CAPITOLUL II INFLUENŢA CULTURII ÎN MANAGEMENT

2.1. Cultura în contextul globalizării Fie că acceptăm, fie că respingem procesul de globalizare a societăţii – cu reflectarea în politică, economie, afaceri, cultură, religie etc. – este indiscutabil că acest proces/fenomen se manifestă în viaţa de zi cu zi a indivizilor. Într-un anumit sens, putem spune că fiecare dintre noi este un rezultat şi/sau produs al unei anumite „matrici” culturale, respectiv fiecare persoană se exprimă relativ individualizat în diverse contexte organizaţionale în care este pusă, ea preia sau respinge anumite reguli, proceduri sau practici şi, sub influenţa culturii de care aparţine, va fin mai mult sau mai puţin performantă în îndeplinirea unui anumit „job”. Astăzi, indivizii rămân separaţi de bariere culturale, politice sau economice; în plus, competiţia dintre firme se exprimă/concretizează printr-o competiţie extremă între indivizi. Totuşi, „reţele invizibile” leagă/conectează salariaţii dintr-o organizaţie şi/sau ţară de salariaţii din alte organizaţii şi/sau ţări; interdependenţa profundă în sensul invocat a devenit vizibilă pe fondul expansiunii reţelelor de computere şi a comunicaţiilor wireless la nivel global. Într-o excepţională lucrare cu referire la mediul de afaceri post-criză (Chaotics, 2009), P. Kotler şi J. Caslione arată că două forţe majore, anume globalizarea şi tehnologia, au generat o fragilitate sincronizată fără precedent în economia mondială; simplu spus, am devenit cu toţii mai interconectaţi şi interdependenţi la nivel global, chiar dacă nu conştientizăm pe deplin această stare de fapt.
1

Teoria haosului îşi

propune să explice anumite evenimente viitoare plecând de la o stare iniţială a unui fenomen/fapt şi luând în seamă doar un set de ipoteze deterministe. În anii '70 Edward Lorenz, considerat a fi părintele teoriei haosului, a susţinut mai multe conferinţe în care a pus explicit următoarea întrebare: „Este posibil ca bătaia din aripi a unui fluture în Brazilia să genereze o tornadă în Texas?”.2 În 1989 şi 1990 istoria şi-a accelerat cursul, spun Alexander King şi Bertrand Schneider: regiunile comuniste din Europa de Est s-au prăbuşit, cele două Germanii au redevenit un singur
1

Kotler Ph., Caslione J.A. – Chaotics. The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, AMACOM, 2009; traducere în limba română Chaotics: Management şi marketing în era turbulenţelor, Editura Publica, 2009, pag. 9 2 Lorenz, E – Deterministic Nonperiodic Flow, Journal of the Atmospheric Sciences, Vol. 20, 1963, pp.130-141; Lorenz, E - Three Approaches to Atmospheric Predictability, Bulletin American Meteorological Society, Vol. 50, no.5, Maz 1969, pp.345-351

stat, iar invazia Kuweitului a condus la Războiul din Golf (apoi cel din Afganistan şi Irak), războaie ce au confirmat existenţa tensiunilor dintre ţările bogate şi cele sărace, dintre Nord şi Sud, tensiuni ce se accentuează, înseamnă nedreptate şi umilinţe pentru cei săraci, îndeosebi în ţările arabe şi musulmane.3 După revoluţia industrială din Marea Britanie (acum 2 secole), putem discuta de evoluţii treptate către „un stat planetar”, adică către globalizare. 4 Mai recent, respectiv după inventarea computerului, INTERNETUL devine „adevăratul motor şi simbol al globalizării”.5 Aşa cum remarcă profesorul Bari, pieţele tind să se globalizeze, deoarece piaţa internă nu mai poate susţine costurile în creştere exponenţială pentru cercetare – dezvoltare, la care se adaugă scurtarea ciclului de viaţă pentru toate produsele nou lansate.6 Apreciem că pentru firma viitorului, dacă îşi propune să atingă şi să-şi păstreze succesul şi prosperitatea, activitatea de R&D (Research & Development) trebuie să devină o prioritate; firma este obligată să inoveze/inventeze permanent, atât în plan tehnic cât şi în plan social, cu raportare la client şi dorinţele sale. Într-adevăr, putem discuta de două mari motoare ale globalizării sau două surse mari de progres şi prosperitate:7

• primul motor este dat de succesiunea valurilor progresului de care discută Alvin Toffler :
aici putem include revoluţia agricolă, revoluţia industrială, revoluţia informatică, (calculatorul), revoluţia cunoaşterii; despre revoluţia cunoaşterii discută extrem de pertinent Maynard şi Mehrtens,8 ei sugerând că asistăm la un al patrulea val al progresului specific economiei cunoaşterii;

• al doilea motor este triumful ideologiei neoliberale, respectiv al economiei de piaţă şi
societăţii de consum / distracţie (liberalizarea pieţelor, descentralizarea managementului, privatizarea companiilor etc.); de aici derivă şi importanţa deciziei politice asupra creşterii economice. „Aşadar, globalizarea este o realitate, spune acelaşi autor, probabil ireversibilă”, realitate ce obligă firmele şi ţările să interfereze pragmatic cu acest fenomen /proces, deoarece opusul acestui demers echivalează cu o şansă pierdută.9 Un reputat analist în teoria relaţiilor internaţionale, anume Samuel Huntington, conturează o “hartă” surprinzătoare a realităţilor politice, economice şi de alt tip din economia
3

King A., Schneider B. – The First Global Revolution A Report by the Council of the Club of ROME, Simon &Schuster, Sydney, 1992 4 Bari I. – Globalizare şi probleme globale, Ed. Economică, 2001 5 Bari I. – Op. cit. 6 Bari I. – Op. cit. 7 Bari I. – Op. cit. 8 Toffler A. – Powershift Bantam Book, New York, 1990; The Third Wave – Morrow, New York, 1980; Maynard H. B. şi Mehrtens S. N. – Al patrulea val, Editura Antet, 1997, traducere în limba română 9 Bari I. – Op. cit.

2

1997 Idem 12 Idem 13 Idem 14 Mockler R. under Strategic Management Group (SMRG). „Există peste 160 de definiţii date conceptului de cultură”. Asociat conceptului de cultură în viziune macroeconomică. St. care implică tehnologie. 1997 Abbass F. la nivelul cel mai răspândit. The Clash of Civilizations el încearcă să identifice şi să anticipeze direcţiile majore în care se îndreaptă statele şi civilizaţiile aflate într-o competiţie globală. credinţe. Sydney 1997 17 Idem 18 Huntington S.J. Simon & Schuster. Simon &Schuster. istorie. Alkhafaji – Competitive global management: principles & strategies. reflectarea cea mai amplă o regăsim însă sub noţiunea de CIVILIZAŢII. unde se face distincţie între:13 – civilizaţie. care implică valori. vom regăsi o influenţă considerabilă al aceluiaşi concept în cazul fiecărei companii sau întreprinderi. 2001. – The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.18 înspre finele anului 2011 se 10 11 Huntington S. este vorba de noţiunea de cultură organizaţională.. morală. se discută de existenţa a şapte mari civilizaţii în toată istoria umanităţii. Traducerea în limba română. punem semnul egalităţii între noţiunile de cultură şi civilizaţie. autorul consideră că în lumea posterioară Războiului Rece ceea ce numim “cultură” contează. artă. idealuri. artistice şi morale ale societăţii. cultura se dobândeşte în timp de o persoană.”12 În limbaj uzual. Se acceptă ca regulă că o civilizaţie este o entitate culturală.15 Conform cu Huntington.300 de moduri.ro. deşi opiniile unor istorici au fost şi rămân divergente. Lucie Press.mondială de după Războiul Rece.14 În opinia lui Mockler. acest autor consideră cultura ca fiind „acel întreg complex care include cunoştiinţe.10 În lucrarea invocată. Editura Economică.17 În epoca contemporană. 15 Idem 16 Huntington S. Simon &Schuster. a câtorva decenii de existenţă a unei companii. popoarele se definesc pe ele însele în termeni de vechime. 2001. calităţi intelectuale. 1995. *** 7 Miliarde de 3 . obiceiuri şi instituţii. limbă. Sydney. deci la nivel de naţiune sau ţară. iar identitatea culturală constituie noţiunea cea mai încărcată de semnificaţii pentru majoritatea oamenilor. comunităţile religioase şi naţiunile. 11 Tema centrală a cărţii – spune Huntington – o constituie faptul că “identitatea culturală şi cultura care. Bucureşti. Într-o lucrare devenită celebră. Sydney. modelează tendinţele de coeziune. ea nu se moşteneşte la naştere ci se învaţă sub formă de reguli şi modele de comportament. – The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. USA. mai puţin Germania. religie. cultură ce se structurează numai de a lungul timpului. www. – cultură. spune Robert Mockler. 11 septembrie 2011. factori materiali etc. această cultură specifică condiţionând succesul în afaceri. ***Omenirea îl vede pe Dumnezeu în 4.adevarul. mecanică. – Multinational Strategic Management An Integrative Context Specific Process. – The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. dezintegrare şi conflict de după Războiul Rece. sunt identităţi ale civilizaţiei. obiceiuri şi orice aptitudine şi obişnuinţe dobândite de om ca membru al societăţii”. ca specialist recunoscut în strategii multiculturale de afaceri. valori.16 Asociat popoarelor avem cel mai frecvent grupurile etnice.

. 11 septembrie 2011 19 Huntington S.n. constituie religia predominantă la nivel mondial. când Papa Ioan Paul al II – lea a vizitat Bucureştiul. la nivel mondial se estimează că circa 8% din populaţia globului aparţine acestei religii. diverse variante/curente ale creştinismului au coexistat unitar sub egida Vaticanului şi a Papalităţii de la Roma.. România.adevarul. dreptul roman. remarcăm că civilizaţia chineză a influenţat de-a lungul secolelor majoritatea ţărilor asiatice.ro. este urmaşă a civilizaţiei chineze. Alkhafaji – Competitive global management: principles & strategies.adevarul. conform unor lucrări chineze de istorie. include Rusia. creştinismul. – The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.e.n şi a moştenit filosofia greacă.e.3% din populaţia pământeni. japonezii admit că propria lor cultură şi civilizaţie datorează foarte mult Chinei şi poporului chinez.300 de moduri. *** 7 Miliarde de pământeni. • CREŞTINĂ: include şi ortodoxismul. ruptura dintre biserica catolică şi cea ortodoxă s-a atenuat parţial după 1999. după unii autori. acest moment fiind semnificativ pentru apropierea dintre Vatican şi ţările ortodoxe. contând pentru 33. neoprotestanţii şi ortodocşii. Lucie Press. Simon &Schuster. religiile predominante în Japonia sunt shintoismul şi budismul. 1995. St. pentru aproximativ 15 secole. pentru care optează circa 90% din populaţia Japoniei. Sydney. influenţe importante asupra acestei civilizaţii au fost induse de limba latină şi variante ale limbilor germanice. o componentă majoră în această civilizaţie este confucianismul şi budismul. • JAPONEZĂ: se individualizează pe la 100-400 e.n..n.n. Bulgaria şi alte ţări majoritar ortodoxe. în prezent budismul este notabil în China şi este semnificativ în alte ţări asiatice cum ar fi Japonia. s-a individualizat la nivel global ORTODOXISMUL: se separă de creştinătatea occidentală după 1000 e.n.300 de religii. să survină o ruptură majoră în sânul creştinătăţii. Urmare a rupturii invocate.e. biserici şi culte la care au aderat parte din acest număr de locuitori. 1997 Abbass F. cele 7 mari civilizaţii pot fi sintetizate astfel:19 • SINICĂ (chineză sau confucianistă): apare pe la 1500 î.ro.estima că populaţia pe Terra atinge 7 miliarde de persoane şi că există peste 4. primele referiri scrise cu privire la un imperiu nipon în această parte a Asiei menţionează anul 300 î. pentru ca în jurul anului 1000 e. precum Coreea şi Vietnam. creştinismul s-a individualizat pe la 500 î. inclusiv Japonia. în prezent. respectiv catolicii. www. include China şi parte din SudEstul Asiei. 11 septembrie 2011 4 . ***Omenirea îl vede pe Dumnezeu în 4. civilizaţia sinică şi japoneză ar trebui abordate ca o singură civilizaţie.adevarul. totuşi. www. Grecia.ro. www. ca mod de viaţă. USA. 11 septembrie 2011.

adevarul.300 de moduri. Americii de Nord şi/sau • AFRICANĂ (posibil): unii autori includ Etiopia şi Africa de Sud sau Subsahariană. ulterior. • LATINO-AMERICANĂ: America Latină a evoluat distinct de cultura europeană..adevarul. s-a impus şi sintagma de civilizaţie Occidentală..n.ro. bărbaţii deţin o poziţie dominantă în raport cu femeile. însemnând aproximativ 900 milioane locuitori. Argentina. în care civilizaţia a evoluat distinct de cea islamică în cadrul unei civilizaţii africane distincte. apoi se extinde înspre Asia..com/view/3nr 21 ***Omenirea îl vede pe Dumnezeu în 4. cu referire la Europa. proprietari şi politicieni. şi se individualizează pe actualul teritoriu al Indiei. în societăţile în care predomină islamul. se estimează că hinduismul are drept ca adepţi circa 13% din populaţia globului. ca religie. oameni de afaceri etc. politică.n. afaceri etc. www. adică circa 2. 11 septembrie 2011. www. turcă. *** 7 Miliarde de pământeni. musulmanii reprezentând 21% din total populaţie. 11 septembrie 2011. America de Nord. • ISLAMICĂ: 600-700 e. malaieziană etc. fiin individualizată în Africa Centrală şi subcontinent. *** 7 Miliarde de pământeni. În prezent. adică 1. această civilizaţie/cultură include parţial budismul. în această cultură practicanţii sau adepţii religiei sunt cunoscuţi sub sintagma de „musulmani”.3 miliarde persoane. persană. însă există „nuanţe” culturale diferite atunci când se raportează la Occidentul specific Occidentul specific Europei.sub raport strict istoric. deşi se resimt influenţe ale civilizaţiei/culturii europene. www. include culturile arabă.e.ro.globului.wikipedia. Bolivia.ro. www. http://chartsbin. Chile sau alte regiuni din America centrală.. alte zone. 11 septembrie 2011. 11 septembrie 2011.21 • HINDUSĂ: începând din 1500 î. Peru. iar religia are o influenţă dominantă în viaţa socială. catolicismul de sorginte europeană a încorporat culturi indigene în ţări precum Mexic. este esenţa civilizaţiei indiene.300 de moduri. în toate structurile organizate din societate adică familie. începând cu 700-800 e. http://en. se estimează că hinduismul este una dintre religiile vechi ale omenirii în care societatea este împărţită în caste: intelectuali şi preoţi. în zona Americii latine predomină catolicismul.. zona geografică a Americii Latine a fost iniţial catolică.20 Asociat creştinismului.adevarul. 20 ***Omenirea îl vede pe Dumnezeu în 4.n. America Latină şi alte ţări precum Australia sau Noua Zeelandă.org/wiki/List_of_religious_populations 5 .5 miliarde de credincioşi. se estimează că islamul este a doua religie dominantă la nivel mondial.ro. islamul s-a răspândit în Asia Centrală şi Sud-Estul Asiei. clerul religios deţine o poziţie dominantă în raport cu structurile politice.adevarul.

adherents. St. grecocatolici. America latină.Aşa cum am spus. Dacă acceptăm că religia este unul din elementele cheie ale culturii unei naţiuni. http://www. America de Nord. Alkhafaji – Competitive global management: principles & strategies. cultură ce s-a individualizat pe parcurs de secole pentru fiecare ţară/naţiune. Australia. USA. Altele (Budism etc. protestanţi. unele ţări asiatice etc.) Europa. neoprotestanţi etc.) ATEISMUL 16 % 14 % 28% 31% CRESTINISMUL (Catolici. Australia.html.com/religions_by_adherents. 1995.) predomină în Europa.n. ţări din America Latină Sinică (Chineză tradiţională) Hinduism ISLAMISMUL Musulmanii au o influenţă dominantă în ţările din Orientul Mijlociu. Noua Zeelandă şi alte ţări din zonă. ortodocşi. Copyright © All rights reserved 6 . Sursa: Abbass F. America de Nord. atunci schematizat grafic putem sugera importanţa componentelor „religie” şi „limbă” faţă de celelalte elemente ale noţiunii de cultură: Ponderea diferitelor religii dominante la nivel mondial funcţie de numărul de practicanţi (adepţi) ai fiecărui cult religios se prezintă grafic după cum urmează (Anul 2011: total populaţie la nivel mondial – 7 miliarde). noţiunea de Occident şi civilizaţie asociată distinct de numele unei naţiuni/popor – identificat cu o suprafaţă Europa – include astăzi (după 1500 e. anglicani. Noua Zeelandă. Lucie Press. Africa Centrală.

2. diferenţele esenţiale sunt culturale şi nu economice. – The Clash of Civilizations and the Remaiking of World Order. relaţiile politice. tradiţiile. Structurarea conceptului de cultură şi ipostazele sale de manifestare Prin urmare. deşi statele rămân actori principali în afacerile internaţionale. dar în perioada contemporană statul pierde din puterea / atribuţiile clasice. În esenţă. între administratori şi salariaţi. politice sau ideologice. vechimea. modul de lucru între „şef” şi subordonaţi. exprimă şi dezvoltă relaţiile curente între diverse persoane ce compun un grup organizat. 2. există trei ipostaze distincte sau trei planuri distincte de manifestare / vizualizare a ceea ce numim CULTURĂ în societatea umană. adică în managementul zilnic al unei instituţii sau companii: • modul cum se formează. religia.22 În lumea posterioară Războiului Rece. 22 23 Huntington S. Structura populaţiei globale în funcţie de convingerile religioase declarate Elementele culturale cheie ce definesc o civilizaţie au fost istoria. structurat formal. vom putea considera ca acceptabil de riguroasă următoarea schemă grafică: Fig. relaţiile de sânge. (RELAŢIILE INTERUMANE). limba. Simon & Schuster.1. spune acelaşi Huntington. valorile şi obiceiurile.Fig.24 Vom concluziona spunând că acele elemente culturale esenţiale/cheie ce definesc o civilizaţie se reflectă direct în modul cum înţeleg şi acţionează indivizii în cadrul organizaţional: adică. între doi salariaţi din acelaşi compartiment / direcţie sau compartimente distincte etc. ei au un anumit comportament în managementul şi munca zilnică din organizaţiile de afaceri unde lucrează. 1997 Idem16 24 Idem17 7 . spune Huntington. comerciale şi de altă natură etc. fapt extrem de vizibil îndeosebi în cadrul organizaţional. aceste diferenţe îşi pun amprenta asupra succesului obţinut de ţări/naţiuni/companii în competiţia globală. “Istoria umană este istoria civilizaţiilor”. 2.23 La momentul actual. cultura este o forţă ce deopotrivă divide şi uneşte.

• modul în care fiecare persoană dar îndeosebi decidenţii din organizaţii se raportează la scurgerea timpului (realizările din trecut. fiecare.) au asociate diferite metode WS de soluţionare a problemelor P de management. Suntem de părere că există uzual două sau mai multe metode de a soluţiona o problemă P de management şi că aplicarea soluţiei WS trebuie să se facă întotdeauna funcţie de indivizii implicaţi şi diverşi factori specifici. analiza momentului parcurs. respectiv. o astfel de problemă admite o singură soluţie.25 Noţiunea de cultură are semnificaţii diferite de la un individ la altul şi îndeosebi de la un grup/colectivitate de persoane la alt grup/colectivitate. 2. atunci când începe a se individualiza managementul ca domeniu distinct. imaginaţie şi capacitate creativă/inovativă în abordarea cazului concret. W. Hofstede. (ATITUDINEA FAŢĂ DE TIMP). scenarii posibile etc. 1989 8 . la diverse resurse atrase în circuitul economic (ATITUDINEA FAŢĂ DE NATURĂ). valori. Taylor şi H.2. este nevoie să analizăm distinct diversele straturi culturale în care se localizează în timp acele componente culturale ce definesc o 25 Drucker P. A identifica cea mai potrivită cale pentru a rezolva o situaţie concretă din managementul unei organizaţii necesită. alături de cunoştinţe teoretice. predicţii asupra viitorului. mentalităţi. notată P. • maniera în care indivizii şi /sau decidenţii se raportează la elemente din natură. adică şapte ipostaze DISTINCTE DE EVALUARE A CULTURII. că această modalitate ar fi cea “mai bună” pentru a obţine o eficienţă E maximă. conform cu F. concepţii etc. în cazul lui G. ajungem din nou la a soluţiona o problemă oarecare. După cum vom arăta ulterior. abrevierele folosite sunt evidente (în cazul WS am utilizat sintagma în engleză way of solving). din două unghiuri distincte. o anumită experienţă. pentru a înţelege cum percep indivizii conceptul de cultură. diferenţele culturale între indivizi (educaţie. însă patru dimensiuni sunt abordate. din mediul înconjurător. Fayol lasă impresia că există o “singură modalitate de a conduce un grup de oameni/organizaţie”. Dacă generalizăm. notată WS? Pentru o anume generalizare. Altfel spus. Conceptul de cultură La începutul secolului XX. acestea discută numai de cinci dimensiuni ale culturii. în acest sens discută Peter Drucker sau Alvin Toffler de inovaţia socială necesară adaptării la schimbarea mediului de afaceri.– The New Realities. cele trei planuri distincte de manifestare a culturii echivalează sau generează şapte dimensiuni ale conceptului de cultură. Trompenaars. Conform cu profesorul Burduş. mari gânditori precum F.

funcţie de gradul de vizibilitate. 2. respectiv aprecierile lui Robert Mockler. 14 . London.3. II-a. determină eficienţa alocării resurselor de care dispune grupul/colectivitatea. Editura Economică. Ed. Burduş – Management comparat. Geert Hofstede – Cultures and organizations. pag. condiţionează distribuţia între bine şi rău. – Management comparat. autorul invocat prezintă trei straturi de sedimentare a culturii la indivizi:26 stratul exterior. Copyright © All rights reserved. instituţiile. piaţa. între pozitiv şi negativ pentru diferite caracteristici. Ed.civilizaţie. Sursa:E. moda. Economică. nr. IRIC. Structurarea straturilor culturale Într-o reprezentare grafică sugestivă autorul prezintă distribuţia celor trei straturi culturale: • • Stratul exterior: include aspecte vizibile cum sunt limba. stratul de mijloc. Fig. Stratul de mijloc: este dat de valori şi norme ce generează un ideal pentru un grup social. Aminteam anterior unele opinii cu privire la conceptul de cultură. Astfel. alte definiţii date noţiunii de cultură: 26 Burduş E. 1998. 1998. stratul interior.15 9 . 1991. conduce la o anume atitudine a individului faţă de natură. • Stratul interior: include concepţii de bază despre existenţa umană.

J. under Strategic Management Group (SMRG). Autorul invocat ajunge să identifice şapte dimensiuni culturale distincte asociate diverselor WS pentru a soluţiona cele trei P. Conform cu Fons Trompenaars. că cele trei aspecte sunt probleme universale la care Fons Trompenaars consideră grupurile/colectivităţile dau soluţii diferite. în astfel de cazuri survine necesitatea adaptării la o altă cultură. – Culture’s Comequences London. acest aspect este valabil în dublu plan: atât la nivel de persoană atunci când adoptă o decizie cu titlu personal. citat după R. – Multinational Strategic Managemen An Integrative Context Spedific Process. Hofstede consideră cultura drept “o programare mentală colectivă care ne face să acceptăm ceva împreună. însă această condiţionare survine atunci când o persoană vine în contact cu alte norme sau valori culturale. 2001 10 . 1980 29 Mockler R. Understanding Diversity in Global Business.• G. ea generează singură cinci dimensiuni culturale: 27 28 Hofstede G. – Organisational Culture and Leadership. reamintim şi concepţia lui R. ea şi-a însuşit deja anumite deprinderi care-i condiţionează comportamentul. Editura Economică. „Majoritatea persoanelor nu sunt conştiente de condiţionarea lor culturală” spune Mockler. diferenţele culturale derivă sau sunt generate de trei aspecte:30 relaţiile interumane. ca membri ai grupului/naţiunii din care facem parte. atitudinea faţă de timp. Schein defineşte cultura ca fiind “modalitatea prin care un grup de oameni rezolvă problemele (P) cu care se confruntă permanent. 2001 30 Trompenaars F. atitudinea faţă de natură. în mod obişnuit până la vârsta de 9 ani o persoană este deja „modelată” cultural. 2001. Irwin Professional Publishing. Mockler. Director al Centrului Olandez de Studii Internaţionale în Afaceri. Traducerea în limba română.”27 E. Bucureşti. după care cultura se dobândeşte prin educaţie şi adaptare la mediul social. 1980 Schein E. Reflectarea diferenţelor culturale în management O cultură diferă faţă de alta în primul rând prin specificul soluţiilor date (WS) la diverse • • probleme (P) cu care se confruntă zilnic membrii colectivităţii.”28 Între definiţiile invocate. Mockler – Multinational Strategic Management.3.29 2. ea nu este moştenită genetic. necesitatea de a cunoaşte şi gestiona diferenţele culturale din lumea afacerilor internaţionale. cât şi la nivel de organizaţii când managerii stabilesc obiective şi adoptă decizii pentru subordonaţii din sfera lor de competenţă. San Francisco. 1994. – Riding the Waves of Culture. London. problema universală cea mai complexă este cea care ţine de relaţiile interumane.

Cele cinci dimensiuni culturale La cele cinci dimensiuni culturale se adaugă .Figura 2. Enunţarea dimensiunilor culturale la Trompenaars şi Hofstede 11 .4. . prin DIMENSIUNE înţelegând o sumă de elemente culturale ce se manifestă relativ unitar. între concepţia sau abordarea lui Fons Trompenaars şi concepţia mai elaborată a lui Geert Hofstede există unele puncte de intersecţie. suma acestor elemente este vizibilă ca un tot unitar.1. În abordarea celor doi specialişti diferă unele aspecte de interpretare şi terminologie: Tabel 2.a şasea – atitudinea faţă de timp. După cum vom remarca ulterior. ambii analişti studiază dimensiuni posibile ale conceptului de cultură.a şaptea – atitudinea faţă de natură.

3. D3.Remarcăm din tabelul sintetic anterior faptul că unele dimensiuni culturale (D1. D4 şi D5) sunt abordate diferit de cei doi specialişti în managementul multicultural. Deocamdată vom analiza mai pe larg concepţia lui Fons Trompenaars.1. Universalism / particularism 12 . 2.

2. atât când este vorba de managerii dintr-o firmă localizată într-o anume cultură (să spunem. adică la un set de principii şi reguli ce arată/reflectă valorile ei specifice. Editura Economică. 1998. • obligaţia de a adera la opiniile unor persoane pe care le cunoaştem şi faţă de care suntem apropiaţi. Este greu de formulat o concluzie general valabilă. conform sintezei din tabelul nr.Această dimensiune culturală arată modul/maniera în care judecăm comportamentul altei persoane. dar pe baza unor cercetări se consideră că universalismul este trăsătura unor societăţi/grupuri mai complexe şi dezvoltate economic. cultura X). particularismul caracterizează mai bine/frecvent micile comunităţi rurale mai puţin dezvoltate economic şi unde fiecare cunoaşte pe fiecare. O analiză pe ţări arată că este posibilă următoarea grupare: Această dimensiune culturală influenţează managementul afacerilor.2. Astfel. cât şi atunci când avem de soluţionat probleme ale unor firme ce aparţin unor culturi diferite. Prin prisma acestei dimensiuni: o persoană universalistă va spune despre un particularist (din altă cultură) că în ei nu poţi avea încredere deoarece nu sunt obiectivi şi-şi ajută necondiţionat prietenul. 17 13 . pag.31 Survin două alternative “pure” de a judeca pe ceilalţi. 31 Burduş E. se manifestă între relaţiile dintre decidenţi şi executanţi în relaţiile zilnice. Bucureşti. există diverse aspecte specifice sau mentalităţi specifice unor manageri ce aparţin predominant de universalism sau particularism. se preferă standarde universale. alternative ce se localizează la două extreme: • obligaţia de a adera la setul de valori universale admise în acea cultură. o persoană particularistă (dintr-o cultură) va spune despre un universalist că el de fapt nu este de încredere deoarece nu-şi ajută nici măcar prietenii. – Management comparat.

3. indiferent de naţionalitate.2. în manifestările concrete din societate sau afaceri vom regăsi şi persoane care se localizează către mediana acestui interval sau înspre una din extreme. UNIVERSALISM accentul se pune mai mult pe reguli şi nu pe relaţii. Copyright © All rights reserved. ca individ.. Aşa cum remarcă şi Robert Mockler „nu toţi americanii şi nici toţi oamenii.33 32 Mockler R. Ed. nu toţi românii sunt români „tipici”. Bucureşti. corespund extremelor unui interval de evaluare. avem încredere în persoane ce-şi onorează înţelegerile mutuale. Economică.2. under Strategic Management Group (SMRG). studierea diversităţii culturale din propria ţară ajută la înţelegerea altor culturi.2. fapt reliefat excelent de către analistul Peter Drucker. există mai multe adevăruri în afaceri / reuşită primează relaţiile. întotdeauna există un singur - Este oportun să remarcăm faptul că cele două situaţii extreme „de a judeca pe ceilalţi” aşa cum sunt structurate în tabelul nr. – 2. la o mai bună adaptare la un context multicultural. Individualism / colectivism Această dimensiune culturală reprezintă conflictul inevitabil dintre ceea ce doreşte fiecare dintre noi. Economică. vârsta. 2001 33 Drucker P. Ed. 2004. reguli. – Multinational Strategic Managemen An Integrative Context Spedific Process.Tabel nr. contractul este un cadru de acţiune. nu se încadrează în modele descriptive” întâlnite în cărţi32: – nu toţi indivizii se încadrează în anumite steriotipuri culturale. avem încredere în persoane ce-şi respectă cuvântul şi contractul. J. 1954 14 . – The Practice of Management. educaţia şi experienţa diferenţiază comportamentul persoanelor în organizaţii. Editura Economică. Sursa: E. această remarcă este valabilă şi pentru celelalte şase dimensiuni culturale ce vor analizate în paginile următoare. Traducerea în limba română.. nu toţi japonezii sunt japonezi „tipici”. adevăr. Burduş – Management comparat. 2001. adică nu sunt nici excesiv de universalişti nici excesiv de particularişti. o afacere încheiată trebuie respectată. - PARTICULARISM accentul se pune pe relaţii şi nu pe contractul poate fi uşor modificat. 2. 2. 1998 Management comparat internaţional. Heinemann. şi obiectivele/interesele grupului din care facem parte.

– Management comparat. preluat după R. 1994. deci plasează interesul de grup înaintea propriului interes. . Colectivismul presupune “orientarea către obiective comune”. nu pot fi american. ş. Conform unor cercetări. ş. . 1994. deci predomină „eul”.nu mi-am dat seama că lucrul în echipă este mai important decât remarcarea unui individ35“ Un manager malaysian. 15 .Individualismul presupune „orientarea către sine”. dimpotrivă.. Eu a trebuit să joc rolul unui american. Boston. Boston.. ei sunt mai agresivi şi mai individualişti.Motorola – Panang....36 34 35 Burduş E. o persoană din această categorie intrată în relaţie cu o altă persoană va încerca să identifice ce anume doreşte celălalt. italienii sunt mai emoţionali. reîntors din străinătate.a.”arată specialistul invocat. Harvard Bussines School Publishing. atunci nivelul de trai va fi mai bun. arată că „australienii sunt învăţaţi să fie puternici şi să vorbească deschis. orice restricţie asupra libertăţii individuale este considerată în acest caz o restricţie asupra liberei iniţiative şi procesului de inovare socială.. cit. cit. grija faţă de grup sporeşte calitatea vieţii individuale. Mockler – Op.a. există o preferinţă/predominare pentru colectivism sau individualism în diverse ţări ale lumii: Un manager american expatriat în Malaysia prezintă unele reflecţii la întoarcerea în ţară: „Când am fost transferat la Penang am trecut printr-un şoc cultural. Mockler – Op. • O persoană cu mentalitate COLECTIVISTĂ consideră că.. Editura Economică 1998 Gogan J. preluat după R. persoanele aparţinând acestei culturi luptă pentru succesul grupului şi ignoră realizările la nivel de individ. – Motorola – Panang. chiar dacă se îngrădeşte libertatea individuală. Harvard Bussines School Publishing. 36 Gogan J. Survin şi-n această dimensiune culturală două extreme:34 • O persoană cu mentalitate INDIVIDUALISTĂ consideră că dacă există libertăţi individuale şi oportunităţi. funcţie de acest fapt adaptându-şi atitudinea..

respectiv trecerea treptată de la colectivism spre individualism. – Idem 39 Este de prezumat că asistăm la translaţii de acest tip şi-n cazul altor dimensiuni culturale din studiul lui F.„Istoria şi sistemul educaţional american susţin o cultură individualistă – remarcă R. 2001 Mockler R. Hofstede.39 COLECTIVISM INDIVIDUALISM JAPONIA până la 1950 JAPONIA 2005 Fig. organizarea structurală a firmei.3 INDIVIDUALISM . . valorile culturale tind a se schimba. nr. pentru a accede apoi în şcoli superioare mai bune. 2. . 2.3: Tabel nr. copii japonezi lucrează în grup cu mândria de a realiza lucruri împreună. Anumite particularităţi ce diferenţiază culturile individualiste şi colectiviste se prezintă în tabelul nr.. Mockler – copii fiind învăţaţi să se bazeze pe propriile puteri. precizare valabilă şi pentru alte ţări dezvoltate recent 40 Burduş E. 2. MAI INDEPENDENTĂ.. .recursul frecvent la noţiunea NOI. exemplul clasic în acest sens este Japonia. Faptul cel mai notabil a fost sesizat în cazul Japoniei: au apărut „şcoli de duzină” în care se educă copii de la doi ani.asumarea unor obligaţii de grup. – Multinational Strategic Management.luarea deciziilor prin reprezentanţi. se constată formarea unei generaţii de puşti de tip american ORIENTAŢI DELIBERAT CĂTRE O GÂNDIRE MAI INDIVIDUALISTĂ. Mockler R. . Translaţia de la o extremă la alta pe o dimensiune culturală Preferinţele indivizilor pentru colectivism sau individualism pe diverse ţări se reflectă în practica managementului internaţional. 2004 16 .38 Un aspect interesant rezidă în mutaţia ce se poate înregistra cu privire la această dimensiune culturală.vacanţe petrecute în grup. . îndeosebi cu privire la următoarele aspecte:40 procesul de luare a deciziilor. Trompenaars sau G.indivizii îşi asumă şi îndeplinesc obligaţiile. Editura Economică. pe măsură ce o societate sau ţară se dezvoltă economic. fiind răsplătit grupul” 37 Totuşi.dimpotrivă. SMRG. 37 38 COLECTIVISM . aspect sugerat ]n figura următoare. .recursul frecvent la termenul EU.deciziile funcţie de interesul de grup. – Management comparat internaţional. procedurile de motivare a salariaţilor.5.

. Ed. rapidă. ei aparţin de cultura afectivă.vacanţe petrecute individual/doi. 2004. dimensiune care este extrem de vizibilă în relaţiile sociale obişnuite. Ed. Copyright © All rights reserved. De la cultura colectivistă rapide. într-o discuţie bazată pe argumente invocate succesiv etc. simţăminte. persoana are o poziţie importantă dacă este însoţită de diverşi consilieri. Economică. Sursa: E. 1998. ei aparţin de cultura neutră respectiv în nici o împrejurare nu-şi exteriorizează adevărata stare psihologică parcursă. într-o negociere de afaceri. Economică. pentru alţii. →INDIVIDUALISM pregătirea pentru decizii se pot menţiona succesele proprii pentru a impune respectul. Ed. 1998. Este evident că şi într-o cultură neutră oamenii au diverse trăiri interioare. 2. Management comparat internaţional.4. Economică. Sursa: E.3. Management comparat internaţional. zâmbete . Burduş – Management comparat. încercaţi să stabiliţi unele relaţii. Este vorba de dimensiunea culturală „neutru/afectiv”. Conform acestei dimensiuni culturale. gesturi etc. preferă să-şi manifeste deschis/vizibil stările interioare (prin tonul vocii. Copyright © All rights reserved. astfel de persoane sunt aparent mai sincere şi deschise în cursul unui proces de comunicare interumană. Burduş – Management comparat. anume distincţia între persoane relativ neutre sub raport emoţional şi persoane care sunt educate să nu-şi impună nici un autocontrol asupra stărilor psihologice parcurse. Ed. însă datorită unei anumite mentalităţi ei nu-şi exteriorizează în aceeaşi măsură starea psihologică 17 . încercaţi să faceţi o afacere 2.3. Neutru / afectiv Modul în care indivizii îşi manifestă trăirile şi emoţiile în relaţia cu „ceilalţi” stă la baza unei alte dimensiuni culturale. De la cultura individualistă →COLECTIVISM timp pentru consultări şi obţinerea unor acorduri. Managerilor ce aparţin unei culturi (colectivism) pot fi interesaţi de anumite recomandări pentru a face afaceri cu persoane dintr-o altă cultură (individualism): Tabel nr. 2004. există două categorii de persoane: pentru unii. Economică. esenţială este raţiunea şi caută să-şi controleze orice stare emoţională.).

Ed.43 2.). la polul opus. fără rezerve sau autocontrol.3.emoţiile se reflectă doar ocazional. în acest caz. în decursul unei negocieri de afaceri sau într-un alt cadru social formalizat. Management comparat internaţional. 2004. Cultura AFECTIVĂ . gama expresiilor emoţionale la americani este mai amplă decât la britanici sau latino – americani. numită şi cultura de tip G. pentru japonezi şi asiatici.Indivizii îşi exteriorizează sentimentele şi gândurile (verbal şi nonverbal). – Management comparat. arată Robert Mockler. De exemplu. casa etc. .5. dacă “eu” am folosit calculatorul sau maşina sau casa de vacanţă a acelei persoane acest fapt nu înseamnă că-i sunt prieten apropiat sau că i-am încălcat spaţiul privat. 1998 Mockler R. 2. În decursul negocierilor de afaceri la top management. Sursa: E. 1998. 41 42 Burduş E. Copyright © All rights reserved.oamenii nu arată ceea ce sunt şi gândesc.41 Şi-n cazul acestei dimensiuni culturale avem anumite particularităţi cu privire la modul de acţiune al indivizilor (tabelul nr. exprimarea emoţiilor este mai restrictivă decât la britanici. spaţiul strict privat este foarte redus faţă de spaţiul public asociat persoanei. Economică. Burduş – Management comparat. în acest caz. numită şi cultură de tip U. persoana de tip G nu va admite să-i foloseşti maşina. „Există variaţii culturale şi-n privinţa modului de exprimarea emoţiilor.Emoţiile se arată normal.5. Bucureşti. Ed.parcursă la un moment dat. . Economică. conform psihologului Kurt Lewin. .Comunicarea este declamativă şi dramatică. faţă de persoana din cultura tip U. persoana de tip G dispune de un spaţiu privat mai mare în care accesul “altora” este restricţionat sever (în nici un caz. Specific / difuz În funcţie de atitudinea noastră la contactul fizic sau mental cu “ceilalţi” şi de gradul de admisibilitate a celuilalt în viaţa noastră personală. acest tip de cultură se regăseşte îndeosebi la americani. Diferenţele dintre cultura neutră şi cea afectivă se reflectă pe parcursul procesului de comunicare inter-indivizi. aproape plictisitoare.4. 2. • O cultură de tip difuz (cu relaţii difuze). Ed. – Multinational Strategic Management. .): Tabel nr.comunicarea este monotonă. întâlnim două extreme ale unei alte dimensiuni culturale: • O cultură de tip specific (cu relaţii specifice). Economică. SMRG. Cultura NEUTRĂ .42 „Nerecunoaşterea diferenţelor culturale şi eşecul de conciliere eficientă a lor” – spune acelaşi analist – justifică multe dintre gafele zilnice comise de manageri multinaţionali din întreaga lume. 2001 43 Idem 18 .

dar şi la magazin..Diferenţe dintre cele două culturi se remarcă în procesul de negociere a unei afaceri. Acest lucru poate fi prezentat grafic precum în figura nr. titluri. pe când într-o cultură difuză (de tip G) abordarea este de la general la particular. titlul de doctor se foloseşte la universitate. Astfel. fie ea de afaceri sau de altă natură.8. 2. în Germania: se manifestă o grijă excesivă pentru vârsta interlocutorului ca şi pentru orice funcţie sau titlu ce denotă o poziţie socială. într-o cultură specifică (tip U) abordarea este de la particular la general. dar şi în viaţa cotidiană: în SUA: o persoană străină ţi se adresează foarte rapid pe numele mic.: a) Abordarea într-o cultură specifică (tip U): b) Abordarea într-o cultură difuză (tip G): 19 . pentru un european această manieră de abordare poate induce la început o stare de şoc cultural. metrou etc. Există diferenţe semnificative între culturile tip U şi de tip G atunci când analizăm strategia de abordare a unei relaţii interpersonale. contextul social în care are loc discuţia etc. fără a ţine seama de vârstă. pe stradă. funcţii.

deci întâi se construiesc relaţii generale..) se abordează întâi partea esenţială a afacerii. Abordări diferite în cultura U şi G Astfel într-o cultură specifică (SUA.) afacerea se abordează de la general la particular. Franţa etc. Olanda etc. de încredere reciprocă. cantitatea etc.8.Fig. putem spune că există o anumită predominare în ceea ce priveşte încadrarea pe cele două extreme ale acestei dimensiuni culturale: În fine. 2. apoi se încearcă să se cunoască mai bine partenerul şi să se convină relaţia de durată. adică preţul. se pot formula câteva recomandări generale pentru managerii dintr-o cultură ce dezvoltă afaceri într-o cultură diferită prin prisma acestei dimensiuni (specific/difuz): 20 . într-o cultură difuză (Japonia. Sintetic.

unele persoane obţin prin naştere apartenenţa la anumite „caste” sociale. Statut câştigat / statut atribuit În diverse ţări ale lumii există modalităţi diferite de a recunoaşte/admite un anume statut social unei persoane: • în unele culturi. eficient. Sursa: E. 2. adică discutăm de un STATUT CÂŞTIGAT. budişti statutul se atribuie.Tabel nr. Copyright © All rights reserved.3.lasă lucrurile să decurgă de la sine. 1998 Management comparat internaţional. a meritelor proprii. Se provine din cultura difuză CULTURĂ SPECIFICĂ . putem indica apartenenţa ţărilor la această dimensiune culturală: 21 . Economică.studiază istoria şi contextul organizaţiilor cu care faci afaceri. discutăm de un STATUT ATRIBUIT. 2.fii rapid. la protestanţi statutul se câştigă. 2004. . . Burduş – Management comparat. statutul se atribuie/acordă preponderent pe seama clasei sociale. Economică. . În sinteză. Se provine din cultura specifică CULTURĂ DIFUZĂ . Ed. .5. Există anumite corelaţii parţiale între religia ce predomină într-o ţară şi modul de acordare a statutului: la catolici. . a efortului depus pentru a câştiga o poziţie socială.structurează întâlnirea pe intervale. statutul se acordă preponderent pe seama realizărilor personale. . Ed.nu faceţi apel la titluri.studiază principiile din organizaţia cu care faci afaceri.respectă titlul persoanei şi vârsta. a educaţie sau vârstei etc. hinduşi. la obiect. • în alte culturi.6.fii răbdător şi caută căi diverse de a acţiona. preiau fără vreun merit personal unele titluri sau poziţii în societate..

într-o succesiune de zile. respectiv.se foloseşte titlul pentru a indica statutul în organizaţie. este de înţeles atenţia acordată acestei variabile / dimensiuni culturale. 22 . 2. 2002 Zaiţ D.top managementul este non-omogen ca vârstă. Management comparat internaţional. se poate spune că în percepţia acestor persoane evenimentele care au luat parte nu sunt conectate între ele. unde competiţia între companii este dusă la extrem şi devine un epuizant şi permanent război. • Pentru alţii: timpul curge sincron. .respectul superiorului se bazează pe poziţia deţinută. Economică.3.respectul superiorului se bazează pe performanţa lui. Acest lucru este cu atât mai evident înspre vârful piramidei organizaţiei. ci sunt secvenţe distincte ale unui proces evolutiv. Economică.7. timpul ca şi informaţia şi „resursele clasice” a devenit o resursă extrem de preţioasă.6. Ed. Burduş – Management comparat. Ed. – Management intercultural. ceva care se va reflecta/influenţa şi viitorul. Atitudinea faţă de timp Această dimensiune culturală reflectă modul în care diverse persoane percep scurgerea timpului: • Pentru unii: timpul curge secvenţial. fiecare secundă contează. 2. Unii specialişti discută de două tipuri de limbaj temporal:45 44 45 Zaiţ D. Ed. luni şi ani. astfel de persoane sunt conectate mental şi afectiv la toate evenimentele parcurse anterior iar fiecare decizie adoptată angajează şi o secvenţă din viitor.Unele caracteristici ale culturilor orientate spre rezultate şi.7: Tabel nr. titluri se prezintă în tabelul nr. . .se foloseşte titlul numai când reflectă competenţa.managerii superiori sunt uzual bărbaţi mai în vârstă şi de pregătire generală. Copyright © All rights reserved. unde piaţa se schimbă aproape „zilnic”. sex. Economică. Sursa: E. 2. evenimentele la care participă aceşti indivizi se succed unul după altul. STATUT ATRIBUIT . – Op. În cazul naţiunilor supradezvoltate. cit. Prin urmare.(viaţa actuală depinde de faptele bune sau rele făcute într-o viaţă anterioară). „Fiecare cultură – spune profesorul Zaiţ – este unică prin maniera în care percepe şi organizează timpul”44 În economia globală. . STATUT CÂŞTIGAT . adică pentru top manageri. 2004. în sensul că fiecare zi/lună se repetă şi preia în mod inevitabil “ceva” din trecut. 1998.

2002. poate fi descompus în segmente fine orientate precis. este o antiteză a celui anterior. suprapune trecutul şi prezentul/viitorul. numit timpul monocronic. Editura Economică. 2. poate fi cheltuit sau economisit (corespunde sintagmei folosită anterior de curgere secvenţială). 1998 23 . mai puţin tangibil. angajamentele privind -Indivizii sunt metodici şi puţini implicaţi direct -Programul de lucru primează faţă de relaţiile pentru relaţii personale Astfel. Copyright © All rights reserved. Timpul M (MONOCRONIC = CURGERE Timpul P (POLICRONIC = CURGERE SECVENŢIALĂ) SINCRONICĂ) -Se face un singur lucru pe un segment de -Mai multe sarcini sunt în prim plan timp -Focalizare exclusiv pe problemele firmei -Programele se respectă strict -Exactitatea este dusă la extrem -Este mai eficientă gestiunea pe termen lung -Primează termenele afectiv -Fiecare lucru este pus la locul său personale Sursa: Dumitru Zaiţ – Management Intercultural. este de tip latin. Bucureşti. Cele două optici extreme asupra trecerii timpului ca dimensiune culturală se prezintă în tabelul nr. Editura Economică. 2. cultura orientată spre viitor. -Se admit întreruperi şi schimbarea ocupaţiilor -Programele pot fi modificate frecvent -Exactitatea este relativă -Se preferă gestiunea pe termen scurt -Primează angajamentele privind persoanele -Indivizii sunt fără răbdare şi tind a se implica -Schimburile de obiecte familiale este admis -Se poate sacrifica o parte din timpul de lucru datele. este perceput într-o curgere liniară.8: Tabelul nr. permite efectuarea simultană de activităţi pe acelaşi segment (corespunde sintagmei folosite anterior de curgere sincronică). cultura orientată spre prezent. leagă aparent invizibil trecutul şi viitorul. – Management comparat. specialiştii în domeniul intercultural discută de trei tipuri de culturi asociate acestei dimensiuni:46 cultura orientată spre trecut. • Timpul P. 46 Burduş E.8.• Timpul M. numit timpul policronic. permite efectuarea unei singure activităţi pe un segment dat.

Funcţie de cum se parcurge scurgerea timpului de către managerii diverselor companii se va influenţa: organizarea compartimentelor de planificare. 1998. Editura Economică.trebuie conectat trecutul. Atitudinea faţă de natură Atitudinea individului faţă de natură este sursa altei dimensiuni culturale şi. carierei angajaţilor. – Management comparat. . implicit.se porneşte de la premisa că linia dreaptă prosperitatea firmei 2. 2. Perceperea secvenţială a timpului Perceperea sincronă a timpului . Burduş – Management comparat. 2.10. a similarităţii şi diferenţelor între culturi. stabilirea obiectivelor şi motivarea salariaţilor. Management Comparat Internaţional.încercaţi să urmăriţi realizarea propriilor 47 Persoane ce provin din cultura în care se vizează a domina natura Armonie cu natura . Editura Economică.7.motivarea este legată de gradul de . este drumul cel mai scurt pentru a atinge un obiectiv. dimpotrivă. Burduş E.urmăriţi să vă dezvoltaţi relaţiile. stabilirea strategiilor pentru a face faţă concurenţilor. s-o domine.se discută cu angajaţii obiectivele. se pot formula unele recomandări pentru managerii dintr-o cultură ce maximul de resurse din natură şi să le folosească în circuitul economic. Copyright © All rights reserved. prezentul şi viitorul pentru . Management Comparat Internaţional. 2004 24 .se elaborează planuri pentru dezvoltarea .9. 2004. 2. • naturii şi să evolueze în armonie cu ea. urmează să facă afaceri cu managerii din altă cultură prin prisma acestei dimensiuni (tabelul nr.9. 2. Ed.): Tabel nr. producţie şi marketing.47 Există două extreme ale atitudinii omului faţă de natură: • în unele culturi se consideră că omul trebuie să controleze natura. omul trebuie să se încadreze în legile De asemenea. Editura Economică.10.motivarea se realizează şi prin îmbunătăţirea participare în realizarea obiectivelor. să preia în alte culturi: se consideră că. Pentru managerii ce lucrează în culturi diferite funcţie de perceperea timpului. 1998. clienţii. se pot formula o serie de recomandări (tabelul nr. relaţiilor cu superiorii. Economică.3. Persoane ce provin din cultura în care se trăieşte în armonie cu natura Controlul asupra naturii . . Sursa: E.): Tabel nr.

Economică 2004. Într-un studiu efectuat pe bază de chestionar (15.obiective. Ed. . alţii pierd”. Editura Economică. – Reading the waves of culture.000 de manageri din diverse ţări) cu privire la necesitatea controlării naturii procentele de răspunsuri pe ţări au variat de la un control foarte puternic la unul foarte redus48: 48 Trompenaars F. London. Sursa: E. preluat după E. .Burduş – Management comparat Internaţional. Economică. Burduş – Management comparat.se aplică principiul “unii câştigă. 1993. 1998. Management Comparat Internaţional. Ed. 2004 25 . Copyright © All rights reserved.se caută căile prin care câştigă ambele părţi. Copyright © All rights reserved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful