Универзитет “Гоце Делчев” Штип

Земјоделски факултет

Семинарска работа по предметот:
Менаџмент на хумани ресурси
Тема: “ Mobbing”(Психичо малтретирање на работно
место)

Изработи
Бојан Димитриев
бр.индекс:09568

Професор
Еленица Софијанова

Штип 2009
1

.................................. Како да се спречи мобингот..........9 1......Боблиографија.8 7.... Заклучок............................. Каков проблем е мобингот................ 2 ...Истражувачки дел.........................Содржина Вовед..................................................5 4...............................4 3... Последици на мобингот...7 6........................................................6 5.............................3 2.........

депресија. Мобингот (mobbing) претставува проблем што се манифестира преку специфичен облик на однесување на работното место. Но. зголемена исцрпеност. бидејќи на одреден начин е блиска до сите нас. Мобинг-програмата е првиот чекор кон демистифицирање на проблемот и негово јавно презентирање. груб. Оваа појава се одвива во подолг временски период. толпа и зборот „мобиш“ . кај нас се' уште нема закон за мобингоднесување. срцеви заболувања. кои најчесто не знаат што им се случува со вработените и меѓу нив“ Најголемиот проблем е во тоа што жртвите не се свесни или не сакаат да говорат за тоа што им се случува и сметаат дека нивниот претпоставен има позиција на моќ што може да ја злоупотребува“. заболување од хронични болести. 3 . Што се однесува до законската регулатива за мобинг. во суштина претставува длабок и сериозен проблем што ги засега не само жртвите кои се директно засегнати и на кои им е потребна помош туку и работодавците. при што некој поединец или група на различни начини планирано. според кој сите сме еднакви. лесно приемлива. пак. Најфреквентен проблем претставува малтретирањето од шефот.Вовед Зборот „мобинг“ доаѓа од англискиот збор „моб“ што значи збирштина. угледот и достоинството на една личност. дијабетес. Последиците од ова несоодветно однесување се стрес. свесно поставување работни задачи за кои работникот не е квалификуван. се до елиминирање од работното место. преместување на пониско и послабо платено работно место или. изразен преку секојдневно навредување. а единствена заштита од каде што може да се повикаме е нашиот Устав. намалување на работните резултати.простачки. вулгарен. Мобингот е скокотлива и зајадлива тема. омаловажување. осмислено и софистицирано му пречи на друг со цел да му ги загрози честа.

во здравството.простачки. Тој ги одредил неговите карактеристики и последиците за здравјето.Каков проблем е мобингот ? Мобингот (mobbing) претставува проблем што се манифестира преку специфичен облик на однесување на работното место. угледот и достоинството на една личност. особено во образованието. 4 . вулгарен. осмислено и софистицирано му пречи на друг со цел да му ги загрози честа.трн во окото на некои раководители. Тоа е облик на неправедно општествено влијание врз поединецот од страна на некоја личност во форма на психотерор на работното место. Мобингот е трет вид психичко вознемирување. но и вработените во јавниот сектор. преземливи луѓе. Вредните и амбициозните се најчести жртви на своите колеги или шефови. толпа и зборот „мобиш“ . биваат казнето со систематско-психолошко тероризирање“ Мобингот треба да се сфати сериозно. кои токму заради тоа што се работливи. коишто сакаат нешто да сторат. најчести жртви на мобинг во земјава се жените. но и во фабриките каде нема добра организација. Во употреба го воведува германскиот психолог Хајнц Лејман за да означи одредено однесување на работното место. се' до елиминирање од работното место. Ако не ви даваат работа. кој што значи дискриминација на работно место и сите казнени одредби кои што важат за било кој вид дискриминација. а основал и клиника за помош на жртвите. но и за работната средина. според истражувањата. Вознемирувањето и злоупотребата може да имаат многу сериозни последици за жртвата. но секако велиме . ве исмејуваат. ве навредуваат и игнорираат . груб. при што некој поединец или група на различни начини планирано. коишто се извршителни.тогаш повеќе од сигурно е дека ве малтретираат психички на работното место. Зборот „мобинг“ доаѓа од англискиот збор „моб“ што значи збирштина. „Креативни. преземливи или затоа што си ги извршуваат совесно работите или проговоруваат за некои неправилности. важат и за мобингот“ Оваа појава се одвива во подолг временски период. мобингот се повикува на Член 6.

Тоа продолжува со нарушени социјални односи (игнорирање. Притоа се утврдени неколку основни категории: нарушена комуникација.. Во скандинавските земји се направени истражувања што покажуваат дека постојат големи варијации во мобинг-однесувањето. заболување од хронични болести.Последици на мобингот ? Последиците од ова несоодветно однесување се стрес. преместување на пониско и послабо платено работно место или. пак. правен. депресија. која се отсликува со непродуктивност и демотивација кај работникот. Сериозноста на проблемот налага да се разгледува од повеќе аспекти: медицински. укажува Кекеновска-Павиќ. особено е важно и да се презентира во печатот. Но. манипулирање со другите). свесно поставување работни задачи за кои работникот не е квалификуван. критизирање. шефот. зголемена исцрпеност. Бидејќи мобингот може да се спречи преку примарна превенција. несоница. напад 5 . омаловажување. дијабетес. информирање и едукација“.. оневозможување на личноста да ја изрази својата вистинска природа. социопсихолошки. со цел да се укаже на проблемот и да се научи како да се препознае. ваквото однесување доведува до депресија. психијатриски. намалување на работните резултати. незабележување. Токму поради овие причини е потребно да зборуваме гласно за мобингот. Најфреквентен изразен преку проблем секојдневно претставува навредување. срцеви малтретирањето од заболувања. нарушени односи во семејството и во работната средина.

напад на здравјето .Бидете љубезни со малтретираното лице. 6 .Побарајте совет од правник чија специјализација се токму работните односи. . .Во случај на психички или физички нарушувања. . . .Пожалете му се на својот претпоставен.Во врска со се' можете да ги информирате кадровската служба и управата на компанијата.Тренирајте техники на релаксација. . Како да се спречи мобингот? -Отворено разговарајте со лицето што ве злоупотребува за неговото однесување и постапки. . омаловажување.Кажете му на лицето што ве малтретира да престане со своето однесување. психијатар или доктор.Не дозволувајте да се вовлечете во мобинг-однесување.Тренирајте комуникациски вештини. сослушајте го и помогнете му. негирање на квалитетот на работата и професионалноста. побарајте совет од психолог. . .на репутацијата.

кои потоа ќе ги обучуваат менаџерите што раководат со човечки ресурси. Токму поради ова. МОБИНГОТ или психичкото малтретирање на работно место станува се позачестено во македонските компании. Ако некогаш Македонија важеше за земја каде се почитуваа работничките права повеќе од капиталистичките земји. сега работите се поставени обратно. Истражувачки дел Покрај експлоатацијата на работникот. пропагандни материјали и брошура со најчесто поставените прашања и одговори за мобингот. Над 30 илјади работници минатата година побарале правна заштита од синдикатот. од нив неколку илјади само во Битола.Во рамките на програмата е предвидено да се направи обука за обучувачи за заштита од мобинг. 7 . над 31 илјада од македонските работници минатата година побарале правана заштита од синдикатот. Потоа се предвидени тркалезни маси и дебати за ова прашање.

Мобинг-програмата е првиот чекор кон демистифицирање на проблемот и негово јавно презентирање. Најголемиот проблем е во тоа што жртвите не се свесни или не сакаат да говорат за тоа што им се случува и сметаат дека нивниот претпоставен има позиција на моќ што може да ја злоупотребува. менаџерите и раководителите со човечки ресурси. Мобингот е сложена појава која остава големи последици врз психолошкиот живот на индивидуата. Тука треба да се додаде и негативното влијание на појавата врз општеството во целина 8 . За овој проблем не треба да бидат заинтересирани само жртвите на мобингот туку и сопствениците. бидејќи жртвата на крајот ја напушта работата или станува непродуктивна. Затоа е потребно проблемот да им се доближи и ним.Заклучок Ова е приказна во к ја нема победници. од аспект на нарушените меѓучовечки односи и опаѓањето на продуктивноста. но и врз самата работна организација.

org 4.com.utrinski.com.Библиографија 1.mk 2. http://www.taratur.com. http://www.makdenes.idividi.a1. http://www.mk 3. http://www.com 5.mk 9 . http://www.