telos

BM-ED4 y Sa I yong pananaw, gaano ba kahalaga ang pera? Sa papaanong paraan mo ito magagamit ng tama o di-tama?

Maraming pangangailangan ang tao pagkain, bahay, damit at un iba sinasabi na luho. At ang lahat ng ito ay kayang tumbasan ng saktong halaga ng pera. Nung bata pa ako madali lang kitain ang pera nariyan ang mga magulang mo na nagbibigay sa yo, basta ilabas mo lang ang palad mo . eto ang baon mo anak . Ganayan lamang kadali. Ngunit saan nga ba nakukuha ang pera? Sa bangko? Sa tindahan? Sa wallet ng magulang mo?.. ayon sa aking nabasa ito ay galing sa pagtatrabaho pagbibigay ng iyong serbisyo. Ito ay nagbibigay din ng ligaya sa tao at somehow state of power na rin kapag marami ka nito. O kaya katas ng kahirapan. Mahalaga ang pera dahil sa panahon ngaun ay kaya nitong tumbasan ang ano mang material na bagay sa mundo at minsan kayang bilhin ang isang tao. Parang minsan masasabi na kapag wala ka nang pera wala ka na rin buhay dahil di ka na makakabili ng pagkain at iba pang pangangailangan para mabuhay. At kadalasan ay nagdudulot ito ng kaligayahan sa taong marami nito. Dahil lahat ng gusto nila ay nakakamtam nila at nagiging konfident sila dahil kaya nila gawin ang gusto nila ngunit nalilimutan na nila ang kanilang kaluluwa dahil sa mga material na bagay n nakakamtan nila gamit ang pera. Masasabi ko nawalang tama o mali sa paggamit ng pera, dahil depende ito sa tao kung ano ang kanyang paggagamitan halimbawa, kung may gusting ipapatay ang isang politico gagamit siya ng hired killer. Masasabing masama yun, e kung yun ang tingin niyang makakbuti sa kanya. Ngunit sa batas ng Diyos at tao iyun ay malaking kasalanan, malaking kasalanan din ang di pagpapakain sa mga nagugutom, maaring gawing basehan ang mga batas. Ngunit may free will ang ato n gawing ang gusto niya. Mahalaga na gamitin ng tama ang pera papaano? Ilagay mo ito sa ikabubuti ng nakararami at hindi sa nakakaargabyado ka ng tao. Mas mabuti kung ibgay sa nangangailangan. O kaya ipaikot mo ito sa mundo ng negosyo nang sa gayon may tubo n makukuha. Sinasabi na money is root of all evil sa aking pananaw hindi sa lahat ng panahon ay masama ang pera dahil sa ibang tao ito ay bitamina na nakakatulong para umangat sila sa estado ng buhay. Hindi rin masama ang pera, bagkus, masama ito kung ito ay ating sasambahin at doon na lamang iikot ang ating buhay bilang tao dito sa lupa. Dahil madadala lamang natin ang pera sa ating libing at kasama nating mabubulok sa lupa. At hindi nain ito madadala sa kabilang buhay dahil doon ay unlimited na lahat ni ultimo internet ay libre. At hindi nila inaaccept ang pera .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful