P. 1
Gmrc Budget of Work

Gmrc Budget of Work

|Views: 2,663|Likes:
Published by Ma Victoria Teleb

More info:

Published by: Ma Victoria Teleb on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

Republika ng Pilipinas Department of Education Region IV-A CALABARZON Sangay ng Rizal PUROK NG RODRIGUEZ I EDUKASYON SA KAGANDAHANG ASAL AT WASTONG PAG

-UUGALI IV UNANG MARKAHAN
KALINISAN SA PAGHAHANDA NG PAGKAIN 1. Naihahanda ang mga pagkain sa malinis na paraan 1.1. Naisasagawa nang palagian ang paghahanda ng pagkain sa malinis na paraan 1.2. Napapanatiling malinis at maayos ang sarili sa paghahanda at pagluluto ng pagkain KAMALAYANG PANGKALUSUGAN 1. Napangangalagaan ang pansariling kalusugan 1.1 Naisasagawa nang maluwag sa loob at naayon sa kakayahan at pangangailangan ang iba t ibang gawain para sa pansariling kalusugan 1.2 Naisasagawa ang palagiang pagkunsulta sa duktor/dentist

IKALAWANG MARKAHAN
PAGTITIWALA SA SARILI 1. Naipakikita ang sariling kakayahan nang may tiwala sa sarili 1.1. Naisasagawa nang maayos ang mga gaawain na hindi gaanong nangangailangan ng tulong ng iba 1.2. Naisasagawa nang malaya sa sariling kapakanan ang Gawain 1.3. Napaglalabanan ang sariling kahinaan upang maipakita ang angking kakayahan 1.4. Nakapagbibigay ng sariling pagpapasya 1.5. Napaglalabanan ang pagharap sa mga tao ( stage fright ) PAGPAPAHALAGA SA HONOR SYSTEM 1. Nakakaugalian ang pagsasagawa ng honor system 1.1. Naisasagawa ang honor system 1.2. Nagbibigay ng tamang ulat o tunay na dahilan ng mga

IKATLONG MARKAHAN
1.2. Nakikilala ang pagmamalasakit ng iba para sa kanilang sariling/pribadong pagmamay-ari 1.3. Nakikilala na may mga pook/lugar na pag-aari ng mga tao/publiko MALASAKIT SA MGA MATATANDA 1. Naipakikita ang pagmamahalat malasakit sa matatanda 1.1. Naipakikita ang pagmamahal at malasakit sa matatanda 1.2. Naipadaramasa matatanda na sila ay mahalaga at kapakipakinabang pa 1.3 Naipadarama sa matatanda sa sila ay mahalagang tauhan o bahagi ng mag-anak PAGGALANG SA KULTURA TUNGO SA PAYAPANG PAMUMUHAY 1. Napahahalagahan ang kultura ng

IKA APAT NA MARKAHAN
GAWAING KAMAY 1. Nakikilala ang kahalagahan ng pagiging produktibo sa pagpapaunlad ng buhay 1.1. Nagagamit ang mga patapon bagay/materyales na sagana sa sariling lugar sa paggawa ng mapapakinabangang produkto 1.2. Nagagamit nang lubusan ang sariling kakayahan sa paglikha ng mapakikinabangang produkto mula sa mga materyales 1.3.Nakagagawa ng produkto mula sa mga patapong bagay nang matipid/ masinop PAMANANG KULTURA 1. Naipagmamalaki ang minanang kultura 1.1 Naisasagawa ang iba t ibang paraan ng

etniko 1.Nakalalahok sa mga gawaing nangangalaga sa minanang kultura ISANG BANSA ISANG DIWA 1. Naipakikta ang pagiging isport 1.1.4. Naisasagawa ang pagiging matipid sa paghahanda at pagluluto ng pagkain 1. Nagagamit sa mga makabuluhang bagay ang kakahayan/ kasanayang biyaya ng maykapal PAGGALANG SA KARAPATANG PAGMAMAY-ARI 1. Naipakikita ang iba t ibang paraan ng pagtitipid sa paghahanda at pagluluto ng pagkain 1. Hinihikayat ang mga kaibigan/kapitbahay na gamitin ang BioIntensive Gardening (BIG) PANDAGDAG SA KAALAMAN 1.2.PAGPAPALUNTIAN NG KAPALIGIRAN 1. Natatanggap ang pagkapanalo nang mahinahon at ang pagkatalo nang maluwag sa loob ANG MASAGANANG BIYAYA NG PANGINOON 1. Naipakikita ang pagpapahalaga sa mga biyaya/kaloob ng Diyos 1.1. yakan at kwintas 1. Nakalalahok sa mga gawain upang maging luntian ang kapaligiran 1.Naipakikita ang paggalang sa kultura ng iba t ibang pangkat upang mapanatili ang kapayapaan 1. Naisasagawa ang paggalang sa kultura ng mga Pilipinong kasapi sa iba t ibang pangkat.2 Naisasagawa ang pagtitipid/ wastong pagkain KOMITMENT SA PAGGAWA 1. Nakatuutlong sa namamahagi ng mga buto/binhi na natipon para sa pagpaparami ng halaman 1. Naipakikita ang minanang kultura sa pamamagitan ng : pagguhit . Natatanggap/naigagalang ang karapatang pagmamay-ari 1. Nakakaugalian ang pagiging isport 1.3.2.Nakakalahok sa mga gawain ng iba t-ibang pangkat etniko PAGGALANG SA KONTRIBUSYON NG IBANG BANSA SA KULTURA NG PILIPINO 1. pagsulat ng tugma/sanaysay liham. Naipakikita ang paghanap sa kultura sa iba t ibang rehiyon o pangkat 1. Napananatili ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa Pilipino anuman ang kinabibilangan nitong pangkatetniko at saan man ito nakatira 1. Gumagamit ng iba t ibang pamamaraan sa pagkuha ng impormasyon/kaalaman tungkol sa pinakahuling pangyayari 1. Naipakikita ang paggalang sa karapatang pagmamay-ari iba t ibang pangkat ng tao 1. Naipakikita ang pagpapahalaga sa mga kontribusyong ginawa ng ibang tao sa pagpapayaman . mental. Nagsisikap na malaman ang mga bagong kaalaman/impormasyon tungkol sa pinakahuling pangyayari 1. Naibabahagi ang mga kaalaman tungkol sa pinakahuling pangyayari pangyayari PAGIGING ISPORT 1.2.2.2. paggawa ng album 1.3.3.1. at ispirituwal 1. Napangangalagaan ang kabuhayang pangpisikal . Nakikiisa sa pagtatanim ng puno sa paaralan/pamayanan 1. Nakikilala ang naitutulong ng angkat etnko sa kulturang Pilipino gawaing tulad ng hinabing tinalak.1. Naipakikita ang komitment sa paggawa 1.1.1.1. Napapanatiling luntian ang kapaligiran 1.1.1 Naipakikita ang komitment sa paggawa sa iba t ibang paraan pakikilahok sa mga gawaing pangkultura 1.4. Nakasusunod sa mga batas at tuntunin sa pangangalaga sa kapaligiran pangkultura PAGTITIPID SA PAGKAIN 1.1.2.

1.1.KATOTOHANAN TUNGKOL SA ANUNSIYO 1. Naipakikita ang kamalayan sa mabuti /di-mabuting anunsiyo /propaganda 1.Nasusuri ang mga anunsiyo at propagandang narinig/mabasa at nagiging mulat sa katotohanan na hindi lahat ng narinig ay totoo ng kulturang Pilipino 1. Napahahalagahan at napangangalagaan ang mga kontribusyon ng ibang bansa sa kulturang Pilipino .

Naipagmamalaki ang namumukod at kanais-nais na katangiang Pilipino 1. 1.1. Isinasaalang-alang ang kalusugan sa pagpapasya tungkol sa kalinisan 1. Naisasagawa ang paggalang sa mga karapatang pantao Naipakikita ang paggalang sa mga karapatang pantao MALASAKIT SA KAPWA SA PANAHON NG PANGANGAILANGAN 1. Nakahihikayat sa iba na gumamit ng intercropping sa pagtatanim 1.1.1 Iniisip angkabutihan ng ibang tao bago magbigay ng pasiya PAGLAHOK SA MGA SAMAHAN 1. Naisasagawa ang paraan ng pagpaparami ng pagkain 1.Nagpapakita ng kawilihan sa pagbasa/ pagsuri ng mga aklat at magasin BUNGA NG SARILING PASIYA 1. Naipakikita ang nammukod 1. sugalan at iba pang krimen Nagkukusang magbigay ng tulong ayon sa makakayanan 1.1. Napananatili ang kalusugan sa pamamagitan ng mga gawaing pangkaligtasan 1.1. Nakikita ang kaibahan ng sariwa sa bulok/sira/ maruming pagkain 1.3. Nakikilala ang kahalagahan ng pagpaparami ng pagkain para sa ikabubuhay 1.Republika ng Pilipinas Department of Education Region IV-A CALABARZON Sangay ng Rizal PUROK NG RODRIGUEZ I EDUKASYON SA KAGANDAHANG ASAL AT WASTONG PAG-UUGALI V UNANG MARKAHAN KALINISAN AT KAAYUSAN SA PAMAYANAN 1.1. Naipakikita nag malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan 1. IKA APAT NA MARKAHAN 1.3.1.Naipakikita ang mabuting halimbawa sa paggawa at industriya PAGPAPARAMI SA PRODUKSIYON NG PAGKAIN 1.2. Napananatiling malinis at ligtas ang pamayanan 1.3.2. Ginagawa ang nararapat para sa sariling kapakanan at katapatan ng iba 1.3.2.4. Nakapagbibigay/nakahi hingi ng tulong para sa nangangailangan Ipinagbibigay-alam sa kinauukulan ang naganap na nakawan .3. Naisasagawa ang paraan upang mapanatiling malinis at ligtas ang pamayanan 1.2.Tumutulong sa pagtataguyod sa kalinisan ng pamayanan MGA GAWAING PANGKALIGTASAN 1. Naisasagawa ang mga gawaing pangkaligtasan 1. Napag-iisipang mabuti ang magiging epekto ng sariling desisyon sa ibang tao 1.1.2.2. Nakasasali sa mga samahan ayon sa hilig o interes . 1.Nakagagamit ng mga planting calendar upang maparami ang produkto NAMUMUKOD NA KATANGIANG PILIPINO 1. Nakikilahok at aktibo sa mga gawaing pampaaralan/ pamayanan IKATLONG MARKAHAN 1. Napananatili ang kaligtasan sa tahanan sa pamamagitan ng : pagliligpit ng matutulis IKALAWANG MARKAHAN 1. Nasusunod ang mga ipinagbabawal ng sariling rehiyon PAGGALANG SA KARAPATANG PANTAO 1.

2.1.1.3 Nakalalahok sa mga pagsasanay pang-kaligtasan 1. posporo.1.2 Nakikiisa sa pagpipigil sa polusyon sa tubig 1. atbp. Naipakikita ang paggalang sa pasiya ng nakararami KAMALAYAN SA MGA PANGKULTURANG KONTRIBUSYON SA IBANG BANSA 1.2. Naipakikita ang pagpapahalaga sa paggawa 1.timbang. Nakalalahok sa mga kampanya laban sa Polusyon WASTONG PAGGAMIT NG KAALAMAN 1. Nakalalahok sa kampanya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng programa nito PAGGAMIT SA ENERHIYA 1. Naipakikita ang pagmamalaki sa mga kontribusyon ng Pilipino sa larangan pangkultura. Naipadarama ang katuparan sa pangako ng isang mabuting mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan 1.1.2. Naisasabuhay ang halaga at aral ng sariling paniniwala 1. Naibabahagi ang talino sa kapwa KATAPATAN SA KAPWA 1.1.2. Naisasagawa ang matalinong paggamit ng enerhiya 1.2. Naisasagawa ang pakikitungo ng matapat sa kapwa PAGPIPIGIL/PAGTITIMPI SA SARILI 1.4 Nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan PAG-IINGAT AT PAGPIGIL SA POLUSYON 1. Natutupad ang mga obligasyon/tungkulin ng sariling rehiyon PAGKAKAISA TUNGO SA PAYAPAAN 1. Nakatutugon sa pangangailangan sa panahon ng kagipitan TUNTUNIN NG NAKARARAMI 1. Naipakikta ang katapatan sa pakikitungo sa kapwa 1.dami . sining. Napananatiling malinis ang hangin at tubig sa kapiligiran 1.1.1. Naipagmamalaki ang kadakilaan ng ating mga bayani 1. 1.3. Nagsisikap mapaunlad ang disiplina sa sarili 1. Naipakikita ang matapat na paggawa 1. teknikal at siyentipiko 1.1 Naisasagawa ang paraan sa pagpipigil ng polusyon sa hangin 1.3.Ipinagmamalasakit ang nagawa ng Pilipino sa larangan ng musika . Nakakaugalian ang pagiging matapat sa kapwa 1.2.Naipakikita ang pagpipigil/pagtitimpi sa sarili PAMUMUHAY NANG NAAAYON SA SARILING PANINIWALA 1.1. Nahihikayat sa iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa at kanais-nais na katangiang Pilipino 1. Naipakikita ang matalinong paggamit ng enerhiya 1. Natatanggap/ nakasusunod sa pasiya ng nakararami para sa kabutihan ng lahat. Naipakikita ang pagsunod sa mga batas at kautusan para sa ikabubuti ng bansa 1. lason sa mga lugar na di-maabot ng bata 1. Naipaliliwanang na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili 1.1. laki ng mga binibiling bagay 1. Natitipid ang sariling lakas KARANGALAN SA PAGGAWA 1.na bagay. na kinikilala rin sa ibang bahagi ng mundo .2. Nahihikayat ang ibang kasapi na tanggapin at sundin ang pasiya ng nakararami 1. Nagsisiyasat sa kawastuhan ng sukat.

Nakakatupad sa mga pangako/ kasunduan .2.Naibabahagi ang sariling talino/kakayahan sa mga nangangailangan PAGLUTAS SA SIGALOT TUNGO SA KAPAYAPAAN IKA APAT NA MARKAHAN MAPAGKAKAKITAANG GAWAIN 1.Naisasagawa ang mga pagsubok sa kaangkupang pisikal PANGANGALAGA SA MGA LIKAS NA PINAGKUKUNANG-YAMAN 1.1.Naisasakatuparan ang pangarap ko ayon sa sariling kakayahan PAGPAPARAYA/PAGKAKAIT SA SARILI 1.2. biktima ng labanan . at nakatira sa lugar ng mga dukha 1. Nakikilala na ang mag-anak ay nakapagsisismula ng mapakikinabangang proyekto para sa bahay at pantahan 1.1.2. Ipinakikitaang maaring pagkunan ng puhunan tulad ng pagbili ng mga yaring produkto upang may magamit sa pagpapalakad ng mapagkakakitaang proyekto 1. Napalalaganap ang konsepto na ang mag-anak ay maaring magtayo ng maliit na negosyo 1.1.3. bilnggo at naulila 1. Nakatutulong sa pagpapatup[ad ng mga tuntunin at batas 1. Nakatutulong sa pag-aliw sa mga kapuspalad . Nakapagsusuri ng sitwasyon bago magbigay ng pasiya/konklusyon 1.1.4.2. bilang tagapagsalita PAGPAPAHALAGA SA PANGAKO (PALABRA DE HONOR) 1.Naipakikita nag pagganyak sa iba na pangalagaan ang mga pook pampubliko KAKAYAHANG PANGKATAWAN 1.3. Nagsasaliksin muna bago magsimula ng proyekto upang malaman kung ito ay mapakikinabangan .2. Nabibigyang halaga ang matalinong pangangalaga ng likas na pinagkukunang-yaman IKALAWANG MARKAHAN 1. komitment/usapan 1. Naisasagawa agad ang mga Gawain nang maluwag sa loob 1.2.1. Napananatiling malinis angmga pook pampubliko 1. Nagagamit ang kakayahan nang lubusan 1. Naisasagawa ang pagpapalaganap ng konsepto na ang mag-anak ay makapagsisismula ng kapaki-pakinabang na proyektong panthanan at pangkabuhayan 1. Naisasagawa ang mga paraan upang mapantiling malinis angmga pook pampubliko 1.4. Nagbibigay/nanghihingi ng tulong para sa nangangailangangpangkat etniko . Naipakikita ang pagmamalasakit sa kapwa IKATLONG MARKAHAN 1.Nagagamit ang kalayaan na may pananagutan MALASAKIT SA MGA NGANGAILANGAN 1.2.3. Natatanggap ang mga gawain: bilang lider ng pangkat .3.4.Republika ng Pilipinas Department of Education Region IV-A CALABARZON Sangay ng Rizal PUROK NG RODRIGUEZ I EDUKASYON SA KAGANDAHANG ASAL AT WASTONG PAG-UUGALI VI UNANG MARKAHAN KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK PAMPUBLIKO 1. Naisasagawa ang mga gawaing pangkaangkupang pisikal 1. Naipakikita ang malasakit sa mga nangangailangan 1.1. Nakasusunod sa mga tuntunin at patakaran na pinaiiral ng batas 1. Nakaugalian ang pagpapahalaga sa pangako 1. Napananatili ang kaangkupang pisikal 1.

1.2.yaman KARUNUNGAN TUNGO SA MAUNLAD NA BUHAY 1.2. Naipaliliwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng nakararami 1. pamilya. Kusang sumasali/ lumalahok sa mga gawaing pansibiko gaya ng : clean and green. Naisasagawa ang mga paraan ng matalinong pangangalaga ng likas na pinagkukunangyaman 1. Naipakikita ang pagkakawanggawa sa kapwa 1. Naipaliliwanag ang mga nagawa sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagtutulungan .1.1. kapangyarihan at kalayaan 1. Nagtatakda ng layunin sa pang kagamaitan sa paggamit . Napahahalagahan ang mga taong matagumpay PAGPAPALAGANAP NG KAPAYAPAAN AT PAGTUTULUNGAN 1. Sumusunod sa mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang yaman 1.2.Naisasagawa ang tungkulin PAGMAMAHAL .1. Naipakikita ang paggalang sa mga maykapangyarihan 1. Nagsisiskap na mapalaganap pagpaplano at pangangasiwa muna ang makabubuti para sa ng pinagkukunang yaman lahat bago ang sarili. Naipakikita ang kamalayan at pagpapahalaga sa batayang kalayaan at ang kaukulang limitasyon nito.Ipinakikita ang wastong paraan ng paggamit ng pinagkukunang . Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng 1.1.2. Kusang tumutulong na magbigay ng impormasyon tungkol sa paggamit ng mga bagay/produkto na may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran. Naipakikita ang kakayahan sa pagpaplano at 1. Naisasagawa ang kakayahangsa PAGTUTULUNGAN 1. Protecting children from sexual abuse 1.3.4. Naipakikita ang pag-iwas sa ang mga sistemang kanya-kanya pangunahingnararapat sa pagkamit ng paggamit ng mga pangkalahatang layunin sumusunod na 1. No to Dope . Naipauubaya ang pangingisiwa ng pansariling layunin para sa pinagkukunang yaman . at pangkat upang mabuo ang pangangasiwa ng proyekto pinagkukunang-yaman KAKAYAHAN NG MGA TAONG MAY KAKAYAHAN 1. Child Abuse .1.3.Naipagmamalaki ang naitayong Negosyo PILIPINONG MAPAGMAHAL SA KALAYAAN 1. Naipakikita ang kakayahan maka-angkop at makalutas ng sigalot 1.3.2.Sinusunod ang panuntuhan Ang Ayaw Mong Gawin Ng Iba Sa Iyo ay Huwag Mo Ding Gagawin sa Iba PAGGALANG SA BATAS MAYKAPANGYARIHAN AT KALAYAAN 1. Naisasaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng nakararami sa paggamit ng teknolohiya PAGPAPLANO AT PANGANGASIWA NG PINAGKUKUNANG YAMAN 1. 1.1.Masigasig na lumahok sa mga kilusan /Kampanya PASIYA PARA SA NAKARARAMI 1.1. Naipakikita ang mga gawaing maka-Diyos ayon sa sariling paniniwala] 1.2. Natatamasa ang batayang kalayaan 1.2. Naisasagawa ang paggalang sa batas . sa kabutihan ng layunin ng pamamagitan ng pangkat pagpapasiya kung anu ano 1. Naipamamalas ang pagpaparaya sa kapwa 1. PAGKAKAISA AT 1.Naibabahagi sa iba ang pinagkukunang yaman kaalamang aklat. Nabibigyang halaga ang mga gawaing maka-Diyos 1.Nakapaglalaro nang patas at hindi nagsasamantala sa kalaban PAGBIBIGAY-HALAGA SA MGA GAWAING MAKADIYOS 1.1.2.5. Nakikilala ang mga dahilan ng pagkakaroon ng sigalot o di-pagkakaunawaaan 1.1. gawaing pangnutrisyon.1. at iba 1.3. pangkat etniko at relihiyon 1. Laging nakasusunod sa mga tuntunin sa paglalaro 1.

2. matiyaga .1.2 Tinutularan ang mga katangian ng matagumpay na nangangasiwa sa industriya : masipag .Ipinamamalita ang mga katangiang naging puhunan ng matagumpay na mga tao sa larangan pangkabuhayan .3. sosyal .teknikal at iba pang siyentipiko 1. teknikal at makaagham ng ASEAN 1. cultural. maagap 1.nakararami 1.Naibabahagi sa iba ang kaalamang aklat at iba pang kagamitan sa pangkat upang mabuo ng proyekto . Natatatalakay ang kabutihan ng programang pangkabuhayan. Natatanggap ang mga tungkulin nang maluwag sa kalooban 1.1 Naipakikita ang mga katangiang nakatutulong sa pagtatagumpay 1.1 Nagbibigay ng mga tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami batay sa ginawang pagsusuri PAGTANGGAP NG HAMON 1.sosyal. cultural.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->