Franklin Delano ROOSEVELT (1882-1945

)
Cel de-al 32-lea preşedinte al Statelor Unite (1933-1945), ales de 4 ori, Roosevelt a fost unul dintre cei mai ingenioşi lideri politici ai secolului XX. Programul său, numit „New Deal”, reprezentând un răspuns la „Marea Criză” („Great Depression”), a folosit guvernul federal ca un instrument de schimbare socială şi economică în contrast cu rolul său tradiţional pasiv. În timpul celui de-al doi- lea război mondial, Roosevelt a fost cel care a condus Alianţa în apărarea împotriva puterilor Axei. Începutul vieţii: Născut în Hyde Park, New York, pe 30 ianuarie 1882, sub semnul Vărsătorului, Roosevelt a fost singurul copil al lui James Roosevelt (1828-1900) şi al Sara Delano Roosevelt (1855-1941). Provenind dintr-o familie de origine olandeză,el era unul din verii lui Theodore Roosevelt, cel de-al 26 preşedinte al Statelor Unite. Deşi nu erau bogaţi conform standardelor sfâr-şitului de secol XIX, familia Roosevelt din Hyde Park ducea o viaţă graţioasă, confortabilă, iar viaţa tânărului Franklin era ocrotită; a fost educat de o guvernantă (institutoare) , iar tatăl său îi satisfăcea toate capriciile. Tânăr chipeş, el era un excelent atlet, expert la vâslit şi la înot. Colecţiona timbre, păsări, şi modele (machete) de vapoare-hobby-uri pe care le-a practicat toată viaţa. A fost educat la Groton School din Massachu- setts unde directorul şcolii, Endicott Peabody(1857-1944) le-a arătat tinerilor studenţi ce însemna viaţa celor ce erau mai puţin norocoşi în societate. După ce a absolvit Universitatea Harvard în 1904, Roosevelt a urmat Universitatea Şcolii de Drept din Columbia fără a primi vreo diplomă universitară şi a fost admis la baroul statului New York în 1907. În 1905, în ciuda obiecţiilor mamei sale al cărei soţ murise, Roosevelt s-a căsătorit cu o verişoară mai depărta-tă, (Anna) Eleanor Roosevelt. Începutul carierei politice: Cariera po-litică a lui Franklin R. a început odată cu alegerea sa pentru Senatul Statului New York în calitate de membru al partidului democrat în 1910. L-a sprijinit în 1912 pe Woodrow Wilson să candideze pentru postul de preşedinte al democraţilor, iar el, Franklin a fost numit în postul de secretar asistent al flotei maritime pe parcursul primului război mondial. James M. Cocs of Ohio, ales preşedinte al partidului în 1920, l-a ales pe Roosevelt vicepreşedinte datorită numelui său de familie. În 1912Roosevelt se îmbolnăveşte de poliomielită la casa sa de vară canadiană din Insula Campobello, New Brunswick, petrecându-şi restul vieţii într-un scaun cu rotile. El a ţinut secret agonia sa fizică printr-un comportament de veselie şi a respins sfatul mamei sale de a abandona politica şi de a deveni magistrat la Hyde Park. Încurajat de soţia sa Eleanor şi de mentorul său dedicat politicii, Louis McHenry Howe(1871-1936),el şi-a reluat cariera nominalizându-l pe Alfred E. Smith pentru postul de preşe-dinte al convenţiei democratice în 1924 şi în 1928, când Smith a câştigat nominalizarea partidului. Partidul democraţilor din anii 1920 era adânc divizat între protes-tanţi, alegători rurali, care favorizau Pro-hibiţia, şi roman catolicii urbani, care se opuneau Prohibiţiei. Nerăbdător de a câştiga votul electoral al statului New York, Smith l-a convins pe Roosevelt să ia parte la campania de guvernare. Roosevelt, îngropat în datorii şi incapabil de a acţiona din cauza bolii a câştigat o victorie meschină (limitată), iar Smith a fost învins de Herbert Hoover. Guvernator al statului New York: Pe parcursul a 2 mandate ca guvernator al New York-lui (1929-1933), Roosevelt a continuat tradiţia lui Theodore Roosevelt în ceea ce priveşte progresul şi reforma, reuşind să-i consoleze pe fermierii săraci. Prin lupta sa - pentru controlul statului în ceea ce priveşte

Beneficiile oferite de Legea Securităţii Sociale. Din moment ce criza se adâncea. cu ajutorul coa-liţiei democratice sudiste în 1932. Această legislaţie a introdus controlul producţiei pentru anumite mărfuri de bază pentru a crea o balanţă între cerere şi ofertă. Legea Naţională de Redresarea a Industriei (The National Industrial Reco-very Act (NIRA. politica New Deal (Noul Curs) a reuşit să aducă o diversitate de soluţii de soluţii economice la problemele izvorâte din primul război mondial. în care piaţa mărfurilor se afla în colaps. şi în care preţurile agricole căzuseră sub costul producţiei. Într-o perioadă de şomaj masiv (25% din forţa de muncă). Coaliţia New Deal: Multe dintre măsu-rile New Deal au alienat comunitatea de afaceri. În 1935 şi 1936 Curtea Supremă a Statelor Unite a „lovit (izbit)” măsurile New Deal declarând neconstituţionale măsurile de precauţie ale legilor (actelor) NIRA şi Legea Ajustării Agricole. Măsurile de strictă securitate impu se de noua Comisie de Securitate şi Schimb a intensificat opoziţia afacerilor.resursa de energie hidraulică a râului Saint Lawrence (deci lupta împotriva privatizării acestei resurse). a început în 1921 şi a trimis milioane de fer. Roosevelt a fost nominalizat preşedinte al partidului. rezultată din supraproducţie. creat în 1933. În acelaşi timp. aceste măsuri au atras negrii şi alte minorităţi urbane şi mişcarea muncitorească în partidul demo-crat. cunoscute sub numele de „Cele 100 de Zile”(martie-iunie 1933). în acelaşi timp.mieri la oraşe în anii ‘20. Criza fermelor. Roosevelt l-a numit pe Harry Hopkins ca şef al Administraţiei de Asistenţă (Ajutorare) Urgentă Temporară. Primele sale trei luni în birou. un grup de membrii ai corpului profesoral al Universităţii Colum-bia. de legislaţia asigurării de şomaj şi de către Legea Standardelor Muncii Corecte (Fair Labor Standards Act) din 1938 a atras suportul muncitorilor. 1933)) a luat fiinţă sub forma unei scheme de stabilizare indus-trială desemnat să elimine să menţină preţurile în echilibru. apoi l-a înfrânt pe Hoover în alegerile naţionale. Odată cu explozia Marii Crize. Programul pentru Autorităţile Văii Tenne ssee (Tennessee Valley Authority). Roosevelt a convocat „Încrederea Minţii” („Brain Trust”). Secţiunea a şaptea a legii. îmbunătăţirea tehnicilor fermierilor şi a navigaţiei pe râu. de asemenea legislaţia a promovat reîmpădurirea şi conservarea. devenind preşedintele Statelor Unite.a prefigurat o lărgire revoluţionară a puterii federale în viaţa de zi cu zi a naţiunii. pentru încrederea individuală şi pentru a preveni fa-limentul financiar. Roosevelt a considerat că această criză reprezintă cau za colapsului economic de la sfârşitul ani lor ’20. Al doilea mandat: . cum ar fi crearea Administraţiei Progresului Muncii sub conducerea lui Harry Hopkins. care promova unionizarea muncii. cuprindea construcţia de baraje pentru producerea de energie hidroelectri că. Mai mult. şi a oferit cheltuieli de subvenţionare pentru plantaţiile reduse. managementul apelor. formându-se astfel coaliţia New Deal. şi construcţia de spitale şi şcoli. la cererea lui Roosevelt. El a răspuns cu un program agricol vast încadrat de Legile de Ajustare Agricolă din 1933 şi 1938. a luat o se-rie de măsuri urgente menite să ofere lichidităţi pentru instituţiile bancare.vatori. pentru a formula împreună cu el un program cuprinzător (inteligent) pentru re-zolvarea colapsului economic care începu-se în 1929. Con-gresul. Noi industrii atrase de electricitatea şi munca ieftină au diversificat economia sudică şi au îmbunătăţit viaţa socială săracă din această zonă.a reuşit să ofere electricitate la preţuri mai mici pentru consumatorii rurali. abandonarea exportului aurului în 1933 a avut ca efect devalorizarea dolarului pe pieţele internaţionale. a alienat totuşi oamenii de afaceri conser. Roosevelt ca preşedinte: Promisiunea lui Roosevelt -„o nouă repartizare (împărţire) a poporului american”. mii de bănci se închideau din lipsă de lichidităţi. au fost marcate de o legislaţie inovativă izvorâtă din ramura executivă. În adiţie la măsurile de încredere.

matice în calitate de lider în perioadă de război printr-o serie de conferinţe. to-tuşi. a aruncat Statele Unite în război de partea Marii Britanii şi a Uniunii Sovietice. .cestea în ajunul morţii sale a devenit foarte probabilă ideea că printre ambiţii le sovieticilor se număra şi ocuparea Eu ropei centrale şi de est. Roosevelt a abandonat ideile internaţionaliste ale lui Wilson în momentul în care ţara a adoptat politica de izolare în anii ’20. La Casablanca. la sfârşitul anilor ’30. Totuşi. Dewey în 1944. obţinând 4 mandate de preşedinte (fapt unic în istoria Statelor Unite) au stat la baza renumelui său de mai târziu. la Yalta. Conferinţa de la Québec (august 1943) planifica invazia normandiei. alarmat de înfrângerea Germaniei de către Franţa în 1940. Apoi. Coaliţia New Deal a durat mulţi ani după moartea lui Roosevelt. Iminenţa războiului în Europa. El a negat ambiţiile teritoriale. În plus. În cola borare cu Winston Churchill el a explicat ţelul războiului anglo-american în august 1941 în forma Cartei Atlantice (Atlantic Charter). La Moscova (octombrie 1943) miniştrii străini Alianţei au aprobat în principiu fondarea unei organizaţii după terminarea războiului pentru securi. Roosevelt a încercat să neutralizeze Curtea propunând numirea de noi judecători.poneză în Pacific. Landon în alegerile prezidenţiale din 1936. A fost. Rosevelt a revenit la po litica de implicare în război. Morocco. Strategia militară şi problema Germaniei de după război au fost discutate la Cairo (noiembrie-decembrie 1943) şi la Québec (septembrie 1944). de aseme nea el a pledat pentru liberalizarea co.anume „preşedinţie imperială”. lunga sa titulatură în birou pe parcursul anilor Marii Crize şi al celui de-al doilea război mondial. Roosevelt a câştigat disputa când. Crimeea(februarie 1945).După câştigarea unei victorii răsunătoa-re împotriva lui Alfred M. Politica de dinaintea războiului: Deşi era un suporter al lui Wilson Woodrow. Roosevelt. Atacul japonezilor de la Pearl Harbor de pe 7 decembrie 1941. Churchill şi Joseph Stalin au abordat problema planurilor lor care priveau situaţia pe plan mondial de după război. însă Congresul a respins planul său în 1937. Congresul a dat curs legislaţiei „închiriate” pentru a ajuta rezistenţa continuă a Marii Britanii împo-triva germanilor. a oprit elanul New Deal. înfricoşată de cheltuielile federale din ce în ce mai mari în criza din 1937-38 şi neliniştită de expansiunea puterii federale în zonele rezervate în mod tradiţional statelor. Roosevelt a accentuat ideea de a fi admisă China în consiliile Alianţei fiind o putere majoră. urmată de implicarea Statelor Unite a făcut posibilă victoria preşedintelui împotriva candidaţilor republicani Wendell L. pe 12 aprilie 1945. Willkie în 1940 şi Thomas E. Cu toate a. Roosevelt a murit de hemoragie cerebra lă la Warm Springs. în ianuarie 1943. În final.merţului internaţional ca soluţie pentru prevenirea unor viitoare războaie şi pen tru crearea unei organizaţii a Naţiunilor Unite ca un mecanism de păstrare a păcii. îndemnat (stimulat) de agresiunea lui Adolf Hitler în expansiunea ja.tatea mondială. el nu vedea sfârşitul războiu lui. În anii următori o coaliţie referitoare la congres formată din republicani şi democraţi conservatori. Al doilea război mondial: Roosevelt şi-a încadrat obiectivele diplo. Viziunea lui Roosevelt a unei lumi paşnice şi stabile de după război s-a împotmolit de ambiţia naţională. reţinut de persistenţa puternicului sentiment de izolare a alegătorilor şi de trecerea prin Congres a unei serii de legi de neutralitate cu scopul de a preveni implicarea Americii în al doilea război mondial. a favorizat aranjamentele libere de comerţ internaţional şi a pledat pentru permanenta securitate şi libertate împotriva agresiu nii. Roosevelt şi Churchill au insistat asupra capitulării necondiţionate a Germa niei ca mijloc de a preveni renaşterea forţei militare inamice. Încrederea sa în abilitatea Naţiunilor Unite de a menţine pacea prin colaborarea Aliaţilor pe timpul războiului s-a dovedit de neconceput în era războiului rece.

A trăit apoi cu bunica ei maternă. A doua e libertatea fiecărei persoane de a se închina la Dumnezeu în felul ei. Mama sa a murit când ea avea 8 ani. 1939) ¨ „Un guvern nu poate fi mai bun decât opinia publică care îl susţine. reprezentantă a Statelor Unite în Naţiunile Unite şi soţia preşedintelui Franklin D. autoare. 1936) ¨ „Este un nefericit eşec uman ca un portofel plin să mormăie mai tare decât un stomac gol. a scris în Jurnalul său:”Nimic nu e mai de temut decât Frica. ca fiică a lui Elliott Roosevelt(1860?-1894) şi Anna Hall Roosevelt (18631892). se distruge pe sine” (într-o scrisoare 1937) ¨ „Lăsaţi-mă să afirm cu încredere de-plină că singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăşi. .” (adresare radio. Ea era una din nepoatele preşedintelui Theodore Roosevelt. teroarea necunoscută. Când el a fost ales preşedinte în 1932. Prima e libertatea de a vorbi şi de exprimare oriunde în lume.” Iar Ducele de Wellington. referindu-se la izbucnirea holerei în Londra în 1831 a spus „Singurul lucru de care mă tem e frica” (citat în „Note de Con-versaţie cu Ducele de Wellington” de Philip Henry Stanhope)] ¨ „Privim înainte către o lume construită din patru libertăţi umane esenţiale. Roosevelt. S-a născut la New York pe 11 octom brie 1884. Eleanor a devenit activă în politica partidului democrat în anii ’20 păstrând vie cariera politică a soţului ei invalid. iar tatăl ei la 10 ani. 1941) ¨ „Un radical (o rădăcină) este un om cu ambele picioare ferm plantate în aer. sub semnul Balanţei. 1933) [ Alte personalităţi au exprimat gânduri similare.” (discurs. Cuplul Franklin-Eleanor (căsătoriţi în 1905) a dat naştere la 5 copii. Eleanor devenind curând o figură proeminentă în administraţie. 1940). INFORMAŢII SUPLIMENTARE: (Anna) Eleanor Roosevelt(1884-1962): activist social. Deşi Franklin a refuzat divorţul. A patra e libertatea de frică (de a lupta cu frica-teama) … oriunde în lume. un conservator este un om cu 2 picioare foarte bune care. adresare inaugurală. Astfel. A treia e libertatea de a dori … oriunde în lume.” (discurs. oriunde în lume. lector. Eleanor a decis să aibă propria ei carieră. Punctul culminant al căsătoriei lor a fost în 1918 când Eleanor intenţiona să divorţeze aflând de aventura amo-roasă a lui Franklin cu secretara Lucy Page Mercer. descendenţi ai unei familii proeminente de origine olandeză. … un liberal este un om care îşi foloseşte mâinile şi picioarele la porunca şi comanda capului său.” (discurs. Determinarea ei a devenit o necesitate când Franklin a fost lovit de poliomelită după oferta nefericită pentru vicepreşedinţie din 1920. nu a învăţat niciodată să meargă. Thoreau.Citate: ¨ „Naţiunea care îşi distruge patria. de exemplu. nedreaptă şi nejustificată care paralizează eforturile necesare de a converti retragerea mai înainte.”(discurs. totuşi. ea a continuat să-l asiste.Franklin Delano Roosevelt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful