P. 1
Faptele_Credintei_Orhei

Faptele_Credintei_Orhei

|Views: 20|Likes:
Published by Diaconia Moldova
Ziarul Parohiei "Sf. Vasile de la Poiana Mărului", Orhei
Ziarul Parohiei "Sf. Vasile de la Poiana Mărului", Orhei

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Diaconia Moldova on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2012

pdf

text

original

Faptele Credinţei

Revista Parohiei Ortodoxe Române “Sfântul Vasile de la Poiana Mărului”

“În Iordan botezându-Te Tu Doamne

Dacă pentru credincioşii creştini Boboteaza este „praznic al înnoirii”, pentru preot, praznicul acesta poate constitui cel mai bun prilej pentru desfăşurarea lucrării sale pastorale. Când afirmăm lucrul acesta, ne referim Părintele sfinţeşte birourile şi oferă calendare în CR desigur la tradiţia creştină a sfinţirii momentului celui mai reînnoirii prin Aghiasma din cursul cea Mare. Astfel elevii caselor, îndătinată cu potrivit p e n t r u din câteva şcoli din prilejul acestui praznic. a n u l u i cercetarea caselor şi a o r a ş , funcţionarii Boboteaza şi zilele nevoilor păstoriţilor săi. primăriei şi ai consiliului premergătoare Încălziţi de aceste r a i o n a l , poliţiştii, p r a zn i c u l u i d e vi n sentimente, părintele lucrătorii bibliotecii şi pentru creştin Sergiu Aga însoţit fiind m u z e u l u i , cât şi momentul aşteptării de cântăreţi de la enoriaşii parohiei au fost sfinte a „părintelui cu parohie au purces la bucuroşi să-i întâmpine crucea”, iar pentru aducerea bucuriei pe cei ce le-au cântat preot, bucuria reivirii

Nr.1 ianuarie 2012
CITAT BIBLIC
“Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”.
(Matei 18-20)

Iubiţi credincioşi, cit in d a cest e pagini ne-am dori să pu teţ i desprinde câte ceva spre folosul vostru spiritual. Sperăm ca prin umila noastră contribuţie să vă alinăm cât de puţin setea de Dumnezeu. Pr. Sergiu Aga

Un tătic, 3 bebeluşi şi 10 mame
Sunt cu toţii protagoniştii unei întâlniri, organizate marţi 27 ianuarie 2012, în cadrul Centrului de Consultanţă „Dar din Dar” din Parohia Orhei. Invitaţi fiind de către Mariana Aga, cei prezenţi au discutat cu doamna psiholog Ludmila Şchiopu, care a făcut o introducere ce a avut ca temă centrală: modul în care ar trebui să ne exprimăm iubirea faţă de propriii copii. (continuarea în pag.

ALTE TITLURI
Despre Aghiasma Mare Proiectul “Braţele Părinteşti” Ziua voluntarului sărbătorită prin fapte de iubire 2 3

4

Întrunirea părinţilor la centrul “Dar din Dar”

Pagina 2

Faptele Credinţei

Actualitatea ortodoxă

În Iordan botezându-Te Tu Doamne
sau materiale cu care se confruntă, de a primi balsamul sufletesc vindecător din partea părintelui lor sufletesc. Socotim că acesta este modul autentic de raportare la evenimentul sfinţirii caselor şi că aceasta ar trebui să fie atitudinea creştină unanimă în faţa marelui moment. Boboteaza nu-i doar

Totodată părintele le-a împărţit tuturor calendare bisericeşti pentru anul 2012, tipărite de către Mitropolia Basarabiei. Pentru credincioşi, momentul sfinţirii casei de către preot poate constitui cel mai bun prilej de a primi lămuriri la problemele sufleteşti care îi frământă, de a mărturisi zbaterile şi greutăţile sufleteşti

moment de primenire a caselor, de înnoire a lor, ci este, în primul rând, moment de înnoire sufletească, de tainică reculegere şi adâncă evlavie. De aceea, până astăzi, creştinii trăitori de la ţară postesc, ajunează toată ziua până în momentul în care preotul le dă crucea spre sărutare, stropindui cu Agheasma cea Mare.

Despre Aghiasma Mare
În această perioadă, în fiecare casă se găseşte Agheasmă mare, pe care creştinii ortodocşi au luat-o în ziua Bobotezei de la sfintele lăcaşuri. Cuvântul „agheasma” în limba greacă înseamnă „apă sfinţită”. Ca element fundamental al Creaţiei, apa se foloseşte la spălarea şi curăţirea fizică a trupului uman sau a celorlalte corpuri materiale, dar este asociată şi lucrării de curăţire spirituală, de îndepărtare a urmelor păcatului. “Dacă la Aghiasma Mică, atunci când se face sfeştanie se face o singură invocare a duhului Sfânt pentru Sfinţirea apei, acum la Bobotează se face invocarea Duhului Sfânt de două ori pentru a sfinţi apa. Aceasta este diferenţa dintre Agheasma Mică şi Agheasma Mare. După citirea acestei rugăciuni, cântându-se troparul Bobotezei, se stropesc cu Ag hea sm ă Ma r e t oţ i credincioşii, biserica şi toţi cei care participă la slujbă”, după credincioşii se împărtăşesc, după împărtăşanie, nu înainte. Timpul în care se consumă Agheasma Mare este în perioada Praznicului Bobotezei, din preziua Bobotezei şi până la Odovania Praznicului, până la 14 ianuarie. De asemenea se poate consuma în zile de sărbătoare, în zile de ajunare, înainte de masă dis de dimineaţă, sau în zilele când credincioşii merg la Biserică”, a spus pr. asist. drd. Alexandru Dumitrescu, de la Facultatea de Teologie din Bucureşt i pentru TRINITAS TV. Conform tradiţiei, credincioşii întrebuinţează Agheasma mare şi pentru stropitul caselor, a gospodăriilor, a animalelor din bătătură, sfinţind lumea din jur şi chemând ajutorul lui Dumnezeu de-a lungul noului an. Ag heasm a m ar e est e păstrată la loc de cinste în

cum a spus pr. asist. Alexandru Dumitrescu.

drd.

Pe lâng ă sf inţ ir ea lum ii exterioare, Agheasma mare sfinţeşte şi trupurile creştinilor. „Agheasma Mare se poate consuma dimineaţa pe nemâncate şi înainte să se ia anafură, iar atunci când

Nr.1

Pagina 3

Activitatea socială

Un tătic, 3 bebeluşi şi 10 mame
(Continuare din prima pagină)

Fiecare dintre părinţi au încercat să spună ce îi reuşeşte în educaţia copilului şi ce nu; care sunt dificultăţile pe care le întâlneşte. Mamele au dezvăluit cum reuşesc să-şi facă timp şi pentru ele ca femeie.Singurul tătic prezent la întâlnire şi-ar fi dorit să fie mai mulţi bărbaţi la această masă rotundă, însă nu s-a lăsat descurajat afirmând că şi la următoarea acţiune de genul acesta se va prezenta cu siguranţă, pentru că învăţat lucruri foarte utile şi interesante. O altă temă a discuţiei era cum să împărţim iubirea dacă

avem mai mulţi copii. Este şi cazul mai multor fem ei prezente la întâlnire care au câte trei, cinci şi chiar şase copii.La sfârşit cu toţii au completat şi un test psihologic, rezultatele căruia le vor afla data viitoare, pe 14 februarie. Este prima întâlnire din anul 2012, asemenea acţiuni au mai fost organizate la centru, iar cei ce vin la ele sunt bucuroşi să mai revină. www.parohia.md
Centrul de consultanţă “Dar din dar”

ANUNŢ
Garderoba socială a parohiei îi îndeamnă pe toţi cei ce au nevoie stringentă de încălţăminte (în special pentru copii) să se adreseze la Apartamentul Social “Spre Independenţă” de pe str.Dorobanţi

Proiectul “Braţele părinteşti”
Din luna septembrie 2011, Parohia Ortodoxă Română “Sfântul Vasile de la Poiana Mărului”, Orhei ajută material 15 familii social-vulnerabile şi cu mulţi copii, prin proiectul “Braţele Păr int eşt i”. Acţ iunea est e susţinută de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei şi este gestionată de către Socială “Diaconia”. Misiunea

Beneficiarii pot cumpăra alimente şi alte bunuri în valoare de 700 lei pentru fiecare familie, aceasta fiind deja a V-a lună în care parohia susţine aceste familii, proiectul fiind prevăzut

120. Cei care pot să ofere h a i n e s a u încălţăminte celor nevoiaşi, îi rugăm să le doneze la aceiaşi adresă!

DARUIND VEI
Părintele Sergiu Aga alături de beneficiarii proiectului la magazin şi acasă

Pagina 4

Faptele Credinţei

Ziua voluntarului sărbătorită prin fapte de iubire
„Voluntariat” este un cuvânt mai nou pătruns în vocabularul basarabenilor, în special după ce au făcut cunoştinţă cu civilizaţia apuseană – evoluţie tardivă, omisă intenţionat de sovietici. Faptele benevole de ajutorare a semenilor însă, ca expresie a împlinirii mesajului evanghelic de a ne iubi aproapele, au existat dintotdeauna în sânul acestui popor având diferite denumiri: pomană, milostenie, binefacere, etc. De câţiva ani mulţi fac „voluntariat”, însă motivele care stau la baza acestei îndeletniciri nu sunt întotdeauna pornite din convingeri creştineşti şi atunci regăsim în societate doar acţiuni sporadice, Mântuitorului pe cruce. Atunci cu siguranţă vom înţelege că a fi voluntar însemnă a-L urma pe Hristos, a te jertfi pentru alţii. Porniţi de la un asemenea gând, voluntarii Parohiei „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” din Orhei, pe 5 decembrie , chiar de ziua lor, a voluntarilor, au desfăşurat o activitate f r u m o a s ă d e confecţionare a unor jucării de brad pentru mamele şi copiii lor de la Centrul Maternal „În braţele mamei” din Chişinău. Aşa s-a petrecut Ziua internaţională a voluntarului la parohia din Orhei; o zi simplă prin care unii oameni tineri

Voluntarii la Centru “Dar din Dar”

impulsionate de un spirit de echipă promovat de mass-media sau şcoală, în vederea curăţirii unui parc sau râu de gunoi. Doar atât Voluntariatul însă este o activitate statornică unită cu propria convingere despre viaţă spre a fi de folos oamenilor şi întregii

societăţi, pornită de la pilda samariteanului milostiv, pe care Biserica Ortodoxă o redescoperă de ceva vreme postcomunistă. A fi voluntar cu adevărat înseamnă să dedici timp şi efort slujirii semenilor punând în comparaţie tot cera ce faci cu jertfa nemărginită a

Stimaţi cititori, chiar şi o revistă simplă precum e aceasta necesită susţinere financiară. Pentru că banii în ziua de azi sunt foarte greu de adunat, ne-am gândit că am putea colecta maculatură pentru ca în schimbul ei să putem obţine resurse financiare pentru revistă. Aşadar vă aşteptăm în fiecare zi: de luni până vineri, între orele 15 -17 la vagonul din faţa bisericii în construcţie de pe strada Dorobanţi, 79, unde voluntarii vor recepţiona maculatura. Vă mulţumim!

Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înŃelesul şi filosofia vieŃii... (M. Eminescu )
Revista Parohiei Ortodoxe Române “Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” a Parohiei Ortodoxe Române “Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” Str.Dorobanţi, 79, Orhei Telefoane: 0235-32996, 079707501 Web: www.parohia.md E-mail: agasergiu@yahoo.com

Donează pentru construcţia bisericii tale!

www.parohia.md

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->