ภาพความเสียหายจากน้้าท่วม บ้านเลขที่ 5/536

หม่่บ้านพงษ์ศิริชัย 2

ประตูเหล็กหลังบ้านชำารุด (ขึ้นสนิ ม)
ประตูไม้หลังบ้านชำารุด

ประตูห้องเก็บของ(บวม) ห้องนำ้า (บวม) ประตู .

ประตูไม้หน้าบ้าน (บวม) เหล็กหน้าบ้าน (ขึ้นสนิ ม) ประตู .

เครื่องปั้ มนำ้าหน้าบ้าน (ขึ้นสนิ ม รั่ว) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful