You are on page 1of 1

NOVA PROGRAMACI (EXMENS NO REALITZATS ELS DIES 2 I 3 DE FEBRER)

LLICENCIATURA CURS/SEM CODI ASSIGNATURA GRUP DATA PROFESSOR HORARI AULA AULA AULA 20717 Institucions Poltiques Contempornies Periodisme 1C/1S 01 06/02/2012 Prat, Enric 9:00 17 20717 Institucions Poltiques Contempornies Periodisme 1C/1S 51 06/02/2012 Diaz, Joana 15:00 17 Publicitat i RP 1C/1S 20689 Teories de la Comunicaci I 54 06/02/2012 Moragas, Miquel de 15:00 Sem. 3 Publicitat i RP 1C/1S 20690 Histria General de la Comunicaci 54 06/02/2012 Perceval, J.M. 12:00 Despatx 307 Periodisme 2C/1S 20660 Documentaci Informativa 01 06/02/2012 Jimnez, ngels 12:00 Sem.4 Pc5 Periodisme 2C/1S 20660 Documentaci Informativa 51 06/02/2012 Jimnez, ngels 15:00 Sem4 Pc6 Periodisme 2C/1S 20650 Histria Comunicaci Social a Catalunya 01 06/02/2012 Perceval, J.M. 12:00 Despatx 307 Periodisme 2C/1S 20650 Histria Comunicaci Social a Catalunya 51 06/02/2012 Perceval, J.M. 12:00 Despatx 307 Periodisme 2C/1S 20720 Models d's de la Llengua Catalana 01 06/02/2012 Bassols, Margarida 13:00 Semin.5 Periodisme 2C/1S 20720 Models d's de la Llengua Catalana 51 06/02/2012 Bassols, Margarida 13:00 Semin.5 Periodisme 3C/1S 20732 Edici en Premsa (Castell) 01 10/02/2012 Alts, Elvira 9:00 Mac1 Mac2 Periodisme 3C/1S 20732 Edici en Premsa (Castell) 51 10/02/2012 Alts, Elvira 15:00 Mac1 Mac2 Periodisme 3C/1S 20732 Edici en Premsa (Catal) 02 06/02/2012 Ferr, Carme 9:00 3 4 Mac1 Periodisme 3C/1S 20732 Edici en Premsa (Catal) 52 06/02/2012 Ferr, Carme 15:00 Pc3 Mac1 Mac2 20653 Intro. Investigaci de Mitjans Publicitaris Publicitat i RP 3C/1S 54 06/02/2012 Gomez, Aurea Beatriz 18:00 3 4 Com. Audiovisual 3C/1S 20669 Mt. i Tc. Investigaci en Com. Masses II 04 10/02/2012 Tous, Anna 12:00 1 Periodisme 3C/1S 20709 Semitica Comunicaci de Masses 01 06/02/2012 Lacalle, Charo 12:00 I2-120 Periodisme 3C/1S 20709 Semitica Comunicaci de Masses 51 06/02/2012 Lacalle, Charo 15:00 I2-120 20709 Semitica Comunicaci de Masses Publicitat i RP 3C/1S 54 06/02/2012 Tropea, Fabio 15:00 8 Periodisme 4C/1S 20742 Llibertat d'Expressi i Dret de la Informaci 01 10/02/2012 Garcia Morales, M.J. 10:00 2 Periodisme 4C/1S 20742 Llibertat d'Expressi i Dret de la Informaci 02 06/02/2012 Mateu, Marcel 12:00 12 Periodisme 4C/1S 20742 Llibertat d'Expressi i Dret de la Informaci 51 07/02/2012 Brotat, Ricard 18:00 1 2 Periodisme 4C/1S 20742 Llibertat d'Expressi i Dret de la Informaci 52 10/02/2012 Freixes, Jordi Llus 18:00 1 2 12:00 1 TV2 Periodisme 4C/1S 20746 T. i Tc. Programes Inform. Televisius 02 06/02/2012 Martinez, Luisa del Carmen Periodisme 4C/1S 20746 T. i Tc. Programes Inform. Televisius 51 10/02/2012 Soto, Maria Teresa 18:00 5 6 Periodisme 4C/1S 20746 T. i Tc. Programes Inform. Televisius 52 06/02/2012 Rueda, Paco 18:00 5 Sala edici 1 Sala edici 2 Grau Periodisme 1C/1S 103024 Llenguatges com.escrits i audiovisuals 01 10/02/2012 Ribes, Xavier 9:00 Aula Magna Grau Periodisme 1C/1S 103024 Llenguatges com.escrits i audiovisuals 02 10/02/2012 Llines, Montserrat 12:00 Aula Magna 9:00 Aula Magna Grau Com.Audiov. 1C/1S 103024 Llenguatges com.escrits i audiovisuals 04 10/02/2012 Gutirrez, M. Encarnacin Com. Audiovisual
4C extraordinria de febrer

AULA

Mac2

20792 Estructura del sistema audiovisual

04

10/02/2012 Llorens, Carles

10:00 Seminari 2

Si teniu qualsevol consulta, realitzeu-la a travs de l'adrea dg.c.comunicacio@uab.cat