evrika group – www.cursonline.

eu – cursuri de perfectionare, calificare, specializare avizate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei contabilitate, expert fiscal, inspector resurse umane, inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca, limbi straine: incepator, mediu, avansat, pentru afaceri si limba romana pentru straini

UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAłIEI

în schimb. această poate fi mereu “reparată” prin reinstalare.Capitolele 1 şi 2 NoŃiuni generale despre calculator Componentele hardware ale unui calculator Probleme abordate: -Ce este un calculator? -Componente hardware şi software -Componentele hardware ale unui PC -Componente hardware externe -Componentele hardware ale unui Laptop CE ESTE UN CALCULATOR? -un calculator este un ansamblu de componente fizice (hardware) şi programe (software) care interacŃioneaza între ele. mai scumpe) Componente hardware principalele componente hardware ale unui calculator sunt: Cele interne (aflate în interiorul unităŃii centrale): -placa bază -microprocesorul -memoria RAM -sursa de alimentare -hard disk drive-ul -optical drive -unitatea floppy -placa video -placa de sunet -placa de reŃea -controller-e pentru porturi Cele externe (conectate la calculator): -tastatura -mouse -monitor . incluzând circuitele digitale !hardware-ul este partea a unui calculator căreia îi poŃi da pumni Software=: instructiuni (programe) care ruleaza în cadrul hardware-ului !majoritatea software-ului unui calculator se află pe hard disk drive-urile sale -la un calculator. Hardware=: partea fizică a unui sistem de calcul. hardware-ul şi software-ul sunt interconectate şi inutile unul fără celălalt !dacă o componentă software este defectă. o componentă hardware. nu poate fi mereu reparată !despre un calculator se spune că este mai “performant” dacă are componente HARDWARE mai bune (şi. de obicei.

TOATE componentele calculatorului trebuie alimentate cu curent electric. scanner. placă video. tastatură şi. microprocesor. precum boxele. ca orice aparat eletronic. optical drive etc. video proiector etc. îşi pot lua curent de la SURSA DE ALIMENTARE. imprimanta. nu au nevoie de cunoasterea hardware-ului pe care lucrează -reprezintă programele instalate de utilizator pe acel calculator -majoritatea utilizatorul interacŃionează numai cu aceste tipuri de programe Nucleul -este un program ce are access direct la resursele hardware folosind alte programe numite drivere (programe care ajută calculatorul să recunoască componente noi. Componente hardware precizări -unele componete. monitor. trebuie conectate printr-un calbu DIRECT LA PRIZĂ *componentele INTERNE ale unui calculator. Pentru funcŃii mai “avansate” se recomandă: boxe + placă de sunet. de obicei. monitorul. scanner. mai nou. -pentru a funcŃiona. webcam etc. microfon. sunt necesare următoarele componente: unitate centrală (cu placă de bază. *componente precum unitatea centrală (defapt sursa ei). precum şi ANUMITE componente externe. aflată în interiorul unităŃii centrale Componente software principalele componente software ale unui calculator sunt: Programele de baza (system software) -sunt programe care lucrează foarte aproape de hardware -aceste programe se folosesc direct de facilităŃile acestuia -utilizatorul interacŃionează relativ rar cu acest tip de programe Programele de aplicaŃie (application software) -sunt programe care. memorie). boxele externe. mouse. hard-disk-ul pot fi atât interne cât şi externe -pentru a putea avea un calculator FUNCłIONAL.-boxe -unitatea de bază !alte compoente externe: imprimantă. placă de reŃea. majoritatea componentelor hardware. interne sau externe au nevoie de drivere pentru a fi recunoscute) Schema de funcŃionare a unui calculator . video-proiector. hard-disk. gen tastatura şi mouse-ul.

DiferenŃe componente hardware – componente software monitor = componentă hardware externă cablu de conexiune la priză = componentă hardware externă Windows (oricare) = componentă software o dischetă = componentă hardware un CD de instalare pentru Windows XP = componentă hardware un DVD cu kitul de instalare al jocului Street Fighter 4 = componentă hardware jocul Street Fighter 4 = componentă software circuitele integrate de pe placa video = componentă hardware internă driverele plăcii video = componentă software Modelul Von Neumann de proiectare a unui sistem de calcul -este un model basic de design pentru un sistem de caclul -feicare componentă a schemei corespunde unei componente hardware a unui calculator -a fost creată de John von Neumann în 1940 Descrierea principalelor componente hardware ale unui PC (personal computer) .

dimensiunea registrelor este de 32/64 de biŃi -caracteristicile cele mai importante sunt: frecvenŃa de lucru (viteza procesorului). placă de reŃea etc. placile de bază pot conŃine plăci de sunet. memoria cache etc. numărul de nuclee (core).) şi realizează comunicaŃia dintre aceastea -conŃine BIOS-ul (basic input/output system) şi magistrale de comunicaŃie -conŃine sloturi pentru fiecare tip de componentă hardware a unui calculator -mai nou. controlează funcŃionarea întregului sistem -dispune de registre pentru efectuarea de operatii şi reŃinerea de date. . are aspectul unui “dreptunghi subŃire” cu circuite pe el (ca dimensiune e cea mai mare placă din calculator) -chipset-ul este cel care conecteaza microprocesorul de restul componentelor – northbridge si southbridge Microprocesorul -este denumit şi procesor -în engleză i se spune CPU (central processing unit) -corespunde Unitatii de Comanda şi Unitatii de Executie din modelul von Neuman -interpretează instrucŃiuni. memorie RAM. prelucrează date. numărul de instrucŃiuni pe secundă. plăci de reŃea şi chiar plăci video integrate -ca toate componentele de tip “placă”.Unitatea centrală -este numită şi carcasă -este formată dintr-o carcasă în interiorul căreia se pun componetele interne ale calculatorului -carcasa poate fi alcătuită din plastic sau metal -are rolul de a susŃine şi proteja componentele interne ale calculatorului Placa de bază -este principala componentă a unui calculator -în engleză se numeste motherboard -se află în interiorul unităŃii centrale -este suprotul pentru alte componente (procesor.

-poate fi partiŃionat în mai multe hard-disk-uri logice -există şi hard-disk-uri externe Mică analogie pentru rolul componentelor interne principale -un utilizator care accesează un calculator este un om care. care poate lua valoarea 0 sau 1. care se măsoară in bites (4Mb – 16Gb) -este de mai multe tipuri. ce depinde de tipul magistralei sale -toate informaŃiile se păstrează la stingerea/resetarea calculatorului. -biŃii sunt principalul mod de stocare al datelor folosite de un calculator.-este una dintre componentele care au un ventilator (se încălzeşte repede) numit cooler (şi plăcile video au un venilator) Memoria principală -în engleză i se spune RAM (ramdom access memory) -corespunde Memoriei din modelul von Neuman -stochează programele aflate in execuŃie si datele pentru acestea -este accesată de către procesor oridecâteori acesta trebuie să execute o nouă instrucŃiune sau trebuie să preia noi date -principala caracteristică este dimensiunea ei. DDR2 (cel mai nou şi mai bun) -toate informaŃiile din memorie dispar la stingerea/resetarea calculatorului -memoria CACHE a procesorului este mult mai mică dar şi mai rapida ca memoria principală şi acolo se stochează date despre operaŃiile executate frecvent Despre Biti -un bit este o cifra binară. depinzând de frecvenŃa sa: DDR. doreşte să folosească SOFTWARE-ul aflat pe acesta (software-ul funcŃionează numai dacă are resursele hardware necesare) . SATA II etc. -putem spune astfel că capacitatea /volumul de informmaŃii pe care le pot deŃine diverse componente ale unui calculator se măsoară în biŃi -ca orice unitate de măsură. bitul are multiplii: Bite (B) = octet = 8 biŃi (b) KiloBite (KB) / Kilobit (kb)= 1024 Bites / biŃi MegaBite (MB) / Megabit (mb) = 1024 KiloBites / KilobiŃi GigaBite (GB) / Gigabit (Gb) = 1024 MegaBites / MegabiŃi TeraBite (TB) / Terabit (Tb) = 1024 GigaBites / GigabiŃi Sursa de alimentare -este componenta care ofera tensiunea necesară restului componentelor -unele componente externe au şi ele nevoie de alimentare proprie -este SINGURA COMPONENTĂ INTERNĂ care necestiă cuplare cu priza Hard Disk Drive-ul -este componenta care stochează informaŃia refolosibilă de calculator -datele de pe el sunt puse pe mai multe platane rotative cu suprafaŃă magnetică -principala sa caracteristică este capacitatea sa (de la câŃiva MegaBites pala la câŃiva TeraBites) -altă caracteristică este viteza de transfer a datelor. chiar la mutarea harddisk-ului de pe un calculator pe altul -în funcŃie de magistrala de access poate fi de tipul SATA. de obicei.

aceste medii optice de stocare. odata scrise. cu atât mai multe programe pot rula la un moment dat.5 inchi Placa video -în engleză este numită Video Card -este componenta care realizează diferite calcule pentru a imita o grafică tridimensională pe monitor -principala caracteristică este memoria video (4MB – 1GB) precum si tipul memoriei video -o altă caracteristică importantă este fevenŃa plăcii -unele plăci video sunt imbedded (incorporate in palca de bază) -pentru efecte mai complexe (umbre. un dvd de 4. există optical drive-uri (unităŃi optice) care permit citirea / scrierea HD-DVD-urilor si Blu-Ray-urilor -aceste componente folosesc raze laser pentru a citi date de pe diferite medii optice de stocare precum şi pentru a scire informaŃii de pe calculator pe aceste medii de stocare -de obicei. le dă mai departe şi le pune înapoi. Optical drive -reprezintă componenta de citire/scriere a mediilor optice de stocare CD-urilor / DVD-urilor -mai nou. cu atât pot încăpea mai multe formulare.-considerăm că SOFTWARE-ul care trebuie accesat reprezintă nişte formulare (hârtii) care trebuie prezentate utilizatourlui -hard-disk-ul reprezinmtă magazia unde sunt puse formularele (cu cât capacitatea lui e mai mare. cu cât e mai rapid. cu atât mânuieşte formularele mai repede (programele rulează mai repede) -memoria reprezintă persoana ce reŃine ce formulare au fost scoase şi sunt momentan prezentate (pot fi prezentate mai multe formulare la un moment dat). -există unităŃi optice care pot citi / scire diverse medii de storcare (exemplu: citire+scriere de CD + DVD + HD-DVD) Floppy drive -reprezintă componenta de citire / scriere a dischetelor (floppy disk) -dischetele reperzintă unităŃi de stocare a informaŃiei pe un suport magnetic -capacitatea de stocare a unei dischete este de 1. lumini etc.7GB sau 9GB. deci mai multe programe) -microprocesorul este “persona” care scoate formulare necesare din cameră. nu mai pot fi sterse sau editate (ROM=read only memory) (există totuşi excepŃii. cu cât e mai mare.44MB (foarte mica) -în zilele noastre unele calculatoarele nu mai au unitate de citire a dischetelor şi nici un laptop nu mai are unitate de citire a dischetelor de 5 ani -dischtele pot fi scrise / editate de oricâte ori este necesar -dimensiunea standard a unei dischete este de 3. un HDDVD de 20GB şi un disc Blu-Ray de 40GB. un CD are capacitate de stocare de 700MB.) au shadere -sunt in principal folosite pentru jocuri sau aplicaŃii grafice complexe Placa de sunet . anume DVD-uri sau CD-uri ce pot fi rescrise) -caracteristica principală a unei unităŃi optice este viteza de scriere / citire a diferitelor medii optice de stocare -o unitate care poate să scire pe un anumit mediu de stocare poate să îl şi citească.

camere etc. cu ajutorul unor boxe. scannere.) la calcutalor. -principalele caracteristici ale unui monitor sunt: *dimensiunea = lungimea diagonalei sale (13”-23”) *contrastul *luminozitatea *timpul de răspuns = viteza cu care comunică cu calculatorul *rata de împrospătare (refresh rate) = cat de rapid poate schimba imaginea *rezoluŃia maximă = numărul de pixeli maximi pe care îi poate afişa -imagnea pe monitor este data de multe puncte foarte mici. -port = “gaură”/loc la care se conetează o componentă mufă = “ce intră în gaură” -porturile sunt incluse pe palca de bază şi permit conectarea multor componente hardware externe (imprimate. -din ce în ce mai multe tipuri de componente externe.0. acest tip de port permite conectarea unei multitudini pe apare la calculator. cu atât imaginea este mai clara şi pot fi redate mai multe detalii . cu cât mai mulŃi pixeli. Controllere pentru porturi -sunt acele componente care controlează porturile. numite pixeli.-în engleză este numită Sound Card -este componenta care. porturile sunt niste interfeŃe de comunicare dintre calculator şi alte aparate hardware externe -principalul tip de port utilizat astăzi este USB (universal serial bus). portul USB este astăzi la versiunea 2. poate fi CRT (Cathode raz tube). plăcile de reŃea de pe toate laptop-urile noi au. sau plasmă. inclusiv mouse-uri şi tastauri folosesc porturi de tip USB pentru a se conecta la calculator Monitorul -mai este numit si ecran -în engleză este numită Screen -este una din compontele externe care are nevoie de alimentare proprie -este principala componentă prin care calculatorul comunică cu utilizatorul -în funcŃia de tehnologia de afişare. LCD/TFT (Liquid Crystal Display). ajută la generarea de sunete -prin ea se pot conecta boxe / microfon la placa de bază -majoritatea plăcilor de sunet sunt imbedded -se recomandă o placă de sunet mai complexă decât pentru cei din industria audio Placa de reŃea -în engleză este numită LAN (Local Area Network) Card -este componenta care permite conectarea la o reŃea sau la internet -majoritatea plăcilor de reŃea sunt imbedded -majoritatea plăcilor de reŃea de pe un PC nu au suport pentru Wireless Network.0 şi se munceste la 3.

un calculator nu va intra în sistemul de operare dacă nu detectează întâi o tastatură conectată -mouse-urile şi ele sunt de mai multe tipuri: pentru dreptaci/stângaci. române. -la tastatură anumite taste au mai multe funŃii. scannere. cu mouse-wheel (rotiŃă) etc -pentru a interacŃiona cu calculatorul. pe mouse uneroi se dă şi dublu click sau se apasă ambele butoane odată Boxe -reprezintă principa componentă prin care se redau sunete -pot reprezenta una din compontele externe care are nevoie de alimentare proprie. mai noi. pot necesita niste programe adiŃionale (in afara de drivere) pentru a funcŃiona. Enter. cu diferite butoane. de obicei aceste programe vin pe CD/DVD odată cu cumpărarea produsului . cele din ziua de astăzi folosesc USB -principalele caracteristici ale unei imprimante: *modul de printare: ink-jet. dacă apăsaŃi SHIFT + o litera -> obŃineŃi varianta MARE a literei -pe lângă SHIFT. NumLock. Alt. adică anumite taste ce execută anumite operaŃii (precum deschiderea unui program) printr-o singura apăsare de buton. caz în care.Tastaura si mouse-ul -reprezintă principale componente prin care utilizatorul transmite comenzi calculatorului -tastaturile sunt de mai multe tipuri. -de obicei. Del. Home. Ctrl. webcam etc. Insert. care se conectează la priză şi calculator şi una SLAVE care ia atât semnal cât şi putere de la MASTER Imprimantă -reprezintă o componentă destinată imprimării de pagini -imprimantele mai vechi se contectau la calculator prin porturi de tip LPT. Backspace. evident. NU au nevoie de alimentare proprie -se conectează la placa de sunet printr-un port de culoare verde (rosu este pentru microfon) -au numeroase butoane şi reglatoare pentru volum. există tastaturi ce conŃin shortcut keys. alte taste speciale sunt CAPSLOCK. în funcŃie de “alfabetul” tastelor: americane. dar pot fi şi interne. care pot fii aceste apăsând combinaŃia SHIFT + acea tastă sau fn + acea tastă (pe laptop). bass. trebble şi alte funcŃii -de obicei există o boxă MASTER. japoneze etc. laser-jet *color: da sau nu *numărul maxim de pagini ce pot fi printate pe minut *numărul de DPI (dots per inch) = claritatea şi detaliul imaginilor printate -imprimantele au nevoie de alimentare prorpie -unele imprimante au şi funcŃie de xerox / scanner -componente precum imprimante.

boxe) componente externe “fuzionează”. mouse. diferenŃele hardware sunt mai semnificative.Scanner -reprezintă o componentă ce poate memora pagini în hard-disk-ul calculatorului sub forma de imagini ce pot fi apoi editate -scannerele se contectează la porturi USB şi au nevoie de alimetnare proprie -principala caracteristica a unui scanner este rezoluŃia maximă a imaginilor scanate Web-Cam -reprezintă o componentă prin care utilizatorul poate înregistra video -este conectată la placa de bază printr-un port USB. fie pentru a video-comunica prin internet. monitor. la care dacă se întrerupe alimentarea cu curent atunci imediat acesta se stinge. un laptop poate funcŃiona o perioada şi deconectat. existând laptopuri cu ecran de tip touch-screen. mouse-ul este înlocuit de un touch-pad. ecranul este te tip LCD. -principala caracteristică este rezoluŃia video-urilor şi numărul de cadre pe secundă -înregistrările video făcute de utilizator se înmagazinează pe hard-disk sub forma unui fisier video . -este folosită fie pentru a înregistra diferite scene. bateria poate fi încărcată prin conectare la priză Încheiere Dupa parcurgerea acestui capitol ar trebui să stiŃi: -Ce este un calculator? -Ce sunt componente hardware şi software -Care sunt principalele componente hardware si software ale unui calculator -Detalii despre componentele interne si cateva componente externe ale unui calculator -Componentele hardware ale unui Laptop . tastatura. placa de sunet / reŃea/video fiind obligatoriu imbedded. -majoritatea laptopurilor noi au incorporat un adaptor bluetooth si se pot conecta la reŃele wireless -majoritatea laptopurilor noi au un singur port video şi în rest numai porturi USB pentru a permite conectarea unor componente hardware externe -spre deosebire de un calculator. -un laptop conŃine aceleaşi compoente interne ca un calculator.majoritatea sistemelor de operare au un program de înregistrare incorporat dar există şi programe profesionale Componente hardware ale unui Laptop -dacă există diferenŃe minore între componentele software ale unui PC si ale uni Laptop. -principalele 5 (unitate centrala. atâta timp cât bateria sa este încărcată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful