B

Tanggungjawab Sosial Lawan Untung

Pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam perniagaan.
MENYOKONG PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
Dapat meningkatkan imej sesebuah organisasi untuk jangka masa panjang. Memperbaiki pandangan orang awam terhadap imej dan reputasi perniagaan.

MENENTANG PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
Mencabuli hak organisasi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Kos tanggungjawab sosial tinggi menyebabkan organisasi terpaksa menaikkan harga barang. Kurang tenaga kepakaran.

Mengambilalih peranan sektor swasta yang tidak mencukupi sumber kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial.

MENENTANG PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL Penglibatan organisasi perniagaan dalam bidang sosial akan menyebabkan organisasi perniagaan menjadi semakin kuat dan berkuasa. Pihak awam tidak mempunyai kawalan terhadap tahap penglibatan organisasi perniagaan dalam bidang sosial. MENYOKONG PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL Meningkatkan daya saing ekoran daripada sumbangan orang ramai.Pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam perniagaan. Pujian daripada orang ramai menyebabkan harga saham meningkat. .

Perbandingan Pendekatan antara Barat dan Timur tentang Etika dan Tanggungjawab Sosial Perniagaan Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan Tuhan Hubungan manusia dengan alam sekitar .

w. Aristotle menyatakan kehidupan bermoral bergantung pada tendensi manusia sendiri dan kebaikan bergantung pada kemampuan diri sendiri. Tidak boleh menjalankan perniagaan yang boleh merosakkan kehidupan manusia lain.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA Pendekatan Barat Memikirkan keuntungan dengan amalan perniagaan yang sihat. Allah s. Sistem kapitalis menganggap pasaran bebas akan mewujudkan kecekapan Etika Protestan menyebut etika yang baik akan melahirkan perniagaan yang baik Pendekatan Timur Tidak boleh menghasilkan produk yang bertentangan dengan kebaikan manusia Dilarang melakukan penindasan dan manusia dikehendaki menyumbangkan kepada masyarakat mengikut konsepkonsep tertentu.t menjadikan manusia sebagai makhluk yang terbaik dan saling membantu. .

. setiap manusia hendaklah mentadbir sumber alam dengan baik. Pengguna daripada barangan utama melakukan proses barangan industri. Tidak boleh menghasilkan produk yang boleh merosakkan alam Dalam Islam. Melihat kepentingan alam dari sudut fizikal. Perspektif Utilitarian memerlukan penilaian yang mana lebih kebaikan atau keburukan. Pendekatan Timur Manusia berharmoni dengan alam dalam kegiatan perniagaan.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM Pendekatan Barat Mencapai keseimbangan melalui penggunaan sumber alam dengan cekap dan maksimum.

t. Pendekatan Timur Dalam Islam. Aristotle mengiktiraf hubungan antara manusia dengan Tuhan. Seseorang peniaga itu memberi khidmat kepada Tuhan.w. Manusia dikehendaki melaksanakan milik Tuhan itu sebagai amanah yang tidak boleh disia-siakan. Semua bentuk harta adalah daripada Tuhan.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN Pendekatan Barat Ahli teologi Katolik beranggapan perniagaan direstui Tuhan. iaitu kesetiaan hamba kepada Allah s. manusia perlu mencintai jiran kamu seperti mencintai diri sendiri. . Menjurus sektor perniagaan yang diredhai Tuhan. Aktiviti yang dilarang oleh ajaran Islam adalah haram. semua manusia mempunyai hubungan dengan penciptanya. Dalam ajaran Kristian.

.3 TANGGUNGJAWAB SOSIAL ‡ Satu kepercayaan bahawa fungsi organisasi dan pengurus membuat keputusan mestilah berasaskan kepentingan sosial dan ekonomi.5.

WARGA KORPORAT ‡ Warga korporat ialah mereka yang bertugas dalam firma perniagaan atau sektor swasta yang mempunyai matlamat meningkatkan kadar pulangan atau bermotifkan keuntungan dan membantu dalam mencapai objektif mereka .

Tiga pihak yang digelar warga korporat Pemegang saham Ahli Lembaga Pengarah Pengurusan .

‡ Membiayai aktiviti perniagaan.Pemegang saham ‡ Merupakan para pelabur yang menyumbangkan modal. ‡ Dikenali sebagai pemilik perniagaan. .

. ‡ Terdiri daripada para pemegang saham majoriti.Ahli Lembaga Pengarah ‡ Dilantik oleh pemegang-pemegang saham ‡ Menentukan dasar dan hala tuju perniagaan.

. pertengahan dan bawahan. ‡ Terdapat tiga peringkat pengurusan .Pengurusan ‡ Golongan profesional yang menjalankan pengurusan untuk mencapai matlamat perniagaan yang telah ditetapkan. iaitu pengurusan atasan.