I Conditional: •

gradi se: IF Simple Present, Future Tense If I finish my homework, I will go to the cinema.

Ako je glavna rečenica na početku, posle nje se ne koristi zarez (ovo važi za sva tri tipa kondicionalnih rečenica): I will go to the cinema if I finish my homework.

• •

Upotrebljava se da se iskaže radnja koja će se IZVESNO odigrati, u onom trenutku kada bude ispunjen uslov iz IF rečenice. IF se najčešće prevodi sa KADA: If I finish my homework in time, I will go to the cinema. Kada uradim domaći, ićiću u bioskop.

II Conditional: •
gradi se: IF Simple Past, WOULD + infinitive If I finished my homework, I would go to the cinema. • • Upotrebljava se da se iskaže radnja koja će se odigrati, u koliko bude ispunjen uslov iz IF rečenice (ako uslov ne bude ispunjen neće se odigrati). IF se najčešće prevodi sa AKO: If I finished my homework, I would go to the cinema. Ako budem uradila domaći, ićiću u bioskop.

III Conditional: •
gradi se: kolona) IF Past Perfect, WOULD + HAVE + past participle (ili III If I had finished my homework, I would have gone to the cinema. • • Upotrebljava se da se iskaže radnja koja bi se odigrala u budućnosti, da je bio ispunjen uslov iz IF rečenice (međutim taj uslov neće biti ispunjen). IF se najčešće prevodi sa DA: If I had finished my homework, I would have gone to the cinema. Da sam uradila domaći, išla bih u bioskop.

1

Present Perfect Cont.Simple Present Continuous: are/is making --> . U suprotnom objekat se u pasivnoj rečenici izostavlja. .Simple Present: make --> . He/She/It reads They read • odričan oblik: glagola DO NOT/DOES NOT (DON’T/DOESN’T) + infinitiv 1.Past Perfect Continuous: had been making --> . .Future: will make --> are/is made are/is being made were/was made were/was being made --> have/has been --> --> have/has being had been had being made will be made Simple Present Tense: • potvrdan oblik: infinitiv glagola + -S ili –ES u 3. You read You read 3. aktiv: Mary is reading a book. tako što se ispred njega dodaje BY. subjekat glagol objekat pasiv: A book is being read by Mary. I read We read 2. Ovo se radi u koliko je subjekat opšte poznat (npr. a glavni glagol se pretvori u Past Participle (ili III kolonu): .Past Perfect: had made made .Simple Past: made --> .Passive Voice: • Pasivna pečenica se gradi od aktivne na sledeći način: .: have/has been making made . He/She/It doesn’t read They don’t read • upitan obilk: DO/DOES + subjekat + infinitiv glagola 2 .Simple Past Continuous: were/was making --> . lično ime).subjekat iz aktivne rečenice postaje objekat u pasivnoj (po potrebi). I don’t read We don’t read 2. You don’t read You don’t read 3.glagol iz aktivne rečenice se prebacuje u pasivni oblik. subjekat glagol objekat • Galgol se iz aktivnog oblika pretvara u pasivni tako što se glagol TO BE stavi u vreme koje je bilo u aktivnoj rečenici.objekat iz aktivne rečenice postaje subjekat u pasivnoj. licu jednine 1.Present Perfect: have/has made made .

believe. seem. remember. belong. TO BE + -ING oblik glagola We are reading You are reading They are reading 1. u toku današnjeg dana). hate. kao ni u kom drugom složenom vremenu (postoje neki izuzetci): want. mean. He/She/It is not reading They are not reading • upitan obilk: inverzijom pomoćnog glagola Are we reading? Are you reading? Are they reading? 1. need. za iskazivanje nečeg što je promenjivog karaktera (npr. hear. • Sledeći glagoli se ne koriste u Simple Present Continuous-u. Simple Present Continuous: • potvrdan oblik: present gl. realize. prefer. I am not reading We are not reading 2. I get up at 7 o’clock every day. like . He/She/It is reading • odričan oblik: odričan oblik gl. He/She/It worked They worked • odričan oblik: DID NOT (DIDN’T) + infinitiv glagola 3 . I worked We worked 2. have (meaning ‘possess’). The population of the world is rising very fast. TO BE + -ING oblik glagola 1. see. Do you read? Do you read? 3. Do I read? Do we read? 2. know. You are not reading You are not reading 3. suppose. love. Is he/she/it reading? • • priloške odredbe: now. at the moment. za apsolutnu istinu Npr. understand.) Simple Past Tense: • potvrdan oblik: nastavak – ED/D ili II kolona za nepravilne glagole 1. You are reading 3. think (meaning ‘believe’). I am reading 2. today.• 1. Are you reading? 3. You worked You worked 3. at this moment koristi se da iskaže radnju koja se odigrava u trenutku govora ili u sadašnjem trenutku (npr. Does he/she/it read? Do they read? Koristi se za radnje koje su uobičajene (one koje se ponavljaju po ustaljenom redosledu). The earth goes round the sun. forget. Am I reading? 2.

You were reading You were reading 3. I was reading We were reading 2. He/She/It was not reading They were not reading • upitan obilk: inverzijom pomoćnog glagola 1.. Was he/she/it reading? Were they reading? • koristi se da iskaže radnju (ili više radnji) koja je počela u prošlosti. za iskazivanje nekih istorijskih činjenica Simple Past Continuous: • potvrdan oblik: simple past gl. I didn’t work 2. You didn’t work 3. day before yesterday. Did he/she/it work? Did they work? priloške odredbe: yesterday. za radnju koja se dešavala u prošlosti kada ju je neka druga prošla radnja prekinula (ta druga radnja je u Simple Past-u) Present Perfect Tense: • potvrdan oblik: HAVE/HAS + past participle glagola (-ED ili III kolona) We have worked You have worked They have worked 1. year. TO BE + -ING oblik glagola 1. He/She/It didn’t work We didn’t work You didn’t work They didn’t work • upitan obilk: DID + subjekat + infinitiv glagola • • 1. He/She/It has worked • odričan oblik: glagola (-ED ili HAVE/HAS NOT (HAVEN’T/HASN’T) + past participle III kolona) We haven’t worked You haven’t worked 1. I haven’t worked 2. I have worked 2. Did I work? Did we work? 2.1. Was I reading? Were we reading? 2. last week (month. Did you work? Did you work? 3. I was not reading We were not reading 2. Were you reading? Were you reading? 3. You haven’t worked 4 . za prepričavanje. TO BE + -ING oblik glagola 1. You have worked 3.. He/She/It was reading They were reading • odričan oblik: odričan oblik gl. You were not reading You were not reading 3. ali se nije završila do trenutka govora.) koristi se za iskazivanje neke radnje koja se desila u prošlosti.

kada hoćemo da kažemo koliko dugo se neka radnja odvijala u prošlosti. često se koristi sa superlativom (npr. already.). already. You have been working 3. He/She/It hasn’t worked • upitan obilk: kolona) They haven’t worked HAVE/HAS + subjekat + past participle glagola (-ED ili III 1. Have you been working? Have you been working? 3. always. for. ever. (npr. Have I worked? Have we worked? 2. recently. yet. He/She/It has been working • odričan oblik: glagola HAVE/HAS NOT (HAVEN’T/HASN’T) BEEN + -ING oblik 1. za radnju koja je počela u prošlosti. I've been playing tennis since I was five. just. never koristi se za iskazivanje neke radnje koja se duže vreme odvijala u prošlosti. uz izraz This is (It's) the first (second. a čije posledice se osećaju u sadasnjosti (u trenutku govora). never koristi se za iskazivanje neke radnje koja se desila u prošlosti. This is the most boring film I've ever seen. You are out fo breath. Has he/she/it been working? Have they been working? • • priloške odredbe: since. just. lately. I have been working 2. ever. always. He/She/It hasn’t been working They haven’t been working • upitan obilk: HAVE/HAS + subjekat + BEEN + -ING oblik glagola 1.) time. traje u trenutku govora i trajaće u budućnosti. for. Have You been running?).. It's the first time Tom has been in hospital.3. Has he/she/it worked? Have they worked? • • priloške odredbe: since.. Have I been working? Have we been working? 2. lately.. You haven’t been working You haven’t been working 3. a njene posledice se osećaju u trenutku govora (npr. za radnju koja se ponavljala tokom nekog perioda u prošlosti (npr. za radnju koja se nikada nije dogodila u prošlosti ili se nije desila počevši od nekog prošlog trenutka koji i dalje traje. yet.. I haven’t been working We haven’t been working 2. Have you worked? Have you worked? 3.) Present Perfect Continuous: • potvrdan oblik: HAVE/HAS BEEN + -ING oblik glagola We have been working You have been working They have been working 1. recently.) Past Perfect Tense: 5 .

You will read 6 . Had you worked? Had you worked? 3. Had you been working? Had you been working? 3. I had been working 2. You hadn’t been working You hadn’t been working 3. I will read 2. I had worked 2. I hadn’t worked We hadn’t worked 2. He/She/It had worked • odričan oblik: kolona) HAD NOT (HADN’T) + past participle glagola (-ED ili III 1. koja je prekinuta nekom drugom prošlom radnjom (ta druga prošla radnja je obično iskazana u Simple Past-u) Future Tense: • potvrdan oblik: WILL + infinitiv glagola We will read You will read 1. You had worked 3. He/She/It hadn’t worked They hadn’t worked • upitan obilk: HAD+ subjekat + past participle glagola (-ED ili III kolona) 1. koja se desila pre neke druge prošle radnje (ta druga prošla radnja je obično iskazana u Simple Past-u) Past Perfect Continuous: • potvrdan oblik: HAD BEEN + -ING oblik glagola We had been working You had been working They had been working 1. He/She/It had been working • odričan oblik: HAD NOT (HADN’T) BEEN + -ING oblik glagola 1. Had he/she/it worked? Had they worked? • koristi se za iskazivanje prošle radnje. Had I worked? Had we worked? 2. You had been working 3. You hadn’t worked You hadn’t worked 3.• potvrdan oblik: HAD + past participle glagola (-ED ili III kolona) We had worked You had worked They had worked 1. Had he/she/it been working? Had they been working? • koristi se za iskazivanje trajanja prošle radnje. I hadn’t been working We hadn’t been working 2. He/She/It hadn’t been working They hadn’t been working • upitan obilk: HAD + subjekat + BEEN + -ING oblik glagola 1. Had I been working? Had we been working? 2.

kada molimo da neko uradi nešto za nas ili umesto nas (npr. please?). 7 . Will you shut the door. He/She/It will reads • odričan oblik: They will read WILL NOT (WON’T) + infinitiv glagola We won’t read You won’t read They won’t read 1. please. kada nudimo da uradimo nekom nešto (npr. Will he/she/it read? • koristi se da bi se iskazalo da je nešto odlučeno u trenutku govora (npr. kada se predviđaju budući događaji (You’ll pass the exam. I’ll help you. He/She/It won’t read • upitan obilk: WILL + subjekat + infinitiv glagola Will we read? Will you read? Will they read? 1. I won’t read 2. Will you read? 3. odbijamo ili obećavamo da ćemo da uradimo nešto. kada pristajemo. You won’t read 3.3. What would you like to drink? I’ll have lemonade.). Will I read? 2.).).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful