Iba't ibang unibersidad, nagbigay ng career orientation

Ginanap ang carreer orientation ng 4th year department sa Brown Villa mula Ika-12 hanggang Ika-16 ng Setyembre 2011. Ito ay dinulugan ng 39 colleges at universities upang magbigay ng mga patalastas tungkol sa kanilang paaralan.

Ang mga paaralang dumating ay ang mga sumusunod: Saint Pedro Poveda College, Assumption College, UA&P, Asia Pacific College, Informatics, Mapua, St.Augustine, Central Colleges of the Philippines, MINT, AMA(Pasig), CIIT, World Citi Colleges, TIP, JRU, Colegio De San Juan De Letran, UST, Our Lady of Fatima, iAcademy, ABE, AMA( Mandaluyong), Entrepreneur School of Asia, San Sebastian College, National University, Far Eastern University, Centro Escolar University, FEU-East Asia College, Dominican College, STI, Treston International College,UE, La Consolacion College, Emilio Aguinaldo College, Adamson university,ACLC, American Hospitality Academy, Our Lady of Guadalupe College,Lyceum of the Philippines, Feati University, St.Scholastica's College.Ang mga ito ay nag-iwan sa seniors ng mga payo ukol sa mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng kurso at paaralan.

Nagbigay naman ng isang lektura si Ginoong Jose De Guzman Jr. na makatutulong sa mga mag-aaral upang makilala nila ang kanilang sarili.

Maraming tao na nga ngayon ang popular sa iba't ibang larangan. Dahil Siya lang ang nakaaalam ng pinakamabuting plano para sa'tin. Kailangang maging matalino't talentado ka upang ika'y sumikat. isang patunay na tayo'y biniyayaan ng Diyos ng kakayahan. Walang kahulugan ang mga papuri ng tao kung di makabuluhan ang buhay natin. Ang iba'y katuwaan lang ang pagsali . at ang iba nama'y seryosong pinapatunayan ang kanilang sarili. Maaaring talento sa pag-awit at pagsayaw upang luwalhatiin Siya. Pero ang tanong: ginagamit ba natin ito sa tama? para kanino nga ba natin 'to ginagawa ? Ang lahat ng bagay ay may dahilan. Maaaring iba't iba ang ating depenisyon sa isang "makabuluhang buhay" pero isa lang ang sigurado : Ang pamumuhay ayon sa plano ng Diyos at pamumuhay para sa Diyos ay hindi mahihigitan ng kahit anong makasariling gawa ng tao. At iba pang espesyal na talento upang paligayahin Siya.Talento Para sa Isang Makabuluhang Buhay Palasak na ngayon sa telebisyon ang mga talent search programs na nagnanais magdiskubre ng iba't ibang kakayahan ng mga tao. 'di na uso ang maganda ka. Ito ay mga kakayahang magagamit natin upang paglingkuran Siya. Pagsulat upang ipamahagi Siya. Walang halaga ang mga kritisismo ng tao kung alam nating may kabuluhan ang buhay natin. Sa panahon ngayon. . Ang mga talentong ibinibigay Niya na lumikha sa atin ay hindi Niya ibinigay para lamang sa mga makasariling nais ng tao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful