Dalil-dalil naqli berkaitan guru dan tanggungjawabnya

Disediakan Oleh : Azlia Shakiela bt. Mohd Yusof 6 PISMP Pengajian Islam 2

Apakah dalil-dalil yang bermain di fikiran anda berkaitan GURU dan TANGGUNGJAWABNYA?

.

Pendahuluan ‡ Guru ibarat lilin/ gunung berapi aktif ‡ Noor Jamaluddin(1978:1) Guru didefinisikan sebagai pendidik. ‡ Pendidik.orang dewasa yang bertanggungjawab memberi bimbingan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mereka dapat mencapai kedewasaan serta mampu berdiri sendiri dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah bumi. .

Tanggungjawab Guru .

Guru Sebagai Penyampai Ilmu Guru Sebagai Kaunselor Guru Sebagai Pendidik Guru sebagai contoh teladan Guru sebagai hamba .

‡ Memindahkan ilmu yang dimiliki kepada anak didik selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1) Guru sebagai penyampai ilmu ‡ Menyampai ilmu merupakan tugas utama guru apabila ke sekolah.penyampai ilmu harus mempunyai tanggungjawab profesional ( kebenaran. kejujuran.mempunyai kekuatan dalam penghujahan) . ‡ Jujun S. Suriamantri(1990). tiada kepentingan diri.

dan jangan kamu menyembunyikannya. ( Ali Imran : 187) ." lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit.Dan (ingatlah). Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang Telah diberi Kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia.

‡ Rasulullah S.A.W juga bersabda iaitu : "Kami para Nabi disuruh menempatkan masing-masing orang pada tempatnya dan berbicara dengan mereka mengikut tingkat pemikirannya ( Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim) .

‡ Abdul Salam Yusof (2003).mental.pendidik adalah seseorang yang memberi kesan besar terhadap perkembangan personaliti. fizikal dan semangat seseorang manusia.pendidik membawa maksud yang lebih luas berbanding pengajar atau penyampai ilmu.2) Guru sebagai pendidik ‡ Dari segi bahasa . .

( Al-Baqarah : 129) .Ya Tuhan kami. utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka. yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka.

‡ bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas tetapi mereka harus menyelitkan unsur didikan dalam setiap yang diajar.‡ Pendidik bertindak sebagai agen pengubah tingkah laku. ‡ Contoh : ‡ semasa guru yang mengajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam iaitu Akidah. guru haruslah menyelitkan unsur didikan supaya murid-murid tidak terjebak dalam perkaraperkara yang dapat membatalkan akidah. .

sesungguhnya akan memberkati dan memberi rahmat kepada orang yang mahu mengajarkan kebaikan (ilmu kepada manusia ) ( Riwayat Bukhari dan Muslim ).‡ Diriwayatkan oleh Abu Umamah r. termasuk semut yang berada di dalam lubang dan ikan paus. penghuni langit dan bumi.a bahawa Rasulullah s. . para malaikat.w bersabda yang bermaksud : Sesungguhnya Allah SWT.a.

-Kaunseling ialah proses menolong orang dalam keadaan suasana harmoni. ‡ Menurut Othman Mohammad : -bimbingan ialah usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai supaya matlamat penerima tercapai.3) Guru sebagai kaunselor ‡ Kaunselor.memberi bimbingan dan kaunseling kepada seseorang.penuh kesedaran dan saling memahami. .

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. ( Surah AlNahl:125) .

malah kaunselor menjadi tempat rujukan. ‡ Rasulullah bersabda (riwayat al-Tabari): Sebaik-baik manusia itu ialah yang lebih bermanfaat kepada manusia .‡ Seorang kaunselor mestilah berpendidikan dan mempunyai pekerti yang baik. . model dan contoh yang terhampir sekali dengan klien.

‡ Guru yang mempunyai teladan sebenar telah meletakkan dirinya di suatu tempat yang amat istimewa.4) Guru sebagai contoh teladan masyarakat ‡ Guru kencing berdiri. ‡ Menurut Mohd Ahmad Al-Rashid (1990). bahawa dalam prinsip tingkah laku dan moral.murid kencing berlari. ‡ Guru harus mempamerkan sahsiah yang baik agar diterima masyarakat. guru yang berkesan haruslah menunjukkan teladan( akhlak ) yang baik kepada pelajar. .

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. ( Al-Ahzab : 21) .

( Riwayat Imam Ahmad) .a.‡ Sabda Rasulullah s.w bermaksud : Sesungguhnya Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

‡ Kenal pasti matlamat sebenar pekerjaan.5) Guru sebagai hamba ‡ Kewajipan bekerja haruslah berpaksikan kepada perintah Allah. ‡ Mengajarkan sesuatu perkara kerana Allah agar tidak tergelincir daripada amanah yang diberikan. .

(Ad-Dzariyat :ayat 56 ) .Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

a. Kemudian Dia berfirman. Akulah Raja(penguasa)! Mana dia raja-raja di bumi? ( Riwayat Imam Muslim ) .w bersabda : Kelak di hari kiamat Allah SWT akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kananNya.a katanya Rasulullah s.‡ Abu Hurairah r.

KITARAN MANUSIA SEPERTI ROBOT .

Ayuh BERUBAH SEGERA!!!! .

Hiduplah dalam kandangan ibadah .

Apakah pandangan seorang guru mengenai telur?? .

.Dakwah adalah yang utama... TAPI Tanggungjawab mendidik bukanlah yang kedua.

.. .û .