor['isbn')). Át kell neki adni az eredményazonosítót. hogy megjelenítés előtt rendbe rakjuk az értéket. adott sarok számát. $sor->szerző stb. minden egyes mezőn végigmehetünk. és megfelelőképpen megjeleníthetjük azokat. hogy különböző módszerekkel kinyerjük az eredményobjektumból vagy -azonosítóból számát. módon érhetjük el a tulajdonságokat. A függvény egyenként veszi az eredményhalmaz A ciklus minden ismétlődésének a $talalat->fetch_assoc () (vagy a mysqli_fetch_assoc ())függvényt hívjuk Természetesen in is használhatjuk a procedurális megközelítést: Mivel adott a $sor tömb. a procedurális pedig eredmény-erőforrást ad vissza. Ekkor a $sor->cim. A mysqli_fetch_ Mint már említettük. (Hasonlóan ah­ tároljuk el az eredménye. Hiba esetén a függvény false értékkel tér vissza. ahogy tesszük ". Azért érdemes tudni ezt. Procedurális megközelítés alkalmazásakor a mysqli_num_ rows() függvény adja meg számunkra a lekérdezés által vissza­ sal végiglépkedhetünk raJtuk: for ($i=O. Számtalan különböző módszer létezik. fejezet • Tipp: Ne feledjük. hoz. $sor = mysqli fetch_assoc($talalat). akkor a következőket kell beírnunk: $lekerdezes). a sarok száma alapján ciklus­ $i <$talalatok_szama. hogy megkapjuk az eredményazonosítóból az eredményeket. (A mysqli_fetch_array () függvénnyel A mysqli_fetch_object() függvénnyel objektumba is tehetjük a sorokat: illetve $sor = mysqli fetch_object($talalat). mert ha tervezzük az eredmények feldolgozását vagy megjelenítését. például így: $talalatok_szama = mysqli_num_rows($talalat). Ha a lekérdezés egyetlen sort sem ad vissza. Sokféle függvény áll rendelkezésünkre. Az eredményobjektum vagy -azonosító a lekérdezés által visszaadon sarok elérésének a kulcsa. $sor = mysqli fetch row($talalat).az adatbázisra mutató kapcsolatot (ami jelen eset­ Az objektumorientált változat eredményobjektumot. amely tömbben rninden kulcs egy oszlopnév.) Későbbi felhasználás céljából mindkét esetben változóban ( Stalalat) A lekérdezés eredményeinek visszakeresése a tényleges eredményt. akkor a ciklus nem fut le. meg. és a mysqli_fetch_assoc ( ) függvényt is használtuk. A tulajdonságértékek a $sor [O]. Átadjuk a futcaeni kivfut lekérdezést és . hogy.

A 11. ":L"' 11. érdemes mégis egy példán kereszrül megvizsgálni. Nem feltétlen van szükség erre a parancsra. meghívásával szabadíthatjuk fel. . meghívásával szakíthatjuk meg a kapcsolatot az adatbázissal. lekérdezést küldünk.3 példakód: uj_konyv. .php" method="post"> <table border="O"> <tr> <td>ISBN</td> <td><input type="text" name="isbn" maxlength="l3" size="l3"></td> </tr> <tr> <td>Szerző</td> <td> <input type="text" name="szerzo" maxlength="30" size="30"></td> </tr> <tr> <td>Cím</td> <td> <input type="text" name="cim" maxlength="60" size="30"></td> </tr> <tr> <td>Ár $</td> könyv felvitele</title> ._ _ ----. Ebben az esetben azonban az elküldendő lekérdezés SELECT helyett INSERT.:.html-A könyvekfelvitelére szolgáló oldal HTML kódja <html> <head> <title>Book-0-Rama .:. Ezt követően az $adatbazis->close().MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 187 Kapcsolat bontása az adatbázissal Az eredményhalmazt a $talalat->free().Új könyv felvitele</hl> <form action="konyv_beszurasa. amivel könyveket lehet felvinni az adatbázisba.. és ellenőrizzük az eredményeket.Új könyv felvitele :st����-------­ � � '-=--=--=--=--=-':::. ha a kód befejezi a futását. amikor adatokat nyerünk ki az adatbázisbóL Ugyanazokat az alapvető lépéseket követjük: kapcsolatot létesítünk.Új </head> <body> <hl>Book-0-Rama . ==-::. Az oldal HTML kódját a 11.:.3 ábra: A Book-O-Rama alkalmazottai ilyenfelületet használhatnak a könyvek adatbázisba való fel vitelére.3 ábrán egyszerű HTML űrlapot lárunk. vagy a mysqli_free_result($talalat).3 példakód tartalmazza. 11. ll Új információ felvitele az adatbázisba Új elemek adatbázisba történő felvitele módfelett hasonlít ahhoz a folyamathoz. vagy a mysqli_close($adatbazis). Book-0-Rama ""' [. -::. Bár a folyamat hasonló._:. mivel a kapcsolat akkor is lezáródik.

'konyvek'). $eim=$ POST['cim']."'' '". Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz. @ $adatbazis = new mysqli( 'localhost'. exit. ez az a kód. $ar=$_POST['ar']. $szerzo=$_POST['szerzo']. fejezet <td><input type="text" name="ar" maxlength="7" size="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Rögzités"></td> </tr> </table> </form> </body> ll </html> Az űrlap eredményeit a konyv _beszurasa. $szerzo = addslashes($szerzo). Kérjük. A könyvet nem sikerült hozzáadni. . ' boakorama'. próbálja meg újra'".$eim. 'bookoramal 23'. $eim = addslashes($cim).4 példakódban. $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes).$isbn. amely fogja a részleteket. $ar = doubleval($ar). próbálkezzon később'". $szerzo."Kérjük." db könyv hozzá lett adva az adatbázishoz. if ($talalat) echo $adatbazis->affected_rows. elvégez néhány apróbb ellenőrzést.php-Ez <html> <head> <title>Book-0-Rama </head> <body> a kód írja be az új könyveket az adatbázisba könyvfelviteli eredmények</title> <hl>Book-0-Rama könyvfelviteli eredmények</hl> <?php ll rövid változónevek létrehozása $isbn=$ POST['isbn']. if (!$isbn l l ! $szerzo l l ! $eim l l ! $ar) echo "Nem minden adatot adott meg.". '".188 ll. if (mysqli connect_errno()) echo "Hiba: exit."')"."."'' '".$ar.<br />" . Ezt a kódot láthatjuk a 11. 11.4 példakód: konyv_beszurasa. $lekerdezes = "INSERT INTO konyvek VALUES ('". if (!get magic quotes gpc()) $isbn = addslashes($isbn). majd megkísérli beírni az adatokat az adatbázisba."'. php adja tovább. else echo "Hiba történt.

amikor különböző adatokon sokszor hajtjuk végre ugyanazt a lekérdezést..$szerzo."'. nem kivánunk perjeleket beletenni. hogy felgyorsítják a fimatást. ?)". . $utasitas->bind_param(" sssd". és közli. $szerzo.4 ábrán egy sikeres adatfelvitel eredményét látharjuk. így kell helyette használni. A következőképpen használhatunk előfordított utasításokat a $lekerdezes = "INSERT INTO konyvek VALUES(?. "'-"'.php ?._. $utasitas->exeeute(). '"."')". Az előző kódban a mysqli _num_ rows () segítségével állapítottuk meg... Emellett az SQL injection típusú támadások ellen is védenek. DELETE Ezzel áttekintettük a MySQL adatbázisok PHP-beli használatának alapjait. Előfordított utasítások használata A mysqli könyvtár támogatja az előfordított utasítások (prepared statement)használatár. $eim. hogy hány sort adott vissza a SELECT lekérdezés.. '. $utasitas = $adatbazis->prepare($lekerdezes). a mysqli_affeeted_rows ()-t Amikor az adatbázist módosító.. hogy megfelelő formában kerüljenek be az adatbázisba: { if (!get_magie_quotes_gpe()) $isbn = addslashes($isbn). $isbn. Ha megvizsgáljuk a az k onyv_beszurasa. A lekérdezést az $adatbazis->query( ) (procedurális megközelítés esetén a az mysqli_query ())meghívása hajrja végre adatbázison... $eim = addslashes($eim). Ezek előnye.... '". hogy az űrlap minden mezője ki lett-e töltve. hogy nagyrészt hasonló ahhoz a kódhoz. ?> </body> </html> A 11.. kódban: ?. Rengetegszer elküldhetünk ugyanolyan adatokat ugyanannak az előfordított utasításnak. ll \ 11. hogy először elküldjük a MySQL-nek a végrehajtani kívánt lekérdezés sablonját.... $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes). majd . hogy a könyvet hozzáadta az adatbázishoz. majd külön küldjük el az adatokat. Az INSERT és a SELECT között jelentős különbség van a mysqli_ affeeted_ rows () használatában.$ar. INSERT. és UPDATE lekérdezéseket írunk. Irt is a mysqli példányának létrehozásával. '". Az előfordított utasítások lényege. látharjuk. $ar).. objektumorientált változatban pedig az osztály egy tagváltozója: echo $adatbazis->affeeted_rows.4 ábra: A kód sikeresen lefut.' db könyv hozzá $utasitas->elose().$eim. ez a le­ hetőség különösen nagy mennyiségü adat bevitelénél hasznos. $szerzo = addslashes($szerzo)."." db könyv hozzá lett adva az adatbázishoz. kódját..php hogy adatot nyerjünk vissza az adatbázisbóL Ellenőrizzük. E numerikus mező esetében a PHP gyorstalpaló című.."'.ha szükséges addslashes() függvénnyel formázzuk az adatokat. lett adva az adatbázishoz. legelső fejezetből megismert doubleval () függvény meghívásával szűrherjük ki a nem kivánt karak­ tereket. Mivel az árat float típusú adatként tároljuk az adatbázisban. echo $utasitas->affeeted_rows."'. $ar = doubleval($ar). A függvény a felhasználó által az ürlapba esetlegesen bevitt pénznemszimbólumokra is figyel.$isbn. Procedurális változatban ez egy függvény. illetve az adatbázisnak küldendő lekérdezés megalkotásával kapcsolódunk az adatbázishoz. .MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 189 $adatbazis->elose(). Jelen esetben a lekérdezés egy SQL INSERT: $lekerdezes = "INSERT INTO k onyvek VALUES ('". ko nyv_besz u ras a. amit azért írrunk. Book-O-Rama könyvfelviteli eredmények .

Ezzel a lekérdezés által majd visszaadandó négy oszlophoz köménk ezt a négy változót.) A metódus feladata közölni a PHP-vel. $eim. hogy a négy paraméter string. $szerzo. illetve a blob típusokat jelölik. A korábban használt. az eredményhalmaz következő sorában lévő oszlopértékek betöltödnek ezekbe a kötött változókba. amikor meghívjuk az $utas itas->fetch ()-t (illetve a mysqli_stmt_fetch ()-t). Ez a sor hozza létre az utasításobjektumot vagy erőforrást. a Microsoft SQL Serverhez és a PosrgreSQL-hez . Az egyes függvénynevek ugyan eleérők lehetnek. illetve ezen adatbázisok lekérdezésének az elvei általánosságban igen ha­ sonlók. E paraméter után annyi változót kell felsorolni. Az utasításobjektum rendelkezik egy b ind_pa ram() nevű metódussal. string. a korábban alkalmazott változó-behelyettesítés helyett kérdőjeleket teszünk az egyes adatok helyére.5 példakód: eredmenyek _altalanos. string. lehetövé teszik. Ha mindennel kompatibilisnek kell lennünk.190 ll. Amennyiben olyan adatbázissal kívánunk dolgozni. Az $utasitas->execute(). Igen praktikus tud lenni. hogyan írnánk meg a keresési eredmények kódját MDB2-vel! 11. Minden meghívásakor a következő eredménysort rakja be a négy kötött változóba. A második sor az $adatbazis->prepare() meghívása. hogy ugyanazokat a függvényneveket használjuk minden adatbázistípusnál. de ha tudjuk. SELECT típusú lekérdezéseknél az $utas itas­ >bind_result () (illetve a mysqli_stmt_bind_result() ) függvénnyel adhatjuk meg azon változók listáját. arnikor ciklust hasz­ nálunk tömeges adatfelvitelnéL Nem csak a paramétereket lehet"megkötni'. könyvkereső kódban például a következőt használhatnánk: $utasitas->bind_result($isbn. akkor könnyedén alkalmazhatjuk tudásunkat más adatbázisokra is. Az MDB2 absztrakcíós réteg telepítésére A PHP és a MySQL telepítése című Függelék A Pear telepítése részében találunk információt. Az első para­ méter egy formárum karakterlánc. Általános adatbázis�illesztés használata: PEAR MDB2 Nézzünk egy rövid példát a PEAR MDB2 absztrakciós réteg használarávall Ez az összes PEAR komponens közül az egyik legszélesebb körben használt. amit majd a tényleges feldolgozás végrehajtásához fogunk felhasználni. illetve double típusú. anélkül futtathatjuk le újból az utasítást. amelyiknek nem létezik PHP-ben könyvtára.köztük az Oracle-hoz. hanem az eredményeket is. amelyek az integer. és zárjuk le az utasítást. és az egyes adatbázisok funkcióikban különbözhetnek. amelyeket szereménk az eredményoszlopokba betöltemi. $ar). A PHP-ben elérhető könyvtárak mellett az olyan adatbázis-absztrakciós osztályok. Ezt követően férünk hozzá az érintett sorokhoz. Minden egyes alkalommal. hogy ha megváltoztatjuk a négy kötött változó értékér. A formárum karakterláncban két további karakter használható: i és b. sem egyéb határoló karaktert raknunk a kér­ dőjelek köré. ahány kérdőjel szerepel az utasítás ban. amelyet a printf() függvényben használunk. A példában áradott érték ll (" sssd" ) azt jelenti.való csadako­ zásra alkalmas könyvtárakat támogat. Nem szabad sem idézöjeleket. hasonló ahhoz. Ugyanebben a kódban természetesen használhatnánk amysqli stmt_bind_param() és a mysqli stmt_bind_result() függvényt is. (Procedurális változat esetén neve mysql i_ stmt_b ind_param (). fejezet Nézzük át a kódot sorról sorra! Amikor létrehozzuk a lekérdezést. Nyilvánvaló okokból függvénycsoportjai csak a legkorlátozottabb funkciókra képesek. hogyan kapcsolódjunk MySQL-hez. amely az Open Database Connectivity (nyílt adatbázis-összekapcsolhatóság) rövidí­ tése. Az összehasonlítás kedvéért nézzük meg. mely változók kerülnek a kérdőjelek helyére. Az ODBC. meghívása után a következő függvényt hívnánk meg a ciklusban: $utasitas->fetch(). mint például az MDB2. Egyéb PHP adatbázis�illesztések használata A PHP különbözö adatbázisokhoz . Az ezekhez az adatbázisokhoz való csatlakozásnak. procedurális változat esetén ez a mysqli _stmt_ prepare () meghívása lesz. akkor az általános ODBC függvényeket használhatj uk. Az $utasi tas->execute() (procedurális változat esetén a mysqli_stmt_execute ()) meghívása futtatja le magát a lekérdezést. php-Eredmények visszakeresése a MyS� adatbázisból ésJormázásuk a megjelenítéshez <html> <head> . akkor semminek nem tudjuk kihasználni a különleges funkcióit. Miért hasznos tehát a fenti előfordított utasítás? Az benne a szép. az adatbázisokhoz kapcsolódás szabványa. hogy még egyszer meg kellene írnunk. A megadott sorrendben lesznek behelyerresítve.

ll lekérdezés végrehajtása Slekerdezes = "SELECT * FROM konyvek WHERE ".":". ll visszakapott sarok megjelenitése for ($i=O.$felhasznalo. if (!get_magic_quotes_gpc()) { $keresesi_tipus = addslashes($keresesi_tipus). Kérjük. ll kapcsolódás az adatbázishoz $adatbazis = &MDB2::connect($dsn).$host.php').$adatbazis_neve. ll az eredmény ellenőrzése if (MDB2::isError($talalat)) echo $adatbazis->getMessage().$jelszo.MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 191 <title>Book-0-Rama keresési eredmények<ltitle> <l head> <body> <hl>Book-0-Rama keresési eredmények<lhl> <?php ll rövid változónevek létrehozása $keresesi tipus=$ POST['kereses�_t�pus']. $i <$talalatok_szama. ll echo 'Nem adta meg a keresési feltételeket.$keresesi_kifejezes. ll visszakapott sarok számának megállapítása Stalalatok szama = $talalat->numRows(). $adatbazis_neve = 'konyvek'. exit. if (!$keresesi_tipus l l 1$keresesi_k�feJezes) adja meg ezeket!'. $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes). $keresesi_kifejezes=trim($_POST['keresesi_kifejezes']). $felhasznalo = 'bookorama'. exit.$keresesi_tipus ."l"." LIKE '%"."%'". $keresesi kifejezes = addslashes($keresesi k�fejezes). $jelszo = 'bookoramal23'. exit. $i++) . $host = 'localhost'. ll felkészülés a PEAR MDB2 használatára require_once('MDB2. ll kapcsolódás eredményének ellenőrzése if (MDB2::isError($adatbazis)) { echo $adatbazis->getMessage(). ll univerzális kapcsolódási sztring vagy DSN beállítása $dsn = "mysqli:ll"."@".

Ha az ODBC-ről szeretnénk további információt. A visszakapott sorok kimenere után megszüncegük a kapcsolódást: $adatbazis->disconnect(). hogy asszociatív tömbként kivánjuk visszakapni a sort. ?> </body> </html> Vizsgáljuk meg. echo htmlspecialchars(stripslashes($sor['cim'])). a hibaüzenet kiírása után a kód végrehajtása véget ér: if (MDB2::isError($adatbazis)) { echo $adatbazis->getMessage(). echo "</p>". Láthatjuk. Eze követően az isError () mecódus segítségével ellenőrizzük.webopedia. Eze akkor láchaguk. az MDB2_ FETCHMODE _ASSOC paramé­ terrel azt közöljük. ha nem. echo "<br />Ar: ".($i+l). Ellenőrizzük a visszaadott sorok számát: $talalatok szama = $talalat->numRows(). . További olvasnivaló A MySQL és a PHP összekapcsolásáról a PHP és a MySQL kézikönyvek megfelelő részeiben olvashacunk bővebben.":". sikerülc-e a kapcsolódás. hogy megváltozraguk az adarbázis szofcveréc. ll echo stripslashes($sor['ar']). Az álcalános fetchRow() mecódus számralan formában képes kezelni a sorokat.$jelszo. látogassunk el a http:/ /www. hogy elég csak az adacbázis-függvények egyik készletét megjegyezni. Amennyiben minden jól alakul. exit. Saját projekgeinkben használhacjuk az MDB2 csomagot is. echo "<p><strong>". hogy az általános példa igen hasonló az első kódhoz.". a nagyobb sebesség és rugalmasság érdekében a MySQL natív könyvtáraival fogunk dol­ gozni. Mivel ez a könyv a MySQL-ről szól. echo stripslashes($sor['szerzo']). amely az adatbázishoz kapcsolódáshoz szükséges minden paramécert tartalmaz. ha a kapcsolódási karakterlánc formácumára nézünk: $dsn = "mysqli://". hogyan optimalizáljuk az adatbázisokat.192 ll. fejezet $sor = $talalat->fetchRow(MDB2 FETCHMODE_ASSOC). mert néha jó szolgálacot tehet absztrakciós réteg használata. echo "</strong><br />Szerz6: ". ha úgy döntünk. miben különbözik ez a kód korábbi változatától! Az adatbázishoz kapcsolódásra az alábbi sort használjuk: $adatbazis = MDB2::connect($dsn). hogy csak kis mértékben kell kódunkat módosítani. Az MDB2 használarának egyik előnye. a másik pedig az."@". A függvény egy univerzális kapcsolódási karakterláncot fogad el. A következőképpen keressük vissza az egyes sorokat: $sor = $talalat->fetchRow(DB FETCHMODE_ASSOC)."/". ezt követően létrehozzuk és végrehajljuk a lekérdezése: $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes).com/TERM/0/0DBC.$adatbazis_name. Cím: ". echo "<br />ISBN: ". echo stripslashes($sor['isbn']).htm! oldalra! Hogyan tovább? A következő fejezetben részleeesebben foglalkozunk a MySQL-adminisztrációval.$host. ll adatbázishoz kapcsolódás megszüntetése $adatbazis->disconnect(). és megvizsgáljuk.$felhasznalo.

Amikor GRANT utasítást adunk ki. mit tesz. a mysql nevű speciális adatbázis tábláit módosítjuk vele. Ezen adatbázis hat táblája jogosultsági információkat tárol. Az eredmény az alábbihoz hasonló kell. fontos pontosan tisztában lennünk azzal. amikor jogosultságokat oszrunk ki az adatbázisokra. A mysql adatbázis tartalmának megtekintéséhez jelentkezzünk be rendszergazdaként. A fejezetben érintert főbb területek: A jogosultsági rendszer alaposabb megismerése MySQL adatbázisunk biztonságossá tétele További információk begyűjtése az adatbázisokról Gyorsabb működés indexekkel Adatbázisunk optimalizálása Biztonsági mentés és helyreállítás Replikáció megvalósítása A jogosultsági rendszer alaposabb megismerése A Webes adatbázis létrehozása ámű 9. és hogyan működik a GRANT parancs. fejezet bemutatta a felhasználék beállításának és jogosultságokkal való felruházásának folyamatát. Éppen ezért ügyelnünk kell. utasítást! Miután ezt megtertük. a szokásos módon tekinthetjük meg az ebben az adatbázisban lévő táblákat: show tables. hogy legyen: +---------------------------+ 1 Tables_in_mysql +---------------------------+ columns_priv db event fu ne general_log help_category help_keyword help_relation help_topic host ndb_binlog_index plugin proc procs_priv servers slow_log . adminisztráció A most következő fejezetben haladó szintű MySQL-témakörökkel foglalkozunk. a biztonsággal és az optimalizálással. Ha MySQL adatbázis adminisztrációját kívánjuk ellát­ ni.12 Haladó MySQL . Láttuk. majd gépeljük be a use mysql. hogy kinek és miért adunk hozzáférést a mysql adatbázishoz.. köztük a jogosultságokkal. mindezt hogyan tehetjük meg a GRANT paranccsal..

tables_priv. columns_pri v .'Y') enum('N'. 'Y') e num('N'. A A user use r tábla tábla a globális felhasználói jogosultságok részleteit tartalmazza.'Y') enum('N'.'Y') e num('N'. illetve rendelkezik-e bármilyen globális szintű. hogy az adott 12 hatókörben lévő felhasználék mely művelereker hajthatják végre. 'Y') enum('N'.'Y') enum( 'N'.1 táblázatban látható.'Y') enum('N'. a kiszolgálór és az adatbázis azon részét határozzák meg.'Y') e num ('N'. amelyek azt szabályozzák. de ugyanazt az általános feladarot látják el: meghatározzák. db. hogy az adott felhasználó jogosult-e egyáltalán a MySQL kiszolgálóhoz kapcsolódni. 'Y') enum( 'N'. hogy az egyes felhasználék mit jogosul­ rak megrenni.tárolja a jogosultsági információkat. 'Y') enum('N'. A tables _priv db és a host tábla határozza meg.vagyis a rendszer összes adat­ bázisára érvényes -jogosultsággal.) Funkciójukban ugyan eltérnek egymásról. A tábla szerkezetét a describe 12.'Y') enum('N'.'Y') Mező Host User Password Select_priv Insert_priv Update_priv Delete_priv Create_priv Drop_priv Reload_priv Shutdown priv Process_priv File priv Grant_priv References_priv Index_priv Alter_priv Show_db_priv Super_priv Create tmp_table_priv Lock_tables_priv Execute_priv Repl slave_priv .'Y') enum( 'N'. utasítás segítségével ismerhetjük meg. Aprocs_priv táblából azt tudjuk meg.'Y') enum('N'. A user tábla sémája a 12. Közülük harés procs priv user. Szabályozza. (Angolul grant táblákként is szokás hivatkozni rájuk. amelyek a felhasználót. adatbázis user táblájának sémája Típusa varchar(60) varchar(l6) varchar(41) enum('N'. mely adarbázi­ táblából az derül ki.1 táblázat: A mysql user. A user és a host táblával határozharjuk meg.'Y') enum('N'. és a jogosulrsági mezőker. 'Y') enum( 'N'. fejezer tables_priv time time time zone zone leap second zone name time zone transition time user +---------------------------+ zone transition_type A fenri táblák mindegyike rendszerinformációkar tárol. a columns_priv tábla pedig azt határozza meg. hogy a táblákon belül mely oszlopokat éri el. A sokat érheti el a felhasználó. 'Y') enum('N'.'Y') enum('N'.194 12. hogy milyen rutinokat futtathat a felhasználó. Mindegyik kér mezőrípust tartalmaz: harókörmezőket. 'Y') enum('N'. host. amelyikre a jogosultság vonatkozik. 'Y') e num('N'. hogy az adott felhasználó kapcsolódhat-e egyáltalán a MySQL kiszolgá­ lóhoz. hogy az adatbázison belül melyik táblákhoz fér hozzá. illetve rendelkezik-e bármilyen adminiszrrárori jogosultsággal.

eld) hatókörét írják le. hogy mely felhasználók melyik adatbázisokhoz és honnan (melyik hostokról) férhetnek hoz­ zá. enum('N' . enum('N' . A user tábla által felsorolt jogosultságok mindegyike globális. enum('N' . enum('N' . Az ebben a táblában felsorolt jogosultságok az adott sorban megnevezett adatbázisra irányulnak. de a fel­ használók többségénél N kell. úgynevezett jogosu/tsági mező (privilege fi. enum('N' . ez azt jelenti. 'SPECIFIED' ) b lob blob blob rnax_questions int(ll) int(ll) int(ll) unsigned unsigned unsigned int(ll) unsigned 12 A táblázat egyes sorai a Host számitógépről érkező. 12. enum('N' . 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') . A Se l ect_pr iv például a SELECT parancs futtatására való jogosultság. enum('N' . Ha a felhasználó nem kapott meg valamely jogosultságot. A db és a h os t tábla Az átlagos felhasználók jogosultságainak jelentős részét a db és a host tábla tárolja. enum('N' . Az általános felhasználóknak a megfelelő adatbázisokra. 'ANY' . a user és a db tábla nem fogja felsorolni ezeket a hostokat. Amennyiben a felhasználó rendelkezik adott jogosultsággal. E két tábla sérnáját a 12. amelyek az egyes felhasználó-host kombinációkhoz tartozó jogosultságokat szabályozzák.eld). e num('N' . A db tábla azt határozza meg.2. enum('N' . 'X509' . Ezek a táblázat hatókörmezői (scope fi. e num('N' . enum('N' . amelyek a többi. A host tábla kiegészíti a user és a db táblát.3 táblázatban láthatjuk. illerve a 12. hogy álljon. Az ebben a táblában felsorolt (és a többi tábla által követendő) jogosultságok a 9. enurn(' N' . akkor az ahhoz tartozó érték viszone N. e num('N' . nem pedig az összes táblára érvényes jogosultságokkal kell rendelkezniük. Ha egy felhasználó több gépről csatlakozhat. Rendszergazdák esetében itt számos jogosultság eseténY értéker találunk. az ahhoz tartozó oszlop értékeY . User nevű.2 táblázat: A Mező Host Db User Select_priv Insert_priv Update_priv Delete_priv Create_priv Drop_priv Grant_priv References _priv Index_priv Alter_priv rnysql adatbázis db táblájának sémája Típusa char(60) char(64) char(16) enum('N' . A felhasználónak ehelyett több bejegyzése lesz a host táblában. 'Y ' ) enurn(' ' . 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') enum( 'N' . hogy a rendszerben lévő minden adatbázisra (így a rnysql adatbázisra is) érvényesek.Haladó MySQL-adminisztráció 195 Mező Repl_client_priv Create_view_priv Show_view_priv Create_routine_priv Alter_routine_priv Create_user_priv Event_priv Trigger_priv ssl_type ssl_cipher x509 issuer x509 subject max_updates max connections max user connections Típusa enum('N' . a P assword jelszóval bejelentkező felhasználó jogosultsá­ gainak felelnek meg. e num('N' . fejezetben a GRANT utasítással kiosztott jogosultságoknak felelnek meg.

'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'.'Y') 12. illetve a 12.'Y') enum('N'. illetve a tárolt rutinokhoz kapcsolódó jogosultságokat tartalmazza. 'Insert'. 'Index'. 'Grant'. 'Drop'.4 táblázat: A mysql Mező Host Db User Table name Grantor Timestarop Table_priv adatbázis tables_priv táblájának sémája Típusa char(60) char(64) char(16) char(60) char(77) timestarop(14) set('Select'. 'Re ferences'. 'Y') enum ('N'.'Y') enum('N'. 12.'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'.'Y') enum( 'N'.4. 'Delete'. 'Y') enum('N'. 'References') . 'Al ter'. 'Y') e num('N'. táblázatban láthatjuk. a 12. 'Update'.'Y') enum('N'.6. Column_priv set ('Select'.'Y') enum('N'. a columns_priv és a procs_priv tábla sémáját a 12. 'Y') enum('N'. a columns_pri v és a procs_pr i v tábla az A tables_pr iv. 'Y') enum('N'.5.'Y') enum('N'. 'Y') enum ('N'. 'Y') 12 Host Db Select_priv Insert_priv Update_priv Delete_priv Create_priv Drop_priv Grant_priv References_priv Index_priv Alter_priv Create tmp_tables_priv Lock_tables_priv Create_view_priv Show_view_priv Create routine_priv Alter_routine_priv Execute_priv Trigger_priv A tables_pr i v.'Y') enum('N'.'Y') enum('N'. A tables_pri v. a columns_priv és a procs_priv tábla a táblaszintű.196 12. db és host táblától kissé eltérő szerkezettel rendelkeznek. 'Update'. 'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'.'Y') enum('N'.3 táblázat: A mysql adatbázis host Mező táblájának sémája Típusa char(60) char(64) enum('N'. 'Y') enum('N'.'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'. Ezek a táblák a user.'Y') enum('N'. 'Trigger')) 'Create'. oszlopszintű. 'Insert'. 'Show view'. 'Create View'. fejezet Mező Create_tmp tables_priv Lock_tables_priv Create_view_priv Show_view_priv Create_routine_priv Alter_routine_priv Execute_priv Event_priv Trigger_priv Típusa enum('N'.

6 táblázat: A mysql Mező Host Db User Routine name Routine_type Grantor Proc_priv Timestarop adatbázis procs_priv táblájának sémája Típusa char(60) char(64) char(16) char(64) enum('FUNCTION'. Lehet ez a teljes mező tartalma (ami azt jelenti. tangledweb. végül táblát. illetve a GRANT és a REVOKE utasítás kiadásakor automatikusan beolvassa a jogosultsá­ gi táblákat. ezt a user tábla adatai alapján dönti el. hogy minden felhasználó kapcsolódhat.ha ez nem elégséges. A h osztnevek ) meghatározásának használhatunk dzsókerkaraktert (%. majd. Rendszerünk bizton­ ságosabb lesz. Minden egyes alkalommal. hogy megrudtuk. Ha a hosztnév üres. Hozzáférés�szabályozás: Hogyan használja a MySQL a jogosoltsági táblákat� A MySQL a jogosuJtsági táblákat felhasználva kétlépcsős folyamatban határozza meg. és ha ez még mindig nem elég. 2. Ez a jogosultságok frissítésének talán leggyakrab­ ban használt módja.Haladó MySQL-adminisztráció 197 12. 'Re ferences') 12. A rendszer először globális jogosultságainkat ellenőrzi (a user táblában). Most. . com. Ha a müvelet tárolt rutinokat használ. hogy a jogosultságok megváltoztak. a MySQL a táblát fogja ellenőrizni. hogy minden hoszt megengedett) vagy a h osztnév egy része (a %. Ahogy már korábban említettük. Itt a MySQL először is azt ellenőrzi. Az üres jelszómező azt jelenti. tangledweb. tables_priv táb­ la helyett a procs _priv Jogosultságok frissítése: Mikor lépnek életbe a változtatások� A MySQL a kiszolgáló elindításakor. a hosztnév és a jelszó alapján történik. hogy rendelkezünk-e a kérés végrehajtásához szükséges jogosultsággal. Ha nem és a columns_priv rendelkezünk elegendő jogosultsággal. ha nem engedélyezzük az üres felhasználói nevet.5 táblázat: A mysql Mező Host Db User Table name Column name Timestarop Column_priv adatbázis columns_priv táblájának sémája Típusa char(60) char(64) char(16) char(64) char(64) timestamp(14) set('Select'. Kapcsolat ellenőrzése. amikor a kapcsolat létrehozása után kérést intézünk a kiszolgálóhoz. A táblák tábla Grantor oszlopa a felhasználónak az adott jogosultságot kiosztó felhasználó Timestamp oszlopai a jogosultság kiosztásának dátumát és időpontját rögzítik. Ha azonban ily módon frissígük őket. Ez az ellenőrzés a felhasználói név. com. utasítást (a parancs használatához rendszergazdaként kell bejelentkeznünk). Begépelhetjük a MySQL parancssorba a FLUSH PRIVILEGES. au esetén például a . 'Insert'. hogy egyáltalán van-e jogosultságunk kapcsolódni. 'Update'. a MySQL hol és miképpen tárolja a jogosultságokat. a h osztnevekben a dzsókerkarakterek használatát és a jelszó nélküli felhasználókat. a MySQL szerver nem fogja észrevenni. host táblában keres megfelelő user és host be­ a MySQL ellenőrzi. a MySQL a jegyzést. nincs szükség jelszóra. hogy változás történt. akár saját kezűleg is megváltoztathat­ juk ezeket. ezt pedig háromféleképpen tehetjük meg. Tudatnunk kell a kiszolgálóval. char (77) set('Execute'. 'Alter Routine'. a MySQL ellenőrzi a tables_pr i v táblát. Az üres felhasználói név azt jelzi. Kérés ellenőrzése.a a columns_pri v db és a host táblához fordul. mit jogosult megtenni egy adott felhasználó: l. 'Grant') timestarop(14) pr i v 'PROCEDURE') 12 A tables_priv és procs nevét tárolja. au-ra végződő összes hosztnév megfelel).

Győzödjünk meg arról. hogy csak az a felhasználó láthassa az adott kódot. hogy a webszerver risztában van azzal. mint amennyire szüksége van! Ezt a jogosultsági táblákban ellenőrizhetjük. ha elkezdjük MySQL adatbázisunkat és weboldalunkat összekapcsolni. Felhasználói jogosultságok A tudás hatalom. Ezen túlmenően azt is megtehetjük. hogy megtagadjuk a jogosulatlan gépek kapcsolódását. hogy az operációs rendszerben báthon­ Apache honlapját is ezzel sikerült feltörni. Ezt úgy lehet kellően biztonságosan megvalósítani. hogy megértettük a MySQL jogosultsági rendszerét és az egyes jogosultságok Ici­ osztásának következményeit! Egyeden felhasználót se ruházzunk fel több jogosultsággal. hogy a részben vagy egészben szótári szóból álló jelszó. fejezet Megtehetjük ugyanakkor azt is. bizony. hogy tárolni kívánjuk az oldal tagjainak felhasználói nevét és jelszavát. Ne feledjük. könnyü megfeledkezni. Jegyezzük meg. (Szerencsére a hackerek "fehér kalaposak" voltak (vagyis jó fiúk).mondjuk. A jelszavakat a MySQL password ( ) függvényével lehet (egy irányban) ritkosítani. A legjobb a betük és számok kombinációja. MySQL kiszolgálónk ideális esetben tűzfalunk mögött helyezkedik el. MySQL az operációs rendszer szemszögéből A MySQL kiszolgáló (mysqld) adminisztrátorként (root) futtatása nem túl jó ödet Unix-szerű operációs rendszer alatt. hogy mysql felhasználói azonosítóval (userid-vel) a mysql csoportban fusson. hogy a 3306-os számú porton keresztül tudunk-e kivülről csatlakozni kiszolgálónkhoz! Ez az alapértelmezett port. Ellenőrizzük. amelyen a MySQL fut. . ügyeljünk.198 12. az adatbázis-jogosultságok ellenőrzését a u se utasítás soron következő használata.) Érdemes létrehozni egy MySQL-felhasználót kifejezetten a mysqld futtatására. ha a felhasználói nevet és a jelszót. hogy operációs rendszerünkből futtatjuk a mysqladmin flush-privileges vagy a mysqladmin reload utasítást. A követ­ kező részek bemutatják.a felhasználó beléptetéséhez. egyeden céljuk az volt. és csak a megfelelő felhasználó számára szabad elérhetővé tenni. Ez igen fontos dolog. ugyanezt a függvényt kell használni ahhoz is. hogy a könyvrátakat (ahol a fi:zikai adatokat tátoljuk) csak a MySQL-felhasználó szátnáta tesszük elérhetővé. hogy PHP-ként kell értelmeznie e fájlokat. hogy ha . amiről. amit szükség esetén beszúrunk A kódot a webes dokumentumf.futtatjuk a SELECT utasítást. milyen óvintézkedésekkel védhetjük adatbázisunkat. Széles körben ismert.és oszlopszintű jogosultságok ellen­ őrzését pedig a felhasználó következő kérése váltja ki. úgy akkor. de webes alkal­ mazásoknál gyakran előfordul. hogy ellenőrizzük a felhasználó által begépelt jelszót! Az V. bizony.. Gyakorlati PHP és MySQL projektekfejlesztése ámü részben a projektek megvalósításánál fogjuk kihasználni ezt a funkciór. hogy ha ebben a formában szútjuk be a jelszó t. hogy minden felhasználónk (különösen a root!) rendelkezzen az operációs rendszer jelszavához hasonló gondossággal megválasztott és rendszeresen változtatott jelszóvall Az alapszabály. amit soha nem szabad elfelejteni. Számos telepítésnél a ki­ szolgáló úgy van beállítva. a tábla. Ezzel lehetövé válik. php nevü fájlba tesszük. különösen akkor.egy dbconnect. Ezt követően a globális szintű jogosultságok ellenőrzése a legközelebbi felhasználói kapcsolódáskor fog végbemenni. arnikor. Amennyiben kódfájlokban fogjuk rátoini a jelszavakat. meg kell bizonyosadnunk arról. akinek a jelszavát abban tátoljuk! Az adarbázishoz kapcsolódáshoz használt PHP kódoknak értelemszerűen hozzá kell férniük az adott felhasználó jelszavához. nem jó választás. nehogy böngészőn keresztül egyszerű szövegként megtekinthetők legyenek ezek a titkos adatok! Ne tároljuk adatbázisunkban a jelszavakat egyszerű szövegként! A MySQL jelszavak nem így tárolódnak. hogy az Jelszavak Gondoskodjunk arról. hogy szigorúbbá tegyék az oldal biztonságát.in kívül kell tárolni. inc vagy valamilyen más kiterjesztésű fájlban tároljuk ezeket a részleteket. és ezt le kell zárni tűzfalunkon. MySQL adatbázisunk biztonságossá tétele A biztonság fontos tényező. nan olvasson és bárhova ítjon fájlokat. Ezzel ugyanis a minden jogosultsággal felruházott MySQL-felhasználó arra is lehetőséget kap.

Ennek elmulasztása gyakori hiba. A GRANT jogosultság kiosztásával is csínján kell bánni. hogy csak azokról a hasztokról engedélyezzük számukra a hozzáférést. Felhasználók létrehozásánál ügyeljünk. Amennyiben a felhasználók adatbázisunkban eltárolandó jelszavakar vagy más bizalmas információkat gépelnek be. milyen táblákból áll adatbázisunk. Úgy érhetjük ezt el. és mielött bármit elküldenénk a MySQL-nek. Csak a katalogus táblákra acijunk neki SELECT. Célszerű elkerülni. hogy csak a lehető legszükebb jogosultsággal ruházzuk fel. Így lehetősé­ günk lesz arra. hogy a nem rendszergazda felhasználók hozzáférjenek a webszerveren futó mysqladmin programhoz. Minden esetben ellenőriznünk kell a felhasználóktól érkező minden adatot. mert lehetövé teszi a felhasználóknak. hogy további információt szerezzünk a SELECT művelet végrehajtásával. hogy mit tesznek és mit gépelnek be más felhasználók (így jelszavuk is megszerezhetö). hogy minden host oszlopértéknek IP­ ámnek vagy helyi gépnek (localhost) kel! lennie. ALTER vagy CREATE jogosultságot. hogy ne Jeledkezzünk meg erről. a SHOW adatbázis tábláinak listáját jeleníthetjük meg: utasítással az ezek közül kiválasztott valamely . SHUTDOWN és RELOAD jogosultságot az egyetlen rendszergazdán kívül más felhasználóknak. a hozzáférés az operációsrendszer-jogosultságok kérdése. hogy megpróbálják feltörni kódunkat. hogy nem is az a j ane. l Figyelmeztetés: Az előző fejezetben bemutattuk.res olve beállítással indítjuk el. Még akkor is. de szimplán a j ane túl gyakori. További információk begyűjtése az adatbázisokról Idáig a SHOW és a DESCRIBE utasítást használtuk annak kiderítésére. A következökben röviden áttekintjük. ne feledjük. lnformációszerzés a SHOW utasítással A korábbiakban a SHOW TABLES. milyen más módokon használhatjuk ezeket. ami azt eredményezi. hogy saját jogosultságaikat megosszák másokkal. és milyen oszlopok találhatók ezekben a táblákban. hogyan alkalmazzuk a legkisebb jogosultság elvét. hogyan lehet a PHP addslashes () és stripslashes () függvé­ nyével megszabadítani a karakterláncokat a problémás karakterektőL Fontos. A FILE jogosultsággal fájlokat lehet olvasni és írni az operáci­ ós rendszerből.Haladó MySQL-adminisztráció 199 Különösképpen ne osszunk ki PROCESS. akinek gondoljuk. Hasonló okokból kerüljük a hoszmevekben a dzsókerkarakterek használatár! A biztonságot tovább erösíthetjük. FILE. és ne adjunk ennek a felhasználónak például DROP. Érdemes azzal kezdeni. legfeljebb rendkívül indokolt esetben! A PROCESS jogosultsággal látni lehet. és bárhonnan bejelentkezhet . ha a host táblában a domainnevek helyett IP-címeket használunk. hogy a doubleval () függvénnyel azt ellenöriztük. ha Secure Sockets Layer (SSL) kap­ csolatot használunk! Erről részletesebben olvashatunk majd könyvünk egy későbbi részében.kivéve. hogy a böngésző egyszerű szövegként továbbítja azokat a kiszolgálónak . és csak a megrendeles táblákra INSERT jogosultságot! Ismét egy jó példa arra. hogy kizárólag a webes kapcsolatok céljára létrehozunk egy különleges felhasználót. illetve az EXPLAIN utasítást arra. ám a numerikus adatok ellenőrzését gyak­ ran elfelej tik. hajtsunk rajta végre általános adattisztítást. utasítással kaptuk meg az adatbázisban lévő táblák listáját. 12 Webes kérdések MySQL adatbázisunk internertel történő összekapcsolása különleges biztonsági kérdéseket ver fel. TABLES utasítás az elérhető adatbázisok listáját aclja. amelyekről csatlakozni fognak! Például egy j ane@localhost felhasználó teljesen rendben van. Emlékezhetünk rá. Ily módon elke­ rülhetjük a DNS kiszolgálónknál jelentkező hibák vagy crackerek okozta problémákat. A SHOW DATABASES.sőt lehet. megváltoztathatják az URL-t. illetve az operációs rendszerbe (például Unix rendszerben az /etc/password könyvtárba). Ha ez megvan. ha a MySQL daernonea--s kip-name. az addslashes () használatára még csak-csak szaktak emlékezni a programozók. ha HTML űrlapunk csak jelölö­ négyzetekből és választógombokból áll. Mivel a program parancssorból futtatható. hogy a numerikus adat ténylegesen numerikus volt-e. Ugyanígy érde­ mes a bejövő adatok mérerét is ellenőrizni.

így akár lekérdezésekben lévő jelszavakra is .megrendelesek. de PROCESS jogosultsággal bárki folyamata­ ira .200 12. Threads_cached".Thread%" például a . illetve a WHERE használatával.html)! A [LIKE_v agy_WHERE J táblázatbeli összes előfordulása esetén megpróbálha · tunk mintát vagy kifejezést illeszteni a LIKE. . Az aktuálisan használt vagy a SHOW KEYS is.ránézhernek Az opcionális FULL kulcsszó használatakor a teljes lekérdezések jelennek meg. fejezet SHOW TABLES FROM konyvek.Threads running" elemeknek felel meg. CREATE. például a futó szálak számáról ad tájékoztatást. [LIKE_vagy_WHERE) SHOW [FULL) PROCESSLIST . A SHOW COLUMNS helyerr a SHOW FIELDS is használható.7 táblázatban láthatjuk. A SHOW utasítás egy másik igen hasznos változatával kideríthető. az aktuálisan használt adatbázisra fog vo­ natkozni. utasítás az alábbi eredménnyel jár: +------------------------------------------------------------------------+ l Grants for bookorama@% +------------------------------------------------------------------------+ 12 GRANT USAGE ON *.Threads created" és. SHOW [GLOBALISESSION) VARIABLES A MySQL rendszerváltozók nevét és értékét jeleníti meg (például verziószám).. A felhasznáJók többsége csak saját szálait láthaga. DROP. . Amikor adatbázis meghatározása nélkül használjuk a SHOW TABLES utasítást. hogy milyen jogosultságokkal bír egy adott felhasználó. A SHOW GRANTS FOR bookorama. A teljes listáért olvassunk bele a MySQL kézikönyvbe (hrrp://dev. ON INSERT. Ha kihagyjuk az adatbázis nevét. milyen táblák vannak. amelyek a felhasználó jelenlegi jogosultsági szingét eredményeznék. Threads_connected. a. ALTER 'konyvek'..* TO 'bookorama'@'%' +------------------------------------------------------------------------+ Az itt látható GRANT utasítások nem szükségszerűen azok. Az aktuálisan használt vagy listáját jeleníti meg. A rendszeren aktuálisan futó folyamatokat . 12. a SHOW COLUMNS utasítás az aktuálisan használt adatbázisra fog vonatkozni. UPDATE. inkább olyan egyenértékű utasítások összefoglalása. Ha már tudjuk.. mysql.7 táblázat: A SHOW utasítás szintaktikája Változat SHOW DATABASES SHOW [OPEN) [LIKE_vagy_WHERE) [FROM adatbazis] TABLES Leírás Az elérhető adatbázisok listáját jeleníti meg. A SHOW utasítás számtalan más változatban használható.* TO 'bookorama'@'%' IDENTIFIED BY PASSWORD '*1ECE648641438A28El910DOD7403CSEE9E8BOA85' GRANT SELECT. DELETE. az adatbazis) SHOW INDEX FROM tabla adatbazis] [FROM adatbazis nevű adatbázis egy adott tábláján lévő indexek részleteit mutaga. amelyekkel az adott felhasználó megkapta meglévő jogosultsá­ gait.oszlop megjelölést is: SHOW COLUMNS FROM konyvek.com/doc/refman/5. [FROM az adatbazis nevű adatbázis tábláinak [LIKE_vagy_WHERE) SHOW [FULL) COLUMNS FROM tabla [LIKE_vagy_WHERE) Az aktuálisan használt vagy a megnevezett adatbázis egy adott táblájának összes oszlopát lisrázza ki.vagyis az éppen végre­ hajtort lekérdezéseket -jeleníti meg. valójában több mint harminc különböző változata létezik. Használható helyette l SESSION) STATUS [LIKE SHOW [GLOBAL A rendszerelemek.1/en/show.. a következőképpen kapjuk meg az oszlopok listáját: SHOW COLUMNS FROM megrendelesek FROM konyvek. INDEX. A gyaktabban használtakat a 12. A LIKE mellékággal az vagy_WHERE) elemek neveire lehet illeszteni. Használhaguk a tabla.

az EXPLAIN parancs segitségével előzetesen. A kiszolgáló által támogatott különböző jogosultságokat jeleníti meg. Ha komplex lekérdezést írunk.rendelesid konyvek. Az adott telepítésnél elérhető tárolómotorokat jeleníti meg. (Azért függőlegesen jelenítjük meg. illetve jelzi. mint egyszerűen az EXPLAIN szót beírni a megfele­ Az EXPLAIN utasítás akkor nyer igazán értelmet. mert a táblázat sorai túl szélesek ahhoz. amikor összetett lekérdezést próbálunk működésbe hozni. (A tárolómotorokkal részletesebben foglalkozunk a Haladó SHOW PRIVILEGES SHOW CREATE DATABASE adatbazis SHOW CREATE TABLE tabla neve SHOW [STORAGE] ENGINES MySQL·pragramazás című 13. rendelesi_tetelek. műen látszik. A lekérdezések működésének megismerése az EXPLAIN utasítással Az EXPLAIN urasírás kétféleképpen használható. 12 lnformációszerzés oszlopokról a DESCRIBE utasítással A SHOW COLUMNS utasítás alternatívájaként rendelkezésünkre áll a DES CRIBE utasítás is. Az utoljára végrehajtott utasítás által generált hibákat. pontosan miként értékel ki a MySQL egy adott SELECT lekérdezést. Az utoljára végrehajtott utasítás által generált hibákat jeleníti meg. A meghatározott adatbázist létrehozó CREATE DATABASE utasí­ tást jeleníti meg. Az utasítástól visszakapott kimenet alapján szükség esetén átdolgozharjuk az SQL kódot. a lekérdezés tényleges futtatása előtt ellenőrizhetjük. Ehhez nem kell mást tennünk. konyvek = WHERE vasarlok.] sorok [LIMIT [eltolas. hogy valami nem stimmel. A meghatározott táblázatot létrehozó CREATE TABLE utasítást jeleníti meg.vasarloid megrendelesek. A fentiek miatt az EXPLAIN parancs egyben ügyes tanulási eszköz is.nev FROM vasarlok. hogy elférjenek könyvünk oldalain.] Az InnoDB tárolómotor aktuális állapotáról jelenít meg adatokat.cim = rendelesi_tetelek. megrendelesek.isbn AND konyvek. fejezetben. hogy optimalizáljuk. illetve.vasarloid = AND megrendelesek.isbn like '%Java%'.) .) SHOW INNODB STATUS SHOW WARNINGS sorok_szama] SHOW ERRORS sz ama] [LIMIT [eltolás. és egyértel­ lő SELECT utasítás elé. melyik az alapértelmezett. Az utasítás a tábla minden oszlopáról.az oszlop meghatározása esetén-egy adott oszlopról ad információt.rendelesid AND rendelesi_tetelek. Az oszlopnévben tetszés szerint használhatunk dzsókerkaraktereket. figyelmezte­ téseket vagy üzeneteket jeleníti meg. vagy amikor egy lekérdezés feldolgozása a kelleténél sokkal tovább tart. A lekérdezés az alábbi kimenetet adja. A második és sokkal érdekesebb használati mód esetén az EXPLAIN látni engedi számunkra. Egyik formája: EXPLAIN tabla. SHOW GRANTS FOR jelhasznala A jelhasznala nevű felhasználó jelenlegi jogosuJtsági szinrjének ki­ osztásához szükséges G RANT utasításokat jeleníti meg. akkor kapjuk ezt a formátumot. Alapvető szintaktikája a következő: DES CRIBE tabla [oszlop]. amely igen hasonló az Oracle (egy másik RDBMS) DESCRIBE utasításához.) Az információk közört megtaláljuk a tábla típusát és az utolsó frissítése időpontját. Ez a parancs ekkor a DESCRIBE tabla vagy a SHOW COLUMNS FROM tabla utasításhoz hasonló eredményt ad. Ha pontosvessző helyett \G-vel zárjuk a lekérdezést. Próbáljuk meg például a következő lekérdezést lefuttatni a Book-O-Rama adatbázison: EXPLAIN SELECT vasarlok.Haladó MySQL-adminisztráció 201 \Táltozat SHOW TABLE STATUS [LIKE_vagy_WHERE] [FROM adatbazis] Leírás Az aktuálisan használt vagy az adathazis nevű adatbázis összes táb­ lájáról közöl információkar. (Az adarbázist dzsókerkarakter hasz­ nálatával is meghatározhatjuk.

isbn l Using where A kimenet elsőre kicsit zavarosnak tűnhet. az id oszlop az azon lekérdezésen belüli SELECT utasítás azonosító számát adja meg.rendelesid l Using index 3.202 12. table: type: possible_keys: key: key len: - ref: rows: Extra: join buffer *************************** row *************************** id: select_type: table: type: possible keys: key: key_len: ref: rows: Extra: l SIMPLE konyvek eq_ref PRIMARY PRIMARY 13 konyvek. row *************************** id: select type: table: type: possible keys: key: key_len: ref: rows: Extra: l SIMPLE megrendelesek ALL PRIMARY NULL NULL NULL 4 2.8 táblázatban láthatjuk.megrendelesek. Using 4.rendelesi tetelek. lehetséges Select-típusok Típus SIMPLE PRIMARY Leírás Egyszerű SELECT. . A select_type oszlop a használt lekérdezés tÍpusát mutatja meg.f�ezet *************************** l. Vizsgáljuk meg egyenként a táblázat oszlopait! Az első. 12. row *************************** *************************** id: select type: l SIMPLE rendelesi tetelek ref PRIMARY PRIMARY 12 table: type: possible keys: key: key_len: ref: rows: Extra: 4 konyvek. de nagyon hasznos lehet. mint amilyen példánkban is szerepel. Az oszlop lehetséges értékeit a 12. Egymásba ágyazott lekérdezések és uniók használata esetén a külső (első) lekérdezés.8 táblázat: Az EXPLAIN utasítás kimenetében szereplö. row *************************** *************************** id: select type: - l SIMPLE vasarlok ALL PRIMARY NULL NULL NULL 3 Using where. amelyre a sor hivatkozik.

index_merge unique_subquery index_subquery range index ALL Az előző példában láthatjuk. Egyes IN egymásba ágyazott lekérdezésekben. 12. és az index UNI QUE. hogyan használja a lekérdezés az adott táblát. lehetséges összekapcsalási típusok Leírás vagy system A táblából egyetlen beolvasás történik. vagy az az elsődleges kulcs. Ezeket a számokat összeszorozva megkapjuk a lekérdezés végrehajtásához meg­ vizsgált sorok teljes számát. két másikat (megrendelesek és vasarlok) pedig az ALL típussal-vagyis tábla minden egyes sorát megnézve. Az összekapcsolásban szereplö más táblák minden sorkészletéhez a tábla megfelelő sorkész­ letét olvassuk be. Ezt a típust akkor használjuk. UNION UNION RESULT SUBQUERY DEPENDENT SUBQUERY eredménye. nem egyedi egymás­ ba ágyazott lekérdezésekre való.vagyis amikor csak a kulcs egy részét használjuk az összekapcsolásban. de a MySQL NULL sorokat is keres. Az ott szereplő értékek a lekérdezés végrehajtásának sebessége szerint a leggyorsabbtól a leglas­ sabbig terjednek. egymásba ágyazott lekérdezés. A celjes index beolvasott (scanned).9 táblázat: Az Típus const EXPLAIN 12 utasítás kimenetében szereplö. ahány sort az adott táblában az összekapcsolás vég­ rehajtásához be kell olvasnia a MySQL-nek. Belső egymásba ágyazott lekérdezés. eq_ref fulltext ref fulltext index használatával végrehajtott összekapcsolás. rnint a ref lekérdezés. amikor az összekapcsolás a táblán lévő index minden részét használja. hogy az egyik táblát (konyvek) eq_ref típus használatával kapcsolták össze. Az összekapcsolásban szereplő más táblák minden sorkészletéhez a tábla azon sorkészletét olvassuk be. amely egy adott tartományba esik. egy másikat (rendelesi_tetelek) a a ref típussal. más esetben a const típust használja. Az összekapcsolásban szereplö más táblák minden sorkészletéhez (set of row) egyetlen sort olvasunk be ebből a táblából. Azért kell összeszorozni a számokat.) Az Index Merge egy különleges optimalizálás használatát jelzi. ahol egy egyedi sort kapunk vissza. a lekérdezésre nézve is meg­ állapíthattuk) A type oszlop azt mutatja. de indexelt. mint a különböző táblákban . Olyan egymásba ágyazorr lekérdezés.9 táblázat mutatja. a vasarlok és a konyvek tábla volt érintett. erre az összekapcsoJási típusra cseréljük a ref típust. Az eredmény minden egyes sora arról tájékoztat.Haladó MySQL-adminisztráció 203 Típus UNION DEPENDENT UNION Leírás Második vagy későbbi lekérdezés unióban. amely az elsődleges lekérdezéstől függ (azaz korrelált lekérdezés). amely nem gyorsítótárazható egymásba ágya­ zott lekérdezéshez tartozik. hogyan lesz felhasználva a tábla a lekérdezés összekapcsolásaiban. Az oszlop álca! felvehető értékek készletét a 12. A tábla minden sora beolvasott. Jelen példában azt láthatjuk. (Ezt már korábban. amikor az összekapcsolás nem tud az össze­ kapcsoJási feltétel alapján egyetlen sort kiválasztani . vagy nem az az elsődleges ref or null Olyan. hogy hány sort kell az egyes táblákból a lekérdezés végrehajtásához beolvasni. Rendszertábla esetén a system. amelynek eredménye nem gyorsítótárazható. A táblázatból következtethetünk. A rows oszlop is ezt támasztja alá: (nagyjából) azt a számot aclja meg. a rendelesi _tetelek. hogy a megrendelesek. UNCACHEABLE UNION A table oszlop egyszerűen a lekérdezés megválaszolásához használt táblákat sorolja fel. (Ezt a típust elsősorban egymásba ágyazott lekérdezésekben használjuk. Második vagy későbbi lekérdezés unióban. Ez a típus jön szóba. Második vagy későbbi lekérdezés unióban. A unique _subquery összekapcsoJási típushoz hasonló. így minden egyes sorhoz újra ki kell értékelni. mert az összekapcsolás olyan. Belső egymásba ágyazott lekérdezés. vagy a kulcs nem UNIQUE. az elsődleges lekérdezéstől függö. ha a tábla pontosan egy sorból áll. Ez akkor lehetséges. FROM DERIVED UNCACHEABLE SUBQUERY mellékágban használt. kulcs.

és csupán becslés. vagyis a sarok tényleges ellenőrzé­ se nem történik meg. azaz elsődleges kulcsok. A key oszlop vagy a MySQL által ténylegesen használt táblából származó kulcsot vagy NULL értéket tartalmaz ( ameny­ nyiben nem volt kulcs). Ezen a problémán úgy segíthetünk. A ref oszlop azokat az oszlopokat mutatja.com/ doc/refman/5. ha a MySQL manitoron belül az ANALYZE analyze table vasarlok. Erre a kérdésre rövide­ sen visszatérünk majd. . a lekérdezés végrehajtási ideje is nőni fog. Egyelőre elhanyagolható mennyiségű adat található adatbázisunkban. ha módosítjuk a párosítani kivánt. Példánkban a teljes kulcs lett felhasználva. megrendelesek. hogy vizsgálja meg a kulcseloszlásokat. a lekérdezéshez ezek nem lettek felhasználva! A key_len oszlop a használt kulcs hosszát mutatja. rendelesi_tetelek. hogy megegyezőek-e. TAB LE utasításnál felsoroljuk a táblákat: konyvek. A sarok kiválasztása WHERE mellékág használatával történik. de ha az adatbázis mérete növekedni kezd. akkor az minden bizonnyal nem fogja megérni az erőfeszítést. Using index Using join buffer Using temporary Using where Az EXPLAIN utasítás kimenetében észrevett hibákat többféleképpen orvosolhatjuk. Példánkban azt láthatjuk. amelyet soha az életben nem fogunk még egyszer használni. majd a soro­ kat a pufferből kinyerve megy végbe a lekérdezés. A 12. ha van ilyen. nem pedig a visszaadott sorok száma. További részletekért lapozzunk vissza a Munka MySQL adatbázisunkkal című 10.a kettő egyenértékű. Az indexek nem hasz­ nálhatók különbözö szélességű oszlopok párosítására. hogy csak a kulcs egy része lett-e felhasználva.mysql. annál jobb. A myisamchk segédalkalmazást vagy az ANALYZE TABLE utasítást használhatjuk erre. 12.htrnl). A possible_keys oszlop. amelyeket a kulccsal együtt a tábla sorainak kiválasztásához használtunk. fejezethez l Ne feledjük. és meggyőződhetünk arról. hogy bár a vasarlok és a megrendelesek táblához tartoznak lehetséges elsődleges kulcsok.MYI A következő utasítás futtatásával az adatbázis minden tábláját ellenőrizhetjük: myisamchk --analyze pathtomysqldatadirectory/*/*. Először is ellenőrizhetjük az oszloptí­ pusokat.a MySQL által a tábla összekapcsolásához használt kulcsokat mutatja.ahogy azt neve is sugallja. ha felsoroljuk öket a parancssorban. Az alábbiakat begépelve hívhatjuk meg a segédalkalmazást: myisamchk --analyze pathtomysqldatabase/table Tóbb táblát is ellenőrizhetünk. hogy új indexet adunk a táblához. de eltérő szélességű oszlopok típusát. Ebből az értékből megállapíthatjuk. Ha a lekérdezés lassú vagy gyakori. (Ez a művelet nyilvánvalóan kétszer any­ nyi ideig tart.10 táblázatban az oszlop néhány lehetséges értéket láthatjuk. A MySQL az összekapcsolásban szereplő más táblák minden sorkészletéhez megpróbálja megtalálni a legjobban használható indexet.1/en/ using-explain. hogy a lehetséges kulcsok mind PRIMARY. Ideiglenes tábla létrehozására van szükség a lekérdezés végrehajtásához. érdemes komolyan elgondolkodni ezen a javítási lehetőségen. amikor egynél több oszlopból álló kulcsokkal dolgozunk. A lekérdezés a LEFT JOIN használatára lett optimalizálva. A kulcs hosszúsága akkor válik fontossá. Ez különösen igaz az oszlopok szélességére. mert más dolgokat lelassíthat. a lekérdezés végrehajtása nélkül a MySQL nem tudja a pontos számot meghatározni. hogy ez a megvizsgált.például a főnökünk által kért. Másodsorban utasíthatjuk az összekapcsolás-optimalizálót.204 12. A táblák beolvasása az összekapcsalási puffer használatával részekben történik. És végűl: az Extra oszlop az összekapcsolás végrehajtásának módjáról közöl további információt. Amennyiben olyan egyszeri lekérdezésről van szó. vagy ha már az adatbázis tervezésének elején tekintettel vagyunk erre. és tegye hatékonyabbá az összekapcsolásokat.10 táblázat: Az EXPLAIN utasítás kimenetében szereplö Extra oszlop néhány lehetséges értéke Jelentés Érték Distinct Not exists Range checked for each record Using filesort Az első megfelelő sor megtalálása után a MySQL abbahagyja a keresést.) A táblákból származó minden információ az indexből jön. vagy az alábbi utasítást adjuk ki: myisamchk --analyze pathtomysqldatabase/*. A több mint 15 lehetséges érték teljes listáját a MySQL kézikönyvben találjuk (http:/l dev. Két illeszrésre van szükség az adatok rendezéséhez. Nyilvánvalóan minél kisebbé tudjuk tenni ezt a számot. valamilyen bonyolult jelentésről-.MYI A másik lehetőség. fejezet 12 lévő sorok szorzata. Figyeljük meg. Harmadsorban mérlegelhetjük annak lehetőségét.

legalábbis részben . ha a lehető legkisebb adattípust használjuk az oszlopok­ hoz. amellyel általánosságban növeljük MySQL adatbázisunk teljesítményét. illetve kezelhetünk egyedi igényeket. Szintén ezt szolgálja. Optimálisra tervezés Az alapelv az. kerüljük a változó hosszúságú oszlopok (így a VARCHAR. . Ahol lehetséges. és ne hozzunk létre olyanokat. Korábban már szó volt arról. hogy indexet adunk a kérdéses táblához.a redundanciát mini­ málissá tevő. használjunk alapértelmezett értékeket az oszlopokban. hogy adatbázisunkban minden a lehető legkisebb legyen. az EXPLAIN utasítás futtatásá­ val állapíthatjuk meg. bár az igaz. rninimalizáljuk a NULL éttékű oszlopok számát. indexek használatával gyorsíthatjuk lekérdezéseinket. ha azok az alapér­ telmezettől eltérőek! Ezzel csökkenthető az INSERT utasítás végrehajtásához szükséges idő. Minél egyszerűbb ez a folyamat. hogy valarnivel több helyet foglalnak el. illetve adatait az adott index szerint: pathtomysqldatadirectory/*/*. 12 Jogosultságok Az EXPLAIN utasítással foglalkozó részben említett tanácsok mellett a jogosultságok egyszerűsítésével is növelhetjük a lekér­ ciezések sebességét. hogy mely indexek vannak használatban.. hogy végrehajtásuk előtt a jogosultsági rendszer ellenőrzi a lekérdezéseket. Táblaoptimalizálás Egy hosszabb ideje használatban lévő táblát a frissítések és törlések feldolgozása már töredezetté tehetett. TEXT és BLOB típusúak) használatár! A rögzített hosszú­ ságú mezőkkel rendelkező táblákkal gyorsabban dolgozhatunk. megfelelő tervezéssei érhetjük el. utasítással vagy a parancssorba a következőket begépelve: myisamchk -r tabla segíthetünk ezen a problémán. Alapértelmezett értékek használata Ahol lehetséges. Ha a WHERE mellékágban használt oszlop indexelésre megfe­ lelő. utasítással: Adatbázisunk optimalizálása Az előbbi lekérdezés-optimalizálási tippeken túlmenően súrnos olyan dolgot tehetünk.mysql.MYI myisamchk --sort-index --sort-records=l Indexek használata Ahol szükséges. Ezt a célt . Az OPTIMIZE TABLE tabla neve.Haladó MySQL-adminisztráció 205 Ha az EXPLAIN utasítás kimenetének possible _ keys oszlopa néhány NULL értéket tartalmaz. a következöképpen hozhatjuk létre az új indexet az ALTER ALTER TABLE tabla ADD INDEX (oszlop). A myisamchk segédalkalmazással a következőképpen rendezhetjük egy tábla indexét.com). és csak akkor szúrjunk be adatokat. amilyeneket lekérdezéseink nem használnak! Ahogy korábban már említettük. és tegyük az elsődleges kulcsot a lehető legrövidebbél Ha lehet. A MySQL weboldalon számos jó tanácsot találunk erre vonatkozóan (http:/ /www. További tippek Sok más apró finomsággal javíthatjuk adatbázisunk teljesítményét. azzal javíthatjuk a le­ TAB LE kérdezés teljesítményét. A töredezettség megnöveli a táblában a keresési időt. Őrizzük meg indexeink egyszerűségét. annál gyorsabban fog lefutni a lekérdezés.

Ezt a LOCK TABLESparanccsal tehetjük meg. Ezt követően egy pillanatra le kell állítanunk a mysqld folyamatot. Ezzel megosztható a terhelés és fokozható a rendszer megbízhatósága. A slave kiszolgálókat ezt követően a master alapján frissíteni kell.módszer a mysql_dump parancs használata. A biztonsági mentés készítésének (és a feladatátvételnek J utolsó lehetséges módszere az adarbázis egy replikálr másolatának müködtetése. a master kiszolgálón az adott időpillanatban lévő minden adatot átmásolunk.] A tabla helyére a zároini kívánt tábla (illetve táblák) neve kerül. A parancsot az operációs rendszer parancs­ sorából adjuk ki. A master a bináris naplójából továbbítja a rajta lefuttatott összes lekérdezés részleteit. amely az alábbi szintaktikát követi: LOCK TABLEStabla zarolas_tipusa [.) A harmadik lehetséges módszer a mysqlhotcopy kód használata. Amikor az elején beállíguk a slave kiszolgálókat. Másodsorban frissíte­ nünk kell az adatbázist a bináris naplóban eltárolt állapotra. Ezt alkalmazásunk logikája követeli meg. mi azonban csak ezzel a legtipikusabb felállással foglalkozunk. Ez minden elosztott adatbázisra igaz. Beállítás után biztonsági mentések készítésére is használható. amelynél a fájlt dumpolruk. Először is le kell futtatnunk a dump fájlban a lekérdezéseket Ez a lépés előállítja az adatbázisnak azt az állapotát. majd a --log-bin [=logfile] beállírással újból el kell indítani azt. hogy a slave kiszolgálók általában nem rendelkeznek annyira naprakész adatokkal. A naplófájlban tárolt frissítésekből kapjuk meg a mysql_dump parancs használata óta végbement változtatá­ sokat. Belátható. azaz javítás) beállítássalJ Ha a biztonsági mentés létrehozásához az előző rész első módszerét választottuk. Amennyiben a problémát sérült tábla okozza. hogy a biztonsági mentés létrehozása előtt az indexek minden változását lemezre írtuk. mint a master. A második. zarolas _ tipusa pedig READ vagy WRITE lehet.. és jellemzően valahogy így néz ki: 12 mysql dump --opt --all-databases > all. [0-9)* l mysql A MySQL biztonsági mentésének és helyreállításának folyamatáról a hrrp:/ /www. például amelyben több master kiszolgáló dolgozik. tabla zarolas_tipusa .és egyben ajánlott. Jellemzően úgy használjuk ezt a felállást. amelyhez több slave típusút adhatunk. Replikációmegvalósítása A replikáció nevü technológia lehetövé teszi. hogy legyen egy master típusú szerver. (A naplófájlokról természetesen bármilyen biztonsági mentés készítése esetén gondoskodnunk kell. több lépés vár ránk. ha az egyik kiszolgáló tönkremegy.mysql. ismét csak több lehetséges megközelítés közül válaszrharunk. amelyek módosítják az adatbázist (ilyenek lehetnek például az ügyfelek megrende­ léseiJ.com címen elérhető MySQL web­ oldalon olvasharunk bővebben. akkor nem célszerű ezt a megoldást választanunk. másoljuk vissza az adatfájlokat egy új MySQL-relepítésben ugyanarra a helyre! Ha a második megközelítést alkalmaztuk a biztonsági mentéshez. Az egyik lehetőség. futassuk a myisamchk utasírást -r (repair.sql Ez az adarbázis újbóli előállírásához szükséges minden SQL kódot az a ll. A FLUSH TABLES . parancs futtatásával megbizonyosodhatunk arról.206 12. a Biztonsági mentés készítéséhez csak olvasási zárolásta van szükség. A biztonsági mentés elkészítése közben a felhasznáJók és a kódok továbbra is futtathatnak csak olvasható lekérdezéseket. majd a slave kiszolgálók is alkalmazzák azokat saját adataikra. Összetettebb architektúrák is lehetségesek.sql nevü fájlba pakol. hogy az írási lekérdezéseket a master kiszolgálón. A replikációval a fejezet egy későbbi részében foglalkozunk majd. Ezt az alábbi parancs futtatásával érhegük el: mysqlbinlog hostname-bin. Ha számos olyan lekérdezéssei dolgozunk. . A következőképpen hívhatjuk meg: mysqlhotcopy database /path/for/backup Ez után kövernünk kell az adarbázis elindításának és leállításának korábban bemutatott folyamatát. fejezet Biztonságimentés készítése MySQL adatbázisunkról A biztonsági mentés készítésének többféle módszere lérezik MySQL-ben. hogy több adatbázis szolgáltassa ugyanazokat az adatokat. Minden slave kiszolgáló tükrözi a mastert. A dolog lényege.. hogy a fizikai állományok máso­ lásának idejére zároljuk a táblákat. az olvasási lekérdezéseket pedig a slave kiszolgálókon futtaguk. a lekérdezések a többin futrathatók lesznek. MySQL adatbázisunk helyreállítása Ha helyre kell állítanunk MySQL adatbázisunkar.

hogyan tehetjük meg ezr.mondjukserver-id=2. ini MySQL telepítése című Függelékben olvashatunk. hogy a bináris naplózás be van-e kapcsolva a masreren. ha az adott időpontban pillanatfelvételt készítünk az adatbázisróL A fejezet korábbi részében. * 'rep_slave'@ '%' identified by 'j els z o' . kapcsoljuk be mosr!). A kiinduló adattovábbítás tervezett módjától függőerr átmene­ rileg további jogosultságok megadására is szükség lehet. amivel a slave kiszolgálók csatlakozni rudnak.) a a biztonsági menrések létrehozásához használt eljárásoknál már megmutattuk. Ha úgy dönrünk. juk. Ennek a megközelítésnek az szépséghibája. (Erről az urasírásról a következő részben olvasharunk bővebben. ha nem tettük meg. Ennek eredményeképpen a következőhöz hasonló kimenetet kell kapnunk: +----------------------+----------+--------------+------------------+ l File llaura-ltc-bin. tük. ini/my. A második beállirás egyedi azonosítót ad a master kiszolgálónak. . hogy az adatátvitel idejére zárolja a master tábláit. Minden slave kiszolgáló is azonosítót igényel. Hozzunk létre egy felhasználót a master kiszolgálón! Bármilyen felhasználói nevet és jelszót adharunk neki. a felhasználónak RELOAD. legkisebb jogosultság elve alapján vissza kell vonni ezeker a jogosultságokat. Nyilvánvalóan valarnilyen más jelszór kell választanunk. A kezdeti adatátvitel megvalósítása Tóbbféleképpen átvihetjük az adatokat a master kiszolgálóról a slave-re. A slave kiszolgálókhoz egy különleges. (Csak akkor érdemes ezt a módszert választani. vagy my.) A 9. Az alábbi utasítás futtatásával tehetjük ezt meg: SHOW MASTER STATUS. de jegyezzük fel! Példánkban a r ep_ slave nevet acljuk a felhasználónak: grant replication slave on to * . A master kiszolgáló beállítása A master kiszolgálón létre kell hoznunk egy felhasználót. aminr a rendszer már feláll r és fut.Haladó MySQL-adminiszrráció 207 A masrer és slave archírektúra felépítésének első lépésekém leellenőrizzük. de csak a kiinduló beállításhoz. SUPER és SELECT jogosulrságra is szüksége lesz. Mosr készítsük el a pillanatfelvételt. Az esetek többségében adatbázis-pillanatfelvételt fogunk használni az 12 adatok átadására. hogy a számok egyediek legyenek! Az első slave azonosítója legyen. ezért hasonló sort kell hozzáadnunk minden slave my. repiicaeion slave nevű jogosulrsági szinr tartozik. A bináris naplózás bekapcsolásáról A PHP és a A my. fejezetben megismert. használatát nem ajánl­ Általában jobban járunk. Először is Ilusholjuk táblákat a következő utasítással: Az olvasási zárolás indoka. cnf fájlunkat a masrer és a slave kiszolgálókorr is szerkeszteni kell. ha MyiSAM táblákat használunk. a slave kiszolgálók beállításához szükség lesz ezekre.OOOOOl l l Position l Einlog Do_DB l Binlog_Ignore_DB l +----------------------+----------+--------------+------------------+ 95 +----------------------+----------+--------------+------------------+ Jegyezzük fel a File és a Positiorr mező értékér. és ekkor csak a különleges replication slave jogosultságra van szükség. és rnivel ez némi időr vehet igénybe. a másodiké server-id=3 srb. Az előbbi esetén az alábbi beállirá­ sokra lesz szükségünk: [mysqld] log-bin server-id=l Az első beállirás a bináris naplózásr kapcsolja be (ezt már be kellett kapcsolnunk. Ügyeljünk. hogy fel kell jegyeznünk a szerver bináris naplójában azt a helyet. majd olcljuk fel a táblák zárelását a következő utasítással: unlock tables. A legegyszerűbb a slave kiszolgálók beállitása (ezt a a következő részben mutatjuk be). ahol a pillanatfelvételt készítet­ FLUSH TABLES WITH READ LOCK. cnf fájljához. hogy a LOAD DATA FROM MASTER paranccsal továbbítjuk az adarokar. majd a LOAD DATA FROM MASTER utasítás futtatása.

illetve a MySQL és a PHP összekapcsolása szempongából a leginkább fontossággal bírnak.com címen elérhető MySQL weboldalral Érdemes lehet elolvasni a MySQL Press kiadó Paul Dubois MySQL Administrator's Guide and Language Rejerence című kiadványár vagy MySQL (Addison-Wesley kiadó. és feloldjuk a táblák zárolását. A naplofaj l és a logpos pedig a master kiszolgálón futtatort SHOW MASTER STATUS utasítás kimenetéből következik. Hogyan tovább� A Haladó MySQL-programozás című.mysql. amelyek webes alkalmazások írásakor hasznosak. . majd újraindítjuk a kíszolgálót. Ha készítetrünk adatbázisunkról pillanarfelvételt.com). A felhasznala és a j elszo a master kiszolgálón futtatott GRANT utasításból adódik. látogassunk el a hrrp:/ / www. Megrudjuk például azt. amelyek a webes fejlesztés. Amennyiben nem készíterrünk pillanatfelvételt. hogyan használjuk a különböző tárolómotorokat. hogy a slave kiszolgálóra telepítjük! Ezt követően futtassuk a slave kiszolgálón a következő lekérdezéseket: change master to master-host='szerver'. master-user='felhasznalo'. és a replikálni kívánt adatbázis teljes könyvrárát lemásoljuk. A slave kiszolgáló vagy kiszolgálók beállítása Két lehetőség közül választharunk a slave kiszolgáló(k) beállításakor. számolnunk kell licencköltséggeL Megtehetjük azt is. 12 master-log-file='naplofajl'. a tranzakci­ ókat és a tárolt eljárásokat. a legegyszerűbb az InnoDB Hot Backup eszköz használata. start slave. A dőlt berűvel szedert adatokat magunknak kell megadni.208 12. A szerver a master kiszolgáló neve. következő leckében a MySQL néhány olyan haladóbb funkcióját ismerjük meg. a masterról származó adatokat az előző lekérdezés futtatása után a követke­ ző utasítás végrehajtásával tölthetjük be: LOAD DATA FROM MASTER. A slave kiszolgáló most már fut és müködik. hogy az irt bemutatort eljárást követjük.innodb. Mivel nem ingyenes szoftverről van szó. amely az Innobase Oy oldalán érhető el (http:/ / www. master-log-pos=logpos. Ha szecernénk többet megtudni a MySQL-adminisztrációról. és a táblák zárolásának feloldása előre kikapcsoljuk a MySQL szer­ vert. negyedik kiadás) című művét. További olvasnivaló A MySQL-ről szóló eddigi fejezetekben a rendszer azon részeire és használatára fordítortuk figyelmünket. fejezet Amennyiben InnoDB táblákkal dolgozunk. kezd­ jük azzal. master-password='jelszo'.

. txt" INTO TABLE konyvek. A különleges karaktereket perjellel (\) szükséges kiemelni..és nem támogatják az idegen kulcsokat. a tranzakciókról és a tárolt eljárásokról olvashatunk.13 Haladó MySQL . Mindezeket a LOAD utasítás különbözö opcióival mó­ dosíthatjuk.eddig nem tárgyalt funkciója a LOAD DATA INFILE utasítás...ami az Indexed Sequentia l Access Method (index-szekvenciális adatelérési módszer) röviditése. Ezzel kikerülhetök az egyes operációs rendszerek maximális fájiméreere vonatkozó korlátozásai. txt fájlban calálható adatokat.Ezek a táblák lehetövé teszik. Ez a rekordok és fájlok tárolásának szabványos módja. A MyiSAM táblák tömöríthetök. A LOAD DATA INFILE utasítás használatához a felhasználónak a Webes adatbázis létrehozása című 9. Ezen tulaj­ donságaiknak köszönhetöen a MEMORY táblák ideiglenes vagy származtatott adatok tárolására ideálisak.hogy lekérdezés céljából egyeden táblaként kezeljünk több MyiSAM táblát. A MyiSAM számos további előnyt kinál az ISAM-típushoz képest. MERGE.. TEXT vagy AUTO INCREMENT oszlopot nem tartalmazhatnak. Ez azt jelenti.a sorokat pedig újsor karakterrel (\n) kell tagolni. Adatbázisunk akár minden táblája használhat más és más rárolómotort. A MEMORY táblák ettől tudnak rendkívül gyorsak lenni.ezt használtuk a könyv eddigi részében is. különben a táblák a teljes memó­ riát k:isajátíthatják. a részleteket a MySQL kézikönyvben találjuk. CREATE TABLE leggyakrabban használt tárolómotorok a következők: MyiSAM -Az alapértelmezett típus. Az utasítás nagyon gyorsan lefut. fejezet során érintett főbb témakörök: A LOAD DATA INFILE utasítás Tárolómotorok Tranzakciók Külsö kulcsok Tárolt eljárások A LOAD DATA INFILE utasítás A MySQL egyik hasznos. ARCHIVE. BLOB. Rugalmas.a DELETE. A MyiSAM a többi tárolómotorhoz képest több eszközzel rendelkezik a táblák ellenőrzésére és javítására.indexeit pedig hasheli.és egyszerűen váltharunk a mororok között. A táblaripust a tábla létrehozásakor választhatjuk ki az alábbi utasítással: tabla TYPE=tipus . az UPDATE és a REPLACE műveleteket viszont nem. és támogatják a teljes szövegre keresést (full text searching). MEMORY (korábbi nevén HEAP) -Az ilyen típusú táblákat a memóriában tárolja a MySQL. A hagyományos !SAM-típuson alapul. A fájl adatmezöit alapértelmezésben rabulárorokka! kell egymástól elválasztani. fejezetben bemuta­ tort FILE jogosultsággal kell bírnia. A . Ez a sor a konyvek táblába olvassa az uj_konyvek. Támogatják az INSERT és a SELECT lekérde­ zéseket.de a rendszer összeomlása esetén adataink elvesznek. A CREATE TABLE utasításban meg kell határoznunk a MAX_ROWS beállítás (a sorok maximális száma) értékér. számtalan opcióval rendelkezik. Használatával fájlból töltherünk be a táblákba adatokat. Nem tranzakcióbiztosak.és egyszeres idézőjel közé kell helyezni öket.jellernzöen azonban a követ­ kezöképpen néz ki: LOAD DATA INFILE "uj konyvek.hogy válasz­ rási lehetőségünk van a táblák mögöttes megvalósírását illetően.programozás A következökben A haladó MySQL-témákról. Indexeket nem használnak. Tárolómotorok A MySQL többféle tárolómotort támogat (amiket esetenként táblatípusoknak is szokás nevezni).Az ilyen táblák nagy mennyiségü adatot tárolnak kis helyen.a többi közt a táblaripusokról.

Tartósság (Durability)-Az adatbázisba írásuk után a tranzakcióknak véglegesnek. Könnyen belátható.A kiszolgáló egyetlen. vagy dolgozni kell velük. Az adatbázisba nem Írt tranzakció r.A befejezetlen tranzakciók az adatbázis más felhasználói számára láthatatlanok kell. InnoDB-Az ilyen táblák tranzakcióbiztosak. hogy vagy teljesen lefusson. illetve az InnoDB táblákon belüli megvalósírásuk módszereire fordítsuk! 13 Tranzakciók A tranzakciók az adatbázis konzisztenciáját biztosító mechanizmusok.210 13. amelyek különösen hiba vagy szerverösszeomlás esetén fontosak. hogy figyelmünket a tranz­ akciók használatára. visszagörgetett (rolled back) tranzakciónak nevezzük. más szóval tartósnak kell lenniük. amelyben pénzt szetetnénk utalni az egyik számláról a másikra! Ez a művelet magában foglalja. miért olyan fonros ez a lehetőség. vagyis befejezésükig a tranzakcióknak elkülönítve kell maradni uk. A könyv ezen részében leginkább MyiSAM táblákkal dolgoztunk. a következőt kell begépelni: SET AUTOCOMMIT=O. A MyiSAM tábláknál ugyan lassabbak. Akkor érdemes MyiSAM típussal dolgozni. mielőtt egy másik számlára ráraknánk. . mett ebben ez a leggyorsabb. Hogy lássuk.A tranzakciónak atominak kell lennie. Konzisztencia (Consistency). Az adatbázisok így a tranzakció befejeztétől függetlenül meg­ őrizhetik konzisztens állapotukat. vagyis amikor az adarbázis visszaáll a tranzakció megkezdése elötti állapotába. vizsgáljuk meg egy banki adatbázis példáját! Képzeljük el azt a szituációt. hogy nem szetetnénk ezt.A tranzakciónak meg kell őriznie az adatbázis konzisztens állapotát. urasírással kezdhetünk meg egy tranzakciót. és hogyan valósíthatjuk meg öket InnoDB táblákkal. majd áthelyezzük egy másikra. pontosan mik azok a tranzakciók. például Microsoft Excelben lévő adatokat kell megtekinreni. A tranzakciókkal kapcsolatos definíciók megismerése Először is határozzuk meg a tranzakció fogalmát l A tranzakció olyan lekérdezés vagy lekérdezések olyan sorozata.Ez azt jelenti. InnoDB típusú táblára akkor van szükség.Az InnoDB táblák a külsö kulcsokat is támogatják. hogy eltávolítjuk a pénzt az egyik számláról.Előnyük akkor jelentke­ zik. Szánjunk most kis időt arra. ez azt jelenti. vesszővel elválasztott értéket tartalmazó fájlban tárolja ezeket a táblákat. Rend­ kívül fontos. mi történik? A pénz egyszerűen csak eltünik? Bizonyára találkoztunk már az ACID-kompatibilis kifejezéssel. vagy egyálta­ lán ne fusson le. hogy legye· nek. amikor igazán nagy MyiSAM táblákat kell kezelnünk. Ha az aktuális munkamenetben ki szeretnénk kapcsoini az autocommit módot. és elmegy az áram. Számos webes alkalmazáshoz-egyebek között a katalógusok­ hoz is-a MyiSAM a legjobb választás. A tábla létrehozása után az ALTER TABLE utasítással módosíthatjuk típusát. Tranzakciók használata InnoDB táblákkal A MySQL alapértelmezésben autocommit módban fut. A webes alkalmazások többségében jellemzöen MyiSAM vagy InnoDB táblákat. hogy esetükben használhatjuk a COMM IT és a ROLLBACK parancsot. A MEMORY táblákat ideiglenes táblaként vagy nézetek megvalósítására használhatjuk. vagy egyáltalán nem fut le. ez azt jelenti.A következő részekből kiderül. ha külsö táblázatkezelő alkalmazásban. Ha az egyik számláról levesszük a pénzt. amikor jelentős számú SELECT vagy INSERT lekérdezést futtarunk egy táblán (nem vegyesen a kérféle lekérdezést). hogy minden lefuttatott utasítás azonnal az adatbázisba íródik (véglegesített lesz). például így: ALTER TABLE megrendelesek TYPE=innodb. hogy e két lekérdezés közül vagy mindkettö lefusson.f�ezet CSV. amikor fontosak a tranzakciók (például pénzügyi adatokat tároló táblák esetén). Izoláció (Isolation). ALTER TABLE rendelesi_tetelek TYPE=innodb. A véglegesen az adatbázisba írt tranzakciót véglegesítettnek ( committed) moncljuk. vagy pedig egymás közé ékelődő INSERT és SELECT lekérdezések használatakor (például online üzenőfalak és fórumok esetén). Az autocommit mód bekapcsolt állaporában a START TRANSACTION. amely vagy reljes mértékben lefut az adatbázison. amikor teljes szövegre keresési lehetőségre van szükségünk. ám a tranzakciók hasz­ nálatának lehetősége ellensúlyozza sebességbeli hátrányukat.Akkor is a MyiSAM a nyerő.Tranzakcióbiztos táblatípus használata esetén több mint valószínű. Az ACID betűszó a tranzakciókkal szemben elvárt négy követelményre utal: Atomiság (Atomicity). hogy ehhez legalább két lekérdezésre van szükség. a MERGE táblákat pedig akkor. illetve ezek keverékét használjuk. vagy egyik sem.

Ez szükséges a külső kulcsok müködéséhez. hogy látjuk-e az új rendeléseket: SELECT * FROM megrendelesek WHERE rendelesid=5. '0-672-31697-8'. mert a tranzakció automatikusan megkezdődik. két ALTER TABLE utasítást most: ALTER TABLE ALTER TABLE megrendelesek TYPE=innodb. Ellenőrizzük ezt. 2. '2008-06-18'). MyiSAM táblák használata esetén valahol máshol. isbn CHAR(l3) NOT NULL. pen kell megváltoztaeni a tábla DDL utasítását: CREATE TABLE rendelesi_tetelek ( rendelesid INT UNSIGNED NOT NULL REFERENCES megrendelesek(rendelesid). MyiSAM táblák használata esetén nincs lehetőség külsö kulcsok használatára. (A későbbiekben ugyanezzel az utasítással visszaalakíthatjuk öket. Ha befejeztük a tranzakciót alkotó utasítások bevitelét. ám akkor a type=MyiSAM paramétert kell használni. hogy az adatbázis Hogyan állírhatjuk ezt be� Ha a táblát már erederileg külsö kulcs használatával kívánjuk létrehozni. fejezetben találkoztunk. Gondoljuk végig például azt az esetet. Amig nem véglegesítjük a tranzakciót. Ez azt jelenti. amelynek a megrendelesek tábla rendelesid oszlopából származó értéket kell tartalmaznia. a többi felhasználó számára vagy más munkamenetekben lámatatlan lesz. illetve azt. Ellenőrizzük. utasítással térhetünk vissza az adatbázis előző állapotához. akkor a következökép­ végezze el helyetrünk ezt az ellenőrzést. a ROLLBACK. Ezek az utasítások InnoDB táblákká alakítják a két táblát.) Nyissunk két kapcsolatot a konyvek adatbázishoz l Adjunk egy új rendelési rekordot az adatbázishoz: INSERT INTO megrendelesek VALUES (5.Haladó MySQL-programozás 211 Kikapcsolt állapot esetén nincs szükség erre a parancsra. és futassuk le ugyanezt a SELECT lekérdezést! Ekkor nem fogjuk látni a megrendelést: Empty set (0. akkor minden bizonnyal elfelejtettük kikapcsalni az automatikus véglegesítést (autocommit). PRIMARY KEY (rendelesid. rendelesi_tetelek TYPE=innodb.98. hogy a külsö kulcsok fogalmával a Webes adatbázis megtervezése címü 8. hogy InnoDB formátumúvá alakítottuk-e a szóban forgó táblát! Térjünk vissza az első kapcsolathoz. Ha valamilyen okból meggondoljuk magunkat. mennyiseg TINYINT UNSIGNED. l). . isbn) A re ferences megrendelesek (rendelesid) szavakat írtuk a rendelesid mögé. az alkalmazás logikájával kell szavatolnunk beszúrt rendelesid érvényességét.00 sec) Ennek oka.98 l 2008-06-18 l +------------+-----------+--------+------------+ Hagyjuk nyitva ezt a kapcsolatot. menjünk a másikra. hogy az oszlop külső kulcs. ) TYPE=InnoDB. Külső kulcsok Az InnoDB a külsö kulcsokat is támogatja. amikor sort szúrunk bele a rendelesi_tetelek táblába! Ehhez érvényes rendelesid-ra a van szükség. Nézzünk egy példát! Amennyiben még nem tettük volna meg. (Kiváló példája ezt a tranzakció-izolálásnak. hogy a tranzakciót még nem véglegesítetrük. Most már a másik kapcsolatban is vissza kell kapnunk a megfelelő sort. arnint beírunk egy SQL utasítást. 69. hajtsuk végre a konyvek adatbázison a fejezet előző részé­ ben említett. majd véglegesítsük a tranzakciót: COMMIT. Emlékezhetünk rá. egyszerűen a következőt begépelve véglegesíthetjük azt az adatbázisban: COMMIT. A következöképpen jelenik meg a rendelés: +------------+-----------+--------+------------+ l rendelesid l vasarloid l osszeg l datum 13 +------------+-----------+--------+------------+ 5 l 2 l 69.) Ha mégis látjuk. INSERT INTO rendelesi_tetelek VALUES (5. Az InnoDB táblákban a külsö kulcsok használata lehetövé teszi.

. Az elfogadható adattípusok körét a lehetséges oszloptípusok határozzák meg. mint a kiszámítani kívánt érték. 13.1 példakód: egyszeru_tarolt_elj aras. END ll delimiter Nézzük meg a kódot sorról sorra! Az első utasítás. ami azt jelenti. illetve funkcionalitás beágyazására is kiválóan alkalmas. a total. ami· kor az értéket átadjuk az eljárásba. child row: 7). Az OUT szó jelzi. Egyeden paramétere van. illetve INOUT-ként. Ennek az eljárásnak megrendeles_osszesi to a neve. Az alábbihoz hasonló hibaüzenetet kell kapnunk: ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a fails a foreign key constraint Tárolt eljárások A tárolt eljárás MySQL-en belül létrehozott és tárolt programozási függvény. hogy kontrollátjuk az adatelérés módját. a delimiter ll az utasítás végét jelző elválasztó aktuális értékét . a CREATE PROCEDORE megrendeles_osszesito (OUT total FLOAT) hozza létre magát az eljárást. amelyhez a megrendelesek táblában nem tartozik megfelelő sor: INSERT INTO rendelesi_tetelek VALUES (77. ami nem más. amikor más alkalmazásokból vagy platformokról kívánjuk elvégezni ugyan­ azt a funkciót. A pararnéterek deklarálhatókIN-ként is. Erre azért van szükség. ALTER TABLE rendelesi tetelek ADD FOREIGN KEY (rendelesid) REFERENCES megrendelesek(rendelesid).212 13. Akkor tud hasznos lenni. A következő sor. Jelen esetben a megrendelesek táblában lévő összes rendelés összegét adjuk vissza. Lehetövé teszik. '0-672-31697-8'. mint programozás esetén az objektumorientált megközelítésre. hogy a MySQL megpróbálja soronként végrehajtani a kódot.dupla előre perjellé módosítja.1 példakód tárolt eljárás deklarálását mutatja. sql# Példa egyszerű tárolt eljárásra delimiter Tárolt eljárás deklarálása ll CREATE BEGIN PROCEDORE megrendeles_osszesito (OUT total FLOAT) SELECT SUM(osszeg) INTO total FROM megrendelesek. hogy a tárolt eljáráson belül anélkül használhassuk a pontosvesszöt. A megrendelesek oszlop típusa FLOAT. Amennyiben egynél több paramétert szereménk használni. amely SQL utasításokból és néhány különleges vezérlési szerkezetböl áll. így a visszaadott érték is FLOAT lesz. fejezet ALTER TABLE utasításokkal meglévő táblán is végrehajthatjuk ezeket a módosításokat. vesszővel elválaszrott listával adhatjuk meg öket. Hogy kiderítsük. hogy ezt a paramétert vissza fogjuk kapni.ami általában pontosvessző. próbáljunk meg olyan rendelesid-jú sort beszúrni. Adatbázisok esetén a tárolt eljárásokra tekinthetünk úgy. hogy az adott értéket átadjuk az eljárásba. ahogy azt PHP-ben is tennénk. A FLOAT szó a paraméter típusára utal. például így: ALTER TABLE rendelesi_tetelek TYPE=InnoDB. müködik-e a módosítás. hacsak korábban meg nem változtattuk . ami módosíthatja azt. Először vizsgáljunk meg egy egyszerű példát! 13 Alappélda A 13.

A paraméterlista után a RETURNS FLOAT mellékág látható. A:z. 13. sql - Tárolt függvény deklarálása 13 # Függvény létrehozásának alapszíntaktikája delírniter ll RETURNS FLOAT CREATE FUNCTION ado_hozzaadasa (ar FLOAT) RETURN ar*1. mert mind csak IN.2 példakód: egyszeru_ fuggveny. egyetlen különbség a megszekott használatától az INTO total mellékág szerepeltetése. A PHP kapcsos zárójeleinek rásblokk elejét és végét jelzik. hogy a példa nem használja aBEGIN és az END utasítást! Beírhatjuk öket. és átad neki egy változót az eredmény tárolására. Ez az utasítás az alábbi kimenetet eredményezi: +---------------------+ l ado_hozzaadasa(100} +---------------------+ llO l +---------------------+ Deklarálásuk után az eljárások és függvények kódját a következöképpen tekinthetjük meg: SHOW CREATE PROCEDURE megrendeles_osszesito. . Ez az utasítás a megrendeles_osszesito tárolt eljárást hívja meg.2 példakódban egy mintafüggvényt láthatunk. Akárcsak PHP­ ben. eljárás törzsét aBEGIN és az END utasítás fogja közre. Deklarálása után a CALL kulcsszóval hívhaljuk az eljárást. Ennek megtekintéséhez ezt a változót kell megnéznünk: SELECT @t. ahogyan egy beépített függvényt tennénk. és egyetlen értéket ad vissza. mert az utasí­ A törzsben egyszerűen egy SELECT utasítást futtatunk.itt is a RETURN utasítással adunk vissza. Az eljárás deklarálása után az alábbi sorral állítjuk vissza az elválasztót pontosvesszőre: delimiter . A függvény csak bemeneti (input) paramé­ tereket fogad. azaz bemeneti paraméter lehet. ({ } ) felelnek meg. Az eredmény ehhez hasonló lesz: +-----------------+ l @t +-----------------+ l 289. Az alapvető szintaktikájuk is majdnem teljesen megegyezik. egész pontosan így: CALL megrendeles_osszesito(@t). A 13. ha egy utasításblokk egyetlen utasítást tartalmaz.92001152039 l +-----------------+ Az eljárások esetében használt módhoz hasonlóan függvényt is létrehozharunk. Például: SELECT ado_hozzaadasa(100}.a MySQL-hez hasonlóan. hogy a fenti példa a PROCEDURE kulcsszó helyett a FUNCTION-t használja. A paramétereket nem kell IN vagy OUT kulcsszavakkal meghatározni. nem szükséges jelölni az elejét és a végét. amely bármilyen érvényes MySQL típus lehet. ll delimiter Látható.1.Haladó MySQL-programozás 213 A:z. vagy SHOW CREATE FUNCTION megrendeles_osszesito. Ez határozza meg a visszaadandó érték típusát. de nem kötelező. Figyeljük meg. Értéket. Néhány további különbséger is meg kell említeni. amely a lekérdezés eredményét a total paraméterbe tölti be. A függvényhívás némiképpen eltér az eljárások meghívásátóL Tárolt függvényt ugyanúgy hívunk meg.

majd a típusa követ. utasítással lehet... melyik rendelés értéke volt a legnagyobb. amit a változó neve. Ezt láthatjuk a 13. DECLARE l id INT. Módosíthaguk az ado_hozzaadasa függvényt például úgy. változókat. sql- Eredményhalmazfeldolgozása kurzorokkal és ciklusokkal # A legnagyobb értékű rendelés rendelesid-ját max-szal is kideríthetnénk.za. # ám az alábbi kóddal bemutathatjuk a tárolt eljárások elveit delimiter ll CREATE PROCEDURE legnagyobb_rendeles(OUT legnagyobb id INT) BEGIN DECLARE aktualis id INT. Az opcio­ nális DEFAULT mellékággal kiinduló értéket adhatunk a változónak. DECLARE kezelöket (amelyek a kivételekhez hasonlók) és egy fontos. . DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET kesz l. 13. sql- Változókat tartalmazó tároltfüggvény deklarálása # Egyszerű függvény létrehozásának alapszíntaktikája delimiter ll CREATE FUNCTION ado_hozzaadasa (ar FLOAT) RETURNS FLOAT 13 BEGIN DECLARE ado FLOAT DEFAULT 0.4 példakód: vezerlesi_szerkezetek_ kurzorok. A következő részekben röviden áttekintjük ezeket. DECLARE aktualis_osszeg FLOAT. Ezt követően a szokásos módon dolgozhatunk a változóval. és ennek a rendelesid-j át adja viss. Kurzorok és vezérlési szerkezetek Vizsgáljunk meg egy összetettebb példát! Ebben olyan tárolt eljárást fogunk írni. RETURN ar*(l+ado). ám a példa kiválóan szemlélteti a kurzorok és a vezérlési szerkezetek használatár.214 13.0. amelyik kiszámolja. hogy helyi változót használva tárolja az adókulcsot.end blokkon belül a DECLARE kulcsszóval vezethetünk be helyi változókat.) A tárolt eljárás kódját a 13.3 példakód: egyszeru_fuggveny_val tozokkal. (Természetesen egy egyszerű lekérdezéssei is könnyedén kicleríther­ nénk ezt az értéket. 13. A tárol eljárások esetén használhatunk vezérlési szerkezeteket. hogy a változót a DECLARE kulcsszóval deklaráljuk. illetve a DROP FUNCTION ado_hozzaadasa. kurzomak nevezett valamit. fejezet Törölni pedig a DROP PROCEDURE total_orders.4 példakódban találj uk. DECLARE kesz INT DEFAULT 0. end ll delimiter A fentiekből kiderül.10.3 példakódban. Helyi változók begin . DECLARE l_osszeg FLOAT DEFAULT 0.

A continue kezelők. Ez pusztán annak meghatározása. A következőként deklarált változó a kesz. Az l_csszeg és az l_id változó a legnagyobb rendelési értéket és az ahhoz tartozó rendelésazonosítót tárolja. IF NOT kesz THEN IF aktualis_csszeg SET l > l_csszeg THEN csszeg=aktualis csszeg. és lehetövé teszi. Ez a ciklus végér jelző változó. REPEAT. Az aktualis_id és az aktualis_ osszeg 13 változó tárolja az aktuális sor rendelesid és csszeg értékér. amelyik rénylegesen lefuttaga a lekérdezést. A következő dolog.így az itt látható is-elvégzik a meghatározorr művele­ tet. IF. kurzorokat és DECLARE kezelőker használ. Az exit kezelők kilépnek a legközelebbiBEGIN. Ennek neve cl. aktualis csszeg. Ezek a kivételekhez hasonló szerepet töltenek be tárolt eljárásokban. Ugyanezt érjük el a FOR További lehetőség az SQLWARNING és az SQLEXCEPTION. OPEN cl.Haladó MySQL-programozás 215 DECLARE cl CURSOR FOR SELECT rendelesid. REPEAT FETCH cl INTO aktualis id. SET l id=aktualis id. Gondoljuk végig az alábbi kurzort: SELECT DECLARE cl CURSOR FOR rendelesid. mert nagyon titokzatosan hangzik! Azt jelen­ NOT FOUND ri. hogy minden értéker összehasonlítunk az addig legnagyobba!. hogy soronként feldolgozzuk azt (ahogy például csszeg FROM megrendelesek.. A tömbhöz hasonló kurzor lekérdezés eredményhalmazár tá­ () ad vissza). Nézzük ár sorról sorra! Az eljárás elején számos. amiről beszélnünk kell. hogy ez mit jelent. rolja (például olyat. hogy mit fog tárolni. Bizonyára érdeklődésre tart számot. ezek formája: WHILE feltetel DO . helyi változót deklarálunk. () függvénnyel is tehetnénk). a változó kezdeti értékét nullára állíg uk. a meghatározásával is. Példánkban a ciklus a következőképpen néz ki: REPEAT UNTIL kesz END REPEAT. amikor elérjük az sqlstate '02000 '-t. és ami­ kor elfogynak a feldolgozásra váró sorok. an1ikor nem talál több sort. majd folytatják az eljárás végrehajtását. meghívjuk ezt a kezdőt. hogy egyenként megkapjuk az egyes adatsorokat. amilyet a mysqli_query a mysqli_fe t ch_ rcw kurzor (cursor). END END IF. A DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET kesz = l. hogy a feltételt (until kesz) a ciklus végéig nem vizsgáljuk! A tárolt eljárások a while ciklusokat is támogagák. UNTIL kesz END CLOSE cl. REPEAT ciklusban tesszük ezt. sort declare kezelőnek (deelare hand/er) nevezzük. az értékét l-re ( true ) állíguk. Amikor elfogynak a megvizsgálandó sorok. A declare kezelő következő része határozza meg. Ahhoz. Léreznek még continue (folytatás) és exit (kilépés) kezelők. END ll delimiter Ez a kód vezérlési szerkezeteket (feltételes utasításokat és ciklusokat). SET legnagycbb_id=l id. amelynek kezdeti értéke nulla (false ) . Példánkban akkor. FETCH utasítást kell funamunk. az eljáráson belül használandó. A lekérdezést ezzel még nem futtattuk le. A következő sor OPEN cl. az.END blokkból. Az eredményhalmazt soronként dolgozzuk fel.. Mivel a legnagyobb értéket úgy állapítjuk meg. Figyeljük meg. hogy az eljárás akkor hívja meg a kezelőt. csszeg FROM megrendelesek. hogy mikor lesz a kezelő meghívva.

fejezet END WHILE.) Ha az itt bemutatott módon létrehozzuk az eljárást. (Az ilyen használat néhány más programozási nyelvhez.. hogy visszakaptunk-e sort. utasítás segítségével léphetünk ki belőlük. csak a végleges érték tárolására. hogy a tárolt eljárásokban for ciklusokat nem használhatunk! Folytassuk példánkat! A következő kódsor egy adatsort fog meg: FETCH cl INTO aktualis_id. Két IF utasítással ellenőrizhegük.. Ideiglenes változóként nem használhatjuk ezt a paramétert. például az Adához hasonló. ugyanúgy hívhag uk meg. illetve az aktuális értéket összehasonlíthatjuk az eltárolt leg­ nagyobb értékkel: IF NOT kesz THEN IF aktualis asszeg > l asszeg THEN SET l osszeg=aktualls osszeg. amelyek az alábbi szerkezettel rendelkeznek: LOOP END LOOP Ezek a ciklusok nincsenek beépített feltételekkel ellátva. [ELSE utasitas] END CASE .216 13.. hogy helyes volt-e a számítás! . Ez a követ­ kezőképpen néz ki: IF feltetel THEN [ELSEIF feltetel THEN] [ELSE] END IF Létezik még a CASE utasítás. zük meg. aminek a következő a formája: CASE ertek WHEN ertek THEN utasitas [WHEN ertek THEN utasitas . hogy a változók értékeit SET urasírással állíguk be! 13 A tárolt eljárások az IF. END IF.. A CLOSE utasítás lezárja a kurzort. Vegyük észre. Az itt látharóhoz hasonló kimenetet kell kapnunk: +------+ l @l +------+ l 3 +------+ Ellenőrizzük magunknak. ahogy tettük az előző eljárással: CALL legnagyobb_rendeles(@l). LOOP ciklusokat is használhatunk. SET l id=aktualis id.THEN szerkezeten túlmenően az IF. ] Térjünk vissza példánkhoz! A ciklus befejeződése után egy kis rendrakás vár ránk: CLOSE cl. Végül beállítjuk az OUT paramétert a kiszámított értékre. aktualis_osszeg. SET legnagyobb_id=l id.THEN. Jegyez­ Ez a kód a kurzorlekérdezés egy sorát keresi vissza.ELSE szerkezetet is támogagák.. hanem leave.. . A lekérdezés által visszaadott két tulajdonságot a megadott két helyi változóban tárolja el. SELECT @l. END IF.

13 . amelyek mögöct adarbázis áll. A témáról bővebben is olvashacunk a MySQL kézi­ könyvben. J. hogyan hozzunk létre olyan weboldalakac. fejezetben az elektronikus kereske­ delem és a biztonság szemszögéböl vizsgáljuk meg.Haladó MySQL-programozás 217 További olvasnivaló A fejezeeben röviden megismerkedtünk a tárole eljárások működéséve!. ha a szecernénk további információt kapni. Amennyiben a cranzakciók és az adarbázis-konzisztencia érdekel bennünket. keressünk egy olyan jó könyvec a relációs adac­ bázisokról. Ezt érdemes tanulmányozni akkor is. Date által jegyzett An Introduction to Database Systems! LOAD DATA INFILE urasírásról vagy a különböző tárolómocorokról Hogyan tovább: Áttekintettük a PHP és a MySQL alapjait. minr például a C. Az E-kereskedelmi honlap üzemeltetése című 14.

.. 14 E-kereskedelmi honlap üzemeltetése 15 Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 16 Webes alkalmazások biztonsága 17 Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-Iel 18 Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-Iel 19 A fájlrendszer és a kiszolgáló elérése .III E kereskedelem és biztonság .

A brochureware. hogyan lehet ezeket úgy alkalmazni. Közvetlen ül nem termelnek bevételt. Mind a mai napig ez az üzleti weboldalak leggyakoribb formája. Megvizsgáljuk a tervet. Miért van szükségünk weboldalra? A weboldalunkra tervezert funkciók mivel járulnak hozzá vállalkozásunk sikeréhez? Céges információ megjelenítése online katalógusként A 1990-es évek elején szinte minden üzleti weboldal pusztán online katalógus vagy értékesítési eszköz szerepét töltötte be. hogy üzleti weboldalt kívánunk készíteni. hogy a potenciális ügyfelek kapcsolatba léphessenek a céggel. . hogyan tarthatja el önmagát egy ilyen weboldal. hogy abból bevétele vagy más előnye származzék szerve­ zetünknek! A könyv ezen részének célja. Az üzleti weboldalak típusai Az üzleti weboldalak jellemzően az alábbi feladatok közill látnak el egyet vagy többet: Céges információ megjelenítése online katalógusként • Termékekre vagy szolgáltatásokra irányuló rendelések felvétele Szolgáltatások vagy digitális termékek értékesítése Többletérték hozzáadása termékekhez vagy szolgáltatásokhoz Költségcsökkentés • • Az egyes weboldalak különböző részei a fenti kategóriák közül többnek is megfelelnek. Könyvünkben azzal a feltevéssel élünk. de hozzájárulhatnak a cég által hagyományos úton szerzert bevételekhez. Nézzük meg ezeknek a kategóriák­ nak a részleres leírását. Az alábbi főbb témakörökről olvasharunk: Az e-kereskedelmi oldalunk célja Az üzleti weboldalak típusai Kockázatok és veszélyforrások megismerése A megfelelő stratégia kiválasztása Mi a célunk: Mielőrt túl sok időt fordítanánk arra. Akár első internetes próbálkozásként. hogy online értékesíthető és szolgálratható termékkel rendelkezünk. Lehet. hogy honlapunk célja nem közveclenül a bevételteremtés. vagy a jelenlegi lehetőségek egy olcsóbb alrernatíváját jelenti. hogy segitsen megfogalmazni céljainkat. illetve azt. hanem offline tevékenységeket támogat. hogy weboldalunk megvalósításának részletein töprengünk. sok cég számára van létjogosultsága egy ilyen típusú oldal üzemeltetésének. hogy offline szolgáltatásainkat szeretnénk reklámoz­ ni. határozort célokkal. kellően részleres tervvel kell rendelkeznünk. Az ilyen honlap célja és létének pénzügyi oka. illetve az ezekhez a célokhoz elvezető. Elképzelhető. azaz a nyomtatort katalógus vagy tájékoztató füzet elektronikus változatának tekinthető honlapok a web­ oldal formájára alakítort névjegykártyáról az átfogó marketinginformációkat kínáló oldalakig terjednek. Sokféleképpen közeüthetünk üzleti céllal az internethez.14 E�kereskedelmi honlap üzemeltetése A fejezetben azzal a kérdéskörrel foglalkozunk. illetve megnézzük. a lehetséges kockázatokat. létrehozni és működtetni egy e-keres­ kedelmi honlapot. Egyik célunk így minden bizonnyal a pénzkeresés. Az is lehet. hogyan lehet hatékonyan megtervezni. vagy kézzelfogható termékeket szetetnénk online értékesíteni. akár olcsó reklámozási lehetőségként kezelik.

A marketing más területeiről ismert problémákkal kell itt is megküzdeni. Az embereknek a válaszidő tekintetében eltérő elvárásai vannak az e-maiilel és a postai levéllel szemben. hogy honlapunk magas színvonalú legyen. Gyenge minöségű megjelenítés 14 Az interneten senki nem tudja. július 5-ei számában jelent meg. hogyan továbbítsuk vagy kezeljük az ezekre a címekre küldött leveleket! A közvetlen e-mail címek helyett érdemes lehet űrlap alapú kapcsolatfelvételi lehetőséget adni az oldalon. hogy az oldal minden gépen. hogy feltüntetnek honlapukon egy e-mail cí­ mer. erederileg a l Egy internettel kapcsolatos. és hogyan lehet felven­ ni vele a kapcsolatot. ha egyáltalán nem használunk. és gyorsan töltödjenek le! Üzleti célú oldalon alaposan meg kell fontolni a képi elemek és színek használatát . Ez az idézet Peter Sreiner humoros rajzából származik. Sok weboldal semmilyen hasznos információt nem közöl. hogy többféle képernyőfelbontásban és minden elterjedt böngésző­ operációs rendszer kombinációban teszteljük az oldal megjelenését. hogy kutya vagy. ügyeljünk rá. spamet fogunk kapni. amely The New Yorker 1993. amikor elhatározzuk azt.régi mondás" természetesen nem lehet túl régi. hogy szabványos HTML vagy XHTML kódot használjunk.1 Ugyanúgy. Erre is gondol­ junk. Ha az e-maileket nem ellenőrizzük napi rendszerességgel.ügyelve arra. mert ezzel csökkenthető a kéreden leve­ lek száma.és nagyvállalatok egyaránt eikövetik azt a hibát. milyen földrajzi területet szolgál ki.szól a régi mondás. Vajon mi történik a kovacs.Egy honlapnak legalább azt tudatni kell a látogatókkal. amikor megnyitják egy cég honlapját� Attól függően.Az ilyen oldalak esetében leginkább az alábbi hibákat szokták elkövetni: Elmulasztják közzétenni a fontos információkat Gyenge minőségű megjelenítéssel állnak elő Nem válaszolnak a honlap által generált megkeresésekre Hagyják a honlapot megöregedni Elmulasztják nyomon követni az oldal látogatotcságát Fontos információ közzétételének elmulasztása Mit keresnek a látogatók.Soha ne játsszunk le hangot anélkül. nem pedig egy adott személyhez kell kötődniük. hogy részletes termékspecilikációkra van szükségük.222 14. . és nem válaszolunk rájuk. mint például az elérhe­ tőség.Kis. hu címre küldött e-maillel. hogy mivel foglalkozik a cég. ha gyenge a honlapjuk Cégünk méretétől függetlenül ügyelni kell arra. hogy a felhasználó ezt kifejezetten kérnél Bár azt nem fogjuk tudni elérni. aki magas szinten beszéli az adott nyelvet! A képek legyenek rendezettek és jól láthatók. hogy megkeresés ük nem fon­ tos számunkra. amatőrnek és érdektelennek. pozícióhoz vagy céges részleghez. hogy olyan egyszerű adatokra. minden operációs rendszeren és böngészőben pontosan ugyanúgy jelenjen meg. hu címre küldött e-mailt minden bizonnyal megkapja az utódja is. ha János már nem dol­ gozik a cégnél� A sales@minta. lehet. j anos@minta.f�ezet Egy ilyen honlap kifejlesztése műszaki szempontból nem túl nagy kihívás. hogy már milyen információkkal rendelkeznek. ahogy a kisvállalatok (vagy a kucyák) na­ gyobbnak és meggyőzőbbnek tűnhetnek az interneten. hogy illeszkedjenek a cég által képviselni kivánt imázshoz. a feladók azt fogják gondolni. mint az üzleti világ más területein. így biztosan időben válasz születik rá. A weboldalakon közzétett e-mail címeknek általánosnak kell lenniük. hogy látogatóink döntő többsége hiba nélkül lássa az oldalt megjelenni! Fontos. A honlap által generált megkeresések válasz nélkül hagyása A kiváló ügyfélszolgálat az interneten is legalább olyan fontos szerepet játszik az ügyfélszerzésben és -megtartásban. majd elmulasztják ellenőrizni és időben megválaszolni az erre a címre érkező leveleket. vagy éppen a lényegi dolgokról feledkezik meg.Az animációval csínján bánjunk. A weboldalakra kirakott e-mail címekre minden bizonnyal rengeteg kéreden levelet. sőt jobb. Ráadásul egynél több munkatárshoz is irányítható. a nagyvállalatok is tűnhetnek kicsinek.A szöveget olyasvalaki írja és ellenőrizze le. de az is lehet.

ám nem ez az egyetlen járható út. hogy az információk jelentős része már elavult. Az egyik módszer arra.marketingcélra -használhatatlan. A fókuszcsoportos beszélgetések ugyanakkor szinte ingyen is elérhetők. hogy honlapunk ne veszícse el akcualicásác. A látogatottság nyomon követésének elmulasztása Honlapunk létrehozása szép és jó. ha saját kezűleg frissítjük az oldalakat. A naplófájlelemző megmutatja.com/) reljesebb információt adnak. hogy a moderátornak csak arra kelljen figyelnie. és nyers állapoeukban pusztán mennyiségük miacc is nehezen értékelhetök. A csoport létszámát 6-10 fő közöte érdemes tartani. hogyan irányítja a beszélgetést. A fókuszcsoporros kuratáshoz pusztán néhány önkéntest kell összegyűjtenünk. Az olyan üzleti célú és fizetős programok. az hozzáértően végrehajtott és használható eredményeket hozó fókusz­ csoportos kutatást eredményez. időben hogyan változik honlapunk látogatottsága. naplófájlelemző segédalkalmazásra van szükségünk. hogy bármilyen módon elfogult vagy érintett legyen a kucatás eredményét illetően.Online katalógusunktól azt várjuk. ha valahogyan ösztönözzük a látogatókat. A fókuszcsoportos kutatás drága mulatság lehet. A tartalmat rendszeresen változtaeni kell. és olyan résztvevökkel is lefolyrarhatók. és azt a gyanút kelti a lácogacókban.E-kereskedelmi honlap üzemeltetése Az oldal elavuLisa 223 Gondoskodni kell arról. Egy másik lehető­ ség dinamikus oldalak létrehozása olyan programozási nyelvvel. válasszunk egy ügyes moderátort! Kiválóarr kell. hogy az eredmény megfelelöen mucacja a nagyközönség véleményét. Az értékesítésre gyakorolt hatását úgy tudjuk megbecsülni. minc például a PHP. Felhasználói visszajelzések gyűjtése-Amennyiben megkérjük felhasználóinkat. Eladások figyelemmel követése . A visszajelzések mennyiségér úgy növelhetjük. majd hozzáértö módon megincerjúvolja öket. hogy mérni tudják a hatékonyságát. Ha saját magunk folytatunk fókuszcsoporros beszélgetése­ ket. A beszélge­ résen elhangzottakat ajánlott rögzíteni.net) vagy a WebTrends Analyrics (http://www.analog. minden bizonnyal örömmel elmond­ ják. ha ugyanabban az idöszakban más marketingtevékenység is okozhatja az inga­ dozásokat. amennyire a csoportban résztvevő személyek mintája. Minél . Ha termékeinket alkalmazottaink barátai vagy családtagjai értékelik. hogy megérce-e a pénzt és az energiát< Különösen egy nagyvállalac­ nak készített honlap esetén előbb vagy utóbb nekünk fogják szegezni a kérést. A szervezeti változásokat ugyanígy tükröznie kell a honlapnak.cx/ címen érhető el) és a Webalizet (http://www.mrunix. hogy eladásokat generáljon. Válaszaikat és véleményeiket feljegyezve ércékes adarokhoz juthatunk. hogy értékeljék honlapunkat. majd arra kell kérni öket. net/webalizer/). részben a kampány után. amatör is moderálhatja azokat. mint a Summary (http://summary. hogy számszerűsícsük. A két legis­ mertebb. A hatást nyilvánvalóan nehezebb mérni. akiknek a célpiachoz való viszonyuk nem ismert. mekkora éteéket képvisel az oldal a vállalat számára. Webes vállalkozásunk méretétöl és anyagi lehetőségeitől függöen az ilyen felmérések a honlap tervezését és látogatottságának értékelését is megkönnyíthetik. hogy honlapunk megőrizze frissességéc és naprakészségéc. mir gondolnak honlapunkróL Ha a visszajelzéshez űrlapot készítünk számukra. Az aktuális információkhoz folyamarosan hozzáférő kód segítségével oldalaink naprakészek maradhatnak. Mindazonáltal számos egyszerűbb vagy olcsóbb lehetőség közül választhacunk: A szervernaplók vizsgálata A webes szerverek rengeteg adatot tárolnak a hozzájuk érkező kérésekrőL Ezek nagy része . ha összehasonlítjuk az oldal elindítása elötti és utáni értékesítési szinteket. hogy a vásárlókból azonnali döntést csikarjunk ki. ingyenes program az Analog (a http://www. például nyereményr sorso­ lunk ki a válaszadók közöct. de honnan fogjuk tudni.webtrends. Az értékesítők pontosan tudják. Hagyományos markeringkampányok esetében a nagy szeevezetek több tízezer dollárt költenek piackutatásra részben a kam­ pány kezdete előtt.. aki a potenciális résztvevöket értékelve és szűrve megpróbálja garantálni. Egy . nem aktuális. Az így kapott eredmény pontosan annyira lesz releváns és hitelt érdemlő. akkor nem valószínű.beporosodocc oldal" nem ösztönöz visszatérésre. és nem szabad. Hogy értelmes összegzése nyerjünk ki a naplófájlokból. mekkora annak fontossága. hogy demográfiai jellemzőikben és személyiségükben poncosan reprezentálják az alapsokaságot vagy a célközönséget. - 14 Termékekre vagy szolgáltatásokra irányuló rendelések felvétele A lenyűgöző online megjelenés létrehozása után a következő logikai lépés lehetövé tenni ügyfeleinknek az online rende­ lést. és mely oldalakat nézik meg a látogatók. hogy értsen az emberek nyelvén. Adatgyűjtés reprezentatív felhasználók körében A fókuszcsoportos beszélgetések hatékony módszert kínálnak hon­ lapunk vagy a tervezett honlap prototípusának értékelésére. amennyiben szakértö moderátor vezeti. Ha megfizetjük szakértő piackutató cég szolgálatait. hasznos véleményeker gyűjthetünk be.

mozi. ezért tö­ rekedjünk a tömörségrel A hirdetési felületek többségénél gyakorlati korlátai vannak. Az interneten az emberek hajlamosak gyorsan átfutni a tartalmat. Ha arra kényszerítjük őket. jellemzően nem szakták alaposan végigolvasni. hogy más üzletekben is szérnéznek. akkor megakasztjuk a folyamatot. sikertelenül. utazás és belépőjegyek (színház. persze. Az online értékesítés egyik legvonzóbb jellemvonása. romlandó árucikkek. tagolni és összekapcsolni. zene. hogy ugyanaz a címük. Itt a két fő korlát közül az egyik az információ létrehozásának és frissítésének a költsége.). Minden vállalkozás megrendeléseket szereme kapni. hogy teljes körű információt adjunk. a má­ sik pedig az. Ennek a megál­ lapírásnak számos következménye van. jól felépített legyen! Az első alkalommal ott járó látogató könnyen megralálja. amelyek online értékesítése nagy valószínűséggel nem fog számunkra sikert hozni. hogy a látogatók be tudják . fiaralabb felnőttek alkotják. akik átlag feletti jövedelemmel bírnak. megszagolni) az adott darabot. például a zöldség és a gyümölcs nem tűnik túl jó választásnak. a számí­ tógépes szoftverek és hardverek. Figyeljünk arra. nagy valószínűséggel vásárlás nélkül fognak távozni honlapunkróL Megválaszolatlan kérdések Ha egy potenciális vásárló nem kap azonnal választ valamely kérdésére. ugyanakkor ne terheljük le túlzottan a látogatókat. Számtalan akadályt kell leküzdenünk a potenciális vásárlók meggyözéséhez. az internet ideális módszer lehet a vásárlók elérésére.többnyire. a fizetési módok megszer­ vezése és az ügyfélszolgálat mind pénzbe kerül. hogy átgondolják a vásárlási dönrésüket. A könyv írása idején a célközönséget a munkabérrel rendelkező. mégis sikeresen értékesíthe­ rök online. mert termé­ künk nem tartozik ezen kategóriák közé. drága árucikkek tartoznak ide . hogy azonnal. hogy felálljanak számí­ tógépükről. fejezer több időr hagyunk nekik. A legjobb e-kereskedelmi termékek az árucikkek. Az online rendelésfelvétel rengeteg cég számára előnyt jelenthet. A honlapokra ez nem érvényes. Ha az ügyfelek szerernék megszerezni rermékünker. hogy a lehető leggyorsabbá és legegyszerűbbé tegyük a vásárlási folyamatot. mint a könyvek és a magazinok. hogy elfogadhatóvá tegye a szállítási kölrségeket. amelyek rengeteg utánajárást igényelnek a vásárlás előtt. próbáljuk végig­ gondolni. hogy mennyire tudjuk az információtengert úgy rendezni. Ha lakóhelyünkön csak tíz ember gyűjt 1980-as évekbeli járékrobotokat. Az e-kereskedelmi termékeknek emellett az internet-felhasználók érdeklődési körébe kell tartozniuk. és tárcsázzanak egy telefonszámot. hogy vásárlás előtt fizikailag is megvizsgálja. hogy kezükbe vegyék a beszerezni kivánt darabot. Ha online hirdetésünk meggyőzte a fogyasztókat. CD vagy szaftver általában tökéletesen megegyezik a többi példánnyal . Az olcsó. hogy szemrevételezés nélkül megrendeljék. Mielőtr nagyon beleélnénk magunkar az elektronikus kereskedelem gondolatába. hogy oldalunk jól rendezett. Egy könyv. Az online rendelésfelvétel lehetősége növelheti értékesítéseinket vagy csökkentheti értékesítőink leterheltségét. ha minden más városban is legalább ugyanennyien gyűjtik őket. nem kell elkeserednünk. Ilyenek lehetnek: Megválaszolatlan kérdések Bizalomhiány Nem egyszerű használharóság Kompatibilitáshiány Ha a felhasználókat ezek bármelyike visszatartja. bár ez nem riasztja el az embereket. Az elfogadható költségszimhez éppen ezért megfelelő mennyiségben értékesíthető termékre vagy szaigáitatásra van szükség. honlapunk bezárása előtt meg­ tehessék azt. Ezek a piacok már úgyis telitve vannak jól (és kevésbé jól) ismert márkákkal. túl drágák ahhoz. koncert stb. de online rendelésre nem lesznek alkalmasak. Csak azért. Nem minden avokádó egyforma. de annyira mégsem drága. hogy brochureware honlapot készítsünk hozzájuk.például az autók és az ingatlanok -. hogy az online közönség egyre inkább megegyezik majd a teljes lakossággal. hogy termékeink alkalmasak-e online értékesítésre! Interneten keresztül leginkább olyan termékeker és szolgálratásokat vásárolunk. hogy mennyi információt közölhetünk. minden bizonnyal sze­ reené kiválasztani (megfogni. Mindazonáltal érdemes lehet végiggondolni.224 14. elég drága ahhoz. Ha termékünk csak egy szűk piaci réteg számára vonzó. miért pont ezek a legkelendőbb portékák az interneten. vagy keressék fel üzletünket. annál valószínűbb. hogy vásároljanak. egy ezeket forgalmazó honlap akár sikeres is lehet. amit keres! Arra is ügyelnünk kell. Egyes termékek soha nem fognak megjelenni az e-kereskedelemmel foglalkozó kutatásokban. minden bizonnyal otthagyja az oldalt. Vannak olyan termékek. és városban 14 élnek. hogy próbálkozzanak . Nagy. A vásárlók nem igénylik. Az online rende­ lésfelvételhez szükséges környezet természetesen költségekkel jár: dinamikus honlap kifejlesztése. Az ideális e-kereskedelmi termék nem romlandó és egyszerűen szálütható. ruhák. Ha valaki avokádót szereme venni. vagy egyszerűen meggondolják magukat. Idővel azonban számíthatunk rá.feltéve persze. Egyes termékkategóriák tökéletesen megfelelőek arra. hogy a vásárló kényszert érezzen arra. akkor engedni kell. és leszállítani sem túl egyszerű öket. hogy ezen költségek nagy része pontosan ugyanannyi lesz ezer és egymillió rendelés eserén is. akkor saját érdekünk.

Ne engedjük. nyelvtudással. chaten vagy más kényelmes módon! Bizalomhiány Ha a látogató számára ismeretlen a márkanevünk. Honnan tudja a látogató. hogy megbízható a vállalkozás. hogy milyen arányban állhat egymással a pénzvisszatérítés költsége és a liberális visszatérí­ tési szabályzat által okozott forgalomnövekedési Bárhogyan döntünk is ebben a kérdésben.) Gondoljuk végig. és nem a fentebb említett kurya áll az oldal mögöttr Online vásárláskor számos kérdés foglalkoztatja az embereket: Mi fog történni a személyes adataikkal� Értékesítjük valakínek. hogy rninél többet kell a vásárlóknak a megrendeléshez az egérrel kattintani. és ne feledjük. amennyiben saját költségén. művelrséggel. vagy nem biztonságos módon tároljuk. egyszerű betűtípusokar használjunk! Ne állítsuk túl kicsire a szöveget. hogy az Amazon. hogy Secure Sockers Layer (SSL) protokollon keresztül kell az adatokar a felhasználó böngészőjéből webes kiszolgálónkra továbbí­ tani. hogy honlapunkra olyan. Ebből kifolyólag az oldalunknak a lehető legegyszerűbben használharónak kell lennie. Olvasható szövegfajtát válasszunk! Tiszta. Csökkenrsük a lépések számár a minimálisan szükségesre. Nem egysurű használhatóság Nincs kér egyforma ember. Pacem and Trademark Office (Amerikai Szabadalomügyi és Márkavédelmi Hivatal). e-mailben. így segitve a tájékozódá­ sukat! 2 U. automatikus értékesítőként gondoljunk. így vásárlóink is eltérő számítógépes tapasztalattal. álljon itt mégis néhány iránymutatás: Őrizzük meg honlapunk egyszerűségéti Minél több lehetőséget. akínek ráadásul még fizet­ ni sem kell. Ezt az információt adatvédelmi nyilatkozatnak (privacy policy) szokás nevez­ ni. Éppen ezért olyan vállalkozás látszatár kell kelrenünk. Ösztönözni kell a látogatókat. hogy csak átverés az egész oldal. és rénylegesen biztonságosan kell kezelni ügyfeleink bankkártyáir. hogy kérdezzeneki Próbáljunk meg nekik azonnali vagy szinte azonnali választ adni telefonon. hogy mit reszünk és mit nem teszünk az adataikkal. soha nem alvó.) A szabadalmar sok honlap üzemelterője élesen támadja.S. ugyanakkor rendkívül fontos az ügyfélszolgálat.szem­ ben egy olyan vállalkozással. amely ügyel a biztonságra. hogy végigcsinálják a folyamatot. hogy a különbözö típusú számítógépeken eltérő méretben jelenhet meg! Tegyük a rendelési folyamatot a lehető legegyszerűbbél A józan ész csakúgy. ügyeljünk. illetve gondoskodnunk kell kiszolgálónk hozzáértö és biztonságos felügyeletérőL A későbbiekben részleresebben foglalkozunk ezzel a témával. hogy a felhasználók elveszítsék a fonalat! Adjunk nekik iránymurarást. rendelkezünk irodával. ha a vevő bármilyen oknál fogva elégedetlen azzal. . hirdetést és a figyelem elterelésére alkalmas elemet helyezünk a képernyöre. arra használjuk. de a megrendelés már teljesen más történet. memóriával és látásmóddal rendelkeznek. Megbízható vállalkozás vagyunk� Ha vállalkozásunkat regisztráltuk a megfelelő szerveknél. miért bízna bennünkr Bárki össze tud állítani egy honlapot. A használha­ rósággal és a kezelőfelület megtervezésével kapcsolaros elvekről egész könyveket írnak. Ez rninimum azt jelenti. hogy összezavarjuk a felhasználót. (Magyarországon a jelenlegi szabályozás szerint a vevő 8 napon belül élhet elállási jogával. annál valószínűbb. amely pusztán egy honlapból és egy postafiókcímből áll. Ne felejtsük el ezeket az adatokar megadni saját magunkról! Mi történik. már több éve működünk. rnint a rendelkezésre álló rapasztalatok azt súgják. com Amerikában szabadalommal2levédette az egy kattintással történő rendelés folyamatát! (Az Amazon 1-Clicknek hívja a módszert. és így mások is hozzáférhernekr Fontos közölni a látogatókkal. Nagy a kísértés. raktárral és relefonszámmal. akkor kevésbé valószínű. és navigációs iránypontokkal jelezzük számukra. hogy egy csomó reklámot küldjünk nekik. amelyikben éppen tartózkodnak. 5960411 számú szabadalom: Kommunikációs hálózacon keresztüli rendelésleadás módszere és rendszere. annál kevésbé valószínű. Sok online kereskedés feltétel nélkül visszaveszi a rerméker. de ne feledjük. hogy elküld­ 14 jék-e bankkártyájuk adatait az interneten keresztül. és honlapunk könnyen megralálható részére kell kirakni. hol járnak! Emeljük kí azt a menüpontot.E-kereskedelmi honlap üzemeltetése 225 fogadni. Egy brochureware oldal átolvasásához nem szükséges bizalom. bontatlanul vagy megbontott csomagolásban. ha a vásárló nem elégedett a termékkel? Milyen feltételekkel számíthar pénzvisszatérítésre? Ki fizeti a szállírási díjarr Internetes kereskedelem esetén a törvény a hagyományos vásárlás eserén érvényesnél szélesebb körű elállási jogot ad a vásárlóknak. de hiánytalanul visszaküldi a terméket az eladónak. hogy a felréteieket pontosan megjelenírsük oldalunkon! Ránk bízhatják az ügyfelek a bankkártyaadataikat� Az interneren vásárlók legnagyobb bizalmi aggálya.

A digitális árucikkek közé tartoznak egyebek között az e-könyvek és az elektronikus formátumban (például MP3-ban) lévő zene. Ha valalá fizikai formában létező áru· cikket rendel. legfeljebb percben mérjük. versenyelőnyhöz juttathatjuk vállalkozásunkat. Ez azt jelenti. megfelelő szintű értékesítés és forgalom esetén többet kell például hardverre és sávszélességre fordítani. Ökölszabályként elmondható.ups. és nagyobb terhelést jelentenek a számítógépes eröforrásoknak. online igénybe veheti a vásárló. Szolgáltatások vagy digitális termékek értékesítése Rengeteg terméket és szolgáltatást értékesítenek az interneten és szállítják ki a vásárlónak futárszolgálattal. hogy ugyanaz az oldal megfelelöen nézzen ki a 2048 képpont szélességű képernyőn és a 240 pixel szélesen is. akkor azonnal. Ha valamely szolgáltatást vagy árut hálózaton keresztül is lehet továbbítani. a bevásárlókosárra mutató hivatkozás! Kompatibilitáshiány Ne felejtsük el oldalunkat különbözö böngészökben és operációs rendszerek alatt tesztelnil Ha valamely népszerű böngé­ szőben vagy operációs rendszer alatt nem működik rendesen. hogy a kereskedők az azonnali teljesítés terhével kénytelenek szembesülni. akkor amatörnek fogunk tűnni. A letöltéseket ezzel szemben másodpercben. Egy kisebb részü­ ket azonnal. operációs rendszerek alatt és eszközökön ellenőrizve semmilyen hibával nem találkozunk. közvetlenül is letölthetők. A digitális termékek és szolgáltatások kiválóarr alkalmasak az e-kereskedelemre. meglévő szolgáltatásokhoz adnak többlet· értéket. Nem tehetjük meg. hogy manuálisan dolgozzuk fel a rendeléseket. Az oldalunkon megrendelt termékek fizikai kiszállitása esetén bizonyos előnyökkel és hátrányokkal kell számolnunk. Ez azt jelenti. Az így értékesített szolgáltatások közé tartozik például az internet-hozzáférés vagy a webtárhely is. nem közvetlen profitszerzés céljával fejlesztették ki. mások telefont vagy P DA-t használnak. Ha lehetőséget adunk az ügyfeleknek. annak értékesítési költsége l és 1000 darab esetén is ugyanaz lesz. Az információ gyakran teljesen ingyenes vagy hirdetésekből finanszírozott. Természetesen ez csak bizonyos korlátok között igaz. emberi beavatkozás nélkül megrendelhetö.226 14. Kerüljük a vadonatúj funkciók és eszközök használatár. Ha digitálisarr teljesítjük a vásárlást. A fi­ zikai formában létező termék kiszállitása pénzbe kerül.com) . kézi számítógép és egy olyan. hogy nyomon kövessék küldeményük útját. hogy ha másolható és digitálisarr értékesíthető terméket vagy szolgáltatást kínálunk. kivéve. Többletérték hozzáadása termékekhez vagy szolgáltatásokhoz Az üzleti weboldalak egyes. mint például a Lynx. Ha oldalunk már működik. de a régebbi funkciókat nagyobb valószínűséggel fogja megfelelő módon támogaeni az összes böngésző és eszköz. a szállítás legalább egy napig tart.com) vagy a Fedex (http://www. Az azonnali teljesítésű rendszereknél ezért inkább fennáll a csalás veszélye. azonnal kell megtennünk azt. A számítógépes szaftvereknek sem kell szükségszerűen CD-n vagy DVD-n lenniük. és elveszítjük a potenciális piac jelentős részét. amelyben a fizetés előtt virtuálisan tárolhatják a kíválasztott áru­ cikkeket. Az olyan funkciókat. ha vállalj uk. hogy miért érdemes a vá· . a webszerver naplóbejegyzéseiből megállapíthatjuk.fedex. A digitális termékek és szolgáltatások könnyen értékesíthetök impulzív vásárlásként. hogy az oldalt több változatban írjuk meg és tartjuk fenn! A szabványokkal kompatibilis HTML vagy XHTML mindenhol működni fog. Egyes információkhoz előfizetés vagy tranzakciónkénti fizetés alapján lehet hozzáférni. Nehéz elérni. mint a futárcégek-például az UPS (http://www. akkor a Felhasználók nagy többsége számára megfelelöen jelenik meg olda­ lunk: Firefax (minden operációs rendszer alatt). az Internet Explorer (Windows) és aSafari (Macintosh) legfrissebb verziója. de nyilvánvalóan korlátozott az így értéke­ síthető termékek és szolgáltatások köre. hogy ha oldalunkat az alábbi böngészökben. csak szöveget megjelenítő böngésző. A képügynökségek által forgalmazott képek is digitalizálhatók és letölthetők. A digitális letöltések szinte teljesen ingyenesek. fejezet Ha a vásárláshoz kosár funkciót kínálunk a látogatóknak.nyomon követési szolgál· tatásai. vagy napon belül szétterítjük a csúcs· idöszakí terhelést. A támogatást kínáló fórumok is ebbe a kategóriába tartoznak. milyen böngészöket használnak a látoga­ tóink. vagy megrekintsék banki egyenlegü· ket. Ne felejtsük el oldalunkat különbözö képernyöfelbontásokban megjeleníteni! Egyes Felhasználók a nagyon nagy felbontásokat kedvelik. kífizethetö és igénybe vehető. A szervezet által kínált. Komoly üzleti okai vannak annak. igen sikeres részei egyáltalán nem árulnak terméket vagy szolgáltatásokat. figyeljünk rá. Az így értékesített legegyszerűbb szolgáltatás 14 az információ. hogy a képernyőn mindig látható legyen egy.

leggyakrabban ernlegetett fenyegetés a cracker néven ismert. a nyereség pedig nő. dokumentált eljárásokat. A cég úgy döntött. mert a legveszélye­ sebb támadások mindig belülről jönnek Szoftverekkel kapcsolatos óvintézkedések. a szolgáltatások lecseréléséből. Az árak csökkennek. ha ugyanezt az interneten tennénk elérhetővé. egy 80 kiskereskedelmi üzletből álló lánc sokkal nagyobb folyamatos költséggel jár. kommunikációs vagy hálózati hibák Erős verseny Szoftverhibák Változó szabályozási környezet és adójogszabályok Rendszer-kapacitásbeli korlátok 14 Crackerek Az e-kereskedelmet érintő. Egy internetes vállalkozás elég. Bátor példája ennek az Egghead. akár azt. Ha több telephellyel rendelkezünk. ahol megtárgyalhatják a cég termékeivel kapcsolatos hibaelhárírási tippeket. termékkatalógusokat. pénz eltulajdonítása vagy a termé­ kek. Ilyen kockázatot hordoznak a: Crackerek A kívánt üzleti eredmény elmaradása Számítógépes hardverhibák Elektromos.com esete. Ám a meglévő szolgáltatások cseréje kockázatot is hordoz magában. állandóan változó fogyasztói preferenciák és természeti katasztrófák­ hogy csak néhányat említsünk a lehetséges veszélyforrások közül. hogy az ajánlatkéréseket gyorsan szécküldhetjük. Megtakarítás származhat az információ online megosztásából. és mindenhol raktárkészletet kell fenntartani. mint a nyomtatott példányok előállításával és kiküldéséveL Különösen igaz ez a rendszeresen változó információkra. specifikációkat vagy bármilyen más információt adunk át az érdeklődőknek. minden bizonnyal gazdaságosabb módon is megtehernénk ezt egy weboldalon kereszrüL Akár árliscákat. például biztonságos szoftverek használata és folyamatos frissítése Az alkalmazottak felkészítése a támadások célpontjainak és a gyengeségek azonosítására . Az a rninimum.az eredmény ugyanaz lesz. Az e-kereskedelmi cégek által észlelt kockázatok egy része azonban a hagyományos vállalkozásokra alig vagy egyáltalán nem jelent veszélyt. a külföldi vásárlók telefonköltség nélkül kaphacnak támogatást. rosszindulatú számítógép-felhaszná­ lóktól érkezik. A más vásárlók által javasolt megoldásokkal orvosolhaták az ügyfelek problémái. az oldal tönkretétele. majd a lufi kipukkadásakor. de az e-kereskedelmi vállalkozások folyamatosan vonzzák a különböző szándékú és képességű crackereket. alkalmazottakat foglalkoztatni. Bár egy komoly e-kereskedelmi oldal létrehozása nyilvánvalóan pénzbe kerül. és az e-kereskedelemre összpontosÍija figyel­ méc. A pénzbe kerülő szolgáltatások elektronikus változatra cserélése költségcsökkentése eredményezhet. A crackerek támadásainak oka lehet a kihívás. és a hivatali órákon kivüli időben is választ adhatnak egymás kérdéseire a fórumozók. a hírnév iránti vágy. A támogatás ilyen formája igen alacsony költség mellett növelheti a fogyaszták elégedettségét. amely vonzza a becsületes munkavállalókat. ha egyetlen központi telephellyel bír. a ko mmunikáció előmozdításából. Minden cég ki van téve annak a veszélynek.E-kereskedelmi honlap üzemeltetése 227 sárlók számára olyan fórumot működtetni.com új vállalkozása nem jött be. 2001-ben csődvédelmet kért. Kockázatok és veszélyforrások megismerése Minden üzlet kockázatokkal jár: versenytársak. Költségcsökkentés Az internet használatának gyakori oka a költségek csökkentése. a világ bármelyik pontjáról elérhető lesz. Az Egghead. Az internet a kommunikáció biztosításával pénzt takaríthat meg számunkra. hogy bűnözők célpontjává válik. több helyen kell bérleti díjat és rezsit fizetni. biztosan olcsóbban jönnénk ki. Ez akár azt jelenti. A központosítás is költségcsökkenése eredményezhet. és fenntartja lojalitásukat. illetve a működés központosításábóL Ha jelen pillanatban igen sok embernek adunk tájékoztatást. lopás. hogy az internetet nem használó ügyfeleket elveszítjük. szolgáltatások ingyenes megszerzése. hogy bezárja informatikai bolchálózatát. és rövid időn belül választ kaphatunk. hogy az ügyfelek az ügynököket vagy közvetítőket kikerülve közvetlenül a nagykereskedővel vagy a gyártóval léphetnek kapcsolatba. Az oldal biztonságossá tételéhez az alábbiak kombinációja szükséges: Biztonsági mentések készítése a fontos információkról Olyan személyzeti politika. A cég az 1998-as doc-com lufi idején zárta be üzleteit.

hogy bármely számítógépünk ktitikus alkatrészeinek hibája komoly következménnyel jár. A dor-com lufi kipukkadása sok cég vesztét okozta. Viszonylag egyszerűen beállítharunk több. hogy a legrosszabb bekövetkezése esetén biztonsági mentéssel rendelkezzünk. Versenytár­ saink elsödlegesen a környező területen ugyanazt a termékskálát értékesítő vállalkozások.a cserealkatrészre vagy a javításra várás ideje alatti . az e-kereskedelmi vállalkozások bukásának legnagyobb része hagyomá­ nyos gazdasági tényezökhöz köthető. hogy több szolgáltatást veszünk igénybe különbözö szolgál­ tatóktól. a baj az volt. semmi mást nem tehetünk. Kénytelenek voltak a céget eladni. hogy szolgáltatónk helyreállítsa a szolgáltatást. hogy a Boonak nem voltak eladásai. Számítógépes hardverhibák Ha vállalkozásunk a weboldalunktól függ. E-kereskedelem esetében kevésbé mehetünk biztosra. ám jelentösen megnövelik hardver-. illetve elérhető. Forgalmas vagy üzletktitikus weboldalak esetén létjogosultsága van redundáns rendszerek használatának. Új versenytársak viszonylag ritkán jelennek meg. kommunikációs vagy hálózati hibák Ha az internetre alapozzuk vállalkozásunkat. 14 Elektromos. hálózatünfrastruktúra. mert bíznak benne. Ugyanez igaz az elektromos hálózat leállásaira is. nyilvánvaló. PHP-t és MySQL-t futtató gépet. A komoly bukták közé tartozott az európai boo. mint a könnyen ki­ található jelszavak. Mérsékelhetjük a hibák káros következményeit. A ktitikus hibák valószínűségét megbízható szaftver választásával csökkenthetjük.és tárhelyköltségeinket. ha azokat máshol már kellöképpen leteszteltük. A verseny kockázata ellen nem sokat tehetünk. illetve a munkaerököltségek változásának. mint amennyi bevételt hozott. hogy a weboldal egynapos . Erős verseny Ha valamelyik utcasarkon nyitunk kiskereskedelmi boltot.leállásának esélye indokolja-e a redundáns berendezés költségét. amelynek elfogyott a pénze. hogy ha valamelyik szolgáltató kiesik. A józan ész által diktált óvintézkedésekkel a nem professzionális támadások elháríthatók. Ez többletköltséggel jár. és ki vagyunk téve az árfo­ lyam-ingadozásoknak.228 14. még mindig ott a másik. amelyek MySQL replikációval egy­ szerűen szinkronban tarthatók. megpróbálhatjuk megőrizni versenyképességünket. A rövid áramki­ maradások okozta problémákat szünetmentes tápegységbe beruházva kerülhetjük el. A problémát nem az okozta. Szoftverhibák Ha vállalkozásunk szoftverekte támaszkodik. A cégek sok esetben hajlandók rövid távon pénzt veszíteni. mert a veszteséges vállalkozások müködéséhez elengedhetetlen kocká­ zati töke egyszerűen elapadt. ha naprakész biztonsági mentéseket készítünk minden adarunktóL a vál­ toztatások előtt feljegyezzük a működö szoftverbeállításokat. Apache-t. A költségvetésünk biztosította kereteken belül dönthetünk úgy. és az éles rendszeren csak akkor végreh�tani a vál­ toztatásokat. mint ölhe tett kézzel várjuk. Egy komoly e-kereskedelmi oldal kifejlesztése és piacra vitele rengeteg pénzbe kerül. a gyakran használt hibás konfigurációk és a régi szoftververziók. akkor a szaftverekben lévő hibák a sebezhetőségünket jelentik. A szállítási költségek függvényében versenytársaink a világ bármely pontján elhelyezkedhetnek. Mint minden veszélyforrás esetén. de azt jelenti.com is. itt is azt kell mérlegelni. hogy a cég sokkal többet költött. Ha népszerű termékkategóriában utazunk. de ha nem állunk meg a fejlesztésekkel. akkor szolgáltatók összetett hálózatára vagyunk kénytelenek támaszkodni. formális tesztdési eljárást folytatni. hogy a márka piaci megszilárdulása után az ügyfélszám és a bevétel is nőni fog. Ha a weboldalunkat a világ többi részével összekötő kapcsolat leáll. A kívánt üzleti eredmény elmaradása Bár széles körben tartanak a crackerek támadásaitól. viszonylag pontosan felmérhetjük a versenyhelyzetet. fejezet Auditálás és naplózás a betörések és a betörési kísérletek észlelésére A számítógépes rendszerek elleni legsikeresebb támadások olyan jól ismert gyengeségeket használnak ki. és a rendszerműveleteket felügyelve gyorsan észleljük az esetleges . Az internet erősen versenyző és gyorsan változó környezet. illetve érdemes a rendszer egyes részeinek megváltoztatása után elegendő időt hagyni a tesztelésre. nap mint nap új versenytársakat kaphatunk. miután hat hónap alatt 120 millió dollárt tapsoltak el. hogy bármelyiknek a hibája ne lehessen hatással a teljes rendszer működésére.

De ha rendszerünket a skálázhatóság elvének figyelembe vételével tervezzük meg. és nem választunk stra­ tégiát. bennünket hátrányosan érintő helyzet alakul ki. meglévő versenytársat másolunk le. szabályozhatnak vagy ellehetetlenít­ hetnek. Mi viszont úgy gondoljuk. Következő lépések A következő fejezerben az e-kereskedelem biztonsági oldalával foglalkozunk. és oldalunkat az aktuá­ lis jogszabályokkal összhangban müködterjük. hogy MySQL master szerverre írjuk és különböző slave szerverekről olvassuk ki az adatokatr Kevés rendszer képes probléma nélkül megbirkózni a jelentős mértékü növekedéssel. hogy később úgy módosíthassuk. az internet alapú vállalkozások szabályozása lehet kezdeti. Változó szabályozási környezet és adójogszabályok Attól függően. hogy megvizsgáltuk az üzleti típusú weboldalak jellemző céljait és az azokat fenyegető főbb veszélyforrásokat. Ez a modell általában olyan dolog. Újabb adókat vethetnek ki. Ez azonban minden bizonnyal nem sokáig marad így. hogy milyen országban élünk. Éppen ezért úgy kell kialakitanunk. A megfelelő stratégia kiválasztása 14 Egyesek szerint az internet túl gyorsan változik ahhoz. kiforratlan állapotban. vagy agresszív módon úttörő szolgáltarást hozunk létre. hogy éppen ezek a gyors változások teszik rendkivül fontossá a tervezést. részletesen olvashatunk a biztonsági fogalmakról. amelynél gyor­ sabb számítógépet már nem tudunk venni. hogy ilyen szabályozás még egyáltalán nem létezik. ami valahol máshol már bevált. remél­ jük. sőt: akár az is elképzelhető. A jövőbeli jogszabályalkotással bizonyos üzleti modelleket megszigoríthatnak. képesek leszünk azonosítani és elhárítani az ügyfélbázisunk növekedésével óhatat­ lanul jelentkező szük keresztmetszeteket. A stratégia fogja meghatározni az üzleti modellt. Szaftverünk vajon úgy lett megírva. A kérdés az. Most. részekre bonthas­ suk annak érdekében. ha naprakész ismeretekkel rendelkezünk. mérlegeljük egy lobbicsoporthoz csatlakozás lehetőségéti Rendszer�kapacitásbeli korlátok Rendszerünk megtervezésekor érdemes tekintetbe vennünk a növekedés lehetőségét.zünk. Ha nem tűzünk ki célokat. a fenyegetésekről és az ellenük való védekezés módszereiről. különböző gépektől érkező kérés kezelésére r Az adatbázishoz csatlakozás kódja lehetövé teszi. hogy növekvő kereslet esetén bővít­ hető legyen. az olvasóban is kezd megfogalmazódni saját stratégiája. hogy rendszerünk egyre forgalmasabb és forgalmasabb lesz. Ha valamilyen. hogy a változásokra számítva aktívan csele­ kedhetnénk. a változások bekövetkezte után kell azokra valamilyen választ adni ahelyett. kezelni pedig csak úgy lehet. Ezeket elkerülni nem tudjuk. de létezik egy határ. hogy több rendszer közőrt megoszthassuk a terheléstr Adatbázisunk képes egyidejűleg több.E-kereskedelmi honlap üzemeltetése 229 problémákat. A kapacitás bizonyos mértékig egyszerűen gyorsabb hardver beszerzésével is növelhető. hogy meglévő üzleti modellünket alakitjuk az internethez. . de ese­ cenként olyan új ötlet is lehet. Minden bizonnyal azt reméljük. arniben nagyon his. hogy hatékony tervezést tegyen lehetövé. hogy ha elérjük ezt a pontot.

és hogyan próbálkozhatnak ezzel. amelyekkel elkerülhetők az ilyen jellegű problémák. egy vállalkozás. Még a legkevésbé érdekes adatokat tároló számítógépek is felkelthetik a támadók figyelmét. az ilyen rendszerek ellen irányuló támadások esetiek lesznek. illerve megismerünk néhány. a weboldalak védelme érdekében alkalmazható technológiát. érdemes megfelelő informatikai személy­ zeere és egyéb erőforrásokra költení a szükséges óvintézkedések érdekében. A fejezetben a következő főbb témakörökkel foglalkozunk: A birtokunkban lévő információ fontossága Biztonsági fenyegetések Biztonsági házirend létrehozása Használhatóság. költség és biztonság Ellenőrzési elvek Oldalunk felhasználóinak ellenőrzése A titkosítás alapjai Privát kulcsú titkosítás Nyilvános kulcsú titkosítás Digitális aláírások Digitális tanúsírványak Biztonságos webszerverek Auditálás és naplózás Tűzfalak Biztonsági mentés készítése adatainkról Fizikai biztonság A birtokunkban lévő információ fontossága Mielön a biztonsággal foglalkoznánk. mennyi erőfeszítést és költséget kívánunk a biz­ tonságra fordítani. kinek állhat szándékában meg­ szerezni a birtokunkban lévő információkat. Ennek ellenére minden számítógépes hálózat felhasználójának meg kell tennie a megfelelő óvintézke­ déseket. hogy milyen messzire haJlandó egy támadó elmenni azért. Mennyire fontos nekünk. köztük a titkosítást. hogy hozzáférést nyerjen ezekhez az információkhoz. Megnézzük a biztonsági házirendek létrehozá­ sának elveit. Mielőtt eldöntenénk. hogy mennyit ér a birtokunkban lévő információ. . az ellenőrzést és a hálózati események nyomon követését. A katonai számítógépek nyilvánvalóan a magánszemélyek és a külföldi kormányzatok célkeresztjében állnak. és a támadók vélhetően korlátozott erőfeszítéseket tesznek a feltörésükre. ám a védelem nincsen ingyen. mert kíválóan alkalmasak arra. és azt gondolhatjuk. teljesítmény. hogy névtelen támadásokat inditsanak róluk más rendszerek ellen. Ugyanígy eltérő az is. milyen fontos az. hogy oldalainknak minden pillanatban a lehető legmagasabb szintű biz­ tonságra van szükségük. Nyilvánvalóan eltérő értéket képvisel egy otthoni felhasználó. Vajon mennyire lehet vonzó számitógépeink tartalma a rosszindulatú látogatók számára? Az otthoni felhasználóknak általában korlátozottabb lehetőségek állnak rendelkezésre rendszerük megóvására. tudnunk kell. amit védeni sze­ retnénk. Megvizsgáljuk. Mivel az ezek ellen támadást tervező kormányzatok minden bizonnyal bőséges erőforrással bírnak. illerve fontos szerepet játszharnak a vírusok és férgek terjedésében. Mivel a számitógépeiken tárolt információk a tulajdonosukon kívül mindenki más számára valószínűleg csak alacsonyabb értéket képviselnek. és mennyire fontos a potenciális crackerek számára? Könnyen kisértésbe eshetünk. egy bank vagy egy katonai szervezet számi­ tógépén tárolt információ. először is meg kell próbálnunk válaszolni a kérdésre.15 Az e�kereskedelem biztonsági kérdései A fejezetben a biztonság e-kereskedelemben betöltött szerepével foglalkozunk.

Sok közülük a bizton­ Bizalmas adataink k. Ha soha nem használjuk például az r ep parancsot. amire nem lesz szükségünk.amelynek csak a nyilvánosságra tartozó vagy a közelmúltban a nyilvánosság­ tól begyűjtött információkat szabad tárolnia. .abban a tekintet­ ben legalábbis feltétlenül.de jellemzően kér fajtája szokott a nyilvános weboldalakon előfordulni: a jelszó és a digirális aláírás. Olyan információkat tartalmazharnak. A nem használt szolgálratások veszélyesebbek lehetnek. fejezetben már foglalkoztunk. megfelelően kell konfigurálni a kiszol­ gálót és a szoftvereker.a számítógépeinktől küldött vagy azokra érkező adatok bizalmasak lehetnek. elérhetőség.hitelkártyaszám. hogy mennyire lesz vonzó a crackerek számára.hogy 300 OOO hitelkártya adatát lopra el a cég weboldaláróL 100 OOO dollárt követelt az adatok megsemmisíréséérr.hogy információink valamilyen hiba következtében mások számára is elérherövé váljanak. Biztonsági fenyegetések Mi van az oldalunkon kockázarnak kitéve? Milyen fenyegetésekre számíthatunk? Az e-kereskedelmi vállalkozásokat érintő fenyegetések egy részével az E-kereskedelmi sággal kapcsolatos. fejezer Az általunk üzemelterni kívánt e-kereskedelmi oldal minden bizonnyal az előbbi két szélsőség közé esik.hogy csökkenrsük a potenciális gyenge pontok számát. például jelszó. Egy magát Maxusnak nevező személy 1999-ben kapcsolatba lépett a CD Universe-zel azt állítva.itettsége A számítógépeinken tárolt.el tudja dönteni. Gondos tervezéssel. hogy számítógépünk hálózati kiszolgáló. kitől érkezik a kérés.Lehetnek vásárló által megadott bizalmas adatok. Minden futtatott szolgáltatásnak lehetnek sebezherőségei. Ha a bérszámfejtési adatokat vagy a szupertitkos üzleti terveinket számírógépen kívánjuk tárolni. A fejezet egy későbbi részében mindketrőről részletesebben olvashatunk. A webszerverről távolítsuk el a felesleges szolgáltatásokat is.hogy mások visszaéljenek vele. amiket csak bizonyos emberekkel kívánunk közölni (ilyenek például a nagykereskedelmi árlisták). és amiket el kell távolítani.alapos tesztelésre van szükség. A CD Universe esete jó példa arra. Weboldalunktól függően az alábbi biztonsági fenyegetésekkel kell számolnunk: Bizalmas adataink kitettsége Adatvesztés vagy -rongálás Adatmódosítás Denial of Service támadások Szaftverhibák Letagadás Nézzük át egyenként ezeket a fenyegetéseket! honlap üzemeltetése című.hogy bizalmas információkar lopjanak tőle.hogy egyiknél se legye­ nek jelen ismert sebezhetőségek.illetve annak esélye.konfigurálással. Bár a TCP /IP hálózatok számralan remek tulajdonsággal bírnak. milyen következményekkel jár.232 15. A kitettség kockázarának csökkenréséhez korlátozni kell az információ elérésére alkalmas módszerek. mivel Maxus széroszrorta a kártyaszámokar. Minden ilyen szolgáltatást naprakészen kell tartani. akkor a főbbLinux-disztribúciók és a W indows is számos olyan szolgáltatást telepít.csak ne a webszerver legyen az! A webszerver feladatából adódóan egy nyilvánosan elérhető gép.illetve az arra jogosult személyek körét. akkor is érdemes elrávolírani és az scp-r {biztonságos másolás) használni helyette.amikor hálózaron haladnak keresztül. akkor minek legyen telepítve a szolgáltatás?1 Ha azt mondjuk a telepítőnek. gondosan kell programozni.felhasználókat.akkor szinre bármilyen gépet kiválaszthatunk.dollárban és hírnévben mérve-.és meg kell követelni a felhasznáJók hirelesítését. A cég visszautasította az ajánlatot. Ennek megfelelően a védelmére fordítandó erőforrá­ soknak és erőfeszítéseknek is a két szélsőség közé kell esniük. 14. Ha a rendszer látja. A webszerver ki­ mondottan rossz választás titkos információk tárolására.ha egy cég engedi.hogy az adott felhasználó jogosult-e a hozzáférésre. A Jelhasználók hitelesítése {authentication) esetén megkérjük a látogatókat. hogy azonosítsák magukat. Sokféle hitelesítési módszer közül választhatunk. el kell távolítani a kiszolgálóról a felesleges 15 szolgálrarásokat.amelyeket nem szereme nyilvánosságra hozni.amelyeknek köszönherően lényegében a különböző hálózatok internetként való összekapcsolál Ha jelenleg használjuk az rep-e.senki nem tárol webszerverén olyan adatokat. Reméljük. Az adatok akkor is kockázatnak vannak kitéve.és hamarosan a legnépszerűbb újságok címlapján ralálca magár. Ehhez a biztonság figyelembevételével kell megtervezni a rendszert. kódolással és teszteléssei csökkenthető a sikeres támadások.

amíg elér a célhoz. ami ugyanakkor életbevágóan fontos. Ha ez saját országunkon belül van. amíg mind el nem érik a célállomásukat. Védjük kiszolgálóinkat a crackerek ellen! A lehe­ tó legnagyobb mértékben korlátozzuk a számítógépeinkhez hozzáférő alkalmazottak számát! Csak hozzáértő. de nem kapták meg. A bizalmas információkat védendő titkosíthatjuk azokat. egyeden igazi védelem létezik ellene: a biztonsági mentés. hogy több merevlemez működjék egyeden gyorsabb. hogy egyszer tönk­ remegy egy merevlemezünk. akkor az adat átlagosan úgy tíz különböző gépen megy keresztül. hogy irodánk leég. a szerver által másodpercenként kiszolgálható látogatók számát jelentős mértékben csökkenti. amiről jó régen nem készítettünk biz­ tonsági mentést. ahogy ezt a 15. hogy adatainkról rendszeres biztonsági mentések készüljenek. a biztonság. ami lehetövé teszi. és ne felejtsük el letesztelni a biztonsági mentés készítésének folyamatát. az útközben érintettek száma a húszar is meghaladhaga. mielőtt a hálózaton elindulnak. hogy rendeltek valamit. Amennyiben szervezetünk nagy és összetett hálózattal rendelkezik. Ez azt jelenti. hogy csomagokra bonga fel az adatokat. Elégededen ügyfelek tömkelegér tudhatnánk magunkénak. az adat akár öt gépet is érinthet. fárasztó és. hogy minden bizonnyal a legfontosabb merevlemez lesz az.1 ábra is mucatja. Számtalan különbözö intézkedéssei csökkenthegük az adatvesztés esélyét.1 ábra: Az információ interneten keresztüli továbbítása potenciálisan megbízhatatlan gépek sokaságán keresztül küldi az adatokat. megbízhatóbb merevlemezként! Mindegy. és olyan csalókkal találkoznánk. és olykor elromlanak. Ha a cél egy külföldi gép. ------------------. a semmiből indulva kellene újra megírnunk weboldalunkat. Megeshet. Adatvesztés vagy . ha mindezen adatokat elveszítenénk? Ha nem rendelkeznénk biztonsági mentéssel minden adatunkról. a felhasználói adatok és megrendelések összegyüjtésén.nem tartozik ezek közé. A biztonsági mentések készítése nem Ürtudomány. hogy mi az adatvesztés oka. a biztonsági mentések fizikailag más helyen tárolása semmibe nem kerülő óvintézkedés.rongálás Az adatvesztés akár költségesebb is lehet. hogy az így kapott adatok helyreállítása biztosított legyen! Ügyeljünk. vagy valarnilyen természeti katasztrófa nyomán teljesen tönkremegy. Gondoskodjunk arról. a parancsot kell használ­ nunk (Unix gépen). hogy a biztonsági mentéseket a számitógépeinktől távol tároljuk! Bár elég kicsi az esélye. A parancs eredményeképpen megkapjuk azon gépek címét. amelyeken az adat keresztülmegy. akik azt állitják.reményeink szerint . ám mivel kiszolgálónknak egyszerü adatküldés és -fogadás helyett titkosítania és visszafejtenie is szükséges az adatokat. ha az adatok köztük és böngészők között utaznak. Viszonylag alacsony költségű. A webszerverek erre gyakran a Netscape által kifejlesztett Secure Sockets Layer (SSL) protokollt használják. hogy egyszer véletlenül kitöröl valamit. mint ha valaki egyszerüen megszerezné azt. . Murphy törvénye pedig kimon<lja. kevés erőfeszítéssel járó módja ez az adatátvitel biztonságossá tételének. vajon mennyibe kerülne az időben. gondos szakem­ berekkel dolgozzunk! Vásároljunk jó minőségű merevlemezeket! Használjuk a RAID ( Redundant Array of Inexpensive Disks -olcsó lemezek redundáns tömbje) technológiát. A merevlemezek percenként több ezer fordulatot tesznek meg. Ha hónapokat dolgoztunk oldalunk fejlesztésén. mielőtt elhagyná az épületet. hogy adataink útjuk során több gépen is keresztülhaladnak.sajnos.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 233 sának szabványává váltak. és formázzák merevlemezünket. l Forrás ��Ih l l L------------------- 1 l Cél Az internet 15. A TCP /IP úgy működik. akkor nagy sietve. majd gépről gépre továbbítja ezeket a csomagokat. hogy milyen Útvonalon jut el tőlünk az adat egy adott gépre. traceroute Ha látni szeretnénk. Éppen ellenkezőleg: unalmas. Az is igen valószínü. hogy crackerek egy figyelmeden programozó vagy rendszergazda l" 15 egyszer betörnek a rendszerünkbe.megcekintheti" a rajta keresztülhaladó adatainkat. Ekkor az útvonal végén vissza kell fejteni a titkosított állományokat. hírnévben és pénzben kifejezve. Közülük bármelyik gép. de az majdnem biztos.haszontalan foglalatosság.

az E-Trade és a Buy. A prograrnak és az adatok módosítása is alattomos dolog tud lenni.például az adatbázisunkat tároló adatállományok -. amilyenekről mi nem is igen álmodhatu nk. a támadó akár gépenként öt másodperc alatt telepítheti az eszközt. hogy számtalan különböző módon kivitelezhetők. hogy valaki hozzáférést szerzett rendszerünkhöz. hogy az adatok melyik verziója"tisztá: A fájlok integritását ellenőrző szoftverek. amíg a módosításokat észrevesszük? Ilyen módosítások az adatfájlokat és a futtatható fájlokat egyaránt érinthetik. A futtatható fájlok szándé­ kosan megrongált változatokra cserélésével az egyszer már hozzáférést szerző cracker titkos hátsó ajtóhoz (backdoor) juthat. vagy csalással előnyhöz juttassák saját magukat. A módosításokat gyakran igen nehéz észrevenni. A kiszolgálón tárolt fájlok módosítások elleni védelméhez operációs rendszerünk fájljogosultságait kell használni. meg tudja állapítani. ha a fájlt módosították.állapotának információit. Az ilyen támadások elleni védelem nehézségét egyrészt az okozza. mint amilyen például a Tripwire is. de vajon meddig tart. lefoglalja. vagy magasabb szintű rendszerjogosultságokat oszthat ki saját magának. mint a hírnevét illetően. Automatizált eszközök is léteznek megosztott DoS-támadások indítására. Elegendő szá­ mú gép beszervezése után mindegyiket utasítja.ame­ lyek rendeltetésszerű használat esetén is időről-időre változnak. Szolgáltarásmegtagadás akkor következik be. A program fizetős és bizonyos feltételek mellett ingyenes verzióit a http:/ l www. betör egy nem megfelelően védett gépbe. hogy mely alapértelmezett portokat használják a gyakori D DoS-eszközök. Különösebb tudás nélkül is bárki megteheti. hogy az aláírás még mindig stimmel-e. mint megvédeni számítógépeinket a támadás ellen. ha valaki a cselekedeteivel megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a felhasz­ nálók számára. de DoS-rámadással még ezeket is órákra elérhetetlenné lehet tenni. Denial of Service támadás Az egyik legnehezebben kivédhető fenyegetés a szolgáltatásmegtagadással járó támadás. amikor a crackerek megpróbálrak D DoS-támadásból pénzt csinálni. amelyeket másik gépek támadására használnak.tripwire. az Amazon. az oldal üzemeltetője jelentős veszreséggel szembesülhet úgy anyagiakban. Léteznek olyan oldalak. A hálózaton áthaladó adatokat ellenőrző összeg (signature) használatával védhetjük a módosításoktól. hogy hálózati forgalommal árasszák el a célt. A reverse spam olyan levélszemét kiküldésér jelenti.amíg szándékosan nem frissítjük őket. A crackerek olyan céllal módosíthatnak adat­ fájlt. Kis kutatómunkával kideríthetjük.és módosította fájljainkarl Egy teljes körű törlést minden bizonnyal észreveszünk. Képzeljük el.abban nem lehetünk biztosak.hogy a fontos fájlokat megváltoztatták-e? Vannak olyan fájlok. A szóba jöhető módszerek közé tartozik olyan program telepítése a célgépre. A célpontok közé tartozott a Yahoo!. Ezek az oldalak olyan látoga­ tottsági szintekhez vannak hozzászokva.com oldalról tölthetjük le. 15 A 2000-es évek elején megosztott szolgáltatásmegtagadással (DDoS) járó támadások tömkelegér inditották nagy forgalmú oldalak ellen. 98 és ME soha nem voltak igazán alkalma­ sak kiszolgáló operációs rendszernek. hogy hozzáférjenek egy szolgáltatáshoz.illetve védenünk kell rendszerünket a jogosulatlan hozzáféréstőL A fájljogosultságok lehetövé teszik. így ezeket később felhasználhatjuk annak megállapítására. de ha a fogadó fél a fájl megérkezésekor ellenőrzi.de míg a programokat a módosítás gyanúja esetén újratelepíthetjük. de ne kapjanak szabad kezet a rendszerf:ijlok vagy más felhasználók állományainak megváltoztatásához. Automatizált folyamatról lévén szó. Ha rninden hálózati rend­ szergazda megbízható módon felügyelné saját hálózatát. fejezet Adatmódosítás Már az adatvesztés is hatalmas károkat okozhat. Bár a eraeketeknek anyagi előnyük általában nem származik egy weboldal túlterheléséből. Ha bármikor rájövünk. az úgynevezett Denial of Service (DoS) támadás. és zárjuk be ezeket! Routerünk képes lehet az adott protokollokat (például ICMP) használó forgalom százalékos mértékének korlátozására.com. Az ártatlan célpont így dühödt levélírók ezreinek küldeményével lesz kénytelen megbirkózni. hogy megváltoztassák oldalunk megjelenését.hogy felhasználóink használ­ hassák a rendszert. Ez a megközelítés nem akadályozza ugyan meg. hogy valaki útközben észrevétlenül módosíthassa azokat. feljegyzik a fontos fájlok tudottan biztonságos . A megfelelő jogosultsági rendszer hiánya az egyik oka annak. a reverse spam és az automatizált eszközök használata. hogy a Windows 95. hogy a legforgal­ masabb időszakban fogják támadni őket. honnan fogjuk tudni. hogy valaki módosítsa az adatot. az eBay.a D DoS egyáltalán nem jelentene problémát. Könnyebb hálózatunkon belül olyan gépeket észrevenni.hogy rendszerünk biztonsága sérült. Az online fogadó­ oldalak iránti érdeklődés jelentősen megugrik közvetlenül a nagy sportesemények előtt.234 15. adataink módosítása azonban még ennél is rosszabb lehet.például közvetlenül a telepítés utáni. amely a rendszer processzoridejének nagy részét a célpont szerepel feladókén t. és a biztonsági mentésből helyreállítharjuk a törölt állományokat. Az egyik alkalom. Más f:ijloknak pedig a telepítés után rnindaddig változatlannak kell maradniuk. vagy késlelteti időkritikus szolgáltatáshoz való hozzáférésüket. Ha adatainkat titkosítással védjük a jogosulatlan megte­ kintéstől. amelyben . A DoS-támadások elleni védekezés nem egyszerű dolog. az aláírás használatával igencsak megnehezítjük azt. hogy változatlanok maradrak-e ezek az állományok. amelyek jól meghatározható időszakban bonyolítják forgalmuk jelentős részét.majd telepíti az eszközt. 2004-ben volt: online fogadóirodákat zsaroltak meg azzal. hogy ismert sebezhetőségek után kutatva rengeteg gépet megvizsgál.

hogy hibákat fogunk találni a végtermék­ ben. ha feltörhetnek valamit. mert az esetek többségében igazak. egy nagy költségvetéssei működő oldalnál elkövették ezt a hibát. az összes lehetséges operációs rendszer összes lehetséges felhasználói beállítással való tesztelése ritkán megvalósítható. majd letagadja. Az ilyen jellegű hibákat megfelelő teszteléssei és a kód kellően részleres átvizsgálásával megtalálhatjuk és kijavíthatj uk. kevesen vannak. előre nem látható helyzetekhez vezethetnek. Ráadásul a profik jellemzőerr nem égnek a vágyról. Akármennyire feleslegesnek is tünik kikötni azt. 15 Nem megfelelő tesztelés Az összes lehetséges beviteli adat. hiszen a tesztelés egyik leg­ főbb célja. amivel foglalkozunk. hogy megfelelően dokumentálják ezeket. amely az abnormális sziruációk bekövetkezése esetén azonnal megteheti a szükséges inrézkedéseket. a letagadás (repudiation).akár vásároltuk. Minél kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a fejlesztök az általunk létrehozni kívánt rendszertípusban. akik szeretik újra meg újra ugyanazt feltörni. Egy cracker azonban kihasználhatja azokat a puffertúlcsordulásokat. Előfordul azonban olyan is. amelyek azért követeznek be. így a kíválasztott tesztgépeken minimális erőfeszítéssel lefuttatható. A leggyakoribb hibaokok közé a pontatlan specifikációk. Pontatlan specifikációk Minél felületesebb és minél félreérthetőbb a tervdokumentáció. Az ilyen feltételezések azért csúszhatnak át. mert a programozó hibásan feltételezte a beviteli adat maximális hosz­ szác. szereztük vagy mi magunk írtuk . Letagadás Az utolsó kockázati lehetőség. Időzítéssei kapcsolatos feltevések is lehetségesek. bizton­ sági incidensek. hogy az ügyfél hitelkártyájának elutasítása esetén a megrendelést nem szabad kiküldeni. Fontos. amely a gyakori géptípusok reprezentatív mint:iján teszteli szaftverünk összes funkcióját. A crackerek által a korábbi időszakokban kihasznált operációsrendszer. A tesztelés legnagyobb baja. Ideális eset­ ben mindez automatizált. Ez a szekottnál is nagyobb mértékben igaz a webalapú rendsze­ rek esetében.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 235 A számtalan lehetséges támadási módszer miatt az egyetlen igazán hatékony védelem a szokásos forgalomviselkedés figye­ lése és olyan szakértői csapat fenntartása. Fejlesztök hibásJeltevései A rendszer tervezőinek és fejlesztőinek számos feltevéssel kell élniük. ha a tranzakcióban szerep­ lő egyik fél letaga<lja részvételét. Bár vannak. . Például feltételezik. az összes lehetséges hardvertípus. hogy felhatalmazást adott hitelkártyája megterhelésére. A projekthe friss ödetekkel érkező külső személyek jó eséllyel más­ milyen feltevésekkel fognak élni. amikor valaki e-mailben beleegyezik valamibe. Természetesen abban reménykedünk. A hibás szoftverek a számítógépes folyamatokra nagy mérték­ ben támaszkodó vállalkozásokat sebezhetövé teszik. mint a szolgáltatás elérhetetlensége. Olyan jól előkészített tesztdési tervre van szükség. nem tartalmaznak különleges karaktereket. akik élvezik. hogy fény derüljön a fejlesztök hibás feltevéseire. pénzügyi veszteség vagy alacsony színvonalú ügyfélkiszolgálás. hogy két egymással ütköző művelet egyide­ jűségének a valószínűsége csekély. hogy egy összetett feladat feldolgozása mindig tovább tart. Az e-kereskedelem területéről olyan idevágó példákat említhetünk. annál valószínűbb. például. vagy az. majd azt állítja. Szoftverhibák A szaftverekben . hogy ne csak a fejlesztőket vonjuk be. Vagy egy szabályosan eljáró felhasználó azért kaphat hibaüzenetet. Vagy. Akkor következik be. hogy hibát keressenek saját munkájukban. hogy unalmas és monoton feladat. hogy a beviteli adatok érvényesek lesznek. és az esetek többségében igazuk lesz.vagy alkalmazásszintű gyengeségek általában a puffertúlcsordulással vagy a verseny diktálta túl gyors fejlesztésekkel álltak összefüggésben. hogy személynévben lehet aposztróf. mert a fejlesztök nem gondoltak arra. és azért hagyja ott az oldalunkat. hogy valaki más hamisította azt a levelet. vagy adott mérernél kisebbek lesznek.komoly hibák lehetnek. hogy az emberek hibás feltételezéseket tesznek. a fejlesztök hibás feltevései és a nem megfelelő tesztelés tartozik. A szaftverekben rejlő hibák olyan. mint amikor valaki rendel valamic egy weboldalról. mint egy egyszerű feladaté. A webes projektekre jellemző rövid fejlesztési idő jelentősen megnöveli az ilyen hibák esélyét. Egy jól megtervezett tesztsorozat projektünk kó<ljának minden sorát legalább egyszer ellenőrzi. annál pontosabb specifikációkat kell adnunk.

az pontosan megegyezik azzal. ez nem feltétlenül igaz. Egyikük sem rudja leragad­ ni részvételét a tranzakcióban. minthogy elveszítsenek egy üzleti lehetőséget. Nem sok hasznát vehetjük annak. fejezet Ideális esetben a pénzügyi tranzakciók a leragadharatlanság biztonságát kínálják núndkér félnek. Ha teljes biztonságra van szükségünk.például az SSL-kapcsolat egy weboldalhoz-a hagyományos 15 kapcsolamál nagyobb processzorteljesítményt igényel. költséget és biztonságot tekinthetjük egymással versenyző céloknak. költség és teljesítmény között szükségszerűen átváltás áll fenn. a kiszolgálni tervezett látogatók számától és a szabályosan eljáró felhasználék által még elviselhetőnek ítélr biztonsági intézkedések mértékétől függően kell megtalálni a fenti célok közötti egyensúlyi állapotot. A teljesítménye. Ebben a doku­ mentumban különböző irányelveket fogalmazhatunk meg szervezetünk különböző egységeinek. Ugyanennek a vállalatnak akkor el kellene utasítania minden olyan ügyfelet. mint a VeriSign (http://www. hogy ezzel biztonságosabbá tegyünk valamely szolgáltatást.szoftver. A titkosított munkamenet (session). Ha korlátozzuk a felhasználók lehetőségeit. teljesítmény. de arra nincsen bizonyítékunk.például titkosítás. A felhasználói hitelesítés valamilyen mértékü bizonyosságat ad a másik félrőL A megbizható szervezet által kiadott digitális tanúsítványok tovább fokozhatják a bizalmat. Úgy lehet ezt elképzelni. hogy amit megkaptunk. használhatóság. Ezek többsége teljesen szabályos. A védeni kívánt információkról. adat Az ezek védelméért felelős személyek A biztonság szabványai és a mérőeszközök. mint egy tervdokumentumot vagy eljárási kézikönyvet. A biztonság erősítése számitógépeink teljesítményét is visszavetheti. ha bizonyítani tudjuk. például egy e-kereskedelmi oldal és egy hitelkártyával fizető. . de számítógépeink internethez csatlakoztarásával azt is lehetövé tesszük az embereknek. és megfelelő döntéseket hozva kell kompronússzumra jutni. amelyek e szabványok teljesítésének mértékét határozzák meg A biztonsági házirend létrehozása a szoftverek müködési követelményeinek megírásához hasonló. ami az elvárt biztonsági szint garantálásához szükséges konkrét lépéseket szabályozza. Nem jó. és núnden gond nélkül kifizet néhány száz dollárt egy olyan tanúsítványkibocsátónak. húzzuk ki a hálózatból. akkor egyúttal annak használhatóságát is csökkentjük. Mint már említettük. amit a cég elküldött. Tanulmányozni kell a köztük fennálló átváltásokat. üzenetet küldött nekünk. Kialakítása lehetövé teszi. A biztonság. hogy több névtelen felhasználó intézzen szolgáltatási ké­ réseket a gépünkhöz. A házirendnek nem szük­ séges a konkrét megvalósítással vagy megoldásokkal foglalkoznia: a környezetünk által megfogalmazott célokat és biztonsági elvárásokat kell tartalmaznia. akkor kapcsoljuk kí szánútógépeinket. pénztárcánktól. víruskereső vagy teljes körű naplózás-futta­ tása erőforrásokat igényel. hardver. behatolásmegelőző rendszer. weboldalak letöltésére vonatkozó kérés. Folyamatos kapcsolarban lévő üzletfelek közötti tranzakciók esetén a digirális tanúsítványok és a titkosított vagy aláírt kom­ munikáció hatékony módja a letagadhatóság korlátozásának. Egy e-kereskedelemmel foglalkozó vállalat minden bizonnyal hajlandó azonosságának bizonyítására. hogy a Kukuryin Bt.236 15. A felek által küldött üzeneteknek manipulációbiztosnak kell lenniük. hogy megerősítse a látogatókban a cég jó hirnevét. vagy azonosításra szólítjuk fel őket. hogy núndig a lehető legmagasabb szintű biztonság a kívánatos. aki nem hajlandó ugyanezzel a módszerrel bizonyítani azonosságát? Kis értékű tranzakciók esetében a kereskedők inkább hajlandóak elviselni a csalás vagy letagadás bizonyos szintű kockázatát. pontosabban núndkét fél hitelt érdemlően bizonyítani ruclja harmadik személy.com/) vagy a Thawte (http://www. például bíróság előtt a másik fél tettét. általános filozófiája A védeni kívánt elemek .thawte. Bár azt gondolhatnánk. A gyakorlatban azonban ritkán ez a helyzet. Egyszeri tranzakcióknál. A rendszerünket biztonságosabbá tevő szoftver . hogy másféle kapcsolódási tÍpusokat kíséreljenek meg. új vásárló közötti első kapcsolatfelvétel esetén azonban ezek nem annyira praktikusak.verisign. ha túl gyakran frissíteni kell. hogy bizonyos mértékben lazítsunk a biztonságon. amely az alábbiakat határozza meg: A szervezet biztonsággal kapcsolatos. Külön dokumentumban kell szabályozni a biztonsági házirend elvárásainak teljesítését célzó irányelveket. Használhatóság. költség és biztonság Az internet jellegéből adódóan veszélyes. használhatóságot.com/). Biztonsági házirend létrehozása A biztonsági házirend olyan dokumentum. és helyezzük őket egy széfbel Szá­ mítógépeink elérhetősége és használhatósága azt követeli meg. Ezeket a teljesítménybeli veszteségeket gyorsabb gépek vagy kifejezetten titkosítás céljára kialakított hardver beszerzésével ellensúlyozhatjuk. az üzenetek aláírása vagy titkosítása megnehezíti az észrevétlen módosításukat. Ez természetesen növeli költségeinket.

hogy senkí más nem ismeri és nem tudja kitalálni a jelszót. de általuk elveszne a rendszer interneten keresztüli elérhetőségéből adódó előnyök nagy része. A hitelesítése többféleképpen megvalósíthacjuk. �L-ew•J 15. nagyjából minden második könnyen kícalálható jelszót válaszr. akinek mondja magát.például ujjlenyomat-leolvasást-. hogy jelszava­ ik számokat és különleges karaktereket is tartalmazzanak. hogy ellenőrizzük egy ügyfélrendelés Iciszállítási állapotát. Felhasználói név és jelszó kérése esecén böngészőnk a 15.felhasználói név-jelszó páro­ kat szerezni. 15 �� - � Entn-usemame•od�dfor"Dft'Aiu" UsetN1me ll PMSWOrd: � Usi!! Peuword MaMget ta remBnba' this p!IHWOI'd. hogyan válasszanak maguknak biztonságosabb jelszóc. Rengeteg könnyen kitalálható jelszó létezik. különleges beviteli eszközt nem igénylő felhasználói hitelesítése tesz­ nek lehetövé. mint hogy felhasználói nevüket és jelszavukat felírják egy öntapadós jegyzeccédulára. Különösen akkor. hogy a felhasználók olyan. hogy számos. sőt akár kívánatos is lehet egy szervezet belső rendszereihez való hozzáférés esetén. szabálysze­ rűen eljáró felhasználó nem fogja tudni megjegyezni a jelszavát. A nehezen megjegyezhető jelszavak növelik annak valószínűségéc. itt is igaz. . Érdemes továbbá tájékoztatni a felhasználóinkac. és soha ne tegyenek például olyan butaságot. A jelszó egyszerűen működik. Könnyen kitalálható jelszavak használatát úgy tudjuk megakadályozni. aki azt állítja. a jelszavak és a digitális aláírások használata terjede el. amit annak rendje és módja szerint kiragaszeanak monicorukta. ha a különböző rendszerek eltérő szabályok betartását kérik tőlük jelszavaik lécrehozásakor. Bizonyos szintű azonosítást garantálnak.használó ellenőrzéseket folyeaenak le. illetve hardvereszközöket. de ideális. hogy megadják jelszavukat a telefonban egy olyan személynek. de núntegy 25 százalékuk még ebben az esetben is könnyen kícalálhacó jelszót választ. ha az új jelszavakac összehasonlítjuk a szótári szavakkal. így az ezekkel felszerelt speciális számirágépek használatára korlátozná a felhasználókat.2 ábra: A böngészők Jelhasználói nevet és jelszót kérnek a kiszolgáló védett könyvtárát Jelkeresni kívánóJelhasználóktól. de mint a biztonsági intézkedések cöbbségénél.például smart kártyákat .mondjuk. önmagukban nem alkalmasak erős felhasználói azonosításra. ám nagyfokú biztonságot igénylő rendszerekhez nem elégségesek.arra. Ha megengedjük a felhasználóknak. A jelszavakat elektronikusan is meg lehet szerezni. hogy mi vagyunk ez a látogató. hogy soha ne írják le jelszavaikat. Ez megfelelő. Az általuk kínálc biztonsági szinc nem feleédenül felel meg a nemzetvédelem számára. A hitelesítési mechanizmusok a népszerűbb böngészökbe és webszerverekbe be vannak építve. hogy saját maguk határozzák meg jelsza­ vukat. A használhacóság oleárán áldozva kötelezhetjük a felhasználókat arra. Ha egy látogató magunknak adja ki magát. biometrikus ellenőrzéseket. vagy megköveteljük bennük számok vagy különleges karakterek vagy kis. A jelszavakta vonatkozó szigorú szabályok veszélye. Mi magunk és a rendszer tudja a jelszót.Az e-kereskedelem bizronsági kérdései 237 A felhasználói hitelesítés alapelvei AJelhasználói hitelesítés (authentication) megkísérli bizonyítani. hogy a rendszeren dolgo­ zik. Feltéve. A jelszavak minden potenciális hibájuk ellenére egyszerű és viszonylag hatékony módszert kínálnak felhasználóink ellen­ őrzésére. A webszerver például fel­ használói nevet és jelszót kérhec azoktól a személyekcől. A jelszavak ilyetén ellopásának Iehetőségéc a hálózari forgalom titkosításával lehet korlácozni. A jelszavak egyszerűen megvalósítható és használható. annál körülményesebb használni. Elsősorban a szótári szavakat vagy a felhasználói névvel megegyező jelszót kell itt megemlítenünk. és tudja jelszavunkat. a rendszer biztonságos. A biomecrikus ellenőrzés és a hardveres megoldások többsége egyedi beviteli eszközöket igényel. akkor a rendszer jogosan feltételezi. A hitelesítési módszerek jelszavakat. akik a kiszolgáló adort könyvtáraiban lévő fájlokta vonatkozó kérést intéznek. hogy minél biztonságosabb a kivá­ lasztott módszer. digitális aláírásokat. A crackerek billentyűleütéseket figyelő program futtatásával vagy a háló­ zati forgalmac csomagfigyelő (packec sniffer) segítségével megvizsgálva képesek .és szaktak is . hogy valaki tényleg az. Mindazonálcal a jelszavak használata számos potenciális gyengeséget hordoz magában.2 ábrán látható párbeszédablakhoz hasonlót jeleníthec meg. nem biztonságos lépéshez fo­ lyamodnak. Az interneten ezek közül csak két módszer.és nagybecűk használa tát. A felhasználóknak el kell mondani.

ma azonban szinte kivétel nélkül számítógépes program. A ritkosírás (kriptográfia) majdnem 4000 éves.4 ábrán a kétirányú titkosítási folyamarot láthatjuk. világháború idején érte el. A titkosítás alapjai A titkosítási algoritmus (encryprion algorithm) matematikai eljárás az információ látszólag véletlenszerű karaktersorrá alakítá­ sára. fejezetben találkozunk majd. majd aWDuA3X3H. világhá­ borúban használt Enigma. Titkosító algoritmus 15.2 ábrán látható ellenőrzési párbeszédablakot használó védett könyvtár létrehozásához az Apache legegyszerűbb el­ lenőrzési médszerét használtuk. ám az elmúlt években már az újságcikkekben is olvashattunk róla. hogy az egyszerű és a titkosított szöveg között semmi szemmel látható hasonlóság nincsen. Azóta a számítógépes hálózatok elterjedéséhez hasonló utat járt be: először a katonaságnál és a pénzügyi szervezeteknél. A kiinduló adarot szokás egyszerű szövegnek (plain text) nevezni.) Ez tárolásuk előtt titkosírja a jelszavakat. A MySQL használata gyorsabb. Nem az összes. és összehasonlítja az eredeti titkosított változatával. (Működését a következő fejezetben mutatjuk be.3 ábra: A titkosítás fogja az egyszerű szöveget. amelyik titkos (privát) kulcsot használ. de sok ritkosírási folyamat visszafordítható. Régeb­ ben az átlagember csak II. titkosított szöveggé alakí�a. Van olyan. 15 15. például az RSA. Létrehoztunk egy felhasználót. A moror titkosírott szöveget állít elő. mint a beépített hitelesítés. A 15. mint például a Il. A fordírott folyamatot A 15. Ez a titkosítási módszer nem visszafordítható. hogy honlapunk egészét vagy részeit igen egyszerűen megvédjük ezzel a módszerrel. vagy a felhasználó szempontjából tetszetösebb módon állharunk elő az ellenőrzésre vonatkozó kéréssel. A visszafejtés a titkosított szövegböl indul ki. titkosított szöveggé alakí�a. . noha legkevésbé szakott szövegnek látszani. a rendszer titkosírja a bejelentkezési visszafejtésnek (decryprion) nevezzük. Vonatkozó példákkal a Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel című 17.4 ábra: A titkosítás fogja az egyszerű szöveget. és látszólag véletlenszerű karaktersorból álló. A felhasználó által bevitt jelszó ellenőrzéséhez nem szükséges visszafejteni az eltárolt jelszót. akí az interneten vásárol. azt alakí�a vissza egyszerű szöveggé. az Apache titkosírotta. má­ sok. de nagykorúságát csak a Il. világháborús filmekben és kémregényekben találkozott titkosírással. bár a folyamar szempontjából nincsen jelentősége an­ nak. me 2-ként eleároita ezt. A 15.ténylegesen szöveget vagy más adatot. PHP segítségével rugalmasabb ellenőrzést működtethetünk. hogy mit tartalmaz az információ . és nap mint nap használja mindenki. A titkosított információt titkosított szövegnek (ciphertext) nevezzük. Ehelyett kisérletnél megadott jelszót. PHP vagy MySQL használatával is elérhetjük ugyanezt az eredményr.238 15. Látható. majd az 1970-es évektől kezdve egyre szélesebb körben alkalmazták. például a DES. Így a kilencvenes években már szinte minden területen megtalálható volt. akínek jelszava j els z o. nyilvános kulcs és külön privát kulcs segítségével müködnek. Rengeteg jelszót tárolnak egyirányú titkosítási algoritmussal. Az egyszerű szöveget beadjuk egy titkosíró motornak.3 ábrán a titkosítás egyszerű folyamatábráját láthat­ juk. Számtalan különbözö titkosítási algoritmus létezik. amely régebben mechanikus eszköz volt. és látszólag véletlenszerű karaktersorból álló. fejezer Az Apache webszerver és a Microsoft IlS is lehetövé teszi.

A küldő titkos kulcsával titkosírja és digitálisan aláírja üzenetét. illetve hogy nem módosították-e. a privát kulccsal pedig visszafejtjük azokat. így a DES körül­ belül1998 óta használaton kívül van. amellyel a kommunikáció további részét bonyolítják. hogy a nyilvános kulcsot szabadon elküldherjük. Ahogy a15. Az RSA szabadalommal védett rendszer volt. de a Triple DES kétszer olyan biztonságos. áttörés következett be ezen a téren.kulcsú titkosítás azon alapul. hogy harmadik személy megszerzi. Shamir és Adelman által1978-ben kifejlesztett RSA. A legelterjedtebb nyilvános kulcsú algoritmus az MIT-n dolgozó Rivest. Ennek ellenére a titkos kulcsú rendszereket továbbra is széles körben alkalmazzák. mint 1970-ben volt.4 ábrán látszik. A számítási sebesség azonban napjainkban már nagyságrendekkel gyorsabb.5 ábrán is látható. 15 15. A Triple DES igen biztonságos. Ezt a módszert az IBM fejlesztette ki a hetvenes években. Ha létezik biztonságos módszer a kulcs elküldésére. hogy feljogosított személyek ismernek egy kulcsot. Az egyszerű szöveget az egyes kulccsal titkosírja. . a szabadalom azonban 2000 szeptemberében lejárt. Ugyanazt az algoritmust használja. a kettes kulccsal visszafej ti. jogosulatlan személyek is olvasni tudják titkosí­ tott üzeneteinket. az RC5. a küldő (aki titkosírja az üzenetet) és a fogadó (aki visszafejti azt) is ugyanazzal a kulccsal rendelkezik. mint a DES.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 239 Privát kulcsú titkosítás A privát . vagy ötszörös DES-algoritmust kellene megvalósítanunk. nyilvánosan megosztható. Amennyiben csak mi rendelkezünk a privát kulccsal.más néven titkos. aki hozzáfér a titkos kulcshoz. A legszélesebb körben használt privát kulcsú algoritmus a Data Encryption Standard (DES. egy nyilvános és egy privát kulcson alapul.5 ábra: A nyilvános kulcsú titkosítás külön-külön kulcsot használ a titkosításra és a visszafejtésre. ahogy neve is utal rá. A titkos kulcsú titkosítás egyik nyilvánvaló problémája. hogy biztonságos üzenet küldéséhez biztonságos módszerre van szükség. ám a nyilvános és privát kulcsokhoz képest forditott szerepet töltenek be. Digitális aláírások A digitális aláírások a nyilvános kulcsú kriptográfia témaköréhez kapcsolódnak. de három különböző kulccsal háromszor alkalmazza. Bárkí. Amennyibe illetéktelenek kezébe kerül. a nyilvá­ nos kulccsal titkosítjuk az üzeneteket.Adattitkosítás-szabvány). Ahogy a15. Ha háromszor erősebb-védelemre lenne szükségünk. az RC4. Az. A rendszer előnye. Mivel a küldő az egyetlen személy. hogy a titkos kulcsú rendszerek mintegy ezerszer gyorsabbak a nyilvános kulcsúaknál. jól ismert titkos kulcsú rendszerek közé az RC2. m:lJd a hármas kulccsal megint titkosítja. Az üzenet megérkezésekor a fogadó a küldő nyilvános kulcsával tudja visszafejteni azt. miért nem küldjük úgy az üzenetet is? Szerencsére1976-ban. amikor Diflie és Hellman előállt az első nyilvános kulcsú rendszerrel. programot kellene írnunk rá. senkí más nem lesz képes visszafejteni az üzenetet. mint a DES. hogy a nyilvános kulcs. vagy hozzáfér­ nek. a Triple DES és az IDEA tartozik. komoly előnyt jelent. hogy a titkos kulcsot is elküldhessük. A bonyolultabb felállást ellensúlyozza. akinek megadjuk nyilvános kulcsunkat. • Megjegyzés: Furcsának tűnhet. Nyilvános kulcsú titkosítás A nyilvános kulcsú titkosítás két különböző. Az egyéb. és nem kell aggódni. a fogadó viszonylagos bizonyossággal meg tudja állapítani. képes lesz nekünk biztonságos üzenet küldeni. Gyakran vegyes rendszert működ­ temek: nyilvános kulcsú rendszerrel küldik a kulcsot a titkos kulcsú rendszerhez. kitől jött az üzenet. Ezt a kulcsot titokban kell tartani. és az üzleti és nyilvános kormányzati kommunikáció amerikai szabvá­ nyává vált.

A hash függvény (magyarul hasító függvénynek is szokás nevezni) a neki áradott bármely üzenethez kiszámírja az ahhoz tartozó üzenerkivonatot (message digest) vagy hash értéket. de sok más ilyen szervezet is működik. nem biztonságos módon is küldhető. Fontos tisztáz­ ni. f�ezer A digirális aláírások rendkivül hasznosak rudnak lenni. megbízható partner.thawte. akkor megbízharunk azokban is. verisign.240 15.feltéve. úgyne­ vezett hash függvényt használnak a hatékonyság növelésére. hogy bár az üzenet titkosírva van. Pusztán arról van szó. jelentősen olcsóbbak. Üzleti tranzakciók esetén arra van szükség. a küldö üzenetét senki sem módosította. Ezt követően a küldő által használt módszerrel hash értéket hozunk létre az üzenethez. és ugyanígy megbízharunk azokban is. az algoritmus pedig gyors. Secure Sockets Layer protokollon keresztüli. mint az. azaz természetes személyhez vagy céghez rudjuk kötni azt a felhasználót vagy kiszolgálót. Biztonságos webszerverek A böngészökkel folytatott. Ezek azonosságuk ellenőrzése 15 után digitális tanúsírványokat adnak ki magánszemélyeknek és cégeknek.CA) nevezzük.com/) és a Thawte (http://www.godaddy. hogy ellenőrizték az adott személy vagy cég (személy)azonosságát. akkor viszonylag jó eséllyel birtokunk­ ban van egy valós fizikai cím és valaki.és éppen ezért lassú . ha titkosított üzenetet akarunk küldeni. Az aláírást a küldö nyilvános kulcsával fejtjük vissza. és kevés gyakorlati különbség van a kettő között. Bárki létrehozhat és aláírhat olyan tanúsítványt. amely azt állítja. ami szinte minden esetben megbízhatóbb. mint az IlS.com/). hogy a tanúsírvány nem a megbízhatóságról vagy hitelképességről szál. hogy ő ez és ez. ha létező ( jogi) személyhez. aki aláírta. Amennyiben rni megbízunk a tanúsító szervezetben. hogy a kapott üzenetet nem manipulálrák. hogy megbízható harmadik személy ellenőrizze a résztvevők azonosságát és a tanúsítványaikban rögzített adatokat. Ezért a digitális aláírás létrehozásának szokásos mó<lja. aki ellen jogi úton felléphetünk. ha meg rudunk bizonyosadni arról. vagyis egy adott bemenet (üzenet) rnindig ugyanazt a kimenetet eredményezi: a kimenet kicsi. ám kissé bonyolulrabban beállítható. amelyekről tu<ljuk. Microsoft liS-t vagy bármilyen más ingyenes vagy fizetős webszervert. Aláírt üzenet érkezésekor ellenőrizhetjük azt. Az Apache lehetövé teszi Unix­ szerű operációs rendszer használatár. hogy az üzenetet nem hamisították-e meg . Üzleti kapcsolatok esetén ennél is hasznosabb. hogy biztosak lehetünk abban. nem pedig a beleolvasás megelőzése. A tanúsítvány nem garancia arra. hogy a gyors hash függvénnyel elkészítjük a teljes üzenet üzenetkivonatát. Az aláírás most már az üzenettel együtt. A fogadó bizonyosságer kaphat. hogy az üzeneret nem hamisírotrák meg. hagyományos. Az ilyen harmadik személyeket tanúsító szervezeteknek (certifying authoriry.nerworksolutions. hogy az információ csak annyira megbízható. A digitális tanúsítványok leggyakoribb használati célja. digitális formában kombinál egy nyilvános kulcsot és az adott személy vagy szervezet adatait. hogy nem lettek megváltozrarva. hogy ha becsapnak bennünket. hogy a kimenet egyértelmű hozzárendelés eredménye. hogy a kivonat nincsen manipulálva. hogy Windows platforrnon használjuk az Apache-t. hogy üzletfelünk tisztességes. . hanem az. Digitális tanúsítványok Praktikus. Nem az algoritmus által kiszámított érték a fontos. Természetesen választhatjuk azt is. Az üzenet és az üzenetkivonat birtokában meggyő­ ződhetünk arról. a titkosítás célja itt a hamisítás és küldés letagadhatóságának megakadályozása. akikben ez a szervezet megbízott. a nyilvános kulcs birtokában bárki által olvasható. A tanúsírvány birtokában rendelkezünk a másik fél nyilvános kulcsával arra az esetre. A tanúsítványok bizalmi hálózator hoznak létre.com) és a GoDaddy (http://www. biztonságos kommunikációhoz használharunk Apache webszervert.com/). Az SSL-kapcsolator lehetövé tevő webszervereket biztonságos webszervereknek nevezik. A Thawte a VeriSign tulaj­ donában van. A digitális tanúsírvány aláírt. Egyes más szervezetek. vagy egy üzenetsorozat adott fel­ használóról vagy géptől érkezett. akikben a tanúsítvánnyal rendelkező fél is megbízott. Noha ugyanazokar a módszereker és kulcsokar használja. hogy a tisztesség és megbízhatóság érzetét keltsék az e-kereskedelmi oldalak látogatóiban. A hash függvény az adott üzenetnek megfelelő üzenerkivonatot állít elő. A gond legfeljebb annyi. például a Nerwork Solutiens (http:/ l www. Jól ismert CA által kiadott tanúsírvány birtokában a böngészők figyelmeztető ablak megjelenítése nélkül rudnak SSL-kapcsolatot teremteni oldalunkhoz. és ismerjük a másik fél adatait. A két legismertebb CA a VeriSign (http:/ /www. Fontos megjegyezni. majd csak ezt a rövid kivonatot titkosítjuk a nyilvános kulcsú . általában egy másik típusú algoritmust. A szervezerek tanúsítványt adnak ki arról. Ha a visszafejtett hash érték megegyezik az általunk elöállí­ tottal.titkosítási algoritmus­ sal. Mivel a nyilvános kulcsú titkosítás nagy üzenerek esetében viszonylag lassú. A leggyakrabban használt hash függvény az MDS és az SHA. az aláírások pedig megnehezítik a küldö számára az üzenetküldés leragadását.

A naplófájlok különösen nagy mértékben ki vannak téve a támadás veszélyének. A végeredmény egy titkosított CSR.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 241 Az SSL IIS-en történő használatához telepíteni kell az IlS-t. ám ebben az esetben a böngészők figyelmeztetni fogják oldalunk látogatóit. majd telepíteni kell tanúsítvá­ nyunkat. jogszerűen működő vállalkozás vagyunk. hogy a crackernek legalább két gépet fel kell törnie ahhoz.. hogy fizikai címmel rendelkező. hogy tanúsítványunkat mi magunk írtuk alá. Ilyen meg­ oldás beszerzése esetén a Linux megbízhatóságát és egy könnyen telepíthető terméket kapunk a forgalmazó müszaki támoga­ tásával kiegészítve. A nagy naplófájlokkal csak úgy boldogulhamnk. de nem olyan egyszerűen. hogy külön gépen naplózzuk az eseményeket. például a konfigurációs fájlokhoz vagy az NT-Registryhez való hozzáférések tartoznak. de általánosságban elmondható. A Windows is kínál hasonló funkciót. és közölni kell a webszerverrel. mint például az su (amivel egy másik felhasználóvá. hogy valamely tanúsító szervezetnél tanúsít­ ványért folyamodjunk. amely a következőhöz hasonlóan kell. Tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) is elő kell állítanunk. mint a Unix. Miután a szervezet kiadta tanúsítványunkat. ha az Apache fizetős változatát vásároljuk meg. a fizetendő díjak és a személyazonosságunk igazolásához szükséges dokumenmmok. A két legnépszerűbb webszerver. 15 Auditálás és naplózás Operációs rendszerünk képes a különféle események naplózására. Ha a problémák észlelésére és naplózására vonatkozó kritériumok meghatározásakor túlzott biztonságra törekszünk. hogyan történt a probléma vagy a betörés. A Red Hat éveken keresztül forgalmazott egy ilyen. a naplófájlokat szabadon módosítva eltüntetheti a nyomait. az Apache és az IIS telepítési utasításait A PHP és a MySQL telepítése című Függelékben találjuk. illetve a domainnév használa­ tára való jogosultságunkat igazoló dokumenmmok birtokában készen állunk arra. ha erre szolgáló eszközzel vagy a biztonsági házirendből kidolgozott auditkódokkal . az egyes adatfájlokhoz. A folyamat lényege azonban minden kiszolgáló esetén ugyanaz. például rendszergazdává válharunk Unix rendszeren). el kell tárolni rendszerünkön. amely ma már a Red Hat Enterprise Linux termékekkel egy csomagban kapható. hogy hol találja. és az olyan prograrnak meghívása. Célunkat úgy is elérhetjük. Ennek folyamata kiszolgálónként eltérő. hatalmas méretü naplókat kapunk. A biztonsági szempontból érdekes események közé a hálózati hibák. Apache esetében az OpenSSL csomagot is telepíteni kell. Ha a támadó rendszergazdai jogosultságok­ kal fér hozzá rendszerünkhöz. és a szóban forgó domainnév a mi tulajdonunkban van. hogy kinézzen: ---BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST--­ MIIBuwiBAAKBgQCLnlXX8faMHhtzStp9wY6BVTPuEU9bpMmhrb6vgaNZy4dTe6VS 84p7wGepq5CQjfOL4Hjda+g12xzto8uxBkCD098Xg9q86CY45HZk+q6GyGOLZSOD 8cQHwhloUP65s5Tz0180FB zpi3bHxf06aYelWYziDiFKp1BrUdua+pK4SQIVAPLH SV9FSz8Z7IHOg1Zr5H82oQOlAoGAWSPWyfVXPAF8h2GDb+cf97k44VkHZ+Rxpe8G ghlfBn9L3ESWUZNOJMfDLlny7dStYU98VTVNekidYuaBsvyEkFrny7NCUmiuaSnX 4UjtFDkNhX9j5YbCRGLmsc865AT54KRu3102/dKHLo6NgFPirijHy99HJ4LRY9Z9 HkXVzswCgYBwBFH2QfK88C6JKW3ah+6cHQ4Deoiltxi627WN5HcQLwkPGn+WtYSZ jG5tw4tqqogmJ+IP2F/5G6FI2DQP7QDvKNeAU8jXcuijuWo27S2sbhQtXgZRTZvO jGn89BC0miHgHQMki7vz35mx1Skk3VNq3ehwhGCvJlvoeiv2J8X2IQIVAOTRp7zp En7QlXnXwls7xXbbuKPO ---END NEW CERTIFICATE REQUEST--- A CSR. A Unix lehetőséget ad arra. Ez azt jelenti. A problémák észrevétele után ezek tájékoztatást is adhatnak arról. hogy bizonyítani kell a szervezet felé. de érdemes lehet külső auditálással rendszeresen ellenőrizni a rendszer­ gazda munkáját. ered­ ményül rendkivül nehezen kezelhető. A Stronghold és az IlS párbeszédablakok segitségével vezet végig a folyamaton. Apache esetében azonban nekünk kell beírni a parancsokat. A naplófájlok esetében a két legnagyobb nehézség a méretük és a valóságtartalmuk. . A végleges tanúsítvány az itt látható CSR-hez nagyon hasonló szövegfájl. és a szerverszoftver telepítésekor a mod ssl modult is be kell kapcsolni. Stronghold nevű terméket.érdekes" események után kutamnk bennünk. A naplófájlok segitségével a megtörténtekor észlelhetjük a hibás vagy rosszindulatú viselkedést. A tanúsítvány megszerzésének pontos folyamata tanúsító szervezetenként eltérő. Az auditálási folyamatnak vagy valós időben vagy rendszeres időközönként kell megtörténnie. Az SSL érdemi használa­ tához tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványra lesz szükségünk. Az erre vonatkozó utasí­ tásokat a tanúsító szervezet honlapján találj uk. Az SSL használatát saját digitális tanúsítványunk létrehozása után akár azonnal megkezdhetjük. A rendszergazda is végezhet rendszeres auditálást. létre kell hozni egy kulcspárt. hogy eltün­ tesse nyomait.

lopás vagy természeti katasztrófa esetén is lesz mihez nyúl­ nunk! Rengeteg információforrás található a biztonsági mentésekről és a helyreállításróL Figyelmünket most a PHP-vel és MySQL adatbázissal létrehozott oldal biztonsági mentésére korlátozzuk. vagy számítógépen futó szoftver. Képes korlátozni az emberek által használt há­ lózati protokollokat. A csomagok szűrhetők típusuk. Teljesen statikus tartalom esetén elég biztonsági mentést az oldal módosításkor készíteni. amelyekhez csadakozhatnak. például szűrőszabályokat használó router (útválasztó). hogy a baj hálózarunkban is elterjedjen. illetve a sávszélesség költségeinek leszorítása érdekében proxykíszolgáló használatára kényszerítheti őket. ingyenes eszköz a Marylandi Egyetem által kifejlesztett AMANDA (Advanced Ma­ ryland Autamated Network Disk Archiver). az áramkimaradás és a hálózati leállások ellen. Mindkét esetben két hálózathoz kell kapcsolódnia. a kódokról és az adatbázisokról is rendszeresen biztonsági mentést kell készíteni. ha onLne fogadjuk a megrendeléseket. így tűzvész. Biztonsági mentés készítése az adatokról A katasztrófa-helyreállítási tervben nem lehet eléggé hangsúlyozni a biztonsági mentések fontosságát. . hogy a hálózarunkban lévő számítógépeket védje a külső támadástól. nem adatbázisfájlokróL A leginkább széles körben használt. így a statikus oldalakról. 15 Biztonságimentés készítése általános fájlokról A rendszerek többségén dedikált szaftver segitségével igen egyszerűen készíthetünk biztonsági mentést HTML és PHP kód­ jainkról. nincs az a biztosítótársaság. fejezet Tűzfalak A tűzfalakat arra használjuk. Az olyan típusú oldalak azonban. forrás. de ha saját fejlesztésű webes szaftverünk elvész. hogy hálózarunkat elválasszuk a külvilágtól. Ez­ zel védve vagyunk a merevlemez tönkremenése esetére. Ahogy az épület vagy az autó tűzfala megakadályoz­ za a tűz tovaterjedését. Ha megfelel a tűzfal szabályainak. és szabályok alapján kell müködnie. MySQL adatbázisunk biztonságimentése és helyreállítása Élő adatbázisról bonyolultabb biztonsági mentést készíteni. arnikor a teljes merev­ lemeztömbbel. az oldalakat lehet máshol tárolni.242 15. Egyes csomagokat a tűzfal egyszerűen el­ vet. gyakran változnak. amelyekről könyvünk szól. és védekezni kell a tűz. a hálózati tűzfalakkal megelőzhető. A tűzfal esetenként az azon belüli személyek tevékenységét is behatárolja. megállítja vagy visszautasítja. tükrözése tárnagami képes kíszolgálón érdemes tárolni. 12. amely pótolni tudja. Gondoljunk bele azonban az olyan helyzetekbe. Az AMANDA-ről a http:/ /www. Klimatizálásra van szükség. hogy naplóbejegyzéseket vagy riasztásokat kezdeményezzenek. A tűzfal lehet hardvereszköz. átvezeti a másik hálózatba. mint az egyszerű fájlokróL Az adatbázis máselását kerülni kell rninden olyan pillanatban. Az ésszerű méretű oldalakat RAID technológiával rendelkező.org/ oldalon bővebben olvashatunk. A tűzfal célja. Szűri és nem engedélyezi a szabályainak nem megfelelő forgalmat. ha nem. képeinkről és egyéb. de nem szabad megfeledkeznünk rendszerünk fizikai biztonságáról sem. a (kétbal­ kezes vagy rosszindulatú) emberek. rnint a szoftver. A kívánt gyakoriság attól függ. Weboldalunk összes alkotóeleméről. Emellett korlátozza a tűzfalon kívüL Felhasználók és gépek tevékenységét. leckében tárgyalruk. A tűzfal az egyik hálózatból a másikba igyekvő forgalmac figyeli. Számos Unix-disztribúcióban alapértelmezésben megtalálliató. A hardvereket és az in­ gatlanokat lehet biztosítani és pótolni. Ezeket külön adathordozón és ideális esetben más biztonságos helyszínen tároljuk. géppel vagy épülettel történik valami! Az oldal frissítésének megfelelő gyakorisággal érdemes külön biztonsági mentéseket készíteni.és célcímük vagy portinformáció alapján. és SAMBA segítségével windowsos gépek biztonsági mentéséhez is használható. különösen abban az esetben.amanda. Fizikai biztonság Az eddig megvizsgált biztonsági fenyegetések olyan kézzel nem megfogható dolgokra vonatkoztak. más eseményekre pedig megadhatjuk. azon gépek körét. A MySQL adatbázis biztonsági mentésére és helyreállítására vonatkozó részletes utasításokat a Haladó MySQL­ adminisztráció című. amikor módosítás alatt áll. mennyire dinan1ikusan módosul az oldalunk.

rövid áramkimaradások legtöbb helyen az élet velejárói. akiknek erre szükségük van. de elérhetők maradunk. A fentiek miatt érdemes lehet megfontolni. A "Montreali jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról" című egyezmény ma már tiltja a halon használatár.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 243 Rendszerünket biztonságosan bezárt helyen kell tartani. vagy boot lemez segítségével megkisérelhetik megkerülni a biztonsági mechanizmusokat. kevésbé káros alter­ naríva után kellett nézniük.hrml oldalon. 15 . Megnézzük. hogy gépeinker bizonyos díj ellenében egy e célra kialakított létesítményben helyezzük el (angolul co-locationnek is nevezik ezt a szolgálratást). Ha há­ lózatunk működése igazán fontos számunkra. mint a tűz. több redundáns hálózati kapcsolat vagy tűzvédelmi rendszer fenntartása. Csak azoknak az alkalmazottaknak szabad ehhez a géphez hozzáférniük. hogyan vécljük szervereinket. be kell ruháznunk szünermentes tápegységbe (UPS). hogy a klimarizálás és számírógépeink is mű­ ködni tudjanak. kik az ellenségeink. Két szóba jöhető lehetőség az argon és a szén-dioxid. hogy egy közepes méretű vállalkozás számára nem minden esetben gazdaságos egy hosszabb ideig áramellátást bizrosíró szünermentes tápegység. gázzal oltó rendszerekkel kezelték ezt a problémát. érdemes lehet egynél több internetszolgáltatóhoz kapcsolódni. fejezetben részletesebben foglalkozunk a webes alkalmazások biztonságáva!. A kér kapcsolat nyilván többe kerül. hogy hálózari hiba ese rén alacsonyabb kapacitással ugyan. Egyetlen gépet akár 60 percen keresztül táplálni képes szünetmentes tápegységet már 10 ezer forint környékén beszerezhetünk.epa. A sprinklerek (szórófejes. A jogosulatlan szemé­ lyek szándékosan vagy véletlenül kihúzhatnak kábeleket.gov/Ozone/snap/ fire/qa. Ennek alapja. Egy hasonló vállalkozások százainak számítógépeit tároló és üzemelterő léte­ sítmény számára azonban igen. A rémáról bővebben is olvashatunk a http:/l www. és hogyan készüljünk fel a katasztrófákra. Régeb­ ben halont használó. Ha rendszerünk folyamatos működése fontos számunkra. A hosszú áramkimaradásokhoz genetátorra van szükség. de azt jelenti. A váratlan. Az áramkimaradáshoz hasonlóan a néhány perces vagy órás hálózati kimaradások is ellenőrzésünkön kívül esnek. vízzel oltó berendezések) legalább annyi kárt tudnak tenni az elektronikában. hálózatainkat és kódunkat. A hosszabb áramkimaradásokat kiváltó vagy több gépet ellátni képes tápegységek ennél azért többe kerülnek. és hogyan védjük meg magunkat tőlük. így az új tűzvédelmi rendszereknek más. Rendkívüli időjárás vagy föld feletti vezetékek eserén a hosszabb kimaradások is rendszeresek lehetnek. Működésünk méretétől függően ez lehet helyiség vagy szekrény. Hogyan tovább� A 16.

hogy megfelelő egyensúlyt calál­ junk a védelem szükségessége és a tényleges üzletvitelhez elengedhetetlen. hogy néhány napig dolgozzon az ügyön. A fel­ hasznáJók gyakran válaszeanak olyan jelszavakat.egyben az egyik legnagyobb fejfájást is okozza a webes alkalmazásfejleszcőknek. amikor végre foglalkozni kezdünk a biztonsági problémákkal. és nem tehetjük meg. A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Biztonságkezelési stratégiák A ránk váró fenyegetések azonosítása Kikkel állunk szemben? Kódunk biztonságossá tétele Webszerverünk és a PHP biztonságossá tétele Az adatbázisszerver biztonsága Hálózatunk védelme Katasztrófa-elhárírási terv készítése Biztonságkezelési stratégiák Az internet egyik legnagyszerűbb jellemzője . A ránk leselkedő veszélyek tudatában félelmetes lehet akár csak belegondolni abba. Ha webes alkalmazást fejlesztünk. hogy a hitelkártyaadatokhoz. Éppen ezért szeretnénk csökkenteni a felhasználói jelszavak könnyű kitalálhatóságá­ nak és rendszerünk ebből adódó egyszerű feltörhetőségének kockázatát. hogy csökkentsük az ilyen problémák bekövetkezésének valószínűségét. vagy a támadók milyen módszerekkel törhetik fel azt. amiket az alkalmazásnak rudnia kell. netán teljes befejezése után is jelen van az alkalmazásban! Ha már rögtön az elején végiggondoljuk és felkészülünk rá. hogy milyen különböző médokon lehet rendszerünkkel visz­ szaélni. hogy kijelölünk egy fejlesztőt. De az üzlet nem állhat meg.16 Webes alkalmazások biztonsága A fejezeeben folyeaejuk az alkalmazásbiztonság korábban megkezdett témáját: teljes webes alkalmazásunk biztonságossá té­ telének kérdéseit fogjuk megtárgyalni. a biztonság nem lesz rajta ezen a listán. amely az alkalmazás üzembe helyezése és a fejlesztés lelassulása. hogy később. amelyek igazán aggodalommal tölthernek el bennünket. . és nekünk. az egész alkalmazást át kelljen alakítanunk (ráadásul szinte biztos. hogy néhány potenciális problémáról el fo­ gunk feledkezni). úgy tervezhetjük meg kódunkat. Az internechez csatlakoztatott rengeteg számítógép használói közöte kevésbé nemes szándékúakat is találunk. A biztonság az alkalmazás teljes tervezési folyamatának részét kell. A lényeg. pláne abban az esetben. és elkészítjük azon funkciók listáját. hogy képezze. működő alkalmazás igénye között. és biztonságukat elősegítő stratégiát kell kidolgoznunk az alkalmazásfejlesztéshez. amelyeket megfelelő szaftverrel nem különösen nehéz feltörni. A biztonság és a használhatóság közötti egyensúly keresése Felhasználói rendszer tervezésekor a felhasználói jelszavak azok. a bankszámla-információkhoz vagy az egészségügyi nyilvántartáshoz hasonló bizalmas információkat kezelő webes alkalmazást a globális hálózat számára elérhetővé tesszük. olyan soha véget nem érő erőfeszítés legyen. Megf elelő gondolkodásmód már a tervezéstől A biztonság nem egy funkció. Így elkerülhető az is. Webes alkalmazásaink minden egyes porcikáját védeni kell a lehetséges visszaélésektől (legyen azok véletlenek vagy szándékosak). ha szótári szavakat választanak. fejleszeöknek nem elegendő csupán alkalmazásunk e.az összes gép egymással szembeni nyitottsága és elérhetősége . hanem a biz­ tonság megtervezéséhez és kezeléséhez szükséges megközelítést kell kialakítanunk.kereskedelemmel kapcsolatos részeit biztonságossá tenni.

hanem telepíré­ sük és konfigurálás uk is. hogy csak azokat az információkat tekinthes­ sék meg. hogy korábban már használt jelszavakat nem választhatnak. és milyen. és bejutnának a rendszerbe. láthatják. a biztonság megőrzését elősegítő funkciókar tervezzünk bele� Ha mindenképpen nevet szeretnénk adni neki. hogyan működik rendszerünk. Ugyanígy egy rendkívül robusztus biztonsági jellemzőkkel bíró és ebből következően szinte használharadan rendszer kevés felhasználó számára lesz elfogadható. rendszerünk fejlesztése és gyors válaszlépés a problémákra . itt sincsenek kőbe vésett és rninden helyzetre megfelelő szabályok. például az adatbázisszervert. Meggyőzödünk arról. ami szintén negatív követ­ kezményekkel jár üzlermenerünkre. ám nagyobb valószínűséggel számítha­ tunk ebből adódó biztonsági problémákra és üzleti leállásokra. . amíg átkűzdenék magukat a belépési folyamaton. illetve a vállalatunk más osztályairól kapott adatok biztonságáróL Ha webes alkalmazásunk felhasználói számára részben vagy egészben elérherövé tesszük ezeket az adatokat.). ezért fontos risztában lenni vele.ez az az ár. amir soha nem lehet megnyerni. hogy nem csak az ezekkel az alkotóelemekkel való kapcsolatfelvételeink biztonságosak. és hogyan tömhetjük be őket. Sajnos rendszerünk annyira biztonságos lenne. Ez jelentősen megnövelné rendszerünk biztonságát. sőt akár a bankszámla-információkhoz is hozzáférnek. online üzleti alkalmazásainkat célzó biztonsági fenyegetést megismerhettünic Ebben a fejezetben ezek közül néhányra fogjuk figyelmünket összpontosítani. ha megköveteljük a felhasználóktól. amelyek a rendszer használhatóságát nem aránytala­ nul megnehezítve fokozzák a biztonságát. rnilyen és hány értékpapírral rendelkeznek. amir egy zökkenőmentesen működő webes alkalmazásért fizetni kell. hogy más felhasználék adataihoz nem szabad hozzáférniük. Állandó éberség.olyan csata. akkor a számlákat tartalmazó táblákhoz hozzáférő személyek megnézhetik a felhasználék személyes azonosító adatait (lakcím. és a crackereknek sokkal több időbe kerülne. különböző jelszót kérő bejelentkező abla­ kon keresztül lépjenek be. A biztonság ré­ szér képezi a rendszer működés alatti felügyelete. Ha online részvény. folyamaros harc és . olyan módon kell ezt tennünk. lentről felfelé haladó megközelítésnek (bortom-up) hívhatnánk.f�ezet Az egyik lehetséges módszer. és hogyan használják. a naplók és egyéb fájlok figyelemmel követése. Egy egyszerűen használható. Mint általában a kezelőfelület esetén. A biztonság. használhatósági resztekre és fókuszcsoportokra támaszkodva állapíthaguk meg. hogy miként fogadják a felhasználék a tervezett megoldásokat.előbb-utóbb kénytele­ nek lennénk belátni. hogy bár fontos törődni a bizton­ sággal. kérféleképpen kell a biz­ tonsághoz közelíreni.bizonyos érrelemben . legalább ugyanennyire érdemes foglalkoznunk a biztonságnak a használhatáságra gyakorolt harásával. ahol biztonságosabb megoldások kifejlesztésére van szükség. akkor felülrőliifele haladó Ugyanilyen logikával biztonsági megközelírésünk másik ú g ár megközelítésnek (top-down) nevezhernénk ezt.Az egyik megközelítés az eddig átbeszéltekre épül: Hogyan készüljünk fel alkalmazásunk biztonságossá tételére. amelyek védtelenül hagynak bennünker a támadásokkal szemben. sajnos. és megnézzük. a szervert magár és a hálózator vizsgáljuk meg. fejezetben (Az e-kereskedelem biztonsági kérdései) számos. sokkal inkább saját ítéletünkre. hogy gondoskodjunk a felhasználék által ránk bízott. mégpedig úgy. Webes alkalmazások fejlesztőiként olyan módszereket kell találnunk. Csak a működést közelről felügyelve (vagy ezt a feladatot helyetrünk ellátó eszközöket megírva és futtatva) azonosítharjuk a folyamaros biztonsági problémákat. hogy melyek ezek a lyukak. hogy négy. Bizalmas adatok elérése vagy módosítása Webes alkalmazásfejlesztőként vagy programozóként feladataink közé tartozik. illetve határozhaguk meg azokat a terülereket.246 16. amelyeket jogosultak látni. Sok termék olyan beállírásokkal települ fel. ha kezelni kivánjuk az ilyen fenyegetéseket. Azt is megkövetelhegük tőlük. alacsony biztonsági szintű rendszer vonzó lehet a felhasználék számára. hogy a szigorítás egyszerűen nem érte el célját. Ez a példa is jól mutatja. hogy használja . hogy legalább havonta egyszer módosítsák jelszavaikat. hogy lássuk.Szinte núnden esetben igaz. adóazonosíró jel stb.vagy befektetésialap-kereskedési rendszerhez írunk platforrnot (kezelőfelületet). Alapvető megközelítésünk Hogy az ésszerű erőfeszítéssel és időráfordítással elérhető legteljesebb biztonsági megoldást kapjuk. miben kell fejlesztési gyakorlatunkat megváltozratni. 16 A ránk váró fenyegetések azonosítása A 15. Biztonsági felügyelet Webes alkalmazásunk fejlesztésének és üzembe helyezésének befejezése urán sem értünk feladaraink végére. hogy senki sem venné a fáradságot. Ebben alkalmazásunk különböző alkotóelemeir.

somewhere. ami különböző mértékű adarvesztést vagy a felhasználók átirányítását eredményezi. és valahogy elvész egy adott számla összes adata. aici ellátogat a rosszindulatú felhasználó által bevitt szöveget tartalmazó oldalra. vagy egy ügyfél szállítási címének módosítása is boldoggá tehet valakit (vélhetően azt. a megosztott szolgáltatásmegtagadással járó (D DoS) támadásokról. Bár ez csak egy rendkivül egyszerű példa. és mennyire számítunk arra. könnyen beláthatjuk. hogy rekonstruáljuk az adatbázist.. Még ennél is rosszabb. Az adatainkhoz való egyszerű hozzáférésnél is sokkal rosszabb. az ilyen támadás által icinálc lehetőségek pedig számunkra igen rémisztőek lehetnek. Ha az épület. visszafordíthatatlan üzleti következményekkel vagyunk kénytelenek szembesülni. és mi megfelelő terv hiányában nem tudjuk számítógépeinket rendkivül rövid idő alatt újból online állapotba hozni. amelyek komolyan veszélyeztethetik alkalmazásunk elérhetőségét. Fontos megemlíteni. 3. A rosszindulatú felhasználó elküldi az űrlapot. A nevüket és lakcímüket tartalmazó lista valamilyen további infor­ mációval lciegészírve (. és vár. Akárcsak az előző veszélyforrás. fizikailag máshol tárolt biztonsági mentésekkel: ha a szervereinknek otthont adó épület leég. hanem a kliensen lefutó kódot is. a szolgáltatásmegtagadás sem csak rosszindulatú visszaélés miatt következhet be. és kiderítsük. Rosszindulatú kód befecskendezése Az interneten keresztül igen hatékony a rosszindulatú kód befecskendezésének (malicious code injecrion) nevezhető támadástí­ pus. ha rendelkezünk megfelelő biztonsági mentéssel és katasztrófa-elhárírási tervvel. amellyel nem könnyü meg­ birkózni. akkor. olyan kihívással állunk szemben. Ha bankszámla-információkat megjelenítő online bank vagyunk. mert akkor nem kevés időt kell arra fordítanunk.cookie. hogy mennyire elterjedt számos nagy internetes oldal használata. akkor igen komoly mennyiségü adatot vesztünk. és vele együtt az összes kiszolgáló és merevlemez por­ rá ég.document = "go. Ha belegondolunk. hanem jellemzőerr észrevétlenül lefut valamilyen kód. ha a fel­ használók (ügyfelek) teljes táblája törlődik. Hiába rendelkezünk teljes körű. amely a belévitt adatokat mások számára megjeleníti (például megjegyzés vagy 16 üzenet bevitelére szolgáló ürlapba) nem csak az üzenetet írja be.Webes alkalmazások biztonsága 247 Akár csak egy neveket és lakcímeket tartalmazó tábla nyilvánossá tétele is a biztonsági szabályok súlyos megszegését jelenti. például: <script>="text/javascript"> this.mind a tízezer ember szakott online dohányboltban vásárolni") potenciálisan értékesíthető árucikket jelent a játékszabályokat be nem tartó marketinges cégek számára. hogy adataink egy részét kitörölték vagy megrongálták. vagy földönlcivüliek lerombolják. Egy boldog banici ügyfél hirtelen néhány ezer dollárral többet talál számláján. ha hirtelen azt látjuk. hogy adarvesztés vagy -rongálás nem csak a rendszerrel való rosszindulatú vagy véletlen visszaélés miatt következhet be. hogy bármikor elérhetjük öket. amelyben szervereinket tároljuk. A rendszer következő felhasználója. kliensoldali programozással sok minden elérhető. Denial of Service támadás Korábban már volt szó a szolgáltatásmegtagadással járó (DoS) támadásokról és még veszélyesebb tesrvéreikröl. bizony. Ilyenkor fizetődik Ici. és nagy örömmel veszi át a valaici másnak küldendő csomagot). aici megváltoztatta az adatokat. Egyszerű példánk átirányítja a felhasználót (és némi cookie információt) az eredeti oldalról. Adatvesztés vagy �rongálás A jogosulatlan felhasználók bizalmas adatokhoz jutásánál semmivel sem jobb. hogy nem keletkezik nyilvánvaló vagy azonnali adarvesztés. le­ futtatja a bevitt szkript kódját. kigyullad. akkor megint csak ügyfeleket fogunk elveszíteni. Ami igazán aggasztó ezekkel a támadásokkal kapcso­ latban. . </script>="text/javascript"> 2. Ha szervereinket órákra vagy akár még tovább elérhetedenné teszik. sárla­ vina temeti be. nem jól végezzük a dolgunkat. hogy ne keverjük össze a CSS-ként rövidített egymásba ágyazott stíluslapokkal (Cascading Scyle Sheets).bad?cookie=" + this. Ha valaicinek sikerül adatbázisunkban táblákat megrongálni vagy kitörölni. ha valaici módot talál manipulálásukra. A rosszindulatú felhasználó egy űrlapba. Ezen belül a leghíresebb a Cross Site Scripting támadás. Szokás XSS-nek is nevezni. hogy bizonyos esetekben a legrövidebb leállás is kritikus lehet. Icinek mennyi pénze van. Az ügyfelek nagyra értékelik személyes adataik védelmér. A Cross Site Scripting alapvetőerr a következöképpen működik: l.

Vezetheti őket mohóság. és azok úgy tudják támadni kiszolgálónkat. szinte teljhatalmat kapnak a feltört számítógép felett. ami az egyik legnagyobb fejfájást okozhatja. hiba lenne minden erőfeszítésünket rájuk pazarolni. ha tudnánk. akkor segitő kezet nyújtunk a rendszerünket feltörni kívá­ nó. mert a kiszolgáló feltörése után a támadók egyik első lépése nyomaik és a bizonyítékek eltüntetése lesz. Elégedetlen alkalmazottak A következő csoportot. de belülről védtelenek maradunk. de rendszereink biztonságát illetően mi magunk és az általunk írt kód az. arnivel a fejezet későbbi részében 16 foglalkozunk majd.248 16. akik a más rendszerekbe való betörés izgaimát keresik. Saját magunk Kellemetlen lehet elismerni. saját alkalmazottaink alkotják. kihúzza valamelyik berendezés kábeleit.Ugyan komoly fenyegetést jelentenek számunkra.f�ezet Feltört szerver Ugyan egy feltört kiszolgáló a korábban sorolt fenyegetésekkel részben megegyező veszélyforrásokat rejt. hogy belső céges hálózatunk egyes felhasználóinak a gépén ilyen programok futnak. Ezek az alkalmazottak valarnilyen okból hajlamosak lehetnek kárt okozni annak a cégnek. Kikkel állunk szemben: Bár ösztönösen hajlamosak vagyunk a biztonsági problémákat okozó személyekre úgy gondolni. Nagyon nagy éberségre van szükség az ilyen típusú támadások ellen. és nem veszik jó néven. hogy rni abból mit sem sej tünk. sok esetben más szereplők is megjelennek a"küzdőtéren': Ök akaraclan résztvevők.és rá­ adásként a bizalmas adarokkal teli merevlemezt is megnyerte. ha rosszként tekintünk rájuk. ami ellen sokan egyszerűen elfelejtenek védekezni: valaki lazán besétál a szerverszobába. hogy a támadók célja egyes esetekben az. károkozási szándéktól vezérelt emberekre. amelytől szintén okunk lehet tartani. Kellően nyomós érv ez az úgynevezett demilitarizált zóna (DMZ) megvalósítására. mégis érdemes meg­ említeni. megpróbálhatnak amatőr hackerré válni. nem leszünk bizton­ ságban. hogy hozzáférést szerezzenek rendszerünkhöz.Szándékosan megkülönböztetjük őket a hackerektől. . és lehetőleg rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezzenek eközben. amelynek dolgoznak. Ha ez megvan. Ha valaki a megfelelő időpontban a megfelelő szobába tér be. vagy olyan eszközöket szerezhernek be külső forrásból. leállíthatják a gépet. mert nem szeretnénk megsérteni az igazi hackereket. akik nagy része teljesen risztességes és jó szándékú programozó. és ott a gyanú legcsekélyebb árnyéka nélkül sétálgatni. Ha megvédjük magunkat a külvilág támadásaitól. Crackerek A legnyilvánvalóbb és legismertebb csoportot crackereknek nevezzük. hogy sok irodaépületbe milyen egyszerűen be lehet jutni. és ezeken átjutva elérni céljaikat. bármilyen programot futtathatnak. rosszindulatú felhasználóknak. Könnyen előfordulhat. és hóna alatt az eszközzel kisétál az épületbőL Meglepődnénk. Fertőzött gépek tájékozatlan felhasználói A crackerek mellett sokan mások miatt is aggódharunk A modern szoftverek nagy részében megtalálható gyengeségek és biz­ tonsági hibák miatt a számítógépek riasztóan magas aránya fertőzött rnindenféle feladatot végrehajtó programokkal. hogy információkat szerezzenek rendszerünkről. vagy olyan szaftvereket telepíthetnek. A kü­ lönböző motivációjú crackerek megpróbálnak gyengeségeket találni. könnyen egy vadonatúj szerver boldog tulajdonosává válhat . amelyekkel a vállalari hálózaton belülről támad­ hatják a szervereket. és nem kellő alapos· sággal végezzük rendszerünk biztonsági tesztelését és ellenőrzését. mint rossz vagy rosszindulatú. ha például egy versenytársunk fizeti őket azért. Ha nem fordírunk kellő figyelmet a biztonságra. de lehetnek egyszerűen tehet­ séges emberek. Bármi is legyen a motivációjuk. ha hanyag módon írjuk meg a kódot. Hardvertolvajok Gyakran figyelmen kívül hagyott biztonsági fenyegetés. amelyek munkáját nem igazán fogjuk érté­ kelni.

talán könnyebben belátják.hogyan növelhe­ tő a bizronságuk. értékét. A PHP egyes. Képzeljük el. Ha néhány perces előadást tartunk nekik a biztonsá­ gi mulasztások negatív hatásairól (köztük a pénztárcájuk ellen dolgozó káros következményektől). Ez nem azt jelenti.milyen módon tehetjük ezt meg! A várt értékek alapos ellenőrzése Gyakran kérjük a felhasználókat arra.hogy minden szempontból felkészültek vagyunk a rendszerünkkel esetlegesen elkövetett visszaélésekkel szemben.hogy a megfelelő irányba induljunk el.amikor főnökünket vagy a vállalkozási díjunkat elfogadó vezetőt kell meggyőzni ar­ ról.phpfájlban a$_POST['nerne') nagyor révednénk.php" rnethod="POST"> <input type="radio" narne="nerne" value="Ferfi"/>Férfi<br/> <input type="radio" narne="nerne" value="No">N6<br/> <input type="radio" narne="nerne" value="Egyeb"/>Közöd?<br/> <input type="subrnit" value="subrnit"/> </forrn> </body> </htrnl> te ki vagy? </title> 16 Ez az űrlap a 16. A külső forrásból. Ennek birtokában feltételezhetnénk. Első lépésként azokat a dolgokat vizsgáljuk meg. Éppen ellenkezőleg: örömmel látjuk.1 ábrán látható módon néz ki. Ugyan könyvünkben nincs módunk arra.a 'Ferfi'.hogy minden. amelyek segíthecnek megőrizni kódunk biztonságát. Kódunk biztonságossá tétele A biztonság megközelítésének másik útja.hogy amikor csak lekérdezzük az urlap_elkuldese.hogy használják webes alkalmazásunkat. hogy érdemes a biztonságra kicsivel többet szánni egy olyan világban.általános iránymutatást próbálunk nyújtani. Hatékonyan végrehajtort szűréssel jelentős mértékben csökkenthetjük a külső fenyegetések számát. </head> <body> <forrn action="urlap_elkuldese. például a szállítás módjai (posta. például ügyfelektől érkező bevitel szűrésének fontosságára való tekintertel nézzük meg.amikor egyenként megvizsgáljuk az alkotóelemeket.expressz) közül vá­ lasszanak.a későbbi fejezetekben használandó módszereivel kapcsolatos biztonsági aggályokra akkor és ott fogjuk felhívni a figyelmet.és megnézzük.hogy megadott lehetőségek.és fokozhatjuk rend­ szerünk robusztusságát.hogy nincsen gépükön valamilyen spyware program vagy hasonló dolog. Még ha kétség sem merül fel felhasználóink megbízhatóságával kapcsolatban.ahol minden a hírnévről szál. Viszont szerecnénk megbizonyosodni arról. Az alkalmazások fejlesztőinek minden.sőt bátorítjuk öket.futár. mi mindent teherünk az összes lehetséges biztonsági fenyegerés elhárítása érdekében (számtalan kötetnyi irodalmat írtak már e témában). Felhasználó által bevitt értékek szűrése Az egyik legfontosabb dolog.hogy az alábbi egyszerű űrlappal dolgozunk: <htrnl> <head> <title> Hát.Webes alkalmazások biztonsága 249 Ha már csinálunk valamit.hogy az összes felhasználónk tisztességtelen.amivel módosítort vagy új kéréseket küld szerverünknek.csináljuk jól! Az internet különösen nem megbocsátó a gondatlanságra vagy lustaságra hajlamos személyekkel szemben. amit webes alkalmazásaink biztonságosabbá tétele érdekében megteherünk.hogy rendsze­ rünket azzal a feltételezéssel kell megtervezni.akkor sem lehetünk biztosak afelől. A legnehezebb az.külső forrásból származó bevitele szűrniük kell. Jelhasz­ náló által bevitt értéket szűrünk. hogy a többletkiadás vagy többletidő-ráfordítás bőven megtérül majd. hogy bemutassuk. amikor bemutatjuk e módszereket. 'No' vagy 'Egyeb' valamelyikét kapjuk-és .

0. rv:l. Windows NT 6. ". az interner a HTTP. és bármilyen értéket küldjön ne­ künk az űrlaphoz. en-US. egy egyszerű szövegprorokoll használatával müködik. U. Sokkal jobban járunk. az alábbihoz hasonló szerkezerben jutna el kiszolgálónkhoz: POST /neme.\">FIGYELMEZTETÉS:</span> Érvénytelen bemeneti érték a nemnél. Az előző űrlap szöveges üzenetként.9.yourhostname.1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 22 neme=szeretem+a+sutiket. rv:1. ha ténylegesen meggyőzödünk arról. Windows NT 6. Így ez a valaki a következőket is elküldheti nekünk: POST /neme. Ahogy korábban már említettük.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.250 16. U.1 Host: www. Ha késöbb az alábbi kódot írnánk: <?php echo "<p align=\"center\"> A felhasználó neme: ".0.php HTTP/1.php HTTP/1. fejezer 16. break.0.1 ábra: Egyszerű űrlap a Jelhasználó nemének kiderítésére. break.$ POST['neme'].</p>".1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: ll neme=Ferfi Azt azonban semmi nem akadályozza meg.0 (Windows. default: echo "<p align=\"center\"> <span style=\"color: red. ?> • " könnyen zavarba hozharnánk saját magunkat.0 (Windows.com User-Agent: Mozilla/5. például így: <?php switch ($_POST['neme']) case 'Ferfi' : 16 case No': case 'Egyeb' : echo "<p align=\"center\">Gratulálunk! Nemed: ".0.9. hogy a bejövő érték a várt/megengedett értékek valamelyike. hogy valaki kapcsolódjon webszerverünkhöz. en-US.yourhostname.1 Host: www. ?> .com User-Agent: Mozilla/5.0. $ POST ['neme' J </p>".1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.</p>".

Például így: $ejszakak_szama = (int)$_POST['ejsz szama']. akkor a checkdate nevű PHP függvény segítségével írhatunk olyan kódot. . if ((int)$mmddyy[2] < mint a 02 vagy 95 100) if ((int)$mmddyy[2] > 50) $mmddyy[2] = (int)$mmddyy[2] else if ((int)$mmddyy[2] >= 0) $mmddyy[2] = (int)$mmddyy[2] + + 1900. Általános szabályként elmondható. hogy egy repülőjegynél az indulási dátum érvényes dátumformátum-e). "HIBA: �rvénytelen dátum lett megadva!". ami ellenőrzi a dátum valódiságát. Ha azt szeretnénk. 2000. de legalább biztosak lehetünk benne. sincsen garancia arra. if (count($mmddyy) '/'). hogy az értékeket nem közvetlenül a kiszolgálónak küldték. ll az olyan évek kezelése. legtöbbjük egyszerűen karakterláncokat ad át a szervernek. "HIBA: �rvénytelen dátum lett megadva!". if ($ejszakak_szama echo exit. (Ezek a karak­ terláncok viszont akár dátumot. ahogy azt az előző részben láttuk. hogy helyes értékeket kapunk. != 3) { echo exit.) Éppen ezért numerikus mező esetén sem feltételezhet­ jük.Webes alkalmazások biztonsága 251 Kicsivel hosszabb ugyan ez a kód. $mmddyy[l]. Még olyan környezetekben. Még a legegyszerűbb értékeket is szűrni kell A HTML űrlapelemekhez nincsen típus társírva. == 0) "HIBA: �rvénytelen érték az éjszakák számánál!". fejezet) $mmddyy = spllt($_POST['tavozas datuma]. hogy egy érték a várt típusú legyen. 16 ll különben < O és a checkdate elkapja if (!checkdate($mmddyy[0]. nap és év értéket fogad (az év négy számjeggyel írva). majd azt az értéket hasz­ náljuk. nem csak az első lépésként végrehajtandó. hogy a felhasználó az adott országban szokásos formátumban adja meg a dátumot. ami például egyesült államokbeli felhasznáJók es erén mm/dd!yy. hogy soha nem elég feltételezni. hanem egyúrral rendszerünk biztonságát is növelj ük. hogy valóban számot vittek be rajta keresztül. és arról tájékoztat. és ez igen fontos lehet. Egyszerűen szavatolhatjuk. hogy a bevirt érték adott típusú-e. amikor a felhasználó neménél bizalmasabb adarokkal kezdünk dolgozni. ahol különösen hatékony kliensoldali kóddal próbálnak megbizonyosodni arról. természetes hibake­ resést könnyítjük meg (például annak megállapítását. időt vagy számot is jelképezhetnek. hogy ezek az értékek együtt érvényes dátumot adnak-e ki: ll a split a robstring-en keresztül mbcs-biztos (lásd 5.minden esetben ellenőrizni is kell ezt. Ez a függvény hónap. Ha időt szánunk a bevirt adatok szűrésére és érvényesítésére. $mmddyy[2])) { echo exit. hogy egy űrlapból származó érték az ort megadort értékek valamelyike lesz . azaz hh/ nn/ éé. ha az adott típusra konvertáljuk.

< jelképezi. az alábbi felhasználónév cica_mica. nem megengedett. DELETE FROM felhasznalok. A mysqli kiterjesztés azáltal fokozza a biztonságot. Mivel HTML-ben az összes jelölőelemet < és > karakterek fogják közre. és csak betükből és számokból állhatnak. entity-t kell használnunk. majd valamelyik oldalon meg­ jelenítjük! Példaként említhetjük az üzenőfalakat vagy azokat az oldalakat. hogy a név végén levő DELETE FROM felhasznalok" " . A kimenet értékeinek szűrése védőkarakterekkel A felhasználók által bevitt adatok szűrésével megegyező fontosságú. illetve harmadik paraméterüle határozza meg a karakterkészletet. -re. hogy a függvény megbízhatóan működjön UTF-8 karakrerláncainkon. és HTML kódban nem egyszerűen jelképezhető. jelképez. (az alapértelmezett érték ). amely és karakterrel ( & ) kezdődik.252 16. az &amp.amelyek gondoskodnak róla.így elkerülhetjük további. ha és karaktert szecetnénk rakni a HTML-be. hogy további SQL kódot futtatva számunkra egyáltalán nem kivánatos műveleteket hajtson végre.amit a &copy. mert azt szerernénk.hogy minden input megfelel annak.de az egyszereseket érintetlenül hagyja.A függvény ekkor sem az egyszeres. És nem mellesleg a kockázatunkat is mérsékeljük.hogy az egyszeres és dupla idézőjeleket is kezelje. a ©. Az entiry-ket a HTML kliens és > karaktereket cseréli le. A htmle ntities viszont minden entiry-vel jelképezhető karaktert lecserél. a perjel ( l ) esetében például &#4 7. Gondoljunk azokra az alkalmazásokra. és HTLM entity-kké alakítják azokat. a mysqli:: real_escape_string vagy amysqli_real_escape_string függ­ vényt használhatjuk erre a célra. amelyeknél fogjuk a felhasználó által bevitt inputot.nem olyan egyszerű ezeket a megjelenítendő car­ ralom kimenetének karakterláncába bevinni (mivel a böngésző alapértelmezésben azt gondolja. Az egyszeres és dupla idézőjelet a &#3 9.és egyszerűen szövegként jelenítse meg öket.) A második paraméter lehetséges értékei a következők: ENT_COMPAT ENT_QUOTES -A dupla idézőjeleket &quo t.hogy egyeden lekérdezést enged lefuttam i a mysqli_ query vagy a mysqli::query metódussal. -Az egyszeres és a dupla idézőjeleket is átalakítja &#3 9. Kétféleképpen előzhetjük meg az ilyen típusú biztonsági incidenseker: Az SQL-en keresztül az adatbázisszervereknek küldött összes karakterláncot szűrjük és lássuk el védökarakterekkel! A mysql_escape_string. ) következik. Ugyanígy. Az entity opcionálisan JI és egy tízes számrendszerbeli szám által meghatározott ASCII kód is lehet.majd a záró pontosvessző ( .amelybe a bemeneti karakterlánc kódolva lesz.opcionálisan pedig beállíthatjuk. entity-re van szükségünk. Ha olyan PHP kódot írunk. amikor az SQL injection támadások megelőzése érdekében bizton­ ságossá tesszük öket. illetve a &quot. Ezek fogják a bemeneti karakterláncban lévő egyes karaktereket. hogy az egyszeres és dupla idézőjelek entiry-kké legyenek-e alakít­ va. -ra. Ilyen entity többek közöte a szerzői jog szimbó­ luma. ami már azt megelőzően megbi­ zonyosodik afelől. amit várunk! Ha a felhasználói nevek legfeljebb 50 karakter hosszúak lehetnek. (Ez igen fontos számunkra. sem a dupla idézőjeleket nem ENT_NOQUOTES alakítja át. igen fontos megbizonyosodnunk arról. fejezet Karakterláncok biztonságossá tétele az SQL-re A karakterláncok feldolgozásának másik lehetséges célja. Mindkét függvény második paramétere határozza meg.hogy ezek nem tudnak kárt tenni. hogy a felhasználók ne szúrjanak be rosszindulatú HTML jelölöket az általuk bevitt szövegbe. hogy ezek jelölőelemekre utal­ 16 nak).. Tóbb lekérdezés végreh:Ytásához a mysqli_multi_query vagy a mysqli: : multi_ query metódust kell használnunk.illetve &quo t.hogy kimeneteinket védökarakterekkel lássuk el. hogy az input a lehetséges értékeket veszi fel. így azok nem tekinthetők a jelölő részének. A HTML entity röviden olyan kü­ lönleges karaktersor. komoly problémát okozhat számunkra. potenciálisan káros utasítások vagy lekérdezések futtatását . Ilyen esetekben figyelnünk kell.. . által jelképezett euró szimbólum.mint amilyet az adarbázis adna (ha az egyáltalán ellenőrizne ilyen dolgokat). Ha már felhasználói értékek szerepeinek rendszerünkben. Ehhez az &lt.hogy a kliens­ gépen lévő böngésző ne értse félre ezeket az értékeket. Olyan függvényekkel tehetjük ezt meg. ahol a felhasználók megjegyzéseket írhatnak a cik­ kekhez. Győzödjünk meg arról. A htmlspecialchars és a htmlentities függvény között a következő a különbség: az előbbi alapértelmezésben csak az &.akkor biztosak lehetünk abban. és nem járnak nem kivánt következményekkel. Ha nem járunk el kellő gondossággal. sokkal tartalmasabb hibaüzenetet írhatunk ki. mielött az adatbázisszervernek elküldenék azt. (böngésző) konvertálja kimenetté. különleges karak­ tert jelöl. Az ilyen támadásokról már beszéltünk a MySQL PHP-beli használaránáL Ezeknél a rosszindulatú fel­ használó a nem kellően védett kódot és felhasználói jogosultságokat próbálja meg kiaknázni. -ra alakítja át. és &gt. vagy az &euro. A függvény azonban nem konverrálja a karaktereket numerikus entiry-kké. Az és karakter után az entity neve. Ennek egyik legegyszerűbb módja a htmlspecialchars vagy a htmlentities függvény használata.

<br /> &lt. -színt és -stílust (félkövér vagy dőlt) -. kódunk reljes .<br /> &lt. akkurátusan végig kell néznünk a karakterláncokat. echo nl2br($str).p align=&quot..&lt. php vagy ./p&gt.<br /> "15000?".A felhasználó ezt adta nekünk: <br /> &lt. Ha például üzenöfalas honlapunk gyökérkönyvtára a /home/httpd/messageboard/www. ?> kimenerként az alábbi szöveget látnánk: &lt.&gt. ENT_QUOTES./p&gt. </script>".<br /> ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód. php fájlt.Webes alkalmazások biztonsága 253 Gondoljuk végig az alábbi szöveget! Sbemenet1_sztring = "<p align=\"center\">A felhasználó által küldött érték: p> <script type=\"text/javascript\"> \"15000?\"./script&gt. hogy a htmlentities függvény entiry-re ( &euro.<br /> <br /> &lt. Sstr = htmlentities(Sbemeneti_sztring.például üzenőfalon./script&gt. /code/felhasznaloi_objektum.</p> ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód. "UTF-8"). illetve az oldalhoz írt bármely egyéb fájlt mondjuk a /home/httpd/messageboard/code könyvrárba kell raknunk.script type="text/javascript"&gt. Ha végigfuttatnánk a következő PHP kódon (az nl2br függvényt azért futtatjuk a kimeneti karakterláncon. a beillesztett fájlokat. ha karakterek segitségével szabályozhatják a betűtípusr.html fájira irá­ nyuló kérést intéz.15000&euro. Sok webszerver alapértelmezésben a kimeneti adatfolyamba írja az ilyen fájl tartalmár. htmlspecialchars 16 Kódjaink szervezése Egyes vélemények szerint a felhasználék által az internetről közvetlenül nem elérhető fájlokat nem szabad a weboldal gyökér­ könyvrárába helyezni. ENT_NOQUOTES.</ ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód. ha valahol a nyil­ vános gyökérkönyvtárban tárolnánk a felhasznaloi_objektum. és a felhasználó ezt a fájlt kérné. <l script> a Figyeljük meg. Így. echo nl2br($str). ahol a felhasználék szívesen veszik.text/javascript&quot.</p> <script type="text/javascript"> ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód. És a következöképpen nézne ki a böngészőben: <p align="center"> A felhasználó ezt adta nekünk: <script type="text/javascript"> "15000?". Az ilyen fokú elővigyázatosság alapja az az eset.p align="center"&gt.&lt. hogy a bön­ gészőben szépen formázott legyen): <?php Sstr = htmlspecialchars($bemenetl_sztring. amikor egy rosszindulatú felhasználó nem . amikor meg kívánjuk engedni a felhasználóknak bizonyos HTML használatát . ) cserélre az euró szimbólumát ( ).&gt.php). a következöket kellene írnunk: require_once(' . A felhasználó ezt adta nekünk: & quot. núg nem nyúlt hozzá! Olyan esetekben.&quot.<br /> ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód. Ha kódunkba szerernénk beilleszteni ezeket a fájlokat. hogy azonosítsuk és ne szűrjük ki ezeket.center&quot. "UTF-8").&lt.script type=&quot. </script><p align="center"> A felhasználó ezt adta nekünk: "15000?"..

. arniről megfeledkeztünk. Hasonlóképpen kerülendő az is. Két kérdést is érdemes végig­ gondolnunk: Az általunk a lemezre írt fájlok között lesznek olyanok. ha később másik.php). a felhasz­ nálói nevet és a jelszót. Mi kerül a kódunkba? Az eddig látott. vajon ők is hozzá tudnak férni olyan fájlokhoz. $adatbazis_felhasznaloi_nev = 'bob'. a konfigurációs fájlokat vagy a különleges könyvtárakat a nyilvános gyökérkönyvtártól távol tartani. Vagy. "bob". ?> <?php include(' . Amennyiben az allow_url_ fopen beállítást bekapcsoljuk a php. például így: <?php ll ez az adatbazishoz kapcsolodas. például így: $kapcsolat = @new mysqli("localhost". html fájlok kérését engedélyezze. például a Unix különbö:ző változatainak más felhas:ználói is elérhetik azokat. $kapcsolat = @new mysqli($adatbaz1s szerver. lcodeladatbazishoz kapcsolodas. hogy megfeledkeztünk valamiről. ahol egy többfelhasználós operációs rends:zer. Ugyanígy érdemes minden más fájlt. a más tÍpusú fájlokra vonatkozó kéréseket pedig a kiszolgáló hibaüzenettel utasítsa el. és hozzáférne az esetlegesen a fájlban lévő szellemi tulajdonunkhoz. hasonlóan érzékeny adatokkal is. $ adatbazis_neve). fejezet tartalma megjelenne a böngészőben. ha hozzáférnének (például letclpasswd) ? Ügyelnünk kell. amelyekhez nem sze­ retnénk. mert ha a crackerek ráceszik a kezüket a . amelyekről úgy gondoljuk. illetve olyan biztonsági hibát (exploit) találhat. $adatbazis_neve = 'adatbazis'. ám kevésbé biztonságos.254 16. Ezt elkerülendő úgy kell webszerverünket konfigurálni. és ne rakjuk őket olyan helyre. megfontolandó szempontok A PHP kialakitásakor figyelembe vették a helyi fájlrendszer használatának lehetőségét.ini fájlban. előfordulhat. amelyek nem teljes mértékben az irányításunk alatt álló gépekről származnak. php fájlunkra. az adatbázisok elérésére szolgáló kódrészletek egyszerű szövegként tartalmazták az adatbázis nevét. biztonsági kockázamak lehetünk kitéve. hogy még egy védelmi rétegre érdemesek. $ adatbazis 16 ?> jelszo. a szöveges fájlokat. hogy csak a . hogy ne írjunk a lemezre átfogó biztonsági jogosultságokkal bíró fájlokat. mert a rossz input itt is problémákhoz vezethet. Célszerűbb a felhasználói nevet és jelszót olyan fájlba tenni. "titok". majd kódunkba beilleszteni azt. "adatbazis"). például a jelszófájlokat. nem megfelelően kenfiguráit szerver­ re helyezzük át alkalmazásunkat. Ekkor ez a felhasználó láthamá. ha óvakednánk más gépekről származó fájlok beillesztésétőL Különösen olyan fájlok esetében. amely nem a webes alkalmazás gyökérkönyvtárában helyezkedik el. és jobban tennénk. akkor elméletileg távoli szerverekről is be­ illeszthetünk vagy lekérhetünk fájlokat. Még ha azt is gondoljuk. a bob nevű felhasz­ náló jogosultságaival egyből hozzáférnek adatbázis unkhoz. A fájlrendszerrel kapcsolatos. amelyeket mások is láthatnak? Ha mások számára is megadjuk ezt a lehetőséget. Ez újabb biztonsági hibaforrást jelent alkalmazásunk számára. hogy megfelelően kenfiguráltuk webszerverünket. Ez kényelmes ugyan. hogy felhasználó által bevitt adatokat használ­ junk a beillesztendő vagy lekérendő fájlok kiválasztására. ll stb. php és . . $adatbazis_jelszo = 'titok'. hogyan programoztuk az alkalmazást. $ adatbazis felhasznaloi_nev. Javasolt ugyanígy eljárni más.php $adatbazis szerver = 'localhost'.

hogy tele van hibákkal. ha megengedjük a felhasználóknak. eredményesen csökkenthegüle az emberi hibák miatt bekövetkező problémák valószínűségét. illetve ha a kód annyira bonyolult. amelyek közt keresnie kell. vagy mindössze egyeden tesztelő jut a projekt ötven fejlesztőjére. amellyel tetszőleges parancsokat futtatharunk pa­ rancshéjban (Unix-szerű operációs rendszerek esetében az sh valamilyen változata. amikor a korábban már kijavított problémák vagy hibák a kód egyéb változtatásai miatt újból megjelennek. Ez alapvetően olyan nyelvi operátor. Vegyük rá fejlesztőinket.Ollé! Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie. ha minden egység sikeresen tesztel­ te azokat. hogy használhatósági tesztet végezzünk alkalmazásunk kezelöfelületén. Ha gyökérkönyvtárunkban Apache 2. minta kereses helye. és megnézzék. és ök bevihetik a megtekinteni kívánt fájl nevét. majd valami ilyesmit lát megjelenni: .exe). hogy valaki megnyit egy weboldalt.Webes alkalmazások biztonsága 255 Ezen túlmenően akkor is rendkívül óvatosan kell eljárnunk. hogy ez az idézőjel nem azonos a sima.A keresendő mintának megfelelő sorokat adja vissza. programozók és az általunk írt kód egyaránt esendő. ..\ előfordulásainak eltávolítása minden bizonnyal segítene megelőzni az ilyen problémát. Ezzel lehetövé válik számukra. már azelőtt kezelni tudjuk öket.. Az alkalmazást üzembe helyezés után. amit egy tesztelő megtalálna. ami nevekből és telefonszámokból álló listát tartalmaz. A kód stabilitása és kódhibák Ahogy korábban már utalrunk rá. ini . BUG BUG BUG! 1!! Ez a felhasználó rninden bizonnyal kevéssé fog bízni az oldal robusztusságában vagy biztonságában. Teremtsünk elegendő tesztdési erőforrást projektünk számára! Rengeteg projekten spórolnak ezen. Képzeljük el.Angol nyelvű billentyűkiosztás esetén a bal felső sarokban helyezkedik el a billentyű. Az előző példában a . . A grep [args) grep Unix-szerű parancs. kódunk megfelelő tesztelése és ellenőrzése nélkül. mint például a c: \mysql\my. hogy konkrét tesztdési módszertant kövessenek! Minden bizonnyal így sem fogják az összes olyan hibát megtalálni. hogy difenesztráció). 2. Ha igen. futás közben is figyelni kell. a grep paranccsal összeállít­ hatjuk a"Smith" szót tartalmazók listáját. Érdemes beismerni. \ . de kevésbé megbízhatók az esetleges problémák feltárásában. egyszeres idé­ zőjellel ( '). Remek alkalom ez arra is. de mindenképpen segit elkerülni a regresszálást. htdocs\) (c: \Program Files\Apache Software Foundation\ egy olyan fájlokkal teli könyvtár helyezkedik el. alkalmazásunk sikere vala­ mennyi tesztelő erőforrást mindenképpen igényelni fog. A következő módszerekkel érhegük el ezt a célt: Alapos tervezési munka előzze meg termékünk létrehozását.ini fájlt szeretnék megnézni. webes alkalmazásunk nagy valószínűséggel nem fog megfelelően müködni. Ha van egy olyan szöveges fájlunk. . vannak-e olyan nyilvánvaló gyenge­ ségek. hogy véglegesítsék a változtatásokat. hogy megismerjék PHP-telepítésünket. hogy kritikussá válhatnának. hogy jelentkeznek-e komoly problémák vagy esetleges biztonsági rések. vagy nem lesz kellően biztonsá­ gos. A nagy szaftverfejlesztő cégek majdnem ugyanannyi tesztelőt és fejleszrőt foglal­ koztatnak. szigorúan szűrnünk kell.. annál nagyobb valószínűséggel fogjuk kiszűrni a lehetséges problémákat. Ezt a problémát is könnyen orvosolhaguk: ha elfogadunk felhasználói bevitelt. rákattint a"Keresés" gombra. Azt a sziruációt nevezzük így. amelyhez hozzáférést adunk a felhasználóknak.A naplók rendszeres böngészéséből és a felhasználói/ fogyasztói észrevételek elolvasásából kideríthető. hogy mi. \.. Windows esetén a cmd. ha az olyan abszolút elérési útvonalakat is kiszürjük. A végrehajtó műveleti jel a lefuttatott program szöveges kimenetét tartalmazó sztringértéket adja vissza. és lehetőség szerint készítsünk prototípusokat l Minél töb­ ben nézik át terveinket. és ennek megfelelöen tervezzük. hogy a megfelelő inputtal kódjuk tökéletesen müködik. A fejlesztök jellemzően nem bizonyulnak jó tesztelőknek! Teljes mér­ tékben megbizonyosodnak ugyan arról.\php\php. hogy főnökeink is meg fognak fizetni ilyen sok tesztelőt. más nyelvű billentyűzeten ugyanakkor komoly kihívás lehet megralálni. mint ahogy az is. Fontos megjegyezni. és ugyan nem valószínű. amiket kihasználhatnának. ha fordított idézőjelek ( ') közé tesszük az adott parancsot. akkor komoly problémáink adódhatnak. hogy beírják az általuk látni kívánt fájl nevét. A fejlesztöknek csak akkor szabad megengedni. 16 Végrehajtó operátor és az e xe c parancs Korábban röviden már említettük a parancssori utasítás-végrehajtó (shell command executor) vagy végrehajtó műveleti jel (execution operator) nevű funkciót. amennyiben a . hogy elkerülhessük az ilyen jellegű gondokat. Ha a kezdetektől fogva tudatosan törekszünk alkalmazásunk stabilitására.. beír egy szót a keresési párbeszédabiakba (például azt. amely a keresendő karakterláncmintát és azon fájlok listáját várja.

.php. Tartsuk szoftvereinket naprakészen! Rendszerünk biztonságát a legegyszerűbben úgy tudjuk elösegíteni. A bizronság. fejezet A grepnek léteznek windowsos változatai. A gyártók azt felrételezik. $nevek_szama = split($sorok. legalább némi rámpontot és iránymutarást adunk az elinduláshoz. ' karakter választja el {$nevek_szama[l] }<brl>\n". amelyek a szoftver erejét és hasznosságát hivatottak demonstrálni. hogy az általunk használt szaft­ vernek mindig a legfrissebb és legbiztonságosabb változata fusson. echo "Név: {$nevek szama[O] }. hogy a parancsor közvetlenül. A PHP. illetve ahhoz. a különbség annyi. A számítógépeinkre és szervereinkre telepítendő szoftverek nagy részét olyan konfigu­ rációs fájlokkal és alapértelmezett funkciókészleetei kapjuk. hrrpd. hogy mivel alapesetben alacsony szintű jogosulrsági környezetben szetetnénk futtatni webszerverünket és a PHP-t (erre a következő részekben még bövebben visszatérünk). és .holiszrikus" megközelítése megköveteli. '. hogyan lehet rninden szóba jöhető webszervert és PHP kiterjesztést biztonsá­ gossá tenni. így ugyanazok a figyelmezrerések érvényesek rájuk is.microsofr. és rendszerünk biztonsága érdekében szigorúan szűrni kell ezt az inputot. az Apache HTTP Server és a Microsofr Internet Information Server (IlS) esetében ez azt jelenti. hogy felhasználói input kerüljön a fordított idézőjelek között lévő parancsba. $users = hogy nincs különbség kis. hogy kikapcsoljuk a számunkra szükségtelen és/vagy a kívántnál kevésbé biztonságos funkciókat. vagy nem szánnak rá elegendő időt. vannak-e köztük a biztonsághoz kapcsolódó javítások. sőt.és nagybetű között 'grep -i smith lhomelhttpdlwwwltelefonszamok.com/iis). Az exee parancs és a rendszerfüggvények a végrehajtó operátorhoz nagyon hasonlóan viselkednek.ner. A minimális óvintézkedés az escapeshellcmd függvény használata. hogy több-kevesebb rendszerességgel felkeressük a megfelelő honlapokat (http://www. hogyan tudunk a témában további információhoz jutni. Ugyanazokat a biztonsági aggályokat hozzák elő. $sorok = split($felhasznalok. Még ennél is rosszabb. hasonlóan használható program is. Windows alatt a \n helyett \r\n legyen! "\n").org vagy www.exe nevű. ennél is szigo­ rúbban kell korlátozni a lehetséges inputokat. Webszerverünk és a PHP biztonságossá tétele Nem elegendő kódunk biztonságosságával törődni. ).Smith" nevű embereket: <?php ll az -i azt jelenti. . könnyen olyan helyzetben találjuk magunkat. Ezzel tovább veszélyeztetjük biztonságunkar. hogy webszervereink és a PHP megfelelő konfigurálásáról is gondos­ kodjunk. Bár nincsen lehetőségünk bemutatni. Telefon#: ?> Ha bármikor is megengedjük. foreach ($sorok as $sor) ll a neveket és a telefonszámokat . nem pedig héjkörnyezetben futtatják. Windows alatt elérhető a findstr. Az operátor használara üzleti környezetben igen nagyfokú körültekintést és óvatosságor igényel. Ha azonban biztosra szecernénk menni. illetve az új funkciók listáját böngészve megnézzük. hogy megfelelöen végrehajtsák. ahol biztonsági tanácsokat és új verziókat keresünk.a végrehajtó operátorral ellentétben .apache. 16 Sajnos sokan teljesen megfeledkeznek erről. különböző biztonsági veszélyforrásoknak tesszük ki magunkat. hogy ezen parancsok futtatásához magasabb szintű jogosultságokat kell kiosztanunk.256 16.txt'. a PHP-t futtató webszerverünk telepítése és konfigurálása is komoly biztonsági aggályokat hordoz magában.. Az alábbi kód futtatásával találhatnánk meg a .nem mindig adják vissza a teljes kimenetet. ll a kimeneti sorok felbontása tömbbe ll figyelem. ha gondoskodunk arról.

ha rendszeresen utánanézünk a szaftverhez tartozó biztonsági javításoknak vagy egyéb frissítéseknek. hogy biztosak lehessünk abban. alapvető müködés felépítése 2.ini fájlunkról. Az olyan programok. Itt megint csak arra kell ügyelnünk. hogy a folyamat vagy teljesen automatizált legyen. ini fájl tartalma Ha eddig még nem szántuk rá magunkat a php. hogy a szaftver új verzióján is megfelelően működik webes alkalmazásunk. Az ezekkel a beállításokkal kapcsolatos egyetlen trükk. amelyek használatukat írják le. mint a PHP. resztsorozat futtatása 3. resztsorozat futtatása 4. az élesben működö kiszolgálóinkon is üzembe helyezhetjük. amit előtte telepíteni kell. amelyekkel operációs rendszerünkön belül másik operációs rendszert futatharunk (például a VMware. valóban minden a megfelelő módon működik (lásd a 16. amelyre telepíteni rudjuk a szaftvert és a webes alkalmazást. és tisztában legyünk az egyes kiterjesztések opcióival. . PHP telepítése 3. egységtesztek beállitása 4. amikor forrásból telepítünk. számos lépésből álló folyamat lehet.net/manual) átnézzük dokumentációjukat. Az új verzió üzembe helyezése A telepítése soha nem szabad először közvetlenül az üzemben lévő kiszolgálón végrehajtani. itt a remek alkalom. hogy az adott szaftver használata megéri-e a biztonsági kockázatot. E kockázat egyébként úgy mérsékelhecő. és megvizsgáljuk a tartalmár! Az ilyen fájlok bejegyzéseinek nagy része megfelelő megjegyzésekkel rendelkezik. Ha megbizonyosadtunk róla. amit a szaftver újabb verzióinak telepítésekor követni fogunk! Így biztosan nem fogunk megfeledkezni az olyan foncos dolgokról. lehetövé teszik.2 ábra: Kiszolgálószoftver frissítésének folyamata A php. hogy megfelelő tesztek lefuttatásával megbizonyoso�unk: a szaftver új változata nem lehet negatÍv hatással alkalmazásunk működésére. hogy betöltsük valarnilyen szöveg­ szerkesztőbe. különösen fontos. számos olyan egyéb szaftver lehet. hogy a PHP on­ line kézikönyvében (http://www.php. hogy akruálisan futtatott operációs rendszerünkön belül vég­ rehajtsuk a tesztelése. illetve azok lehetséges értékeiveL Meginc csak erősen ajánlott. konfigurációs fájlok ellenőrzése 2. és meggyőződhetünk arról. hogy rninden rendben működik-e! Az olyan nyelvek esetében. vagy papírra (esetleg egy fájlba) feljegyezzük a telepítés során követendő lépésekec. Inc. hogy új verziók telepítése esetén biztosak lehessünk benne: a megfelelő beállításokkal használjuk.2 ábrán).ini fájl átböngészésére. l Összeállitás l )o l Tesztelés l )o Üzembe helyezés l. amik csak problémákat okoznának a későbbiekben. A modulok rengeteg olyan konligurációs beállítást kínálnak. Ezen kívül a funkcióterület/kiterjesztés neve szerinc vannak rendezve. Mindig legyen tesztszerverünk. Különösen a Unix-verziók esetén. kiszolgáló l. dokumentumok rarása 4. ad hoc tesztek futtatása futtatása 16.Webes alkalmazások biztonsága 257 Az új verzió beállítása Egyes szoftverek konfigurálása és telepítése időigényes. egységtesztek fut­ ellenőrzése 3. hogy a telepítés során minden egyes apró részletet fejben ru­ dunk tartani. Nem feltétlenül szükséges komoly összegekért új szárnitógépet beszerezni a telepítés és a konfiguráció tesztelésére. a munkamenetekkel (session) kapcsolatosak pedig session előtaggal bírnak (23. amelyeket soha nem fogunk használni. terhelési tesztek konfigurálása elvégzése 5. hogy PHP-ben írt régi szaftver használata esetén jó eséllyel szükség lehet a register globals és/vagy a register long arrays bekapcsolására. vagy írjuk fel. kell eldönteni. majd a megfelelő modulok és kiter­ jesztések bekapcsalásához számos parancssori kapcsaló beállítására van még szükség. ahol egyes alapértelmezett beállítások verzióról verzióra változhatnak. hogy milyen változtatásokat hajtottunk végre benne. Az éles kiszolgálón is szükség van némi végső tesztelésre. hogy a megfelelő szerverkörnyezet poncos mását állítsuk elő. fejezet: Munkamenet-vezérlés PHP-ben). Nagyon fontos: készíesünk magunknak rövid telepítési útmutatót. A használt modulok esetében azonban fontos. VMware vagy a Microsoft VirrualPC szoftvere). szerverre másolás 2. alapvető múködés l. így az mbstring kon­ figurációs opciók neve mbstring-gel kezdődik. hogy rendszeres biztonsági mentéseket készítsünk php. A végrehajtandó lépések magas száma rniatt igen valószínűtlen. Ebben az esetben saját magunknak _ _ _ 16 \. és amelyek miart-ha ezek a modulok nincsenek bekapcsolva-aggódnunk sem kell.

és 7 55 jogosultsággal rendelkezik. Szélsőséges eset­ ben még arra sincsen lehetőségünk. Ellenőrizzük. Az ilyen kiszolgálókan rninden bizonnyal nem férünk hozzá a php. hogy a httpd superuser jogosultságok nélküli felhasználóként fut (Unix esetén például nobody vagy httpd ) ! Ezt a httpd.org/docs-project) a vonatkozó biztonsági részeket! Ezen túlmenően tegyük a következőket: Ellenőrizzük. az Apache HTTP Server és a Micro­ soft IlS beállitását tekintjük át. Az Apache 2. nem lesz szükségünk. conf fájlba megfelelő direktívákat belevéve rejtsük el a fájlokat. rnint a /usr l local/apache/ conf vagy a C: \Program Files\Apache Software Foundation\Apache 2. Ismét csak ajánlani tudjuk. hogy a gyökérkönyvtáron kivül könyvtárakat hozzunk létre. akik fizetős PHP/MySQL hosztolási szaigáitatás igénybevételével futtatják webes alkalmazásaikat. így nem tudjuk a beállításokat a nekünk megfelelőre alakítani. hogy a szerver úgy legyen beállítva. ha más is látna! Ha például az . Ellenőrizzük az Apache telepítési könyvtár fájljogosultságainak megfelelő beállítását! Unix esetén ez magában foglalja azt. amely általában a httpd alaptelepítésének l conf alkönyvtárában helyezkedik el (ami nem más.x verzióknál. conf nevű fájlban találjuk. hogy a gyökérkönyvtár (amely alapértelmezetten a htdocs/ alkönyvtárat használja) kivételével minden könyvtár a root tulajdonában van. amelyre. Deny from all </Files> Mint már említettük. mie­ lőtt élesben üzembe helyeznénk a kiszolgálót. hogy az liS dokumentációját elolvasva alaposabban tájékozódjunk az ajánlott biztonsági eljárásokróL Webes alkalmazások hosztolása fizetős szolgáltatás igénybevételével Bizonyos felhasznáJók számára kicsit problémásabb a virtuális szerver biztonságának kérdése . meg­ emelhetjük azt). hacsak nem használjuk az online konfigurációs eszközöket (és ne használjuk ezeket. arniket nem szeretnénk. mi most a két legnépszerűbb. válasszuk inkább az iisadrnin segédalkalmazást!).258 16. Kerüljük a gyakori nevek használatár! Rengeteg automatizált program létezik. és fordítsunk időt arra.apache. f�ezet A webszerver konfigurálása Ha már megfelelőnek találjuk a PHP konfigurálását. de ha nagyobb terhelésre számítunk. így nem tudjuk a beillesztendó fájljainkat biztonságos helyre pakolni. 2\conf) . egi -bin/. könnyen lehet. ám érdemes néhány dolgot alaposan leellenőrizni. hogy megfelelő számú kapcsolatot tudjon kezelni! A httpd 1. az alábbiakat kell beírnunk: • <Files - "\. .x verzióinak felhasználói esetében olyan ésszerű számot érdemes a MaxClients értékének adni. forditsuk figyelmünket a webszerver felé! A biztonság szempontjából minden kiszolgálónál más konfigurálási folyamat vár ránk. a 150 teljesen ésszerű. ahol lehetséges a multithreading (több száJon futó feladat-végrehajtás). hogy a szükséges helyekről eltávolítsuk az írási jogosultságo­ kat! Töröljük ki az liS által alapértelmezésben a gyökérkönyvtárba telepített összes fájlt! Nagy valószínűséggel �zek túl­ nyomó többségét soha nem fogjuk használni (sőt. amely egyidejű­ leg még feldolgozható (az alapértelmezett érték. inc fájlok megtekinthetőségét szeretnénk megakadályozni.) kutat kódok és prograrnak után. a ThreadsPerChild értéket kell ellenőrizni (az alapértelmezett érték. Telepítéskor jelentős mennyiségű tartalom kerül az \inetpub könyvtárba. hogy a weboldalak ugyanarra a meghajtóra kerüljenek. Szerencsére az ilyen szolgáltatásokat nyújtó cégek is versenyképesek szeremének marad­ ni. minél előbb távolítsuk el ezeket a fájlokat az adott weboldal gyökérkönyvtárából! Microsoft IlS Az liS konfigurálása kevésbé a beállításfájlok körül forog.3. Az összes konfigurációs beállítást a httpd. Apache HTTP Server A httpd szerver alapértelmezett telepítése elfogadhatóan biztonságos.inc$"> deny Order allow.azokra gondolunk itt. a nem kellően biztonságos felépítés pedig soha nem fog az ügyfélmegtartás lehetséges módszerei közé tartozni. confUser és Group beállirásai szabályozzák.ini fájlhoz. Ne felejtsük el elolvasni a ki­ szolgáló online dokumentációjában (http://httpd. A httpd. amely a gyökérkönyvtárunk gyakori nevű alkönyvtáraiban (például Scripts/. rnint az Apache HTTP Server esetén. ennek ellenére számos dolgot 16 meg kell tennünk az liS telepítésének biztonságossá tétele érdekében: Óvakodjunk attól. rnint az operációs rendszer! Használjuk az NTFS fájlrendszert. b in/ stb. az 50 általában elfogadható). hogy egyiket sem).

Felhasználók és a jogosultsági rendszer Szánjunk rá időt és energiát. A biztonságos módot nem használó vagy egyeden fuggvényt ki nem kapcsaló oldalak esetében jobban aggódhatunk. Ezzel lehetövé válik. hogy a biztonságos mód be van-e kapcsolva.és nagyberüket pedig valamilyen egyszerű séma szerint válrogassák. illerve nem fogják a fájlt e-mailben elküldeni számunkra.com). Az adatbázisszerverek biztonsága Túl azon. aki a kívánatosnál több jogo sultsággal rendelkezik . amelyek­ kel rénylegesen dolga van. hogy valóban PHP5-öt használnak! Keressünk olyan szaigáitatást. és próbáljunk meg olyan táblát elérni. a műszaki ügyfélszolgálattól megkér­ dezhetjük. amellyel megtudhatjuk. használjunk olyan szolgáltatást. és milyen fuggvényeket és osztályokat kapcsoltak ki. Az olyanoknak. és figyeljük. • Olyan tárhelyszolgáltatást keressünk. Megint csak elmondható.netcraft. tán sós húst sürsz. ellenőrizzük. amelyre webes alkalmazásainkat írjuk. azaz"Mir sürsz. milyen korlátozá­ sokra és támogatásra számíthatunk az adott szolgáltatónál. hogyan fognak futni webes alkalmazásaink az adott tárhelyen. és csak azokat szabad módosítania. Próbáljuk meg kideríteni. a kis. pénzvisszafizetési garancia vagy bármilyen más lehetőség. hogy csak a rendszergazdának legyen hozzáférése a jogosuJtsági táblákhoz és adminisztrációs adatbázisokhoz! Minden más felhasználónak csak azokhoz az adatbázisokhoz szabad hozzáfém ie. hogy mások ne tekinchessék meg . hogy létrehozzuk az includes/ könyvtárat. amelyből pontosan kiderül. nem lehetünk biztosak rendszerünk jogosuJtsági rendszerének megfelelő védelmében. hogy van-e minden felhasználónak jelszava! Minden adatbázisszerver esetében az egyik legelső tennivalónk legyen meggyőződni arról. javasoljuk. amit tenniük kell. sokkal kevésbé biztonságosak. hogy meggyőződjenek a rendszer biztonságosságáróL Ellenőrizzük. inc fájljaink tartalmár. Ezt alaposan áttanulmányozva megtudhatjuk. Ezeknél a biztonság érdekében megtehetjük. mint a 44bicikliA. hogy minden szaftverünket naprakészen tartjuk. Miurán feltérképeztük és megismertük a jogosulrsági rendszert. hogy a biztonságról teljes könyveket írhatnánk minden egyes adatbázisszerverhez. ám itt és most csak olyan általános stratégiákat tudunk bemutatni. hogy az adatbázis rendszergazdája rendelkezik jelszóvall Figyeljünk. hogy egy tetszőleges mondar szavainak kezdő­ betűit használják. . amelyben a public_html/ az a hely. történik-e hiba: • 16 Kapcsolódjunk felhasználói név és jelszó megadása nélkül! Kapcsolódjunk rendszergazdaként jelszó nélkül! Adjunk meg rendszergazdaként hibás jelszót! Kapcsolódjunk felhasználóként. ahol van ingyenes próbaidőszak. milyen beállításokat használnak a php. hogyan kanfigurálják tárhelyünket. mások teljes könyvtárhierarchiát adnak. hogy megismerjük a választott adatbázisszerver hitelesítési és jogosuJtsági rendszerét! Az adat­ bázisok elleni támadások közül meglepően sok egyszerűen azért tud sikeres lenni. milyen verziójú szaftvereket futtatnak! A legfrissebb verziókat? Ha nem találjuk a phpinfo kimenetét. ahova a tartalom és a futtatható PHP kódok kerülnek. a felesleges vagy rúl sok jogosultsággal rendelkezőket pedig távolítsuk el! Ügyeljünk. amely teljes könyvtárfát és nem csak gyökérkönyvtárat kínál! Egyes szolgálra­ tóknál tárhelyünk gyökérkönyvtára az alap dokumentumkönyvtár. amelyre nincsen jogosultságunk! Kapcsolódjunk felhasználókén t. kis szűcs?" Sok adarbázis ( köztük a MySQL régebbi verziói) telepítésekor létrehoz egy névrelen felhasználót. amelyek mindenkire egy­ aránt érvényesek. mert az emberek nem fordítanak kellő időt arra. Nézzük meg. és próbáljuk meg elérni a rendszeradatbázisokat vagy a jogosuJtsági táblákat! • • • Anúg nem próbáltuk ki mindezeket. Tesztelésképpen próbáljuk ki a következőket. milyen szaftvereket futtat az adott oldal! Ellenőrizzük. amivel hosszú távú kötelezettségvállalás nélkül kipróbálhatjuk. ini fájlban! Bár a szolgáltatók többsége nem jeleníti meg ezeket az oldalon. például MsKsTsHsKs. hogy az alapér­ telmezett felhasznáJók pontosan azt teszik. milyen támogatást nyújranak! A jobb szolgáltatásokhoz teljes online dokumentáció tartozik (egyes szolgáltatóknál kiváló dinamikus oktatóanyagokat is találhatunk). nézzük meg. A beállítá­ sok értékeit az ini_get fuggvénnyel is kideríthetjük. hogy a jelszavak ne tartalmaz­ zanak szótári szavakat! Még az olyan jelszavak is. mint például a Netcraft (http:/ /www. mint például az FI93!!xl2@. akik aggódnak jelszavuk megjegyezhetősége miatt. kis szűcs. mint az ésszerűen biztonságos konfigurációt kínáló szolgáltatóknál. számos dolgot megtehetünk adatbázisaink biztonsága érdeké­ ben.Webes alkalmazások biztonsága 259 A biztonság érdekében számos dolgot megtehetünk. amikor megfelelő szolgáltatást keresünk webes alkalmazásaink elhelyezésére: Mielőtt valamelyik szaigáitatás mellett döntenénk.

máris hibás konfigurációt kapunk. A kódban végrehajtott ellenőrzéssei pontosabb hibaüze­ neteket adhatunk. hanem azokat a számírógépeket is meghatározhaguk. teljes rendszerünk veszélyben lesz. A MySQL igazából csak akkor hagyja. Windows esetén rendszergazdaként) futtatni. hogy soha nem szabad azt superuserként (Unix esetén rootként. hogy honnan kapcso­ lódhatnak. Ha nem. Az adatbázis-kiterjesztések által elérhető. hogy adatbázisunk megfelelően kezeli az adatokat: Próbáljunk az űrlapokba olyan értékeket bevinni. Ha a my. Ha a szerverr bármikor feltörik. ami helyinek látja a forgalmat. és gondoskodnak arról. álcala egyszerre kezelni képes kapcsolódá­ sok száma nagyobb legyen. Ha bármikor is a nyilvános interneten keresztül kell adatbázisszerverhez kapcsolódni.3. Minden bizonnyal szeretnénk elkerülni. hogy az Apache HTTP Server 1. a beviteli űrlapok minden mezöjénél típusellenőrzést kell végrehajtani. hogy bekövetkezik-e a hiba! ' ' Kapcsolódás a szerverhez Számos módszer létezik. mint az 55#$ 8 8 8 ABC'. Sok adatbázisszerver funkciói között megtaláljuk azt a lehetőséget. Ezt elkerülendő min­ denképpen a következő módosítást kell végrehajtanunk my.a fürkésző szemek elöli elrejtésük érdekében . hogy hibaüzenetet kapunk-e! Próbáljunk meg az általunk megadott mérethatáron felüli adatot bevinni. amelyekről a csatlakozás megengedett. Az adatbázisszaftver beállítása után a legtöbb program azt kéri. illetve a vonatkozó jogosultságokat. hogy nem elegendő ezekre a függvényekre támaszkodni.és a 25-ös az SMTP­ forgalomhoz) ezen a biztonságos kapcsolaton keresztül vannak a másik géphez irányítva. amely biztonságos kapcsolatot hoz létre az egyik géptől a másikig. A különböző adatbázis-kezelő rendszerekben használt jogosuJtsági rendszerek nagy részénél nem csak felhasználói nevet és jelszót adharunk meg az egyes felhasználókhoz. hogy soha ne küldjünk a szer­ verre szűretlen adatokat. és figyeljünk. hogy ne a superuser legyen az adatbázisfájlok tul�donosa! (Ellenkező esetben ugyanis a nem superuseri adatbá­ zisszerver-folyamatok még saját adatbázisfájljaikba sem tudnának írni. hogy rickosírott kapcsolaton keresztül (általában a Secure Sockets Layer . mint amennyit a webszerver és a PHP lehetövé tesz.260 16. hogy az adatbázisszervernél beállított. akkor teljesen helyénvaló. hogy a felhasználói nevet váró mezöbe több kilobájtnyi adat vagy felhasználói nevekbe nem való karakter kerüljön. a védőkarakterek használatát lehetövé tevő függvények (például a mysqli_real_escape_string vagy a mssql_ escape_string ) segítségével legalább alapszintű védelmet kialakitharunk. és figyeljük.ini-ben a MySQL által megenge­ dett kapcsolatok számát az alapértelmezetten értéken (100) hagyjuk. Amennyiben adatbázisszerverünk és webszerverünk/PHP motorunk ugyanazon a számítógépen található. és ügyeljünk. mint például a .SSL néven ismert protokollt használva) kapcsolódjunk hozzájuk.) .ini fájlunkban: max connections=151 16 Azért engedélyeztünk eggyel több kapcsolatot. ha a felhasználókat csak arról a számítógép­ ről engedjük csatlakozni az adatbázishoz. hogy szükség esetén idézőjelek közé kerüljön az.! Számokat vagy dátumokat fogadó mezőkbe próbáljunk olyan értelmetlen értékeket beírni. titkosított kapcsolatot kell használni . ha a kiszolgáló teljesen le van terhelve. Az első és legfontosabb. hogy . Azonban az is kiderült már számunkra. Az egyik legegyszerűbb módszer. és csak utána továbbítsuk azokat a kiszolgálónak! Végezetül az azt megengedő szervereken használharunk tárolt eljárásokat. fgezet Adatküldés a szerverre Könyvünk eddigi oldalain már többször elmondtuk (és még jó néhányszor el fogjuk mondani).mó­ dosítsuk az adatbázis könyvtárainak és fájljainak rulajdonosait. Ha webszerverünk állandóan ugyanazon a gépen működik. érdemes lehet alagutat (tunne!) létrehozó terméket választani. ha ilyetén szándékunkat megerősítve kényszerítjük rá . Megint csak teszteléssei tudunk megbizonyosodni arról. mert a MySQL mindig fenntart egyet a rendszergazdának.amennyiben elérhető ilyen. Számszerű és dátum/idő adatok eseté­ ben is győzödjünk meg a felhasznáJók által bevitt értékek ésszerűségéről. akkor érdemes csak a localhostról vagy a gép által használt IP-címröl érkező kapcsolódásokat engedélyezni. és a TCP /IP portok (például a 80-as port a HTTP.ami természetesen megint csak ellenjavallt. hogy superuserként futtassuk.x verziói alapértelmezésben maximum 150 kapcsolatot tudnak kezelni. Az alagút olyan pokolian okos ödet. és csökkenthetjük az adatbázisainkra leselkedő biztonsági kockázatot. Korábban említettük. A kiszolgáló futtatása A kiszolgáló biztonsága érdekében számos dolgot megtehetünk az adatbázisszerver futtatása során. Ö így akkor is bejelentkezhet és dolgozhat. DELETE FROM Artalmatlan_Tabla' stb. Végezetül nem szabad megfeledkezni arról. ha korlátozzuk a felhasználókat abban. Ne feledjük megtenni ezt. hogy az adatbázisszervereinkhez való kapcsolódásokat ellenőrzésünk alatt tartva megőrizzük a ki­ szolgálóink biztonságosságát. aminek idézőjelek között kell lennie. amelyek nagyrészt elvégzik helyetrünk a védőka­ rakterek kiosztásának munkáját.

3 ábra: A DMZ két legnagyobb előnye: • Demilitarizált zóna (DMZ) megvalósítása A belső és külső támadásoktól egyaránt védi szervereinket és webes alkalmazásainkat. hogy A TCP /IP protokoll. hanem a belső.például FreeBSD-n. Tűzfalak telepítése Ahogy a PHP-ben írt webes alkalmazásunkba érkező minden felhasználói inputot szűrnünk kell. viszonylag egyszerűen tájékozódhatunk az ilyen módszerekről. A hálózat védelme Számos módszer létezik a webes alkalmazásunknak otthont adó hálózat védelmére. hogy ezeken a porto­ kon keresztül forgalom érkezzen hálózarunkba vagy menjen ki.és biztonsági réteget helyezve még jobban védi belső hálózatainkat. Demilitarizált zóna 16 Adatbázis· szerver 16. hogy szervereinket és webes alkalmazásainkat nem csak külső személyektől érkező támadás fenyegeti. éspedig úgy.3 ábra).Webes alkalmazások biztonsága 261 Amikor a jogosultsági és hitelesítési rendszerrel dolgozunk.futó szaftver vagy hálózati eszközgyártótól beszerzett. delünk az eltérő úpusú forgalmakhoz (a HTTP-hez például a 80-as port tartozik). csökkentjük annak kockázatát. hogy különböző portokat ren­ mások bolygassanak.vagy levelező­ ) elkülönítjük az internettől és a belső vállalati hálózatoktól egyaránt (16. ami lehet ismert operációs rendszeren . például a céges fájl. amelyben szervereinket és alkal­ mazásainkat üzemeltetjük. Ebben szervert a rendszerben a webes alkalmazásainkat futtató kiszolgálókat (és más szervereket. Ha megtiltjuk. csak a lehető legszűkebb jogosultságokkal hozzuk létre a fel­ használókat! Nem érdemes széles körű jogosultságokat kiosztani nekik. A tűzfal feladata a nem kivánt forgalom kiszűrése és a hozzáférés megakadályozása hálózatunk azon részeihez. rosszindulatú felhasznáJók is kockázatot jelentenek. amelyeket nem szeretnénk. a cég működéséről kiter­ jedt információkkal rendelkeznek. Tűzfallal tehetjük ezt meg. Vállalari hálózarunk és az interner közé több tüzfal. Éppen ellenkezőleg: szűkség esetén kell további jogosultságokat adni. DMZ használata Már utaltunk rá. portokon keresztül működik.DMZ) megvalósírá­ sa. legyen szó céges irodai hálózatról vagy adatközpontról. mondván valamikor még szűkségűk lehet rá. Bár utóbbi támadók kevesebben vannak. amik nem csak webes alkalmazásainkat fogják védeni. • . és ezek birtokában akár nagyobb kárt képesek okozni. ugyanígy kell eljárni a háló­ zarunkba érkező teljes forgalommal. Bár ezek részletes bemutatása meghaladja könyvünk lehetőségeit. ezek kis szerepet játszanak a külvilággal való érintkezésünkben. Sok portot szigorúan csak belső hálózati forgalomra használunk. Az ilyen kockázat mérséklésének egyik módja az úgynevezett demilitarizált zóna ( demilitarized zone . amelyre az internet épül. dedikált hálózatbiztonsági berendezés. hogy számítógépeinket vagy szervereinket (és ezáltal webes alkalmazásainkat) feltörjék. Linuxon vagy Microsoft Windowsan .

a Red Hat vagy a SuSE Linux. aki a megfelelő forrásokat rendszeresen ellenőrizve ri­ asztások. hogy milyen friss biztonsági javításokat ajánlanak. folytassunk egy kis kutatómunkát! Igen valószínű.f�ezet A DMZ tervezését. A legkevesebb. Kiszolgálóink még akkor is a támadás áldozataivá válhatnak. A há­ lózati DoS és a még fenyegetőbb. hogy alapból számos szoftver fut rajta. Csak azt futtassuk.262 16. hogy némi kutatást folytatva tájékozódik a hálózatainkra és az azokon lévő telepítésekre leselkedő veszélyekről és kockázatokróL Az így megszerzett információk birtokában. hogy hogyan telepítsük a frissítéseit és javításait! Bízzunk meg valakit. Sokszor másra nincs is szükségünk. Tartsuk naprakészen operációs rendszerünket! Számítógépünk biztonságáról úgy tudunk legkönnyebben gondoskodni. Különösen igaz ez. valamint internetszolgáltatónkkal (vagy a szervereink hosztolásával megbízott szolgáltatóval) egyeztetve fel lehet készülni az ilyen tá­ madás által előidézett helyzetre. hibajavítások és frissítések után kutat! Hogy pontosan hol keressünk a sebezhetőségekről információt. de átfogó megoldás egyelőre nem létezik az ilyen támadások ellen. FTP szerverek. akitől operációs rendszerünket vásároltuk. férgekkel vagy a szoftvertelepítések gyengeségeit kihasználó egyéb eszközökkel dolgoznak. Ha más szoftvert nem használunk. A Microsoft Windows 2000 és az XP operációs rendszer használóinak mindenképpen érdemes végigfutniuk a szerverük által futtatott szolgáltatások listáján. készítsünk tervet arra. Sajnos az ilyen típusú támadást nagyon nehéz megelőzni. a PHP és az ahhoz kapcsolódó könyvtárak. köztük például levelezőszerverek. és tényleg szükség van-e rá. amit hálózati rendszergazdánk megtehet. amire valóban szükség van! Sok kiszolgálón előforduló probléma. ott megtudhatj uk. ha az nem kifejezetten ellenük irányul. hogy operációs rendszerünk szoftvere a lehető legfi-issebb legyen. Akárcsak a szoftverfrissítéseket. ha az a Microsoft Windows. ezeket a javításokat is érdemes tesztkörnyezetben kipróbálni. illetve a Sun Microsystem Solaris operációs rendszere. Egyéb operá­ ciós rendszerek. Jellernzően attól a szoftvergyártótól kaphatunk tájékoztatást.Az alábbi­ akat lehet és kell megtennünk ennek érdekében. . De akár a TCP!IP vagy hasonló protokollok kialakítási problémáit is felhasználharják a kiszemelt számítógép elárasztására és a szabályosan viselkedő felhasz­ náJók csatlakozási kéréseinek meghiúsítására. vagy reagálni rá. az Ubuntu Linux vagy az OpenBSD esetében általában az azokhoz kötődö közösségek weboldalait érdemes látogatni. Ha valamely szolgáltatás eseté­ ben bizonytalanok vagyunk. Számítógépünk és az operációs rendszer biztonsága Még valaminek a védelméről gondoskodnunk kell.Webes alkalmazásunk futtatásához elegendő a web­ kiszolgáló szoftvere (például liS vagy Apache HT TP Server). és csak sikeres telepítésük és működésük után tegyük fel őket élesben müködő kiszolgálóinkral Így nem az éles szervereinken kell megbizonyosodnunk arról. az az általunk használt operációs rendszer szoftverétől függ. hogy valaki már rákérdezett az interneten (és választ is kapott kérdésére). a békesség kedvéért inkább kapcsoljuk ki őket. ha figyelünk. például a FreeBSD. de kiszolgálónkban egyáltalán nincsen FireWire hardver. Természetesen érdemes képben lennünk operációs rendszerünket és a biztonsági javításokat illetően: ha egy adotr operációs 16 rendszer FireWire alrendszerét érinti a biztonsági javítás. hogy mire való az adott szolgáltatás. telepítését és üzemeltetését a webes alkalmazásunkat üzemeltető hely hálózati rendszergazdáival kell egyeztetni. hogy milyen operációs rendszert fogunk élesben használni. amire nincs szükségük. megosztott szolgáltatásmegtagadással járó (D DoS) támadások eitéritett számítógépekkel. és ez nem más. illetve az adatbázis­ szerver szoftvere. akkor egy­ értelműen időpocsékolás végigmenni a javítás tesztdési és telepítési folyamatán. Microsoft fájlrendszer-megosztások (az SMB protokollon keresztül) stb. fejezetben bemutatott. szolgáltatásmegtagadással járó (DoS) támadás. Felkészülés a DoS és D DoS támadásokra Napjaink talán legfélelmetesebb támadása a 15. Amint eldönrjük. majd kikapcsolni azt. hogy webes alkalmazásunk továbbra is hibátlanul működik. úgy nem kell a biztonságuk miatt sem aggódn unk. mint a webes alkalmazásunkat futtató kiszolgáló. Egyes hálózatieszköz-gyártók árulnak a DoS támadások kockázatát és hatását mérséklő berendezéseket.

de sokan nem szeremek szerencsédenségekről és támadásokról beszélni. hogy valaki egyszerűen besétál az épületbe. vagy erős földrengésben elpusz­ tulna! Az informatikusok ijesztően magas aránya egyáltalán nem tudna válaszolni. ha teljesen felkészületlenül érné őket. Fejlesztőcsapatunkat ebédszünetben elüti egy busz. a semmibe révedő tekintetet látni. Az ilyen eseményekre felkészülve. Mivel egy átlagos jellemzőkkel bíró kiszolgáló nem olcsó mulatság.szükség esetén. hogy a webes alkalmazása­ inkat futtató kiszolgálókat biztonságos környezetben tartsuk. és vígan kisétál vele. hogy minden kolléga ugyanabban a járműben (például autóban vagy repülőgépen) utazzon. a szervergépek ellopására nem csak az ipari kémkedés és az adatlopás lehet a motiváció. Vannak olyanok. amit az ilyen nagyságrendű események okoznának abban az esetben. fizikailag szintén máshol tárolt feljegyzésünk a szerverkörnyezet létrehozására és webes alkalmazá­ sunk beállítására vonatkozó utasításokkal l Legalább egyszer próbáljuk el a teljes helyreállításri Készítsünk teljes másolatot webes alkalmazásunk forráskódjárót és tartsuk ezt is másik helyszínen! Nagyobb munkahelyi csapatok esetén tiltsuk meg. ha a gépeknek otthont adó épület leégne. ám a könyörtelen valóság az. fejezetben alaposabban megvizsgáljuk a felhasználék azonosítását lehetövé tevő hitelesítést. hogy ilyen dolgok előfordulnak. mégis gyakran figyelmen kívül hagyott része. akik egyszerűen eladás céljából próbálják meg eltulajdonítani az ilyen gépeket.bár szerencsére viszonylag ritkán.végreh:ytását: Gondoskodjunk az összes adat napi biztonsági mentéséről fizikailag másik helyszínen. ha tényleg beüt a ménkű. A terv elkészítése jellem­ zően olyan dokumentumok vagy folyamatok összeállításából áll. és mindannyian súlyosan megsérülnek (vagy meghalnak). hogy adatközpontunk megsemmisülése esetén az új hardver azonnal elérhető legyen! Nagyon idegesítő lenne négy-hat hétig várni az új szerverek megérkezésére. kérdezzünk meg egy informatikai vezetőt. köztük az oldal felhasználéit PHP és MySQL segítségével ellenőrző hitelesírést. majd hóna alá csapja. és jelöljünk ki egy alkalmazottat. Az alábbiakkal segithetjük a katasztrófa-elhárírási terv létrehozását és . amelyek például az alábbi események bekövetkezése esetén felmerülő kérdésekkel foglalkoznak: Adatközpontunk valamilyen katasztrófa következtében részben vagy egészben megsemmisül. kihúzza a kiszolgálót a há­ lózatból. Éppen ezért igen fontos. amíg a rendszert nem száz százalékban ismerő emberek annak helyreállításán és újraindításán dolgoznának. . Különböző módszereket ismerünk meg. és csak annak tegyük őket elérhetővé. így adatközpontunk teljes meg­ semmisülése esetén is megmaradnak adataink! Legyen kézzel írott. Egy naponta több millió dolláros bevételt elérő vállalat igen komolyan megérezné. Katasztrófa�elhárítási terv Ha szeretnénk teljesen üres. Egy külső támadónak vagy egy elégededen alkalmazottnak sikerül webes alkalmazásaink összes adatát megsemmisíte­ me. bekövetkezésüket egyértelmű akciótervvel várva és az akcióterv kritikusabb részeit elpró­ bálva hatalmas veszteségek potenciális lehetőségétől kímélhetjük meg üzleti szervezetünket. akiknek valóban dolguk van velük. A vállalati központ leég. Ez. hogy egy esetleges baleset ne érinehesse a csapat minden tagját! Automatizált eszközök futtatásával ellenőrizzük a szerver megfelelő működését. Különböző okok miatt. addig. hogy mi történne kiszolgálóikkal vagy inkább teljes adatközpontjukkal. legyen az a szolgáltatás pusztán egy webes alkalmazás vagy bármi egyéb (például vállalkozásunk mindennapi működtetése). 16 Hogyan tovább� A Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel című 17. A kataszttófa-elhárítási tervezés a szolgáltatás kritikus.Webes alkalmazások biztonsága 263 Kiszolgálónk fizikai biztonsága Korábban már említettük azt a biztonsági fenyegetést. s:Ynos. Az üzleti szervezetek azonban jellernzően nem enged­ hetik meg maguknak a leállás t. ha webes alkalmazásai nem len­ nének elérhetők több mint egy hétig. nem vicc. aki vészhelyzet vagy bármilyen probléma esetén nem munkaórák alatt is köteles bejönni! Olyan szerződést kössünk a nekünk a hardvereket értékesítő partnerrel.

Az IP-címek azonban nem egyformán hasznosak számunkra. hogy ki is ö tulajdonképpen. és amikor legközelebb találkozunk a látogatóval. hogy a böngészőik által megadott információk nem alkalmasak azonosítá­ sukra. Az internetfelhasználók számára előnyös lehet.17 Hitelesítés megvalósítása PHP--vel és MySQL--lel Ebben a fejezetben arról lesz szó. hogy egy adott számírógépen lévő adott fel­ használói névvel egyetlen személy látogatja csak oldalunkat. ki látogatja oldalunkat. annak melyik verzióját és milyen operációs rendszert futtat. meg kell kérdeznünk tőle. nagy valószínü­ séggel másik IP-címe lesz. Legalább alkalmanként meg kell kérdeznünk látogatónkat. hogy a felhasználó milyen böngészőt. org) csak a regisztrált felhasználók írhatnak bejegyzéseket.com) tartalma ingyenesen elérhető. közlik a kiszolgálóval. hogy már másik számítógép használja. Ez azr jelenti. de csak azon látogatóknak. . Általánosságban igaz. hogy a lá­ togatók kijelzője milyen felbontásra és színmélységre van állítva. JavaScript segítségével az esetek többségében azt is megállapíthatjuk. ők viszont testre szabhatják saját maguk számára az oldal felületét. mint elsőre hihetnénk. Sok weboldal igen hathatós eszközökkel kényszeríti a felhasználókat személyes adataik megadására. Egy-egy számítógépen több felhaszná­ ló is osztozhat. htaccess hitelesítésének használata Amod auth_mysql hitelesítés alkalmazása Egyéni hitelesítési folyamat létrehozása Látogatók azonosítása Ugyan az internet eléggé anonimitásbarát médium. hogy valahogyan bizonyírsa be: rényleg az.és fórumoldalon (htrp:/ /www. hogy az állandó internerkapcsolattal rendelkező felhasználó állandó (fix) címmel rendelkezik.és MySQL-módszerekkel hitelesíteni.nytimes. Az internetszolgáltatóhoz (ISP) berárcsázó fel­ használók jellemzően ideiglenesen használhatják a szolgáltaró egyik címét. kinek a birtokában van az IP-cím. Ha legközelebb találkozunk ugyanazzal a címmel. hanem kérni kell. A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Látogatók azonosítása Hozzáférés-szabályozás megvalósítása Alapszintű hitelesítés Alapszintű hitelesítés PHP-ben Az Apache alapszintű . és gyakran egész jól tippelhetünk a látogató föld­ rajzi elhelyezkedésére is. hogy hogyan lehet felhasználóinkat különböző PHP. Ha információt kértünk és kaprunk látogatóinktól. hogy nem szükséges min­ den vásárláskor minden adatot begépelni ük. A New York Times újság (http:/ /www. hogy ez a feltételezés nem minden felhasználó eserén állja meg a helyét. akinek mondja magár. Az IP-címek nem olyan mértékben alkalmasak a látogatók azonosítására. Ráadásul nem elég ezt csak megkérdezni. akkor könnyen lehet. következő látogatásukkor valahogyan össze kell kapcsolnunk az egyes fel­ használókat az általuk korábban megadott adatokkal. a nemüle és a háztartásuk teljes jövedelme. Kis energiával ugyanakkor a szerverek egész sok információt összegyűjthetnek a hozzájuk kapcsolódó számírógépekről és hálóza­ rokróL A böngészők általában azonosítják magukat.slashdot. A Slashdot nevü hír. akik hajlandók megadni olyan ada­ raikar. mint a nevük. Szinte biztos. A legtöbb e-kereskedelmi oldal az első rendelésnél elkéri és eltárolja a vásárlók adatait. Ha tudni szeretnénk valamelyik látogatónk nevét vagy egyéb adatát. Kideríthetjük. A látogató IP-címéből valamilyen mértékben következtetni tudunk rá. A látogatók adatainak védelme szempontjából szerencsés. Ha elfogadjuk azt a feltételezést. illetve milyen nagy a böngészőjük ablaka. akkor arra a gépre sütit (cookie-t) rakva azonosíthatjuk a felhasználót. és bárki használhat egynél több gépet is. Minden számítógép egyedi IP-címen kereszrül csatlakozik az internethez. hogy segítségük nélkül nagyon keveset rodharunk meg rólunk. sok esetben hasznos dolog tisztában lenni azzal.

.A 17. A hitelesítés weboldalakon használt általános módszere az.1 példakódnak három kimenere lehetséges..---. megjelenik a titkos tartalom.2 ábrán a hibaüzenette látunk példát.- _ ....A 17. de nem helyesen..1 ábra: A HTML űrlap felhasználói nevet és jelszót kér a látogatóktól a hozzáféréshez. Kérjük...3 ábra: Megfelelő adatok bevitele esetén a kód megjeleníti a tartalmat.. Ha a fájl paramé­ terek nélkül töltődik be.. Ha a megadott paraméterek helyesek. A 17. A 17..266 17.W=. 17 Tessék! 17. ha a felhasználó megadja egyedi felhasználói nevét és jelszavát. Hozzáférés�szabályozás megvalósítása Az egyszerű hozzáférés-szabályozás könnyen megvalósítharó.��· ·� ��.. hogy hozzáférést adjunk adott oldalakhoz vagy információforrásokhoz.. tlf ...--.::::_· 17.. A hitelesítés lehet opcioná­ lis. �- cr��ft u-� � -_ Kérjük.. Egy igazi oldalon ennél azért barátságosabb üzenetet érdemes használni..:-::..f�ezet Az e-kereskedelem biztonsági kérdései című fejezetben szóba került.A hitelesírést jellemzően arra használjuk.. -w 17...--���--.3 ábrán az ilyen típusú tartalomra látunk példát. ami­ kor felkérjük a felhasználót személyazonossága bizonyítására.. felhasználói nevet és jelszót kérő HTML űrlap jelenik meg._ lttool � . Ha a paramétereket megadják ugyan..---�_ -� · __ _ � - · _'""' .1 ábrán ilyen típusú űrlapot látunk...... jelentkezzen be F.. a kód hibaüzenetet jelenít meg..ata-.... hogy hitelesítésnek (authentication) nevezzük azt....-.2 ábra: Ha a felhasználó nem megfelelő adatokat ad meg.. � . �� távozzon! �-. és használhatjuk más célokra. M� .. vagy éppen ellenkezőleg: megtagadjuk a hozzáférést.- . .�. _ � -=======:-:: !.. hibaüzenetet jelenítünk meg.. . például tartalom testre szabására (perszonalizálásra) is.

Ökölszabályként elmondható. php-Egyszerű hitelesítési mechanizmust biztosító PHP és HTML kód <?php //rövid nevek létrehozása a változóknak $nev = $_POST['nev'].</p> <form method="post" action="titkos. Ha így teszünk. akkor egyszerű fájl helyett adatbázist kell használni. a kód futási sebességének jelentős lelassulása nélkül csak korlátozott számú felhasználót tudunk kezelni. Ha nagyobb mennyiségü adatot kívánunk fájlban tárolni és abban keresni. ?> A 17.1 példakód: ti t kos.1 példakódban Járható. 17 . távozzon!</hl> <p>Nem jogosult megtekinteni ezeket az információkat. if ((1isset($nev)) l l (!isset($jelszo))) //A látogatónak meg kell adni nevét és jelszavát ?> <hl>Kérjük.php"> <p>Felhasználói név: <p>Jelszó: <input type="text" name="nev"></p> <input type="password" name="jelszo"></p> <p><input type="submit" name="submit" value="Bejelentkezés"></p> </form> <?php else if(($nev=="felhasznalo") && ($jelszo=="jelszo")) ll a látogató név/jelszó párosa helyes echo "<hl>Tessék!</hl> <p>Fogadjunk. viszont a felhasz­ náJók sokkal gyorsabb hitelesítését teszi lehetövé.2 és 17. hogy láthatja ezt a titkos oldalt!</p>". sokkal könnyebben írhatunk programot a fel­ hasznáJók létrehozására és eltávolítására.2 példakódban az oldal látogatóit adatbázis segítségével hitelesítő kódot láthatunk. Jelszavak tárolása Számtalan alkalmasabb hely kínálkozik a felhasználói nevek és jelszavak tárolására. amely a kiszolgálón fut. amely lehetövé teszi. Egyrészt a kódon belül nem egyszerűen módosírhatók az adatok. végeredményben olyan kódot helyezünk kiszolgálónkra. Amennyiben az adatokat a kódban vagy egy másik adatfájlban tároljuk. jelentkezzen be!</hl> <p>Az oldal titkos. 17. hogy csak az arra jogosult felhasznáJók tekintsék meg az adott oldalt. $jelszo = $ POST['jelszo']. Ez a kód mindazonáltal néhány komoly problémát is felvet: A kód a felhasználói nevet és a jelszót is tartalmazza Egyszerű szövegként tárolja a jelszót Egyetlen oldalt véd Egyszerű szövegként küldi el a jelszót Ezeket a problémákat némi erőfeszítés árán sikeresen kezdhetjük. Technikailag lehetséges. Ebben az esetben egyszerűen megírhatjuk az új felhasználókat hozzáadó.Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 267 A 17. mint egyszerűen a kód belsejébe írni őket. de mások is írhatják vagy módosírhatják. de nem célszerű saját magát módo­ sító kódot írni. A 17. else hogy örül. a meglévő felhasználókat törlő. Ha az adatokat másik fájlban tároljuk a szerveren.1 példakód egyszerű hitelesítési mechanizmust valósít meg. illetve a felhasználói jelszavak módosítását lehetövé tevő kódot. hogy ha száznál több elemből álló listát akarunk tárolni és abban keresni.3 ábrán Járható funkcionalitást megvalósító kód a 17.</p>".1. illetve a jelszavak megváltoztatására. A felhasználói nevek és jelszavak adatbázisban tárolása nem teszi érzékelhetően bonyolultabbá a kódot. ll a látogató név/jelszó párosa nem megfelelő echo "<hl>Kérjük. 17. érdemes inkább adatbázist használni.

else hogy örül.$jelszo.</p>". if(!$eredmeny} $lekerdezes}. { echo "Nem sikerült kiválasztani az adatbázist.". php-A MySQL használatával továbbfejlesztett.'' ' '' .2 példakód: tit kos_adatbazis. exit. { echo "A lekérdezés nem futtatható. if ($darab > 0} { ll a látogató név és jelszó párosa megfelelő echo "<hl>Tessék!</hl> <p>Fogadjunk. $eredmeny = mysqli_query($mysql.268 17. $jelszo = $ POST['Jelszo']. $sor = mysqli fetch row($eredmeny}. exit. if ((!isset($nev}} l l ( 1 isset($jelszo}}} //A látogatónak meg kell adni nevét és jelszavát ?> <hl>Kérjük.f�ezet 17. "webeshitelesites"}. . if (!$mysql} echo "Nem sikerült csatlakozni az adatbázishoz.php"> <p>Felhasználói név: <p>Jelszó: <input type="text" name="nev"></p> <input type="password" name="jelszo"></p> <p><input type="submit" name="submit" value="Bejelentkezés"></p> </form> <?php else ll csatlakozás mysql-hez $mysql = mysqli connect("localhost".". távozzon!</hl> <p>Nem jogosult megtekinteni ezeket az információkat. hogy láthatja ezt a titkos oldalt!</p>". "webeshitelesites". ll a megfelelő adatbázis kiválasztása $k1valasztott = mysqli select db($mysql. if (!$kivalasztott} "hitelesites"}. ll az adatbázis lekérdezése egyező rekord után kutatva $lekerdezes = "SELECT count(*} FROM jogosult_felhasznalok WHERE nev = ''' .$nev. jelentkezzen be'</hl> <p>Az oldal titkos. egyszerű hitelesítési mechanizmus <?php $nev = $_POST['nev']. 17 Sctarab = $sor[O].".</p> <form method="post" action="titkos adatbazis.'' ' and jelsza = '''. exit. ll a látogató név/jelszó párcsa nem megfelelő echo "<hl>Kérjük.

Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 269 ?> Az itt használt adatbázis létrehozásához csatlakozzunk a MySQL-hez root felhasználóként. Prototípusa a következő: string shal ( string str [. Az shal () függvény hasznosságát az adja. FLUSH PRIVILEGES. még az sem tudja "jelszo"-vá visszaalakitani.* TO 'webeshitelesites' IDENTIFIED BY 'webeshitelesites'. Amennyiben a nyers_kimenet paramétert true-ra. hogy az shal () függvényt a begépelt és az eredeti jelszóra alkalmazva ugyanazokat a kimeneteket kapjuk-e. Legyen adott például a" jelszo" karakterlánc: az shal () függvény ekkor a" 5baa6le4c9b93f3f0682250b6cf833lb7ee68 fdB" sztringet adja vissza. a függvény egy pszeudo-véletlenszerű. PRIMARY KEY (nev} ). Még erősebb ugyanakkor a S ecure Hash Algorithm l (SHA-1) nevű algoritmus.Ezek a MySQL lekérdezések hozzák létre a hitelesites adatbázist. a jelszavak egyszerű szövegként tárolásával szükségtelen kocká­ zatnak tesszük ki magunkat. a hitelesites táblát és a két mintafelhasználót CREATE DATABASE hitelesites. CREATE TABLE JOgosult felhasznalek (nev varchar(20). 'jelszo').3 példakód: hitelesi tesi _adatbazis _letrehozasa. 20 karakteres bináris karakterláncot kapunk helyette. azaz igazra állítjuk. így első ránézésre nem sok értelme van ennek az egésznek. { && 17 a jelszavak egyeznek ilyet érdemes használni: if (($nev == 'felhasznaloi_nev'} && (shal($jelszo )== '5baa6le4c9b93f3f0682250b6cf833lb7ee68fd8'}} //OK. . Az md5( ) függvény által megvalósított Message Digest 5 (MDS) algoritmus ennél erősebb. INSERT INTO jogosult felhasznalek VALUES ('teszt_felhasznalo'. akár sima fájlban őrizzük az adatokat. GRANT SELECT ON hitelesites. sql. Jelszavak titkosítása Akár adatbázisban. Ha ugyanazt a karakterláncot adjuk neki.3 példakód tartalmár! 17. és futtassuk a 17. a jelszavak egyeznek J Nem szükséges tisztában lennünk azzal. hogyan nézett ki a jelszó az shal () függvény alkalmazása előtt. hogy kimenere egyértelmű (de­ terminisztikus). aki létrehozta. Az ilyen PHP kód helyett: if (($nev == 'felhasznaloi_nev') ($jelszo == 'jelszo')} //OK. bool nyers_kimenet]) Ha adott az str karakterlánc. A legrégebbi és a legkevésbé biztonságos a crypt () függvény által kínált Unix Crypt algoritmus. jelsze varchar(40). egyirányú kriptográfiai hash függvény. az shal () mindig ugyanazt az eredményt fogja visszaadni. 40 karakteres sztringet ad vissza. USE hitelesites. Csak arról kell meggyőződnünk. shal (' jelszo')). Az shal () PHP függvény erős. INSERT INTO jogosult felhasznalek VALUES ('felhasznaloi_nev'. Egyirányú hash algoritmussal minimális többleterőfeszítéssel érhetünk el magasabb szintű biztonságot. Ezr nem lehet visszafejteni. PHP-ben számos egyirányú hash függvény elérhető.

a lekérdezés eredménye csak O karakteres sztring.1 példakódban szereplö kód bizonyos részeit kellene beilleszteni minden védeni kívánt oldalra. Az auto_prepend_file és az a uto_append_file segítségével automatikusan hozzáírhatjuk a kódot a meghatározott könyvtárakban lévő összes fájl elejéhez vagy végéhez. Mivel 17 Alapszintű hitelesítés használata A felhasznáJók hitelesítése szerencsére olyan gyakori feladat. Ez bonyolulttá teszi. Tóbb oldal védelme Ennél kicsit nehezebb azt megvalósítani. Mivel az adatok a felhasználóknak küldött oldalakba és az általuk felkeresett URL-ekbe illesztődnének be. automatikusan újraküldi öket az azt kérő kiszolgálónak. hogy a felhasznáJók által megadott adatokat hozzáfűzzük az oldalon lévő összes hiperhivatkozáshoz. ezt a bizalmas információt a szükségesnél gyakrabban vagyunk kénytelenek továbbítani. a jelsza értéke pedig a$jelszo tartalmára alkalmazott SHAl( függvény által visszaadott értékkel egye­ ) zik meg. az általuk meglátogatott védett oldalakat bárki megtekínthetné. és felhasználói beavatkozás nélkül. az urlencode( ) függvény segítségével rudnánk biztonságosan kódoini ezeket a karaktereket.Yánlott közveclenül a kódba beírni.3 példakódra visszatekintve láthatjuk. fejezetben mutattuk be. vagy megnézné a böngészési előzményeket. a felhasználói adatok szóközöket és URL-ekben nem megengedett más karaktereket is tartalmazhatnak.. egy másikat ('teszt_ felhasznala' vagy l lehet. majd az Apache módszerét fogjuk megvizsgálni. ám a böngésző a jelszót továbbra is minden egyes kérésnél elküldi a kiszolgálónak. Az ilyen hitelesírést PHP-vel vagy a webszerverbe beépített mechanizmusokkal rudjuk kiváltani. A HTTP ezen funkcióját alapszintű hitelesítésnek (basic authentication) nevezzük. hogy az adatokat . ha ugyanazon a gépen visszalépkedne a gyorsítótárazort oldalakon. fejezetben mutatjuk be. hogy a hash függvények általában rögzített méretű adatot adnak vissza! Az SH1 függvény esetén ez egy 40 ) pedig titkosított jelszóval. Először a PHP.270 17.például a felhasználó által megadott hitelesítési információt . Mi történik ebben az esetben akkor.$jelszo. a 17. Az SHAl () használatához a következöképpen kellene átírni a 17. A kódok és webszerverek hitelesítést kérhetnek a böngészőtőL Ebben az esetben a böngésző felelős azért. A MySQL még a PHP-nél is többféle hash algoritmust kínál. Ez a megközelítés is felvet azonban néhány problémát. Két jó módszer létezik a két probléma kezelésére: a HTTP alapszintű hitelesítési funkciója és a munkamenetek (session) hasz­ nálata. Az alapszintű hitelesítés megoldja a gyorsítótárazás problémáját. A munkarnenet-vezérlés (session control) mindkét problémára megoldást kínál. Gondoskocljunk róla.oldalról oldalra magunkkal vigyük. amíg a felhasználó nyitva tartja a böngészőablakot. az shal ( ) PHP függvényt vagy az SHAl () MySQL függvényt egyaránt használhatjuk. hogy a 17. hogy a két lehetséges megközelítést illusztrálandó létrehozrunk egy felhasználót (' felhasznaloi _nev') nem titkosított. Amennyiben csak egyedi felhasználói neveket lehet választani. nincs automatikus kapcsolat vagy összefüggés az ugyanattól a személytől érkező kérések közötr. Mivel a HTTP nem állapottartó. az elfogadható felhasználói neveket és jelszavakat nem .2 példakódban szereplö kód egynél több oldalt is védjen. hogy a HTTP beépített hitelesítési eszközökkel rendelkezik. fejezet Ahogy korábban már említettük. Tó bb oldalt legegyszerűbben a webszerver által kínált hozzáférés-szabályozási mechanizmusok segítségével rudunk védeni. Ha s.$nev. hogy az adatbázis oszlopai fogadni tudják az ekkora adatokat! A 17. ám ezek mind ugyanazt a célt szolgálják. Ne feledjük. amelyeknek a nev értéke a $nev változó tartalmával. a böngészőnek nem szükséges min· den oldalnál bekérnie a felhasználói adatokat.Yát magunk szeretnénk létrehozni ezt a funkciót. . ha minden megtekinteni kívánt oldalon újra és újra meg kell adniuk nevüket és jelszavukat. hogy párbeszédabla­ kot vagy hasonló segédeszközt megjelenítve megszerezze a felhasználótól a kért információt.2 példakódban lévő SQL lekérdezést: SELECT count(*) nev = FROM jogosult felhasznalek WHERE and '''. Rövidesen áttekintjük ezeket a mechanizmusokat. A böngésző jellemzöen mindaddig eltárolja ezeket. Tegyük fel. Megtehetnénk. amikor a látogatók honlapunkon belül több oldalt is megnyitnak? Minden bizonnyal elfogadhatatlan lesz számukra. Tárolásukra használjunk inkább külön fájlt vagy adatbázist! Amennyiben MySQL adatbázisban tároljuk a hitelesítéshez szükséges adatokat."') A fenti lekérdezés megszámolja a jogosul t_felhasznalok nevü tábla azon sorait. Bár a webszerver minden egyes felhasználói kéréshez új hitelesítési adatokat igényelhet. Ezeknek az utasításoknak a használatát a Kód újbóli jelhasználása ésfüggvényírás címü 5. Mivel minden egyes lekért és megje­ lenített oldal esetén oda-vissza küldözgetjük a böngészőnek a jelszót. majd részletesebben a 27. hogy ezt a megközelítést választj uk.1 és a 17. a munkarnenet-vezérlést pedig a 23.''' jelsze = shal('". A HTTP alapszintű hitele· sítésével a következőkben foglalkozunk.

Az alapszintű és a kivonatos hitelesítés is alacsony fokú biztonságot nyújt. a csomagokat megszerezni képes cracker a felhasználó bőrébe bújva bármilyen kérést intézhet a kiszolgálóhoz. ll Helyettesítsük ezt az if utasítást adatbázis-lekérdezéssei vagy hasonlóval' if (($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'felhasznalo') ($ SERVER['PHP_AUTH_PW'] != 'jelszo')) ll { . így nem túlságosan biztonságos. 17. base64_decode(substr($_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION']. A HTTP 1. 6) 'Basic ') ) { $_SERVER['PHP_AUTH_PW']) = 6))). mivel továbbítás előtt titkosírja a jelszavakat.4 példakód mindkér kiszolgálón futni fog. Az alapszintű hitelesítés éppolyan (alacsony) fokú biztonságot nyújt. amit éppen elérni kíván. hogy egyes böngészők nem megfelelően támogatják. amelyek mindegyikét különböző felhasználói nevek és jelszavak védik. fejezetet! Ennek ellenére sok esetben elegendő lehet egy olyan gyors. Mivel az alapszintű hitelesítés egyszerű szövegként továbbítja a felhasználói jelszavakat. hogy ugyanazon a kiszolgálón egynél több tartomány is kialakírható. amely nem támogatja ezt a hitelesítési módszert. amely a tranzakció részleteit hash algoritmussal (általában az MD5-tel) rejti el a kívánesi szemek elől. list($�SERVER['PHP_AUTH_USER'].1 az ennél biztonságosabb kivonatos hitelesítés (digest authentication) nevű módszert kínálja. Az alapszintű hitelesítés egy megnevezett tartományt (realm) véd. Az elnevezett tartományokkal ugyanakkor egyeden tartományként csoporto­ sírhatjuk az ugyanazon a gépen vagy virtuális gépen lévő könyvtárakat. amely nem kompatibilis a nem Microsoft-termékekkel. a kivonatos hitelesítés egy másik problémája. ám viszonylag kevéssé biztonságos módszer is. de az alapszintű hitelesítés használata a kiszolgáló által beállított környezeti változókra épül. mint a jelszavakat szintén egyszerű szövegként to­ vábbító telnetes vagy FTP-s csadakozások. explode(' :'. Mindazonáltal igen sok olyan. és egyeden jelszóval védherjük őket. akkor a webes tranzakció minden részét kellőképpen vécljük. A 17. hogy újra lejátsszák a kiszolgálónak ugyanazt a kérést. (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) (!isset($_SERVER['PHP_AUTH PW'])) O. 0. && 9) 'Microsoft') && && (substr($ SERVER['HTTP_AUTHORIZATION']. és a Microsoft Internet Explorer és az Internet Information Server is a kivonatos hirelesí­ rés olyan verzióját tartalmazza. olvassuk el a Biztonságos tranzakciók megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel című 18. és érvényes felhasználói név és jelszó megadására kény­ szeríti a felhasználókat. A kivonatos hitelesítés valamivel biztonságosabb. php-A HTTP alapszintű hitelesítését kiváltó PHP kód <?php llIIS használata esetén be kell állítani a ll$_SERVER['PHP_AUTH_USER']-t és a ll$ SERVER['PHP_AUTH_PW']-t if ((substr($_SERVER['SERVER_SOFTWARE']. mint az alapszintű hitelesítés. Túl azon. régebbi böngésző van még használatban. Ugyanazon szerver különböző fájljai vagy könyvrárai eltérő rartományokba tartozharnak. hogy ugyanaz a HTTP hitelesítési kód a PHP-t Apache-madulként használó Apache szerveren vagy ISAPI-modulként használó IlS szerveren is fusson. Ha erős biztonsági szintre van igényünk. A kivonatos hitelesírést számos webszerver és a böngészők újabb verziói támogatják. és kiszolgálótól függően kissé eltérő módon kell viselkednie. hogy azzal a géppel kommunikál. Mindkettő lehetövé teszi a crackereknek. Alapszintű hitelesítés PHP�ben A PHP kódok általában platformfüggedenek.Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 271 Az alapszintű hitelesítés egyszerű szövegként küldi a felhasználó nevét és jelszavár. Egyik sem tuclja garantálni a felhasználónak. érzékelnie kell a kiszolgáló típusát. Ahhoz.4 példakód: h t tp. Ha SS L-lel és digitális tanúsítványokkal ötvözzük az alapszintű hitelesítés t. A tartományok megnevezése úgy történik. hogy még ez sem kellően biztonságos.

Ahogy a 17. amivel megállapíthatjuk a felhasználó által megadott adatok valódiságát. amely egy. { Jogosulatlan hozzáférés'). 9) == 'Microsoft') header('Állapot: else Jogosulatlan hozzáférés').</p>". Az Apache webszerver számos olyan hitelesí­ tési modult tartalmaz. Retry?'.4 példakód a fejezet korábbi példakódjaihoz hasonlóan müködik.4 ábra: HTTP hitelesítés esetén ajelhasználó böngészője határozza meg a párbeszédablak megjelenését. hogy miként kezeli a sikertelen hitelesítési kísérleteket. hogy láthatja ezt a titkos oldalt!</p>". ezt a kódot beilleszthetjük minden védeni kívánt oldalra. Az Internet Explorer például három hitelesítési kísérletet enged meg a felhasználónak. header('HTTP/1. 401 O. Legegyszerűbben amod_ auth használható.1 és 17.Authorization failed.272 17.. mások jobban szeretik. A felhasználó böngészője az. és csak ezt kö­ vetően jeleníti meg az elutasításról tájékoztató oldalt. A Firefox csak akkor jeleníti meg az elutasító oldalt. Ha a felhasználó még nem adta meg a hitelesítéshez szükséges adatokat. Egyesek számára ez előny. ha teljes méctékben irányításuk alatt tarthatják a kezelőfelület vizuális elemeit.Cancel" gombra kattint.0 401 echo "<hl>Kérjük. ha a felhasználó a. Firefaxban akárhányszor próbálkozhat a felhasználó.4 példakódhoz hasonló eredményeket PHP kód írása nélkül is elérhetünk. Sikercelen hitelesítés.2 példakódok esetében. ami egy párbeszédablakot nyit meg. Mivel a hitelesítése a böngésző beépített funkciói segítik. .. azaz . Alapszintű hitelesítés az Apache . fejezet ll ll a látogató még nem adta meg adatait. h t a c c ess fájljaival A 17. vagy nem megfelelő felhasználói név/jelszó páros header('WWW-Authenticate: Basic realm="Realm-Name"'). else ll a látogató megfelelő adatokat adott meg echo "<hl>Tessék!</hl> <p>Fogadjunk. Megfelelő hitelesítési adatok megadása esetén a felhasználó megtekintheti a kére oldal tartalmár. akkor bekéri azokat. távozzon!</hl> <p>Nem jogosult megtekinteni ezeket az információkat.4 ábrán láthatjuk. bizonyos fokig a böngészőn múlik. Ebben az esetben azonban a felhasználó a korábbiaktól némiképpen eltérő kezelőfelületet lát. Hibás felhasználói név-jelszó páros esetén a felhasználó a visszautasításról kap üzene­ tet. a kiszolgálón calálható szöveges fájl soraival hasonlítja össze a felhasználói név-jelszó párosokat. Megpróbálja újra?" üzenet jelenik meg. vagy automatikusan hozzáfűzhetjük egy könyvtár összes fájljának elejéhez. Ez a kód ugyanis nem jelenít meg HTML űrlapot a bejelentkezési adacoknak.. if (substr($ SERVER['SERVER_SOFTWARE']. hogy örül. 17. A Firefox által megjelenített párbeszédablakot a 17. ?> A 17. az egyes kísérletek közöte csupán az.

Az ehhez haszná­ URL ErrorDocument landó szintaktika: ErrorDocument hiba szarna A 401-es hibát kezelő oldal esetében fontos. így a hitelesítés aktiválását is ErrorDocument 401 /l7_feJezet/elutasitas.htpass AuthGroupFile /dev/null AuthName "Realm-Nev" AuthType Basic require valid-user .</p> </body></htrnl> Ezekben a fájlokban semmi újdonság nincs. A példában ezt nem tesszük.Minta 401-es hibaoldalra <htrnl><body> <hl>Kérjük.8 minrakódban raláljuk. hogy meghatározzuk a jogosult felhasználókat.7 példakód egy Az első sor ErrorDocument azt htaccess fájl. hogyan rud regiszrrálni. 401 /l7_feJezet/elutasitas. hanem hogy hol tároljuk. htaccess. de a példában szereplő hat sor mind a hitelesíréssei kapcsolatos. Más direktívákkal saját oldalakat állítharunk be az olyan hibákhoz is. amikor egy felhasználó sikertelenül próbál meg bejelentkezni a védert területre.ott. htpass a neve. ami az adott könyvtárban bekapcsolja az alapszintű hitelesítésr.html nevü 17.Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 273 Az előző kódéval megegyező eredmény eléréséhez két különálló HTML fájlt kell létrehoznunk: az egyik a tartalom oldala.html AuthUserFile /horne/book/.htrnl. de HTML előállításához rénylegesen használni kell <html> és a <body> címkéket. Példánk érdekessége a 17. A tar talom. hogy a megadort URL nyilvánosan elérhető legyen. Ezt a fájlt . htaccess fájlban. hogy rnilyen dokumentumot jelenítsen meg sikertelen hitelesítés eserén (HTTP 401-es hiba). Nem csupán azt tehetjük meg. html . távozzon!</hl> <p>Nern jogosult megtekinteni ezeket az információkat.Mintatartalorn <htrnl><body> <hl>Tessék!</hl> <p>Fogadjunk.Egy . A 17. Nem szabad a webkönyvtárban tárolni.6 példakód az elutasító oldal. de professzionális szemléleter tükröz. 17. hasznos információ lehet.zrül bárki letöltheti. ezért az alábbi sor: . ha hasznos információkat jelenítünk meg rajra. mint például a 404-es.6 példakód: elutasitas. Az elutasitas. Ennek általában . amit csak sikeres hitelesítés után tekinthernek meg. 17. hogy csak meghatározort csoportokba tartozó jogosult felhasznáJók érhetik el az információforrásokat. Mivel ez az oldal akkor jelenik meg.5 példakód a jogosult felhasznáJók által megtekinthető tarralmar állírja elő. ha közöljük. de bár­ milyen. és ez fogja szabályozni a könyvtárában lévő fájlokhoz és alkönyvtárakhoz való hozzáférést. hogy hitelesítésük sikertelen volt. htaccess­ kénr kell elnevezni. illerve mi a reendője elfelejtett jelszó esetén. htpass fájlt a 17. hogy hogyan hívjuk. a a másik az elutasításé. Sok beállítás megad­ ható egy .html közli az Apache-csel. Nem sok értelme lenne testreszabort hibaoldalon közölni az emberekkel. ha ezt az oldalt olyan könyvrárba helyez­ nénk. hogy örül. htrnl nevü 17.5 példakód: tartalom. htaccess fájl több Apache konfigurációs beállítást szabályozhat.7 példakódban Iátharó fájl. hogy láthatja ezt a titkos oldalt!</p> </body></html> 17. Az elutasítás eserén megjelenő oldalt nem kötelező elkészíteni.7 példakód: . Nem az a fontos.htpass 17 közli az Apache-csel. hanem azt is megmondhatjuk. ahol a webszerveren keres. Az előzőekben egyes HTML elemeket kihagytunk. hol találja a jogosult felhasznáJók jelszavait tartalmazó fájlt. A példában használt . nekünk tetsző módon elnevezhetjük. A második sor AuthUserFile /home/book/.

kettőspontot és az adott felhasználói névhez tartozó titkosított jelszót találunk. Ez a megközelítés gyorsabb ugyan. A . A . mert ha a fájl már létezik. ne pedig kérje azt. kötegelt (batch) folyamat részeként kívánjuk meghívni a htpasswd programot. A fel­ használókat és a jelszavakat szöveges fájlban tároljuk. hogy a példában szereplő nevet meg kell változtarni.htpass felhasznalal jelszal htpasswd -b /horne/book/.Használatával közöljük a htpasswd-vel. hogy a nevet a látogatók is látni fogják! Hogy nyilvánvalóvá te­ gyük.A jelszófájl tárolja a felhasználói neveket és aJelhasználók titkosított jelszavát felhasznalol:OnRp9M80GS7zM felhasznalo2:nC13sOTOhp. hogy a többi felhasználónál már ne használjuk. A leg­ több rendszeren a /usr/local/apache/bin könyvtárban találjuk. Mivel több különböző hitelesítési módszer is támogatott. ahogy ez az ötödik sorból is kiderül: AuthType Basic Azt is meg kell határoznunk. hogy.mint ahogy a példában is tettük.is meghatározharnánk ugyanezeket. d.ez sem igazán alkalmazható több száz vagy több ezer felhasználó esetén.htpass felhasznalo3 jelszo3 htpasswd -b /horne/book/. hogy a jelszót páraméterként várja.vagyis webszerverünk fő konfi­ gurációs fájljában. htaccess fájl rninden egyes fájlkéréskor feldolgozásra kerül. ez a -c. ha a pa­ rancssorból hívjuk meg! Az alábbi parancsok hozták létre a 17. htaccess fájl használata helyett a httpd. A . Ez azt jelenti. meg kell határozni. htpass pontos tartalma változó lesz. ebben az esetben a teljes elérési útját meg kell adni. Az alábbi sor: require valid-user azt jelzi.egyszerűen minden hitelesített felhasználónak hozzáférést adhatunk. Megadhatunk konkrét felhasználókat. Ez a funkció akkor hasznos. a jelszófájlban minden egyes kérésnél keresni kell.htpass felhasznalo2 jelszo2 htpasswd -b /horne/book/. arnikor egy böngésző a . de azt jelenti. majd újra kell indítani a kíszolgálót.conf fájl viszont csak a szerver elindulásakor. amely garantáltan üres. Ahogy a PHP-s példában. hogy hozza létre a fájlt. Az ilyen típusú hitelesítés könnyen beállítható. a kiszolgálónak fel kell dolgoznia a .ow felhasznalo3:yjQMCPWjXFTzU felhasznalo4:LOrnlMEi/hArne2 A .htpass felhasznalo4 jelszo4 17 A htpasswd nem feltétlenül található meg elérési útvonalunkon. Létrehozásához egy htpasswd nevű kis prograrnot használunk. Függetlenül attól. fejezet AuthGroupFile Idev/null az AuthGroupFile-lal a /dev/null-ra mutat. vagyis alapszintű hitelesítéssei dolgozunk. p és s kapcsolóval a használni kívánt titkosítási algoritmust (vagy a titkosítás hiányát) határozhatjuk meg. hogy bármilyen változtatáshoz le kell állítani. a htpasswd törli.minden más. a HTT P hitelesítés használatához itt is meg kell neveznünk a tartományt: AuthName "Realrn-Nev" Tetszőleges tartománynevet választhatunk. A b kapcsaló közli a programmal. ami Unix rendszerek esetében olyan különleges fájl. . Példánkban a Basic. egyszerű fájlt használó módszerhez hasonlóan. hogy kinek engedélyezzük a hozzáférést.274 17. tartományunknak a "Realrn-Nev" nevet adtuk. amely az Apache disztribúcióban rnegralálható. hogy melyiket kívánjuk használni. htaccess fájlt. htpass. A htpasswd prograrnot kétféleképpen használhatjuk: htpasswd [-crndps) jelszofajl felhasznaloinev jelszofajl felhasznaloinev jelszo vagy htpasswd -b[crndps) Egyetlen kapcsolót kell használnunk. konkrét cso­ portokat vagy.8 példakódban látható fájlt: htpasswd -be /horne/book/. Az első felhasználó hozzáadásakor van szüksége erre a kapcsolóra. Figyeljünk. hogy minden szabályos felhasználó számára engedélyezzük a hozzáférést. megpróbálva összeillő felhasználói név és jelszó párost találni. hogy hol tároljuk a szerverdirektívákat.8 példakód:. a . majd a jelszófájlt. és újat hoz létre! Az opcionális rn. Minden alkalommal. htpass fájl minden sorában egy felhasználói nevet. cont fájlban.htaccess ilyetén használata azonban felvet néhány problémát. htaccess fájl által védett fájlt kér. ha nem interaktívan. de ne feledjük. 17. de ne használjuk. a httpd.

majd a make install parancsot! Elképzelhető. A 17. nem igazán megfelelő sokak által látogatott. gyorsan rud keresni akár igen nagy felhasználói listákban is. elindul-e az Apache. adjuk az alábbi sort a httpd. Álljon most itt egy rövid összefoglalás! l. majd néhány rovábbi lépést kell végrehajtani. htaccess fájlt tartalmaz. futtassuk a make. A dísztribúció README és USAGE fájljaiban kellő tájékoztatást kaphatunk. amely a fejezet korábbi részében létrehozott adatbázisban tárolt.so 5. mint amod_auth modult. bár ezek egyes helyeken korábbi verziók müködésére utalnak.9 példakód: Ez a . hogy relepírse.htaccessfájl MySQL adatbázis alapján hitelesíti a felhasználókat ErrorDocument 401 /17 fejezet/elutasitas. amod_au th hitelesítés könnyen beállítható az Apache-csel. hogy a MySQL telepítési mappáját meg kell változtaeni a MakeFile fájlban.perfactkiado. Csomagoljuk ki a forráskódot! 3. conf fájlban az Auth_MySQL_Info dírektívával indul az Apache.9 tott példakód olyan . Váltsunk a mod_auth_mysql könyvtárra. akkor sikeresen hozzáadtuk amod_auth_mysql modult. Adjuk hozzá a httpd. net/projects/modauthmysql oldalról. forgalmas oldalak esetén. Hozzuk létre MySQL-ben a hitelesítési információkat tartalmazó adatbázist és táblát! Nem kell. ha megnézzük.Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 275 Amod auth_mysql hitelesítés használata Ahogy már említettük.conf-hoz: LoadModule mysql_auth_module libexec/mod_auth_mysql.htaccess- 17. hu/ mellekletek oldalról letölthető mellékletén. Szerencsére a mod_auth_mysql hitelesítés az adatbázis sebességével ötvözi a mod_auth egyszerű használhatóságát. Használatához fordítani kell a modult. például a fejezet korábbi példájában szereplö lakozásához szükséges paramétereket! A direktíva így néz ki: Auth_MySQL_Info hostnev felhasznaloi_nev jelsze hitelesites adatbázist. Amod_auth_mysql modul használata Sikeres telepítése után amod_auth_mysql modult semmivel sem bonyolultabb használni. hogy jól dolgoztunk-e. Mivel azonban szöveges fájlban tárolja a felhasználókat. de a legfrissebb változatot bármikor letölthetjük a http:/ l sourceforge. conf fájlhoz az alábbi sort.html AuthName "Realm Nev" AuthType Basic 17 Auth_MySQL_DB hitelesites Auth_MySQL_Encryption_Types MySQL Auth_MySQL_Password_Table jogosult_felhasznalok Auth_MySQL_Username_Field nev Auth_MySQL_Password_Field jelsze require valid-user . és telepíteni kell rendszerünkre. Amod auth mysql modul telepítése - Amod_auth_mysql használatához a függelékben leírtak szerint telepíteni kell az Apache-t és a MySQL-t. de mivel szöveges fájl helyett MySQL adatbázist használ. . és ráadásul hatékony is. vagy meg kell kérnünk rendszergazdánkat. 6. hogy ez külön adatbá­ zis vagy tábla legyen. Annak érdekében. titkosí­ jelszavakkal hitelesíti a felhasználókat. 4. használhatunk meglévőt is. Indításához gépeljük be a következőket: /usr/local/apache/bin/apachectl startssl Ha a httpd. hogy a modul dínarnikusan töltödjön be az Apache-be. 2. hogy megadjuk amod _auth_mysql számára a MySQL-hez csat­ Legegyszerűbben úgy ellenőrizhetjük. Szerezzük be a modulhoz tartozó dísztribúció tömörített állományát! Ez megralálható a könyvnek a www. Ez amodul nagyrészt amod_auth-hoz hasonlóan müködik.

Sikeres hitelesítés esetén a felhasználó megtekíntheti a tartal­ mat. illetve lehetövé teszi. És akárcsak a 17. A felhasználó böngészője egy párbeszédablakot jelenít meg.apache. Szintén az alapszintű hitelesítése választj uk.txt címen elérhető RFC 2617 ajánlásban olvashatunk.276 17. az Auth _MySQL_Password _ Table. hogy további információt szerezhessünk erről a modulról. hogyan őrködjünk adataink biztonsága felett a bevitel. Gyors és viszonylag egyszerűen megvalósítható. így küzdi le az ebben a fejezetben látott problémák egy részét. Amod_auth_mysql dokumentációját a letöltött tömörített állományban találj uk.rfc-editor. További olvasnivaló A HTTP hitelesítésről részletesen a http:/ /www. hogyan hozhatjuk létre beépített hitelesítési módszerek segítségével saját hitelesítési eljá­ rásainkat. illetve a fel­ használói név mezőjének a nevét. mint a mod_auth modu­ los. di­ rektívák segítségével módosítottuk a hitelesítés müködését. Ezek szükségszerűen kevésbé rugalmasak. Az Apache-ben az alapszintű hitelesírést szabályozó mod_auth dokumentációját a http://httpd.org/docs/2. amelyeknél kevesebb kompromisszumot leszünk kénytelenek kötni. a munkamenet-vezérlés megismerése után olyan egyéni hitelesítési eljárásokat tudunk majd írni. Ennél _ a direktívánál a Plaintext.9 példakód nagyrészt megegyezik a 17. a digitális tanúsítványok és a titkosítás használatára. Az Auth_MySQL_Encryption Types direktívával adjuk meg. Az alapértelmezett Crypt_DES le­ hetőség szabványos Unix DES-titkosítású jelszavakat használ. hogy MySQL jelszótitkosírást kívánunk használni. hogy az új felhasználókat kényelmes módszerekkel vigyük be az adatbázisba. a Crypt_DES és a MySQL lehetőség közül választhatunk. A Felhasználók szempontjából ez a mod_auth_mysql modulos példa pontosan úgy müködik. fejezetben egy valós világbeli projekere alkalmazzuk ezt a megközelítést. miként lehet finoman szabályoz· ható hitelesítési rendszer megvalósítására használni. Sok weboldal számára a mod _auth_ mysql az ideális megoldás. 17 . A 27. mintha a teljes kódot mi magunk írtuk volna. hogy lássuk.org/rfc/rfc2617. Az Auth_MySQL_DB. a továbbítás és a tárolás összes részfolyamata során. már csak azért is érdemes letölteni a tömörített állományt és megnézni a readme fájlt. A könyv egy későbbi részében. Mivel mod_auth_mysql hitelesírést használunk. Egyéni hitelesítési folyamat létrehozása Ebben a fejezetben megvizsgáltuk. Itt is meghatározzuk a 401-es hiba (sikertelen hitelesítés) esetén megjelenítendő dokumentumot. és használarukkor kény­ telenek vagyunk elfogadni bizonyos hibákat és kompromisszumokat. a hibaoldal jelenik meg. Hogyan tovább� A következő fejezetben azt mutatjuk be. az Auth_MySQL_Username _Field és az Auth_MySQL_Password_Field határozza meg az adatbázis. Mivel a letöltés mérete nem nagy. és elnevezzük a tartományt. hogy a 17. érdemes PHP és MySQL használatával egyéni hitelesítési módszert kídolgozni.0/ mod/mod_auth. a tábla.7 példakódban. Ha nagyobb rugalmasságra és ap­ rólékosabb szabályozásra van szükségünk. f�ezet Látható. és nem minden alapértelmezett beállítást kívántunk megtartani. fejezetben olyan egyszerű hitelesítési rendszert dolgozunk kí. Ha a hitelesítés sikertelen. itt is minden hitelesített felhasználó számára megadott a hozzáférés.7-essel. A 23. amely munkameneteket használ a változók oldalak kö­ zötti nyomon követésére.html címen érjük el. Ehhez szükség lesz az SSL.

Az include ( ) és a require ( ) urasírással más PHP és HTML fájlokat is beilleszchet. hogy a felhasználó böngészője az interneten keresztül kérést intéz a kiszolgálóhoz. hogyan áramlik az információ rendsze­ rünk különböző részei között. A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Biztonságos tranzakciók megteremtése A Secure Sockets Layer (SSL) protokoll használata Biztonságos tárolás megvalósírása Hitelkártyaszámok tárolása Titkosítás használata PHP-ben Biztonságos tranzakciók megteremtése Az interneten keresztüli biztonságos tranzakciók megteremtéséhez meg kell vizsgálnunk. . Iel . illetve a cranzakciót kiváltó felhasználói adatoktól és műveletekcől függően a rendszerünkben előforduló tranzakciók részletei eltérhecnek a fenti sémátóL Minden tranzakciót ugyanúgy érdemes megvizsgálni. Ezzel megteremthetjük az oldalunk és a felhasznáJók közöcci. A fejezet során megtudhag uk. A webes alkalmazás és a felhasználó közörti összes tranzakció azzal indul. Rendszerünk kialakításácól. és núnden ponton gondoskodnunk kell biztonságáróL Az informarikai hálózatok területén nem beszélhetünk abszolút biz­ tonságról. a kiszolgáló az oldal feldolgozását a PHP motorra bízza. hogyan mozog rendszerünkben az infor­ máció. A PHP kód olvashaqa és lemezre írhatja az adatokat. tipikus alkalmazás esetén mutatja a felhasz­ nálói információ útját. A MySQL motor felelős a saját adatainak olvasásáért és lemezre írásáért. A 18. celjes egészében biztonságos tranzakció lehecőségét. vizsgáljuk meg. -� Felhasználó Webszerver MySQL motor Tárolt oldalak Adatfájlok MySQL adatok � 18. hogy kezeljük biztonságosan a felhasználói adatokar bevicelük.. hogy a rendszer vagy adatátvitel feltöréséhez szükséges erőfeszítések nagyságrendje eléri vagy meghaladja az érintert információk értékér. továbbításuk és tárolásuk során.18 Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP vel és MySQL . A biztonság alatt azt érqük..1 ábra PHP és MySQL használatával megírt. Ha szetetnénk hatékony erőfeszítéseket tenni a biztonság érdekében.. Soha senki nem tud olyan rendszere létrehozni. Ha az oldal PHP kódban található.1 ábra: Egy tipikus webes alkalmazás jellemzően az alábbi tároló. feldolgozó elemekből épül fel.. amelybe nem lehet behatolni. Az SQL lekérdezéseket elküldi a MySQL démonnak. és fogadja az arról érkező válaszokat.

Az olyan feladatoknál. A PHP-ben megteremtett funkciók minden felhasználó böngészőjével kompatibilisek lehemek. például aJavát. hogy az oldalunkhoz az általunk kivánt felületen keresztül kapcsolódó böngészővel foglalko­ zunk. Ha kizárólagJavaScriptben ellenőrizzük az adatokat. ugyanakkor rosszindulatúan is használható. vagy lehet könyvtárban. iskolában. nem biztos. Ne feledjük. hogy a felhasználó gépén miétt csak a lehető legkevesebb adatot szabad tárolni. figyelembe kell venni az egyes bön­ gészők (és azok különböző verzióinak) eltérő működését. hogy rend­ szerünk tervezése során figyelmen kívül hagyhatjuk ezeket a tulajdonságokat. és mindegyik kissé eltérő funkciókat és jellemzőket kínál. Ha csak a két legnépszerűbb böngésző legfrissebb verzióira gondolunk. figyelembe kell vennünk eze­ ket a kérdéseket. fejezetben foglalkozunk majd. a felhasznáJók megtekinthetik és esetleg kijátszhatják a kódot. az internet tulajdonságaira is nagyon csekély a ráhatásunk. például cURL-t használó személytőL A böngészőktől érkező csatlakozások szimulálására alkalmas cURL könyvtárral a Hálózati és protokollfüggvények használata címü 20. amellyel az ilyen óvatos emberek is használni tudják oldal unkat. Ugyan a felhasznáJók gépeinek beállításait nem tudjuk sem módosítani. akkor a köztük lévő különbségek nagy része a HTML kód kezelésére és megjelenítésére korlá­ tozódik. hogy miként működik az ezeket nem engedélyező felhasználóknál. Többféle böngésző létezik. . ha oldalunk szövegében garantáljuk a felhasználóknak a biztonságot. nem lehetünk biztosak abban. fejezetben foglalkozunk majd. biztonsági szempontból jobban járunk szerveroldali programozás­ sal. akkor mindenképpen teszteljük. A felhasználó gépe Rendszerünk szempontjából a felhasználó gépe böngészőt vagy böngészőket futtat. és a legtöbb felhasználó számára ma mát a 128 bites változatok is elérhetők. A felhasznáJók gépei közőrt lehetséges komoly különbségek befolyásolhatják. illetve nem tudjuk megakadályozni. mint például a gép biztonsági beállításai. mivel a kód eredménye egyszerűen egy HTML oldal. ám ez nem azt jelenti. A nagyon alapvetőJavaScript kódon túl bármit használunk. Az oldalunkhoz érkező kérések jöhetnek a képeket vagy a tartalmat ellopó más oldalról vagy a biztonsági intézkedéseink megkerülésére alkalmas szoftvert. A sürik használatával korlátozott mennyiségű adat (munkamenetkulcs) tárolására a Munkamenet-vezérlés PHP-ben címü 23. A tárolni kívánt adatok többségének webszerverünkön vagy adatbázisunkban a helye. Fejlesztőként igen hasznos lehet számunkra ez az eszköz. hogy a felhasználó nem törli ki. internetkávézóban található. 18 Az internet Nem csak a felhasznáJók gépeire. Nem lehetünk biztosak benne. A megőrizni szükséges adatokat tárolhatjuk saját gépeinken fájlként vagy adatbázisrekordként. hogy a felhasználó gépe és az internet felett igen kevés befolyással bírunk. kivéve. fejezet A rendszer három fő alkotóelemből áll: A felhasználó gépe Az internet Saját rendszerünk A következőkben külön-külön foglalkozunk ezen alkotóelemek biztonsági kérdéseivel. Ha alkalmazásunk épít ezekre a funkciókra. mivel forráskódunk ebben az esetben nem lesz látható a felhasznáJók számára. ám nekünk a biztonsági és a funkcionális kérdésekkel is foglalkoznunk kell. hogy az amerikai kormányzat 2000 januárjában törvénymódosítással engedélyezte az erősebb ritkosírási mód­ szer exportálását (a nem embargós országokba). hogy egyes felhasznáJók kikapcsolják a szerintük biztonsági vagy adatvédelmi kockázatokkal járó funkciókat.278 18. hogy mindenki frissítette böngészőjét. megosztott terminál is. A rendszerünkön kívül elhelyezkedő információnál nincsen ráhatásunk annak biztonságos tárolására. Vagy médegeijük egy kevésbé funkciógazdag kezelőfelület kiala­ kítását. a sütiket vagy aJavaScriptet. mint például az adatérvényesítés. hogy a gép esetleg egyáltalán nem biztonságos. hogy rendszerünk kijátszására irányuló próbálkozása során a felhasználó ne módosítsa azt. sem szabályozni. Annak ellenére. hogy az Egyesült Államokon és Kanadán kivüli felhasznáJók böngészője csak a 40 bites ritkosírást támogatja. Számos jó oka van annak. Gondolnunk kell arra is. Semmilyen ráhatásunk nincsen az olyan tényezőkre. de nyilvánvaló. Előfordulhat. illetve a felhasznáJók gépén sütiként. Webfejlesztőként mindazonáltal nem szükséges túlzottan aggódni e kérdés miatt. hogy a mindkettő által kezelni képes legmagasabb szintű biztonság mellett kommuni­ káljanak egymással. hogy milyen funkciókat te­ szünk elérhetővé a szerveroldali programozásban (például PHP-ben) és milyeneket a kliensoldali programozásban (például JavaScriptben). Az SSL automatikusan egyeztet kiszolgá­ lónk és a felhasználó böngészője között.

hogy tényleg azzal a személlyel állunk kapcsolatban. Webes alkalmazások fejlesztőjeként elsődlegesen azzal kell foglalkoznunk. Gondoskodunk-e az adatok biztonságos tárolásáról? Ezekre a fejezet következő részeiben válaszolunk. és pontosan úgy kell kezelni ezt a kapcsolatot. Már szóba került az SSL a felhasználó számítógépe és a kiszolgáló közötti használata. mint CGI felületen keresztüli futtatása. 18 . Ezek az alkotóelemek fizikailag elkülönülhetnek a hálózaton. arnikor valaki oldalunk egy hamisított változatára csalja a látogatókat. Amikor informá­ ciót küldünk az egyik pontról a másikra. A fejezet későbbi részében részletesen foglalkozunk az SSL-lel. Digitális tanúsítvány regisztrálásával védhetjük látogatóinkat a hamisítástól (spoofing). Mindez a letagadhacóság szintjén okoz problémákat. a Google vagy kedvenc keresőnk rudatos használatával minden fontos problémáról tudomást szerezhetünk. A PHP TCP/IP protokollon keresztül csatlakozik MySQL kiszol­ gálónkhoz. hogy felhasználóinknak figyelmeztető üzenet jelenne meg. hogy kódjaink mit tesznek. hogy megőrizzük titkosságát. rendszergazdai kérdések miatt következik be. hogy védjük a módosításcól. igen problémás lenne ugyanezt olyan fórum előtt is bizonyítani. hogy kódjaink gondosan ellenőrzik-e a felhasználék által bevitt adatokat. hogy valamely jól ismert termék friss verzióját futtatjuk. Az internet nagyfokú névtelenséget biztosító közeg. hogy egyetlen gépen helyezkednek el. Küldés előtt titkosítjuk az információt. Úgy határozunk. mint például a bíróság. mint bármilyen más. de míg az SSL széles körben elér­ hető és használt. Képzeljük el azt az esetet is. tudva azt. Röviden: az adatvédelem és a letagadhatóság fontos kérdés az interneten keresztül folytatott tranzakciók esetében. a jelen könyv tartalmi korlátain kívül eső. amikor MySQL adatbázisunk a webszervertől eltérő gépen helyezkedik el. hogy milyen intézkedést kívánunk tenni. mint amennyi időt mi fordítani tudunk a dologra. érdemes foglalkoznunk azzal. hogy velünk kerülnek kapcsolatba. Tudatosítsuk magunkban. fejezetben. akkor az tényleg így legyen. más gyártók készítette termékek kezelik azt. hogy a SAPI modulként webszerverünkre telepítése általában biztonságo­ sabb és hatékonyabb. Ennek tudatában kell eidöntenünk. Küldés előtt digicálisan aláírjuk az információt. interneten keresztüli kapcsolatot. Saját rendszerünk A világegyetem általunk ténylegesen kontroll alatt tartható része a saját rendszerünk. gondoskodnunk kell a hálózat biztonságáróL Ha a gépek az interneten keresztül kommunikálnak. Viszonylag biztonságban tudhatjuk az információt. és ez a kapcsolat nem titkosított.1 ábrán a céglalapon belüli al­ kotóelemekből áll össze. Ezen szofcverek fejlesztői minden bizonnyal többet foglalkoztak a biztonsággal. hogy az információ túl bizalmas ahhoz. akinek ő kiadja magát. amikor rendszerünk két alkotóeleme közöte a hálózaton továbbítunk adatokat! Tipikus példája ennek az a helyzet. módosíthatóságtól mentes üzenetküldést és hitelesítése kínál. vagy szinte lehetedenné kell tenni annak módosícását. amíg a webes tartalmaink továbbítására használt. hogy a küldött információt mások megtekint­ hetik vagy akár módosíthatják. fejezetben már esett szó. Ha mindkét gép privát helyi hálózaton müködik. és védjük a módosítástól. Fontos. Legalább kétféle módszer létezik a kiszolgálónkra érkező és onnan induló információ biztonságossá tételére: Secure Sockets Layer (SSL) protokoll Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP) Mindkéc technológia titkos. egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk. Erről már esett szó Az e-kereskedelem biztonsági kérdései címü 15. hogy igen lényeges nap­ rakésznek maradnunk e téren! Ha a mi feladatunk a telepítés és a konfigurálás is. Feltéve. amiről a 15. de az is előfordul. Milyen potenciálisan bizalmas adatot küld alkalmazásunk a felhasználóknak interneten keresztül? Milyen bizalmas adatok továbbítását kérjük felhasználóinkcól? Ha rendszerünk és a felhasználóink közöte ritkos tranzakciókban kell adatot továbbítani. hogy kockáztassuk az illetékeelen kezekbe kerülését. A szóba jöhető lehetőségeink: A fentiektől függetlenül elküldjük az információt. A következő kérdés. és más módszerc keresünk az eljuttatására. A biztonság terén elkövetett sok hiba a dokumentációban szereplő figyelmeztetések figyelmen kívül hagyá­ sából ered. vagyis az olyan támadásoktól. illetve mit nem tesznek. hogy mások megtekinthetik és esetleg módosítják. de jellegéből adódóan egy nem biztonságos hálózatról van szó.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel 279 Az internet számos pompás jellemzővel bír. az S-HTTP nem igazán terjedt el. akkor rendszerünk minden bizonnyal lassan fog futni. vagy fizessük meg egy hozzáértő rend­ szergazda szolgálatait! A PHP telepítésekor mérlegelendő szempont. Érdemes elolvasni egy jó könyvet az általunk használni kívánt operációs rendszer beállításáról. Még ha saját céljainknak megfelelően meg is bizonyosodunk a felhasználó személyazo­ nosságáról. hogyan leetek telepítve és konfigurálva az egyes szofcverek. vagy általános. Ráadásul a digitális tanúsítvány online vállalkozásunk megbízhatóságát sugallja. ami a 18. hogy amikor a felhasználék azt gondolják. illetve anélkül használhacunk SSL protokollt. Igen nehéz meggyőződni arról. akkor érdemes mérlegelni az SSL használatár.

amit az adatcsomagok fogadására és elektronikus jelként történő továbbírására használunk. a HTTP protokoll meghívja a Transmission Control Protocolt (átviteli vezérlő protokollt -TCP).2 ábra: Alkalmazásrétegbeli protokoll. Az SSL ugyanazokat a felülereket kínálja a felette lévő prorokolloknak. A TCP egyike a TCP /IP hálózarokban használt kér szállírási rétegbeli prorokollnak. A hálózati protokollokat és az azokat megvalósíró szaftvereket jellernzően egymásra pakolt rétegekbe rendezik. A böngésző megadja az általa támogatott titkosítási algoritmusok és hash függvények listáját. a titkosírást és a visszafejtést. Azóta a böngészők és kiszolgálók közötti bizalmas információcsere nem hivatalos szabványaként alkalmazzák. minr a hitelesírés és a titkosírás. Így átláthatóan kezeli a kézfogást (handshaking). Adarfogadáskor az adar a fizikai hálózarról a vermen keresztülhaladva ér fel az alkalmazásig. A kiszolgáló elküldi digitális tanúsítványár. HT TP l l �� l kézfogásSSl protokoll titkoshásSSL váltás· protokoll figyelSSL meztet6 protokoll .2 ábra murarja). Az SSL képes biztonságos továbbírási környezetet teremteni a HTTP-ről eltérő prorokolloknak. és megkéri.. 18 2. A HTTP-r alkalmazásrétegbeli protokollnak nevezzük. illetve a POP és az IMAP. Alkalmazásréteg Szállítási réteg Hálózati réteg Adatkapcsolati réteg TCP/UDP Különbözó 18. hogy mir használnak az olyan elemekhez. fejezer A Secure Sockets Layer (SSL) protokoll használata A Secure Sockers Layer (biztonságos csatlakozó réteg) prorokollkészlerer erederileg a Netscape alaleírotta ki a webszerverek és a böngészők közötti biztonságos kommunikációhoz. Azért lehet más protokol­ lokat használni. Az SSL használarakor még egy réteg hozzáadódik ehhez a modellhez.3 ábrán. . HTIP IFTP l IP SMTP l . ami viszont az Internet Protoco/ra (IP) támaszkodik. O pcionálisan a kiszolgáló is kérheti a böngészőt. 4. Adarküldéskor az adator leküldjük a vermen ár az alkalmazásról a fizikai hálózati közegig. Az SSL a szállírási réteg és az alkalmazásréteg között helyezkedik el. mint az alatra lévő szállítási réteg. a böngészőnek és a kiszolgálónak kézfogásprotokollt követve kell megállapodnia arról. Az adarkapcsolari réteg felelős a host (számitógép) há­ lózathoz csatlakoztatásáért. például az FT P. Amikor egy böngésző HTTP-n keresztül kapcsolódik biztonságos webszerverhez. A 18. . hogy hitelesítse magát. A böngésző SSL-t kezelni képes kiszolgálóhoz csatlakozik.. az SMTP és a Telner (ahogy ezt a 18. Sok más ilyen protokoll létezik. A kézfogás szakasz az alábbi lépésekből áll: l. Minden réteg a felerre és alatta lévő rétegnek továbbírhat adatot. Amikor HTTP-r használunk információrovábbírásra. illetve azokról kérher szolgáltatásokat. például a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) által használt protokollverem. . Az SSL 2-es és 3-as verziója is széles körűen támogatott. Az I nternet Explorer és a F irefox is a 3-as verzióról támogatja az SSL-r. 3.280 18. mivel a különböző típusú hálózarokhoz más és más protokolira van szükségünk.3 ábra: Az SSL még egy réteget ad a protokollveremhez. hogy az eljuttassa a célpontba.2 ábrán ilyen protokollver­ met (protocol stack) láthatunk. A kiszolgáló kiválasztja az általa támogatott legerősebb titkosításr. és csak ezt követően adja át a szállírási rétegnek. A TCP /IP protokollverem nem határozza meg az ehhez a réteghez használt protokollokat. vagy kiegészítő modulként fogadja. mert az SSL lényegében átlátszó. Az SSL módosírja a HTML alkalmazásról kaport adatot. Ez utóbbinak pedig megfelelő protokoUra van szüksége ahhoz a hálózati eszközhöz. Alkalmazásréteg SSL réteg Szállítási réteg Hálózati réteg Adatkapcsolati réteg SSL Record Protocol TCP IP Host to Network 18. Ezt a felépírést láthatjuk a 18. Az IP a hálózati réteg szinrjén lévő protokoll. A webszerverek többsége vagy tartalmazza az SSL működésér. illetve alkalmazásrétegbeli protokollok hozzáadásával szabályazza saját müködését. hogy hitelesítse magár (ritkán fordul elő).

Annak. Az adatok kezelhető csomagokra bontása. a kulcsok generálása és a nyilvános kulcsú titkosítás mind időt vesz igénybe. Noha az SSL viszonylag összetetten müködik. a Felhasználók és a fejlesztök elől rejrve marad a történtek nagy része. hogy ne egy egyeden szervezet által meghatározott. és bár azt nem fogják tudni. és elküldödnek a hálózatnak. Minden csomag hash algoritmussal súrnitott üzenethitelesítő kódot (MAC) kap. A jelenleg 1. hogy az úrválasztási információt még mindig meg tudják bolygatni. hogy noha a hálózati forgalom nagy része a háló­ zaton való továbbítás előtt tömöríthető (és gyakran valóban törnödtik is). a digitális tanúsírványak visszafej tése. hasheli és titkosítja az adatokat. 2. mellékhatáskénc jelentős mértékben növelné a hálózati forgalmat. 3. TLS) közvetlenül az SSL 3. A kiszolgáló egyszerű szövegként küldött. A tömö­ rítési algoritmusok az adatokon belüli ismétlődéseket vagy mintákat próbálnak azonosítani. A MAC és a tömörített adat kombinálása és titkosítása. A jó minőségű véletlenszerű adatok előállítása. de az SSL gyengeségeit kiküszöbölő és nagyobb rugalmasságot kínáló fejlesztéseket tartalmaz. hogy az SSL-ben a titkosítás előtt történik a tömörítés. Általában semmilyen haszonnal nem jár. Ez azt jelenti. Kel­ lemeden lenne. A böngésző megszerú a kiszolgáló digitális tanúsírványából a szerver nyilvános kulcsát. a titkosított adatok nem jól tömöríthetők. 18 . majd mások számára elérhetővé tett szabvány legyen.4 ábra: Az SSL küldés előtt Jeldarabolja. a kapcsolatfelvételi folyamat és a feldolgozás csak egyszer megy végbe. Az egyes csomagok (opcionális) tömörítése. így a kapcsolatfelvételi procedúra eltart egy darabig. Az ábrából kitűnik. ha az adatok titkosítása. SSL kapcsolaton keresztüli adatküldéskor az alábbiak történnek: l. A titkosított csomagok fejrész-információt kapnak.1-es verziónál járó Transport Layer Security (szállítási rétegbeli biztonság. az az oka. amelynek célja a hálózatbiztonság fokozása. A teljes folyamatot a 18. c. véletlenszerű adattal válaszol (amennyiben a kiszolgáló kérésére a böngé­ sző megadta digitális tanúsírványát.0-ra épül. akkor a kiszolgáló a böngésző nyilvános kulcsát fogja használni). mivel a protokoll külső felületei meglévő protokollokat másolnak.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel 281 5. ha az SSL. A munkamenet titkosítási kulcsai ezekből a véletlenszerű adatokból állítódnak elő hash függvények használatával. 5. hogy a TCP fejrész hozzáadása az adat titkosítása után történik meg. 4. látni fogják. hogy rnilyen információkat küldözgetünk. Adatunk Adatcsomagok Tömörített adatok Üzenethitelesítő kód Titkosított csomagok TCP csomagok 1 fejrész WH l!::t:ttl t:tm 'l 18. b. Az eredmények szerencsére gyorsítótárba kerülnek.4 ábra mutatja. A TLS-t egy valóban nyílt szabványnak szánják. tömöríti. ki kinek küldi azokat. azaz gyakorlatilag véletlenszerű bitekké alakítása után próbáljuk meg tömöríteni azokat. A böngésző és a kiszolgáló munkamenetkulcsokat állít elő: a. így ha ugyanaz a böngésző és kiszolgáló több biztonságos üzenetet kiván váltani. és egy véletlenszerűen előál­ lított szám titkosítására használja.

használjuk az escapeshellcmd () függvényt! Ez védökarakterekkel látja el az összes olyan metakaraktert. Más felhasználóknak csak olvasási jogosult­ ságuk legyen kódjainkhoz. Külön figyelemre érdemes az.egy másik gépre továbbítjuk öket. fejezet Felhasználói bevitel szűrése A biztonságos webes alkalmazások fejlesztésének egyik alapelve. Ha megfelelőerr állítjuk be a MySQL-t. amivel a rosszindulatú felhasználók nekik tetsző parancsok futtatására kényszeríthetik rendszerünket. IlS szerveren az inetpub-ból induló könyvtárfát értjük ez alatt). köztük annak is. hogy jogosultságuk legyen írni a kiszolgálóról letölthető könyvtárak­ ba vagy új fájlokat létrehozni azokban. csak a MySQL írhat az adatfájljaiba. az adatokat visszafejtő programra. nem igaz? Az adatok titkosításához és visszafejtéséhez szükségünk van az adarokat titkosíró programra. és el rudja olvasni ezt a fájlt. mint elsőre tűnhet. Amennyiben kiszolgálónk úgy van beállirva.1 ábrán egymástól elkülönítve látunk. Ha webszerverünk konfigurációja megfelelő. hogy csak a MySQL-en belüli felhasználók hozzáférései miatt kell aggódnunk. mindig szürjük azokat! A könyv több részében szóba kerültek már a felhasználói bevitel szűrésére használható módszerek. ezért külön-külön fogunk foglalkozni velük. ha a visszafejtéshez szükséges szofrvert és adatot nem ugyanazon a kiszolgálón. A magic_quotes_gpc a bejövő GET. az azokar kérők a feldolgozatlan forrásr fogják meg- . Bizalmas adatok írása esetén késztetést érezhetünk arra. hogy gyakran kell PHP kádba MySQL-es jelszót írni. Ez azt jelenti. Csak mi tudjunk írni ezekbe! Más felhasználóknak. Mielött fájlba vagy adatbázisba tennénk. a webes fastruktúrán kivül hozzunk létre e célból egy könyvtárat! Különösen igaz ez a fájlfeltöltö kódokra. hogy a PHP értelmezővel dolgozza fel a . Az eltérő adattípusok eltérő tárolási követelményeket támasztanak. az addslashes () függvénnyel szürjük öket! A függvény védökarakterrel látja el az adatbázis számára problémát okozni képes karaktereket. Ennek azonban általában nem sok értelme van. akkor 18 PHP forrásaink kívülről nem lesznek láthatók. amely konkrét jogosultságokat rendel a konkrét gépeken lévő konkrét felhasználói nevekhez. Egyéb kiterjesztések használara eserén azonban óvatosan kell eljárni. vagy valamilyen rendszerparancsnak átadnánk a felhasználóktól érkező adatokat. php kiterjesztésű fájlokat. A kódoknak és az álcaluk írt adatoknak nem szabad keveredni ük. hogy a felhasználók rosszindulatú kódot helyezzenek el a böngészöbe szánt forrásban. Kapcsoljuk be php. és a kiszolgálóra berölrve futtathatnák azt. hanem egy másik gépen tároljuk. hogy írjanak beléjük vagy szerkesszék azokat! Ugyanez igaz a weboldal hierarchiáján belül ralálható könyvtárakra. amely a megfelelő HTML entityvé alakítja a karaktereket! A< ka­ raktert például &lt. Ha a cracker hozzáfér az adatainkhoz. akkor minden mást is megtalál. nem szabad. akkor a kívülállók nem fogják tudni megtekinteni az értelmezés elötti forráskódot.282 18. gyakran ugyanannak a lemeznek különbözö részein tároljuk. Ha kódjainknak fájlba írási jogosultságra van szükségük. hogy soha nem szabad megbízni semmilyen felhasználói bevitelben. PHP kódjaink általában nyilvánosan betölthetők. A strip_tags () függvénnyel HTML és PHP címkéket távolítharunk el karakterláncokbóL Használatával megaka­ dályozhatjuk. Biztonságos tárolás megvalósítása A tárolt adatok három típusát (HTML vagy PHP fájlok.vagy egyéb fájljainkat. hogy a fájlkezelési jogosultságokat megfelelőerr állítsuk be a weboldal hierarchiájában (Apache szerveren a htdocs-ból. a magic_quote_ runtime pedig az adatbázisba bemenő és onnan kijövő adarokkal teszi ugyanezt. Nagyon kell ügyelnünk. és egy cracker hozzáfé­ rést szerez a kiszolgálóhoz. ini fájlunkban a magic_quotes_gpc és magic_quotes_runtime direktívát! Ezek auto­ matikusan elvégzik nekünk a védőkarakterek hozzáadását és eltávolítását. Weboldal esetében ez jellemzöen a kódokat jelenti. txt nevű fájl. nem szabad. de csak akkor. POST és sütiváltozókra alkalmazza az ilyen formázást. Ez a probléma nem is olyan katasztrofális. ha a kiszolgálón titkosítjuk. majd. akkor minden bizonnyal semmi sem akadályozza abban sem. -vé konvertálja. Ha megengednénk másoknak. A függvény veszélytelen karakterekké alakítja az összes kódcímkét (script tag). Használjuk a htmlspecialchars () függvényt. illerve forditott aposztrófok közöte (') felhasználói adatot adunk át. Amikor a system () vagy az exee () meghívásakor. A bizalmas adatok biztonságos kezelésének egyik jó módszere az. illerve egy vagy több kulcsfájlra. A legveszélyesebb tárolandó adattípus a futtatható tartalom. amelyként a webszerver fut. inc fájlokat helyezünk a webes könyvtárakba.például e-mailben. Foglalkoztunk már a MySQL saját jogosultsági rendszerével. Ha . Közelírsük meg így: Ha van kiszolgálónkon egy hitel kartas zarnak. hogy fájlokat írjanak ide. kódhoz kapcsolódó adatok és MySQL adatok). Lehet annak értelme. hogy titkosítjuk egy webszervererr az adatokat. amit a 18. hogy elolvassa kulcs. Az adatbázisadatok az adatfájlokhoz hasonlók. A stripslashes () függvénnyel állithatjuk vissza az adatokat eredeti formájukba. hogy először titkosítsuk azokat. Hivatkozásképpen röviden megemlítjük most ezeket: Mielött a felhasználói adatokat átadnánk az adatbázisnak. rosszindulatú kódot írhatná­ nak.

gondoskodjunk kellően képzett és kissé paranoiás rendszergazdá­ ról. Mivel bennünket az üzenetek webszervererr való létrehozása érdekel. hogy ne teljesít­ se az ilyen fájlokta vonatkozó kéréseket. de ne feledjük. akkor érdemes lehet megtárgyalni a rendszergazdával ezt a kérdést és áttekinteni vele a biztonsági lehetőségeket. aki elegendő idővel rendelkezik arra. Előfordulhat. hogy ez nem ingyenes szofrver! A freeware verzió keres­ kedelmi célra nem használható. illetve valóban szükség van-e a tárolásukra! Mire használunk egy kárryaszámot? Ha egyszeri tranzakciónál valós időben dolgozzuk fel a kártyaszámot. ha bekérjük a vásárlótól. illetve megvásárolható a fizetős licenc. Amennyiben másokkal osztozunk a kiszolgálón. titkosított üzenetet GPG-vel létrehozva olyan valaki számára. Ellenkező esetben sincs semmi gond . tar . Attól függően. a gunzip vagy a génél: configure (vagy rendszerünktől függően . MySQL-jelszavunk láthatóvá válhat a gép azon más felhasználói számára. hogy a . aki PGP-vel fog­ ja visszafejteni azt (feltéve. akkor jobban járunk.ben Egyszerű. amivel szemléltethetjük a titkosítást: a titkosított e-mailek küldése. hogy a kártyaszámokat a webszerverünkön kívül. Ha nem mi vagyunk webszerverünk rendszergazdája (ami megosztott kiszolgáló esetén nagy valószínűséggel igaz). g z vagy a . b z 2 tömörített állományt választjuk.org oldalról szerezhető be.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-Iel 283 kapni. ha a kiszolgálót úgy állítjuk be. GPG-t használó példát fogunk megvizsgálni. hogy az operációs rendszerünkkel és az általunk használt egyéb termékekkel. Ha tárolni kívánjuk ezeket. A PGP-t. vagy pedig . hogy adatvédelmet nyújtson az elektronikus levelezéshez. Rendszerünk beállításaitól függően ez a helyzet megelőzhető. php kiterjesztést kell adni ezeknek az állományoknak is. tar. de PGP alkalmazása esetén sem lenne nagy eltérés az itt leírtaktóL A könyv példáinak követelményein túlmenően GPG-re is szükség lesz a most következő kód müködéséhez. mint a Linux-prograrnek többsé­ .philzimmermann. Ha rendszeres díjat szedünk be. hogy különálló felhasználókként futtassa a kódokat. Philip R. A preblé­ mát azzal tudjuk elkerülni.org oldalról tölthetjük le a megfelelő tömörített fájlt. akkor ez a meg­ közelítés nem megfelelő számunkra. Az elmúlt időszakban a PGP egy nyílt forráskódú alternatívája is elérhetővé vált. hogy miért tároljuk ezeket. hogy a GPG már telepítve van rendszerünkre. vagy minden felhasználóval a webszerver saját példányát futtassa.html. Hitelkártyaadatok tárolása A bizalmas adatok biztonságos tárolásának áttekintése után érdemes külön foglalkozni a bizalmas adatok egy különleges fajtá­ jával. de mindkét termék eltérő felületekkel rendelkezik (például a levelezőprog­ ramokhoz tartozó bővítményekkel a beérkező e-mailek automatikus visszafejtésére).com oldalra! Ha szereménk részletesebben megismerni a PGP történetét és az elérhető verziókat. illetve azok biztonságával foglalkozó információforrásokat rendszeresen ellenőrizze. A program fordításához (compile) és telepítéséhez ugyanazokat a parancsokat kell használni. A heilleszrendő fájlokat a webes fastruktúrán kívül kell elhelyezni. hogy a szofrver friss verzióját futtatja). Évekig gyakorlatilag a PGP volt a titkosított e-mail szabványa. és tárolás nélkül továbbítjuk a tranzakció-feldolgozó átjárónak.a telepítési folyamat magától értetődő. Az internet-felhasználókat különösen aggasztja hitelkártyaszámaik biztonsága. Nem tartalmaz szabadalmaztatott algoritmusokat. akik ugyanezzel a kiszolgálóval futtatnak kódokat. Amennyiben sok vásárló kártyaadatát tervezzük tárolni. és úgy kell konfigurálni a kiszolgálót. A két terméket akár együtt is használhatjuk. és korlátozás nélkül használható kereske­ delmi célra is. például folyamatos előfizetés esetén havonta terheljük a kártyát. l configure ) tar segítségével csomagolhatjuk ki. viszont a beállítás kicsit trükkös lehet. mégis hasznos feladat. Titkosítás használata PHP.gnupg. A GPG a http://www. További információért látogassunk el a http://www. olvassuk el Philip Zimmerman"Where to Get PGP?" (Honnan szerezzük be a PGP-t?) írását: http://www. Ebben az esetben érdemes mérlegelni annak lehetőségét.pgp. valahol máshol tároljuk. Zimmermann írta kifejezetten azzal a céllal. Ha a parancssori eszközöket kívánjuk használni.gnupg. A PGP freeware verziói bárki számára elérhetők. A PGP Corporationtől letölthető a freeware. A GPG rövidítéssel ismert Gnu Privacy Guard a PGP ingyenes változata. A két termék igen hasonló módon látja el ugyanazt a feladatot. akkor a közöttük meglévő különbségek nem számítanak.com/EN/fmdpgp/findpgp. A GPG telepítése A GPG Linux gépre telepítéséhez a www. nagyon körül­ tekintően járjunk el! Tegyük fel magunknak a kérdést. ami egyébként a Pretty Good Privacy (Meglehetősen jó adatvédelem) rövi­ dítése.

mett a nem root felhasználóknak nincsen hozzáférésüle a GPG alapértelmezett könyvtárához. grafikus kezelőfelülete. így akár a GPG-t is használhatjuk. A program különböző sorokban megkérdezi valódi nevünket. de lehet más is. gépeljük be a következőket: su root su nobody Hozzunk létre egy könyvtárat. a GPG fordítása és a futtatható program a lusr llocal Ibinl gpg (vagy az általunk meghatározott könyvtárba) kerül. amelyben a nobody tárolni tudja a kulcstartóját és az egyéb GPG konfigurációs információ­ kat! Ennek a nobody alapértelmezett felhasználói könyvtárában (home directory) kell lennie.). az kiszolgálónk beállításaitól függ. hogy importálni tudják kulcstartójukba. aho­ va az e-mailt küldeni kívánjunk. Az előbbit mások (és PHP kódjaink) használják a levél küldése előtt annak titkosítására. Windowsos szerver esetén a folyamat még ennél is egyszerűbb. A lépések Windows alatt is ugyanezek. a következőképpen hozhatjuk létre az ASCII verzióját a fájlnak: gpg --export -a > fajlnev A nyilvános kulcs kinyerése urán FTP segítségével feltölthetjük a fájlt a webszerveren lévő felhasználói fiókunkba.com. Az egyes felhasználék alapértelmezett könyvrárát az letclpasswd fájlban határozhatjuk meg. Ha a megjegyzést is megadnám. Fontos. Az alábbi paranccsal exportálhatjuk az új kulcspárból a nyilvános kulcsot: gpg --export > fajlnev A parancs futtatásának eredményeként olyan bináris fájlt kapunk. Rendszerünkön a nobody felhasználó­ nak a l tmp lett alapértelmezett könyvtárként megadva. ha egyszerűen az alapértelmezett választ fogadjuk el. A webszerver sok rend­ szeren nobody-ként fut. amelybe írni tud! Gépeljük be a következőket: cd mkdir .f�ezet make make install Ha nem vagyunk rendszergazdák (root felhasználók). az a név és a cím közé kerülne. Sok beállítást módosíthatunk. illetve azon a rendszeren is létre kell hozni egy kulcspárt. hogy mi legyünk a webszerver felhasználójal Ehhez rendszergazdai (root) hozzáférésre van szükség a kiszolgálóhoz. majd változtassuk meg a fájljogosultságokat. mert annak szebb a levelezőprogramhoz tartozó. amelybe ez a felhasználó nem jogosult írni. mert titkos kulcsot nem ajánlott kiszolgálón tá­ Számos kérdésre kell ekkor választ adnunk. írjuk be az alábbi parancsot: gpg --gen-key az utóbbival mi magunk fejtjük vissza a beérkező üzeneteket. és helyezzük a gpg.gnupg . Győződjünk meg arról. A következő parancsok a Unix használatát feltételezik. a részleteket a GPG dokumentációjában találjuk. amelybe. Gondolom. Először is jelentkezzünk be a kiszolgálón lévő felhasználói fiókunkba. amiket a kulcs elnevezésére használ. hogy a kulcspár egy nyilvános és egy titkos (privát) kulcsból áll. érthető a séma. zik alapértelmezett könyvtárra!. hogy webkiszolgálónk felhasználója rendelke­ 18 ___ . Hogy ez melyik felhasználó. mivel nem létezik. és írjuk alá a kimenő leveleket. állítsunk elő egyet a gépen. amely alkalmas arra. Gyakran a nobody. hogy a PHP kódjainkat futtató felhasználó használni tudja a GP G-t. Ha minden jól megy... amin a levelet olvasni fogjuk! Emlékezhetünk rá.au>'. csomagoljuk ki. (Az én saját kulcsom neve 'Luke Well ing <luke@tangledweb. . . Ha viszont e-mailben szeretnénk ezt a kulcsot elküldeni másoknak. rolni. valahogy így: . A webszerveren nagyon kevés különbséget találhatunk a GPG és a PGP parancssori verziói között. Ha ez áll rendszerünkre is. Amennyiben a GPG parancssori változatával állítjuk elő a kulcsokat. Azonban a gépre. Sok Linux rendszeren a nobody alapértelmezett könyvtára a l. A most következő példák ezt a felhasználót feltételezik. e-mail címünket. A legeöbbnél megfelelő. Tóltsük le a zip fájlt.284 18. Változtassuk meg úgy. exe fájlt a megfelelő könyvtárba (a C: \Windows\ vagy valami hasonló kiválóan megfelel)! Hozzunk létre egy könyvtárat a C: \gnupg helyen! Ezt követően nyissuk meg a parancssort. Számos BSD rendszeren a nobody alap­ értelmezett könyvtára a lnonexistent. nem lehet írni. de a könyvtárak neve és a rendszerparancsok eltérnek. ( Rendszerünkön a megfelelő felhasználóra változtathatjuk ezt). lconfigure --prefix=lkonyvtarunkleleresilutvonala Azétt kell ezt az opciót használni. hogy más felhasználék is olvashassák az állományt! Gépeljük be a következőket: chrnod 644 fajlnev Létre kell hoznunk egy kulcstartót. hogy más gépen lévő GPG vagy PGP kulcstartóba (key ring) importáljuk. lévén az ingyenes. majd gépeljük be: gpg! A GPG-t vagy a PGP-t arra a rendszerre is telepítenünk kell. a --prefix opcióval kell a konfiguráló kódot futtatni. hogy a kulcsot a levél olvasására használt gépen és ne a webszerveren hozzuk létre. Ha még nem rendelkezünk a kulcspárral. érdemes lehet megvásárolni a PGP fizetős válto­ zatát. illetve vár egy megjegyzést. ahol a leveleket olvassuk.

txt. majd mentsük el néven! Gépeljük be az alábbi parancsot (kulcsunk nevét értelemszerűen beírva): gpg -a --recipient 'Luke Welling <luke@tangledweb.au>' A fenti sorban az egyszeres idézőjelek közötti szöveg a kulcs neve. továbbítsuk ezt a fájlt arra a rendszere. sign és save­ ismerteti. Végül a save parancsot begépelve a változtatásainkat elmeneve lépjünk ki a programból! A GPG tesztelése A GPG ezzel be lett állítva. amely az elérhető parancsokat. Az alábbi paranccsal impor­ táljuk a korábban exportált nyilvános kulcsot: gpg --import fajlnev Hogy közölhessük a GPG-vel: meg kívánunk bízni ebben a kulcsban. nem biztonságos memória használatára utaló figyelmeztetést kell kapnunk: gpg: Warning: using insecure memory! és létrejön a teszt. Ennek létrehozásához futtassuk újra az alábbi parancsot: gpg --gen-key Mivel a nobody felhasználó vélhetően kevés személyes jellegű e-mailt kap. vagy tanulmányozzuk a GPG dokumentációját! A 18.asc A szöveg a korábbival megegyező nevű. Nyilvánvaló: az olvasó kulcsának nem 'Luke Welling <luke@tangledweb.asc nevű fájl.txt. hogy a PHP kódjainkat futtató felhasználó parancssorban tuclja használni. Ha megnyitjuk ezt. hanem a létrehozásánál megadott név.gnupg. az alábbihoz hasonló. 18 .com.jelen esetben a teszt. titkosított üzenetet látunk: -----BEGIN PGP MESSAGE----Version: GnuPG vl. A prograrnon belüli lehetőségek között megtaláljuk a help-et is.txt teszt. illetve a kimeneti állo­ mányt a következőképpen meghatározva tehetjük ezt meg: gpg -do teszt.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel 285 A nobody felhasználónak saját aláírókulcsra van szüksége. Ha ez nem lehetséges. egyeztessünk a rendszergazdával.1és a 18.trust.org hQEOAODU7hVGgdtnEAQAhr4HgR7xpiBsK9CiELQw85+klQdQ+p/FzqL8tiCrQ+B3 0GJTEehPUDErwqUw/uQLTds0rloPSriAZ7c6GVkhOYEVBj2MskT81IIBvdo950yH K9PUCvg/rLxJlkxe4Vp8QFETSE3Fdii/ly8VPSgSTE7gAgm0SbFf3S91PqwMyTkD /2oJEvL6e3cP384s0i8lrBbDbOUAAhCjjXt2DX/uX9q6Pl8QW56UICUOn4DPaWlG /gnNZCkcVDgLcKfBjbkB/TCWWhpA7o7kX4Cicih7KliMHY4RKdnCWQf27loE+8i9 cJRSCMsFioi6MMNRCQHY6p9bfxL2uE39IRJrQbe6xoEe0nkB0uTYxiLOTG+FrNrE tvBVMS0nsHu7HJey+oY4Z833p k5+MeVwYumJwlvHjdZxZmV6wz46G02XGT17b28V wSBnWOoBHSZsPvkQXHTOq65EixP8y+YJvBN3z4pzdHOXa+NpqbH7q3+xXmd30hDR +u7t6MxTLDbgC+NR =gfQu -----END PGP MESSAGE----- Hogy visszakapjuk az eredeti szöveget.0. A sign begépelésével alá­ írjuk a nobody felhasználó privát kulcsát használó nyilvános kulcsot. használatra kész. Ennek a kulcsnak egyetlen célja. ahol előállítottuk a kulcsot.out teszt.txt. txtfájlba fog íródni. com. A teszteléshez hozzunk létre némi szöveget tartalmazó fájlt. az alábbi paranccsal szerkesztenünk kell a kulcs rulaj­ donságait: gpg --edit-key 'Luke Welling <luke@tangledweb. Amennyiben a GPG úgy van beállítva.asc Láthatjuk. hogy teljes mértékben megbízunk kulcsunkban.com. hogy megbízhassunk a korábban Icinyert nyilvános kulcsban. A trust-ot begépelve közöljük a GPG-vel.asc Ha az alapértelmezettől eltérő nevű fájlba szeretnénk helyezni a szöveget.txt Az alábbi.au>' --encrypt teszt. hogy először a kimeneti fájlt kell megneveznünk. majd futtassuk az alábbi parancsot: gpg teszt. mi is létrehozhatjuk számára a csak aláíró kul­ csot. megjegyzés és e-mail cím kombinációja.2 példakód a GPG-t PHP-vel meghívva teszi lehetövé titkosított e-mailek küldését.au>' lesz a neve.3 Comment: (GNU/Linux) For info see http://www. A szöveg képernyőre íratásához a -d kapcsolót kell használnunk: gpg -d teszt.txt. a -o kapcsolót használva. majdnem teljesen megvagyunk.

'.php"> <p>E-mail címe:<br/> <input type="text" name="felado" size="40"/></p> <p>Tárgy:<br/> <input type="text" name="targy" size="40"/></p> <p>Üzenet:<br/> <textarea name="uzenet" cols="30" rows="l0"></textarea></p> <br/> <input type="submit" name="kuldes" value="Küldés"/> </form> </body> </html> 18.286 18. ?> <form method="post" action="titkos_mail kuldese. $targy = $ POST['targy']. $uzenet = $ POST['uzenet']. if($ SERVER['SERVER_PORT'] !=443) { normál forgalomhoz a 80-ast módosítani kell ezt a sort echo '<p style="color: red">FIGYELMEZTET�S: nem SSL használatával csatlakozott az oldalhoz. Üzenetét bárki más is elolvashatja.gnupg'). php-A titkosított e-mailek küldésére szolgáló HTML űrlap <html> <body> <hl>Küldjön nekem titkosított e-mailt!</hl> <?php ll ha nem az alapértelmezett portokat. .asc'.1 példakód: titkos_ mail. ll és SSL-hez a 443-ast használjuk.</p>'. ll Közöljük a gpg-vel.php-A GPG-t meghívó és a titkosított e-mailt elküldö PHP kód <?php //rövid változónevek létrehozása $felado = $ POST['felado'].2 példakód: titkos_mail_kuldese . hol találja a kulcstartót ll Ezen a rendszeren a nobody felhasználó alapértelmezett könyvtára a /tmp/ putenv('GNUPGHOME=/tmp/.fgezet 18. $bemeno fajl. 'pgp'). $címzett = 'luke@localhost'. 18 //egyedi fájlnév létrehozása $bemeno fajl $kimeno_fajk tempnam(''.

Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel 287 /la felhasználó szövegének a fájlba írása $fp = fopen($bemeno faJl. $tartalom. fwrite($fp. Körülbelül egy másodpercen belül létrehozzuk és kitöröljük ezeket a fájlokat. if($eredmeny==0) 1f((!$fp) { 'r'). $eredmeny). if($eredmeny!=O) echo '<hl>Hiba:<lhl> <p>Az üzenetet nem sikerült tikosítani. hogy egyedi legyen. $uzenet). ll gpg parancsunk futtatása system($parancs. Rendszerünkön a kiszolgáló nobody felhasználóként fut. $targy.. A tempnam () függvénnyel létrehoztunk egy egyedi ideiglenes fájlnevet. A 18. 'w'). Meghatározhatjuk a könyvtárat és a fájlnév előtag­ . és alapértelmezett könyvtára a l tmp l. ját is. Példánkban a 'pgp ' előtagot alkalmaztuk. 18 . hogy a PHP a rendszer ideiglenes könyvrárát használja. mail($cimzett. de hagytuk.<lp>'. //parancsunk beállítása $parancs = "/usr/local/bin/gpg -a \\ --recipient 'Luke Welling <luke@tangledweb.<lp> <p>Elnézést kérünk. fclose($fp).gnupg').com.2 példakódban a GPG kulcstartó helyének megfelelően módosítani kell az alábbi sort: putenv('GNUPGHOME=Itmpl. "Feladó: ". $fp = fopen($kimeno_fajl. Az e-mailek a $címzett változóban meghatározott e-mail címre lesznek elküldve. így nem igazán fontos a nevük. { /la titkosított fájl olvasása $tartalom = freact ($fp. filesize ($kimeno_fajl)). /la titkosított temp fájl törlése unlink($kimeno_fajl).<lp>'. l l (files1ze($k1meno fajl)==O)) - $eredmeny = else 1. /la titkositatlan temp fájl törlése unlink($bemeno_fajl). ?> Néhány apróbb módosítást végre kell hajtanunk a kód müködéséhez.<lp> <p>Köszönjük.</p> <p>Levelét nem küldtük el. a lényeg.au>' \\ --encrypt -o $kimeno_fajl $bemeno_fajl". echo '<hl>Üzenet elküldve<lhl> <p>Üzenetét titkosítottuk és elküldtük.$felado."\n").

Elküldésekor az üzenet az interneten közlekedik. 2-es és 3-as nyíl jelöli az adarrovábbítást. Ha foglalkoztat bennünker kódunk biztonsága. de ha másik szerveren vagy másik könyvtárban használjuk a kódot. Ez azt jelenti. az unlink () függvénnyel rörölhegük őket. és számos köztes hálózaton és gépen haladhat keresztül. hogy a rendszerünkön belüli összes információmozgást figyelembe vegyük.Itt titkos kulcsával visszafejti a levelet. mégis érdemes ezt a megoldást választani. hogy a felhasználó által az űrlapba bevitt adatokat biztonságosan küldjük el. minden esetben módosítani kell.php"> Módosíthatjuk úgy. figyelmeztetést kapunk. fejezet Ez a parancs $parancs = "/usr/local/bin/gpg --recipient -a \\ 'Luke Weiling <luke@tangledweb. Nem feltétlenül szükséges foglalkoznunk a visszarérési értékkel. hogy a látogatók adatai SSL használatával lesznek el­ küldve. $eredmeny). Ezt követően a kiszolgáló SMTP-n keresztül elküldi a címzett levelezöszerverének. .és egy if utasítás segítségével . A system($parancs.5 ábrához hasonló lesz. Így nem kell a HTML forráskódban az űrlap action rulajdonságát kibogarászniuk ahhoz. A böngészőjük állapotsorán megjelenő kis lakat ikon megerősíti az emberekben azt a hitet.com. Minden más kapcsolat hibát eredmé­ nyez. Az l-es szakaszban azonban a feladó által az űrlapba bevitt szövegként továbbíródik az üzenet. A lényeg az. Ha a kiszolgáló a kód futtatása közben leáll. de ezt megelőzően hogyan érkezik a küldőről az információ' Ha webes felületet kínálunk GP G-vel ritkosírott levelek küldésére. a GPG meghívásához használandó parancsot és paramétereket állítja be.au>' \\ --encrypt -o $kimeno_fajl $bemeno_fajl". P éldául SSL kapcsolaton keresztül átirá­ nyíthaguk a felhasználót ugyanahhoz az URL-hez. hogy az általuk megadorr információ biztonságos módon megy el. akkor butaság azt első körben titkosírás nélkül továbbítani. A hibaüzenet megjelenírése helyerr máshogyan is kezelhegük az ilyen helyzetet. Az SSL kapcsolat a 443-as porton keresztül jön. Az ábrán minden nyíl az egyik gépről a másikra küldörr üzenetet jelképezi. A nyílt űrlap címkéje jelenleg a következőképpen néz ki: <form method="post" action="titkos_ma1l kuldese. melyik kulccsal titkosítsa az üzenetet. Ha SSL nélkül próbálunk meg kapcsolódni a kódhoz. Ha befejeztük munkánkar az ideiglenes fájlokkal. Amikor például parancssorban használjuk. A példában vizsgált kód az ábrán a Webszerver feliratot viselö gépen található. sem más hasonló helyzetben nem feltétlenül fontos. Ha a továbbírani kivánt információ elég fontos ahhoz. A 2-es és 3-as szakaszban az üzenet GPG-vel titkosírva továbbítódik.csatlakozik levelezöszer­ veréhez.288 18. mert ha az űrlapot biz­ tonságos kapcsolaton keresztül küldjük el.5 ábra: A titkosított levelezőalkalmazásban az üzenetet háromszor továbbíljuk az interneten. de segítségével . közölnünk kell a GPG-vel. akk