Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012 Proba E. c) Proba scrisă la MATEMATICĂ BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale. • Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. • Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele punctajului indicat în barem. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10.

SUBIECTUL I 1. ( 2a1 + 4r ) ⋅ 5 S5 = 2 S5 = 45 2. ∆ = 0
m 2 + 2m + 1 − 4m = 0 m =1 G f ∩ Ox : f ( x ) = 0 ⇒ x = −1 A ( −1,0 ) G f ∩ Oy : f ( 0 ) = 1 B ( 0,1)

(30 de puncte) 3p 2p 1p 2p 2p 2p 1p 1p 1p 2p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 2p 1p (30 de puncte) 2p 2p 1p

3.

4.

2 C4 = 6

A1 = 4 4
2 1 2C4 − 3 A4 = 0

2 a = a+3 2 a 2 + 3a − 4 = 0 ⇒ a = 1 sau a = −4 a > 0 ⇒ a =1 6. MN ⋅ NP ⋅ sin N Aria ∆MNP = 2 2 ⋅ 16 sin N = 8⋅8 1 sin N = 2 SUBIECTUL al II -lea 1.a) A1 ( 0,3) , A2 (1, 4 )
x y 1 A1 A2 : 0 3 1 = 0 1 4 1 A1 A2 : y = x + 3

5.

Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale. 1

Model

a) lim f ( x ) = −4 . oricare ar fi x < 0 2p 1p 2p 3p n − 2011 ≤ 2 M 2011 = {2010. profilul tehnic. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare b) m −1 m + 2 1 Justificarea faptului că n − 1 n + 2 1 = 0 p −1 ⇒ Am . specializarea ştiinŃele naturii. f ( 0 ) = −4 x →0 x<0 x →0 x>0 f este continuă în punctul x0 = 0 b) x →4 16 − x lim lim f ( x) 2 = lim =− 1 8 x−4 −1 = lim x →4 ( 4 − x )( 4 + x ) x →4 4 + x f ( x) 2 x c) EcuaŃia tangentei este y − f ( −1) = f ′ ( −1)( x + 1) x →4 16 − Pentru x ≤ 0 . f ( x ) = −4 x2 + 1 ⇒ f ′( x ) = 8x ( x2 + 1 ) 2 EcuaŃia tangentei este y = −2 x − 4 2. profilul resurse. toate calificările profesionale. Ap coliniare p+2 1 3p 2p 1p c) An A2011 ≤ 2 ( n − 2011) 2 + ( n − 2011) ≤ 2 2 1p 1p 2p 1p 3p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 1p 1p 30 de puncte 3p 2p 3p 2p 2p . 2012} 2.a) m = 4 ⇒ f = X 3 + X 2 − 17 X + 15 C = X 2 + 4X − 5 R=0 f ⋮( X − 1) ⇔ f (1) = 0 f (1) = 1 + m − 3 − 17 + 2m + 7 = 3m − 12 3m − 12 = 0 ⇒ m = 4 b) c) Cu notaŃia 3x = y > 0 ⇒ y 3 + y 2 − 17 y + 15 = 0 ⇒ ( y − 1)( y − 3)( y + 5 ) = 0 y = −5 < 0 y =1⇒ x = 0 y = 3 ⇒ x =1 SUBIECTUL al III-lea 1. Cercetării. An . Filiera tehnologică: profilul servicii. 2011. toate calificările profesionale.Ministerul EducaŃiei. 2 Model . lim f ( x ) = −4 .a) MulŃimea primitivelor este 9dx = ∫ = 9x + C b) 1 2 0 1 0 A = ∫ 3x + 6 x + 9 dx = ∫ 3 x 2 + 6 x + 9 dx = = x3 + 3 x 2 + 9 x = 13 ( ) 2p 2p 1p ( ) 1 0 = Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică. toate calificările profesionale. profilul real.

toate calificările profesionale. Cercetării. profilul real. toate calificările profesionale. Filiera tehnologică: profilul servicii. profilul tehnic.Ministerul EducaŃiei. profilul resurse. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare c) ∫ (12 x + 12) e 1 2 x dx = 12 xe x 2 1 = 3p 2p = 24e 2 − 12e Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică. 3 Model . toate calificările profesionale. specializarea ştiinŃele naturii.