P. 1
Raport Asupra Stabilitatii Financiare 2011

Raport Asupra Stabilitatii Financiare 2011

|Views: 297|Likes:
Published by Ciocoiu Vlad Andrei

More info:

Published by: Ciocoiu Vlad Andrei on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Riscurile aferente pozi iei externe a României s-au men inut în anul 2010 la niveluri
gestionabile, perspectivele pentru 2011 ¿ind asem n toare. De¿citul de cont curent a continuat
s se situeze la un nivel moderat úi sustenabil (4,1 la sut din PIB în anul 2010, marginal
mai redus decât în anul 2009 úi mult inferior nivelului de 11,6 la sut înregistrat la sfârúitul
anului 2008), iar problemele structurale ale balan ei comerciale au avut evolu ii mixte. În acest
context, continuarea implement rii unui set de politici ¿scale úi de venituri care s conduc
la înt rirea echilibrului extern r mâne o necesitate. Efectele favorabile generate de ¿rmele
net exportatoare asupra relans rii economice úi asupra relu rii credit rii se vor manifesta,
în special, prin canalul indirect asociat lan ului de ofert din care fac parte exportatorii.
Capacitatea României de onorare a serviciului datoriei se men ine ridicat , iar noul acord
de ¿nan are de tip preventiv încheiat cu UE, FMI úi BM va consolida aceast capacitate,
atât în mod direct (asigurând resursele ¿nanciare necesare în cazul în care diverse scenarii
adverse s-ar materializa), cât úi indirect (consolidând rezultatele economice deja ob inute úi
continuând reformele structurale menite a impulsiona poten ialul de creútere economic ), cu
efecte pozitive asupra încrederii în economie, precum úi asupra percep iei de risc suveran úi
accesului pe pie ele ¿nanciare private la nivel interna ional. Fluxurile de capital au înregistrat
o anumit schimbare structural favorabil , orientându-se în anul 2010 cu prec dere c tre
sectoare produc toare de bunuri comercializabile (tradables), sprijinind schimbarea modelului
de creútere a economiei româneúti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->