REMOTIVATION THERAPY I.

CLIMATE OF ACCEPTANCE: SN: Sa mga gusto pong mag-cr ay umihi nap o upang tuloy-tuloy an gating talakayan. (Some patients went to the comfort room.) Magandang umaga sa inyong lahat! Ako si Kathleen Soomon at kasama ko ang aking mga kagrupo. Kami ay estudyante mula sa University of Luzon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, hinihinling ko na magpakilala ang bawat pangalan, edad, tirahan at ang kasama na

isa. Sabihin ninyo ang inyong student nurse.

P: (Patients introduces themselves one by one.) SN: Maraming salamat po. Ngayon ay magkakaroon tayo ng talakayan na tinatawag na Remotivation Therapy. Ating tatalakayin ang mga bagay bagay sa ating kapaligiran.

II.

BRIDGE TO REALITY: SN: Ngayon po, anu-ano ang mga bagay na nakikita ninyo sa ating kapaligiran? P: (mga hayop, ilog) SN: Tama po ang mga sagot ninyo. May iba pa bang kasagutan? P: (Puno, gusali) SN: Tama po muli ang inyong mga kasagutan. Nabanggit po ninyo ang puno kanina. Sa mga puno, anu-ano ang mga punong nakikita natin sa ating kapaligiran? P: (Narra, santol, chico, niyog, mangga) SN: Tama po! May iba pa po bang mga kasagutan? P: (Chico, bayabas, saging) SN: Tama po ang mga sagot na inyong sinabi. Anu-ano naman ang mga alam ninyong mga hayop? P: (aso, baboy, kambing, pusa, daga, kalabaw, ibon, kabayo) SN: Tama pong muli ang inyong mga kasagutan. Anu-ano naman po ang mga alam ninyo na yamang tubig sa ating kapaigiran? P: (ilog, dagat, batis, talon) SN: Tama po ang inyong mga kasagutan.

III.

SHARING THE WORLD WE LIVE IN: SN: Pumunta naman tayong muli sa mga hayop. Anu-ano ang mga naitutulong ng mga hayop sa ating mga tao? P: (Aso-bantay ng bahay, kalabaw-nagaararo, baboy-bilang pagkain natin) SN: Magaling! Tama po muli ang mga sinabi ninyo! Ang ating mga yamang tibig naman, anu-ano ang kanilang mga naitutulong sa atin? P: (kuhanan ng pagkain gaya ng isda, pampaligo, pang tanggal uhaw)

magdilig ng puno o halaman) SN: Tama pong muli ang mga sinabi ninyo. nagpapalamig ng kapaligiran. Makatutulong tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno. Pumunta naman tayo sa mga puno.SN: Tamang muli ang mga sagot na sinabi ninyo. Kayakas nito ay bubong at ding ding sa kubo sa tabing ilog. Babasahin ko muna ito at pagkatapos ay kayo naman ang magbabasa. ANG NIYOG Sabaw nito ay kailangan at panlinis n gating pantog. Ubod rin nito¶y ginagawang kakanin para kay irog. Bao nito ay gamit ng maglalatik at sa sayaw ay kinakalantong. ting-ting at ugat. pagwawalis ng kapaligiran) SN: Tama pong muli ang inyong mga sagot. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang tula patungkol sa puno ng niyog. puno ng buhay. Uyo nito ay ginagamit sa pagluluto ng hinuhulog-hulog. Dahon nito ay pambalot sa suman para hindi magkalasug-lasog. huwag pumutol ng puno. Biyaya ng Diyos sa sanlibutan. bunga. Mula sa dahon. Niyog na tinagurian. Sa iyong kabuuan. pagrerecycle. maraming nakikinabang. . Sa papaanong paraan naman natin mapapangalagaan ang ating kalikasan? P: (magtanim ng puno. Dulot ay kabuhayan. hindi pagpuputol ng puno at pagdidilig ng mga puno. Sa papaanong paraan naman natin mapapanatiling malinis ang ating kapaligiran? P: (itapon ang basura sa tamang tapunan. Langis nitong mabango ay pamprito kahit na ito¶y natutulog. Ano ano ang mga masasabi ninyo tungkol sa puno ng niyog? P: (Mataas na puno. balat. nagbibigay lilim. bahay. Gata nitong malapot sa pagkain ay pangsahog. Sa puno ng buhay. Nabanggit ninyo kanina nag puno ng niyog na siyang tatalakayin natin. pagkain at pang-gulay. maraming buhay) SN: Muli ay tama po kayong lahat sa mga sinabi ninyo. Ting ting nito ay binubunghos at pinangwawalis sa mugmog. Bunot nito ay pampakinyab ng sahig sa hugis nitong bilog. upang tayo ay lalong makinabang. nagbibigay ng gamit para gawing tirahan) SN: Magaling ang lahat! Tamang muli ang mga sagot ninyo. Anu-ano ang mga naitutulong sa atin ng mga puno? P: (prutas. IV: APPRECIATION OF THE WORLD WE LIVE IN: SN: Sadya pong napakaraming naibibigay na tulong sa atin n gating kalikasan.

sangkalan. anu ano naman ang mga makukuha natin mula rito? P: (Panggatong. palaspas. nagbibigay kabuhayan sa atin) SN: Tama po. buko juice. Kung kaya¶t ang tawag ritong ³Puno ng Buhay´ ay akma sa kung ano talaga ang patungkol sa niyog at kailangan natin itong pangalagaan gaya ng pangangalaga natin sa kalikasan upang patuloy tayong makakuha ng ilang pangangailangan mula sa kalikasan. Ano ang magagawa o makukuha natin mula sa buko? P: (fruit salad. pansipsip ng baha) SN: Ang lahat ng sinabi ninyo ay tama. pagkain. panatilihing malinis ang kapaligiran) SN: Tama po ang inyong mga kasagutan. ano ang ating makukuha mula rito? P: (pagkain. diligan ang halaman. maaari rin nating gamitin ito bilang ding ding n gating mga bahay. maaari natin itong gawing ding ding. bintana. Tunay na ang niyog ay maraming naibibigay sa ating mga tao. Nagbibigay ito ng kabuhayan. May iba pa po bang kasagutan? Maliban sa mga nabanggit ninyo. kopra) SN: Magaling! Tama pong muli ang ating mga kasagutan. . CLIMATE OF APPRECIATION: SN: Isa isahin natin ang mga parte ng niyog.IV. Pagdating naman natin sa dahon nito. pwede paglaruan ng kadang-kadang) SN: Tama po ang inyong mga kasagutan. Maraming maraming salamat sa inyong kooperasyon at pakikinig. Ano naman po ang masasabi ninyo sa niyog? P: (maraming naibibigay natulong sa atin. ano ang magagawa natin mula rito? P: ( walis ting ting. pangalagaan ang puno. Sa katawan nito. Makinig po tayong muli. ang buko. bunot. pantawid uhaw. tirahan. bubong ng bahay at pambalot sa suma . Ano naman po ang natutunan o napulot ninyong aral sa talakayan natin? P: (mahalaga ang puno. upuan. pagkain. Sino naman po sa inyo ang makakapagbuod n gating talakayan ngayon? P: (summarizes the topic) SN: Salamat sa iyong pagbubuod at tama ka sa iyong mga sinabi. libangan. coco lumber) SN: Tama rin po! Maliban sa mga nasabi ninyo. mesa. Sa ubod naman nito. sa mga puno. Ngayon ay magkakaroon tayong muli ng isa pang aktibidad na Dance therapy na pangungunahan ni Meryl. anu ano an gating makukuha mula rito? P: (pangkapit sa lupa. Unahin natin ang bunga nito. malinis na hangin at pang-iwas sa baha.panggatong) SN: Tama pong muli. Palakpakan natin ang bawat isa sa atin. Sa ugat naman nito.